Page 1

zagorskilist NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

ISSN 1334-4668

broj 393 / godina 8 / 29.04.2011. / cijena 9 kn

aktualno • županija • parlament • panorama • kultura • sport • poljoprivreda • špajza • info

Zabok dobiva novi moderni autobusni kolodvor

5

PRVI PUTNICI OČEKUJU SE VEĆ NA JESEN aktualno

Prvih 75 Zagoraca našlo sezonski posao

ANKETA 6

sport

SDP, HNS I HSU DOBIVAJU Nova uvjerljiva NAJVIŠE POVJERENJA U pobjeda Nenada ZAGORJU ISPRED HDZ-a I HRVATSKIH LABURISTA Šipeka 31

2-3

USKRS OZNAČIO POČETAK TURISTIČKE SEZONE

Za uskršnji produženi vikend toplice zabilježile porast gostiju

4


2

aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

aktualno

ANKETA Prema rezultatima ankete Zagorskog li mandata osvojila bi koalicija SDP-HNS-HSU ispre

KUKURIKU KOA

POVJERENJE Z Dodijeljena općinska priznanja ĐURMANEC - Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Đurmanca načelnik Branko Horvat i predsjednik Općinskog vijeća Marijan Horvat uručili su općinska priznanja. Zahvalnica Općine Đurmanec pripala je Josipi Vrhovski koja je svojim radom i zalaganjem doprinijela afirmaciji života i rada žena ruralnog kraja te time pridonijela promoviranju općine, kao i Školskom športskom društvu Osnovne škole Đurmanec za postignute rezultate na županijskim, a posebice na državnim natjecanjima. U ime Društva priznanje je primio Josip Leljak. Plakete Općine Đurmanec dodijeljene su Strojobravarskoj, alatničarskoj i kovinotokarskoj radnji “Sak“, vlasnika Stjepana Varjačića, gospodarskom subjektu koji je znatno pridonio razvoju gospodarstva Općine Đurmanec i Tei Horvat, doktorici znanosti, koja je svojim radom, obrazovanjem i usavršavanjem pridonijela promoviranju ugleda Općine Đurmanec. Povelja Općine Đurmanec dodijeljena je Vladimiru Vuzemu, predsjedniku DVD-a Đurmanec, za postignute rezultate na području vatrogastva i promicanju vrijednosti demokratskog društva, čime je pridonio promoviranju ugleda Općine Đurmanec te posmrtno Vilimu Pasaričeku, za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Đurmanec te izniman rad i zalaganje za razvoj Općine, a u njegovo ime priznanje je primila supruga Anita. U ime svih laureata prisutnima se obratila Tea Horvat koja je izrazila zahvalnost za priznanja te naglasila kako se može zaključiti da općina Đurmanec ima potencijala jer dobitnici priznanja dolaze iz različitih sektora, a mladima poručila neka se školuju jer u tome leži bolja budućnost. (zl)

HRVATSKO ZAGORJE – Jedna od najvažnijih tema u političkim krugovima predstojeći su parlamentarni izbori. Iako se još uvijek ne zna točan datum održavanja, sve stranke pomno se spremaju kako bi na izbore, kad god oni bili, izašle što spremnije i osvojile što više glasova birača, a time naravno i čim više mandata u Hrvatskom saboru. Puls javnosti često se prije izbora osluškuje kroz ispiti-

vanja javnog mijenja. Kakvo je trenutno razmišljanje zagorskih birača, ispitali smo u kratkoj telefonskoj anketi koju je Zagorski list proveo na uzorku od 150 ispitanika. Pitanje koje smo postavili našim sugrađanima bilo je „za koga bi glasali ako bi sada bili parlamentarni izbori“.

SDP-HNS-HSU na 31,46 posto

Prema rezultatima ankete

Postoci s neopredijeljenim biračima

najveće povjerenje dobiva koalicija SDP-HNS-HSU s 31,46 posto glasova ispitanika. Na drugom je mjestu HDZ kome bi povjerenje dalo 11,24 posto birača. Slijede na trećem mjestu kao iznenađenje Hrvatski laburisti koji bi prema anketi mogli dobiti 10,11 posto glasova. HSS bi podržalo 6,74 posto birača, a koaliciju HSLSZDS 4,49 posto. Listu nezavisnih kandidata koju predvodi prof. dr. Josip Kregar u ovom

trenutku podržalo bi 3,37 posto birača. Neodlučnih birača još je 33,71 posto. Ukoliko se rezultati ankete gledaju bez neodlučnih birača, koji mogu predstavljati i one koji na izbore neće izaći, onda koalicija SDP-HNS-HSU dobiva 42,9 posto glasova, HDZ 15,3 posto, Hrvatski laburisti 13,8 posto, HSS 9,2 posto, koalicija HSLS-ZDS 6,1 posto i lista nezavisnih kandidata prof. dr. Josipa Kregara 4,6 posto

Postoci s opredije

DEMOLIRALI BANKOMAT I TRGOVINU, ALI POBJEGLI BEZ PLIJENA MIHOVLJAN - U noći na Veliki četvrtak nepoznati počinitelji pokušali su provaliti u bankomat Zagrebačke banke u Mihovljanu koji je bio instaliran uz trgovinu mješovitom robom vlasnika Petra Čehulića iz Mača. Domišljati, ali čini se ipak ne toliko iskusni razbojnici, u pljačku su krenuli plinskom bocom, u naumu da upotrebom plinske eksplozivne smjese opljačkaju bankomat. Do eksplozije je došlo, no trezor u kojem se nalazio novac ostao je čitav. Došlo je samo do oštećenja gornjeg dijela bankomata. Navodno se bankomat puni srijedom, s čime su lopovi očito bilo dobro upoznati, a u pljačku bankomata u sre-

dištu mjesta krenuli su pod okriljem mraka. Javna rasvjeta da li sasvim slučajno ili namjerno nije radila. No, zato je vlasniku trgovine Petru Čehuliću eksplozija napravila veliku štetu. Osim uništene robe, razbijena su dva izloga, vrata, kasa, dvije klime i videonadzor. Sveukupna šteta u robi i opremi je oko 100.000 kuna, a trgovina je ponovno s radom počela u utorak. Najavljeno je i ponovno postavljanje bankomata. Za počiniteljima policija još uvijek traga. Slična pljačka eksplozijom dogodila se tri dana kasnije, na sam Uskrs ujutro u Kostreni u Primorko-goranskoj županiji gdje su dignuta u zrak čak dva bankomata,

jedan Erste i jedan Privredne banke. U ovim pljačkama novac je za razliku od pljačke u Mihovljanu ipak ukraden. (Mirjana Bašak)


aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

3

ista, da su danas izbori, najviše ed HDZ-a i Hrvatskih laburista

ALICIJI NAJVEĆE

ZAGORACA glasova.

Koaliciji osam mandata, HDZ-u i laburistima po dva

Kada se takvi rezultati pretvore u saborske mandate po D’Hondtovoj metodi, koalicija SDP-HNS-HSU imala bi 8 saborskih zastupnika. HDZ i Hrvatske laburiste predstavljala bi dva zastupnika, a po jednog bi imali HSS i koalicija HSLS-ZDS. Lista nezavisnih kandidata prof. dr. Josipa

Kregara ostala bi ispod praga, bez saborskog mandata. Ukoliko bi se nastavila dosadašnja koalicija HDZ-a i HSS-a tada bi sa zajedničkih 24,5 posto glasova imali 4 mandata i tako SDP spustili s 8 na 7 mandata u Saboru. Rezultati ove ankete ne iznenađuju previše. I dalje kao i na nekoliko zadnjih izbora najviše povjerenja u Zagorju dobivaju SDP, HNS, HSU koji već tradicionalno idu zajedno i na

ANKETA

lokalne izbore. HDZ bilježi pad popularnosti, ali treba uzeti u obzir da je većina anketa pokazala da njihovi birači nisu skloni izjašnjavanju u anketama. Iznenađenje svakako predstavlja dobar rezultat Hrvatskih laburista. Očito da nezadovoljstvo s dvije najveće stranke može možda ići u prilog manjim strankama. Rezultat HSS-a i dalje je na razini jednog do dva mandata, a tu je s njima u borbi i koalicija

HSLSZDS. Podsjećamo da je na zadnjim parlamentarnim izborima 2007. godine u 3. izbornoj jedinici koja obuhvaća Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju, SDP osvojio 5 mandata, HNS i HDZ po 4, a tadašnja koalicija HSLS-HSSZDS jedan mandat.

MANDATI SDP/HNS/HSU (42.9%) 8 HDZ

(15.3%) 2

Laburisti

(13.8%) 2

HSS

(9.2%) 1

HSLS/ZDS

(6.1%) 1

Kregar

(4.6%) 0

eljenim biračima

Potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi KRAPINA - Župan Siniša Hajdaš Dončić raspisao je javni Natječaj za ostvarivanje potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi na području KZŽ odnosno dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna. Podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe, a korisnici sredstava mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDVa, obrtnici, poljoprivredne zadruge, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije te da je investicijsko ulaganje na njenom području. Korisnici koji podnose prijavu zbog kupovine novih strojeva i mehanizacije, osim navedenih uvjeta, moraju imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području KZŽ. Na natječaj se prijavljuju “Projekti” koji čine cjelokupne, sveobuhvat-

ne investicijske aktivnosti podnositelja koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore za investicijska ulaganja. Troškovi koji su prihvatljivi za investicijska ulaganja u poljoprivredi za koje će se prema utvrđenim kriterijima dodjeljivati investicijske potpore su troškovi kupnje novih strojeva i mehanizacije, prema računima izdanim u prethodnoj ili tekućoj godini te troškovi kupnje nove opreme za opremanje objekata, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača u tekućoj ili prethodnoj godini. Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi iznosi 200.000 kuna, a potpora se dodjeljuje do 20 posto iznosa ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 100.000 kuna po korisniku. Prijave se podnose na popunjenom Obrascu IU–1 sa svim prilozi-

ma odnosno dokazom o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obostranom

kopijom osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, odnosno za obrt preslikom

obrtnice, a za pravne osobe izvatkom iz registra nadležnog trgovačkog suda, zatim kopijom tekućeg ili žiro-računa, potvrdom o statusu obveznika PDV-a koju izdaje nadležni ured Porezne uprave, ali ne starijom od 30 dana na dan podnošenje prijave, potvrdom o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu RH koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave, potvrdom o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave koju izdaje nadležna jedinica lokalne samouprave, ne starijom od 30 dana na dan podnošenja prijave, preslikom investicijskog programa (projekta), izvatkom iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva na objektu podnositelja za kupnju opreme za objekte, preslikom važeće građevinske dozvole ili potvrdom o pokre-

nutom postupku legalizacije objekta u nadležnom uredu državne uprave (za opremu za objekte), preslikom lokacijske dozvole (za opremu za objekte), preslikom projektne dokumentacije (za opremu za objekte), preslikom dokaza o izvršenom plaćanju (računi) i specifikaciji troškova za kupnju strojeva i mehanizacije izdanih u prethodnoj ili tekućoj godini, preslikom dokaza o izvršenom plaćanju (računi) ili kupoprodajnog ugovora i specifikacijom troškova nabavljene opreme izdanih od dobavljača u prethodnoj ili tekućoj godini. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana njegove objave, a dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i adresu pošiljatelja te istu dostaviti na adresu: KZŽ, Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, Krapina. (kpb)


4

aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

ZAGORSKI KONTINENTALNI TURIZAM JOŠ UVIJEK U POVOJIMA Za uskršnje praznike i produženi vikend jedni su bilježili povećani broj gostiju, drugi manjak, dok su neki za Uskrs jednostavno odlučili biti zatvoreni.

U Zagorju su se osim domaćih gostiju, odmarali Talijani, Slovenci i državljani BIH • Mirjana Bašak HRVATSKO ZAGORJE

I

ove će godine sve oči biti uprte u hrvatski turizam od kojeg se očekuje da napuni osiromašenu državnu blagajnu. Vrijeme oko Uskrsa tradicionalan je početak turističke sezone na Jadranu. Uskrsni vikend tako je zabilježio veliki broj turista koji su blagdan, a time i produženi vikend iskoristili za odmor na moru. Većinom su se na Jadranu odmarali strani turisti, a najrevniji među njima bili su naši susjedi Slovenci. Kako je pak bilo na kontinentalnoj strani Lijepe naše? Tko se odmarao u zagorskim toplicama, a tko u klijeti, provjerili smo odmah, prvi radni dan nakon uskršnjih praznika dok su informacije još bile svježe. Vuglec breg u Škarićevu za razliku od prošlog Uskrsa, ove je godine zabilježio porast gostiju. Osim domaćih gostiju na Vuglec bregu odmarali su se Talijani te državljani Bosne i Hercegovine. Neki su bili za Uskrs i zatvoreni, a pansioni koji su inače prošlih godina cijeli Uskrsni tjedan bili puni, ove godine su podbacili. Veći broj noćenja nije bilježio ni novi hotel u Mariji Bistrici Bluesun hotel Kaj, iako se nalazi uz jedno od najvećih marijanskih svetišta. Terme Tuhelj pak za vrijeme blagdana postaju jedan od najposjećenijih hotela. Najčešće dolaze cijele obitelji zbog školskih praznika, a gosti su čak mogli otići u tuheljsku crkvu na misu i blagoslov. Mišljenja vlasnika i ugostitelja su različita. Jedni misle da je cjelokupna finan-

cijska situacija kriva za slabi odaziv gostiju, drugi da je turistima još uvijek more privlačnije od kopna. No, svi se nadaju da će se situacija promijeniti i najveći priljev gostiju očekuju u ljeto.

Bluesun hotel Kaj: Još uvijek je more našim turistima top destinacija, tako da su noćenja nešto slabija, a dnevna kretanja gostiju veća.

Svadbe, seminari, đačke ekskurzije…

U novootvorenom Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici koji se nalazi uz marijansko svetište za Uskrs nije zabilježen povećani broj noćenja. - Još uvijek je more našim turistima top destinacija, tako da su noćenja nešto slabija, a dnevna kretanja gostiju veća. Jako dobri pokazatelji noćenja su kod poslovnog turizma. Puni smo seminarima, a i svadbama koje će sada opet početi zbog čega očekujemo veći priljev gostiju - rekla je voditeljica prodaje u Bluesun hotelu Kaj Ivana Sraga koja se nada da će interes za noćenja i u njihovom hotelu porasti, tim više što su novi hotel i što treba vremena da se to razvije. Klet Kozjak u Svetom Križu Začretju za Uskrs nije radila. Imaju smještajni kapacitet od desetak soba, a koliko gostiju odluči prespavati kod njih varira. Nije da su skroz prazni, ali je gostiju ipak više ljeti i to onih koji stižu nenajavljeni. Osim Zagoraca, posjećuju ih i gosti iz Splita, Dubrovnika. Izletište Kraljev vrh podno Sljemena za Uskrs je bilo zatvoreno. Gostiju je svake godine podjednaki broj, povećanja nema. I restoran Stara škola u Mirkovcu za Uskrs bio zatvoren, pa nije ni bilo noćenja. Iako nude smještajne kapacitete Terme Tuhelj

Pansion Vuglec breg u Škarićevu kraj Krapine ove je godine zabilježio povećani broj gostiju u odnosu na prošlu godinu. Terme Tuhelj: Već je godinama pravilo da naše vanjsko kupalište Vodenog planeta otvaramo posljednji vikend u travnju, a ove godine to se poklopilo s Uskršnjim praznicima, pa je bilo još veselije. Terme Jezerčica zabilježile su 20 posto više gostiju. interesa za noćenje baš i nema, a kako saznajemo u Staroj školi nešto veći interes gostiju

Terme Jezerčica

Klet Kozjak

Vuglec breg

za noćenja je ipak ljeti. Na Uskrs je bila zatvorena i Humska klet u Druškovcu

Humskom, a njihovi najčešći gosti su poslovni ljudi koji noćenje prije rezerviraju. Pansion Zagi u Oroslavju bilježi pad prometa, od same Nove godine. Loše je bilo u siječnju, veljači i ožujku i nadali su se da će travanj zabilježiti porast. Sve do ove godine, uskrsni tjedan je uvijek bio pun. Ove godine to nije slučaj, osim kada su u pitanju đačke ekskurzije iz Dalmacije u Zagorje, ali to je samo ovaj tjedan. Pansion Vuglec breg u Škarićevu kraj Krapine ove je godine zabilježio povećani broj gostiju u odnosu na prošlu godinu. - Popunjenost je bila oko 80 posto. Gosti koji su stigli na uskršnji odmor u Zagorje i to od petka do ponedjeljka, uz Hrvate, bili su Talijani i državljani Bosne i Hercegovine. Osim u uskršnjem aranžmanu, nešto gostiju došlo je samo na noćenje s doručkom – doznajemo od vlasnika Maria Vugleca. Terme Tuhelj za uskršnje blagdane bilježe povećanje gostiju.

Otvoreno vanjsko kupalište

- Uskršnji blagdani u našem hotelu zasigurno su jedni od najposjećenijihutijekugodine nakon proslave Nove godine i Božića. Ove godine u našem hotelu boravilo je 240 gostiju što je jednako kao i 2010. Dio gostiju je boravio kod nas preko vikenda, a dio ih je stigao i od Uskršnjeg ponedjeljka s obzirom da su cijeli tjedan školski praznici. Oko 80 posto gostiju su bili domaći gosti dok preostalih 20 posto

Bluesun hotel Kaj

Stara škola

Restoran Zagi

Humska klet

čine gosti iz susjednih zemalja: Italije, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Bile su to ponajviše obitelji s djecom, pa smo za njih pripremili brojne zabavne aktivnosti i poseban animacijski program: bojanje i izložbu pisanica, potragu za pisanicama, gledanje crtića, igre na bazenu (utrka na luftićima, vodena košarka), igre s maskotom Tuhijem, degustacije vina, pješačke pohode s bakljama, potragu za blagom, piano party u Terra Lounge baru, dvorsku večer u Dvorcu Mihanović, a organizirali smo i zajednički odlazak u tuheljsku crkvu na misu i blagoslov hrane – rekla je direktorica Termi Tuhelj Ivana Kolar. - Posebna pogodnost za obitelji je svakako bio gratis boravak za dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe. Već je godinama pravilo da naše vanjsko kupalište Vodenog planeta otvaramo posljednji vikend u travnju, a ove godine to se poklopilo s Uskršnjim praznicima, pa je bilo još veselije. Vikend je bio sunčan, pa su to hotelski, ali i brojni dnevni gosti iskoristili za prvo kupanje na valovima ili spuštanje toboganom – dodala je Kolar. I Terme Jezerčica otvorile su svoje vanjske bazene koje je posjetilo dvjestotinjak gostiju. - Terme Jezerčica u Donjoj Stubici su za uskrsni vikend bile solidno popunjene individualnim gostima. Ovog Uskrsa bilo je čak 20 posto gostiju više nego protekle godine - rekao je voditelj prodaje u Termama Jezerčica Ernest Svažić.


aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

5

Otvorenje autobusnog kolodvora očekuje se 30. rujna. Imat će 7 natkrivenih perona, bit će modernog dizajna, po uzoru na onaj u Grazu.

Izgradnja novog autobusnog kolodvora u Zaboku trajat će 5 mjeseci

Zabok dobiva moderan kolodvor u staklu i keramici, natkriven specijalnim platnom Tomek: Mi smo za ovu godinu pripremili bez obzira što su vremena teška i rizična, ulaganja u vrijednosti 25 milijuna kuna. Do sada je u City Park ukupno uloženo 45 milijuna.

Prostor kolodvora nekad

• Sebastijan Fuštin ZABOK

N

a prostoru City Parka Zabok (nekadašni ZIVT) započeli su intenzivni radovi na uređenju i izgradnji novog autobusnog kolodvora. Na temeljima zgrade starog skladišta nastat će novi, moderni autobusni kolodvor. Trenutno traju radovi na sanaciji terena, iskopu i nasipavanju, a uskoro će krenuti i građevinski radovi. Novi kolodvor, prema planu, mogao bi biti dovršen do 30 rujna. Investitor u novi autobusni kolodvor je tvrtka Poduzetništvo Tomek, a izvođač radova Geo oprema Ciglenečki. - Radi se o prvom gradskom kolodvoru grada Zaboka sa sedam autobusnih perona i 1.500 kvadrata komercijalnog prostora. Od dodatnih sadržaja bit će caffe bar koji će se protezati na prvu etažu, gdje će se nalaziti jedna lijepa velika terasa s pogledom na

kolodvor. Zatim, zlatarnica, trgovina pekarskim proizvodima, sjedište Allianz osiguranja, sjedište jedne banke, a imamo nekoliko zainteresiranih, trgovine, restoran, fast food, bankomat, mjenjačnica i slično. Kolodvor će naravno imati svoj prostor za prodaju karata, prometni ured, četrdeset sjedećih mjesta u čekaonici. Svi prostori biti će klimatizirani. Svih sedam perona vani bit će natkriveno, uz sjedeća mjesta za one koji čekaju autobus. Cijeli kolodvor spada u A kategoriju, znači najvišu kategoriju kolodvora koji se danas grade, a kategorizacija ide prema zahtjevima Ministarstva prometa i veza – rekao nam je Darko Tomek, vlasnik tvrtke Poduzetništvo Tomek.

Investicija od 12,5 milijuna kuna

Investicija je vrijedna 12,5 milijuna kuna. Kolodvor će u vlasništvo kompletno preuzeti Presečki grupa, koja se komercijalno autobusnim

prijevozom bavi već dvadesetak godina, pa Tomek smatra da je to najkvalitetnije rješenje za sve buduće korisnike. - Mi smo se za ovu investiciju odlučili prije svega zato što je lokacija na kojoj smo počeli graditi autobusni kolodvor izuzetno blizu željezničkom kolodvoru za koji znamo da je po broju prevezenih putnika drugi u Hrvatskoj, odmah iza zagrebačkog Glavnog kolodvora. Razmak između autobusnog i željezničkog kolodvora je stotinjak metara, a budući željeznički pothodnik, koji bi trebao biti napravljen u slijedeće dvije-tri godine, udaljen je 40 metara od autobusnog kolodvora. Trenutno u gradu Zaboku nema bolje i kvalitetnije lokacije. Smatramo da će kolodvor koji sad gradimo imati kapacitet da u slijedećih 20-30 godina zadovolji sve potrebe javnog prijevoza – navodi Tomek. U gradnji kolodvora primjenit će se i neka nova rješenja. - Ljudi koji su u struci, po-

sebno arhitekti, a i oni koji se bave gradnjom moći će primjetiti jedan novi i drugačiji pristup gradnji. Prvi puta ćemo prezentirati jednu nadstrešnicu koja je u Hrvatskoj primjenjena na svega par objekata. Vrlo je česta gradnja nadstrešnica tim specijalnim platnom natkrivenog dijela perona u svijetu, a posebno je to postalo moderno zadnjih par godina. Malo je tvrtki koje se bave izradom takvih specijalnih nadstrešnica. Odabrali smo jednog izvođača iz Njemačke, iz okolice Münchena, koji ima puno iskustva u tim poslovima. Ponudio nam je konkurentnu cijenu, ali se želi i pokazati na ovom tržištu gdje do sada nije bio prisutan. Da bi se uvjerili u kvalitetu njihovih poslova, posjetili smo zadnji objekt koji su napravili, autobusni kolodvor u Grazu, koji je natkriven takvim sistemom i to se pokazalojako dobro. Zabočki autobusni kolodvor biti će objekt modernog dizajna i izgleda. Neće biti kao City Park, gdje

...i u budućnosti

smo kompletno zadržali arhitekturu industrijske zone, već će biti moderna gradnja sa staklenom fasadom koja će se stopiti s keramičkom fasadom izuzetno visoke kvalitete – ističe Darko Tomek.

Daljnji planovi

Dodao je, i kako se budući autobusni kolodvor nalazi u srcu City Parka Zabok. Ispred samog kolodvora gradi se novi gradski trg površine 2.500 kvadrata. Već ranije u City Park je stigla Gradska uprava, Komunalno Zabok i Zavod za javno zdravstvo. - Razgovaramo još s potencijalnim najmoprimcima i kupcima uredskih prostora. Smatramo da će ovo biti jedan pravi centar kakav Zabok i Zagorje treba imati. Mi smo u ovom trenutku u City Parku u investiciji gradnje velikog sportsko-rekreativnog centra, koji se proteže na 1.100 kvadrata i biti će gotov u slijedeća dva mjeseca. Isto tako se privode kraju radovi na prekrasnom wellness centru koji

se prostire na 200 kvadrata i trebao bi biti gotov kroz mjesec dana. Tu su i daljnji kontakti s velikim trgovačkim kućama da još upotpunimo sadržaje. Nedavno je otvoren prostor za prodaju bijele tehnike i kuhinja – zadovoljan je Tomek. S izgradnjom autobusnog kolodvora planovi u City Parku ne završavaju. Već su pripremljena i nova ulaganja. - Pripremamo za jesen, kad završi gradnja autobusnog kolodvora, uređenje žute zgrade uz prugu. Rekonstruirat ćemo je i dograditi, a trebala bi biti gotova u prosincu. Mi smo za ovu godinu pripremili, bez obzira što su vremena teška i rizična, ulaganja u vrijednosti 25 milijuna kuna. Do sada je u City Park ukupno uloženo 45 milijuna. Osobno smatram da bez obzira što je kriza i recesija, ne bi se trebalo previše bojati ulagati, pogotovo u djelatnosti i prostore kroz koje se u budućnosti mogu vratiti ta ulaganja i gdje postoji perspektiva – zaključio je na kraju Darko Tomek.


6

aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

SEZONCI Prošle je godine na sezonskim poslovima bilo zaposleno 80 osoba iz Krapinsko-zagorske županije

Ove godine na moru više sezonskih radnika iz Zagorja • Mirjana Bašak KRAPINA

T

uristička sezona na moru službeno počinje od uskršnjih praznika. Traženi su konobari, slastičari, sobarice i prodavači. I vjerojatno je da će ogromna brojka nezaposlenih barem kroz turističku sezonu pasti za nekoliko posto. Koliko će Zagoraca i Zagorki naći posao privremeno barem kroz ljeto pitali smo u Područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Krapini.

Na selekcijskom intervjuu odabrano 75 osoba

- O mogućnostima sezonskog zapošljavanja na moru neposredno je informirano 950 osoba različitih dobnih skupina i zanimanja. Na selekcijskom intervjuu koji su održale hotelijersko-turističke kuće Milenij hoteli d.o.o. & Solaris d.d. Opatija te „Istraturist“, d.o.o. iz Umaga u Područnoj službi Krapina te drugi poslodavci iz priobalja koji su se predstavili na Sajmu poslova u Krapini u ožujku, prisustvovalo je 260 osoba. Neke su osobe odmah odabrane za rad, a za ostale će poslodavci odlučiti naknadno, sukladno potrebama – doznajemo u PS Krapina. Poslovi koji se nude sezoncima su kuhar, konobar, sobarica, servirka, animator, kuhinjski radnik, radnik u praonici te drugi poslovi u ugostiteljskoturističkoj djelatnosti. Za navedene poslove poslodavci su

na moru u turističkoj sezoni 2011. započela je početkom godine. Hotelijersko turističke kuće s kojima HZZ PS Krapina surađuje već duži niz godina posjetile su PS Krapina, predstavile svoje tvrtke i iskazale planirane potrebe za zapošljavanjem u ovoj turističkoj sezoni. Zainteresirane osobe upoznale su s mogućnostima i uvjetima rada u njihovim objektima i provele selekcijski intervju s kandidatima. Tijekom veljače provedena su i neposredna informiranja u PS Krapina i ispostavama Zavoda u Pregradi, Zaboku, Klanjcu, Zlatar Bistrici i Donjoj Stubici. Informiranje i prijavljivanje za sezonsko zapošljavanje na moru još uvijek je u tijeku i provodi se kontinuirano u Krapini i svim ispostavama PS Krapina.

Rezultati ankete poslodavaca za 2011. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je istraživanje budućih potreba na tržištu rada za 2011. godinu. Na nacionalnoj razini partneri u provedbi istraživanja bili su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora. U Krapinsko-zagorskoj županiji u anketi poslodavaca za 2011. godinu uzorkom je obuhvaćeno 571 poslodavac od čega 363 trgovačka društva i 208 obrtnika, dok se sudjelovanju odazvalo 526 poslodavaca (92,1%). Od ukupnog broja poslodavaca uključenih u istraživanje

ne, odnosno 53,6%. Promatrano prema broju zaposlenih po djelatnostima, klasifikacija anketiranih subjekata pokazuje da je istraživanjem obuhvaćeno najviše zaposlenih radnika u prerađivačkoj djelatnosti (7.539 ili 38,5%), zatim slijede djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s 2.805 ili 14,3% zaposlenih, djelatnost obrazovanja (s 2.201 zaposlenim radnikom ili 11,2%), kao i trgovine na veliko i malo (s 1.909 zaposlena radnika ili 9,7%), te građevinarstva s 1.645 zaposlenih ili 8,4%, a značajniji udio od 3,6% ili 710 radnika odnosi se i na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Tijekom 2010. godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 2.581 radnika, što čini 13% u odnosu na prethodnu zaposlenost (31.12.2009.) anketiranih subjekata, i to 1279 muškarca (49,6%) te 1302 žene (50,4%).

Višak prodavača?

Među radnicima koji su prestali raditi tijekom 2010. godine bile su 1.344 žene (ili 47,2%) te 1.503 muškarca (52,8%). Manje od polovine anketiranih poslodavaca, odnosno točnije 247 anketiranih poslodavaca ili 47, 0% planira novo zapošljavanje u 2011. godini, a 53,0% poslodavaca to nema u planu. Vezano uz planirano zapošljavanje u 2011. godini anketirani poslodavci su prognozirali da će u tekućoj godini zaposliti 1058 radnika, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 5,4%. Uz velik broj osoba bez osnovne škole ili sa nezavršenom osnovnom školom, zanimanja koja bi se mogla pojaviti kao višak su prodavač/prodavačica, radnik/ radnica u ciglarstvu, bravar/ bravarica, vozač/vozačica teretnog vozila, radnik/radnica niskogradnje, čistačica i radnik/radnica na proizvodnoj liniji.

Poslovi koji se nude sezoncima su kuhar, konobar, sobarica, servirka, animator, kuhinjski radnik, radnik u praonici, te drugi poslovi u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti. odabrali 75 osoba. Prošle je godine na sezonskim poslovima bilo zaposleno 80 osoba, s obzirom na broj ‘rezerviranih’ radnika do sada, očekuje se povećanje sezonskog zapošljavanja u ovoj godini u odnosu na prošlu – kažu nam u PŠ Krapina. PS Krapina s aktivnostima za sezonsko zapošljavanje

Na selekcijskom intervjuu koji su održale hotelijersko-turističke kuće Milenij hoteli d.o.o. & Solaris d.d. Opatija, te „Istraturist“, d.o.o. iz Umaga u Područnoj službi Krapina, te drugi poslodavci iz priobalja koji su se predstavili na Sajmu poslova u Krapini u ožujku, prisustvovalo je 260 osoba. Neke su osobe odmah odabrane za rad, a za ostale će poslodavci odlučiti naknadno, sukladno potrebama.

435 poslodavaca ili 82,7% čine male tvrtke (s 5 do 49 zaposlenih), 78 ili 14,8% su srednje tvrtke s 50 do 249 zaposlenih i njih 13 odnosno 2,5% su velike tvrtke s 250 i više zaposlenih. Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 19.608 radnika od čega 9.104 muških što čini 46,4% i 10.504 že-


aktualno

broj 393 / 29.04.2011.

7

Ulaganje vrijedno 20 milijuna kuna donosi tvrtki povećanje proizvodnje i proboj na nova tržišta

Premijerka Kosor otvorila nove pogone tvrtke ZMH Horvat • Sebastijan Fuštin KONJŠČINA

P

redsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor otvorila je nove proizvodne pogone u tvrtki ZMH Horvat u Konjščini. Ova 20 milijuna kuna vrijedna investicija koja će omogućiti proširenje dosadašnjih proizvodnih kapaciteta donosi i tridesetak novih radnih mjesta. Premijerka Kosor u Konjščinu je stigla u pratnji potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja Božidara Pankretića, ministra gospodarstva Đure Popijača i ministra kulture Jasena Mesića. Stigli su tu naravno i potpredsjednik Sabora Ivan Jarnjak, saborski zastupnik Milivoj Škvorc, gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina te brojni gosti. Obraćajući se nazočnima vlasnik tvrtke Zoran Horvat bio je vrlo kratak te se zahvalio svima koji su pridonijeli uspjehu tvrtke. Načelnik općine Konjščina Mirko Krznar istaknuo je pak ulaganja općine u gospodarske zone, od kojih posljednja investicija u pristupnu cestu i kanalizaciju koja traje, vrijedi milijun kuna. Osvrnuo se naravno i na pitanje loše cestovne povezanosti ovog kraja Zagorja.

Naklon za svako novo radno mjesto

Premijerka Kosor zahvalila se obitelji Horvat na pozivu te rekla kako se ovim činom otvaranja novih proizvodnih pogona slavi rad, upornost, sve ono što bi se moglo nazvati vizijom. - Svaki gospodarstvenik koji u teškim vremenima krize otvori bar jedno radno mjesto zaslužuje moj naklon i naklon cijele Vlade. U teškim vremenima vi ste zabilježili 80 posto veći izvoz u EU i to ističem s ponosom jer to je velika radna pobjeda. To govori o kvaliteti i

Horvat: Iskreno se nadam da ćemo s puštanjem u pogon ove nove investicije postati jači i snažniji, tržišno konkurentniji, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Investicija je vrijedna oko 20 milijuna kuna i mislim da su svi radnici firme zaslužni za ovakav razvoj situacije. respektabilnom radu. Na tom putu imat ćete potporu Vlade i resornog ministarstva – rekla je predsjednica Vlade dodajući kako ovakve investicije otvaraju nove perspektive za ljude u ovom kraju. - Otvaranje ovog pogona svjedoči da je 2011. godina, godina izlaska iz krize. Morali smo proći težak put i morali smo puno raditi. Ništa se ne događa preko noći i ne mijenja bez puno truda i rada – rekla je Kosor i čestitala općini na ulaganjima u gospodarske zone. Na kraju je tvrtci zaželjela dobre poslovne rezultate u ovoj i sljedećim godinama, a radnicima da budu zadovoljni. Dodala je i kako će se vratiti u Konjščinu, ali sljedeći put po boljoj cesti. Za uspomenu na posjet, načelnik Krznar poklonio je premijerki umjetničku sliku.

Proboj na talijansko tržište

Svoje zadovoljstvo otvaranjem novog pogona nije skrivao Zoran Horvat, vlasnik tvrtke ZMH Horvat koja postoji od 1992. godine, a bavi se proizvodnjom, preradom i distribucijom smrznute hrane, riba, povrća i njoka. Godišnje su do sada plasirali više

od 2.000 tona smrznutih proizvoda, a s novim proizvodnim kapacitetima to će se uvelike povećati. - Iskreno se nadam da ćemo s puštanjem u pogon ove nove investicije postati jači i snažniji, tržišno konkurentniji, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Investicija je vrijedna oko 20 milijuna kuna i mislim da su svi radnici firme zaslužni za ovakav razvoj situacije. Mislim da je u njihovom cilju, mom cilju, znači svih nas da ojačamo i budemo konkurentniji, pogotovo na inozemnom tržištu. U novim pogonima će se uglavnom prerađivati mekušci, lignje, ali i ribe te ostali proizvodi. Skladištit će se naravno i gotovi proizvodi. Mi smo već ranije zaposlili desetak ljudi koje pripremamo i obučavamo za rad u novom pogonu. Procjenjujem da će nam trebati još dvadesetak ljudi – rekao nam je vlasnik tvrtke Zoran Horvat. Izvozi se u zemlje bivše Jugoslavije, u zemlje EU, od čega treba istaknuti Španjolsku, a novi pogon otvara i mogućnost veće prisutnosti na talijanskom tržištu. - Mi se spremamo krenuti u Italiju. Nije bilo upitno da li će-

Zoran Horvat

Kosor: Svaki gospodarstvenik koji u teškim vremenima krize otvori bar jedno radno mjesto zaslužuje moj naklon i naklon cijele Vlade. U teškim vremenima vi ste zabilježili 80 posto veći izvoz u EU i to ističem s ponosom jer to je velika radna pobjeda. To govori o kvaliteti i respektabilnom radu. mo, nego kad ćemo. Sada ćemo s novim kapacitetima imati snage opskrbiti i dio talijanskog tržišta. Do sada to nismo mogli zbog nedostatka kapaciteta – zaključio je Horvat. Nova investicija vrijedan je poticaj i za općinu Konjščina. - U ovom kraju je nekada bilo zaposleno oko 2.000 ljudi, a trenutno je oko 1.100 i to je stoga za nas vrlo vrijedna investicija. Mislimo da ovakav način razvoja pogoduje svima, a pogotovo građanima općine koji ne moraju putovati dalje u Zagreb ili Varaždin na rad. Investicija vrijedna 20 milijuna kuna je i u državnim razmjerima velika, a kamoli ne za jednu općinu od 4.000 stanovnika – istaknuo je na-

čelnik Mirko Krznar.

Bolje ceste za razvoj Konjščine

Daljnji razvoj Konjščine i daljnje slične investicije povezane su najviše uz prometnu povezanost. Loša cestovna veza, rak-rana je Konjščine i istočnog dijela Krapinsko-zagorske županije. - Prometna povezanost ovog dijela Zagorja je od presudne važnosti za razvoj gospodarstva. Mislim da gospodarstvo nema šanse bez ovakvih entuzijasta ovdje na istoku županije, ako se ne riješi ta prometna izoliranost. Trenutno je u tijeku rekonstrukcija državne ceste D24.

Izuzetno cijenimo napore Vlade i Hrvatskih cesta. Treba nastaviti s rekonstrukcijom te ceste do kraja i treba našu famoznu brzu cestu Mokrice-Komin napraviti što prije. To je presudno za razvoj privrede. Mi svu ostalu infrastrukturu imamo. Imamo željeznicu, plin, vodu, struju i jedino nam fale prave ceste. To bi onda bilo sve. Ja sam u zadnje dvije godine mandata imao više od 100 razgovora s potencijalnim investitorima i svi su od reda odustajali upravo zbog toga jer su ceste u katastrofalnom stanju. Tu očekujemo veliku podršku i pomoć od Vlade i od Županije – zaključio je načelnik Krznar.


8

županija

broj 393 / 29.04.2011.

županija

Savjet mladih KZŽ na zasjedanju Mreže mladih Skupštine europskih regija ORLEANS (FRA) - Na zasjedanju Mreže mladih Skupštine europskih regija koje je održano u francuskom Orléansu, sudjelovali su i predstavnici mladih Krapinsko-zagorske županije, ispred Savjeta mladih – Ivana Radanović i Vedran Bukvić. Prošlogodišnje zasjedanje održano je upravo u našoj županiji, i to u lipnju u Termama Jezerčica gdje se okupilo stotinjak predstavnika mladih iz brojnih europskih regija. Opća procjena je loša: stopa nezaposlenosti mladih Europljana dosegla je rekordno visok udio od 21 posto od prosjeka, a čak 45 posto u Španjolskoj! Kako bi se zaustavio taj trend, Odbor europskih regija (AER) mobilizirao je svoje regije članice te svoju Regionalnu mrežu mladih (YRN) tijekom konferencije o profesionalnoj mobilnosti mladih. (zl)

Dani Grada Klanjca od 3. do 8. svibnja KLANJEC - Već tradicionalno 4. svibnja proslavit će se Dan Grada Klanjca i blagdan njegovog zaštitnika - svetog Florijana. Za tu svečanu prigodu Klanjčani su pripremili bogat i raznovrstan kulturno-zabavni i sportski program koji će se odvijati od 3. do 8. svibnja pod nazivom „Dani Grada Klanjca“. Već u utorak, 3. svibnja, u 20 sati u Velikoj gradskoj dvorani gostuje Glumački festival Krapina s predstavom „Lovački rog“ glumačke družine Histrioni. U srijedu, 4. svibnja u 17 sati, u župnoj crkvi održat će se sveta misa povodom Dana grada. U 18 sati u Velikoj gradskoj dvorani počinje svečana sjednica Gradskog vijeća uz dodjelu priznanja. Tom prigodom Grad Klanjec svečano će potpisati Sporazuma o bratimljenju s gradom Wilamowice (Poljska). Nakon toga slijedi kulturnoumjetnički program. Četvrtak, 5. svibnja je „Dječji dan“. U 11 sati, u Velikoj gradskoj dvora-

ni odigrat će se kazališna predstava „Kako je Potjeh tražio istinu“. Dječji vrtić Kesten slikat će Klanjec, a interne sportske susrete imat će učenici Osnovne škole Antuna Mihanovića. U petak, 6. svibnja u 16 sati počinje Otvoreni turnir u streljaštvu u organizaciji SD Predionica, a u 18 sati u Gradskoj knjižnici Antun Mihanović predstavljanje Monografije tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko-zagorske županije. U salonu Galerije Antuna Augustinčića u 19 sati otvara se izložba „Branislav Dešković“. U subotu 7. svibnja od 7 sati počinje tradicionalni Memorijal ing. Anđelko Petek Pajo u organizaciji Športskog ribolovnog društva Sutla na Pepinoj grabi u Drašama. U 16 sati počinje turnir u streetballu na školskom igralištu, radionica Tai chi i izložba slika u parku Galerije. Koncert bendova Pravica i The Ghen na školskom igralištu, u or-

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Grabušić zbog nepovoljne gospodarske situacije i smanjivanja troškova odlučilo se preorijentirati na proizvodnji presadnica povrća, te ljekovitog i začinskog bilja.

NE OČEKUJEMO DA ĆEMO SE OBOGATITI, VEĆ PRISTOJNO ŽIVJETI Mirjana Bašak ANDRAŠEVEC

O

bitelj Grabušić prije nego što se preorijentirala na proizvodnju presadnica povrća bavila se intenzivnom proizvodnjom cvijeća. Jedan od razloga što su se odlučili na uzgoj presadnica povrća je taj što su željeli proizvoditi zdrave presadnice za druge vrtlare, svoju kćer i drugu djecu. Drugim riječima, okrenuli su se prirodnom uzgoju i zdravom načinu

ganizaciji Udruge mladih Simbioza i Moz@k pod pokroviteljstvom Savjeta mladih Grada Klanjca. U 18 sati je otvaranje dječjeg igrališta u Goljaku. Zadnjeg dana u nedjelju 8. svibnja od 10 sati igra se u Lovačkom domu LD Kuna tradicionalni šahovski turnir u organizaciji ŠK Zelenjak. U 12 sati u vatrogasnom domu potpisat će se Povelja o bratimljenju DVDa Klanjec i PGD-a Radvanje (Slovenija), a u isto vrijeme HPD Cesargrad, Društvo Naša djeca i Ekološka udruga Japica priređuju tradicionalni piknik na Cesargradu uz ponudu hrane i pića, glazbeni program i brojne zabavne igre za djecu i odrasle. (Ivo Šućur)

Potrebno je puno rada, ali se isplati u finalnom proizvodu jer znate što jedete. Povrće ima okus, aromu, punoću, ne izgleda plastično i nije zatrovano kao povrće po raznim velikim supermarketima.

življenja. Ovo je druga godina kako se bave uzgojem povrća. Raznoliko povrće, te ljekovito i začinsko bilje uzgajaju na prirodan način, bez kemijskog tretiranja kemijskim sredstvima i pesticidima. Sami rade svoj kompost, a presadnice jedino gnoje stajskim gnojem. Sve presadnice su ulončene što je garancija da će biti uspjeha kod daljnjeg uzgoja.

Vrtlarenje je u trendu

Ove godine i sami će krenuti u bio proizvodnju


županija

broj 393 / 29.04.2011.

9

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

Vikend akcija od 29.04.-01.05.

Svinjski but bk

Svinjski kare sk

31,99

28,99

kn/kg

Carsko meso

kn/kg

Roštiljke vlastita proizvodnja

19,99

28,99

kn/kg

Ražnjići vlastita proizvodnja

Obitelj Grabušić je u plasteniku svakodnevno, od 8 do 17 sati, subotom do 12 sati, pa ukoliko smo vas ovom reportažom zainteresirali slobodno i sami navratite u Babićevu ulicu u Andraševcu. Začudit će se koliko vrsta presadnica povrća, ljekovitog i začinskog bilja tamo raste, a dobit ćete i korisne savjete. vlastitog povrća. Doma već imaju organski vrt u kojem su počeli uzgajati zdravo povrće baš iz razloga da svojoj kćeri mogu osigurati zdrave obroke od povrća, umjesto da kupuju kojekakvo tretirano povrće. Uzgajaju presadnice svih vrsta povrća od rajčice, paprike, peršina, kupusa, kelja, celera, starinskih sorti salata… do uzgoja presadnica rijetkog povrća poput batata, stevie, artičoke, čili papričice, raznih vrsta tikvi… Sve presadnice su iz kvalitetnog sjemena.

Cijene? Presadnice su od jedne do tri kune, začinsko bilje od 10 do 15 kuna. Da bi se mogli baviti bio proizvodnjom povrća uložili su svoj novac. Koliko će posao biti isplativ još ne računaju, jer ovo je tek druga godina kako se ovime bave. - Ne očekujemo da ćemo se od ovog posla obogatiti, već da ćemo pristojno živjeti, a najveće mi je zadovoljstvo što radim posao koji volim. Vrtlarenje je u trendu, kao i kuhanje, pa i mi pokušavamo biti u trendu, zadovoljiti potrebe tržišta – rekla

Marčela Grabušić: Najveće mi je zadovoljstvo što radim posao koji volim.

je Marčela Grabušić. Zadovoljstvo pronalaze i u druženju s vrtlarima, te u izmjenjivanju iskustva. - Bit svega je prirodan uzgoj presadnica, da ljudi koji vrtlare mogu doći do određenih presadnica, posebno onih rijetkih i zato mi nastojimo u svoj uzgoj staviti puno takvih starih i zaboravljenih tradicionalnih sorti povrća. Kupci su ljudi koji žele živjeti zdravo, Zagrepčani, vrtlari hobisti, intelektualci koji prate trendove, a sve češće i naši ljudi s područja Zaboka, Oroslavja i okolice

koji se zanimaju za zdravi način življenja – dodaje Marčela. Osim raznog povrća, ljekovitog i začinskog bilja OPG Grabušić uzgaja i biljke koje štite vrtove na prirodan način. To su tzv. biljke zaštitnice. Za njih je prošle godine bilo puno interesa. - Potrebno je puno rada, ali se isplati u finalnom proizvodu jer znate što jedete. Povrće im okus, aromu, punoću, ne izgleda plastično i nije zatrovano kao povrće po raznim velikim supermarketima – slažu se u obitelji Grabušić.

kn/kg

Kruh Bakina peka 700 g Čakovečki mlinovi

29,99

kn/kg

Sladoled Twice vanilija čokolada 2L

5,99 kn

Sok naranča nektar Bingo 2 L

8,56 kn/kg

15,99 kn

7,99 kn/L

Medenjaci Bonus 150 g

8,99 kn

3,99 kn

26,60 kn/kg

Pepsi Cola 2 L

4,49 kn/kg

Pivo Mega Pan 2 L pet

Vino Kastelan crno 1 L

12

99 , kn

17,99 kn

8,99 kn/L

7,99 kn

3,99 kn/L


10

županija

Krapina dobiva novo parkiralište KRAPINA - Ovih dana privode se kraju radovi na uređenju zemljišta sjeverno od željezničke stanice u Krapini, nasuprot školske sportske dvorane. Površina od 1.302 m² postat će parkiralište sa 62 parkirna mjesta. Radove izvodi Krakom d.o.o., zemljište je asfaltirano, a predstoji još iscrtavanje parkirnih mjesta i postavljanje prometne signalizacije. Podsjetimo, Grad Krapina i HŽ Infrastruktura d.o.o. sklopili su 2008. godine Ugovor o zakupu zemljišta sjeverno i južno od željezničke stanice s ciljem da se uredi i korisno iskoristi. Južni dio već je uređen također kao parkiralište s 62 parkirna mjesta, a tamo se četvrtkom održava sajam. (Ksenija Petek Belošević)

Uskrsni paket za djecu u obitelji Orel HUM NA SUTLI - Aktivistice Turističke zajednice Huma na Sutli od prikupljenih sredstava na 10. Sajmu proizvoda hrvatskog sela, koji se održao u Zagrebu, nabavile su uskrsni paket s potrebnim kućnim potrepštinama za djecu s posebnim potrebama udomljenim u obitelji Štefanije Orel. Uskrsni humanitarni paket uručile su djeci u njihovom domu, što je izazvalo veselje i radost djece i ukućana. Turistička zajednica Huma na Sutli kontinuirano provodi humanitarne projekte, jer se na taj način senzibilizira javnost prema invalidnim osobama i osobama s posebnim potrebama. (zl)

Križni put kroz župu ZABOK - Već tradicionalno dulji niz godina na inicijativu župnika Marijana Culjaka na Veliki petak održala se pobožnost križnoga puta po zabočkoj župi. Okupilo se mnoštvo župljana, djece, mladih a i onih malo starijih koji su slijedili i pratili Isusa na putu njegove muke, razmatrajući postaje križnog puta, pjesmom i molitvom kroz svih 14 postaja, te se na kraju pridužili obredima Velikoga petka. (zl)

broj 393 / 29.04.2011.

Biskup Valentin Pozaić predvodio obrede Velike subote ZABOK - Obrede Velike subote i svečano euharistijsko slavlje u crkvi sv. Jelene Križarice predvodio je pomoćni biskup zagrebački msgr. Valentin Pozaić. Obredi su počeli blagoslovom ognja i paljenjem uskrsne svijeće. Simbol ognja i svijetla svoje obredno značenje i slavlje zorno doživljava u Vazmenoj noći, posebno zbog paljenja svijeće, simbola Krista, istinske ognjene ri-

ječi koja je postala tijelom. Potom je uslijedio hvalospjev Uskrsnoj svijeći kojeg je svečano otpjevao vlč. Marijan Culjak. Nakon obreda uslijedilo je misno slavlje. - Noćas slavimo veliko slavlje: Isus je uskrsnuo od mrtvih – i mi ćemo, u naše vrijeme, ustati od mrtvih i živjeti s Njime, kako nam je zadao svoju riječ: smrt je kazna za grijeh, oslobođenje od grijeha - jamstvo je vječ-

nog života. Nada uskrsnuća nadilazi sva velika i pusta varljiva obećanja. Vjera u Uskrs rađa novu nerazorivu snagu i novi stil života: postaje sjeme nove stvarnosti, novoga humanizma; stvara ljubav solidarnosti, a ne pohlepu globalizacije: onaj koji vjeruje u Uskrs prolazi ovim svijetom čineći dobro – poput Isusa – istaknuo je biskup Pozaić. Poslije popričesne moli-

tve okupljenim vjernicima blagoslovljene su košare sa hranom koje su donjeli na blagoslov. Na kraju misnoga slavlja župnik vlč. Marijan Culjak zahvalio je biskupu na riječima ohrabrenja i poticaja vjernicima u ovim teškim vremenima te mu čestitao Uskrs, a ujedno je zamolio da pozdrave i čestitke prenese uzoritom kardinalu Josipu Bozaniću u ime cijele župe. (zl)

Susjedi zajednički čistili Sutlu Franc Debeljak i Dragutin Ulama

Susjedi iz Bistrice ob Sotli i Kumrovca zajednički čistili Sutlu ZELENJAK - Kad se prijateljske ruke slože, sve se može! Udruženim snagama tridesetak žitelja iz dviju susjednih općina, Bistrice ob Sotli i Kumrovca, očistilo je korito i obale rijeke Sutle i svoj kraj učinilo- još ljepšim. Ekipe su predvodili župan Franc Debeljak i načelnik Dragutin Ulama. - Ideja za čišćene rijeke Sutle s obje strane rođena je na zajedničkoj sjednici općinskih vijeća. Branko Greblički

Ventek je u šali rekao kako je loše volje kad vidi preko Sutle u Europskoj uniju neuređenu obalu, zaraslu u šikaru, za razliku od lijeve obale na kojoj nema otpadaka i redovito se održava. To nas je povrijedilo. Odlučili smo tu našu zajedničku rijeku zajednički očistiti, što nam je sada i uspjelo. Došlo je tridesetak ekološki osviještenih ljudi koji vole prirodu, pa su u dužini 3 do 4 kilometra uz obje obale čistili i korito Sutle od

granja i raznog otpada. Sad je naš kraj još ljepši i privlačniji - rekao je župan općine Bistrica ob Sotli Franc Debeljak. Zaštićeno područje Zelenjaka sa spomenikom Lijepa naša, sada izgleda puno ljepše. Kako je u toj zoni i Ventekov restoran, gazda Branko Greblički akcijaše je počastio mesom s roštilja i pićem, a zadovoljni sudionici su izjavili da se žele i češće odazivati ovakvim zajedničkim akcijama. (Ivo Šućur)


županija

broj 393 / 29.04.2011.

11

U Krapini prikupljeno 718 doza krvi

DODIROM DO PRAPOVIJESTI KRAPINA - Muzej krapinskih neandertalaca, jedan je od pedesetak hrvatskih muzeja, koji i ove godine sudjeluje u 16. muzejskoedukativnoj akciji i nagradnoj igri Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva pod nazivom „Dodir“. Posjetiteljima se omogućuje od 12. travnja do 14. svibnja ove godine sudjelovanje u različitim programima muzeja, koji su uključeni u ovu akciju. Tako mogu istovremeno sudjelovati u nagradnim igrama i postati dobitnici vrijednih nagrada skupljajući prigodne žigove. Muzej krapinskih neandertalaca se ovogodišnjoj akciji priključuje programom „Dodirom do prapovijesti“. Prilikom individualnog posjeta, obilazak novog stalnog postava upotpunjen je potragom za originalnim primjerkom meteorita, koji je u

Učenici iz OŠ Kumrovec u Muzeju krapinskih neandertalaca

pretpovijesno vrijeme pao na Afriku. Muzej se na taj način nadovezuje na ICOM-ovu preporuku da se ovogodišnjim obilježavanjem Međunarodnog dana muzeja pod motom „Muzeji i sjećanja“ doprinese upoznavanju Afrike i njene baštine.

U prvom tjednu trajanja akcije sudionici su se u Muzeju krapinskih neandertalaca na zabavan način približili svijetu prapovijesti. Učenici 3. razreda OŠ Josipa Broza iz Kumrovca sa svojim učiteljem Brankom Pratengrazerom posjetili su Muzej, a u

svom obilasku stalnog postava upoznati su s krapinskim nalazištem i neandertalcima, stvaranjem svemira i biološkom evolucijom, a posebno ih je oduševila prilika da dodirnu željezni meteorit star četiri milijarde godina. Također, u Muzeju je održana radionica u kojoj su sudjelovali krapinski gimnazijalci. Nakon obilaska stalnog postava i nalazišta Hušnjakovo, dvadesetak maturanata je izrađivalo glinene modele lubanja s neandertalskim obilježjima i životinja koje su živjele prije 130.000 godina u vrijeme krapinskih neandertalaca. Rezultat radionice su odlični radovi, a pojedini izrađeni modeli poslužiti će prilikom posjete članova Udruge slijepih i slabovidnih osoba Krapinsko-zagorske županije, koji će Muzej krapinskih neandertalaca također posjetiti u sklopu akcije „Dodir“. (zl)

KRAPINA - U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krapina, ekipa Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba prikupila je 718 doza krvi. Akcijama su pristupila 792 dobrovolja davatelja krvi, a 74 njih zbog zdravstvenih razloga nije moglo dati krv. U Srednjoj školi Krapina prikupljeno je 118 doza, u dva dana u Pučkom otvorenom učilištu u Krapini 462 doze i u akciji u Restoranu Zagorka u Đurmancu 138 doza krvi. Krv je prvi put dalo 28 dobrovoljnih davatelja, većina njih iz Srednje škole Krapina, a to su Marko Jurčić, Dražen Hržica, Edita Zajec, Valentino Škrnički, Silvester Tarandek, Nino Barić, Luka Kosovec, Petar Klasiček, Alen Žitnjak, Jurica Horvat, Maja Pavić, Gordana Tepeš, Ivan Turniški, Matija Podhraški, Ivana Gredelj, Valentina Obadić, Vedran Šprem, Tin Puljek, Ivan Barilar, Velimir Novosel, Ana Miklaužić, Damir Ferenčak, Dino Mišković, Tomislav Cerovec, Dario Potočki, Nikola Malarić, Nikola Cesarec i Igor Hršak. U Gradskom društvu Crvenog križa Krapina izuzetno su zadovoljni s odazivom. Svjesni potreba za krvlju, krapinski dobrovoljni davatelji krvi iskazali su se i ovom prigodom i ušli u sustav zdravstva Republike Hrvatske jer bez njih ne bi bilo operacija, transplantacija te brojnih spašenih života. Iz Društva se posebno zahvaljuju dobrovoljnim davateljima krvi i pozivaju ih na sljedeći ciklus dobrovoljnog davanja krvi koji Gradsko društvo Crvenog križa Krapina planira provesti od 18. do 22. srpnja. (zl)

Tradicionalni Jurjevski koncert GORNJA STUBICA - Društvo Sv. Juraj, Župni centar sv. Jurja Gornja Stubica, Kajkaviana i Radio Stubica organiziraju u subotu 30. travnja tradicionalni Jurjevski koncert u župnoj crkvi sv. Jurja u Gornjoj Stubici. Koncert pod nazivom “Operni suveniri” započinje u 20 sati, a nastupaju Renata Penezić (flauta), Branko Mihanović (oboa) i Mario Čopor (klavir). (zl)


12

županija

Z A D U Š U, Z A S P O M E N E K

Živio 1. maj, nič nemame fraj

B

aš nekak ove ljete grde curiju nekteri svetki na tera se nej trebalje delati na poslu i unda svetkuvati. Jeden od tie i takve svetke je 1. svibenj. Ove ljete 1. svibenj opada baš h nedelju. A kak se po nova šega ne prenaša svetek na pundieljek tak se ne baš preveč svetkuvalje. Pasalje bi po navade biti več dane fraj i počinuti si od kaj česa. Negda se znalje reči:

„Živio 1.maj, dva dane sme fraj!“

Raduvalji su se ljudi tomu cajtu ne radi toga kaj bi hmenjikuvalji nek su več posla delalji po svoje gospodare. Ljudi su te dane nie išlji po poslje gde se delalje za peneze. Fabrike su bile tihe, mašine su stale kaj bi si i same malje počinule. Obloki po fabrika , štacune i škola bilji su nakinđani z zelenami hojkami i kak h zavetu i h tišine svetkuvalji. Prvi maj je bil spomen na cajt gda su se radniki pobunilji protif onie teri su njim „pilji krf“. Kak su se pobunilji, hnogi su na tie dan zgubilji glavu. Kaj nej bilji pozabljeni, radniki h večem dielu svieta zmišljavaju se na te grde cajte još z devetnajstuga vieka. Nie tak deljejki cajt gda su i pri nas čkomele mašine po fabrika, štacuni bilji zaprti i baš si mogel znati da je te Praznik rada. Nu, ljudi niesu hmenjikuvalji nek su radi toga lovilji cajte za dielanje posle doma. Pušile su se njive od oratve, a motike tukle po brazda i grudja. Bilji su te cajti zajdnje sejatve, pak su ljudi koristilji te dva dane fraj za obdelavati grunteka. Jutranja budnica, teru su šplehari igralji po mesta, rietke je koga našla na postelje i budila. Si su več za ran bilji po gruntu na poslu, a drugi z blagem na paše. Dva dana fraj, za prvi maj koristilji su pajdaši ze pomaganje jedni drugegem pri rihtanju posla oko hiže. Tak su za prvi svibenj ljudi betoniralji, zidalji, žbukalji i postavljalji kroveke. Kaj je komu triebalje. Kak su si bilji doma i niesu išlji na posel imelji su cajta za hašnjenje onuga kaj se moralje napraviti. Za tie svetek znale su biti sakojačke veseljice. Po malje vekša mesta Piše: Nevenka Gregurić bile su zabave na tere se rade išlje. Kak god da bi se ljudi čez dan zmučilji na gruntu ilji pri zidarije, k večerke kak da su se resfrižalji. Malje bi se poopralji, z vekšuga posmicalji i krenulji na zabave. Če je bilje h žepu kaj penez več, našlje bi se na njihovem stolu i parec kuhane kobasički tere bi dišale i dražile nosnice. Bri bogatieša fešta dišal bi i odojek na ražnju i saki komaček veseljil je onuga gdj si je mogel privuščiti. Nu, če i nie bilje penez za „privezati“ žaluček, nišče nie bil preveč želasnu. Par dobre tance, valjčeka i poljkic, bilje je dosta da se ljudi razveseljiju. Denes, od sega toga nič. Odojčeki i kobasice več malje koga veseljiju. Šplehari po zabava več ne igraju poljke i valjčeke. Fabrike su davne htihle. Ne tuljiju sirene i ne zoveju radnike na posel. Ne radujeju se več tuljenju fabrike ni oni terem, je negda sirena označila konec posla. Štacuni dielaju h „svetek i petek“, pak ni po tomu nemreš znati e je 1. maj, praznik rada. Po semu tomu teške bi se za njega te i reklje. Pune je onie teri več duge imaju „praznik rada“, pak njim unda sam tie dan nič preveč ne znači. Veljiki je mir i h polju. Tuj i tam zakadi se brazda i zaropaju traktori, teri obavljaju zajdnju sejatvu. Obraslji su puti z dračinjem i grmovljem jer več duge po nji ne pase blage. Teške je moči najti pastira h polju teri bi držal kravice na štriku i „čistil“ putece. Malje gdoj bi denes i podnesel duhu domačkuga mljieka teri je negda dišal po sakojačkem dračinju. Jahku zdravu duhu denes več ne poznaju ni naše nosnice, a želuček ne podnaša. One kaj je još ostalje od stare šege za Praznik rada je igranje budnic i kratke pajdašuvanje. Čez mužiku ranejutarnje budnic, stariejši se buju vrnulji na negdašnje cajte. Žmehke, siromašniejše, alji ljipe cajte gda je važila ona, do tere se več denes nič ne drži: „Same zadovoljen radnik je dober radnik!“

broj 393 / 29.04.2011.

Milanu Bunčiću i Jastrebu iz Radoboja priznanja HZTK

Miljenko Hrastinski i Milan Bunčić s priznanjima HZTK

KRALJEVICA - Na svečanosti poslije skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture dodijeljena su priznanja HZTK za 2010. godinu. Među laureatima su Milan Bunčić iz Pregrade i Klub padobranskog jedrenja Jastreb iz Radoboja. Priznanja je uručio prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik HZTK. Milan Bunčić, predsjednik Filmskog i video kluba Pregrada, Autorskog studija Zagreb i Zagrebačkog fotokino saveza te član Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, dobio je Godišnju nagradu HZTK za 2010. godinu. U obrazloženju koje je pročitano na svečanosti istaknuto je da je Bunčić dao osobiti prinos razvitku i unaprjeđivanju tehničkog odgoja i obrazovanja u radu s djecom i mladeži u udrugama, savezu i zajednici KZŽ. U brojnim radionicama i seminarima koje je vodio, polaznici su mogli razvijati svoje sposobnosti, znanje, vještine i tehničko stvaralaštvo. Samo u 2010. godini u njegovu matičnom klubu svoje znanje prenio je na 32 djece. Klub padobranskog jedrenja Jastreb iz Radoboja dobitnik je Povelje HZTK za postignute uspjehe u promidžbi zrakoplovno-tehničke kulture i za suradnju s drugim udrugama tehničke kulture u KZŽ, kao i zbog izrade tehničkih pomagala koja omogućuju sigurnije bavljenje parajedriličarstvom i ostvarivanje boljih rezultata u toj grani tehničke kulture. U ime Jastreba Povelju je primio tajnik udruge Miljenko Hrastinski. HZTK je oba priznanja jednoglasno dodijelio laureatima na prijedlog Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije. (zl)

Nakon 30 godina ponovo na Strahinjščici STRAHINJŠČICA - U radioamaterskom svijetu rad iz „portabla“ nije neuobičajena pojava. Zaljubljenici u radioamaterski hobi kombiniraju odlazak u prirodu, na planinske vrhove gdje u prirodi, na svježem i čistom zraku postavljaju privremene radioamaterske postaje putem kojih uspostavljaju veze s drugim radioamaterima diljem Euro-

pe. Zadnju sličnu aktivnost članovi Radio kluba grada Zaboka proveli su još početkom davnih 80-ih godina prošlog stoljeća. No, grupa od desetak radioamatera, većinom iz zabočkog radio kluba te uz potporu prijatelja iz Krapine, uspješno je odradila četvrti period natjecanja 9A Activity na UKV područjima u organizaciji Hr-

vatskoga radioamaterskog saveza, radeći ovaj puta sa Strahinjščice. Uz odlično vrijeme, u predivnoj prirodi, na čistom zraku i u dobrom društvu, ni rezultat nije mogao izostati, pa je sa 177 održanih veza i 36.550 bodova osvojeno i prvo mjesto u natjecanju u kategoriji postaja više operatora, mala snaga. Osim dobrog rezultata, ovo je bila izvrsna

prigoda za druženje s mnoštvom planinara i izletnika koji su u nedjelju iskoristili lijepo vrijeme za posjet Strahinjščici, ali i prisjećanje na sve lijepe uspomene koje radioamatere povezuju s planinarima još iz 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća. Po povratku kućama, zaključak svih članova ekipe bio je jednoglasan: kada ćemo ponovo na Strahinjščicu? (zl)


županija

broj 393 / 29.04.2011. Ocjena i degustacija vina te suhih salama i domaćeg kruha

Svečano obilježeni blagdan Sv. Jurja, Dan općine Desinić i Uskrs

Nakon ocjenjivanja kvalitete 45 uzoraka vina članova Vinarsko-vinogradarske udruge Barilček Desinić, predsjednik komisije Željko Gregorić rekao je da su vina korektna, bez osobitih mana. Vidi se odraz godine, njihova tankost, naglašenost kiseline, ali i trud desinićkih vinogradara. Vinari napreduju, što se vidi po korektnosti vina i vinarenja. Sada treba raditi na finoći, da se iz tih sorti izvuče maksimum, ono najbolje kroz rodnost, rok berbe, i pravilan tretman mošta i kasnije vina. Ocijenjena vina su potom vlasnici ponudili na degustaciju, a pridružila su im se i gospodarstva pretežito usmjerena u turizam svojim suhomesnatim proizvodima kao i domaćim kruhom, sirom s vrhnjem i štrudlama iz domaćih krušnih peći.

U prošloj godini investiranje u odgoj i školstvo, a ove u dovršetak vodovoda Ivo Šućur DESINIĆ

P

rošlog ponedjeljka, nakon Svete mise održana je svečana sjednica Općinskog vijeća općine Desinić uz proslavu Dana općine. - U godini globalne recesije, svjetskoj, državnoj i lokalnoj, uspjeli smo nastaviti započetim projektima komunalne i socijalne infrastrukture. Naime, izgradnja područne škole u Velikoj Horvatskoj, temeljita rekonstrukcija i dogradnja zgrade stare škole u kojoj djeluje Dječji vrtić Tratinčica s novoizgrađenim prostorima za društvenu djelatnost, uređenjem sportsko-rekreativnih terena u sklopu osnovne škole i danas dogradnjom i rekonstrukcijom

zgrade osnovne škole, dobivamo zatvorenu cjelinu za naše najmlađe, za djecu u čije ulaganje je, dokazano, najisplativije. Stvaranjem uvjeta, pedagoškog standarda od rane pedagoške dobi do osnovnoškolske gradimo

društvo znanja i temelje za visoko obrazovanje mladih što nam je primarni cilj – rekao je načelnik Zvonko Škreblin. Istaknuo je također da su radovi na Dvoru Veliki Tabor pri kraju, ali bi bilo do-

bro da se za javnost otvore oni dijelovi koji su gotovi, što bi unaprijedilo turističku ponudu Desinića. Unatoč pomoći koju daje KZŽ, sanacija svih klizišta još nije urađena. Čeka se i na pomoć države za asfaltiranje i modernizaciju 4,5 km nerazvrstanih cesta, za koje država pokriva 80 posto, a općina 20 posto ulaganja. Ivan Jarnjak je čestitao Desinićanima Dan župe i općine te Uskrs i osvrnuo se na presude generalima u Haagu rekavši kako su apsurd, ističući da je nepravedno da se naš oslobodilački rat i Oluja okarakterizira kao udruženi zločinački pothvat. Svečanost je popratio Tamburaški sastav KUD-a Horvatska pod vodstvom Rudice Tramišaka, a pjevala je Katarina Lončar.

13

Dan općine Hum na Sutli

HUM NA SUTLI - Od četvrtka 28. travnja pa do nedjelje 1. svibnja traje obilježavanje Dana općine Hum na Sutli. Obilježavanje započinje u 18 sati u dvorani općine književnom manifestacijom Dan Rikarda Jorgovanića. Idućeg dana s početkom u 17 sati slijedi nastup limene glazbe Vetropack Straže i humskih kuburaša te otvorenje izložbe Vrijeme utvrda: Plemićki grad Vrbovec, također u dvorani općine. Izložba ostaje otvorena do 30. svibnja. Također, u petak će se održati Eko patrola dječjeg vrtića Balončica i potom Dani otvorenih vrata, a s početkom u 17 sati u lovačkom domu Videž održava se šahovski turnir. Subota rano ujutro je pak rezervirana za ribički turnir na ribnjaku Drajža. U 10.30 sati biti će upriličeno polaganje vijenaca na spomen-obilježje braniteljima nakon čega će uslijediti misa zahvalnica u kapeli svetog Ivana u Lastinama. Obilježavanje Dana općine Hum na Sutli završava u nedjelju lovačkim turnirom u Lovačkom domu Videž s početkom u 9 sati. (kpb)

Dan grada Pregrade 1. svibnja

PREGRADA - U nedjelju 1. svibnja svečano će se obilježiti Dan grada Pregrade. Program započinje postrojavanjem povijesnih postrojbi HV-a u 10 sati ispred upravne zgrade Grada, te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća palim braniteljima ispod križa na Gradskom groblju. Program proslave nastavlja se svetom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, koju predvodi mons. Vinko Gregur, pregradski župnik. Svečana sjednica održati će se nakon svete mise u 12.30 sati u galeriji Muzeja Grada Pregrade. Nakon sjednice slijedi prigodan zajednički domjenak u Gradskoj kavani. (Ksenija Petek Belošević)

Grad Zlatar slavi svoje dane

ZLATAR – U srijedu, 27. travnja započelo je obilježavanje Dana grada Zlatara različitim kulturnim i zabavnim sadržajima. Od predavanja o učešću branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije u Domovinskom ratu, koncerta Zagrebačkih solista, otvaranja izložbe u Galeriji izvorne umjetnosti, do dječjih priredbi i predstavljanje knjige za djecu ‘Gospodar Bačva Barut’ Kristine Gregurek. Središnja svečanost održava se u petak, 29. travnja. U 16.30 sati ispred Sokolane nastupit će Limena glazba Zlatar i Belečke mažoretkinje, a u 17 sati u Sokolani započinje svečana priredba povodom Dana grada. Na priredi će biti uručena javna priznanja grada, a u kulturnom programu nastupit će zbor i folklorna skupina OŠ Zlatar, dramska družina OŠ Belec i Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve - Glazbena sekcija Dora s orkestrom i ženskom vokalnom skupinom, te komorni zbor. Očekuje se i dolazak predsjednice Vlade RH Jadranke Kosor koja je proglašena počasnom građankom Zlatara. U nedjelju, 1. svibnja u 11 sati u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služit će se sveta misa u povodu Dana grada uz nastup župnog zbora. (zl) REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 49 290 Klanjec, Trg mira 11 Klasa: UP/I-350-05/11-01/82 Urbroj: 2140/01-07/3-11-4 Klanjec, 20. travanj 2011. Krapinsko - zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 110.st.1. i čl. 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/2007 i 38/2009),

Popisan ugovor o nastavku izgradnje vodovoda

POZIVA

Odmah nakon sjednice uslijedilo je svečano potpisivanje ugovora između Zagorskog vodovoda i Općine Desinić o izgradnji vodovodne mreže visoke i niske zone. Potpisali su ga direktor Željko Hren i načelnik Zvonko Škreblin. Investicija je vrijedna 6 milijuna kuna. - Projektom smo obuhvatili sela Gornji Jalšovec, Klanječko, Gaber, Dubravicu Desinićku, Grohot, Turnišće Desinićko, Trnovec Desinićki, Osredek, Desinić Goru, Košničku Goru, Košnički Hum – Veliki Tabor. Evo, potpisali smo ugovor i radovi kreću već u srijedu - rekao je Zvonko Škreblin. Dosad je vodoopskrba na području općine Desinić riješena 65 posto. Nastavkom radova indeks će porasti na 95 posto. Izvan ovog vodnog sustava ostat će samo tri desinićka rubna sela Jazbina, Ivanić Košnički i Škalić Zagorski, ali će i ona u dogledno vrijeme biti priključena na vodoopskrbni sustav iz Harine Zlake.

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u katastarskim općinama Ravno Brezje i Razvor na kojima se planira zahvat u prostoru: izgradnja odvodnje fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica te dijela naselja Kumrovec sa spajanjem na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za koji ovaj upravni odjel vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora Općine Kumrovec, da izvrše uvid u idejni projekt broj 585/2011-IP od ožujka 2011.g. izrađen u društvu „HIT PROJEKT“ d.o.o. Zagreb, Jagnedje 3, projektant Slavko Šimunović, dipl.ing.kult.t, br.ovl. G 1686; Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku. Uvid u idejni projekt stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika dana 05. svibnja 2011.g. (četvrtak) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Klanjcu, Trg mira 11, soba 4, u vremenu od 8 do 14 sati.


županija Obilježen Dan planeta Zemlja i Zeleni tjedan 14

broj 393 / 29.04.2011.

DUBRAVA ZABOČKA - Moto ovogodišnjeg Dana planeta Zemlja bio je “Milijardu zelenih djela”, što znači da svatko može učiniti nešto za ozdravljenje planeta- počevši od zamjene stare žarulje štednom, sadnjom stabla, korištenjem bicikla, vlastite platnene vrećice za odlazak u trgovinu… U Zagorju se najviše sadi. Savez ekoloških udruga provodi projekt “Moje prvo drvo”, a osnovnoškolci i ‘vrtići’ u akciji dobivaju priznanja za sjećanje “na prvo, u životu posađeno drvo”. Do sada su svoja prva drva posadili u OŠ Sveti Križ Začretje (cijeli 4.a) i PŠ Sekirišće. Članice udruge Lijepa naša iz Zlatar Bistrice uređuju okoliš crkvice sv. Lovre u Lovrečanu, a oko sjedišta Saveza “Zagorske hiže” u vlasništvu Ekološkog društva “Lijepa naša” u Dubravi Zabočkoj, trošni plot iz lijeskovog pruća zamijenjen je živom grabovom živicom. Donacija je to Hrvatskih šuma, ispostava Krapina. Ribiči ŠRD Jezera nastavljaju sa započetom sadnjom drvoreda na vanjskom nasipu jezera, vlastitim snagama, a 24 sadnice i stručnu pomoć zahvaljuju dr. Ivanu Martiniću i Šumarskom fakultetu. Donaciju sadnica najavila je i Općina Bedekovčina. - Tako se malim zelenim djelima pomaže planetu. Kako bi tek bilo kad bi Dan planeta potrajao duže, a svaki od 7 milijardi stanovnika učinio bar jedno “zeleno» djelo”! Pridružite se velikoj obitelji “zeleno-mislećih” koji su svojim doprinosom obilježili Dan planeta u 150 zemalja širom planeta – poručuju iz Saveza ekoloških udruga Krapinsko-zagorske županije. (zl)

3. Regionalni susret Mreže škola bez nasilja

Cilj je raditi na prevenciji - radi smanjivanje svih oblika nasilja i zlostavljanja Ivo Šućur TUHELJ

Dobrotvorni koncert “Budi mi prijatelj”

KLANJEC - Povodom 33. rođendana, dječji vrtić “Kesten” iz Klanjca održao je dobrotvorni koncert pod nazivom “BUDI MI PRIJATELJ”. U prepunoj dvorani, pjesma i ples izmamili su osmijehe na lica prisutnih Klanjčana i brojnih gostiju iz šire okolice. - Vjerujemo da je te večeri vrtić “Kesten “ bio naša zajednička radost, pa ovim putem želimo zahvaliti svima koji su odvojili svoje vrijeme za nas i svojim novčanim prilozima pomogli prevladavanju materijalnih teškoća – kazala je ravnateljica DV «Kesten» Sttela Mlinarić. (Ivo Šućur)

P

rojekt UNICEF-a Mreže škola bez nasilja okuplja osnovne i srednje škole koje su uspješno završile Program za sigurno i poticajno okuženje u školama. Ovogodišnji 3. regionalni susret održao se 20. travnja u Osnovnoj školi Lijepa naša u Tuhlju. Na susretu je bilo 11 škola Krapinsko-zagorske , 13 škola Varaždinske i 13 škola Međimurske županije. Skup su iz ureda UNICEF-a

pratile Josipa Grgas, Gorana Dojčinović te članica regionalnog ureda u Ženevi Lely Djuhari. Ravnateljica škole Natalija Knezić-Medvedec podsjetila je na prošlost školstva u Tuhlju, uspjehe učenika na natjecanjima te se osvrnula na kontinuitet provođenja Programa. -Naša škola Program za sigurno i poticajno okruženje provodi još od 2004. godine, a prošle godine potvrdila je i obnovila svoj status - dodala je ravnateljica Knezić-Medve-

dec. Skupu se obratila i Goranka Štefanić, ravnateljica Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica, koja je istaknula da veliku podršku za održavanje Programa imaju od svog osnivača,Varaždinske županije, koja je preuzela obvezu financiranja Programa. Pozvala je i ostale osnivače te jedinice lokalne samouprave da slijede njihov primjer. Kajkavska družina škole s izvedbom forum kazališta, u kojoj je bila obrađena tema

vršnjačkog nasilja, otvorila je stručni dio skupa.Voditeljica družine, Pavica Iveković, zajedno kroz komunikaciju s publikom, pokušala je pronaći uzroke problema te pozivala djecu , učitelje i stručne suradnike da kroz glumu pronađu moguća rješenja problema. Stručni dio skupa, obuhvaćao je radionice za djecu i odrasle na kojima su se obrađivale teme Elektroničkog zlostavljanja, Uloga vršnjaka pomagača te Važnost nastavljanja mreže.

Dani otvorenih vrata OŠ Viktora Kovačića HUM NA SUTLI – Osnovna škola Viktora Kovačića organizirala je prošlog tjedna Dane otvorenih vrata škole. Prvi dan bio je posvećen učenicima, pa su taj dan organizirane aktivnosti u skladu s njihovim željama. Vatrogasci Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli za učenike 5. razreda pripremili su prezentaciju vatrogasnih vozila te demonstraciju i vježbu gašenja požara uz pomoć vatrogasnog aparata. Na prijedlog Vijeća učenika, organiziran je susret s bivšim učenicima škole koji su ostvarili zanimljive profesionalne karijere. U goste su im došli Adalbert Turner - Juci, pjevač angažiran u kazalištu Komedija, Kristina Ogrizek Grofelnik, majstorica- tokarica, te Dunja Gorup, asistentica na Medicinskom fakultetu. Susret je bio iznimno zanimljiv i dojmljiv. Pokazalo se da je ova ideja doista bila dobra te da bi s ovakvim susretima moglo nastaviti i u slijedećim godinama. Na kraju dana, održane su prijateljske utakmice s učenicima 8. razreda OŠ August Cesarec iz Krapine. Iako su gosti pobijedili i u nogometu i u rukometu, druženje s učenicima je bilo lijepo i ugodno. Drugog dana, Otvorena vrata su organizirana u sklopu obilježavanja Dana općine Hum na Sutli te je taj dan organizirana izložba učeničkih radova učenika središnje i svih pet područnih škola, prezentacija eko-projekta “Staklo naš i vaš prijatelj”, kulturno umjetnički program, sportske igre, natjecanja učenika i njihovih roditelja te piknik na igralištu škole. Sve je posebno razveselio velik odaziv roditelja, koji su se aktivno uključili i u sportsko-rekreativnom dijelu programa. - Vjerujemo da i ovakva druženja i prezentacija rada doprinose dobroj suradnji škole, roditelja i lokalne zajednice. Velik odaziv roditelja i mještana znak su, da se Otvorena vrata na sličan način organiziraju i slijedeće godine – istaknula je školska psihologinja Marijana Košutić. (zl)


županija

broj 393 / 29.04.2011.

Prepoznaj sebe

Če pljuješ na Zemlju, pljuješ sam nase OROSLAVJE - Dan planeta Zemlja Forum mladih SDP-a Oroslavja obilježio je akcijom čišćenja smeća i krupnog otpada na brani u Oroslavju. Staklene i plastičnih boce, dječje pelene, vrećice, automobilske gume, dijelovi kućanskih aparata samo su dio pronađenog otpada. Akciju je podržao i gradonačelnik Ivan Tuđa, uz čiju pomoć je nabavljen bager kojim je nakon uklanjanja otpada poravnata desna obala Topličine. Ovom akcijom oroslavski forumaši željeli su ukazati na potrebu vođenja veće brige o prirodi i jačanju ekološke svijesti među ljudima uz moto ‘’Če pljuješ na Zemlju, pljuješ sam nase’’. (zl)

FOTO VIJEST

Potpisi potpore za REKOM

ZABOK – Na zabočkom trgu Ksavera Šandora Gjalskog cure iz FM SDP-a Krapinsko-zagorske županije prikupljale su potpise potpore za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenima na prostoru nekadašnje SFRJ. (K. Pa.)

TRENING SPAŠAVANJA IZ POPLAVA

ZAGREB - Od 17. do 21. travnja Hrvatski Crveni križ u suradnji s Njemačkim Crvenim križem organizirao je trening spašavanja iz poplava. Trening su pohađali instruktori-spasioci na vodi HCK iz cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Pazin, Split, Krapina, Osijek) njih ukupno 25. U pet dana treninga prošli su teorijska predavanja na teme: Priprema spasilačke akcije, Osobna zaštitna oprema, Čvorovi, Osnove veslanja te Upravljanje čamcem na motorni pogon, Manevriranje i Postupak transporta i evakuacija prilikom poplava. Praktični dio nastave odvijao se na Jarunu i rijeci Savi gdje su sudionici usvojili nove vještine i znanja. Zadnjeg dana na simulacijskoj vježbi bile su prikazane sve naučene vještine spašavanja iz poplava. Završnoj vježbi uz brojne uzvanike iz DUZS-a , HCK, prisustvovao je i pročelnik DUZS-a PU Krapina Dražen Strabić. Iz Gradskog društva Crvenog križa Krapina treningu su bili nazočni Zdenko Babić, volonter GDCK Krapina, instruktor i spasilac na vodi HCK, zaposlen u Zagrebačkom Holdingu kao spasilac na Jarunu, Bundeku i bazenima te ravnatelj GDCK Krapina Davor Šimunović. Svaki od sudionika dobio je Uvjerenje o osposobljenosti kojim je prošao cjelovitu obuku za spašavanje i evakuaciju prilikom poplava te je osposobljen za specijalistu za spašavanje iz poplava i voditelja čamaca, ukoliko posjeduju dozvolu. (zl)

izrazili zadovoljstvo ovakvim oblikom suradnje. - Ovi susreti mi se čine kao kvalitetno provedeno vrijeme sa stručnjacima i novim dragim ljudima koji su vrlo strpljivo i pažljivo analizirali teme koje me kao mladog roditelja zanimaju. Naučila sam promišljati svoje i ponašanje svojeg djeteta, sada bolje razumijem svoje i njegove reakcije. Očekivanja koja sam ispunila: zanimljivi sadržaji, dobila odgovore na pitanja koja me najviše muče, sve gledam ležernije, s mogućnošću pogreške u mojem roditeljstvu – moglo se čuti od roditelja koji su sudjelovali

KRAPINA - Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i ove godine organiziralo je 12. humanitarno sabirnu akciju Prepoznaj sebe, koja je provedena na Trgu Ljudevita Gaja i na parkiralištu kod Fine, u tri četvrtka. Cilj akcije bio je prikupiti novčane priloge i pomoći ljetovanje učenika slabijeg imovinskog statusa. Na ovogodišnjoj akciji postavljeni su izložbeno-prodajni štandovi na kojima su se prodavali radovi učenika te peciva. U I. dijelu akcije sudjelovali su OŠ August Cesarec Krapina, OŠ Gornje Jesenje i OŠ Đurmanec, a prikupljeno je ukupno 1.086,10 kuna. U II. dijelu akcije sudjelovali su OŠ Ljudevit Gaj Krapina, OŠ A. Mihanovića Petrovsko i OŠ Side Košutić Radoboj te je prikupljeno 1.097,75 kuna. U III. dijelu akcije, na Veliki četvrtak sudjelovala je Srednja škola Krapina – Dječje gradsko vijeće, a prikupljeno je 1.305,30 kuna. Prikupljena novčana sredstva podijelit će se u jednakim iznosima za ljetovanje učenika slabijeg imovinskog statusa iz šest osnovnih škola. U akciji su osim osnovnih škola i Srednje škole Krapina sudjelovali proizvođači pekarskih proizvoda, a medijski pokrovitelj je bio Radio Hrvatsko zagorje Krapina. (zl)

VAŠE VIJESTI

Zahvala za uspješno provedenu akciju ‘’Eko za etno’

ZLATAR - Akcija ‘’Eko za etno’’ uspješno je privedena kraju. Sakupljeno je 3.160 plastičnih boca. Za prikupljen novac kupili smo platno od kojeg je sašiveno 18 dječjih slavonskih nošnji. Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u sakupljanju: svim učenicima i učiteljima OŠ, SŠ Zlatar, Gradskoj upravi, svim građanima grada Zlatara i trgovini Preis Zlatar. Zahvaljujemo se gospođama Mirjani Rožić, Anamariji Soić i Katarini Kreš koje su nam nošnje sašile, gđi Mirjani Habuš koja nam je pomogla pri izradi djevojačkog oglavlja te obiteljima Habuš i Kreš na doniranom cvijeću i rekvizitima. Nove nošnje bit će prezentirane na Danu grada Zlatara, u petak, 29. travnja u 17 sati. (učenici OŠ Ante Kovačića Zlatar)

Rastimo zajedno ZABOK - U DV Zipkica je prošli tjedan uspješno završen i treći ciklus radionica za roditelje pod nazivom „Rastimo zajedno“. Da podsjetimo, radi se o Programu koji je nastao u suradnji s UNICEFom, a čija je svrha pružiti podršku roditeljima u njihovoj zahtjevnoj ulozi. Na radionicama su se preispitivale vrijednosti i ponašanja roditeljstva u najboljem interesu djeteta, učilo se o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježbale su se komunikacijske vještine te razmjenjivala iskustva iz svakodnevnog života s djecom. Roditelji su

15

na radionicama. Aktivnim sudjelovanjem u provedenih 11 radionica, svaki roditelj je postao ponosni vlasnik diplome za učenje poticajnog roditeljstva. Timu koji provodi radionice naročito je drago da su roditelji prepoznali vrijednost ovih radionica i izdvojili vrijeme za njih, postavljajući si kao prioritet uspostavljanje boljeg odnosa s vlastitim djetetom, što im se čini naročito važno u današnje užurbano i stresno vrijeme. Nadaju se da će im se i ostali roditelji pridružiti u radionicama u nastavku ovog Programa u Zipkici na jesen. (zl)


16

županija

broj 393 / 29.04.2011.

DNEVNIK TATE BENA

Zeko??? Piše: Tomislav Benčić

J

oš jedan blagdan je za nama. Ko i svake godine opet nismo iz toga izvukli ono bitno. Dobro, nekima je najbitnije kaj je bil neradni dan. Uz to se poklopilo i lijepo, sunčano vrijeme pa su mnogi proveli vikend negde. Na moru, u planinama, toplicama ili gde več. Oni koji su ostali doma uglavnom su se u nedjelju ujutro s košaricama pojavili u crkvi. I da ne trošim riječi o tome, znate valjda i sami kak to sve ide. Međutim, da li ja nisam dobro pazil na vjeronauku, a išel sam na vjeronauk i kad sam išel na pričest, ali i kad su deca išla i na pričest i na firmu, nikak se nemrem zmisliti gde je zeko u cijeloj priči oko uskrsa? Jajca su mi jasna. Ipak iz jajca nastane novi život. I picek mi je jasan. Simbolizira novi život nastal iz jajca. Ali kakve tu sad veze ima zajec? Nikakve! Nego smo i to preuzeli sa zapada. Jer smo takvi. Lako povodljivi. I spremni smo zeti kaj nam nešči ljepo zapakira i ponudi. Da ne mislite kak sam nekaj posebno i ja sam užival u biranim, blagoslovljenim delicijama. A da bi sve to priredila žena je morala i malo mira imeti. Tak da sam ja h subotu umesto na utakmicu prešel s Graciom u šetnju. S početka je bilo se h redu dok se vozila h kolicima. Ali u jednom trenutku se več nije htela voziti nego hodati. Niti to nije veliki problem. Jer hoče pomoči h guranju kolica pa se drži za njih dok hoda. Problem nastane kad izgovori jednu od slijedeće dvije riječi: mene ili moja. Obadvije imaju isto značenje. Primi me i nosi. Nije ni nositi Graciu problem. Problem u tom trenutku predstavljaju kolica koja je prilično teško gurati s detetom na rukama. Prvi radni dan nakon blagdana je i pada kiša. Ovaj put sam joj vesel. Jer ne moram zaljevati vrt. A nakon ove kiše bude sve to kaj je žena posijala počelo bolje rasti. Prije ovih blagdana smo doma pokosili travu, poštucali živicu i malo sredili dvorište. Pa je žena i cestu ispred dvorišta pomela i počistila. Čini mi se da ona to preveč temeljito dela i ak bu još dva-tri put počistila cestu asfalt bu skroz nestal. Cesta je h takvom stanju da smo več morali po asfaltu i beton metati jer su nastale takve rupe da se nismo več mogli voziti normalno. Iako to več dvije godine spominjem jednom članu gradskog viječa, pa iako mi je obečal da budu nekaj napravili, očito da je pozabil na nas. A morti zbog toga kaj svako malo spomenem naše gradske očeve i majke mi baš za inat nečeju to popraviti.

U Zaboku prikupljeno 79 doza krvi ZABOK – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organiziralo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je održana u dvorani Elektre u Zaboku. Akciji se odazvalo 90 darivatelja, a krv je dalo njih 79. Ostalih 11 odbijeno je iz zdravstvenih razloga. Krv je dalo 63 muškaraca i 16 žena. (zl)

PREVENTIVA IZNAD SVEGA ŠPIČKOVINA - U Vatrogasnom domu u Špičkovini održana je redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice grada Zaboka koju čini sedam postrojbi u kojima djeluje 679 vatrogasaca svih kategorija. Od toga broja 194 su djeca i vatrogasna mladež, 67 je veterana, 338 ostalih i 80 operativnih članova koji ispunjavaju sve zakonske obveze. - U našim redovima imamo novih 29 vatrogasaca, 5 vatrogasnih dočasnika I. klase i 5 za interventnu postrojbu. Prema planovima DVD-a kontinuirano su obavljeni preventivni pregledi stambenih i gospodarskih objekata prilikom kojih su podijeljeni letci s odgovarajućim sadržajem. I nadalje naši građani

u potpunosti ne koriste besplatnu uslugu DVD-a kod izvođenja radova spaljivanja na svojim poljoprivrednim površinama što uzrokuje povećanje vatrogasnih intervencija te vrste - naglasio je Rudolf Zajec, predsjednik VZG Zabok, dodavši kako je tijekom 2010. godine na području Grada Zabok bilo 46 intervencija svih vrsta.

Unatoč malim sredstvima, rezultati vrlo dobri

Zajednica je tijekom prošle godine organizirala i provela i sve planom predviđena natjecanja, od djece i mladeži, do veterana. Tokom proslave Sv. Florijana sugrađane su podsjećali na zakonske obveze što se tiče zaštite od požara.

- Djeca i vatrogasna mladež su imali prilike natjecati se na gradskom natjecanju koje je održano van našeg područja po dogovoru između susjednih Zajednica, a radi smanjenja troškova. Organiziran je izlet djece i vatrogasne mladeži u Mariju Bistricu s poučnim sadržajem za njih i podjelom tradicionalnih licitarskih srca, a već tradicionalni kamp djece bio je u organizaciji GZ Puconci dodao je Zajec, spomenuvši kako je rad s mladima i nadalje prioritet zajednice. - Zadaci su odrađeni unatoč nedostatnim sredstvima, a rezultati rada na području VZG su vrlo dobri - zaključio je Rudolf Zajec. – Mi kao grad ne odustajemo od financiranja društvenih

djelatnosti, kulture, ali ni od pomaganja našim vatrogascima jer su dokazali kako su od velike pomoći ne samo građanima Zaboka, već i šire - rekao je Ivan Hanžek, gradonačelnik Zaboka, pohvalivši rad zajednice te odličnu suradnju sa slovenskim kolegama. Rad zajednice pozdravili su i predsjednik VZ KZŽ Ivica Glas, predstavnici prijateljskih zajednica u okruženju te predstavnici slovenskih zajednica Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice i Puconci. Zaključak je svih bio kako je preventiva iznad svega, a sve zbog brzog tempa života i pomanjkanja čovjekovog vremena za svakodnevnu pažnju na moguće nesreće. (Dean Stulić)

Ženski zbor KUD-a Bedekovčina u Češkoj ČEŠKE BUDEJOVICE, ČEŠKI KRUMLOV - Na poziv Međunarodne festivalske organizacije „MUSIC@FRIENDS“, ženski zbor KUD-a Bedekovčina gostovao je na Međunarodnom festivalu u Češkim Budjevicama i Češkom Krumlovu. Nakon smještaja u hotel „Mali Pivovar“ dočekao ih je domaćin Vlado Dvoržak koji ih je i poveo u razgledavanje grada. Nakon razgledavanja Čeških Budejovica, lijepog grada od 100.000 stanovnika, slijedio je koncert u Koncertnoj dvorani češke komorne filharmonije. U programu su uz bedekovčanski ženski zbor sudjelovali i muški zbor iz Slovenije, zatim švicarski i češki zbor. Finalni koncert održan je u Češkom Krumlovu, a sudionicima su se ovog puta pridružili još i gosti iz Njemačke i Italije. Za nagradu svaki zbor dobio je na poklon kristalnu vazu, poznati češki suvenir. Na kraju programa svi zborovi otpjevali su češku skladbu koju su svi naučili prije dolaska na festival „Nebešti kavalerovi“ pod dirigentskom palicom Otokara Dubskog. Slijedila je i zajednička večera svih zboraša koja je prošla u veselom druženju uz pjesmu i ples. Članice zbora nakon povratka istaknule su kako su ponosne na sudjelovanje na jednoj ovakvoj europskoj manifestaciji. (Dean Stulić)


županija

broj 393 / 29.04.2011.

LUG ZABOČKI - Dan planeta Zemlje 22. travnja, koji se obilježava već 41. godinu u 190 zemalja, prerastao je u tjedan za aktivnosti okolišnih udruga, pa se tjedan poslije toga dana naziva Zelenim tjednom. Jedan od tih Zelenih dana jest i Svjetski dan obnovljivih izvora energije, 26. travnja, kada je u Vrtlariji Čuček u Lugu Zabočkom održano završno okupljanje u sklopu Zelenih dana Krapinsko-zagorske županije 2011. godine. Savez ekoloških udruga želio je tom prilikom predstaviti projekte ekoloških udruga, koje su ostvarili u prethodnom razdoblju i nagraditi zaslužne pojedince i organizacije. - Savez ekoloških udruga okuplja 13 nevladinih udruga, čiji

su članovi volonteri raznih zanimanja koji ulažu svoja znanja i iskustvo za uspjeh projekata koji se provode. U proteklom radu organizirali smo akciju sadnje raslinja oko bolnice Bračak, u suradnji s lokalnom samoupravom uređenja poučnih staza Šumarica Zlatar Bistrica, Kamenjak u Stubičkim Toplicama, Dol u Dubravi Zabočkoj i Cesarska gora u Klanjcu i pokrenuli Eko-listek, prvo zagorsko glasilo za zaštitu okoliša i održivi razvoj, a sudjelovali smo u i svim akcijama lociranja staništa rijetkog i zaštićenog bilja Hrvatskog zagorja te uređenja izvora pitkih voda, kao i niz dugih aktivnosti, rekla je Dunja Horvatin, predsjednica saveza. Program poticanja štednje

Zeleni dani KZŽ Dubravko Čuček

energije, koje se provodi u našoj županiji sufinanciranjem gradnje solarnih kolektora, sanacije fasada i zamjene vanjske stolarije, smanjuje troškove kućanskih režija. S prvotnih 300 metara četvornih sufinanciranja solarnih kolektora godišnje, broj je povećan na tisuću i već donosi rezultate u smanjenju potrošnje energije i zagađenja, a KZŽ je po broju ugrađenih kolektora ispred svih drugih županija. - Zašto smo se opredijelili za okupljanje na prostoru Vrtlarije Čuček? To možemo objasniti pojmom održivoga razvoja. Radi se o šestočlanoj obitelji koja je svoju egzistenciju povjerila zemlji. U skladu sa zakonima prirode žive tri generacije, čiji članovi

17

nisu ovisni o svakodnevnom odlasku po hranu u trgovinu. Tu radni dan počinje izlaskom sunca i pjevom ptica, tu miriši domaći kruh, radnoga vremena nema, a dan završava kreketom žaba. Radno mjesto je zemlja, briga je uzgoj što zdravijih i ljepših presadnica koje uljepšavaju dvorišta širom Zagorja, objasnila je Dunja Horvatin. Dubravko Čuček je dodao da u program njihove štednje ulazi korištenje kišnice iz vlastita bazena i upotrebljavane drvene ambalaže iz trgovačkih centara, čime se smanjuje uporaba plastičnih vrećica. Svi koji dođu ovoga tjedna sa svojom ambalažom po cvijeće u Vrtlariju Čuček, dobit će popust na cijenu. (Nikola Capar)


županija Predavanje o stresu 18

broj 393 / 29.04.2011.

DONJA STUBICA - U petak, 29. travnja od 19 sati u donjostubičkoj Plavoj dvorani održat će se predstavljanje knjige Tarre Barat „Stres – najveći ubojica današnjeg čovjeka, jeste li jači od stresa – priručnik za upravljanje stresom“. Organizator je Pučko otvoreno učilište – Knjižnica Donja Stubica. (dc)

Proslava Međunarodnog praznika rada BEDEKOVČINA - Općinska organizacija SDP-a Bedekovčine zajedno sa Županijskom organizacijom SDP-a Krapinsko-zagorske županije već niz godina tradicionalno obilježava Međunarodni praznik rada 1. svibnja, druženjem uz grah i prigodni zabavni program. Tako će biti i ove godine u nedjelju 1. svibnja kod Ribičkog domu na Bedekovčanskim jezerima s početkom u 13 sati. Oko 15 sati očekuje se dolazak predsjednika SDP-a Hrvatske Zorana Milanovića. (zl)

Tradicionalni „Susret na mostu: Gmajna-Kunšperk“ KUMROVEC - U nedjelju 1. svibnja građani i susjedi općina Kumrovec i Bistrica ob Sotli ponovo će se susresti na mostu nad graničnom rijekom Sutlom između sela Gmajna i Kunšperk. Susret počinje u 14 sati. Za tu prigodu pripremit će jela i pića i zanimljiv kulturno-zabavni program. Kumrovčani će pripremiti oko 500 kuhanih kobasica, ispeći kolače po receptima naših baka. Kulturno-zabavni program će pripremiti Etno udruga Zipka te glazbeni sastav Veseljaki Zagorja. Bistričani će ponuditi kruh i peciva, 350 litara bijelog i crnog vina, razna bezalkoholna pića, salate i pribor za jelo i piće, a nastupit će sa svojim Pevskim zborom. Kulturno-zabavni program odvijat će se uglavnom na mostu prijateljstva, a susjedi će se potom ogledati u potezanju konopca i u nogometu. (Ivo Šućur)

I Zagorci se predstavili na zagrebačkom Bundeku ZAGREB - Na 10. sajamskoj priredbi „Proizvodi hrvatskog sela“ koja je ove godine održana na zagrebačkom Bundeku, okupili su se mnogi izlagači i posjetitelji. U nedjelju se predstavila i Krapinsko- zagorska županija s dvadesetak svojih izlagača, a u prigodnom kulturno-umjetničkom programu sudjelovao je i KUD Đuro Orlić iz Zagorskih Sela.

Plesovima sutlanskog kraja oduševili su prisutne i pokazali svoj ponos što su dio zagorske kulturne baštine, ali i dokazali da su Zagorci uistinu veseli ljudi. Nakon službenog dijela predstavljanja koje je vodio Ivan Benc, KUD-ovci iz Zagorskih Sela su zajedno sa županom Sinišom Hajdašom Dončićem i svojim načelnikom Željkom Kodrnjom

zapjevali niz tradicionalnih zagorskih popevki te privukli pažnju uzvanika, ali i ukrajinskog veleposlanika, njegove ekscelencije Oleksandra Levčenka koji je, ponesen dobrim raspoloženjem pozvao KUD „Đuro Orlić“ na gostovanje u Ukrajinu. U njegovom društvu su bili i počasni konzul Ukrajine u RH Nikola Malić i pročelnik za poljoprivredu

grada Zagreba Emil Tuk. Ove godine folklorna i tamburaška sekcija slave petu godišnjicu rada te su im ove pohvale i radost drugih velika nagrada i poticaj za daljnji i još uspješniji rad. Predstavljanje Krapinsko-zagorske županije završilo je kasno poslijepodne pjesmom i zadovoljstvom zbog uspješnog nastupa. (I. Šućur)

Zlatarbistričko proljeće sve do 22. svibnja ZLATAR BISTRICA – Manifestacija ‘’Zlatarbistričko proljeće’’ započela je prošlog četvrtka već tradicionalno polaganjem vijenca kod centralnog križa na groblju u Lovrečanu. Ova će subota biti bogata različitim programima. U 10 sati u školskoj sportskoj dvorani nakon mimohoda kroz samo mjesto, održat će se Županijska smotra mažoretkinja uz pratnju puhačkog orkestra KUD-a Kaj. Prikaz letjelica i demonstraciju letenja održat će Aero kluba od 13 sati, a u Zadružnom domu u Lipovcu u 19 sati počinje koncert KUD Kaj. Zlatarbistričko proljeće obilježava se sve do 22. svibnja brojnim priredbama, te kulturnim i sportskim programima. Svi ste dobrodošli. (zl)

P

POLICIJSKI TJEDAN

rošlog tjedna (od 18. do 25. travnja) na području Policijske uprave krapinsko-zagorske zabilježeno je 30 kaznenih djela, od čega 12 krađa, sedam zlouporaba opojnih droga, četiri teške krađe u pokušaju, četiri uništenja i oštećenja tuđe stvari i tri krađe. Od ostalih slučajeva zabilježena su dva samoubojstva i jedno samoranjavanje kuburom koje je za posljedicu imalo teške tjelesne ozljede. Buknulo je pet požara, tri suhe trave i raslinja, jedan na građevini i jedan bez štete. Policija je podnijela šest prekršajnih prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, tri zbog kršenja Zakona o oružju i osam zbog obiteljskog nasilja. Dogodilo se 28 prometnih nesreća. U četiri nesreće su osobe teže ozlijeđene,

AMI-PROM d.o.o. ZABOK KOŠNJA TRAVE NA OKUĆNICAMA ŠIŠANJE ŽIVIH OGRADA

FLAKSANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA

u četiri lakše, a 20 prometnih nesreća je prošlo samo s materijalnom štetom. Kod pet sudionika prometnih nesreća zabilježena je prisutnost nedozvoljene količine alkohola u organizmu. Prošlog tjedna su policijski službenici evidentirali 221 prekršaj iz zakona o sigurnosti prometa na cestama od čega se 114 prekršaja odnosi na nepropisnu brzinu, 18 na nekorištenje pojasa, 13 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, 12 na neregistrirano vozilo – istek prometne dozvole, 9 na nepostupanje po prometnom znaku, 3 na upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 na upravljanje vozilom pod zabranom... (S. Fuštin)

TEL: 049/222-217

SKRAĆIVANJE ČEMPRESA SADNJA ŽIVIH OGRADA I UKRASNOG BILJA

RUŠENJE OPASNIH STABALA ODVOZ OTPADA

USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA

MOB: 098/250-533 ČIŠĆENJE ŠIKARA I ZAPUŠTENOG ZEMLJIŠTA


županija

broj 393 / 29.04.2011.

poljoprivreda

Z

a marelice je opće poznato da su prilično osjetljiva voćna vrsta koja je kod nas došla iz srednje Azije i Kine. U povoljnim uvjetima rasta pojedina stabla mogu doživjeti i preko 200 godina. Ipak, u našim su uvjetima još uvijek česte pojave da se obično sredinom ljeta počinje sušiti lišće prvo na jednoj grani da bi se zatim sušenje ubrzo proširilo na cijelu voćku koja zatim propada. Marelica je voćna vrsta kojoj odgovara brzi prelazak iz zime u proljeće i vrlo je osjetljiva na proljetne temperaturne oscilacije. Upravo radi tih svojih karakteristika odgovaraju joj ograničena područja na kojima je možemo uzgajati. Prvenstveno, marelici odgovaraju položaji na kojima je manja vjerojatnost proljetnih mrazeva jer je poznato da cvatnja kod ove voćne vrste počinje vrlo rano. Ako se sade pojedinačna stabla preporučaju se položaji na južnoj strani okućnice gdje su manja temperaturna kolebanja tijekom ranog proljeća. Isto tako moramo uzeti u obzir da marelica jed-

nako loše podnosi sušu kao i preobilnu vlagu, a naročito su opasne visoke podzemne vode. Iz ovoga proizlazi da su osnovna dva preduvjeta za uspješan uzgoj marelica izbor odgovarajućeg položaja i povoljnog mikroklimata. Nadalje, prilikom gnojidbe potrebno je pripaziti da se koriste formulacije gnojiva sa manjim sadržajem dušika, a koja sadrže i mikroelemente. Najveći se problemi obično javljaju u šestoj ili sedmoj godini od sadnje kada se najčešće javlja sušenje pojedinačnih grana. Osušene grane i grančice potrebno je odrezati do zdrave osnove. Vrlo je bitno rane premazivati voćarskim voskom, a škare dezinficirati da zarazu ne širimo na ostale dijelove i stabla. Sušenje manjih grančica je obično posljedica napada cvjetne monilije. Ako se u proljeće grančice suše samo na sunčanoj strani to je najčešće znak oštećenja koja su nastala zbog kolebanja temperatura. Sušenje grančica kod cvjetne monilije prepoznajemo po tome jer se takve grančice nalaze nasumično po cijeloj krošnji. Nekad se je

19

SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

Uzroci propadanja marelica Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr. ZABOK / Radničko naselje bb / Tel. 225 768

•Sadnice voćaka •Ukrasnog drveća i grmova •Supstrati za sadnju •Rezano cvijeće, buketi i vijenci •Organska i mineralna gnojiva •Sredstva za zaštitu bilja •Vinarska i vinogradarska oprema • Stručni savjeti oko sadnje

za propadanje marelica isključivo krivila pojava koja se naziva kap ili apopleksija marelica, a označava iznenadno propadanje grana ili čitavog stabla. Ova pojava se danas objašnjava različitim uzrocima. Do nje može doći zbog kombinacije neadekvatnog izbora podloge s obzirom na zemljišno-klimatske uvjete, zbog osjetljivosti na niske temperature ili zbog fiziološke nestabilnosti marelice kroz razdoblje mirovanja. Uzrok apopleksije može biti i veliki broj uzročnika bolesti koji se nasele u drvu i kori oslabljenih stabala. Tu se vraćamo na početak gdje smo spomenuli primjereni položaj i zemljišne uvjete za rast drva marelice. Preporučljivo je bijeljenje stabala vapnom što sprječava pucanje

kore. Rane uzrokovane pucanjem kore su idealna mjesta ulaska uzročnika bolesti. Korisno je kada to uvjeti dopuštaju u jesenskom terminu nakon masovnijeg otpadanja lišća koristiti bakrene fungicide u pojačanoj koncentraciji ili kombinacije bakra s mineralnim uljima. Isto je potrebno ponoviti pred početak vegetacije. Noviji trendovi u uzgoju marelica, a u svrhu smanjenja propadanja stabala, nalažu da se marelice cijepe na slabije bujne podloge koje daju niža stabla što donosi određene prednosti poput olakšane zaštite, ranijeg ulaska u rodnost i manje potrebe za rezidbom čime se smanjuje stres voćke.

IZ PONUDE IZDVAJAMO

Motorni trimer 52CC (2,4 KS) Pivski set 200x70 cm ( stol+2 klupe) Prskalica PVC 8 L .

999,00 kn 599,98 kn 111,98 kn


20

vodič

broj 393 / 29.04.2011.

POSJETITE

izložbe • koncerti • manifestacije • restorani • toplice • seoski turizam POSJETITE

Dogodit će se... PETAK, 29.4.

GORNJA STUBICA

Muzej seljačkih buna Tel: (049) 587 881, suvenirnica: (049) 587 889

Radno vrijeme: od 9.00 do 19.00 sati

• STUBIČKE TOPLICE Općinska vijećnica, 18.30 sati: otvorenje izložbe slika Željka Breke • KRAPINA, Festivalska dvorana, 20 sati, 4. GFUK: predstava LOVAČKI ROG (GD Histrion)

Gastro patrola Doživite doživljaj i ukuse vaših predaka u novosagrađenom objektu obitelji Radovečki, gdje se osim zaboravljenih jela i misne kapljice možete odmoriti uz cvrkut ptica, gdje dan odiše svježinom utopljen u zelenilu okolnih livada i šuma Možete se odmoriti ili prespavati u luksuzno uređenim sobama.

SUBOTA, 30.4. • ZABOK kino, 20 sati: CRNI LABUD • GORNJA STUBICA crkva sv. Jurja, 20 sati: Jurjevski koncert „Opernih suvenira“ - Renata Penezić – flauta, Branko Mihanović – oboa i Mario Čopor – klavir • KRAPINA, Festivalska dvorana, 20 sati, 4. GFUK: 39 STEPENICA (Ludens teatar)

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 17.00 sati

Stara škola, Mirkovec 16. Sv. križ Začretje • www.stara-skola.hr • info@stara-skola.hr tel: 049/228 091 • Fax: 049/228 904

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO “Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

UTORAK, 3.5. • KLANJEC, 20 sati: predstava LOVAČKI ROG (GD Histrion)

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 web: www.zelenjak.com

Radno vrijeme: Posjet uz prethodnu najavu: 049 221 308, 099 693 87 18

ZLATAR BISTRICA, 20 sati: predstava LOVAČKI ROG (GD Histrion)

SUBOTA, 30.4. Pio V. papa; Josip Cottolengo NEDJELJA, 1.5. 2. USKRSNA NED.; Josip radnik; Jeremija PONEDJELJAK, 2.5. Atanazije; Eugen; Boris

SRIJEDA, 4.5. Florijan; Cvjetko, Cvijeta; Iskra ČETVRTAK, 5.5. Peregrin; Maksim; Anđelko

Dvorac Začretje Radno vrijeme: Dvorac se može posjetiti uz prethodnu najavu, gsm: 098 171 1118, e-mail: mfloegel@pharma.hr

Dvor Veliki Tabor zatvoren je za posjetitelje zbog restauratorskih radova.

“Lojzekova hiža”, Gusakovec 116, 49245 Gornja Stubica 049 469 - 325, 098 250 - 592, www.lojzekovahiza.com

RESTORAN

Jezera, Bedekovčina

U vrlo ugodnom prostoru nudimo: • dnevno svježe gablece • jela po narudžbi • petkom i subotom ŽIVA GLAZBA • domaće vino iz vlastitog podruma • Prostor restorana prikladan je za veće skupove (300 sjedećih mjesta) kao što su svadbe, krstitke, rođendani i sl. Radno vrijeme restorana: pon-četvrtak: od 8-24 sata / pet-subota: od 8-03 sata / nedelja: od 8-24 sata

PETAK, 29.4. Katarina Sijenska; Kata

UTORAK, 3.5. Filip i Jakov ap.; Mladen

SV. KRIŽ ZAČRETJE

Dvor Veliki Tabor

Seoski turizam “Lojzekova hiža” smjestio se u tihoj i idiličnoj udolini pitomog zagorskog krajolika nadomak Marije Bistrice u selu Gusakovec. Mnogima poznat i rado posječivan lokalitet uz dobro poznatu kuhinju koja se temelji na autentičnim zagorskim kulinarskim specijalitetima gazdarice Pavice Grden.

ČETVRTAK, 5.5.

(MAJ, FILIPOVŠČAK, ROŽNJAK, SVIBEN)

Dubrava Zabočka, Zabok

DESINIĆ

SEOSKI TURIZAM

• ZABOK, kino: 20 sati predstava LOVAČKI ROG (GD Histrion)

• SVIBANJ • Etno zbirka “Zagorska hiža”

od utorka do nedjelje od 9 do 19 sati, zadnji ulaz u 18 sati, ponedjeljkom muzej ne radi

SRIJEDA, 4.5.

Rimokatolički kalendar

ZABOK

Radno vrijeme:

Restoran u kojem ruča i Predsjednik. Svaki vaš posjet učinit ćemo nezaboravnim, bilo da se radi o ručku, svečanoj proslavi ili jednostavno bijegu od svakodnevnice. Dođite i uvjerite se..

NEDJELJA, 1.5.

• LOBOR, 20 sati: predstava LOVAČKI ROG (GD Histrion)

Tel: (049) 550 343

Tel: (049) 371 491 www.mhz.hr

Stara škola

PONEDJELJAK, 2.5.

Galerija Antuna Augustinčića

Muzej krapinskih neandertalaca

Kozjak bb, Sv. Križ Začretje Tel: 049/228-800; Mob: 098/555-414; krunoslav.svigir@kr.t-com.hr

• ZABOK, kino, 20 sati: CRNI LABUD • KRAPINA, Festivalska dvorana, 20 sati, 4. GFUK: AMATERI (Knap)

KLANJEC

“Kozjak”

KLET

KRAPINA

PREGRADA

Muzej grada Pregrade “Dr. Zlatko Dragutin Tuđina” Tel: 049 376 122

Sve inf.možete dobiti na br.tel. 049/215-714 ili 091/572-6683

Radno vrijeme: Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

bluesun hotel kaj, Marija Bistrica

restoran academia Okusite vrhunska jela tradicionalne zagorske kuhinje čije su namirnice provjereno svježe i prirodno uzgojene. Organizacija domjenaka, svadbenih svečanosti te poslovnih ili privatnih ručkova do 50 mjesta. Na upit: posebni poludnevni paketi ručkova Zagrebačka bb - 49246 Marija Bistrica 049 326 600 - kaj@bluesunhotels.com - www.hotelkaj.hr

oglas Bluesun - Zagorski list - Gastro vodic.indd 1

IZLOŽBE

MARIJA BISTRICA

ZABOK Zelena dvorana: izložba Ivane Ognjanovac „In Utero“

Svetište Majke Božje Bistričke

STUBIČKE TOPLICE Općinska vijećnica: izložba slika Željka Breke

MISE • PONEDJELJAK - SUBOTA u 10.30 sati i 18.00 sati • NEDJELJA u 7.30 sati, 9.00 sati, 11.00 sati i 16.00 sati

GORNJA STUBICA Muzej seljačkih buna: 12. Trijenale zagorskog suvenira, do 27.6.

KRAPINA Galerija grada: izložba PISANICE

Galerija Lipa: Jurjevska izložba

20.04.11 15:51:42

IGRE ZA DJECU NA TRGU ZABOK - Društvo Naša djeca Zabok u nedjelju 1. svibnja povodom Međunarodnog praznika rada tradicionalno organizira igre za djecu na Trgu K. Š. Gjalskog. Igre pod nazivom „Igrajmo se zanimanja“ počinju u 10 sati. (zl)

KUMROVEC

Muzej “Staro selo” Tel: (049) 225 830

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 19.00 sati


vodič

broj 393 / 29.04.2011.

Audicije za Prvi glas Zagorja

PREGLED VREMENA OD 29.04. DO 05.05.2011. NESTABILNO VREMENSKA SLIKA: Prošli tjedan dao nam je obilje proljetnog sunca i ugodnih temperatura. Jutra su bila svježa, osobito u prvom dijelu tjedna kad je ponegdje bilo slabog mraza. Dnevna temperatura je brzo rasla pa je do uskršnjeg vikenda bila oko 25 Celzijevih stupnjeva. Danima na nebu nije bilo ni oblačka, a za to je bila zaslužna anticiklona koju smo nazvali Vedrana. Ta anticiklona svojom je vedrinom danima razveseljavala stanovnike većeg dijela europskog kontinenta. Vedro vrijeme pogodovalo je brzom rastu temperature u cijeloj Europi, u Londonu čak do 27°C. Osim u Engleskoj, protekli je tjedan donio ljetne vrućine i u većem dijelu Francuske, Njemačke, Danske, juga Norveške i Švedske. Protekli tjedan je u Europi osim topline bio i pretežno suh. Izuzetak je Pirinejski poluotok gdje je bilo dosta kiše, posebice u Portugalu. Kod nas u travnju u prosjeku svaka dva dana padne barem malo kiše! Zato ne čudi izreka koja povezuje promjenjivo vrijeme s ovim mjesecom:„Zmotan kak aprilsko vreme”. Dosadašnji dio travnja bio je suh s puno sunca i topline, a kiša je bila rijetka pojava. Tek nakon Uskrsa ušli smo u nešto nestabilniji period s pljuskovima. Upravo takvo promjenjivo vrijeme

ostat će i sljedećih dana. Neće se raditi o većim količinama kiše ni o zahlađenju, nego samo o proljetnom tipu vremena. Opširniju prognozu pročitajte u nastavku teksta. VREMENSKA PROGNOZA: Početak vikenda, petak, bit će promjenjiv. Izmjenjivat će se sunce i oblaci. Ako i bude malo kiše, to će biti male količine nedostatne za nadoknadu manjka oborine. Uglavnom su mogući kratkotrajni proljetni pljuskovi u poslijepodnevnim satima, i u petak i u subotu. Jutarnja temperatura bit će od 7 do 11°C, a dnevna od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva, ovisno o količini sunca pri čemu bi suša i toplija trebala biti subota. Prognostički izračuni upućuju da bi zapravo i nedjelja, ali i prvi dio novog tjedna biti promjenjiv, baš onakav kako priliči travnju i početku svibnja. Izmjenjivat će se sunce i oblaci, a uz jači razvoj naoblake gotovo su svakodnevno mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Radi se o proljetnoj pojavi. Izgledi za najviše kiše su tijekom nedjelje i ponedjeljka, kad će i osvježiti. Ovi kratkotrajni i slabi pljuskovi neće biti dovoljni da ublaže ne-

dostatak oborine koji imamo već nekoliko mjeseci, ali mogla bi pomoći dijelu poljoprivrednika, no isto tako i zasmetati radovima na otvorenom. Temperatura zraka će malo pasti i uglavnom će se jutarnje vrijednosti vrtjeti malo ispod 10°C, a najviše dnevne između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva. Prema scenarijima koji su nam dostupni pri izradi ove prognoze čini se da bi od utorka trebala nastupiti postupna stabilizacija vremena, ali neka nas ne iznenadi ako se pojavi i kakav pljusak tijekom utorka. Još uvijek svježe, ali uz sunčana razdoblja ipak malo ugodnije. Većinom suho, sunčanije i sve toplije vrijeme moglo bi nastupiti u ulaskom u drugu polovicu tjedna. Za precizniju agrometeorološku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min.iz fiksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreža. Možete poslati i SMS na broj 66306, na početku SMS poruke obavezno napišite PROGNOZA1, a zatim vaše pitanje. (prognozu izradila udruga Crometeo 27.4.)

Pučka izreka tjedna „Po vas maj ne ostavljaj zimski halj“

PET

SUB NED PON UTO

1. 5. 2011. izlazak 05:44 h zalazak 20:03 6. 5. 2011. izlazak 05:36 h zalazak 20:09 h

IZ METEOROLOŠKE ŠKRINJICE 29. travnja 1757. god. veliko nevrijeme i povodanj u Požegi 30. travnja 1888. god. u Indiji tuča usmrtila 250 osoba 3./4. svibnja 1933. god. znamenita blatna kiša u Hrvatskoj 4. svibnja 1961. god. najviši let meteorološkog balona u Meksičkom zaljevu, do 35 km visine 5. svibnja 1968. god. vrlo toplo u Hrvatskoj, Zagreb 32°C, Osijek 33°C

SRI

21

ČET

SVETI KRIŽ ZAČRETJE - Udruga za kulturu, zabavu i šport iz Svetog Križa Začretja tradicionalno organizira kulturno, zabavnu i sportsku manifestacije ”Tjedan kulture, zabave i sporta“ u sklopu koje se održava i festival pjevača amatera “Prvi glas Zagorja“. Da bi nastupili na festivalu, pjevači amateri moraju proći audiciju. Audicije će se održati u subotu 14. svibnja u Svetom Križu Začretju u staroj školi na Trgu hrvatske kraljice Jelene od 16 sati, u subotu 21. svibnja u Varaždinu u prostorijama Društva Naša djeca (Ulica kralja Petra Krešimira IV/15) od 11 sati, u četvrtak 26. svibnja u Zagrebu u Studentskom centru (Savska cesta 25) od 16 sati, u petak 27. svibnja u Velikoj Gorici u Umjetničkoj školi (Ulica Slavka Kolara 39) od 18 sati i u subotu 28. svibnja u Svetom Križu Začretju u staroj školi na Trgu hrvatske kraljice Jelene od 16 sati. Prijaviti se mogu kandidati od 15 do 25 godina. Pjevači izvode jednu kajkavsku ili međimursku kompoziciju i jednu zabavnu pjesmu. Pobjednik festivala stječe pravo nastupa kao debitant sljedeće godine na Krapinskom festivalu, a izvođač najbolje zabavne pjesme stječe pravo nastupa na jednom od festivala zabavne glazbe. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 091 2549 564 (Franjo Mraz). (zl)

Čaj kod Vranyczanyevih

OROSLAVJE – U subotu 30. travnja od 10 sati u Parku Vranyczany održat će se predstavljanje Oroslavske plemićke mladeži koja djeluje u sklopu Udruge mladih Feniks pod nazivom „Čaj kod Vranyczanyevih“. Program je dio Županijskog programa djelovanja za mlade koji provodi Mreža udruga KZŽ. Organizatori su Turistička zajednica Oroslavja i Udruga mladih Feniks, a pokrovitelji Grad Oroslavje i Mreža udruga Krapinsko-zagorske županije. (zl)

Izložba fotografija “Boje svjetlosti”

DONJA STUBICA – U subotu 30. travnja od 19 sati u galeriji STUB-kluba u Donjoj Stubici otvara se izložba fotografija Željka Đurina pod nazivom “Boje svjetlosti”. Kao gosti na otvorenju izložbe sviraju Generacijski JazZ. (zl)

Prvi plesni turnir u KZŽ

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

8 19

8 20

9 15

7 14

6 16

7 18

8 20

www.crometeo.hr

Obilježavanje Europskog tjedna KRAPINA - Krapinsko-zagorska županija nizom aktivnosti sudjelovat će u obilježavanju Europskog tjedna od 2. do 9. svibnja. Program započinje 2. svibnja od 11 sati u OŠ Konjščina predavanjem „Europa za građane“ koje se održava u suradnji s Uredom za udruge VRH. U OŠ K. Š. Đalskog u Zaboku održat će se 4. svibnja od 11 sati EU kviz „Let’s explore Europe“ (online kviz Europske komisije za učenike osmih razreda). Dan kasnije, 5. svibnja u Gimnaziji A. G. Matoša u Zaboku od 13 sati održat će se „European Fashion and Gastro Show“ na kojem sudjeluju Srednja škola Zabok, Srednja škola Krapina i Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću koje će predstaviti autorske radove dizajnera na temu Europe te tipična jela pojedinih europskih zemalja uz prezentaciju filma učenika SŠ Krapina s natjecanja „Do you speak European?“. EU Pub Quiz (interaktivni kviz u kojem će sudjelovati Krapinsko-zagorska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Varaždinska županija) održat će se u kafiću Županijske palače u Varaždinu 5. svibnja od 18 sati i to na engleskom jeziku. Predavanje namijenjeno umirovljenicima, u suradnji s Info centrom Delegacije EU u RH u Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici na programu je 6. svibnja od 13 sati. Dodjela nagrada na foto natječaju za učenike srednjih škola “Voda je pokretač prirode“ održat će se 9. svibnja. (zl)

Predstavljanje poučno-informativne ploče na Ivanščici BELEC - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, Turistička zajednica grada Zlatara i Hrvatsko planinarsko društvo Belecgrad povodom obilježavanja Dana grada Zlatara i Dana planeta Zemlja organiziraju predstavljanje poučno-informativne ploče “Ugrožena i zaštićena flora Ivanščice” u subotu 30. travnja ispred Planinarske kuće Belecgrad. Program započinje okupljanjem planinara, ljubitelja prirode i gostiju ispred crkve Marije Snježne u Belcu do 9 sati kada slijedi polazak na zajedničko pješačenje do Planinarske kuće Belecgrad. Po dolasku nakon 10 sati slijedi svečanost predstavljanja ploča. Među ostalim Dubravko Šincek održat će poučno predavanje o ugroženoj i zaštićenoj flori Ivanščice. Prigodni kulturno-umjetnički program izvest će učenici OŠ Belec. Učenicima će također biti podijeljene diplome Prijatelja šuma. Od 13 sati počinje veselo druženje uz domaće mužikaše, planinarski grah i obilje veselja. (zl)

KRAPINA - U subotu 30. travnja u dvorani Srednje škole Krapina, po prvi puta u Krapinsko-zagorskoj županiji održat će se plesni turnir u organizaciji Športsko-plesnog kluba “Habanera” Krapina i Hrvatskog športsko-plesnog saveza. Natjecanje započinje u 9 sati, a predviđeni završetak je oko 22 sata. Očekuje se dolazak oko 200 parova svih starosnih i kvalitativnih razreda iz Hrvatske i inozemstva. Također, očekuje se dolazak pobjednika Plesa sa zvijezdama - Ištvana Varge te Damira Horvatinčića. Nastupit će i prvaci Hrvatske u standardnim i latinoameričkim plesovima, članovi “Habanere“, Egon Belošević i Barbara Krsnik.(kpb)

Kraj proslave Jurjeva u Gornjoj Stubici

GORNJA STUBICA – Nakon održanog jurjevskog polumaratona, utrke mladih i otvorenja tradicionalne jurjevske izložbe članova likovne radionice LIPA u Galeriji Lipa, jurjevske svečanosti u Gornjoj Stubici završavaju u petak i subotu. U petak, 29. travnja, od 18 sati u crkvi sv. Jurja je misa, nakon koje počinje prigodni jurjevski program, a u 20 sati je paljenje krijesa. Samo Jurjevo slavi se u subotu, 30. travnja, misama u crkvi Sv. Jurja od 8, 11 i 17 sati, a u crkvi je od 20 sati Jurjevski koncert „Opernih suvenira“ - Renata Penezić – flauta, Branko Mihanović – oboa i Mario Čopor – klavir. Ulaz je besplatan. (D. Ciglenečki)

Sajam pri Starom gradu KONJŠČINA – U organizaciji Udruge grofovije Konjski i ove godine održat će se 5. Sajam pri Starom Gradu i oživljavanje bitke s Turcima koja se odigrala 4. svibnja 1545. godine. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 7. i 8. svibnja. Službeni program počinje u subotu 7. svibnja kod spomenika Nikoli Šubiću Zrinskom odakle kreće defile prema Starom gradu. Od 20 sati kreće viteški program kod Starog grada s opsadom grada i noćnom borbom. Krijes i vatromet predviđen je za 24 sata. Cijelo vrijeme kod Starog grada biti će postavljeni štandovi i sajam u neformalnom obliku. Na prostoru uz Stari grad biti će postavljen šator s ugostiteljskom ponudom. Cijelo vrijeme će se pripremati srednjovjekovna jela i kušanje. Gosti će se osim toga moći voziti kočijom, jahati, gađati lukom i strijelom, razgledati izložbu sprava za mučenje u kaštelu. (zl)


22

panorama

broj 393 / 29.04.2011.

Zapaljen krijes na Veterjeki HUM NA SUTLI - Na Veliki četvrtak u ranim jutarnjim satima u organizaciji obitelji Berc, Općine Hum na Sutli i Turističke zajednice Huma na Sutli upaljen je krijes, koji simbolizira posljednji susret Isusa Krista s apostolima oko vatre prije Judine izdaje. Krijes su zajednički upalili Joža Berc i Milan Brezinšćak, zamjenik načelnika, dok je Zvonko Jutriša, načelnik općine održao prigodni govor. Na okolnim brežuljcima, na području općine, istovremeno je upaljeno desetak manjih krjesova, što predstavlja iznimni doživljaj. U programu su nastupili humski glazbenici predvođeni Vladimirom Večerićem, domaća kuburaška društva te Udruga vinogradara i podrumara Humska kapljica. Za sve nazočne upriličena je prigodna jutarnja zakuska. (zl)

Novi uspjeh Bolfanovih vina na Decanteru

Pet poslanih, pet nagrađenih HRAŠČINA – Izniman uspjeh postigla su Bolfan vina na „Decanter World Wine Awards 2011.“ u Londonu. Prema rezultatima ocjenjivačkog suda ovog prestižnog vinskog natjecanja, koja su još neslužbena i svečano će biti objavljena 17. svibnja na sajmu vina u Londonu, Pinot sivi Bolfan Libertin 2010 osvojio je srebrnu medalju, a Pinot sivi ledena berba Bolfan Paidia 2009, Sauvignon Bolfan Libertin 2010, Pinot crni Bolfan Primus 2009 i Rajnski rizling Bolfan Libertin 2009 okitili su se brončanim medaljama. - Od pet vina koje smo slali, nadao sam se dobiti nagrade za tri vina, međutim, sva su vina dobila odličja, čime smo izuzetno zadovoljni. A i nama samima ta odličja dokazuju da su naši položaji vrhunski i omogućuju da u budućnosti Bolfan vina po svojoj kvaliteti zauzmu najviše moguće pozicije - istaknuo je Tomislav Bolfan nakon što je u petak doznao rezultate sa Decantera. Bolfanova vina iz istoimene vinarije u Hraščini tek su drugu godinu sudjelovala na Decanteru, a veliki uspjeh postigla su i lani s tri odličja, dok je ovogodišnji rezultat senzacionalan budući da su uz ledenu, nagrađene četiri redovite berbe. (zg)

Jurjevo u Kumrovcu - “Zeleni Juraj” KUMROVEC - Blagdan Sv. Jurja - Jurjevo, na području sjeverozapadne Hrvatske slavi se kao pastirski blagdan, obilježavajući pravi početak proljeća, a često i kao početak gospodarske godine. Mnogi običaji, proricanja i vjerovanja povezana su uz taj blagdan, no ono po čemu je Jurjevo i danas prepoznatljivo, ophodi su Zelenog Jure i Jurjaša kroz sela te pjevanje jurjevskih pjesama, paljenje jurjevskog krijesa, i pripremanje pastirskog jela cvrtja. Kumrovečki „Zeleni Juraj“ nematerijalno je kulturno  dobro  pod zaštitom Ministarstva kulture Republike  Hrvatske. U izvedbi Etno udruge Zipka iz Kumrovca u subotu 30. travnja na prostoru Muzeja Staro selo održat će se prikaz ovog interesantnog narodnog običaja. Sudjelujte u ophodima Jure Zelenog, okitite se zelenilom, preskačite preko jurjevskog krijesa, uživajte u buđenju prirode te uz tradicionalno cvrtje, doživite pitomo, staro, zagorsko selo okupano proljetnim  suncem, a okićeno krošnjama procvalog   drveća  uz  pjesmu mladosti  i  starosti  u  čast  ponovnom  buđenju prirode. Dođite u “Najpoznatije selo na svijetu” i osjetite tračak tradicije! (Ivo Šućur)

“Kajkavci” snimaju po kajkavskim krajevima A. Končić, M. Švenda Žiga i V. Balog

DONJA STUBICA - U produkciji VTV-a traje snimanje video spota za pjesmu “Kajkavci” koju je napisao Mirko Švenda Žiga, a koju uz njega izvode i Vid Balog te Adam Končić. Kako su njih trojica iz tri različita kajkavska kraja, tako se i spot snima u Vidovoj Podravini, Žiginom Međimurju i Adamovom Zagorju. Mi smo ih ulovili na snimanju kod Majsecovog mlina, a u spotu će se naći i kadrovi iz Muzeja Seljačkih buna, Gupčeve lipe, rodne kuće Matije Gupca u Hižakovcu, Dvorca Stubički Golubovec i njegovog parka, Hušnjakova, kleti Darka Tomeka. Svi poznati pejzaži Zagorja, Međimurja i Podravine pojavit će se tako u video spotu. Na snimanju u Donjoj Stubici veseloj ekipi priključili su se uz domaćina Stjepana Majseca i njegove kćeri, Davor Dretar Drele te Jadranko Dogan. Spot bi se na TV postajama trebao pojaviti do kraja svibnja. (S. Fu.)


panorama

broj 393 / 29.04.2011.

Odlično posjećeno Jurjevo kod kule na Strugači Dean Stulić OREHOVICA

O

bičaj paljenja krijesa na otvorenome u našem Zagorju štuje se od davnina. Vezan je uz Svetoga Jurja, za kojega se govori kako je jedan od najslavnijih kršćanskih mučenika Zapadne, ali i Istočne crkve. Navodno je nakon majčine smrti svoj bogati obiteljski imetak razdijelio siromašnima i svojim robovima dao slobodu. Čitav taj događaj pratio je prema legendi i sam rimski car koji je naredio da se Jurju odrubi glava, što se dogodilo 23. travnja 290. godine u gradu Lidija u tadašnjoj Palestini. Taj je datum upisan kao spomendan na toga sveca. Već desetak godina i mještani najvišega vrha na granici između Mihovljana i Orehovice, na poljani zvanoj Strugača, organiziraju paljenje krijesa na Uskrsni ponedjeljak. Ovoga puta organizator velikoga okupljanja bio je mještanin

Jurica Pavlek. Njemu su u organizaciji paljenja jurjevskoga krijesa pomogli članovi njegove obitelji, mnogi prijatelji, ali i najbliži susjedi, a cijelu je ‘feštu’ financirala upravo obitelj Jurice Pavleka. U 15 sati u subotu okupili su se mnogobrojni mještani i gosti u okolici njegove obiteljske kuće koju mještani zovu ‘Kula na Strugači’. Organizatore, mještane, posjetitelje i svoje ‘Mihovljane’ pozdravio je svojim prisustvom načelnik Općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Dok su se gosti okupljali, članice Udruge ‘Foringaši’ predstavile su i ponudile starinske kolače i peciva koja su se spravljala za takove prigode. Okolicu su svojim plotunom pozdravili članovi Kuburaškog društva ‘Ban Josip Jelačić’ iz Zaprešića, da bi zatim svima prikazana javna vatrogasna vježba spašavanja unesrećenih osoba i materijalnih dobara s kule. U njoj su sudjelovali članovi DVD-a Orehovica i Mihovljan

Vatrogasci, županijski zapovjednik, vaš reporter i mještani

s njihovim predsjednicima. Cijelu je vježbu pohvalio županijski zapovjednik Marijan Lovrenčić. Prije samoga paljenja krijesa, mnogim okupljenim posjetiteljima, predstavile su se svojim programom i članice KUD-a ‘Sv. Ivan Krstitelj’ iz Martinca Orehovičkog. Inače, možemo spomenuti kako je po predajama Sv. Juraj često putovao i ratovao na konju, a konj je bio simbol snage, bogatstva i utjecaja, pa su se zbog toga okupili i vlasnici konja iz toga kraja, a ujedno i članovi ‘Foringaša’, kako bi mještane i posjetitelje barem nakratko povezli u svojim kočijama. Ono što su najviše očekivali svi, a posebice najmlađi, bilo je naravno paljenje Jurjevskog krijesa. Kroz program ‘Jurjeva kod kule na Strugači’ okupljene je vodio Krešimir Končevski. Svi se kasnije uz dobru kapljicu i gulaš, ali i suhomesnate delicije u organizaciji obitelji Jurice Pavleka zabavljali do kasno u noć uz ansambl ‘Zlatni časi’.

Vožnja kočijama

23


24

rtv prilog

broj 393 / 29.04.2011.

PETAK

TJ E D N A V I Z I TA

AUGUSTIN I 100 GODINA DINAMA

M

elita Hrengek i Giuliano konačno su ispali (sukladno poučku „Should I stay or should I go“ - prevedeno u: „Sve je gotovo i mi smo spašeni?“) iz „Zvijezde pjevaju“ iako je sve govorilo da bi u problemima mogli biti i Marija Borić i Ervin Baučić, lošim odabirom pjesama i dosta slabom izvedbom prve pjesme. BON JOVI, pobogu!? „It’s my life?“ Valjda će u narednim emisijama biti pametniji jer na ovaj način moglo bi im izmaknuti finale. Talk show „Peti dan“ nije mogao izbjeći raspravu o haškim presudama, iako se većinom drže kulturnjačkih tema. Nije baš bilo novih ideja (ukinuti Dan domovinske zahvalnosti?) jer većina stvari uspjela se prežvakati u zadnja dva tjedna, osim što je Letica nešto pokušao izvesti napominjanjem da je sudac Orie protestant – kalvinist. Najzanimljiviji je bio prilog Helene Krmpotić o stanju hrvatskim tiskanim medijima, potaknut završetkom 26-dnevnog štrajka novinara Večernjeg lista. Nabrojano je puno toga, vlasnik Novog lista Ježić je u pritvoru, tabloidizacija… Zaključak je da je kriza pravo vrijeme za podići standarde profesije u hrvatskim medijima, kvalitetom nadjačati poplavu tračeva i šunda, prekinuti nebrigu o kvaliteti tekstova, „prijetnju“ od strane interneta… Konačno smo dočekali emisiju uživo u showu „Hrvatska traži zvijezdu“. No, zadnja kvalifikacijska emisija u

Piše: Darko Ciglenečki (TV MANiac) četvrtak, takozvani „Recall“ (?) u Lisinskom razočarao je jer su očito neki kandidati u 15 ušli više po izgledu no pjevanjem. Nekoliko kandidatkinja opravdano je razočarano jer glas nisu morale dotjerivati i to je puno teže od ‘stajlinga’ - koji su im mogli naknadno srediti. Vidjelo se to u emisiji uživo gdje je nekoliko kandidata otpjevalo ispod svake razine, a neki od njih su začudo, glasovima gledatelja (prijatelja, rodbine) čak i prošli dalje, u deset „pravih“ finalista. Srećom je Fox spasio kandidatkinju koju je zbilja trebalo spasiti, no samo su tri kandidata kao žiri mogli odabrati, a sedam publika. Bolje bi bilo da je obrnuto. Ivan Šarić kao voditelj se odlično snašao, Tonka uopće nije falila, no Ecija

PONEDJELJAK 05.40 05.45 06.15 06.45 07.00 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.03 11.13 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.00 15.25 16.00 16.50 17.05 18.15 18.28 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 20.35 21.50 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.05 01.05 01.30 02.15 03.00 03.45 04.05 04.30 05.15

Najava programa Split: More Mir i dobro TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Tragom plovidbe Vasca da Game, dokumentarna serija Kod Ane, emisija Treća dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena petica Znanstvene vijesti Dharma i Greg 2, hum. serija Glas domovine Tvoja sam sudbina, telenovela Vijesti Hrvatska uživo Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija 8. kat: Svaki dan super mama, talk show Dnevnik Sport Vrijeme TV Bingo Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dokumentarni film (kulturološki) Europski koncert Berlinske filharmonije Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristična serija Retrovizor: Ksena, serija Završni udarac 3, serija (R) Zločinački umovi 4, serija (R) Dharma i Greg 2, hum. serija (R) Trava zelena 1, hum. serija (R) Mercy, serija (R) 8. kat: Svaki dan super mama, talk show (R)

Ivušić kao suvoditeljica u backstageu nije puno pokazala. Teško je već sad (pro)reći tko bi mogao biti nasljednik ‘megazvijezdi’ hrvatske estrade, Bojana Jambrošića i Kim Verson. Za pohvalu je da je dosta kandidata koji prošlih godina nisu prošli ni prvi krug, sad ubačeno, pa nas valjda neće više gnjaviti (a ni sebe sramotiti) prijavama iduće godine. Stanari Big Brother kuće male su bebe prema našim političarima, no novi zadatak, ulazak u EU možda uspiju i bolje odraditi. Soraja i Horvat čini se ipak nisu dorasli zadatku jer nisu uspjeli u početku suzbiti kolovođu prosvjeda – bojkota. Nemeša i(li) Nirmala trebali su ubaciti u svoje redove i tako malo zapapriti situaciju u opoziciji, oslabiti pobunu u začetku. Možda do zadnjeg dana i uspiju, vlast je slast i vidjet ćemo koliko će se uspjeti oduprijeti. Soraja se vjerojatno zaigrala jer zna da, kad se sljedeći put nađe na stolici nominiranih – leti van, drugi - i zadnji put! Trebali su kao moto svoje unije uzeti Duletovu rečenicu: „dobar sam sa svi“! Sveti Augustin često je znao izabrati pravi način za rješavanje problema, kao što smo vidjeli u odličnoj mini seriji, najboljem potezu HTV-a i uskršnjeg programa! A o našoj nogometnoj ligi i lažnoj proslavi (u kazalištu - gdje je bilo više ljudi no na tekmi na kojoj su potvrdili titulu?) 100 godina Dinama što drugo reći no ponoviti riječi Foxa: „A šta da vam kažem, čemer ljuti!“

02. svibnja 2011. 06.17 06.22 07:07 10.00 10.45 11.45 12.40 13.10 --.-- 14.00 15.30 15.45 16.30 17.20

19.50 20.00 20.45 21.30 22.20 23.05 23.15 00.45

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela PROGRAM ZA DJECU I MLADE Tvoja sam sudbina, telenovela Lijepom našom Ritam tjedna, glazbeni magazin Mala TV Školski program LjubavNE boli: (R) Seventeen and Missing, film Županijska panorama Hotel dvorac Orth 3, serija Šaptač psima 4 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade Trava zelena 1, humoristična serija Divlji Plamen 3, serija Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija Hit dana Mercy, serija Glee, serija za mlade Završni udarac 3, serija Zločinački umovi 4, serija Dnevnik plavuše, emisija Seventeen and Missing, film (R) Noćni glazbeni program

06:25 07:15 07:40 08:00 08:15 08:35 09:15 10:15 11:15 12:10 13:10 14:40 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 20:50 21:50 22:55 23:15 01:20 03:00 03:50 04:40 05:30

Naši najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi , serija R Moja majka, serija R IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Masterchef, reality show R Najbolje godine, serija R Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serij Masterchef, reality show Večernje vijesti Nije zlato sve što sja, igrani film R Posljednji preživjeli, igrani filmR Dr. Huff, serija Ezo TV, tarot show Bračne vode, serija Čuvar pravde, serija

17.50 18.15 19.00

06.25 RTL Danas, informativna emisija (R) 07.00 Paulie, igrani film, obiteljska komedija 08.40 Dragon Ball Z, animirani film (R) 09.15 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin (R) 10.00 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 11.30 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.25 Aurora, telenovela 13.15 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 14.00 Nasljednici, telenovela 14.50 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.25 Zakon i red, kriminalistička serija 17.15 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Big Brother, reality show 22.00 Conan barbarin, igrani film, fantastični Priča o Conanu počinje napadom ratničke horde zlog Thulse Dooma (James Earl Jones) na njegovo selo. Nakon pogibije roditelja, mladi Conan (Arnold Schwarzenegger) biva otpremljen trgovcima roblja, gdje godinama naporno fizički radi, sve dok se ne pretvori u impozantnog i poludivljeg muškarca čija je jedina realnost svakodnevno nasilje. 00.30 RTL Vijesti, informativna emisija 00.45 CSI: Miami, kriminalistička serija (R) 01.30 Big Brother, reality show (R) 02.25 Astro show, emisija uživo 03.25 CSI: Miami, kriminalistička serija (R) 04.10 RTL Danas, informativna emisija (R)

06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 13.16 13.25 14.05 14.14 14.20 14.55 15.00 15.25 16.00 16.35 16.50 17.05 17.40 18.15 18.28 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 22.55 23.20 23.23 23.25 23.35 00.30 02.30 03.55 04.13 04.35 05.20

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Sejšeli-Otoci s blagom, dok. serija Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme 150 godina HAZU-prijenos svečane sjednice TV kalendar (R) Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mišljenje Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Dharma i Greg 2, hum. serija Sve čaje Ivankova, emisija pučke i predajne kulture Iza ekrana Vijesti Putem europskih fondova Hrvatska uživo Dobro je znati, znanstvenoobrazovna emisija Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija U istom loncu, kulinarski show Dnevnik Sport Vrijeme 4. gardijska brigada “Pauci”, dokumentarni film Mjesec obiteljskih komedija: Mladenkin otac 2, američki film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton-ciklus Roberta Altmana: Priviđenja, britansko-američki film Filmski maraton: Policajac s Petlovog brda, srpskifilm (R) Skica za portret Dharma i Greg 2, hum. serija (R) Muškarci na stablima 2, serija (R) U istom loncu, kulinarski show (R)

29. travnja 2011. 07.05 07.10 07.35 08.00 --.-- --.-- 13.40 14.30 15.50 16.05 16.55 17.35 18.15 19.00 19.50 20.00 20.50 21.35 21.45 23.25 00.25 00.55

06:15 07:05 07:30 07:50 08:05 08:25 09:05 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:00 21:20 22:55 01:10 02:50 04:00

UTORAK 06.00 Treća dob, emisija za umirovljenike 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Stopama Vikinga i Erica Crvenog, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane, emisija 11.13 Debbie Travis preuređuje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, telenovela 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Među nama 15.00 Dharma i Greg 2, hum. serija 15.25 Proces 16.00 Tvoja sam sudbina, telenovela 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska uživo 18.10 HAK Promet info 18.15 Kod Ane, emisija 18.28 Dnevnik plavuše, emisija 18.40 8. kat: Zumba, shake, boom..., talk show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Ratnik sa Straduna, dok. film 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 22.55 Putem europskih fondova (R) 23.15 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.05 Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristična serija 00.30 Retrovizor: Ksena, serija 01.15 Zločinački umovi 4, serija (R) 02.00 Dharma i Greg 2, hum. serija (R) 02.25 Skica za portret 02.50 Paralele (R) 03.20 Proces (R) 03.50 Debbie Travis preuređuje 3 (R) 04.35 Mercy, serija (R) 05.20 8. kat: Zumba, shake, boom..., talk show (R)

Najava programa 101 dalmatinac, crtana serija Žderonja 2, crtana serija Kraljevsko vjenčanje, prijenos Britain’s Royal Wedding, dokumentarni film Kraljevsko vjenčanje, prijenos Britain’s Royal Wedding, dok.i film Dječak na tajnom zadatku, američki film (R) Županijska panorama Hotel dvorac Orth 3, serija (R) Briljanteen Ritam tjedna, glazbeni magazin Divlji Plamen 3, serija (R) Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija (R) Hit dana Dobro došli u Nanosvijet, dokumentarna serija Muškarci na stablima 2, serija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Ljubav i rat, mini-serija Na rubu znanosti: Zvukoterapija Garaža Noćni glazbeni program

Naši najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R Moja majka, serija R Asi , serija R IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Masterchef, reality show R Najbolje godine R, serija Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Vertikalna granica, igrani film Tajne ljetnikovca, igrani film R Ezo TV, tarot show Ostavljena, igrani film

05.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.05 Aurora, telenovela (R) 06.55 Nasljednici, telenovela (R) 07.45 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.10 Ezel, dramska serija (R) 09.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.00 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 10.55 Kraljevsko vjenčanje, prijenos uživo 14.30 William i Kate, igrani film, biografski (R) 16.20 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) Amy mora odlučiti je li tinejdžerica odgovorna za smrt djeteta kojeg je čuvala, Maxine istražuje zlostavljanje u domu jednog vojnog veterana invalida, Kyle se ne može odlučiti hoće li i dalje raditi u unosnoj farmaceutskoj tvrtki ili će prihvatiti Maxinin poziv da dođe u utočište, dok su Maxine i Peter u sukobu zbog njegove promocije. 17.15 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show, uživo 22.15 Big Brother, reality show 23.15 Hrvatska traži zvijezdu - odluka, glazbeni show, uživo 23.50 Ljubavni guru, igrani film, komedija 01.30 RTL Vijesti, informativna emisija 01.45 Smrt joj dobro pristaje, komedija 03.25 Astro show, emisija uživo 04.25 RTL Danas, informativna emisija (R) 05.00 Big Brother, reality show (R)

03. svibnja 2011. 06.15 Najava programa 06.20 Gospodarica tvoga srca, telenovela 07:05 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela 10.50 Globalno sijelo 11.20 Prizma, multinacionalni magazin 12.05 Odbrojavanje do Eurosonga 12.40 Mala TV 13.10 Školski program 13.55 Misty, američki film 15.30 Županijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.30 Šaptač psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija 17.50 Trava zelena 1, humoristična serija 18.15 Divlji Plamen 3, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija 19.50 Hit dana 20.00 Mercy, serija 20.50 Ciklus komedija: King’s Ransom, američko-kanadski film 22.25 Zločinački umovi 4, serija 23.10 Dnevnik plavuše, emisija 23.20 Misty, američki film (R) 00.55 Noćni glazbeni program

06:15 07:05 07:30 07:50 08:05 08:25 09:05 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:00 20:40 22:45 23:05 23:35 00:05 01:50 02:40 03:40 04:30 05:20 06:10

Naši najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R Moja majka, serija R Asi, serija R IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Masterchef, reality show R Najbolje godine, serija R Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Liga prvaka: Barcelona-Real (M). , prijenos Večernje vijesti Mr. Bean, serija Sažeci Lige prvaka Utrka na A2, igrani film Dr. Huff , serija Ezo TV, tarot show Bračne vode, serija Čuvar pravde, serija Dr. Huff , serija R IN magazin R

05.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.05 Aurora, telenovela (R) 06.55 Nasljednici, telenovela (R) 07.45 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.10 Ezel, dramska serija (R) 09.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.00 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 11.30 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.25 Aurora, telenovela 13.15 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 14.05 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.35 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Big Brother, reality show 22.00 Jezikova juha, reality show (R) 23.00 CSI, kriminalistička serija 23.55 RTL Vijesti, informativna emisija 00.10 Conan barbarin, igrani film, fantastični 02.25 Astro show, emisija uživo 03.25 Big Brother, reality show (R) 04.15 RTL Danas, informativna emisija (R)


rtv prilog

broj 393 / 29.04.2011.

SUBOTA 06.05 06.10 06.45 07.00 07.30 08.00 08.15 09.50 10.00 10.08 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.15 14.00 14.25 14.30 14.55 15.10 15.45 16.05 16.40 16.45 16.50 17.55 18.45 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04 20.25 22.10 22.25 22.30 00.05 01.25 03.00 03.20 03.40 04.40 05.10

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Sve čaje Ivankova, emisija pučke i predajne kulture (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka-ciklus klasičnog vesterna: Čovjek sa zapada, američki film Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Kućni ljubimci Generacija Y (R) Normalan život, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, međureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Kulturna baština: Zrinska garda Opera box Jelovnici izgubljenog vremena Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra Reporteri: Dijeta ili smrt supruga Sjeverni medvjed-okom špijunske kamere, dokumentarni film Potrošački kod LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Intervju: Nadbiskup Petar Rajič u povodu proglašenja Ivana Pavla II. blaženim Zvijezde pjevaju Vijesti Vijesti iz kulture Zlatna palma, snimka Filmski maraton: Henry: Portret serijskog ubojice,američki film Filmski maraton: Čovjek sa zapada, američki film Skica za portret Jelovnici izgubljenog vremena Reporteri: Dijeta ili smrt supruga (R) Eko zona (R) Potrošački kod (R)

30. travnja 2011. 07.00 Panorame turističkih središta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 Patak Frka, crtana serija 08.35 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 09.00 Vrijeme je za Disneyja: Einsteinčići 09.50 Operacija Barbarossa, serija za djecu 10.20 ni DA ni NE 11.15 Briljanteen (R) 12.00 Mozart u Kini, austrijski film za djecu 13.30 Filmska matineja: Gepardice: Jedan svijet, američki film 14.55 KS automagazin 15.25 4 zida 16.05 Gregorian, snimka koncerta 17.30 Strani igrani film 19.30 Joe Cocker specijal 20.05 HNL: Inter-Split, prijenos 22.05 HNL, emisija 22.50 Zaštitnica svjedoka 1, serija 23.35 Vrijeme je za jazz: Jacky Terrasson trio, 1. dio 00.30 KS automagazin (R) 01.00 4 zida (R) 01.35 Noćni glazbeni program

05:50 06:20 06:50 07:20 07:35 07:50 08:10 08:35 08:50 09:15 09:40 12:40 14:15 16:30 17:00 17:10 17:40 19:15 20:05 21:50 23:55 02:05 03:30

SRIJEDA 06.05 06.10 06.45 07.00 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.15 15.47 16.47 16.50 17.05 18.10 18.23 18.35 19.15 19.30 19.56 20.01 21.25 22.00 22.35 23.00 23.03 23.05 23.15 00.10 00.55 01.20 02.05 02.50 03.10 03.25 03.55 04.40 05.25

Najava programa Među nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci - Indonezija: Vulkani, bogovi i zmajevi, dok. serija Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Riječ i život, religijski program Dharma i Greg 2, hum. serija Indeks, emisija o školstvu Tvoja sam sudbina, telenovela Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Vijesti Hrvatska uživo Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija 8. kat: Preživjeti poraz, talk show LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Bitange i princeze 4, hum. serija Nazovi 112, dokumentarna serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristična serija Retrovizor: Ksena, serija Zločinački umovi 4, serija (R) Dharma i Greg 2, hum. serija (R) Skica za portret Indeks, emisija o školstvu (R) Drugi format (R) Oprah show (R) 8. kat: Preživjeti poraz, talk show (R)

Ah, taj život, crtana serija Bračne vode, serija Najgori tjedan, serija Fifi i cvjetno društvo, crtana serija Timmy Time, crtana serija Peppa, crtana serija Bakugan, crtana serija Chuggington, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Winx, crtana serija Pod sretnom zvijezdom, serija R Gle tko to govori 2, grani film Vertikalna granica, igrani film R Provjereno, informativni magazin R Vijesti Nove TV Provjereno, informativni magazin R - nastavak Lud, zbunjen, normalan, serija R Dnevnik Nove TV Zapovjedna odgovornost, film Ghost Rider, igrani film Hellboy, igrani film Ezo TV, tarot show Zapovjedna odgovornost, igrani film R

06.00 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.35 Vragolasti Denis, animirani film 07.05 Dragon Ball Z, animirani film (dvije epizode) 07.55 Učilica,kviz za djecu 08.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 09.15 Papa Ivan Pavao II - Čovjek koji je promjenio svijet, dokumentarni serijal 11.45 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show, snimka (R) 14.20 Zeus i Roxanne, igrani film, romantična komedija 16.15 Bubnjevi pobjede, igrani film, drama (R) 18.30 RTL Danas,informativna emisija 19.05 Big Brother, reality show 20.00 Tko je smjestio Crvenkapici?, igrani film, obiteljska animirana komedija U bakinoj kući je gužva jer šef policije Grizli (Zlatan Zuhrić), policajac Kljunić (Željko Duvnjak) te inspektor Nikola Salto (Ljubomir Kerekeš) iz organizacije za zaštitu životinja ispituju baku Prutić (Lena Politeo), Crvenkapicu (Zrinka Cvitešić), Vuka (Zoran Gogić) i drvosječu Franca (Vid Balog). Društvo je optuženo za remećenje reda i mira, provalu, namjeru da netko bude pojeden te za mahanje sjekirom bez dozvole. Svi su osumnjičeni i imaju svoju verziju događaja, a priče se ne poklapaju. 21.30 Predsjednikova kći, igrani film, romantična komedija Život pred očima javnosti i pod stalnom pratnjom tajne službe postaje neizdrživ za kći američkog predsjednika (Michael Keaton) pa Samantha Mackenzie (Katie Holmes) traži da je se pusti uživati u životu na koledžu, kao što to rade i njezini kolege, te ne želi da je u stopu prati tajna služba. 23.25 Luda vožnja, igrani film, triler/ horor 01.10 Astro show, emisija uživo 02.10 RTL Danas, informativna emisija (R) 02.45 Big Brother, reality show (R)

04. svibnja 2011. 06.20 07:05 10.00 10.50 12.25 12.55 13.25 --.-- 14.10 15.30 15.45 16.30 17.20 17.50 18.15 19.00 19.50 20.00 20.25 20.35 23.00 23.45 23.55 01.15 --.--

06:30 07:20 07:45 08:05 08:20 08:40 09:20 10:20 11:20 12:15 13:15 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 20:50 21:50 22:55 23:15 01:05 02:45 03:35 04:35 05:25

Gospodarica tvoga srca, telenovela PROGRAM ZA DJECU I MLADE Tvoja sam sudbina, telenovela Reprizni program Odbrojavanje do Eurosonga Mala TV Školski program Izazovi, dokumentarni film Personal Sergeant, američki film Županijska panorama Hotel dvorac Orth 3, serija Šaptač psima 4 Pustolovine Sare Jane 2, serija Trava zelena 1, humoristična serija Divlji Plamen 3, serija Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija Hit dana Odjevna odiseja, dok. serija (R) Liga prvaka, emisija Nogomet, LP: Manchester UTD Schalke, prijenos Zločinački umovi 4, serija Dnevnik plavuše, emisija Personal Sergeant, film (R) Noćni glazbeni program Vaterpolo, Euroliga 1/4finale

Naši najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R Moja majka, serija R IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Utrka na A2, igrani film R Najbolje godine, serija R Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi , serija Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Večernje vijesti Duhovi Marsa, igrani film Rat svjetova, igrani film Na putu prema dolje, serija Ezo TV, tarot show Bračne vode, serija Čuvar pravde, serija

05.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.05 Aurora, telenovela (R) 06.55 Nasljednici, telenovela (R) 07.45 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.10 Ezel, dramska serija (R) 09.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.00 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 11.30 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.25 Aurora, telenovela 13.15 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 14.10 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.35 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Big Brother, reality show 22.15 CSI: NY, kriminalistička serija 23.10 CSI, kriminalistička serija 00.05 RTL Vijesti, informativna emisija 00.20 Jezikova juha, relity show (R) 01.15 Big Brother, reality show (R) 02.10 Astro show, emisija uživo 03.10 CSI, kriminalistička serija (R) 03.55 RTL Danas, informativna emisija (R)

01. svibnja 2011.

NEDJELJA 05.40 Najava programa 05.45 Duhovni izazovi, međureligijski magazin 06.15 Euromagazin 06.45 TV kalendar 07.00 Mala TV 07.50 Prijatelji 08.50 Nora Fora, TV igra za djecu 09.30 TV kalendar 09.42 Vijesti iz kulture 09.50 Vijesti 09.55 Vrijeme danas 09.56 HAK Promet info 10.00 Obljetnica vojnoredarstvene akcije Bljesak, pijenos 11.40 manjinski MOZAIK 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 HAZU Portreti 15.50 Vijesti 15.55 Vrijeme sutra 15.56 HAK Promet info 16.00 Atraktivan / hit nedjeljom popodne 55’ 16.55 Zagreb: Jom Hašoa prijenos komemoracije 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom našom 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Velike pobjede-Bljesak, dokumentarni film 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Stipe u gostima 2, TV serija 21.50 Blagajnica hoće ići na more, hrvatski film 23.20 Vijesti 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Ciklus europskog filma: Ne te retourne pas, francuski film 01.40 Mini serija 03.20 Globalno sijelo 03.50 Lijepom našom 04.50 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turističkih središta Hrv. 07.30 Najava programa 07.35 Solisti Berlinske filharmonije i West-Eastern Divan Orchestra na Festivalu sv. Marka 08.35 Zlatna kinoteka-ciklus krimića: Uski prolaz, američki film 09.50 Biblija 10.00 Vatikan: Misa beatifikacije pape Ivana Pavla II.,prijenos 13.05 Filipove bebe, emisija 13.35 e-Hrvatska, emisija 14.10 Zvijezde pjevaju 15.40 Olimp, sportska emisija 17.25 Rukometni Kup Hrvatske (Ž), prijenos finala 19.05 Magazin nogometne Lige prvaka 19.30 Garaža 20.00 Večeras 20.05 Ciklus filmskog spektakla: Crveni, američki film 23.15 Posebni dodaci, emisija o filmu 23.50 Filmski boutique: Plodovi gnjeva, američki film 01.55 Pjesma Eurovizije 2011.-predstavnici i pjesme zemalja sudionica 03.00 Noćni glazbeni program

05:00 06:45 07:35 07:50 08:05 08:25 08:50 09:05 09:30 09:55 11:55 12:25 12:55 13:25 15:10 17:00 17:10 19:15 20:05 22:15 23:30 00:55 02:45 03:15 04:40

ČETVRTAK 06.05 06.10 06.45 07.00 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 16.00 16.50 17.05 18.15 18.28 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 21.35 22.55 23.20 23.23 23.25 23.35 00.05 00.35 01.20 01.45 02.30 03.15 03.35 03.50 04.35 05.20

Najava programa Riječ i život, religijski program TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci - Južna Italija: Vulkani i mitovi, dokumentarna serija Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Dharma i Greg 3, hum. serija Ivan Pavao II.-nemamo vremena za gubljenje, dokumentarni film Tvoja sam sudbina, telenovela Vijesti Hrvatska uživo Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 8. kat: Očevi i sinovi, talk show Dnevnik Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz Razred 2011. Na rubu pameti, monodrama Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Vatikan Ivana Pavla II.: Hodočašća, dokumentarna serija Razred 2011. (R) Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristična serija Retrovizor: Ksena, serija Zločinački umovi 4, serija (R) Dharma i Greg 3, hum. serija (R) Skica za portret Oprah show (R) Mercy, serija (R) 8. kat: Očevi i sinovi, talk show (R)

25

Sinbadovo zlatno putovanje, film Čarobnice, serija Fifi i cvjetno društvo, crtana serija Timmy Time, crtana serija Peppa, crtana serija Bakugan, crtana serija Chuggington, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Winx, crtana serija Pod sretnom zvijezdom, serija R Automotiv, auto-moto magazin Magazin Lige prvaka Novac, business magazin Sudbina je rekla svoje, igrani film Savršen dan, igrani film Vijesti Nove TV Sinbadovo zlatno putovanje, film R Dnevnik Nove TV Nije zlato sve što sja, igrani film Lud, zbunjen, normalan , serija Red carpet, showbiz magazin Ghost Rider, igrani film R Svi mrze Chrisa, serija Posljednji preživjeli, i grani film Red carpet, showbiz magazin R

07.35 RTL Danas, informativna emisija (R) 08.10 Vragolasti Denis, animirani film 08.35 Dragon Ball Z, animirani film (tri epizode) 10.00 Paulie, igrani film, obiteljska komedija 11.45 Dr. Dolittle, igrani film, komedija 13.15 Papa Ivan Pavao II - Čovjek koji je promjenio svijet, dokumentarni serijal 15.45 Predsjednikova kći, igrani film, romantična komedija (R) 17.40 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Jezikova juha, reality show (R) 20.00 Big Brother, reality show, uživo 22.00 CSI: Miami, kriminalistička serija U trenutku izgovaranja bračnih zavjeta, supermodel Susan Alston pogođena je hicem iz vatrenog oružja. Horatio i Tripp obilaze područje u potrazi za tragovima i odgovorima. Ispituju goste, među njima i Russella Brooksa, najboljeg prijatelja mladoženje, Grega Tannera, velike bejzbolske zvijezde. 00.40 Tko je smjestio Crvenkapici?, igrani film, obiteljska animirana komedija (R) 01.55 RTL Danas, informativna emisija (R) 02.30 Luda vožnja, igrani film, triler/ horor (R)

05. svibnja 2011. 06.15 06.20 07:05 10.00 10.50 12.00 12.30 13.00 13.50 15.30 15.45 16.30 17.20 17.50 18.15 19.00

00.05 01.45

Najava programa Gospodarica tvoga srca, telenovela PROGRAM ZA DJECU I MLADE Tvoja sam sudbina, telenovela Reprizni program Odbrojavanje do Eurosonga Mala TV Školski program Emma’s Wish, američki film Županijska panorama Hotel dvorac Orth 3, serija Šaptač psima 4 Pustolovine Sare Jane 2, serija Trava zelena 1, humoristična serija Divlji Plamen 3, serija Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija Hit dana Mercy, serija Euroliga, emisija uoči Nogomet, EL Euroliga, emisija nakon Zločinački umovi 4, serija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Emma’s Wish, američki film (R) Noćni glazbeni program

06:15 07:05 07:30 07:50 08:05 08:25 09:05 10:05 11:05 12:05 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 20:45 21:45 22:40 23:40 00:00 01:40 03:15 04:15 04:40 05:30

Naši najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija R Moja majka, serija R Asi, serija R IN magazin R Pobjeda ljubavi, serija Masterchef , reality show R Najbolje godine, serija R Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Provjereno, informativni magazin Večernje vijesti Ubojstvo kao užitak, igrani film Virus u raju, igrani film Ezo TV, tarot show Vjerovali ili ne, dok. serija Čuvar pravde, serija IN magazin R

19.50 20.00 20.45 21.00 22.55 23.10 23.55

05.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.05 Aurora, telenovela (R) 06.55 Nasljednici, telenovela (R) 07.45 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.10 Ezel, dramska serija (R) 09.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.00 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 11.30 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.25 Aurora, telenovela 13.15 Big Brother - uživo iz kuće, reality show 14.10 Nasljednici, telenovela 15.00 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.35 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Big Brother, reality show 22.00 Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) 23.50 RTL Vijesti, informativna emisija 00.05 CSI, kriminalistička serija 00.55 CSI: NY, kriminalistička serija (R) 01.40 Astro show, emisija uživo 02.40 Big Brother, reality show (R) 03.30 CSI, kriminalistička serija (R) 04.15 RTL Danas, informativna emisija (R)


26

panorama

broj 393 / 29.04.2011. Pitanja liječniku! Pitanje čitatelja Krunoslava Belje Poštovani! Imam sina starog mjesec dana koji ima polidaktiliju, odnosno šest prstića na obje šake. Ima po dva palca na obje šake, svaki ima formirane sve zasebne kosti. Molim Vas informaciju o postupku operacije, trajanju, cijeni... Unaprijed zahvaljujem.

Oda Uskrsu

KRUŠLJEVO SELO - Udruga Petrože-Krušljevo Selo u svom programu rada ima kao zadatak i očuvanje svoje kulturne baštine i rad sa mladima. U skladu s tim, ekipa okupljena oko sekcije za djecu i mlade „Štrumfovi“ i vjeroučenika župne kateheze, pod vodstvom prof. Rajke Strugar, održala je pravu malu odu velikom blagdanu – Uskrsu. Zahvaljujući djeci i mladima svečani čin misnog slavlja kojeg je predvodio velečasni Dragutin Bosnar uveličan je riječju, kratkim igrokazom i modernom duhovnom pjesmom. Mladi su prodavali uratke s radionica te sredstva namijenili za pomoć siromašnima. Udruga se već priprema za 15. Smotru dječjeg stvaralaštva KZŽ, proslavu Petrovog te svečanosti prve pričesti i mise za mlade. Aktivnosti koje sekcija za djecu i mlade “Štrumfovi“ provodi, dio su županijskog programa za mlade u sklopu Mreža udruga KZŽ, a pod nazivom„VIR-second edition“. Voditelj tog projekta je Darko Krušelj. (zl)

Odgovor: POLIDAKTILIJA spada u 3. od 7 skupina kongenitalnih deformacija šake po Swansonu (klasifikacija prihvaćena od American Society for Surgery of the Hand), koja označava zapravo poremećaj DUPLIKACIJE na gornjem ekstremitetu. Vrlo je učestala u američkoj crnačkoj populaciji (1 na 300 poroda), gdje duplikacija zahvaća mali prst. U Europskoj populaciji je rjeđa i najčešće zahvaća palac, pa govorimo o RADIJALNOJ POLIDAKTILIJI ILI DUPLIKACIJI PALCA. Učestalost joj je 0,08 na 1000 poroda. Wassel je klasificirao polidaktiliju palca ovisno o razini duplikacije na 7 skupina: Tip 1 – duplikacija na razini donjeg članka palca (2%) Tip 2 – duplikacija na razini zgloba između donjeg i gornjeg članka (15%) Tip 3 – duplikacija na razini gornjeg članka palca (6%) Tip 4 – duplikacija koja kreće od zgloba između gornjeg članka palca i kosti doručja (43%) Tip 5 – duplicirane kosti doručja (10%) Tip 6 – duplikacija kostiju doručja i ručja (4%) Tip 7 – palac s tri članka (20%) Kirurški tretman ovisi upravo o klasifikaciji razine duplikacije i pojednostavljeno generalno nudi 3 alternative:

Mladež HDZ-a dijelila pisanice KRAPINA - Na Trgu Ljudevita Gaja na Veliku subotu Mladež HDZ-a grada Krapine, povodom Uskrsnih blagdana, održala je prigodnu akciju kojom je razveselila svoje sugrađane. Podijelili su 150 uskršnjih pisanica, koje su sami obojali i ukrasili, te pregršt bombona za najmlađe kojima nije izostao osmjeh s lica. Ovom tradicionalnom akcijom, Mladež je obilježila najveći kršćanski blagdan Uskrs, te se na pozitivan i kreativan način, uz razgovor družila s građanima. (zl)

Zlatarbistričke mažoretkinje okitile se zlatom

SVETI IVAN ZELINA - Na 2. Kupu u mažoret plesu i suvremenom plesu Zlatarbistričke mažoretkinje okitile su se brojnim medaljama i peharom. Prvo mjesto osvojile su u grupnoj koreografiji, exibition corpu, kvartetu i duetu. Duet s pričom „Maska“ izvele su Mihaela Čukman i Mirela Horvatić i oduševile publiku izvrsnom izvedbom. Solo nastup uspješno je izvela Laura Čehulić osvojivši 3. mjesto i Mateja Martinjak osvojivši 2. mjesto. Bio je to još jedan uspješan nastup Zlatarbistričkih mažoretkinja, a ujedno i generalna proba za predstojeću Smotru u Zlatar Bistrici u subotu, 30. travnja od 11 sati u školskoj sportskoj dvorani povodom obilježavanja 5. godišnjice njihovog djelovanja i 15 godina rada DND-a Zlatar Bistrica. Uz nastup domaćih mažoretkinja, posjetitelji će moći uživati i u nastupu mažoretkinja iz Belca, Dugog Sela, Krapine, Lobora, Svetog Ivana Zeline i Zlatara. (zl)

dr. med. Teodor Boić spec. opće i plastične kirurgije Poliklinika Boić

N. Tesle 1b, ZABOK

Operaciju treba poduzeti rano, obično već u prvoj godini života djeteta, da bi se postigla dobra funkcija palca. Radi se o vrlo složenom operacijskom mikrokirurškom zahvatu, koji se izvodi u općoj anesteziji i traje nekoliko sati. Pojednostavljeno rečeno najčešće se odstrani radijalni hipoplastični palac (zadrži se i sačuva bolji palac), uz napomenu da palac koji ostaje uvijek je manji od normalnog palca (oko 80% normalnog palca). Kod tipa 4 deformacije koji je najčešći, upravo će rtg snimka odlučiti koji palac će ostati, ovisno o poziciji tetiva, poziciji koštanih članaka, kretnjama u zglobovima... Dakle u operativnom postupku nije bitno samo amputirati prekobrojni palac, već je najbitnije iz dva palca napraviti jedan, koji će biti apsolutno funkcionalan i estetski prihvatljiv.

2. odstranjenje jednakih dijelova oba palca i kombiniranje zadržanih dijelova u rekonstrukcijskom postupku

U Republici Hrvatskoj navedeni operacijski zahvat pokriva HZZO (obavlja se na crvenu uputnicu), a mjesto gdje se treba javiti je Klinika za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju KB Dubrava u Zagrebu, doc. dr. sc. Rado Žic dr. med., spec. opće i plastične kirurgije, ambulanta za plastičnu kirurgiju, prizemlje poliklinike, utorkom do podne.

3. kombiniranje asimetričnih dijelova oba palca

Teodor Boić dr. med.

1. odstranjenje prekobrojnog palca uz rekonstrukciju preostalog

Svoja pitanja možete uputiti na e-mail adresu poliklinika@net.hr ili pismenim putem na Poliklinika Boić d.o.o., Nikole Tesle 1b 49210 Zabok te u Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, Zabok i na e-mail adresu redakcije - redakcija@zagorski-list.net.

Uskrsna kubura kod župne crkve u Tuhlju TUHELJ - Tradicionalna manifestacija Turističke zajednice općine Tuhelj „Uskrsna kubura“ gromoglasnim je pucnjem odjeknula na Uskršnje nedjeljno jutro. Nakon velike svete mise započelo je glavno Uskrsno slavlje koje su članovi kuburaških udruga “Gromovi Zagorja” iz Tuheljskih Toplica i „Munja“ iz Tuhlja 15. godinu zaredom obilježili uskrsnom pucnjavom. Kod crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tuhlju okupilo se mnoštvo znatiželjnika koji su imali prilike još jednom uživati u ovoj tradiciji, čak su i djeca već navikla na ovaj zvuk pa im nije smetalo što stoje u prvom redu publike potajno se nadajući da će za nekoliko godina krenuti očevim i djedovim stopama i održati tradiciju pucanja iz kubura. (I. Šućur, foto: J. Posavec)


broj 393 / 29.04.2011.

panorama

27


28

panorama

broj 393 / 29.04.2011.

SUSRET S PJESNICIMA Božena Zernec, primijenjena umjetnica, tekstilni i modni dizajner, suvenirka i haiku pjesnikinja iz Krapine

“Od navek vu meni popevka spi, gliboko vu srcu mojem živi!” Ivo Šućur KRAPINA

O

va strofa u naslovu dio je odgovora Božene Zernec na naše pitanje o počecima njenog poetskog tkanja. Rođena je 1943. godine «…u mjesecu maju, / gda črešnja prosiplje / cvetje po gaju», u Žutnici kraj Krapine, u kojoj je završila osnovnu školu. U bilešci o autoru, u zbirci haiku poezije «Gle! Look!»,Vesna Kuhar je zapisala da je «…do je Božena do svoje petnaeste godine živjela u tom okruženju nesvjesna da živi haiku, u kući na korak od šume, s nogama u potoku i leptirima u kosi. Često posjećuje prelijepo jezero i dvorac u Trakošćanu…». Školu primijenjene umjetnosti završila je u Zagrebu. Svoj radni vijek provela je u industriji, kao tekstilni i modni dizajner. Danas, u mirovini oblikuje i izrađuje osebujne suvenire vezane uz tradicijsko nasljeđe rodnoga kraja, za koje je primila vrijedne nagrade i priznanja, među kojima ovih dana i priznanje na «12. trienalu zagorskoga suvenira» u Gornjoj Stubici, za kolekciju «Mala krapinska kamenina». Božena piše poeziju, poglavito haiku od 2003.godine, te sudjeluje na natječajima za haiku u Hrvatskoj i Japanu. Nekoliko joj je pjesama na kajkavskom dijalektu uglazbljeno te se uspješno izvode. Godine 2005. objavljuje dvojezničnu zbirku haiku poezije «Gle» / «Look» s vlastitim inicijalima. Članica je Društva hrvatskih haiku pjesnika, Zagreb, World Haiku Association, Japan i Hrvatskozagorskog književnog

društva, Klanjec. radosti / tiho, nečujno, / okovavši ih Minimum riječi-maksimum emoOdrastanje u prirodi doslovce na / lancima tuge». cija rubu šume, u Žutnici: «Dijete žurno Bilo je tu još nekih pjesničkih poku- - Kako sam se više godina bavila ike/ okreće pedale da / što prije odra- šaja, ali pošto nam većini život nije banom i preko nje upoznavala duh ste». Ili: «Nebo / + šuma + potok / poezija, nakon poprilične stanke, Japana, prepoznala sam u haiku = sretno djetinjstvo», razumljivo da ponovni bliski susret s prirodom u -njena načela. Priroda je univerzalje ostavilo traga na njeno unutarnje novosagrađenom domu, probudio na kao i ljubav prema njoj i ne treba biće i oblikovalo ga u skladu s priro- je u meni onaj stari poznati osjećaj se netko roditi kao Japanac da bi dom, usađujući sposobnost prepo- i želju da to što vidim i doživim po- izrađivao ikebanu ili bilježio haiku. znavanja ljepote goDrugo je pitanje, koliko dišnjih doba, njihovih je Zapadnjak sposoban mijena i darova, u svim i spreman odbaciti svoVu moru megle U sijegu oblicima: : «Pod snježje navike i promijeniti nom / kapicom prvi gledišta - otkriva Bocrikvice kak svetioniki izgubljen puteljak zvončići / zvone prolježena svoju naklonost kažeju put slijedi tragove će». «Nad magličastom japanskoj tradiciji i / dolinom propeo se / pojašnjava da sa minidugin akvarel». «Pred mum materijala (cvijelistopad / prosula zlatće, grane, lišće, voda) u nike / ogoljela breza». ikebani i sa minimum Oblaki Ogledalo «Usred zime / u kljunu riječi u haiku, možemo paperjaste ovce u kristalu pohranjujem golubice prolistala / izazvati maksimum grančica masline». emocija, pa je tako mupaseju livadu plavu i ja svoj portret - Kada živite u takvom dra izreka «manje je okruženju - udahnuviše», osnovno načelo la je punim plućima ikebane i haiku poeziBožena - za cijeli život je, sumi-e slikarstva, vam je usađen taj, načajne ceremonije, no Hižicu podrtu U crnoj mreži zovimo ga, čip, i neće drame, zen vrta. zagrlila roža otima se na vjetru vam trebati puno riječi -Privukla me «bilježeda bi te emocije preninju» haiku i činjenica, da se ne zruš krpica neba jeli na papir i neki pošto riječi koje nisu izseban treptaj prirode govorene, govore isto podijelili sa nekim tko toliko kao i da jesu izurazumije i gleda kao vi. dijelim sa još nekim. Nastale su tako šćene, a pobuđuju dublje osjećanje. Kaže da je sklonost prema poeziji neke minijature koje sam u susretu Citirala bi riječi prof. Vladimira Deosjetila u godinama kada većina po- sa haiku poezijom «uživo» 2003. vidéa, nažalost nedavno preminukušava izbaciti višak energije i emo- godine prepoznala kao njoj srodne. log akademika, japanologa i haiku cija kroz svoje odrastanje. - Tako sam Preoblikovala sam ih, po načelima pjesnika: «Upravo je haiku poezija u srednjoj školi postala članica reci- koja su stvorili stari majstori, a koja ta koja s najmanje riječi izriče najtatorske grupe, a i napisala svoj prvi ne moramo slijepo poštovati s obzi- više toga, koja govori šutnjom, koja pjesnički uradak: «Uspela sam se / rom na drugačiji jezik. Otada «bilje- kazuje ono što nije rekla i obasjava modrim stepenicama / do zvijezda žim» haiku, kako se to stručno kaže. putove na kojima nije upalila svjetlo.

Haiku je najčišći razgovor između pjesnika i čitatelja». Bilježeći tako haiku, Božena je kroz ovih nekoliko godina nanizala dvije «ogrlice», dvije dvojezične zbirke na hrvatsko-engleskom, a druga i na kajkavskom: «Gle! Look!» te «Šaran u oblacima - Krap h oblakima – A Carp among the clouds», sa vlastitim ilustracijama. Ilustrirala je i zbirku haiku poezije «Pjesma slavuja – Nightingalés song» Zlate Begović, poznate varaždinske pjesnikinje (2011.). Božena Zernec je poznata pjesnikinja i izvan Hrvatske. Haiku su joj objavljeni u nekoliko zemalja u zbornicima, časopisima, novinama, zbirkama. Od 2006. godine članica je World Haiku Association, Japan. Članica je Hrvatskozagorskog književnog društva, Klanjec. Nagrađivana je na haiku susretima u zemlji i Japanu. Drage su joj, kaže, i nagrade za tradicijske suvenire, koje znalački i spretno izrađuje. - Kao priznanje doživaljavam i svoje uglazbljene stihove: «Popevka vu meni», koju je uglazbio Božo Potočnik (2004.), «Lajbek», uglazbio Rajko Suhodolčan (2006.), izvedena na dva glazbena festivala u Krapini. A na kraju našeg razgovora, Božena se zagledala u voćnjak i, nakon male stanke, zabilježila dojam u haiku pjesmi: «H trnacu svati. / Šlajer mladenke črešnje / nosiju senice». - Zar to nije dovoljno da bismo doživjeli radost i raskoš buđenja prirode u rano proljeće? - upitala nas je Božena Zernec. Složili smo se i zaokružili priču.


panorama

broj 393 / 29.04.2011. Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

CineStar Zagreb, (Branimir centar)

Program prikazivanja filmova za 28.04.2011. - 04.05.2011.

Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb Branimirova 29, 10 010 Zagreb Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060/32 32 33 Thor 3D

(IMAX)

Akcijska avantu

(116)

Režija: Kenneth Branagh / Uloge: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard Č 15:30 18:00 20:25

15:00 17:25 19:50 22:15 17:20 19:50 22:20

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:30 18:00 20:25 22:50 15:00 17:25 19:50 22:15

15:30 18:00 20:25 22:50

15:30 18:00 20:25

15:30 18:00 20:25

15:30 18:00 20:25

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

17:20 19:50 22:20

17:20 19:50 22:20

17:20 19:50 22:20

17:20 19:50 22:20

17:20 19:50 22:20

Romantično fant

Crvenkapica

S

Č

15:30 18:00 20:25

11:00 13:15 15:30

15:00 17:25 19:50 22:15 17:20 19:50 22:20

(100)

Režija: Catherine Hardwicke / Uloge: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Julie Christie Č 15:00 17:10 19:20 21:30

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:00 17:10 19:20 21:30 23:40

15:00 17:10 19:20 21:30 23:40

15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

15:30 17:40 19:50 22:00

15:30 17:40 19:50 22:00

00:10 15:30 17:40 19:50 22:00

15:30 17:40 19:50 22:00

15:30 17:40 19:50 22:00

znanstveno fant

Show must go on

S 15:00 17:10 19:20 21:30

15:30 17:40 19:50 22:00

(80)

Režija: Nevio Marasović / Uloge: Sven Medvešek, Nataša Dorčić, Filip Juričić, Amar Bukvić Č

P

15:20 17:10 19:00 20:50

15:20 17:10 19:00 20:50 22:40

17:15 19:00 20:45 22:30

17:15 19:00 20:45 22:30

S N P Cinestar (Branimir centar) 15:20 17:10 19:00 20:50 22:40

15:20 17:10 19:00 20:50

15:20 17:10 19:00 20:50

U

S

15:20 17:10 19:00 20:50

15:20 17:10 19:00 20:50

Cinestar Arena IMAX (Arena centar) 17:15 19:00 20:45 22:30

17:15 19:00 20:45 22:30

17:15 19:00 20:45 22:30

17:15 19:00 20:45 22:30

Animirani

Rio 3D - SINKRONIZIRANO

17:15 19:00 20:45 22:30

(96)

Režija: Carlos Saldanha / Uloge: Marko Makovičić, Mia Krajčar, Hana Hegedušić, Frano Masković, Filip Juričić Č 11:00 14:00 16:00 18:00 11:00 13:05 15:10 17:15 19:20 11:00 13:30 15:35 17:40 18:50

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 14:00 16:00 18:00 11:00 13:05 15:10 17:15 19:20

11:00 14:00 16:00 18:00

11:00 14:00 16:00 18:00

16:00 18:00

S

11:00 13:05 15:10 17:15 19:20

15:10 17:15 19:20

16:00 18:00

16:00 18:00

15:10 17:15 19:20

15:10 17:15 19:20

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

11:00 13:30 15:35 17:40 18:50

11:00 13:30 15:35 17:40 18:50

11:00 13:30 15:35 17:40 18:50

15:35 17:40 18:50

15:35 17:40 18:50

Animirani

15:35 17:40 18:50

(96)

Režija: Carlos Saldanha / Uloge: Marko Makovičić, Mia Krajčar, Hana Hegedušić, Frano Masković, Filip Juričić 11:00 13:45 15:50 17:50 11:00 13:00 15:15 17:20 19:25

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 13:45 15:50 17:50

11:00 13:00 15:15 17:20 19:25

11:00 13:45 15:50 17:50

11:00 13:45 15:50 17:50

15:50 17:50

15:50 17:50

S 15:50 17:50

Cinestar (Branimir centar) 11:00 13:00 15:15 17:20 19:25

11:00 13.00 15:15 17:20 19:25

15:15 17:20 19:25

15:15 17:20 19:25

15:15 17:20 19:25

(81)

Režija: Jean-Jacques Č 11:00 13:00 15:00 11:00 14:00 15:50

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 13:00 15:00

11:00 14:00 15:50

11:00 13:00 15:00

11:00 13:00 15:00

15:00

15:00

S 15:00

11:00 14:00 15:50

15:50

15:50

Animirani

Hop - SINKRONIZIRANO

15:50

(95)

Režija: Tim Hill / Uloge: Ivan Glowatzky, Bojana Gregorić, Enes Vejzović, Dubravko Merlić Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 13:45 15:50 17:55

11:00 13:45 15:50 17:55

11:00 13:05 16:00 18:05

11:00 13:05 16:00 18:05

11:00 13:05 15:10

11:00 13:45 15:50 17:55

11:00 13:45 15:50 17:55

15:50 17:55

15:50 17:55

S 15:50 17:55

11:00 13:05 16:00 18:05

16:00 18:05

16:00 18:05

16:00 18:05

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

11:00 13:05 15:10

11:00 13:05 15:10

11:00 13:05 15:10

15:10

15:10

Dokumentarni

Hubble 3D IMAX

15:10

(45)

Režija: Toni Myers Č 11:00 13:30

P S N P U Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

11:00 13:30

11:00 13:30

11:00 13:30

15:30

S

15:30

S 15:30

Cinestar (Branimir centar) 11:00 13:10

11:00 13:10

11:00 13:10 15:20

11:00 13:10 15:20

15:20

15:20

15:20

(121)

epska romantična

Voda za slonove

Režija: Francis Lawrence / Uloge: Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz

16:45 19:15 21:45 15:30 18:00 20:30 15:30 18:00 19:40 20:30 22:25

15:30 18:00 20:30 23:00

00:10 16:45 19:15 21:45

00:10 16:45 19:15 21:45

16:45 19:15 21:45

16:45 19:15 21:45

Cinestar (Branimir centar) 15:30 18:00 20:30 23:00

15:30 18:00 20:30

15:30 18:00 20:30

15:30 18:00 20:30

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

15:30 18:00 19:40 20:30 22:25 23:00

15:30 18:00 19:40 20:30 22:25 23:00

15:30 18:00 19:40 20:30 22:25

15:30 18:00 19:40 20:30 22:25

15:30 18:00 19:40 20:30 22:25

S 16:45 19:15 21:45 15:30 18:00 20:30 15:30 18:00 19:40 20:30 22:25

Č

17:45 19:40 21:35 23:30

17:15 20:10 22:05

17:15 20:10 22:05

17:45 19:40 21:35 23:30

17:45 19:40 21:35

17:45 19:40 21:35

S

17:45 19:40 21:35

17:45 19:40 21:35

17:15 20:10 22:05

17:15 20:10 22:05

Cinestar (Branimir centar) 00:05 17:15 20:10 22:05

00:05 17:15 20:10 22:05

17:15 20:10 22:05

(127)

Povijesni

Agora

Režija: Alejandro Amenabar / Uloge: Rachel Weisz, Rupert Evans Č

P S N P U Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

19:45 22:20

19:45 22:20

19:45 22:20

19:45 22:20

19:45 22:20

S

(96)

Animirani

Rio

P

15:20 17:20 19:20

15:20 17:20 19:20

S N P Cinestar (Branimir centar) 15:20 17:20 19:20

15:20 17:20 19:20

15:20 17:20 19:20

U

S

15:20 17:20 19:20

15:20 17:20 19:20

(108)

Avantura

(IMAX)

Režija: Alister Grierson / Uloge: Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

20:00 22:15

19:00 21:15

19:00 21:15 23.30

15:00

15:00

20:00 22:15

20:00 22:15

20:00 22:15

20:00 22:15

Cinestar (Branimir centar) 19:00 21:15 23:30

19:00 21:15

19:00 21:15

19:00 21:15

Cinestar Arena IMAX (Arena centar) 15:00

15:00

15:00

15:00

19:00 21:15 15:00

(104)

Komedija

Č

P

15:15 17:25 19:35

15:15 17:25 19:35 23:55

S N P Cinestar (Branimir centar) 15:15 17:25 19:35 23:55

15:15 17:25 19:35

15:15 17:25 19:35

U

S

15:15 17:25 19:35

15:15 17:25 19:35

Animirani

Gnomeo i Julija 3D - SINKRONIZIRANO

(84)

Režija: Kelly Asbury / Uloge: A. Bukvić, A. Vilenica, R. Ugrina, M. Elegović, R. Bitorajac, P. Juričić, R. Tihomirović, S. Popović, J. R. L. Perdomo P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 13:30

11:00 13:30

11:00 13:00 15:00 17:05

11:00 13:00 15:00 17:05

11:00 13:30

S

11:00 13:30

Cinestar (Branimir centar) 11:00 13:00 15:00 17:05

11:00 13:00 15:00 17:05

15:00 17:05

15:00 17:05

15:00 17:05

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

11:00 13:00 15:00 16:55

11:00 13:00 15:00 16:55

11:00 13:00 15:00 16:55

15:00 16:55

15:00 16:55

Akcijski SF

15:00 16:55

(116)

Režija: Jonathan Liebesman / Uloge: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Michael Pena Č 17:30 19:55

P S N P U Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

17:30 19:55

17:30 19:55

17:30 19:55

17:30 19:55

17:30 19:55

Drama

Kraljev govor

S 17:30 19:55

(118)

Režija: Tom Hooper / Uloge: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush Č 16:10 21:30

15:00 19:10 21:25 23:40

17:00 19:15 21:30

17:00 19:15 21:30 23:45

P S N P U Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

16:10 21:30

16:10 21:30

16:10 21:30

19:55 22:10

19:55 22:10

Cinestar (Branimir centar) 15:00 19:10 21:25 23:40

15:00 19:10 21:25

15:00 19:10 21:25

S

Č

P

19:55 22:10

19:55 22:10

21:20

21:20 23:20

15:00 19:10 21:25

15:00 19:10 21:25

Cinestar Arena IMAX (Arena centar) 17:00 19:15 21:30 23:45

17:00 19:15 21:30

17:00 19:15 21:30

17:00 19:15 21:30

17:00 19:15 21:30

Akcijski SF

(109)

Režija: D.J. Caruso / Uloge: Alex Pettyfer, Dianna Agron, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Kevin Durand Č 15:45 20:00 21:45

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:45 20:00 21:45

15:45 20:00

15:45 20:00

15:45 20:00

Cinestar (Branimir centar) 21:45

21:45

21:45

S

15:45 20:00

15:45 20:00

21:45

21:45

(105)

Triler

Savršena formula 2D

Režija: Neil Burger / Uloge: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro Č 16:00 18:15 20:30

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

16:00 18:15 20:30 22:45

16:00 18:15 20:30 22:45

16:00 18:15 20:30

16:00 18:15 20:30

S

16:00 18:15 20:30

16:00 18:15 20:30

16:10 21:30

16:10 21:30

19:50 22:00

19:50 22:00

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

00:10 19:50 22:00

00:10 19:50 22:00

19:50 22:00

19:50 22:00

Cinestar Arena IMAX (Arena centar) 15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

15:30 17:10 17:45 20:00 22:15

Akcijski triler

Ledeni ubojica

(93)

Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

18:00 22:15

18:00 22:15

18:00 22:15

18:00 22:15

21:20 23:20

21:20

Justin Bieber: Never say never 3D

21:20

18:00 22:15

U

S

21:20

21:20

Glazbeno dokume

(105)

Režija: Jon Chu / Uloge: Justin Bieber, Boys II Men, Miley Cyrus Č 17:40

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

17:40

17:40

17:40

17:40

17:40

nadnaravni triler

Obred

S 17:40

(114)

Režija: Mikael Hafström / Uloge: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga Č

P

21:25

21:25 23:45

18:50 22:20

18:50 22:20

S N P Cinestar (Branimir centar) 21:25 23.45

21:25

21:25

U

S

21:25

21:25

Cinestar Arena IMAX (Arena centar) 18:50 22:20

18:50 22:20

18:50 22:20

18:50 22:20

Komedija

Moja lažna žena

18:50 22:20

(117)

Režija: Dennis Dugan / Uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson Č

P

21:30

21:30 23:35

S N P Cinestar (Branimir centar) 21:30 23:35

21:30

21:30

U

S

21:30

21:30

Drama

(119)

Režija: Susanne Bier / Uloge: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,Markus Rygaard Č

P

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

S N P Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

U

S

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

Psihološki akci

Put osvete 3D

(104)

Režija: Patrick Lussier / Uloge: Nicholas Cage, Amber Heard, Billy Burke, David Morse

Režija: Simon West / Uloge: Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland 18:00 22:15

S N P Cinestar (Branimir centar)

U boljem svijetu (CineFest) 19:50 22:00

(98)

S

Č

18:00 22:15

20:55

P S N P U Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

20:55 23:05

20:55 23:05

20:55

20:55

20:55

S 20:55

Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA Zabok, Stjepana Radića 15 KLASA:601-02/11-04/21 / URBROJ:2197-17-1-11-2 Zabok, 26. travnja 2011.g. Na temelju članka 45. Statuta i članka 14. i 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA Zabok i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, te odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od dana 26. travnja 2011., ravnateljica Dječjeg vrtića raspisuje

S 20:00 22:15

Režija: Greg Mottola / Uloge: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen

11:00 13:00 15:00 16:55

15:00 19:10 21:25

19:55 22:10

Drama

Negdje

Režija: Sofia Coppola / Uloge: Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius

19:45 22:20

Režija: Carlos Saldanha / Uloge: Leslie Mann, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, Will i Am, Anne Hathaway Č

(106)

Cinestar (Branimir centar)

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

17:45 19:40 21:35

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:55 22:10

(89)

Horor komedija

Tucker i Dale protiv zla

Režija: Eli Craig / Uloge: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden

20:00 22:15

Č 19:55 22:10

Ja sam broj četiri

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 16:45 19:15 21:45

Komedija

Pušteni s lanca

Režija: Peter i Bobby Farrelly / Uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate

Cinestar Arena IMAX (Arena centar)

Invazija svijeta:Bitka Los Angeles

Cinestar (Branimir centar) 11:00 13:05 16:00 18:05

11:00 13:10 15:20

Č

Cinestar (Branimir centar) 11:00 14:00 15:50

11:00 13:10 15:20

11:00 13:15 15:30

Paul

Dokumentarni

Oceanski svijet 3D

11:00 13:10

11:00 13:15 15:30

Sanctum 3D

Rio - SINKRONIZIRANO

Č

11:00 13:10

19:45 22:20

Cinestar (Branimir centar) 11:00 13:05 15:10 17:15 19:20

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 13:15 15:30

23Č

Cinestar (Branimir centar) 00:10 15:30 17:40 19:50 22:00

(108)

Animirani

Rango - SINKRNONIZIRANO

Režija: Gore Verbinski / Uloge: Johnny Depp, Isla Fisher, Alfred Molina

29

S 16:10 21:30

NATJEČAJ

za upis djece predškolske dobi u Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA Zabok, za odgojno-obrazovnu 2011/2012. godinu I U cjelovitom, 10-satnom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta: Za djecu koja do 31.08.2011.godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine života – 44 mjesta II Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA zadržava pravo izmjene broja oglašenih slobodnih mjesta po odgojno-obrazovnim grupama, u slučaju reorganizacije u postojećim odgojno-obrazovnim grupama. III Prijave za prijem djece u Dječji vrtić i jaslice podnose se do 16. svibnja 2011. godine u tajništvu Dječjeg vrtića i jaslica ZIPKICA Zabok, Stjepana Radića 15. Uz prijavu, koja se ispunjava u tajništvu, obvezno se prilaže preslika rodnog lista djeteta i dokaz o prebivalištu roditelja (osobna iskaznica). Ako podnositelj prijave nema prebivalište na području grada Zaboka, obvezan je dostaviti i suglasnost matične općine-grada o sufinanciranju predškolskog programa za svoje dijete, a u suprotnom suglasan je da će snositi puni iznos ekonomske cijene

programa. IV Podnositelj prijave dužan je dostaviti podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu koju imaju djeca s područja grada Zaboka, redom kako slijedi: da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata da je dijete iz obitelji s troje i više djece da su oba djetetova roditelja zaposlena (prednost: roditelji koji u primarnom programu već imaju djecu, zdravstveno stanje u obitelji, status podstanara) da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju da je dijete samohranog roditelja da je dijete uzeto na uzdržavanje da je dijete u godini prije polaska u osnovnu školu da je dijete roditelja koji prima dječji doplatak V Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA, objavit će rezultate natječaja nakon odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a najkasnije do 30. lipnja 2011. godine, na oglasnim pločama Dječjeg vrtića. RAVNATELJICA Dijana Lovinčić-Crnković


30

sport

broj 393 / 29.04.2011.

zagorskilist

8. kolo Lige za prvaka košarkaša Hrvatske, ZABOK-Split 87:92

Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

K

ošarkaši Zaboka bili su blizu pobjede protiv Splita, no sreća im je ponovno okrenula leđa i nakon osam odigranih kola Zabočani nisu upisali ni jednu pobjedu u Ligi za prvaka. Sam početak bio je izjednačen, igralo se koš za koš, a onda je Zabok nakon četvrte minute malo pojačao obranu, što mu je otvorilo dvije kontre iz kojih su poentirali Krajačić i Perinčić, pa je u 6. minuti rezultat 13:8. Gosti odmah reagiraju i zovu minutu odmora nakon koje rade seriju od 7:0 (dva ulaza Katića i trica Mimice) i prelaze u vodstvo (13:15). Na tu seriju Zabok odgovara serijom 4:0 i nakon prvih 10 minuta rezultat je 17:15. Domaći su dobro otvorili drugu četvrtinu i nakon koša Pešuta u 12. minuti žuti imaju +8 (24:16), pa Splićani zovu već drugi time-out, na žalost Zabočana ponovno plodonosan. Samo dvije minute kasnije nakon dvije uzastopne trice Mimice, Split je ponov-

no u vodstvu (24:25). U 18. minuti kod rezultata 31:34, nesportsku radi Perinčić, a gosti iz te situacije postižu četiri koša i odlaze na 31:38. Nažalost, nešto kasnije dogodile su se gotovo dvije identične situacije u korist Zaboka, koje su kažnjene samo osobnim pogreškama. Serijom koševa Katića s linije slobodnih bacanja i nakon kontre Subotića, Split dvadesetak sekundi prije kraja ima +11 (33:44), no gotovo s istekom vremena Janković polaže za 36:44 i odlazi se na veliki odmor. Za samo tri minute igre u trećoj četvrtini Split ponajviše zahvaljujući Katiću dolazi na +15 (38:53), da bi se u zadnjih 10 minuta ušlo rezultatom 51:63.

Veliki preokret u zadnjoj četvrtini

Zadnjih 10 minuta igre stvari je u svoje ruke preuzeo Lež, a vrlo dobar je bio i kapetan Peklarić. Mic po mic, Zabok se prvo nakon ulaza Leža približio na 64:66, a isti je igrač pogodio tricu za izjednačenje (67:67), pa je utakmica zapravo počela na ulazu u 36. minutu. Slijede dvije dobre reakcije

ZABOČANI PROPUSTILI VELIKU PRILIKU gostujućeg kapetana Sobina i Splićani ponovno lakše dišu (67:71). No, ponovno tricom za -1 odgovara Lež (70:71). Ključne su bile dvije vezane trice Subotića nakon kojih Split odlazi na +7 (72:79), pa Zabok u zadnje dvije minute kreće s taktikom brzih prekršaja, nažalost na Subotiću koji je bio dosta precizan s linije slobodnih bacanja i tako održavao prednost svoje momčadi. Tračak nade ukazao se minutu i 20 sekundi prije kraja kada Lež postiže svoju četvrtu tricu za 85:86. Na drugoj strani Malbašić je promašio oba slobodna bacanja, no umjesto zabočke obra-

ne, važan skok je uzeo Dijan. Zabočki žuti opet rade faul na Subotiću koji je precizan, no s druge strane pogađa i Lež i rezultat je 87:88. U žaru borbu Lež radi peti prekršaj na Subotiću i mora van iz igre. Zamijenio ga je Pešut nakon čije je dvije katastrofalne loše reakcije Zabok izgubio šanse za pobjedu ili makar produžetke. Robert Lež (30 p, 3 as) pružio je jednu od svojih najboljih košarkaških predstava u prvoj ligi, a solidni su bili Janković (11 p, 5 sk) i Perinčić (13 p). S druge strane najbolji je bio Subotić (30 p, 4 as), a dobre je suigrače imao u Katiću

MLADEN VUŠKOVIĆ

DRAGUTIN ČRNJEVIĆ

trener KK Split:

trener KK Zabok

“Subotić je s one dvije trice podigao rezultat kojeg smo kasnije uspjeli zadržati sa slobodnim bacanjima. U završnici smo isključivo njemu dali loptu da je prenosi preko polovice terena. Devedeset posto faulova bilo je na njemu, a on je to gotovo sve pospremio u koš. Činilo se tada da ćemo utakmicu lakše privesti kraju nego što se to naposljetku pokazalo jer do zadnjeg trenutka igralo se koš za koš. No, mislim da smo zasluženo dobili.”

“Split je u ovom trenutku kvalitetnija i bolja ekipa od nas i to se u samoj završnici pokazalo. Jedino me može oraspoložiti želja koju su moji igrači pokazali u zadnjoj četvrtini. Došli smo u završnici do šanse da dobijemo, no teško je protiv Splita napraviti preokret. Pogotovo na način gdje smo radili prekršaje i splitske napade prekidali na njihovom najboljem izvođaču slobodnih bacanja.”

(14 p, 3 as) i Mimici (15, 5 sk). Splićani su imali prevagu u skoku, nakon koje su si otvorili nekoliko drugih šansi za koš, što je možda bio i ključan detalj u utakmici.

U subotu protiv Zadra

U subotu 30. travnja u 20 sati Zabok će u Bedekovčini dočekati momčad Zadra, od koje je visoko poražen u trećem kolu. Teško da u toj utakmici Za-

bok može do pobjede, no uz pomoć navijača važno je što duže držati utakmicu u egalu i što skuplje prodati kožu. Već u srijedu 4. svibnja u istom terminu na istom mjestu gostuje Cibona koja je konsolidirala redove, pa će biti težak protivnik. Najvažnije je od svega u ove dvije utakmice ostaviti dobar dojam i pokazati da ulazak u Ligu za prvaka nije bio slučajan.

87 :92

ZABOK : SPLIT 17 : 19 ZABOK Lež, Robert Krajačić, Danijel Perinčić, Ivan Stojković, Marcel Lozančić, Jure Pešut, Luka Janković, Saša Peklarić, Igor Črnjević, Antonio Brnas, Toni Smajlagić, Sven UKUPNO: SPLIT Katić, Toni Babić, Luka Sobin, Josip Grgurević, Ante Mimica, Ivan Subotić, Srđan Čiklić, Roko Dijan, Toni Režić, Stipe Matić, Josip Mahalbašić, Rašid UKUPNO:

19 : 29 min. 32:30 25:45 25:30 09:00 16:15 11:45 21:30 19:15 12:00 17:45 08:45 200:00 min. 26:30 16:45 17:30 23:30 30:45 31:00 10:00 29:30 02:15 00:00 12:15 200:00

koš. 30 8 13 0 6 6 11 5 3 2 3 87 koš. 14 2 8 7 15 30 0 6 1 0 9 92

15 : 19 za 2 6/11 1/1 3/4 0/1 3/5 2/5 2/4 2/6 0/1 1/3 0/0 20/41 za 2 4/5 1/2 4/6 2/4 4/7 3/4 0/1 3/4 0/0 0 4/6 25/39

za 3 4/6 1/4 1/5 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/3 0/2 0/2 8/24 za 3 0/2 0/0 0/0 0/1 1/6 4/8 0/0 0/1 0/0 0 0/0 5/18

36 : 29

sl.b. 6/7 3/3 4/4 0/0 0/2 2/2 4/4 1/1 0/0 0/0 3/4 23/27 sl.b. 6/6 0/0 0/0 3/4 4/8 12/14 0/0 0/0 1/2 0 1/3 27/37

So+Sn 0+0 0+2 1+0 0+1 1+1 2+0 4+1 1+0 1+0 6+1 2+1 18+7 So+Sn 5+0 1+0 2+1 6+3 4+1 2+1 0+0 7+1 0+0 0 1+2 28+9

as. 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 9 as. 3 0 0 1 3 4 0 2 0 0 0 13

ol. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ol. 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5

iz. 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 7 iz. 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 10

bl. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 bl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. kolo Lige za prvaka košarkaša Hrvatske, ZABOK-Cedevita 64:100

Cedevita bez milosti u Bedekovčini Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

Posavec je darivao Webera i Novosela

Z

nalo se da Zabok ne može iznenaditi Cedevitu, no zabočki žuti potajno su se nadali da će dugo mučiti treću momčad netom završenog Eurocupa. To se nažalost nije dogodilo. Gosti su vrlo ozbiljno shvatili ovu utakmicu, trener Petrović vrlo je brzo našao raspoloženu petorku i rezultatska neizvjesnost je izostala.

Svečanost prije početka

Prije samog početka utakmice predsjednik Zaboka, Davorin Posavec, poklonio je predsjedniku Cedevite, Mladenu Weberu, Monografiju grada Zaboka. Bio je to poklon za treće mjesto na Eurocopu, što je najveći uspjeh nekog hrvatskog kluba od samostalnosti Lijepe naše. Publika je ovaj potez ispratila gromoglasnim aplauzom. No, goste ove pokloni nisu previše razdragali. Zabok se dobro držao samo prvih pet minuta do rezultata 7:11¸ no tada je raspoloženi Wright tricom otvorio seriju Cedevite od 10:0 koju je završio odlični Žižić, pa je u 7. minuti na semaforu stajalo 7:21. Zabočki dvominutni post prekinuo je tricom Lež (10:21), a isti je igrač spustio na -9 (15:24) minutu kasnije, da

bi se na prve dvije minute odmora otišlo rezultatom 17:29. Prvih 10 minuta igre u potpunosti je pripalo Žižiću koji je postigao 15 koševa i Zabok za njega jednostavno nije imao rješenja. Jedini centar domaćih u ovoj uta-

kmici bio je Lozančić, pošto je Kraljević slomio ruku na treningu, a gosti su to vješto koristili. U drugoj četvrtini vidjeli smo nekoliko atraktivnih poteza, bolje reći ulaza Damjana Rudeža. Cedevita je vrlo

brzo došla do +16 (33:49), nakon trice Wrighta, a istim se omjerom otišlo i na veliki odmor (35:51). Odmah na uvodu u treće četvrtinu Rudeš tricom dovodi goste u prvo vodstvo preko 20 koševa (35:56). Od tog trenutka prednost Cedevite neprestano je rasla, pa je trener Petrović dao veliku minutažu Kovačeviću, a potom i Butorcu. Upravo je Kovačević doveo goste do najvećeg vodstva od 39 razlike (61:100), da bi Stojković nakon njega tricom postavio konačnih 64:100. U redovima Zaboka ponovno su najbolji bili Lež (16 p) i Peklarić (12 p, sk), dok su goste predvodili Rudež (20 p), Žižić (19 p, 6 sk) i Wright (13 p), a odlično su minutažu iskoristili Kovačević (19 p, 4 sk) i Butorac (13 p). Gripozni Baždarić nije ni doputovao u Bedekovčinu, ozlijeđeni Vukušić došao je kao gledatelj, dok Draper, Edwards i Kaštropil nisu uopće ulazili u igru. Unatoč tome razlika je bila velika. Nije ni čudo, kada recimo Rudež vrijedi kao cijela momčad Zaboka. - Mi takvim ekipama ne možemo parirati. Smiješno je uopće uspoređivati proračun kakav ima Cedevita, a kakav mi i iznenađenje se tu teško može desiti – istog je mišljenja nakon utakmice bio i trener Črnjević.

64 : 100

ZABOK : CEDEVITA 17 : 29 ZABOK Janković, Saša Lež, Robert Krajačić, Danijel Stojković, Marcel Lozančić, Jure Pešut, Luka Peklarić, Igor Črnjević, Antonio Perinčić, Ivan Smajlagić, Sven Brnas, Toni UKUPNO: CEDEVITA Žižić, Andrija Troha, Robert Wright, Bracey Rudež, Damjan Princ, Vedran Dontaye, Draper Krstić, Vladimir Petrović, Tomislav Kaštropil, Franko Butorac, Dino Edwards, Corsley Kovačević, Hrvoje UKUPNO:

18 : 22 min. 15:45 23:30 25:30 20:15 15:00 13:15 28:15 27:00 18:15 06:30 06:45 200:00 min. 31:15 22:15 20:00 23:15 28:15 00:00 11:45 22:30 00:00 14:00 00:00 23:45 200:00

koš. 6 16 5 3 4 0 12 4 10 4 0 64 koš. 19 3 13 20 8 0 0 5 0 13 0 19 100

16 : 21 za 2 3/4 5/7 0/2 0/0 2/5 0/1 3/5 2/5 5/6 2/5 0/0 22/40 za 2 8/9 1/1 1/3 8/11 2/3 0 0/1 2/3 0 3/3 0 7/7 32/41

za 3 0/1 1/4 1/5 1/2 0/0 0/0 1/4 0/2 0/2 0/1 0/0 4/21 za 3 0/0 0/2 3/3 1/3 1/3 0 0/1 0/1 0 2/3 0 1/1 8/17

sl.b. 0/0 3/3 2/2 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 sl.b. 3/6 1/2 2/4 1/1 1/1 0 0/0 1/2 0 1/2 0 2/4 12/22

13 : 28 So+Sn 2+0 2+1 1+0 1+0 0+1 0+1 4+1 0+0 1+2 1+1 3+0 15+7 So+Sn 5+1 3+0 0+1 0+0 6+0 0 0+0 7+3 0 0+0 0 3+1 24+6

as. 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 10 as. 1 2 1 0 5 0 2 2 0 4 0 1 18

ol. 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 ol. 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 8

iz. 0 6 2 2 0 0 1 3 1 0 1 16 iz. 1 2 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 12

bl. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 bl. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1


zagorskilist

sport 31

broj 393 / 29.04.2011.

Na stazi Pepačev breg u Savskom Marofu održana je druga utrka Otvorenog prvenstva Hrvatske u motokrosu

ŠIPEK PONOVNO BEZ KONKURENCIJE, SJAJNI LUKA KRIŽNIK Tomislav Zrinšćak SAVSKI MAROF

P

o dvadeseti puta od samostalnosti Hrvatske, domaća motokros elita na Uskršnji se ponedjeljak okupila na stazi Pepačev breg u Savskom Marofu. Nekad u onoj bivšoj državi ta se utrka odvijala na sam Uskrs i njome se otvarala motokros sezona, no u posljednjih nekoliko godina Pepačev breg je druga postaja PH nakon Požege. Domaći moto klub, SMK Savski Marof, ovom je utrkom obilježio 50 godina svog postojanja, što je svakako vrijedan jubilej za sve ljubitelje motokrosa u ovom kraju, a ima ih zaista mnogo. Na samoj utrci okupilo se oko 3.000 motokros fanova, koji su mogli uživati u čak 10 utrka.

Šipek neprikosnoven

Počnimo s najjačom klasom MX open. Nećemo reći ništa novo ako kažemo da je Nenad Šipek i dalje neprikosnoven u ovoj klasi. Dva, tri kruga u obje utrke malo mu je pokušao zaprijetiti odlični Matej Jaroš koji vozi klasu MX 2, no više se nije moglo. Atraktivni, iskusni Šipek i dalje je priča za sebe. Možda i najveća draž ove utrke bila je u borbi Marka Tumbrija i Hrvoja Karasa u klasi MX 2. U obje utrke poveo je Karas, a borba između spomenutog dvojca vodila se do samog kraja. Više je umješnosti ovaj put imao Tumbri. Spomenuti je dvojac u drugoj utrci bio bo-

lji i od Danijela Božića, koji vozi klasu više, no nije htio riskirati svoje drugo mjesto i upustiti se u borbu s ovim dvojcem.

Jadan drugi među rekreativcima

U najjačoj klasi rekreativaca, B-open puno se očekivalo od Igora Mraza koji je imao najbolje vrijeme na službenom treningu. Igor je dobro odvozio prvu vožnju i bio drugi iz Mikulića, dok je treći bio drugi Zabočan, Mika Jadan. No, od početka druge utrke vidjelo se da ovo neće biti Igorov dan. Prvo je pao odmah u prvom krugu, a kad je dostigao konkurenciju okrenulo mu se koljeno i morao je odustati. Mikulić je tako trijumfirao ispred Jadana, koji je mudrom vožnjom sačuvao drugu poziciju, čim je izjednačio svoj najbolji rezultat. – Moram biti zadovoljan, pogotovo drugom vožnjom u kojoj sam bio puno rasterećeniji i bolje sam vozio. Želim se zahvaliti svim prijateljima i sponzorima koji su mi pomogli uoči ove utrke – riječi su Nikole Jadana.

Odlični Luka Križnik

Gledatelje je odličnim vožnjama i velikim talentom zadivio Luka Križnik koji je bio bez konkurenciji u klasi MX 85. Iako je na utrku doputovao ravno iz bugarskog Troyana gdje je vozio utrku EP, Luka je suvereno pokorio konkurenciju. Prvu je vožnju vodio od početka do kraja, dok je u drugu startao kao treći, ali je već u prvom krugu bio na čelu i iz kruga u krug

je povećavao svoju prednost. – Na utrku sam došao iz Bugarske, putovali smo cijelu noć, ali sam imao snage da pobijedim. Ipak sam ja godinu dana starijih od njih. Šteta što nemam malo jaču konkurenciju, jer bio bi bolji i na utrkama Europskog prvenstva – svoju prvu izjavu za novine dao je Luka Križnik, buduća velika zvijezda hrvatskog motokrosa. Najviše aplauza i simpatija pobrali su naravno najmlađi vozači. U klasi MX65 J polako, ali sigurno rađa se još jedna zvijezda, Max Herendić, no i Bedekovčina ima svoja dva velika haduta, a to su Antonio Ivšić i Nikola Hranić koji su nakon međusobne borbe podijelili drugu i treću poziciju. U najslabijoj klasi MX 50J pobijedila je simpatična Mia Ribić ispred svog klupskog kolege Kristijana Jakopca, no najveće simpatije ipak je pobrala Jelena Kundid koja je uz velike napore stigla do cilja, ali se nije predavala. Domaćinima sve pohvale za odlično organiziranu priredbu i želimo im još mnogo uspješnih obljetnica. I još nešto za kraj. Na spomen da smo iz Zagorskog lista sva vrata su nam širom bila otvorena, u press centru jedan je volonter posebno za nas printao i sortirao rezultate i dočekani smo s velikim poštovanjem. Sve je to zasluga našeg pokojnog kolege, Rudolfa Mraza, koji si je u kratkom vremenu bavljenja novinarstvom napravio veliko ime u svijetu motokrosa koje i danas živi i iznimno se poštuje.

REZULTATI SENIORI MX open: 1. NENAD ŠIPEK 50 (MŠD ZABOK), 2. DANIJEL BOŽIĆ 44 (MCK KIA BOŽIĆ), 3. Igor Ermakora 40 (MCK Popovača), … MX 2: 1. Matej Jaroš 50 (MK Požega promet), 2. Marko Tumbri 44 (MCK Jaska), 3. Hrvoje Karas 40 (MK Karas team), 4. KARLO LEŠKOVIĆ 36 (MŠD ZABOK), … Poredak klubova: 1. MŠD ZABOK 86, 2. MKK Calderiva 77, 3. MCK Jaska 72, 4. MCK KIA BOŽIĆ 58, 5. MK Karas team 56 Poredak teamova: 1. Valvoline MX team Šipek 134, 2. MKK Calderiva 77, 3. Jaska team 60, MX team Kia Božić 58, 5. Jedvaj obrt 12. B-LIGA B-open: 1. Alen Mikulić 50 (MKK Calderiva), 2. NIKOLA JADAN 42 (MŠD ZABOK), 3. DANIJEL VUJICA 38 (MŠD ZABOK 2), … 10. IGOR MRAZ 22 (MŠD ZABOK), 11. MARKO NOVOSEL 21 (MK BEDEKOVČINA), 12. ALEN ŠIMUNIĆ 20 (MŠD ZABOK 2), 15. IVAN MARIO STRIŽIĆ 15 (MK ZLATAR BISTRICA) … B-250: 1. Paolo Bezuh 47 (MCK Petrinja), 2. Marin Benić 40 (MK 4 rijeke), 3. Marin Gros 38 (MCK Nova Rača), . 5. TOMISLAV HRDELJA 34, . 7. ANTUN MRAZOVIĆ 26 (oba MK BEDEKOVČINA)… B-Žene: 1. Marina Banković 47, Monica Banković 47 (obje MKK Calderiva), 3. Danijela Janković 20 (TRP Marović). B-veterani: 1. TIHOMIR HRDELJA 50 (MK BEDEKOVČINA), 2. Stevo Kovačević 40 (MCK Petrinja), 3. MARIJAN VURNEK 40 (MRT BEDEKOVČINA), 4. RENATO KAJIĆ 40, … 7. BOŽIDAR HRANIĆ 28 (oba MK BEDEKOVČINA). JUNIORI MX 85: 1. LUKA KRIŽNIK 50 (MCK KIA BOŽIĆ), 2. Matija Kelava 44 (MCK Ključ Brdovečki), 3. Martin Kaić 40 (MCK Jaska), 4. TIN KRIŽNIK 34 (MK BEDEKOVČINA), 5. Luka Crnković 32 (MCK Kia Božić) … MX 65J: 1. Max Herendić 50 (MCK Jaska), 2. ANTONIO IVŠIĆ 44, 3. NIKOLA HRANIĆ 40 (oba MK BEDEKOVČINA), … MX 50J: 1. Mia Ribić 50, 2. Kristijan Jakopec 44 (oba TRP Marović), 3. Jelena Kundid 20 (MCK Cetina).

Luka Križnik 14. u bugarskom Troyanu TROYAN (BUL) - Na trećoj utrci Europskog prvenstva klase MX 85 održanoj u bugarskom Troyanu, Luka Križnik zauzeo je ukupno 14. mjesto. U obje utrke Luka je bio 12., no rezultati su se poklopili tako da je na kraju uzeo 14. poziciju. Prvo je mjesto po običaju uzeo Španjolac Jorge Zaragoza Beltran na Suzukiju. No, španjolski vozač više nema stopostotan učinak, jednu utrku uspio mu je uzeti Ukrajinac Rostyslav Voytsyckyy. Nakon šest održanih utrka Zaragoza vodi sa 147 bodova, ispred Nizozemca Pootjesa koji ima 92, i Voytsyckyyog koji ima 89 bodova. Naš Križnik časno brani boje Yamahe i zauzima 8. mjesto u ukupnom poretku sa 62 osvojena boda. – Prvu sam utrku startao kao treći, a već u prvom zavoju bio sam šesti. U drugom sam krugu pao i završio sam na 16. mjestu i na kraju završio kao dvanaesti. U drugoj sam vožnji slabije startao, no ipak sam uspio proći nekoliko vozača i ponovno osvojiti 12. mjesto – otkriva nam Luka Križnik.


32

sport

broj 393 / 29.04.2011.

zagorskilist

TREĆI STREETBALL TURNIR KLANJEC OPEN KLANJEC - U sklopu manifestacije Dani grada Klanjca, na školskom igralištu održati će se treći po redu turnir u streeballu. Kotizacija za turnir iznosi 100 kuna, a momčad čine tri igrača i zamjene. Turnir će se održati u subotu 7. svibnja s početkom u 18 sati. Za prva tri mjesta osigurane su vrlo vrijedne nagrade. Tako će prvoplasirana momčad biti nagrađena s čak 3.000 kuna, a kući će odnijeti i pehar, kao i prijelazni pehar organizatora (Grada Klanjca). Za drugo mjesto predviđeno je 2.000 kuna, pehar i lopta, dok će trećeplasirana momčad biti bogatija za 1.000 kuna i pehar. Posebno će se održati natjecanje za najboljeg izvođača trica. Za dobru atmosferu bit će zadužen DJ Atomic, a gledatelji i natjecatelji moći će se rashladiti besplatnim Red Bullom. Dodatne informacije o turniru mogu se dobiti na broj mobitela 099 7744 677 (Ivan). (zl)

18. kolo 1. ŽNL: Mladost - Rudar D 4:2 (2:1)

MLADOST BOLJA U GRADSKOM DERBIJU Tomislav Benčić ZABOK

V

eć dugo se na tribinama Sportskog centra Zabok u Zaseki nije okupilo toliko gledatelja. Dvije uzastopne pobjede Mladosti privukle su dosta njihovih simpatizera, ali je bilo i dosta navijača iz predgrađa. Uz pristojno popunjene tribine i lijepo, sunčano vrijeme za pravi gradski derbi trebala je još i dobra utakmica. Preko 200 gledatelja dobilo je i to. Već u 2. minuti za goste prijeti Gregurić preciznim slobodnim udarcem u same rašlje.

STJEPAN FOTIVEC Rudar Dubrava

DANIJEL ČRNJEVIĆ Mladost Zabok

12. Velika nagrada Občine Medvode

Prvo međunarodno postolje za Stubake MEDVODE (SLO) – Članovi Biciklističkog kluba Stubaki nastupili su prošlog vikenda na međunarodnoj utrci, 12. Velikoj nagradi Občine Medvode u Sloveniji i po prvi puta se doma vratili s jednim postoljem. Do trećeg mjesta u kategoriji početnika C dovezao se Viktor Potočki. Lijep je to uspjeh kad se zna da je postignut u konkurenciji slovenskih biciklista, a koji u odnosu na naše imaju puno bolje uvjete i bolje kotiraju. U konkurenciji početnika B Damir Čančar osvojio je 12. mjesto. Među početnicima A Karlo Očko bio je 8., a Petar Potočki 23. U utrci kadeta Zvonko Balaško osvojio je 13. mjesto. (S. Fu.)

Kako i najsavršenija tehnika može ponekad zakazati tako je zakazalo snimanje zvuka na mom mobitelu pa umjesto izjava predsjednika NK Mladosti Danijela Črnjevića i NK Rudara Stjepana Fotivca imam snimljeno nekoliko minuta ničega. Obojica su bila zadovoljna samom utakmicom. Črnjević je bio zadovoljan i rezultatom, što se za Fotivca ne može reći, naročito ako se uzme u obzir da im je ovo drugi poraz u nizu. Mnogo više od poraza u ovoj utakmici Fotivca smeta neočekivani poraz od Klanjca u prošlom kolu. Za nastavak prvenstva kaže da Rudar igra od utakmice do utakmice i da se trude svaku utakmicu što bolje odigrati, bez posebnih imperativa što se tiče plasmana. Za razliku od njega Črnjević najavljuje borbu za prvo mjesto i veliki je optimist što se toga tiče.

No, domaći vratar Kos intervenira na vrijeme. U prvoj pravoj akciji domaćih pada i prvi gol. Fio je uputio odličnu loptu prema Bunčecu, koji ju prima, izbija sam ispred gostujućeg vratara Piljeka i s lakoćom trese gostujuću mrežu. Nisu prošle niti dvije minute kad pred gostujućim kaznenim prostorom sudac ne zaustavlja igru zbog prekršaja, već pušta da se igra nastavi i da lopta dođe do Pozaića, koji povisuje rezultat na 2:0. Još jednom je Fio u 15. minuti odlično pronašao Bunčeca koji puca preko gola. U 17. minuti još jednom slobodan udarac za goste izvodi Gregu-

rić, a nabačenu loptu Herceg šalje pored gola. U 22. minuti Belanović je svojim driblingom prvo pošteno iznervirao trenera Jurinu, ali i svoje suigrače, kao i dobar dio publike, no kad je prošao nekoliko gostujućih igrača i ubacio loptu pred gol gdje je Pozaić za malo bio prekratak dobio je zasluženi pljesak. Dok se očekivao posljednji sučev zvižduk u prvom poluvremenu i dok je dobar dio publike već krenuo prema prostoru za okrepu, gosti smanjuju vodstvo. Neopreznost domaće obrane, nesuđeno igranje rukom, udarac K. Videka, te lopta koja je promijenila smjer okrznuvši

domaćeg igrača doveli su do smanjenja vodstva Mladosti. Tempo igre nije pao niti u drugom poluvremenu. U 53. minuti Mihaljinec dodaje do Podolšaka koji silovitim udarcem trese mrežu. U 56. minuti Fio odlično puca, no Piljek loptu koja je išla pod samu prečku izbacuje u korner. Gosti u 70. minuti još jednom smanjuju vodstvo Mladosti. Gorički je ubacio loptu pred gol gdje je najspretniji Herceg. U 85. minuti Čuček svojom upornošću osvaja loptu na sredini igrališta, prolazi prema gostujućem golu, dodaje do Podolšaka koji zabija za konačnih 4:2.


zagorskilist

sport 33

broj 393 / 29.04.2011.

U subotu 3. Nagrada Stubičkih Toplica 2011. PILA – Općina Stubičke Toplice i Biciklistički klub Stubaki organiziraju u subotu 30. travnja 3. Nagradu Stubičkih Toplica. Ova sad već tradicionalna utrka okupit će natjecateljice i natjecateljice u svim kategorijama (početnici A, B, C, kadeti, juniori, U-23, elite, žene, veterani A, B, C, rekreativci). Start utrke je u Pili kod mjesnog doma, a utrka se vozi na kružnoj stazi dugoj 2.000 metara. Prvi startaju početnici u 13.30 sati. Organizatori su za sve najbolje pripremili nagrade prema pravilniku HBS-a. Proglašenje pobjednika održat će se kod Osnovne škole Stubičke Toplice nakon što završe sve utrke po kategorijama. Utrke u kategorijama početnici A, B i C se boduju za Kup Hrvatske, a utrke kadeta i početnika za Kup sjeverozapadne Hrvatske.

Utrka učenika

Također će se i ovaj puta održati tradicionalna biciklistička utrka učenika od 1. do 8. razreda. Utrka se vozi kod osnovne škole, a start joj je u 16 sati. (S. Fu.)

1. ŽNL, 18. kolo, Oroslavje-Stubica 1:0 (0:0)

LIDER OSTAO NA VRHU POGOTKOM U ZADNJOJ MINUTI Sebastijan Fuštin OROSLAVJE

V

eć dugo vremena nije se na igralištu u Parku obitelji Prpić okupilo toliko gledatelja kao prošlog ponedjeljka kako bi vidjeli susjedski derbi između Oroslavja i Stubice. Iako je Oroslavje na samom vrhu ljestvice, a Stubica pri dnu, nitko nije očekivao laganu pobjedu domaćih kako bi to sugerirala situacija na ljestvici. Obje momčadi otvoreno su krenule u utakmicu pa su i jedni i drugi nekoliko puta ozbiljnije prijetili prema vratima. Prvu stopostotnu priliku imali su gosti u 25. minuti. Jedna nasumično izbačena lopta nakon kornera rađa kontru Stubice u kojoj Luka Grabušić izlazi sam pred vratara Marka Pušca koji brani matnu situaciju. U 39. minuti nakon kornera sam ostaje Leo Tuđa, ali glavom puca pokraj praznog gola. Zadnju izglednu priliku u prvom poluvremenu imali su gosti u posljednjoj minuti. Pušec odbija loptu nakon kornera točno na nogu Jasmina Petriška, ali ovaj puca preko gola. I na početku drugog poluvremena gledamo tvrdu utakmicu kao i u prvih 45 minuta. U 52. minuti Marin Knezić krade jednu loptu i kreće prema kaznenom prostoru. Odlično vidi na lijevoj strani Nevena Piškovića koji izlazi sam pred vratara Damira Čajka koji odlično brani. U 64. minuti čak dvije prilike imaju gosti, ali Pušec odlično brani i čuva vrata Oroslavja. Stubica sredinom poluvremena preuzima inicijativu i opasno prijeti. U 86. minuti još jedna izgledna prilika za goste. U kaznenom prostoru nastala je gužva u ko-

Kadetsko prvenstvo KZŽ u lovu ribe

Lovro Hršak najbolji

joj čak dva igrača Stubice nisu uspjela ugurati loptu u mrežu s dva metra, a najzaslužniji za to je vratar Pušec. U 88. minuti nastao je kratki prekid jer su navijači Stubice u teren ubacili puno papira, pa je sudac Kumpar tražio da se igralište očisti. I kad su već svi pomislili kako će utakmica završiti bez golova, domaći još jednom stižu do pobjede u posljednjim trenucima utakmice. Akcija je krenula iz zadnjeg reda od Veselka Gazilja koji na desnom boku daje loptu do Zlatka Mladića. Mladić je na rubu kaznenog prostora odlično ‘provozao’ beka Stubice, ubacio u sredinu gdje se našao Matija Hrgetić i poentirao za nova tri boda Oroslavja. Tako su domaći i dalje ostali vodeći na ljestvici 1. ŽNL. Gosti mogu žaliti za bodom ili čak tri, ali dobra igra koju su prikazali može im dati nade da će u sljedećim utakmicama pobjeći iz opasne zone, ako zadrže ovakvu formu.

BEDEKOVČINA – Na uskrsni ponedjeljak održano je Prvenstvo Krapinsko-zagorske županije u lovu ribe udicom na plovak za kadete. Prekrasan dan donio je i odlične rezultate, a najbolji je postigao Lovro Hršak (Krapina) koji je ulovio 9.700 grama ribe. Ekipe Krapine i Oroslavja stekle su pravo nastupa na ovogodišnjem Prvenstvu Hrvatske. Prvenstvo je ujedno bodovano i kao prvo kolo Županijske kadetske lige, a drugo kolo održat će se 21. svibnja na Taložnici u Oroslavju. (zl)

ŽELJKO NOVAK

MARKO PUŠEC

Čestitamo protivniku, iako smo možda bili bolji drugo poluvrijeme. Nismo iskoristili neke svoje šanse, a na nesreću smo primili gol. Moglo je ući nama, a moglo je i njima. Sudac je pustio dosta čvrstu igru, možda u nekim situacijama navukao igru na protivničku stranu, ali to nije utjecalo na rezultat. Navijači su uvijek uz nas, idu s nama svugdje, a možda bi trebalo doći i češće da se vidi što je navijanje.

Kao i svaki derbi i ova je utakmica bila čvrsta do zadnje minute. Imali su oni neke prilike, ali i mi. Mislim da smo zaslužili ova tri boda, makar smo ponovno do pobjede došli u zadnjoj minuti. Čestitam ekipi i navijačima koji su bili predivni. Sve je bilo super.

NK Stubica

NK Oroslavje

REZULTATI Zona A: 1. Dario Jugovac (Klen Oroslavje), 2. Karlo Posilović (Krapina), 3. Vedran Jug (Zabok). Zona B: 1. Matija Hubak (Pastrva Zlatar), 2. Anđelko Polovčak (Krapina), 3. Valentino Žlabur (Klen Oroslavje). Zona C: 1. Lovro Hršak (Krapina), 2. Filip Herceg (Klen Oroslavje), 3. Marija Jug (Zabok). Ekipno: 1. Krapina, 2. Klen Oroslavje, 3. Pastrva Zlatar.


34

sport

broj 393 / 29.04.2011.

zagorskilist

Novo priznanje za mladu zabočku skijašicu

Saša Tršinski izborila žensku skijašku reprezentaciju Tomislav Zrinšćak ZABOK

N

eizvjesnost je napokon prekinuta. Zabočka skijašica Saša Tršinski i iduće će godine braniti boje hrvatske reprezentacije, no više ne dječje već ženske seniorske. Tako je odlučilo vodstvo Hrvatskog skijaškog saveza na čelu s Vedranom Pavlekom. Dječje skijanje je završeno, Saša kreće u tešku borbu za FIS bodove.

Uspješna sezona

Presudila je još jedna Sašina odlična sezona. U ukupnom poretku Elan Croski kupa završila je na

drugom mjestu, odmah iza svoje velike rivalke Andree Komšić. Većinu utrka bile su sasvim blizu, a u četiri utrke Saša je trijumfirala ispred Komšićke. Kruna sezone bila je na Arehu (SLO), kada je Saša u tri dana dobila tri utrke (dva superveleslaloma i veleslalom). Na europskim natjecanjima Andrea je bila bolja, no tu je Saša imala problem visokih startnih brojeva koji su joj znatno otežavali borbu za vodeće pozicije. Unatoč tome Saša je ostvarila dobre rezultate i na međunarodnom planu. Možda je i najvrjedniji 13. mjesto na Pinochhio cupu u slalomu, dok je na istom natjecanju bila 23. u veleslalomu. Na Topolinu je bila 25. u veleslalo-

mu, a u slalomu je pala. Ubilježila je i dva treća mjesta i to na Vjeverici koja se održala na Sljemenu. U Loki je bila 10. u veleslalomu i 17. u slalomu, a sezonu je završila 18. mjestom u superveleslalomu na jakoj utrci u Val D’iseru. Nigdje ispod 25. mjesta, što je dokaz da se može ravnopravno držati s ponajboljim skijašicama svoje dobi.

Novi izazov

FIS skijanje je sasvim nešto drugo. Tu će se Saša boriti i sa znatno starijim skijašicama od sebe, a startat će kao i sve skijašice koje su ušle u FIS ovu sezonu sa 999,99 bodova. FIS sistem bodovanja dosta je kompliciran. Nisu toliko bitne pozicije,

koliko zaostatak za vodećim. Što je više bolje rangiranih skijaša u utrci, lakše je doći do bodova. Cilj je skidati bodove i približavati se prema nuli. Ženska reprezentacija Hrvatske u skijanju nikad nije bila mlađa. Nakon što će Ana Jelušić propustiti sezonu zbog bolesti, prvo ime biti će povratnica Sofija Novoselić, koja će uz sebe imati tri klinke: Tamaru Zubčić, Andreu Komšić i Sašu Tršinski. Zanimljivo je da će Sašu trenirati dosadašnji pomoćni trener Ane Jelušić, Davor Lažeta. U slijedećoj godini plan je odvoziti zajedno 25 FIS slaloma i veleslaloma te 10 utrka brzih disciplina (5 spusteva i 5 superveleslaloma).

Sašin otac, također Saša, kaže da bi bio zadovoljan da se Saša spusti do 120 bodova, što bi bio veliki kapital pred drugu sezonu u FIS-u, a time bi se kupila još jedna bezbrižna godina u reprezentaciji, koja će na dvije godine biti zatvorena. Zbog smanjenog budžeta saveza Saša će se pripremati na Zermatu i Hintertuxu, a vozit će utrke uglavnom u Sloveniji, Austriji i Italiji. Bude li uspješna u prvoj sezoni FIS-a, već bi je 2013. mogli vidjeti u borbi za bodove Svjetskog kupa na Snježnoj kraljici na zagrebačkom Sljemenu, što joj je svakako velika želja, kao i plasman na Olimpijske igre u ruski Soči. Želje su velike, ali poznajući Sašu ne i neostvarive.

Sveučilište Radford osvojilo naslov prvaka Big South konferencije

ŠALEC OSVOJIO TREĆI PRSTEN PRVAKA RADFORD (USA) – Teniska momčad sveučilišta Radford osvojila je novi naslov prvaka Big South konferencije na finalnom turniru koji je odigran u Rock Hillu. Nakon što su s 4:0 pobijedili Presbyterian koledž, pa s 4:1 sveučilište Liberty, u finalu su s 4:3 bili bolji od sveučilišta Winthrop. To je četvrta titula Radforda u posljednjih pet godina. Veliku


zagorskilist

sport 35

broj 393 / 29.04.2011. Službeni posjet delegacije HUTKA-sn Pantovčaku

Zvonko Kar i Katarina Jelenčić kod predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića Ivo Šućur ZAGREB

P

Jurjevski polumaraton - Memorijal Branka Vrančića

redsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović primio je u svom uredu predstavnike Hrvatske udruge taekwon-do klubova slobodnim načinom, a povodom organizacije i domaćinstva Republike Hrvatske 1. Svjetskog prvenstva u tradicionalnom teakwon-dou. U delegaciji HUTK-sn bili su Katarina Jelenčić - najuspješnija natjecateljica (medalja sa

SP u Koreji); Zvonko Kar - izbornik Hrvatske nacionalne taekwon-do reprezentacije; Tomislav Đaković - predasjednik HUTKA-sn te general pukovnik Mladen Kruljac počasni predsjednik HUTKAsn. Članovi izaslanstva upoznali su predsjednika o ovoj sportskoj borilačkoj vještini i postignutim rezultatima članova udruge. Osobito je bilo riječi o najuspješnijoj hrvatskoj taekwon-do natjecateljici iz Zaboka, Katarini Jelenčić, a predsjednik udruge Tomi-

slav Đaković pohvalio je i rad izbornika hrvatske reprezentacije Zvonka Kara. Ovom prigodom počasni predsjednik udruge general pukovnik Mladen Kruljac uručio je dr. Ivi Josipoviću počasno zvanje „nositelja crnog pojasa 1. dan“. Predstavnici HUTK-e na kraju prijema pozvali su predsjednika Josipovića da bude službeni gost u Umagu, kako bi svojim dolaskom uveličao ovu veliku svjetsku sportsku priredbu, što je uz obostrano zadovoljstvo i prihvaćeno.

Rumunj pobjednik jurjevskog polumaratona Darko Ciglenečki a tradicionalnom gornjostubičkom jurjevskom polumaratonu - Memorijalu „Branka Vrančića“, u duljini od 19.3 kilometara pobijedio je rumunjski atletičar Cristian Prasneac (CSM Dorna) s vremenom 1:07:59. Drugi je bio domaći atletičar Matija Grabrovečki (AK „Rudolf Perešin“), sa zaostatkom od 1:43, a treći Đuro Komlenović (GAK Glina), sa 7:54 zaostatka za pobjednikom. Utrku kojoj je start bio kod Gupčeve lipe, a cilj kod spomenika Matije Gupca završilo je 75 natjecatelja. U kategoriji žena nastupilo je pet trkačica, prva je Gordana Blagus (AK Sljeme) s 1:44:01, druga je Mirela Vasung (SCMK), a treća Karla Čović (TK 042 Varaždin). Gornjostubički (triatlon) atletski prvaci Matija Lukina i Dražen Dinjar nisu ove godine nastupili „na svom terenu“, odmarajući između napornih trka i gustog rasporeda do kraja sezone. Za vrijeme utrke polumaratona kod spomenika Matije Gupca održane su utrke djece od 1. do 8. razreda osnovne škole gdje, zbog uskrsnog ponedjeljka, nije sudjelovalo toliko djece kao proteklih godina. U kategoriji 7. i 8. razreda učenika osnovnih škola kod

dječaka (na 800 metara ili dva kruga oko Muzeja) najbolji su bili Andrei Leanca (Rumunjska), Nikola Carek (Gornja Stubica) i Antonio Lešić (Vrbovec), a kod djevojčica (na 500 metara) Marija Hartl (Zagreb), Nirvana Sesvečan (Vrbovec) i Nikolina Hegol (Gornja Stubica). Kod učenika 5. i 6. razreda (na 500 metara dječaci, 400 djevojčice) - Filip Pazman (Kutina), Danijel Bačani (Gornja Stubica) i Valentino Jagodić (Vrbovec) te Andrea Šantek (Donja Stubica), Mirjam Majstorović (Zagreb) i Marta Španec (Gornja Stubica). Kod učenika 3. i 4. razreda (na 400 metara) prva tri dječaka su Tomislav Čajko (Donja Stubica), Marko Osrečak (Gornja Stubica), Mihael Fučkalo (Zagreb), a kod djevojčica Lucija Horvat (Međimurje), Karla Haramustek (Gornja Stubica) i Martina Suhina (Gornja Stubica). Učenici 1. i 2. razreda trčali su na 300 metara, a najbolji su bili Dominik Sekalec (Gornja Stubica), Krešimir Hartl (Zagreb), Filip Čupar (Gornja Stubica), te Lea Haramustek, Tamara Zebec i Marta Hren (sve iz Gornje Stubice). Predškolarci su trčali na 200 metara, a prvi je bio Domagoj Pigac (Zagreb), slijede David Frajtag (Gornja Stubica) i Darko Kosec (Gornja Stubica) te kod djevojčica Jelena Horvat (Međimurje) i Lana Hegol (Gornja Stubica).

ulogu u novoj tituli ponovno je odigrao Ivan Šalec koji je tako u četiri godine osvojio tri prstena prvaka. Koliko dobro ove godine igra Radford govori i činjenica da u sezoni imaju omjer od 22 pobjede i samo tri poraza. Tako odlična je i sezona Ivana Šalca. Šalec je trenutno na omjeru od 20 pobjeda i samo dva poraza, a oba je doživio od Rusa Sergeya Belova. Uz to prošlog se tjedan okitio s nekoliko vrlo vrijednih nagrada. Ivan Šalec jedini je igrač iz Big South konferen-

cije koji je rangiran na nacionalnoj listi. Ušao je u najbolju ekipu i u singlu i u paru s Belgijancem Thomasom Dehaenom, a prvi je s četiri takve nagrade u povijesti Radforda. Uz to ove je sezone imao niz od 14 pobjeda i šest puta je bio proglašen igračem tjedna. U četiri godine ostvario je 105 pobjeda i drugi je na vječnoj listi svog sveučilišta. Rezultat je to vredniji kad se zna da je Šalec skoro sve četiri godine proveo kao prvi ili drugi reket momčadi, što znači da je igrao

GORNJA STUBICA

N

Trkači AK “Rudolf Perešin” prvaci Hrvatske Darko Ciglenečki RIJEKA

Č

lanovi atletskog kluba „Rudolf Perešin“ Gornja Stubica uspješno su sudjelovali na Riječkom polumaratonu, koje je ujedno bilo i ekipno prvenstvo Hrvatske. Iako nisu bili glavni favoriti, uspjeli su, nakon osam godina, ponovno sjesti na tron dugoprugaškog klupskog natjecanja. Pravilo je da se ekipa sastoji od četiri člana, kojima se zbrajaju vremena i najbolji su oni koji imaju -manje ukupno vrijeme. Gornjostubička ekipa bila je u sastavu: Dražen Dinjar, Matija Grabrovečki, Ivica Mucak i Željko Lukina. Drugi je bio AK „Žumberak“, a treći AK „Veteran“. Za tjedan dana čeka ih izborna utrka u Kamešnici za Europsko prvenstvo u planinskom trčanju. U klubu se nadaju da će barem jedan član izboriti nastup u Turskoj.

protiv najjačih protivničkih igrača. Primio je i nagradu svog sveučilišta gdje je proglašen najboljim sportašem u ovoj sezoni (Outstanding Male Athlete of the Year). Radford se pobjedom u konferenciji plasirao i na nacionalno prvenstvo. Prvi mečevi su na rasporedu 13. i 14. svibnja. Biti će to ujedno i posljednji nastupi Ivana Šalca za sveučilište Radford jer školovanje se bliži kraju. Diploma je spremna, ostala je tek promocija. (S. Fu.)

Budi i ti dijelom najljepše sportske priče

Postani volonter Sportskih igara mladih! SPLIT - U tijeku su prijave za volontere Sportskih igara mladih. Prijavi se i postani volonter INA Sportskih igara mladih i sudjeluj u provedbi i realizaciji Sportskih igara mladih. Ako voliš sport i druženje, upravo tebe tražimo da se pridružiš našoj sportskoj obitelji i postaneš dijelom najljepše sportske priče, animirajući djecu na prijave i sudjelovanje na Igrama. Volonterom Sportskih igara mladih mogu biti svi: dečki i cure; djeca, mladi i stari svi su pozvani biti dijelom Sportskih igara mladih. Provest ćete zanimljivo ljeto i upoznati nove ljude te doživjeti nezaboravna iskustva. Aktivni volonteri, koji pomognu u realizaciji Sportskih igara mladih, bit će nagrađeni putovanjem na veliku završnicu Igara u Split, a kao dar dobit će i majicu Sportskih igara mladih te majicu naših

sponzora. Tijekom 15 godina svog rada Sportske igre mladih izrasle su u nacionalnu sportsku manifestaciju čiji je cilj promicanje zdravog načina života i prijateljstva među djecom i mladima. Sportske igre mladih nudimo kao alternativu svim negativnim i štetnim utjecajima na život kao što su: droga, nasilje i alkoholizam, što danas sve više pogađa djecu i mladež čitave Europe. Stoga naš slogan ima jasnu poruku, kojom dajemo konkretan doprinos našem društvu: “Živi život bez droge jer droga uzima život!” Svaku godinu nastojimo djeci i mladima za vrijeme ljetnih školskih praznika omogućiti druženje sa svojim vršnjacima iz cijele Hrvatske kroz sudjelovanje uz kvalitetno organizirana sportska natjecanja te kroz sudjelovanje u edukacijskim i zabavnim aktivno-

stima. Pomozite nam u animaciji mladih kako bi se prijavili na Igre. Pomozite Igrama da svake godine budu kvalitetnije. Pomozite nam u promotivnim aktivnostima. Želiš li i ti postati volonter Sportskih igara mladih? Pošalji e-mail sa naslovom „Želim biti Volonter SIM“ na adresu dusan@igremladih.org sa svojim imenom i prezimenom, brojem telefona i/ili mobitela i imenom mjesta u kojem stanuješ i koordinator za tvoju županiju će te nazvati i uključiti te u volonterske aktivnosti Sportskih igara mladih. Animiraj poznanike i prijatelje, pozivi ih da se prijave na Igre i aktiviraj ih kako bi se bavili sportom. Recite ne svim oblicima ovisnosti i svemu što šteti vašem zdravlju. Promičite pozitivne vrijednosti. Živimo život bez droge jer droga uzima život!


36

sport

broj 393 / 29.04.2011.

Komentar 24. kola IV. HNL-središte A

ZABOK - Nakon nekoliko sušnih kola, nogometaši Tondacha konačno su slavili i to kod kuće protiv vrlo dobre Trešnjevke. Schiedel i dalje tone, ovoga puta je bodova iz Novog Golubovca odnio Zagorec u zagorskom derbiju. Najbolji zagorski predstavnik, Gaj iz Mača, nije dozvolio nikakvo iznenađenje na svom travnjaku i s uvjerljivih 2:0 slavio je protiv slabašne Sloge Gredelj. U derbiju kola, ali i prvenstva, Maksimir je uspio zaustaviti veliki niz lidera, no Dubrava i dalje ima 6 bodova prednosti koje će teško ispustiti. Konačno je proradio i prvi topnik lige, Luka Bandalo, čijim je pogotkom Špansko

zaustavilo još jedan veliki niz, onaj Trnja. Karlovački derbi očekivano je pripao Ilovcu, dok je Šparta u izravnom dvoboju za devetu poziciju pobijedila Ponikve. Tramvajci nakon sumorne jesene voze sve bolje, a u ovom su kolu pobijedili neugodni Tekstilac i približili mu se na samo dva boda. POČECI, PAROVI, SUCI I DELEGATI ZA 25. KOLO Subota, 30. 4. u 17 sati: ZAGOREC-Trnje (Brkić, Grabić, Golubiček, Talić/I. IVANČIĆ), Tekstilac-GAJ (Tomurad, Holsinger, Vlaisavljević, Horvat/ Paltrineri), Slunj-TONDACH (Cindrić, Starešinić, Tonžetić, Knežević/Jarec),

Sloga Gredelj-SCHIEDEL (Novosel, Dujmić, Rendulić, Bručić/Hodulak), Špansko-Ponikve (Marijan, Putnik, Mileusnić, Vlaisavljević, Vučković/PAPIŠTA), Maksimir-Šparta Elektra (Cvirn, Jozić, Vukovski, Benko/Pribil), Dubrava-Ilovac (Gulin, Ištuk, Jurić, Hasić/Koprivnjak), Trešnjevka-ZET (VINCELJ, POSTRUŽIN, PONDELJAK, KOŽAR/ Huha). LISTA STRIJELACA 14 Luka Bandalo (Špansko) 12. MARIO MALARIĆ (ZAGOREC), Franjo Božić (Maksimir), 11. Zoran Zekić (Maksimir), Ivica Pejić (Trnje), 10 DARKO HITREC (TONDACH), Vedran Marković (Ponikve), Marko Sunek (ZET), 9 Filip Luter i Filip Bojić (oba Trnje), 8 MARIO GLOGOŠKI (TONDACH), Serafin Palić (Dubrava), Marko Baron (Tekstilac)…

Komentar 18. kolo 1. ŽNL

OROSLAVJE I MLADOST POVEĆAVAJU PREDNOST

Tomislav Benčić ZABOK

V

odeće Oroslavje na svom je terenu ugostilo Stubicu i nakon regularnih 90 minuta nije bilo golova. Tada za domaće u igru ulazi Hrgetić i u sudačkoj nadoknadi postiže gol za pobjedu Oroslavja. Derbi kola igrao se u Zaboku između dviju zabočkih momčadi, Mladosti i Rudara. U prilično zanimljivoj utakmici sva tri boda ostala su na domaćem terenu. U Velikom Trgovišću susreli su se Zagorec i Rudar iz Mihovljana. Zagorec ovo proljeće još nije bio poražen, dok je Rudar stigao s dva poraza u nizu i na kraju odnio sva tri boda u Mihovljan. Klanjec je upisao drugu pobjedu u nizu.

OROSLAVJE

1 (0)

MLADOST

4 (2)

Oroslavje

18

11

5

2

36

20

38

STUBICA

0 (0)

RUDAR D

2 (1)

Mladost

18

12

1

5

43

20

37

Rudar M

18

10

2

6

36

22

32

Rudar D

18

9

4

5

42

24

31

Oštrc

18

8

5

5

34

27

29

Radoboj

18

9

2

7

28

26

29

Zagorec VT

18

8

3

7

42

34

27

Inkop

18

6

6

6

24

25

24

Jedinstvo

18

7

2

9

23

32

23

Straža

18

6

4

8

28

41

22

Stubica

18

5

4

9

19

30

19

OROSLAVJE: Igralište NK Oroslavje. Suci: Kumpar, Filko, Pondeljak. Delegat: Bedeniković. STRIJELAC: 1:0 - Hrgetić 90’ OROSLAVJE: Pušec, Pišković, Krajcar (od 81’ Glavač), Hren, Gazilj, Tuđa, Sviben (od 90’ Dlesk), Šaban (od 76’ Mladić), Horvat (od 90’ Hrgetić), Ljubić, Knezić. Trener: Zdravko Novosel STUBICA: Čajko, Zemljić (od 90’ B. Petriško), Bosec, J. Petriško, D. Matuša, Lisak, Grabušić (od 71’ Rafaj), N. Matuša, Barić (od 46’Pešec), Glavač, Novak. Trener: Ivan Krušelj

Ivančica

18

4

6

8

29

33

18

Klanjec

18

5

3

10

28

40

18

Omladinac

18

2

1

15

18

56

7

1. ŽNL seniori 18. kolo

Tondach konačno slavio

U ovom kolu savladali su Stražu. Inkop i Ivančica odigrali su neriješeno. Radoboj je s glatkih 3:1 savladao Jedinstvo. Oroslavje i Mladost su i dalje na prvom, odnosno drugom mjestu. Rudari su međusobno zamijenili mjesta. Oštrc i Radoboj popeli su se za po stepenicu više, dok je Zagorec pao za dvije. Poredak u donjem dijelu tablice nije se mijenjao, ali se prilično zaoštrila borba za bijeg od predzadnje pozicije, jer još uvijek postoji mogućnost da iz 4. lige ispadnu i dva zagorska kluba, pa bi onda iz 1. ŽNL u drugu ispala dva kluba. S dvije uzastopne pobjede Klanjec se bodovno poravnao s Ivančicom, a ova dva kluba zaostaju bod za Stubicom. Tako da nas očekuje vrlo zanimljiv nastavak prvenstva i

osim borbe za vrh i zanimljiva borba na dnu poretka. Slijedeće, 19. kolo igra se u nedjelju 1. svibnja u 17 sati. Izuzetak je zabočka Mladost koja dočekuje Klanjec u 10 sati i za očekivati je pobjedu domaćina. Vodeće Oroslavje ima prilično teško gostovanje u Svetom Križu Začretju kod Jedinstva. Značajan podatak za ovaj susret je taj da Jedinstvo ovo proljeće na svom terenu ima stopostotni učinak. U Mihovljanu gostuje Inkop, dok u Dubravu Zabočku dolazi Oštrc. Oba Rudara trebala bi upisati sva tri boda da ostanu pri vrhu poretka. Derbi začelja igra se u Zlatar Bistrici gdje Ivančica dočekuje Stražu. Statistika je na strani domaćina. Ivančica je u prvih 5 proljetnih kola poražena tek od vodećeg

1. ŽNL - Lista strijelaca 14 Dragutin Tomašković (Zagorec VT) Luka Kantolić (Rudar M), 12 Zoran Bunčec (Mladost) Tomislav Horvat (Oroslavje), Tomica Zemljić 11 (Stubica) 10 Igor Vlašić (Klanjec), Nikola Lojna (Omladinac) 9 Zdravko Golub (Inkop) Veno Smolčić (Zagorec VT), Mario Serdar (Straža), Danijel Mijatović (Ivančica), Kristijan 8 Mitrečić (Oštrc), Stjepan Kranjčec (Rudar M), Tihomir Vančina (Mladost) Marin Knezić (Oroslavje), Tomica Vincelj (Je7 dinstvo) ,Goran Herceg (Rudar D) Dejan Žnidarec (Straža), Dragutin Dlesk (Ra6 doboj), Krunoslav Sedak (Oštrc), Josip Franc (Rudar D) Tomislav Skrbinac (Klanjec), Igor Vidović Popek (Inkop), Krunoslav Halužan (Straža), Tomislav Tukač (Ivančica), Nikola Brukec (Oš5 trc), Romano Glavač (Stubica), Krešimir Videk (Rudar D), Ivan Vukić (Rudar D), Robert Jurina (Rudar D) Tomislav Kelava (Oroslavje), Nikola Šalković (Radoboj), Jurica Cigula (Radoboj), Marijan 4 Kovačić (Rudar M), Tomica Junković (Mladost), Luka Grabušić (Stubica), Velimir Brezak (Rudar D) Damir Halambek (Zagorec VT), Danijel Kovaček (Zagorec VT), Ernest Horvat (Klanjec), Jasmin Smrekar (Inkop), Davor Lajšić (Inkop), Leo Tuđa (Oroslavje), Nikola Ljubić (Oroslavje), Zvonko Turner (Straža), Alen Medved (Straža), Darko Kunštek (Radoboj), Branko Biškup (Ru3 dar M), Martin Kotarski (Mladost), Tomislav Sente (Mladost), Mario Škrlec (Mladost), Mario Podolšak (Mladost), Dario Matuša (Stubica), Željko Novak (Stubica), Siniša Gregurić (Rudar D), Stjepan Juhar (Omladinac), Ante Čvorak (Omladinac)

Oroslavja, dok Straža redovito s gostovanja odlazi praznih ruku. Još se sastaju Stubica i Zagorec VT. Ovdje je statistika malo na strani domaćina. Stubica na svom terenu pobjeđuje, ali Zagorec još nije poražen na gostovanju.

Komentar 13. kola 2. ŽNL

I DALJE MRTVA TRKA ZABOK - U 2. ŽNL i dalje se vodi mrtva trka na vrhu između Pregrade i Milengrada. Pregrada je u nedjelju glatko savladala Vatrogasca s 4:0. Isto toliko golova postigli su igrači Milengrada protiv Sloge, ali su i primili dva. Četiri

gola dobile su Toplice na Kalvariji, kao i Đalski u Loboru. Belečka Mladost minimalno je savladala Matiju Gupca. Vodeći dvojac, Pregrada i Milengrad još je povećao svoju prednost nad pratnjom. Najbliža pratnja im je Lobor sa

zaostatkom od 8 bodova. Oba vodeća kluba u slijedećem kolu, koje se igra 1. svibnja u 17 sati igraju svoje utakmice u gostima. Pregrada u Gornjoj Stubici kod Matije Gupca, a Milengrad kod Toplica u Krapinskim

LOBOR

4 (2)

PREGRADA

4 (2)

Pregrada

13

10

1

2

33

9

31

ĐALSKI

1 (0)

VATROGASAC

0 (0)

Milengrad

13

10

1

2

27

15

31

Lobor

13

7

2

4

32

20

23

Vatrogasac

13

7

1

5

32

22

22

Toplice

13

6

2

5

29

18

20

Matija Gubec

13

5

2

6

15

16

17

Sloga

13

4

3

6

14

18

15

Mladost B

13

4

2

7

15

34

14

Mladost MB

13

4

0

9

21

35

12

Đalski

13

1

0

12

13

44

3

PREGRADA: Igralište NK Pregrada. Suci: Haban, Cavor, Findak. Delegat: Borovčak. STRIJELCI: 1:0 - Kantoci 31’, 2:0 - Grilec 34’, 3:0 - Grilec 61’, 4:0 - Grilec 70’ PREGRADA: Malarić, Brežnjak (od 58’ Belošević), Belačić, Čuček, Gorup, Šoštar, Horvat, Hajdinjak (od 63’ Hršak), Grilec, Kolar, Kantoci (od 65’ Filipčić). Trener: Josip Golubić VATROGASAC: Šoštarić, Piljek (od 70’Draganić), Vorih, D. Merkaš, Črnjević, Jurina, Hršak (od 88’ N. Merkaš), Gregurić, Krog (od 11’V. Ivančić), Vukić (od 86’L. Ivančić), Kralj. Trener: Josip Krog MILENGRAD

4 (3)

SLOGA

2 (0)

2. ŽNL seniori 13. kolo

MLADOST MB

4 (2)

LOBOR: Igralište Cukovec. Suci: Tomašić, Bivol, Ruklić. Delegat: Glavač. STRIJELCI: 1:0 - Beljak 34’, 2:0 - Petrovečki 43’, 2:1 Deak 46’, 3:1 - Kovačec 67’4:1 - Beljak 71’ LOBOR: Đukez, Lalović (od 79’Babić), Šeremet, Zaplatić, Artić, Levanić, Bolšec (od 27’ Kralj), Beljak (od 88’ Petrinec), Kovačec (72’ Smetiško), Labaš, Petrovečki. Trener: Slavko Behin ĐALSKI: Kovač, I. Korušić (od 68’ Gredičak), N. Špoljar, Novosel, M. Špoljar, V. Špoljar, Zeba (od 60’ Premrl), M. Korušić (od 54’ Filipec), Lež, Vranić, Deak (od 58’ Vinković). Trener: Robert Halapir

TOPLICE

2 (0)

MLADOST B

1 (1)

MATIJA GUBEC

0 (0)

MARIJA BISTRICA: Igralište Kalvarija. Suci: Vidović, Pešec, Postružin. Delegat: Ž. Kušan. STRIJELCI: 1:0 - Mesar 27’, 2:0 - Sušinjak 41’ (11m), 3:0 - Herceg 46’, 3:1 - Habus 65’, 4:1 - Hercigonja 81’, 4:2 - Biruški 89’(11m) MLADOST: Gabud, M. Muhek, Jantolek (od 89’Kušić), Herceg, M. Muhek, M. Čukman, Pisk (od 78’ Hercigonja), Sušinjak, Mesar, Tomorad (od 62’ Vinković), J. Čukman (od 58’Frajtak). Trener: Alojz Jakopec TOPLICE: Petrak, Jagić, Švaljek, Borovčak, Belina (od 38’ Bednjanec), Biller (od 44’ Koprivnjak), Kaurloto, Leljak, Biruški, Habus, Barić. Trener: Ivan Zubić

BELEC: Igralište NK Mladost. Suci: Skozrit,Vojaković, Z. Mrkoci. Delegat: Odak. STRIJELACI: 1:0 - Marko Havoić 24’ MLADOST: Škof, Vrlec, Hanžek, Vitković, Klarić, Pikutić (od 90’Špoljar), Kurtanjek (od 80’Vitković), M. Havoić, M. Havoić (od 87’ Kovaček), Brčić, Škreb (od 65’ Sambolić). Trener: Jurica Vukić M. GUBEC: Škvorc, Maček (od 46’ Martinić), Pugar, Kondres, Joć, Postružin, Drempetić, Gereci, Lešković (od 80’Kovač), Sili, Rusan. Trener: Dominik Karajić. CRVENI KARTON: Vitković (64’- drugi žuti)

BUDINŠČINA: Igralište NK Milengrad. Suci: Gamilec, Žegrec, Hitrec. Delegat: I. Ivančić. STRIJELCI: 1.0 - Kulji 7’, 2:0 - Kulji 16’, 3:0 - Dratibi 45’, 4:0 - M. Ožeg 49’, 4:1 - Milinković 56’4:2 - Mičuga 88’(11m) MILENGRAD: I. Bručić (od 83’ Mešnjak), V. Margetić, M. Margetić, Čavec, (od 78’Vertuš), I. Koledić, M. Ožeg, Petrinić, Kulji, Dratibi (od 46’G. Bručić), Vidak, T. Koledić (od 59’P. Ožeg). Trener: Stjepan Strahonja SLOGA: Hopek, Stanić, Hanžek, Prepolec, Mušec, Milinković, Lukić, Mičuga, Latin, Hađina, Vuk. Trener: Mladen Latin.

zagorskilist

Toplicama. Lobor će u Konjščini protiv Sloge pokušati osvojiti bodove za ostanak na visokom trećem mjestu. Vatrogasac dočekuje Mladost iz Marije Bistrice, dok belečka Mladost gostuje u Gubaševom kod Đalskog. (tb) 2. ŽNL - Lista strijelaca 13 Ivan Krog (Vatrogasasc), Alen Kovačec (Lobor) 11 Mario Grilec (Pregrada) 8 Mario Sili (Matija Gubec), Dejan Kolar (Pregrada), Mario Beljak (Lobor) 7 Mario Pisk (Mladost MB), Goran Kulji (Milengrad) 6 Dario Habus (Toplice), Mario Piljek (Vatrogasac), Dario Brčić (Mladost B), 5 Ivan Vuzem (Toplice), Karlo Kaurloto (Toplice) 4 Slavko Biruški (Toplice), Mario Gregurić , Kristijan Mak ( Vatrogasac), Marko Havoić (Mladost B), Mario Ožeg, Marko Vidak (Milengrad) 3 Kristijan Barić (Toplice), Ivan Gereci (Matija Gubec), Željko Mičuga (Sloga), Krešimir Andrlon, Luka Kantoci (Pregrada), Matija Hrastinski (Đalski), Matija Čukman, Valentin Mesar (Mladost MB), Tomica Koledić, Petar Addison Dratibi (Milengrad), Mario Petrovečki (Lobor) 2 Ivan Mihovilić (Toplice), Josip Lukić (Sloga), Vjekoslav Svrtan (Sloga), Vladimir Stanić (Sloga), Mislav Čuček (Pregrada), Vedran Filipčić (Pregrada), Krunoslav Belačić (Pregrada), Darko Lež (Đalski), Mario Špoljar (Đalski), Kristijan Konjić (Đalski), Milan Deak (Đalski), Dario Frajtag (Mladost MB), Marko Skuliber (Mladost MB), Jurica Sokol (Mladost B), Robert Vrlec (Mladost B), Boris Švigir (Milengrad), Goran Kranjčec (Lobor)

KLANJEC

2 (1)

ZABOK: Igralište SC Zabok. Suci: Sokolić, Mrkoci, Černjević. Delegat: Majsec. STRIJELCI: 1:0 - Bunčec 4’, 2:0 - Pozaić 6’, 2:1 - K. Videk 45’, 3:1 - Podolšak 53’, 3:2 - Herceg 70’, 4:2 - Podolšak 85’ MLADOST: Kos, Mihaljinec (od 73’Tuđa), Grabušić (od 68’ Čuček), Pozaić (od 58’ Škrlec), Vančina, Tisanić, Belanović, Junković, Bunčec (od 90’Horvat), Podolšak (od 85’Kukina Šćapec), Fio. Trener: Ignac Jurina RUDAR: Piljek, Srebačić, Stanić (od 58’ Gorički), Ban, Franc, T. Videk (od 70’ Slukan), Gregurić, K. Videk, Herceg, Brezak (od 65’Fotivec), Sente. Trener: -

STRAŽA

0 (0)

OŠTRC

4 (1)

OMLADINAC

1 (1)

KLANJEC: Igralište NK Klanjec. Suci: Kos, Vincelj, Lukec. Delegat: Ranogajec. STRIJELCI: 1:0 - Poljanec 22’, 2:0 - Horvat 90’ KLANJEC: Humski, Sambolić, Lovrek, Novak, Gorup, Jakobović, Poljanec, Mikuljan (od 66’ Vlašić), Sušec, Horvat, Šurina (od 66’Pleško). Trener: Dalibor Turčić STRAŽA: Serdar, R. Cerovski, Turner, Škrablin, Mužar, Stuhne, Očko (od 39’ B. Cerovski), Žnidarec, Medved, Hajdinjak, Halužan. Trener: ZAGOREC VT

1 (1)

RUDAR M

2 (1)

VELIKOTRGOVIŠĆE: Igralište NK Zagorec. Suci: Ž.Tuđa, Sl. Tuđa, St.Tuđa. Delegat: Ciglenečki. STRIJELCI: 0:1 - S. Kovačić 26’, 1:1 - D. Tomašković 28’, 1:2 - Kantolić 77’ ZAGOREC: Grba, Kovaček, Tuđman, Celjak, Žavrljan, Smolčić, Halambek (od 71’ Belošević), D. Tomašković, Muhek (od 62’Pavlinić), Hundić,Tuđa (od 72’T.Tomašković .Trener: Željko Deak RUDAR M: Končevski, S. Kovačić, Pohižek (od 72’ Biškup), Kranjčević, Kuternik, Varjačić, Družinec, Škudar, M. Kovačić (od 82’ Korenić), Kantolić, Haramina. Trener: Stjepan Bobek INKOP

1 (0)

IVANČICA

1 (1)

POZNANOVEC: Igralište NK Inkop. Suci: Putanec, Kožar, Latinović. Delegat: D. Kušan STRIJELCI: 0:1 - Tukač 10’, 1:1 - Golub 56’ INKOP: Družinec, Rogan,Vidović Popek, Gorup, Smrekar, Benčić, Golub, Pozaić (46’Potočki),Trčak ( 36’R. Jakuš, od 70’A. Jakuš),Vučković, Moštak.Trener: Dražen Kovjanić IVANČICA: Čižmek, Jertec, Paradi (od 61’ Poljak), Kovačićek, Benčić, Gudek, Futivić, Tukač (od 89’ Bingula), Mijatović (od 64’ Keravica), Golub, Jakopović. Trener: Nenad Jertec

ZLATAR: Igralište NK Oštrc. Suci: Krsnik, Krajačić, Ivančić. Delegat: Siladi. STRIJELCI: 1:0 - Prišćan 5’, 1:1 - Mužek 45’, 2:1 - Mitrečić 47’, 3:1 - Mitrečić 72’, 4:1 - Sedak 82’ OŠTRC: Bajsić, Roksandić (od 67’ Hendija), Puklin, Brukec, Trčak, Kralj, Labaš (od 80’ Hitrec), Pribolšan (od 55’ Sedak), Prišćan, Mitrečić, Šumiga (od 60’ Roginić). Trener: Darko Lesičar OMLADINAC: D. Lojna, Očić (od 70’ Hržina), Berc, Škalec, Čvorak, Meglić, Črešak, Mužek, Juhar (od 46’ Šoban), Besednik, N. Lojna (od 77’Telišman). Trener: Danijel Tomašković RADOBOJ

3 (2)

JEDINSTVO

1 (0)

RADOBOJ: Igralište NK Radoboja. Suci: Cavor, Posavec, Putanec. Delegat: Martinić. STRIJELCI: 1:0 - D. Malarić 15’, 2:0 - Gotlin 36’, 3:0 - Cigula 70’, 3:1 - Radovečki 90’ RUDAR: Jurman, N.Malarić, D. Malarić, Prelčec, Vinceljak, Gotlin (od 68’Jakopović), Šalković, Merkaš (od 80’ Šemnički), Kantolić (od 50’ Kozina), Cigula, Dlesk (od 84’Švaljek). Trener: Dragutin Šalković JEDINSTVO: Celjak, P. lekaj (od 68’Grabušić), Kučko (od 73’ Balaško), D. Lekaj, Vorih, Vincelj, Merkaš, Završki, Dragčević (od 75’ Ptičar), Radovečki, Roginić (od 60’ Sirovec). Trener: Tomislav Vincelj

1. ŽNL juniori 18. kolo Pregrada - Oštrc 2:4, Klanjec - Stubica 2:3,Vatrogasac - Oroslavje 5:5, Mladost MB - Milengrad 4:0, Rudar M - Omladinac 1:5, Radoboj - Jedinstvo 1:1 Oštrc

17

15

1

1

42

9

46

Stubica

17

12

1

4

41

20

37

Jedinstvo

16

11

3

2

47

16

36

1. ŽNL pioniri 18. kolo

Radoboj

17

8

1

8

54

31

25

Pregrada - Oštrc 4:3, Klanjec - Stubica 7:2, Ivančica - Oroslavje 0:3, Mladost MB - Milengrad 4:0, Rudar M - Zagorec 1:3, Radoboj - Jedinstvo 2:2

Pregrada

16

7

4

5

35

25

25

Mladost

16

7

2

7

42

31

23

Omladinac

16

6

3

7

43

51

21

Klanjec

16

6

1

9

22

31

19

Mladost MB

17

6

1

10

33

50

19

Rudar M

17

6

0

11

33

41

18

Vatrogasac

17

5

3

9

35

60

18

Oroslavje

17

5

3

9

32

58

18

Milengrad

17

2

1

14

25

61

7

Zagorec

16

14

1

1

115

12

43

Klanjec

16

12

3

1

Rudar M

17

11

1

5

48

7

39

59

20

34

Oštrc

17

10

2

5

39

33

32

Stubica

17

7

5

5

45

27

26

Mladost MB

17

7

2

8

48

37

23

Oroslavje

17

7

2

8

29

29

23

Radoboj

17

7

2

8

42

47

23

2. ŽNL juniori 16. kolo

Jedinstvo

16

6

2

8

25

34

20

Mladost

16

4

4

8

15

30

16

Ivančica

17

5

1

11

32

48

16

Gaj - Rudar D 4:0, Zagorec VT - Matija Gubec 1:1, Inkop - Sloga7:0, Schiedel - Toplice nije igrano, Mladost B Ivančica 2:3

Pregrada

16

4

3

9

21

52

15

Milengrad

17

0

0

17

3

145

0

Mladost B

16

13

1

2

104

15

40

Inkop

16

11

4

1

77

16

37

Straža

15

10

2

3

61

29

32

2. ŽNL pioniri 18. kolo

Ivančica

15

10

1

4

56

31

31

Gaj - Rudar D 0:8, Zagorec VT - Matija Gubec 0:11, Inkop - Sloga 1:1, Schiedel - Toplice 6:1, Mladost B - Desinić 2:3, Straža - Vatrogasac 10:0

M. Gubec

15

7

3

5

26

31

24

RudarD (-1)

16

8

0

8

48

61

23

Inkop

17

16

1

0 135

9

49

Zagorec VT

16

6

2

8

50

38

20

Schiedel

17

13

0

4

87

28

39

Gaj

16

6

2

8

38

41

20

Matija Gubec

16

11

2

3

73

20

35

Schiedel

15

5

0

10

46

54

15

Desinić

16

11

2

3

62

18

35

Toplice

14

3

1

10

29

65

10

Straža

17

10

2

5

83

27

32

Sloga

15

2

0

13

13

102

6

Sloga

16

8

1

7

43

31

25

Omladinac

16

8

0

8

52

50

24

Zagorec VT

17

7

2

8

36

53

23

Rudar D

17

7

0

10

61

65

21

Pregrada - Jedinstvo 0:8, Zagorec - Mladost MB 9:0, Schiedel - Inkop 2:2, Oroslavje - Stubica 7:2, Ivančica - Oštrc 0:11, Mladost - Klanjec 2:5

Toplice

16

7

0

9

56

63

21

Zagorec

15

14

0

1

74

7

42

Gaj

17

2

2

13

20

121

8

Oštrc

15

12

1

2

67

13

37

Vatrogasac

17

0

3

14

7

135

3

Oroslavje

15

10

3

2

62

14

33

Mladost B

17

0

1

16

15

110

1

Klanjec

15

9

0

6

70

31

27

Mladost

15

8

3

4

48

24

27

Pregrada

15

7

1

7

47

49

22

Schiedel

15

6

2

7

42

40

20

Jedinstvo

15

6

1

8

47

33

19

1. ŽNL limači 19. kolo Klanjec - Zagorec II 0:0, Pregrada - Oroslavje 1:4, Ivančica - Zagorec VT 11:0, Tondach - Oštrc 1:0, Mladost MB - Zagorec 1:1, Stubica - Sloga 12:0, Mladost - Jedinstvo 2:2

1. ŽNL mlađi pioniri 15. kolo

Zagorec

20

18

1

1

134

17

55

Ivančica

15

6

1

8

34

69

19

Pregrada

20

15

1

4

73

27

46

Mladost MB

15

3

1

11

23

73

10

Ivančica

20

12

5

3

62

26

41

Stubica

15

1

2

12

23

91

5

Oroslavje

20

12

3

5

44

20

39

Inkop

15

0

1

14

8

101

1

Mladost

19

9

3

7

45

30

30

2. ŽNL mlađi pioniri 12. kolo

Oštrc

20

9

2

9

46

40

29

Jedinstvo

19

8

4

7

57

40

28

Zagorec VT - Radoboj 3:2, Straža - Matija Gubec 4:2, Rudar D - Omladinac 0:6

Mladost MB

19

7

6

6

35

26

27

Omladinac

10

7

2

1

43

12

23

Klanjec

20

7

6

7

39

36

27

Rudar M

9

7

2

0

36

5

23

Stubica

19

8

2

9

47

38

26

Radoboj

10

4

4

2

33

24

16

Zagorec VT

20

5

4

11

29

46

19

Zagorec VT

10

4

2

4

16

21

14

Tondach

20

5

4

11

28

71

19

Gaj

8

2

3

3

16

20

9

Toplice

19

5

2

12

27

47

17

Rudar D

9

2

1

6

7

27

7

Zagorec II

20

4

3

13

29

76

15

Straža

8

2

1

5

8

29

7

Sloga

19

0

0

19

8

163

0

10

1

1

8

14

35

4

M. Gubec


nekretnine

broj 393 / 29.04.2011.

ZABOK, CENTAR

636

STAN

NA UPIT

635

STAN

ZABOK, CENTAR

Prodajemo jednosobni stan sa zimskim vrtom 52 m?, III kat, balkon s ostavom. Centar Zaboka (zgrada Erste banke).

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/ 251 701 KUĆA

PETROVA GORA, LOBOR

633

34.000

KUĆA

632

NA UPIT

ZABOK

627

ŠUMA

628

624

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Prodajemo šumu od 2349 m2 sjeveroistočno od, i u blizini, lovačkog doma.

Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ucrtanim gospodarskim objektom na parceli od 860 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu.

5 Eur/m2

KUĆA

631

623

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/ 251 701

098/275 857

NA UPIT

DESINIĆ, ZBILJ DONJI

098 275 857 KUĆA

626

60Eur/m2

098/ 251 701 ZEMLJIŠTE

622

098/275 857

618

098 275 857

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

14.500

NA UPIT

KUĆA

621

SV. K. ZAČRETJE, KOMOR

NA UPIT

Prodajem imanje sa starom kućom na parceli od 4475. Struja, voda, telefon. Plin je uz parcelu.

091/500 55 82

ZABOK

V.TRGOVIŠĆE,DRUŽILOVEC

33.500

KUĆA

609

NA UPIT

KUĆA

614

098/ 251 701

ZABOK, GRABROVEC

098/705 183, 091 1705 183 KUĆA

597

098/251 701

PREGRADA

606

160.000

098/ 251 701 KUĆA

587

37.000

612

NA UPIT

IMANJE

596

Zlatar Bistrica, centar, namještena kuća uređene stambene pov. cca 230 m2 sa mogućnošću uređenja tavanskog prostora. Svi priključci, centralno grijanje, gradska kanalizacija. Blizina vrtića, škole, ambulante, javnog prijevoza. 098 275 857 KUĆA

604

100.000

Prodajemo kuću s garažom, spremištem, uredom s posebnim ulazom i sanitarnim čvorom, na katu više dnevnih boravaka i spavaćih soba. Svi priključci. Sve na cca 450 m2 dvorišta.

098/ 705 183 KUĆA

593

ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

586

BRESTOVEC OREHOVIČKI

26.000

Odmah useljiva kuća 1 km od centra od 39 m2 (+22,5m2 u potkrovlju). Struja. Plin i tel. na parceli. Voda iz bunara (hidrofor). Ucrtana. Vlasništvo 1/1.

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857   Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857    Zagorski list d.o.o.

49.000

Kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinšćina- Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu).

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

Kuća na 150 čhv-a površine cca 100 m2 s dozvolom za nadogradnju kata . Svi priključci. Uz glavnu cestu u blizini bolnice Bračak. Može i najam.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

BUDINŠČINA, CENTAR

Zlatar Bistrica, Lovrečan, obiteljsko gospodarstvo na zemljištu pov. 3846 m2, pogodno za rekonstrukciju u obiteljski dom ili seoski turizam. Kuća pov. cca 85 m2 useljiva, sa asfaltnim prilazom, svim priključcima i centralnim grijanjem.

Građevinsko zemljište površine 451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini.

NA UPIT

KRAPINA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZL. BISTRICA, LOVREČAN

110 000

ZLATAR BISTRICA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

KRAPINA, TRŠKI VRH

098/705-183

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOK,DUBRAVAZABOČKA

KUĆA

Građevinsko zemljište – voćnjak i vinograd, ukupne površine 1300 m2, uz cestu, sve komunalije na parceli. Pogodno za vikendicu.

Potpuno renovirana obiteljska kuća od cca 250 m2, s garažom. Svi komunalni priključci uključujući i centralno plinsko i solarno grijanje. Okućnica pov. 250 m2, asfaltirani prilaz, blizina javnog prijevoza.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

35.000

ZEMLJIŠTE

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

STUBIČKA SLATINA

Prodajemo katnicu u Grabrovcu kod dječjeg igrališta. Vlasništvo 1/1, ucrtana.

80.000 Obiteljska kuća s dva odvojena stana, poslovnim prostorom i dvije garaže na cca 250 čhv-a okućnice. Prodaje se s namještajem.

Prizemnica od 108 m2 s ljetnom kuhinjom u dvorištu,ograđeno, svi pirključci. Prodajem ili mijenjam za manje uz nadoplatu.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

55.000

21.000

091/500 55 82

ZABOK, GRABROVEC

098 251 701

LOBOR - CENTAR

Gradilište površine 766 čhva prodajemo.

588

Građevinsko zemljište, nedaleko centra Zlatara (ul. Franje Horvata Kiša, iza kčbr. 31), pov. 884 čhv. Komunalije u blizini.

Prodajem građevinsko zemljište od 7000 m2. Može i u dva dijela. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu.

01/ 53 90 732

ZEMLJIŠTE

40 EUR/čhv

ZLATAR

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

SV. K. ZAČRETJE, KOMOR

davor.vilic@ubm.at, www.ubm.at

603

630

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

V.TRGOVIŠĆE, POŽARKOVEC

Prodaje se ili se daje u najam građevinsko zemljište uz cestu Gubaševo-Zabok, površine 36.000 m2, namjena logistika ili poslovna, svi priključci uz parcelu, prodaje vlasnik.

KUĆA

ZEMLJIŠTE

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Prodajemo drvena kućica na parceli od cca 2.300 m2.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

36.000

12.400

Prodajemo građevinsko zemljište uz cestu površine 204 čhv. Svi priključci su uz parcelu.

098/ 251 701

ZLATAR

Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ruševnom kućom na parceli od 741 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu.

ZEMLJIŠTE

611

ZABOK, ZABOČKI BREGI

60Eur/m2

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZEMLJIŠTE

634

Vikendica pov. 55 m2, sa okućnicom pov. 382 čhv, na bregima iznad Zlatara (ul. Slavka Batušića).

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/275 857 KUĆA

ZEMLJIŠTE

Prodajem nedovršenu novu samostojeću kuću (240m2) i okućnicu(1100 m2) u Humu na Sutli. Svi priključci (plin, voda, struja). Papiri uredni - vlasništvo 1/1.

Kuća pov. cca 150 m2 na tri etaže, potpuno uređena, namještena i sa svim priključcima, odmah useljiva. Nalazi se na cca 650 čhv uređene okućnice, na blagoj uzvisini, s lijepim pogledom na zagorske brege.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZEMLJIŠTE

110.000

098 275 857 KUĆA

39.000

HUM NA SUTLI

098/275 857

KRAPINA, BOBOVJE

Vikend kuća na okućnici površine 346 čhv-a (1244 m2) iznad dječjeg vrtića u Zaboku. Pogled na Repovec. Struja, voda. Plin je uz parcelu.

098/251 701

635

Kuća pov. 160 m2, visoka prizemnica. Prizemlje se sastoji od dva podruma (pogodno za tihi obrt), dvije garaže i sanitarnog čvora. 1. etaža sastoji se od 5 soba, 2 kuhinje, kupaone i predprostora, a ima 2 zasebna ulaza. Svi priključci. Pogled na Krapinu.

Tel. 049/412 438 navečer ili 0038640977219

629

KUĆA

098/ 378 151

Prodajem kuću u Hrvatskom Zagorju od 143 m2 s dvorištem od 770 m2, sve komunalije, plinsko centralno grijanje, uredna dokumentacija, hitno prodajem.

KUĆA

NA UPIT Prodajem stan od 64 m2, 2 balkona, 2 spavaće sobe, lift, II kat, kompletno moderno namješten.

37

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

585

GUBAŠEVO

NA UPIT

Kuća površine cca 240 m2 s dvorištem od 179 čhv. Dijelom nedovršena. Svi priključci. Prostornim planom dozvoljena gradnja max 0,6 u odnosu na parcelu. Na glavnoj ulici. Parkiralište. ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/251 701   


38

nekretnine

ZEMLJIŠTE

582

PREGRADA, VRBANEC

broj 393 / 29.04.2011. 55.000

Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom. Struja, voda,   prekrasan pogled. Plin je na kući.

ZEMLJIŠTE

Prodajemo roch-bau poslovne prostore u prizemlju i trećem katu površine od 62 do 235 m2 u sustavu pdv-a u poslovno stambenoj zgradi u ulici Matije Gupca 45 u Zaboku.

581

OROSLAVJE

104.000

580

STAN

BEDEKOVČINA, CENTAR

Prodajemo građevinsko zemljište od 900 čhv-a s mogučnošću parcelacije na pet građevinskih čestica. Na zemljištu se nalazi ucrtana gosp. zgrada tlocrta cca 100 m2.

Cijena s PDV-om već od 700 EUR-a/m2

72.000

Eksluzivno uređen i renoviran stan površine 60,29 m2 s balkonom i svim glanc novim najmeštajem.

098/251 701 ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/275 857 KUĆA

395.000

KRAPINA, DOLIĆE

578

Agencija za nekretnine Zagorski list d.o.o.

POS. PROSTOR

577

ZABOKMARTINIŠĆE

Kuća, zgrada i dvorište od cca 2.000. Kuća od cca 120 m2 i hala od površine 360 m2, u prizemlju radiona sa sanitarnim čvorom. Na katu uredi i odvojeni stan površine 72 m2. Uporabna dozvola. Može i najam.

KUĆA

NA UPIT

OROSLAVJE

570

098/251-701 KUĆA

563

ZL-agencija za nekretnine,

OROSLAVJE

39.900

KUĆA

541

KUĆA

555

KUMROVEC, DUGNJEVEC

35.000

ZEMLJIŠTE

536

BEDEKOVČINA

ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

540

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, 098/251 701, 091/894 63 10, 049/221 753 Zagorski list d.o.o.

55.000

ZEMLJIŠTE

535

ZL-agencija za nekretnine,

523

SV.KRIŽ ZAČRETJE

35.000

KUĆA

60.000

522

KUĆA

506

KONJŠČINA

60.000

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZABOK, JAKUŠEVAC

70 €/čhv

NA UPIT

KRAPINA, LEPAJCI

KUĆA

513

RADOBOJ, G. ŠEMNICA

94.000

KUĆA

538

Prodajemo imanje od 1278 čhv s kućom od 120 m2 i gosp. zgradom. Nalazi se na Kostel bregima, usred zelenila, sa prekrasnim pogledom. Kuća i gosp. zgrada su ucrtani, papiri čisti.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

Kod željezničke stanice Velika Ves prodaje se visoka prizemnica stambene pov. 65 m2 + 2 podruma pov. 32 m2. Na okućnici pov. 352 čhv nalazi se i gospodarska zgrada i garaža. Priključci struje, vode, plina, telefona. ZL-agencija za nekretnine,

15.000

Završje Začretsko, klijet i vinograd pov 366 čhv, s predivnim pogledom na zagorske brege. Asfaltni prilaz, sve komunalije u neposrednoj blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

42.000

MOKRICE

ZEMLJIŠTE

537

KUĆA

534

52.000

BEDEKOVČINA

Prodajemo gradilište pov. cca 190 čhv-a nasuprot dječjeg igrališta u zabočkom naselju Jadeki. Uz parcelu su sve komunalije.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

524

Prodajemo kuću od cca 200 m2 s gospodarskom zgradom na okućnici od 456 čhv. Svi priključci. Bez tereta.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

520

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

19.000

098/251 701 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

517

Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. Moguća kupnja na kredit, odnosno stavljajne nekretnine pod hipoteku. ZL-agencija za nekretnine,

512

56.000

TUHELJSKE TOPLICE

Prodajemo vikend kuću od 70,94 m2 u Sv. Križ oko 1km od Tuheljskih toplica prema Tuhelju na suprotnoj strani od pizzerije David. Veličina okućnice 2079 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

499

KRAPINSKE TOPLICE

40 €/čhv

Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

KRAPINA, centar

299.000

Prodajemo drugi kat robne kuće u Krapini. Etažirano. Površina 635,11 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

160.000

SV.KRIŽ ZAČRETJE

Dio etažirane kuće, bivšeg zimskog vrta Dvorca Gornja Bedekovčina, prodajem. Objekt je se nalazi u perivoju dvorca. Odmah useljivo.

ZEMLJIŠTE

24.500

ZABOK

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

44.000

GORNJA PAČETINA

543

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

501

82.000

PREGRADA, KOSTEL

560

Ruševna kuća s dva gospodarska objekta na parceli od 3417 m2.

Prodajemo kuću s tri etaže pov. 10x9,5 m na uređenoj okućnici od 1342 m2. okruženu zelenilom u srcu Zagorja, na mirnom mjestu. Svi komunalni priključci.

KLIJET

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Kuća površine 72 m2 sa zimskim vrtom pov. 12 m2, na okućnici pov. 660 čhv. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Na posjedu se nalazi i gospodarska zgrada pov. 72 m2.

KUĆA

Financiramo kupnju kuća, stanova, apartmana, poslovnih prostora i automobila bez utvrđivanja kreditne sposobnosti, jamaca i sudužnika, te nudimo mogućnost zarade. Nazovite nas 091/1909957.

098/705 183, 091/1705 183 Zagorski list d.o.o.

Prodajemo kuću (pola dvojnog objekta) pov. 180 m2 na okućnici pov. u blizini Trakošćana. Svi priključci, plin je u blizini.

098/275 857

098/251-701

KUĆA

Obiteljska kuća katnica s gosp. zgradom i 6000 m2 okućnice. Novouređenog, namještenog stambenog prostora 200m2, svi priključci. Uz cestu, na mirnoj lokaciji, od naplatnih kućica u Sv.K. Začretje 3 km.

ZL-agencija za nekretnine,

BEDNJA, GORENEC

098 705 183, 091 1705 183

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

514

17.000

NA UPIT Prodajemo dva stana od cca 68 m2 i 100 m2u novoizgrađenoj zgradi iz caffe bara Queen u Zaboku.

Prodajemo gradilište– pašnjak u Jazvinama u Radobojskom Orehovcu, površine 300 čhv. Priključak vode na parceli. Uz asfaltiranu cestu, zasađen voćnjak, ograđeno.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

Odmah useljiva kuća, cca 11x6 m2, u Donjoj Pačetini,

KUĆA

KRAPINA, JAZVINE

Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu, 1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni.

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

42.000

ZABOK, REPOVEC

Kuća za odmor od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem.

562

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOK

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

Pustodol Začretski, uz glavnu cestu, prodaje se kuća za renoviranje od 94 m2 na 373 čhv okućnice na čijoj se površini nalazi gosp. zgrada i još jedna starija kuća. Struja, voda, telefon. Od centra,1 km. 098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZEMLJIŠTE

52 000

Prodajemo nedovršeni stambeni objekt u Dugnjevcu kraj Kumrovca. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Priključci vode, struje i telefona nalaze se u kući. Instalacija vode i odvoda je provedena po objektu.

571

STAN

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/275 857

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

58.000

50 Eur/čhv

ZLATAR

098/275 857

Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

Ustupamo uhodani bar od cca 100 m2 + 40 m2 terase uz otkup inventara i mogučnošću korištenja multifunkcionalne dvorane od cca 500 m2.

098 251 701

572

Kuća od cca 200 m2, sa svim priključcima (plin je u dvorištu), prizemlje uređeno, kat rohbau, sa okućnicom cca 16000 m2, sve u komadu. Na mirnom, lijepom mjestu.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

558

ZEMLJIŠTE

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

PREGRADA, BENKOVO

Prodajemo potpuno renoviranu katnicu površine od cca 150 m2 s podrumom i natkrivenom terasom od 50 m2 i balkonom od 50 m2. Okućnica 1100 čhv.

POS. PROSTOR

175.000

Pekara, potpuno opremljena od 268,89 m2 u suterenu s 174,63 m2 prostora u prizemlju predviđenog za restoran ili trgovinu. Sve na parceli od 1478 m2.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/705-183, 091/1705-183

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/ 275 857

098/251 701 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

509

HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

NA UPIT

Prodaje se poslovni objekt od 89,40 m2 s okućnicom (200čhv) u kojem se nalaze dva poslovna prostora, skladišni prostor te dva WC-a. Struja , voda, telefon. Udaljenost do auto-ceste ZG-VŽ 8km. ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.


nekretnine

broj 393 / 29.04.2011. KUĆA

491

20.000

TURNIŠČE

GRADILIŠTE

484

ZABOK, JAKUŠEVAC

50 €/čhv

Prodaje se gradilište od 500 čhv. Svi priključci na parceli.

Imanje s gospodarskim objektom i kućom na parceliod 418 čhv. Priključci vode, struje i telefona. Plin je pred kućom.

MALA BURZA RADNIH MJESTA Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ispostava DONJA STUBICA

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

482

90.000

KRAPINA

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

Prodaje se kuća od cca 240 m2, s pogledom na Krapinu i okolicu. Prizemlje: kuhinja s blagavaonom, dnevna soba, WC i garaža. Kat: 5 soba, kupaona i WC. Centralno, svi priključci.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

461

110.000

STUBIČKE TOPLICE

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

Kuća od cca 90 m2 građenu na parceli od 460 m2 kraj škole u Dubrovčanu. Svi priključci, nova stolarija i krovište. Plinsko centralno grijanje.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

459

OROSLAVJE, MOKRICE

125.000

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

458

ZABOK JAKUŠEVAC

Kuća o d 154 m2 građena na parceli od 223 čhv. Trii spavaone, dvije kupaonice, garaža, terase. Potrebno je dovrštiti unutarnje uređenje i spojiti priključke.

ZL-agencija za nekretnine,

456

25.500

Građevinsko zemljište na lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju pov. 650 čhv. Komunalije u neposrednoj blizini. Od centra Zaboka cca 1,5 km. ZL-agencija za nekretnine,

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

80.000

DUBROVČAN

460

Centar, kuća pov. 190m2 + cca. 100 m2 tavanskog neuređenog prostora (stajaća visina), 2 kupaonice, 2 kuhinje, natkrivena terasa 36 m2. Okućnica od 1000 m2. Posebni objekti Garažom za dva auta i prostorom od 110 m2. Odvojeni vinski podrum od 50 m2.

KUĆA

187.000

KRAPINA

481

Prodaje se kuća pov. cca 81 m2, udaljena od centra cca 300 m (ispod motela). Tri sobe, kuhinja, kupaona, smočnica. Namještena i useljiva. Centralno, svi priključci.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

35.000

ŠKARIĆEVO

Građevinsko zemljište površine 7279 m2, u komadu. Postoji mogućnost kupnje još nekoliko čestica poljoprivrednog zemljišta u Škarićevom.

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

448

KR.TOPLICE,VRTNJAKOVEC

70.000

445

KUĆA

Prodajemo katnicu od 120 m2 na okućnici od 450 m2, čisto vlasništvo, svi priključci.

098/251 701 KUĆA

416

Prodaje se namještena i odmah useljiva troetažna kuća površine cca 10x10 m s gospodarskom zgradom dvije garaže i okućnicom od cca 5000 m2 dva veća gradilišta.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

85.000

ZABOK, Jakuševac

ZL-agencija za nekretnine,

098/705 183, 091 1705 183 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

406

Građevinsko zemljište pov. 951 čhv, pravilnog oblika, nekoliko minuta od samog centra Zlatara. Sve komunalije u neposrednoj blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

399

PREGRADA, KUNAGORA

23.000

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

Klijet, vikendica s vinogradom od 20 redovana 439 čhv. Priključak struje, voda u blizini, wc. Nekoliko parkirališnih mjesta i spremište za alat. Klijet ima građevinsku dozovlu, papiri čisti. Asfalt je do klijeti . ZL-agencija za nekretnine,

336

ZLATAR BISTRICA

30 €/čhv Građevinsko zemljište površine 1302 čhv, nedaleko benzinske, na laganoj uzvisini, sa lijepim pogledom. Svi priključci prolaze neposredno uz parcelu.

ZL-agencija za nekretnine,

zvati iza 16.00: 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

343

42.000

KR. TOPLICE

Poslovni prostor u centru Krapinskih Toplica, Ulica Antuna Mihanovića 22, novouređen (korišteno za zubarsku ordinaciju), u prizemlju, površine 45,54 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

69 €/čhv

ZLATAR

Novogradnja, kuća od 120 m2 izgrađena na parceli od 468 čhv. Termo fasada, plastična stolarija, terasa, dvije kupaonice, hidromasažna kada, kamene klupčice iznutra i izvana.

KLIJET

92.000

ĐURMANEC

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

330

KR. TOPLICE, Klokovec

57.000

Prodaje se namještena kuća od cca 60 m2 renoviranog stambenog prostora, sa mogućnošću uređenja tri prostorije na katu. Svi komunalni priključci. Uređena okućnica, gospodarska zgrada - garaža. Izvrsna lokacija, udaljeno nepunih 10 min. hoda od centra. Moguća zamjena za manji stan. ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

39

• PADOA FORMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Rakov Potok, Karlovačka 97 2 RADNIKA/RADNICE NA KETLERICI Najava na telefon: 049 290298, rok prijave: 5.5.2011 • PADOA FORMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Rakov Potok, Karlovačka 97 2 ŠIVAČA/ŠIVAČICE Način javljanja: osobni dolazak: 049 290298, rok prijave: 5.5.2011 • Privatna zdravstvena njega bolesnika Vesna Gučin-Županić, Marija Bistrica, Kolodvorska 86 1 MEDICINSKA SESTRA Način javljanja: osobni dolazak uz najavu na mobitel: 091 5901274, pismena zamolba: Kolodvorska bb, Marija Bistrica, rok prijave: 30.4.2011 • Centar za rehabilitaciju Varaždin Podružnica Pustodol, Donja Stubica, Pustodol 29g 1 GLAVNA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž) Način javljanja: osobni dolazak: Pustodol, Donja Stubica, rok prijave: 30.4.2011 Ispostava KLANJEC • GORUP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, uvoz-izvoz, Klanjec, Tomaševec 2 2 PRIPRAVNIKA/PRIPRAVNICE U LOGISTICI I KOMERCIJALI Način javljanja: pismena zamolba: Gorup d.o.o., Lug Zabočki 71f, Zabok, e-mailom: vesna.babic@gorup-klanjec.hr, rok prijave: 30.4.2011 • GORUP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, uvoz-izvoz, Klanjec, Tomaševec 2 1 SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA I RAČUNOVOĐA (M/Ž) Način javljanja: najava na telefon: 049 200861, pismena zamolba: Gorup d.o.o., Lug Zabočki 71f, Zabok, e-mailom: milka.harapin@gorup-klanjec.hr, rok prijave: 30.4.2011 • Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1 1 MAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE Način javljanja: pismena zamolba: M. Crkvenca 1, Krapina, rok prijave: 30.4.2011 • Općina Kumrovec, Kumrovec, Josipa Broza 12 1 RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA Način javljanja: osobni dolazak: Kumrovec, J. Broza 12, najava na telefon: 049 553728 mobitel: 098 1970820, rok prijave: 30.4.2011 • IBF-TRANS vl. Ivan Šumak, Zagorska Sela, Poljana Sutlanska br. 19 1 VOZAČ TERETNOG VOZILA Način javljanja: osobni dolazak: Poljana Sutlanska 19, 49296 Zagorska Sela, najava na telefon: 049 552161 mobitel: 098 250838, rok prijave: 30.4.2011 • Pizzeria catering Bambi vl. Vanja Milčić, Klanjec, Novodvorska 4 1 DOSTAVLJAČ PIZZA Način javljanja: osobni dolazak: Klanjec, Novodvorska 4, najava na telefon: 049 551063, rok prijave: 30.4.2011 Ispostava matična KRAPINA • DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., Zagreb, Zadarska 80 15 BLAGAJNIKA/BLAGAJNICA NAPLATE CESTARINE Način javljanja: najava na telefon: 01 6389246, rok prijave: 30.4.2011 • Wüstenrot stambena štedionica dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 33/a 2 SAVJETNIKA/SAVJETNICE U PRODAJI STAMBENE ŠTEDNJE Način javljanja: najava na mobitel: 099 8124634, pismena zamolba: A. Stepinca 1, Krapina, emailom: krapina@wuestenrot.hr, rok prijave: 14.5.2011 • Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1 1 DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE Način javljanja: pismena zamolba: Mirka Crkvenca 1, Krapina, rok prijave: 30.4.2011 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 1 KOORDINATOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Područna služba KRAPINA www. hzz.hr

(M/Ž) Način javljanja: pismena zamolba: Ivana Rendića 7, 49000 Krapina, rok prijave: 30.4.2011 • TELEMAH d.o.o. za komunikacijske usluge i trgovinu, Bukovlje, Josipa Kozarca 86 1 KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA Način javljanja: e-mailom: telemah@t-mah.hr, rok prijave: 30.4.2011 Ispostava PREGRADA • KONI građevinarstvo, ugostiteljstvo, zabavne igre, trgovina i vučna služba vl. Slavko Kunštek, Hum na Sutli, Klenovec Humski 18/1 4 GRAĐEVINSKA RADNIKA/RADNICE Način javljanja: osobni dolazak: Klenovec Humski 45/1, najava na mobitel: 098 466642, rok prijave: 30.4.2011 • ŽERJAV d.o.o. za promet, ugostiteljstvo i turizam, Hum na Sutli, Hum na Sutli 128/1 1 KONOBAR/KONOBARICA Način javljanja: osobni dolazak: Hum na Sutli 128/1, najava na telefon: 049 341149, pismena zamolba: Hum na Sutli 128/1, rok prijave: 30.4.2011 • Caffe bar Ramona i zabavne igre vl. Dubravko Gorup, Pregrada, S. Radića 9 1 KUHINJSKI RADNIK/KUHINJSKA RADNICA Način javljanja: osobni dolazak: Restoran Neandertal pub, Krapina, najava na telefon: 049 370066 mobitel: 098 476744, rok prijave: 30.4.2011 Ispostava ZABOK • VALPOVKA d.o.o. za proizvodnju i graditeljstvo, Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 104 1 AGRONOM/AGRONOMKA - VODITELJ/ VODITELJICA SRED. ZA ZAŠTITU BILJA Način javljanja: najava na telefon: 049 284204 mobitel: 098 652890, e-mailom: plecko5@net. hr, rok prijave: 15.5.2011 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. PATOLOG/PATOLOGINJA Način javljanja: pismena zamolba: Bračak 8, Zabok, rok prijave: 29.6.2011 • Pekara-trgovina-prijevoz Hum-Lug vl. Milenko Starinec, Zabok, Lug Zabočki 71a 1 VOZAČ-PRODAVAČ/ VOZAČICAPRODAVAČICA Način javljanja: osobni dolazak: Lug Zabočki 71a, Zabok, najava na mobitel: 098 531350, e-mailom: pekara.hum-lug@kr.t-com.hr, rok prijave: 30.4.2011 • G.M.G.-DUBRAVA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Zabok, Dubrava Zabočka 136 1 VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG VOZILA Način javljanja: najava na telefon: 049 221475, rok prijave: 30.4.2011 • Pekara-trgovina-prijevoz Hum-Lug vl. Milenko Starinec, Zabok, Lug Zabočki 71a 1 POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA U TRGOVINI MJEŠOVITE ROBE Način javljanja: osobni dolazak: Lug Zabočki 71 a, najava na mobitel: 098 531350, e-mailom: pekara.hum-lug@kr.-com.hr, rok prijave: 30.4.2011 • MVM-KOMAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bedekovčina, Stjepana Radića 48/a 1 FITNESS TRENER/TRENERICA Način javljanja: najava na telefon: 049 213912 mobitel: 098 460474, pismena zamolba: M . Gupca 31 , Bedekovčina, e-mailom: mihaelkomar@gmail.com, rok prijave: 10.5.2011 • Ugostiteljski obrt “Sunce” vl. Damir Tumpa, Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića bb 2 KONOBARA/KONOBARICE Način javljanja: najava na mobitel: 098 9393440, rok prijave: 30.4.2011 • STARA KNEŽIJA d.o.o. za usluge i trgovinu, Zagreb, Braće Cvijića 1 1 KONOBAR/KONOBARICA Način javljanja: osobni dolazak: Gredice Zabočke 7, Zabok, najava na telefon: 049 201100 mobitel: 099 2038260, rok prijave: 5.5.2011 • Građevinarstvo, trgovina i ugostiteljstvo Mihaliček vl. Miroslav Mihaliček, Krapinske Toplice, Selno 140 1 KONOBAR/KONOBARICA Način javljanja: najava na mobitel: 098 9840467, rok prijave: 6.5.2011 • Bistro Minnie vl. Darko Dominko, Zabok, Dubrava Zabočka bb 1 KONOBAR/KONOBARICA

Način javljanja: najava na mobitel: 098 207016, rok za podnošenje prijave: 30.4.2011 • Ugostiteljstvo Ivanek, Zabok, Lug Zabočki 85 1 KONOBAR/KONOBARICA Način javljanja: najava na mobitel: 098 250895, rok za podnošenje prijave: 30.4.2011 • MVM-KOMAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bedekovčina, Stjepana Radića 48/a 2 KOZMETIČARA/KOZMETIČARKE Način javljanja: najava na telefon: 049 213912 mobitel: 098 460474, pismena zamolba: M. Gupca 31, Bedekovčina, e-mailom: mihaelkomar@gmail.com, rok prijave: 10.5.2011 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. OPĆI KIRURG/KIRURGINJA Način javljanja: najava na telefon: 049 204021, rok prijave: 28.6.2011 • Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok, Matije Gupca 63 1 MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE Način javljanja: osobni dolazak: M. Gupca 60, Zabok, najava na telefon: 049 221618 mobitel: 098 378242, rok prijave: 30.6.2011 • TELEMAH d.o.o. za komunikacijske usluge i trgovinu, Bukovlje, Josipa Kozarca 86 1 KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA Način javljanja: e-mailom: telemah@t-mah.hr, rok prijave: 30.4.2011 Ispostava ZLATAR BISTRICA • KONSTRUKTOR d.d. graditeljstva, Zlatar, Kralja Petra Krešimira 25 1 STROJAR NA FINIŠERU ZA POLAGANJE ASFALTA Način javljanja: pismena zamolba: Ul.Kralja P. Krešimira 25, Zlatar, rok prijave: 29.4.2011 • KAJ-GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Mihovljan, Mihovljan 84I 10 POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA/ RADNICA Način javljanja: najava na telefon: 049 435047 mobitel: 099 2550284, rok prijave: 31.5.2011 • KAJ-GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Mihovljan, Mihovljan 84I 20 ZIDAR, TESAR, POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK (M/Ž) Najava na telefon: 049 435047 mobitel: 099 2550284, rok prijave: 31.5.2011 • KAJ-GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Mihovljan, Mihovljan 84I 10 TESARA/TESARICA Način javljanja: najava na telefon: 049 435047 mobitel: 099 2550284, rok prijave: 31.5.2011 • KAJ-GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Mihovljan, Mihovljan 84I 10 ZIDARA/ZIDARICA Način javljanja: najava na telefon: 049 435047 mobitel: 099 2550284, rok prijave: 31.5.2011 • Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1 1 MAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE Način javljanja: pismena zamolba: Mirka Crkvenca 1, Krapina, rok prijave: 30.4.2011 • DESTILERIJA d.o.o. za proizvodnju, Zlatar-Bistrica, Kolodvorska 4/a 10 RADNIKA/RADNICA U DESTILERIJI Način javljanja: osobni dolazak: Zlatar Bistrica, Kolodvorska 4, rok prijave: 9.5.2011 • KLIMA - KONTAKT d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo, Zagreb, Gorenci 48/4 1 VODITELJ/VODITELJICA PROIZVODNJE VENTILACIJSKIH KANALA I OPREME Način javljanja: najava na telefon: 01 6589244, rok prijave: 3.5.2011 • Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar-Bistrica, Vladimira Nazora 10 1 UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE Način javljanja: pismena zamolba: V. Nazora 10, Zlatar Bistrica, rok prijave: 30.4.2011 • Ugostiteljski obrt “K Filipu” vl. Irena Novak-Filip, Mihovljan, Kuzminec 149/a 2 KONOBARA/KONOBARICE Način javljanja: najava na mobitel: 091 4121010, rok prijave: 29.4.2011 • Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar-Bistrica, Vladimira Nazora 10 1 KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA Način javljanja: pismena zamolba: V. Nazora 10, Zlatar Bistrica, rok prijave: 30.4.2011


40

zagorski oglasnik

broj 393 / 29.04.2011.

VAŠE BESPLATNE MALE OGLASE MOŽETE PREDATI:

1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223-882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503-445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK 4. e-mailom na adresu : oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. besplatne oglase od sada možete predati i SMS porukom na broj 66701. 7. uživo u programu Radio Stubice

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Pedantna i uredna gospođa traži posao čišćenja i peglanja (područje Hum na Sutli, Pregrada, Krapina i okolica)! 049 340 978, 099 2000 381 Tražim akvizitere za direktnu prodaju zdravstvene kozmetike! 091 7215 499 Tražim djelatnicu za rad u kafiću u centru Marije Bistrice! 049 468 424 Tražim komunikativne osobe za distribuciju kozmetike s posebnom namjenom! 091 7215 499 Tražim posao čišćenja i peglanja! 098 1398 817 Tražim posao kao ličilac, špahler sa iskustvom u suhoj gradnji! 091 8995 591 Tražim posao u niskogradnji! 098 1805 621 Tražim prodavače za prodaju cd-a na terenu, dobra provizija! (sbsmusic@net.hr) 098 411 701 Tražim žensku osobu za pripomoć u kući i mušku osobu za obrezivanje živice i slično! 098 275 800 Tražimo djelatnice za rad u slastičarnici u Zaboku! 098 9103 766 Tražimo određeni broj trgovačkih putnika za Zagreb, Hrvatsko Zagorje i okolicu. Uvjeti su vlastiti auto i telefon. 091 3464 477 Zabok i okolica, čuvala bih djecu ili stariju osobu do 8 sati dnevno, imam profesionalno iskustvo! 099 5151 896 Želite li svoj vlastiti posao? Nazovite! 099 3464 477 KUĆE Bedekovčina, kuća s 2 garaže, okućnica, vlasništvo uredno, 70.000 eur, prodajem, a moguća je zamjena za stan! 049 282 996, 098 1618 964

Jakovlje, uređena obiteljska kuća katnica na atraktivnoj lokaciji, okućnica od 800 m2, centralno plinsko, garaža od 50 m2, vlasništvo 1/1, prodajem 098 1752 060 Krapinske Toplice, Čret, kuću sa poslovnim prostorom, prodajem 01 3703 849 Andraševec, kuću sa okućnicom, prodajem 049 284 870 Petrova Gora, Lobor, kuća od 143 m2 s dvorištem od 770 m2, sve komunalije, plinsko centralno grijanje, uređena dokumentacija, 34.000 eur, prodajem (gđa Marija navečer) 049 412 438 Podsused, kuća katnica sa vrtom, sve komunalije osim plina, velika garaža, 130.000 eur, prodajem 01 3490 566 Podsused, kuća katnica, sve komunalije osim plina, cca 12 km od Trga bana Jelačića, povoljno prodajem! 098 9435 283 Stubičke Toplice, namještena komforna prizemnica od 120 m2, te 100 čhv uređene okućnice, prodajem ili mijenjam za stan u Zagrebu! 091 4071 971 Zgrada od 135 m2, izgrađena 1980.g., korištena kao stambeni prostor, visina objekta je 3 m, potrebna adaptacija, vlasništvo 1/1, prodajem 098 541 647

Oroslavje, centar, garsonjeru, prodajem 049 213 495

VIKENDICE Komor Začretski, novu klijet, te mladi vinograd, prodajem 095 8773 802 Vikendicu s vinogradom, prodajem 098 9703 027 Lug Poznanovečki, vinograd i klijet, prodajem 049 238 598

Zlatar, centar, stan od 61 m2, novogradnja, prodajem 091 4124 620

STANOVI Bedekovčina, stan u kući, 90 m2 s posebnim ulazom, garažom i vrtom, 40.000 eur, prodajem 049 282 996, 098 1618 964

Krapinske Toplice, centar, stan od 100 m2, 2 etaže, svi priključci etažirani, 68.000 eur, hitno prodajem! 099 7551 258, 099 8262 056 Dubrava, Zagreb, stan, iznajmljujem 049 419 539 Stubičke Toplice, centar, stan od 62 m2, 68.200 eur, prodajem 098 9641 771 U blizini Zaboka, dvosoban komforni stan sa posebnim ulazom, centralno grijanje, povoljnije za samce (bez djece), može muške i ženske osobe, cijena povoljno, iznajmljujem 098 275 800 Zabok, Bregovita Ulica, 2 stana, 1. dvosoban, 2. trosoban, sa posebnim ulazima, vrlo povoljno iznajmljujem! 098 9073 026 Zabok, centar, dvosoban stan od 56 m2, povoljno prodajem! 099 5163 671, 099 2505 095 Zabok, centar, garsonjera od 20 m2, za 1 osobu, centralno, potreban polog i preporuka, iznajmljujem 099 2503 861 Zabok, stan od 65 m2, novouređen, namješten, vrlo povoljno iznajmljujem 049 221 317, 098 211 327

GRAĐEVINSKI MATERIJAL Barokne betonske stupiće, prodajem 091 4124 620 Drveni hrastovi štagalj, prodajem 049 469 242 Keramičke cijevi dužine 1 m i širine 10 cm, prodajem 091 4124 620 Montažnu garažu 8x5 m, rolo vrata, prodajem 099 8680 142

PRODAJE SE

LOKALI I UREDI Hala od 420 m2, izgrađena do krova, pogodna za trgovačku ili proizvodnu djelatnost, na području zagorske županije, prodajem 091 4124 620 Tražimo uredski prostor za unajmljivanje na području Donje Stubice i uže okolice! 095 9077 475 Zabok, kiosk kod Fine, pogodan za razne djelatnosti, 5.700 eur, prodajem 098 251 701 Zabok, Matije Gupca 176, poslovni prostor od 50 m2, 1.500 kn/mjesečno! 098 205 053 Zabok, okolica, poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji, kafić od 36 m2 sa 36 m2 terase + veliki parking, iznajmljujem! 049 221 734, 099 6950 808 Zagreb, trgovina od 77 m2, uređena, svi papiri, iznajmljujem ili prodajem 049 221 317, 098 211 327 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, zemljište od 300 čhv, 100 m od ceste, asfalt, blizina telefona i svi priključci, prodajem 049 214 564 Brezova, gradilište, hitno prodajem zbog bolesti! 098 541 647 Donja Stubica, Naselje Dubrava, građevinsko zemljište od 271 čhv, priključci pored, prodajem 049 286 370 Građevinsko zemljište od 500 m2 kraj stambenog objekta vlasnika, 15.000 eur, prodajem 098 1787 003 Gornja Stubica, građevinsko zemljište, prodajem 099 8421 280 Andraševec, građevinsko zemljište, prodajem 049 284 870 Turanj kod Biograda na Moru, građevinsko zemljište, prodajem 049 285 317

Nakon početnih slova MO napišite svoj oglas od maksimalno 160 znakova i pošaljite ga na broj 66701. Izbjegavajte pisanje slova ćšžč, zamjenite ih sa cszc i to je to. Cijena SMS poruke je 3,00 kune + PDV

Krapinske Toplice, Klokovec, gradilište kod dvorca uz desnu obalu Kostaline, od 747 čhv, za stambenu izgradnju, 100 eur/čhv, prodajem 01 2420 136, 091 9401 345 Lug Zabočki, građevinsko zemljište od 649 čhv-a, cijena 80 eur/čhv, prodajem 049 223 464 Nin pokraj Zadra, u centru, građevinsko zemljište od 900 m2, dozvoljena gradnja, prodajem 023 264 601, 049 215 110 U okolici Marije Bistrice, vikend zemljište, prodajem 049 469 239 Uz cestu Brezova-Mirkovec gradilište od 3.000 m2, dozvola gradnje, većina infrastrukture, moguća parcelacija, vlasnik 1/1, 70 eur/m2, prodajem (upitati od 8-20 h)! 098 562 209 Uz cestu Zabok-S.K.Začretje, gradilište od cca 3.500 m2, plin, struja, voda i tel.vod., vlasništvo 1/1, moguća parcelacija na nekoliko građ.čestica, hitno prodajem zbog bolesti! 098 562 209 Zabok-Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem 098 9216 956 Zlatar, uz cestu Zlatar-Lovrečan, građevinsko zemljište od 4.000 m2, prodajem 091 4124 620 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Hum na Sutli, Naselje Kuciši 9, zapuštena njiva od 770 čhv za 4.000 eur, šuma od 320 čhv za 1.500 eur i voćnjak od 320 čhv-a uz asfaltiranu cestu za 3.500 eur, prodajem 049 223 464 Orehovec Radobojski, vinograd od 500 čokota, 3 g. star, na žici, asfaltni prilaz, mogućnost priključka svih komunalija, prodajem, a dio možemo kompenzirati za građevinske radove 049 349 230, 091 1352 053 Pregrada, 2 jutara poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica 01 3703 849

(u sklopu benzinske pumpe Tifon)

OSOBNI AUTOMOBILI Audi A6 2.5, TDI, hitno i povoljno, prodajem 098 464 527 Audi A6, 2.5, 1996.g., registriran, prodajem 095 5220 012 BMW 518i, 1991.g., metalik sivi, dobro očuvan, moguće zamjene ili krediti, prodajem 099 8157 163 Fiat Punto 1.1, 1997.g., prodajem 098 9651 914 Fiat Punto, registriran 1.g., prodajem 099 6651 212 Fiat Tipo, 1993.g., registriran, prodajem 049 213 659 Fiat Uno, 1997.g., neregistriran, vrlo povoljno prodajem 099 7914 083 Ford Escort CLX karavan, 1.6, Zetec mašina, prešao 100.000 km, registriran do 1./12., očuvan, hitno prodajem zbog bolesti! (nazvati poslije 19 h) 049 458 254 Ford Escort, 1994.g., prodajem 098 770 444 Ford Sierra karavan 1.8 TD, 1991.g., registriran do 12.mj./11.g., održavan, krovni nosač, kuka, šiber, u vrlo dobrom stanju, prodajem 098 9032 638 Golf karavan, diesel, 1996.g., registriran, prodajem 098 715 155

• BISTRO TOMEK BENZ 120m2 + 60 m2 terasa • AUTOMATSKA AUTOPRAONICA cca 120 m2 i tri boksa sa samouslužnim aparatima za pranje i usisavanje vozila • Oba objekta prodaju se s pripadajućim zemljištem. • Objekti su etažirani i imaju sve potrebne dozvole. • Uhodan posao i u bistrou i u autopraonici.

ZABOK, Industrijska cesta

Vidovec Petrovski, mladi voćnjak od 7 g., na 840 čhv zemljišta, jabuke 190 komada, uz voćnjak struja, voda, plin, pogodno i za vikendicu, prodajem 049 349 230, 091 1352 053 Petrovski zvan Kralješak, vinograd od 200 čhv s 240 čokota, prodajem 098 521 822 Vinograd, prodajem 01 3394 025 Zlatar, Cetin, staru drvenu klijet sa 850 m2 zemlje, prodajem 091 4124 620

Poduzetništvo Tomek d.o.o. 098 251 153 / 098 306 662


zagorski oglasnik

broj 393 / 29.04.2011. Kontrabas i violinu, prodajem 049 290 193

Prodaje se rabljeni ugostiteljski inventar (stolovi, šank, ledomat, ...) u odličnom stanju. 098/ 250 391 Golf 2, diesel 1989.g., te autoprikolicu, prodajem 091 9195 874 Golf 2, 1991.g., registriran, garažiran, prodajem 091 5677 488 Isuzu Piazza, 1991.g., benzinac, prodajem 099 8287 330 Kia Pride 1.3, registriran, i Golf 2, 1987.g., registriran, 1.6 diesel, prodajem 095 8150 339 Kombi VW, 1990.g., T2 i Ford Mondeo, 1996.g., registriran, prodajem 049 444 410 Mazdu 323, 1991.g., prodajem 098 1733 512 Mazdu karavan, 1. vlasnik, registriran, prodajem 01 3390 787 Mercedes C200 TDI, 1999.g., registriran, prodajem 098 310 821 Mercedes, 1995.g., registriran, Opel Corsu 1.2, 1996.g. i Mercedes E300, automatic, sportline, prodajem 092 3015 526 Nissan Primera 2.0i, 1994.g., odjavljen u ispravnom stanju, garažiran, prodajem 099 6961 691 Kupujem Opel Astru 1.7, diesel 2004-2005.g., 1.vlasnik! 049 340 592 Opel Kadett, 1991.g., prodajem 099 1964 980 Peugeot 106, 1.0 benzinac, 1994.g, registriran do 9.mj./11.g., prodajem 098 1398 342 Polo 1.4i, 1997.g., registriran, puno opreme, prodajem 098 309 399 Kupujem VW Polo ili Opel Corsu, do 17.000 kn! 099 7914 083 Renault Lagunu, registriran, full oprema, prodajem 098 880 259 Renault Megane, 1.6 benzinac, 1999.g., 55 kw, abs, alu felge, električni podizači, servo, cijena na upit, hitno prodajem! 099 2279 762, 098 9044 902 Renault Twingo, 1.2 Dynamic, 2009.g., 22.000 km, registriran do 7.mj./11.g., crveni, 1. vlasnik, garažiran, pod garancijom, odličan, 6950 eur, prodajem 097 7966 594 Škoda Favorit, 1996.g., neregistriran, puno opreme, (ajnšpric, katalizator, šiber, kuka), prodajem ili mijenjam za bilo što! 091 5887 188 Toyotu Executive RAV 4, 2004 g., 1. vlasnik, pogon na sva 4 kotača, tamno plavi, kožna sjedala + grijači sjedala, šiberdach, full oprema, prodajem 091 2244 809 VW Golf, diesel, 1988.g., prodajem 049 228 512

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA Dječja kolica, autosjedalicu i klokanicu, prodajem 049 469 412

Nissan Micra 1,2 2005.g. prvi vlasnik, plavi metalik, klima, reg. do 10/2011, 4500 eura 091 253 9886 VW Passat, karavan, 1992.g., registriran 1 g., prodajem ili mijenjam za kombi! 099 2702 009 VW Polo, 1.9 D, 1997.g., metalik plavi, prodajem 098 9132 278 VW Vento 1.9 d, 1997.g., registriran do 3.mj./12.g., prodajem 091 7341 583 TERETNI AUTOMOBILI Kombi transporter T3 hitno i povoljno, prodajem 099 8035 958 Kombi VW T2, 1987.g., odjavljen, prodajem 091 4124 620 AUTO DIJELOVI 2 autogume Michellin 205/60 M+S, prodajem 091 4124 620 Alu felge 15 cola za Opel sa ili bez guma, 4 komada, prodajem 098 671 841 Alu felge, 13 cola, 4 komada, prodajem 091 7341 583 Čelične felge za VW Golf 2 i 3, Passat, Seat, Opel Astra, Vectra, 13 i 14 cola, prodajem 098 671 841 MOTOCIKLI Honda CB 450 n, 1986.g., nove gume, novi lanac, prodajem 099 2159 368 Lepajci, motor Hyosung Enduro 125, plavi, 1. vlasnik, 1.000 eur, prodajem 099 2159 341 Motor Enduro, prodajem 098 715 155 Motor Kawasaki, prodajem 098 460 198 Motor MZ-ETZ 250, 1988.g., prodajem 098 9476 799 Skuter Baotian, 50 kubika, očuvan, povoljno prodajem 049 271 754, 091 6930 275 Skuter Gilera Runner sp 50, 2005.g., kao nov, samo 800 km, prodajem 098 754 167 BICIKLI I MOPEDI Kupujem muški bicikl, za dječaka od 15 g.! 049 290 973 INFORMATIKA Monitor Belinea, 17’’, malo korišten, prodajem 099 8287 330 GLAZBALA Kontrabas i violinu, prodajem 098 1733 512

SPORT I ORUŽJE Lovačke puške, prodajem 049 214 345 Lovačke puške, prodajem 091 5383 546 Pištolj Browning 7.65, prodajem 098 9091 150 PLOVILA Čamac Elan, sa ili bez motora, za 4 osobe, prodajem 098 9945 749 NAMJEŠTAJ Bračne krevete, 200x180 cm, kao novi, hrastovina, ručni rad, 300 eur, prodajem 098 205 053 Dvosjed, garnituru, prodajem 049 214 543 Kupujem stari običan namještaj (bez vrijednosti starine)! 099 2250 244 Novu stolariju i željezne lese, prodajem 092 3015 526 Stari namještaj u vrlo dobrom stanju, cijena po dogovoru, prodajem 098 1717 849 Suncobran 3x3, prodajem 095 5224 269 Trokut kada Kolpa San, 140x140, 2 komada, vrlo povoljno prodajem 091 4124 620 ALATI I STROJEVI Banzek za piljenje drva, prodajem 098 775 934 Drvenu bačvu za vino, od 500 l, skoro novu, prodajem 098 9476 799 Elektromotor za mješalicu, povoljno prodajem 098 818 349 Gumena kola, prodajem 049 227 871 Kosilicu Free Rider 800, sa diferencijal šperom, 13.5 ks, 25.000 kn, prodajem 049 208 052 Kotao za rakiju, od 60 l, prodajem 091 5357 606 Mašinu za brušenje, te pilu Vidija, 2.000 kn, prodajem 049 208 052 Plamenik Weisthaupt i rezervoar od 2.000 l za lož ulje, prodajem 091 4124 620 Plastične bačve od 30, 40, 100, 120 i 200 l, prodajem 098 552 321 Plastične cisterne, 1.000 l, kockaste, na paletama, u aluminijskim okvirima, sa ispusnim ventilom, prodajem 091 5732 748 Tokarski stroj Prvomajska, TS-3, x 1500 mm, prodajem 098 495 301 Trofaznu pumpu za hidrofor, novi namotaj, ležajevi i brtve, 500 kn, prodajem 098 209 085

ZANATSKI SERVISI Hidroizolacije ravnih krovova, temelja, terasa, balkona i podruma vrlo kvalitetno. Uz vrlo pristupačne cijene. 092 2537 295 Soboslikarsko ličilačke radove izvodim povoljno, plaćanje gotovina, kredit ili zamjena za domaće životinje, automobil i slično! 091 5861 494 Soboslikarsko ličilački radovi, gletanje 4 kn/m2, bojanje 2 kn/m2, stolarija 30 kn/m2, plaćanje gotovinom, kredit, kompenzacije razne! 098 9957 787 Vodovodne i odvodne instalacije kupaonica, čišćenje bojlera, centralno grijanje, vršim povoljno! 098 9032 638 Vršim čišćenje zapuštenih površina, rušenje drveća, izvlačenje trupaca, te prijevoz! 098 1976 356 Vršim uslugu čišćenja bunara, bušenja bunara i montažu svih vrsta pumpi na bunare! 095 8086 752 Vršimo čišćenje i održavanje zelenih površina i okućnica, šišanje čempresa i živica, te čišćenje zakrčenih površina! 091 5137 184 POLJOPRIVREDNI STROJEVI Cisterna Creina, 2.200 l, izolirana iznutra, odlično stanje, prodajem, moguća zamjena! 098 378 101 Dvobrazni plug 10”, brane, plug ITM 10 cola, sijačicu, tanjurače, elevator kukuruza, mlin čekićar, motokultivator sa 6 priključaka, prodajem 091 5756 475 Dvobrazni plug Massey Ferguson, 12 cola, visoki klirens, 350 eur, prodajem 098 205 053 Dvobrazni plug, 10 cola, odlično stanje, prodajem 098 378 101 Dvobrazni plug, okretač sijena, gumenjak, prodajem 049 226 468 Frezu Batuje, dvobrazni plug i motokultivator sa priključcima, prodajem 099 8292 220 Gume za motokultivator, prodajem 049 223 357 Kombajn, prodajem 098 1640 275 Kosilicu BCS, prodajem 091 5466 009 Kosilicu Bartolini, samoutovarnu prikolicu, prodajem 042 628 331 Kosu za motokultivator, prodajem 091 5266 465 Krunjač kukuruza, mlinovi silovit, banzek, cirkular, mlin čekičar, prodajem 049 285 317 Kultivator BCS, 8 ks, sa kosilicom i plugom i 2 rezervna kotača, te čelične kotače i utege, 4.500 kn, prodajem 049 208 052 Kultivator Labinprogres, sa priključcima, 14 ks, prodajem 049 213 599

Kupujem rotokosu za motokultivator Labinprogres! 091 2050 484 Kupujem tanjurače 20 diskova! 049 228 096 Kupujem traktorsku prskalicu! 099 5028 355 Mlin čekičar krunjač Mio Standard Osijek, povoljno prodajem 098 818 349 Mlin čekičar s motorom, prodajem 049 223 357 Motokultivator Hondu, prodajem 098 634 760 Kupujem motokultivator! 049 215 349 Okretač sijena Panonija, prodajem 098 9439 945 Okretač sijena i 2 motorne pile, prodajem 049 284 835 Okretač sijena SIP 2050 i prikolicu za sijeno Strautmann (Njemačka), prodajem 098 9476 799 Plug dvobrazni, prodajem 098 605 582 Plug i tanjurače, prodajem 091 5071 192 Plug za traktor Tomo Vinković, prodajem 099 7914 083 Prikolicu Tajfun za stajski gnoj i traktorsku kosu Granit, staru 3 g., prodajem 049 340 596 Prikolicu Tehnostroj, malčer, mlin za žito, prodajem 091 5632 125 Puhalnik i okretač sijena, prodajem 049 236 305 Puhalnik sa trofaznim motorom, prodajem 091 7299 404 Sijačicu kukuruza i trobrazni plug, prodajem 098 9787 469 Sijačicu kukuruza, rotokosu, prskalicu, prodajem 098 732 743 Sijačicu kukuruza, prodajem 01 2064 148 Sijačicu Olt, plug Olt i tanjurače 20 diskova, prodajem 049 228 122 Traktor IMT 533, sijačicu, pretepač Panonija, prodajem 049 223 363 Traktor IMT 533, sijačicu, prodajem 099 5012 863 Traktor IMT 539 i 540, balirku Massey Ferguson, prikolicu za gnoj i drva, motokultivator, prodajem 049 444 410 Traktor Internacional, prodajem 049 459 609 Traktor Massey Ferguson, prikolicu za šumu, prodajem 049 465 746 Traktor Massey Ferguson sa kabinom i novim gumama i Massey Feguson bez kabine sa kosom, prikolicu za šumu, prodajem 098 1613 028 Traktor Tomo Vinković 420 sa frezom, plug i kosa, tanjurače 20 diskova, motokultivator Goldoni, sa frezom i priključcima, prodajem 099 7891 486 Traktor Tomo Vinković 830, motokultivator sa frezom, rotokosu, trokrilne brane, frezu za motokultivator, kabinu za IMT 539, prodajem 098 424 120 Traktor Torpedo, 1979.g., prodajem 098 9052 723 Traktor Universal 445 DTC, 1999.g., 694 sati, dupla vuča, malo rabljen, očuvan, 10.500 eur, prodajem 098 9982 815 Traktor Ursus, prodajem 049 289 650 Traktor Zetor, prodajem 091 2345 955 Traktorske freze, traktorske kose, žitne kombajne, visokotlačnu balirku, prodajem 049 430 122

41

Traktorske tanjurače i frezu, prodajem 091 9587 727 Kupujem traktorski gumenjak u dobrom stanju! 098 9432 467 Traktorski malčer, prodajem 049 236 974 Traktorsku frezu Batuje, prodajem 049 215 349 Traktorsku stražnju kosu sa duplim noževima, prodajem 01 3393 604 Trokrilne brane i rotokosu, prodajem 099 7891 486 Trokrilne brane, prodajem 091 7915 430 Trokrilne brane, prodajem 049 223 357 Trokrilne traktorske brane, prodajem 091 9371 611 VRT Betonsku garnituru za vrt, prodajem 049 223 357 Koštice divovskih tikava koje narastu u našem podneblju, do 140 kg/ kom, paketić od 20 komada/25 kn, slanje poštom, pouzećem na vašu adresu! 098 541 647 Koštice konzumne tikve hokaido, madarice, breskorkemuškatna, uljarice sa i bez ljuske, te nekoliko vrsta velikih krmnih tikava, 50 sjemenki/25 kn, šaljemo poštom na vašu adresu! 098 541 647 Nekoliko vrsta sjemenja mahuna i graha, paketia od 50 sjemenki/10 kn, prodajem 098 541 647 Sadnice hortenzije, bušpana, mahonije i lovorvišnje, prodajem u Zaboku! 091 5949 204 Sadnice ligustruma za živu ogradu, 4 kn/komad, prodajem u Zaboku! 098 9146 240 Sadnice thuje smaragd i okcidentalis, prodajem u Zaboku! 091 5949 204 Sjemenke ricinusa, kadifa, dragoljuba, noćne dame, cinije i ostalog cvijeća za vašu okućnicu, paketić je 3 kn, prodajem 098 541 647 DOMAĆE ŽIVOTINJE 10 g. staru kravu s teletom, prodajem 049 233 170 2 odojka od 65 kg, prodajem 098 251 587 Bređe koze i guske, prodajem 049 290 169 Domaće purane, prodajem 049 214 119 Domaće purane, prodajem 049 287 698 Domaće suho meso, prodajem 099 8099 800 Domaće zagorske purane, te kokoši za juhu, prodajem 049 214 564 Domaću svinjsku mast, prodajem 049 213 034 Domaće piliće stare 2 tj., prodajem 049 376 635 Domaće purane i purice za obradu, prodajem 049 213 458 Domaće purane za obradu, prodajem 049 214 528 Domaće purane i kokoši, prodajem 098 1872 916 Domaćeg purana, prodajem 049 213 218 2 zagorska purana, prodajem 098 9476 076 Guskina i patkina jaja, prodajem 049 222 120 Gušćja jaja, prodajem 049 290 169 Janjce od 25 kg, moguća obrada i dostava, povoljno prodajem 049 379 050


42

zagorski oglasnik

broj 393 / 29.04.2011. Jarića, prodajem

www. radio-krapina.hr 91,5/ 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz

Soundset

je nacionalna radijska mreža urbanog zvuka gradskih radija koji emitiraju lokalni program. U okviru širenja poslovanja raspisujemo natječaj za:

ZASTUPNIK U PRODAJI OGLASNOG PROSTORA za područje ZAGORJA

Potrebni uvjeti: • VŠS/VSS • Iskustvo u prodaji oglasnog prostora • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine • Samostalnost i organiziranost • Poznavanje rada na računalu • Vozačka dozvola B-kategorije Ukoliko udovoljavate navedenim uvjetima, Vašu zamolbu sa životopisom pošaljite na posao@soundset.hr

049 289 119 Jariće stare 2 mj., prodajem 091 5911 022 Junicu simentalske pasmine bređa i žensko tele za rasplod, prodajem 049 232 670 Junicu simentalske pasmine, prodajem 091 5920 709 Junicu staru 1 g., prodajem 049 462 313 Kobilu sa ždrijebetom, prodajem 049 550 712 Kozu s jarićem, prodajem 049 469 399 Kravu za domaćinstvo, stelnu, prodajem 098 1640 275 Kravu, hitno prodajem 049 412 380 Kuniće, prodajem 091 2050 484 Kupujem mladu kravu za domaćinstvo! 099 5983 939 Kupujem purice! 098 1733 512 Kupujem žensku janjad do 3 tjedna starosti! 091 5911 022 Male pureke, prodajem 098 1715 177 Mlade purane, prodajem 099 7562 241 Mladu kravu, prodajem 098 721 135 Muško tele i odojke od 25 kg, prodajem 049 289 203 Očišćene patke, prodajem 098 754 661 Očišćene purane, svinju, prodajem 098 1907 457 Očišćene purane, svinju, prodajem 049 287 811 Očišćenog purana i dvije zečice, prodajem 049 467 743 Odojke od 25 kg, prodajem 091 5688 765 Odojke od 27 kg, prodajem 049 289 524 Odojke od 30 kg, prodajem 098 829 159 Odojke od 50 kg, prodajem 049 285 083 Odojke od 28 kg, prodajem 049 284 990 Odojke, prodajem 049 236 967 Odojke, prodajem 049 238 286 Odojke, prodajem 049 214 121 Odojke, prodajem 049 469 788 Odojke, prodajem 099 6953 581

Odojke, prodajem Odojke, prodajem Ovce, prodajem

049 285 315 049 289 623

049 214 345 Par odojaka, prodajem 049 286 704 Par odojaka, prodajem 049 290 249 Par odojaka, prodajem 049 285 557 Patke za obradu, prodajem 049 264 393 Patke za obradu, prodajem 049 412 462 Patke, žive i obrađene, prodajem 049 289 310 Purane za obradu, prodajem 049 290 159 Purane za obradu, prodajem 049 469 054 Purice, prodajem 098 1634 857 Puriće i pure po 1,5 kg, prodajem 049 214 675 Svinje od 120 kg, prodajem 049 444 410 Svinje od 130-140 kg, prodajem 049 459 940 Svinje od 150 i 250 kg, prodajem 091 5071 192 Svinje do 50 kg, prodajem 099 2234 345 Svinje za obradu, od 100 kg i teže, prodajem 098 9299 420 Svinje za obradu, prodajem 049 238 053 Svinje za obradu, prodajem 098 211 057 Svinjsku polovicu, prodajem 091 9042 334 Svinju od 100 kg, prodajem 049 285 347 Svinju od 120 kg, prodajem 049 208 203 Svinju od 130 kg, prodajem 049 464 721 Svinju od 150 kg, prodajem 049 238 153 Svinju od 200 kg, prodajem 098 312 753 Svinju od 250 kg, prodajem 091 5756 475 Svinju od 120 kg, prodajem 091 9812 112 Svinju od 130 kg, prodajem 049 289 120 Svinju od 160 kg, prodajem 049 238 576 Svinju od 170 kg, za obradu, prodajem 098 775 934 Svinju za obradu, od 170 kg, prodajem 049 236 173 3 odojka od 25 kg, prodajem 049 459 609

Zagorske purane za obradu, prodajem 098 9197 909 Žive piliće, prodajem 091 7957 684 KUĆNI LJUBIMCI Kavaliere, 3 color štence, prodajem 098 9193 674 Mini štence pekinezera i maltezera, prodajem! 091 5911 022 Štence Pekinezera, prodajem 049 227 648 POLJOPRIVREDNI PROIZVODI Balirano sijeno i otavu, te bukova drva za ogrjev, prodajem 049 214 528 Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 214 518 Baliranu slamu, sijeno i otavu, prodajem 049 459 609 Bijelo kvalitetno vino, prodajem 049 238 171 Bijelo vino i domaću rakiju šljivovicu, prodajem 049 466 862 Bijelo vino, prodajem 098 211 057 Bijelo vino, prodajem 049 213 130 Crno i bijelo vino, prodajem 049 214 121 Domaće bijelo vino, prodajem 049 461 299 Domaću rakiju, prodajem 098 9299 420 Domaći kukuruz, prodajem 049 238 116 Ječam i kukuruz, prodajem 049 284 880 Kukuruz pakiran u vreće, prodajem 098 9341 038 Kukuruz u vrećama, prodajem 049 444 018 Kukuruz u zrnu, prodajem 099 3139 517 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 284 835 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 289 119 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 215 101 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 469 732 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 208 412 Kukuruz, prodajem 049 289 436 Kukuruz, prodajem 049 227 937 Kupinovo vino, 1. klasa, prodajem 098 1793 210 Kvalitetno bijelo i miješano vino, 10 kn/l, prodajem 098 9032 638 Kvalitetno bijelo vino, jabučni ocat i rakiju lozovaču, prodajem 049 213 186, 098 1704 916

Kvalitetno bijelo vino, prodajem 049 214 352 Kvalitetno bijelo vino, prodajem, a može i kompenzacija! 098 818 349 Rakiju lozovaču, prodajem 049 469 732 Rakiju šljivovicu i lozovaču, prodajem 049 289 684 Sijeno i otavu u balama, prodajem 098 424 120 Sijeno i slamu, prodajem 049 208 653 Sijeno i slamu, prodajem 098 1976 356 Sijeno u balama, prodajem 098 9299 420 Sijeno u balama, prodajem 098 9801 505 Sijeno u balama, prodajem 049 289 410 Sijeno u balama, prodajem 099 5983 939 Sijeno u balama, prodajem 049 228 321 Suhu djetelinu u malim balama, prodajem 049 285 315 Veću količinu kukuruza, prodajem 049 228 267 Veću količinu rakije šljivovice, prodajem 098 1634 857 MEDICINSKE USLUGE Imate li problema s gljivicama na nogama? Sve ste probali i nisu prošle? Javite se! 091 3464 477 Kako ojačati imunitet to je problem mnogih smetnji u organizmu. Javite se! 098 481 155 Medicinski madrac 90x200, vrlo dobro stanje, prodajem 01 3830 667 Njegovateljica sa višegodišnjim iskustvom prima na čuvanje, skrb i njegu stare i nemoćne osobe, medicinski nadzor, 2.000 kn! 099 4184 632 Oboljeli ste od Dijabetesa tip 2? Želite šećer dovesti u normalu bez korištenja tableta? Nazovite! 091 3464 477 Umorni ste, lijeni, svadljivi, nezainteresirani, a sve to bez određenih razloga. Imamo rješenje za vas, ako to želite promijeniti. 091 3464 477 Više vrsta pelena za odrasle, te podmetača za krevete, 2 kn/ komad, prodajem 098 1787 003 Želite li smanjiti i kontrolirati težinu na prirodan i zdrav način, a nije dijeta? Nazovite! 099 3464 477 Želite li usporiti starenje kože lica? Javite se! 098 481 155


zagorski oglasnik

broj 393 / 29.04.2011.

43

TRGOVINE, USLUGE, SERVISI

EKO STUBAKI • Pražnjenje i čišćenje septičkih jama • odštopavanje kanalizacija

049 282-784 / 098 697-966 Želite se riješiti bolova i grčeva u listovima nogu? Nazovite! 098 481 155 ŽENIDBA I UDAJA Dečko od 45 g., zgodan, dobre naravi, zaposlen, situiran, traži slobodnu žensku osobu do 43 g., za ozbiljnu vezu i brak, iz Hrvatskog Zagorja! 091 5409 104 Muškarac, 43 g., traži djevojku do 50 g., za druženje ili trajnu vezu, uz mogućnost braka! 091 2335 797 Muškarac, 50 g., 178 visine, 85 težine, SSS, situiran, sportaš, zdravih životnih navika, traži žensku osobu radi braka i obitelji! 095 8171 990 Slobodni muškarac 44/180/80, VSS, pošten iskren i dobre pozitivne naravi, traži mlađu djevojku ili ženu iz Zagorja za brak! 099 8449 297 OBAVIJESTI Poklanjamo dječje plišane igračke! 098 541 647

OSOBNI KONTAKTI Muškarac 54/180/90 traži ženu 45 do 50 godina, slobodnu za vezu, samo ozbiljne ponude molim! 095 5267 874

Atraktivni poslovno stambeni objekt u centru Zaboka prodajem. Idealno za banku, osiguravajuću kuću, trgovinu, ...

Muškarac, 52, 172/85, SSS, situiran, bez obaveza, svira i pjeva, želi ostvariti vezu sa slobodnom ženom do 47 g.! 092 2050 103 Tražim djevojku za intimna druženja u mojem prostoru, uz strogu diskreciju! 092 1332 888 POMOĆ Dnevni boravak ili vikend smještaj za vaše starije ukućane, dok ste na poslu, vrijeme po dogovoru! 098 1787 003 U okolici Zlatara, višečlana obitelj udomila bi stariju gospođu, sve ostalo po dogovoru! 091 7257 210

OSTALO 5 m bukova drva, prodajem 095 8021 978 Bukova drva za ogrjev 250 kn/m i hrastova drva za ogrjev 200 kn/m, prodajem 095 8250 190 Drva za ogrjev, prodajem 049 264 393 Veću količinu kvalitetnih bukovih drva za ogrjev, prodajem 091 5046 341

098/250 391


44

špajza

broj 393 / 29.04.2011.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u OB Zabok Djevojčice su rodile:

Mediji • JUTARNJI LIST - KRAPINA tel: 503 658, 503 559 fax: 503 558 • VEČERNJI LIST - KRAPINA Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • HTV KRAPINA tel: 300 383, fax: 300 381 • RADIO STUBICA 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • RADIO KAJ 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • RADIO ZABOK 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • RADIO ZLATAR 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar. hr • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • SOUNDSET KRAPINA 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371-008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • RADIO MARIJA BISTRICA 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • SOUNDSET OROSLAVJE 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264-286 e-mail: oroslavje@soundset.hr

Servisne informacije • INFORMACIJE: 981; 988; • POLICIJA: 92 374 311, Krapina 225 111, Zabok • VATROGASCI: 93 225 281, Zabok, 372-049, Krapina • HITNA POMOĆ: 94 • HAK - POMOĆ NA CESTI: 987 • VLAK: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • BUS: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • BOLNICA: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • DOM ZDRAVLJA: 371 622 - Krapina

221 939 - Zabok • CRVENI KRIŽ: 371 141 - Krapina • LJEKARNA: ZABOK (0-24) - od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • VETERINARSKA AMBULANTA: 221 604 - Zabok 098 621 083 • BENZINSKE: INA (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 EUROPETROL, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • ELEKTRA: 9820, 225 456 • ZAGORSKI VODOVOD: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • HITNE INTERVENCIJE NA ODČEPLJIVANJU KANALIZACIJE 095 234 23 45 • PLIN: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • HP - HRVATSKA POŠTA: 9832 • HT (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • TRANSCESTE: 382 888 • HRVATSKE ŠUME: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • HRVATSKE VODE: 587 100 - Veliko Trgovišće • FOND ZA PRIVATIZACIJU: 376 248 - Pregrada • ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: 371 177 - Krapina ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNU SLUŽBU: 371 914 - Krapina • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: 382 250 - Krapina • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: 371 259 - Krapina • GOSPODARSKA KOMORA: 371 883 - Krapina • OBRTNIČKA KOMORA: 300 545 - Krapina • OPĆINSKI SUD: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • ŽUPANIJSKI SUD: 426 800 - Zlatar • ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 900 - Zlatar • TZ ŽUPANIJE: 233 653 - Krapinske Toplice

Martina Pušek, Hruševec Gordana Podhraški, Mali Tabor Valentina Jug, Zlatar Mirela Šuk Jagečić, Mokrice Maja Prugovečki, Globočec Katarina Gašpert, Ravnice Desiničke Lidija Gajšak, Hlevnica Maja Barlović, Dubrovčan

Dječake su rodile: Valentina Znika, Matenci Adrijana Težak, Natkrižovljan, Valentina Brlek, Karivaroš Mirjana Kelemen, Oroslavje Đurđica Jerneić, Brezova Lidija Bukvić, Ježovec Štefica Kantolić, Krapina Kristina Mikor, Galovec Ivana Novosel, Lobor

Natalija Gretić iz Huma Zabočkog postala je majka po prvi puta. Prelijepa djevojčica teška 2800 grama i dugačka 47 centimetara zvat će se Klara. - Ovo je čaroban osjećaj koji ne bih mijenjala za ništa na svijetu. Suprug Robert i ja spremni smo dati sve za našu malenu - ispričala je Natalija. Nataliju je posebno razveselila čestitka koju je primila od zabočkog gradonačelnika Ivana Hanžeka te ostalih zaposlenika gradske uprave Grada Zaboka gdje radi kao pročelnica. - Draga Klara, očekuju te sva čuda svijeta i jedno posebno - biti najveća radost i svjetlost mami Nataliji i tati Robiju, te najljepše i najbolje društvo na svijetu bakama i djedovima. Čestitamo! - poručili su djelatnici Gradske uprave.

Izdavač: Zagorski list d.o.o., za nakladničku djelatnost, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK / Tel:049/503-444, Fax:049/503-445, E-mail: zagorskilist@zagorski-list.net Redakcija: K.Š.Đalskog 4, 49210 ZABOK / Tel: 049/503-444, Fax:049/503445, GSM:098 982 88 62, E-mail: redakcija@zagorski-list.net Glavni urednik: Tihomir Borovčak Izvršni urednici: Sebastijan Fuštin i Mirjana Bašak Grafički urednik: Nenad Habazin Fotoreporter: Krunoslav Pavlina Marketing: K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK Direktor marketinga: Goran Vrgoč Prodaja oglasnog prostora: Iva Lež i Ana-Marija Očko Kralj, telefoni: 049/222-035, 049/222-095, 049/222-235, fax:049/500-003, E-mail: marketing@zagorski-list.net Tisak:

Tiskara Zagreb, Radnička cesta 210, 10000 ZAGREB Pretplata: polugodišnja 182,00 kune, godišnja 349,99 kuna. Iznos možete uplatiti na žiroračun broj 23400091110257486, a potvrdu s čitko ispisanom adresom pošaljite na fax. 049/222-182


špajza

broj 393 / 29.04.2011. NAGRADNA KRIŽALJKA

45

zagorskilist KUPON NAGRADNE KRIŽALJKE BR. 393 Nagradni pojam: Ime i prezime : Adresa :

zagorskilist

oglas zagorski list_jagode_sparoge_165x42 mm.indd 1 Svakog petka novi broj!

Dobitnik nagradne križaljke br. 392 VESNA PAVLIČIĆ I SAVICA 17, ZAGREB Nagradni pojam iz prošlog broja: BLAGOSLOVLJEN USKRS Dobitnik nagrade treba se javiti u Terme Jezerčica

27.4.2011 14:34:48

KUPONE POŠALJITE NA ADRESU: “Zagorski list”, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK najkasnije do srijede, 04.05.2011. godine SRETNOG DOBITNIKA OČEKUJE NAGRADA Termi Jezerčica

HOROSKOP OVAN

(29.04. - 05.05.) (21.ožujka-20. travnja)

Pred vama je povoljno razdoblje. Napredovat ćete u poslu, isticati se među kolegama, češće putovati. Novu ljubav mogli bi sresti u večernjem izlasku. Dobro ste. SAVJET TJEDNA: Posvetite se sebi! BIK

(21.travnja-21. svibnja)

Bit ćete osjetljivi na kritike, a i sami ćete ih lako davati. Ipak iz svega ćete izaći kao pobjednik. Netko bi vas mogao privući svojim neodoljivim šarmom. Primijetit ćete kako vam nedostaje kondicije. SAVJET TJEDNA: Vrijeme je za tjelovježbu! BLIZANCI

(22. svibnja-21. lipnja)

Ni oni najteži zadaci, neće vam biti teški. Bit ćete odlično koncentrirani i motivirani. Partner će vam pružiti puno nježnosti i topline. Povremeno će vas hvatati nervoza. SAVJET TJEDNA: Budite na svježem zraku! RAK

(22. lipnja-22. srpnja)

Pred vama je jedan iscrpljujući tjedan, pa se odmah pripremite na kašnjenja, pogreške i krive procjene. Kada je ljubav u pitanju, ne slušajte tuđe savjete, slijedite svoje srce. Bit ćete prilično napeti. SAVJET TJEDNA: Ne budite brzopleti! LAV

(23. srpnja-22. kolovoza)

Dobra koncentracija i puno energije pomoći će vam da dobro obavite sve poslove koji će biti pred vama. Znat ćete riješiti uspješno sve svoje ljubavne probleme. Pazite na ozljede. SAVJET TJEDNA: Oprezniji budite u prometu! DJEVICA

(23. kolovoza-22. rujna)

Bit ćete pod povećalom svoga šefa, pa ćete se truditi ostaviti što bolji dojam. Mnogi će biti pred novim ljubavnim početkom. Izbjegavat ćete samoću i često izlaziti. Posjetite zubara. SAVJET TJEDNA: Pazite kome se povjeravate! VAGA

(23. rujna-22. listopada)

Netko bi vam mogao prigovarati na poslu, no vi ćete se znati zauzeti za sebe i nećete tomu pridavati važnost. Bit će vam otvorene sve ljubavne opcije. Zdravlje je u redu. SAVJET TJEDNA: Tko riskira, taj i profitira! ŠKORPION

(23. listopada-21. studenoga)

Očekuju vas komplicirani dani na poslu. Ponekad ćete morati neke stvari prešutjeti, kako ne bi ugrozili svoj položaj na poslu. S partnerom ćete se slagati puno bolje. Živci će vam biti tanki. SAVJET TJEDNA: Dajte si oduška! STRIJELAC

(22. studenoga -21. prosinca)

Na putu vašeg poslovnog napretka očekujte mnoge zapreke. No, ne brinite, oko sebe imate ljude koji će vas znati zaštiti. Partner vas neće najbolje razumjeti. Bolje ćete se osjećati u krugu obitelji. SAVJET TJEDNA: Idite korak po korak! JARAC

(22. prosinca-20. siječnja)

Nagomilali ste si na leđa- puno posla. Teško da ćete se moći usredotočiti na samo jednu stvar. Nemojte ništa skrivati od partnera. Pozitivni pogled na svijet pridonijet će i boljem zdravlju. SAVJET TJEDNA: Počastite se nekom sitnicom! VODENJAK

(21. siječnja-18.veljače)

Bit ćete spretni, sretni i dobro raspoloženi. Zračit ćete pozitivnim šarmom. Ljubav će vam, ipak biti na prvom mjestu. Netko koga već duže vrijeme poznajete postat će vam neodoljiv. Osjećat ćete se preporođeno. SAVJET TJEDNA: Ne trebate se bojati konkurencije! RIBE

(19.veljače - 20.ožujka)

Bit ćete izloženi povećanim troškovima. Naporno će ovih dana biti i na poslu, no iz svega ćete izaći kao pobjednik. Mogli bi obnoviti, nedavno prekinutu vezu, ili se upustiti u novu. Osjećat ćete se ispunjeno. SAVJET TJEDNA: Ne ulazite u konflikte!


špajza

46

broj 393 / 29.04.2011.

OROSLAVJE – Prošlog vikenda ponovno je svoja vrata otvorio Caffe bar Roses nakon preuređenja interijera i terase. Uz svirku benda Aqustico i DJ Gotza brojni posjetitelji zabavljali su se do kasno u noć. Caffe bar Roses i dalje u prepoznatljivom štihu nastavlja dobru tradiciju svirki, partyja i raznih događanja. Uz to od sada pripremaju i puno iznenađenja. Prvo od njih je za bikere. Već od ovog vikenda Caffe bar Roses postaje „Bikers Friendly Bar“ gdje će bikeri imati popust od 15 posto na sva pića. (K. Pa.)

PRVI HARLEY DAVIDSON BAR U ZAGORJU

CD

Brka Glavom i bradom

Vinkovčanin Branko Brkić - Brka svoju glazbenu karijeru započinje krajem 90-ih u srednjoškolskim danima, i samim tim postaje prvi vinkovački MC! U dosadašnjoj glazbenoj karijeri njegovo se ime pojavljivalo u zapaženim vinkovačkim skupinama (B2, Skroz na skroz, ZOO), ponajviše kroz legendarnu radijsku emisiju „Black Thing“ na VFM radiju. S 28-godišnjim Brkom su rado surađivali Edo Maajka, General Woo, Target, Saba, Kandžija, Sett&Triki Stil (Krankšvester), Frenki, Remi, Ajs Nigrutin, Bron, Deyo, Starcha... Neke od solo i zajedničkih demo stvari su i dan danas prisutne na samim vrhovima internetskih top lista. Od 90ih do danas, razvija se ideja za prvi samostalni album. Četrnaest bombi na albumu Glavom i bradom (od kojih niti jednu prskalicu) miksao je Miro Vidović u legendarnom Morris studiju. Na albumu gostuju

Vam poklanja:

zagorskilist

broj 393

FILM General Woo, Kandžija, Krankšvester, Saba, Skroz na skroz, Ceky, Kool DJ Gido... Album Glavom i bradom potražite u Aquarius Music Shopovima u Zagrebu, na www. cedeterija.hr te drugim boljim prodajnim mjestima.

Crni labud

Nedjelja 1. svibnja od 20 sati Žanr: psihološki triler Redatelj: Darren Aronofsky

POU ZABOK - multimedijalni centar Uloge: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder Trajanje: 108 minuta

Lovački rog Srijeda 4. svibnja od 20 sati, kazališna predstava Glumačke družine Histrion u Zaboku, u sklopu Glumačkog festivala u Krapini Redatelj: Dražen Ferenčina Prijevod na kajkavski i scenografija: Vladimir Gerić Kostimografija: Ika Škomrlj i Elvira Ulip Glume: Vid Balog, Adam Končić, Nela Kocsis, Željko Duvnjak, Goran Koši, Slobodan Milovanović, Nada Abrus, Tara Rosandić, Tomislav Palinić - Ćošo Otkako je M. Achard, francuski kritičar prije desetak godina ustvrdio kako je G. Feydeau „…veliki komediograf. Najveći poslije Moliera…“, do danas tu ocjenu nije osporila ni književna ni kazališna kritika. A, s druge strane, uvijek je iznova potvrđuju i kazalištarci (glumci i redatelji) i, što je najbitnije gledateljstvo. Čak i ono najzahtjevnije. Feydeau je danas već klasik, al on svakom naraštaju pruža mogućnost otkrivanja nečeg

Brka Glavom i bradom

POU ZABOK - multimedijalni centar

petak, 29. travnja 2011.

zagorskilist

broj 393

novog, on nije samo neodoljivo smiješan i zabavan, on je na svoj način i mudar, štoviše, njegova je mudrost ponekad zastrašujuća: on je daleko prije kazališne avangarde shvatio u kakvim se životnim apsurdima može naći čovjek, ako napravi samo jedan jedini krivi korak u danom trenutku i okolnostima. Komedija „Lovački rog“ jedno je od njegovih najboljih djela, a prema provjerenoj Histrionskoj praksi prilagođavanja vrhunskih djela svjetske dramaturgije našem vremenu, jeziku, ljudima, navikama i naravima - više nego pogodno za uprizorenje. Uostalom takve su prilagodbe, danas u cijelom svijetu gotovo - zakon. Karte se mogu kupiti u Gradskoj knjižnici “K. Š. Gjalskog” po cijeni od 50 kuna.

FILM

Voda za slonove

Izvorno ime: Water for elephants Redatelj: Francis Lawrence Uloge: Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz Žanr: epska romantična drama Trajanje filma: 121 minuta Godina: 2011.

Jacob i Marlena se povežu oko brige za novu cirkusku atrakciju slonicu Rosie te njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Dok napetost raste, svaki lik mora odlučiti koliko daleko će ići kako bi zaštitili voljene od bijesa nepredvidljivog Augusta.

Priča o ljubavi koja se protivi svim pravilima i konvencijama Jacob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvijezda predstave.

www.blitz-cinestar.hr petak, 29. travnja 2011.

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

broj 393

petak, 29. travnja 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. svibnja 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. svibnja 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. svibnja 2011.

Dobitnik CD-a predstavljenog u prošlom broju je ZORAN ŠINJAK, GAJEVA 3, ZABOK. Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

STJEPAN BAKŠAJ, BUDINŠČINA 112, BUDINŠČINA neka se jave u roku od 30 dana u marketing Zagorskog lista na 049/222 035 radnim danom od 8 do 16 kako bi podigli svoje nagradne ulaznice.

HRVOJE HORVAT, LOVREĆA SELA 10, KRAPINSKE TOPLICE neka se javi u marketing Zagorskog lista, K. Š. Đalskog 4, radnim danom od 8 do 16 sati gdje će dobiti kupon, koji će na blagajni CineStara zamijeniti za ulaznice.


špajza

broj 393 / 29.04.2011. NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

SUBOTA After dance party Ove subote u Krapini se održava 1. Trofej grada Krapine, bodovni turnir u standardnim i latinoameričkim plesovima. Mjesto after partyja na kojem će se plesači zabavljati i opuštati je naravno Ilir bar. Nakon otvaranja šampanjca pobjednici turnira predstaviti će nam se i s nekoliko plesova. Bit će vrlo plesno ove subote... DJ duo: DJ SMETCH i DJ NICK... DOUBLE HAPPY HOUR: 22:00h - 24:00h POZVANI STE SVI!!! ILIR BAR - mjesto za najbolji izlazak

SUBOTA i NEDJELJA Prvosvibanjska cjelodnevna fešta! Vikend ručak po 50 kn Najbolji zagorski štrukli, vrhunska jela s roštilja! Organiziramo eksluzivne svadbene svečanosti! Ugodne trenutke provedite u Neandertal pubu. Informacije na tel. 098 351 230 Pratite nas na Facebooku i više na www.neandertalpub. com

PETAK Zagorski gusar SUBOTA Groznica subotnje večeri Napomena ***kod nas je dozvoljeno pušenje*** Pratite nas na Facebooku i

KNJIGA

više na www.neandertalpub. com Novi Rock the Net caffe, wireless free Mamma mia, opet nešto novo…

PETAK Dvorska večer SUBOTA Dvorac - Flesh bend, hip hop party NEDJELJA Obiteljski ručak uz animacijski tim

PETAK Zabavni hitovi uz DJ-a SUBOTA Laganini band, DJ Mika & konjak party

PETAK GENERACIJSKI JAZZ band, provjereno dobar live, SPECIIJALNA PONUDA: Stella Artois party, Stella Artois 0,25 l 9 kn, Stella Artois 0,50 l 17 kn SUBOTA Vodka Redbull ATTACK @ Temple Bar Club music by DJ Nick, super cijene Wiborove vodke i Redbulla u svim kombinacijama NEDJELJA I dalje najbolji za nedjeljnu kavicu, pivicu… UTORAK IRISH DAY, sva irska cuga po promo cijeni Detaljno na www.templebar. hr i Facebooku

Tamburaški sastav Milenij / Cocktail party

SUBOTA, 30.05.

DJ Claudio Madirazza / Jagermeister part

petak, 29. travnja 2011.

Vam poklanja:

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. svibnja 2011. Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je IRENA BUĐA, LIPOVEC 88, KONJŠČINA, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

i voda i medica 20 % off SUBOTA Saturday night live, music support by DJ Matt, litra i voda party 20% off, powered by vino Žerjavić NEDJELJA Najbolje mjesto za najbolju kavicu u gradu Detaljnije o programima u Staroj pošti na www.staraposta.hr

Audrey Niffenegger: Njezin strašni sklad

Nakon jednog od najomiljenijih prvijenaca posljednih godina - Žena vremenskog putnika - Audrey Niffenegger pripremila je novi roman - Njen strašni sklad. Spektakularno uzbudljiv drugi roman počinje pismom koje će promijeniti sudbinu svih likova. Kritičari roman ocjenjuju nezaboravnim i čarobnim. Julia i Valentina Poole dvadesetogodišnjakinje su, blizanke, koje, čini se, ne zanima posebice ni studij ni posao. Odnos im je neobično snažan. Jednog jutra poštar u njihovu kuću u predgrađu Chicaga donosi debelu omotnicu. U pratećem pismu londonski odvjetnik obavještava Valentinu i Juliju da je Elspeth Noblin, njihova tetka koju nikada nisu upoznale, umrla od raka i ostavila im stan u Londonu. Nasljedstvo dobivaju pod dvama uvjetima: moraju živjeti u njemu godinu dana prije no što ga prodaju, no njihovi roditelji ne smiju kročiti u njega... Audrey Niffenegger vraća se na književnu scenu nezaboravnim i čarobnim romanom o ljubavi, identitetu,

J. M. Coetzee: Summertime

broj 393

PETAK Bambus party, mali bambus 8 kn, veliki bambus 10 kn SUBOTA Kao i obično promo cijene pića i dobra zabava!!! SVAKODNEVNO Zabavite se u Caffe baru Queen, dođite i fešta Vam je zagarantirana!

PETAK Započnite vikend svojim omiljenim pićem, zabavite se na zabavnim aparatima i okušajte sreću na Hattrick kladionici NEDJELJA Ugodno druženje u dobrom društvu uz najfiniju Pascucci kavicu i Jaffa sokove Kod nas je dopušteno pušenje Internet bez granica… Dođite, surfajte i skidajte bez granica.

PETAK Svirka LIVE - grupa ENTER (premijera u Tinu) Party time: bambus… SUBOTA Party time: vodka Keglevich…

NEDJELJA Nedjeljna kavica, zabavite se uz razne zabavne igre, CBC kladionicu i internet caffe. Pratite najbolje nogometne utakmice iz liga petice, LIVE, svakog vikenda. Naj, naj mjesto u gradu za kavicu, pivicu… Provjerite zašto. Najava za sljedeće vikend: svirka LIVE - grupa PRAVICA In bar - TIN bar

PETAK I SUBOTA Bambus 0,2 = 7 kn Bambus 0,3 = 10 kn Gemišt 0,2 = 5 kn 20 vrsta pizza iz krušne peći & roštilj na drveni ugljen BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

PETAK Dance’n’Roses by DJ Gotz Funky, soul, rock… SUBOTA Vorih blues band, Corona party Popodnevna vožnja Harleyima kroz Zagorje i večernje proglašenje Rosesa Biker’s friendly bara Od sada svi bikeri ostvaruju popust od 15 % na svu cugu!

PETAK Karlovačko twist off party - 5 kn SUBOTA Unplugged svirka domaće grupe Noxin i promocija dva nova spota Jack Daniels party

KNJIGA

Mladi engleski biograf sakuplja materijale za knjigu o pokojnom južnoafričkom piscu Johnu Coetzeeu, fokusirajući se na autora u njegovim tridesetima, u vrijeme dok je živio u ruševnoj kućici u predgrađu Cape Towna, s obudovjelim ocem – biograf je, naime, uvjeren da baš u to vrijeme Coetzee otkriva sebe kao pisca. Iako se nikad nije osobno susreo s njim, biograf intervjuira petero ljudi koji su dobro poznavali Coetzeea - među njima udanu ženu s kojom je bio u vezi, njegovu rođakinju Margot i brazilsku balerinu čiju je kći poučavao engleskome. Ti iskazi stvaraju sliku nespretnog, rezerviranog i knjiški nastrojenog mladog čovjeka kojemu je teško stvoriti dublju vezu s ljudima koji ga okružuju. Summertime je inventivna i nadahnuta fikcija koja J. M. Coetzeeu dopušta da vlastiti život sagleda kritičkim i bespoštednim pogledom, otkrije bolne moralne dvojbe i pokuša shvatiti što to znači brinuti za drugo ljudsko biće. Prodoran, elegantan i često iznenađujuće zabavan roman Summertime je priča koja plijeni pažnju; priča koju je napisao jedan od najcjenjenijih pisaca današnjice.

zagorskilist

PETAK, 29.04.

Uz već dobro poznate vrhunske slastice upotpunili smo našu ponudu slasnim jelima s roštilja. Posebna ponuda: od ponedjeljka do petka od 10 i 30 h do 15 h ručak po pristupačnoj cijeni. Dobro došli i dobar tek!

Novost: besplatan pristup internetu

PETAK Three of a kind, bambus, litra

I ovoga vikenda garantiramo odličan provod uz

J. M. Coetzee: Summertime

Vam poklanja:

PETAK FRIDAY clubbing uz DJ Nicka & Medica & VodkaRedbull party SUBOTA POP & ROCK saturday & Žuja limun 0,50 l 10 kn & bambus 9 kn Detaljno na Facebooku NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

Od ovog tjedna možete opet uživati u Ledo sladoledima i Ice coffeu Prvi i jedini urbani bar u Zagorju! Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) U svako doba besplatan pristup internetu Promocija nove kave u Javi! Od sad možete kušati talijansku Gourmet kavu Carraro Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu!

47

tajnama i žilavosti života, čak i nakon smrti.

Audrey Niffenegger: Njezin strašni sklad

broj 393

petak, 29. travnja 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. svibnja 2011. Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je MARIO MILČIĆ, R.BREZJE 106, KUMROVEC, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

VBZ, PROFIL I CINE STAR NAGRADE SE MOGU PODIĆI U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVE DOBITNIKA

KNJIGA

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

U ovoj revolucionarnoj knjizi dvojac sačinjen od autora uspješnica i psihoterapeutkinje, Harvillea Hendrixa i Helen LaKelly Hunt, otkriva da se davanje ljubavi može činiti laganim, ali njezino primanje i dopuštanje da vas promijeni nešto je sasvim drugo. Mnogi među nama s poteškoćom prihvaćaju ljubav za kojom duboko čeznu. Istina je da nas se zapravo doista voli, ali mi to ne vidimo odbacujući komplimente i podižući bedem pravoj intimnosti. Ova se knjiga izrodila iz osobnog iskustva samih autora. Nakon uspješnog rada s tisućama parova, i njihova se veza u jednom trenutku počela raspadati, a terapeuti njihove organizacije istodobno su sve češće surađivali s parovima kojima jednostavno nije bilo pomoći jer bi se iznenada zatekli u blokadi. Harville i Helen tada su otkrili da su partneri skloni odbijati ljubav kad je napokon dobiju. Knjiga Kako primati ljubav proizlazi iz njihove osobne odiseje, a sami kažu sljedeće: “Uvijek postoji nada u preobrazbu veze dvoje izoliranih pojedinaca u istinsko partnerstvo”. Knjiga se bavi najvećim problemom s kojim se paro-

vi moraju suočiti i pokazuje kako ukloniti prepreke primanju ljubavi i kako za to osposobiti naša srca.

Vam poklanja:

zagorskilist

broj 393

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

petak, 29. travnja 2011.

Ime i prezime: Adresa: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 04. travnja 2011. Dobitnica je ŠTEFICA HORVATIĆ, KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63, ZAGREB SUSEDGRAD. Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.


U petak 27. svibnja u Oroslavju gostuje TBF

Splitski ludonje nakon dugo vremena ponovno u Zagorju Krunoslav Pavlina

pozitivna. Kompozicijski je jako raznolik od pjesme do pjesme jer su i tekstovi tematski jako šaroliki, pa nema neki rigidan koncept. Meni se jako sviđa i nadam se dobroj reakciji publike, a do prvih reakcija samo šutim i kucam u drvo. I ovaj album će bit prepoznatljivo TBFovski, a razlike od prošlih ćete sami potražiti kad ga čujete.

OROSLAVJE

U

petak 27. svibnja u Domu kulture u Oroslavju gostovat će jedna od najpopularnijih hrvatskih grupa, splitski The Beat Fleet. Zahvaljujući Turističkoj zajednici Oroslavja i Gljivarskom društvu Maglen, svi obožavatelji moći će tako ponovno u Zagorju nakon dosta vremena vidjeti i čuti ovu hvaljenu grupu. Iza TBF-a su četiri studijska albuma (Ping-pong (umjetnost zdravog foto: Saša Burić đira), Uskladimo toplomjere, Maxon Universal i Galerija Tutnplok) te posljednji akustični Perpetuum Fritule, snimljen uživo u zagrebačkom klubu Močvara. TBF je poznat i po svojoj glazbi za kazališne predstave. Koncert u Oroslavju kroz kratki razgovor za Zagorski list najavio je Mladen Badovinac, frontmen benda. ZL: Tko je Mladen Badovinac koji svojim glasom daje bendu prepoznatljivost. Koja je tvoja uloga. Zapravo, možeš li nam se ukratko predstaviti? Badovinac: Konkretno, ja sudjelujem u komponiranju i aranžiranju TBF-ovih pjesama. Na bini san frontmen, glavna komunikacijska veza benda i publike. Karte su se tako posložile pa je ispalo da imam dovoljno dara za to, a s vremenom mi se počelo i sviđati. Trenutno sam i u funkciji menadžera

Za sve trla-brla-frla indikacije i kontraindikacije upitajte svog liječnika ili ljekarnika. benda, žali me Bože. U slobodno vrijeme skupljam televizore, a srijedom sam dimnjačar u Buckinghamskoj palači. ZL: Radite na novom albumu. Ako nije tajna, kakav je u odnosu na prošle? Badovinac: Svirački je ozbiljan, čvrst i grooverski, ali i opušten i zajebantski. Čuje se da je atmosfera bila vrlo lagodna i

NOĆNA PATROLA OROSLAVJE – Nakon male pauze i izbivanja iz oroslavske svakodnevne ponude, Caffe bar Roses vratio nam se u punom sjaju. Osim preuređenja interijera Roses je od sada »bikerski" orijentiran lokal stoga su otvorenje uveličali brojni motoristi od kojih velika većina posjeduje kultne Harley-Davidsone. Za glazbeni dio na vanjskoj terasi bio je zadužen Aqustico bend koji dolazi iz Rijeke, a unutra za miks pultom gostima je bio serviran funky, soul, rock miks od strane DJ Gotza. Kompletne galerije fotografija te najave za sljedeća događanja pratite na ZagorjeByNight.com. (Martin Horvat)

ZL: Koliko sam shvatio iz razgovora s tobom, puno radite, imate puno koncerata. Vesele te putovanja i svirke? Badovinac: Puno puta smo već rekli da ćemo stvarati i nastupati dok nam bude zabavno, uzbudljivo i izazovno i za sad je stanje takvo, što i nas na trenutke iznenađuje, tako da nastavljamo do daljnjeg. Teško nam bude uglavnom kad nam se nakupi umor i nedostatak sna, a i onda se znaju dogoditi neki iznenađujući proboji energije kad smo na rubu živaca, pa nas to digne jer iznenadimo sami sebe. Ma ludonje smo, šta da ti pričam. ZL: Dolazite u Oroslavje u petak 27. svibnja. Što poručuješ Zagorkama i Zagorcima? Badovinac: Drage Zagorke i Zagorci, srdačno vas pozivam da svojom nazočnošću uveličate prezentaciju glazbenoscenskih uradaka pet ludonja iz Splita i jednog iz Zagreba. Za sve trla-brla-frla indikacije i kontraindikacije upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Zagorski list 393  
Zagorski list 393