Page 1

NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

broj 559 / godina 11 /26.8.2014. / cijena 9 kn

issn 1334-4668

Tjedne novosti iz Terma Tuhelj

najvatreniji kolovoz na vodenom planetu

Kad ste se zadnji puta dobro najeli?

Razmazite svoje nepce gastro delicijama Dvorca Mihanović uz dnevne menije već od 60,00 kn! • (049) 203 000 • www.terme-tuhelj.hr

Poljoprivrednicima iz Donje Stubice divlje svinje zgazile i pojele kukuruz, a Pregračani imaju posla s lisicama koje kradu kokoši

ŽELJKO JAPEC NE BUM VIŠE NIŠ SIJAL, NEK RASTE GRMLJE 6-7

Mještani Novog Golubovca digli glas

Najposjećenija svetišta u Mariji Bistrici i na Trškom Vrhu

Tko ima koristi od vjerskog turizma? 4

Svetište Majke Božje Bistričke prošle je godine posjetilo 1.217.000 hodočasnika

PROTIVIMO SE otvaranju novog kamenoloma 2-3

Načelnik Boris Tušek kaže da bi najrađe da se u Golubovcu otvori tvornica sladoleda, ali nitko neće, a vlasnik Golubovečkih kamenoloma Ivica Vugrinec upozorava da ukoliko ne otvore novu lokaciju, morat će zatvoriti firmu i otpustiti radnike


2

aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

aktualno PROTIVIMO SE OTVA NOVOG KAMENOLOM Mještani zabrinuti najavom da Golubovečki kamenolomi idu rušiti novo brdo u njihovom susjedstvu ŽIVOT U BLIZINI KAMENOLOMA

NAČELNIK Ja bih najrađe da se u Golubovcu otvori tvornica sladoleda, ali nitko neće Mirjana Bašak NOVI GOLUBOVEC

O

vdje vam prođe na dan od 250 do 300 kamiona. Voze pretovareni, sipina nije pokrivena ceradom pa je nosi vjetar, udišemo prašinu, prozore ne možemo otvoriti. Drobilica se čuje dan i noć. Ogromna je buka, cesta uništena... Ovdje nam vuče i sjevernjak otkad su skinuli brdo - nadopunjavali su se Andrija Bračko i Stjepan Habulin, mještani Novog Golubovca zabrinuti najnovijom informacijom, a ta je da Golubovečki kamenolomi misle otvoriti novi kamenolom na brijeg Hum, tik pred njihovim nosom, koji bi im direktno narušio kvalitetu života. Tome se žestoko protive. Tvrde da je Općinsko vijeće Novog Golubovca prije nekoliko godina donijelo odluku da se neće kretati u izmjenu Prostornog plana koja je isto inicirana radi otvaranja kamenoloma.

Morat će se iseliti Mještani su se tada izjasnili da neće novi kamenolom u blizini svojih kuća što je Općinsko vijeće i poslušalo, a sada se inicijativa ponovno pokreće i kreće se u izmjenu Prostornog plana. - Zbog čega? Da li se nekome pogoduje na taj način – pitaju se. - Oni misle sravnati cijeli brijeg čemu se mi protivimo. Poslikajte si drugu stranu, od Lepoglave, Holcim, njihovi kamioni svi imaju cerade i ispiraju pijesak dok kamioni koji voze kroz naš Golubovec nemaju cerade i prašina ide na sve strane. To je tamo k'o druga država – ispričao je Habulin. – Protivimo se otvaranju novog kamenoloma. Postojeći treba nakon eksploatacije sanirati i gotovo. To treba sanirati kulturno, pozeleniti kao što se to radi u Europi. To su pluća Očure Golubovca. Ja sam ovdje izgradio kuću jer

su mi rekli da se neće širiti. Tražio sam mirnoću, zelenilo, da pod stare dane uživam u penziji i sad evo, žele mi otvoriti kamenolom gotovo pred kućom. Kad počnu guliti brdo, rušiti, pa minirati, ne želim ni zamišljati što će to biti - ogorčen je Bračko koji veli da je krajni cilj da ga se isplati i da se odseli. Nije da to želi, ali, tvrdi, to je kao da ga se tjera iz mjesta.

'Blizina mjesta i izvora pitke vode' Darko Gorski koji je bio u prvom sastavu Općinskog vijeća Novog Golubovca ističe kako nitko nije protiv zapošljavanja i otvaranja novog kamenoloma već je problem lokacija – blizina samog mjesta i izvora pitke vode čemu se protivi navodeći da je 30. 7. 2012. održana rasprava po pitanju ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Općine Novi Golubovec. – Poslije toga OV donijelo je odluku da se odustaje od izmjene i dopune PP jer je većina građana bila protiv i poštivalo se njihovu volju. Prema tome, zašto se ponovno o tome raspravlja, kad su se građani o istoj stvari već jednom izjasnili - nije jasno Gorskom. – Žele brijeg skinuti na nulu, a bojimo se da će zbog već postojećih rupa nastalih od eksploatacije ugljena doći do urušavanja terena – upozorio je Gorski.

Načelnik: Mi ne dajemo dozvole Načelnik Novog Golubovca Boris Tušek pojasnio je pak kako Općinsko vijeće prije par godina nije odbilo zahtjev Golubovečkih kamenoloma za otvaranjem novog kamenoloma, već su oni sami odustali, pa se o tome nije ni raspravljalo. Tražili su samo, kaže, proširenje starog dijela Lovno 2 što im je i odobreno. - Mi ne dajemo dozvole za proširenje kamenoloma, već samo mogućnost izmjene Prostornog plana. - Golubovečki kame-

Ukoliko nadležne institucije donesu odluku o otvaranju kamenoloma, trebat će provesti procjenu utjecaja na okoliš Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije nadležno za izradu i donošenje prostornih planova, donošenje odluka o otvaranju eksploatacijskih polja mineralnih sirovina niti izdavanja dozvola za rad već je samo nadležno za provođenje procjena utjecaja pojedinih zahvata na okoliš. Ukoliko nadležne institucije donesu odluku o otvaranju novog kamenoloma, temeljem Uredbe o procjeni zahvata na okoliš za taj zahvat trebat će provesti procjenu utjecaja na okoliš, a kroz koju će struka dati odgovore na pitanja je li projekt izvediv, pod kojim uvjetima i uz koje mjere zaštite okoliša. Ako je dio šume pod zaštitom u smislu Zakona o zaštiti prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje. Obzirom da se za sada radi o najavama, u ovom trenutku nema elemenata za eventualno postupanje inspekcije zaštite prirode. Nadležnost nad zaštićenim područjem prirode provodi in-

NEZADOVOLJNI MJEŠTANI Ovdje vam prođe na dan od 250 do 300 kamiona. Voze pretovareni, sipina nije pokrivena ceradom pa ju nosi vjetar, udišemo prašinu, prozore ne možemo otvoriti. Drobilica se čuje dan i noć. Ogromna je buka, cesta uništena... nolomi zatražili su izmjenu PP, a mi smo po zakonu dužni pokrenuti postupak za izmjenu i dopunu PP, ali da li će oni danas sutra otvoriti kamenolom, ovisi i o ministarstvu, inspekcijama, studiji o zaštiti okoliša. Tu je i javna rasprava, a Općinsko vijeće, ako se bude o tome raspravljalo, donijet će odluku koja će pratiti volju većine građana – kaže načelnik koji se ne želi svrstavati ni na jednu stranu. Razumije nezadovoljnike, ali i one koji kruh zarađuju u kameno-

spekcija zaštite prirode, a ako je zaštićeno područje pod šumom nadležnost nad istim provodi i šumarska inspekcija. Provođenje mjera zaštite od buke u nadležnosti je sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Zakonska usklađenost prijevoza tereta i teretnih vozila u nadležnosti je prometne inspekcije, a pretovar teretnih vozila u prometu nadzire i policija Ministarstva unutarnjih poslova. Primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, zaštita na radu, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gradnju i upotrebu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem ili eksploatacijom devastiranog prostora itd. provodi rudarska inspekcija Ministarstva gospodarstva – brzi je odgovor koji smo dobili od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

golubovečki kamenolomi na postojećoj lokaciji imaju još materijala za eksploataciju u naredne tri godine

nekolicina mještana iz novog golubovca pozvala nas je jer se protive otvaranju novog kamenoloma

NAČELNIK TUŠEK Golubovečki kamenolomi zatražili su izmjenu PP, a mi smo po zakonu dužni pokrenuti postupak za izmjenu i dopunu PP, ali da li će oni danas sutra otvoriti kamenolom, ovisi i o ministarstvu, inspekcijama, studiji o zaštiti okoliša. Tu je i javna rasprava, a Općinsko vijeće ako se bude o tome raspravljalo donijet će odluku koja će pratiti volju većine građana lomu (30-ak ih je zaposleno s lokalnog područja).

Održana je i prezentacija Činjenica je da su u Novom Golubovcu od većih tvrtki

ostali samo Golubovečki kamenolomi u kojem je zaposleno 80-ak ljudi. Nema više Prvomajske, a Schiedel ovdje ima samo skladište. - Što je alternativa, ako zatvorimo kamenolom? Živjeti u rezer-

vatu gdje je sve čisto. Opet se bude prašilo jer budu vozili kamioni Holcima - kaže Tušek ne prejeducirajući da će se kamenolom i otvoriti. - Činjenica je da ima prašine, ali ne u tolikom opsegu kao


aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Direktor Golubovečkih kamenoloma Ivica Vugrinec

ARANJU MA

što tvrde. Da bi se to moglo bolje zaštiti, vjerujem da da. Za to su nadležne inspekcije - priznaje Tušek i dodaje da bi on najrađe da se u Novom Golubovcu otvori tvornica sladoleda, ali nitko neće. Inače, Golubovečki kamenolomi čine 1/3 općinskog proračuna. Dodajmo i kako su Golubovečki kamenolomi u prostorijama Općine u srpnju održali prezentaciju o

mogućnosti eksploatacije na lokaciji Sipine Hum. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ nije dobila obavijest da će se održati prezentacija, o tome nemaju pojma niti u županijskom Zavod za prostorno uređenju, gradnju i zaštitu okoliša, a mještani su nam još spomenuli da je dio tih obranaka Ivanščice i zaštićen.

Ukoliko ne pripremimo novu lokaciju gasimo firmu i otpuštamo radnike ZL: Konkretno, što Golubo- vak gospodarske djelatnovečki kamenolomi imaju u sti na prostoru Općine Novi planu? Golubovec, legalizirati eksploataciju tehničko - građevnog Trgovačko društvo Golubo- (t-g) kamena na eksploatacijvečki kamenolomi d.o.o., du- skom polju (EP) "Sipina Hum" gi niz godina bavi se eksploa- i odobrenom istražnom protacijom tehničko - građevnog storu (IP) "Hum 1". Potrebkamena unutar prostora koji no je EP na površini 34,10 ha obuhvaća postojeće eksploa- proširiti i na IP s površinom tacijsko polje "Lovno-Lovno 2" 8,08 ha, za koje su potvrđePrema dostupnoj arhivi, prvi ne rezerve, i svesti pod jednu istražni radovi, elaborati o re- zajedničku površinu proširezervama, službene potvrde re- nog EP "Sipina Hum" s ukuzervi, projekti i rješenja o izvo- pnom površinom od 42,18 ha. đenju rudarskih radova su iz U PP uređenja općine Novi 1972. g., a poznato je da se na Golubovec (PPUO), odobretim prostorima eksploataci- no EP "Sipina Hum" s povrja t-g kamena izvodila i prije šinom 34,10 ha i odobreni IP 1938. g. Na EP "Lovno-Lovno "Hum 1" s površinom 8,08 ha 2", društvo Golubovečki ka- nisu predviđeni. Na eksploamenolomi d.o.o. su u završnoj tacijskom polju "Sipina Hum" fazi eksploatacije i radovima i u istražnom prostoru "Hum sanacije površina zahvaćenih 1" ne izvode se rudarski radorudarskim radovima, dinami- vi jer nisu ishođene koncesije ka će ovisiti o tržišnim uvje- za eksploataciju mineralnih tima i mogućnostima pla- sirovina. Poteškoće su zbog smana, a procjene su da će se ne usklađenosti lokacija zapostojeće rezerve t-g kamena hvata s Prostornim planom iskoristiti za cca 3 godine. Na- uređenja općine Novi Golukon završetka eksploatacije i bovec, na čemu se počelo insanacije EP "Lovno-Lovno 2", tenzivno raditi još od 2007. društvo Golubovečki kameno- g. Predstavnici Općine Nolomi d.o.o. nema alternativu vi Golubovec zamoljeni su za za nastavak osnovne rudar- pomoć i da kroz izmjene i doske djelatnosti za cca 80 zapo- pune PPUO usklade granice slenika, ako u međuvremenu EP "Sipina Hum" i IP "Hum ne pripremi novu lokaciju za 1" s oznakom E3 - površina nastavak osnovne djelatno- za istraživanje i eksploatacisti. U protivnom slijedi otpu- ju t-g kamena. Općinsko poštanje radnika i gašenje i po- glavarstvo Općine Novi Gosljednje rudarske djelatnosti u lubovec u srpnju 2007. g. nije općini s više stoljetnom tradi- prihvatilo zamolbu već donosi odluku, da se iz prijedloga cijom rudarenja. Prostornog plana briše naziv ZL: Mislite li se proširiva- "eksploatacijsko polje u istrati i ako da u kojem opsegu živanju", i da se navedena loi hoćete li pritom poštivati kacija zove "šuma Hum" na kojoj se neće odvijati nikazakonske propise? kvi istražni i eksploatacijski Društvo Golubovečki kame- radovi. Temeljem ponovnog nolomi prisiljeno je za nasta- zahtjeva društva Goluboveč-

mještanima smeta što kamioni nisu pokriveni

ki kamenolomi d.o.o. iz 2013. g., donesena je Odluka o izradi drugih ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i za uvrštavanje EP "Sipina Hum" i IP "Hum 1" u PPUO Novi Golubovec. U prethodnom vremenu na geodetsku izmjeru, istražne radove, laboratorijske analize uzoraka i izradu tehničke dokumentacije za EP "SipinaHum" i IP "Hum 1" utrošeno je cca 5.000.000,00 kn. Društvo Golubovečki kamenolomi d.o.o. je poštivalo i čini u kontinuitetu radnje kako bi i dalje poštivalo zakonske propise koji vremenom postaju strožiji te predstavljaju dodatni trošak društvu, na uštrb ulaganja u opremu i zaposlenike. ZL: Kako mislite riješiti problem s nezadovoljnim mještanima? Mještanima Općine Novi Golubovec u prethodnom periodu nuđena su pojašnjenja na njihove upite kroz prezentacije, navodeći društvenu korist i troškove uslijed moguće realizacije zahvata. Eksploatacija t-g kamena na EP "Lovno-Lovno 2", pozitivno utječe na mogućnost razvoja i drugih djelatnosti, zapošljavanja žitelja okolnih naselja kroz izravni rad ili usluge. Utjecaj eksploatacije i prerada kamena ima i negativnih utjecaja na okoliš u vidu pojačanog prometnog opterećenja državnom cestom, te povećanu emisiju prašine i buke u neposrednom okruženju. Manjem negativnom utjecaju na okoliš doprinosi prijevoz produkta željeznicom. Brojne naknade, potpore, donacije i sponzorstva lokalnim udrugama, prigoda su da javnost kroz redovna porezna davanja i doprinose, izravno prepozna društveno - gospodarsku korist od korištenja mineralne sirovine. Dana 25. 7. 2014. g., u svrhu mogućeg pristanka da se lokacija zahvata uvrsti u II ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Novi Golubovec, u Općini Novi Golubovec održana je prezentacija mogućeg izvođenja rudarskih radova na mogućem proširenom EP "Sipina Hum". Za vrijeme i nakon prezentacije na raspravi je projektant davao dodatna pojašnjenja i odgovarao na pitanja nazočnih mještana. Asfaltiranjem dijela prijevoznih površina uz prethodno čišćenje blata s kotača kamiona i povremenim pranjem, znatno bi se smanjila emisija prašine u okoliš.

Povremena miniranja u tehnološkom postupku eksploatacije t-g kamena mogu se izvoditi bez ugroze sigurnosti ljudi, mehaničke stabilnosti i kakvoće okolnih građevina. Primjenom suvremenih rudarskih strojeva za vrijeme dana, na dovoljno udaljenom površinskom kopu od građevinskog područja, emisija buke može biti unutar graničnih vrijednosti. ZL: I sami smo uočili da kamioni nisu zatvoreni ceradom, zašto i mislite li to promijeniti? Vanjski prijevoz prodajnog produkta s eksploatacijskog polja "Lovno-Lovno 2" odvija se dijelom vagonima i željezničkom prugom Novi Golubovec - Varaždin i dalje te u sanducima kamiona. Krupnije klase proizvoda koje se otpremaju s EP "Lovno-Lovno 2", u pravilu ne sadrže prašinu pa se vagoni i sanduci kamiona ne prekrivaju u tom slučaju. Za prijevoz granulata krupnije klase 8/4, 16/8, -8 i -30 mm, sanduke kamiona nije potrebno prekrivati jer ih zbog krupnoće i povećane mase, vjetar za vrijeme prijevoza ne raznosi iznad graničnih vrijednosti. Sitnije klase proizvoda, kao što su -2 i -4 mm, vjetar za vrijeme prijevoza može podići sa sanduka kamiona i transportirati u okoliš. Mjera zaštite u prilog smanjenju emisije prašine u okoliš najčešće je prekrivanje sanduka kamiona za prijevoz sitnije granulacije, što se u pravilu i čini, ali ne i prekrivanje vagona i sanduka kamiona za prijevoz krupnije klase, jer za to ne postoji potreba. Vanjski prijevoz prodajnog produkta sa EP "Lovno-Lovno 2" najčešće je u režiji kupaca koji sami angažiraju prijevoznike. Većina od njih prekriva sanduke kamiona, a neki iz nemogućnosti ili nemara, ne prekrivaju sanduke kamiona tijekom prijevoza sitnijih klasa. Zaposlenici na otpremi prodajnog produkta će u narednom periodu činiti dodatne napore kako bi se očiti propusti otklonili ili smanjili na prihvatljivu razinu. Sigurni smo da će se pozitivni rezultati uskoro prepoznati, a mještani Općine Novi Golubovec uvjeriti da se čine radnje u pravcu smanjenja uočenih negativnih učinaka i da je njihova moguća odluka o uvrštavanju nove lokacije u prostorni plan opravdana.

3


4

aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Najposjećenija svetišta Marija Bistrica i Trški Vrh

Tko ima koristi od vjerskog turizma? Na pitanje kakve konkretne rezultate ima Krapinsko-zagorska županija odnosno Turistička zajednica KZŽ od vjerskog turizma u našoj županiji iz TZ KZŽ ističu kako su prihodi koje ostvaruju svetišta i crkve isključivo prihod putem milodara crkvama i ne raspolažu podacima koliki je Mirjana Bašak H RVAT SKO Z AG OR J E

P

rema podacima Hrvatske turističke zajednice vjerski turizam u Hrvatskoj bilježi dobre rezultate, a u Strategiji razvoja turizma do 2020. godine vjerski turizam obrađen je u okviru kulturnog turizma, jednog od deset ključnih turističkih proizvoda na kojem će se graditi daljnji razvoj turizma u Hrvatskoj. Kulturni turizam ujedno je i jedan je od šest turističkih proizvoda s kojim će se hrvatska odredišta predstavljati tijekom mjeseca rujna na stranim tržištima u sklopu programa Hrvatska 365 (pilot projekt razvoja posezone). Atraktivan i Franjevački samostan

- Vjerski turizam u KZŽ predstavlja jedan od važnih selektivnih oblika tu-

rizma, obzirom na najveće Marijansko svetište u Mariji Bistrici. Prema podacima TZ Marija Bistrica, broj hodočasnika u prvih 6 mjeseci ove godine bilježi brojku od 300.000. Od toga je 165.000 bilo domaćih, a 135.000 stranih hodočasnika. Prošle 2013. godine Svetište MBB posjetilo je ukupno 1.217.000 hodočasnika – rekla je Ksenija Tomić, stručna suradnica za odnose s javnošću i promociju u Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije. Od ostalih vjerskih destinacija u našoj županiji Tomić je još spomenula Trški Vrh, koji je otvoren u ljetnom periodu od svibnja do listopada i koji bilježi brojku od cca 10.000 hodočasnika te Franjevački samostan u Krapini s godišnjom brojkom od 7.000 posjetitelja. - Svakako treba spomenuti i Baroknu crkvu u Belcu, koja se otvara po najavi i na žalost TZŽ nema podataka o broju posjetitelja. Kulturni turizam

TOMIĆ: Prema podacima TZ Marija Bistrica, broj hodočasnika u prvih 6 mjeseci ove godine bilježi brojku od 300.000. Od toga je 165.000 bilo domaćih, a 135.000 stranih hodočasnika. Prošle 2013. godine Svetište MBB posjetilo je ukupno 1.217.000 uz vjerski jedan je od bitnih razloga zbog kojih nam dolaze strani i domaći gosti. Muzej Krapinskih neandertalaca svakako je, od dana svojeg otvaranja, našu županiju postavio na kulturnu kartu Europe kao jednu od važnih

svetište majke božje bistričke u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo je 300.000 hodočasnika

kulturno-turističkih destinacije koje su nezaobilazne pri posjetu Hrvatskoj - naglasila je Tomić. Prihodi idu crkvi

Na pitanje kakve konkretne rezultate ima Krapinsko-

zagorska županija odnosno Turistička zajednica KZŽ od vjerskog turizma u našoj županiji iz TZ KZŽ ističu kako su prihodi koje ostvaruju svetišta i crkve isključivo prihod putem milodara crkvama i ne raspolažu poda-

cima koliki je. Osim crkve prihoduju i kafići, trgovine, a novac se ubire i putem naplate parkinga, prodaje suvenira, ukrasa, igrački i razne bižuterije, no to je jedna posebna priča s kojom ćemo se još baviti.

Broj dolazaka – posjetitelja MHZ za prvih 6 mjeseci ove godine je ovakav: • Muzej seljačkih buna Gornja Stubica • Dvor Veliki Tabor • Galerija Antuna Augustinčića • Muzej krapinskih neandertalaca • Muzej staro selo Kumrovec 

10 506 posjetitelja 14.394 2.095/bila jedno vrijeme zatvorena/ 44.243 27.117

Ukupno: 

98.355 posjetitelja/siječanj-lipanj, 2014. godine

PROGRAM HRVATSKA 365

Vezano za pilot projekt HTZ-a, PPS, odnosno Hrvatska 365, na Javni poziv aplicirale su TZ Marija Bistrica, TZ Donja i TZ Gornja Stubica, TZ Veliko Trgovišće i TZ Tuhelj. Iste aplikacije GU HTZ-a prihvatio je inavedene TZ su u 22 destinacije vezane za spomenuti pilot projekt. Obzirom da je naša destinacija ionako vezana za cjelogodišnju turističku sezonu, neće predstavljati veliki problem ostvarivati kriterije zadane projektom, kao što su manifestacije, otvoreni hoteli, te ostale uslužne djelatnosti čije radno vrijeme ionako ne podiježe sezonalnosti. Takvu činjenicu potkrepljuju i statistički podaci o broju dolazaka i noćenja gostiju - rekla je Tomić.

U rujnu kreće pilot projekt Hrvatske turističke zajednice u kojem se računa i na K

Zagorje privlačno izvan glavne

Krapinsko - zagorska županija u programu Hrvatska 365 podrazumijeva ove turističke destinacije: Mariju Bistricu, Gor Mirjana Bašak H RVAT SKO Z AG OR J E

Ž

elimo iskoristiti resurse koje hrvatski turizam ima u predsezoni i posezoni. Tu su glavni izvori rasta prihoda, ali za taj pristup trebaju drugačiji proizvodi – izjavio je ministar turizma Darko Lorencin na sjednici Turističkog vijeća HTZ-a održanoj u Splitu predstavljajući projekt Hrvatska 365. Što će točno na-

ša županija ponuditi u ovom programu pojasnili su nam u Ministarstvu turizma. - Krapinsko-zagorska županija u ovom programu podrazumijeva sljedeće turističke destinacije: Marija Bistrica, Gornja Stubica, Donja Stubica, Jezerčica, Tuhelj, Tuheljske Toplice, Veliko Trgovišće te dolazi pod imenom Zelena rivijera.

Tržište Austrije i Italije Sama

destinacija

oda-

U KZŽ postoji mogućnost za snažniji razvoj barem pet glavnih turističkih proizvoda. Osim kulture i wellnessa/ zdravlja, tu su i poslovni turizam, vino i gastronomija, biciklizam i aktivni odmor brala je da se želi intenzivno promovirati s turistič-

kim proizvodima kultura te wellness i zdravlje i to na

tržištima Austrije i Italije (Munchen i Venecija), gdje će se održati posebna prezentacija pred novinarima i agentima. Što se tiče studijskih putovanja u KZŽ, koja će se realizirati u sklopu programa Hrvatska 365, KZŽ se nalazi u klasteru Središnje Hrvatske (Hrvatska je podijeljena u 7 klastera), zajedno s destinacijom Sjever Hrvatske te destinacijom Daruvar, Bjelovar i Garešnica.

Program posjeta novinara i agenata u ove destinacije trajat će ukupno šest dana, a program zajednički pripremaju predstavnici navedenih PPS destinacija. Također, KZŽ bit će zastupljena i na podstranici Hrvatske turističke zajednice koja će se odnositi na projekt Hrvatska 365. - U KZŽ postoji mogućnost za snažniji razvoj barem pet glavnih turističkih proizvoda. Osim kulture i wellnessa/zdrav-


aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

5

Umirovljenik iz Zaboka žali se da su mu izvođači radova prilikom rekonstrukcije državne ceste od Švaljkovca prema D. Šemnici oštetili imovinu

PARLAMENT

Nestali su mi rubnjaci, zatrpan fasadni kamen...

Tražim sanaciju

Rudolf Lacko nije ni znao da se cesta rekonstruira, jer bi inače pazio i dolazio u izvid kako se postupa s njegovim zemljištem Mirjana Bašak GALOVEC ZAČRETSKI

P

rilikom proširenja državne ceste D35, od Švaljkovca prema Donjoj Šemnici i dalje prema Varaždinu nastradala je moja imovina u Galovcu Začretskom. Radnici nisu pazili i prilikom radova učinjena mi je velika šteta - tvrdi Rudolf Lacko, umirovljenik koji živi u stanu u Zaboku. Nabrojao je niz propusta. - Porušeno i odvezeno mi je 40 komada rubnjaka i 10 ulaznih rampi zbog čega mi sada voda ulazi u podrum nove kuće. Oštećeno mi je i zatrpano zemljom 5 metara kubičnog ukrasnog fasadnog kamena. Zatrpan je vodovodni ventil, a pred kućom porušeno sedam trsova vinove loze. Ulaz u kuću zatrpan je zemljom, a stepenice porušene. Uz kuću je graba za površinske vode u koju je puštena kanalizacija i fekalije iz susjednih kuća. Nema vratiju na ogradi kod stare rodne kuće, a dužinom zemljišne čestice ostale su grabe, odnosno nezasipani jarci – ispričao je nedostatke umirovljenik Lacko koji je pritužbe odaslao, rekao je, na brojne adrese: na opći-

LACKO: Porušeno

i odvezeno mi je 40 komada rubnjaka i 10 ulaznih rampi zbog čega mi sada voda ulazi u podrum nove kuće. Ujedno mi je oštećeno i zatrpano zemljom 5 metara kubičnog ukrasnog fasadnog kamena nu Sveti Križ Začretje, izvođačima radova te Krapinskozagorskoj županiji. Odgovore nije dobio. Lacko traži da mu se šteta popravi, a prije svega inzistira na postavljanju rubnjaka, ulaznih vratiju na ogradi, završavanju betonskog parapeta ograde te da mu se 'oslobodi' zatrpani fasadni kamen. Na sanaciju Lacko čeka od proljeća i ne miri se s time da su ga zaboravili. – Ipak su to veliki građevinari i ne bi si smjeli ovako nešto dozvoliti – zaključio je.

nema ni vratiju na ogradi, pa je lacko napravio provizornu

potužio se i da mu je zemljom zatrpan fasadni kamen

rudolf lacko traži od hrvatskih cesta da mu saniraju nastalu štetu u galovcu začretskom

Hrvatske ceste su tijekom 2013. godine izvodile radove na obnovi državne ceste D35 u duljini od 3,4 km na području Općine Sveti Križ Začretje. Osim obnove same ceste izvedena je odvodnja ceste i prilaznih cesta te odvodnja dvorišta, izgrađena su autobusna ugibališta, pješački nogostup u cijeloj duljini, sufinancirana je rekonstrukcija NN energetske mreže na cijeloj duljini. Kroz cijelo vrijeme izvođenja koordiniralo se sa lokalnom upravom i stanovnicima na dnevnoj bazi. Svaki zahtjev se maksimalno pro-

bao uklopiti u projekt. Svi ulazi na parcele i u dvorišta zamijenjeni su novima, svi prilazi asfaltirani, a sve ograde i parapetni zidovi koji su većinom bili dotrajali zamijenjeni novima. Ukratko, osim obnove ceste uređena je i komunalna infrastruktura – odgovorili su iz Hrvatskih cesta naglasivši da se g. Lacko trebao javiti za vrijeme izvođenja radova kada i drugi mještani. No, mi se ipak nadamo da će apel g. Lacka netko poslušati i pokušati s njim iznaći najbolje rješenje.

nova kuća uz koju su bili rubnjaci

Krapinsko-zagorsku županiju

e špice i za produljene vikende

rnju Stubicu, Donju Stubicu, Jezerčicu, Tuhelj, Tuheljske Toplice, Veliko Trgovišće te dolazi pod imenom Zelena rivijera lja, tu su i poslovni turizam, vino i gastronomija, biciklizam i aktivni odmor. Posebno nam je drago da je među destinacijama koje su izrazile interes za uključenje u program, osam s područja kontinentalnih županija, jer je upravo u njima velik potencijal u razdoblju izvan glavne špice sezone, što i dokazuje porast broja dolazaka u ovu županiju od pet posto u prvih sedam mjeseci ove godine – smatraju u Mini-

starstvu turizma.

Svaka regija ima svoj faktor X Ističu i da je hrvatski turizam integralni proizvod obale i kontinenta, što znači da bi se turistička ponuda Hrvatske trebala bazirati na ponudi kontinentalnih i priobalnih županija jer svaka naša regija ima svoj prepoznatljivi turistički proizvod i potencijal za razvoj turizma. - Hrvatska je do sada bila perci-

pirana kao odredište sunca i mora, odnosno odredište za ljetni odmor. Od presudnog je značaja i suradnja između javnog i privatnog sektora te jedinica lokalne uprave i samouprave u izradi projekata za nove turističke proizvode i podizanje kvalitete hrvatskog turizma u cjelini. Stoga nas veoma raduje interes uključivanja Krapinsko zagorske županije u program Hrvatska 365 – pojasnili su u Ministarstvu turizma.

vino i gastronomija također je adut koji u rukavu drži krapinsko-zagorska županija


6

aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

program reformista u prvi red stavlja politiku s mjerljivim rezultatima, rečeno je u krapini

DRAČJEM OBRASLE PARCELE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LEGLO SU DIVLJIH ŽIVOTINJA, A OTPAD NABACAN UZA SAMU CESTU ZAČEPIO JE ODVODNE KANALE

PRIJETE NAM LISICE I POPLAVE

Osnivačke skupštine Udruge 'Inicijativa za osnivanje narodne stranke reformisti' u Krapini i Hrašćini

Svakodnevno pristižu članovi iz čitavog Zagorja Za predsjednika Gradske organizacije Krapina izabran je Kristijan Novački, a predsjednik Općinske organizacije Hrašćina je Zoran Klemen KRAPINA/HRAŠĆINA - U petak je u restoranu Pod starim krovovima održana osnivačka skupština Udruge „Inicijativa za osnivanje narodne stranke - reformisti“ gradske organizacije Krapina. Skupštini je prisustvovao Dražen Kralj, povjerenik Udruge za Krapinsko - zagorsku županiju, koji je naglasio kako su postavljeni povjerenici u 20 jedinica lokalne samouprave te se osvrnuo na dosadašnji rad Udruge kojim je izrazito zadovoljan, budući da svakodnevno pristižu novi članovi s područja čitavog Zagorja.

Politika s mjerljivim rezultatima Zlatko Koračević, regionalni povjerenik Udruge za sjeverezapadnu Hrvatsku i koordinator za organizacijski ustroj, u svom je govoru istaknuo da Udruga izuzetno jača i na područjima Slavonije i Dalmacije. Posebno je istaknuo da reformisti imaju ljude na čelu s Ratkom Čačićem koji odmah mogu donositi odluke i da programa ima, ali nema lidera koji su u stanju preuzeti odgovornost i realizirati projekte, a Reformisti s Čačićem na čelu to mogu i hoće. Nakon provedene izborne skupštine izabrani su: predsjednik gradske organizacije Kristijan Novački, dopredsjednik Stjepan Grah i tajnica Darinka Miljan. Program reformista u prvi red stavlja politiku s mjerljivim rezultatima, koja vodi računa o stvarnim potrebama građana, kompetentu sa ciljem podizanja životnog standarda građana, koja će imati hrabrosti preuzeti odgovornosti i provesti nužne

reforme, te prepoznati obrazovanje kao dugoročno najveći hrvatski potencijal, rečeno je na skupštini.

Osnovana i OO Hrašćina I u Hrašćini je održana osnivačka skupština Udruge „Inicijativa za osnivanje Narodne stranke - reformisti“, općinske organizacije Hrašćina. Skupštini su prisustvovali Dražen Kralj, povjerenik Udruge za Krapinsko-zagorsku županiju i

Programa ima, ali nema lidera koji su u stanju preuzeti odgovornost i realizirati projekte, a Reformisti s Čačićem na čelu to mogu i hoće, istaknuo je regionalni povjerenik Udruge Zlatko Koračević Zlatko Koračević, regionalni povjerenik Udruge za sjeverezapadnu Hrvatsku i koordinator za organizacijski ustroj. Nakon provedene izborne skupštine izabrani su predsjednik općinske organizacije Zoran Klemen, dopredsjednik Davor Ondrašek, tajnica Magdalena Ađić, a u izvršni odbor su ušli Darko Jertec, Danijel Vidanec, Mladen Kurtoić, Darko Andrašek, Zdravko Andrašek i Matija Jertec. (Klara Suhodolčan)

Mještani vele kako se dobro zna tko navozi šutu i građevinski otpad i apeliraju na mjerodavne. Tu se, kažu, kote lisice, a nedavno je zbog nemogućnosti otjecanja vode ovdje bilo pravo jezero Denis Vincek PREGRADA

B

ilo je nešto prije ponoći, odjedanput se nešto zaletjelo prema nama i nestalo u grmlju, prema potoku i industrijskoj zoni. Jedino sam uspio vidjeti da je na četiri noge i ima rep – priča Pregračanin Matija Leskovar, zaključivši kako je tada imao bliski susret s lisicom. Susjedima je koji dan prije lisica iz kokošinjca odnijela kokota, a njegov šogor veli da je kroz dvorište tvrtke Kunagora vidio lisicu kako trči s nekom živinom u zubima. Mještani koji žive kod Bujanića kažu kako gotovo svaku večer netko primijeti lisice da dolaze iz pravca industrijske zone, mjesta za koje sumnjaju da je leglo lisica.

veterinar romica hrestak

Dokaz da i kod nas broj bijesnih lisica pada je taj što svaku mrtvu lisicu Veterinarska služba vozi na analizu u Veterinarski institut, pojasnio je veterinar Hrestak

Broj lisica je u porastu, ali je bjesnoće manje O svemu tome obavijestili su i gradonačelnika koji se sam u sve to uvjerio na terenu. Naime, preko noći je napadala kiša i ispod Leskovarove i Burićeve kuće stvorilo se pravo pravcato jezero. – Sav taj godinama navažani otpad zatvorio je odvodne kanale prema potoku i voda nam je gotovo počela ulaziti u kuće. Srećom, vrlo brzom akcijom, nakon što smo o nepogodi obavijestili gradonačelnika, došli su i bagerom taj otpad raskrčili tako da je voda uspjela oteći i nije poplavila naše domove – priča Matija. Vodena prijetnja je ovaj put otklonjena, ali sve dok se ne riješi problem ne-

legalno dovezenog otpada, ističu mještani, strah od vodene stihije stalno je prisutan. A bojazan od lisica koje su se nakotile i ima-

ju svoja legla u zaraslim i smećem natovarenim parcelama još je veća. - Činjenica je da je broj lisica u porastu zbog oralne vakcinacije protiv bjesnoće radi zaštite zdravlja ljudi i doma-

mještani kažu da je šikara u industrijskoj zoni leglo lisica

Riječ je o šikari koju nitko ne kosi, sve je zaraslo u veliko dračje i pitanje je čega sve tu ima. A što je najgore, dio zemljišta uza samu cestu pretvara se u smetište. Ima i nepoznatih počinitelja, ali za neke dobro znamo da već pet godina ovdje navoze šutu, građevinski otpad, staklo – ispričali su mještani ćih životinja od bjesnoće. Projekt je prije nekoliko godina pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede i kod nas se iz zrakoplova dvaput na godinu bacaju vakcinalni mamci i oralnom vakcinacijom stvara se kod lisica imunitet na bjesnoću – pojasnio je veterinar Romica Hrestak dodavši kako je i na pregrad-

LD ''Kuna'', Gligorije Rusovan: Mi kao lovci radimo svaku godinu sve veći odstrel lisica, to je jedan od zadataka nas lovaca jer lisice su inkubator bjesnoće. Poznato je da je kod betonskih blokova uz cestu prema Cigrovcu leglo lisica. No, to je sve uz kuće, a mi ne smijemo pucati 300 metara od kuća. Lisice ne smijemo ubijati dok su bređe i dok vode mlade, a skom potada su one u jamama i najlakše bismo ih dručju uoistjerali psima što se smijemo jer zakon čeno mnogo mladih lisica te veli da je to mučenje životinja. I što da u najvećem sada? Ponavljam, sve što je u blizini broju slučajeva one bježe od ljudi, naselja, mi kao lovci smo nemoćni. a opasne su one koTu treba zvati mjerodavnu je su bijesne jer higijeničarsku službu gube strah od ljudi.

Prekršajni postupak za neodržavanje komunalnog reda O problemu odlaganja otpada, očitao se gradonačelnik Marko Vešligaj. - Odlukom o komunalnom redu Grada Pregrade zabranjeno je na okućnicama, dvorištima i sličnim mjestima te uz prometnice, u šumama ili bilo gdje, gdje to nije odobreno posebnom Odlukom Gradskog vijeća odlaganje kućnog ili bilo kakvog drugog otpada. Vlasnici zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužni su uz prometni cestovni i pješački pojas očistiti grabe, raslinje i sl., nadzor provodi komunalni redar koji po zaprimljenoj prijavi izlazi na teren te ako se utvrde nepravilnosti, rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje i postupanja u svrhu održavanja komunalnog reda i pokreće prekršajni postupak. O tome govori i novi Zakon o gospodarenju otpadom, a provedbu obveza sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan tom Zakonu osiguravat će komunalni redari Grada Pregrade – naglasio je Vešligaj.


aktualno

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Kaj Vas tišči?

PITALI SMO GRAĐANE Mještani općine Kumrovec

tuže se na teže zapošljavanje, osobito mladih majki s djecom, na sporo rješavanje prometnih problema, oživljavanje kumrovečkog "mrtvog kapitala" i sporosti države da bez većih napora pokrene brži razvitak ovog kraja, osobito u turističkom smjeru

7

KUDA IDU DIVLJE SVINJE Zbog tople zime više ih se okotilo, a

nemaju prirodnog neprijatelja, pa su odlučile potražiti hranu na njivama poljoprivrednika kojima su uništile ovogodišnji rad i urod

JAPEC Zaštiti se vrana, svraka i divlje životinje, Tko to koči razvoj a čovjeka ne štiti nitko našeg Kumrovca? U današnje vrijeme svaka kuna i svako zrno je korisno i dobro dođe, započeo je svoju priču Željko Japec iz Pustodola kojem su divlje svinje napravile štetu na njivi s kukuruzom i zbog čega traži nadoknadu

Jelena Sačer DONJA STUBICA marijan žnidarec

lidija ban županić

ivica hrastović

MARIJAN ŽNIDAREC vlasnik hostela u Kumrovcu

Smeta me sporost u rješavanju prometnih problema. Zanima me kada će biti konačno otvorena za promet cesta D-205. Moramo obilaznicama, a budući da je cesta gotovo završena, vozimo se na vlasititi rizik, da će nas negdje zaustaviti policija i 'prišiti' nam kaznu od 500 kuna. Zakinuto je lokalno stanovništvo, ali i turisti koji dolaze u Kumrovec, a zima je pred nama, pa predlažemo da se prometuje jednom trakom dok ne bude posve gotova. Također me zanima da li će se i kada vratiti naš vlak "Kumrovščak", koji je vozio od Savskog Marofa do Kumrovca, a onda neočekivano ukinut navodno kao nerentabilan. Prije nekoliko godina krenulo se obnovom i stiglo do Harmice. Onda su radovi prekinuti, a stanovnici koji žive uz ovu prugu su zakinuti jer nemamo vlakovnu vezu za Zagreb kao i Slovenci s onu stranu Sutle. Sad smo u EU. Najavljena je rekonstrukcija pruge ove ili sljedeće godine. Da li se odustalo od toga ili se čekaju bolji dani? DRAGUTIN ULAMA načelnik općine Kumrovec

Što se tiče ceste D-205 i mi imamo dojam da je već trebala biti uključena u promet, ali u razgovoru s ljudima iz Hrvatskih cesta doznajem da se neki djelovi još moraju sanirati i da su upravo oni probili financijsko ulaganje koji je bilo predviđeno i da se trebalo čekati na odobrenje za dodatna sredstva od Uprave Hrvatskih cesta. Krenulo se s radovima za izgradnju nogostupa u Svetom Križu, sanacija potpornog zida i završetak završnog sloja što bi trebalo biti rješeno u nekoliko tjedana. Što se pruge tiče HŽ ju je već ove godine stavio u plan obnove i zato postoji repromaterijal uskladišten u Zagrebu. Očito postoji problem sa slovenske strane, pa se od njih očekuje dozvola za nastavak radova. Izgovor je da se čeka rješenje Šengenskog pitanja i kad uđemo u taj prostor neće biti prepreka da se radovi nastave.

G

otovo pedeset posto stabala je polomljeno, a Japec kaže da to nije prvi put. Slično je bilo i prošle i pretprošle godine, no tada je kukuruz sijao na drugim njivama, pa je ovog proljeća odlučio više ne sijati tamo, već na drugoj njivi. No, situacija se ponovila.

'Sve to košta, a na kraju ne dobijemo ništa' LIDIJA BAN ŽUPANIĆ tehničarka za željeznički promet

I ja sam zainteresirana za ponovno otvaranje željezničke pruge. Možda bih dobila posao na Željezničkoj postaji u Kumrovcu, u kojem ima dosta ljudi bez posla. I sama već godinama tražim posao, ali gdje god dođem, pitaju me imam li djecu. Naravno da imam, i odmah asocijacija na ono "aha, znači mlada mama, česta bolovanja", pa me otkvače. To je sudbina većine Kumrovčana. Zato mnogi odlaze u Zagreb i drugdje u potrazi za poslom. A imamo takve razvojne potencijale, osobito za turizam. Zanima me da li će se i kada otvarati nova radna mjesta, pa i za nas majke s djecom?

Centralno pitanje razvoja Kumrovca usko je povezano s dva objekta: Spomen domom i Političkom školom koji već 20 godina propadaju. Kad bi se to pitanje riješilo, riješila bi se također i sva ostala pitanja kao što su državna cesta i željeznica. Tada bi ljudi dolazili u Kumrovec. Ako bi to bio centar kojeg je naša Udruga predlagala, onda bi tu radilo i stanovalo oko 200 ljudi. Tu bi se odvijali značajni poslovi i u tom kontekstu bi se brzo rješavala i ostala pitanja. Zanima me tko to koči razvoj Kumrovca, kome je stalo da ti objekti propadaju. Ovdje treba isključiti politiziranje i usredotočiti se samo na gospodarski aspekt. Što se trenutno poduzima?

DRAGUTIN ULAMA

DRAGUTIN ULAMA

načelnik općine Kumrovec

načelnik općine Kumrovec

Apsolutno je nepravedan takav odnos prema mladim majkama. To pokazuje koliko smo licemjerni. Htjeli bismo povećavati natalitet, a ovako se ponašamo. Kumrovec i inače ima najvišu stopu nezaposlenosti u našoj županiiji. Izvorni prihodi nam stalno padaju zbog velikog broja nezaposlenih, a imamo državne objekte, u kojima leži rješenje naših problema. Država već niz godina nije u stanju, ili to ne želi, kumrovečki "mrtvi kapital" oživjet, pa sve više propadaju. Dvije trećine Kumrovčana zbog ekonomskih razloga traži egzistenciju u glavnom gradu. Ta blizina Zagreba naš je blagoslov, ali i prokletstvo.

Što se Spomen doma i Političke škole tiče, objavljen je javni poziv na natječaj, kako bi se ti objekti prodali. Čeka se da li će se ovih dana tko javiti na natječaj. Krajnji rok je za javljanje 15. rujna. Koliko nam je poznato punuđeno je u paketu puno tih objekata u vlasništvu države. Međutim, trebalo je u prvoj rundi raspisati natječaj posebno za kontinentalne, pa tek onda za objekte u priobalju, koji su atraktivniji, pa ih je lakše prodati. (Ivo Šućur)

IVICA HRASTOVIĆ predsjednik udruge 'Inicijativa za razvoj općine Kumrovec'

dragutin ulama

Iako tada nije prijavljivao štetu jer njive nisu bile toliko velike, ove je godine rezignirano i s razlogom odlučio tražiti nadoknadu. – Država, Županija, Općine i Gradovi propagiraju da se obrađuju površine da ne raste trava i grmlje, a kad nešto posadimo, na kraju od toga nemamo ništa jer opet na kraju trebam kupiti kukuruz da bi prehranio živinu doma – ispričao nam je dodavši kako sljedeće godine najvjerojatnije ne bude sijao, ''pa nek raste grmlje''. Štetu koju su divlje svinje napravile prijavio je donjostubičkom Lovačkom društvu Vepar, smatrajući da dobro ne gospodare svojim lovištem. – Cijelu zimu hrane svinje tu u blizini i time ih privlače, pa one očekuju da budu uvijek tu našle hranu, a kad je nema, zapute se na naše njive. Zapravo su više štete napravile nego pojele, jer na podu ima puno klasova koji trunu. Iz lovačkog društva su mi rekli da nemaju novaca za nadoknadu štete. Ne trebam ja novce, nego kukuruz koji ću si na kraju sam morati kupiti – kaže Japec.

željko japec ne traži novac već kukuruz

Mi u njivu uložimo, u sjeme i sijanje, mene to košta tri tisuće kuna, a na kraju ne dobijemo ništa i opet moramo kupiti kukuruz, kaže Japec nezadovoljno

divlje svinje iza sebe su ostavile samo štetu

Željko Hižak, LD Vepar: Ove godine šteta i nije bila tako strašna, inače znaju napraviti čuda

Najbolja zaštita je električni pastir

Divlja svinja na njivu dođe s mladima u potrazi za hranom. Ona lomi stabla kako bi ih približila mladima i oni jedu. No, naprave više štete nego što zapravo pojedu, jer na podu ostane puno klasova koji trunu

Iz Lovačkog društva Vepar kažu da su upoznati s problemom Željka Japca, no štetu nisu u mogućnosti nadoknaditi zbog nedostatka financijskih sredstava, a lovište nemaju osigurano. – Osiguranje smo imali, no zbog čestih naleta automobila na divljač, osiguravajuće kuće nam više ne žele dati osiguranja. Žao mi je ljudi, znam da su se mučili i radili – rekao je predsjednik LD Vepar Željko Hižak te dodao da se po pra-

vilniku vlasnici prije trebaju prijaviti kako bi im dali repelente koji mirisom odbijaju divlje svinje, a kad kukuruz počinje zriti i kad nastane šteta, već je kasno. Međutim, repelenti nisu dovoljna zaštita, najučinkovitiji je električni pastir. –Te su ograde skupe, pa prakticiramo da se vlasnici njiva međusobno dogovore i daju zahtjev za više susjednih parcela koje onda ogradimo zajedničkom

električnom ogradom – pojasnio je, dodavši kako je dodatna zaštita košnja i održavanje zemljišta uz šume, jer divlje svinje ne idu kroz čistine, već kroz šikare. Istaknuo je i kako lovačko društvo ima hranilišta na Sljemenu gdje hrane divlje svinje kako se ne bi spuštale u sela u potrazi za hranom, međutim izgleda da im to ove godine nigdje u Zagorju nije uspjelo, jer su poharale mnoga kukuruzišta.


8

županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

županija BEZ IZNENAĐENJA

Akcija darivanja krvi KLANJEC - Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira drugu ovogodišnju akciju darivanja krvi, 01. rujna u Velikoj dvorani grada Klanjca, u vremenu od 8 do 13 i 30 sati. Kako potrebe za krvlju sve više rastu mole se građani od 18 do 65 godina koji su zdravstveno sposobni da se odazovu akciji. Svaki darivatelj dobiva besplatni obrok. Obavezo ponesite osobnu iskaznicu. (zl)

U Zlatar Bistrici održano 12. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije

Kuharić i Domitran opet „prve brazde“ Zagorja Krapinsko - zagorska županija postala je prepoznatljiva po uspjesima orača na državnim i svjetskim natjecanjima, a pobjednici će braniti zagorske boje u Požeško – slavonskoj županiji Sabina Pušec ZLATAR BISTRICA

N

a 12. natjecanju orača Krapinsko - zagorske županije održanom u subotu u Zlatar Bistrici nije bilo velikih iznenađenja – u kategoriji plugova ravnjaka pobjedio je Tomislav Kuharić iz Vinipotoka, drugo mjesto osvojio je Vilko Kukec iz Belca, a treće Jurica Župan iz Hrašćine. U kategoriji premetnjaka bila su samo dva natjecatelja, a pobjedio je Božidar Domitran iz Martinščine, dok je drugo mjesto pripalo Dragomiru Jadeku iz Zaboka. Nagrada osigurana za treće mjesto dodijeljena je jedinoj oračici među 10 natjecatelja, Draženki Grah iz Zagorskih Sela. Kuharić i Domitran predstavljat će našu županiju na državnom natjecanju orača u rujnu u Požegi.

Poziv mladim oračima - Sve je počelo prije 12 godina u Začretju na maloj parceli, nismo znali kako to natjecanje uopće izgleda, a danas postižemo sasvim solidne rezultate i sudjelujemo na državnim natjecanjima. Nadam se da ćemo potaknuti još mladih ljudi da dođu i pokažu svoje znanje i vještine – istaknuo je na otvorenju manifestacije Tomislav Kuharić, predsjednik županijske Udruge natjecatelja u oranju, koja je uz KZŽ i Savjetodavnu službu bila organizator natjecanja. Natjecanju je već četiri godine zaredom domaćin općina Zlatar Bistrica, čiji načelnik Žarko Miholić je pozdravio natjecatelje i poželio im dobre rezultate, kao i saborska zastupnica Dunja Špoljar. – Ovo je tvornica na otvorenom, a baviti se poljoprivredom nije jednostavno, pogotovo ne na sitnim parcelama zagorskih brega. Nije isto baviti se poljoprivredom u Slavoniji i Zagorju, pa ipak je u našoj županiji registrirano preko 9000 OPG-ova. Izdvaja-

natjecalo se devet orača i jedna oračica

mo znatan dio proračunskih sredstava za pomoć poljoprivredi, iako nije dovoljno, to je momentalno maksimalno što si možemo priuštiti, a nadamo se da će biti i više – istaknuo je župan Željko Kolar, otvorivši manifestaciju.

Poljoprivreda ima budućnost Voditelj stručnog oračkog dijela natjecanja kojemu su u sklopu prakse prisustvovali učenici Poljoprivrednog učilišta SŠ Bedekovčina bio je Dario Padro. Uporna kiša nije omela orače, kao ni brojne posjetitelje koji su mogli vidjeti i kako se oralo nekad, plugom koji su vukli konji, u prikazu Županijske udruge uzgajivača konja Krapina na čelu s Mirkom Majsecom, a za okrjepu i dobru kapljicu pobrinule su se i zlatarbistričke udruge „Brajda“, „Cetin“ i „Lijepa naša“. Na svečanoj dodjeli novčanih nagrada, priznanja i pehara svim natjecateljima čestitao je zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek poručivši najboljim oračima da na državnom natjecanju očekuje – najmanje pobjedu.

Bio sam na svim natjecanjima do sada i osvajao prva ili druga mjesta. Uvjeti su bili teški, a ove godine natjecao sam se za promjenu u kategoriji premetnjaka, to je moj plug i s njim mi je bolje raditi. Nadam se dobrim rezultatima na državnom natjecanju, koje je već 13. rujna, pa nema puno vremena za pripremu, rekao je Božidar Domitran

Bilo je dosta teško zbog kiše. No zadovoljan sam, sada se treba pripremiti i opravdati rezultat i na državnom natjecanju. Dat ću sve od sebe, a mnogo zavisi o uvjetima oranja i faktoru sreće – kaže Tomislav Kuharić koji je već 4 puta pobjeđivao na državnim natjecanjima, a toliko puta i sudjelovao na svjetskim

božidar domitran i tomislav kuharić

s otvaranja 12. natjecanja orača kzž

kiša nije omela orače u natjecanju za "najbolju brazdu"


9

županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Zaručnički tečaj za buduće mladence SVETI KRIŽ ZAČRETJE – U dvorani Pastoralnog centra u Svetom Križi Začretju 4., 5. i 6. rujna s početkom u 19. 30 sati održat će se zaručnički tečaj. Svi zainteresirani ne trebaju se prije javljati nego doći na susrete, a nakon posljednjeg susreta dobit će potvrdu o završenom tečaju. (zl)

OPREZ

Akcija vr ij e di Akcija u do mesnicama: 25.-31.08. 31.08.’14.

Juneći but BK

Cvate napast zvana ambrozija!

Raste u gradu i na selu, gdje god ima zapuštenih polja

54,99

hanje, nadraženo grlo, curenje nosa, svrbež u očima i nosu..., ali bez temperature, znak je da nemate prehladu već da se alergični na ambroziju, korov koji upravo cvate i otpušta milijardu čestica peludi u zraku. U Zagorju raste na velikim površinama jer ima puno zapuštenih zemljišta – upoznaje nas sa simptomima ambrozije, dr. med. spec. epidemiologije Ivan Lipovac iz Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije i dodaje kako u našoj županiji oko 20 % ljudi pati od alergije na ambroziju te da se svake godine ta brojka povećava. Ukoliko se alergija ne liječi može dovesti i do pojave astme. Oni koji znaju da pate od alergije na ambroziju moraju uzimati lijekove prije cvatnje tog vrlo rasprostranjenog korova. Riječ je o antihistaminicima. Obično se daju u tabletama, a rjeđe kao sprej za nos ili kapi za oči. Inače, najbolje je korov počupati i on se čupa od travnja do lipnja, kosi se u srpnju, a sada ga najbolje ne dirati jer otpušta pelud i najštetniji je– savjetuju dr. Lipovac i dr. med. Bojana Nikitović. Alergičari bi trebali izbjega-

ambrozija je vrlo štetna, a alergičari moraju uzimati lijekove

vati kontakt s peludi, provodite vrijeme u zatvorenim klimatiziranim prostorijama koji imaju anti – peludni filter te izlaziti na zrak poslije kiše. Koncentracija peludi je obično na maksimumu u podnevnim sati-

ma, između 10 i 15 sati. Kiša i niske jutarnje temperature usporavaju otpuštanje peludi. Zanimljivo je i da pelud ambrozije može putovati i preko 50 kilometara, a penjati se može preko 3 kilometara u visinu. (M. Bašak)

U Zagorju od alergije na ambroziju pati oko 20% osoba i ta se brojka svake godine povećava. Zanimljivo je i da pelud ambrozije može putovati preko 50 kilometara, a penjati se može preko 3 kilometara u visinu

26,99

kn/kg

kn/kg

Pile grill Cekin

Vikend kobasica Kudelić

20,99

34,99

kn/kg

kn/kg

Sir svježi u marami ‘z bregov 800g

Mlijeko trajno 2,8%mm Dukat 1l

19,99 kn

Ambrozija u Zagorju raste na velikim površinama jer ima puno zapuštenih zemljišta – upozorio je dr. Ivan Lipovac, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo KZŽ HRVATSKO ZAGORJE - Ki-

Svinjski vrat SK

24,99 kn/kg

Ketchup Zorela 500g

Alkoholni ocat 9% Prehrana 3l

4,

4,99 kn

99

Sky cola 1,5l

kn

9,98 kn/kg

12,

Pivo Ožujsko 1l

99 kn

4,33 kn/l

Keks Domaći preliven čokoladom 230g

10,

5,99 kn

99

6,99 kn

3,99 kn/l

kn

Papir toaletni Olala cloud touch, 2-sl. 24/1

30,39 kn/kg

Deterdžent Likvi više vrsta 1l

9,99 kn

15,99 kn

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

epidemiolog u zavodu za javno zdravstvo kzž, dr. ivan lipovac

• Inox ograde • Kovane ograde • PVC i ALU stolarija • Grilje i zaštita od insekata • Garažna vrata • Obrada špaleta • Prozorske klupčice

dr. med. bojana nikitović

Visokokvalitetni profili moderne tehnologije za izvrsnu energetsku učinkovitost

vrhunski PVC prozori

Bravarija Mirko e mirko.habljak@kr.t-com.hr t (049) 238 460 m 091 799 32 68 a Kebel 69, 49221 BEDEKOVČINA www.bravarija-mirko.hr

www.zagorje.com


10 županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

crna Provaljeno u Trgostilov mali dućan u Oroslavju OROSLAVJE – Proteklog vikenda na meti lopova našao se mali Trgostilov dućan u kojeg u ponedjeljak ujutro nisu mogli ući kupci koji imaju naviku svako jutro doći po kruh i mlijeko. Bili su iznenađeni, posebice kada su vidjeli policijsko vozilo. Što je točno ukradeno, znat će se nakon obavljenog očevida, no ovakve provale u manje trgovine na području Zagorja nisu nesvakidašnje. Kradu se cigarete, suhomesnati proizvodi te alkoholna pića, a lopovi se rijetko pronađu. (mb)

STRAVA U TRSTENU Dok je šetala, žena naišla na šokantan prizor zlostavljane i zanemarene kujice

'Siroti pas je toliko mršav da mu se vidi svako rebro' TRSTENO - Da zanemarivanje i zlostavljanje životinja svaki dan poprima sve veće razmjere dokaz je i slučaj iz Trstena u općini Tuhelj koji je preplavio društvene mreže. Dok je šetala s djecom i bakom, jedna je Zagrepčanka uočila ubogog psa kako tumara brijegom. Prizor mladog psa prepunog krpelja i buha, toliko izgladnijelog da mu se vidjelo svako rebro i šepavog na stražnju nogicu, ženu nije ostavio ravnodušnom. Iako je kontaktirana veterinarska ambulanta iz Klanjca, nažalost, pas nije mogao biti zbrinut kod njih pa se u akciju spašavanja psa uključila uključila zagrebačka Udruga Indigo čiji su volonteri odmah zlostavljanu životinju odvezla na Veterinarski fakultet budući da je utvrđeno da je

u vrlo lošem stanju. Kujica koju su nazvali Twiggy, osim što je izgladnjela, vrlo vjerojatno ima i teški prijelom stražnje noge zbog čega je stacionirana na fakultetu gdje će joj se pružiti daljnja liječnička pomoć. Iako nije utvrđeno tko je vlasnik kujice, pretpostavlja se da je riječ o starijoj ženi koja drži mnoge životinje bez odgovarajuće brige, a financijski je u vrlo lošoj situaciji. Ako su vas slike mlade Twiggy dirnule jednako kao i nas, na Facebook stranici Udruge Indigo možete pronaći informacije o tome kako joj pomoći donacijom hrane ili novca kojim će se kupiti sve što je potrebno da ovo prekrasno biće ponovno stane na svoje noge, dobije drugu priliku i nekome postane kućni ljubimac. (mp)

Kujica koju su nazvali Twiggy, osim što je izgladnjela, vrlo vjerojatno ima i teški prijelom stražnje noge zbog čega je stacionirana na fakultetu gdje će joj se pružiti daljnja liječnička pomoć

Započela sanacija znamenitog Starog grada Projekt obuhvaća statičku sanaciju temelja i zidova zgrade Palasa, rekonstrukciju krovišta i pročelja te sanaciju padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi KRAPINA - Na lokalitetu Stari grad Krapina 1. srpnja započeli su radovi na sanaciji zgrade Palasa. Projektom će biti obuhvaćena statička sanacija temelja i zidova zgrade Palasa, rekonstrukcija krovišta, rekonstrukcija i sanacija pročelja te sanacija padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi. Projekt financiraju Ministarstvo kulture, KZŽ i Grad Krapina, trajat će 3 godine i stajati oko 2,8 milijuna kuna. U pripremi je izrada projektne dokumentacije, a problem predstavlja zemljište oko Starog grada koje nije u vlasništvu Grada Krapine, nego u vlasništvu države, na upravljanju Hrvatskim šumama. Zahtjevan je posao prethodio počecima sanacije, intenziviran zadnjih 10 godina. Jedan od najtežih poslova bi-

lo je geofizičko mjerenje 2007./2008. koje je odradio Institut za arheologiju RH u suradnji s Institutom za arheologiju iz Ljubljane čijim je završetkom dobivena kompletna geofizička snimka prostora od cca. 10.000 kvadratnih metara. Radila su se i arheološka istraživanja i konzervatorski zahvati, te izrade projekata. –Kompletna projektna dokumentacija je rađena nekoliko godina. To je posao koji traje, koji nije vidljiv za građane, pa građani vrlo često kažu da se ništa tu ne radi, jer nije vidljivo da se ovdje kopa, gradi, zida i stvara - rekla je Viktorija Krleža, ravnateljica POU Krapina. Izrada radnog platoa na strmoj padini koja je bila najzahtjevniji dio prve faze radova, izvedena je u skladu sa svim pravilnicima, te su zaštićeni žite-

Poziv na prijavu na 2. sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane ZLATAR BISTRICA - Opći-

projekt sanacije trajat će oko tri godine

lji ispod padine. Izbušena su 64 sidra za temeljenje skele, nakon čega se tek počela skela postavljati. Radovi na

sanaciji pročelja su u tijeku - obnova krovišta, limarskih instalacija i vanjske stolarije. (Klara Suhodolčan)

na Zlatar Bistrica u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni bregi“ organizira 2. sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane 100% DOMAĆE – 100% EKO – 100% ETNO, koji će se održati 12. listopada u Domu kulture. Na izložbeno - prodajnom sajmu prezentiraju se domaći autohtoni proizvodi, zdrava hrana, proizvodi iz integriranog i

eko-uzgoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz našeg kraja i drugih županija. Općina je objavila poziv za prijavu na Sajam. Izlagačima je osiguran besplatni izložbeno-prodajni prostor. Svi zainteresirani proizvođači i udruge prijaviti se mogu putem mail-a lag. zelenibregi@gmail.com; zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili na telefonski broj 049/461 073. (sp)


županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Župan proglasio elementarnu nepogodu na području Krapinskih Toplica , Svetog Križa Začretja i Tuhlja

KRAPINA - Župan Krapinsko - zagorske županije Željko Kolar proglasio je u srijedu, 20. kolovoza elementarnu nepogodu za područje općina Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje, a 21. kolovoza elementarnu nepogodu proglasio je i za područje općine Tuhelj. Elementarna nepogoda proglašena je zbog izrazito jake kiše, koja je padala u noći s 13. na 14. kolovoz te tijekom dana 14. kolovoza, koja je prouzročila poplave na prostorima navedenih općina. Nanese-

ne su velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim površinama i objektima komunalne infrastrukture. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u najkraćem roku će izraditi izvješće s procjenom ukupne štete, koje će dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koje će potom zbirne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. (zl)

11

SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

Nova prometna regulacija u Mariji Bistrici MARIJA BISTRICA - U ponedjeljak 18. kolovoza održana je sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica s jednom, ali vrlo važnom točkom dnevnog reda, Prijedlogom Odluke o donošenju Odluke o posebnoj regulaciji prometa u Općini Marija Bistrica. Naime, Općina već neko vrijeme provodi projekt koji za cilj ima bolju prometnu regulaciju prometa, posebno u vrijeme hodočašća, ali i legalizaciju parkiranja, točnije dovođenje u red ove za Mariju Bistricu toliko specifične djelatnosti. Načelnik Josip Milički je napomenuo kako cijeli projekt traje već nekoliko mjeseci i to na inicijativu Hrvatskih cesta, Županijskih cesta i poglavito Ministarstva unutarnjih poslova zbog poboljšanja sigurnosti prometa u samom centru Marije Bistrice, sigurnosti svih sudionika u prometu i motornih vozila i pješaka te zbog bolje protočnosti prometa u samoj Mariji Bistrici, a sve u vrijeme pojačanih hodočašća,

općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o posebnoj regulaciji prometa u mariji bistrici

blagdana i praznika. - Pristupili smo izradi nove prometne studije u koju su bile uključeni i Ministarstvo prometa, Hrvatske ceste i Županijske ceste i slijedom toga na izrađeni prometni elaborat koji je potvrđen i u Ministarstvu prometa, Hrvatskim cestama i u Županijskoj upravi za ceste dobivena je suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Ova sjednica je kraj cijele

te procedure - napomenuo je načelnik Milički. Odluka o izmjeni donesena je jednoglasno, objavljena je dan kasnije, a osam dana nakon objave stupa na snagu. Konkretno se radi o novoj regulaciji po kojoj se privremeno zabranjuje promet za sva motorna vozila na dijelu Zagrebačke ulice od križanja sa državnom cestom D29 u Podgorju Bistričkom do križanja Nove ceste sa

Šopćevim prolazom i to u dane hodočašća subotom i nedjeljom, te državne i vjerske praznike u vremenu od 7 do 12 sati i od 16 do 18 sati. Valja napomenuti kako je dio ovog projekta i postavljanje tabli i putokaza, koji su do sada nedostajali u Mariji Bistrici, a koji će hodočasnicima i svim posjetiteljima omogućiti lakše kretanje i snalaženje u Mariji Bistrici. (Elvis Lacković)

Koristite najbolje usluge za Vašu tvrtku


12 županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014. VRIJEME IM NIJE IŠLO NA RUKU

Posjećenost bazena u toplicama

Za dušu za spomenek

Manje kupača zb

Piše:

Terme Tuhelj imaju 11 % manju posjećenost bazena nego lani, a T

Nevenka Gregurić

SEMEN H MOJEM SIEČANJU

K

ak je ljete cajt gda si čovek malje odehne i napuni dušu, tak si te napravim i ja. Nekak mi je te najljepše napraviti tak kaj se prepeljam po našem ljiepem Zagorju. Dieljec z altu, a one bljiže z becikljinem. Lježe je prepeljati se z altu nek z becikljinem, alji onak za dušu, becikljin je „zakon“. Čovek se nadiše friškuga zraka, malje se zmuči i morti teru deku zgubi na žmehkoče. Tak sem se jednu nedelju prepeljala prema našem ljiepem mestu teri je denes praf za praf grad, h Donju Stubicu. Meste gde je negda bil veljiki semen. Bog moj, kaj se česa nie tuj moglje kupiti. Negda se reklje, od igle do lokomotive. Tie je semen bil jeden od vekše h našem kraju. Od sega kaj se tuj prodavalje i moglje kupiti, največ se tržilje blage sake felje. Tuj su se prodavale kravice, teljičke, teljiči, ždrebeki, konji, kobile, pajceki, kokoši, purani ilji bi reklji se kaj su ljudi unda dražali. Semen je prie bil saku prvu sobotu h mesecu. Kesnijše i prie nek je „hgasel“ do kraja, bil je dva put na mesec, sobotu po prvem i petnejstem h mesecu. Tuj, na semen, dolazilji su ljudi z cieluga kraja, pa čak i dalje. Kak sigde gde je trgovina, znaju dojti nakupci i prekupci, tak se čovek mogel i h kupovine ilji prodaje prevariti. Postoji jedna, med nami, poveda, tera velji ovak. „Ak ideš h Stubicu po kravu i h Dubravu po babu, bolje bi prešel da si pogorel ilji poplaval“. Reklje se te radi toga kaj se za Dubrofčanjske babe reklje da su gizdave i faljižne, kak i blage tere si kupil od nakupca h Stubice. Gda sem počela delati kak vučiteljica, moralji sme h imenik zapisati kak se deca zoveju, gda su i gde rojeni, kak se zoveju straci i kaj dielaju. Tak mi je jeden dejček, gda sem ga pitala kaj mu je tata po zanimanju, kaj spuške rekel: „Mešietar, drugarica!“ Deca su ga lukalji jer za te zvanje niesu čulji. Mene se je smejala duša, jer znala sem da mu se otec bavi z prprodavanjem blaga, a takve su ljudi zvalji, mešietari. Još denes gda se zestanem z tem svojem đakem i njegvem ocem, smiejeme se to-

mu i rade zmisljime na cajte h terem su mešietari imelji posla. Dok sem se peljala čez meste gde su negda bilji semeni, malje me pri srcu zazeblje. Tuj je skore pustača, največ diel obraščen z tavu. Zišla sem z becikljina, naslonila se na most i malje postala. Kak nie bilje preveč gužve na ceste mogla sem mirne duše dati na volju spomenekm. Dok sem za žmala osietila sem miris vieršljina i kotlovine teri se miešal z duhu blaga. Kak denes se siečam kak se mukanje blaga mišalje z galamu ljudi. Jasne se negda čul zof onie teri su nekaj prodavalji. Ščem je bila vekša galama oko nečega tuj se več ljudi skupilje. Mešitari su bilji posebne fljetni oko toga. Znalji su se med sobu dogovoriti i jeden drugomu dojti i zdigati cienu, kaj bi obični kupci naselji. Med sobu su faljilji bage i zdiglji cienu. Na sieme se je čulje pljuvanje h šake, lupanje šake po šake, kaj je negda bilje znak pogodbe. Pri prodaje ilji kupnje, največi gušt je bil gda su se ljudi pogajalji ilji cienkalji oko robe. Pri sake ponude bi pljunulji h šaku i z kupcem ilji prodavačem z rukami delalji kak da se rukujeju. Pljuček bi triebal značiti kak štembilj njihove pogodbe. Če su se ostalji držati za ruke, a nešče trejti bi te presiekel, bil je te znak da je roba prodana ilji kupljena. Da je kupil dobre blage bil je siguren onie kupec teri se pogodil za dobru cienu, dal same kaparu i dobil garanciju do druguga siema. Če nej bil zadovoljen z kupljenem i če bi naprimer krava ritala, a prodavač je rekel da je mirna, mogel je vrnuti kravicu i kaparu dobiti nazaj. Ak se je nekaj kaparilje i kapara se štiela povljieči i odustati od prodaje morala se dati kapara na kaparu. Bila je te garancija za sakuga kupca. Primera radi, ak si kaparil pri prodavaču kravu i dal kaparu. Če si štel z beči od kupnje nečega, moral si dati kaparu na kaparu. Sela sem si na becikljin i krenula k domu. Žlabranje i duha siema bila je još navike h moja vuha, se dok niesem došla h dvorišče svojuga doma, gde su se javilji nekteri novi spomenki.

Sabina Pušec H RVAT SKO Z AG OR J E

K

upališna sezona bliži se kraju kao i ljeto koje je zbog neuobičajenih vremenskih prilika mnogo puta više podsjećalo na jesen. Raspitali smo se kako su česte kiše i izostanak sunčanih i vrućih ljetnih dana utjecali na sezonu u zagorskim toplicama.

Manji broj kupača - Iako je dosadašnja poslovna godina za Terme Tuhelj dosta uspješna, ljetna sezona na bazenima na žalost nije ispunila naše planove zbog niskih temperatura i velikog broja kišnih dana. Iako smo u prvih 5 mjeseci ostvarili porast od 6 % dnevnih posjetioca još uvijek najvećeg kupališta u Hrvatskoj Vodeni planet, prohladni i kišni lipanj i srpanj donijeli su nam manji broj kupača od očekivanog. U kolovozu je posjećenost baze-

na porasla, no na žalost prvi dio ljeta ne možemo više nadoknaditi, tako da sada brojke pokazuju -11% u odnosu na prošlu godinu – navodi direktorica Termi Ivana Kolar. Terme su se ovog ljeta posebno pripremile za „vanjsku“ sezonu i organizirale niz noviteta u animacijskom programu, investirali su u formiranje ljetne pozornice te organizirali niz zanimljivih događanja. - Rezultati hotela su odlični, u srpnju smo ostvarili povećanje od čak 36 % noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u kolovozu već premašujemo plan za 13 %. Velik dio gostiju su stranci, prvenstveno iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Italije i Belgije, a imamo povećanje noćenja i s domaćeg tržišta, čime smo posebno zadovoljni, s obzirom na opći standard. Vanjsko kupalište radi uglavnom do kraja rujna ili do kad nam vrijeme to dopušta, ali zabava i opuštanje

prohladni lipanj i srpanj donijeli su

nastavljaju se i nakon toga na unutarnjim bazenima – dodaje Ivana Kolar.

Porast noćenja Direktor Termi Jezerčica Ivan Gašpert unatoč lošim vremenskim uvjetima ove sezone zadovoljan je poslovanjem hotela i Vodenog parka. - Od početka godine

Donacija računala Zagrebačke banke udruzi Petrože KRUŠLJEVO SELO - U sklopu akcije udruge Petrože-Krušljevo Selo „Jedno po jedno, osmijeh po osmijeh“ te u sklopu dugoročne suradnje ponovo je ostvarena jedna od donacija Zagrebačke banke prema udruzi i njezinim korisnicima, djeci i mladima. Zagrebačka banka je ovaj put donirala 20 kompleta računala bez zvučnika. Računala će se prethodno provjeriti, počistiti, presložiti i nanovo instalirati jer su sva računala koja su dosad dobivena deinstalirana. Nakon kompletiranja, računala će se s ostalim dodacima (ekranom, mišem i tipkovnicom) podijeliti potrebitim obiteljima s djecom i mladima. Ova donacija je samo nastavak djelovanja udruge koja svoje slobodno vrijeme i aktivnosti usmjerava na organiziranje slobodnog vremena djece i mladih, a ujedno i na pružanje svih oblika pomoći prema potrebitim obiteljima sa školskom djecom i mladima. Donaciju je od izaslanika Zagrebačke banke zaprimio predsjednik udruge Darko Krušelj. (zl)


županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

13

porasla je u kolovozu, no prvi dio ljeta ne može se nadoknaditi

bog kišnog ljeta

NOĆNI OUTLET SHOPPING Dodatni popusti i akcije na već snižene outlet cijene

Terme Jezerčica u srpnju su imale 15 % manje kupača nego 2013.

u manji broj kupača od očekivanog

do kolovoza, hotel je, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zabilježio 17 % više dolazaka i 20 % više noćenja. Iako je i dalje najveći broj gostiju iz Hrvatske, zabilježili smo rast dolazaka iz susjednih zemalja, Slovenije, Austrije, Njemačke i Italije. Tijekom srpnja zabilježeno oko 15 % manje kupača

Hotel Termi Tuhelj u srpnju je ostvario povećanje od 36 % noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u kolovozu premašuje plan za 13 %, dok hotel Termi Jezerčica bilježi 17 % više dolazaka i 20 % više noćenja nego 2013. godine. Loše vrijeme tijekom ljeta nije utjecalo na ukupno poslovanje

Vodenog parka pa smo tako 100.000. kupača ove godine dočekali i nagradili 10 dana ranije nego prošle godine. Proširenje gastronomske ponude, stalne akcije i animacije, uvođenje bežičnog interneta na unutarnji i vanjski vodeni park zasigurno su utjecali na dodatno zadovoljstvo naših gostiju. U planu je da Vanjski vodeni park radi do kraja mjeseca rujna, naravno ukoliko će nam vremenske prilike to dopustiti – ističe Gašpert. Sezona kupanja u Krapinskim Toplicama još uvijek traje, a unatoč vremenskim uvjetima do sada je na nivou prošlogodišnje, saznajemo od Martine Crljen iz kupališta Aquae Vivae. - Smatramo da neće biti porasta, ali da će i dalje biti posjetitelja s obzirom na temperaturu vode od 33 –38 stupnjeva. Planiramo da će vanjski bazeni biti otvoreni za posjetitelje do listopada, osim u slučaju lošeg vremena.

U SUBOTU 30.08.2014. od 18 do 24h -15%

dodatnih na torbe i ruksake

-20% -50% -70%

dodatnih na sve (izuzev na artikle već snižene i )

dodatnih

dodatnih

-30%

dodatnih

-15% na hlače

dodatnih

dodatnih

-20%

-10%

-15%

-20%

dodatnih na drugi artikl obuće

dodatnih

kom poroda, smanjili strah od boli i bili što spremniji za porod. - Ovim projektom omogućit ćemo četiri besplatne serije po 15 polaznika. Prva je planirana u Zaboku, zatim u Oroslavju, a ostale sukladno potrebama i prijavama unutar gradova Županije. Edukacija počinje po popunjavanju termina, a sudjelovati mogu i očevi. Edukacija je koncipirana kroz teoretski i praktični dio tijekom kojeg će trudnice naučiti pravilno pozicioniranje prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, okretanje, podizanje iz kreveta, a proći će i vježbe sa ciljem postizanja što bolje i adekvatnije pripreme za porod, smanjenja tegoba uzorkovanih lošom cirkulacijom, jačanja ciljanih mišićnih sku-

pina i slično. Usvojit će se i tehnike Baby handlinga koji označava primjenu različitih postupaka kako bi se poticao normalan motorički razvoj djeteta sa ciljem edukacije budućih roditelja kako se na pravilan način ophoditi s djetetom. Korisnici tečaja omogućit će se savladavanje pravilnog ophođenja s djetetom pomoću modelskih lutaka – doznali smo od Josipa Knezića, predsjednika Udruge. Cijela edukacija održavat će se pod vodstvom stručne fizioterapeutkinje Tee Sukreški, za sudjelovanje na edukaciji potrebna je potvrda nadležnog ginekologa o urednom tijeku trudnoće, a zainteresirane za tečaj mogu se javiti Tei na broj 098 953 7711. (J. Sačer)

-10% -50%)

dodatnih (na postojećih

dodatnih

-20%

dodatnih

-10%

dodatnih

-30%

40% - 50%

-15%

dodatnih

OROSLAVJE - Sukladno ostvarenom projektu u sufinanciranju Krapinsko – zagorske županije Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta pokreće projekt fizioterapijskih aktivnosti za trudnice i pripreme za porod. Projekt je osmišljen u svrhu promocije zdravlja trudnica i usmjeren na aktivnost trudnica uz stručni nadzor fizioterapeuta i nadležnog ginekologa. Trudnicama će se pružiti relevantne informacije o važnosti dojenja i brizi oko djeteta sa ciljem poticanja na održavanje kondicije trudnica i priprema mišića za porod. Mladim parovima pružit će se psiho-fizička priprema za porođaj, kako bi lakše ovladali tehnikama za kontrolu vlastitog ponašanja i disanja tije-

(Akcija ne vrijedi za artikle iz kolekcije jesen-zima 2014./2015. Ostali popusti se ne zbrajaju, a akcije se međusobno isključuju.)

popusta na odabrani dio asortimana

na hlače

-60% na označene polo majice / -50% na preostali asortiman

Projekt edukacije Udruge fizioterapeuta i radnih terapeuta je osmišljen kako bi se trudnice i budući očevi pripremili za porod te kako bi im se pružile relevantne informacije o važnosti dojenja i brizi oko djeteta

-10%

sve u pola cijene

dodatnih

Aktivna u trudnoći

dodatnih

-20% 50%

dodatnih na drugi artikl (Ostali popusti se ne zbrajaju. Akcije se međusobno isključuju.)

-10% -10% -15%

dodatnih

-20%

dodatnih (kod kupovine iznad 500 kn) / dodatnih (kod kupovine iznad 1.500 kn) / dodatnih kod kupovine iznad 2.000 kn / kod kupovine tenisica + ruksak + trenirka dodatnih na taj račun

-20%

-20%

2+1 gratis

(Kupite 2 artikla i treći najpovoljniji dobijete besplatno)

ODBOJKA NA PIJESKU - ROSES OPEN 2014. Turnir pojedinačnog prvenstva Hrvatske 29. – 31.08.2014. Pratite atraktivne utakmice profesionalnih sportaša, navijajte za svoje favorite, zaplešite uz ritmove glazbe našeg DJ-a, uživajte u nastupima atraktivnih plesačica i sudjelujte u nagradnim igrama s vrijednim poklonima naših sponzora. Dodatno opuštanje osigurava vam i bezbrižan shopping na Rosesovim stalnim sniženjima.

~

Roses Open sponzori

NikeFactoryStore

MEDIJSKI POKROVITELJI

www.roses.hr


14 županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

stručna praksa upisi u predškolu u njemačkoj

Dnevnik tate Bena

VELIKO TRGOVIŠĆE - Upisi u program predškole za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2008. do 31.3.2009. odvijat će se u Dječjem vrtiću Rožica u razdoblju od 8.9.2014. do 27.9.2014. godine, od 8 do 14 sati. Za upis je potrebno ispuniti upitnik u vrtiću te priložiti presliku rodnog lista djeteta i presliku osobnih iskaznica oba roditelja. Neposredno prije početka pohađanja programa predškole roditelji su dužni dostaviti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta (ovjerena kod nadležnog liječnika). Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i naobrazbe. (zl)

Piše:

Tomislav Benčić

Kultura

B

ar kaj se kulture dotikavlje idemo napre. Ovo pod kulturu mislim na kulturno ponašanje. Onak skoro pa po bontonu. Sve sam videl svojim očima. I ne samo da sam videl, nego sam i doživel. Prošli tjedan sam trebal nekakve dokumente iz ministarstva. I to su mi trebali hitno. Pa sam nazval gospođu tera dela tam gde to morem dobiti.Treba napomenuti da je ipak osmi mesec i da je sezona godišnjih odmora. Pa tak i u tom uredu iz kojeg sam trebal dokumente. Uglavnom nazval sam negde pod kraj radnog vremena i objasnil gospođi kaj trebam. Ali pri nama h ministarstvu za sve postoji određena procedura. Pa tak i za izdavanje dokumenata. Veli ona meni da za tak nekaj moram prvo napisati zahtjev ili zamolbu. To mi je gubljenje dragocjenog vremena. Pa pitam e je to moguće poslati koristeći moderne tehnologije, recimo elektroničkom poštom, poznatom kao i mejlom. Veli gospođa da nema problema, uredno mi je izdiktirala svoju e-mail adresu i još me malo nakon toga razočarala. Rekla mi je da mi sad do kraja radnog vremena ne stigne to ovjeriti i odnesti šefici na potpis i poslati, nego da bu to tek drugi dan gotovo. Još me je pitala e hoču da mi to pošalje doma ili na posel, kak mi je zgodnije. Na kraju smo se dogovorili da mi to ostavi na porti ministarstva, da si bum sam po to došel. I prešel sam drugi dan h ministarstvo. Dojdem do porte, a tam traženih dokumenata nema. Kaj sad? Nazove gospođa s porte gospođu koja mi je trebala to ostaviti i na kraju se ispostavi da su moji dokumenti još kod te gospođe koja ih je trebala ostaviti. Prešel sam si po njih do njezinog ureda. Tam je sve već bilo zapakirano i čekalo. Usput mi se gospođa ispričala kaj nije to još na porti ostavila, jer je u gužvi i još nije stigla prejti na gablec, a mislila je to ostaviti dole na porti kad bu išla jest. Evo tolko o neučinkovitosti državnih organa. Te dokumente sam trebal i nekam odnesti. Kak bi čovek išel po našoj metropoli, gde skoro nigde nema mesta za parkiranje, nego s javnim prijevozom? Tak sam to sve obavljal s tramvajem. Sednem si je h tramvaj, a nasuprot mene sedi mladić od oko 15 do 18 ljet, spomina se na mobitel i čujem po govoru da je domaći purger nekakef, da nije dotepenec. Ulazi dvije stanice dalje bakica i za sobom vlječe onu torbu na kotačima kaj je popularna kod stareših ljudi. A malo prije spomenuti mladić se mam zdigel i ponudil bakici da si sedne. I onda bu nešči rekel da naša mladež nije kulturna.

a j i c k A sta u p o p 50%

na nčanje e j v a z cvijeće

jivanje l m j a n Iz za mašnri aciju deko crkve

GODINA SA VAMA

e ljivanj m j a n Iz lenih stak za vaza raciju deko sale

Tel. 049 221 051 Mob. 099 576 50 12 Matije Gupca 67, Zabok (Blok kolodvor) www.atelier-jelinek.com

Tablet i besplatni internet za Marija učenici sš bedekovčina u leipzigu obavljaju stručnu praksu

LEIPZIG - U sklopu projekta Erasmus+ koji financira Agencija za mobilnost i EU projekte učenici Srednje škole Bedekovčina stigli su u Leipzig u Njemačku, gdje će odrađivati svoju dvotjednu stručnu praksu. Učenici su se prvih dana upoznavali s gradom i mjestima na kojima će održavati praktičnu nastavu, a u ponedjeljak, 18. kolovoza, već su krenuli s obavljanjem prakse. Učenici građevinskih zanimanja obavljaju građevinske radove na zgradi i okolišu Vitalisa u GutWehlitzu. Vrtlari sade cvijeće i uređuju zelene površine u okolici, a cvjećari se bave aranžiranjem i dekoracijom cvijeća. Učenici medicinskih zanimanja škole u ustanovi SAH "Am Rosental"provode zdravstvenu njegu i fizikalno - rehabilitacijske postupke. Ova dva tjedna stručne prakse učenika u inozemstvu samo su početak dvogodišnjeg projekta u kojem će se stručno usavršavanje učenika održavati i u Njemačkoj i u Portugalu ove i sljedeće školske godine. (zl) TUŽNO SJEĆANJE

na dragog supruga, oca, svekra i djeda

RUDOLF HRASTINSKI

02. 09. 2001. – 02. 09. 2014. Već trinaest godina s ponosom, molitvom sa svijećom i suzama čuvamo drage uspomene i sjećanja na tebe. Zahvaljujemo svima koji te nisu zaboravili i koji posjećuju tvoje počivalište. Za tobom tuguju tvoji najdraži

KRAPINSKE TOPLICE - Zamjenica KZŽ župana Jasna Petek i predstavnik Hrvatskog telekoma Ivan Hren posjetili su u 20. kolovoza obitelj Meglić u Krapinskim Toplicama, kako bi njihovom srednjoškolcu Mariu predali tablet i donirali novčana sredstva za internetski promet. Mario Meglić, inače gluhonijemo dijete, dobar je učenik Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, koji svojom upornošću i trudom uspješno svladava sve prepreke kako bi završio željeno obrazovanje.Bez obzira na poteškoće u svakodnevnoj komunikaciji, kako među svojim školskim prijateljima tako i izvan škole, Mario je omiljen u svakom društvu. Uređaj poput tableta puno bi mu olakšao komunikaciju i bez prisutnosti osobnog asistenta, a osim toga, omogućio korištenje svih medijskih sadržaja koje mladi toliko vole. Upravo stoga, Hrvatski telekom odlučio je Mariu donirati tablet, dok je Krapinsko-zagorska županija osigurala sredstva u iznosu 4.500 kuna za plaćanje internetskog prometa za naredne 3 godine. (zl)

Prikupljeno 426 doza krvi ZABOK – U akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je od 19. do 22. kolovoza provodilo Gradsko društvo Crvenog križa Zabok pristupila su 472 darivatelja krvi, a prikupljeno je 426 doza krvi. Akciji koja se održala u Zaboku, Svetom Križu Začretju, Bedekovčini i Krapinskim Toplicama odazvalo se 20 novih darivatelja. Posljednja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kolovozu održat će se 28.08. od 8 do 14 sati u Vatrogasnom domu u Zaboku. (zl)


županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Nova oprema gradske knjižnice ZABOK – Proteklih su dana u Gradskoj knjižnici potpuno opremljeni prostor čitaonice, odnosno prostor za predavanja, radionice i individualan rad učenika i studenata. Dječji odjel, koji ima brojne aktivnosti i odlično je posjećen, dobio je novi ergonomski dizajniran namještaj prilagođen najmlađim korisnicima, čije je učlanjivanje besplatno. - Novom suvremenom opreme- dječji odjel dobio je namještaj nom nastojimo odgo- prilagođen najmlađim korisnicima voriti potrebama svih profila svojih brojnih korisnika, unaprijediti naše poslovanje i proširiti sadržaje koje grad Zabok nudi građanima, posjetiteljima i namjernicima – doznali smo od ravnateljice gradske knjižnice Branke Vrbanec. (zl)

Pobjede DVD-a Bedekovčina odlični natjecatelji dvd-a bedekovčina

KLADARE/BEDEKOVČINA - U Kladarama je u nedjelju održano 3. kolo KUP-a HVZ-a za vatrogasnu mladež i 3. Memorijal Jurice Botkovića koji se boduje za KUP Hrvatske vatrogasne zajednice. Na natjecanju je nastupilo 10 vrsta u konkurenciji muške mladeži i 6 vrsta u konkurenciji ženske mladeži. Ekipe muške i ženske mladeži DVD-a Bedekovčina ponovno su bile odlične te su osvojile prva mjesta u obje konkurencije. Mladež muška po drugi put za redom osvaja pehar u Kladarama. Mentor Željko Odak je istaknuo: ''Zadovoljni smo rezultatom, iako nije bila najbolja izvedba vježbi, jer su ekipe u odnosu na državno doživjele neke promjene. Djevojke su na dobrom putu da osvoje ovaj KUP''. (Elvis Lacković)

Javnost ocjenjuje kvalitetu domaćih proizvoda Finoteka, prva hrvatska tražilica domaće hrane, traži ljude iz svih krajeva Hrvatske koji žele na kućnu adresu dobivati potpuno besplatne pakete s domaćom hranom da ih konzumiraju i ocjenjuju. Finoteka od proizvođača nabavi paket s određenim prehrambenim proizvodima, nasumice odabere nekoliko potencijalnih kušača koji su zainteresirani za besplatan paket koji dostavljaju na kućnu adresu. Kušač nakon konzumiranja ocjenjuje hranu prema vlastitim kriterijima i šalje Finoteki u inbox ocjenu od 1 do 10 (može i s komentarima), a rezultati se objavljuju na Facebook stranici. Ovom akcijom Finoteka želi hrvatskoj javnosti predstaviti kvalitetne proizvođače te ostvariti zamisao da proizvođače, odnosno njihove proizvode ocjenjuju nepristrani, obični ljudi. Kompletnu poziv možete pogledati na našoj Facebook stranici WWW.FACEBOOK.COM/FINOTEKA (zl)

HDZ obilježio Dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima KRAPINA - Delegacija HDZ-a Krapinsko - zagorske županije, na čelu s predsjednikom Žarkom Tušekom obilježila je Dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima zapalivši svijeće ispred centralnog križa na gradskom groblju u Krapini. Svijeće su zapalili i dopredsjednik ŽO HDZ KZŽ i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović te predsjednik MHDZ KZŽ Miroslav Ivanković. Uz obilježavanje u Krapini, predsjedništvo MHDZ KZŽ zapalilo je svijeće u Maclju ispred spomenika žrtvama križnog puta. (zl)

15

Odobreno 350 tisuća kuna Krapinsko – zagorskoj županiji sredstva su odobrena za izradu projektne dokumentacije za Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo u Zaboku KRAPINA - Ministarstvo turizma i Krapinsko - zagorska županija potpisali su Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za jedan od strateških projekta u sektoru turizma za područje sjeverozapadne Hrvatske „Regionalni centar kompetencija za ugostiteljstvo i turizam Zabok“ u iznosu od 350 tisuća kuna. Navedeni iznos pokriva 75 % troškova izrade navedene dokumentacije, temeljem koje će projekt, čija je vrijednost oko 40 milijuna kuna, biti kandidiran na natječaj Europskog socijalnog fonda. Vlada RH usvojila izvješće ministra turizma Darka Lorencina o provedbi mjera turističke politike - Akcijskog plana, sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te je projekt ''Regionalni centar'' definiran kao jedan od 5 ključnih projekta u Republici Hrvatskoj kroz Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu. Krapinsko- zagorska županija, Zagorska razvojna agencija te Srednja škola Zabok su okupili projektne partnere i suradnike kako bi se što kvalitetnije povezalo iskustvo i znanje ključnih faktora u turizmu SZ Hrvatske i pripremio projekt koji će za cilj imati razvoj ljudskih potencijala na području SZ Hrvatske, a specifični ciljevi projekta će se usmjeriti na poboljšanje kvalitete pružanja turističko – ugostiteljskih usluga, unapređenje vještina polaznika edukacija iz područja turizma i ugostiteljstva te unapređenje vještina ljudskih resursa kroz cjeloživotno učenje. (zl)

Projekt uključuje izgradnju i opremanje centra s edukacijskim prostorima te multifunkcionalnom dvoranom, pokazni hotel s 25 smještajnih kapaciteta, restoran i slastičarnicu otvorenog tipa te receptivnu turističku agenciju, a realizacija projekta odnosi se i na razvoj vještina nastavnog osoblja unapređenje kurikuluma, uspostavu sustava za cjeloživotno učenje, unapređenje znanja i razvoj specifičnih vještina polaznika edukacija

Kućna ljekarna bake Anke Breskva - niskokalorično superzdravo voće

B

reskva se na tablici voća po važnosti nalazi na trećem mjestu i to odmah iza superzdrave jabuke i kruške. Bogata je kalijem, fosforom, magnezijem, kalcijem, sumporom, klorom, željezom, bakrom i cinkom i vitaminima. Svježa breskva preporučuje se djeci, bolesnicima, pretilim osobama, a suha sportašima, trudnicama i dojiljama. Kod breskve su ljekoviti list, cvijet, plod i jezgra (sjeme) koštice. List i cvijet breskve kao lijek mogu se koristiti samo u slučaju da biljka nije prskana pesticidima. Jer ako je, nikako nemojte raditi kupke niti piti čaj. Breskva je niskokalorična pa je korisna i u borbi protiv debljine. Breskva potječe iz Kine, gdje se uzgajala čak 1.500 godina prije Kristova rođenja. Plod breskve, u Kini zvan to, bio je neka vrsta religijske relikvije. Za to voće s pravom se kaže da je najljepši dar Istoka Europi. Iz Kine je – karavanskim putevima preko Azije - stigla do Sredozemlja i duboko u kopno Europe. Breskvu u Europi najviše proizvode Talijani, pa Francuzi, Španjolci i Grci. Čaj se priprema od listova i cvjetova i koristi se kod grčeva u želucu i čišćenju organizma. U regulaciji probave i mokrenja pomaže breskvin sok, dok se od listova i cvjetova breskve pripremaju oblozi i kupke za umirenje bolova, liječenje reume te nekih kožnih bolesti. Sada je njezino vrijeme zrelidbe i uživajte u njezinom posebnom i osvježavajućem okusu.


16 županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

'Svi bi nakon faksa htjeli odmah van' Denis Vincek HUM NA SUTLI

Č

ekajući posao, Romana Tepeš odlučila je ne sjediti skršenih ruku kod kuće, nego znanje stečeno na fakultetu podijeliti sa svojim poznanicima, pa je načelniku Zvonku Jutriši predložila da će voditi rekreaciju članova Matice umirovljenika Huma na Sutli. Njezina je ponuda spremno prihvaćena i u dogovoru sa čelnicama Matice umirovljenika Ružicom Miklaužić, Kristinom Re-

Zvonko Jutriša: Romanin primjer je prvi konkretan primjer da je netko, tko je ponikao iz lokalne sredine, besplatno ponudio konkretnu aktivnost, u ovome slučaju rekreacijsku gimnastiku

bić i Milenom Petanjko vrlo brzo oformljena je skupina 15-ak umirovljenika srednje i starije životne dobi koja je s vježbama počela 10. srpnja u velikoj multifunkcionalnoj dvorani nove općinske zgrade.

Besplatna rekreacija – Svi pričaju kako bi nakon fakulteta išli van, svi kuju neke velike planove, a ja sam, čekajući posao, zaključila kako je logično da počnem u svojoj sredini, tamo gdje sam odrasla i počela svoje obrazovanje. Raduje me što je načelnik Zvonko Jutriša prihvatio moju inicijativu tako spremno. A vježbe? Prilagodila sam sve dobi. Ljudi u trećoj životnoj dobi pate od problema s koordinacijom pokreta, s ravnotežom, i teže su pokretni – ispričala nam je Romana Tepeš (23). Vježbe su trajale od 10. srpnja do 10. kolovoza, dvaput tjedno po 45 minuta. – Oduvijek postoji odlična suradnja naše Matice umirovljenika s Općinom, a pogotovo sada za načelnika Jutriše. Ipak, nismo nikad doživjeli takvo što da nam se omoguće besplatni sati rekreacije. Osim načelniku, zahvalni smo našoj sumje-

štanki Romani, koja je svoje vrijeme odvojila za nas – ističu aktivistice Matice umirovljenika Kristina Rebić i Milena Petanjko.

Korisna gimnastika A satovi gimnastike bili su očito korisni. Ni jedan od petnaest polaznika na zadnjem susretu, na kojemu je bio i humski načelnik, nije se požalio na bolove ili težinu vježbi. Ozljeda i bolesti nije bilo i svi su sada, kažu, spremniji za Omišalj na Krku koji kane organizirano posjetiti sa svojom umirovljeničkom udrugom. Romana Tepeš održala je polaznicima svojega tečaja i zanimljivo i korisno pre-

ROMANA: Ovo mi je prvi put uopće da vodim jednu skupinu rekreacije. Bit će mi to dobro iskustvo, a nadam se da će mi pomoći i da dobijem stalni posao po završetku studija

davanje o zdravoj prehrani te važnosti odabira naših domaćih namirnica, a spremna je poslije jesenskih radova, kad ljudi budu imali opet više vremena, nastaviti s vođenjem rekreacije. Ipak, željeli bismo da ova mlada djevojka, prvostupnica fizioterapije, koja je pokazala inicijativu, umjesto da je besposleno sjedila doma, nađe i stalni posao. A za vježbanje s humskim penzićima, vjerujemo, naći će isto tako vremena. Kristina Rebić

U početku je bilo nešto i bolova, no nakon mjesec dana 45 minuta prođe tako brzo da ni ne primijetimo. Jedva sam čekala svaki novi termin vježbi Milena Petanjko

U početku rukama nisam mogla dotaknuti nožne prste. Sada to radim bez problema. A sve što sam naučila na satima naše Romane, vježbam sama i kod kuće Zvonko Čoh

romana tepeš

Ja sam jedan od dvojice muških koji su dolazili na rekreaciju. Nije me sram. Tako i tako sam vozio ženu i zašto da se ne uključim?! Nije mi štetilo, samo mi je koristilo

Poslovni uzlet Manifestacija 100% u Pregradi zagorsko gostuje u Rijeci U petak 29. kolovoza na riječkom Korzu održat će se sajamska izložba na kojoj će biti izloženi poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko - zagorske županije Krapinsko - zagorska županija svoju veliku manifestaciju pod nazivom „100% zagorsko“ već tradicionalno organizira na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Ove godine po prvi puta manifestacija seli u Rijeku na Korzo. „100% ZAGORSKO“ je manifestacija prodajno – izložbenog karaktera na kojoj će biti izloženi poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije. Cilj ove manifestacije je zajedničkim snagama kroz prezentaciju proizvoda i usluga promovirati Krapinsko - zagorsku županiju kao destinaciju u kojoj se njeguje tradicija, vrednuje kvaliteta proizvoda i usluga te kao županiju koja na autohtonim proizvodima i tradiciji gradi robne marke i turističke brandove. Manifestacijom „100% ZAGORSKO“, izložbom poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te predstavljanjem tradicijskih obrta, seoskih gospodarstava,

manifestacija koju županija već tradicionalno organizira u zagrebu, ovog vikenda gostuje u rijeci

turističkih objekata i toplica, Krapinsko-zagorska županija promovira se kao poželjna turistička destinacija bogate kulturne baštine i enogastronomske ponude, s brojnim manifestacijama i rekreativnim sadržajima. Izvorne proizvode Zagorja predstavljat će preko 40 izlagača, poljoprivrednih proizvođača, obrtnika, tvrtki, toplica, agrotu-

rizama, hotela, restorana, kulturnih ustanova i udruga. Na više od 40 izložbenih i prodajnih štandova, najbolje i najkvalitetnije proizvode sa zagorskih polja i pitomih brežuljaka uzgojene na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način prezentirat će povrćari, voćari, pčelari, proizvođači kupinovog vina i autohtonih sorti vina, bučinog

ulje. Predstavljat će se i turistička zajednica, turističko-ugostiteljski objekti te tradicijski obrti Krapinsko-zagorske županije pa će se tako naći i drvene igračke iz Laza, licitari, unikati od keramike.. Građani Rijeke, ali i turisti koji u ovo vrijeme posjećuju Rijeku, imat će priliku uživati i u bogatom kulturno zabavnom programu. Svečano otvaranje manifestacije 100% ZAGORSKO u Rijeci, na Trgu 128. Brigade HV, je 29. kolovoza u 11,30 sati, a izložbeno - prodajni sajam posjetite na riječkome Korzu od 10 do 23 sata. Riječani će zahvaljujući bogatim nagradama sponzora kroz nagradnu igru „Koliko poznajem Zagorje“ imati priliku dobiti vrijedne darove; wellness i spa rekreaciju te boravak u Zagorju uz vrhunske gastronomske užitke. (zl)

PREGRADA - U organizaciji Poslovnog dnevnika u Pregradi će se 19. rujna održati konferencijsko – edukativna manifestacija Poslovni uzlet. Projekt „Poslovni uzlet“ kojeg je pokrenuo Poslovni dnevnik u suorganizaciji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Gradom Pregrada i Krapinsko – zagorskom županijom namijenjen je promociji i podršci hrvatskih malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. Osnovna ideja projekta je bila odabrati najboljih 500 malih i srednjih poduzetnika, koji su u posljednjih 5 godina opstali i još k tome napredovali te im pružiti dodatne alate koji će im pomoći da postanu još bolji kao što su besplatne edukacije, seminari i treninzi, organizirani u suradnji s edukativnim i stručnim partnerima projekta, Algebrom i Cotrugli Business Schoolom. Nakon Jastrebarskog i Zagreba, gdje su se održale prva i druga manifestacija, Pregrada će ugostiti treću po redu manifestaciju na kojoj će posjetitelji koji se prijave moći će slušati 11 različitih edukacija koje će im pomoći da svoje poslovanje učine još uspješnijim i bogatijim. Uz edukativno - seminarski dio, kod zgrade PZ Pregračanaka održat će se i sajam vinarstva i vinogradarstva sa sudionicima iz cijele županije i okolice uz prigodan program. Cjelokupni program naslanja se na tradicionalnu kulturno - zabavnu manifestaciju Branje grojzdja koja će umjesto dosadašnjih četiri dana, sada trajati desetak dana, čime Grad želi dati svoj doprinos poboljšanju poslovne klime u gradu i promovirati Pregradu kao poželjno mjesto za investiranje. (zl)


županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Besplatni pristup internetu na području Radoboja RADOBOJ - Razvoj digital-

ne infrastrukture jedan je od prioritetnih ciljeva koji su postavljeni pred Republiku Hrvatsku u aktualnom programskom razdoblju EU. Time se želi omogućiti brz i jednostavan pristup informacijama s ujednačenom razinom kvalitete u svim dijelovima naše zemlje. Stoga će različita ministarstva dodijeljivati sredstva za nabavku moderne informatičke i mrežne tehnologije kojom će se premrežiti manji gradovi i općine na isti način kako su već dosad premreženi veći. Informatički entuzijasti s područja Radoboja još su prošle godine osnovali udrugu korisnika informacijskih tehnologija „Bit“ Radoboj, skraćeno RABit koja će se baviti tematikom razvoja informacijskih mreža na području Radoboja. Općina je ove godine uspješno aplicirala na natječaj Ministarstva turizma Hotspot Croatia na kojem je dobiven dio sredstava za nabavku opre-

Iz bakine pučke bilježnice Piše:

Zoran Gregurek

Če je Pustinjak slabe vuolje, ni cijieli rujan nebu bolje

P me, pa je tako sredinom kolovoza u centru općine proradio prvi hotspot, odnosno lokacija na kojoj je stanovnicima besplatno dostupan bežični internet. Zainteresirani korisnici samo se trebaju naći u dometu signala antene koja je smještena na krovu župnog dvora te se trebaju besplatno prijaviti u sustav. Maksimalan vremenski period koji korisnik može biti spojen na mrežu iznosi 2 sata. Uz ovaj prvi hotspot

u pripremi je uspostava još nekoliko novih lokacija, među kojima su prostor igrališta, škole i DVD-a Gornja Šemnica, prostor oko Zadružnog doma u Jazvinama te širi centar općine uključujući prostor oko igrališta NK Radoboj, OŠ Side Košutić te prostor oko Zavičajne zbirke i Edukacijsko-promidžbenog centra. Ove lokacije besplatnim će internetom biti pokrivene do dana Općine, odnosno do 20. listopada. (zl)

17

rvi rujna oduvijek označava klimatološki početak jeseni i od onda se u zagorskim domovima obavljaju poslovi vezani za spremanje plodova s polja i vinograda u kojima su tijekom godine naši ljudi vrijedno radili. Što nam govori prvi dan u rujnu, otkrila nam je naša stalna "duhovna suradnica", hraščinska baka Ivka. " Če je Pustinjak slabe vuolje, ni cijieli rujan nebu bolje. Tuo znači: Kakve je vrijieme na prvuga rujna, takve je pretežite i cijieli deveti mesec. A šte je Pustinjak ? Egidije, svetec pomočnik,šteri je dojiljam furt na pomoči. Je, i sveci imaju pomočnike, baš kak i ministri, same kaj ovi ureduju na nebu, a ministri po zemlje", izustila je dobro raspoložena starica. Koji su još sveci pomoćnici, zanimalo nas je "Njih je četrnajst. Tri svetice pomočnice i 11svecof pomočnikof.Tuo su sveta Barbara, zaštitnica rudarof i pomočnica od groma i ognja, sveta Kata je zaštitnica mladi puc i de-

ce betežne na govor, a sveta Margareta babi na puorodu i od sih ran. Sveti Vid čuva betežne na glavu, sveti Jurke brani nas od kuge i rata, Panteleon čuva doktore i babice, sveti Eustahije tira žalost proč,sveti blaž čuva grla, tira čire proč i ima živad i maršad na brige,sveti Kristofor, šteri je Isusu furt bil na pomoči, pune toga pomaže a prve čuva zube, čoveka od se nevolje na putu i moli ga se da k hiži ne duojde padavica i da nej tuča curela. Sveti Kirjak se zaziva vu smrtnomu času, sveti Donizije gda te glava boli, a Elmek (sv. Erazmo) gda ti je teške vu črijievi.Gda te strah da nep prerane vmrl, vu pomoč zoveš sveto Gacijaša (sv.Akacije Armenski)", nabrajala je baka. Koja je razlika između ovozemaljskih i nebeskih pomoćnika, zadirkujemo bakicu " Naj me za jezik vleči.Same bum rekla da je ovijieh na nebu 14, a ovih domištrantof (smijeh) stuo i četrnajst. Pak si ti ve misli... "


18 županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

gosti Termi Jezerčica mogu uživati u hotelskim sobama s termalnom vodom, vodenom parku koji se sastoji od 8 bazena i modernom wellness i SPA centru

Terme Jezerčica ponosno ističu ljekovitost termalnih voda Poznato je da Hrvatsko Zagorje i kontinentalna Hrvatska obiluju termalnim izvorima te je upravo ljekovitost termalnih voda i njena protočnost na bazenima jedna od osnova na čemu hotel Terme Jezerčica gradi svoju prepoznatljivost DONJA STUBICA - Hotel Terme Jezerčica nakon balneoloških ispitivanja izvorske vode od strane Škole narodnog zdravlja „dr. Andrija Štampar“ iz Zagreba, ponosno može istaknuti ljekovitost i djelotvornost termalnih voda na bazenima na temelju analize ispitane vode Odjela za balneoklimatologiju, Škole narodnog zdravlja „dr. Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na čelu s dipl. ing. Radovanom Čepelakom. Ispitana voda karakterizirana je kao hiperterma s jakim balneološkim svojstvima po temperaturi, sadržaju kalcija, magnezija i hidrogenkarbonata. Uspoređujući dobivene analitičke podatke s ranijim analizama zaključeno je da se kemijski sastav i fizikalna svojstva vode nisu izmijenili u zadnjih skoro 40 godina. Termalna voda izvorne

temperature 37,7°C sadrži više različitih iona te se smatra ljekovitom mineralnom vodom. Optimalna temperatura i kemijski sastav omogućuju primjenu vode u rehabilitaciji ili rekreaciji. Glavna prednost Termi Jezerčica, ističu analitičari, je ta što je voda u unutarnjim i vanjskim bazenima protočna što je ključan preduvjet da bi kupači osjetili ljekovitost i pozi-

tivne utjecaje na zdravlje. Analiza je pokazala, ističe balneotolog Čepelak, da boravak u termalnoj vodi ima pozitivne efekte na ljudsko zdravlje i to prvenstveno kod bolesti lokomotornog sustava (artroze, upalnih reumatskih bolesti ili posljedica trauma), ženskih bolesti kronično-upalnih adneksa i dishormonalnih stanja te kod kožnih bolesti poput dermatoze. (zl)

Voda stvara pozitivne učinke i kod zdravih ljudi u vidu poboljšanja tjelesnih funkcija načetim modernim načinom života, svakodnevnim psihičkim opterećenjima i stresom

www.FINOTEKA.com preko 2000 hrvatskih proizvođača na jednom mjestu!

U općini Zlatar Bistrica radovi na poboljšanju cestovne infrastrukture i stvaranju uvjeta za investitore

Proširenje prometnice u gospodarskoj zoni

radovi na prometnici u gospodarskoj zoni

ZLATAR BISTRICA – Ljeto u Zlatar Bistrici teče radno i nastavljaju se brojni radovi. Pred završetkom je izgradnja potpornog zida na županijskoj cesti Lovrečan – Zlatar, u sklopu projekta započetog još prije tri godine, koji Općina provodi u suradnjom sa Županijskom upravom za ceste. Završeno je i asfaltiranje 700 metara spojne ceste Lipovec – Marija Bistrica, tzv. Stepinčev put, a radi se na spojnoj cesti od Huljaka do Zlatara te je u pripremi asfaltiranje 300 metara puta s državne ceste D24 prema istraživačkom centru, najavio je načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić.

Načelnik Miholić: Općina Zlatar Bistrica otplatila je i riješila sva naslijeđena dugovanja i kredite i mislim da smo jedna od rijetkih općina koja se može pohvaliti da proračun nema apsolutno nikakvih dugovanja

Kupujte domaću hranu i vino izravno od domaćih proizvođača! Bez kompliciranja, bez posrednika, bez suvišnih troškova! Za osobnu prehranu ili za Vaš restoran, trgovinu i sl.! Nema troškova ni za proizvođače ni za kupce hrane! SURAĐUJEMO S OPĆINAMA I GRADOVIMA završetak gradnje potpornog zida

• Voće • Proizvodi od voća • Povrće • Proizvodi od povrća • Vina • Ostala pića • Pčelinji proizvodi

• Ulja • Mesni proizvodi • Svježe meso • Jaja • Gljive • Mlijeko i proizvodi • Riba i riblji proizvodi

• Plodovi mora • Zimnica • Kukuruz i proizvodi • Žitarice i proizvodi • Biljni proizvodi • Ostala hrana

Zaokružujemo cjelinu' - U gospodarskoj zoni dalje proširujemo prometnicu. Tako zaokružujemo cjelinu, to će biti zapravo jedan krug, koji čini produžetak Kraševe ulice i izlazak prema Donjem Brestovcu, prema policijskoj postaji pa do državne ceste D 29. Time će se otvoriti i bitan prostor na sjever i jug za nove parcele, mogućnost gradnje novih objekata za buduće investitore s kompletnom infrastrukturom, a ujedno ćemo omogućiti poduzeću Boxmark, koje je u završetku nove proizvodne hale i treba otvoriti 150 do 200 radnih mjesta do jeseni, otvaranje prostora za izgradnju parkirališnog prostora – istaknuo je načelnik Miholić. Završena je i prva faza zamjene jav-

ne rasvjete energetski učinkovitom, a druga faza kojom će 90 posto kompletne javne rasvjete biti zamijenjeno, završit će do 15. rujna. Javni poziv udrugama Također, u Općini Zlatar Bistrica traju intenzivne pripreme za proračun u idućoj godini te je upućen javni poziv svim udrugama s područja općine, prema novom zakonu o udrugama, da se prijave sa svojim projektima koji su od interesa za građane općine do 30. rujna. – Ove je godine dio proračunskih sredstava namijenjenih udrugama nešto veći nego 2013., a želimo da taj novac bude što ravnopravnije podijeljen – rekao je Miholić. (Sabina Pušec)


županija

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

poljoprivreda SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

19

Piše:

Dijana Hršak ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ

Zagorje

bajka na dlanu

Spomenici parkovne arhitekture Krapinskozagorske županije

Defolijacija vinove loze

D

efolijacija je ampelotehnička mjera kojom djelomično uklanjamo listove u zoni grožđa s ciljem bolje eksponiranosti grozdova svijetlosti i suncu. Opće je poznata stvar da sa uklanjanjem lišća gubimo dio asimilacijske površine dok s druge strane osim bolje osvijetljenosti grožđa smanjujemo mogućnost zaraze biljnim bolestima (pepelnica, botritis) te poboljšavamo obojenost grožđa, prvenstveno crnih sorti. Prozračna lisna površina u zoni grožđa također omogućuje kvalitetnu aplikaciju sredstava za zaštitu bilja. Slobodno viseće grožđe nakon defolijacije vjetar brže osuši čime ono postaje manje podložno napadu bolesti. Ustanovljeno je da je kod nas optimalno vrijeme za početak defolijacije u zoni grožđa 3 do 5 tjedana nakon cvatnje. Tada se odstranjuju najviše 1 do 2 lista na mladici. Nakon defolijacije ostali listovi povećavaju svoju asimilacijsku aktivnost i sporije stare. Djelomično, defolijaciju nadoknađuju i listovi zaperaka. Zadnji rok za odstranjivanje lišća trebao bi biti prije posljednjeg prskanja tako da je grožđe dobro zaštićeno od bolesti. U fazi dozrijevanja grožđa, u umjereno toplim danima, temperatura direktno osvijetljenih grozdova je

optimalna dok je onih zasjenjenih preniska. S druge strane, za vrijeme vrućih dana je meso direktno osvijetljenih bobica pregrijano dok bobice grozdova u sjeni imaju optimalnu temperaturu. S obzirom da je u našim klimatskim uvjetima češći prvi slučaj (pogotovo ove godine), želimo se čim više približiti uvjetima gdje grozdovi u fazi dozrijevanja imaju optimalnu temperaturu. Odstranjivanje lišća nije preporučljivo ako imamo premalo zdravih listova s obzirom na količinu grožđa. To se može desiti u slučaju kada je veći dio lisne mase oštećen zbog napada bolesti, tuče i sl. Uklanjanje listova je svrsishodno posebno u hladnijim i vlažnijim godinama sa manjim brojem sunčanih dana. U takvim uvjetima, grožđe je u dodatnoj zasjeni od listova, uslijed čega sporije sazrijeva i ima niži sadržaj šećera. Bobice su slabije obojene, a zadržavanje vlage u gustom sklopu grozdova i listova stvara povoljne uvjete za razvoj bolesti. U toplijim godinama visoke temperature u vrijeme sazrijevanja, kao i direktna izloženost grozdova jakim

Iz ponude izdvajamo:

sunčevim zrakama mogu biti uzrok neželjenih promjena na bobicama. Pojava ožegotina na bobicama, promjene boje kožice i pojava tamnih pjega u znatnoj mjeri mogu narušiti kvalitetu grožđa (posebno kod sorti sa svijetlom, žutozelenom kožicom). Na laganijim pjeskovitim zemljištima koja imaju malu moć apsorpcije topline, koja se jako zagrijavaju i brzo gube toplinu, navedena oštećenja su još izraženija. Oštećenja bobica od jakog sunčevog zračenja i visokih temperatura su češća na nižim uzgojnim oblicima zbog visoke temperature zraka u prizemnom sloju. Kod defolijacije neka vrijedi pravilo da se do faze mekšanja odstrani najviše 40 % lišća oko grožđa i to na jutarnjoj tj. istočnoj strani i do najviše 20% na južnoj ili zapadnoj, tj. večernjoj strani trsa. Kada je grožđe jednom omekšalo nema više opasnosti od opeklina. Tada je dozvoljeno odstraniti do 60% lišća oko grožđa. Kod samog postupka najprije se odstranjuju listovi koji su manje izloženi suncu, tj. oni koji su zasjenjeni i u unutrašnjosti.

1. Refraktometar- 3 skale 2. Vinum SO2 reagens 3. Posuda za zelje 70 l

219,99 kn 42,99 kn 71,99 kn

ZABOK

ZABOK, 103. Brigade br. 108

ZABOK, 103. Brigade br. 108

Sadnice voćaka Sadnice ukrasnog drveća i grmova Supstrati za sadnju

Ukrasne tegle i lonci Organska i mineralna gnojiva Stručni savjeti oko sadnje

KRAPINA - U našoj županiji Zakonom o zaštiti prirode zaštićeno je ukupno 17 područja od koji je 10 spomenika parkovne arhitekture. Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen. U Hrvatskoj se počelo sa zaštitom parkova 60-desetih godina prošlog stoljeća usvajanjem Zakona o zaštiti prirode koji je regulirao pitanje spomenika parkovne arhitekture. Prvi zaštićeni hortikulturni spomenik u Hrvatskoj je arboretum Trsteno kod Dubrovnika. U KZŽ najstariji spomenik parkovne arhitekture je Perivoj uz dvorac Hellenbach u Mariji Bistrici površine 1,92 ha, a zaštićen je 1950. godine. Nakon njega zaštićeni su Perivoj oko dvorca u Stubičkome Golubovcu,

Perivoj oko dvorca u Mirkovcu, Perivoj oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini, Perivoj i drvored uz dvorac Bežanec, Perivoj oko dvorca u Donjem Oroslavju, Perivoj oko dvorca u Selnici, Perivoj oko dvorca u Miljani, Perivoj oko dvorca Klokovec te Stoljetna lipa u Desiniću koja je naš najmlađi zaštićeni objekt (2011). Povijesni vrtovi i perivoji prvenstveno su rezultat čovjekovog djelovanja, a samo djelomično prirode te se zato oni u smislu zaštite smatraju i kulturnim dobrom i dijelovima prirode. Njihov doprinos u očuvanju biološke raznolikosti manji je od povijesne, kulturne i estetske vrijednosti kojom oni doprinose vizualnom identitetu lokalne zajednice. Javna ustanova u suradnji s vlasnicima dvoraca i lokalnim zajednicama provodi aktivnosti prostorno-ekološkog vrednovanja, održavanja i uređenja nekih od spomenika parkovne arhitekture u KZŽ kao bi se spriječilo njihovo propadanje i stvorila mogućnost za korištenje.


20 panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

panorama

'Susret riječi 2014' BEDEKOVČINA - Općina Bedekovčina organizira 45. književno-recitalnu manifestaciju "Susret riječi 2014" koja će se održati 6. rujna s početkom u 18 sati u OŠ Bedekovčina. Čitat će se pjesme i proza odabrana između 366 radova pristiglih na natječaj, a o nagrađenima će odlučiti ocjenjivački sud u sastavu Ludwig Bauer, prof. Dubravka Težak i prof. Darko Milošić. Glazbeni program izvest će KUD-ovi Bedekovčina i Sveti Ivan Krstitelj te Udruga Angeljeki dok će program voditi glumci Varaždinskog kazališta Ljiljana Bogojević i Zdenko Brlek. (zl)

ZAPOČEO TJEDAN KULTURE ZABAVE I ŠPORTA KOJI ĆE POTRAJATI DO SUBOTE 30. KOLOVOZA

Svetokriški tjedan otvorili su najmlađi stanovnici Začretske mažoretkinje najmlađa su udruga u općini Sveti Križ Začretje, a dječji zbor Cvrkutić uveseljava mještane već 24 godine i podijeljen je u dvije skupine. Broji 60-ak članova SVETI KRIŽ ZAČRETJE –

Promocijom novog CDa Tata, vodi me na more dječjeg zbora Cvrkutići i nastupom Začretskih mažoretkinja prošle je subote otvoren 46. Tjedan kulture, zabave i športa Sveti Križ Začretje. Dosadna kiša 'otjerala' je svečano otvorenje u Pastoralni centar gdje je održan i dječji festival Prvi glas Zagorja na kojem je svoje uvježbane glasiće pustilo 20 malih pjevača. Tjedan kulture, zabave i športa otvorio je krapinsko - zagorski župan Željko Kolar istaknuvši zadovoljstvo što je ova manifestacija održala kontinuitet te je prepoznata izvan granica Krapinsko-zagorske županije. - Krapinsko – zagorska županija ovakvu će manifestaciju i dalje podržavati – izjavio je župan, našalivši se i zamolivši domaćeg župnika da se pobrine za lijepo vrijeme. Načelnik Svetog Križa Začretja Marko Kos pozdravljajući goste zahvalio je svima koji su pomogli u realizaciji ove vrijedne manifestacije u kojoj, rekao je, svatko može pronaći nešto za sebe. Svečanom otvorenju prethodile su dvije izložbe: interaktivna izložba za djecu Čarolija svjetla, udruge Creativitas u zgradi Općine i izložba 3. Hrvatskog trienala keramike, Suvremena hrvatska keramika u dvorcu Sveti Križ Začretje. Drugi dan Tjedna bio je rezerviran za sportska događanja, natjecanju u pripremanju kotlovine, koncert sakralne glazbe iz ciklusa Herefera u crkvi, stand up komediju, a svaku večer tu je i zabavni program na Trgu hrv. kraljice Jelene te na igralištu NK Jedinstvo. Tjedan kulture zabave i športa potrajat će do 30. kolovoza i završava festivalom Prvi glas Zagorja. (M. Bašak)

cvrkutići su promovirali svoj novi cd pod nazivom tata, vodi me na more

začretske mažoretkinje

izložba čarolija svjetla malih svetokrišćana

svečano otvorenje tjedna održano je u pastoralnom centru

izložba suvremena hrvatska keramika u dvorcu


panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

21

Uz desetu obljetnicu smrti začretskog karikaturiste Rudija Stipkovića (30. Kolovoz 2004. - 30. Kolovoz 2014.)

DESET LJETA BEZ NIKAD ZABORAVLJENOG STIPA…. SVETI KRIŽ ZAČRETJE – Tako će va-

ljda i vječno biti i u našim životima, izmjenjuju se kao po nekom nepisanom pravilu ili sudbini, tužni i lijepi trenuci, veselje i radost, iza suza radosnica, sustizat će na licu jedna drugu suze žalosti …U 36 izdanju manifestacije „Tjedan kulture, zabave i športa“, a u povodu 50.godišnjice rada začretskog karikaturiste Rudija Stipkovića, postavljena je izložba njegovih portret karikatura koje su prethodno bile izložena u galeriji Klovićevi dvori na Jezuitskom trgu u Zagrebu. Veselje i radost nedjeljne začretske večeri kad je izložba bila zatvorena, u ponedjeljak iza 9 sati zamijenili su velika tuga i bol, viješću da je tog tridesetog kolovoškog jutra iznenada u 65 godini umro Stip. Njegova supruga Katica i kćerka Davorka ostale su bez dragog i voljenog supruga i oca, Svetokrišćani bez svog najdražeg sumještanina i susjeda, diljem Lijepe naše brojni Stipovi prijatelji ostali su bez najboljeg pajdaša a umjetnost će ostati bez jednog od najvećih portret karikaturista u svijetu. U mladosti Rudi je bio svestrani sportaš, počeo je kao nogometni vratar u pionirskoj vrsti zagrebačkog Dinama, da bi ga kasnije životno - nogometni putevi usmjerili u svoje začretsko Jedinstvo pa krapinski Zagorec i Mladost Zabok. Na žalost, tu ga je ščepala ona surova strana sporta i nogometa. Te povijesne za zabočku Mladost 1961. godine, igrane su kvalifikacije za ondašnju Drugu saveznu jugoslavensku ligu. U prvoj utakmici Mladost je u Zaboku poražena od Maribora s 0:3, u uzvratu je uslijedio također poraz od 2:3 no, te nedjelje 25. lipnja 1961. godine u gradu podno Pohorja Rudi Stipković na golu Mladosti doživio je težu ozljedu. Golman pravog mačjeg refleksa i velikim autoritetom u svim klubovima gdje je oblačio „crni“ dres, od te mariborske ozljede nije se nikad posve oporavio i to je označilo prijevremeni prekid nogometno-golmanske karijere. Bio je strastven sportski ribić, na ribnjacima i vodotocima širom Hrvatske, posebno na njezinim sjeverozapadnim prostorima. Sa ribočuvarima, zbog stalnog (ribo)lova bio je s njima na „ti“. U slobodnim trenucima često se znao zaputiti sa štapom i udicama i u pogranični istočni do susjedne Slovenije (Ormož). U jednom će društvu, svojedobno izreći i ovo: „Znate li tko se bude najviše veselio kad je budem vumr? Kako od prisutnih nije došao odgovor Stip će ga sam dati: „Somovi i kapitalci jer ih ne bude imal ko poloviti“. - Već, kao „dečec“je risal, crtal i precrtaval sve što je vidio oko sebe, ali ipak od svih motiva najzanimljivije će mu ostati ljudsko lice i predijelit će se za portret, točnije portret – karikaturu. Tako će već sa 14 godina objaviti prvu portret-karikaturu sportaša Bate Dvornića u Narodnom sportu 1953 godine. Prvi izlazak u javnost bit će mu i svojevrsno veliko pa i presudno ohrabrenje kao talentiranom dječaku. Kroz gimnazijsko školovanje crtat

FADIL HADŽIĆ:

Zašto je Stipković posvetio najveći dio svog stvaralaštva baš sportu? Sportski listovi najviše se koriste portret - karikaturom. Njihovi junaci su gotovo svakodnevno, nakon svake utakmice, u središtu pažnje. Stipković radi i karikature umjetnika, političara, javnih djelatnika, ništa manje kvalitetno, neke su čak uspješnije od onih iz sporta. Sportski „modeli“ su mladi ljudi koje je teže portretirati, oni su bez onih oštrih karakteristika na licu, koje dobivaju starije osobe pretvarajući se pomalo, s godinama u – vlastitu karikaturu IVAN KRANJČIĆ „HAMBA“:

Svojim životom i svojim djelima u povijesti Svetog Križa Začretja, ime Rudija Stipkovića biti će upisao uz imena Ivana Bradice, Ivana Krizmanića, Lavoslava Vukelića, Ivice Lovrenčića i uz sve one koji su protekla tri stoljeća dali velik doprinos razvoju Svetog Križa Začretja i profilirali ga u značajno kulturno središte u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Osjećamo se ponosnima što smo te imali i što smo s tobom mogli podijeliti svoj dio života

će za ondašnje „cajtunge“ Narodni sport, Narodni list i Borba da bi se 1962. Godine zaposlio u Sportskim Novostima gdje je ostao do odlaska u mirovinu. Najveći dio svog stvaralaštva u portret-karikaturi posvetit će tako sportu. Pod Stipovim flomasterom i na „šeleshameru“ našle su se mnoge sportske zvijezde ne, samo naše već i svjetske kao Niki Lauda.U Rudijevim vrhunskim portret- karikaturama našla su se i lica iz svih drugih društvenih, političkih, kulturno-umjetničkih i drugih životnih okruženja. U jednominutnom risanju Rudi će na svoj način ovjekovječiti i domaća začretska obična lica, svojedobno kao posebni gost na proglašenju sportaša Zaboka „pozirat“ će mu nogometna zabočka sudačka trojka Petar Bedeniković, Herman

Tuđa i Zlatko Bivol. - Iako je živio i radio u Zagrebu, Stip se se redovito uključivao u sve kulturno-sportske začretske događaje, naročito u „Tjednu kulture, zabave i športa“ gdje je dao veliki doprinos, dovodivši ovdje Dinamo sa legendarnim Ćirom Blaževićem a njegovim posredstvom došle su i mnoge estradne zvijezde. Uvijek se sa velikom radošću i ljubavlju vraćao svom rodnom Svetom Križu. Tu se na svom pijacu, u društvu starih prijatelja prisjećao uspomena i zajedničkih proživljenih mladenačkih dana, lastinog stila ronjenja u Krapinici, skokova kod Đurkinovog mlina a poslije tih po tko zna koji puta „izvađenih“ nezaboravnih slika, neizostavno su uslijedili raub, bela ili preferans. S prozora svog stana, posebice u fe-

stivalskom tjednu, satima je promatrao svoj omiljeni pijac, veselio se svakom novoposađenom cvijetu ili ukrasnom grmu. Općenito, u tim začretskim slobodnim trenucima, posebice u ljetnim mjesecima, pronalazio je svoj mir, tu je obnavljao snagu te pronalazio inspiracije i nadahnuća za svoj cijenjeni umjetnički rad za koji je primio niz nagrada (1970 godine - treća nagrada na Svjetskoj izložbi karikatura u Montrealu, 1980 – nagrada „PJER“ za portretnu karikaturu, 1981 – nagrada Društva novinara Hrvatske „Zlatno pero“, 1995 – Nagrada za Životno djelo HZSN…). Rodno Začretje mu se odužilo Galerijom Rudi Stipković u Vatrogasnom domu gdje je postavljeno 150 njegovih uradaka a ta stalna izložba ima godišnje par tisuća posjetitelja. - Stip nas je napustio prije deset ljeta u kojima nikad nije bio zaboravljen i on i njegova djela ostat će trajno u našim mislima i sjećanjima. (Stjepan Tršinski)

Gljivične infekcije Gljivične infekcije su danas jedan od najčešćih razloga posjeta liječniku, a javljaju se u svakoj životnoj dobi. Mogu nastati na koži, noktima, u usnoj šupljini, vlasištu, vagini. Uzročnici su dermatofiti, kvasnice i plijesni.

Katarina Štritof, mag.pharm. Gljivične infekcije su danas jedan od najčešćih razloga posjeta liječniku, a javljaju se u svakoj životnoj dobi. Mogu nastati na koži, noktima, u usnoj šupljini, vlasištu, vagini. Uzročnici su dermatofiti, kvasnice i plijesni. Nastanku infekcije pogoduje nošenje sintetičke odjeće, zatvorenih cipela, prekomjerno znojenje, debljina, nedovoljno brisanje nakon tuširanja, javna mjesta sa zaraženim površinama (kupališta, saune), dugotrajno uzimanje antibiotika, šećerna bolest, starija dob sa smetnjama u cirkulaciji, bolesti koje smanjuju imunitet te ozljede noktiju. Gljivične infekcije su zarazne, a prenijeti se mogu kontaktom sa zaraženom osobom, životinjom ili sa zaraženih predmeta. Najčešće tegobe Najčešća je gljivična infekcija stopala (atletsko stopalo) koje se manifestira upalom i crvenilom kože između prstiju, popraćeno svrbeži i ljuštenjem. Ukoliko se ne liječi širi se na okolnu kožu te zahvaća i nokte. Gljivična infekcija noktiju (onihomikoza) se razvija sporo, a počinje na slobodnom rubu nokta ili sa strane, nokat je mutan, deblji, lomljiv i odiže se od podloge, a širenjem infekcije

cijeli nokat zadeblja. Najčešće nastane na palcu i ako se ne liječi, zahvaća i druge nokte. Gljivične infekcije uzrokuju i kvasne gljivice, najčešće Candida albicans (kandidijaza). Rastu pogoduje topla i vlažna koža, pa su i infekcije najčešće u kožnim naborima, između prstiju i oko noktiju. U kandidijazu spadaju i infekcije sluznica, kao što je soor ili mliječac kod dojenčadi te vaginalna kandidijaza. Liječenje Liječenje gljivičnih infekcija je dugotrajno, a može biti lokalno (antimikotski gelovi, kreme, prašci, sprejevi, otopine) ili sistemsko. Najvažnije je spriječiti gljivične infekcije što se postiže nošenjem obuće od prozračnih i prirodnih materijala, temeljitim sušenjem kože nakon pranja, čestim mijenjanjem čarapa koje moraju biti pamučne i oprane na vrlo visokim temperaturama, izbjegavanjem kontakata sa zaraženim životinjama, pridržavanjem uputstava liječnika, te ukoliko je potrebna terapija, upornim i redovitim provođenjem. Obratite nam se za savjet kako bi na vrijeme započeli odgovarajuće liječenje, sukladno Vašoj kliničkoj slici, te uspješno i učinkovito pobijedili gljivice!

Dođite kod nas po savjet više, provjerite stanje Vašeg organizma! Organiziramo za Vas redovita mjerenja stanja Vašeg organizma, promocije i savjetovanja, akcije i popuste. Marija Bistrica

Donja Stubica

Mihovljan

kralja tomislava 24

župana vratislava 11

mihovljan bb

Lobor

Novi Golubovec

Budinščina

t (049) 430 880

t (049) 412 855

t (049) 458 201

t (049) 469 593 trg svete ane 5

t (049) 286 002

novi golubovec bb

t (049) 435 130 budinščina 8b

Zabok

Bedekovčina

Ivanić Grad

t (049) 221 419

t (049) 213 532

t (01) 2896 400

ulica josipa broza tita 2

matije gupca 35a

posavski bregi, savska 71

Za više informacija posjetite nas na: www.ljekarnesvaljek.com te na našoj facebook stranici.

Mi brinemo o vašem zdravlju, Ljekarne Švaljek, Vaše ljekarne!


22 panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

091 33 00 573 I s e l n i c a

bb, marija bistrica

Ovih jedanaest napuštenih umiljatih psića svoj dom je privremeno našlo u prvom zagorskom skloništu za životinje „Luč Zagorja“. Redovito ćemo objavljivati fotografije pasa koji, ako ih želite udomiti i pružiti im drugu priliku, mogu postati vaši ljubimci i prijatelji.

Veliki jubilej

Dina – 7

Ferdi – 10

mjeseci

mjeseci

rudolf

–4

mjeseca

ZA VOŽNJU NA KRAĆIM RELACIJAMA

PO Ivo Tijardović iz Ciglenice Poneki Fićo još krstari Zagorske proslavio 170 našim cestama i odoljeva godina postojanja U sklopu Tjedna kulture, zabave i športa održana je i svečana proslava 170 godina postojanja puhačkog orkestra Ivo Tijardović iz Ciglenice Zagorske. Jedan od najstarijih zagorskih, ali i hrvatskih puhačkih orkestara proslavio je to velikim koncertom i svečanim defileom od restorana Dunav do trga u Začretju

Tomislav Zrinšćak SVETI KRIŽ ZAČRETJE

P

roslavu su uveličale Zagrebačke mažoretkinje, limena glazba Vetropack Straža (Hum na Sutli), puhački orkestri: Mrzlo Polje, KUD-a Lovro Ježek iz Marije Bistrice, Pačetanci - DVD Sveti Križ Začretje, DVD Špičkovina te gradski puhački orkestri Krapine i Zaboka. Nakon što su svečano prodefilirali ulicama Začretja, orkestar Ivo Tijardović smjestio se na veliku pozornicu na trgu, a ostali orkestri oko nje. Svi orkestri zajednički su odsvirali dvije pjesme, a intonirana je i hrvatska himna. Slijedio je atraktivan nastup Zagrebačkih mažoretkinja, a onda pozdravne riječi domaćina i gostiju. Uz župana Željka Kolara, svečanoj proslavi bili su nazočni i dožupanica Jasna Petek, dožupan Anđelko Ferek - Jambrek, načelnik

Svetog Križa Začretje Marko Kos, načelnik Radoboja Anđelko Topolovec te još mnogi drugi uglednici iz gospodarstva, politike i sporta. Praćen gromoglasnim aplauzom, predsjednik PO Ivo Tijardović, Vladimir Profeta, u govoru dugom desetak minuta, malo iz papira, malo iz glave upoznao nas je s cjelokupnom biografijom jednog od najboljih hrvatskih puhačkih orkestara u Hrvatskoj. Nazočnim glazbenicima, njihovim gostima i publici obratili su se i načelnik Marko Kos i župan Željko Kolar. Kos je u ime općine poklonio orkestru dvije nove trube, koje je kasnije dirigent Miroslav VukojevacDugan na oduševljenje sviju dodijelio Darku Dijakoviću i Davoru Greguriću. Župan je uz prigodni govor obećao i pomoć u snimanju CD-a, vrsnim muzičarima iz Ciglenice Zagorske, što je također primljeno s oduševljenjem.

Obojica su biranim riječima govorili o PO Ivo Tijardović, a vodstvo orkestra dodijelilo im je prigodne zahvalnice. Na svom slavljeničkom koncertu PO Ivo Tijardović izveo je skladbe: Jeruzalem, naslovnu temu Pirata s Kariba i Oye como Va. Naravno nakon svog nastupa ispraćeni su velikim ovacijama, baš kao i svi orkestri koji su nastupili iza njih u dvosatnom programu. Uz šarmantni i elokventni voditeljski par, Kristina Pavlović - Danijel Likar, najzaposleniji su bili predsjednik PO Ivo Tijardović Vladimir Profeta i počasni predsjednik Stjepan Merkaš Krojf, koji su primali darove od svih orkestara, a oni su njima za sjećanje na ovaj veliki jubilej uručivali zahvalnice. Velika fešta nastavili se do kasnih večernjih sati u restoranu Dunav, a nazočne orkestre i uzvanike zabavljao je glazbeni sastav Luna.

"zubu vremena"

DUBROVČAN - U drugoj polovici prošlog stoljeća, od 1955. do 1985. cestama bivše Jugoslavije, vladalo je maleno čudo - automobil Fićo, u kojem su se mogle udobno voziti četiri osobe. Odlikovala ga je sigurnost, jednostavno održavanje i potrošnja benzina. Kiša, blato, snijeg, zapuhe, poledica u dolinama i po bregima - ništa ga nije moglo zaustaviti. U svom voznom parku imala ga je i tadašnja Milicija. A onda, pod najezdom većih, jačih i luksuznijih automobila, Fićo je, unatoč svojim sposobnostima, otpremljen na automobilsko groblje. Danas, nakon niza godina, starog, dobrog Fiću Z 750 možemo tu i tamo vidjeti u javnom prometu, većinom kao oldtimera. Jednog od tih "džepnih" automobila posjeduje i poznati uokvirivač slika iz Dubrovčana, Marin Bogović. - Fiću, proizvedenog 1969. godine, za bagatelu sam kupio od tete Branke Pleško iz Pristave. U voznom je stanju i služi mi za odlaske na utakmice u Maksimiru, a dobro mi dođe i na slabom putu do naše kleti. Uglavnom se na manjim relacijama vozim u našem Fičeku. Nikad nas nije iznevjerio. Kad moja 8-godišnja kćerkica Korina kroz 10 godi-

djevojčicama je u guranju fiće pomogla i kujica lora, ali fićo je ipak ostao na mjestu

na postane punoljetna bit će njen. Korina zna za tu ostavštinu, pa često pomaže tati u pranju stakala na Fići. Ponekad se s prijateljicama Nikom i Brunom, ali i s kujom Lorom, ušuljaju u Fiću i tamo razgovaraju. Zamolio sam ih da izađu iz ovog mini - auta da ih uslikam. Korina je rekla da bi bilo dobro da se auto "upali", da vidim kako motor radi. Ali sjetila se da nema ključ, pa je rekla da se to može "upaliti" i na guranje. Djevojčice nisu mogle pomaknuti Fiću iz mjesta. Priskočila im je u pomoć i Lora, ali ništa bez ključa, koji je u sigurnim rukama tate Marina. (Ivo Šućur)

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - smještaj pokretnih, polupokretnih i nepokretnih osoba - 24 sata nadzor medicinskog osoblja

AKCIJA U KOLOVOZU Tel.: 098 predsjednik vladimir profeta i počasni predsjednik stjepan merkaš dodijelili su zahvalnicu županu željku kolaru

U voznom je stanju i služi mi za odlaske na utakmice u Maksimiru, a dobro mi dođe i na slabom putu do naše kleti. Uglavnom se na manjim relacijama vozim u našem Fičeku. Nikad nas nije iznevjerio, kaže Marin Bogović

9357 121

Mrva


panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

–2

godine

Njofra – 1,5

godina

Olgica – 2

godine

Puffy – 7

mjeseci

Tena – 1,5

godina

Zeus – 3,5

mjeseca

Ares – 3,5

mjeseca

g r e ta

-

oko

2,5

23

godine

Uspon na najviši Edukativna ploča 'Brdski vrh Peninskih Alpi travnjaci na Ivanščici' LOBOR - Javna ustanova za

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ i Loborsko ekološko društvo organiziraju u subotu 30. kolovoza predstavljanje edukativne ploče "Brdski travnjaci na Ivanščici". Program u Društvenom domu u Loboru počinje u 10 sati predavanjem na temu "Važnost očuvanja travnjaka kao staništa brojnih značajnih vrsta i velike bioraznolikosti" koje će održati Dubravko Šincek i Ljiljana Borovečki - Voska. Predavanje "Agro - okolišni program – mogućnosti krajobraza Lobor" održat će Darko Antonina iz Savjetodavne službe, a izlaganje "Prirodno zarazne infekcije u kontinentalnom dijelu Hrvatske koje se prenose krpeljim" imat će prof.dr. Darko Ropac. Nakon predavanja na livadi Vučikovec na Ivanščici bit će predstavljena edukativna ploča "Brdski travnjaci na Ivanščici". Loborsko ekološko društvo prije dvije godine u suradnji s općinom Lobor ponovno je započelo s košnjom livade na Vučikovcu, što je omogućilo oporavak populacije bazgovog kaćuna, jedne od najugroženijih orhideja na ovome području. Početkom travnja ove godine na livadi u Vučikovcu organizirano je prebrojavanje te biljne vrste koje su proveli učenici PŠ Novi Golubovec. (zl)

• Smanjuje bolove i ukočenost u mišićima i zglobovima • Poboljšava cirkulaciju • Smiruje umor i ublažava težinu i napetost u mišićima • Pogodan za sve dobne skupine, rekreativce i sportaše

ZABOK - Povodom 140 godina od utemeljenja Hrvatskog planinskog društva, PD „Zagorske steze“ iz Zaboka u vlastitoj organizaciji i s vlastitim visokogorskim vodičima pohodilo je i osvojilo Breithorn, greben na 4164 metara, najviši od 5 vrhova viših od četiri tisuće metara u Peninskim Alpama na granici Švicarske i Italije, nastavak lanca Monte Rosa. Breithorn je osvojilo 12 članova zabočkog društva: vodič Marijan Hrastinski, Barbara Jakuš, pomoćni vodič Nikola Turk, Jasminka Sinković, Stjepan Posavec, Ana Mikulec, Tomislav Vorel, Krešo Črnjević, Mislav Crnković, Ana-Maria Hanžić, Ivan i Matija Hanžić (u „baznom logoru“ ostala je Vesna Tisaj koja im se

pridružila u pohodu iz HPD „Pliva“). - Uspon je trajao oko 4 sata, iako je trebalo savladati "samo" oko 700 m visinske razlike, na visini od 4000 m hoda se u navezu, polako. Prekrasni pogledi na okolne vrhove doslovce su nas

ostavljali bez daha! S Breithorna se pruža jedinstven i nezaboravan pogled na ''kraljeve'' Alpa kao što su Mont Blanc, Matterhorn… Uživali smo! Bilo je to prekrasno iskustvo – opisala je put Jasminka Sinković. (zl)


24 panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

ZLATNI RUDNIK

Arheološka istraživanja na lokalitetu Svetišta Majke Božje Gor

Posljednje uporište Langobar

Otkriven sloj nalaza koji svjedoči o životu u loborskoj gradini u 6.st. te neposredno pretho Sabina Pušec LOBOR

D

a je Svetište Majke Božje Gorske u Loboru pravi „zlatni rudnik“ i nepresušni izvor novih saznanja koji pruže sve jasniji uvid u našu povijest, potvrdila su i ovogodišnja arheološka istraživanja koja su u kolovozu nastavljena pod vodstvom dr.sc. Krešimira Filipca, pročelnika Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ovogodišnji iskop vezan je uz sanaciju baroknog cinktora kao nastavak istraživanja od prošle i zadnjih četiri godine, a cilj je do 2016. godine završiti drenažu odnosno sanaciju temelja i donjeg postolja zida cinktora te bi time obavezni dio oko cinktora bio završen, kaže dr. Filipec.

S-fibula dokaz o Langobardima Ove godine pojavili su slični nalazi kao i ranije, kasnoantički grobovi, novi ulomci predromaničke skulpture, no i novo otkriće. – Jako smo sretni jer se potvrdio jedan sloj nalaza koji nam svjedoči o životu u ovoj gradini u 6. st., u vrlo turbulentnim vremenima kad je ov-

dje boravila zadnja rimska posada, odnosno rimskolangobardska, kako smo to ove godine potvrdili, koja je branila ovo uporište sve negdje do 580. Uporište je palo između 580-te i 590te i tada su ga zauzeli Slaveni, naši preci. Našli smo jednu S – fibulu (broš, kopča na svečanoj odjeći) koja nam svjedoči o tome da su ovdje zaista na gradini boravili Langobardi i da je

langobardska s-fibula služila je za zakopčavanje svečanih bluza u žena višeg staleža, poput broša

ovdje bila prisutna langobardska posada i oružništvo, a uz njih su bile i njihove obitelji. Mi smo očito našli ostatke nošnje žene jednog od tih Langobarda. To je vrlo važno jer se ovdje u Loboru brani langobardska odstupnica između 580. i 590. godine kada oni u Italiji već jurišaju na sam Rim. To znači da se langobarska država u to doba proteže od Lobora pa, možemo slobodno reći, do Rima, čak prela-

ze i u južnu Italiju te do 600. godine pomalo gube taj prostor, Slaveni uzimaju utvrdu po utvrdu. Ovaj sloj nam je jako važan jer neposredno prethodi novom stanovništvu, novom sistemu, te nam je otkrio važne elemente i karike naše povijesti, odnosno piše novu povijest – pojasnio je dr. Filipec.

Još je puno posla Istraživanja financira Ministarstvo kulture, Filozofski fakultet koji financira terensku nastavu studenata, Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja, a simbolično je pomogla i Općina Lobor. – Tempo rada je spor, arheološka istraživanja teško se financiraju – kaže dr. Filipec, te dodaje da su istraživanja i nakon 14 godina još na početku. – Još nas puno rada čeka, a najznačajniji dio posla bit će kada će krenuti sanacija unutrašnjosti crkve – dodaje. U istraživanjima sudjeluje 30-ak studenata uz stručnu ekipu arheologa i antropologa, a već drugu godinu zaredom provodi se i biološko-arheološka antropološka škola gdje se studenti podučavaju radu na ljudskim i animalnim ostacima te se tako ubrzavaju analize.

u iskopavanjima sudjeluje 30-ak studenata, arheolozi i antropolozi

U Mariji Bistrici držan 1. klapski susret u Zagorju

Klapa Bistrica ugostila pet sjajnih klapa MARIJA BISTRICA - Marija Bistrica u petak je bila mjesto prvog susreta klapa u Hrvatskom zagorju. Susret je organizirala Klapa Bistrica, ugostivši tri ženske i dvije muške klape, a održan je u izvrsnom ambijentu Hudekove Bašče, na središnjem trgu u Mariji Bistrici. Voditelj klape Bistrica Mario Galoić opisao je ovaj događaj kao spoj višeglasnog pjevanja kontinentalnih i dalmatinskih klapa, od Splita do Varaždina, koje su predstavile bogatstvo i raznolikost napjeva izvođenih a capella pjevanjem, a nije nedostajalo ni obrada popularnih pop pjesama.

Kroz program, nadahnuto, kao i uvijek, vodila je Tanja Popec. Uz domaćine i organizatore, Klapu Bistrica, Bistričanicma i brojnim gostima predstavile su se još dvije muške klape: Klapa Akuža, Split i Klapa Marof, Novi Marof te tri ženske: Klapa Lucerne, Varaždin, Klapa Senjkinje, Senj i Klapa Zikva, Pašman. Hudekova bašča bila je ispunjena gotovo do posljednjega mjesta, što je dokaz da je ovaj klapski susret pun pogodak, pa se zasigurno 600-njak posjetitelja nada da će se ova praksa nastaviti i u nadolazećim godinama. (Elvis Lacković)


panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

25

rske u Loboru pružaju sve jasniji uvid u hrvatsku povijest

rda u borbi protiv Slavena

odi novom sistemu kada su Slaveni, naši preci, zauzeli ovo područje

arheološka istraživanja vodi dr.sc. krešimir filipec

Presjek najvažnijih otkrića

Dr. Filipec: - Tu je u 6. st. jedan veliki grad koji ima bar jednu crkvu, a mi smatramo da su i dvije starokršćanske, mnogobrojne kuće i ljudi te njihovi grobovi. Tu je i drvena karolinška crkva u kojoj je nađen relikvijar iz 9. st, pa predromanička crkva s prelijepim namještajem, skulpture ukrašene dvopletom i tropletom i naravno veliko groblje, značajno jer se može pratiti populacija od 6. do 19. st. Napravili smo facijalnu rekonstrukciju kneza iz 9. st., znamo kako on izgleda, radit ćemo rekonstrukcije i drugih pojedinaca da vidimo kako su se ljudi mijenjali kroz povijest, kao i DNA analize koje nam pokazuju što su jeli, kako su živjeli i ponašali se itd. To je vrijedan projekt koji ćemo nastaviti kroz četiri godine i pokušati stvoriti uzorak da se vidi kako se stvarala hrvatska nacija u ovom dijelu svijeta.

završna manifestacija dječjeg ljeta u stubici DONJA STUBICA – Nakon brojnih aktivnosti i radionica održanih tijekom ljetnih praznika u sklopu projekta Dječje ljeto u Stubici, donjostubički DND ove subote, 30. kolovoza, organizira završnu svečanost koja će se održati kod Fontane prijateljstva u Parku Jure Stubičanca od 16 sati. (js)

Nastavlja se tradicija likovne kolonije na jezeru Jarki STUBIČKE TOPLICE – Prošle je subote na jezeru Jarki održana već tradicionalna Ljetna kolonija Stubaki 2014. Druženje je započelo u jutarnjim satima, a likovni su umjetnici tokom cijelog dana na platno prenosili svoje viđenje Zagorja. U organizaciji DND – a Stubičke Toplice, održana je i dječja kreativna likovna radionica pod vodstvom Petre Bolfek, kao i prigodni recital Mirjane Mikulec i Đurđice Zrinščak Družinec. Okupljene je zabavljao glazbeni sastav Črleni lajbeki, a cijelo je događanje organizirala Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice. (js)

sudionici dječje kreativne likovne radionice


26 panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Na Stubičkoj večeri pjesme i poezije u kavani Maksimilijan, Robert Mareković i Vinski brati premijerno su izveli pjesmu Nikole Kristića ''Gde si Jerek'' s kojom će nastupiti na Festivalu kajkavskih popevki u Krapini SPREMNI ZA KRAPINSKI FESTIVAL

'Pjesma je simpatična i vesela, bit će to mali izlet u mojoj karijeri' Jelena Sačer STUBIČKE TOPLICE

U

ugodnom ambijentu kavane Maksimilijan, prošlog je petka održana promocija ovogodišnje uzdanice Nikole Kristića za Festival kajkavskih popevki. Nakon lanjske balade o nostalgiji za zagorskim bregima koju je izveo Davor Radolfi, Kristić je pripremio nešto posve drugačije - pjesmu za koju je sam napravio tekst, glazbu i aranžman Luka Udjbinac - veselu pjesmu koja bi u krapinski festival trebala unijeti nešto novo. Naime, u pomalo neobičnoj kombinaciji, polkom Gde si Jerek po prvi put će se publici krapinskog festivala predstaviti Robert Mareković, frontmen nekadašnjih Fantoma.

Vesela i dinamična pjesma Robert nam je otkrio kako je suradnju s Kristićem prihvatio zbog izazova i izleta u nešto novo. – Nikola i ja se znamo s HRT – a. Pokazao je entuzijazam i zagrijanost, a obzirom da su ljudi danas dosta inertni, kad vidim čovjeka koji ima neki sjaj u očima kad nešto radi, to mi se dopada – rekao je Mareković. Iako se polka ne uklapa u njegov glazbeni izričaj, ovu je suradnju doživio kao odmak od onoga što inače radi, pa kaže kako mu je upravo zbog toga simpatično otići nakratko u neki drugi svijet. – Pjesma čak ima i neke elemente country glazbe ta-

ko da s te strane imam neku poveznicu s njom. Vesela je i dinamična, a mene ljudi uglavnom vežu uz takve pjesme, pa su vjerojatno zato autori i mislili da bih ja mogao biti prava osoba za to – kaže Mareković istaknuvši kako već dugo nije boravio u Stubičkim Toplicama, no iznova su mu se dopali dragi i simpatični ljudi.

Prvi put na krapinskom festivalu - Nije to glazba kojom se inače bavim i oduševljavam, no pjesma je simpatična i ima neki moj senzibilitet, pa smo se tu nekako našli – pojasnio nam je Robert koji i sam vuče korijene iz Zagorja, zbog čega će mu pozornica krapinskog festivala još lakše leći. Unatoč tome, kaže, mala trema postoji, jer ipak je to prvi nastup, no ona će nestati nakon prvih par taktova. U Krapini 13. rujna na pozornicu će s Marekovićem i Vinskim bratima izaći i Lucija i Dario iz KUD – a Zabok s prigodnom koreografijom, a pjesmu Gde si Jerek publika na terasi Maksimilijana jako je dobro prihvatila i nagradila pljeskom. U ugodnoj su večeri uz Marekovića, Vinske brate, Luciju Jelušić i Kristićeve kolege s HRT – a koji su izrecitirali poneki stih ili pošalicom nasmijali goste, uživali i župan Željko Kolar i načelnik Stubičkih Toplica Vladimir Bosnar sa suprugama te gradonačelnik Donje Stubice Juraj Srebačić.

Mareković: Moja mama je Zagorka, iz kraja od Lepoglave prema Varaždinu, tako da mogu reći da sam napola Zagorec. Kajkavski mi je kao takav blizak, a i s Fantomima sam nastupao puno po Zagorju, tako da se tu osjećam k'o doma

uz župana, načelnika st. toplica i gradonačelnika d.stubice, u večeri su uživali i brojni kristićevi gosti s htv - a

kristićeva gošća s htv-a sunčica findak porazgovarala je sa županom željkom kolarom

Obilježena 115. obljetnica otkrića krapinskog pračovjeka KRAPINA - U Muzeju krapinskih neandertalaca prošle je subote 23. kolovoza obilježena 115. obljetnica otkrića krapinskog pračovjeka. U sklopu programa održala se i promocija knjige Željka Pospiša "Moj grad i pračovjek - Neandertalci, volim Vas" te je obilježena 15. obljetnica Ljetne geološke škole. Zbirka krapinskog pračovjeka je inače najveća paleontološka zbirka na svijetu prikupljena na nekom

neandertalskom staništu i veliko izvorište o pretpovijesnim ljudima Europe. Lokalitet je istraživao znanstvenik Dragutin Gorjanović Kramberger od 1899. godine, kada je na poziv fra. Dominika Antolkovića posjetio nalazište na Hušnjakovom brijegu da prouči ostatke kostiju i zubi koji su nađeni. Daljnjim je istraživanjima nađeno devetsto ljudskih kostiju, brojna kamena oruđa iz doba paleolitika i fosilni

ostaci životinja iz vremena prije 130 000 godina. Pronađeni su i ostaci ognjišta, pa je zaključeno da je krapinski pračovjek poznavao vatru. U prigodnom programu u Muzeju, gostima su se obratili župan Željko Kolar, gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović te pomoćnica ministrice kulture. Svi su se složili da Muzej krapinskih neandertalaca ima svjetski značaj i glavnu ulogu u promociji kraja. (K. Suhodolčan)

obljetnica je obilježena prigodnim programom u muzeju


panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

27

Prepoznajte kvalitetu... www.poslovni-oglasi.com

MAJATO PROM d.o.o.

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA www.ss-bedekovcina.skole.hr 3 Učilišta: zdravstveno, poljoprivredno i graditeljsko, - učenički dom - laboratorij za ispitivanje građevnog materijala i certificiranje - pedološki laboratorij

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK - likovna umjetnost - glazbena umjetnost - grafička tehnologija - audiovizualno oblikovanje

Slobodna upisna mjesta u jesenskom roku u zanimanjima: zidar, tesar,monter suhe gradnje, keramičar oblagač, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, soboslikar-ličilac, cvjećar, vrtlar, arhitektonski tehn., građevinski tehn., agrotehn.

Prilaz prof. Ivana Vrančića 5

Ljudevita Gaja 1, BEDEKOVČINA tel. 049/213-514, 049/213-994

www.ss-sudigo-zabok.skole.hr

49 210 Zabok

tel. 049/221-620 049/221-205

LJEKARNE DOGAN Trg Svetog Jurja 10 49 245 Gornja Stubica tel. 049/290-901 Petruševac IV odvojak 64A 10 000 Zagreb tel. 01/2409-905 ljekarne.dogan@kr.t-com.hr

Siguran suradnik u Vašem uspjehu … Vaš trud, s nama je uspjeh … Vaše povjerenje naša je nagrada …

Knjigovodstveno-administrativni servis za: - profitno/poduzetničko poslovanje - neprofitno poslovanje (udruge, vjerske zajednice, itd.) SJEDIŠTE: Matije Gupca 74 URED: Zagrebačka 10, Zabok tel. 049/226-673, 049/410-278 mob.099/523-9711 fax. 049/410-277 knjigovodstvoblazinic@gmail.com

održavanje, popravak i prodaja motornih vozila,prodaja rezervnih dijelova, ovlašteni TOKIĆ partner

Strmec Stubički 159

Ovlašteni Hyundai partner za servis i prodaju vozila, usluge autoservisa i lakirnice: - Servis svih vrsta vozila - Procjena šteta - Dijagnostika - Limarija - Termolakirnica - Vulkanizacija - Poliranje vozila - Geometrija kotača - Poliranje farova - Popravak šteta

49 244 Stubičke Toplice

Stubička cesta 20 , MARIJA BISTRICA

tel/fax. 049/282-806

PRODAJA: tel.049/468-688

Švaljkovec 29a, SV.KRIŽ ZAČRETJE tel/fax. 049/503-751 www.autocentar-muzar.hr autocentar.muzar@kr.t-com.hr

www.bacani-transporti.hr

mob. 099/2828-006

SERVIS: tel. 049/468-160

POSLOVNICA: Kardinala Stepinca 10

bacani-transporti@kr.t-com.hr

auto-kaj@kr.t-com.hr

info@stagar.hr

49 000 Krapina tel/fax. 049/228-025

Zanatska zadruga Kuna-gora Pregrada osnovana je 1986. godine.

ROŠTILJ NA DRVENI UGLJEN, JELA ISPOD PEKE, DOMAĆA KUHINJA

PRIJEVOZ ROBE BAČANI

Matije Gupca 28 , ZABOK tel. 049/214-555 mob. 098/9010-919

OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE A1, B i C KATEGORIJE

vl.Franjo Sente

održavanje semaforskih sustava semafora, isporuka i montaža semaforske opreme i projektiranje Ante Topić Mimare 24 10 090 Zagreb tel. 01/3730-228, 091/3730-228 fax. 01/3732-176 www.semafor.hr

Popravak svih malih poljopr. strojeva kao što su motorne pile, trimeri, rotacione kosilice, motokultivatori, motorne prskalice. Ovlašteni smo za Briggs & Stratton, Dolmar, Homelite i Lombardini, ali moguć je popravak i svih ostalih marki strojeva. Također, brusimo lance i vodilice motornih pila i noževe za domaćinstvo.Uz servis nalazi se i trgovina u kojoj prodajemo nove strojeve, dijelove, kao i svu ostalu opremu za poljoprivr. mehanizaciju. RADNO VRIJEME: pon-pet: 08-16 h,sub: 08-13 h I.K.Sakcinskog 20, Sv. Križ Začretje tel. 049/227-074 , 098/512-304 franjo.sente@gmail.com

vl. Mijo Gorupec SERVIS GRAFIČKIH STROJEVA Strahinje 70 49 000 Krapina tel. 049/372-863

U sklopu zanatske zadruge djeluje 31 zadrugar. Osnovne djelatnosti zanatske zadruge: - strojna obrada metala - alatničarstvo / sve vrste alata za proizvodnju staklene i plastične ambalaže - građevinarstvo - za građevine skupine C Gajeva 4 , 49 218 Pregrada tel. 049/376-286

XII. Vrbik br.1 , 10 000 ZAGREB tel. 01/6198-473 mob. 098/304-938 www.prizvoncu.com

PROIZVODNJA I OBRADA KAMENA Novi Golubovec 26 49 255 Novi Golubovec tel. 049/382-800, fax. 049/412-521 golubovecki-kamenolomi@kr.t-com.hr

konzalting usluge o suvremenoj upotrebi stakla, niskoemisiona izolacijska stakla za fasade i stolariju, staklene ograde , gazišta, podovi, stubišta, zakrivljena stakla, tuš-kabine, stijene, vrata, staklene nadstrešnice

Josipa Štruka 20 49 218 Pregrada

mob. 098/251-458

tel. 049/376-010 , 098/364-558

mijo.gorupec@gmail.com

www.staklorez-buric.hr info@staklorez-buric.hr


28 panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

POSJET IGRAONICI „GANJA“ U GUNJI Volonterke Društva Naša djeca Zabok prošlog su tjedna posjetile djecu koja borave u kontejnerskom naselju u Gunji

Sportska tribina s Gordanom Kožuljem Drago mi je što su Terme Tuhelj prepoznale koliko su sport, rekreacija i pravilna prehrana važni u svakodnevnom životu, rekao je poznati plivač

gg hh

GUNJA - Najmlađi stanovnici Gunje, šezdesetak djevojčica i dječaka, svakodnevno se druže u igraonici „Ganja“ na kreativnim radionicama i igraonicama koje za njih organiziraju Društvo Naša djeca Vinkovci, Društvo psihologa Vukovarsko - srijemske županije uz pokroviteljstvo ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Volonterke DND-a Zabok

Zvjezdana, Karmela, Mateja, Anja, Sandra, Marija i Jasenka prošlog su tjedna posjetile djecu, volontere i volonterke DND-a Vinkovci u igraonici „Ganja“, a za njih su pripremile likovno - kreativne radionice s glinom i izradu lutkica od papira u kojima su djeca uživala - Odigrali smo i nekoliko igara, a djeca su posebno uživala u igrama s

vodom. U sljedećih nekoliko dana klinci će imati prilike vidjeti izbor iz programa KIKI festivala koje su DND Zabok i udruga Gokul pripremili posebno za njih. - Nama je bilo jako lijepo i uživali smo u druženju s klincima i volonterima DND-a Vinkovci u igraonici „Ganja“ u Gunji – rekla nam je tajnica DND-a Zabok Jasenka Borovčak. (zl)

TUHELJ - Vodeni planet Terma Tuhelj bio je premali za sve zainteresirane koji su željeli biti dio sportske tribine koju je vodio poznati plivač Gordan Kožulj. Zdrav način života, pravilna prehrana i dosljedna disciplina, glavni su razlozi velikih sportskih rezultata poznatog plivača, ovogodišnjeg ambasadora Termi Tuhelj. Sportska tribina koja je održana na unutarnjem kupalištu Termi Tuhelj, bila je premala za sve one koju su željeli čuti ponešto o ključnim elementima uspjeha Gordana Kožulja: ponajprije o pravilnoj prehrani i tjelesnim aktivnostima kao zdravim životnim navikama koje mogu pomoći ne samo profesionalnim sportašima nego i rekreativcima, pri ostvarenju kvalitetnijeg životnog stila. Tribina je održana u sklopu sportskog vikenda gdje je poznati

plivač sudjelovao i u plivačkom natjecanju te svojim savjetima pomogao mladim sportašima da budu što bolji u sportovima koje treniraju. Gordan se u sportskoj tribini osvrnuo na detalje iz svog sportskog života te naveo sve one stvari kojih se morao odreći da bi došao do svog cilja. Također osvrnuo se na probleme s kojima se sportaši susreću na svom putu čime je ukazao na realnu sliku u hrvatskom sportu. - Bez obzira što se više na bavim profesionalnim sportom, sport je i dalje moj život. Tri puta tjedno nastojim odraditi jutarnji trening, što mi uvelike pomaže u održavanju kondicije i energije, zdravlja i poslovne spremnosti. Drago mi je što su Terme Tuhelj prepoznale koliko su sport, rekreacija i pravilna prehrana važni u čovjekovom svakodnevnom životu, tako da

Tribina je održana u sklopu sportskog vikenda gdje je poznati plivač sudjelovao i u plivačkom natjecanju te svojim savjetima pomogao mladim sportašima da budu što bolji u sportovima koje treniraju su razvili cijeli koncept uluga koji pomažu gostima da uvedu red u svoj život… tu je vitalna hrana, sportsko-rekreativnim kompleksi, savjetnici za sport i prehranu… a nadam se da su posjetiteljima i ovakve tribine poučne – rekao je Gordan.


panorama

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Dnevne aktivnosti Sestra Darinka stigla u uzvratni LOHUD-a posjet svojoj

Moje gledište Piše:

(novoj) braći

Maja Poljak

Polijevanje

O

loborski tamburaši

LOBOR - Loborska humanitarna udruga kroz mjesec kolovoz provodila je niz dnevnih aktivnosti od kojih izdvajamo izložbu ručnih radova Vere Markuš, predavanje o očuvanju zdravlja i preventivi na temu 'Koža - ogledalo zdravlja' koje je održala medicinska sestra Martina Zaplatić, a osim edukativnih sadržaja korisnice LOHUD-a su se i zabavile uz domaće glazbenike, tamburaše iz okolice s kojima su i zapjevale. Njihove aktivnosti financijski podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih. (mb)

izložba radova vere markuš

Projektu Studio Galerije Antuna Augustinčića odobreno 20 milijuna kuna KLANJEC - Muzeji Hrvatskog zagorja prijavili su u veljači projekt izgradnje nove čuvaonice Galerije Antuna Augustinčića i program aktivnosti pod nazivom Studio GAA na javni poziv u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007 – 2013 za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Nakon višegodišnje pripreme dokumentacije i sređivanja imovinsko - pravnih odnosa s Gradom Klanjcem, poslove na prijavi projekta je kao bivša ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja odradila Goranka Horjan, predavši zadnji dan svoga mandata kompletnu prijavu na objavljeni natječaj. Nakon provedenog postupka evaluacije u kolovozu je pristigla odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije da je projekt odabran za financiranje. Osim Goranke Horjan kao voditeljice izrade projekta, u njegovoj pripremi sudjelovali su i muzealci iz Galerije Antuna Augustinčića, voditelj Galerije Božidar Pejković i kustos Davorin Vujčić te Helena Matuša i Nataša Hlaban iz Zagorske razvojne agencije. Projekt ne bi bilo moguće pripremiti bez dobre suradnje s Gradom Klanjcem, gradonačelnikom Zlatkom Brlekom i županom Krapinsko - zagorske županije Željkom Kolarom. Arhitektonski projekt i troškovnike izradila je tvrtka AG Matas iz Zagreba. Tijekom evaluacije unesene su vrlo male korekcije u izvornu prijave te slijedi sufinanciranje izgradnje i opremanja čuvaonice iz fondova u iznosu od 93% ukupnih troškova koji su procijenjeni na 21.669.764,15 kn. Preciznije, Muzejima Hrvatskog zagorja odobrena su sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 20.286.474,48 kuna dok bi preostali dio trebalo osigurati Ministarstvo kulture RH. (zl)

Kilnati paradajz KRAPINA - U prošlom broju našeg li-

sta pisali smo o problemima s uzgojem paradajza. To je, svi znamo, posljedica ovogodišnjih problema koje, zbog prevelike vlage, imaju svi s uzgojem na njivama i u vinogradima. No, uvijek ima onih koji su i u takvim uvjetima postigli dobre uzgojne rezultate. Dokaz tome je primjerak paradajza koji je u svojem vinogradu uzgojio Stjepan Mužar iz Krapine. Kad su ga stavili na vagu, ona je pokazala jedan kilogram i 2 grama. (zl)

29

PREGRADA - U svoj 49. godini, Darinka Brlek iz Ilirske Bistrice u Sloveniji saznala je da ima – ne jednoga, nego dva brata. Oni su Marko i Milan Koprivnik iz Pregrade. Nakon što su sestru u travnju ove godine, tražeći majku, pronašli, posjetili i upoznali sestru, ona im je uzvratila susret. Pokazali su joj znamenitosti Pregrade i upoznali je sa svojim prijateljima i znancima. Tužna priča o braći koja su se upoznala u već zrelim godinama svoga života, o čemu je naš list proljetos pisao, dobila je lijep nastavak i nadamo se da je pred njima još mnogo sretnih i veselih trenutaka koje će braća i njihova sestra dijeliti sa svojim obiteljima. (Denis Vincek)

dan roda rode u tuhlju

HRVATSKO ZAGORJE – Kako bi se upozorilo na opadanje njihovog broja zbog nestanka prirodnih staništa, 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Bijela roda jedna je od najpopularnijih ptičjih vrsta u Hrvatskoj, ne samo zbog legende da rode nose djecu, već zbog suživota sa čovjekom. Rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima, stupovima od elektre, a hrane na poljoprivrednim površinama. Rode su dio identiteta hrvatskog sela. Njihov dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba. Bijela roda je ugrožena vrsta, a njen opstanak uvelike ovisi i o našem načinu života na selu. Preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane. U Hrvatskoj su najviše ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja te upotreba pesticida. (zl)

vih dana najpopularnije je postalo snimiti video u kojem vam netko baca kantu vode na glavu. Neki ekstremniji slučajevi izlili su i čitav kamion vode sami sebi na glavu. Ipak, cilj je humanitarne prirode. Dakle, morate se zaliti kantom ledene vode i nominirati još tri osobe koji bi trebali učiniti isto. Ako netko od njih pak to odbije, mora donirati novčana sredstva za borbu protiv opake bolesti, amiotrofične lateralne skleroze. Pa su naše, ali i svjetske zvijezde odmah pohitale u misiju zalijevanja vodom. Nažalost, čini mi se da u mnogim 'pokušajima da se pomogne', ima i malo pozitivnog PR-a na vlastiti račun. ALS je teška i progresivna bolest koja zahvaća neurološki sustav. Ubrzo nakon njenog napredovanja ne možete hodati, govoriti, jesti… Riječ je o bolesti koju je nedavno dobila i Krapinčanka Štefica Hajster, a o njoj smo prije nekoliko brojeva pisali na stranicama našeg tjednika. Nažalost, za bolest još uvijek nema

konkretnog lijeka. Moram priznati da su me malo zbunila ova pravila polijevanja. Znači, ako se poliješ ne moraš donirati ništa, ali ako odbiješ, moraš uplatiti novčani iznos za pomoć oboljelima. Možda bi ipak logičnije bilo da je obrnuto i da je svaka osoba koja je snimila 'mokri' video, uplatila bar 10 kuna za oboljele od opake bolesti. Ali, što je tu je, čini se da ćemo sumanuto polijevanje vodom gledati još neko vrijeme. Ne, nisam protiv podizanja svijesti o bilo kojoj bolesti, pa tako i o ASL – u za kojeg mnogi do ovih dana nisu ni čuli, no mislim da su mnogi ovu akciju iskoristili i za vlastitu promociju. Možda bi, da kante čiste, pitke vode kojom su se polijevali po glavama i ostalim dijelovima tijela pošalju u koju afričku zemlju gdje djeca umiru od žeđi, a za oboljele od amiotrofične lateralne skleroze uplate nešto novca, također pomogli – samo duplo. Polijevajte se i dalje, dragi moji ljudi, ali uplatite i pokoju kunicu za ono što je svrha polijevanja.

Svijet u kojemu govore ruke PREGRADA - U subotu, 30. kolovoza, održat će se u Pregradi od 10 do 11 sati radionica učenja znakovnog jezika. – Ako vas je uvijek zanimalo kako izgleda komunikacija na znakovnom jeziku, napokon imate priliku sudjelovati u radionici gdje ćete naučiti osnove znakovnog jezika – ističe ravnateljica Gradske knjižnice Pregrada Draženka Gretić. Voditeljica radionice je Tomislava Strsoglavec, magistra logopedije. Organizatori radionice, Gradska knjižnica Pregrada i Turistička zajednica grada Pregrade, pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u radu radionice koja će se održati ispred knjižnice ili u prostorima knjižnice bude li loše vrijeme. (Denis Vincek)

Nove sjene u Fio showu

P

opularni Fio show ove je nedjelje u svom studiju ugostio grupu Nove sjene. U dobrom raspoloženju, voditelji Fio i Martin zabavljali su se uz glazbu i već učestalu nagradnu igru, a prikazan je i prilog s vozočašća u Mariju Bistricu na kojem je gostovao i poznati voditelj. (js)

foto pepi


sport

30 sport

Zagorci već tradicionalno odlični na plivačkom maratonu CRIKVENICA - I ove godine u sklopu proslave Dana Grada Crikvenice održan je tradicionalni maraton u plivanju, od Šila do Crikvenice. Iako Zagorje nema mora, ali je bogato toplicama, postižu se zavidni rezultati na natjecanjima. Već po tradiciji i Zagorci sudjeluju na plivačkom maratonu. Uz već dugogodišnje sudionike maratona, Mislava Crnkovića i Matije Lukine, ove godine sudjelovali su i Danko Puščenik iz Oroslavja, obitelj Čigir, Željko, Melissa i Renato iz Dubovca te Iva Hršak. Plivači su zadovoljni rezultatima, pogotovo Melissa, koja je u svojoj kategoriji zauzela 3. mjesto. Zagorci moraju biti ponosni na rezultate svojih plivača, bez obzira kojim klubovima pripadaju. Važno je napomenuti i da je na cilj prvi došao Matija Luka Rafaja, čiji je pradjed bio iz Dubrave Zabočke, dakle Zagorec. (zl)

mislav crnković i matija lukina u društvu žarka ivančića

8. kolo Lige Lisica ZABOK - Ono što je svakako obilježilo osmo kolo rekreativne lige u trčanju kroz prirodu pod nazivom Liga Lisica je svakako novi rekord staze. Ostvario ga je Nikola Špoljar koji je rekord spustio ispod 31 minute i sad novi rekord staze iznosi 30 minuta i 56 sekundi. Kako u ovom kolu nije nastupio do tada vodeći Jurica Tisanić Špoljar je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Drugi je ciljem prošao Marko Vrbanec, a treći je bio Ivan Lovrečić. Među ženama na duljoj stazi najbrža je bila Maja Vančina ispred Slađane Ovčarić i Vesne Vančina. Na kraćoj stazi najbrži je bio Mario Očić ispred Vedrana Beloševića i Samira Bašića. Kod žena najbrža je bila Klara Očić, druga je bila Daria Žažar, a treća Nera Ivančić. U ukupnom poretku vodi Nikola Špoljar ispred Krunoslava Horvateca i Jurice Tisanića. Među ženama Slađana Ovčarić ima minimalnu prednost ispred Vesne Vančine i Maje Vančine. Prema predviđenom rasporedu ovaj tjedan bi se trebala održati dva kola. Deveto 26. kolovoza, i posljednje deseto u petak 29. kolovoza, a start i cilj je kod društvenog doma u Repovcu. (tb)

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Počinje natjecanje u Međužupanijskoj nogometnoj ligi središte ZABOK - U nedjelju počinje natjecanje u novoformiranoj Međužupanijskoj nogometnoj ligi središte u kojoj se natječu dva nogometna kluba iz Zagorja, Mladost iz Zaboka i Radoboj. Oba naša kluba u prvom kolu gostuju. Mladost gostuje kod Vinogradara u Mladini, a Radoboj kod Ogulina. Obje utakmice počinju u 17,30 sati. U ostalim susretima sastaju se: Lekenik - Libertas (Novska), Udarnik (Kurilovec) - Ponikve, Gradići - Dinamo (Odranski Obrež), Kustošija - Banovac (Glina), Karlovac 1919 - Klas (Mićevac) i Moslavina (Kutina) - Savski Marof. (tb)

TRekking & TRail cup ZagoRje

Ni kiša ni blato nisu smetali brojnim natjecateljima Tomislav Benčić SVETI KRIŽ ZAČRETJE

D

rugu godinu za redom u sklopu manifestacije Tjedan kulture, zabave i sporta Sportsko rekreativna udruga Zagorje iz Zaboka organizirala je Trekking & trail cup Zagorje, koji se sastojao od biciklizma i trčanja. Trekking MTB biciklistička utrka okupila je 21 biciklista od čega 4 žene i 17 muškaraca. Utrka je bila u duljini od 8 kilometara, a vozilo se dva kruga po 4 kilometra. S obzirom na težinu staze i nepovoljne vremenske uvjete s dosta kiše prethodnih dana nekoliko biciklista je odustalo nakon prvog kruga. Najbrže je stazu provezao Matija Borlinić s neznatnom prednošću ispred Zvonimira Penezića. Treći je bio Nikola Lesičar. Kod žena jedino je Gordana Kraševac odvezla dva kruga i odnijela pobjedu u ženskoj konkurenciji. Druga je bila Jadranka Repovečki, a treća Kristina Biruš. Nedugo po završetku biciklističke utrke počelo je nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom. Takvo vrijeme uvelike je otežalo natjecanje trkačima koji su izašli na start nakon završetka biciklističke utrke. No, ni takvo loše vrijeme nije spriječilo njih preko 50 da startaju. Natjecatelji su mogli bi-

rati između polumaratona i rekreativne utrke na 6,5 kilometara. Svi natjecatelji su startali zajedno. Prvi su kroz cilj počeli prolaziti natjecatelji u rekreativnoj utrci. Najbrži je bio Mark Tomek, natjecatelj u kategoriji dječaka koji je ostavio daleko iza sebe starije i iskusnije natjecatelje. Među dječacima drugi je bio Krunoslav Grah, a treći Vedran Sinković. Među djevojčicama prilično uvjerljiva je bila Mia Barić koja je prilično iza sebe ostavila Ines Gorički i Patriciju Putanec. Kod muških prvi je ciljem prošao Valentin Lupinski, a iza njega su zajedno došli Stjepan Ovčar i Marijan Godinić. Među ženama najbrža je bila Vlatka Matečić ispred Jadranke Repovečki i Milene Krznar. Ubrzo zatim su počeli dolaziti i najbrži na utrci polumaratona. Prvi među njima bio je Marko Gorički koji je iza sebe za dobre 4 minute ostavio Damira Balaška. Treći je bio Marko Bučar. Od žena njih tri su startale na utrci polumaratona i među sobom podijelile mjesta na pobjedničkom postolju. Prva je bila Maja Mikelić, druga Tihana Ozvačić, a treća Ana Kresojević.

Najbolji na polumaratonu

Poredak

Biciklizam žene: 1. Gordana Kraševac, 2. Jadranka Repovečki, 3. Kristina Biruš, 4. Milena Krznar Biciklizam muški: 1. Matija Borlinić, 2.

Najbolji na biciklističkoj utrci

Rezultati 8. kola:

Dulja staza: 1. Nikola Špoljar (30:56), 2. Marko Vrbanec (36:41), 3. Ivan Lovrenčić (37:48), 4. Krunoslav Horvatec (38:09), 5. Damir Hršak (38:21), 6. Nino Burek (38:54), 7. Mark Tomek (39:08), 8. Nikola Lesičar (39:54), 9. Siniša Roginić (39:56), 10. Marijan Godinić (39:57), 11. Igor Visinski (41:06), 12. Nikola Jadan (41:46), 13. Mateo Tisanić (42:50), 14. Vjeran Skupnjak (43:26), 15. Nikola Kada (44:03), 16. Alan Turjak (44:04), 17. Borna Bakran (44:16), 18. Josip Culej (45:09), 19. Petar Miličević (45:31), 20. Emanuel Ivanković (45:35), 21. Davor Hrastinski (45:57), 22. Petar Vrančić (47:04), 23. Ninoslav Gregurić (47:15), 24. Ivan Tisanić (47:37), 25. Željko Bulek (48:09), 26. Filip Sedlar (48:37), 27. Zdravko Očić (49:27), 28. Jadranko Kovačićek (50:11), 29. Željko Kliček (50:33), 30. Marko Ivetić (50:34), 31. Valentino Gregurić (51:23), 32. Sven Šemovčan (51:59), 33. Maja Vančina (52:11), 34. Antonio Črnjević (52:12), 35. Igor Gregurić (54:16), 36. Slađana Ovčarić (54:25), 37. Darko Tomek (56:26), 38. Marinko Đurkan (56:27), 39. Vesna Vančina (1:01:12), 40. Valentino Kovačićek (1:01:13), 41. Eva Tomek (1:01:31) Kraća staza: 1. Mario Očić (26:21), 2. Vedran Belošević (30:55), 3. Samir Bašić (32:25), 4. Mario Kralj (32:26), 5. Klara Očić (34:39), 6. Damir Štefanović (35:34), 7. Daria Žažar (36:14), 8. Nera Ivančić (36:58), 9. Maja Jug (39:17), 10. Milan Galac (39:19), 11. Jožica Kušec (40:26), 12. Renata Sinković (43:06 ), 13. Nives Horvat (43:07), 14. Ružica Kotarski (44:15), 15. Renata Roginić (44:17), 16. Ines Mokrovčak (46:41), 17. Bojana Horvat (46:42), 18. Petar Barlović (48:52), 19. Branko Barlović (48:53), 20. Snježana Đurkan (54:47)

Zvonimir Penezić, 3. Nikola lesičar, 4. Vjeran Skupnjak, 5. Mario Krleža, 6. Danijel Regvar, 7. Davor Penezić, 8. Zoran Kranjčec, 9. Tomislav Premrl, 10. Mario Mak, 11. Kristijan Krog, 12. Zdravko Novoselac, 13. Marijo Komerički, 14. Dominik Šamec, 15. Siniša Šamec, 16. Marko Haramina, 17. Mladen Sinković. Rekreativna djevojčice: 1. Mia Barić, 2. Ines Gorički, 3. Patricija Putanec, 4. petra Putanec, 5. Karla Mak. Rekreativna dječaci: 1. Mark Tomek, 2. Krunoslav Grah, 3. Vedran Sinković, 4. Martin Mak, 5. Filip Mak. Rekreativna žene: 1. Vlatka Matečić, 2. Jadranka Repovečki, 3. Milena Krznar, 4. Milena Šivalec, 5. Mirjana Tuđa, 6. Mihaela Barić. Rekreativna muški: 1. Valentin Lupinski,

Najbolji na rekreativnoj utrci za mlađi uzrast

Najbolji na rekreativnoj utrci

2. Stjepan Ovčar, 3. Marijan Godinić, 4. Tomislav Vidović, 5. Zvonko Ortner, 6. Dražen Kordej, 7. Mario Mak, 8. Marinko Đurkan. Polumaraton žene: 1. Maja Mikelić, 2. Tihana Ozvačić, 3. Ana kresojević. Polumaraton muški: 1. Marko Gorički, 2. Damir Balaško, 3. Marko Bučar, 4. Mario Šurjak, 5. Branko Barlović, 6. Jože Župan, 7. Nino Burek, 8. Krunoslav Horvatec, 9. Branko Dušak, 10, Danijel Regvar, 11. Petar Vrančić, 12. Stjepan Grah, 13. Siniša Roginić, 14. Stjepan Jandrečić, 15. Dragutin Jagetić, 16. Ivica Piljek, 17. Stjepan Barić, 18. Inot Klemenčić, 19. Željko Bulek, 20. Franjo Kresojević, 21. Sven Šemovčan, 22. Vjeran Skupnjak, 23. Robert Mikan, 24. Ivica Čajko, 25. Darko Jurković, 26. Ivan Škreblin, 27. Dejan Popek, 28. Dalibor Ozvačić, 29. Robert Halužan.


sport

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Škola plivanja i obuka neplivača PK Olimp TUHELJSKE TOPLICE - Plivački klub Olimp Terme Tuhelj već tradicionalno s početkom školske godine organizira testiranje za školu plivanja. U školi plivanja djevojčice i dječaci koji pro-

đu testiranje mogu naučiti sve četiri plivačke tehnike (slobodno, leptir, leđno i prsno), stjecati nova poznanstva i plivati uz pobjednike. Testiranje se provodi na bazenima Termi Tuhelj od 01.

do 06. 09. 2014. godine u vremenu od 19 do 20 sati. Plivački klub Olimp Terme Tuhelj također zadnja dva tjedna u mjesecu kroz cijelu godinu organizira i obuku neplivača za djecu već od 5

godina starosti. Referenca je 20 godišnje iskustvo i dosad preko 14000 polaznika. Prijave možete poslati na e-mail kluba: olimptt@gmail.com ili mobitel: 098/251-661. (zl)

31

košaRkaški klub Zabok ovog vikenda pRemijeRno oRganiZiRa Zanimljivu spoRTsku manifesTaciju

Dani košarke u Zaboku ZABOK - Košarkaški prvoligaš Zabok organizirat će sportsku manifestaciju pod nazivom “Dani košarke u Zaboku”. Cilj ove manifestacije je približiti ovaj atraktivni sport mlađoj populaciji. Održat će se u subotu 30. i nedjelju 31. kolovoza u Parku Milana Prpića u Zaboku koji će za ovu priliku osvanuti u novom ruhu. U subotu program počinje u 16, a trajat će sve do 21 sat, dok će se u nedjelju početi u 11, a završiti u 14 sati. Dobrodošli su svi dječaci i djevojčice iz cijelog Hrvatskog zagorja od vrtićke, školske do srednjoškolske dobi, odnosno od 5-18 godina. Što je najvažnije, svi će oni trenirati i vježbati potpuno besplatno. Dovoljno je da se prijave legendarnom košarkašu i jednom od trenera u omladinskom pogonu KK Zabok, Robertu Ležu, na broj mobitela: 099/846-5807 ili da se jednostavno pojave u subotu prije 16 sati u Parku Milana Prpića u Zaboku. U slučaju lošeg vremena manifestacija se odgađa za idući tjedan. Uz prezentaciju košarkaške igre, organizirat će se i pravi treninzi, utakmice, natjecanje u tricama i razne druge košarkaške igre. Organizator je priredio i prigodne nagrade za najbolje.

Vrsni treneri i demonstratori Svi koji se prijave imat će priliku da ih čarima ovog sporta upoznaju vrsni i educirani treneri. S najmlađima će raditi Maja Vančina, kondicijsko-motorički dio odradit će Nikola Suntešić, a tehnički - taktički prvi trener Zaboka, Dragutin Črnjević-Chico i treneri u omladinskom pogonu Branko Sadaić i Robert Lež. Spomenimo i vrsne demonstratore. Imena prekaljenih košarkaških internacionalaca: Dalibora Bagarića (bivšeg NBA igrača), Ivana Perinčića i Ivana Tomasa, daju ovoj manifestaciji dodatnu težinu. Ovakvih se demonstratora ne bi posramili ne europski košarkaški centri. I zato klinci i klinceze iz cijelog Hrvatskog zagorja, dođite u Zabok i uživajte u čarima košarke. (T. Zrinšćak)

pRipRemna kuglačka uTakmica

Kuglačice Zaprešića uvjerljive protiv kuglača Zaboka ZABOK - U sklopu pripreme za nadolazeću sezonu na zabočkoj kuglani snage su odmjerili kuglači Zaboka i kuglačice prvoligaša Zaprešića. Gošće su bile uvjerljive i slavile su u ovoj utakmica sa 177 čunja razlike (3252-3075). U redovima Zaboka svakako treba istaknuti Martina Huisa, koji je s 572 čunja bio i najefikasniji u ovoj utakmici i najavio svoju veliku sezonu u II. HKL - sjever. U redovima gošći najviše je srušila Antonija Milić (564 čunja) koja je u Zaprešić stigla u ovom prijelaznom roku iz Ivanić Grada. Pojedi-

načna prvakinja Hrvatske, Josipa Dolibašić, pridružila je 556 , a reprezentativka Maja Nanić 554 čunja. Treneri Robert Sedlar i Željko Mlinarić dogovorili su uz-

vratni susret već ovog vikenda u Zaprešiću. (tz) ZABOK - ZAPREŠIĆ 3075-3252

ZABOK: Bivol 529, Hršak 497, F. Sedlar 538, Bakran 478, Huis 572, Finger 461.

TRENER: Robert Sedlar ŽKK ZAPREŠIĆ: Milić 564, Pupavac 535, Antolić 528, Dolibašić 556, Bosak 515, Nanić 554. TRENER: Željko Mlinarić

pRed TReneRom i boRcima Zabočkog kickboxing kluba bTi novi je iZaZov

Helena Tkalčević i Martin Majsec putuju na Svjetsko prvenstvo u Rimini

Tomislav Zrinšćak ZABOK

I

dućeg tjedna u talijanskom Riminiju održati će se Svjetsko prvenstvo u kickboxingu. Boje hrvatskog kickboxinga na svjetskoj smotri branit će i borci zabočkog BTI-a, Helena Sandra Tkalčević i Martin Majsec, dok će u funkciji izbornika biti njihov trener Zvonko Kar-Brac. On sa svojim pulenima već dva mjeseca marljivo trenira na otvorenom i to na sportskom igralištu zabočke gimnazije. Ne smetaju im ni vrućine ni kiše. Potpuno su usredotočeni na svoj cilj, a to je što bolje prezentirati svoj klub, Zabok, Zagor-

je i Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, zbog teške financijske situacije zabočki dvojac nije mogao odraditi zajedničke pripreme reprezentacije u Skradinu. Tu se je velikim pokazao trener Kar. Zamolio je svoj matični savez da ostane u Zaboku raditi sa svojim borcima iako je izbornik. Savez mu je na svu sreću izašao u susret, iako su Helena i Martin zbog nedolaska na pripreme mogli biti i suspendirani. I dok je Martinu ovo već treće veliko natjecanje, Helena je po prvi puta na ovako velikom natjecanju. - Presretna sam. Sanjala sam da ću nastupiti na SP i

Prvo kolo jesenske Lige Trčka san mi se ostvario. Hvala treneru Bracu što se ovako žrtvuje za nas. Dat ću sve od sebe da pokažem da sam zaslužila ovaj poziv - riječi su Helene Tkalčević. - Meni je ovo već treće veliko natjecanje. Sve bi ovo teško postigao bez Braca. Helena i ja imamo veliku odgovornost i napravit ćemo sve da ne razočaramo trenera i naše kolege iz kluba - pridružio se Martin Majsec. - Ponosan sam što moja dva borca i moja

malenkost kao izbornik branimo boje Hrvatske u Riminiju. Borimo se s raznim teškoćama, ali ne posustajemo. Nemamo ništa, a imamo sve. Najteži dio priprema smo prošli, a u ovo kratko vrijeme koje nam je preostalo pokušat ćemo poraditi na nekim tehničkim neodstacima. Moji borci i ja dat ćemo sve od sebe da se što dostojnije prezentiramo na svjetskoj smotri - završio je trener Zvonko Kar-Brac.

ZABOK - Nakon ljetne pauze nastavljeno je natjecanje u Ligi Trčka, rekreativnom natjecanju za trkače i ostale koji vole kretanje prirodom. Jesenski dio pobjedama su otvorili Marko Vrbanec i Mia Barić na duljoj stazi, te Mark Tomek i Eva Tomek na kraćoj stazi. (tb)

dulja staza: 1. Marko Vrbanec (0:44:05), 2. Ivan Lovrenčić (0:44:07), 3. Robert Mikan (0:51:45), 4. Mario Mak (0:51:47), 5. Sven Šemovčan (0:54:40), 6. Stjepan Grah (0:57:00), 7. Mia Barić (1:04:15), 8. Izabela Rebić (1:05:10), 9. Snježana Rebić (1:05:10), 10. Jadranka Repovečki (1:05:10), 11. Mirela Konjić (1:05:34), 12. Mihaela Barić (1:09:15), 13. Mirjana Tuđa (1:09:15) kraća staza: 1. Mark Tomek (0:25:15), 2. Martin Mak (0:35:15), 3. Vedran Sinković (0:35:25), 4. Eva Tomek (0:37:53), 5. Karla Mak (1:01:00), 6. Filip Mak (1:01:01), 7. Petra Putanec (1:02:00), 8. Patricija Putanec (1:02:00), 9. Ines Gorički (1:02:00), 10. Lucija Mak (1:03:00), 11. Sonja Mak (1:03:00), 12. Mladen Sinković (1:03:00)


32 sport

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

Pioniri NK Mladost iz Zaboka kreću u prvoligaško natjecanje

u ZlaTaRu domaćini uvjeRljivi u 1. kolu ZagoRskog kupa

ZABOK - U petak 29. kolovoza mlađi i stariji pioniri NK Mladost iz Zaboka imat će svoju prvoligašku premijeru pod vodstvom trenera Damira Srebačića i Mate Fie. Zabočani su u pogonu već mjesec dana i jedva čekaju premijeru, iako se momčad još nije kompletirala, osobito stariji pioniri, pa trener Srebačić moli zagorske klubove da im

ZLATAR – Oštrc je u Zlataru, u 1. kolu zagorskog kupa dočekao Zagorec iz Velikog Trgovišća. Bio je to sraz zagorskog drugoligaša protiv prvoligaša, no i prije utakmice teško da bi se za favorite mogli imenovati gosti. Naime, Oštrc je prikazao vrlo dobre igre u pripremnom periodu i ima ekipu, koja će ove godine igrati važnu ulogu u borbi za prvoligaški status. Po prikazanoj igri u ovom susretu, domaćini su izgledali, barem u odnosu na svoje nedjeljne protivnike, prvoligaški.

ustupe kvalitetne igrače kako bi što dostojnije prezentirali zagorski nogomet u elitnom društvu. Svi zainteresirani kvalitetni nogometaši pionirske dobi, dobrodošli su i NK Mladost i trener Srebačić ih putem našeg lista poziva da se priključe treninzima u Zaboku i igraju kvalitetnu ligu. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobi-

tela 098/9022-525 (Damir Srebačić). Protivnik Zabočanima u prvom kolu biti će Moslavina iz Kutine. Mlađi pioniri svoju će utakmicu započeti u 16, a stariji u 17.15 sati. Već u drugom kolu u srijedu 3. rujna zabočki dječaci ispunit će svoj san i istrčati na maksimirskom travnjaku u službenoj utakmici protiv Dinama. (tz)

ZlaTaRski dRugoligaš kReće u novu seZonu

Oštrc želi na vrh ZLATAR - U nedjelju 31. kolovoza s natjecanjem kreće i 2. zagorska nogometna liga. Kao jedan od favorita za sam vrh, odnosno osvajanje 1. mjesta i plasman u 1. zagorsku ligu, u natjecanje ulazi i zlatarski Oštrc. Trener Dario Jajčević ima na raspolaganju ekipu sastavljenu od iskusnih igrača, ali i odličnih mladih igrača, a u pripremnom periodu rezultati su bili i više nego dobri, pa optimizma u Zlataru ne nedostaje. No, niti opreza. Naime, i u dvije prethodne sezona Oštrc se spominjao u svim kombinacijama za sam vrh. U sezoni 2012/13, nakon osvojenog samo bo-

da u prva tri susreta, krenula je furiozna serija koja ih je dovela do naslova jesenskog prvaka, no proljeće nije bilo tako dobro. Lanjska je pak sezona uprskana u jesenskom dijelu, kada je stvoren preveliki zaostatak, pa se na proljeće nije stiglo ni do 3. mjesta, koje je vodilo u 1. zagorsku ligu. Nova prilika dolazi u novoj sezoni. Ulazak je bio odličan. U kupu Oštrc je glatko izbacio Zagorec iz Velikog Trgovišća. A i prije toga u pripremnim utakmicama, uglavnom pobjede. A igralo se protiv prvoligaša. Tako je u Bedekovčini pobijeđen Tondach 3:0, u Mariji

Bistrici Mladost 1:0, u Dubravi Zabočkoj Rudar 4:3, a Oštrc je osvojio i turnir u Poznanovcu i to bez primljenog gola. Opet slavlja protiv prvoligaša, Rudara iz Mihovljana 1:0, Tondacha nakon 0:0 i penala i u finalu protiv Rudara DZ 1:0. Rudar je i jedina ekipa sa pobjedom protiv Oštrca 5:2, no u tom je susretu za Oštrc igrala gotovo juniorska postava. Dakle, prema svemu viđenom, Oštrc je na papiru spreman za velike stvari. A što će biti na terenu, saznat ćemo ubrzo, jer zagorska nogometna sezona samo što nije krenula. (Elvis Lacković)

Oštrc izbacio Zagorec VT

Dominacija Oštrca, ali bez realizacije u prvih 45 minuta Od samoga početka Oštrc je zagospodario terenom i krenuo napadački, pa već u prvih 10 minuta bilježimo nekoliko prigoda. U 4. minuti dobra lopta za Matiju Kesaka pred sam gol gostiju, no u dvoboju s golmanom Zagorca Stjepanom Bartolom, Kesak ne dolazi ni do prilike za udarac. U 5. minuti kombiniraju u 16 metara gostiju Kesak i Franko Borovčak, a na kraju puca Miroslav Vučković sa 16 metara točno u golmana Bartola. U 8. minuti Kesak smiruje dugu loptu, pronalazi Borovčaka, a njegov udarac Bartol brani. U 10. minuti Vučković nabacuje, a Kesak leđima okrenut golu puca glavom preko gola. Nakon toga u slijedećih 15 minuta nije bilo prilika, no Oštrc i dalje ima više

loptu u posjedu. U 26. minuti najizglednija prilika u prvom dijelu. Vučković odličnom loptom pronalazi na lijevoj strani Zvonimira Puklina, koji nabacuje pred gola Bartola, a s kojih 5 metara Kesak puca preko gola. Od gostiju u prvih pola sata nismo vidjeli gotovo ništa. U 28. minuti izveli su prvi korner, ali je Kristijan Šipura praktički dodao loptu golmanu Oštrca Tomislavu Bobeku. No, u 31. minuti opasnost pred golom Oštrca i to nakon velike greške obrane domaćina. Na jednu loše vraćenu loptu prvi je stigao Damir Halambek, ali nakon dvoboja s Markom Trčkom, lopta se odbija na 15-ak metara odakle Kristijan Šipura puca pored gola. Od udaraca prema golu gostiju, bilježimo i pokušaj Anđelka Hundića s 30-tak metara, u 36. minuti, ali ravno u Bobeka. I zadnja prijetnja domaćina u prvom dijelu bila je iz slobodnjaka. U 42. minuti s 25 metara Vučković pogađa živi zid.

U nastavku stigli i golovi U nastavku, već u 47. minuti prvi su zaprijetili gosti i to opet nakon greške protivnika. Naime, Bobek je s gola loptu dodao točno u noge Kristijanu Šipuri, koji je pronašao Halambeka u još boljoj poziciji ali je njegov udarac Bobek s lakoćom zaustavio. To je bilo sve vrijedno bilježenja od gostiju u

drugih 45 minuta. Domaćini su pak nastavili tamo gdje su stali, a uskoro su stigli i golovi. Najprije u 55. minuti igrač utakmice Vučković prolazi u solo prodoru nekoliko igrača, i kada dolazi do zadnjega, ipak gubi loptu koja se odbija na 16 metara, odakle Borovčak pogađa prečku. Oštrc nastavlja pritisak i nakon nekoliko prekida i gužve pred golom Zagorca, u 57. minuti lopta se odbija na 17-18 metara, gdje na nju natrčava Mario Beljak i puca. Na putu prema golu lopta se u gužvi od nekoga i odbila, pa Bartol ostaje nemoćan, a Oštrc vodi 1:0. Samo dvije minute kasnije odlična akcija domaćina preko cijelog igrališta, koju lošim udarcem završava Kesak. No, u 60. Oštrc povisuje na 2:0. Iskosa sa desne strane s nekih 25 metara potegnuo je Borovčak i pogodio suprotni donji kut golmana Bartola. Nakon gola koji je praktički riješio utakmicu tempo je pao, a trener Oštrca Dario Jajčević priliku je dao iskusnom Zemljiću, Škrlcu, te mladim snagama Seadaku i Valjku. Branko Sedak svoju je minutažu okrunio i golom za konačnih 3:0 u 78. minuti. Korner je izveo Alojzije Škrelc, a Sedak bio najviši u skoku za konačnih 3:0. Na kraju je u 86. minuti Vučković još jednom nanizao nekoliko driblinga, a u posljednji trenutak opasnost je otklonio Marko Vutmej. Na koncu sasvim zasluženih 3:0 za Oštrc. (Elvis Lacković)

Radoboj na Ponikve u pretkolu kupa RADOBOJ - Pobjednik kup natjecanja na nivou Nogometnog saveza krapinsko-zagorske županije Radoboj u pretkolu kupa gostuje u Zagrebu kod Ponikvi. Pobjednik susreta nastupa u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra u srijedu 27. kolovoza u 16 sati. (tb)

After Summer malonogometni turnir Oroslavje 2014. OROSLAVJE – U subotu 30. kolovoza održat će se After Summer malonogometni turnir Oroslavje 2014. Igra se 5+1, kotizacija po ekipi je 100 kuna, a turnir počinje u 9 sati. Prijave se primaju do 30.8. do 8.30 sati na brojeve telefona 098 951 26 17 (Josip) i 098 954 39 12 (Dalibor). Za sve natjecatelje osiguran je besplatan gulaš, kao i nagrade: 1. nagrada – pehar i dvije gajbe pive, 2. nagrada – pehar i gajba pive, 3. nagrada – pehar i pola gajbe pive, kao i nagrade za najboljeg strijelca i golmana. Sponzori su HSLS KZŽ i Grada Oroslavja. (zl)


sport

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

33

1. kolo kupa ns kZŽ, RudaR (dZ) - mladosT (Z) 3-5 (1-1, 0-0)

Mladost prošla Rudar tek nakon jedanesteraca Tomislav Zrinšćak DU BR AVA Z A B O Č K A

S

totinjak gledatelja došlo je vidjeti što će nam Rudar iz Dubrave Zabočke i zabočka Mladost prezentirati iduće sezone. Nažalost, nije se moglo vidjeti puno. Loše prvo i solidno drugo poluvrijeme, kratak je rezime ove utakmice. Mladostaši su prolaz u drugo kolo kupa izborili tek boljim izvođenjem jedanesteraca, nakon što je regularni dio utakmice završio rezultatom 1:1. Prvo poluvrijeme nismo imali što upisati u bilježnicu. Mladost je imala terensku incijativu, a Rudar se bez problema branio i čekao priliku iz kontre. Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 0:0 ili bolje rečeno ništa - ništa.

sivnije i konkretnije. Prvi je nakon kornera Iskrića zaprijetio stoper Horvat, no domaća obrana bez problema je otklonila tu opasnost. U 49. minuti Bunčec dobro probija desnu stranu i idealno upošljava Iskrića, a ovaj s

pet metara udaljenosti puca preko gola. Slična situacija zbila se i četiri minute kasnije, samo što je ovaj puta ubacio Vinko Kotarski, a promašio Vančina. Nakon pogreške Cujzeka u 55. minuti Bunčec izlazi sam pred

Malogorskog, no ovaj čudesno brani njegov udarac. Na odbijanac nalijeće Iskrić koji s pet metara udaljenosti glavom puca pokraj lijeve vratnice. I onda u 59. minuti Iskrić koristi nesmotrenost domaće obrane, Še-

Mladost aktivnija u nastavku Početkom nastavka Mladost je krenula puno agre-

PRVO KOLO KUPA MATIJA GUBEC

3

TOPLICE

0

SUCI: Fotivec, Kos, Bivol, DELEGAT: Valter Siladi STRIJELCI: 1-0 Dlesk 19’, 2-0 Vujić 30’, 3-0 Horvat 58’ MATIJA GUBEC: Benko, Horvat, Bosec (od 58’ Kovač), Lešković (od 70’ Znika), J. Haramustek, V. Haramustek, Brlek, Tolj, Vujić (od 69’ Petriško), Dlesk (od 84’ Podvorec), Strancarić (od 60’ Suhina) Trener: Dražen Jambrečina TOPLICE: Hursa, Borovčak (od 76’Veseljak), Jagić(od 26’ Hrastinski), Špoljar, Fort(od 46’Huško), Kolar, Kaurloto, Štefanić(od 46’ M. Belina), D. Belina, Švaljek(od 75’ Gorički), Kidrić Trener: Mario Prelčec STUBICA

4

IVANČICA

1

SUCI: Turčin, Skozrit, Brezak, DELEGAT: Srećko Papišta STRIJELCI: 1-0 Drempetić 26’, 2-0 Jakopec 38’, 3-0 Pešec 76’, 3-1 Kovačiček 87’, 4-1 Pešec 90’ STUBICA: Hunjak, Božić, Rubinić(od 46’ Markus), Petriško, Matuša, Frančina(od 85’ Glavač), Gorupec(od 46’ Tišljarić), N. Matuša(od 69’ Grabušić), Jakopec(od 82’Bezjak), Drempetić, Pešec Trener: Zlatko Koletić IVANČICA: Kušek, Frčko(od 67’Hubak), Benčić, Šumiga, Kovačiček, bartolek, Totović, Pelko, Poljak, Hajdek, Paradi Trener: Dražen Kovjanić

Duel Bajsa i Petrovečkog

LOBOR

0

MLADOST MB

3

SUCI: Sinković, Cavor, Hitrec, DELEGAT: Josip Martinić STRIJELCI: 0-1 Mesar 20’, 0-2 Čukman 27’, 0-3 Vidović 70’ LOBOR: Kralj(od 46’ Androić), Bezak(od 75’ Pakšec), Šermet(od 46’ Bodalec), Hađar, Korade(od 80’ Levanić), Petrinec, Smetiško, Benković, Petrovečki, Labaš, Kranjčec Trener: Darko, Benković MLADOST MB: Škof, Pugar, Ščuric, Čukman, Pižir, Mesar(od 68’ Pisk), Vidović(od 81’ Pezić), M. Čukman(od 68’ Hađina), Muhek(od 81’ Kovačić), Matejaž(od 68’Hrastović), Frajtak Trener: Stjepan Dijanić SCHIEDEL

6

OMLADINAC

1

SUCI: M. Veseljak, D. Veseljak, Ruklić, DELEGAT: Herman Tuđa STRIJELCI: 1-0 Kresonja, 26’, 2-0 Vinceljak, 45’, 3-0 Kresonja 51’, 4-0 Kovačec 54’, 5-0 Ribić 75’, 6-0 Vujica 83’, 6-1 Haramina 90’ SCHIEDEL: Kveštak(od 80’ Risek), D. Bobek, Kovačec, Vinceljak, Gregur, N. Bobek(od 46’ Brozd), Loparić, Kresonja(od 75’ N. Bobek), Ribić, Škudar, Kuharić(od 60’Vujica) Trener: Slvko Behin OMLADINAC: Meglić, Horvat, Čvorak(od 18’ Plečko), Berc, J. Horvat, Šoban, Haramina, Škalec, Lacko, Očić,

Cvok(od 85’Rožić) Trener: Stjepan Horva

Trener: Petar Iskrić

OŠTRC

3

ZAGOREC VT

0

SUCI: Prosinečki, Sokolić, Mrkoci, DELEGAT: Petar Bedeniković STRIJELCI: 1-0 Beljak 57’, 2-0 Borovčak 60’, 3-0 Sedak 78’ OŠTRC: Bobek, Puklin, Trčak, Pribolšan(od 62’Zemljić), Mikac, Kesak(od 78’ Hitrec), Borovčak(od 72’ Valjak), Lajšić(od 72’ Sedak), Beljak(od 67’ Škrlec), Hendija, Vučković Trener: Dario Jajčević ZAGOREC VT: Bartol, Postružin, Smrečki(od 58’ Vutmej), Tuđman, Hundić, A. Šipura, K. Šipura, Begić, Halambek(od 70’Jurin), Juhar, Kovaček Trener: Željko Hohnjec GAJ

6

VATROGASAC

0

SUCI: Kumpar, Filko, Vincelj, DELEGAT: Željko Odak STRIJELCI: 1-0 Dumbović 5’, 2-0 K. Sedak 9’, 3-0 Benčić 17’, 4-0 Bobinec 48’, 5-0 K. Sedak 70’, 6-0 K. Sedak 73’ GAJ: Škof, Kralj, D. Sedak(od 74’ Cerčić), Trčak(od 75’ Steklar), Dumbović, K. Sedak, Bobinec, Bingula(od 51’ M. Dumbović), Krpanec(od 74’ Petanjek), Benčić(od 64’M. Benčić), Škrlec Trener: Mario Babić VATROGASAC: N. Šoštarić(od 62’ Jambrek), Merakš, Ivančić, Jurina, D. Merkaš, Mak, Suntešić(od 55’ Biškup), Vukić, Krog, Sever(od 62’Dačnik), Krznar

mnički ga poteže za dres u svom kazenenom prostoru, pa sudac utakmice, Željko Tuđa, pokazuje na bijelu točku. Siguran realizator bio je Bunčec. Vrataru Mihoviliću zamalo se o glavu obilo poigravanje loptom u 64. minuti, kada ju je dodao ravno u noge Petrovečkom, kojeg je ovaj poklon iznenadio, pa je Mihovilić ispravio svoju pogrešku. U rubriku “vjerovali ili ne što se može promašiti” upisao se nakon Iskrića i Bunčec, kojeg je odlično uposlio upravo Iskrić, a ovaj je umjesto u gol s loptom neometan otišao u gol aut. Zbilo se to u 73. minuti. Mladost se prerano povukla umjesto da potraži još jedan pogodak, pa je kazna stigla u 83. minuti i to bez pravog pritiska domaćina. Nakon ubačaja s desne strane lopta se odbija do mladog Matije Rožmana, a ovaj dokazuje da “krv nije voda” i odmjerenim udarcem pogađa suprotni kut nemoćnog Mihovilića za 1:1. Matija je naime sin jednog od najvećih za-

gorskih napadača, Srećka Rožmana - Snage. Do kraja utakmice nije više bilo prilika, pa ni zgoditaka, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Trener: Zvonko Serdar

Trener: Tomislav Vincelj

Neuspješna “Panenka” Sentea Vančina i Petrovečki bili su sigurni, a domaćin je stekao prednost obranom Malogorskog Iskriću. No onda se dogodio neshvatljiv potez veznjaka Rudara Sentea, koji je “Panenkom” pokušao iznenaditi Mihovilića, ali izveo je to toliko traljavo, da je lopta završila metar od desne vratnice. Ključni jedanaesterac za domaće promašuje njihov najbolji igrač, Siniša Gregurić, a za Mladost zabija vratar Zoran Mihovilić i odvodi svoju momčad u drugo kolo kupa NS KZŽ. Zasluženo. Mladostaši su ipak pokazali više u ovoj utakmici, ali treba čestitati i domaćinu na hrabroj borbi.

SLOGA

0

RUDAR M

1

KLANJEC

3

TONDACH

2

JEDINSTVO

3

MLADOST BELEC

0

SUCI: Vidović, Bedeniković, Lukec, DELEGAT: Ratomir Kramar STRIJELCI: 0-1 Videk 45’, 0-2 Sedlar 70’ SLOGA: Bručić, Špoljar, Šagud Mrnjavac (od 46’ Latin), Slukan, D. Latin, Bistrički, Šebek(od 76’ Maček), Kucljak(od82’Kosovec), Punek, Škrlec Trener: Leonard Stošić TONDACH: Sedlar, Lisica, Gorički, Rogan, Srebačić, Postonjski, R. Jurina, Jaković, Videk, L. Jurina(od 57’ Piljek), M. Sedlar(od 20’Lončarić) Trener: Deak Željko MILENGRAD

0

STRAŽA

8

SUCI: Gamilec, Postružin, Pešec, DELEGAT: Ivan Ivančić STRIJELCI: 0-1 Serdar 11’, 0-2 Čuček 34’, 0-3 Petrak 36’, 0-4 Špoljar 45’, 0-5 Serdar 52’, 0-6 Jutriša 74’0-7 Škudar 78’, 0-8 Petrak 81’ MILENGRAD: Posavec(od 64’ Mešnjak), Petrinić, Mihalić(od 61’ Čikor), Gazdek, Ožeg, Babić(od 52’ Šamec), Mikulčić, Sambolić(od 67’ kerep), Kranjec, Sokser, Svornik Trener: Damir Burić STRAŽA: Družinec, Serdar(od 53’ Jutriša), Turner, Škrablin, Kunštek(od 58’ Žolek), Kovačec, Čuček(od 46’ Škudar), Cerovski(od 46’ Žerjav), Petrak, Družinec, Špoljar(od 61’Križanec)

SUCI: Kantolić, Posavec, Bivol, DELEGAT: Žarko Ivančić STRIJELCI: 1-0 Goričan 11’, 1-1 Mlinarić 18’, 1-2 Mlinarić 45’, 1-3 Piljek 63’ RUDAR M: Končevski(od 46’ Poljak), Kračlj, Pisk(od 70’ M. Šalković), Risek, Kuternik, Pohižek(od 46’ J. Risek), Krsnik(od 70’ Kranjčević), Pintek, Šalković(od 70’ Šoprek), Goričan, Korenić Trener: Stjepan Bobek JEDINSTVO ZAČRETJE: Mraz, Mlinarić, Lekaj, Vorih, Dragčević, Ščuric(od 72’Tkalčević), Cerovečki(od 59’ D. Lekaj), Ptičar(od 80’ Bobek), Piljek(od 86’ Ciglenečki), Radovečki, Balaško(od 59’Kučko) Trener: Ivan Grozaj

SUCI: Meglić, Makar, Žegrec, DELEGAT: Josip Šlogar STRIJELCI: 1-0 Šurina 11’, 2-0 Novak 45’, 3-0 A. Humski 77’ KLANJEC: D. Humski(od 67’ Žigman), Pavlinić, Horvatin, Sambolić, Mustač, Šenkiš, Hercigonja(od 67’ Ulama), Kolar, Novak, Šurina, A. Humski Trener: Danijel Tomašković MLADOST BELEC: Ožvald, Vrlec, Kuštek(od 79’ Koledić), Klarić, Brčić(od 59’ M. Đurinek), Hanžek(od 83’ T. Đurinek), Mar. Kurtanjek, Brčić, Bručić, Čižmić(od 46’ Havojić), Mat. Kurtanjek(od 83’Delija) Trener: Dubravko Pavlović

ĐALSKI

3

RUDAR DZ

1

INKOP

5

MLADOST ZABOK

1

SUCI: Srača, Ferenčak, Znika DELEGAT: Josip Majsec STRIJELCI: 1-0 Blazinić 22’, 1-1 Oršolić 70’, 1-2 Vučković, 1-3 Jakuš, 2-3 Kralj, 3-3 Hanžić, 3-4 Jakuš, 3-5 Grabušić ĐALSKI: Žigman, Korušić(od 82’ Kovač), Vančina, Kralj, Filipec, Korušić, Zeba(od 88’ Jelenčić,), M. Korušić, Bedek(od 67’ Leško), Blazinić(od 71’ N. Mikuljan), Hanžić Trener: nema INKOP: Grabušić, Komorski, Benčić, Jakuš, Vučković, Potočki, Oršolić, Moštak(od 60’ A. Jakuš), Draganić(od 56’Mutak), Novosel(od 46’Glumpak), R. Jakuš

SUCI: Ž. Tuđa, Sla. Tuđa, Stj. Tuđa, DELEGAT: Ivan Jurina STRIJELCI: 0-1 Bunčec 59’ 1-1 Rožman 83’ RUDAR DZ: Malogorski, Štefanić(od 46’ Pavlek), Petrovečki, Ban, Černjević, Cujzek(od 65’Rožman), Cerovečki, Sente, Gregurić, Gorički, Šemnički Trener: Ivica Jurinec MLADOST ZABOK: Mihovilić, Celjak, Bajs, Vančina, Repovečki, Iskirć, Bunčec(od 80’Tisanić), Mihaljinec(od 70’ Kukina), Horvat, V. Kotarski(od 77’Tomašković), M. Kotarski Trener: Zvonko Lipovac

Memorijal Božidara Hanžeka GORNJA STUBICA – U Sportskom centru na igralištu NK Matija Gubec od 16. do 17. kolovoza održan je tradicionalni nogometni turnir Memorijal Božidara Hanžeka. Na turniru su sudjelovale 4 ekipe, a nagrade je podijelila obitelj Božidara Hanžeka. Rezultati: 1. NK Studentski Grad, 2. NK Matija Gubec, 3. NK Djalski, 4. NK Mladost Luka. Čestitke predsjedniku NK Matija Gubec Gornja Stubica Tomislavu Haramusteku i članovima uprave na organizaciji turnira. (zl)


34 sport

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

odRŽan TRadicionalni nogomeTni TuRniR “vaTRogasac bReZova”

Jedinstvo zasluženo osvojilo Brezovu Tomislav Zrinšćak BR E ZOVA

P

objedom protiv domaćina u finalu sa čistih 3:0 Jedinstvo iz Svetog Križa Začretja osvojilo je turnir na Brezovi. Sasvim zasluženo. Prvo su igrači Ivana Grozaja u četvrtfinalu razmontirali Ivančicu sa 4:0, u polufinalu su pogotkom Pijeka prošli favoriziranu zabočku Mladost i onda su u finalu na krilima Radovečkog do Mlinarića došli do pobjedničkog pehara. Domaćin nema za čim žaliti. Stigao je do finala, a k tome je u svojim redovima imao najboljeg igrača, Danijela Merkaša. Iz pobjedničke momčadi dolazi nam i najbolji strijelac, a to je Nenad Radovečki, dok je najboljim vratarem proglašen Zoran Mihovilić iz zabočke Mladosti. O organi-

zaciji turniru ne treba trošiti riječi. Unatoč velikim vrućinama domaćin je učinio sve da bi se igrači i gledatelji na Brezovi osjećali kao kod kuće. Uz bogatu ugostiteljsku ponudu organizirali su i zabavni program.

Rezultati Četvrtfinale: Vatrogasac-Sloga 3:1 (I. Krog 2, M. Vukić/Škrlec)

Mladost (L)-Rudar (DZ) 4:2 (An. Kleković 3, M. Kajfeš 1/ Cerovečki, Sente) Jedinstvo-Ivančica 4:0 (Ptičar, Radovečki, Vorih, Piljek) Mladost (Z)-Mače 1:0 (Iskrić) Polufinale: Vatrogasac-Mladost (L) 2:0 (M. Vukić, Sever) Jedinstvo-Mladost (Z) 1:0 (Piljek) Za treće mjesto (jedanaesterci): Mladost (Z)-Mladost (L) 3:2

FINALE VATROGASAC-JEDINSTVO 0:3 GLEDATELJA: 100, SUCI: Gamilec, Ferenčak, Tuđa. STRIJELCI: 0:1 Mlinarić 30’, 0:2 Radovečki 37’, 0:3 Radovečki 40’. VATROGASAC: Šoštarić, N. Merkaš, Ivančić, K. Jurina, D. Merkaš, Mak, Kralj, Krznar, Sver, M. Vukić, Suntešić. UŠLI: Dačnik, A. Jurina, Jambrek, Krog. TRENER:

Počinje natjecanje u 1. ŽNL

Zelenika za treptaj ispred Barlovića

počinje novo nogometno prvenstvo u 1. županijskoj nogometnoj ligi Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U odnosu na prošlu sezonu u ligi nema zabočke Mladosti i Radoboja koji su se plasirali u viši rang natjecanja, te Inkopa koji je ispao u drugu ligu. Čak tri kluba iz druge ŽNL popunila su prvu ligu: Pregrada, Ivančica i Vatrogasac. Jedna od najzanimljivijih utakmica prvog

U izravnom međusobnom susretu izgubio od Zelenike Tomislav Barlović.

dost (Z), 4. Mladost (L) Najbolji pojedinci: Najbolji vratar: Zoran Mihovilić (Mladost Zabok) Najbolji strijelac: Nenad Radovečki (Jedinstvo) 3 pogotka Najbolji igrač: Danijel Merkaš (Vatrogasac):

Marko Kos (načelnik općine Sv. Križ Začretje), Nenad Radovečki, Zoran Mihovilić, Danijel Merkaš i Ivan Brezak (predsjednik NK Vatrogasac)

šahovski TuRniR na Tjednu kulTuRe, Zabave i špoRTa sveTi kRiŽ ZačReTje 2014

SVETI KRIŽ ZAČRETJE – U odličnoj organizaciji Šah kluba „Laufer“ te idealnim uvjetima u Pastoralnoj dvorani župnog dvora na Trgu hrvatske kraljice Jelene, a u slopu manifestacije „Tjedan kulture, zabave i športa“ Sveti Križ Začretje 2014, održan je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir na kojem je među 45 igrača pobijedio majstorski kandidat Zoran Zelenika (Straža Hum na Sutli), koji je u 13 kola skupio 10,5 bodova. Toliko ima na drugom mjestu i Tomislav Barlović (Polet Zabok) no, primjenom pomoćnog kriterija (Buholtz), tijesna prednost je otišla na stranu Zelenike (101.5:100.5), koji se pak čudom izvukao od poraza u zadnjem kolu od Bočkaja (Polet Zabok) kojem je pripala treća nagrada. Od domaćina najbolji je bio Ivan Perić na devetom mjestu. Redoslijed: Zelenika i Barlović 10,5, Bočkaj 9, Majer i O. Kukas 8,5, Bogi, Vlahović i Kubale 8, Perić, D. Babić, M. Novosel, Z. Lacko, Svrtan, Mlinarić, V. Novosel i Kozina 7,5, J. Krklec „Brzi“, Galoić, Hrgetić, Ćepić, Kaužljar 7, Kojić, Goručan, Geljić, M. Babić, Tršinski, Hrastović, Vincelj 6,5, Osredečki, Jeršek, J. Krklec, Pjanić, Mikša, Krznar i K. Novosel 6, Laić, Tretinjak, Vuglec, Veverec 5,5, B. Dragčević , Lešćan i Kostelić 5, Klapač 4, Jurinjak 3 i Loina 1. (S. Tršinski)

Petar Iskrić JEDINSTVO: Celjak, Mlinarić, Balaško, Vorih, Dragčević, Cerovski, Postonjski, Tišljarić, Piljek, Radovečki, Bobek. UŠLI: Mraz, Krznar, Blagec. TRENER: Ivan Grozaj Konačni poredak: 1. Jedinstvo, 2. Vatrgoasac, 3. Mla-

ZABOK - U nedjelju u 17 sati

1. KOLO TONDACH RUDAR M IVANČICA JEDINSTVO STUBICA PREGRADA KLANJEC 2. KOLO SCHIEDEL RUDAR D VATROGASAC ZAGOREC VT STRAŽA GAJ TONDACH 3. KOLO RUDAR M IVANČICA JEDINSTVO STUBICA PREGRADA KLANJEC MLADOST MB 4. KOLO SCHIEDEL VATROGASAC ZAGOREC VT STRAŽA GAJ TONDACH RUDAR M 5. KOLO IVANČICA JEDINSTVO STUBICA PREGRADA KLANJEC MLADOST MB RUDAR D 6. KOLO SCHIEDEL ZAGOREC VT STRAŽA GAJ TONDACH RUDAR M IVANČICA

SCHIEDEL GAJ STRAŽA ZAGOREC VT VATROGASAC RUDAR D MLADOST MB

31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00

MLADOST MB KLANJEC PREGRADA STUBICA JEDINSTVO IVANČICA RUDAR M

07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 06.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30

SCHIEDEL TONDACH GAJ STRAŽA ZAGOREC VT VATROGASAC RUDAR D

14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30

RUDAR D MLADOST MB KLANJEC PREGRADA STUBICA JEDINSTVO IVANČICA

21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 20.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00

SCHIEDEL RUDAR M TONDACH GAJ STRAŽA ZAGOREC VT VATROGASAC

28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00

VATROGASAC RUDAR D MLADOST MB KLANJEC PREGRADA STUBICA JEDINSTVO

05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 04.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00

kola igra se u Mihovljanu gdje domaći Rudar dočekuje Gaj iz susjednog Mača. U ostalim susretima igraju: Tondach - Schiedel, Ivančica - Straža, Jedinstvo - Zagorec VT, Stubica - Vatrogasac, Pregrada - Rudar D i Klanjec - Mladost MB. (tb) 7. KOLO JEDINSTVO STUBICA PREGRADA KLANJEC MLADOST MB RUDAR D VATROGASAC 8. KOLO SCHIEDEL STRAŽA GAJ TONDACH RUDAR M IVANČICA JEDINSTVO 9. KOLO STUBICA PREGRADA KLANJEC MLADOST MB RUDAR D VATROGASAC ZAGOREC VT 10. KOLO SCHIEDEL GAJ TONDACH RUDAR M IVANČICA JEDINSTVO STUBICA 11. KOLO PREGRADA KLANJEC MLADOST MB RUDAR D VATROGASAC ZAGOREC VT STRAŽA 12. KOLO SCHIEDEL TONDACH RUDAR M IVANČICA JEDINSTVO STUBICA PREGRADA 13. KOLO KLANJEC MLADOST MB RUDAR D VATROGASAC ZAGOREC VT STRAŽA GAJ

SCHIEDEL IVANČICA RUDAR M TONDACH GAJ STRAŽA ZAGOREC VT

08.10. u 16.00 08.10. u 16.00 08.10. u 16.00 08.10. u 16.00 08.10. u 16.00 08.10. u 16.00 08.10. u 16.00

ZAGOREC VT VATROGASAC RUDAR D MLADOST MB KLANJEC PREGRADA STUBICA

12.10. u 15.30 11.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30

SCHIEDEL JEDINSTVO IVANČICA RUDAR M TONDACH GAJ STRAŽA

19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30

STRAŽA ZAGOREC VT VATROGASAC RUDAR D MLADOST MB KLANJEC PREGRADA

26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30

SCHIEDEL STUBICA JEDINSTVO IVANČICA RUDAR M TONDACH GAJ

02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00

GAJ STRAŽA ZAGOREC VT VATROGASAC RUDAR D MLADOST MB KLANJEC

09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00

SCHIEDEL PREGRADA STUBICA JEDINSTVO IVANČICA RUDAR M TONDACH

16.11. u 13.30 16.11. u 13.30 16.11. u 13.30 16.11. u 13.30 16.11. u 13.30 15.11. u 13.30 16.11. u 13.30

Kreće borba za plasman u 1. ŽNL U nedjelju starta i 2. zagorska nogometna liga. Ove sezone ona će imati 11 klubova, dakle 2 manje od prošle, a razlog je uvođenje 4. HNLe, u kojoj su Zagorci dobili 2 mjesta, a kako je krapinski Zagorec ostao u 3. HNL-i, uz prvaka 2. zagorske lige, Pregradu, 1. zagorsku su još popunili Ivančica i Vatrogasac. No, zasigurno ni ova sezona neće biti nezanimljiva. Gledajući prošlosezonsku završnu ljestvicu, nazoru se dva favorita, zlatarski Oštrc i Matija Gubec. No, bit će vrlo zanimljivo vidjeti, što mogu Inkop, koji je ispao iz 1. lige i Toplice, koje se često na početku sezone spominju kao potentna ekipa, no kasnije padaju. Naravno, možda u prvi plan iskoči i neka druga ekipa, a mnoge će ako ništa drugo, barem pokušati 1. KOLO INKOP OMLADINAC MLADOST B SLOGA MILENGRAD OŠTRC 2. KOLO SLOBODAN OROSLAVJE MATIJA GUBEC LOBOR TOPLICE INKOP 3. KOLO OMLADINAC MLADOST B SLOGA MILENGRAD OŠTRC ĐALSKI 4. KOLO SLOBODAN MATIJA GUBEC LOBOR TOPLICE INKOP OMLADINAC 5. KOLO MLADOST B SLOGA MILENGRAD OŠTRC ĐALSKI OROSLAVJE

SLOBODAN TOPLICE LOBOR MATIJA GUBEC OROSLAVJE ĐALSKI

31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00 31.08. u 17.00

ĐALSKI OŠTRC MILENGRAD SLOGA MLADOST B OMLADINAC

07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30 07.09. u 16.30

SLOBODAN INKOP TOPLICE LOBOR MATIJA GUBEC OROSLAVJE

14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30 14.09. u 16.30

OROSLAVJE ĐALSKI OŠTRC MILENGRAD SLOGA MLADOST B

21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00 21.09. u 16.00

SLOBODAN OMLADINAC INKOP TOPLICE LOBOR MATIJA GUBEC

28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00 28.09. u 16.00

pomrsiti planove onima koji otvoreno aspiriraju k samom vrhu. Pred nama je i 1. kolo u kojem će slobodan biti Inkop. Oštrc će, nakon vrlo dobrih rezultata u pripremama i pojede u kupu protiv Zagorca VT, dočekati Đalski. Matija Gubec će na neugodno gostovanje kod Sloge u Konjščinu, a zanimljivosti, kao i uvijek neće nedostajati niti u susretu u Dubrovčanu, gdje Omladinac dočekuje Toplice. Mladost će u Belcu dočekati Lobor, a Milengrad u Budinščini Oroslavje. Utakmice se igraju u nedjelju 31. kolovoza u 17 sati. (Elvis Lacković) 6. KOLO SLOBODAN LOBOR TOPLICE INKOP OMLADINAC MLADOST B 7. KOLO SLOGA MILENGRAD OŠTRC ĐALSKI OROSLAVJE MATIJA GUBEC 8. KOLO SLOBODAN TOPLICE INKOP OMLADINAC MLADOST B SLOGA 9. KOLO MILENGRAD OŠTRC ĐALSKI OROSLAVJE MATIJA GUBEC LOBOR 10. KOLO SLOBODAN INKOP OMLADINAC MLADOST B SLOGA MILENGRAD 11. KOLO OŠTRC ĐALSKI OROSLAVJE MATIJA GUBEC LOBOR TOPLICE

MATIJA GUBEC OROSLAVJE ĐALSKI OŠTRC MILENGRAD SLOGA

05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00 05.10. u 16.00

SLOBODAN MLADOST B OMLADINAC INKOP TOPLICE LOBOR

12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30 12.10. u 15.30

LOBOR MATIJA GUBEC OROSLAVJE ĐALSKI OŠTRC MILENGRAD

19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30 19.10. u 15.30

SLOBODAN SLOGA MLADOST B OMLADINAC INKOP TOPLICE

26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30 26.10. u 14.30

TOPLICE LOBOR MATIJA GUBEC OROSLAVJE ĐALSKI OŠTRC

02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00 02.11. u 14.00

SLOBODAN MILENGRAD SLOGA MLADOST B OMLADINAC INKOP

09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00 09.11. u 14.00


sport

broj 559 / 26. kolovoza 2014. u ZlaTaRu Teniski TuRniR do 10 godina Za Regiju sRedišnja hRvaTska

Domaće predstavnice odlične ZLATAR - U subotu je na terenima ŠTK Zlatar održan teniski turnir iz serije Babolat natjecanja do 10 godi-

na za dječake i djevojčice za regiju Središnja Hrvatska. Nastupilo je 30 natjecatelja iz Zagreba, Karlovca, Dugog

sela, Vrbovca, Ogulina, Rijeke, Samobora, Kutine, Varaždina i naravno predstavnici domaćeg kluba. Kod

dječaka najbolji je bio Ivan Horvat iz Dugog Sela, koji je time opravdao poziciju broj 1 na rang listi Središnje Hrvatske. Kod djevojčica odlične su bile mlade nade ŠTK Zlatar. Tako je Nika Rihtarić pobjednica turnira, 1. u zlatnoj skupini, Ema Juras je bila druga u zlatnoj skupini, Korina Sedak je osvojila prvo mjesto u srebrnoj skupini, Dora Dominko je bila prva u brončanoj skupini, a Amalija Latin prva u zelenoj skupini. U organizaciji ovog tradicionalno dobro posjećenog turnira, zlatarskom klubu pomogli su Grad Zlatar i Turistička zajednica Grada Zlatara. Zlatarskim tenisačicama ostaje još turnir u Novskoj i Masters u Vrbovcu da osiguraju plasman na državno prvenstvo koje se ove godine održava u Osijeku. (Elvis Lacković)

35

na jeZeRu jaRki odRŽano iv. kolo pojedinačnog pRvensTva kZŽ u spoRTskom Ribolovu Za veTeRane

Pobjede Paškuljevića i Grabušića STUBIČKE TOPLICE - Na jezeru Jarki u Stubičkim Toplicama okupilo se 28 ribolovaca veterana, koji su se borili za pobjede u dvije kategorije, aktiv i klasik. U kategoriji klasik nastupilo je 13 ribolovaca. Najviše je uspjeha imao domaći ribolovac Stubaka, Branko Paškuljević, koji je odnio pobjedu ispred ribolovaca oroslavskog Klena, drugoplasiranog Ivice Fureša i trećeplasiranog Ivana Pihača. Među 15 ribolovaca zahtjevnije kategorije aktiv pobjedu je odnio Ivica Grabušić, član ŠRD Žabec iz Luga Zabočkog, drugi je bio Tihomir Hršak iz Krapine, a treći domaći ribič Krešo Breber. (tz)

u maRiji bisTRici odigRana Teniska Županijska pRvensTva Za uZRasT do 8, 10 i 12 godina

Lana Preis dvostruka pobjednica MARIJA BISTRICA - U or-

ganizaciji Teniskog saveza KZŽ i TK ‘’Marija Bistrica’’, u subotu su na terenima Teniskog kluba ‘’Marija Bistrica’’ odigrani županijski turniri za najmlađi uzrast do 8 i do 10 godina u mini tenisu, dok je u nedjelju na rasporedu bio turnir za uzrast do 12 godina. Ukupno je nastupilo 36-oro djece (mnogi u više kategorija) iz klubova Marija Bistrica, Zlatar, Oroslavje, Zagorec Krapina i Sveti Petar Prišlin. U kategoriji djevojčica do 8 godina nastupilo je ukupno 9 natjecateljica, a slavila je Lana Preis (ŠTK Zlatar), koja je u polufinalu pobijedila Saru Mikšaj (ŠTK Zlatar) s 11:3, a u finalu Janu Šalec (TK Oroslavje) s 11:7. Uz Saru Mikšaj brončanu medalju osvojila je i druga poražena polufinalistica, Marta Vukić (TK Oroslavje). Zanimljivo je da je isto finale viđeno i u kategoriji do 10 godina. U njemu je Lana slavila protiv Jane s 11:9. Brončane medalje osvojile su Marta Vukić i Nika Kovačić (TK Marija Bistrica).

Kod dječaka do 8 godina slavio Otto Brezak, a do 10 godina Leon Miklaužić

Kod dječaka u kategoriji do 8 godina nastupila su samo tri dječaka, koji su u međusobnom razigravanju odlučili o pobjedniku. Obje pobjede ostvario je Otto Brezak, drugi je bio Nikola Mučnjak, a treći Roko Ciglenečki (svi TK Oroslavje). U kategoriji do 10 godina slavio je Leon Miklaužić (TK Sv. Petar Prišlin), koji je u finalu pobijedio Zvonimira Horvata (TK Oroslavje) s 11:6. Treće mjesta osvojili su Andrija Tomorad (Marija Bistrica) i Jurica Toma (TK Oroslavje).

medalje otišle u Zlatar za ŠTK Zlatar. Prva je bila Ema Juras, koja je u finalu pobijedila Niku Rihtarić sa 7:5, dok su brončane medalje osvojile Korina Sedak i Dora Dominko. Kod dječaka slavio je Fabijan Rogan (TK Orolavje). On je u finalu s 9:5 pobijedio Leona Miklaužića (TK Sv. Petar Prišlin). Brončane medalje osvojili su Karlo Preis (ŠTK Zlatar) i Sven Juranić (TK Oroslavje). Turnirom su uz pomoć domaćih tenisača iz Marije Bistrice uspješno rukovodili Ivica i Marin Buković Katušić.

Slijedećeg vikenda u Oroslavju nastupaju kategorije do 12, 14, 16 i 18 godina TS KZŽ i TK Oroslavje organiziraju Županijsko prvenstvo u tenisu za kategorije djevojčice i dječake do 12,14,16 i 18 god. Turnir će se održati na teniskim terenima TK Oroslavje u subotu i nedjelju 30. i 31. kolovoza. Početak u subotu je u 8.30 sati za kategorije do 12 i do 14 godina, a u 12 sati za kategorije do 16 i do 18 godine. Prijave se primaju do petka. (Elvis Lacković)

Pobjednici u kategorijama do 12 godina Ema Juras i Fabijan Rogan U nedjelju su odigrani turniri u kategoriji do 12 godina, a u svakoj se prijavilo po 11 tenisača i tenisačica. Dječaci su igrali produženi set do 9 osvojenih gemova, a djevojčice jedan klasični set. Kod djevojčica sve su

Najbolji u kategorijama do 8 godina

Najbolji u kategorijama do 12 godina

Najbolji u kategorijama do 10 godina

PRVENSTVO ZAGORJA U MOTOCROSS-U Udruga motorista Bedekovčine u nedjelju 31.08. kolovoza organizira četvrtu utrku otvorenog prvenstva Zagorja u motocross-u, quadcross-u te mopedcross-u. Utrke će se voziti na motocross stazi „Marof“, Zagorska ulica. Ovo je druga utrka ovogodišnje sezone u organizaciji UMB-a. Vozit će se sve klase motocross-a (juniori, amateri, veterani, MX2 i MX OPEN), quadovi voze dvije klase (amateri i profi), te mopedi 50 ccm. Start prve vožnje je u 12 sati, a ulaz je besplatan. (Zl)


36 zagorski oglasnik

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

oglasnik

BESPLATNI MALI OGLASI ZAGORSKOG LISTA

Ponuda zemljišta u Hrvatskom zagorju 796 SVETI KRIŽ ZAČRETJE [zl] Građevinsko zemljište pov. 965 čhv, pravilnog oblika, cca 600 m od centra, sve komunalije u neposrednoj blizini. 40 €/čhv 098 275 857 766 Sv. Križ Začretje [zl] Građevinsko zemljište pov.  3233 m2, uz glavnu cestu Sveti Križ Začretje – Krapina (kraj rotora), idealno za stambeno poslovni objekt. 60 000 € 098 275 857 [zl] 771 Sveti Križ Začretje Prodajemo atraktivno građevinsko zemljište površine 703 čhv-a (2 528 m2). Blizina naplatnih kućica odnosno Roses designer outleta. 16 €/m2 098 275 857 752 Sv. Križ Začretje, Ciglenica [zl] Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. 098 275 857 19 000 € 750 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište pov. 650 čhv. Koje se nalazi lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju). Sve komunalije u neposrednoj blizini. Udaljeno od centra Zaboka cca 1,5 km. 20 000 € 098 275 857 726 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu,  1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni. 70 €/čhv 098 275 857 686 Velika Horvatska [zl] Građevinsko zemljište površine  1948 m2 prodajemo. Prekrasan pogled. Plin, voda i struja kod parcele. 20 500 € 098 275 857 682 Krap. Toplice, Vrtnjakovec [zl] Zemljište pov. 1204 čhv, komunalije u blizini, cca 1 km od centra. 19 €/čhv 098 275 857 686 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište površine   951 čhv.  1/3 zemljišta nalazi se u građevinskoj zoni. 70 000 € 098 275 857 686 Zabok, Grdenci [zl] Gradilište uz glavnu cestu površine cca 700 m2 12 000 € 098 251 701 630 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište, nedaleko centra Zlatara (ul. Franje Horvata Kiša, iza kčbr. 31), pov. 884 čhv. Komunalije u blizini. 40 €/čhv 098 275 857 624 Sveti Križ Začretje [zl] Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ucrtanim gospodarskim objektom na parceli od 860 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu. 60 €/m2 098 275 857 572 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije. 098 275 857 58 €/čhv 536 Bedekovčina [zl] Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem. 098 251 701 55 000 € 

1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223  882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503 445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 Zabok 4. e-mailom na adresu: oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. uživo u programu Radio Stubice

NAMJEŠTENJA Bolesnu ili zdravu, pokretnu ili nepokretnu, žensku osobu primam k još jednoj u sobu 0   98 562 209

Pogrebne usluge Braco

Bračni par 50-ih g., traži bilo kakav posao na opg-u, područje Krapinsko-Zagorske županije  0   99 8213 120

KONCESIJE ZA PODRUČJE OROSLAVJE, GORNJA I DONJA STUBICA

Informatički nepismena osoba traži školarca, da me poduči pohrani podataka, e-mailu i internetu  095 9695 553

Sve usluge vezane za pogreb na jednom mjestu

Mladić 40 g., SSS, već 5 g. bez posla, socijalni slučaj, bez auta i vozačke dozvole, traži bilo kakav posao, na dulje vrijeme, u Zagorju ili Zagrebu  0   49 462 263 Ozbiljna i odgovorna gospođa, sa iskustvom, čuvala bi djecu u zaboku, u pe0   98 471 375 riodu od 1 7. 1 9. 2014.  Strojar 30 g. radnog iskustva, traži posao u struci  0   98 9047 357 Tražim bilo kakav ozbiljan posao  0   98 1343 7 72 Tražimo osobe za rad kod kuće iz svih županija, zarada do 1 500 kn na tjedan.  0   95 5998 616 Veća obitelj daje povoljan smještaj ženskoj osobi, uz malu pomoć u kući  0   49 430 269, 091 7257 210 Zagorski ste obrtnik, tražite pouzdanog i povoljnog knjigovođu? Imamo rješenje! Nazovite naš servis. (zzelj  99 4120 721 sko.novosel@gmail.com)  0

KUĆE Andraševec, kuća 80 m2, okućnica 500 m2, sve komunalije, papiri 1/1, prodajem  0   99 6710 398 Bregi Zabočki, drvena kuća za rušenje oko 50 m2 (dijelovi građe mogu se koristiti), prodajem  0   98 1706 106 Desinić, okolica, kuća na kat 100 m2, gospodarska zgrada, okućnica preko 6000 m2, može zamjena za stan u okolici Zagreba, energetski certifikat E, 100,000 eur, prodajem  0   49 343 248, 092 1714 137 Drvena kuća 16x6, hrastovi planjki, 4 sobe i pretsoblje, odlično stanje, za preseljenje, pogodno za seoski turizam ili kao kuća za stanovanje, 9999 eur, prodajem  0   1 2892 201, 091 5475 095 Kraljevec Gornji kod Budinšćine, kućni br. 65, staro seljačko imanje, struja, voda, prijenos 1/1, prodajem  0   42 204 299 Krapina, 1 km do centra, kuća oko 140 m2, garaža 32 m2, terasa 54 m2, vrt i vinova loza 11 m, papiri uredni, odmah useljiva, uz glavnu cestu, 130,000 eur ili po dogovoru, prodajem  0   49 372 938 Krapina, Podgora, stara kuća, struja, voda, okućnica, šljivik, sve ukupno 1 900 m2, prodajem  0   91 6672 719 Krapina, Tkalci, kuća s gospodarskim zgradama, zemljište, prodajem  0   49 370 326, 099 8202 383 Krapinske Toplice, etaža u kući, 1. kat, poseban ulaz, tavan, svi priključci, 600 eur/m2, prodajem  0   49 233 651 Lovrečan, kuća s dvorištem, stajom, okućnica 940 m2, svi priključci, prodajem  0   49 491 347 Lučko, kuća 560 m2, sve komunalije, 6 soba, energetski certifikat, 170,000 eur, prodajem  0   1 6588 659 Marija Bistrica, okolica, staro seosko imanje; drvena kuća, 1/2 zidane kuće roh bau, gospodarske zgrade, voćnjak, oranice, asfalt, struja, voda, 10,000 eur, moguć dogovor, prodajem  0   98 318 140

zemljište u industrijskoj zoni u Zaboku, između pruge i Tifona, cca 300 čhv, 049 223 430 prodajem. 

Vaše oglase možete predati:

Mijenjam kuću nedaleko od Krapinskih Toplica, Zaboka i Velikog Trgovišća, visoka prizemnica s 300 čhv okućnice, uz nadoplatu prema dogovoru, za manji jednosoban stan  0   98 1971 371 Plemenšćina kraj Pregrade, stariju kuću s voćnjakom, uz glavnu cestu, prodajem  0   91 5791 846 Poznanovec, kuća 180 m2, namještena, useljiva, okućnica 3,500 m2, gospodarske zgrade, garaže, sve komunalije, prodajem  0   98 827 821 Radoboj, seosko gospodarstvo sa cca 600 čhv okućnice, papiri 1/1, hitno prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Sesvete, kuća, prodajem  0   1 2004 634, 098 9237 788 Stariji bračni par iz Rijeke, traži u najam kuću, bliža okolica Zaboka, moguć0   91 8800 367 nost kupnje 

OD 0 24 SATA MOB: 098/ 1755 015

Strmec Stubički, kuća 134 m2, niska prizemnica, generalno uređena, poljoprivredne zgrade 330 m2, 55,000 eur,   98 257 215, 095 5352 312 prodajem  0 Stubičke Toplice, Kapelščak, namještena kuća 79 m2, okućnica 852 m2, struja, voda, plin, klima, centralno, papiri čisti, energetski certifikat razred F, prodajem  0   91 5461 981 Stubičke Toplice, manja kuća s manjim zemljištem, svi papiri, prodajem  0   98 1919 658 Trojeglava, 15 km od Daruvara, kuća s okućnicom i 5,5 jutara zemlje, energetski certifikat, 17,000 eur, prodajem  0   1 6588 659 Zabok, Grdenci, kuća 76 m2, garaža 56 m2, gospodarska zgrada 28 m2, okućnica 2800 m2, uz glavnu cestu Zabok-Za  49 221 139 čretje, povoljno prodajem  0 Zabok, Gubaševo centar, kuća 200 m2, energetski certifikat razred G, okućnica 700 m2, svi priključci, grijanje na plin, blizina škole, trgovine, autobusne 0   49 236 395 stanice, prodajem  Zabok, kuća s 2 stana + poslovni prostor, opterećena, mijenjam za nešto sasvim malo (klet ili vikendica)  0   91 9100 800 Zabok, kuća s 2 stana, poslovni prostor, opterećena, mijenjam za klijet ili vikendicu, u blizini neke željezničke stanice  0   95 9695 553 Zagreb za okolicu, poslovno stambena kuća 450 m2, 4 stana po 75 m2, lokal 150 m2, blizu arene, mijenjam za seosko imanje, prodajem  0   1 6141 046, 091 5127 450 Zagreb, blizu Arene, stan 100 m2, 2 balkona 10 m2, 2 lođe 30 m2, visoki roh bau, mijenjam za Zagorje ili za more  0   1 6141 046, 091 5127 450

VIKENDICE Unajmljujem ili dugoročno otplaćujem vikendicu ili klijet u blizini neke željezničke stanice 0   99 8471 644

STANOVI Hum Zabočki (Mikina hiža), namješten stan, objekt uz kuću, poseban ulaz, veliko dvorište, voćnjak, garaža, centralno grijanje, prodajem 0   95 9100 333 Klanjec, jednosoban stan, namješten, iznajmljujem  0   91 4747 517 Krapina, stan od 40 m2, prodajem ili mijenjam  0   98 554 240 Krapinske Toplice, stan 62 m2, namješten, 1. kat, podrum, centralno na plin, parkirno mjesto, iznajmljujem  0   95 8743 007 Kumrovec, stan 55 m2, može zamjena za manji stan ili kućicu u Zagorju, prednost Zabok i okolica, prodajem  0   98 1782 066 Kupujem manji stan cca 40 m2, u Za0   92 2620 010 boku ili okolici  Oroslavje, kod ambulante, jednosoban stan 46 m2, vlastito centralno, 45,000 eur, prodajem  0   49 284 594 Pregrada, stan oko 40 m2, iznajmlju0   98 9556 033 jem  Tuhelj kraj Tuheljskih Toplica, dvosoban stan 45 m2, namješten, parkirno mjesto, 1000 kn s režijama, iznajmljujem  0   91 9061 203 Zabok, dvosoban stan oko 50 m2, iznajmljujem  0   98 9073 026 Zabok, dvosoban stan s posebnim ulazom, iznajmljujem  0   49 223 795, 098 1763 560 Zabok, sobe s upotrebnom kupaone, iznajmljujem  0   98 9073 026

Začretje, stan 48 m2, 1. kat obiteljske kuće, suh i svijetao, poseban ulaz, iznajmljujem  0   91 8890 529 Zagreb, dvoipolsobni stan 65 m2, visoko prizemlje, cijela etaža, energetski certifikat razred C, vl 1/1, odmah useljiv, 200 m od zapadnog kolodvora u pravcu Ilice, prodajem  0   98 9352 855 Zagreb, kod dvorane Lisinski, stan za 2 djevojke, iznajmljujem  0   92 3014 937 Zagreb, Remiza, dvosoban komforni stan 70 m2, 1. kat, iznajmljujem  0   98 731 309 

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

OBAVIJEST U skladu s novim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je na snagu stupio 11. lipnja 2011. godine obavještavamo vas da smo zbog provođenja Zakona u praksi prinuđeni promjeniti postupak predaje oglasa prema članku 7., stavku 2. Ovoga Zakona i prikupiti vaše dodatne podatke. Prilikom predaje oglasa, uz osnovne podatke, bit će potrebno priložiti sljedeće podatke: • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, oib, ime i prezime odgovorne osobe • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, oib i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Iz tog razloga molimo vas da tijekom raznih postupka predaje oglasa (tel., fax, mail, osobno, ...) priložite svoje identifikacijske podatke kako biste mogli uspješno objaviti oglase. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti objaviti vaše oglase. Identifikacijski podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Zagorskog lista d.o.o. biti korišteni u druge svrhe. Htjeli bismo dodatno napomenuti kako sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o medijima, Zagorski list nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te da prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podatka. Isto tako napominjemo da Zagorski list nije dužan besplatno objaviti oglase za koje sumnja da su komercijalnog karaktera.

Zagreb, Trnjanska, trosoban stan 70 m2, 1/4 tavan, podrum, vrt, 100 m do tramvaja, prodajem  0   49 264 380, 091 9057 349

GRAĐEVINSKI MATERIJAL Balkonska vrata i 6 prozora, ostakljena, prodajem  0   49 376 178 Cigla jedinica, crijep i ulošci za gredice, prodajem  0   49 426 279 Garažna željezna vrata 2,12 x 1,98 m, 2 kom, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Metalnu, cijevnu, građevinsku konstrukciju s čigama, prodajem  0   92 3074 269 Pregradna vrata- zid sa stklom 270x145, unutarnja vrata s postavom i staklom 208x88, prodajem  0   49 213 518, 095 8379 395 Prozor 180x140, ostakljen, s roletama, prodajem  0   99 4561 300 Prozore 120x140, sa šarapoljkama, 2 kom, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Željezna dvokrilna vrata, za ulazne ljese, 3 5 m i željezna vrata, pola aluminij pola staklo, raznih dimenzija, prodajem  0   92 3015 526

PLASTIFIKACIJA METALA 098 75 44 88

LOKALI I UREDI Bedekovčina, poslovni prostor 37 m2, tržnica, 1. kat, iznajmljujem  0   98 1313 968 Objekt 135 m2, izgrađen 1980.g., visina je 3 m, vl 1/1, građevinska dozvola, potrebna je adaptacija, prodajem ili iznajmljujem  0   49 222 199 Prema Krapinskim i Tuheljskim Toplicama, ugostiteljski objekt, uz cestu, uređena kuhinja, lijepa okućnica, 0   91 1431 187 iznajmljujem  Stubičke Toplice, uređeni lokal 19,5 m2, iznajmljujem ili prodajem  0   98 9292 878 Zabok, blok kolodvor br. 52, lokal 48 m2, moguće, uredsko poslovanje, predstavništvo, zastupstvo, trgovinu i medicinske usluge, iznajmljujem  0   98 415 107 Zabok, centar, poslovni prostor 12 m2, u stambenoj zgradi, namjena za kancelariju ili tihi obrt, iznajmljujem  0   49 221 421 Zlatar, poslovni prostor 27 m2, Trg Slobode 2 (poslovni kompleks uz autobusni kolodvor), iznajmljujem  0   49 466 792, 098 1748 310

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, iznad OŠ i dječjeg vrtića, građevinsko zemljište 808 čhv (2 parcele x 404 čhv čisto), svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 50 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090 Bedekovčina, kraj SŠ i sportske dvorane, građevinsko zemljište 400 čhv, svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 75 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090

GEO LEGIN

GEODETSKE USLUGE • LEGALIZACIJE OBJEKATA • geodetski projekt (prilikom novogradnje) • parcelacije, upisi objekata, iskolčenja i ostalo

BANKOVNI KREDITI U 48 SATI BEZ JAMACA I SUDUŽNIKA DO 78 g ŽIVOTA 091/330 6832 099/684 1919

Zabok, Matije Gupca 39 098 16 40 502

novo TAPETARIJA “KOLOVRAT” Vršimo tapiciranje namještaja, kafića, ulaznih vrata te kompletna auto-tapetarija.U ponudi imamo 10-ak vrsta kože i skajeva svih boja i nijansi, te preko 200 uzoraka tkanina i alcantare. Stubičke Toplice, V.Nazora 28 T 049 283 050 I M 098 857 196 E kolovrat13@hotmail.com

Uvijerite se u kvalitetu radnje sa dvadesetogodišnjim iskustvom

EKO STUBAKI

čiščenje septičkih jama Kapacitet 6000 litara

(049) 282 784 098 697 966


zagorski oglasnik 37

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

SPECIJALNI POPUSTI OGLAŠAVANJA ZA ZAGORSKE OBRTNIKE

MAM TREBAM MEŠTRA! Vrstan ste majstor? Želite da i Vaš kontakt bude na ovome popisu? Nazovite na 0   49/222 235 i 0   49/222 035 svakim radnim danom od 8 do 16.

TERACERSKI RADOVI NESEK TERACO Izrada kulira i ostalih završnih radova KRAPINSKE TOPLICE 098/857 100, 049/232 893 www.kulir-nesekteraco.hr

ZABOK-MONTAŽA zabršni radovi i ugostiteljstvo ZABOK M: 091 253 9854 F:225 557 Trgovina-plinoservis “Mlakar” ZABOK F: 223 970 M: 098/ 978 905 Ventilacija »Rafaj» ZABOK T: 226 453 M: 099 694 9634

SOBOSLIKARI

GRAĐEVINA

“Mazalo” usluge i trgovina M: 091 372 4933 KRAPINA Soboslikarska i licilacka radnja “LEljak” T: 049 347 729 M: 091 347 7299 ÐURMANEC Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 “COLOR-MONT SIGAL” soboslikarski obrt DONJA STUBICA T: 287 593 M: 098 250 888 Soboslikarsko-ličilački obrt “Kičin” ZLATAR BISTRICA T: 462 317 M: 098 460 248 Bojosan Bratković soboslikarski obrt M: 098 963 4602 ZABOK Soboslikar i ličilac Burić Ivan T: 556 803 TUHELJ Bojenje «Rudi», soboslik, stak.tapete T: 556 643 V. TRGOVIŠĆE Soboslikar i ličilac Knezić Petar T: 223 423 M: 098 424 160 ZABOK “Soboslikar i ličilac” Lončarević Zvonko T: 223 687 ZABOK Soboslikar Zajec Željko M: 098 69 33 58 V. TRGOVIŠĆE

ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE Elektroservis, trgovina i usluge KRanjcec M: 098 197 4553 GORNJE JESENJE “BIŠKUP” servis - trgovina - ugostiteljstvo - usluge GORNJA ŠEMNICA T: 049 349 300 M: 091 509 2713 “B & B” graðevinarstvo i elektroinstalacije PETROVSKO T: 348 115 M: 098 332 066 “ETIM” PREGRADA T:  376 133 M: 098 380 971 “TEHNOELEKTRO” RADOBOJ T: 349 142 M: 098 378 178 ELEKTRO-PLAST Bakran Nedjeljko ZABOK T:  249 213 098 460 015 K-Elektro ZABOK T:  226 671 RTV-elektro servis i trgovina Piljek T:  222  151 M: 091 520 88 71 ZABOK ELBUK elektroinstalacije ZABOK T:  213 510 M: 091 524 EL-IT električarski radovI, servis i graditeljstvo ZABOK M: 098 981 8817 AE STUDIO elektroinstalacije, popravci i usluge ZABOK M: 099 82 16 396 ELEKTROMONTelektroinstalaterski radovi TUHELJ F: 556 094 “ELMO” ELEKTROTEHNIČKI OBRT ZABOK T:  222 351 M: 098 98 17146 „ABN-S“ elektoinstalacije i usluge Vrgoč Zoran ZABOK M: 099 330 9627

KROVOPOKRIVAČI PODOPOLAGAČI Obrtništvo “Krivec” podopolagački radovi PREGRADA T: 377 178 M: 091 526 7191 “JAGIĆ” ŠTUPARJE T: 348 463 M: 091 388 7047 STOLARIJA HAUS DONJA STUBICA T: 213 264 KROVOPOKRIVAČKA I KERAMIČARSKA RADNJA ZLATAR T:  467 298 KERAMIČARSKI OBRT “BALIĆ KERAMIKA” ZLATAR M: 098 752 707 “DREMOVIĆ” podopolagač (parket) V. TRGOVIŠĆE M: 098 981 7078 PARKETAR GAŠPAR SNJEŽANA ZABOK T: 236 645 M: 098 966 3684 PIRAMIDA krovopokrivački tesarski radovi, svjećarstvo i trgovina ZABOK T: 213 491 M: 098 973 0561

UVOĐENJE I ODRŽAVANJE VODOVODNIH, PLINSKH I INSTALACIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE “Vodomontaža-Vuzem” ÐURMANEC M: 099 412 7539 “Instalacije i trgovina Vugrinec” PETROVSKO M: 098 901 7765 “TERMO SOPOT” PREGRADA T: 376 848 “CENTRO PLIN” ŠKARIĆEVO T: 345 045 M: 098 981 7005 Termoinstalacije “CENTRO-PLIN” SV. KRIŽ ZAČRETJE T: 227 036 M: 098 196 9100 B.M.S.građevinske instalacije ZABOK T: 226 688 M: 098 251 632 “PVSB” metal, voda, plin ZABOK T: 226 463 M: 099 285 6699 Vodo-plinoinstalater Cujzek Zdravko T: 213 414 M: 098 378 961 ZABOK FRI KIM INSTALACIJE M: 098 376 632 M: 099 800 3960 ZABOK Instalacije centralnog grijanja Herceg Ivica V. TRGOVIŠĆE T: 236 260 F: 237 229 INstalacije “HRŽINA” ZABOK M: 098 363 714 grijanje i klimatizacija Kovaček Dragutin V. TRGOVIŠĆE T: 236 400 M: 091 517 0022

M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge M. Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059 Graðevinarstvo, trgovina i usluge, V. Gorican PETROVSKO T: 049 348 136 M: 098 287 131 “FRLJA” graðevinarstvo, usluge i trgovina, PETROVSKO M: 098 795 264 “BOJENJE I AKUSTIKA” PREGRADA T: 049 238 849 M: 099 575 3093 Interijeri Božurić ZABOK M: 098 168 3819 091 503 0108 Završni radovi ,građevinarstvo Čaržavec Miro TUHELJ M: 091 436 0039 F: 503378 HERC INTERIJERI niskogradnja i usluge TUHELJ M: 091 520 8869 “DOM” graditelj V. TRGOVIŠĆE M: 098 9817 133 Građevinsko instalaterski obrt “Zeko” ZABOK T: 205 300 M: 098 604 733 “KOLGRAD” graditeljstvo ZABOK T: 222 289 M: 098 702 794 «GTG» građevinarstvo-transport ZABOK T: 226 807 M: 095 234 2345 MDK V. TRGOVIŠĆE T: 237 395 M: 091 588 88 64 Građevinarstvo Posavec Tomislav TUHELJ T: 556 012 M: 092 1033 184 Zidar-fasader Postružin Stjepan V. TRGOVIŠĆE M: 091 584 0038 T: 236 694 Građevinarstvo Puhek Ivan V. TRGOVIŠĆE F: 557 509 M: 091 6556 111

ISKOPI, ASFALIRANJE DRAKOP prijevoz i građevinarstvo ZABOK M: 098 376 664 ”HERCKOP” prijevoz i strojni iskop ZABOK T: 213 716 M: 098 587 836 Storjni iskop-transport Zajec Vladimir ZABOK T: 226 442 M: 098 231 273

GRAĐEVINSKA LIMARIJA

Poštovani obrtnici, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije i u 2014. godini osigurala je za vas posebne uvjete oglašavanja u Zagorskom listu. Popusti sežu čak do 65% u odnosu na redovne cijene. Nazovite nas slobodno u naš odjel prodaje i marketinga kako bi ostvarili ove, samo za obrtnike naše županije, posebne uvjete. Brojevi telefona su (049) 222 095, (049) 222 035, mail na koji možete poslati upit je: marketing@zagorski-list.net, a slobodno dođete i do nas u Zagorski list, u naše sjedište u Zaboku u ulici K.Š.Gjalskog 4. Kava ide na naš račun. Vaš Zagorski list

Cesta Brezova-Mirkovec, gradilište 3,548 m2, moguća parcelacija, vl. 1/1, sve komunalije na parceli, prodajem  0   49 222 199, 098 541 647

Gora iznad Pregrade, vikend klijet 20 m2, vinograd 430 čhv, prilaz asfalt, parkiralište, struja, prodajem  0   49 377 744, 099 8793 646

Klokovec, 1,5 km od Krapinskih Toplica, građevinsko zemljište 1,900 m2, prodajem  0   98 682 098

Komor Začretski, mladi vinograd s voćnjakom 350 čhv, asfalt, struja i voda pored parcele, prodajem  0   98 9239 916

Krapina, okolica, više građevinskih zemljišta, može zamjena za auto ili razno, prodajem 0   98 9828 949

Krapina, okolica, više poljoprivrednih zemljišta, može zamjena za auto ili razno, prodajem 0   98 9828 949

Krapinske Toplice, Klokovec, 2 gradilišta od 350 čhv, kod dvorca uz desnu obalu Kosteljine, za stambenu izgradnju, prodajem  0   1 2420 136, 091 9401 345

Krapinske Toplice, okolica, livada 730 čhv, uz asfalt s jedne i rječica s druge strane, pogodna za sadnju i izgradnju ribnjaka ili brvnare, 8 eur/čhv, prodajem  0   98 512 390

Lug Zabočki, građevinsko zemljište 1 100 m2, komunalije uz parcelu, asfalt, ulaz s 2 strane, 30 eur/m2, prodajem  0   91 9164 000, 095 9045 905

Kupujem šumu u okolici Zaboka 0   49 223 357

Oroslavje, centar, atraktivna lokacija, građevinsko zemljište 2078 m2, uredni papiri, prodajem  0   98 1744 723 Pregrada, centar, gradilište 1100 m2, prodajem  0   98 9556 033 Pregrada, udaljeno od centra 1,5 km, atraktivno građevinsko zemljište 1,800 m2, sve komunalije u blizini, vrlo povoljno prodajem  0   98 548 751 Strmec Stubički, građevinsko zemljište 3,600 m2, u blizini sve komunalije, 20,000 eur, prodajem  0   98 257 215, 095 5352 312 Tisanić Jarek, 3 km od Zaboka, gradilište 2 168 m2 (602 čhv), asfalt, cesta, struja, voda, plin, telefon, prodajem  0   98 9920 094 Tuheljske Toplice, građevinsko zemljište 1,129 m2, vladi voćnjak pokraj asfaltiranog puta, vl 1/1, 4,50 eur/m2, prodajem  0   49 556 517 Tuheljske Toplice, građevinsko zemljište 35,000 m2, građevinska zona, veliki voćnjaci, livade, stoljetna šuma, sve ograđeno, svi priključci, asfalt, vl 1/1, 3,50 eur/m2, prodajem  0   49 556 517 Tuheljske Toplice, zemljište 35,000 m2, 10,000 od toga je građevinsko zemljište, sve ograđeno, svi priključci, asfalt, vl 1/1, 3,5 eur/m2, prodajem  0   49 556 517

BRAVARSKO-LIMARSKA RADIONA DONJA STUBICA T: 213 201 M: 099 536 406 “GRALIM” LIMARIJA I DIMNJAČARSTVO KULJAK T: 465 280 M: 098 937 1334 KONJŠČINA VODOLIM ANDA TUHELJ T: 232 958 M: 098 981 7027 Limarsko-oblagački obrt «ZAGORJE» ZABOK M: 098 9094 840 Limar-vodoinstalater Slovenec Marijan V. TRGOVIŠĆE T: 556 580 M: 091 1556 580

U blizini Stubičkih Toplica, građevinsko zemljište 30,000 m2, papiri 1/1, prodajem  0   99 6824 974

STOLARI

Zabok, ispod crkve Sv. Antuna, zemljište 433 i 532 čhv, prodajem  0   98 9920 094

Stolarija Štor LEPAJCI M: 099 252 3733 “INTER-MS-STOLARIJA” proizvodnja, trgovina PETROVSKO M: 091 525 1858 «Stolarija Balija» ZABOK M: 098 98 17 052 T: 221 015 Proiz. građ stolarije Kanceljak Krešo V. TRGOVIŠĆE M: 098 314 580 Stolarija Lovrek Dubravko V. TRGOVIŠĆE F: 557 646 M: 098 721 208 Stolarija Meglić Franjo V. TRGOVIŠĆE M: 098 914 2578 F: 556 087 Drvostil Ovčarić, stolarija V. TRGOVIŠĆE M: 098 752 797 T: 237 114 Stolarija Sinković Mladen V. TRGOVIŠĆE M: 099 556 1240 Stolarija D&M V. TRGOVIŠĆE M: 098 9588 988 Stolarija Škalec V. TRGOVIŠĆE T: 556 042 M: 091 251 7888 “Drvoobrada” ZABOK T: 236 605

KERAMIČARI

Veliko Trgovišće, centar, vikendaško zemljište 1 500 m2, prodajem  0   99 5931 146

Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 1 400 čhv, sve komunalije uz 0   98 9239 916 parcelu, prodajem  Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 500 čhv, pogodno za gradnju kuće ili vikendice, komunalije uz par  98 9239 916 celu, asfalt, prodajem  0 Zabok, Ulica Matije Gupca, građevinsko zemljište 942 m2, prodajem  0   1 3354 123 Zabok, Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem  0   98 9216 956 Začretje, gradilište 2,000 i 3,000 m2, sve komunalije, čist prijenos, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Zlatar Bistrica, gradilište 1 500 m2, kraj benzinske pumpe, svi priključci na gradilištu, dozvoljena gradnja, prodajem  0   49 462 384, 091 5744 491

Keramika-ugostiteljstvo “FIL” ZABOK T: 215 045 M: 098 9131919 Keramika Kanceljak V. TRGOVIŠĆE M: 091 791 7571 T: 236 106 Kanižaj keramika V. TRGOVIŠĆE T: 236 835 M: 098 927 2189 Kerafas završni keramičarski radovi ZABOK T: 236 476

Bregi Zabočki, klijet s vinogradom 450 čokota, struja, diskretan položaj, prodajem  0   98 1706 106

ADAPTACIJE

Črešnjevec, kraj Tuheljskih Toplica, zemljište, prodajem 0   98 702 754

“Adaptacija” LOBOR T: 430 79 M: 098 460 380M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge Vl. Milan Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059

Dubrovčan, Mrzlo Polje, vinograd, zemljište pogodno za vikendicu, struja i voda, pogled na Sljeme i Sloveniju, prodajem ili iznajmljujem 0   49 236 688, 091 5424 196

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Marija Bistrica, vinogradarsko zemljište 164 čhv, drvena klijet, struja, voda, asfalt, vl 1/1, prodajem  0   49 468 220 Mirkovec, Đurovčak, vinograd 100 čhv, uz asfalt, struja, voda i plin, prodajem  0   49 223 184, 098 830 745

Jugo 45, 1990.g., prodajem  0   49 236 119 Kombi Citroen 2 0, dizel, 1997.g., za 1 000 eur, prodajem  0   99 2005 001 Kupujem aute koji više nisu za reg, za dijelove  0   92 2549 476 Kupujem manji auto, dizel, 5 vrata, star 6 9 g., uredna servisna knjižica  0   98 767 891 Lada Niva, na plin, 2005.g., nije reg, zahtijeva manje popravke, za 1000 eur, prodajem  0   91 7621 278

Mercedes 170 cdi, A klasa, dizel, 2004.g., prodajem  0   49 282 784

Mini skuter na 4 kotača, električni, prodajem  0   49 233 651

Mercedes 280 E, automatic, 1993.g., 0   92 3015 526 prodajem 

Skuter 150 kubika, 2005.g., s papirima, prodajem  0   98 540 052

Mercedes A 1 6, dizel, 2002.g., reg do 11. mj./14.g., 205,000 km, srebrni s efektom, 5 vrata, potrošnja 4,5 l na 100 km, sve osim kože, odličan, 4,100 eur, prodajem  0   98 1760 178

Skuter Baotian BT 50 OT 9, nereg, pređenih 100 km, prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Skuter Luna Vision, 2008.g., dobro stanje, 1. vlasnik, papiri, 2200 kn nije fiksno, prodajem  0   99 4030 356

Nissan Terrano 2 7 tdi, 16 9 2003.g., 92 kw, reg do 1.mj./15.g., oko 200 000 km, prodajem  0   49 236 095, 098 9828 999

Skuter Matrix Sport, 125 kubika, 2008.g., prodajem  0   92 3015 526

Opel Astra 1 6, 16 ventila, 1995.g., prodajem  0   49 284 171 Opel Astra 1 7, 1996.g., za 1 200 eur, prodajem  0   99 2005 001 Opel Kadett, turbo dizel, 1991.g., inter kuler, reg, 1. vl., vozno stanje, prodajem  0   98 275 800 Passat 1 9 tdi, 90 ks, 1997.g., 280 000 km, crni, automatska klima, el. paket, šiber, odlično stanje, prodajem, moguća zamjena za Golf 3, Clio ili slično, do 3 000 eur  0   98 1979 988

Renault Laguna 2 2 dti, karavan, 2003.g., ful oprema osim kože, metalik srebrni, dobro stanje, prodajem ili mijenjam za manji auto 0   91 2211 642

Fiat Punto 1 2, 1995.g., prodajem  0   97 9118 700 Fiat Punto 1 2, 2001.g., reg do 2. mj./15.g., 140,000 km, crveni metalik, odlično stanje, 15,000 kn, prodajem  0   99 8213 120 Fiat Tipo 1 6, 1992.g., servo, abs, centralno, prodajem  0   97 9118 700 Ford Escort 1 3, 1996.g., reg do 2. mj./15.g., servisiran, generalno uređen, prodajem  0   98 9091 186 Ford Focus 1 6, benzinac, 2006.g., 1. vlasnik, ful oprema, garažiran, redovito servisiran, prodajem  0   98 9345 029 Golf 3 1 9, dizel, servo volan, alu felge, centralno zaključavanje, reg do 12. mj./14.g., prodajem  0   91 8994 384

MOTOCIKLI

Molim u najam ili otplatu pick-up vozilo, dizel, nereg 0   92 2265 100

Okolica Začretja, noviju drvenu klet i vinograd, prodajem 0   98 702 754

Audi A4, 2000.g., dizel, reg do kraja godine, može zamjena za Golf 3, prodajem  0   98 754 646

Zimske gume 165 70-r14, 2 kom, rabljene, 100 kn, prodajem  0   49 221 706

Honda 125 kubika, prodajem  0   92 3203 233

Peugeot 307 sw, 1 6 e, 2003.g., full oprema, redovito servisiran, za 5 150 eur, prodajem  0   98 245 206

OSOBNI AUTOMOBILI

Šasija kamiona Mercedes 508 dizel, prodajem  0   91 4334 080

Land Rover 416 si, reg do 26 9., prodajem  0   92 2470 820

Modrovec kod Gornje Stubice, 3 poljoprivrednih zemljišta, prodajem  0   99 5044 357

Pregrada, 2 jutara poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica, prodajem  0   91 7922 791 Radoboj, poljoprivredno zemljište (kod Pavrlišak) 1 600 + 600 čhv, pogodno za vinograd, voćnjak, prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Špičkovina, Srijedek, klijet 7x4 5, sa vinogradom 200 čhv, priključak struje, prodajem  0   99 2005 001 Tuheljske Toplice, zemljište 35,000 m2, 10,000 od toga je građevinsko zemljište, sve ograđeno, svi priključci, asfalt, vl 1/1, 3,5 eur/m2, prodajem  0   49 556 517 U blizini Pregrade, šuma sa zemljištem, prodajem (zovite navečer)  0   0386 3147 1853 U blizini Tuheljskih Toplica, poljoprivredno zemljište, prodajem  0   98 1343 7 72 Vinski Vrh, klet s vinogradom, prodajem  0   1 2004 634, 098 9237 788 Vrankovec kod Začretja, livada 300 čhv, pogodna za oranicu, uz tvrdi put, prodajem  0   49 228 723 Zabok, Brezova, livada 1874 čhv (6740 m2) zvana Lug, ispod autoputa, pogodno za pčelarstvo, ima javni put s 2 stra0   98 9137 926 ne, vl 1/1, prodajem  Zabok, iznad bolnice Bračak, šuma, vinograd i voćnjak, prodajem  0   49 282 588

Pumpa goriva za Peugeot 106, za 1,000 kn, prodajem  0   98 8778 535

Zimske gume s felgama 13" za Golf 3, prodajem  0   49 223 357

Peugeot 206 1 4 hdi, 2002.g., za 2 990 eur, prodajem  0   99 2005 001

Orehova Gorica kod Gornje Stubice, vinograd i voćnjak 450 čhv, prodajem  0   49 289 289, 098 1919 350

Prvi branik s maglenkama, za Renault Twingo, prodajem 0   97 9118 700

Lancia Dedra 1 6, 1996.g., 138 000 km, vlasnik, tamnosiva, full oprema osim klime, odlično stanje, za 1 900 eur, prodajem  0   97 7278 304

Mirkovec, Kotarice, vinograd 220 čhv, priključak struje na parceli, papiri čisti, prodajem  0   98 9137 926

Orehova Gorica kod Gornje Stubice, oranica 700 čhv, prodajem  0   49 289 289, 098 1919 350

Motorno ulje INA, visokosintetičko 5V30, za noviji tip vozila, prodajem  0   92 3015 526

Renault Megane 1 5 dci, 2006.g., servisiran, održavan, reg do 22 10., ful oprema osim kože, 4700 eur, prodajem  0   49 491 023 Škoda Fabia 1 9 sdi, 2005.g., bordo crveni, reg do 5.mj./15.g., prodajem  0   98 687 531 Škoda Octavia 4x4 1 9 tdi, prodajem  0   98 251 936 Toyota 50 kw, 2003.g., reg do 28 2 2015., 4 zimske gume, prodajem  0   49 290 340, 098 1365 411 Wartburg 1 3 dijelovi: vjetrobransko staklo, nove štop lampe, farovi branici, anlaser, prodajem  0   99 4112 152

OLDTIMERI Opel Olympia, 1956.g., Golf 1, 1977.g., benzinac, njemački, sa 5 vrata, odjavljen u 1. mj., original boja i Tomos 14 tls, 1977.g., 2. vl, sa papirima, prodajem  0   91 3490 505

AUTO DIJELOVI Alu felge 5 5 16-H2, za Mercedes, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 BMW dijelovi, e 39 linija, pumpa goriva, visko, štojergreti za xenon lampe, prodajem  0   97 7278 304 Čelične felge 13", sa 4 rupe, 2 kom, 100 kn/kom, prodajem  0   98 9137 926 Dijelove za BMW kockica 316i, linija e30, dijelove limarije, mahanike, elektronike, prodajem  0   42 701 174 Euro kuka za Audi 1 9, dizel, kara  91 5724 492 van, 1995.g., prodajem  0 Felga 12", za prikolicu, s 5 rupa, prodajem  0   49 228 096 Gume Bridgestone Touranza, ljetne, 195x50x15, jako dobre, 4 kom, vrlo povoljno prodajem  0   97 7278 304 Gume Dunlop 195 60 15, ljetne, polovne, 2 kom i gume Kleber 195 50 15, ljetne, 1 kom, prodajem  0   91 5314 494 Gume Fulda 185 60 14, ljetne, 4 kom, prodajem  0   91 5314 494 Gume Michelin 175 65 14, ljetne, polovne, 4 kom i gume 145 80 13 m+s, dobro stanje, 4 kom, jeftino prodajem  0   91 5314 494 Gume na felgama 14", 2 kom, prodajem  0   49 461 299 Kupujem auto prikolicu, nosivosti do 700 kg, atestiranu  0   98 1971 993 Maska od Mercedesa, nova, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 

Skuter Piaggio Energy, 50 kubika, 2006.g., reg do 4.mj./15.g., odlično 0   98 755 700 stanje, prodajem  Tomos A8, disk brenza, pojačani amortizeri, 4 g., odlično stanje, prodajem  0   98 1860 325

BICIKLI I MOPEDI Trimbicikl, prodajem 

0 98 9920 094

Ženski bicikl Rog, prodajem 0   98 1706 106 

INFORMATIKA Laptop HP Compaq Presario CQ 55, prodajem  0   49 233 544, 098 9016 937

GLAZBALA Beglajt star 50 g., 6 žica, vrhunski, kao novi, za 2,200 kn, prodajem (Zabok)  0   98 1658 147 Bisernica (kornjača), stara 70 g., 8 žica, 0   98 1658 147 prodajem (Zabok)  Bugarija, kontra, bisernica Prima, dobro stanje, prodajem  0   98 9687 121 Električne orgulje "ElgamMatch 6", 230 V - 50 HZ, dvoredna tastatura, nožne pedale, automatski 7 takt ritma + vibrator zvuka, prodajem  0   49 264 380, 091 9057 349 Elektronic orgulje Bontempi, prodajem  0   95 9017 661 Pianino Petrof, 3 pedale, kao novi, svirano na njemu samo 3 g., moguća dostava, za 8,300 kn, prodajem (Zabok)  0   99 6535 927

ELEKTRONIKA CD Player Vivax, prodajem 0   95 8487 952 Longplay ploče, festival Opatija i Zagreb, prodajem  0   49 221 753 Male vinilne ploče, zabavna glazba, rock, festival Zagreb i ostalo, prodajem  0   49 221 753 Mobitel HTC Explorer, prodajem  0   98 1343 781 Radio Grundig, kazetofon na trake, prodajem  0   49 221 753 Samsung S5, novi, zapakiran, 2800 kn, prodajem  0   49 491 023 Stojeća sobna klima Gorenje, prodajem  0   91 3490 505

UMJETNINE Kupujem stare knjige, slike, ordene, značke, muzikalije 0   92 2265 100 Wiehlerovi Gobleni, 2 jedrenjaci i 1 cvijeće, prodajem  0   98 9828 949

LITERATURA Antologija hrvatskog humora, kom 49 221 753 plet 6 knjiga, prodajem  0 Branko Ćopić, komplet 12 knjiga, prodajem  0   49 221 753 Enciklopedija leksikografskog zavoda 1964.g. (izdanje), komplet 7 knjiga, prodajem  0   49 221 753 Knjige za 2.r. smjer trgovac, prodajem  0   49 228 422 Knjige za 2.r. Srednje škola Pregrada, smjer fizioterapeutski tehničar, očuvano, prodajem  0   49 500 043, 098 1655 7 11 Knjige za 2.r. srednje škole Bedekovčina, smjer rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, prodajem  0   49 295 450


38 zagorski oglasnik MEDIJI • večernji list - krapina Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • htv krapina tel: 300 383, fax: 300 381 • radio stubica 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • radio kaj 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • radio zabok 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • radio zlatar 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar.hr • radio hrvatsko zagorje krapina 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • soundset krapina 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371 008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • radio marija bistrica 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • soundset oroslavje 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264 286 e-mail: oroslavje@soundset.hr SERVISNE INFORMACIJE • informacije: 11888 • policija 192 374 311, Krapina 225 111, Zabok • vatrogasci 93 225 281, Zabok, 372 049, Krapina • hitna pomoć: 194 • hak - pomoć na cesti: 987 • vlak: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • bus: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • bolnica: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • dom zdravlja: 371 622 - Krapina 221 939 - Zabok • crveni križ: 371 141 - Krapina • ljekarna: ZABOK (0 24) - od

ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • veterinarska ambulanta: 221 604 - Zabok 098 621 083 • benzinske: ina (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 europetrol, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • elektra: 9820, 225 456 • zagorski vodovod: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • hitne intervencije na odčepljivanju kanalizacije 095  234 23 45 • plin: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • hp - hrvatska pošta: 9832 • ht (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • transceste: 382 888 • hrvatske šume: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • hrvatske vode: 587 100 - Veliko Trgovišće • fond za privatizaciju: 376 248 - Pregrada • zavod za mirovinsko osiguranje: 371 177 - Krapina zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu: 371 914 - Krapina • zavod za zapošljavanje: 382 250 - Krapina • zavod za zdravstveno osiguranje: 371 259 - Krapina • gospodarska komora: 371 883 - Krapina • obrtnička komora: 300 545 - Krapina • općinski sud: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • općinsko državno odvjetništvo: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • županijski sud: 426 800 - Zlatar • županijsko državno odvjetništvo: 426 900 - Zlatar • tz županije: 233 653 - Krapinske Toplice

broj 559 / 26. kolovoza 2014. Knjige za Srednju školu Bedekovčina, smjer soboslikar, prodajem  0   49 556 7 15, 095 9171 268 Medicinska enciklopedija 1965.g. (izdanje), komplet 10 knjiga, prodajem  0   49 221 753

ŠTEDNJACI I PEĆI Dva tanka za ulje i plamamenik za peć, prodajem 0   49 282 588 Električni štednjak, prodajem  0   99 4561 300 

Šivaću mašinu antikvitet i pleteći stroj Swiss Magic, prodajem 0   91 9100 800 Šivaću mašinu Singer, sa motorom, za deblje šivanje, za 1 600 kn, prodajem  0   98 9167 281

Ruski klasici, komplet 11 knjiga, 1935.g.,   49 221 753 Minerva Zagreb, prodajem 0

Limena pečenjara, prodajem 0   98 540 052

Šivaću mašinu Singer, staru preko 100 g., na mehanički pogon, za 1,000 kn, prodajem  0   98 1760 178

Toldt Hochstetter, anatomski atlas 20-to izdanje, 3 dijela, prodajem  0   49 221 753

Novi gusnati roštilj, prodajem 0   95 8487 952

Trofazni cirkular, prodajem 0   99 6917 006

FILATELIJA Poštanske markice, NDH, Jugoslavije, Republike Hrvatske, Njemačke, sve kompletne kolekcije, prodajem 0   49 283 127, 098 9267 687

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA Kopačke Adidas Predator, br. 43 i 1/3, prodajem  0   98 609 763 Okvire za dioptrijske naočale marke Furla i Joop, crvene boje, malo korišteni, za 250 kn/kom, prodajem  0   98 705 166 Posteljina Merino, nova, prodajem  0   49 556 924 Stare ručnike i plahte, prodajem  0   98 1343 7 72

SPORT I ORUŽJE Češka Zbrojovka 75 Compact, nova, imaocu dozvole, prodajem  098 827 821 Lovačke puške Bokerica i Crvena zastava, imaocu dozvole, prodajem  0   98 1952 082 Lovačko oružje, prodajem 0   99 8121 152 Pištolj Browning 7,65, imaocu dozvole, 0   98 9091 150 prodajem  Puška Hamerles Crvena Zastava, kali0   98 1640 201 bar 16, prodajem  Pušku Kokotaru, kalibar 16, uređena, stara preko 100 g., marke Liež Belgija, imaocu dozvole, prodajem  0   98 1740 740 Revolver Taurus, mod. 85, kol. 38 spec., 25 kom streljiva, futrolu, pribor za čišćenje, cijev 2 inča, malo korišten, za 2 000 kn, isključivo imaocu dozvole, 0   98 1979 988 prodajem  Skijaška odijela, veličine M i S, novo, za 400 kn, prodajem  0   99 6378 994 Vrhunske ribolovne role Daiwa i Shi0   98 609 763 mano, prodajem 

KAMPING I REKREACIJA Brako prikolica s predšatorom, prodajem 0   98 540 052 Kamp kućica 2+1, oprema, očuvano, 0   92 2549 476 prodajem 

NAMJEŠTAJ Hrastov stol i 6 stolica, rezbareno, prodajem  0   49 221 246, 098 9033 383 Kuhinja sa sudoperom, rabljena, prodajem  0   49 376 178 Stolice tapecirane, 4 kom, za 300 kn, prodajem  0   98 698 975 Stolice tapecirane, rabljene, 4 kom, 200 kn, prodajem  0   49 221 706

BIJELA TEHNIKA Bojler Gorenje 10 l, za kuhinju, prodajem  0   99 8287 330 Hladnjak Gorenje 80 l + zamrzivač 30 l, 300 kn, zamrzivač Gorenje 130 l za 500 kn i drvenu škrinju za 500 kn, prodajem  0   98 1760 178 Kupujem ledenicu (škrinju) 210 310 l, ispravnu, u 3 rate ili zamjena za natpisni spomenik  0   99 4112 152

Plamenik za lož ulje 13,3 58,1, prodajem  0   49 556 924 Plinske peći Maja 12 i Alfa 8, plinsku bocu, veliku propan-butan i plinsku grijalicu za kupaonu, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Plinsku peć, njemačku, sobne jačine   98 1740 740 kao Maja 8, prodajem  0 Prenosivi dimnjak s kapom, oko 4 m, za plinsku peć, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Prenosivi dimnjak sa kapom, visok 5 m, za lož ulje ili plin i plinsku peć 8 kw, prodajem  0   99 5931 146 Šparet na kruta goriva, Plamen Pože  98 9631 001 ga, 2,500 kn, prodajem  0 Tiš štednjak, veći, novi, prodajem  0   49 227 571

UGOSTITELJSKA I UREDSKA OPREMA Aparat za točenje pive, sa 2 izlaza, vodeno hlađenje, puno pribora, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Stolove 120x80 i 80x60, tapecirane stolice, električnu i klasičnu vagu i mesoreznicu inox profesionalnu, prodajem  0   49 236 095 Ugostiteljski šank 2,2 m, rashladni (lijevi ocjeđivači), retropult inox za caffe aparat 1,15 m, ledomat elekt. i mlin za kavu trofazni i jednofazni, prodajem  0   49 236 095 

ALATI I STROJEVI Aluminijska lojtra, trodjelna, njemačka, 3x12 gazišta, prodajem  0   42 701 174 Automatsku puhalicu na kompresor, za tekuće i pastozne supstance, 50 ml 1 l, kompresor 1 5 kw i šivaću mašinu Singer iz 1930.g., očuvanu, prodajem  0   98 9920 094 Bosch Hammer štemerica 1050 w, njemačka original, prodajem  091 7922 791 Bušilica Hilt, mala, prodajem  0   91 5536 549 Cirkular i banzek, prodajem  0   49 285 317 Cjepač za drva, prodajem  091 5632 125 Drvotokarski stroj, trofazni motor, 8 noževa gratis, može zamjena za drva, prodajem (zvati poslije 17 h)  0   98 1985 013 Elektromotore s reduktorom i bez, vi?e kom, trofazne, prodajem  0   49 223 357

POLJOPRIVREDNI STROJEVI Balirka Internacional, prodajem 0   91 1934 505 Banje za svinjsku mast, 2 kom, po 20 l, 0   91 5536 549 prodajem  Drvena bačva 350 l, za bijelo vino, stara 5 6 g., prodajem  0   49 238 089 Drvena preša na kamen, prodajem  0   98 9403 186 Drvene bačve 300 i 400 l, 3 kom, proda0   49 223 337, 049 222 316 jem  Dvobrazni plug 10", može zamjena za drva za ogrjev, prodajem  0   49 213 308, 098 1628 649 Dvobrazni plug IMT 755, visoki, 10", trokrilne brane IMT teče, dvobrazni plug Batuje 10" i preša 80 l, prodajem  0   49 226 468 Električni mlin na kamen, može zamjena za svinju, prodajem  049 341 226 Flakserica Castor 1 kw, neispravan pužni zglob, prodajem  0   49 233 544, 098 9016 937 Flakserica Kodeks 520t, neispravna,   49 213 615, 098 9785 868 prodajem  0 Freza za TV, freza za kultivator Goldoni 8 ili 10 ks, kabina za traktor, kosilica Olimpija dizel, puhalnik za sijeno, sa sjeckom, traktorska gajba i plug za TV, 0   98 424 120 prodajem 

Hidraulična preša za grožđe 150 l inox, 0   91 7919 800 prodajem  Inox bačva 380 l i inox bačve od pive, prodajem  0   49 236 938 Inox bačva 500 l, prodajem  0   49 227 261, 099 5905 363 Inox bačve 100, 600 i 1000 l, prodajem  0   98 540 052 Jednoredni berač kukuruza Sip K25, 1980.g., prodajem  0   91 5632 125 Krunjač kukuruza, veći kapacitet, mlinovi čekičari, mlin silovit, mlin za voće, prodajem  0   49 285 317 Kuka za IMT 539, prodajem  0   49 349 035, 098 721 135 Kuka za traktor IMT 533 ili 539, proda0   98 9290 890 jem  Kupujem felge 10" 

0 49 223 357

0 95 8773 802

Kupujem jaču pilu Stihl 0   49 215 349, 099 8292 220

Kupujem neispravan motokultivator Mio 400, 420, 450, može i samo upravljač  0   42 701 174

Mašinu za šivanje, na nožni pogon, prodajem 0   99 5645 952, 092 2634 815

Kupujem stariji traktor, može neispravan i nekompletan 0   49 285 119

Mašinu za štrikanje vune, prodajem 0   99 5645 952, 092 2634 815

Kupujem Tomo Vinković 800 i veći motokultivator, može neispravan ili za 0   49 215 349, 099 8292 220 dijelove 

Radijatori Lipovica, 26 kom, prodajem  0   49 213 518, 095 8379 395 

Nove željezne pocinčane građevinske podupirače 2,5 m, 300 kom, prodajem  0   98 251 550

Staru drvenu škrinju 100x60x60, pro0   99 5931 146 dajem 

Ručna električna pila 1000 w, prodajem  0   95 8487 952

Škrinja LTH 400 l, s manjim kvarom,   49 213 615, 098 9785 868 prodajem  0

Šivaća mašina "Nechi Bagat", može zamjena, prodajem 0   49 213 518, 095 8379 395 

Motokultivator 8 ks, benzinac, motor Lamborghini, prodajem  0   49 469 781, 098 818 381 Motokultivator Honda F600, s utezi  49 228 478 ma i frezom, prodajem  0 Motokultivator IMT 506 SL, kardan, prikolica, prodajem (okolica Pregrade)  0   92 1212 976 Motorna leđna prskalica Stihl SG 17, izvanredno stanje, 2,500 kn, prodajem  0   92 2878 019 Muljača i pute za grožđe, prodajem  0   91 7922 791 Okretač sijena i inox bačva, prodajem  0   98 643 825 Pauk za okretanje sijena za TV, tanjurače 20 diska, transporter traka za kukuruz 6 m i traktor Zetor 4911, 2300 radnih sati, prodajem  0   98 424 120 Pčelarske okvire za košnice nastavljače, 2,80 kn, prodajem  0   49 236 196 Preša za grožđe 60 l, prodajem  0   92 2541 504 Preša za grožđe, mala, ručni rad 80 l i šaraf za prešu s maticom 120 cm, pro0   91 5317 334 dajem  Prešu za grožđe 100 l, gusnato postolje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Prikolica dvoosovinka, s kočnicama, prodajem  0   49 469 781, 098 818 381

Prikolica kiper 4 t, Ursus 35 ks, silokombajnu jednoredni, noviji tip, prikolica kiper, za motokultivator 14 ks, šprica KŽK 200 l s granama, prodajem  0   98 424 120

Kupujem motor od mješalice ili slično, 0 91 5756 475 za muljaču 

Motorna pila Stihl 191, prodajem  0   99 6917 006

Mlinove za mljeti jabuke i kruške, prodajem 0   99 7 759 343

Hidraulična preša 100 l, prodajem  0   49 320 190, 099 8578 479 

Hidraulični cjepač drva, prodajem 0   98 9290 890

Motorna pila Stihl 039, prodajem  0   99 5854 966

Mlin za grožđe, ručni, odvaja peteljke, prodajem 0   49 264 111

Prikolica i starinski drveni plug, prodajem 0   98 1739 417

Kupujem kabinu za traktor IMT 539, 0   98 1740 740 proizvodnje Orašje 

Mješalica za beton 350 l, prodajem  0   98 251 550

Mlin s elektromotorom, na kamen, veći, hrastov, ručni rad, uščuvan, povoljno prodajem (Marija Bistrica) 0   98 318 140

Gume za traktor IMT 539 ili 533, rabljene, prodajem  0   92 1212 976

Gedore 10 32, prodajem  0   91 5536 549

Kalač drva, prodajem 

Mlin čekičar Lifam, za šrotanje, ima ružđaru, odlično stanje, prodajem 0   42 701 174

Kupujem traktor IMT 539  0   49 349 035, 098 721 135 Kupujem traktor IMT i priključke  0   49 223 357 Leđnu motornu prskalicu za vinograd i voćnjak, plug okretač za motokultivator Goldoni ili Labinprogres, muljaču za grožđe, stojeću sa pumpom i voćnu kosu za IMT 558, prodajem  0   91 3490 505 Lovke za hvatanje štetočina i lovke za   49 236 196 hvatanje krtica, prodajem  0 Malčere, š 125 i 180 i flakserica Stihl 0   49 236 974 FS 44, prodajem 

Prikolica za sijeno Sip 16, okretač sijena Sip, dvoredna sijačica i zadnja traktorska kosa, prodajem  0   49 340 006 Prikolicu za traktor, jedno osovinsku, jake konstrukcije, sanduk 2 5 kubika, paše za sve vrste traktora, povoljno prodajem (Vižovlje 46)  0   49 236 082 Prskalica tačke, rezervoar 90 l, šlauf 60 m, s trofaznim elektromotorom, prodajem  0   99 4259 362 Puhalnik s elektromotorom ili bez i dijelove samoutovarne prikolice, prodajem  0   49 223 357 Ralicu za snijeg, prodajem  0   98 1706 106 Rastavljeni motor traktora IMT 533, prodajem  0   99 2540 099 Rezervoare 1000 l, 2 kom, za kišnicu, prodajem  0   91 1593 752 Samohodna kosilica Olimpija dizel, prodajem  0   49 238 139 Sijačica za kukuruz, pneumatska, 2 i 4 reda, prodajem  0   95 9944 222 Starinska preša na kamen, prodajem  0   98 9939 299 Starinske drvene kotače, prodajem  0   49 286 111 Starinsku prešu za grožđe, na kamen, prodajem  0   98 1706 106 Strižnu kosilicu za kultivator IMT 506  0   98 1706 106 Špricu Mio Osijek 100 l, motor Tomos, donju kuku za Zetor 2511 ili Ursus i starinsku prešu na kamen 1939, prodajem  0   49 223 357 Tanjurače 20 diska, prve, nazubljene, prodajem  0   99 6917 006

Radio Hrvatsko zagorje Krapina d.o.o.

www.rhzk.hr www.radio-zlatar.hr


zagorski oglasnik 39

broj 559 / 26. kolovoza 2014. 0   49 461 299

Tanjurače 20 diska, trokrilne brane i frezu za berač kukuruza, prodajem  0   98 9787 469

Jureke, prodajem 

Tomo Vinković (vučni voz), prodajem 0   98 1706 106

Kobile lipicanke, A knjiga, 7 i 8 g., papiri, prodajem  0   98 1860 325

Tomo Vinković 18 ks, stari tip, sa strižnom kosilicom Gaspardo, prodajem  0   98 1706 106

Koza dojilja, mlada, s jarićima ili bez, može zamjena, prodajem 0   98 457 185

Tomo Vinković 420, 1988.g., nove gume i akumulator, gumenjak i nova prikolica, 2,800 eur, prodajem  0   49 556 517 Tomo Vinković 430, 1988.g., nove gume, nova prikolica, gumenjak, 3200 eur, prodajem  0   49 556 517 Tomo Vinković 522, 1982.g., s frezom, 19,000 kn, može zamjena za auto ili skuter do 50 kubika, prodajem (Pustodol Začretski)  0   98 9282 733 Tomo Vinković s kosom, plugom, brane i prikolica kiper, može pojedinačno, prodajem  0   98 540 052 Tomo Vinković s voćnom prikolicom, prodajem  0   98 1706 106 Tomo Vinković, stariji tip, može zamjena za noviji uz moju doplatu, prodajem  0   49 215 349, 099 8292 220 Traktor 60 ks, dupla vuča, prodajem  0   49 236 184 Traktor IMT 558, 1972.g., malo radnih sati, crveni, nereg, prodajem  0   91 5877 043 Traktor IMT, generalno uređen, ispravan, svi papiri, 16000 kn, prodajem  0   49 491 023 Traktor Internacional, trobrazni plug i lupilica, prodajem  0   99 4165 863 Traktor Štore 404, dupla vuča, kabina, reg, traktor IMT 533, reg, plug, trokrilne brane, tanjurače, freza 165 i trostrana prikolica kiper Tehnostroj, prodajem  0   99 7891 486 Traktor Univerzal 445, 1986.g., bez prednjeg pogona, prodajem  0   91 5632 125 Traktorska freza i malčer, prodajem  0   49 215 349, 099 8292 220 Traktorska freza Kverneland š 130 cm, prodajem  0   99 2228 992 Trokrilne brane, teže, prodajem  0   49 228 122

Kobila 115 cm, stara 6 g., 2500 kn, prodajem (Zabok)  0   98 1730 114

Koze francuska alpina, 2 kom, jedna je stara 1 g., a druga 4 g., dojne su, prodajem  0   49 236 082 Koze mliječne, bez rogova, 35 kom, 600 kn/kom, prodajem (Zabok)  0   98 1730 114 Koze, 2 kom, prodajem  0   99 8190 276

Krava simentalka, prodajem 0   98 1657 897 Krava za domaćinstvo, stara 7 g., bređa 7 mj., prodajem  0   49 236 817 Kupujem kravu simentalku, dojnu ili kravu s teletom, do 5 g.  0   98 9643 686 Muško tele oko 180 kg, simentalske pasmine, prodajem  0   99 7891 486 Nesilice 17 tjedna, 30 kn/kom, prodajem  0   98 584 240 Odojke 20 30 kg, može obrada, prodajem  0   49 237 255 Odojke 20 30 kg, prodajem  0   49 213 615, 098 9785 868 Odojke 25 27 kg, 2 kom, prodajem  0   49 287 406 Odojke 25 30 kg, prodajem  049 343 155

TURISTIČKE USLUGE

Otok Krk, apartman u privatnoj kući, poseban ulaz, terasa, iznajmljujem 0   99 4561 300 Otok Vir, apartman u blizini mora, 0   91 4334 080 iznajmljujem 

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Bijelo i crno vino, prodajem 0   49 287 601, 098 9022 482

Odojke 25 35 kg, prodajem  0   49 214 061

Bijelo kvalitetno miješano vino cijep, prodajem 0   49 238 139

0 49 213 572

Odojke, prodajem 

0 49 214 139

Odojke, prodajem 

0 49 238 186

Jednogodišnje sadnice Ginkgo Biloba, 20 kom, 15 kn/kom, prodajem  0   99 7071 984

Odojke, prodajem 

0 49 556 566

Odojke, prodajem 

0 98 1657 897

Koštice tikve golice "Gleisdorf", nuškatna, hokaido, breskorka, domina, buternutt, kornišoni, zelene i žute tikvice, zagorska i slavonska bundeva, itd., prodajem 0   49 222 199

Odojke, prodajem 

0 98 829 159

Patke domaće, prodajem  091 5466 009 Patke očišćene, prodajem  0   98 9939 299 Patke, prodajem 

0 49 284 137

Pijetlove, mlade, hrvatske, prodajem 0   49 214 256, 098 399 814 Purani zagorski 2 mj., 9 kom, očišćeni   49 213 458 puran i purica, prodajem  0   49 459 264 Puriće, domaće, prodajem 0 Svinja 100 kg, ženska, čisti jorkšir, za rasplod, može zamjena za odojke, prodajem  0   49 221 706 Svinja 150 kg, prodajem  0   49 236 938 Svinja 150 kg, prodajem  0   98 1657 897 Svinja oko 150 kg, prodajem  0   49 208 356

Bijelo kvalitetno vino, prodajem 0   98 1994 077 Bijelo kvalitetno vino, prodajem  0   49 208 623 Bijelo kvalitetno vino, prodajem  0   49 287 757 Bijelo miješano vino, prodajem  0   91 1500 531 Bijelo miješano vino, sorti graševina, rajnski rizling i štajerska belina, 8 kn/l, besplatna dostava, prodajem  0   99 8855 296 Bijelo miješano vino, veća količina, cijena za veću količinu je 8 kn/l, prodajem  0   98 794 7 72 Bijelo sortno miješano vino, prodajem  0   98 501 141 Bijelo sortno vino, prodajem  0   49 214 249 Bijelo vino bez vode i šećera, prodajem  0   49 214 707 Bijelo vino kvalitetnih sorti 7 kn/l, prodajem  0   91 7864 609 Bijelo vino, prodajem 

0 49 287 832

Bijelo vino, prodajem 0   49 233 544, 098 9016 937 Bijelo vino, prodajem 

0 49 213 572

Bijelo vino, prodajem 

0 49 208 093

Crveni ribizl, domaći, vrlo kvalitetan, ne tretirani, besplatno poklanjam recept za liker, pekmez i kompot, za kupnju 5 kg i više, besplatna dostava na području Zagorja, prodajem  0   98 253 093

Svinja oko 150 kg, prodajem  0   49 640 021

Češnjak, prodajem 

0 49 236 609

Češnjak, prodajem 

0 98 9939 299

Svinja oko 200 kg, prodajem  0   1 3393 899

Drva, prodajem (zovite navečer) 0   0386 3147 1853

Alpska dojna koza, prodajem 0   98 9654 142

Svinje 150 i 195 kg i par većih odojaka, prodajem  0   91 5859 112

Alpska koza, mlada, s jarićem, može zamjena za svinju, prodajem 0   49 287 647, 098 1786 923

Svinje 190 kg, 2 kom, prodajem  0   49 459 264

Fazane, više kom, prodajem 0   49 236 196

Svinje, 2 veće, prodajem  0   49 289 155

Grah mladi, prodajem 

Svinjska mast i špek, prodajem 0   49 238 585, 092 2201 253

Grah trešnjevac, mladi, prodajem 0   99 6755 323

98 424 120 Svinjska mast, prodajem  0   49 468 826 Svinjska mast, prodajem  0

Grah trešnjevac, mladi, veća količina, prodajem 0   49 467 743, 098 9071 992

95 8773 802 Svinjska mast, prodajem 0

Grožđe cijep, prodajem 

49 264 111 Svinjska mast, prodajem  0

Jabuke domaće, prodajem 0   49 287 757

Svinjska mast, svježa, prodajem 0   49 236 410

Ječam prošlogodišnji, veća količina, prodajem 0   49 214 707

Golubovi, više pasmina, prodajem 0   98 1860 325 Jarac, ovogodišnji, srnasti, za rasplod, može zamjena, prodajem  0   98 457 185 Jariće kastrirane, muške i ženske, 50 kom, 500 kn/kom, prodajem (Zabok)  0   98 1730 114 Jariće, 2 kom, prodajem  0   98 9654 142 Junica 2 g., bređa 4 mj., prodajem  0   49 289 339

Svinje, 2 veće, prodajem  0   98 9299 420

Špek, prodajem 

0 49 640 021

Teleće meso, prodajem 

0 98 829 159

Kukuruz, prodajem 

0 49 468 826

Kupujem mladi grah 

0 91 5466 009

Kvalitetna vina po povoljnim cijenama, uz moguću dostavu, prodajem 0   98 1800 851 Masline žute, prodajem  0   49 287 757 Orahe očišćene, prodajem  0   98 9332 138 Orahe očišćene, prodajem  0   49 286 111

49 468 826 Rakija kruška, prodajem  0

Odojke 25 35 kg, njemački landras, prodajem  0   49 222 550

Odojke, prodajem 

Kukuruz u zrnu, prodajem 0   49 221 188, 098 9290 901

Zadarska rivijera, Rtina Miočići, dvosoban apartman ili sobe, pogled na more, 3 min. do plaže, last minute ponuda, iznajmljujem (vila.violeta23@ gmail.com)  091 5470 279, 091 9876 540

Odojke 25 30 kg, prodajem  0   1 3351 058, 098 209 215

Odojke preko 30 kg, prodajem  0   49 459 264

Kukuruz u zrnu, prodajem 0   98 9299 420

Orahe očišćene, prodajem 0   99 2540 099

Bijelo i crno vino, miješane sorte, prodajem 0   98 9403 186

Odojke oko 30 kg, njemački landras, može obrada, prodajem  0   49 284 990

Kukuruz u zrnu, može zamjena za odojke, prodajem 0   49 556 753

Pakoštane, centar, apartmani 40 m od mora, velika terasa, iznajmljujem  0   49 284 794, 091 3322 063

Bijelo i crno vino, jeftino prodajem 0   49 461 299

Cvijet kućna lipa, visine 2 m, širine više od 1 m, u teglama, za 700 kn, proda0   98 649 006 jem 

DOMAĆE ŽIVOTINJE

Štenci njemačkog ovčara, muški, pro0 49 214 121 dajem 

Odojke 25 30 kg, prodajem  0   91 4334 080

0 49 214 121

Tuje smaragd i kolumne, mahoniju, bušpane i lovorvišnju, prodajem (Zabok) 0   91 5949 204

Kukuruz u zrnu 1,80 kn/kg, prodajem  0   49 345 119, 091 5166 595

Bijeli luk, prodajem 0   49 467 743, 098 9071 992

0 99 8215 964

Sjeme divovske tikve, u našem podneblju je uzgojena i do 140 kg, uputstvo o sadnji i uzgoju, prodajem  0   98 541 647

Profesionalno šišanje i uređivanje pasa već za 100 kn. Veterinarska stanica Bedekovčina. Nazovite za rezervaciju termina.  0   98 9373 767

Odojke 25 30 kg, prodajem  0   49 238 480

Odojke, prodajem 

Sadnice oraha i sadnice bambusa (3 vrste), prodajem 0   99 5645 952, 092 2634 815

Kukuruz u vrećama, prodajem 0   49 228 267

Balirano sijeno i slama, kockaste bale, prodajem (okolica Pregrade) 0   92 1212 976

Odojke oko 30 kg, može obrada, prodajem  0   49 274 091

Kukuruz i tritikale u zrnu, prodajem 0   49 286 111 

Muško štene mađarske vižle, prodajem 0   98 9332 138

Odojke 25 30 kg, prodajem  0   91 1934 505

Odojke, prodajem 

Sadnice ljekovitog raznog bilja, proda0 99 5645 952, 092 2634 815 jem 

KUĆNI LJUBIMCI

Grad Pag, opremljeni apartman za 3 osobe, terasa, parking, poseban ulaz, za 250 kn, iznajmljujem  0   98 633 041

Odojke oko 30 kg, 2 muška, prodajem  0   49 465 300, 098 460 330

Niski trešnjevac, sjeme, pakiranja po 100 zrna, 30 kn po paketiću, vrijeme sazrijevanja mladog graha je 60 dana, za zriobu 72 dana, sadi se do sredine 6. 0   98 1787 003 i u 8.mj., prodajem 

Krumpir, rozi i bijeli, 2 kn/kg, prodajem  0   99 8855 296

Krava bređa 6 mj. i junica bređa, pro0   49 439 524 dajem 

Željezna kola s lojtrama, zelinske proizvodnje, prodajem ili mijenjam za kabinu IMT 539  0   98 1740 740

Aloe Vera i Aloe Arborescens, jednogodišnje i višegodišnje biljke, za izradu ljekovitih pripravka, prodajem 0   98 662 962

Zečevi orijaši šarci, prodajem 0   49 214 121

Štenci pekinezera, čistokrvni, bez pa0 99 4540 384 pira, prodajem 

Odojke 30 kg, par, prodajem  0   98 1712 047

VRT

Krumpir rozi, prodajem 0   49 238 585, 092 2201 253

Koze, 2 kom, stare 1 g. i jarići, 2 kom, stari 3 mj., može zamjena za kukuruz ili odojke, prodajem  0   49 4 44 008, 098 9045 831

Visokotlačna balirka, za kockaste bale, prodajem 0   49 221 188, 098 9290 901

Žitni kombajn, može zamjen za 2 krave, prodajem  0   99 4165 863

Zečevi kalifornijski, prodajem 0   98 1343 781

Orahe očišćene, prodajem 0   98 1994 077   98 9989 138 Rakija šljiva, prodajem  0 Rakija šljiva, prodajem 

0 49 213 458

Sijeno, otava i slama u kockastim balama, prodajem 0   91 1934 505 Sijeno, tvrdo balirano, kockaste bale, rolo bale i djetelinu travnate smjese, prodajem  0   99 7 734 900 Slama, prodajem 

0 91 8983 825

Slama, sijeno i otava u balama, prodajem 0   49 214 256, 098 399 814

Muškarac 51 g., 175/70, ne pije, ne puši, situiran, iz okolice Splita, traži ženu 40 55 g., za poznanstvo, može i vezu.  0   95 1978 348

Drva za ogrjev, besplatan prijevoz, prodajem 0   98 268 486

Penzioner 73 g., dobrog zdravlja, traži penzionerku 65 70 g., za zajednički život, imam kuću, auto i malo vrta, situiran, bez kredita, pušenje i alkohol isključeno  0   49 284 594 Pošten muškarac traži ženu 35 45 g., za vezu i moguć brak, iz Zagorja  0   99 7351 134

Bukove cjepanice i hrastove suhe fosne 2,7 i 5 cm, prodajem  0   92 3203 233

Drva za ogrjev, prodajem 0   49 214 256, 098 399 814 Drva, cijepana i piljena, prodajem, prodajem (okolica Pregrade)  0   92 1212 976 Drveni ugljen za loženje, dostava, prodajem  0   98 835 805 Fosne javora i hrasta 5 cm, prodajem  0   98 9290 890

Pristojan muškarac, situiran, srednjih g., živi sam u vlastitom stanu, bez obaveza, traži urednu i poštenu ženu za zajednički život, moguć brak. 0   98 9764 022

Gornja Stubica, hrastova i bukova šuma, može na panju ili sušeno, proda0 99 5044 357 jem 

Rastavljen muškarac 54/110/190, traži slobodnu, nepušača, dugokosu, koja voli nositi suknje, za suživot i brak.  0   95 8315 236 

Jumbo vreće 140x90x90, 170x90x90, prodajem  0   92 2928 085

Situirani muškarac traži žensku osobu do 55 g., za ozbiljnu vezu. 0   99 7873 870 Slobodan i situiran muškarac, 55 g., 165/64, iz Zagorja, traži žensku osobu do 48 g., za vezu i brak, sitnije građe  0   98 9556 033 Udovac 63 g., traži slobodnu i situiranu žensku osobu, za druženje i vezu  0   98 9598 466

već od

Hrastove daske, debljine 4 i 5 cm, sta0   49 439 524 re 5 g., prodajem 

Kupujem šumu ili drva na rastu, u okolici Krapine, Radoboja i Šemnice 0   98 1739 417 Miješana drva, prodajem  091 5756 475 Planjke divlje trešnje 5,5 cm, 2,5 kubika, stare 8 g., prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Suha hrastovina, piljena na 3 i 5 cm, prodajem  0   98 9989 138

OPG KNEZIĆ

8 kn

K. TOMISLAVA 49, OROSLAVJE

AKCIJA – AKCIJA – AKCIJA • BUXUS, LONICERA, PYRACANTA, BERBERIS, JAP DUNJA ... već od 8 kn • WAJELIA, FORZICIJA, LOVOR VIŠNJA, WISTERIA ... 15 kn • JUNIPERIS, AUCUBA, LJETNI JORGOVAN ... 30 kn

Stajski gnoj 100 kubika, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Šljive bistrice, prodajem  0   49 430 269 Vino graševina i rizling, prodajem  0   49 439 524

091 598 6224

Vino miješano, prodajem ili mijenjam za odojke 0   49 223 357 Vino zeleni silvanac i graševina, 10 kn/l, prodajem  0   98 9989 138

MEDICINSKE USLUGE Mikroskop Reichert, monokularni s imerzijom, električnu saunu u obliku pokrivača i body masažer, prodajem 0   98 9920 094 Pelene za odrasle, određena količina, zbog elementarne nepogode u prostorijama ljekarne, prodajem 0   98 562 209

PODUKA

Sjećanja i zahvale

Dajem instrukcije iz engleskog jezika, kemije i biologije za OŠ 0   97 6669 992 Dajem instrukcije za OŠ i SŠ. Kemija, biologija i matematika.  0   98 9343 587 Instrukcije i pripreme za maturu iz hrvatskog, engleskog, sociologije, filozofije, politike i gospodarstva, povijesti i geografije, pomoć pri učenju za OŠ i SŠ. Uspjeh zagarantira  0   99 8885 530 Instrukcije iz engleskog jezika, za OŠ i SŠ, prevodim tekstove  0   98 1954 760 Izvorni govornik njemačkog jezika daje instrukcije iz njemačkog jezika za OŠ i SŠ, te pomaže pri pisanju zadaća, sastavaka i prevođenju tekstova.  0   97 6669 992 Poduku iz njemačkog i latinskog daje profesor, prevodi i njemački za potrebe mature i diplomske ispite.  0   98 698 975 Pripreme za prijemni ispit na Likovnu akademiju i ostale umjetničke škole i fakultete.  0   98 835 432

ŽENIDBA I UDAJA

Grah mladi i bijeli luk, prodajem 0   99 4159 384

Dečko 41 g., 175/75, nepušač, sportaš, s radom i boravkom u inozemstvu, traži pristojnu i slobodnu curu 30 38 g., isključivo za brak, avanture isključene  0   92 1757 358

Krumpir rozi, oko 200 kg, prodajem  0   49 287 406

Bukova drva, prodajem 0   91 1863 636

Stajski gnoj (humus), od 2006.g., prodajem  0   99 5037 395

Dečko 33 g., traži slobodnu curu, za ozbiljnu vezu, moguć brak  0   91 1366 319

0 49 214 121

OSTALO Bukova drva 250 kn/m i hrastova suha drva 200 kn/m, prodajem  049 460 253

Muškarac 50-ih g., želi upoznati slobodnu ženu, za ozbiljnu vezu.  0   91 7341 583

Slama, tvrdo balirana, 50 bala, 10 kn, prodajem  0   49 221 706

Eko noha, crna i bijela, prodajem 0   98 9939 299

0 49 640 021

Muškarac 40 g., traži slobodnu žensku osobu oko 40 g., za ozbiljnu vezu  0   91 5141 903

Dečko, situiran, traži žensku osobu 40 50 g., za ozbiljnu vezu.  0   99 5070 487 Dečko, situiran, tražim žensku osobu 30 42 g., za vezu i brak, po mogućnosti zagorka, može i rastavljena  0   99 4175 442 Diplomirani pravnik, nježno bogat (5 stanova), traži adekvatnu djevojku, lijepu, vitku, šarmantnu, do 40 g., koja se želi udati  0   92 1716 732

predaja sjećanja i zahvala za vaše najmilije nikad jednostavnija i povoljnija Iz razloga više upita naših čitatelja o tome kako objaviti svoju zahvalu i sjećanje što jednostavnije, ne dolazeći u naše urede u Zaboku, njihova predaja omogućena je i u svim uredima Hrvatske pošte u Hrvatskom Zagorju. Ako ih želite objaviti s fotografijom, osim u Zagorskom listu, to možete učiniti u slijedećim foto studijima:

A1 A2 A3

b1 b2 b3 c1 c2 c3

TEKST DO 30 RIJEČI 1 stupac/40 mm TEKST DO 50 RIJEČI 1 stupac/60 mm TEKST DO 60 RIJEČI 1 stupac/80 mm

100 00

TEKST DO 60 RIJEČI 2 stupca/40 mm TEKST DO 100 RIJEČI 2 stupca/60 mm TEKST DO 145 RIJEČI 2 stupca/80 mm

200 00

70 00

120 00

150 00

250 00

TEKST DO 60 RIJEČI + FOTO 180 00 2 stupca/40 mm TEKST DO 100 RIJEČI + FOTO 230 00 2 stupca/60 mm TEKST DO 145 RIJEČI + FOTO 280 00 2 stupca/80 mm

foto studio marta zagrebačka cesta 2a • zlatar hrvo, foto video studio i trgovina ljudevita gaja 11 • pregrada


40 nekretnine

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

nekretnine ĐURMANEC, RAVNINSKO

POVOLJNO PRODAJEM ILI MIJENJAM

26.500 €

105.000 €

26.000 €

Prodajemo kuću udaljenu od centra Oroslavja cca 1 km. Okućnica pov. 650 m2, priključci struje, vode. Useljivo odmah.

Na najboljoj lokaciji u Zlataru prodajemo kuća 9x10 m, katnica. Svaki kat ima terasu, plinsko centralno grijanje dvoetažno. Kuća se nalazi na okućnici pov. 511 m2, ograđeno. Ima energetski certifikat, pogodna je za ugostiteljstvo.

Prodajemo garsonijeru površine 30,56 u suterenu stambene zgrade u parku pokraj festivalske dvorane u centru Krapine. Svi priključci. Etažno centralno grijanje na plin. Useljivo odmah.

zl

* zvati poslije 16 sati

42

098 275 857

OROSLAVJE, KRUŠLJEVO SELO

15 €/m2

* zvati poslije 16 sati

POZNANOVEC

BEDEKOVČINA, ŽIDOVINJAK

SNIŽENJE

zl

110.000 €

MARTINIŠĆE

6.700 € Prodajemo drvenu kuću pov. 48 m2 i okućnicom 1630 m2. Priključak struje, voda i plin uz parcelu.

zl

* zvati poslije 16 sati

37

KUMROVEC

zl

36

098 251 701

DONJA STUBICA, HRUŠEVEC

098 167 8011 17 €/m2

zl

33

098 275 857

MARIJA BISTRICA, CENTAR

049/ 287 235 i 098 /925 925 3

* zvati poslije 16 sati

32

ZABOK

zl

* zvati poslije 16 sati

31

098 251 701

DONJA STUBICA

zl

098 251 701

59.000 €

240.000 €

62.000 €

90.000 €

akcija

Posjed od 14.000 m2 nalazi se na vrhu brijega, a čine ga više parcela i objekata površine cca 200 m2. Asfaltni put koji se čisti zimi. Plinsko centralno grijanje, struja, voda.

Prodajemo samostojeću prizemnicu pov. 76 m2, na okućnici pov. 2900 m. Svi priključci, centralno na plin. Nema tereta, na okućnici je garaža 56 m2, i gosp. zgrada 25 m2Udaljenost od Zaboka 1,5 km. U blizini je autobusno stajalište.

Prodajemo adaptiranu obiteljsku kuću. Nova stolarija, fasada. U prizemlju je predviđen dnevni boravak s blagavaonom, kuhinja i wc dok su na katu dvije sobe s nat. terasom i kupaonom. Vrh nadozida u potkrovlju je cca 1 m visine

zl

* zvati poslije 16 sati

28

098 251 701

MAČE

zl

ZABOK, GRDENCI

BEDEKOVČINA

15.000 €

zl

ĐURMANEC, DONJI MACELJ

zl

098 251 701

89.000 €

15 €/m2 Prodajemo građevinsku parcelu površine 4906 m2. Svi priključci uz parcelu.

zl

* zvati poslije 16 sati

20

098 251 701

VELIKO TRGOVIŠĆE

zl

098 251 701

99.000 €

33.000 €

19.500 €

Prodajemo vikendicu pogodnu pogodnu i za stanovanje. Dvije spavaće sobe, dnevni boravak, blagavaona, kuhinja, kupaona, podrum s wc, prekrasan pogled, brajda, osam redova trsja ... Struja, voda, vlasništvo 1/1 bez tereta i sve ucrtano.

Građevinsko zemljište, šuma i voćnjak, mogućnost gradnje vikendice ili klijeti i sadnje vinograda na terase, ukupne površine 3657 m2, odnosno 1018 čhv. Priključci u blizini.

zl

* zvati poslije 16 sati

17

098 251 701

ZABOK, REPOVEC

zl

* zvati poslije 16 sati

16

098 251 701

KRAPINA

zl

098 275 857

55.000 €

86.350 €

150.000 €

Prodajemo odmah useljivu katnicu u Donjem Maclju. Blizina Đurmanca (škola, trgovina) i izlaska s atuoceste. Svi priključci, centralno grijanje na plin. U blizini je ribnjak i klet istoga vlasnika te se isti mogu u slučaju kupovine kuće kupiti vrlo povoljno.

Prodajemo kuću staru 5 g. pov. 157 m2. Tri spavaone, dvije kuhinje, dva dnevna boravka, garaža. Komb. cent. grijanje na drva i plin. Nalazi u blizini bolnice Bračak (u blizini semafora). Uporabna dozvola. Sve komunalije. Garaža nije uračunata u iskazanu kvadraturu.

Prodajemo obiteljsku kuću građenu 80-tih. Površine je cca 180 m2. Četiri spavaone, dvije kupaone. Grijanje pećima na struju. Kuća se nalazi uz glavnu prometnicu Zabok-Bedekovčina, a u blizini je škola, trgovina i autobusno stajalište

* zvati poslije 16 sati

14

ZABOK

ZABOK. GUBAŠEVO

Prodajem poslovno-stambenu prizemnicu od 132 m2 (lokal 58 m2 + stan od 174 m2) u Ulici M.Gupca 10. Odvojeni priključci plina, struje i vode. Vlasništvo 1/1, bez tereta. * zvati poslije 16 sati

22

* zvati poslije 16 sati

26

049 221 139

Bedekovčina, centar, kuća pov. 200 m2, visoka prizemnica. U prizemlju se nalazi poslovni prostor od 75 m2 i garaža, kat je stambeni prostor od 100 m2, a sastoji se od 2 sobe, čajne kuhinje i kupaone s wc-om, 1 wc odvojeno, visoki rochbau. Priključak struje, instalacije za vodu. * zvati poslije 16 sati

19

098 251 701

27

•prodaja •potražnja •proizvodi •nekretnine •alati •vozila •posao •usluge •servisi •tehnička roba •ljubimci www.eurooglasnik.com

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

zl

098 251 701

Više fotografija nekretnina s ovih stranica potražite na:

Prodajemo građevinsko zemljište površine 1496 m2. Lijep pogled. Blizina centra Velikog Trgovišća.

zl

* zvati poslije 16 sati

13

098 251 701

ZABOK

zl

* zvati poslije 16 sati

12

098 251 701

ZABOK, ŠPIČKOVINA

zl

098 251 701

33.000 €

NA UPIT

790 €/m2

880 €/m2

Prodajemo stan u strogom centru grada Zaboka u Ul. M. Gupca 74 (Vatikan). nalazi na I katu (balkon i prozor iznad mjenjačnice). Ulaz najbliži ulici. Spremište. Etažno plinsko centralno grijanje. Papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Površina 31.14 m2

Prodajemo odmah useljivu katnicu od 205 m2 s namještajem (+ 100 m2 tavana za urediti). Po etaži tri namještene sobe, kuhinja, kupaona dok je u prizemlju i ostava. Novo krovište. Centralno grijanje na plin.

Povoljno i hitno prodajemo stan od 74,07 m2 + cca 27m2 spremišta (Gajeva ulica). Visoko prizemlje. Dva ulaza, etažno grijanje, tri spavaone, 2 kupaone. Energetski razred D. Nema tereta, 1/1.

Povoljno prodajemo dva stana (70,81 i 44 m2)u ulici Matije Gupca (Iznad RBA). Etažna brojila, novogradnja, odmah useljivo, klima, uredni papiri

* zvati poslije 16 sati

11

40.000 € Poslovno stambeni objekt u izgradnji sa svim priključcima i razvedenim instalacijama, sve na parceli od 975 m2. Neke su prostorije dovršene.

U neposrednoj blizini Majsecovog mlina u Donjoj Stubici prodajemo građevinsko zemljište površine 2257,12 m2. Svi su priključci uz parcelu. Vlasništvo čisto.

o49 222 235

ZABOK

85.000 € Pametna kuća (sustav upravljanja grijanjem na daljinu) pov. 120 m2 stambenog prostora na okućnici pov. 1015 m2. Uz kuću se nalazi garaža, a kuća ima dvije velike terase. Termo fasada, svi priključci, centralno grijanje na plin, prodaje se kompletno namještena. Interijer i eksterijer kompletno uređeni. Useljivo odmah.

89.000 €

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

VELIKO TRGOVIŠĆE

zl

098 275 857

Prodajemo novi stan od 71,25 m2 u ulici M. Gupca 128 . Kuhinja, 2 spavaće sobe, kupaona s wc-om, blagavaona, dn. boravak, wc za goste, lođa i park. mjesto. Lusteri, zastori, djelomično namješten. Etažno plinsko centr. grijanje. 1/1, bez tereta.

Za samo 30 kuna ovdje može biti Vaš oglas

15

KRAPINA, CENTAR

NA UPIT

* zvati poslije 16 sati

zl

* zvati poslije 16 sati

40

Prodajem poslovno stambeni objekt od cca 800 m2 nasuprot benzinske u centru Marije Bistrice. Svi priključci, centralno na plin. Prizemlje uređeno za lokal. Katovi su predviđeni za iznajmljivanje soba. 1/1, čisto vlasništvo. 398 čhv-a okućnice je opločeno/ parking.

24.500 €

ZLATAR, ERVENIK

049 466 594, 091 7255 632

75.000 €

Prodajemo vikend kuću s voćnjakom i malim vinogradom. Centralno na drva (radijatori), struja, voda, javna rasvjeta, septička. Nalazi se u Erveniku 4km od semafora u Zlatar Bistrici. Ervenik 46, Zlatar Bistrica.

23/1

ZLATAR

Imanje površine 25000 m2 sa kompletno renoviranom, useljivom, manjom kućom, svi priključci. Na prekrasnom, mirnom mjestu imanje nudi brojne mogućnosti.

* zvati poslije 16 sati

STUBIČKE TOPLICE, CENTAR

41

098 275 857

Obiteljska kuća s dvije odvojene stambene jedinice spojene vanjskim stepenicama. Struja, voda, novo centralno na plin. Stubička cesta 158, Stubičke Toplice (Oroslavje).

30

zl

098 275 857

* zvati poslije 16 sati

38

098 275 857

* zvati poslije 16 sati

34

o49 222 235

89.000 €

Građevinsko zemljište na glavnoj cesti Zabok-Marija Bistrica. sami ulaz u Poznanovec (nasuprot tvornice Inkop) pretežito mješovita namjena izgradnje. Idealno za proizvodnu djelatnost,samoposlužnu autopraonu i slično (izrazito frekventna lokacija) . Pravilan oblik zemljišta 30-tak metara širine tik uz glavnu cestu. Sve komunalije na zemlji. Površina 4400m2 vlasništvo 1/1 čisto. Mogućnost dokupa i ukrupnjavanja. Moguće razne kombinacije zamjene za nekretninu,vozilo,traktor,stoku,građevinski materijal,izvođenje građevinskih radova te sve druge kombinacije. Za gotovinu popust.

39

Sve informacije radnim danom od 15:00 do 16:00 sati na

Prodajemo kuću pov. cca 170 m2. Prizemlje se sastoji od kuhinje, dnevnog boravka, kupaone i ostave, na katu su 3 sobe i kupaona, a tavanski prostor nudi mogućnost uređenja. Priključci vode, struje, plina, telefona, centralno grijanje i kamin na drva. Uz kuću se nalazi garaža pov. 6x9 m, a sve na okućnici pov. 2616 m2. * zvati poslije 16 sati

43

kupnja • prodaja • zamjena

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

10

BEDEKOVČINA

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

9

ZABOK, CENTAR

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

8

ZABOK, CENTAR

098 251 701

zl


nekretnine

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

AKCIJA

VELIKO TRGOVIŠĆE

FIRST MINUTE rezervacije stanova u zgradi u izgradnji

STAN U CENTRU ZABOKA novogradnja 44 m2 i 70,81 m2 već od

799 €/m2

Nazovite za najbolju cijenu i iskoristite povoljnosti rane rezervacije svog budućeg stana

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

VELIKO TRGOVIŠČE

ĐURMANEC, DONJI MACELJ

ZABOK

ZABOK

BELEC

ZABOK, TEMOVEC

7.500 € Prodajemo ribnjak površine cca 300 m2 na parceli od cca 1800 m2.

781

zl

* zvati poslije 16 sati

6

098 251 701

KRAPINA, CENTAR

zl

* zvati poslije 16 sati

4

098 251 701

LOBOR, PETROVA GORA

zl

80 €/m2

265 €/m2

Prodajemo klijet u postupku legalizacije na parceli od 608 m2.

Na otoku Viru prodajemo građevinsko zemljište (šumu) površine 1052 m2 uz ulicu Virski put. Blizina mora cca 200 m.

U centru Sv. Kr. Začretje dajemo u zakup poslovni prostor površine 20 m2. Nalazi se u obnovljenoj zgradi (trenutno Allianz) u kojoj je za najam slobodan i stan od cca 100 m2.

zl

* zvati poslije 16 sati

993

098 251 701

OTOK VIR

zl

* zvati poslije 16 sati

992

098 251 701

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

* zvati poslije 16 sati

1

098 251 701

9.000 €

ĐURMANEC, DONJI MACELJ

zl

098 251 701

za gradnju i opremanje www.promogradnja.hr

zl

098 251 701

950 € m2

30.000 €

NA UPIT

35.000 €

Prodajemo stan površine 81,90 m2. Dvije spavaće sobe, posebno wc, posebno kupaona s wcom, vešeraj, veliki dnevni boravak s blagavonom i kuhinjom.

Prodajemo vikendicu s pogledom, pov. 40 m2, lijepo uređena, kompletno namještena, na prekrasnoj poziciji, u prirodi, blizina Tuheljskih toplica i Rogaške Slatine, idealna za obitelj s djecom. Okućnica pov. 2000 m2. Zelenilo, mir i tišina,Vam garantira vam ugodan odmor.

Prodajemo ili iznajmljujemo poslovno-stambeni prostor površine 705 m2 kraj željezničkog kolodvora u Krapini (Rendićeva 23).

Prodajemo građevinsko zemljište pov. 512 čhv, blizina izlaza na autocestu Zg-Macelj, blizina Roses designer outleta. Sve komunalije u neposrednoj blizini, asfaltirani prilaz.

zl

* zvati poslije 16 sati

985

098 251 701

Hum na Sutli, Brezno Gora

zl

* zvati poslije 16 sati

984

098 275 857

KRAPINA

zl

* zvati poslije 16 sati

976

098 251 701

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

zl

098 275 857

20.500 €

25.000 €

150.000 €

59.000 €

Prodajemo građevinsko zemljište površine 424 m2 u ulici Tina Ujevića uz zabočki vrtić.

Prodajemo vikend kuću površine cca 45 m2 na parceli od 612 m2. Nalazi se u biizini zabočkog vrtića, na vrhu brijega prema naselju Repovec. Struja, voda, plin je na kući. Vlasništvo 1/1.

Prodajemo obiteljsku kuću površine 350 m2 sa svim priključcima. Centralno na plin. Više soba, kupaona. Novogradnja. Okućnica 3.622 m2.

Prodajemo odmah useljivu katnicu površine cca 120 m2 s dvije odvojene stambene jedinice, a sve na 1123 m2 okućnice. Struja, voda, grijanje.

zl

* zvati poslije 16 sati

966

098 251 701

ZABOK

zl

NA UPIT

150.000 € Prodajemo kuću pov. 184 m2 + potkrovlje sa garažom za dva automobila. Kuća je kompletno uređena, prodaje se namještena. Priključci struje, vode, plina, telefona, centralno grijanje na plin.

zl

* zvati poslije 16 sati

948

098 251 701

Poznanovec, Lug Poznanovečki

* zvati poslije 16 sati

965

098 251 701

Povoljno prodajemo odmah useljivu kuću površine 180 m2 s tri spavaone, dva kupaone, terasom od 40 m2. Svi priključci. Centralnim grijanjem na plin. Ograđeno. Voćnjak.

. Sv. K. Začretje, Pustodol

zl

* zvati poslije 16 sati

956

098 275 857

KOTARICE

24.000 €

19.000 €

Prodajemo više parcela ukupne površine 7141 m2 (oranice, vinograd, šuma) sa započetom gradnjom podruma pov. 100 m2. Komunalije u blizini

zl

* zvati poslije 16 sati

945

098 275 857

GORNJA ŠEMNICA

zl

098 251 701

Prodajemo vikendicu s vinogradom, voćnjakom i vrtom na parceli od cca 2.000 m2. Rezervoari za kišnicu kapaciteta 3.000 litara. Blizina centra. Moguća zamjena za skuplji auto uz nadoplatu kupca.

zl

* zvati poslije 16 sati

926

098 275 857

KRAPINSKE TOPLICE

zl

098 251 701

22.000 €

15.000 €

49.000 €

69.500 €

Prodajemo kuću za odmor od cca 45 m2 s podrumom i gospodarskom zgradom. Priključak struje i vode.

Prodajemo manju kuću (vikendica) na vrhu brijega, s prekrasnim pogledom na Zagorje i Sloveniju. Priključci struje, vode, plin pokraj kuće. Useljivo odmah. Okućnica 760 m2 plus parcela od 1537 m2.

Prodajemo kuću za odmor ili stanovanje na parceli od 356 m2 s tri spavaće sobe, svim priključcima, dva wc-a i garažom. Udaljena je 50 m od starih bazena. Ulica Pavla Ježeka. Odmah useljivo.

Prodajemo vikend ili obiteljsku kuću površine cca 130 m2 s više spavaona i tri wc-a. Odmah useljivo. Okućnica od 539 m2. Bazeni udaljeni 15 minuta hoda. Garaža.

zl

* zvati poslije 16 sati

919

098 251 701

Hum na Sutli, Gornja Rusnica

zl

* zvati poslije 16 sati

915

098 275 857

TUHELJSKE TOPLICE

zl

* zvati poslije 16 sati

832

098 251 701

TUHELJSKE TOPLICE, SVETI KRIŽ

zl

098 251 701

82.000 €

19.000 €

90.000 €

31.500 €

Kuća površine cca 280 m2. Useljiva. Okućnica 511 m2. Uz glavnu prometnicu. Adresa: Krušljevo selo 155. Energetski razred G.

Prodajemo novu vikend kuću površine cca 24 m2. Kuhinja, spavaona, wc s tušem i natkrivena terasa. Okućnica 720 m2 malim vinogradom i ravnim terenom za društvene aktivnosti (:)). Struja, voda. 1/1.

Prodajemo dvokatnicu neto od cca 200 m2 na 1077 m2 okućnice uzglavnu prometnicu Zaprešić-Klanjec u Drašama. Plin, struja. Centralno na lož ulje! MOŽE ZAMJENA ZA STAN U ZAGREBU.

Prodajem nedovršenu, novu samostojeću kuću (240 m2) sa okućnicom pov. 1100 m2 u Humu na Sutli. Svi priključci (plin, struja, voda) Papiri uredni, vlasništvo 1/1.

* zvati poslije 16 sati

Oroslavje, Krušljevo Selo

zl

25.000 €

* zvati poslije 16 sati

920

* zvati poslije 16 sati

Prodajemo odmah useljivu kuću površine 142 m2 na okućnici od 770 m2. Svi priključci, centralno grijanje na plin. Mogućnost uređenja potkrovlja.

* zvati poslije 16 sati

951

098 251 701 i 098 351 681

NA UPIT

* zvati poslije 16 sati

975

ZABOK, CENTAR

• protupožarna i protuprovalna vrata • bakreni žljebovi • gratis parkirno mjesto • odmah useljivo • energetski certifikat B

Prodajemo obiteljsku kuću u ulici A. Cesarca u Krapini. Centralno grijanje (komb.: plin, drva, lož ulje) na energent po potrebi. Dva ulaza po želji mogu biti dva odvojena stana. U prizemlju je u potpunosti preuređena kupaona.

* zvati poslije 16 sati

989

961

• lođa i terasa od 22,46 m2 • etažno plinsko grijanje, struja, voda • klima • zemaljska i satelitska antena

34.500 €

* zvati poslije 16 sati

999

m 098 251 701 • e goran@zagorski-list.net

• dvije spavaone • dnevni boravak s blagavaonom • kuhinja sa smočnicom • kupaona s wc-om • wc

Prodajemo odmah useljivu katnicu neto površine 68,65 m2 na 1378 m2 okućnice u Klanječkom Jezeru. Struja, voda. Plin je blizu parcele.

* zvati poslije 16 sati

7

41

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

744

ZABOK, ŠPIČKOVINA

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

701

KRALJEVEC NA SUTLI

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

691

HUM NA SUTLI

098 275 857

zl


42 špajza

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

mala burza Hrvatski zavod za zapošljavanje • Područna služba Krapina • www. hzz.hr

Ispostava Donja Stubica S&B VISION obrt za ugostiteljstvo vl. Branimir Škada, Oroslavje, Milana Prpića bb 2 KONOBARA/KONOBARICE Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Milana Prpića bb, caffe bar "Duda", najava na mobitel: 098 1862487, rad u kafiću u centru Oroslavja. Rok prijave: 30.8.2014 Dom za starije i nemoćne osobe PRESEČKI, Oroslavje, Milana Prpića 32 1 MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 285111, zainteresirane osobe mogu se javiti gđi Olgici Vešliga na broj telefona 049 285111 radi dogovora termina za razgovor. Na razgovor ponijeti životopis i molbu za navedeno radno mjesto. Mogu se javiti i osobe koje su voljne odraditi pripravnički staž. Rok prijave: 31.8.2014

Veliki humanitari koncert: Kad se naše ruke slože ZLATAR BISTRICA - Pod pokroviteljstvom Društva Naša djeca Zlatar Bistrica u subotu i nedjelju 6. i 7. rujna u šatoru u Zlatar Bistrici održat će se humanitarni program pod nazivom "Kad se naše ruke slože 2014." Prvoga dana, u subotu, od 15 sati nastupit će Full Gas, Tamburaški sastav Prava ekipa i DJ DRAZZ, dok su u nedjeljnom programu najavljeni KUD Kaj Zlatar Bistrica, Helena Hubak, Klapa Purga, Kajde, Juraj Galina, Fiškali, Fakini, Kumovi, Ansambl Zagorje, Fighting Fishers, Mystic, Dusty Hats, Mejaši i Zadruga, a voditeljica humanitarnog programa će biti Petra Ljubek. Svoj program izvest će i Zlatarbističke mažoretkinje dok će ZUMBU predstaviti Ana Cvikl. Ulaz je za posjetitelje besplatan, no konzumacijom jela i pića pomaže se Društvo Naša djeca Zlatar Bistrica. (zl)

zagorski + kava 10.00 kn

Uz vašu kavu čitajte svoj list Vaš omiljeni tjednik Zagorski list u suradnji s mnogobrojnim ugostiteljskim objektima diljem Zagorja, pokrenuo je zanimljivu inicijativu. Naime, sada za 10 kuna možete kupiti Zagorski list i popiti kavu. Evo u kojim kafićima i ugostiteljskim objektima možete popiti kavu i kupiti Zagorski za 'cenera': Krčma Polanović

Stara pošta

Caffe bar “ Fulir “

Pizzeria Kolovrat

Zabok

Bistro Kod golubeka

Zabok

Caffe bar Queen

Zabok

Caffe bar Roses

Vertigo

Zlatar

Zlatar Bistrica

Stubičke Toplice

Donja Stubica

Temple bar

Tradicijski turizam Majsecov mlin

Krapinske Toplice

Ugostiteljstvo Čuček

Marija Bistrica

Gostionica Tratinčica

Marija Bistrica

Caffe Bar Livil

Donja Stubica

Caffe bar Downtown

Bistro - noćni bar “Mladost”

Sveti Križ Začretje

Caffe bar “Lac”

Caffe bar Sunset

Sv. Križ Začretje

Caffe bar ˝Tin˝

Stubičke Toplice

Oroslavje

Stara škola

Bistro-pizzeria

Đurmanec

Poznanovec

Tuheljske Toplice

ZOVEM ZAGORSKI

Imate problem, priču ili zanimljivost? Nazovite nas ili pošaljite e-mail. Javiti nam se možete i na naš Facebook page � 049 503 444 � redakcija@zagorski-list.net Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

www.zagorje.com www.zagorje.com

Vikend ´van Zagreba

turističko informativni mjesečnik

utorkom

USTANOVA PINTAR dom za starije i nemoćne osobe, Stubičke Toplice, Zagrebačka 7 1 NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: osobni dolazak: Stubičke Toplice, Zagrebačka 7, najava na telefon: 049 282070, mobitel: 099 7377807, rok prijave: 14.9.2014 MENAL USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, P. Preradovića 34 1 TERENSKI KOMERCIJALIST/TERENSKA KOMERCIJALISTICA Uvjeti: mjesto rada: Krapina, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: menal.usluge.doo@gmail.com. Opis poslova: terenski rad, mogućnost rada po ugovoru o djelu. Rok prijave: 10.9.2014 MENAL USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, P. Preradovića 34 1 TERENSKI KOMERCIJALIST/TERENSKA KOMERCIJALISTICA Uvjeti: mjesto rada: Zlatar, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: menal.usluge.doo@gmail.com. Opis poslova: terenski rad - mogućnost rada po ugovora o djelu. Rok prijave: 10.9.2014

NOVO

Zabok

USTANOVA PINTAR dom za starije i nemoćne osobe, Stubičke Toplice, Zagrebačka 7 1 MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: osobni dolazak: Stubičke Toplice, Zagrebačka 7, najava na mobitel: 099 7377807. Rok prijave: 31.8.2014

Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

MENAL USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, P. Preradovića 34 1 EKONOMIST/EKONOMISTICA Uvjeti: mjesto rada: Krapina, razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: menal.usluge.doo@gmail.com. U obzir dolaze osobe koje imaju završen ekonomski smjer ili sličan, terenski rad, mogućnost rada po ugovoru o djelu. Rok prijave: 10.9.2014 Zidarsko-fasaderski obrt "Matekalo" vl. Božidar Matekalo, Oroslavje, Zagorsko Naselje 18 1 TRGOVAC/TRGOVKINJA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, radno vrijeme 20 sati tjedno, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Milana Prpića 8, Oroslavje, najava na telefon: 049 264304, mobitel: 098 362382, e-mailom: info@baugarten.com, rad u trgovini građevinskog materijala. Rok prijave: 18.9.2014 EVOLVE d.o.o., Donja Stubica, Park M. Vrhovca 1 1 INŽENJER/INŽENJERKA STROJARSTVA Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, strani jezici: engleski jezik, potrebno napredno poznavanje informatike, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: info@evolve.hr. Opis poslova: - Suradnja u svrhu iznalaženja najboljih rješenja i svladavanja tehničkih izazova, - Unaprjeđivanje tehničkih karakteristika postojećih proizvoda, - Konstruiranje novih tehničkih i tehnoloških rješenja, - Razrada predloženih inovacija i izuma novih proizvoda u okviru visokih stručnih standarda, - Izvještavanje tehničkog direktora o svom radu. UVJETI: Očekuje se izvrsno znanje rada na PC (MS Office, Internet, poznavanje rada na Google Apps te općenito snalaženje u internet aplikacijama), poznavanje rada u nekom od naprednog 3D CAD programa (CREO, CATIA, SOLIDWORKS) . Smostalnost, discipliranost, komunikativnost, timski rad. Rok prijave: 15.9.2014 Ispostava Klanjec TISAK DA - DA d.o.o., Kumrovec, Velinci 19 1 INŽENJER/INŽENJERKA ELEKTRONIKE Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, strani jezici: engleski jezik, potrebno napredno poznavanje informatike, vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 588000, mobitel: 098 405425, e-mailom: darko.pecnik@tisak-dada. hr. Projektiranje hardvera digitalne elektronike, projektiranje tiskanih pločica, izrada tehničke dokumentacije, testiranje uređaja, suradnja sa službama proizvodnje, marketinga i prodaje. Rok prijave: 31.8.2014 Caffe bar DANCY vl. Danijela Berc, Kumrovec, Cesta Lijepe naše 8 1 KONOBAR/KONOBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao, način javljanja: osobni dolazak: Lijepe Naše 8, Kumrovec, najava na telefon: 049 553458, mobitel: 099 504561, rok prijave: 18.9.2014 Ispostava Krapina Medvedgrad gradnja d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Krapina, Velika Ves 108

2 GRAĐEVINSKA RADNIKA U VISOKOGRADNJI Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: e-mailom: posao.medvedgrad@gmail. com. Rok prijave: 26.8.2014 Medvedgrad gradnja d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Krapina, Velika Ves 108 2 ZIDARA/ZIDARICE Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: e-mailom: posao.medvedgrad@gmail. com. Rok prijave: 26.8.2014 Krčma "Saloon" vl. Krog Željka, Krapina, Magistratska 15 1 KONOBAR/KONOBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, radno vrijeme 20 sati tjedno, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 092 3028212, rok prijave: 1.9.2014 Paris pekarska radnja vl. Vera Prekpalaj, Stari Grad, Trg Stjepana Radića 17 2 PEKARA/PEKARICE Uvjeti: mjesto rada: Stari Grad - Hvar, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: samački smještaj, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: najava na mobitel: 091 5936454. Rok prijave: 31.8.2014 KITERON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Krapina, Matije Gupca 21 1 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 372368, mobitel: 091 5003702, e-mailom: krunoslav. tusek@kiteron.hr. Programiranje poslovnih desktop i web aplikacija u .net okruženju. (C#, MVC, SQL SERVER, ...). Rok prijave: 30.9.2014 V BONUS - obrt za zastupanje u osiguranju vl. Petra Večković, Krapina, dr. Franje Tuđmana 4 1 SAVJETNIK/CA U OSIGURANJU Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno poznavanje osnova informatike, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 098 275774. Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja! Licenca HANFE. Rok prijave: 31.8.2014 Promet Jurić usluge u šumarstvu i trgovina vl. Dario Jurić, Đurmanec, Donji Macelj 74 1 ŠUMARSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: najava na mobitel: 098 303944, rok prijave: 15.9.2014 Promet Jurić usluge u šumarstvu i trgovina vl. Dario Jurić, Đurmanec, Donji Macelj 74 1 VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG VOZILA S DIZALICOM Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, C, E, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na mobitel: 098 415680. Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju iskustva kao vozači teretnog vozila s dizalicom, a spremni su naučiti. NAJAVE FILMOVA Rok prijave: 15.9.2014 Ustanova Dom Sveti Nikola Dom za starije i nemoćne osobe, Krapina, Magistratska 10 1 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: osobni dolazak: Gajeva 10, rok prijave: 27.8.2014 Ustanova Dom Sveti Nikola Dom za starije i nemoćne osobe, Krapina, Magistratska 10 1 MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: osobni dolazak: Gajeva 10, rok prijave: 27.8.2014 Ispostava Pregrada Caffe-bar "Monaco" vl. Vesna Kramarić, Pregrada, Grofova Ratkaja 1 1 KONOBAR/KONBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: kandidati doći isključivo osobno na adresu Grofova Ratkaja ujutro od 8-10 sati. Rok prijave: 2.9.2014 KONI građevinarstvo, ugostiteljstvo, zabavne igre, trgovina i vučna služba vl. Slavko Kunštek, Hum na Sutli, Klenovec Humski 45/1 1 KONOBAR/KONOBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 347177, mobitel: 098 466642, rok prijave: 30.8.2014 MANPOWER d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Preradovićeva 22 40 RADNIKA/RADNICA U PROIZVODNJI Uvjeti: mjesto rada: Pregrada, razina obrazovanja: osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 01 5565711, mobitel: 091 4303963, pismena zamolba: Manpower d.o.o, Iblerov trg 9, Zagreb, e-mailom: marko. rados@manpower.hr. Organiziran je besplatni autobusni prijevoz koji vozi na liniji Petrova GoraLobor-Zlatar-Bedekovčina-Zabok-Krapinske Toplice-Pregrada. Rok prijave: 31.8.2014 KOSTEL PROMET d.o.o., Pregrada, Janka Leskovara 36/3 39 ŠIVAČA/ŠIVAČICA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 301779, e-mailom: ida.vukmanic@kostelpromet. hr. Rok prijave: 15.9.2014

ŠPOLJAR-TRANSPORT d.o.o. za prijevoz, trgovinu, otpremništvo i usluge, Pregrada, Ljudevita Gaja 13 3 VOZAČA/VOZAČICE MOTRNOG VOZILA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 01 5005328, mobitel: 099 6588208, e-mailom: kadrovska@spoljartransport.hr. Potrebna znanja i vještine: KV vozač, C+ E kategorija. Rok prijave: 31.8.2014 BOJAN-TRANS d.o.o. za uvoz i izvoz, trgovinu i usluge, Hum na Sutli, Mali Tabor 18 1 VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG VOZILA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 340407, mobitel: 098 1885669. Rok prijave: 31.8.2014 A.M.E. ZAGORJE d.o.o. za trgovinu i usluge, Pregrada, Stipernica 12 1 PLINOINSTALATER/PLINOINSTALATERKA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: d.stiplosek@ howi-int.eu. Rok prijave: 1.9.2014 Ispostava Zabok "POSTOLAR DARIO" obrt za postolarske usluge vl. Dario Sovec, Zabok, M. Gupca 63 1 BLAGAJNIK/ICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 120 mj., vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: pismena zamolba: Matije Gupca 63, 49210 Zabok, zapošljavanje po mjerama NPPZ. Rok prijave: 26.8.2014 ZMIJA MAMBA j.d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Krapinske Toplice, Klokovec 123 1 KONOBAR/KONOBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno poznavanje osnova informatike, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na mobitel: 099 4565721. Mogućnost stanovanja. Rok prijave: 31.8.2014 CIGLENICA d.o.o. za graditeljstvo, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zaprešić, Kupljenska 81 2 KV VOZAČA/ICE Uvjeti: mjesto rada: Bedekovčina, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, C, D, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Bedekovčina, Gajeva 25 b. Rukovatelj motornih teretnih vozila sa prikolicom, mikser za beton, priključna vozila kamiona; labudica, poluprikolica. Rok prijave: 31.8.2014 "DOMINO" komunikacijska oprema, ugostiteljstvo i posredovanje vl. Darko Dominko, Zabok, Dubrava Zabočka 81c 1 MONTER/ MONTERKA TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno povećani opseg posla, način javljanja: e-mailom: domino.dubrava@gmail.com. Rad na terenu. Potrebno poznavanje telekomunikacija, modema, telefonije. Korištenje vlastitog vozila. Rok prijave: 31.8.2014 Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, Prilaz Janka Tomića 2 1 NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, strani jezici: engleski jezik, potrebno poznavanje osnova informatike, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: pismena zamolba: Prilaz J. Tomića 2, Zabok, e-mailom: gimagm-zabok@ gimagm.hr. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Rok prijave: 27.8.2014 Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, Prilaz Janka Tomića 2 1 NASTAVNIK/ICA FIZIKE Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, potrebno poznavanje osnova informatike, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: pismena zamolba: Prilaz J. Tomića 2, Zabok, e-mailom: gimagm-zabok@gimagm.hr. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci). Rok prijave: 27.8.2014 Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, Prilaz Janka Tomića 2 1 NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, radno vrijeme 8 sati tjedno, potrebno poznavanje osnova informatike, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: pismena zamolba: Prilaz J. Tomića 2, Zabok, e-mailom: gimagmzabok@gimagm.hr. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci). Rok prijave: 27.8.2014 HELM D.o.o. za razvoj i proizvodnju, Zagreb, Božidarevićeva 7 5 OČITAVAČA/ICE BROJILA EL. ENERGIJE Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 01 2404104, mobitel: 091 5739750. Očitavanje brojila potrošnje el. energije na području Zaboka i okolice (Bedekovčina, Orehovica, Veliki Bukovec, Pavlovec, Jakuševec, Jurjevec, Prosenik, Selno, Mala Erpenja, V.Trgovišće, Strmec, Domahovo, Štrucljevo, Temovec, Sv.K.Začretje, Ciglenica Zagorska) u razdoblju od 22.8. do 2.9., plaćanje prema broju očitanih brojila. Rok prijave: 28.8.2014 Optika Ana, Zabok, K. Š. Đalskog 4 1 OPTOMETRIST/ICA - OPTIČAR/KA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: e-mailom: saronja.ana.optika.ana@kr.t-com.hr. SSS, VSS - tehničar za očnu optiku, optometrist. Kontrola vida, svakodnevni rad s klijentima, izrada i prodaja naočala, savjetovanje i stručna pomoć vezano za proizvodni program, popravci

i servis naočala. Prednost radno iskustvo. Rok prijave: 31.8.2014 A.P.V. d.o.o. za proizvodnju kruha i peciva, Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 31 1 POMOĆNI/A RADNIK/CA U PEKARI Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: najava na mobitel: 098 9262758, kandidati sa područja Bedekovčine i Brestovca Orehovičkog. Rok prijave: 26.8.2014 TECNIPLAST INST d.o.o. za usluge, Zagreb, Marijane Radev 8 2 VARIOCA CO2 M/Ž Uvjeti: mjesto rada: Sveti Križ Začretje, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 36 mj., vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: dcvrtila@tecniplastinst.hr. Rok prijave: 31.8.2014 FERROSTIL MONT d.o.o. za usluge, Zagreb, Zadarska 77 9 ZAVARIVAČA/ZAVARIVAČICE CO2 Uvjeti: mjesto rada: Zabok, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 36 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 099 7334769, e-mailom: stjepan.kukolja@ferrostilmont.hr. KV obrazovanje. Rok prijave: 31.8.2014 Ugostiteljski obrt "Sermage" vl. Ivan ĐurkinBenkotić, Sveti Križ Začretje, I. Krizmanića 15 1 KUHAR/KUHARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: osobni dolazak: I. Krizmanića 15, Sv.K.Začretje, najava na mobitel: 098 657557. Traži se osoba bez iskustva. Mogućnost stalnog zaposlenja. Rok prijave: 31.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 2 PROFESORA/PROFESORICE EKONOMSKE GRUPE PREDMETA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA ENGLESKOG JEZIKA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA GEOGRAFIJE Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA INFORMATIKE Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA MATEMATIKE Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA NJEMAČKOG JEZIKA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Pučko otvoreno učilište Zabok, Zabok, Kumrovečka 8 1 PROFESOR/PROFESORICA POVIJESTI Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: e-mailom: tvrancic@inet.hr. Opis poslova: realizacija i izvođenje nastave. Rok prijave: 30.8.2014 Ispostava Zlatar NANOTEC d.o.o. za proizvodnju i razvoj u tehnologiji obrade metala, Zlatar-Bistrica, S. Radića 5 2 KONTROLORA/KONTROLORKE STROJNE OBRADE Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: e-mailom: nanotec@nanotec.hr. Poslovi međufazne i završne kontrole strojne obrade, umjeravanje i izdavanje mjernih instrumenata. Zvanje: dipl ing. Ili ing. strojarstva sa ili bez radnog iskustva ili SSS s radnim iskustvom. Znanje programiranja u CNC strojnoj obradi. Rok prijave: 12.9.2014 NANOTEC d.o.o. za proizvodnju i razvoj u tehnologiji obrade metala, Zlatar-Bistrica, S. Radića 5 2 OPERATERA NA CNC STROJU M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: e-mailom: nanotec@nanotec.hr. Samostalan rad na CNC stroju (priprema, podešavanje i upravljanje strojevima u traženoj točnosti i kvaliteti obrade-tokarenje/glodanje). Rok prijave: 12.9.2014 NANOTEC d.o.o. za proizvodnju i razvoj u tehnologiji obrade metala, Zlatar-Bistrica, S. Radića 5 1 TEHNOLOG CNC STROJNE OBRADE M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, strani jezici: engleski jezik, njemački jezik, vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: e-mailom: nanotec@nanotec.hr. Izrada tehnološke dokumentacije (tokarenje-glodanje). Znanje programiranja u CNC strojnoj obradi. Rok prijave: 12.9.2014


špajza

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

43

Mali Zagorci rođeni u ob Zabok Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna utjedna ob Zabok Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u ob proteklog Zabok k. š. gjalskog 4 49210 zabok

izdavač Zagorski list d.o.o. za nakladničku djelatnost tel: 049 50 34 44 fax:049 50 34 45 žiro računi: pbz: 2340009-1110257486 zaba: 23600001101708119 oib: 99964711951

Biljana Žugec i sin Danijel

Gordana Lepčević i kći Magdalena

Martina Turčin i sin Roko

Martina Vorih i kći Laura

Mihaela Deak i sin Mihael

Mirjana Mladić i kćer Ida

Silvija Černelić Jakopčević i sin Patrik

Željka Košutić i sin Jakov

redakcija tel: 049 50 34 44 fax: 049 50 34 45 gsm: 098 982 88 62 redakcija@zagorski-list.net

glavni urednik Tihomir Borovčak izvršna urednica Mirjana Bašak grafički urednik Nenad Habazin fotoreporteri Krunoslav Pavlina Božidar Horvat direktor marketinga Goran Vrgoč novinari SabinaPušec Nikola Capar Maja Poljak Ivo Šućur Tomislav Zrinšćak Tomislav Benčić Jelena Sačer Zoran Gregurek Željko Slunjski Elvis Lacković Denis Vincek prodaja oglasnog prostora Ana-Marija Očko Kralj tel: 049 22 20 35 049 22 20 95 049 22 22 35 fax: 049 50 00 03 marketing@zagorskilist.net besplatni mali oglasi oglasi@zagorski-list.net tisak

Tiskara Zagreb Radnička cesta 210 10000 zagreb

utorkom!

Dječake su rodile:

Djevojčice su rodile:

Romana Oršuš Zlatar Martina Turčin Mače Mihaela Deak Zabok Silvija Lacković Marija Bistrica Željka Košutić Konjščina Marija Krok Bedekovčina Silvija Černelić Jakopčević Veliko Trgovišće Kristina Cerovečki Krapina Martina Grden Donja Stubica Mirjana Hrestak Pregrada

Nataša Herceg, Zabok Sanja Gorički, Krapina Gordana Lepčević, Sveti Križ Začretje Martina Vidiček, Konjščina Martina Vorih, Sveti Križ Začretje

Željka Somek i sin Gabrijel

Zagorski list Zagorskim bebama Drage mame, ne zaboravite izrezati ovaj kupon Zagorskog lista i preuzeti svoju poklon vrećicu s vrijednim i korisnim proizvodima za Vas i Vašu bebu. Poklon vrećica preuzima se u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije u Ulici Matije Gupca 63 u Zaboku uz predočenje potvrde o rođenju djeteta i ispunjenog kupona iz Zagorskog lista. Poklon je namijenjen isključivo bebama rođenim u ob Zabok, a može se podići u roku od 30 dana od rođenja djeteta. Ime i prezime

Adresa

Telefon

e-mail


44 špajza KNJIGA

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

SebastianWroth prije mnogo stoljeća pretvoren je u vampira protiv svoje volje. Dugoopterećen mržnjom i samoćom, pronalazi malo razloga za život. A kad valkirskaubojica Kaderin Hladnog Srca izgubi dvije voljene sestre dobrohotna sila joj umrtvi tugu. No osim toga poništi joj i sve ostale osjećaje. Pa ipak, svi će joj se osjećaji vratiti kad susretne Sebastiana. Kad se nađu na suprotnim stranama u legendarnom natjecanju, u kojem je konačna nagrada toliko velika da može izmijeniti prošlost, Kaderin će učiniti sve da pobijedi, a Sebastian, koji želi osvojiti samo nju, iskoristit će njene probuđene osjećaje kako bi ju zaveo. Kaderin čeka teška odluka: morat će birati između strasti prema Sebastianu i života njenih sestara… Kako će joj to uspjeti? Dobitnik/ica knjige predstavljene u prošlom broju je LUCIJA PRIBOLŠAN, MARKUŠ BRIJEG 129D, 49253 LOBOR Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

559

Mozaik poklanja knjigu: KRESLEY COLE: NEZAUSTAVLJIVO ZLO

Ime i prezime: Adresa: Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 29. kolovoza 2014.

KNJIGA

DAN BROWN: IZGUBLJENI SIMBOL (tvrdi uvez)

Sve poklonike napetih romana Dana Browna obradovat će vijest da ovog ljeta na plažu mogu ponijeti romane „Izgubljeni simbol“( i „Inferno“), nevjerojatne nastavke „Da Vincijeva koda“! Ova dva romana prate profesora simbologije Roberta Langdona na njegovim uzbudljivim putovanjima na kojima otkriva drevne misterije. Od Washingtona do Firenze, Istambula i Venecije, od američkih tajnih društava do kodova skrivenih u djelima najpoznatijih renesansnih majstora, Robert Langdon otkriva skrivene urote i drevne simbole. Njegove vratolomne pustolovine zasigurno će vas ostavit bez daha.

JI 26

c

11

0

četvrtak

srijeda

utorak

KRESLEY COLE: NEZAUSTAVLJIVO ZLO

14

SZ 21

c

0

13

SZ 22

c

0

10

VREMENSKA SLIKA: Čini se da ovog ljeta stvarno nema trajne stabilizacije vremena. Taman kad se na meteorološkim kartama pojavi nada da ćemo imati nekoliko lijepih sunčanih i toplih dana dojuri nova atmosferska fronta s kojom se vrijeme opet pokvari. Tako će biti i u sljedećih sedam dana. Dandva dobro pa dan-dva promjenjivo. Cijelo razdoblje je relativno svježe uz temperaturu nižu od normale za kolovoz. Opširnije u nastavku… VREMENSKA PROGNOZA: U utorak djelomično sunčano i toplije uz južinu. Tijekom dana naoblačenje u Gorskom kotaru uz ponegdje malo kiše, a krajem dana naoblaka će se širiti i na Liku i sjeverozapadne krajeve. Zapuhat će povremeno umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutro prohladno uz moguću maglu, a popodnevna temperatura između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Srijeda će ponovno biti lošija. Dosta oblaka, a mjestimice može biti kiše ili pljuskova praćenih grmljavinom. Moguća su i kraća sunčana razdoblja. U početku toplo i pomalo sparno, ali bi prema tijekom dana opet bilo sve hladnije… Dakle, čini se da sredina tjedna baš i neće biti kao stvorena za boravak na otvorenom. Imajte na umu da je velika šansa za kišu ili pljusak. Tempera-

tura zraka tijekom dana između 18 i 22 Celzijeva stupnja, prema večeri posvuda hladnije. Slično vrijeme će se nastaviti i u četvrtak. Nestabilno i svježe. Možda bude malo kiše, ali će općenito biti i lijepog vremena sa sunčanim razdobljima povoljnog za šetnju i slično. Četvrtak će ujutro biti malo hladniji, a najviša dnevna temperatura u mnogim krajevima biti oko 20 Celzijevih stupnjeva. Malo bolja situacija nam se smiješi za petak. Trebalo bi biti više sunca

4

2 3 4 5 6 7 8 9

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 29. kolovoza 2014.

Ime i prezime: Adresa: Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 29. kolovoza 2014.

ji

15

0

c

5

10 11

1

12 13

1 2

c

SZ 21

01 09. 2014. ↑ izlazak 06:16 sati ↓ zalazak 19:35 sati 05. 09. 2014. ↑ izlazak 06:21 sati ↓ zalazak 19:27 sati

pučka izreka tjedna Kakvo se vrijeme zadnjeg dana kolovoza pruži, tako se i jesen drži

meteorološki kalendar

28. kolovoza 1896. nevrijeme i povodanj na Braču 1. i 2. rujna 1996. zbog obilnih kiša velike poplave u Slavoniji

MAGIČNI KVADRAT

Vodoravna rješenja daju i okomita

3

4

4

7

5

5

6 1. nije tvrd 2. str. žensko ime 3. pjevač Monteno 4. godišnje priredbe 5. sličan, prema liku

2

8 4

1

2

6

11

3

1 4

13

5

PIRAMIDA 1. vrsta bolesti(područje) 2. med. disciplina(psiha) 3. liječnici zubari 4. stručnjaci za srce 5. upalna bolest kože 6. djelatnik bolnice 7. ljekarna 8. vidljivi ostatak ozljede 9. žiće, suprotnost smrti 10. ozljeda 11. dio prob.sustava(vrećica) 12. prijedlog, s 13. tona

Ključna riječ: avitaminoza

Ključna riječ: trovanje krvi

1. međunarodni skup 2. že. ime („…u zemlji čudesa“) 3. mjesto(dalm.) 4. staro ime juž.Dunava 5. indijski pjesnik(bez G)

Dobitnik/ica CD-a predstavljenog u prošlom broju je ZLATKO PETRINIĆ, BUDINŠČINA 70, 49284 BUDINŠČINA CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

Dream Project: "Koža"

Dream project svoje glazbeno stvaralaštvo temelje na prepoznatljivosti glazbenih tema i pijevnim melodijama uz bogate aranžmane u kojima dominiraju solističke dionice koje osim redovitih članova grupe podupiru i poznati glazbenici, koji su u stvaranju albuma "koža" dali svoj značajan doprinos. Dp-ov energičan pristup, odlična vokalna kombinacija baršunastog muškog i kristalnog ženskog vokala, precizni prateći vokali, čvrsta ritam sekcija obojena kombinacijom gitara i klavijatura, sadržane u glazbenim temama fokusiranima na tematiku stihova, tvore specifičan stilsko izražajni pristup u svih 11 pjesama.

0

3

3

KLIN 1. metar 2. bez osobitosti(na nalazu) 3. neugodan osjećaj 4. neki manjak, bolest 5. psihička bolest 6. fizička ozljeda 7. ustanova za liječenje 8. med.šprica 9. zdravstveni sustav 10. onaj koji oživljava 11. važna služba u med. 12. djelatnik pri operacijama 13. endoskop.pretraga

CD

14

2

10

12

SZ 25

1

7

9

ponedjeljak

izlasci i zalasci sunca

medicina ...... 1

Tel. broj:

559

27

Preporučamo da pratite i našu Facebook stranicu „Kad će Kiša“. (Za detaljniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/min. iz fiksnih te 4,78 KN/ min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognoza izrađena 25.8.)

2

Adresa:

VBZ poklanja knjigu: DAN BROWN: INFERNO (meki uvez)

c

No, već u nedjelju moguća je nova fronta. To još nije sigurno, ali zasad prognostički materijali upućuju na novu promjenu vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Naravno, stigao bi i novi pad temperature zraka. Moguće je da ta promjena vremena malo i zakasni pa da glavninom dođe u ponedjeljak kad bi vrijeme bilo hladnije i kišnije.

KLIN I PIRAMIDA 

Ime i prezime:

Romani Dana Browna „Izgubljeni simbol“ i „Inferno“, trenutno su u prodaji po neponovljivim akcijskim cijenama!

0

Ugodno vrijeme trebalo bi se nastaviti i tijekom subote. Nakon svježeg jutra očekujemo dosta sunca i ugodno toplo vrijeme. Više oblaka u drugom dijelu dana u Gorskom kotaru i zapadnim krajevima. Zajužit će pa bi dnevna temperatura zraka mogla biti između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.

3

Sve poklonike napetih romana Dana Browna obradovat će vijest da ovog ljeta na plažu mogu ponijeti romane „Izgubljeni simbol“( i „Inferno“), nevjerojatne nastavke „Da Vincijeva koda“! Ova dva romana prate profesora simbologije Roberta Langdona na njegovim uzbudljivim putovanjima na kojima otkriva drevne misterije. Od Washingtona do Firenze, Istambula i Venecije, od američkih tajnih društava do kodova skrivenih u djelima najpoznatijih renesansnih majstora, Robert Langdon otkriva skrivene urote i drevne simbole. Njegove vratolomne pustolovine zasigurno će vas ostavit bez daha.

12

i topline, ali će jutro biti prohladno, mjestimice i maglovito. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna ipak ide polako prema višim vrijednostima, možda dogura do 23 ili 24 Celzijeva stupnja.

VBZ poklanja knjigu: DAN BROWN: IZGUBLJENI SIMBOL (tvrdi uvez)

DAN BROWN: INFERNO (meki uvez)

ji 24

MALO BOLJE, ALI SRIJEDA KIŠNA

Dobitnik/ica knjige predstavljene u prošlom broju je MIRKO KOVAČIĆ, DUBRAVA ZABOČKA 91, 49210 ZABOK Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

KNJIGA

c

0

nedjelja

prognoza vremena za sljedećih 7 dana

Romani Dana Browna „Izgubljeni simbol“ i „Inferno“, trenutno su u prodaji po neponovljivim akcijskim cijenama!

559

subota

petak

559

Dream Project: "Koža"

Ime i prezime: Adresa: Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 29. kolovoza 2014.


špajza

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

NAGRADNA KRIŽALJKA

559

kupon nagradne križaljke

Dobitnik/ica nagradne križaljke ELVIRA KOVAČIĆ, PARK M. VRHOVCA 2, 49240 DONJA STUBICA Nagradni pojam iz prošlog broja DOBITNA KOMBINACIJA

Nagradni pojam Ime i prezime

Nagradu za križaljku osigurao je Zagorski list, a sretni dobitik neka se javi u Zagorski list

Adresa

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka, 29. kolovoza 2014. Sretnog dobitnika/icu očekuje tromjesečna pretplata na Zagorski list.

HOROSKOP OVAN

(21.ožujak -20. travnja)

Na poslu će vladati poprilična gužva. Više razumijevanja trebali biste pokazati prema svojim kolegama. Uživat ćete u lijepom ljubavnom tjednu. Bit će vam potreban povremeni predah. SAVJET TJEDNA: Nemojte biti nervozni!

BIK

(21.travnja-21. svibnja)

BLIZANCI

(22. svibnja-21. lipnja)

RAK

(22. lipnja-22. srpnja)

LAV

(23. srpnja-22. kolovoza)

DJEVICA

(23 kolovoza-22. rujna)

VAGA

(23. rujna-22. listopada)

ŠKORPION

(23. listopada-21. studenoga)

STRIJELAC

(22. studenoga-21. prosinca)

JARAC

(22. prosinca – 20. siječnja)

VODENJAK

(21. siječnja-18.veljače)

RIBE

(19.veljače - 20.ožujka)

Bit ćete u središtu pozornosti. I na poslu i u privatnom životu. Morat ćete brzo reagirati na određene situacije. S partnerom su mogući manji nesporazumi. Glavobolja će biti prolazna. SAVJET TJEDNA: Ispunite si želju!

Trudit ćete se pokazati u što boljem svjetlu. Nekome bi se na taj način mogli i zamjeriti. U društvu ćete voditi glavnu riječ. Prema partneru budite iskreni. Pazite što jedete. SAVJET TJEDNA: Budite vjerni partneru!

Isplanirajte si radni tjedan, da se ne bi previše iscrpili. Na kraju ćete postignutim rezultatima- biti zadovoljni. S partnerom biste trebali provodite više vremena. Bit ćete dobro. SAVJET TJEDNA: Oprezno u prometu! Ovaj će tjedan obilježiti povećani opseg posla i odgovornosti. Pristajanje na kompromise bit će nužno. U glavi će vam se vrludati bezbroj ljubavnih ideja, neke od njih ćete predložiti i svom partneru. Osjećat ćete sve više energije u sebi. SAVJET TJEDNA: Pružite šansu i drugima!

Da svoje ideje provedete u djelo, bit će potrebno puno borbe i pameti. No, vi ćete se znati snaći. Prepreke koje se nađu na vašem ljubavnom putu, lako ćete svladati. Bit će vam osjetljiv želudac. SAVJET TJEDNA: Isplanirajte izlazak! Na poslu će vam biti uobičajeno- dinamično i zabavno. Naučili ste pravila igre. S partnerom se i dalje odlično slažete. Zajedno ćete izlaziti i putovati. Bit ćete jako dobro. SAVJET TJEDNA: Samo polako naprijed!

Žestok radni tempo osjetit ćete na svojoj koži. Bit će puno dogovora i pregovora, većinom uspješnih. Partner će vas uvažavati. Izađite zajedno van, dobro ćete se provesti. Imunitet podignite vitaminima. SAVJET TJEDNA: Ne stvarajte bespotrebne troškove!

Cijeli tjedan bavit ćete se s više poslova odjednom, zbog čega bi mogli napraviti pravu zbrku. Nešto ćete morati mijenjati. Bit ćete otvoreni kada je ljubav u pitanju. Zdravlje je napokon u redu. SAVJET TJEDNA: Vježbajte!

Na poslu vam se otvaraju nove poslovne mogućnosti. Mogli biste dobiti veću funkciju ili odgovornost- prihvatite je. Poznanstvo koje sada sklopite, moglo bi se s vremenom razviti u nešto više. SAVJET TJEDNA: Ne nasjedajte na laži!

z animljivosti a) U istraživanju nastanka života, tj.oplodnje jajne stanice pomoću spermija, osnovno je pitanje kako se to dvoje pronalazi.Izgleda da je već 2005 pronađen odgovor na to pitanje: spermij ima na svojoj površini „izumo 1“ molekulu bez koje ne bi mogao prodrijeti u jajnu stanicu. Ona pak ima protein „juno“koji ga privlači. Sve je tio dobro znati u svezi planiranja potomaka i zaštite.

b) Paradoksalno je pokušavati zabraniti cigarete kada se pušenje obilno reklamira u različitim TVserijama ili filmovima. Ljudi naprosto imitiraju osobe ili junake u njihovom ponašanju na filmu i privatno.Zato su u Kanadi zaključili da je glupo investirati u reklamne svrhe za cigarete ili whiskey kada o potrošnji odlučuju drugi elementi.

c) Usprkos velikom bogatstvu te ekspandirajućoj privredi i trgovini, Kina je u nekim segmentima zapravo zemlja u razvoju: tamo se mnogo investira i modele i razne projekte, kineski se studenti uškolavaju u Europi, a posebno je npr. područje ekologija i zaštita prirode, gdje su Kinezi početnici.

Kretat ćete se, putovati, voditi uzbudljiv život. Posao će vam oduzimati puno vremena. S partnerom ćete se premalo viđati i tu bi mogao nastati problem. Dobro se naspavajte. SAVJET TJEDNA: Dvaput razmislite!

Stalno ćete razmišljati kako što više zaraditi. Trebate napraviti jasniji plan, a onda će stići i rezultati. Popravit će se komunikacija između vas i partnera. Zdravlje je solidno. SAVJET TJEDNA: Posjetite zubara!

45


46 špajza

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

vodič Krapina muzej krapinskih neandertalaca Šetalište Vilibalda Sluge bb 49000 krapina Tel. (rezervacije) (0)49 371 491 e-mail: rezervacije-mkn@mhz.hr www.mkn.mhz.hr radno vrijeme: travanj, svibanj, lipanj i rujan : 9 – 19 sati, zadnji ulaz u 18 sati i srpanj, kolovoz : vikendom 9 – 19 sati, zadnji ulaz u 18 sati kroz tjedan/utorak – petak: 9 – 18, zadnji ulaz u 17 sati Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Pregrada muzej grada pregrade dr. zlatko dragutin tuđina 049 376 122 radno vrijeme: Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

Gornja Stubice muzej seljačkih buna Samci 64 49245 gornja stubica Tel.: 049 587 880 Najave grupa i informacije: 049 587 889 www.mdc.hr/msb Izložba 13.trijenale zagorskog suvenira

Veliko Trgovišće SPOMEN KUĆA dr. FRANJE TUĐMANA stalni postav Otvorena za posjete utorak – nedjelja 12– 15 sati SPOMEN ŠKOLA dr. FRANJE TUĐMANA GALERIJA, KNJIŽNICA I ČITAONICA Otvorena za posjete utorak – nedjelja 16 – 19 sati Za grupne posjete javiti se Antunu Prekratu 098 794 707

Klanjec galerija antuna augustinčića Trg Antuna Mihanovića 10 49290 klanjec Tel. 049 550 343 e-mail: gaa@mhz.hr www.mdc.hr/augustincic Galerija Antuna Augustinčića je zbog radova na obnovi krova ZATVORENA ZA POSJETITELJE od 16. lipnja do 7. rujna 2014.

radno vrijeme:

Od 1. travnja do 30. rujna svaki dan od 9 - 17 sati Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Sv. Križ Začretje dvorac začretje

Posjet uz prethodnu najavu

Zabok etno zbirka zagorska hiža

Posjet uz prethodnu najavu

Desinić dvor veliki tabor

Kumrovec muzej Staro selo 49295 kumrovec Tel. 049 225 830 Fax: 049 225 833 e-mail: mss@mhz.hr www.mdc.hr/kumrovec Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec posjetitelji mogu vikendima doživjeti prikaze tradicijskih obrta koji se organiziraju uz stalne muzejske postave

Košnički Hum 1 49216 desinić Tel. 049 374 970 e-mail: rezervacije-dvt@mhz.hr www.velikitabor.com SREDNJOVJEKOVNE SVEČANOSTI U VELIKOM TABORU 06.rujan, 13. rujan, 20. rujan 2014. 13,00 – 18,00 sati radno vrijeme: Od 1. travnja do 30. rujna Radnim danom, osim ponedjeljka: 9 - 17 sati (zadnji ulaz u muzej - 16 sati) Subotom, nedjeljom i praznikom: 9 - 19 sati (zadnji ulaz u muzej - 18 sati) Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac I z nimno muzej je o t v o r e n ponedjeljkom kada je ponedjeljak blagdan (Uskrsni ponedjeljak ) ili državni praznik

Zabok VELIKA GALERIJA GRADA

radno vrijeme Od 1. travnja do 30. rujna svaki dan od 9 – 19 sati Zatvoreno: 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog (Svi sveti), 25. i 26. prosinca

SUBOTA Izbor Naj ekipe na Vodenom planetu Noćno kupanje od 20:00 h uz posebnu ponudu 1 + 1 gratis cocktaila Živa glazba u Dvorcu Mihanović od 20:00 h NEDJELJA Izbor Naj obitelji na Vodenom planetu

098 171 11 18 mfloegel@pharma.hr

049 221 308 099 693 87 18

radno vrijeme: Od 1. travnja do 30. rujna svaki dan od 9 - 17 sati. Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Ljeto se bliži kraju, al' ludi provodi u Ilir baru tek se zahuktavaju! Bliži se početak ispitnih rokova, nove akademske godine, jesenskih obaveza.... Iskorisitite još ovo lijepo vrijeme i priuštite si nezaboravni provod u Krapini u Ilir baru! PETAK Zatvaranje treće sezone Zrće party-a! SUBOTA Red Bull party Vaš jedini i najbolji odabir: Ilir bar!

49210 ZABOK Zivtov trg 10 (1. kat) radno vrijeme ponedjeljak,srijeda i petak od 16 do 19 sati i uz najavu na tel. 099 707 19 49 ulaz slobodan

PONEDJELJAK OLD HAVANA CLASSIC COCKTAILS Cuba Libre, Mojito i Daiquiri u svim izvedenicama po super cijeni UTORAK IRISH DAY sva irska cuga po promo cijeni SRIJEDA COCKTAIL DAY svi kokteli - popust cca 30% ČETVRTAK DRAFT PREMIUM BEER DISCOUNT Staropramen 0,30l 10 kn Staropramen 0,50l 13 kn Heineken 0,25l 10 kn Heineken 0,50l 16 kn PETAK SUMMERtime @ Temple Bar, najbolje od klubske muzike Temple Bar cocktails - cocktails with signature Specijalna ponuda: Margarita, Sex on the beach, Rum punch SUBOTA TS Savski Valovi Temple Bar cocktails - cocktails with signature Specijalna ponuda: Diskrecija zajamčena, White russian, Caipirinha party, vino bijelo 1l 39 kn, vino crno 1l 39 kn NEDJELJA

NEDJELJNA SHPITZA provjerite zašto smo uvjerljivo najbolji u regiji, Butelje na čaše: Sauvignon Zdolc 0,10 l 12 kn, Šiler Baranjski 0,10 l 12 kn, NonAlcoholic cocktail 50% off : Strawberry banana soda 15 kn, Juicy punch 15 kn, Simply red 15 kn, Virgin Colada 15 kn, Sumertime barberian 15 kn, Pink Manuela 15 kn NAPOMENA: Detaljno na www.templebar.hr i facebook-u

PONEDJELJAK Beck's 0,50l 11 kn, Cuba Libre UTORAK Staropramen 0,50l 11 kn Nescaffe shake/frappe 9 kn Tequilla sunrise SRIJEDA Nikšičko 0,50l 12 kn Sex on the beach ČETVRTAK Cedevita/Juicyvita 7 kn Mojito PETAK COCKTAIL HAPPY hour Carling 0,50l 12 kn SUBOTA Pifkan happy hour Ožujsko 0,50L 11 kn Ožujsko okus 0,50L 11 kn Ožujsko dry 0,50L 11 kn Hawaiian NEDJELJA Tomislav 0,50l 11 kn Nescaffe shake/frappe 9 kn Pina Colada NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje*** detaljno na facebook-u

Svjetski poznati cocktaili po akcijskim cijenama! Ledena kava sa sladoledom i sladoled Novo u Javi: američka kava piće br. 1 – Mocha caffe po promo cijeni Amstel pivo i crno pivo Budweiser Gusti sa šlagom 10 kn Prirodni Gourmet čajevi Jedini u Zagorju nudimo original češki točeni Budwaisser po promo cijeni Jackie i Jackie Cola po promo cijenama Vikend mjesto za popiti Jack Daniel's. Dođite u Jack Daniel's friendly bar i popijte Jack Daniel's ili Jackie Colu po super cijeni. Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) FREE INTERNET Prvi i jedini urbani bar u Zagorju!

Petak, 29.08. STATUS BAND

Novo u ponudi: ŽERJAVIĆ VINA------- >Manzoni, Graševina, Cuvee´ Žerjavić, Cabernet souvignon četiri su vrste koje možete kušati kod nas po vrlo popularnoj cijeni, a ako Vam to nije dosta, u sklopu dvorišta Stare pošte posjetite vinski podrum obitelji Žerjavić, koji se nalazi u samom centru Zlatara. Osim izvrsnih vina ovdje možete kušati i tradicionalna domaća zagorska jela. Prostor kušaonice uređen u tradicionalnom zagorskom etno stilu. NOVO, NOVO, NOVO!!!! SRIJEDA CHOCOFREDDO ------- >Novo ledeno osvježenje od nescaffea! Provjerite zašto je hit ovog ljeta! Promo cijena sa 20 % off!! ČETVRTAK Okus zlatnog Praga@Stara pošta presenting Staro pramen točeni po cijeni od 20 % off.. dovoljni su motiv da navratite ovaj vreli četvrtak u naše opuštajuće odaje.. PETAK Žerjavić vina ovoga su petka u punom sastavu na akciji sa cijenom od 20% off. Manzoni, graševina, cuveé, cabernet souvignon paleta vina koja se ne propušta.. SUBOTA SEXY SUMMER VIBES@stara pošta... D.J. Benc, odlična mjuza, corona extra party.. Kod nas je zabava uvijek na prvom mjestu!! :) :) :) ljeto@stara pošta-----> got to be there!!! NEDJELJA Jedini originalni bar u Zagorju i najugodniji za popiti nedeljnu kavicu u društvu prijatelja

Provedite ugodnu večer u Caffe bar-u Queen.. Sve atraktivne sportske događaje pratite u Queenu u sportskom paketu Max TV-a

SVAKOG PETKA U STAROJ ŠKOLI OD 20h GRUPA KISS. NOĆNO KUPANJE I KOKTEL SAMO 30,00 KUNA. VIDIMO SE!!! SMIJEH NAM JE HRANA, A HRANA LIJEK!! Za više informacija kontaktirajte nas na: T: 049/228-091, E: info@staraskola.hr više na www.stara-skola.hr

ČETVRTAK Party time PETAK Party time SUBOTA Party time NEDJELJA Nedjeljna kavica i zabava uz razne zabavne igre, bilijar, CBC kladionicu, internet caffe... Pogledajte sve najvažnije utakmice liga petice, lige prvaka, teniske mečeve, hokeja, košarke i ostalih najvažnijih sportskih događaja LIVE

PETAK I SUBOTA Veliki bambus 9,00 kuna Mali bambus 7,00 kuna Gemišt 5,00 kuna BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

U novouređenom prostoru, jedinstvenom po svom vintage uređenju interijera, možete uživati u raznovrsnoj ponudi svijetlih, tamnih i točenih piva te live svirkama svakog petka. PETAK Od 21h LIVE unplugged svirke SUBOTA Jukebox Party

Cambio m a r t i n i š ć e


špajza

broj 559 / 26. kolovoza 2014.

47

ROCK FEST

Hoomstock privukao oko 1600 posjetitelja HUM NA SUTLI - Humska udruga mladih u petak je organizirala rock festival Hoomstock, koji se održao na igralištu OŠ Viktora Kovačića. Po prvi puta na rock festu bio je i Harley Davidson, koji je imao demo vožnju za sve sudionike koncerta nakon dolaska bajkera s defilea, a sakupilo ih se 70-ak. Uvodnih 30 minuta publiku je zagrijao slovenski stunt vozač Jure Križman. Odlični glazbeni gosti privukli su oko 1600 posjetitelja, a svirka je potrajala do 3 sata ujutro. Koncert je počeo svirkom benda The Guest, nakon kojih su slijedili Waterline (Dire Straits Tribute), te glavne atrakcije festivala, MI2 i Let3, a oba benda publici su pružila svirku u trajanju od sat i pol. Završni bend koji je publiku pridobio svojom energijom bio je Mašinko. Svake godine Hoomstock okuplja sve više posjetitelja, a organizatori se nadaju da će se tako i nastaviti i iduće godine, kada ovaj rock fest slavi deset rođendan. (zl)

Gastro patrolaGastro patrola turizam i ugostiteljstvo

zagorski + kava 10.00 kn

Zelenjak “Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747

NOVO

Uz vašu kavu čitajte svoj list Vaš omiljeni tjednik Zagorski list u suradnji s mnogobrojnim ugostiteljskim objektima diljem Zagorja, pokrenuo je zanimljivu inicijativu. Naime, sada za 10 kuna možete kupiti Zagorski list i popiti kavu. Evo u kojim kafićima i ugostiteljskim objektima možete popiti kavu i kupiti Zagorski za 'cenera': Krčma Polanović

Stara pošta

Caffe bar “ Fulir “

Pizzeria Kolovrat

Zabok Zabok

Bistro Kod golubeka

Zabok

Caffe bar Queen

Zabok

Caffe bar Roses

www.zelenjak.com

Majsecov mlin

Tradicijski turizam Majsecov mlin u Donjoj Stubici ambijentalna je vrijednost i ljepota osebujnog zagorskog prostora. Svakodnevno, od 9 do 23 sata, nudimo Vam domaće zagorske specijalitete, jela po narudžbi i jela s roštilja te domaću kapljicu. Tradicijski opg proizvodi, domaća jela, samo su neki od razloga zašto ovo vrijedi posjetiti. Vidimo se u Majsecovom mlinu! Obrtnička 47, 49240 Donja Stubica 049 288 092, 091 7666 234

Zlatar Bistrica

Stubičke Toplice

Donja Stubica

Temple bar

Tradicijski turizam Majsecov mlin

Krapinske Toplice

Ugostiteljstvo Čuček

Marija Bistrica

Gostionica Tratinčica

Marija Bistrica

Caffe Bar Livil

Donja Stubica

Caffe bar Downtown

Bistro - noćni bar “Mladost”

Sveti Križ Začretje

Caffe bar “Lac”

Caffe bar Sunset

Sv. Križ Začretje

Caffe bar ˝Tin˝

Stubičke Toplice

Oroslavje

Stara škola

tradicijski turizam

Vertigo

Zlatar

Bistro-pizzeria

Đurmanec

Poznanovec

Tuheljske Toplice

ZOVEM ZAGORSKI

Imate problem, priču ili zanimljivost?

Pratite nas na Facebooku i našoj web stranici

e-mail: majsecov.mlin@gmail.com

Mirkovec 16, Sv. Križ Začretje T (049) 228 091 F (049) 228 904

Provjerite zašto smo jedan od sto vodećih restorana u Hrvatskoj

Nazovite nas ili pošaljite e-mail. Javiti nam se možete i na naš Facebook page � 049 503 444 � redakcija@zagorski-list.net Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

www.zagorje.com E info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

Vikend ´van Zagreba

turističko informativni mjesečnik


srijeda

utorak

27. kolovoz

26. kolovoz

11 26

opširnije o vremenu potražite na stranici 44.

četvrtak

14 21

28. kolovoz

petak 29. kolovoz

13 22

subota 30. kolovoz

10 24

nedjelja 31. kolovoz

12 27

ponedjeljak 1. rujan

15 25

NEOBIČNA IMENA MJESTA Vinipotok je naselje u općini Lobor u kojem žive 403 stanovnika. Najviše ih je bilo 1948. godine kada je to mjesto brojalo 651 žitelja

Pukli su obruči lagva, vino se razlilo u potok i nastao je Vinipotok Mirjana Bašak

14 21 imendani kolovoz

utorak, 26. kolovoza Rufin, Zefirin srijeda, 27. kolovoza Monika, Časlav četvrtak, 28. kolovoza Augustin, Tin, Gustav petak, 29. kolovoza Glavosijek Ivana Krstitelja subota, 30. kolovoza Feliks, Gaudencija nedjelja, 31. kolovoza Rajmung, Rajko

rujan

VINIPOTOK

M

jestom je zaista teklo vino, ali zbog 'više sile', a seljani s Bezakovog brijega nisu ni znali da će njihovi prepuni lagvi odrediti ime mjesta koje se danas proteže sve do Ladislavca, odnosno granice s Gradom Zlatarom. Priča o tome kako je mjesto dobilo ime, dolazi iz zaseoka Bezaki, a ispričao nam ju je 85-godišnji Branko Šeremet iz Vinipotoka koji je tu priču baštinio od svojih roditelja. - Mještani zaseoka Bezaki pobrali su jedne jeseni grožđe, puno su brali, a lagvi su bili već slabi i stareši, a kak je mošt počeo vreti, obruči su preko noći popucali. A kak su trsje i klijeti imali nizbrdo vino-mošt se razlio u jarek pa u potok. I onda su ljudi zmislili da bude to sad Vinipotek – prisjetio se je Šeremet priče svojih oca i majke koju su oni čuli pak od svojih roditelja.

Nekad se ime mjesta pisalo razdvojeno - Vini Potok Dakle, priča je stara više od stoljeća. Gospodin Branko

ponedjeljak, 1. rujna Egidije, Konstancije

ime tjedna augustin

Augustin je muško ime latinskog porijekla, izvedeno od imena rimskog kralja Augusta, čije je značenje uzvišeni. Relativno je često, među prvih petsto muških imena u Hrvatskoj, a od poznatih koji su nosili to ime znamo književnike Augusta Cesarca, Augusta Šenou i Tina Ujevića te skladatelja Gustava Mahlera i mnoge druge. Sretan imendan želimo svim Augustinima, Gustavima i Tinima!

BRANKO: Mještani zaseoka Bezaki pobrali su jedne jeseni grožđe, puno su brali, a kak su lagvi bili već slabi i stareši, mošt je počeo vreti i obruči su preko noći popucali. A kak su trsje i klijeti imali nizbrdo vino-mošt se razlio u jarek pa u potok. I onda su ljudi zmislili da budu to sad Vinipotek jedini nam je ispričao ovu simpatičnu nezgodu seljana iz Bezakova sela koji nisu ni znali da će njihovi prepuni lagvi odrediti ime mjesta koje se danas proteže sve do Ladislavca, odnosno granice s Gradom Zlatarom. Tko zna kako su se osjećali ti ljudi kad su vidjeli da im vino teče po potoku! Prije nego smo sreli Šeremeta, nismo imali puno sreće u pronalasku ljudi koji bi znali otkud potječe to ime. Ljudi su slijegali ramenima, ime ih je asociralo na vino, ali rješenje nismo našli. Jedino

nam je baka Ana rekla kako se samo sjeća da se Vini Potok - pisao razdvojeno.

jeste li znali? • da u prosjeku na svakih 10 ljudi na svijetu jedan čovjek živi na otoku? • da u ljudskoj glavi ima 22 kosti? • da postoji oko 2000 vrsta komaraca?

Impresivan pogled na Lobor Bili smo i u selu Bezaki u kojem gotovo ni nema žive duše. Svega par stanovnika. Potok nismo našli, niti razgovorljive mještane, ali smo zato uživali u impresivnom pogledu na lijepo uređene vinograde i na loborski kraj kojeg je Matoš u svom putopisu Oko Lobora usporedio s ta-

lijanskom Toscanom. S obzirom da se Vinipotok kolokvijalno dijeli na Gornji i Donji, svaki ima svoj centar, a mjestom prolazi potok u kojem

kad je suša nedostaje vode, a kad su obilne kiše, onda se razlije. Ali vino, nažalost ne teče. Bilo je to samo jednom davno, davno…

Pogled unatrag

Novinarske kronike Tomislava Stunića

Mise

marija bistrica

od ponedjeljka do petka 10.30 i 18 sati subotom 11 i 18 sati nedjeljom i blagdanom 7,30, 9, 11 i 18 sati

Mopedi za školske inspektore

S

vakako da je u svibnju 1960. bila velika vijest da je Narodni odbor kotara Krapina kupio mopede za sve prosvjetne savjetnike kako bi oni lakše odlazili u inspekcije po školama, naročito onim udaljenijim. Tomislav Stunić je za ilustraciju vijesti snimio zgradu OŠ Zabok. Više od mopeda zanimljiva je daljnja sudbina školske zgrade, nakon što je 1977. sagrađena nova i to prema nekim nagrađenim francuskim projektima. Gradnja se odu-

vic tjedna žila, a mišljenja o dobrom izboru i projektanata i izvođača se razilaze. Ista sudbina sada prati staru zgradu. Godinama je služila Medicinskom centru Zabok, a ista joj je sudbina namijenjena i dalje. Tu se trebaju preseliti ambulante primarne zdravstvene zaštite, kako bi se oslobodio prostor za gradnju doma umirovljenika. Ali, zapelo je na izvođaču koji je započeo obnovu zgrade i već premašio dva roka dovršenja. Dotle sve drugo stoji, a strpljenja je sve manje. (nca)

Sretnu se Štef i Barica pa Barica pita Štefa: - Pa dobro, Štef, zakaj ne dojdeš? - Pa, počel sam ti delati. - A kaj delaš? - Postal sam glasnogovornik. - Kaj ti je pak to? - Znaš, Ivek vozi kamion, a ja kroz prozor vičem: "Krumpiiiraa, lukaa, zeeelja!!!"

Zagorski list 559  
Zagorski list 559