Page 1

KOLAR zupan.hr 9 771334 46600 8

NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

02013

issn 1334-4668

broj 497 / godina 10 / 14. 5.2013. / cijena 9 kn

sponzorirano

Kandidat broj

Željko Kolar

JER

E J R O G A Z O N T I E J B

Koalicija stranaka za Županijsku skupštinu


Tihomir Jakovina ministar poljoprivrede

S

željko kolar, tihomir jakovina, siniša hajdaš dončić i ivica petrišić - keko

vjestan sam napretka u vinogradarstvu Hrvatskog zagorja. Iako Zagorje nema velikih parcela, tradicija i kvaliteta vina koja se razvila garancija je da zagorska vina imaju svoje mjesto na europskom tržištu. Količine vina u koje se proizvode u Zagorju nisu velike, ali ovaj kraj ima priču o vinu koja je poznata u Hrvatskoj, a vrijeme je da ju proširimo i u Europi. Negativna percepcija Zagoraca i vina daleko je od istine. Zagorska vina posljednjih su tridesetak godina dostigla respektabilnu razinu kvalitete, spomenimo samo našeg najnagrađivanijeg prozvođača predikatnih vina, vinariju Bodren. Vinari poput Severa, Bolfana, Petrovečkog imaju također odlične šanse za plasman na veliko europsko tržište.

Tradicionalni Sajam vina u Bedekovčini odigrao ključnu ulogu u popravljanju kvalitete zagorskih vina

sponzorirano

Nema bolje ništa od zagorskog gemišta S

ajam vina u Bedekovčini ima 46 godišnju tradiciju što je respektabilno i u europskim razmjerima. Ovaj je sajam odigrao ključnu ulogu u popravljanju kvalitete zagorskih vina, no zadnjih se godina osječa da mu treba svježih ideja i poticaja. Pedesetak uzoraka vina premalo je za manifestaciju takve vrste kad znamo da postoji preko tisuću članova u raznim udrugama vinogradara i vinara. Sajam vina moramo obogatiti organizacijski. Treba uvesti više kategorija, tako da se razdvoje veći proizvođači od onih koji se vinogradarstvom bave iz hobija ili kao dopunskom djelatnošću. Također treba veću pažnju posvetiti tradicionalnim domaćim sortama, kao i autohtonim sortama grožđa i vina kako bi zadržali prepoznatljiv identitet zagorskog vina u koje, zasigurno spada i kvalitetno miješano vino za gemišt.

Željko Kolar saborski zastupnik

V

inogradarstvo i podrumarstvo dio su tradicije Hrvatskog zagorja. Naša specifičnost nisu velike količine grožđa i vina, nego povezanost Zagoraca sa proizvodnjom vina kao dijelom kulture življenja. Zagorcu je trsje i klet prirasla srcu, tako da se i mlade generacije nastavljaju baviti vinogradarstvo.

Poznati stih “Još ni jeden Zagorec nije prodal vina, već mu ga je popila vesela družina”, odlično karakterizira način na koji Zagorci doživljavaju vino. Upravo je to naša največa šansa. Da ne prodajemo samo vino kao proizvod, nego da prodajemo atmosferu, druženje, ambijent zagorskih brega i kleti kao kompletan enološko, gastro turistički proizvod. Jer ako mi znamo uživati u našim delicijama, vinu i društvu, ne vidim zašto to ne bi bila odlična prilika da i našim gostima ponudimo isto.

željko kolar

zagorska su vina respektabilne kvalitete

druženje na sajmu vina

ministar jakovina s pomoćnicom dr. sc. mirjanom mataušić pišl


JER

RJE ZAGOT JE BI NO

KOLAR zupan.hr Koalicija stranaka za Županijsku skupštinu

NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

broj 497 / godina 10 / 14.5.2013. / cijena 9 kn

issn 1334-4668

U OVOM BROJU DONOSIMO VAM TREĆI DIO PRILOGA ZAGORSKI MATURANTI 2013. • sš zabok • sš bedekovčina • sš konjščina • sš oroslavje • sš zlatar • šudigo • gimnazija a.g. matoš

29

5. štruklijada u rosesu

najbolši su štrukli z kleti kozjak

24

sport: Zabočka kuglašica istražili smo: Hoće li stanovnici naše županije Klara Sedlar postala izaći na izbore i jesu li izabrali svoje favorite 65 svjetska rekorderka

Zagorci će izaći na izbore i od političara očekuju nova radna mjesta

10 – 2 0

PRILOG Lokalni izbori 2013.

6

Požar u Hižakovcu

U gorućoj štali stradala prasica sa 18 odojaka

26

Adam Končić, Marija Borić, ugledni gospodarstvenici i ugledni doktori daju podršku Žarku Tušeku ZA ŽUPANA! 3


4

aktualno sponzorirano

Podaci hrvatskog zavoda za zapošljavanjE za travanj 2013.

O

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Smanjuje se nezaposlenost u Zagorju 3. TRAŽENI RA DNICI E NJ VA JA 2. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM TRAVNJA GODINE U ŠL mjesecu 2013. PO ZA travnju 2013 ZA D VO . godine poslo ZA A prethodnom mjese davci su pri APuIN HRVATSKI KrajemNI KR ED travnja 2013. godine evidenciji Hrvatskog zavoda za, te zapošljavanje ureda cu javili Krapina UR 391 potrebu 49,2% više uPodručnog UČ odnosu na ist za radnicima PODRregistrirano 049/373295 382252  Fax: je 8.636 osoba. i mjesec 2012 što je 3,4% Na jviš Telefon: 049/ e ina, slo Krap 0 bodnih radnih više nego u . godine. w.hzz.hr Đalskog 4, 4900 URL: http://ww  mj P.P. 23, K.Š. zz.hr est a prijavljeno rapina@h   Email: hzz.k Pre 790 je rađ 7293 u sljedećim OIB: 9154 U usporedbi sečka zaind 2,7% ili 243 osobe, a u odnosu na travanj  sa ožujkom 2013. broj nezaposlenih smanjioiva ustrija dje lat no – 107 radnika stima:  Obrazov ili 27,4%, 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 6,9% ili 560 osoba.anje – 55 rad nika ili 14,1% oj  deZd ran ntirav , stv u evi ena zaštita i čne promjene  Trg socijalna skr mjese 2.1.zap Nezaposleni prema spolu b – 44 radnik ovina na veliko oslenost te ne na a ili 11,3%, ira istr i malo – 36 rad ST: reg NO  JAV Jav ZA nik na uprava i ob a 9,2%, PRIOPĆENJE vnju 2013. (4.082 osobe), 52,7%ili (4.554 osoba). U ranaa; muškarci obvezno soc i i ulasci) u tra U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 47,3% asc (izl Pru i ija ost žan lno en je smještajžena osiguran nezaposl usporedbi s istim mjesecom prethodne godine udio nezaposlenih povećan, a muškaraca smanjen je – 34za a, prije pre radnika ili 8,7 ma i usluži va % te nje hra ne – 32 radnik jtraže 3. nija zan 0,4 postotnih bodova. 201 JANa a ili 8,2%. imanja u tra TIJEKOM TRAVN kono TI OS vn LEN ju OS 20 13. g. bila su: bar/konobari NOJ NEZAP IRA NT DE ca vrt EVI (22 lar ski radnik/vr 2.2. Nezaposleni prema dobi ), bravar/brav MJENE U diplomirani tlarska radnic arica (18), rad 1. MJESEČNE PRO ekonomist/di a (42), šivač/ nik/radnica plomirana ek limar/limarica šivačica (30), 2012. za učine slenih S obzirom onomistod tra 49000 Krapina, Telefon: 049/382252  Fax: 049/373295 (10vnj na dobnu strukturu, osobe 15 neg do o24u godine 22,5% nezaposlenih, 34 godine pomoć u kući (18), zid ica 25 ) i vo (11do dencije nezapo %odviše zač evi ), (3,5 iz /vo ku be sci ha ar/zidarica (15 zač oso Izla 36 r/k . i ica teretnog 1.1 uharica (11), le 763 17,1%, od 45 do 54 agodine odnosa izaš nog nih ), rad vo sle 22,9%, od 35 do 44 godine 22,3% te iznad 55 godina 15,2%. zila pro apo anj (8). davač/prodav cije nez elju zasniv den , tem evi iz na ima ) 3. ačica (10), pis ,0% 201 u osoba (94 Email:  URL: http://www.hzz.hr posebnim pro i to: 561 pno su u travnj Ukuhzz.krapina@hzz.hr anje prema 597 osoba, ljavobrazovanja poš eno (za osl 2.3. Nezaposleni prema razini i zap ost je a 4. AKTIVNA aktivn POLITIKA ZA godine). Od tog gih poslovnih POŠLJAVAN na temelju dru lu, itd.). o dje JA zanimanja najbrojnije su na ugovorsa osoba (6,0%) ta, Osobe ima: završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV latnost Poslje dje mj eraim čkog društva, obr deć ma ova u trg iz Nacionalno je alo iran lizir registr evidenciji Zavoda (38,8%), zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom g plana za po srednjom školom (23,1%) i češće se rea naj srp osa nja odn 2013. godin ticanje zapošl radnog elju e) tem Po na javanja zaškolom e dru osobe sa završenom osnovnom školom osobe bez škole nezavršenom osnovnom čni urei dsaKra ošljavanj za 72(22,1%) 2011. i 2012 2 osobete pina zaprimio Evidentirano zap , odnosno: 90 osoba ili 20,9% . godinu (s pri je zakfakultetom, gimnazijom sa završenim industrija – 117 (6,4%). Najmanje je nezaposlenih osoba zah(2,1%), ljučno s 30. mjenom do tjeva zaosoba 2 nosa vozavršenom zap suf travnjem 20 01.  Prerađivačka osl ina 4% en nc 16, e ira ososa nje 13. godine 50 bezavršenim osobe ili akademijom, magisterijem i doktoratom zapošljavstručnim , 92 (2,7%), te osoba prvim stupnjem fakulteta, 3 – o zah rstv uv an tje ođ ina ja 100 osoba 7 zahtjeva va za sufina en,jatenovih teh 11,9% ili  Građev ba 2% , oso nc 2 11, 67 zah ira no ili – nje logija i viših tjeva za obraz m obrazovan studijem i višomgur školom (4,8%). 63 osobe 134 zahtje iko i malo – e vel anj na sta na ov nd ja ovi osi an arda, 73 zah jem 104 zaposlen va za sufinanc  Trg no socijalno tjeva za sufina ili 8,4%. e osobe u iranjem/finan i obrana; obavez ne – 47 osoba potpo nciranjem sam uvjetima uživanje hra  Javna uprava 2.4. Regionalna struktura nezaposlenih re za očuvanje h ili ciranjem zapošljavanja a i usl ozapošljavan radosl nihenimj 238 osoba u zasDo ja 73 osobe esta za 1 oso bica (120 zap ještaja te priprem nivnja anjaStu rad jav , ava no no ili ost bu  Pružanje sm m g h isp od radu, 1 zahtje i 204 zahtje sa osleni zap dvodile 204 osoispostave a (118no va za od v za dodjelu anju su pre be. Najveći broj registriranih je na za području Zabok (2.141 ili 24,8% stručno osp ošljavapsolutni ostava Krapinosoba , u zap ispnezaposlenih osobljavanje nog odnosa), Sklopljeni su i ma ispostavama em rad za anj rad niv ug ukupnog broja u PU Krapina), ispostavi Donja Stubica (1.773 ili 20,5%) te u ispostavi Krapina (1.763 ili zas ov Promatrano pre be h ori za 287 z osleni suf nciranje oso pnog broja zap 20,5%). je nezaposlenih u ina a ba, odno samoz(751 sno za (894 20,4%). ispostavi Klanjec ili Pregrada 10,4%) te 21,4% od uku enih ili Najmanje razlogispostavi apošl alih zaposl sufinili jav8,7%), anciranje zap an odnosa 13sle ja 17 nih zbog ost ava Zlatar (115 5 oso ošljavanja 27 ba, te za ispostavi Zlatar (1.314 ili 15,2%). dencije nezapo enja u osoba, za stručno osp 21,0%) te ispost evi juč iz ukl suf lo ja, ina oso izaš ljen nc osobljavanje ba, zatim za iranje/financir osoba odredbi, umirov za rad bez anje zapošljav 3. godine 166 anja zakonskih zasnivanja rad žavmjesecom u travnju 201 anja 108 osoi usporedbi s ridr istim 2012. godine, evidentirana je nezaposlenost povećana u svim ispostavama ljanja, nep Istodobno je nog ba u javnom gUjav radu. , npr. neredovito to najviše u ispostavi Zabok (za 16,0%), ispostavi Donja Stubica (za 8,9%) i ispostavi Klanjec (za 6,1%). sukladno Zakonu anje i dr. redovito školov 2.5. Korisnici novčane naknade za nezaposlenosti dnom Za vrijeme slenih više inform svome pretho denciju nezapo acima ja mo osobe) pre a limtog o Va 1.2. Ulasci u evi a sško dalov e nezaposlene koanj ovi ntaktirat ijavljen iz red opr i), nov ost U travnju 2013. godine 2.583 nezaposlene osobe ili 29,9% od ukupnog broja e: nezaposlenih koristilo je . ivn (tzv akt nih Minih rjana Jurman drugih poslov ciju nezaposle odnosa iliBroj anje). smanjio se u usporedbi s travnjem 2012. godine za novčanu korisnika novčane naknade dnognaknadu. lov Ulasci u eviden (ra a ško i rad ršil iz Pre : zav dstojnica Po upravo mogu biti i su ost niti ivn dru eni akt osl u čn zap osoba). og ureba 10,8% status Vesna Hribe niti (314 % manje da Kra (8,0pin u bili tel. 049/382 aposlenih rski a ti (tj. oni koji nis -252; fax. 04oso pno 520 nez te iz neaktivnos Rukovoditelj 9/373-29 be 5iz drugih e-m ijavljeno je uku ail: mirja ica Odjela po ,5%), 22 oso .jurm aposlenih novopr sredovanja odnosana(62 an nez ). nog @h ,2% tel ciju rad zz. (30 . iz den 04 ti hr evi 9/382-252; fax u iz neaktivnos osobe izravno . 049/373-29 U travnju 2013. %) te 157 osoba ine), i to: 325 e-m (3,1 god a 5 2. ail anj : 201 lov ve u sna ško .hriberski@hzz ovitoga ih red deć nego u travnj iz slje ba iz oso lo .hr osti (4,2%), 16 više je osoba doš poslovnih aktivn nog odnosa naj rad iz vno izra a, dnog zaposlenj latnost pretho S obzirom na dje 4%, 23, ili ba djelatnosti: oso industrija – 76  Prerađivačka 7%, – 64 osobe ili 19, o rstv ina đev 6% te  Gra 54 osobe ili 16, ili 8,0%. veliko i malo – ne – 26 osoba  Trgovina a i usluživanje hra a rem prip , ještaja  Pružanje sm

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED KRAPINA

d veljače ove godine svaki mjesec se bilježi od 220 do 250 Zagoraca manje u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Razlog tome nije turiP.P.koje 23, K.Š. Đalskog 4, stička sezona nego investicije su otvorile gradilišta. Spomenuta gradilištaOIB: dugi91547293790  niz godina služila su kao predizborna mrkva za  zagorske birače. Dolaskom nove Vlade pristup prema Zagorju se mijenja. Odmah nakon pripreme projekata, usvajanja proračuna i raspisivanja natječaja radovi su krenuli, a samim tim i PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: registrirana nezaposlenost potrebe za novim zapošljavanjem. Nakon završetka ovih radova biti(izlasci će stvoreni uvjeti zaunonezaposlenosti i ulasci) travnju 2013. va ulaganja.

te mjesečne promjene u evidentiranoj

1. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM TRAVNJA 2013. 1.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su u travnju 2013. iz evidencije nezaposlenih izašle 763 osobe (3,5% više nego u travnju 2012. godine). Od toga je zaposleno 597 osoba, i to: 561 osoba (94,0%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 36 osoba (6,0%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu, itd.). Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:  Prerađivačka industrija – 117 osoba ili 20,9%  Građevinarstvo – 92 osobe ili 16,4%  Trgovina na veliko i malo – 67 osoba ili 11,9% adnjih dana u javnosti se pojavljuju određene stručne još uvijek na prihvatljivoj razini s obzirom na ostale župani Javna uprava i obrana; obavezno socijalno osiguranje – 63 osobe ili 11,2%, te analize koje u negativnom svjetlu prikazuju gospodar- je kao i na trend koji je istovremeno prisutan u gotovo čitaske u Krapinsko zagorskoj županiji. Službevoj Europi.hrane Zadnji pokazatelji bilježe  trendove Pružanje smještaja te priprema i usluživanje – 47 osoba ili oporavak, 8,4%. što se direk-

Predizborne ekonomske analize

Z

ni podaci Porezne uprave i HGK na temelju kojih su spo- tno odražava povećanjem radnih mjesta i potrošnje, a to je menite analize rađene bitno odudaraju od prezentiranog. ono što građani najviše osjete i što ih najviše zanima. Rekli Promatrano prema u taj zapošljavanju sujepredvodile Iako je u zadnje vrijeme pao ispostavama, indeks rasta BDP-a, pad je bi, počelo iti na bolje! ispostava Donja Stubica (120

Na vlast bi bez programa!

zaposlenih ili je da HDZ ni pet dana pri21,4% od ukupnog broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), ispostava Krapina (118 zaposlenihevjerojatno ili je izbora nema predizborni program! 21,0%) te ispostava Zlatar (115 zaposlenih ili 20,5%). Kampanja HDZ-a bazira se na optužba-

N

Zloupotreba Istodobno je u travnju 2013. godine 166 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u djece u i dr. redovito školovanje kampanji 1.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

ma, blaćenju i korištenju glumaca koji za takvu vrstu predstave nemaju nikakav tekst po kojem bi makar odglumili nekakve poruke građanima! Nije poznato na koji način bi obnašali vlast, osim već poznatog obrasca kojim je ova politička opcija 8 godina uništavala Zagorje s državne razine.

N

aša kandidatkinja

mada nemaju nikakve ve-

Ulasciza zamjenicu u evidenciju nezaposlenih (tzv. s tom ustanovom. Sli- novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnom žu- ze pana, mr. sc Jasna kanje djece i korištenje statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnog odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja Petek, preko dvadeset go- u svrhu propagande neje pobili našem dina u Osnovnoj ško-(tj. prihvatljivo teradi iz neaktivnosti oni koji nisu niti zaposleni niti su upravo završili školovanje).

Agresivne “nove snage”

li pri Specijalnoj bolnici u moralnom kodeksu. Krapinskim Toplicama, s Isto tako u Županiju su U travnju 2013. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 520 nezaposlenih osoba (8,0% manje djecom s posebnim potrestigla mnogobrojna nebama i to bi naše strane godovanja roditelja nego u stravnju 2012. godine), i to:zbog 325 osobe izravno iz radnog odnosa (62,5%), 22 osobe iz drugih bilo dovoljna informaci- predizbornih plakabrazac ponašanja “novih snaga” ovih je daaktivnosti (4,2%), iz redovitoga školovanja (3,1%) te 157 osoba iz neaktivnosti (30,2%). ja poslovnih za javnost, kako ne bi u ta na prezentirao HDZ-ov visoko pozicioniran kojima16 suosoba obljepljepolitičke aktivnosti uklju- ni školski autobusi, a čiji predstavnik mladeži kojem očito ni fizičko načivali djecu. prijevoz sufinancira zasilje nije bilo neprihvatljivo da provede svoju nakanu S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih No kandidatima HDZ-a jednica. uklanjanja promotivnih materijala drugih kandidadjelatnosti: nije bilo neugodno ulazi- Na ove postupke reagirata. Jednoumlje i nasilje, nažalost, standardni je obrazac ponašanja mladeži HDZ-a. Pitamo se kakav su ti u prostore u kojima bo- la je i dječja pravobrani s poteškoćama Prerađivačkateljica. industrija – 76 osoba ili 23,4%, odgoj imali? rave djeca

O

  

Građevinarstvo – 64 osobe ili 19,7%, Trgovina a veliko i malo – 54 osobe ili 16,6% te Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 26 osoba ili 8,0%.


sponzorirano aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

ZAGORJE ZASLUŽUJE BOLJE!

Zbudimo Zagorje!

APEL ZA SPAS GOSPODARSTVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Najutjecajniji svjetski financijski i gospodarski časopis Forbes ocijenio je SDP-ovu županijsku vlast u KZŽ čistom jedinicom Povodom gašenja proizvodnje u Tondachu Bedekovčina, nekad simbolu zagorskog gospodarstva, kandidat za župana Krapinsko zagorske županije Žarko Tušek sa svojim suradnicima i gospodarstvenicima okupljenim oko koalicije „Zbudimo Zagorje!“, održali su konferenciju za novinare od 5 do12 u Poznanovcu, 9. svibnja 2013. godine. S konferencije je upućen „Apel za spas zagorskog gospodarstva“ kojeg je ispred gospodarstvenika uputio vlasnik i direktor „Zagorke“, gospodin Zvonko Jakuš. "Kad bi bilo samo malo više sluha i suradnje između vlasti i nas gospodarstvenika, ne samo da ne bi gasili proi-

zvodnju nego bismo bili u mogućnosti otvoriti i nova radna mjesta" zaključak je gospodarstvenika u apelu. Kandidat za župana Žarko Tušek je istaknuo da je krajnje vrijeme za promjene, za novi smjer u politici koja u poduzetnicima i privrednicima neće gledati neprijatelje, nego partnere. „Jačanje poduzetništva kroz jasnu i transparentnu politiku subvencioniranja i stvaranje efikasne javne županijske uprave koja će biti servis građanima i poduzetnicima, politika je koju mi nudimo i za koju se nadamo da će dobiti povjerenje na ovim izborima“ – ističe Tušek te dodaje da je „sramota kad u susretima s poduzetnicima

Poznati zagorski kulturnjaci Marija Borić i Adam Končić podržali Tušekovu kandidaturu za župana

Za Tušeka kultura nije „nužno zlo“, nego prilika za razvoj i zato ga podržavamo

Z

ašto ste se odlučili podržati kandidaturu Žarka Tušeka za župana Krapinsko-zagorske županije?

Adam Končić: Pogledate li uspješne zemlje vidjet ćete da kultura, kulturne manifestacije i kulturnjaci zauzimaju iznimno važno mjesto u tim zemljama. Navest ću vam samo jedan primjer – Bečki novogodišnji koncert. Ljudi godinama čekaju da bi prisustvovali tom događaju. Na tome Republika Austrija zarađuje milijune. U Hrvatskoj, nažalost, kultura je nužno zlo. Kad me je Žarko netom kako je pobijedio na unutarstranačkim izborima nazvao i pitao bih li se priključio njegovom timu koji će razrađivati strategiju razvoja kulture i njezine valorizacije u turističkom i gospodarskom smislu, prvotno sam bio šokiran, jer to još nisam doživio ni od jednog političara na tako pozitivan način u Zagorju. To mi je na neki način bio znak da se u našoj zagorskoj politici događa nešto potpuno novo. Kroz kasnije razgovore i razrade naglasaka kulturne strategije, dodatno sam se uvjerio da Tušek razumije koliko je kultura važna, ne samo u turističkom smislu, nego ponajprije kao pokretačka snaga društva. Zato sam danas tu uz Žarka i vjerujem da će Žarkov program prepoznati većina birača i da ćemo konačno u Zagorju probuditi sve potencijale koje kultura ima i omogućiti kulturnjacima da stvaraju jedinstvene kulturne proizvode koji će obogatiti ne samo Zagorje i Hrvatsku, nego i svijet. A od kojih ćemo u konačnici imati svi koristi u gospodarskom smislu. Marija Borić: Kao osoba koja dobro zna kako je to biti umjetnik, glumac, kulturnjak, i kako se teško probiti i dobiti priliku da pokažeš svoje sposobnosti i talente, fascinirao me i Žarkov elan i ozbiljnost pristupa ovoj temi. Adam je spomenuo kolika je pokretačka snaga kulture. Pa pogledajte samo projekt Gfuk-a kojeg je pokrenuo Adam. Doveo je kazalište u mjesta gdje ono nikad ne bi došlo da se čekala podrška vladajućih. Zašto bi Zagorci morali putovati u Zagreb da si pogledaju dobru predstavu? Čemu dvorane koje smo gradili? Adam je dokazao da se može, a razgovarajući s Tušekom, uvjerila sam se da će, postane li župan, vratiti kulturi ono mjesto u životu našeg Zagorja kojeg ona mora imati. I želim još nešto napomenuti: vrijeme je za nove ljude, nove ideje. Ideje dosad vladajuće strukture pokazale su se, nažalost, promašenima.

5

poznati zagorski kulturnjaci podržavaju žarka tušeka za župana Na press konferenciji na kojoj ste javno podržali kandidaturu Žarka Tušeka za župana naveli ste projekt uvođenja zavičajne nastave. O čemu se točno radi? Adam Končić: Činjenica je da se kajkavski jezik sve više zaboravlja. Namjerno koristim riječ jezik jer kajkavski to jest. Sve je manje ljudi (prema popisu stanovništa u Zagorju ima deset tisuća ljudi manje od zadnjeg popisa stanovništa), koji čuvaju riječi, izraze, običaje, legende iz starine. A jezik je duša naroda! Nezamjenjivo bogatstvo. Kaj je držale naše Zagorce vu dalekem svijetu? Jezik ih je čuval i očuval da nisu postali stranci. Tak je i danas. Zato sam kao voditelj Odbora za kulturu u Žarkovom timu, zajedno sa svojim suradnicima, razmišljao na koji način očuvati kajkavski jezik od zaborava. Kao rješenje koje je Žarko svesrdno podupro zamislili smo program Zavičajne nastave u osnovnim i srednjim školama. Želimo da se djeci u školama naše Županije govori o bogatstvu i značaju našeg jezika. Da ih se upoznaje sa specifičnostima tog jezika i s druge strane da to povežemo sa svim segmentima kulture. To sigurno neće riješiti sve probleme gubljenja identiteta uslijed sve veće globalizacije, ali će zasigurno doprinijeti tome da ne ostanemo bez svog identiteta. Mi moramo biti svjesni da će se ulaskom Hrvatske u EU taj pritisak globalizacije samo povećati. A ja ne želim da moje dete danas-zutra ne zna kaj je to klijet, gorica, husta, pinklec…

Kak bumo popevali Vjutro dišeće ak ne razmemo riječi? Bumo, ali tad ta popevka ne bu popevka iz srca, nek same neka daleka tradicija iz starine. Kako poboljšati postojeću kulturnu ponudu u našoj Županiji? Marija Borić: Kao što je Adam napomenuo na početku – najvažnija je suradnja. To je još jedan razlog zašto cijenim Žarka Tušeka i zašto ima moju punu podršku – poštivanje kompetencija. Do sada smo imali primjere vlasti koja sve zna i ništa ne treba nikoga pitati. Tako ne možemo ići naprijed. Žarko je jedini političar koji mi se javio i rekao – Marija, želim bolje Zagorje koje će probuditi sve svoje kulturne potencijale i staviti ih u funkciju razvoja. Bi li mi pomogla u tome? Kada ti tako čovjek priđe, tada vidiš da mu je iskreno stalo. Bitna je suradnja. Župan je moderator, on mora okupljati ljude, kulturnjake, predstavnike KUD-ova, udruga, amaterskih kazališnih skupina kojih također ima u Zagorju, umjetnike koji organiziraju manifestacije. Za početak, razmijenimo svoja iskustva. A onda kroz kvalitetne programe subvencija, županijska vlast mora usmjeravati kulturni razvoj. Zagorje ima toliko toga za pokazati svijetu, kao malo koja regija. Žarko Tušek kao župan to može i ima volju da to napravi. Adam Končić: Siguran sam da može i zato mu dajem svoju punu podršku. Zajedno moremo zbuditi Zagorje!

čujem da su bili odbijeni prilikom svakog pokušaja da svojim sugestijama, prijedlozima i projektima pomognu dosadašnjoj županijskoj vlasti.“ „Zagorje ima sve predispozicije da bude jedna od najrazvijenijih hrvatskih regija, nažalost 9 tisuća nezaposlenih i podaci koje je nedavno iznio i Forbes, samo pokazuju da je SDP-ovo vodstvo Krapinsko-zagorske županije jednostavno nesposobno pokrenuti razvoj. Bio bih najsretniji da to nije tako, ali to je činjenica i zato pozivam sve Zagorke i Zagorce da izađu 19. 5. na izbore i podrže našu koaliciju. Zagorje zaslužuje bolje! Zbudimo Zagorje!“ – zaključuje Tušek.

Vlada Zorana Milanovića ukida pomoć u kućama starih i nemoćnih osoba

Za limuzine i mobitele imaju, a na starima i nemoćnima nek se štedi? Sramota! Obilazeći naše Zagorje, 8. svibnja posjetio sam sa svojim suradnicima djelatnice i djelatnike Gradskog društva Crvenog križa grada Krapine da ih upoznam s našim programom i da čujem njihove sugestije i probleme s kojima se suoćavaju u svojem iznimno važnom djelovanju. Ostao sam preneražen kad su mi rekli da će Vlada Republike Hrvatske ukinuti program pomoći u kućama starijim i nemoćnim osobama. Ukratko, program gerontodomaćica i gerontodomaćina. Za one koji ne znaju o čemu se radi, riječ je o programu pomoći umirovljenicima, starim i nemoćnim osobama u njihovoj kući prema kojem za to posebno određeni djelatnici, obilaze starije i nemoćne, donose im potrebne namirnice, lijekove i svaku drugu pomoć koja im zatreba. I kako su mi rekli moji domaćini, razlog ukidanja takvog oblika društvene solidarnosti je u potrebnoj štednji. Štednji? Pa zar ih nije sram „štediti“ na onima kojima je pomoć najpotrebnija dok u isto vrijeme nabavljaju 1740 limuzina za ministre i stranačke uhljebe u vrijednosti pola milijarde kuna i mobitele za 40 milijuna kuna? Očito nije. Ono što sam rekao svojim domaćinima, a ponavljam i na ovom mjestu – ako date povjerenje koaliciji koju ja predvodim i ako postanem župan to se sigurno neće dogoditi. Čemu onda vlast ako kao zajednica nismo sposobni brinuti za ugrožene? Ako ne razvijamo solidarnost kao odliku našeg društva i obrazac ponašanja koji treba usvojiti svaki pojedinac? Pretvaramo se u društvo bezosjećajnih je-

Piše: Žarko Tušek kandidat za župana KZŽ dinki koji misle samo na sebe i za ništa ih nije briga. Takav stav vodi u propast. To dokazuje povijest! U svom programu koalicija stranaka oko HDZ-a kao jednu od najvažnijih odrednica ima upravo sustav solidarnosti, pomoći najugroženijima. Ne želim biti župan ako županija kojoj sam na čelu ne može svakom umirovljeniku, staroj i nemoćnoj osobi pomoći da dostojno živi svoju starost. Ne želim županiju koja ima novca za nabavu nove skupocjene limuzine, kao što ju je nabavila sadašnja županijska vlast, dok u isto vrijeme žele ukinuti pomoć onima koji su život ugradili u našu sadašnjost. To moramo zaustaviti. I to je jedan od vodećih motiva zbog kojih sam se uključio u politiku, stranačke i ove izbore. Naši stari ne zaslužuju da kopaju po kontejnerima za smeće, da umiru ostavljeni i zaboravljeni od svih, nego zaslužuju da poput svojih godišnjaka u razvijenim zemljama žive dostojanstveno svoju starost i uživaju u plodovima svoga rada. Zato pozivam sve Vas umirovljenice i umirovljenike, sve vas stare da izađete na izbore 19. svibnja i svojim glasom pomognete zaustaviti propadanje našeg Zagorja. Zbudimo zajedno Zagorje!


6

aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Vesna Pusić posjetila Zagorje

aktualno SVI U POLITIKU: U 32 jedinice lokalne samouprave koliko ih

ima na području Krapinsko-zagorske županije kandidira se veliki broj kandidata. Čak i male općine bilježe četiri do pet pretendenata za načelničku fotelju.

Zlatar apsolutni rekorder po broju kandidata U Zlataru na čelno mjesto u Gradu želi zasjesti čak sedam kandidata. Tko će biti načelnik Kumrovca i Zagorskih Sela, već je poznato, jer Ulama i Kodrnja nemaju protukandidate.

radoboj/lobor - Predsjednica HNS-a, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, u subotu je posjetila kzž. Vesna Pusić je prvo obišla Radoboj, gdje joj je domaćin bio načelnik Anđelko Topolovec. Nakon Radoboja, predsjednica hns-a je posjetila i Općinu Lobor, gdje je Božidar Markuš hns-ov kandidat za načelnika kojem je, kao i Topolovcu, dala svoju podršku. (zl)

Anketa: Lokalni izbori – hoćete li izaći na izbore i imate li svoje kandidate?

Zagorci će izaći na izbore, a od političara očekuju nova radna mjesta Pripremili: I. Šućur, J. Sačer, M. Bašak

A

nketirani građani u našoj anketi rekli su da će izaći na izbore, a većina već ima svoje kandidate. Ima pojedinaca koji se još nisu opredijelili kome će dati svoj glas, a Zagorci od političara očekuju otvaranje novih radnih mjesta i razvoj komunalne infrastrukture.

Goran Begić, Kumrovec

Damir Šoban, Klanjec

Adrijana Mirić, Risvica

Otići ću na izbore. Imam svoje kandidate i mislim da će to biti pravi izbor. Nadam se prosperitetu lokalnih zajednica, odnosno moga grada i županije. Klanjec se u posljednje vrijeme probudio, grade se ceste i komunalna infrastruktura i industrijska zona bi nam trebala donijeti nova radna mjesta.

Uvijek izlazim na izbore, pa ću i ovaj puta. Imam i svoje kandidate. Od njih očekujem da učine sve kako bi se naša općina izvukla iz gospodarske krize. Mnogo je nezaposlenih, osobito mladih. Ja srećom imam posao, ali znam kako je teško kad ne radiš i ovisiš o drugima, ili primaš skromnu socijalnu pomoć.

Veronika Cvetko, Tuhelj

željko kodrnja

Mirjana Bašak H RVAT SKO Z AG OR J E

J

oš nas nekoliko dana dijeli od lokalnih izbora, a pred kandidatima je nervoza, napetost i neprospavane noći. Neki će nam to priznati, neki ne. Među zagorskim gradovima najveći broj kandidata ima Zlatar i tako se opet svrstao među rekordere. Ima sedam kandidata za gradonačelnika i osam kandidacijskih lista. Donja Stubica ima pet kandidata za gradonačelničku fotelju i sedam kandidacijskih lista. Oroslavčani mogu birati između pet kandidata za gradonačelnika i čak devet kandidacijskih lista, dok glavni grad naše županije Krapina ima četiri kandidata za gradonačelnike i šest kandidacijskih lista, baš kao i Pregrada koja uz četiri kandidata ima i pet kandidacijskih listi. Klanjec ima tri kandidata za čelnu funkciju u gradu, te četiri kandidacijske liste. Đurmanec se ističe među općinama s većim brojem kandidata. Ima pet lista i pet kandidata za gradonačelnika.

Horvat odustao U Klanjcu, Krapini i Zlataru aktualni gradonačelnici ne idu u utrku. Željko Kolar pretendira na mjesto župana pa je mjesto u gradu prepustio svom aktualnom zamjeniku, Zlatku Brleku. Josip Horvat u Krapini svoje mjesto prepustio je mlađem hdz-ovom kandidatu Zoranu Greguroviću, dok je Miroslav Kopjar, kandidat za zamjenika hdz-

dragutin ulama

ovom kandidatu za župana Žarku Tušeku. U općini Đurmanec, aktualni načelnik Branko Horvat nije se kandidirao za novi mandat, baš kao i Ivan Kranjčić u Svetom Križu Začretju. Tuheljski načelnik Armando Slaviček, zamijenio je funkciju i sada je kandidat za zamjenika Milivoju Škvorcu. Između dva kandidata birači će odlučivati u Konjščini, Novom Golubovcu, Mihovljanu, Budinščini, Gornjoj Stubici, Radoboju, Tuhlju i Zlatar Bistrici.

Na izbore idu sami… Već riješena stvar je u Kumrovcu i Zagorskim Selima. Kumrovečki načelnik Dragutin Ulama i načelnik Zagorskih Sela Željko Kodrnja nemaju protukandidate u svojim općinama. HDZ u Kumrovcu ide samo s listom. Kodrnja je izlazak na lokalne izbore bez protukandidata komentirao ovako. -Prvi puta se dogodilo da na lokalne izbore idem sam. Vjerujem da je to iz razloga jer su ljudi prepoznali da dobro radimo. Drago mi je zbog toga, neću reći da nije. Svaka utakmica donosi nervozu i neizvjesnost i nikad niste sigurni hoćete li pobijediti - komentirao je Kodrnja, koji je do zadnjeg trena mislio da će imati protukandidata. - Mislim da je to posljedica politike koju smo vodili u posljednje četiri godine i što smo prihvatili svaki kvalitetan projekt bez obzira iz koje strane je došao i nismo se dijelili na 'vaše i naše'. No, nisam presretan što ga nemam - istaknuo je kratko načelnik Kumrovca, Dragutin Ulama.

Svakako ću izaći na izbore. Kumrovec se polako budi, ali još ima puno neiskorištenog potencijala za otvaranje novih radnih mjesta. Očekujem brže promjene na bolje. Imam svog već promjerenog kandidata. Vjerujem da će se u našoj općini početi otvarati nova radna mjesta, što bi osobito mladima vratilo povjerenje u one kojima dajemo svoje glasove.

Izaći ću na izbore. Imam svog kandidata. Svojim glasom odlučujem tko će nas voditi slijedeće četiri godine, kako na razini općine tako i županije. Nama mladima je osobito stalo da se krene s otvaranjem novih radnih mjesta, čime bi se nezaposlenost počela smanjivati.

Jelena Harić, Donja Stubica

Josip Prekratić, Kumrovec

Definitivno planiram. Odredila sam već za koga ću glasati. Nadam se da bude sad nešto bolje, imam povjerenje u kandidate koje budem odabrala, ali tko zna?! Mislim da bi trebalo izaći na izbore u čim većem broju, jer ipak mi odlučujemo.

Izaći ću na izbore. Ne znam tko je na izbornim listama, tako da još nemam svog kandidata. To ću saznati na biralištu i onda se odlučiti za koga ću glasati. To je uostalom moja građanska dužnost. A za koju god se listu opredijelio, izabrani će imati na raspolaganju 4 godine da se dokažu.

Željko Kujundžić, Donja Stubica

Mirela Bačani Đunđek, Oroslavje

Neću izaći na izbore, jer ne vidim svrhu. Sve je isto.

Marijan Zanoški, Tuhelj

Rijetko sam izlazio na izbore. Ovaj puta hoću, jer je naše društvo u gospodarskoj krizi, pa želimo svojim glasom doprinijeti izboru općinske i županijske vlasti. Nisam se još opredijelio za koga ću dati svoj glas. Svaki kandidat ima svoje dobre i loše strane. Ima još vremena da saznam tko nam se to nudi da nas vodi.

Katica Hren, Donja Stubica

Redovito izlazim na izbore. Da, već ima svoje kandidate.

Da, planiram. Jako je važno da građani izađu na izbore. Važno je da izaberemo čovjeka koji bude vodil naše Zagorje naprijed. Ja sam već odlučila za koga ću glasati.

Mirjana Janžek, Krapina

Planiram svakako izaći na izbore, mislim da bismo svi trebali. Imam već određeno za koga ću glasati.


aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

'Kumrovec čeka investitore' KUMROVEC - Zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, u pratnji člana Uprave Narod-

nih novina Anđelka Topolovca, predsjednika kumrovečkog HNS-a Roberta Šplajta, kojima se kasnije pridružio i saborski zastupnik Željko Kolar, prošlog je utorka posjetio Kumrovec. - Ono što me posebno veseli je da je Kumrovec jedno veliko gradilište cestovne i komunalne infrastrukture, što je bitno za dvođenje novih investitora. Naravno, Ministarstvo gospodarstva priprema razgovor o revitalizaciji postojećih objekata u vlasništvu države i ponudu tih prostora investitorima - zaključio je zamjenik ministra gospodarstva. (I.Šućur)

Fridelj Damir

grad donja stubica

(HNS)

općina desinić

(A-HSS)

Dolenec Renata

(SDP)

Hrenek Miljenko

(ZS)

Vlatka Crnić Fiket

(HSS)

Milički Josip

(HDZ)

(lab.)

Škreblin Zvonko

(HDZ)

Muhek Stjepan

(SDP)

Mučnjak Branko

(HSS)

općina đurmanec

Palanović Ivan

(HSS)

Srebačić Juraj

(HDZ)

BeloševićZvonimir

(SRP)

općina mihovljan

Belošević Damir

(HDZ)

Bartolić Zlatko

(HDZ)

Pelin Ivan

(lab.)

Rafaj Davor

(HNS)

(HSS)

općina novi golubovec

(SDP)

Darko Gorski

(HNS)

općina gornja stubica

Tušek Boris

(HDZ)

(HDZ)

Krizmanić Jasmin

(HNS)

općina petrovsko

Pavić Željko

(SDP)

Lisak Željko

(HSS)

Damjan Bajčić

(lab.)

Vincelj Željko

(HNS)

općina hrašćina

Silvija Makar

(ZDS)

Spiegl Alen

(lab.)

KovačićekRadovan

(HDZ)

Presečki Željko

(HNS) (HDZ)

Grabušić Luka

grad klanjec Nedjeljko Babić

(ZS)

Brlek Zlatko

(SDP)

Bojan Petek

Broz Žarko

(HSLS)

Suk Dragutin

grad krapina Gregurović Zoran

grad oroslavje

Tukač Branko

(HSS)

Šanjug Ivan

(SDP)

općina radoboj

Cukovečki Mario

(ZDS)

Mikulčić Ljubica

Gredičak Emil

(HDZ)

općina hum na sutli

Hursa Danica

(HNS)

Bojan Podhraški

Augustin Flegar

(nzv.) (SDP)

Tuđa Ivan

Kranjčec Dubravko

(HDZ)

(HSS)

Topolovec Anđelko

(HNS)

Josip Kunštek

(HDZ)

općina stubičke toplice

Jutriša Zvonko

(nzv.)

Ahmetović Alen

(SDP)

Bosnar Vladimir

(DC)

općina jesenje

grad pregrada Marijan Hohnjec

(HSS)

Maligec Ivan

(HNS)

općina sv. križ začretje

Kapac Vilmica

(HDZ)

Malogorski Ivan

(HDZ)

Ciglenečki Stjepan

(HNS)

Ivan Pogačić

(nzv.)

općina konjščina

Kos Marko

(SDP)

Vešligaj Marko

(SDP)

Krznar Mirko

(HDZ)

Mušica Ratko

(lab.)

Sadaić Ivan

(SDP)

Šoštarić Miljenko

(HDZ)

grad zabok Željko Belina

(ZDS)

općina kraljevec na sutli

općina tuhelj

Gerek Alen

(HDZ)

Danijela Pongrac

(nzv.)

Romić Snježana

(SDP)

Hanžek Ivan

(SDP)

Hrelja Antun

(HDZ)

Škvorc Milivoj

(HDZ)

Piljek Branko

(nzv.)

Zorman Ivan

(SDP)

općina veliko trgovišće

grad zlatar

općina krapinske toplice

Vilko Kukec

(nzv.)

Ivan Kovačić

(nzv.)

Capar Nikola

(HSU)

Milica Gorupec

(HSS)

Svažić Ernest

(HDZ.)

Greblički Robert

(lab.)

Marijan Đurek

(nzv.)

Huzak Vladimir

(nzv.)

Pavliša Stjepan

(SDP)

Klancir Krunoslav

(SDP)

općina kumrovec

Vutmej Zdravko

(HDZ)

Kurečić Želimir

(HDZ)

Ulama Dragutin

Jurica Bizjak

(nzv.)

općina lobor

Majdak Stanko

(AHSS)

općina bedekovčina

(nzv.)

Stjepan Loina

(A-HSS)

općina zagorska sela Kordnja Željko

(nzv.)

Markuš Božidar

(HNS)

općina zlatar bistrica

Jajtić Željko

(nzv.)

Miholić Žarko

(HNS)

(HDZ)

Andrec Josip

(HDZ)

Darko Ban

(nzv.)

Smetiško Andrija

Halambek Tihomir

(SDP)

općina mače

kandidati za župana

Stjepan Jakuš

(HSLS)

MladenSedakBenčić

(HNS)

Lukec Natalija

(lab.)

Tušek Zdravko

(HDZ)

Benčić Valentina

(SDP)

Kolar Željko

(SDP)

Vladimir Babić

(ZDS)

Tušek Žarko

(HDZ)

Sokolić Stjepan

(HDZ)

kandidati

općina budinščina HercigonjaRadovan

(HDZ)

Maras posjetio zabočku gospodarsku zonu i CIAK zabok - Prošlog ponedjeljka u službenom posjetu KZŽ bio je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Njegovi domaćini bili su saborski zastupnik Željko Kolar i zabočki gradonačelnik Ivan Hanžek. Ministar je posjetio gospodarsku zonu Zabok, koja je proglašena za jednu od tri najbolje u Hrvatskoj te ga upoznali s planovima za naredno

razdoblje. U sklopu posjeta ministar Maras posjetio je tvrtku C.I.A.K. d.o.o. koja je započela radove na izgradnji centra za reciklažu akumulatora, gdje su ga primili direktor tvrtke Vedran Šupuković, direktorica sektora ekologije Sanja Grabar i voditelj centra Ozren Hanžek, koji su ga upoznali s planovima za budući centar za reciklažu akumulato-

Rekonstrukcija ambulante u Zaboku vrijedna 5,2 mil. kuna zabok - U Zelenoj dvorani prošlog je utorka potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ambulante Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostave Zabok. Rok za adaptaciju zgrade je 7 mjeseci, a vrijednost investicije je 5,2 milijuna kuna. (zl)

BRIŠU SE GRANICE: Nakon ulaska Hrvatske u eu, veliki dio

općina marija bistrica Nedeljko Brzaj

7

ra i baterija i centar za fizikalno kemijsku obradu koji će investitora stajati preko 45 milijuna kuna i zaposliti 50 novih djelatnika iz našeg kraja. (zl)

radnika u špediterskim tvrtkama ostat će bez posla.

Kakva je sudbina zagorskih špeditera?

Mirjana Bašak KRAPINA

N

akon ulaska Hrvatske u eu, 1. srpnja brišu se granice, pa će veliki dio radnika u špediterskim tvrtkama ostati bez posla. Provjerili smo kakvo je stanje na području naše županije, te da li je Hrvatski zavod za zapošljavanje poduzeo kakve mjere. Prema riječima predstojnice hzz Područnog ureda u Krapini, Mirjane Jurman, hzz Područni ured Krapina kontaktirao je 12 špediterskih tvrtka koje imaju sjedište i posluju na području Krapinsko zagorske županije, te 7 tvrtki koje imaju sjedište izvan Krapinsko-zagorske županije, ali imaju podružnice na području županije u Maclju i Žutnici, kako bi utvrdio očekivani višak radnika i način na koji Hrvatski zavod za zapošljavanje može pomoći. Jurman ističe da su to mogućnost korištenja nekih mjera aktivne politike zapošljavanja te usluge tima Zavoda u zbrinjavanju viška radnika. - Utvrđeno je da će dio tvrtki otpuštati radnike dok dio tvrtki neće otpuštati već će radnike prerasporediti na druge poslove.

Mobilni tim hzz pu Krapina, koji čine djelatnici Zavoda su u tvrtkama kod kojih se očekuje veći višak radnika održao informiranje za te radnike, na način da su radnici informirani o uslugama Zavoda, pravima i obvezama u slučaju nezaposlenosti te drugim područjima za koje je iskazan interes – dodala je Jurman. U nastavku aktivnosti prema rješavanju viška radnika, djelatnici Zavoda za zapošljavanje su u prostorima špediterskih tvrtki obavili razgovore odnosno individualna savjetovanja s radnicima koji očekuju da će biti višak, kako bi neposredno utvrdili strukturu radnika s obzirom na dob, stečena zvanja, zanimanja, dodatne kompetencije te prihvatljive opcije za radnike u postupku zbrinjavanja. Tako prikupljeni podaci objediniti će se za cijelu Hrvatsku radi utvrđivanja daljnjih aktivnosti.

hzz Područni ured Krapina kontaktirao je 12 špediterskih tvrtka koje imaju sjedište i posluju na području Krapinsko zagorske županije, te 7 tvrtki koje imaju sjedište izvan Krapinskozagorske županije, ali imaju podružnice na području županije u Maclju i Žutnici, kako bi utvrdio očekivani višak radnika.

GOTOVO TRI MILIJUNA KUNA ZA REKONSTRUKCIJU ŽC 2160 SV. KRIŽ ZAČRETJE - Vozači koji svakodnevno putuju iz smjera Zaboka prema Svetom Križu Začretju, konačno mogu odahnuti budući da se Županijska cesta ŽC 2160 od Kerateka do željezničko - cestivnog prijelaza Pustodol konačno rekonstruira. Bila je to jedna od lošijih prometnica na koje su redovito stizale pritužbe. Rekonstruira se 660 metara prometnice, a vrijednost radova je 2.957.941,25 kuna. Investitor radova je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, a izvođač radova je 'Polimont Špičkovina' i 'Zajec transporti'. Trenutno se izvode radovi na proširenju kolničke konstrukcije te izmještanju instalacija komu-

rekonstruira se 660 metara prometnice

nalne opreme. Općina Sveti Križ Začretje angažirana je na rješavanju imovinsko - pravnih odnosa te je financirala u cijelosti izradu projektne dokumentacije. Promet je usmjeren obilazno na paralelnu prometnicu u "Zoni malog gospodarstva" dionica faze "B". Plan rekonstrukcije odrađen je u

suradnji Općine Sveti Križ Začretje i ŽUC-a KZŽ. Plan rekonstrukcije tempiran je na način da se završi industrijska cesta kroz Zonu koja je građena u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje kroz zonu uz zatvaranje Županijske ceste. (M.Šimunić)


8

aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

GRADNJA KREĆE U LIPNJU: Dvojica ministara, Grčić i Jovanović i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, na Vinskom vrhu potpisali su Ugovor o financiranju izgradnje školsko-sportske dvorane

Jovanović: Potpisivanjem ugovora za gradnju dvorane stvaraju se pretpostavke za bolji Zabok

Akcija v rije di Carsko meso do 30.05.13. Svinjska koljenica dimljena Vajda

23,99

Prvi radovi na izgradnji počinju već početkom lipnja, a gradit će se u etapama.

kn/kg

Safalada Kudelić

Maja Šimunić

29,99

kn/kg

HRAŠĆINA

P

rošlog je četvrtka na Vinskom vrhu u Hrašćini potpisan Ugovor za gradnju zabočke školsko sportske dvorane. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova eu, Branko Grčić, ministar obrazovanja i sporta, Željko Jovanović te gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek. -U Zaboku postoje dvije srednje škole koje nemaju dvorane za provođenje nastave tjelesnog odgoja, a ujedno postoje i 23 sportska društva i organizacije. Ugovor koji potpisujemo obuhvaća ne samo gradnju dvorane, nego i njeno potpuno opremanje - istaknuo je Hanžek na početku ceremonije. Branko Grčić rekao je da je načelni sporazum o potpori za izgradnju dvorane potpisan još za vrijeme bivše vlasti, a moralna je obaveza ove Vlade da se ovaj projekt realizira. - Zbog gospodarske krize morali reducirati sredstva iz programa eib, no ipak pokušavamo pomoći jedinicama lokalne samouprave koliko je u našim mogućnostima - rekao je Grčić dok se Željko Jovanović nadovezao i rekao da obrazovanje nije samo usva-

34,

99

Mlijeko trajno 7 vitamina Dukat 1l

kn/kg

Sir Dimsi Dukat

55,99

kn/kg

4,99

Čajni kolutići Kraš 800 g

kn

Sok ACE Vindija 2l

Ulje suncokret NTL 1l

13,49 kn

ugovor su potpisali grčić, hanžek i jovanović

janje znanja već da se svakoj školi moraju osigurati uvjeti da se učenici mogu baviti sportom. - Bavljenje sportom i rekreacija preduvjet su zdravog života, a najveći dar je ljudski život. Potpisivanjem ovog ugovora mi stvaramo pretpostavke za bolji život u Zaboku - zaključio je ministar Jovanović. Podsjetimo, izvođač radova izgradnje dvorane je div d.o.o iz Samobora, a gradnja počinje početkom lipnja. Sredstva će biti osiguravana na način da će se graditi u etapama, a za ovu su godinu osigurana

Izvođač radova izgradnje dvorane je DIV d.o.o iz Samobora, a gradnja počinje početkom lipnja. Sredstva će biti osiguravana na način da će se graditi u etapama, a za ovu su godinu osigurana sredstva kojima će se izgraditi infrastruktura i obaviti pripremni radovi za dizanje zidova. sredstva kojima će se izgraditi infrastruktura i obaviti pripremni radovi za dizanje zidova. Svaki od potpisnika Ugovora, odnosno ministarstvo regio-

nalnog razvoja i fondova eu, ministarstvo obrazovanja i sporta i Grad Zabok, financirat će izgradnju dvorane s po 33 % sredstava.

akcija vrijedi do: 24.05.

16,86 kn/kg

9,99

9,99

kn

kn

4,99 kn/l

Pivo Löwenbrau 2l Vino stolno bijelo Plešivica 3l

Sladoled štapić super box M6 Ledo

21,99 kn

15,49 kn

Deterdžent za suđe Domeo 1l

28,99

Deterdžent Ava 8 kg

3,67 kn/d

kn

9,66 kn/l

5,

99 kn

71,99 kn

8,99 kn/kg

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

zajednička fotografija svih koji su prisustvovali potpisivanju ugovora

RASPRODAJA zbog preseljenja na novu lokaciju

20%

30%

lajsne ,stiroporne obloge

staze, pvc podovi

laminati, podloge

tepisi,tepisoni

LAMINATI/

PARKETI/T E

USKORO O TVARAMO

PISI

www.kreativa.com.hr


lokalni izbori 2013. sponzorirano aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

9

LOKALNI

IZBORI 2013.

Lokalni izbori održavaju se ove nedjelje, 19. svibnja, a birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati

Emil Gredičak, kandidat HDZ-a za gradonačelnika grada Oroslavja

Vjerujem da mogu donijeti mnoge promjene Oroslavju

O

d pet kandidata za mjesto gradonačelnika Oroslavja, Emil Gradičak najmlađi je s 36 godina. Jedini je od kandidata ekonomist, a njegova stranka hdz istaknula ga je kao novu snagu, mladog i kompetentnog kandidata koji može donijeti pozitivne promjene u gradu. Već od samog početka, Gredičak je pokazao da će biti drugačiji kandidat. Naime, odlučio se svoju kampanju za mjesto gradonačelnika voditi bez troškova ili možda je bolje reći “za nula kuna”. - S obzirom da po zakonu jedinice lokalne samouprave kandidatima vraćaju troškove kampanje, a Grad Oroslavje trenutno je u dugovima većim od 1,5 milijuna kuna, smatram da nije u redu da i ja posežem u tu osiromašenu blagajnu. Kao otac troje djece znam da je vrlo teško raspolagati budžetom i svima udovoljiti, a kao ekonomist smatram da se ti novci mogu puno pametnije utrošiti za stvari koje su potrebnije – rekao je Gredičak. Nije nam poznato da je netko vodio kampanju na ovaj način, ali takva je Gredičakova namjera podržana od strane istaknutih članova hdz-a. Na takvu je kampanju odlično reagirala i javnost, što se dobro vidi po reakcijama na njegovoj Facebook stanici - “Emil Gredičak, kandidat za gradonačelnika Oroslavja”. - Umjesto velike količine plakata i različitih promidžbenih materijala, rađe građanima nudim ideje koje bi mogli realizirati kroz različite projekte. Plakate ionako svi zaborave dan nakon izbora, a ono što stvorimo

zajedničkim radom ostaje gradu na dobrobit puno duže – smatra Gredičak. Dodaje kako vjeruje da zaista može pridonijeti dobrobiti svog grada jer kroz svoje školovanje na Ekonomskom fakultetu, radom u privatnom i državnom sektoru te suradnjom s brojnim međunarodnim institucijama, stekao je veliko iskustvo koje želi prenijeti i na rad u lokalnoj zajednici. - Prije svega želim da se preokrene taj negativan trend nezaposlenosti po kojem Oroslavje ima najviše nezaposlenih mladih školovanih ljudi u županiji te je na 2. mjestu općenito po stopi nezaposlenosti. Nezamislivo mi je da Grad Oroslavje nije u 12 godina inicirao niti jedan kapitalni projekt financiran sredstvima iz europskih fondova. I to je jedan od razloga za toliku nezaposlenost. Jedna od ideja kako to preokrenuti je i osnivanje Oroslavskog inkubatora poduzetništva (OIP), za što imamo preduvjete, strategiju, pa i otvorenu suradnju sa stručnjacima iz tog područja – dodaje hdz-ov kandidat za gradonačelnika Oroslavja. Gredičak će istaknuti da je to samo jedna od mnogobrojnih ideja koje idu od gospodarstva, pa do poljoprivrede poput osnivanja zelene tržnice. - Uz obitelj koja mi je velika podrška, zahvalan sam stranci i stranačkoj kandidacijskoj listi koji su čvrsto stali iza mene, a posebno sam ponosan što uz sebe imam ljude, stručnjake iz različitih područja koji su mi nesebično ponudili svoju pomoć i na čije se savjete uvijek mogu osloniti – zaključio je na kraju Emil Gredičak, kandidat hdz-a za gradonačelnika Oroslavja.


lokalni izbori 2013. sponzorirano 10 aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

darko ban – nezavisni kandidat za načelnika Općine Bedekovčina i nositelj kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Bedekovčina - lista broj 1

P

rotekle četiri godine, od izbora 2009., bio sam vijećnik Općine Bedekovčina jer sam svojom kandidaturom, također kao nezavisni kandidat, postigao odlične rezultate. Privatni sam građevinski poduzetnik proteklih dvadeset godina. Mogu reći da imam ideje kako našu Općinu učiniti ugodnijom i boljom za život. Imam dovoljno znanja i iskustva, ali i ono najvažnije, volju i želju, kako bi se spomenute ideje provele u djelo. Imam tri kćeri i želim da njihova budućnost, kao i budućnost naših mladih, ostane ovdje. Nikada nisam bio član ni jedne političke opcije, ali sam vrlo aktivan u ostalim društvenim zbivanjima. Predsjednik sam Udruženja obrtnika Općine Bedekovčina, , član Upravnog odbora Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, a tu je još i čitav niz podupirajućih aktivnosti u udrugama s područja naše Općine i šire. Okupio sam oko sebe mlade i obrazovane ljude, nadasve poštene, koji nesebičnim zalaganjem žele doprinijeti razvoju naše Općine. Jedna od njih je i kandidatkinja za moju zamjenicu, Ivana Novosel iz Luga Poznanovečkog. Ona je ovlaštena revizorica koja radi u privatnom sektoru izvan naše Županije te se bavi financijama, računovodstvom i internom kontrolom. Njezina kandidatura temelji se na volonterstvu jer smatramo da našoj Općini nije potreban profesionalni zamjenik načelnika. S druge strane, također smatramo da načelnik Općine nikako ne može biti volonter jer taj posao ipak zahtijeva ne samo puno radno vrijeme već i često cjelodnevni angažman. S obzirom na stanje i vrijeme u kojem živimo, smatramo da je naš primarni cilj raditi na pokretanju malog poduzetništva i obrtništva.To ćemo učiniti kroz pokretanje poslovne zone u Bedekovčini i Poznanovcu. Želimo dokazati da se uz minimalna kapitalna ulaganja može pokrenuti proizvodnja

uz korištenje postojećih kapaciteta. Želimo privući ulagače i zainteresirati ih za ulazak i ostanak u našoj Općini, kao i zapošljavanje naših stanovnika.Jednako tako smatramo da je vrlo bitan razvoj poljoprivrede i zato ćemo izraditi strateški plan razvoja stočarstva, vinogradarstva i voćarstva za područje Općine Bedekovčina. Doprinijet ćemo pokretanju poljoprivredne proizvodnje te poticati razvoj ekopoljoprivrede kroz održavanje sajmova poljoprivrednih proizvoda i slobodnih zanimanja na području Općine. Dakle, na tim će sajmovima naši mali poljoprivrednici moći prezentirati i prodavati svoje proizvode, a Općina će im omogućiti prostor, na način da organizira i stavi u funkciju vanjski prostor bedekovčanske tržnice strogo za njih. Osim navedenog, nastavit ćemo s projektima vezanim uz komunalnu i prometnu infrastrukturu. Tu će važnu ulogu

imati predstavnici Mjesnih odbora koji će komunicirati s našim mještanima i, sukladno njihovim potrebama i zahtjevima, određivat će se prioriteti, vodeći računa o tome da ni jedan dio Općine ne bude zapostavljen. To se odnosi na nastavak izgradnje kanalizacije i javne rasvjete. Također, jedan od najvećih problema su klizišta koja je potrebno sanirati. Isto tako, problem su i divlja odlagališta otpada koje je potrebno sanirati i spriječiti nastajanje novih. Treba raditi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Cilj nam je priključiti sva kućanstva na vodovod te, u suradnji sa Zagorskim vodovodom d.o.o. Zabok, raditi na pripremi zamjene dotrajalih i kancerogenih salonitnih cijevi kojima su davno izgrađeni magistralni i sekundarni cjevovodi za distribuciju pitke vode na vodovodnoj mreži. Naša Općina ima jako puno potencijala, samo ih treba znati iskoristiti. Mi

planiramo projekte koje ćemo prijavljivati za eu fondove, ne samo iz područja turizma, već vezane i uz održiv razvoj i zaštitu okoliša. U našem timu imamo ljude koji imaju i znanje i iskustvo na području izrade projekata za eu fondove i koji rade određene projekte za našu Općinu. Iskoristit ćemo sve moguće mjere da iz pretpristupnih fondova eu dobijemo sredstva za pokretanje turizma u našoj Općini, počevši ponajprije od Bajera, na koja želimo vratiti i kulturna događanja, onakva kakva su bila nekada. Prostor oko dvorca u Poznanovcu ćemo po rješenju imovinskopravnih odnosa s pz-om Poznanovec urediti u park gdje bi se održavale manifestacije vezane uz ekološko-poljoprivrednu proizvodnju, ali i za organizaciju kulturnih događanja. Imamo dio neiskorištenog prostora u Odgojnom domu u Bedekovčini koji bi prenamijenili u starački dom. Želimo sanirati vatrogasne i društvene domove koje imamo, a jedan od njih je i Dom boraca NOB koji se može iskoristiti kao igraonica za djecu, dom za mlade i sl. Moramo srediti vlasničke i katastarske odnose za „staru zgradu“ u centru Bedekovčine koja je trenutno ruglo naše Općine, te nakon toga krenuti u sanaciju iste. Želimo urediti kinodvoranu u Bedekovčini i dovesti je u funkciju kulturnog centra. Iz našeg programa vidljivo je da smo jako visoko postavili ljestvicu, ali spremni smo uložiti svoje vrijeme, znanje i iskustvo da se ti planovi ostvare.Još jednom napominjem da sam okupio odličan tim mladih stručnjaka, iskusnih i vrijednih ljudi koji se žele aktivirati jer vole mjesto u kojem žive i zbog toga im zahvaljujem. Pozivam Vas da posjetite našu web stranicu s dataljnijim planom našeg programa: www.darkoban.com Na kraju, pozivam sve naše mještane da izađu na izbore i da daju svoj glas za nas - listu broj 1!


lokalni izbori 2013. sponzorirano aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

11

STJEPAN CIGLENEČKI, KANDIDAT ZA NAČELNIKA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE I NOSITELJ LISTE KOALICIJE HNS-ZDS

P

oštovani žitelji Općine Sveti Križ Začretje, već osam godina aktivno sudjelujem u radu Općine, prvo kao član Općinskog poglavarstva, a nakon toga i kao član Općinskog vijeća te sam zahvaljujući tom iskustvu uvidio kako bolje i efikasnije upravljati Općinom i što treba promijeniti kako bi ista počela služiti svojim građanima, a ne biti sama sebi svrha. Stoga će jedan od prvih ciljeva biti osiguranje potpora za obitelji s troje i više djece, osiguranje besplatnog vrtića te besplatnih obroka osnovnoškolcima. Sveti Križ Začretje prepun je mladih

sportskih i kulturnih talenata. Osim daleko veće financijske potpore udrugama koje djeluju na području Općine, svakako ćemo osigurati sredstva za kvalitetniji i stručniji rad s mladima putem sufinanciranja izvanškolskih aktivnosti koje će pripomoći razvoju i usavršavanju sve djece, a osobito one talentirane. Žalosno je da Sveti Križ Začretje uz svoj poznati festival mladih pjevača amatera 'Prvi glas Zagorja' nije uspio pokrenuti barem fakultativnu školu pjevanja za djecu i mlade s područja Općine. Priliku za razvoj sportsko-rekreativnog turizma i ujedno otvaranja novih radnih mjesta,

vidimo u korištenju izvora tople vode gdje bi u suradnji s privatnim investitorima, sportskim udrugama na nivou države te uz korištenje EU fondova, napravili zamašnjak koji bi pomogao razvoju poljoprivrede i gospodarstva. Udruživanjem malih poljoprivrednika i obiteljskih imanja putem zadruga, agencija ili ostalih oblika društava pod okriljem Općine, omogućili bismo lakše dobivanje sredstva iz EU fondova te veću konkurentnost i lakši plasman naših autohtonih proizvoda širom EU. Ono što je prethodna vlast konstantno zanemarivala je funkcioniranje mjesnih

odbora i tu ćemo se maksimalno potruditi da sukladno zakonskim propisima mjesni odbori budu ti koji će svoja sredstva kontrolirati i trošiti namjenski te u tom segmentu očekujem i daleko bolju i veću suradnju s članovima istih. Aktivnije ćemo uključiti umirovljenike u društveni život Općine kako bismo iskoristili njihovo životno iskustvo. Povećat ćemo brigu za socijalno ugrožene i više se angažirati u rješavanju njihovih problema. Svrha Općine nije samo razvoj industrijske zone, asflatiranja i održavanja prometnica te isplata plaća načelniku, zamjeniku, predsjedniku vi-

jeća i ostalim namještenicima. Načelnik, zamjenik načelnika i svi djelatnici općine u prvom redu morat će pomagati i izaći u susret svakome stanovniku, biti servis svim svojim građanima. Stoga Vas molim da u nedjelju, 19. svibnja, izađete na izbore u što većem broju i date svoj glas ljudima koji žele promijeniti sve što je loše i napraviti modernu, socijalno-osjetljivu i gospodarski naprednu zajednicu. Zaokružite na listiću za načelnika redni broj 1 te na listiću za Općinsko vijeće redni broj 2 – zaokružite za Stjepana Ciglenečkog i njegov tim marljivih i poštenih ljudi.

Nezavisna lista-Jurica Bizjak Kandidatkinje/kandidati:

1. Jurica Bizjak 2. Davor Brlić 3. Danijel Benković 4. Darko Brlić 5. Josip Findak 6. Tatjana Labaš 7. Ivan Krpelnik 8. Zdenka Bingula 9. Adalbert Bogi 10. Željka Brlić 11. Božena Dumbović 12. Darko Pozaić 13. Mario Krušelj 14. Stjepan Bizjak 15. Miroslav Pljušćec

JURICA BIZJAK

Kandidat za gradonačelnika GRADA ZLATARA

DAVOR BRLIĆ

Kandidat za zamjenika gradonačelnika GRADA ZLATARA

ZNANJE! RAD! POŠTENJE!


lokalni izbori 2013. sponzorirano 12 aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Danica Hursa – Grad Oroslavje

Jasmin Krizmanić – Općina Gornja Stubica

Gospođa Danica Hursa negdašnja je saborska zastupnica, a na ovim lokalnim izborima kandidatkinja je za gradonačelnicu Oroslavja. Kao jedan od glavnih problema, prepoznala je veliki minus u proračunu, koji je napravila aktualna vlast, a zbog čega je, između ostalog, trpio prijevoz učenika. Da bi se krenulo dalje, gđa Hursa ima plan za saniranje duga, počevši od smanjenja gradonačelničke plaće. Između brojnih planova za razvoj Grada, gđa Hursa kao važan dio vidi transparentnost rada gradske uprave, što do sada nije bio slučaj. Zato će staviti na stalni javni uvid sve ugovore i prostorno plansku dokumentaciju. Kao gradonačelnica, inzistirat će na projektima za izvlačenje što više novca iz eu fondova.

Iako do sada nije bio načelnik, Jasmin Krizmanić je uvelike zaslužan za mnoge dobre stvari u Gornjoj Stubici. Dok je bio ravnatelj žuc-a, potom i pomoćnik ministra prometa, Krizmanić je pokrenuo mnoga asfaltiranja i sanacije klizišta, što je mučilo lokalnu zajednicu. Sada se odlučio kandidirati za načelnika jer, kako tvrdi, vidi još mnogo prostora za razvoj Gornje Stubice, koji se može napraviti s pozicije načelnika. Prioriteti će mu biti subvencioniranje poduzetnika u smislu otvaranja novih radnih mjesta, sređivanje dječjeg vrtića i Doma zdravlja, subvencioniranje prijevoza učenika i studenata, briga o vodoopskrbi te dovođenje javne rasvjete tamo gdje je nema.

Kandidati zagorskog hns-a na izborima imaju velike planove

Više od (grado načeln

L Željko Vincelj – Grad Krapina Željko Vincelj kandidat je za gradonačelnika Krapine. Negdašnji sportaš, proslavljeni maratonac, koji i danas trčanjem održava visoku tjelesnu kondiciju, sastavio je bogat program za svoju Krapinu. Glavni grad Županije već dugo „stenje“ pod vodstvom aktualnog hdz-ovog gradonačelnika (kojeg se nedavno odrekao i sam hdz), i vrijeme je za novog čelnog čovjeka Grada. Željko Vincelj nudi raznovrsni program, koji obuhvaća sve dijelove društva, pa najavljuje promjene u gospodarstvu, kulturi, sportu, komunalnoj infrastrukturi te u životu starih i mladih Krapine. Grad je trenutačno u fazi spavanja, a Željko Vincelj i njegova ekipa žele ga probuditi i vratiti mu stari sjaj.

Damir Fridelj – Općina Budinščina U Općini Budinščina hns na izbore izlazi u koaliciji sa sdp-om, a kandidat za načelnika je Damir Fridelj. Veliki problem je minus u općinskoj blagajni od gotovo milijun kn, pa je nužno sanirati dug. Dalekovod Zajezda treba rekonstruirati, jer bez toga ne može biti bilo kakvog razvoja industrije u Općini. Osim toga, zadan je cilj saniranja dotrajale vodovodne mreže, a potrebno je srediti i tri mosta u Općini (Budinščina kod Dijabaza i Sveti Križ). Razmišlja i o turizmu, pa je u planu uređenje utvrde Milengrad i njeno uklapanje u ponudu zagorskog turizma. U planu su i sunčani kolektori na osnovnoj školi, u Domu Gotalovec i na zgradi Općine, što će pridonijeti uštedi novca i energije te očuvanju okoliša.

Ivan Maligec - Općina Jesenje Ivan Maligec je uspješni aktualni načelnik Općine Jesenje. Proteklih godina se Općina uspješno razvijala te su Maligec i njegov tim, između ostaloga, zaslužni za asfaltirane ceste do svake kuće, izgradnju sportske dvorane, obnovu župne crkve i Doma kulture... U Jesenju su posebno ponosni na činjenicu da svako novorođeno dijete dobiva potporu od 5.000 kn, a stipendira se i 10 učenika te svi redoviti studenti. To će se nastaviti i u novom mandatu. Načelnik i suradnici već imaju nove planove: izgradnja dva vodospremnika kako ne bi bilo problema u izuzetno sušnim razdobljima, ulaganje u obnovljive izvore energije iz sunčanih kolektora, poticanje izgradnje termofasada na privatnim kućama i još mnogo toga.

Božidar Markuš – Općina Lobor U Loboru se već duže vrijeme Općina ne razvija u pravom smjeru, te je Božidar Markuš odlučio promijeniti stvari. Okupio je koaliciju u sastavu hns-sdp-hss-hsu i sastavio listu za Općinsko vijeće, koja nudi velike promjene. Prva je smanjenje načelničke plaće za 50% te smanjenje troškova za korištenje automobila i reprezentacije, jer se u ova teška vremena novac neracionalno troši. Novac koji se tako uštedi, načelnički kandidat Markuš planira utrošiti na smanjenje komunalne naknade za 25% i na povećanje potpore za novorođenčad. Osim toga, u Loboru planiraju dovesti asfalt do svake kuće, srediti dječji vrtić i društvene domove, staviti led javnu rasvjetu...

okalni izbori su nam pred vratima, predstojeće nedjelje cijelo Zagorje ima priliku izaći na biračka mjesta. Izbori koji su vrlo važni za stanovnike naše Županije, izbori koji će odrediti tko će u sljedeće četiri godine voditi zagorske gradove i općine. Složit ćete se, nije svejedno tko će upravljati našim novcem, tko ima dobre programe i planove te, ono možda i najvažnije, tko ima ljude koji mogu, žele i znaju raditi kako bi svima nama Zagorcima bilo bolje. Županijska organizacija Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, u 12 gradova odnosno općina nudi svoje kandidate za načelnika, odnosno gradonačelnika i gradonačelnicu. Zagorski hns ima ukupno 10 kandidata za načelnike te jednu kandidatkinju za gradonačelnicu (Oroslavje) i jednog kandidata za gradonačelnika (Krapina). Na izbore izlazi samostalno ili u koalicijama, a pri dogovaranju koalicija nije se opterećivalo nekom tradicionalnom političkom podjelom, već se po općinama i gradovima koaliralo s onima kojima je također jako stalo do razvoja svojih sredina i koji imaju kvalitetne ljude za provedbu ambicioznih planova, bez obzira na ime stranke. Tako je negdje hns u koaliciji sa sdp-om i hsu-om, baš kao i na nacionalnoj razini, a negdje je stvorena koalicija s onim strankama s kojima se na državnoj razini vlasti ne koalira. No, to ne treba čuditi, jer kao što je rečeno, više se vodilo računa o tome je li ljudima stalo do razvoja njihovog zagorskog kraja, a manje o tome kojoj stranci pripadaju. Tako se, primjerice, u Općini Radoboj aktualnoj vladajućoj koaliciji hns-sdp-hsu, pridružio i hss. Razlog je taj što sadašnja vlast jako dobro surađuje s hss-ovim vijećnicima, kojima je stalo do prosperiteta Općine i bilo je gotovo prirodno da se pridruže koaliciji. Takvih je primjera još, te ne trebaju čuditi neke koalicije koje možda na prvi pogled ne djeluju logično, s obzirom na nacionalnu razinu. No, na lokalnoj su itekako logične, jer su ciljevi isti. hns nigdje nije koalirao zbog sitnih političkih interesa, svaki savez za predstojeće izbore odabran je sa svrhom što boljeg obavljanja vlasti. hns-ovi zagorski kandidati imaju zajedničku parolu „Više od načelnika“ odnosno gradonačelnika/ce. Objašnjenje ove parole je vrlo zanimljivo. Naime, hns-ovi kandidati ne žele biti samo „suhi političari u foteljama“, njihov je program biti prijatelj sa stanovnicima svoga kraja, oni žele za svoju općinu ili grad napraviti više od onoga što je

Zagorski HNS na lokalne izbore izlazi samostalno ili u koalicijama, a pri dogovaranju koalicija nije se opterećivalo nekom tradicionalnom političkom podjelom, već se po općinama i gradovima koaliralo s onima kojima je također stalo do razvoja svojih sredina i koji imaju kvalitetne ljude za provedbu ambicioznih planova, bez obzira na ime stranke


broj 497 / 14. svibnja 2013.

a skorašnjim lokalnim za svoje sredine

d o) nika!

HNS-ovi kandidati ne žele biti samo „suhi političari u foteljama“, njihov je program biti prijatelj sa stanovnicima svoga kraja, oni žele za svoju općinu ili grad napraviti više od onoga što je uobičajeno za načelnike ili gradonačelnike. Žele slušati i čuti što stanovnike muči, kako im se može pomoći, te napraviti i više od onoga što je objektivno moguće s tih pozicija. Jednostavno, žele biti više od običnih načelnika ili gradonačelnika, kako bi njihov kraj što više profitirao uobičajeno za načelnike ili gradonačelnike. Žele slušati i čuti što stanovnike muči, kako im se može pomoći, te napraviti i više od onoga što je objektivno moguće s tih pozicija. Jednostavno, žele biti više od običnih načelnika ili gradonačelnika, kako bi njihov kraj što više profitirao. I otuda ta parola „Više od načelnika“. Na županijskoj razini hns je u koaliciji sa sdp-om, hss-om, hsu-om i hsls-om. Kandidat za župana te koalicije je Željko Kolar iz sdp-a, a gotovo isti sastav je i sada na vlasti u Županiji. To je donijelo mnogo toga dobroga zagorskim gradovima i općinama, a hns-ovi kandidati za Županijsku skupštinu i sada imaju program za koji će se zalagati i provoditi kroz koaliciju. To se prvenstveno odnosi na financiranje prijevoza srednjoškolaca, koji je hns svojom inicijativom riješio i prošle jeseni. Stav je da prijevoz za učenike mora

Na županijskoj razini HNS koalira sa SDP-om, HSS-om, HSU-om i HSLS-om. HNS će u Županiji inzistirati da prijevoz za srednjoškolce i dalje bude besplatan, da se nastavi sa subvencioniranjem kamata zagorskim poduzetnicima, da se nastave ulaganja u poduzetničke zone, a također je u planu osnivanje poduzetničkog inkubatora u suradnji s Veleučilištem u Krapini biti beplatan, odnosno da županija i općine moraju imati model kojim će to financirati, kako taj trošak ne bi pao na leđa roditelja. hns planira zadržati i subvencioniranje kamata zagorskim poduzetnicima, na što je u proteklom razdoblju utrošeno čak pet i pol milijuna kuna. hns želi ulaganja u poduzetničke zone, a također je u planu osnivanje poduzetničkog inkubatora u suradnji s Veleučilištem u Krapini. Energetska učinkovitost je također važna za hns, kao i izgradnja škola putem javnoprivatnog partnerstva, kako bi učenici mogli pohađati jednosmjensku nastavu. Na ove dvije stranice predstavljeni su svi kandidati hns-a za vodeće ljude gradova odnosno općina, bez obzira izlaze li na izbore samostalno ili u koalicijama. Ukratko su predstavljeni njihovi planovi i programi, a više se o kandidatima i programiam može saznati na internet stranicama www.krapinsko-zagorska.hns.hr/izbori.

aktualno lokalni izbori 2013. sponzorirano

13

Damir Rafaj – Općina Mihovljan

Anđelko Topolovec – Općina Radoboj

Sveobuhvatni program sastavio je Damir Rafaj za Mihovljan. Prva stvar koju će napraviti ukoliko dobije povjerenje birača, bit će smanjenje troškova načelnika i zamjenika za 50%. Ima konkretne planove i za poljoprivredu, turizam, komunalnu i društvenu infrastrukturu. Zna kako će pomoći vlasnicima opg-a i svim drugim pojedinačnim poljoprivrednim proizvođačima u smislu prodaje svojih proizvoda, izgradit će nogometno i dječja igrališta u Kuzmincu, Gregurovcu i Mihovljanu-centar. U centar Mihovljana namjerava uvesti besplatan internet, planira se nastavak izgradnje nogostupa, osnivanje savjeta mladih u cilju unapređenja položaja mladih, uređenje poljskih putova, a naknada za treće i svako sljedeće novorođenče bi se udvostručila.

Radoboj je općina za koju su neutralni promatrači rekli kako može u mnogo čemu biti primjer drugima. Aktualni načelnik Anđelko Topolovec je sa svojim timom napravio čuda Radoboju, te je ova općina postala vrlo ugodno mjesto za život. Sređena je infrastruktura (ceste, rasvjeta, zeleni otoci...) po cijeloj općini, oživjeli su kulturni, sportski i turistički sadržaji, Radoboj je postao Općina prijatelj djece, odlični projekti osigurali su dotok sponzorskih sredstava... Radoboj je općina s kontinuitetom, koji Anđelko Topolovec i suradnici, u koaliciji sa sdp-om, hss-om i hsu-om, imaju namjeru nastaviti i u idućem razdoblju. Neki projekti su krenuli, neki se pripremaju i nema sumnje da će Radoboj i dalje rasti.

Darko Gorski – Općina Novi Golubovec

Stjepan Ciglenečki – Općina Sveti Križ Začretje

U Općini Novi Golubovec kandidat za načelnika je 35-ogodišnji Darko Gorski, inače tajnik i član Orkestra limene glazbe Lepoglava. Gorski i njegova ekipa kao općinske prioritete stavili su uređenje poslovne zone Risnica, čije bi stavljanje u funkciju omogućilo zapošljavanja. Imaju projekte za povlačenje novca iz eu fondova, kojim će se financirati razvoj Općine. Gorski smatra da aktualna vlast premalo brige posvećuje djeci i mladima, pa je među njegovim prioritetima rješenje problema dječjeg vrtića, parka za djecu i igraonica, kao i poboljašnje uvjeta za učenike i studente s područja ove Općine. U svom programu Darko Gorski naglašava da će u budućoj vlasti posebno mjesto imati mladi, koji imaju volju i želju potaknuti nove projekte i uključiti se u rješavanje problematike. Gorski nudi novu snagu i polet, koji su toliko potrebni Novom Golubovcu.

Informatičar i poslovni savjetnik Stjepan Ciglenečki kandidat je za načelnika Općine Sveti Križ Začretje. Na izbore izlazi s jasnom vizijom razvoja svog kraja u područjima sportsko-rekreativnog turizma, poljoprivrede i gospodarstva, a čija će okosnica biti izvori tople vode u Šemničkim Toplicama. Na socijalnom planu uvest će potpore obiteljima s troje i više djece, najmlađima će se osigurati besplatni vrtić, a osnovnoškolcima besplatni obrok. Stipendirat će se redovni studenti i učenici deficitarnih zanimanja, a veću potporu će dobiti udruge i sportska društva. Ujedno je cilj da se maksimalno povuku sredstva iz kohezijskih fondova eu te će se i u tu svrhu pod okriljem Općine raditi na udruživanju poljoprivrednika i gospodarstvenika. Obaveza će biti i kvalitetnija skrb o starijima i socijalno ugroženima, dok će se fiksni troškovi Općine smanjiti uskladno prihodima.

Željko Presečki – Općina Petrovsko

Žarko Miholić – Općina Zlatar Bistrica

Željko Presečki, predsjednik lokalnog dvd-a, ujedno je kandidat za načelnika općine Petrovsko. Čovjek koji odlično poznaje lokalnu problematiku, sastavio je program za razvoj svoje Općine. Tako Presečki i njegov tim u sljedeće četiri godine namjeravaju riješiti gorući problem vodoopskrbe, proširiti školu kako bi mogla jednosmjenski raditi, omogućiti rekonstrukciju niskonaponske mreže i poboljšati javnu rasvjetu. U planu je srediti problem mrtvačnice, kako bi stanovnici Petrovskog mogli dostojanstveno ispraćati preminule. Petrovsko je općina bez mnogo kulturnih, sportskih i sličnih sadržaja, društveni život je slab, što će se promijeniti ukoliko Presečki postane načelnik.

Žarko Miholić je u protekle četiri godine uspješno vodio Općinu Zlatar Bistricu. Aktualni načelnik se nije umorio, štoviše. Za nove izbore pripremio je nastavak uspješnog općinskog razvoja, što će donijeti još ugodniji život zlatarbistričkog stanovništva. Miholić si je u sljedećem mandatu zadao razvoj gospodarske infrastrukture, kako bi se otvorila nova radna mjesta, što je veliki problem u Općini. U planu je sređivanje brze ceste Bračak – Zlatar Bistrica, a značajna ulaganja predviđaju se u predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, i to putem povećanog broja stipendija i subvencija. Predviđeni su i socijalni programi za najpotrebitije.


lokalni izbori 2013. sponzorirano 14 aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Kandidat za načelnika općine Stubičke Toplice Vladimir Bosnar: (dc)

Nastavimo stvarati poštujući Donošenjem Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, Općina Stubičke Toplice stvorila je preduvjete za snažno jačanje gospodarstva upotrebom prirodnih resursa odnosno turistički prosperitet šire regije. Dosadašnja ulaganja u detaljno razrađenu projektnu dokumentaciju, dodatni otkup zemljišta, sadržajnu i zahtjevnu administrativnu pripremu, govore o ozbiljnom pristupu projektu od strane investitora, te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste kompleksu.

P

roteklo dvadesetogodišnje razdoblje Općine Stubičke Toplice, predvođeno timom načelnika Vladimira Bosnara, obilježio je investicijski ciklus koji je unaprijedio razna područja života u lokalnoj zajednici. Realizacijom brojnih projekata Stubičke Toplice postigle su visoku razinu opremljenosti komunalnom infrastrukturom, izgradile kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja, postale ekološki prepoznatljiva destinacija i razvile razne oblike društvenih interakcija. REALIZIRANI INVESTICIJSKI PROJEKTI U PROGRAMU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ⦁ izgrađen kolektor fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - St.Toplice u 1. i 2. fazi, dužine 2.736,00 m ⦁ fekalna kanalizacija izgrađena je u Brezinoj ulici, Banovšćici, dijelu Zagorske ulice, naselju Pihači, dijelu Strmečke ceste, većem dijelu naselja Strmec Stubički, u Ulici žrtava Seljačke bune, Topličkom naselju, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici Petra Preradovića, Ulici Antuna Mihanovića, Mlinarskoj ulici, Ulici Viktora Šipeka, Vinogradskoj ulici, Ulici Augusta Šenoe ⦁ asfaltirano je ili novim asfaltnim slojem presvučeno više od 90% nerazvrstanih cesta ⦁ područje općine Stubičke Toplice u cijelosti je plinoficirano i pokriveno vodovodnom mrežom ⦁ mrežom javne rasvjete pokriveno je 87% područja općine s tendencijom ugradnje štednih (ekoloških) rasvjetnih tijela ⦁ izgradnjom fontane u skladnom parkovnom okruženju

mještani su dobili mjesni trg ⦁ u centru mjesta izgrađena je tržnica s postavom drvenih tradicijskih štandova ⦁ u naseljima Strmec Stubički i Pila uređeni su mjesni domovi ⦁ izgrađen je nogostup koji se, glavnom cestom, proteže cijelom dužinom općine od Ulice Viktora Šipeka do naselja Pila, ukupne dužine 7.280,00 m ⦁ izgradnjom produžetka Mlinarske ulice ista je povezana s naseljem Potočki ⦁ u naselju Jarki, na potoku Lampuš, izgrađen je novi most s proširenjem puta ⦁ izgrađen je most preko potoka Vidak u naselju Pila ⦁ izvršen je projekt rekonstrukcije i obnove pločnika na dionici od centra Stubičkih Toplica do župnog dvora, u dužini od 850 m, uz postavu betonske kocke u centru mjesta ⦁ investirano je u izgradnju četiri nove trafostanice: dvije u Strmcu Stubičkom, u Obrtničkoj ulici i naselju Jarki

⦁ sanirana su klizišta u Ulici Zagorskih brigada i naselju Strmec Stubički ⦁ proširena je vodovodna mreža lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički uz kontinuiranu zamjenu dotrajalih cijevi u Strmcu Stubičkom i Pili. Ugrađeni su vodomjeri i postavljen je 31 novi hidrant ⦁ prema potrebama mještana i sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture u kontinuitetu su pošljunčavani svi makadamski putevi uz redovito čišćenje kanala oborinske odvodnje na cijelom području općine ⦁ Komunalni odjel opremljen je traktorskom kosilicom, suvremenom motornom kosilicom „Rider“, a dotrajali traktor zamijenjen je novim traktorom s prikolicom, ralicom i posipačem. Također je darovanjem tvrtke Eko Flor plus d.o.o., opremljen čistilicom. Za potrebe komunalnih intervencija kupljeno je terensko vozilo koje je zamijenilo dotrajalu Ladu Nivu.

UNAPREĐENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA ⦁ izgrađen je i u cijelosti opremljen Dječji vrtić Zvirek ⦁ Područna škola Stubičke Toplice kao prvi investicijski projekt Općine, promijenila je inicijativom Općine Stubičke Toplice, kao osnivača, status u Osnovnu školu ⦁ Općina Stubičke Toplice sudjeluje u 50%-tnom sufinanciranju boravka djece u vrtiću, za samohrane roditelje u 70%-tnom iznosu, za djecu ratnih vojnih invalida u 60%tnom iznosu, a za treće dijete iz obitelji Općina financira boravak u cijelosti. Također sudjeluje s dodatnim financijskim davanjima za potrebe Dječjeg vrtića (sredstva namijenjena za prehranu i grijanje) ⦁ proračunskim sredstvima financira se program predškole koji se odvija u Dječjem vrtiću ⦁ u cilju unapređenja odgoja i obrazovanja financijska sredstva iz proračuna usmjerena su za uređenje novih učionica,

sanitarnog čvora, knjižnice, te za pedagoški rad Osnovne škole ⦁ redovito se izdvajaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza, darove povodom blagdana ⦁ uvažavajući sadržajan doprinos lokalne zajednice u cilju kvalitetnog razvoja djece, te timsko projektno djelovanje Općine, Osnovne škole, Dječjeg vrtića, Društva Naša djeca, Turističke zajednice, kao i mnogih udruga, tijela i čimbenika našeg područja, Općina Stubičke Toplice stekla je prestižni status “OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PRIJATELJ DJECE”. OSTVARENI EKOLOŠKI PROJEKTI, RELIGIJSKA KULTURA, DRUŠTVENI SADRŽAJI ⦁ u okruženju Župne crkve svete Katarine izgrađen je Park Maksimilijana Vrhovca ⦁ osnovana Župa svetog Josipa dobila je objekt stare Područne škole koji se uz pomoć župljana, Općine i lokalnih poduzetnika adaptirao u Župni dvor ⦁ u naselju Jarki Općina Stubičke Toplice investirala je u otkup zemljišta i izgradnju sportskorekreacijskog jezera, ribarske kućice i sanitarnog čvora ⦁ za sportske aktivnosti izgrađeno je sportsko-rekreacijsko igralište s javnom rasvjetom na lokaciji kod Osnovne škole ⦁ u naselju Pihači, centru Stubičkih Toplica, kod Dječjeg vrtića, u naselju Strmec Stubički i naselju Pila, uz prethodni otkup zemljišta, izgrađena su dječja igrališta ⦁ na području općine postavljeno je šest drvenih kućica tradicijskog izgleda u funkciji autobusnog stajališta ⦁ obnovljena je kapelica svete Katarine i njezin perivoj na povijesnom brdu Kapelščaku. U


lokalni izbori 2013. sponzorirano aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

i čovjeka naselju Pila uređena je kapelica Srca Isusova ⦁ kvalitetno i suvremeno opremljen je ured Turističke zajednice ⦁ uz kumstvo Općine Stubičke Toplice i poduzetnika s područja iste (Stolarija Ćuk, Autoprijevoz i usluge Rios, Plin, grijanje, vodovod Oremuš) godinu dana nakon otvorenja Dječji vrtić Zvirek stekao je eko status, a ponosni mališani podigli su Zelenu zastavu ⦁ uz kumstvo Općine Osnovna škola uspješno obnavlja status eko-škole koji je stekla kao prva Područna škola u Republici Hrvatskoj ⦁ detaljni pristup u provedbi projekta hortikulturnog uređenja i zaštite okoliša promijenio je vizualizaciju našeg mjesta u cjelini. Stubičke Toplice prepoznate su na razini kontinentalne Hrvatske te su ponosni dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet šest godina u kontinuitetu 2006.-2011.g. ⦁ uspješno su sanirana sva odlagališta otpada (divlje deponije), a Općina Stubičke Toplice prva je u Krapinsko-zagorskoj županiji pokrenula ekološki projekt razvrstavanja otpada ⦁ sukladno mogućnostima proračuna Općina Stubičke Toplice podržava rad brojnih aktivnih udruga ⦁ Općina je financijska podrška Turističkoj zajednici koja je uspješan nositelj brojnih manifestacija i događanja u mjestu ⦁ za potrebe dvd-a Strmec Stubički i dvd-a Pila u cijelosti su opremljena dva nova interventna vozila, a u cilju unapređenja društva iz proračuna Općine dugoročno su izdvajana sredstva za nabavu nove cisterne čija isporuka se očekuje krajem svibnja ⦁ Općina Stubičke Toplice uspješno je ishodila status brdsko-planinskog područja, koji je mještanima, poduzetnicima i Općini omogućio određene financijske pogodnosti ⦁ raznim financijskim davanjima lokalna zajednica brine o socijalno ugroženom stanovništvu ⦁ u suradnji sa KZŽ-om, realizirano je poticanje programa kreditiranja obrtnika i poduzetnika ⦁ donošenjem Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, Općina Stubičke Toplice stvorila je preduvjete za snažno jačanje gospodarstva upotrebom prirodnih resursa odnosno turistički prosperitet šire regije. Dosadašnja ulaganja u detaljno razrađenu projektnu dokumentaciju, dodatni otkup zemljišta, sadržajnu i zahtjevnu administrativnu pripremu, govore o ozbiljnom pristupu projektu od strane investitora, te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste kompleksu ⦁ Općinsko vijeće Općine Stubičke

Toplice donijelo je Detaljni plan uređenja groblja - Strmec Stubički, a u cilju realizacije navedenog projekta započeo je postupak otkupa zemljišta ⦁ donošenjem Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor Stubaki od strane Općine Stubičke Toplice formalno su stvoreni preduvjeti potencijalnom investitoru za izgradnju autobusnog kolodvora u tzv. poduzetničkoj zoni Stubaki kao i izgradnju trgovačkog centra RAZVOJNI PLANOVI U PREDSTOJEĆEM RAZDOBLJU 2013. – 2017. godina ⦁ dogradnja Osnovne škole Stubičke Toplice - razvoj kvalitetnog sustava odgoja i obrazovanja ⦁ izgradnja 3. završne faze kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice ⦁ izgradnja groblja s pripadajućim perivojem, kapelicom i mrtvačnicom ⦁ izgradnja fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom, naselju Podgaj, naselju Jarki, Ulici Zagorskih brigada ⦁ asfaltiranje svih, preostalih nerazvrstanih cesta i puteva na području općine ⦁ izgradnja javne rasvjete na područjima gdje ista ne postoji s tendencijom ugradnje štednih (ekoloških) rasvjetnih tijela ⦁ rekonstrukcija i obnova pješačkog pločnika od željezničke stanice do granice s gradom Donja Stubica ⦁ rekonstrukcija i obnova pješačkog pločnika od župnog ureda do I. strmečkog odvojka ⦁ rekonstrukcija i obnova mosta na potoku Vidak u Strmcu Stubičkom u predjelu kod Markusa ⦁ izgradnja sportske dvorane ⦁ realizacija Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma kojom se otvara velika mogućnost zaposlenja domaćeg stanovništva raznih struka ⦁ izgradnja auto-kampa na lokaciji kod sportsko-rekreacijskog jezera Jarki ⦁ izgradnja pristupne ceste i pripadajuće komunalne infrastrukture u prostornom obuhvatu Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor Stubaki ⦁ cjelovita obnova povijesno poučne staze Kamenjak u naselju Pihači Uvažavanjem čovjeka i njegovih potreba u lokalnoj zajednici, Općina Stubičke Toplice će pored strateških investicijskih projekata, nastaviti s kontinuitetom komunalnih i ekoloških akcija, programom kreditiranja obrtnika i poduzetnika, financijskom podrškom Osnovnoj školi, Dječjem vrtiću Zvirek, studentima i učenicima, Turističkoj zajednici, umirovljenicima, aktivnim udrugama i socijalno ugroženom stanovništvu.

Općina Tuhelj Lista kandidata za Općinsko vijeće

15


lokalni izbori 2013. sponzorirano 16 aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Dobri igrači se ne mijenjaju! Podržite nas na izborima 19.svibnja 2013.

Sveti Križ Začretje

nestranačke osobe Socijaldemokratska partija

Zagorska stranka

1. Ivan Kranjčić - Hamba, ing.el. U protekla tri mandata voljom građana obnašao je dužnost općinskog načelnika. U tih 12 godina učinjen je značajni iskorak u cjelokupnom razvoju općine, kako u gospodarstvu, tako i u svim drugim segmentima života lokalne zajednice. Općina Sveti Križ Začretje po svojoj proaktivnoj politici u privlačenju investicija i otvaranju radnih mjesta uvrstila se među nekoliko najefikasnijih Jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Općinski načelnik i stručne službe općine postali su istinski servis u službi građana. Član je sdp-a.

LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4.

socijal demokratska partija hrvatske – sdp zagorska stranka – zs Nositelj liste: Ivan Kranjčić - Hamba, ing.

LISTA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.

Kandidat: marko kos, dipl.oec. socijal demokratska partija hrvatske – sdp zagorska stranka – zs Zamjenik kandidata: ivica roginić

nestranačke osobe Socijaldemokratska partija

Zagorska stranka

6. Nenad Veček, mag.inf. Privatni je je poduzetnik iz Švaljkovca. ima bogato radno iskustvo u vođenju projekata i projektiranja informacijskih sustava na nacionalnoj i Europskoj razini. Iskustvo upravljanja stječe kao donedavni direktor informatičke tvrtke. Od 2012. godine vlasnik je tvrtke Consultis informatika i savjetovanje. Član je sdp-a. 7. Vinko Švigir Vinko Švigir umirovljeni je komercijalista. Većinu radnog vijeka proveo je kao djelatnik pz Začretje. Predsjednik je Općinske organizacije sdp-a Sveti Križ Začretje. U više navrata član mjesnog odbora, Galovec i Vijećnik općine Sveti Križ Začretje.

2. Marko Kos, dipl.oec. Kandidat za općinskog načelnika. Diplomirani je ekonomist, iz Mirkovca. Pročelnik općine Sveti Križ Začretje protekle 3 godine. Projekt menadžer za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma na nacionalnoj i europskoj razini. Član Europske asocijacije nalas, u tom segmentu predstavnik općine u odboru regija u Bruxellesu. Član Upravnog odbora Udruženja vinara i vinogradara Sveti Križ Začretje, Upravnog odbora nk Brezova i nk Jedinstvo. Kao vatrogasni časnik zapovjednik je dvd Brezova. Nositelj poljoprivrednoturističkog domaćinstva (opg) u razvoju – Agroturizam Kos. Član je sdp-a.

8. Tomislav Martinjak Apsolvent na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Ima radno iskustvo u sektoru građevine u laboratorijskoj i terenskoj kontroli kvalitete materijala i radova u građevinarstvu i geomehaničkom ispitivanju. Tajnik mk Zle Majke. Član zs-a.

3. Ivica Roginić, privatni poduzetnik Kandidat za zamjenika općinskog načelnika. Privatni je poduzetnik, vlasnik tvrtke stivElektroinstalacije i građenje iz Švaljkovca. Predsjednik je Udruženja obrtnika općine Sveti Križ Začretje te općinski vijećnik proteklih 12 godina. Predsjednik i promotor Puhačkog orkestra Pačetanci. Nestranačka osoba

9. Josip Majsec Josip Majsec je ekonomist sa dugogodišnjim iskustvom u bankarskom sektoru Zagrebačke banke, posjeduje višegodišnje radno iskustvo kao član ili voditelj timova iz područja bankarstva. Dugogodišnji je javni radnik i aktivista. Jedan je od organizatora gradnje društvenog doma u Štrucljevu gdje također aktivno sudjeluje u radu mjesnog odbora. Nestranačka osoba.

4. Mirko Šivalec, privatni poduzetnik Privatni je poduzetnik u stolarskom obrtu iz Temovca. Aktivan je lovac i lovnik lovačkog društva Trčka. Član mjesnog odbora i član općinskog vijeća protekle 4 godine . Časnik Hrvatske vojske u pričuvi i član udvdr rh Zabok. Predsjednik je Općinskog ogranka zs-a Sveti Križ Začretje. Član je zs-a. 5. Senka Vorih, dipl.oec. Diplomirana ekonomistica, udana, majka dvoje djece iz Svetog Križa Začretja. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo kao član ili voditelj timova iz područja računovodstva, prodaje i logistike. Aktivno govori engleski jezik, služi se njemačkim. Zaposlena u Eurocable Group d.d. kao Voditeljica logistike. Predsjednica je udruge Cvrkutići u drugom mandatu, sudionik je i pokretač akcija za poboljšanje kvalitete života naših najmlađih mještana. Nestranačka osoba .

11. Maja Jerneić Piljek, mag. iur. Maja Jerneić Piljek redovno je završila pravni fakultet i stekla zvanje magistra prava. Zajedno sa obitelji aktivna u radu mjesnog odbora Ciglenica zagorska tj. naselja Piljkovi Jarki. Supruga i majka jednog djeteta. Nestranačka osoba. 13. Dario Kotarski, privatni poduzetnik Dario Kotarski privatni je poduzetnik iz Ciglenice Zagorske. Oženjen i otac dvoje djece. Vlasnik je obiteljske tvrtke obrta “Kotarski”. Član je skupštine Udruženja obrtnika Sv. Križ Začretje te član Skupštine pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije. Član je SDP-a.

14. Ivana Bakliža, mag.oec. Magistra je ekonomije, vrši stručno osposobljavanje na mjestu stručne savjetnice za zapošljavanje u Odsjeku aktivne politike zapošljavanja na HZZ-u, Ispostava Zabok. Članica ZS-a. 15. Krasnodar Leljak - Dado Po zanimanju je strojarski tehničar. Trenutno je zaposlen kao prodavač i promotor muzičke opreme. Aktivno se bavi glazbom i promocijom glazbe među mlađom populacijom na prostoru Krapinsko zagorske županije, član je glazbenog sastava Kumovi. Aktivan je član tamburaške udruge Aduti. Oženjen je i otac dvoje djece. Član sdp-a.

10. Josip Grozaj - GIGI, privatni poduzetnik Josip Grozaj privatni je poduzetnik u domeni ugostiteljstva, vinarstva vinogradarstva i trgovine. Predsjednik je mjesnog odbora Donja Pačetina. Nositelj je projekta na nacionalnoj razini Zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja tj. prve kolekcije Autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja. Bio je član Općinskog Vijeća Sveti Križ Začretje. Nestranačka osoba 12. Anita Bočkaj, dipl.oec. Anita Bočkaj diplomirana je ekonomistica turističkog menadžmenta. Trenutno je zaposlena kao Assistant Manager u Vuglec bregu, Agroturizam. Članica je ALUMNI Opatija , Udruge vinara i vinogradara SKZ, predsjednica skupštine PZ Puran Zagorskih brega i članica nadzornog odbora Udruge uzgajivača zagorskih purana. Članica je SDP-a.


broj 497 / 14. svibnja 2013.

aktualno lokalni izbori 2013. sponzorirano

17


lokalni izbori 2013. sponzorirano 18 aktualno

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Predizborni skup Žarka Tušeka i koalicije stranaka hdz-zds-hsp-zs-hsp as-hzses okupio više od 2000 sudionika u Mariji Bistrici

Cesta preko Laza je opasna po život, a sanacija je zaustavljena

Za bolju Bedekovčinu Hrvatska socijalno – liberalna stranka (HSLS) i nestranački kandidati

Bedekovčina – stara i plemenita

U

prošlosti jedna od industrijski najrazvijenijih lokalnih sredina u K.Z. županiji. Prepoznatljiva kao lijepa turistička destinacija, danas nažalost ostala je najveća, ali zaostaje za drugim sredinama. U 20 god. Postojanja izredalli su se na vlasti i lijevi i desni, ali napretka nema.

Stjepan Jakuš načelnik

Lista broj 3 Za bolju Bedekovčinu

3

Marijan Vurnek zamjenik načelnika

1. Stjepan Jakuš bedekovčina 2. Marijan Vurnek grbovec 3. Igor Pavetić bedekovčina 4. Nikola Mohać jalševec 5. Mario Habljak kebel 6. Emil Miholić grabe 7. Ivan Car bedekovčina 8. Dejan Sedak poznanovec 9. Davor Piljek bedekovčina 10. Dragutin Sinković bedekovčina 11. Valentina Groš grbovec 12. Branko Jadan bedekovčina 13. Željko Benčić poznanovec 14. Jelena Brezak križanče 15. Gabro Mutak grabe

Pitanje: Tko je za to kriv? Netko će reći politika, ali nije. Krivi su ljudi. Zato građeni Bedekovčine, izađite na izbore i glasajte za ljude koji znaju, žele i mogu pokrenuti razvoj naše općine. Sažetak programa: • Aktivirati poduzetničku zonu • Revitalizirati Jezera • Riješiti problem devastiranih objekata: zgrada u centrau, stara škola Grgić, kino dvorana, dom boraca, dvorac Poznanovec, sportska dvorana Brestovec Orehovečki • Uložiti u odgoj i obrazovanje • Podržati razvoj kulture i sporta • Pojačati socijalu skrb za stare i nemoćne, bolesne, invalide, branitelje, đake, studente, umirovljenike • Uključiti mjesne odbore u odlučivanje o proračunu i komunalnim akcijama

Iako je to bio predizborni skup HDZ-a na lokalnoj razini, mnogi su se začudili, pa i sam kandidat za župana Žarko Tušek, broju većem od 2000 sudionika u Mariji Bistrici. Na upit kako komentira tako veliki odaziv ljudi, Tušek je odgovorio da je to potvrda da se Zagorje budi i da dolazi vrijeme novih ljudi koji će zaustaviti propadanje Zagorja. „U svim dosadašnjim susretima s ljudima, a obišao sam skoro cijelo Zagorje, osjetio sam optimizam. Ljudi teško žive, neki u teškom siromaštvu, ali vjeruju da se može bolje i da se mora bolje. Da je vrijeme za ljude kojima neće na prvom mjestu biti njihov interes i interes stranke, nego dobro svakog čovjeka naše županije.“ – ističe Tušek. Apeliram na ministra Hajdaša – ne zaustavljajte sanaciju ceste Marija Bistrica-Laz-Kašina Na upit što vidi kao glavni problem ljudi u Mariji Bistrici i okolnih mjesta, Tušek odgovara da je to cesta kroz Laz: „Zamislite taj bezobrazluk ili kako to nazvati. Raskopali su jednu od najvažnijih prometnica, ne samo za Bistricu, nego za cijeli istok županije i ostavili ju tako raskopanu, opasnu po život! A ta cesta kroz Laz je jedan od glavnih pravaca kojima dolaze tisuće hodočasnika u

Mariju Bistricu i kasnije u druga turistička odredišta naše županije! Tragično je da govore da im je turizam bitan, a opstruiraju dolazak ljudi koji nam žele ostaviti novac, napuniti naše proračune iz kojih bi financirali daljnji razvoj županije. I drugo – tom cestom tisuće naših Zagoraca i Zagorki putuje svakodnevno na posao u Zagreb i okolna mjesta, da ne spominjem autobuse pune školske djece koja dolaze na ekskurzije ili se tuda voze u školu! Zar se treba dogoditi neka tragedija da ovi u Vladi i resornom ministarstvu shvate da ne mogu odlagati obnovu te ceste jer im novac sad treba za neke druge projekte pred lokalne izbore? I sad vi meni recite kako da ljudi vjeruju da je SDPu Zagorje bitno? Nikako. Uostalom, što o Zagorju misli šef SDP-a i premijer gospodin Zoran Milanović već je pokazao izrugujući nam se kao „stručnjacima iz Špičkovine“. Na upit vjeruje li u svoju pobjedu, Tušek odgovara da vjeruje u pobjedu Zagorja, jer to Zagorje mi svakodnevno govori da želi drukčiju vlast i da želi i zaslužuje bolje. Zato pozivam sve Zagorke i Zagorce da izađu na izbore i da svojim glasom podrže naš pokret za Zagorje u kojem će svaki čovjek moći dostojanstveno živjeti“, završava Tušek.


aktualno lokalni izbori 2013. sponzorirano

broj 497 / 14. svibnja 2013.

VAŠ NAČELNIK STJEPAN MUHEK

drugi misle da znaju, a mi znamo da znamo! Daljnji razvoj općine Marija Bistrica u svakom od njezinih jedanaest naselja, nemoguć je bez razvijene infrastrukture, kako komunalne tako i prometne, kao osnovnih preduvjeta ponovnog gospodarskog oporavka kroz dolazak investitora, razvoja turizma i poljoprivrede čime se osigurava zapošljavanje mladih, podizanje standarda života i smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika među našim stanovnicima. Ja vam s punom odgovornošću obećajem da ću sa svojim suradnicima nastaviti sve projekte vezane uz vodoopskrbu i odvodnju, prometnu infrastrukturu od lokalne do državne razine, razvoj turizma s naglaskom na tradicijskim vrijednostima našeg kraja, poljoprivredu i opći razvoj gospodarstva, a pogotovo u novim uvjetima punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Moglo bi se još puno pisati, ali se razlika između mene i mojih protukandidata može vrlo lako prepoznati u tome što oni MISLE da znaju, a ja ZNAM da znam, jer tu činjenicu potvrđuje moje dosadašnje iskustvo, a ljubavi i želje za napretkom mi ne manjka.

općina marija bistrica

19

S punim poštovanjem prema svim stanovnicima općine Marije Bistrice, Stjepan Muhek

renato ilić

snježana romić

SOCIJALDEKOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: STJEPAN MUHEK dipl.ing. Kandidatkinje/kandidati: STJEPAN MUHEK, dipl.ing.; Podgorje Bistričko DRAGICA DIJANIĆ, ing.; Marija Bistrica BRANIMIRA GLAVICA; Podgorje Bistričko DAMIR MILOŠIĆ, mag. oec.; Selnica IVAN BERTOVIĆ; Laz Bistrički MLADEN MICAK, dipl. ing.; Hum Bistrički KATICA HABAZIN, dr.vet.med.; Marija Bistrica MARIJAN SEMPER; Globočec MARTINA JELEČKI, dipl.soc.rad.; Globočec IVAN MESAR; Tugonica DRAGUTIN HABAZIN; Poljanica Bistrička ZLATA BOGOVIĆ; Podgorje Bistričko VIŠESLAV ĆUK, dr. sc.; Marija Bistrica MLADEN GABUD; Laz Bistrički IVAN FLEGAR, ing; Marija Bistrica

Ovi kandidati garancija su da ćemo zacrtano i ostvariti, zato glasajte za !

listu br. 5

Snježana Romić kandidatkinja je za načelnicu Općine Tuhelj i nositeljica je liste sdp-a na predstojećim izborima. Kandidat za zamjenika je Renato Ilić, aktivni općinski vijećnik sdp-a. Zajedno sa timom koji čine mladi perspektivni ljudi, ljudi koji imaju iskustva u radu, žene izradili su program promjena koje žele provesti u Općini Tuhelj. Romić: „Razvoj Općine Tuhelj usmjerit ćemo na održivi razvoj baziran na turizmu, obrtništvu, malom poduzetništvu i seoskom gospodarstvu. Prioritet su razvoj gospodarskih aktivnosti i infrastrukturna opremljenost područja. Prednost dajemo programima za poticanje proizvodnje hrane, posebno autohtonih vrsta te

plasiranje hrane s opg-a. Razvijat ćemo sustav opg-a i proizvođače povezivati u male grupe (lokalne zadruge) kroz koje će lakše plasirati svoje proizvode i ostvariti dodatne poticaje. Općina Tuhelj treba promjene, treba nove ljude koji razumiju stvarne probleme građanki i građana i spremni su ih rješavati.“ Ilić: „Tuhelj vidim kao općinu ugodnog i sigurnog življenja, koju će obitelji birati za podizanje svoje djece. Raspoloživa znanja i sredstva usmjerit ćemo na projekte namijenjene mladima i na poticanju samozapošljavanja. Bitan je ostanak mladih obitelji u mjestima gdje žive što ćemo postići kroz subvencije u infrastrukturi i poticanje gradnje vlastitog doma.“

LISTA BR. 2

Vaš glas za listu 2 je glas za: ▶ izbor novih i mladih ljudi koji znaju, hoće i mogu ▶ uvažavanje glasa građana i struke u donošenju bitnih odluka za Općinu ▶ nalaženje najboljih razvojnih mogućnosti za Općinu ▶ trošenje proračunskih sredstva za financiranje potreba od općeg i javog interesa ▶ mijenjanje načina donošenja odluka i upravljanja Općinom

JEDINI IZBOR ZA TUHELJ JE IZBOR NOVIH LJUDI KOJI ZNAJU, HOĆE I MOGU. Marijan Đurek Obrazac iz-mo Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata Zagrebačka 2, 40250 Zlatar oib: 84131477506 Broj posebnog računa za financiranje promidžbe: 2360000-3510127150 Broj stranice 1

1. Snježana Romić, dipl. učiteljica - sdp 2. Renato Ilić, ing. prometa - sdp 3. Tomislav Ilić – nezavisni 4. Veronika Kolman - sdp 5. Robert Romić - sdp 6. Mladen Hercigonja - sdp 7. Zlatko Cvetko, dipl. ing. arhitekture - sdp 8. Dubravko Fekeža – nezavisni 9. Ljubica Iveković - sdp 10. Dražen Tkalčić – nezavisni 11. Ivan Ježek - sdp

Marijan Đurek Obrazac iz-mo Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata Zagrebačka 2, 40250 Zlatar oib: 84131477506 Broj posebnog računa za financiranje promidžbe: 2360000-3510127168 Broj stranice 1

IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE u razdoblju od 05. 05. do 11. 05. 2013. u razdoblju od 05. 05. do 11. 05. 2013. R.br.

Naziv pružatelja medijskih usluga

Adresa pružatelja medijskih usluga

OIB

Broj i datum računa za izvršene medijske usluge

Broj ugovorenih i izvršenih medijskih usluga

Iznos cijene medijskih usluga bez popusta

Popust izražen u postotku

Iznos ostvarenog popusta

Plaćeni izvos s popustom

UKUPNO:

Zlatar, 11. 05. 2013.

R.br.

Naziv pružatelja medijskih usluga

Adresa pružatelja medijskih usluga

OIB

Broj i datum računa za izvršene medijske usluge

Broj ugovorenih i izvršenih medijskih usluga

Iznos cijene medijskih usluga bez popusta

Popust izražen u postotku

Iznos ostvarenog popusta

Plaćeni izvos s popustom

UKUPNO:

Potpis i pečat: Zlatar, 11. 05. 2013. Marijan Đurek v. r.

Primljeno u nadležnom izbornom povjerenstvu 11. 05. 2013. Pečat povjerenstva i potpis

Potpis i pečat: Marijan Đurek v. r.

Primljeno u nadležnom izbornom povjerenstvu 11. 05. 2013. Pečat povjerenstva i potpis


lokalni izbori 2013. sponzorirano 20 županija

u proteklom mandatu smo činili: • Izgradili dječji vrtić čije otvaranje se očekuje u tijeku ovog ljeta • Započeli izgradnju parkirališta ispod vrtića i oko crkve te se očekuje završetak radova do kraja mjeseca svibnja • Izgradili kilometre vodovodne mreže u visinskoj zoni • Izgradili mrežu odvodnje otpadnih voda u naselju Klokovec a pri završetku je u naselju Jurjevec i ulici dr. Marcela Majseca • Završen vodospremnik u naselju Žnidarići • Pred završetkom uređenje kapele Sv.Marije Magdalene • Izrađen Urbanistički i Prostorni plan za naselja općine Krapinske Toplice a trenutno u izradi ponovne Izmjene i dopune upu-a naselja Krapinske Toplice • Završena je izgradnja prilaza za invalidne osobe prostorijama općine kao i kod pješačkih prijelaza u mjestu • Asfaltirani kilometri nerazvrstanih cesta • Izgrađen novi nogostup u Zagrebačkoj ulici • Redovito održavane nerazvrstane ceste • Izgrađeno mnogo dionica javne rasvjete • Redovito isplaćivane stipendije učenicima i studentima • Redovito financirane sve udruge na području općine • Redovito odvajana sredstva za socijalno ugrožene osobe

broj 497 / 14. svibnja 2013.

općina krapinske toplice Kandidat za načelnika općine Krapinske Toplice

sdp – hsu – hns program za dalje

• Dovršetak vodoopskrbe u visinskim zonama • Započeti izgradnju odvodnje u naseljima Donje vino, Vrtnjakovec i nastavak Čreta Redni broj • Započeti sanaciju kapele Sv. Antuna Vladimir Huzak, mr.sig. – za načelnika Milan Čanžek – za zamjenika načelnika • Pronaći investitore za izgradnju staračkog doma • Izgraditi novi vatrogasni dom • Dom kulture pretvoriti u pravo kulturno Lista kandidata središte pod rednim brojem: • Započeti izgradnju novog groblja 5. Koalicija stranaka • Započeti izradu projekata za novu sportsku Socijaldemokratska dvoranu i sportske terene partija Hrvatske – SDP • Rekonstruirati i urediti trg ispred crkve Hrvatska stranka umirovljenika – HSU • Izraditi projekte za uređenje centra mjesta Hrvatska narodna stranka • Asfaltirati što više nerazvrstanih cesta • Izgraditi nove nogostupe u općini – Liberalni demokrati - HNS • Redovito održavati nerazvrstane ceste Redni broj – 5 • Izgraditi nove dionice javne rasvjete Nositelj liste • Redovito isplaćivati stipendije Vladimir Huzak, mr.sig. učenicima i studentima Vladimir Huzak, mr.sig., Hršak Breg 40b • Redovito financirati sve udruge na području Milan Čanžek, Jasenovec zagorski 15 općine prema jasnim kriterijima • Brinuti za starije i nemoćne osobe te socijalno Slavko Gudić, Zagrebačka ulica 16 ugrožene Alen Jelenčić, dipl.oec., Ulica Jakoba Badla 13 Nismo zaboravili ni turizam jer nam je to na Stjepan Bednjanec, Selno 142 prvom mjestu i uložit ćemo velike napore da Nada Hršak, Klokovec 117 Mirjana Križnik, dipl.physioth., Klokovec 263 vlasnik bazena završi svoj bazenski kompleks. Naravno da ćemo nastojati puno toga prijaviti Ivan Šturman, dipl.ing., Klokovec 267 za sufinanciranje od strane eu tako da sredstva Terezija Cvek, Klokovec 210 općine koristimo za aktivnosti na poboljšanju Joso Erceg, dipl.ing. građ. , Zlatka Balokovića 17 života i standarda stanovnika cijele općine Ana Gradiški, Zagrebačka 16/A ravnomjerno. Slavko Žnidarić, mag.ing.rač., Toplička 6 Trenutno imamo prijavljene sljedeće projekte za Petra Novak, mag.oec., Klokovec 120 sufinanciranje od strane eu preko Ministarstva regionalnog razvoja: Božidar Smud, Klokovec 25/A • Multimedijski centar – kino dvorana Dubravko Kerep, Klokovec 50 • Uređenje parkiranja • Uređenje Aleje • Šetnica sa mostićem uz Toplićinu • Izgradnja novih pristupnih cesta • Sustav biciklističkih staza

1.


županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

21

Mjerenje krvnog tlaka i guk-a

županija

zlatar bistrica – gdck Zlatar organizira Tjedan Crvenog

križa. Krvni tlak i guk mjerit će se po ambulanta i to u utorak, 14. svibnja u ambulanti u Budinščini, 15. svibnja ispred općine Hraščina, 16. svibnja u ambulanti u Konjščini, 20. svibnja u ambulanti u Belcu, te 28. svibnja u zlatarskoj ambulanti. Sva mjerenja su od 8 do 10 sati. (zl)

46. SAJAM VINA U BEDEKOVČINI POSJETIO JE I MINISTAR JAKOVINA

Željko Petrovečki apsolutni pobjednik U konkurenciji je bilo pedeset uzoraka, a čak ih je 17 nagrađeno sa zlatom. Zagorska vina pohvalio je i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

ministar jakovina kušao je nagrađena vina

BEDEKOVČINA- Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede u Bedekovčini je održan 46. Sajam i izložba zagorskih vina. Organizatori manifestacije Udruga vinogradara i vinara „Bilikum“ Bedekovčina, uz pomoć općine, Krapinsko- zagorske županije i ostalih, i ove godine okupili su veliki broj izlagača. U konkurenciji je bilo 50 zagorskih proizvođača vina. Posebnost ovogodišnjeg ocjenjivanja je odličan rezultat, od 50 uzoraka zagorski vinari osvojili su 17 zlata. Prije samog otvorenja, velikom broju prisutnih obratio se ing. Zdenko Ivanković s Agronomskog fakulteta, koji je podsjetio na pokojnog dr. Shuberta koji je svojim radom promijenio sliku o zagorskim vinima, a vinarima je preporučio da se okrenu starim sortama (belina, kraljevina, sokol…), laganim suhim vini-

ma, od domaćih autohtonih mješavina. Saborski zastupnik Željko Kolar je pred nazočnima rekao da 'nema bolje ništa od zagorskog gemišta' s čim se složila i županica Sonja Borovčak koja je predala nagradu šampionu u kategoriji suhih mirnih vina, Dragutinu Piljeku s vinom cuvee- miješano, berba 2012. Poseban gost na otvaranju sajma bio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, otkrivši da je star koliko i sajam, pohvalio je zagorske vinare da su unazad 15 godina velikim marom stigli u sam vrh po kvaliteti. Šampion sajma Željko Petrovečki osvojio je veliko zlato s ledenim vinom cabernet sauvignon, berba 2009. koje je ocijenjeno sa 90,40 boda. Nakon otvorenja ministar i gosti uživali su u okusima pobjedničkih vina, a ostali u dobrim gemištima uz glazbu i ples. (Kruno Pavlina)

Šampion sajma Željko Petrovečki osvojio je veliko zlato s ledenim vinom cabernet sauvignon, berba 2009. koje je ocijenjeno sa 90,40 boda.

najviše je bodova osvojilo vino željka petrovečkog

svi su se složili da su zagorska vina sve bolja

AKCIJA

europski lider u proizvodnji garažnih vrata www.novoferm.hr

mirela@novoferm.hr

VRATA SISTEMI d.o.o Puškarićeva 15 Lučko

made in germany

(01) 33 12 605 (01) 33 12 600


22 županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

VELIKA OBLJETNICA: Gimnazija Antuna Gustava Matoša

iz Zaboka 6. svibnja proslavila je svoj 50. rođendan, a u prigodnom su programu nastupili sadašnji i bivši učenici škole

Četrdeset godina DVD-a Petrovsko

Od vedrice, hampera Dok je srca, bit će i Gimnazije do vatrogasnih ljestava Maja Šimunić ZABOK

U

z prigodnu svečanost, 6. svibnja proslavljena je 50. godišnjica zabočke Gimnazije. Brojni uzvanici, gosti, ali i bivši učenici Gimnazije prisustvovali su svečanosti na kojoj su prikazani sami počeci rada ove škole, a pripremljen je i raznolik program sastavljen od glazbenih i glumačkih točaka. Ravnateljica, Bibijana Šlogar okupljenima je govorila o važnosti djelovanja Gimnazije, a županica Sonja Borovčak prisjetila je sve prisutne koliko je bila teška i dugotrajna borba da bi Gimnazija dobila svoju zgradu. Na svečanosti je bila i predstavnica Ministarsva znanosti, obrazovanja i športa, Katarina Grgec koja je čestitala gimnazijalcima na svim uspjesima koje su dosad ostvarili. Sve je, s razlogom, najviše oduševio popratni program koji su pripremili sadašnji učenici, ali i bivši učenici koji su danas renomirani i poznati umjetnici. Na početku programa Adam Končić izveo je baladu Ni med cvetjem ni

adam končić i tomislav goluban nastupili su u programu

pravice, a poznati usnoharmonikaš Tomislav Goluban pridružio mu se u izvođenju skladbe Libertin. Bivše učenice Gimnazije, Mirjana Drempetić Hanžić Smolić i Jasminka Končić postavile su prigodnu izložbu svojih radova u prostoru škole. Da je glazba zvonka radost svojim su nastupom pokazale vokalna skupina Fiola i vokalna skupima Arete, a većina su članova iz oba vokalna sastava bivši učenici Gimnazije. I sadašnji su učenici Gimnazije dali svoj doprinos obilježavanju rođendana svoje škole. Učenica 4. razreda, Dora Hrastinski predstavila se baletnom točkom,

dramska skupina mag izvela je predstavu 'Zamislite što se jučer dogodilo', a predstavio se i Nikola Vrabec, sudionik ovogodišnjeg Lidrana. Posljednjih je godina pojačana suradnja Gimnazije sa Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu sr Njemačke pa je voditelj, ujedno i koordinator programa Njemačke jezične diplome u Hrvatskoj, Thorsten Reiter, dodijelio diplome učenicima koji su uspješno položili ispit. Također, zaslužnim su pojedincima i organizacijama, koji su pomagali školi te dali doprinos u njenom radu, uručene prigodne zahvalnice.

u obilježavanju rođendana dvd-a sudjelovao je i mirko majsec

PETROVSKO - Prvi dio proslave 40 godina djelovanja dvd-a Petrovsko održan je prve svibanjske nedjelje. Na žalost kiša je malo pokvarila ugodnost dojma dočeka gostiju kod Vatrogasnog doma koji je bio popraćen nastupom Limene glazbe Špoljari – Petrovsko. Predvođeni župnikom vlč. Anđelkom Horvatićem u povorci uz taktove glazbe uslijedio je odlazak na misno slavlje u župnu crkvu sv. Petra Pavla gdje je ujedno obilježen i blagdan sv. Florijana te obavljen blagoslov nove zastave koju su dvd - u poklonili Krešimir, Zlatko i Željko Presečki. Željko Presečki, predsjednik dvd-a Petrovsko istaknuo je da ono u svojoj četiri desetljeća dugoj tradiciji nastoji pratiti sve novo što se događa u vatrogastvu, zahvaljujući ljudima koji nisu žalili sebe za dobrobit cijele zajednice. Nakon mise uslijedila je

vježba – prikaz gašenja požara kroz povijest ovdašnjeg vatrogastva. Tako je na parkiralištu zapadno od župne crkve sv. Petra i Pavla demonstriran način gašenja vatre na način kako se to činilo s vedricama, žahterima i hamperima i vodom dopremljenom konjskim zapregama članova Županijske udruge uzgajivača konja Krapina. Iako je do fingiranog požara na isti pogon stigla prva pumpa vatra je bila znatno brže ugašena. Uslijedila je demonstracija gašenja sa starim vatrogasnim vozilom marke đems, zatim uz upotrebu malog navalnog vozila s visokotlačnim sklopom pa sa suvremenim novijim navalnim vozilima, sve do gašenje vatre uz korištenje vatrogasnih ljestava. Naravno za kraj, jer njihova je budućnost, svoju vještinu u gašenju pokazali su i članovi vatrogasne mladeži. (zl)

zajednička fotografija djelatnika škole

Biciklijada tuheljskim stezama privukla brojne mališane tuhelj - Društvo Naša dje-

ca' uhelj u suradnji s wushu klubom organiziralo je prošle subote Biciklijadu tuheljhskim stezama u sklopu projekta „Prošećimo proljećem“. Sunčano jutro privuklo je četrdesetak djece koji su se okupili ispred vatrogasnog doma u pratnji roditelja. U veselom raspoloženju uz blagoslov vlč. Vladimira Trkmića, sudionici su krenuli na biciklima put Velike Horvatske, Marinca, Glogovca, Trstena s ciljem u Tuhlju. Trosatna vožnja protekla je u veselom ozračju. Posebno veselje i iznenađenje bile su tople punjene kiflice Veronike Kolman prilikom stajanja u Trstenu. Medicinska sestra Anita Erdelić koja je

održana je i sveta misa na sam blagdan svetog florijana

Pri kraju uređenje k mališani su uživali na biciklijadi

bila u pratnji, mogla je samo uživati jer intervencija gotovo da nije bilo. Tehnička ekipa u hodu je rješavala male kvarove. Organizatori, predsjednica dnd Snježana Romić i predsjednik wushu kluba Renato Ilić zadovoljni

su atmosferom i odazivom na ovoj prvoj biciklijadi. To je jedna od aktivnosti boravka na zraku djece i roditelja u sklopu projekta "Prošećimo proljećem". Nova se najavljuje u Dječjem danu za Dan Općine Tuhelj. (iš)

GORJANI SUTINSKI - Kako inicijativa i zajedništvo susjeda može iznjedriti pozitivne rezultate dokaz su i stanovnici naselja Gorjani Sutinski, zaselka Slukani koji su još prije 10-ak godina započeli s izgradnjom kapelice uz Rimsku cestu. Pokojni Alojz Slukan za kapelicu je dao zemljište na kojem je prije toga stajao križ i zajedno s Dragutinom Slukanom bio glavni inicijator gradnje, a ostali su-

sjedi su pomogli u građevinskom materijalu i svojim radom. Kapelica veličine nešto više od 2 m² je većim dijelom izgrađena još 2002. godine, no zbog nedostatka novca dosad nije u potpunosti završena. Općina Radoboj je na zamolbu mještana odlučila priskočiti u pomoć te će osigurati sredstva za nabavku pločica za opločivanje te žljebova za odvod oborinskih voda. (zl)


županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

'Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama' dobilo prostore na korištenje ĐURMANEC - Branko Horvat, načelnik Đurmanca i Štefica Ranički, predsjednica 'Društva za pomoć mentalno retardiranih osoba' Krapina potpisali su prošlog četvrtka u prostorima Općine ugovor kojim se na korištenje Društvu daje prostor za društvene namjene osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, njihovih obitelji i ostalih osoba u stanju socijalno zaštitnih mjera. Radi se o zgradi u vlasništvu Općine, veličine 92 kvadrata. Budući da 'Društvo za pomoć mentalno retardiranih osoba' dosad nije imalo svoj prostor, ovo će im uvelike pomoći u njihovim aktivnostima i daljnjem radu. (mš)

novopečenim roditeljima čestitao je gradonačelnik hanžek i županica borovčak

Darovi za najmlađe Zabočane ZABOK - Proteklog je vikenda u Dječjem vrtiću Zipkica upriličen prijem djece rođene od 20. studenog 2012. do 18. travnja 2013., a čije je prebivalište na području grada Zaboka. U opuštenoj atmosferi i uz mnogo dječjeg smijeha, mališani i njihovi roditelji primili i prigodan poklon od gradonačelnika Ivana Hanžeka. U organizaciji prijema sudjelovalo je i Društvo Naša djeca, a nazočila mu je i županica Sonja Borovčak. (mš)

na darivanju je bila i direktorica termi tuhelj ivana kolar

kapelice

radovi na kapelici pri samom su kraju

Iz Ljekarni Švaljek

23

“Proljetni osjećaj!”

Kako postići idealnu tjelesnu težinu? “Dobre navike zlata vrijede”, usvojite li ih prije, lakše ćete doći do željenog cilja. Martina Totović, mag. pharm.

P

retilost, danas već prisutna kao epidemija, sve više se širi i sve više ugrožava zdravlje čovjeka. Prekomjerna tjelesna težina nije samo estetsko kozmetički problem, nego ujedno i rizik za razvoj bolesti srca, probavnog i lokomotornog sustava, povišenih masnoća u krvi, povišenog krvnog tlaka, raka, dijabetesa… Pored neodgovarajuće prehrane i neprikladnih obroka uzetih u krivo vrijeme, jedan od uzroka prekomjerne tjelesne težine je svakako i sjedilački način života koji je postao svakodnevica (auto, posao, kuća, TV, kućno kino, internet…), što u mnogome doprinosi povećanju tjelesne težine. Većina nas je u svakodnevnoj potrazi za brzim rješenjima koja će ukloniti problem suvišnih kilograma i pomoći nam da budemo zadovoljni sobom. Dugoročno gledano, ne postoje instant rješenja koja bi nam omogućila željeni gubitak kilograma i uspješno održanje postignute tjelesne težine. Uz uređeni režim prehrane, tjelesnu aktivnost i stvarnu promjenu stila života, vaša tjelesna težina biti će optimalna, a vaše zdravlje neće biti ugroženo.

Stoga, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila: • Usvojite zdrave navike pravilne prehrane - umjesto jednog ili dva veća obroka, jedite tri do pet manjih. Jesti treba u miru, zalogaj po zalogaj, dobro žvačući. Uz sporije žvakanje hrane ostati će vam više vremena da u njoj uživate i osvijestite svaki zalogaj te da na vrijeme shvatite kada više niste gladni. Vrijedno je saznanje: “Treba prestati jesti kada Vam je najslađe!“ • Nemojte preskakati obroke, u razdoblju gladovanja metabolizam djeluje poput termostata te se smanjuje bazalna potrošnja energije, čime se poništava učinak gladovanja, a sigurno je da ćete se prejesti pri sljedećem obroku. • Jedite više svježeg voća i svježeg ili kuhanog povrća. • Jedite nemasno krto meso i ribu. Tjesteninu, rižu, žitarice, krumpir i kruh jedite u manjim količinama i birajte

proizvode od integralnog brašna. • Izbjegavajte uzimanje hrane koja sadrži masnoće i šećer. Prednost dajte složenim ugljikohidratima te zdravim zamjenama za šećer- medu i biljnim zaslađivačima kao i nezasićenim mastima. • Pokušajte izbaciti slatkiše i grickalice ili ih svedite na najmanju moguću mjeru. Nemojte jesti barem dva sata prije odlaska u krevet. • Ako treba, vodite dnevnik prehrane po danima kako biste mogli pratiti svoj napredak i na vrijeme uočiti pogreške. • Povećajte fizičku aktivnosti jer ona pojačava učinak zdrave prehrane i povoljno utječe na zdravlje. Pokušajte svaki dan odvojiti 30 minuta za tjelesnu aktivnost – šetajte, plivajte, vozite bicikl, trčite, hodajte. Pazite da učestalost i intenzitet bavljenja nekom tjelesnom aktivnošću prilagodite osobnim afinitetima i mogućnostima. • Ne zaboravite tekućinu- voda je nužna za život i zdravlje te je važan faktor u izmjeni tvari, detoksikaciji i uklanjanju štetnih metaboličkih nusprodukata.

mi brinemo o vašem zdravlju! www.svaljek.hr www.ljekarnesvaljek.com

ruksak pun kulture stigao do oš belec BELEC – Prošlog četvrtka u oš Belec učenici razredne nastave proveli su dva vrlo zanimljiva i posebna školska sata. Školu su posjetile 3 dramske umjetnice koje su učenicima odigrale predstavu Lasica na tavanu, a potom su umjetnice nastavile rad s učenicima u stvaralačkoj likovnoj radionici. Ovim susretom se belečkim učenicima omogućava besplatna dostupnost umjetnosti i kulture te se razvija njihova

kreativnost i senzibilnost. oš Belec je mala i dislocirana škola, ali zahvaljujući projektu "Ruksak (pun) kulture", umjetnost i kultura stižu i do najudaljenijih. Ruksak pun kulture je nacionalni projekt, a provodi se kao dopunski program podrške kurikulumu za vrtiće i škole. Provode ga stručne osobe - književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici. Glavni cilj i zadaća programa je učiniti umjet-

nost i kulturu približiti djeci i mladima i razvijati njihovu kreativnost. Ovo hvale vrijedno ulaganje u područje obrazovanja i kulture, zajednički su potaknuli Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a voditeljica projekta je. Maja Zrčić, viša savjetnica azoo. U prvoj fazi Ruksak dolazi vrtićima i školama koji su udaljeniji od većih središta i kojima su kulturni i umjetnost manje dostupni. (zl)

Bicikli za edukaciju učenika ZLATAR BISTRICA - U cilju povećanja sigurnosti najugroženijih sudionika u prometu, biciklista i djece kzž, odnosno Odbor za sigurnost u prometu uključio se i ove godine kao jedan od partnera u provođenje projekta „Osposobljavanje učenika za sigurno upravljanje biciklom“. Stoga je u oš Zlatar Bistrica održano svečano uručenje potvrda o dodjeli bicikala kojemu su uz županicu Sonju Borovčak prisustvovali članovi Odbora na čelu s Ivanom Jelenčićem. Županica je uručila potvrde predstavnicima 20 osnovnih škola s područja županije i to oš Hum na Sutli, oš a. Kovačić Zlatar, oš Budinšćina, oš k.š. Đalski Zabok i oš Radoboj koje su dobile

po 2 bicikla marke Springer i kacige marke Ventura te oš Belec, oš Petrovsko, oš Zlatar Bistrica, oš A. Cesarec Krapina, oš Lobor, oš Tuhelj, oš Gornje Jesenje, oš Krapinske Toplice – specijalna bolnica, oš Kumrovec, oš Kraljevec na Sutli, oš Mače, oš Sveti Križ Začretje, oš Marija Bistrica,oš Konjščina te oš Donja Stubica koje su dobile po jedan bicikl i kacigu s obzirom da je u akciju uključen manji broj učenika. Za nabavu 25 bicikla s pripadajućim kacigama kzž je osigurala sredstva u iznosu od 30.000 kuna. Ovogodišnjom akcijom sve škole u županiji dobile su bicikle za osposobljavanje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom. (zl)

kzž je za nabavu kaciga i bicikala odredila 30 tisuća kuna


24 županija

Za dušu za spomenek Piše:

Nevenka Gregurić

ZGUBILJE JE LJICE FARBU, A…

T

a draga stara domača mudrost još navieke velje. Ima malje onie teri se još na nju zmisljiju. Još je menje onie teri o nje gruntaju. A ne velja baš za one čieva su ljica davne „zgubila farbu“. Saki od nas najde se tuj i tam h situacije radi čega „dobi farbu“ ilji bi reklji da se zacrveneje. Črljenilje na ljice se dobi, ak se malje posramime radi toga kaj napravime ilji veljime, a napre zname da nie istina i dobre. Denes pak živime h cajtu gda su nekteri z svojem grdem gruntanjem, grdami rječjami i još z goršem deljem saki dan h pajdašije. Unda njim je tak se jedne kaj veljiju ilji napraviju. Z gubca njim skačeju takve laži da i sami hu nje veruju. Takvi su največ put h tambe i retke imaju priljiku dojti pred špigelj h večer prie spanja i pospominati se sami sobu. Od njih je jača laž, grdi poslji i hračkanje po semu kaj nije h njihovu koristi. Pljučkanje, hračkanje i sakojačke laži bez da se nešče začrljeneje ilji dobi farbu, moči je videti ove dane gda je počela reklji bi larmanje, več nek prije. Saki išče svoj put kak se popeti na „visoke“ i pri tomu največ „bljuje“ po svojemi protivniki. Pri tomu ne bira ni meste ni vrime. Koristiju se načini da ljudem „kažeju mesec h vode“, da hodiju kre ljudie na tere se niesu i nigdar se več neju zgledalji. Nemaju hnogi ni srama ni straha. Te je njohof način dela i življenja, pak unda tak nastavljaju i hu tem cajtu larmanja, kak nišče nič ne velja, kak nišče nič ne diela nek same oni. Si drugi su lopovi, tati i prevaranti i eto njih nove kaj se buju z semi zločami suprostavilji. Tak larmaju oni teri su pozabilji i na onu starinsku tera velji.:“poštena baba nigdar nie k…e, rekla k…a, nek obrnjene.Tak unda nie čude da lopof poštenomu kriči da je tat. Denešnji larmači su pozabilji da su se čez zadnje dvojset ljiet ponašalji po one.“gde bolje, tuj dulje“. Za svoj boljitek mienjalji su „kapute“ tuljike put da bi obljikel jednu malje veču familjiju za cielje življenje. Štimalji su se z novi kaputi, minjalji su farbe i saki put z novič počelji pljučkati po onemi teri su bilji z njimi h pajdašije. Pajdašija tera skonča nigdar nie ni bila prava pajdašija, veljiju ljudi. Gda nešče pljučka po svojemu pajdašu te se govori o njemu samomu i na takve se nie trieba obračati. Sram me je i črljenim se gda lučem ljudi oko sebe. Kaj su se h stanju napraviti, kak su se h stanju preobrnuti z vuka h ljesicu. Nie jih sram ljudi z teremi su jelji skupa z jednuga teniera. Nemaju srama i ne črljeneju se oni teri su hnoge pritiskalji i pilji njim krf na slamčicu. Hnogi su pozabilji i nemaju se nameru začrljeneti radi one terem su z teniera jemalji koricu kruha i metalji na svoju hrpu. Ne, ne črljeniju se jer su za svoje rabote fejst skočilji i štimaju se svojem „znanjem“. Njihove znanje potvrđujeju i diplome tere su steklji „glancajuči školske klupe“ i tak steklji znanje da vodiju u „bolju budučnost“. Ta bolja budučnost sikak je rikvrc h cajte kakvi su bilji dok su oni sami več prie krmenaljilji. Od vajkada se zna da su Zagorci mudri ljudi. Zna se da baš ljehke ne nasidaju sakojačkem ljiskavem obečanju. Naši ljudi i oni teri niesu završilji veljike škole, rodilji su se z malu maturu i dobre znaju kaj se događa okol i h Svietu. Njihova mudrost sigurne njim govori da se je duge dielala rupa h vreče. Rupa tera je postala veča od diena. Trieba pune žmikanja i trpljenja kaj bi se zakrpala. Tek gda se zakrpa ilji bar malje poštopa, moglje se bu hu nje nekaj zadržati. Radi toga znam da si oni teri se još znaju začrljeneti, neju poslušalji one kaj govoriju oni teri su farbu na ljica davne zgubilji. Sigurna sam da je njihova mudrost veljika i da sami gda dojdeju pred špigelj neju moralji mienjati farbu. Dobre znam da buju ljudi znalji dobre odmeriti i da ne prevladal jal radi čega se Zagorce zasmejava. Dobre znam da naši ljudi dobre znaju odšacati one teri se prenavljaju, a čez življenje su ostavljali zgrobenjke. Verujem da buju znalji dobre odšacati ljudi i veruvalji onem teri se radi svojuga dela ne moraju sramiti niti skrivati pred ljudmi. I na kraju da buju veruvalji ljudem teri su ponos i dika kraju h terem živiju, a ne same samodopadni larmači za sebe i svoj žep. I unda trieba reči fala sem Zagorcem čieva mudrost vodi napre i teri se još navike znaju začrljeniti, ne pred drugemi nek sami pred sobu.

broj 497 / 14. svibnja 2013. TAKO FINO, TAKO ZAGORSKO: U Roses Designer Outletu protekle je subote

održana peta po redu Štruklijada, manifestacija na kojoj su se birali najbolji zagorski štrukli

Najbolše štrukle spekli su kuhari z Kleti Kozjak Na ovogodišnjoj je Štruklijadi sudjelovalo čak trideset natjecatelja koji su osim štrukli, okupljenim posjetiteljima ponudili i jabučne štrudle te razne slatke i slane delicije Maja Šimunić S V. K R I Ž Z AČ R E T J E

K

ad zadišiju pravi, domači zagorski štrukli, nema nič boljega, složili bi se svi Zagorci, ali i oni koji vole ovu poslasticu. A svi oni sladokusci koji vole štrukle, okupili su se protekle subote u Roses Designer Outletu gdje je održana peta po redu Štruklijada, manifestacija u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije. U velikom šatoru koji je odisao finim mirisima, okupilo se trideset natjecatelja i mnogobrojni posjetitelji, među njima i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić koji je uživao u štruklima. Iako je svaki posjetitelj, kojih se

okupilo mnogo, imao svog favorita i pobjednika, žiri je ipak imao konačnu riječ. Tako su titulu najboljih zagorskih štrukla ove godine odnijeli oni pečeni u Kleti Kozjak. Drugoplasirani su štrukli Majsecovog mlina dok su treće mjesto osvojili štrukli Obiteljskog gospodarstva Šumak. U programu koji je dočarao duh zagorske tradicije nastupio je kud Sv. Križ Začretje čiji su članovi, zasluženo, dobili gromoglasan aplauz. Valja napomenuti da je za Štruklijadu ispečeno više od 9300 štrukli, a osim pohvala okupljenih Zagoraca, jedan njemački bračni par u srednjim godinama rekao nam je da su štrukli, ili kako oni kažu slani sirni kolač, nešto najbolje što su u posljednje vrijeme probali.

Ove godine najboljim su štruklima proglašeni oni Kleti Kozjak, drugo mjesto osvojio je Majsecov mlin dok je treće mjesto pripalo Obiteljskom gospodarstvu Šumak.

drugo mjesto osvojili su štrukli majsecovog mlina

u štruklima je uživao i ministar hajdaš dončić

titulom najboljih štrukli ove su se godine okitili štrukli kleti kozjak

potražnja za štruklima bila je velika, a prvi je puta sudjelovao i agroturizam kos

trećeplasirani su štrukli obiteljskog gospodarstva šumak


županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Osmi Sajam udruga Krapinsko – zagorske županije održan je prošle subote u organizaciji Mreža udruga Zagor i 'Stub-klub'

cilj je poboljšanje života mladih, razvoj dijaloga i stvaranje zajedničkih projekata Svojim prisustvom rad udruga podržala je i županica Sonja Borovčak, pohvalivši vrijedan rad zagorskih udruga

uz članove udruge regenerator, bili su i međunarodni volonteri na sajmu su se mogao vidjeti zanimljiv rad udruga

DONJA STUBICA – U subotu je održan osmi po redu Sajam udruga u organizaciji Mreže udruga Zagor i domaćina ovogodišnjeg sajma, donjostubičkog Kluba mladih ''Stub – klub''. Zbog loših vremenskih prilika sajam se nije mogao održati na prvotnoj lokaciji u Parku Jure Stubičanca, već je premješten u Dom kulture. Sajam su s nekoliko uvodnih riječi otvorili predsjednik Kluba mladih Zvonimir Babić i županica Krapinsko – zagorske županije Sonja Borovčak, koja je

podržala inicijativu i pridružila joj se svih sedam puta do sada. -Imamo jako puno udruga i svi pridonose kvaliteti života u našoj županiji. Veselim se kad vas vidim ovdje u tolikom broju - rekla je i proglasila sajam otvorenim uz uvjerenje da će i ovaj put biti uspješan kao i svi do sada. Kratak program svojim su izvedbama uveličale udruge grada domaćina: Vitezovi zlatnog kaleža prikazom borbe, kud ''Stubica'' pjesmom, te mladi glazbenici i članovi Savate

kluba. Posjetiteljima se preko štandova s promotivnim materijalima i ručnim radovima predstavilo tridesetak udruga iz Zlatara, Oroslavja, Đurmanca, Zaboka, Krapine, Lobora i Donje Stubice. Podršku sajmu dao je i hzz koji, kako smo doznali iz razgovora s njihovom predstavnicom, partnerstvo s udrugama smatra vrlo važnim zbog težnje prema pojačanju rada s nevladinim sektorom radi stvaranja programa za uključivanje teže zapošljivih osoba. (Jelena Sačer)

otvorena moderna gradska knjižnica u oroslavju

simboličnim rezanjem vrpce otvorena je nova knjižnica

OROSLAVJE - Krapinsko-zagorska županica Sonja Borovčak, oroslavski gradonačelnik Ivan Tuđa i saborska zastupnica Dunja Špoljar simboličnim rezanjem vrpce prošlog su petka otvorili novu Gradsku knjižnicu u parku Vraniczany. Stari skučeni prostori knjižnice tako su zamijenjeni novim prostorima na oko 300 kvadrata. Moderno opremljena gradska knjižnica sastoji se od odjela za odrasle, djecu, studijskog i informatičkog odjela, zavičajne zbirke, te čitaonice, odnosno staklenog vrta iz ko-

jeg se pruža pogled na park Vraniczany. Oroslavčani će odsad moći uživati u fundusu više od 20.000 knjiga. Cjelokupna investicija vrijedna preko 2.000.000 kuna, u čemu je sa 50 posto sredstava participiralo Ministarstvo kulture, a ostatak sredstva osigurao je Grad Oroslavje. Voditeljica Gradske knjižnice Lidija Fuštin zahvalila se brojnim ljudima, posebice gradonačelniku Ivanu Tuđi i Ministarstvu kulture koji su prepoznali potrebu za većim prostorima knjižnice, te donatorima. U novoj knjižni-

nova gradska knjižnica ima bogat fundus knjiga

ci svoje prostore ima i amk Oroslavje. Prema riječima gradonačelnika Tuđe, radovi na knjižnici su trajali pune tri godine. Tuđa je zadovoljan što je Oroslavje napokon dobilo vrijedan kulturni prostor koji će, istaknuo je zadovoljiti potrebe građana Oroslavja za knjigama i drugim vrtama informacija. Radno vrijeme knjižnice od 1. lipnja bit će od 8.30 do 18 sati. Dodajmo i kako je u nedjelju svečano otvoren još jedan objekt, preuređeni društveni dom kulture u Mokricama. (M. Bašak)

Cjelokupna investicija vrijedna je preko 2.000.000 kuna, u čemu je sa 50 posto sredstava participiralo Ministarstvo kulture, a ostatak sredstva osigurao je Grad Oroslavje.

predstavila se i udruga petrože

25


26 županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

crna

Dnevnik tate Bena

Pokradena zlatnina KRAPINA - Krapinčanka (39) ostala je bez zlatnog nakita kojeg je držala u obiteljskoj kući. Zlatnina joj je ukradena prošlog utorka između 12 i 12.30 sati, a šteta se cijeni na više tisuća kuna. Lopov je zasada nepoznat. (mb)

Piše:

Tomislav Benčić

Ceste

K

Provaljeno u kiosk Tiska

DESINIĆ- Zagorska je policija proteklog utorka u Desiniću uhvatila 24-godišnjeg Slovenca. Pretragom stana, te osobnog automobila kod mladića je pronađeno 33 opušaka mješavine duha-

DONJA STUBICA – U noći s prošlog utorka na srijedu provaljeno je u kiosk Tiska u Donjoj Stubici iz kojeg je nepoznati lopov ukrao novac i vrijednosne papire. (mb)

ne i marihuane, 0,9 grama marihuane, 5 čahura maka, 145 sjemenki indijske konoplje, 47 stabljika marihuane, 6 staklenki micelija, 11 gljiva u rastu, te razne opreme za proizvodnju gljiva. (mb)

PRAVA DRAMA: U NOĆI SE PREGRIJAVALA ŽARULJA I ZAPALILA DRVENU ŠTALU

Izgorjela rasplodna prasica sa 18 odojaka DONJA STUBICA - Požar kojeg je izazvala pregrijana žarulja u gospodarskom objektu u Hižakovcu u noći na ponedjeljak oko 1.30 sati, prouzročio je vlasnicima velike štete. Najprije se zapalila slama, nakon čega se požar proširio na drvene zidove i krovnu konstrukciju. Jedan od vlasnika, star 58 u gašenju požara zadobio je lakše tjelesne ozljede, dok je u samom požar stradala rasplodna prasica sa 18 odojaka. Izgorjela je i polovica štale. Požar je ugašen oko 3.20 sati, a intervenirali su zvjp Zabok i donjostubički vatrogasci. (M. Bašak)

Simpozij primalja u Zagorju

Ilustracija

olko je prešlo od zadnjih izbora? Par dana. A več su novi tu. Kolko za ove kaj su bili nije bilo baš neke reklame, za ove se si naveliko reklamiraju. I uvjeravaju nas da nam bu bolje če baš njih izaberemo. Sve nekak ne znam zakaj nikome od njih ne verujem preveč. Si same obečavaju, a na kraju ne napraviju nič, ili samo malo od toga kaj su obečali. Imaju ti izbori i svojih dobrih strana. Ja u svojih 40 i nekaj ljet života još nisam videl da se dela tolko kolko se sad dela. Naročito na cestama. Jednostavno nemreš sesti h auto i nekam se otpeljati, da neš naletel na barem jedne radove. Ovih dana mi je bilo baš super iti na posel z autom. Znači trebam dojti od Zaboka do Zagreba. Točnije od centra Zaboka h centar Zagreba. Kak to zgleda kad ideš z autom? Mogučnosti je nekoliko. Če imaš 11 kuna viška h žepu moreš iti po autocesti. Ali da dojdeš na autocestu moraš prejti čez gradilište h Mokricama, jer baš sad delaju kružni tok na ulazu na autocestu. Moreš iti i po staroj Zagorskoj. Zapraf nemreš. Jer je zaprta do Žeinca. Da bi do tam došel moraš iti po staroj cesti čez Trgovišće. Tud sam i krenul. Nije da sam škrt platiti autocestu, ali iz principa ne dam peneze za to. Da je povoljnija cijena još bi i razmislil, ali ovak ne dam! Uglavnom krenem od doma i idem čez Pavlovec. Ali prije Pavlovca radovi na putu. Semafor. Delaju komad nogostupa. Zapraf ne delaju ga, jer je nogostup tam več bil, nego postoječeg malo popravljaju. Kad čovek to prejde more birati na tere bu radove naletel. Moreš iti po staroj Kumrovečkoj magistrali ili čez Gubaševo. Kud god da ideš radovi su. Kad se i to prejde dojde se do Klanječkog Jezera. Cesta onud je u najmanju ruku katastrofa, a na kaj bu tek ličila dok se stara Zagorska ne zgotovi neču ni misliti. I, ajde, h Žeincima konačno spoj na novu staru Zagorsku. I ljepo se peljaš do Zagreba. I tam opet radovi. Suženje ceste na samom ulasku, jer se aktiviralo klizište onda kad je to bilo aktualno. Kad i to prejdeš na Aleju Bolonja tam kod Gajnica mečeju rubnjake uz cestu, pa je i tam suženje. Nije da me smeta to kaj se dela. To je super. I drago mi je da se več jemput te ceste h nekakav red dopeljaju. Samo kaj ne znam e je to zbog izbora ili kaj imamo prometnog ministra?

U stanu Slovenca pronađena droga

U Krapini održana 21. skupština Vatrogasne zajednice KZŽ-e

Trodnevno slavljenje primaljstva Ivica Glas i Marijan Lovrenčić i dalje na čelu zagorskih vatrogasaca krapina – U četvrtak je u

zajednička fotografija sudionica

marija bistrica – Od četvrtka do subote

u Bluesun hotelu održan je simpozij, koji su organizirali Hrvatska udruga za promicanje primaljstva (hupp), podružnica primalja kzž i ob Zabok. Simpozij je svečano otvoren u četvrtak, a skup su između ostalih pozdravili županica Sonja Borovčak, ravnatelj ob Zabok Ivan Švajger, Izvršna direktorica hupp-a Iva Podhorsky Štorek i predsjednica Hrvatske komore primalja Barbara Finderle. Na početku skupa sve je u ime domaćina, primalja

op Zabok pozdravila Josipa Vdović, članica hupp-a i predsjednica Područnog vijeća komore kzž-e, naglasivši kako u kzž-e trenutno djeluju 92 primalje, od čega 52 rade u ob Zabok. Tema simpozija Primaljstvo: znanje, vještina i mudrost, privukla je primalje iz svih dijelova Hrvatske, te gošće, Udruženje babica iz Srbije. Osim predavanja i radionica, sudionici su u petak obišli i ob Zabok. Pokrovitelji ovog simpozija bili su Ministarstvo zdravlja, kzž i Grad Zabok. (Elvis Lacković)

Krapini održana 21. skupština vz kzž koje je ujedno bila i izborna. Većih promjena nije bilo. Za mjesto predsjednika zajednice pristigle su dvije kandidature, ona dosadašnjeg Ivice Glasa, sa zamjenikom Ivicom Balagovićem i kandidatura Dražen Sinkovića, sa zamjenikom Brankom Tukačom. Skupštini je nazočilo 88 delegata, koji su velikom većinom, tajnim glasovanjem, podršku dali Ivici Glasu. Prije izbornog dijela, jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu zajednice u prošloj godini, kao i planovi za ovu. Od brojnih aktivnosti u prošloj godini valja izdvojiti osposobljavanja vatrogasaca i natjecanja. Osposobljeno je ukupno 497 kandidata za pojedina zvanja, a izuzetna uspješnost zagorskih ekipa

glas i lovrenčić ostaju na čelu zagorskih vatrogasaca

na natjecanjima posebno je došla do izražaja u rezultatima dvd-a Bedekovčina, čije su i mladež muška i mladež ženska postali državni prvaci. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske ove godine obilježava 20 godina rada i djelovanja, pa su dodijeljena i priznanja. U ime kzž-e primio ga je dožupan Anđelko Ferek Jambrek, i sam vatrogasac i član skup-

štine, a priznanja su dobile i županijske zajednice, koje zajedno sa kzž-om čine koordinaciju: Varaždinska, Međimurska i Koprivničkokriževačka, kao i Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah iz Slovenije. Također priznanja su dobila tri vatrogasaca, koja su svih 20 godina članovi skupštine. Rudolf Zajec, Boris Uhernik i Franjo Pavlek. (Elvis Lacković)


županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Ministarstvo će sufinancirati brojne projekte u Zagorju KRAPINA - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odabralo je projekte koji će se sufinancirati u ovoj godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Ocjenjivali su se projekti čija realizacija doprinosi poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Ministarstvo u okviru ovog programa sufinancira projekte jedinica regionalne i lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 posto prosjeka Republike Hrvatske. Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje u iznosu 222.000 kuna za obnovu objekta primarne zdravstvene zaštite u Zagorskim Selima, sa 634.000 kuna sufinancirat će rekonstrukciju dječjeg vrtića „Balončica“ u Humu na Sutli, sa 180.000 kuna modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca, sa 720.000 kuna sufinancirat će izgradnju dvodjelne sportske dvorane u Đurmancu te sa 259.000 kuna obnovu i prenamjenu zgrade općine u Radoboju. (zl)

Koristite državne i EU potpore

na tribini je govorila snježana španjol

KRALJEVEC NA SUTLI - Prošlog četvrtka u prostorijama općine Kraljevec na Sutli zamjenica ministra poljoprivrede Snježana Španjol na otvorenoj tribini razgovarala je s kraljevečkim poljoprivrednicima o zadrugarstvu i otvaranju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Upoznala ih je sa zakonskim okvirima i državnom strategijom, razvojem modernog, inovativnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora, ute-

meljenog na eu standardima sigurnosti hrane, načina zaštite okoliša i prirodnih resursa. Općina Kraljevec na Sutli je pretežito poljoprivredna lokalna zajednica, s nedovoljno iskorištenim kapacitetima. Zbog toga im je Španjol savjetovala da koriste potpore eu i državne potpore, to jest da s idejama iskorače u pravcu osnivanja svojih opg-ova s dodatnim programima kao što su ruralni turizam i slično. (Ivo Šućur)

27

iskoristite bespovratna sredstva iz strukturnih fondova krapina - Želite li dobiti sve informacije o područjima koja će se financirati nakon ulaska Hrvatske u eu isto tako i odgovore na pitanja poput: da li će se moja tvrtka moći prijaviti za financiranje, da li je moj projekat prihvatljiv i odakle početi pri aplikaciji, pozivamo Vas da nam se pridružite na besplatnom seminaru u Krapini. Na vrijeme se pripremite za Strukturne fondove, ali i Programe Unije i provjerite mogućnosti financiranja svojih projekata. Seminar će se održati 16. svibnja 2013. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama hgk žk Krapina, trg Ljudevita Gaja 5, Krapina. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u žk Krapina, na telefon 049/371 883, Janja Kantolić. (zl)

Kućna ljekarna bake Anke

Jabuka za mladost

J posebno je oduševila izvedba rimske gozbe

Gimnazija predstavila osmašima svoj rad ZABOK - Više od 150 posjetitelja aktivno je sudjelovalo na Otvorenim vratima Gimnazije. Osmašice i osmaši iz svih krajeva Hrvatskog zagorja i šire došli su vidjeti kako se sve uči ne samo za školu nego i za život. Uz nastavnike, stručne suradnike i ravnateljicu, školu su predstavili ponajprije učenici – volonteri domaćini i ostali suorganizatori. Osim

ravnateljice Bibijane Šlogar i pedagoga Ivana Miškulina, govore su održali Karlo Premužak iz 1. pm razreda i maturantica Jelena Majcen. U programu su sudjelovali i mladi glazbenici te dramska grupa mag. Osmaše i osmašice posebno je oduševila kreativna izvedba Rimske gozbe kod Filipa grupe latinista i profesorice Lidije Klenovšak. (zl)

abuka je zdravo i ljekovito voće, koje sadrži mnogo hranjivih tvari, a zasigurno niste tek jednom čuli onu staru poslovicu: ''Jedna jabuka na dan, tjera doktora iz kuće van''. Cvate u travnju i svibnju. Cvijet se za lijek bere u proljeće, a plod u jesen. Čaj od cvijeta jabuke s medom i limunovim sokom ublažuje žeđ, jača srce, pluća, živce, regulira probavu i liječi kašalj. Osim cvijeta, čaj skuhan s tanko narezanim kriškama jabuke dobar je za bubrege. Jabuka pospješuje probavu, omogućuje zdrav i miran san, uklanja žgaravicu, te liječi reumu. U narodnoj medicini poznati lijek za pomlađivanje je jesti svaki dan dvije do tri jabuke s grahamovim kruhom. Pečene jabuke normaliziraju stolicu. Posebno je učinkovita ako je jedemo zajedno s kruhom od ječma, raži i pšenice. Stari ljudi su za ublažavanje bolova u kukovima na bolna mjesta znali stavljati obloge od trulih jabuka, a pečena jabuka posipana šećerom pomaže kod čireva i krasta. Promuklost su liječili na sljedeći način: izdubili jabuku, ispekli je i napunili medom. Od jabuke se pripremaju razni pripravci: poput soka od jabuke, jabučnice i jabučnog ocrta. Jabučnica pomaže kod mršavljenja, a jabučnim octom stari ljudi su masirali otekline na rukama i nogama.

AMI-PROM d.o.o. ZABOK USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA

TEL: 049/222-217

MOB: 098/250-533 USLUGA SADNJE VOĆNIH SADNICA PRODAJA VOĆNIH SADNICA STARIH SORATA REZIDBA VOĆAKA I UREĐENJE ZAPUŠTENIH VOĆNJAKA REZIDBA VINOVE LOZE

TUŽNO SJEĆANJE

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, 12. svibnja s poštovanjem se sjećamo kolegica i kolega medicinskih sestara i tehničara

Sandrica Markeš 27. 1. 1973. – 20. 12. 2012.

IZRADA TRAVNJAKA POPRAVAK POSTOJEĆIH TRAVNJAKA

ŠIŠANJE ŽIVIH OGRADA ZAŠTITA ČEMPRESA OD POSMEĐIVANJA

IZRADA PLETENIH OGRADA

KOŠNJA TRAVE

UREĐENJE OKUĆNICE

ČIŠĆENJE ŠIKARA I ZAPUŠTENOG ZEMLJIŠTA

Goran Gajšak 10. 5. 1986. – 10. 5. 2012. te ostalih preminulih djelatnika OB Zabok. Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Zabok

AMI-AGRO

MALČIRANJE LIVADA I ZAPUŠTENIH TRAVNJAKA

RUŠENJE OPASNIH STABALA ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA

USLUGE SELIDBE

NA VAŠ POZIV DOLAZIMO NA IZVID TROŠKOVE IZVIDA I SASTAVLJANJA PONUDE NE NAPLAĆUJEMO RADNO VRIJEME: 7:30-15:30 SUBOTOM ZATVORENO


28 županija

broj 497 / 14. svibnja 2013.

poljoprivreda

mala burza radnih mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje • Područna služba Krapina Ispostava Donja Stubica Buffet "Zagorka" Marija Bistrica 1 KONOBAR/KONOBARICA osobni dolazak ili pismena zamolba: Laz Bistrički 197/D, Marija Bistrica, najava na mobitel: 098 1622296, e-mailom: zbhrast@ gmail.com, rok prijave: 1.5.2013 PETEK Oroslavje 1 KONOBAR/KONOBARICA najava na mobitel: 095 5965282, rok prijave: 6.5.2013 SALVUS d.o.o. Donja Stubica 1 MEDICINSKA SESTRA/ MEDICINSKI TEHNIČAR e-mailom: ina.muzina@salvus.hr, traže se izrazito komunikativne osobe, posao uključuje rad subotom, rok prijave: 6.5.2013 VU PLAVEM TRNACU d.o.o. Marija Bistrica 1 RADNIK/RADNICA U POLJOPRIVREDI I UGOSTITELJSTVU način javljanja: pismena zamolba: Marija Bistrica, Globočec 248, e-mailom: darko@ trnac.com, poznavanje starinskih običaja, rok prijave: 1.6.2013 1 RADNIK/RADNICA U POLJOPRIVREDI I UGOSTITELJSTVU pismena zamolba: Marija Bistrica, Globočec 248, e-mailom: darko@trnac.com, poznavanje starinskih običaja, rok prijave: 1.6.2013 Autoprijevoz i usluge Rios Stubičke Toplice 1 RUKOVATELJ/RUKOVATELJICA SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA najava na mobitel: 098 837941, rok prijave: 16.5.2013 Ispostava Krapina Pećarsko keramičarski obrt "VI-KA" Krapina 2 KERAMIČARA-PEĆARA (M/Ž) najava na telefon: 049 349444, mobitel: 098 378830, postava keramičkih pločica, kamena i izrada kamina, rok prijave: 30.4.2013 Općina Petrovsko, Petrovsko 10 RADNIKA/RADNICA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PETROVSKO osobni dolazak: Petrovsko 1, Petrovsko, mogućnost korištenja potpora za zapošljavanje - javni radovi, rok prijave: 30.4.2013 CALLIDUS GRUPA d.o.o. Krapina 1 TELEKOMUNIKACIJSKI SAVJETNIK (M/Ž) e-mailom: jelena.merkas@callidus.hr, vođenje tima te edukacija potencijalnih klijenata o najboljim telekomunikacijskim rješenjima, rok prijave: 15.5.2013 VITAFARM d.o.o. Krapina 1 NUTRICIONIST (M/Ž) pismena zamolba: Ante Starčevića 1, Krapina, rok prijave: 30.4.2013 Ispostava Pregrada ŠPOLJAR-TRANSPORT d.o.o. Pregrada 1 AUTOMEHANIČAR (M/Ž) najava na mobitel: 099 6588209, e-mailom: info@spoljar-transport.hr, rok prijave: 30.4.2013 6 VOZAČA MOTORNOG VOZILA (M/Ž) najava na mobitel: 099 6588209, e-mailom: info@spoljar-transport.hr, rok prijave: 6.5.2013 AGNUS d.o.o. Hum na Sutli 4 KONOBARA (M/Ž) pismena zamolba: Hum na Sutli 160, 49231 Hum na Sutli, e-mailom: restoran.iva@ gmail.com, rok prijave: 8.5.2013 3 KUHARA (M/Ž) pismena zamolba: Hum na Sutli 160, 49231 Hum na Sutli, e-mailom: restoran.iva@ gmail.com, rok prijave: 8.5.2013 Caffe-bar Arka Pregrada

1 KONOBAR/KONOBARICA osobni dolazak: Ljudevita Gaja 13, Pregrada, najava na mobitel: 098 9037633, rok prijave: 30.4.2013 KUNŠTEK - PROMET d.o.o. Hum na Sutli 3 KUHARA (M/Ž) pismena zamolba: Hum na Sutli 160, 49231 Hum na Sutli, e-mailom: restoran.iva@ gmail.com, rok prijave: 8.5.2013 1 KUHAR (M/Ž) pismena zamolba: Hum na Sutli 160, 49231 Hum na Sutli, e-mailom: restoran.iva@ gmail.com, rok prijave: 18.5.2013 KUNA - METAL vl. Pregrada 2 KOVINOTOKARA M/Ž najava na telefon: 049 301832, mobitel: 091 7263965, rok prijave: 24.5.2013 Ispostava Zabok CILJ-AKCIJA j.d.o.o. Zabok 1 AUTOMEHANIČAR M/Ž osobni dolazak: Repovec 13, Zabok, najava na telefon: 049 221591, mobitel: 098 1640875, rok prijave: 23.5.2013 ALUPROM Krapinske Toplice 2 BRAVARA / BRAVARICE TOKARA / TOKARICE najava na telefon: 049 232612, mobitel: 098 1767952, e-mailom: alumont@alu-mont. hr, bravar, tokar ili stolar za poslove izrade i montaže ALU i PVC stolarije, poželjno 1 god. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, ali u obzir dolaze i kandidati bez iskustva. Rok prijave: 10.5.2013 FERROSTIL MONT d.o.o. Zagreb 10 BRAVARA/BRAVARICA - ZAVARIVAČA/ ZAVARIVAČICA - MONTERA/MONTERKI najava na mobitel: 099 7334769, e-mailom: stjepan.kukolja@ferrostilmont.hr, prednost imaju kandidati sa dozvolom za rad na visini, rok prijave: 3.5.2013 10 MONTERA/MONTERKI GRAĐEVINSKE LIMARIJE najava na telefon: 049 588870, mobitel: 099 7060137, e-mailom: ivan.puljek@ ferrostilmont.hr, montaža limova i panela, potrebna je dozvola za rad na visini, rok prijave: 19.5.2013 MVM-KOMAR d.o.o. Bedekovčina 1 FITNESS TRENER/ TRENERICA osobni dolazak: M. Gupca 31, 49221 Bedekovčina, najava na telefon: 049 213912, mobitel: 098 460474, e-mailom: mihaelkomar@gmail.com, vođenje teretane + privatni treninzi, rok prijave: 20.5.2013 SALUTO DAF d.o.o. Zabok 1 FIZIOTERAPEUT M/Ž e-mailom: cityspacentar@gmail.com, rok prijave: 30.4.2013 Frizerski salon Marijana Krapinske Toplice 1 FRIZER/FRIZERKA najava na mobitel: 098 9923627, rok prijave: 15.5.2013 CAFFE BAR "EX" Krapinske Toplice 1 KONOBAR M/Ž najava na mobitel: 098 9390244, rok prijave: 2.5.2013 FERO-LINA d.o.o. Sveti Križ Začretje 1 KONOBAR/ KONOBARICA osobni dolazak: Matije Gupca 67, Zabok, najava na telefon: 049 222100, mobitel: 098 209239, rok prijave: 31.5.2013 Pizzeria Gloria Zabok 1 KONOBAR/ KONOBARICA najava na mobitel: 098 474330, rok prijave: 15.5.2013 Bistro Minnie Zabok 1 KONOBAR/ KONOBARICA najava na mobitel: 098 207016, probni rad, rok prijave: 30.4.2013 SALUTO DAF d.o.o. Zabok 1 KOZMETIČKI DJELATNIK/DJELATNICA e-mailom: cityspacentar@gmail.com, rok

www. hzz.hr

SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

prijave: 30.4.2013 BEDEX-SUPERTOM Bedekovčina, 2 PEKARA-TRGOVCA M/Ž e-mailom: info@villa-supertom.hr, rad u pekari i trgovini, rok prijave: 22.5.2013 ALTERA ELEMENTA j.d.o.o. Zabok 1 PROCJENITELJ/TRGOVAC UMJETNINAMA M/Ž osobni dolazak: M. Gupca 81, Zabok (Dom obrtnika), najava na telefon: 049 222525, mobitel: 095 9100333, e-mailom: emil. kusan1@h-1.hr, rok prijave: 1.6.2013 SUPER ANJA d.o.o. Bedekovčina 1 PRODAVAČ-VOZAČ ZA POKRETNU TRGOVINU M/Ž e-mailom: info@villa-supertom.hr, potrebno iskustvo u pokretnoj trgovini, rok prijave: 22.5.2013 METALBENETON d.o.o., Sveti Križ Začretje 1 RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU OKOLIŠA osobni dolazak uz prethodnu najavu na br. tel. 049 227179, rok prijave: 4.5.2013 Završni radovi u građevinarstvu Ciglenečki d.o.o. Sveti Križ Začretje 2 SOBOLSIKARA-LIČILACA / SOBOSLIKARICE-LIČITELJICE osobni dolazak: Ciglenica Zag. 17, najava na telefon: 049 227044, mobitel: 098 211251, rok prijave: 15.5.2013 Opća bolnica Zabok, Zabok 1 SPECIJALIST PEDIJATAR/PEDIJATRICA pismena zamolba: Bračak 8, 49210 Zabok, rok prijave: 15.6.2013 STOLARIJA LOVREK d.o.o. Veliko Trgovišće 2 STOLARA/ STOLARICE najava na mobitel: 099 3300690, rok prijave: 8.5.2013 DEKOR d.o.o. Zabok 1 STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA osobni dolazak ili pismena zamolba: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 27/1, Zabok, najava na mobitel: 098 495314, e-mailom: zarko.miljan@strazaplastika.hr, rok prijave: 30.5.2013 Ispostava Zlatar KAJ-GRADNJA d.o.o. Mihovljan 18 GRAĐEVINSKIH RADNIKA (M/Ž) najava na telefon: 049 438047, mobitel: 099 2550284, rok prijave: 30.6.2013 BEZAK MTP d.o.o. Lobor 3 KOVINOTOKARA/KOVINOGLODAČA CNC OPERATERA (M/Ž) osobni dolazak: M. Gupca 2, Lobor, najava na telefon: 049 430028, mobitel: 098 250452, rok prijave: 15.5.2013 1 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ŠIVAČE STROJEVE (M/Ž) osobni dolazak: M. Gupca 2, Lobor, najava na telefon: 049 430028, mobitel: 098 250452, rok prijave: 15.5.2013 ZMH HORVAT d.o.o. Konjščina 1 VODITELJ SKLADIŠTA (M/Ž) e-mailom: tomislav@zmhhorvat.hr, poželjno radno iskustvo, rok prijave: 15.5.2013 1 ZAMJENIK VODITELJA PROIZVODNJE (M/Ž) e-mailom: tomislav@zmhhorvat.hr, poželjno radno iskustvo, rok prijave: 15.5.2013 JURIANA d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge, Zlatar, Trg slobode 2 4 ZIDARA -GRAĐEVINSKIH RADNIKA (M/Ž) osobni dolazak: Trg Slobode 2, Zlatar, najava na telefon: 049 467105, mobitel: 098 404686, rok prijave: 30.4.2013

Pepelnica na voćkama P

arazitske gljive, uzročnici pepelnica, osim vinove loze napadaju i ostale vrste voćaka. Zaraze su moguće od ranog proljeća pa sve do kraja vegetacijskog perioda. Uzročnici pepelnice najčešće prezimljuju u pupovima gdje u proljeće vrše zarazu tek izniknulih listova i mladica. Zaraze nastaju i po kišovitom i po suhom vremenu. Višegodišnja prisutnost pepelnice u voćnjaku može se vidjeti po stablima rijetke krošnje s mladim izbojima prekrivenim pepeljastom prevlakom. Prevlaka se razvija na svim zelenim organima. Zbog razvoja prevlake, gljivica prekriva zelene dijelove biljke te oni slabije asimiliraju. Za suzbijanje se od nesistemičnih fungicida koriste sredstva na bazi sumpora i meptildinokapa. Od sistemičnih fungicida najčešće se primjenjuju sredstva iz grupe triazola i strobilurina.

mnu boju, deformira se i otpada. Mladi plodovi nekih sorti su vrlo osjetljivi. Na njima dolazi do mrežaste nekroze koja je poznata kao „mrežavost plodova“.

Razvija se na svim zelenim dijelovima jabuke. Iz zaraženih pupova u proljeće mladice i cvjetovi često su potpuno prekriveni micelijem i konidijama parazita. Iz zaraženih lisnih pupova raste zakržljalo lišće, a cvjetni pupovi daju sitne cvijetove koji ostaju zatvoreni i osuše se tijekom vegetacije. Zaraze su prvo vidljive na mladom, još neotvorenom lišću. Zaraženi list je deformiran te se ponekad javljaju žućkaste pjege na licu nasuprot miceliju sa naličja lista. Jako zaraženo lišće dobiva ta-

Pepelnica se javlja na lišću, pupovima, zelenim mladicama i plodovima. Infekcija cvijeta je rijetka. Prvi uočljivi simptomi se javljaju u vidu paučinaste prevlake na površini lista, nakon čega se javlja vrlo slaba nekroza lišća, ali ubrzo se ona pojačava. Kad je cijeli list zahvaćen micelijem, dolazi do njegovog uvijanja prema licu, a

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. Persicae)

Pepelnica kod breskve također napada sve zelene dijelove biljke. Na zaraženim dijelovima javlja se mjestimično prljavo bijeli, brašnasti micelij. Napadnute zone su u početku svjetlije, a zatim se javlja bijela prevlaka, koja postepeno prekriva sve veću površinu. Zaraženo lišće se uvija i pri jačoj zarazi se suši i otpada. Izboji mogu biti zaraženi prije odrvenjavanja dok su zeleni, ali i oni se vremenom suše. Na mladim plodovima se pojavljuje brašnasta pjega ispod koje meso ploda potamni. U nekim slučajevima može doći i do pojave pukotina. Pepelnica šljive i drugog koštičavog voća (Podosphaera tridactyla)

Iz ponude izdvajamo:

zatim opadanja. Zaraženi izboji su kraći i zakržljali, a zaraženi pupoljci odumiru. Pepelnica lijeske (Phyllactinia guttata)

Javlja se na naličju lista gdje se stvara slaba brašnasta prevlaka. Pojedinačne kolonije na lišću kružno se šire, zbog čega ubrzo cijeli list biva zahvaćen i prekriven tankom brašnastom prevlakom. Micelij prodire u unutrašnjost zaraženih organa i po tome se razlikuje od drugih pepelnica koje se razvijaju na njihovoj površini. Micelij uzrokuje nekrozu, a zatim sušenje izboja i kasnije njegovo opadanje. Uslijed pojave nekroze ova pepelnica više podsjeća na neke druge bolesti nego na pepelnice, pa može doći do zabune pri identifikaciji parazita. Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis)

Napada sve biljne dijelovelist, cvijet i plod. Na lišću su simptomi najuočljiviji. Javljaju se ljubičaste okrugle pjege sa teško uočljivom pepeljastom prevlakom na naličju lista. Rub lišća se uvija prema gore i to je karakterističan znak, kao i to da površina na donjoj strani pocrveni. Zaraženo lišće se suši. Pepelnica prelazi i na cvjetove, pa se oni ne razvijaju normalno. Još zelene i napadnute plodove pepelnica prekrije brašnastom prevlakom.

Sumpor tekući 1 L. Gnojivo Florin 2 3/1 Mesurol granulat 250g 

32,99 kn 22,49 kn 45,99 kn

ZABOK

MARTON KONCEPT d.o.o.Konjščina 1 ARHITEKT-PROJEKTANT (M/Ž) osobni dolazak: Selčinska 3, Sesvete, najava na telefon: 01 2009152, mobitel: 098 1773457, e-mailom: martonarhitektura@ gmail.com, rok prijave: 6.5.2013

ZABOK, 103. Brigade br. 108

ZABOK, 103. Brigade br. 108

Sadnice voćaka Sadnice ukrasnog drveća i grmova Supstrati za sadnju

Ukrasne tegle i lonci Organska i mineralna gnojiva Stručni savjeti oko sadnje


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

29 29


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 30 Zagorski 30

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj

UVODNIK Dragi maturanti, pred vama je treći ovogodišnji prilog „Zagorski maturanti 2013“. U prošlom prilogu objavili smo fotografije iz Srednje škole Krapina i Srednje škole Pregrada. U ovome prilogu objavljujemo vaše fotografije iz Srednje škole Bedekovčina, Srednje škole Konjščina, Srednje škole Zlatar, Srednje škole Zabok, Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok, Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i Srednje škole Oroslavje. Osim objave fotografija u Zagorskom listu po četvrti puta, uz veliku pomoć Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina sve vaše fotografije izdati ćemo u posebnoj knjizi „ Godišnjak Zagorskih maturanata 2013.“, a po jedan IMPRESUM: Glavni urednik Zagorskog lista: Tihomir Borovčak

primjerak bit će uručen svakome od vas pri predaji svjedožba. Fotografije svih razreda i učenika ćemo usporedno s objavama u Zagorskom listu objavljivati i na našoj Facebook stranici “Zagorski maturanti” (https://www.facebook.com/ zagorski.maturanti ) pa tamo možete tagirati, komentirati i lajkati fotografije. Ovim putem, uredništvo priloga zahvaljuje dekanu Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, prof. dr. sc. Antunu Presečkom na svesrdnoj pomoći. Uz želju da se svi upišete na fakultete i da nikad ne pozabite da ste bili ovakvi kakvi ste na fotografijama, srdačan pozdrav, Vaš Zagorski list Urednici priloga: Ana - Marija Očko Kralj i Goran Vrgoč Fotografi: Krunoslav Pavlina, Martin Horvat


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

31 31


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 32 Zagorski 32

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

33 33


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 34 Zagorski 34

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

35 35


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 36 Zagorski 36

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

37 37


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 38 Zagorski 38

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

PRAVO ZNANJE ZA PRAVO ZVANJE

RRiF Visoka škola za financijski menadžment RRiF Visoka škola za financijski menadžment jedna je od rijetkih visokih škola koja provodi stručni studij usmjeren ka obrazovanju stručnjaka s područja računovodstva, poreza i prava. Stručni studij u trajanju od 3 akademske godine (180 ETCS bodova) provodi se po načelima Bolonjskog procesa, a završetkom studija stječe se stručni naziv „stručni/a prvostupnik/ca ekonomije. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. U ovim kriznim vremenima važno je upisati studij po završetku kojeg se relativno lako pronalazi zaposlenje. Potrebu za ovakvim kadrovima imaju ne samo velike korporacije, banke, osiguravajuća društva već i brojni mali i srednji poduzetnici.

Prijave su u tijeku! Stručni studij za računovodstvo i financije u trajanju od 3 godine - 180 ECTS bodova Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. UPISNI ROK Ljetni upisni rokovi

UPISI 17. 6. 2013. 15. 7. 2013.

Zagreb, Martićeva 29

tel: 01/46 99 735

www.visoka-skola-rrif.hr

39 39

RRiF grupa – čija je članica i RRiF Visoka škola, u suradnji sa poslodavcima partnerima pomaže svojim najboljim studentima i kod pronalaska zaposlenja, a tvrtke partneri imaju mogućnost već tijekom studija pratiti rad uspješnih studenata i odabrati ih za svoje pripravnike. RRiF Visoka škola za financijski menadžment je privatni studij koji se financira isključivo iz vlastitih izvora. Studenti plaćaju školarinu prema shemi plaćanja za

koju se odluče prigodom upisa. Kako bi studij učinila što dostupnijim RRiF Visoka škola omogućila je svojim studentima beskamatne studentske kredite. Redoviti studenti imaju sva studentska prava kao i ostali studenti na državnim visokim učilištima (subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje). RRiF Visoka škola u prvu godinu stručnog studija upisuje: 1. pristupnike koji su položili državnu maturu (osnovna B razina) 2. pristupnike koji su završili srednju strukovnu školu i položili završni ispit 3. pristupnike koji su u 2008/09. (i ranije) završili gimnaziju i položili maturu 4. pristupnike koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske. Prvi ljetni upisni rok održava se 14.6.2013. RRiF Visoka škola zajedno sa drugim članicama RRiF grupe i tvrtkama partnerima svojim najboljim studentima omogućava stipendiranje već od prve godine studija, a najboljem od najboljih dodjeljuje dekansku nagradu koja omogućava besplatnu treću godinu studija. Više o studiju pročitati na www.visokaskola-rrif.hr i na tel. 01 4699 735.


mužikašimaturanti i pajdaši 2013. 40 Zagorski 40

broj497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

Visoka škola tržišnih komunikacija

Dodiplomski studij

MENADŽMENT TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA

Bacc.oec. - 180 ECTS

M Dodiplomski studij uz rad

D

Dodiplomski studij

OBLIKOVANJE TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA

Bacc.art. - 180 ECTS

MENADŽMENT TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA

Bacc.oec. - 180 ECTS

41 41

POSTANI KREATIVAC U MARKETINGU I DIZAJNU!

COLLEGE of AGORA

M

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

K

Diplomski studij

KREATIVNO UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM KOMUNIKACIJAMA

Dipl.spec./Master struke - 120 ECTS

Prijemni ispit subota 25. 05. 2013. u 10.00 sati

Trnjanska 114, Zagreb, tel. 01/222 5 700, e-mail: agora@vsa.hr, www.vsa.hr

Studirati na AGORI … da bi jednog dana radili ono što volimo … COLLEGE of AGORA - Visoka škola tržišnih komunikacija osnovana je prije deset godina - 2003. godine u Zagrebu. Menadžeri i dizajneri tržišnih komunikacija glavni su stručni profili koje “proizvodi” Agorin tim na dodiplomskoj razini. Ti studijski programi traju tri godine, šest semestara, gdje se stječe 180 ECTS (bacc. oec. i bacc. art.). Creative Director te Head of Marketing kao diplomirani specijalisti tržišnih komunikacija stručni su profili na diplomskoj razini. Diplomski studij traje dvije godine, četiri semestra i stječe se 120 ECTS (dipl. spec. art.). AGORIN nastavnički tim je sastavljen od stalno zaposlenih nastavnika i stručnih suradnika, od nastavnika pod ugovorom, godišnjim ili višegodišnjim, te od gostujućih nastavnika iz Austrije, Njemačke, Engleske, Wallesa, Irske, Španjolske i Francuske. To se

potvrđuje finalnim ishodom: više od 80% upisanih studenata završi studij u rekordnom roku – za tri godine ili redovito upiše šesti semestar. Na pitanje: Zašto bi se netko odlučio studirati na Agori odgovor je sljedeći: studijski programi na Agori nude bogati izbor, više od dvadeset kreativno potentnih karijera u sferi tržišnih komunikacija koje će omogućiti da se “jednog dana radi ono što se voli”. Uz školarine s mogućnošću izbora modela plaćanja : od jednokratnog s posebnim popustom do 12. mjesečnog obročnog beskamatnog plaćanja na DINERS/AMEX kartici te zavidnim stipendijskim fondom od sedam godišnjih stipendija, za sada samo za studij menadžmenta tržišnih komunikacija, College of AGORA postaje poželjno mjesto za razvoj profesionalnih karijera u branši tržišnih komunikacija.


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 42 Zagorski 42

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj

Obrazovni programi s upisom u radnu knjižicu • Voditelj marketinga • Samostalni knjigovoða • Copywriter (pisac reklamnih tekstova) • Financijski analitièar • Voditelj ljudskih potencijala • Voditelj prodaje • Voditelj ureda • Voditelj kontrolinga

Probudite lidera u sebi! INSTITUT ZA MENADŽMENT Draškoviæeva 55, ZAGREB info@izm.hr • (01) 78 99 700 www.izm.hr


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

43 43


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 44 Zagorski 44

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

45 45


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 46 Zagorski 46

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

47 47

Visoka škola za sigurnost Republika Hrvatska prije ulaska u Europsku uniju mora uskladiti svoje zakonodavstvo na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu s odgovarajućim konvencijama kojih je potpisnica, kao i smjernicama EU iz čega proizlazi i nužnost školovanja stručnjaka sigurnosti, i to tako da završenim studentima omogući brzo zapošljavanje. Zanimanje stručnjaka sigurnosti je perspektivno. Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su

VISOKA ©KOLA ZA SIGURNOST Zagreb, Ul. I. LuËiÊa 5, 01/61-68-457

www.vss.hr

objavljuje upis izvanrednih studenata u podruËju tehniËkih znanosti na

STRU»NI STUDIJ SIGURNOSTI stjeËe se zvanje struËni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inæenjer/ka sigurnosti i zaπtite, bacc. ing. sec. - 180 ECTS bodova i razina 6 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

dužni zaposliti stručnjaka zaštite na radu, ako zapošljavaju više od 50 radnika. Ovisno o procjeni opasnosti od požara i eksplozije, postoje slični zahtjevi za zapošljavanje stručnjaka zaštite od požara. Stručnjaci sigurnosti zapošljavaju se i u trgovačkim društvima za osiguranje i reosiguranje, zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Državnom inspektoratu, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd. Nakon trogodišnjeg stručnog studija sigurnosti student je osposobljen za samostalno vođenje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljavaju do 250 radnika u statusu stručnjaka zaštite na radu ili poslova zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama radi obavljanja stalnog vatrogasnog dežurstva i provođenja preventivne zaštite od požara (u pravnih osoba razvrstanih u II., III. I IV. kategoriju ugroženosti od požara). Zatim kao suradnik u službama zaštite u velikim podu-

zećima, voditelj poslova osiguranja, tjelesne i fizičke zaštite, suradnik na poslovima civilne zaštite i zaštite okoliša, nastavnik praktične nastave, ovlaštenik poslodavca za poslove zaštite i osiguranja osoba i imovine i provođenja unutarnjeg nadzora. Nakon specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti u trajanju jedne godine, student je osposobljen za vođenje poslova zaštite kod poslodavca koji zapošljava više od 250 radnika kao šef službe, odjela ili odsjeka integralne zaštite i sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara, odnosno tehničke sigurnosti u srednjim i velikim poduzećima, kao stručni suradnik u ustanovi ili trgovačkom društvu za zaštitu i osiguranje, inspektor u tijelima državne uprave, zapovjednik vatrogasne postrojbe, nastavnik za područje zaštite, ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, odnosno vođenje poslova zaštite od požara s vatrogasnom postrojbom kod pravnih osoba i stručnih službi te vlasnika građevina ili prostora razvrstanih u I. kategoriju ugroženosti od požara, odnosno vođenje poslova zaštite okoliša, a sve ovisno o smjeru specijalizacije.


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 48 Zagorski 48

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

49 49


mužikaši maturanti i pajdaši 2013. 50 Zagorski 50

broj497 497 //14. 14.svibnja. svibnja 2013. 2013. broj


broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj 2013.

mužikaši i pajdaši Zagorski maturanti 2013.

51 51


i pajdaši 2013. 52 mužikaši Zagorski maturanti

broj 497 497 // 14. 14. svibnja. svibnja 2013. broj

. 3 1 0 2 . 5 0 . 7 Hrvatska 1Zabok, [21:00]

HGF TOUR 2013. SPLIT, 16.05. – NEW LEGENDS BAR ZABOK, 17.05. – ZCUK REGENERATOR ZAGREB, 18.05. – VINTAGE INDUSTRIAL BAR

NEW ALBUM

Ulaznice Na ulazu: 25 HRK

zagorski centar urbane kulture Ulica mladih 2, Zabok

klupska iskaznica

OUT NOW


vodič

broj 497 / 14. svibnja 2013. Krapina muzej krapinskih neandertalaca 049 371 491 www.mhz.hr

Mise

marija bistrica

• ponedjeljak –  petak 10:30 i 18:00 sati • subota (u vrijeme hodočašća) 11:00 i 18:00 sati • nedjelja i blagdani 7:30, 9:00, 11:00 i 18:00 sati

radno vrijeme Od 2. studenog do kraja veljače: 9 – 17 sati, zadnji ulaz u muzej - u 16 sati (vikendom) Ožujak i listopad Od 9 – 18 sati (zadnji ulazak u 17 sati) u tjednu i vikendom Ponedjeljkom, 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog, 25. i 26. prosinca

Gastro patrola

Sv. Križ Začretje dvorac začretje 098 171 11 18 mfloegel@pharma.hr Posjet uz prethodnu najavu

Zabok etno zbirka zagorska hiža

restoran

Maxxx, Roses designer outlet

Restoran Maxxx, prostrani restoran koji se nalazi u Roses Designer Outletu. Restoran ima stotinjak sjedećih mjesta koji se prostorno nadovezuje na dječju igraonicu. Maxxx Vam nudi izbor gotovih jela, vikend ručkove za cijelu obitelj, domaća jela, jela s roštilja, pizze te jela prilagođena djeci. • Dnevna ponuda gableca • Organiziranje proslava • Catering • Dječji rođendani Maxxximalno velike porcije po Maxxximalno niskim cijenama

049 221 308 099 693 87 18 Posjet uz prethodnu najavu

Pregrada muzej grada pregrade dr. zlatko dragutin tuđina

Vrankovec 1, Sv. Križ Začretje, Tel: 385 49 227 002, Fax: 385 49 227 055, Gsm: 385 99 7383 300 e-mail: davor.kalas@maxxx-worldwide.com

049 376 122 radno vrijeme Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

Gornja Stubice muzej seljačkih buna 049 587 881 suvenirnica: 049 587 889 radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan od 9 - 17 h Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

Provjerite zašto smo jedan od 100 vodećih restorana u Hrvatskoj. ( PRATITE NAS NA FACEBOOKU I NAŠOJ WEB STRANICI )

turizam i ugostiteljstvo

Zelenjak

“Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

Klanjec galerija antuna augustinčića

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 www.zelenjak.com

049 550 343 radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan osim ponedjeljka od 9 - 15 sati Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

tradicijski turizam

Majsecov mlin

Tradicijski turizam Majsecov mlin u Donjoj Stubici ambijentalna je vrijednost i ljepota osebujnog zagorskog prostora. Svakodnevno, od 9 do 23 sata, nudimo Vam domaće zagorske specijalitete, jela po narudžbi i jela s roštilja te domaću kapljicu. Tradicijski opg proizvodi, domaća jela, samo su neki od razloga zašto ovo vrijedi posjetiti. Vidimo se u Majsecovom mlinu!

Kumrovec muzej Staro selo

Obrtnička 47, 49240 Donja Stubica 049 288 092, 091 7666 234 e-mail: majsecov.mlin@gmail.com

049 225 830 radno vrijeme Od 1. studenog do kraja veljače svaki dan od 9 – 16 sati. ožujak i listopad Tijekom tjedna Muzej radi od 9 – 16 sati , a vikendom (subota i nedjelja) od 9 -18 sati.

imendani Svibanj Utorak, 14. svibanj Matija, Matko, Kusta Srijeda, 15. svibanj Sofija, Sonja, Izidor Četvrtak, 16. svibanj Ivan Nepomuk, Nenad Petak, 17. svibanj Paskal, Paško, Bruno Subota, 18. svibanj Ivan I. papa Nedjelja, 19. svibanj DUHOVI, Celestin, Rajko Ponedjeljak, 20. svibanj Marija Majka Crkve

Značenje imena dolazi od ruskog Sonja izvedeno od Sofija. Sonja je vrlo popularno ime, među prvih sto ženskih imena u Hrvatskoj. Većina osoba koje se zovu Sonja žitelji su Zagreba (ukupno preko tisuću), Rijeke (preko tristo) te Splita (preko dvjesto). Sretan imendan svim Sonjama!

jeste li znali? Da u havajskoj abecedi postoji samo 12 slova? Da postoje tri osnovna tipa oblaka, kumulusi, stratusi i cirusi? Da je gravitacija u središtu Zemlje jednaka nuli?

zl š. Gjalskog � k.49210 zabok

izdavač Zagorski list d.o.o. za nakladničku djelatnost tel: 049 50 34 44 fax:049 50 34 45 žiro računi: pbz: 2340009-1110257486 zaba: 2360000-1101708119 oib: 99964711951 redakcija tel: 049 50 34 44 fax: 049 50 34 45 gsm: 098 982 88 62 redakcija@zagorski-list.net glavni urednik Tihomir Borovčak izvršna urednica Mirjana Bašak grafički urednik Nenad Habazin fotoreporteri Krunoslav Pavlina Martin Horvat direktor marketinga Goran Vrgoč novinari Maja Šimunić Ivo Šućur Tomislav Zrinšćak Tomislav Benčić Drago Kozina Zoran Gregurek Željko Slunjski Elvis Lacković Denis Vincek prodaja oglasnog prostora Ana-Marija Očko Kralj tel: 049 22 20 35 049 22 20 95 049 22 22 35 fax: 049 50 00 03 marketing@zagorski-list.net besplatni mali oglasi oglasi@zagorski-list.net tisak Tiskara Zagreb Radnička cesta 210 10000 zagreb

Desinić dvor veliki tabor 049 374 970 Listopad i ožujak: Radnim danom, osim ponedjeljka: 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati) Subotom, nedjeljom i praznikom: 9 17 sati (zadnji ulaz u muzej u 16 sati) Od 1. studenog do kraja veljače Od 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati)Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

vodič

sonja STARA ŠKOLA Mirkovec 16, Sv. Križ Začretje T: +385 (0)49 228 091 F: +385 (0)49 228 904 E: info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

53

Pratite na Facebooku

utorkom!


54 panorama

broj 497 / 14. svibnja 2013.

panorama Mrzlopoljci i Špičkovljanci odlaze na Državnu smotru ZABOK - U prostoru zabočkog Multimedijalnog centra 5. svibnja održana je Smotra puhačkih orkestara naše županije. Sama smotra, 19. po redu, održana je u organizaciji Gradskog puhačkog orkestra Zabok i Zajednice amaterskih umjetničkih udruga KZŽ. Titulu najboljeg orkestra u B kategoriji ponovno je odnio PO Mrzlo Polje, a titulu najboljeg orkestra u C kategoriji odnio je PO DVD-a Špičkovina. U B kategoriji natjecatelji moraju izvesti obaveznu skladbu i skladbu po slobodnom izboru dok u C kategoriji natjecatelji izvode samo skladbu po osobnom izboru. Osim laureata u spomenute dvije kategorije, nastupili su i PO Lira iz Kraljevca na Sutli, PO Ivo Tijardović iz Ciglenice Zagorske, Limena glazba Vetropack Straža iz Huma na Sutli, Puhački orkestar Lipa iz Tuhlja i Gradski puhački orkestar Zabok. Državna smotra održat će se u Novom Vinodolskom 8. i 9. lipnja. Zagorcima želimo puno sreće! (M.Šimunić)

PO Mrzlo polje pobijedio je u B kategoriji dok je PO DVD-a Špičkovina pobijedio u C kategoriji

hum na sutli - Općinski načelnik Zvonko Jutriša, prošlog je utorka ugostio ovogodišnjeg pobjednika festivala 'Raspjevano sunce' Dinu Miklaužića. Tom prilikom općinski načelnik uručio mu je paket školskog pribora i slatki paket, a Dino je njega počastio svojim crtežima. (zl)

OD SKROMNIH POČETAKA DO VELIKIH USP

jednu vrijednu nagradu: 1. mjesto na Eu

Na koncert m obećao doći i

Mladi nadareni tamburaši vođeni su profesion MIHOVLJAN - Tako mladi i tako uspješni, a gdje god se pojave plijene pažnju i osvajaju nagrade. Predstavljamo vam Tamburaški orkestar kud-a Mihovljan. - Sve je počelo tamo negdje sredinom 2006. godine kada se zainteresirana skupina djece pojavila sa željom da pokušaju zajedno vježbati na tamburaškim instrumentima. Bez stalne prostorije, bez lokacije za okupljanje bilo je uistinu teško započeti bilo kakav ozbiljan rad. Naravno, nije bilo ni instrumenata, tek svega nekoliko tambura na kojima je naizmjence vježbalo više djece, svaki u svom terminu – ispričao nam je voditelj to kud-a Mihovljan, prof. Ivan Bartolić o počecima koji su zaista bili skromni i neobećavajući, ali upornosti i volje, kao i entuzijazma nije ponestalo.

po dvd-a špičkovina nastupit će u c kategoriji

po mrzlo polje i prošle je godine predstavljao našu županiju na državnoj smotri

Dječji vrtić Zvirek najbolji u projektu Eko paket

vrtić zvirek osvojio je pet tisuća kuna

ZAGREB– Kompanija Tetra Pak i Udruga Lijepa naša drugu godinu za redom provode ekološki projekt Eko paket. Ove je godine projekt zaživio u sedam hrvatskih županija te se uključilo čak 25 vrtića, odnosno osnovnih i srednjih škola s gotovo 120 prijavljenih radova. Najkreativnije učeničke radove organizatori su i nagradili. U projektu su prvi puta sudjelovali eko vrtići i škole s područja Krapinsko-zagorske županije, a prva nagrada u vrtićkom uzrastu dodijeljena je Dječjem

vrtiću Zvirek iz Stubičkih Toplica. Isti je vrtić primio posebno priznanje za svoje aktivnosti i promociju ideja i poruka o važnosti očuvanja okoliša na društvenim mrežama. Natječajem se birao najkreativniji rad, najzanimljivije ideje, ali i nagrađivao trud i vrijeme uloženi u osmišljavanje dodatnih aktivnosti u promoviranju ekoloških poruka projekta. Vrtić Zvirek osvojio je nagradu u iznosu od 5 tisuća kuna, a sve su nagrade uručene na završnoj svečanosti u Zagrebu. (zl)

Vaše vijesti

zlatkka obilježila Majčin dan

klinici su čitali knjige u kojima se proteže motiv majke

Načelnik ugostio Dinu Miklaužića

zlatar bistrica - U Osnovnoj školi Zlatar Bistrica kao izvannastavna aktivnost djeluje Zlatarbistrički klub ljubitelja knjiga čiji su članovi učenici koji vole knjigu i čitanje te druženje s vršnjacima. S obzirom da se 12. svibnja obilježava Majčin dan, članovi zlatkke okupili su se u školskoj knjižnici i upriličili književnu večer. Zajedno sa školskom knjižničarkom čitali su i razgovarali o knjigama u koji-

ma se proteže motiv majke: Kako je tata osvojio mamu Mire Gavrana, E, baš mi nije žao Sanje Pilić, Mama je kriva za sve Zorana Pongrašića, pjesme Dragutina Tadijanovića i druge. Druženje s knjigom proteklo je u dobrom raspoloženju, poticajnom razgovoru i aktivnoj razmjeni mišljenja o pročitanim djelima s ciljem motiviranja učenika za čitanje u slobodno vrijeme. (Snježana Kovačević)

Posebna ljubav prema glazbi Seleći se po raznim mihovljanskim lokacijama, ta su nadarena djeca pokazala već od samog početka neki posebni žar, ljubav prema glazbi i želju da se tom istom glazbom podignu u visine. Vođeni sigurnom, čvrstom i profesionalnom rukom svog učitelja, dirigenta i

profesora, Ivana Bartolića, ubrzo se formiraju u tamburaški orkestar koji nastavlja s redovitim vježbanjem. -Presudna je bila uloga roditelja, koji su od samog početka, bez imalo sumnje u uspješnost rada svoje djece preuzeli veliki teret, bilo da se radi o materijalnoj, a pogotovo moralnoj i tehničkoj podršci. Pomogli su pri kupnji novih instrumenata, pratili i vozili djecu na sve nastupe, a da ih pritom nije sprečavala ni udaljenost, troškovi, a ni zimski uvjeti ako se radilo o božićnim koncertima – istaknuo je prof. Bartolić. S prvim uspješnim nastupima unutar i van granica kzž počinje rasti popularnost to, a tada se počinju uključivati i mnogi građani, fizičke i pravne osobe iz Mihovljana i šire, pomažući financijski sve daljnje korake u usponu ovih mladih umjetnika. Možemo samo reći da bilo gdje su dosad sudjelovali; na koncertima, smotrama, gostovanjima i natjecanjima, uvijek su oduševljavali žiri i publiku izvodeći zahtjevan program iz koncertne tamburaške literature. O njihovim uspjesima čitalo se u novinama, slušalo se o njima putem radio-emisija, njihov je koncert snimala televizija,

Ono što glazbu čini posebnim od drugih umjetnosti je to da ju se ne može vidjeti, ona postoji kao i emocije u nekom ne fizičkom području. Glazba je svugdje i može se je čuti, ali ne može se je dotaknuti. Glazba je cjelovita apsolutna umjetnost koja kod čovjeka stvara posljedicu duševnog doživljaja. Glazba je jednostavno ljudska potreba jer cijeli svemir vibrira, a čovjek sudjeluje u toj svečanosti počevši od samog rođenja –prenio je mudru misao prof. Bartolić.

to kud-a mihovljan natjecao se u profesionalnoj kategoriji


panorama

broj 497 / 14. svibnja 2013.

55

15. obljetnica udruge 'Hrvatska žena'

Susreti zagorskih planinara

BELEC - hpd belec povodom 15 godina postojanja poziva vas na vesele planinarske susrete i 13. susret planinara kzž pri planinarskoj kući Belecgrad, u nedjelju 19. svibnja. Okupljanje počinje u 9 sati ispred župne crkve u Belcu nakon čega se pješači do Belecgrada gdje sudionike oko 11.30 sati očekuju zabavne igre, te ples i pjesma uz domaće mužikaše Dečke z bregov. (zl)

MARIJA BISTRICA - Udruga ''Hrvatska žena'' Marija Bistrica obilježava 15 godina svojeg aktivnog djelovanja. Prigodni program obljetnice održat će se u petak 17. svibnja, a započet će svečanom Svetom misom od 19.15 h u Bazilici Majke Božje Bistričke. Nakon mise uslijedit će druženje članica i uzvanika u restoranu ''Dobro nam došel prijatel''. (E.Lacković)

Izložba Damira Hoyke privukla mnogo posjetitelja

PJEHA: Tamburaški orkestar KUD-a Mihovljan osvojio još

uropskom glazbenom festivalu za mlade u Belgiji.

mladih zlatnih tamburaša i predsjednik Josipović

nalnom i čvrstom rukom dirigenta i profesora Ivana Bartolića.

na izložbi su prikazane 43 fotografije

ZLATAR - U Galeriji izvornih umjetnosti Zlatar prošlog je petka otvorena izložba 'Dani poslije 2' autora Damira Hoyke. Izložba na kojoj su prikazane fotografije ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, organizirala je Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata

'Barun'. Izložba će biti otvorena do 17. svibnja u vremenu od 17 do 20 sati, a uz prethodnu najavu v.d.ravnateljici Galerije Tihani Kunić na broj 091/405-0635 ili tajniku Udruge Radmilu Pavaliću-Paragi na broj 098/907-3792 moguće je razgledavanje izložbe tijekom cijelog dana. (mh)

pozdrav zlatnih tamburaša iz belgije

a prvi nosač zvuka koji su snimili 2010. poslan je mnogim poznatim osobama visokog glazbenog svijeta koji poznaju i cijene uspjehe ovog mladog tamburaškog orkestra. Kada su u jesen, 2012. održali koncertni nastup u Mihovljanu, gdje su im predane tri zlatne plakete osvojene u toj godini, opet su ostavili publiku bez daha. Koncert je bio praćen recitacijama stihova domaćih sinova Ivice Jembriha i Marijana Culjaka, a dubina osjećaja kojima su stihovi prožeti kod mnogih je u pu-

blici izazvala suze u očima.

Najnoviji uspjeh Slijedile su pripreme za 61. Europski glazbeni festival za mlade u Belgiji, za koji je osim to iz Mihovljana prošlo audiciju još 101 orkestar iz cijele Europe i šire, a na kojem je sudjelovalo preko 3600 glazbenika. Važno je istaknuti da je mihovljanski to bio izabran kao jedan od 8 orkestara koji su prve večeri, 4. svibnja sudjelovali u programu cjelovečernjeg koncerta u dvorani sa preko 5000 posjetitelja. - Odlazak u Belgiju rezultat je višegodišnjeg rada, svih dobivenih priznanja i plaketa, a istovremeno to je i svojevrsna nagrada i ujedno potvrda da se svaki trud zaista isplati. Druženje s mladima iz drugih država, drugih kultura i običaja, stjecanje novih poznanstava, i prvo višednevno zajedničko druženje daleko od rodnog kraja, ostavilo je zasigurno trajni pečat u njihovim mladim životima – podijelio je dojmove njihov 'učitelj'. U nedjelju, 5. svibnja to sudjeluje na natjecateljskom koncertu, za koji je važno istaknuti da je ocjenjivanje provedeno po najvišem kriteriju u kategoriji profesionalnih orkestara, a za takvu vrstu ocjenjivanja od 102 orke-

stra prijavilo ga se njih samo dna je bila ulo su re P 19. Među su od roditelja, koji z imalo tih 19 bio a, be je, dakle, samog početk šnost rada je i to kudsumnje u usp uzeli veliki a Mihovre svoje djece p se radi o ljan, i na teret, bilo da ogotovo toj najviap šoj razini materijalnoj, hničkoj te i j o ocjenjivamoraln nja dobio 1. podršci. nagradu. Članovi žirija bili su vrhunski glazničkog benici: Pierangelo stvaraPeluchi (Italija), Johan Ryclaštva. - Veliko ken (Belgija), Wolfgang Zie- hvala roditeljima koji vrigler (Austrija), Eleftheria jedno prate naš rad i naše Kotzia (Grčka), John Dam- uspjehe, a najveće zahvasa (Nizozemska). Već či- le pripadaju to kud-a Minjenica, da u toj kategoriji hovljan koji nesebično i ocjenjivanja sudjeluju sa- iskreno ne samo na ovom mo profesionalni orkestri festivalu, već svih ovih govisokih i srednjih glazbenih dina svugdje gdje se pojave škola, kristalno jasno odre- predstavljaju svoje mjesto, đuje profesionalnost i razi- kzž i Hrvatsku na najbolji nu muziciranja mihovljan- mogući dan, a ovim uspjeskog to. Uz to i 1. nagrada hom samo su još jače zana 61. Europskom glazbe- pečatili svoje riječi da Minom festivalu za mlade u hovljan nikad nije bio ljepši Belgiji!) Žiri je tamburaši- nego sada u njihovo vrijema podijelio komplimente me – podijelio je za kraj s te istaknuo kako su prekra- nama prof. Bartolić, te se san ansambl, sa savršenom zahvalio brojnim sponzointonacijom. I bili su u pro- rima, te kzž koji su ih rasjeku najmlađi sudionici fe- steretili financijskih briga. stivala! Posebno priznanje Dodajmo i kako je o svojim pored brojnih plaketa koje uspjesima to obavijestio i su dosad osvojili, ono što predsjednika Ivu Josipovivalja spomenuti je plaketa ća koji je obećao da će sikzž za posebne uspjehe na gurno doći na jedan njihov području kulturno-umjet- koncert. (M. Bašak) C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

luka vidovic_oglas_sto je muskarac bez trikova_81x130.pdf

izložba se može vidjeti do 17. svibnja

1


56 panorama

broj 497 / 14. svibnja 2013.

PREDSTAVLJAMO VAŠ KUD: Kulturno - umjetničko društvo Đurm U kratko vrijeme, koliko djeluju, uspjeli su kvalitetom i entuzija

Naša tvrtka jedan je od vodećih proizvođača visokovrijednih kožnih navlaka za automobilska sjedala. Ako ste dinamični, ambiciozni i imate odgovarajuće stručno obrazovanje, možete odmah postati dio našeg uspješnog tima!

Za popunu slobodnih radnih mjesta tražimo:

Š I V A Č E (m/ž) s kojima se odmah po stupanju na rad zaključuje ugovor o radu • •

najmanje tečaj za osposobljavanje na poslovima šivanja ili KV tekstilnog ili obućarskog smjera radno iskustvo na poslovima šivanja u proizvodnim pogonima u trajanju od najmanje 6 mjeseci

Novim članovima našeg tima nudimo: • • •

dobra i redovita primanja i stimulacije rad u okruženju u kojem možete pokazati Vaše sposobnosti (samoinicijativu, odgovornost i kreativnost) organizirani prijevoz na posao

Molbu s kratkim životopisom dostaviti na adresu, Gospodarska 12, 42 202 Trnovec Bartolovečki ili dostaviti direktno na e-mail: posao@ boxmark.com . Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na tel: 042/404-692 ili 042/404 -694.

UČENICI PROSLAVILI MAJČIN DAN ŠPIČKOVINA - Učenici i učiteljice PŠ u Špičkovini obilježavaju već nekoliko godina Majčin dan. Za svoje majke i bake pripremaju program kojim žele pokazati svoj marljivi rad na ponos svojih mama, baka i učiteljica. Od prodajnih ulaznica po simboličnoj cijeni i proizvoda koje su radili učenici i prodavali, skupljao se novac za školu u prirodi. Učenici su recitacijama, pjesmom i plesom pripremili program i obilježili na taj način dan onih koje su njim podarile život. Područna škola surađuje s limenom glazbom DVD-a Špičkovina, te su se i oni priključili slavlju. Bila je to priredba gdje su djeca izražava-

Hrček: Najviše n volimo zagorsk

KUD Đurmanec djeluje od 2009. godine u četiri sekcije, a m ali i svijeta. Za predstojeće mjesece planiraju nastupe na f

Hrček: Društvo je osnovano na inicijativu nas mještana te od samog početka rada nastoji očuvati, njegovati i razvijati kulturnu baštinu Hrvatskog zagorja i šire. Danas u društvu aktivno djeluje šezdesetak članova. Maja Šimunić ĐURMANEC

mališani su oduševili sve prisutne

la svoje vlastite osjećaje prema svojim majkama. Svaka poruka na kraju je završavala: „Majko ja te jako volim“. Na kraju svečanosti djeca su darivala svoje majke poklonima koje su sami radili.

Ova mala područna škola, na čelu sa učiteljicom Anicom, Marijom i Renatom, uz suradnju s dvd, usko surađuje i s mještanima što je i rezultiralo punom dvoranom posjetitelja. (Nevenka Gregurić)

zl: Za početak otkrijte nam od kada djeluje kud Đurmanec i u koliko sekcija? Hrček: kud Đurmanec djeluje od 2007. godine i to u četiri skupine, folklorna skupina u kojoj djeluju odrasla skupina, skupina srednjeg uzrasta i dječja skupina, tamburaški orkestar, odrasli i mali, ženska vokalna skupi-

tamburaši pod vodstvom siniše miklaužića i lire na ovogodišnjem obilježavanju dana općine

na i dramska skupina.

ZL: Relativno ste mlado društvo. Kako se javila ideja za osnivanjem? Hrček: Društvo je osnovano na inicijativu nas mještana te od samog početka rada nastoji očuvati, njegovati i razvijati kulturnu baštinu Hrvatskog zagorja i šire. Danas u društvu aktivno djeluje šezdesetak članova. Nosioci smo svih kulturnih zbivanja u svo-

me mjestu, te od samog početka djelovanja, tradicionalno uoči Božića i Jurjeva priređujemo bogata kulturno-umjetnička zbivanja u svom mjestu. Svoj rad prikazujemo na svim županijskim smotrama i diljem lijepe domovine. Često imamo i nastupe u susjednoj nam Sloveniji, a gostovali smo i u Nürnbergu u Njemačkoj. Od značajnih uspjeha kud-a ističemo osvojeno prvo mjesto VS

kud-ovci sudjeluju na svim općinskim događanjima, a mještani ih izuzetno vole


panorama

broj 497 / 14. svibnja 2013.

manec ponos je svoje općine. azmom nadmašiti mnoge starije kud-ove

nam 'leže' i najviše ke napjeve i plesove

mogu se pohvaliti nastupimo diljem Hrvatske, festivalima, ali i uvježbavanje novih koreografija.

Hrček: Naravno da postoje mnogi nastupi iza nas na koje smo ponosni, a jedan od najvažnijih je nastup u Nurnbergu u Njemačkoj, zatim u Jarmini, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Baški na Krku te mnogi drugi.

zl: Čini li vam se da djeca i mladi sve više postaju članovi kud-ova? Je li to i u vašem kud-u slučaj? Hrček: Stalno nam se pridružuju novi članovi, ponajviše mali folkloraši, a što znači da djeca imaju želju i volju da se bave tradicijom, narodnim folklorom i pjevanjem, a također i u odrasli folklor polako dolaze i odrasli ozbiljniji ljudi što znači da smo potaknuli ljude u pozitivnom smjeru na razmišljanje da je to naša baština koju su nam ostavili djedovi i bake pa bi to trebalo i nastaviti, tj održati. Lire na županijskoj smotri 2011. u Budinščini, osvojeno prvo mjesto Folklorne sekcije odraslih 2012. u Krapini, osvojeno drugo mjesto na županijskoj smotri malog folklora 2012. u Zaboku, te sudjelovanje na 10. Festivalu folklorne koreografije u Kostreni 2012.

zl: Pjesme i plesove iz kojih krajeva Hrvatske izvodite? Hrček: kud Đurmanec izvodi koreografije i pjesme Za-

gorja, njih ukupno četiri, a imamo i uvježbane dvije koreografije Međimurja s pjesmama njihovog kraja. Također imamo i svoje izvorne zagorske nošnje i nošnje Međimurja. Posjedujemo i dječje zagorske nošnje koje ćemo još dopuniti pošto nam se članstvo stalno nadopunjava.

zl: Brojni su nastupi iza vas. Možete li izdvojiti neke koji su vam posebno dragi?

zl: Što biste istaknuli kao posebnost vašeg kulturnoumjetničkog društva? Hrček: Kao posebnost kuda Đurmanec bi istaknula našu volju i želju u plesu izričito zagorskih plesova i pjesama jer nam to najviše "leži", ipak je to naše izvorno i domače. To nam je najveći užitak i tu je najveća volja za plesom i pjesmom. zl: Na kraju, možete li nam reći kakvi su vam planovi

za buduće mjesece? Hrček: Planovi u 2013. su nam uvježbavanje novih koreografija kojima smo se predstavili na proslavi dana općine Đurmanec, žvg Lire uvježbavaju nove pjesme, u planu je nastup na Krijesnici s novom pjesmom te organizacija cjelovečernjeg koncerta. Tamburaši su uspješno uvježbani za pratnju "Buhica", "Tratinčica", odraslog folklora, žvg "Lira", a najveći uspjeh im je solo orkestralna izvedba pjesme Vilo moja.

Hrček: Stalno nam se pridružuju novi članovi, ponajviše mali folkloraši, a što znači da djeca imaju želju i volju da se bave tradicijom, narodnim folklorom i pjevanjem

57

Akcija prikupljanja knjiga za djecu u bolnici zabok - Hrvatski Crveni križ u Klinici za dječje bolesti Zagreb 'Klaićeva' provodi od 2010. godine projekt Bolnica Bezbolnica. Projekt je namijenjen djeci koja se nalaze na bolničkom liječenju. Za djecu školske dobi koja se nalaze na liječenju, organizirana je 'Škola u bolnici', ali nedostaje adekvatna knjižnica. U svrhu opremanja knjižnice hck je pokrenuo akciju prikupljanja knjiga 'Darujte knjigu'. Prikupljaju se slikovnice, knjige školske lektire i ostale knjige. Gradsko društvo Crvenog križa moli sve građane da se prema svojim mogućnostima uključite u akciju 'Darujte knjigu' kako bi prikupili dovoljan broj knjiga za knjižnicu. Mali dio vremena posveti-

te za pisanje poruka dobrih želja za ozdravljenje na zadnjim stranicama doniranih knjiga. Akcija traje od 1. svibnja do 30.lipnja, otvorenje knjižnice predviđeno je za početak nove školske godine u rujnu. O načinu prikupljanja knjiga obratite se na broj stručne službe gdck Zabok, 049/221-444. (zl)

juice karaoke raspjevale zabočane

pjevalo se uz podršku roditelja i prijatelja

ZABOK - Protekle nedjelje dnd Zabok s Dječjim gradskim vijećem i Dječjim forumom „Bonkasy“ u okviru projekta „Budi neovisan“ organiziralo je Juice karaoke. Juice projekt se bavi prevencijom i suzbijanjem alkoholizma među djecom i mladima. Glavni mu je cilj promicanje opasnosti konzumiranja alkohola i organiziranje bezalkoholnih zabava za mlade te je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole. Juice karaoke održane su u Zelenoj dvorani koja je idealna za ovakvu vrstu druženja, a

za pripremanje bezakoholnih koktela pobrinuli su se članovi i članice Dječjega gradskog vijeća i Dječjeg foruma uz pomoć volonterki dnd-a Jane Borovčak, Nikoline Tustić i voditeljice dgva Jasenka Borovčak. Svoja pjevačka umijeća pokazala je nekolicina pjevača i pjevačica, a publika ih je bodrila pri svakoj pjesmi. Najvažnije je bilo pokazati kako se može dobro zabaviti uz muziku i bezalkoholne koktele u kojima su svi uživali tako da je potvrđena činjenica da Postoji dobra zabava bez alkohola! (zl)

Odabrani izvođači za Oronotu

odrasla sekcija kud-a

oroslavje - U ponedjeljak, 6. svibnja u Domu kulture održana je audicija za 'Oronotu 2013'. Odabrano je 13 pjevača amatera koji će se predstaviti 25. svibnja na samom festivalu. Nastupit će Tonka Knežević, Tea Kiš, Irma Dragičević, Matea Strupar, Helena Šantek, Dijana Zubić, Anđela Sinković, Dorian Varović, Gabrijela Hrženjak, Nicole Huđek, Ivana Novak, Ivana Pišković i Ala-

ra Ozturk. Odluku o izboru pjevača amatera za nastup na završnoj večeri donijela je prosudbena komisija u sastavu: Lidija Fuštin, članica Odbora za organizaciju Festivala, Katarina Špoljar radijska voditeljica, Martin Zrinščak, član grupe Enter, Mirela Bačani Đunđek, pjevačica grupe The Squeezers, članica zbora KUD-a Slobode i Aleksandra Kos ispred organizatora. (zl)


58 panorama

Moje gledište Piše:

Maja Šimunić

Nasilje se nikad ne smije zataškavati!

V

Dječji sejem ove subote VELIKO TRGOVIŠĆE -Ove se

subote ispred Dječjeg vrtića Rožica održava 1. mali dječji sejem u organizaciji dnda Veliko Trgovišće. Sejem će početi u 10 sati, a okupljeni će moći vidjeti predstavu kazališne grupe Šareni svijet, pokušati plesti košare, raditi kućice od kukuruzovine, cvijeće od papira, jahati na ponijima i sl. Sve očekuje i fini sejmeni gablec. Osim djece, na mali dječji sejem pozvani su i roditelji, bake i djedovi i svi koji žele doći i dobro se provesti. (zl)

Uspješna pjesnička večer DONJA STUBICA – Oko 150 Stubičanaca okupilo se u nedjelju navečer na pjesničkoj večeri ispred kapelice Svetog Križa u Hižakovcu. Uz pratnju Olivera Beloševića na klaviru, svojom interpretacijom Balada Petrice Kerempuha okupljene je počastio Adam Končić. U sat i pol programa podsjetio je publiku na najpoznatije Krležine stihove i Seljačku bunu i to, prigodno, u rodnom mjestu Matije Gupca. Koncert su povodom Dana Grada, organizirali članovi Odbora za očuvanje rodnog mjesta Matije Gupca, te Turistička zajednica Grada Donja Stubica. (js)

tjedna prognoza – Kiša pred kraj tjedna pučka izreka tjedna Svibanjska rosa sve nagoji, a svibanjski mraz sve ubije

meteorološki kalendar 15. svibnja 1586. god. u Češkoj pijavica digla u zrak dva jezerca s ribama 15. do 18. svibnja 1991. god. snježna oluja u Gorskom kotaru i Lici, u Gospiću palo 10 cm snijega 18. svibnja 1980. god. nakon erupcije vulkana Mt St Helens (sad) pepeo je kružio iznad 9 km visine čak 17 dana

izlasci i zalasci sunca 19. 5. 2013. izlazak 05:20 sati, zalazak 20:25 sati 24. 5. 2013. izlazak 05:15 sati zalazak 20:31 sati

U

utorak sunčano. Ujutro će mjestimice biti magle ili sumaglice, osobito uz vodene površine. Srijeda nam donosi pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tijekom dana može biti umjerene, a do večeri i povećane naoblake. Lagano će zajužiti uz slab do umjeren jugozapadni ili jugoistočni vjetar. U četvrtak promjena vremena. Bit će ponovno oblačnije i malo hladnije. Povremeno može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove. Petak će biti promjenjiv. Izmjenjivat će se sunce i oblaci, a mjestimice može biti

UTO

Jutro 

SRI

C

0

21

Jutro 

ČET

C

0

10

6 Podne 

kiše ili pljuskova praćenih grmljavinom. Za vikend se vidi nastavak nestabilnog vremena. Povremeno ćemo imati više oblaka uz moguću pojavu kiše ili pljuskova. U ovom trenutku čini se da bi u subotu bilo više

C

0

Podne 

24

Jutro 

PET

C

0

13

SUB

C

Jutro 

0

C Podne 

C

0

21

Podne 

Jutro 

NED

C

0

14

15

0

sunca i topline uz umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka ostaje prava proljetna. U nedjelju i ponedjeljak više oblaka pa je opet i šansa za kišu ili pljuskove velika. Opet bi i malo ohladilo.

C

0

24

Podne 

21

Jutro 

C

0

14 C

0

Podne 

C

0

19

www.crometeo.hr

Sve je spremno za proslavu trećeg rođendan Fio showa

P

rošlonedjelj na emisija Fio showa bila je u znaku priprema za proslavu treće godišnjice emitiranja Fio showa. Naravno, zasvirali su i glazbeni gosti, a ovoga puta to je bila grupa Bolero iz Ivanca. Dečki su vrućim ritmovima rasplesali su Petru, Martina i Fiju, ali vjerujemo, i sve gledatelje ispred malih ekrana. Mogli smo vidjeti i prilog o proslavi pedesete godišnjice braka obitelji Vrček iz Martinca Orehovičkog, kao i prilog s hodočašća studenata u Mariju Bistricu. I ovoga se puta tražio skriveni predmet, a ekipa Fio showa pročitala je nebrojene poruke upućene majkama za Majčin dan. U četvrtak, 16.5., u 20 sati u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma održava se proslava trećeg rođendan Fio showa, a kako je bilo pogledajte u nedjeljnoj emisiji Fio showa te pročitajte u slijedećem broju Zagorskog lista. (mš)

Pepi

iše sam puta u svojim kolumnama pisala o vršnjačkom maltretiranju u osnovnim i srednjim školama. Spominjala sam da su djeca sklona zlostavljati drugu djecu zbog banalnih razloga poput marke tenisica, mobitela ili sličnih materijalnih stvari. Upravo jedan takav slučaj prošlog je tjedna odjeknuo javnošću, a ishodište mu je jedna zagorska škola. Djevojčicu, polaznicu nižih razreda osnovne škole, vršnjaci su tukli, vrijeđali i prijetili joj, zamislite, da će je, dok budu išli na izlet trajektom u Istru, zaklati i baciti u more. Ostala sam šokirana vokabularom djece od kojih desetak godina te razlogom zbog kojeg je djevojčica postala predmet ismijavanja. Naime, djevojčica je siromašna. Taj banalni razlog bio je dovoljan 'dobro' odgojenoj djeci da djevojčicu sustavno tuku, vuku je za kosu i zadirkuju je. No nije ni to bilo ono što me najviše pogodilo. Najviše me pogodio način na koji je reagirala škola. Osim što danima nisu poduzimali ništa da se djevojčica zaštiti, njena ju je razrednica također omalovažavala. Nakon nekog vremena, kada se više nije moglo gurati pod tepih ono što se događa, kažnjeni nisu bili nasilnici nego je sirota djevojčica premještena u drugu školu. Dakle, ona je udaljena iz svoje škole, a mali nasilnici su ostali u školi gdje su mogli tražiti novu žrtvu za svoja maltretiranja. Teško je povjerovati da djeca u najbezbrižnijem periodu svojeg života, umjesto da se zajedno igraju i druže, maltretiraju one koji su, zbog raznih životnih okolnosti, drugačiji. Nijedno dijete, nijedna obitelj i nijedan čovjek za svoje siromaštvo, u najviše slučajeva, nije kriv. Djeca pogotovo za siromaštvo svoje obitelji nisu kriva, a okolina, umjesto da toj djeci pomogne, nerijetko ih marginalizira što stvara tužno i usamljeno djetinjstvo, ali i kasnije traume u životu. Naravno, roditelji malih nasilnika neće vjerovati, ili neće htjeti vjerovati, da je njihovo dijete na tako strašan način zlostavljalo tu djevojčicu. No odgoj kreće upravo iz roditeljskog doma gdje bi djeca trebala biti poučena da su svi ljudi jednako važni i da nikad ne možemo znati što će se nama sutra dogoditi. Čine li škole dovoljno po pitanju suzbijanja nasilja, također je upitno. Često se problemi s nasiljem unutar škola umanjuju i skrivaju, a nasilnici prođu s ukorom ili sličnom kaznom koja nema apsolutno nikakvog efekta. I da nije bilo medija, možda ova priča nikad ne bi bila otkrivena i možda se djevojčici nikad ne bi pomoglo. Kad se novinari bave takvim pričama, ponosna sam što sam izabrala taj posao za svoj životni poziv.

broj 497 / 14. svibnja 2013.

u emisiji je bilo mnogo gostiju

grupa bolero


sport 59

broj 497 / 14. svibnja 2013.

sport

20. kolo I. ŽNL KZŽ, Mladost (Z)-Zagorec (VT) 4:0

Mladost natrpala Zagorec i zauzela 2. mjesto

Treća pobjeda Gaja u nizu ZABOK - Nakon Bistre i Trešnjevke Gaj je u nedjelju u utakmici 27. kola 3. HNL središte savladao i momčad Udarnika. Gaj je dosta loše kreuo u utakmicu što koriste gosti i dominiraju u prvom poluvremenu. u tom dijelu napadač gostiju Marković dovodi goste u vodstvo, iako su domaći i igrači, i gledatelji tražili zaleđe. U drugom poluvremenu druga priča. Dominacija Gaja koja je u konačnici dovela do pobjede. U 73. minuti nakon ubacivanja Čehulića Zeljković na drugoj stativi poentira za poravnanje. Pred kraj susreta dvije odlične prilike Jakopca. Prvo vratar Udarnika brni njegov udarac, a u posljednjoj minuti Jakopec koristi neopreznost gostujuće obrane i donosi nova tri boda Gaju. Vodeća Segesta pretrpjela je poraz od 3:1 na gostovanju kod Maksimira. Trnje je slavilo na gostovanju kod Strmca 4:2. Uspješno je bilo i Dugo Selo rezultatom 2:0 kod Tekstilca Ravnice. Najuvjerljiviju pobjedu od 4:0 ostvario je Stupnik protiv Vrbovca. Dubrava je pobijedila u Lekeniku 3:0, a Bistra je na svom terenu pobijedila Vrapče 3:1. Samobor je na gostovanju kod Trešnjevke slavio s minimalnih 1:0. U slijedećem 28. kolu Gaj go-

Martin Kotarski ZABOK

stuje kod Samobora i osvajanje jednog boda bio bi velik uspjeh. Još se sastaju: Udarnik - Dugo Selo, Tekstilac Ravnice - Strmec, Trnje - Stupnik, Vrbovec - Lekenik, Dubrava - Maksimir, Segesta - Bistra i Vrapče - Trešnjevka. Sve utakmice igraju se u subotu 18. svibnja u 17 sati. (tb) GAJ - UDARNIK 2:1 (0:1) MAČE - Igralište NK Gaj. Gledatelja 200. Suci: Brezić, Osvaldić, Sušić, Pečarić. STRIJELCI: 0:1 - Marković 42’, 1:1 - Zeljković 73’, 2:1 - Jakopec 90’ GAJ: Hendija, Zeljković, Bandalo (od 81’ Benčić), Mikac, Trčak, Čehulić, Bobinec, Vrbek, Krpanec (od 46’ Sedak Benčić), Šaronja (od 78’ Bingula), Jakopec. Trener: Vlado Milković UDARNIK: Žugaj, Japec, Grizelj, Hasanović, Dolibašić, Perica, Dumbović, Biljan, Bogović (od 79’ Mršić), Komšić (od 65’ Sokol), Marković. Trener: Tihomir Pereković Segesta Dugo Selo Trnje Bistra Vrapče Samobor Stupnik Maksimir Udarnik Vrbovec Dubrava (-3) Lekenik Tekstilac Rav Trešnjevka Gaj Strmec

27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27

20 1 6 68 32 15 7 5 51 26 15 6 6 61 41 14 3 10 36 32 12 7 7 35 25 12 5 10 41 34 11 7 9 44 42 11 7 9 34 33 11 5 11 43 36 10 6 11 45 47 9 8 10 37 32 8 8 10 31 39 7 11 9 29 38 5 6 16 22 47 5 4 18 22 56 2 5 20 26 65

61 52 51 45 43 41 40 40 38 36 32 32 32 21 19 11

U

20. kolu 1. županijske lige zabočkoj Mladosti je u goste došao Zagorec iz Velikog Trgovišća. Iako je Zagorec iz Velikog Trgovišča uvijek pružao jaki otpor i često uzimao bodove Zaboku ove nedjelje sasvim drugačija slika u kojoj je Mladost veći dio utakmice držala konce u rukama. Vrijedi napomenuti da je Zagorec došao u vidno oslabljenom sastavu. Nedostajali su R. Žavrljan, D. Tomašković, te K. Tuđman, a nakon pola sata igre zbog ozljeda teren su napustili L. Tuđa i M. Krznar.

Prvi dio bez pogodaka Gosti su imali tek jednu priliku, i to na samom početku utakmice kada Črepak silovito puca sa šesnaest metara ali njegova lopta završava u bloku. Domaćini su puno više prijetili te se o njihovim prilikama ima što pisati. Prvo udarac Krajačića iz blizine preko gola nakon centaršuta Fie. U 15. minuti aktivni dvojac Fio i Krajačić razigravaju te tako izbacuju nekoliko igrača Velikog Trgovišća, da bi Fiov udarac sa sedam metara završio preko vratiju. Dvije minute kasnije vidno raspoloženi i sveprisutni Krajačić opet stvara pomutnju u gostujućim redovima. Primio je loptu na sredini terena, nanizao ne-

koliko igrača Zagorca, približio se golu te dao povratnu loptu, ali Podolšak u najboljoj prilici prvog dijela promašuje otvoreni gol. Nakon nekoliko trenutaka još jedna prilika domaćina. Sente je precizno ubacio, a Krajačić glavom iz blizine preko gola. Ostalih dvadeset minuta uslijedilo je zatišje. Mladost je zaprijetila još jednom, pet minuta prije stanke. Fio je iz kornera prizemnom loptom pronašao Podolšaka za čiji udarac se vratar Grba dobro ispružio da bi ga odbio u novi korner.

potop njegove ekipe. Prvo odličan centaršut Sentea za Fiu kojem Grba brani čak u dva navrata. Zatim pokušaj iz blizine Merkaša koji Grba također brani, te prodor J. Tisanića i silovit udarac na gol. No, odličan Grba opet preusmjerava loptu u korner. U 80. minuti Mladost je došla do vodstva od 3:0. Krajačić okrunjuje dobar

nastup pogotkom nakon što je kao najviši nakon korneru glavom zatresao mrežu. Dvije minute kasnije Podolšak postavlja konačnih 4:0. Lopta je unutar šesnaesterca u gužvi pogodila jednog od obrambenih igrača Zagorca, glavni sudac Putanec bez premišljanja pokazao je na bijelu točku. Podolšak je sigurno loptu poslao u sam kut.

Četiri pogotka Mladosti u nastavku Pet minuta nakon početka drugog dijela Mladosti se konačno osmjehnula sreća te su došli do vodstva. Krajačić je ubacio loptu sa strane ne bi li pronašao suigrača, lopta se odbila od obrambenog igrača gostiju ravno do Merkaša koji je vrebao iz pozadine. Merkaš je sigurno poslao loptu pokraj vratara Grbe za potpuno zasluženih 1:0. Domaćini nisu stali s ofenzivom te su osam minuta kasnije povećali vodstvo. Nakon što je Bajs srušen Fio je izveo slobodni udarac, a Grba nesretno odbio do Celjaka koji je loptu napucao u sam kut za 2:0. Mladost je tokom drugog dijela još nekoliko puta izvrsno zaprijetila, ali vratar Zagorca Grba odličnim reakcijama sprječava potpuni

Ignac Jurina, trener NK Mladost: „ Imali smo dosta izglednih šansi, ali nismo poentirali. U drugom dijelu smo krenuli življe i došli su golovi, iako igra nije bila kakva bi trebala biti. Rezultat je zasjenio ne tako dobru igru kakva je bila prošlih nekoliko utakmica. Teren je bio malo neravan, trava visoka, te je i to uzelo danak“

19. kolo I. HNL-žene, PREGRADA-Dinamo Maksimir 6:2 (3:1)

Pregračanke deklasirale Dinamo-Maksimir Tomislav Zrinšćak PREGRADA

K

akva utakmica u Pregradi. Odlične Pregračanke na krilima Andreje Ščukanec-Hopinski savladale su Dinamo-Maksimir i tako ponovno zauzele četvrtu poziciju u ligi koju će vjerujemo i zadržati. Po prikazanom su je i zaslužile. Iako su na kraju uvjerljivo slavile, bila je to prava drama jer je to 88. minute rezultat bio 3:2. Tada su na scenu stupile Andreja Ščukanec Hopinski i Nikolina Prežigalo i u velikom stilu završile su utakmicu za veliko slavlje domaćih koje su imale veliku podršku pedesetak navijača, a trebalo bi ih biti i više jer su u Pregradi ima zaista što za vidjeti. Odlično prvo poluvrijeme Već u 8. minuti domaće vode. Ščukanec-Hopinski u svom je stilu poput munje prošla kraj gostujuće obrane i mirno poentirala za 1:0. Šest minuta kasnije već je 2:0. Slobodan udarac izvela je Mateja Mužar, Prežigalo je prebacila na drugu stativu, a Sanja Leskovar prekrasnim volejom

zatresla mrežu. U 23. minuti gošće smanjuju rezultat iz slobodnog udarca sa 18 metara kojeg je odlično izvela Anela Lubina. No da domaće odu sa značajnijim kapitalom na odmor pobrinula se Lucija Vuković koja odlično puca, a lopta se od stativu odbija u mrežu nemoćne Karadakić. Zadnju priliku u prvom dijelu imale su gošće, no udarac Lubine ovaj je puta otišao pokraj gola. Pregračanke su opasno živjele u 15 minuta nastavka. Gošće su opasno prijetile i željele preokret. Već u 50. minuti Muharemović odlično probija desnu stranu i ubacuje za Ivanu Stanić koja preciznim prizemnim udarcem smanjuje na 3:2. Muharemović je u 58. minuti pogodila gredu, a dvije minute kasnije novi pokušaj Lubine, ponovno zamalo pokraj vrata. Poslije toga domaće uspostavljaju ravnotežu, a uskoro su i ponovno zagospodarile travnjakom. Ščukanec-Hopinski u 67. minuti odlično je poslužena od Špoljar, ali slabo puca u gostujuću vratarku. Kapetanica Mužar koja je odlično obavila posao u obrani odlično puca iz slobodnjaka s desne strane u 78. minuti, no gostujuća

vratarka krajnjim naporom odbija loptu u polje. Dvije minute kasnije Prežigalo u jednom napadu prijeti čak dva puta, ali Karadakić je na visini zadatka. Okušala se udarcem i Mekovec u 84. minuti, ali je zamalo neprecizna. I onda u jeku domaćih napada gošće organiziraju brzu polukontru, Pavlek poslužena od Lubine izlazi sama pred Tenu Horvat, no domaća vratarka bravurozno spašava svoja vrata i izjednačenje. Tri pogotka u zadnjih pet minuta Da vam je netko rekao da će domaće u zadnjih pet minuta igre postići tri pogotka rekli biste mu da je lud, ali upravo se to dogodilo. U 88. minuti Prežigalo koja je uz Ščukanec-Hopinski i Mateju Mužar bila najbolja na travnja-

ku, upravo nakon kornera Mužar s desne strane sprema glavom loptu u mrežu za 4:2. Ista igračica samo dvije minute kasnije odlično poslužuje Ščukanec-Hopinski koja u fantastičnom sprintu izlazi pred gostujuću vratarku i povisuje na 5:2. No ni tu nije bio kraj. Točko na i zasluženo stavlja Ščukanec-Hopinski u drugoj minuti nadoknade nakon silovitog solo prodora i još boljeg udarca. Na kraju velikih 6:2 i veliko slavlje i zasluženo domaćih igračica bodrenih sjajnom publikom. Nevjerojatna je snaga te nogometašice koja u 90. minut sprinta kao da je tek početak. Ovo je prije svega pobjeda kolektiva no uz Ščukanec-Hopinski moramo istaknuti Nikolinu Prežigalo koja uz odlične ideje ima i odlično realizaciju, pa sjajnu zapovjednicu obrane

PREGRADA-DINAMO MAKSIMIR 6:2 (3:1) PREGRADA: igralište NK Pregrada, GLEDATELJA: 50, SUTKINJA: Jurinić, POMOĆNICI: Batušić i Golub (svi iz Jastrebarskog). STRIJELCI: 1:0 Šćukanec-Hopinski 8’, 2:0 Leskovar 14’, 2:1 Lubina 23’, 3:1 Vuković 41’, 3:2 Stanić 50’, 4:2 Prežigalo 88’, 5:2 Šćukanec-Hopinski 90’, 6:2 Šćukanec-Hopinski 90’(+2). PREGRADA: Horvat, Šajfar, Babogredac, Mekovec, Vuković, Leskovar (89’ Meglić), Špoljar, ŠćukanecHopinski, Krog, Prežigalo, Mužar. TRENER: Boris Cesaraec DINAMO-MAKSIMIR: Karadakić, Hercigonja-Moulton, Godinić (38’ Bijelić), Kalašić, Lubina, Pavlek, Muharemović, Horvat, Straka, Pejić, Stanić. TRENER: Davor Cvetković

Mateju Mužar, koja sve pokupi u obrani, a onda u prekidima odličnim centaršutevima hrani svoje napadačice ili pak opasno puca prema vratima. Iako je zbog bolesti igrala pod ručnom, vidi se da je Martina Špoljar igračica poteza, koja odlično shvaća igru i dis-

tribuira kvalitetne lopte. Na kraju tu je i mladi strateg Boris Cesarec kojem cure bezgranično vjeruju, a kako i ne bi kad posjeduje veliko znanje i kvalitetu kojim mu je uspjelo ponovno vratiti vjeru u ženski nogomet u Pregradi.


60 sport

Komentar 20. kola 1. ŽNL ZABOK - Dvadeseto kolo donijelo je mnogo premještanja klubova na prvenstvenoj ljestvici. Tek su tri kluba ostala na istim mjestima kao i prošli tjedan. Vodeći Zagorec iz Krapine i dalje je nedostižan za sve iako je u ovom kolu poražen na gostovanju u Mihovljanu. Iza njegovih leđa zabočka Mladost i Zagorec iz Velikog Trgovišća su zamijenili mjesta nakon što je Mladost slavila u međusobnom dvoboju. Iako poraženo na gostovanju u Zabočkoj Dubravi Jedinstvo je ostalo na četvrtom mjestu, dok se ovom pobjedom Rudar probio na peto mjesto. Nakon uspješnog gostovanja u Dubrovčanu Straža je preuzela šesto mjesto, dok je Stubica nakon remija s Inkopom pala na sedmo. S nova tri boda Rudar M pomaknuo se za jedno mjesto prema naprijed i sad je na 8. mjestu. Iza njega je Klanjec koji je savladao Schiedel, a klub iz Novog Golubovca je pao na 10. mjesto. Mjesto niže je i Radoboj koji je s 10. pao na 11. mjesto. Nakon pbjede nad Radobojem Tondach je zamijenio mjesto s Inkopom. Tondach je sad 12., a Inkop 13. Posljednji je i dalje Omladinac. Prva utakmica 21. kola igra se u subotu u 17 sati u Krapini gdje Zagorec dočekuje Stubicu i sve osim čiste pobjede Zagorca bilo bi veliko iznenađenje. Drugoplasirana Mladost iz Zaboka putuje u obližnji Dubrovčan i tamo svakako žele osvojiti nova tri boda. To će sigurno htjeti i nogometaši Zagorca iz Velikog Trgovišća koji gostuju kod Inkopa u Poznanovcu. Straža koja ovo proljeće bilježi dobre rezultate na svom će terenu pokušati osvojiti nova tri boda protiv Tondacha. Kako Radoboj ovo proljeće još nije uspio u niti jednoj utakmici upisati pobjedu to će pokušati u slijedećem kolu kad mu u goste dolazi Klanjec. Prilično neizvjesna utakmica očekuje nas u Svetom Križu Začretju gdje Jedinstvo dočekuje Rudar iz Mihovljana kojemu su sigurno narasla krila nakon pobjede nad liderom prvenstva, a i vidljivo je da se u proljetnom dijelu odlično brane u gostima. Sve utakmice počinju u 17 sati.

Klanjec –Schiedel 3:1 KLANJEC-Utakmicu sa dva različita poluvremena vidjeli su gledatelji u Klanjcu, gdje je istoimeni domaćin dočekao Schiedel iz Novog Golubovca i pobijedio 3:1. I dok je prvo poluvrijeme donijelo tek pokoji pokušaj, domaćina iz igra, a gostiju iz slobodnih udaraca, u nastavku su postignuta četiri gola. U vodstvo su došli gosti u 52. minuti, a gol je postigao Ivica Oršulić. Za izjednačenje zabija Tomislav Skrbinec iz slobodnog udaraca s 25 metara, koji je izborio Kristijan Sušec. Prilika su imali i gosti, no bez realizacije, a Igor Moguljan sa dva gola u 73. i 87. minuti postavlja konačnih 3:1. (Elvis Lacković)

Rudar M - Zagorec KR 3:1 MIHOVLJAN-Vodeći Zagorec iz Krapine u 20. kolu 1. zagorske lige gostovao je u Mihovljanu kod Rudara i doživio prvi poraz u cijeloj sezoni. U vodstvo su došli gosti u 14. minuti. Bunčeca u kaznenom je prostoru srušio Kranjčec, a za 0:1 s bijele točke zabio je Malarić. U 44. minuti Šoprek upućuje udarac, kojeg golman Zagorca Kavač odbija točno na nogu Kovačića, koji zabija za 1:1. U nastavku Kovačić režira potpuni preokret. Najprije u 65. minuti, nakon proigravanja Dačnika kroz noge Kavača šalje loptu u mrežu za 2:1, a zatim u 76. minuti asistira Koreniću za konačnih 3:1. Dodajmo kako je goste iz Krapine pratilo i desetak navijača popularnih ‘’Šumskih gujdeka’’, koji nisu prestali s podrškom ni kod negativnog rezultata za Zagorec. (Elvis Lacković)

Rudar DZ - Jedinstvo 2:0 DUBRAVA ZABOČKA Domaćin je zasluženo došao do sva tri

boda protiv Jedinstva koje je imalo veći posjed lopte, no bez nekih velikih konkretnih prilika. U 53. minuti Jurina nakon ubačaja s desne strane sprema loptu u mrežu za 1:0. Konačnih 2:0 postavlja Herceg lijepim udarcem iz okreta. Uz spomenute zgoditke Rudar nije iskoristio dvije stopostotne prilike u 17. i 62. minuti. (tz)

Stubica – Inkop 1:1 DONJA STUBICA-U Donjoj Stubici, Stubica je u 20. kolu dočekala Inkop iz Poznanovca. Domaćini, koji se u proljetnom dijelu sezone ne mogu pohvaliti dobrim rezultatima, nisu pobijedili ni ovaj puta. U zanimljivoj utakmici, većinom izjednačenoj, domaćini su mogli povesti već u 10. minuti, no udarac s bijele točke promašio je Dario Matuša. Dvije prilike imao je i Inkop u prvom dijelu, no mreže se nisu tresle. U nastavku Luka Grabušić dovodi domaćine u vodstvo u 68. minuti, no šest minuta kasnije Zoran Potočki izjednačava. Dodajmo da su obje ekipe utakmicu završile sa po 10 igrača. (Elvis Lacković)

Tondach – Radoboj 3:2 BEDEKOVČINA – Tondach je u posljednjim minutama susreta uspio doći do sva tri boda na svom terenu. Iako su u prvom poluvremenu vodili s 2:0, gosti iz Radoboja su uspjeli poravnati u samo 5 minuta, da bi iz kaznenog udarca u posljednjoj minuti Tondach došao do bodova. Poveo je tondach u 26. minuti golom Jakovića, a M. Sedlar je povisio na 2:0. U nastavku u 60. minuti Kantolić je smanjio vodstvo, a u 64. i poravnao rezultat. Kazneni udarac u 89. minuti u konačnu pobjedu Tondacha pretvara R. Sedlar. (tb)

Omladinac – Straža 0:1 DUBROVČAN- Posljednji Omladinac u 20. kolu 1. zagorske

lige dočekao je Stražu, koja se u Hum na Sutli vrača sa sva

broj 497 / 14. svibnja 2013. U Zlataru odigran susjedski derbi 2. zagorske lige

Ivančica do pobjede u Zlataru ZLATAR-Uvijek zanimljivi susjedski derbi u Zlataru su odigrali Oštrc i Ivančica iz Zlatar Bistrice. Bila je to utakmica u koju su domaćini ušli s imperativom pobjede i održavanja priključka sa vodećom Mladosti iz Marije Bistrice, dok su gosti porazom od Oroslavja, kolo prije, izgubili sve objektivne šanse za sam vrh. No, mlada momčad gostiju prikazala se u čvrstom izdanju i iskoristivši jednu šansu iz Zlatara se vratila sa kompletnim plijenom. S druge pak strane, domaćin je i u ovom susretu prikazao neefikasnost. Ovo im je treća od četiri utakmice u Zlataru ovoga proljeća, u kojoj nisu zabili gol.

Latina. Ovaj loptu promašuje, no ona dolazi na drugoj strani do Pelka, koji vara golmana Kristijana Hubaka i zabija, pokazat će se, jedini gol na utakmici. Do kraja poluvremena, Oštrc pojačava napade, stvara prilike, ali bez realizacije. U 23. minuti Karlo Reinholz iz slobodnog udarca pogađa prečku, a na odbijenu loptu Jurica Hendija pokušava glavom, preko gola. U 28. minuti s 20-tak pored gola puca Hendija, a dvije minute kasnije, nakon kornera glavom preko gola puca Marko Trčak. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela živi zid iz slobodnog udarca s 25 metara pogađa Davor Lajšić.

Goran Pelko za pobjedu

Napadi Oštrca, kontre Ivančice

Utakmica je riješena u 16. minuti. Do tada bilježimo po jedan nešto ozbiljniji pokušaj na svakoj strani, no bez prave opasnosti. U 12. minuti na opasno ubacivanje pred gol gostiju ipak prvi stiže golman Bojan Čižmek, dok u 15. minuti Dario Latin prima loptu u kaznenom prostoru Oštrca, vrača ju na 17 metara, odakle Goran Pelko puca preko gola. No, samo minutu kasnije Pelko ipak dovodi goste u vodstvo. Tomislav Tukač, prodire po desnoj strani i traži u sredini

ču Čižmek brani udarac sa 20 metara. U istoj, 55. minuti najbolja prilika za Oštrc. Lajšić se našao sam pred Čižmekom na pet metara iskosa, ali kao pobjednik iz tog okršaja izlazi golman gostiju. Gosti se orijentiraju na kontre, no bez nekih izglednijih prilika. Bilježimo tek udarce Pelka u 59. i 63. minuti preko gola. U samoj završnici Oštrc kreće na sve ili ništa, no osim velikih gužvi pred golom Ivančice, konkretnijih prigoda nije bilo. Spomenimo tek neugodan udarac Kesaka u 80. minuti, koji je

Čižmek obranio. Ovim porazom Oštrc je izgubio korak sa vodećom Mladosti iz Marije Bistrice, koja mu sada bježi pet bodova.

Izjava:

Igor Benčić, kapetan NK Ivančica: ‘’Bila je to jedna izjednačena utakmica. Imali smo nešto više sreće, zabili gol na vrijeme i uspjeli se obraniti i na taj način doći do pobjede. Čestitam svojim igračima na borbenosti i na pobjedi, kao i domaćinima na fer i korektnoj igri’’ (Elvis Lacković)

U nastavak Oštrc ulazi sa još jačom željom za preokretom, ali realizacija i dalje izostaje. U 49. minuti Tomica Zemljić odigrava izvrsni dupli pas sa Hendijom, ali u izglednoj situaciji za udarac, nesebično traži rolicom Matiju Kesaka, što se pokazalo krivom odlukom, jer obrana Ivančice otklanja opasnost. U 54. i 55. minuti bilježimo tri opasne situacije za Oštrc. Najprije Hednija dva puta pokušava sa 10-tak metara, ali oba puta u blok, a potom istom igra-

tri boda, izborena u samoj završnici. U prvom su poluvremenu gledatelji u Dubrovčanu gledali ne odveć kvalitetnu utakmicu. Najizgledniju priliku za domaćine imao je Tomislav Lacko u 37. minuti, kada je u dobroj situaciji prebacio golmana ali i gol. U nastavku domaćini malo posustaju, a gosti u 86. minuti dolaze do pobjede. Gol je postigao Dino Jutriša, koji je u igru ušao u 58. minuti. (Elvis Lacković)

2. ŽNL – KOMENTAR 17. KOLA

Mladost MB se odvojila na pet bodova

17. kolo 2. zagorske nogometne lige donijelo je susjedski derbi u kojem je Ivančica iz Zlatar Bistrice sa 1:0 u Zlataru pobijedila Oštrc. Kako je vodeća Mladost u Mariji Bistrici slavila protiv Oroslavja sa 3:0, prednost Bistričanaca ispred Oštrca sada iznosi pet bodova. Mladost ima 40, a Oštrc 35 bodova. Na trećem mjestu je Vatrogasac iz Brezove sa 33 boda, nakon uvjerljive pobjede u Belcu kod Mladosti 7:1. Treći poraz zaredom doživjele su Toplice, ovaj puta u Pregradi 2:5, pa su sada na četvrtom mjestu sa 32 boda. Pregrada i Ivančica na petom, odnosno šestom mjestu imaju po 30 bodova, a slijedi Sloga, koja je u ovom kolu svladala Lobor sa 4:0, sa 29 osvojenih bodova. Na 8. i 9. mjestu su Oroslavje sa 18 i Mladost Belec sa 15 bodova, s tim da Mladost ima utakmicu manje. U derbiju začelja Matija Gubec je sa 2:0 slavio u Gubaševom kod Đalskog. Đalski je i dalje deseti sa 13 bodova, a jedanaesti Matija Gubec sada ima 11 bodova i utakmicu manje. Na dnu je Lobor sa 4 boda. U 18. kolu na rasporedu je još jedan susjedski derbi. U Zlatar Bistrici sastaju se Ivančica i Mladost Marija Bistrica. Oštrc gostuje kod Matije Gupca, Toplice dočekuju Mladost iz Belca, a Vatrogasac Đalski. U Oroslavju istoimeni domaćin dočekuje Slogu, dok će u Loboru gostovati Pregrada. Utakmice se igraju u nedjelju 19. svibnja u 17 sati. (Elvis Lacković)

Đalski – Matija Gubec 0:2 GUBAŠEVO- U Gubaševom derbi začelja odigrali su Đalski i

Matija Gubec, a do pobjede su stigli gosti sa po jednim postignutim golom u svakom poluvremenu. U vodstvo ih je doveo Mario Lukec u 12. minuti. Prvo je poluvrijeme bilo izjednačeno, a u drugo domaćini ulaze s namjerom da izjednače. No, nakon što propuštaju nekoliko prilika, gosti rješavaju sve dvojbe u 70. minuti, kada nakon kontre zabija Mario Sekalec. Ovom pobjedom Matija Gubec se malo na ljestvici približio Đalskom na 10. mjestu, no i dalje zaostaje dva boda. (Elvis Lacković)

Mladost MB – Oroslavje 3:0 MARIJA BISTRICA- Vodeća ekipa druge zagorske lige, Mladost

iz Marije Bistrice u 17. je kolu na svom terenu dočekala Oroslavje. Domaćini su dominirali svih 90 minuta. Stvarali su puno prilika, a tri od njih su i iskoristili. Mladost je u vodstvo doveo Valentin Mesar u 30. minuti. Jurica Čukman oduzeo je jednu loptu na 30-tak metara, uposlio Mesara, koji dovodi Bistričance u vodstvo i potvrđuje vrlo dobro golgetersku formu, zabivši treću utakmicu zaredom. Gosti tek sporadično prijete, izdvajamo 39. i 56. minute, kada je na udarce iz daljine dobro reagirao golman Mladosti Petar Škof. S druge pak strane, Mladost nastavlja s dominacijom i u drugom poluvremenu, a na 2:0 povisuje Mario Rac, sjajnim lobom nakon ubacivanja Denisa Pugara. U 82. minuti Danijel Mijatović je izborio kazneni udarac, a sigurni realizator bio je Rac, za konačnih 3:0 i bijeg od Oštrca na pet bodova prednosti. (Elvis Lacković)

Mladost Belec – Vatrogasac 1:7 BELEC- Belečka je Mladost u 17. kolu 2. zagorske lige dočekala Vatrogasac iz Brezove i doživjela pravu katastrofu. Vatrogasac je slavio sa čak 7:1, a Ivan Krog zabio je čak pet golova. Za hat-trick trebale su mu 33 minute. Zabio je u 8., 28. i 33. minuti iz kaznenog udarca. Marko Ban je postavio konačnih 0:4 u prvom poluvremenu u 41. minuti. U nastavku Marko Kurtanjek postiže jedini gol za Mladost u 63. minuti i to z kaznenog udarca, a Renato Černjević zabija za 1:5 u 74. minuti. U završnici na scenu opet stupa Krog, koji je zabio još dva gola, u 82. i 89. minuti. (Elvis Lacković)

Sloga – Lobor 4:0 KONJŠČINA-Nakon pomalo iznenađujuće pobjede u Krapinskim Toplicama, Sloga je u Konjščini dočekala posljednji Lobor i opravdala status favorita, pobjedom 4:0. Sve dvojbe nogometaši iz Konjščine riješili su u prvih 45 minuta. U vodstvo ih je doveo Mario Priščan u 10. minuti prekrasnim udarcem s 18 metara. Sa dva gola Dario Erdelji u 17. i 41. minuti potvrđuje sigurnu pobjedu Sloge, koju je u nastavku podebljao Kristijan Mitrečić u 78. minuti. (Elvis Lacković)

Pregrada – Toplice 5:2 PREGRADA-Sjajna Pregrada, jedina ekipa 2. zagorske lige koja je u prvih pet kola ubilježila sve pobjede, u svom šestom proljetnom nastupu dočekala je Toplice, koje su se sa dva uzastopna poraza udaljile od prvog mjesta na ljestvici 2. zagorske lige, koje su još prije tri tjedna držale. Sjajnu formu Pregrada je pokazala i u ovom susretu i slavila sa 5:2. U vodstvo su došli gosti u 4. minuti, golom Martina Horvata, no domaćini brzo preokreću rezultat. U 15. minuti zabio je Matija Petrak, a u 29. Stiven Boršić. Iz kontre Martin Horvat u 42. minuti ponovno izjednačava, no u prvih 15 minuta nastavka, odlična Pregrada sa tri gola dolazi i do šeste pobjede u isto toliko nastupa na proljeće. Strijelci su bili Luka Kantoci u 48., Dejan Kolar u 53. i Matija Petrak u 58. minuti. (Elvis Lacković)


sport 61

broj 497 / 14. svibnja 2013. 1. ŽNL Juniori Kolo: 19 KLANJEC 17 RUDAR M 17 MLADOST 17 STUBICA 18 IVANČICA 17 INKOP 16 RADOBOJ 16 JEDINSTVO 18 OROSLAVJE 16 TONDACH 18 OŠTRC 18 PREGRADA 17 MLADOST MB 17

14 14 10 11 9 7 7 6 5 5 4 3 3

2. ŽNL Juniori Kolo: 17 STRAŽA 17 15 SCHIEDEL 16 12 ZAGOREC VT 15 10 MATIJA GUBEC 17 8 GAJ 16 8 TOPLICE (-1) 17 8 RUDAR D 16 7 DESINIĆ 16 6 OMLADINAC 16 6 MILENGRAD 16 4 VATROGASAC (-1) 17 2 SLOGA 17 3 1. ŽNL Pioniri Kolo: 17 MLADOST 16 OROSLAVJE 16 TONDACH 16 SCHIEDEL 16 JEDINSTVO 17 KLANJEC 16 RUDAR M 17 PREGRADA 16 INKOP 16 OŠTRC 16 IVANČICA (-3) 17 STUBICA 17 2. ŽNL Pioniri Kolo: 17 RADOBOJ 16 MLADOST B 16 LOBOR 16 MATIJA GUBEC 17 SLOGA (-1) 16 VATROGASAC (-1) 17 RUDAR D 17 MILENGRAD 16 GAJ 16 ZAGOREC VT 16 OMLADINAC 16 STRAŽA (-1) 17

12 10 10 10 9 7 7 5 5 4 4 2 13 12 12 10 8 8 6 5 4 3 3 4

3 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 3 1

0 2 3 6 7 8 8 11 7 12 10 11 13

57 59 49 44 54 49 38 43 24 40 33 37 30

14 24 26 22 44 51 40 59 46 45 52 68 66

0 2 74 16 2 2 59 19 1 4 45 26 1 8 46 37 1 7 36 40 1 8 54 48 0 9 51 46 2 8 35 43 1 9 47 58 1 11 32 59 6 9 41 71 2 12 20 77

2 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 4

2 3 4 4 5 5 9 10 10 11 11 11

66 63 38 41 41 32 31 32 40 31 38 14

13 27 14 27 22 21 54 46 65 62 63 53

45 43 34 34 28 22 22 19 19 16 16 12 10 45 38 31 25 25 24 21 20 19 13 11 11

38 33 32 32 30 25 22 16 16 13 11 10

1 2 79 25 40 1 3 77 24 37 1 3 31 11 37 2 5 69 52 32 1 7 48 41 24 1 8 43 50 24 3 8 31 49 21 2 9 40 49 17 2 10 33 59 14 4 9 30 44 13 2 11 30 56 11 0 13 21 72 11

1. ŽNL Ml. Pioniri Kolo: 18 TONDACH 17 12 PREGRADA 17 11 MLADOST 16 9 JEDINSTVO 15 9 OROSLAVJE 17 7 GAJ 15 7 IVANČICA 15 6 RUDAR M 16 5 MLADOST MB 15 5 KLANJEC 16 4 STRAŽA 15 3

1 4 62 0 6 52 2 5 50 2 4 32 3 7 44 1 7 39 1 8 37 3 8 25 2 8 12 1 11 22 2 10 18

2. ŽNL Ml. Pioniri Kolo: 17 TOPLICE 16 12 STUBICA 15 12 LOBOR 15 12 MATIJA GUBEC 14 11 ZAGOREC VT 13 9 RADOBOJ 16 5 SCHIEDEL 15 4 SLOGA 13 4 OMLADINAC (-1) 14 3 RUDAR D 16 2 INKOP (-1) 15 2

1 3 85 26 37 0 3 85 9 36 0 3 58 19 36 0 3 62 19 33 1 3 39 26 28 1 10 36 55 16 2 9 36 56 14 1 8 27 58 13 2 9 20 57 10 1 13 19 84 7 1 12 22 80 6

1. ŽNL Limači“A”Kolo: 19 PREGRADA 18 15 MLADOST 17 15 JEDINSTVO 17 12 ZAGOREC 17 11 PREGRADA II 17 8 KLANJEC 18 8 TOPLICE 17 6 RADOBOJ (-1) 16 5 OMLADINAC 17 4 STRAŽA 17 1 ZAGOREC VT 17 1

2 1 1 3 2 2 1 0 2 1 1

1. ŽNL Limači“B”Kolo: 19 IVANČICA 16 14 TONDACH 15 13 TONDACH II 16 10 LOBOR 15 9 OROSLAVJE 17 8 SLOGA 16 8 STUBICA 18 5 MATIJA GUBEC 16 5 GAJ 16 3 OŠTRC 16 2 MLADOST MB 17 0

1 1 4 3 7 8 10 11 11 15 15

99 81 63 45 46 36 31 28 27 7 12

26 36 26 25 33 39 40 43 40 43 42

37 33 29 29 24 22 19 18 17 13 11

6 12 30 15 40 38 49 56 77 73 79

47 46 37 36 26 26 19 14 14 4 4

1 1 101 24 0 2 83 18 1 5 74 33 1 5 69 33 4 5 59 26 1 7 51 59 8 5 53 46 3 8 29 49 2 11 38 63 3 11 20 58 0 17 6 174

43 39 31 28 28 25 23 18 11 9 0

1. ŽNL Seniori Kolo: 20 20 16 ZAGOREC

3

1 74 17 51

MLADOST Z

20 10

7

3 33 17 37

ZAGOREC VT

20 11

2

7 36 28 35

JEDINSTVO

20

9

5

6 32 28 32

RUDAR D

20

8

4

8 25 29 28

STRAŽA

20

7

6

7 24 22 27

STUBICA

20

7

6

7 21 19 27

RUDAR M

20

6

8

6 23 25 26

KLANJEC

20

6

6

8 29 44 24

SCHIEDEL

20

6

6

8 23 38 24 8 29 30 22

RADOBOJ

20

5

7

TONDACH

20

6

3 11 32 42 21

INKOP

20

5

5 10 25 33 20

OMLADINAC

20

1

6 13 17 51

9

2. ŽNL Seniori Kolo: 17 17 12 MLADOST MB

4

1 39 10 40

OŠTRC

17 11

2

4 27 17 35

VATROGASAC

17 11

0

6 38 23 33

TOPLICE

17 10

2

5 35 29 32

PREGRADA

17

3

5 39 26 30

9

IVANČICA

17 10

0

7 37 27 30

SLOGA

17

9

2

6 32 20 29

OROSLAVJE

17

5

3

9 26 36 18 9 24 41 15

MLADOST B

16

4

3

ĐALSKI

17

4

1 12 25 35 13

MATIJA GUBEC

16

3

2 11 21 38 11

LOBOR (-1)

17

1

2 14 12 53

4

1. ŽNL seniori NK MLADOST Zabok: NK ZAGOREC VT:

4 0

Suci: Putanec, Haban, Lukec, Delegat: Darko Sekušak STRIJELCI: 1:0 Merkaš 51’, 2:0 Celjak 59’, 3:0 Krajačić 80’ 4:0 Podolšak 82’11 m MLADOST Zabok: Mihovilić, Celjak, Sente (od 87’ V. Kotaski), J. Tisanić, Vančina (od 85’ M. Kotarski), Bajs, Belanović (od 67’Horvat), Merkaš (od 76’Šamec), Krajačić, Podlošak, Fio (od 82’Čuček) Trener: Ignac Jurina ZAGOREC VT: Grba, Kovaček, Hundić, Tuđa (od 33’ Županec), Mikuljan, Krajcar, Božić (od 65’ Šipura), Krznar (od 24’ Tuđina), Grlić, Črepak, T. Tomašković Trener: Željko Hohnjec NK STUBICA: NK INKOP:

1 1

Suci: Ž. Tuđa, Slavko Tuđa, Stjepan Tuđa, Delegat: Zdravko Brlek STRIJELCI: 1:0 Grabušić 68’, 1:1 Potočki 74’ STUBICA: Družinec, Kovjanić (od 18’ Gorup), Rogan, Šaronja, Smrekar, Benčić, Vučković, Potočki, Novosel (od 73’Petaj), Jakuš, Jakopec Trener: Damir Srebačić INKOP: Družinec, Kovjanić (od 18’Gorup), Rogan, Šaronja, Smrekar, Benčić, Vučković, Potočki, Novosel (od 73’ Petaj), Jakuš, Jakopec Trener: Ivan Pozaić NK RUDAR M: NK ZAGOREC KR:

3 1

Suci: Kumpar, Posavec, Pešec, Delegat: Petar Vučković STRIJELCI: 0:1 Malarić 14’ 11 m, 1:1 Kovačić 44’, 2:1 Kovačić 65’, 3:1 Korenić 76’ RUDAR M: Končevski, Šalković (od 89’I. Šoprek), Kranjčec (od 46’ Malarić), Risek, Bobek (od 46’ Poslončec), Krsnik, Dačnik, M. Šoprek (od 82’Kralj), Kovačić (od 88’ Pisk), Kranjčević, Korenić Trener: Petar Vučković ZAGOREC: Kavač, Sinković (od 46’ Hanžić), Mihaljević (od 69’ Sinković), Cindrić, Majcen, Kantolić, Kunštek, Bunčec, Malarić, Marjanović, Novački Trener: Željko Deak NK TONDACH: NK RADOBOJ:

3 2

Suci: Muhek, Kožar, Krajačić, Delegat: Danijel Črnjević STRIJELCI: 1:0 Jaković 26’, 2:0 M. Sedlar 35’, 2:1 Kantolić 60’, 2:2 Kantolić 64’, 3:2 R. Sedlar 89’11 m TONDACH: R. Sedlar, Bosec, Mat. Komorski, Lisica (od 85’ Mar. Kotarski), Čehulić, Videk, Srebačić, Jaković (od 71’ Knezić), Postonjski (od 90’ Gregurić), M. Sedlar (od 46’Gorički), Pavlek (od 30’Piljek) Trener: PetarVučković RADOBOJ: Ranogajec, Košutić (od 32’ Kranjčec), Hrvoj, Zaplatić, Šemnički, Pastorčić, Ljeljak, N. Poljak (od 80’ Majcenić), Dlesk (od 57’M. Poljak), Cigula, Kantolić Trener: Dragutin Šalković NK RUDAR DZ: NK JEDINSTVO:

2 0

Suci: Kos, Cavor, Orsag, Delegat: Srećko Papišta STRIJELCI: 1:0 Jurina 53’, 2:0 Herceg 70’ RUDAR DZ: Piljek, Trgovec (od 62’ Herceg), Mihaljinec, Ban, M. Videk, Jurina (od 65’ Cujzek), K. Videk (od 88’ Slukan), Brezak, Sente (od 86’T. Videk), Gregurić, Bakšaj (od 90’Hatz) Trener: Krunoslav Kušan JEDINSTVO: Celjak, Mlinarić, Balaško, Ptičar, Dragčević, Ščuric, Barić (od 62’ Valjavec), Sirovec (od 56’ Lekaj), Kučko, Radovečki (od 67’ D. Cerovečki), Vorih Trener: Tomislav Vincelj NK KLANJEC: NK SCHIEDEL:

3 1

Suci: Mrkoci, Mutak, Bivol, Delegat: Zoran Martinić STRIJELCI: 0:1 Oršolić 52’, 1:1 Skrbinac 67’, 2:1 Moguljak 73’, 3:1 Moguljak 87’ KLANJEC: Hercigonja, Novak, Gorup, Sambolić, Skrbinac, Petrišić, Šenkiš, Sušec, Moguljak, Ivanuš, Jambrešić (od 80’Babić) Trener: Dalibor Turčić SCHIEDEL: Kveštak, Plukavec, Vinceljak, Oršolić, Zebec,

Kresonja, Hitrec, Škudar, Kuharić, Mutak (od 75’ Petrinec), Brozd (od 78’Hađar) Trener: Gašpar Šumiga NK OMLADINAC: NK STRAŽA:

0 1

Suci: Cavor, Postružin, Hitrec, Delegat: Stjepan Ranogajec STRIJELCI: 0:1 Jutriša 86’ OMLADINAC: Lojna, Grah, Besednik, Čvorak, Kahlina, Meglić (od 61’ Cvetko), Juhar, Lacko, Gorup, Telišman, Škalec (od 16’Pavliša) Trener: Danijel Tomašković STRAŽA: Kušar, Serdar (od 54’ Škrablin), Turner (od 85’ Pondeljak), Šafranko (od 68’Halužan), Leljak, Cerovski, Škudar, Družinec, Presečki, Čuček (od 56’Jutriša), Kunštek Trener: Ivan Zubić 2. ŽNL SENIORI NK OŠTRC: NK IVANČICA:

0 1

Suci: Skozrit, Vincelj, Pondeljak, Delegat: Josip Majsec STRIJELCI: 0:1 Pelko 16’ OŠTRC: Hubak, Mutak (od 73’V. Margetić), Puklin, Trčak, Đurkan, Hitrec (od 40’Biškup), Kesak (od 80’M. Margetić), Hendija (od 71’Vuk), Lajšić, Zemljić, Reinholz (od 65’ Škrlec) Trener: Dragutin Bartolić IVANČICA: Čižmek, Benčić, Srebačić, Škvorc, Tukač (od 85’ Majcen), Pelko (od 70’Tukač), Kovačićek, Paradi (od 59’Šumiga), Pintek, Latin (od 65’Poljak), Hajdek (od 57’ Hubak) Trener: Dražen Kovjanić NK ĐALSKI: NK MATIJA GUBEC:

0 2

Suci: Franc, Bivol, Bedeniković, Delegat: Borovčak STRIJELCI: 0:1 Lukec 12’, 0:2 Sekalec 70’ ĐALSKI: Filipec, Belošević (od 66’Zeba),Vančina, Horvatek, Špoljar, Korušić (od 77’Jelenčić), M. Špoljar, Korušić, Mar. Hrastinski, Vranić, Mat. Hrastinski (od 77’ Bedak) Trener: Oliver Vranić MATIJA GUBEC: Mucak, Jakšić, Mikac, Karajić, PutakIvić, Boroša, Škvorc (od 68’ Strugar), Sekalec, Lukec, Hren, Gorupec Trener: Robert Halapir NK MLADOST B: NK VATROGASAC:

1 7

Suci: Meglić, Ruklić, Znika, Delegat: Valter Siladi STRIJELCI: 0:1 Krog 8’, 0:2 Krog 28’, 0:3 Krog 33’ 11 m, 0:4 Ban 41’, 1:4 Kurtanjek 63’11 m, 1:5 Černjević 74’, 1:6 Krog 82’, 1:7 Krog 89’ MLADOST B: Hopek (od 46’D. Delija), D. Ožeg, Brčić, Klarić, Sokol, Kurtanjek, P. Ožeg (od 48’Vrlec), Mikulčić (od 48’ Marko Havoić), Bručić (od 48’ Marijo Havoić), Hanžek, Škreb (od 46’Pikutić) Trener: Dubravko Pavlović VATROGASAC: Jambrek, Kralj, Černjević, Jurina, D. Merkaš, Fotivec, Sever, Krog, Petrovečki (od 53’Mak), Ban, N. Merkaš Trener: Ivica Jurinec NK PREGRADA: NK TOPLICE:

5 2

Suci: Filko, Lukec, Ivančić, Delegat: Dario Kušan STRIJELCI: 0:1 M. Horvat 4’, 1:1 Petrak 15’, 2:1 Boršić 29’, 2:2 M. Horavt 42’, 3:2 Kantoci 48’, 4:2 Kolar 53’, 5:2 Petrak 58’ PREGRADA: Malarić, Grilec, Šoštar, Podboj, Belošević (od 49’Cajhen), Hršak, Boršić, Petrak (od 81’Pondeljak), Kantoci, Kolar (od 85’ Ljubić), Golubić Trener: Zvonimir Serdar TOPLICE: Hursa, Vuzem, Švaljek (od 46’ Fort), Špoljar, Bobek, Borovčak, Kaurloto, Belina,T. Horvat (od 61’Bednjanec), Mihovilić, M. Horvat Trener: Dražen Petrinec NK SLOGA: NK LOBOR:

4 0

Suci: Kantolić, Vojaković, Veseljak, Delegat: Ivica Totar STRIJELCI: 1:0 Prišćan 10’, 2:0 D. Erdeli 17’, 3:0 d. Erdeli 41’, 4:0 Mitričić 78’ SLOGA: Bajsić, Prepolec, V. Erdeli (od 76’ Maček), Mrnjavac, Punek, Roksandić, Jakopović, Čehulić, Mitričić, Prišćan, D. Erdeli (od 46’Tuković) Trener: Mario Kuljak LOBOR: Bobek, Lalović, Labaš, Spevec, Brukec, Artić, Labaš, Golub, Petrovečki, Riske, Smetiško (od 59’Bolšec) Trener: Slavko Behin NK MLADOST MB: NK OROSLAVJE:

3 0

Suci: Vidović, Gamilec, Putanec, Delegat: Ciglenečki STRIJELCI: 1:0 Mesar 30’, 2:0 Rac 65’, 3:0 Rac 82’11 m MLADOST MB: Škof, Rac, Bartolek, Pugar, Čukman (od 85’Pezić), Blagec, Mesar (od 67’Muhek),Vidović-Popek, Pisk (od 63’Mijatović), Čukman (od 83’Sili), Vinković (od 72’Totović) Trener: Siniša Matok OROSLAVJE: Mikulec, Kožuh, Grlić (od 89’Ruk), Suntešić, Gazilj, Komin, Gorički, Šaban (od 50’Vukić), Šipek, Ljubić, Maričić (od 73’K. Kezele) Trener: Nikola Suntešić 1. ŽNL JUNIORI NK MLADOST ZABOK NK STUBICA D.STUBICA

1 0

SUCI: FILKO; STRIJELCI: 1-0 Šamec NK MLADOST ZABOK: Veseljak, T.Tuđa, B.Tuđa, Kolar, Repovečki, Krznar, Ščapec, V.Kotarski, Ortović, M.Kotarski, Šamec, UŠLI: Bajs,Turk NK STUBICA D.STUBICA: Pušec, Glavač, Božić, Kolar, Frančina, Jašarevski, Markus, Vlahović, M.Kovač, Rešetar, Bezjak, UŠLI: Mirt, Ivanić, A.Kovač NK JEDINSTVO NK KLANJEC

2 5

STRIJELCI: 0-1 Horvat, 0-2 Horvat, 0-3 Horvat, 0-4 I.Jambrešić, 1-4Valjavec, 2-4 Blagec, 2-5 I.Jambrešić NK JEDINSTVO: Šćuric, Merkaš, Cvetko, Dlesk, Paurević, Tišljarić, Valjavec, Blagec, Vrančić, Grabušić, Ivanković, UŠLI: Kunović, Piljek NK KLANJEC: Hercigonja, Šenkiš, Horvatin, Mustač, Pavlinić, Lončarić, Mustač, Barlović, Horvat, Petri-

nec, D.Jambrešić, UŠLI: I.Jambrešić, Babić, Ulama, K.Jambrešić NK MLADOST MB NK TONDACH

7 3

STRIJELCI: 1-0 Blagec, 2-0 Blagec, 3-0 Muhek, 4-0 Mihael Belko, 4-1 Glumpak, 5-1 Blagec, 6-1 Blagec, 6-2 Knezić, 6-3 Glumpak, 7-3 Mihael Belko NK MLADOST MB: Košec, Pisk, Mikša, Tomurad, Martin Belko, Kreber, Pezić, Muhek, Blagec, Ozimec, Mihael Belko, UŠLI: Babić, Mikuš NK TONDACH: Šafranko, Haramina, Koprivnjak, M.Huljak, Komorski, Franc, Glumpak, Končić, Knezić, Pavlek, Švenda, UŠLI: Siketić, Ivček, F.Huljak NK RUDAR (M) NK PREGRADA

5 3

STRIJELCI: 1-0 A.Šalković, 1-1 Golubić, 2-1 Pisk, 3-1 Korenić, 4-1 Korenić, 5-1 S.Šalković, 5-2 Filipčić, 5-3 Golubić NK RUDAR (M): Vrbek, Pisk, Kovačić, Risek, Šoprek, D.Bobek, N.Bobek, A.Šalković, S.Šalković, M.Šalković, Korenić, UŠLI: Kranjčec, Potočki NK PREGRADA: Grahovac, Menjački, Leskovar, Pondeljak, Mesiček, K.Vdović, Filipčić, T.Vdović, Golubić, Majsec, Ljubić NK IVANČICA NK OŠTRC

4 3

STRIJELCI: 1-0 I.Hajdek, 2-0 L.Hajdek, 3-0 Šumiga, 3-1 Borovčak, 4-1 Šumiga, 4-2 Mikulec, 4-3 Sedak NK IVANČICA: Nuli, I.Hajdek, Sviben, Hubak, Hoić, Majcen, Šumiga, Frčko, Jurković, Škvorc, L.Hajdek, UŠLI: Paradi, Havoić NK OŠTRC: Kudelić, Goleš, Habajec, Ščapec, Mušec, Auguštan, Škrlec, Borovčak, Sedak, Valjak, Mikulec, UŠLI: Bezak, Bartolin 2. ŽNL JUNIORI NK SCHIEDEL NK OMLADINAC

6 1

STRIJELCI: 1-0 Plukavec, 2-0 Plukavec, 3-0 Bistrović, 4-0 Plukavec, 5-0 Petrinec, 5-1 Lacko, 6-1 Bistrović NK SCHIEDEL: Kralj, K.Zebec, Malogorski, Korade, K.Hađar, Malagorski, Bobek, Petrinec, Mutak, Vujica, Plukavec, UŠLI: Bistrović NK OMLADINAC: Škalec, Plećko, Smiljanič, Grah, Čaržavec, Gorupić, Lacko, Telišman, Hopinski, Cvetko, Rožić NK SLOGA NK DESINIĆ

STRIJELCI: 0-1 Bukovšak, 1-1 Mat. Bobek RUDAR M: Slivnjak, Mar. Bobek, Kovačić, Cerovečki, Kuhta, Mat. Bobek, Košutić, Oraić, Latin, Martinjak, Brozd PREGRADA: Vrbanc, Bukovšak, Glas, Drlan, Pnishi, Vdović, Hrestak, Strabić, Krog, Čuček, Rogina, UŠLI: Drenški, Pavić 5 MLADOST Z STUBICA 0 STRIJELCI: 1-0 Kotarski, 2-0 Kotarski, 3-0 Meglić, 4-0 Kada, 5-0 Meglić MLADOST Z: M. Tomek, Kada, Bajs, Lovrenović, Meglić, Kotarski, Turk, Vincelj, Draganić, P. Tomek, Hrastinski, UŠLI: Martinić, Grmek, Vidović, Jerneić STUBICA: Glavač, Breber, Šantek, Pišković, Brezak, Španec, Mirt, Čehulić, Vuk, Rajilić, Brlobuš, UŠLI: Mezdić, Sučec, Jakopović OROSLAVJE 5 SCHIEDEL 0 STRIJELCI: 1-0 Grabušić, 2-0 Ruk, 3-0 Mihovljanec, 4-0 Grabušić, 5-0 Šipek OROSLAVJE: Gredičak, Puščenik, Veverec, D. Pavlić, Grabušić, Sojč, Ruk, Gudan, Mihovljanec, Komljen, Knežević, UŠLI: Maurović, Šipek, Šebalj, L. Pavlić SCHIEDEL: I. Behin, Kos, Risek, Hudić, Vujica, T. Behin, Zebec, Novak, Mutak, G. Bužić, P. Bužić RADOBOJ 6 OMLADINAC 0 STRIJELCI: 1-0 Cerovec, 2-0 Ferk, 3-0 Ferk, 4-0 Rihtar, 5-0 Tepuš, 6-0 L. Topolovec RADOBOJ: Florjan, Topolovec, Dunaj, Valjavec, Leljak, Varjačić, Slukan, Ferk, Tepuš, Rihtar, Cerovec, UŠLI: Smrečki, L. Topolovec, Kunštek, Švaljek OMLADINAC: Slovenec, Janđel, Bogović, Škalec, Lacko, A. Slovenec, Meglić, Belina, Kanceljak, Grah, Trupec 2. ŽNL PIONIRI RUDAR 1 STRAŽA 2 STRIJELCI: 0-1 Vidiček, 1-1 Banković, 1-2 Števinović RUDAR: Glavač, Kozlović, Martinić, Banković, Premrl, Jurina, Herceg, Kolar, S. Banković, Martinić, Turk STRAŽA: Drašković, Mikša, Cipan, D. Drašković, Lazički, Vidiček, Krošlin, Tepeš, M. Tepeš, Števinović, Barić

2 2

GAJ 2 VATROGASAC 2

STRIJELCI: 0-1 Mario Lončarić, 1-1 Škrlec, 1-2 Krizman, 2-2 Kosovec NK SLOGA: Tomašković, Crnjac, Tomić, Bočkal, Srečić, Kožić, Špoljar, Markulin, Jakopić, Maček, Latin, UŠLI: Kosovec, Škrlec NK DESINIĆ: Čep, Koprivnjak, J.Šurbek, Horvat, Ptičar, V.Šurbek, Brundić, Dvoršak, Krizman, Mario Lončarić, Marko Lončarić, UŠLI: Sporiš, Biruš

STRIJELCI: 0-1 Majsec, 0-2 A. Jurina, 1-2 M. Trčak, 2-2 Kipa GAJ: A. Trčak, Tuškan,Dačnik, Kipa, Srečić, Komorčec, Dumbović, Cicnjan, M. Trčak, A. Ponjan, R. Ponjan VATROGASAC: Piljek, Mihaljinec, J. Jurina, Car, Škvorc, Majsec, A. Jurina, Rafajec, Kunović

NK RUDAR NK VATROGASAC

1 4

STRIJELCI: 0-1 Špoljar, 1-1 Cujzek, 1-2 Križanec, 1-3 Križanec, 1-4 Križanec NK RUDAR: Delić, Martinić, Bivol, Lukić,Valić, D.Merkaš, Čičko, Rožman, Humljak, Cujzek, Hatz NK VATROGASAC: Kušar, Javornik, Križanec, I.Očko, Žolek, Mužar, Podhraški, B.Očko, Brezinščak, Špoljar, Boršić, UŠLI: Stuhne, Vešligaj, Čuček, Barić NK MATIJA GUBEC NK MILENGRAD

10 1

STRIJELCI: 1-0 Pušec, 2-0 Boroša, 3-0 Boroša, 4-0 L.Drempetić, 4-1 Pohulek, 5-1 Podvorec, 6-1 Podvorec, 7-1 Ivić, 8-1 Podvorec, 9-1 L.Drempetić, 10-1 Sekalec NK MATIJA GUBEC: Martek, Haramustek, Carek, Lešković, Ivić, Pušec, Fuček, L.Drempetić, Podvorec, Boroša, Suhina, UŠLI: Sekalec, S.Drempetić NK MILENGRAD: Mešnjak, Kerep, Petrinić, Pohulek, Šamec, Ban, Welina, Mihalić, Babić, Dugan NK GAJ NK VATROGASAC

6 3

STRIJELCI: 0-1 Matija Piljek, 1-1 Plancutić, 2-1 Pavlek, 3-1 Plancutić, 4-1 Benković, 5-1 Kocijan, 5-2 Matija Piljek, 5-3 Matija Piljek, 6-3 Krpanec NK GAJ: Pečatnik, Pavlek, Kocijan, Petanjek, Steklar, I.Horvat, Herceg, Krpanec, Plancutić, Benković, Vuk, UŠLI: L.Horvat, Marković, Špoljar, Bukal NK VATROGASAC: Draganić, Gašpar, Marko Piljek, Ivančić, Postinjski, Sever, Matija Piljek, Dačnik, Junković, Peroš, Lepčević 1. ŽNL PIONIRI JEDINSTVO 1 KLANJEC 0 STRIJELCI: 1-0 Đurđan JEDINSTVO: Merkaš, Majsec, Lovrenčić, Mrazović, Škreblin, Zajec, Dlesk, Piljek, Đurđan, Lovrenčić,Vukić, UŠLI: Barušić, Pavić KLANJEC: Kodrnja, Juranić, Preglej, Bošnjak, L. Horvat, H. Horvat, Boroščak, Berić, Vrabec, Barlović, Penezić, UŠLI: Valentić IVANČICA 4 OŠTRC 5 STRIJELCI: 1-0 Jurković, 1-1 Valjak, 2-1 Jurković, 2-2 Katić, 3-2 Jurković, 3-3 Škrlec, 4-3 Arih, 4-4 Kadoić, 4-5 Škrlec IVANČICA: Popek, Arih, Jurković, Pozaić, Pardi, Habazin, Kuntić, Nuli, Škvorc, Jurković, Mikulec, UŠLI: Palec OŠTRC: Škof, Čižmek, Perak, Grzelja, Kadoić, Katić, Štahan, Škrlec, Posarić, Valjak, Bručić, UŠLI: Tovernić, Bartolin, Huljak RUDAR M 1 PREGRADA 1

SLOGA 3 MLADOST B 5 STRIJELCI: 1-0 Hruškar, 1-1 M. Brčić, 2-1 D. Gudek, 2-2 M. Brčić, 2-3 M. Brčić, 3-3 Kralj, 3-4 Frtalj, 3-5 M. Đurinek SLOGA: Poštek, Kruhek, Galina, A.Gudek, Čižmek, Sremec, Kralj, Kovačević, D. Gudek, Hruškar, Klen, MLADOST B: D. Brčić, Borgudan, Škof, T. Đurinek, Kunštek, Frtalj, Runjak, T. Brčić, M. Brčić, M. Đurinek, Klarić, LOBOR 3 ZAGOREC VT 0 STRIJELCI: 1-0 Plancutić, 2-0 Plašć, 3-0 Plancutić LOBOR: Pribolšan, Đurinec, Plašč, Kuharić, Plancutić, Gregurić, Pakšec, Bodalec, Androić, Jurinić, Kuharić, ZAGOREC VT: Seljan, Minar, Ban, Jurina, Županec, Šimunić, Jambrešić, Kontrec, E. Kahlina, Mlinar, M. Kahlina, UŠLI: Škrbec 3 MATIJA GUBEC MILENGRAD 2 STRIJELCI: 1-0 D. Bačani, 2-0 Tomek, 2-1 Havelka, 3-1 K. Boroša, 3-2 Jagić MATIJA GUBEC: A. Bačani, Dijanić, Benko, Gudan, Boroša, Sekalec, Hegol, D. Bačani, Makar, Sili, Benko, UŠLI: Labaš, Tomek, Boronjek, K. Boroša, Bekina MILENGRAD: Dugan, Kerep, Nuli, Gladoić, Havelka, Makopek, Runjak, Pohulek, Ričko, Jagić 1. ŽNL MLAĐI PIONIRI OROSLAVJE 5 GAJ 2 STRIJELCI: 1-0 Jurić, 2-0 Kovačić, 3-0 Jurić, 4-0 Komljen, 5-0 Gredičak, 5-1 Z.Tuškan, 5-2 Posarić OROSLAVJE: Bertol, Bukal, Tomić, Miletić, Gredičak, Komljen, Jurić, Kovačić, Jukić, Pavlić, Ivanišević, UŠLI: Burek, Fišter, Vrbanović GAJ: Bobinec, I. Tuškan, Z. Tuškan, Posarić, Cicnjak, Trčak, Ponjan, Jembrih, I. Dačnik, L. Dačnik, Zajec, UZŠLI: Bobinec PREGRADA 6 IVANČICA 2 STRIJELCI: 1-0 Z. Koprivnjak, 2-0 Krušlin, 2-1 Pelko, 3-1 Kusec, 4-1 Zubk, 5-1 Krušlin, 5-2 Vojaković, 6-2 Krušlin PREGRADA: Škreblin, Burić, Krušlin, Kušar, Koprivnjak, Biruš, Martinko, Kusec, R. Koprivnjak, Kolenko, Pracaić, UŠLI: Jazbec, Zubk, Ružak, Juranić, Vešligar IVANČICA: Popek, Tuđa, Srebačić, Varga, Arih, Grbavac, Pelko, Palec, Kurešić, Škvorc, Vojaković, UŠLI: Belanović MLADOST Z 0 KLANJEC 4 STRIJELCI: 0-1 Tomek, 0-2 Brlek, 0-3 Novosel, 0-4 Antončić MLADOST Z: Martinec, Tuđa, Hrastinski, Jerneić, Tomek, Martinić, Mladenović, D. Hrastinski, Š. Tuđa, K. Hrastinski, Tisanić, UŠLI: Turk, Smolić, Vrančić, Hrastinski, Šamec

KLANJEC: Hercigonja, Kroflin, Iveković, Medija, Sušec, Kolar, Antončić, Storjak, Novosel, Broz,Vuk, UŠLI: Brlek, TONDACH 11 STRAŽA 1 STRIJELCI: 1-0 Hoić, 2-0 Mirt, 3-0 Bosec, 4-0 Bosec, 5-0 Jadan, 6-0 Bosec,7-0 Hoić, 8-0 Bosec, 9-0 Hoić, 10-0 Jadan, 11-0 Jadan, 11-1 Drašković TONDACH: Jagarčec, Hrkač, Gorup, Mirt, Skozrit, Hoić, Jadan, Bosec, Čehulić, Belanović, Per, UŠLI: Galic, Krizmanić, Ptičar, Tušek, Gorički STRAŽA: Drašković, Horvat, Imširović, Miklaužić, Kunštek, D. Drašković, Krošlin, Boršić, Drneški, Firšt, R. Kunštek RUDAR M 0 JEDINSTVO 0 RUDAR M: Rogina, Sokolić, Brozd, Bobek, Gredelj, Da. Kovačić, Pisk, Do. Kovačić, Cerovečki, M. Kovačić JEDINSTVO: Kunić, Sirovec, Žunar, Vinski, Božićek, Dlesk, Habus, Pernjek, Mirt, Pavić, A. Kosalec, UŠLI: P. Kosalec 2. ŽNL MLAĐI PIONIRI RUDAR 0 SCHIEDEL NG 11 STRIJELCI: 0-1 Bužić, 0-2 Bužić, 0-3 Kos, 0-4 Mutak, 0-5 Mutak, 0-6 Mutak, 0-7 Mutak, 0-8 Plukavec, 0-9 A: Risek, 0-10 Bužić, 0-11 Mutak RUDAR: Turk, Mohač, Ivetić, Abdurahmanović, Hajnić, Kolar, Pavlek, Skozrit, Filipović, Martinić, Bratković SCHIEDEL NG: M. Risek, K. Risek, A. Risek, Sokolić, Macan, Kos, Brozd, Kramarić, Mutak, Tatin, Bužić, UŠLI: Labaš, Culjak, Plukavec RADOBOJ 1 STUBICA 6 STRIJELCI: 0-1 Brlobuš, 0-2 Sinković, 0-3 Gorše, 0-4 Gorše, 1-4 Topolovec, 1-5 Sinković, 1-6 Sinković RADOBOJ: Švaljek, D. Dolovčak, L. Dolovčak, Tepuš, Rukav, Cerovec, Smrečki, Vidović, Topolovec, Švaljek, Kunštek STUBICA: Rajilić, Breber, Sučec, Pišković, Mezdić, Španec, Sinković, Dolenec, Brlobuš, Gorše, Landripet INKOP 2 LOBOR 5 STRIJELCI: 0-1 Pakšec, 0-2 Pakšec, 1-2 Pavetić, 2-2 Pavetić, 2-3 Krsnik, 2-4 Krsnik, 2-5 Kuprešanin INKOP: Oreški, Pozaić, Macenić, Kucelj, Novosel, Totić, Husnjak, Sajko, Martinić, Pavetić, Srebačić, UŠLI: Pozaić, Novački, Franc LOBOR: Plancutić, Lo. Đurinec, Kuprešanin, S. Plancutić, Martinuš, Rihtarić, Bodalec, Lu. Đurinec, Pakšec, S. Plancutić, Ivanuš, UŠLI: Krsnik, Krajnik, Kuharić SLOGA 0 TOPLICE 1 STRIJELCI: 0-1 Kunštek SLOGA: Poštek, Puđa, Sovec, Kruhek, Galina, Sambolić, Gudek, Krznar, Šaronja, Šavorić, Hruškar, UŠLI: Ocvirek, Sremec TOPLICE: Horvat, Ciglenečki, Čavar, M. Horvat, Žnidarić, Mihalliček, Gudić, Martinec, Kunštek, Grgić, Rasonja, UŠLI: Pospiš, Šturlan, Brodar 1. ŽNL LIMAČI A NK KLANJEC NK JEDINSTVO

0 3

STRIJELCI: 0-1 Černjević, 0-2 Gregurić, 0-3 Gregurić NK KLANJEC: Štih, Štritof, Rožić, Kodrnja, Banjšaj, Petrović, T.Borošak, K.Borošak, F.Pavlinić, Kolar, K.Pavlinić, Pappo, Županić, Mraz NK JEDINSTVO: Majsec, Piljek, Černjević, Ptičar, Lovrenčić, Kotarski, Mohač, Šoštarić, Prelčec, Gregurić, Pristušek, Ferenčak, Hanžek NK OMLADINAC NK ZAGOREC

0 4

STRIJELCI: 0-1 Ptičar, 0-2 Crnogaj, 0-3 Ptičar, 0-4 Kuhta NK OMLADINAC: Škalec, Horvatin, Ilijaš, K.Sinković, Šurina, J.Bogović, J.Sinković, Meglić, L.Bogović, Žigman, Stiperski, L.Sinković, Štefanović NK ZAGOREC: Vidović, Nizić, Maleković, Janžek, Leško, Crnogaj, Ptičar, Petrović, Kuhta, Strahonja, Šimunić, Turibak, Koret, Topolovec, Plečko, Klasić, Petek NK MLADOST MB NK LOBOR

0 20

STRIJELCI: 0-1 Krsnik, 0-2 Krsnik, 0-3 Kuprešanin, 0-4 Đurinec, 0-5 Kuprešanin, 0-6 Đurinec, 0-7 K.Kuharić, 0-8 K.Kuharić, 0-9 J.Martinuš, 0-10 Kuprešanin, 0-11 J.Martinuš, 0-12 Krsnik, 0-13 Krsnik, 0-14 Kuprešanin, 0-15 K.Kuharić, 0-16 V.Martinuš, 0-17 Krsnik, 0-18 V.Martinuš, 0-19 Ogrinšak, 0-20 Ogrinšak NK MLADOST MB: Milički, Vajdić, J.Hanžek, K.Ozimec, Oremuš, Tomorad, Kuljak, Habazin, L.Ozimec, Švaljek, Milički, Kramar, Žeger, Šajnički, Klancir, Tupek, I.Hanžek, Pisk NK LOBOR: Ivančić, Krsnik, K.Kuharić, Ogrinšak, Ivanuš, V.Martinuš, Kuprešanin, Đurinec, M.Kuharić, Kleflin, Zgazivoda, Horvat, J.Martinuš, Smetiško, Krajnik, Adanić 1. ŽNL LIMAČI B NK STUBICA NK OROSLAVJE

2 2

STRIJELCI: 1-0 Gudan, 1-1 Vrbanović, 2-1 Klarić, 2-2 M.Frinčić NK STUBICA: Petrinec, Gudan, Maček, Durević, Pavrlišak, Poštek, Klarić, Mezdić, Kucelj, I.Ilinić, Pavalić, Stanišić, Benko, Korman, Pasanec, F.Ilinić, Kontent NK OROSLAVJE: Despenić, Vrbanović, Goluban, Toma, Kraljić, M.Frinčić, Hanž, D.Frinčić, Hursa, Kraljić, Cukovečki, Turniški, Gredičak


62 sport

broj 497 / 14. svibnja 2013.

U Crikevnici održano PH u savateu za kadetkinje

Laura Ožegović viceprvakinja Hrvatske CRIKEVNICA Desetogodišnja Laura Ožegović, natjecateljica savate kluba Đidra iz Zaboka u svom prvom službenom nastupu osvojila je srebrnu medalju na Prvenstvu Hrvatske i to u među kadetkinjama u kategoriji do 35 kilograma. Laura već dvije i pol godine predano trenira i sama je poželjela nastupiti na ovom prvenstvu na kojem su nastupile 32 natjecateljice iz 9 hrvatskih klubova. Simpatična i hrabra Laura bila je jedina predstavnica iz Hrvatskog zagorja i dostojno je prezentirala svoj kraj i svoj klub. U finalnoj borbi borila se protiv jedine domaće natjecateljice, odlično se kretala, čini se i zadala više udaraca, no za suce ni to nije bilo dovoljno. Laurin trener, Đino Sinković, izuzetno je zadovoljan njenim prvim nastupom i

U Umagu održana svečana dodjela nagrada Hrvatskog skijaškog saveza za alpsko skijanje, snowboard, ski rolanje i skijaško trčanje

Sezona iz snova za Ski klub Oroslavje Tomislav Zrinšćak UMAG

naglašava da u budućnosti od nje očekuje još mnoge medalje. Uz to Sinković ističe fantastičan prijem u Zaboku prijateljskoj Crikvenici. (tz)

Dinjar odličan na tri polumaratona KRIŽEVCI, SPLIT, ZADAR - Trkački kalendar je početkom svibnja prilično popunjen brojnim utrkama. Najbolji zagorski drugoprugaš, član Atletskog kluba Rudolf Perešin Dražen Dinjar je početkom svibnja u 4 dana nastupio na čak tri utrke polumaratona. Prvo je na sam prvi maj nastupio na tradicionalnom međunarodnom polumaratonu Križevci - Kalnik, kojeg organizira proslavljeni hrvatski olimpijac Branko Zorko. U konkurenciji preko 60 natjecatelja Dinjar je osvojio odlično drugo mjesto, iza mađara Tamasa Nagya. Od zagorskih trkača na ovoj utrci još su nastupili Ivica Mucak, Frano Duspara i Željko Kliček. Prošle subote održan je tradicionalni 13. po redu polumaraton Sv. Duje u Splitu, gdje je Dinjar zauzeo 4. mjesto, dok su prva tri mjesta zauzeli mađarski natjecatelji Nagy, Lanos i Olak. Dan kasnije, već prilično umoran Dinjar je nastupio i na Virskom maratonu, na utrci polumaratona gdje je zauzeo drugo mjesto iza Zoran Žilića (AK Kvarner) među 158 trkača koji su završili utrku. U obje utrke Dinjar je u svojoj kategoriji (M-35) bio najbrži. (tb)

Skijaši nordijci ski kluba Oroslavje, bili su zvijezde proglašenja najboljih natjecatelja u okviru Skijaškog saveza Hrvatske. Uz odlične nastupe u nordijskom skijanju, Oroslavčani su briljirali i u ski rolanju. U nordijskom skijanju ove je sezone osvojeno čak 27 pojedinačnih pehar i četiri za ukupne plasmane. U ekipnom plasmanu kod cicibana Oroslavje je drugo sa samo par boda zaostatka za pobjednikom Goraninom iz Delnica koji je nastupao sa čak 17 skijaša cicibana, dok je Oroslavje nastupalo sa sedam u toj konkurenciji. Drugo mjesto kod cicibana najbolji je rezultat u povijesti kluba. U rolersku sezonu Oroslavje je krenulo sa čak 16 natjecatelja, nikad brojnije. Cicibani su ovdje bili najbolja hrvatska ekipa i to vrlo uvjerljivo, a i u ukupnom poretku ostalih kategorija osvojeno je prvo mjesto ispred Ravnogorca iz Ravne Gore. Tako su se Oroslavčani vratili kući bogatiji za čak 31 pehar. Iako čestitke zaslužuju svi, svakako treba istaknuti Niku Jagečić koja cijelu sezonu nikome nije gledala u leđa tj. nije izgubila niti jednu utrku. S ponosom se sjećamo i njenog uspjeha na Topolinu, gdje je uvjerljivo trijumfirala i to drugi puta za redom. Dvostrukom krunom u nordijskom skijanju i ski rolanju okitio se i sve bolji Jura Janković. Svakako velike zasluge za

ZABOK - U utorak 7. svibnja u Grdencima je održano 6. ko-

lo treking Lige Lisica. Pobjednici su uglavnom očekivani. Kod žena najbrža je bila Jelena Brezak, kod muških Nikola Špoljar, kod djevojčica Laura Jug i kod dječaka Mark Tomek. Slijedeće 7. kolo održava se u utorak 14. svibnja u 19 sati, a start i cilj su kod lovačkog doma u Grdencima. (tb)

Rezultati

9 km: 1. Nikola Špoljar, 2. Damir Balaško, 3. Branko Barlović, 4. Željko Kliček, 5. Ivan Lovrenčić, 6. Vedran Benović, 7. Stjepan Grah, 8. Ivan Tisanić, 9. Jelena Brezak, 10. Krunoslav Horvatec, 11. Željko Bulek, 12. Marko Gorički, 13. Stjepan Barić, 14. Nino Burek, 15. Siniša Roginić, 16. Maja Vančina, 17. Nenad Krznar, 18. Vlatka Matečić, 19. Slaven Dominić, 20. Samir Bašić, 21. Mario Mak, 22. Dražen Kordej, 23. Marija Šivalec, 24. Milena Šivalec, 25. Mihaela Barić, 26. Milena Krznar, 27. Jasmina Burek. 6,7 km: 1. Mark Tomek, 2. Nikola Jadan, 3. Zdravko Gašparić, 4. Darko Tomek, 5. Emanuel Ivanković, 6. Mirjana Tuđa, 7. Laura Jug, 8. Jadranka Repovečki, 9. Igor Gregurić, 10. Dubravka Tuđa, 11. Vedran Sinković, 12. Maja Jug, 13. Martina Tuđa, 14. Martin Mak, 15. Lucija Mak, 16. Matija Kunović, 17. Anita Ljubičić, 18. Darinka Gregurić.

Prijem kod gradonačelnika Takav uspjeh nije ostavio ravnodušnog ni gradonačelnika Oroslavja, Ivna Tuđa, koji

je njima u čast organizirao svečano primanje u gradu Oroslavje. Tuđa nije štedio riječi hvale na račun svojih sugrađana koji se bave ovim napornom sportom, no za to nisu adekvatno varolizirani, zbog poznate besparice. Nadamo se da će se to ubrzo promijeniti.

Rezultati Nordijsko skijanje Stariji cicibani: 1. Jura Janković, 2. Patrik Kucelj Starije cicibanke: 1. Nika Jagečić, 2. Antonija Hrgetić Mlađi dječaci: 3. Noa Jagečić Mlađe djevojčice: 3. Ana Kucelj Stariji dječaci: 3. Lovro Komljen

Kadetkinje 2. Ana Frinčić Starije juniorke: 3. Mihaela Visinski Seniori: 1. Filip Kontak Ski rolanje Stariji cicibani: 1. Jura Janković, 2. Patrik Kucelj, 3. Antonio Grden Starije cicibanke: 1. Nika Jagečić, 2. Antonija Hrgetić Mlađi dječaci: 2. Karlo Kunštek, 3. Noa Jagečić Mlađe djevojčice: 2. Ana Kucelj Stariji dječaci: 2. Lovro Komljen Starije djevojčice: 2. Vinka Kovačić, 3. Dora Kurečić Kadeti: 1. Marko Šturlan, 2. Tomislav Češković Kadetkinje: 3. Ana Frinčić Seniori: 1. Jurica Vevrec, 2. Filip Kontak

Mladina je bila domaćin Prvenstva Europe u klasi EMX open

Leljak treći Hrvat na Europskom podiju Tomislav Zrinšćak MLADINA

Liga Lisica 6. kolo

sjajne rezultate ima i trenerski dvojac Vladimir KnezićAlbert Kontak. - Nikad nitko u Umagu na završnom proglašenju nije ostvario ni blizu slične rezultate i osvojio 31 pehar. Svjesni smo da je ovakva sezona neponovljiva, tim više što je pred nama u klubu nužno prestrukturiranje u smislu smanjenja takmičara, odlaska na utrke itd., a sve naravno zbog financijskih razloga.riječi su Vladimira Knezića

I

ako je utrka Prvenstva Europe u Mladini bila u pitanju, Jaskanci su se još jednom pokazali kao odlični organizatori i uspješno su se othrvali brojnim nedaćama koje su ih pratile. Dugotraj-

na kiša runirala je stazu, no vrijeme si ipak smilovalo, staza se prekrojila i prilagodila i euro spektakl mogao je početi. Prvi europska utrka bez Nenada Šipeka, perjanice hrvatskog motokrosa koji je sada trener odličnom Slovencu Klemenu Grečaru.

Mladina ili bolje reći vrijeme je opet pokazalo svoju hirovitost. I dok su kvalifkacije vožene po vrućini i trebalo je polijevati stazu, utrku je pratila obilna kiša. U kvalifikacijama je najbolji bio Matej Jaroš, no u utrci je zablistao Marko Leljak. U obje vožnje bio je drugi, u prvoj iza Rusa Aleksandra Bugrejeva, a u drugoj iza Tomsa Macuksa iz Latvije. Bilo mu je to dovoljno da ukupno za jedan bod bude bolji od Tomsa Macuksa i trijumfira na Eurokrosu. To je jedna od njegovih najvrjednijih pobjeda u karijeri i prvi put još od vremena naših legendarnih vozača Nenada Šipeka i Gorana Goričkog da se Hrvat popne na pobjedničko postolje. Ostali hrvatski vozači plasirali su se na slijedeće pozicije: Danijel Božić šesti, Hrvoje Karas osmi, Matej

Jaroš deveti, Danko Braim deseti, Karlo Lešković 12., Jurica Marović 13., te Ivan Brdarić 16., a Luka Križnik nije izašao na start utrke nakon odvoženih kvalifikacija. U ukupnom poretku, nakon utrka u Orlyonoku u Rusiji i na Mladini; vodi Rus Aleksandar Jefimov, ispred zemljaka Bugrejeva i Tomsa Macuksa iz Latvije. Naš Danijel Božić je peti, a Marko Leljak šesti. Oni su najavili voziti sve priredbe do kraja; a ostale su još četiri dvije u Ukrajini, te po jedna u Poljskoj i Sloveniji. Pokroviteljstvo nad europskim, kao i Svjetskim prvenstvom, 6. i 7. Srpnja, prihvatio je predsjednik Republike. Maksimalno moguću potporu dali su pokrovitelji Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko. Pridružio se i Grad Sveta Nedjelja, te Hrvatski auto klub.


sport 63

broj 497 / 14. svibnja 2013. Prošlog tjedna odigrana zadnja dva kola lige za ostanak

Sezona zaključena pobjedom Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

U

takmicama 9. i 10. kola prošlog je tjedna završena liga za ostanak u sklopu A-1 lige košarkaša Hrvatske. Zabok je prvo poražen u produžecima kod Križevaca, a potom je pred svojim navijačima zaključio uspješnu sezonu pobjedom protiv VROS Darde. S puno problema Zabok je doputovao u Križevce, prije svega zbog ozljede Bundovića. Srećom ta je utakmica bila nebitna za konačni poredak. Utakmica je loše otvorena, domaćin je na kraju prve četvrtine imao šest razlike, a na veliki je odmor otišao s čak 14 koševa viška (49:35). U 32. minuti na semaforu je stajalo velikih 17 koševa razlike (77:60), no tada je počeo preokret. U seriju koševa ušli su Mustapić i Marić, a domaćin je u osam minuta postigao samo jedan koš sa slobodnih bacanja. Odlučujuću tricu za produžetke pogodio je Ivan Tomas, rođeni Križevčanin koji je iskoristio veliku priliku protiv svojih sugrađanina. U produžetku je ponestalo snage i domaćin je ipak na kraju ostvario pobjedu.

Odličan start Leža protiv Darde

Sasvim druga slika u utakmici protiv Darde. U 2. minuti Lež je vodio Dardu sa 8:0 i natjerao Muminović na prvu minutu odmora. Tri minute kasnije Zabok vodi 16:1, a gosti prvi koš iz igre postižu preko Trepalovca. Gosti su počeli stabilizirati u posljednje tri prve četvrtine, trice su postigli Pandurić i Tešija, razigrao se i Trepalovac pa je nakon prvih deset minuta Đuro Đaković

20 14

6 34

VROS Darda

20 13

7 33

+112 +96

ZABOK

20 11

9 31

+121

Osječki sokol

20 10 10 30

-34

Križevci

20

9 11 29

-54

Dubrovnik

20

3 17 23

-241

rezultat 25:17. U prilog su im išli problemi sa „penalima“ Leža i Bundovića. Početkom druge četvrtine Darda se približila na -4 (32:28), da bi u 18. minuti serijom nezaustavljivog Trepalovca stvari bile vraćene na početak (35:35), a neodlučenim se ishodom otišle na poluvrijeme (37:37)

Ključna treća četvrtina

Ključna za utakmicu bila je treća četvrtina. Gosti su preko Trepalovca imali i jedino vodstvo na utamici 37:39, a onda je Mustapić pogodio tricu, razigrali su se u napadu Papac i Vlaić, koji je uspio neutralizirati Trepalovca. Nakon kontre u Pešuta u 27. minuti već je 54:44, a gledalište je na noge digla trica centra Papca za 57:46. Zadnje tri minute u seriju od sedam koševa ušao je Andro Anzulović, a Zabok u zadnjih deset minuta sezone ulazi sa 10 koševa viška (64:54). Stvari je malo zakomplicirao Hrkač koji je u 35. minuti povezao dvije trice za 70:64, no tricom je uzvratio Anzulović, potom je položio i Marić za mirniju završnicu. Zadnjih pola minute gledalište se diglo na noge i pljeskalo košarkašima za sve dobro što su učinili u ovoj sezoni, a kada je mladi Tuđen položio sa sirenom za konačnih 81:71, nastao je pravi delirij. Tako

je sezona završena na najbolji mogući način, košem mladića koji je budućnost ovog kluba. Na kraju igrači su na centru gromoglasno zapjevali himnu kluba „ZAGORCI SMO LJUDI PRAVI“!

Uspješna sezona

Zabok je na kraju osvojio treće mjesto u ligi za ostanak. Bolji od njega bili su samo Đuro Đaković i VROS Darda. S obzirom na nikad mlađu momčad, ovo je lijepi uspjeh. I sedmu sezonu za redom navijači Zaboka gledat će prvoligašku košarku, što nije mala stvar. Kraj sezone proslavljen je kako dolikuje u Maču u prekrasnoj kljeti Zlatka Hercega, velikog prijatelja ovog kluba. Uz odličnu hranu i birana nagrađivana vina, za dobru atmosferu bio je zadužen Štacija band. Hit večeri bio je naravno „Zagorci smo ljudi pravi“ i svirao se barem pet puta. KRIŽEVCI-ZABOK 96:92 (22:16, 27:19, 22:23, 9:22,16:12) KRIŽEVCI: SD Lj. Modec, GLEDATELJA: 200, SUCI: Vovk (Sl. Brod), Ercegović i Petrović (oba Zagreb). KRIŽEVCI: Matoić 3, Krstanović, Čusek, Fodor 12, Svoboda 22 (4-4), Hrkač 7 (02), Cvjetković 8 (6-9), Ceranja 8, Maslić 4, Sertić 9 (1-2), Rembert 12 (6-8), Kapusta 11 (2-6). TRENER: Kuga, Pešut 2 (0-1), Anzulović

4, Lež 21 (4-4), Bundović 2, Vlaić 7 (3-6), Marić 15 (3-5), Mustapić 16 (2-2), Tuđen, Papac 9 (1-3), Tomas 16. TRENER: Dragutin Črnjević

Ostali rezultati 9. kola:

Đuro Đaković-Dubrovnik 91:57, VROS Darda-Osječki sokol 71:73 ZABOK-VROS DARDA 81:71 (25:17, 12:20, 27:17, 17:17) BEDEKOVČINA: dvorana Srednje škole, GLEDATELJA: 300, SUCI: Peić (S. Brod), Hadžić (Pula), Muhvić (Zagreb). ZABOK: Kuga, Pešut 2, Anzulović 12 (2-2), Lež 11 (2-2), Bundović 9 (1-2), Vlaić 12, Marić 10 (2-2), Mustapić 14 (1-2), Tuđen 2, Papac 9 (2-2), Tomas. TRENER: Dragutin Črnjević VROS DARDA: R. Kujundžić, Šarac, Tešija 8, M. Kujundžić, Mandić 8 (2-2), Hrkač 13 (2-4), Barišić, Pandurić 17 (2-2), Turalija, Trepalovac 25 (7-11). TRENER: Senad Muminović SLOBODNJA BACANJA: Zabok: 10/12 (83%); Darda: 13/19 (68%) DVICA: 19/32 (59%); Darda: 17/36 (47%) TRICA: Zabok: 11/23 (48%) (Lež 3, Mustapić 3, Anzulović 2, Bundović 2, Papac); Darda: 8/14 (Hrkač 3, Pandurić 3, Tešija 2) SKOKOVI: Zabok: 28 (20+8) (Papac 10, Marić 5, Mustapić 5, ...); Darda: 23 (16+7) (Trepalovac 10, Tešija 9, …) ASISTENCIJE: Zabok: 14 (Pešut 7, Marić 3, …); Darda: 11 (Pandurić 5, Mandić 3, ..)

Ostali rezultati 10. kola:

Hrvatski sokol-Đuro Đaković 89:75, Dubrovnik-Križevci 83:102

Jana Vranić rekordno u Sisku SISAK - U Sisku je proteklog vikenda u organizaciji plivačkog kluba Sisak Janaf održan po 15. put za redom međunarodni plivački miting „Miting Sisak“. Natjecanje je održano u velikom 50 m bazenu, a natjecatelji su bili podijeljeni u 3 kategorije. U A kategoriji su plivali muški rođeni 1996. i stariji i ženske rođene 1997. i starije. B kategoriju su sačinjavali muški rođeni 1997. i 1998., te ženske rođene 1998. i 1999, dok su se u grupi C natjecali plivači rođeni 1999. i mlađi, te plivačice rođene 2000. i mlađe. Jedini zagorski plivački klub Olimp Terme Tuhelj nastupio je na ovom natjecanju s 11 natjecatelja, 7 plivača i 4 plivačice. Prvo ime cijelog mitinga svakako je Jana Vranić koja je nastupila u 6 disciplina (50, 100, 200 i 400 m slobodno i 50 i 100 m leptir). U svim navedenim utrkama ne samo da je bila brža od ostalih plivačica, nego je u svima srušila rekord ovog natjecanja. Osim toga rezultat od 2:09.52 koliko je Jana plivala na 200 slobodno dovoljan je za ispunjenje A norme za Olimpijski festival mladih koji se ove godine održava u Nizozemskoj u Utrechtu. Osim Jane još se nekoliko Olimpovaca okitilo medaljama. Lovro Škurina je bio prvi na 200 m leptir, drugi na 100 m leptir, dok je treća mjesta osvojio u utrkama 50 m leptir, 400 m slobodno i 100 m slobodno. Ivan Kukolja je na 400 m slobodno bio treći. Mihael Vukić je bio prvi na 50 m leptir i 100 m slobodno, drugi na 50 m slobodno i treći na 100 m leptir. Osim njih u Sisku su još nastupili Lucija Juričan, Klara Očić, Nikolina Juričan, Filip Husnjak, Tin Bogdanić, Karlo Ilijaš i Nikola Škof. (Tomislav Benčić)

U Splitu održano PH za osobe s invaliditetom

Odličan nastup Ane Majsec SPLIT Zagorska plivačica, Ana Majsec, ostvarila je odličan uspjeh na PH za osobe s invaliditetom koje se održalo u Splitu. Hrabra Ana vratila se kući bogatija za čak četiri medalje sa PH. Bronce je osvojila na 100 m leđno i 100 m prsno. Na duplo kraćim dionicama bila je još bolja. Pa je tako na 50 m slobodno i 50 m prsno bila srebrna. U ove je dvije discipline Ana osvojila i međunarodna priznanja, jer su uz naše plivače nastupali i plivači iz Italije, Iraka i Rusije. Unatoč jakoj konkurenciji Ana je na 50 m slobodno i 50 m prsno bila druga kao i u poretku za PH. (tz)

Bez utakmica proteklog vikenda bile su i rukometašice

Zlatar Bistrica na dohvat drugog mjesta, Zagorec u sredini

Nakon sedam odigranih kola završena Kuglačka liga grada Zabok

Zabočka Elektra najbolja ZABOK Kuglači Elektre Zabok u sastavu: Jadranko Kovačićek Zlatko Bivol, Radova Jagić i Dragutin Šanjug zasluženi su pobjednici Kuglačke lige grada Zaboka koja se održala na zabočkoj kuglani. U sedam nastupa „Elektraši“ su upisali isti broj pobjeda. Uz to su srušili najviše čunjeva (7034 ili 1004,9 po nastupu), a njihovih 1054 srušenih drva protiv vrlo dobrih umirovljenika u zadnjem kolu na-

jbolji je rezultat cijele lige. Predvodio ih je Jadranko Kovačićek koji je sa prosjekom 264,17 drva, a tim je rezultatom osvojio drugo mjesto u pojedinačnom natjecanju. Zanimljivo je da je isti prosjek imao i prvoplasirani Zvonko Vuk (Vetropack Straža), a u njegovu korist presudila je manja razlika između najboljeg i najlošijeg pojedinačnog nastupa. Na trećem je mjestu u

pojedinačnom dijelu natjecanja završio još jedan kuglač Elektre, Zlatko Bivol. U ekipnom dijelu natjecanja velika se borba vodila za drugo mjesto između mladih kuglačkih nada Zaboka okupljenih u ekipu Škola kuglanja koje je predvodio Borna Bakran i Vetropacka Straže na čelu sa Zvonkom Vukom. Zahvaljujući set razlici, mladost je pobijedila iskustvo. Najboljim ekipama i pojedincima podijeljeni su pehari i medalje iz ruku predsjednika kuglačkog kluba Zabok, Roberta Sedlara. (T. Zrinšćak)

Rezultati 7. kola: Goldi Pavlovec-Ceste Zabok 0:6 (887:933), Vetropack Straža-Škola kuglanja Zabok 0:6 (982:1047), Elektra Zabok-GO Umirovljenika

Zabok 4:2 (1054:1026). Konačni poredak: 1. Elektra Zabok 14 (35:7), 2. Škola kuglanja Zabok 10 (30:12), 3. Vetropack Straža 10 (26:16), 4. GO Umirovljenika Zabok 8 (26:16), 5. Goldi Pavlovec 6 (17:25), 6. Ceste Zabok 4 (18:24), 7. Komunalno Zabok 4 (16:26). Pojedinačni poredak: 1. Zvonko Vuk 264,67 (Vetropack Straža), 2. Jadranko Kovačićek 264,47, 3. Zlatko Bivol 263,17 (oba Elektra Zabok), 4. Borna Bakran 261,33 (Škola kuglanja Zabok), 5. Vlado Kordej 260,83 (Komunalno Zabok), 6. Radovan Jagić 259,67 (Elektra Zabok), 7. Nino Zitterbart (Vetropack Straža), 8. Josip Tuđa 253,67 (GO Umirovljenika Zabok), 9. Stjepan Celjak 251,33 (GO Umirovljenika Zabok), 10. Andrijana Hršak 250,83 (Škola kuglanja Zabok), …

ZLATARBISTRICA/KRAPINA-Kolo je prije kraja ženske međužupanijske rukometne lige. No, prošloga se vikenda nisu igrale utakmice, pa je to bila prilika za kompletiranje dosadašnjih rezultata i objavu ljestvice. Od dva zagorska predstavnika u ovom natjecanju bolje stoji Zlatar Bistrica, koja je cijele sezone igrala vrlo dobro, pa je u prilici završiti natjecanje na drugom mjestu, za to bi bz obzira na druge rezultate bio dovoljan i bod protiv Zeline 2 u susretu posljednjeg kola, koje je na rasporedu slijedećeg vikenda. Naime, Zlatar Bistrica je trenutno druga sa dva boda prednosti ispred Lokomotive 3 i Rugvice. Zagorec je pak trenutno na šestom mjestu sa 19 bodova. Osim utakmice zadnjeg kola protiv Bistre, koja ja posljednja, pa pobjeda ne bi trebala biti upitna, Zagorec će u četvrtak odigrati i zaostalu utakmicu 12. kola kod Ivanića 2. (Elvis Lacković)


64 sport

2. VT samostrel kup VELIKO TRGOVIŠĆE - Prvo građansko samostrelsko

društvo Zagreb i Streljačko društvo Veliko Trgovišće i ove godine organiziraju natjecanje u gađanju samostrelom. Riječ je o kriterijskom natjecanju u gađanju samostrelom Field. Natjecanje će se održati u subotu 18. svibnja na nogometnom igralištu NK Zagorec u Velikom Trgovišću, s početkom u 10 sati. (tb)

Kadetsko PH u streljaštvu

Srebrni Petra Hršak i SD Veliko Trgovišće NOVI VINODOLSKI - Streljački savez Primorsko-goranske županije je prošli vikend u Novom Vinodolskom organizirao Prvenstvo Hrvatske u streljaštvu u gađanju zračnim oružjem međunarodnim programom. I s ovog natjecanja zagorski su se strijelci vratili s medaljama. U pojedinačnoj konkurenciji kod kadetkinja drugo mjesto je osvojila Petra Hršak članica SD Veliko Trgovišće. Nakon dvije serije Petra je kao najpreciznija sa 193 kruga ušla u finale, gdje joj je ruka malo zadrhtala u sedmom i osmom hicu, te ju je na kraju pretekla Vedrana Cvrtila iz DUB Malinske. Ekipno je kod kadetkinja Veliko Trgovišće također zauzelo drugo mjesto, sa 6 krugova manje od pobjednika Dalmacijacementa. Među kadetima u ekipnom dijelu zabočkom Tekstilcu je za dlaku izmakla medalja. Imali su isti broj krugova (584) kao i ekipa Karlovca, ali su karlovčani imali „desetku“ više i osvojili treće mjesto. Ekipno natjecanje kod kadeta je bilo neizvjesno sve do posljednjeg hica što je vidljivo iz konačnih rezultata. Prvaci Dalmacijacement su imali 551 krug, drugoplasirani Križevci krug manje, a Karlovac i Tekstilac po 548 krugova. Spomenimo da je kod kadeta najbolji bio Borna Petanjek iz Duge Rese s novim državnim rekordom. (Tomislav Benčić)

Rezultati

Kadetkinje pojedinačno: 1. Vedrana Cvrtila, DUB Malinska 292,8 (191+101,8), 2. Petra Hršak, Veliko Trgovišće 290,5 (193+97,5), … 11. Karolina Ricijaš, Predionica 185, 15. Tea Preberina, Veliko Trgovišće 184, 18. Magdalena Mirt, Tekstilac 183, 24. Ana Žlender, Veliko Trgovišće 178, 27. Ana Seleš, Predionica 177, 29. Stela Bartolović, Predionica 174, 31. Tatjana Sinković, Tekstilac 173, … Kadetkinje ekipno: 1. Dalmacijacement 651, 2. Veliko Trgovišće 555, 7. Predionica 536. Kadeti pojedinačno: 1. Borna Petanjek, Duga Resa 297,6 (196+101,6), … 12. Petar Jerčić, Tekstilac 185, 16. Valentino Tkalčević, Tekstilac 183, 20. Tomislav Žiger, Tekstilac 180, 24. Dominik Biserko, Tekstilac 178. Kadeti ekipno: 1. Dalmacijacement 551, 2. Križevci 550, 3. Karlovac 548, 4. Tekstilac 548.

Na kuglanama u Zaboku i Velikog Gorici održano PH u kuglanju za kadete

Bakran deveti, Finger deseti ZABOK Na kuglanama u Zaboku i Velikog Gorici održano PH u kuglanju za kadete na kojem su nastupila 22 mlada kuglača. Zabočki kuglači, Borna Bakran i Sven Finger, solidno su odradili svoju obavezu i zauzeli deveto i deseto mjesto. Pobjedu je odnio kuglač Ponikvi, Kristijan Kerhin koji je srušio 1109 drva. Ovaj trinaestogodišnjak u Zaboku je srušio čak 606 drva, dok je na kuglani Radnik srušio 99 drva manje. Drugo mjesto pripalo je njegovom klupskom kolegi Filipu Bocu, dok je Leo Herceg iz Zaprešića bio treći. (tz)

Rezultati: 1. Kristijan Kerhin 1109 (604+505), 2. Filip Boc 1105 (555+550) (oba Ponikve Zagreb), 3. Leo Herceg 1097 (550+547) (Zaprešić), … 9. Borna Bakran 1015 (534+481), 10. Sven Finger 1001 (490+511) (oba Zabok), …

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Streljački turnir uz dan općine VELIKO TRGOVIŠĆE - U nedjelju je u Velikom Trgovišću održan, možemo već reći i tradicionalan, treći po redu streljački turnir povodom dana Općine Veliko Trgovišće za kadetkinje i kadete u gađanju zračnom puškom međunarodni program. Uz zagorske ekipe (Veliko Trgovišće, Tekstilac i Predionica) nastupili su i gosti van Zagorja Lokomotiva, Mladost, Kustošija i Križevci 1252. Na kraju turnira član Izvršnog odbora SD Veliko Trgovišće Damir Oborovečki istaknuo je kako je ovo jedini turnir ovakve vrste u Zagorju, gdje se gađaju elektronske mete,

te kako se nada da će ovakvih turnira ubuduće biti više u našoj županiji kako bi naši mladi strijelci, na samom početku svog bavljenja ovim olimpijskim sportom dobili dodatni motiv i mogućnost napretka u natjecanjima u međunarodnom programu. Oborovečki se zahvaljuje Općini veliko Trgovišće i načelniku Zdravku Vutmeju na podršci, te se posebno zahvaljuje glavnom tajniku Hrvatskog streljačkog saveza Zlatku Vrbeku na također velikoj potpori. (tb)

Rezultati

Kadetkinje ekipno: 1. Lokomo-

tiva 538 (13), 2. Veliko Trgovišće 538 (12), 3. Predionica 531, 4. Tekstilac 523. Kadetkinje pojedinačno: 1. Petra Hršak, Veliko Trgovišće 187, 2. Karolina Ricijaš, Predionica 185, 3. Roberta Subotić, Lokomotiva 193, 4. Tea Preberina, Veliko Trgovišće 182, 5. Tajana Sinković, Tekstilac 181, 6. Nina Bogunović, Lokomotiva 178, 7. Magdalena Mirt, Tekstilac 177, 8. Sabina Civić, Lokomotiva 177, 9. Ana Seleš, Predionica 175, 10. Tea Brkić, Kustošija 175, 11. Stela Bartolović, Predionica 171, 12. Ana Žlender, Veliko Trgovišće 169, 13. Matea Jurković, Mladost 157. Mlađe kadetkinje: 1. Karolina

Ricijaš, 2. Nina Bogunović, 3. Ana Seleš, 4. Stela Bartolović. Kadeti ekipno: 1. Križevci 550, 2. Tekstilac 543, 3. Kustošija 543. Kadeti pojedinačno: 1. Domagoj Krulić, Križevci 188, 2. Vjekoslav Tomić, Kustošija 184, 3. Petar Jerčić, Tekstilac 184, 4. Tomislav Strabić, Križevci 184, 5. Ivan Jurković, Kustošija 184, 6. Valentino Tkalčević, Tekstilac 182, 7. Matija Jagušić, Križevci 178, 8. Mirko Vutmej, Veliko Trgovišće 172, 9. Antun Leš, Klanjec 171, 10. Bruno Pantelić, Mladost 170, 11. Tin Jerčić, Tekstilac 165. Mlađi kadeti: 1. Antun Leš, 2. Tin Jerčić.

U Senju održano 20. ekipno PH 3. lige

Ekipa Kod Golubeka na kraju peta Tomislav Zrinšćak SENJ

L

ijep uspjeh ostvarili su pikado igrači ekipe Kod Golubeka iz Svetog Križa Začretje. Na završnici PH 3. lige koje se održalo u Senju. U konkurenciji 24 ekipe, osvojili su vrlo dobro peto mjesto. Uspjeh je to za ovaj klub, ali i za zagorski pikado, pogotovo ako se zna da je borbu za ove 24 pozicije krenulo preko 220 klubova iz svih dijelova Hrvatske. U osmini finala deklasirali su Konobu Kate sa čak 9:1, no sreća im je okrenula leđa u četvrtfinalu i sa minimalnih 9:8 poraženi su od dubrovačke Raguse. No sistem natjecanja bio je takav da se do polufinala moglo i preko utješne skupine. Tu su Začertjanci ostvarili dvije uvjerljive pobjede protiv Tropica (9:2) i Viktorije (9:5). Za ulazak među četiri najbolje momčadi trebalo je savladati splitsku Didovinu. Ponovno su odlučivale nijanse, na kraju su više sreće imali Splićani,

a Začertjanci su završili na petom mjestu iako su bili na pragu polufinala. Peto mjesto lijepi je uspjeh i tako je na lijep način završena jedna izuzetno uspješna sezona u kojoj su Golubeki postali najbolja momčad županije, Valentino Šivalec je trijumfirao na županijskom mastersu, a isti je igrač sa Matijom Ciglenečkim činio najbolji županijski par. Za ekipu Kod Golubeka u Senju su nastupali: Dražen Martinić (kapetan), Igor Ščuric, Valentino Šivalec, Matija Ciglenečki i Alan Valjavec. -Cilj je bio proći skupinu i ući među šesnaest, a mi smo ga i premašili. Moglo je biti i bolje, ali ovo nam je tek prvo Prvenstvo Hrvatske. Ovo će nam iskustvo biti dragocjeno, nadamo se već slijedeće godine na završnici PH klubova druge lige. –riječi su Igora Ščurica.

Osmina finala: Kod GolubekaKonoba Kate (Mali Lošinj) 9:1 Četvrtzavršnica: Kod Golubeka-Ragusa (Dubrovnik) 8:9, Kod Golubeka-Tropic (Mali Lošinj) 9:2, Kod Golubeka-Viktorija (Gornji Laduč) 9:5,

Kod Golubeka-Didovina (Split) 8:9

Konačni poredak: 1. Madis (Bestovje), 2. DPO Zagreb, 3. Posjedon 3 (Kaštel Kambelovac), 4. Didovina (Split), 5. KOD GOLUBEKA (SVETI KRIŽ ZAČRETJE), 5. Ragusa (Dubrovnik), …

Rezultati

Skupina F: Kod Golubeka-Mali odmor (Karlovac) 13:4, Kod Golubeka-Banzogo (Šibenik) 11:6

U Bedekovčini održan Kup ŠRZ KZŽ u lovu ribe udicom na plovak

Đurmanec iznenađujući pobjednik kupa u ribolovu BEDEKOVČINA Ribiči Đurmanca: Alan Mojiško, Ivan Kovač i Mihael Pospiš iznenađujući su pobjednici Kupa Športskoribolovnog saveza KZŽ. Oni su iz Bedekovčanskih jezera izvukli 27.090 grama ribe uz samo pet negativnih bodova. Iza njih su bili domaća Jezera, Pastrva iz Donje Stubice i Žabec iz Luga Zabočkog. Ove četiri navedene momčadi branit će boje naše županiji 26. svibnja na Jarunu gdje će se održati Prvenstvo II zone (Zagrebačka županija, grad Zagreb i naša županija). Najbolji ulov imao je Dani-

jel Dominko (Jezera) u sektoru A od 12.540 grama ribe. Drugi je u tom sektoru bio Ivan Kovač (Đurmanec) sa 10.500 grama ribe, a treći Zdravko Ivanek (Žabec) sa 10.260 g ribe. U sektoru B pobjedu je odnio Božidar Vlahović (Sutla Klanjec) sa ulovom od 8.020 g ribe, Alan Mojiško (Đurmanec) bio je drugi sa 7.920 g, a treće mjesto pripalo je Ivici Grabušiću (Žabec) koji je imao ulov od 6.980 g ribe. Sektor C osvojio je Mihael Pospiš (Đurmanec) ulovivši 8.670 grama ribe, drugi je bio

Branislav Berković (Pastrva D. Stubica) sa 8.360, a treći Željko Martinić (Stubaki) sa 8.270 grama ribe. Rezultati

Ekipno: 1. Đurmanec 27.090 g (5), 2. Jezera Bedekovčina 22.210 g (13,5), 3. Pastrva Donja Stubica 21.590 g (14), 4. Žabec Lug Zabočki 20.290 g (14), 5. Stubaki S. Toplice 14.440 g (17), 6. Klen Oroslavje 14.360 g (17), 7. Sutla Klanjec 16.000 g (18), 8. Štuka Konjščina 13.330 g (20,5), 9. Krapina 18.370 g (21), 10. Zabok 10.170 g (26). (T. Zrinšćak)


sport 65

broj 497 / 14. svibnja 2013. Sjajne vijesti sa Svjetskog kuglačkog prvenstva za mlađe juniore i juniorke u Zalaerszergu

Povodom Praznika rada u Zadru vožena biciklistička utrka

Klara Sedlar ekipna prvakinja i svjetska rekorderka s reprezentacijom Hrvatske Zagorski biciklisti odlični u Zadru ZALAERSZERG Sajne vijesti stigle su nam iz mađarskog Zalaerszerga gdje se održava Svjetsko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke. Zabočka kuglačica, Klara Sedlar (Zagreb-Zaboky) i njene kolegice iz reprezentacije: Valentina Pavlaković, Mirna Bosak, Ana Jambrović i Milana Pavlic postala su svjetske prvakinje uz fantastičan rezultat od 2410 drva što je i novi svjetski rekord koji će zasigurno još dugo stajati. Drugoplasiran Njemice zaostale su čak 126 drva. Odabranice izbornika Zdenka Sušca odigrale su utakmicu iz snova o kojoj će se još dugo pričati. Prosjek od 602,5 drva gotovo je nevjerojatan za djevojke ove dobe. Iako najmlađa među njima Klara je dala ogroman obol ovom rezultatu. S njime bi naše djevojke bile uvjerljivo druge i u konkurenciji mlađih juniora gdje su pobijedili Nijemci, Mađari su bili drugi, a naši mladići: Adrian Belar, Dinko

Kasumović, Matija Cindrić i Tibor Nemet sa 2304 drva osvojili su broncu. Ovo je već druga svjetska medalja u obitelji Sedlar. Klarina sestra Lucija bila je viceprvakinja svijeta u kadetskoj konkurenciji (pojedinačno) na SP u Zadru. Taj joj rezultat donio naslov najbolje sportašice Zaprešića iako je imala samo 15 godina. Upravo tada u kratkom razgovoru s njihovim trenerom, Darkom Oršićem, saznali smo da bi Klara mogla biti najbolji kuglački izdanak familije Sedlar. Evo te su se riječi počele i ostvarivati. Bila je ovo sjajna sezona za nju. Sa Zagreb-Zabokyem osvojila je PH, bila je četvrta na PH pojedinačno za mlađe juniorke, a od treće ju je pozicije odvojilo samo lošije čišćenje od svoje suparnice. Kruna je svjetsko ekipno zlato i svjetski rekord. A možda ni tu nije kraj. U Zalaerszergu sada počinju igre parova, a u srijedu počinje i pojedinač-

no natjecanje gdje bi mogla pasti još i pokoja medalja. Klara mi smo uz tebe! (T. Zrinšćak)

Rezultati:

HRVATSKA 2410 (Valentina Pavlaković 614, Klara Sedlar 603, Mirna Bosak 619, Ana Jambrović 295+Milana Pavlic 279) Njemačka 2284 (Saskia Barth 579, Jana Sophie Bachert 58, Alena Bimber+Tina Dworski

369+188, Christina Neundorfer 559) Srbija 2216 (Kristina Ljubenković 542, Sanela Miloslav 533, Hermina Lukač 575, Vesna Boškov 566) Slovenija 2212 (Tina Kreševič 571, Patricija Bizjak 562, Saša Črep 548, Anja Basek 531) Rumunjska 2202 (Viktoria Hanning 514, Brigitta Urban 568, Viktoria Urban 526, Katalin Toth 594)

U osmini finala kupa prvak države Zaprešić uvjerljivo slavio u Zaboku (7:1)

Zaprešiću uvjerljiva pobjeda i rekord zabočke kuglane Tomislav Zirnšćak ZABOK

D

ugo će kuglački Zabok pamtiti ovu utakmicu. Prvak Zaprešić očekivano je uvjerljivo slavio uz novi rekord kuglane i tako se plasirao među osam najboljih hrvatskih momčadi u kupu. Najbolja hrvatska momčad stigla je u Zabok u najjačem sastavu. Već u prvi blok trener Zaprešića, Darko Oršić, ubacio je svoje najjače igrače Andreja Kovača (reprezentativca Hrvatske) i već legendarnog Damira Fučkara (reprezentativca Makedonije). Zvonimir Plevnjak i Rajmond Pokrivač nisu imali nikakve šanse i nisu uspjeli uhvatiti niti set, a pred drugi blok Zaprešić je već imao 170 drva prednosti.

Kovač je počistio odličnih 263 drva. U drugom bloku radost za zabočke navijače. Hrabri Robert Sedlar uspio je uzeti bod Denisu Špiljaru, iako je imao zaostatak od 2:0 u setovima. Nije se predavao, nosila ga je sjajna publika, a Robert je iz sebe izvadio posljednje atome snage i stigao do boda. Drugi hrvatski reprezentativac, Matija Mance, nije imao problema protiv najboljeg zabočkog kuglača ove sezone, Zlatka Turka, koji poput Z. Plevnjaka i Pokrivača nije bio na svom najboljem nivou. Rezultat je mogao biti i povoljniji za Zabok da su Bojan Plevnjak i Igor Maček imali malo više koncentracije u zadnjem bloku. Plevnjak je imao 2:1 protiv Galjanjić, no

u zadnjem je setu bio kratak za sedam drva. Maček je pak propustio kazniti V. Kovača u zadnjem setu, a da je bolje odigrao drugi set rezultat bi povoljniji za Zabok. Na kraju 241 drva razlike i 7:1 za Zaprešić uz novi rekord zabočke kuglane koji sada iznosi 3594 drva. Utakmica je odigrana u sjajnoj atmosferi pred punim gledalištem koje je zdušno bodrilo zabočku momčad, ali je odlično primilo i prvaka države i pljeskalo na svaki dobar potez jedne i druge momčadi. Ovaj će se kuglački spektakl još dugo, dugo pamtiti.

IZJAVE Robert Sedlar, igrač i voditelj Zaboka: „Zaprešić je odigrao

u laganom ritmu, a mogli smo čak uzeti još jedan poen. Šteta što je Bojan izgubio do Galjanjića. Bez obzira na sve ovo je veliki uspjeh za naš klub. Dobili smo najjačeg protivnika, osvojili bod i ušli smo u povijest zagorskog kuglanja.“ Darko Oršić, voditelj Zaprešića: „Došli smo kao veliki favoriti, ganjali smo rekord kuglanje. Nakon naporne sezone malo smo stali sa treninzima, izuzev Fučkara i A. Kovača koji imaju reprezentativne obaveze. Moramo se malo odmoriti pred završnicu kupa u šestom mjesecu, pa opet početi s treninzima i ja se nadam da ćemo doći do finala, a možda i sezonu završiti trostrukom krunom. Uz Prvenstvo Hrvatske uzeli smo i NBC kup (europski kup pobjednika kupova). Borit ćemo se do kraja pa što bude. Hvala zabočkoj publici bila je prava kuglačka atmosfera. Nadam se da ćemo tu biti i česti gosti u prvoj ligi.“

ZABOK-ZAPREŠIĆ 1:7 (7:17) 3353-3594 Zvonimir Plevnjak-Andrej Kovač 0:1 (0:4) (545-639) Rajmond Pokrivač-Damir Fučkar 0:1 (0:4) (549-623) Zlatko Turk-Matija Mance 0:1 (1:3) ( 548-591) Robert Sedlar-Denis Špiljar 1:0 (2:2) (580-565) Bojan Plevnjak-Vladimir Galjanić 0:1 (2:2) (570-600) Igor Maček-Miroslav Kovač 0:1 (2:2) (561-576)

ZADAR Povodom Praznika rada u Zadru je vožena biciklistička utrka na kojoj su se vrlo uspješno prezentirali zagorski biciklisti koji su nastupili u čak pet kategorija. U juniorskoj konkurenciji nastupili su Marko Franjković i Zvonko Balaško. Marko je završio na drugom, a Zvonko na trećem mjestu. U kadetskoj konkurenciji nastupilo je čak sedam zagorskih biciklista. Najuspješniji je bio Fran Majoli iz Perfe koji je ujedno i pobjednik među kadetima, dok je njegov klupski kolega Filip Kvasina bio treći. Blizu postolja bio je i vozač Stubaka, Petar Potočki koji je osvojio četvrto mjesto, Blaž Čajko (Stubaki) bio je šesti, Hrvoje Franjković (Perfa) sedmi, Damir Čančar (Stubaki trinaesti, a Leonard Vincelj (Perfa) četrnaesti. Ni početnici nisu razočarali. Posebno se istaknuo iz utrke u utrku sve bolji, Viktor Potočki, koji je kod početnika A bio treći. Kod početnika B nastupio je Karlo Potočki koji nažalost nije uspio završiti utrku. Odlični su bili i veterani. Dragutin Špiljak odnio je pobjedu u kategoriji veterana B, dok je Damjan Ivšak kod veterana A osvojio osmo mjesto. Spomenimo da je dio zagorskih biciklista otputovao sa reprezentacijom Hrvatske u Češku na etapnu utrku koja traje 4 dana. To su: Petar Potočki (Stubaki), Blaž Čajko (Stubaki), Hrvoje Franjković (Perfa) i Filip Kvasina (Perfa). Dok će oni voziti po Češkoj ostatak ekipe će biti na utrkama po Hrvatskoj i Sloveniji. (T. Zrinšćak)

Međužupanijska muška rukometna liga protekloga vikenda mirovala

Bedekovčina na 7. mjestu Zlatar Bistrica na dnu BEDEKOVČINA/ZLATAR BISTRICA-Protekli vikend se nisu igrale utakmice međužupanijske lige za rukometaše. Ovu smo pauzu dva kola prije kraja iskoristili za objavu ljestvice. U ovoj ligi natječu se dva zagorske predstavnika. Dva kola prije kraja Bedekovčina drži sedmu poziciju sa 26 bodova, dva manje od Rekreativca, a četiri više od Trnja. Zlatar Bistrica je nakon problema sa igračkim kadrom odustala od zadnja tri kola, pa već do sada ima tri oduzeta boda i sezonu će završiti kao posljednja ekipa ove lige. Bedekovčina do kraja natjecanja, najprije dočekuje Zagreb CO 4, a u posljednjem kolu gostuje kod ekipe Bundek Novi Zagreb. Naslov je dva kola prije kraja osigurala ekipa Maksimir Pastela 2. (Elvis Lacković)


66 sport

broj 497 / 14. svibnja 2013.

Rogulju naslov prvaka Krapinsko-zagorske županije u šahu

Mladi nogometaši Mladosti u posjeti GNK Dinamu Zagreb

KRAPINA - U organizaciji Šahovskog saveza Krapinskozagorske županije i tehničkog organizatora ŠK Krapina u prostoru Restorana KTC-a „Krapina“ održano je II. Otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije u ubrzanom šahu za 2013. godinu. Na turniru je sudjelovalo 68 igrača iz Zagrebačke županije, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničkokriževačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Riječke, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i grada Zagreba. Turnir je bio zajednički za šahiste i šahistkinje, na koji se odazvao jedan velemajstor, pet međunarodnih majstora, šest Fide majstora i jedna međunarodna majstorica. Nakon 9 kola sa 7 osvojenih bodova pobjednik turnira je iskusni rapid igrač međunarodni majstor Branko Rogulj član ŠK Zagreb iz Zagreb. Drugo mjesto osvojio je Marijan Krištović (ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno) sa 7 bodova, ali sa slabijem Bucholzem. Treće mjesto osvojio je Mladen Trbojević (ŠK Stridon, Štrigova) sa 7 bodova, ali sa slabijem Bucholzom. Četvrto mjesto osvojio je Dean Zečević (7 bodova), a dalje slijed Ozren Biti – 6,5 boda,Vladimir Hrešć, itd. (više detalja na http://chess-results.com). Trojica prvoplasiranih nagrađeni su peharima. Podijeljene su medalje za najbolje plasiranog juniora i juniorku i za najbolje plasiranog kadeta i kadetkinju. (Milorad Videković)

ZAGREB - U pratnji svojih trenera Tomislava Sentea i Mate Fie stariji i mlađi pioniri NK Mladost iz Zaboka,prošli su tjedan posjetili GNK Dinamo Zagreb i doživjeli pravu malu modru avanturu. Trideset i troje igrača zabočkog kluba imalo je priliku prošetati modrim hramom, a najzanimljiviji dio svakako je bio obilazak novih svlačionica Dinama, te šetnja glavnim maksimirskim travnjakom. Dječaci su s velikim zanimanjem obilazili prostorije unutar „modrog kompleksa“ ispod južne tribine, prošetali su kroz novouređene svlačionice, sobu za terapije, novu fitness dvoranu, te dvoranu

za zagrijavanje. Kao izvrsni domaćini dočekali su nas „naši dečki“ Damir Krznar, Dinamov pomoćni trener te Marko Kolar novopečeni Dinamov profesionalac, inače rođeni Zabočan. Damir je dečkima odgovarao na brojna pitanja i opisivao im kakav je zapravo život profesionalnog nogometaša, te kakve sve obaveze imaju. Nakon šetnje svlačionicama, igrači su izašli na glavni teren, fotografirali se, nakon čega su posjetili i prostoriju za press konferencije gdje su se i sami mogli staviti u ulogu pravog nogometnog profesionalca, te sjesti na mjesto na kojem inače sjede najveće maksimirske

face Zdravko Mamić, Sammir i mnogi drugi. Uoči početka glavnog treninga mladostaši su se na terenu fotografirali sa svojim idolima. Oko 17 sati počeo je i službeni trening seniorske momčadi Dinama na pomoćnom Dinamovom stadionu Hitrec-Kacijan kojeg su mladi igrači imali prilike uživo pratiti i uživati u majstorijama Šimunića, Leke, Sammira i ostalih Dinamovih prvotimaca. Na kraju ovog izuzetno sadržajnog poslijepodneva trener st.pionira Tomislav Sente je rekao: „Evo, vraćamo se kućama i u našu stvarnost. Naši dečki su doista oduševljeni ovim izletom i sa puno predivnih uspome-

na se vraćaju u Zabok. Sami su primijetili da je izuzetno dugačak put (ali ne i nemoguć) da bi se došlo do ovog nivoa nogometaša. Želio bi se zahvaliti našim domaćinima Damiru Krznaru i posebno našem donedavnom članu Marku Kolaru koji su nam praktički i osigurali da vidimo sve ovo o čemu mnoga djeca njihove dobi mogu samo maštati. Ovim putem također bi se želio zahvaliti našim sponzorima koji su nam pomogli u nabavci dječjih trenirki i organizaciji ovog izleta a to su: Optika Ana, Zagorski list, Poduzetništvo Tomek d.o.o. i Meditex d.o.o.“ (tb)

Poredak: 1. Rogulj Branko 7, 2. Krištović Marijan 7, 3. Trbojević Mladen 7, 4. Zečević Dean 7, 5. Biti Ozren 6,5, 6. Hrešć Vladimir 6,5, 7. Jušić Zdenko 6,5, 8. Zelčić Robert 6,5, 9. Srbiš Jurica 6, 10. Kalajžić Ivan 6, 11. Mihalinec Damir 6, 12. Jelečević Ivo 6, 13. Zelenika Zoran 5,5, 14. Sokač Marko 5,5, 15. Zelić Zdravko 5,5, 16. Božinović Bogdan 5,5, 17. Medak Damir 5,5, 18. Kurečić Mladen 5,5, 19. Frank Vladimir 5,5, 20. Samovojska Damir 5,5, 21. Kruljac Petra 5,5, 22. Berke Ana 5, 23. Pavčević Bruno 5, 24. Livaić Leon 5, 25. Galoić Boris 5, 26. Biljak Tomislav 5, 27. Janković Mirko 5, 28. Krklec Josip-Brzi 5, 29. Gorup Damir 5, 30. Brajković Željko 5, 31. Bačić Mile 5, 32. Kozina Zdenko 4,5, 33. Livaić Damir 4,5, 34. Jambrešić Filip 4,5, 35. Tišljar Stjepan 4,5, 36. Bočkaj Ivan 4,5, 37. Babić Dalibor 4,5, 38. Turk Tajana 4,5, 39. Klement Dubravko 4, 40. Takač Zvonko 4, 41. Vurušić Mihael 4, 42. Katulić Zlatko 4, 43. Vidić Zoran 4, 44. Šardi Darko 4, 45. Geljić Mato 4, 46. Iveković Jelena 4, 47. Hrgar Marko 4, 48. Puljić Ljubomir 4, 49. Tretinjak Dario 3,5, 50. Hamer Ivan 3,5, 51. Tršinski Stjepan 3,5, 52. Babić Mladen 3,5, 53. Kerman Josip 3,5, 54. Lešćan Marijan 3,5, 55. Vlahek Vlado 3,5, 56. Štruklec Milan 3, 57. Krklec Josip 3, 58.Vincelj Leopold 3, 59. CipanViktor 3, 60. Špoljar Krunoslav 3, 61. Relić Filip 3, 62. Jurinjak Tomica 3, 63. Mezak Damir 3, 64. Sokolić Marko 2,5, 65. Medak Mirta 2,5, 66. Grmovšek Mihael 2, 67. Medak Robert 1,5, 68. Benković Karlo 0.

Hodočašće sportaša u Mariju Bistricu

Zelenika osvojio brzopotezni turnir u Klanjcu KLANJEC - Svojem gradu u čast ŠK Zelenjak priredio je brzopotezni šah turnir koji je u lijepom ozračju Lovačkog doma okupio 53 igrača iz Hrvatske i Slovenije. Pobijedio je član četvrtoligaša Straže majstorski kandidat Zoran Zelenika koji je u 13 kola skupio 10,5 bodova. Na minu je naletio u četvrtom kolu protiv trofejnog Krapinčana Josipa Krkleca dok je remizirao protiv Zlatka Svrtana iz Konjšćine, Stjepana Tišljara iz Oroslavja, te slovenske nade Janeza Petauera (Šmarje pri Jelšah). Ovu iznimno dobro organiziranu i rekordno posjećenu šahovsku priredbu vodio je Damir Gorup iz Huma na Sutli, a uz brojne predmetne nagrade, u čijem su fondu i donaciji sudjelovali kao glavni pokrovitelj grad Klanjec i brojne ovdašnje tvrtke, domaćin je za sve učesnike priredio zajednički prigodni domjenak (gulaš). Redoslijed: Zelenika 10,5, Svrtan i J. Petauer 9,5, Gorup i Brlek 9, V.Novosel, Tišljar i Krtklec 8,5, Lacko i Majer, S. Novosel i Perić 8, Hrastović, Galoić, Geljić, Kojić, Vlahovć, i Kozina 7,5, Miljak, Mlinarić, Hamer, Harinski, M.Novosel, i Pjanić 7, Golob, M.Babić, Lešćan, Bogi, Firšt, Vincelj, E. Petauer i Skripnik 6,5, D.Babić, Cverlin i Tršinski i Čepić 6, Gašpar, Krnjovšek, Čančarević, K.Novosel, Jeršek, Gotal, Krznar i Kukas 5,5, Cvrk, Škreblin, A.Petauer i Gmovšek 5, Veverec 4,5, Z.Petauer 4, Klapač 3,5 i Glavač 1. (tb)

MARIJA BISTRICA- U ponedjeljak 6. svibnja održano je tradicionalno hodočašće športaša Zagrebačke nadbiskupije u svetište Majke Božje Bistričke. Velik broj sportaša svih uzrasta, kao i sportskih djelatnika, njih oko tisuću, okupio se u Mariji Bistrici na 11. sportskom hodočašću. Program je započeo u 16.30 sati okupljanjem svih hodočasnika na prostoru Crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca, a nakon toga uslijedila je procesija i put svjetla na Bistričkoj kalvariji. Euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup mons. dr. Ivan Šaško. Na hodočašću sportaša okupili su se predstavnici hrvatskog nogometnog pr-

vaka Dinama, koji je hodočastio sa 200-njak članova, predvođenih braćom Mamić i trenerom prve momčadi Krunom Jurčićem. Pored njih bili su tu predstavnici brojnih kategorija raznih klubova, NK Zagreb, NK Inter, NK Radnik Sesvete, NK Gorica, NK Hrvatski Dragovoljac, RK Croatia osiguranje, RK Lokomotiva, KK Cibona, odbojkaši, vaterpolisti i mnogi drugi. Tako smo u Mariji Bistrici mogli izbliza vidjeti neke od legendi hrvatskoga sporta: Miroslava Čiru Blaževića, Josipa Šimunića, Jerka Leku, Tomislava Butinu, Dubravka Šimenca, Zlatka Saračevića, Klaudiju Bubalo i mnoge druge sportaše, što aktivne, što bivše, a pridružio im se i

Turnir limača i zagića u Velikom Trgovišću VELIKO TRGOVIŠĆE U utorak počinje vrlo jaki turnir limača i zagića u Velikom Trgovišću. Kao iz svake sezone na njemu će nastupiti momčadi iz KZŽ, grada Zagreba i Zagrebačke županije. Turnir će u 18.00 sati u konkurenciji zagića otvoriti domaćin i zagrebačka Dubrava, a kod

limača Inter i selekcija općine Veliko Trgovišće u isto vrijeme. Bit će to prava fešta nogometa, a kao obično mlade će nogometaše pratiti i brojni roditelji. Domaćin je za sve pripremio bogat zabavni program, a isto tako široku ponudu jela i pića.

gradonačelnik Zagreba Mi-

lan Bandić. (Elvis Lacković).

ZAGIĆI (UTORAK 14.05) 18.00 NK ZAGOREC VT- NK DUBRAVA 18.35 NK DUBRAVA-NK INTER ZAPREŠIĆ 19.10 NK LOKOMOTIVA- NK ZAGOREC VT 19.45 NK DUBRAVA- NK LOKOMOTIVA 20.20 NK INTER ZAPREŠIĆ- NK ZAGOREC VT 20.50 NK INTER ZAPREŠIĆ- NK LOKOMOTIVA LIMAČI (UTORAK 14.05.) 18.00 NK INTER ZAPREŠIĆ- SEL.OPĆINE VT 18.35 NK DUBRAVA-NK LOKOMOTIVA 19.10 NK INTER ZAP.-NK LOKOMOTIVA 19.45 SEL.OPĆINE VT-NK DUBRAVA 20.20 SEL.OPĆINE VT-NK LOKOMOTIVA 20.50. NK DUBRAVA- NK INTER ZAPREŠIĆ


nekretnine

broj 497 / 14. svibnja. 2013.

67

www.eti-inzenjering.hr STANOVI

LUKSUZNI S TA N OV I U URBANOJ VILI

ZABOK 2

55 - 111 m

kod Djeèjeg vrtiæa Zipkica Povoljnije kreditiranje uz energetski certifikat

SAMOBOR APARTMANI

FAŽANA ETI-INŽENJERING D.O.O. ZABOK 098 251 318

049 223 801

098 227 804

kupnja • prodaja • zamjena Sve informacije radnim danom od 15:00 do 16:00 sati na

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

o49 222 235

47 m2 57 m2 65 m2

nekretnine

Agencija za nekretnine Zagorskog lista vrlo povoljno posreduje i savjetuje pri prodaji Vaših nekretnina 36.500 €

52.000 €

Prodajemo kuću površine cca 70 m2 s mogućnošću uređenja dodatnih 70 m2 u potkrovlju. Struja.

Prodajemo stan površine 44 m2 u strogom centru s pripadajućim spremištem od cca 8 m2 sa priključkom struje. Etažno plinsko centralno grijanje.

* zvati poslije 16 sati

928

ZABOK, JAKUŠEVAC

Krap. Toplice, Vrtnjakovec

* zvati poslije 16 sati

927

KRAPINSKE TOPLICE

32.000 € Prodajem nedovršenu, novu samostojeću kuću (240 m2) sa okućnicom pov. 1100 m2 u Humu na Sutli. Svi priključci (plin, struja, voda) Papiri uredni, vlasništvo 1/1.

zl

* zvati poslije 16 sati

923

098 251 701

HUM NA SUTLI

28.000 €

* zvati poslije 16 sati

ZABOK, TEMOVEC

ZABOK, HUM LUG

VELIKO TRGOVIŠĆE

906

919

Hum na Sutli, Gornja Rusnica

zl

135.000 KN Prodajemo građevinsku parcelu površine 2766 m2 sa starom drvenom zagorskom hižom. Gradilište se nalazi uz bivšu pekaru, a uz lokalnu prometnicu za Krapinske Toplice. * zvati poslije 16 sati

922

ZLATAR BISTRICA

30.000 € Kuća od cca 140 m2, s dvorištem (115 čhv) i vinogradom (323 čhv). 4km od Sutinskih. 4 km od Krapine. Prodaje se ili mijenja za stan u Zagrebu.

ZABOK, JAKUŠEVEC

zl

* zvati poslije 16 sati

zl

* zvati poslije 16 sati

914

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

917

098 275 857 NA UPIT

TUHELJSKE TOPLICE

ZABOK

zl

* zvati poslije 16 sati

913

098 251 701

59.000 €

45.000 €

Prodajemo obiteljsku kuću površine cca 100 m2 na u centru, iznad srednjoškolskog doma. Svi priključci, centralno na plin. Garaža. Okućnica 629 m2.

Prodajemo adaptiranu prizemnicu od cca 100 m2 na okućnici od 878 m2. Tri spavaone. Moguća dijelom zamjena kao i dogovor o otplati višegodišnjoj otplati. Struja, voda. Grijanje predviđeno na drva.

* zvati poslije 16 sati

911

BEDEKOVČINA

zl

098 251 701

80.000 €

27.000 €

Kuća pov. 160 m2, visoka prizemnica. Prizemlje se sastoji od dva podruma (pogodno za tihi obrt), dvije garaže i sanitarnog čvora. 1. etaža sastoji se od 5 soba, 2 kuhinje, kupaone i predprostora, a ima 2 zasebna ulaza. Svi priključci. Pogled na Krapinu.

Petrova gora, Lobor, kuća 143 m2 s dvorištem od 770 m2, mogućnost uređenja potkrovlja, sve komunalije, plinsko centralno grijanje, uredna dokumentacija.

098 275 857

dubravka.kumer@triera.net

zl

905

PETROVA GORA 049 412438, navečer, 0038641720021

* zvati poslije 16 sati

907

KRAPINSKE TOPLICE, KLOKOVEC

zl

098 275 857 NA UPIT

57.000 €

zl

Gornja Šemnica - Radoboj

Prodajemo gradilište površine 2014 m2 u Naselju Jadeki.

Prodajemo kuću cca 70 m2 na glavnoj prometnici. Udaljenu cca 500 m od SE-MI-ja prema centru. Okućnica 1003 m2. Gospodarska zgrada.

098 251 701

zl

098 251 701

23.000 €

Na Zabočkim bregima prodajemo građevinsku parcelu površine 5083 m2 s ucrtanom kućom koju je potrebno adaptirati.

915

ZABOK, MARTINIŠĆE

Vikendica pov. cca 70 m2 sa velikom terasom i pripadajućim vinogradom ukupne površine 300 čhv. Priključci vode i struje. Atraktivna lokacija.

* zvati poslije 16 sati

918

921

049/461-595 ili 098/ 630-716 ili 098/ 972-5490

zl

098 275 857

zl

098 251 701

27.000 €

59.000 €

zl

ZABOK

Prodajemo kuća od 70m2. Kuhinja, 3 sobe, hodnik, izba, nužnik. Temelji su od betona, zidovi od cigle, dobro izolirani od vlage, natkrita crijepom. Dvorište 362 m2 i voćnjak 355m2. Kuća se nalazi 200m od centra Zl. Bistrice, u blizini je benzinska, dućani i glavna cesta. Useljivo odmah.

Prodajemo kuća za odmor ili stanovanje na parceli od 356 m2 s tri spavaće sobe, svim priključcima, dva wc-a i garažom. Udaljena je 50 m od starih bazena. Ulica Pavla Ježeka. Odmah useljivo.

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

925

098 251 701

18.000 €

* zvati poslije 16 sati

KRAPINA, BOBOVJE

* zvati poslije 16 sati

Prodajem odmah useljiv stan površine 70 m2 u Ulici Matije Gupca (kod Croatia osiguranja). Etažno plinsko grijanje. Prvi kat.

zl

098 275 857

Prodajemo kuću (vikendic¸u) ukupne površine cca 75 m2, na vrhu brijega, s prekrasnim pogledom na Zagorje i Sloveniju. Priključci struje, vode, plin pokraj kuće. Useljivo odmah.

zl

70.000 €

Prodajemo građevinski plac (637 m2) s projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom za gradnju stambenog objekta dimenzija 7x6,5 m za kojeg je već izvedena temeljna ploča. Plaćeni priključci struje, vode i kanalizacije.

* zvati poslije 16 sati

912

KRAPINSKE TOPLICE

19.500 €

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

916

* zvati poslije 16 sati

926

50.000 €

Prodajemo kuću za odmor od cca 45 m2 s podrumom i gospodarskom zgradom. Priključak struje i vode.

920

zl

098 251 701

Prodajem kuću od cca 120 m2 i 300 m2 okućnice. Plinsko etažno grijanje, namještena, svi priključci. Odmah useljiva. Blizina javnog prijevoza. Papiri uredni. * zvati poslije 16 sati

924

zl

098 251 701

24.000 € Prodajemo vikendicu s vinogradom, voćnjakom i vrtom na parceli od cca 2.000 m2. Rezervoari za kišnicu kapaciteta 3.000 litara. Blizina centra.

ZABOK

zl

098 251 701

zl

098 251 701 67.000 €

Više fotografija nekretnina s ovih stranica potražite na:

•prodaja •potražnja •proizvodi •nekretnine •alati •vozila •posao •usluge •servisi •tehnička roba •ljubimci www.eurooglasnik.com

Prodajemo trosobni stan od 67,08 m2 koji se nalazi na katu kuće u južnoj krapinskoj zoni sa pripadajućim dijelom okućnice, posebnim ulazom i prakirnim mjestom. Svi komunalni priključci. Centralno grijanje. Uređeno, useljivo odmah. * zvati poslije 16 sati

904

KRAPINA

098 275 857

zl


68 nekretnine

broj 497 / 14. svibnja. 2013. NA UPIT

40 €/m2

45.000 €

Prodajemo odmah useljivu katnicu neto površine 68,65 m2 na 1378 m2 okućnice. Struja, voda. Plin je blizu parcele.

Prodajemo građevinsko zemljište od cca 2420 m2 uz Prilaz Franje Tuđmana (Industrijska cesta) u Zaboku.

Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom sa strujom, vodom i prekrasnim pogledom. Plin je na kući.

zl

* zvati poslije 16 sati

902

VELIKO TRGOVIŠČE

ZABOK

52.000 €

zl

ZABOK, GRABROVEC

zl

ZABOK, CENTAR

SNIŽENJE

20.000 €

Zabok, Martinišće

14.000 €

zl

Krušljevo selo

869

878

Tuheljske Toplice

098 251 701

zl

868

873

Zabok, centar

098 251 701

ZABOK

857

098 251 701

110.000 €

853

ŽUTNICA

ZVATI POSLIJE 16 SATI

15.000 €

80.000 €

60.000 € Prodajemo gradilište pov. 2636 m2 sa kompletnom projektnom dokumentacijom za dva poslovno stambena objekta. Udaljeno od centra Zaboka cca 1,5 km.

098 275 857

zl

ZVATI POSLIJE 16 SATI

864

Zabok, Grdenci

098 275 857

SNIŽENJE! Prodajemo odmah useljivi stan površine 44 m2 na prvom katu stambene zgrade u strogom centru Zaboka. Centralno etažno na plin. Sp. soba, dnevni boravak s kuhinjom, hodnik, wc s kupaonom, ostava od cca 3 m2. Parkirno mjesto.

zl

ZABOK, Centar

856

Stubičke Toplice

zl

88.000 €

NA UPIT

16.000 €

Uređena kuća pov. 88 m2 stambenog prostora sa terasom, podrumom, garažom i natkrivenim parkirališnim mjestom na okućnici pov. 284 čhv. Priključci struje, vode, telefona, centralno grijanje na drva. Udaljeno od izlaza na autocestu cca 2 km.

Gornja Šemnica, seosko imanje pov. 1053 m2 sa starom, drvenom zagorskom hižom u idiličnom krajoliku Hrvatskog Zagorja.. Udaljeno od izlaza na autocestu Zagreb – Macelj cca 4,5 km. Priključak struje i vode.

zl

* zvati poslije 16 sati

098 275 857

zl

850

Sveti Križ Začretje, Mirkovec

ZVATI POSLIJE 16 SATI

ZVATI POSLIJE 16 SATI

828

098 251 701

Prodajemo novoizgrađenu obiteljsku visoku prizemnicu površine 254 m2 na okućnici od 486 čhv-a. Odmah useljivo i namješteno prizemlje Kat je rochbau. Svi priključci osim plina koji je u blizini. Centralno grijanje je na drva.

Prodajemo kuću, prizemnicu blizu centra. Nije na glavnoj cesti. Dva parkirališna mjesta, mali vrt, par voćaka, dvije natkrivene terase.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

46.000 €

69.000 €

Prodajemo poljoprivredno zemljište površine 6269 m2 s neucrtanom kljeti. Moguće kupiti manju parcelu.

zl

Prodaje se kuća pov. cca 140 m2, sa dvorištem pov 724 čhv. Kuća, visoka prizemnica sastoji se od kuhinje, kupaone, blagavaonice, dnevne sobe i ostave u prizemlju te 4 spavaće sobe i velike, netkrivene terase na katu. Priključci struje, vode, plin je na zidu. Grijanje na drva. Useljivo odmah.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

hitno

098 251 701

Kraljev Vrh, Pila

zl

ZVATI POSLIJE 16 SATI

NA UPIT

80.000 €

zl

zl

098 251 701

Prodajemo ili dajemo u dugoročni najam atraktivni poslovni prostor površine 100 m2 u strogom centru Zaboka u ulici Matije Gupca 72. U cijeni je i parcelirana okućnica.

Prodajemo kuću staru 5 godina. Tri spavaone, dvije kuhinje, dva dnevna boravka, garaža. Kombinirano grijanje na drva i plin.

Prodajemo kući pov. 200 m2 u mirnoj, slijepoj ulici. Priključci struje, vode, gradska kanalizacija, centralno na plin.

098 275 857

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 251 701

780 €/m2

Plin, voda iz bunara (hidropak), struja, telefon. Kuhinja s blagavaonicom, dnevni boravak, wc s tuš kabinom, na katu veća spavaonica. Grijanje je na plinske peći. Vikendica nije ucrtana no s obzirom na novi zakon ZVATI POSLIJE o legalizaciji, legalizacija 16 SATI nije upitna.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

098 275 857

www.promogradnja.hr

098 275 857

18.000 €

098 251 701

950 €/m2

Zabok, Gubaševo

BEDEKOVČINA

19.500 €

Prodajem odmah useljivi stan površine 60 m2 s 11 m lođe i 11 m2 terase na trećem katu stambene zgrade u strogom centru Zaboka. Dn. boravak s kuhinjom i blagavaonom. Wc i wc s ZVATI kupaonom, 2 spavaone, POSLIJE ostava, klima, park. mjesto, 16 SATI centr. etažno grijanje na plin.

825

883

Prodajemo staru zagorsku hižu s podrumom i gospodarskom zgradom. Sve na okućnici od 1170 m2.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 275 857

RADOBOJ

za gradnju i opremanje

zl

* zvati poslije 16 sati

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

51.000 €

ZLATAR BISTRICA

zl

* zvati poslije 16 sati

Prodajemo klijet/vikendicu staru deset godina. Vlastiti vodovod (kišnica, hidropak), bojler za toplu vodu, struja. Površina ccca 34 m2. Parcela od 270 m2. Blizina „Zlatne lisice“.

879

zl

* zvati poslije 16 sati

889

098 251 701

Bedekovčina, centar, kuća pov. 200 m2, visoka prizemnica. U prizemlju se nalazi poslovni prostor od 75 m2 i garaža, kat je stambeni prostor od 100 m2, a sastoji se od 2 sobe, čajne kuhinje i kupaone s wc-om, 1 wc odvojeno, visoki rochbau. Priključak struje, instalacije za vodu.

098/251 701

Sveti Križ Začretje, centar, stan pov 58 m2, 2 S, sa parkirališnim mjestom. Udaljeno od škole cca 200 m, od trgovine 300 m, od ambulante 50 m.

855

ZABOK

110.000 €

Prodajemo novoadaptiranu odmah useljivu prizemnicu od cca 130 m2 u strogom centru Zaboka. Tri spavaone, dvije kupaonice, dva ulaza. Mogućnost dva odvojena stana.

886

zl

* zvati poslije 16 sati

891

098 251 701

85.000 €

098 251 701

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

* zvati poslije 16 sati

893

* zvati poslije 16 sati

Zabok, centar

098 251 701 24.000 €

115.000 €

861

NOVI GOLUBOVEC

Seosko gospodarstvo površine okućnice cca 800 čhv. Vrlo povoljno i hitno.

098 251 701

Sveti Križ Začretje

zl

* zvati poslije 16 sati

895

79.000 €

U ulici Matije Gupca prodajemo odmah useljivu katnicu (kuhinja, blagavaona, tri sobe, kupaona, wc-a, velika garaža cca 30 m2). Plin, struja, voda, grijanje na drva. Gospodarska zgrada od cca 120 m2.

872

zl

098 251 701

Prodajemo poslovnostambeni objekt u ulici Matiji Gupca na broju 160 u Zaboku. Dvije zasebne cijeline od kojih svaka ima priključak plina, struje i vode. Pogodno za sve vrste uslužnih djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, ...)

* zvati poslije 16 sati

ZABOK

OROSLAVJE, ANDRAŠEVAC

24.000 €

12.000 €

884

45.000 € Prodajemo građevinsko zemljište u centru Novoga Golubovca površine 4424 (odmah do Vatrogasnog doma).

Prodajemo građevinsko zemljište zajedno s projektnom dokumentacijom (visoka prizemnica s tri spavaone, dvije kupaone ...), građevinskom dozvolom, plaćenim priključkom struje i vode.

098 251 701

ZABOK, PICELJ

160.000 € Prodajemo odmah useljivu visoku prizemnicu na parceli od 825 m2. Svi priključci, centralno na plin. Namještaj.

* zvati poslije 16 sati

896

098 275 857

098 251 701

52.000 €

887. Prodajemo parcelu od cca 3.000 m2 s vinogradom i izgrađenim podrumom površine 5x7 m2. Mogućnost dogovora postave drvene autohtone Zagorske hiže.

887

KRAPINA

POZNANOVEC

Prodajemo odmah useljivu katnicu sa svim priključcima. Plinske peći, dva WC-a, dvije spavaone, dnevni boravak, kuhinja, spremište, podrum. Okućnica 1014 m2. * zvati poslije 16 sati

894

zl

* zvati poslije 16 sati

899

zl

* zvati poslije 16 sati

897

098 275 857

Imanje u Radobojskom Orehovcu, nedaleko Jazvina, pov. 932 čhv. Sastoji se od vinograda, voćnjaka, njive te vrta, s vikend kontejnerom sa 3 prostorije.

zl

098 90 77 162

NOVI GOLUBOVEC

PREGRADA, Klenice

14.000 €

* zvati poslije 16 sati

Sv. KRIŽ ZAČRETJE

zl

* zvati poslije 16 sati

900

098 251 701

Švaljkovec, kuća stambene površine cca 130 m2, uređena, namještena i odmah useljiva. Svi komunalni priključci, centralno grijanje na plin. Udaljeno od izlaza na autocestu cca 1 km.

898

zl

* zvati poslije 16 sati

901

098 251 701

39.000 € Prodajemo prizemnicu u ulici Narodnih heroja. Centralno grijanje na plin. Tri spavaone i blagavaona s kuhinjom i dnevnim boravkom. Okućnica cca 3.000 m2.

098 251 701

zl

802

Zabok, Repovec

837

098 275 857

Radoboj, Gornja Šemnica

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 275 857

zl

39.000 €

1.080 €/m2

Kuća za odmor ujedno i obiteljska kuća od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt, javna rasvjeta. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

Prodajemo dva potpuno nova vrhunski uređena stana (cca 55 m2 i 65 m2)na trećem katu poslovno-stambenog objekta u ulici Matije Gupca 45a u Zaboku. Lift.

098 251 701

zl

ZVATI POSLIJE 16 SATI

774

Zabok

098 251 701

zl


zagorski oglasnik 69

broj 497 / 14. svibnja. 2013.

Vaše oglase možete predati: 1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223  882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503 445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 Zabok 4. e-mailom na adresu: oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. uživo u programu Radio Stubice

Ponuda zemljišta u Hrvatskom zagorju 796 SVETI KRIŽ ZAČRETJE [zl] Građevinsko zemljište pov. 965 čhv, pravilnog oblika, cca 600 m od centra, sve komunalije u neposrednoj blizini. 40 €/čhv 098 275 857 766 Sv. Križ Začretje [zl] Građevinsko zemljište pov.  3233 m2, uz glavnu cestu Sveti Križ Začretje – Krapina (kraj rotora), idealno za stambeno poslovni objekt. 60 000 € 098 275 857 [zl] 771 Sveti Križ Začretje Prodajemo atraktivno građevinsko zemljište površine 703 čhv-a (2 528 m2). Blizina naplatnih kućica odnosno Roses designer outleta. 16 €/m2 098 275 857 752 Sv. Križ Začretje, Ciglenica [zl] Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. 098 275 857 19 000 € 750 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište pov. 650 čhv. Koje se nalazi lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju). Sve komunalije u neposrednoj blizini. Udaljeno od centra Zaboka cca 1,5 km. 20 000 € 098 275 857 727 Veliko Trgovišće, Družilovec [zl] Prodajemo tri gradilišta sve zajedno površine 766 čhv-a. 33 050 € 098 251 701 726 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu,  1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni. 70 €/čhv 098 275 857 724 Krap. Toplice, Gregurovac [zl] Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini. 50 €/čhv 098 275 857 707 Tuheljske Toplice [zl] Prodajemo gradilište u Tuheljskim Toplicama, Črešnjevec, na mirnom mjestu. Površina 1126 m2 odnosno 313 čhv. Papiri čisti. Vl 1/1. 30 €/m2 098 251 701 686 Velika Horvatska [zl] Građevinsko zemljište površine  1948 m2 prodajemo. Prekrasan pogled. Plin, voda i struja kod parcele. 20 500 € 098 275 857 682 Krap. Toplice, Vrtnjakovec [zl] Zemljište pov. 1204 čhv, komunalije u blizini, cca 1 km od centra. 19 €/čhv 098 275 857 671 Luka, Žeinci [zl] Prodajem građevinsko zemljište pov. 2524 m2 , na lijepom mjestu iznad Velikog Trgovišća, sa pogledom na Zagorje. Sve komunalije u neposrednoj blizini. 60 €/m2 098 275 857 686 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište površine   951 čhv.  1/3 zemljišta nalazi se u građevinskoj zoni. 70 000 € 098 275 857 663 Sv. Križ Začretje, D. Pačetina [zl] Građevinsko zemljište pov.  4536 m2, komunalni priključci u neposrednoj blizini. Moguća parcelizacija. 16 €/m2 098 275 857 686 Zabok, Grdenci [zl] Gradilište uz glavnu cestu površine cca 700 m2 12 000 € 098 251 701 663 Krap. Toplice, Klokovec [zl] Prodajemo gradilište površine  247 čhv-a (889 m2) u Klokovcu udaljeno od centa 1,2 km. 20 000 € 098 251 701 630 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište, nedaleko centra Zlatara (ul. Franje Horvata Kiša, iza kčbr. 31), pov. 884 čhv. Komunalije u blizini. 40 €/čhv 098 275 857 624 Sveti Križ Začretje [zl] Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ucrtanim gospodarskim objektom na parceli od 860 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu. 60 €/m2 098 275 857 588 Pregrada [zl] Građevinsko zemljište površine  451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini. 35 000 € 098 275 857 572 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije. 58 €/čhv 098 275 857 536 Bedekovčina [zl] Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem. 55 000 € 098 251 701

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Basista - veliki bas, vokal, dobra oprema, slobodan za svirke i zamjene po Zagorju i šire. (Zabok) 0   98 1658 147 Bolesnu ili zdravu, pokretnu ili nepokretnu žensku osobu, primam k još jed0   98 562 209 noj u sobu  Bravar, umirovljenik, traži posao na području Zagreba  0   91 7922 791 Gđa 40 g., trgovac i ugostitelj, traži posao, može briga o starijoj osobi, djeci i kućanstvu  0   99 6404 803 Hitno tražim kuhara m/z, sa iskustvom rada na grillu (ugljen) i tradicionalne zagorske kuhinje, mora biti uredan i samo0   91 5155 507 stalan (Zagorje)  Instrukcija iz tehnike sigurne vožnje, na prometnicama kao za Zagreb, daje vozač D, C, E, kategorije, sa 35 g. iskustva  0   99 8213 120 Ozbiljna i pedantna gđa. traži posao čišćenja, pospremanja, pomaganja u kućan  95 8856 867 stvu, starijim osobama  0 Reklamni agent traži osobe koje će pronalaziti klijente, tvrtke, obrte i pojedince. Reklame na prizma 3 vison uređaju u Zaboku. Ugovori za 3, 6 i 12 mj., za 250, 500 0   98 9924 179 i 800 kn.  Soboslikar traži posao  0   99 6573 595 Tražim obitelj za doživotnu skrb ili pozajmicu koju bi po dogovoru vratila, samo 0   99 7639 297 ozbiljne ponude  Tražim poslovne suradnike, nudim poslovnu suradnju i savjetujem kako održavati dobro zdravlje.  0   91 3464 477, 099 3464 477 Tražim pripomoć u domaćinstvu (okoli0   91 5172 994 ca Trgovišća)  Tražimo mlađe penzionere za održavanje okoliša okućnice, voćnjaka, vinograda i rušenje stabala, uz pripremu ogrjevnog drva. Rad minimalno 2 dana u tj., obve  98 250 533 zno upravljanje kombijem  0 Tražimo osobe za rad kod kuće iz svih županija, zarada do 1 500 kn na tjedan.  0   95 5998 616 Tražimo ozbiljnu žensku osobu (urednih i skladnih obiteljskih odnosa), za čišćenje obiteljske kuće i pomoć u vrtu, s vlastitim prijevozom do okolice Zlatar Bistrice  0   91 7316 607 Tražimo radnike i vozače, za stalni radni odnos.  0   98 1800 851 Vodila bih stručnu brigu o djeci ili starijoj osobi, višegodišnje iskustvo, imam auto. 0   98 1658 147 (Zabok i šira okolica)  Vozač-trgovac traži posao dostave na području Zaboka, Pregrade i okolice  0   99 8213 120

KUĆE Bedekovčina, obiteljska kuća, vl 1/1, okućnica, vrt, garaža, za 55 000 eur, prodajem ili mijenjam za stan  0   49 282 996, 098 1618 964 Čret, kuću s poslovnim prostorom, prodajem  0   91 9320 350 Dubovec, drvena klijet i staja za preseljenje, prodajem  0   99 4887 803 Dubovec, stara zidana kuća, okućni0   99 4887 803 ca 300 čhv, prodajem  Đurmanec, 30 m od škole, kuća 230 m2, uređena, roh bau, novogradnja, + građevinsko zemljište 800 m2, prodajem  0   98 1760 448 Kraljevec Gornji, kod Budinšćine, seosko imanje, prijenos 1/1, prodajem  0   42 204 299 Krapina, kuća 240 m2, adaptacija 2012.g., svi priključci, centralno grijanje, veliko uređeno dvorište, idealno za obitelj, 180 000 eur, prodajem  0   91 6776 770, 099 2471 676 Krapina, Podgora, stara kuća, struja, voda, okućnica, šljivik, sve ukupno 1 900 m2, 0   91 6672 719 prodajem  Krapina, Podgora, zgrada (manji objekt), sa okućnicom 600 m2, prodajem  0   91 6672 719 Krapinske Toplice, etaža u kući, 1. kat, poseban ulaz, tavan, svi priključci, 600 eur/ m2, prodajem  0   49 233 651 Krapinske Toplice, ulica Marcela Majse0   49 232 046 ca, kuću prodajem  Krapinske Toplice, zidana kuća 70 m2, vl 1/1, struja, septička jama, cisterna za vodu, prekrasan pogled, potrebno renovirati, za 19 000 eur, prodajem  0   98 9191 912 Kupujem napušteno imanje, dajem VW Caddy 1 6, 1. vl, prešao 27 320 km, kupljen 2008.g., kao nov, plaćen je 110 000 kn  0   1 6141 046, 091 5127 450 Plemenšćina kraj Pregrade, stariju kuću s voćnjakom, uz glavnu cestu, prodajem  0   91 5791 846

Poznanovec, kuća 180 m2, namještena, useljiva, okućnica 3 500 m2, prodajem  0   98 827 821 Poznanovec, nedovršenu kuću, legaliziranu, za 20 000 eur, prodajem  0   91 5650 406 Radoboj, seosko gospodarstvo sa cca 600 čhv okućnice, papiri 1/1, hitno prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Stubica, centar, kuću sa gospodarskom zgradom, prodajem  0   91 3831 635 Stubičke Toplice, Kapelščak, kuća 79 m2, okućnica 852 m2, struja, voda, plin, klima, centralno, papiri čisti, upit, prodajem  0   91 5461 981 Stubičke Toplice, komforna prizemnica 120 m2, uređena okućnica 100 čhv, svi priključci, papiri čisti, prodajem, moguća zamjena za stan u ZG-u  0   91 4071 971 Stubičke Toplice, manja obiteljska kuća, okućnica 100 čhv, papiri uredni, odmah useljiva, cijena po dogovoru, prodajem  0   98 1777 690 Stubičke Toplice, Stubička cesta 158, useljiva obiteljska kuća, katnica, plin, struja, voda, cijena na upit, prodajem  0   04915779416478 Zabok, Matije Gupca, visoka prizemnica, okućnica, vrt, papiri uredni, prodajem  0   98 9715 446 Začretje, blizina Rosesa, kuća s okućnicom, prodajem  0   98 512 390 Začretje, kuća katnica, dvosoban i trosoban stan, terasa 35 m2, 3 garaže i dr. Dvorište i okućnica 270 čhv, a može biti i ukupno 1 550 čhv (može biti i poslovni prostor), prodajem  0   98 1658 147 Zlatar, centar, kuća visoka prizemnica, zemljište 300 čhv, papiri uredni, za 65 000 eur, nije fiksno, prodajem  0   98 1777 690

VIKENDICE Povljana na Pagu, vikend kuća sa 2 etaže po 40 m2, 2 terase od 12 m2, okućnica 100 m2 i 3 parking mjesta, upit, prodajem  0   49 264 350, 099 6811 682 Šemničke Toplice, kuća za odmor, sa garažom, struja, voda, centralno na plin, voćnjak, sve ograđeno, prodajem  0   91 6672 719 U blizini Zlatar Bistrice, vikend kuća cca 70 m2, vinograd i šuma, prekrasan pogled, struja, voda, centralno, telefon, građevinska dozvola, za 350 eur/m2, prodajem  0   91 7541 183 Začretje, okolica, vikendicu (klijet) na građevinskom zemljištu, prodajem  0   98 512 390

STANOVI Bedekovčina, stan u kući 90 m2, vlastiti ulaz, garaža, za 29 000 eur, prodajem  0   49 282 996, 098 1618 964 Hum Zabočki 3, stan od 60 m2, 2 spavaće sobe, dnevni boravak, blagavaona, kuhinja, poseban ulaz, dugoročno i povoljno   49 221 074, 098 275 800 iznajmljujem  0 Između Stubice i Zaboka, blizina Oroslavja, stan u potkrovlju obiteljske kuće, namješten, iznajmljujem  0   99 6412 686 Krapina, jednosoban stan, prodajem  0   91 7670 641 Krapina, stan 66 m2, iznad Lidla, prodajem  0   98 250 337 Krapina, stan od 40 m2, prodajem ili mi0   98 554 240 jenjam  Krapinske Toplice, centar, stan 100 m2, 2 etaže, svi priključci etažirani, 85 000 eur kredit, 82 000 eur gotovina, prodajem  0   95 9009 182 Krapinske Toplice, centar, stan 35 m2, u zgradi s liftom, iznajmljujem  0   98 1612 974 Krapinske Toplice, garsonjera 23 m2, novouređeno, minikuhinja, poseban ulaz, za 1 000 kn + režije, iznajmljujem  0   91 3482 753 Marija Bistrica, centar, stan od 30 m2,   49 285 119 iznajmljujem ili prodajem  0 Novouređena garsonjera, mini kuhinja, TV, kupaonica, poseban ulaz, za 1 000 kn + režije, iznajmljujem  0   49 232 409, 091 5345 544 Oroslavje, centar, jednosoban namješteni stan, iznajmljujem  0   49 264 046 Oroslavje, Milana Prpića 70, dvosoban stan 43 m2, garaža, balkon, drvarnica, klima, namješten, odmah useljiv, za 45 000 eur, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Stubičke Toplice, garsonjera, za jednu osobu (u radnom odnosu), poseban ulaz i terasa, iznajmljujem  0   99 5977 789 Voltino, garsonjera 22 m2, plinsko grijanje, iznajmljujem  0   91 5777 464 Zabok, centar, namješteni stan 27 m2, parkirno mjesto, prodajem  095 9954 628

oglasnik

Zabok, centar, potpuno preuređen i namješten dvosobni stan, parkirno mjesto iza rampe, iznajmljujem 0   98 353 408 Zabok, centar, stan 63 m2, parkirno mjesto, prodajem  0   95 9954 628 Zabok, garsonjera, za 550 kn, iznajmljujem  0   98 9509 899 Zabok, jednosobni stan, za 700 kn, iznajmljujem  0   92 2504 885 Zabok, soba-stan, iznajmljujem ženskoj osobi  0   91 2210 223 Zabok, stan 65 m2, kompletno namješten, odmah useljiv, iznajmljujem  0   99 2500 800   98 856 398 Zabok, stan iznajmljujem  0 Zagreb za Zagorje, stan 150 m2, 2 lođe i 2 balkona, visoki roh bau, mijenjam za top seosko imanje na osami uz rijeku ili riječicu  0   1 6141 046, 091 5127 450 Zagreb, student grad, stan 47 m2, iznaj0   95 9261 002 mljujem  Zagreb, Trešnjevka, stan od 70 m2, iznajmljujem studentima  0   92 2694 608 Zagreb, Trnsko, dvosoban stan od 48 m2, prodajem, mijenjam ili iznajmljujem  0   91 6120 006 Zlatar, centar, stan 61 m2, novogradnja, prodajem  0   91 4124 620

GRAĐEVINSKI MATERIJAL Balkonske letvice različitih dimenzija, 0 98 1910 556 prodajem  Barokne betonske stupiće za ograde i balkone, može ugradnja i keramičke cijevi duljine 1 m, fi 10 cm, prodajem  0   91 4124 620 Betonske stupove za trsje, prodajem  0   95 9111 822 Crijep Kikinda, rabljeni, prodajem  0   49 287 757 Crijep, rabljeni, prodajem  0   91 3831 635 Metalnu, cijevnu, građevinsku konstrukciju s čigama, prodajem  0   92 3074 269 Škop za pokrivanje starih kuća, prodajem  0   95 9097 483 Trokrilne prozore, 2 kom, ustakljene, s roletama, 1 dvokrilni prozor, ustakljen, s roletama, 2 unutarnja i vanjska balkonska krila, željezna garažna i ulazna vrata, prodajem  0   98 1972 330 Željezne elemente 200x100, 9 kom, karo kocka, prodajem ili mijenjam  049 214 325

GARAŽE Zabok, strogi centar, iznajmljujem garažu, cijena po dogovoru 0   49 223 804

BESPLATNI MALI OGLASI ZAGORSKOG LISTA

OBAVIJEST U skladu s novim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je na snagu stupio 11. lipnja 2011. godine obavještavamo vas da smo zbog provođenja Zakona u praksi prinuđeni promjeniti postupak predaje oglasa prema članku 7., stavku 2. Ovoga Zakona i prikupiti vaše dodatne podatke. Prilikom predaje oglasa, uz osnovne podatke, bit će potrebno priložiti sljedeće podatke: • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, oib, ime i prezime odgovorne osobe • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, oib i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Iz tog razloga molimo vas da tijekom raznih postupka predaje oglasa (tel., fax, mail, osobno, ...) priložite svoje identifikacijske podatke kako biste mogli uspješno objaviti oglase. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti objaviti vaše oglase. Identifikacijski podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Zagorskog lista d.o.o. biti korišteni u druge svrhe. Htjeli bismo dodatno napomenuti kako sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o medijima, Zagorski list nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te da prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podatka. Isto tako napominjemo da Zagorski list nije dužan besplatno objaviti oglase za koje sumnja da su komercijalnog karaktera.

PLASTIFIKACIJA METALA 098 75 44 88

LOKALI I UREDI Bedekovčina, kiosk 10,35 m2, prodajem  0   98 857 759 Krapina, centar, poslovni prostor 45 i 55 m2, parkirna mjesta, iznajmljujem  0   98 9828 949 Krapinske Toplice, Čret, prostor pogodan za servis motornih pila i kosilica, kao i prodaju, iznajmljujem  0   99 8213 120 Objekt 135 m2, izgrađen 1980.g., građevinska dozvola, visina 3 m, vl 1/1, potrebna je adaptacija, jer je korišten kao gospodarska zgrada, prodajem ili iznajmljujem  0   49 222 199 Zabok, centar, nasuprot T-Com-a, poslovni prostor, iznajmljujem  0   98 9371 318 Zabok, centar, poslovni prostor cca 60 m2, iznad frizerskog salona, poseban ulaz, iznajmljujem  0   98 378 818 Zabok, kiosk kod Fine, pogodan za razne djelatnosti, za 5 700 eur, prodajem  0   98 251 701 Zagreb, Prečko, poslovni prostor 48 m2, 1. kat, u shopping centru, iznajmlju0   49 264 380, 091 9057 349 jem 

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, industrijska zona, zemljište 2 540 m2, vrlo povoljno i hitno prodajem  0   98 1975 966 Bedekovčina, iza crkve Sv. Barbare, vikend zemljište, pogodno za gradnju vikend kuće, voćnjak i vinograd, uz parcelu su asfalt, struja, voda i telefon, prodajem  0   99 8275 077 Bedekovčina, iznad OŠ i dječjeg vrtića, građevinsko zemljište 808 čhv (2 parcele x 404 čhv čisto), svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 50 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090 Bedekovčina, kraj SŠ i sportske dvorane, građevinsko zemljište 400 čhv, svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 75 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090

GEO LEGIN

GEODETSKE USLUGE legalizacije i upisi objekata posebne geodetske podloge (kod novogradnje) parcelacije, iskolčenja i ostalo Zabok, Matije Gupca 39 098 16 40 502

Solarij “Lotus” UWE, za kozmetički ili frizerski salon, sa žetonjerom, cijena prema dogovoru, prodajem   098 533 011


70 zagorski oglasnik

broj 497 / 14. svibnja. 2013.

SPECIJALNI POPUSTI OGLAŠAVANJA ZA ZAGORSKE OBRTNIKE

MAM TREBAM MEŠTRA!

Poštovani obrtnici, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije i u 2013. godini osigurala je za vas posebne uvjete oglašavanja u Zagorskom listu. Popusti sežu čak do 65% u odnosu na redovne cijene. Nazovite nas slobodno u naš odjel prodaje i marketinga kako bi ostvarili ove, samo za obrtnike naše županije, posebne uvjete. Brojevi telefona su (049) 222 095, (049) 222 035, mail na koji možete poslati upit je: marketing@zagorski-list.net, a slobodno dođete i do nas u Zagorski list, u naše sjedište u Zaboku u ulici k.š.Gjalskog 4. Kava ide na naš račun. Vaš Zagorski list

Vrstan ste majstor? Želite da i Vaš kontakt bude na ovome popisu? Nazovite na 0   49/222 235 i 0   49/222 035 svakim radnim danom od 8 do 16.

TERACERSKI RADOVI NESEK TERACO Izrada kulira i ostalih završnih radova KRAPINSKE TOPLICE 098/857 100, 049/232 893 www.kulir-nesekteraco.hr

SOBOSLIKARI “Mazalo” usluge i trgovina M: 091 372 4933 KRAPINA Soboslikarska i licilacka radnja “LEljak” ÐURMANEC T: 049 347 729 M: 091 347 7299 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 “COLOR-MONT SIGAL” soboslikarski obrt DONJA STUBICA T: 287 593 M: 098 250 888 Soboslikarsko-ličilački obrt “Kičin” ZLATAR T: 462 317 M: 098 460 248 Bojosan Bratković soboslikarski obrt M: 098 963 4602 ZABOK Soboslikar i ličilac Burić Ivan T: 556 803 TUHELJ Bojenje «Rudi», soboslik, stak.tapete T: 556 643 V. TRGOVIŠĆE Soboslikar i ličilac Knezić Petar T: 223 423 M: 098 424 160 ZABOK “Soboslikar i ličilac” Lončarević Zvonko T: 223 687 ZABOK Soboslikar Zajec Željko M: 098 69 33 58 V. TRGOVIŠĆE

ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE Elektroservis, trgovina i usluge KRanjcec M: 098 197 4553 GORNJE JESENJE “BIŠKUP” servis - trgovina - ugostiteljstvo usluge GORNJA ŠEMNICA T: 049 349 300 M: 091 509 2713 “B & B” graðevinarstvo i elektroinstalacije PETROVSKO T: 348 115 M: 098 332 066 “ETIM” PREGRADA T:  376 133 M: 098 380 971 “TEHNOELEKTRO” RADOBOJ T: 349 142 M: 098 378 178 ELEKTRO-PLAST Bakran Nedjeljko ZABOK T:  249 213 098 460 015 K-Elektro T:  226 671 ZABOK RTV-elektro servis i trgovina Piljek T:  222  151 M: 091 520 88 71 ZABOK ELBUK elektroinstalacije ZABOK T:  213 510 M: 091 524 EL-IT električarski radovI, servis i graditeljstvo M: 098 981 8817 ZABOK AE STUDIO elektroinstalacije, popravci i usluge ZABOK M: 099 82 16 396 ELEKTROMONTelektroinstalaterski radovi TUHELJ F: 556 094 “ELMO” ELEKTROTEHNIČKI OBRT ZABOK T:  222 351 M: 098 98 17146 „ABN-S“ elektoinstalacije i usluge Vrgoč Zoran M: 099 330 9627 ZABOK

KROVOPOKRIVAČI PODOPOLAGAČI Obrtništvo “Krivec” podopolagački radovi PREGRADA T: 377 178 M: 091 526 7191 “JAGIĆ” ŠTUPARJE T: 348 463 M: 091 388 7047 STOLARIJA HAUS DONJA STUBICA T: 213 264 KROVOPOKRIVAČKA I KERAMIČARSKA RADNJA ZLATAR T:  467 298 KERAMIČARSKI OBRT “BALIĆ KERAMIKA” ZLATAR M: 098 752 707 “DREMOVIĆ” podopolagač (parket) V. TRGOVIŠĆE M: 098 981 7078 PARKETAR GAŠPAR SNJEŽANA ZABOK T: 236 645 M: 098 966 3684 PIRAMIDA krovopokrivački tesarski radovi, svjećarstvo i trgovina ZABOK T: 213 491 M: 098 973 0561

UVOĐENJE I ODRŽAVANJE VODOVODNIH, PLINSKH I INSTALACIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE “Vodomontaža-Vuzem” ÐURMANEC M: 099 412 7539 “Instalacije i trgovina Vugrinec” PETROVSKO M: 098 901 7765 “TERMO SOPOT” PREGRADA T: 376 848 “CENTRO PLIN” ŠKARIĆEVO T: 345 045 M: 098 981 7005 Termoinstalacije “CENTRO-PLIN” SV. KRIŽ ZAČRETJE T: 227 036 M: 098 196 9100 B.M.S.građevinske instalacije ZABOK T: 226 688 M: 098 251 632 “PVSB” metal, voda, plin ZABOK T: 226 463 M: 099 285 6699 Vodo-plinoinstalater Cujzek Zdravko ZABOK T: 213 414 M: 098 378 961 FRI KIM INSTALACIJE ZABOK M: 098 376 632 M: 099 800 3960 Instalacije centralnog grijanja Herceg Ivica V. TRGOVIŠĆE T: 236 260 F: 237 229 INstalacije “HRŽINA” ZABOK M: 098 363 714 grijanje i klimatizacija Kovaček Dragutin V. TRGOVIŠĆE T: 236 400 M: 091 517 0022 ZABOK-MONTAŽA zabršni radovi i ugostiteljstvo ZABOK M: 091 253 9854 F:225 557

Trgovina-plinoservis “Mlakar” ZABOK F: 223 970 M: 098/ 978 905 Ventilacija »Rafaj» ZABOK T: 226 453 M: 099 694 9634

GRAĐEVINA M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge M. Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059 Graðevinarstvo, trgovina i usluge, V. Gorican PETROVSKO T: 049 348 136 M: 098 287 131 “FRLJA” graðevinarstvo, usluge i trgovina, PETROVSKO M: 098 795 264 “BOJENJE I AKUSTIKA” PREGRADA T: 049 238 849 M: 099 575 3093 Interijeri Božurić ZABOK M: 098 168 3819 091 503 0108 Završni radovi ,građevinarstvo Čaržavec Miro TUHELJ M: 091 436 0039 F: 503378 HERC INTERIJERI niskogradnja i usluge TUHELJ M: 091 520 8869 “DOM” graditelj V. TRGOVIŠĆE M: 098 9817 133 Građevinsko instalaterski obrt “Zeko” ZABOK T: 205 300 M: 098 604 733 “KOLGRAD” graditeljstvo ZABOK T: 222 289 M: 098 702 794 «GTG» građevinarstvo-transport ZABOK T: 226 807 M: 095 234 2345 MDK V. TRGOVIŠĆE T: 237 395 M: 091 588 88 64 Građevinarstvo Posavec Tomislav TUHELJ T: 556 012 M: 092 1033 184 Zidar-fasader Postružin Stjepan V. TRGOVIŠĆE M: 091 584 0038 T: 236 694 Građevinarstvo Puhek Ivan V. TRGOVIŠĆE F: 557 509 M: 091 6556 111

ISKOPI, ASFALIRANJE DRAKOP prijevoz i građevinarstvo ZABOK M: 098 376 664 ”HERCKOP” prijevoz i strojni iskop ZABOK T: 213 716 M: 098 587 836 Storjni iskop-transport Zajec Vladimir ZABOK T: 226 442 M: 098 231 273

GRAĐEVINSKA LIMARIJA BRAVARSKO-LIMARSKA RADIONA DONJA STUBICA T: 213 201 M: 099 536 406 “GRALIM” LIMARIJA I DIMNJAČARSTVO KULJAK KONJŠČINA T: 465 280 M: 098 937 1334 VODOLIM ANDA TUHELJ T: 232 958 M: 098 981 7027 Limarsko-oblagački obrt «ZAGORJE» ZABOK M: 098 9094 840 Limar-vodoinstalater Slovenec Marijan V. TRGOVIŠĆE T: 556 580 M: 091 1556 580

STOLARI Stolarija Štor LEPAJCI M: 099 252 3733 “INTER-MS-STOLARIJA” proizvodnja, trgovina PETROVSKO M: 091 525 1858 «Stolarija Balija» ZABOK M: 098 98 17 052 T: 221 015 Proiz. građ stolarije Kanceljak Krešo V. TRGOVIŠĆE M: 098 314 580 Stolarija Lovrek Dubravko V. TRGOVIŠĆE F: 557 646 M: 098 721 208 Stolarija Meglić Franjo V. TRGOVIŠĆE M: 098 914 2578 F: 556 087 Drvostil Ovčarić, stolarija V. TRGOVIŠĆE M: 098 752 797 T: 237 114 Stolarija Sinković Mladen V. TRGOVIŠĆE M: 099 556 1240 Stolarija D&M V. TRGOVIŠĆE M: 098 9588 988 Stolarija Škalec V. TRGOVIŠĆE T: 556 042 M: 091 251 7888 “Drvoobrada” ZABOK T: 236 605

KERAMIČARI Keramika-ugostiteljstvo “FIL” ZABOK T: 215 045 M: 098 9131919 Keramika Kanceljak V. TRGOVIŠĆE M: 091 791 7571 T: 236 106 Kanižaj keramika V. TRGOVIŠĆE T: 236 835 M: 098 927 2189 Kerafas završni keramičarski radovi ZABOK T: 236 476

OTKUP METALA Obrt za otkup i preradu metala “I & N-METALI” KONJŠČINA T: 465 474 M: 098 166 5263

ADAPTACIJE “Adaptacija” LOBOR T: 430 79 M: 098 460 380M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge Vl. Milan Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059

Krapina, okolica, više gradilišta, prodajem ili mijenjam 0   98 9828 949 Krapinske Toplice, Čret, zemljište 300 čhv pogodno za vikend kuću, prodajem  0   99 8213 120 Krapinske Toplice, građevinsko zemljište 20 000 m2, sa starom kućom, od centra 1 km, 5 eur/m2, prodajem  0   98 9496 320 Krapinske Toplice, Klokovec, gradilište 747 čhv, kod dvorca uz desnu obalu Kosteline, za stambenu izgradnju, prodajem  0   1 2420 136, 091 9401 345 Lug Zabočki, građevinsko zemljište 1 100 m2, komunalije uz parcelu, asfalt, ulaz s 2 strane, 30 eur/m2, prodajem  0   91 9164 000, 095 9045 905 Pregrada, udaljeno od centra 1,5 km, atraktivno građevinsko zemljište 1,800 m2, sve komunalije u blizini, vrlo povoljno prodajem  0   98 548 751 Tisanić Jarek, 3 km od Zaboka, gradilište 2 168 m2 (602 čhv), asfalt, cesta, struja, voda, plin, telefon, prodajem  0   98 9920 094 Turanj kod Filip Jakova, građevinsko zemljište, udaljeno od mora 350 m, papiri uredni, vl 1/1, struja i voda, prodajem  0   99 7968 440 Turanj, gradilište 400 m2, 350 m od mora, vl 1/1, prodajem  0   49 285 317 Uz cestu Brezova-Mirkovec, gradilište 3 548 m2, struja, plin, voda i telefon, u zoni dozvoljene gradnje, moguća parcelacija, vl 1/1, prodajem  0   49 222 199, 098 541 647 Veliko Trgovišće, centar, vikendaško zemljište 1 500 m2, prodajem  0   99 5931 146 Zabok, ispod crkve Sv. Antuna, zemljište 433 i 532 čhv, prodajem  0   98 9920 094 Zabok, Kotarice, vinograd 236 čhv, prostor za izgradnju vikendice, na betonskim stupovima i žici, priključak struje na parceli, papiri čisti, prodajem  0   98 9137 926 Zabok, Pavlovec, radionica 100 m2 + posebno građevinsko zemljište 350 m2, ukupno cca 600 m2, prodajem, mijenjam ili iznajmljujem, za stan, mali apartman, moguće kombinacije  0   49 226 860, 098 9900 553 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 1 400 čhv, sve komunalije uz parcelu, prodajem  0   98 9239 916 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 500 čhv, pogodno za gradnju kuće ili vikendice, komunalije uz parcelu, asfalt, prodajem  0   98 9239 916 Zabok, Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem  0   98 9216 956 Začretje, građevinsko zemljište, povoljno prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Začretje, preko puta Rosesa, građevinsko zemljište (voćnjak) 512 čhv (1842 m2), plin, struja, voda, kanalizacija, prodajem  0   91 5410 401 Zlatar Bistrica, gradilište 1 500 m2, kraj benzinske pumpe, svi priključci na gradilištu, dozvoljena gradnja, prodajem  0   49 462 384, 091 5744 491 Zlatar, Cetin, drvenu klijet sa 850 m2 zemlje i toliko šume, prodajem 0   91 4124 620 Zlatar, građevinsko zemljište 2 000 m2, uz glavnu cestu, cijena po dogovoru, prodajem (nazvati poslije 17 h)  0   98 1766 279 Zlatar, građevinsko zemljište, prodajem  0   49 226 763

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Brezova, livada 2 500 čhv, ispod autoputa, prodajem  0   98 9137 926 Donja Bistra, poljoprivredno zemljište 700 čhv, iznad industrijeske zone, na brijegu, prodajem  0   1 3393 723, 098 1947 733 Gornja Stubica, u krugu centra, trsje staro oko 20 g., prodajem  0   49 290 261 Hum na Sutli, zapuštena njiva 770 čhv za 4 000 eur, šuma 320 čhv za 1 500 eur i voćnjak 320 čhv uz asfaltiranu cestu za 3 500 eur, prodajem  0   49 223 464 Komor Začretski, mladi vinograd s voćnjakom 350 čhv, asfalt, struja i voda pored parcele, prodajem  0   98 9239 916 Krapina (Vidovec), voćnjak, jabuke 190 kom na 3 298 m2, preko puta voćnjaka oranica 4 611 m2, mogućnost priključka svih komunalija, povoljno prodajem  0   49 349 230, 091 1352 053 Krapinske Toplice, Čret, livadu i šumu 1 600 čhv, prodajem  0   99 8213 120 Krapinske Toplice, Čret, poljoprivredno zemljište 30 000 m2, pogodno za plastenike, prodajem  0   99 8213 120

Kupujem šumu u okolici Zaboka 0   49 223 357, 098 9352 450 Marija Bistrica, vinogradarsko zemljište 164 čhv, drvena klijet, struja, voda, asfalt, vl 1/1, prodajem  0   49 468 220 Pojatno, vinograd 500 čhv, 100 m od glavne ulice, na stupovima i žici, široki redovi, prodajem  0   1 3393 723, 098 1947 733 Poljoprivredno zemljište 12 000 m2, može i manje, prodajem  0   99 8213 120 Pregrada, 1 000 čhv poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica, prodajem  0   91 9320 350 Radoboj, poljoprivredno zemljište (kod Pavrlišak) 1 600 + 600 čhv, pogodno za vinograd, voćnjak, prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Stipernica, blizina Pregrade, šuma, povoljno prodajem (zvati navečer)  0   038674951377 Stmec Stubički, šuma sa zemljištem, 3 parcele, za 65 000 kn, prodajem  0   99 8359 159 Špičkovina, Srijedek, klijet 7x4 5, sa vinogradom 200 čhv, priključak struje, prodajem  0   99 2005 001 Začretje, kod klijeti Kozjak, poljoprivredno zemljište, sa mogućnošću izgradnje bazena, jak izvor, prodajem  0   99 7891 584 Zlatar, Cetin, drvenu klijet sa 850 m2 zemlje i toliko šume, prodajem 0   91 4124 620

OSOBNI AUTOMOBILI Audi 80 1 6, benzinac, 1991.g., nereg, može i za dijelove, prodajem  0   91 7888 286 Audi 80, 1982 i 1983.g., 2 kom, cijena po dogovoru, prodajem  0   99 4080 145 BMW 318d, 2006.g., dizel, 90 kw, 1. vl, 180 000 km, servisiran, garažiran, sivi metalik, full oprema, 4 vrata, prodajem  0   91 5226 609 Chevrolet Spark 1 0, 2011.g., reg do 18 10 2013., 4 nove zimske gume, za 6 100 eur, prodajem (Zabok)  0   98 1952 512 Daewoo Tico, 2000.g., reg do 6. mj./13.g., 5 000 kn, prodajem  0   91 7888 468 Daewoo Tico, dobro stanje, cijena po dogovoru, prodajem  0   49 221 989 Đip Suzuki Vitara 1 6, benzinac, 16 v, 1993.g., limariju treba dotjerati, prodajem  0   91 4334 080, 092 1122 754 Fiat Panda 4x4 1 1, 1994.g., reg do 4. mj./14.g., generalno uređen, prodajem  0   98 1740 740 Fiat Punto 1 2, metalik crveni, 2001. g., katalizator Euro 2, 124 000 km, odličan, reg do 2.mj./14.g., prodajem  0   99 8213 120 Ford Escort clx 16 v, benzinac, karavan, 1994.g., reg do 4.mj./14.g., 130 000 km, 66 kw, servo, abs, centralno, šiber, bijele boje, jako dobro stanje, prodajem  0   91 5314 494 Ford Escort, dobro stanje, prodajem  0   49 214 634 Golf 1 9 tdi gt, reg do 9.mj./13.g., odličan, centralno, abs, servo i Opel Astra 1 7 turbo dizel, karavan, u dijelovima, prodajem  0   91 5582 407 Golf 1 9 tdi, 1996.g., odlično stanje, prodajem  0   99 2228 552 Golf 2 tdi, karavan, 1996.g., reg godinu dana, kao novi, prodajem  0   99 2234 345 Golf 3 1 9 dizel, 1993.g., reg do 9.mj./13.g., vrlo povoljno prodajem  0   95 8150 339 Golf 3 1 9 turdo dizel gt, reg do 9.mj./13.g., odličan, oprema, prodajem  0   92 2549 476 Isuzu Piazza sport, kupe, 2 0 cm3, 1991.g., prodajem  0   99 8287 330 Jugo 45, 1990.g., reg do 3 3 2014., cijena po dogovoru, prodajem  0   49 236 119 Jugo 45, prodajem  0   98 1706 106 Jugo 45, prodajem  0   49 468 826 Kombi Citroen 2 0, dizel, 1997.g., reg do 7.mj./13.g., za 1 000 eur, prodajem  0   99 2005 001 Kombi Mercedes Sprinter 208 cdi, 2000.g., pređenih 250 000 km, nereg, nije vozno stanje, fiksno 1 500 eur, prodajem  0   49 462 028 Kupujem aute koji nisu za registraciju, za dijelove  0   92 2549 476 Kupujem auto dizel, na mjesečne rate  0   99 8319 003 Kupujem stare aute koji nisu za registraciju, odlično plaćam  0   91 4334 080, 092 1122 754 Lancia Dedra 1 6, 1996.g., 138 000 km, vlasnik, reg do 5.mj./13.g., tamnosiva, full oprema osim klime, odlično stanje, za 1 900 eur, prodajem  0   97 7278 304 Mercedes 190 d, dizel, reg do 4.mj./14.g., prodajem  0   98 345 608

Mercedes c 220, dizel, 1995.g., dobro stanje, reg godinu dana, za 3 500 eur, prodajem  0   99 6412 387 Opel Astra 1 4 i, 1996.g., karavan, reg godinu dana, prodajem  0   49 461 960 Opel Astra 1 7, 1996.g., reg do 27 5 2013.g., za 1 200 eur, prodajem  0   99 2005 001 Passat 1 9 tdi, 90 ks, 1997.g., 280 000 km, crni, automatska klima, el. paket, šiber, odlično stanje, prodajem, moguća zamjena za Golf 3, Clio ili slično, do 3 000 eur  0   98 1979 988 Peugeot 106 1 1, benzinac, 1997.g., reg do 2. mj./14.g., odlično stanje, crveni, 3 vrata, mali potrošač, za 1 500 eur, prodajem  0   95 9171 092 Peugeot 205, 1985.g., reg do 1 5 2014., dobro stanje, za 7 500 kn, prodajem  0   99 6957 266 Peugeot 206 1 4 hdi, 2002.g., reg do 30 6 2013.g., za 2 990 eur, prodajem  0   99 2005 001 Peugeot 307 sw, 1 6 e, 2003.g., full oprema, redovito servisiran, za 5 150 eur, prodajem  0   98 245 206 Renault Laguna 2 2 dti, karavan, 2003.g., reg do 3.mj./14.g., full oprema, metalik srebrni, uščuvan, prodajem  0   91 5141 846 Renault Twingo 1 2, 1997.g., reg do 8. mj./13.g., odlično stanje, prodajem  0   99 6651 212 Rover 416 Si, 1995.g., prodajem  0   91 4124 620 Seat Ibiza 1 9 tdi, 2006.g., prodajem  0   98 9856 881 Starije pick-up vozilo, registrirano, unajmljujem ili bih plaćao na rate  0   92 2265 100 Škoda Fabia, 1 4 mpi, 2001.g., benzinac, prodajem  0   95 9102 793 Škoda Octavia 4x4 1 9 tdi, prodajem  0   98 251 936 Šleper Eurostar 520 ks, dobro stanje, cijena po dogovoru, prodajem  0   95 8724 402 VW Polo 1 0, reg do 12.mj./13.g., prodajem  0   95 9097 483 

OLDTIMERI Opel Olympia, 1956.g., Golf 1, 1977.g., benzinac, njemački, sa 5 vrata, odjavljen u 1. mj., original boja i Tomos 14 tls, 1977.g., 2. vl, sa papirima, prodajem  0   91 3490 505

AUTO DIJELOVI Alu felge 13" za Renault vozila i 4 čelične felge s ljetnim gumama za Golf 2, prodajem  0   91 5582 407 Alu felge 5 5 16-H2, za Mercedes Vaneo, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Auto prikolice, reg, sa ceradom, 2 kom, jedna ima naljepnu kočnicu, druga bez, duljine 2 m, prodajem  0   99 7891 486 Auto prikolicu 2 5x1 5 m, nereg, s ceradom, prodajem, moguća zamjena za manju ili razno  0   98 1649 087 BMW dijelovi, e 39 linija, pumpa goriva, visko, štojergreti za xenon lampe, prodajem  0   97 7278 304 Čelične felge 13", sa 4 rupe, 2 kom, 100 kn/ kom, prodajem  0   98 9137 926 Dijelove Siere i Yuga, prodajem  0   92 3074 269 Gume 225 65 16, prodajem  0   49 223 357, 098 9352 450 Gume Bridgestone Touranza, ljetne, 195x50x15, jako dobre, 4 kom, vrlo povoljno prodajem  0   97 7278 304 Gume Goodyear 205/55/16", prodajem  0   98 580 612 Gume Michelin 205/60 x 15 M+S, 2 kom, prodajem  0   91 4124 620 Gume za kombi 14 i 15", rabljene, prodajem  0   98 500 833 Krovni nosači za Renault Clio, sa 2 vrata, te ljetne, polovne gume 195x65x15 continental njemačke, 6 kom, jeftino prodajem  0   91 5314 494 Ljetne gume, nove, Toyo 350, Made In Japan, 185/65 R15 92T, za 200 kn/kom, prodajem  0   98 649 006 Ljetne polovne gume 195/55/15", 195/55/15", continental, cijena po dogovoru, felge 15", prodajem  0   98 1620 065 Polovne gume 225x45 ZR17, 4 kom, za 100 kn/kom (za Audi, BMW), prodajem  0   49 208 052, 099 3400 448 Zadnji branik za Golf 4, prodajem  0   49 223 357, 098 9352 450

MOTOCIKLI Kofer za kacigu Shad, s postoljem, prodajem 0   98 9355 282

Motocikl Zongshen zs 125 4, 2008.g., crni, s koferom, jako malo vožen, neregistriran, prodajem  0   91 5877 043 Motor Chopper 125 kubika, 2004.g., 3 000 km, kao novi, reg godinu dana, prodajem, moguća zamjena za malčer, frezu, kultivator, priključka, razno  0   98 1649 087 Motor Yamaha XJ, 1981.g., očuvan, prodajem ili mijenjam za traktor Ursus, Ferguson, Univerzal  0   92 2936 772 Skuter 50 kubika, očuvan, star 5 g., pređenih 2 000 km, kao novi, prodajem  0   98 345 608 Skuter Aprilia, 2004.g., pređenih 1760 km, garažiran, reg do 4 8 2013., prodajem  0   91 8837 616 Skuter Baotian BT 50 QT 9, 2004.g., pređenih 100 km, kao nov, nereg, prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Skuter Luna 50, 2007.g., pređenih 3 500 km, očuvan, 2 000 kn, prodajem  0   91 5911 022 Skuter, prodajem  0   91 3831 635 Tomos APN6, 1986.g., vrlo dobro stanje, moguća zamjena, prodajem  098 9035 110

BICIKLI I MOPEDI Dječje bicikle, jedan s pomoćnim kotačima i drugi mountain bike, za dijete 6 7 g., za 300 kn, prodajem  0   98 706 286 Dječji bicikl do 4 g., prodajem 0   49 285 123 Dječji BMX, bijelo-plavi, pod garancijom, prodajem  0   49 285 317 Trimbicikl, prodajem  0   98 9920 094 Ženski bicikl Aurora, gume 24", 18 brzina, prodajem  0   49 238 116 Ženski bicikl, prodajem  0   99 1990 040 Ženski bicikl, prodajem  0   98 1706 106

INFORMATIKA Osobna računala poznatih proizvođača, malo korištena, već od 500 kn, sa jednogodišnjom garancijom, prodajem ili mije0   92 3074 269 njam za razne stvari 

GLAZBALA Električne orgulje "ElgamMatch 6", 230 V - 50 HZ, dvoredna tastatura, nožne pedale, automatski 7 takt ritma + vibrator zvuka, prodajem  0   49 264 380, 091 9057 349 Električnu gitaru s pojačalom (može posebno pojačalo sa zvučnicima), prodajem  0   49 233 651 Električnu gitaru, mandolinu, benžo sa 6 žica i akustičnu gitaru, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Harmonika Royal Standard njemačkofrancuska kombinacija, 120 basova, 11 + 5 registra, sa stalkom, dobro stanje, za 2 500 0   99 6957 266 kn, povoljno prodajem  Harmoniku "Melodija" 96 basova i "Velemajstor" 32 basa, prodajem  0   49 223 357, 098 9352 450 Harmoniku Atlantic 4n De Luxe, 120 ba0   98 9022 482 sova, prodajem  Klasični koncertni klavir: "Anton Pokorny in Wien Schuler von Bosendorfeer", potpuno uščuvan i ispravan, te uštiman, vrlo povoljno prodajem  0   49 466 444, 098 1885 050 Mikrofon Shure PS 6D i mikrofon Dynamic 600, sa kablovima, ukupno 600 kn, prodajem  0   99 6957 266

UMJETNINE Časopis "Danas", godišta 1985 1990., oko 200 kom, 1 kn/kom, prodajem  0   98 1974 657 Originale i Serigrafiju (Naiva), prodajem  0   98 9355 282 Starinski jaram, kao raritet, 350 kn, prodajem  0   99 7891 584 Wiehler Gobelin, zima 7 kom, brod 2 kom, cvijeće 3 kom, pejzaž, povoljno, u kompletu za 1 100 kn, prodajem  0   98 9828 949

FILATELIJA Poštanske markice, NDH, Jugoslavije, Republike Hrvatske, Njemačke, sve kompletne kolekcije, prodajem 0   49 283 127, 098 9267 687

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA Dječja kolica Brevi 3 u 1, prodajem  0   49 345 560, 098 509 671 Dječju hranilicu Brevi, kao nova, prodajem  0   91 7670 641 Dobro očuvanu dječju garderobu 4 10 g., za curice, prodajem  0   49 444 244


zagorski oglasnik 71

broj 497 / 14. svibnja. 2013. POLJOPRIVREDNI STROJEVI

Prodajem automobil Audi A6, 2,8 quattro,  200 ks, benzin + plin, 2000 g., 300 000 km. 098 250 391 Kinderbett, očuvan, bijeli, s madracem, 0   49 285 123 prodajem  Odjeću za dečka 9 13 g., prodajem  0   95 3789 622 

SPORT I ORUŽJE Lovačko oružje, prodajem 0   49 236 700 Lovačko oružje, prodajem  0   99 7652 506 Lovačku pušku, rusku bokericu cal. 12, rabljenu, u vrlo dobrom stanju, prodajem  0   1 3470 570 Pištolj FM 90, dugi 9 mm, imaocu dozvo  91 8837 616 le, za 1 000 kn, prodajem  0 Puška "Kokotara", uređena, kalibar 16, stara preko 100 g., marke "Lijez" Belgija, prodajem uz nabavnu dozvolu  0   98 1740 740 Revolver Taurus, mod. 85, kol. 38 spec., 25 kom streljiva, futrolu, pribor za čišćenje, cijev 2 inča, malo korišten, za 2 000 kn, isključivo imaocu dozvole, prodajem  0   98 1979 988

PLOVILA Plastični čamac Elan, prodajem 0   98 9945 749

NAMJEŠTAJ Betonsku vrtnu garnituru, stol, okrugli, barokni, klupe, prodajem 0   49 223 357, 098 9352 450 Kuhinjski stol i stolice, vrlo povoljno pro0   49 444 244 dajem  Kutna garnitura eko koža, bež boje (obavljam uslugu šivanja zatvarača, krpanja 0   49 285 123 itd.), prodajem  Novi trosjed na razvlačenje i 4 nove fotelje, prodajem, pod račun uzimam kuku0   95 5234 315 ruz ili odojke  Spavaću sobu, očuvanu, bijelu, s madracima, krevetom, trokrilnim ormarom, za 300 kn, prodajem  0   98 706 286 Starinske krevete, ormar i komode, stare 60 g., prodajem  0   91 9320 350 Stol i 4 stolice, veliki masivni vrijedni ormar, za blagavaonu, sve za 2 500 kn, pro0   98 251 701, 095 8275 272 dajem  Stolicu za ljuljanje, prodajem  0   98 9920 094 Trosjed (kutna kožna garnitura), proda0   91 5703 395 jem 

BIJELA TEHNIKA Bojler 80 l, prodajem  0   99 1990 040 Kupujem frižider do 150 l, rabljeni  0   49 233 651 Kupujem vešmašinu, polovnu  0   99 6412 686 Staru drvenu škrinju 100x60x60, prodajem  0   99 5931 146 Stojeća sobna klima Gorenje, prodajem  0   91 3490 505 Ugostiteljska kuhinja, 2 rostfrei radna stola, profesionalni roštilj, sudoper sa 3 kade, dupla friteza zapremnine 8 l, 20 kom tapeciranih stolica 80 kn/kom, vrlo povoljno prodajem  0   49 466 371

ŠTEDNJACI I PEĆI Boce za autogeno zavarivanje, 2 boce kisika i 1 plina, povoljno prodajem  0   98 649 006 Kalijevu peć za grijanje, vrlo malo korišteno, povoljno prodajem  0   49 287 235, 098 9259 253 Kamin, korišten par mjeseci, prodajem  0   91 3831 635 Limenu pečenjaru za pečenje odojaka, prodajem  0   98 540 052 Plinski bojler Vaillant 18 kw, plinski plamenik Weishaupt za centralno grijanje

BMW 318 d, 2006.g., dizel, 90 kw, 1. vl,  180  000 km, servisiran, garažiran, sivi metalik, full oprema,  4 vrata,  6 brzina, za  14  900 eur, prodajem 091 5226 609 i rezervoar za lož ulje 2 000 l, prodajem  0   91 4124 620 Plinski protočni bojler Vaillant, prodajem  0   49 214 699, 098 1849 455 Plinsku peć kao Maja 8, sobnu, njemačke proizvodnje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Prenosivi dimnjak sa kapom, visok 5 m, za lož ulje ili plin i plinsku peć 8 kw, prodajem  0   99 5931 146 Profesionalna njemačka peć za pečenje pilića (35 kom), prodajem  0   95 9097 483 Šporet za centralno grijanje, prodajem  0   49 469 708 

ALATI I STROJEVI Aparat za elektro-zavarivanje GorenjeVarstroj, vareks 160/180 A, jednofazni i trofazni, 500 kn, prodajem  0   49 213 059 Aparat za točenje pive, sa 2 izlaza, vodeno hlađenje, puno pribora, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Automatsku puhalicu na kompresor, za tekuće i pastozne supstance, 50 ml 1 l, kompresor 1 5 kw i šivaću mašinu Singer iz 1930.g., očuvanu, prodajem  0   98 9920 094 Banzek i cirkular, pogon preko traktora ili elektromotora, prodajem  0   49 285 317 Banzek i cirkular, prodajem  0   99 7968 440 Cirkular na elektromotor i cirkular na kardan, prodajem  0   98 424 120 Cirkular za drva i drveni banzek, proda0   91 5195 416 jem  Hidraulični cjepač drva, prodajem  0   98 9290 890 Kupujem cirkular s jednofaznim moto0   99 4184 366 rom, za piljenje drva  Kutnu brusilicu Bosch, veliku i građevinsku montažnu dizalicu, prodajem  0   49 214 699, 098 1849 455 Liniju strojeva za proizvodnju vijaka i zakovica (kovalicu, valjalicu i šlicericu), povoljno prodajem  0   98 384 934 Motornu pumpu za vodu, ulaz i izlaz 2", 0   49 289 030 prodajem  Novi kompresor, prodajem 0   99 1990 040 Novu pumpu za hidrofor elektrokovina, trofazna, peterostepena, nekorištena, znatno ispod nove cijene, prodajem  0   98 1869 172 Stolarsku osovinu 45 cm, sa 3 noža, cirkular Borfuter - sklopka, jednofazni elektromotor 1 5 kw, 2 680 okretaja i trofazni elektromotor 7 5 kw, 2 890 okretaja, prodajem  0   98 9084 213 Šivaću industrijsku mašinu "Nechi" Ba  49 213 518, 095 8379 395 gat, prodajem  0 Šivaću mašinu "Veritas", sprema se u kućište u stolu, u lijepom ormariću (orah), za 1 000 kn ili cijena prema dogovoru, prodajem  0   98 9838 284 Šivaću mašinu antikvitet i pleteći stroj Swiss Magic, prodajem  0   92 2265 100 Šivaću mašinu Singer, sa motorom, za deblje šivanje, za 1 600 kn, prodajem  0   98 9167 281 Štrikaču mašinu "Singer", dvorednu, ispravnu, s kompletnim priborom, za 1 500 kn, prodajem  0   98 9838 284 Tokarski poluautomatski stroj "Krušik", s kompletnim alatom, za 20 000 kn, pro0   98 384 934 dajem  Ventilator jačeg kapaciteta i 3 elektromotora, prodajem  049 223 357, 098 9352 450 Vijčanu robu, raznu, ostatak od proizvodnje, pogodno za trgovce i dućane, cijena po dogovoru, prodajem  0   98 384 934

Automatsku kuku za Ferguson, proda0 49 213 480 jem  Benzinska mašina za motokultivator Labinprogres 8 ks, cijena po dogovoru, prodajem  0   98 607 304 Četverokrilne brane, stare 4 g., prodajem  0   91 5061 434 Drvena kola gumenjak, prodajem  0   49 227 871 Drvena kola sa drvenim kotačima, plug, jaram i prešu, sve odlično stanje, prodajem  0   49 554 520 Drvene bačve 250 i 500 l, 2 kom, 150 kn/ kom, prodajem  0   98 1910 556 Drveni mlin na kamen, s elektromotorom, starinske izrade, mlin čekičar, manji, njemačke proizvodnje i prešu za grožđe 100 l, gusnato postolje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Dvobrazni plug Batuje 10", trokrilne brane i drveni gumenjak, prodajem  0   49 226 977, 098 9668 148 Dvoredna sijačica Olt, za kukuruz, 1 500 kn, trokrilne brane IMT, teže, malo korištene, traktorsku špricu KŽK 340 l i motokultivator Agria 7 ks, sa 5 priključaka, prodajem  0   91 5756 475 Ferguson 533, prodajem  0   99 6700 672 Flaksericu i cisternu, prodajem  0   49 228 266 Grane za traktorsku špricu Leško 6 m, nove, nekorištene, sa diznama, prodajem  0   49 228 234 Hrastove drvene bačve 100, 150, 250, 350 i 450 l, kalano drvo staro oko 15 g., bednje 500 i 1 000 l, prodajem  0   98 1740 740 IMT 533 sa kabinom i bočnom kosom, te prikolicu, prodajem  0   91 5641 030 IMT 539 s kabinom, 1. boja, 1. vl, očuvan, reg, kao novi, dvorednu sijačicu Olt novi tip, malo korištena i plug 755 10", visoki, prodajem  0   49 223 363 Inox bačve 320 l, 2 kom, i plastične kace 500 l, 2 kom, prodajem  0   98 1740 740 Inox bačve za vino 150 200 l, traktor Tomo Vinković 420, 1984.g., sa kosom odostraga, može i kosa posebno i čiste plastične bačve za prehranu, prodajem  0   98 540 052 Kombajn Massey Ferguson, zahvata 180, bunker 600 kg, prodajem  0   49 227 623 Kombajn, prodajem ili mijenjam za samohodni kombajn za kukuruz  0   95 5954 677 Kosu za IMT 539, kosilicu Muta Gorenje i špricu za prskanje vinograda, prodajem  0   98 424 120 Kosu za stariji tip Tomo Vinković  0   95 8657 653 Kotao za rakiju 50 l, prodajem  0   49 468 826 Krunjač kukuruza, transporter za uvrečavanje, mlin silovit sa ili bez motora, mlin reparu sa ili bez motora i mlin čekičar većeg kapaciteta, sa 3 ili 1 faznim motorom, prodajem  0   49 285 317 Krunjač kukuruza, za krunjanje kukuruza u klipu, većeg kapaciteta, mlin čekičar, univerzalni mlin za mljevenje stočne i svinjske hrane i mlin reparu, prodajem  0   99 7968 440 Kultivator IMT 506 ls, prodajem  0   49 228 723 Kupujem frezu Batuje š 140  0   91 4126 801 Kupujem grane za traktorsku špricu KŽK Kranj, prodajem  0   91 5756 475 Kupujem gume 11 2 28 ili 12 4 28  0   49 223 357, 098 9352 450 Kupujem kabinu za traktor IMT 539, pro0   98 1740 740 izvodnje Orašje  Kupujem okretač za sijeno Sip ili Panonija i kosu za traktor IMT 533  0   98 9514 122 Kupujem stariji traktor, može i neispravan, ali kompletan  0   49 285 119 Kupujem špricu 200 250 l, traktor sa duplom vučom, kabinom, snage 40 60 ks  0   99 7891 486 Kupujem traktor i povoljnije priključke  0   49 223 357, 098 9352 450 Kupujem traktor Tomo Vinković  0   99 4184 366 Kupujem traktorsku frezu i motokultivator do 10 ks  0   49 215 349 Kupujem traktorsku frezu minimum 160 cm š  0   98 251 936

Kupujem traktorsku prskalicu 0   49 444 410, 099 5028 355 Leđna motorna prskalica za vinograd i voćnjak, plug okretač za motokultivator Goldoni ili Labinprogres, muljaču za grožđe, stojeća sa pumpom i voćnu kosu za Ferguson 558, prodajem  0   91 3490 505 Mlin na kamene i puhalnik za sijeno, prodajem  0   49 214 699, 098 1849 455 Motokultivator IMT 506 ls, generalno obnovljen, prodajem  0   91 4126 801 Motokultivator Muta Gorenje 8 ks, sa frezom, željeznim kotačima + gumeni kotači, vrlo povoljno prodajem  0   49 227 098, 091 3110 109 Motornu leđnu prskalicu Panonija, prodajem  0   98 9290 890 Motornu pilu Stihl MS 390, za 2 500 kn, prodajem  0   99 7728 557 Motornu špricu na šlauf, za špricanje vinograda, prodajem  0   99 6834 471 Motornu špricu Stihl SG, 17 electronic, odlično stanje i flaksericu Stihl FS 36, duga, odlično stanje, prodajem  092 2878 019 Novi krunjač za kukuruz, prodajem  0   91 5026 487 Okretač sijena pauk i traktorsku špricu 350 l, prodajem  0   98 9794 839 Okretač sijena, rotokosu, puhalnik i frezu Gramip Dubrava, zahvata 2 m, prodajem ili mijenjam za traktorsku prskalicu  0   49 444 410, 099 5028 355 Okretač za sijeno, prodajem  091 9193 952 Plug 14", 2 brazde MT i roto kosu SIP 135, prodajem  0   95 1370 535 Polovne gume (za vrtne kosilice) 15x6 00 6 NHS, 2 kom, 50 kn/kom, prodajem (korištene samo 1 sezonu), prodajem  0   49 208 052, 099 3400 448 Polovne gume (za vrtne kosilice) 18x9 50 8 NHS, 2 kom, 50 kn/kom, prodajem (korištene samo 1 sezonu), prodajem  0   49 208 052, 099 3400 448 Prikolicu za traktor, jedno osovinska, jake konstrukcije, sanduk 2 5 kubika, paše za sve vrste traktora, povoljno prodajem (Vižovlje 46)  0   49 236 082 Puhalnik sa elektromotorom i pripadajućim cijevima i samohodnu prikolicu Sip 19 kubika, kao nova, prodajem  0   98 1969 384 Puhalnik sa trofaznim elektromotorom 7 5 kw i pripadajućim cijevima, prodajem  0   98 357 626 Puhalnik za sijeno Tajfun, cijevi 7 m, sa motorom 1 000, bez motora 500 kn, prodajem  0   91 7878 360 Rasipač gnojiva, plug i brane, prodajem  0   98 9787 469 Rostfrei bačve 180 i 320 l, bakreni kotao za rakiju 60 l i traktorsku prikolicu, prodajem  0   49 226 722 Rotaciona kosilica za Muta Gorenje, stari tip, kao nova, prodajem  0   91 3292 124 Ručni mlin (rostfrei) za mljevenje jabuka i krušaka, prodajem  0   49 553 163 Runilica za kukuruz, gusnata, na jedan klas, bez motora, prodajem  0   98 1740 740 Sadilica za kupus i sve vrste presadnica, sačuvana, 3200 kn, prodajem  0   98 9514 122 Samoutovarnu kosilicu BCS i krunjač kukuruza, prodajem  0   49 214 256, 098 399 814 Samoutovarnu prikolicu i puhalnik, prodajem  0   49 237 419 Samoutovarnu prikolicu njemačke proizvodnje, puhalnik za sijeno, prodajem  0   91 5195 416 Samoutovarnu prikolicu za sijeno Mengele, 19 kubika, prodajem  0   49 213 469 Sijačica za kukuruz, pneumatska, 2 i 4 reda, prodajem  0   95 9944 222 Starinsku drvenu prešu za grožđe, srednje veličine, 2 200 kn, prodajem  0   99 1951 300 Starinsku prešu iz 1939.g., prodajem  0   49 223 357, 098 9352 450 Starinsku prešu za grožđe, na kamen, prodajem  0   91 4334 080, 092 1122 754 Stražna kosa Gramip za Ferguson, prodajem  0   99 8215 964 Strižnu kosilicu za Tomo Vinkovića i Labinprogres, prodajem  0   98 1706 106 Strižnu kosu i gumene kotače za motokultivator Goldoni 8 ili 10 ks, prodajem  0   92 1896 660

Strižnu kosu š 1 m, za Muta Gorenje, okrugli priključak, prodajem  0   49 283 128, 091 9575 440 Tanjurače 20 diska, kosilicu Olimpija dizel, stražnu kosu za traktor IMT, kiperic 3 t, strižnu kosu za kultivator Mio, prodajem  0   99 7891 486 Tanjurače 24 diska, prednje, nazubljene, prodajem, moguća zamjena za sijačicu za kukuruz, plug za traktor Štore ili Univerzal original  0   98 1649 087 Teže trokrilne brane IMT, dvobrazni pomični plug 10" Olt i puhalnik za sijeno, prodajem  0   49 226 468 Traktor Ferguson 533, dobro stanje, povoljno prodajem  0   49 215 349 Traktor IMT 533, 1980.g., sa kosom, pro0   49 223 357, 098 9352 450 dajem  Traktor IMT 549, 2007.g., dupla vuča, 1 280 radnih sati, grijana kabina, jako dobro stanje, prodajem  0   98 721 289 Traktor IMT 558, 1972.g., malo radnih sati, crveni, nereg, prodajem  0   91 5877 043 Traktor Ursus 35 ks, 1974.g., očuvan, super stanje, reg do 9.mj./13.g., prodajem  0   98 9788 787 Traktorska kosa Gramip Superior, zahvata 180, radila 2 sezone, prodajem  0   98 839 568 Traktorska prikolica, domaća proizvodnja, kvalitetne izrade, nova, nekorištena, gume 16" i traktorski plug Leskovac, dvobrazni, super stanje, cijena po dogovoru, prodajem  0   49 226 463, 098 825 669 Traktorsku bočnu kosu IMT, za Fergu0   91 4124 620 son, povoljno prodajem  Traktorsku frezu 165, talijansku, prodajem  0   98 9022 482 Traktorsku frezu š 150, sa brzinama, motokultivator Mio 8 ks, trokrilne brane, prikolicu za sijeno Sip 19 kubika, traktor Štore 42 ks, 2 300 radnih sati, sa kosom, 0   98 424 120 prodajem  Traktorsku kosu Gramip Superior, dupla, s kardanom i rezervnom kosom, rezervnim noževima za kosu i protukosu, prodajem  0   91 5880 503 Traktorsku košaru i dvorednu sijačicu za frezu Muta Gorenje, prodajem  0   91 5703 395 Traktorsku prikolicu osovinku, novu, gume 14", ima ručnu kočnicu i novu traktorsku gajbu, prodajem  0   99 2234 345 Traku za kukuruz 6 m, kosu za duplim noževima Gaspardo 180 š, frezu za Tomo Vinković, novi tip, š 100, kopča na 3 točka, limenu traktorsku prikolicu za Ferguson, 0   98 424 120 prodajem  Trokrilne brane IMT, polovne, sačuvane, prodajem (zvati oko dnevnika)  0   49 458 254 Visokotlačnu balirku Kela Fahr i pneumatsku sijačicu za kukuruz, prodajem  0   49 221 188, 098 9290 901 Zetor 3511, 1997.g., reg godinu dana, sijačicu Olt stara 2 g. i željezna kola, prodajem  0   49 462 384, 091 5744 491 Željezna kola s lojtrama, zelinske proizvodnje, prodajem ili mijenjam za kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Željezni gumenjak, prodajem  0   49 349 115, 091 5146 826

VRT Koštice tikve golice "Gleisdorf", nuškatna, hokaido, breskorka, domina, kornišoni, zelene i žute tikvice, domaću zagorsku buču, slavonsku buču, prodajem 0   49 222 199 Sadnice smreke, prodajem  0   49 236 196 Sjeme divovske tikve "Giant Atlantic" i "Ogrenka", u našem podneblju je uzgojena do 140 kg, upute o sadnji i uzgoju, moguća je dostava sjemena pouzećem, prodajem  0   98 541 647 Svježe buče za konzumaciju u domaćinstvu, za spravljanje pita, juha, njoka i variva, muškatne, hokaido, breskorka, buternutt, za 15 kn/kg, prodajem  0   49 222 199 Uzgojene fikuse i filodendrone, pola m, za uljepšavanje okućnice, povoljno prodajem  0   98 1972 330

DOMAĆE ŽIVOTINJE Domaće kokoši 1,8 2,2 kg, obrađene, prodajem  0   49 287 205 Domaće kokoši, prodajem  0   49 468 826 Domaće odojke, prodajem  0   49 208 158 Domaće odojke, prodajem  0   49 214 535

Domaće odojke, prodajem 0   91 5424 297, 099 2503 818   99 5121 140 Domaće piliće, prodajem  0 Janjce, mlade, prodajem  0   98 9945 749 Janjce, moguća obrada, prodajem  0   98 9095 138 Jarića, prodajem ili mijenjam za odojka  0   92 2455 952 Junicu simentalku, staru 13 mj., prodajem  0   49 284 053 Košnice za pčele, od slame, malo rabljene, 0   49 214 111 prodajem  Koze 2 kom i jariće 3 kom, prodajem  0   91 5172 994 Koze, odrasle, 3 kom i 2 mlada jarića, prodajem  0   95 5237 081 Kravu sa teletom i bređu junicu, proda0   49 439 524 jem  Kravu staru 4 g., za obradu, prodajem  0   49 467 047 Krmače s odojcima, stari su 8, 15 i 25 dana, odojke 12 15 kg i bređe nazimice 1,5 3 0   91 5061 434 mj., prodajem  Krmače, mlade, za raspolod, njemački landras i 2 para odojaka njemački landras, prodajem  0   95 8773 802 Kupujem 12 malih domaćih purana, za daljnje hranjenje  0   91 5756 475   49 214 255 Kupujem kokoši za obradu  0 Kupujem kozu bređu (poželjno da je okolica Zaboka, zbog mogućnosti kraćeg prijevoza)  0   49 222 199 Kupujem male puriće  0   49 214 528 Kupujem svinju 70 80 kg  0   99 7728 557 Lovke za hvatanje štetočina i lovke za hvatanje krtica, prodajem  0   49 236 196 Male divlje patke, stare nekoliko dana, 0   49 213 528 prodajem  Muška vijetnamska svinja, jako umiljata,   98 575 017 stara mjesec dana, prodajem  0 Muške odojke, 2 kom, prodajem  0   98 829 159 Muške odojke, 2 kom, prodajem  0   49 227 047 Muške paune, 3 kom, prodajem  0   91 5911 022 Mušku svinju oko 230 kg i odojke, proda0   49 222 550 jem  Mušku svinju oko 250 kg, prodajem  0   91 3332 607 Nazimice švedskog landrasa, prodajem  0   99 4159 051   49 295 450 Očišćene patke, prodajem  0 Odojke 20 30 kg i svinju 100 110 kg, proda0   49 236 828 jem (okolica Trgovišća)  Odojke 25 30 kg, kupujem ili mijenjam za razne stvari  0   98 1740 740 Odojke 25 30 kg, prodajem  0   99 5166 423 Odojke 25 35 kg, prodajem  0   98 378 905 Odojke 28 40 kg, prodajem  0   49 492 043 Odojke 35 kg, 2 kom, muške, prodajem  0   49 556 561 Odojke i 2 svinje za obradu, može polovice, prodajem  0   49 285 083 Odojke njemački landras, 2 kom, proda0   99 7728 557 jem  Odojke njemački landras, prodajem  0   99 1978 200 Odojke švedski landras, prodajem  0   49 227 623 Odojke švedski landras, prodajem ili mijenjam za kukuruz  0   95 3789 622 Odojke, 1 par, prodajem 

0 49 215 058

Odojke, moguća dostava, prodajem 0   91 7661 152 Odojke, muške, 2 kom, prodajem  0   49 208 669 Odojke, prodajem 

0 1 2064 018

Odojke, prodajem 

0 49 284 990

Odojke, prodajem 0   49 289 623, 091 1670 877 Odojke, prodajem 

0 49 466 207

Odojke, prodajem 

0 49 461 921

Odojke, prodajem 

0 49 214 149

Odojke, prodajem 

0 91 7233 914

Odojke, prodajem 

0 48 855 323

Odojke, prodajem 

0 49 236 967

Odojke, razne težine, prodajem 0   49 214 061 Ovna, isključivo za obradu, prodajem  0   91 7845 431

Radio Hrvatsko zagorje Krapina d.o.o.

www.rhzk.hr


72 zagorski oglasnik Par odojaka, muški i ženski, dostava, obrada, vrlo povoljno prodajem 0   49 236 801 Par svinja, muški i ženski oko 70 kg, prodajem  0   91 5756 475 Piliće, patke, guske, purice, nesilice, prodajem  0   98 1694 647 Puriće, stare 18 dana, prodajem  0   49 227 238 Svinje 110 120 kg, 2 kom, prodajem  0   98 1636 370 Svinje 120 kg, 2 kom, prodajem  0   99 7652 506 Svinje 80 130 kg i krmaču, prodajem  0   49 236 193 Svinje 80 130 kg i krmaču, prodajem  0   98 1913 033 Svinje oko 130 kg i odojke, prodajem  0   49 236 700 Svinje za obradu 130 150 kg, za 14 kn/ kg, prodajem, mogućnost obrade  0   49 459 940 Svinje, mušku i žensku, oko 120 kg, 14 kn/kg, prodajem (okolica Huma na Sutli)  0   49 340 808 Svinjsku polovicu i odojke, prodajem  0   49 284 680 Svinjsku polovicu oko 60 kg, povoljno prodajem  0   98 9788 787 Svinjsku polovicu, prodajem  0   98 533 068 Svinjsku polovicu, prodajem  0   49 226 448 Svinju 120 130 kg, prodajem  0   49 282 831, 098 9701 918 Svinju 130 kg i mladu ovcu, prodajem  0   97 9020 671 Svinju 150 kg, može obrada, prodajem  0   49 236 084 Svinju oko 130 kg, prodajem  049 228 526 Svinju oko 130 kg, prodajem  0   49 223 027 Svinju oko 130 140 kg, prodajem  0   49 213 457, 098 519 297 Svinju oko 140 kg, može zamjena za razno, prodajem  0   98 835 805 Svinju oko 140 kg, mušku, moguća obrada, prodajem (Budinšćina)  0   49 459 996 Svinju oko 150 kg, može i polovica, prodajem  0   91 5877 043 Svinju oko 150 kg, prodajem  0   49 228 478 Svinju za obradu 140 kg, prodajem  0   98 9299 420 Svinju za obradu oko 160 kg, prodajem  0   49 553 575 Svinju za obradu, moguća obrada, prodajem  0   49 466 624

broj 497 / 14. svibnja. 2013.

Svinju za obradu, prodajem 0   49 214 799 Svinju, prodajem  0   49 287 418 Zagorskog purana i puricu, prodajem  0   49 213 458 Zečeve za daljnji tov, stari su oko 2 mj., prodajem  0   98 1801 493 Ždrebica stara 13 mj. hrvatski hladnokrvnjak, mirna, lijepa, prodajem  098 789 853

KUĆNI LJUBIMCI Malog psa samojeda, prodajem 0   49 228 256 Maltezere, male, čistokrvne, nakon 20 5. za 1 000 kn, prodajem  0   91 5911 022 Poklanjam kujicu, malu crnu, staru godinu i pol  0   91 3912 839 Poklanjam malog štenca crnog labradora  0   49 236 801 Poklanjam njemačku ovčarku, staru 5 g.  0   98 1805 766 Profesionalno šišanje i uređivanje pasa već za 100 kn. Veterinarska stanica Bedekovčina. Nazovite za rezervaciju termina.  0   98 9373 767 Štence labradora, crne, stare 2 mj., prodajem  0   49 492 043

TURISTIČKE USLUGEž Crna Punta kod Zadra, 2 dvosobna apartmana s 4 6 ležaja, parking, klima, TV, 70 m od mora, iznajmljujem  0   91 7255 598, 098 1629 270 Pakoštane, centar, apartmani 40 m od mora, velika terasa, iznajmljujem  0   49 284 794, 091 3322 063 Poreč, apartmani do 4 osobe, 1. zona, novo, klima, TV, satelit, parking, velike natkrivene terase, 5 10 min. pješice do plaže, iznajmljujem  0   91 8975 783, 098 9721 876 Sukošan, jednosobni apartman do 3 osobe, 150 m do plaže, terasa, TV, grill i parking u dvorištu, iznajmljujem  0   23 340 100 Turanj kod Biograda, apartmani za 4 6 osoba, osigurana klima, parking i grill, iznajmljujem  0   23 388 169 Zadarska rivijera, Rtina Miočići, dvosoban apartman, pogled na more, 3 min. do plaže, iznajmljujem u turističke svrhe (vila.violeta23@gmail.com)  0   91 5470 279, 091 9876 540

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI Balirano sijeno za 7 kn, prodajem  0   91 7614 371 Baliranu slamu i crno i bijelo vino, prodajem  0   99 7504 984

Baliranu slamu, crno i bijelo vino, proda0 49 464 151 jem, moguća zamjena  Baliranu slamu, prodajem  0   98 1976 356 Baliranu slamu, veću količinu, 1. klasa, prodajem  0   49 284 062 Bijelo domaće vino i rakiju lozovaču, prodajem  0   49 492 043 Bijelo kvalitetno miješano vino, sorte graševina, kraljevina, rizling i bijeli pinot, cijena po dogovoru, prodajem  0   98 721 209 Bijelo kvalitetno vino stari cijep i miješano bijelo, prodajem  0   49 214 352 Bijelo miješano vino rajnski rizling, sovinjon i žuti plavac za 12 kn/l, rajnski rizling za 15 kn/l i sovinjon za 15 kn/l, prodajem  0   91 5091 111 Bijelo miješano vino, povoljno prodajem  0   91 5674 391 Bijelo sortno vino, prodajem  0   95 3789 622 Crno i bijelo vino miješani cijep, prodajem  0   49 214 535 Crno i bijelo vino, prodajem  0   49 208 567 Crno kvalitetno vino, prodajem  0   98 1910 556 Domaća jaja, za 1 kn/kom, prodajem  0   98 613 063 Domaći jabučni ocat, prodajem  0   49 213 825 Domaću mast, čvarke, špek, suhe salame, prodajem  0   98 1694 647 Ječam i slamu u balama, prodajem  0   49 214 247 Ječam, kukuruz i baliranu slamu, prodajem  0   49 461 040 Ječam, kukuruz i slamu u balama, prodajem  0   49 214 111 Ječam, prodajem  0   42 616 121 Kukuruz 300 kg i bijelu nohu 100 l, prodajem  0   49 214 255 Kukuruz i ječam, prodajem  0   49 227 925 Kukuruz i ječam, prodajem  0   49 556 753 Kukuruz i ječam, prodajem  0   49 284 880 Kukuruz ruženi, veću količinu, prodajem (Trgovišće)  0   91 9223 686 Kukuruz u vrećama i ječam, prodajem (Začretje)  0   99 7891 584 Kukuruz u zrnu i sijeno, prodajem  0   98 9787 469 Kukuruz u zrnu pajdaš, prodajem  0   49 469 875   49 553 192 Kukuruz u zrnu, prodajem  0 Kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 226 722 Kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 234 003

Kukuruz u zrnu, prodajem 0   49 556 680 Kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 213 637 Kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 221 074, 098 275 800 Kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 227 871 Kukuruz u zrnu, veću količinu, prodajem  0   49 462 384 Kukuruz u zrnu, veću količinu, prodajem  0   49 285 606 Kukuruz, ječam i slamu u balama, prodajem  0   49 238 202 Kukuruz, ječam i slamu u balama, prodajem  0   98 1880 105 Kukuruz, prodajem  0   49 227 623 Kukuruz, veću količinu, prodajem  0   49 459 609 Kvalitetno bijelo vino graševina i kraljevina, prodajem  0   49 208 623, 099 7379 048 Kvalitetno bijelo vino graševina, zeleni silvanac i kerner, prodajem  0   98 1801 493 Kvalitetno bijelo vino i rakiju šljivovicu, prodajem  0   49 439 524 Kvalitetno bijelo vino, prodajem  0   49 349 115, 091 5146 826 Kvalitetno crno vino i bijelo sortno, prodajem  0   98 9801 505 Okretač sijena Sip i bočnu traktorsku kosa za Ursus 360, prodajem  0   95 5198 653 Purina jaja za nasad, prodajem  0   49 213 458 Rakiju lozovaču i bijelo kvalitetno vino, prodajem  0   99 6906 406 Rakiju šljivovicu, krušku, koštice buče i jaja domaćih kokoši, prodajem  0   49 468 826   49 295 450 Rakiju šljivovicu, prodajem  0 Rakiju, domaće bijelo i crno vino, prodajem  0   98 9022 482 Rolo bale sijena, prodajem  0   98 9794 839 Sijeno i slamu u kockastim balama, prodajem  0   49 226 670 Sijeno oko 25 m, prodajem  0   97 9071 159 Sijeno u balama, prodajem  0   49 289 650 Sijeno u rinfuzi, prodajem  0   49 459 469 Sijeno, otavu, djetelinu u rinfuzi, prodajem  0   49 226 468 Slamu u kockastim balama, prodajem  0   98 1860 890 Stajski gnoj (humus), od 2007.g., prodajem  0   99 5037 395 Stajski gnoj, utovar, prijevoz i istovar osigurani, veću količinu, prodajem  0   49 227 235 Suhi kruh, prodajem  0   98 540 052

Svinjsku mast, prodajem 0   98 424 120 Špek, prodajem  0   49 289 207, 098 555 331 Tritikalo, vreća 50 kg/100 kn, prodajem  0   98 251 453 Tvrdo baliranu slamu i kukuruz u zrnu, prodajem  0   49 214 256, 098 399 814 Tvrdo baliranu slamu, kukuruz i ječam, prodajem  0   49 221 188, 098 9290 901 Tvrdo baliranu slamu, prodajem  0   49 214 322 Tvrdo baliranu slamu, veću količinu, prodajem  0   49 223 949 Začinsko bilje, prodajem  0   91 5172 994 0   49 213 908 Zob 100 kg, prodajem  Zob 300 kg, prvoklasna, prodajem  0   49 461 364

MEDICINSKE USLUGE Masažnu fotelju, kao nova je, prodajem 0   49 236 145 Mikroskop Reichert, monokularni s imerzijom, električnu saunu u obliku pokrivača i body masažer, prodajem  0   98 9920 094 Nova invalidska kolica, u pola cijene, prodajem  0   49 233 651 Pelene za odrasle, određena količina zbog elementarne nepogode u prostorijama ljekarne, povoljno prodajem  0   98 562 209

PODUKA Dajem instrukcije za OŠ i SŠ. Kemija, biologija i matematika. 0   98 9343 587 Nudim instrukcije iz engleskog jezika za OŠ i SŠ. Izvorna govornica, povoljno! Zabavite se uz učenje jezika i dajte svojoj djeci priliku za bolju budućnost.  0   98 209 082 Poduku iz njemačkog i latinskog daje profesor, prevodi i njemački za potrebe mature i diplomske ispite.  0   98 698 975 Pripreme za prijemni ispit na Likovnu akademiju i ostale umjetničke škole i fakultete.  0   98 835 432

ŽENIDBA I UDAJA Muškarac 50-ih g., želi upoznati slobodnu ženu, za ozbiljnu vezu.  0   91 7341 583 Muškarac 53 g., razveden, traži ženu svojih godina, za tulum, pa dok traje... traje  0   92 2265 100 Penzioner 73 g., traži penzionerku 65 70 g., za zajednički život, imam kuću s vrtom, auto, pušenje i alkohol isključeno  0   49 284 594 Pristojan muškarac, situiran, srednjih g., živi sam u vlastitom stanu, bez obaveza, traži urednu i poštenu ženu za zajednički život, moguć brak.  0   98 9764 022

Pristojan neženja 48 g., dobre naravi, zaposlen, situiran, traži slobodnu žensku osobu (Zagorku) 35 50 g., bez obaveza, dobre naravi, za ozbiljnu vezu, brak  0   91 3679 677 Samac 55 g., nižeg rasta, zaposlen, traži slobodnu ženu, bez obaveza, do 50 g., za život u dvoje  0   95 5345 204 Situirani muškarac traži žensku osobu do 55 g., za ozbiljnu vezu.  0   99 7873 870 Stambeno situiran dečko 57 g., 172/77, traži stariju djevojku radi poznanstva, moguć brak, njezino materijalno stanje nije bitno, ako želi živjeti na selu.  0   99 5070 487 Umirovljeni udovac 56 g., lakši invalid, traži žensku osobu do 55 g., za suživot.  0   98 854 282 Zdravstveni radnik, 52 g., 178/85, SSS, sportaš, situiran, poklonik zdravog i razumnog života, traži žensku osobu radi braka i obitelji  0   95 8672 473

OSTALO Bukova drva za ogrjev, prodajem 0   49 214 528 Bukve na hrastu, za ogrjev ili za indu0   49 236 700 strijsko drvo, prodajem  Bukve za rušenje, u šumi, prodajem  0   99 7652 506 Daske oraha 2,5 i 5 cm, sušene 8 g., manju količinu, prodajem (Začretje)  0   99 7891 584 Drva (cjepanice i kalane), prodajem  0   91 3933 981, 099 8663 233   91 5748 927 Drva za ogrjev, prodajem  0 Fosne hrasta, javora i oraha, prodajem  0   98 9290 890 Hrastove trupce, prodajem  0   49 213 457, 098 519 297 Jumbo vreće 130x100, nosivosti 1 300 kg, prodajem  0   92 2928 085 Kupujem šumu za rušenje, na području   98 378 101 Stubičkih Toplica i okolice  0 Markovo polje, 3 grobna mjesta s mra  49 233 651 mornom pločom, prodajem  0 Mirogoj, grob sa spomenikom, 1. razred, 0   91 9320 350 polje 50, ustupam  Planjke divlje trešnje 5,5 i 2,5 m3, stare 8 g., prodajem ili mijenjam za traktorsku 0   98 1740 740 kabinu IMT 539  Suhe hrastove daske debljine 5 cm, pro0   98 1976 356 dajem  Zabok, novo groblje, grobno mjesto, ugravirani spomenik, grob je prazan, za 3 000 0   98 9927 996 eur, prodajem  Hrastov seljački pod, prodajem  0   98 250 391

Sjećanja i zahvale A1

predaja sjećanja i zahvala za vaše najmilije nikad jednostavnija i povoljnija Iz razloga više upita naših čitatelja o tome kako objaviti svoju zahvalu i sjećanje što jednostavnije, ne dolazeći u naše urede u Zaboku, njihova predaja omogućena je i u svim uredima Hrvatske pošte u Hrvatskom Zagorju. Ako ih želite objaviti s fotografijom, osim u Zagorskom listu, to možete učiniti u slijedećim foto studijima:

OBAVIJEST O SMRTI

OBAVIJEST O SMRTI

TEKST DO 30 RIJEČI

TEKST DO 60 RIJEČI

1 stupac/40 mm

2 stupca/40 mm

7000 kn

A2

OBAVIJEST O SMRTI

TEKST DO 50 RIJEČI

TEKST DO 100 RIJEČI

1 stupac/60 mm

2 stupca/60 mm

10000 kn

FOTO + TEKST DO 60 RIJEČI 2 stupca/40 mm

B2

OBAVIJEST O SMRTI

TEKST DO 60 RIJEČI

TEKST DO 145 RIJEČI

1 stupac/80 mm

2 stupca/80 mm

18000 kn

C2

OBAVIJEST O SMRTI

FOTO + TEKST DO 100 RIJEČI

20000 kn

OBAVIJEST O SMRTI

C1

OBAVIJEST O SMRTI

15000 kn

OBAVIJEST O SMRTI

A3

B1

B3

2 stupca/60 mm

OBAVIJEST O SMRTI

23000 kn

C3

FOTO + TEKST DO 145 RIJEČI 2 stupca/80 mm

12000 kn

foto studio marta

zagrebačka cesta 2a • zlatar

25000 kn

hrvo, foto video studio i trgovina ljudevita gaja 11 • pregrada

28000 kn


špajza 73

broj 497/ 14. svibanj 2013.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u ob Zabok

Ivana Jambrešić i sin Ivan (3090/50)

Jelena Grozaj i sin Ilija (3050/51)

Karolina Benčić i kći Lana (3750/52)

Martina Ratkajec i sin Erik (3670/53)

Martina Kurjan i sin Jakov (3250/49)

Djevojčice su rodile: Marija Klenkar (Podgrađe), Karolina Benčić (Mali Bukovec), Kristina Kramarić (Velika Petrovagorska)

Dječake su rodile:

Vesna Gabud i sin Dinko ( 4140/54)

Mirjana Erdelja Cerovečki i sin Dominik (3570/49)

Vesna Gabud (Zlatar), Vanja Ovčariček (Trnovec Desinički), Mirjana Erdelja Cerovečki (Gornja Pačetina), Ana Šešerko (Polanica Bistrička), Ivana Jambrešić (Domahovo), Jelena Grozaj (Začretje) Antonija Šimunić (Donja Batina), Marina Gmaz (Oroslavje), Ivana Miljan (Krapina)

Štedite od početka Svaki mjesec malo para, sve je deblja Bubašpara!

Zovem

!

Imate problem, priču ili zanimljivost?

Nazovite nas ili pošaljite e-mail. Javiti nam se možete i na naš Facebook page � 049 503 444 � redakcija@zagorski-list.net

Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

Zagorski list Zagorskim bebama Drage mame, ne zaboravite izrezati ovaj kupon Zagorskog lista i preuzeti svoju poklon vrećicu s vrijednim i korisnim proizvodima za Vas i Vašu bebu. Poklon vrećica preuzima se u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije u Ulici Matije Gupca 63 u Zaboku uz predočenje potvrde o rođenju djeteta i ispunjenog kupona iz Zagorskog lista. Poklon je namijenjen isključivo bebama rođenim u ob Zabok, a može se podići u roku od 30 dana od rođenja djeteta.

Ime i prezime

Adresa

Telefon

e-mail

www.mustela.com.hr


74 špajza 497

broj 497/ 14. svibanj 2013. NAGRADNA KRIŽALJKA

kupon nagradne križaljke

Dobitnica nagradne križaljke Nagradni pojam

KORINA JAGEČIĆ, TOPLIČKA CESTA 25, 49240 DONJA STUBICA Nagradni pojam iz prošlog broja PRVOMAJSKI IZLET

Ime i prezime

Nagradu za križaljku osigurao je Zebrano, a sretni dobitik neka se javi u Zagorski list

Adresa

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka 17. svibnja 2013. Sretnog dobitnika očekuje poklon paket Zebrano!

HOROSKOP OVAN (21.ožujka. -20.travnja.) Ništa vam neće predstavljati problem. Bit ćete aktivni što će donijeti i pozitivne rezultate. U ljubavnim odnosima bit ćete nenametljivi što će se pokazati kao dobar potez. Zdravlje dobro. SAVJET TJEDNA: Budite maštoviti! (21.travnja-21.svibnja) BIK Poslovne aktivnosti bit će vam na prvom mjestu. Morat ćete više slušati nadređene. Birat ćete veća mjesta za izlaske, a na jednom takvom mogli biste se i zaljubiti. Opustite se. SAVJET TJEDNA: Ne budite u strahu! (22.svibnja- 21.lipnja) BLIZANAC Teško ćete se koncentrirani na neke veće zadatke, ali na kraju će sve dobro ispasti. Ljubavni problemi bit će rješivi. Izađite s društvom. Posjetite zubara. SAVJET TJEDNA: Ne budite lijeni! (22.lipnja-22.srpnja) RAK Ne preostaje vam drugo nego primiti se posla. Sve vaše ideje i kvaliteta doći će na vidjelo. Prema partneru postavljate prevelike zahtjeve, popustite malo. Više odmarajte. SAVJET TJEDNA: Nađite zanimljiv hobi! (23.srpnja. - 22.kolovoza) LAV Oslobodite se poslovnih napetosti. Bit ćete motiviraniji i lakše ćete se dogovarati s kolegama. Učvrstite svoju ljubavnu vezu, nemojte da upadne u monotoniju. Jedite zdravu hranu. SAVJET TJEDNA: Dan je pametniji od noći! DJEVICA (23. kolovoza.- 22.rujna) U poslu će vam konačno krenuti. Vaše ideje odobrit će vaši nadređeni. Bit će i dobrih ljubavnih prilika, no vi ćete biti često neodlučni. Ne budite nervozni. SAVJET TJEDNA: Pokažite više razumijevanja! VAGA (23 rujna.- 22. listopada) Mučit će vas svakodnevne brige na poslu. Naučite se nositi s posljedicama. Na ljubavnom planu imat ćete manjih problema, ne skrivajte osjećaje. Lagana relaksacija opustit će vam živce. SAVJET TJEDNA: Budite vjerni! ŠKORPION (23. listopada-21. studenoga) Posao će vam oduzeti svaki slobodni trenutak. Radni elan bit će vam u padu, pa nećete biti motivirani za posao. Više će vas zanimati izlasci i bogat društveni život. Nova ljubav je na pomolu. Zdravlje se popravlja. SAVJET TJEDNA: Nešto je bolje prešutjeti! STRIJELAC (22. studenoga-21. prosinca) Čeka vas jedan od napornijih tjedana. Ne odustajte odmah. Bit ćete u pravoj ljubavnoj krizi. Bit ćete nagli i samokritični. Pronađite svoj mir. SAVJET TJEDNA: Dovedite tijelo u formu! JARAC (22. prosinca-20. siječnja) Najviše vremena potrošit ćete na radne zadatke. Posao će vam krenuti u dobrom smjeru. Narušeni ljubavni odnosi se popravljaju. Pazite na kralježnicu. SAVJET TJEDNA: Naspavajte se! VODENJAK (21. siječnja-18.veljače) Zadovoljstvo prije svega, vaš je moto. Bit ćete raspoloženi za akciju, poslovne projekte, ali i nove ljubavne pothvate. Uživat ćete u odličnom tjednu. I zdravlje je u redu. SAVJET TJEDNA: Obavite sistematski pregleda! (19.veljače - 20.ožujka) RIBE Poslovni zadaci bit će sve veći, a vi se sve teži snalaziti među gomilom posla. Moguća je svađa s partnerom. Razmišljate što i kada govorite. Bit ćete pod stresom. SAVJET TJEDNA: Imajte malo više samopouzdanja!

Kaj su to blagdani bez purice s pravim zagorskim mlincima? Zanimljive recepte sa zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr, a popis prodajnih mjesta sa Zebrano zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr/prodajna-mjesta/

poznati rođeni u znaku blizanca

nekretnine kupnja • prodaja • zamjena Sve informacije radnim danom od 8:00 do 16:00 sati na

o49 222 235

Marija Borić, glumica, rođena 28. svibnja 1980.

zl

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama


špajza 75

broj 497/ 14. svibanj 2013.

Još jedan veliki uspjeh zagorskih vatrogasnih ekipa

Na vatrogasnu olimpijadu tri zagorske ekipe

VARAŽDIN- Varaždin je protekle nedjelje bio domaćin izlučnog natjecanja za vatrogasnu olimpijadu. Naime, HVZ je prošle godine donio pomalo kontroverznu odluku da rezultati s državnih natjecanja za odrasle i mladež nisu najmeritorniji za plasman na olimpijadu, s argumentom da se održavaju godinu dana prije same olimpijade, pa je uvedeno dodatno izlučno natjecanje u godini olimpijade. Na tom su se natjecanju našle ček četiri zagorske ekipe. U kategoriji muške i ženske mladeži DVD Bedekovčina, prošle je godinu osvojilo

dvostruku krunu (naslov državnih prvaka i prvakinja) i time su naravno obje ekipe stekle pravo nastupa na izlučnom natjecanju. Uz prvake kod mladeži su nastupili i drugo i treće plasirani s državnog natjecanja. Da su već nekoliko godina najbolja muška mladež Bedekovčina je potvrdila i ovaj puta pobijedivši konkurente DVD Novi Marof i DVD Donju Voću i osiguravši plasman na olimpijadu. Nažalost, to nije uspjelo ženskoj mladeži koja je osvojila drugo mjesto, iz DVD-a Gardinovec, a ispred DVD-a Peklenica. U natjecanju odraslih Za-

gorje će na olimpijadi, koja će se ove godine održati u Francuskoj imati dvije ekipe i to u kategoriji seniora B. Naime u toj će kategoriji iz Hrvatske na olimpijadu tri ekipe, a čak dvije iz Zagorja. Naime, DVD Regeneracija, koja je na državnom natjecanju inače bila četvrta, u nedjelju je slavila, ispred DVD- Donja Gračenica i još jedne zagorske ekipe DVD-a Brezova. Dodajmo da će na vatrogasnoj olimpijadi Zagorje predstavljati i dva suca, Ivan Kovač iz DVD-a Bedekovčina i Stjepan Skuliber iz DVD-a TugonicaPodgrađe. (Elvis Lacković)

zajednička fotografija svih zagorskih sudionika

ZLATNI PIR BERNARDICE I ALOJZA VRČEKA: Ljubav se rodila na perečehi, a traje već 50 godina

Ljubav jača i od 30 godina razdvojenosti MARTINEC OREHOVIČKI - Prošlo je punih pet desetljeća otkako su u braku Alojz i Bernardica Vrček iz Martinca Orehovičkog. Tu lijepu okruglu godišnjicu obilježili su velikom proslavom i ponovnim obnavljanjem zavjeta u kapeli sv. Martina, u subotu 4. svibnja. Do kapele ih je pratila mužika i kuburaši. - Upoznali smo se na perečehi. Tak su negda dečki upoznavali puce. Onda smo se bili malo posvadili, pa pomirili, a uslijedila je svadba. Ja sam 30 godina provel u Njemačkoj, ona je bila

bernardica i alojz obnovili su bračne zavjete

sama doma. Ja sam njoj bio vjeran, a da li je ona meni, ne znam – u šali je prepričao Alojz Vrček kojemu je Bernardica rodila tri sina. Danas su ponosni na svojih 12 unučadi i dva praunuka. Proslavu zlatnog pira uveličao je poznati voditelj i pjevač Ivan Fiolić Fio, a najbolje trenutke s fešte popratile su i kamere popularne televizijske emisije Fio show, a prilog s ovog jubileja ljubavi prikazan je prošlog vikenda u istoimenoj emisiji. Za odličan glazbeni štimung i ples pobrinuo se F- band. (mb)

godina j, 0 3 m a Ja s emačko j N u l e prov e bila sama ona j am njoj e s a J . a dom a da li j , n a r e j bio v ni, ne znam ona me je prepričao – u šali Alojz.

obiteljska fotografija okupljene djece, unučadi i praunučadi


76 špajza

broj 497/ 14. svibanj 2013.

SUBOTA HAPPY HOUR subotom Medica, Beck's, Jagermeister, Jack Daniel's party NAPOMENA *** dozvoljeno pušenje***

facebook.com/pages/BistroKod-Golubeka-Zabok Free wirelless

NAJAVE FILMOVA

CINESTAR NOVI ZAGREB (Avenue Mall) Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb 13 kino dvorana i 2970 sjedećih mjesta

Datumi prikazivanja su informativnog karaktera i kao takvi su podložni promjenama.

U Tami Zvjezdane Staze Kada posada Enterprisea bude pozvana da se vrati kući, otkrije da je nezaustavljiva sila straha unutar vlastitih redova razorila flotu i sve što ona predstavlja, ostavivši naš svijet u kriznom stanju. Odlučan da podmiri osobne račune, kapetan Kirk povede lov u ratnu zonu kako bi zarobio oružje masovnog uništenja u liku jednog jedinog čovjeka. Kad naši junaci ulete u epsku partiju šaha na život i smrt, ljubav dolazi na kušnju, prijateljstva se razaraju, a žrtvovanja će biti neophodna za dobrobit jedine obitelji koja je Kirku još preostala: njegove posade. REDATELJ: J.J. Abrams ŽANR: SF akcija POČETAK PRIKAZIVANJA: 16.5.2013.

CINESTAR ZAGREB (Branimir centar) Branimirova 29, 10 010 Zagreb 9 kino dvorana i 1927 sjedećih mjesta

PETAK 20:00 h - ANIMATION JUKEBOX + NAGRADNI QUIZ (Terra Lounge bar) + od 21:00 FESTIVAL SLASTICA SUBOTA 21:00 h NOĆNO KUPANJE: BRAZILIAN NIGHT + DJ

Veliki Gatsby Inovativni Baz Luhrmann na velika platna donosi novu filmsku adaptaciju romana F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Jedinstvena vizualna interpretacija ovog klasika oživljava razdoblje ludih dvadesetih godina kao nikada do sada. Vrijeme je to lakog morala, blještavog jazza i nebeskih vrijednosti dionica. Loveći svoj američki san Nick dolazi u New York i useljava se pored misterioznog milijunaša Jaya Gatsbya. Nick je uvučen u zavodljivi svijet super bogataša, njihovih iluzija, ljubavi i prijevara… REDATELJ: Baz Luhrmann ULOGE: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Joel Edgerton ŽANR: romansa GODINA: 2013 TRAJANJE FILMA: 144 minuta POČETAK PRIKAZIVANJA: 16.5.2013.

CINESTAR ARENA IMAX (Arena centar) Laniste 32, 10 020 Zagreb 10 kino dvorana, od kojih su 2 dvorane Gold Class i 1 IMAX dvorana.

NAJAKTRAKTIVNIJI SPORTSKI PRIJENOSI UZ NAJPOVOLJNIJE CIJENE PIVA SVAKODNEVNO HAPPY HOUR 06:00-08:00 kava s mlijekom + ˝mali˝ 10 kn 12:00-15:00 kava s mlijekom + juicy vita 10 kn VIKENDOM Voćne rakije, bambus i litra+voda po promo cijenama

Pravilo šutnje Kad se razotkrije njegov pravi identitet nakon 30 godina na tajnim zadacima, nekadašnji politički aktivist (Redford) bježi pred uhićenjem kako bi spasio budućnost svoje mlade kćeri i pomirio se s vlastitom prošlošću. IZVORNO IME: The Company You Keep Digital REDATELJ: Robert Redford ULOGE: Robert Redford, Shia Labeouf, Meryll Streep, Susan Sarandon, Nick Nolte TRAJANJE FILMA: 125 minuta GODINA: 2012 ŽANR: triler DRŽAVA: SAD POČETAK PRIKAZIVANJA: 16.05.2013.

Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060 32 32 33

CD

Sara Renar: "Djeca"

Uživajte svakodnevno uz najbolju „LAVAZZA“ kavu i najbolje GABLECE i ROŠTILJ u gradu! BESPLATNA DOSTAVA: 049/223 223; 098/250 125 Info: 099/7640 135, kodgolubeka@email.t-com.hr Pratite nas na Facebook-u:

KNJIGA

N

akon pjesama "Trebam te", "Bok", "U velikom stilu" i prošlotjednog singla "Djeca" s nestrpljenjem smo (do)čekali i debitantski album mlade zagrebačke kantautorice Sare Renar, objavljen u nakladi Aquarius Recordsa. Svojim prvijencem Sara će publici predstaviti pjesme koje su nastale u posljednjih pet godina. Tako je na putovanju od žestokog rocka ("Trebam te", "U velikom stilu"), preko bluesa ("Altruizam"), pop punka ("Broj") pa sve do eksperimentiranja sa elektronikom ("Bok", "Mamurluk") nastao album kojega je teško žanrovski odrediti. Iako sadrži deset stilski i tematski različitih pjesama, ono što im je zajedničko, motiv je odrastanja.

Aquarius records poklanja cd Sare Renar: "Djeca"

Branislav Glumac: Zagrepčanka

K

roz priču o životu djevojke Marijane, govori o odrastanju jedne generacije. Marijana potječe iz višeg sloja, školuje se za liječnicu, no ne zadržava se u miljeu u kojem je odrasla, već se kreće raznim dijelovima grada, ne bježeći niti od periferije. Ona je promiskuitetna, spava s bogatim muškarcima, živi posve neobuzdano. Obitelj doživljava kao lažnu, potrošenu licemjernu zajednicu u kojoj roditelji streme tek ugledu i moći. Glumac nam ne nudi nikakav sladunjavi kraj. Baš zbog toga što nije nimalo uljepšavao, već je brutalno razgolitio ljude i njihovo ponašanje, u situacijama koje su danas jednako žive kao i prije 40 godina, Zagrepčanka je roman koji će voljeti i nove generacije.

Dobitnica cd-a predstavljenog u prošlom broju je JAGODA ANTONIĆ, RATKAJEVA 9, 19216 DESINIĆ Svoj cd će dobiti poštom na kućnu adresu.

497

Ovog vikenda u Ilir baru za Vas smo pripremili izvrstan program. U petak Vas očekuju nadaleko poznati KUMOVI, a u subotu party poznatog branda. Detaljnije o svemu pratite na našem facebook profilu. Vaš najbolji odabir: Ilir bar!

UTORAK      IRISH DAY, sva irska cuga po promo cijeni SRIJEDA   ČOKOLADNI DAN, sve tople čokolade iz Eraclea asortimana po promo cijeni 12 kn ČETVRTAK CRAZY BAR Koštice, kiki riki se vraćaju u grad, Staropramen 0,30l 9,5 kn, Heineken 0,25l 9,5 kn PETAK SMOOTH band, riječi su suvišne,,,,,,, Specijalna ponuda: Jameson & Coke/Sprite i Corona party SUBOTA Klapa BEVANDA & WINE happy hour, naša kućna klapa.... Specijalna ponuda: vino bijelo 1l 40 kn, vino crno 1l 45 kn, sve butelje 20% popusta  NEDJELJA   WINE DAY, sva buteljirana vina 20% popusta & vina na čaše... Sauvignon Zdolc 0,10l 11 kn, Šiler Baranjski 0,10l  11kn    ........i dalje najbolji za nedjeljnu kavicu, pivicu.. detaljno na www.templebar.hr i facebook-u

Tjedni happy hour u Fuliru svaki dan 14-23 h PONEDJELJAK Jamnica sensation 7 kn UTORAK Cedevita/Juicyvita 7 kn SRIJEDA   Kuhano vino crno/bijelo 7 kn ČETVRTAK   Topla čokolada Eraclea 12 kn PETAK 1 + 1 HAPPY HOUR, sva žestoka pića, platiš 1 dobiš 2 

KNJIGA

VBZ poklanja knjigu Branislava Glumca: Zagrepčanka

Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je ŠTEFICA JAKUŠ-MEJAREC, R.J.ŠPANCA 7, 49222 POZNANOVEC Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

497

Mozaik poklanja knjigu Julian Fellowes: Snobovi

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 17. svibnja 2013.

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 17. svibnja 2013.

Julian Fellowes: Snobovi

E

Ime i prezime:

Tel. broj:

SRIJEDA "Cheers" U Staroj pošti svatko zna vaše ime i uvijek ste dobro došli.. Zato ove srijede obavezno navratite na  asortiman "Blonde i Brune" sa cijenom od 30 % off.. Čips gratis... ČETVRTAK "Uzdravlje" Okusom zlatnog Praga u "točenom" Staro pramen pivu nazdravite u Staroj pošti sa cijenom 20 % off i kikiriki gratis..   PETAK RUBIKON@ STARA POŠTA, live svirka poznatog zagrebačkog banda.. sound 80-ih uvijek je lijepo čuti...

dith Lavery, lijepa kći jedinica računovođe iz srednje klase, napušta dosadan posao u uredu trgovca nekretninama u Chelseau i uspijeva upecati jednog od najpoželjnijih neženja u gradu − grofa Charlesa Broughtona, nasljednika markiza od Uckfielda. Ali, je li život među plemstvom onakav kakav se čini? A tu je i Charlesova majka, neustrašiva lady Uckfield, za prijatelje Googie, koja nije nimalo zadovoljna sinovim odabirom…

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je LJUDEVIT ŠAŠ, PRILAZ B. FILIPOVIĆA 8, 10000 ZAGREB Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

497

Sezona sladoleda je počela!! Gusti sa šlagom 10 kn Prirodni Gourmet čajevi Jedini u Zagorju nudimo original češki točeni Budwaisser po promo cijeni Jackie i Jackie Cola po promo cijenama Vikend mjesto za popiti Jack Daniel's. Dođite u Jack Daniel's friendly bar i popijte Jack Daniel's ili Jackie Colu po super cijeni. Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) FREE INTERNET Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu! Cijeli tjedan velika Žuja, Karlovačko i Pan po 12 kn, vrijedi za sve goste! Prvi i jedini urbani bar u Zagorju!

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 17. svibnja 2013.


špajza 77

broj 497/ 14. svibanj 2013.

SUBOTA SSS @ STARA POŠTA VOL. 1 Southern comfort party, hostese, vrijedne nagrade, D.J. program... Ove godine naš sexy summer vibes(sss) program biti će itekako bogat, očekuju vas brojna D.J gostovanja, odlični tematski party-i te kao i uvijek najvrelija atmosfera Zagorja.. Stara pošta ljeto 2013 "got to be there"!!  NEDJELJA Najtoplije mjesto za popiti nedjeljnu kavicu ili navečer pivicu...

Opustite se u spa zoni ( finska sauna, bio sauna i jacuzzi ) u Staroj školi, u oazi mira. Upravo sauna je tiho utočište u kojem nema mjesta svakodnevnoj kolotečini. Dođite i odmorite se!!! SMIJEH NAM JE HRANA, A HRANA LIJEK!! Za više informacija na: info@stara-skola.hr ili 049/228-091 više na www.stara-skola.hr

SRIJEDA i ČETVRTAK Norijada, D.J., party, party, party.. PETAK Matrix, live svirka, od 15 h do 02 h Provedite ugodnu večer u Caffe bar-u Queen.. Sve atraktivne sportske događaje pratite u Queenu u sportskom paketu Max TV-a

PETAK Započnite vikend svojim omiljenim pićem, zabavite se na zabavnim aparatima i okušajte sreću na Hattrick kladionici

KNJIGA

NEDJELJA Ugodno druženje u dobrom društvu uz najfiniju Pascucci kavicu i Jaffa sokove u novouređenom prostoru!

PETAK party time SUBOTA party time NEDJELJA Nedjeljna kavica i zabava uz razne zabavne igre, CBC kladionicu i internet caffe Pogledajte sve najvažnije utakmice liga petice, lige prvaka, teniske mečeve, NBA utakmice i ostale najvažnije sportske događaje LIVE

PETAK I SUBOTA Veliki bambus 9,00 kuna Mali bambus 7,00 kuna Gemišt 5,00 kuna BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

PETAK Noćno kupanje od 20 sati do ponoći: Hitovi 90-tih & shooters party Ulaz 2+1 gratis

Matična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830.

M

atična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830. vrijedan je kulturni spomenik i povijesni izvor pisan ćirilicom, koji pokazuje proceduru sklapanja brakova te svjedoči o govoru i pisanju Hrvata iz Poljica u Dalmaciji na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Ona potvrđuje da je uporaba triju pisama važna osobitost hrvatske kulturne povijesti i pismenosti odnosno da su Hrvati tijekom povijesti, uz glagoljicu i latinicu , u svakodnevici upotrebljavali i treće pismo – ćirilicu, koju neki nazivaju „ hrvatskom ćirilicom“.

NORIJADA 2013. SRIJEDA, 15.05.2013. Od 13.00 do 02.00 ulaz slobodan ČETVRTAK, 16.05.2013. Od 13.00 do 02.00 ulaz slobodan PETAK, 17.05.2013. Od 13.00 do 06.00 ulaz: 5 kn maturanti uz popis /25 kn ostali Nastupaju na dvije pozornice: dj Joško (cro top), dj Kneža (dance hard), dj Nick (disco/hip hop), dj Alex Leanno (house/ tehno), dj Gotz (rock/indie/ ska), dj Petra (mtv/viva hits) ... i više glazbenih sastava od kojih izdvajamo neke za sada potvrđene;  the GODFATHERS (UK), LA GEF, ŽANAMARI & J'ANIMALS, TIHOMIR KOŽINA & band, HGF pobjednik ... 

Hrvatski državni arhiv Vam poklanja Matičnu knjigu vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830.

MMC

ZA

ŽENE

I

MUŠKARCE

Istaknite se frizurom!

MASTER FRIZER

ERNEST LEŠ

CityStyle &

ernest.les@interra.hr 091 52 96 910

Vam poklanjaju

POPUST

POPUST

POPUST

ÈITATELJIMA ZAGORSKOG LISTA

UMIROVLJENICIMA

NEZAPOSLENIMA

10% 20% 30% Zabok • City park • Zivtov trg 2 www.city-style.com.hr

John Moore: A GOOD DAY TO DIE HARD

SUBOTA I NEDJELJA 18.05. i 19.05. u 20.30 sati

Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

UMRI MUŠKI: DOBAR DAN ZA UMIRANJE Žanr: Akcija, Triler, Krimi Bruce Willis se vraća u svojoj najprepoznatljivijoj ulozi Johna McClanea – "stvarnog" heroja koji je zahvaljujući svojim sposobnostima i stavu uvijek ostajao kao posljednji preživjeli. Ovog puta se zaista našao na krivom mjestu u krivo vrijeme putujući u Moskvu kako bi pomogao svom sinu Jacku. S ruskom mafijom za petama, u želji za izbjegavanjem stvarnog rata, dva McClanea otkrivaju kako ih njihove suprotne metode čine nezaustavljivim herojima. Dobitnik karata iz prošlog broja je: LEO JAKUŠ-MEJAREC, R.J.ŠPANCA 7, 49222 POZNANOVEC Ulaznice su iskoristive u roku od 15 dana od dana objave dobitnika.

497 POU Zabok Vam poklanja dvije ulaznice za kino Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 17. svibnja 2013.

S A LO N

CityStyle

U samom centru Svetog Križa Začretja, na trgu, svakodnevno možete uživati u širokom asortimanu alkoholnih i bezalkoholnih pića. Osjetite duh Praga uz točeni Staropramen i Tomislav (2dcl 6 kn, 3 dcl – 9 kn, 5dcl -13 kn) Razbudite se uz Franck kavu ili instant cappucino (za cijenu od 10 kn birajte između Necaffe-a, Jacobs-a ili Franck-a). Osvježite se prirodnim sokovima Maraska po cijeni od 10 kn ili Cedevitom za 8 kn.

Ime i prezime:

Tel. broj:

F R I Z E R S K I

DONOSIOCIMA OVOG KUPONA ODOBRAVAMO POPUSTE:

Dobitnik zbirke predstavljene u prošlom broju je MARIO MILČIĆ, RAVNO BREZJE 106, 49295 KUMROVEC Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

497

NOVOOTVORENI

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 17. svibnja 2013.


Za Zabok svih nas... NEZAVISNA GRADSKA LISTA KREŠIMIRA KONČEVSKOG Noćna patrola

Nastup Slavonia Banda u City-u

9 771334 46600 8

02013

ZABOK- Donosimo fotografije s fenomenalno posjećenog

koncerta Slavonia band-a koji se održao u petak 10. svibnja u zabočkom City Caffe-u. Tamburaši su definitivno ispunili sva očekivanja, na što su gosti uzvratili neprekidnom podrškom do samog jutra! Da ples ne prestaje ni tokom pauzi, pobrinula se DJ-ica Anchie. Hit događaja bili su kokteli širokog spektra boja i okusa koje je tokom cijele večeri neumorno spremao koktel majstor Ivan. Detaljne galerije fotografija s noćnih provoda te informacije i najave za sljedeća događanja diljem Zagorja redovito pratite na portalu ZagorjeByNight.com. (mh)

Porin za album "Med bregi"

Porin ponovno u ruke Tomislava Golubana ZABOK - Istaknuti zagorski usnoharmonikaš

Tomislav Goluban protekli vikend osvojio je svoj četvrti Porin. Naime, na jubilarnoj 20. dodjeli Porina, Goluban je osvojio kipić u kategoriji 'Najbolji album blues glazbe' za svoj peti po redu studijski album 'Med bregi'. Ovo je još jedno priznanje u nizu za Golubanov dugotrajan i kvalitetan glazbeni rad. Ovim mu putem čestitamo! (mš)

tomislavu je ovo već četvrti porin

vicevi ☺ VICEVI S NAŠE FACEBOOK STRANICE Željko Branković Pitaju ciganku, kako se živjelo nekada? Kaže ona: Super, kupovala mužu, kupovala djeci, sve kupovala. Super se živjelo. -Pa dobro, kako se živi danas? -Nikako, na sve strane kamere.


KOLAR zupan.hr JER

RJE ZAGOT JE BI NO sponzorirano

PRIORITETI NAŠEG MANDATA •IZGRADITI BRZU CESTU MOKRICE – BEDEKOVČINA ZLATAR BISTRICA - MARIJA BISTRICA •OBNOVITI I ELEKTRIFICIRATI PRUGU ZAPREŠIĆ – VELIKO TRGOVIŠĆE - ZABOK •IZGRADITI BRZU CESTU KRAPINA – VARAŽDIN •IZGRADITI SPOJNU CESTU ZABOK - SVETI KRIŽ ZAČRETJE - KRAPINA •DOVOĐENJE INVESTITORA U NAŠE POSLOVNE ZONE •IZGRADITI PODUZETNIČKI INKUBATOR •BOLNICU U KRAPINSKIM TOPLICAMA KAO KLINIKU PRETVORITI U CENTAR IZVRSNOSTI •OSNOVATI MINI MLJEKARE I ZADRUGE •OTVORITI HOSPICIJ NA BRAČKU •REALIZIRATI PROJEKT ZDRAVSTVENOG TURIZMA U STUBAKIMA

LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU 1. Željko Kolar – SDP (Klanjec) 2. Vlasta Hubicki – HSS (Marija Bistrica) 3. Klementina Čavužić – HNS (Krapina) 4. Josip Kovačić – HSU (Marija Bistrica) 5. Tajana Broz –SDP (Pregrada) 6. Dragica Ferek Jambrek – HNS (Radoboj) 7. Žarko Broz- HSLS (Klanjec) 8. Ana Gregurović –SDP (Krapina) 9. Stjepan Horvat – HSS (Pregrada) 10. Tihomir Vrančić – SDP (Zabok) 11. Mario Škrnjug – HNS (Petrovsko) 12. Juraj Matkun – HSU (Krapinske Toplice) 13. Goran Grobotek – SDP (Konjšćina) 14. Leonard Fulir- HNS (Zlatar Bistrica) 15. Tanja Tukač –HSS (Hrašćina) 16. Branko Čičko – SDP (Oroslavje) 17. ZDENKA GRILEC – HSU (Krapina) 18. ŽELJKO ZOZOLI – HSS (Hrašćina) 19. MILAN BREZINŠČAK – HNS (Hum na

Sutli) 20. IVAN BOCEK – HSU (Konjšćina) 21. MARKO CURMAN – HNS (Oroslavje) 22. Mirko Horvat – HSS (Đurmanec) 23. Nevenka Sinković – SDP (Sv. Kr. Začretje) 24. Ivan Habulin – SDP (Bedekovčina) 25. Martina Jantol – HSS (St. Toplice) 26. Ivan Pavleković – SDP (Mihovljan) 27. Ivan Mikušić – HNS (Bedekovčina) 28. Mateja Topolovec – SDP (Radoboj) 29. Snježana Železnik – SDP (V. Trgovišće) 30. Stjepan Jakuš –HSLS (Bedekovčina) 31. Željka Levak – SDP (Gornja Stubica) 32. Ivan Herceg – SDP (Mače) 33. Ivica Frajtak – HSS (Gornja Stubica) 34. Goran Križanec - SDP (Hum na Sutli) 35. Renata Novak – HNS (Đurmanec) 36. Davor Barić –HSS (Sveti Križ Začretje) 37. Andrija Jureković – SDP (Krap. Toplice)

38. Darko mirt – HSLS (Oroslavje) 39. Marijan Horvat – HSU (Đurmanec) 40. Ljubica Žeinski –HSU (Veliko Trgovišće) 41. Anica Hlaban- SDP (Kumrovec)

KANDIDATI ZA IZBOR ŽUPANA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 1. Kandidat: ŽELJKO KOLAR SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Zamjenica kandidata: JASNA PETEK Zamjenik kandidata: ANĐELKO FEREK-JAMBREK

ČLANICE/ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Lista broj

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Nositelj liste: ŽELJKO KOLAR


KOLAR zupan.hr Jasna Petek

Željko Kolar

Anđelko Ferek-Jambrek

Kandidat broj

JER Željko Kolar Koalicija stranaka za Županijsku skupštinu

E J R O G A Z O N T I E J B

Zagorski list 497  
Zagorski list 497