Page 1

zagorskilist NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

ISSN 1334-4668

broj 387 / godina 8 / 18.03.2011. / cijena 9 kn

aktualno • županija • parlament • panorama • kultura • sport • poljoprivreda • špajza • info

LETI, LETI... Nakon osam Umjesto Vlade godina od ”začeća“ zemljište uz Miljanu će otkupiti Županijska zagorski aerodrom započeo let ka realizaciji uprava za ceste HRVATSKA JE aktualno SEIZMIČKI RAZOČARANI GUPČEVI SINOVI AKTIVNO PODRUČJE ”NITKO NAS NIJE PODRŽAO” EUROPE, STANOVNIŠTVO MORA BITI PRIPREMLJENO ZA IZVANREDNE UVJETE 10-11

4

6

sport

KOŠARKA Zabok u velikom stilu ušao u Ligu za prvaka 32

SENZACIONALIZMU NEMA MJESTA, PRIRODNE KATASTROFE NISU BOŽJA KAZNA 2-3

mr. sc. Ivica Bašić: “Građani Hrvatske definitivno imaju većih razloga za brigu nego što je to radioaktivni oblak”


2

aktualno

broj 387 / 18.03.2011.

aktualno • Ljiljana Pavlina ZABOK/PARIZ

ZL: Europski ministri za energiju sastali su se u utorak u Bruxellesu kako bi raspravljali o nuklearnoj sigurnosti nakon krize s japanskim nuklearkama. Što se uopće može poduzeti u cilju veće sigurnosti kada se radi o prirodnim faktorima, poput razornih potresa, primjerice, koje ne možemo sa sigurnošću predvidjeti? Bašić: EU političari će odlučiti vjerojatno da se pregledaju nuklearne elektrane u EU te utvrdi stanje glede projektnih zahtjeva na seizmički događaj i zahtjeva dovoljne rendundancije sigurnosnih sustava, naročito električnog napajanja u slučaju gubitka vanjske mreže zbog potencijalnog potresa (to je broj od 2 ili 3 sustava koji imaju istovrsnu sigurnosnu funkciju

Nakon razornog potresa, tsunamija i posljedične havarije na japanskim nuklearkama, razgovarali smo s jednim od vodećih svjetskih eksperata za sigurnost takvih sustava, mr. sc. nuklearne energetike Ivicom Bašićem o mogućim sličnim nesrećama u Europi i u Hrvatskoj.

snoća oko mjera koje su bile poduzete nakon gubitka sigurnosnih sustava, jer je od petka do ponedjeljka (prvo otkrivanje gorivih šipki u reaktoru i generacija vodika koji je uzrokovao pri ispuštanju u okoliš vidljive detonacije u gornjem dijelu zgrade, ali ne i uništenje zaštitne posude) bilo dovoljno vremena za uspostavu rezervnvog napajanja čak i dopreme novih pumpi za sigurnosno ubrizgavanje. Međutim, ne želim komentirati tehničke detalje dok ne budu poznati i dok ne bude provedena istraga IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju). Potrese ne možemo sa sigurnošću predvidjeti ali seizmolozi i geolozi proučavaju seizmičke/geofizičke karakteristike tla i utvrđuju takozvane seizmičke mape (Slika 1) i krivulje vjerojat-

SVE PRIRODNE (POTRESE, POPLAVE) ILI LJUDSKI POTENCIRANE NESREĆE TREBA RACI

STANOVNIŠTVO TREB PRIPREMITI KROZ OB i mogu je svaki pojedinačno zadovoljiti u 100% obimu). Kada bi redundantnost primijenili u automobilskoj industriji to bi značilo kao da imamo dva ili tri seta kočnica umjesto jednoga kao što je standardna praksa. Njemačka je zbog protesta na ulici odlučila zatvoriti 7 reaktora starijeg tipa i provjeriti ih detaljno ali slične mjere ne očekujem u drugim zemljama ovisnim o proizvodnji iz nuklearki koje su građene i modernizirane u skladu s važećim normama (npr. Francuska, Finska, Švedska). Moram napomenuti da je, to smo zaključili i ovdje u Parizu na sastanku EUR komisije koja priprema projektne osnove i zahtjeve za nove nuklearne elektrane tipa PWR (tlačne elektrane za razliku od BWR-a, kipućeg reaktora, kakva je Fukushima), da i takav razoran potres magnitude 8.9 po Richteru nije onesposobio Fukushima-u (potres je bio 5 do 10 puta veći od projektom predviđenog), niti sigurnosne sustave za hlađenje ni obustavu reaktora, već razorni val tsunamija nakon jednog sata koji je bio viši (između 6 i 9m) od projektom utvrđenog i koji je zalio sigurnosne diesel agregate i pumpe za zaštitno hlađenje i ubrizgavanje. Ovdje još uvijek ima puno neja-

nosti potresa. Na osnovu tih krivulja utvrđuju se projektne osnove za izgradnju objekata (Tabela 1). Drugim riječima, o tome kako su dobro određene (s kolikom neodređenošću) te veličine, ovisi koji će potres izdržati određena zgrada i koliko smo mi sigurni u njoj. Naravno, kao što je pokazano i na primjeru Japana i Fukushima nuklearne elektrane, objekti mogu izdržati i znatno veće potrese (naprezanja) jer se pri projektiranju i izgradnji dopuštena naprezanja vezuju s faktorom sigurnosti uz određene granične veličine (npr. granica popuštanja, čvrstoća, itd.). Znači naša sigurnost u slučaju prirodne nepogode, kakav je potres, ovisi o više faktora: protiv potresna gradnja, priprema stanovništva na razumijevanje utjecaja potresa na okoliš i ljudske građevine te edukacija stanovništva za osobne mjere zaštita (sklanjanje i evakuacija, i tu šepamo!). 1. Što je u smislu prevencije odnosno zaštite stanovništva uopće moguće? Znači, našu sigurnost u slučaju prirodne nepogode kakav je potres ovisi o više faktora: (1) protiv potresna gradnja (u Zagorju je zakon-

Mislim da građani Hrvatske definitivno imaju i većih razloga za brigu nego što je to radioaktivni oblak, a dopustite mi reći, dio bi svojih misli svi mi mogli usmjeriti i narodu Japana u onim područjima u kojima je radioaktivno ispuštanje realna prijetnja i posebno ljudima koji se u NE Fukushima bore da tu prijetnju umanje.

ska obveza protiv potresa VII stupnja glede ocjene seizmičke aktivnosti u prošlosti), (2) priprema stanovništva na razumijevanje utjecaja potresa na okoliš i ljudske građevine te (3) edukacija stanovništva za osobne mjere zaštite (sklanjanje i evakuacija). U 20 godina koliko se bavim analizama sigurnosti prvi puta sam imao predavanje o potresnoj opasnosti i mjerama sigurnosti krajem veljače ove godine u gimnaziji A. G. Matoš u Zaboku. Gimnazija planira i vježbu evakuacije ovog proljeća što smatram dobrim početnim korakom edukacije mladih ljudi na potencijalne rizike i mjere osobne zaštite. Ako to povežemo s potencijalnom opasnosti od nuklearnih incidenata u našem bližem i daljem susjedstvu, jedina zaštitna mjera je priprema stanovništva na razumijevanje takve tehnologije i pripadajućih rizika (a ne stva-

ranje nepotrebnih strahova i šizofrenije) na okoliš i ljude te edukacija stanovništva za osobne mjere zaštita (sklanjanje i evakuacija). Kao što vidimo u Japanu su gotovo svi bili pripemljeni na mjere zaštite i vrlo dobro su pripremljeni i izvježbani za provođenje mjera u primjeru nezgoda (od preventivnog uzimanja joda do disciplinirane evakuacije i sklanjanja). ZL: Koliko je kratkovidno bilo graditi nuklearke na tako tektonski nestabilnom području kao što je Japan, i to uz samu obalu koju je pred razornim tsunamijem nemoguće zaštititi? Bašić: Nikako ne bih rekao da je odluka gradnje nuklearke u Japanu bila kratkovidna, laička i slično (po napisima medija). Naime, odluka o gradnji i projektne osnove definiraju se na osnovi prihvatljiva rizika sigurne proizvodnje električne energije i zaštite

okoliša i civilnog stanovništva tijekom normalnog pogona i potencijalnih nesreća predviđenih projektom („postulated initiating events“). Potresni rizik (engl. earthquake risk) je vjerojatnost da će društvene ili ekonomske posljedice potresa premašiti određenu vrijednost na određenom području tijekom određenog razdoblja. Pojednostavljeno: Potresni rizik = potresna opasnost x potresna oštetljivost (broj mrtvih ili materijalna šteta). Na lokaciji Fukushima je očigledno bilo ocijenjeno da projektne osnove izgradnje reaktora (vrijednosti, među mnogim ostalim, koje inženjeri koriste za projekt struktura, sistema i komponenti) na ubrzanje tla od 0.3g i tsunamija od 6m neće uzrokovati taljenje jezgre („core melt“) s frekvencijom većom od 10E-4/god i značajniji is-

pust radioaktivnog materijala („Large Early Release Frequency“) od 10E-5/god (propisane frekvencije međunarodnim preporukama) odnosno rizik od potencijalne smrti od raka osobe koja živi 20km od elektrane < 2E- 6/godinu. Dublja analiza nesreće pokazat će koji su to, ako ih je i bilo, potencijalni projektni nedostaci (npr. projektni nivo zaštite od tsunamija na cca. 6m, nedostatak sistema za automatsku kontrolu vodika u primarnom krugu, zaštitna posuda reaktora bitno manja od uobičajene za PWR tehnologiju (kakva je u Krškom), etc.) i poduzete mjere (moguće nepostojanje procedura za djelovanje u slučaju ekstremnih uvjeta (Severe Accident Management Procedure), nedostatno osiguravanje dodatnih agregata za napajanje sigurnosnih pumpi tijekom ekskurzije nesre-


aktualno

broj 387 / 18.03.2011. će, a prije nego što je gorivo u reaktoru značajnije oštećeno, nedostatak potapljanja zaštitne posude na prvu indikaciju da je nemoguće osigurati stabilno hlađenje jezgre i da je nivo vode u reaktoru nedostatan za odvođenje ostatne topline,itd.) zapravo uzrokovale ovakvo stanje oštećenja u 4 reaktora i čak 2 bazena za istrošeno gorivo. Krajnja mjera bi trebala biti poplavljivanje reaktora te bazena za istrošeno gorivo

Mr. sc. Ivica Bašić radi u tvrtki APoSS Analize pouzdanosti i sigurnosti sustava d.o.o. za usluge i inženjering. Ekspert je Međunarodne atomske agencije u Beču (IAEA). Sudjelovao je u više misija u Japanu, Koreji, Pakistanu, Iranu, Indiji, Slovačkoj i Švedskoj. Bavi se vjerojatnosnim i determinističkim analizama nuklerane sigurnosti. Inače je ‘zabočki dečko’.

vatskoj kad su brojne europske države doslovno ‘načičkane’ njima, a u neposrednoj blizini je i Krško? Bašić: Mi možemo racionalno razgovarati o prednostima i manama, procjeni rizika ili ocjeni vjerojatnosti potencijalnih nesreća i mjerama zaštite od njih ali ne želim ocjenjivati raspoloženje javnosti koje je po tom pitanju ključno, a podložno je raznim utjecajima, prije svega masovnim medijima. Možda bi situacija bila bolja da je Hrvatsko Nuklearno Društvo više prisutno u javnosti i da smo se mi kao njegovi članovi više angažirali u tumačenju prednosti i mana u javnosti prije ovakve havarije kakva se dogodila u Japanu. Izgradnja nuklearnih elektrana je predmet javne rasprave i odluke u parlamentu. Trenutno mislim da je situacija u javnosti i svih političkih stranaka (nažalost o tome se pitanju jedino slažu) takva da, iako sramežljivo spomenuta opcija, izgradnja nuklearke u RH gotovo nemoguća. Što se tiče nuklearki u Europi, ja vjerujem da su projekti-

3

U primjeru BDBA (Beyond Design Basis Accudents – nesreća nad projektom predviđenih), što se upravo događa tehnički potporni centar (TPC) Fukushima NPP neće samo pokušati ubaciti vodu u reaktor da bi odvodio ostatnu toplinu, ako je već geometrija hlađenja opstruirana, već će pokušati poplaviti zaštitnu posudu (‘’primary containment’’) do visine aktivne jezgre i pokušati hladiti rastaljenu jezgru izvana kako bi: Pokušali hladiti rastalinu unutar reaktorske posude (‘’reactor vessel’’ na slici) Spriječiti istjecanje rastaline na dno ‘’primary containmenta’’ Zaštitili betonsko dno ‘’primary containmenta’’ od tzv. molten-corium-concrete interakcije (MCCI) jer ona može prouzročiti dodatnu generaciju vodika i dodatnu energiju. Drugim riječima dokle god se štiti ‘’primary containment’’ ozbiljni ispusti radioaktivnih materijala su pod kontrolom. Trenutna situacija pokazuje da je vjerojatno na reaktoru 3 došlo do djelomičnog oštećenja containmenta, ali da glavnina radijacija trenutačno dolazi iz bazena za istrošeno gorivo koje je djelomično otkriveno, pregrijava se i možda proizvodi vodik (reakcija cirkonija iz košuljica i pare oko goriva) ali razlozi nisu još poznati. Slika 3 Pretpostavljeno stanje u Fukushima 1

IONALNO ANALIZIRATI, A NE TUMAČITI „SMAKOM SVIJETA“ ILI „BOŽJOM KAZNOM“

BA EDUCIRATI I BRAZOVNI PROGRAM iznutra i izvana, i pokušati osigurati kontinuirano hlađenje kroz dulje vrijeme. Nažalost, zbog isparavanja vode u kontaktu s već oštećenom jezgrom za očekivati je da će još neko vrijeme biti istjecanje radioaktivnih materijala u okoliš.

ZL: Kakva je situacija u Hrvatskoj glede mogućeg sličnog scenarija, budući smo dijelom na također tektonski nestabilnom području? Bašić: O potresnoj opasnosti na području Hrvatske sam nešto već rekao pod 1. pitanjem. Smatram jedino da bi se država trebala više pobrinuti za nadzor protiv potresne gradnje javnih objekata (s više katova) te pripremi stanovništva na razumijevanje utjecaja potresa na okoliš i ljudske građevine te edukacijom stanovništva za osobne mjere zaštita (sklanjanje i evakuacija). Slične mjere, edukacija i priprema stanovništva, trebalo bi provesti i glede potencijalnoj izloženosti radijaciji. To bi trebalo možda raditi kroz obrazovni program i tehnički potkrijepljeno. ZL: Koliko je opravdana bojazan od gradnji nuklearki u Hr-

Potres slične jačine u seizmički aktivnom području Europe, u koji spada i Rep. Hrvatska, prouzročio bi velika razaranja (to je potres 500-1000 puta jači ali i vjerojatnost njegove pojave je reda veličine 1 u 100.000 godina) od potresa koji je projektna osnova gradnje (VII stupanj) u državi, a broj žrtava bi ovisio isključivo o pripremljenosti stanovništva na takve izvanredne uvjete.

rane i izgrađene na propisan način i da ih ovakva višestruka nesreća (potres, tsunami,

kupni društveni kontekst i razne vrste rizika. Još uvijek će više ljudi umrijeti od raka induciranog pušenjem, u automobilskim nesrećama, primiti više elektromagnetskog zračenja prekomjenim korištenjem mobitela, itd. nego zbog nuklearnih nesreća ali je javnost iznimno osjetljiva na samu pomisao o potencijalnim posljedicama nuklearnih nesreća.

Slika 1 Seizmička mapa RH Područje intenziteta u RH

VII

VIII

IX

X

Računsko ubrzanje

0,1 g

0,2 g

0,3 g

Prema posebnim istraživanjima

Tabela 1 Računsko ubrzanje tla

gubitak električne mreže,...) ne može uništiti ali naravno mi govorimo o frekven-

cijama događaja sa stajališta trenutno poznatih činjenica. Osnovno je zapravo razu-

mjeti što je to RIZIK i koja je vrijednost PRIHVATLJIVA za nas, uzevši u obzir cjelo-

ZL: Na kolikoj udaljenosti od nuklerke na kojoj se dogodila havarija, prestaje opasnost od radijacije? Bašić: Prof. Grgić sa FERa, moj prijatelj i mentor već 20 godina, pokušao je na stranici http://www.nuklearno-drustvo.hr/en/ croatian-news/124-radioaktivni-oblak-iz-fukushimei-hrvatska.html objasniti stanje vezano za radijaciju. Koristim dio njegova teksta: Iako generalno 3 reaktora na lokaciji Fukushimadaiichi imaju probleme s ispuštanjem radioaktivnog materijala od subote po mom je mišljenju najproblematičnije ispuštanje iz bazena za istrošeno gorivo reaktora broj 4. Iako poređenje nikako nije primjereno ni po činjenicama ni po posljedicama, za one koji uporno žele nesreću u NE Fukushima usNASTAVAK NA STRANI 7.


4

broj 387 / 18.03.2011.

dr. Stanko Belina

KAD NEĆE MUHAMED BRDU… Županijska uprava za ceste KZŽ uz pomoć Županije pokreće projekt izgradnje pograničnog mosta preko Sutle u Miljani. Iako to nije dužan, ŽUC je osigurao sredstva za otkup zemljišta i projekt, a Županija će nakon lokacijske dozvole, u najkraćem roku osigurati i građevinsku dozvolu kako bi se mogao raspisati natječaj i početi gradnja.

ŽUC će otkupiti zemljište uz most Miljana ne bi li se konačno izgradio novi • Sebastijan Fuštin MILJANA

Prošle godine OB Zabok potpisala je ugovor o međusobnoj suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, ove godine sa zagrebačkim

OB Zabok postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu ZABOK - Opća bolnica Zabok u ponedjeljak je potpisala ugovor o zajedničkoj suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu kojim zabočka bolnica postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji je najveći i najstariji medicinski fakultet na ovim prostorima – doznajemo od ravnatelja OB Zabok, dr. Stanka Beline. To znači da bi studenti medicine obavljali praksu i u OB Zabok, sukladno kasnijim dogovorima koji će se proširivati aneksima ugovora. - Našim liječnicima to daje Dr. Belina: mogućnost znanstvenog naZagrebački i predovanja, stručnog usate još niz drugih osječki Medicinski vršavanja, mogućnosti, a koje se uvijek fakultet prepozna- otvaraju kada surađujete sa ustanovama li su OB Zabok kao znanstvenim istaknuo je dr. Belina, što je, kaže, i dio njegovog prograustanovu na koju ma da OB Zabok surađuje sa mogu uputiti svoje znanstvenim institucijama.

studente koji će nešto moći naučiti u našoj zdravstvenoj ustanovi. Nama je kao bolnici to priznanje da smo na pravom putu i da radimo u skladu s europskim trendovima.

Europski trendovi

- Medicinski fakultet u Zagrebu ima ljude koji imaju znanje i mogu ga prenijeti na naše ljude, a koji onda mogu konkurirati za pojedine projekte i za financijska sredstva, pa čak i projekte EU. Zagrebački i osječki Medicinski fakultet prepoznali su OB Zabok kao ustanovu na koju mogu uputiti svoje studente koji će nešto moći naučiti u našoj zdravstvenoj ustanovi. Nama je kao bolnici to priznanje da smo na pravom putu i da radimo u skladu s europskim trendovima. Da nije tako, ne bi to ostvarili – zaključio je ravnatelj dr. Belina. Daljnje aktivnosti će se dogovarati i potpisivati aneksima ovog temeljnog ugovora, a prvi studenti na praksu u OB Zabok mogli bi doći već od iduće školske godine 2011./2012. godine. Podsjetimo, OB Zabok od prošle godine je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku. Ugovor o međusobnoj suradnji Opće bolnice Zabok i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku potpisan je u svibnje prošle godine, sve s ciljem suradnje i međusobne pomoći na područjima znanstvenog istraživanja, stručne suradnje, akademske nastave i razmjene iskustava, za koji postoji obostrani interes. (Mirjana Bašak)

I. Šumak, Ž. Kodrnja, J. Krizmanić, S. H. Dončić i A. F. Jambrek

D

va-tri tjedna traju intenzivni razgovori s Ministarstvom prometa u vezi rješavanja mosta u Miljani jer svi znamo da se zbog određenih konzervatorskih obveza stari most ne može sanirati, nego se mora pokraj njega napraviti novi. Po međudržavnom sporazumu Republike Hrvatske i Republike Slovenije, Hrvatske ceste tj. Ministarstvo preuzeli su obvezu financiranja izgradnje mosta i pristupnih cesta s hrvatske strane, isto tako i ministarstvo sa slovenske strane – rekao je župan Siniša Hajdaš Dončić na prošlotjednoj tiskovnoj konferenciji kod starog mosta preko Sutle u Miljani, na kojoj je bio i ravnatelj ŽUC-a Jasmin Krizmanić.

Iskorištavanje rezervi ŽUC-a

- U cilju ubrzanja investicije Županijska uprava za ceste KZŽ preuzet će iz svojih vlastitih i rezervnih sredstava otkup zemljišta. KZŽ je izdala lokacijsku dozvolu i nakon otkupa zemljišta izdat će u najkraćem roku građevinsku dozvolu. Ja se toplo nadam da ćemo u nekoliko sljedećih tjedana imati riješenu građevinsku dozvolu kako bi Hrvatske ceste mogle odmah zajedno sa Slovenijom raspisati tender tj. natječaj i krenuti s izgradnjom mosta. Nama je to važno zbog turističkog povezivanja Podčetrtka, odnosno Terma Olimie s Kumrovcem i Termama Tuhelj, ali i zbog lakšeg prijelaza stanovnika općina Zagorska Sela, Kumrovec i drugih koji gravitiraju Sloveniji. Ne smijemo ni zaboraviti da je ovo jedna prekogranična wellness destinacija gdje je u povijesti, a tako će biti i u budućnosti, velika povezanost Olimia i Tuhlja gdje su isti vlasnici i to gledamo kao jednu zajedničku turističku destinaciju - objasnio je župan Hajdaš Dončić. ŽUC je osigurao sredstva za otkup zemljišta iako ona prvobitno nisu planirana. - Na to smo upozoravali Hrvatske ceste i nadležno ministarstvo zbog poznate situacije s cestama kod nas. S obzirom na novonastale okolnosti, mi smo našli ta sredstva i idemo u otkup zemljišta. Što se nas tiče, mi

Uobičajeno je da Vlada rješava probleme, u ovom našem slučaju, mosta. Mi ne želimo stvarati bilo kakav konflikt. Mogli smo inzistirati da to rješava Vlada, no nama je prije svega do dobrobiti stanovnika Zagorskih Sela i zato smo preuzeli obvezu da ubrzamo investiciju i otkupimo zemljište vlastitim sredstvima. smo sve ispoštovali što je od nas traženo – rekao je ravnatelj ŽUC-a, Jasmin Krizmanić.

Nisu htjeli konflikt s Vladom

Ukupna investicija izgradnje prilazne ceste i polovice mosta s hrvatske strane procijenjena je na 5,5 milijuna kuna. Vlasnici zemljišta dali su svoje suglasnosti za otkup do 2.500 kvadrata. Radi se o ukupno pet vlasnika. Raspon mosta je nešto manji od 24 metra, širok je 9,6 metara s nogostupima. Dužina pristupnih cesta je oko 130 metara. Mješovita komisija za granice Hrvatske i Slovenije detektira i rješava slične probleme duž cijele državne granice. - Uobičajeno je da Vlada rješava probleme, u ovom našem slučaju, mosta. Mi ne želimo stvarati bilo kakav konflikt. Mogli smo inzistirati da to rješava Vlada, no nama je prije svega do dobrobiti stanovnika Zagorskih Sela i zato smo preuzeli obvezu da ubrzamo investiciju, otkupimo zemljište vlastitim sredstvima. Imamo formalne suglasnosti vla-

snika zemljišta i kada postanemo i formalni vlasnici, nije problem u roku dvatri dana izdati građevinsku dozvolu. Ti rokovi su realni. Najviše će sada ovisiti o Općini Zagorska Sela i načelniku koji moraju preuzeti obvezu da što prije iskordinira vlasnike i riješi pitanje otkupa zemljišta. Slovenska strana osigurala je sredstva za svoj dio investicije, a Vlade imaju potpisan ugovor da se ove godine mora krenuti u izgradnju mosta. Imamo usmene garancije da će Hrvatske ceste napraviti svoj dio posla – istaknuo je župan.

Opasan i zatvoren

Sam most u Miljani zatvoren je za teži promet već petnaestak godina, a od 2008. je potpuno zatvoren, čak i za pješake. - Zahvaljujem se županu, zamjeniku i ravnatelju ŽUCa jer ovo je za nas lijepa vijest. Predugo to sve skupa traje. Ne krivimo nikoga, ali zatvoreni most nam radi velike probleme, kao i susjednim općinama Desinić, Kumrovec, Hum na Sutli. Vidite koliko preko puta u Sloveniji ima gostiju, a ne

mogu doći na našu stranu da se i tu nešto dobro događa. Most je već trebao biti izgrađen. Nadam se da će most biti zaista što prije gotov da možemo normalno živjeti jer Sutla nas dijeli, 21 kilometar smo uz Sutlu, a da nemamo mosta, znate što to znači za ovako malu općinu. Nemamo više niti pruge, a ovaj most nam je žila kucavica – rekao je načelnik općine Željko Kodrnja. Mostu se najviše vesele stanovnici općine Zagorska Sela. Jedan od najbližih mostu je i Ivan Šumak koji se bavi ugostiteljstvom i turizmom, pa goste očekuje široko raširenih ruku. - Raduje me ako je stvarno došlo do toga da će se most graditi nakon niza godina. Sigurno će nam se promet povećati i moći ćemo egzistirati za razliku od sadašnjih vremena kad je to jako teško. Preko u Sloveniji je veliki centar Olimie koji dnevno ima negdje oko 2.000 gostiju. Oni bi se kretali k nama i vjerujem da će doći do nas kao i nekad prije mostom koji će biti sagrađen čim prije, ako opet ne dođe do kakvih zavrzlama – rekao nam je Ivan Šumak.


aktualno

broj 387 / 18.03.2011.

PREDSTAVLJEN OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZABOK - Zagorska razvojna agencija, Obrtnička komora KZŽ i Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, organizirali su predstavljanje Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011. godinu, koji sedmu godinu za redom provodi Ministarstvo gospodarstva. U dvorani Pučkog otvorenog učilišta okupljene poduzetnike i obrtnike pozdravili su direktorica ZARA-e Ines Kos, zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek Jambrek, predsjednik Obrtničke komore KZŽ Davor Pleško i poslovna tajnica HGK Županijske komore Krapina Sanja Mihovilić. Istaknuta je dobra suradnja Županije, dviju komora i ministarstva koji zajednički pokušavaju pomoći gospodarstvu.

Potpore onima bez dugova

Jasminka Keser iz Ministarstva gospodarstva predstavila je zatim Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva prema kojem Ministarstvo dodjeljuje poduzetnicima bespovratna sredstva za njihove projekte. Potpore su namijenjene poduzetnicima koji pozitivno posluju i nemaju dugove prema državi i zaposlenima. Prema prošlogodišnjim podacima u KZŽ su prošle godine dodijeljene 253 potpore u ukupnoj vrijednosti 7.755.150 kuna. Dobra je stvar što se te brojke svake godine povećavaju. Plan poticaja za 2011. predviđa 100 milijuna kuna za ulaganja u fondove za gospodarsku suradnju, 80,2 milijuna kuna za jačanje konkurentnosti, 54,6 milijuna za poduzetničku infrastrukturu, 45,3 milijuna za IPA IIIC program i program zajednice CIP, 41,5 milijuna za subvencije kamata i 32,3 milijuna za jačenje međunarodne konkurentnosti. - Ove godine počeli smo s obja-

vom javnih poziva dosta radno, ali su rokovi pomaknuti za 15 dana i sada traju 60 dana. Većina ih završava krajem travnja. Preporučujem da zahtjeve šaljete što ranije jer kada imamo više prihvatljivih projekata s istom ocjenom, moramo imati neki kriterij, a tu prednost onda imaju prije zaprimljeni projekti – istaknula je Keser koja je prisutnima zatim predstavila detaljno svaki od programa i natječaja koje je raspisalo ministarstvo. Direktorica Ines Kos istaknula je kako se radi o standardnim natječajima koji su namijenjeni razvoju poduzetništva, a raspisuju se zadnjih godina. - Neki od njih su poduzetništvo žena, poduzetništvo mladih, poduzetništvo osoba s invaliditetom, jačanje konkurentnosti, razvoj tradicionalnih obrta i drugi. Jako puno potpora je na raspolaganju, a iznosi se kreću od 5.000 kuna na više. Molimo sve poduzet-

nike koji nisu bili na prezentaciji da se jave u Zagorsku razvojnu agenciju kako bi dobili informacije o sredstvima koje mogu dobiti – rekla je direktorica Kos. Zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek ove godine očekuje i više prijavljenih projekata nego u zadnje dvije godine. - Mi ćemo preko Zagorske razvojne agencije i preko Županije dati maksimalnu potporu našim poduzetnicima. Bilo je zahtjeva gdje smo kandidirali i pomogli oko dodjela bespovratnih sredstava, tako da i ovim putem pozivam sve poduzetnike da pogledaju na web, da se informiraju i prijave. Županija će pomoći kod odabira i kod izrade dokumentacije preko vouchera koje gradovi i općine imaju kod ZARA-e tako da poduzetnici trebaju sebe pronaći u ovim programima, dati zahtjev, a mi ćemo onda pomoći u kompletiranju dokumentacije i kandidiranju u Ministarstvu.

Na nivou države je Ministarstvo gospodarstva rezerviralo 407 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ima tu zanimljivih programa, ali ima i onih na koje se mi ne možemo kandidirati poput ribarstva ili turizma u priobalju. Ono što je za nas zanimljivo i što su vrijedni projekti su npr. gazela, gdje su poduzeća koja tri godine uzastopno imaju rast. Mi imamo takvih poduzeća i možemo se njima ponositi. Mislimo da ih ima i ove godine, a tu su i najveća sredstva do 200.000 eura i vjerujem da se tu možemo naći i kandidirati – rekao je Ferek-Jambrek. Zainteresirani poduzetnici mogu više informacija pronaći na web stranicama Ministarstva gospodarstva ili se za savjet mogu obrati Zagorskoj razvojnoj agenciji, Krapinskozagorskoj županiji, Obrtničkoj komori KZŽ i Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Krapina. (S. Fu.)

5

Anđelko Ferek Jambrek

Županija odobrila nove subvencije za gospodarstvo KRAPINA - Pod predsjedanjem zamjenika župana Anđelka Fereka–Jambreka, Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz projekata „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ odobrilo je pristigle zahtjeve za subvencioniranjem kreditne kamate, a čije će troškove snositi Krapinsko-zagorska županija. Zamjenik župana javno je pozvao poslovne banke da maksimalno ubrzaju proces obrade i realizacije kreditnih zahtjeva, a kako bi gospodarstvo što prije došlo do svježeg kapitala i na taj način podigla gospodarsku aktivnost na području naše županije. U projektu potpore “Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva”, odobrena su tri zahtjeva. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo zahtjev tvrtke Preis-super d.o.o. iz Zlatara (ulaganje u Oroslavju) u traženom iznosu kredita od 4.800.000 kuna te se zahtjev upućuje u Zagrebačku banku d.d. Subvencija kamate iznosi 4 postotna poena (MINGORP 2 postotna poena., KZŽ 1 postotoni poen i Grad Oroslavje 1 postotni poen). Pozitivno je ocijenjen i zahtjev Salona zavjesa Profeta iz Zaboka u traženom iznosu kredita od 533.000 kuna te se zahtjev upućuje u Zagrebačku banku d.d. Subvencija kamate iznosi 4 postotna poena (MINGORP 2, KZŽ 1 i Grad Zabok 1 postotni poen). Treći pozitivno ocijenjeni zahtjev je onaj Ugostiteljskog obrta Vertigo iz Zlatar Bistrice u traženom iznosu kredita od 2.000.000 kuna te se zahtjev upućuje u Privrednu banku Zagreb d.d. Subvencija kamate iznosi 4 postotna poena (MINGORP 2, KZŽ 1 i Općina Zlatar Bistrica 1 postotni poen). U projektu potpore “Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje”, također su odobrena tri zahtjeva. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo zahtjev tvrtke Gogo-bus d.o.o. iz Hraščine u traženom iznosu kredita od 200.000 kuna te se zahtjev upućuje u Zagrebačku banku d.d. Subvencija kamate iznosi 3 postotna poena (MINGORP 1, KZŽ 1 i Općina Hraščina 1 postotni poen). Zahtjev Ateliera Varga iz Zlatara također je pozitivno ocijenjen u traženom iznosu kredita od 200.000 kuna te se zahtjev upućuje u Zagrebačku banku d.d. Subvencija kamate iznosi 3 postotna poena (MINGORP 1, KZŽ 1 i Grad Zlatar 1). Pozitivno je ocijenjen i zahtjev tvrtke Raftrek travel d.o.o. iz Krapine u traženom iznosu kredita od 200.000 kuna te se zahtjev upućuje u Privrednu banku Zagreb d.d. Subvencija kamate iznosi 2 postotna poena (MINGORP 1 i KZŽ 1). Ukoliko se u subvenciju kamate uključi Grad Krapina, iznos subvencionirane kamate će se povećati za 1 postotni poen. (zl)

U veljači nezaposlene 7.732 osobe KRAPINA - U veljači su u evidenciji Područne službe Krapina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bile evidentirane 7.732 osobe, što je za 1,5 posto (114 osoba) više u odnosu na siječanj te za 15,0 posto (1006 osoba) više u odnosu na veljaču 2010. godine. S evidencije zavoda zaposlene su 293 osobe. To je za 36,9 posto više nego u prethodnom mjesecu te 38,2 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše zaposlenih s evidencije Zavoda bilo je u prerađivačkoj industriji (26,7 posto), dje-

latnosti građevinarstva (18,9 posto) i u trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala (18,5 posto). Poslodavci su u veljači prijavli 179 slobodnih radnih mjesta što je za 11,2 posto više nego u prethodnom mjesecu te 9,1 posto više u odnosu na isti mjesec proš-

le godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (26,8 posto), u djelatnosti obrazovanja (21,8 posto) i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (12,3 posto). Najtraženija zanimanja u veljači su bila šivač/šivačica

(26), rukovatelj/rukovateljica šivaćih strojeva za tekstil (10), vozač/vozačica autobusa (10), konobar/konobarica (6), vrtlarski radnik/radnica (5). U evidenciju Zavoda novoprijavljeno je 650 osoba što je za 12,7 posto manje nego u siječnju i 3,8 posto više nego u veljači 2010. Di-

rektno iz radnog odnosa prijavljene su 372 osobe, iz redovnog školovanja 22, iz neaktivnosti 253, a iz nekog drugog oblika rada 3 osobe. Od ukupnog broja novoprijavljenih 516 osoba prethodno je bila zaposleno, a najviše novoprijavljenih dolazi iz građevinarstva (24,4 posto),

prerađivačke industrije (21,9 posto) i trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (18,6 posto). Nezaposlenih žena je 3.536 ili 45,7 posto. Prema kvalifikacijskoj strukturi na Zavodu je prijavljeno najviše nezaposlenih, 3.022 osobe, sa završenom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja. Iznad 45 godina nezaposlene su 3.072 osobe. Novčanu naknadu koriste 3.422 osobe što je 44,3 posto od ukupnog broja nezaposlenih. Nezaposlenih branitelja je 569. (zl)


6

aktualno

broj 387 / 18.03.2011. IZ LIBIJE U ZLATAR Kroz saharski pijesak Viadukt sa svojim radnicima gradi cestu između gradova Naluta i Ghadamisa. Među njima je i Mario Andrašić, zlatarski zet koji se sretno izvukao iz libijskog kaosa.

‘Jedva sam čekao da zagrlim djecu’ • Željko Slunjski ZLATAR

Nakon samo dvije probdjevene noći na cesti zagorski seljaci odustali od prosvjeda

‘Razočarani smo, rekli su nam da nemamo što očekivati’ • Mirjana Bašak MOKRICE

P

rosvjed poljoprivrednika s područja Krapinsko-zagorske županije nije uspio. Iako smo imali dojam da će ovaj put naši seljaci ustrajati u svojim zahtjevima, pokazalo se da se Zagorci ipak ne mogu složiti i da su njihova mišljena podijeljena. Time se pokazala točnom ona da ‘još od Gupca nema sloge među seljacima’. Nakon dva dana stajanja na staroj Zagorskoj magistrali, gdje su traktorima blokirali promet, počevši od utorka, već u četvrtak pokupili su se doma. Razočarani i nezadovoljni. Od prijavljenih četrdesetak traktora, našla ih se nekolicina, tek da ‘poprijeko’ zatvore ulaz na Zagorsku magistralu. Jedni su se opravdavali da im je istekla registracija, jedni da moraju orati, drugi voziti gnoj na njive…

‘Nitko nas nije podržao’

- Izgleda da svima ‘paše’ ovakva situacija, a na kraju krajeva, narod onda i zaslužuje ovakvu vlast kakvu ima. Iznenadili su nas Zagorci, od radnika do branitelja kojima smo mi dali podršku na nedavnom prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Onima nama nisu - rekao je predsjednik Županijske udruge uzgajivača svinja Stjepan Peček. - Drugi dan prosvjeda ujutro došao je i predsjednik Savjeta za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije dr. vet. Milan Husnjak podržavši naš prosvjed. Drugi dan nam je pak savjetovao da se trebamo maknuti s ceste i ići doma, jer nemamo što za očekivati. Promijenio je mišljenje preko noći, a od njega kao i od županijskog pročelnika za poljoprivredu Luke Čuljka očekivali smo podršku. I zato smo razočarani - poručio je. Za komentar smo pitali i dr. vet. Milana Husnjaka. - Poljoprivrednici da bi imali veće šanse izboriti se za svoja prava i interese moraju imati potporu javnosti. Ako pak poljoprivrednici u svojim prosvjedima stvaraju neugodnosti građanima, okreću ih protiv sebe. Dakle, podržavam prosvjede, ali ne na način da se stvaraju problemi građanima i da ih se ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti - pojasnio je dr. vet. Husnjak koji je, dodaje, skoro zbog toga dobio i batina.

Izigrali ih Slavonci

Posebice su bili, dodaje, ogorčeni mještani općine Veliko Trgovišće preko čije prometnice je bio usmjeren promet zbog blokade Zagorske magistrale, strahujući zbog gužvi za sigurnost svoje djece u prometu. - Nismo trebali otići sa ceste. Izigrali su nas kolege iz Slavonije koji su otišli na pregovore s ministrom poljoprivrede Petrom Čobankovićem, a nas na pregovore nisu pozvali, iako smo se za prosvjede zajednički dogovarali. Izmanipulirani smo - prokomentirao je još Peček. Gupčevi sinovi, tako su se, osjećali, kao najslabija karika u lancu. Na cesti su dežurali na smjene, jednu noć jedni, drugu noć drugi. Preko radija čuli da su pregovori završili i dogovor postignut i podijeljeni u mišljenima o tome, polako traktorima krenuli kući. Policiji su pak dali čistu peticu, zbog korektnog odnosa.

Mario Andrašić i Dražen Vuk

M

eđu sretnicima koji su izašli iz libijskog kaosa je i tridesetpetogodišnji zlatarski zet Mario Andrašić, rođenjem Podravac iz Bušetine, desetak kilometara udaljene od Virovitice. Od 2002. zaposlen je u zagrebačkom Viaduktu, a kao brigadir od lipnja 2009. godine radi u libijskoj pustinji, oko 500 kilometara jugozapadno od Tripolija. Kroz saharski pijesak Viadukt sa svojim radnicima, među kojima je i 11 Makedonaca i četiri srbijanska državljanina, gradi cestu između gradova Naluta i Ghadamisa. Posao je to vrijedan oko 130 milijuna eura, a realizirana je tek trećina. U domovinu Mario dolazi svaka četiri mjeseca i uvijek se najviše veseli susretu s djecom, dvanaestogodišnjom Helenom i dvije godine mlađim sinom Markom. Oni su ga i dočekali na zagrebačkom aerodromu, kad se 23. veljače iz Libije vratio kući, ne krijući uzbuđenje, premda su se sa svojim tatom čuli telefonom dva dana prije njegova povratka, dok još veze nisu bile prekinute i znali su

da nije ugrožen.

Život usred pustinje

- Usred pustinje imamo svoj kamp i prvo je selo Sinavina udaljeno 25 kilometara. Ništa nismo znali o nemirima, pobuni, niti su to znali domaći ljudi od kojih neki rade zajedno s nama. Dva dana prije povratka šef nam je popodne oko tri kazao kako se žurno moramo maknuti iz kampa i preseliti se u tzv. Kineski, nazvan tako jer su u njemu ranije boravili Kinezi. Nalazi se u selu i u kampu nas je trebala čuvati policija. Prespavali smo, međutim, u autobusima i ujutro, oko pola osam, krenuli smo prema Tripoliju. Od sela do Naluta, jedno 140 kilometara vožnje, gdje nas je trebala pričekati vojska i dalje nas pratiti, nema naselja. Tek

kad smo od Naluta krenuli dalje prema Tripoliju primjećivali smo barikade u naseljima kroz koja smo prolazili. Nitko nas nije napadao, jer je bio dogovoren naš prolaz. Ni u Tripoliju, po ulasku u grad, nismo primjećivali ništa neobično, dok nismo prolazili pokraj vojarne i vidjeli oklopna vozila i naoružanu vojsku – pripovijeda Mario čijem se dolasku u Zlatar veselio i njegov susjed i pajdaš Dražen Vuk, da konačno «imam s kim spiti kupicu vina».

Lakše uz 1001. noć

Viaduktovi radnici u Tripoliju su trebali doći do ureda tvrtke, u kojemu se čuvaju njihove putovnice, ali prilaz uredu je zbog barikada bio onemogućen. Stigli su oko pola četiri popodne na ae-

rodrom, koji je doslovce bio zakrčen. Oko 10.000 ljudi čekalo je evakuaciju. Među njima zatekli su i radnike Geofizike. U četiri je počeo policijski sat, ali unatoč tome jedan se kolega s Libijcem koji za Viadukt vozi kamion, odvažio automobilom probiti do ureda. Uspjelo im je donijeti putovnice. U međuvremenu počelo je i kišiti, a avion bugarske kompanije za Sofiju je polijetao tek ujutro. Prolazili su sati dugi kao godine i oko pola osam uspjeli su poletjeti prema bugarskom glavnom gradu. Tamo ih je već čekao avion Croatia Airlinesa i čarter let prema Zagrebu. - U saharskoj pustinji živimo izolirano. Radimo od 7 ujutro do šest popodne, s jednosatnom stankom. Odemo do sela po cigarete, kavu, sokove… Alkohola nema, samo bezalkoholno pivo! Ni svinjetine na jelovniku. Na večer smo u kampu gledali hrvatski TV program, turske serije. I nas je u saharskoj pustinji obuzela Šeherezada! Na sve se čovjek navikne, pa i na to da mu kamen i pijesak postanu prijatelji – kaže Mario koji će se kad se stvore uvjeti, vjerojatno vratiti u Libiju, da s kolegama nastavi tamo gdje su stali s gradnjom ceste kroz pustinju.

PODHRAŠKI: ‘DOSTA NAM JE DA NAS DVADESETAK ‘ČUBI’ NA HLADNOĆI, A OSTALI SJEDE DOMA NA TOPLOME I ČEKAJU ŠTO BUDE’ MOKRICE - Nakon provedena dva dana na hladnoći zagorski su se seljaci povukli u četvrtak u 12 sati s ceste. – Nažalost, nezadovoljni ishodom pregovora odlučili smo se povući jer nam je dosta da nas dvadesetak ‘čubi’ na hladnoći, a ostali sjede doma na toplome i čekaju što bude. Kad su se prosvjedi spremali obavještavali smo ljude telefonskim putem i tri dana prije prosvjeda na popisu je bilo 63 traktora da bi se na kraju na prosvjed odazvalo jedva 8 traktora i par osobnih automobila. Sve ukupno 23 ljudi. Pa jednostavno iz toga zaključujemo da je zagorskim seljacima jako dobro i da smo spremni za ulazak u EU – revoltiran je ishodom prosvjeda predsjednik zagorskih mljekara Mario Podhraški, jedan od organizatora. Najžalosnije je u svemu, dodaje, da mnogi imaju po 3 pa i 4 traktora i nisu se odazvali, a kad treba ‘ku-

kat’ tu su prvi. - Još veći bezobrazluk je ispao kod onih koji su najavili da će idući dan dovesti traktore na prosvjed, ali se nisu pojavili – rekao je Podhraški. Nedavno je, kaže, prisustvovao jednom predavanju u vezi kvalitete mlijeka i tu je bilo prisutno oko 200 ljudi i interesantno je da su se na tom predavanju ljudi jako bunili zbog novih propisa o preuzimanju mlijeka II razreda. - O skraćivanju referentne godine ljudi su jako negodovali i sada smo imali savršenu priliku da se to promijeni na pregovorima, ali Zagorci su i dalje nesložni. Imali smo i jedinstvenu priliku da se ministar Čobanković pojavi u Zagorju i da se jedni pregovori održe i kod nas, te da u tim pregovorima prisustvuju čelni ljudi Županije i da se izborimo da Zagorje dobije status otežanih uvjeta gospodarenja. Koliko god naši

Mario Podhraški

Zagorci pričali ‘kaj bumo mi sa Slavoncima, oni gledaju za sebe’, ovaj puta imali smo njihovu potporu i podržavali su nas u našim zahtjevima i htjeli su doći na pregovore u Zagorje ako dođe ministar kod nas. Ali nažalost nema sloge među Zagorcima. Ili imamo sve uvjete ispunjene za ulazak u EU ili to pojedinci ne znaju pa po cesti traže pravicu – rekao je.

- Slušam pojedince gdje kritiziraju rad Županije da ništa ne rade za poljoprivredu, a kad bolje pogledate, za koga da nešto i rade kad mi sami pokazujemo nezainteresiranost za boljitak. Gledam po internetu mnoge komentare i po fejsu. Ljudi pišu sve i svašta: da nam organizacije nisu dobre, pa da gledamo samo za sebe, da zašto ne prosvjedujemo za rušenje Vlade. Seljaci nisu političari niti nas politika zanima, a oni koji su i htjeli mogli su i mogu prosvjedovat i dalje po Zagrebu. Žalosno je da sad svi krive seljake da se neće pridružiti prosvjedima. Da podsjetim, seljaci u zadnje 3 godine prosvjeduju u Zagrebu, blokiraju prometnice, upozoravaju da nešto nije u redu. A, gdje im je onih 350.000 nezaposlenih i oni koji ne dobivaju plaće? Njih treba probuditi, a ne prozivati seljake – poručio je Podhraški. (Mirjana Bašak)


aktualno

broj 387 / 18.03.2011.

7

Obrtnička komora KZŽ izabrala novog predsjednika, Davora Pleška iz Zaboka

Pleško: ‘Trudimo se zaustaviti trend pada i zatvaranje obrta’ • Mirjana Bašak KRAPINA/ZABOK

D

avor Pleško novi je predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije. Jednoglasna je to odluka članova Skupštine Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, na izbornoj, četvrtoj sjednici u četverogodišnjem mandatu od 2010. do 2014. godine. Pleško, inače predsjednik Udruženja obrtnika grada Zaboka zamijenio je tako Dragutina Ranogajca, koji je izabran za predsjednika Hrvatske obrtničke komore. Za potpredsjednike su izabrani Marijan Raček, predsjednik Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Darko Varga potpredsjednik Udruženja obrtnika Zlatar. O daljnjim planovima i aktivnostima zagorske Obrtničke komore i problemima obrtnika kratko smo porazgovarali s novim predsjednikom Davorom Pleškom iz Zaboka, dugogodišnjim uspješnim obrtnikom.

Nastavlja se projekt ‘SMS obrtnik’

- Konkretno, nastavljamo s projektom ‘SMS obrtnik’ koji omogućuje direktnu

NASTAVAK SA STRANICE 3.

porediti s Černobilskom, ovo ispuštanje ima nekih dodirnih točaka. Problem je što je to nekontrolirano ispuštanje direktno u atmosferu, a danas je imalo i dodatni uzgon zbog paralelnog prisustva požara u tom reaktoru. Ispuštanje je bilo posebno intenzivno dok je trajao požar i procjena je da je to bilo tijekom 2 sata. Intenzitet požara je bio umjeren pa je uzgon ispuštenog materijala iznad mjesta ispusta ograničen. Za očekivati je da će curenja radioaktivnog materijala biti još, kao i pojava parcijalnih požara (ako je ovaj inicijalni bio izazvan gorenjem vodika u prostoru iznad bazena za istrošeno gorivo), dok god se ne uspostavi zadovoljavajuće hlađenje/pokrivanje goriva u bazenu vodom (to će primarno ovisiti o tome da li bazen ima rupu i koja je mogućnost dodavanja borirane vode u njega), međutim ako ne dođe do topljenja goriva ispuštanje bi moralo biti manje jer je vjerojatno danas ispušten dobar dio plinovitih fisijskih produkata iz zazora gorivnih šipki. Si-

komunikaciju i dostavljanje informacija do svakog obrtnika putem SMS poruka preko koje obrtnici dobivaju pravodobnu i najbržu informaciju. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije ujedno je i prva komora u Hrvatskoj koja je pokrenula projekt ‘SMS obrtnik’. Sada, po uzoru na nas, neke obrtničke komore polako pokreću projekt ‘SMS obrtnik’ u svojim županijama, a to je ujedno bilo i u planu i programu rada predsjednika HOK-a Dragutina Ranogajca – rekao je predsjednik OK KZŽ Davor Pleško. Program rada i obim poslova Obrtničke komore je ‘zgusnut’ i veliki, tako da nove stvari još nisu počeli uvoditi. Dakle, dok se birao novi predsjednik OK KZŽ, nismo stali, kaže Pleško, već samo nastavili raditi dalje. Novi predsjednik ukratko se osvrnuo i na problema zagorskih obrtnika. - Problemi zagorskih obrtnika su veliki. Nered na financijskom tržištu i nenaplaćene obveze gdje ti onda imaš zarađene novce, ali ih nemaš na računu najčešći su problemi s kojima se obrtnici susreću. Puno je odjavljenih obrta, puno je obrta koji su blokirani. OK KZŽ prošle godine pokrenula je jednu akciju sa Zagrebačkom bankom na način da se pomogne obrtnicima koji su u blokadi, ne-

tuacija je problematična i zato što su ljudi u elektrani prvi put izloženi direktnom djelovanju zračenja koje nije samo posljedica ispusta plinovitog radioaktivnog materijala. Iznos i sastav ispuštanja vrlo je teško procijeniti jer nam nije poznato koliko goriva tamo zapravo ima i koji je postotak oštećenja. U takvim uvjetima, a obzirom na relativno kratko ispuštanje, iluzorno je poduzimati akcije procjene eventualne kontaminacije na području Europe ili RH. Na par mjesta napravljene su simulacije na bazi globalnih meteoroloških modela ali bez da su poznavali ispust (sastav i aktivnost). Na bazi toga procijenili su transportna vremena od oko 2 tjedna. Ispušteni materijal za to vrijeme bi bio neminovno izložen disperziji koja bi mu bitno smanjila koncentraciju i povećala područje širenja. Paralelno bi dolazilo do depozicije dijela materijala (to se posebno odnosi na jod i cezij) čemu bi posebno pogodovala kiša na području gdje “oblak” prolazi (znate da je na području ispuštanja danas najavljeno padanje kiše). U standardnom

Davor Pleško

Novi predsjednik svoja prva radna iskustva stječe u obiteljskom obrtu koji djeluje od 1979. godine, a 1984. godine otvara vlastiti obrt pod nazivom ‘’Josip Pleško’’ Obrada metala i trgovina. Zapošljava 19 djelatnika, a svoj kvalitetan i konkurentan nastup na tržištu osigurava stalnim ulaganjima u modernizaciju strojeva, a 95% svojih proizvoda izvozi na vanjsko tržište.U rad Udruženja aktivno se uključuje 1987. godine. Dugogodišnji je član Upravnog odbora Udruženja obrtnika grada Zaboka, a 1997. godine član je Skupštine OKKZŽ i postaje predsjednik Ceha proizvodnog obrta OKKZŽ. Od 2002. godine obnaša dužnost predsjednika Udruženja obrtnika grada Zaboka, a ujedno je i član Upravnog odbora OKKZŽ-e. Član je Skupštine Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2006.-2010. godine te je ujedno i član Odbora za gospodarstvo HOK-a mandatno razdoblje 2006.-2010. godine. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja: 2004. godine dodijeljena mu je Zlatna plaketa OKKZŽ-e, 2009. godine dobitnik je priznanja OKKZŽ za 25 godina uspješnog vođenja obrta, a 2010. godine za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju grada Zaboka, dodijeljena mu je kao predsjedniku Udruženja ‘’Povelja grada Zaboka’’. Kao predsjednik Udruženja inicirao je niz zapaženih i uspješno završenih humanitarnih akcija.

kim reprogramom kredita, a smanjili smo i kamatnu stopu za 1 posto. Mislimo da je to vrlo pozitivno i s time nastavljamo i dalje - rekao je Pleško. Najviše obrtnika locirano je u većim središtima. OK KZŽ ima i malih udruženja obrtnika od stotinjak članova, do

velikih udruženja od petstotinjak članova. - Najviše su zastupljene uslužne djelatnosti i trgovački obrti. U Zagorju je tako najveći interes za uslužne djelatnosti, jer su za veću proizvodnju potrebna i veća ulaganja. Biti obrtnik ima svojih dobrih i loših strana. S

ispustu iz zazora obično dominira I-131 čija je aktivnost za red veličine veća od druga dva najzastupljenija izotopa Cs-134 i Cs-137. Vrijeme radioaktivnog poluraspada I-131 je 8 dana, što znači da bi ga samo zbog 2 tjedna protekla od ispuštanja, kod nas bilo 1/4 originalne aktivnosti. Prema tome za dosadašnji tijek ispuštanja koncentracije bi u našim krajevima bile zanemarljive, a time i utjecaj na zdravlje marginalan. Hrvatska raspolaže sustavom automatskih mjernih postaja za praćenje radioaktivnosti u zraku koje su stalno aktivne i registrirat će i ovu kontaminaciju ako je bude. Mislim da građani Hrvatske definitivno imaju i većih razloga za brigu nego što je to radioaktivni oblak, a dopustite mi reći, dio bi svojih misli svi mi mogli usmjeriti i narodu Japana u onim područjima u kojima je radioaktivno ispuštanje realna prijetnja i posebno ljudima koji se u NE Fukushima bore da tu prijetnju umanje.

Bašić: Europa u cjelini je na seizmički stabilnom području (pogotovo sjeverna i istočna Europa). Potres slične jačine u seizmički aktivnom području Europe, u koji spada i Rep. Hrvatska, prouzročio bi velika razaranja (to je potres 500-1000 puta jači ali i vjerojatnost njegove pojave je reda veličine 1 u 100.000 godina) od potresa koji je projektna osnova gradnje (VII stupanj) u državi, a broj žrtava bi ovisio isključivo o pripremljenosti stanovništva na takve izvanredne uvjete. Ponavljam: edukaciju i pripremu stanovništva, trebalo bi provesti kroz obrazovni program i tehnički potkrijepljeno (kao u Japanu i ostalim ugroženim državama poput Kalifornije u SAD) a ne senzacionalistički ili plašenjem ljudi krajem svijeta, i slično. Sve prirodne (potrese, poplave) ili ljudski potencirane nesreće (sjetimo se Bophala, kemijska nesreća koja je odnijela više žrtava od Chernobila) treba racionalno analizirati i pripremati stanovništvo na mjere zaštite, a ne tumačiti „smakom svijeta“, „Božjom kaznom“, i slično.

ZL: Što bi bilo s Europom da je zadesi potres slične jačine? ‘Smak svijeta’?

jedne strane nemaš šefa, odnosno gazdu i s te strane to je zahvalno, a s druge strane imaš kupca kojeg moraš zadovoljavati, i njegove najmanje želje i opet ti je položaj isti, opet moraš raditi za nekoga – prokomentirao je Pleško. - Unatoč, tome što se obrti

zatvaraju, a u nešto manjem obimu otvaraju, ima mladih zainteresiranih ljudi koji žele pokrenuti obrt. No, teško je nekome savjetovati da u ova teška vremena ide u otvarane obrta. Ono što želimo i u čemu se trudimo je zaustaviti trend pada i zatvaranja obrta - zaključio je.


8

županija

broj 387 / 18.03.2011.

županija

Mirjana Jurman

U sportskoj dvorani Srednje škole Krapina u četvrtak 24. ožujka održat će se 4. Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Krapina.

Besplatna edukacija krovopokrivača sa slamom

KRAPINA - Udruga “Naš zavičaj” iz Krapine i ove godine organizira besplatan edukacijski tečaj za krovopokrivače s raženom slamom tzv. “škopom” s ciljem očuvanja tradicijske, kulturne i graditeljske baštine Hrvatskog zagorja, kao i očuvanja okoliša primjenom korisnog otpada. Radi se o nastavku projekta započetog u 2010. godini. Na usavršavanju se očekuju i neki od polaznika iz prvog ciklusa. Udruga „Naš zavičaj“ poziva i sve ostale zainteresirane osobe s područja Hrvatskog zagorja da se uključe u edukacijski tečaj. Prijave se primaju do 31. ožujka, a zamolbe s kratkim životopisom mogu se dostaviti na adresu Udruga „Naš zavičaj“, Velika Ves 146 C, 49224 Lepajci ili na e-mail naszavicaj@net.hr. Više informacija o edukaciji može se dobiti na broj telefona 098 752 775. (zl)

Poslodavci predstav HZZ vas uči kako ko I Sebastijan Fuštin KRAPINA

ove godine sajam nudi mogućnost susreta poslodavaca i potencijalnih zaposlenika koji mogu vidjeti koja se zanimanja traže i kakve su mogućnosti za zapošljavanje. O Sajmu poslova razgovarali smo s pročelnicom HZZ-a Područne službe Krapina, Mirjanom Jurman.

ZL: Što donosi ovogodišnji sajam? Jurman: Četvrtu godinu zaredom HZZ obilježava ožujak kao mjesec sajmova poslova. Ukupno ih ima 22 u područnim službama, pa tako i kod nas u Krapini.

Ove godine uspjeli smo okupiti 44 poslodavca koji će prezentirati koja znanja i vještine trebaju u svojim tvrtkama, koji će imati mogućnost prikupiti životopise zainteresiranih nezaposlenih osoba i onih koji traže zaposlenje. S obzirom da su tu i završni razredi srednjih škola, možda se i školarci mogu dogovoriti za prvo zaposlenje. Uz poslodavce tu je i 15 obrazovnih ustanova od Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, pučkih otvorenih učilišta i srednje škole. Učenici će prezentirati svoja znanja, pa i ove godine očekujemo da frizerke pokažu svoje umijeće, medicinske sestre, poljoprivredno učilište, građevinska škola. Na jedan vizualni način če se moći vidjeti

što su u školama naučili. Tu su i srednje škole Pregrada i Zabok s ugostiteljskim usmjerenjima čiji će učenici pokazati kako znaju hranu pripremiti i poslužiti. Tu su i druge institucije kao ZARA, Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina. Posebno nam je drago da su se ove godine kao partneri uključili Savjet mladih KZŽ i Mreža udruga, kao i DND Zabok. Prezentirat će se i volonteri. Na mladima svijet ostaje i dobro je da razgovaraju s poslodavcima i vide što traže i trebaju li još što naučiti. Predstavit će se i pučka otvorena učilišta kao i srednje škole sa svojim programima obrazovanja za odrasle. Bez cjeloživotnog učenja nema osobnog razvoja. Danas

UČENICI I STUDENTI DOBILI ŽUP ZABOK – Nakon raspisanog natječaja Krapinsko-zagorska županija dodijelila je 38 učeničkih i 28 studentskih stipendija, a ugovore o stipendiranju s korisnicima je u zabočkoj Gimnaziji A. G. Matoša potpisao župan Siniša Hajdaš Dončić. Okupljene učenike, studente i njihove roditelje pozdravila je ravnateljica Gimnazije Bibijana Šlogar istaknuvši kako joj je drago da KZŽ i dalje drži do tradicije dodjeljivanja stipendija onima kojima su potrebne i koji to zaslužuju. - Vratite dug Zagorju tako da se vratite u Zagorje jednom kad završite školovanje, savjetujem vam kao bivša stipendistica – rekla je Šlogar. - U ime povjerenstva moram reći da nam je bilo jako teško jer smo primili 144 zahtjeva za studentske i 143 zahtjeva za učeničke stipendije, a imali smo odluku o dodjeli 28 uče-

ničkih i 28 studentskih stipendija. Bitno nam je da što više ljudi ima visoku stručnu spremu, ali i da završe srednje škole, pa smo donijeli odluku da se dodijeli 38 učeničkih stipendija. Vjerujem da je vaša želja da završite škole i ostanete raditi u KZŽ. Drago mi je da smo se opredijelili za deficitarna zanimanja. Veselimo se da smo ne po prvi puta dokazali da su nam mladi važni, da nam je važno obrazovanje. Želim vam puno uspjeha, kao i roditeljima da u ovoj teškoj situaciji sve prebrodite – rekla je zamjenica župana Sonja Borovčak.

Edukativnoobrazovna politika

Župan Siniša Hajdaš Dončić izrazio je zadovoljstvo što se ugovori o stipendiranju potpisuju na mjestu gdje se cijeni znanje i učenje, u Gimnaziji. - Iako su vremena loša i teška,

ekonomski i socijalno, jedna od politika od kojih ne odustajemo je edukativno-obrazovna, politika koja se zove 1000 stipendija. I tu nije samo riječ o stipendijama, već i o poboljšanju uvjeta u osnovnim i srednjim školama. Prvi smo u Hrvatskoj potpisali ugovor o poboljšanju energetske učinkovitosti. Stipendije su još uvijek bolje od studentskih kredita. Dok god sam župan, provodit ćemo dugotrajnu politiku ulaganja u obrazovanje i mlade. Nadam se da ćete vlastitim angažmanom što prije završiti školovanje i onda naći zaposlenje u KZŽ – rekao je župan. Učenicima i studentima je župan uručio ugovore koje su potpisali te će sada učenici primati 400 kuna mjesečno, a studenti 600 kuna. Potpisivanje ugovora o stipendijama glazbeno je popratila pijanistica Ana Pavlina. (S. Fu.)

Marko Pavić

Valerija Grah

MARKO PAVIĆ (Đurmanec), student 1. godine

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu - Stipendija mi puno znači što se tiče školovanja. Da je nisam dobio, pitanje je bi li se mogao školovati jer stanje je stvarno loše. Želja mi je što prije završiti fakultet i što prije se zaposliti. VALERIJA GRAH (Zagorska Sela), studentica

3. godine studija fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu - Super će mi doći stipendija u sljedećih godinu dana. Pola će biti za smještaj u domu, a pola za džeparac koji naravno dobro dođe. Sretna sam što sam je dobila. Voljela bih dobiti posao kod nas kad završim studije, možda u Krapinskim Toplicama jer od tamo bi imala mogućnost daljnjeg školovanja.


županija

broj 387 / 18.03.2011. uvođenjem novih tehnologija moramo nanovo učiti. Otvaraju se nove tvrtke i rijetko se događa da na jednom radnom mjestu ostajemo cijeli život. Neki će se tako možda odlučiti na dodatno obrazovanje ili prekvalifikaciju tim više što i sam Zavod provodi programe osposobljavanja odraslih. Želimo okupiti na jednom mjestu sve one koji mogu utjecati na tržište rada. Sajam je namijenjen poslodavcima, svima koji žele graditi karijeru, koji žele naći posao, možda promijeniti posao, izabrati buduće ili drugo zanimanje. Želimo da dođu i osmoškolci koji su na raskrižju, da vide predstavljanja srednjih škola. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću pružit će osmoškolcima mogućnost da provjere svoje mogućnosti umjetničkog izražavanja. Tu je i radionica umjetničke keramike Darka Varge u koju se mogu uključiti svi zainteresirani. Prošle godine priključile su se i gospođe koje su radile cvijeće od papira, pa vjerujemo da će biti tako i ove godine. Organiziramo i dva okrugla stola. Jedan o partnerstvu za razvoj, da prezentiramo projekt. U tijeku je izrada strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ, pa ćemo predstaviti nacrt strategije. Zavod je i korisnik darovnice iz IPA fonda u vrijednosti nešto manjoj od 100.000 eura, jedna od aktivnosti je izrada modela utvrđivanja deficitarnih zanimanja, pa ćemo predstaviti taj model. SŠ Oroslavje će predstaviti svoj EU

projekt uvođenja novog srednjoškolskog programa. Tu je i okrugli stol zašto volontirati. Želja nam je da se što više mladih i nezaposlenih, pa i zaposlenih budu volonteri. ZL: Priključivanje mladih je najveća novina sajma, hoće li biti još kakvih novosti ili on ide svojim već uhodanim ritmom? Jurman: Većih novosti nema. I do sada smo pokušali uključiti sve one koji su iskazali želju, dio onih za koje smo mislili da trebaju biti prisutni s obzirom da je i prostor ograničen. Želja nam je da što više pomognemo mladima svojim aktivnostima da se uključe u svijet rada, da dobiju neposrednu informaciju od poslodavaca. Znamo da je problem mladih ulazak u svijet rada bez iskustva. Možda kroz sajam vide što još trebaju da bi se mogli zaposliti. Tu je i program Vlade osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, da mladi steknu određeno iskustvo, prvenstveno u onim ustanovama koje imaju kao uvijet stručni ispit, kao i u obrtničkim zanimanjima. ZL: Kako ste zadovoljni s odazivom poslodavaca, izlagača i kakav odaziv na sajam očekujete? Vjerujete li da će biti veći zbog trenutne situacije? Jurman: S obzirom da imamo veći broj izlagača poslodavaca, očekujemo da će odaziv nezaposlenih i onih koji traže zaposlenje biti veći. I ove godine ćemo imati

predstavljanje poslodavaca za sezonsko zapošljavanje gdje će određeni poslodavci s mora predstaviti svoje potrebe, obaviti razgovore i vjerojatno dogovoriti, kao i prijašnjih godina zapošljavanje. Bit će tu i naši poslodavci koji također trebaju sezonce poput Termi Tuhelj i Jezerčica. ZL: Bilo bi dobro na sajam doći pripremljen. Jurman: Svi koji dolaze na sajam trebaju se pripremiti za razgovor, trebaju pripremiti životopis jer će poslodavci prikupljati životopise. Možda će se neki kako je bilo primjera i prošlih godina, odmah dogovoriti za zaposlenje. Međutim, u pravilu se prikupljaju životopisi i onda se kasnije zovu ljudi kad ima potrebe. Znamo da životopis treba imati određenu formu, treba predstaviti što smo radili, gdje smo radili i svoje kompetencije. Oni koji ne znaju kako to napraviti moći će na našem štandu dobiti pomoć stručne osobe. Neki poslodavci imaju svoje posebne obrasce. Nažalost, manje je zapošljavanja, ali poslodavci vole u svojoj bazi imati izbor, pa zatim preko nas ili izravno kontaktirati osobe koje traže zaposlenje. Tako ćemo dati uputu i školarcima koji završavaju školu da se pripreme i sastave životopis. Neki s deficitanim zanimanjima ili za sezonu su odmah dogovarali zaposlenje. Pozivamo sve poslodavce, nezaposlene, sve koji traže zaposlenje, žele promjenu zaposlenja, studente, učenike i njihove roditelje da dođu i informiraju se.

vljaju svoje potrebe, onkurirati za posao Program Sajma poslova 13:15 – 14:15 10:00 10:00 – 16:00

10:00 – 15:30 11:30 – 12:30 11:30 – 12:30 12:30 – 14:00 13:00 – 14,30 12:30 – 13:00 13:00 – 13:15

Otvorenje sajma poslova Predstavljanje sudionika putem izložbenih pulteva, predstavljanje srednjih škola i obrazovnih ustanova, primjena računalnog programa za profesionalno usmjeravanje Moj izbor Radionica “Mogu li i ja biti kreativan?” Prezentacija ugostiteljskih zanimanja “Što mi sve znamo i možemo” Radionica “Kako pripremiti životopis” (izložbeni prostor HZZ PS) Okrugli stol “Partnerstvo za razvoj” (Srednja škola Krapina – pedagoška učionica) Okrugli stol “Zašto volontirati?” (učionica SŠ Krapina ) Multimedijske prezentacije poslodavaca Multimedijska prezentacija Veleučilišta Hrvatsko zagorje

13:30 – 14:30 15:30 – 16:00

Krapina Multimedijske prezentacije programa za obrazovanje odraslih Radionica “Kako se predstaviti poslodavcu” (učionica SŠ Krapina) Zatvaranje sajma poslova, zaključna riječ organizatora, predstavnika partnera i poslodavaca

Pokrovitelji Sajma poslova: Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina Partneri: Grad Krapina, HGK - Županijska komora Krapina, HOK - Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Krapinsko-zagorska županija, Pučko otvoreno učilište Krapina, Radio Hrvatsko zagorje Krapina, Savjet mladih KZŽ, Srednja škola Krapina, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, Zagorska razvojna agencija Medijski pokrovitelji: Radio Hrvatsko zagorje Krapina, Radio Stubica, Radio Zlatar, Krapinski vjesnik, Zagorski list.

PANIJSKE STIPENDIJE

9

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

15.03.-29.03. Svinjski kare SK

Juneće grudi i rebra

25,99

24,99

kn/kg

kn/kg

Kruh Domaći crni 0,5 kg Čakovečki mlinovi

Sir Gaudela

5,49

36,99

kn

Kranjska kobasica

27

99 , kn/kg

kn/kg

10,98 kn/kg

Hrenovke Gurmanika Vindija

Srdela bez glave očišćena 500 g

9,99

19,99

kn

19,98 kn/kg

kn/kg

Riža NTL 1kg

Sirup Naranča 1 L

Mlijeko trajno 2,8% mm 2 L

9,49

Keks Petit 400 g

7,69 kn

kn

Omekšivač Valmora 1 L

4

4,75 kn/L

49 , kn

15,99 kn

11,23 kn/kg

Papir toaletni 3-sl. 16/1 Famili pack

8,99 kn

19,99 kn

Uređenje parkirališta KRAPINA - U tijeku su radovi na uređenju zemljišta sjeverno od željezničke stanice u Krapini odnosno nasuprot školske sportske dvorane, površine 1.300 četvornih metara koje će se urediti kao parkiralište sa 62 parkirna mjesta. Izvođač radova Krakom d.o.o. radove namjerava privesti završetku krajem ovog mjeseca. Grad Krapina i HŽ Infrastruktura d.o.o. sklopili su 2008. godine Ugovor o zakupu zemljišta sjeverno i južno od željezničke stanice s ciljem da se uredi i korisno iskoristi. Južni dio već je uređen također kao parkiralište sa 62 parkirna mjesta, a tamo se i četvrtkom održava sajam. (kpb)


10

županija

broj 387 / 18.03.2011.

LETI, LETI… Nastavljaju se radovi na budućem zagorskom aerodromu Zabok-Gubaševo, ‘začetom’ prije osam godina

U prvoj fazi uredit će se travnata pista za prihvat malih sportskih aviona Sandra Mičin

Ivan Hanžek

Krešimir Končevski

Mirjana Bašak GUBAŠEVO

N

a lokaciji budućeg krapinsko-zagorskog aerodroma Zabok-Gubaševo u srijedu je održana konferencija za novinare. Polje je to između Zaboka i Velikog Trgovišča, a konferencija je održana ‘s nogu’, i to po kišnom vremenu, no unatoč tome s velikom zainteresiranošću novinara. O dosezima dosadašnjih radova i planovima zagorskog aerodroma u ovoj godini govorili su zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić, zabočki gradonačelnik Ivan Hanžek, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma Sandra Mičin i Krešimir Končevski, koordinator projekta.

Pronalaženje sponzora

- Nakon pripremnih radnji oko otkupa zemljišta, parcelacije, ishođenja potrebnih dozvola, postavilo se pitanje daljnje sudbine zagorskog aerodroma. Odlučeno je da se za početak nastavka krene s aktivnostima u cilju registracije letjelišta i uređenja travnate

piste dovoljne za prihvat manjih zrakoplova koji bi prema očekivanjima činili najveći dio prometa na budućem aerodromu – doznajemo od koordinatora projekta Krešimira Končevskog, koji svoju angažiranost u ovom projektu tumači i time što je bio šest godina avioreporter za Radio 101. Prvi koraci prema tom cilju, kaže, već su učinjeni. - Uz konzultacije i pomoć stručnih ljudi s područja male avijacije definirali smo realne potrebe malog zrakoplovstva i stupanj izgradnje letjelišta u prvoj fazi, a izrađen je i projekt travnate piste čiji je autor dipl. ing. Nikola Samarđija, stručnjak za travnate terene, također zaljubljenik u avijaciju i suradnik aerodroma Lučko. Kako Županija i Grad nemaju mogućnost značajnijih ulaganja u ovu investiciju, jedan od osnovnih zadataka je pronalaženje sponzora koji su u mogućnosti dati određen doprinos realizaciji ovog projekta – rekao je Končevski. Cijela investicija podijeljena je u više faza. U prvoj fazi uredit će se travnata pista, a ne

betonska kao što je bilo prvobitno planirano.

Pomoć Vodoprivrede i SŠ Bedekovčina

- Ne vidimo isplativost u velikim ulaganjima, a nemamo niti sredstva. Travnata pista vrijednosti je 2.000.000. kuna – kaže koordinator projekta. Uz pomoć zabočke komunalne firme Plavinka raščišćen je koridor pomoćnog puta uz koji bude iskopan jedan kanal za prihvat oborinske vode s piste. Vodoprivreda Zagorje obećala je da će se uključiti u zemljane radove, a sa SŠ Bedekovčina, građevinski smjer, da će u okviru svoje prakse odraditi jedan dio na terenu. Na taj način jedan ogroman dio investicije bit će napravljen bez ikakvih dodatnih ulaganja, uz veliko učešće ljudi koji su spremni pomoći i u ova teška gospodarska vremena. Službenih rokova nemaju, ali se nadaju da će se ove godine napraviti značajan dio radova. Zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako je tijekom prošle godine Krapinsko-zagorska županija donijela stratešku odluku da

zajedno s Gradom Zabokom ubrza investiciju izgradnje zagorskog aerodroma. - Uz naše ustanove, Županijsku upravu za ceste i Zagorski vodovod uspjeli smo infrastrukturno opremiti aerodrom. Uredili smo pristupnu cestu u prvoj fazi, dok

će Zagorski vodovod dovršiti izgradnju sekundarnog voda kako bi budući korisnici kod izgradnje hangara mogli najnormalnije koristiti svu potrebu infrastrukturu. Isto tako izvršeno je kabliranje električnih vodova ispod zemlje. Time su stvoreni svi

preduvjeti za početak financiranja aerodroma – rekao je župan Hajdaš Dončić. Dodao je i kako je do kraja godine u planu priprema pista u prvoj fazi, jer u suradnji s jednom investicijskom bankom postoje zainteresiranu ulagači koji bi u tom trenutku krenuli


županija

broj 387 / 18.03.2011.

11

parlament

Siniša Hajdaš Dončić

Grad je bez obavijesti postavio žardinjere u Gajevu ulicu. Vlasniku ‘picerije’ koja se nalazi u toj ulici, zbog betonskih prepreka onemogućeno normalno poslovanje, pa i privatni život.

‘Zatvorili su mi prilaz kući i garaži i onemogućili dostavu u pizzeriju’

s izgradnjom prvog hangara. - Jedan je to od rijetkih projekata malih zračnih luka koji ima kompletnu projektnu dokumentaciju, na razini građevinske dozvole, što znači da može biti vrlo brzo aktiviran, odnosno pušten u pogon – naglasio je još župan.

Država financirala otkup zemljišta

Ivan Hanžek, gradonačelnik Zaboka ujedno i predsjednik Skupštine društva Krapinsko-zagorskog aerodroma, istaknuo je kako se taj projekt vuče jedan duži niz godina, te da nije imao baš vjetar u leđa, osim u jednom trenutku kada su uspjeli osigurati da država financira otkup zemljišta. - Nalazimo se pred površinom od 290.000 kvadratnih metara zemljišta krapinskozagorskog aerodroma koji omogućava izgradnju dvije piste. Pretpostavlja se u budućnosti jedne asfaltno-betonske i jedne travnate. Ovo je lokacija koja je bitna za sve prometne pravce, za Hrvatsko zagorje, a čime se utječe i na gospodarski razvoj grada Zaboka i KZŽ.

Naime, jedan dobar dio već danas prisutnih investitora u svojim poslovnim sredstvima ima ovakvu avijaciju s kojom se koristi u poslovne svrhe i želja im je lakše doći na lokacije u Hrvatskom zagorju. Ono što nas posebno zanima kao grad Zabok je činjenica da generalna avijacija vezana za područje grada Zagreba trenutno nije nigdje. Locirani su na aerodromu Pleso gdje je njihov status dosta upitan, a drugi dio lociran na aerodromu Lučko čiji je status još upitniji s obzirom na funkcije vojnog i policijskog aerodroma. Naše su oči uprte u poboljšanje gospodarske situacije u RH kao garancija da će projekt krenuti brže - rekao je Hanžek, najavivši za 25. ožujka, neslužbeno prva slijetanja i polijetanja helikoptera s ovog područja u okviru prezentacije novih proizvoda jedne autokuće koja će se odvijati u dvorcu Đalski.

Sporost zbog rigoroznih EU zakona o zračnom prostoru

Sandra Mičin, direktorica zagorskog aerodroma upoznala je pak novinare zašto toliko

traje prikupljanje potrebne dokumentacije. - Zračni promet prvenstveno se mora uskladiti sa zakonima EU, koji su dosta strogi i rigorozni, pa je ta papirnata dokumentacija zahtijevala sav otkup zemljišta, da vlasništvo bude preneseno na društvo, lokacijsku dozvolu, studiju utjecaja na okoliš i tek se onda kreće s registracijom aerodroma. Da bi se registrirao aerodrom, on treba imati papire u skladu s pravilnikom o aerodromu, zakonom o zračnom prometu… - objasnila je direktorica Mičin. - U prvoj fazi radimo letjelište koje se bazira na malim sportskim avionima, cesnama, jedrilicama, helikopterima i svoj onoj avijaciji koja nije sklona komercijali. Što se tiče same dokumentacije ona treba biti usklađena sa zakonima i radi se naputak o letjelištu koji ima strogo propisane uvjete kakvi moraju biti meteorološki uvjeti, navigacijski uvjeti, položaj staze…. Čitavo zemljište je sanirano, iskolčeno, te se vidi gdje je početak i završetak staze. Imat će oko 700 dužine i 30 metara širine – rekla je Mičin.

KRAPINA - U krapinskoj Gajevoj ulici od ulaza u park prema Festivalskoj dvorani do poslovnog prostora naočala Paun u ponedjeljak su uz desnu strane ulice postavljene žardinjere (betonske tegle za cvijeće) čime je zapriječen ulaz vlasnicima poslovnih prostora uz tu stranu ulice. Krapinski ugostitelj, vlasnik pizzerie Paradiso Saša Ovčarić, koja se nalazi u Gajevoj 5, ovom odlukom postavljanja žardinjera na njegov ulaz je šokiran i ogorčen, jer mu je na taj način onemogućena dostava robe. - Nitko nas o tome nije obavijestio. Kao ugostitelj svakodnevno primam dostavu u pizzeriu, od drva za krušnu peć, kamione Coca-cole, škrinje sa sirom i mesom... Sada nemaju gdje stati. Ljudi svakodnevno naručuju pizzu, a gdje da se parkiraju, gdje da se ja parkiram? Bavim se ugostiteljstvom. To je moj kruh i ja sam ovime zakinut – ispričao nam je Saša Ovčarić, tražeći mjerodavne odgovore zbog čega takva iznenadna i nebulozna odluka.

Kako dalje raditi…

Do krapinskog gradonačelnika nije došao, a u Krakomu Krapina rekli su mu da samo rade svoj posao. - Zatvorili su mi i pristup haustoru, odnosno prilaz kući i garaži, a to je moje vlasništvo. Po zakonu mi se ne smije zatvoriti ulaz kuću. Pa, kakav je to grad Krapina! Umjesto da se razvijamo, širimo, a predstavljamo se kao turistički grad, mi postavljamo ogromne žardinjere po gradu. Ne znam čija je to odluka. Da li je to prema prostornom planu grada? Ne znam, znam samo da je to još samo jedan od bisera gradskih čelnika – i dalje

ogorčeno priča Ovčarić. – Divim se drugim gradovima u Zagorju koji su lijepo uređeni, posebno gradu Zaboku koji se uređuje i širi i čestitam im na tome. Mi bi se trebali ugledati na njih – kaže Ovčarić. Država nas je dovela na prosjački štap rigoroznim mjerama od zabrana pušenja, uvođenja kojekakvih propisa, a sad i Grad odnemaže umjesto da nam izađe ususret. Kako dalje raditi –apelira Ovčarić. Upit smo poslali u Grad Krapinu.

Grad: ‘Nikome nije zapriječen ulaz u haustor’

-U Gajevoj ulici u Krapini postavljene su žardinjere na dijelu gdje je prometnim znakom zabranjeno zaustav-

ljanje i parkiranje. Na tom je mjestu širina ulice najmanja, a također i širina nogostupa. Automobili koji su se parkirali na tom nedozvoljenom dijelu ulice ne samo da su otežavali promet vozilima (posebice vozilima dostave), nego su i otežavali i sprječavali nesmetano kretanje pješaka (posebice pješaka s dječjim kolicima) po nogostupu kojem je u jednom dijelu širina oko 0.5 m. Spomenute žardinjere postavljene su na javnoj gradskoj površini i nikome zbog toga nije zapriječen ulaz u haustor, a Grad nije bio dužan obavještavati ni korisnike poslovnih prostora ni stanare – stoji u odgovoru iz ureda gradonačelnika Krapine Josipa Horvata. (Mirjana Bašak)


12

županija

broj 387 / 18.03.2011.

Do sada je prednost davana institucionalnom obliku zbrinjavanja djece bez roditeljske skrbi (smještavanje u domove za nezbrinutu djecu), sada prednost imaju udomiteljske obitelji.

Dajući dom, dajemo sebe Mirjana Bašak KRAPINA

B

iste li udomili dijete koje je ostalo bez roditelja ili koje je zbog zanemarivanja i zlostavljanja silom prilika ostalo bez adekvatne roditeljske skrbi? Obitelji koje udomljavaju djecu u Hrvatskoj ima malo. Naravno,

bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a ima i djece s poremećajima u ponašanju, te djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima. Ostatak spada u udomljavanje odraslih osoba. Unatrag par godina udomljavanje starih i nemoćnih postao je kao nekakav ‘trend’, djece još uvijek ne. Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije u

Gordana Maligec

Maligec: Ukoliko osobe žele postati udomitelji sve informacije o tome mogu dobiti u Obiteljskom centru putem pravnog, socijalnog i psihološkog savjetovanja, a zahtjev se podnosi u nadležni Centar za socijalnu skrb. država dobro misli kada daje prednost smještaju djeteta u obitelj, umjesto u domove, no ljudi se nevoljko odlučuju udomiti dijete zbog niza prepreka. Najčešće je to niska udomiteljska naknada, premala stručna podrška, ali i odgovornost koju dobivate. Ono najvažnije što se spominje kao uvjet da možete udomiti dijete je to da naknada za udomljavanje udomitelju ne smije biti jedini izvor prihoda. Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interes djece za razdoblje do 2012. godine stavljen je naglasak na tendenciju da se poveća broj smještaja djece bez roditelja u obitelji, u odnosu na broj djece koje svoje djetinjstvo moraju provoditi u domovima.

Najčešće srodničko udomiteljstvo

Naša država broji 2635 udomiteljskih obitelji. Djecu i mladež udomile su 1332 obitelji. Korisnika u udomiteljskim obiteljima je 5105, od toga djece i mladih je 1955. Najčešće su to djeca

suradnji s Udrugom Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece nedavno je i organizirao javnu tribinu na temu ‘Dajući dom, dajemo sebe’ s ciljem senzibiliziranja javnosti o udomiteljstvu. - U našoj županiji je četrdesetak udomitelja i u većini slučajeva riječ je o srodničkom udomiteljstvu (udomljavanje djece ili drugog člana vlastite obitelji). Udomiteljska obitelj mora imati socijalne, stambene i druge uvjete koji omogućuju smještaj osobi, a važno je imati primjeren stambeni prostor, brinuti o pravilnoj ishrani, učenju, odmoru i zadovoljavanju drugih potreba i interesa. Važno je humano se odnositi prema korisniku udomiteljskih usluga, a sve navedeno ocjenjuje nadležni centar za socijalnu skrb, prema mjestu prebivališta udomitelja - rekla je Gordana Maligec, ravnateljica Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije. - Udomiteljstvom se u RH mogu baviti osobe koje su hrvatski državljani te su psihofizički sposob-

U našoj županiji je četrdesetak udomitelja i u većini slučajeva riječ je o srodničkom udomiteljstvu. ni štititi, čuvati, njegovati, odgajati i zadovoljavati druge potrebe smještenih osoba. Zadovoljenje navedenih karakteristika osobito je važno kod smještaja djece, jer djeci treba pojačana briga, odgoj i ljubav – navodi Maligec. Ukoliko osobe žele postati udomitelji sve informacije o tome mogu dobiti u Obiteljskom centru putem pravnog, socijalnog i psihološkog savjetovanja, a zahtjev se podnosi u nadlež-

ni Centar za socijalnu skrb. - Najviše djece u jednoj obitelji na smještaju može biti troje, a mogu biti smješteni do punoljetnosti (ukoliko to zahtijevaju okolnosti), a postupak za stjecanje statusa udomitelja u centrima za socijalnu skrb okvirno traje tri mjeseca. Udomitelji imaju pravo na osobnu naknadu - opskrbninu - mjesečnu naknadu za potrebe smještenog korisnika, a isplaćuje se putem nadležnog centra

za socijalnu skrb (oko 14001600 kn mjesečno), a smješteno dijete putem centra za socijalnu skrb ostvaruje i pravo na džeparac – dodala je. Važno je naglasiti da udomiteljstvo nije put kojim se realizira posvajanje te da osobe koje se bave udomiteljstvom nisu u povoljnijem položaju ukoliko žele posvojiti dijete, to je česta zabluda – rekla je Maligec. - Uz senzibiliziranje osoba za udomiteljstvo važno je i

mijenjanje prakse smještavanja osoba, naročito djece, jer je do sada prednost davana institucionalnom obliku zbrinjavanja (smještavanje u domove za nezbrinutu djecu), te je važno i da institucije (nadležni sudovi i centri za socijalnu skrb) određuju smještavanje osoba u udomiteljske obitelji, jer se pokazuje kroz praksu da je to puno humaniji način zbrinjavanja osoba u potrebi – zaključila je.


broj 387 / 18.03.2011.

od 7 do 18 sati.

Ĺžupanija

13


14

županija

broj 387 / 18.03.2011.

Održan sastanak župana i predstavnika braniteljskih udruga KRAPINA - Župan Siniša Hajdaš Dončić primio je predstavnike braniteljskih udruga s područja naše županije. Teme razgovora, uz svakodnevnu problematiku s kojom se hrvatski branitelji suočavaju, bile su vezane i za podizanje svijesti građana o sudjelovanju zagorskih branitelja u obrani Hrvatske, a upravo na tom tragu je dogovoreno središnje županijsko obilježavanje Dana neovisnosti, 8. listopada, na 20. obljetnicu odlaska zagorskih branitelja na ratište. Župan Hajdaš Dončić istaknuo je kako je skrb o braniteljima i dalje nedovoljno prepoznata i pozvao institucije na adekvatniju skrb o braniteljskoj populaciji koja, nažalost, često biva politizirana iz dnevno političkih razloga. Predstavnici udruga branitelja složili su se kako je nužno uključiti institucije i pružiti energičniju pomoć, navodeći primjer besplatne pravne pomoći i jačeg uključivanja Centara za socijalnu skrb u svakodnevnoj pomoći braniteljima Hrvatske. Uz predstavnika Koordinacije udruga branitelja, Stjepana Pavlišu, sastanku su nazočili i Milan Martinić (HVIDRA KZŽ), Darko Mirt (Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a ŽKZ), Rajko Bartolin (Udruga zagorskih dragovoljaca Domovinskog rata ŽKZ), Mario Draganić (Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rada, podružnica KZŽ), Zvonko Pausić (Udruga specijalne jedinice policije „Barun), Dražen Hlaban (Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska sela) i Stjepan Sovec (Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Bedekovčina). (zl)

TRGOCENTAR d.o.o. trgovina na veliko i malo 49210 ZABOK – CROATIA, Radničko naselje b.b.

PREDMET: PRODAJA OŠTEĆENOG VOZILA PEUGEOT BOXER 350 LH 2,8 HDI BROJ ŠASIJE VF 3 ZCPMNC 17521758 GOD. PROIZVODNJE 2004. , PRVA REGISTRACIJA 2005. KM 183628

Povelja KZŽ za Sinišu Leopolda KRAPINA – Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije održala je u utorak svoju 10. sjednicu. Na početku sjednice došlo je do promjene u sastavu skupštine. Vijećnik HSLS-a Bojan Bosek podnio je ostavku na dužnost člana Županijske skupštine, pa je umjesto njega novi vijećnik Tomislav Basa. Basa je položio svečanu prisegu i uključio se u rad Skupštine. Uslijedila su redom izvješća nekoliko institucija. Krenulo se s informacijom o općem stanju sigurnosti u 2010. na području Policijske uprave krapinsko-zagorske koju je podnio načelnik Željko Cujzek. Zatim su tu bila izvješća o radu Županijske uprave za ceste i njihov financijski plan, pa izvješće o radu Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Javne ustavnove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ te Zavoda za prostorno uređenje KZŽ. Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od lipnja do prosinca 2010. podnio je i župan Siniša Hajdaš Dončić. U svom izvješću, župan je naglasio da su zbog promjene poreznih propisa u prošloj godini znatno smanjeni izvorni županijski prihodi, što je otežalo normalno funkcioniranje Županije. Postignutim je ipak zadovoljan, jer je gotovo sve zacrtano i realizirano. Skupštinari su raspravljali i o odluci o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije. Tako će povelju Krapinsko-zagorske županije primiti maestro Siniša Leopold, plaketu Krapinsko-zagorske županije za životno djelo Ivica Cerovečki, plaketu Krapinsko-zagorske županije za doprinos ugledu i promocijii Krapinsko-zagorske županije u zemlji i svijetu Zagorski vodovod i Rene Javorić Ilić te plaketu Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini Muzej krapinskih neandertalaca i Tamburaškiorkestar KUD-a Mihovljan. (S. Fu)

Temeljem odluke uprave Trgocentra d.o.o. Zabok raspisuje prodaju gore navedenog vozila na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati dana 22.03.2011 . u 9 sati . Vozilo se nalazi na adresi M. Gupca 238 Zabok. Početna cijena vozila je 10.200,00 kn Prije početka javnog nadmetanja svi zainteresirani trebaju položiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene vozila na blagajni Trgocentra d.o.o. Zabok , Radničko naselje bb. Vozilo se kupuje u viđenom stanju te se naknadne reklamacije neće uvažiti. Polog jamčevine se nakon održanog javnog nadmetanja vraća ili će se u slučaju kupnje prebiti u cijenu vozila. Za sve dodatne informacije kontakt osoba Zvonko Korpar 098-9828-891

Na temelju Odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća dana 07.03.2011. godine, Centar za socijalnu skrb Zabok, Matije Gupca 53, Zabok, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Predmet natječaja je prodaja neketnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Zabok, Podružnica Klanjec, površine 5586 m2, kč.br. 41/2, u naravi šuma u Radakovu. Početna cijena iznosi 16.758,00 kn. Sve troškove oko prijenosa nekretnine snosi kupac. Ponude se primaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku “Ne otvaraj! Natječaj za prodaju nekretnine” na adresu: Centar za socijalnu skrb Zabok, Matije Gupca 53, Zabok.   Centar za socijalnu skrb Zabok

KZŽ u Domovinsk SVETI KRIŽ ZAČRETJE - U proteklih nekoliko godina može se iz sve više publikacija čitati o Domovinskom ratu i sudjelovanju mnogih ljudi u njemu, a upravo zbog toga i čelni ljudi Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije uporno pokušavaju napraviti nešto slično. O toj su temi ratni zapovjednici raspravljali proteklog petka u Vinoteci ‘Kapljica’ u Svetom Križu Začretju. Većina njih bili su ratni zapovjednici u sastavu tadašnje PU KZŽ mnogim policajcima i hrabrim ljudima iz naše županije koji su se na samom početku agresije na Republiku Hrvatsku odlučili svoje mirne živote zamijeniti onim surovim, ali i svoje živote riskirati za dobrobit sviju nas. – Želimo da ova naša svjedočanstva budu na jednom mjestu, a kako je ovdje rekao naš član, ‘želim da i moj unuk može pročitati i znati gdje mu je bio djed u najtežim trenucima naše države’- rekao je Ladislav Fruk, ratni načelnik Policijske uprave KZŽ. Već je bilo pokušaja izdavanja prigodne publikacije koja bi na jednom mjestu objedinila podatke o sudjelovanju Zagoraca u Domovinskom ratu, no, neki bivši čelnici naše županije nisu imali ovoljno sluha za to. – Još od 1997. godine pokušavamo

izdati zagorsku monografiju o ratu u Hrvatskoj i sudjelovanju naših ljudi u ratu, no, nije bilo dovoljno razumijevanja. Nedavno nam je aktualni župan Siniša Hajdaš Dončić obećao konačno rješenje naše želje - rečeno je tom prilikom.

Među prvima uzeli oružje u ruke

Ladislav Fruk kao ratni načelnik PU KZŽ, njegov pomoćnik Slavko Merkaš, Franjo Orehovec, Žarko Miholić i drugi ratni kolege iz sastava naše policijske uprave, i uz pomoć zagorske dožupanice Sonje Borovčak, ove će godine pokušati završiti i izdati monografiju ‘Krapinsko-zagorska županija u Domovinskom ratu’. – Do toga smo naslova došli na prijedlog svih članova našega uredništva na čelu sa Ladislavom Frukom. - Odlučno krećemo prikupljanje građe i podataka i nadamo se da će monografija ugledati svjetlo dana do 8. listopada ove godine. To je, naime, datum najmasovnijeg odlaska Zagoraca na ratišta, prvo u Karlovac, a onda i u druge krajeve Hrvatske - rekao nam je Dragutin Kozina, glavni urednik buduće monografije. On dodaje kako se ovom monografijom želi čitateljstvu približiti činje-

PRIOPĆENJE HUM NA SUTLI - Pred nama su izvanredni izbori za članice i članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli. Ovakva situacija nikome od nas nije bila u interesu, ali postoje vrlo jasni i konkretni razlozi koji su uzrokovali takav slijed događaja. Osvrnuli bismo se na prošlost, ali samo zbog potreba da ukažemo što se događalo i kako se ne smije raditi. Ovim putem htjeli bismo vam predstaviti naša promišljanja i naše viđenje upravljanjem općinskim sredstvima. Sve je započelo izuzetno izraženom politikom pojedinaca, a na štetu općeg i konstruktivnog djelovanja. Takvim ponašanjem ponajprije Božidara Brezinščaka Bagole i prelaskom četiri vijećnika izabranih s liste HSS-a, a mimo svih stranačkih odluka, na stranu HDZ-a, dovedeni smo u situaciju da više nismo imali većinu koja bi mogla nastaviti s provedbom započetih odnosno dogovorenih projekata. Kratki rezime događaja: 13.12.2010. vijećnici Božidar Brezinščak, Franjo Tepeš, Josip Debeljak, Josip Podhraški, Josip Tepeš, Ernest Špiljak, Vjekoslav Špoljar, ŽeljkoBoršić predali su potpisani zahtjev za sazivanje sjednice za smjenu predsjednika Općinskog vijeća Rajka Jutriše, a kao obrazloženje zahtjeva

naveli su „novo ostvarenu većinu“. 21.12.2010. održana je sjednica Općinskog vijeća, ali nije izglasan proračun, a ni Odluka o privremenom financiranju, čime su stvoreni preduvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća i nove izbore. 12.01.2011. trebala se održati sjednica Općinskog vijeća, po zahtjevu „novo ostvarene većine“, no sjednica nije održana jer se nitko od potpisnika nije pojavio te nije bilo kvoruma. Upravo ovaj posljednji događaj pokazuje da se na takav način nije moglo nastaviti raditi, te da bi donošenje Odluke o privremenom financiranju samo poslužilo za daljnje zavlačenje i iskorištavanje mandata za osobnu korist pojedinaca. Načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, odlučio je ne mijenjati prijedlog proračuna, što je rezultiralo nedobivanjem potpore ‘’novo ostvarene većine’’ u vijeću. Do prošlih izbora općina se je nalazila u općoj stagnaciji i u velikim dugovima. Svjesni takve situacije smatramo da je važno istaći da po prvi puta u predizbornu suradnju na području općine Hum na Sutli kreću zajedno 4 općinske organizacije stranaka, što pokazuje svijest da se samo uspješnom međustranačkom suradnjom mogu postići dobri rezultati. Upravo taj

zajednički izlazak na izbore kruna je rezultata dosadašnje suradnje i započetih projekata kao i garancije njihovog uspješnog završetka. Načelnik je u više navrata u svojim medijskim istupima naglašavao svoje zadovoljstvo glede suradnje s našom koalicijom. Poziv na predizbornu suradnju nije prihvatio i kao nestranačka osoba ide na izbore sa svojom listom. Post izborna koalicija zasigurno ovisi o samim rezultatima izbora, jer za pretpostaviti je da sa svojom nezavisnom listom kandidata Zvonko Jutriša kao načelnik neće osvojiti potrebnu većinu u općinskom vijeću. S obzirom na dobro postavljene temelje u protekle dvije godine, kao koalicija nadamo se i dalje uspješnoj suradnji s općinskim načelnikom u upravljanju javnim sredstvima i dobrima koja mora biti na korist svih stanovnika Općine Hum na Sutli. Uz projekte koji pridonose poboljšanju uvjeta kroz komunalnu infrastrukturu i društveni život, posebnu pažnju treba posvetiti i projektima koji mogu stvoriti preduvjete za stvaranje nove vrijednosti, kroz otvaranje novih radnih mjesta, povećavanje turističkih posjeta i iskoristivosti najvećeg blaga, ljudskog potencijala, na svim razinama. (HNS, HSS, SDP, ZS)


županija

broj 387 / 18.03.2011.

15

Suradnja zagorskih i sarajevskih mladih SDP-ovaca

kom ratu nica kako u ratu Zagorje nije bilo ugroženo i ‘da su ljudi mogli ostati doma, čekajući rasplet dramatičnih situacija, ali su ipak među prvima uzeli oružje u ruke i krenuli braniti Hrvatsku od srpskog agresora’. – Ovim putem umoljavamo i druge sudionike Domovinskog rata iz Hrvatskoga zagorja da nam pomognu u prikupljanju podataka i priča o tim godinama te da nam se jave kako bi što kvalitetnije i objektivnije sastavili našu zagorsku ratnu monografiju - zaključio je urednik Dragutin Kozina. Na kraju radnog sastanka sudionicima se obratio Ladislav Fruk, napomenuvši kako je ‘doprinos Zagoraca u obrambenom Domovinskom ratu bio ogroman i zato monografija mora biti izdana i ostati za povijest’! Dodajmo tome i podatak kako će pokrovitelj monografije ‘Krapinskozagorska županija u Domovinskom ratu’ biti naša Županija, a to je, kako su zaključili članovi uredništva, ‘dodatni podstrek svim sudionicima njene izrade’. (D. Stulić)

SARAJEVO (BIH) - Forum mladih SDP-a Krapinskozagorske županije u Sarajevu je intenzivirao odnose s Forumom mladih SDP-a Kantona Sarajevo. Suradnja i uzajamna potpora između spomenutih organizacija uspostavljena je još prije nekoliko godina, ali s obzirom na odlične odnose i želju obiju organizacija za još intenzivnijim povezivanjem u budućnosti, potpisan je sporazum koji definira prijateljske veze zagorskog Foruma mladih s Forumom mladih glavnog grada Bosne i Hercegovine. - Cilj samog sporazuma nije samo povezivanje na temelju socijaldemokratskih vrijednosti koje nas spajaju već i proklamacija društvenih, povijesnih i kulturoloških znamenitosti, kako Zagorja tako i grada Sarajeva – istaknuli su potpisnici sporazuma, predsjednici organizacija Seudin Novalić i Ivan Habulin. Delegacija FOM SDP-a Sarajevo posjetit će Krapinskozagorsku županiju u sklopu tradicionalne proslave Pra-

Ovi slatki štenci, stari tek oko 3 mjeseca, nađeni su napušteni na cesti. Narast će do srednje veličine, a istinski ljubitelji životinja mogu se javiti na broj mobitela: 098 / 186 76 97 i psićima pružiti novi dom.

znika rada koja će se održati u Bedekovčini, 1. svibnja. FM SDP-a Krapinsko-zagorske županije tom će prigodom u Bedekovčini organizirati i susret sarajevskih forumaša s predsjednikom SDP-a Hrvatske, Zoranom Milanovićem. - Forum mladih SDP-a Krapinsko-zagorske županije i

ovim je sporazumom jasno pokazao kako socijaldemokracija ne poznaje barijere već samo vrijednosti zajedništva, solidarnosti, uvažavanja i suradnje čija je svrha oduvijek bila i bit će – izgradnja otvorenijeg i tolerantnijeg društva – vele zagorski forumaši. (zl)

HAK-ovcima povlastica od 30 posto ZAGREB - Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji između HŽ Putničkog prijevoza i Hrvatskog autokluba putnicima članovima HAK-a odobrava se povlastica u iznosu od 30 posto popusta na redovitu cijenu prijevozne karte za povratna putovanja u vagonima 1. i 2. razreda svih vrsta redovitih vlakova u unutarnjem prijevozu HŽ-a na relacijama duljim od 25 km. (iš)

Sastanak čelnika slovenskih i hrvatskih željeznica zbog revitalizacije pruge od Savskog Marofa do Vukovog Sela KRALJEVEC NA SUTLI - Proteklo je puno godina otkako su prekinuti radovi na obnovi pruge Savski Marof - Kumrovec - Miljana - granica SLO/HR, kod Vukovog Sela, zbog spora na dionici od oko 400 m, gdje pruga prolazi slovenskim katastarskm područjem. Otada je manje-više bilo pokušaja da se ova sporna dionica riješi i radovi nastave. Na sve učestalije inzistiranje lokalnih samouprava kroz čiji teritorij pruga prolazi, konačno će se danas (četvrtak) u 10. sati u uredu načelnika općine Kraljevec na Sutli, domaćina Antuna Hrelje na zajedničkom sastanku potpredsjednika

Hrvatskog sabora Ivana Jarnjaka i saborskog zastupnika Milivoja Škvorca s predstavnicima slovenskih i hrvatskih željeznica te izravno zainteresiranih gradonačelnika i načelnika, utemeljiti konačno rješenje ovog «kolumbovog jajeta». Slovensku željeznicu zastupat će: Goran Branković, gen. direktor, igor Hribar, gen. sekretar, Milan Jelenc, dir. Tovornega prometa, Janko Pavlič, dir. Vodenja prometa i Marjan Zaletel, dir. Infrastrukture. Hrvatske željeznice predstavljat će: Zlatko Rogoža, predsjednik Uprave HŽ Holdinga, Predrag Zekić, član Uprave, Marijan Kla-

rić, član Uprave, Branimir Jerneić, pred. Uprave HŽ Infrastrukture i Oliver Krilić, direktor Uprave HŽ Vuča vlakova. Gost iz Slovenije je još i župan občine Podčetrtek Peter Misja i njegovi kolege s ovu stranu Sutle Željko Kodrnja, Dragutin Ulama, Željko Kolar, Antun Hrelja (domaćin skupa) i Franjo Štoos, nač. općine Dubravica. Tema sastanka je revizalizacija ove pruge i ponovno uspostavljanje željezničkog prometa na spomenutoj dionici. Nakon sastanka svi sudionici će posjetiti Kumrovec i njen zapušteni Željeznički kolodvor. (Ivo Šućur)


16

županija

Z A D U Š U, Z A S P O M E N E K

GDOJ MENE LUČ JA NJEMU KLJUČ

P

rtuljet se poljehku počela buditi. Kak negda tak i denes naveljike se počelje hoditi po trsja, trnace, a i po vrteke. Istina i bog, zdej je takve poslje se menje. H cajta teri su za nami na gruntu je bilje ljudi kaj mravlji. Negda je bila puna hiža družine i dobre se znalje gda, gde i kaj se bu delalje. Ni jedna baba, sneha, čer, sin, zet če je bil pri hiže, nie mogel prejti na grunt obdelavat nekakef posel sam od svoje volje. Raspored pri hiže h sakem cajtu, tak i na prtuljet, o se poslje delal je navek gazda hiže. Bil je te starec teri je do cajta dok je mogel „imel vojke h ruka“ i komandu. Po strani se držala njegva ženjska ilji gazderica, kak da je nie preveč briga. Senek se dobre znalje da je ona svoju rekla na samem, gda drugi niesu čulji. Kak god da su muži bilji gazdi, več put je same tak zgledalje. Glavnu rieč, po stiha i na samem vodila je gazdarica. Poviedalje se tak da je jeden Štief bil fejst betežni i zgledalje je da bu brze skončal. Kak je te negda bila šega, pozvalji su selskuga mudrijaša kaj bi pred njim napravilji oporuku ilji kak se reklje red. Kak je Štief počel govoriti, da bi sinu Iveku štel ostaviti bukovu hustu, nie još stegnul završiti gda se njegva baba hmiešala i rekla da ona ne sinu Iveku nek Blažu. Štief je i dalje štel napraviti red, med decu, alji se saki put ona hmiešala i nie mu dala za praf. Beteženomu i zmučenom najemput je bilje dosta njezinoga prigovaranja, pak je z pol glasa rekel: „Baba, daj čkomi! E ti hmiraš ilji ja.“ Ona se jeden čas posramila i zamučala, alji ne za duge. Gda se je negda delal red senek se držalje do one teru denes več nišče ne rabi h šlabekuvanju, a kak bi unda h življenju. A ona velji ovak: „Gdoj mene luč, ja njemu ključ!“ Te bi značilje da je starec čez življenje dobre pratil kak se tere od deteca prema njemu ponaša. Negda se zna- Piše: Nevenka Gregurić lje da od hiže zamuža idu čeri. Rietke je bilje da su se dima oženile. Če se tera čer nie oženila nie je se ljipe pisalje. Ona je bila same teca z teru su si rade „zmetalji“ i na nju se starci niesu moglji oslanjati. Pri hiže su bilji oženjeni sini. Oni su se šacalji prema tomu od kud su se oženilji. Če je sneha bila od dobre staječe ljudi, od bogataše i dobre „rozge“, mam je bila bolj preštimavana od svekra i svekrve. Morti je pri prihajanju f hižu za snehu imiela veče preštimavanje, alji mudre oči svekra i svekrve nie bilje moči hkaniti. Dobre su oni pratilji tera se sneha i sin bolje hmekavaju od posla, teri su več ilji menje svadljivi i z terem bi moglji lježe i ljepše dočakati starost. Radi toga su čez življenje znalji reči, gdoj mene luč ja njemu ključ, kaj bi jih tuj i tam zmisljilji na njihove ponašanje. Na tu starinsku šegu, nekteri dan me je zmisljila jedna moja pajdašica dok sme si kratile cajte, malje žlabrale i zmišljavale se na življenje, h mladosti, tere je tak još ostalje h pameti kak stranica prečitenje knjige. Denes te šege več nie. Ne rabiju nišče h spomenku, a unda ni h življenju. Kak da se denes se obrnulje naopak pak unda i ta šega. Tak bi unda denes ona zgledala ovak: „Ti mene ključ, a ja tebe luč!“ Dobre se zna da bi luč goriela trieba biti dobra trieska. Če je dobra trieska da bi bolje goriela morati ju je furt malje pomazati z mašču, potpuhnuti po nje kaj bi ljepše i duže goriela. Kak h denešnjem življenju več malje gdoj i zna dobre potkurjavati, tak se unda nie trieba preveč čuditi če se poklje dobljenuga ključa, luč mam za kratki cajt hgasi. Morti bi unda radi toga kaj se nej prerane luč hgasila trieba držati ključ h svoja ruka se dok je moči. Če jemput ključ z ruke prejde h druge ruke, moglje bi se dogoditi i po one starinske: „Zabadave je piesu lajati na mesec!“

broj 387 / 18.03.2011. BRESTOVEC OREHOVIČKI - Redovnu izvještajnu skupštinu održali su vodstvo i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovec Orehovički koje djeluje u sastavu VZO Bedekovčina. U vatrogasnom domu u centru mjesta koje ‘vapi’ za obnovom, vodeći su ljudi na skupštini pozdravili mjesne vatrogasce s obitelji te mnogobrojne goste uz zvuke Limene glazbe iz Orehovice. O samom mjestu i društvu koje će sljedeće godine obilježiti 70 godina postojanja, upoznao ih je predsjednik Josip Siketić. – Iako je naše društvo tijekom povijesti prolazilo i dobro i zlo, a naša brojnost varirala, sada imamo 90 članova, a i najmlađi u posljednje vrijeme pokazuju zainteresiranost za vatrogastvo - rečeno je na skupštini, uz podatak kako je sada u sastavu i 15 pripadnika vatrogasne mladeži (12-16 godina), ali i desetoro djece od 6 do 12 godina. – To možemo zahvaliti i našoj akciji ‘Dani otvorenih vrata’, koju smo po prvi puta organizirali sa OŠ ‘Stjepana Radića’ u našem mjestu, ali i našim posjetama djeci koja su s velikim zanimanjem pokazala interes za naše društvo - rekli su nam tom prilikom. Kao i svako zagorsko vatrogasno društvo, i DVD Brestovec Orehovički teško je tijekom vremena nabavljalo opremu, a o njoj su ‘u protekloj godini itekako vodili računa, od servisa, do

MARLJIVI I USPJEŠNI

redovitih pregleda’. – Protekle smo godine osim toga, vodili računa o svim pravilnicima vatrogasne struke te o redovitom inspekcijskom nadzoru, a našli smo vremena i za obilježavanje blagdana, druženja s prijateljskim društvima, a redovno se nadopunjujemo sa PGD-om ‘Šentvid pri Grobelnom’ iz Slovenije - dodano je. – Naš rad može se prepoznati preko teoretskog usavršavanja, ali i 62 natjecateljske vježbe naših ženskih i muških mla-

đih snaga, što potvrđuju vrlo dobri rezultati na natjecanjima u Kučan Marofu (12., 7. i 5. mjesto), te na natjecanju u Popovači i Pavlovcu Zabočkom. U našoj povijesti napustilo nas je zauvijek 50 članova, ali mi i dalje popunjavamo svoje redove mlađima i mislim da ćemo ostvariti i naše planove za sljedeće razdoblje - rekao nam je Siketić. Tako će se nastaviti druženje sa osnovnoškolcima u mjestu, raditi na prevenciji stanovništva, nastojati

ženskim članovima nabaviti svečane uniforme, ali i voditi brigu o uređenju vatrogasnog spremišta i okolice te nabavke potrebite opreme. Osim toga, namjeravaju pokrenuti akciju sanacije i uređenja igrališta iza Vatrogasnog doma. U tome će predsjedniku Josipu Siketiću osim vrijednog članstva, pomagati i dopredsjednik Vlado Kobeščak, zapovjednik Damir Habjanec i nova v.d. tajnica, Martina Šaronja. (Dean Stulić)

DVD Špičkovina odradio svoje zadaće

Položili vatrogasci 1. klase

ŠPIČKOVINA - ‘Veći dio prošle 2010. godine članovi DVD-a Špičkovina vrijedno su nastavili radove na obnovi svojega vatrogasnog doma. Obnavljali i uređivali su ga vlastitim snagama, a na velikoj financijskoj pomoći zahvaljuju Gradu Zaboku i gradonačelniku Ivanu Hanžeku’, rečeno je na redovnoj izvještajnoj skupštini toga društva u sastavu VZG Zabok. Osim uređenja doma, članovi društva obavljali su i sve ostale aktivnosti zacrtane u planu rada, od usavršavanja svojih članova, redovitih vježbi, što članova operativnog odjeljenja, a i natjecateljskih. DVD Špičkovina ima šest odjeljenja koja sudjeluju na svim važnijim susretima i natjecanjima na području grada, županije i šire, a to su djeca M, djeca Ž, mladež M, mladež Ž, seniori A i veterani. Na vatrogasnom natjecanju djece i mladeži VZG-a Zabok održanom 30.svibnja u Zaboku na igralištu NK ‘Mladost’ djeca Ž osvojila i djeca M osvojila su 1. mjesto, mladež Ž osvojila su 2. mjesto i mladež M 1. mjesto. Seniorsko odjeljenje „Muški A“ kroz čitavu godinu obavlja kondicijske vježbe i sudjeluje na svim važnijim nastupima. Tako su nastupili po prvi puta na Memorijalu ‘Milana Pažića’ na međunarodnom spajanju usisnog voda u Sv. Ivanu Zelini, te u konkurenciji 33.

OROSLAVJE – U organizaciji DVD-a Oroslavje održan je tečaj i ispit za vatrogasce 1. klase. Uz članove domaćeg DVDa, na ispitu su bili i kandidati iz DVD-a Donja Stubica, Strmec Stubički i Pila, ukupno 21 polaznik. Svi su na kraju uspješno prošli ispite i stekli zvanje vatrogasca 1. klase. - Drago mi je da su tečajevi za vatrogasca i vatrogasca 1. klase ponovno održani u Oroslavju nakon petnaestak godina – rekao je Miljenko Mrzljak koji je zajedno s kolegom Miljenkom Lunderom iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe i tajnikom Vatrogasne zajednice KZŽ Rajkom Jutrišom bio predavač i član ispitne komisije. Sve prisutne pozdravio je i čestitao im na uspješno stečenom zvanju gradonačelnik Oroslavja Ivan Tuđa. Kao gost stigao je i predsjednik Vatrogasne zajednice KZŽ Ivica Glas. Za sve je na kraju poslužena večera uz srneći gulaš. Vatrogasci 1. klase postali su Siniša Bajs, Ivan Jagečić, Zdravko Jagečić, Mario Kapusta, Antonio Kraljić, Nikola Krmelić, Matija Pavrlišak, Nikola Pilarić, Zoran Puhovski, Mladen Starešina, Ivica Šprah, Dario Štrulan, Mato Zrinski, Tomislav Pavrlišak, Ivica Mordej, Davor Strugar, Jeronim Bubanko, Ivan Milek, Zdravko Čulig, Dario Belinić i Tomislav Sokač. (S. Fu.)

odjeljenja osvajaju 6. mjesto. Na XI. Kupu Grada Zaboka održanom 29. svibnja u Gubaševu osvajaju također 6. mjesto, a na 31. Memorijalu „Mirka Kolarića“ i 2. kola 5. Kupa HVZ-a održanom u Varaždinu dobivaju srebrnu medalju. Također i seniorsko odjeljenje ‘Muški A’ kroz čitavu godinu obavlja kondicijske viježbe i sudjeluje na svim važnijim nastupima. Tako su nastupili po prvi puta na Memorijalu „Milana Pažića“ na međunarodnom spajanju usisnog voda u Sv. Ivanu Zelini, te u konkurenciji 33. ekipe osvajaju 6. mjesto. Na XI. Kupu Grada Zaboka održanom 29. svibnja u Gubaševu osvajaju također 6. mjesto, a na 31. Memorijalu ‘Mirka Kolarića’ i 2. kola 5. Kupa HVZ održanom u Varaždinu dobivaju srebrnu medalju.

Spremni na sve zadatke

Isto tako, DVD Špičkovina izlazi u susret djeci Područne škole u Špičkovini i osiguravaju prijevoz u posjet Muzeju Krapinskog pračovjeka, a na poziv Grada Zaboka vrše i prijevoz nagrađenih učenika K.Š. Đalski u Crkvenicu. DVD Špičkovina u svom sastavu ima ukupno 155 članova, a od toga broja vrijedi spomenuti 57 članova djece i mladeži, tako da se u društvu i dalje vodi briga o pomlađivanju članstva i budućnosti DVD-a.

Vatrogasna operativna postrojba DVD-a Špičkovina trenutno ima 19 članova sa važećim liječničkim uvjerenjem o sposobnosti za izlazak na intervencije. Spremnost vatrogasne postrojbe dokazana je na prijašnjim intervencijama prilikom izbijanja požara. Akcije gašenja bile su uspješne, a žarišta su bila na vrijeme lokalizirana i pogašena. Svakako ovdje treba spomenuti kako se na skupštini ne zaboravlja spomenuti i odličan rad Puhačkog orkestra u sastavu koji broji 36 vrlo aktivnih članova i prošle su godine u dvorani OŠ ‘Ksaver Šandor Đalski’ odlično posjećenim koncertom proslavili 70 godina djelovanja, pa i nagrađeni mnogim uglednim priznanjima. Nabavljena su i dva klarineta, a donacijama sponzora planiraju se nabaviti nove tube koje bi zamjenile postojeće u uporabi više od 40-ak godina. Od dodatnih aktivnosti ističemo rad s mladima u sekciji podmladka orkestra, jer je osnovni cilj popunjavanje novim članovima, podizanje glazbene naobrazbe na području mjesta i grada Zaboka, te pružanje mogućnosti djeci i mladima za stjecanje dodatnih znanja. Orkestar se financira iz gradskog proračuna danas broji 40-ak članova, a sve je pod budnom kontrolom i vodstvom profesora Ivana Kšeneka. (Dean Stulić)


županija

broj 387 / 18.03.2011. Radno predsjedništvo u DVD Začretje

Svetokriški hram kulture i vatrogastva SVETI KRIŽ ZAČRETJE – Čak 127.godišnja skupština DVD-a Sveti Križ Začretje održana je u novouređenom vatrogasnom domu u kojem je smještena stalna izložba karikatura Rudija Stipkovća, rođenog u ovom mjestu, umjetnika čija su djela krasila mnoge novine i prostore proteklih desetljeća. - Uređenje doma rezultat je zalaganja svih članova - kazao je predsjednik DVD-a Miljenko Šoštarić. - U Općini imaju razumijevanja za vatrogastvo, a uz zakonom određeni iznos izdvajaju i drugi dio kojeg zovu potpore - kazao je načelnik općine Ivan Kranjčić. - Vatrogasni dom ovime je postao jedinstveni spoj hrvatske kulture i hrvatskog vatrogastva - istaknuo je u svojoj čestitci dr. Ivica Balagović, predstavnik DVD-a Opće bolnice Zabok. Skupštini su nazočile brojne delegacije susjednih DVD-a i delegacija iz Slovenskih Konjica. Pored velikih aktivnosti na uređenju spremišta ulagalo se i u nabavku opreme, stručno osposobljavanje i rad s mladima. U suradnji sa školom 70 učenika izrazilo je želju da se bave vatrogastvom. Bilo je prošle godine i 6 intervencija na gašenju požara. Za svoje sugrađane prevozili su vodu i bili velik potpora u organizaciji programa manifestacija u mjestu. Godišnja skupština jednog od najstarijih DVD-a u županiji bila je i prigoda da su uruče priznanja i odličja za doprinos vatrogastvu i DVD-u. Posebno priznaje HVZ primio je počasni predsjednik i dugogodišnji marljivi sakupljač povijesne građe Stjepan Ječmenica. (B. U.)

PREDAVANJA O PROMETU ZA MLADE VOZAČE OROSLAVJE - U holu Srednje škole Oroslavje održano je dvostruko predavanje na temu „Mladi vozači – alkohol, brzina, prevencija u prometu“, koje su, po jedno za svaku smjenu održali Robert Korman, stručni voditelj i predavač iz autoškole Oro, Oroslavje i Mario Duktaj, policijski službenik za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa PU Krapinsko-zagorske. Od dva milijuna vozača u RH, 11,5% od njih su mladi vozači i ovakve prezentacije vrlo su poučne za one koji tek ulaze u taj svijet. Učenici su pomno pratili oba izlaganja, a najupečatljivije su im bile videosnimke nesreća i fotografije koje pokazuju što se sve događa pod utjecajem alkohola, ali i drugih opijata. (Darko Ciglenečki)

Održana skupština DVD-a Jesenje JESENJE - Dobrovoljno vatrogasno društvo Jesenje održalo je redovitu godišnju izvještajnu skupštinu. Predsjednik Mirko Buzina proteklu je godinu ocijenio uspješnom. Društvo je bogatije za navalno vozilo Nissan koje je opremljeno cisternom od 300 litara i visokotlačnim sklopom s dvije cijevi. U protekloj godini velika pažnja posvećena je školovanju i obuci vatrogasaca; tečaj je uspješno završio 21 polaznik, a dvojica članova položila su ispit za va-

trogasnog dočasnika. Vatrogasna mladež je po prvi puta boravila na ljetovanju u vatrogasnom kampu u Fažani. Jedan član boravio je tijekom ljetnih mjeseci na dislokaciji na Jadranu. Proveden je i velik broj manjih aktivnosti glede preventivne zaštite od požara. Zapovjednik Društva Dragutin Kranjčec iznio je podatak da je na području koje pokriva DVD Jesenje u protekloj godini evidentiran 1 požar, i to na stambenom objektu koji je, unatoč brzoj intervenciji i ve-

likom broju vatrogasaca, pretrpio značajnu štetu. Vršen je dovoz pitke vode, očišćena su i ispumpana 4 bunara. Vatrogasci su aktivno bili uključeni u obilježavanje prigodnih datuma; Dana općine, Tijelova, Sv. Florijana. U društvu djeluju 42 aktivna člana te 11 članova vatrogasne mladeži i 10 veterana. Nakon podnesenih izvješća i rasprave, polaznicima tečaja priznanja je uručio Boris Uhernik, v.d. predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske župani-

POLICIJSKI TJEDAN

P

rošlog tjedna (od 7. do 14. ožujka) na području Policijske uprave krapinsko-zagorske zabilježeno je 30 kaznenih djela, od čega 14 krađa, sedam zlouporaba opojnih droga, pet teških krađa, dva izigravanja zabrana iz sigurnostnih mjera i pravnih posljedica osude, jedno uništenje i oštećenje tuđe stvari i jedna prijetnja. Buknulo je čak 38 požara suhe trave i raslinja. Policija je podnijela deset prekršajnih prijava zbog narušavanja javnog reda i mira i devet zbog obiteljskog nasilja. Dogodilo se 11 prometnih nesreća. Nažalost, jedna je osoba smrtno stradala. Jedna je nesreća za posljedicu imala teške ozljede, a jedna lakše. Samo s materijalnom štetom prošlo je osam prometnih nesre-

ća. Kod dva sudionika prometnih nesreća utvrđena je prisutnost nedozvoljene količine alkohola u organizmu. Policijski službenici su prošlog tjedna evidentirali 264 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama od čega se 82 prekršaja odnosi na nekorištenje pojasa, 47 na nepropisnu brzinu, 21 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, 15 na nepostupanje po prometnom znaku, 13 na neregistrirano vozilo – istek prometne dozvole, 3 na upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 na mlade vozače, 1 na nekorištenje zaštitne kaciga... (S. Fuštin)

je. Zamjenik načelnika, Josip Draganić, istaknuo je da je suradnja Općine i DVD-a te ostalih udruga s područja općine na visokom nivou, što se vidi iz dodatno odobrenih sredstava za nabavu novog vozila. Vatrogascima je poželio uspjeh u daljnjem radu i naravno, čim manje intervencija. Skupštini su nazočili i članovi susjednih DVD-a; Krapina, Đurmanec, Petrovsko, Radoboj, Golubovec, Bednja, Josipdol, Šemnica. (K. Petek Belošević)

17

DNEVNIK TATE BENA

Tko zna, zna J ako je teško zadovoljiti druge i tirati po svojem. Istovremeno. Recimo naša vlast u državi tira po svojem, ali s tim skoro pa nišči nije zadovoljan. Ali neki u tome uspjevaju. Recimo moja Gracia. Neko jutro mi nije dala da ju oblječem. Uspel sam joj zmeniti pelenu i to je bilo to. Ali je ostala na krevetu i gledela crtiče. Kak ima nekakvu virozu ne peljamo ju h vrtič i mislil sam si naj onda samo bude h krevetu i naj gledi crtane, dok si žena i ja ne spijemo kavu. Nakon par minut evo nje u dnevnoj sobi. Samo bodi je imela na sebi. Pa sam se ja kakti namrštil i zašpotal ju da nesme bosa hoditi. I kak več sve razme vrnula se h sobu na krevet. Ali, evo nje za par minut opet. I dalje je samo h bodiju, ali več nije bila bosa. Zela je svoju dekicu, stala na nju i tak je malo po malo gurajuči dekicu s nogama došla do dnevne sobe. Bilo je po njezinom (nije se obljekla), ali je zadovoljila moj zahtjev (nije bila bosa na laminatu). Jedno malo djete od dvije godine zna kak zadovoljiti druge i terati po svojem. A ovi učeni ljudi na vlasti to ne znaju. Ili nečeju znati. Puno put sam več napisal kak me ne zanima politika. I da se ž nju neču baviti. No kak mi se vidi ja zanimam politiku i politika se bavi z menom. Za sad na svu sreču samo posredno. Svi moguči, osim normalo ovih na Piše: Tomislav Benčić vlasti prizivaju izbore. A mene je da budem iskren pomalo strah izbora. Jer kak mi se vidi ovo buju još jedni izbori „protiv“, a ne „za“. Oni teri su nezadovoljni sa situacijom u državi buju glasali za koga god, samo da se zmeni vlast. A kad realno pogledam ponuda baš i nije neka. Niti ovi kaj su sad na vlasti mi nisu nekaj, ali niti ne vidim nekoga kome bi dal glas. Sreča pa izbora još nema i još se bumo naposlušali koječega i kojekakvih obečanja. No, pustimo politiku na stranu. Trenutno me više brine vrijeme. Je ljepo i toplo, ali saki dan puše veter. Nije baš neko vrijeme za delati nekaj vani. A trebam pokositi onaj komad zemlje gde mi je lani bil vrt, i gde bu ove godine opet. I to kaj bum pokosil, skupa z rožđem i granjem treba vužgati. A po ovom vetru nije za kuriti. Uz mnoge stvari tere ne razmem, ne razmem ni svoj podrum. Furt ga čistim, furt nosim van vreče i vreče smeča, ovoga i onoga i furt je zatrpan. Zapraf sad malo slabeše čistim. Nakon povrede na poslu opet sam počel hoditi na redovite treninge. I još si nič nisam napravil. Motri jednog dana i bude nekaj z mene. Samo če me gospon muskulfiber ostavi na miru.

Za sigurnost mališana

ZLATAR - Ispred zlatarskog dječjeg vrtića u Ulici Petra Krešimira IV. u ponedjeljak je osvanula vertikalna i horizontalna signalizacija odnosno izbočina za smirivanje prometa. Napokon, jer ova je ulica nerijetko nesavjesnim vozačima, posebice mlađima, bio poligon za brzinsku provjeru metalnih ljubimaca. Ujedno i upozorenje vozačima o zabrani parkiranja s obje strane ulice! Već dulje vrijeme izbočine postoje u Ulici Matije Gupca, Gajevoj i Parku hrvatske mladeži kod Osnovne škole Ante Kovačića, a ovih dana dobile su i vertikalnu signalizaciju. (Ž. S.)


18

županija

broj 387 / 18.03.2011. PROSLAVA DANA HRVATSKOG JEZIKA

Kreće Dječji festival “Raspjevano sunce” Klanjec 2011. KLANJEC - Društvo «Naša djeca» Klanjec organizira 1. dječji festival «Raspjevano sunce» 2011. koje će se održati u Klanjcu 21. svibnja. Pozivaju se svi učenici osnovnih škola Krapinsko- zagorske županije da se do 31. ožujka prijave na audiciju ako žele sudjelovati na ovom glazbenom spektaklu. Prijava za audiciju mora sadržati: ime i prezime, kontakt telefon, godinu rođenja i odabrane tri skladbe. Prijave se primaju osobno u Gradskoj knjižnici i čitaonici «Antun Mihanović» Klanjec do 31. ožujka, radnim danom od 08.00 do 16.00, a subotom od 08.00 do 13.00 sati faksom 049/ 500 807 ili na telefon 049/ 550-235; odnosno mob: 098 161 5850 te mailom: raspjevanosunce@gmail.com. Svaki sudionik mora odabrati tri skladbe, jednu koju će izvoditi na audiciji i dvije rezervne skladbe. Na audiciju može donijeti «matricu» (nije obvezno) ili original snimku pjesme koju će izvoditi. Prijaviti se mogu djeca od prvog do osmog razreda osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije. Na festivalu će biti i glazbeni gosti iznenađenja! Za sve ostale informacije javite se na brojeve: predsjednica udruge Maja Vukina Bogović na 098 161 5850 te voditelji: Dubravka Jelušić 098 941 3991 i Alen Jelušić 098 919 1906. (I. Šućur)

PRIPETAVANJE U POZNAVANJU KAJKAVSKIH RIJEČI

ZABOK - Povodom Dana hrvatskog jezika, čije obilježavanje je trajalo od 11. do 17. ožujka (Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, 17. 3. 1967., „Telegram“) u Gimnaziji A. G. Matoša razmišljanje o hrvatskom jeziku traje već dulje vrijeme. Naime, ove godine u Gimnaziji su posebnu pažnju posvetili našem kajkavskom dijalektu i među učenicima i profesorima proveli anketu o poznavanju kajkavizama. Većina učenika imala je par netočnih odgovora, devetero samo jedan krivi odgovor, a 100 posto riješenu anketu troje učenika i profesorica Mihaela Cerovečki. Zato je organizirano pripetavanje među najboljim učenicima i, naravno, dodjeljivanje nagrada. U pripetavanju je sudjelovao Igor Gregurić, učenik 1. b razreda, Lidija Pulek, učenica 3. b razreda i Jana Žabojec, učenica 3. a razreda.

Kajkavski kao fakultativna nastava

Pripetavanje se sastojalo od izvlačenja kajkavskih riječi bez ponuđenih mogućih odgovora za koje se morao dati točan odgovor na stan-

dr. Rajko Fureš i prof. Sandra Babnik Lončar

dardnom hrvatskom jeziku. Nakon dva kruga pripetavanja, komisija sastavljena od profesorica koje su najbolje riješile anketu, zadala je riječ sulj (miraz) koja je presudila te Janu Žabojec dovela do pobjede. Troje učenika predstavilo se i izrecitiralo par stihova na govoru svojeg kraja. Priredbi je prisustvovao i dr. Rajko Fureš, stoloravnatelj Hrvatske udruge Muži zagorskog srca koji im je uručio

nagrade – najnoviju i nagrađenu zbirku feljtona „Rieč Domača“. Za riječi u kojima se najčešće griješilo (rušica, špampet, fureš, lojše, žukati, vojke, pelnica, cujzek…) napravljeni su plakati koji tumače njihovo značenje. Učenice trećeg razreda koje pohađaju dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika osmislile su priču „Zagorske špelancije“ u koju su ukomponirale navedene riječi protumačene

preko slika. Dr. Fureš je školi poklonio „Prvi jednojezični hrvatski pravopis“ iz 1808. („Prav čteti i pisati“) u izdanju Udruge te „Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju“. Suradnja Gimnazije i Muža zagorskog srca nastavit će se jer se začela ideja o projektu kajkavskog jezika u sklopu fakultativne nastave o kojem profesori Gimnazije već dulje vrijeme razmišljaju. (zl)


županija

broj 387 / 18.03.2011.

CVJETNI ZAGRLJAJ Mladen i Nevenka ZAGORSKE LIGE Muhek darivali PROTIV RAKA male đake POZNANOVEC - Doba krize i neimaštine te potrebe užurbanog i stresnog života, natjeraju nas često na odluke s kojima se teško nositi. Posebice ako to znači odvajanje od obitelji. Bajno nije nikome, pa ni Mladenu Muheku i njegovoj supruzi Nevenki iz Poznanovca. Zadnjih godina ni njima ne cvatu ruže. No, ipak, česta putovanja u strane zemlje ‘trbuhom za kruhom’ donose i poneki sretan trenutak., a mnogi kontakti u inozemstvu, točnije u Irskoj, potakli su ih na organizaciju prijevoza prijeko potrebnih stvari za svoje susjede i prijatelje, a posebice za Područnu školu u Poznanovcu koja se nalazi odmah do Mladenove i Nevenkine kuće. Osim što su dovezli mnoštvo poklona za nedavni fašnik koji su organizirali mladi vatrogasci i prijatelji upravo za tu školu, oni su donijeli još nekoliko paketa poklona za male osnovnoškolce u njihovoj blizini. – Evo i mi živimo uz svijeće navečer, ali preživjet ćemo, usprkos svemu. U borbi za boljim životom i s nedaćama, nađemo i vremena za razveseljavanje malih školaraca. Barem s malo skromnih poklona koje smo prikupili u gradu Rusharkin u Irskoj - kaže nam Mladen, zahvaljujući tom prilikom irskoj Udruzi ‘Road of Hope’, konkretno prijateljici Fioni, ali i Svjetlani Mezak iz DND-a Krapina. Vozeći tegljače po Europi Mladen godišnje uspije organizirati barem jedan napunjen potrepštinama za svoje sumještane. Pa i taj jedan, iako skroman, razveseli male školarce, ali obitelj Muhek koja će sa takvim akcijama nastaviti i ubuduće. (Dean Stulić)

SŠ Oroslavje kao domaćin županijskog natjecanja iz hrvatskog jezika

ZAGREB - Kao i dosadašnjih godina, Zagorska liga protiv raka, ovih je dana narcisama povezala cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. Deseci tisuća nježnih cvjetova pristiglih iz Dubrovnika, plemenitim i marljivim malim i odraslim rukama brojnih volontera, ponuđeni su žiteljima cijele naše županije. U akciju su se članovima ZLPR zdušno i s radošću priključili volonteri mnogih osnovnih i srednjih škola, udruga, tvrtki te pojedinci. Od zdravstvenih ustanova najaktivnije bile su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te Opća bolnica Zabok, svjesne potrebitosti medicinske opreme za čiju je nabavu prihod od prodaje narcisa i namijenjen. U želji da akcija što bolje uspije, aktivisti Lige ove su godine njome prešli granice naše županije. Osjećajem za humano i susretljivošću City Centra One u Zagrebu, osobito angažmanom voditeljice marketinga Vlatke Svedružić, dobili su mogućnost prodaje narcisa u prostoru i terminu koji su frekvencijom brojnih kupaca umnogome pridonijeli uspjehu akcije. Iako su teška vremena, pomisao na motiv ove akcije mnoge je ljude navela na kupnju mirišljavih proljetnih ljepotica. Kako je među aktivistima u City Centru bila i dopredsjednica ZLPR, dr. Nada Jačmenica, nerijetko su kupci narcisa s njome htjeli podijeliti svoja bolesnička iskustva, upitati za savjet ili saznati više o djelovanju Lige. - Bila sam onkološki bolesnik i najbolje znam kako je za te svrhe svaka kuna dragocjena. Zato sam zahvalna ovim ljudima što se trude zaraditi za ultrazvučni aparat i u potpunosti se slažem s riječima na njihovom plakatu: Kupnjom narcisa spašavate živote – rekla je noseći u rukama svoj pušlek narcisa, gospođa Vedrana iz Novog Zagreba. Zagorska liga protiv raka srdačno zahvaljuje svim volonterima, suradnicima i kupcima na zajednički ostvarenom humanom cilju. (zl)

Nevenka Gregurić i prof. dr. Ivan Martinić

U subotnje prijepodne ispred zabočke gradske uprave svi zainteresirani mogli su odgovarati na pitanja na kvizu i tako osvojiti diplomu na svoje ime. Akcija je naišla na odličan odaziv i prošla izuzetno dobro. -Akcija ide izvanredno. Na prošlotjednoj koordinaciji imali smo rezultat od 3.500

podijeljenih diploma. Cilj nam je 5.000 do 21. ožujka kada je Svjetski dan šuma u ovoj Međunarodnoj godini šuma. Objavit ćemo i registar prijatelja šuma na webu. Do sada smo uglavnom išli s akcijom u osnovnim školama, a kako bi je popularizirali organizirali smo i ovu za građanstvo, a bit

AMI-PROM d.o.o. ZABOK

REZIDBA VOĆAKA KOREKCIJA UZGOJNOG OBLIKA SANACIJA ZAPUŠTENIH VOĆNJAKA REZIDBA VINOVE LOZE

ŠIŠANJE ŽIVIH OGRADA SKRAĆIVANJE ČEMPRESA SADNJA ŽIVIH OGRADA I UKRASNOG BILJA

OROSLAVJE - U Srednjoj školi Oroslavje održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika. Natjecalo se 26 učenica i učenika iz pet srednjih škola. U kategoriji prvih razreda 1. mjesto osvojila je Lea Hlad iz SŠ Oroslavje, 2. mjesto Nikolina Haramustek iz SŠ Zabok, a 3. mjesto Ivana Milošić iz SŠ Zlatar. U kategorji drugih razreda 1. mjesto osvojila je Valentina Vizir iz Gimnazije AGM Zabok, 2. mjesto Ivona Bručić iz SŠ Zlatar i 3. mjesto Stela Markulin također iz SŠ Zlatar. U kategoriji trećih razreda 1. mjesto osvojila je Andreja Vlahek, 2. mjesto Karolina Novački, a 3. mjesto Nikolina Šalković. U kategoriji četvrtih razreda 1. mjesto osvojila je Jelena Galic iz Gimnazije AGM Zabok, 2. mjesto dijele Monika Horvat iz SŠ Zabok i Sara Marijić iz SŠ Zlatar, a 3. mjesto dijele Ivana Galic iz Gimnazije AGM Zabok te Antonija Novački i Tena Mikša iz SŠ Krapina. Natjecatelji su za osvojeno 1. mjesto nagrađeni knjigom, a svi sudionici natjecanja dobili su prigodne poklone koje je donirala Gradska knjižnica Zabok. (Darko Ciglenečki)

Objavljene kandidacijske liste za MO PREGRADA - Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade sastavljeno od diplomiranih pravnika Ivana Krištića, Vinka Vladića i Marije Bračun na svojoj sjednici održanoj 9. ožujka razmotrilo je i sastavilo sve predložene liste za izbor Vijeća Mjesnih odbora, kao i zbirne liste kandidacijskih lista. Izborno povjerenstvo utvrdilo je da kandidacijske liste Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i koalicije stranaka Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), Autonomne hrvatske seljačke stranke (A-HSS) i Zagorske stranke (ZS) za Vijeće MO Cigrovec nisu pravovaljane jer je jedan od kandidata na obje liste ista osoba što je nedopustivo, a nebitno je čiju listu je kandidat prvu potpisao ili tko je prvi svoju listu predao. Sve ostale predložene liste za ovaj i druge Mjesne odbore kao i zbirna lista kandidacijskih lista proglašavaju se pravovaljanima. Podsjetimo, biraju se članovi Vijeća MO Benkovo, Bušin, Cigrovec, Gorjakovo, Kostel, Plemenščina, Pregrada, Sopot, Stipernica te Vinagora. Vijeće MO Pregrada ima 7 članova, a sva vijeća ostalih MO po 5 članova. Izbori će se održati u nedjelju, 3.travnja. (kpb)

CK i Salvus vrše besplatna mjerenja tlaka i šećera

Podijeljene diplome građanima prijateljima šume ZABOK – Koordinacija projekta 5.000 diploma prijatelja šume u Krapinsko-zagorskoj županiji koji se provodi uz 2011. godinu šumu, koju je na prijedlog Hrvatske proglasio UN, nakon osnovnoškolaca, ponudila je i građanima da se okušaju na kvizu te tako steknu diplomu prijatelja šume.

će ih još, uz moto UN-a “Šume za ljude”. Interes očuvanja šuma mora biti usmjeren na sve dobne skupine i to smo htjeli. Da ne bude ekološka edukacija samo za škole već za sve – rekao nam je prof. dr. Ivan Martinić, autor projekta. Ukupno je u Zaboku dodijeljeno 50 diploma. (S. Fu.)

KRAPINA - Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i tvrtka Salvus d.o.o. organizirali su početkom ovog mjeseca u Srednjoj školi Krapina besplatno mjerenje tlaka, šećera u krvi i tjelesne težine, a za članove „Kluba osoba s dijabetesom“ besplatno mjerenje HBa1C (prosječne vrijednosti šećera u krvi unatrag 3 mjeseca). Nakon toga održano je predavanje na temu: Dijabetes i oštećenje krvnih žila, a predavač je bio dr. Roman Kurnik iz Specijalne bolnice Stubičke Toplice. Na navedeno događanje odazvalo se dvadesetak građana iz Krapine, koji su poslije vrlo interesantnog predavanja uputili dr. Romanu Kurniku brojna pitanja. Crveni križ Krapina i Tvrtka Salvus d.o.o. takva mjerenja i predavanja s raznim zdravstveno preventivnim temama organizirat će tijekom cijele godine svaka 2-3 mjeseca. (kpb)

TEL: 049/222-217 RUŠENJE OPASNIH STABALA ODVOZ OTPADA

19

MOB: 098/250-533

RUŠENJE DRVEĆA U ŠUMI IZVLAČENJE TRUPACA STROJNO CIJEPANJE DRVA

USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA

USLUGE PRIJEVOZA KOMBI VOZILIMA USLUGE SELIDBE


20

županija

broj 387 / 18.03.2011.

Raspodjela rabljene odjeće i obuće

kultura

ZABOK – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizira raspodjelu rabljene odjeće i obuće zadnji četvrtak u mjesecu, 31. ožujka od 8 do 12 sati na novoj lokaciji na Trgu Dragutina Domjanića 6 (zgrada stare osnovne škole). (zl)

Natjecali se u pružanju prve pomoći ZABOK - U Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku održano je gradsko natjecanje ekipa mladeži HCK u pružanju prve pomoću u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zabok, a sudjelovalo je 10 ekipa iz osam škola. U natjecanju podmlatka među šest ekipa iz pet škola najbolja je bila ekipa OŠ K. Š. Gjalskog, sa samo 0,3 boda prednosti ispred OŠ Bedekovčina. Među četiri ekipe mladeži iz tri srednje škole, najbolja je bila ekipa Gimnazije A. G. Matoša Zabok ispred SŠ Bedekovčina. Prvoplasirane ekipe idu na međužupanijsko natjecanje 16. travnja u Čakovcu. (zl)

Tuhljani najbolji na natjecanju GD CK Klanjec

KRALJEVEC NA SUTLI – Prošlog vikenda održano je natjecanje ekipa mladeži HCK-a iz prve pomoći Gradskog društva Crvenog križa Klanjec. Domaćin natjecanja bila je OŠ Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli, a sudjelovale su četiri ekipe i to OŠ Lijepe naše Tuhelj, OŠ Josipa Broza Kumrovec s dvije ekipe te ekipa domaćina. Sve ekipe pokazale su zavidno znanje kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu ispita. Prvo mjesto osvojila je ekipa iz OŠ Lijepe naše Tuhelj pod vodstvom mentora Davora Žažara te se plasirala na međužupanijsko natjecanje u Čakovcu, 16.travnja. Posebna pohvala ide domaćinima natjecanja na odličnoj organizaciji. (zl)

Otvorena izložba slika Rajke Hrbić Pod Lipom OŠ K. Š. Gjalskog najbolja na regionalnoj GLOBE smotri GORNJA STUBICA - OŠ Matije Gupca bila je domaćin VII. međužupanijske smotre GLOBE škola za regiju sjever. Na smotri je sudjelovalo 13 škola (11 osnovnih i 2 srednje) iz Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Ukupno 39 učenika i 19 voditelja. Od zagorskih škola sudjelovale su škole iz Zaboka, Gornje Stubice, Đurmanca i Lj. Gaja iz Krapine. Najviše bodova za rad u proteklom jednogodišnjem razdoblju dobila je OŠ Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka, iako su i ostale škole prikupile puno podataka istražujući svoj okoliš na području atmosfere, biologije, hidrologije, pokrova itd. Prema prikazanom, očekuje se plasman desetak škola na državnu smotru. Sudionici smotre imali su priliku čuti zanimljivo predavanje dr. sc. Marijana Kovačića, docenta na PMF-u u Zagrebu o geološkim zanimljivostima Krapinsko-zagorske županije te posjetiti spomenik Matiji Gupcu i Seljačkoj buni te Muzej Seljačkih buna u dvorcu grofova Oršić. (zl)

GORNJA STUBICA - U gornjostubičkoj Galeriji „Pod Lipom“ nakon Elvire Štabi Vidović otvorena je izložba slika Rajke Hrbić iz Zaboka. Predstavila se s 14 radova napravljenih tehnikom tuša u boji i kolaža i to je njena prva izložba na kojoj su izloženi radovi rađeni u toj tehnici. Ovo joj je peta samostalna izložba, već bi mogli reći tradicionalna jer se od njene prve samostalne izložbe, 2006., održava u gotovo isto doba, početkom ožujka. Autorica je dosad sudjelovala i na skupnim izložbama slika u Zaboku, Mariji Bistrici i Gornjoj Stubici, a česti je sudionik i na slikarskim kolonijama po Zagorju. Motivi slika su apstraktni, te svako u njima može pronaći nešto drugačije i nešto svoje. Inspiracija za neke radove nastala je u svakodnevnom životu, ali i rezultat je mašte. Autorica posebno ističe dvije slike koje su inspirirane svakodnevnim putovanjem vlakom u Zagreb. Na apstraktan način prikazan je grad, strka, semafori, promet i općenito brzina života... Ostale slike su igre bojom i kompozicijom različitih likova, različitih veličina. Slike su vedre, jarkih boja, za razliku od prošle izložbe koja je bila isključivo crno bijela i napravljena tehnikom ulja na platnu i akrila. O izloženim slikama, prilikom otvorenja izložbe govorio je Radmilo Mihajlović, a sve je popraćeno recitiranjem pjesama Rajke Hrbić, Rajka Hrbića i Vladimira Šuka iz Hrvatsko-zagorskog književnog društva. Izložba je otvorena sve do kraja ožujka, a od 1. travnja izložbu otvara još jedna zabočanka i česta gošća Galerije - Lidija Ivanek! (Darko Ciglenečki)

Kreće putujuća izložba koja povezuje susjedne regije

Gradska natjecanja CK: najbolja ekipa Natjecanje podmlatka i mladeži Crvenog križa OŠ Oroslavje GORNJA STUBICA - Na gradskom natjecanju ekipa Crvenog križa gradskog društva Donja Stubica, koje se održalo u osnovnoj školi ‘’Matija Gubec” Gornja Stubica u kategoriji podmlatka prva je ekipa Osnovne škole Oroslavje s postignutih 117,9 bodova (mentorica Sanja Vidiček). Druga je ekipa Osnovne škole Gornja Stubica s postignutih 99,6 bodova (mentorica Mirjana Borošak), treća ekipa Osnovne škole Stubičke Toplice s postignutih 92,5 bodova (mentorica Tina Penić), a četvrta ekipa Osnovne škole Marija Bistrica s postignutih 87 bodova (mentorica Alemka Miholić-Hubak). Ekipama su potporu pružili i medicinski stručnjaci Martina Pihač, Martina Cesarec, Biserka Sviben i dr. Petar Ptić. U kategoriji mladeži prva je ekipa Srednje škole Oroslavje s osvojenih116 bodova (mentorica Petra Dolenec). Na međužupanijskom natjecanju koje će se održati 16. travnja Gradsko društvo CK Donja Stubica predstavljat će u kategoriji podmlatka ekipa Osnovne škole Oroslavje s mentoricom prof. Sanjom Vidiček, a u kategoriji mladeži ekipa Srednje škole Oroslavje s mentoricom prof. Petrom Dolenec. Organiziranje natjecanja potpomogli su Osnovna škola ‘’Matija Gubec” Gornja Stubica, Općina Gornja Stubica i Ljekarne ‘’Švaljek’”. (Darko Ciglenečki)

KRAPINA - Gradsko društvo Crvenog križa Krapina organiziralo je u Srednjoj školi Krapina gradsko natjecanje ekipa podmlatka i mladeži Crvenog križa u pružanju prve pomoći. Sudjelovale su ekipe podmlatka iz osnovnih škola August Cesarec i Ljudevit Gaj iz Krapine te iz Đurmanca, Jesenja, Petrovskog i Radoboja. U kategoriji mladeži nastupile su dvije ekipe iz Srednje škole Krapina. Prvo mjesto u kategoriji podmlatka osvojila je ekipa Osnovne škole Augusta Cesarca iz Krapine s osvojenih 118,2 od ukupno mogućih 120 bodova, drugo mjesto ekipa Osnovne škole Antuns Mihanovića Petrovsko sa 111,9 i treće mjesto ekipa Osnovne škole Ljudevita Gaja Krapina sa 111,4 boda. Pobjednička ekipa mladeži br.1 iz Srednje škole Krapina osvojila je 113,3 od ukupno mogućih 120 bodova. Ekipa Srednje škole iz Krapine i ekipa podmlatka iz OŠ A. Cesarca predstavljat će Gradsko društvo Crvenog križa Krapina na međužupanijskom natjecanju koje će se održati u Čakovcu 16. travnja gdje će nastupiti prvoplasirane ekipe podmlatka i mladeži iz Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Pobjednici na međužupanijskom natjecanju sudjelovat će na državnom natjecanju koje će se održati od 14. svibnja u Zagrebu. (zl)

KRAPINA - Zbirka umjetničkih radova iz regija partnera, među kojima je i Krapinsko-zagorska županija, u međunarodnom projektu „Sretna djetelina s četiri lista“ sufinanciranog sredstvima EU, ovog tjedna kreće na putujuću izložbu. Izložba se otvara ovog petka, 18. ožujka u Brčkom, a našu županiju kroz svoje radove predstavljaju Jasminka Končić, Mirjana Drempetić Hanžić Smolić i Sonja Pavlina. Svaki od ukupno 12 partnera iz pet zemalja kroz po jedan rad troje svojih suvremenih umjetnika zajedničkom putujućom izložbom pridonijet će poboljšanju međusobnog poznavanja i razumijevanja susjednih regija te promociji kulture, istodobno pridajući pažnju svakoj pojedinoj regionalnoj umjetničkoj sceni. Nakon Brčkog, izložba će početkom svibnja biti postavljena u Čakovcu, sredinom lipnja seli u Maribor, austrijski Oberwart bit će domaćin putujuće izložbe od početka kolovoza, a Mađarska od sredine rujna. (zl)

4. Smotra dramskih grupa OROSLAVJE - Povodom Međunarodnog dana kazališta Udruga mladih Feniks u nedjelju 27. ožujka od 18 sati u Domu kulture Oroslavje organizira 4. Smotru dramskih grupa Krapinsko-zagorske županije. Sudjeluju Osnovna škola Oroslavje s predstavama „Oreh kroz godišnja doba“, „Seljačka buna“, „V glubini duše“, zatim Društvo Naša djeca Oroslavje s “Veselom užinom”, KUD Naša lipa Tuhelj s predstavom „Svoga tela gospodar“, Gimnazija A. G. Matoša Zabok – školska dramska grupa MAG s predstavom „Pokus“, Amatersko dramsko kazalište Sveti Križ Začretje s predstavom „Pervi put na more“ te KUD Sv. Ivan Krstitelj Martinec Orehovečki s predstavom „Smetlište“. Ovim programom organizatori žele približiti dramsku umjetnost svim dobnim skupinama. Ulaznica je 10 kuna, a sav prihod ide za uređenje prostorije udruge. Udruga se zahvaljuje na pomoći Gradu Oroslavju, Cvjećarni i salonu vjenčanica Latica te medijskim pokroviteljima Zagorskom listu, Soundset Oroslavje 89,00 Mhz i Soundset Krapina 92,8 Mhz. (zl)


županija

broj 387 / 18.03.2011. SMOTRA DRAMSKIH SKUPINA KZŽ

prof. Vlatka Oršanić i Patricija Hitrec

NAJBOLJI TUHLJANI I LOBORCI GORNJE JESENJE - Ove nedjelje je u Gornjem Jesenju u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga KZŽ održana Smotra amaterskih družina naše županije na kojoj je sudjelovalo sedam dramskih družina. Domaćin je bilo Amatersko kulturno-umjetničko društvo «Žensko kazalište». Ispred Hrvatskog Sabora kulture predstavu je pratio selektor Robert Raponja. Na smotri su se predstavili: AKUD «Žensko kazalište» iz Gornjeg Jesenja, ADK «Sveti Križ Začretje», Dramska skupina KUD-a «Pregrada», Dramska družina KUD-a «Naša lipa» Tuhelj, Glumačka družina KUD-a «Krapina», KUD «Lobor» i KUD «Sv. Ivan Krstitelj» iz Martinca Orehovičkog. Smotra je trajala od ranih poslijepodnevnih sati do navečer kada je selektor usmeno svim izvođačima iznio pohvale i kritike za svaku predstavu pojedinačno. Po njemu, najbolja predstava ove godine je «Svoga tela gospodar» Dramske družine KUD-a «Naša lipa» iz Tuhlja i «Gospodsko dete» KUD-a «Lobor». Iznenađuje činjenica da je ovogodišnji selektor prošlogodišnjoj predstavi KUD-a «Naša lipa» koja je 2010. zastupala KZŽ na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera dao loše kritike te je ove godine ostao ugodno iznenađen tom družinom. Također, voditelji su se u međusobnim razgovorima složili da se predstave moraju vremenski limitirati jer su neke skupine od usmeno dogovorenih 40 minuta, napravile cjelovečernju predstavu što je vrlo naporno za selektora, publiku i same izvođače i nije korektno prema kolegama. Kako je u amaterizmu vrlo malo novaca, tako se smotre dramskih družina ne održavaju dva dana što bi bilo mnogo bolje i s barem dva selektora. Domaćin AKUD «Žensko kazalište» pobrinulo se za ugodan boravak svih izvođača, a na kraju je predsjednik ZAKUU KZŽ Mladen Sedak.Benčić svim predstavnicima dramskih družina uručio priznanja. (Lj. Š. Zaplatić)

poljoprivreda

Z

a uzgoj američkih borovnica najvažniji uvjet je kvalitetna priprema i izbor zemljišta. Iako se radi o grmolikoj vrsti u uvjetima povoljne okoline i zemljišta mogu narasti i do 2 m u visinu i zato im je potrebno osigurati odgovarajući prostor namijenjen samo njima. Najvažniji faktor za uzgoj američkih borovnica je taj da trebaju kisela tla. Sadnice borovnica će nam ubrzo nakon sadnje propasti ako ih nećemo posaditi u kiselo tlo. Većina voćnih vrsta najbolje uspijeva u tlima gdje se pH tla kreće od 5,5 do 6,5, dok je kod borovnice potreban pH od 3,5 do 4,5. Osim kiselog zemljišta, borovnice odlično reagiraju i na humus (više od 5%). Američke borovnice imaju bijele cvijetove koji cvatu u proljeće a plodovi dozrijevaju od sredine do kasnog ljeta. Uobičajeno je da se sade dvogodišnje ili trogodišnje mladice koje nam već u prvoj godini mogu donijeti nešto bobica. Nakon par

21

Nagrade zagorskim glasovima SAMOBOR - Na ovogodišnjem, 49. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, regionalnom natjecanju Sjever, koje je je održano u Samoboru, sudjelovalo je i sedamnaest učenika solo-pjevanja glasovite varaždinske srednje Glazbene škole. Među njima i četvero učenika iz Krapinsko-zagorske županije. Svi su se vratili u školske klupe s nagradama! Helena Hubak iz Zlatara, učenica mr. Valentine Geci, osvojila je prvu 2. nagradu u I. kategoriji (15 do 18 godina), a drugu nagradu u II. kategoriji (18 do 21 godina) osvojila je Zlatarščanka Patricija Hitrec, učenica prof. Doroteje Ilčić i kći pjevača Mladena. Još jedna Zlatarščanka, Manda Sviben, učenica prof. Darije Hreljanović, osvojila je drugu nagradu, kojom se može pohvaliti i Barbara Suhodolčan iz Žutnice, kći pjevača Rajka, koju u tajne pjevačkoga umijeća uvodi operna pjevačica Blanka Tkalčić. Članice žirija bile su profesorice solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu: Snježana Bujanović, Vlatka Oršanić, Cynthia Hansell-Bakić, Lidija Horvat Dunjko i Viktorija Badrov, profesorica u Srednjoj glazbenoj školi «Blagoje Bersa» u Zagrebu. - Nastupi učenika Glazbene škole iz Varaždina pokazali su da je ovo kajkavsko područje i dalje riznica lijepih glasova, a tradicija glazbene naobrazbe u Varaždinu vidljiva je i u interesu učenika za njihovo školovanje. Sve to pridonosi činjenici da je varaždinska Glazbena škola na području pjevanja jedna od najuspješnijih i najprepoznatljivijih i naša je želja da tako i ostane - kaže članica žirija Vlatka Oršanić, negdašnja učenica varaždinske Glazbene škole, a danas pročelnica Odjela solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, inače rođena Zabočanka iza koje je i europska pjevačka karijera. (Ž. Slunjski)

SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

godina s jednog grma može se ubrati i više od 3 kilograma ovog ukusnog voća. U sušnom periodu moramo biljkama osigurati dovoljno vode jer američke borovnice imaju plitko razvijen korijen koji može u nedostatku vode brzo stradati. S druge strane, osjetljive su na stajaću vodu i visoke podzemne vode.

Sadnja

Ako sadimo više sadnica najbolje je da ih sadimo na razmak 3 x 1,5 metar. Za sadnju odabiremo sunčanu stranu iako će uspijevati i na nešto lošijim položajima. U većini slučajeva, tla u našim vrtovima nisu primjerena za sadnju američkih borovnica i zbog toga ih treba primjereno pripremiti. Na tržištu postoje specijalni supstrati kisele reakcije koji se mogu koristiti za zadnju ili ga uz nešto truda možemo napraviti i sami. Za tu namjenu potrebno je pjeskovito ilovastoj zemlji zemlji dodati piljevinu crnogoričnog drve-

Sadnja i uzgoj američke borovnice Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

ća i nešto običnog supstrata za sadnju. Ukoliko imamo mogućnosti možemo po primjerenu zemlju otići i u šumu gdje raste crnogorica. Prije sadnje iskopamo jamu dubine 50 cm i 70 cm širine. Stranice jame obložimo plastičnom folijom s čime sprječavamo miješanje zemlje i čuvamo kiselost supstrata kojeg ćemo nasipati oko sadnice. Dno jame ne oblažemo s folijom kako bi oborinske vode imale gdje otjecati.

Rezidba i zaštita

Nakon sadnje sadnice zagrnemo s korom, piljevinom ili iglicama crnogorice, košenom travom ili slamom jer time zadržavamo kiselost tla

i sprječavamo rast korova. Piljevinu se preporuča dodavati svake godine i to u 10-tak cm visokom sloju. Sadnice moramo zaštititi pred divljači i pticama koje su česti „gosti“ ovih grmova gdje u ljeto jedu plodove a u proljeće i pupove. Borovnice uzgajamo u obliku grma koji konačnu veličinu razvije između osme i desete godine. Sadnice nakon sadnje ne prikraćujemo nego samo odstranjujemo oštećene grane. Sljedeće godine režemo rano u proljeće, prije pupanja. Američka borovnica rađa na dvogodišnjim ili trogodišnjim mladicama zato takve grančice ostavljamo i samo odstranjujemo oštećene i izrođene mladice.

IZ PONUDE IZDVAJAMO ZABOK / Radničko naselje bb / Tel. 225 768 •Sadnice voćaka •Ukrasnog drveća i grmova •Supstrati za sadnju •Rezano cvijeće, buketi i vijenci •Organska i mineralna gnojiva •Sredstva za zaštitu bilja •Vinarska i vinogradarska oprema • Stručni savjeti oko sadnje

Američka borovnica

79,99 kn

Sadnica ribizl

15,99 kn

Plantela organik 7,5 kg

36,98 kn


22

vodič

broj 387 / 18.03.2011.

POSJETITE

izložbe • koncerti • manifestacije • restorani • toplice • seoski turizam POSJETITE

Dogodit će se... PETAK, 18.3. ZABOK Zelena dvorana, 18.30 sati: otvorenje izložbe fotografija Anastazije Vržine + koncert četiri kantautora: ČudNoReĐe, Miki Solus, Zvonimir Varga (Zagreb), Seina (Varaždin)

GORNJA STUBICA

Muzej seljačkih buna Tel: (049) 587 881, suvenirnica: (049) 587 889

Radno vrijeme: od 9.00 do 17.00 sati

KUMROVEC restoran “Stara vura”, 19 sati: predstavljanje novog broja časopisa za kulturu HRVATSKO ZAGORJE (tema broja: Općina Kumrovec), uz glazbeni program: “Dečki iz zipke” i Pjevački zbor KUD-a Kumrovec pod ravnanjem Rudolfa Tramišaka - Rudice SUBOTA, 19.3. MARIJA BISTRICA Dom kulture, 20 sati: predstava „Crvene ruže“ Epilog teatra ZABOK kino, 19 sati: TRON - NASLJEDSTVO NEDJELJA, 20.3. ZABOK kino, 19 sati: TRON - NASLJEDSTVO

IZLOŽBE KLANJEC

Galerija Antuna Augustinčića Tel: (049) 550 343

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 15.00 sati

GORNJA STUBICA Galerija Lipa: izložba Rajke Hrbić, do 1.4. KRAPINA Mala dvorana Pučkog učilišta: izložba likovnih radova ruskih i ukrajinskih slikarica Galerija grada: izložba “Maske i žene”

Rimokatolički kalendar

• OŽUJAK • (MART, GREGURJEVŠČAK, SUŠEC, PROTULJETNJAK)

ZABOK

Etno zbirka “Zagorska hiža” Dubrava Zabočka, Zabok

Radno vrijeme: Posjet uz prethodnu najavu: 049 221 308, 099 693 87 18

PETAK, 18.3. Ćiril Jeruzalemski; Cvjetan SUBOTA, 19.3. JOSIP, zaručnik BDM; Josipa NEDJELJA, 20.3. 2. KORIZ.NED.; Klaudija PONEDJELJAK, 21.3. Serapion, Vesna UTORAK, 22.3. Oktavijan; Jaroslav; Lea SRIJEDA, 23.3. Oton; Pelagije; Turibije; Dražen ČETVRTAK, 24.3. Katarina Švedska; Latin

MARIJA BISTRICA

SV. KRIŽ ZAČRETJE

Dvorac Začretje Radno vrijeme: Dvorac se može posjetiti uz prethodnu najavu, gsm: 098 171 1118, e-mail: mfloegel@pharma.hr

Svetište Majke Božje Bistričke MISE • PONEDJELJAK - SUBOTA u 10.30 sati i 18.00 sati • NEDJELJA u 7.30 sati, 9.00 sati, 11.00 sati i 16.00 sati

Edukativno predavanje ‘Biološki lijekovi’ ZABOK - Što su to biološki lijekovi? Za koje su bolesti razvijeni? Biološki lijekovi kao nova mogućnost liječenja bolesnika s reumatskim bolestima! Kako djeluju? Djelotvornost i sigurnost bioloških lijekova? Saznajte više na eduka-

tivnom predavanju „BIOLOŠKI LIJEKOVI“, koje Klub zdravlja Gradskog društva Crvenog križa Zabok organizira u srijedu, 23. ožujka u 18 sati u prostorijama GDCK Zabok, Ulica M.Gupca 53/I, u Zaboku.

KRAPINA

Muzej krapinskih neandertalaca Predavač će biti DUBRAVKA GRANEC, viša medicinska sestra iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Odjel reumatologije. Bit će to prvo predavanje u organizaciji Kluba zdravlja GDCK Zabok u 2011. godini. (zl)

Tel: (049) 371 491 www.mhz.hr

Radno vrijeme: od utorka do nedjelje od 9 do 16 sati, zadnji ulaz u 15 sati, ponedjeljkom muzej ne radi

Humanitarna priredba za Lauru ZLATAR - Srednja škola Zlatar već petu godinu organizira dobrotvornu akciju koja završava priredbom „Tko dobro čini, od Boga je…“. Dobrotvorna priredba održat će se u subotu, 2. travnja u „Sokolani“ Zlatar s početkom u 18 sati. Želja SŠ Zlatar bila je da takva akcija i priredba postanu tradicionalne te se svake godine u vrijeme korizme organizira s ciljem prikupljanja financijske pomoći za djecu s težim zdravstvenim teškoćama s područja naše županije. Svrha ovogodišnje priredbe je prikupljanje sredstava za pomoć u liječenju djeteta koje boluje od spinalne mišićne atrofije tipa I. Radi se o osmogodišnjoj djevojčici Lauri Čačko iz Hraščine (Vrbovo). Dijete je nepokretno i ne može samostalno sjediti. Zbog poteškoća s disanjem od šestog mjeseca života je na respiratoru. Komunicira samo mimikom. Djevojčici su potrebna specijalna kolica koja bi joj donekle poboljšala kvalitetu života i njezinim roditeljima olakšala prijevoz djeteta. Takvo ortopedsko pomagalo vrlo je sku-

DESINIĆ

Dvor Veliki Tabor Dvor Veliki Tabor zatvoren je za posjetitelje zbog restauratorskih radova.

PREGRADA po i roditeljima teško dostupno. U sklopu ove akcije otvoren je žiro-račun u Zagrebačkoj banci 2360000-3114077472 na koji se mogu vršiti uplate za pomoć djevojčici Lauri

Čačko. Srednja škola Zlatar poziva sve dobre ljude da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Lauri i njezinoj obitelji. (zl)

Muzej grada Pregrade “Dr. Zlatko Dragutin Tuđina” Tel: 049 376 122

Radno vrijeme:

Dani Sv. Josipa SEKIRIŠĆE - U organizaciji Udruge za obnovu starina i MNK Šerfa i ove godine se održavaju tradicionalni “Dani Sv. Josipa”, zaštitnika naselja Sekirišće po kojem je i buduća kapela dobila ime. Sekirišćanci slave dva Josipa: 19.3. i 1.5. Josipa Radnika. U petak 18.3. u Klubu Šerfa

članovi Udruge prodavat će tombolu (10 kn – svaki broj dobiva), a u večernjim satima bit će plesa. Zabavno humanitarna noć počinje u subotu od 18 h, sa živom svirkom, DJ, te nastupom mlade zvijezde Tihomira Kožine, također uz tombolu od koje je prihod namijenjen za nastavak gradnje

kapele Sv. Josipa u Sekirišću. U nedjelju pozivaju sve malonogometne ekipe na tradicionalni turnir “Jožekov kup” s početkom u 11h, uplata je 200 kn po ekipi, a nagrade su pehari, odojak s ražnja te dresovi. Svi koji volite sport i dobru zabavu dođite, v Sekirišću je navek živo! (zl)

EDUKATIVNO-KREATIVNA RADIONICA „U susret Uskrsu“ ZABOK - Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizira u petak, 25. ožujka, u 18 sati, u prostorijama GDCK Zabok, Ulica Matije Gupca 53/I, Zabok, prvu od tri radionice ciklusa „ U susret Uskrsu“.

Na radionici će prisutni naučiti kako su naše bake i djedovi ukrašavali svoje domove, naučit će kako izraditi cvijeće od papira, te ostale ukrase, aranžmane, gnijezda i gljivice. Izrađivat će se ove vrste

cvijeća: ruže, ivančice, ljiljani, visibabe i hortenzije. Voditeljica radionice bit će volonterka GDCK Zabok, Katica Majsec iz Štrucljeva. Radionica je namijenjena edukaciji djece i odraslih. (zl)

Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

KUMROVEC

Muzej “Staro selo” Tel: (049) 225 830

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 16.00 sati


vodič

broj 387 / 18.03.2011.

Predstavljanje novog broja časopisa Hrvatsko zagorje

PREGLED VREMENA OD 18.03. DO 24.03.2011. RANOPROLJETNO VREMENSKA SLIKA: Jutra su prošlog tjedna bila hladna s mrazom sve do subote, dok su dnevne temperature bile čak i do 18 Celzijevih stupnjeva. Nakon mraza koji je u radnom dijelu tjedna bio svakodnevna pojava, za vikend su i jutarnje temperature u Zagorju porasle iznad nule. Subota je bila sunčana i ugodna, jedino je malo jugozapadni vjetar kvario osjet ugodnosti. U nedjelju je bilo više oblaka, ali je ostalo suho. Uz južinu smo počeli i ovaj tjedan, naime u ponedjeljak i utorak je temperatura diljem unutrašnjosti bila oko 20 Celzijevaca, a u srijedu je stigla kiša koju je uzrokovala ciklona Šimun. Zbog nje kišu bismo mogli imati i danas, ali u manjim količinama. Vikend će biti malo stabilniji, ali u prvoj polovici sljedećeg tjedna čini se da stiže još nešto kiše i malo niža temperatura zraka. VREMENSKA PROGNOZA: Više obla-

ka vidimo u petak i subotu kad bi još malo zahladilo pa će se dnevna temperatura možda spustiti na vrijednosti oko 10 stupnjeva, ponegdje i malo niže. Povremeno je moguća slaba kiša, ali u malim količinama i to uglavnom tijekom petka. Zapuhat će sjeverni vjetrovi. Postupno smirivanje vremena očekuje se u nedjelju kad je moguće malo sunca, a kiše ne bi trebalo biti. Jutarnja temperatura bit će uglavnom od 3 do 6, a najviša dnevna oko 10 Celzijevaca. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Početkom sljedećeg tjedna do našeg bi područja mogla stići nova količina vlažnijeg i malo hladnijeg zraka. Čini se da bi u ponedjeljak opet moglo pasti i malo kiše, osobito krajem dana. Pretežno oblačno nastavilo bi se i tijekom utorka kad je povremeno moguća kiša. Uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar tempera-

tura zraka će biti nešto niža, osobito tijekom utorka. Jutarnje vrijednosti uglavnom od 3 do 6, ali dnevne se neće bitno mijenjati u odnosu na jutro pa možemo reći da će biti prohladno.

KUMROVEC - Općina Kumrovec, Društvo Kajkaviana i uredništvo časopisa Hrvatsko zagorje organiziraju predstavljanje novog broja tog časopisa za kulturu. Tema novog broja je općina Kumrovec. U glazbenom dijelu programa nastupaju Dečki iz zipke i Pjevački zbor KUD-a Kumrovec pod ravnanjem Rudolfa Tramišaka. Predstavljanje će se održati u restoranu Stara vura u Kumrovcu u petak 18. ožujka s početkom u 19 sati. (zl)

U srijedu i četvrtak trebalo bi biti suho sa sve više sunca, ali razvedravanje bi moglo donijeti hladnija jutra uz moguć mraz. Danju ipak lagano toplije.

20. 3. 2011. izlazak 06:00 h zalazak 18:08 25. 3. 2011. izlazak 05:50 h zalazak 18:15 h

Ukratko rečeno, čeka nas nestabilan i promjenjiv period u kojem će kiša biti češća pojava. Rekli bismo – pravo proljetno vrijeme.

IZ METEOROLOŠKE ŠKRINJICE

Za precizniju agrometeorološku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min. iz fiksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 16.3.)

17. ožujka - prosječni nadnevak najkasnijeg nastanka leda na Dravi kod Osijeka 18. ožujka 1947. god. na Dunavu kraj Vukovara opažena najkasnija pojava leda 22. ožujka – Svjetski dan voda

Pučka izreka tjedna

23. ožujka – Svjetski meteorološki dan

„Mokar marac, zao parac“

PET

TEMPERATURA ZRAKA

SUB NED PON UTO

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

SRI

TEMPERATURA ZRAKA

ČET

TEMPERATURA ZRAKA

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

7 11

6 11

4 10

4 8

3 7

www.crometeo.hr

Gastro patrola “Kozjak”

KLET

Doživite doživljaj i ukuse vaših predaka u novosagrađenom objektu obitelji Radovečki, gdje se osim zaboravljenih jela i misne kapljice možete odmoriti uz cvrkut ptica, gdje dan odiše svježinom utopljen u zelenilu okolnih livada i šuma Možete se odmoriti ili prespavati u luksuzno uređenim sobama. Kozjak bb, Sv. Križ Začretje Tel: 049/228-800; Mob: 098/555-414; krunoslav.svigir@kr.t-com.hr Izletište

Mirkovec 16. Sv.Križ Začretje Tel: 049/228-091 e-mail: info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

Osjetite čari Hrvatskog zagorja. Spoj kulture, tradicije i vrhunske gastronomije. Velika ponuda događaja. U nekoliko različitih dvorana organiziramo vjenčanja, edukacije, poslovne sastanake, promocije, prezentacije konferencije i seminare... Vrhunska domaća kuhinja od odabranih ekoloških namirnica u kombinaciji s vrhunskim vinom iz naše vinoteke zadovoljit će i najistančaniji ukus. Uz sve to imamo nogometno i dječje igralište te raznoliku ponudu sportskih aktivnosti (paintball, streličarstvo, ribolov,biciklizam, planinarenje...). Pokrenuli smo Zagorski cabaret u izvedbi mnogih cijenjenih hrvatskih glumaca i glazbenika. Organiziramo školu plesa, dječje rođendane, krstitke i prve pričesti. Stara škola je mjesto gdje san postaje stvarnost; stoga, ako ste željni pobjeći od svakodnevnih obaveza obratite nam se s povjerenjem. Neka Vam smijeh bude hrana, a neka Vam hrana bude lijek.

23

1 9

-1 12

Jubilarni 10. Tjedan mozga u Hrvatskoj BRAČAK - Opća bolnica Zabok uključila se u obilježavanje jubilarnog, desetog Tjedna mozga kojeg od 14. do 20. ožujka 2011. organiziraju Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost. Teme ovogodišnjeg tjedna mozga su “Mozak i učenje”, “Neuroekonomija” i “Novija dostignuća u neuroznanosti”. Opća bolnica Zabok ove godine naglasak će staviti na temu “Mozak i učenje”. Razvoj medicine te novih metoda proučavanja rada mozga otvaraju fascinantno područje suradnje neuroznanosti i edukacijskih disciplina. Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu na predavanja u petak 18. ožujka od 12 sati u Sivu dvoranu Opće bolnice Zabok (1. kat). Andreja Gužvinec, prof. rehabilitator i Daniela Poljak, prof. rehabilitator govorit će na temu “Prikaz rada s djecom s višestrukim oštećenjima u rehabilitacijskoj skupini”, dok će Blanka Kralj, dr. med., spec. fizijatar govoriti na temu “Medicinska rehabilitacija – učenje novih i zaboravljenih vještina”. Posjetitelje očekuju i dvije zanimljive izložbe. Djeca iz osnovne škole Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda pripremila su izložbu keramike, a djeca iz Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog - PŠ Martinišće izložbu slika koje će biti postavljene u Sivoj dvorani. (zl)

Retrospektivni koncert dvorskih plesova KLANJEC - Kulturno-umjetničko društvo “Antun Mihanović” priređuje ove subote, 19. ožujka s početkom u 19 sati u Velikoj gradskoj dvorani u Klanjcu retrospektivni koncert povodom pete godišnjice ponovnog rada Sekcije za dvorske plesove. Očekuju vas polke, valceri, mazurke ali i krasan glas glazbene gošće Lucije Jelušić te program starogradskih pjesama u izvedbi Tamburaškog sastava “Zelenjak”. Ulaz je slobodan. (iš) TURIZAM I UGOSTITELJSTVO “Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje. Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 web: www.zelenjak.com

SEOSKI TURIZAM Seoski turizam “Lojzekova hiža” smjestio se u tihoj i idiličnoj udolini pitomog zagorskog krajolika nadomak Marije Bistrice u selu Gusakovec. Mnogima poznat i rado posječivan lokalitet uz dobro poznatu kuhinju koja se temelji na autentičnim zagorskim kulinarskim specijalitetima gazdarice Pavice Grden. “Lojzekova hiža”, Gusakovec 116, 49245 Gornja Stubica 049 469 - 325, 098 250 - 592, www.lojzekovahiza.com

RESTORAN

Jezera, Bedekovčina

U vrlo ugodnom prostoru nudimo: • dnevno svježe gablece • jela po narudžbi • petkom i subotom ŽIVA GLAZBA • domaće vino iz vlastitog podruma • Prostor restorana prikladan je za veće skupove (300 sjedećih mjesta) kao što su svadbe, krstitke, rođendani i sl. Radno vrijeme restorana: pon-četvrtak: od 8-24 sata / pet-subota: od 8-03 sata / nedelja: od 8-24 sata Sve inf.možete dobiti na br.tel. 049/215-714 ili 091/572-6683


24

rtv prilog

broj 387 / 18.03.2011.

PETAK

TJ E D N A V I Z I TA

BG BROTHER

D

vije su teme do nedjelje dominirale eterom: Ivica Kostelić i Japan. Potres u Japanu šokirao je svijet, razorni tsunami odnio je na tisuće žrtava i donio štetu od preko 30 milijardi dolara, nažalost, s tendencijom da se ne zaustavi. Potresi bi mogli zaredati, a time i nove žrtve i štete, pogotovo ako se najcrnjim scenarijem radijacija iz nuklearki proširi. Veliki je uspjeh Ivice Kostelića i hrvatskog sporta da je par trka prije kraja potvrdio osvajanje naslova najboljeg skijaša svijeta - Veliki kristalni globus nitko mu više ne može oteti iz ruku. Uz mali kristalni globus u kombinaciji, sličan mu se smiješi u slalomu, a u superveleslalomu, gdje je također još jedna trka, ima šanse za tron, ili bar za ostanak na trećem mjestu! U nedjelju navečer je mnogima koji su gledali porinuće šeste sezone Big Brothera “popucala zubna caklina” (što se nije dogodilo Foxu u zadnjoj epizodi “Hrvatska traži zvijezdu”, nakon što je Gibonnija masakrirao jedan umišljeni kandidat). Ali ne od zadovoljstva što vjeruju da je pred nama zanimljiva sezona i kandidati, već upravo suprotno. Naša je Tonka briljirala kao voditeljica i pomela je pod Marijanom Mičić koja se obukla kao da vodi cirkus - od prevelikog kaputa do groznih naočala. Makedonka Lila kao suvoditeljica pojavila se na početku i na kraju, premalo za neki suvisliji komentar. Bojazan da će naših biti malo prevladana je, čak nas je najviše - šest, koliko je i stanara iz Srbije, dvoje iz Bosne i Hercegovine, a je-

Piše: Darko Ciglenečki (TV MANiac) dan iz Makedonije. Crna Gora tek čeka svog kandidata, iako se kao njihova vodi Soraja Vučelić, koja se ipak predstavila kao Hrvatica (naših bi onda bilo sedam!?) koja živi u Beogradu? Novost je (ne i za one koju su malo virkali u druge, strane reality showove) i alternativna “kuća” (za koju ne znaju ostali stanari), ustvari smetlište, gdje su prvi dan završila 3 kandidata, da bi već drugi u kući ipak ostalo 12 kandidata, a “trinaesto prase”, najstariji muški kandidat, Duško Bogdanović ispao je iz glavne kuće. Završio je kao stanovnik smetlišta i spavaonice u starom “ko to tamo peva” autobusu, bez grijanja, u prostoru s prastarim wc-om i tušem. Zajednički nazivnik (BG BROTHER?) je da skoro svi slušaju narodnjake,

PONEDJELJAK 05.40 05.45 06.15 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.02 11.12 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.00 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.15 18.28 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 20.35 21.40 22.15 22.40 22.43 22.45 22.55 23.50 00.50 01.35 01.55 02.40 03.25 03.50 04.15 04.30 05.15

Najava programa Rijeka: More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Lugarnica 21, serija Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Tajland-otoci Andamanskog mora: Na palubi Star Flyera, dok. serija Kod Ane, emisija Treća dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 1, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena petica Znanstvene vijesti Dharma i Greg 1, hum. serija Glas domovine Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme TV Bingo Gruntovčani: Na probi, TV serija Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije Srednjoeuropski orkestar mladih i Zoltan Kocsis Retrovizor: Ksena, serija Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) Završni udarac 3, serija (R) Laži mi 2, serija (R) Dharma i Greg 1, hum. serija (R) Sledge Hammer 2, hum. serija (R) Skica za portret Dobra žena, serija (R) 8. kat, talk show (R)

nema nijednog pravog alternativca, osim što je jedan stanar operni pjevač i što mali Milan navodno sluša rock. Nekoliko stanara je ili rođeno ili živjelo u inozemstvu, pa bi se ovo moglo okarakterizirati i kao gastarbajterski BB, uz nekoliko starleta, jednog (minimalno) homoseksualca i dvoje ljudi niska rasta. Uz novi termin emitiranja, iza 22 sata, iz kuće bi mogle dolaziti svakakve snimke. Pogotovo što je bazen u kući, pod krovom, a tuševi odvojeni od ostatka kupaonice - običnim staklom! Bojana i Nemeš već su počeli sa zagrljajima! Emisija “Drugi format” bila je posvećena poeziji i izdanju antologije takozvane “stvarnosne poezije”. Možda unutra ima i pokoja o reality showovima, pa ubuduće poezija neće biti toliko nevidljiva u medijima? Tako Sibila Petlevski budućnost vidi u novim medijima, Krešimir Bagić istaknuo je da poezija nikad nije ni bila masovno voljena, već više stvar elite. Damir Šodan to je potvrdio citiravši pjesnika Jimeneza koji je rekao da “poeziju prati ogromna manjina”! Nova TV je poluneprimjetno u ponedjeljak započela s emitiranjem nove sapunice, „Pod sretnom zvijezdom“. Uz hrpu poznatih glumaca iz dosadašnjih sapunica, koji i glume slične likove, glavna radnja očito će se odvijati između 4 žene. Zbilja su se već ofucale bezbrojne kopije “Seksa i grada”, nepodnošljiv je “Dnevnik plavuše”, kao i to da je po n-ti put emisija “Pola ure kulture” ispala iz svog termina zbog sportskog prijenosa!

21. ožujka 2011. 06.15 Najava programa 06.20 Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 07.05 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (R) 10.45 Lijepom našom: Maribor (R) 11.45 Ritam tjedna, glazbeni magazin (R) 12.43 Mala TV (R) 13.15 Školski program (R) 14.05 Slatka romanca, američki film (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (R) 16.30 Šaptač psima 3 17.25 Crno proročanstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 2, hum. serija 18.15 Divlji Plamen 1, serija (R) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija (R) 19.50 Hit dana 20.00 Dobra žena, serija 20.45 Glee, serija za mlade 21.30 Završni udarac 3, serija 22.15 Laži mi 2, serija 23.00 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.10 Slatka romanca, američki film (R) 00.35 Noćni glazbeni program

06:55 07:40 08:20 08:45 09:25 10:20 11:20 13:20 14:20 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:50 00:05 01:30 02:20 03:10 04:10 04:50

Naši najbolji dani, serija Gospodin Magoo, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi, serija R Zauvijek zaljubljeni, serija IN magazin R Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Dobro došli u džunglu, igrani film Večernje vijesti Medaljon, igrani film R Dr. Huff, serija Bračne vode, serija Ezo TV, tarot show Na putu prema dolje, serija Nesmotreno ponašanje, igrani film R 06:15 IN magazin R

06.05 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.40 RTL ritam zona - Pop hitovi, glazbena emisija 08.35 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 09.15 Big Brother, reality show, snimka (R) 11.30 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin (R) 12.15 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 13.10 Aurora, telenovela 14.05 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.30 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Hawaii Five-0, kriminalistička serija Five-0 tim pozvan je u potragu za opasnim odbjeglim zatvorenikom. Kako bi mu ušli u trag, najprije moraju utvrditi sve razloge njegova bijega. McGarrett je za petama bjeguncu koji na slobodi potražuje novac od svog bivšeg partnera. 22.00 Big Brother, reality show 22.55 CSI, kriminalistička serija 23.50 RTL Vijesti, informativna emisija 00.05 CSI: Miami, kriminalistička serija 00.50 Big Brother, reality show (R) 01.45 Astro show, emisija uživo 02.45 CSI, kriminalistička serija (R) 03.30 RTL Danas, informativna emisija (R)

06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

11.05 11.15 11.55 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.00 15.25 16.00 16.58 17.15 17.45 18.18 18.30 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 22.25 22.50 22.53 22.55 23.05 00.00 01.40 03.50 04.35 05.20

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Lugarnica 21, serija Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Nezaboravno prekooceansko putovanje-Na brodu Queen Elizabeth II, dokumentarna serija Kod Ane, emisija Oprah show Pastel, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 1, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mišljenje Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Dharma i Greg 1, hum. serija Hodi duša, emisija pučke i predajne kulture Hrvatska uživo Vijesti Dobro je znati, emisija pod pokroviteljstvom Iza ekrana Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom U istom loncu, kulinarski show Dnevnik Sport Vrijeme Mjesec dobitnika Oscara: Kišni čovjek, američki film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton: Kuća voštanih figura, australsko-američki film Filmski maraton: Kišni čovjek, američki film (R) Oprah show (R) Muškarci na stablima 2, serija (R) U istom loncu, kulinarski show (R)

18. ožujka 2011.

06:20 07:05 07:30 08:20 09:00 09:55 10:55 12:25 13:05 14:05 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 22:00 23:30 01:15 02:50 04:20 05:40

UTORAK 06.00 Treća dob, emisija za umirovljenike (R) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) 09.09 Hotel dvorac Orth, serija 09.54 Vijesti iz kulture (R) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Dunav-Od Beča do Budimpešte, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane, emisija 11.10 Debbie Travis preuređuje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.16 TV kalendar (R) 12.30 Gospodarica tvoga srca, telenovela 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Među nama 15.00 Dharma i Greg 1, hum. serija 15.25 Proces 16.00 Hrvatska uživo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska uživo 17.20 HAK Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija 18.28 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Rat za Dubrovnik: Prljavi rat, dok. serija 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija 23.50 Retrovizor: Ksena, serija 00.35 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) 01.00 Laži mi 2, serija (R) 01.45 Dharma i Greg 1, hum. serija (R) 02.10 . (R) 02.30 Skica za portret 02.45 Paralele (R) 03.15 Proces (R) 03.45 Debbie Travis preuređuje 3 (R) 04.30 Mercy, serija 05.15 8. kat, talk show (R)

06.00 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.35 RTL ritam zona - Urban, glazbena emisija 08.30 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.55 Mijenjam ženu, dokumenatarna sapunica 10.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 11.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.05 Ezel, dramska serija (R) 13.10 Aurora, telenovela 14.00 Nasljednici, telenovela 14.50 Sutkinja Amy, dramska serija 15.40 Zakon i red, kriminalistička serija (dvije epizode) 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ubrzanje, igrani film, akcijski Gilbert Noble (Chris Klein) upozna Jo Wingfield (Heather Graham) u koju se strastveno zaljubi i oni neprestano vode ljubav. Kad, kao posljedicu ultimativnog slučaja zamjene identiteta, povjeruje da su brat i sestra, mladić izgubi svoju ljubav. 21.45 Big Brother, reality show 22.45 Bivša zvijezda, igrani film, komedija 00.35 RTL Vijesti, informativna emisija 00.50 Zabranjeno voće, igrani film, romantična komedija 02.30 Astro show, emisija uživo 03.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 04.00 Ubrzanje, igrani film, akcijski (R)

06.15 Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 07:00 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 09.55 Lenzerheide: Završnica skijaškog kupa-veleslalom (M), prijenos 1. vožnje 10.45 Prijenos sjednice Hrv. sabora 12.25 Lenzerheide: Završnica skijaškog kupa-veleslalom(M), prijenos 2. vožnje 13.20 Mala TV (R) 13.50 Školski program 14.35 Županijska panorama 14.50 Lucan, američki film (R) 16.05 Lugarnica 21, serija (R) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Divlji Plamen 1, serija (R) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama dokumentarna serija (R) 19.50 Hit dana 20.00 Nevjerojatni trenuci, dok. serija 20.50 Muškarci na stablima 2, serija 21.35 Dnevnik plavuše, emisija 21.45 Nijemi svjedok 12, mini-serija 23.25 Na rubu znanosti: Sungazing tri godine kasnije 00.10 Garaža 00.40 Noćni glazbeni program

Naši najbolji dani, serija Bračne vode, serija R Gospodin Magoo, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi , serija R IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Provjereno, informativni magazin R Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, igrani film Kung fu frka, igrani film Kralj Kalifornije, igrani film Ezo TV, tarot show Frankenfish, igrani film R IN magazin R

22. ožujka 2011. 06.15 Najava programa 06.20 Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 07:05 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (R) 10.45 Globalno sijelo (R) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.00 Euromagazin (R) 12.30 Mala TV (R) 13.00 Školski program (R) 13.45 Dječak koji više nije govorio, film (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth, serija (R) 16.30 Šaptač psima 3 17.20 Crno proročanstvo, serija za mlade 17.40 Divlji Plamen 1, serija (R) 18.25 Vaterpolo, Svjetska liga: Hrvatska-Grčka, prijenos 19.40 Hit dana 20.00 Mercy, serija 20.50 Ciklus komedija: Dan očeva, film 22.25 Laži mi 2, serija 23.10 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Dječak koji više nije govorio, film (R) 01.00 Noćni glazbeni program

07:05 07:35 08:25 08:50 09:30 10:25 11:25 12:25 13:20 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:45 00:00 01:40 02:30 03:20 04:20 05:05 06:35

Bračne vode, serija R Gospodin Magoo, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija R Naši najbolji dani, serija Gumus, serija R Zauvijek zaljubljeni, serija IN magazin R Masterchef, reality show R Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Ja, špijun, igrani film Večernje vijesti Dobro došli u džunglu, igrani film R Dr. Huff, serija Bračne vode, serija Ezo TV, tarot show Na putu prema dolje , serija Moje prvo ubojstvo, igrani film IN magazin R

06.05 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.40 RTL ritam zona - Priča o..., glazbena emisija 07.35 RTL ritam zona - Top 40 domaći, glazbena emisija 08.30 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.55 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 10.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 11.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.05 Ezel, dramska serija (R) 13.10 Aurora, telenovela 14.05 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.30 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Jezikova juha, reality show 22.00 Big Brother, reality show 23.00 CSI, kriminalistička serija 23.55 RTL Vijesti, informativna emisija 00.10 Hawaii Five-0, kriminalistička serija (R) 01.00 Big Brother, reality show (R) 01.50 Astro show, emisija uživo 02.50 CSI, kriminalistička serija (R) 03.35 RTL Danas, informativna emisija (R)


rtv prilog

broj 387 / 18.03.2011.

SUBOTA 06.05 06.10 06.45 07.00 07.30 08.00 08.15 09.40 09.50 10.00 10.08 10.09 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 14.00 14.30 14.35 15.05 15.20 15.55 16.25 16.30 16.35 16.40 17.50 18.45 19.15 19.30 19.56 20.01 20.10 21.55 22.10 22.15 00.30 02.15 03.45 04.50 05.20

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Hodi duša, emisija pučke i predajne kulture Hrvatska kronika BiH Kinoteka-ciklus klasičnog vesterna: Posljednji buntovnici Juga, američki film Fotografija u Hrvatskoj Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas HAK Promet info Kućni ljubimci Generacija Y Normalan život, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, međureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Kulturna baština Opera box Euromagazin Pastel, emisija pod pokroviteljstvom (R) Vijesti Vrijeme sutra Reporteri Južni Pacifik: Ocean vulkana, dokumentarna serija Potrošački kod LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Zvijezde pjevaju Vijesti Vijesti iz kulture Ciklus Clinta Eastwooda: Odmetnik Josey Walles, američki film Filmski maraton: Bludni sin, hongkonški film Filmski maraton: Neznanka iz vlaka, američki film Reporteri (R) Eko zona (R) Potrošački kod (R)

19. ožujka 2011. 07.00 Panorame turističkih središta Hrv. 07:35 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 08.50 Lenzerheide: Završnica Svjetskog skijaškog kupa -slalom (M), prijenos 1. vožnje 09.30 Danni, serija za mlade 09.55 Lenzerheide: Završnica Svjetskog skijaškog kupa -veleslalom (Ž), prijenos 1. vožnje 10.45 Briljanteen 11.25 Lenzerheide: Završnica Svjetskog skijaškog kupa -slalom (M), prijenos 2. vožnje 12.10 Fotografija u Hrvatskoj 12.25 Lenzerheide: Završnica Svjetskog skijaškog kupa -veleslalom (Ž), prijenos 2. vožnje 15.00 ni DA ni NE 16.00 KS automagazin, emisija 16.30 4 zida, emisija 17.10 Cubismo-15 godina, snimka koncerta 18.30 Buba u uhu, snimka kazališne predstave 19.30 Glazbeni specijal 20.05 HNL, utakmica 22.50 Razotkrivanje, serija 00.30 Vrijeme je za jazz 01.20 Noćni glazbeni program

06:10 06:35 07:05 07:55 08:10 08:35 09:05 09:35 10:35 11:40 12:40 14:50 17:00 17:10 17:35 19:15 20:05 22:10 22:30 23:00 00:00 01:30 03:05 04:35

Ah, taj život, crtana serija Bračne vode, crtana serija Gospodin Magoo, crtana serija R Chuggington, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Bračne vode, crtana serija Najgori tjedan, serija U sedmom nebu, serija Privatna praksa, serija Kašmir mafija, serija Krull, igrani film Malo dobrih ljudi, igrani film Vijesti Nove TV Malo dobrih ljudi, film - nastavak Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, igrani film R Dnevnik Nove TV S.W.A.T., igrani film Smrtonosna zona, igrani film Boks -uvodna emisija Boks: V. Kličko vs. O. Solis, prijenos Smrtonosna zona, igrani film Cop Land, igrani film Ezo TV, tarot show Kung fu frka, igrani film R

SRIJEDA 06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.10 18.23 18.30 19.15 19.30 19.56 20.01 20.10 21.45 22.45 23.10 23.13 23.15 23.25 00.15 01.00 01.45 02.05 02.50 03.10 03.55 04.40 05.25

Najava programa Među nama (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth, serija Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Svijet Maja-Brodom Stella Solaris, dokumentarni film Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 1, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Riječ i život, religijski program Dharma i Greg 1, hum. serija Alpe Dunav Jadran Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Strani igrani film Udruženi zločinački pothvat, dokumentarni film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format Retrovizor: Pepeo pepelu, serija Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristična serija (R) Laži mi 2, serija (R) Dharma i Greg 1, humoristična serija (R) Drugi format (R) Oprah show (R) Mercy, serija 8. kat, talk show (R)

07.15 RTL Danas, informativna emisija (R) 07.50 Škola za vampire, animirani film (dvije epizode) (R) 08.20 Dragon Ball Z, animirani film (dvije epizode) 09.10 Učilica, kviz za djecu 09.45 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.30 Sutkinja Amy, dramska serija (R) 11.20 Discovery: Bez cenzure, dokumentarna serija (R) 12.25 Bijeg iz Alcatraza, igrani film, akcijska drama 14.30 Maloljetni špijun, igrani film, akcijska komedija 16.10 Bivša zvijezda, igrani film, komedija (R) 17.55 Zvijezde Ekstra: Djeca slavnih, zabavna emisija (R) 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Big Brother, reality show 20.00 Beethoven 3, igrani film, obiteljska komedija Iako su na odmoru u Europi, Newtonovi se planiraju pridružiti velikom slavlju svoje šire obitelj. No ipak, sigurnosti radi, odluče poslati jednog svog člana na veliko okupljanje u slučaju da se oni ne uspiju vratiti na vrijeme. Taj član nije nitko drugi do veliki bernardinac Beethoven, koji putuje s Georgovim bratom Richardom, njegovom gunđavom ženom i dvoje razmaženih klinca prema Kaliforniji u velikom i dobro opremljenom kamp-vozilu. 21.50 Norbit, igrani film, komedija 23.40 Ruševine, igrani film, horor/ triler 01.15 Noć pokera, reality show 02.10 Astro show, emisija uživo 03.10 RTL Danas, informativna emisija (R)

23. ožujka 2011. 06.15 Najava programa 06.20 Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 07:05 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 10.00 Prijenosi iz Sabora 13.30 Mala TV (R) 14.00 Dječak koji je tražio zlato, njemački film (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth, serija (R) 16.30 Šaptač psima 3 17.20 Sledge Hammer 2, hum. serija 17.45 Košarka, Eurokup, emisija 17.55 Košarka, Eurokup: CedevitaEstudiantes, prijenos 19.40 Košarka, Eurokup, emisija 19.50 Hit dana 19.57 Večeras 20.00 Mercy, serija 20.50 Ciklus akcijskih filmova: Zlatni zmaj, američki film 22.20 Laži mi 2, serija 23.05 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.15 Dječak koji je tražio zlato, njemački film (R) 00.40 Noćni glazbeni program

07:05 07:35 08:25 08:50 09:30 10:25 11:25 12:25 13:20 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:00 23:45 00:00 01:35 02:25 03:15 04:15 05:00 06:35

Bračne vode, serija R Gospodin Magoo, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zauvijek zaljubljeni, serija R Naši najbolji dani, serija Gumus, serija R Zauvijek zaljubljeni, serija IN magazin R Masterchef , reality show R Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef , reality show Ubojstvo u Greenwichu, igrani film Večernje vijesti Ja, špijun, igrani film R Na putu prema dolje, serija Bračne vode, serija Ezo TV, tarot show Na putu prema dolje, serija Moje prvo ubojstvo, igrani film R IN magazin R

05.55 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.30 RTL ritam zona - Retro, glazbena emisija 08.25 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.50 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 10.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 11.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.05 Ezel, dramska serija (R) 13.10 Aurora, telenovela 14.05 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija ( dvije epizode) 16.30 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 CSI: NY, kriminalistička serija 22.00 Big Brother, reality show 22.50 CSI, kriminalistička serija Mac shvati da dva naizgled nepovezana ubojstva počinjena to nisu te da je ubojica iskusni hacker. Štoviše, promatrao je kako njegove žrtve umiru i čak gledao rad forenzičara na mjestu zločina. 23.50 RTL Vijesti, informativna emisija 00.05 Jezikova juha, reality show (R) 01.00 Big Brother, reality show (R) 01.55 Astro show, emisija uživo 02.55 CSI, kriminalistička serija (R) 03.35 RTL Danas, informativna emisija (R)

20. ožujka 2011.

NEDJELJA 05.50 Najava programa 05.55 Duhovni izazovi, međureligijski magazin (R) 06.25 Euromagazin (R) 06.55 TV kalendar 07.10 Mala TV 08.00 Prijatelji (R) 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar (R) 09.52 Vijesti iz kulture (R) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK Promet info 10.10 Šerif u New Yorku 2, mini-serija 11.25 Fotografija u Hrvatskoj 11.40 manjinski MOZAIK 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom (R) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokroviteljstvom 12.18 Za poljoprivrednike, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 Živjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom (R) 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 15.40 Vijesti 15.45 Vrijeme sutra 16.00 Bogovi su pali na tjeme 2, južnoafričko-bocvansko-američki film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom našom: Maribor 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Stipe u gostima 2, TV serija 21.50 Posljednja volja, hrvatski film 23.25 Vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Ciklus europskog filma: Tri boje: crveno, poljsko-francuski film 01.25 Šerif u New Yorku 2, mini-serija (R) 02.40 Skica za portret 02.50 Garaža (R) 03.20 Globalno sijelo (R) 03.50 Lijepom našom: Maribor (R) 04.50 Plodovi zemlje (R)

07.00 Panorame turističkih središta Hrvatske 07.15 Najava programa 07.20 Andras Schiff u Teatru Olimpico (R) 08.10 Zlatna kinoteka-ciklus krimića: Iz prošlosti, američki film 09.50 Portret Crkve i mjesta 10.00 Dubrovnik: Misa, prijenos 11.00 Biblija 11.15 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 11.55 Lenzerheide: Završnica Svjetskog skijaškog kupa - Team Event, prijenos 13.20 Filmska matineja: Prilika za borbu, američki film 15.10 Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom 15.45 Magazin nogometne lige prvaka 16.10 Rukomet PH: Siscia Poreč, prijenos 17.45 Olimp, sportska emisija 19.30 Garaža 20.05 Lawrence od Arabije, britanskii film 23.40 Filmski boutique: Nosferatu-fantom noći, njemačko-francuski film 01.25 Noćni glazbeni program

06:50 07:15 08:05 08:20 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 12:40 15:10 17:00 17:10 17:30 19:15 20:05 21:05 22:50 00:15 00:45 02:15 03:45 05:00

ČETVRTAK 06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.15 18.28 18.40 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.00 00.45 01.30 01.55 02.40 03.00 03.20 03.50 04.35 05.20

Najava programa Riječ i život, religijski program (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Hotel dvorac Orth, serija Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Norway na valovima Francea, dokumentarna serija Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Gospodarica tvoga srca, telenovela Divlji Plamen 1, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Dharma i Greg 1, humoristična serija Osmijeh, dokumentarni film Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz Berlinska saga, dramska serija Pola ure kulture Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Procida-Otok, more i smrt, dok. film Retrovizor: Pepeo pepelu, serija Retrovizor: Ksena, serija Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristična serija (R) Laži mi 2, serija (R) Dharma i Greg 1, hum. serija (R) Sledge Hammer 2, hum. serija (R) Pola ure kulture (R) Oprah show (R) Mercy, serija 8. kat, talk show (R)

25

Ah, taj život, crtana serija R Bračne vode, serija Chuggington, crtana serija Beyblade metal fusion, crtana serija Automotiv, auto-moto magazin Magazin Lige prvaka Novac, business magazin Najgori tjedan, serija R Čarobnice, serija Malo dobrih ljudi, igrani film R S.W.A.T., igrani film R Vijesti Nove TV S.W.A.T., igrani film R - nastavak Mravator igrani film Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Medaljon, igrani film Red Carpet, showbiz magazin Svi mrze Chrisa, serija Nesmotreno ponašanje, igrani film Cop Land, igrani film R Red Carpet, showbiz magazin R Smrtonosna zona, igrani film R

06.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 07.05 Zvijezde Ekstra: Djeca slavnih, zabavna emisija (R) 07.30 Škola za vampire, animirani film (dvije epizode) (R) 07.55 Dragon Ball Z, animirani film (tri epizode) 09.10 Zakon i red, kriminalistička serija (dvije epizode) (R) 11.00 Beethoven 3, igrani film, obiteljska komedija (R) 12.50 Norbit, igrani film, komedija 14.40 Bijeg iz Alcatraza, igrani film, akcijska drama 16.45 Discovery: Bez cenzure, dokumentarna serija 17.45 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show (R) 20.00 Big Brother, reality show, uživo 22.00 CSI: Miami, kriminalistička serija (tri epizode) 00.35 Astro show, emisija uživo 01.35 RTL Danas, informativna emisija (R) 02.05 Ruševine, igrani film, horor/ triler (R)

24. ožujka 2011. 06.15 Najava programa 06.20 Gospodarica tvoga srca, telenovela (R) 07:05 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 10.00 Prijenosi iz Sabora 13.30 Mala TV (R) 14.00 Mališani okruglog stola, američko-kanadski film (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth, serija (R) 16.30 Šaptač psima 3 17.25 Crno proročanstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 2, hum. serija 18.15 Divlji Plamen 1, serija (R) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama, dokumentarna serija (R) 19.50 Hit dana 19.57 Večeras 20.00 Mercy, serija 20.50 Filmovi naših susjeda: Konji vrani, srpski film 22.25 Laži mi 2, serija 23.10 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Mališani okruglog stola, američko-kanadski film (R) 00.50 Noćni glazbeni program

07:05 07:35 08:25 08:50 09:30 10:25 11:25 12:25 13:20 14:00 15:00 16:00 17:00 17:25 18:10 19:15 20:05 21:00 22:15 23:25 23:40 01:15 02:50 03:05 04:05 04:55 06:25

Bračne vode, serija R Gospodin Magoo, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zauvijek zaljubljeni , serija R Naši najbolji dani, serija Gumus, serija R Zauvijek zaljubljeni, serija IN magazin R Masterchef, reality show R Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Provjereno, informativni magazin Večernje vijesti Posljednji preživjeli, igrani film Ubojstvo u Greenwichu, film R Vjerovali ili ne, dok. serija Ezo TV, tarot show Na putu prema dolje, serija Glas smrti, igrani film IN magazin R

06.05 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.40 RTL ritam zona - Dalmatinski libar, glazbena emisija 07.35 RTL ritam zona - Top 40 strani, glazbena emisija 08.30 Dragon Ball Z, animirana serija (R) 08.55 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 10.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 11.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.05 Ezel, dramska serija (R) 13.10 Aurora, telenovela 14.05 Nasljednici, telenovela 14.55 Sutkinja Amy, dramska serija (dvije epizode) 16.30 Zakon i red, kriminalistička serija 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 Ezel, dramska serija 21.00 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show 22.15 Big Brother, reality show 23.15 CSI, kriminalistička serija 00.10 RTL Vijesti, informativna emisija 00.25 CSI: NY, kriminalistička serija (R) 01.15 Big Brother, reality show (R) 02.05 Astro show, emisija uživo 03.05 CSI, kriminalistička serija (R) 03.50 RTL Danas, informativna emisija (R)


26

panorama

broj 387 / 18.03.2011.

PROLJETNI RADOVI razgovor s Ivanom Kolar, direktoricom Terma Tuhelj

‘Pripremljeni smo za ljeto’ Ivo Šućur TUHELJSKE TOPLICE

U

Termama Tuhelj, proljetno raspoloženi, užurbano se već pripremaju za ljetnu turističku sezonu što je potvrdila i Ivana Kolar, neumorna direktorica ovog asa kontinentalnog turizma u Hrvatskoj.

- Priprema ljetne sezone - kaže direktorica - već je u tijeku te će vanjski bazeni Vodenog planeta svoja vrata otvoriti posljednju subotu u travnju. I za ovu sezonu pripremili smo brojna iznenađenja i pogodnosti za sve posjetitelje. Uz vodene atrakcije ove godine gostima ćemo omogućiti i dodatnu zabavu „na suhom“. U planu imamo realizaciju igraonice na otvorenom za djecu, brojne zabavne igre, sportske turnire, adrenalinski park, probna ronjenja, noćna kupanja na otvorenom, ukratko zabavu, ali i opuštanje za sve uzraste, a ponajviše za naše najmlađe posjetitelje uz Tuhi aquafun igre i radionice te druženje s našom maskotom Tuhijem. S ljetnim suncem nastavljamo sa Zagorskom rivijerom. Priča je već uhodana kao i ekipa tako da se može očekivati zabava uz animacijski tim, različita natjecanja uz vrijedne nagrade i naravno glazbene goste iznenađenja. Prošle godine odabrali smo naj ekipu, naj obitelj i podijelili vrijedne nagrade, a priča za ovu godinu neka još malo ostane taj-

na... Pripremamo i novu ugostiteljsku ponudu sa „zagorskim štihom“ koja će odgovarati svima onima koji će poželjeti uživati u zagorskom suncu. Osim zabave na bazenima, pripremamo i vikend provode za prijatelje i obitelji u našem Pustolovnom parku – adrenalinski park za velike i male, vesela adrenalinska ljuljačka i flying fox, zatim quadovi, paintball i sportke igre, nakon toga nezaobilazan roštilj piknik za cijelu ekipu. - Čime će nas iznenaditi vaša wellness ponuda? - S ljetnim mjesecima ne staje ni naša wellness ponuda jer pravi znalci znaju da je saune zdravo koristiti tijekom cijele godine. Ljeti se programi baziraju na voćnim mirisima, ledu za raslađenje te vježbama opuštanja koja uvodimo na terasi Svijeta sauna. U wellness baru ljetna ponuda voćnih koktela, shakeova i zdravih ljetnih salata. - O njezi tijela u Termama Tuhelj ženski svijet priča bajke na «špicama». Što se tu novoga priprema? - U SPAeVITA centru u ponudi imamo novu kozmetiku Pevonia Botanica, svjetski poznata i prisutna u wellness hotelima vrhunske kategorije. Odlično se uklopila u naš wellness te našim klijentima nudimo nove tretmane za lice na prirodnoj bazi te možemo pomoći svakom tipu problematične kože, ali i onima kojima je potrebna samo njega. Za zreliju kožu ovoga

Direktorica Termi Tuhelj Ivana Kolar

ljeta predlažemo njegu s kavijarom, dok u ponudi imamo i prirodni botox koji će svakako zainteresirati pripadnice nježnijeg spola. Naravno, svi smo željni lijepog tijela bez narančine kore, a apsolutni hit njege tijela zelenom kavom možete pronaći i kod nas. Kozmetičari terapeuti SPAeVITA centra savjetovat će Vas i pomoći da odaberete pravu njegu lice i tijela za kod kuće. Kad poželite pronaći trenutak opuštanja ili zabave za sebe Terme Tuhelj Vam nude sve na jednom mjestu.

Početkom travnja počinjemo graditi novi hotel s 4*, i to je jedan od dva koja se u ovoj godini uopće grade u Hrvatskoj.


panorama

broj 387 / 18.03.2011.

27

Pripremio:Teodor Boić dr. med. spec. opće i plastične kirurgije

UVOD U PLASTIČNU KIRURGIJU XIV

PLASTIČNI KIRURZI ZAGORJA NA III MEĐUNARODNOM KONGRESU ANTI-AGING MEDICINE

O

- Bit će očito i posebnih zanimljivosti koje vaši posjetitelji iznimno obožavaju? - I ove godine organizirat ćemo niz posebnih i zanimljivih događanja, poput već tradicionalne Hoykine Fotosofije, Dana dvorca Mihanović, Tuheljske noći, Dana sporta, Mini olimpijade na kupalištu i još mnogo toga. - Za ovo proljeće ste već odavno najavili početak gradnje novog hotela. Pa, hoće li krenuti? - Naravno! Osim navedenih noviteta za svakodnevni odmor i zabavu, pripremamo i nove investicijske projekte. Početkom travnja počinjemo graditi novi hotel s 4*, i to je jedan od dva koja se u ovoj godini uopće grade u Hrvatskoj. Zbog zahtjeva tržišta, sve većeg broja gostiju, kako poslovnih tako i gostiju orijentiranih ka wellness i spa ponudi, a s ciljem da se zadrži vodeće mjesto na domaćem tržištu te podigne kvaliteta ponude kako samog resorta tako i regije u cjelini, Terme Tuhelj u 2011. godini kreću s novom investicijom u visini 12 milijuna eura. Investicija se sastoji od izgradnje novog hotela 4* koji će se nadovezati na postojeći te preuređenja dijela postojećeg hotela i recepcije. Novi smještajni kapaciteti uključuju 128 dvokrevetnih soba (od čega 6 apartmana) te moderan polivalentni kongresni centar za prihvat cca 450 osoba (djeljivo u manje dvorane), sve povezano toplim hodnikom s postojećom recepcijom i ostalim sadr-

žajima te preuređenja dijela postojećeg hotela, odnosno 2/3 ili 92 postojeće sobe i recepcije. Kongresni centar imat će dnevno svijetlo, polivalentne i multifunkcionalne dvorane te vanjsku terasu. U sklopu hotela izgradit će se i podzemna garaža sa 70 parkirna mjesta. Objekt će biti uređen na nivou kategorije više 4* s obzirom da je namijenjen prvenstveno poslovnim i wellness gostima više platežne moći. Novi dio hotela i preuređeni navedeni postojeći prostori omogućit će kategorizaciju cijelog objekta na nivo 4* te omogućiti zadržavanje primarnog položaja na wellness tržištu u RH. U sklopu projekta proširit će se postojeći wellness centar izgradnjom dodatne finske saune na otvorenom te dvije dodatne kabine za tretmane u SPAeVITA centru. Ovom investicijom smještajni kapaciteti Terma Tuhelj porast će na 270 soba, odnosno preko 500 kreveta. Planirani završetak investicije je početkom 2012. godine. - U ovom trenutku smo u završnoj fazi izbora glavnog izvođača gradnje s kojim ćemo odmah nakon potpisivanja ugovora pripremiti plan i dinamiku gradnje. Službeno otvorenje radova očekuje se za početak travnja, a samo otvorenje bit će obilježeno velikim gospodarskim susretom, za koje smo primili i potvrdu posebnih gostiju. No, o tome ćemo više u nekom od sljedećih brojeva Zagorskog lista - kazala je na kraju Ivana Kolar.

d 10. do 12. ožujka 2011. godine, održan je III međunarodni kongres antiaging medicine na Bledu, u organizaciji slovenskog nacionalnog društva za plastičnu kirurgiju i dermatologiju, na kojem su aktivno sudjelovali i predstavnici plastične kirurgije naše regije. Na kongresu su pored prikaza novih iskustava i saznanja estetske kirurgije vezanih za područja invazivnih procedura kao što su zatezanje lica, korekcije nosa, povećanje dojki i konturiranje tijela, s posebnim naglaskom prikazane i najnovije teme vezane uz područja nekirurške, neinvazivne estetike lica i tijela. Na brojnim radionicama, pod vodstvom renomira- dr. Johan Nemrava i dr. Teodor nih europskih plastičnih Boić, sudionici kongresa kirurga i dermatologa, anti-aging medicine uz sponzorstvo poznatih svjetskih proizvođača, na dobro odabra- ni, faktori rasta i citokini, koji predstavljaju nim slovenskim pacijenticama-modelima, gotov injekcijski pripravak, koji se koristi praktično su prikazane najnovije moguć- u mezoterapiji i pomlađivanju. Navedeni nosti pomlađivanja lica primjenom bo- pripravak prozvan je „eliksir mladosti“ i toxa, filera hijaluronske kiseline, različitih koristi se kod pomlađivanja lica, vrata, dekoltea, šaka. Učinak tretmana praktički je kemijskih pilinga i najnovijih lasera. odmah vidljiv, a rezultat je ljepša, sjajna i KAKO SPRIJEČITI I USPORITI STARENJE glatka koža koja blista, uz napomenu da je Anti-aging pokret, koji je začet u Ameri- učinak kumulativan, uz poželjno ponavljaci 90-ih godina prošlog stoljeća tvrdi da nje dva puta godišnje. Tretman se izvodi je „starost bolest koja se može izliječiti“. ambulantno, bez lokalne anestezije, traje Međutim, ne stari samo naša koža, niti svega 40-ak minuta, te se izvodi u pauzi za su bore jedini simptom starosti kojim se ručak. moramo pozabaviti. U modernoj medicini anti-aging se bavi preventivom, propagira KONTROVERZNE TEME zdravu prehranu, puno spavanja, kontinu- – UPOTREBA HORMONA iranu tjelesnu aktivnost... Cilj je da za sret- Hormoni u stvari šalju informacije drugim nu starost sačuvamo energiju, bistar um, stanicama našeg tijela da ostanu aktivne. seksualnu aktivnost i formu. Da umremo Ako uspijemo očuvati ovaj stimulans, naše zdravi, u dubokoj starosti. Fileri, botoks i stanice nemaju razloga postati inaktivne. face-lift samo su dotjerivanje fasade. Što Najkontroverznija je upravo primjena horu stvari ova nova grana medicine može mona rasta, HGH (Human Growth Horučiniti za vas već danas? Da li je „ostariti mone), koji je pokazao toliko očiglednu mlad i umrijeti zdrav“ samo jezična igra, efikasnost u pomlađivanju, od smanjenja idealna za marketinške kampanje ili real- masnih naslaga do obnavljanja boje kose na mogućnost? Cilj suvremene anti-aging kod potpuno sijedih ljudi i povećanja opće medicine je ne samo produžiti život, nego vitalnosti, da je postao omiljeni lijek protiv i poboljšati njegovu kvalitetu. Udružena s starenja koji mnogi anti-aging liječnici u estetskom kirurgijom ova grana medicine svijetu propisuju svojim pacijentima, ali već danas može učiniti da vaše lice i vaša naravno i sebi. HGH se daje u vidu injekcivitalnost budu barem deset godina mlađi. ja, ili u vidu suplemenata koji potiču ovaj hormon. Dok jedni tvrde da uz dokazano Eliksir mladosti je već tu. obnavljanje zdravog tkiva uzimanje HGH VRUĆE TEME – AUTOLOGNA PLAZMA hormona neće potaknuti ili ubrzati rast Posebnu pozornost kongresa izazvala su tumora, drugi liječnici upozoravaju da se predavanja i radionice na kojima je pri- ovaj hormon normalno luči u organizmu kazana praktična primjena autologne dok rastemo, te da priroda nije predvidjela plazme u pomlađivanju lica, u suradnji s njegovo prisustvo dok starimo. biotehnološkim laboratorijem Regen Lab iz Švicarske. Pod pojmom postupak za re- POGLED U BUDUĆNOST generaciju kože „plazmom obogaćenom Anti-aging revolucija u stvari traje več trombocitima“ (PRP), skriva se vrlo jed- stoljećima, ali je tek zadnjih 20-ak godina nostavan i nadasve najprirodniji tretman dobila svije ime i sljedbenike. Prosječni pomlađivanja, u kojem se koriste vlastiti životni vijek ljudi u razvijenim zemljama resursi, iz vlastite krvne plazme. Ukratko, 1796. bio je tek 25 godina, 1896. skoro je venska krv pacijenta uzeta na uobičajeni dupliciran na 49 godina, 1996. bio je skoro način u specijalne epruvete, centrifugira se 80 godina, a znanstvenici procjenjuju da će kroz 5 minuta na određenom broju okreta- 2050. životni vijek većine Amerikanaca u ja u aparatu za centrifugu, čime se u plazma prosjeku biti od 120 do 150 godina. stanju odvajaju vlastiti trombociti, protei- Tko želi živjeti 150 godina? Svi!


28

panorama

broj 387 / 18.03.2011.

Susret s pjesnicima - prof. Marija Lamot

Pisanje kao nužnost i

Ivo Šućur

oblikovanje odnosa, trenutaka i nas samih». - Zbog lijepe i sretne neposrednosti života i nadahnuća koje sam primila od dragih osoba, počela sam pisati, još kao djevojčica. Mnogo smo čitale, moja sestra i ja, recitirale, sestra je svirala i pjevala, a ja sam zapisivala. Učiteljice u osnovnoj školi i prof. Olivera Herjavec u gimnaziji, hvalile su moje pisanje. U trećem razredu gimnazije sudjelovala sam na Susretu mladih pjesnika tadašnje države u Kikindi i moje pjesme prvi put su zapažene. No, od tada do objavljivanja prve zbirke pjesama prošlo je petnaestak godina, jer sam u međuvremenu studirala, udala se, rodila djecu.

KRAPINA

I

mati za sugovornicu Mariju Lamot, profesoricu na čuvenoj krapinskoj gimnaziji, a uz to i odličnu pjesnikinju - dar je božji za svakog novinara. Našim razgovorom s njom u gimnaziji, u jednom od njenih slobodnih sati zabilježili smo priču žene koja je prepuna znanja, topline, privrženosti pedagoškom poslanstvu, obitelji koja joj je najbitnija i pisanju kojemu ne robuje ali ga smatra svojom nužnošću i radošću. Nakon što smo pročitali mnoštvo dobrih njenih pjesama, od ove tihe, skromne i jednostavne stihotvorke tražili smo sada i ispovijed više: odgovor na pitanje kojim ulazimo u svijet njene stihovima neobuhvaćene intime, neposredno i toplo, lirski.

- Kako ste uspijevali pomiriti radne i obiteljske obaveze i k tome još i pisati poeziju i prozu? - Odlučiti se za pisanje, pa za objavljivanje, a pri tom živjeti urednim građanskim životom, zauzimati se za poziv i za obitelj, znači istovremeno živjeti u nekoliko paralelnih svjetova, što zahtjeva velik mentalni i emocionalni angažman. Naučila sam biti na nekoliko kolosijeka, razlikovati stvari u kojima se treba potpuno angažirati, od onih koje se mogu odraditi bez mentalnog angažmana. Tako mi uvijek ostaje prostora za moj poetski svijet koji pokušavam sačuvati od represije svijeta u kojem obavljam druge poslove. No, gotovo jednako kao poeziju volim i filozofiju… One se nadopunjuju na način koji izriče meni drag filozof Martin Heidegger: „Umjetnost je kroz djelo razotkrivajuća istina bića.“

- Rođena sam - kaže pjesnikinja - 22. 12. 1959. u rodilištu u Krapini (Krapina je tada imala rodilište, koje je šestdesetih godina zatvoreno. Čitav život provela sam u Krapini, osim pet godina studiranja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i osam godina rada u Srednjoj školi i Gimnaziji u Zaboku, u koji sam dnevno putovala iz Krapine. To je od 1986. do 1994. bio lijep period moga života, u kojem sam stekla svoje zabočke prijatelje, s kojima još uvijek razmjenjujem mnoga životna iskustva. Od 1994. zaposlena sam u krapinskoj Gimnaziji, na kojoj predajem filozofiju, sociologiju, logiku i etiku. - Kad god spomenete gimnaziju, imamo dojam kao da vas je nečim opčinila? - Krapinska gimnazija čini mi se kao sudbina jer su se tijekom 20. stoljeća u njoj školovali moji roditelji, sestra, muž (kojeg sam upoznala dok sam bila učenica), ja i moja djeca - potvrdila je Marija Lamot. Na upit koji je bio njen prvi razlog da započne pisati pjesme, pojasnila je: ‘’Moram istaknuti da sam rođena u obitelji koja mi je omogućila sretno djetinjstvo i svoj pjesnički senzibilitet moram zahvaliti prvenstveno njima.’’ - U jednom eseju u kojem razmatram razloge za pisanje poezije, zapisala sam: „ Moj prvi razlog za pisanje poezije bilo je lice moje majke, toplo oblikovanje moga senzibiliteta, osluškivanje i motrenje… Uranjanje u život koji mi se činio vrlo dug i vrlo dosadan. Drugi razlog - pjesme koje smo sestra i ja morale učiti napamet, koje i danas znamo, za dolazak ujaka svećenika; treći razlog - knjige koje mi je on pokazao, glazba

Kad izlazim u svijet Kad izađem u svijet, prvo moram pokazati tko sam… Svako jutro ispisujem jamstveni list da ću biti uspješna i bez glavobolje. U dosje unosim sličnosti i razlike svoje osobnosti od osobnosti drugih. Tako se neprestano natječem sa samom sobom u osvajanju sretnih dana. Kad sam izašla u svijet bila sam anđeo zamotan u ferband, jedva preživjela taj trenutak. Ruke su mi (bile) vezane korijenjem pupkovine, a oči pune svježe tinte ispisanog nasljeđa. Ptičji kljun ostao je u nosu, a krilo ispod pazuha. Glava je od zemlje, kao i nožni palac. Zbijena prašina i zemljina pljuvačka. Tako su me zamislili u nekom snu.

koju me naučio slušati, četvrti razlog - poetski senzibilitet moga oca u otklonu spram obiteljske strogosti, orijenti-

ran uglavnom na Jesenjina. Peti razlog - rukopis moje sestre, maštoviti sastavci koje je pisala… Školovanje, ljubav

Samo u oko pala je zelena zvijezda koja nebo obasjava tugom, jer svjetlost joj ne seže u dubok ponor svemira. Kad izlazim u svijet nepoznata među nepoznate (ljude) s kojima pišem knjigu povijesti… Riječima, tankim presvlakama oblikujem izrasline daha istaložene u krhkom pamćenju. (Prozirnoj staklenci uma). U zajedničkom vremenu susrećem (bliska) bića, rijetko prepoznajem… Šutim, govorim ljubim se, razilazim.

spram Rilkea i Trakla još u gimnaziji, a poslije na prvoj godini faksa Borgesa, otkriće moje prijateljice Marjane.

«Posloženost ljudi i stvari u životu nije slučajna, isto kao što nije ni strogo predodređena, već je slobodan hod i

Volim posao koji radim, iako se danas sve duhovne djelatnosti čine kao «beskonačno govorenje iz same smrtnosti i uzaludnosti». Ipak ustrajem. Iza mene su generacije sjajnih učenika, danas vrlo uspješnih ljudi, u mnogim područjima znanosti, filozofije i umjetnosti. Vjerujem da sam im ostala u lijepom sjećanju. Radim iz zanosa i oduševljenja, a to nastojim prenijeti i učenicima. Ljudima nedostaje unutarnja motivacija, nadahnuće i žar, ravnodušni su spram stvari u kojima se ne bi smjelo biti ravnodušan, nekritični i konformistični, pristaju uz prosječnost, nedostatak obrazovanja, šund u kulturi i umjetnosti, uz uspjeh koji se mjeri novcem i materijalnim stvarima. - Nedvojbeno je da ste poetski nadahnuta, duboko misaona. Imate akumulirano znanje i odlučnost. Da li ste pomišljali da se i profesionalno bavite književnošću?


panorama

broj 387 / 18.03.2011.

29

Susanne i Neven

i radost - Ne bih mogla biti samo pisac, mislim da je to jako teško u našoj državi i divim se ljudima koji to uspijevaju. Tada bih možda imala više vremena za pisanje, ali možda bih zbog egzistencijalnih pritisaka morala pisati i ono što ne bih željela… Mislim da je za biti profesionalni pisac potrebna jako velika strogost i samodisciplina. Pisanje je na koncu, uvijek, vrlo dug i zahtjevan posao, i ako nisu egzistencijalni preduvjeti zadovoljeni, vrlo je rizično baviti se samo pisanjem - pojasnila je pjesnikinja razloge zbog kojih ne želi na hrvatsku profesionalnu književnu scenu. Unatoč tomu, iz nepresušnog izvira istječu pjesme koje objavljuje pojedinačno ili u svojim zbirkama. Kaže da je svoju prvu zbirku

skog društva pisaca, Hrvatsko-zagorskih pisaca i Hrvatskog filozofskog društva. Na upit da li dobiva povratne informacije od svojih čitatelja odgovorila je potvrdno i pojasnila:

- Nedavno (17. 2. 2011.) pjesme iz neobjavljene zbirke «Divlji oblaci» čitane su u emisiji «Poezija naglas» III. programa Hrvatskog radija. Bila sam iznenađena koliko mi se ljudi nakon toga javilo, poznatih i nepoznatih. Najdraži su mi oni nepoznati do kojih poezija sama pronalazi put… I koji nemaju drugih razloga osim poetskih. - Tko vas prati? - Moj muž Ivan, prijatelji, moji odrasli sinovi koji su obojica u medicinskim

Zbog lijepe i sretne neposrednosti života i nadahnuća koje sam primila od dragih osoba, počela sam pisati, još kao djevojčica pjesama „Zrcala začuđena suncem“ objavila 1993., zatim «Vrijeme radosti snijega» 1998., «Pripremu za obiteljsku fotografiju» 2001., «Mrazove sestrice» 2005. i «Neprestano stvarima mijenjam imena» 2008. Ima pripremljene dvije nove zbirke i nada se da će barem jedna od njih ove godine biti objavljena. Neke pjesme uvrštene su joj u antologije. Piše prozu, ali nije je do sada objavljivala. Poeziju objavljuje u mnogim časopisima, kao i prikaze poezije recentnih pjesnika u časopisu Hrvatsko zagorje. Objavljuje i stručne tekstove iz filozofije, suautor je udžbenika iz etike za 1. razred gimnazije. Članica je HrvatNačelnik Jutriša s troje zlatnih bračnih jubilaraca

znanostima. Stariji Lovro liječnik, zaposlen je kao znanstveni novak na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a mlađi Leonard četvrta je godina medicine. I jedan i drugi vole poeziju…Obitelj mi je uvijek bila najvažnija, ona je najzahtjevniji oblik životne nužnosti i radosti, ali ako u čovjeku postoji vrlo osjetljiva narav sklona promatranju, udubljivanju i otkrivanju, onda je pisanje jednaka nužnost i radost - kazala je na kraju pjesnikinja čija stvaralačka energija još nije iscrpljena, pa se u dogledno vrijeme, uz pjesničke zbirke, možemo nadati i objavljivanju njene prve zbirke pripovijedaka pa čak i romana.

Zagorsko-finsko prijateljstvo

Finkinja Susanne oduševljena zagorskim bregima Željko Slunjski Zlatar

Z

ahvaljujući internetu, dvadesettrogodišnji Zlatarščanin Neven Pisačić, koji je diplomirao na opatijskom Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Studijski centar Zabok, i sada radi na zamjeni u Radio Zlataru kao radio tehničar i voditelj, bogatiji je za još jedno prijateljstvo. Nakon godinu i pol računalnoga poznanstva, Neven je u siječnju tjedan dana boravio u Finskoj, kao gost pet godine starije Susanne Jarvinen i njezina zaručnika. Žive u rudarskome gradu Hyvinkaa, pedesetak kilometara udaljenome od Helsinkija, koji ima oko 40.000 stanovnika i nema dugu povijest. Po prirodi znatiželjan Neven htio je doživjeti finsku zimu. I doživio ju je. - Je, hladnije je nego u nas – kaže. Prošli tjedan Susanne je bila njegova gošća u Zlataru. Došla

je sama, jer zaručnik, pošto se vratio iz Indije, morao je ostati na „zdravstvenom promatranju“. Usporedbe su mogle početi. Neven je u Finskoj kušao soba, razne pogačice, iznenadio se kako Finci ne jedu svježi kruh, u kuhinji koriste manje začina, za razliku od nas i mnogo manje masnoća, a na jelovniku prevladava riba.

Zadivljena bregima

Kako Susanne živi u ravničarskome kraju, prepunom jezera, u Zagorju je prvo primijetila krajolik i bila opčinjena zagorskim bregima. Neven, koji završava edukaciju za turističkog vodiča Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Zagorske razvojne agencije, stečeno znanje imao je prigodu primijeniti na djelu. Odveo je Susanne u zagorsku metropolu i bila je zadivljena krapinskim Muzejom neandertalaca. Najviše pak je se dojmio Trakošćan. Ali i veseli i raspoloženi

Zagorci! - Njezin je grad rudarski, šest mjeseci je zima, pa su ljudi prilično depresivni. Nerijetko posežu i za alkoholom. Piju pivo i votku – spominje Neven, a Susanne hvali zagorsku vinsku kapljicu. Rakiju je već kušala kad ju je Neven donio na dar. Nevenova majka trudila se da gošća njezina sina kuša domaće delicije, od zagrebačkog „šnicla“ do purice s mlincima. Purica je bila OK, ali mlinci Finkinji nisu išli u slast. Premasno za njezin ukus. Medicinsku sestru i odgajateljicu po obrazovanju, koja se bavi reparacijom starih stvari, Neven ju je vodio i u razgled metropole, a posjet zoološkome vrtu bio je jedna od odrednica. Cijela obitelj krenula je s gošćom i prema Jadranu, do Rijeke i Opatije. Tu je tek bilo iznenađenja, ugodnom klimom i mediteranskim zelenilom. I odluka je pala! Susanne će godišnji ljetni odmor sa svojim zaručnikom provesti na

Jadranu.

Doživljaj„štrajenja“

- Čini mi se kako su naše dvije obitelji prilično slične – zaključuje mlada Finkinja čiji su roditelji lutheranski misionari, zbog čega je četiri godine živjela u Japanu, godinu dana u Bangladešu, tri mjeseca u Nepalu, zatim godinu dana u Engleskoj, isto toliko u Španjolskoj i stalno je mijenjala škole. Posjetila je više od 30 zemalja svijeta. Neven joj je najljepši dojam i šok omogućio potkraj njezina boravka u Zlataru. Poveo ju je s društvom na „štrajenje“, kolegi Velimiru Vidoviću koji je postao roditelj sina. - U nas se u posjet odlazi s cvijećem, a ovdje s vrećama punim svega i svačega, pa naprosto nisam mogla vjerovati kakav je to običaj - objašnjava plavokosa Finkinja s ljubičastim pramenom u kosi, koja se ubrzo sa zadovoljstvom pridružila veseloj družbi.

Proslavljena tri dijamantna pira HUM NA SUTLI - U uredu načelnika općine Hum na Sutli Zvonka Jutriše upriličen je prijem bračnih parova koji u ovoj godini slave dijamantni i zlatni pir. Bračni par Alojzija i Milan Debeljak iz Orešja proslavili su dijamantni pir. Tom prilikom je općinski načelnik izrazio zadovoljstvo i neizmjernu čast da im može čestitati šezdeset godina braka, te im zaželio i dalje puno zdravlja i sreće na zajedničkom životnom putu. Čestitke povodom zlatnog pira upućene su bračnim parovima Ivki i Vinku Pavleković iz Lupinjaka, Josipi i Franji Horvat iz Rusnice te Mariji i Slavku Mikša iz Malog Tabora. Uz prigodnu čestitku svaki bračni par primio je i novčani iznos od 2.000,00 kuna. (Ivo Šućur)


30

panorama

broj 387 / 18.03.2011.

ZABOK - Uduga MRAZ započinje s provođenjem novog projekta pod nazivom ‘Zvučna slika’, koji objedinjuje izložbu i koncert. Projekt će zaživjeti otvorenjem izložbe fotografija glazbene novinarke i fotografkinje Anastazije Vržine. Kako je Anastazija u glazbi od malena, glavni motiv ove izložbe su svjetski poznati glazbenici koje je kao koncertni gerilac hvatala tijekom posljednjih 6 godina. Njena specijalnost u fotografiji su svjetlo/sjena fotografije i jaki kolorizam. Odslikala je preko 500 koncerata i ima fundus oko 12.000 samo koncertnih fotografija. Imala je nekoliko izložbi, naslov-

ski glazbeni festival podijeljen na više manjih natjecanja s obzirom na glazbeni izričaj (kantautorska glazba, metal, punk, hardcore, rock...), u 19 h nakon otvorenja izložbe ugostiti ćemo četiri kantautora – ČudNoReĐe, Mikija Solusa i Zvonimira Vargu iz Zagreba te Seine iz Varaždina koji će uz zabavljanje publike imati zadaću i pobijediti na ‘Zvučnoj slici’ koja će ih odvesti u finale HGF-a. Pobjednike za ulazak u finale bira žiri. Iza imena ČudNoReĐe krije se kantautor širokog stilskog kalibra koji će nam, kako sam kaže – „pokazati kako izgleda kad zabranjena

nica, a tvorac je foto-koncertnog projekta „FotoGerila“. Otvorenje izložbe će se održati u petak, 18.03. u 18.30 h u Zelenoj dvorani (Stara škola) u Zaboku.

ljubav između trubadurstva i cabareta eskalira u lascivno flertovanje“. Koncertima u „one-man-band“ maniri posvetio se 2009. godine nakon prestanka sviranja bubnjeva u metal sastavu i izlaska iz nekih drugih projekata. Miki Solus za sebe kaže da

‘Zvučna slika’: objedinjena izložba i koncert HGF

Kako je ovogodišnji Hrvat-

je pjevač sumnjive kvalitete i nesumnjivog nastupa. Počeo je nastupati 2010. godine, a na nastupima se koristi synthesizerom i gitarom te je objavio demo cd naziva “Muzika sumnjive kvalitete” koji se može skinuti besplatno online. Zvonimir Varga je

svoje prve demo uratke snimio 2007. godine, a 2010. godine je objavio „Poljubac budućnosti“ - knjigu pjesama s CD-om autorske instrumentalne glazbe. Ovog smo zagrebačkog kantautora već mogli čuti u Zaboku ove veljače, pa ako je netko

propustio ... Seine je mladi kantautorski dvojac iz Varaždina započet 2007. kao solo-projekt Ivana Ščapca kojem se tek nedavno pridružila Tena Rak. Tena je inače bubnjarica u još jednom njihovom zajedničkom projektu koji ste mogli upo-

znati na prošlogodišnjem HGF-u kada su se plasirali na visoko drugo mjesto – Vlasta Popić. Uz zbirku pjesama „Moje pjesme moji snovi“, Seine su izdali i album naziva „2007-2009“ koji je također besplatno dostupan na internetu. (zl)

PRAS FISH, prvi finalist HGF-a ZABOK/ZAGREB - U zagrebačkom klubu SAX! započeo je u utorak 8. ožujka tradicionalni petnaesti po redu HGF Zabok, festival demo rock bandova. Na otvorenju kao gosti pred prepunim klubom nastupili su zabočki Upset i Mahatma, pobjednici prošogodišnjeg HGF-a zagrebački Dosh lee i bend Erotic Biljan and his Heretics. Ova večer bila je u funkciji najave svih HGF događanja koji će kontinuirano trajati do 2. srpnja ove godine. Prvi finalist već je znan. Naime u utorak 15. ožujka u SAX!-u održana je prva od šest polufinalnih večeri. Nastupili su glazbeni sastavi: 1. FELON Zagreb 2. THEY TOOK OUR JOB Koprivnica 3. PRAS FISH Zagreb 4. ELEKTRIC ŽARE Zagreb 5. DEAD FISH Koprivnica

Pobijedili su Pras Fish. Već ovog pet-

ka očekuje nas nastavak HGF-a i to u zabočkoj Zelenoj dvorani o čemu pročitajte u članku o tom žanrovski podijeljenom događanju (Zvučna slika). Već sljedeći utorak očekuje nas drugo četvrtifinale u zagrebačkom SAX!-u, a nastupit će: 1. VISKI STRIP Zagreb 2. IZA QLISA Rijeka 3. HREN Zagreb 4. VELEIZDAJA Zlatar Zagreb 5. LOTUS a sljedeći petak u zabočkom Regeneratoru održat će se HGF Hard core festival Thru the Walls koji će iznjedriti najbolji HC demo band u Hrvatskoj. Ulaz na sva događanja je besplatan. Ove je godine HGF Zabok napravio iskorak iz zabočko-zagrebačke regije i omogućio je nastupe prijavljenima u Splitu i Puli o čemu ćemo vas opširno i na vrijeme informirati. (zl)

Rukometaši se pridružili humanitarnoj akciji BEDEKOVČINA - Potaknuti velikim uspjehom humanitarnog koncerta ‘Vjeruj u ljubav’ u organizaciji Udruge invalida Bedekovčina, Rukometni klub Bedekovčina odlučio se pridružiti akciji pomoći osobama s posebnim potrebama u Bedekovčini. Tako je protekla prvenstvena rukometna utakmica 13. kola između RK ‘Bedekovčina’ i RK ‘Zlatar Bistrica’ bila namijenjena upravo u korist Udruge invalida. – Naš trud je urodio plodom, pa se našoj višegodišnjoj akciji uključivanja osoba s po-

sebnim potrebama u lokalnu i širu zajednicu priključuju i druga društva, udruga, pa evo i naši sportski klubovi. Zahvaljujemo RK ‘Bedekovčina’ i Kristijanu Novoselu iz našega rukometnog kluba, ali i svima koji pomažu naš rad i nadamo se i budućoj suradnji rekao nam je Dragutin Burek, predsjednik Udruge invalida Bedekovčina, predavši prigodne skromne poklone rukometnim ekipama na kraju ‘tekme’. Sav prihod od prodanih ulaznica ide u korist udruge. (Dean Stulić)


panorama

broj 387 / 18.03.2011.

31

Jasmina Gorički Očić

Predstavljena i kolekcija ženske svečane odjeće Modnog studija Nina iz Tuheljskih Toplica

Jasmina Gorički Očić uz bok doajenima hrvatske mode ZAGREB - Modni Studio NINA sa sjedištem u Tuheljskim Toplicama i izdvojenim pogonom u Zaboku, voditeljice i dizajnerice odjeće Jasmine Gorički Očić pozvan je na prvi sajam industrije FASHION.HR INDUSTRIJA koji se održavao od 11. do 13. ožujka u prostoru Zagrebačkog Velesajma, Paviljon br. 5. FASHION.HR je najveći modni koncept u Hrvatskoj osnovan 2006. godine koji pod jednom etiketom obuhvaća hrvatske tjedne mode na kojima redovito svoje kolekcije predstavljaju doajeni hrvatske mode poput Branke Donassy, I-gle, Roberta Severa, Ivice Skoke, Ivice Klarića, Igora Galaša i mnogih drugih. Njima uz bok, ove je godine stala i naša mlada i nadarena dizajnerica Jasmina Gorički Očić, jedina dizajnerica na sajmu iz Krapinsko-zagorske županije čiji je rad zapažen još za vrijeme studija na jednom od Fashionweekova. Na Fashion. hr-u predstavila se jedinstvenim odjevnim komadima, kolekcijom ženske svečane odjeće Modnog studija Nina koji je osnovan 1997. godine, i od tada kontinuirano djeluje i sudjeluje na brojnim modnim sajmovima vjenčanja i svečane ženske odjeće. Dizajnerica Jasmina Gorički Očić diplomirala je na Tekstilno Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Boravila je i u inozemstvu gdje je

stekla dodatnu naobrazbu i uz pomoć vrhunske konstruktorice odjeće Vesne Gorički nastavila djelovati u okviru malog obiteljskog obrta - modnog studija Nina.

Unikatna odjeća po mjeri

- U punih 15 godine predanog rada, dizajnirali smo i izveli brojne unikatne odjevne komade  te prepoznajući karakterne osobine i že-

lju pojedinca dizajnom i izvedbom oduševili brojne klijente. Kreirajući još uvijek odjeću po mjeri, s naglaskom na konstrukciji svakog odjevnog predmeta prema mjerama pojedinca, odjeću tretiramo kao skulpturalni unikatni element u smjeru stvaranja druge kože. Nastojimo da svaki naš produkt bude funkcionalan, inovativan i kreativan. Pozorno slušajući želje i potrebe naših klije-

nata, služeći se samo materijalima visoke kvalitete, kreiramo rješenja koje će zadovoljiti njihove težnje, naglasiti linije tijela i pritom prikriti eventualne nedostatke. Dakle, svaki model prilagođavamo mušteriji – rekla je Gorički Očić, zadovoljna ovim napretkom koji joj otvara vrata za dalje. Fashion. hr od samih začetaka slovi kao događaj koji za cilj ima isključivo promociju i pozitivnu afirmaciju hrvatskog dizajna kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. U 9 modnih sezona, više od 45.000 posjetitelja, te preko 2.200 članaka i televizijskih priloga kako u hrvatskim, tako i u inozemnim medijima, kratki su opis aktivnosti koji su rezultat rada ovog koncepta. Prošlu godinu FASHION.HR je kao lokaciju prezentiranja rada hrvatskih dizajnera izabrao novootvoreni Muzej suvremene umjetnosti i na taj način dao i potrebni legitimitet radu hrvatskih

dizajnera. Osim tjedana mode, FASHION.HR je prije tri godine pokrenuo danas najčitaniji modni portal u regiji koji ima preko 140.000 jedinstvenih čitatelja mjesečno, preko milijun otvaranja stranica svakog mjeseca. FASHION. HR kao reprezentativan modni portal najveći dio sadržaja posvećuje upravo radu i djelovanju hrvatskih dizajnera. (zl)


32

sport

broj 387 / 18.03.2011.

zagorskilist

A - 1 Hrvatska košarkaška liga Split 18 15 Borik 18 11 Alkar 18 11 Zabok 18 10 Dubrovnik 18 10 Kvarner 2010 18 9 Darda 18 8 Svjetlost 18 7 Dubrava 18 5 Trogir 18 4

3 +235 33 7 +108 29 7 +41 29 8 +33 28 8 -21 28 9 -35 27 10 -52 26 11 -39 25 13 -118 23 14 -152 22

LIGA ZA PRVAKA 1. kolo 19.3. Borik Puntamika

Cibona

Cedevita

Alkar

Zagreb

Zadar

Split

ZABOK

2. kolo 26.3.

Utakmicama 18. kola završen prvi dio A-1 lige košarkaša Hrvatske

ZABOK U VELIKOM STILU UŠAO U LIGU ZA PRVAKA Z Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

agorci smo ljudi pravi“, orilo se na parketu i tribinama bedekovčanske dvorane, nakon što je Zabok po drugi puta u svojoj povijesti izborio Ligu za prvaka. Alkar jednostavno nije imao šanse protiv raspoloženih igrača Zaboka. Konačnih 28 koševa razlike (86:58), realno oslikava situacija na parketu. Sinjani su u Bedekovčinu doputovali rasterećeni, Ligu za prvaka izborili su već prije, no to nimalo ne umanjuje pobjedu Zaboka. U početku nije izgledalo da će biti tako lako, iako je Zabok poveo s 5:0. No, Alkar je značajno poboljšao obranu i napravio seriju od 9:0 te poveo s četiri koša viška (5:9). Lozančić u 6. minuti vraća stvari na početak (11:11). Sinjski alkari nastavljaju sa žestokom obranom koja daje ploda, pa na odmor odlaze s dva koša viška (16:18). Da nevolja bude veća, dvije zabočke petice, Lozančić i Kraljević bili su opterećeni sa po tri osobne pogreške.

Kraljević zatvorio reket

Črnjević u drugoj četvrtini svjesno prihvaća rizik i ostavlja Kraljevića na parketu. Mostarski orao uzvraća mu s dvije blokade i potpunim zatvaranjem reketa. S druge strane Lež čini čuda u napadu i Zabok radi seriju od 9:0, pa je u 15. minuti rezultat 25:18. Prvo dvoznamenkasto vodstvo domaćin ima u 17. minuti kada Lež pogađa dva bacanja za 34:23. Do kraja četvrtine bilježimo dva skoka u napadu vrlo dobrog Pešuta, a Zabok na veliki odmor odlazi s 12 koševa viška (41:29). U nastavku se Ležu priključio Peklarić koji u 26. i 27. minu-

ti veže dvije trice i Alkar je u minusu većem od 20 koševa (58:36). I tu je svakoj priči bio kraj. Najvećih +30 (76:46) postavio je tricom Smajlagić, koji se razigrao u nastavku utakmice, a ovakvom njegovom izdanju nadamo se da će ih biti što više u Ligi za prvaka. Pred sam kraj utakmice ozlijedio se Antonio Črnjević, no srećom ne teže. Najzaslužniji za pobjedu domaćih bili su Robert Lež (19p, 5sk) i Igor Peklarić (17p, 5sk). Dvoznamenkast učinak ostvarili su i Sven Smajlagić (12p) i Saša Janković (10p, 6sk). Kod Alkara bolji od ostalih bio je Slavko Modrić s 11 poena (3/5 za tricu). Općenito, nakon što su redove Zaboka napustili Tomeljak i Krapić, najveći teret u nastavku sezone ponijeli su upravo domaći igrači Peklarić i Lež. Obojici je ovo bila polusezona života. Iako su prešli tridesetu trenutno igraju svoju najbolju košarku.

Črnjević zabočki Ferguson

Nešto i o treneru Dragutinu Črnjeviću-Chici. Njega se razapinje na sve strane i neopravdano kritizira. No, pravo mjerilo u sportu, kao i u svemu u životu trebali bi biti rezultati, a Črnjević ih ima. Kada su svi otpisali Zabok, Črnjević je ovu momčad poveo prema novom povijesnom uspjehu. Tako i njega treba sagledavati i vrednovati na temelju toga. Chico zaslužuje još veću pažnju baš zbog toga što nikad nije bio veliki košarkaš. Vrijedno je učio i još uči. Griješio je i još će griješiti. No, imao je i briljatnih poteza i čestitajmo mu zbog toga. Zabok je pod pritiskom lige za prvaka odigrao tri briljantne utakmice. To može samo momčad s jakom psihom i karakterom, a psihološku pripremu vrši

Robert Lež: „Poštovali smo sve što nam je trener govorio. Bili smo napaljeni, cijelu utakmicu unutra. Na taj način jednostavno nismo mogli izgubiti. Ovo nije kraj. Mislim da imamo puno toga za reći i u Ligi za prvaka. Ovo je veliki uspjeh zabočkog i zagorskog sporta. Pozivam navijače da nas prate i u Ligi za prvaka.“ Davorin Posavec, predsjednik KK Zabok: „Zahvaljujem se svima na podršci. Drugu sezonu za redom izborili smo Ligu za prvaka gdje ćemo ugostiti Zadar, Cibonu, Cedevitu i Zagreb. Sezona je bila teška, nismo očekivali ovakav rezultat. Financijska situacija nam je izuzetno teška, još ne znamo kako ćemo izaći na kraj s oko 200.000 kuna duga. Veliko hvala prije svega sponzorima, posebno Gradu Zaboku i Županiji. Ovo je uspjeh prije svega igrača i trenera, a potom i nas u upravi.“ Dragutin Črnjević: „Čestitam prije svega svojim igračima na pobjedi. Oni su znali što nas čeka i što imamo u rukama. Cijelu smo se utakmicu ponašali kao jedna zrela momčad. Ako nastavimo u ovakvom ritmu neće izostati

Split

ZABOK

Zagreb

Cibona

Zadar

Cedevita

Cibona

Zagreb

Alkar

Split

Borik Puntamika

Zadar

ZABOK

4. kolo 5.4. Borik Puntamika

Zagreb

Alkar

Zadar

Cedevita

Split

Cibona

ZABOK

5. kolo 9.4.

Odlični navijači

IZJAVE

Cedevita

Alkar

3. kolo 2.4.

upravo trener. Nije Črnjević trener, on je menager, čovjek s vizijom, košarkaški zabočki Alex Ferguson.

Do rezultata dolazi, kaže se, kad uprava dobro radi, igrači dobro igraju, trener dobro vodi momčad. No, rezultat bez publike nema svoju težinu. Zabočki Erotic front doslovce je svih ovih sezona bio šesti igrač Zaboka na parketu. Jednako su frontovci pjevali na -20 protiv Borika, kao i na +30 protiv Alkara. I zato kapa dalje. Zabok je ponosan na svoje navijače. S pravom.

Borik Puntamika

ZABOK

Alkar

Zagreb

Cedevita

Split

Cibona

Zadar

Borik Puntamika

6. kolo 12.4. Borik Puntamika

ZABOK

Cedevita

Zadar

Split

Zagreb

Cibona

Alkar

7. kolo 16.4.

Ostali rezultati 18. kola: Kvarner-Darda 81:70, Dubrovnik-Trogir 85:73, Svjetlost-Dubrava 91:78, Split-Borik Puntamika 80:65.

ni dobri rezultati u Ligi za prvaka, koja je pokazatelj da se u klubu dobro radi. Najvažnije je prije svega da nas zaobiđu ozljede.“ Izvučeni parovi Lige za prvaka

Zabok starta sa Splitom

Alkar

Borik Puntamika

ZABOK

Cedevita

Zagreb

Cibona

Zadar

Split

8. kolo 19.4. Alkar

Cedevita

ZABOK

Split

Zadar

Zagreb

Cibona

Borik Puntamika

9. kolo 22.4.

ZABOK U prostorijama HKS-a izvučeni su parovi Lige za prvaka. Zabok u prvom kolu gostuje kod Splita i to već u subotu 19. ožujka. Tjedan dana kasnije u Bedekovčinu stiže Zagreb, a onda slijede dva gostovanja kod Zadra i Cibone. Novina je da će Zabok svoje domaće utakmice igrati u 20 sati. - Ždrijeb je takav kakav je. Još jednom ponavljam da je najvažnije da nas zaobiđu ozljede. Uopće nas ne zanima raspored utakmica, u velikoj smo formi, nadam se da ćemo s dobrim igrama nastaviti u Ligi za prvaka - izjavio je trener Črnjević nakon što su izvučeni parovi.

Cedevita

Borik Puntamika

Zagreb

ZABOK

Split

Alkar

Zadar

Cibona

ZABOK - ALKAR 86:58

ZABOK

Cibona

Zagreb

Borik Puntamika

Split

Cedevita Alkar

(16:18, 25:11, 22:13, 23:16)

Zabok Pešut, Luka Lež, Robert Peklarić, Igor Perinčić, Ivan Kraljević, Filip Rogić, Roko Janković, Saša Krajačić, Danijel Črnjević, Antonio Stojković, Marcel Lozančić, Jure Smajlagić, Sven UKUPNO: Alkar Bilobrk, Ante Anzulović, Andro Delaš, Ante Radić, Ivica Župić, Željko Blajić, Josip Modrić, Mirko Erceg, Dino Primorac, Marko Marić, Mihael Ćurković, Joško Modrić, Slavko UKUPNO:

min. 20:30 28:45 27:45 21:30 22:15 16:15 19:15 07:00 03:15 00:00 17:00 16:30 200:00 min. 23:00 25:00 23:30 15:15 17:45 16:30 15:45 05:45 00:00 15:45 24:45 17:00 200:00

koš. 8 19 17 4 5 5 10 0 0

za 2 2/2 5/7 2/2 1/3 2/5 1/3 1/1 0/0 0/1

za 3 1/4 1/4 3/4 0/2 0/0 1/5 2/3 0/2 0/1

6 12 86 koš. 5 8 8 6 4 9 3 0

3/5 2/4 19/33 za 2 0/1 2/2 1/1 2/6 2/3 4/6 0/1 0/1

0/0 2/6 10/31 za 3 1/2 1/3 1/3 0/0 0/2 0/0 1/2 0/1

0 4 11 58

0/3 1/5 1/2 13/31

0/0 0/0 3/5 7/18

sl.b. 1/1 6/8 4/4 2/4 1/1 0/0 2/2 0/0 0/0

10. kolo 27.4. Borik Puntamika

Split

Alkar

Zagreb

ZABOK

Zadar

Cibona

Cedevita

11. kolo 30.4.

So+Sn 3+2 5+0 4+1 4+2 6+1 1+0 3+3 0+0 0+0

as. 1 6 0 0 1 1 0 0 0

ol. 0 0 1 1 1 0 1 1 0

iz. 2 1 0 1 1 0 0 1 0

bl. 0 1 0 0 3 0 0 0 0

Zadar

0/0 1+0 2/2 1+1 18/22 28+10 sl.b. So+Sn 2/2 3+0 1/4 1+1 3/5 4+0 2/2 3+0 0/0 2+0 1/4 2+1 0/0 3+0 0/0 1+0

1 0 10 as. 1 2 1 1 0 2 0 0

0 0 5 ol. 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 6 iz. 0 2 2 1 0 1 1 0

1 1 6 bl. 0 0 0 0 1 0 0 0

13. kolo 7.5.

0 0 0 7

0 1 0 3

0 3 0 10

0 0 0 1

0/0 2/6 0/0 11/23

0+1 3+2 2+0 24+5

12. kolo 3.5. Borik Puntamika

Zadar

Alkar

ZABOK

Cedevita

Zagreb

Cibona

Split

Alkar

Cibona

ZABOK

Borik Puntamika

Zagreb

Split

Zadar

Cedevita

14. kolo 10.5. Borik-Puntamika

Alkar

Cedevita

ZABOK

Split

Zadar

Cibona

Zagreb


zagorskilist

sport 33

broj 387 / 18.03.2011.

18. kolo IV. HNL-središte A, TONDACH-Trnje 3:3

Komentar 18. kola IV. HNL-središte A

Glogoški otvorio i zatvorio golijadu u Bedekovčini

Schiedel prikovan za dno

Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

Z

animljiv je bio dvoboj Tondacha i Trnja. Postignuto je 6 pogodaka, dva puta su okretali gosti, da bi domaći na pragu sudačke nadoknade došli do boda. Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji Trnja. Tondach kao da je imao igrača manje, gosti su kombinirali u sredini terena kako su htjeli, pa je tako u 10. minuti Bojo izašao sam pred Sedlara, no domaći vratar uspio je njegov udarac odbiti u korner. Tondach i nije imao prave prilike u prvom dijelu, tek je Kesak u 27. minuti odlično probio stranu i pronašao Hitreca koji je u dobroj prilici, ali previše oklijeva pa mu Brkić izbija lopta. Do kraja poluvremena bilježimo atraktivan, ali nedovoljno precizan pokušaj Brčića s 25 metara udaljenosti i dobru priliku Čavara koji sa samo 10 metara udaljenosti puca pokraj lijeve vratnice. Golijada u nastavku

Uvijek atraktivni Glogoški TONDACH-TRNJE

3:3 (0:0)

BEDEKOVČINA: igralište Tondacha, GLEDATELJA: 100, SUCI: Cindrić, Putnik, Holsinger (svi iz Zagreba). DELEGAT: Majsec (Zabok). STRIJELCI: 1:0 Glogoški 53’, 1:1 Bojo 55’, 2:1 Kesak 57’, 2:2 Bojić 71’, 2:3 Luter 78’, 3:3 Glogoški. TONDACH: R. Sedlar, Kwedi, Vukoja, Krčmar, Glogoški, Hitrec, Lučić (46’ Postonjski), Kesak, Videk (62’ Petrovečki), Ščuric, Jaković (68’M. Sedlar). TRENER: Zdravko Zbukvić TRNJE: Županac, Đuričić, Pustak (46’Vučković), Bajza (65’Maslač), Brkić, Ivanić, Klipa, Bojić, Čavar (46’Luter), Brčić, Bojo. TRENER: Krešimir Ganjto

U poluvremenu je domaći strateg Zbukvić u svlačionici ostavio nevidljivog Lučića kojeg je zamijenio Postonjski i to se pokazalo kvalitenim rješenjem. Mladi napadač Tondacha nije napravio ništa značajno, ali je konstantno vršio pritisak na nesigurnu zadnju liniju gostiju. Igrala se 53. minuta kada je

Glogoški primio loptu gotovo na poziciji lijevog krila, ušao s njom do ruba kaznenog prostora, a onda iznenadio Županca pucavši u njegov bliži kut za 1:0. No, radost je trajala samo 2 minute. Bojo je sam i neometan primio loptu na prsa na rubu kaznenog prostora te je odmjerenim udarcem spremio

loptu iza leđa nemoćnog Sedlara. Isto toliko je prošlo do novog vodstva domaćih. Šćuric je iz slobodnog ubacio loptu u kazneni, a tamo ju je poluvolejem zahvatio Kesak i atraktivno poentirao za 2:1. Kada je u 70. minuti kod gostiju izašao Bojo, morali su nastaviti igru s 10 igrača, jer je trener Ganjto već do 65. minute napravio sve tri izmjene. Očekivalo se da će domaći mirno privesti utakmicu kraju, no već u sljedećoj minuti Bojić je prodao „ringišpil“ Kesaku, te pogodio mrežu prizemnim udarcem i stvari su se vratile na početak. Sedam minuta kasnije Luter iz polukontre kažnjava neoprezan izlet Kwedija u napad i gosti po prvi puta vode. I onda Zbukvić vadi svog posljednjeg aduta, tj. prebacuje Glogoškog u vrh napada i pogađa. Kapetan i najbolji igrač domaćih doslovce u zadnjoj minuti krade loptu neopreznom Brkiću, izlazi sam pred Županca i majstorski sprema loptu u mrežu za konačnih i rekli bismo pravednih 3:3.

15. kolo II. HRL (zapad), ZAGOREC-Gorica 31:27

Krapinčanke preokrenule u nastavku KRAPINA Rukometašice Krapine ostvarile su važnu pobjedu u 15. kolu II. HKL-zapad protiv Gorice (31:27). Pobjeda je izborena tek u nastavku, dok je prvi dio utakmice prošao u dominaciji gostujućih rukometašica. Gorica je od početka utakmice bila u stalnom vodstvu, a situacija se dodatno zakomplicirala kada je Marta Pasarić zasluženo zaradila crveni karton u 20. minuti i to zbog preoštrog prigovora. Tako su Krapinčanke čak četiri minuta imale igračicu manje, a na poluvrijeme se otišlo rezultatom 12:16.

Trener Brezić imao je dosta oštar razgovor sa svojim igračicama u poluvremenu, koji je urodio plodom. Zagorec je u nastavku počeo s obranom 5-1, strpljivije se igralo u napadu i rezultat se počeo polako okretati. U 46. minuti rezultat je izjednačen 22:22, a onda slijedi serija Zagorca od 5:0, koju su inicirale najbolje igračice Zagorca, Rija Križanić i Petra Blažinić, Krapinčanke odlaze na 27:22 i tu je svakoj priči bio kraj. U 16. kolu Zagorec gostuje kod Sloge. U obostrano nervoznoj utakmici dosuđeno je čak 17 sedmeraca i 26 minuta islju-

čenja. (T. Zrinšćak) ZAGOREC-GORICA 31:27 (12:16) SUCI: Belavić i Spečić (oba iz Karlovca), NADZORNIK: Vidović (Zagreb). ZAGOREC: Tomić, K. Žigman, Krkalo 4, Šebek 1, Franjčec 1, Poturica, Grabić 1, Pasarić 4 (2), S. Žigman, Kovačević, Križanić 8 (3), Novački 2, Blažinić 9 (1), Zečević. TRENER: Marko Brezić GORICA: Krizmanić, K. Goršeta 3, Kovačević 1, M. Kovač 6 (1), A. Goršeta 3, Gujić, Mrmić 2, Kordić 10 (5), A.-M. Kovač 1, T. Kovač 1, Letica, Solariček, Lukinić, Kos, Božić, Krilčić. TRENER: Gorki

Grgurev SEDMERCI: Zagorec: 6/8; Gorica: 5/9 ISKLJUČENJA: Zagorec: 10 min.; Gorica: 16 min. CRVENI KARTON: Pasarić 20’

Ostali rezultati 15. kola:

Orijent-Zamet 2 31:30, Senia-Rovinj 27:26, RudarSloga 17:20, Lokomotiva 2-Ivanić 17:18.

Poredak:

1. Orijent Preoflex 24 (413341), 2. Dugo Selo ‘55 19 (368-327), 3. Rovinj 16 (380-362), … 10. ZAGOREC 7 (310-386), 11. Ivanić 6 (273-328).

Odigrano 13. kolo I. HNL (žene), PREGRADA- Plamen 1:2

Domaći poraz nogometašica Pregrade PREGRADA Nakon velike pobjede protiv Viktorije Pregračanke su se nadale novom uspjehu protiv Plamena iz Križevaca, no gošće su bile sretnije PREGRADA - PLAMEN

i spretnije i odnijele su tri boda. Domaće su nogometašice čak i povele pogotkom Prežigalo, no samo 12 minuta kasnije izjednačila je Korpar, a konačnih 1:2 (1:1)

PREGRADA: igralište NK Pregrada, GLEDATELJA: 30. SUCI: Damjanović (Zagreb), Meić (V. Gorica) i Galović (Zagreb), DELEGAT: Šlogar (Desinić). STRIJELCI: 1:0 Prežigalo 17’, 1:1 Korpar 29’, 1:2 Kolar 49’. ŽNK PREGRADA: Smiljanec, Brodar, Kuća, Prežigalo, Šajfar, Šćukanec-Hopinski,(64. Vuković), Horvat, Špoljar, Krog, Nemčić, Gregurić,Vidović, Puljek, TRENER: Boris Cesarec ŽNK PLAMEN - KRIŽEVCI: Horvat, Žigić, J. Polak (46. Međimorec), K. Polak, Jelenčić, Kolar, Pavlek, Korpar, Malkoč, A. Čurić (46.P. Čurić),Čupić,Jurinić. TRENER: Anotny A. Pavlović

1:2 postavila je Kolar odmah na početku drugog dijela. Tako su Pregračanke pale na sedmu poziciju nakon što je Agram slavio u zagrebačkom derbiju protiv Dinamo-Maksimira. U idućem 14.kolu, posljednjem prije doigravanja, Pregrada gostuje kod lidera Osijeka koji do sada nije ispustio niti jedan bod i s maksimalnih 39 bodova čvrsto drži prvu poziciju.

Ostali rezultati 13. kola: Viktorija-Osijek 1:4, Dinamo Maksimir-Agram 0:1, PoletRijeka Jack pot 0:6. Poredak: 1. Osijek 39 (63:6), 2. Rijeka Jack pot 27 (34:9), 3. Viktorija 21 (24:17), 4. Dinamo Maksimir 19 (20:10), 5. Plamen 16 (20:28), 6. Agram 14 (15:32), 7. PREGRADA 12 (15:34), 8. Polet 0 (0:54). (T. Zrinšćak)

ZABOK - Schiedel nastavlja s 4. HNL središte A 18. kolo lošim igrama i visokim poraŠparta Elek. - GAJ 1 : 0, ZET - SCHIEDEL 5 : 0, TONDACH - Trnje 3 : 3, Ilovac - Ponikve 0 : 3, Maksimir - Špansko 2 : 1, Dubrava zima. Ovaj put su nogometaši - ZAGOREC 2 : 0, Slunj - Sloga-Gredelj 2 : 1, Trešnjevka - Tekiz Novog Golubovca deklasistilac-Rav. 2 : 4 rani kod ZET-a, a kako je istoDubrava 18 11 6 1 26 12 39 vremeno Slunj slavio protiv Maksimir 18 9 7 2 26 11 34 Sloge Gredelj Schiedel je pao Ilovac 18 10 2 6 33 20 32 na posljednju poziciju. Lider Špansko 18 10 1 7 34 23 31 Dubrava rutinski je preko ZaGAJ 18 9 3 6 27 22 30 gorca došla do tri nova boda, Tekstilac-R 18 8 5 5 22 16 29 a prvi pratitelj sada je MaksiTrnje 18 7 7 4 38 28 28 mir koji je iskoristio posrtaŠparta Elek. 18 7 4 7 21 25 25 nje Ilovca na svom travnjaku Ponikve 18 7 3 8 29 21 24 protiv Ponikvi, pobijedivši jeZET 18 7 3 8 29 26 24 senskog prvaka Špansko. JeTrešnjevka 18 6 5 7 26 22 23 dini zagorski bod u ovom kolu TONDACH 18 6 4 8 25 34 22 osvojio je Tondach u drami Sloga-Gred 18 5 4 9 11 18 19 protiv Trnja. Šparta ponovno ZAGOREC 18 6 1 11 17 39 19 nije dobro sjela Gaju koji je Slunj 18 4 1 13 12 36 13 ostao na petoj poziciji, a moSCHIEDEL 18 3 2 13 13 36 11 gao je u slučaju pobjede dogurati i do trećeg mjesta. U ogledu momčadi sa sjevera i istoka Zagreba Tekstilac je kao gost na Grabi bio bolji od Trešnjevke.

Počeci, parovi, suci i delegati za 19. kolo

Subota 19. ožujka u 15 sati: SCHIEDEL-GAJ (Novosel, Tonković, Krčevski, Knežević/RANOGAJEC), ZAGOREC-Maksimir (Marijan, Ištuk, Mileusnić, Horvat/SILADI), Ponikve-TONDACH (Brkić, Starešinić, Vukovski, Benko/Dodić), Trešnjevka-Šparta Elektra (Vučković, Goršić, Rendulić, Rehorić/Huha), Tekstilac Ravnice-Slunj (VINCELJ, HABAN, PONDELJAK, Cindrić/Barbir), Sloga Gredelj-Dubrava (Čulić, Putnik, Grabić, Gulin/Klepo), Špansko-Ilovac (Talić, Čurdo, Jozić, Hasić/Blažičević), Nedjelja, 20. ožujka u 10 sati: Trnje-ZET (Cvirn, Fiolić, Golubiček, Tomurad/Čulina). Lista strijelaca 11 Luka Bandalo (Špansko) 9 DARKO HITREC (TONDACH), MARIO MALARIĆ (ZAGOREC), Zoran Zekić (Maksimir) 8 Mario Sunek (ZET), Filip Bojić (Trnje) 7 MARIO GLOGOŠKI (TONDACH), KARLO BOBINEC (GAJ)…

Odličan odaziv za promociju Piljekove monografije zagorskog sporta ZABOK - Da su bivši i sadašnji zagorski sportaši žedni štiva kao što je Monografija zagorskog sporta, dokaz je taj da se za promociju prijavilo već više od njih 120, a iz dana u dan stižu nove prijave. Među njima su uz sportaši visoko pozicionirani političari, kao i ugledni gospodarstvenici. Ivan Kvež, Željko Deak, Stjepan Fotivec, Željko Lukina, Ivan Jurina, Rajko Turk, samo su neki od uglednika koji su se među prvima prijavili za promociju. Prijave za promociju traju do 20. ožujka. Shodno broju prijavljenih odabrat će se odgovarajući prostor, a promocija bi se trebala održati krajem ožujka ili početkom travnja. Dodatne informacije o promociji možete dobiti na broj mobitela: 098/303-909 (Branko Piljek). (tz)

Ribički ispiti MOKRICE - Športski ribolovni savez Krapinsko-zagorske županije organizira ribičke ispite koji će se održati u petak 18. ožujka od 18 sati u Društvenom domu u Mokricama. Ribičkom ispitu može pristupiti kandidat koji je prethodno dostavio prijavu i izvršio uplatu troškova od 150 kuna na žiro račun 2340009-1110012187. Ispit se polaže rješavanjem testa u vremenu od 60 minuta. Na ispit obvezno treba donijeti osobnu iskaznicu. Više informacija može se dobiti na brojeve telefona 049 214 124, 091 2259 307 ili 098 1376 275. (zl)


sport Polet poveo 34

ZABOK - U nedjelju je započelo natjecanje 3. hrvatske šahovske lige centar A. U ovoj se ligi natječu 3 zagorska šahovska kluba: Krapina, Polet iz Zaboka i Gaj iz Mača. Uvjerljivom pobjedom od 5:1 protiv Končara zabočki šahisti poveli su trećeligašku karavanu. Krapina je remizirala s Podsusedom 3:3, dok protivnici Gaja Klaka zbog prometne nezgode nisu došli na odigravanje meča, te će se isti odigrati ovaj tjedan. U ostalim susretima postignuti su sljedeći rezultati: Novi Zagreb - INA 4:2, PIK Vrbovec -

broj 387 / 18.03.2011.

U Weinebeneu vožene dvije posljednje utrke ovoseznskog izdanja Elan Croski kup HRT 2,5:3,5, Petrinja - Odra 4,5:1,5. U nedjelju se igra 2. kolo u kojem se sastaju: Odra - Gaj, HRT - Polet, Krapina Novi Zagreb, Podsused - Klaka, Končar - Petrinja i INA - PIK Vrbovec. (tb) Krapina - Podsused

3:3

Medić Mirjana - Iveković Mario 0,5:0,5, Frouth Nenad - Marković Vjeran 0:1, Frank Vladimir - Iveković Božidar 0:1, Draganić Stjepan - Božičević Ivan 0,5:0,5, Medić Miljenko - Iveković Ana 1:0, Krklec Josip - Čolakić Tomislav 1:0 Polet - Končar

5:1

Zelić Zdravko - Šribar Peter 1:0, Zelić Branko - Padjen Zdenko 1:0, Janković Mirko - Mandl Nino 1:0, Barlović Tomislav - Fabris Željko 1:0, Kurečić Mladen - Žarko Ivica 0:1, Bočkaj Ivan - Keller Luka 1:0

Počela 4. šahovska liga ZABOK - Protekle nedjelje odigrano je prvo kolo 4. šahovske lige centar D. Ove sezone u 4. ligi natječe se 6 klubova s područja Krapinsko-zagorske županije. Za razliku od protekle sezone u ovoj sezoni igra se dvokružno 10 kola, od kojih će se 5 odigrati sad u proljetnom dijelu, dok će se preostalih 5 kola odigrati u 10. mjesecu. U prvom kolu uvjerljiv je bio Laufer iz Svetog Križa Začretja koji je savladao klanječki Zelenjak s 5:1. Toplice su sa 4:2 bile bolje od druge ekipe Krapine, a najneizvjesnije bilo je u susretu Straže i Oroslavja koji je na kraju završio 3,5:2,5 za Stražu.

zagorskilist

Krapina II - Kr. Toplice

2:4

Skupnjak Milan - Markulinčić Branko 0,5:0,5, Švaljek Aleksandar - Sušnik Mladen 0:1, Kralj Krešimir - Pejović Saša 0,5:0,5, Grmovšek Mihael - Belošević Karolina 0:1, Mitrović Branko - Loina Stjepan 1:0, Broz Zvonimir - Muraja Nenad 0:1 Straža - Oroslavje

3,5:2,5

Djurković Maksim - Slivar Valentino 1:0, Hamer Ivan - Babić Dalibor 1:0, Gorup Damir - Tišljar Stjepan 0:1, Cipan Viktor - Hrgetić Ivan 0,5:0,5, Mikša Ivan - Novosel Vladimir 0:1, Krklec Josip - Jakolić Josip 1:0 Zelenjak - Laufer

1:5

Gašpar Marijan - Jeršek Ivan 0:1, Firšt Dinko - Miljak Filip 0:1, Vlahović Zlatko - Perić Ivan 0:1, Geljić Mato - Pjanić Ismet 0:1, Majer Josip - Skripnik Ivan 1:0, Novosel Stanko - Ćepić Ivica 0:1

Drugo kolo igra se ove nedjelje a sastaju se: Krapinske Toplice - Laufer, Oroslavje - Zelenjak, Krapina II - Straža. (tb)

Brdsko-biciklistička liga sjeverozapadne Hrvatske Sajmeni dani 2011.

Pentek prvi, Mrkoci treći

VARAŽDIN - Četvrtu godinu zaredom organizira se brdskobiciklistička liga sjeverozapadne Hrvatske Sajmeni dani 2011. Utrke će se održavati u Zagrebu, Varaždinu, Jastrebarskom, Samoboru, Novom Marofu, Dugom Selu, Svetom Martinu na Muri i u Zlataru u nedjelju 27. ožujka. Prva utrka održana je prošlog vikenda u Varaždinu, a na utrci je nastupilo i 13 članova Biciklističkog kluba Lastavica iz Zlatara u tri kategorije. U najjačoj kategoriji nastupili su Viktorio Pozaić (29. mjesto), Marko Ivanović (30. mjesto) i Vjeran Skupnjak (odustao). Prvi je bio Filip Turk iz BBK Šišmiš Samobor. U kategoriji tri kruga za BK Lastavicu nastupali su Dubravko Bituh (8. mjesto), Hrvoje Škof (25.), Igor Delija (34.), Nikola Lesičar (35.), Josip Culej (36.), Kristijan Gačina (51.) i Marijan Godinić (odustao). Pobijedio je Igor Vlašić iz BK DGS Bjelovar. Najbolje rezultate Lastavica je ostvarila u kategoriji djece do 15 godina. Pobjedu je odnio Filip Pentek, dok mu se Simon Mrkoci pridružio na pobjedničkom postolju na trećem mjestu. Andrija Horvat bio je deveti. U kategoriji žena BK Lastavica nije imala predstavnika, a pobjeda je pripala Pauli Vrdoljak iz BK Ciklus Zagreb. (zl)

Dva druga mjesta za Sašu Tršinski WEINEBENE (AUT) Poznato austrijsko skijalište, Weinebene, bilo je posljednja stanica ovosezonskog izdanja Elan Croski kupa. Nakon velikog vikenda Saše Tršinski na Pohorju, očekivao se njen uzbudljivi dvoboj protiv Andree Komšić, no zbog Sašine bolesti i prošlotjednog mirovanja on je izostao. No, Komšićka se itekako morala pomučiti da pobijedi nedovoljno spremnu Sašu koja je u obje utrke zaostajala manje od sekunde. Počelo je s veleslalomom. Komšićka je prvu vožnju bila bolja 79 stotinki, dok je drugu Saša zaostla samo 8 stotinki. Na kraju Komšićka je skijala 1:39.72, a Saša 1:40.59. Slično je bilo i u slalomu. Komšićka je prvu vožnju bila bolja 60 stotinki, a drugu samo 12. Nakon dvije vožnje Andrea je skijala 1:32.27, a Saša 72 stotinke slabije 1:32.99. Obje druge vožnje daju Saši za pravo da se nada dobrom rezultatu na neslužbenom Prvenstvu svijeta, Topolino cupu koji će se ovog vikenda održati u Panarotti u Italiji. Bit će to jako važan nastup za nju koji je vrlo bitan za njen ostanak u reprezentaciji. Zaostatak za pobjednicom ne bi smio biti veći od 5%. Poželimo joj sreću. Nadamo se da ni ovaj put neće razočarati. Uvijek kad je bilo potrebno Saša je bila prava. Ukupni poredak Elan Croski kupa (starije djevojčice): 1. Andrea Komšić 1680 (Nordis), 2. SAŠA TRŠINSKI 1380 (ZAGREB), 3. Dea Mataić 870 (Zagreb) …

U Bedekovčini odigran zagorski rukometni derbi

Bedekovčina uvjerljiva protiv borbene Zlatar Bistrice BEDEKOVČINA - U 13. Kolu Međužupanijske lige Zagrebačkog rukometnog saveza snage su u zagorskom derbiju odmjerili Bedekovčina i Zlatar Bistrica. U sjajnom ambijentu bolji su bili domaći igrači i slavili sa sedam golova razlike (33:26). No svakako valja stisnuti ruku i rukometašima Zlatar Bistrice koji su ostavili srce na parketu i nisu se predavali do zadnje minute utakmice. U 3. minuti gosti su imali vodstvo od 3:1, no prvo je Srebak smanjio na 3:2, a potom je serijom od tri uzastopna pogotka Jakuš doveo svoju momčad u vodstvo od 5:3. U 12. minuti stvari su ponovno na početku nakon što Aleksandar Lacković zabija sedmerac za 6:6. Zlatarbistričani su se držali do 11:11, a onda su u završnici prvog dijela pomalo pali, pa

se na veliki odmor otišlo rezultatom 17:13 za Bedekovčinu. I nastavak je odlično otvorio Jakuš, pa je u 35. minuti već 20:13 za Bedekovčinu. Trener Despenić tada je polako počeo uvoditi svoje pričuvne igrače, no rezultat se nije mjenjao. Od njih se posebno istaknuo vratar Jura Koprek koji je obranio dva sedmerca za redom i uz to je imao još nekoliko atraktivnih obrana. Prvo ime utakmice svakako je Marijan Jakuš koji je postigao 13 golova, dok su se kod gostiju istaknuli Aleksandar Lacković i Dominik Lugarić. (T. Zrinšćak)

BEDEKOVČINA-ZLATAR BISTRICA 33:26 (17:13) BEDEKOVČINA: SD Bedekovčina, GLEDATELJA: 150, SUTKINJE: Srebačić (Bedekovčina) i Vidović. NAD-

ZORNIK: Martinić (oboje iz Zagreba). BEDEKOVČINA: Jus 2, Jakuš 13 (7), Srebak 3, T. Bešenić 3, Martinić 2, Novak 1, Mikulec 2, Pripeljaš 3, Koprek, N. Skočaj 2, Sovec 1, Latin, B. Bešenić, Z. Skočaj, Galac, Mladinić. TRENER: Zoran Despenić ZLATAR BISTRICA: Majdak,

Lugarić 4, Levar 2, Kuharić 2, Kudelić 2, S. Lacković 2 (1), Benković 1, Ilčić 3, Jasek, A. Lacković 7 (3), Bartolek 3, Belošević. TRENER: Branimir Krmpotić SEDMERCI: Bedekovčina: 7/8; Zlatar Bistrica: 4/7 ISKLJUČENJA: Bedekovčina: 14 min.; Zlatar Bistrica: 10 min.

Ženskoj ekipi AK “Rudolf Perešin” 4. mjesto na Prvenstvu Hrvatske Darko Ciglenečki

GORNJA STUBICA

U

Maksimiru je održano ekipno Prvenstvo Hrvatske u crossu. Svaka kategorija trčala je posebno i bodovala su se prva 3 člana iz svakog kluba. Dražen Dinjar nažalost nije nastupio jer se oporavlja od ozljede. I bez obzira na njegovo, ali i odsustvo Matije Lukine koji je na pripremama u Švicarskoj, ekipa AK “Rudolf Perešin” ostvarila je odlične rezultate. Ženska ekipa u sastavu: Sara Vilić, Ines Cakol, Jadranka Repovečki i Ivana Groš osvojila je 4. mjesto na utrci dugoj 4 kilometra. Nakon dugo godina gornjostubič-

ki klub ima žensku ekipu te će se tako moći boriti za ponovni ulazak u prvu ligu cestovnog trčanja. Muška ekipa u sasta-

vu: Matija Grabrovečki, Ivica Mucak, Željko Lukina i Branko Razum također je osvojila 4. mjesto, ali na dužini od 12

kilometara. Na seniorskoj utrci dužine 4 km, ekipa u sastavu Ante Pešec, Josip Kosec i Branko Hanžek osvojila je 11. mjesto. Najvrednije rezultate u pojedinačnom dijelu ostvarili su Matija Grabrovečki koji je bio drugi, Sara Vilić bila je isto druga, te nova nada dugoprugaškog trčanja Ivica Mucak koji je zauzeo odlično 8. mjesto u svojoj tek trećoj utrci u životu! U sezoni koja je tek počela plan kluba je osvojiti medalju za mjesec dana na ekipnom PH u polumaratonu, kao i na PH u planinskom trčanju u sedmom mjesecu, te odlazak barem dvojice trkača na Europsko prvenstvo u planinskom trčanju u Tursku.


zagorskilist

sport 35

broj 387 / 18.03.2011.

Mlađi kadeti i juniori KK Krapina nastavljaju s pobjedama KRAPINA Poraz je za sada strana riječ za kadete i juniore košarkaškog kluba Krapina. U petom kolu II. mlađe kadetske lige Krapinčani su s 53 koša razlike deklasirali Prečko. Zanimljivo je da je Leonardo Hršak upisao 40 koševa, više nego cijelo Prečko. Nakon pet kola mlađi kadeti Krapine imaju isti broj pobjeda i lideri su na tablici. Juniori su nešto teže, ali ipak uvjerljvio slavili protiv Samobora (75:65) u 4. Kolu III. juniorske lige. Utakmica je riješena tek u zadnjoj četvrtini, Samoborci su se pokazali kao dobra momčad, ali domaći su pokazali kvalitetu više. Ponovno je prvo ime u redovima juniora Krapine bio Filip Križnik koji je postigao 30 koševa od čega šest trica, a vrlo dobro su mu parirali J. Bigec i N. Klasić. Baš kao i mlađi kadeti i juniori su sa stopostotnim učinkom na čelu ljestvice. (T. Zrinšćak)

Krapina – Prečko 91:38 (31:6, 10:10, 20:13, 30:9)

Krapina: Hmelina, Hrušak 2, Bajcer 6, Jagušić 4, Kunštek 6, Friščić 2, Košanski 12, Šalković 2, Poljak 2, Belošević, Hršak 40, Kozina 12. Trener: D. Hmelina Prečko: Mikulić, Špoljar 2, Biškupić, Nikić 7, Boras 4, Brkić 6, Bulić, Mikulić D. 9, Jager, Jakoljević, Novosel, Blažević. Trener: D. Santini

Krapina – Samobor 75:65 (25:14, 18:19, 13:18, 22:14)

Krapina: N. Klasić 14, Križnik 30, J. Bigec 19, Medvedec 8, Vinski 5, Kučko 2, Horvat, Leško, Poljak, T.Potrebić, Kralj, Družinec. Trener: D. Križnik Samobor: Tokić 28, Dragozet 6, Imbert 12, Bencek 2, Kalatatić, Šmit, Šuvaković 14, Vlašić. Trener: Vlah

U petak će se u restoranu Stara škola održati Izborna skupština Športske zajednice KZŽ

Novi mandat Stjepanu Fotivecu ZABOK Dosadašnji predsjednik ŠZ KZŽ, Stjepan Fotivec, po svemu sudeći dobit će novi četverogodišnji mandat na čelu krovnog tijela zagorskog sporta. Njega javno podupire 12 najjačih sportskih saveza i udruga Sport za sve, što čini ukupno 47 skupštinara. Dosadašnji dopredsjednici, Stjepan Merkaš i Stjepan Novačko, također će ostati na svojim pozicijama, pa će zajednicom vladati tri Stjepana. Ni Izvršni odbor nije pretrpio brojne promjene, a trebali bi ga uz predsjednika i dva dopresjednika sačinjavati: Ivica Balagović, Dragutin Črnjević, Berislav Forjan, Boris Galoić, Ivan KatušićBuković, Robert Kontak, Saša Kundih, Stjepan Latin, Željko Stošić, Željko Šegina i Robert Špoljar, dok će šahovski savez svog kandidata istaknuti neposredno prije Izborne skupštine. Izborna skupština ŠŽ KZŽ održat će se u petak 18. Ožujka s početkom u 19 sati u restoranu Stara škola u Mirkovcu. Predsjednik Fotivec podnijet će Izviješće za protekli mandat, a nakon što se podnesu Financijsko izvješće i Plan rada krenut će se na Izbor predsjednika, dopredsjednika i članova IO te Nadzornog odbora. (T. Zrinšćak)

Dva prva mjesta za Karlu Bartolin u Sarajevu SARAJEVO (BiH) Na nedavno održanom Ilidža open trofeju grada Sarajeva u kickboxingu nastupilo je 211 boraca iz 38 klubova Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH. Kicboxerica KBK Ninja iz Zaboka, Karla Bartolin, bila je na visini zadatka i osvojila je dva prva mjesta u dvije različite discipline. Prvo je slavila u Light contactu u kategoriji do 60 kilograma, da bi kasnije slavila u Semi contactu u istoj kategoriji. U obje je disciplini Karla bila vrlo uvjerljiva i tako je najavila, čini se, još jednu odličnu sezonu. Na istom natjecanju nastupila je i njena klupska kolegica Lana Rafajec koja je osvojila peto mjesto u semi contactu u kategoriji do 42 kilograma. (tz) Karla i Lana u Sarajevu

Završene Sportske igre reakrativaca u kuglanju

S PH u assaut savateu za kadete

Pobjeda Elektre i Zagorskih steza

Zagorcima 6 naslova, Hrvatskom vuku 5

Tomislav Zrinšćak ZABOK

Č

etvrtim, posljednim krugom, završeno je ovogodišnje izdanje Sportskih igara rekreativaca i rekrativki u kuglanju. Bilo je to 13. izdanje ovog natjecanja na kojem je nastupilo 150 kuglača i kuglačica. U muškom dijelu natjecanja pobjedu je odnijela momčad Elektre i to sasvim zasluženo i uvjerljivo. Elektraši su bili najstabilniji i nisu imali ni jedan nastup ispod 262 drva. Nastupili su u sastavu: Jadranko Kovačićek, Josip Ferdelja, Radovan Jagić, Božidar Ružak i Dragutin Šanjug. Odličnim četvrtim krugom Županijske ceste u posljednji trenutak probile su se na drugo mjesto, dok su treći

bili Umirovljenici. Malo su razočaranje Servisi Žigman koji su bili vodeći nakon prva dva kruga, a onda su na kraju završili tek na petom mjestu. Najbolji pojedinac muškog dijela natjecanja je Franjo Tršinski (Umirovljenici) ispred Jadranka Kovačićeka (Elektra) i Siniše Pršle (Zagorski vodovod). Kod žena očekivano su slavile Zagorske steze koje su slobodno možemo reći ekipa nasljednica Općinskog suda. Planinarke su suvereno pobijedile u sva četiri kruga i njihova pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. Drugo mjesto osvojila je ekipa Ku-ku-ri-ku, a treće Osnovna škola Zabok. Najbolja pojedinka bila je Anita Cavor iz pobjedničke ekipe, ispred Branke Marušić (Ku-ku-ri-ku) i Branke Vrbanec (OŠ Zabok).

Svečana dodjela nagrada obavljena je u zabočkom restoranu Zaboky, a uz predsjednika udruge „Sport za sve“ i glavnog organizatora ovog natjecanja, Branka Piljeka, nagrade je dijelio i porečki gradonačelnik Poreča Ljubo Kosić.

Rezultati

Muškarci 4. krug: 1. Županijske ceste 293, 2. Elektra 262, 3. Umirovljenici 259, 4. Zagorski vodovod 254, 5. Komunalno 250, 6. HŽ Zabok 241, 7.-8. Armko i Servisi Žigman, 9. Vetropack 231, 10. Grafoservis 208, 11. Zagorske steze 186, 12. Goldi Pavlovec 183, 13. Croatia osiguranje 162, 14. Granek 122. Konačni poredak: 1. Elektra 1098, 2. Županijske ceste 1039, 3. Umirovljenici Zabok 1031, 4. Zagorski vodo-

vod 1030, 5. Servisi Žigman 1014, 6. HŽ Zabok 1013, 7. Vetropack 975, 8. Komunalno 928, 9. Armko 822, 10. Granek 802, 11. Grafoservis 795, 12. Zagorske steze 778, 13. Croatia osiguranje 774, 14. Goldi 762. Pojedinačno: 1. Franjo Tršinski (Umirovljenici Zabok), 2. Jadranko Kovačićek (Elektra), 3. Siniša Pršle (Zagorski vodovod)… Žene 4. Krug: 1. Zagorske steze 231, 2. OŠ Zabok 201, 3. Ku-ku-ri-ku 187, 4. Zagorski vodovod 162. Konačni poredak: 1. Zagorske steze 896, 2. Ku-ku-ri-ku 722, 3. OŠ Zabok 646, 4. Zagorski vodovod 588. Pojedinačno: 1. Anita Cavor (Zagorske steze), 2. Branka Marušić (Ku-ku-ri-ku), 3. Branka Vrbanec (OŠ Zabok).

Pobjednička ekipa Zagorske steze

Pobjednička momčad Elektre

Ivo Šućur TUHELJ

P

rošle subote u sportskoj dvorani OŠ Lijepa naša Tuhelj održano je Hrvatsko savate prvenstvo u disciplini assaut za kadete (dječaci do 17 godina). Organizator natjecanja bio je Hrvatski savate savez i Savate klub „Hrvatski vuk“. Na prvenstvu je nastupilo 86 natjecatelja iz 12 klubova. Iz Krapinsko- zagorske županije nastupila su 3 kluba Hrvatski vuk sa podružnicama Veliko Trgovišće, Budinščina, Tuhelj i Mače, Kobra Marija Bistrica i Stubica, sa ukupno 30 natjecatelja. Kao i obično zagorski borci imali su uspješan nastup, te izdvajamo najbolje rezultate: Naslove državnih prvaka osvojili su: Mlađi kadeti: Goran Jagić do 25 kg, Leon Beber do 30 kg - oba Hrvatski vuk; Filip Tomurad so 40 kg - Kobra Marija Bistrica Kadeti: Emanuel Egredžija do 40 kg –Kruno Egredžija do 50 kg - oba Hrvatski vuk Stariji kadeti: Nikola Poljanec do 70 kg - Hrvatski vuk Naslove državnih doprvaka osvojili su: Mlađi kadeti: Karlo Mlinarić do 25 kg - Rene Ilić Javorić do 35 kg - oba Hrvatski vuk Kadeti: Dario Boroša do 50 kg i David Štefek do 55 kg - oba Stubica; Andrija Ščuric do 65

kg - Kobra i Matija Blagec do 70 kg - oba Kobra Marija Bistrica Stariji kadeti: Siniša Meštrović do 80 kg - Hrvatski vuk. Brončane medalje za Hrvatski vuk osvojili su: Mak Indra Sever do 30 kg, Matija Jagić do 35 kg, Markan Karajica do 50 kg, Filip Tuđman do 45kg, Kristijan Petek i Alen Jagečić, oba do 70 kg. Brončanu medalju za Kobru Marija Bistricu osvojio je Jurica Jantolek do 60 kg, a Marko Stipić iz Hrvatskog vuka do 30 kg zauzeo je razdiobu od 5 do 8 mjesta, isto kao i Dominik Jakopović i Emil Mezdić iz Stubice. Na prvenstvu po osvojenim naslovima najuspješniji klub bio je na radost domaće publike Hrvatski vuk koji je ukupno osvojio 5 naslova državnih prvaka i 3 naslova državnih doprvaka. Na drugom mjestu po osvojenim naslovima je Varaždinska Omega sa osvojena 4 naslova državnih prvaka i 3 naslova državnih doprvaka. Treće mjesto mjestu po osvojenim naslovima pripalo je Kraljevcu iz Sesvetskog Kraljevca sa osvojena 3 naslova državnih prvaka i 2 naslova državnih doprvaka. Ove medalje sa kadetskog prvenstva su jamstvo da će zagorski savate i u budućnosti imati vrlo zapaženu i važnu ulogu u hrvatskom savateu.


36

sport

broj 387 / 18.03.2011.

zagorskilist

Šalec dva tjedna zaredom najbolji igrač konferencije

1. Sprint rally Kumrovec 2011.

RADFORD (USA) – Drugi tjedan zaredom, a ukupno treći put ove sezone, Ivan Šalec proglašen je najboljim igračem Big South konferencije. Ivan koji za svoje sveučilište Radford igra četvrtu godinu, najbolje je rangirani igrač i trenutno zauzima 67. mjesto na ITA ljestvici najboljih tenisača među studentima američkih sveučilišta. Trenutno u odličnoj formi, Ivan bilježi pobjedu za pobjedom, a treba istaknuti da od ove sezone igra kao prvi igrač svoje ekipe. Trenutno ima omjer od 10 pobjeda i jednog poraza u 2011. godini. Započelo je i prvenstvo Big South konferencije, a Radford je ubilježio jednu pobjedu protiv sveučilišta Coastal Carolina i jedan poraz protiv Winthropa. Nakon toga odigrali su šest mečeva na gostovanju, od kojih četiri u New Orleansu gdje su zabilježili šest uzastopnih pobjeda. Pred njima je još 11 mečeva, od kojih četiri u konferencijskom prvenstvu prije završnog turnira koja će se odigrati krajem travnja u Rock Hilu. (S. Fu.)

KUMROVEC - Auto klub Delta Sport iz Zagreba u suradnji s Općinom Kumrovec 1. i 2. travnja organizira međunarodno rally natjecanje pod nazivom 1. Sprint rally Kumrovec 2011. pod pokroviteljstvom župana Krapinsko-zagorske županije Siniše Hajdaš Dončića. Natjecanje će se održati na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolici Kumrovca, koje će zasigurno biti novi izazov za sve posade, na otvorenju nove sezone HAKS auto-rally prvenstva 2011. Uz dobru organizaciju i dodatnu podršku prijatelja auto rally sporta, pozivaju se svi natjecatelji i gledatelji da se priključe u što većem broju i na taj način promoviraju hrvatski auto i karting šport u regiji. Na prvi poziv za natjecanje se prijavilo 25 posada iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Prijave organizator prima do 20. ožujka i očekuje se nastup između 30 i 40

3. turnir olimpijskih nada ZADAR - Streljačko društvo Zadar bilo je u subotu 12. ožujka domaćin 3. turnira olimpijskih nada u gađanju zračnom puškom međunarodni program. Odličan nastup imali su mladi strijelci zabočkog Tekstilca. Julijan Brlić je osvojio 3. mjesto među juniorima s 574 kruga. Janko Boić je bio 7. sa 563, Kristijan Sever je bio 8. s 561, dok je Mario Draganić bio 13. s 553 krugova. Postignuti rezultati su u kategoriji mlađih juniora Boiću donijeli 5., a Severu 6. mjesto. (tb)

rally posada, na ovom prvom natjecanju sezone Hrvatskog auto i karting saveza, za 2011. godinu.

Program natjecanja Petak 1. travnja 08:00 Servisno parkiralište Kumrovec - otvaranje 09:00 Izdavanje putne knjige i upoznavanje staza BI/SS, Servisno parkiralište Kumrovec 13:30 Verifikacija dokumenata, Servisno parkiralište Kumrovec 13:45 Tehnički pregled i obilježavanje dijelova, “VAG-TONI”, Razvor 10, 49295 Razvor 17:30 Prva sjednica Sportske komisije 18:00 Objava startne liste za ceremonijalni start i 1. Etapu 19:01 Ceremonijalni start Muzej “Staro selo” Subota 2. travnja 09:31 Start 1. Etape, VK-0 Ser-

visno parkiralište Kumrovec 09:44 BI/SS - 1 “Kumrovec” 5,99 km 10:02 BI/SS - 2 “Kladnik” - 2,95 km 11:25 BI/SS - 3 “Kumrovec” 5,99 km 11:43 BI/SS - 4 “Kladnik” - 2,95 km 13:06 BI/SS - 5 “Kumrovec” 5,99 km 13:24 BI/SS - 6 “Kladnik” - 2,95

km 14:47 BI/SS - 7 “Kumrovec” 5,99 km 15:05 BI/SS - 8 “Kladnik” - 2,95 km 16:05 Ciljna ceremonija - Muzej “Staro selo” 17:30 Druga sjednica Sportske komisije 18:30 Svečana dodjela nagrada, restoran “Stara Vura” Kumrovec

Finale Kupa Hrvatske Odigrano 17. kolo II. HKL-sjever u streljaštvu Topličani poraženi kod kuće, ZABOK - ovog vikenda u Čakovcu se održava finale Kupa Hrvatske u gađanju zračnim oružjem međunarodni program. Prema rezultatima u polufinalnim natjecanjima pravo nastupa u Čakovcu izborili su sljedeći zagorski strijelci: Tomislav Bertol, Dino Čukman, Julijan Brlić, Hrvoje Šimunec i Mateja Babić. Nastup u ekipnom dijelu izborili su strijelci Marije Bistrice. (tb)

Miting Sv. Patrika

ZABOK - Plivački klub Novi Zagreb na bazenu u Utrinama ovog vikenda po 7. put organizira plivački miting za najmlađe plivačice i plivače pod nazivom „Miting Svetog Patrika“. Plivački klub Olimp Terme Tuhelj nastupit će s 10 natjecatelja: Jana Vranić, Nataša Žlender, Nikolina Juričan, Klara Očić, Leonarda Filipović, Mislav Hren, Karlo Ilijaš, Lovro Škurina, Tin Bogdanić i Erika Škurina. Discipline u kojima će nastupiti olimpovci plivaju se u subotu. (tb)

Završena Hrvatsko-slovenska liga prijateljstva „S obje strane Sutle“

Oroslavje pobjednik KUMROVEC U restoranu „Stara vura“ uz domaćinstvo ŠK Zelenjak (Klanjec) odigran je (zadnji) četvrti krug Hrvatskoslovenske Lige prijateljstva u šahu „S obje strane Sutle“ koja je okupila po četiri kluba iz pograničnog dijela obje države. Iako je tijekom cijelog dvomjesečnog natjecanja imala vodstvo, porazom u zadnjem kolu u izravnom meču Straža je na kraju prepustila ukupnu pobjedu hrvatskom četvrtoligašu Oroslavju (Jakolić, Hrgetić, Tišljar, M. Babić, D. Babić). Zabočki hrvatski trećeligaš Polet igrao je veći dio ovog natjecanja u kombiniranoj postavi i bez jedne ploče! S obzirom na te okolnosti četvrto je mjesto uspjeh iako niti za jednu ekipu rezultati nisu bili u prvom planu i ovo natjecanje, kako je u nastupnom pozdravnom govoru istakao načelnik općine Kumrovec Dragutin Ulama, na vrlo se lijep način uklopilo u trenutno ozračje koje vlada ovdašnjim hrvatskim i susjednim slovenskim krajolikom. Poredak: Oroslavje 75,5, Straža (Hum na Sutli) 72, Zelenjak (Klanjec) 71,5, Polet (Zabok) 58,5, Ponikva 53, Šmarje pri Jelšah 48,5, Mestinje 43, Imeno 6. (T. Zrinšćak) Vladimir Novosel (Oroslavje) i Josip Majer (Zelenjak Klanjec)

Oroslavčani u gostima ZABOK Obje zagorske momčadi koje se natječu u II. HKL-sjever doživjele su poraz u njenom 17. kolu. Topličani su uvjerljvio poraženi na domaćoj kuglani u Zaboku rezultatom 6:2 od Lepoglave. Lepoglavčani su se nakon nekoliko uzastopnih trening utakmica sa Zabokom osjećali kao domaćin na zabočkoj kuglani. Posebno se istaknuo Stjepan Vrček koji je srušio 610 drva. Kod Topličana bodove su uzeli najbolji igrači, Duško Medić i Zlatko Zalukar, a solidni su bili Bukaić i Brodar. U idućem kolu Obrtnik iz Krapinskih Toplica gostuje kod Ciglenice. Oroslavčani su uz malo sreće mogli i do boda protiv Obrtnika iz Novske, no ovako će se i dalje produžiti njihova borba za goli opstanak. Unatoč porazu veseli dobra igra Željka Curmana koji je srušio 556 drva. Kuglači oroslavskog Obrtnika

u idućem će kolu upisati sigurne bodove protvi imenjaka iz Varaždina i svim će srcem navijati za svog drugog imenjaka iz Krapinskih Toplica da pobijedi Ciglenicu, čime bi se Oroslavčani probili na desetu poziciju, prvu iznad crte ostanka u ligi. OBRTNIK, Krapinske Toplice — LEPOGLAVA, 2-6 (8-16) (3271-3383) Stjepan Bukaić-Stjepan Vrček 0-1 (0-4) (550-610), Denis Brodar-Stjepan Pintarić 0-1 (1-3) (542-574), Duško MedićTomislav Tvarog 1-0 (3-1) (569-532), Marijan Bosec-Stjepan Špac 0-1 (1-3) (529-549), Josip Kruljec-Dražen Posavec 0-1 (1-3) (506-552), Zlatko ZalukarStjepan Jagić 1-0 (2-2) (575-566). OBRTNIK, Novska — OBRTNIK, Oroslavje 5-3 (13-11) (3242-3186)

Leonardo Horvat-Ivan Kralj 1-0 (3-1) (575-533), Hrvoje Crnojević-Ivan Dolenec 1-0 (3-1) (563-524), Mato MarenićBožidar Kuharić 0-1 (1-3) (522-525), Drago Štivojević-Zdravko Mirt 0-1 (2-2) (502-520), Goran Filipović-Darko Tuđa 1-0 (2-2) (546-528), Siniša Leški-Željko Curman 0-1 (2-2) (534-556). Ostali rezultati 17. kola: Čakovec-Koprivnica 6.2 (3398-3269), Zanatlija (Kt)-Bjelovar 3:5 (3343-3371), Zanatlija (Si)-Graničar Picok 6:2 (3308-3178), Obrtnik (Vž)-Ciglenica 0:8 (bb). Poredak: 1. Graničar Picok 29, 2. Bjelovar 28, 3. Čakovec 26, 4. Lepoglava 26, 5. Zanatlija Sisak 24, 6. OBRTNIK K. TOPLICE 18, …10. Ciglenica 8, 11. OBRTNIK OROSLAVJE 7, 12. Obrtnik Varaždin 0. (T. Zrinšćak)

Kuglači Zaboka ponovno razočarali

VARAŽDIN Taman kad su se približili MIV-u, zabočki kuglači napravili su novi kiks. Remizirali su sa Željezničarom iz Varaždina i to sretno. Varaždinci su dobili četiri od šest dvoboja, a Zabok je samo dva drva bio bolji u ukupnom skoru što mu je donijelo bod. Presudila su slaba izdanja

mladih igrača. Zirdum je srušio 510 drva, Filip Sedlar 521, a Martin Huis 522 drva. Najefikasniji je ponovno bio Milas sa 557 drva, Milički je srušio 546, a Robert Sedlar 541 drvo. Sada MIV ponovno bježi tri boda. No, to bi se moglo promijeniti u subotu u 18 sati, kada

Karla Fruk izborila nastup na kadetskom PH ZAGREB Stolnotenisačica STK Zabok, Karla Fruk, pobjedom na kvalifikacijskom turniru u Zagrebu izborila je nastup na završnici Prvenstva Hrvatske u kadetskoj konkurenciji, pa će uz Klaru Cakol biti druga predstavnica svog kluba u toj konkurenciji. Nakon velike borbe u skupini, Karla je stigla u polufinale u kojem je sa 3:1 pobijedila Mirelu Crnilu, da bi u finalu s istim rezultatom slavila

protiv Lucije Mandić. U istoj kategoriji nastupila je i njena klupska kolegica, Mia Rasonja, koja je u polufinalu izgubila upravo od Lucije Mandić koju je Karla pobjedila u finalu. Nažalost, Mia nije izborila završnicu PH. Završnicu PH na istom turniru pokušali su izboriti Dalibor Hršak i Ivan Tršinski, no nakon prolaska skupina oba su zaustavljeni. (tz)

Zabok dočekuje upravo lidera MIV-a. Pobjedom bi se Zabok približio na bod zaostatka, ali bi i morao čekati novi kiks Varaždinaca. Uprava KK Zabok poziva sve navijače i ljubitelje kuglanju da ih dođu bodriti na derbi prvenstva. Neuspjeh Zaboka malo je popravila vijest da je Filip Sedlar

nastupio za juniorsku reprezentaciju Hrvatske na otvaranju kuglane u Vrboskom. Hrvatskim se juniorima suprotstavila reprezentacija regije Zapad. Filip je srušio 560 drva, a više od njega u juniorskoj reprezentaciji imali su smao Popovčić (593) i Kramer (569). (tz) Karla Fruk


nekretnine

broj 387 / 18.03.2011.

617

POS. PROSTOR

PREGRADA

NA UPIT

ZEMLJIŠTE

ZLATAR

616

Višenamjenski kiosk, površine cca 7m2.

049 377 775 KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

NA UPIT

ZLATAR, okolica

613

KUĆA

612

POS. PROSTOR

599

NA UPIT

KUĆA

604

NA UPIT

098/ 705 183 KUĆA

597

098/ 251 701

OROSLAVJE, CENTAR 1.079 Eur/m2

KUĆA

593

ZEMLJIŠTE

582

35.000

603

KUĆA

098/251 701

596

IMANJE

ZABOK,DUBRAVAZABOČKA

37.000

55.000

100.000

592

KUĆA

098/705 183, 091 1705 183

600

POS. PROSTOR

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

NOVI GOLUBOVEC

110.000

Atraktivan poslovno-stambeni objekt od cca 200 m2 na parceli od u centru Novog Golubovca. Na glavnoj cesti. U prizemlju se nalazi ulični lokal. Parkiralište.

098/251 701

591

POS. PROSTOR

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOK

NA UPIT

77.000

TUHELJSKE TOPLICE

Prodajemo kuću, katnicu površine 11x8.30 m, s potkrovljem na parceli od 442 m2.

Prodaju se dva uredska prostora veličine 50m2 na prvom katu u upravnoj zgradi ZIVT-a . ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 95 32 350 Zagorski list d.o.o.

091/110 10 83 Zagorski list d.o.o. KUĆA

586

BRESTOVEC OREHOVIČKI

26.000

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857   Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857    Zagorski list d.o.o.

ZEMLJIŠTE

Prodajemo roch-bau poslovne prostore u prizemlju i trećem katu površine od 62 do 235 m2 u sustavu pdv-a u poslovno stambenoj zgradi u ulici Matije Gupca 45 u Zaboku.

Prizemnica od 108 m2 s ljetnom kuhinjom u dvorištu,ograđeno, svi pirključci. Prodajem ili mijenjam za manje uz nadoplatu.

ZL-agencija za nekretnine,

Odmah useljiva kuća 2 km od centra od 39 m2 (+22,5m2 u potkrovlju). Struja. Plin i tel. na parceli. Voda iz bunara (hidrofor). Ucrtana. Vlasništvo 1/1.

55.000

21.000

LOBOR - CENTAR

609

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

Kuća na 150 čhv-a površine cca 100 m2 s dozvolom za nadogradnju kata . Svi priključci. Uz glavnu cestu u blizini bolnice Bračak. Može i najam.

Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom. Struja, voda,   prekrasan pogled. Plin je na kući.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Zlatar Bistrica, Lovrečan, obiteljsko gospodarstvo na zemljištu pov. 3846 m2, pogodno za rekonstrukciju u obiteljski dom ili seoski turizam. Kuća pov. cca 85 m2 useljiva, sa asfaltnim prilazom, svim priključcima i centralnim grijanjem.

Građevinsko zemljište površine 451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini.

PREGRADA, VRBANEC

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZL. BISTRICA, LOVREČAN

ZL-agencija za nekretnine,

587

098 251 701

Prodajemo katnicu u Grabrovcu kod dječjeg igrališta. Vlasništvo 1/1, ucrtana.

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

Obiteljska kuća s dva odvojena stana, poslovnim prostorom i dvije garaže na cca 250 čhv-a okućnice. Prodaje se s namještajem.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOK, GRABROVEC

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

49.000

33.500

80.000

ZABOK, GRABROVEC

614

Gradilište površine 766 čhva prodajemo.

Kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinšćina- Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu).

ZL-agencija za nekretnine,

PREGRADA

160.000

BUDINŠČINA, CENTAR

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

588

V.TRGOVIŠĆE,DRUŽILOVEC

Potpuno renovirana obiteljska kuća od cca 250 m2, s garažom. Svi komunalni priključci uključujući i centralno plinsko i solarno grijanje. Okućnica pov. 250 m2, asfaltirani prilaz, blizina javnog prijevoza.

Stanovi u vrhunski izvedenoj zgradi u sustavu pdv-a.

ZEMLJIŠTE

611

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

STUBIČKA SLATINA

098/251-146

594

ZEMLJIŠTE

Prodajemo kuću s garažom, spremištem, uredom s posebnim ulazom i sanitarnim čvorom, na katu više dnevnih boravaka i spavaćih soba. Svi priključci. Sve na cca 450 m2 dvorišta.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

OROSLAVJE

NA UPIT

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/ 251 701

KRAPINA

Prodaje se lokal 70m2 prizemlje. Uporabna dozvola.

STAN

110 000 Zlatar Bistrica, centar, namještena kuća uređene stambene pov. cca 230 m2 sa mogućnošću uređenja tavanskog prostora. Svi priključci, centralno grijanje, gradska kanalizacija. Blizina vrtića, škole, ambulante, javnog prijevoza.

Građevinsko zemljište – voćnjak i vinograd, ukupne površine 1300 m2, uz cestu, sve komunalije na parceli. Pogodno za vikendicu.

NA UPIT Dvosobni stan sa zimskim vrtom 52 m?, III kat,u centru Zaboka (zgrada Erste banke)

098 275 857

KRAPINA, TRŠKI VRH

098/705-183

ZABOK, CENTAR

098 251 701

ZLATAR BISTRICA

098 311 681

606

615

STAN

091 12 08 065

Imanje od 20.000 m2 u zagorskom stilu, drvena kuća, terase, podrumi, prateći sadržaji (nogometno igralište) dva velika ribnjaka.

ZEMLJIŠTE

7.000 Prodaje se građevinsko zemljište površine 810 m2 , u centru Zlatara, svi priključci uz parcelu.

37

581

OROSLAVJE

104.000

KUĆA

585

GUBAŠEVO

Kuća površine cca 240 m2 s dvorištem od 179 čhv. Dijelom nedovršena. Svi priključci. Prostornim planom dozvoljena gradnja max 0,6 u odnosu na parcelu. Na glavnoj ulici. Parkiralište. ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/251 701    STAN

580

BEDEKOVČINA, CENTAR

Prodajemo građevinsko zemljište od 900 čhv-a s mogučnošću parcelacije na pet građevinskih čestica. Na zemljištu se nalazi ucrtana gosp. zgrada tlocrta cca 100 m2.

Cijena s PDV-om već od 700 EUR-a/m2

NA UPIT

72.000

Eksluzivno uređen i renoviran stan površine 60,29 m2 s balkonom i svim glanc novim najmeštajem.

098/251 701 098/275 857 KUĆA

578

KRAPINA, DOLIĆE

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

395.000

Agencija za nekretnine Zagorski list d.o.o.

POS. PROSTOR

577

098/ 275 857

ZABOKMARTINIŠĆE

Kuća, zgrada i dvorište od cca 2.000. Kuća od cca 120 m2 i hala od površine 360 m2, u prizemlju radiona sa sanitarnim čvorom. Na katu uredi i odvojeni stan površine 72 m2. Uporabna dozvola. Može i najam. 098/705-183, 091/1705-183

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

175.000

POS. PROSTOR

575

KR. TOPLICE

Pekara, potpuno opremljena od 268,89 m2 u suterenu s 174,63 m2 prostora u prizemlju predviđenog za restoran ili trgovinu. Sve na parceli od 1478 m2.

098/251-701

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

1.000 kn

098/275 857 ZEMLJIŠTE

572

ZLATAR

Iznajmljujemo posl. prostor u ulici A.Mihanovića 3B, površine 31,46 m2 za skladišni prostor ili tihi obrt. Zakupnina 1.000 kuna + pdv + režije.

098/251-701

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

50 Eur/čhv Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije.

098/275 857

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.


38

nekretnine 571

STAN

ZABOK

broj 387 / 18.03.2011. NA UPIT

KUĆA

ZEMLJIŠTE

562

KRAPINE, JAZVINE

17.000

KUĆA

260.000

POS. PROSTOR

561

SV. KRIŽ ZAČRETJE

098 251 701 KUĆA

555

ZL-agencija za nekretnine,

35.000

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

ZEMLJIŠTE

536

KUMROVEC, DUGNJEVEC

KUĆA

540

ZEMLJIŠTE

535

ZABOK, JAKUŠEVAC

70 €/čhv

ZL-agencija za nekretnine,

ZEMLJIŠTE

299.000

550

KUĆA

538

60.000

513

22 €/m2 Prodajemo građevinsko zemljište površine 3298 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

537

52.000

BEDEKOVČINA

Prodajemo gradilište pov. cca 190 čhv-a nasuprot dječjeg igrališta u zabočkom naselju Jadeki. Uz parcelu su sve komunalije.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

NA UPIT

KRAPINA, LEPAJCI

RADOBOJ, G. ŠEMNICA

94.000

KUĆA

512

Prodajemo kuću od cca 200 m2 s gospodarskom zgradom na okućnici od 456 čhv. Svi priključci. Bez tereta.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

520

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

504

DESINIĆ- VEL. HORVATSKA

ZL-agencija za nekretnine,

NA UPIT

KLIJET

501

TURNIŠČE

20.000 Imanje s gospodarskim objektom i kućom na parceliod 418 čhv. Priključci vode, struje i telefona. Plin je pred kućom.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

15.000

Završje Začretsko, klijet i vinograd pov 366 čhv, s predivnim pogledom na zagorske brege. Asfaltni prilaz, sve komunalije u neposrednoj blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

491

POS. PROSTOR

509

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o. GRADILIŠTE

484

ZABOK, JAKUŠEVAC

50 €/čhv

Prodaje se gradilište od 500 čhv. Svi priključci na parceli.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

NA UPIT

Prodaje se poslovni objekt od 89,40 m2 s okućnicom (200čhv) u kojem se nalaze dva poslovna prostora, skladišni prostor te dva WC-a. Struja , voda, telefon. Udaljenost do auto-ceste ZG-VŽ 8km. ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

Prodaje se kuća (200m2), uređena i namještena s velikom okućnicom od cca 10000 m2 u komadu, sva infrastruktura, pogodno za seoski turizam. Može i zamjena za stan U Zagrebu ili na moru.

19.000

Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. Moguća kupnja na kredit, odnosno stavljajne nekretnine pod hipoteku.

Prodajemo vikend kuću od 70,94 m2 u Sv. Križ oko 1km od Tuheljskih toplica prema Tuhelju na suprotnoj strani od pizzerije David. Veličina okućnice 2079 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

56.000

TUHELJSKE TOPLICE

160.000

SV.KRIŽ ZAČRETJE

524

ZL-agencija za nekretnine,

522

24.500

ZABOK

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

ZABOK, LUG

ZEMLJIŠTE

Dio etažirane kuće, bivšeg zimskog vrta Dvorca Gornja Bedekovčina, prodajem. Objekt je se nalazi u perivoju dvorca. Odmah useljivo.

Prodajemo kuću s tri etaže pov. 10x9,5 m na uređenoj okućnici od 1342 m2. okruženu zelenilom u srcu Zagorja, na mirnom mjestu. Svi komunalni priključci.

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

495

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

534

44.000

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Kod željezničke stanice Velika Ves prodaje se visoka prizemnica stambene pov. 65 m2 + 2 podruma pov. 32 m2. Na okućnici pov. 352 čhv nalazi se i gospodarska zgrada i garaža. Priključci struje, vode, plina, telefona.

ZL-agencija za nekretnine,

Kuća površine 72 m2 sa zimskim vrtom pov. 12 m2, na okućnici pov. 660 čhv. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Na posjedu se nalazi i gospodarska zgrada pov. 72 m2.

ZEMLJIŠTE

42.000

MOKRICE

39.900

GORNJA PAČETINA

543

098/705 183, 091/1705 183 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

KONJŠČINA

KUĆA

Obiteljska kuća katnica s gosp. zgradom i 6000 m2 okućnice. Novouređenog, namještenog stambenog prostora 200m2, svi priključci. Uz cestu, na mirnoj lokaciji, od naplatnih kućica u Sv.K. Začretje 3 km.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

506

11 Eur/m2

DUBROVČAN

098 251 701

Ruševna kuća s dva gospodarska objekta na parceli od 3417 m2.

KUĆA

KUĆA

OROSLAVJE

Ustupamo uhodani bar od cca 100 m2 + 40 m2 terase uz otkup inventara i mogučnošću korištenja multifunkcionalne dvorane od cca 500 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

Prodajemo drugi kat robne kuće u Krapini. Etažirano. Površina 635,11 m2.

KUĆA

558

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

KRAPINA, centar

POS. PROSTOR

Građevinska parcela od 5848 m2, s lokacijskom i građevinskom dozvolom za gradnju obiteljske kuće i dva prateća objekta. Plaćena je komunalna i vodna naknada kao i priključak struje i vode. Dijelom moguća zamjena.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

517

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

Odmah useljiva kuća, cca 11x6 m2, u Donjoj Pačetini,

POS. PROSTOR

82.000

58.000

Kuća od cca 200 m2, sa svim priključcima (plin je u dvorištu), prizemlje uređeno, kat rohbau, sa okućnicom cca 16000 m2, sve u komadu. Na mirnom, lijepom mjestu.

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

35.000

SV.KRIŽ ZAČRETJE

PREGRADA, BENKOVO

563

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

PREGRADA, KOSTEL

Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu, 1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

523

42.000

ZABOK, REPOVEC

KUĆA

Prodajemo imanje od 1278 čhv s kućom od 120 m2 i gosp. zgradom. Nalazi se na Kostel bregima, usred zelenila, sa prekrasnim pogledom. Kuća i gosp. zgrada su ucrtani, papiri čisti.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, 098/251 701, 091/894 63 10, 049/221 753 Zagorski list d.o.o.

55.000

560

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem.

KUĆA

52 000

Kuća za odmor od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

BEDEKOVČINA

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Pustodol Začretski, uz glavnu cestu, prodaje se kuća za renoviranje od 94 m2 na 373 čhv okućnice na čijoj se površini nalazi gosp. zgrada i još jedna starija kuća. Struja, voda, telefon. Od centra,1 km. 098 275 857 Zagorski list d.o.o.

098/251-701

Prodajemo nedovršeni stambeni objekt u Dugnjevcu kraj Kumrovca. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Priključci vode, struje i telefona nalaze se u kući. Instalacija vode i odvoda je provedena po objektu.

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

541

NA UPIT

NA UPIT Prodajemo poslovni prostor s uporabnom dozvolom površine cca 900 m2 i mogučnošću izgradnje benzinske crpke.

Prodajemo poslovno stambeni objekt od cca 600 m2 u strogom centru.

Prodajemo stambeni objekt s gospodarskim objekima u mirnom dijelu centra Oroslavja. Novi krov i fasada, interni vodovod za sanitarnu vodu ...

KUĆA

KRAPINA

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

OROSLAVJE, CENTAR

556

568

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

Prodajemo gradilište– pašnjak u Jazvinama u Radobojskom Orehovcu, površine 300 čhv. Priključak vode na parceli. Uz asfaltiranu cestu, zasađen voćnjak, ograđeno.

098 705 183, 091 1705 183

POS. PROSTOR

Prodajemo potpuno renoviranu katnicu površine od cca 150 m2 s podrumom i natkrivenom terasom od 50 m2 i balkonom od 50 m2. Okućnica 1100 čhv.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/251-701

NA UPIT

OROSLAVJE

570

Prodajemo dva stana od cca 68 m2 i 100 m2u novoizgrađenoj zgradi iz caffe bara Queen u Zaboku.

ZEMLJIŠTE

499

KRAPINSKE TOPLICE

40 €/čhv

Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.


nekretnine

broj 387 / 18.03.2011. KUĆA

90.000

KRAPINA

482

KUĆA

481

Prodaje se kuća od cca 240 m2, s pogledom na Krapinu i okolicu. Prizemlje: kuhinja s blagavaonom, dnevna soba, WC i garaža. Kat: 5 soba, kupaona i WC. Centralno, svi priključci.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

110.000

STUBIČKE TOPLICE

461

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

460

Kuća od cca 90 m2 građenu na parceli od 460 m2 kraj škole u Dubrovčanu. Svi priključci, nova stolarija i krovište. Plinsko centralno grijanje.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

OROSLAVJE, MOKRICE

459

125.000

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

458

ZABOK JAKUŠEVAC

Kuća o d 154 m2 građena na parceli od 223 čhv. Trii spavaone, dvije kupaonice, garaža, terase. Potrebno je dovrštiti unutarnje uređenje i spojiti priključke.

ZL-agencija za nekretnine,

456

25.500

Građevinsko zemljište na lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju pov. 650 čhv. Komunalije u neposrednoj blizini. Od centra Zaboka cca 1,5 km. ZL-agencija za nekretnine,

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

80.000

DUBROVČAN

Centar, kuća pov. 190m2 + cca. 100 m2 tavanskog neuređenog prostora (stajaća visina), 2 kupaonice, 2 kuhinje, natkrivena terasa 36 m2. Okućnica od 1000 m2. Posebni objekti Garažom za dva auta i prostorom od 110 m2. Odvojeni vinski podrum od 50 m2.

KUĆA

187.000

KRAPINA

Prodaje se kuća pov. cca 81 m2, udaljena od centra cca 300 m (ispod motela). Tri sobe, kuhinja, kupaona, smočnica. Namještena i useljiva. Centralno, svi priključci.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

35.000

ŠKARIĆEVO

Građevinsko zemljište površine 7279 m2, u komadu. Postoji mogućnost kupnje još nekoliko čestica poljoprivrednog zemljišta u Škarićevom.

ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

448

KR.TOPLICE,VRTNJAKOVEC

70.000

445

KUĆA

ĐURMANEC

Prodajemo katnicu od 120 m2 na okućnici od 450 m2, čisto vlasništvo, svi priključci.

098/251 701 KUĆA

416

85.000

ZL-agencija za nekretnine,

098/705 183, 091 1705 183 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

406

ZLATAR

Novogradnja, kuća od 120 m2 izgrađena na parceli od 468 čhv. Termo fasada, plastična stolarija, terasa, dvije kupaonice, hidromasažna kada, kamene klupčice iznutra i izvana. ZL-agencija za nekretnine,

399

PREGRADA, KUNAGORA

69 €/čhv Građevinsko zemljište pov. 951 čhv, pravilnog oblika, nekoliko minuta od samog centra Zlatara. Sve komunalije u neposrednoj blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

098 251 701 Zagorski list d.o.o. KLIJET

92.000 Prodaje se namještena i odmah useljiva troetažna kuća površine cca 10x10 m s gospodarskom zgradom dvije garaže i okućnicom od cca 5000 m2 dva veća gradilišta.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOK, Jakuševac

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

23.000

Klijet, vikendica s vinogradom od 20 redovana 439 čhv. Priključak struje, voda u blizini, wc. Nekoliko parkirališnih mjesta i spremište za alat. Klijet ima građevinsku dozovlu, papiri čisti. Asfalt je do klijeti . ZL-agencija za nekretnine,

343

42.000

KR. TOPLICE

ZEMLJIŠTE

336

ZLATAR BISTRICA

Poslovni prostor u centru Krapinskih Toplica, Ulica Antuna Mihanovića 22, novouređen (korišteno za zubarsku ordinaciju), u prizemlju, površine 45,54 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

330

KR. TOPLICE, Klokovec

57.000

Prodaje se namještena kuća od cca 60 m2 renoviranog stambenog prostora, sa mogućnošću uređenja tri prostorije na katu. Svi komunalni priključci. Uređena okućnica, gospodarska zgrada - garaža. Izvrsna lokacija, udaljeno nepunih 10 min. hoda od centra. Moguća zamjena za manji stan. ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

30 €/čhv Građevinsko zemljište površine 1302 čhv, nedaleko benzinske, na laganoj uzvisini, sa lijepim pogledom. Svi priključci prolaze neposredno uz parcelu.

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ispostava DONJA STUBICA Stolarija Ćuk vl. Nedjeljko Ćuk, Stubičke Toplice, Obrtnička 4 1 POSLOVNI TAJNIK/POSLOVNA TAJNICA E-mail: vlasta.cuk@stolarija-cuk.hr, rok prijave: 23.3.2011 Privatna zdravstvena njega bolesnika Vesna Gučin-Županić, Marija Bistrica, Kolodvorska 86 1 MEDICINSKA SESTRA Br mobitel: 091 5901274, pismena zamolba: Kolodvorska bb, Marija Bistrica, rok prijave: 30.4.2011 Centar za socijalnu skrb, Donja Stubica, Starogradska ulica 3 1 DIPL. SOCIJALNI RADNIK/RADNICA VOLONTER Rok prijave: 31.3.2011 Centar za rehabilitaciju Varaždin Podružnica Pustodol, Donja Stubica, Pustodol 29g 1 VODITELJ/VODITELJICA ODJELA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU Rok prijave: 30.4.2011

zvati iza 16.00: 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

327

MIHOVLJAN

23.000 Namještena useljiva kuća za odmor s okućnicom i velikom garažom u dvorištu ukupne površine 557 čhv, (2003m2) Priključak struje i vode. Udaljeno od centra Mihovljana 900 m.

ZL-agencija za nekretnine,

098/705-183, 091 1705 183 Zagorski list d.o.o.

Područna služba KRAPINA www. hzz.hr

Promet Jurić usluge u šumarstvu i trgovina vl. Dario Jurić, Đurmanec, Donji Macelj 74 2 ŠUMSKA TRAKTORISTA (M/Ž) Mobitel: 098 415680, rok prijave: 2.4.2011 KOZINA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo, Krapina, Zagrebačka Cesta 35 1 KV VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG VOZILA I PERAČ/PERAČICA VOZILA Telefon: 049 587617, rok prijave: 31.3.2011 ESOTEHNA d.o.o. za proizvodnju energetske opreme, tehnologiju i usluge, Lepajci, Velika Ves 141/b 1 DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKEPROJEKTANT/ TEHNOLOG (M/Ž) E-mail: esotehna@inet.hr, rok prijave: 14.4.2011 TELEMAH d.o.o. za komunikacijske usluge i trgovinu, Bukovlje, Josipa Kozarca 86 1 PRODAJNI PREDSTAVNIK/PRODAJNA PREDSTAVNICA ZA SKLAPANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH UGOVORA UZ PRETHODNU TELEFONSKU NAJAVU E-mail: telemah@t-mah.hr, rok prijave: 22.3.2011

STROJA Telefon: 049 232612, rok prijave: 24.3.2011, e-mailom: alumont@alu-mont. hr. Srednja škola Zabok, Zabok, I. i C. Huis 2 1 PROFESOR/PROFESORICA HRVATSKOG JEZIKA Rok prijave: 18.3.2011 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2 1 ŠKOLSKI DEFEKTOLOG/ŠKOLSKA DEFEKTOLOGINJA Rok prijave: 21.3.2011 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2 1 NOSAČ/NOSAČICA BOLESNIKA U BOLNICI Rok prijave: 21.3.2011 EKUS d.o.o. za ekonomske i poslovne usluge, Zagreb, Gundulićeva 19 1 ČISTAČ/ČISTAČICA Telefon: 01 4854001 mobitel: 099 4854001, rok prijave: 26.3.2011

Ispostava PREGRADA LA-BRA-CO d.o.o. proizvodnja, usluge i trgovina, Zagreb, Bukovačka cesta 335 1 SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA (M/Ž) Telefon: 049 282710, pismena zamolba: Strmečka Cesta 41, 49244 Stubičke Toplice, rok prijave: 31.3.2011

ODJEĆA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 33 1 DIPLOMIRANI INŽENJER TEKSTILNE TEHNOLOGIJE-SMJER KONSTRUKCIJA (M/Ž) Telefon: 01 4831421 mobitel: 098 446771, rok prijave: 18.3.2011 Ispostava matična KRAPINA APOLLO DVA d.o.o. za trgovinu i usluge, Krapina, Žutnica 4-6 1 RADNIK/RADNICA NA UREĐIVANJU INTERNET STRANICE Telefon: 049 315127, pismena zamolba: Žutnica 4-6, Krapina, rok prijave: 20.3.2011 VILINA d.o.o. za proizvodnju pekarskih proizvoda, trgovinu i usluge, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 18 1 PEKAR/ PEKARICA Mobitel: 091 1556872, e-mailom: vilina. kr@gmail.com, rok prijave: 18.3.2011 Piljenje, izvlačenje drva i trgovina na veliko vl. Valent Lamot, Đurmanec, Gornji Macelj 9 1 ŠUMSKI RADNIK- SJEKAČ (M/Ž) Mobitel: 098 606072, rok prijave: 31.3.2011 Promet Jurić usluge u šumarstvu i trgovina vl. Dario Jurić, Đurmanec, Donji Macelj 74 2 ŠUMSKA SJEKAČA (M/Ž) Mobitel: 098 415680, rok prijave: 2.4.2011

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

MALA BURZA RADNIH MJESTA

Ispostava KLANJEC

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

39

TERMO-PLIN montaža centralnog grijanja i plinskih instalacija vl. Dalibor Horvat, Pregrada, M. Gupca 22 1 PLINOINSTALATER/ PLINOINSTALATERKA Mobitel: 098 570955, rok prijave: 31.3.2011 BDF SERVIS d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis opreme za proizvodnju stakla i proizvoda od stakla, Hum na Sutli, Hum na Sutli 107/4 1 INŽ. ELEKTROTEHNIKE (ELEKTRONIČAR/ ELEKTRONIČARKA) Rok za podnošenje prijave: 18.3.2011 Dječji vrtić Balončica, Hum na Sutli, Hum na Sutli bb 1 ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE Rok prijave: 20.3.2011 Ispostava ZABOK Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2 1 SOBOSLIKAR/SOBOSLIKARICA Rok prijave: 21.3.2011 ALUMONT AL, PVC stolarija, nekretnine vl. Mirko Blažičević, Krapinske Toplice, Selno 113 1 STAKLAR/STAKLARICA Telefon: 049 232612, rok prijave: 26.3.2011, e-mailom: alumont@alu-mont. hr. Pekara-trgovina-prijevoz Hum-Lug vl. Milenko Starinec, Zabok, Lug Zabočki 71a 1 PEKAR/PEKARICA Telefon: 049 221354, rok prijave: 28.3.2011 ALUMONT AL, PVC stolarija, nekretnine vl. Mirko Blažičević, Krapinske Toplice, Selno 113 1 PROGRAMER/PROGRAMERKA CNC

Ugostiteljski obrt “Sunce” vl. Damir Tumpa, Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića bb 2 KONOBARA/KONOBARICE Mobitel: 098 9393440, rok prijave: 30.4.2011 PROXIMUS NR d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu, Zabok, Dubrava Zabočka 101/b 1 KONOBAR/KONOBARICA Mobitel: 095 5972735, rok prijave: 15.4.2011 Srednja škola Zabok, Zabok, I. i C. Huis 2 1 NASTAVNIK/NASTAVNICA PRAKTIČNE NASTAVE KUHARSTVA Rok prijave: 18.3.2011 Ispostava ZLATAR BISTRICA Autoprijevoznik vl. Ivan Vidović, Zlatar, A. Kovačića 1 1 VOZAČ TERETNOG VOZILA Telefon: 049 502852 mobitel: 098 251740, rok prijave: 7.4.2011 Konstruktor d.d. graditeljstva, Zlatar, Kralja Petra Krešimira 25 1 VOZAČ KAMIONA (M/Ž) Rok prijave: 21.3.2011 Konstruktor d.d. graditeljstva, Zlatar, Kralja Petra Krešimira 25 1 AUTOMEHANIČAR (M/Ž) Telefon: 049 588583 mobitel: 099 3123880, rok prijave: 21.3.2011 NOKAUT d.o.o. za trgovinu i usluge, Zlatar, Varaždinska 52 1 KONOBAR/KONOBARICA Mobitel: 098 721137, rok prijave: 30.3.2011 Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar, Vladimira Nazora 1 1 STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČARDIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR (M/Ž) Rok prijave: 21.3.2011


40

zagorski oglasnik

broj 387 / 18.03.2011.

VAŠE BESPLATNE MALE OGLASE MOŽETE PREDATI:

1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223-882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503-445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK 4. e-mailom na adresu : oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. besplatne oglase od sada možete predati i SMS porukom na broj 66701. 7. uživo u programu Radio Stubice

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Čuvala bi djecu u vašem prostoru, imam profesionalno iskustvo, Zabok i okolica 099 5151 896 Krapina, tražimo radnika za rad u pekari, plaća po dogovoru 099 8561 490 Međimurje, traže se 2 atraktivne i ozbiljne konobarice za rad u pizzeriji, stan i plaća po dogovoru, uvjeti odlični 099 6664 400 Osobe za rad kod kuće iz svih županija tražimo, zarada do 1.500 kn tjedno 095 5998 616 Pedantna i uredna gospođa traži posao čišćenja i peglanja (područje Hum na Sutli, Pregrada, Krapina i okolica) 049 340 978, 099 2000 381 Posao čišćenja i čuvanja djece, tražim 098 535 078 Prodavače za prodaju cd-a na terenu, tražim, dobra provizija (sbs-music@ net.hr) 098 411 701 Studentica sam 5.g. rehabilitacije. Brinula bi se o vašoj djeci. Imam iskustva sa predškolskom i školskom djecom i djecom s intelektualnim i motorickim teškocama. Maja. 098 9614 795 Tražim akvizitere za direktnu prodaju zdravstvene kozmetike 091 7215 499 Tražim komunikativne osobe za distribuciju kozmetike s posebnom namjenom 091 7215 499 Tražim posao za rad u kuhinji, može i konobarica ili čistačica 049 343 584, 091 7686 623

Andraševec, kuća sa okućnicom, prodajem 049 284 870 Bedekovčina, kuću, prodajem 049 213 229 Kumrovec, okolica, visoka prizemnica, s okućnicom, lokacija odlična, čestice u komadu, papiri 1/1, prodajem ili mijenjam 049 553 037 Manju drvenu kuću za preseljenje, prodajem 098 9208 181 Marija Bistrica, Sušobreg Bistrički, drvenu kuću sa dvorištem i gospodarskom zgradom, prodajem 098 1740 740 Nedovršena kuća u Poznanovcu, 20.000 eur, prodajem 091 5650 406 Stubičke Toplice, komforna prizemnica od 120 m2, sa uredenom okućnicom i sa svim priključcima, prodajem ili je moguća zamjena za stan u ZG-u 091 4071 971 Stubičke Toplice, dvojni objekat, 2 etaže, ukupno 80 m2, sve komunalije, uredni papiri, blizina škole i vrtića, 43.000 eur, prodajem 098 325 533 Sveti Križ Začretje, centar, kuća od 140 m2 + terasa 35 m2, katnica, 4 garaže, moguć proizvodni prostor, 1.400 čhv, sve 1/1, prodajem 098 1658 147 Tuheljske Toplice, kuća od 60 m2, 800 m od bazena, okućnica, oranica, voćnjak, šuma, vrt, ukupno 3108 čhv, sve komunalije, pogodno za seoski turizam ili poljoprivredu, prodajem 049 221 163

Tražimo određeni broj trgovačkih putnika za Zagreb, Hrvatsko Zagorje i okolicu. Uvjeti su vlastiti auto i telefon. 091 3464 477

Veliko Trgovišće, Klanječko jezero, obiteljska kuća od 84 m2, okućnica 200 čhv, 1980.g. izgrađena, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru, prodajem 098 768 927

Želite li svoj vlastiti posao? 099 3464 477

VIKENDICE

KUĆE Krapinske Toplice, Čret, kuću, prodajem 01 3703 849 Krapinske Toplice, Viča Sela, stariju kuću, visoku prizemnicu, 70 m2 stambenog prostora s gospodarskim zgradama i cca 1.000 m2 okucnice, 35.000 eur, prodajem 049 221 792

U blizini Krapinskih Toplica, drvenu klijet i voćnjak, prodajem 098 9022 619 Mače, vikendicu s vinogradom, hitno i povoljno prodajem 098 9763 017 U blizini Marije Bistrice, vingorad i drvenu klijet, prodajem 098 713 316

Nakon početnih slova MO napišite svoj oglas od maksimalno 160 znakova i pošaljite ga na broj 66701. Izbjegavajte pisanje slova ćšžč, zamjenite ih sa cszc i to je to. Cijena SMS poruke je 3,00 kune + PDV

Donja Stubica, vinograd i klijet, prodajem 095 8244 704

Zlatar, centar, stan od 106 m2, povoljno prodajem 098 9365 195

Zabok, kiosk kod Fine, pogodan za razne djelatnosti, 5700 eur, prodajem 098 251 701

STANOVI

Zlatar, centar, stan od 61 m2, novogradnja, prodajem 091 4124 620

Zabok, Matije Gupca 176, poslovni prostor od cca 50 m2, 1.700 kn mjesečno, iznajmljujem 098 205 053

Krapina, jednosobni komforni stan, prodajem 092 2092 749 Krapinske Toplice, centar, stan od 100 m2, 2 etaže, svi priključci etažirani, 68.000 eur, hitno prodajem 099 8262 056 Namještenu garsonjeru u Oroslavju, iznajmljujem 049 213 495 Oroslavje, centar, dvosoban stan od 61,57 m2, prodajem ili mijenjam za manji u Zaboku ili na moru 098 512 355 Oroslavje, centar, stan (neboder), iznajmljujem 098 9010 999 Oroslavje, Oro-trg, dvosoban stan, kompletno namješten, sa svim aparatima, novi namještaj, iznajmljujem od 1. travnja 098 378 101 Stan u centru Oroslavja, iznajmljujem 098 466 647 Stubičke Toplice, dvosobni stan u privat kući, sve namješteno, plinsko grijanje, sve komunalije, 1.200 kn sa režijama, iznajmljujem 092 2422 187 Stubičke Toplice, stan od 42 m2, prodajem 049 283 671 Zabok, centar, centralno, mala garsonjera od 20 m2, potreban polog i preporuka 099 2503 861 Zabok, centar, dvosoban stan u dvorištu, poseban ulaz, centralno grijanje, iznajmljujem 098 9073 026 Zabok, centar, stan od 40 m2, u stambenoj zgradi, centralno grijanje, potpuno namješten, iznajmljujem 098 9208 181 Zabok, stan, iznajmljujem 098 370 905 Zabok, u neposrednoj blizini centra, stambeno-poslovni prostor od cca 130 m2, na velikoj okućnici moguće je postavljanje montažnog objekta, iznajmljujem 098 9371 318

PRODAJE SE

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2 balkonska vrata i 2 prozora, original zapakirana, prodajem 098 843 616 Betonske stupove za vinograd, prodajem 049 227 871

Zgrada od 135 m2, izgrađena 1980.g., visina 3 m, prije korištena kao stambeni prostor, građevinska dozvola, vlasništvo 1/1, potrebna adaptacija, prodajem 098 541 647

SOBE

Gotova građa za krovište (grede, daske, letve), cca 12 m3, dužine 5,5 m, prodajem 095 5557 979

Sobe sa centralnim grijanjem, kuhinjom i kupaonom, iznajmljujem 098 9073 026

Kanadska šindra, 50 m2, nova zapakirana, povoljno prodajem 098 375 581

Bedekovčina, građevinsko zemljište, prodajem 049 213 664

Keramičke cijevi, dužina 1 m i širine 10 cm, prodajem 091 4124 620

Brezova, gradilište, hitno prodajem zbog bolesti! 098 541 647

Kvalitetan pijesak za građevinske radove, povoljno prodajem 091 5452 965

Građevinsko zemljište od 500 m2 kraj stambenog objekta vlasnika, 15.000 eur, prodajem 098 1787 003

Rabljeni crijep, prodajem 049 284 587 Suhe planjke divlje trešnje 3 m3, 5 cm debljine, prodajem 098 1740 740 Veliki izbor betonske galanterije, prodajem 099 4021 397

LOKALI I UREDI Hala od 420 m2, izgrađena do krova, pogodna za trgovačku ili proizvodnu djelatnost, na području zagorske županije, prodajem 091 4124 620 Poznanovec, uhodani ugostiteljski objekt Tratinčica iznajmljujem. Više informacija na tel. 098 250 613 Stubičke Toplice tržnica, prodaju se kiosci, jedan ureden, a drugi rohbau, mogućnost spajanja u jedan od 23 m2 098 732 032, 091 5078 819 Zabok, blok kolodvor, lokal od 48 m2, atraktivna lokacija za predstavništvo, zastupstvo, ured, trgovinu, medicinske usluge, spreman za useljenje bez ulaganja, iznajmljujem 098 415 107

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Lug Zabočki, građevinsko zemljište od 649 čhv-a, cijena 80 eur/čhv, prodajem 049 223 464 Mokrice, nekoliko građevinskih zemljišta, prodajem 098 9050 837 Nin pokraj Zadra, u centru, građevinsko zemljište od 900 m2, dozvoljena gradnja, prodajem 023 264 601, 049 215 110 Oroslavje, gradilište od 700 čhv, sve komunalije uz parcelu, prilazni put s 2 strane, prodajem 099 6701 520 Pregrada, Donja Plemenšćina, građevinsko zemljište od 3320 m2, 2 eur/m2, prodajem 091 3452 007 Sveti Križ Začretje, građevinsko zemljište, 800 ehv, povoljno prodajem 049 227 235, 091 9135 119 U blizini Stubičkih Toplica, 30.000 m2 građevinskog zemljišta, prodajem 098 257 016 Veleškovec, građevinsko zemljište, prodajem 095 5313 625

(u sklopu benzinske pumpe Tifon)

Zlatar Bistrica, gradilište od 340 čhv, prodajem 098 1877 970 Zlatar uz cestu Zlatar-Lovrečan, građevinsko zemljište od 4.000 m2, prodajem 091 4124 620

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 2 jutara poljoprivrednog zemljišta pokraj dvorca Gorica, prodajem 01 3703 849 Andraševec, vinograd od 160 čhv, prodajem 099 6701 520 Daje se na obrađivanje vinograd, na betonskim je stupovima i žici, na lijepom mjestu, grožđe je sortno 01 3394 025 Donji Hruševec, zemljište sa vinogradom od 340 čokota, te stara klijet, ukupno 440 čhv, prodajem 091 5726 312, 095 5387 531 Hum na Sutli, Naselje Kuciši 9, zapuštena njiva od 770 čhv za 4.000 eur, šuma od 320 čhv za 1500 eur i voćnjak od 320 čhv-a uz asfaltiranu cestu za 3.500 eur, prodajem 049 223 464 Kotarice, Zabok, vinograd + parcela s priključkom struje za vikendicu, od 360 čokota, kvalitetne sorte, papiri čisti, prodajem 098 9137 926 Kupujem šumu u okolici Sutinskih Toplica 091 5839 837 Livada 2.500 čhv zvana Beter do autoceste Brezova prema Začretju udaljena 300 m, uz glavni put, prijenos čist, prodajem 098 9137 926 Mirkovec, vinograd, prodajem 098 469 333 Okolica Marije Bistrice, vinograd, klijet i trnac, oko 300 čhv, cijena na upit, prodajem 049 444 074, 098 713 316 Vinograd u Jalševcu, prodajem 049 214 200 Vinograd u Plemenščini i manju vikendicu, prodajem 049 346 375

• BISTRO TOMEK BENZ 120m2 + 60 m2 terasa • AUTOMATSKA AUTOPRAONICA cca 120 m2 i tri boksa sa samouslužnim aparatima za pranje i usisavanje vozila • Oba objekta prodaju se s pripadajućim zemljištem. • Objekti su etažirani i imaju sve potrebne dozvole. • Uhodan posao i u bistrou i u autopraonici.

ZABOK, Industrijska cesta

Zabok - Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem 098 9216 956

Poduzetništvo Tomek d.o.o. 098 251 153 / 098 306 662


zagorski oglasnik

broj 387 / 18.03.2011. Prodaje se rabljeni ugostiteljski inventar (stolovi, šank, ledomat, ...) u odličnom stanju. 098/ 250 391 Zlatar, Cetin, stara drvena klijet sa 850 m2 zemlje, prodajem 091 4124 620

OSOBNI AUTOMOBILI Audi 80, 1.6, TD, neregistriran, stanje dobro, cijena po dogovoru, prodajem 049 348 075 Citroen AX, registriran, prodajem 049 465 586 Dewoo Tacuma 1.6, 2001. registriran do 12/11. zlatni, dosta opreme, prodajem ili je moguća zamjena za manji automobil 099 6664 400 Fiat Punto cabrio, prodajem 098 1628 633 Fiat Punto, 1997 g., prodajem 098 9651 914 Fiat Punto, 2000 g., prodajem 049 236 912, 098 1866 842 Fiat Punto, 2002.g., oštećen, registriran do kraja 7.mj., klima, centralno, električni podizači, prodajem 098 681 789 Fiat Tempru 1.6, 1995 g., neregistriran, prodajem 099 5913 378 Fiat Tempru 1.9 disel, 1994 g., registriran, prodajem 098 877 603 Fiat Uno, registriran do 10 mj./11, odlično stanje, cijena po dogovoru, prodajem 049 377 469

Opel Astra 1.4 I, 1997. g., 5 vrata, metalik, neregistriran, u dobrom stanju, prodajem 098 512 355 Opel Calibra, 1991.g., prodajem ili zamjena 049 349 169, 091 9418 534 Passat 1.9 td, 1995 g., karavan, registriran, prodajem 099 5028 355 Peugeot 205, 1.1 clx, 1992 g., registriran do 7mj./11, odlično stanje, prodajem 099 6744 964 Polo 1.0, 1995 g., registriran, prodajem 049 236 649 Renault Clio 1.2, 16 V, 2003 g., full sport oprema, prodajem 098 827 821 Renault Twingo, 2002 g., prodajem 098 681 774 Suzuki Swift, 1.6, 16v, 1991.g., registriran, malo oštećen, povoljno prodajem, moguća zamjena 049 468 468 Škoda Fabia 1.2, 2005.g., registriran do kraja 6 mj., ugrađen plin, prodajem 098 681 789 Škoda Favorit, neregistriranu, u voznom stanju, prodajem ili može za dijelove 098 763 321 Toyota Celica, 1995.g., sva oprema, registriran do 8.mj/11, odlično stanje, cijena po dogovoru, prodajem 049 348 075

TERETNI AUTOMOBILI Cisterna Creina, 2.200 l, prodajem 098 732 743 Cisterna za lož ulje, 35.000 l, cijena na upit, prodajem 098 1358 772

049 214 699

Cisterna za naftu ili lož ulje, 2.000 l, prodajem 049 349 050

Ford Fiesta, 1.4, benzinac, prodajem 098 9649 540

Kombi Mercedes, prodajem 098 9130 778

Ford Sierra, 1.8 TD, karavan, 1991.g., registriran do 12.mj/11, održavan, krovni nosač, kuka, šiber, uvrlo dobrom stanju, prodajem 098 9032 638

Kombi T2 za dijelove, prodajem 049 238 109

Ford Escort 1.4, prodajem

Golf 1, 1.6., dizel, 1985.g., potpuno zdrava limarija, cijeli ili za dijelove, prodajem 049 349 050 Golf 2, diesel, 1988 g., prodajem 049 228 512 Golf 3, 1.9 sdi, prodajem

049 349 289

Golf 3, 1993 g., 1.4 benzinac, prodajem 095 5313 625 Golf 5, prodajem

098 607 314

Isuzu Piazza 1991 g. 2,0 benzin, prodajem 099 8287 330 Kupujem manji auto, do 15.000 kn, prvi vlasnik 099 7914 083 Mazda 626, ditd, 66 kw, 1999.g., 155.000 km, registriran do 3.mj/12, 3.700 eur, prodajem 091 5208 854 Mazdu 2500 4x4, 2003 g., registriran, oprema, prodajem 099 6186 376, 049 553 417 Mazdu 323, prodajem

098 1733 512

Mercedes 240d, 1982 g., registiran do 7mj./11, te razne dijelove limarije i mehanike za njega, prodajem 098 9164 546 Mercedes C200 i, 1994 g., registriran, prodajem 049 340 592

Kombi VW LT 35, dupla kabina, sanduk 2.5 m, nove gume, kompletno uređen, stanje odlično, cijena po dogovoru, prodajem 049 348 075 Kombi VW Transporter T4, 2.4 diesel, 1993.g., crveni, produženi, nove gume, registiran do 9.mj/11, 16.000 kn, prodajem 098 9065 165

Kamin na drva, prodajem

Gume sa alufelgama za Opel Record, 4 komada, 175x14 ljetne, prodajem 098 9164 546

Peć za centralno, prodajem 098 622 667

MO čelične felge za VW Golf 2 i 3, Passat, Seat, Opel Astra,vectra, 13 i 14 cola, prodajem 098 671 841

MOTOCIKLI Maxi scuter Kimco, star 8 mj., prodajem 098 827 821 Skuter Gilly, 2006.g., 150 kubika, prodajem 098 776 027 Skuter Guilera Runner sp 50, 2005.g., kao novi, 800 km, prodajem 098 754 167

INFORMATIKA Monitor Belinea 17” malo korišten prodajem 099 8287 330 Računalo AMD Athlon XP, 2400+ MHz, HDD 10 GB, RAM 256 MB, IGP 128 MB, 4xUSB, CDrom, WIN XP HR, 450 kn, prodajem! 091 5064 175

Kontrabas i violinu, prodajem 098 1733 512

ELEKTRONIKA Mobital Samsung S5230, novi, 600 kn, prodajem 099 6664 400 Mobitel SAMSUNG GTB 5722, 3.2 Mpix, 2 kartice, SD card = 800 kn, prodajem 098 9425 001 Mobitel Sonny Ericsson Spiro w100i, roze boje, walkman, slušalice, 600 kn, prodajem 091 450 058 Samsung GT-S 5560, novi, dekodiran, garancija, kamera 5 Megapixels, 800 kn, prodajem 098 1979 988

SPORT I ORUŽJE Inox kubura, ispravna, prodajem 091 3490 505

NAMJEŠTAJ

OLDTIMERI

Francuski krevet i 2 noana ormariaa, prodajem 049 462 161

2 čeliene felge, 13 cola, od Ford Escorta, 50 kn komad, prodajem 098 9137 926 Antiradar Cobra XRS 9445, lovi sve policijske radare i lasere u RH, novo zapakirano, dostava u Zagorju, 1.000 kn, prodajem 095 5550 730 Gume 13”, prodajem 098 775 700

Elektromotor, 15 kw, prodajem 049 285 317 Elektromotor, 7.5 kw, 1480 okretaja, prodajem 049 377 118 Flaksericu Stihl FS 90R, Motornu pilu Partner, prodajem 099 6742 716 Limene bačve od 200 l, sa velikim otvorom i poklopcem za spremanje meda ili žitarica 099 6040 233 Prešu na kamen i mlin, prodajem 049 370 671 Trofazni cirkular, prodajem 099 4021 397 Trofazni elektromotor, prodajem 049 214 084

ZANATSKI SERVISI

Bračni krevet, 200x180 cm, puna hrastovina, skoro novi, s madracima, 300 eur, prodajem 098 205 053

AUTO DIJELOVI

ALATI I STROJEVI Bušilicu Makita HR4000C i štemericu, prodajem 099 6742 716

Ako imate zapušteno zemljište, stari voćnjak ili vinograd, vršimo čišcenje terena te spaljivanje ili odvoz otpada, rušimo visoka opasna stabla 049 222 217, 098 250 533

Suzuki Vitara, 1999. g., full oprema, 74.000 km, cijena po dogovoru, prodajem 098 9191 891

T12-1965.g., APN4-1980.g., Tomos Automatic-1989.g., svi potpuno ispravni, prodajem 049 349 050

Plamenik Weisthaupt i rezervoar od 2000 litara za lož ulje, prodajem 091 4124 620

GLAZBALA

TERENSKI AUTOMOBILI

Motor MZ ETZ 250, 1988.g., registriran, prodajem 098 9476 799

098 1932 014

Harmonika Hohner, 96 basova, vrlo dobro stanje, prodajem 049 461 666

2 kuhinjska elementa gornja i 2 donja, ulazna vrata sa 2 uzdužna stakla (širina sa štokom 107 cm, a visina 207 cm), povoljno prodajem 098 9893 153

VW Transporter 83 g., prodajem 098 9370 562

ŠTEDNJACI I PEĆI

Gume Bridgestone, 13 cola, dimenzije 155-80, nove, odlično stanje, prodajem 098 755 700

MO Alu felge, 15 cola za Opel sa ili bez guma, 4 komada, prodajem 098 671 841

Kada trokut Kolpa San, 2 komada, 140x140, vrlo povoljno, prodajem 091 4124 620

Dijagnosticiram i efikasno riješavam sve vrste problema koji mogu zadesiti vaše računalo 098 9778 371

Bočnu kosu za IMT, motokultivator sa frezom, kosu, traktor Torpedo, prodajem 049 376 659

Nudimo usluge čišćenja i održavanje zelenih površina, šišanja čempresa i živica, obrezivanje voćaka i vinograda, te čišćenje zakrčenih površina 091 5137 184

Bočnu kosu za traktor Ferguson, prodajem 091 2508 466

Obavljam svu vrstu keramičarskih, pečarskih i drugih građevinskih poslova, brzo, kvalitetno i povoljno! 098 375 581

Dvobazrni plug Batuje, prodajem 098 9050 837 Dvobrazni plug 12”, prodajem 098 9035 110

Pranje, dubinsko usisavanje tepiha i jogi madraca, 15 kn/m2 099 3178 039

Dvorednu pneumatsku sijačicu za kukuruz, prodajem 049 226 969, 098 9290 901

Soboslikarsko ličilačke radove izvodim povoljno, plaćanje gotovina, kredit ili zamjena za domaće životinje, automobil i slično 091 5861 494

Dvorednu sijačicu kukuruza, bočnu kosu za tr. Ferguson, plug 10”, brane, prodajem 049 226 468

Soboslikarsko ličilački radovi, gletanje 4 kn/m2, bojanje 2 kn/m2, stolarija 30 kn/ m2, plaćanje gotovinom, kredit, kompenzacije razne 098 9957 787

Pregradnu stijenu, 280 cm širine, 240 cm visine, od drveta i stakla (140 fiksno, a 140 klizna vrata), povoljno prodajem 098 9893 153

Vršim čišćenje zapuštenih površina, rušenje drveća, izvlačenje trupaca, prijevoz 098 1976 356

Plinski protočni bojler, 15 l, korišten 1 godinu, prodajem 098 9032 638

Brane 3 krila i plug dvobrazni 10 cola, 2.000 kn, prodajem 01 2042 159, 091 5756 475

Osposobljeni voćar povoljno i stručno vrši rezidbu voćaka i vinove loze na terenu Hrvatskog zagorja i okolice Zagreba 049 222 217, 098 250 533

Vodovodne i odvodne instalacije, adaptacije kupaonica, čišćenje bojlera, centralno grijanje 098 9032 638

BIJELA TEHNIKA

POLJOPRIVREDNI STROJEVI

Kopanje vinograda, štihanje vrtova i ostale poljoprivredne radove vršimo povoljno i brzo 049 222 217, 098 250 533

Kupujem stari običan namještaj (bez vrijednosti starine) 099 2250 244

Stol za kuhinju ili klijet, prodajem 049 284 587

41

Dvobrazni plug Massey Ferguson, 12 cola, visoki klirens, 350 eur, prodajem 098 205 053

Motokultivator, kupujem

098 809 978

Okretač sijena Panonija, prodajem 049 284 870 Okretač sijena Sip, 2 m sa kardanom, dvoredna sijačicu za kukuruz, oboje odgovaraju za Tomo Vinković, prodajem 01 2042 159, 091 5756 475 Okretač sijena SIP, sijačicu, brane, plug 10”, plug IMT 10”, kosu, okretač, runjač kukuruza, prodajem 091 5756 475 Plug IMT dvobrazni 10 cola, tanjurače 20 diskova, prskalica KŽK 220 l, kosa, runjač kukuruza sa trofaznim motorom jačeg kapaciteta, prodajem 01 2042 159, 091 5756 475 Prikolicu za sijeno, prodajem 098 9476 799 Prodajem sušare za domaćinstvo (voće, povrće, bilje) 091 7311 288 Puhalnik za sjeno, sa elektromotorom, prodajem 049 343 584, 091 7686 623

Gume za motokultivaror, prodajem 049 223 357

Puhalnik, prodajem

Hidraulična preša, 230 l, malo rabljena, prodajem 049 556 317, 098 9982 815

Pumpu za hidrofor, trofaznu, novi namotaj, ležajevi i brtve, 500 kn, prodajem 098 209 085

Kosilica Bartolini i plug Slavonac, prodajem 049 349 169, 091 9418 534 Kosu i plug, 2.500 kn, prodajem 049 370 665 Krunjač kukuruza, mlin silovit, banzek, cirkular, mlin čekićar, prodajem 049 285 317

Vršim usluge čišćenja bunara, bušenja bunara i montažu pumpi na bunare 095 8086 752

Kukuružnjak 500x210x75 cm, prenosivi na nogama, prodajem 098 9137 926

Vršim, hidroizolacije ravnih krovova, temelja, terasa, balkona i podruma vrlo kvalitetno, uz vrlo pristupačne cijene 092 2537 295

Kultivator Lamborghini, dizel, sa frezom, prodajem 098 776 027 Kupujem plug IMT 755, 10 cola 049 349 289 Kupujem stariji traktor, može i neispravan, ali kompletan 049 285 119 Kupujem stražnju kosu za IMT 539 049 236 181 Mlin čekičar s motorom, prodajem 049 223 357 Mlin čekićar, prodajem 049 285 559 Mlin na kamen, kvalitetan, 19 cola, prodajem 049 274 208

049 236 918

Sijacica Olt, dvoredna, malo korištena, brane 3 krila, tanjurače 20 diska, plug 12 cola i 8 cola-2 brazde, prikolica za traktor, nosivosti 3 t, prodajem 049 214 403 Tanjurače 20 diskova, okretač sijena, utovarivač gnoja, prikolicu za sijeno, prodajem 091 1173 118 Tanjurače, prodajem

098 646 440

Tomo Vinković 420, 1989.g., može i sa priključcima, prodajem 049 214 403 Tomo Vinković sa frezom i plugom, prodajem 049 222 178 Traktor Ford, registriran do 9mj/11, polukabina, 46 ks, 100 % ispravan, prodajem 098 776 027 Traktor Guldner, 1953.g., 19 ks, 2 cilindra, vodeno hlađenje i traktor Steyr Puch, 1958.g., 28 ks, 2 cilindra, vodeno hlađenje, prodajem 099 6040 233 Traktor IMT 533, sijačicu Olt, prodajem 049 223 363

Mlin na kamene, prodajem 095 8244 704

Traktor IMT 540 i 560 sa svim priključcima, prodajem 099 5028 355

Mlin na traktorski pogon i motokultivator Gorenje Muta, benzinac, s frezom, prodajem 098 732 743

Traktor IMT 540 i 560, motokultivator sa frezom, okretač sijena, balirku, prikolicu za gnoj i drva, prodajem 049 444 410, 099 5028 355


42

zagorski oglasnik

broj 387 / 18.03.2011. Traktor Tomo Vinković, 17.000 kn, prodajem 049 370 665 Traktor Torpedo 4806, 1987.g., nove zadnje gume, potpuno ispravan, 28.000 kn, prodajem 049 349 205 Traktor Univerzal, kabina, zadnje nove gume, 1 vlasnik, plug 10”, prodajem 092 1122 754 Traktorska bočna kosa za mali traktor, mala prikolica za rasipanje gnoja, prodajem 098 1877 970 Traktorsku frezu Batuje, plug 10”, brane, prskalicu, sijačicu, mlin čekićar, prodajem 091 5756 475 Traktorsku prikolicu kiper, prodajem 091 9812 112 Traktorsku prikolicu, prodajem 049 213 664 Trokrilne brane, prodajem 049 223 357 Ursus sa kabinom, 1978 g., prodajem 098 9788 787

www. radio-krapina.hr 91,5/ 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz

Veću prikolicu i okretač sijena, prodajem 049 213 480

VRT Barokne betonske stupiće, prodajem 091 4124 620 Betonsku garnituru za vrt, prodajem 049 223 357 Sadnice hortenzije, bušpana, mahonije i lovorvišnje, prodajem u Zaboku 091 5949 204 Sadnice thuja, graba, ligudtruma, buxusa, aucube, hibiskusa, pyracante, wisterie i visnje i druge prodajem 092 1371 641

PRVA HRVATSKA NACIONALNA MREŽA LOKALNIH RADIO POSTAJA URBANOG ZVUKA...

Sadnice thuje smaragd i okcidentalis, prodajem u Zaboku 091 5949 204

Soundset Oroslavje - 89,00 MHz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264-286 e-mail: oroslavje@soundset.hr

Vršimo rezidbu voćaka, ukrasnog bilja i živice 098 9120 315

Soundset Krapina - 92,8 MHz Antuna Mihanovića 4, KRAPINA Tel/Fax: 049/371-008 e-mail: 049@radio.hr

2 svinje po 70 kg, povoljno, može i po jedna, povoljno prodajem 098 1832 176

DOMAĆE ŽIVOTINJE 2 ovce, prodajem 098 9496 320

www.soundset.hr

3 odojka od 45 kg, prodajem 049 214 470 3 odojka, 1 muški i 2 ženskih, oko 30 kg, prodajem 049 285 782

Japanske patke, prodajem

Ovce i janjad, prodajem 049 435 393

049 213 643

Japanske patke, prodajem 099 5913 378

Ovna za rasplod, kupujem 091 9752 070

Bijelo i crveno vino, prodajem 049 214 121

Koze, prodajem

Par odojaka, prodajem

Bijelo kvalitetno vino, jabučni ocat, rakiju lozovaču, prodajem 049 213 186

049 283 283 Par odojaka, prodajem

Kravu za obradu, težu, prodajem 049 232 639, 098 9870 858

Par odojaka, prodajem

Krmaču s odojcima, prodajem 049 459 264

Par svinja od 90 kg, prodajem 049 282 798

Kuniće, prodajem

Patke za obradu i domaće purane, prodajem 049 412 462, 091 5163 955

091 2050 484 Kuniće, prodajem 098 378 932

Piliće, prodajem 098 9633 283

Kupujem mladu kravu za domaćinstvo, simentalske pasmine 049 213 112

Svinja od 120 kg, hranjena domaćom hranom, prodajem 049 226 969, 098 9290 901

Male domaće puriće, kupujem 049 223 724

Svinja oko 180 kg za obradu i par odojaka od 40 kg, prodajem 049 214 352

MO Obrađene zečeve, prodajem 098 9344 314

Svinje 50 kg, prodajem 099 5121 140

Nazimicu za rasplod od 110 kg, prodajem 098 1860 866

Svinje za obradu, oko 120 kg, prodajem 049 444 410, 099 5028 355

Nekoliko ovaca, prodajem 098 9945 749

Svinjske polovice, prodajem 049 556 924

Odojke 20-25 kg, prodajem 049 236 184

Svinjsku polovicu, prodajem 049 236 729

Odojke 25-30 kg, prodajem 049 222 550

Svinju od 100 kg, prodajem 099 2484 600

Odojke 28-60 kg, prodajem 049 285 083

Svinju od 160 kg, prodajem 049 208 648

Odojke 30 kg, prodajem

Svinju od 200 kg, prodajem 098 1609 586

049 214 149

Bijelo vino od miješanih kvalitetnih sorata grožda, 10 kn/l, prodajem 098 9982 815 Bijelo vino, mješano, kvalitetne sorte, 10 kn/l, prodajem 098 9032 638 Domaće jabuke, jabučni ocat i rakiju šljivovicu, prodajem 049 287 202 Domaće bijelo i crno vino, jabučni ocat, prodajem 049 213 229 Domaće bijelo vino i balirano sijeno, prodajem 098 9349 762 Domaće bijelo vino, prodajem 049 469 353 Domaće vino noha i cijep, prodajem 049 285 782 Domaću šljivovicu, prodajem 049 343 584, 091 7686 623 Jabuke i jabučni ocat, prodajem 049 349 230 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 459 609 Kukuruz, po 1.80 kn/kg, prodajem 049 285 119 Kukuruz, prodajem 049 227 937 Kupinovo vino, 1. klasa, prodajem 098 1793 210

049 282 532

049 215 070

Kvalitetno balirano sijeno, povoljno prodajem 049 285 317

Odojke 30, 45-50 kg, prodajem 049 214 121

Svinju za obradu 150 kg i odojke 25 kg, prodajem 049 289 744

Kvalitetno bijelo vino, jabučni ocat i rakiju lozovaču, prodajem 098 1704 916

Veće odojke i svinje za obradu, prodajem 098 211 057

Kvalitetnu domaću rakiju šljivovicu, prodajem 099 4181 904

Odojke i svinje za obradu, prodajem 098 9016 937

Veće odojke, prodajem

Kvalitetnu domaću rakiju, prodajem 049 287 273

Odojke i svinje za obradu, prodajem 049 233 544

Ždrebicu, oko 400 kg, prodajem 049 236 690

Svinju od 180 kg, prodajem

Odojke 30 kg, prodajem

Odojke 40 kg, prodajem 049 236 824 Odojke i svinje do 120 kg, prodajem 091 3493 323

Odojke Landras i Nazimicu, prodajem 049 214 655 Odojke, landras pasmine od 25-30 kg i suhomesnate svinjske proizvode, prodajem 049 222 479

Odojke, prodajem

Domaće janjce, prodajem

Odojke, prodajem 049 289 911

049 213 664 Odojke, prodajem

Gajbe od činčila, malo korištene, mogu poslužiti za uzgoj zečeva, prodajem 091 7696 592

Odojke, prodajem

KUĆNI LJUBIMCI Poklanjam psa, 2 godine starog, oko 60 kg, pogodan za čuvanje kuće 049 215 070

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Očišćene orahe, kvalitetno bijelo vino, prodajem 049 469 768 Orahe, lješnjake i grah, kupujem 049 460 037 Rakiju lozovaču, prodajem 049 289 684

049 469 725

1000 kg kukuruza, prodajem ili mijenjam za odojke 049 345 558

098 1990 750

Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 376 659

Sijeno i otavu u balama, prodajem 049 238 139

098 561 019

Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 289 047

Sijeno i otavu u kockama, prodajem 049 233 013

049 469 353

Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 214 528

Sijeno i slamu, prodajem

049 236 415

Balirano sijeno, prodajem 049 213 229

Sijeno u balama i u rinfuzi, prodajem 049 228 254

049 459 264

Balirano sijeno, prodajem 091 3493 323

049 469 770

Balirano sijeno, prodajem

Sijeno, otavu i djetelinu, rakiju šljivovicu i rakiju od kruške, prodajem 049 468 826

049 285 208

Baliranu slamu, prodajem 049 226 969, 098 9290 901

Odojke, prodajem

Domaće purane, prodajem 049 287 418

049 228 512

Rakiju šljivovicu, lozovaču, domaći jabučni ocat, domaću mast i domaći kukuruz, prodajem 049 214 322

Odojke, prodajem 049 214 420

049 222 120

098 1862 366

Puricu i purana za rasplod, prodajem 049 289 789

Domaće purane i purice, prodajem 049 213 458

Guskina jaja, prodajem

01 3391 850

Kupujem june do 300 kg, obrada kod vas 095 5543 825

Odojke, prodajem

Domaće odojke, prodajem

049 213 212

Kravu staru 5,5 g., prodajem 049 556 056

Bređe koze Alpina, prodajem 098 541 648

Domaće odojke, prodajem

Baliranu slamu, prodajem

049 215 101

Odojke, prodajem

098 211 057

098 1976 356

Sijeno, otavu i slamu u balama, prodajem 049 214 518


zagorski oglasnik

broj 387 / 18.03.2011. BANKOVNI I ŠKZ KREDITI Posudbe od 5000€ na ostatak plaće 150.000kn bez gledanja HROK-a CL zatvaramo i rješavamo kratki radni staž (6mj) KTA:7,55-12,55,RATE 5502500kn,od 2-12 god 091/502 4658  ,  098/958 5971

BANKOVNI NOVI KREDITI   Tekst ; 10.000kn-200.000kn, bez jamaca,depozita,sudužnika KTA:7,55-12,55,RATE 5502500kn,od 2-12 god zaobilazimo HROK i zatvaramo CL krediti riješivi u 24 sata 091/1964 938   ,   099/7555 891

Sjeme jestivih tikava 15 vrsta, domaće buće, divovske tikve, sjeme reznog graha i mahuna, te sjeme raznog cvijeća, prodajem, a može i pouzećem 049 222 199 Stajski gnoj, prodajem 049 214 352 Stajski gnoj, prodajem 049 412 451 Stajski gnoj, vrlo kvalitetan, povoljno prodajem 049 236 181 Stajski gnoj, vrlo povoljno prodajem 098 9097 559

MEDICINSKE USLUGE Bolnički krevet, trapez i madrac za bolesnu osobu, povoljno prodajem 049 214 202, 098 721 156 Imate li problema s gljivicama na nogama? Sve ste probali i nisu prošle? Javite se! 091 3464 477 Kako ojačati imunitet to je problem mnogih smetnji u organizmu. Javite se! 098 481 155 Kako ojačati imunitet to je problem mnogih smetnji u organizmu. Javite se! 091 4811 550 Med života, biljni preparati pomiješani s medom pomažu kod bolesti unutarnjih organa i jačanju imuniteta, dugogodišnja tradicija, pozitivno iskustvo, šaljem pouzećem 01 3691 457, 091 5365 695 Oboljeli ste od Dijabetesa tipa 2? Želite šećer dovesti u normalu bez korištenja tableta? Nazovite! 091 3464 477 Pelene za odrasle, Venikse Large, Abriform Plus, Soffisof Large, Tena Noćne, te više vrsta podmetača za krevet, prodajem 098 562 209

Probali ste sve, ali nikako ne možete kontrolirati alergije. Javite se! 091 4811 550

TRGOVINE, USLUGE, SERVISI

Psorex, mast za liječenje psorijaze i drugih kožnih bolesti, provjerena kvaliteta, preko 50 godina tradicije biljne apoteke iz Bihaća, šaljem pouzećem 01 3691 457, 091 5365 695 Udomiteljica prima na smještaj i skrb, stare i nemoćne, pokretne i nepokretne osobe, medicinski nadzor, 2.000 kn 099 4184 632 Umorni ste, lijeni, svadljivi, nezainteresirani, a sve to bez određenih razloga. Imamo rješenje za vas, ako to želite promijeniti. 091 3464 477 Više vrsta pelena za dan i noć kod inkontinencije, te podmetaće za krevete, prodajem (upitati svaki dan 10-18 h) 098 562 209 Zabok, centar, fizioterapeutkinja u svom prostoru pruža uslugu medicinske masaže, samo ozbiljne ponude! 098 9637 130 Želite li smanjiti i kontrolirati težinu na prirodan i zdrav način, a nije dijeta? Nazovite! 099 3464 477 Želite li usporiti starenje kože lica? 098 481 155 Želite se riješiti bolova i grčeva u listovima nogu? 098 481 155

PODUKA Dajem instrukcije iz matematike za osnovnu školu, moguć dolazak u vaš dom 098 1307 945

ŽENIDBA I UDAJA Katoličko bračno posredništvo “Sveta ženidba” spaja za ozbiljnu vezu i brak 01 3464 759, 095 8275 943 Muškarac, 50 g., 178 visine, 85 težine, SSS, situiran, sportaš, zdravih životnih navika, traži žensku osobu radi braka i obitelji 095 8171 990 Slobodni muškarac od 55 godina, solidnih životnih navika, situiran, traži žensku osobu za ozbiljnu vezu 098 1924 511 Suvremeni muškarac od 55 g. traži ozbiljnu ženu za zajednički život, ne mlađu od 50 g., poželjno da je uredna domaćica, osoba punije građe, neće mi nimalo smetati 095 8205 077

POMOĆ Dnevni boravak za vaše starije ukućane, dok ste na poslu, može i vikend smještaj, vrijeme po dogovoru 098 1787 003 U blizini Zlatara, višečlana obitelj prima na smještaj stariju žensku osobu u svojoj kući 091 7696 592

43

Prodajem skuter Piaggio Zip 50, 2008. god, registriran do 8. mjeseca 2011. god, prva vlasnica. 091 9385 749

OSTALO 1 kubik suhe hrastovine, vrlo povoljno prodajem 098 9371 318 Ariš u trupcima, prodajem 098 9123 653 Bukova drva za ogrjev, prodajem 049 213 531 Bukova drva za ogrjev, prodajem 049 214 528 Bukova drva, cijepanice 1. klasa, besplatna dostava, (1.150 kn - 4m), prodajem 098 578 251 Bukova drva, prodajem 098 1976 356 Bukove trupce, ispiljene, prodajem 049 285 208, 099 1978 200 Drva za ogrjev, dostava, prodajem 091 5482 821 Drva za ogrjev, prodajem 099 5960 586 Hrastov tram za drvene bačve, 4 m dužine, dimenzije 14x16, prodajem 091 5466 009 Plastične bačve 30, 40, 60, 120 l, prodajem 098 552 321 Pletene košnice za pčele, prodajem 098 495 329 Veći dječji krevetić, očuvani anatomski madrac, te dječju sjedalicu za automobil, prodajem 091 5481 473 Žicu za vinograd, prodajem 091 5504 434

Atraktivni poslovno stambeni objekt u centru Zaboka prodajem. Idealno za banku, osiguravajuću kuću, trgovinu, ... 098/250 391


44

špajza

broj 387 / 18.03.2011.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u OB Zabok Djevojčice su rodile:

Mediji • JUTARNJI LIST - KRAPINA tel: 503 658, 503 559 fax: 503 558 • VEČERNJI LIST - KRAPINA Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • HTV KRAPINA tel: 300 383, fax: 300 381 • RADIO STUBICA 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • RADIO KAJ 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • RADIO ZABOK 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • RADIO ZLATAR 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar. hr • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • SOUNDSET KRAPINA 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371-008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • RADIO MARIJA BISTRICA 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • SOUNDSET OROSLAVJE 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264-286 e-mail: oroslavje@soundset.hr

Servisne informacije • INFORMACIJE: 981; 988; • POLICIJA: 92 374 311, Krapina 225 111, Zabok • VATROGASCI: 93 225 281, Zabok, 372-049, Krapina • HITNA POMOĆ: 94 • HAK - POMOĆ NA CESTI: 987 • VLAK: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • BUS: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • BOLNICA: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • DOM ZDRAVLJA: 371 622 - Krapina

221 939 - Zabok • CRVENI KRIŽ: 371 141 - Krapina • LJEKARNA: ZABOK (0-24) - od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • VETERINARSKA AMBULANTA: 221 604 - Zabok 098 621 083 • BENZINSKE: INA (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 EUROPETROL, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • ELEKTRA: 9820, 225 456 • ZAGORSKI VODOVOD: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • HITNE INTERVENCIJE NA ODČEPLJIVANJU KANALIZACIJE 095 234 23 45 • PLIN: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • HP - HRVATSKA POŠTA: 9832 • HT (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • TRANSCESTE: 382 888 • HRVATSKE ŠUME: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • HRVATSKE VODE: 587 100 - Veliko Trgovišće • FOND ZA PRIVATIZACIJU: 376 248 - Pregrada • ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: 371 177 - Krapina ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNU SLUŽBU: 371 914 - Krapina • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: 382 250 - Krapina • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: 371 259 - Krapina • GOSPODARSKA KOMORA: 371 883 - Krapina • OBRTNIČKA KOMORA: 300 545 - Krapina • OPĆINSKI SUD: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • ŽUPANIJSKI SUD: 426 800 - Zlatar • ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 900 - Zlatar • TZ ŽUPANIJE: 233 653 - Krapinske Toplice

Darija Herceg, Veliko Trgovišće Nevena Kanjuh Ban, Pregrada Valentina Vučković, Bedekovčina Natalija Podgajski, Štuparje Lidija Kirin, Sveti Matej Željka Kučko, Bedekovčina Sanja Hopek, Poznanovec Silvija Mesec-Grabrovec, Oroslavje Sanja Boroš, Kebel

Dječake su rodile:

Milena Domazet, Brestovec Orehovički Darija Bakek, Matenci Marija Bašić, Grabrovec Nikolina Petek, Lučelnica Tomaševečka Mirjana Mrkoci, Zlatar Martina Lež, Hum Zabočki

Miljenka Fišer iz Đurmanca i njezin suprug Josip, roditelji devetnaestogodišnje Jelene i dvanaestogodišnje Ivane raduju se rođenju treće kćeri. Djevojčicu tešku 3460 grama i dugačku 50 centimetara nazvali su Emilija, po baki.

Izdavač: Zagorski list d.o.o., za nakladničku djelatnost, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK / Tel:049/503-444, Fax:049/503-445, E-mail: zagorskilist@zagorski-list.net Redakcija: K.Š.Đalskog 4, 49210 ZABOK / Tel: 049/503-444, Fax:049/503445, GSM:098 982 88 62, E-mail: redakcija@zagorski-list.net Glavni urednik: Ljiljana Pavlina v.d. Grafički urednik: Nenad Habazin Fotoreporter: Krunoslav Pavlina Marketing: K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK Direktor marketinga: Goran Vrgoč Prodaja oglasnog prostora: Iva Lež i Ana-Marija Očko Kralj, telefoni: 049/222-035, 049/222-095, 049/222-235, fax:049/500-003, E-mail: marketing@zagorski-list.net Tisak:

Tiskara Zagreb, Radnička cesta 210, 10000 ZAGREB Pretplata: polugodišnja 182,00 kune, godišnja 349,99 kuna. Iznos možete uplatiti na žiroračun broj 23400091110257486, a potvrdu s čitko ispisanom adresom pošaljite na fax. 049/222-182


špajza

broj 387 / 18.03.2011. NAGRADNA KRIŽALJKA

45

zagorskilist KUPON NAGRADNE KRIŽALJKE BR. 387 Nagradni pojam: Ime i prezime : Adresa :

zagorskilist

KUPONE POŠALJITE NA ADRESU: “Zagorski list”, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK najkasnije do srijede, 23.03.2011. godine SRETNOG DOBITNIKA OČEKUJE NAGRADA Zagorskog lista Svakog petka novi broj!

Dobitnik nagradne križaljke br. 386 TAMARA PRESEČKI KNEZA BRANIMIRA 7, KRAPINA Nagradni pojam iz prošlog broja: VJESNICI PROLJEĆA Dobitnik nagrade treba se javiti u Zagorski list

HOROSKOP OVAN

(18.03. - 24.03.) (21. ožujka-20. travnja)

Čim stiže proljeće vama poraste radni elan. Originalni i puni ideja unijet ćete svježinu u radnu sredinu. Na vidiku su i novi, bolji poslovi. Bit ćete otvoreni za nove ljubavne veze. Energija vam je u porastu. SAVJET TJEDNA: Češće izlazite! BIK

(21.travnja-21. svibnja)

U poslu se nećete previše isticati, ali neće biti niti loše. Znat ćete se kreativno izraziti. Novih ljubavi nema na vidiku, ali zabave i smijeha će biti napretek. Društvo vas opušta. Vodite računa o svom zdravlju. SAVJET TJEDNA: Pojačajte oprez u prometu! BLIZANCI

(22. svibnja-21. lipnja)

Pružit će vam se prilika za napredovanje u poslu. Na vama je samo da tu priliku znate prepoznati. U ovom povoljnom razdoblju možete se pomiriti sa starom ljubavi ili poboljšati postojeću vezu. Umor liječite adekvatnim odmorom. SAVJET TJEDNA: Zgrabite priliku! RAK

(22. lipnja-22. srpnja)

Posao će vam biti posljednji na listi prioriteta. Smetat će vam gužve i sastanci. Ovih dana teško ćete uskladiti svoje obveze s obvezama partnera, ali to je samo privremena situacija. Osjećat ćete se često umorno. SAVJET TJEDNA: Uzmite par dana odmora samo za sebe! LAV

(23. srpnja-22. kolovoza)

Odličan tjedan u svim sferama života. Posao koji radite vam ispunjava, a partner u svemu podržava. Ova idealna situacija vrlo dobro utječe na vaše raspoloženje. I sa zdravljem je sve u redu. SAVJET TJEDNA: Ipak, budite tolerantniji! DJEVICA

(23. kolovoza-22. rujna)

Kad bi mogli najradije bi promijenili posao. Ni sa kolegama se neće baš najbolje slagati. U ljubavi ste zadovoljni onim što imate, iako bi za vikend moglo doći do manjih ljubavnih nesporazuma. Često će vas hvatati nervoza. SAVJET TJEDNA: Ne nasjedajte na provokacije! VAGA

(23. rujna -22. listopada)

Više nego inače fokusirat ćete se na posao. Proljeće će dobro utjecati na vašu koncentraciju i domišljatost, pa se od vas može očekivati svašta. Ljubav ćete staviti u kratko mirovanje, ali ne i noćne izlaske. Zbog poslovnih obveza stres će biti često prisutan. SAVJET TJEDNA: Odmorite kada vidite da vam to treba! ŠKORPION

(23. listopada – 21. studenoga)

S kolegama na poslu razvili ste jednu odličnu prijateljsku atmosferu. Jedni drugima puno ćete pomagati. Bolje ljubavne dane još ćete morati malo pričekati. Dotjerajte liniju zdravim navikama. SAVJET TJEDNA: Udahnite svježeg proljetnog zraka! STRIJELAC

(22. studenog-21. prosinca)

Ovaj tjedan bit ćete jako posvećeni poslu. Radna atmosfera bit će zanimljiva i zabavna. Otvorit će vam se niz prilika za novu ljubavnu vezu, a vaše društvo bit će sve brojnije. Energija vam je porasla. SAVJET TJEDNA: Posjetite zubara! JARAC

(22. prosinca-20. siječnja)

Puno ćete se družiti s različitim ljudima, što će dati rezultate i na poslovnom planu. Zadovoljni ćete biti i kad zbrojite financije. U obiteljskom okruženje provodit ćete premalo vremena. Zdravlje vam je u redu. SAVJET TJEDNA: Ispravite svoje pogreške! VODENJAK

(21. siječnja-18. veljače)

I vama je proljeće udarilo u glavu. Krasit će vas poduzetnost i angažiranost, posebno oko poslova koje zahtijevaju veću pažnju. Uživajte u vaših pet ljubavnih minuta. Obožavat ćete izlaziti. SAVJET TJEDNA: Iskoristite povoljno razdoblje samo za sebe! RIBE

(19.veljače -20. ožujka)

I dalje vaš radni tempo ne jenjava. Željet ćete zadržati sve konce u rukama, a razmišljat ćete i kako poboljšavati skromne prihode. Ne tražite previše od partnera, popustite i vi ponekad. Trebat će vam puno više odmora. SAVJET TJEDNA: Kontrolirajte apetit!


špajza

46

broj 387 / 18.03.2011. Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

CineStar Zagreb, (Branimir centar)

Program prikazivanja filmova za 17.03.2011. - 23.03.2011.

Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb Branimirova 29, 10 010 Zagreb Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060/32 32 33 Justin Bieber: Never say never 3D

(105)

Glazbeno dokume

Režija: Jon Chu / Uloge: Justin Bieber, Boys II Men, Miley Cyrus Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

00:15 15:15 17:30 19:45 22:00

00:15 15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

S

15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

Č 15:30 17:25

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 15:30 17:25

15:15 17:30 19:45 22:00

00:15 15:15 17:30 19:45 22:00

00:15 15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

15:15 17:30 19:45 22:00

(116)

Akcijski SF

Invazija svijeta:Bitka Los Angeles

Režija: Jonathan Liebesman / Uloge: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Michael Pena Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:30 17:55 20:20

15:30 17:55 20:20 22:45

15:00 17:30 20:00 22:30

15:00 17:30 23:30

15:30 17:55 20:20 22:45

15:30 17:55 20:20

15:30 17:55 20:20

15:00 17:30 20:00 22:30

15:00 17:30 20:00 22:30

S

15:30 17:55 20:20

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:30 20:00 22:30

15:00 17:30 20:00 22:30

15:00 17:30 20:00 22:30

(150)

Režija: Julian Napier / Uloge: Christine Rice, Bryan Hymel, Aris Argiris, Maija Kovalevska, Dawid Kimberg Č

P 20:00

S N P Cinestar (Branimir centar)

U

P 23:59

S N P Cinestar (Branimir centar)

15:00 17:00 19:00 21:00

Č

U

Animirani

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:30 17:45

15:30 17:45

11:00 13:15 15:30 17:45

11:00 13:15 15:30 17:45

15:30 17:45

(93)

S

16:30

16:30

11:00 14:00 16:30

16:30

Vrlo zapetljana priča - SINKRONIZIRANO

15:30 17:45

16:30 Animirani

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 11:00 13:50

S 15:30 17:45

16:30

15:10

CD

11:00 13:05 15:10

S

15:10

15:00 16:55

15:00 16:55

zagorskilist

11:00 12:55 15:00 16:55

11:00 12:55 15:00 16:55

broj 387

Anim. avant

15:00 17:00 19:00 21:00

(88)

S

15:00 16:55

Č

11:00 13:05

15:00 16:55

Animirani

15:00 16:55

(96)

S

11:00 13:00

15:10

Animirano igrani

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 11:00 13:50 11:00 13:00

(100)

S

11:00 13:50

nadnaravni triler

(114)

Režija: Mikael Hafström / Uloge: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

16:00 18:20 20:40

16:00 18:20 20:40 23:00

19:25 21:40

19:25 21:40

16:00 18:20 20:40 23:00

16:00 18:20 20:40

00:05 19:25 21:40

16:00 18:20 20:40

19:25 21:40

15:10

P

17:15 19:10

17:15 19:10

S N P Cinestar (Branimir centar) 17:15 19:10

17:15 19:10

i sint zvuka, tako da na albumu “2 minuta” više dominiraju akustične i električne gitare, što je za ove vrsne producente bio očito samo izazov. Album “2 minuta” potražite u Aquarius Music Shopovima u Zagrebu (Varšavska 13 i Vlaška 44) , na web shopu Cedeterija.hr te svim drugim boljim prodajnim mjestima.

15:10 17:35 20:00

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

15:00 17:25 19:50 22:15

17:15 19:10

15:00 17:25 19:50 22:15

S

Č

15:10 17:35 20:00

21:40

21:40

19:45 22:25

19:45 22:25

15:00 17:25 19:50 22:15

Č

P 18:45 21:00

S N P Cinestar (Branimir centar) 18:45 21:00

18:45 21:00

18:45 21:00

U

S

18:45 21:00

18:45 21:00

Č 19:20 17:20 19:45

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:20 17:20 19:45

19:20

19:20

19:20

Cinestar (Branimir centar) 17:20 19:45

17:20 19:45

17:20 19:45

19:20 17:20 19:45

Č

16:00 18:15 20:30

15:00 17:10 19:20 21:30

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

16:00 18:15 20:30

15:00 17:10 19:20 21:30

16:00 18:15 20:30 22:45

16:00 18:15 20:30 22:45

16:00 18:15 20:30

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

16:00 18:20 20:40

19:25 21:40

19:25 21:40

(91)

S

17:15 19:10

17:15 19:10

Tron: Nasljedstvo

Subota i nedjelja 19. i 20. ožujka od 19 sati Naslov originala: Tron: Legacy Žanr: akcija, avantura, ZF, triler, spektakl Trajanje: 125 minuta Godina: 2010. Zemlja: SAD Uloge: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen Režija: Joseph Kosinski

15:00 17:10 19:20 21:30

S

Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:20 21:15

19:20 21:15 23:10

15:00 16:55 18:50 20:45

15:00 16:55 18:50 20:45 22:40

19:20 21:15 23:10

19:20 21:15

19:20 21:15

Cinestar (Branimir centar) 15:00 16:55 18:50 20:45 22:40

15:00 16:55 18:50 20:45

15:00 16:55 18:50 20:45

15:00 17:10 19:20 21:30

21:05

22:25

21:05 23:20

22:25

22:25

22:25

Cinestar (Branimir centar) 21:05 23:20

21:05

21:05

POU ZABOK - multimedijalni centar Quorre (Olivia Wilde), otac i sin kreću na putovanje kroz vizualno zapanjujući digitalni svijet kojeg je stvorio Kevin, a kojim vlada nemilosrdni nitkov koji neće prezati ni pred čim kako bi spriječio njihov bijeg.

18:50 21:00

18:50 21:00 23:10

18:40 20:50 23:00

18:40 20:50

18:40 20:50

Cinestar (Branimir centar) 18:50 21:00 23:10

18:50 21:00

18:50 21:00

21:05

21:05

FILM

18:50 21:00

18:50 21:00

(113)

Triler

20:00 22:20

15:00 22:10

15:00 22:10

20:00 22:20

20:00 22:20

20:00 22:20

00:30 15:00 22:10

00:30 15:00 22:10

15:00 22:10

S

20:00 22:20

20:00 22:20

15:00 22:10

15:00 22:10

Komedija

Č

P

15:00 17:15

15:00 17:15

S N P Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:15

15:00 17:15

15:00 17:15

(107)

U

S

15:00 17:15

15:00 17:15

Romantična kome

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:00 17:10

15:00 17:10

15:15 17:30

15:15 17:30 23:15

15:00 17:10

15:00 17:10

15:00 17:10

Cinestar (Branimir centar) 15:15 17:30 23:15

15:15 17:30

15:15 17:30

(108)

S

15:00 17:10 21:40

15:00 17:10 21:40

15:15 17:30

15:15 17:30

Animirani

Medvjed Yogi 3D

Č 15:00 16:50

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:00 16:50

15:00 16:50

15:00 16:50

15:00 16:50

15:00 16:50 Drama

Biutiful

S 22:25

18:40 20:50

(85)

Režija: Eric Brevig / Uloge: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller

(110)

22:25

S

18:40 20:50

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

20:00 22:20

Č

Režija: Joel Coen, Ethan Coen / Uloge: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin 22:25

18:40 20:50 23:00

Samo seks

S

15:00 16:55 18:50 20:45

(104)

Režija: Ivan Reitman / Uloge: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes

(85)

15:00 16:55 18:50 20:45

19:45 22:25

Režija: John Whitesell / Uloge: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas, Faizon Love

16:00 18:15 20:30

19:20 21:15

19:45 22:25

Psihološki akcijski triler

Debela mama: Kakav otac, takav sin

S

19:20 21:15

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:45 22:25

Cinestar (Branimir centar)

(106)

Western

Čovjek zvan hrabrost

19:45 22:25

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

18:40 20:50

Č

17:20 19:45

Komedija

Cinestar (Branimir centar) 19:45 22:25

S

21:40

Ukradeni identitet

Režija: Rob Letterman / Uloge: Jack Black, Jason Segel, Amanda Peet, Billy Connolly

Č

U

16:00 18:15 20:30

21:40

Režija: Jaume Collet-Serra / Uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones

19:20

Romantični tril

Nemogući susret

21:40

Put osvete 3D

(118)

Drama

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

Režija: Patrick Lussier / Uloge: Nicholas Cage, Amber Heard, Billy Burke, David Morse

(108)

Animirani

18:45 21:00

S

16:00 18:20 20:40

Drama

Zečja rupa

Č

15:10 17:35 20:00

Rango

Cinestar (Branimir centar) 00:05 19:25 21:40

15:10 17:35 20:00

Gulliverova putovanja 3D

11:00 13:00

Obred

15:00 17:25 19:50 22:15

15:10 17:35 20:00

Režija: Gore Verbinski / Uloge: Johnny Depp, Isla Fisher, Alfred Molina

Č

Režija: Luc Besson / Uloge: Freddie Highmore, Mia Farrow, Robert Stanton Č

15:00 17:25 19:50 22:15

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:10 17:35 20:00

Režija: George Nolfi / Uloge: Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Terence Stamp

11:00 13:05

Arthur 3: Rat dvaju svjetova

Č 15:10 17:35 20:00

(133)

Drama

Bijeg iz Gulaga

Režija: Peter Weir / Uloge: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell

Režija: Tom Hooper / Uloge: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 11:00 13:00

(117)

Komedija

Moja lažna žena

Režija: Dennis Dugan / Uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson

Kraljev govor

Režija: Tom McGrath / Glasovi: Ozren Grabarić, Lana Jurčević, Igor Mešin, Dražen Bratulić i Milan Bandić

MMC

Vam poklanja:

15:00 17:00 19:00 21:00

11:00 13:00

MAKSIMUM - SINKRONIZIRANO - 3D

Sergej: 2 minuta

U prodaji je novi studijski album poznatog regionalnog kantautora Sergeja Ćetkovića. Stečeni glazbeni kredibilitet i status istinske pop zvijezde ovaj je glazbenik upotpunio i ‘zakucao’ novim, petim studijskim albumom pod nazivom “2 minuta”. Album donosi deset novih pjesama koje u većini potpisuje sam Sergej, a u 40-ak minuta nadahnute glazbe provlači se Sergejeva prepoznatljiva emocija, koju je ovdašnja publika već upoznala u pjesmama “Pogledi u tami”, “Ako te nije pronašla ljubav”, “Prokleta bila”..., s prijašnjih studijskih albuma. Na novom albumu Sergejeva emocija profilirana je moćnijim gitarskim rifovima, što je naznačeno već i u aktualnom singlu “Znaj da moja si” koji prati atraktivni videospot snimljen u egzotičnim predjelima Ulcinjske rivijere. “2 minuta” album je profinjenog i originalnog pop muziciranja, s dobro doziranom ljubavnom pretencioznošću, primjereno senzibilnom mediteranskom zvuku, ali odjeven u novo glazbeno ruho. Producenti albuma, Marko Milatović i Vladan Popović, te sam Sergej, trudili su se osvježiti pjesme u odnosu na prethodni album “Pola moga svijeta”, koji je bio malo mekši zbog prisutstva klavira

15:00 17:00 19:00 21:00

Režija: John Cameron Mitchell / Uloge: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest

11:00 13:50 11:00 13:05 15:10

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Cinestar (Branimir centar)

(84)

Cinestar (Branimir centar) 15:10

15:30 17:25

Cinestar (Branimir centar)

Režija: Nathan Greno, Byron Howard / Uloge: M. Videk, F. Batelić, Z. Pribičević, D. Pavin, I. Bakarić, S. Juraga, A. Cvjetković, D. Bratulić, R. Ugrinavić

Č

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

11:00 13:00

(108)

Cinestar (Branimir centar) 11:00 14:00 16:30

15:30 17:25

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

Režija: Gore Verbinski / Uloge: Johnny Depp, Isla Fisher, Alfred Molina Č

15:30 17:25

S

Režija: Ben Stassen / Uloge: Glasovi: Zrinka Cvitešić, Ivan Glowatzky, Mile Kekin

23:59

Rango - SINKRNONIZIRANO

11:00 13:30 15:30 17:25

Sammy na putu oko svijeta 3D - SINKRONIZIRANO

S

Režija: Simon West / Uloge: Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland Č

11:00 13:30 15:30 17:25

Cinestar (Branimir centar)

Akcijski triler

Ledeni ubojica

15:00 17:00 19:00 21:00

15:30 17:55 20:20

Opera

Carmen 3D

(84)

Cinestar (Branimir centar)

Cinestar (Branimir centar) 15:15 17:30 19:45 22:00

Animirani

Gnomeo i Julija 3D - SINKRONIZIRANO

Režija: Kelly Asbury / Uloge: A. Bukvić, A. Vilenica, R. Ugrina, M. Elegović, R. Bitorajac, P. Juričić, R. Tihomirović, S. Popović, J. R. L. Perdomo

S 15:00 16:50

(147)

Režija: Alejandro González Inárritu / Uloge: Javier Bardem , Maricel Alvarez, Hanaa Bouchaib

Č

P

19:00

19:00

S N P Cinestar (Branimir centar) 19:00

19:00

19:00

U

S

19:00

19:00

Zečja rupa

Naslov originala: Rabbit Hole Redatelj: John Cameron Mitchell Uloge: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest Žanr: drama Trajanje filma: 91 minuta Becca i Howie Corbett su sretan bračni par čiji se savršen svijet sruši kada im sin Danny pogine. Dannyja je pogazio

auto i dječak je na mjestu umro. Becca se pokušava suočiti sa šokom. Utjehu pronalazi u druženju s mladim crtačem stripova, Jasonom, a koji je pak krivac za nesreću njezina sina. Njezina fiksacija mladićem odvlači je od uspomene na sina dok je pak Howie neutješan i stalno u mislima na prošlost. Corbettovi će se svaki na svoj način boriti sa uspomenama ali i graditi svoju budućnost.

Akcijski SF o mladom Samu koji istražuje nestanak oca i ulazi u računalni svijet pun opasnih programa i gladijatorskih igara u kojem njegov otac živi već 25 godina! U središtu priče nalazi se odnos oca i sina koji se proteže kroz virtualni i realni svijet: Sama Flynna (Garrett Hedlund), buntovnog 27-godišnjaka, progoni misteriozni nestanak njegovog oca Kevina Flynna (Jeff Bridges), nekoć najpoznatijeg istraživača virtualnih tehnologija. Istražujući neobičan signal poslan iz laboratorija Flynna starijeg - signal kojeg je mogao poslati jedino njegov otac! - Sam biva uvučen u digitalni svijet u kojem je Kevin zarobljen već 20 godina. Uz pomoć neustrašive ratnice

Sergej: 2 minuta

POU ZABOK - multimedijalni centar

petak, 18. ožujka 2011.

zagorskilist

broj 387

www.blitz-cinestar.hr petak, 18. ožujka 2011.

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

broj 387

petak, 18. ožujka 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011.

Dobitnica CD-a predstavljenog u prošlom broju je ANA PAVLIŠA, RAVNICE 79, VELIKO TRGOVIŠĆE . Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

JURICA BEDNJANEC, RUDARSKA 6/1, PREGRADA; IVA HOHNJEC, S. RADIĆA 78, VELIKO TRGOVIŠĆE, ČEDOMIR KOPRIVNJAK, J. LESKOVARA 105, PREGRADA neka se jave u roku od 30 dana u marketing Zagorskog lista na 049/222 035 radnim danom od 8 do 16 kako bi podigli svoje nagradne ulaznice.

BOŽENA ANDRLIĆ, DRUŠKOVEC 99, HUM NA SUTLI neka se javi u marketing Zagorskog lista, K. Š. Đalskog 4, radnim danom od 8 do 16 sati gdje će dobiti kupon, koji će na blagajni CineStara zamijeniti za ulaznice.


špajza

broj 387 / 18.03.2011.

PETAK BURN FIRE I ovog petka 100 % domaća mjuza u Ilir bar-u. Sve vaše muzičke želje ispunjavat će DJ Čvalja!!! Burn vodka party SUBOTA GRAND OPENING Veliko otvorenje ove subote!!! Ilir bar postaje night bar. Svake subote nadalje moći ćete uživati u svojem omiljenom bar-u, Ilir bar-u do ranih jutarnjih sati, točnije do 04:00h samo zato jer ste vi to tražili. Prvu subotu od mnogih, u dobrom ritmu Ilir bara zabavljat će vas sexy plesačice. Da bi se ugodnije osjećali u night bar-u, tu su i 3 vruće domaćice uvijek spremne pomoći. Happy hour 22:00h - 23:00h Pića po promo cijenama. INFO i rezervacija stolova na br.: 091/542- 1620 Veselimo se Vašem dolasku! ILIR BAR mjesto za najbolji izlazak

PETAK St Patrick’s day Petak u 21:00 - subota u 3:00 Vrata - 21 h Upad - 15 kn Dresscode - zeleno ZELENA DVORANA, Zabok PETAK Zvučna slika - HGF polufinale + izložba koncertne fotografije Uduga MRAZ započinje s provođenjem novog projekta pod nazivom “Zvučna slika”, a koji objedinjuje izložbu i koncert. Projekt će zaživjeti otvorenjem izložbe fotografija glazbene novinarke i fotografkinje Anastazije Vržine U 19 h nakon otvorenja izložbe ugostit ćemo 4 kantautora: ČudNoReĐe, Mikija Solusa i Zvonimira Vargu iz Zagreba te Seine iz Varaždina

Najbolji zagorski štrukli, vrhunska jela s roštilja! Organiziramo eksluzivne svadbene svečanosti! Ugodne trenutke provedite u Nean-

KNJIGA

dertal pubu.. Informacije na tel. 098 351 230 Pratite nas na facebooku i više na www.neandertalpub.com

PETAK Autentični irski melos uz “Tri Fir” - irski bend, hladni Jameson irish whiskey i vruće hostese. Za sve momke u kiltovima besplatno piće dobrodošlice, a za “naj irca” specijalna nagrada. SUBOTA Tsarski party Napomena ***kod nas je dozvoljeno pušenje*** Pratite nas na facebooku i više na www.neandertalpub.com Novi Rock the Net caffe, wirelless free Mamma mia, opet nešto novo..

SUBOTA Pod okriljem stoljetnog drveća dvorca Mihanović, uživajte u zvucima poznatog gitarista FRÉDÉRICA BERNARDA. Spoj francuskog virtuoza i baroknog uređenja dvorca Mihanović pružit će Vam nezaboravan doživljaj. Ove subote 19.03. s početkom u 17:00 sati pozivamo sve zainteresirane na vrhunski koncert u Plavom salonu dvorca Mihanović organiziran u okviru manifestacija obilježavanja Mjeseca frankofonije u Republici Hrvatskoj kao prilog suradnje Krapinsko-zagorske županije i francuskoga Departmana l’Aisne. Ulaz je besplatan. NEDJELJA Dvorac Mihanović - Obiteljski ručak od 13 h uz animaciju za djecu

PETAK Zabavite se uz DJ-a i sva pića po 8 kn do 23 h SUBOTA X-Large band, DJ Veljo & Beck’s party!!!!

Hanif Kureishi: Imam ti nešto reći

Glavni lik i pripovjedač najnovijeg romana Hanifa Kureishija Imam ti nešto reći jest frojdovski psihoanalitičar Jamal Khan kojeg promatramo od vremena njegove mladosti do danas. Ukratko, Jamal se kao mladić, sedamdesetih godina, igrao ljevičarske politike, pa je s dvojicom svojih prijatelja napao jednog tvorničara koji j e istodobno i otac njegove najveće ljubavi, prelijepe Ajite. Ajita i prijatelji nestaju iz Jamalova života, ali trideset godina poslije on neočekivano susreće Ajitu i s njom mu se ponovno javlja sva zatomljena krivnja iz mladosti... Po ocjeni mnogih kritičara Hanif Kureishi svojim se zadnjim romanom Imam ti nešto reći ponovno vratio onom istom naponu što ga je imao u svom prvijencu Buddha iz predgrađa. Mnoštvo likova, a naročito sporednih koji su uvijek davali specifičnu živost u nje-

Vam poklanja:

zagorskilist

govim romanima - Indijci, Pakistanci i Englezi - ponovno su njegov glavni personal. Njegovo je pismo izrazito utemeljeno na čvrstoj zapadnjačkoj edukaciji, a tematski nije usmjereno na sudare već na suživot u kolopletu civilizacijskih spojeva. Probleme kontrakulture i intelektualnog ljevičarenja sedamdesetih, tačerizam osamdesetih, uspon islamskog fundamentalizma i nesmiljenost liberalizma te sjaj i bijedu Blairova projekta “Cool Britannia” Kureishi redovito ilustrira briljantnim i neočekivanim kombinacijama. Hanif Kureishi rođen je 1954. u oca Indijca i majke Engleskinje. Autor je brojnih romana, drama i filmskih scenarija, a film Moja lijepa praonica koji je snimljen prema njegovu scenariju nagrađen je Oscarom.

ČETVRTAK ST. PATRICK’S party u jedinom irskom pubu u regiji već tradicionalan party,on stage FIFTY G band, sva irska cuga po promo cijeni, Jameson hostese, nagrade........ PETAK TEMPLE BAR LIVE nastupa CARIOCA band, provjereno dobra zabava petkom & Jameson party SUBOTA IRISH party za one koji nisu stigli u četvrtak, sva irska cuga po promo cijeni, best clubbing around by DJ NICK NEDJELJA i dalje najbolji za nedjeljnu kavicu, pivicu........ UTORAK IRISH DAY, sva irska cuga po promo

petak, 18. ožujka 2011.

cijeni detaljno na www.templebar.hr i facebook-u NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

PETAK FRIDAY clubbing & vodkaredbull & Beck’s SUBOTA POP & ROCK Saturday & bambus 9 kn & Corona 16 kn detaljno na facebook-u NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

Uz već dobro poznate vrhunske slastice upotpunili smo našu ponudu slasnim jelima s roštilja. Posebna ponuda: od ponedjeljka do petka od 10 i 30 h do 15 h ručak po pristupačnoj cijeni. Dobro došli i dobar tek!

Nakon jednog od najomiljenijih prvijenaca posljednih godina - Žena vremenskog putnika - Audrey Niffenegger pripremila je novi roman - Njen strašni sklad. Spektakularno uzbudljiv drugi roman počinje pismom koje će promijeniti sudbinu svih likova. Kritičari roman ocjenjuju nezaboravnim i čarobnim. Julia i Valentina Poole dvadesetogodišnjakinje su, blizanke, koje, čini se, ne zanima posebice ni studij ni posao. Odnos im je neobično snažan. Jednog jutra poštar u njihovu kuću u predgrađu Chicaga donosi debelu omotnicu. U pratećem pismu londonski odvjetnik obavještava Valentinu i Juliju da je Elspeth Noblin, njihova tetka koju nikada nisu upoznale, umrla od raka i ostavila im stan u Londonu. Nasljedstvo dobivaju pod dvama uvjetima: moraju živjeti u njemu godinu dana prije no što ga prodaju, no njihovi roditelji ne smiju kročiti u njega... Audrey Niffenegger vraća se na književnu scenu nezaboravnim i čarobnim romanom o ljubavi, identitetu,

Vam poklanja:

zagorskilist Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je IVAN TUĐA, LUG 11e, ZABOK, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

SUBOTA Saturday night live, music support by DJ Trotter’s brothers, Beck’s party 20 % off NEDJELJA Najbolje mjesto za najbolju kavicu u gradu Detaljnije o programima u Staroj pošti na www.staraposta.hr Novost: besplatan pristup internetu

PETAK Čebo i Hollywood band, živa svirka SVAKODNEVNO Zabavite se u caffe bar-u Queen, dođite i fešta Vam je zagarantirana!

tajnama i žilavosti života, čak i nakon smrti.

Audrey Niffenegger: Njezin strašni sklad

broj 387

PETAK Party time: Zlatni Pan 0,25 l = 7,00 kn SUBOTA TIN KARAOKE SHOW (TIN traži zvijezdu) part.1 Pjevajte karaoke uz besplatnu cugu, osvojite vrijedne nagrade, zabavite se na naj tulumu ovog vikenda... Party time: pelin, pelin+cola... NEDJELJA - nedjeljna kavica, zabavite se uz razne zabavne igre, CBC kladionicu i internet caffe Pratite najbolje nogometne utakmice iz liga petice, LIVE, svakog vikenda .... naj,naj mjesto u gradu za kavicu, pivicu...., provjerite zašto. Najava: Subota 12.03. TIN traži zvijezdu – part 2. In bar - TIN bar

po narudžbi, lignja, deserata itd. .. Dostava besplatna u krugu do 4 km Organiziramo raznovrsne svečanosti, kao i catering. Velika terasa sa igralištem za djecu te mogućnost proslave dječjih rođendana. info: 049/464-464 mob: 098/222-472

PETAK I SUBOTA Bambus 0,2 = 7 kn Bambus 0,3 = 10 kn Gemišt 0,2 = 5 kn 20 vrsta pizza iz krušne peći & roštilj na drveni ugljen BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

PETAK SCHWEPPES-VODKA PARTY SUBOTU TUBORG GREEN PARTY DOĐITE I ZABAVITE SE !! NEDJELJA NAJBOLJE MJESTO ZA NEDJELJNU KAVICU UZ UGODNO DRUŽENJE U DOBROM DRUŠTVU!

PETAK Vodka Red Bull party uz DJ-a SUBOTA Bambus party

CAFFE BAR PETAK ROCK FRIDAY NEDJELJA Novo u ponudi - vrhunski čajevi iz rinfuze I mi smo lokal u kojem je dozvoljeno pušenje!!! Najava: 26.03. Oproštajna fešta starog Rosesa

Nudimo raznovrsnu ponudu jela i pića, cocktaila, pizza, tjesetenina, rižota, gableca, jela sa roštilja, jela

ZABOK

PETAK Zabavlja vas DJ SCARFACE uz strane i domaće hitove + mali Pan vikend party 9 kn SUBOTA Dođite u subotu i zabavite se uz mali Pan vikend party 9 kn….zabavlja vas DJ Toyo….PUŠENJE DOZVOLJENO NEDJELJA Najbolje mjesto za nedjeljno opuštanje uz biljar i CBC kladionicu Uz svako piće biljar besplatan. Vikend mali Pan party 9 kn Pušenje dozvoljeno

PETAK Započnite vikend svojim omiljenim pićem, zabavite se na zabavnim aparatima i okušajte sreću na Hattrick kladionici NEDJELJA Ugodno druženje u dobrom društvu uz najfiniju Pascucci kavicu i Jaffa sokove Kod nas je dopušteno pušenje

Audrey Niffenegger: Njezin strašni sklad

KNJIGA

Ime i prezime:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011.

PETAK St. Patrick’s day, Staropramen party 20 % off. Dođite i uživajte uz zvukove irske glazbe!

I ovoga vikenda garantiramo odličan provod uz PETAK, 18.03. Ex-Zodiac SUBOTA, 19.03. Tamburaški sastav Milenij

Hanif Kureishi: Imam ti nešto reći

broj 387

SUBOTA Koncert Smallhouse Brown i Pan pivo party Prvi i jedini urbani bar u Zagorju! Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) U svako doba besplatan pristup internetu Promocija nove kave u Javi! Od sad možete kušati talijansku Gourmet kavu Carraro Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu!

Novost u Korniju: Internet bez granica .. Dođite, surfajte i skidajte bez granica. Najava: 26.03. X Large

47

petak, 18. ožujka 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011. Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je VALENTINA FRANJKOVIĆ, ORO TRG 1, OROSLAVJE, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

VBZ, PROFIL I CINE STAR NAGRADE SE MOGU PODIĆI U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVE DOBITNIKA

KNJIGA

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

U ovoj revolucionarnoj knjizi dvojac sačinjen od autora uspješnica i psihoterapeutkinje, Harvillea Hendrixa i Helen LaKelly Hunt, otkriva da se davanje ljubavi može činiti laganim, ali njezino primanje i dopuštanje da vas promijeni nešto je sasvim drugo. Mnogi među nama s poteškoćom prihvaćaju ljubav za kojom duboko čeznu. Istina je da nas se zapravo doista voli, ali mi to ne vidimo odbacujući komplimente i podižući bedem pravoj intimnosti. Ova se knjiga izrodila iz osobnog iskustva samih autora. Nakon uspješnog rada s tisućama parova, i njihova se veza u jednom trenutku počela raspadati, a terapeuti njihove organizacije istodobno su sve češće surađivali s parovima kojima jednostavno nije bilo pomoći jer bi se iznenada zatekli u blokadi. Harville i Helen tada su otkrili da su partneri skloni odbijati ljubav kad je napokon dobiju. Knjiga Kako primati ljubav proizlazi iz njihove osobne odiseje, a sami kažu sljedeće: “Uvijek postoji nada u preobrazbu veze dvoje izoliranih pojedinaca u istinsko partnerstvo”. Knjiga se bavi najvećim problemom s kojim se paro-

vi moraju suočiti i pokazuje kako ukloniti prepreke primanju ljubavi i kako za to osposobiti naša srca.

Vam poklanja:

zagorskilist

broj 387

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

petak, 18. ožujka 2011.

Ime i prezime: Adresa: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 23. ožujka 2011. Dobitnik je ZDENKO HABULIN, M.HABULIN 10B, POZNANOVEC. Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.


Da je Caffe bar DON CORLEONE u Stubičkim Toplicama recept za dobru zabavu u petoj brzini pokazalo se na proslavi osmog rođendana.

NOĆNA PATROLA U posljednje vrijeme svjedočimo sve većem broju živih svirki po lokalima diljem Zagorja što je rezultiralo definitivno bogatijim i zanimljivijim noćnim životom. Tako je protekle subote i bedekovčanski kafić Tomato svoju publiku počastio live svirkom relativno novopečenog zagorsko-zagrebačkog rock benda “Charlie Brown” koji je ime dobio po crtanom liku iz američkog stripa “Peanuts”. Kombinacija laganog i nešto žešćeg rock-a pokazala se idealnom za održavanje publike na radnoj temperaturi kroz cijelu večer. Detalji na www.zagorjebynight.com. (Martin Horvat)

Zagorski list 387  
Zagorski list 387