Page 1

NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

b r o j 5 1 3 / g o d i n a 1 0 / 1 7. 9 . 2 0 1 3 . / c i j e n a 9 k n

issn 1334-4668

Dosad najveći Zagorski gospodarski zbor u Krapini

Oko 150 izlagača predstavilo svoje adute na tržištu

8–9

Zagorski list u berbama na bregima diljem županije

Putarima dodatna oprema bile kopačke da ne bi grozdje išlo naglavačke

24 – 25

NOVCI IZ EUROPE I U ZAGORJU

Pripremamo projekte i europskim novcem gradimo ambulante, vrtiće, sportske dvorane...

2–3

Na burzi rada 8.271 osoba

TRAŽENI SU GIMNAZIJALCI I ŠIVAČICE 5

Ove godine zabilježen veći broj stršljena

Ubod je bolniji ali manje otrovan nego osin

7

Održano 48. izdanje Festivala kajkavskih popevki

Dalmatinci zapjevali na kaju i izazvali ovacije

24 – 25


2

aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

aktualno

Prema podacima koje smo dobili iz OK KZŽ poslodavci bi učenicima na praksi trebali isplaćivati u prvoj godini 3 kune i 16 lipa po satu odrađene prakse, u drugoj godini 6 kuna i 32, a u trećoj godini 7 kuna i 90 lipa po satu odrađene prakse

NOVCI IZ EUROPE I U ZAGORJU: S zamjenicom direktorice Zagorske razvojne agencije, Helenom Matušom razgovarali smo o tome k

Gradovi i općine 'zagri zagorskih gradova i općina za sredstva iz fondova EU te koji su projekti dosad ostvareni i realizirani zahvaljujući tom novcu.

U 2013. godini na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavljeno je ukupn 20.167.250,00 eura, a za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Evaluacija tih projek Maja Šimunić Mirjana Bašak H RVAT SKO Z AG OR J E

zl: Koliki je interes jedinica lokalne samouprave naše županije za 'povlačenje' sredstava i za koje vrste projekata se nastoje dobiti novci? matuša: Jedinice lokalne samouprave stvaraju preduvjete za realizaciju projekata iz strukturnih fondova, posebno one s niskim indeksom razvijenosti koristeći sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Potprograma II Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima. Na području naše županije to su Lobor, Budinščina, Jesenje, Petrovsko, Zagorska Sela i Desinić. U 2012. godini KZŽ je na raspolaganju imala 33.970,00 eura za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Odobreno je sufinanciranje za 3 projekta s područja županije u iznosu od 29.800,00 eura (87,72% realizacije) dok je ukupna vrijednost tih projekata 1.140.166,66 eura. Zagorska razvojna agencija je preuzela pripremu, prikupljanje projektnih prijedloga, administriranje procesa, ocjenjivanje projektnih prijedloga i pripremanje liste prvenstva. U 2013. godini za isti natječaj naša je županija imala na raspolaganju 66.115,00 eura, a na natječaj su prijavljena tri projek-

Željko Kodrnja, načelnik Zagorskih Sela

dom kulture u zagorskim selima obnovljen je sredstvima eu još prije četiri godine

Iz područja zdravstva detektirano je 9 projekata vrijednosti 8.508.872,83 eura koji su u visokom stupnju pripremljenosti za financiranje iz strukturnih fondova. ta za sufinanciranje projektne dokumentacije u iznosu od 262.063,00 eura, dok je ukupna vrijednost projekata 4.472.166,00 eura. Po predmetnom natječaju čekaju se odluke Ministarstva. Iz područja zdravstva detektirano je 9 projekata vrijednosti 8.508.872,83 eura koji su u visokom stupnju pripremljenosti za financiranje iz strukturnih fondova. U području školstva detektirani su potrebe za izgradnjama, dogradnjama, rekonstrukcijama odgojno obrazovnih ustanova, nabave opreme i odgojno obrazovnih pomagala, provedbe mjera ener-

ideja je da se hotel toplice u krapinskim toplicama preuredi prema načelima energetske učinkovitosti

getske učinkovitosti. Pa je tako u osnovnim školama detektirana potreba za provedbom projekata u vrijednosti od 15.507.249,69 eura, dok u srednjim školama postoji potreba za realizacijom projekata u vrijednosti od 5.239.793,32 eura. zl: Možete li navesti neke konkretne primjere projekata iz naše županije koji su dobili sredstva iz eu fondova? matuša: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2013. go-

željko kodrnja, načelnik zagorskih sela ozbiljno je shvatio sufinanciranje projekata iz eu fondova

dini, potiče jedinice lokalne i regionalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske na korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja. Poziv je objavljen 23. siječnja 2013. godine. Odredbama natječaja, od ukupno 42.000.000,00 kuna raspoloživih unutar natječaja, Krapinsko-zagorska županija mogla je prijaviti projekte do maksimalnih 2.000.000,00 kuna. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno indeksu razvijenosti. Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u pripremi 4 projekta, od kojih je odobren projekt Općine Đurmanec koji se odnosi na izgradnju dvodijelne sportske dvorane, a odobreni iznos sufinanciranja iznosi 720.000 kuna. Osim ovog, odobreni su projekti Općine Radoboj za obnovu i prenamjenu zgrade općine sa sufinanciranjem u iznosu 259.000 kuna, zatim projekt obnove objekta primarne zdravstvene zaštite u Zagorskim Selima sa sufinanciranjem u iznos 222.000 kuna te Općini Hum na Sutli 634.000 kuna za rekonstrukciju dječjeg vrtića „Balončica“. zl: Koliko je dosada projekata prijavljeno i u kojem iznosu? matuša: Agencija ni županija nemaju uvid u sve prijavljene projekte na području županije, jer mnoge insti-

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2013. godini, općina Zagorska Sela obnavlja ambulantu koja je u derutnom stanju, a nalazi se u staroj zgradi bivše zadruge koju je općina kupila. Naravno, da je ambulanta mještanima prijeko potrebna, a s obzirom da se obujam poslova liječnicima opće prakse povećao, moraju imati i adekvatan prostor. U prvoj fazi uredit će se krovište i stolarija, a u drugoj fazi fasada i postaviti centralno grijanje. Zagorska Sela dobila su prije četiri godine 250.000 eura za obnovu Doma kulture. Tim je novcem uređen je središnji trg i turistički centar, a 80.000 eura dobiveno je za projekt odvodnje i gradnju pročistača otpadnih voda. Ta sredstva puno su nam pomogla jer smo mi mala općina koja sama ne bi mogla pokrenuti te stvari.

helena matuša, zamjenica direktorice zara-e

tucije raspolažu osposobljenim kadrom za pripremu i provedbu projekata, no raspolažu ukupnim brojem realiziranih projekata na području Krapinsko zagorske županije. Od 2008. do 2012. godine provedeno je ukupno 8.479.683,94 eura vrijednih projekata iz različitih EU fondova i programa zajednice. Tom iznosu treba pribrojiti i projekte EIB-a u vrijednosti od 7.446.246,71 EUR, čiji su prijavitelji jedinice lokalne samouprave, a ti su projekti isključivo infrastrukturne prirode. Trenutno je u tijeku 4.277.349,27 eura vrijednih projekata iz različi-

tih sektora i financiranih iz različitih fondova EU i programa zajednice. Također je u provedbi 19.853.741,30 eura vrijednih projekata koje financira EIB. Program prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska Krapinsko zagorskoj županiji do sada je pružao mogućnost financiranja najvećeg broja projekata, uključujući i one infrastrukturne. Raspoloživa sredstva za sufinanciranje prijavljenih projekata unutar posljednjeg poziva za dostavu projektnih prijedloga u 2012. godini iznose 10.917.846,00 eura. S područja Krapinsko zagorske županije prijavlje-


aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

Više od 7.000 kuna vrijednost je rolo bala kojima je nepoznata osoba prerezala zaštitnu PVC foliju, u vlasništvu poljoprivrednika iz Lobora

8.271 nezaposlena osoba evidentirana je na Zavodu za zapošljavanje Područnog ureda u Krapini

koliki je interes

izli' za eure

no 6 projekata s područja županije vrijednosti kata još je uvijek u tijeku Ernest Svažić, načelnik Krapinskih Toplica

Ja sam koautor osam projektnih prijedloga vezanih za Krapinske Toplice. Smatram da su sredstva iz EU fondova vrlo važna za sve gradove i općine, no na pripremi projekata treba mnogo raditi i mnogo ulagati. Važno je da općine i gradovi surađuju s ostalim subjektima na lokalnoj razini kada je u pitanju pripremanje projekata. Izdvojio bih neke projektne prijedloge kojima sam koautor, a smatram ih zanimljivima. Prvi od njih jest izgradnja biciklističke i pješačke staze. Tu kao partnere vidimo Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i Hrvatske vode koji su se zainteresirane za naš prijedlog prema dosadašnjoj komunikaciji s njima. Drugi projekt vezan je uz privatnu turističku infrastrukturu, a riječ je o rekonstrukciji Toplice Hotela po načelima energetske učinkovitosti. To znači da bi hotel koristio termalnu vodu kao energent, što bi ujedno bilo u službi uštede, ali i očuvanja okoliša. Treći zanimljivi projektni prijedlog vezan je uz zapuštenu zgradu Turističke zajednice. Ideja je da u tom zapuštenom objektu bude izgrađen hotel koji bi podzemno bio povezan s novim vodenim parkom.

ernest svažić, načelnik krapinskih toplica koautor je 8 projektnih prijedloga

no je 3.868.547,94 eura vrijednih projekata te se isti još uvijek nalaze u fazi evaluacije. Za evaluaciju predmetnih projekata zaduženo je Zajedničko tehničko tajništvo programa SlovenijaHrvatska. Svi projekti u čijoj pripremi su sudjelovale Agencija i Krapinsko zagorska županija prošli su prvi krug provjere, takozvanu administrativnu provjeru, dok je trenutno u tijeku sadržajna evaluacija.

zl: Na koji način zara pomaže gradovima i općinama u pripremi projekata te koliko potencijala ima Zagorje za dobivanje novaca iz eu fondova? matuša: Svjesni činjenice da će nam na raspolaganju biti strukturni fondovi, u 2012. pripremljena su i prijavljena 2 regionalna projekta u suradnji s Međimurskom,

Varaždinskom, Koprivničko Križevačkom i Zagrebačkom županijom te gradom Zagrebom u vrijednosti od 47.267.484,24 eura, a za koje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira izradu projektne dokumentacije u sklopu Potprograma I, da bi ti projekti bili spremni za provedbu najkasnije u 2014. godini. U 2013. godini na natječaj Ministarstva prijavljeno je ukupno 6 projekata s područja županije vrijednosti 20.167.250,00 eura, a za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Evaluacija tih projekata još je uvijek u tijeku. Zagorska razvojna agencija pomaže u pripremanju projekata kroz savjetovanje, informiranje o potencijalnim natječajima, pruža pomoć prilikom pripreme tehničke dokumentacije te vodi gradove i općine kroz postupak prijave i po-

Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u pripremi 4 projekta. Riječ je o dobivanju sredstava za završetak dvorane u Đurmancu, rekonstrukciju dječjeg vrtića u Humu na Sutli, obnovu ambulante u Zagorskim Selima te obnovu i prenamjenu općinske zgrade u Radoboju.

3

120 osoba

na burzu rada prijavilo se iz redovnog školovanja

KORISNE RADIONICE: Proteklog je tjedna u

prostorijama Općine Sv. Križ Začretje održana višednevna radionica o pripremi projekata za iskorištavanje novaca iz strukturnih fondova

Francuski primjeri za bolje iskorištavanje sredstava EU fondova

predavači su bili jean - marie mizzoni i pierre pelan

trebne procedure. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije također je prepoznalo važnost jačanja kapaciteta za iskorištavanje sredstava fondova EU. Već drugu godinu za redom, kroz Program pripreme projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU, podupire Zagorsku razvoju agenciju koja organizira i provodi edukacije na temu Europske unije. U 2012. godini organiziran je ciklus radionica pod nazivom Europska unija u fokusu kroz koju je Agencija educirala više od 100 osoba. Ove godine Agencija započinje s novim ciklusom pod nazivom 'Europski mozaik' kroz koji će se obraditi više od 16 tema u ukupnom trajanju od 30 dana. Na ovaj način Zagorska razvojna agencija pokušava proširiti dostupne informacije, umrežiti moguće partnere te razviti kvalitetnu bazu projekata koji će biti spremni za financiranje iz dostupnih fondova.

Sama su predavanja održali Jean - Marie Mizzoni i Pierre Pelan. Obojica imaju više od dvadesetak godina iskustva u samoj provedbi i pripremi projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova Europske Unije. U svojim su prezentacijama prikazali primjere francuskih projekata koji su ili u potpunosti ili djelom financirani iz fondova EU poput gradnje prometnice, izgradnje nogometnog igrališta, dječjeg vrtića i sl. Maja Šimunić S V. K R I Ž Z AČ R E T J E

P

rošlog je tjedna, od utorka do četvrtka, u Svetom Križu Začretju održana radionica o francuskim iskustvima u korištenju sredstava iz fondova Europske Unije. Radionici je u utorak prisustvovala i francuska veleposlanica u Republici Hrvatskoj Michaele Boccoz koja je u uvodnom govoru izrazila želju za suradnjom u vidu pripreme zajedničkih projekata. Župan Željko Kolar naglasio je važnost informiranja o načinu pripremanja projeka-

ta za dobivanje sredstava iz fondova EU, a predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ana Odak, dala je konkretne informacije o tome kako se aplicira za dobivanje sredstava, ali je i predstavila web stranicu www.strukturnifondovi.hr na kojoj se nalaze brojni savjeti i informacije o spomenutoj temi. Sama su predavanja održali Jean - Marie Mizzoni i Pierre Pelan. Obojica imaju više od dvadesetak godina iskustva u samoj provedbi i pripremi projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova Europske Unije. U svojim su prezen-

tacijama prikazali primjere francuskih projekata koji su ili u potpunosti ili djelom financirani iz fondova EU poput gradnje prometnice, izgradnje nogometnog igrališta i dječjeg vrtića i sl. Radionici su kroz nekoliko dana održavanja prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici županije kao i svi zainteresirani. Valja reći da su radionice organizirane u suradnji Zagorske razvojne agencije i Krapinsko–zagorske županije, a uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Francuskog veleposlanstva u RH.


4

aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

BEZ KUNE NAKNADE: Nekolicina srednjoškolaca požalila nam se da

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

Šest Zagoraca završilo za zavarivača ZAGREB - Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koji se provodi do kraja 2013. godine provodi i mjeru obrazovanje nezaposlenih sa ciljem povećanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, osiguranja tržištu rada potrebne kvalificiranu radne snage i smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje financira u cijelosti trošak obrazovanja nezaposlenih osoba u obrazovnoj ustanovi koja ima verificirani program. Polaznicima Zavod isplaćuje novčanu pomoć, troškove prijevo-

zavarivačima su uvjerenja uručena u učilištu zirs u zagrebu

za i osiguranja. Obrazovanje u 2013. godini su završile 3 osobe na osposobljavanju za slastičara i 3 za pekara u Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica, 6 poslužitelja CNC stroja u SŠ Oroslavje, 6 osoba na

stručnom usavršavanju za CNC operatere u Srednjoj školi Oroslavje, 9 osoba za zaštitara u Pučkom učilištu Zagreb, a 5 osoba je na prekvalifikaciji za mesare u Prehrambeno-tehnološkoj školi Zagreb.(zl)

na praksi pa smo odlučili istražiti ima li poslodavac zakonsku oba

Pleško: Učen praksa mora no poslodavc ne može pris

Predsjednik Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije nikakva sredstva od kojih bi isplaćivali naučnike, već, kada ih

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

Izvršenje i rebalans proračuna

MARIJA BISTRICA - U četvrtak je održana 4. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćeno je izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, koji u prihodovnoj strani iznosi 40,1 %, a u rashodovnoj strani 50,7 %. - Razlika u korist rashoda iznosi 1.317.166,23 kn - napomenuo je načelnik Josip Milički i dodao da se razlika umanjuje za višak prihoda poslovanja iz prošle godine koja iznosi 200.533,66 kn, te je konačan rezultat poslovanja minus od 1.116.623,57 kuna. Također, donesena je i prva izmjena proračuna. Proračun je povećan sa 12.495.000,00 na 12.542.600,00 kuna, a unutar

samog proračuna dogodile su se brojne preraspodjele zbog brojnih obveza, koje su odrađene ili dogovorene u prvih šest mjeseci, a nisu predviđene u proračunu. Pri kraju rasprave vijećnik Ivan Palanović (HSS) predložio je amandman na rebalans proračuna, na način da se 100 tisuća kuna smanji za Turističku zajednicu, a po-

veća stavka za otkup groblja, sa 100 na 200 tisuća, kako je i bilo i izvornom planu. Amandman je sa 9 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana prihvaćen. Na sjednici je donesena i Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine, kojom se uređuje korištenje, održavanje, građenje i rekonstrukcija, zaštita, financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama, a prihvaćen je i prijedlog o otkupnoj cijeni zemljišta za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića i potrebe proširenja svih sadržaja groblja. Prema preporuci Odbora za graditeljstvo, prihvaćena je cijena od 50 kuna za metar kvadratni. (Elvis Lacković)

Novi zagorski doktori medicine ZAGREB - Tko kaže da Hrvatskoj nedostaje liječnika!? Prošli tjedan na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u doktore medicine, s područja Krapinsko-zagorske županije, promovirani su Valentino Lisek iz Donje Selnice, Ivan Kos iz Velikog Trgovišća, Leonard Lamot i Petra Kranjčec iz Krapine, te Taša Lacković iz Donje Stubice. Matija Pavlović

promociju će imati 24. rujna, a na Medicinskom fakultetu u Rijeci doktorica medicine postala je Silvija Cvrtan iz Konjščine. Sedam mladih liječnika, kako to lijepo zvuči. - Svi smo u roku diplomirali, s vrlo dobrim i odličnim ocjenama – kaže Valentino Lisek, koji je molbu za stažiranje predao u Kliničku bolnicu Sestara milosrdnica u Zagrebu. Želja mu je, ako će

diplome je primilo sedam mladih liječnika iz kzž

biti mogućnosti, specijalizirati abdominalnu kirurgiju. Posrećilo mu se! Za razliku od njega, Leonard Lamot želi ostati u Krapinsko-zagorskoj županiji. Molbu za staž predao je na natječaju za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama, gdje bi i želio nastaviti raditi s obzirom da mu je želja specijalizirati fizikalnu medicinu. (Ž. Slunjski)

davor pleško, predsjednik OK KZŽ smatra da učenici zaslužuju naknadu za obavljenu praksu

Maja Šimunić H RVAT SKO Z AG OR J E

D

a su praktična znanja jednako vrijedna kao i teorijska jasno je i učenicima i profesorima. Zato za većinu srednjoškolskih programa obrazovanja učenici odrađuju praksu. Ona se intenzivira iz godine u godinu školovanja. Sama bi praksa trebala pokazati mladim ljudima neke tehničke vještine i znanja njihova buduća zanimanja jer što će kuharu svo teorijsko znanje koje nauči ako ne zna to primijeniti u praksi, odnosno ako ne zna kuhati.

Zakon je jasan – praksa se mora plaćati! Nekolicina srednjoškolaca u neformalnom nas je razgovoru pitala imamo li saznanja mora li praksa biti plaćena. Oni, naime, za svoj rad na praksi ne dobivaju

marko živaljić s lorenom, praktikanticom koju je nedavno

Pleško: Naknada bi se morala isplaćivati. Velika se većina učenika na praksi zaista trudi i zaslužuju novčanu naknadu niti kune. Ponukani njihovim pitanjem, odlučili smo istražiti ima li prema zakonu poslodavac obavezu plaćati naučnike i što se može učiniti ako poslodavac krši odredbe Zakona i ugovora o naukovanju. Istražujući internetom, pronašli smo spomenuti Zakon u čijem članku 5. stoji: Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se da će tijekom naukovanja naučniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini naukovanja 10%, u drugoj godini 20 %, u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske. Nagrada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim

planom i programom naukovanja za godinu u kojoj se nagrada isplaćuje.

Većina ipak isplaćuje novčanu naknadu učenicima Da bi se učenicima sati provedeni na praksi trebali plaćati, potvrdio nam je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije, Davor Pleško. –Naknada bi se morala isplaćivati. Velika se većina učenika na praksi zaista trudi i zaslužuju novčanu naknadu – istaknuo je predsjednik OK kzž, no dodao je da poslodavcu nitko ne daje nikakva sredstva od kojih bi isplaćivao naučnike, već im oni daju isključivo svoje novce. – Komora nikoga ne može


aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

a im se ne isplaćuje nikakva naknada za vrijeme provedeno avezu plaćati naučnike

nicima se a plaćati, ca nitko siliti na to

e Davor Pleško objasnio nam je da poslodavci ne dobivaju h plaćaju, čine to novcem iz vlastitog džepa.

o zaposlio

Prema podacima koje smo dobili iz OK KZŽ, u školskoj godini 2013./2014. poslodavci bi učenicima na praksi trebali isplaćivati u prvoj godini 3 kune i 16 lipa po satu odrađene prakse, u drugoj godini 6 kuna i 32, a u trećoj godini 7 kuna i 90 lipa po satu odrađene prakse prisiliti da plaća naučnike, a jedino što možemo savjetovati učenicima koji ne dobivaju naknadu za odrađenu praksu jest da potraže boljeg poslodavca koji će im plaćati praksu – istaknuo je Pleško. On u svojoj tvrtki ima četiri učenika na praksi kojima uredno isplaćuje zasluženu naknadu. Većina obrtnika, odnosno poslodavaca, također isplaćuje naknadu učenicima na praksi. Jedan od njih je i Marko Živaljić iz Majsecovog mlinaOve je godine zaposlio Lorenu Fajfar koja je maturantica iz Donje Stubice, a bila je kod njega na praksi dvije godine i za to je dobivala naknadu.

- Bila je vrijedna i iskazala se, zato sam je zaposlio. I inače imam naviku zapošljavati učenike koji su bili na praksi kod mene jer su ti mladi ljudi već vidjeli kako funkcionira posao - rekao je Živaljić koji je dosada zaposlio tri učenika koji su kod njega izvršavali praksu, a svi su učenici Srednje škole Zabok s kojom odlično surađuje. Problem je jedino, napomenuo je Marko Živaljić, činjenica da poticaj od burze dobiva tek kad mlada osoba bude šest mjeseci evidentirana kao nezaposlena, a ne ako je zaposli odmah po završetku školovanja. Prema podacima koje smo

dobili iz ok kzž, u školskoj godini 2013./2014. poslodavci bi učenicima na praksi trebali isplaćivati u prvoj godini 3 kune i 16 lipa po satu odrađene prakse, u drugoj godini 6 kuna i 32, a u trećoj godini 7 kuna i 90 lipa po satu odrađene prakse. Zašto neki poslodavci to ne čine, teško je reći, no učenicima zasigurno ne daju motivaciju. Iako, kada biste pomnožili sate odrađene prakse i iznose koje bi poslodavci morali plaćati, jasno je da iznos ne bi bio velik, no srednjoškolcima znači mnogo. Barem se uštedi, kažu, za neke nove tenisice ili školski pribor.

5

NOVI PODACI O BROJU NEZAPOSLENIH: Krajem kolovoza

na burzi rada u Krapini zabilježena 8.271 osoba, što je blagi pad u odnosu na mjesec srpanj.

Potražnja za čak 26 maturanata gimnazije Pročelnica Mirjana Jurman istaknula je kako se maturanti gimnazije mogu zaposliti kao pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama. Riječ je o novom programu Mladi za mlade. Mirjana Bašak KRAPINA

U

evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina krajem kolovoza registrirana je 8.271 nezaposlena osoba. U usporedbi sa srpnjem 2013. broj nezaposlenih smanjio se za 0,8% ili 69 osoba, a u odnosu na kolovoz 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 2,4% ili 196 osoba.

Šivačice i dalje najtraženije Šivačice, maturanti gimnazije, radnici na proizvodnoj liniji bili su najtraženiji u kolovozu, a veći interes na burzi rada u Krapini, zabilježen je i za zanimanja poput konobara, frizerke, medicinske sestre, bravara, odgojiteljice predškolskog odgoja. Bila je potražnja i za šest dipl. inženjera elektrotehnike, te šest učitelja engleskog jezika. Iz evidencije nezaposlenih izašle su 664 osobe (12,0% više nego u kolovozu 2012. godine). Od toga je zaposleno 419 osoba, i to: 376 osoba (89,7%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 43 osobe (10,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu, itd.)., priopćeno je iz hzz pu Krapina. 120 osoba stiglo iz škole Na burzu je novoprijavljeno 595 nezaposlenih osoba (8,0% manje nego u kolovozu 2012. godine), i to: 335 osobe izravno iz radnog od-

Šivačice, maturanti gimnazije, radnici na proizvodnoj liniji bili su najtraženiji u kolovozu, a veći interes na burzi rada u Krapini, zabilježen je i za zanimanja poput konobara, frizerke, medicinske sestre, bravara, odgojiteljice predškolskog odgoja.

mirjana jurnan, pročelnica hzz pu krapina govorila je o programu mladi za mlade

nosa (56,3%), 11 osoba iz drugih posl. aktivnosti (1,8%), 120 osoba iz redovitoga školovanja (20,2%) te 129 osoba iz neaktivnosti (21,7%). Muška radna snaga brojnija je na burzi rada. Oni čine 52 posto od ukupnog broja, odnosno 4. 302 osobe, a žene 48 posto. U brojci 3.969 žena. Nezaposleno je najviše mladih do 24 godine. Onih iznad 55 godina koji u pravilu najte-

že nađu novi posao je 16 posto. U kolovozu tražio se 281 radnik što je 27,4% manje nego u prethodnom mjesecu, te 35,7% više u odnosu na isti mjesec 2012. godine. Mogućnost zapošljavanja bila je u obrazovanju, te prerađivačkoj industriji. Novčanu naknadu koristi 2.281 osoba, što čini 27, 6 posto od ukupnog broja. Smanjenje je to za 478 osoba.

Jedan od novih oblika javnih radova je MLADI ZA MLADE - pomagači u nastavi Ovom mjerom pruža se podrška uključivanju djece s poteškoćama u učenju i djece romske nacionalne manjine u redovan obrazovni sustav. Također se pruža podrška uključivanju teško zapošljivih mladih osoba sa završenim gimnazijskim obrazovanjem kao i mladim osobama prvostupnicima na tržište rada te stjecanju prvog zanimanja za osobe bez radnog staža gimnazijskog obrazovanja. Ciljana skupina su nezaposlene mlade osobe do 29 godina gimnazijskog obrazovanja i sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž, te prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i potpisan Profesionalni plan zapošljavanja – rekla je Jurman. Trajanje financiranja je do 10 mjeseci (školska godina rujan - lipanj) Visina financiranja: Iznosi subvencija određuju se na bazi osnovice za obračun doprinosa prema minimalnoj plaći koja iznosi 2.984,78 kuna prema objavi Državnog zavoda za statistiku (NN br. 51/13) uvećane za doprinose na bruto plaću, te ukupno iznosi 3.438,47 kuna i to: 100% troška bruto plaće od 3.438,47 kuna mjesečno, troškovi prijevoza max. 400 kuna po osobi.


6

aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

NEPODOPŠTINE NA NJIVI: Skalpelom ili nožem nepoznati počinitelj došao na tuđu njivu i napravio štetu

Iz ljubomore ili jala nepo vandal oštetio sedam rol Kojim motivima se vodio, policiji zasada nepoznati počinitelj koji je Mariu Ivančiću u Završju Loborskom na njivi prerezao oštrim predmetom sedam rolo bala zaštićenih pvc folijom, nije poznato. No, takav čin ravan je ljubomornoj dječačkoj nepodopštini.

prije dvije godine ivančiću je netko razbio stakla na prozorima i vratima klijeti

Mirjana Bašak Z AV R ŠJ E L OB OR SKO

B

ile su to velike bale djeteline, zaštićene PVC folijom koje su se nalazile na njivi, nedaleko od obiteljske kuće. Sada ih mogu baciti. Dva tjedna nisam bio na njivi. U petak 6. rujna išao sam nakositi trave i vidio prerezane folije. Bio sam šokiran. Takva jedna bala vrijedi 1.200 kuna. Nazvao sam i policiju jer mi je svega dosta - ogorčeno je ispričao Mario Ivančić, iz naselja Ivančići u Završju Loborskom koji je te bale spremio za zimu jer se bavi uzgojem krava.

Sada bale, prije 2 godine stakla - Badava mi trud i muka kada ti netko bez pardona može doći na njivu i uništiti bale. I za to neće biti kažnjen – rekao je Ivančić. Prije tri godine također nepoznati

U policiji su rekli da rade izvide na tom slučaju koji se karakterizira kao oštećenje tuđe stvari i imovine počinitelj razbio mu je stakla na klijeti, vrijedna 1000 eura. I to je prijavio policiji, a počinitelj do današnjeg dana nije pronađen. Namjerno nije stavio nova stakla, jer čeka da se pronađe krivac. Obitelj Ivančić kao da ima peh. Stalno ih prate nesreće. Priznaju i kako imaju problema sa susjedima. - U nikoga ne mogu sa sigurnošću upirati prste, no to mora biti netko, iz blizine tko nas ne podnosi. Netko tko zna da su moje bale na njivi. Ne razumijem

U nikoga ne mogu sa sigurnošću upirati prste, no to mora biti netko, smatraju, iz blizine tko ih ne podnosi.

nepoznati počinitelj ostavio je tek jednu balu neoštećenu

zbog čega je tko to napravio. Komu sam kaj kriv? - pita se Ivančić koji očekuje od policije da nađe počinitelja jer se ne osjećaju sigurnim ni njegova obitelj, ni on sam.

Može podnijeti privatnu tužbu U policiji su rekli da rade izvide na tom slučaju koji se karakterizira kao oštećenje tuđe stvari i imovine. Kako

smo doznali iz policije, vlasnik nije bio zainteresiran za kazneni progon. Ukoliko će pak policija naći počinitelja, obavijestiti će vlasnika koji onda može podnijeti privatnu tužbu ili staviti prijedlog na taj postupak, što bi značilo da Državno odvjetništvo postupa dalje. A znamo što su privatne tužbe. Za njih treba novaca, vremena i puno živaca. Da se takvi ne-

poznati vandali pronađu stvarno je prava rijetkost. Možda se netko negdje otkrije u birtiji za šankom ili pohvali kod susjeda. Pitanje je vremena. folija je prerezana oštrim predmetom čime je bala i potpuno uništena

Dvije odluke Gradskog vijeća Pregrade koje će pomoći kućnim budžetima roditelja pregradskih učenika

I bez ruku hdz-a i hsu-a srednjoškolci jefti Denis Vincek PREGRADA

N oporba nije došla na sjednicu gradskog vijeća

a sjednici Gradskog vijeća Pregrade koja je održana prošle srijede donesena je odluka koja će pomoći kućnim budžetima roditelja pregradskih srednjoškolaca. Iako su karte poskupjele, zahvaljujući subvencijama države, Županije, a sada i Grada Pregrade, neće biti udara na džepove roditelja. Ovom odlukom pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola čije je prebivalište na području Grada Pregrade,

Zahvaljujući odluci Gradskog vijeća, prvi put u povijesti roditelji pregradskih osnovnoškolaca koji se prevoze u školu po Državnom pedagoškom standardu neće morati sufinancirati prijevoz.

koji su redovito upisani u srednju školu u Krapinskozagorskoj županiji, učenici kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja pet i više kilometara te koji svaki dan putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu autobusom ili vlakom. HDZ i HSU nisu bili na sjednici Sufinanciranje troškova pri-

jevoza učenika utvrđeno je prema šest zona, i to tako da prva zona pokriva udaljenost do 9,99 kilometara, a šesta zona 50 i više kilometara. Prva zona sufinancira se sa 63 kune, a šesta sa 168 kuna. Za obitelji s dvoje ili više srednjoškolaca, koji ostvaruju kriterije za subvenciju autobusnog prijevoza po ovoj odluci, posebno se sufinancira i dio koji će kod određenih prijevoznika doplaćivati roditelji i to

ako su u obitelji dva srednjoškolca, za drugoga se sufinancira 50 posto doplate – istaknuo je pregradski gradonačelnik Marko Vešligaj (SDP). Ova je odluka donesena samo s glasovima SDP-a, ZS-a i HSS-a jer oporbeni HDZ (i njihov satelit HSU) nisu bili na sjednici. U kuloarima se čulo kako su inače HDZ-u deklarativno puna usta mladih, a gdje su sad kad je za mlade trebalo i konkretno


aktualno

broj 513 / 17. rujan 2013.

oznati lo bala

UBODI STRŠLJENA: Zagorci su često na hitnoj zbog njihovog

uboda, no ove godine ne bilježi se neki teži slučaj.

Pazite u berbi, stršljeni se hrane sokom iz grožđa Nije svaka osoba koju ubode stršljen životno ugrožena, rekla je dr. Jadranka Urbanc iz Hitne. Mirjana Bašak ZABOK

L svaka bala vrijedi preko 1,000 kuna, rekao je ivančić

'Službeno', policija je u policijskom izvješću izvijestila kako je u vremenu od 23. kolovoza do 6. rujna u Završju Loborskom nepoznati počinitelj na njivi u vlasništvu 44-godišnjeg muškarca razrezao zaštitnu PVC foliju na nekoliko bala djeteline. Šteta se cijeni na više od tisuću kuna. Ivančić je rekao kako je šteta puno veća. IVANČIĆ: Dva tjedna nisam bio na

njivi. U petak 6. rujna išao sam nakositi trave i vidio prerezanu foliju na sedam rolo bala. Bio sam šokiran. Takva jedna bala vrijedi 1.200 kuna. Nazvao sam i policiju jer mi je svega dosta.

inije do škole dići ruku. Ostali bez 150 kuna Njihovi vijećnici ostat će i bez 150 kuna naknade jer se ona isplaćuje samo ako se prisustvuje sjednici. HDZovu stranu nismo čuli jer njihovi vijećnici nisu bili ni blizu gradske vijećnice dok je održana sjednica. Istodobno je gradske vijećnike gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj izvijestio kako je donio odluku kojom odobrava financiranje prijevoza svih učenika osnovne škole s područja Grada Pregrade koji nemaju pravo na plaćeni prijevoz u skladu sa zakonskim odredbama, nego im se organizira prijevoz

u skladu s odredbama važećeg Državnog pedagoškog standarda (cesta bez rasvjete i pločnika, prolazi kroz šumu, gust promet…). Riječ je o 41 učeniku osnovne škole za koje će Grad osigurati u proračunu po 92 kune za prijevoz u školu i natrag, što ukupno iznosi 3772 kune na mjesec. – Ovo je, zahvaljujući odluci Gradskog vijeća, prvi put u povijesti da roditelji pregradskih osnovnoškolaca koji se prevoze u školu po Državnom pedagoškom standardu neće morati sufinancirati prijevoz – istaknula je Zdravka Žiger-Žgela, ravnateljica Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada.

7

judi se boje stršljena, posebice zbog nedavnih smrtnih slučajeva koji su nastupili ubodom ovih ne baš simpatičnih žuto-crnih kukaca sličnih osi, a koji su u kasno ljeto i u ranu jesen najaktivniji. Upravo je ovo njihovo vrijeme. Proteklog je tjedna zbog uboda stršljena dvadesetak Slavonaca, među kojima su bila i mala djeca, završilo u bolnici na liječenju. Dakle, trebate biti oprezni. Općenito, ubod stršljena nije smrtonosan; mogućom iznimkom moraju se smatrati alergičari, kao uostalom i kod uboda ili ugriza svih drugih kukaca. Da bi život bio ugrožen, bilo bi potrebno više od 500 intenzivnih stršljenovih uboda, stoji u Wikipediji.

Jaka bol U zagorskoj hitnoj, u nekih dvanaest sati dežurstva zna biti i do osam slučajeva uboda stršljena. Uglavnom su to blagi slučajevi i ljudi dođu po pomoć jer se boje. Zna biti i težih, dakle, alergijskih reakcija, ali u principu kada prime lijek, pacijenti nisu životno ugroženi – rekla je dr. Jadranka Urbanc, zamjenica ravnatelja hitne medicine, potvrdivši i kako ove godine Hitna bilježi već broj pacijenata s ubodom osa i stršljenja. Ako nemate alergijsku reakciju i ako vas ubodu na neko mjesto gdje je koža deblja, nećete imati većih

Problem nastaje ako vas stršljen ubode na neko nezgodno mjesto, kao npr. u vrat, lice ili slučajno u jezik i usnu šupljinu. Tada zbog velike otekline može doći do zatvaranja dišnih kanala, gušenja i ostalih komplikacija, što može biti prilično opasno i tada morate potražiti liječničku pomoć. problema od lokalne boli i otekline. Problem nastaje ako vas stršljen ubode na neko nezgodno mjesto, kao npr. u vrat, lice ili slučajno jezik i usnu šupljinu. Tada zbog velike otekline može doći do zatvaranja dišnih kanala, gušenja i ostalih komplikacija, što može biti prilično opasno i tada morate potražiti liječničku pomoć.

U Njemačkoj su stršljeni zaštićeni U Njemačkoj su od 1. siječnja 1987. zakonom stavljeni pod posebnu zaštitu, tako da je za uništenje stršljenovih gnijezda zapriječeno visokom kaznom. Za svako preseljenje ili čak uništenje legla neophodna je dozvola uprave za zaštitu okoliša, a u tu svrhu se uvijek traži i mišljenje eksperta.

Stršljeni progonili cijelu obitelj dok je brala kestene Jedna oroslavska obitelj prošle je godine doživjela neugodno iskustva sa stršljenima. - Supruga, četvero djece i ja išli smo brati kestene u šumu u Pili. Odjednom su djeca počela vrištati. Nismo u početku shvatili o čemu se radi. Suprugu su uboli u glavu, curici su se upleli u kosu. Progonili su nas, a mi trčali po šumi - ispričao je Oroslavčanin koji je nosio šiltericu s kojom se branio od njih, a oni su ga tada još više napadali. Ubodi su bili jako bolni. Naposljetku su, ispričao je, uspjeli pobjeći tim opasnim insektima i zatražiti pomoć na hitnoj. Dobili su cjepiva i nasreću nije bilo alergijskih reakcija.

dr. jadranka urbanc zamjenica ravnatelja hitne govori o ubodima stršljena

Dr. URBANC:

Ne mašite rukama jer ih to ljuti i tada ubadaju. I to po nekoliko puta jer njihov je žalac gladak i ne ostaje u koži nakon uboda kao što je to kod pčela. Za razliku od pčela i osa, žalac stršljena je puno deblji i duži, prodire puno dublje u kožu, pa taj ubod puno jače boli. Njegov otrov je manje toksičan nego kod ose. Ima ih pod krovovima, u trulim stablima, šupama… Inače, stršljeni gnijezda grade na zaštićenim mjestima, pod krovovima, na tavanima, u šupama, u šupljim stablima, veličine saća od nekoliko katova. U jesen, kad je društvo na vrhuncu razvoja, iz ličinki se razvijaju buduće matice i trutovi i pare se, a društvo se raspada i jedinke ugibaju. Zimu preživljavaju samo oplođene ženke, i ciklus se ponavlja. Hrane se sokovima iz drveta, sokovima iz raspucalog voća i grožđa.

Uglavnom su to blagi slučajevi i ljudi dođu po pomoć jer se boje. Zna biti i težih slučajeva, dakle, alergijskih reakcija, ali u principu kada prime lijek, pacijenti nisu životno ugroženi – rekla je Jadranka Urbanc.

Gnijezdo stršljena ili osa nemojte pokušati ukloniti sami Samo jedan krivi pokret uznemirit će cijeli roj i tada će napasti i vas i one koji se zateknu u blizini. Odmah nazovite službu dezinsekcije koja će vas uputiti kako da se zaštitite i doći ukloniti gnijezdo. Nažalost, cijena uklanjanja gnijezda stršljena nije mala. Gnijezdo koje nađete tijekom zime ili sasvim rano u rano proljeće, napušteno je pa ga možete ukloniti.


8

županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

županija

21. ZAGORSKI GOSPODARSKI ZB Krapinsko-zagorske županije, Hrvats Krapina, Krapinsko-zagorske župani

Na najvećem gospodarsk 'adute' predstavilo 150 go Klara Suhodolčan KRAPINA

O

d četvrtka 12. do subote 14. rujna, održao se 21. Zagorski gospodarski zbor na 1500 kvadratnih metara postavljenih u dvorani i na igralištu OŠ Ljudevita Gaja. Pokloni za posjetitelje Predstavljeno je 150 sudionika: obrtnika, udruga, muzeja, škola, banaka iz 8 županija i Rogaške Slatine iz Slovenije, a za uzvanike je pripremljeno 113 poklona. U organizaciji Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske gospodarske komore Županijska komora Krapina, Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, ovo je do sad najveći gospodarski zbor u Krapini. Svojom nazočnošću su uveličali 21. Zagorski gospodarski zbor članovi Hrvatskog sabora, Dunja Špoljar i Mario Habek, zamjenica ministra poljoprivrede Snježana Španjol, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar, Sanja Rendić-Miočević iz Ministarstva gospodarstva, župan KZŽe Željko Kolar sa zamjenicima, predsjednica Županijske skupštine KZŽ-e Vlasta Hubicki sa zamjenicima, gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanje EU Vesna Trnokop Tanta, gosti iz Slovenije. Zahvale su upućene i ostalim predstavnicima i načelnicima vladinih uprava, komora, institucija i obrtnicima, a posebna zahvala upućena je pokrovitelju zbora Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Predstavili se obrtnici i gospodarstvenici iz Slovenije Predsjednik Obrtničke komore KZŽ-e Davor Pleš-

ko kratkim je govorom pozdravio ovogodišnji zbor i istaknuo važnost razvoja obrtništva, te samim time i važnost održavanja Zagorskog gospodarskog zbora. Izlagači su na svojim štandovima predstavljali svoje proizvode. Na štandu naših susjeda iz Rogaške Slatine predstavljeni su obrti Mesnine Žerak i Orglarstvo Škrabl. Mesnine Žerak su tradicionalni obiteljski obrt za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina u Rogacu. - Djeluju od 1928. godine, rekao je Franci Žerak, te poručio mla-

i

dima da se treba predati obrt i uhodati ih, jer kapital je teret za stare, a za mlade izazov. Orglarstvo Škrabl nastalo je 1990. godine. Danas ima 60 zaposlenika, oko 300 prodanih orgulja - izgrađenih ili restauriranih u više od 20 različitih država, od čega u Hrvatsku 18. Na zboru je predstavljen i štand Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, koje u ponudi ima 3 stručna studija kojima se po završetku stječe naziv stručnog prvostupnika informatike, prometne logistike i operativnog menadžmenta.

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja Prof. dr. sc. Edi Maletić održao je zanimljivo predavanje o višegodišnjem projektu koji financira naša županija. - U prvoj fazi, od 2006. do 2011. godine, glavni je cilj bio pronaći sve stare autohtone sorte, ispitati, identificirati, spasiti, ponovo započeti život sorte u nestanku, osigurati uvjete za podizanje kolekcije, te samo podizanje kolekcije. Vršene su DNA analize sorata sa 50 lokacija, sa označenih 60 trsova. Potvrđen je identitet, utvrđena srodnosti

MJESEC LAMINATA CITY PARK, ZABOK

i autohtonost za 26 sorata. Rezultatima smo dobili starohrvatsku ili starokrapinsku belinu, nađenu kod dvorišta rodne kuće Ljudevita Gaja. Ta je sorta u 18. stoljeću bila najraširenija sorta u kontinentalnoj Hrvatskoj i roditelj je više od 70 sorata, prozvana casanova među sortama – ističe Maletić. Nadalje, belina začretska, po DNA analizi roditelj starokrapinskoj belini, pa mirkovača, smudna belina, zagorski divjak, kozjak bijeli ili kozji cec, modra koso-

vina ili prava črnina, kavčina ili velika črnina, sokol – kvalitativno jaka autohtona sorta sa područja „Sokol“ u Klanjcu i ostale koje su u primjeni i uzgoju raširene u ostatku Hrvatske. U drugoj fazi od 2011. do 2016. u planu je evaluacija svih sorata – pojedinačna vinifikacija, stvaranje uvjeta za kvalitetnu reprodukciju. Interes je pokazao Trgocentar Zabok, koji je potpisao ugovor sa Agronomskim fakultetom i podiže se matični nasad.


BOR: Održan je u organizaciji Obrtničke komore ske gospodarske komore Županijska komora ije i Grada Krapine.

kom zboru svoje ospodarstvenika

9

županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

Akcija vr ij e di

Kruh bijeli pareni Čakovečki mlinovi 800 g

5,

do 30.09.’13.

Carsko meso

99 kn

7,49 kn/kg

Pileći batak i zabatak svježi

kn/kg

Jeger domaći Kudelić

TOP CIJENA

27,

99

Mlijeko svježe 3,2% mm Dukat 1,5 l

23,99 TOP CIJENA

kn/kg

36,99

kn/kg

Sir Gauda

7,

99

TOP CIJENA

kn

5,33 kn/l

Vrhnje kiselo ‘z bregov 300 g

39,99

kn/kg

6,99

Čokolino Podravka 1 kg

kn

TOP CIJENA

23,30 kn/kg

Margarin Klasik Zvijezda 250 g

3,99 kn

39,99 kn

Pivo mega Pan 2l

15,96 kn/kg

TOP CIJENA

Brašno glatko NTL 5 kg

kn

14,99 kn

Omekšivač Lenor Spring, Summer 2l

Krapinskim vrtićima darovane drvene igračke KRAPINA - Na 21. Zagorskom

gospodarskom zboru održana je akcija darovanja dječjih vrtića Grada Krapine drvenim igračkama. Projekt je to Etnografskog muzeja Zagreb i Radija Kaj pod nazivom „Dajmo djeci korijene i krila“ čiji su partneri Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume, Zagrebačka ban-

ka te Narodne novine. Poklon pakete drvenih igračaka majstora iz Marije Bistrice krapinskim dječjim vrtićima uručili su župan Željko Kolar zajedno s gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem, uz prisutnost predstavnika partnera projekta i Mirjane Drobine ispred Etnografskog muzeja Zagreb. (zl)

16,99

2,99 kn/kg

8,49 kn/l

Deterdžent Ava 8 kg

19,99 kn

9,99 kn/l

74,99 kn

9,37 kn/kg

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

zagorje.com


10 županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

predstavnici turističke zajednice, predsjednica županijske skupštine vlasta hubicki, direktor radija kaj dragutin gradečak veselo poziraju gospodarstvenicima na sajmu

Promocija kataloga Tradicijskih i umjetničkih obrta održana je u petak. U katalogu je predstavljeno 77 tradicionalnih i umjetničkih obrta. Dragutin Ranogajec nazvao je katalog dokumentom koji spaja i čuva prošlost za budućnost, te istaknuo važnost te povezane tradicije sa baštinom koju treba čuvati. - Obrte koji su u izumiranju imamo obvezu dalje poticati, podržavati, prezentirati njihova djela, jer obrtnici neće zaboraviti tu potporu – rekao je Ranogajec na kraju. Darko Varga obratio je pozornost na izvoz tih proizvoda, te istaknuo kako vidi priliku u predstavljanju naših obrtnika na inozemnim sajmovima u EU.


županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

11

Prezentacija projekta 'Puti i stezice naše Strahinjčice' održana je u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini

Predstavljena edukativna slikovnica posvećena Strahinjčici KRAPINA - Šumo, najveća svjetska tvornice i najslađi dome, tebi u čast pišemo ovaj pozdrav. - tim je pozdravom Marte Šoštarko iz 4.b razreda OŠ Augusta Cesarca započelo predstavljanje projekta Puti i stezice naše Strahinjščice i edukativne slikovnice koja je nastala kao njegov rezultat. U prepunoj Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, predstavljen je projekt koji je provela Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ-e, u suradnji sa OŠ Augusta Cesarca iz Krapine tijekom proljeća 2013. godine, sa ciljem upoznavanja učenika sa prirodnim vrijednostima Strahinjščice kroz radionice i terensku nastavu. Učenje o prirodi u prirodi najljepša je metoda usvajanja znanja - naglasio je ravnatelj OŠ Augusta Cesarca Milorad Videković, te dodao kako je projekt za cilj imao educirati učenike o preventivnom djelovanju na ekološke probleme. Sudjelovalo je 120 učenika prvih i četvr-

udruga će pomagati članovima u bavljenju voćarstvom i povrtlarstvom

Strahinjščica Lijep grad Lijepa gora zelenija od svih zelenih boja. Tamo rastu cvjetovi krupni pčelicama zalogaji slasni. Kućica tu je za mnoga živa bića što svoju tajnu kroz drveće priča. Prijatelju dragi hoćeš li znati Strahinjščica, to je od Krapine mati. Antonio Žigman, 4.a tih razreda zajedno sa svojim učiteljima i učiteljicama. Program, pod vodstvom Ronalda Žlabura, uljepšan je dječjim crtežima koji su bili prisutni u cijeloj prostoriji, kao i recitacijama pjesama o Strahinjščici i prirodi u izvedbi djece koja su ih

Osnovana Udruga voćara i povrtlara

ravnatelj škole milorad videković govorio je o projektu

napisala, te nastupom vokalne skupine Kvintete, koje su za izvedbu pripremile pjesmu 'Ispod Strahinjščice ja živim'. Svoje dojmove i pohvale uputili su i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek,

načelnik Radoboja Anđelko Topolovec, ravnateljica Javne ustanove Dijana Klasić i predsjednik Upravnog vijeća Ustanove, Ivan Martinić, uz svog gosta Elvisa Zahtilu, ravnatelja Javne Ustanove Natura Histrica iz Pule. (K.Suhodolčan)

MARIJA BISTRICA - U Mariji Bistrici je osnovana Udruga voćara i povrtlara. Udruga je nazvana Marijabistrički voćar i povrtlar, a njezino osnivanje pokrenula je skupina entuzijasta, koja je više od godinu dana obavljala pripreme za osnivanje udruge, koja će imati za cilj pomoći članovima u bavljenju voćarstvom i povrtlarstvom. Na osnivačkoj skupštini za prvoga predsjednika izabran je Vladimir Pugar, a za dopredsjednike su izabrani Željko Vidaček i Željko Horvatinčić. Pored njih u Upravni odbor izabrani su Ignac Babić, Mirko Šimunec, Zdravko Petrinec, Ivan Hrastović, Veljko Osrečak, Denis Pugar, Mirjana Obad i Mladen Pugar. U Nadzorni odbor izabrani su Zlatko Petrinec, Janko Ozimec i Franjo Mahmet, a u Sud časti Josip Vuarić, Janko Obad i Zden-

ka Horvatinčić. Predsjednik Vladimir Pugar zahvalio je na ukazanom povjerenju i poželio da svi članovi udruge zajedničkim snagama naprave uspješnu udrugu, koja će znati uzgojiti i proizvesti kvalitetan proizvod i plasirati ga na tržište. Skupština je donijela odluku u godišnjoj članarini koja će iznositi 50 kuna, a članovi su upoznati i sa statutom. Osnivačku skupštini pozdravili su načelnik Josip Milički i predsjednik vijeća Teodor Švaljek, kao i predsjednik Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Željko Novak i predsjednik Odbora za koordinaciju svih Odbora Općine Veljko Mahmet. Nakon osnivanja Udruge, predavanje na temu ''Zemljišni i društveno-ekonomski uvjeti biljne proizvodnje u marijabistričkom kraju'' održali su Željko Vidaček i Dragica Tresk Penezić. (Elvis Lacković)


12 županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

DAN OPĆINE I ŽUPE: Općina Sveti Križ Začretje svečanom je sjednicom prošle subote proslav

KOS: Na nama je da stvaramo u općine, ali i da podupiremo udr

Na svečanoj sjednici koja je održana u kongresnoj dvorani Općine, prisustvovali su brojni načelnici i gradonačelnici, predstavnici raznih tv Maja Šimunić S V. K R I Ž Z AČ R E T J E

U

z zvukove limene glazbe 'Pačetanci', Sveti Križ Začretje od ranog je subotnjeg jutra krenuo s programom obilježavanja Dana općine i župe Uzvišenja Svetog Križa.

'Radilo se mnogo' Prigodno je, u prostorijama Kongresnog centra Općine, održana svečana sjednica na kojoj se načelnik Marko Kos osvrnuo na ostvarene projekte u prošloj godini. - Negativna gospodarska situacija odrazila se je i na poslovanje naše Općine, pa je manjak u proračunu iz 2012. prebačen u 2013. godinu, a i broj nezaposlenih povećao se na 440 krajem prošlog mjeseca - rekao je načelnik. Ipak, dodao je, optimizma ne nedostaje budući da se i prošle godine na području općine gradilo, radilo i saniralo. -Ono najopipljivije je svakako ulaganje u infrastrukturu. Tu valja spomenuti rekonstrukciju ceste u Švaljkovcu, presvlačenje novim asfaltnim slojem Županijske ceste od granice s Bedekovčinom do ugostiteljskog objekta Stara škola, zatim Ulice Matije Gupca te dio Ulice Marije Jurić Zagorke. Izgrađen je i sustav oborinske odvodnje i nogostup u Švaljkovcu, a i taj je dio županijske ceste presvučen novim asfaltom. Izvršena je i kompletna rekonstrukcija željezničko - cestovnog prijelaza 2160 Pustodol - nabrojio je Marko Kos. Klizišta su protekle zime i proljeća zadavala brojne probleme

KOS: Ono najopipljivije je svakako ulaganje u infrastrukturu. Tu valja spomenuti rekonstrukciju ceste u Švaljkovcu, presvlačenje novim asfaltnim slojem Županijske ceste od granice s Bedekovčinom do ugostiteljskog objekta Stara škola, zatim Ulice Matije Gupca te dio Ulice Marije Jurić Zagorke. Izgrađen je i sustav oborinske odvodnje i nogostup u Švaljkovcu, a i taj je dio županijske ceste presvučen novim asfaltom. Izvršena je i kompletna rekonstrukcija željezničko cestovnog prijelaza 2160 Pustodol svim zagorskim gradovima i općinama, pa tako i Sv. Križu Začretju, a najveću investiciju od 110.000 kuna predstavlja sanacija klizišta u Mirkovcu. -Ove godine, uz pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta završna je i interna industrijska ce-

na sjednici su bili brojni čelnici jedinica lokalne samouprave

misa povodom dana župe održana je u crkvi uzvišenja svetog križa

sta u Zoni malog gospodarstva čijim se dovršetkom omogućio pristup desetku poduzetničkih lokacija. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša realiziran je projekt rekonstrukcije javne rasvjete, a zamijenjeno je preko 200 rasvjetnih tije-

Rekonstrukcija ambulante

ZABOK – Zagorski župan Željko Kolar zajedno sa svojom zamjenicom Jasnom Petek obišao je gradilište Doma zdravlja KZŽ, ispostave u Zaboku. Radi se o rekonstrukciji zabočke ambulante. U pratnji ravnateljice Doma zdravlja KZŽ Nade Dogan župan je obišao uređene prostore, ali i prostore u rekonstrukciji te porazgovarao s voditeljem radova. Izvođač radova je vlasnik obrta Građevinarstvo Mijo Stipić iz Sv. Ivan Zeline, a vrijednost ukupne investicije iznosi preko pet milijuna kuna. (zl)

župan kolar i ravnateljica doma zdravlja kzž nada dogan obišli su gradilište

la onim energetski učinkovitijim - napomenuo je Kos istaknuvši dobru suradnju sa stručnim službama Krapinsko - zagorske županije.

Dodijeljena priznanja Svetokrišćanima Svetokriški kraj obiluje broj-

pačetanci su zasvirali ispred općine

nim udrugama i kulturno umjetničkim događanjima, a načelnik je istaknuo da je važna zadaća općine pomagati rad svih entuzijasta koji djeluju u udrugama. - Na godišnjoj razini za potrebe socijalne skrbi, društvenih djelatnosti i školstva izdvajamo milijun i 300

tisuća kuna. Posebno smo ponosni na našu manifestaciju 'Tjedan kulture, zabave i sporta' koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja, a kvalitetom se svake godine sve više izdiže. Načelnik Marko Kos izrazio je zadovoljstvo zbog dobre suradnje


županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

13

vila 20. godišnjicu postojanja te Dan župe Uzvišenja Svetog Križa

uvjete za rast i razvoj ruge, kulturu i sport

vrtki i županijskih institucija, a načelnik Kos je zaslužnim pojedincima dodijelio i priznanja.

Zahvalnicu Općine Sveti Križ Začretje dobili su Moto klub 'Zle majke', Vladimir Profeta, Stjepan Vukić, Ivan Piljek, Zdenko Kantolić, Brankica Petreković, Stjepan Sinković, Branko Dragčević, Damir Blažinić i Melita Golub. Povelju Općine Sveti Križ Začretje dobio je Vladimir Švaljek, Plaketu 'Grb Općine Sveti Križ Začretje' dobila je Cecilija Japec dok je najviše priznanje, Nagradu za životno djelo posthumno dobio Stjepan Jačmenica.

dobitnici priznanja

na trgu u začretju održan je domjenak za mještane i goste

bila prigoda da se zaslužnim pojedincima dodijele prigodna priznanja Općine. Tako su Zahvalnicu Općine Sveti Križ Začretje dobili Moto klub 'Zle majke', Vladimir Profeta, Stjepan Vukić, Ivan Piljek, Zdenko Kantolić, Brankica Petreković, Stjepan Sinković, Branko

Dragčević, Damir Blažinić i Melita Golub. Povelju Općine Sveti Križ Začretje dobio je Vladimir Švaljek, Plaketu 'Grb Općine Sveti Križ Začretje' dobila je Cecilija Japec dok je najviše priznanje, Nagradu za životno djelo posthumno dobio Stjepan Jačmenica.

Nakon sjednice održana je Svečana misa u crkvi Uzvišenja Svetog Križa koju je predvodio Monsignor Antun Sente uz sudjelovanje župnika iz dekanata i kojoj je prisustvovalo mnoštvo župljana i gostiju. Na inicijativu Velečasnog Zlatka Pavetića i načelnika općine Marka Kosa nakon mise ispred crkve održana je proslava Dana općine i Dana župe. Na poziv Velečasnog župljani su pripremili kolače, a na poziv načelnika obrtnici i udruge su pripremili kotlovinu. Dio namirnica i piće osigurani su iz Proračuna, a djelatnici općine uredili su prostor ispred crkve. Prekrasan sunčan dan, miris kotlovine, fini kolači, ugodni zvuci tamburaškog sastava Stari šarmeri bili su mamac da nakon mise župljani i uzvanici zajedno nastave druženje na trgu. Treba zahvaliti svima koji su svojim radom pomogli da ova proslava uspije. Zadovoljna lica trebaju biti podstrek da ovakva zajednička proslava postane tradicionalna! (zl)

GROS LIMUN 2L MLIJEČNA ČOKOLADA 80g stara cijena

5.49 1kg=62.38

RIBANA KAŠICA 400g SKY COLA 2L

stara cijena

4,99kn 10.99 MLJ. KAVA 250g

12.48

1kg=23.72

stara cijena

12.98 1L=5.49

stara cijena

stara cijena

9,49kn 1L=3.49 10,69kn 6,99kn 5,99kn

1kg=42.76

ŠKARIĆEVO - Idući mjesec Škarićevo će dobiti lijepo uređen prostor za svoju kapelicu. Već godinama župnik iz Petrovskog služi misu u nekadašnjoj školskoj učionici, potom knjižnici a zatim blagovaonici. Bilo je slabije i jače izraženih želja da bi se ovaj prostor morao urediti kako to dolikuje. Prije dva mjeseca posao je krenuo s riječi na djela. Sastavljen odbor u kojem su Cvijeta Vinski, Zdenka Jurman, Danica Kozina i Štefanija Ru-

žak potpomognut s Ivanom Vinski pobrinuo se da se sve zamisli privode kraju. Ovu akciju podržao je i krapinski gradonačelnik osiguravši sredstva za potrebni materijal. Unatoč teškim vremenima prilog u novcu dali su i mještani, a ni ovom prigodom nije izostala stručna pomoć raznih majstora. Ovih dana, što je i po redoslijedu poslova uobičajeno, završnu riječ ima soboslikar. Preostaje još smo da pričekamo svečanost prigodom otvorenja. (B.U.)

VIKEND SNIÆENJE

5,98kn

1L=11.96

SOK JABUKA 1L

6.49

Entuzijasti uredili kapelicu

traje od 20.09.2013. do 24.09.2013. ili do prodaje zaliha

8.99

8.99 10,99kn

obnoviti društveni dom. U spomen na nekadašnji vatrogasni dom, obnovila se, odnosno renovirala stara vatrogasna pumpa koja je izložena pokraj društvenog doma. Radovi su konačno završili 30. kolovoza ove godine te je tom prilikom upriličeno prigodno druženje, kojem je nazočio i načelnik Općine Konjščina Mirko Krznar. (zl)

vrijedno se radi na obnovi kapelice

ČARLI 500ml CLASSIC, ORIGINAL

stara cijena

stara cijena

Dobra volja i složne ruke obnovile dom SUŠOBREG - Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Sušobreg započela je obnova nekadašnjeg vatrogasnog doma, a današnjeg društvenog doma Sušobreg. Obnova je započela 4. kolovoza 2011. godine. Dom je bio u ruševnom stanju, a dobrovoljnim financijskim prilozima i dobrovoljnim radom građana Sušobrega te uz pomoć Općine Konjščina uspjelo se

zamjenik gradonačelnika belišća poklonio je načelniku marku kosu sliku

sa Župom, bivšim župnikom Draženom Karačićem kao i sadašnjim župnikom Zlatkom Pavetićem. -Koristim priliku da zahvalim na suradnji svim resornim ministarstvima, Krapinsko - zagorskoj županiji, tvtkama komunalne infrastrukture, gospodarstvenicima, crkvenim vlastima i svim mještanima na trudu uloženom u razvoj naše općine - zaključio je Kos na kraju govora. Svečana je sjednica

otvorenje doma u sušobregu održano je 30. kolovza ove godine

ARIEL 2kg MOUNTAIN SPRING, WHITE FLOWERS stara cijena

46.99

1kg=16.49

32,99kn

TOALETNI PAPIR 8/1 3sl. ŽUTI stara cijena

12.98

9,99kn

1kom=1.25


14 županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

crna

U plinskom brojilu držali preko 10.000 kuna koje je netko ukrao

VELIKA VES - U vremenu između 22 i 4 sa-

ta ujutro u noći s 8./9. rujna kod Krapine nepoznati je počinitelj iz nezaključanog plinskog brojila u vlasništvu 37-godišnjeg muškarca ukrao novac. Plinsko brojilo nalazilo se u krugu poduzeća. Materijalna šteta procijenjena je na više od deset tisuća kuna. (mb)

DOGODILO SE

Par krao žvakaće i kavu KRAPINA - Prošlog ponedjeljka oko 15.30 djelatnica jedne krapinske trgovine zatekla je u krađi 26-godišnjakinju i 31-godišnjaka kako kradu žvakaće i kavu. Roba je bila u vrijednosti više stotina kuna. (mb)

STATISTIKA ZAGORSKE POLICIJE

U 8 mjeseci 487 nesreća i 13 poginulih ZABOK - Službenici Poli-

cijske uprave krapinskozagorske su tijekom osam mjeseci obavili očevid kod 487 prometnih nesreća što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 8,3 posto. U 11 nesreća s poginulim osobama 13 osoba je smrtno stradalo, u 173 nesreće s ozlijeđenim osobama 53 osobe su teže, a 187 osoba je lakše ozlijeđene, dok je u 303 prometne nesreće nastala samo materijalna šteta. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj prometnih nesreća s poginulim osobama veći za 37,5 posto, nesreća s ozlijeđenim osobama manje je za 15,2 posto, a nesreća u kojima je nastala materijalna šteta manje je za 5,0 posto.Broj poginulih osoba više je za 62,5 posto, teže ozlijeđenih više je za 6,0 posto, dok je lakše ozlijeđenih osoba manje je za 21,1 posto.

tični dan bio je četvrtak s 87 obavljenih očevida, a najsigurniji utorak sa 63 obavljena očevida. Kritično vrijeme u toku dana je razdoblje između 14 do 15 sati s 36 obavljenih očevida, a najsigurnije razdoblje je od 2 do 3 sata sa dva obavljena očevida. Manje pijemo dok vozimo

U prometnim nesrećama sudjelovala su 1142 sudionika od kojih je 106 sudionika ili 9,3 posto bila pod utjecajem alkohola, dok je lani u 531 prometnoj nesreći sudjelovao 1149 sudionika od kojih su 144 ili 12,5 posto bilo pod utjecajem alkohola.

STRAVIČNA NESREĆA U KAMENOLOMU GORJAK

Na bager se srušio kamen od pola tone i usmrtio radnika JESENJE - Proteklog se tjedna u kamenolomu Gorjak u Jesenju dogodila tragična nesreća. Naime, 52 – godišnjeg Z.O. ubio je kamen koji se srušio na kabinu njegova bagera. Nesretni je radnik vadio sipinu ispod stijena, a budući da je počela kiša svim je radnicima naređeno da prestanu s poslom. Baš u trenutku kada se spremao otići

Baš u trenutku kada se spremao otići s radilišta, na bager kojim je upravljao 52 – godišnjak pao je kamen koji se odlomio od stijene. Uslijed udarca, radnik je ispao iz bagera i preminuo na mjestu

s radilišta, na bager kojim je upravljao 52 – godišnjak pao je kamen koji se odlomio od stijene. Kako prenosi Večernji list, radnici koji su se u to vrijeme zatekli na mjestu nesreće kažu da je bio težak najmanje pola tone. Nakon što je kamen s velike visine udario u bager, radnik je pao iz kabine te preminuo na licu mjesta. (mš)

MACELJ - Na Međunarodnom graničnom prijelazu Macelj prilikom ulaska u Hrvatsku kod 20 – godišnjeg državljanina BIH-a pronađeno je 13, 6 grama marihuane i 0, 4 grama kokaina. Mladić je bio je u autobusu bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka. (mb)

Gorjela vikendica KRAPINSKE TOPLICE – Zbog neispravnih električnih instalacija prošlog četvrtka u 17. 40 sati buknuo je požar na vikendici u Krapinskim Toplicama, u vlasništvu 77- godišnjeg muškarca. Izgorjelo je krovište. Požar je ubrzo ugašen i to intervencijom ZJVP Zabok i lokalnog DVD-a. Materijalna šteta je oko 10.000 kuna. (mb)

STUBIČKI POLICAJCI KOD VOZAČA KOJEG SU ZAUSTAVILI NAŠLI su DROGU

Najviše slijetanja s ceste

Ukupno su u prometnim nesrećama nastradale 253 osobe što je za 14,2 posto manje nego u osam mjeseci 2012. godine. Najviše nastradalih osoba životne je dobi od 30 do 50 godina u kojoj dobnoj skupini nastradalo je 99 sudionika od kojih je osam osoba poginulo, 18 osoba je teže, a 73 osobe su lakše ozlijeđeno. Prema starosti sudionika koji su sudjelovali u prometnim nesrećama najviše ih je životne dobi od 20 do 40 godina. Brzina je i dalje najčešći uzrok prometnih nesreća. Prema vrstama prometnih nesreća najviše je bilo slijetanja vozila s ceste - 137 slučaja. Kri-

stijena od gotovo pola tone odronila se na kabinu bagera

Pronađena marihuana i kokain

Tijekom osam mjeseci ove godine došlo je do smanjenja broja sudionika prometnih nesreća za sedam osoba ili 0,6 posto, kao i do smanjenje udjela alkoholiziranih sudionika u ukupnom broju sudionika prometnih nesreća za 3,2 posto. Policijski službenici su tijekom redovitih zadaća i provođenja akcija u prometu u osam mjeseci evidentirali 8300 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše utvrđenih prekršaja odnosi se na brzinu - 3016 prekršaja što iznosi 36,3 posto ukupnog broja utvrđenih prekršaja. (zl)

Udarila biciklistu

Uhićen domaći dečko s 2, 15 grama kokaina M. H. (36) zaustavili su policajci u redovnoj kontroli prometa. Muškarac je već prije evidentiran u policiji zbog droge. DONJA STUBICA - U nadzoru prometa, protekle srijede oko 15 sati stubički su policajci zaustavili 36-godišnjeg M. H. i pretragom kod njega pronašli 2, 15 grama kokaina. Naime, evidencijom isprava zagorska je policija ustanovila da se radi o muškarcu koji

je i prije evidentiran u policiji zbog zlouporabe opojnom drogom, što je bio razlog osnovane sumnje za pretragom koja je bila uspješna, ali ne i za mladića koji je uhićen. Količina od 2, 15 grama kokaina nije mala i njegova je vrijednost velika, a da takvi

dileri 'padaju' u Zagorju zaista je rijetka. Većinom su to joint ili male količine marihuane kod stranih državljana koji prelaze našu granicu. Nesluženo doznajemo kako je 36-godišnjak kod kojeg je pronađena koka, dečko iz našeg kraja. (M. Bašak)

PREGRADA – Prošlog petka oko 15.20 sati u Pregradi je u prometnoj nesreći teško ozlijeđeni 73-godišnji biciklist na kojeg je naletjela 45- godišnja vozačica osobnog automobila koja je ulaskom u raskršće vršila radnju skretanja ulijevo. Tom je prilikom prednjim dijelom vozila udarila u bicikl kojim je iz suprotnog smjera upravljao biciklist koji je tom prilikom pao na nogostup. Biciklist je vozilom Hitne prevezen u OB Zabok gdje mu je pružena liječnička pomoć nakon čega je prevezan u Traumatološku bolnicu u Zagreb, na daljnje liječenje. (mb)


15

županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

www.trgovinejager.com

ZANIMLJIV HOBI: Dvorištem Mirjane i Ivana Piljeka u Ciglenici Zagorskoj šeću neobični

stanovnici. Riječ je o osamdesetak kopuna sa čijim su uzgojem krenuli ove godine

TOALETNI PAPIR VIOLETA Lavanda 3 slojni 10/1

19,42 2,59 KN

PIPI PILEĆA POSEBNA 1000 g

14,55 1,94

u dvorištu obitelji piljek trčkara osamdesetak kopuna

KN

Kopun - delicija s francuskih stolova uzgaja se i na zagorskim bregima

ČOKOLADA MILKA Mliječna 100 g

Meso kopuna vrlo je mekano i ukusno, a u Zagorju su ga jeli plemići još u 15. stoljeću. Danas je u Hrvatskoj najtraženiji u Istri, no u svojoj ga ponudi imaju i neki zagorski ugostitelji Maja Šimunić

I

ako Zagorci ne znaju mnogo o kopunima, a još ih manje, zbog njihove visoke cijene, konzumiraju, tradicija njihova pripremanja i uzgoja u našim krajevima postoji od davnina. Postoje zapisi da

Zanimljivo je da su kopuni u potpunosti miroljubivi, ne napadaju i ponašaju se kao kokice, upravo iz razloga što su uškopljeni. su još u 15. stoljeću plemići na dvoru jeli kopune koji su bili glavna delicija. Danas u Krapinsko - zagorskoj županiji nema mnogo uzgajivača kopuna, tek pokoji ugostitelj koji to čini za vlastite potrebe, no u Ciglenici Zagorskoj obitelj Piljek nedavno se primila posla i krenula u uzgoj te pomalo zaboravljene delicije.

Jedu sve, a uzgajaju se ekstenzivno Mirjana i Ivan Piljek trenutno imaju osamdesetak kopuna, a u uzgoju im savjetima pomaže veterinar Zlatko Horvat koji ih škopi jer, da razjasnimo, kopuni su zapravo uškopljeni pijetlovi. - Meso kopuna mnogo je mekanije i finije. Kopun se uzgaja do kojih 5 i pol do 6 mjeseci kada je spreman za klanje, a tada dostigne do 6 kilograma - objasnio nam je veterinar

5,92 0,79 KN

CIGLENICA ZAGORSK A OLD*

SVIJEĆA PIRAMIDA Velika

5,55 0,74 KN

u postupku škopljena kopuna, zlatku horvatu pomogla je gazdarica mirjana

Horvat. Gazda Ivan pokazao nam je ograđen prostor gdje kopuni bezbrižno trčkaraju. - Oni moraju biti u prirodnim uvjetima, znači na otvorenom. Moraju stalno biti u pokretu da se ne bi previše utovili. Kada je u pitanju hrana, jedu sve, od trave do jabuka, krušaka, paprike, krastavaca i bundeva - ispričao je Ivan. Zanimljivo je da su kopuni u potpunosti miroljubivi, ne napadaju i ponašaju se kao kokice, upravo iz razloga što su uškopljeni. Kopuni su najcjenjenija delicija u Francuskoj gdje, prema riječima Zlatka Horvata, nema restorana koji u ponudi nema kopuna pripremljenog na razne načine. - Kod nas u restoranima još uvijek nema velikog interesa za kopunima jer su poprilično skupi, no neki ugostitelji poput Vuglec brega i Venteka nude ga na svom jelovniku. U Istri je, primjerice, velik

Piljek: Oni moraju biti u prirodnim uvjetima, znači na otvorenom. Moraju stalno biti u pokretu da se ne bi previše utovili. Kada je u pitanju hrana, jedu sve, od trave do jabuka, krušaka, paprike, krastavaca i bundeva interes za kopunima budući da na ljetovanje dolazi mnogo Talijana koji kopune također vole - rekao je Horvat.

Čuva ih Vuki I obitelj Piljek kušala je meso kopuna, a Ivan kaže da je vrlo mekano i ukusno. Uskoro bi jedna generacija kopuna trebala biti spre-

mna za klanje i prodaju, no velik je problem, ispričao je Ivan, što u Zagorju nema nijedne klaonice peradi što koči proizvodnju i uzgoj. - Mi bi za neki veći uzgoj trebali imati mini hladnjaču da bismo kopune dopremili u Čakovec ili Bjelovar gdje postoje klaonice - dodao je Piljek. Veterinar Horvat ispričao nam je i kako izgleda sam postupak uškopa kopuna. - Postupak se obavlja kada je pijetao u dobi od šest tjedana i traje svega minutu do dvije. Za životinju nije bolno što dokazuje i činjenica da su poprilično mirni pri samom postupku - istaknuo je Horvat. Zanimljivo je da kopune u Ciglenici Zagorskoj čuva njemački ovčar Vuki koji ih redovito sprema spavati. - Oni su poprilično lijeni, pa ih Vuki i njuškom gura u kavez na spavanje - kroz smijeh nam je ispričao Ivan.

ŠKARE ZA BERBU GROŽĐA Inox rezilo

11,92 1,59 KN

RADIO CAMRY CR 1109 starinski izgled, LW/FM radio prijemnik, CD/MP3 predvajalnik, moč 19 W, USB PRIKLOP

472,42 62,99 KN

Ponuda vrijedi u: SM Tržišče Rog Slatina, SM Prvomajska 29, Rog. Slatina SM Jager Rogatec, SM Jager Podčetrtek. Ponuda vrijedi do 24.9.2013. Cijene u kunama su informativne. Moguće je plaćanje u kunama. Cijene su preračunate u kune po tečaju 1 eur = 7,5 kn. Tel.: 0038638121065, e-mail: tajnistvo@trgovinejager.com, www.trgovinejager.com.


16 županija

Za dušu za spomenek

broj 513 / 17. rujan 2013.

Iz Ljekarni Švaljek

Mikronutrijenti za uspješan početak školske godine

Najbolja “hrana za mozak”

Piše:

Nevenka Gregurić

Martina Galoić, mag.pharm.

Preživanje i žvakanje

Razvoj djeteta – od majčine utrobe pa sve do kraja puberteta – može se usporediti s gradnjom kuće. Što su bolji i kvalitetniji materijali, to je kuća stabilnija i “zdravija”.

G

da gruntam malje e je denes dece ljepše ilji nam dece negda, največ put misljim da je nam življenje bilje teže, alji ljepše. Te ne mora značiti da i moji jargani tak misljiju. Nu kak god da razmišljavam, tak navike dojdem na iste. Istina je da sme mi deca negda imelji za delati sakojačke posle, da se bez nas nie okapala koruza, posušila krma, pobiral žitek ilji delal kakef drugi posel. Od male malosti delalji sme prema svoje jahkosti. One kaj je mene i mojem pajdašem senek bil najgorši posel je bilje iti z blagem na pašu. Blage se največi dieljec ljeta moralje držati na štriku i dobre paziti da nej prepaslje mejaš ilji scuknulje kakve bietve kre menjika. Mam su nastale h selu svaje, a mi deca kak „nemarni“ pastiri dobilji bi šipragu ilji z bičem. Niesme same pazilji da blage ne napravilje kakvu štetu nek sme vodilji računa da nam blage bude zdrave. Pazilji sme da ga nej prehranilji gda sme dalji da jie z redovja pokošene krme. Če bi se htrglje nam z ruk i pobeglje na deteljišče trebalje je brze zeti blage kaj se nej preveč najelje i od detelje napušilje. Vodilji sme brigu da ne spije mlačnu vodu. Bilje kak bilje, blage nam je triebalje biti zdrave jer sme znalji reči da nam je kravica mamica. Med pašami blage si bi štalje počivalje i če je bilje zdrave preživalje. Kravica gda je preživala značilje je da je zdrava. Nie bila vudienjka da otec ilji mati niesu prigledalji blage ilji su poslalji mene glet h štalu e balege preživa. Te mi je bilje bedaste i negda sem bila huda radi toga. Kesniejše gda sem išla h školu vučila sem kak je krafski želudec napravljen od več dieljece. One kaj me je jahke zanimalje da su se h krafske želučeke, od onuga kaj je kravica pojiela, delale grudice ilji gvaljice. Če je kravica bila zdrava, želučeka je gvaljica išla krave h gubec i ona ga je unda žvakala ilji sme mi reklji da je preživala. Prežvakanu gvaljicu kravica je z novič pogutnula i te je išlje h jeden drugi diel želučeka. Preživanje je trajalje tak duge dok se sa pojiedena hrana nie složila h grudice i prežvakala. Znala sem sedeti na pragu štale i lukati kak te kravice jednak dielaju. Gupčeki su njim bilji zaprti i tuj i tam bi njim z gupčeka zišel trag duuuuge sljine. Nie njim te bilje za zameriti jer blage je blage. Šteta kaj denešnja deca več nemaju priljiku videti živinicu. Nebi o njim triebalji vučiti z papiera nek se bi o njih vučilji na živem. I stariejši teri su negda lukalji kravice pozabilji su kak je te od strarne blaga, preživanje kulturne zgledalje. Denešnje moderne doba doneslje je jednu od „zabavi“, „čiščenje zubi“ i „varanje želuca“, a te je žvakanje sakojački žvakači. Joj kak sem jih ja negda bila željna. Znalji sme si mi deca kupiti jednu kockastu žvakaču i med sobu ju podeljiti. Te je za nas bilje nekaj novuga. Denes se žvakača najde h sake torbe i največ ljudi rabi jih kaj njim nej z gupčeke smrdelje po lukecu, špiekecu, paprike i kaj česa drugoga. Naši nosi več niesu nafčeni na stare dobre znane duhe. Jieme moderne košte, bez žmaha i duhe i unda mi nie jasne za kaj morame tak žvakati. Se h redu. Te je moderne življenje. One kaj mi nikak nie jasne za kaj moram videti nečovi čepec gda se z menu spomina i pri tomu žvače tak kaj bi mu h gupček mogel skočiti slakoper. Za kaj ljudi ne oponašaju blage tere je preživalje z zaprtem gupcem. Ovak, oko nas žvačeju glasne i vidljive kaj da su ponorelji. Saka čas onem teri bez žvakači nemreju, alji jih imaju „skrite“ h svoja zubie tak da jih drugi nemreju videti. Oni pak drugi, neznam ni sama e su tak šlampasti ilji niesu nigdar čulji za bonton, svojem žvakanje, cmokanjem i prebiranjem i prehitavanjem žvakače z jednuga kraja na drugi, rievanjem z jezikem van, buju na sakem spominku. Takvi z žvakačami, neznam e se praviju važni ilji su nekaj druge, dok se spominaju veljiju rieč dvie, unda glasne prekasaju, pak rieč dvie, prekasanje…i tak da zgubiš volju posluhnuti o čemu pripovieda. Šteta kaj več po domačija nie blaga. Morti bi od njih denešnji čovek mogel i kaj česa nafčiti. Žvakati trieba saki za sebe, a ne svojem špricanjem i cmokanjem kazati požirake i kučnjake sem oko sebe. Jer žvačeju ljudi, a preživa blage. Razljika zmeđu blaga i ljudi bi triebalje biti če nič druge bar po tomu kaj senek ljudi imaju razum, a blage je same nieme živinče. Po žvakanju i preživanju te se baš i nemre reči.

NAJBOLJE “GRAĐEVNE JEDINICE” Kako će se razvijati krvožilni i imunološki sustav, srce i mozak ovisi o vanjskim utjecajima u određenoj razvojnoj fazi, pri čemu iznimno važnu ulogu imaju mikronutrijenti. Za zdravlje, rast i razvoj djeci su potrebne “građevne jedinice” koje će im omogućiti svladavanje zahtjevnih situacija koje nosi odrastanje. Najbolji temelj je svakako raznolika i uravnotežena prehrana, uz nadopunu nutritivnih deficita kvalitetnim dodacima prehrani. “HRANA ZA MOZAK” Za pravilan rast i razvoj mozga, djeci su potrebne specifične vitalne hranjive tvari. “Dobro nahranjen mozak” omogućuje bolju koncentraciju, brže rješavanje zadataka, bolje kratkoročno i dugoročno pamćenje, te općenito uspješnije svladavanje zadataka. MANJAK ŽELJEZA I LOŠI ŠKOLARCI Željezo je mineral neophodan za transport kisika krvlju. U slučaju njegovog nedostatka tjelesni organi ne

situacijama. Kod školskog stresa djeca su izložena lučenju hormona stresa, adrenalina i noradrenalina, čije oslobađanje i razgradnju regulira upravo magnezij. Ukoliko postoji njegov nedostatak, hormoni stresa su povišeni što može dovesti do nervoze i poremećaja spavanja.

dobivaju dovoljno kisika što može dovesti do umora, poteškoća s koncentracijom, glavobolja i pada tjelesnog i mentalnog elana. CINK I IZVRSNO PAMĆENJE Cink ima iznimno važnu ulogu u mnogobrojnim fiziološkim procesima. Prema istraživanjima u dječjoj populaciji, adekvatnim unosom cinka povećava se razina koncentracije u izvođenju zadataka i mentalnim naporima. B-VITAMINI – ZA ZDRAVLJE ŽIVČANOG SUSTAVA B vitamini su uvriježeno poznati kao vitamini za živce i pamćenje. Doprinose umnoj bistrini, poboljšavaju koncentraciju, nužni su za izgradnju zaštitnih mijelinskih ovojnica živčanih vlakana i provođenje živčanih impulsa kao i za stvaranje energije i izmjenu tvari u živčanim stanicama. UKLONITE ŠKOLSKI STRES MAGNEZIJEM Jedna od brojnih uloga magnezija u organizmu je i umirujući i uravnotežujući učinak u stresnim

INTELIGENTNI UZ OMEGA-3 MASNE KISELINE Prema istraživanjima, djeca koja jedu puno ribe ili uzimaju omega-3 masne kiseline u obliku dodataka prehrani, u školi postižu bolje rezultate te imaju više vrijednosti IQ-a. Ove visokovrijedne masne kiseline su esencijalne komponente staničnih membrana te su time osobito važne u svim fazama dječjeg razvoja. S obzirom da ih organizam ne može sam stvarati, iznimno je važno da se unose prehranom. Preporuka je osigurati djeci najmanje dva obroka tjedno koja sadrže ribu ili prehrambeni nedostatak nadomjestiti dodatkom prehrani. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zdravlje Vaših školaraca, slobodno nam se obratite. Zdravstveni djelatnici Ljekarni Švaljek rado će vam pomoći svojim savjetom!

mi brinemo o vašem zdravlju! www.svaljek.hr www.ljekarnesvaljek.com

Ponuda City parka obogaćena novoopremljenom teretanom City Fitness ZABOK - Prošle je subote u prostorima City Parka otvoren City Fitness. Riječ je o preuređenom prostoru na 650 metara kvadratnih s najnovijom opremom. U ponudi novootvorene teretane jest cardio program, trenažeri i sprave, vježba s rekvizitima, grupni programi poput pilatesa, boksa, zumbe i joge, izrada planova prehrane i treninga, individualni sati s trenerom i sl. Radno vrijeme City Fitnessa jest od ponedjeljka do petka od 11 do 22 sata, subotom od 11 do 20 sata te nedjeljom od 17 do 20 sati. Sva pitanja i informacije možete dobiti na city-fitness@ kreativa.com.hr. (zl)

brojni posjetitelji došli su na otvorenje teretane prošle subote

u ponudi su razne vrste treninga

teretana je opremljena najnovijim spravama


županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

17

U Srednjoj školi Bedekovčina podijeljeni su službeni certifikati učenicima koji su svoju ljetnu stručnu praksu obavljali u Leipzigu, u Njemačkoj.

Prednost pri zaposlenju

cvjetko fruk iz kinološkog kluba radoboj ponosan je na uspjeh svog rotvajlera

Nacionalna izložba pasa svih pasmina

Rottwailer Bozz najljepši veteran SAMOBOR - U subotu, 7. rujna održana je Nacionalna izložba pasa svih pasmina CAC Samobor, a prisustvovali su i šampioni u različitim uzrastima i kategorijama. Na izložbi je odličan rezultat postigao Kinološki klub Radoboj koji je pre-

zentirao Rottwailer Bozz Magnificds black angels, u vlasništvu Danice i Cvjetka Fruka. Njihov pas po prvi puta je nastupio u razredu veterana i osvojio prvo mjesto, postavši prvak razreda veterana Best Veteron. Sudio je internacionalni sudac Karl

Reisinger iz Austrije. Uspjeh je tim veći što su prisustvovale Austrija, BRD, Velika Britanija, Italija, Mađarska, Poljska, BIH, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska. Kinološki klub Radoboj zahvaljuje se sponzoru Vetropack Straži iz Huma na Sutli. (zl)

TRAŽIM DOM! Ja sam dobar i simpatičan psić, ostavljen i napušten od svih. Netko me ostavio u gradu i zaboravio na mene. Privremeno sam se ‘skučio’ u strogom centru grada Zlatara i družim se svakodnevno s prodavačicama obližnjih lokala. Tete prodavačice nose mi hranu. Nije mi loše, no kako ubrzo stiže i zima, potreban mi je topli dom. Želite li me udomiti, nazovite 467 -301.

BEDEKOVČINA - Trideset učenika Građevinskog (arhitektonski i građevinski tehničari, soboslikari, mehaničari građevinskih i rudarskih strojeva, tesari, monteri suhe gradnje keramičari oblagači), Medicinskog (medicinske sestre/tehničari i fizioterapeutski tehničari) i Poljoprivrednog učilišta (poljoprivredni tehničari) dobilo je potvrde za obavljenu praksu koja im može poslužiti i kao prednost pri budućem zaposlenju. Učenici su stekli nove vještine u sklopu svoga obrazovanja, kao i iskustvo boravka u inozemstvu i rada u drugačijoj sredini od hrvatske. Uz praktičnu nastavu u njemačkim tvrtkama upoznali su se i s njemačkim (europskim) načinom rada i radnim navikama, družili se i komunicirali s učenici-

30-ak učenika građevinskog i poljoprivrednog učilišta obavilo je praksu u njemačkoj te steklo nove vještine

ma iz drugih europskih srednjih škola (pogotovo Poljske i Slovačke), razvijali komunikacijske vještine i stekli iskustva koja će im pomoći u daljnjem usavršavanju svoga budućeg zanimanja. Upoznali su se i sa znamenitostima Leipziga, Berlina i Dresde-

na. Srednja škola Bedekovčina projekt u sklopu Programa za cjeloživotno učenje pod pokroviteljstvom Europske unije i u organizaciji Nacionalne agencije za mobilnost i programe Europske unije provodi drugu godinu za redom. (zl)

Osmo hodočašće HSS-a u Mariju Bistricu MARIJA BISTRICA - Gotovo 10 tisuća članova i simpatizera HSS-a okupilo se u nedjelju 15. rujna u nacionalnom svetištu Majci Božjoj u Mariji Bistrici na 8. hodočašću Hrvatske seljačke stranke. Hodočašću je uz predsjednika Hrga prisustvovalo stranačko vodstvo, članovi i simpatizeri HSS-a, a misnom slavlju, koje je predvodio rektor Svetišta MBB-e mons. Zlatko Koren, prethodila je svečana hodočasnička povorka. Kao i prethodnih godina, ispred Bluesun hotela Kaj održana je konferencija za novinare na kojoj je najprije sve prisutne pozdravila Vlasta Hubicki, ujedno i idejna začetnica ovog hodočašća, napomenuvši kako se u današnje vrijeme teško baviti politikom. - Rekli

hss-ovci su održali i tiskovnu konferenciju za novinare

su nam da idemo zbog vlasti u koaliciju u KZŽ, da bismo bili sudionici vlasti. Ne, nije istina! Mi smo išli zato da se dovrši sve ono što je dobro za naš frtalj sveta – rekla je Hubicki. Predsjednik HSSa Branko Hrg u svojem se obraćanju osvrnuo na pojef-

tinjenje el. energije, uputivši kritiku Vladi RH, što se sa pojeftinjenjem kasnilo dva mjeseca. Nakon Svete mise okupljeni hodočasnici su se pod zastavama HSS-a iz svih krajeva Hrvatske u molitvi uputili na križni put Kalvarijom. (Elvis Lacković)


18 županija

Dnevnik tate Bena Piše:

Tomislav Benčić

Č

"Mali"

itam h nedelju vijesti na internetu i nemrem vjerovati. Pročital sam kak je policija upala na svadbu i zabranila mužikašima igrati i još su dobili prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. Savjesni policajac je mudro zaključio da je pevaljka popevala na mikrofon koji je bil spojen na pojačalo. I da se to kaj je ona popevala čulo. Baš zato se i koristiju pojačala. Da se nekaj čuje. Da budem iskren za takav slučaj još nisam čul. Međutim, u svemu tome ima i nekaj dobro. Bar buju mladenci mogli pripovedati kak su imeli jedinstvenu svadbu. Na teroj je policija napravila fajrunt. Zato si vi teri se mislite ženiti i delati svadbe dobro pazite. Da ne bi slučajno imeli takvu mužiku tera se bu čula. Mužika more biti na svadbi, moreju i igrati i popevati, ali da se ne čuje nikam. Jer gdo je videl da se mužika čuje? Zakaj nisu samo na binu zaljepili veliki poster od mužikaša i zamislili si da ovi igraju? Osim kaj je naveliko sezona svadbi, počela je i sezona berbi. Pri nama h Zagorju je najpopularnija berba grojzdja. To vam je ono kad skupite ekipu i prejdete h trsje grojzdje pobrati. Inače je to jedan od preduvjeta za proizvodnju vina. Čul sam da ima i drugih načina, ali mene moj tata vuči da prvo treba delati h trsju, pobrati grojzdje i tek onda od tog grojzdja vino napraviti. Za one teri ne znaju kak se berba odvija bum u kratkim crtama to opisal. Prvo se ekipa treba skupiti. Zborno mjesto je naravno kljet. Pravi gazda bu prvo prisutne ponudil s nečim „malim“ (rakija, konjak, štok, pelinkovec, kruškovac,…) i eventualno priredil da se nekaj h zube dene. Tu najbolje prejdeju oni teri prvi dojdeju. Jer si moreju onda spiti „maloga“ sa svakim gdo dojde kasnije. Kad se svi okupiju onda se podjeliju zadatki, gdo bu kaj delal. Mam se zna gdo bu bral, gdo bu putu nosil, gdo bu mljel i delal ostale stvari h podrumu. I onda se krene. Dobro je da pri beračima barem jedna osoba tera bu im točila piti. Jer kak buš bral bez goriva? Niti auto nejde če ne natočiš gorivo, pa kak bu onda berač išel bez goriva? Kad se grojzdje pobere to treba proslaviti s kojim „malim“ i onda bu pravi gazda ponudil i nekaj za jesti. Prije jela za bolji apetit dobro dojde koji „mali“ za aperitiv. I onda se znaju događati uobičajene pojave. Jedna od njih je ljubomorno čuvanje ključeva od auta. Bez obzira kolko bu „malih“ riješila osoba tera h žepu ima ključ od auta, taj ključ se ne daje nikom. Jer se žena i auto nikome ne posujavaju. Tom prilikom dolazi do velikog propusta Centra za uzbunjivanje. Jer nigdar ne oglasiju opču opasnost. A opča opasnost počinje negde h popodnevnim satima u danima berbe. U to doba prava je lutrija kretati se po cestama uz trsja, jer su auti prepuni gore navedenih ljubomornih čuvara ključeva od auta. Zato treba paziti jer več spomenuti „mali“ ponekad imaju čudan utjecaj na one teri imaju ključeve od auta na način da ti isti odjedamput imaju osječaj da su Fangio, Fittipaldi, Prost, Senna i drugi zapraf amateri naspram njima kad se natankiraju s „malima“.

broj 513 / 17. rujan 2013.

U okviru projekta Klikni&Uči održane radionice medijske kultu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i Škole za dizajn, gra

Ovog petka u rad će biti pušten Multimedijalni centar ŠUDIGO ZABOK - Projekt Klick & Learn koji provodi Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, uz partnersku školu - Školu za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split koji se financira sredstvima Europske unije u okviru IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske unije za Hrvatsku - Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva sa svojim jednogodišnjim aktivnostima približava se kraju. Jedna od vrlo atraktivnih aktivnosti odnosila se na neposredni rad s učenicima u vidu radionica medijske kulture koje su bile održane u Multimedijal-

nom centru Škole za umjetnost dizajn, grafiku i odjeću Zabok koji je opremljen sredstvima iz pred-pristupnih fondova Europske Unije. Cilj radionica bio je edukacija učenika u svrhu razvijanja medijske pismenosti, komunikacijskih vještina, kreativnog stvaralaštva te stjecanje vještina za planiranje, izradu i realizaciju audiovizualnog uradaka. Učenici su imali zadatak izraditi TV prilog na temu: Afirmativno korištenje slobodnog vremena mladih iz različitih sredina. Nakon uvodnih radionica gdje su se učenici upoznali s osnovama snimanja rasvjete, osnovama snimanja zvuka, praktičnog upoznavanja s opremom u MMC –u, zajednički su pri-

logo projekta

premali strategiju rješavanja projektnog zadatka te definirali sadržajni dio TV priloga: od pripreme intervjua, razrada plana i organizacije snimanja, pripreme opreme i sl. Dijelove priloga snimali su u školskom studiju i na terenu. U montaži TV priloga osim vlastitih snimaka koristili su

učenici iz zabo održali su okr

i arhivske snimke Škole kao i materijale koje su ranije snimili učenici iz Splita. Posebna vrijednost ovih radionica bila u načinu rada i poučavanja samih učenika uz korištenje nove tehnologije i novih obrazovnih strategija učenja i poučavanja. Kruna događanja bila je prezentacija aktivnosti na okruglom stolu koji je održan 6. rujna u Multimedijalnoj dvorani grada Zaboka gdje su učenici imali priliku raspravljati s učenicima trećih i četvrtih razreda medijskih tehničara o iskustvima koja su stekli radeći na projektnom zadatku. Tim koji je odradio ovaj posao su učenici Škole domaćina Marta Čaržavec, Vanja Hozmec, Sara Vrgoč, Martin Čehulić, Tin

250.000 kuna za projekte u lokalnoj zajednici PREGRADA - Na provedenom natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva “Zajedno za bolje” u sklopu kojeg se potiče sudionička demokracija kroz uključivanje građana i organizacija civilnog društva u razvitak lokalne zajednice Grad Pregrada prošao je prvi krug. Kroz natječaj će se sufinancirati projekti važni lokalnoj zajednici u iznosu 250.000 kuna. Za ulazak u

drugi krug natječaja potrebno je održavanje savjetodavnog procesa s građanima i organizacijama civilnoga društva radi zajedničkog utvrđivanja prioriteta društvenog razvoja Grada Pregrade. U tu svrhu organizirana je javna tribina kako bi se kroz zajednički dijalog došlo do projekta koji će se u drugom krugu prijaviti na natječaj. Tribina će se održati 18. rujna s početkom u 18 sati u Gradskoj vijećni-

ci Grada Pregrade. – Nakon održavanja javne tribine utvrdit će se prioritetna potreba društvenog razvitka i uz dalju suradnju građana i udruga civilnog društva koje će sudjelovati u postupku utvrđivanja prioriteta pripremit će se projekt, koji će se prijaviti na pozivni natječaj Nacionalne zaklade. Zaklada će financirati nove, inovativne programe i usluge za građane u lokal-

noj zajednici uključujući i uređenje javnih društvenih prostora za unaprjeđenje kvalitete življenja građana u lokalnoj zajednici – istaknuo je pregradski gradonačelnik Marko Vešligaj te pozvao predstavnike ustanova, udruga, poslodavaca da se odazovu na tribinu i iznesu svoja razmišljanja o mogućim idejama koje bi mogle prerasti u stvarni, kvalitetni projekt. (D.Vincek)


županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

19

ure i okrugli stol učenika Škole afiku i održivu gradnju Split

oka i splita rugli stol

Sokalić, Nikola Jadek, Ana Medvedec, Kristijan Kožina, Florijan Lacko i škole partnera Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita - Noa Skračić-Pustaj, Sara Marić, Luka Livaja, a voditeljice projekta bile su Ruža Leskovar i Vida Guzmić iz ŠUDIG-a i Duška Boban iz Škole iz Splita. Inače provedba projekta traje 12 mjeseci, a ukupna njegova vrijednost je oko 150 000,00 eura. Projektom Klikni&Uči /Klick&Learn promovirat će se inovativna obilježja u strukovnom obrazovanju u sektoru grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja. Senzibilizirat će se školska zajednica za razmjenu on-line učenja, omogućiti

dostupnost didaktički oblikovanog edukativnog materijala za nastavnike i učenike, a učenici će razviti bolje informacijsko komunikacijske kompetencije koje su nužan preduvjet da postanu konkurentniji na tržištu rada. Prezentacija svih projektnih aktivnosti Klikni&Uči održat će se na Završnoj konferenciji u petak 20.9. u 17 sati u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok kada će se i službeno Multimedijalni centar ŠUDIGO staviti u funkciju.(zl)

zlatarbistričanci su odali počast stradalim kolegama

DVD Zlatar Bistrica u posjetu Kornatima ZLATAR BISTRICA/KORNATI – U subotu, 7. rujna članovi

DVD-a Zlatar Bistrica posjetili su otok Kornat, mjesto najveće hrvatske vatrogasne tragedije. Na jednodnevni izlet rano ujutro krenulo je 50 -ak članova DVDa Zlatar Bistrica, a uz njih i Ivica Glas, predsjednik VZ KZŽ te Ivica Balagović, član predsjedništva VZ KZŽ. Prema Kornatu su krenuli brodom iz Pakoštana, a prema samom mjestu stradavanja, spomen području koje se sastoji od kapelice na otvorenom i 12 spomen križeva, krenuli su pješice, predvođeni županijskim vatrogasnim zapovjednikom Šibensko-kninske županije Darkom Dukićem. Predsjednik DVDa Zlatar Bistrica Dražen Mikulec održao je pozdravni govor, pred-

sjednik VZ KZŽ Ivica Glas govorio je o vatrogastvu općenito kao humanoj službi, a zapovjednik VZ ŠKŽ Darko Dukić održao je dojmljivo predavanje o nastanku i okolnostima tragedije koja se dogodila 2007. U kapelici na otvorenom delegacija izletnika položila je vijenac i zapalila svijeće za poginule vatrogasce, a u zid je ugrađen kamen s posvetom donesen iz Hrvatskog zagorja. Nakon službenog dijela posjeta organiziran je ručak, nakon kojeg je bilo vremena i za kupanje. DVD Zlatar Bistrica organiziralo je ovaj izlet i posjet spomen području na Kornatima kako bi članovi DVD-a na dostojanstven način odali počast dvanaestorici poginulih kolega. (Elvis Lacković)

KUD Matija Gubec u Mađarskoj

Uz naše Stubičance svi su zaplesali na ulicama Pečuha

GORNJA STUBICA – Nakon

zaslužene ljetne stanke članovi KUD-a ''Matija Gubec'' nabrusili su svoje cipele i čizme i krenuli s probama. Prošlog su petka održali nastup na Tjednu kajkavske kulture u Krapini, a već su sljedećeg jutra otputovali u Mađarsku na Međunarodnu smotru folklora ''Dobro došli, naši mili gosti'' koja se održava s ciljem prikazivanja narodnih običaja u multikulturalnoj sredini Južne Mađarske. Osim Gornjostubičanaca, nastupila su

hrvatska društva iz BIH, Srbije, Austrije, Slovačke i Mađarske. Članovi KUD – a Matija Gubec rekli su kako su u Pečuhu lijepo dočekani, te da su nastupi na otvorenom, ali i na gala večeri bili zanimljivi osobito zbog toga što im se pridružila i publika koju su poučavali zagorskim narodnim plesovima. Sredinom listopada tamburaški orkestar KUD-a nastupa na XI. Susretima KUD-ova Matija Gubec koji se ove godine održavaju u Ilači. (Jelena Sačer)

kud matija gubec u svom je nastupu prikazao običaje pranja veša na potoku


20 županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

ZAGORSKI LIST U PRVIM BERBAMA PO ZAGORSKIM BREGIMA

Iz bakine pučke bilježnice P iše :

Zoran Gregurek

Gda babe v jesen zakokodaču...

O

, jesenske duge noči, rekel dragi da če doči... Mam ti duojde milina gda čuješ takvu pesmu. I ja sam si ju znala zapopijievetai gda bi ju počela moja babica i onda bi skupa popijievale i sedele na klupice vu kuhnje, kre obluka, i gledele kak vune curi dešč. Šumele je kak da se veliki potek razlejal. Same je bila sreča kaj mi nijeisme živeli vu nizine, nek na breščecu. Pak se zate nijeisme bojali ni velike vode. A oni šteri su bili krej štreke, vu doline, znali su voudu i vu hiži imeti. Stari su naši zate znali furt povijiedati da je bolje hižu delati na visočem mestu. I tuo ti je živa istina: če voda dujde na brijeg, onda je več gotove. Mi sme kak dece bili furt strahu velike vode i grmljavine. E, tak ti je tuo bile, govorila bi naša hraščinska baka dok se jesenja magla poput srebrnog ogrtača navlačila nad poljima u rujnu. A što se još radilo u jesenskim noćima „ Gda je bile vrijeme vrganjo, onda sme ih z jajaci pekli i bili veseli kaj se peče baš one kaj sme mi vu šume nabrali. Kostanji gda duojdu, onda se oni pečeju na table od peči ili se kuhaju, kak šte oče, ali onda je več debela jesen prema zime i male se vun izlazi z hiži. Noči su se znale kratiti z pričami jer je u vu jesen dan kratek, a nuoč duga da se jutra nemreš ščakati. Furt se brbljale, tračale kak se denes veli, i navijiek je bil na redu nešči z sela. Če se i nije niš takvoga događale, ljudi ti primisle neke i z toga naprave priču i počnu pripovijidati. Onda se tuo preširi i dragi buog nej tuo zaustavil. Če te jemput selske babe zemu na zub i zmisle te se gda se stanu navečer, bolje da te kača grizne... Jer te ni sveta voda ne oepra od blata šterega budu na te nametale. Posebne če si im se neke zameril „rekla bi starica. A selskim „babama“ možete se zamjeriti na sto načina „ Če si grdi, rugaju ti se. Če si fajni, oče te saka za se pak te furt z nečim fpičiju. Če niš nemaš, z tebe dijeilaju bedake. Če si penežljiv, još više nemaš mira jer te bi saka krej seba rada imiela, makar je več oženjena. Če si bedak, jaosiga tebe, a če si spameten, tim gorše. Kak tomu stati na kraj ? Ve bi ti rekla, ali nem jer je stoprem prešla Majka Buožja Žalousna, zaštitnica moje kapielice. Ali si sam dokuči kaj treba babe štera preveč kokodače. Friškoga kokota (smijeh), Buog mi grijieh opresti. Viš, na grijieh si me natiral... „, prekorila bi me pogledom baka i otišla za svojim poslom.

zagorje.com

AMI-PROM

Uz odojka i gibanic lakše, a dodatna op

Najvažnije je imati vesele berače i jake putare HRVATSKO ZAGORJE Na brojnim bregima u našem Zagorju proteklog su vikenda krenule prve berbe. Nakon cjelogodišnjeg rada u trsju, od kopanja, vezanja i špricanja, vinogradarima je berba zasigurno 'najslajši' dio posla. Naravno, grožđe se ne može pobrati samo. To je zabavan dio posla, a ujedno i svečani čin, pa se u berbu pozivaju rodbina, prijatelji i svi koji vam nešto znače u životi. Najvažnije je imati vesele berače i jake putare koji mogu potegnuti uz strmi zagorski breg. Često u doba berbe u vinogradima odzvanja popevka jer vino je bolje ako mu se malo zapopeva. Obilazeći berbe primijetili smo

da brojni gazde u dodatnoj opremi imaju kopačke za lakši uspon i manje padova, dok su gazdarice zadužene za fruštuk rano ujutro koji svim veselim beračima daje radni elan i energiju za nositi teške kante i pute. Ne veli se badava da je Vinograd, glavni grad Zagoraca. Prvo rad, a onda veselica uz domaću kapljicu, odojka i gibanicu. Tako je bilo proteklog tjedna u trsju brojnih Zagoraca. Grožđe je dobro rodilo, no ne bilo škodilo da je bilo malo slajše. Ovak bu trebalo malo više cukora. Slike koje smo Vam pripremili dočaravaju atmosferu prvih ovogodišnjih berbi. (Pripremile: M. Šimunić, M. Bašak)

danijela findak na naš facebook profil poslala nam je fotografiju berbe

Završen Kup Hrvatske vatrogasne zajednice

Muška mladež DVD Bedekovčina i treći puta pobjednik Kupa HVZ-a BEDEKOVČINA - U subotu 7. rujna pod domaćinstvom VZG Čakovca održan je III. kup, a ujedno i V. (posljednje) kolo IV. kup-a HVZ-a za mladež na stadionu SRC Čakovec. Pod idealnim uvjetima, na odličnoj pripremljenoj stazi skupilo se ukupno 58 natjecateljskih ekipa raspoređenih u kategorije muške i ženske mladeži. U konkurenciji muške mladeži prvo mjesto u Čakovcu pripalo je

DVD-u Novi Marof, drugi je bio DVD Nuštar, a treći DVD Donja Voća. Muška mladež DVD-a Bedekovčina, osvojila je 6. mjesto, iako su imali najbolju vježbu, ali uz dvije suđene greške, koje su donijele 20 negativnih bodova. Voditelj ekipe Željko Odak bio je vrlo ljut nakon natjecanja, smatrajući da su greške dvojbene. No, i sa ovim rezultatom sjajna ekipa Bedekovčine, osigurala je uku-

pno prvo mjestu i treće osvajanje Kupa –a HVZ-a. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Donja Voća, a treće DVD-u Nuštar. Za mušku ekipu DVDa Bedekovčina su nastupili i KUP po treći put osvojili: Marko Mlinarić, Ivan Bosec, Nikola Filipec, Jurica Skuliber, Tomislav Skuliber, Igor Petrovečki, Božidar Novosel, Zdravko Fotivec i Loren Jurina, a još su u kupu osim u ovom kolu nastupali Anto-

USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE OKOLIŠA

nio Bosec i Dario Car. Treneri su Željko Odak i Denis Novosel. U kategoriji ženske mladeži u Čakovcu je slavio DVD Gardinovec, dok su se na drugo i treće mjesto plasirale dvije zagorske ekipe. DVD Bedekovčina je bila druga, a DVD Krapinske Toplice treće. U ukupnom poretku za Kup HVZ-a slavilo je DVD Nuštar, ispred Bedekovčine i Krapinskih Toplica. (Elvis Lacković)

ZABOK

USLUGA SJEČE I IZVLAČENJA DRVA IZ ŠUME IZRADA CJEPANICA TRAKTORSKIM KALAČEM

USLUGA PILJENJA I CIJEPANJA DRVA

RUŠENJE OPASNIH STABALA

ČIŠĆENJE ŠIKARA I ZAPUŠTENOG ZEMLJIŠTA

NA VAŠ POZIV DOLAZIMO NA IZVID - TROŠKOVE IZVIDA I SASTAVLJANJA PONUDE NE NAPLAĆUJEMO

TEL: 049/222-217, MOB: 098/250-533; E-MAIL: ami-prom@kr.t-com.hr


županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

cu nositi pute je prema su kopačke

Kućna ljekarna bake Anke

Vrganj - ljekovit i ukusniji od mesa Vrganj mnogi nazivaju kraljem gljiva. Ljekovit je, sadrži vitamine D, B, C, te puno minerala i proteina. Stari su filozofi jela od gljiva, od kojih je najpoznatiji vrganj, nazivali hranom bogova, a poznati gurmani ako ih pitate, reći će vam da je vrganj ukusniji od bilo kojeg mesa. Tome u prilog ide i činjenica da su gljive u prehrani koristili i drevni narodi, kao što su Babilonci, stari Egipćani, pa i Indijanci. Obitelj vrganja je najrasprostranjenija vrsta gljiva na našim prostorima. Raste u bukovim, hrastovim i crnogoričnim šumama. Upravo je sada i njihova sezona. Najukusniji su mladi vrganji, s crnim klobukom. Brojna su njegova ljekovita svojstva. Vrganj sadrži lecitin

e koji mogu potegnuti uz strmi zagorski breg.

berba zelenog silvanca i rajnskog rizlinga u vinogradu rajka knezića na brijegu lipovec iznad oroslavja

nikola štih poslao nam je fotku berbe i veselih beračica čak iz slovenije

21

jedna od prvih berbi na brijegu lipovec iznad oroslavja gdje se u vinogradu obitelji pišković počeo brati žuti muškat kojeg je bilo oko tonu. od domaćina stjepana saznajemo i kako će ostatak grožđa pobrati idući vikend. u berbi mu pomagalo 20-ak ljudi i to čak iz češke i otoka krka.

vesela berba na bregima krapinskih toplica održala se prošle subote, a gazda željko zadovoljan je kvalitetom grožđa, ali i angažmanom svojih berača

koji ima antivirusna svojstva, koja se istražuju u medicinske svrhe za dobivanje antivirusnih lijekova. Vrganj ima i snažno antioksidativno djelovanje zahvaljujući raznim organskim kiselinama, fenolnim tvarima i alkaloidima. Jača koncentracija tih tvari nalazi se upravo u klobuku. Koristan je i u jačanju imuniteta. Ima i korisne tvari koje pomažu u prevenciji raka debelog crijeva. U narodu se vjeruje kako vrganji rastu kada pada kiša i jako grmi. Naši stari znaju reći i da svaki vrganj ima svog mlađeg brata i da kad nađete jednog uz njega morao biti i njegov 'pajdaš'. Zato dobro istražite teren. Vrganje možete pripremiti na sto načina, a najpoznatiji zagorski recept su vrganji s jajima i kukuruznim brašnom.

gdck donja stubica organiziralo je edukativnu promociju aktivnosti iz prve pomoći

Mali učili o prvoj pomoći

odlični rezultat bedekovčanskih vatrogasaca

MARIJA BISTRICA - Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u petak je od 9 do11 sati na Trgu Pape Ivana Pavla II, organiziralo edukativnu promociju aktivnosti iz prve pomoći. Akciju su podržali djelatnici PP Donja Stubica, načelnik Josip Milički, te djeca DV ''Pušlek'' sa svojim tetama, te učenici prvih

razreda OŠ M. Bistrica. U svrhu promoviranja pružanja prve pomoći i usvajanja znanja iz prometne kulture GDCK Donja Stubica, već tradicionalno pripremilo je i edukativni materijal ''bojanku-kako biti siguran u prometu'' i plakat ''odgovornost u prometu = sigurnost u prometu''. (E. Lacković)

DOSTAVA OGRJEVA ZA ZIMU NA KUĆNU ADRESU

DRVA PILJENA I CIJEPANA NA 25 CM

DRVA KALANA 1 MT DUŽINE

DRVA U TRUPCU

UGLJEN VREĆE 30 KG

UGLJEN RINFUZA

TEL: 049/222-217, MOB: 098/250-533; E-MAIL: ami-prom@kr.t-com.hr AMI-PROM d.o.o. ZABOK

DRVENI BRIKETI


22 županija

broj 513 / 17. rujan 2013.

mala burza

Hrvatski zavod za zapošljavanje • Područna služba Krapina • www. hzz.hr

Ispostava Donja Stubica STU obrt za ugostiteljstvo, vl. Stjepan Kosmat, Stubičke Toplice, Pila 16 1 KONOBAR/KONOBARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 098 1307224, rok prijave: 18.9.2013 Grad Donja Stubica, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20 2 RADNIKA/RADNICE NA OČUVANJU I ZAŠTITI OKOLIŠA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao, način javljanja: razgovor s kandidatima u HZZ-u: Toplička 10, 49240 Donja Stubica, PROGRAM JAVNIH RADOVA – Zapošljavanje osoba koje su u evidenciji Zavoda duže od 36 mjeseci. Rok prijave: 30.9.2013 CARTUS d.o.o. za trgovinu, Gornja Stubica, M. Gupca 17a 1 ZIDAR/ZIDARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 091 5428384, rok prijave: 17.9.2013 Ispostava Krapina CENTRO PLIN instalaterska radnja vl. Milan Polanščak, Petrovsko, Škaričevo 183 1 CVJEĆAR/CVJEĆARKA Uvjeti: mjesto rada: Krapinske Toplice, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na mobitel: 095 8760470, rok prijave: 18.9.2013 Hrvatski Crveni Križ, Gradsko društvo Crvenog Križa Krapina, Krapina, Magistratska 10 1 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA U DNEVNOM BORAVKU Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: e-mailom: info@gdck-krapina.hr, zapošljavanje po mjeri mini javni rad, rok prijave: 18.9.2013 Općina Radoboj, Radoboj, Radoboj 8 3 RADNIKA/RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao, način javljanja: osobni dolazak: Radoboj 8, javni radovi, rok prijave: 18.9.2013 PRESEČKI GRUPA d.o.o. za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15 15 VOZAČA/VOZAČICA AUTOBUSA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vozački ispit: D, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 328000, pismena zamolba: Frana Galovića 15, Krapina, e-mailom: josip.benkovic@presecki.hr, KV vozač/ica, rok prijave: 4.12.2013 Ispostava Pregrada Dječji vrtić Tratinčica, Desinić, Ratkajeva UIica 6 1 RAVNATELJ DJEČEG VRTIĆA M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, radno vrijeme 10 sati tjedno, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vrsta ugovora: određeno, način javljanja: pismena zamolba: Dječji vrtić Tratinčica, 49216 Desinić, Ratkajeva 6, kandidati trebaju priložiti: presliku diplome o stručnoj spremi, presliku potvrde o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju, životopis i potvrdu o radnom iskustvu. Rok prijave: 22.9.2013 LEMA TRANS d.o.o. za trgovinu i prijevoz, Hum na Sutli, Rusnica 63/2 2 VOZAČA CESTOVNOG MOTORNOG VOZILA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: C, E, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: najava na telefon: 049 340464, mobitel: 098 378447, rok prijave: 30.9.2013 ŽERJAV d.o.o. za promet, ugostiteljstvo i turizam, Hum na Sutli, Hum na Sutli 128/1 1 VOZAČ MOTORNOG CESTOVNOG VOZILA M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Hum na Sutli 128/1,49231 Hum na Sutli, najava na telefon: 049 341149, traži se vozač cestovnog motornog vozilapoložene B, C i E kategorija, zamjenska osoba po mjerama-osobe iznad 50 godina života, rok prijave: 31.10.2013 Ispostava Zabok Graditeljstvo Kolarić vl. Zlatko Kolarić, Bedekovčina, Martinec Orehovički 85 1 ADMINISTRATOR/ ADMINISTRATORICA Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, strani jezici: engleski jezik, potrebno poznavanje osnova informatike, vozački ispit: A, B, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 238374, mobitel: 098 303997, zapošljavanje po poticajima, rok prijave: 20.9.2013 ETI INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju i usluge, Zabok, Tisanić Jarek 63 1 ELEKTRIČAR/ ELEKTRIČARKA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vozački ispit: A, B, vrsta ugovora: određeno povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Tisanić Jarek 63, 49210 Zabok, zapošljavanje po poticajima, mjesto rada Zagreb i Pula, rok prijave: 18.9.2013

obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Lovrečan 116, 49247 Zlatar Bistrica, e-mailom: danijela.hunjak@soldus.hr, rok prijave: 1.10.2013

Frizerski studio Zeus, Zabok, Gubaševo 6a 1 FRIZER/FRIZERKA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, radno vrijeme 20 sati tjedno, potrebno radno iskustvo: 2-3 godine u struci, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 099 6882460, rok prijave: 18.9.2013

MIMI-GRUPA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, Konjščina, Krapina Selo 1 1 KUHAR/KUHARICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: najava na mobitel: 098 805615, Bistro Pizzeria Savanna, rok prijave: 30.9.2013

Trgovina, ugostiteljstvo i usluge I-M Promet vl. Ivica Ocvirek, Konjščina, Krapina Selo 2 KONOBARA/KONOBARICE Uvjeti: mjesto rada: Zabok, razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Zabok- Discovery, najava na mobitel: 098 250776, e-mailom: ivica.ocvirek@gmail.com, rok prijave: 30.9.2013

GROMATIC KR d.o.o. za geodetske djelatnosti, trgovinu i usluge, Zlatar-Bistrica, V. Nazora 65 2 OVLAŠTENA INŽENJERA GEODEZIJE (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 461068, mobitel: 099 8073303, e-mailom: martina@gromatic.hr, mjesto rada: Zlatar Bistrica i Šibenik, rok prijave: 30.9.2013

"Meriva" marketinške usluge vl. Ivančica Vuksan, Bedekovčina, Grabe 115 10 NEZAVISNIH ORIFLAME SURADNIKA/ SURADNICA ZA KATALOŠKU PRODAJU Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, radno vrijeme 20 sati tjedno, vrsta ugovora: ugovor o djelu, način javljanja: e-mailom: ivancica. vuksan@gmail.com, prodaja je kataloška a zarada prema učinku, zahtijevaju se marketinške vještine te iskustvo u prodaji, rok prijave: 30.9.2013 Optika Ana, Zabok, K. Š. Đalskog 4 1 OPTOMETRIST/ OPTOMETRISTICA Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, potrebno poznavanje osnova informatike, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: e-mailom: saronja.ana.optika.ana@kr.t-com.hr, rok prijave: 31.10.2013 Manjinska ženska udruga 'Terem', Bedekovčina, Antuna Mihanovića 88a 2 PROMOTORA/ PROMOTORICE UDRUGE Uvjeti: mjesto rada: Poznanovec, razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, potrebno poznavanje osnova informatike, vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 099 2128747, zapošljavanje po programu javnih radova, potrebno aktivno znanje ruskog jezika, rok prijave: 20.9.2013 EKOBRIKETI d.o.o. za proizvodnju i usluge, Krapinske Toplice, Čret 25a 1 RADNIK/ RADNICA NA STROJU ZA PRERADU DRVA Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: e-mailom: ekobriketi@kr.t-com.hr, prerada trupaca u drvene elemente, zamjena za djelatnika zaposlenog po ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, rok prijave: 24.9.2013 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2 7 MEDICINSKIH TEHNIČARA/TEHNIČARKI Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, strani jezici: engleski jezik, potrebno poznavanje osnova informatike, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Gajeva 2, Krapinske Toplice, rok prijave: 18.9.2013 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2 5 PRVOSTUPNIKA/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, strani jezici: engleski jezik, potrebno poznavanje osnova informatike, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Gajeva 2, Krapinske Toplice, rok prijave: 18.9.2013 Općina Bedekovčina, Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4 1 VJEŽBENIK/ VJEŽBENICA- STRUČNO OSP. ZA RAD BEZ ZASN. RADNOG ODNOSA U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROMET I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, potrebno poznavanje osnova informatike, bez radnog iskustva, vozački ispit: B, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: osobni dolazak: Općina Bedekovčina, pismena zamolba: Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, zvanje: građevinski tehničar/inženjer građevine, rok prijave: 19.9.2013 Ispostava Zlatar SOLDUS d.o.o. za izvođenje investicijskih radova i građenje, Zagreb, Radnička cesta 27 15 BRAVARA (M/Ž) Uvjeti: mjesto rada: Zlatar-Bistrica, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Lovrečan 116, 49247 Zlatar Bistrica, e-mailom: danijela. hunjak@soldus.hr, rok prijave: 1.10.2013 SOLDUS d.o.o. za izvođenje investicijskih radova i građenje, Zagreb, Radnička cesta 27 1 REFERENT ZA LOGISTIKU (M/Ž) Uvjeti: mjesto rada: Zlatar-Bistrica, razina

poljoprivreda SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

PEKARNA "DE - JO" Josip Kajzogaj, Zlatar Bistrica,Vladimira Nazora 12 3 PEKARA (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Vladimira Nazora 12, Zlatar Bistrica, poželjno radno iskustvo, rok prijave: 30.9.2013 Osnovna škola 'Vladimir Nazor', Budinšćina, Budinščina 18c 1 POMAGAČ U DJ. VRTIĆU I PREDŠKOLI (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Budinščina 18 C, 49284 Budinščina, e-mailom: os-budinscina-001@skole.t-com.hr, osobe evidentirane kod HZZ - maturant gimnazije, I stupanj fakulteta, rok prijave: 18.9.2013 Osnovna škola 'Vladimir Nazor', Budinšćina, Budinščina 18c 1 UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: pismena zamolba: Budinščina 18 C, 49284 Budinščina, rok prijave: 18.9.2013 Općina Hrašćina, Hrašćina Trgovišće, Trgovišće 23c 1 PROČELNIK/PROČELNICA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, radno vrijeme 20 sati tjedno, vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Trgovišće 23 C, Hrašćina Trgovišće, najava na telefon: 049 459391, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, informatičke ili građevinske struke s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, rok prijave: 19.9.2013 ZMH HORVAT d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Konjščina, Bistrička cesta 4/a 20 RADNIKA U PROIZVODNJI (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 426200, rok prijave: 30.9.2013 ZMH HORVAT d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Konjščina, Bistrička cesta 4/a 1 VODITELJ SMJENE U PROIZVODNJI (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, potrebno poznavanje osnova informatike, potrebno radno iskustvo: 6 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: e-mailom: tomislav@ zmhhorvat.hr, u obzir za zapošljavanje dolaze i druga zvanja (SSS, VŠS, VSS) uz mogućnost uvođenja u posao, radno iskustvo poželjno - nije uvjet, rok prijave: 9.10.2013 Prijevozničko - trgovački obrt Bodalec vl. Tomislav Bodalec, Mače, Mali Bukovec 12 1 VOZAČ MOTORNOG VOZILA (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Mali Bukovec 12, Mače, najava na telefon: 049 208296, mobitel: 098 9073028, rok prijave: 30.9.2013 Prijevozničko - građevinsko - trgovački obrt Slivar vl. Ivan Večković, Mihovljan, Mihovljan 229 1 VOZAČ TERETNOG VOZILA (M/Ž) Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vozački ispit: C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Mihovljan 229, Mihovljan, najava na mobitel: 098 251527 - kontakt osoba: Emil, rok prijave: 20.9.2013 MIKEL d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Dankovečka 5 2 DIPL. ING. ELEKTROTEHNIKE/ING. ELEKTROTEHNIKE M/Ž Uvjeti: mjesto rada: Zlatar-Bistrica, razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, strani jezici: engleski jezik, potrebno napredno poznavanje informatike, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: najava na mobitel: 098 292809, e-mailom: mikel@mikel.hr, radi se na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, rok prijave: 30.9.2013

Maceracija crnog grožđa P

oznato je da je tehnologija proizvodnje crnih vina nešto drugačija u odnosu na bijela vina. Najvažnija razlika odnosi se na postupak maceracije pod kojom podrazumijevamo složeni proces u toku kojeg sastojci čvrstih dijelova grožđa (tvari boje i tanini) prelaze u mošt, odnosno u vino. Osim ovih spojeva važni su i dušični, aromatski, mineralni i ostali spojevi koji se oslobađaju u procesu maceracije. Kvaliteta crnih vina u većoj mjeri zavisi od toga u kojoj su mjeri ovi spojevi prešli u njih. Od prelaska tvari boje (antocijana) u vino ovisi intenzitet njegove boje, a od količine taninskih tvari ovisi okus i harmoničnost vina. Pri muljanju grožđa dolazi do većeg ili manjeg cijepanja pokožice pri čemu se oštećuje membrana jednog manjeg djela njenih stanica i time omogućava prelazak obojenih tvari u mošt. Međutim, kako je broj stanica pokožice sa uništenom membranom relativno mali to će i količina oslobođenih tvari boje biti neznatna i skoro neprimjetna u moštu. Zato je važno da crna vina prođu postupak maceracije kako bi se veća ko-

ličina ovih spojeva našla u moštu i vinu. Proces maceracije i alkoholne fermentacije kod crnih vina najčešće prolazi istovremeno jer se tek sa početkom fermentacije stvaraju uvjeti za izlučivanje antocijana iz pokožice u mošt. Stvoreni alkohol ima najveći utjecaj na izlučivanje antocijana jer se zna da više tvari boje prelazi iz pokožice u mošt na početku fermentacije pri nižim koncentracijama alkohola. Sa povećavanjem sadržaja alkohola antocijani i dalje prelaze u mošt ali ne u onoj mjeri kako je to na početku fermentacije. Ove pojave su važne za praksu jer crna vina ne držimo na masulju do završetka fermentacije već ih otačemo ranije, najčešće kada je sadržaj alkohola u njima oko 10% vol. Učinak maceracije ovisi o osobini sorte, ali na nju osim alkohola i temperature utječu i mnogi drugi čimbenici: zdravstveno stanje i stupanj zrelosti grožđa, sulfitiranje i potapljanje i miješanja masulja. Maceraci-

Iz ponude izdvajamo:

ja će biti uspješna ako krute tvari budu potopljene i ako mošt u vrenju stalno cirkulirajući iz kožice ispire boju. Najviše se tvari boje izluči u prvih pet dana i to više prvog, a manje petog dana, dok se idućih dana to izlučivanje bojila smanjuje, pa i zaustavlja. Obrnuto je s taninom jer njegov sadržaj brže prelazi tek iza petog dana, što znači da otakanje (odvajanje tekuće faze) treba obaviti peti, eventualno osmi dan nakon muljanja. Otočeni mošt dalje nastavlja tiho vrenje u bačvi, jednako kao što vrije i mošt bijelih sorata. Ovisno o karakteristikama grožđa i tipa vina kojeg želimo proizvesti, maceracija može biti kraća ili duža. Tako se za mlada crna vina, koja su namijenjena brzoj potrošnji, (poželjno je da takva vina imaju finu aromu i voćnost i manju koncentraciju polifenolnih sastojaka), provodi kratka maceracija, dok se za vina namijenjena starenju (moraju imati veću količinu tanina), provodi duža maceracija.

Kaca za zelje 110 L Vinobran za crno vino 10g Fermaid E 100 g-hrana za kvasce 

97,99 kn 3,10 kn 28,99 kn

ZABOK

ZABOK, 103. Brigade br. 108

ZABOK, 103. Brigade br. 108

Sadnice voćaka Sadnice ukrasnog drveća i grmova Supstrati za sadnju

Ukrasne tegle i lonci Organska i mineralna gnojiva Stručni savjeti oko sadnje


vodič

broj 513 / 17. rujan 2013. Krapina muzej krapinskih neandertalaca 049 371 491 www.mhz.hr

Mise

marija bistrica

• ponedjeljak –  petak 10:30 i 18:00 sati • subota (u vrijeme hodočašća) 11:00 i 18:00 sati • nedjelja i blagdani 7:30, 9:00, 11:00 i 18:00 sati

radno vrijeme Od 2. studenog do kraja veljače: 9 – 17 sati, zadnji ulaz u muzej - u 16 sati (vikendom) Ožujak i listopad Od 9 – 18 sati (zadnji ulazak u 17 sati) u tjednu i vikendom Ponedjeljkom, 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog, 25. i 26. prosinca

Gastro patrola

Sv. Križ Začretje dvorac začretje 098 171 11 18 mfloegel@pharma.hr Posjet uz prethodnu najavu

Zabok etno zbirka zagorska hiža

restoran

Maxxx, Roses designer outlet

Restoran Maxxx, prostrani restoran koji se nalazi u Roses Designer Outletu. Restoran ima stotinjak sjedećih mjesta koji se prostorno nadovezuje na dječju igraonicu. Maxxx Vam nudi izbor gotovih jela, vikend ručkove za cijelu obitelj, domaća jela, jela s roštilja, pizze te jela prilagođena djeci. • Dnevna ponuda gableca • Organiziranje proslava • Catering • Dječji rođendani Maxxximalno velike porcije po Maxxximalno niskim cijenama

049 221 308 099 693 87 18 Posjet uz prethodnu najavu

Pregrada muzej grada pregrade dr. zlatko dragutin tuđina

Vrankovec 1, Sv. Križ Začretje, Tel: 385 49 227 002, Fax: 385 49 227 055, Gsm: 385 99 7383 300 e-mail: davor.kalas@maxxx-worldwide.com

049 376 122

Gornja Stubice muzej seljačkih buna 049 587 881 suvenirnica: 049 587 889

STARA ŠKOLA Mirkovec 16, Sv. Križ Začretje T: +385 (0)49 228 091 F: +385 (0)49 228 904 E: info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan od 9 - 17 h Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

Provjerite zašto smo jedan od 100 vodećih restorana u Hrvatskoj. ( PRATITE NAS NA FACEBOOKU I NAŠOJ WEB STRANICI )

Zelenjak

turizam i ugostiteljstvo

“Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

Klanjec galerija antuna augustinčića

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 www.zelenjak.com

049 550 343 radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan osim ponedjeljka od 9 - 15 sati Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Majsecov mlin

tradicijski turizam

Tradicijski turizam Majsecov mlin u Donjoj Stubici ambijentalna je vrijednost i ljepota osebujnog zagorskog prostora. Svakodnevno, od 9 do 23 sata, nudimo Vam domaće zagorske specijalitete, jela po narudžbi i jela s roštilja te domaću kapljicu. Tradicijski opg proizvodi, domaća jela, samo su neki od razloga zašto ovo vrijedi posjetiti. Vidimo se u Majsecovom mlinu!

Kumrovec muzej Staro selo

Obrtnička 47, 49240 Donja Stubica 049 288 092, 091 7666 234 e-mail: majsecov.mlin@gmail.com

049 225 830 radno vrijeme Od 1. studenog do kraja veljače svaki dan od 9 – 16 sati. ožujak i listopad Tijekom tjedna Muzej radi od 9 – 16 sati , a vikendom (subota i nedjelja) od 9 -18 sati.

terra lounge bar Kolovoz mjesec kokosa s novom ponudom slastica. Svako popodne pozivamo vas na happy hour. element bar Uz pizzu i meksičku hranu, novo u ponudi : kreirajte sami svoj menu te birajte između dvije vrste tjestenine i pet vrsta umaka, po cijeni od samo 30,00 kuna.

Desinić dvor veliki tabor 049 374 970 Listopad i ožujak: Radnim danom, osim ponedjeljka: 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati) Subotom, nedjeljom i praznikom: 9 17 sati (zadnji ulaz u muzej u 16 sati) Od 1. studenog do kraja veljače Od 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati)Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

vodič imendani Utorak, 17. rujan Rane sv. Franje, Robert Belarmin Srijeda, 18. rujan Sonja, Irena kvatre Četvrtak, 19. rujan Suzana, Emilija Petak, 20. rujan Svjetlana, Andrija Kim Subota, 21. rujan Matej apostol i Matko Nedjelja, 22. rujan Toma Vilan, Ivan Mendez Ponedjeljak, 23. rujan Lino, Tekla

emilija

radno vrijeme Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

23

Emilija je žensko ime čije značenje imena dolazi od latinskog Aemilia - koja je oponašateljica. Od aemula oponašajuća; koja se takmiči. Emilija je dosta često ime, među dvjesto najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko tisuću osoba koje nose ovo ime. Sretan imendan svim Emilijama.

jeste li znali? Da je pustinja Sahara u sjevernoj Africi, danas jedno od najtoplijih i najsuših mjesta na Zemlji, bila je nekada zelena i vlažna? Prapovijesni crteži i znanstvene studije pokazuju da je Sahara nekada bila prekrivena drvećem i jezerima. Tamo su živjeli slonovi i žirafe. Da postoji 1,929,770,126,028,800 kombinacija boja na Rubikovoj kocki?

zl �

k. š. Gjalskog 4 49210 zabok

izdavač Zagorski list d.o.o. za nakladničku djelatnost tel: 049 50 34 44 fax:049 50 34 45 žiro računi: pbz: 2340009-1110257486 zaba: 2360000-1101708119 oib: 99964711951 redakcija tel: 049 50 34 44 fax: 049 50 34 45 gsm: 098 982 88 62 redakcija@zagorski-list.net glavni urednik Tihomir Borovčak izvršna urednica Mirjana Bašak grafički urednik Nenad Habazin fotoreporteri Krunoslav Pavlina Martin Horvat direktor marketinga Goran Vrgoč novinari Maja Šimunić Ivo Šućur Tomislav Zrinšćak Tomislav Benčić Jelena Sačer Zoran Gregurek Željko Slunjski Elvis Lacković Denis Vincek prodaja oglasnog prostora Ana-Marija Očko Kralj tel: 049 22 20 35 049 22 20 95 049 22 22 35 fax: 049 50 00 03 marketing@zagorski-list.net besplatni mali oglasi oglasi@zagorski-list.net tisak Tiskara Zagreb Radnička cesta 210 10000 zagreb

Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice 49215, tel:049 203 000, www.terme-tuhelj.hr

Pratite na Facebooku

utorkom!


24 panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

panorama

Glave u klanječkoj galeriji KLANJEC - Izložbom „Glave“, koja je od 13. lipnja do 13. rujna bila otvorena u Salonu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, akademski kipar Krešimir Rod publici se predstavio sa 22 pune plastike. (I. Šućur)

SVUD ZVONI KAJ: 48. izdanje Krapinskog festivala i ove je godine održano u dvije večeri. Prošlog je petka održana prva večer nazv

Dalmatinski pečat ka

barbara suhodolčan i vatroslav maltar

Željko Slunjski KRAPINA

K

oncert nazvan 'Popevke za navek' od onih je glazbenih događaja kakve bi poklonik kajkavske popevke volio doživjeti svake godine u festivalskoj dvorani u Krapini. Naime, rijetko se događa da pozornica, izvođači i gledalište budu jedno! Upravo to se dogodilo na koncertu u petak i ništa neobično što je na kraju, kada su svi izvođači pjevali 'Vse počinja v Zagorju' i 'Popev-

ke sem slagal', publika ustala i nije štedjela dlanove. Prelijepa, rijetko doživljena festivalska atmosfera.

Max Hozić i Gupci oduševili izvedbom skladbe 'Vužgi' Odabrane popevke s ranijih festivala i niska sjajnih, bisernih interpretacija, to je dojam o koncertu prve festivalske večeri. Pa tko da ne zaplješće glasovno raskošnom mladom Korčulaninu Maxu Hoziću i 'Gupcima', koji je s toliko emotivnog naboja pjevao popevku 'Vužgi' Ivice Stamaća, koju je 1967. godine inter-

i klapa maslina je zapjevala na kajkavskom

župan u društvu vlaste hubicki, dunje špoljar i mons. korena

zajednička popevka svih izvođača na drugoj festivalskoj večeri

Čini se da je najveću pozornost publike pobudio mladi Dino Jelusić, ne samo mladošću i glasovnim rasponom, nego i za Krapinu skladateljski neuobičajenom popevkom Marka Tomasovića 'Došel bum joj v senje' pretirao nezaboravni Vice Vukov u alternaciji s Ivom Robićem, kada se Max još nije rodio. Ili Adalbert Turner Juci, pjevač moćna glasa, koji je, uz Ilirce, pjevao 'Vivat nostra Krapina'. Barbara Othman, Barbara Suhodol-

čan i Božimir Lovrić dokazali su kako operni pjevači opravdano imaju mjesto na kajkavskoj pjevačkoj pozornici. Dvije doajenke, Vera Svoboda i Elvira Voća, uvijek će sentimentalno razgaliti publiku, jer dvije dame s

sandi cenov u večeri 'popevke zanavek' dobio je gromoglasan pljesak publike

festivalskom pozlatom dio su lijepe festivalske prošlosti. Ivan Mikulić s obje ruke u gipsu, ipak je došao u Krapinu i maestralno otpjevao, s Fiolama, 'Zagorje, Zagorje'. Oduševio je i Međimurec Bojan Jambrošić, baš kao i Tomislav Brajša koji je pjevao 'Zagorec je vsaki planinar'. Spomenutima su se jednako uspješno pridružili Gordana Ivanjek u duetu s Duškom Modrinićem, Tihomir Kožina, Anita Huđek, simpatični debitant Sandi Cenov, u Krapini s pokrićem sve češće prisutna Tajana Tolić, duet Mirko Švenda i Antonija Šola, Renata Kos, Nenad

max hozić i gupci

Kumrić, a Groovy a capeplla pobudili su pozornost vokalnom izvedbom 'Popevke nad popevkama', bez orkestralne pratnje. Bila je to Špišićeva 'Suza' koja će se pamtiti, baš kao i cijeli dobro osmišljen i realiziran koncert čijim su uspjehu pridonijela i trojica dirigenata, u Krapini omiljeni Stjepan Mihaljinec i Siniša Leopold, te mladi Krešimir Batinić. Ilirci su, dakako, bili poput 'vegete'. Bez njihova sudjelovanja popevka ne bi imala žmahni okus! Čuli smo i koja je, prema izvješćima radijskih postaja, najizvođenija popevka s prošlogodišnjega festivala – 'Črlena hiža'


panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

25

Zlatarski osnovnoškolci obilježili Hrvatski olimpijski dan

zlatar - Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar 10. rujna je obilježila Hrvatski olimpijski dan. Nastavni dan je počeo tjelesnom aktivnošću. Učenici su bili u šetnji gradom, a po povratku u školu oblikovali su na školskom igralištu kružnice. Predstavnici učenika od 5. do 8. razreda pustili su u zrak bijele balone s olimpijskih krugova naslikanih na igralištu. Učenici nižih razreda sudjelovali u likovnim i literarnim radionicama na temu sporta i olimpijskih igara. U obilježavanju Hrvatskoga olimpijskog dana sudjelovali su svi učenici, učitelji i ostali djelatnici, odjenuvši bijele majice kao simbol mira, prijateljstva i sporta. Voditelj aktivnosti bio je Stjepan Škrlec, prof. tjelesne i zdravstvene kulture.– Ovim aktivnostima željeli smo ukazati na važnost sporta u svakodnevnom životu, ali isto tako i na poimanje sporta kao kulture življenja. – istaknula je ravnateljica zlatarske osnovne škole Rajna Borovčak. (D.Vincek)

vana 'Popevke za navek' dok je u subotu održana večer novih popevki

ajkavskoj popevki posebnu je nagradu dobila vera svoboda

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ove je godine za dugu vjernost kajkavskoj popevki i njezinu afirmaciju dodijelilo nekoliko priznanja. Krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović, koji je i član Izvršnog odbora Društva, na festivalskoj je pozornici priznanja uručio doajenki Veri Svobodi, koja je posljednji put na festivalskom koncertu pjevala 1983. godine popevku «Dobra vam večer, prijateli stari» svojega pokojnog supruga Julija Njikoša. S jednakim oduševljenjem gledalište je nagradilo odluku organizatora o dodjeli priznanja Štefici Malinac, koja je 18 godina bila tajnica Društva, naslijedivši legendarnu Janu Završki. Sjedila je u gledalištu i nije znala o dodjeli priznanja. Ganuće je bilo neizbježno. Priznanja su također dodijeljena Terezi Kesoviji, skladatelju i aranžeru Boži Potočniku, Krunoslavu Cigoju i zelinskom pjesniku Zlatku Crnecu. Bit će im uručena naknadno.

tereza kesovija izvedbom je oduševila

večer novih popevki posjetio je i predsjednik ivo josipović kao i zagorski ministar hajdaš dončić tr zagrebački gradonačelnik milan bandić

nagrađena je i štefica malinac

Hrvoja Herčeka u izvedbi Tatjane Matejaš Tajči.

Pajdaši i pajdašice s juga Lijepe naše Čini se kako je koncertna večer novih popevki ostala u sjeni onih za navek. Istina, lakše je bilo odabrati popevke iz bogate riznice prethodnih festivala, ali vjerujemo kako je umjetnički ravnatelj Siniša Leopold sa suradnicima za festivalsku izvedbu odabrao najbolje od prispjelih na natječaj. Valja primijetiti, a nije u tome ništa lošega, kako su pečat ovogodišnjim popevkama dali Dalmatinci

odnosno pajdašice i pajdaši s juga Lijepe naše! Od pjevača - Tereza Dubrovčanka, Ronad Braus Istranin, Duško Modrinić Zadranin, Max Hozić sa Korčule, klapa Maslina iz Šibenika, među skladateljima Toni Eterović, Adela Dobrić Jelača iz Primorja… Tekstopisci, dakako, su većinom «domaća proizvodnja» odnosno zamjetno je prisutan krapinski pjesnički krug: Krapinčanka Marija Hlebec s dva uglazbljena teksta kao i Martina Mirt Ordanić iz Oroslavja, Kristina Crneković, Davorka Plukavec, Miljenko Hršak i Radovan No-

mladi dino jelusić izazvao je ovacije publike

vina. Kao tekstopisac ogledao se i slikar Stjepan Đukić Pišta. To može biti dobro, jer afirmira i krapinski recital na kojemu su se, uglavnom, afirmirali, ali i ne mora biti, jer poželjna je pjesnička zastupljenost širega kajkavskog područja. No, sva sreća da su Zagorci u stihovima prestali biti ljudi samo s kupicama pri kletima! S umjetničkog gledišta nema se što zamjeriti! Poštovana je tradicionalno visoka glazbena razina, ali večer novih popevki, ipak, ne bi smjela sličiti lijepoj uspavanki koju majka pjeva svojem djetetu. Mala sugestija – da je

bila još koja popevka u ritmu valčeka i polki, ne bi bilo zgorega, jer Zagorci su temperamentni i veseli ljudi, pa hoće i takvu popevku!

Odličan mladi Dino Jelusić Čini se da je najveću pozornost publike pobudio mladi Dino Jelusić, ne samo mladošću i glasovnim rasponom, nego i za Krapinu skladateljski neuobičajenom popevkom Marka Tomasovića 'Došel bum joj v senje'. Popevka je uspješno zaplesala sa suvremenim trendovima! I ove je večeri bilo lijepih interpretacija, Viline i Tomislav Golu-

ban, Paula Jusić na trenutke je u interpretaciji podsjećala na veliku Anu Štefok, Danijela Pintarić i Renata Sabljak, Vatroslav Maltar s Barbarom Suhodolčan, klapa Maslina, Kirjales, kao i onih koje smo spomenuli po sudjelovanju u prethodnoj festivalskoj večeri. Neumorna Tereza, ma što god pjevala, uvijek će u Krapini uživati dobrodošlicu, makar i šaptom prenijela popevku. No, teško da će koja od izvedenih postati evergreen, kao što je to, primjerice, «Stiha, stiha povedaj mi mati». Da se birao najsimpatičniji izvođač glumica Ma-

rija Borić bila bi, vjerojatno, bez konkurencije. Sve popevke snimljene su na cd čiji je izdavač «Arija». Bilo što bilo, bitno da su na kraju svi bili zadovoljni, i na domjenku uživali u prvim krvavicama i kiselom zelju, svirali i popevali do sitnih sati, a ni pokrovitelju festivala, predsjedniku Republike Ivi Josipoviću, nije se žurilo u Zagreb, za razliku od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Lijepo da su svojom nazočnošću počastili sve koji skrbe da ne utihne uhu i srcu nam draga kajkavska popevka.


26 panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

Moje gledište Piše:

Maja Šimunić

Vozači i pješaci

Z

nam da je prometna problematika već odavno 'isfurana' tema, ali u prometu je i dalje stanje isto. Brojne nesreće, mnogo poginulih, puno ne pažnje vozača i pješaka, nervozno trubljenje i ne poštivanje prometnih znakova samo su neke od karakteristika prometa u nas. Normalno, ima i onih vozača koji voze prema propisima, koji paze na sebe i druge sudionike u prometu, no takvi najčešće i nastradaju zbog onih koji voze ne pažljivo. Često stradaju i pješaci. Nekad svojom krivicom, a nekad pak zbog neopreza vozača. Tako sam prošlog tjedna, hodajući prema poslu, zatekla mamu i dječaka koji su, pretpostavljam, išli u vrtić. Pokušali su prijeći cestu na istoj 'zebri' kao i ja. No to i nije bilo baš uspješno. Čekali smo sigurno minutu do dvije dok se jedna starija gospođa nije odlučila pustiti nas preko ceste. Dječarac je neprestano ispitivao mamu 'zakaj nas auteki ne puste prek', a radoznali je mališan zaključio da bi bilo bolje da je postavljen semafor jer 'tam kad zasvijetli zeleno, auti te moraju pustiti'. Jako se često događa da na zebri čekate dosta dugo dok se neki vozač odlučio smilovati i pustiti vas da pređete cestu. U Zagrebu je taj problem možda još i izraženiji. Čovjeku stvarno dođe da se upita zašto uopće postoje obilježeni pješački prijelazi ako svaki deseti vozač shvaća da bi trebao propustit pješake. Uglavnom na 'zebri' stanu oni starije životne dobi, dok oni mlađi, pogotovo oni u bjesnim autima, samo produlje i još malo nabiju gas (tek tolko da mi obični smrtnici vidimo kak imaju dobar auto koji, naravno, nisu sami kupili nego je iz tatine garaže). Upravo su takvi, mladi i nesavjesni vozači, velika opasnost u prometu. Kada položite vozački, znanje imate, ali iskustvo nemate. Vrlo se često događa da očevi i majke za svoje ljubimce odriješe novčanike i čim polože vozačke ispite, kupe im skupe automobile kojima mladi vozači upravljaju bez opreza. Prometne nesreće u kojima sudjeluju mladi vozači i više su nego česte, kao i smrtne posljedice sudionika u takvim prometnim nesrećama. Dobro je imati povjerenje u svoje dijete i, naravno, pokloniti mu čak i automobil ako ste to u mogućnosti, ali s djetetom prije svega treba sjesti za volan i dati mu možda pokoji korisni savjet u vezi vožnje i ponašanja u prometu. Samo malo opreza spriječilo bi mnoge tragedije na cestama.

za scenski prikaz zaslužna je udruga zlatni kalež

Druga subota Srednjovjekovnih svečanosti u Dvoru Veliki Tabor

Duh prošlosti i povijesne scene u dvoru Veliki Tabor DESINIĆ - Srednjovjekovne svečanosti u atriju Dvora Veliki Tabor otvorio je sam kralj Sigismund Luksemburški. S krunom na glavi i žezlom u ruci, veselo i dostojanstveno se pozdravio sa svojim domaćinima grofom Hermanom, groficom Elizabetom i mladim grofom Fridrihom II. Scenski prikaz ovog događanja priredila je udruga Zlatni kalež.

Kralj Žiga je svom domaćinu natuknuo da se želi oženiti. Herman mu nudi jednu, pa drugu, treću… Kralju ni jedna nije po volji, pa usput zapita domaćina: Grofe, načul sam da imaš lijepu kćerku? Jeee, bormeš, imam krasoticu Barbaru, al' ti je ona prava vragolanka. Ha, takva mi i treba – rekao je. … Herman je naredio dvorjanima da dovedu njegovu miljenicu. No,

kralj žiga i crna kraljica

odjednom se čuje buka i vriska. Barbara s mačem u ruci napada sve oko sebe, dobro im ispraši turove i kad čuje da je kralj prosi za kraljicu, umiri se i s njim odlazi iz Dvora, da bi kasnije postala zločesta i zloglasna Crna kraljica. Plesna družba Veronika Desinićka u atriju je izvodila renesansne plesove, a glazbeni ansambl Otium iz Zagreba u rustikalnoj dvorani zabav-

tjedna prognoza – Vikend malo ljepši meteorološki kalendar

pučka izreka tjedna

Ako na Mihovlje sjever vuče, veliku zimu i snijeg dovuče

16. rujna – Svjetski dan zaštite ozonskog omotača , 17. rujna 1977. god. pao najraniji snijeg na vrhu Medvednice, 18. rujna 1977. god. u Pargu u Gorskom kotaru 16 cm snijega na tlu, na Medvednici 6 cm, 20. rujna 1880. god. veliko nevrijeme i poplava potoka Medveščaka u Zagrebu, 23. rujna 821. god. počela je vrlo jaka zima u Europi koja je trajala do 12. travnja 822. godine

izlasci i zalasci sunca Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Bedekovčina (Klasa:601-02/96-01/01, Urbroj: 2197-02-02/96-29 od 12. prosinca 1996. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bedekovčina Uvjeti : Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika , sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, te ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: - životopis, - domovnicu , - dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u struci, - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati trebaju obavezno priložiti Plan rada i strategiju upravljanja ustanovom u mandatnom razdoblju . Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu «Dječji vrtić Bedekovčina, Lj. Gaja 13, 49 221 Bedekovčina, s naznakom «natječaj za imenovanje ravnatelja/ice». O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA UPRAVNO VIJEĆE

ljao je goste glazbom. Događanje su dopunjavali majstori starih zanata i vještina: kovač, lončar, bačvar, kožar, izrađivači luka i strijele. Za djecu je bilo u interaktivnim muzejsko-edukativnim radionicama zanimljivo gađanje lukom i strijelom. Zanimljivo je bilo na djelu gledati golubove pismonoše, te gradnju minijatura starih gradova. (I. Šućur)

18.9. 2013. izlazak 06:36 sati, zalazak 19:00 sati 22. 9. 2013. izlazak 06:41 sati zalazak 18:52 sati

Ovaj tjedan bit će promjenjiv i svjež. Radni dio tjedna bit će oblačniji, povremeno uz kišu pa vjerojatno baš i neće biti povoljno za radove na otvorenom. Novo jače pogoršanje vremena stiže nam u noći na utorak i tijekom utorka uz kišu, vjetar i zahlađenje. Moguća je obilnija kiša, možda i preko 15 ili 20 litara po metru kvadratnom. Međutim, čini se samo na jedan dan pa

UTO

Jutro 

SRI

C

0

Jutro 

11

ČET

C

0

Jutro 

C

0

Podne 

19

PET

C

0

4

14 Podne 

bi u srijedu opet moglo biti bolje vrijeme. Jutro će biti hladno uz moguću maglu, a po nekim gorskim kotlinama čak nije isključena ni pojava slabog mraza, ali samo ako noć bude vedra. Novo pogoršanje vremena očekuje se u drugoj polovici tjedna pa bi četvrtak opet mogao biti oblačniji, mjestimice uz kišu ili pljusak. Čini se da bi promjenjivo vrijeme trebalo

0

9 C Podne 

0

17

SUB

C

Jutro 

Jutro 

C

Podne 

C

Jutro 

C

0

6 C

0

18 www.crometeo.hr

Podne 

20

PON

NED

0

7 0

biti i tijekom petka. Dosta oblaka, ali ipak uz sunčana razdoblja. Vjerojatno će proći bez kiše, dakle već je to ipak bolje nego u četvrtak. Jutro će biti hladno, možda i maglovito, a danju će opet malo zatopliti. Malo ljepše vrijeme možemo očekivati za vikend. To bi bilo itekako poželjno da omogući radove i boravak na otvorenom. Bit će više sunca i topline.

9 C

0

Podne 

18

Jutro 

C

0

10 C

0

Podne 

16

C

0


panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

27

Branje grojzdja Pregrada 2013.

Predstavljen program manifestacije Branje grojzdja 2013.

Bogat program uz mnoštvo tradicije i zabavnog sadržaja

Manifestacija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora ČETVRTAK 15.00 16.30 19.30

gradonačelnik vešligaj pozvao je ljude da dođu u pregradu i provesele se

PREGRADA - Prošle je sri-

jede u Gradskoj Kavani na Trgu Gospe Kunagorske predstavljen program ovogodišnje 43. po redu glazbene i sportsko-kulturne manifestacije Branja grojzdja. Gradonačelnik Marko Vešligaj pozvao je sve da te dane posjete Pregradu da se dođu proveseliti i upoznati Pregradu. Predstavnica Turističke zajednice Pregrade, Bojana Štruk, istaknula je kako se ove godine u sklopu programa po prvi puta održava biciklistička utrka s više od stotine sudionika, a Dragutin Bračun, član

udruge vinara i vinogradara 'Dobra kapljica' rekao je da će u ponudi biti izabranih 6-7 mješavina sorti vina, pod brendom „Dobra kapljica“. Na Trgu Gospe Kunagorske za vikend vas očekuje mnoštvo glazbenih sastava. U četvrtak tamburaška i dramska sekcija KUD-a Pregrada priređuje glazbeni program i predstavu, a u petak je nakon službenog otvorenja najavljena Klapa Kmeti iz Pregrade s himnom Branja Grojzdja - Stara klet, a nakon njih Domače popevke i tanci u kojima sudjeluju Atomik Harmonik, Lepi caj-

ti, Ansambl Zagorje, Taborgradski dečki i Kajtoneri, a nakon njih Kavaliri. U subotu je na trgu rock večer i sviraju Apollon, Tri debela psa i Hladno pivo, a u nedjelju će se održati povorka beračica i berača. Osim događaja na samom trgu, također vas pod šatorima, u Ulici Stjepana Radića, na nogometnom igralištu, u OŠ Janka Leskovara, galeriji muzeja „dr. Zlatko Tuđina“ i u kafićima sprema se mnoštvo zabavnog, sportskog i glazbenog sadržaja, za svačiji ukus i uzrast po nešto. (Klara Suhodolčan)

Na natječaj za Recital ''Josip Ozimec'' 320 radova MARIJA BISTRICA – Završen je natječaj za 15. izdanje Recitala Josip Ozimec Marija Bistrica 2013. Na ovogodišnji natječaj 80 autora ukupno je poslalo 320 radova, od toga 95 na kajkavskom, 191 na standardu i 34 na čakavskom. Stručni sud u sastavu dr. sc. Ivo Kalinski i profesorice Ivančica Tomorad i Marija Lamot, odabrati

će radove za izvođenje na samoj završnici recitala, kao i za objavu u zborniku ''Došel bum v Bistricu''. Sama završnica recitala održat će se u subotu 19. listopada u Kapelici sv. Petra u Svetištu Majke Božje Bistričke. Stihove će kazivati Jelena Januš Grbić i Josip Klapač, a u glazbenom dijelu programa nastupit će Klapa Bistrica. Prije samog

recitala, u Knjižnici i čitaonici održat će se okrugli stol na temu ''Duhovnost u pjesništvu'', na kojem će sudjelovati don Anton Šuljić, te članovi stručnog suda, uz kratki program Učenika Osnovne i Glazbene škole Marija Bistrica te malu izložbu fotografija stare škole. Organizator Recitala je Radio Marija Bistrica. (Elvis Lacković)

21.30 PETAK

26. rujna 2013.

Veterani NK Pregrada - budući veterani NK Pregrada Nogometno igralište u Pregradi Reprezentacija Nogometnog saveza KZŽ – NK Pregrada Nogometno igralište u Pregradi Tamburaška i dramska sekcija KUD-a Pregrada Glazbeni program i predstava: Češalj- prema tekstu F. Hadžića (u slučaju kiše, program se seli u Gradsku vijećnicu) Trg Gospe Kunagorske 23. godišnjica Ramone - The Changes - Jägermeister party, specijalni gost Tony Lee King Caffe-bar Ramona

19.00 18.30 19.00 19.00 20:00 20.00 21.00

27. rujna 2013.

Biciklijada- natjecanje djece u vožnji biciklom, romobilom i rolama OŠ Janka Leskovara, igralište 10.00 Gljivarsko društvo “Lisičica”, otvorenje izložbe gljiva Galerija muzeja “dr. Zlatko Tuđina” 13.00 Pregradske dječje berbarije 2013.; igre predškolske djece KZŽ - e uz glazbeno - scenski nastup Ivice Kolmara (Šareni svijet) Pripremimo dar za 5 - cvijeće, tortu ili med Gosti: DV “Izvir” Rogaška Slatina OŠ Janka Leskovara, sportska dvorana 17.00 Gljivarsko društvo “Lisičica - predavanje o gljivama Galerija muzeja “dr. Zlatko Tuđina” 19.00 Fortuna band Šator na Trgu Gospe Kunagorske (Caffe bar “VIRTUS”) 19.00 Prijatelji Zagorja Šator kod PZ Pregračanke od 19.00 Otvorenje 43. Manifestacije do 22.00 Branje grojzdja Pregrada 2013. Klapa KMETI iz Pregrade: Stara klet-himna Branja grojzdja Domače popevke i tanci: Atomik Harmonik Lepi cajti Ansambl Zagorje Taborgradski dečki Kajtoneri Trg Gospe Kunagorske 20.00 TS “Kao Nekad”, Corona party Caffe-bar Ramona 20.00 Stanica bimbamBUS-a Trg Gospe Kunagorske 21.00 The Leftovers STREET GIG Ul. Stjepana Radića - garaža u dvorištu ob.kuće Kantoci 21.00 Grupa “Iznenađenje” Trg Gospe Kunagorske – kućica kod Udruge vinara “Dobra kapljica” iz Pregrade 22.00 Glazbeni sastav KAVALIRI Trg Gospe Kunagorske

22.00

09.00

SUBOTA

Prijatelji Zagorja Šator kod PZ Pregračanke TWIRLING - Plesni studio “DIV” Krapina Plesni studio “DIV” Pregrada Plesni studio “DIV” Krapina, “Tancala ja bi rada” Žongliranje s vatrom i svjetlećim kuglicama, Vesna Šaronja Muzej “dr. Zlatko Tuđina”, prostor ispred muzeja Grupa San Šator na Trgu Gospe Kunagorske (Caffe bar “VIRTUS”) Promocija knjige: Vinagora i okolica Gradska vijećnica Grupa Trnje Caffe-bar Ramona Stanica bimbam BUS-a Trg Gospe Kunagorske Apollon Trg Gospe Kunagorske Tri Debela Psa Koncert HLADNO PIVO Trg Gospe Kunagorske

NEDJELJA

29. rujna 2013.

Natjecanje u ribolovu Jezero Gorica od 08.00 Udruga uzgajatelja do 16.00 malih životinja “ZABOK 2000” Izložba malih životinja OŠ Janka Leskovara, sportska dvorana 08.30 Okupljanje planinara -planinarski pohod “Branje Grojzdja” Trg Gospe Kunagorske 09.00 Treća sreća Šator kod PZ Pregračanke 10.00 Grupa San Šator na Trgu Gospe Kunagorske (Caffe bar “VIRTUS”) 10.00 TS “Kao Nekad” Caffe-bar Ramona 11.00 Središnja svečanost 43. Branja grojzdja Nastupaju: • Klapa KMETI iz Pregrade • KUD Pregrada • KUD grada Pregrade • solistice prof. Elena Ciglenjak i Lucija Belošević • solista Milko Peer Povorka beračica i berača na zaprežnim kolama Trg Gospe Kunagorske 13.00 Kulinarski show – spremanje nedjeljnog ručka Trg Gospe Kunagorske 19.00 Amatersko dramsko kazalište Sveti Križ Začretje Predstava: “Življenje svekrve i snehe” (u slučaju kiše, program se seli u Gradsku vijećnicu) Trg Gospe Kunagorske 07.00

28. rujna 2013.

od 08.00 Udruga uzgajatelja malih do 22.00 životinja “ZABOK 2000” Izložba malih životinja OŠ Janka Leskovara, sportska dvorana od 09.00 Gađanje glinenih golubova do 20.00 Streljana LD “KUNA” – Kunagora od 09.00 1. BICIKLISTIČKA UTRKA do 14.00 “Branje grojzdja Pregrada” 2013. Ulica Stjepana Radića 09.30 Šahovski turnir Restoran “ZAGORAC” 10.00 Malonogometni turnir Nogometno igralište u Pregradi 11.00 Paintball turnir Nogometno igralište (kod starog bazena) 15.00 Moto-alka Ulica Stjepana Radića

Organizatori: Grad Pregrada I Turistička zajednica grada Pregrade Medijski pokrovitelji: Mreža TV I Zagorski list I Radio Kaj Info: Grad Pregrada • J.K. Tuškana 2 Tel: 049/376-052 www.pregrada.hr Turistička zajednica grada Pregrade Trg Gospe Kunagorske 3 Tel: 049 377 050 Mob: 091 377 0500 www.branjegrojzdja.pregrada.hr tz@pregrada.hr


28 panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

Vikend bogat nastupima za KUD-ovce iz Mača

30. Zagorska svadba u Muzeju Staro selo Kumrovec

Ni jubilarna kumr nije imala „prave“

Prvi par koji se vjenčao na ovaj način davne 1983., ove godine, Petnaest godina nakon prvog pravog vjenčanja dogodilo se jo odglumljene. Mladence su glumili KUD-ovci Marina Kostanjša

kud ljudevit gaj uživao je na rabu

RAB/KRAPINA - Članovi starije folklorne sekcije KUD-a Ljudevit Gaj prošlog su tjedna gostovali na Rabu kod KUD-a San Marino. Prošle subote prijepodne stigli su u Lopar, a domaćini su im organizirali cjelodnevni izlet brodom na Goli otok. U nedjelju, za blagdan Male Gospe i njihov Dan općine prisustvovali su jutarnjoj misi, a navečer su nastupali na sre-

dišnjoj fešti pod šatorom sa žetvenim običajima iz Mača i okolice "Je li ste nam doma gospodar" i bunjevačkom koreografijom "Čuj bunjevče veso glas". Pri samom kraju programa izveli su i dvije zagorske pjesme. Nakon nastupa, zabava se nastavila uz koncert Miroslava Škore. Ovo gostovanje početak je još jednog lijepog prijateljstva među KUD-ovima Ljudevit Gaj

i KUD-a San Marino. Mačanski folkloraši ugostit će KUD "San Marino" iz Lopara u prosincu za tradicionalni Božićni koncert u Maču. Mali folkloraši također su imali ovaj vikend nastup i to u Krapini. U nedjelju su predškolska i dječja folklorna skupina nastupile na Trgu Ljudevita Gaja i zajedno su izvele koreografiju "Hote k nama pod kolo", dječje igre Zagorja. (zl)

Ivo Šućur KUMROVEC

„Kumrovečke plave kmice“ tradicionalni recital kajkavske lirike

L

ijepo subotnje vrijeme bilo je kao naručeno za tradicijski prikaz Zagorske svadbe u Muzeju Staro selo Kumrovec. Prvi par koji se vjenčao na ovaj način davne 1983., ove godine, vjeru-

Predstavljene zbirke pjesama Srećka Blažička i Vere Grgac KUMROVEC - Prošlog petka, u kumrovečkoj Vijećnici, Turistička zajednica općine Kumrovec i Hrvatska udruga „Muži zagorskog srca“, organizirali su recital kajkavske lirike 4. „Kumrovečke plave kmice“, koje se svake godine priređuju u sjećanje na barda kajkavskog pjesništva, Kumrovčana Dragutina Ulamu. Ovaj puta promovirane su dvije zanimljive pjesničke zbirke: prvijenac Kumrovčana Srećka Blažička „Hoditi po ljuckem“ i Bistričanke Vere Grgac, „Zakaj, za kaj“. U pratećem programu pjevali

ples i pjesma oko krijesa

jemo, slavi svoju 30. obljetnicu braka. Petnaest godina nakon prvog pravog vjenčanja, dogodio se još jedno, a sve ostale „Zagorske svadbe“ su bile odglumljene, kao i ova jubilarna, kada se cijeli prikaz svadbene svečanosti odvijao po starim regulama kumrovečkega kraja s prijelaza iz 19. u 20. stolje-

recital se održava u čast preminulog dragutina ulamu

su sopranistica Josipa Lončar, bariton Srećko Blažičko i kumrovečka Etno udruga

Umjesto mladenk e prvi put je pred vrata došla djevojčica , drugi put grda babica i tek nako trećeg pokušaja n pred vrata je stigla lij epa mladenka.

„Zipka“ na čelu s izvrsnom glazbenicom Zdenkom Poljak. (iš)

svadbena povorka uz pjesmu

Vesela karavana Fio showa iz nedjelje u nedjelju uveseljava gledatelje ispred malih ekrana. Tako je ove nedjelje gostovala Grupa Kings iz Daruvara u novoj postavi. Gledatelji su mogli vidjeti priloge iz posjeta Dragancu Gornjem, ali i prilog s događanja 'Kak su brali naši stari'. Valja reći da je ekipa Fio showa protekle subote bila na prvom pikniku kod obitelji Salaj koji je protekao u odličnom raspoloženju. (zl)

grupa kings iz daruvara

Pepi

grupa kings u fio showu

voditeljski trio

će. Svi sudionici svadbenih događanja bili su obučeni u narodne nošnje „Zagorsku svadbu“ su organizirali Muzej „Staro Selo“, Turistička zajednica općine Kumrovec i Etno udruga „Zipka“ Kumrovec, uz sudjelovanje nekoliko KUD-ova. Odlazak muških članova svadbene svite po mladenku, uz


panorama

broj 513 / 17. rujan 2013.

29

rovečka svadba “ mladence

, vjerujemo, slavi svoju 30. obljetnicu braka. oš jedno, a sve ostale „Zagorske svadbe“ su bile ak i Mario Popović.

44. Dani kajkavske riječi Zlatar 2013. 20.-29.rujna 2013.

petak, 20.9. 2013. 17.40 18.00 19.00

Nastup Gradske limene glazbe Zlatar i Belečkih mažoretkinja ispred Sokolane /Sokolana/ Svečano otvaranje 44. Dana kajkavske riječi /Sokolana/ Otvorenje izložbe slika Tomislava Buntaka /Galerija izvorne umjetnosti/

•Zabavni program: FAKINI / Trg slobode/ 18.00-19.00 Degustacije: Udruga vinara “Pajdaš”, LD “Zajček”, ŠRD “Pastrva”, GD “Medenka” /Trg slobode/ subota, 28. 9. 2013. 7.00 9.00

subota, 21. 9. 2013. 10.00 17.00

mladence su glumili kudovci

Zlatarska udruga mladih: Mladi na djelu predstavljanje projekata ZUM-a uz zabavni program /Dvorana DVD Belec/ nedjelja, 22. 9. 2013.

10.15

Taktičko - tehnička vježba Vatrogasne zajednice Grada Zlatara / DVD Donja Batina/

10.30 12.00 16.00 17.30 19.00

bogat svadbeni stol za mladence i goste

pratnju mužikaša i pjevanje starinskih svadbenih pjesama uprizorio je KUD Velika Horvatska. Odlazak od mladenke u crkvu KUD „Đuro Orlić“ Zagorska Sela. Dolazak iz crkve do mladenkine kuće popratio je KUD Jablanovec. Odlazak od mladenkine kuće k mladencu popratio je pak KUD Mihovljan. Dijelove „Zagorske svadbe“ prikazala je Etno udruga „Zipka“ Kumrovec, s glazbenicom Zdenkom Poljak. Dever je došao pred mladenkina vrata koja su bila zaključana. Prosio je mladenku. Cijelo su se vrijeme svi šalili. Japica domaći

(Branko Poljak) je bio u kući s deverom. Umjesto mladenke prvi put je pred vrata došla djevojčica, drugi put grda babica i tek nakon trećeg pokušaja pred vrata je stigla lijepa mladenka, s kojom se uz suze oprašta njena majka (Marija Turković). Domaći je nazdravio i blagoslovio mladence svetom vodom u koju je umočio kiticu ružmarina. Zaručio ih je uz zdravice koje su govorili naizmjence dever i domaći. Nakon što je mlada isprošena i mladenci zaručeni, plesale su se i pjevale tradicijske pjesme. Kuma (Nada Sinković) i kum

(Ivo Lojen) budno su pazili na mladence, a na usluzi su im stalno bile i tete (Anđelka Jurić i Nevenka Lončar). Na vjenčanje bi se išlo da su u svadbenim običajima sudjelovali pravi, a ne glumljeni mladenci. Svaku prošnju mladenke uvijek su, pa tako i sada, gledali susjedi, pa čak i ljudi iz drugih sela, tako zvani lukači, a njih se nudi domaćim vinom, rakijom i kolačima, koji su također bili tradicijski. Poslije segmenta prosidbe pred mladoženjinom kućom postavljena je tradicijska svadbena večera i nastavljen svadbeni pir.

Belec: "Tu v Belcu sme doma" 8.00 -11.00 •Otvaranje i obilazak poučne staze Belice •Predstavljanje belečkih udruga i OPG-a na štandovima / Prostor uz Crkvu Marije Snježne/ 11.00 Sveta misa /Crkva Marije Snježne u Belcu/ 11.40 Predstavljanje Crkve Svete Marije Snježne 12.00 Naš biskup Marko – iz života biskupa Marka Culeja (projekt učenika OŠ Belec, Međubiskupijskog sjemeništa sa Šalate i OŠ Đure Prejca, Desinić) 13.00 Kulturno-umjetnički program: Belečke mažoretkinje, OŠ Belec, belečka mladež, “Kajde” i Budinščinske mažoretkinje / Vrt DVD Belec/ 14.00-15.30 Kulturno zabavni i sportski program uz crkvu, igralište NK Mladost, školsko igralište: pokazna vježba HGSS–a, sportske igre, nogometna derbi utakmica, nastup "Dečki z bregov" 16.00 Koncert Edina Karamazova, lutnja gostovanje 43. Varaždinskih baroknih večeri / Crkva Marije Snježne Belec / 18.00 Kulturni program u belečkoj školi: Predstavljanje glazbenog spota o Belcu – himna OŠ Belec; isječci iz dokumentarnog filma o naseljima grada Zlatara, filatelistička izložba Zagorje u srcu / OŠ Belec/ 18.00 Zabavni program / Vrt DVD Belec/ ponedjeljak, 23. 9. 2013. 18.00

Golubeki na Vinkovačkim jesenima VINKOVCI - Starija dječja folklorna skupina 'Golubeki', KUD-a Golubovec 7. i 8. rujna sudjelovala je na 48. Vinkovačkim jesenima u programu Dječje vinkovačke jeseni. Izvornim plesom i pjesmom Hrvatskog zagorja u originalnim zagorskim nošnjama na najbolji način predstavili su svoj golubovečki kraj i Hrvatsko zagorje i pokazali „To smo što jesmo!“ - što je ujedno bila i tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni. - Mali Golubovčani su nastupili na Međužupanijskoj smotri na kojoj je sudjelovalo 13 najboljih kulturno- umjetničkih društava iz cijele Hrvat-

Književna večer zlatarskih stvaralaca / Gradska knjižnica/

28. Kup DKR u lovu ribe udicom na plovak / Bajeri Vinipotok/ Smotra izviđača / OŠ Ante Kovačića, Zlatar/ Turnir tenisača KZŽ /Igralište ŠTK Zlatar/ Dječja likovna izložba "Čovjek čovjeku" / OŠ Ante Kovačića, Zlatar/ 44. Zbor malih pjesnika / Sokolana/ Biciklijada: Zlatar – Martinščina – Ervenik Zlatarski – Kaštel – Zlatar / Parkiralište Općinskog suda/ Sajam tradicijskih i umjetničkih zanata / Trg slobode/ "Pajdaško sprehajanje" Sudjeluju: pajdaši u prezentaciji starih zagorskih običaja i zanata, Gradska limena glazba Zlatar i Belečke mažoretkinje. Zabavni program: CARPONA bend Gost: JURAJ GALINA / Trg slobode/ nedjelja, 29. 9. 2013.

10.00 11.00 17.00

Turnir tenisača KZŽ / Igralište ŠTK Zlatar/ Sveta misa uz nastup združenih zborova Grada Zlatara /Crkva UBDM Zlatar/ 42. Festival dječje kajkavske popevke Sudjeluju: učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja i Tamburaški orkestar HRT-e / Sokolana/

Na sva događanja Dana kajkavske riječi ulaz je slobodan. Generalni pokrovitelji: Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture RH Pokrovitelj dječjih priredbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH Medijski pokrovitelji: RADIO ZLATAR,Radio Stubica, Radio Marija Bistrica, Radio Novi Marof, Radio Hrvatsko zagorje Krapina, Radio Ivanec Realizaciju programa omogućuju: Ministarstvo turizma RH Ministarstvo kulture RH Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH Krapinsko-zagorska županija

utorak, 24. 9. 2013. 18.00

ZOO – novosti - predstava za djecu 5-11 godina u izvođenju Kazališta Svarog / Sokolana/ srijeda, 25. 9. 2013.

19.00

ske, odnosno 11 županija. Ujedno, KUD Golubovec bio je jedini predstavnik Krapinsko-zagorske županije. Koreografijom „Jas pak nekaj mam“ čiji je autor Vesna Petanjek, a uvježbala je Maja Šćuric uz pratnju tamburaša koje je uvježbao Damir Mumlek „Golubeki“ su oduševili publiku u Vinkovcima, ali i pridonijeli ljepšim

i uspješnijim Vinkovačkim jesenima.Domaćin KUD-a Golubovec bio je KUD „Ivan Goran Kovačić“ iz Ivankova, a financijsku potporu u realizaciji putovanja dala je općina Novi Golubovec, na čemu su im članovi KUD-a „Golubovec“ vrlo zahvalni – istaknula je Biserka Brozd, predsjednica KUD-a Golubovec. (zl)

Gospodar je zvonil – dramska predstava autorice Štefice Fanjek u adaptaciji Anite Klemar i izvođenju dramske sekcije KUD-a Lobor / Sokolana/ četvrtak, 26. 9. 2013.

16.00

•Izložba gljiva Gljivarskog društva “Medenka” •Predavanje: prof. Branko Bartolić, Hrvatski mikološko-gljivarski savez /OŠ Ante Kovačića, Zlatar/ petak, 27. 9. 2013.

18.00

•"Po starinski"- izložba tradicijskih jela i rukotvorina •Izložba old timera Buba show

Hrvatska gospodarska komora; Zavod za javno zdravstvo KZŽ; Preis super d.o.o., Zlatar; Trgocentar d.o.o., Zabok; Zagorje distribucija d.o.o., Belec; Jura-mont d.o.o., Zlatar, Villa Mia, Zlatar; PZC d.d., Varaždin; Termoplin d.d., Varaždin; Ljekarna Biserka Posarić, Konjščina; Zagorski vodovod d.o.o., Zabok; Presečki grupa d.o.o., Krapina; Foto studio “Marta”, Zlatar; Atelier Varga, Zlatar; Mesnica i trgovina Sumpor; BAMT, Mače; Tintilin d.o.o., Zlatar; Zlatni lampaš, Zlatar; Mikromotor, Zlatar; Plin Konjščina d.o.o.; Javni bilježnik Zvonimir Bartolek; DONA trgovina d.o.o, Gornja Stubica; Udruga žena u Zlataru; Udruženje obrtnika Zlatar; Cvjećarnica “Trag prirode”, Zlatar; Blanka d.o.o., Zlatar; Udruga vinara “Pajdaš”; Savjet mladih Grada Zlatara Koordinator programa: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar (inf.: 049/466 823)


30 sport

sport Svečano dodijeljenja nagrada Dražen Petrović

Matija Gregurić i Klara Sedlar primili nagradu Dražen Petrović ZAGREB U muzeju Dražena Petrović uz prisustvo brojnih medija svečano je dodijeljena nagrada najuspješnijim mladim hrvatskim sportašima, koja s pravom nosi ime pokojnog Dražena Petrovića, najvećeg hrvatskog sportaša. Bila je ovo s pravom možemo reći dodjela u zagorskom štihu. Najboljim mladim sportašem proglašlen je Matija Gregurić svjetski mlađe juniorski prvak u bacanju kladiva, a Klara Sedlar bila je najbolji dio najbolje ženske ekipe, juniorske ženske kuglačke reprezetnacije, osvojivši tri medalje na SP u kuglanju koje se održalo u Mađarskoj. Prije njih ovu je nagradu osvojio plivač Oliimpa, Mihael Vukić. Ova nagrada još jednom je dokaz da je Zagorje nepresušno vrelo talenata. Divljenje prema zagorskim sportašima iskazala je i majka pokojnog Dražena Petrovića, legendarna Biserka Petrović. Uz pisanu povelju sa stiliziranim likom Dražena Petrovića, Gregurić je dobito i 20.000 kuna (bruto) koje će morati utrošiti namjenski za opremu i rekvizite po vlastitom izboru. Klara je dobila 2.000 kuna (bruto) namjenskih sredstava koje također mora utrošiti na opremu i rekvizite. O kandidatima koje su predložili nacionalni sportski savezi odlučio je Odbor u sastavu: Dubravko Šimenc, Martina Zubčić  Tamara Boroš (Hrvatski klub olimpijaca); Ana-Marija Čelan, Natko Zrnčić-Dim i Ištvan Varga (Komisija sportaša HOO-a);  Iva Perdec Augustić, Romana Caput Jogunica i Vinko Knežević (Hrvatski zbor sportskih novinara), Sanda Čorak, Branimir Bašić i Miho Glavić (Vijeće HOO-a), te predsjedavatelj i predsjednik Odbora, predstavnik Sportskih novosti Zvonimir Boban. (T. Zrinšćak)

▶Matija Gregurić, Biserka Petrović, Klara i Robert Sedlar

Nikola Špoljar nastupio na svjetskom prvenstvu

KRYNICA-ZDROJ (POL) - U Poljskoj je u mjestu Krynica-Zdroj održano 29. Svjetsko prvenstvo u planinskom trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju je nastupio i Nikola Špoljar koji je bio i najbolje plasirani od hrvatskih natjecatelja zauzevši 85. mjesto u konkurenciji 137 trkača iz 39 zemalja. Ovo je odličan rezultat, ako se uzme u obzir da je prije ovog prvenstva planiran plasman među 100 najboljih, samim time s ovim rezultatom je Špoljar opravdao poziv u reprezentaciju, koji je svojim dosadašnjim rezultatima u potpunosti i zaslužio. (tb)

broj 513 / 17. rujan 2013. Auto-moto spektakl u Keblu

Dvije tisuće gledatelja uživalo u auto i moto utrkama u Keblu Tomislav Zrinšćak KEBEL

N

e sjećam se kada je jedna sportska manifestacija u Hrvatskom zagorju okupila oko 2.000 gledatelja. Uspjelo je to vrijednim članovima Auto-moto kluba Kebel na čelu s njihovim neumornim predsjednikom Miroslavom Grošom, koji je istinski zaljubljenik u automoto sportove, ali i operativac kakvog bi poželio svaki sportski kolektiv. Utrka se održavala na njegovom imanju. Kada smo prošle godine posjetili utrku u Keblu ugodno smo se iznenadili, Groš nam je najavio da će njeno drugo izdanje biti spektakularno, na puno atraktivnijoj stazi. Činilo nam se to pomalo nestvarno, no kad smo došli u Kebel zastao nam je dah. Nova staza, ukopana metar u zemlju, sa stepanastim tribinama. Dva se je tjedna neumorno kopalo, entuzijazam je prepoznao i načelnik Bedekovčine, Darko Ban, koji je dao veliku potporu ovoj utrci. Uz njega veliki su obol dali i DVD Brestovec Orehovečki, DVD Kebel, Skoing Bedkovčina, Agencija Santo-Marko, Pekara Duž, Buba klub Bedekovčina i AMK Lobor. Svima njima, ali i svima koji su na bilo koji način pomogli ovu utrku Miroslav Groš se duboko zahvaljuje. Iako je autocross bio primarna disciplina, u Keblu su na svoje došli i mopedisti, motokrosisti, vozači bugya, ali i najmlađi koji su vozili bicikle. Svi su oni burno pozdravljeni od mngobrojnog gledališta. Ukupno je nastupilo 45 vozača, od čega 24 u autocrossu gdje je bila i najžešća konkurencija.

Pobjeda otišla u Karlovac Miroslav Groš nije uspio obraniti prošlogodišnji naslov. Pobjeda je otišla u Karlovac, a ostvario ju je Dražen

Katić u Renault Meganeu 2.0. Katić se jedva probio u finale, ali hrabrom je vožnjom došao do pobjede. Nebi bilo nezasluženo da ju je odnio Mario Petek ili Ivica Mikulec. Ovaj je trojac vodio napetu bitku do samog kraja. Iako je bio favorit na svojoj stazi, Groš je zbog problema sa lamelom završio na osmom mjestu. No kad se sve zbroji Groš je odnio veliku pobjedu. O ovoj utrci i spektaklu pričat će se danima. Jurica Cebović bio je najbolji u borbi poznatih motokrosista, najbrži mopedist bio je Ivica Mikulec, a najbrži bugy vozio je Antonio Bukal. Matija Herceg bio je najbrži biciklist. Uz pehare i medalje, najbolji u svim kategorijama dobili su i novčane nagrade. Prvo mjesto nosilo je 400 kuna, drugo 300, a treće 200 kuna. Najveća je nagrada ipak bila voziti na ovoj divnoj stazi, pred ovom divnom publikom. Bilo je tu atraktivnih preticanja, prevrtanja, no sve je prošlo bez ozljeda. Uz zagorske vozače nastupili su i vozači iz Dugog Sela, Karlovca, Velike, Zaprešića. Svi oni otišli su kući vrlo zadovoljni i puni hvale na stazu, pa ne sumnjamo da će iduće godine lista prisutnih gradova i mjesta biti još veća. Dobar glas daleko se čuje. Spektakl je vodio naš poznati glumac, Adam Končić, a za zabavu je bio zadužen Max band. -Nadali smo se dobrom odazivu, ali ovo je nadmašilo sva naša očekivanja. Ponosni smo na učinjeno. Nas desetak dva je tjedna neumorno radilo na stazi. U samu organizaciju utrke bilo je uključeno 20 volontera. Pokazali smo da i mali Kebel može napraviti nešto veliko. Najmanje jednom godišnje održavat ćemo ovakve utrke, a naša se staza vrlo lako može pretvoriti i u dobru motokros stazu. Hva-

la svima koji su na bilo koji način pomogli ovu utrku- riječi su Miroslava Groša nakon utrke.

Rezultati

Bicikli: 1. Matija Herceg, 2. Josip Gorički, 3. Patrik Groš Moped cross (do 49 ccm): 1. Ivica Mikulec, 2. Jasmin Horvat, 3. Premur Antonio

Motokros: 1. Jurica Cebović, 2. Tihomir Kotarski, 3. Neven Čorko Bugy cross: 1. Antonio Bukal, 2. Ivan Vlahek, 3. Ivica Forko Autocross: 1. Dražen Katić (Karlovac/Renault Megane 2.0), 2. Mario Petek (Đurmanec/Hyundai accent 1.8), 3. Ivica Mikulec (Zlatar Bistrica/ Peugeot 205 1.9)


sport 31

broj 513 / 17. rujan 2013. Proteklog tjedna košarkaši Zaboka odigrali dvije pripremne utakmice

Pripremna kuglačka utakmica

Dvije pobjede Zaboka

Odlično izdanje zabočkih kuglača u Koprivnici

ZABOK Nakon teških kon-

dicijskih treninga, došlo je vrijeme da se počinje formirati igra košarkaša Zaboka za nadolazeću, sedmu prvoligašku sezonu. Tako su žuti prošlog tjedna odigrali dvije pripremne utakmice i oba puta pobijedili.

Lovro Demo novo pojačanje

Prvo je u Zaboku gostovala Hermes Analitica iz Zagreba, prvak A-2 lige-centar koji se nije uspio kvalificirati u prvu ligu. U ovo će sezonu analitičari krenuti pojačani Barišom Krasićem, a igrači poput Račkog ili Penića, bili bi pojačanje i za Zabok. Unatoč

ZABOK HERMES ANALITICA 

tome Zabok je pokazao da je uvom trenutku kvalitetnija momčad i pobijedio rezultatom 86:76. Pred utakmicu je redove Zaboka pojačao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Hrvatskoj, Lovro Demo. Mladi šuter je igrač Cibone koji se prošle sezone kalio u Križevcima, a ove će ga sezone cibosi posuditi Zaboku. Drugi pripremni ogled Zabok je odigrao u Podčetrtku, protiv istoimenog drugoligaša. Zabočani su loše otvorili utakmicu, a onda su ih sa po dvije trice u život vratili Črnjević i kapetan Lež, koji je odigrao maestralno u napadu i još jednom pokazao

86 (16, 24, 13, 33) 76 (12, 15, 15, 34)

ZABOK: SD osnovne škole K. Š. Gjalski, GLEDATELJA: 50, SUCI: Herceg i Turk (oba iz Zaboka). ZABOK: Kuga 2, Raić 4, Anzulović 15, Lež, Mogušar 2, Vlaić 15, Črnjević 4, Svoboda 17, Demo 8, Brajlović 6, Ceranja 15, Pavlović 8. TRENER: Dragutin Črnjević HERMES ANALITICA: Rački 22, Marcelić 2, Mandić 8, Kožul 4, Grafolić 9, Perković, Penić 15, Krasić 8, Raić 6. TRENER: Ivan Mravak

▶Lovro

da će biti od velike koristi ovoj momčadi. Seriju pripremnih utakmica Zabok nastavlja u ponedjeljak protiv jake Gorice, a ovog vikedna očekuju ih dvije pripremne utakmce u Poreču protiv ruskih prvoligaša.

Demo

Promotori bajke na dlanu

Delegaciju košarkaša Zaboka na čelu s predsjednikom Davorinom Posavcem i trenerom Dragutinom Črnjevićem primio je zagorski župan Željko Kolar koji je obećao potporu jedinom zagorskom prvoligašu. Dogovoreno je da KK Zabok bude promotor županijske

turističke zajednice, pa će tako Zabok na dresove, trenirke i kombi utisnuti slogan „Bajka na dlanu“. (TZ)

PODČETRTEK ZABOK

67 (20, 14, 16, 17) 75 (15, 23, 16, 21)

PODČETRTEK: SD Podčetrtek, GLEDATELJA: 50, SUCI: Hočevar i Sok (oba Kozje) PODČETRTEK: Globovnik 4, Pešić 10, Hočevar 8, Remih, Tabak 2, Gobec, Spešić 9, Kolar, Remus 12, Štruc 7, Švigelj, Petrović 15. TRENER: Tihomir Tabak ZABOK: Kuga, Raić 11, Anzulović 6, Lež 22, Mogušar, Vlaić 6, Črnjević 7, Svoboda 3, Demo 6, Tuđen, Ceranja 14. TRENER: Dragutin Črnjević

U Bad Peterstalu održano Svjetsko prvenstvo u ski rolanju

Marko Šturlan i Tomislav Češković šesti u tim sprintu OROSLAVJE Ski rolleri ski kluba Oroslavje prilično su aktivni ovih dana. Prvo su na Pokljuki i Ložu odmjerili snage sa svojim slovenskim kolegama, a onda su otputovali u njemački Bad Peterstal gdje se održalo Svjetsko prvenstvo u ski rolanju. U dvoboju sa slovenskim kolegama izdvajamo treće mjesto Dore Kurečić i četvrto Vinke Kovačić među starijim djevojčicama, no obje su bile najbolje u svojim godištima, baš kao i Nika Jagečić. Zadovoljni rezultatima Oroslavčani su otputovali u Njemačku. Hrvatska reprezentacija na svjetskoj je smotri brojila četri člana, od čega su tri bili iz Oroslavja: Marko Šturlan, Tomislav Češković i Ana Frinčić. U utrci na 15 kilometara Tomislav Češković bio je 12. kod juniora, a Ana Frinčić

osvojila je 14. mjesto u konkurenciji juniorki. Slijedio je pojedinačni sprint. Tu je Ana Frinčić osvojila 9. mjesto, Marko Šturlan 11., a Tomislav Češković 12. mjesto u jakoj konkurenciji ski rollera iza 19 zemalja. U tim sprintu Marko Šturlan i Tomislav Češković osvojili su odlično šesto mjesto. Najviše uspjeha imali su skijaši roleri iz Italije, Rusije i Švedske. Zadovoljni smo nastupom naših natjecatelja na Svjetskom prvenstvu. Oni su u svojim kategorijama bili i po četiri godine mlađi od konkurencije, ali smo unatoč tome postigli dobre rezultate. Svjetsko prvenstvo bit će nam vrijedno za skupljanje potrebnog iskustva. – riječi su trenera Vladimira Knezića nakon povratka sa Svjetskog prvenstva. (T. Zrinšćak)

▶Ana Frinčić

pijski plamen na posljednjih igrama u Londonu. Uz dobro domaćinstvo, streličari Grofova Konjskih zabilježili su i nove rezultatske uspjehe. Robert Tuškan je na svojem premijernom natjecanju u seniorskoj konkurenciji zauzeo odlično drugo mjesto, dok je seniorka Lidija Štabek osvojila 1. mjesto. Mlade nade kluba, Magdalena Štabek i Mario Hanžek osvojili su ponovno prva mjesta. U ka-

KOPRIVNICA-ZABOK 

0:2 (3224-3390)

Cmrk-Z. Plevnjak 554-562, Sirovec-B. Plevnjak 556-566, Miklošić-R. Sedlar 523-571, Grošanić-F. Sedlar 526-611, Vučić-Hršak 521-531, Sinjeri-Huis 549.

Ekipno prvenstvo KZŽ-e u tenisu okupilo 13 ekipa MARIJA BISTRICA- Teniski savez KZŽ-e i ove godine organizira ekipno prvenstvo KZŽ-e u tenisu. Natjecat će se 13 ekipa. U prvom kolu (osmini finala) slobodni su Zlatar 1, Oroslavje 2 i Zagorec Krapina, koji su lani osvojili prva tri mjesta. Tako se u osmini finala sastaju Stubica-Pregrada, a pobjednika čeka Zlatar 1. U gornjem dijelu ždrijeba još se sastaju Oroslavje 3 – Sveti Petar Prišlin te Marija Bistrica – Zabok. U donjem dijelu ždrijeba Zlatar 2 dočekat će Elcon Zlatar Bistrica, a pobjednika čeka krapinski Zagorec, dok posljednji par osmine finala čine TK Dvije fontane – Oroslavje 1, a pobjednika u četvrtfinalu čeka Oroslavje 2. Prvo kolo trebalo bi se odigrati do kraja ovog tjedna. (Elvis Lacković)

Dorotea Hanžek osvojila Otvoreno prvenstvo Trnja

Streličarski turnir u Konjščini KONJŠČINA- Streličarski klub Grofovi Konjski organizirao je u nedjelju 08. rujna streličarsko natjecanje FITA 144 na kojemu je sudjelovalo 28 klubova . Turnir je bio međunarodnog karaktera budući da se osim domaćih klubova na turniru natjecalo i 11 klubova iz Slovenije odnosno Bosne i Hercegovine. Na natjecanju je obilježen i jubilarni 500. turnir Zlatka Glavanovića, koji je imao čast nositi olim-

KOPRIVNICA Na teškoj kuglani u Koprivnici kuglači Zaboka odigrali su odličnu partiju i uvjerljivo savladali domaćeg drugoligaša s kojim će snage uskoro odmjeriti i u ligaškom dvoboju. Iako se radilo o pripremnom ogledu Zabočani su ozbiljno shvatili ovu utakmicu i dali poruku ostalim momčadima iz lige da su spremni napasti sam vrh. Zabok nije imao slabog pojedinca u ovoj utakmici. Odlično su otvorili tata i sin ▶Filip Plevnjak, a još bolje nastavili Sedlar tata i sin Sedlar. Sjajni Filip Sedlar srušio je čak 611 drva i najavio svoju veliku sezonu. Odlično je reagirao i mladi Dalibor Hršak, a Martin Huis je također dao veliki obol u pobjedi. Srušiti gotovo 3400 drva na kuglani u Koprivnici nije mala stvar, pogotovo kad se zna da su kuglači Zaboka do sada na njoj rušili oko 3200 drva. (tz)

tegoriji seniora sa tradicionalnim dugim lukom Nenad Mikulec je pobijedio dok je Ordanić Franjo zauzeo 3. mjesto kao i njegov sin Ivan u svojoj kategoriji. Odlična

je bila i Ines Pintarić koja je pobjedu ipak morala prepustiti reprezentativki Maji Orlić koja je Maja ispucala i europski rekord. (Elvis Lacković)

ZAGREB - Mlada zagorska tenisačica Dorotea Hanžek, članica teniskog kluba Zlatar je prošli tjedan sudjelovala na tradicionalno velikom i jakom turniru Otvoreno prvenstvo Trnja za dječake i djevojčice do 14 godina, koje je održano u organizaciji TK Chromos Savica. Da se radi o vrlo jakom turniru svjedoči i činjenica da su sve nositeljice turnira, njih 8, igračice s prve 24 pozicije rang liste HTS-a. Dorotea je bila postavljena kao prva nositeljica i u potpunosti opravdala ulogu favorita. Budući da je kao prva nositeljica bila slobodna put do polufinala je vodio preko Marte Draušnik (TK Medveščak) 6:1, 6:3 i četvrte nositeljice Lorene Gavrić (TK ITEAM) 6:2, 6:3. Za ulazak u finale je morala nadjačati četvrtu nositeljicu Tamaru Lušiju (TK Vulpes). Nakon odličnog meča uvjerljivo s 6:3, 6:4 Dorotea je osigurala finale turnira. U finalu je bolje startala njena protivnica, druga nositeljica turnira, Leonarda Janko (TK ITEAM) koja je povela 4:1. Ipak, Dorotea je uspjela još jednom svojom borbenošću preokrenuti rezultat i osvojila turnir pobijedivši u finalnom meču s rezultatom 6:4, 6:4. Dorotei je ovo još jedan vrijedan trofej u nizu jer je ovo ljeto imala već zapaženih rezultata. Kao predstavnica Krapinsko-zagorske županije na završnici Sportskih igara mladih u Splitu u svojoj kategoriji osvojila je 3. mjesto. Igrala finale Otvorenog prvenstva Ponikve do 16 godina. U paru sa Anom Mačković iz TK Donji Miholjac osvojila je turnir parova Otvorenog prvenstva San Spina do 16 godina nadigravši prve nositeljice turnira Doru Džolić (HTK Zagreb)/ Paolu Martić (Feniks Daruvar) 3:6, 6:0 i 10-4 kao, te Otvorenog prvenstva Koprivnice Memorijal braće Friedrich gdje je u paru s Enom Kocijan (TK Varteks) slavila osvajanjem titule parova protiv Petre Bojanić (TK Koprivnica)/Petra Šarić (TK Sirela) s rezultatom 6:4, 7:5. (tb)


32 sport

broj 513 / 17. rujan 2013.

komentar 1. žnl

4. kolo

Klanjec i Straža bez poraza ZABOK - I nakon 4 odigra-

na kola momčad Klanjca i dalje ima maksimalan učinak. U nedjelju su na svom terenu savladali zabočku Mladost 1:0. Gostujućom pobjedom od 1:0 u Dubravi Zabočkoj Radoboj se probio na drugo mjesto u poretku. Treća pobjeda u nizu Gaja, ovaj put protiv Mladosti MB 2:0 dovela je mačance na treće mjesto, dok je Mladost najlošije prošla u ovom kolu i pala je za čak 5 mjesta, s drugog na sedmo. Gostujuća pobjeda u Velikom Trgovišću od 1:0 Stražu je pomakla na 4. mjesto s ukupno osvojenih 8 bodova. Spomenimo da je Straža uz vodeći Klanjec jedina momčad bez poraza u prvenstvu. Sa 7 bodova odmah iza Straže na 5. i 6. mjestu su Rudar M i Jedinstvo. Rudar M je savladao Inkop 3:0, dok je Jedinstvo bilo bolje od Stubice 3:2. Najveći skok u poretku prema gore zabilježio je Tondach koji je nakon pobjede 2:1 protiv Schiedela preskočio 5 stepenica i sad se nalazi

Dragutin Dlesk donio sva tri boda Radoboju

na 8. mjestu. Dalje u poretku slijede dva zabočka kluba, Rudar D i Mladost koji imaju po 4 boda iz 4 utakmice. Zagorec VT i Schiedel imaju po 3 boda, Stubica 2 i posljednji Inkop nema još ni boda. U nedjelju se igraju utakmice 5. kola. Ujutro u 10 sati u Zaboku igraju Mladost i Rudar M. U dosadašnja 4 kola Mladost je postigla jedan, a Rudar 9 golova. Ostali susreti igraju se u 16 sati. Najzanimljiviji je svakako susret dva do sad neporažena kluba Straže i Klanjca. Međusobni ogled imaju u Humu na Sutli. Prema do sad viđenom Radoboj na svom terenu ne bi trebao imati mnogo problema s gostima iz Velikog Trgovišća. Neizvjesno bi moglo biti u Mariji Bistrici gdje gostuje Jedinstvo, te u Donjoj Stubici gdje gostuje Rudar D. Iako igra u gostima Gaj je favorit u susretu u Novom Golubovcu protiv Schiedela, isto kao i Tondach u općinskom derbiju protiv Inkopa koji se igra u Poznanovcu. (tb)

1. žnl seniori

Tomislav Benčić

D U B R AVA Z A B O Č K A

M

4. kolo

1. KLANJEC

4

4

0

0

8

2

12

2. GAJ

4

3

0

1

5

2

9

3. RADOBOJ

4

3

0

1

5

3

9

4. STRAŽA

4

2

2

0

5

2

8 7

5. RUDAR M

4

2

1

1

9

4

6. JEDINSTVO

4

2

1

1

9

7

7

7. MLADOST MB

4

2

0

2

5

5

6

8. TONDACH

4

1

2

1

6

7

5

9. RUDAR D

4

1

1

2

3

5

4

10. MLADOST Z

4

1

1

2

1

3

4

11. ZAGOREC VT

4

1

0

3

4

4

3

12. SCHIEDEL

4

1

0

3

5

10

3

13. STUBICA

4

0

2

2

5

7

2

14. INKOP

4

0

0

4

0

9

0

Tondach Schiedel 

2 1

ša. To se pokazalo ključnim trenutkom utakmice, iako su gosti i nakon postignutog gola do kraja poluvremena imali malo više od igre. No, u nastavku domaćini pokušavaju izjednačiti, ali bezuspješno. Najbliže izjednačenju bili su u 60. minuti kada je iskosa pored gola pucao Leo Tuđa i u 75. minuti, kada je pucao Damir Halambek, ali su domaćini otklonili opasnost izbacivanjem s crte (Elvis Lacković)

BEDEKOVČINA-Četvrto kolo 1. zagorske lige donijelo je i utakmicu Tondach – Schiedel, dviju ekipa, koje se baš ne mogu pohvaliti sa sjajnim startom u sezonu. Tondach je u ovaj susret ušao sa 2 boda, a Schiedel sa bodom više. No, nakon zanimljivih 90 minuta do prve pobjede stigao je Tondach. Utakmice je riješena u nastavku, a u prvom dijelu ispromašivali su se gosti, koji su imali 5 izglednih prilika, No, Škudar, Kuharić i Kresonja nisu uspjeli dovesti Schiedel u vodstvo. To je ipak u nastavku uspjelo Leonu Gregoru u 47. minuti. No, nakon toga inicijativu preuzima Tondach i dolazi do preokreta. U 60. minuti udarcem glavom izjednačio je Martin Sedlar, dok je potpuni preokret viđen u 81. minuti. Nakon nekoliko duplih pasova, precizan je bio Darko Videk. (Elvis Lacković)

Zagorec VT Straža 

0 1

VELIKO TRGOVIŠĆE - Zagorec je Velikom Trgovišću u 4. kolu 1. zagorske lige dočekao Stražu iz Huma na Sutli i doživio poraz. Gosti su poveli u 3. minuti, a zabio je Dino Jutri-

Gaj Mladost MB 

4. kolo 1. ŽNL: Rudar D - Radoboj 0:1 (0:0)

2 0

MAČE - U Maču smo vidjeli drugi ovogodišnji ogled Gaja i Mladosti iz Marije Bistrice. Naime, ove dvije ekipe igrale u i 1. kolo zagorskog kupa, kada je uspješniji bio Gaj. I prvenstvenu utakmicu dobili su igrači iz Mača, koji su zaprijetili 2. i 5. minuti, ali Krešimir Glavač na golu gostiju bio je siguran. Svoje su prilike imali i gosti, kojima je pripao srednji dio 1. poluvremena. U 15. minuti nakon proigravanja Maria Raca, puca Valentin Mesar, ali golman Krunoslav Škof brani, kao i udarac Raca 4 minute kasnije. Utakmica je riješena u 5 minuta. U 35. minuti nakon ubacivanja s desne strane, lopta je preletjela sve igrače u kaznenom prostoru Mladosti i stigla na drugoj strani do Karla

alobrojno gledateljstvo, desetkovano brojnim berbama ovog vikenda, moglo je u nedjelju u Dubravi Zabočkoj vidjeti utakmicu s brojnim šansama, ali sa samo jednim golom. U prvih nekoliko minuta prijete domaći. U 3. minuti pojačanje Rudara Leljak, koji je prije igrao za Radoboj ne uspijeva u kaznenom prostoru proći između ragovića i Antolića. Minutu kasnije Sente ubacuje prema Greguriću, ali je vratar gostiju Košutić za malo brži od njega. U slijedećem napadu slobodan udarac za domaćina izvodi Sente i puca pod samu prečku, no vratar gostiju skreće loptu koja prvo udara u prečku i odlazi u korner. Još jednom pokušava Sente u 8. minuti s ruba kaznenog prostora, ali puca preko gola. odličnu priliku za goste ima Dlesk u 9. minuti. Presjekao je loptu na rubu domaćeg kaznenog prostora, ali puca za malo pokraj gola. Pet minuta kasnije još jedan pokušaj gostiju. Cigula je opalio iz daljine, no domaći vratar Piljek to brani. U 23. minuti najizglednije prilika za domaće. Petrovečki je pobjegao obrani Radoboja, izbio sam pred vratara, savladao ga, ali lopta odlazi za malo pored gola. Nedugo zatim

Bobinca. On nabacuje na 10-tak metara gdje lijepim udarcem Nenad Jakopec zabija za 1:0. Samo 4 minute kasnije nakon kornera najviši u skoku je Jurica Hendija i to je 2:0. Do kraja poluvremena po nekoliko prilika na obje strane, a u nastavku inicijativu preuzima Mladost. No, bez završnice, iako su od 61. minute igrali sa igračem više, kada je zbog dvije javne opomene isključen Dario Sedak. Prilike za goste imali su Mesar i Matija Čukman, ali bez uspjeha. (Elvis Lacković)

Jedinstvo Stubica 

3 2

SVETI KRIŽ ZAČRETJE-Stubica ni nakon 4 kola 1. zagorske nogometne lige ne zna za pobjedu. Ovaj puta u Svetom Križu Začretju slavilo je Jedinstvo sa 3:2, u vrlo zanimljivoj utakmici. Za goste je počelo dobro poveli su već u 4. minuti. Neven Pišković bježi po boku, a na njegovu loptu zabija Andrija Frančina. No, već u 15. minuti Jedinstvo izjednačava. Nakon gužve, petom je loptu zahvatio Matija Dragčević na oko 12 metara, a ona je završila u golu gostiju. U 19 minuti kazneni udarac za domaćine. Marko Sirovec dobar prodor završava u kaznenom prostoru, gdje ga ruši Dario Matuša. No, Nenad Rado-

na drugoj strani Majcenić skoro iz samog kornera ubacuje loptu pred gol, a Delsk ju ne zahvaća dobro i prilika odlazi u nepovrat. Minutu kasnije još jednom Cigula pokušava iz daljine, a ovaj put puca pokraj gola. Do kraja poluvremena još tri prilike domaćih. U 37. minuti Petrovečki puca, a gostujući vratar skreće loptu u korner. Dvije minute kasnije Gregurić puca s preko 20 metara, a Košutić i to brani. Pred kraj poluvremena Leljak također puca iz daljine, ali preko gola.

večki pogađa stativu. U 35. minuti u akciji je opet Dragčević, koji ubacuje pred gol, a u trci golmana i Kristijana Valjavca, brži je igrač domaćina i Jedinstvo vodi 2:1. U nastavku najprije prijeti za goste u 46. minuti Nikola Pešec, no u 61. minuti već je 3:1. Pucao je Ivica Mlinarić, a nakon nespretne reakcije obrane Stubice lopta završava u golu. No, samo minutu kasnije Nikola Pešec smanjuje na 3:2. Nakon toga Stubica pokušava doći do izjednačenja, igra bolje, ali ne usojeva. U 90. minuti u kaznenom prostoru domaćina nakon kontakta pada Peše, gosti traže pena, no sudac ne misli tako. (Elvis Lacković)

Rudar M Inkop 

I u nastavku gledamo dinamičnu utakmicu, ali u prvih 10 minute tek pokoja poluprilika. U 57. minuti Petrovečki presjeca jednu loptu, još jednom ide sam prema gostujućem vrataru i ponovno puca pokraj gola. odličan potez povukao je trener gostiju Antolić, iako je ovu utakmicu vodio iz gledališta, kad ubacuje u igru Gotlina u 56. minuti. Već minutu kasnije Gotlin pronalazi Dleska na desnoj strani, koji izbija sam ispred Piljeka i puca u dalji kut pored same stati-

ve za vodstvo gostiju. U 65. minuti i Gotlin isprobava svoj udarac, ali puca preko gola. Velika gužva se u 69. minuti stvorila u gostujućem kaznenom prostoru. Gregurić je opalio prema golu, ali lopta kroz šumu nogu odlazi u korner. Već u slijedećem napadu gostiju još jednom Dlesk ima priliku, ali Ban uspijeva skrenuti loptu u korner. Do kraja susreta vidjeli smo još nekoliko pokušaja, ali ne dovoljno opasnih da bi ih nazvao prilikama.

NOVOUREĐENI CEN

TAR

CITY PARK ZABOK

3 0

MIHOVLJAN-Jedina ekipa bez boda u prva tri kola, pa i bez zabijenog gola, Inkop iz Poznanovca, u 4. je kolu gostovala kod Rudara u Mihovljanu. Na žalost po Poznanovčane niti nakon ovog kola, ništa se bitno nije promijenilo. Rudar je slavio sa 3:0. Domaćine je u vodstvo doveo Nikola Krsnik u 15. minuti, a na 2:0 povisio je Ivan Risek u 42. Gosti pokušavaju tek povremeno, pa izdvajamo prečku koju je pogodio Jasmin Smrekar. Konačnih 3:0 postavio je Nikola Korenić u 85. minuti. (Elvis Lacković)

Radno vrijeme: pon-pet 11.00-22.00, sub 11.00-20.00 i ned 17.00-20.00

MODERNA FITNESS DVORANA VIŠENAMJENSKE DVORANE INDIVIDUALNI I GRUPNI TRENINZI Facebook/City fitness city-fitness@kreativa.com.hr


sport 33

broj 513 / 17. rujan 2013. 2. ŽNL: U Zlataru Oštrc – Vatrogasac 1:2

2. ŽNL – KOMENTAR 

Vatrogascu sva tri boda iz Zlatara raza u susjedskom derbiju u Zlatar Bistrici, u 4. kolu 2. zagorske lige Oštrc je u Zlataru dočekao Vatrogasac iz Brezove. I u drugoj domaćoj utakmici ove sezone, Zlatarščani nisu uspjeli doći do pobjede. Nakon 1:1 protiv Pregrade, ovaj puta iz Zlatara se u Brezovu sa kompletnim plijenom vratio Vatrogasac.

Rano vodstvo gostiju

Gosti su u vodstvo došli već u 3. minuti. Na lijevoj strani loptu je na rubu kaznenog prostora dobio Marko Sever, prošao do ruba peterca i zabio za vodstvo gostiju. Nakon gola vidjeli smo zanimljivu utakmicu sa prilikama na obje strane. Izdvajamo po dvije na svakoj strani. U 18. minuti dva kornera u kratkom vremenu za domaćine, no nakon gužvi golman Vatrogasca Jurica Šoštarić se dobro snalazi. U 20. minuti za domaćine puca Davor Lajšić sa ruba kaznenog prostora, pored same stative. Od gostujućih prilika izdvajamo udarac Mirka Vukića u 31. minuti. Nakon odbijanca Ivan Krog se ne snalazi najbolje. U 44. minuti pak po sredini gola puca Kristijan Silić, a na odbijenu loptu opet nailazi Krog, ali njegov udarac brani Dugorepec.

Uzbuđenja u završnici

I drugo je poluvrijeme bilo

nakon kojega sa 12 metara po sredini u blok puca Mario Gregurić. No, ni nakon toga gosti ne raščišćavaju situaciju već domaćini dobivaju slobodan udarac iskosa sa lijeve strane. Izvodi ga Jurica Golub, loptu malo skreće Šoštarić, a na drugoj stativi dobro je postavljen Matija

Kesak, koji zabija za izjednačenje. No, radost Oštrca trajala je samo dvije minute. Nakon jednog brzog protunapada, izvrsno se snalazi Tin Krznar i preciznim udarcem ponovno dovodi u vodstvo Vatrogasac, ovaj puta za konačnih 1:2. (Elvis Lacković)

Dario Jajčević, trener NK Oštrc: “Nemam posebnog komentara. S ovakvom igrom nismo ništa ni zaslužili, pobijedio je bolji.” Petar Iskrić: trener NK Vatrogasac: “Bila je to jedna teška utakmica, no naša je pobjeda zaslužena, bili smo ipak bolji protivnik i zasluženo slavili.”

Klanjčani i dalje neporaženi KLANJEC

N

i nakon 4. kola Klanjčani su neporaženi na vrhu ljestvice s gol razlikom od 8:2. Ovaj puta, iako su sa strahopoštovanjem dočekali uglednog protivnika iz Zaboka i tijekom igre, unatoč nadmoćnmosti i nizu prugoda, iskoristili samo jednu u 19.minuti, nakon što je Ivan Šurina centrirao pred gol Zabočana, a vratar Zoran

a Oroslavje 3:1 protiv Mladosti iz Belca. Sedmi je Oštrc sa 4 boda, a na osmo se mjesto prvom pobjedom probio Lobor, koji je sa 3:0 slavio od Milengrada. Uz Lobor po 3 boda sakupili su još Đalski, Omladinac, Milengrad i Mladost Belec, dok je na dnu Sloga bez bodova. Peto kolo donosi dvije vrlo zanimljive utakmice. Pregrada dočekuje Toplice, a Ivančica Omladinac. U Brezovi kod Vatrogasca gostuje Đalski, Mladost u Belcu dočekuje Oštrc, a sastaju se još Lobor – Oroslavje i Matija Gubec – Milengrad. Slobodna će biti Sloga. Utakmice su na rasporedu u nedjelju 2. rujna s početkom u 16.00 sati. (Elvis Lacković)

2. žnl seniori

uzbudljivo, u prvih 20-tak minuta bez nekih prilika. U 63. minuti domaćem golmanu Darku Dugorepcu udarcem iz daljine prijeti Kristijan Silić, no Dugorepec je siguran. U 70. minuti na drugoj strani pokušava Lajšić iz slobodnog udarca sa 25 metara, ali njegov udarac brani Jurica Šoštarić. U 79. minuti Marko Sever dobiva dugu loptu ali se ne snalazi najbolje u kaznenom prostoru domaćina. Domaćin izjednačava u 84. minuti nakon akcije koja je trajala skoro 3 minute. Nakon jednog kornera i gužve pokušava Matija Kesak, a lopta odlazi u novi korner,

1. ŽNL SENIORI - 4. kolo KLANJEC – MLADOST 1:0 (1:0)

Ivo Šućur

Ivančica sama na vrhu Nakon 4. kola na vrh2. zagorske lige izbila je Ivančica, koja je sa 3:2 slavila u Gubaševom kod Đalskog. Prvi pratitelj je Pregrada sa 10 bodova. U ovom kolu Pregrada je sa 4:1 pobijedila u Dubrovčanu Omladinac. No, još su dvije ekipe sa maksimalnim učinkom, Matija Gubec i Toplice. Obje su ekipe do sada bile slobodne, pa imaju po 9 bodova. Matija Gubec bio je slobodan u ovom kolu, a Toplice su pobijedile Slogu sa 3:1. Ova četvorka do sada nema poraza i u nastavku će jako zanimljivi biti njihovi međusobni dvoboji. Na 5. i 6. mjesto smjestili su se Vatrogasac i Oroslavje. Vatrogasac je slavo 2:1 kod Oštrca,

ZLATAR-Nakon tijesnog po-

4. KOLO

Mihovilović nespretno intervenirao, što je iskoristio napadać domaćina Ernest Horvat i postigao pobjedonosni pogodak. Od tada, razvila se žustra bora za svaku loptu. Nizale su se prigode, više pred golom gostiju, ali se mreže nisu više tresle. U 27. minuti stvorena gužva pred golom domaćih, što Zabočani nisu znali iskoristiti. Domaći su mogli povisiti vodstvo u 29. minuti, ali se Ivan Petri-

šić nije znao ni nakon dvije izgledne prigode upisati među strijelce. Sreća nije bila sklona borbenima Zabočanima. Lopta im je u 49.minuti tri puta pokušaja „šetala“ gol crtom ili se odbijala od stative, ali je nitko nije znao pogurati u mrežu. Igralo se dosta oštro, pa je sudac Miroslav Haban, često sudio prekršaje i dijelio kartone, a zbog proštre igre i druge opomene u 52. minuti

„pocrvenio“ je igrač gostiju Martin Bajs. No, Klanjčani nisu znali dotući oslabljene goste, premda su potktraj susreta stvorili 3 stopostotne prigode, ali se dokazani strijelac u ovom susretu, Ernest Horvat dvaput spetljao i promašio, a jednom mu se pridružio u sličnoj nespretnosti i pričuvni igrač Marko Novak. Gosti su i s igračem manje nasrtali na gol domaćina i ponekad jezivo prijetili, ali je rezultat ostao nepromijenjen do posljednjeg sučevog zvižduka, kojem domaćini zamjeraju da je bio skloniji momčadi Mladosti. Uz strijelca Ernesta Horvata, čuvanju prednosti najviše je doprinjeo neprelazni Karlo Gorup, a svoj obol dao je i sigurni čuvar mreže Klanjčana Davor Humski i „striček“ Tomislav Škrbinac, kapetan golobrade klanječke momčadi. Treneri nisu bili razgovorljivi, pa je izostala njihova izjava. Domaći predsjednik kluba, Josip Cingulin je bio zadovoljan i četvrtom pobjedom njegove momčadi. Kaže da je utakmica bila borbena, pravi derbi. Računa da će i u slijedećem kolu Klanjčani radovati pobjedi i povećanju vodstva.

4. kolo

1 IVANČICA

4

4

0

0

10

5

12

2 PREGRADA

4

3

1

0

14

3

10

3 MATIJA GUBEC

3

3

0

0

13

2

9

4 TOPLICE

3

3

0

0

8

4

9

5 VATROGASAC

4

2

0

2

5

4

6

6 OROSLAVJE

4

2

0

2

5

9

6

7 OŠTRC

4

1

1

2

9

8

4

8 LOBOR

3

1

0

2

5

4

3

9 ĐALSKI

4

1

0

3

9

10

3

10 OMLADINAC

3

1

0

2

6

7

3

11 MILENGRAD

4

1

0

3

4

9

3

12 MLADOST B

4

1

0

3

6

17

3

13 SLOGA

4

0

0

4

4

16

0

Đalski 2 Ivančica 3 GUBAŠEVO- Ivančica, koja je u prvenstvo krenula sa sve tri pobjede, u 4. je kolu 2. zagorske lige gostovala kod Đalskog u Gubaševom. I nakon 4. kola nogometaši iz Zlatar Bistrice imaju maksimalni učinak, u Gubaševom su slavili sa 3:2. Poveli su već u 3. minuti kada je zabio Miroslav Bakšaj, a već u 8. minuti na 2:0 povisio je Hrvoje Haban. Hrvoje Hanžić smanjio je na 1:2 u 15. minuti, a u 36. je na 1:3 svojim drugim golom postavlja Haban. Na početku nastavak u 49. minut Tomislav Belošević smanjuje na 2:3. Do kraja uzbudljiva utakmica, ali domaćini nisu uspjeli stići do izjednačenja. (Elvis Lacković) Milengrad 0 Lobor 3 BUDINŠČINA-Nakon prve prvenstvene pobjede, u 3. kolu kod Mladosti u Belcu, Milengrad je u Budinščini dočekao Lobor. Ovaj puta do prve pobjede došao je Lobor i to sa prilično uvjerljivih 3:0. Bila je to ne previše kvalitetna utakmica, u kojoj su domaćini rijetko bili u prilikama, a gosti su svije 3 iskoristili. U vodstvo ih je doveo Ivan Labaš u 30. minuti, a na 2:0 povisio je Mario Petrovečki u 40. Konačnih 3:0 postavio je svojim drugim golom Petrovečki u 72. minuti. (Elvis Lacković) Oroslavje 3 Mladost B 1 OROSLAVJE- U 4. kolu 2. zagorske lige, Oroslavje je dočekalo Mladost iz Belca i zabilježilo drugu pobjedu zaredom.

Već u 8. minuti domaćine je u vodstvo doveo Patrik Ruk, da bi na 2:0 povisio Miroslav Suhina u 29. minuti. Isti je igrač u 44. minuti postavio 3:0. Gosti su smanjili u 70. minuti, kada je zabio Marko Kurtanjek. No, iako su domaćini slavili naizgled uvjerljivo, ni gosti nisu bili bez šansi. No, domaćini su svoje iskoristili, a gosti nisu, pa su bodovi ostali u Oroslavju. (Elvis Lacković) Omladinac Pregrada 

1 4

Toplice Sloga 

3 1

DUBROVČAN-Derbi 4. kola 2. zagorske lige odigran je u Dubrovčanu, gdje je Omladinac dočekao neporaženu Pregradu, koja je i u ovoj utakmici pokazala da s njom valja ozbiljno računati. Goste je u vodstvo doveo Matija Petrak u 4. minuti, a Roman Golubić je u 15. minuti povisio na 2:0. Dominaciju Pregrada nastavlja i u 2. poluvremenu, a Golubić svojim drugim golom u 58. minuti podiže na 3:0 za goste. Samo minutu kasnije na 1:3 smanjuje Nikola Loina, d abi konačnih 1:4 u 72. minuti postavio Emil Hustić. (Elvis Lacković)

KRAPINSKE TOPLICE - U 4. kolu 2. zagorske lige, neporažene Toplice (bile su u 3. kolu slobodne) dočekale su Slogu, koja je u prvenstvo startala sa 3 poraza. Domaćini su dominirali u ovoj utakmici i sasvim zasluženo slavili sa 3:1. U vodstvo ih je doveo Kalo Kaurloto u 5. minuti. U 9. Ivan Kucljak je izjednačio na 1:1, no već u 30. Tomislav Horvat ponovno dovodi Toplice u vodstvo. Konačnih 3:1 postavio je Ivan Vuzem u 58. minuti. (Elvis Lacković)


34 sport

broj 513 / 17. rujan 2013. 5. kolo III. HNL-središte, Zagorec-Vrapče 0:1 (0:1)

Pomognimo Nenadu Palić pogodio za slavlje Vrapča u Krapini Šipeku ikoni Tomislav Zrinšćak zagorskog sporta KRAPINA

ZABOK Legenda zagorskog sporta i hrvatskog motokrosa u teškoj je životnoj situaciji. Samozotajan, kakav je uvijek i bio, nije tražio pomoć od nikoga. Njegov klub MCK Zabok nije mu prema dogovoru uplaćivao zdravstveno i mirovinsko osiguranje, dug se nagomilao, a Šipeku je hitno potrebna operacija kuka. Pokrenuta je i facebok grupa za pomoć Nenadu, a naslovni tekst prenosimo u cijelosti: „Nenad Šipek najtrofejniji je vozač motocrossa u Hrvatskoj. Za vrijeme svoje 20-godišnje karijere osvojio je 18 naslova prvaka Hrvatske te naslov prvaka Europe 1999. godine U sportskim krugovima Nenad je poznat kao čovjek koji je uvijek svima pomagao, a pomoć je sada potrebna njemu. Na kraju svoje dugačke i uspješne karijere spoznao je da mu njegov matični klub MCK Zabok nije uplačivao zdravstveno ni mirovinsko osiguranje, a taj je dug sada više stotina tisuća kuna. Nenadu je potrebna hitna operacija kuka, koju bi krajem rujna trebao obaviti u specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion u Krapinskim toplicama. Operaciju će obaviti prof.dr.sc. Nikola Čičak. Troškovi operacije i rehabilitacije iznose minimalno 35 - 40 tisuća kuna, ukoliko će Nenadov oporavak ići željenim tijekom. S obzirom na ranije spomenuti problem sa zdravstvenim osiguranjem, Nenad taj novac ne može prikupiti pa stoga molimo svakog tko je u mogućnosti pomoći u Nenadovom liječenju uplati na Nenadov tekući račun bilo koju sumu od 5 kn na dalje, svaka pomoć je itekako dobro došla : Privredna banka Nenad Šipek 2360000-3234957738 ovo dole je broj za uplate iz Europe i ostlih djelova svijeta.“ PRIVREDNA BANKA Zagreb, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Croatia SWIFT: PBZGHR2X IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3 ACCOUNT: 2360000-3234957738

N

akon što je u Krapini pao Klas (3:1) očekivalo se da bi Zagorec na krilima te pobjede mogao pobijediti i Vrapče koje je loše startalo u sezonu. Nažalost ta se očekivanja nisu obistinila. Od samog početka momčad iz zapadnog dijela Zagreba pokazala se čvršćom, organiziranijom i zasluženo je odnijela bodove iz Podgore. Počelo je iznenadnom šansom Zagorca već u prvoj minuti kada je kapetan Malarić poklon loptu glavom gurnuo u prostor za Matka, ali ovaj je iz dobre pozicije pucao preko gola. Gosti uzvraćaju u trećoj minuti nakon što je brzonogi Alić odlično probio desnom stranom i uposlio Čolakija koji puca sa pet metara udaljenosti, no domaći vratar Hadžić odlično intervenira i odbija loptu u polje. U 15. minuti Malarić je u dobroj prilici, ali loše puca. I onda hladan tuš za domaće navijače. Čolaki je dugom loptom uposlio Ivančića koji je možda mogao i pucati, no odlučuje se asistirati bolje postavljenom Paliću koji s pet metara matira nemoćnog Hadžića za 0:1 što je bio i konačni rezultat ove utakmice. Igrala se 30 minuta kada je Majcen s preko 30 metara opalio jednu bombu koja je umalo iznenadila Šimunića, pa ju je morao boksati u korner. Dvije minute kasnije Majcen se nepotrebno poigrava s loptom, krade mu ju Valković i odlično daje u prostor za Palića, no ovoga puta Hadžić je uspio nadmudriti gostujućeg ofenzivnog vez-

njaka. U posljednoj minuti prvog dijela Harmustek probija desnu stranu i nabacuje na Matka koji glavom puca preko gola.

Zagorec s igračem više

Više od rezultata razočaravajuća je bila igra Zagorca. Premalo agresivnosti i trke, osobito bez lopte. U nastavku su Krapinčani igrali nešto bolje, ali nedostatno za preokret. U 58. minuti Matko odlično puca iz slobodnjaka, ali Šimunić odlično brani i sprječava izjednačenje. Poslije samo šest minuta u igri, bočni igrač Vrapča, Dominik Brlečić, zarađuje dva žuta kartona pa Zagorec u zadnjih 25 minuta ulazi s igračem više, a pocrvenio je i trener Bezer koji je protestirajući napustio svoj prostor. Nažalost to se uopće nije osjetilo u igri. Jedinu pravu šansu Zagorec je imao u 80. minuti kada je Marjanović odlično ubacio sa desne strane, a Matkov udarac glavom zaustavila je greda. Gosti su kreirali i dvije opasne kontre s igračem manje, no Hadžić je dva puta dobro intervenirao. Na kraju bodovi zasluženo odlaze u Vrapče. Osim bitke na terenu vodila se i bitka na tribinama. Domaći „Šumski gujdeki“ nadglasavali su se sa „Lunaticsima“ iz Vrapča. Obje su navijačke skupine dale veliku podršku svojim momčadima i dodatno obogatile dekor utakmice.

Ostali rezultati 5. kola:

Dubrava-Klas 2:0, Dugo Selo-Trnje 2:1, Stupnik-Špansko 0:1, Maksimir-Libertas 3:2, Udarnik-Karlovac 1:1, HAŠK-Samobor 1:1, BistraVrbovec , 0:0.

ZAGOREC 

0 (0)

VRAPČE 

1 (1)

KRAPINA: Igralište ŠRC Podgora, GLEDATELJA: 100, SUCI: Cestarić, Perković i Harcet (Dugo Selo). STRIJELAC: 0:1 Palić 21’. ZAGOREC: Hadžić, Čunčić, Medved, Majcen, Kantolić, Kunštek (85’ Drempetić), Matko, Malarić, Sinković (46’ Marjanović), Haramustek (72’ Iskrić), Strabić. TRENER: Rentao Jurčec VRAPČE: Šimunić, Valković (80’ Brekalo), Matovina, Miloš, Cigorvski, Marjanović, Alić (59’ Brlečić), Ivančić, Čolaki, Palić, Vrbat (89’ Crnac). TRENER: Denis Bezer CRVENI KARTONI: Brlečić 65’, trener Bezer 66’.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Maksimir (Zagreb) Vrbovec Bistra (Donja Bistra) Stupnik (Donji Stupnik) Dugo Selo Dubrava (Zagreb) Špansko (Zagreb) Trnje (Zagreb) HAŠK (Zagreb) Vrapče (Zagreb) ZAGOREC (Krapina) Libertas (Novska) Samobor Udarnik (Kurilovec) Klas (Mičevec) Karlovac 1919

Parovi 6. Kola:

ZAGOREC-Dubrava (21. 9. U 16.30), Vrapče-Karlovac, Li-

Renato Jurčec: „Nismo bili favorit u ovoj utakmici, Vrapče je etablirana momčad koja je već pet godina u vrhu treće lige, a Zagorec je ove sezone došao iz nižeg ranga. Kod 0:0 imali smo dva „mrtvaca“, a onda smo na našu grešku dobili gol. Zadnjih 25 minuta imali smo igrača više, ali nismo uspjeli napraviti suvislu akciju, što dosta govori o spremi i kvaliteteti naših igrača. Situacija nije dobra, moramo dati puno više. Trebat će nam puno rada i strpljenja, a ako želimo nešto više i dodatna selekcija.“ Denis Bezer: „Zasluženo smo dobili. Možda smo i ranije mogli riješiti utakmicu. Raduje me da smo pokazali karakter i više želje od domaćina, što nas je na kraju nagradilo. Što se tiče mog isključenja smatrao sam da sudac nije imao izjednačen kriterij, što sam i rekao četvrtom sucu i mislim da sam prestrogo kažnjen.“

Veliki uspjeh ženske malonogometne ekipe ŠD Tuhelj

U Mariji Gorici u jakoj konkurenciji osvojile treće mjesto MARIJA GORICA – Na tradicionalnom, 18. po redu ženskom malonogometnom turniru, kojeg svake godine Marija Gorica priređuje povodom svog Dana općine. Ovom turniru se svake godine odaziva bivši ŽNK Klanjec, ŽNK Pregrada, a u posljednjih nekoliko godina i ekipa ŠD Tuhelj.

Čast zagorskih (i slovenskih) nogometašica je osvijetlila ovogodišnja ekipa ŠD Tuhlja koja je izborila 3. mjesto i lijep pehar. Osvojile su ga: Tamara Andrejčič, Mojca Volavšek, Veronika Mlinarič, Martina Cingulin Horvat, Tihana Platužić, Matina Ilić, Lucija Ilić, Alenka Krznar, Gabrijela Lončar i Dijana

Tuđen pod vodstvom trenera Ive Šućura.

Poredak:

1. Knin, 2. „Treća – sreća“, 3. ŠD Tuhelj.

Najbolji strijelac: Katja Lakuš

najbolja golmanka:

Ivana Đelalija (obje iz pobjedničke ekipe). (zl)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0

1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 0 1 3 2 1 1

0 12:7 0 6:1 0 7:3 1 11:3 1 7:3 1 6:6 2 6:5 2 6:5 1 7:6 1 4:4 3 4:6 3 4:7 2 5:9 3 4:9 4 2:9 4 2:10

13 11 11 10 10 8 7 7 6 6 6 4 3 3 1 1

bertas-Dubrovnik, SamoborMaksimir, Špansko-HAŠK, Vrbovec-Stupnik, Klas-Dugo Selo, Trnje-Bistra.


sport 35

broj 513 / 17. rujan 2013. 1. ŽNL JUNIORI 4. kolo STUBICA 4 RADOBOJ 4 PREGRADA 4 KLANJEC 3 RUDAR M 3 TONDACH 3 MLADOST 4 OŠTRC 3 JEDINSTVO 3 OROSLAVJE 3 INKOP 4 IVANČICA 4 STRAŽA 4

4 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

2. ŽNL JUNIORI 4. kolo DESINIĆ 4 SCHIEDEL 4 MATIJA GUBEC 4 ZAGOREC VT 4 GAJ 4 SLOGA 4 MLADOST B 4 MLADOST MB 4 OMLADINAC 4 LOBOR 4 VATROGASAC 4 RUDAR D 4

4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0

1. ŽNL PIONIRI 4. kolo TONDACH 4 KLANJEC 4 JEDINSTVO 4 STUBICA 4 OŠTRC 4 OROSLAVJE 4 MLADOST 4 RUDAR M 4 PREGRADA 3 SCHIEDEL 4 RADOBOJ 3 INKOP 4

4 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0

2. ŽNL PIONIRI 4. kolo MILENGRAD 4 LOBOR 4 RUDAR D 4 OMLADINAC 4 MLADOST MB 4 GAJ 3 IVANČICA 3 SLOGA 4 ZAGORECVT 3 MATIJA GUBEC 3 STRAŽA 4 STRAŽA 2

3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 3 3

0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 1 0 1 2 2 3 4 4 4

0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4

1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 2

8 12 15 6 9 14 10 3 7 4 6 5 6

3 12 5 9 12 7 3 7 7 7 4 6 11 4 5 4 14 4 8 1 11 1 10 1 12 1

32 25 22 15 12 11 10 8 3 1 3 0

2 12 2 12 4 9 7 9 4 8 10 7 9 6 12 4 19 3 15 0 29 0 29 0

27 25 14 15 10 12 7 6 11 2 3 0

0 2 3 6 13 8 5 9 9 27 12 38

17 9 10 14 13 11 9 9 3 3 1 1

6 4 6 10 7 7 8 12 6 7 26 11

12 10 10 7 7 6 6 4 3 1 0 0

9 9 9 7 6 6 6 3 3 1 0 0

1. ŽNL ML. PIONIRI 4. kolo PREGRADA 4 4 MLADOST 4 4 IVANČICA 4 3 STUBICA 4 3 OROSLAVJE 3 2 TOPLICE 4 2 JEDINSTVO 4 1 GAJ 4 1 TONDACH 4 1 RUDAR M 4 0 KLANJEC 4 0 MLADOST MB 3 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

24 26 17 14 12 7 9 6 9 4 5 2

2 7 4 11 5 12 11 9 8 20 26 20

12 12 9 9 6 6 4 4 3 1 1 0

2. ŽNL Ml. Pioniri Kolo: 22 LOBOR 4 4 SLOGA 3 3 RADOBOJ 3 3 ZAGOREC VT 3 2 STRAŽA 3 2 OŠTRC 3 1 SCHIEDEL 2 1 INKOP 3 0 RUDAR D 2 0 MATIJA GUBEC 3 0 MILENGRAD 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 2 1 3 2 3 3

37 24 17 13 9 8 3 4 2 5 2

2 3 2 4 11 8 9 13 12 18 42

12 9 9 6 6 3 3 0 0 0 0

1 ŽNL LIMAČI A 4. kolo MLADOST 4 PREGRADA 4 KLANJEC 4 ZAGOREC 3 JEDINSTVO 4 ZAGOREC VT (-1) 3 STRAŽA 4 TOPLICE 3 OMLADINAC 3 RADOBOJ 3 PREGRADA II 3 1. ŽNL LIMAČI B 4. kolo TONDACH 4 OROSLAVJE 4 SLOGA 3 STUBICA 4 IVANČICA 4 MLADOST MB 4 LOBOR 3 GAJ 4 OŠTRC 3 MATIJA GUBEC 3

4 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0

4 4 3 3 2 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 2 1 3 2 3 3 3

0 0 0 1 2 3 2 3 3 3

16 26 15 17 8 7 6 2 2 3 0

50 30 19 15 11 7 6 3 7 4

3 2 2 2 8 5 13 19 11 13 24

2 3 5 10 16 32 21 30 16 17

12 10 10 6 6 5 3 3 0 0 0

12 12 9 9 6 3 1 1 0 0

2. ŽNL

I. ŽNL- SENIORI NK JEDINSTVO

3

NK MILENGRAD:

0

NK RUDAR Dubrava Zabočka

1

NK LOBOR:

3

Suci: Vidović, Haban, Postružin, Delegat: Goran Herceg STRIJELCI: 1:0 Sirovec 51’, 1:1 Petrovečki 58’, 2:1 Sirovec 64’, 3:1 Radovečki 77’ 11 m JEDINSTVO: Celjak, Mlinarić, Šalković (od 68’ Kantolić), D. Lekaj (od 41’ Dragčević), Ptičar, P. Lekaj, Valjavec (od 59’ Piljek), Vorih (od 87’ Tišljarić), Kučko, Radovečki, Sirovec (od 79’ Fruk) Trener: Tomislav Vincelj RUDAR D: Piljek, Štefanić, Trgovec, Ban, Jurina, Leljak, Sente (od 54’ Videk), Gregurić, Fotivec, Petrovečki, Dolenc Trener: Ivica Jurinec

NK RUDAR M:

3

NK INKOP Poznanovec:

0

Suci: Vidović, Cavor, Hitrec, Delegat: Zvonimir Mrkoci STRIJELCI: 1:0 Krsnik 15’, 2:0 I. Risek 42’, 3:0 Korenić 85’ RUDAR M: Končevski, J. Risek, D. Kranjčec, Pohižek, I. Risek, Cerovečki (od 88’ Šoprek), Krsnik (od 86’ M. Šalković), Goričan, S. Kranjčec (od 46’ S. Šalković), S. Kranjčec (od 46’ S. Šalković), T. Kranjčević (od 80’ Malarić), Korenić (od 87’ Pisk) Trener: Mika Bartolić INKOP: Grabušić, Jakuš, Šaronja, Smrekar, Benčić, Vučković, Žigrovečki (od 46’ D. Mlinarić), Novosel, Moštak, Petaj (od 85’ Gorup), Horvat (od 38’ M. Mlinarić) Trener: Ivan Pozaić

Suci: Muhek, Tuđa, Bivol, Delegat: Marica Kesak STRIJELCI: 0:1 Labaš 30’, 0:2 Petrovečki 40’, 0:3 Petrovečki 72’ MILENGRAD: Mešnjak, M. Ožeg (od 56’ Mucko), Petrinić, V. Margetić, M. Margetić, Mikulčić (od 65’ P. Ožeg), Koledić, Sokser (od 69’ Mihalić), Kranjec (od 46’ Posavec), Vidak, Hranić Trener: Damir Burić LOBOR: Bobek, Markuš, Šeremet, Artić, Labaš, Smetiško (od 70’ Rihtarić), Golub, Kovačec (od 83’ Novački), Androić, Labaš, Petrovečki (od 89’ Kralj) Trener: Slavko Behin

NK OROSLAVJE:

3

NK MLADOST Belec:

1

Suci: Veseljak , Kumpar, Pešec, Delegat: Dario Kušan STRIJELCI: 1:0 Ruk 8’ 2:0 Suhina 29’, 3:0 Suhina 44’, 3:1 Marko Kurtanjek 70’ OROSLAVJE: Pušec, Ruk, Horvat (od 77’ M. Kožuh), Kezele, Gorupec, Grgec, A. Kožuh, Šipek (od 79’ Grlić), Suhina (od 46’ Hrgetić), Mladić, Maričić Trener: Renato Balen MLADOST B: Ožvald (od 46’ D. Delija), Borgudan, Kukec, Klarić, Kunštek, Matija Kurtanjek, Marijo Havoić, Marko Kurtanjek, Marko Havoić, D. Brčić, T. Brčić Trener: Petar Addison Dratibi

0

NK OŠTRC:

1

NK RADOBOJ:

1

NK VATROGASAC:

2

NK ZAGOREC:

0

NK STRAŽA:

1

Suci: Gamilec, Skozrit, Ivančić, Delegat: Josip Posavec STRIJELCI: 0:1 Jutriša 3’ ZAGOREC VT: Grba, Gazilj (od 46’ Halambek), Tuđman (od 46’ Pavrlišak), Krajcar, Žavrljan, T. Tomašković, Suntešić, Juhar, Tuđa (od 79’ Županec), Božić, Hundić Trener: Željko Hohnjec STRAŽA: Družinec, Cerovski, Žerjav, Škrablin, Kunštek, Kovačec, Čuček, Škudar (od 90’ Špiljek), Jutriša (od 88’ Križanec), Družinec (od 79’ Presečki), Šafranko (od 62’ Pondeljak) Trener: Zvonko Serdar

Suci: Kunštek, Tomašić, Postružin, Delegat: Ratomir Kramar STRIJELCI: 0:1 Sever 3’, 1:1 Kesak 84’, 1:2 Krznar 86’ OŠTRC: Dugorepec, Škrlec, Puklin, Mutak, Labaš, Gregurić, Kesak, Valjak, Lajšić, Zemljić (od 46’ Mikulec), Golub Trener: Dario Jajčević VATROGASAC: Šoštarić, N. Merkaš, Kralj, Jurina, D. Merkaš, Bobek, Vukić (od 61’ Piljek), Krog (od 51’ Krznar), Silić, Sever, Ivančić Trener: Petar Iskrić

NK ĐALSKI:

2

NK IVANČICA:

3

Suci: Komorski, Tuđa, Vincelj, Delegat: Petar Bedeniković STRIJELCI: 0:1 Bakšaj 3’, 0:2 Haban 8’, 1:2 Hanžić 15’, 1:3 Haban 36’, 2:3 Belošević 49’ ĐALSKI: Kovač, M. Korušić, Vančina, Marko Špoljar, I. Korušić, Hanžić (od 46’ Jelenčić), Hrastinski, Vranić, Belošević, Blazinić, Bedek Trener: Oliver Vranić IVANČICA: Čižmek, Škvorc, Tukač, Kovačićek, Paradi (od 81’ Poljak), Bakšaj, Pintek (od 46’ Šumiga), Pelko, Latin, Hajdek (od 59’ Hubak), Haban Trener: Dražen Kovjanić

NK KLANJEC:

1

NK OMLADINAC:

1

NK MLADOST:

0

NK PREGRADA:

4

Suci: Haban, Cavor, Vojaković, Delegat: Josip Majsec STRIJELCI: 1:0 Horvat 19’ KLANJEC: Humski, Sambolić (od 77’ Grah), I. Petrišić, Pavlinić, Skrbinac, Gorup, Horvat (od 87’ Vlašić), F. Petrišić, Šurina (od 46’ Šenkiš), Ivanuš (od 90’ Marko Novak), Sušec (od 64’ Matija Novak) Trener: Danijel Tomašković MLADOST: Mihovilić, Sente (od 78’ Kotarski), Bajs, Horvat, Vančina, Kotarski (od 46’ Krajačić), Jurina (od 89’ Šamec), Junković, Bunčec, Podolšak, Merkaš (od 77’ Mihaljinec) Trener: Ignac Jurina

NK TONDACH:

2

NK SCHIEDEL:

1

Suci: Kos, Posavec, Bivol, Delegat: Josip Krog STRIJELCI: 0:1 Gregor 47’, 1:1 M. Sedlar 60’, 2:1 Videk 81’ TONDACH: R. Sedlar, Bosec, Rogan, Komorski, G. Lisica, M. Lisica (od 38’ Jaković), Videk, Švenda (od 78’ Gorički), Srebačić, Jurina (od 54’ Kovjanić), M. Sedlar Trener: Josip Krog SCHIEDEL: Kveštak, Bobek, Plukavec, Gregor, Vinceljak, Loparić, Kresonja, Ribić, Škudar (od 43’ Mutak), Kuharić, Brozd Trener: nema

NK GAJ:

2

NK MLADOST MB:

0

Suci: Sokolić, Pondeljak, Tuđa, Delegat: Mladen Ciglenečki STRIJELCI: 1:0 Jakopec 35’, 2:0 Hendija 37’ GAJ: Škof, Kralj (od 46’ Sedak Benčić), Krpanec, D. Sedak, Hendija, Trčak, Jakopec (od 90’ Benković), K. Sedak (od 55’ Bingula), Šaronja (od 76’ Benčić), Bobinec, Jakopec (od 89’ Cerčić) Trener: Mario Babić MLADOST MB: Glavač, Rac, Pugar, Mesar (od 83’ Mikša), Mijatović, Vidović Popek, Čukman, Pezić (od 46’ Blagec), Muhek (od 68’ Vinković), Brukec, Frajtak Trener: Stjepan Dijanić

NK JEDINSTVO:

3

NK STUBICA D. Stubica:

2

Suci: Meglić, Lukec, Černjević, Delegat: Ivan Jurina STRIJELCI: 0:1 Frančina 4’, 1:1 Dragčević 15’, 2:1 Valjavec 35’, 3:1 Mlinarić 61’, 3:2 Pešec 62’ JEDINSTVO: Celjak, Mlinarić (od 86’ Tišljarić), Kučko, D. Lekaj, Dragčević, P. Lekaj, Valjavec (od 65’ Junković), Vorih, Ptičar (od 54’ Šalković), Radovečki (od 54’ Piljek), Sirovec (od 86’ Fruk) Trener: Tomislav Vincelj STUBICA: Čajko, Božić, Petriško, Grabušić, Pešec, Matuša, Knezić (od 56’ Vlajčević), Pišković, Frančina, Markus (od 76’ Jasarevski), Tišljarić Trener: nema

Suci: Putanec, Filko, Franc, Delegat: Danijel Črnjević STRIJELCI: 0:1 Petrak 4’, 0:2 Golubić 15’, 0:3 Golubić 58’, 1:3 Lojna 59’, 1:4 Hustić 72’ OMLADINAC: Lojna, Čvorak, Kahlina, Lacko (od 58’ Šoban), M. Škalec, Mužek, I. Škalec (od 46’ Cvetko), Telišman, Lojna (od 82’ Horvat), Berc, Očić Trener: Stjepan Horvat PREGRADA: Hanžić, Grilec, Vnuk (od 74’ Pondeljak), Belošević, Baranja, Boršić (od 70’ Filipčić), Petrak (od 85’ Hajdinjak), Hustić, Hostić, Kolar, Golubić Trener: Damir Srebačić

NK TOPLICE:

3

NK SLOGA:

1

Suci: Brezak, Drača, Znika, Delegat: Božidar Mrkovčak STRIJELCI: 1:0 Kaurloto 5’, 1:1 Kucljak 9’, 2:1 T. Horvat 30’, 3:1 Vuzem 58’ TOPLICE: Hursa, Špoljar (od 26’ Jagić), Vuzem (od 63’ Belina), Fort, Hršak, Kaurloto (od 65’ Švaljek), Meglić (od 88’ Biller), Habus (od 85’ Haramina), M. Horvat, T. Horvat, Mihovilić Trener: Dražen Petrinec SLOGA: Bručić, Prepolec, Stunja, Mrnjavac, Čehulić, Špoljar, Šagud, Jakopović, Slukan, Bajsić, Kucljak Trener: Marko Kuljak

1. ŽNL JUNIORI NK OŠTRC

2

NK TONDACH

1

SUCI: Haban STRIJELCI: 1-0 Valjak, 2-0 Mikulec, 2-1 Švenda NK OŠTRC: Kudelić, Orsag, Mušec, Ščapec, B.Štahan, Auguštan, S.Štahan, Borovčak, Sedak, Valjak, Mikulec, UŠLI: Škrlec, Goleš NK TONDACH: L.Huljak, Gregurić, M.Huljak, Komorski, Glumpak, Končić, Pavlek, Švenda, Jurina, Fotivec, F.Huljak, UŠLI: Margarin, Žugec

NK KLANJEC

2

NK INKOP

1

SUCI: Prosinečki STRIJELCI: 1-0 D.Mustač, 1-1 Petaj, 2-1 D.Mustač NK KLANJEC: Ulama, Lončarić, Babić, D.Mustač, Pavlinić, Petrinec, J.Mustač, I.Barlović, Grah, I.Jambrešić, D.Jambrešić, UŠLI: M.Barlović, Brlek, Leš NK INKOP: Novački, R.Pozaić, Mutak, Žigovečki, Mlinarić, Bukvić, Meniga, Draganić, Petaj, Pristušek, K.Pozaić, UŠLI: Vragović

NK STUBICA

2

NK IVANČICA

1

SUCI: Kumpar STRIJELCI: 1-0 D.Božić, 2-0 V.Božić, 2-1 Šumiga

NK STRAŽA 1 NK RADOBOJ

4

SUCI: Pondeljak STRIJELCI: 0-1 Slukan, 0-2 Tandarić, 0-3 Majcenić, 1-3 Brezinščak, 1-4 Vuzem NK STRAŽA: Stuhne, Vešligaj, Javornik, Čuček, Žolek, Križanec, Mužar, Očko, Brezinščak, Benko, Halužan NK RADOBOJ: Košutić, Slukan, Smrečki, Hršak, Cerovec, Macan, Valjavec, Poljak, Mikša, Majcenić, Tandarić, UŠLI: Cigula, Horvat, Vuzem

NK RUDAR M 4 3

NK MLADOST Z

SUCI: Vidović STRIJELCI: 0-1 Vinko Kotarski, 1-1 S.Šalković, 1-2 Krznar, 1-3 Vid Kotarski, 2-3 Oslić, 3-3 Pisk, 4-3 Pisk NK RUDAR M: Vrbek, P.Martinjak, Kovačić, Risek, A.Šalković, Šoprek, M.Šalković, S.Šalković, Oraić, Pisk, D.Martinjak, UŠLI: Olsić, Kranjčec NK MLADOST Z: Tkalec, T.Tuđa, Huić, Šćapec, Repovečki, Kolar, Ortović, Krznar, B.Tuđa, Vinko Kotarski, Vid Kotarski, UŠLI: Hranić, Maršić

NK RUDAR DZ:

Suci: Katolić, Orsag, Ruklić, Delegat: Željko Odak STRIJELCI: 0:1 Dlesk 59’ RUDAR DZ: Piljek, Štefanić (od 65’ Trgovec), Ban, Černjević, Jurina, Leljak (od 76’ Mikuljan), Sente, Gregurić, Fotivec, Petrovečki, Dolenc (od 55’ Videk) Trener: Ivica Jurinec RADOBOJ: J. Košutić, Tušek (od 46’ M. Poljak), Vragović (od 56’ Gotilin), I. Košutić, Antolić, Pastorčić, Krkalo, Šoštarić (od 75’ Kranjčec), Dlesk (od 90’ Nikša), Cigula, N. Poljak (od 23’ Majcenić) Trener: nema

NK STUBICA: Vedran Pušec, Lončarić, V.Božić, Tišljarić, Frančina, Brezak, Markus, D.Božić, Vlahović, Jašarevski, Bezjak, UŠLI: Miketić, Valentino Pušec NK IVANČICA: L.Jurković, Ozimec, Hubak, Škvorc, M.Jurković, Hajdej, Majcen, Kuljak, Šumiga, Hoić, Pozaić, UŠLI: Nuli

2. ŽNL JUNIORI NK MLADOST B

4

NK ZAGOREC VT

1

SUCI: Znika STRIJELCI: 1-0 Đurinek, 2-0 Đurinek, 2-1 Županec, 3-1 Đurnek, 4-1 Đurinek NK MLADOST B: Ožvald, Borgudan, Škof, Kuštek, Runjak, T.Brčić, Šrajbek, K.Kukec, Đurinek, Juranić, P.Kukec NK ZAGOREC VT: Horvat, Vutmej, Jaković, Postružin, Županec, K.Šipura, Jurina, Smrečki, Tuđina, Bartol, A.Šipura

NK SLOGA

5

NK RUDAR DZ

0

SUCI: Bedeniković STRIJELCI: 1-0 Šagud, 2-0 Latin, 3-0 Markulin, 4-0 Jakopić, 5-0 Šagud NK SLOGA: Tomašković, Tuković, Jakopić, Srečić, Kosovec, Markulin, Šagud, Tomić, Bočkal, Latin, Špoljar, UŠLI: Solgat, Jakopović, Vinković NK RUDAR DZ: Delić, Martinić, Bivol, Lukić, Herceg, Horvatec, Humljak, Valić, Rožman, Banković, Vdović

NK VATROGASAC

0

NK DESINIĆ

8

SUCI: Posavec STRIJELCI: 0-1 Dvoršak, 0-2 Krizman, 0-3 Vahtarić, 0-4 Stipolšek, 0-5 Koprivnjak, 0-6 Krizman, 0-7 Koprivnjak, 0-8 Krizman NK VATROGASAC: Rafajec, Biškup, Junković, Dačnik, Suntešić, Jurina, Peroš, Gašpar, Škvorc, Majsec, Lepčević NK DESINIĆ: Sporiš, Koprivnjak, J.Šurbek, Vahtarić, Horvat, Stiplošek, V.Šurbek, Dvoršak, Krizman, Lončarić, Biruš

NK MLADOST MB

3

NK GAJ MAČE

3

SUCI: Drača STRIJELCI: 0-1 D.Herceg, 0-2 Bukal, 1-2 Blagec, 2-2 Kreber, 2-3 I.Herceg, 3-3 Pisk NK MLADOST MB: Košec, Mikša, Tomurad, Mikuš, Pisk, Kovačić, Blagec, Belko, Kožić, Kreber, Čutura NK GAJ MAČE: Pečatnik, Bukal, Špoljar, Pavlek, Steklar, I.Horvat, D.Herceg, Krpanec, I.Herceg, Marković, Vuk, UŠLI: L.Horvat, Hanžek

NK SCHIEDEL

8

NK OMLADINAC

0

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 1-0 N.Bobek, 2-0 Petrinec, 3-0 Petrinec, 4-0 D.Vujica, 5-0 D.Vujica, 6-0 Malogorski, 7-0 G.Vujica, 8-0 Malogorski NK SCHIEDEL: Risek, Grzelj, Hudić, Malogorski, D.Bobek, Zebec, Petrinec, N.Bobek, G.Vujica, D.Vujica, Mutak NK OMLADINAC: Škalec, Lovrek, Rožić, F.Horvat, J.Horvat, Rupčić, Plečko, Belina

NK LOBOR

1

NK MATIJA GUBEC

6

SUCI: Franc STRIJELCI: 0-1 Sever, 0-2 Suhina, 0-3 Suhina, 0-4 T.Boroša, 0-5 Suhina, 1-5 Zgazivoda, 1-6 T.Boroša NK LOBOR: Kralj, Bodalec, Hendija, Novački, Benković, Cvetko, Bezak, Pakšec, Kuharić, Zgazivoda, Jurinić NK MATIJA GUBEC: S.Drempetić, Kovač, Strugar, Lešković, Haramustek, P.Ivić, Sever, L.Drempetić, Podvorec, T.Boroša, Suhina, UŠLI: Fuček, V.Sekalec, I.Boroša, M.Sekalec, Carek

1. ŽNL PIONIRI

KLANJEC 7 INKOP 0 SUCI: Prosinečki STRIJELCI: 1-0 Borošak, 2-0 Prtenjak, 3-0 Borošak, 4-0 Valentić, 5-0 Hudina, 6-0 Banjšak, 7-0 Valentić KLANJEC: Hercigonja, Juranić, Penezić, Banjšak, berić, Horvat, Borošak, Brlek, Vuk, Prtenjak, Hudina, UŠLI: Kodrnja, Preglej, Valentić, Media INKOP: B. Sadaić, N. Pozaić, B. Pozaić, Novački, Trčak, Novosel, M. Sadaić, Sajko, Martinić, Srebačić, Franc, UŠLI: Butko, Martinić

RUDAR M

0

MLADOST Z

1

SUCI: Vidović STRIJELCI: 0-1 Hrastinski RUDAR M: Bobek, Brozd, Bobek, Latin, Kuhta, Slivnjak, Kovačić, Gradečak, Dačnik, Pisk, Posavec, UŠLI: Gredelj, Erdelja MLADOST Z: Kulji, Lovrenović, Bajs, Mihalinec, Hrastinski, Martinić, Jelenčić, Turk, Tomek, Vincelj, Majsec, UŠLI: Jerneić, Hranić

2. ŽNL ML. PIONIRI STRAŽA 2 ZAGOREC VT

1

SUCI: Piljek STRIJELCI: 1-0 Drenški, 1-1 Stipić, 2-1 Barić STRAŽA: Mikša, Horvat, Tepeš, Drenški, Čoh, Miklaužić, Završki, Kunštek, Boršić, Lipohar, Novak, UŠLI: Barić ZAGOREC VT: Vorih, Šilipetar, Ščukanec, Kahlina, Mišić, Šoštar, Fiket, Peh, Stipić, Rivić, Seljan,

1. ŽNL LIMAČI A JEDINSTVO 0 KLANJEC 5

SCHIEDEL 2 OŠTRC 2 SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 Škrlec, 1-1 Novak, 1-2 Perak, 2-2 Novak SCHIEDEL: I. Behin, T. Behin, Zebec, Kos, Mikac, Bolšec, Kramarić, Novak, R. Kos, G. Bužić, P. Bužić OŠTRC: Škof, Drašić, Čižmek, Soić, Bručić, Katić, Perak, Škrlec, Posarić, Valjak, Pribolšan, UŠLI: Bartolin

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 Banjšak, 0-2 K. Pavlinić, 0-3 Banjšak, 0-4 F. Pavlinić, 0-5 Prtenjak JEDINSTVO: Matešić, Novaković, Mihovilić, Mohač, Ščuric, Kotarski, Mujkanović, Ptičar, Topolovec, Pristušek, Kosalec, Družinec, Mirt KLANJEC: Štih, Jakopčević, Štritof, Banjšak, Broz, K. Pavlinić, Kolar, F. Pavlinić, Prtenjak, Fink, Poslek, Mraz

STRAŽA 0 PREGRADA 4 SUCI: Sinković STRIJELCI: 0-1 Ivanjko, 0-2 Podhraški, 0-3 Krušlin, 0-4 Burić STRAŽA: Očko, Kolkočovnik, I. Mikša, Niko, Čuček, Špoljar, Ž. Mikša, Bračun, Križanec, Kunštek, Kurtušić, Antolić PREGRADA: Vincelj, Filipčić, Šurbek, Burić, Škalički, Ivanjko, Krušlin, Hajdinja, Vincelj, Podhraški, Biruš, Štruk

2. ŽNL PIONIRI MILENGRAD 2

OŠTRC 1

ZAGOREC VT

STUBICA 3

1

SUCI: Komin STRIJELCI: 0-1 Kahlina, 1-1 M. Jagić, 2-1 M. Jagić MILENGRAD: Dugan, D. Ričko, Kovačić, Pohulek, N. Ričko, Lusavec, Makopek, Blažina, M. Ričko, M. Jagić, G. Jagić, UŠLI: Hercigonja, K. Jagić ZAGOREC VT: Seljan, Stipić, Mlinar, Županec, Ban, Kahlina, Kontrec, Vutmej, Jambrešić, Vorih

MLADOST MB

SUCI: Piljek STRIJELCI: 0-1 Pavalić, 0-2 ilinić, 1-2 Petrić, 1-3 Maček OŠTRC: Petrić, Štahan, Greguri, Delija, Mikulec, Bezak, Bajsić, Habuš, Kuharić, Totović STUBICA: Stamičar, Gudan, Maček, Gospočić, Pavrlišak, Korman, Poštek, Mezdić, Pavalić, Stanišić, Benko, Ilinić, Kontent

3

PREGRADA II

0

GAJ 2

ZAGOREC KR

13

SUCI: Drača STRIJELCI: 1-0 Mikuš, 2-0 Mikuš, 2-1 Trčak, 3-1 Skuliber, 3-2 Z. Tuškan MLADOST MB: Babić, Gabud, Sumpor, Domitrek, Gregorić, Mikuš, Bigor, Husinec, Boronjek, Skuliber, UŠLI: Pisk, Vedrina, Sente GAJ: Trčak, Jembrih, I. Tuškan, Posarić, Kipa, Dačnik, Ponjan, Cicnjak, M. Trčak, Tuškan, Robina

LOBOR 1 MATIJA GUBEC

0

SUCI: Franc STRIJELCI: 1-0 Đurinec LOBOR: Pribolšan, Kuharić, bašak, M. Kuharić, Bezak, Đurinec, Gregurić, Androić, Plancutić, Pakšec, Rihtarić, UŠLI: Bodalec, S. Plancutić, Kesak MATIJA GUBEC: Boroša, Horvat, Putak, Kuhta, Sijanić, Bačani, Hegol, Benko, Tomek, Makar, J. Benko, UŠLI: Jalševečki

1. ŽNL ML. PIONIRI

SUCI: Ferenčak STRIJELCI: 0-1 Petek, 0-2 Crnogaj, 0-3 I. Mišak, 0-4 Jedvaj, 0-5 K. Leško, 0-6 M. Leško, 0-7 Vidović, 0-8 Koret, 0-9 K. Leško, 0-10 Vidović, 0-11 I. Mišak, 0-12 Ptičar, 0-13 I. Mišak PREGRADA II: Martinko, Šorša, Golec, Kušar, Gorup, Lončar, Novak, Juranić, Jazbec, Brežnjak, Burić ZAGOREC KR: Lenard, Petek, Vidović, Janžek, M. Leško, Crnogaj, Kuhta, Ptičar, Jedvaj, I. Mišak, Turibak, Koret, L. Lenard, K. Leško, Dlesk, Strahonja

MLADOST Z

3

OMLADINAC 1 SUCI: Hanžek STRIJELCI: 1-0 Tisanić, 2-0 Vrančić, 3-0 Gregurić, 3-1 Žigman MLADOST Z: Martinec, Šoštar, Turk, Črnjević, Kos, Šoštar, Poslek, Tisanić, Vrančić, K. Tisanić, Gregurić, Kovač OMLADINAC: Škalec, Žigman, J. Sinković, Plečko, Štefanović, Bogović, Meglić, Šurina, Stiperski, Horvatin, Ilijaš, L. Sinković

1. ŽNL LIMAČI B

TONDACH 5

GAJ 0

GAJ 0

OROSLAVJE 9

SUCI: Ferenčak STRIJELCI: 1-0 Ptičar, 2-0 Galic, 3-0 Tušek, 4-0 Ptičar, 5-0 Gorički TONDACH: P. Jagarčec, Tkalčević, Krizmanić, R. Jagarčec, Horvat, Pavetićek, Tušek, Gorički, Galic, Ptičar, K. Čehulić, UŠLI: Rogan, I. Čehulić GAJ: Bobinec, Tuškan, Ponjan, Trčak, Posarić, M. Tuškan, Čehulić, Vuica, Benčić, Dačnik, Bobinec

SUCI: Mutak STRIJELCI: 0-1 Cukovečki, 0-2 S. Kraljić, 0-3 S. Kraljić, 0-4 S. Kraljić, 0-5 S. Kraljić, 0-6 Frinčić, 0-7 S. Kraljić, 0-8 S. Kraljić, 0-9 Pavlić GAJ: Tuškan, Jakuš, Cerčić, Trčak, M. Cerčić, Cicnjak, Čehulić, Horvat, Benčić, Jembrih OROSLAVJE: Despinić, Turniški, M. Kraljić, Toma, Frinčić, Pavlić, D. Frinčić, Ptičrk, S. Kraljić, Cukovečki, Šipek, Grgec

TOPLICE 1

TONDACH 15

IVANČICA 5

LOBOR 1

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 D. Škvorc, 0-2 D. Škvorc, 0-3 Vojaković, 1-3 Brodar, 1-4 Vojaković, 1-5 Vojaković TOPLICE: Pospiš, Žnidarić, Kerep, Čavar, Ciglenečki, Šturlan, Brodar, Rasonja, Miletić, Horvat, Mišković, UŠLI: Kralj IVANČICA: F. Škvorc, Gorupec, Horvatić, Srebačić, Grbavac, Kurešić, Palec, D. Škvorc, Gorupec, Vojaković, Kuljak

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 1-0 Usmiani, 2-0 Jagarćec, 3-0 Videk, 4-0 Videk, 5-0 Bosec, 6-0 Videk, 6-1 Martinuš, 7-1 Car, 8-1 Bosec, 9-1 Car, 10-1 Bosec, 11-1 Bosec, 12-1 Usmiani, 13-1 Ožegović, 14-1 Car, 15-1 L. SInković TONDACH: Strahonja, L. Sinković, Krizmanić, Svečnjak, Mohač, Car, Bosec, Videk, Jagarčec, Sinković, Topolovec, Stanić, Ožegović, Usmiani, Kovjanić LOBOR: Ivančić, Krajnik, adanić, Kuharić, Ogrinšak, Martinuš, Horvat, Adamić, Smetiško

KLANJEC 1 MLADOST Z

11

SUCI: Prosinečki STRIJELCI: 0-1 Tisanić, 0-2 Tisanić, 0-3 Š. Tuđa, 0-4 Gregurić, 0-5 K. Hrastinski, 0-6 Š. Tuđa, 0-7 M. Tuđa, 0-8 Broz AG, 0-9 Turk, 1-9 Kolar, 1-10 M. TIsanić, 1-11 M. Hrastinski KLANJEC: Maček, Lovrek, Kroflin, Broz, Leš, Kolar, Poslek, Žarković, Prtenjak, Kodrnja, Zebolc MLADOST Z: Martinec, Šoštar, M. Hrastinski, M. Tuđa, Celjak, K. Tisanić, Vrančić, Gregurić, K. Hrastinski, Mladenović, Tuđa, UŠLI: D. Turk, Črnjević, Smolić, M. Tisanić, Poslek, Turk

IVANČICA 2 SLOGA 4 SUCI: Augustinović STRIJELCI: 1-0 N. Ocvirek, 1-1 Rusek, 1-2 Poštek, 1-3 Brčić, 2-3 N. Ocvirek, 2-4 Brčić IVANČICA: Škvorc, Horvatić, Mikulec, Krivak, D. Ocvirek, Šumak, Fi. Gorupec, Fr. Gorupec, N. Ocvirek, Šimunec, Pelko, Đurek, Balić, Kunić SLOGA: Sovec, Plenar, Žugec, Čop, Škreb, Mačković, Poštek, Škrlec, Galina, Curiš, Brčić, Lugarić, Habajec, Rusek

TONDACH 6

PREGRADA 5

RADOBOJ 0

STUBICA 0

MLADOST MB

4

SUCI: Augustinović STRIJELCI: 1-0 Mlinarić, 2-0 Mlinarić, 3-0 Car, 4-0 Mlinarić, 5-0 Mlinarić, 6-0 Filipec TONDACH: Jakuš, Bosec, Končić, Gorup, Pavetić, Petaj, Car, Filipec, Mlinarić, Hoić, Sambol RADOBOJ: Slukan, Topolovec, Dunaj, Košutić, Ferk, Varjačić, Grobotek, Švaljek, Kunštek, Rihtar, Ranogajec

SUCI: Hanžek STRIJELCI: 1-0 Menjački, 2-0 Zajec, 3-0 Kolar, 4-0 Gretić, 5-0 Juranić PREGRADA: Jazbec, Pracaić, Vešligaj, Javorić, Osrečki, Kušar, Kolar, Menjački, Gretić, Koprivnjak, Zajec, UŠLI: Zdolc, Koprivnjak, Škreblin, Juranić, Zubak, Miladin, Kusec STUBICA: Petrinec, Pavlišak, Landripet, Pasanec, Dolenec, Kalrić, Sinković, Čekolj, Brlobuš, UŠLI: Maček

MATIJA GUBEC

3

SUCI: Fotivec STRIJELCI: 1-0 Kuljak, 1-1 Prpić, 1-2 Prpić, 2-2 Kuljak, 3-2 B. Milički, 3-3 Prpić, 4-3 B. Milički MLADOST MB: Kranjec, Ozimec, Hanžek, Švaljek, Kramar, B. Milički, Kuljak, Pisk, Tomorad, I. Milički, Habazin, Dijanić, Gabud, Vajdić, Rusan MATIJA GUBEC: Stakor, Frajtak, Hegol, Korman, Haramustek , Sačer, Rusan, Prpić, Klančić, Jalševečki, Tišljar, Sviben


36 sport

broj 513 / 17. rujan 2013.

Šahovski turnir u Mariji Bistrici Dubravku Šlogaru MARIJA BISTRICA-U Vatrogasnom domu u Mariji Bistrici u nedjelju je odigran otvoreni šahovski turnir, u organizaciji Odbora za sport Općine Marija Bistrica. Nastupilo je 26 šahovskih zaljubljenika iz zagorskih klubova, ali i drugih šahovskih sredina. Igralo se devet kola, a prvo mjesto osvojio je Dubravko Šlogar iz ŠK Duga Resa, sa 8 bodova. Drugo i treće mjesto osvojili su Zoran Zelenika i Damir Gorup sa po 6,5 bodova, oba iz ŠK Straža, Hum na Sutli. Domaći predstavnik i glavni organizator Boris Galoić, koji igra za ŠK Gaj iz Mača osvojio je 7. mjesto. Pehare i nagrade dodijelio je načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički. Rezultati: Marija Bistrica 2013: 1. Dubravko Šlogar, ŠK Duga Resa 8;

2. Zoran Zelenika, ŠK Straža, Hum na Sutli 6,5; 3. Damir Gorup ŠK Straža, Hum na Sutli 6,5; 4. Zoran Vidić, ŠK Oroslavje 6; 5. Josip Krklec, ŠK ‘’Krapina’’ 6; 6. Ivan Bočkaj, ŠK Polet, Zabok 6;

Ribički kup ŠRD Krap SVETI KRIŽ ZAČRETJE Svake godine ribiči ŠRD Krap iz Začretja daju svoj obol u manifestaciji Dani kulture, zabave i sporta, održavanjem ribičkog kupa svojih članova. Njih više od trideset pokazalo je što zna i umije. Među kadetkinjama najbolja je bila Petra Vargek sa ulovom od 1.660 grama ribe, dok je najbolji kadet bio Matej Majesec sa ulovom od 1.920 grama ri-

be. Juniore je predvodio Luka Delić sa ulovom od 1.100 grama ribe. Najžešća borba vodila se naravno među seniorima. Pobjedu je odnio Božidar Lovrenčić (3.800 g) ispred Borisa Lovrenčića (3.360 g) i Miljenka Beline (2.300 g ribe). -Nakon što je natjecateljski dio završen ,nastavili smo druženje sa uvjek nam dragim gostima koji su se mogli

okrijepiti uz dobru kapljicu ,a imali su priliku kušati poznati ribički „fiš“ što su ga spravile spretne Franje Mihovilića. Zahvaljujemo i vlasnici gospođi Mirni Flögel Mršić koja je nesebično dozvolila da se mi ribolovci i ove godine okupimo i organiziramo Ribički cup na preljepom jezeru u našem dragom Svetom Križu Začretje. – riječi su tajnika kluba, Borisa Vargeka. (tz)

7. Boris Galoić, ŠK Gaj Mače 5,5; 8. Ivan Hamer, ŠK Straža Hum na Sutli 5; 9. Mladen Kurečić, ŠK Polet Zabok 5; 10.Stjepan Tršinski, ŠK Polet, Zabok 5 bodova …. (Elvis Lacković)

Drugo kolo lige Lisica ZABOK - Prošli utorak održano je drugo kolo jesenske Lige Lisica. Među 30 trkača rekreativaca velika većina se odazvala pozivu organizatora, te je povodom

olimpijskog dana nastupila u bijelim majicama. Najbrži su bili Nikola Špoljar i Jelena Brezak, a kod djece Laura Jug i Mark Tomek. Treće kolo održava s u utorak 17.

rujna u 18 sati, a start i cilj su kod planinarskog doma Picelj, te se svi zainteresirani za ovakav vid rekreacije mogu pridružiti. (tb)

20. natjecanje za pokal Alpe Jadran u lovu ribe udicom na plovak

Jezera treća u Mariboru MARIBOR (SLO) Mlada ekipa Jezera u sastavu: Luka Šafranec, Matej Berković i Darko Jugovac časno je branila boje Hrvatske i osvojila odlično treće mjesto na 20. izdanju pokala Alpe Jadran, koji se održao na jezeru Pristava pokraj Maribora. U konkurenciji 12. Ekipa Jezera su uz Klen iz Svete Marije koji je na kraju bio prvi bili jedini hrvatski predstavnici. Ribiči Klena pobjedu su odnijeli su ulovom od 15.650 grama ribe uz 5 negativnih bodova, drugoplasirano Celje imalo je ulov od 11.880 grama ribe i 10 negativnih bodova, a trećeplasirana Jezera su ulovila 10.339 grama ribe uz 12 negativnih bodova. Najuspješniji

Završila liga Trčka ZABOK - Prošli tjedan završila je Liga Trčka koju je uspješno organizirala sportsko rekreativna udruga Zagorje iz Zaboka. Natjecatelji i rekreativci su u 12 kola mogli šetati i trčati na tri ponuđene staze. Za šetnju je bila staza duljine 3 kilometra, dok se trčati moglo na stazama od 6,8 i 9,5 kilometara. Liga se održavala u okolici Zaboka sa startom i ciljem kod lovačkog doma u Grdencima. Ukupno je u 12 održanih kola nastupilo 56 natjecatelja. Među djevojčicama najbolje su bile Mia Barić, Lucija Mak i Karla Dačnik, kod dječaka Martin Mak, Luka Majsec i Vedran Sinković. Kod žena najbolje su bile Martina Tuđa, Milena Krznar i Dubravka Tuđa, a kod muških Davor Mesić, Stjepan Grah i Ivan Lovrenčić. (tb)

je bio Luka Šafranec koji je osvojio drugo mjesto u sektoru A ulovivši 4.640 grama ribe. Šafranec je ujedno bio četvrti u ukupnom poretku.

Matej Berković bio je peti u sektoru B (2.529 g), a isti je uspjeh polučio Dario Jugovac u sektoru C (3.170 g ribe). (tz)

Šaranski kup ŠRD Krapina ▶Ivan Lovrenčić, Davor Mesić i Stjepan Grah (gore),

Dubravka Tuđa, Martina Tuđa i Milena Krznar (dole)

ŠKARIĆEVO - Na jezeru u Škarićevom nakon četiri kola šaranskog kupa ŠRD Krapina održano je proglašenje pobjednika i dodjela priznanja najboljima. Sva su četiri kola natjecanja održana na jezeru u Polju krapinskom, a najbolji su na kraju bili Damir Novak i Robert Malarić s ukupnim ulovom od 20,5 kg. Drugo mjesto su zauzeli Robert Plahutar i Božo Ružak s ulovom od 16 kg, a treći su bili Josip Malarić i Roberto Dolovčak s ulovom od 15,2 kg. Najveći ulov svih natjecanja bio je šaran težak 7,3 kg kojeg je ulovio Robert Malarić, a slijede ga šaran od

5,3 kg kojeg je ulovio Božo Ružak i šaran težak 4,1 kg kojeg je ulovio Robert Dolovčak.

Nakon proglašenja najboljih održana je zabava uz roštilj za sve natjecatelje. (zl)


nekretnine

broj 513 / 17. rujan 2013.

nekretnine

37

kupnja • prodaja • zamjena Sve informacije radnim danom od 15:00 do 16:00 sati na

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

o49 222 235

Agencija za nekretnine Zagorskog lista vrlo povoljno posreduje i savjetuje pri prodaji Vaših nekretnina NA UPIT

akcija

Prodajemo dva građevinska zemljišta površine 2613,6 m2 (726 čhv) i 1159,20 m2 (322 čhv) na atraktivnoj lokaciji u Naselju Borovčak u centru Zaboka, a iz kojih se može formirati po želji više građevinskih parcela. * zvati poslije 16 sati

960

KOTARICE

VELIKO TRGOVIŠČE

Poznanovec, Lug Poznanovečki

943

* zvati poslije 16 sati

957

ZLATAR

zl

098 251 701 NA UPIT Prodajem građevinsko zemljište površine cca 2500 m2 uz glavnu prometnicu Zabok - Štrucljevo - Začretje. Plin, struja, voda ...

ačre tje

79.000 €

zl

955

098 251 701

DESINIĆ

098 171 29 47, 099 886 10 10

954

ČAKOVEC

953

099/ 74 88 408

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

098/332 103

32.500 €

79.000 €

NA UPIT

25.000 €

Prodajemo odmah useljivu katnicu neto površine 68,65 m2 na 1378 m2 okućnice u Klanječkom Jezeru. Struja, voda. Plin je blizu parcele.

Prodajemo odmah useljivu kuću površine 180 m2 s tri spavaone, dva kupaone, terasom od 40 m2. Svi priključci. Centralnim grijanjem na plin. Ograđeno. Voćnjak.

Novoizgrađena visoka prizemnica od 170 m2, građena po njemačkim standardima niskoenergetskih kuća. Na ravnom terenu smještenom u parku prirode Medvednica, blizina centra, sve komunalije, uredna dokumentacija.

Vikendica, dvije etaže sa oko 50m2 i dvije terase sa oko 25m2. Pogled na Sljeme. Sastoji se od kuhinje sa boravkom, spavaćom sobom i kupaonom. Na površini od 1550m2 nalazi se parkiralište, vrt, voćnjak i brajda. Priključak struje i voda hladna-topla. Papiri vlasništva uredni.

zl

* zvati poslije 16 sati

951

098 251 701

BELEC

zl

950

098 251 701

STUBIČKE TOPLICE

949

091 977 92 77

150.000 €

29 €/m2

29 €/m2

Prodajemo kuću pov. 184 m2 + potkrovlje sa garažom za dva automobila. Kuća je kompletno uređena, prodaje se namještena. Priključci struje, vode, plina, telefona, centralno grijanje na plin.

Prodajemo gradilište površine 1428 m2 u centru Bedekovčine.

Prodajemo građevinsko zemljište (kat. čestica 3771) u Jakovlju na križanju Zagrebačke ulice i Ulice Svete Doroteje. Idealno za izgradnju trgovine ili više građevinskih parcela (5-6) za izgradnju stambenih objekata.

zl

* zvati poslije 16 sati

947

098 275 857

BEDEKOVČINA, CENTAR

zl

* zvati poslije 16 sati

944

098 251 701

JAKOVLJE

zl

098 251 701

BEDEKOVČINA

098 9808 943

Više fotografija nekretnina s ovih stranica potražite na:

•prodaja •potražnja •proizvodi •nekretnine •alati •vozila •posao •usluge •servisi •tehnička roba •ljubimci www.eurooglasnik.com

45.000 €

38.000 €

12.000 €

90.000 €

Prodajemo vikend kuću na ravnom teremu idealnu za ugodne vikend provode u zelenom Zagorju. Tri spavaone, podrum, natkrivena pečenjara, prostrana terasa, kamin na drva, struja, voda, više parkirnih mjesta, ograđeno dvorište.

Prodajemo obiteljsku kuću s gospodarskom zgradom. Struja, voda. Grijanje na peći na drva. Dvije spavaone, posebno wc, posebno kupaona, blagavaona, dnevni boravak. Nova fasada i instalacija vode. Okućnica 1439 m2.

Prodajem vikendicu površine cca 25 m2. Dvije etaže. Struja, voda, građevinska dozvola. Okućnica 612 m2. Vlasništvo 1/1. Pogled na grad Zlatar i okolicu.

Prodajemo obiteljsku kuću u Pavlovcu Zabočkom. Sve komunalije. Centralno na plin. Više spavaona. Okućnica od 2874 m2.

zl

* zvati poslije 16 sati

942

098 251 701 110.000 €

* zvati poslije 16 sati

939

zl

098 251 701

Kuća pov. cca 110 m2 + 2 garaže i veliki vrt. Svi priključci, kabelska, centralno na plin. Papiri čisti. Hitno se prodaje ili mijenja za manji stan ili garsonjeru u Zaboku, Oroslavju, Krapinskm Toplicama, D. Stubici ...

LOBOR, MARKUŠ BREG

52.000 €

SNIŽENJE

Prodajemo obiteljsku kuću s dvije odvojene stambene jedinice spojene vanjskim stepenicama. Struja, voda, centralno na plin. Stubička cesta 158, Stubičke Toplice (Oroslavje).

STUBIČKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

NA UPIT

* zvati poslije 16 sati

OROSLAVJE, ANDRAŠEVAC

958

Prodajem kuću u okolici Desinića. Svi priključci. Centralno na plin. Okućnica cca 5.800 m2 u komadu od toga 1900 m2 oko kuće ograđeno. Papiri čisti. Vlasništvo 1/1.

* zvati poslije 16 sati

948

* zvati poslije 16 sati

zl

59.000 €

* zvati poslije 16 sati

952

* zvati poslije 16 sati

Prodajemo odmah useljivu katnicu površine cca 120 m2 s dvije odvojene stambene jedinice, a sve na 1123 m2 okućnice. Struja, voda, grijanje.

* zvati poslije 16 sati

956

• zemaljska i satelitska antena • protupožarna i protuprovalna vrata • bakreni žljebovi • gratis parkirno mjesto • odmah useljivo

098/251 701 i 098/351 681

18 €/m2 Prodajemo dva atraktivna građevinska zemljišta svako površine 1018 m2 na ulazu u Grad Zlatar, a smještena s desne strane uz glavnu prometnicu Zlatar Bistrica - Zlatar. Sve komunalije su uz parcelu. Broj parcela je: 209/1 i 209/11.

k-Z

961 ZABOK, CENTAR

• wc • lođa i terasa od 22,46 m2 • etažno plinsko grijanje, struja, voda • klima

o49 222 235

zl

098 251 701

Zabo

• dvije spavaone • dnevni boravak s blagavaonom • kuhinja sa smočnicom • kupaona s wc-om

Za samo 30 kuna ovdje može biti Vaš oglas

Za poznatog kupca tražimo građevinsko zemljište u centru ili bližoj okolici Tuheljskih Toplica. Uvjeti: ravan i sunčan teren, blizina svih priključaka, površina cca 800 -1100 m2. Molimo ponude na 098 251 701.

880€/m2

AKCIJA DO 31.10.2013. STAN U CENTRU ZABOKA NOVOGRADNJA 70,81 m2

ZABOK

zl

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

098 251 701

zl

933

* zvati poslije 16 sati

941

ZLATAR

940

098 932 06 65

ZABOK

zl

098 251 701

26.000 €

33.000 €

38.000 €

Prodajemo nedovršeni stambeni objekt u Dugnjevcu kraj Kumrovca. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Priključci vode, struje i telefona nalaze se u kući. Instalacija vode i odvoda je provedena po objektu. Sve je pripremljeno za postavu gipsanih plafona.

Centar, stan na atraktivnoj lokaciji, s pogledom na bazene, pov. 40,59 m2. Sastoji se od sobe, kuhinje, predsoblja, lođe i kupaonice s WC-om. Useljivo odmah.

Kuća površine 72 m2 sa zimskim vrtom pov. 12 m2, na okućnici pov. 660 čhv. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Na posjedu se nalazi i gospodarska zgrada pov. 72 m2.

* zvati poslije 16 sati

KUMROVEC, DUGNJEVEC

zl

098 251 701

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

932

STUBIČKE TOPLICE

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

931

KONJŠČINA

098 275 857

zl


38 nekretnine SNIŽENJE

broj 513 / 17. rujan 2013.

22.000 €

20.000 €

52.000 €

Pustodol Začretski, uz glavnu cestu, prodaje se kuća za renoviranje od 94 m2 na 373 čhv okućnice, a na čijoj se površini nalazi gosp. zgrada i još jedna starija kuća. Struja, voda, telefon. Od centra, 1 km.

Prodajemo stan površine 44 m2 u strogom centru s pripadajućim spremištem od cca 8 m2 sa priključkom struje. Etažno plinsko centralno grijanje.

zl

* zvati poslije 16 sati

930

Sv.Križ Začretje

50.000 €

32.000 €

25.000 €

Prodajem nedovršenu, novu samostojeću kuću (240 m2) sa okućnicom pov. 1100 m2 u Humu na Sutli. Svi priključci (plin, struja, voda) Papiri uredni, vlasništvo 1/1.

Prodajemo kuću za odmor od cca 45 m2 s podrumom i gospodarskom zgradom. Priključak struje i vode.

ZABOK

zl

Hum na Sutli, Gornja Rusnica

Krap. Toplice, Vrtnjakovec

918

57.000 €

38.700 € Prodajemo adaptiranu prizemnicu od cca 100 m2 na okućnici od 878 m2. Tri spavaone. Moguća dijelom zamjena kao i dogovor o otplati višegodišnjoj otplati. Struja, voda. Grijanje predviđeno na drva.

zl

37.500 €

18.000 €

Sv. KRIŽ ZAČRETJE

Zabok, Martinišće

ZVATI POSLIJE 16 SATI

868

830

Kraljev Vrh, Pila

Zabok, strogi centar

894

zl

zl

* zvati poslije 16 sati

NOVI GOLUBOVEC

14.000 €

098 275 857

ZABOK

098 251 701

ZABOK, CENTAR

Bedekovčina, centar, kuća pov. 200 m2, visoka prizemnica. U prizemlju se nalazi poslovni prostor od 75 m2 i garaža, kat je stambeni prostor od 100 m2, a sastoji se od 2 sobe, čajne kuhinje i kupaone s wc-om, 1 wc odvojeno, visoki rochbau. Priključak struje, instalacije za vodu.

zl

* zvati poslije 16 sati

zl

* zvati poslije 16 sati

883

098/251 701

BEDEKOVČINA

098 275 857

19.500 € Prodajemo staru zagorsku hižu s podrumom i gospodarskom zgradom. Sve na okućnici od 1170 m2.

za gradnju i opremanje

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

884

110.000 €

ZVATI POSLIJE 16 SATI

Tuheljske Toplice

PREGRADA, Klenice

zl

098 251 701

Prodajemo novoadaptiranu odmah useljivu prizemnicu od cca 130 m2 u strogom centru Zaboka. Tri spavaone, dvije kupaonice, dva ulaza. Mogućnost dva odvojena stana.

886

098 251 701

Plin, voda iz bunara (hidropak), struja, telefon. Kuhinja s blagavaonicom, dnevni boravak, wc s tuš kabinom, na katu veća spavaonica. Grijanje je na plinske peći.

878

zl

* zvati poslije 16 sati

900

098 275 857

75.000 €

17.800 €

zl

45.000 € Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom sa strujom, vodom i prekrasnim pogledom. Plin je na kući.

115.000 €

Prodajemo klijet/vikendicu staru deset godina. Vlastiti vodovod (kišnica, hidropak), bojler za toplu vodu, struja. Površina ccca 34 m2. Parcela od 270 m2. Blizina „Zlatne lisice“.

098 251 701

53.000 € Prodajemo trosobni stan od 67,08 m2 koji se nalazi na katu kuće u južnoj krapinskoj zoni sa pripadajućim dijelom okućnice, posebnim ulazom i prakirnim mjestom. Svi komunalni priključci. Centralno grijanje. Uređeno, useljivo odmah.

U ulici Matije Gupca prodajemo odmah useljivu katnicu (kuhinja, blagavaona, tri sobe, kupaona, wc-a, velika garaža cca 30 m2). Plin, struja, voda, grijanje na drva. Gospodarska zgrada od cca 120 m2.

12.000 €

ZABOK, PICELJ

098 251 701

52.000 €

Prodajemo parcelu od cca 3.000 m2 s vinogradom i izgrađenim podrumom površine 5x7 m2. Mogućnost dogovora postave drvene autohtone Zagorske hiže.

887

915

Prodajemo odmah useljivu katnicu sa svim priključcima. Plinske peći, dva WC-a, dvije spavaone, dnevni boravak, kuhinja, spremište, podrum. Okućnica 1014 m2.

79.000 €

zl

zl

* zvati poslije 16 sati

TUHELJSKE TOPLICE

47.000 €

098 90 77 162

ZVATI POSLIJE 16 SATI

879

zl

098 275 857

Švaljkovec, kuća stambene površine cca 130 m2, uređena, namještena i odmah useljiva. Svi komunalni priključci, centralno grijanje na plin. Udaljeno od izlaza na autocestu cca 1 km.

Prodajemo poslovnostambeni objekt u ulici Matiji Gupca na broju 160 u Zaboku. Dvije zasebne cijeline od kojih svaka ima priključak plina, struje i vode. Pogodno za sve vrste uslužnih djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, ...)

098 251 701

59.000 € Prodajemo kuću za odmor ili stanovanje na parceli od 356 m2 s tri spavaće sobe, svim priključcima, dva wc-a i garažom. Udaljena je 50 m od starih bazena. Ulica Pavla Ježeka. Odmah useljivo.

* zvati poslije 16 sati

898

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

SNIŽENJE

KRAPINA

098 251 701

30.000 €

* zvati poslije 16 sati

904

zl

* zvati poslije 16 sati

ZABOK

SNIŽENJE

zl

098 251 701

Krapinske Toplice, Klokovec

Prodajemo prizemnicu u ulici Narodnih heroja. Centralno grijanje na plin. Tri spavaone i blagavaona s kuhinjom i dnevnim boravkom. Okućnica cca 3.000 m2.

POZNANOVEC

67.000 €

* zvati poslije 16 sati

907

098 251 701

Gornja Šemnica - Radoboj

ZABOK, TEMOVEC

Kuća od cca 140 m2, s dvorištem (115 čhv) i vinogradom (323 čhv). 4km od Sutinskih. 4 km od Krapine. Prodaje se ili mijenja za stan u Zagrebu.

* zvati poslije 16 sati

917

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

920

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

ZABOK, JAKUŠEVEC

Prodajemo kuću cca 70 m2 na glavnoj prometnici. Udaljenu cca 500 m od SE-MI-ja prema centru. Okućnica 1003 m2. Gospodarska zgrada.

VELIKO TRGOVIŠĆE

HUM NA SUTLI

Vikendica s velikom terasom i pripadajućim vinogradom ukupne površine 300 čhv. Priključci vode i struje. Atraktivna lokacija.

zl

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

923

098 251 701 23.000 €

* zvati poslije 16 sati

891

zl

* zvati poslije 16 sati

924

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

897

o49 222 235

098 251 701

Prodajem kuću od cca 120 m2 i 300 m2 okućnice. Plinsko etažno grijanje, namještena, svi priključci. Odmah useljiva. Blizina javnog prijevoza. Papiri uredni.

19.500 €

912

Za samo 30 kuna ovdje može biti Vaš oglas

70.000 €

Prodajemo kuću (vikendic¸u) ukupne površine cca 75 m2, na vrhu brijega, s prekrasnim pogledom na Zagorje i Sloveniju. Priključci struje, vode, plin pokraj kuće. Useljivo odmah.

919

KRAPINSKE TOPLICE

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

zl

zl

* zvati poslije 16 sati

926

098 251 701

21.500 € Prodajemo vikendicu s vinogradom, voćnjakom i vrtom na parceli od cca 2.000 m2. Rezervoari za kišnicu kapaciteta 3.000 litara. Blizina centra.

Prodajemo dva odmah useljiva stana (70 m2 i 82 m2) u zgradi u ulici Matije Gupca (kod Croatia osiguranja). Etažno plinsko grijanje.

* zvati poslije 16 sati

925

KRAPINSKE TOPLICE

SNIŽENJE

zl

* zvati poslije 16 sati

927

098 275 857

24.000 €

zl

869

Krušljevo selo

098 251 701

www.promogradnja.hr

zl

80.000 €

NA UPIT

80.000 €

16.000 €

Prodaje se kuća pov. cca 140 m2, sa dvorištem pov 724 čhv. Kuća, visoka prizemnica sastoji se od kuhinje, kupaone, blagavaonice, dnevne sobe i ostave u prizemlju te 4 spavaće sobe i velike, netkrivene terase na katu. Priključci struje, vode, plin je na zidu. Grijanje na drva. Useljivo odmah.

Prodajemo kuću staru 5 godina. Tri spavaone, dvije kuhinje, dva dnevna boravka, garaža. Kombinirano grijanje na drva i plin.

Prodajemo kući pov. 200 m2 u mirnoj, slijepoj ulici. Priključci struje, vode, gradska kanalizacija, centralno na plin.

Gornja Šemnica, seosko imanje pov. 1053 m2 sa starom, drvenom zagorskom hižom u idiličnom krajoliku Hrvatskog Zagorja.. Udaljeno od izlaza na autocestu Zagreb – Macelj cca 4,5 km. Priključak struje i vode.

098 275 857

zl

ZVATI POSLIJE 16 SATI

857

ZABOK

098 251 701

zl

855

ZVATI POSLIJE 16 SATI

ZLATAR BISTRICA

098 275 857

zl

NA UPIT

15.000 €

39.000 €

ATRAKTIVNO. Prodajemo građevinsku parcelu površine 1930 m2 u ulici Stjepana Radića (adresa: N. Borovčak 65). Dozvoljena gradnja cca 1400 m2 poslovno-stambene zgrade. Djelom moguća zamjena za stambeni prostor u eventualno izgrađenoj zgradi na istoj parceli.

Prodajemo poljoprivredno zemljište površine 6269 m2 s neucrtanom kljeti. Moguće kupiti manju parcelu.

Kuća za odmor ujedno i obiteljska kuća od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt, javna rasvjeta. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

098 251 701

ZVATI POSLIJE 16 SATI

ZVATI POSLIJE 16 SATI

825

Zabok, Gubaševo

098 251 701

802

Zabok, Repovec

098 251 701

zl

837

Radoboj, Gornja Šemnica

ZVATI POSLIJE 16 SATI

POS plus

ZVATI POSLIJE 16 SATI

774

Zabok

098 275 857

zl

1.080 €/m2 Nudimo na prodaju novi stan površine 65 m2 u ulici Matije Gupca 45 a. Dvije spavaone. Etažno centralno grijanje na plin. Bambusov parket. Parking osiguran. Lift.

098 251 701

zl


zagorski oglasnik 39

broj 513 / 17. rujan 2013.

Vaše oglase možete predati: 1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223  882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503 445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 Zabok 4. e-mailom na adresu: oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. uživo u programu Radio Stubice

Ponuda zemljišta u Hrvatskom zagorju 796 SVETI KRIŽ ZAČRETJE [zl] Građevinsko zemljište pov. 965 čhv, pravilnog oblika, cca 600 m od centra, sve komunalije u neposrednoj blizini. 40 €/čhv 098 275 857 766 Sv. Križ Začretje [zl] Građevinsko zemljište pov.  3233 m2, uz glavnu cestu Sveti Križ Začretje – Krapina (kraj rotora), idealno za stambeno poslovni objekt. 60 000 € 098 275 857 [zl] 771 Sveti Križ Začretje Prodajemo atraktivno građevinsko zemljište površine 703 čhv-a (2 528 m2). Blizina naplatnih kućica odnosno Roses designer outleta. 16 €/m2 098 275 857 752 Sv. Križ Začretje, Ciglenica [zl] Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. 098 275 857 19 000 € 750 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište pov. 650 čhv. Koje se nalazi lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju). Sve komunalije u neposrednoj blizini. Udaljeno od centra Zaboka cca 1,5 km. 20 000 € 098 275 857 727 Veliko Trgovišće, Družilovec [zl] Prodajemo tri gradilišta sve zajedno površine 766 čhv-a. 33 050 € 098 251 701 726 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu,  1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni. 70 €/čhv 098 275 857 724 Krap. Toplice, Gregurovac [zl] Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini. 50 €/čhv 098 275 857 707 Tuheljske Toplice [zl] Prodajemo gradilište u Tuheljskim Toplicama, Črešnjevec, na mirnom mjestu. Površina 1126 m2 odnosno 313 čhv. Papiri čisti. Vl 1/1. 30 €/m2 098 251 701 686 Velika Horvatska [zl] Građevinsko zemljište površine  1948 m2 prodajemo. Prekrasan pogled. Plin, voda i struja kod parcele. 20 500 € 098 275 857 682 Krap. Toplice, Vrtnjakovec [zl] Zemljište pov. 1204 čhv, komunalije u blizini, cca 1 km od centra. 19 €/čhv 098 275 857 671 Luka, Žeinci [zl] Prodajem građevinsko zemljište pov. 2524 m2 , na lijepom mjestu iznad Velikog Trgovišća, sa pogledom na Zagorje. Sve komunalije u neposrednoj blizini. 60 €/m2 098 275 857 686 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište površine   951 čhv.  1/3 zemljišta nalazi se u građevinskoj zoni. 70 000 € 098 275 857 663 Sv. Križ Začretje, D. Pačetina [zl] Građevinsko zemljište pov.  4536 m2, komunalni priključci u neposrednoj blizini. Moguća parcelizacija. 16 €/m2 098 275 857 686 Zabok, Grdenci [zl] Gradilište uz glavnu cestu površine cca 700 m2 12 000 € 098 251 701 663 Krap. Toplice, Klokovec [zl] Prodajemo gradilište površine  247 čhv-a (889 m2) u Klokovcu udaljeno od centa 1,2 km. 20 000 € 098 251 701 630 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište, nedaleko centra Zlatara (ul. Franje Horvata Kiša, iza kčbr. 31), pov. 884 čhv. Komunalije u blizini. 40 €/čhv 098 275 857 624 Sveti Križ Začretje [zl] Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ucrtanim gospodarskim objektom na parceli od 860 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu. 60 €/m2 098 275 857 588 Pregrada [zl] Građevinsko zemljište površine  451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini. 35 000 € 098 275 857 572 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije. 58 €/čhv 098 275 857 536 Bedekovčina [zl] Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem. 55 000 € 098 251 701

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Bolesnu ili zdravu, pokretnu ili nepokretnu žensku osobu, primam k još jednoj u sobu 0   98 562 209 Bravar, s dugogodišnjim stažom, traži posao na području Zagreba i Zagorja  0   91 7922 791 Instrukcija iz tehnike sigurne vožnje, na prometnicama kao za Zagreb, daje vozač D, C, E, kategorije, sa 35 g. iskustva  0   99 8213 120 Mladić 39 g., sss, 4 g. bez posla, hitno traži bilo kakav posao u Zagorju ili Zagrebu  0   49 462 263 Njegovateljica prima na smeštaj i skrb starije i nemoćne, pokretne i nepokretne osobe  0   99 4184 632 Tražim bilo kakav posao, kao pospremanje, čišćenje, rad kod kuće  0   99 7639 297 Tražim isključivo obitelj koja mi može financijski pomoći  0   99 7639 297 Tražimo komercijaliste i osobe koje se žele baviti tim poslom, osigurana edukacija, visoke provizije  0   99 6736 450 Tražimo osobe za rad kod kuće iz svih županija, zarada do 1 500 kn na tjedan  0   95 5998 616 Tražimo radnike i vozače, za stalni radni odnos  0   98 1800 851 Vodila bih stručnu brigu o djeci ili starijoj osobi, višegodišnje iskustvo, imam auto. (Zabok i šira okolica)  0   98 1658 147 Vozač-trgovac traži posao dostave na području Zaboka, Pregrade i okolice  0   99 8213 120

KUĆE Bedekovčina, obiteljska kuća, vl 1/1, okućnica, vrt, garaža, za 45 000 eur, prodajem ili mijenjam za stan  0   49 214 294, 098 1618 964 Dubovec, drvena klijet i staja za preseljenje, prodajem  0   99 4887 803 Dubovec, stara zidana kuća, okućnica 300 čhv, prodajem  0   99 4887 803 Krapina, Podgora, stara kuća, struja, voda, okućnica, šljivik, sve ukupno 1 900 m2, prodajem  0   91 6672 719 Krapina, Tkalci, kuća 240 m2, adaptirana 2012.g., svi priključci, centralno na plin, veliko uređeno dvorište, mirno susjedstvo, idealno za obitelj, cijena po dogovoru, prodajem  0   91 6776 770, 099 2471 676 Krapinske Toplice, etaža u kući, 1. kat, poseban ulaz, tavan, svi priključci, 600 eur/m2, prodajem  0   49 233 651 Krapinske Toplice, zidana kuća 70 m2, vl 1/1, struja, septička jama, cisterna za vodu, prekrasan pogled, potrebno renovirati, za 19 000 eur, prodajem  0   98 9191 912 Marija Bistrica, okolica, staro seosko imanje; drvena kuća, 1/2 zidane kuće roh bau, gospodarske zgrade, voćnjak, oranice, asfalt, struja, voda, 11,000 eur, moguć dogovor, prodajem  0   98 318 140 Plemenšćina kraj Pregrade, stariju kuću s voćnjakom, uz glavnu cestu, prodajem  0   91 5791 846

Poznanovec, kuća 180 m2, namještena i useljiva, okućnica 3,500 m2, papiri 1/1, prodajem  0   98 827 821

oglasnik

www.zagorje.com

Poznanovec, nedovršenu kuću, legaliziranu, za 20 000 eur, prodajem  0   91 5650 406 Radoboj, seosko gospodarstvo sa cca 600 čhv okućnice, papiri 1/1, hitno prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946

Zabok, centar, stan 63 m2, parkirno mjesto, prodajem  0   95 9954 628

Stubičke Toplice, Kapelščak, kuća 79 m2, okućnica 852 m2, struja, voda, plin, klima, centralno, papiri čisti, upit, prodajem  0   91 5461 981

Zabok, dvosobni komforni stan 80 m2, namješten, centralno grijanje, cijena na upit, iznajmljujem (moguće iznajmljivanje kao poslovni prostor)  0   91 5658 987

Zabok, velika kuća sa poslovnim prostorom i dugom, mijenjam za puno manje u blizini bilo koje željezničke stanice 0   91 9100 800

Zabok, garsonjera 45 m2, namještena i opremljena, u elitnoj novogradnji, iznajmljujem  0   98 415 107

Začretje, blizina Rosesa, kuća s okućnicom, prodajem 0   98 512 390 Začretje, kuća katnica, dvosoban i trosoban stan, terasa 35 m2, 3 garaže i dr. Dvorište i okućnica 270 čhv, a može biti i ukupno 1 550 čhv (može biti i poslovni prostor), prodajem 0   98 1658 147 Zagreb, Malešnica, kuća s 3 sobe, kuhinjom, kupaonom, wc-om, dvorištem, namještena, centralno plinsko grijanje, iznajmljujem za 1,600 kn  0   1 3732 173

VIKENDICE Krapinske Toplice, vikendica 70 m2, s voćnjakom, 500 m od centra, za 29,000 eur, prodajem  0   98 9496 320 Šemničke Toplice, kuća za odmor, sa garažom, struja, voda, centralno na plin, voćnjak, sve ograđeno, prodajem  0   91 6672 719 Začretje, okolica, vikendicu (klijet) na građevinskom zemljištu, prodajem  0   98 512 390

STANOVI Klanjec, namješteni stan, iznajmljujem od 1 10.  0   91 4747 517 Krapina, stan od 40 m2, prodajem ili mijenjam  0   98 554 240 Krapinske Toplice, centar, stan 100 m2, 2 etaže, svi priključci etažirani, 85,000 eur kredit, 82,000 eur gotovina, prodajem  0   95 5881 792 Krapinske Toplice, centar, stan 35 m2, u zgradi s liftom, iznajmljujem  0   98 1612 974 Novi Zagreb, Travno, lijepu sobu za studentice i studente, blizina gradskog prijevoza i trgovačkog centra, prodajem  0   91 5470 279 Oroslavje, centar, dvosoban kompletno namješten stan, iznajmljujem  0   98 378 101 Oroslavje, centar, stan 56 m2, prodajem  0   99 6771 268, 098 9341 681 Oroslavje, Milana Prpića 70, dvosoban stan 43 m2, garaža, balkon, drvarnica, klima, namješten, odmah useljiv, za 45 000 eur, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Oroslavje, Oro Trg, kompletno namješten stan, iznajmljujem  0   98 9021 820 Zabok, centar, jednosoban stan u obiteljskoj kući, poseban ulaz, iznajmljujem  0   98 1862 945

Zabok, stan 35 m2, iznajmljujem  0   98 856 398 Zabok, stan 65 m2, kompletno namješten, odmah useljiv, iznajmljujem  0   99 2500 800 Začretje, dvosoban stan, iznajmljujem  0   98 415 756 Zagreb, Trešnjevka, dvosobni komforni stan, 1. kat, iznajmljujem  0   98 731 309

BESPLATNI MALI OGLASI ZAGORSKOG LISTA

OBAVIJEST U skladu s novim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je na snagu stupio 11. lipnja 2011. godine obavještavamo vas da smo zbog provođenja Zakona u praksi prinuđeni promjeniti postupak predaje oglasa prema članku 7., stavku 2. Ovoga Zakona i prikupiti vaše dodatne podatke. Prilikom predaje oglasa, uz osnovne podatke, bit će potrebno priložiti sljedeće podatke: • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, oib, ime i prezime odgovorne osobe • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, oib i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Iz tog razloga molimo vas da tijekom raznih postupka predaje oglasa (tel., fax, mail, osobno, ...) priložite svoje identifikacijske podatke kako biste mogli uspješno objaviti oglase. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti objaviti vaše oglase. Identifikacijski podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Zagorskog lista d.o.o. biti korišteni u druge svrhe. Htjeli bismo dodatno napomenuti kako sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o medijima, Zagorski list nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te da prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podatka. Isto tako napominjemo da Zagorski list nije dužan besplatno objaviti oglase za koje sumnja da su komercijalnog karaktera.

Zagreb, Trešnjevka, stan od 70 m2, iznajmljujem studentima  0   92 2694 608

GRAĐEVINSKI MATERIJAL Aluminijska ulazna vrata 210x110, 0   49 213 518 prodajem  Crijep Cezar, crvene boje, glazirani, 900 kom, za krov 90 m2, prodajem  0   98 9703 447 Garažna željezna vrata 2,8 x 2,5 m, zelene boje, ručno dizanje, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Hrastove grede 18x16, 3,5 4,5 m, 12 kom i suhe daske, nekorišteno, proda0   98 682 083 jem  Keramičke i keramogranit pločice raznih dimenzija, prodajem  0   49 213 186, 098 1704 916 Metalnu, cijevnu, građevinsku konstrukciju s čigama, prodajem  0   92 3074 269 Prozore s šarapoljkama 120x140, 2 kom, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 PVC prozor 115x105, novi, prodajem  0   49 469 308 Stari crijep mijenjam za staru ciglu,   98 1846 108 oko 2,000 kom (Zabok)  0 Staru hrastovu građu s krovišta, 0   98 9370 414 za 700 kn, prodajem 

PLASTIFIKACIJA METALA 098 75 44 88

LOKALI I UREDI

Prodajem automobil Audi A6, 2,8 quattro, 200 ks, benzin + plin, 2000 g., 300 000 km.

Bedekovčina, tržnica, poslovni prostor 40 m2, 1. kat, iznajmljujem ili prodajem  0   98 251 550 Krapina, Podgora, zgrada (manji objekt), sa okućnicom 600 m2, prodajem  0   91 6672 719 Krapinske Toplice, Čret, prostor pogodan za servis motornih pila i kosilica, kao i prodaju, iznajmljujem  0   99 8213 120 Objekt 135 m2, izgrađen 1980.g., građevinska dozvola, visina 3 m, vl 1/1, potrebna je adaptacija, jer je korišten kao gospodarska zgrada, prodajem ili iznajmljujem  0   49 222 199

098 250 391

GEO LEGIN

GEODETSKE USLUGE legalizacije i upisi objekata posebne geodetske podloge (kod novogradnje) parcelacije, iskolčenja i ostalo Zabok, Matije Gupca 39 098 16 40 502

ČIŠĆENJE BUNARA U slobodno vrijeme po dogovoru na licu mjesta:

CITROEN C4 16   1  6V, 110 kS, 89 000 km, 2006.g. garažiran, metal.crvena, klima, centralno zaključ., el.podizači, tempomat, redovno servisiran, nove gume, reg. godinu dana, 45 000 kn Mob 091 6419 885

BMW 530 XD Touring, 11/2008, 215 000 km, Pogon na sva 4, Automatic, Panorama krovni otvor, Navigacija, Xenon, Komfort crna kožna sjedala, Parkirni senzori, Bluetooth, Servisna knjižica, Bez sudara, Račun R 1 (bez troškova prijenosa) Cijena: 19 500,00 € Info tel: 098/206 200


40 zagorski oglasnik

broj 513 / 17. rujan 2013.

SPECIJALNI POPUSTI OGLAŠAVANJA ZA ZAGORSKE OBRTNIKE

MAM TREBAM MEŠTRA!

Poštovani obrtnici, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije i u 2013. godini osigurala je za vas posebne uvjete oglašavanja u Zagorskom listu. Popusti sežu čak do 65% u odnosu na redovne cijene. Nazovite nas slobodno u naš odjel prodaje i marketinga kako bi ostvarili ove, samo za obrtnike naše županije, posebne uvjete. Brojevi telefona su (049) 222 095, (049) 222 035, mail na koji možete poslati upit je: marketing@zagorski-list.net, a slobodno dođete i do nas u Zagorski list, u naše sjedište u Zaboku u ulici k.š.Gjalskog 4. Kava ide na naš račun. Vaš Zagorski list

EKO STUBAKI

Vrstan ste majstor? Želite da i Vaš kontakt bude na ovome popisu? Nazovite na 0   49/222 235 i 0   49/222 035 svakim radnim danom od 8 do 16.

čiščenje septičkih jama

TERACERSKI RADOVI NESEK TERACO Izrada kulira i ostalih završnih radova KRAPINSKE TOPLICE 098/857 100, 049/232 893 www.kulir-nesekteraco.hr

SOBOSLIKARI “Mazalo” usluge i trgovina M: 091 372 4933 KRAPINA Soboslikarska i licilacka radnja “LEljak” ÐURMANEC T: 049 347 729 M: 091 347 7299 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 “COLOR-MONT SIGAL” soboslikarski obrt DONJA STUBICA T: 287 593 M: 098 250 888 Soboslikarsko-ličilački obrt “Kičin” ZLATAR BISTRICA T: 462 317 M: 098 460 248 Bojosan Bratković soboslikarski obrt M: 098 963 4602 ZABOK Soboslikar i ličilac Burić Ivan T: 556 803 TUHELJ Bojenje «Rudi», soboslik, stak.tapete T: 556 643 V. TRGOVIŠĆE Soboslikar i ličilac Knezić Petar T: 223 423 M: 098 424 160 ZABOK “Soboslikar i ličilac” Lončarević Zvonko T: 223 687 ZABOK Soboslikar Zajec Željko M: 098 69 33 58 V. TRGOVIŠĆE

ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE Elektroservis, trgovina i usluge KRanjcec M: 098 197 4553 GORNJE JESENJE “BIŠKUP” servis - trgovina - ugostiteljstvo usluge GORNJA ŠEMNICA T: 049 349 300 M: 091 509 2713 “B & B” graðevinarstvo i elektroinstalacije PETROVSKO T: 348 115 M: 098 332 066 “ETIM” PREGRADA T:  376 133 M: 098 380 971 “TEHNOELEKTRO” RADOBOJ T: 349 142 M: 098 378 178 ELEKTRO-PLAST Bakran Nedjeljko ZABOK T:  249 213 098 460 015 K-Elektro T:  226 671 ZABOK RTV-elektro servis i trgovina Piljek T:  222  151 M: 091 520 88 71 ZABOK ELBUK elektroinstalacije ZABOK T:  213 510 M: 091 524 EL-IT električarski radovI, servis i graditeljstvo M: 098 981 8817 ZABOK AE STUDIO elektroinstalacije, popravci i usluge ZABOK M: 099 82 16 396 ELEKTROMONTelektroinstalaterski radovi TUHELJ F: 556 094 “ELMO” ELEKTROTEHNIČKI OBRT ZABOK T:  222 351 M: 098 98 17146 „ABN-S“ elektoinstalacije i usluge Vrgoč Zoran M: 099 330 9627 ZABOK

KROVOPOKRIVAČI PODOPOLAGAČI Obrtništvo “Krivec” podopolagački radovi PREGRADA T: 377 178 M: 091 526 7191 “JAGIĆ” ŠTUPARJE T: 348 463 M: 091 388 7047 STOLARIJA HAUS DONJA STUBICA T: 213 264 KROVOPOKRIVAČKA I KERAMIČARSKA RADNJA ZLATAR T:  467 298 KERAMIČARSKI OBRT “BALIĆ KERAMIKA” ZLATAR M: 098 752 707 “DREMOVIĆ” podopolagač (parket) V. TRGOVIŠĆE M: 098 981 7078 PARKETAR GAŠPAR SNJEŽANA ZABOK T: 236 645 M: 098 966 3684 PIRAMIDA krovopokrivački tesarski radovi, svjećarstvo i trgovina ZABOK T: 213 491 M: 098 973 0561

UVOĐENJE I ODRŽAVANJE VODOVODNIH, PLINSKH I INSTALACIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE “Vodomontaža-Vuzem” ÐURMANEC M: 099 412 7539 “Instalacije i trgovina Vugrinec” PETROVSKO M: 098 901 7765 “TERMO SOPOT” PREGRADA T: 376 848 “CENTRO PLIN” ŠKARIĆEVO T: 345 045 M: 098 981 7005 Termoinstalacije “CENTRO-PLIN” SV. KRIŽ ZAČRETJE T: 227 036 M: 098 196 9100 B.M.S.građevinske instalacije ZABOK T: 226 688 M: 098 251 632 “PVSB” metal, voda, plin ZABOK T: 226 463 M: 099 285 6699 Vodo-plinoinstalater Cujzek Zdravko ZABOK T: 213 414 M: 098 378 961 FRI KIM INSTALACIJE ZABOK M: 098 376 632 M: 099 800 3960 Instalacije centralnog grijanja Herceg Ivica V. TRGOVIŠĆE T: 236 260 F: 237 229 INstalacije “HRŽINA” ZABOK M: 098 363 714 grijanje i klimatizacija Kovaček Dragutin V. TRGOVIŠĆE T: 236 400 M: 091 517 0022 ZABOK-MONTAŽA zabršni radovi i ugostiteljstvo ZABOK M: 091 253 9854 F:225 557

Trgovina-plinoservis “Mlakar” ZABOK F: 223 970 M: 098/ 978 905 Ventilacija »Rafaj» ZABOK T: 226 453 M: 099 694 9634

Kapacitet 6000 litara

(049) 282 784 098 697 966

GRAĐEVINA M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge M. Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059 Graðevinarstvo, trgovina i usluge, V. Gorican PETROVSKO T: 049 348 136 M: 098 287 131 “FRLJA” graðevinarstvo, usluge i trgovina, PETROVSKO M: 098 795 264 “BOJENJE I AKUSTIKA” PREGRADA T: 049 238 849 M: 099 575 3093 Interijeri Božurić ZABOK M: 098 168 3819 091 503 0108 Završni radovi ,građevinarstvo Čaržavec Miro TUHELJ M: 091 436 0039 F: 503378 HERC INTERIJERI niskogradnja i usluge TUHELJ M: 091 520 8869 “DOM” graditelj V. TRGOVIŠĆE M: 098 9817 133 Građevinsko instalaterski obrt “Zeko” ZABOK T: 205 300 M: 098 604 733 “KOLGRAD” graditeljstvo ZABOK T: 222 289 M: 098 702 794 «GTG» građevinarstvo-transport ZABOK T: 226 807 M: 095 234 2345 MDK V. TRGOVIŠĆE T: 237 395 M: 091 588 88 64 Građevinarstvo Posavec Tomislav TUHELJ T: 556 012 M: 092 1033 184 Zidar-fasader Postružin Stjepan V. TRGOVIŠĆE M: 091 584 0038 T: 236 694 Građevinarstvo Puhek Ivan V. TRGOVIŠĆE F: 557 509 M: 091 6556 111

ISKOPI, ASFALIRANJE DRAKOP prijevoz i građevinarstvo ZABOK M: 098 376 664 ”HERCKOP” prijevoz i strojni iskop ZABOK T: 213 716 M: 098 587 836 Storjni iskop-transport Zajec Vladimir ZABOK T: 226 442 M: 098 231 273

GRAĐEVINSKA LIMARIJA BRAVARSKO-LIMARSKA RADIONA DONJA STUBICA T: 213 201 M: 099 536 406 “GRALIM” LIMARIJA I DIMNJAČARSTVO KULJAK KONJŠČINA T: 465 280 M: 098 937 1334 VODOLIM ANDA TUHELJ T: 232 958 M: 098 981 7027 Limarsko-oblagački obrt «ZAGORJE» ZABOK M: 098 9094 840 Limar-vodoinstalater Slovenec Marijan V. TRGOVIŠĆE T: 556 580 M: 091 1556 580

STOLARI Stolarija Štor LEPAJCI M: 099 252 3733 “INTER-MS-STOLARIJA” proizvodnja, trgovina PETROVSKO M: 091 525 1858 «Stolarija Balija» ZABOK M: 098 98 17 052 T: 221 015 Proiz. građ stolarije Kanceljak Krešo V. TRGOVIŠĆE M: 098 314 580 Stolarija Lovrek Dubravko V. TRGOVIŠĆE F: 557 646 M: 098 721 208 Stolarija Meglić Franjo V. TRGOVIŠĆE M: 098 914 2578 F: 556 087 Drvostil Ovčarić, stolarija V. TRGOVIŠĆE M: 098 752 797 T: 237 114 Stolarija Sinković Mladen V. TRGOVIŠĆE M: 099 556 1240 Stolarija D&M V. TRGOVIŠĆE M: 098 9588 988 Stolarija Škalec V. TRGOVIŠĆE T: 556 042 M: 091 251 7888 “Drvoobrada” ZABOK T: 236 605

KERAMIČARI Keramika-ugostiteljstvo “FIL” ZABOK T: 215 045 M: 098 9131919 Keramika Kanceljak V. TRGOVIŠĆE M: 091 791 7571 T: 236 106 Kanižaj keramika V. TRGOVIŠĆE T: 236 835 M: 098 927 2189 Kerafas završni keramičarski radovi ZABOK T: 236 476

OTKUP METALA Obrt za otkup i preradu metala “I & N-METALI” KONJŠČINA T: 465 474 M: 098 166 5263

ADAPTACIJE “Adaptacija” LOBOR T: 430 79 M: 098 460 380M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge Vl. Milan Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059

Povoljno pilim ogrijevna drva. 

098 837 933

Zabok, centar, poslovni prostor cca 60 m2, iznad frizerskog salona, poseban ulaz, iznajmljujem  0   98 378 818

Zabok, Ulica Matije Gupca, građevinsko zemljište 942 m2, prodajem  0   1 3354 123

Zabok, kiosk kod Fine, pogodan za razne djelatnosti, za 5 700 eur, prodajem  0   98 251 701

Zabok, Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem  0   98 9216 956

Zlatar-Lepoglava, poslovni prostor namijenjen za trgovinu (naša preporuka - poljoapoteka s potrošnim materijalima za traktore) 0   91 4124 620

Začretje, gradilište 2,000 i 3,000 m2, sve komunalije, čist prijenos, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, iznad OŠ i dječjeg vrtića, građevinsko zemljište 808 čhv (2 parcele x 404 čhv čisto), svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 50 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090 Bedekovčina, kraj SŠ i sportske dvorane, građevinsko zemljište 400 čhv, svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 75 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090 Bregi Zabočki, građevinsko zemljište 300 čhv, sa strujom i voćnjakom, prodajem  0   98 754 478 Krapinske Toplice, Čret, zemljište 300 čhv pogodno za vikend kuću, prodajem  0   99 8213 120 Krapinske Toplice, Klokovec, gradilište 747 čhv, kod dvorca uz desnu obalu Kosteljine, za stambenu izgradnju, prodajem  0   1 2420 136, 091 9401 345 Krušljevo Selo, Naselje Veverci, vikend zemljište 800 čhv, uz asfalt, može zamjena za apartman na moru, prodajem  0   49 284 691 Lug Zabočki, građevinsko zemljište 1 100 m2, komunalije uz parcelu, asfalt, ulaz s 2 strane, 30 eur/m2, prodajem  0   91 9164 000, 095 9045 905 Mokrice, zemljište 236 čhv, na brežuljku, mirna lokacija i vikend gradilište 800 čhv, na brežuljku, 100 m od hipodroma, prodajem  0   49 284 691 Pregrada, udaljeno od centra 1,5 km, atraktivno građevinsko zemljište 1,800 m2, sve komunalije u blizini, vrlo povoljno prodajem  0   98 548 751 Stubičke Toplice, Strmec Stubički, građevinsko zemljište 3,800 m2, dio park-šuma, idealno za kuću, vilu ili vikendicu, struja, voda, plin, za 18 eur/ 0   99 6347 460 m2, prodajem  Špičkovina, gradilište za izgradnju kuće, sva dokumentacija, prodajem  0   49 213 518 Tisanić Jarek, 3 km od Zaboka, gradilište 2 168 m2 (602 čhv), asfalt, cesta, struja, voda, plin, telefon, prodajem  0   98 9920 094 Uz cestu Brezova-Mirkovec, gradilište 3 548 m2, struja, plin, voda i telefon, u zoni dozvoljene gradnje, moguća parcelacija, vl 1/1, prodajem  0   49 222 199 Veliko Trgovišće, centar, vikendaško zemljište 1 500 m2, prodajem  0   99 5931 146 Zabok, ispod crkve Sv. Antuna, zemljište 433 i 532 čhv, prodajem  0   98 9920 094 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 1 400 čhv, sve komunalije uz parcelu, prodajem  0   98 9239 916 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 500 čhv, pogodno za gradnju kuće ili vikendice, komunalije uz parcelu, asfalt, prodajem  0   98 9239 916

Začretje, građevinsko zemljište, povoljno prodajem 0   49 227 235, 091 9135 119 Začretje, zemljište prodajem  0   91 5410 401 Zlatar Bistrica, gradilište 1 500 m2, kraj benzinske pumpe, svi priključci na gradilištu, dozvoljena gradnja, prodajem  0   49 462 384, 091 5744 491

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Bregi Zabočki, klijet s vinogradom 450 čokota, struja, diskretan položaj, prodajem  0   98 1706 106 Brezova, livada 2 500 čhv, ispod autoputa, prodajem  0   98 9137 926 Budinšćina, poljoprivredno zemljište, prodajem  0   42 204 299 Iznad Bračaka, zemljište 900 čhv, šuma, voćnjak, vinograd, prodajem  0   49 282 588 Komor Začretski, mladi vinograd s voćnjakom 350 čhv, asfalt, struja i voda pored parcele, prodajem  0   98 9239 916 Krapina (Vidovec), voćnjak, jabuke 190 kom na 3 298 m2, preko puta voćnjaka oranica 4 611 m2, mogućnost priključka svih komunalija, povoljno proda0   49 349 230, 091 1352 053 jem  Krapinske Toplice, Čret, livadu i šumu 1 600 čhv, prodajem  0   99 8213 120 Krapinske Toplice, Čret, poljoprivredno zemljište 30 000 m2, pogodno za plastenike, prodajem  0   99 8213 120 Marija Bistrica, okolica, šuma hrast (tehnika) - bukva, cca 700 čhv, povoljno prodajem  0   98 318 140 Marija Bistrica, vinogradarsko zemljište 164 čhv, drvena klijet, struja, voda, asfalt, vl 1/1, prodajem  0   49 468 220 Mokrice, poljoprivredno zemljište 260 čhv, uz potok, blizina šume, mogućnost dokupa, pogodno za pčela0   49 284 691 re, prodajem  Poljoprivredno zemljište 12 000 m2, može i manje, prodajem  0   99 8213 120 Pregrada, 2 jutara poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica, prodajem  0   91 7922 791 Radoboj, poljoprivredno zemljište (kod Pavrlišak) 1 600 + 600 čhv, pogodno za vinograd, voćnjak, prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Špičkovina, Srijedek, klijet 7x4 5, sa vinogradom 200 čhv, priključak struje, 0   99 2005 001 prodajem 

OSOBNI AUTOMOBILI

Solarij “Lotus” UWE, za kozmetički ili frizerski salon, sa žetonjerom, cijena prema dogovoru, prodajem   098 533 011 Fiat Punto 1 2, metalik crveni, 2001. g., katalizator Euro 2, 124 000 km, odličan, reg do 2.mj./14.g., prodajem  0   99 8213 120 Fićo, iz 80-ih g., ispravan s dijelovima, prodajem  0   49 282 588 Ford Escort clx 16 v, 66 kw, benzinac, karavan, 1994.g., reg do 4.mj./14.g., garažiran, 130 000 km, servo, abs, centralno, šiber, bijele boje, odlično stanje, prodajem  0   91 5314 494 Golf 2 1 6, dizel, 1991.g., 40 kw, reg do 6. mj./14.g., 5 brzina, 5 vrata, bijeli, 2. vl, prodajem  0   91 5314 494 Golf 2 1 6, dizel, 1992.g., crveni, reg do 25 2 2014., 5 vrata, šiber, ispravan, uredno servisiran, prodajem  0   98 349 560 Golf 2 dizel, reg do 9.mj./14.g., proda0   98 1722 150 jem  Golf 3, 1996.g., 74 kw, reg do 3. mj./14.g., 185,000 km, metalik srebrni, 15 ccm, benzin, alu, abs, garažiran, 1. vl, servisna knjižica, servo,   98 794 772 za 2,000 eur, prodajem  0 Isuzu Piazza sport, kupe, 2 0   99 8287 330 cm3, 1991.g., prodajem  0 Jugo 45, 1990.g., reg do 3 3 2014., cijena   49 236 119 po dogovoru, prodajem  0 Kombi Citroen 2 0, dizel, 1997.g., reg do 7.mj./13.g., za 1 000 eur, prodajem  0   99 2005 001 Lancia Dedra 1 6, 1996.g., 138 000 km, vlasnik, reg do 5.mj./13.g., tamnosiva, full oprema osim klime, odlično stanje, za 1 900 eur, prodajem  0   97 7278 304 Opel Astra 1 7, 1996.g., reg do 27 5 2013.g., za 1 200 eur, prodajem  0   99 2005 001 Opel Kadett 1,100 kubika, 1968.g., pro0   49 557 663 dajem (Tuhelj)  Passat 1 9 tdi, 90 ks, 1997.g., 280 000 km, crni, automatska klima, el. paket, šiber, odlično stanje, prodajem, moguća zamjena za Golf 3, Clio ili slično, 0   98 1979 988 do 3 000 eur  Passat 1 9 tdi, karavan, 1998.g., prodajem ili mijenjam za jeftiniji auto  0   98 682 083 Passat tdi, dizel, 1996.g., s klimom, reg, za 1,200 eur, prodajem  0   49 412 380, 099 5050 101 Peugeot 206 1 4 hdi, 2002.g., reg do 30 6 2013.g., za 2 990 eur, prodajem  0   99 2005 001 Peugeot 307 sw, 1 6 e, 2003.g., full oprema, redovito servisiran, za 5 150 eur, 0   98 245 206 prodajem  Renault Laguna 2 2 dti, karavan, 2003.g., reg do 3.mj./14.g., full oprema osim kože, metalik srebrni, 0   91 5141 846 prodajem  Renault Twingo, nereg, vozno stanje, 0   99 6993 928 prodajem  Škoda Octavia 4x4 1 9 tdi, prodajem  0   98 251 936 Toyota Corolla 1 8, dizel, 1991.g., reg do 3.mj./14.g., prodajem  0   98 794 213

OLDTIMERI

Audi 80 b4 16i, 1994.g., reg do 3. mj./14.g., prodajem  0   49 282 588

Kupujem Opel Olympia 1952.g., za uređenje  0   98 633 041

Audi B4 tdi, karavan, 1995.g., reg do 2. mj./14.g., prodajem  0   49 460 253

Opel Olympia, 1956.g., Golf 1, 1977.g., benzinac, njemački, sa 5 vrata, odjavljen u 1. mj., original boja i Tomos 14 tls, 1977.g., 2. vl, sa papirima, prodajem  0   91 3490 505

Fiat Panda 4x4 1 1, 1994.g., reg do 4. mj./14.g., generalno uređen, prodajem  0   98 1740 740

AUTO DIJELOVI Alu felge 14", 4 rupe, s gumama za 0   95 8023 752 Fiat, prodajem  Alu felge 4 kom, s ljetnim guma0   49 556 753 ma 14", prodajem  Alu felge 5 5 16-H2, za Mercedes Vaneo, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Auto prikolicu s brenzama, prodajem  0   91 3969 060 BMW dijelovi, e 39 linija, pumpa goriva, visko, štojergreti za xenon lampe, 0   97 7278 304 prodajem  Čelične felge 13", sa 4 rupe, 2 kom, 100 0   98 9137 926 kn/kom, prodajem  Gume 195x60x15, ljetne, polovne, jef0   91 5314 494 tino prodajem  Gume Bridgestone Touranza, ljetne, 195x50x15, jako dobre, 4 kom, vrlo 0   97 7278 304 povoljno prodajem  Kupujem auto prikolicu 2,4 2,5 m  0   99 7891 486 Ljetne gume, nove, Toyo 350, Made In Japan, 185/65 R15 92T, za 200 kn/kom, prodajem  0   98 649 006

MOTOCIKLI Skuter 125 kubika, 2011.g., prodajem  0   99 7326 381 Skuter Baotian BT 50 QT 9, 2004.g., pređenih 100 km, kao nov, nereg, prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740

BICIKLI I MOPEDI Dječji Mountain Bike, uščuvan, prodajem 0   49 285 317 Trimbicikl, prodajem  0   98 9920 094 Ženski i muški bicikl, za 450 kn/kom, prodajem  0   98 1706 106

INFORMATIKA Kompjuter, ispravan, za 300 kn, prodajem  0   49 282 588 Osobna računala poznatih proizvođača, malo korištena, već od 500 kn, sa jednogodišnjom garancijom, prodajem ili mijenjam za razne stvari  0   92 3074 269

GLAZBALA Beglajt star 50 g., 6 žica, vrhunski, kao novi, za 2,200 kn, prodajem (Zabok)  0   98 1658 147 Bisernica (kornjača), stara 70 g., 8 žica, 0   98 1658 147 prodajem (Zabok)  Električne orgulje "ElgamMatch 6", 230 V - 50 HZ, dvoredna tastatura, nožne pedale, automatski 7 takt ritma + vibrator zvuka, prodajem  0   49 264 380, 091 9057 349 Električnu gitaru Stagg, prodajem ili mijenjam za ogrjevna drva (zvučnike poklanjam i pojačalo po dogovoru)  0   49 233 651 Električnu gitaru, mandolinu, benžo sa 6 žica i akustičnu gitaru, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Gramofon s rogom, starinski, 2 kom, za 250 i 500 eur, s pločama, prodajem  0   98 633 041 Harmonika Pirot 48 basova, za 500 0   98 9496 320 kn, prodajem  Harmonika Royal Standard njemačko-francuska kombinacija, 120 basova, 11 + 5 registra, sa stalkom, dobro stanje, za samo 2,000 kn, prodajem  0   99 6957 266


zagorski oglasnik 41

broj 513 / 17. rujan 2013. Harmoniku, trubu i violinu, povoljno prodajem  0   98 731 361 Pianino Petrof, 3 pedale, kao novi, svirano na njemu samo 3 g., moguća dostava, za 8,300 kn, prodajem (Zabok)  0   99 6535 927 Violinu Stradivarius iz 1713.g., za 5,000 kn, prodajem  0   98 9496 320

ELEKTRONIKA

ŠTEDNJACI I PEĆI Boce za autogeno zavarivanje, 2 boce kisika i 1 plina, povoljno prodajem  0   98 649 006 Centralni zidani šparhet, kvalitetan rostfrei, prodajem  0   49 236 811 Jaču petrolejsku peć i plinski plamenik, prodajem (Oroslavje)  0   98 697 931 Kupujem kaloreks na drva š 50 cm  0   49 223 337

Stojeća sobna klima Gorenje, prodajem 0   91 3490 505

Manju peć na drva, prodajem 0   49 282 545

Tv Panasonic 72 cm, prodajem  0   49 465 032

Plamenike, 2 kom, za 1,200 kn, prodajem  0   91 5410 401

FILATELIJA Poštanske markice, NDH, Jugoslavije, Republike Hrvatske, Njemačke, sve kompletne kolekcije, prodajem 0   49 283 127, 098 9267 687

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA Dječji veš za djevojčicu 10 15 g., prodajem  0   99 7049 576 Odjeću i obuću, raznu, rabljenu, za sve uzraste, prodajem  0   98 562 209

SPORT I ORUŽJE Lovačku pušku, rusku bokericu cal. 12, rabljenu, u vrlo dobrom stanju, prodajem  0   1 3470 570 Puška "Kokotara", uređena, kalibar 16, stara preko 100 g., marke "Lijez" Belgija, prodajem uz nabavnu dozvolu  0   98 1740 740 Revolver Rossi Specijal, prodajem  0   49 282 545 Revolver Taurus, mod. 85, kol. 38 spec., 25 kom streljiva, futrolu, pribor za čišćenje, cijev 2 inča, malo korišten, za 2 000 kn, isključivo imaocu dozvole, prodajem  0   98 1979 988 Zračnu pušku 4,5 mm, za 500 kn, prodajem  0   98 9496 320

NAMJEŠTAJ Bračni krevet 2x2 m, bez madraca, jeftino prodajem  0   49 465 032 Kauč, ispravan, povoljno prodajem  0   99 7049 576 Kućni bar; 4 barske stolice, šank, vitrina, 2 stojeća stola, hladnjak i muzička linija, prodajem  0   49 465 032 Okrugli hrastov stol, promjera 1 m, rastezljiv do 1,80 m i 4 hrastove stolice, za 500 kn, prodajem  0   99 7428 406 Stol, 4 stolice i masivni vrijedni ormar, za blagavaonu, sve za 2 500 kn, prodajem  0   98 251 701, 095 8275 272 Stolice pogodne za terasu, 6 kom, alu konstrukcija, sjedalo plastika, prodajem  0   49 465 032 Stolicu za ljuljanje, prodajem  0   98 9920 094 Trosjed sobni sačuvani, 2 polukauča i stol na razvlačenje, prodajem (Oroslavje)  0   98 697 931

BIJELA TEHNIKA Frižider Gorenje, prodajem 0   49 465 032 Kineski Grill, prodajem  0   49 465 032 Kućna mala pila Sax, japanska, 1,000 w, za 550 kn, prodajem  0   95 8487 952 Plinske grijalice, povoljno prodajem  0   49 233 651 Roštilj s grillom, gusnati, njemački, novi, neraspakirani, u pola cijene, prodajem  0   95 8487 952 Staru drvenu škrinju 100x60x60, prodajem  0   99 5931 146 Tražim na poklon perilicu rublja  0   91 3389 471

Plinski štednjak Gorenje, s punom bocom, za 800 kn, prodajem  0   98 682 083 Plinsku bocu za argon 10 l, prodajem  0   49 214 009, 098 9006 425 Plinsku peć kao Maja 8, sobnu, njemačke proizvodnje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Plinsku peć Maja 12 i Alfa 8 i grijalicu za kupaonu, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Plinsku peć Maja 8 i protočni bojler Vaillant, 24,000 kalorija, prodajem  0   49 213 186, 098 1704 916

Drvenu lagvu 310 l, novu, nekorištenu, prodajem  0   91 3969 060

Prikolicu za Tomo Vinkovića, za 1,800 kn, prodajem  0   98 1739 417

Drvenu prešu za grožđe 80 l i kola za traktorsku vuču, prodajem  0   49 214 009, 098 9006 425

Prikolicu za traktor, jedno osovinsku, jake konstrukcije, sanduk 2 5 kubika, paše za sve vrste traktora, povoljno prodajem (Vižovlje 46)  0   49 236 082

Elevator za kukuruz 6 m, jače konstrukcije, na traktorski pogona, za 1,500 kn, trokrilne brane IMT i prešu za grožđe 100 l, prodajem  0   91 5756 475 Flakserice MTD, 2 kom, ispravnu i neispravnu, prodajem  0   49 465 032

Runilica za kukuruz, gusnata, na jedan klas, bez motora, prodajem 0   98 1740 740

Hidrauličnu prešu 120 l, prodajem  0   98 790 679

Sijačica za kukuruz, pneumatska, 2 i 4 reda, prodajem  0   95 9944 222

Hidrauličnu prešu 120 l, prodajem  0   1 3399 148

Stare plugove i kopačicu, prodajem 0   49 282 588

Hrastove drvene bačve 100, 150, 250, 350 i 450 l, od kalanog drva starog oko 15 g., bednje 500 i 1 000 l, prodajem  0   98 1740 740

Starinsku prešu za grožđe, na kamen, prodajem 0   98 1706 106

Hrastovu drvenu bačvu 500 l, za bijelo vino, prodajem  0   49 214 453 Inox bačve 320 l, 2 kom, i plastične kace 500 l, 2 kom, prodajem 0   98 1740 740 Inox bačvu Letina 1,500 l, korištena samo jednu sezonu, prodajem  0   92 3014 937, 092 2693 146

Prenosivi dimnjak s kapom, visok oko 4 m, za plinsku peć, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271

Inox bačvu Letine 400 l, s 3 pipe, Tomo Vinković 32 ks, 1983.g. i samohodnu rotacionu kosilicu, prodajem  0   98 540 052

Prenosivi dimnjak sa kapom, visok 5 m, za lož ulje ili plin i plinsku peć 8 kw, prodajem  0   99 5931 146

Jumbo vreće 140x100, nosivosti 1,300 kg, prodajem  0   92 2928 085

Šparhet Plamen, na kruta goriva i 3 plinske peći, prodajem  0   49 285 028

ALATI I STROJEVI Aparat za točenje pive, sa 2 izlaza, vodeno hlađenje, puno pribora, proda0   49 283 127, 098 9267 687 jem  Automatsku puhalicu na kompresor, za tekuće i pastozne supstance, 50 ml 1 l, kompresor 1 5 kw i šivaću mašinu Singer iz 1930.g., očuvanu, proda0   98 9920 094 jem  Banzek i cirkular, pogon preko traktora, elektromotora ili dizel mašine, 0   49 285 317 prodajem  Industrijsku šivaću mašinu Nechi Ba0   49 213 518 gat, prodajem  Mješalicu za beton, za 400 kn, proda0   98 9496 320 jem  Šivaću mašinu antikvitet i pleteći stroj Swiss Magic, prodajem  0   91 9100 800 Šivaću mašinu Singer, sa motorom, za deblje šivanje, za 1 600 kn, prodajem  0   98 9167 281

POLJOPRIVREDNI STROJEVI Agregat 12 24 v, 40 ampera, 4,5 ks, pro0   98 633 041 dajem  Bačve, 2 kom, oko 400 l, prodajem  0   49 214 535 Bačvu 500 l, prodajem  0   49 458 254 Bačvu za vino 400 l, sa vlastitim sistemom za hlađenje, digitalno podešavanje temp., ima dupli plašt i izloaciju, za 11,500 kn, prodajem  0   49 285 062, 098 747 536 Drvene bačve 300 i 400 l, prodajem  0   49 223 337 Drvene bačve 380, 450 i 500 l, proda0   49 213 186, 098 1704 916 jem  Drvene bačve do 250 l, 2 kom, proda0   98 9276 612 jem  Drvene bačve i bedenj, prodajem  0   49 282 545 Drvene kace 500 i 700 l i drvenu bačvu 500 l, očuvano, povoljno prodajem  0   49 556 740, 098 9870 219 Drveni mlin na kamen, s elektromotorom, starinske izrade, mlin čekičar, manji, njemačke proizvodnje i prešu za grožđe 100 l, gusnato postolje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740

Pumpu s motorom za ispumpavanje gnoja (mali kvar), prodajem 0   49 213 518

Krunjač kukuruza za kukuruz u klipu, veći kapacitet, pogon preko traktora ili elektromotora, mlin čekičar, mlin silovit i mlin reparu, prodajem 0   49 285 317

Tomo Vinković 422, vrlo dobro stanje, prodajem  0   49 349 524, 099 7334 765 Tomo Vinković stariji tip, sa kosilicom, prodajem  0   98 1706 106 Traktor IMT 533, reg, odlično stanje, dvobrazni pomični plug OLT 10", trokrilne brane IMT, dvorednu sijačicu, tanjurače 20 diska i okretač za sijeno, prodajem  0   49 226 468 Traktor IMT 558, 1972.g., malo radnih sati, crveni, nereg, prodajem  0   91 5877 043 Traktorska prikolica, domaća proizvodnja, kvalitetne izrade, nova, nekorištena, gume 16" i traktorski plug Leskovac, dvobrazni, super stanje, cijena po dogovoru, prodajem  0   49 226 463, 098 825 669 Traktorski malčer š 130, talijanski, s čekičima, prodajem  0   49 236 974

Krunjač kukuruza, novi, prodajem 0   49 214 256, 098 399 814

Transporter za sijeno i bočnu kosu za Ferguson, prodajem 0   98 1990 074

Krunjač kukuruza, ručni, veliki, gusnati, za 400 kn, prodajem 0   98 682 083

Željezna kola s lojtrama, zelinske proizvodnje, prodajem ili mijenjam za kabinu IMT 539  0   98 1740 740

Kupujem kabinu za traktor IMT 539, proizvodnje Orašje  0   98 1740 740 Leđnu motornu prskalicu za vinograd i voćnjak, plug okretač za motokultivator Goldoni ili Labinprogres, muljaču za grožđe, stojeću sa pumpom i voćnu kosu za Ferguson 558, prodajem  0   91 3490 505 Luparnik za kukuruz i drvene bačve, prodajem  0   49 236 795, 099 5070 487 Malčer Gramip 160, prodajem  0   49 460 253 Mikser za mljevenje kukuruza, bundeva itd., prodajem  0   91 7691 082, 091 9177 234 Mlin na elektromotor, za jabuke, prodajem  0   98 378 055 Mlin s elektromotorom, na kamen, veći, hrastov, ručni rad, uščuvan, povoljno prodajem  0   98 318 140 Muljaču za grožđe, odvaja peteljke, prodajem  0   91 7667 475 Muljaču za grožđe, ručnu, prodajem  0   91 7922 791 Muzilicu, prodajem 

0 49 285 028

Novu hidrauličnu prešu za grožđe 80 l inox, prodajem  0   49 372 871 Plastična kaca cca 250 l, ručni mlin za grožđe i preša za grožđe 60 l (u kompletu ili pojedinačno), prodajem  0   99 6555 228 Plug IMT 756, plug Leskovac 10", sijačicu Olt, prikolicu za stajski gnoj 4 valjka, prikolicu jedno osovinku za IMT i kultivator dizel 14 ks, s frezom, prodajem  0   99 7891 486 Prešu za grožđe 100 l i mali mlin za grožđe, prodajem  0   91 5687 367 Prešu za grožđe, prodajem  0   49 284 587 Prešu za grožđe, prodajem  0   49 284 589 Prikolicu za motokultivator 115x100, prodajem  0   49 214 651

VRT Koštice tikve golice "Gleisdorf", muškatna, hokaido, breskorka, domina, kornišoni, zelene i žute tikvice, domaću zagorsku buču, slavonsku buču, 0 49 222 199 prodajem  Sadnice jagoda, mjesečarke makedonske, može za vrtove i za plantaže, šaljem poštom, prodajem  0  99 7986 135 Sjeme divovske tikve "Giant Atlantic" i "Ogrenka", u našem podneblju je uzgojena do 140 kg, upute o sadnji i uzgoju, moguća je dostava sjemena pouzećem, 0   98 541 647 prodajem  Sjeme niskog trešnjevca, pakiranja po 100 zrna, za 30 kn po paketiću, vrijeme sazrijevanja je 60 dana, za zriobu 72 dana, sadi se do sredine lipnja i u kolo0   98 1787 003 vozu, prodajem  Svježe buče za konzumaciju u domaćinstvu, za spravljanje pita, juha, njoka i variva, muškatne, hokaido, breskorka, buternutt, za 15 kn/kg, prodajem  0   49 222 199 Thuje smaragd i kolumne, bušpan i mahoniju, različite veličine, povoljno 0   91 6290 013 prodajem (Zabok)  Thuje smaragd, columne, lovor višnju, šimšir, ligustrum i drugo ukrasno drveće, dostavljam i ugrađujem, proda0   49 286 169, 098 349 560 jem 

DOMAĆE ŽIVOTINJE Bijele piliće za obradu, prodajem (Špičkovina) 0   49 503 800 Domaće kokoši nesilice i pijetlove, prodajem  0   49 214 651 Domaće odojke njemački landras, moguća obrada, prodajem  0   49 223 356 Jarići oko 25 kg, 2 kom i 2 koze, prodajem  0   91 5172 994 Kineske labudaste guske za 100 kn, pijetle američke bijele brame za 200 kn i zečeve ovnolike orijaše za 150 kn, prodajem  0   49 464 494, 091 9177 234

MEDIJI • večernji list - krapina Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • htv krapina tel: 300 383, fax: 300 381 • radio stubica 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • radio kaj 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • radio zabok 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • radio zlatar 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar.hr • radio hrvatsko zagorje krapina 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • soundset krapina 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371 008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • radio marija bistrica 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • soundset oroslavje 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264 286 e-mail: oroslavje@soundset.hr SERVISNE INFORMACIJE • informacije: 11888 • policija 192 374 311, Krapina 225 111, Zabok • vatrogasci 93 225 281, Zabok, 372 049, Krapina • hitna pomoć: 94 • hak - pomoć na cesti: 987 • vlak: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • bus: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • bolnica: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • dom zdravlja: 371 622 - Krapina 221 939 - Zabok • crveni križ: 371 141 - Krapina • ljekarna: ZABOK (0 24) - od

ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • veterinarska ambulanta: 221 604 - Zabok 098 621 083 • benzinske: ina (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 europetrol, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • elektra: 9820, 225 456 • zagorski vodovod: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • hitne intervencije na odčepljivanju kanalizacije 095  234 23 45 • plin: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • hp - hrvatska pošta: 9832 • ht (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • transceste: 382 888 • hrvatske šume: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • hrvatske vode: 587 100 - Veliko Trgovišće • fond za privatizaciju: 376 248 - Pregrada • zavod za mirovinsko osiguranje: 371 177 - Krapina zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu: 371 914 - Krapina • zavod za zapošljavanje: 382 250 - Krapina • zavod za zdravstveno osiguranje: 371 259 - Krapina • gospodarska komora: 371 883 - Krapina • obrtnička komora: 300 545 - Krapina • općinski sud: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • općinsko državno odvjetništvo: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • županijski sud: 426 800 - Zlatar • županijsko državno odvjetništvo: 426 900 - Zlatar • tz županije: 233 653 - Krapinske Toplice

Radio Hrvatsko zagorje Krapina d.o.o.

www.rhzk.hr


42 zagorski oglasnik Krave za domaćinstvo, 2 kom, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Kravu za domaćinstvo, prodajem  0   49 412 380, 099 5050 101 Kravu za domaćinstvo, staru 5 g., bređu 9 mj. i junicu 19 mj., bređu 6 mj., prodajem  0   49 287 356, 098 9263 636 Krmaču durak, za daljnji rasplod i 2 para odojaka, prodajem  0   49 208 074, 099 5188 542 Kupujem kozu bređu (poželjno da je okolica Zaboka, zbog mogućnosti kraćeg prijevoza)  0   49 222 199 Kupujem svinjsku polovicu  0   49 285 159 Lovke za hvatanje štetočina i lovke za hvatanje krtica, prodajem  0   49 236 196 Odojke 22 30 kg, prodajem  0   1 3393 577 Odojke 25 30 kg, kupujem ili mijenjam za razne stvari  0   98 1740 740 Odojke 25 30 kg, prodajem 0   98 353 422 Odojke 4 kom, 6 tjedana stare, ženske, prodajem  0   49 232 670 Odojke, 2 kom, prodajem  0   49 236 633 Odojke, moguća obrada, prodajem  0   98 378 905 Odojke, prodajem  0   49 285 421, 099 8317 221 Odojke, prodajem 

0 49 222 550

Odojke, prodajem 

0 49 467 025

Odojke, prodajem 

0 49 492 043

Svinje 100 170 kg, prodajem  0   49 464 121 Svinje oko 70 kg, 3 kom, prodajem  0   91 5756 475 Svinju 130 150 kg, prodajem  0   49 213 384 Svinju oko 120 kg, prodajem  0   49 208 570 Svinju oko 150 kg, prodajem  0   99 6993 076 Svinju oko 160 kg, za obradu, kolumbijske kokoši, piliće stare 2,5 mj., pijetlove hrvatice crvenog i jarebičastog soja, prodajem  0   49 372 705 Svinju oko 60 kg, prodajem  0   49 228 234

Zečeve, prodajem 

broj 513 / 17. rujan 2013. 0   99 6749 815

KUĆNI LJUBIMCI Profesionalno šišanje i uređivanje pasa već za 100 kn. Veterinarska stanica Bedekovčina. Nazovite za rezervaciju termina.  0   98 9373 767 Štence Borderkolisa, prodajem  0   49 289 207

TURISTIČKE USLUGE Crikvenica, apartmane iznajmljujem 0   97 7510 406 Crikvenica, novouređeni apartmani, iznajmljujem  0   98 430 713 Pakoštane, centar, apartmani 40 m od mora, velika terasa, iznajmljujem  0   49 284 794, 091 3322 063 Poreč, apartmani do 4 osobe, 1. zona, novo, klima, TV, satelit, parking, velike natkrivene terase, 5 10 min. pješice do plaže i centra, 9. mj. 15 eur po osobi, iznajmljujem  0   91 8975 783, 098 9721 876

Bijelo cijep miješano grožđe, proda0 49 213 186, 098 1704 916 jem  Bijelo cijep miješano vino oko 200 kg,   49 284 992, 099 7671 975 prodajem  0 Bijelo cijepljeno grožđe, vrlo kvalitetno, bijeli luk češnjak i jabučni ocat, 0   49 469 308 prodajem 

Crno grožđe, prodajem 

0 49 214 174

Crno i bijelo cijepljeno grožđe i kuku0 99 5012 886 ruz, prodajem  Crno kvalitetno grožđe, prodajem  0   49 491 119 Crnu nohu oko 300 kg, prodajem  0   49 214 651

Bijelo grožđe miješano; graševina, kraljevina, štajerska belina, rajnski ri0 91 2050 484 zling, prodajem 

Dajem svinju za grožđe 0   95 8657 653

Bijelo grožđe noha, bijelo cijep vino, crno vino i kukuruz u vrećama, pro0 49 213 521 dajem 

Domaće bijelo vino oko 300 l, domaću mast oko 30 l i svježi domaći špek 20 0   49 371 950 kg, prodajem 

Bijelo grožđe noha, nešpricano, pro0 49 213 003 dajem 

Domaće grožđe izabela 300 kg, za 2,5 kn/kg, moguća doastava, prodajem  0   91 5354 118 

Bijelo grožđe oko 300 kg, miješana sorta, rakiju lozovaču i bijelo vino,   49 287 476, 097 7034 549 prodajem  0 Bijelo grožđe rajnski rizling, proda0   49 214 810 jem  Bijelo grožđe rajnski rizling, proda0   91 5169 672 jem 

Domaće bijelo i crno grožđe cijep, prodajem 0   49 289 940

Domaće kvalitetno bijelo vino, proda0 99 6993 928 jem  Domaće maslinovo ulje, šibensko,   98 827 821 može dostava, prodajem  0 Domaću svinjsku mast za 15 kn, špek za 12 kn i bijelo vino, prodajem  0   98 624 493 

Sortno grožđe oko 700 kg, prodajem  0   49 282 837 Stajski gnoj (humus), od 2007.g., prodajem  0   99 5037 395 Stajski gnoj 100 kubika, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Šrot i kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 469 311 Tvrdo baliranu slamu i kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 214 256, 098 399 814

Muškarac 57/172/78, traži stariju djevojku ili mlađu udovicu, iz Zagorja, materijalno stanje je nebitno, stambeno i materijalno sam zbrinut (kuća, auto)  0   99 5070 487 Pristojan muškarac, situiran, srednjih g., živi sam u vlastitom stanu, bez obaveza, traži urednu i poštenu ženu za zajednički život, moguć brak  0   98 9764 022

Tvrdo baliranu slamu, prodajem 0   49 221 188, 098 9290 901

Situirani muškarac traži žensku osobu do 55 g., za ozbiljnu vezu  0   99 7873 870

MEDICINSKE USLUGE

Slobodna gđa. 55 g. traži slobodnog g. do 60 g., mirne naravi  0   91 3925 099

Bolničke krevete, 2 kom, klasične, s ručnim podizačima uzglavlja i nogu, imaju i pripadajuće madrace, uz krevete poklanjamo i nekoliko paketa pelena za odrasle, prodajem  0   98 562 209 Mikroskop Reichert, monokularni s imerzijom, električnu saunu u obliku pokrivača i body masažer, prodajem  0   98 9920 094 Nova invalidska kolica do 120 kg, njemački proizvođač, prodajem  0   49 458 254

Zdravstveni radnik, 52 g., 178/85, SSS, sportaš, situiran, poklonik zdravog i razumnog života, traži žensku osobu radi braka i obitelji  0   95 8672 473

POMOĆ Kupujem šumu ili drvo na panju (okolica Krapine) 0   98 1739 417

OSTALO Bukova drva 15 m, prodajem  0   91 5756 475

Sukošan, apartman za 2 4 osobe, 150 m do plaže, terasa, TV, grill i parking u dvorištu, iznajmljujem  0   23 340 100

Bijelo grožđe, crno grožđe frankovku, domaće bijelo vino, rakiju lozovaču i 49 492 043 može mošt, prodajem  0

Tisno, apartman 45 m2, cca 30 m2 terase, blizina plaže, pogled na more, 3 zvjezdice, za 60 eur na dan + boravišna pristojba, iznajmljujem  0   98 1602 653

Bijelo grožđe, kvalitetno, prodajem 0   98 9750 272 

Zadarska rivijera, Rtina Miočići, dvosoban apartman, pogled na more, 3 min. do plaže, djeca i kućni ljubimci su dobrodošli, iskoristite last minute ponudu, iznajmljujem  0   91 5470 279, 091 9876 540

Bijelo grožđe, miješano, starinske sor0 49 285 028 te, prodajem 

Grožđe miješano noha i bijeli cijep, 0 99 6611 042 prodajem 

Dajem instrukcije za OŠ i SŠ. Kemija, biologija i matematika. 0   98 9343 587

Bijelo grožđe, prodajem 0   49 285 317 Bijelo grožđe, prodajem  0   49 236 721

Grožđe rajnski rizling, graševina oko 500 kg i noja žuta, nešpricano 3 g.,   91 4124 620 oko 1,000 kg, prodajem  0

Drva za ogrjev, prodajem (Oroslavje i okolica) 0   98 9703 447

Bijelo grožđe, prodajem 0   98 9204 204

Grožđe, prodajem 

Poduku iz njemačkog i latinskog daje profesor, prevodi i njemački za potrebe mature i diplomske ispite 0   98 698 975

Bijelo grožđe, prodajem 0   98 652 793 Bijelo grožđe, prodajem  0   98 9763 017

Kukuruz za 2 kn/kg, prodajem  0   98 9370 414 

Grobno mjesto u Mariji Bistrici, prodajem 0   49 469 311

Baliranu slamu od zobi, prodajem 0   49 213 518

Bijelo miješano grožđe, prodajem 0   49 556 753 

Kupujem 600 l mošta, po mogućnosti   98 540 052 bijelo miješano, prodajem 0

Pripreme za prijemni ispit na Likovnu akademiju i ostale umjetničke škole i fakultete 0   98 835 432

Bijelo cijep grožđe, prodajem 0   49 285 287

Bijelo vino, kvalitetno, prodajem 0   98 512 413 

Bijelo cijep grožđe, veća količina i frankovku 300 kg, prodajem  0   49 289 508

Breskve, domaće, nešpricane, proda0 95 8525 697 jem 

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Bijelo cijep miješano grožđe 500 kg, pomoć kod berbe, moguća dostava, prodajem  0   99 6855 155

Bijelo grožđe, miješano, oko 300 kg, 0   49 214 535 prodajem 

Crno grožđe noha oko 300 kg i kukuruz do 400 kg, prodajem (Andraševec)  0   49 285 798 

Duhan 1 kg, prodajem zbog bolesti  0   99 7891 584 Grožđe crni pinot i krušku viljamov0   98 664 524 ku, prodajem  Grožđe i vino bijeli pinot, prodajem  0   49 412 387, 091 5034 388 Grožđe i vino, prodajem  0   49 284 589

0 49 284 587

Kupujem djetelinu u balama 0   98 9634 829 Kvalitetno bijelo vino i grožđe, proda0   49 439 524 jem  Rakiju lozovaču, prodajem  0   49 214 009, 098 9006 425 Rakiju šljivovicu, prodajem  0   99 2145 315 

Pelene za odrasle, određena količina, zbog elementarne nepogode u prostorijama ljekarne, povoljno prodajem 0   98 562 209

PODUKA

ŽENIDBA I UDAJA Dečko 40 g. traži djevojku za vezu 35 40 g.  0   91 5147 903 Muškarac 45 g. želi upoznati slobodnu žensku osobu do 50 g., za ozbiljnu vezu  0   92 1917 309 Muškarac 50-ih g., želi upoznati slobodnu ženu, za ozbiljnu vezu  0   91 7341 583

Bukova drva za ogrjev 4 m, prodajem (Marija Bistrica)  0   91 2195 348 Daske od trešnje, prodajem  0   49 236 795, 099 5070 487 Drva (cjepanice i kalana), prodajem  0   91 3933 981, 099 8663 233 Drva za ogrjev, prodajem  0   99 2145 315

Grobno mjesto s 3 ukopa, oko 700 eur, prodajem (Markovo Polje) 0   49 233 651

Kraljev Vrh, grobno mjesto, prodajem 0   91 9123 477 Kupujem trupce hrasta, izvučene, ili za sječu, isplata odmah, obavezni papiri  0   99 7891 584 Planjke divlje trešnje 5,5 i 2,5 m3, stare 8 g., prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Suhu građu hrast-trešnja-javor, prodajem  0   49 289 207

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA OPĆINA KUMROVEC / NAČELNIK Temeljem članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Kumrovec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 22/2009.) i članka 46. Statuta Općine Kumrovec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/2013.) donosim

O D LU K U O R A S P I S I VA N J U N AT J E Č A J A za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i čišćenje snijega na temelju ugovora na području Općine Kumrovec I. Objavljuje se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora. PREDMET NATJEČAJA: Obavljanje komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje snijega i održavanje javne rasvjete. II. MJESTO IZVOĐENJA POSLOVA I ROK TRAJANJA UGOVORA: Poslovi iz točke I. ovog natječaja obavljati će se na području Općine Kumrovec. Ugovor se sklapa na rok od 4 (četiri) godine. III. VRSTA I OPSEG POSLOVA: A) Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća redovito i izvanredno održavanje neasfaltiranih kolnika nabavom dobavom i ugradnjom kamenog materijala, održavanje asfaltiranih kolnika sanacijom udarnih jama i asfaltiranjem uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama, održavanje rubnjaka i staza, održavanje cestovnih jaraka i slivnika. B) Poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete jesu: održavanje i redovita izmjena instalacija rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, zamjena svjetiljki, bojanje i zaštita stupova i rasvjetnih tijela, prigodne blagdanske dekoracije i drugo, izmjena dotrajalih rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, stručni nadzor radova i utroška električne energije, te drugi poslovi prema potrebi. C) Komunalna djelatnost čišćenja snijega obuhvaća uklanjanje

snijega s prometne površine, te posipavanje zaleđene prometne površine koristeći pri tom potrebne strojeve i uređaje. IV. SUDJELOVANJE PONUDITELJA: Na javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti. V. PONUDA MORA SADRŽAVATI: 1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to: - dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda), - potvrde SOL- 1 i SOL- 2, - potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima, - ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva, te da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, - reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi), 2. Ponudu ponuditelja koja sadrži: *Za održavanje nerazvrstanih cesta: - cijenu po m3 za nabavu, dobavu i ugradnju kamenog materijala, - cijenu po m2 za sanaciju asfaltirane ceste uz popravak i zamjenu donjeg stroja - cijenu po m1 iskopanog cestovnog jarka - cijenu po satu efektivnog rada stroja - cijenu po satu efektivnog rada stroja - cijenu po m1 efektivnog rada stroja - po satu rada djelatnika *Za čišćenje snijega: a) cijenu po m1 (efektivnog) rada čišćenja snijega strojem b) cijenu po satu (efektivnog) rada čišćenja snijega strojem c) cijenu posipavanja prometnice (sol, sipina) po m1 d) cijenu posipavanja prometnice (sol, sipina) po satu

*Za održavanje javne rasvjete: - troškovnik rasvjetnih tijela i opreme za uličnu rasvjetu - cijenu radnog sata za obavljanje navedenih poslova VI. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA: Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Kumrovec, Ulica Josipa Broza 12, 49295 KUMROVEC, sa naznakom "PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI - NE OTVARATI". Krajnji rok predaje ponude je 15 dana od dana objave natječaja. Nepravodobne ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati. Javni natječaj i javno otvaranje ponuda, te procjenu ponuda provodi povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Općinski načelnik. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći. VII. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom. Cijena iz najpovoljnije ponude biti će ugovorena cijena. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača su: ponuđena cijena, stručna i tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti plaćanja. Naručitelj zadržava pravo da može donijeti odluku da se ne izabere niti jedan ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostaviti će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Daljnje informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec ( tel/fax: 049/553 728). Dragutin Ulama, v.r.


špajza 43

broj 513 / 17. rujna 2013.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u ob Zabok

Branka Pavetić Pečnik i kći Nora

Đurđica Vulama i sin

Ivona Cesarec i sin Borna

Josipa Brlobuš i kći Nika

Linda Krajačić i sin Ivan

Maja Mrkus i kći Marta

Marina Kralj i kći Lana

Martina Šobak i kći Lana

Mirela Horvat i sin Noa

Štedite od početka

Jasmina Mesiček i sin Karlo

Marija Kovačićek i sin Matej

Djevojčice su rodile: Josipa Brlobuš, Gornja Podgora Marijana Smolčić, Strmec Maja Mrkus, Vrhi Pregradski Martina Šobak, Oroslavje Branka Pavetić Pečnik, Pavlovec Zabočki Marina Kralj, Gornja Šemnica Ivana Petrović, Brezje Dječake su rodile: Andrea Kunštek, Stara Ves Jasna Bišćan, Sveti Križ Mirjana Gajski, Gusakovec Marija Kovačićek, Zabok Ivona Cesarec, Benkovec Petrovski Đurđica Vulama, Karivaroš Blaženka Jakšić, Donja Stubica Mirela Horvat, Pregrada Jasmina Mesiček, Klanječno Linda Krajačić, Veliko Trgovišće

Mirjana Gajski i sin Marin Dino Gajski

Svaki mjesec malo para, sve je deblja Bubašpara!

Zagorski list Zagorskim bebama Drage mame, ne zaboravite izrezati ovaj kupon Zagorskog lista i preuzeti svoju poklon vrećicu s vrijednim i korisnim proizvodima za Vas i Vašu bebu. Poklon vrećica preuzima se u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije u Ulici Matije Gupca 63 u Zaboku uz predočenje potvrde o rođenju djeteta i ispunjenog kupona iz Zagorskog lista. Poklon je namijenjen isključivo bebama rođenim u ob Zabok, a može se podići u roku od 30 dana od rođenja djeteta. Ime i prezime

Adresa

Telefon

www.mustela.com.hr

e-mail


44 špajza 513

broj 513 / 17. rujna 2013.

kupon nagradne križaljke

NAGRADNA KRIŽALJKA Dobitnica nagradne križaljke

Nagradni pojam

SUZANA POLJAK, MATE LOVRAKA 6, 49000 KRAPINA Nagradni pojam iz prošlog broja BABLJE LJETO

Ime i prezime

Nagradu za križaljku osigurao je Zebrano, a sretni dobitik neka se javi u Zagorski list

Adresa

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka, 20. rujna 2013. Sretnog dobitnika očekuje poklon paket Zebrano!

HOROSKOP OVAN (21.ožujka-20. travnja) U narednom tjednu na poslu će sve ići puno opuštenije. Obavljat ćete rado sve što se od vas bude tražilo. Ljubavni život vam se popravlja, no još ne očekujte nagle promjene. Zdravlje ide na bolje. SAVJET TJEDNA: Izborite se za sebe! (21.travnja-21. svibnja) BIK Najbolje bi vam bilo da se uhvatite u koštac s problemima. Ne budite preosjetljivi na kritike. Razmislite prije nego što ulazite u sukobe s partnerom. Mijenjat ćete raspoloženja. SAVJET TJEDNA: Budite oprezniji u prometu! BLIZANCI (22. svibnja-21. lipnja) Iako će se poslovi razvijati dobro, konkretne rezultate ipak nećete vidjeti. Kolege će vam biti skloni, pa slobodno iskoristite protekcije. Sitna pažnja partnera puno će vam značiti. Više čuvajte živce. SAVJET TJEDNA: Osluškujte svoj organizam! RAK (22. lipnja-22. srpnja) Stvari će konačno krenuti u pravom smjeru. Jačaju poslovi vezani za komunikaciju i trgovinu. Brojni izlasci i druženja mogli bi vam donijeti novu ljubav. Zdravi ste. SAVJET TJEDNA: Ne započinjite svađe! LAV (23. srpnja-22. kolovoza) Poslovi će se odvijati sporo, a vi ćete time biti nezadovoljni jer ste naučeni na brze rezultate. Očekuju vas ljubavne brige, zahlađenje u odnosima i ljubomora. Pratit će vas nervoza. SAVJET TJEDNA: Probajte se naspavati i odmoriti! DJEVICA (23. kolovoza-22. rujna) Vaši poslovni apetiti i ambicije rastu, pa ćete zasukati rukave. Puno ćete komunicirati i družiti se. Svojim ponašanjem i šarmom privlačit ćete mnoge. Porast će vam apetit i za hranom, pa se obuzdajte. SAVJET TJEDNA: Pokažite dobru volju! VAGA (23. rujna-22. listopada) U poslu će vas voditi intuicija i mašta i nećete griješiti. Najviše vremena zaokupljat će vam financijske teme. Uživat ćete u društvu partnera, a samci u ljubavnim osvajanjima. Dobro ste. SAVJET TJEDNA: Ne trošite ono što nemate! ŠKORPION (23. listopada-21. studenoga) Vi kao da ste dobili novu snagu. Radni zadaci će se intenzivirati, a vi briljirati čega se god primili. Borbeniji i strastveniji bit ćete i u ljubavi. Svaki dan ste sve bolje. SAVJET TJEDNA: Iznenadite partnera! STRIJELAC (22. studenoga-21. prosinca) Imate šanse za napredak, no sve ovisi o vama i o tome koliko ćete se truditi. Ljubavni život kod vas se polako budi. Druženja i izlasci donose i nove prilike. Kontrolirajte apetit. SAVJET TJEDNA: Aktivno provedite vikend! JARAC (22. prosinca-20. siječnja) Vratila vam se volja i entuzijazam za rad, a učinak neće izostati. Više biste vremena i pažnje trebali posvetiti partneru. Ne čekajte da se potuži. Sve ste bistriji i snažniji. SAVJET TJEDNA: Zgrabite dobru priliku! VODENJAK (21. siječnja-18.veljače) Ovaj tjedan stvari razmatrajte hladne glave, jer ćete biti skloni čudnim zaključcima. S partnerom ćete se često sukobljavati zbog sitnica. Jednostavno nećete biti raspoloženi za ljubav. Obnovite energiju. SAVJET TJEDNA: Budite samostalniji! RIBE (19.veljače - 20.ožujka) Pred vama je jedan naporan tjedan. Pripremite se na zbrku, kašnjenja, krive dogovore. U ljubavi dobivate drugu priliku, pa pazite kojim ćete smjerom i tempom krenuti. Opskrbite se vitaminima. SAVJET TJEDNA: Izdržite!

Poznati rođeni u znaku Djevice Goran Grobotek tajnik ministra prometa, rođen 15.9.1986.

Kaj su to blagdani bez purice s pravim zagorskim mlincima? Zanimljive recepte sa zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr, a popis prodajnih mjesta sa Zebrano zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr/prodajna-mjesta/

S

tatistički gledajući, u demokraciji je povećan broj ratova zahvaljujući porezima i jeftinijem oružju! K tome broj ratova stalno raste tijekom posljednjeg stoljeća i zbog gospodarskog napretka te većeg broja granicatvrde neki zanstvenici na Sveučćilištu Warwick.Naime, razvoj demokracije je povećao sposobnost država za vođenje ratova i trošenje za oružje.

ZANIMLJIVOSTI

Z

emlja je nastanjivi planet i zbog ovoga: u idealnoj je udaljenosti od Sunca, okreće se najpogodnijom brzinom, ima ujednačene temperature i mrak za spavanje, putanja joj je gotovo savršena, veličina i ukupna težina nam odgovaraju kao i magnetsko polje koje nas štiti …itd..itd.

U

Novogvinejskoj Papui je od 1971. zabranjen lov na vještice, zahvaljujući Ujedinjenim narodima koji štite ljude koji su optuženi za razne bolesti, nesreće i tragične slučajeve..Zakon je donesen da se spriječi stradanje nevinih.Neke organizacije su protiv zakona jer misle da „ono čega nema, ne treba zabraniti!“


špajza 45

broj 513 / 17. rujna 2013.

5. "skok u jesen" BEDEKOVČINA - Na inicijativu mladih kod igrališta OŠ Bedekovčina održan je po 5. put događaj sportsko-zabavnog karaktera, 'Skok u jesen'. Natjecatelji su odmjerlii snage u skoku u dalj, a od ove godine i u novoj disciplini- bacanju kugle. Najbolji u skoku u dalj bio je, dosad nepobjedivi, Marko Mihaljinec, a kuglu je najdalje bacio Filip Jakuš-Mejarec. Za organizaciju se pobrinula Bedekovčanska udruga mladih, a druženje se nakon održanog eventa, nastavilo u caffe-baru Tomato. (zl)

zajednička fotografija svih gostiju

Iznenađenje za 50. godišnjicu braka ŠTRUCLJEVO - Proslaviti 50. godišnjicu braka nije mala stvar. Upravo su taj jubilej svoje ljubavi proslavili Blanka i Mirko Krznar prošle subote. Ovaj se bračni par vjenčao 14. rujna davne 1963. godine, a u sretnom im se braku rodila kćer Sanja. Blanka i Mirko ponosni su djed i baka unuka Danijele i Valentine, a čitava im je obitelj povodom velikog dana njihove ljubavi pripremila proslavu. Bračni par za proslavu nije znao jer je ona bila iznenađenje. Oko 60 ljudi okupilo se u Domu u Štrucljevu gdje je mladence dočekala i torta, ali i glazba nekolicine glazbenika koji su oformili bend upravo za tu priliku. Ovim putem i ekipa Zagorskog lista čestita Blanki i Mirku 50. godišnjicu braka! (mš, mh)

predstavljamo: band mjuzikla zeleno blago!

igor martinek (bubnjevi), vladek štefek (gitara), tomo presečki (gitara), filip gorupec (bas gitara) marko gorupec (klavijature)

PREMIJERA 07/10/2013 FESTIVALSKA DVORANA, KRAPINA 20:00h

Predstavljamo band mjuzikla Zeleno blago, koji se premijerno izvodi 06/10 i 07/10 u Krapini u Festivalskoj dvorani pod generalnim pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije. Dečki pokrivaju glazbeni dio i skoro svakodnevno imaju probe kako bi sve uživo na premijeri blistalo. Prolaze svih 10 songova mjuzikla od kojih je polovica autorskog potpisa Tihomira Kožine. Songovi pristupačni svima u malo modernijoj verziji. Odlični glazbenici okupljeni samo za ovu priliku spremaju vam puno iznenađenja. Karte za predstavu mogu se kupiti u TZ Stubičke Toplice, TZ Krapinske Toplice, TZ Donja Stubica, TZ Oroslavje, TZ Krapina, TZ Marija Bistrica i Fulir Zabok. Detalji o članovima banda: Vladek Štefek samouki gitarista koji je počeo svirati sa 12 godina, od onda je svirao sa različitim bandovima te se trenutno aktivno bavi sviranjem, radeći na raznim projektima. Uzori su mu Guthrie Govan, Nile Rodgers i Van Hallen. Tomo Presečki studira na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Polaznik je učilišta za popularnu glazbu i jazz glazbu. Bavi se glazbom 10 godina i svira gitaru, klavir i bas gitaru. Marko Gorupec svira od svoje 12e godine. Svira klavir i Hammond orgulje, a najveći utjecaj na njega ostavili su Jon Lord i Jimmy Smith. Najviše voli svirati blues te nakon toga hard rock i jazz. Filip Gorupec koji je završio Osnovnu glazbenu školu Ksavera Šandora Gjalskog za klasičnu gitaru u Zaboku i od te godine aktivno svira bas gitaru u raznim bendovima. Trenutno je apsolvent na Učiteljskom fakultetu i sprema diplomski. Igor Martinek, koji je i voditelj banda završio je osnovnu glazbenu školu smjer glasovir, no paralelno je pohađao i nastavu bubnjeva i udaraljki na Učilištu za jazz i popularnu glazbu na Ribnjaku, usavršavao se i na seminarima u Grožnjanu koje su održavala najveća svjetska bubnjarska imena kao što su: Jojo Mayer, Kim Plainfield, Marco Minnemann. Kao bubnjar i perkusionist surađivao je s estradnim imenima poput Marka Tolje, Davora Radolfija, Ivane Husar Mlinac. Pratite Zeleno blago na Facebooku i na www.zeleno-blago.com.

Zeleno blago Prvi mjuzikl o Hrvatskom zagorju

POVIJESNI MJUZIKL ZA CIJELU OBITELJ

Producent SVEN ŠAMS

TIHOMIR KOŽINA IGOR MARTINEK

PRETPRODAJA KARATA : TURISTIČKI UREDI; TZ STUBIČKE TOPLICE, TZ D. STUBICA, TZ OROSLAVJE, TZ KRAPINA, TZ M. BISTRICA, TZ K. TOPLICE, FULIR ZABOK Generalni pokrovitelj i partner

Krapinsko-zagorska županija

Zagorje


46 špajza

broj 513 / 17. rujna 2013.

NAJAVE FILMOVA

CINESTAR NOVI ZAGREB (Avenue Mall) Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb 13 kino dvorana i 2970 sjedećih mjesta

Datumi prikazivanja su informativnog karaktera i kao takvi su podložni promjenama.

Riddick

Digital Riddick (119 minuta) Glumci: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff Redatelj: David Twohy Žanr: SF akcijski triler Država: SAD Početak prikazivanja: 05.09.2013

CINESTAR ZAGREB (Branimir centar) Branimirova 29, 10 010 Zagreb 9 kino dvorana i 1927 sjedećih mjesta

Kick Ass 2

Pratimo utorkom i srijedom utakmice Lige prvaka na maxTV-u (igra se 18. i 19. navečer) uz free grickalice i najniže cijene piva. VELIKI IZBOR PIVA, SOKOVA I NAPITAKA UZ NAJPOVOLJNIJE CIJENE.

Digital Kick Ass 2 (0 minuta) Glumci: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plas

CINESTAR ARENA IMAX (Arena centar) Laniste 32, 10 020 Zagreb 10 kino dvorana, od kojih su 2 dvorane Gold Class i 1 IMAX dvorana.

Redatelj: Jeff Wadlow Žanr: akcijska komedija Država: SAD Početak prikazivanja: 12.09.2013

SUBOTA Romantično noćno kupanje na bazenima Vodenog planeta (20.00 – 02.00 h) Noćna sauna (20.00 – 00.00 h) Živa glazba u dvorcu Mihanović uz posebnu ponudu jela već 35,00 kn (21.00 – 00:00 h)

Jobs

Digital Jobs (128 minuta) Glumci: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, James Woods

Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060 32 32 33

CD

Redatelj: Joshua Michael Stern Žanr: biografska drama Država: SAD Početak prikazivanja: 12.09.2013

Kompilacija: Nina Badrić - “Najdraži...”

O

ve su riječi najbolji uvod u kompilaciju Najdraži...best of 2003-2013, kojom Nina Badrić Vama, najdražima, predstavlja sve one pjesme sazdane iz i zbog ljubavi zbog kojih danas i jest glazbena diva omiljena i priznata diljem regije. Promatrajući period od 10 godina, Nininu karijeru obilježili su mnogobrojni hitovi, od pjesama „Čarobno jutro“, „Takvi kao ti“, "Dodiri od stakla“ pa do recentnih hitova kao što su „Moje oči pune ljubavi“, „Sanjam da smo skupa mi“. Teško je bilo u tako dugoj i plodnoj karijeri odvojiti pjesme koje svi slušamo s užitkom i veseljem. Ograničeni minutažom CD-a na izdanje smo uvrstili 19 pjesama, sa željom i vjerom da su Vam baš te pjesme najdraže i da će ovo biti jedan od onih CD-a koji su tu, uvijek pri ruci.

Uživajte svakodnevno uz najbolju „LAVAZZA“ kavu i najbolje GABLECE i ROŠTILJ u gradu! Radno vrijeme kuhinje vikendom: Subota 08.00 – 24.00 h, Nedjelja 

KNJIGA

Aquarius records poklanja cd Kompilacija: Nina Badrić “Najdraži”

Sylvain Reynard: Gabrielov pakao

Prvi dio senzualne trilogije koja je poharala Svjetske liste najčitanijih naslova

G

abriel Emerson profesor je na Sveučilištu u Torontu i svjetski poznat stručnjak za Dantea. Markantan i tajanstven, danju je posvećen akademskoj karijeri, a noćima se prepušta nesputanim užicima. Na prvi pogled Gabriel ima sve što se može poželjeti, ali razdire ga mračna prošlost i uvjerenje da za njega nema iskupljenja zbog grijeha koje je počinio… Gabrielov spas iz vlastita pakla nagovijestit će dolazak plahe studentice poslijediplomskog studija Julije Mitchell, koja nije ni slutila da će na studiju susresti muškarca kojeg je upoznala u gimnazijskim danima i nikad ga nije zaboravila. Gabriel i Julia neće moći dugo izbjegavati uzajamnu privlačnost i ulaze u vezu kojom on ugrožava svoju karijeru. Može li Julia biti Gabrielovo okajanje, njegova Beatrice…?

Dobitnica CD-a predstavljenog u prošlom broju je ANICA PAVLIŠA, RAVNICE 90, 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

513

Završio je Tjedan kajkavske kulture, ali mi u Krapini i dalje smo željni dobre i kvalitetne zabave! I ovog vikenda nećete pogriješiti odabirom Ilir bara, pripremamo Vam bogat program, a u subotu dođite na premijerno prikazivanje rođendanskog promotivnog videa! Kvalitetni glazbeni izvođači, promotivne cijene pića, zgodne hostese i uslužno osoblje garancija su Vam kvalitetnog i ludog provoda! Detaljnije o svemu pratite na našem facebook profilu!  Vaš jedini i najbolji odabir: Ilir bar!

10.00 – 22.00 h BESPLATNA DOSTAVA: 049/223 223; 098/250 125 Info: 099/7640 135, kodgolubeka@ email.t-com.hr Pratite nas na Facebook-u: facebook.com/pages/Bistro-KodGolubeka-Zabok Free wirelless

U samom centru Svetog Križa Začretja, na trgu, svakodnevno možete uživati u širokom asortimanu alkoholnih i bezalkoholnih pića. Osjetite duh Praga uz točeni Staropramen i Tomislav (2dcl - 6 kn, 3 dcl – 9 kn, 5dcl -13 kn) Razbudite se uz Franck kavu ili instant cappucino (za cijenu od 10 kn birajte između Necaffe-a, Jacobs-a ili Franck-a). Osvježite se prirodnim sokovima Maraska po cijeni od 10 kn ili Cedevitom za 8 kn.

PETAK Noćno kupanje Rock party – piva po promo cijeni Family vikend 21.-22.10.2013. – 20% popusta na obiteljske karte

PONEDJELJAK OLD HAVANA CLASSIC COCKTAILS Specijalna ponuda: Cuba Libre, Mojito , Daiquiri party...i sve izvedenice dotičnih koktela  UTORAK   IRISH DAY, sva irska cuga po promo cijeni SRIJEDA  DRAFT PREMIUM BEER DISCOUNT Specijalna ponuda: Staropramen

KNJIGA

VBZ poklanja knjigu Sylvain Reynard: Gabrielov pakao

513

Mozaik poklanja knjigu

Charles Duhingg: Moć navike

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 20. rujna 2013.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 20. rujna 2013.

Charles Duhingg: Moć navike

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je DARIJO BIVOL, NASELJE BOROVČAK 3, 49210 ZABOK Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

Ime i prezime:

Tel. broj:

Specijalna ponuda:

K

Ime i prezime:

Tel. broj:

CIJELI TJEDAN  Ožujsko limun/grejp/naranđa 9  kn   Tjedni happy hour u Fuliru Cijeli dan PONEDJELJAK Cedevita/Juicyvita 7 kn SRIJEDA   Jamnica/Studena ledeni čaj 9 kn  ČETVRTAK   Nescaffe frappe/shake 10 kn  PETAK Corona 14 kn SUBOTA   Ožujsko 0,50 l 10 kn Beck's 0,50 l 10 kn Staropramen 0,50 l 10 kn  NEDJELJA Kava s mlijekom/šlagom 6 kn NAPOMENA *** dozvoljeno pušenje***  detaljno na Facebook-u

njiga Moć navike Charlesa Duhigga govori o navikama, o znanstvenim spoznajama vezanima uz njih i mogućnosti njihova mijenjanja. Navike imaju iznimno velik utjecaj na ponašanje i postupke ljudi, od osobnog preko poslovnog i šireg društvenog konteksta. Knjiga Charlesa Duhigga govori nam o tome kako navike funkcioniraju, koji su njihovi mehanizmi i kako ih, jednom kad su prepoznate, možete promijeniti. Promjena navika nije ni laka ni jednostavna, ali je moguća. Moć navike pokazat ce vam kako navike nastaju, kako se njihovi obrasci ili petlje postupno usvajaju i što pokreće njihovo stvaranje. Neke navike nastaju preko noći, a nekima su potrebne godine.

Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je BOŽICA POSAVEC, HUM ZABOČKI 25, 49210 ZABOK Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

513

0,30L 10 kn, Staropramen 0,50L 13 kn, Heineken 0,25L 10 kn, Heineken 0,50L, 16 kn ČETVRTAK COCKTAIL DAY Specijalna ponuda: svi kokteli popust cca 30% PETAK TRNJE l  ive, napokon i kod nas... Pure rock, country, blues....  Specijalna ponuda: bambus 10 kn, Guinness 0,50L 30 kn NEDJELJA NEDJELJNA SPHITZA @ Temple Bar pravi dan da doživite zašto smo najbolji u Zagorju i šire...... Specijalna ponuda: Sauvignon Zdolc 0,10l 11kn, Šiler Baranjski 0,10l 11kn, Temple Bar Martini, Mojito strawberry, Choco Colada party Detaljno na Facebook-u    

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 20. rujna 2013.


špajza 47

broj 513 / 17. rujna 2013.

PETAK, 20. rujan - TS Milenij & DJ Anchie Tuborg green 10 kn Ožujsko limun 10 kn Corona 12 kn Svaki dan tropski kokteli po 15 kn. Ledena kava sa sladoledom samo 12 kn. Originalni američki milk shake U ponudi sladoledi! Gusti sa šlagom 10 kn Prirodni Gourmet čajevi Jedini u Zagorju nudimo original češki točeni Budwaisser po promo cijeni Jackie i Jackie Cola po promo cijenama Vikend mjesto za popiti Jack Daniel's. Dođite u Jack Daniel's friendly bar i popijte Jack Daniel's ili Jackie Colu po super cijeni. Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) FREE INTERNET Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu! Cijeli tjedan velika Žuja, Karlovačko i Pan po 12 kn, vrijedi za sve goste! Prvi i jedini urbani bar u Zagorju!

Provedite ugodnu večer u Caffe bar-u Queen.. Sve atraktivne sportske događaje pratite u Queenu u sportskom paketu Max TV-a

Postani PLAYBOY Zagorka !!! Kreni u svijet manekenstva i showbussinesa... Stara škola ti omogućava u suradnji s Playboy magazinom da kreneš putem slave kao i mnoge poznate

KNJIGA

Hrvatice. Pošalji svoje osnovne podatke te nekoliko fotografija na mail info@stara-skola.hr d o 22.rujna 2013. te će art tim Playboya odabrati tri najperspektivnije djevojke za Playboy pictorial, a najfotogeničnija će se uskoro naći na stranicama tog najpopularnijeg svjetskog magazina. Tri najfotogeničnije djevojke kao nagradu dobivaju od Stare škole wellness vikend za dvije osobe!!! Za više informacija na: info@stara-skola.hr ili 049/228-091 više na www.stara-skola.hr

ZOVEM ZAGORSKI

Nazovite nas ili pošaljite e-mail. Javiti nam se možete i na naš Facebook page � 049 503 444 � redakcija@zagorski-list.net

Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

www.zagorje.com

The Old Rock Bar PARTY CIJENE OSVJEŽENJA BECKS 0,33 l, STELLA ARTOIS 0,33 l, KARLOVAČKO RADLER 0,5 l - sve po 10 kn NEDJELJA Nedjeljna kavica i zabava uz razne zabavne igre, CBC kladionicu iinternet caffe, Pogledajte sve najvažnije utakmice, teniske mečeve i ostale najvažnije sportske događaje LIVE.

PETAK I SUBOTA Veliki bambus 9,00 kuna Mali bambus 7,00 kuna Gemišt 5,00 kuna BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

Ante Nazor: "Matična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830."

M

atična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830. vrijedan je kulturni spomenik i povijesni izvor pisan ćirilicom, koji pokazuje proceduru sklapanja brakova te svjedoči o govoru i pisanju Hrvata iz Poljica u Dalmaciji na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Ona potvrđuje da je uporaba triju pisama važna osobitost hrvatske kulturne povijesti i pismenosti odnosno da su Hrvati tijekom povijesti, uz glagoljicu i latinicu , u svakodnevici upotrebljavali i treće pismo – ćirilicu, koju neki nazivaju „ hrvatskom ćirilicom“.

Matije Gupca 67, Zabok

PON-ČET:6-23h, PET: 6-02h, SUB: 6-24h NED: 7-22h

U novouređenom prostoru, jedinstvenom po svom Old Rock (vintage) uređenju interijera, možete uživati u raznovrsnoj ponudi svijetlih, tamnih i točenih piva. Neizostavno svakog petka - live svirka na akustičnoj gitari. PETAK “Duo Acoustic - Bez konzervansa” SUBOTA “Jukebox Party” - budite vi urednici subotnjeg ugođaja Više na Facebooku: The Old Rock Bar

MMC

GRU NA SUPER TAJNOM ZADATKU

21. i 22. RUJAN 2013. subota u 17:30 h nedjelja u 10:30 h kino dvorana zabok

GRU NA SUPER TAJNOM ZADATKU Pripremite se za Malce i njihovo ludilo! Novi nastavak animiranog hita studija Universal, sinkroniziran na hrvatski. Fantastični Rene Bitorajac još jednom kao Gru! Ovog puta odlazi na tajni zadatak u borbu protiv novog super zlikovca. Spremni?

Dobitnik karata u prošlom broju je TIN ŠEMOVČAN, MATIJE GUPCA 79, 49210 ZABOK Dobitnik neka se javi u marketing Zagorskog lista

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je MARIO UZELAC, BEZDANSKA 27, 10000 ZAGREB Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

513

Imate problem, priču ili zanimljivost?

Hrvatski državni arhiv Vam poklanja Matičnu knjigu vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830.

POU Zabok Vam poklanja četiri ulaznice za kino

513 predstave, ulaznice su iskoristive u roku od 15 dana po objavi dobitnika u Zagorskom listu

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa: Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 20. rujna 2013.

Tel: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka, 20. rujna 2013.

SUBOTA 21.09.


Noćna patrola

Belanovi hitovi oduševili publiku STUBIČKE TOPLICE - Romantične balade i stari hitovi legendarnog Nene Belana u Temple baru okupili su brojne ljubitelje laganica i akustične svirke. Belanova svirka bila je odlična prigoda da nekolicina cura proslave djevojačku večer, a moramo priznati da je to bila jedna od veselijih kojima smo svjedočili. Detaljne galerije fotografija, te najave za događanja iz noćnog života diljem zagorja pratite na stranicama ZagorjeByNight.com. (mh)

moj vic ☺

ZVALI STE NAS

Divovske gljive i neobične buče naših čitatelja HRVATSKO ZAGORJE - Jesen je zakucala na vrata, a time i sezona branja gljiva. Sazrijevaju i neobični plodovi. Naši su nas čitatelji pozvali u razne dijelove Zagorja ne bi smo li vidjeli što su ubrali i uzgojili. Ivana Brlek iz Jertovca poslala nam je fotografiju divovske pečurke iz Konjščine. -Iznenadio nas je pronalazak neobične gljive kakvu do sada još nismo pronašli. Pronašli smo je na livadi pokraj šume u Jertovcu. Teži 1,4 kg, a pretraživanjem interneta pronašli smo da je riječ o gljivi pečurki - napisala nam je Ivana Brlek. I obitelj Lukec iz Gusakovca može se pohvaliti dobrim šumskim 'ulovom'.

Naime, u šumi udaljenoj svega 200 tinjak metara od kuće pronašli su dva vrganja koji se drže zajedno, a teže blizu dvije kile. Vrganjima su se posebno veselile male Julija i Natali. Obitelj Mikulec iz Martinišća je pak uzgojila je u svom vrtu dvije neobične buče „golice“, bundeve od kojih se radi ulje. Na „šteklju“ su izrasle dvije buče s dva ploda za koje domaćin Štef veli da to u životu nije videl. Priroda se zna neobično poigrati, znaju se pojaviti razni čudni oblici, ali supružnici Mikulec buče su ipak odlučili pobrati i pokazati ih čitateljima Zagorskog lista i putnicima namjernicima. (mš, kp)

Tomislav Zrinščak, sportski novinar

stjepan mikulec začuđen je zbog neobične buče

Koliki je crnogorski rekord u trčanju na 100 metara? - 50 metara!

natali i julija ponosne su nalaznice ogromnog vrganja

divovska pečurka pronađena je u konjščini

9 771334 46600 8

03813

Zagorski list 513  
Zagorski list 513