Page 1

zagorskilist NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

ISSN 1334-4668

broj 382 / godina 8 / 11.02.2011. / cijena 9 kn

aktualno • županija • parlament • panorama • kultura • sport • poljoprivreda • špajza • info

Nakon spajanja Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu i Poljoprivredne komore zbog racionalizacije troškova, na vidjelo izašli podaci o povećanom financijskom planu, a ne štednji.

8-9

ČULJAK: ‘Komora, nažalost, služi za situiranje ljudi iz određene političke grupacije’

aktualno

aktualno

ZDS proslavio 14. obljetnicu

anketa

6-7

Sve poskupljuje, a narod nitko ništa ne pita 5

sport

ODRŽAN PRVI ZAGORSKI TREKING

32

Europskim novcem sanirat će se divlja odlagališta, podupirati mladi poduzetnici i turizam VRIJEDNI EU PROJEKTI Od ukupno 22 odobrena projekta iz Hrvatske, čak 4 dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i njihova je vrijednost 2,6 milijuna eura 2-3


2

aktualno

aktualno Započela provedba aktivnih mjera zapošljavanja KRAPINA - Hrvatski zavod za zapošljavanje od 4. veljače započeo je s provedbom aktivnih mjera zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu. U okviru Nacionalnog plana Zavod provodi različite programe za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada. Mjere za zapošljavanje usmjerene su na zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža, sufinanciranje i financiranje obrazovanja, sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba iznad 50 godina starosti, nezaposlene kojima prijeti socijalna isključenost kao i skupine kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost zbog gubitka zaposlenja. Od ove godine sufinancira se i zapošljavanje nezaposlenih osoba na dijeljenom radnom mjestu te zamjenskih radnika za radnike koji su na obrazovanju. Obrazovanje za poznatog poslodavca odnosi se na poslodavca koji je zaposlio osobe s evidencije Zavoda kojima nedostaju neke dodatne vještine i znanja za obavljanje tog posla. Isto tako Zavod sufinancira obrazovanje radnika koji su već u radnom odnosu u cilju zadržavanja radnog mjesta, a za koje mu je potrebno dodatno znanje zbog modernizacije proizvodnje. Nezaposlenim osobama također se dodjeljuje i potpora za samozapošljavanje. Jedan od programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba je obrazovanje nezaposlenih. Ovim programom provodi se obrazovanje nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda kako bi bili što zapošljiviji. Zavod također provodi mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojom se mladim osobama omogućava stjecanje radnog iskustva potrebnog za pristupanje stručnom ili državnom ispitu. Zapošljavanje u javnim radovima Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ovim programom djeluje se na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja, a posebice onih koji su preko 3 godine u evidenciji nezaposlenih u programe društveno korisnog rada. Potporom za očuvanje radnih mjesta Zavod nadoknađuje dio neto plaće radnicima zaposlenima kod poslodavaca koji uvode Program rada u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno. Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti u područnim službama HZZ-a prema sjedištu poslodavca. Poslodavci sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji mogu Zahtjeve za dodjelu sredstava po mjerama iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podnijeti u Područnoj službi Krapina. Zahtjev za dodjelu potpore može se pronaći i na Web stranici www.hzz.hr te ga popunjenog treba dostaviti nadležnoj Područnoj službi. (zl)

Razvoj Outreach kampanje KRAPINA - U sklopu projekta “Development of investment climate in Croatia” jedna od aktivnosti je i provođenje Outreach kampanje, a koja se već provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji. U svrhu uspješnog provođenja aktivnosti održan je sastanak članova tima Outreach kampanje, na čelu sa zamjenikom župana Anđelkom Ferek-Jambrekom, s projektnim konzultantom Davidom Banksom te s predstavnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Zdenkom Lučićem. U Zagorskoj razvojnoj agenciji predstavljeni su dosadašnji rezultati te je sastavljen plan posjeta inozemnim tvrtkama, tvrtkama s potencijalom za ulaganje na području Krapinsko-zagorske županije. Zamjenik župana FerekJambrek, ponovio je kako su idealni potencijalni partneri zagorskoj metaloprerađivačkoj industriji, koja je odabrana kao primarna u razvijanju međunarodne poslovne suradnje kroz Outreach kampanju, upravo tvrtke iz južne Njemačke, a posebice one koje već imaju kontakte i ostvarenu suradnju sa zagorskim tvrtkama iz iste branše. Kako bi pokazali dobre primjere stranih ulaganja u Krapinsko-zagorskoj županiji iz metaloprerađivačkog sektora, projektni tim organizirao je posjete dvjema uspješnim tvrtkama, BDF Servisu u Humu na Sutli te Alati Stuhne d.o.o. u Valentinovom kraj Pregrade. (zl)

broj 382 / 11.02.2011.

VRIJEDNI EU PROJEKTI Od ukupno 22 odobrena projekta iz Hrvatske, čak 4 dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i njihova je vrijednost 2,6 milijuna eura • Mirjana Bašak KRAPINA

U

ponedjeljak su na konferenciji za novinare u Krapini prezentirana četiri odobrena projekta iz Krapinsko-zagorske županije, od ukupno 183 prijavljena i 22 odobrena iz cijele Hrvatske na natječaju II. Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Slovenija. Natječaj je to koji predstavlja sastavni dio Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) koji se u Hrvatskoj nalazi na raspolaganju kao zemlji kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji. - Kao župan vrlo sam zado-

me trajanja projekta europskim novcem - naglasio je još župan u uvodu. Dodao je i da KZŽ ima jedan manji nedostatak, a to je da

samim izvorom financiranja jer upravo IPA Prekogranična suradnja Hrvatska - Slovenija je prostor koji počinje u Međimurskoj župa-

HAJDAŠ DONČIĆ: Na sve projekte koje je KZŽ dosad odradila revizija EU komisije nije imala primjedbe i ovaj put ne dajem ocjenu 4+, već odličan. se isključivo može javljati na EU projekte s Republikom Slovenijom jer kao županija jedino s njom graničimo, dok recimo Međimurska ili

niji, prolazi Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom, Zagrebačkom županijom, Gradom Zagrebom, Karlovačkom, Primorsko- goran-

rektorica ZARA-e Ines Kos. Projekti su to Remedisanus, Sprint, Pom i Kult pro. - Projekt Remedisanus ima za cilj poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju divljih odlagališta. Vrlo je značajan jer mu je vodeći partner Krapinsko-zagorska županija. Ukupna vrijednost projekta je 1,1 milijun eura. Aktivnosti koje će se provesti u sklopu ovog projekta su sanacija divljih odlagališta (30 odlagališta otpada s hrvatske i 30 sa slovenske strane), realizacija remedijacijskih pilotnih projekata na području 5 saniranih divljih odlagališta otpada (2

Europskim novc se divlja odlagal mladi poduzetni voljan i sretan da su od 183 ukupno prijavljena projekta, 22 projekta prošla dva kruga ocjenjivanja i da od 22 projekta, četiri odobrena projekta dolaze iz Krapinsko-zagorske županije. Tri projekta dolaze iz same institucije Krapinsko-zagorske županije, a na jednom projektu je i prijavitelj i glavni izvođač radova Krapinsko-zagorska županija. Druga dva projekta radi naše operativno tijelo, a to je Zagorska razvojna agencija. Sasvim je svejedno tko je prijavitelj jer Županija ionako osigurava 15 posto sredstava. Četvrti projekt prijavljen je iz naše vrlo jake i progresivne općine Marija Bistrica koja je zajedno s partnerima iz Slovenije prijavila jedan turistički projekt na daljnjoj popularizaciji zagorskog turizma – istaknuo je zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić . - Od ukupno 10 zaposlenih u ZARA-i, 8 zaposlenika je na plaći europskih projekata. Sam trošak plaća djelatnika je stoga manji, a to je bio i cilj koji smo si postavili prije nekoliko godina, da djelatnici ZARA-e svoje plaće ostvare kroz EU projekte. U jednom projektu u kojem je nositelj KZŽ jednoj djelatnici plaća će se financirati kroz cijelo vrije-

Istarska županija te projekte mogu prijavljivati još s

skom i Istarskom županijom, a to je ujedno i najra-

KOS: Projekt Remedisanus ima za cilj poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju divljih odlagališta. Vodeći partner je Krapinsko-zagorska županija. Ukupna vrijednost projekta je 1,1 milijun eura. Aktivnosti koje će se provesti u sklopu ovog projekta su sanacija divljih odlagališta, realizacija remedijacijskih pilotnih projekata na području 5 saniranih divljih odlagališta otpada, radionice za djecu vrtićke dobi, edukacija škola u sortiranju otpada. Mađarskom i Italijom.

Projekt Remedisanus - vodeći partner KZŽ

- Tako smo dosta ograničeni

zvijeniji dio Hrvatske što se tiče gospodarstva i razvijenih ljudskih resursa – dodao je župan. Projekte je predstavila di-

s hrvatske i 3 sa slovenske strane), radionice za djecu vrtićke dobi (mogućnost ponovne uporabe otpadnih materijala za izradu igračaka), edukacija OŠ u sortiranju otpada. Projekt Sprint ima za cilj stvaranje potpornog okruženja za podizanje inovacijskog i tehnološkog potencijala u pograničnom području. Ukupna vrijednost projekta je 670.000 eura, a organizirat će se radionice s poduzetničkim temama za gospodarstvenike i istraživačku zajednicu, tematski seminari itd.. Projekt Pom ima za cilj pridonijeti integraciji i boljoj dostupnosti ponude potrebnog poduzetničkog osposobljavanja, savjetovanja i informiranja mladih te ih time potaknuti na sudjelovanje u razvoju novog malog i srednjeg poduzetništva. Vrijednost projekta je 460.000 eura. Aktivirat će se ciljne skupine mladih, poboljšati njihov poduzetnički potencijal, odnosno zapošljivost, razviti poduzetnička i druga potrebna znanja – prezentirala je Kos. Četvrti projekt predstavio je predsjednik Turističke zajednice Marije Bistrice, ujedno i načelnik Stjepan Muhek. Riječ je o projektu Kult pro čiji je cilj očuvanje


aktualno

broj 382 / 11.02.2011.

3

I. Kos, A. Ferek Jambrek, S. Hajdaš Dončić, S. Borovčak i S. Muhek

Saborski zastupnik Zlatko Koračević gostovao na javnoj tribini u Petrovskom govoreći o EU fondovima

Iskorištenost sredstava EU do sada nam baš i nije bila pretjerano uspješna

cem sanirat će lišta, podupirati ici i turizam kulturne i prirodne baštine i njeno uključivanje u svjetske turističke destinacije. Provest će se trening osposobljavanja starijih osoba za volonterski rad u objektima kulturne baštine, a vrijednost mu je 375.000 eura. Drugi je to projekt kojeg TZ Marija Bistrica radi sa slovenskim partnerima. Prvi su bili marijanski hodočasnički putovi i u ovoj je godini projekt u samoj završnici.

Projekti pokrivaju sva područja

Direktorica ZARA-e dodala je i kako je na natječaj pristiglo devet puta više projekata nego što je novaca na raspolaganju, a to je jedan od natječaja na koji je i najveći pritisak što se tiče financiranja. - Prihvatljiva područja financiranja su turizam, socijalna uključenost, zaštita okoliša i energetska učinkovitost, tako da smo vrlo dobro rasporedili svoje projekte jer upravo pokrivaju sva ta područja – istaknula je direktorica Kos. Dodala je i kako su od ukupno 22 odobrena projekta u 15 projekata Slovenci vodeći partneri i to zato što slovenska Vlada osigurava 10 posto sufinanciranja svojim partnerima za rad na pro-

jektu dok je s hrvatske strane potrebno da sam par-

sam područjem koje pokrivam, a to su odgoj, obrazo-

KOS: Od ukupno 22 odobrena projekta u 15 projekata su Slovenci vodeći partneri i to zato što slovenska vlada osigurava 10 posto sufinanciranja svojim partnerima za rad na projektu dok je s hrvatske strane potrebno da sam partner osigura 15 posto, pa je našim prijaviteljima teško osigurati toliki iznos financiranja. tner osigura 15 posto, pa je našim prijaviteljima teško osigurati toliki iznos financiranja.

Rezultati govore sami za sebe

Zamjenica župana zadužena za resor društvenih djelatnosti Sonja Borovčak također je vrlo zadovoljna uspjehom na natječaju. - To je dokaz da smo vrlo ozbiljni kod kandidiranja za EU projekte. Zadovoljna

vanje i djeca te što je prošao jedan projekt koji se odnosi baš na dječje vrtiće. Djecu od malena treba upućivati da otpad može biti koristan i to kroz radionice za djecu vrtićke dobi. Bitna nam i edukacija i kod osnovnoškolaca, a koju će oni prenijeti i na svoje roditelje kako sortirati otpad – rekla je Borovčak. - Ovo je jedan od rezultata potpisivanja našeg ugovora i otvaranja našeg ureda u

Bruxellessu. Ovo demantira i sve one koji su prigovarali i kritizirali ZARAu da nema rezultata. Ja od samog početka tvrdim da u ZARA-i rade stručni i apolitični ljudi i da je ovo rezultat suradnje ZARA-e, KZŽ i ostalih ustanova. Cilj svim tim projektima je edukacija i trening, da kada uđemo u EU, naši poduzetnici, ustanove i naši djelatnici znaju pripremiti projekte i za veće iznose. Ulaskom u EU, KZŽ će aplicirati i na puno veća sredstva i povući puno više novca i znati to odraditi – rekao je zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek Jambrek. Ugovori se potpisuju 1. travnja, a predviđeno trajanje projekata je 18 mjeseci. - ZARA je u prošla dva tjedna izradila tri IPARD projekata za grad Klanjec i općine Lobor te Stubičke Toplice za nerazvrstane ceste. Isto je prijavljen jedan IPARD program koji se tiče PZ Krapina (voćnjak) i tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji će se javiti za mjeru 101 i mjeru 302. Na sve projekte koje je KZŽ dosad odradila revizija EU komisije nije imala primjedbe i ovaj put ne dajem ocjenu 4+, već odličan – zaključio je na kraju župan.

KRAPINA – Gost HNS-a Krapinsko-zagorske županije prošlog tjedna bio je saborski zastupnik Zlatko Koračević, predsjednik saborskog Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, član saborskog Odbora za financije i proračun, a ujedno i predsjednik Sjeverozapadnog regionalnog saveza HNS-a. Zastupnik Koračević sudjelovao je na tiskovnoj konferenciji na temu „Regionalni razvoj i fondovi EU“, a nakon toga održao i javnu tribinu u Petrovskom. - EU fondovi su još uvijek imaginarni ljudima, što nije dobro. Država je propustila ovu temu približiti našim građanima. Europski fondovi nisu ekskluziva bilo kojeg ministra, Vlade, bilo kojeg župana, gradonačelnika, načelnika, oni su ekskluziva i pravo svakog našeg građanina jer u čitavom tom sustavu sudjeluju svi - naglasio je Koračević. Dodao je kako je praksa kod nas da se gradovi i općine dijele po političkoj opciji tko je na vlasti, što se kod EU fondova ne smije događati jer je tamo jedan od ključnih elemenata kad se odlučuje o odobravanju i podržavanju projekata taj, na koliki broj ljudi se odnosi investiranje europskih novaca. - Nemamo pravo dokazivati tko je pametniji, ali imamo pravo svi skupa biti dovoljno pametni da iskoristimo ono što nam stoji na raspolaganju. Iskorištenost sredstava EU do sada nam baš i nije bila pretjerano uspješna. U operativnom programu prometa od ukupnih 56 milijuna eura, do sad je trebalo iskoristiti 30 posto sredstava, a mi smo iskoristili svega 20 posto. U operativnom programu zaštite okoliša imamo na raspolaganju 57 milijuna eura, a do 30. listopada 2010. smo trebali iskoristiti 10 posto, a iskoristili smo jedva trećinu od tih 10 posto. Nešto bolja situacija je u operativnom programu ljudskih resursa u kojem smo iskoristili 72 posto od mogućih 80 posto iznosa. Krivac za tako malu realizaciju je centralna država koja informacije o mogućnostima i šansama u EU fondovima tretira kao državnu tajnu i prosljeđuje ih samo prema politički podobnima. Da bi se „povuklo“ što više sredstava iz fondova EU potrebno je što prije definirati projektne ideje i napisati projektne programe prema metodologiji koja je određena od EU – rekao je Koračević. (zl)

Tribina na temu ‘’Osnivanje, ustroj i funkcioniranje braniteljske zadruge’’ ZLATAR BISTRICA - Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Krapinsko-zagorske županije održat će u petak, 11. veljače u 18.30 sati u općinskoj kongresnoj dvorani u Zlatar Bistrici javnu tribinu na temu ‘’Osnivanje, ustroj i funkcioniranje braniteljske zadruge’’. Pozivaju se svi branitelji bez obzira da li su aktivni u nekoj braniteljskoj udruzi da se javnoj tribini odazovu u što većem broju. Budući da je tribina javnog karaktera očekuje se učešće predstavnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predstavnik KZŽ, predstavnik Referalnog centra za braniteljske zadruge, upravitelji braniteljskih zadruga registriranih na području KZŽ i članovi braniteljskih udruga koje organizirano djeluju na području naše županije te zainteresirani građani. (zl)


4

aktualno

broj 382 / 11.02.2011.

Kojim pravcima kad krene sanacija mosta? KRAPINA - Na izvanrednoj sjednici Odbora za sigurnost u prometu raspravljalo se o odvijanju prometa alternativnim pravcima tijekom sanacije mosta u Mokricama na dionici ceste D1, odnosno donesenim zaključcima s održanog sastanka radne grupe. Radna grupa donijela je dvije varijante. Po varijanti A, prometovanje teretnih vozila usmjerilo bi se na autocestu Zagreb-Macelj, sa silaskom na čvoru Sveti Križ Začretje te povratkom na D1 do Huma Zabočkog te dalje po D1 na D205. Po varijanti B, prometovanje teretnih vozila usmjerilo bi se jednosmjerno na ŽC 2195 iz smjera Zagreba prema Gubaševu, a iz smjera Gubaševa prema Zaboku jednosmjerno preko ulice dr. Stanka Pinjuha na novi most u Velikom Trgovišću te nastavno na D1. Članovi Odbora smatraju da predloženi pravci nisu predviđeni za veliku frekvenciju vozila te stoga ne osiguravaju sigurno odvijanje prometa. Predlažu da se u rad Radne grupe uključi i predstavnik Odbora. Također se predlaže da članovi Radne grupe izvrše obilazak predloženih alternativnih pravaca kako bi se utvrdila kritična mjesta, nakon čega bi Hrvatske ceste trebale pristupiti sanaciji odnosno otklanjanju nedostataka istih prije same sanacije mosta. Isto tako predlaže se da se razmotri i mogućnost izgradnje novog mosta umjesto sanacije postojećeg. (zl)

Obrazovanje nezaposlenih KRAPINA - Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu provodi i mjeru ‘Obrazovanje nezaposlenih’. Ciljevi ove mjere su povećati zapošljivost osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, osigurati tržištu rada potrebnu kvalificiranu radnu snagu i smanjiti nesrazmjer ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje financira u cijelosti trošak obrazovanja nezaposlenih osoba u obrazovnoj ustanovi koja ima verificirani program. Isto tako, polazniku Zavod isplaćuje novčanu pomoć, troškove prijevoza i osiguranja. Kako bi se što više nezaposlenih osoba informiralo o uvjetima obrazovanja, ali i o mogućnostima zapošljavanja uz ostale mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanja te mogućnostima sezonskog zapošljavanja, provodit će se neposredna grupna informiranja u Krapini i ispostavama Zavoda. Za sve zainteresirane informiranja o mogućnostima obrazovanja i ostalim aktivnostima održat će se u petak 11. veljače u Krapini u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta od 11.30 i 13 sati, u ponedjeljak 14. veljače u Donjoj Stubici u Plavoj dvorani od 9 i 11 sati, u utorak 15. veljače u Klanjcu u Velikoj dvorani grada Klanjca od 11.30 sati, u srijedu 16. veljače u Pregradi u Gradskoj vijećnici od 11.30 sati, u četvrtak 17. veljače u Zaboku u dvorani HZZ-a u 8, 9, 11.30 i 12.30 sati te u ponedjeljak 21. veljače u Zlatar Bistrici u kino dvorani od 9 sati. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Područnoj službi Krapina, Ispostavama Zabok, Pregrada, Klanjec, Donja Stubica i Zlatar BIstrica, svaki radni dan od 7 do 15 sati. (zl) Dr. M. Kopjar, D. Adanić, M. Krušelj, B. Tušek i S. Sokolić

Kako revitalizirati željezničku postaju Kumrovec i prugu Kumrovec-Zagorska Sela • Ivo Šućur KUMROVEC

U

druga za sakupljanje, popravak, očuvanje i predstavljanje starodobnih cestovnih, pružnih i zračnih vozila, plovila i tehnike iz Zagreba Zlatni kotač, kojoj je na čelu Mladen Veršić, upoznala je načelnika općine Kumrovec Dragutina Ulamu, načelnika općine Zagorska Sela Željka Kodrnju te gradonačelnika Klanjca Željka Kolara s vizijom vezanom uz revitalizaciju željeznič-

ke postaje Kumrovec i pruge Kumrovec-Zagorska Sela, odnosno projektom u funkciji turističke valorizacije tog područja. Prošlog tjedna održan je i prvi radni sastanak na tu temu. Nakon pozdravnih riječi Dragutina Ulame kao domaćina sastanka, predsjednik udruge Zlatni kotač Mladen Veršić obrazložio je prijedlog programa „Revitalizacija željezničke postaje Kumrovec i željezničke pruge na relaciji Kumrovec-Zagorska sela-Kumrovec“ te prisutnima uručio kratki pisani materi-

jal na tu temu. U razgovoru je obuhvaćena problematika cijele dionice pruge na relaciji Savski Marof-KumrovecZagorska Sela-Celje, a predloženi program turističke revitalizacije željezničke postaje Kumrovec i dionice pruge do Zagorskih Sela prihvaćen kao ostvariv, ako se i u Hrvatskim željeznicama ostvare određene pretpostavke. Zaključeno je da do kraja veljače predstavnici općina Kumrovec i Zagorska Sela, grada Klanjca i Turističke zajednice Klanjca te Zagorske razvojne agen-

cije dostave u pisanom elektronskom obliku svoje viđenje predstavljenog projekta. Nakon toga projekt će se dopuniti, a potom će se utvrditi vremenski i institucionalni hodogram realizacije zajedničkog projekta. Udruga Zlatni kotač će ubrzo dostaviti prijedlog programa izložbe pod radnim nazivom „Državničke vožnje vlakovima“, a do 15. veljače i prijedlog programa održavanja specifičnog susreta starodobnih vozila koji bi trebao postati tradicionalan.

Laburisti idu dalje

HRVATSKO ZAGORJE – Laburisti su dosad na području Republike Hrvatske u akciji “Pišite Vladi – ostavka” prikupili 28.000 potpisa građana koji traže smjenu Vlade, a vjeruju da je broj njihovih istomišljenika u stvarnosti daleko veći jer, poručuje stranački predsjednik Dragutin Lesar, brojci od 320.000 nezaposlenih treba dodati i devedesetak tisuća radnika koji ne dobivaju plaću te 75.000 onih koji je primaju, ali im poslodavci ne plaćaju doprinose. U Krapinsko-zagorskoj županiji prikupljeno ih je oko 1000, a

akcija se nastavlja. Na željezničkom kolodvoru u Zaboku i kod robne kuće Konzuma potpisi će se prikupljati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 16 sati. U Krapini građani se mogu potpisati na autobusnom i željezničkom kolodvoru, utorkom, srijedom i četvrtkom od 15,30 do 18 sati, u Zlataru kod bivšeg autobusnog kolodvora subotom, kao i u Donjoj Stubici na sajmištu, a petkom u Belcu. Građani Oroslavja svoj potpis potpore akciji hrvatskih laburista mogu dati srijedom i petkom na glavnome trgu, od 14 do 17 sati.

Osnovan LAG na zagorskome sjeveroistoku LOBOR – Čelnici četiriju općina : Mihovljana, Novog Golubovca, Mača, Lobora i grada Zlatara u utorak su u loborskoj općini potpisali ugovor o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG). Na sastanku, na kojemu je prisustvovala i direktorica Zagorske razvojne agencije (ZARA) sa suradnicima, dogovoreno da je da će skupština LAG na zagorskome sjeveroistoku brojiti 35 članova, a da će sedmeročlani Upravni odbor Grupe sačinjavati i (grado) načelnici lokalnih jedinica vlasti koje su se udružile. Odlučeno je i da grad i općine uđu u LAG s ulogom od po 10 tisuća kuna. Sjedište LAG-a bit će u Zlataru, i to najvjerojatnije u gradskoj zgradi u Parku hrvatske mladeži. Svrha ovog lokalnog partnerstva je ohrabriti lokalne aktere i pomoći im u osmišljavanju dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja. Partnerstvo nastoji potaknuti provedbu integriranih, visoko kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja osmišljenih kako bi poteknule iskušavanje novih načina: unapređenja prirodne i kulturne baštine, jačanje poslovnog okruženja da bi se stvorile mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje organizacijskih kapaciteta i sposobnosti lokalnih zajednica. (Zoran Gregurek)


aktualno

broj 382 / 11.02.2011.

5

ANKETA

‘Sve poskupljuje, a narod nitko ništa ne pita’

1 Pripremila: Mirjana Bašak Snimio: Krunoslav Pavlina KRAPINA/ZABOK

T

roškovi života stalno rastu, plaće ostaju iste, kasne ili ih u najgorem slučaju uopće nema. Zadnji šok koji smo doživjeli kada su u pitanju poskupljenja je dosad rekordno poskupljenje naftnih derivata. Gorivo se popelo na gotovo deset kuna. Ono će i dalje rasti, jer cijenu nafte diktira cijena na svjetskom tržištu. Povećanje cijene goriva uvijek za sobom povlači nova lančana poskupljenja. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač ‘hrabrio’ nas je da poskupljenje naftnih derivata, odnosno benzina, neće prouzročiti lančana poskupljenja jer za to ne postoje osnove, što pokazuju trenutne procjene i analize. Hm? No, podaci tvrde suprotno. Već se primjećuje da su poskupjele osnovne životne namirnice, a to su mlijeko, meso, šećer, voće i povrće. I u susjednoj Sloveniji kruh, meso i mliječni proizvodi već su poskupjeli. Vjerojatno ne povećavaju svi proizvođači cijene odjednom, kako ne bi izazvali još burniju reakciju kod građana. I mi smo provjerili po pojedinim trgovinama cijene osnovnih životnih namirnica, od mlijeka, brašna, šećera… I tu sad nastaje problem. Brašno različitih proizvođača i različite cijene, kao i proizvođača mlijeka, no to varira od 2,99 za brašno, do nekih 6 kuna. Šećer oko 7 kuna, mlijeko od 5 do 7 kuna. Ulje od 11 do 13 kuna. Pa, onda razne akcije i slično. Da bi prošli jeftinije treba imati strpljenja, ‘dobre’ noge, a i vremena za obilazak u informiranju cijena. I kao što su

2

3

naši građani prokomentirali, možda ta razlika u cijeni od desetak lipa do pola kune nije strašna, ali uz par artikala na računu se svota poveća i za pet do deset kuna. A, ta se razlika itekako, u ovo vrijeme rekordne nezaposlenosti primijeti. Najviše građane smeta što o poskupljenju nitko nikoga ne obavještava. Svi znate za potrošačku košaricu Nezavisnih hrvatskih sindikata. Za prosinac prošle godine ona je iznosila 6.588 kuna. Potrošačka košarica izračunava se, inače, za četveročlanu obitelj i u nju su izračunati troškovi mjesečne prehrane, režije, higijena, odijevanje, stanovanje, prijevoz, kultura (jedan izlazak s obitelji u kino, jedan dnevni list i jedan mjesečnik). Nerealno da mi tu potrošačku košaru možemo preslikati na standard Zagoraca. Najviše se troši na prehranu, režije i prijevoz, a na policama se biraju upravo oni najjeftiniji proizvodi.

Primjećujujete li poskupljenja te pazite li gdje kupuju, pitali smo nekolicinu naših građana.

1

ILIJA BOŽANOVIĆ

umirovljenik iz Krapine

Kako ne bi poskupjelo. Pa, to je za Bogu plakati. Čujte, ja sam ovdje doseljenik, živim ovdje već 13 godina, ali nisam vidio veće katastrofe nigdje. Nitko ništa ne obavještava kada će što i koliko poskupjeti. Ulje je poskupjelo. Bilo je 9,99 kuna, sad najedanput 12,90 na akciji. Jaja su poskupila… U Zaboku ima više tih trgovačkih lanaca i veće su mogućnosti da se kupi nešto jeftinije, kod nas u Krapini toliko i ne. No, ne mogu sada ići 25 kilometara pješke da bi prošao par kuna jeftinije. Nismo zadovoljni, ali narod nitko ništa ne pita. Obratiti se nemamo kome. Kad

ŽELJKO MLADIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA ZAGORSKOG SINDIKATA SELJAKA GORNJA STUBICA - Na osnivačkoj skupštini Sindikata seljaka Hrvatske, podružnice Krapinsko-zagorske županije koja je održana u Gornjoj Stubici među tridesetak zagorskih poljoprivrednih proizvođača i uz potporu čelnih ljudi Sindikata seljaka Hrvatske u srijedu je za predsjednika izabran Željko Mladić iz Zlatara,

drugi po veličini proizvođač mlijeka na području naše županije. Za potpredsjednike su izabrani Stjepan Peček, Zlatko Jakuš, Mario Podhraški i Mohamed Al Younis. Novi predsjednik zagorskog sindikata seljaka istaknuo je kako seljake trebaju prvenstveno zastupati poljoprivredni proizvođači jer jedino oni znaju proble-

me seljaka i da na tome treba biti naglasak. - Ja sam bio na svim prosvjedima i pregovorima u Ministarstvu, ostavljamo dopise, no to izgleda nikoga nije zanimalo. Poticaje su uzimali najviše oni koji se poljoprivrednom proizvodnjom ni ne bave, a zakon im je omogućio da poticaje mogu ostvari-

ti. To je jedna od prvih stvari koje treba izmijeniti - rekao je Mladić. Sindikat će poraditi i na legalizaciji objekata te na izmjeni kriterija za dobivanje plavog dizela. Sindikat seljaka Hrvatske napokon je i registriran, iako je na početku bilo komplikacija oko registracije. (Mirjana Bašak)

4

u trgovini pitam tko je to poskupio, kažu, ‘a došlo je odozgo’. Država kaže ‘neće’, ovi poskupljuju kako hoće. Imaju prava, nemaju, ne znam.

2

ELDA ČULJAT

umirovljenica iz Krapine

Normalno, primijetim da su cijene u dućanima veće. Kupujem u jednom trgovačkom lancu i ne mogu točno znati koliko su cijene porasle i kojim proizvodima, jer tu su i kojekakve akcije i tako. Ali primijeti se na računu poskupljenje. Gledam gdje je kakva akcija, gledam prospekte i po tome se uglavnom ravnam.

3

NATAŠA IVANEK

nezaposlena iz Zaboka

Halo? Kako ne bih primijetila, svaki dan sam u dućanu. Sve je poskupjelo. Ne samo šećer i mlijeko, nego sve po malo. Mic, po mic, ali to nije više poskupilo, recimo, 20 lipa, to je poskupilo kunu, dvije. To je ono bezobrazno poskupljenje preko noći. Idem po trgovinama, tamo gdje su akcije, pa po diskontima, tražim jeftinije cijene…

4

VESNA GREGURIĆ

nezaposlena iz Špičkovine

Sve je poskupjelo jako. Šećer, ulje…, mislim da je i kruh poskupio nešto. Biram gdje je u trgovini jeftinije. Prisiljena sam na to, jer sam na burzi i primam naknadu od 1.200 kuna. Muž mi je u penziji, isto nema više.


6

aktualno

broj 382 / 11.02.2011.

Obilježena 14. godišnjica osnivanja ZDS-a

‘ZDS JE DORASTAO BITI VAŽNIM FAKTOROM POLITIČKOG ŽIVOTA’ dr. Višeslav Ćuk

dr. Stanko Belina

• Sebastijan Fuštin KRAPINSKE TOPLICE

U

Domu kulture u Krapinskim Toplicama održana je svečanost u povodu obilježavanja 14. godišnjice osnivanja Zagorske demokratske stranke. Nazočne goste i članove stranke kao domaćin pozdravio je načelnik općine Vladimir Huzak te istaknuo kako je ZDS kao stranka dorasla biti važnim faktorom političkog života, posebno sada kada je krizno vrijeme. Stigli su brojni gosti iz drugih stranaka koji su čestitali obljetnicu ZDS-u, zaželjeli im uspjeh u radu te da i dalje ostanu jaka regionalna stranka. U ime SDP-a to je učinio Siniša Hajdaš Dončić, u ime HNS-a Kristijan Krsnik, u ime HSU-a Josip Kovačić, u ime A-HSS-a Stjepan Loina i u ime HDZ-a Žarko Tušek. - ZDS je osnovan u poratno vrijeme kad smo osjećali da smo zapostavljeni u odnosu na druge regije i digli smo

glas osnivanjem stranke. Htjeli smo da se prepoznaju naši politički, gospodarski i drugi interesi, ali smo htjeli i osvježiti regionalnu političku scenu. Htjeli smo veću decentralizaciju, veću ulogu jedinica lokalne samouprave, ali do danas se ništa nije promijenilo. Obećavaju nam da će biti bolje u Europskoj uniji, a činovnici EU nam poručuju da još nismo spremni. Hrvatska je jedina prošla ovakav veliki filter. Moramo se okrenuti sebi, trebamo realne nove programe, nove ljude s kojima Hrvatska može izaći iz ove teške situacije. Zbog ovakve politike kakva se danas vodi, postali smo zemlja slučaj. Premijeri se hapse zbog kriminala. To nam ne služi na čast. Nakon 22 godine bavljenja politikom sam razočaran jer to nije Hrvatska koju smo htjeli, zemlja prosperiteta, jakog gospodarstva. Uvjeren sam da ova stranka ima budućnost, da ova zemlja ima budućnost, ali s novom garniturom na vlasti – rekao je

među ostalim u svom obraćanju predsjednik Zagorske demokratske stranke dr. Stanko Belina. Zamjenik predsjednika dr. Višeslav Ćuk istaknuo je kako je ZDS često otvarao pitanja koja drugi nisu htjeli. Prisjetio se i istaknutih članova stranke koji više nisu među živima. - Narod Hrvatskog zagorja traži one koji će mu služiti, a ne vladati. Izazov je prestati moljakati ministarstva za sredstva, već treba konkurirati projektima za sredstva EU fondova. Pozivam mlade da se aktiviraju u politici. Naši mladi članovi imat će priliku sudjelovati u realizaciji takvih projekata. Otvorit će se nova poglavlja djelovanja i svatko od nas će moći pomoći na tom putu – rekao je dr. Ćuk. U prigodnom kulturnoumjetničkom programu nastupili su članovi KUD-a Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav i folklor.

BELINA: ZDS je u ovom trenutku možda i najuspješniji od svog osnutka ZL: U 14 godina djelovanja ZDS je kao i svaka druga stranka ili organizacija prošao i uspone i padove. Kako danas gledate na to vrijeme i kako ocjenjujete današnju poziciju ZDS-a? Belina: Mi smo opstali 14 godina na hrvatskoj političkoj sceni u koje vrijeme su nestale mnoge političke stranke koje su u međuvremenu bile osnovane. Sama činjenica da smo opstali upućuje da smo bili dovoljno aktivni i da su nas birači prepoznali jer smo tijekom svakih izbora uspjeli dobiti dovoljan broj glasova da uđemo u određena predstavnička tijela lokalne samouprave, pojedinih opći-

na, gradova, pa i skupštine Krapinsko-zagorske županije gdje zajedno s SDP-om, HNS-om, HSU-om obnašamo vlast i imamo predsjednika Županijske skupštine. U Krapinskim Toplicama smo na vlasti gdje je načelnik naš član. Imamo i zamjenike načelnika u još nekoliko gradova i općina. Također sudjelujemo u različitim koalicijama u vlasti u više od polovice jedinica lokalne samouprave KZŽ. Mogu reći da je ZDS u ovom trenutku možda i najuspješniji od svog osnutka do danas. Kroz naše postojanje bilo je trenutaka s većim uspjesima i s trenucima krize. Krize smo uspje-

li prevladati, a pred nama je vrijeme kada će se morati redefinirati regionalna politika, ne samo što se tiče ZDS-a, već općenito u Hrvatskoj. Morat će se redefinirati pozicija Hrvatske na geopolitičkoj, strateškoj osnovi. Ne trebamo čekati ulazak u EU i tada riješiti naše probleme, već ih sada trebamo riješiti, prema onoj narodnoj “Uzdaj se u se, i u svoje kljuse”. To se mora učiniti što prije jer kriza je teška, u kakvoj smo bili tek u ratno vrijeme, a nalazimo se na drugom mjestu po nezaposlenosti u svijetu. Trebalo bi jasno definirati politiku u iduće četiri godine, u kojima bi se Hrvatska opo-


aktualno

broj 382 / 11.02.2011.

7

Razgovor s Žarkom Miholićem, pukovnikom HV-a i ratnim zapovjednikom 103. brigade, članom uredništva monografije u izradi, ujedno načelnikom općine Zlatar Bistrica o braniteljskoj monografiji i slučaju Purda

Miholić: ‘Branitelji ne trebaju biti posebna kasta u društvu, ali ni ničija igračka kada se to nekome prohtije’ • Mirjana Bašak ZLATAR BISTRICA

ravila i izašla iz teške ekonomske krize. Zadaća je to svih političkih stranaka, pa i regionalnih, posebno sada u predizborno vrijeme. O tome da li ćemo naći zajednički jezik s nekom od stranaka, ovisit će s kim ćemo izaći na izbore i na kojoj ćemo platformi nastupiti. Pregovori su u tijeku. Još nema jasno vidljivih rezultata, ali mi nastojimo kao stranka ostati u koaliciji u kojoj jesmo i dogovoriti našu poziciju. Stranka koja je dovela Hrvatsku u ovu situaciju, teško je može i izvući. ZL: Kroz politiku ZDS-a dominantna su pitanja vezana uz interese Zagorja? Da li se po tom pitanju moglo i više učiniti? Belina: Vjerojatno se moglo učiniti i više. Sukladno svojoj političkoj moći i snazi nastojali smo učiniti koliko smo mogli. Nije bilo značajnijeg političkog poteza o kojem ZDS nije dao svoj stav. Sigurno da bi zagorska politička scena bila bez ZDS-a siromašnija. Da smo mogli učiniti više, vjerojatno jesmo i morat ćemo ozbiljno porazmisliti o tome budući je pred nama i novi regionalni ustroj koji pred nas stavlja EU. Zagorje i Zagorci su termin koji postoji stoljećima i ne možemo dozvoliti da se utopimo u neku bezličnu regiju u kojoj bismo izgubili one ka-

rakteristike koje nas u geografskom, političkom, gospodarskom, krajobraznom i svakom drugom obliku čine onime što jesmo. To čini i raznolikost Hrvatske i njenu vrijednost.

Zl: Slučaj Purda okupio je inače, razjedinjene branitelje. Kakvo je Vaše mišljenje o slučaju Purda? Smatrate li da ga je naša država trebala upozoriti da strana država pokreće postupak protiv njega? Miholić: Neobjašnjiv događaj. Puno propusta sustava. Rezultat – patnja obitelji gospodina Purde. Pitanje je dokle tako i tko je sljedeći. Da li se to moralo desiti da bi ljudi koji su u sustavu plaćeni za svoj posao za dobrobit društva tek sada očito počeli raditi. I nikome ništa. Na žalost, vidjet ćemo na kraju ishod i čuti obrazloženje aktualne vlasti. Žao mi je obitelji Purda.

ZL: U Zagorju se može osjetiti taj osjećaj da se za Zagorje ne čini dovoljno, da je posebno državna vlast zaboravila na nas? Belina. Osim IDS-a koji godinama vlada Istrom, niti jedna regionalna politička stranka nije imala takav utjecaj. ZDS jest sudjelovao u vlasti, ali je bio u koalicijama i naravno da je svaka koalicija kompromis i nismo mogli tako jako zastupati regionalni interes kao da smo u poziciji u kojoj se nalazi IDS. Moramo za to imati i veću potporu birača. Dobrim dijelom to je i posljedica visoke centraliziranosti. Hrvatska nikada nije provela decentralizaciju u pravom smislu riječi. Županije, općine i gradovi raspolažu sa svega 13 posto proračunskog novca, dok sa svim ostalim novcem raspolaže premijer. On odlučuje kuda će se investirati. S tako malim novcem teško je preuzeti odgovornost za svoj razvoj. U takvim okolnostima regionalnim strankama je teško raditi. Sve one prednosti koje bi one mogle imati da raspolažu tim novcem, ovdje ne dolaze do izražaja.

Zl: Već se dugo govori o izdavanju braniteljske monografije Krapinsko-zagorske županije. Kada će se ona napokon izdati i što će sadržavati? Miholić: Da, monografija bi konačno trebala ugledati svjetlo dana. Moram naglasiti da je to veoma složan i zahtjevan posao. Želimo ga prilikom pisanja i prikupljanja podataka učiniti neutralnim od bilo koje političke opcije, već pokušati prikazati za naraštaje koji dolaze svu objektivnost Domovinskog rata, a kroz to doprinos svih naoružanih i civilnih struktura naše županije. To neće biti monografija samo jedne vojne ili policijske postrojbe, već osvrt na sve učesnike Domovinskog rata u našoj županiji. Zato pozivam sve učesnike Domovinskog rata iz naše županije koji se žele uključiti i kroz pisani tekst zabilježiti doprinos tom vremenu da su dobrodošli i da isto mogu dostaviti u uredništvo. Značajno je napomenuti da je pokrovitelj izdavanja monografije Krapinsko-zagorska županija te da je odlukom župana formiran odbor na čijem je čelu dožupanica Sonja Borovčak. Svjestan sam da je veliki odmak

Pokrovitelj izdavanja monografije je Krapinsko-zagorska županija, a odlukom Župana formiran je odbor na čijem je čelu dožupanica Sonja Borovčak. vremena od završetka Domovinskog rata, no trudimo se da ova monografija što temeljitije prikaže doprinos kojeg su dali svi dijelovi društva naše županije. Datum njezine prezentacije još nije dogovoren, a vjerujem da će to biti datum koji je tome dostojan. Zl: Nailazite li na neke probleme oko prikupljanja informacija? Miholić: Sama izrada i prikupljanje materijala pokazali su da u braniteljskoj populaciji još uvijek i nakon 15 godina nakon završetka rata, postoje značajni problemi koje društvo još uvijek vrlo sporo rješava. Sustav se nije dovoljno senzibilizirao s problemima tih ljudi, no mislim da se puno može i mora učiniti i to na razini lokalnih zajednica. Osobno to doživljavam neuspjehom, jer su nam ti ljudi tih godina vjerovali kada smo ih kao ratni zapovjednici brigada vodili u neizvjesnost i stradavanje, te odlučivali na neki način o sudbinama. Zaboravili smo na obitelj i djecu tih ljudi koji su isto tako na neki način proživljavali ratišta svojih očeva. Osobno sam dao prijedlog da pokušamo pomoći braniteljima i njihovim obiteljima na samozapošljavanju. Na tom tragu će i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica KZŽ organizirati tribinu oko formiranja braniteljskih zadruga koja će se

Miholić: To neće biti monografija samo jedne vojne ili policijske postrojbe, već osvrt na sve učesnike Domovinskog rata u našoj županiji. Zato pozivam sve učesnike Domovinskog rata iz naše županije koji se žele uključiti i kroz pisani tekst zabilježiti doprinos tom vremenu da su dobrodošli i da isto mogu dostaviti u uredništvo. održati u petak, 11. veljače u 18.30 sati u zgradi općine u Zlatar Bistrici. Moram naglasiti da je rukovodstvo udruge tu uložilo značajan napor, a prisustvovati će i djelatnici ministarstva. Ovo je pravi i ispravan način rada. Obzirom da sam proveo kroz Domovinski rat značajan period i u drugim postrojbama HV-a, od 7. gardijske brigade ‘’Puma’’, 4.gardijske brigade itd. i nagledao se raznih ratišta diljem domovine, poznajem mnogo branitelja iz čitave države. Moram reći da su problemi gotovo identični. No, pogrešno je očekivati da sve moraju riješiti državne institucije jer i mi na lokalnoj razini smo ista ta država. ‘’Povlaštene’’ mirovine smo smanjili za 10 posto. Po čemu je mirovina ratnog vojnog invalida od 3.600 kuna povlaštena? Zar je normalno

da ratni vojni invalidi moraju plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje za liječenje bolesti zadobivenih od rata, itd. Zbog toga i ova monografija treba pokazati svima onima koji za to dižu ruke u sustavu, što su ti ratnici prošli. Hrvatski branitelji ne trebaju biti posebna kasta u društvu, ali ni ničija igračka kada se to nekome prohtije. Zl: Jesu li naše braniteljske udruge konačno našle zajednički jezik ili su još u raskoraku? Miholić: Ja osobno, kao ratni zapovjednik nekih postrojbi bi možda pogriješio da sam posebno izdvojio neku od njih. Sve one misle isto i daju značajan doprinos ostvarenju i poboljšanju uvjeta i statusa hrvatskih branitelja. Bliske su i surađuju u interesu branitelja. Dobro je što ih imamo.


8

županija

županija

broj 382 / 11.02.2011. Krajem prošle godine Vlada RH donijela je Odluku o spajanju Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu s Hrvatskom poljoprivrednom komorom radi racionalizacije troškova. Kako ‘šparaju’ vidi se iz financijskog plana za 2011. godinu. Mirjana Bašak KRAPINA

H ISPRAVAK U prošlom broju Zagorskog lista u tekstu pod naslovom ‘’Većina liječnika u OB Zabok ostvaruje uvjete za rad u privatnoj praksi’’ potkrala nam se nenamjerna pogreška u rečenici ‘Najduža lista čekanja u OB Zabok je za internističke preglede i to isključivo, kaže dr. Belina, jer je puno pacijenata, a nedostaje internista. ‘Kardiologa nema uopće, iako bolnica ima kontinuirano raspisat natječaj , ne javlja se nitko’. Nespretno je prenesena izjava dr. Beline, u kojoj je trebalo stajati kako kardiologa nema na tržištu, iako je kontinuirano raspisan natječaj. Naime, OB Zabok ima jednog kardiologa dr. Kseniju Pešek, no bolnica bi trebala imati barem dva do tri kardiologa. Ispričavamo se na nenamjernoj pogrešci. (mb)

Prva supervizijska grupa ravnateljica vrtića KZŽ ZABOK - Krajem 2000. godine Studijski centar socijalnog rada pokrenuo je s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi trogodišnji projekt ‘’Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi RH’’. Uspostavljena je suradnja sa švedskom međunarodnom organizacijom za razvoj, Društvom za psihološku pomoć, Sveučilištem u Goteborgu i Sveučilištem u Stochklomu. Kao važno postignuće projekta bilo je osposobljavanje stručnjaka za edukatore supervizije psihosocijalnog rada koji su onda licencirani od spomenutih sveučilišta. Kao predlagač i nositelj projekta Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, uspostavio je 2003. poslijediplomski specijalistički studij iz supervizije psihosocijalnog rada, a voditeljica poslijediplomskog stručnog studija i predsjednica Udruge supervizora je prof. dr. sc. Marina Ajduković. U okviru toga, posljednjih godinu dana u Dječjem vrtiću i jaslicama Zipkica vođena je Prva supervizijska grupa ravnateljica vrtića Krapinsko-zagorske županije koju su činile Gordana Krizmanić (Naša radost), Katarina Cerovec (Maslačak), Mira Klasić (Balončica), Tanja Krzimanić (Tratinčica), Ksenija Ostojić (Gustav Krklec) i Dijana Lovinčić-Crnković (Zipkica) predvođene supervizoricom Tončicom Božić. U godini dana rada ravnateljice su se u svom poslu osnažile međusobnom podrškom i razmjenom iskustava, upoznavale same sebe pomoću refleksije analizirajući probleme iz profesionalne svakodnevice, učile se nositi s teškim situacijama ravnateljskog posla na osviješten i metodičan način, učile uspješnije rješavati međuljudske odnose iz svoje radne okoline, stekle veću otvorenost za kolegijalnu razmjenu i suradnju, učile svjesnije izvršavati profesionalne zadatke iz dvije perspektive - sudioničke i promatračke. Supervizija kao metoda profesionalnog razvoja pomaže u razvijanju visoko integriranog i kompetentnog profesionalca. Zadnji susret na kojem su članicama podijeljene i potvrdnice došle su podržati i zamjenica župana Sonja Borovčak, zamjenica gradonačelnika Zaboka Nevenka Gregurić, docentice sa Studija za socijalni rad Maja Lakija i Silvija Rusac te ostale ravnateljice vrtića Krapinsko-zagorske županije. (zl)

rvatska poljoprivredna komora potkraj prošle godine na svojoj je Skupštini donijela odluku o visini komorskog doprinosa, financijski plan za 2011. godinu, a ovih dana na adrese članova Skupštine stigao je prijedlog Pravilnika o osnivanju županijsko-regionalnih komora. Što će one točno raditi, odnosno što će biti funkcija komore i na koji će način koristiti poljoprivrednicima još uvijek nije jasno definirano. Članovi Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore koji su izabrani iz Zagorja dobili su dopis po kojem pet članova

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je po Zakonu o poljoprivrednoj komori 2009. godine s ciljem promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore, edukacije i savjetovanja članova Komore, pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje. preko 100 godine, primjerice u Austriji, ali na drugi način, prije svega da štite i zastupaju interese poljoprivrednika. Hoće li to naša Komora ra-

Komore kako bi mogla situirati svoje ljude po političkoj, a ne stručnoj liniji. Mislim da sami postupak provedbe izbora za članove Skupštine

nije proveden kako spada i da oni koji su bili zaduženi za provedbu tih izbora nisu dovoljno afirmirali poljoprivrednike, a sve u cilju ostvarenja svojih ciljeva – rekao je Čuljak. U prilog tome ide i činjenica da se i resorno ministarstvo odnosi prema Komori kao i da ne postoji jer u Nadzornom odboru nema nikoga ispred ministarstva. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore je Darko Grivičić, inače bivši predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza po zanimanju poljoprivrednik-ratar.

Nova zapošljavanja

Ima tu još nelogičnosti oko rada Hrvatske poljoprivredne komore, nastavio je. – Od 1. siječnja 2011. u sastav

Čuljak: ‘Komora, nažal ljudi iz određene politi Skupštine iz Krapinsko-zagorske županije automatski postaju članovi Županijske komore u osnivanju i da trebaju izabrati Povjerenika za provedbu osnivanja Županijskih komora. Za povjerenika Županijske komore izabran je mr. sc. Luka Čuljak, član Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore te ujedno pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu KZŽ. No, Čuljak prijedlogom pravilnika o osnivanju županijskih komora nije zadovoljan. Najviše ga smeta to što tu novu Županijsku komoru moraju činiti već izabrani članovi Skupštine, umjesto da se svim članovima Hrvatske poljoprivredne komore omogući da budu birani i da se kandidiraju.

Županijske komore

– Na ovaj način ograničava se tko može biti član te Županijske komore, iako su članovi Hrvatske poljoprivredne komore svi poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Na području Krapinsko-zagorske županije ima više od 8.000 upisanih i trebalo se ljudima koji su zainteresirani omogućiti da svojim radom i izborom u Županijsku komoru doprinesu boljitku poljoprivrede i samih poljoprivrednika – prokomentirao je Čuljak prijedlog pravilnika. U rad Županijske komore prema pravilniku mogle bi biti izabrane neke druge osobe samo ako to odgovara zajedničkim interesima. No, za tu bi odluku Županijska komora morala osnovati posebno tijelo. Dakle, dodatne komplikacije. – Mnoge zemlje imaju komoru, u nekim europskim zemljama to je tradicija stara

diti? Čisto sumnjam! Ja ne kažem da ideja o osnivanju Komore pa i Županijskih komora nije dobro zamišljena kao ideja, ali je otišla u krivom smjeru. Nažalost, opet je politika a ne struka, kao i u mnogim drugim slučajevima, umiješala svoje prste jer gledajući sastav Skupštine, pa i Upravnog odbora, predsjednik i tajnik dolaze iz određene političke grupacije, koja je i pokrenula osnivanje poljoprivredne

Hrvatske poljoprivredne komore ušao je cijeli Hrvatski zavod za poljoprivredno - savjetodavnu službu, što po meni kao bivšem zaposleniku tog Zavoda nema nikakve logike, a upravo zbog racionalizacije troškova. Naime, Vlada je rekla da će se spajanjem pojedinih zavoda ili institucija smanjiti troškovi. U ovom konkretnom slučaju ja ne vidim nikakvu racionalizaciju troškova jer je Hrvatski zavod za poljoprivredno- savjetodavnu službu sa svojih 252 djelatnika ušao u sastav Hrvatske poljoprivredne komore, a još su novo zaposleni direktor i tajnik, a prema pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta komore vidljivo da se na tome neće stati. Da je samo jedna novo zaposlena osoba to nije racionalizacija, a iz ovoga je vidljivo da ima novih zaposlenja te da nema govora o racionalizaciji – rekao je Čuljak. Za tajnika kaže da ima srednju stručnu spremu, a što su premale reference za glavnog operativca dviju spojenih ustanova s 250 obrazovanih ljudi, među kojima su doktori i magistri znanosti. – Predsjednik komore mi je javno priznao da kad su donosili Statut u kojem se propisuje tko može biti tajnik, da su se vodili referencama osobe koju su izabrali za tajnika – kaže Čuljak. Što se tiče financijskog plana Hrvatske poljoprivredne komore za 2011. godinu ukupni prihodi i rashodi iznose 54.235.000 kuna. Od toga su donacije iz državnog proračuna 40 milijuna kuna za rad

Predsj ednik komor e koji j e volont er god inače iš koštat i 210.0 nje će 00 k što je 1 7.500 k una, mjeseč una no.

ČULJAK: Od 1. siječnja 2011. u sastav Hrvatske poljoprivredne komore ušao je cijeli Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu, što po meni kao bivšem zaposleniku toga Zavoda nema nikakve logike, a upravo zbog racionalizacije troškova. U ovom konkretnom slučaju ja ne vidim nikakvu racionalizaciju troškova jer je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu sa svojih 252 djelatnika ušao u sastav Hrvatske poljoprivredne komore, još su novo zaposleni direktor i tajnik a u planu je zapošljavanje još desetak osoba. Da je samo jedna novo zaposlena osoba to nije racionalizacija, a iz ovoga je vidljivo da ima novo zaposlenih te da nema govora o racionalizaciji.


županija

broj 382 / 11.02.2011.

9

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

Vikend akc ij a Carsko meso

11 .0

2.-13.02.11.

Sv. vrat SK

18,99 kn/kg

Tirloska kobasica Gavrilović

25,99 kn/kg

Margarin Margo Nova 250 g

42,99 kn/kg

5,69

Čaj kamilica 20 g

lost, služi za situiranje ičke grupacije’ Ja ne kažem da ideja o osnivanju Komore pa i Županijskih komora nije dobro zamišljena kao ideja, ali je otišla u krivom smjeru. Nažalost, opet je politika a ne struka, kao i u mnogim drugim slučajevima, umiješala svoje prste jer gledajući sastav Skupštine, pa i Upravnog odbora, predsjednik i tajnik dolaze iz određene političke grupacije, koja je i pokrenula osnivanje poljoprivredne Komore kako bi mogla situirati svoje ljude po političkoj a ne stručnoj liniji.

savjetodavne službe, kojima su već prvi mjesec kasnile plaće, a 14 milijuna kuna će se prihodovati od članarina i članskih doprinosa. – Dakle 14 milijuna kuna misle prihodovati od poljoprivrednih proizvođača i to uvođenjem komorskog doprinosa. Komorski doprinos će plaćati svi članovi Hrvatske poljoprivredne komore koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 0,5 posto visine poticaja. Komorski doprinos obračunava i obustavlja Agen-

cija za plaćanju u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i uplaćuje na žiro račun Komore. Sada se postavlja pitanje što će poljoprivrednici dobiti od te Komore. Zašto im dati nešto, ako ih se ništa i ne pita te koje usluge im ona za to nudi – rekao je Čuljak. Inače direktorom Hrvatske poljoprivredne komore postao je dr. Ivan Katalinić, dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu-savjetodavnu službu, a na njegovo dosadašnje mjesto kao predstojnika javne poljopri-

vredno - savjetodavne službe imenovat će se nova osoba.

Za dvije skupštine 476.000 kuna?

– Za plaće djelatnika Komore prema financijskom planu izdvojit će se 950.000 kuna, na koje kakve edukacije za koje nitko ne zna kakve milijun kuna, kao i za poljoprivredni razvoj milijun kuna. Primjerice za dvije skupštine koje će se održati kroz godinu planiraju potrošiti 476.000 kuna. To su samo neke stavke – rekao je Čuljak za koje smatra da su

prenapuhane i da troškovi ne mogu biti toliki. Iz financijskog plana za 2011. vidljivo je kako će predsjednik komore koji je inače volonter godišnje koštati 210.000 kuna, što je 17.500 kuna mjesečno. Po svemu tako spada da predsjednik, tajnik i direktor imaju iste ili veće plaće od ministara. A, trebali bi štedjeti. Tako nalažu svi, pa i premijerka i to na vodi, telefoniranju, flomasterima, klamericama… To se Hrvatske poljoprivredne komore ne tiče?

2,99

Šalica valentinovo porculan

Kava instant classic 200 g

Keks napolitanke 800 g

9,99

24,99

Bombonijera I Love Milka 120 g

9,99 Deterdžent Ariel 6 kg

79,99

14,99 Pivo Karlovačko 1L

10,99

Sirup jabuka Dona 1L

14,49


10

županija

broj 382 / 11.02.2011.

U Općoj bolnici Zabok izbori za radničko vijeće uzburkali strasti

Sindikati traže poštivanje iz Željko Slunjski ZAGREB, ZABOK

N

ajkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja, Radničko vijeće donosi odluku o raspisivanju redovitih izbora. U Općoj bolnici Zabok postupak je pokrenut 28. siječnja. U ovoj uglednoj zdravstvenoj ustanovi aktivno djeluju tri sindikata. Najveća je podružnica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske u kojoj je sindikalno organizirano 230 zdravstvenih radnika i čiji je sindikalni povjerenik Damir Srebačić. Vrlo dobro surađuje s podružnicom Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara Hrvatske koja u Bolnici okuplja gotovo podjednaki broj članova. Najmanja je sindikalna podružnica Hrvatskoga liječničkog sindikata, čiji je povjerenik dr. Višeslav Ćuk,

s 25 članova!? K tome dr. Ćuk je i predsjednik Županijske skupštine, a na njezino se čelo ne dolazi sindikalnim putem, nego političkim i međustranačkim dogovorom, a to je opet nespojivo s istinskim sindikalizmom! Kako je propisano Pravilnikom o postupku izbora Radničkog vijeća, na izbore mogu izaći sindikati organizirani u Bolnici s pojedinačnim ili zajedničkom listom, ali i radnici s takozvanom nezavisnom listom, ako su prethodno sakupili najmanje 10 posto potpisa ukupno zaposlenih radnika u Bolnici. Zakonom o radu i Pravilnikom o izborima za Radničko vijeće određeno je, što je sasvim logično jer radi se o Radničkom vijeću, da je cijeli postupak i konačni izbor isključiva stvar radnika, a nikako poslodavca.

Radničko vijeće po mjeri ravnatelja!?

E, u tome je ‘kvaka’! Pred-

sjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Spomenka Avberšek, saznala je kako ravnatelj Opće bolnice Zabok, primarius dr. Stanko Belina, ne misli tako i ima sasvim oprečno stajalište. Naime, prema pouzdanoj informaciji, kod ravnatelja su se ‘sasvim slučajno’ našli dr.Višeslav Ćuk, sindikalni povjerenik Hrvatskog liječničkog sindikata koji je istodobno i predsjednik Županijske skupštine i ravnateljev stranački kolega iz ZDS-a, a na toj je dužnosti zamijenio svojeg ravnatelja, zatim Marija Kastelan, specijalistica medicinske biologije i šefica laboratorija i još jedan liječnik koji je u mirovini i u Bolnici radi na ugovor o djelu. O tome je beskompromisna sindikalna lavica Spomenka Avberšek priopćenjem obavijestila medije na području Krapinsko-zagorske županije, navodeći također:

DALIBOR RIHTARIĆ NOVOIZABRANI DIREKTOR TURISTIČKOG UREDA ZLATARA ZLATAR – Turističko vijeće Grada Zlatara na svojoj je sjednici za direktora novoosnovanog Turističkog ureda izabralo mladog ekonomista Dalibora Rihtarića iz Zlatara. Rihtarić je izabran između pet kandidata koji su pred Vijećem iznijeli svoje planove i programe za rad Turističkog ureda. Ovaj, vjerojatno najmlađi direktor u turizmu u našoj pokrajini (a i izvan nje), po mišljenju je Turističkog vijeća predstavio najbolji program za rad Ureda koji je tek u osnivanju. - Odmah ću se prihvatiti posla i najprije razgovaratri s načelnicima susjednih općina i pokušati naći zajednički jezik da bi se i oni priključili zlatarskom Turističkom uredu. Naime, namjera nam je potaknuti razvoj turizma istočnog dijela Zagorja koji posjeduje velike turističke potencijale i resurse naglasio je Rihtarić. Dodao je da odmah nakon završetka formalnosti oko postavljanja na funkciju, kreće s projektom vezanim uz Dan grada Zlatara – „Gezini dani sporta“, posvećen živućoj legendi i velikom sportskom entuzijastu i vječnom mladiću Dragutinu Vargi – Gezi. Projekt je, prema riječima Dalibora Rihtarića, inicirao gradonačelnik Zlatara dr. Miroslav Kopjar, a riječ je o sportsko-kulturnoj četverodnevnoj manifestaciji, koja bi se trebala održati potkraj travnja. Turistički ured u prvo će vrijeme raditi u gradskoj zgradi u Parku hrvatske mladeži, a doskora se predviđa njegovo preseljenje u najužu gradsku jezgru. (Z. Gregurek)

– Neposredno nakon toga ‘slučajnog sastanka’ krenula je inicijativa za formiranjem nezavisne liste kandidata za izbor Radničkog vijeća i prikupljanje potpisa. Dakle, očito je da je ta skupina pozvana kod ravnatelja sa svrhom da se formira nezavisna lista. Prema raspoloživoj informaciji, kao predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, nazvala sam telefonom 3. veljače ravnatelja prim. dr. Belinu te ga izvijestila o informaciji kako je od pojedinih radnika tražio da iniciraju formiranje nezavisne liste. Upozorila sam ga da po zakonu ravnatelj s tim ne smije imati ništa! U razgovoru je ravnatelj prvo negirao bilo kakav sastanak u vezi s radničkim vijećem. Nakon što sam ga upozorila da ima i svjedoka koji mogu potvrditi moje navode, priznao je da su kod njega bili

dr. Višeslav Ćuk, sindikalni povjerenik HLS-a, dr. Miroslav Kopjar i Marija Kastelan, te da je dr. Ćuk sugerirao gospođi Kaštelan uključivanje u izbore za radničko vijeće s nezavisnom listom. Čudno je, ali ne i nejasno, da se u tu igru oko nezavisne liste upliće sindikalni povjerenik liječničkog sindikata koji je, zapravo, trebao inicirati sindikalni dogovor o zajedničkoj listi ili samostalnoj listi Hrvatskog liječničkog sindikata.

Kršenje Zakona o radu

Uvjereni da su slijed događanja i postupci bili upravo takvi kakve smo naveli, tvrdimo da se ovdje radi se o eklatantnom primjeru kršenja Zakona o radu, članka 145., kojim je propisano da izbori za radničko vijeće, kandidacijski i izborni postupak moraju biti otvoreni, slobodni i pošteni, bez ometanja i pritisaka

te provedeni na način koji osigurava rezultate izbora sukladno stvarnoj i slobodno iskazanoj volji radnika. To je i primjer neovlaštenog korištenja moći poslodavca da nezakonito ulazi u sferu radničkih prava i ovlasti. Ako od bilo kojeg ravnatelja-poslodavca krene sugestija da se formira nezavisna lista, to može značiti samo jedno – sadašnje Radničko vijeće radi vrlo dobro, kvalitetno i u korist radnika, na zakonit način i transparentno, ukazujući i na propuste poslovodstva. To očito ne odgovara poslodavcu, ali začudno i pojedinim sindikalnim skupinama. Tražeći ravnatelja da se očituje o navodima iz sindikalnog priopćenja, kratko je odgovorio: – S indignacijom odbacujem bilo kakve insinuacije o mojem navodnom miješanju u proces izbora za Radničko

IZLET U DEŽELU Zagorski poljoprivredni proizvođači provjerili kako žive slovenski seljaci

‘Naši propisi su stroži’ ŠMARJE PRI JELŠAH (SLO) – Predsjednici zagorskih poljoprivrednih udruga obišli su jedan dobar dio susjedne dežele koja je već 8 godina u članstvu Europske unije. – Uvjerili smo se da imaju dosta stroge propise, ali ne tako stroge kako ih nama nameću na leđa. Kod mnogih njihovih poljoprivrednika mogu se vidjeti hrpe stajskog gnoja po livadama uskladištenog. Navoz stajskog gnoja i gnojnice po oranicama i livadama dozvoljeno im je navoziti kroz cijelu godinu, osim kada je jako smrznuto tlo tj. više od 5 centimetara, onda traje zabrana. Kod nas se pak nameću neke odredbe da nećemo smjeti voziti u razdoblju kada je najveća vegetacija – izvijestio je nakon povratka Mario Podhraški, predsjednik Udruge proizvođača mlijeka Hrvatsko zagorje. Naši zagorski poljoprivrednici bili su i na ručku u jednom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi miješanom poljoprivrednom proizvodnjom i obrađuju oko 10 ha zemlje, uzgaja nekoliko komada svinja i bikova.Takvim proizvođačima država daje oko 300 litara dizel goriva po ha.

Jeftinije gnojivo

Posjetili su i jednu od vodećih poljoprivrednih zadruga u Sloveniji, kmetijsku zadrugu Šmarje pri Jelšah, poslovnicu Imeno. Tu su se pak uvjerili da je umjetno gnojivo iz Hrvatske u Sloveniji puno jeftinije. – Npr. 50 kilograma umjetnog gnojiva NPK 15-15-15 iznosi 166 kuna pri čemu se za go-

tovinu dobije popust od 2%. Kod nas je ta ista vreća gnojiva preko 200 kuna. Čuli smo i kako se jedan određeni broj poljoprivrednih proizvođača koji se nisu mogli prilagodit zakonima EU jednostavno zatvorili svoja gospodarstva. Oni koji su se prilagodili, njima su njihove savjetodavne službe i ostale institucije pomogle da maksimalno izvuku novce iz svih pretpristupnih fondova EU, što je kod nas nažalost nemoguće – prenio je Podhraški. – Odvodni kanali su im svi uredno čisti, putovi koji vode među oranice i livade  su pošljunčani, a mnogi čak i asfaltirani. Određeni dio novaca za to se izvukao iz pretprisupnih EU fondova, dok kod nas mnoge županije i općine radije vuku novac iz pretpristupnih fondova za neke sportske terene. U nekim općinama tako imamo po tri nogometna igrališta – dodao je Pohraški. Prošlog četvrtka zagorski predstavnici poljoprivrednih udruga imali su sastanak u županiji gdje su iznijeli svoje probleme i primjere koje su vidjeli u Sloveniji, te kako su oni pomogli svojim seljacima koji se bave poljoprivredom na brdovitom terenu. Riječi je bilo i o nepovoljnim županijskim kreditima, o smanjenju subvencija i ostalim problemima. Obećano im je da će županija u roku od mjesec dana organizirati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina KZŽ i poljoprivrednika u vezi izmjena prostornih planova. (Mirjana Bašak)


broj 382 / 11.02.2011.

zborne procedure vijeće ili u procese kandidiranja bilo koje sindikalne podružnice, ali je istina da sadašnji predsjednik Radničkog vijeća ometa rad poslovodstva bolnice jer moje redovne poslove konzultiranja s pojedinim voditeljima bolničkih odjela prema javnosti nastoji prikazati kao moje miješanje u procese izbora za Radničko vijeće Bolnice. Ako predsjednik Radničkog vijeća ima dokaze koji dokazuju da sam se kao ravnatelj umiješao u bilo koji segment izbornog postupka, neka ih iznese. Damir Srebačić, koji u svojemu matičnom sindikatu slovi kao jedan od najboljih sindikalnih povjerenika i član je njegova Upravnog odbora, ne želi polemizirati s rečenim, podsjećajući kako je priopćenje uputila predsjednica SSZSS Hrvatske Spomenka Avberšek, pa o svemu valja nju kontaktirati.

Spomenka Avberšek

županija 11 Županija ministarstvu uputila prijedlog Mreže hitne medicinske pomoći ZAGREB - U Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu prošlog je tjedna održana prezentacija Mreže hitne medicine za Krapinsko-zagorsku županiju, a na kojoj su sudjelovali župan Siniša Hajdaš Dončić, zamjenica župana Sonja Borovčak i ravnateljica Doma zdravlja KZŽ Srebrenka Belec. Prije konačne odluke o uspostavi Mreže hitne medicine, a koju donosi ministar zdravstva, Krapinsko-zagorska županija uputila je vlastiti Prijedlog mreže hitne medicine u KZŽ, a nakon provedenih širih konzultacije kroz Savjet za zdravlje te u konzultacijama sa strukom, nastojeći na taj način izboriti maksimalnu skrb u postojećim uvjetima za stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Župan Siniša Hajdaš Dončić uputio je slijedeći prijedlog ministru, s punktovima hitne medicine pomoći: 4 punkta T1, i to u Donjoj Stubici, Krapini, Zaboku i Zlataru, 3 punkta dežurstva, i to u Klanjcu, Mariji Bistrici i Pregradi. Alternativno, kao minimum na koji Županija može pristati, a da se pritom ne naruši normalno funkcioniranje hitne medicine i skrb o pacijentima, župan predlaže: 3 punkta T1, i to u Krapini, Zaboku i Zlataru, 1 punkt T2, i to u Donjoj Stubici, 3 punkta dežurstva, i to u Klanjcu, Mariji Bistrici i Pregradi. Punktovi hitne medicine koji nose skraćeni naziv T1, odnosno T2 ili dežurstvo, razlikuju se u svome sastavu, s tima da T1 čine liječnici, medicinske sestre ili tehničari i vozači, T2 čine medicinske sestre ili tehničari i vozači, a dežurstvo je ustrojeno na način kao i do sada. Nakon što ministar zdravstva donese odluku o Mreži hitne medicine, Županija će se o njoj očitovati na konferenciji za medije. (zl)

BEZ ULAGANJA NEMA ŠTEDNJE KRAPINA - Svatko tko je u prilici malo promatrati plinomjer kad je uključeno grijanje u kući, zna kako se brzo okreće brojčanik. Kad bi to preveli na nešto drugo, mogli bi reći: „Okreće se brojčanik, prazni se moj novčanik“. Sve ove primisli, izrečene na malo karikaturalan način, u svojim planovima imaju i čelnici Krapinsko-zagorske županije. Potiču se različite vrste ulaganja koje imaju za cilj smanjivanje utroška energije. Interes je dvojak, em je ta energija sve skuplja, em ne čini dobro našoj okolini. Na tragu tih razmišljanja, kako bi građani mogli iskoristiti poticajna sredstva, bilježimo početak rada tvrtke GP SOLIS d.o.o. u Krapini (Bregovita 20). Riječ je o tvrtki u vlasništvu Gorana i Petra Barića iz Krapinskih Toplica, koja se bavi projektiranjem, montažom i servisiranjem toplinskih pumpi, solarnih i

Inventarizacija objekata Zamjenik župana Ferek Jambrek uvjerio se da je na dan otvaranja tvrtke (7. veljače) u 11 sati voda putem sunca bila zagrijana na više od 50 0C, a plinski je brojčanik mirovao.

fotonaponskih sustava i led rasvjete. Ujedno su i predstavnici tvrtki Energetika i Tonenkraft iz Austrije i Wies-

smann iz Njemačke. Početku rada bio je prisutan i zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek, koji se mogao uvje-

riti u način rada postavljenog solarnog sustava grijanja za sanitarnu vodu i za centralno grijanje vode. (zl)

Oglašavanje u e-Katalogu obrtništva HOK-a za 2011. godinu KRAPINA - U svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga s ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će e-Katalog obrtništva 2011. Ove godine, uz objavu na web stranicama Hrvatske obrtničke komore, e-Katalog će biti izrađen u elektronskom obliku na interaktivnom CD-u s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Kao i dosad, sastojat će se od

tekstualnog dijela (osnovni podaci o obrtu, traženi vid suradnje) i fotografija proizvoda te usluga u boji, na četiri jezika (hrvatski, njemački, engleski, talijanski). Izdavanje e-Kataloga predviđeno je u ožujku 2011. godine. Za sve informacije obrtnici se mogu obratiti u matična Udruženja obrtnika, web stranice HOK-a (www. hok.hr) i web stranice OKKZŽ (www.okkzz.hr). Prijave za oglašavanje u novom e-Katalogu primaju se do 15. veljače. (zl)

LOBOR - Na području općine Lobor provodi se inventarizacija stambenih objekata, gospodarskih zgrada, klijeti, kuća za odmor i ostalih objekata koji se nalaze u vlasništvu fizičkih osoba, kao i svih poslovnih prostora, tvornica, igrališta, škola i svih drugih objekata koji se nalaze na prostoru Općine. Uz to se provodi i fotografiranje svih objekata radi kvalitetnije baze podataka. - Razlog provedbe projekta je naplata poreza na kuće za odmor, komunalnih doprinosa te provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i Odluke o komunalnom redu na području Općine Lobor – doznajemo od predsjednika Općinskog vijeća Ervina Martinuša. (zl) Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok K. Š. Đalskog 5 Tel: 049/221-620, e-mail: skola.umjetnosti.zabok@kr.tcom.hr Na osnovu odluke ravnateljice škole objavljuje se

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNIH MJESTA nastavnik njemačkog jezika – 1. izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust prof. njemačkog jezika Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). Uz pisanu prijavu dostaviti (preslici): životopis, rodni list, domovnica, diploma o stručnoj spremi, radna knjižica, potvrdu o nekažnjavanju te ostali dokumenti o osposobljenosti. Prijave dostaviti u roku osam (8) dana po objavi na adresu: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, K.Š. Đalskog 5, 49210 Zabok


12

županija

broj 382 / 11.02.2011.

Načelnik Policijske uprave krapinsko-zagorske Željko Cujzek govorio je na tiskovnoj konferenciji o pokazateljima stanja sigurnosti u prošloj godini Sebastijan Fuštin ZABOK

N

ačelnik Policijske uprave krapinsko-zagorske Željko Cujzek govorio je na tiskovnoj konferenciji o stanju sigurnosti na području PU u prošloj 2010. godini. Stanje sigurnosti ocijenio je povoljnim te to potkrijepio podacima o kretanju kriminaliteta, narušavanja javnog reda i mira, prometu, nadzoru granice i ostalim događajima koje sigurnosno pokriva policija. U 2010. godini evidentirano je na području PU krapinskozagorske 1.214 kaznenih djela, što je porast od 3 posto u odnosu na 2009. Imovinski kriminalitet u porastu je za 4,3 posto, teške krađe za 20,8 posto, razbojništva za 50 posto, dok je broj krađa u padu za 11,3 posto. Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 82,2 posto što je porast u odnosu na 81,6 posto iz 2009. Opći kriminalitet zastupljen je sa 791 kaznenim djelom (pad za 1,5 po-

krađe vozila dvije. Imamo porast teških krađa za 20 posto, ali smo u 2009. imali pad od 28 posto, tako da se tu zapravo vrtimo u krugu malih brojki. Među tri smo policijske uprave koje imaju najmanji broj kaznenih djela i visoki postotak razriješenosti. Porast kaznenih djela zlouporabe opojnih droga zabilježen je zbog velikog povećanja broja putnika na graničnim prijelazima te zbog intenzivnije kontrole i nadzora. Velika većina tih kaznenih djela jest s granice gdje su osobe zatečene s manjim količinama droga. Moram pohvaliti i angažman policijskih službenika na granici po tom pitanju. Kako nemamo posebno teških i složenih kaznenih djela, a da ih nismo riješili, najveći problem su nam teške krađe gdje počinitelji najčešće dolaze iz Zagreba i tu je teško preventivno djelovati – istaknuo je načelnik Cujzek. Tijekom 2010. ukupno je evidentirao 605 prekršaja protiv javnog reda i mira što

Stanje sigurnosti u 2010. ocijenjeno povoljnim ozlijeđene, a 580 prometnih nesreća prošlo je samo s materijalnom štetom. Smrtno je stradalo 15 osoba što je za 25 posto manje nego u 2009., a smanjen je i broj stradalih za 8,2 posto. Smrtno je stradalo šest pješaka i vozača te tri putnika u motornom vozilu. U prometnim nesrećama ukupno je sudjelovalo 2.150 osoba, od kojih je 237 (11 posto) bilo pod utjecajem al-

CUJZEK: Kako nemamo posebno teških i složenih kaznenih djela, a da ih nismo riješili, najveći problem su nam teške krađe gdje počinitelji najčešće dolaze iz Zagreba i tu je teško preventivno djelovati. sto), maloljetnički kriminalitet sa 106 djela (pad od 11,7 posto), gospodarski kriminalitet s 24 djela (rast za 9,1 posto), kriminalitet droga sa 182 kaznena djela (porast od 124,7 posto) uz jedno djelo iz domene suzbijanja terorizma. Ukupno su za počinjenje kaznenih djela prijavljene 784 sobe što je 1,4 posto više nego godinu prije.

Nema ubojstava

– Nemamo evidentiranih teških kaznenih djela poput ubojstava. Od šest razbojništava tri smo riješili, a od tri

kohola. Na graničnim prijelazima evidentirano je ukupno 14.751.702 putnika, što je u odnosu na godinu ranije porast od 22,7 posto. Stranih državljana bilo je 11.070.796 ili 75 posto. Granični prijelaz Macelj participira u ukupnom broju prelazaka granice sa 71,3 posto. Na osiguravanju državne granice zabilježeno je šest slučajeva

ilegalnog prelaska što je za 60 posto manje nego u 2009. godini. Požara je u 2010. bilo 89 s ukupnom materijalnom štetom od 1.978.500 kuna. Broj požara je smanjen za 60,3 posto. Jedna je osoba u požaru smrtno stadala, a jedna je ozlijeđena. Od ostalih događaja koji nemaju obilježja kaznenog djela evidentirano je 108 nestana-

ka osoba, 49 samoubojstava, 20 pokušaja samoubojstava, 8 padova, 3 nesreće na radu, 2 utapljanja, 2 samoranjavanja i 2 pronalaska leša. U tim događajima smrtno je stradala 61 osoba, 11 je teško ozlijeđeno, a 4 lakše. Od 49 samoubojstava, 37 su počinili muškarci, a 12 žene, iz čega proizlazi da su muškarci 3,1 puta skloniji samoubojstvu od žena.

POLICIJSKI TJEDAN

je za 15,5 posto manje nego godinu prije. Nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Ukupno je prijavljen 901 počinitelj, od čega 98 recidivista, a 182 počinitelja su bila pod utjecajem alkohola.

Prošlog su tjedna (od 31. siječnja do 7. veljače) na području Policijske uprave krapinsko-zagorske zabilježena 34 kaznena djela, od čega osam teških krađa, osam uništenja i oštećenja tuđe stvari, sedam krađa, šest izigravanja zabrana iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude, četiri zlouporabe opojnih droga, jedno lažno prijavljivanje kaznenog djela i jedno krivotvorenje isprava. Buknulo je šest požara, od čega četiri suhe trave i raslinja, a po jedan na građevini i na prometnom sredstvu. Policija je podnijela sedam prekršajnih prijava zbog narušavanja javnog reda i mira i 14 zbog obiteljskog nasilja. Dogodilo se osam prometnih nesreća. Nažalost, u jednoj prometnoj nesreći osoba je smrtno stradala, a u jedna je za posljedicu imala teške tjelesne ozljede.

Smanjen broj prometnih nesreća i poginulih osoba

Što se prometa tiče, ukupno je prošle godine evidentirano 906 prometnih nesreća, što je smanjenje za 10,9 posto u odnosu na godinu ranije. U 13 nesreća osobe su smrtno stradale, u 313 su

Samo s materijalnom štetom prošlo je šest prometnih nesreća. Kod tri sudionika prometnih nesreća utvrđena je prisutnost nedozvoljene količine alkohola u organizmu. Policijski službenici su prošlog tjedna evidentirali 265 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama od čega se 60 prekršaja odnosi na nepropisnu brzinu, 46 na nepostupanje po prometnom znaku, 23 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, 22 na nekorištenje pojasa, 9 na neregistrirano vozilo – istek prometne dozvole, 1 na upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 na mlade vozače, 1 na upravljanje vozilom pod zabranom... (S. Fuštin)

AMI-PROM d.o.o. ZABOK

USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA

TEL: 049/222-217

REZIDBA VOĆAKA SANACIJA ZAPUŠTENIH VOĆNJAKA USLUGA SADNJE VOĆNIH SADNICA REZIDBA VINOVE LOZE

MOB: 098/250-533

ŠIŠANJE ŽIVIH OGRADA ZAŠTITA ČEMPRESA OD POSMEĐIVANJA

RUŠENJE OPASNIH STABALA ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA

ČIŠĆENJE ŠIKARA I ZAPUŠTENOG ZEMLJIŠTA


županija

broj 382 / 11.02.2011.

U siječnju 32 prometne nesreće na području PPP Krapina KRAPINA – Na području koje sigurnosno pokriva Postaja prometne policije Krapina u siječnju su se dogodile 32 prometne nesreće, što je za 3 nesreće ili 10,3 posto više nego u siječnju 2010. godine. Na području Policijske postaje Zabok evidentirano je 19 prometnih nesreća (u samom gradu Zaboku 3), a na području Policijske postaje Krapina 13 nesreća (4 u gradu Krapini). Srećom nije bilo prometnih nesreća s poginulim osobama. U 6 nesreća ozlijeđeno je 8 osoba (2 teže i 6 lakše). Samo materijalna šteta nastala je u 26 prometnih nesreća. Najčešća greška zbog koje je dolazilo do prometnih nesreća je brzina neprimjerena uvjetima (9) i nepropisna vožnja unazad (7). Najviše prometnih nesreća dogodilo se četvrtkom (7), a gledano prema vremenu događanja, najviše nesreća bilo je između 14 i 16 sati (8). U prometnim nesrećama sudjelovalo je ukupno 65 osoba, od kojih je njih 8 (12,3 posto) bilo pod utjecajem alkohola. Najviše prometnih nesreća dogodilo se na dionici državne ceste D1 Gornji Macelj – Krapina – Zabok (5). Tijekom veljače policijski službenici PPP Krapina obavljat će pojačan nadzor kretanja pješaka i nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima te nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu. (zl)

Humanitarni turnir u beli KRALJEVEC NA SUTLI - Članovi Podružnice HNS-a u Kraljevcu na Sutli organizirali su humanitarni turnir u beli u prostorima Općine Kraljevec na Sutli radi prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pripomoći prehrani djece roditelja slabijeg imovinskog stanja koja pohađaju Osnovnu školu Pa-

vla Štosa u Kraljevcu na Sutli i Područnu školu Radakovo. Na turniru je sudjelovalo 20 parova i to Podružnice HNS-a KZŽ, Krapine, Gornje Stubice, Radoboja, Marije Bistrice, Petrovskog, Krapinskih Toplica, HSU-a Kraljevec na Sutli te šest domaćih ekipa. U opuštenoj atmosferi i ugodnom druženju prikupljeno je 1.320 kuna. U fer i sportskom nadmetanju na kraju je treće mjesto osvojila je ženska ekipa iz Radoboja, drugo mjesto par Sinković i Pongrac a pobjedu su u neizvjesnoj borbi odnijeli Mraz i Horvat. Predsjednik HNS-a Kraljevca na Sutli Zdravko Jemeršić zahvalio se svima koji su poduprli ovu humanitarnu akciju te obećali da će podružnica i ubuduće organizirati humanitarne akcije na dobrobit mještana kojima je pomoć potrebna. (zl)

Zagorje zutra ustraje na otvaranju izlaza na autocestu u Humu Zabočkome ZLATAR - Svoju redovnu izvještajnu skupštinu, prošli je petak u prostorijama nekadašnjeg zlatarskog „Hotela Ivančica“ održala udruga Zagorje zutra (ZZ). Izvješće o aktivnostima u prošloj godini te o financijskom stanju udruge, podnio je predsjednik Jurica Bizjak. Od zacrtanih planova krenulo se u sanaciju Sokolane, na kojoj je, kako se čulo na skupštini, popravljeno krovište koje je prokišnjavalo te je učvršćen balkon, postavljena potrebna rasvjeta pa je sada i taj dio dvorane otvoren za publiku. Sa zlatarskim Pučkim otvorenim učilištem „dr. Jurja Žerjavića“ i Udruženjem obrtnika predan je zahtjev Fondu za financiranje programa za rad s mladima na edukaciji oko zapošljavanja, a uređena je i prostorija za potrebe Udruge u prizemlju gradske zgrade u Parku hrvatske mladeži. Od važnijih aktivnosti u ovoj godini, predsjednik Udruge Bizjak izdvojio je daljnje inzistiranje

na otvaranju izlaza i ulaza Zabok (Hum Zabočki), na autocesti Zagreb-Macelj, radi bolje prometne povezanosti. - Ljudi sa zagorskog istoka moraju voziti dodatnih 11 kilometara, žele li se uključiti na autocestu, što je nedopustivo. Zato ćemo poduzeti sve što je u našoj moći da ispravimo tu nepravdu i potruditi se da prometnice budu dostupne svima - napomenuo je Bizjak koji je već ovaj tjedan imao dogovoren sastanak s vodećim ljudima AZM-a. Sa skupštine je upu-

ćen poziv svim građanima Zlatara i okolnih mjesta koji imaju ideju o oživljavanju ove sredine, da se jave Udruzi, a sve udruge koje djeluju u Zlataru bit će pozvane na zajednički sastanak na kojem će se dogovoriti daljnje aktivnosti za boljitak Zlatara i zlatarskog kraja. Gradonačelnik Zlatara dr. Miroslav Kopjar upoznao je okupljene sa svim akcijama koje poduzima Grad, koji se još opravlja od financijskih potresa koji su ga zadesili zadnjih mjeseci. (Z. Gregurek)

13

Tko je žrtva, a tko agresor? ZLATAR – Grad Zlatar organizirao je u Gradskoj knjižnici 2. veljače predstavljanje knjige umirovljenog admirala Davora Domazeta – Loše “Hrvatski Domovinski rat 1991. – 1995.” Knjigu je napisao povodom 15. obljetnice oslobodilačke operacije “Oluja”, a javnosti je predstavljena početkom kolovoza u Čavoglavama. Domazet je bio načelnik Obavještajne uprave Glavnoga stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) te načelnik Glavnoga stožera OSRH. Objavljuje stručne radove iz taktičkoga i operacijskog umijeća, vojne te opće strategije. U proslovu spomenute knjige, koja je nakon pola godine po izlasku predstavljena i u Zlataru, navodi kako je knjigu napisao zato da nestanu dvojbe o tome tko je žrtva, a tko agresor, tko je napadao da bi oteo tuđe, a tko je branio svoje, tko je uistinu dijelio BiH, a tko ju je zapravo spasio. Ističe kako je danas manipuliranje činjenicama i poviješću toliko nazočno da je borba za “bolju prošlost, kao zalog budućnosti”, onih koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku, dobila više nego ikad dosad na važnosti. “Očit primjer takva novoga načina ratovanja jest kriminalizacija Domovinskoga rata”, piše Domazet i dodaje kako se taj rat više ne vodi na bojnom polju, nego u javnom prostoru, u kojem operacije planiraju i izvode mediji i sudišta. Svoje viđenje publici iznosi vrlo temperamentno, nastoji svaku teoriju potkrijepiti argumentima i zanimljivo ga je slušati, posebice kad govori o informacijskom ratu. O knjizi Davora Domazeta na predstavljanju u Zlataru govorio je i prof. dr. Miroslav Tuđman. (ž.sl.)


14

županija

broj 382 / 11.02.2011.

ROTARY KLUB KRAPINA DONIRAO OSOBNO RAČUNALO PRILAGOĐENO DJECI S TJELESNIM OŠTEĆENJIMA Mirjana Bašak KRAPINSKE TOPLICE

U

ime Rotary kluba Krapina, predsjednik Stjepan Pavić donirao je u utorak OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice osobno računalo s dvije tipkovnice prilagođeno djeci s tjelesnim oštećenjima. – Veseli nas kao članove Rotary kluba Krapina da možemo pomoći djeci s posebnim potrebama u OŠ pri bolnici. Svjesni smo toga da ta djeca imaju poteškoća, da im je potrebna posebna oprema, a ne standardna i u tom smislu djelujemo. Naša suradnja je duga, a također imamo sreću da se među našim članovima nalazi jedan inženjer informatike Ivan Pavlović koji se obrazovao i u Americi i vrlo dobro poznaje svoju struku – istaknuo je Pavić. Na donaciji su se zahvalili ravnateljica Erna Petek i prof. defektolog Antun Zupanc.

Vjerni i stalni donatori

– OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice već duže vremena surađuje s Rotary klubom Krapina koji su jedni od naših vjernih i stalnih donatora. Donacije Rotary kluba uglavnom su usmjerene u nabavku tehničke opreme, odnosno osobnih računala za djecu s teškoćama u razvoju i učenju. Jedan od ciljeva

OŠ pri Specijalnoj bolnici upravo je uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u rad s djecom. I to na području poboljšavanja njihovih općih sposobnosti i mogućnosti za praćenje

ma i udžbenicima. Računala pomažu i u procesu opismenjavanja. Dakle, u čitanju i pisanju, a kako neka djeca nisu zbog svojih poteškoća u mogućnost koristiti olovku i papir, bilježnicu i udžbenik u

tun Zupanc. Članovi Rotary kluba Krapina već su pitali što od specijalne opreme mogu nabaviti u sljedećoj donaciji. – Danas se općenito ulažu ograničena sredstva u obra-

upisano 50 djece. U školu se upisuju i djeca koja su privremeno u bolnici na rehabilitaciji tako da se tijekom godine dosegne broj do 120 djece. U tu brojku se ne ubrajaju djeca iz cijele županije koja

Ravnateljica Petek: ‘’Svaka ovakva akcija je dobrodošla, vrijedna i nama pomaže u radu, i naravno na zadovoljstvo nas i roditelja pomaže našim učenicima i štićenicima od njihove najranije predškolske dobi, pa do njihova završetka osnovnoškolskog obrazovanja. Malom Borni (6,5 god.) rad na posebnom računalu prilagođenom za djecu s tjelesnim oštećenjima puno znači. – Ima motoričke smetnje i problem mu je izvoditi poteze s rukama i držati olovku, dok na kompjutoru može pogađati slova, čak i na onom doma. Samo mu je teže jer su puno manje tipke. Ovdje je i miš specijalni pa je puno lakše baratati njime. Ako će se pokazati dobrim nabavit ćemo ga i doma – rekao je tata Siniša Pršle iz Zaboka.

Prof. defektolog Zupanc: Donacije Rotary kluba uglavnom su usmjerene u nabavku tehničke opreme, odnosno osobnih računala za djecu s teškoćama u razvoju i učenju i oni su naši vjerni i stalni donatori. programa, budući da nam osobna računala pomažu da ustvari na što bolji način predočimo neke obrazovne sadržaje djeci koji su prije, nažalost, samo bili u slika-

tom im se slučaju svi materijali prilagođavaju na osobnim računalima. Oni svojim ručicama teško mogu pisati na običnoj tipkovnici – objasnio je prof. defektolog An-

zovanje, ali s druge strane zato postoje ljudi dobroga srca i kvalitetni donatori koji pomažu radu ove ustanove – zaključio je prof. defektolog Zupanc. Trenutno je u OŠ

dolaze na logopedski tretman i djecu koja dolaze na tretman kod psihologa. Ravnateljica OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske To-

plice, također prof. defektolog Erna Petek naglasila je da ovakve donacije puno znače. – Naša škola financira se po principu kao i sve druge škole u županiji. Imamo mali broj učenika tako da nam razdjel sredstava pripada prema broju učenika. Dobijemo, istina, i nešto više sredstava, ali još uvijek nedostatno da bi svu svoju tehničku opremu i materijalna sredstava upotpunili kako bismo željeli ili kako potrebe djece to zahtijevaju. Svaka ovakva akcija je dobrodošla, vrijedna i nama pomaže u radu, i naravno na zadovoljstvo nas i roditelja pomaže našim učenicima i štićenicima od njihove najranije predškolske dobi, pa do njihova završetka osnovnoškolskog obrazovanja. Pomaže mnogo, pogotovo, što ih mi tokom obrazovanja nastojimo što više osamostaliti za samostalni budući životi rad. Znamo da je danas komunikacija preko interneta vrlo razvijena i predstavljat će našim učenicima veliku pomoć, u njihovom daljnjem obrazovanju. Ako će krenuti u daljnje srednjoškolsko obrazovanje bit će educirani, ako neće, moći će dalje u svom domu na jedan moderan i pristupačan način komunicirati – rekla je ravnateljica Petek. Naravno, da ima još stvari koje iziskuju intervencije u OŠ pri bolnici. Jedna od njih je prilazna rampa, koja više ne zadovoljava.

Izvučeni dobitnici u eteru Radija Kaj u ponedjeljak 07.02. 2011. U 10.15 minuta: ANTONIJA KUNŠTEK, M.GUPCA 12, KRAPINSKE TOPLICE; MARINA PILARIĆ, SLATINA 124, OROSLAVJE; DRAGICA NEŽMAHEN, MATIJA GUPCA 11, KRAPINA


županija

broj 382 / 11.02.2011.

15

Uz godišnjicu smrti isusovca – umjetnika Marijana Gajšaka

Predstavljena monografija samozatajnog klanječkog velikana

Ivo Šućur KLANJEC

P

romocija Monografije “Marijan Gajšak – Sakralna umjetnost”, koja je izašla u nakladi Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, Grada Klanjca, Ogranka Matice hrvatske u Klanjcu i Galerije Laudato iz Zagreba, upriličena je prošle subote u Klanjcu. O ovom značajnom i zahtjevnom djelu kojeg su u samo godinu dana pripremili Vladimir Horvat, Tonči Trstenjak, Mirela Lenković i Stanko Špoljarić, ljubiteljima umjetnosti koji su do posljednjeg mjesta ispunili gradsku kino dvoranu, govorili su prof. dr.Tonči Trstenjak, prof. Stanko Špoljarić, Mario Lenković i o. Ivan Cindori. Promociju je povezivala Snježana Ricijaš, a duhovnim pjevanjem obojila mlada Lucija Jelušić. O. Ivan Cindori ocrtao lik o. Marijana Gajšaka, a o monografiji i djelu plodnog i samozatajnog klanječkog velikana govorili su o. Tonči Trstenjak, njegov školski kolega i redovnički subrat. Povjesničar

umjetnosti Stanko Špoljarić je istakao da opus Gajšaka u hrvatskoj umjetnosti posljednjih desetljeća 20. stoljeća zasigurno ima vidno mjesto, mada ga Enciklopedija hrvatske umjetnosti ne spominje. Gajšak je, rekao je prof. Špoljarić, umjetnik klasične stilistike. Po osnovnoj vokaciji kipar, potvrđivao se i slikarstvom, poglavito vitrajnim kompozicijama. A kad se radi o umjetnosti sakralne tematike, njegovo je značenje nenadomjestivo – značenje svećenika koji je umjetničkim talentom svome životnom pozivu i predanju dao dimenziju ljepote i duhovnosti. Mario Lenković, koji je oblikovao monografiju govorio je o njenom nastanku.

Dirljive riječi

O drugovanju s Gajšakom, školovanju i životu u Družbi Isusovoj, dirljivo je govorio Tonči Trstenjak, koji je uz rad na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, u gotovo sve naše domove davno ušao utemeljivši religijski program Hrvatske televizije. S lijepim riječima prisjećao se suživota s p. Marijanom.

Misa povodom godišnjice smrti Marijana Gajšaka održana je po istočnoslavenskom obredu

Rekao je da je Gajšak bio prije svega kipar, a u slikarstvu je volio boje, da mu je “potez nježan, ali siguran” i da je on bio čovjek “svila i čelik” prisjetivši se jedne zgode kada su bili zajedno u vojsci u Štipu u Makedoniji kako je reagirao, kako je istupio iz voda, predstavio se oficiru JNA i rekao mu da se srami što on koji bi njih trebao lijepo odgajati viče na njih i psuje im najmilije. Svi su tada ostali bez daha na tolikoj Gajšakovoj hrabrosti i u strahu što će slijediti; starješina je otišao, a on je ostao netaknut. Trstenjak je na kraju dodao da je Marijan Gajšak svima bio

“radosni kolega”. Marijan Gajšak rođen je 1944. u Dolu Klanječkom. U Zagreb je došao 1959, gdje se upisao u Interdijecezansku srednju školu (današnju Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju). Godine 1961. ušao je u isusovački novicijat. Studij filozofije i teologije završio je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu 1973. Iste godine je zaređen za svećenika. Nastavio je studij na Orijentalnom institutu sveučilišta Gregoriana u Rimu i postigao licencijat 1975. Od djetinjstva njeguje interes prema likovnoj umjetnosti i pomalo se bavi

crtanjem i modeliranjem tijekom školovanja. Kiparstvo je studirao na Academia di Belle arti di Roma od 1975. do 1978. u klasi prof. Pericia Fazzinija. Specijalni studij kiparstva završio je 1979. u Parizu, na Encole nationale superieure des Neaux-arts, u klasi prof. Michela Charpentiera. Diplomski mu je rad usporedba renesansnog talijanskog majstora Michelangela i hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Marijan Gajšak je bio član Hrvatskog društva likovnih umjetnika od 1987. i član Zajednice umjetnika Hrvatske te član Časnog suda Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb od 1992. Imao je pet samostalnih i više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Predavao je kolegij Estetika i umjetnost u službi sakralnog na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Ostvario se kao izuzetno svestrana osoba. Uz svoj pedagoški rad ostavio je iza sebe mnogo kiparskih i slikarskih radova: reljefa, bisti, vitraja, slika i crteža. I njegovo slikarstvo religijske tematike, u tehnici ulja, tem-

pera, tuša i akvarela. Radovi mu se nalaze u Zagrebu, Mostaru, Rijeci, Krku… Umro je u naponu umjetničkog zamaha pogođen teškom bolešću, 6. veljače 1993., u 49. godini života. Monografija “Marijan Gajšak – sakralna umjetnost” ima 200 stranica. Dvije zasebne studije o djelima o. Marijana Gajšaka napisali su profesori Mirela Lenković i Stanko Špoljarić.

Sveta misa po istočnom obredu

Dan nakon prezentacije ove vrijedne monografije služena je misa u Crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Klanjcu, u kojoj je kršten o. Marijan, a povodom godišnjice njegove smrti. Misu je po istočnoslavenskom obredu služio grkokatolički biskup križevački mons. Nikola Kekić, a pjevao je Ćirilo-Metodov kor iz Zagreba, grkokatolički muški pjevački zbor čiji član i izvrsni pjevač je bio i Marijan Gajšak. Ovo je inače prvi puta u povijesti klanječke crkve da se sveta misa služi na istočnom obredu sv. Ivana Zlatoustog.


16

županija

Z A D U Š U, Z A S P O M E N E K

Kratka priča, o veljike ljubavi Katarine Mitrečić Kak su cajti gda se bljiži Valjčekove, štiela bi z vami podeljiti priču, zdej več pokojne Katarine Mitrečić. Kratke, od srca z drhtavu staračku ruku opisala je svoju ljubaf prema mužu Dragecu, poklje njegve smrti.Zapisane je ostavila svoje dece, sinu i čeri Ruže, moje pajdašice. Na kraju svoje ljubavne priče napisala je ovak: Dragi moji najmiliji. „Ovo što sam napisala možete dati svakom tko želi pročitati, ali samo poslije moje smrti. Neka ga posjeti na svu radost i bolna sjećanja. Živite u ljubavi, vjernosti i sreći. Volite se, poštujte jer radost kratko traje, a tuga i bol u srcu vječno ostaje.“ Tak je te došlje h moje ruke. Ja vam darujem zdej i drugi put dielec jedne veljike, zapisane h srcu i na papieru, nigdar pozabljene ljubavi, kak h mladosti, tak h starosti. Katarina je svoju priču nazvala: „Radosna i bolna sjećanja“ i počela ovak, h orginalu kak je ona zapisala: „Dragec, deca sme bilji, s kravami na pašu hodilji, lovice se igrali, veseli bili. U sedamnaestoj godini jedan drugom ljubav obećali. Radosno skupa hodili, na peračehu, na lupitvu, na proščenje se z becikljinom vozilji. Dvadesetosmuga desetuga 1948. godine u vojsku si otišel. Dvajstšest meseci pismenu ljubav sme vodilji. 25.11.1950. vratio si se doma. Dalje se nastavila ljubav po starom. Susedi su nam se smejali i ogovarali nas, ali mi nisme za te marili. I se sme Piše: Nevenka Gregurić im opraščali, o vjenčanju maštali, makar nam to pojedini nisu dali. Ali 20.10.1951. godine silom smo se venčali. Teško smo živeli, ali smo se sve više voljeli. Sve uvrede i boli skupa smo trpeli. 24.08.1952. dragi Bog podario nam prvo dijete. Teško smo živjeli, gladni bili, teško radili i sve trpeli. Noću plakali, plačući razgovarali i pomalo počeli kućicu graditi. Nisu nam njegva braća dali. Silom smo ju najviše i velikom gladu i boli sami napravili. 20.01.1957. Bog nam podari i drugo, muško dijete. Onda je počelo najveće zlo. Nemaš jesti, nemaš piti, nemaš za što kupiti, a moraš raditi. To smo trpjeli još dvije godine. Onda smo se preselili u našu kućicu. Početak je bio težak, ali smo bili sretni i radosni jer više nismo bili gladni. Za kratko vrijeme napravili štalicu, kupili kravicu, neumorno radili i radovali se, veseli bili. U veselju i radosti smo decu othranjivali i puno toga priskrbeli. Djecu smo othranili i oženili, kuće njim pomagali napraviti, decu im pomagali podići i puno toga napraviti. Sada smo oboljeli, nije više kao prije. Drugi su osjećaji, druge su misli, strah i trepet. Nema više mirnog spavanja, nema one radosti i veselja već samo tuga i strah. U toj tuzi i strahu doživjeli smo 50. godišnjicu braka. Dragec, sjećaš se kad smo pri Hračku na verande sedeli zagrljeni i zviezde gledeli, brojili i odabirali? Odabrali smo dvije najbliže i najveće. To su bile zvijezde naše ljubavi. Nakon našega zlatnuga pira, skupa sme živelji još 7 mesece, 15 i pol dana. Dragi Bog preselio tvoju dušu 06.06.2002. k sebi na vječni počinak. I tvoja se zvijezda zgasila. A moja zvijezda na moj prozor tužno svjetli i čaka i čaka da ju moja duša h gasi. Voljeni moj nedostaješ mi još više i više. Za saku dobru reč, za saki pogled, za saki smeh i svaki zagrljaj i poljubac tvoj, za sve najljepše od mojeg ti srca najljepša fala. Bio si mi vjera, ufanje i ljubaf. Bio si mi radost sva, bio si sreća sva, u srcu žiča kras u životu vječni spas. Dugi su mi dani, još dulje noći, u mislima te nosim, hoćeš li mi opet u snove doći. Ali nije kraj! Nije kraj kad odu oči koje voliš, kad ode osmjeh koji pratiš, kad ode dobrota koju trebaš. Nije kraj kad odu ruke koje grle, kad ode ljubav koja grije, kad ode duša koja snije. I nije kraj. Tu su sjećanja koja ne nestaju, tu su suze koje ne prestaju. Kao mjesec na nebu sama sam. S ponosom i tugom pamtim tvoju dobrotu i plemenitost, poštenje i vjernost, osmjeh i toplinu. Hvala ti. Jer, da tebe nije bilo, ne bi znala što je ljubav. Nedostaje mi beskrajno tvoja blizina, tvoj osmjeh, tvoj glas, tvoja ljubav, tvoja nježnost i naš život. Prošlo je punih šest ljeta, šest jeseni, šest zima i šest proljeća. Za tobom tugujem, plačem i nikad i nikad utješit se neću. Šest je godina od kad je srce tvoje kucati prestalo. Tvoje tijelo kraj mene ne spava. Tvoja duša na nebu vječni san sniva. I čuva mjesto mojoj da joj se pridruži, da na ovom svijetu ne živi u tuzi.“

broj 382 / 11.02.2011.

Godišnja skupština Udruge vinogradara i vinara i prijatelja dobrog vina Trs TUHELJ – Udruga vinogradara i vinara i prijatelja dobrog vina Trs Tuhelj koja okuplja 71 člana, ovih je dana u prostorijama Vatrogasnog doma održala godišnju skupštinu kojoj je nazočio i načelnik općine Armando Slaviček. Izvješće o radu podnio je predsjednik Srećko Dvoršak, ističući kako je udruga, unatoč ekonomskoj krizi, izvela i financijski pokrila sve planirane zadatke, osobito one koji se odnose na edukaciju svojih članova. Ova stavka je bila itekako korisna zbog nepovoljnih lanjskih uvjeta dozrijevanja i berbe grožđa. Članovi Trsa također su sudjelovali na ‘Vinarijadi 2010.’ s 42 uzorka, od kojih je 37 ocijenjeno i to 5 sa zlatnim, 21 sa srebrnim i 11 vina

s brončanim medaljama. Nakon skupštine, prošlogodišnju berbu sa 61 uzorkom vina kušao je profesor Zdenko Ivanković i vlasnicima ukazivao na pogreške koje su činili kod uzgoja grožđa i vinifikacije i što još treba

učiniti da bi se kvaliteta vina održala ili čak poboljšala. – U cjelini gledano, unatoč vrlo lošim uvjetima koji su vladali u trsju, tuheljski vinari su uz dodatne napore u podrumima uglavnom izvukli ono što se u tim okolnostima

moglo, tako da je većina vina pitka, naravno kao gemišt, a samo je manji dio naglašenije kiselosti. Za jednu trećinu uzoraka mogu čak kazati da je solidna ili jako dobra – istakao je iskusni enolog Ivanković. (Ivo Šućur)

Proslavljen Dan života u župi Zabok ZABOK - Župa Zabok obilježila je Dan života prošle nedjelje okupljanjem u župnoj crkvi gdje je održano klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu i molitva po predlošku za Dan života. Obilježavanje Dana života završilo je misnim slavljem koje je predvodio župnik Marijan Culjak. U svojoj homiliji istaknuo je kako je potrebno svaki život na zemlji, a osobito život čovjeka čuvati, pomagati, da se svatko na svom mjestu, u svom zvanju uvijek opredjeljuje za život. - Ako je istina, a jest i mora biti, da su kršćani prijatelji života, onda se to poglavito odnosi na kršćanske roditelje, na kršćanske brakove i obitelji. Od naših katoličkih bračnih parova, naših roditelja i obitelji prvenstveno ovisi hoće li se svaki, po planu Božjem, začeti život i roditi i njegovati do prirodne smrti. Naše župne zajednice, ali i druge građanske inicijative te državne institucije pozvani su da pokažu na djelu koliko vole život, a koliko ga preziru i omalovažavaju – rekao je vlč. Culjak.

- Isus nam nije poručio, da postanemo brašno, kojega ima u kruhu daleko više nego soli. Isto tako nam ne govori, da budemo voda koje isto tako ima i za sve je upotrebljiva. Nije nam rekao, da postanemo šećer, da bi se

netko radi nas oblizivao… Isto tako, Isus nam nije zapovjedio, da postanemo ulje, vino, vatra ili što drugo, što je važno. Neka budemo sol jednostavna i obična sol, malo gorkastog okusa, nimalo privlačna ljudskim osjetilima –

zaključio je homiliju župnik Marijan Culjak. Na kraju misnoga slavlja zahvalio je svima na aktivnom sudjelovanju u obilježavanju Dana života te pozvao sve da se još aktivnije uključe u život zajednice. (zl)

KUD ‘Sveti Ivan Krstitelj’ održao drugu godišnju skupštinu MARTINEC OREHOVIČKI Vodstvo i članovi KUD-a ‘Sv. Ivan Krstitelj’ zadovoljni su do sada održanim aktivnostima, kazali su vodeće žene, članovi i gosti na 2. godišnjoj skupštini toga mladog društva. Na redovnoj skupštini koja je održana u Društvenom domu u Martincu Orehovičkom, uglavnom se govorilo o proteklim aktivnostima koje su uvelike doprinijele promociji samoga mjesta, ali i o planovima za buduća razdoblja. Tom je prilikom predsjednica društva

Ana Krznar sa zadovoljstvom napomenula kako su u prošloj godini imali čak 29 nastupa. Posebno je istaknula kako su nastupi ‘Večer glume za antistresne gume’ u Tuhlju, posjet Domu za starije osobe ‘Sv. Nikola’ u Krapini, prigodni program za osobe s posebnim potrebama u Stubici i drugi, imali humanitarni karakter. - Moramo spomenuti kako smo se uspješno predstavili i na Smotri kazališnih amatera Krapinsko-zagorske županije i to s predstavom ‘Ded Vilča

i njegova priča’ - rekla je Ana Krznar. Spomenula je i nastup KUD-a na smotri pod nazivom ‘REGA’ u Varaždinskoj županiji te posjet svetištu Majke Božje od Krasna, gdje su se družili s Milom Bogovićem, biskupom Riječko-senjske nadbiskupije. Financijsko izvješće o radu društva podnijela je dosadašnja tajnica Valentina Pakračić-Jambrek, a za vrijeme njezina porodiljnog dopusta nova će tajnica biti Dragica Belošević. U izvješću je tom prilikom naglašena posebna zahvala vodstvu Općine

Bedekovčina na financijskoj podršci jer su zahvaljujući istoj uspješno obavili sve aktivnosti koje su bile predviđene planom rada. Uza sve dosadašnje aktivnosti, među kojima su i održavanje starih običaja poput paljenja ivanjskih krjesova, pecijada, pastirskih igara i drugo, KUD ‘Sv. Ivan Krstitelj’ u ovoj godini nastavlja sa svojim programom i radom, a taj će dopuniti s jednom novom predstavom pod naslovom ‘Smetlište’, koju je napisala Marija Mihovilić. (Dean Stulić)


županija

broj 382 / 11.02.2011.

kultura

17

DNEVNIK TATE BENA

U galeriji zgrade Porezne uprave u Zagrebu otvorena izložba slikara Stjepana Đukića Pište

Piš, piš

Špoljarić, Đukić i Planinić

V Adam Končić, Željka Antunović i Sonja Borovčak

“Balade” za buduće generacije Ivo Šućur ZAGREB

K

ada Zagreb ugosti nekog autora u svojem izložbenom prostoru kao što je Galerija velike polukružne staklene zgrade Porezne uprave, u kojoj je u proteklih 11 godina nanizano čak 87 likovnih izložbi – umjetnika poput Veže, Kinerta, Labaša, Lovrenčića i sličnih, onda se tom autoru iskazuje posebna čast, ali i sredini iz koje dolazi. To se 3. veljače dogodilo Zagorju i Stjepanu Đukiću Pišti i njegovim “Baladama Petrice Kerempuha”. Izložbu je pod pokroviteljstvom Ministarstva financija otvorio profesor Stanko Špoljarić, te neobično nadahnuto govorio o ciklusu “Balada”, o potpuno novom pristupu ovog izvr-

snog i plodonosnog slikara. Između ostalog rečeno je da su mnogi kipari i slikari crpili Krležine “Balade” kao inspiraciju iz kojih su nastajale ilustracije. Kod Stjepana Đukića Pište to nije slučaj, već je riječ o fuziji literarnog, glumačkog i likovnog, kao jedinstvenog rješenja. Samo otvorenje je dakako bilo u znaku “Balada”, gdje su poznati glumac Adam Končić i glazbenik Duško Zubalj izveli nekoliko dionica “Balada” u novim uvjetima, te na zanimljiv način improvizirali izvedbu koja je burno popraćena pljeskom. Otvaranju izložbe nazočili su predstavnici Krapinskozagorske županije – zamjenica župana Sonja Borovčak, načelnik općine Veliko Trgovišće Zdravko Vutmej te

delegacija kulturnih djelatnika Novog Mesta i tamošnje Galerije “Jakčev dom” kao i delegacija Državnog arhiva iz Siska. Unatoč kašnjenju pozivnica koje su pojedinim uzvanicima stizale na “dan D”, na izložbu su došli mnogi poznati pojedinci i predstavnici institucija, glazbenici, likovnjaci, novinari i drugi ljubitelji likovne umjetnosti, koji su doslovce opsjedali intrigantne slike iz ciklusa “Balada”, “respektabilnom ostvarenju, slikarskom doživljaju jakog osobnog pečata sa sjajno savladanim svim materijskim zadacima, potki pravog nadahnuća i Pištinom zrelošću potvrđenom i u opusu i ranijih stvaralačkih godina”, kako je naglasio povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić, otvarajući ovu dugo očeki-

vanu likovnu prezentaciju. Izložba se može razgledati sve do 12. ožujka. U razgovoru doznajemo da osim planiranih izložaba u Mariboru, Berlinu i Novom Mestu, istu postavu žele ugostiti i u Sisku, Krapini i još nekim gradovima diljem Lijepe naše, dok je izložba u Virovitici već dogovorena i vezana za Dan Virovitičkopodravske županije. Na kraju, kao rezime, evo i izjave Branka Uvodića: “Znam da u Pišti žubori nepresušni izvor inspiracija, ali da može ovako zadanu i vrlo zahtjevnu tematiku iznjedriti za generacije koje dolaze, ipak nisam očekivao. Hvala ti, prijatelju, na ovim likovnim užicima, začinjenim vječnim Kajem u ‘Baladama Petrice Kerempuha’”.

Kulturna delegacija iz Novog Mesta

Poezija povodom Valentinova u SŠ Oroslavje OROSLAVJE - Perica Martinović i Goran Matović su u povodu Valentinova gostovali u Srednjoj školi Oroslavje gdje su održali poetsku predstavu garniranu ljubavnom poezijom velikana 20. stoljeća, ali i anegdotama o poznatim pjesnicima pa i likovnim umjetnicima. Tako je kao odličan uvod poslužila priča o upoznavanju Dalija i njegove Gale. I sami učenici sudjelovali su u predstavi kad je po dvoje učenika i učenica trebalo objašnjavati što je to umjetno disanje. U pjesničkoj igri glumci su isprepleli djela i dijelove djela autora kao što su Ujević, Prevert, Šimić, Cesarić, Krleža, Parun, Kaštelan, Borges, Matoš, Dali, Eluard, Sever, Paljetak, a nešto što je planirano kao 35-minutna predstava prometnula se, zbog odličnog odaziva i praćenja učenika (i profesora te drugih djelatnika škole) – u skoro jednosatni poetski performans. I mnoge će potaknuti da neki djelić iz predstave iskoriste i u svom obilježavanju skorašnjeg Valentinova! (D. Ciglenečki)

eć par puta sam pisal kak je Gracia nezadovoljna s kinderbetom. Nekak nema volje spati h njemu. Uspela je razviti i posebno čulo da se mam zbudi če ju h kinderbet denemo čak i kad spi. Bar meni to dela. Neku noć zaspi ona kraj mene na krevetu i da bi ja imel komociju na krevetu štel sam ju deti h kinderbet. Otkrijem ju, ne reagira. Nosim ju do kinderbeta, ne reagira. Polako i pažljivo ju spustim h kinderbet i onda kaj da ju je nekaj hpičilo. Počela je cendrati, kričati, hitati se. Onda sam samo ispružil ruke prema njoj i mam je nastal mir i nastupila tišina. Nedjelja je bil dan prepun iznenađenja. Za prvo se pobrinula Gracia. To da se one dane kad ne treba iti h vrtić rano zbudi već nije iznenađenje. Čim se zbudila dobila je flašicu i pustil sam joj crtane da si još malo poleži h krevetu da se ne zdigne prenaglo. A i da si žena i ja spijemo kavu. Nije prešlo par minuta, kad evo nje iz sobe, potpuno gole i nosi kahlicu u rukama. I govori - piš, piš. Donese kahlicu do žene, a unutra se Piše: Tomislav Benčić ima kaj za videti. Popišala se. Nije čudno da djete njezinih godina piša na kahlicu. Međutim na krevetu sam ju ostavil h pidžami, bodiju i imala je pelenu. Sve to je skinula sama sa sebe i popišala se h kahlicu. Znala je ona i prije sve skinuti sa sebe, a znala je i pišati da nema pelenu. Samo kaj je pišala na našem krevetu po jastucima. Obično gola sedne na jastuk i zavisno od toga na čiji jastuk sedne tak veli - mama piš piš, ak sedne na ženin jastuk, ili tata piš piš ak je na mojem jastuku. Do sad je češće popišala ženin jastuk. Drugo iznenađenje je napravila Patricija. Gracia i ja smo bili prešli van po kruh i malo se prošetati, prejti do parka i do trga nahraniti golubove i vrapčiće. I dok smo bili h parku zove me šogor e bumo došli do njega. Objasnim mu da kaj se mene tiče morem dojti, ali da žena kuha ručak. Dobro. Nije prešlo par minuta zove šogor opet. Eee, daj dojdite, rekla je (moja žena) da bu se obljekla i da bute došli. Meni sad nič jasno. Ali seli Gracia i ja h auto i pravac doma. Nisam Graciu niti vadil van iz sjedalice nego sam samo išel kruh odnesti doma. A doma iznenađenje. Patricija ima fertun na sebi i panira meso za pohati i pohvali mi se da bu ona zgotovila ručak. Da mi nije žal djeteta nateral bi ju svaku nedelju, a i češće da kuha, kak joj dobro ide. Osobno sam se uspel uvjeriti da e-recept zbilja funkcionira. Nakon duuuugo vremena sam bil pri doktorici zbog sebe. I dala mi je nekakve tablete i rekla da ih samo podignem h bilo teroj ljekarni. I zbilja je tak. Ajde da bar nekaj h ovoj državi funkcionira. I naplata im dobro ide, 15 kuna pri doktorici za pregled, 16 i nekaj h ljekarni nadoplata za tablete i 50 kuna na kirurgiji za to kaj su mi ruku zamotali. Samo kaj ne znam za kaj sam lani sveukupno 18 hiljada kuna doprinosa platil.

Osnovna škola Bedekovčina 49221 Bedekovčina, Gajeva 13, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE Radni odnos zasniva se na određeno puno radno vrijeme. Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - dokaz o stručnoj spremi - domovnicu - potvrdu o nekažnjavanju - životopis Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


18

županija

broj 382 / 11.02.2011. SUSRET S PJESNICIMA Spisateljica i znanstvenica Marina Krpan-Smiljanec

Održana skupština KUD-a Horvatska

Kvaliteta i rast kulturnih poslanika Velike Horvatske se nastavlja VELIKA HORVATSKA - Prošlog vikenda održana je u prostorijama područne škole redovna izvještajna i izborna Skupština KUD-a Horvatska. KUD broji šezdesetak članova koji djeluju u četiri sekcije: mala i srednja grupa folklora koja obuhvaća predškolsku i osnovnoškolsku djecu, velika grupa folklora te tamburaška sekcija. Predsjednica KUD-a, Regina Ljubić prezentirala je ostvarenja udruge u protekle četiri godine, u kojima je KUD Horvatska gostovao diljem Hrvatske, kao i u inozemstvu, a posebno treba spomenuti prijateljsku suradnju s mjestom Holešov u Češkoj i Vrbicom kraj Đakova te KUDom Kaj iz Zlatar Bistrice, koja će se i ove godine nastaviti. U prigodnoj prezentaciji predstavljene su ifotografije Kulturnog društva s tamburašima Velike Horvatske iz 1938. godine, na čijoj je tradiciji ponovno pokrenut rad KUD-a 2006. Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili financijsko i programsko izvješće, kao i novo rukovodstvo. Za predsjednicu je ponovno izabrana Regina Ljubić, za tajnicu Gordana Benc, za potpredsjednika Nevenko Halužan, a izabrani su i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora. Prezentiran je i plan rada za 2011. u kojem se planira nastupiti u Splitu, gdje je uspostavljena suradnja s KUD-om Jedinstvo, zatim u Vrbici kraj Đakova, na manifestacijama unutar županije, na misnim slavljima u župi te na smotrama folklora i tamburaša KZŽ. KUD će također sudjelovati u organizaciji 7. Dana kulture, zabave i sporta Horvatska 2011. te Božićnog koncerta s djecom područne škole. U 2011. godini i dalje će se raditi na uvježbavanju novih koreografija, a isto tako želi se oformiti grupa balskih plesova (valceri, polke) kao i mala grupa tamburaša, koja je već i započela s probama, pod vodstvom maestra Rudice Tramišaka. (Ivo Šućur)

Promocije zbirke pjesama Zvonka Kudelića Žune ZLATAR / KRAPINA – Zvonko Kudelić Žuna, zlatarski pjesnik, predstavit će svoju 4. zbirku pjesama “Ovakonak: tri v jene internazzionalle” u ponedjeljak 13. veljače od 17 sati u Caffe baru Stara pošta u Zlataru. Poseban gost promocije bit će Tomislav Goluban. Dan kasnije, u utorak 15. veljače od 17 sati promocija će se održati u Caffe baru Mala Ramona u Krapini, a poseban gost je Adalbert Turner Juci. (zl) ĐURMANEC - Kulturno umjetničko društvo Đurmanec održalo je svoju redovitu godišnju Skupštinu koja je ujedno bila i izborna, ali i povod za rezimiranje ostvarenih rezultata u protekloj godini. Članovi su jednoglasno odlučili da će KUD i dalje voditi Marija Klasić, koja je u svom govoru istaknula zadovoljstvo postignutim rezultatima u prošloj godini. Inače, KUD Đurmanec djeluje u šest sekcija: dječji folklor, mali tamburaši, vokalni ženski sastav te tamburaška, dramska i fol-

Njezine fiktivne priče čitatelji doživljavaju kao legende Ivo Šućur KRAPINA

U

Gradskoj knjižnici Krapina, u okruženju tisuća i tisuća knjiga, razgovaramo s ravnateljicom ovog hrama kulture Marinom Krpan-Smiljanec, zagorskom spisateljicom, rođenom 15. travnja 1959. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je u Kumrovcu, Gimnaziju u Zaboku, a arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na istom fakultetu informacijske znanosti, smjer knjižničarstvo. Upisana je u upisnik znanstvenika Hrvatske. Prošle je godine stekla i titulu viši knjižničar. Osamnaest godina radila je kao voditeljica, a potom i ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice “Antun Mihanović” u Klanjcu. Od 2008. zaposlena je u Gradskoj knjižnici Krapina prvo kao voditeljica Matične službe, a potom i kao ravnateljica. Članica je Hrvatskozagorskog književnog društva i predsjednica Društva knjižničara Krapinsko-zagorske županije. ZL: Niz godina kao profesionalna knjižničarka, znanstvenica i spisateljica, vezani ste uz knjigu. Za vas se, zapravo, može reći da ste rođeni s knjigom. Što je bilo presudno u vašem životnom opredjeljenju? Krpan-Smiljanec: Mislim da sam još u ranom djetinjstvu osjetila potrebu za pisanjem. Sjećam se da, kada su me kao 9-godišnju djevojčicu pitali što želim biti kada odrastem, moj odgovor je glasio – književnica. Ne mogu reći da sam u to doba nešto zaista i ‘stvarala’ – bili su to uglavnom školski sastavci u kojima sam uživala, ali i dobivala potporu roditelja – najviše tate. Držim da je upravo on zaslužan za moju sklonost ka knjizi, pisanoj riječi, a bio mi

je i prvi lektor. I to ne blag, nego zaista vrlo oštar. Moje su se literarne umotvorine crvenile od njegovih silnih ispravaka. Padale su zbog toga i silne suze, ali ipak sam i dalje uporno nastavljala. Nadalje, u našoj kući se puno čitalo, a knjige su se kupovale počevši od slikovnica u najranijem dobu do svjetskih klasika. Odrastala sam u Kumrovcu te osim škole i igre sa djecom i nisam imala nekih drugih oblika zabave ili korištenja vremena. Stoga mi je često bivalo dosadno. Kada bih to rekla tati, njegov odgovor je glasio: “Pa, čitaj nešto!” Ali što? “Imaš Tolstoja, Dostojevskog, to su ti izvrsne stvari.” Ipak, ja sam preferirala Zagorku. ZL: Bljesnuli ste s povijesnim pričama. Krpan-Smiljanec: U svakom slučaju, moj prvi ozbiljniji, objavljeni rad je nastao kao rezultat suradnje s dr. Željkom Bajzom na knjizi “Priče ispod Medvednice i Ivančice”. Mislim da je taj početak s jedne strane, stalno iščitavanje Đalskoga, koji mi možda nije uzor, ali je zasigurno utjecao na usmjerenje, a potom i život u Klanjcu, u okruženju Cesargrada i mnoštva starih kurija, pabirčenje povijesnih crtica, rezultirali su nastankom zbirke povijesnih priča “Priče ispod Cesargrada” koje su objavljene 1999. godine. ZL: U fokusu vašeg interesiranja bio drevni Cesargrad. Kako su nastale te priče? Kpan-Smiljanec: U jednom dahu. Te se godine obilježavala 600-ta obljetnica spomena utvrde. I tako sam ja sjela i počela pisati. Baš kao iz rukava. Knjiga je bila promovirana u okviru proslave obljetnice Cesargrada i ja sam to doživjela kao svojevrstan poklon svome gradu.

Ono što me posebno oduševljava je da mnogi čitatelji moje fiktivne priče doživljavaju kao legende koje se stoljećima provlače među narodom, a uistinu te “legende” su nastale prije desetak godina i to samo u mojoj glavi. ZL: Zavoljeli ste Zagorje, ali vam slavonski geni ne daju mira. Čime ste taj nemir utišali? Krpan-Smiljanec: I poslije “Priča ispod Cesargrada” nastavila sam pisati povijesne priče koje su objavljivane u našem jedinom županijskom časopisu za kulturu Hrvatsko zagorje i u Zborniku Hrvatskozagorskog književnog društva. Međutim, kako sam ja ipak rođenjem Slavonka, osim ljubavi prema Klanjcu, Klanječkom kraju i Zagorju, geni ipak ne daju mira te sam objavljivala i neke svoje reminiscencije na djetinjstvo u Slavoniji u Zaprešićkom godišnjaku i Zborniku HZKDa, a mnogi su, čitajući ih, zaista pustili i pokoju suzu. ZL: Je li povijest vaša konstanta? Krpan-Smiljanec: Ja ipak radim u knjižnici (već 21 godinu) tako da sam dio energije rada uložila i u svoju struku. Magistrirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Informacijske znanosti, smjer knjižničarstvo i to opet povijesnom temom – “Povijesni razvoj javnih čitaonica i knjižnica Krapinskozagorske županije”. Očito je ta sklonost povijesti neka moja konstanta. Trenutno sam na doktorskom studiju Informacijskih znanosti, a tema je ponovno vezana uz povijest. ZL: Uz uspješno vođenje knjižnice, vi intenzivno i pišete. Što čitateljima nudite s vašeg bogato obloženog pladnja? Krpan-Smiljanec: Trenutno sam ravnateljica Gradske

SKUPŠTINA KUD-a ĐURMANEC klorna sekcija. Dječji folklor u kojeg je učlanjeno 20 djece vodi sama predsjednica dok 9 mladih tamburaša vodi Siniša Miklaužić. Dječji folklor sudjelovao je u obilježavanju Dana svetog Jurja u Đurmancu odnosno Dana općine, župe i škole, na Smotri dječjeg stvaralaštva u Velikom Trgovišću te na otvorenju Krapinskog festivala u Krapini. Mladi su tamburaši nastupili

na Svečanoj sjednici općine Đurmanec, na Smotri tamburaških sekcija, a trenutno usvajaju sve pjesme vezane uz mali folklor te se pripremaju za pratnju na Smotri dječjeg stvaralaštva. Dramska sekcija uvježbala je djelo Klupko te bila nositelj dramske večeri uoči Dana općine, župe i škole, a svoj rad predstavila je i na Županijskoj smotri dramskih družina u Krapini. Iza ženske

vokalne sekcije puno je nastupa u prošloj godini, kako samostalnih, tako i u sastavu folklorne sekcije. Bilježe nastupe u Pregradi uoči Berbe grojzdja, na svečanoj sjednici u Đurmancu, na Glinskoj tamburici u Glini, Danu općine u Žetalama i Prvoj adventskoj svjećici u Humu na Sutli. Tamburaška sekcija nastupala je samostalno ili za potrebe instrumentalne pratnje malih

i velikih folkloraša te vokalnog sastava. Sudjelovali su na Županijskoj smotri tamburaških orkestara u Zlatar Bistrici, u Krapinskim Toplicama, Tamburaškoj noći u Maču te Prvoj adventskoj svjećici u Humu na Sutli, a bili su i nosioci programa na Babičinim kolačima također u Humu na Sutli. Folklorna sekcija bila je nositelj velikog broja gostovanja. Osim nastupa za Dan općine,

knjižnice Krapina i priznajem da je Zavičajna zbirka područje koje me interesira pa su iz tog interesa nastali neki radovi za koje bi se moglo reći da su možda na granici stručnih radova ka povijesnim pričama. Jedna od tema koja me posebno zanima je usmena povijest. A što je uistinu usmena povijest? Bilježenje zapisa (priča) stanovnika nekoga kraja o vlastitim sjećanjima na povijest obitelji, grada, nekog događa ili jednostavno na neku priču. Dakle, ponovni povratak na povijest. Upravo radeći na poslovima voditelja Matične službe Gradske knjižnice Krapina imala sam prigodu uzduž i poprijeko prijeći cijelu našu županiju, proći mnogim cestama i “putekima”, upoznati mnoštvo ljudi i čuti brojne priče koje će, nadam se, možda pod nazivom “Putovima jednog matičara” ugledati svjetlo dana. ZL: Tko vam na putu sve intenzivnijeg stvaralaštva daje potiče i podržava? Krpan-Smiljanec: Naravno da u svemu što radim imam poticaj i podršku obitelji. Dapače, moja starija kćer Petra i sama piše, objavila je do sada tri zbirke poezije, mlađa kćer Sara se također bacila na pisanje i sanja o objavljivanju knjige. Muževa podrška sadržana je uglavnom u izjavi da imam jako puno mašte te toga i nije čudno da pišem. Podrška nije deklarativna nego i suradnička. Tijekom ovog mjeseca trebala bi izaći moja nova knjiga “Cesargradska šaputanja” u nakladi Hrvatskozagorskog književnog društva, gdje je Petra autorica naslovnice i ilustracija, ali i dječja slikovnica “Kako je Petit pobjegao na Mjesec”, gdje sam se ja okušala i na području stvaralaštva za djecu, Petra je ilustratorica. župe i škole u Đurmancu kad su predstavili novu koreografiju, nastupali su na Županijskoj smotri folklora u Maču, na 6. Folkfestu u Ptuju, na 4. Međunarodnoj smotri folklora u Glini, na 3. Danima šljiva u Siraču, na Danu općine u Petrovskom i Žetalama. Na samom kraju, predsjednica Klasić zahvalila je svim članovima KUD-a na angažmanu, volji i trudu, a Općinskom vijeću i načelniku Branku Horvatu na financijskoj i moralnoj podršci tijekom svih godina od samog osnutka KUD-a. (K. P. B.)


županija

broj 382 / 11.02.2011.

poljoprivreda

I

ako je otkrivena još daleke 1796. godine, činjenica je da se po kvaliteti još ni jedna druga sorta krušaka nije približila Viljamovki, tako da je i danas ova sorta najzastupljenija u uzgoju. Viljamovka je engleska sorta, koja se uzgaja na svim kontinentima, pa je smatraju i kozmopolitskom kruškom. Svojom velikom prilagodljivošću (može se uzgajati i do 800 m nadmorske visine), odličnom rodnošću i izvanrednom kvalitetom ploda, smatra se nezamjenjivom sortom. Izvrsna je kako za svježu potrošnju tako i za raznovrsnu preradu, a posebno za rakiju “viljamovku”. Dozrijeva sredinom kolovoza i u 8 do 10 dana treba završiti berbu. Kožica je glatka, zelenkasto žuta, ponekad s blagim crvenilom na sunčanoj strani. Meso je bjelkasto, jako sočno i topivo, slatko s primjerenom kiselinom i značajnom muškatnom aromom. Primjerena je za sve uzgojne oblike i sisteme. Prvenstveno rađa na dvo-

19

SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

godišnjem ili trogodišnjem drvu, na rodnim grančicama. Sorta je srednje osjetljiva na krastavost (fuzikladij), a jako na bakterijsku palež. Ponekad može biti problema s klorozom. Cvate srednje kasno i ona sama je dobar oprašivač drugim sortama koje se otprilike podudaraju u vremenu cvatnje. Porodi rano i dalje rađa odlično i redovito. S dunjom kao podlogom nema dobar afinitet pa je treba cijepiti preko posrednika. Sorta Viljamovka (kao i gotovo sve sorte kruške) samoneoplodna je pa joj je potreban polen druge ili drugih diploidnih sorti za oprašivanje s kojima se ona dovoljno podudara u vremenu cvatnje, radi osiguravanja redovite i visoke rodnosti. U većim nasadima kruške kod sadnje treba voditi računa o osiguravanju dobrog oprašivanja sadnjom jednog ili više dobrih oprašivača u dovoljnoj zastupljenosti i povoljno raspoređenih u voćnjaku. Od dobrih oprašivača za sortu Viljamovku može se navesti

veći broj sorti. Preporučuju se sorte Pakamov trijumf, Boskova tikvica, Gelertova, Klapov ljubimac, Trevuška, Hardijeva i dr. Prilikom sadnje može se posaditi samo jedna od njih, ali i dvije pa i tri, ako vam nije neprikladan veći broj sorti oprašivača. Bez obzira na broj sorti oprašivača, njihovu zastupljenost računajte zajedno, ali ih prvenstveno iz tehnoloških razloga ne bi bilo prikladno miješati. Posadite ih svaku zasebno,

primjerice u svojem redu, ako ćete saditi više od jedne sorte oprašivača. Raspored sorte Viljamovke i oprašivača u nasadu najbolji bi bio po redovima, primjerice 4 reda sorte i 1 red oprašivača. Iz toga proizlazi i zastupljenost oprašivača. Smanjivanje broja stabala oprašivača može utjecati na slabije oprašivanje. Raspored po redovima najprikladniji je zbog cjelokupne olakšane tehnologije proizvodnje (od sadnje, njege, berbe do održavanja nasada). Prema tome, raspored redova sorte i oprašivača 4:1 pokazuje i zastupljenost oprašivača po redovima.

Oprašivači za krušku viljamovku Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

IZ PONUDE IZDVAJAMO ZABOK / Radničko naselje bb / Tel. 225 768 •Sadnice voćaka •Ukrasnog drveća i grmova •Supstrati za sadnju •Rezano cvijeće, buketi i vijenci •Organska i mineralna gnojiva •Sredstva za zaštitu bilja •Vinarska i vinogradarska oprema • Stručni savjeti oko sadnje

Sadnica Viljamovke

33,00 kn

Škare za grane teleskop

89,98 kn

Crveno ulje 1 L

69,00 kn


28 20

županija

broj 382 / 11.02.2011.

zagorskilist

Kako je nastalo Valentinovo? N

avodno je 278. godine izvršena smrtna presuda nad svećenikom po imenu Valentin, koji je spaljen na lomači. U to je vrijeme vladao rimski car Klaudije II., koji je bio poznat po mnogim ratovima te je zbog toga stekao nadimak „Okrutni“. Svoju je vojsku htio održati snažnom i čvrstom te je vojnicima zabranjivao ženidbu. Priča veli da se svećenik Valentin usprotivio caru te je potajno vjenčavao mlade vojnike. To je uskoro doznao Klaudije II., pa je „Okrutni“ priveo svećenika i osudio ga na smrt ...

Zagorski kraj sigurno je jedan od najromantičnijih dijelova Hrvatske. Brojni dvorci i kurije među zelenim bregima skrivaju najljepše ljubavne priče, od onih nesretnih poput Veronike Desinićke i Fridriha Celjskog do nešto drugačijih kao što je ona Tomaša Keglevića i njegove harambašice Karoline. Današnje vrijeme ipak donosi neke drugačije običaje. Takvo je i Valentinovo. Dan zaljubljenih prihvaćen je tek u novije vrijeme, možda i pomalo komercijaliziran. No, u prebrzom načinu života, dobra je prilika da bar jedan dan istinski posvetimo voljenoj osobi. Jer ljubav je kao biljka, koju treba stalno njegovati. Jeste li romantični? Tražite poklon za voljenu osobu? Razmislite o tome da je izvedete na romantičnu večeru i time unesete malo ljubavnog žara u svoju vezu. Prenosimo Vam ponudu nekih od najprestižnijih zagorskih restorana povodom Dana zaljubljenih. Mi ih preporučujemo, a na Vama je da odaberete.

PANSION “STARA ŠKOLA”, MIRKOVEC, SV. KRIŽ ZAČRETJE

Valentinovo u Staroj školi Osjetite čari Hrvatskog zagorja. Spoj kulture, tradicije i vrhunske gastronomije. Bliži se DAN ZALJUBLJENIH, ako ne znate kamo izvesti Vama dragu osobu mi ćemo Vam rado pomoći. Stara škola je idealno mjesto da ugodno iznenadite voljenu osobu i uživate u najljepšim trenucima. Kroz pjesmu i ples vodit će Vas 12.02.2011. grupa „Kiss“, te 14.02.2011. tamburaški

sastav „Aduti“. SAMO ZA VAS PRIPREMILI SMO Za početak... Hladan pogled (Ramstek na salati ), zatim... Vrući pogled (Medaljoni s tartufatom ). I na posljetku... Osmijeh (Krema od jogurta sa šumskim voćem ). Cijena menú-a iznosi 115,00 kuna po oso-

bi. Neka Vam smijeh bude hrana, a neka Vam hrana bude lijek. STARA ŠKOLA

Mirkovec 16, Sv. Križ Začretje www.stara-skola.hr, info@stara-skola.hr, Tel: 049/228 091

RESTORAN MAXX - ROSES FASHION OUTLET

Valentinovo u restoranu M A X X X Restoran ima stotinjak sjedećih mjesta koji se prostrano nadovezuje na besplatnu dječju igraonicu. Maxxx Vam nudi izbor gotovih dnevnih jela, vikend ručkove za cijelu obitelj, domaća jela, jela s roštilja, pizze te jela prilagođena djeci i sve uz parolu: Maxxximalno ve-

like porcije po Maxxximalno niskim cijenama. Organiziramo različita događanja kao što su: dječji rođendani , razne prigodne proslave, krizme, firme, poslovne domjenke. U mogućnosti smo ponuditi i uslugu cateringa za bilo koju prigodu i to od 2 do 2000 ljudi.

Dopustite nam da 14. 02. (ponedjeljak ) od 17:00 – 23:00 h, posebnom večerom za zaljubljene Vaše Valentinovo učinimo još strastvenijim. Za tu priliku naš tim kuhara prirediti će Vam je specijalan afrodizijački jelovnik. Cijena za dvije osobe: 180,00 kn Ukoliko Dan zaljubljenih po-

želite proslaviti u subotu ili nedjelju uoči Dana zaljubljenih, izvedite dragu na ručak i još pri tome uštedite jer u Maxxx restoranu za sve parove vrijedi akcija 1 + 1 ( on plaća, a ona jede i pije besplatno ). Za sve upite i rezervacije stojimo Vam na raspolaganju na tel: 049 / 227 002.

RESTORAN DVORAC MIHANOVIĆ, TERME TUHELJ

Dašak starih vremena i ljubav u zraku... Restoran Dvorac Mihanović, barokno zdanje, odiše otmjenošću starih vremena. Njegovi multifunkcionalni saloni pružaju dašak prošlosti kada poželite nešto posebno. Ručak s obitelji, romantična večera uz svijeće s voljenom osobom, važni trenuci u vašem životu – rođendani, svad-

bene svečanosti, poslovna događanja, domjenci… kušajte birana vina u podrumskoj vinoteci ili predahnite ljeti na terasi okruženi zelenilom. Romantični trenuci u duhu prošlosti, zvukovi gitare, slastan meni gastronomskih majstora, podsjetit će Vas koliko ste važni jedan

drugome. Izaberite jedan od specijalnih menija povodom valentinova i uljepšajte dan svojoj voljenoj osobi. Cijena menu-a za Valentinovo 125,00 kn po osobi. Za sve dodatne informacije vezane uz rezervaciju Vašeg

dana za pamćenje, nazovite na 049/203-750. TERME TUHELJ

Ljudevita Gaja 4 Tuheljske Toplice tel: 049 203 000, fax: 049 556 216 www.terme-tuhelj.hr info@terme-tuhelj.hr


zagorskilist

županija

broj 382 / 11.02.2011.

29 21

BLUESUN HOTEL KAJ, MARIJA BISTRICA

Probudite strast u romantičnoj oazi Zagorja SUBOTA, 12.2.2011. VALENTINOVSKA VEČERA UKLJUČUJE: • Cocktail dobrodošlice • Ulaznicu za korištenje Wellness & Spa oaze (whirlpooli i saune)

• Romantičnu večeru u restoranu: A morova st relica - dimljeni sir sa orasima, medom i pečenim špekom, Poljubac žudnje - zapečena juha od luka, C a s a n ova - luleki sa rajčicom, mrkvom i prženom rukolom, Srce mo je i

t vo je u l j u b a v i sto je - pileća prsa punjena povrćem, raviolima od sira i krepkim umakom, S a l a ta slož e n a , Ug r i z z a d ovol j st va - semifredo sa karamelom Cijena za 2 osobe - 400 kn.

Molimo kontaktirajte nas radi provjere raspoloživosti i rezervacije Vašeg stola. BLUESUN HOTEL KAJ

tel. 049 326 604 fax. 049 469 026 kaj@bluesunhotels.com www.hotelkaj.hr

LOJZEKOVA HIŽA, GUSAKOVEC

Valentinovo kod Lojzeka Seoski turizam “LOJZEKOVA HIŽA” u vlasništvu obitelji Grden, nalazi se nadomak Marije Bistrice. Lojzekova hiža je lijepo uređena kuća u tradicionalnom stilu s komforom koji je prilagođen za goste željne odmora u zdravoj i netaknutoj prirodi. Svejedno je odakle dolazite

u Lojzekovu hižu, iz kojega grada, iz kojega društvenog sloja, osoblje nastoji da svaki njihov gost ima osjećaj da su ovu pučku ljepoticu gradili očekujući baš njegov posjet. Gosti u Lojzekovu hižu dolazi ne samo zbog užitka i prisnog druženja, već osobito radi zdrave prirodnosti hrane pri-

pravljene očaravajućim umijećem. Povodom Valentinova, LOJZEKOVA HIŽA, seosko turističko gospodarstvo obitelji Grden nadomak Marije Bistrice, priprema proslavu u autohtonom objektu na zagorski način.

Uz prigodne darove, ples srca i ostala iznenađenja večeri, pripremaju vam nezaboravnu zabavu kao i mogućnost smještaja LOJZEKOVA HIŽA

Informacije i rezervacije na tel: 049/ 469 325 i 098/ 250 592

RESTORAN ZABOKY, ZABOK

Valentinovo u Restoranu Zaboky, Zabok Stigla nam je već veljača, mjesec zaljubljenih. Kako znamo 14. veljače je poseban dan za zaljubljene. Kako bi iznenadili svoje voljene restoran Zaboky Vam predlaže specijalni Valentinski meni. 12. veljače 2011. (Subota) u 19,00 sati. Uz večeru vas za-

bavlja živa glazba. Cijena po osobi 120,00 kn. 14. veljače 2011. (Ponedjeljak) Živa glazba. Cijena po osobi 70,00 kn. RESTORAN ZABOKY

049/223113 ili info@zaboky. com

PANSION KUŠAN, ZABOK

Valentinovo u Pansionu Kušan Nadomak Zagreba, u naposrednoj blizini autoceste Zagreb-Macelj na ulazu u Grad Zabok smjestio se pansion “Kušan”. Daleko od prometnih gužvi u miru naselja Lug zabočki sa vlastitim prostranim parkiralištem pansion Kušan je ideal-

no mjesto za poslovnog čovjeka kao i sve ostale goste koji žele miran i topao ambijent. U 11 elegantno uređenih i vrhunsko opremljenih soba svaki boravak predstavlja nezaboravni doživljaj. Organiziramo svadbene sveča-

nosti, poslovne ručkove i večere te vršimo catering hrane i pića uz vrhunsku opremu, u Vaš dom, radno mjesto ili klijet. U ugodnom ambijentu našeg klimatiziranog restorana možete uživati u vrhunskoj gastronomskoj ponudi koju Vam pripremamo za Valenti-

novo. U subotu 12. veljače povodom Dana zaljubljenih zabavljat će Vas sastav LEGENDE. PANSION KUŠAN

Informacije i rezervacije : 049 225 870; 098 332 173; 099 444 0777

PANSION ZAGI, OROSLAVJE

Visok standard, niske cijene U centru Oroslavja, u blizini autoceste Zagreb-Macelj, dakle u samom srcu Hrvatskog zagorja nalazi se Ugostiteljstvo „Zagi“. Od 1986. godine kada

je započeo s radom, „Zagijev“ moto je vrhunska kvaliteta ponude i usluge. Restoran je pogodan za obiteljske ručkove, prijeme, maturalne zabave, svadbene i druge svečanosti. Uz veliku ponudu iz do-

maće i internacionalne kuhinje nudimo i posebne menue za Valentinovo u restoranu sa 120 mjesta. U pansionskoj ponudi nudimo tridesetak dvokrevetnih soba visokog standarda po vrlo popularnim

cijenama. Srdačnu dobrodošlicu želi vam osoblje restorana. PANSION ZAGI

49243 Oroslavje, Milana Prpića 46, Tel: 049 284 666, E-mail: info@zagi.hr, www.zagi.hr


22

vodič

broj 382 / 11.02.2011.

POSJETITE

izložbe • koncerti • manifestacije • restorani • toplice • seoski turizam POSJETITE

Dogodit će se... PETAK, 11.2. GORNJA STUBICA Galerija dvorca Oršić, 19 sati: otvorenje izložbe „Preslojavanje“ kipara Stipana Kujundžića

GORNJA STUBICA

Muzej seljačkih buna Tel: (049) 587 881, suvenirnica: (049) 587 889

Radno vrijeme: od 9.00 do 17.00 sati

SUBOTA, 12.2. ZABOK kino, 19 sati: KRONIKE IZ NARNIJE - Plovidba broda Zorogaza NEDJELJA, 13.2. ZABOK kino, 19 sati: KRONIKE IZ NARNIJE : Plovidba broda Zorogaza PONEDJELJAK, 14.2. MARIJA BISTRICA Dom kulture, 18 sati: 8. Recital ljubavne poezije Željka Boc

IZLOŽBE GORNJA STUBICA Galerija dvorca Oršić: izložbe „Preslojavanje“ kipara Stipana Kujundžića

KLANJEC

Galerija Antuna Augustinčića Tel: (049) 550 343

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 15.00 sati

Galerija Lipa: izložba članova LIRA – LIPA, do 17.2. ZABOK Galerija grada: izložba radova članova Likovne sekcije Josip Kaltnecker, do 17.2. KRAPINA Galerija grada: retrospektivna izložba Ivice Bednjanca, do 18.2.

Rimokatolički kalendar

• VELJAČA • (FEBRUAR, SVEČEN, VELJAK, SVIČAN)

PETAK, 11.2. Gospa Lurdska; Mirjana

ZABOK

Etno zbirka “Zagorska hiža” Dubrava Zabočka, Zabok

Radno vrijeme: Posjet uz prethodnu najavu: 049 221 308, 099 693 87 18

SUBOTA, 12.2. Eulalija; Zvonimir; Damjan NEDJELJA, 13.2. 6. NED. U GODINI; Katarina Ricci; Božidarka; Foska; Adolf PONEDJELJAK, 14.2. Valentin; Zdravko UTORAK, 15.2. Klaudije Col; Vitomir, Agapa SRIJEDA, 16.2. Julijana; Onezim; Miljenko ČETVRTAK, 17.2. 7 utemeljitelja Reda slugu BDM

MIREK, SRETAN TI IMENDAN MARIJA BISTRICA

SV. KRIŽ ZAČRETJE

Dvorac Začretje Radno vrijeme: Dvorac se može posjetiti uz prethodnu najavu, gsm: 098 171 1118, e-mail: mfloegel@pharma.hr

Svetište Majke Božje Bistričke MISE • PONEDJELJAK - SUBOTA u 10.30 sati i 18.00 sati • NEDJELJA u 7.30 sati, 9.00 sati, 11.00 sati i 16.00 sati

Obilježavanje svetkovine sv. Valentina u župi sv. Dominika KONJŠČINA – U ponedjeljak 14. veljače u župnoj crkvi sv. Dominika u Konjščini obilježit će se svetkovina sv.

Valentina. Mise će se održati u 9, 11 i 17 sati. Svečana misa održat će se u 11 sati, a propovijed će održati doc. dr.

sc. Slavko Slišković, dominikanac, predavač na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. (zl)

Uskoro sajam poslova KRAPINA - Mjesec ožujak već je četvrtu godinu zaredom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obilježen kao mjesec sajmova poslova. Tako će i tijekom ožujka 2011. godine biti organizirana 22 sajma poslova u 22 grada. Sajmovi započinju 1. ožujka u Splitu, a završavaju 31. ožujka u Osijeku. U Krapini će se sajam održati 24. ožujka u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina, a pod pokroviteljstvom Krapinsko–zagorske županije i Grada Krapine. Sajam poslova namijenjen je poslodavcima, nezaposlenim osobama, studentima, učenicima te svim

ostalima koji žele graditi karijeru i upoznati se s ponudom na području pojedine županije. Tu će poslodavci imati priliku putem izložbenih pultova i kroz multimedijske prezentacije predstaviti organizacijsku shemu poduzeća i menadžmenta ljudskih potencijala, dobiti saznanja o potencijalnim stručnim kadrovima te će imati mogućnost predstaviti zanimanja tvrtke učenicima završnih razreda srednjih škola, studentima, odnosno promoviranjem istih moći će utjecati na njihov izbor zanimanja prema potrebama tržišta rada. Kroz Sajmove

poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. U okviru Sajma poslova organizirat će se okrugli stolovi, radionice, forumi, tribine, prezentacije na kojima će sudjelovati predstavnici Zavoda, poslodavci i posjetitelji. (Ksenija Petek Belošević)

KRAPINA

Muzej krapinskih neandertalaca Tel: (049) 371 491 www.mhz.hr

Radno vrijeme: od utorka do nedjelje od 9 do 16 sati, zadnji ulaz u 15 sati, ponedjeljkom muzej ne radi

DESINIĆ

Dvor Veliki Tabor Dvor Veliki Tabor zatvoren je za posjetitelje zbog restauratorskih radova.

Koncert komornog zbora Rubino KONJŠČINA - Vokalna skupina Arete iz Konjščine organizira cjelovečernji koncert komornog zbora Rubino iz Rovinja. Koncert će se održati 19. veljače s početkom u 19 sati u župnoj crkvi sv. Dominika u Donjoj Konjščini. Komorni zbor Rubino većinom djeluje na području Rovinja i Istre te se redovito

odaziva na susrete i natjecanja pjevačkih zborova diljem Hrvatske i inozemstva. Inicirao je božićne koncerte rovinjskih zborova (koji su danas postali tradicionalni), sudjelovao u humanitarnim akcijama, crkvenim i gradskim svečanostima. Njihov repertoar obuhvaća djela od renesanse preko baro-

ka, klasike, romantizma do suvremenih skladbi 20. stoljeća. No, u programu se našlo mjesta i za svjetovnu glazbu, tako da je repertoar obogaćen obradama zabavne hrvatske glazbe, filmske glazbe, gospelom te istarskim melosom. Trenutno zbor vodi dirigentica Tatjana Merkl. (zl)

OBILJEŽENO BLAŽEVO KRUŠLJEVO SELO - Po peti put Udruga Petrože-Krušljevo Selo obilježila je blagdan Blaževa uz prigodnu manifestaciju kojom se promovira tradicionalna baština mjesta, kultura i običaji zajednice, s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. U programu su nastupili pjevačka sekcija Petrovske rože i pjevačka sekcija za djecu i mlade, a stigli su i gosti iz KUD-a Jakovlje s pjevačkom skupinom seniora, skupinom za djecu i mlade te DUC bend. Program je vodila prof. Rajka Strugar. Tradicionalno se Blaževo obilježilo u kapeli sv. Petra i Pavla nakon svete mise koju je predvodio vlč. Drago Bosnar. Udruga se nakon završetka programa zahvalila gostima i voditeljima sekcija, pa su zahvalnice dobili voditelj KUD-a Jakovlje Stjepan Šimek, voditeljica sekcije za djecu i mlade KUD-a Jakovlje Lidija Marinčić, voditelj tamburaške sekcije DUC benda Dubravko Solenički, velečasni Dragutin Bosnar, prof. Rajka Strugar te predstavnici Grada Oroslavja koji je financijski potpomogao ovu manifestaciju. Svi nazočni okrijepili su se domaćim kuhanim vinom i vinom iz vinograda Željka Šica te raznovrsnim kolačima koje su pripremile vrijedne članice udruge Petrože-Krušljevo Selo. (zl)

PREGRADA

Muzej grada Pregrade “Dr. Zlatko Dragutin Tuđina” Tel: 049 376 122

Radno vrijeme: Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

KUMROVEC

Muzej “Staro selo” Tel: (049) 225 830

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 16.00 sati


vodič 23 Poziv natjecateljicama da se prijave na “Babičine kolače”

broj 382 / 11.02.2011.

PREGLED VREMENA OD 11.02. DO 17.02.2011. TO NIJE PRAVA ZIMA VREMENSKA SLIKA: Najhladniji mjesec u godini (siječanj) nije se posebno iskazao po hladnoći i snijegu, zapravo možemo reći da je prosinac bio hladniji i snježniji nego siječanj. Već nam je i prvih desetak dana veljače pokazalo što znači rano proljeće. Ovakve, za početak veljače iznadprosječne temperature, pratilo je naravno i obilje sunčanog vremena. Na meteorološkoj postaji na Zavižanu (sjeverni Velebit, skoro 1600 metra nadmorske visine) temperatura se popela do 13.8°C, što je novi apsolutni maksimum za veljaču, od kada se vode podaci tj. od 1. listopada 1953. godine. Zanimljive su i temperaturne amplitude, odnosno razlike između najniže i najviše temperature za neka mjesta. Knin i Karlovac su imali amplitudu od 26°C u jednom danu, a Pazin od 24°C. Svakako tjedan za pamćenje. Od sutra će malo osvježiti, ali nema na vidiku nekakvih brutalnih zimskih udara. To bi bilo primjerenije dobu godine. Malo kišice moglo bi biti početkom tjedna, a samo ponegdje koja kap i tijekom vikenda. Jedino će nas prohladna jutra uz mogućnost slabog mraza podsjećati da smo u veljači. Za snijeg je u sljedećih sedam dana mogućnost relativno mala iako bi u našoj blizini mogla biti kakva ciklona.

težno sunčano. U jutarnjim satima moguća je mjestimična kratkotrajna magla ili sumaglica, uglavnom uz vodene površine, autocestu Zagreb-Macelj te u kotlinama. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugozapadni pa bi po svemu sudeći petak trebao biti povoljan što se vremena tiče. Biometeorološka situacija će se zbog južine malo pokvariti u odnosu na prethodne dane. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 0°C uz slab mraz, a dnevna većinom od 10 do 14°C.

U ponedjeljak ujutro očekujemo slab mraz s temperaturom od -3 do -1, a zatim će danju biti pretežno oblačno uz lagani vjetar i maksimalnu temperaturu oko 7 ili 8 Celzijevaca. Mala je mogućnost da ponegdje padne par kapi kiše, ako i bude neće se raditi o velikim količinama. U utorak se vidi ponovno lagano zahlađenje. Bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima pa bi nakon jutarnje svježine i dnevna temperatura trebala biti nešto niža, od 3 do 5 Celzijevih stupnjeva. Mogao bi zapuhati lagani sjeverni i sjeveroistočni vjetar kao znak dolaska malo hladnijeg zraka. Taj poremećaj uzrokovat će naoblačenje pa bi uz više oblaka moglo biti slabe kiše, a uz nižu temperaturu nije isključeno ni malo susnježice.

U subotu bi do našeg područja sa sjevera stigao nešto hladniji zrak. Oborina s tim oslabljenim prodorom vjerojatno neće biti, temperatura će se malo sniziti, no to će i dalje biti oko klimatološkog prosjeka. U svakom slučaju trebalo bi biti oblačnije nego u radnom dijelu tjedna, ali mogućnost za kišu bit će zanemariva. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova pa će se dnevna temperatura kretati oko 5 Celzijevih stupnjeva.

10. 2. 2011. izlazak 06:56 h zalazak 17:25 h

U srijedu i četvrtak promjenjivo i relativno toplo. Jutra svježa uz slab mraz, ali dnevna temperatura opet bi mogla lagano porasti.

Prohladno jutro uz moguć slab mraz očekujemo i u nedjelju. Danju dosta oblaka, ali čini se suho pa bi uz lagani sjeveroistočni vjetar najviša popodnevna temperatura zraka mogla biti u rasponu od 3 do 5 Celzijevaca. Dakle, stiže malo hladniji zrak, ali ništa strašno.

VREMENSKA PROGNOZA: Danas suho i pre-

12. 2. 2011. izlazak 07:04 h zalazak 17:17

IZ METEOROLOŠKE ŠKRINJICE

Ukoliko planirate na skijanje za precizniju prognozu na europskim skijalištima, agrometeorološku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/ min.iz fiksnih te 4,70 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 9.2.)

10. veljače 1956. god. bura kraj Senja potopila brod i usmrtila 10 osoba 12. veljače 1929. počelo je desetodnevno zaleđenje Save u Zagrebu zbog ekstremne hladnoće 13. veljače 1979. god. održana Prva svjetska konferencija o klimi u Ženevi 16. veljače 1853. god. počela raditi prva meteorološka postaja u Zagrebu 17. veljače 1938. god. na Risnjaku izmjereno 448 cm snijega, što je ujedno i hrvatski rekord

Pučka izreka tjedna „Ako Velja ne veljuje, onda Marč i veljuje i vraguje”

PET

SUB NED PON UTO

SRI

ČET

KRAPINA – U organizaciji Krapinsko-zagorske županije održat će se peta manifestacija Babičini kolači i to 5. ožujka u Radoboju. Organizatori pozivaju sve potencijalne natjecateljice, zagorske babice, da se prijave za sudjelovanje na ovogodišnjoj manifestaciji. Sve bake koje posjeduju tradicionalne recepte i dobru volju za pečenje kolača i sudjelovanje na ovoj manifestaciji mogu se javiti najkasnije do 15. veljače, na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu; Magistratska 1, Krapina ili na telefon 049 329 049. Prijava mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stalnog boravka, broj telefona i naziv natjecateljskog kolača s receptom. (zl)

Otvaranje izložbe Stipana Kujundžića GORNJA STUBICA – Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna organizira izložbu akademskog kipara Stipana Kujundžića koji će predstaviti kiparski projekt “Preslojavanje”. Izložba će biti otvorena u petak 11. veljače od 19 sati u Galeriji dvorca Oršić. (zl)

8. Recital ljubavne poezije Željka Boc

MARIJA BISTRICA - Osmi Recital ljubavne poezije Željka Boc održat će se u Domu kulture u Mariji Bistrici, na Valentinovo, 14. veljače s početkom u 18 sati. Žiri u sastavu Ludwig Bauer, Enes Kišević i Dubravka Težak je između 96 autora i 394 pjesme za objavu u zborniku recitala „Hod se nastavlja“ odabrao 24 autora i 46 pjesama. Na samoj svečanosti, na Valentinovo, stihove 24 pjesme interpretirat će Dubravko Sidor i Martina Čvek, a u glazbenom dijelu nastupit će sastav Generacijski JAZz. Organizatori recitala su Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica i Radio Marija Bistrica. (D. C.)

Poziv za 4. Smotru dramskih grupa KZŽ TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

-4 12

0 7

-1 5

-1 7

-1 4

1 8

1 8

OROSLAVJE – Udruga mladih Feniks povodom Međunarodnog dana kazališta organizira 27. ožujka 4. Smotru dramskih grupa Krapinsko-zagorske županije. Organizatori pozivaju udruge, KUD-ove, osnovne i srednje škole da se prijave za sudjelovanje s predstavama, monolozima i recitalima do 1. ožujka na e-mail eskvorcec@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime dijela, kratak sadržaj, ime i prezime voditelja, popis glumaca, trajanje, potrebne rekvizite i kontakt. Sudionici 4. Smotre dramskih grupa Krapinsko- zagorske županije bit će objavljeni 7. ožujka. (zl)

www.crometeo.hr

Gastro patrola

Doživite doživljaj i ukuse vaših predaka u novosagrađenom objektu obitelji Radovečki, gdje se osim zaboravljenih jela i misne kapljice možete odmoriti uz cvrkut ptica, gdje dan odiše svježinom utopljen u zelenilu okolnih livada i šuma Možete se odmoriti ili prespavati u luksuzno uređenim sobama.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO “Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje. Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 web: www.zelenjak.com

Kozjak bb, Sv. Križ Začretje Tel: 049/228-800; Mob: 098/555-414; krunoslav.svigir@kr.t-com.hr

Izletište

SEOSKI TURIZAM Seoski turizam “Lojzekova hiža” smjestio se u tihoj i idiličnoj udolini pitomog zagorskog krajolika nadomak Marije Bistrice u selu Gusakovec. Mnogima poznat i rado posječivan lokalitet uz dobro poznatu kuhinju koja se temelji na autentičnim zagorskim kulinarskim specijalitetima gazdarice Pavice Grden. “Lojzekova hiža”, Gusakovec 116, 49245 Gornja Stubica 049 469 - 325, 098 250 - 592, www.lojzekovahiza.com

“Kozjak”

KLET

Mirkovec 16. Sv.Križ Začretje Tel: 049/228-091 e-mail: info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

Osjetite čari Hrvatskog zagorja. Spoj kulture, tradicije i vrhunske gastronomije. Velika ponuda događaja. U nekoliko različitih dvorana organiziramo vjenčanja, edukacije, poslovne sastanake, promocije, prezentacije konferencije i seminare... Vrhunska domaća kuhinja od odabranih ekoloških namirnica u kombinaciji s vrhunskim vinom iz naše vinoteke zadovoljit će i najistančaniji ukus. Uz sve to imamo nogometno i dječje igralište te raznoliku ponudu sportskih aktivnosti (paintball, streličarstvo, ribolov,biciklizam, planinarenje...). Pokrenuli smo Zagorski cabaret u izvedbi mnogih cijenjenih hrvatskih glumaca i glazbenika. Organiziramo školu plesa, dječje rođendane, krstitke i prve pričesti. Stara škola je mjesto gdje san postaje stvarnost; stoga, ako ste željni pobjeći od svakodnevnih obaveza obratite nam se s povjerenjem. Neka Vam smijeh bude hrana, a neka Vam hrana bude lijek.


24

rtv prilog

broj 382 / 11.02.2011.

PETAK

D

TJ E D N A V I Z I TA

06.05 06.10 06.45 07.00 09.07

VODA ZA PASTIRE

09.52 10.00 10.09 10.10

ora“ je u trećoj emisiji vidno napredovala kvalitetom, ekipa se očito trgnula nakon jako loših kritika na prve dvije emisije, čak je i Aleksandar Kostadinov suvereno vladao scenom, kao da je prije emisije popio „čurlić tabletu“! Još da Leona Paraminski popije i drugu polovicu „barbara tablete“ i sve će fino klapat do sedme, finalne emisije. Među finalistima je naravno ostao Jacques, koji je i dalje poslovično dobre volje, sklon autoironiji pa je tako i sam sebe „nahvalio“ u najavi svoje pjesme: „uz to (pjevanje) i fenomenalno izgledam“! Njegova izvedba pjesme Richarda Marxa „Right here waiting“ bila je najbolja te večeri, no već lagano zvoni alarm da je opet najviše glasova publike (3978) dobio Mirko Švenda - Žiga! Teško da će im obojici borbu za Eurosong pomrsiti ostali finalisti (jednog, za iduću emisiju još bira publika): Katica Marinović, Ana Eškinja ili Daria Kinzer. Dojam je da su prolaz kvalitetom trebale izboriti Sabrina Hebiri i Jelena Vanjek, a možda publika ipak izabere Tinu Vukov ili Sašu Lozara koji su opet imali blijed nastup. Konačno se zna i to da će Lea Dekleva, Ante Pecotić ili Boris Đurđević biti autori pobjedničke pjesme Dore. U zadnjoj emisiji, 5. ožujka, njihove će pjesme pjevati dva finalista, a odluka o pjesmi i izvođaču neće biti samo na gledateljima već i na žiriju. U nedostatku hrabrih, beskompromisnih TV emisija (mnoge su ukinute), Željko Malnar i njegovi „Mali noćni razgovori“ na Z1 (šteta da je repriza

Piše: Darko Ciglenečki (TV MANiac) odmah rano ujutro, a ne kao nekad, popodne) uvijek je dobra opcija, pa i ako on ne bude u formi - tu su gledatelji za svojim telefonima. Nevjerojatno je što su sve uspjeli izvesti asocirajući na premijerkinu izjavu o pastirima. Većina ne misli da su ovce, pogotovo ne na striženje, a čak se raspravilo i o uvjetima natječaja za pastire, čobane. Po nekima za to radno mjesto trebala bi čak i diploma muzičke akademije za sviranje frule! A naravno da treba i ekonomski faks, radi knjigovodstva! Već se brusim za sljedeću emisiju, koliko će tek materijala za trančiranje imati na temu - voda! U prošlom „Petom danu“ doživjeli smo bizarni TV moment, na temu „sukoba Visković-Jergović“. Velimir Visković zamolio je da ne sudjeluje

PONEDJELJAK 05.40 05.45 06.15 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 14.55 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.15 18.28 18.40 19.25 19.30 19.56 20.01 20.10 21.10 22.15 22.55 23.20 23.23 23.25 23.35 00.30 01.20 02.05 02.25 03.50 04.50 05.20

Najava programa More (R) Mir i dobro (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Čudesni planet, dokumentarni film Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Treća dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela Puna kuća Raftera 2, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena petica Znanstvene vijesti Moja obitelj 9b, hum. serija Glas domovine Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Dora idemo na Eurosong Dnevnik Sport Vrijeme Gruntovčani: Zlatna jajca, TV serija L.A. nedovršeno, dok. film Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije Zoran Dukić i Zagrebačka filharmonija Retrovizor: Ksena princeza ratnica 3, serija Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) Whistleblowers, serija (R) Laži mi, serija (R) Svijet profita (R) 8. kat, talk show (R)

o raspravi te je na kraju emisije, jer je to bila zadnja tema, otišao iz studija. U uvodnom prilogu podsjetili smo se da je dio pisaca tražio da se ispriča Jergoviću za izjave u „Vijencu“ i da upravni odbor HDP-a osudi njegov govor mržnje. Visković misli da se ne mora ispričavati Jergoviću jer je on dosad izvrijeđao toliko ljudi, pa i članova HDP-a… Jurica Pavičić u telefonskoj je izjavi rekao da je to dio novinarskog posla, „da dajemo i primamo udarce“. Upravni odbor HDP-a stao je iza Viskovića, svojim članovima ne brane slobodu govora. Zvonko Maković oštro je kritizirao Jergovića - da je napisao jednu dobru zbirku pripovjedaka, čitav niz loših romana, niz polemika koje uglavnom ne čita jer „takvu dozu primitivizma, nekulture, bahatosti rijetko je naći“! Donekle se s time složio Zidić (zašto i on nije izašao van studija, kao šef Matice Hrvatske koja izdaje „Vijenac“) - no svi zaboravljaju da Jergović nije do prošle nedjelje, 6. veljače zucnuo ni riječi o tom intervjuu u Vijencu koji je izišao još 13. siječnja i da dva tjedna nitko nije rekao ni riječ. Još malo pa će ovo od jedne rečenice u novinama prerasti do zbilja pravog, fizičkog sukoba među intelektualcima, a mnogi ovih dana zazivaju Tunis i Egipat - ali s pozicije radništva. Prijedlog svima -˝ nađite malo utjehe u vodi (ne rakiji), bolje ne aromatizirane, dućanske, već one iz pipe, a može i mlijeka, domaćeg. Uz malo pastirskog rocka? Bolje ipak ne, i ljubiteljima Bregovića bi netko mogao svašta napakirati!

14. veljače 2011. 06.30 More ljubavi, telenovela (R) 07:10 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 09.40 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-superkombinacija: Spust (M), prijenos 11.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (R) 11.45 Split: More (R) 12.15 Lijepom našom (R) 13.15 Mala TV (R) 13.45 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-superkombinacija: Slalom (M), prijenos 14.50 Školski program (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) 16.30 Overland 3, dok. serija (R) 17.25 Hannah Montana 2, serija 17.45 Sledge Hammer 1, hum. serija 18.15 Puna kuća Raftera 2, serija (R) 19.00 Čudesni planet, dok. film (R) 19.50 Hit dana 20.00 TV Bingo Show 20.40 Whistleblowers, serija 22.20 Laži mi, serija 23.05 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.15 Dolasci i odlasci, kanadski film (R) 00.40 Noćni glazbeni program

07:15 08:05 08:30 09:30 10:25 11:55 12:55 13:35 14:35 15:30 16:30 17:00 17:25 18:25 19:15 20:05 21:00 22:15 23:30 23:45 00:45 02:50 03:20 03:45 04:35 05:20

Naši najbolji dani, serija Gospodin Magoo, crtana serija Bumba, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi, serija R IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus, serija -nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Asi, serija Ljubimica amerike, igrani film Večernje vijesti Ljubimica amerike, igrani film - nastavak Imaš poruku, igrani film R Bračne vode, serija Bračne vode, serija Heroji, serija Ezo TV, tarot show Brak na brzaka, igrani film R

05.00 RTL Danas, informativna emisija (R) 05.35 2 glupa psa, animirana serija 06.00 RTL ritam zona - Pop hitovi, glazbena emisija 08.10 Bibin svijet, humoristična serija 09.10 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin (R) 10.15 Ezel, dramska serija (dvije epizode) (R) 11.55 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.50 Klon, telenovela 13.55 Aurora, telenovela (dvije epizode) 15.10 Sve što je bitno, dramska serija (dvije epizode) 16.15 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 17.25 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 noć, dramska serija 20.50 Ezel, dramska serija 21.45 Duh, igrani film, romantična dram Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) sretan su i zaljubljen par koji uživa u svakom zajedničkom trenutku. Na poslu Sam otkrije nepravilnosti u bankovnim računima svog prijatelja i kolege Carla (Tony Goldwyn) i to mu prijavi te se ponudi proučiti slučaj. 00.00 RTL Vijesti, informativna emisija 00.15 Reži me, dramska serija 01.00 Uvod u anatomiju, dramska serija 01.45 Astro show, emisija uživo 02.05 RTL Danas, informativna emisija (R) 02.45 Slomljena krila, igrani film, triler (R)

11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.18 14.53 14.55 15.25 16.00 16.58 17.15 17.45 18.17 18.29 18.40 19.25 19.30 19.56 20.01 20.10 22.00 22.25 22.28 22.35 22.40 23.35 01.20 03.05 03.55 04.35 05.20

Najava programa Trenutak spoznaje (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Putovanje naših predaka, dokumentarni film Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela Puna kuća Raftera 2, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mišljenje Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Moja obitelj 9b, humoristična serija Koreograf Branko Šegović, emisija pučke i predajne kulture Hrvatska uživo Vijesti Više volim pse, dokumentarni film Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavuše: Sudbina uvijek zvoni dvaput!, emisija pod pokroviteljstvom U istom loncu, kulinarski show Dora idemo na Eurosong Dnevnik Sport Vrijeme Mjesec ljubavnih filmova: Jeste li za ples, američki film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton: Candy, američki film Lovac, mini serija (R) Peti dan, talk show (R) Oprah show (R) Muškarci na stablima 1, serija (R) U istom loncu, kulinarski show (R)

11. veljače 2011. 06.20 More ljubavi, telenovela (R) 07:00 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 09.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvokombinacija: Spust (Ž), prijenos 10.50 Prijenos sjednice Hrv. sabora 13.20 Mala TV (R) 13.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-kombinacija: Slalom (Ž), prijenos 14.50 Školski program (R) 15.35 Županijska panorama 15.55 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Puna kuća Raftera 2, serija (R) 19.00 Glee, serija za mlade 19.45 Hit dana 20.00 Vrhunske konstrukcije 2: Super helikopteri, dokumentarna serija 20.55 Muškarci na stablima 1, serija 21.35 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 21.45 Lovac, mini-serija 23.25 Na rubu znanosti 00.10 Garaža (R) 00.40 Noćni glazbeni program

07:00 Naši najbolji dani, serija 07:50 Gospodin Magoo, crtana serija 08:15 Bumba, crtana serija 09:15 Slomljeno srce, serija R 10:10 Gumus, serija R 11:40 Asi, serija R 12:55 IN magazin R 13:35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14:35 Slomljeno srce, serija 15:30 Provjereno , informativni magazin R 16:30 Gumus, serija 17:00 Vijesti Nove TV 17:25 Gumus , serija -nastavak 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Asi, serija 22:00 2012: Sudnji dan, igrani film 23:35 Mreža, igrani film 01:30 Tihi otrov, igrani film R 03:00 Ezo TV, tarot show 04:30 Crna kiša, igrani film R

UTORAK 06.00 Treća dob, emisija za umirovljenike (R) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) 09.09 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) 09.54 Vijesti iz kulture (R) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Čudesni planet, dokumentarni film 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Debbie Travis preuređuje 2 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (R) 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna kuća Raftera 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Među nama 15.00 Otkad si otišla 3A, hum. serija 15.25 Proces 16.00 Hrvatska uživo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska uživo 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija 18.28 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.25 Dora idemo na Eurosong 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Dokumentarna serija (Napad na Dubrovnik) 21.05 Misija: Zajedno 22.00 Paralele 22.35 Devnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija 00.05 Retrovizor: Ksena, serija 00.50 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) 01.15 Laži mi, serija (R) 02.00 Otkad si otišla 3A, hum. serija (R) 02.25 Sledge Hammer 1, hum. serija (R) 02.50 Paralele (R) 03.20 Proces (R) 03.50 Debbie Travis preuređuje 2 (R) 04.35 Dobra žena, serija (R) 05.20 8. kat, talk show (R)

05.55 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.30 2 glupa psa, animirana serija 06.55 RTL ritam zona - Urban, glazbena emisija 08.55 Bibin svijet, humoristična serija 09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 11.15 1001 noć, dramska serija (R) 12.05 Ezel, dramska serija (R) 12.55 Klon, telenovela (dvije epizode) 14.25 Aurora, telenovela (dvije epizode) 16.00 Pod istim krovom, humoristična serija 16.25 Kralj Queensa, humoristična serija 16.50 Raymond, humoristična serija 17.15 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 20.00 Ezel, dramska serija (dvije epizode) 21.45 Neprijatelj pred vratima, igrani film, ratni Za vrijeme Drugoga svjetskog rata, u zimu 1942. godine, mogući pad Staljingrada pod njemačku vlast značio bi i pad cijele zemlje, pa golem ulog bitku čini jednom od najvažnijih u kojoj su ikada sudjelovale i jedna i druga vojska. 00.00 RTL Vijesti, informativna emisija 00.15 Crna munja, igrani film, akcijski 01.50 Astro show, emisija uživo 02.50 RTL Danas, informativna emisija (R) 03.20 Neprijatelj pred vratima, igrani film, ratni

15. veljače 2011. 06.30 07:10 10.00 10.50 11.20 12.05 12.35 13.05 13.50 15.30 15.45 16.30 17.15 17.35 17.55 19.50 19.57 20.00 20.45 22.20 23.05 23.15 00.55

07:15 08:05 08:30 09:30 10:25 11:55 12:55 13:35 14:35 15:30 16:30 17:00 17:25 18:25 19:15 20:05 20:40 22:45 23:00 23:30 00:00 02:05 03:00 03:50 04:50 06:30

More ljubavi, telenovela (R) PROGRAM ZA DJECU I MLADE Tvoja sam sudbina, telenovela (R) Globalno sijelo (R) Prizma, multinacionalni magazin (R) Euromagazin (R) Mala TV (R) Školski program (R) Karo, austrijski film (R) Županijska panorama Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Overland 3, dok. serija (R) Hannah Montana 2, serija Sledge Hammer 1, hum. serija Nogomet, EL: Aris-Manchester City, prijenos Hit dana Večeras Dobra žena, serija When Harry Met Sally, film Laži mi, serija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Košarka, ULEB Eurokup: Gran Canaria-Cedevita, snimka Noćni glazbeni program

Naši najbolji dani, serija Gospodin Magoo, crtana serija Bumba, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi, serija R IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus , serija - nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine Liga prvaka: MilanTottenham, prijenos Večernje vijesti Mr. Bean, serija Sažeci Lige prvaka Ljubimica Amerike, igrani film R Bračne vode, serija Heroji, serija Ezo TV, tarot show Ljubavni prodolom, igrani film IN magazin R

06.10 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.45 2 glupa psa, animirana serija 07.10 RTL ritam zona - Priča o..., glazbena emisija 08.10 RTL ritam zona - Top 40 domaći, glazbena emisija 09.10 Bibin svijet, humoristična serija 09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.10 1001 noć, dramska serija (R) 11.10 Ezel, dramska serija (R) 12.00 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.55 Klon, telenovela 13.40 Aurora, telenovela (dvije epizode) 15.15 Sve što je bitno, dramska serija (dvije epizode) 16.10 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 noć, dramska serija 20.50 Ezel, dramska serija 21.45 Sve što djevojka može poželjeti, igrani film, komedija 23.40 RTL Vijesti, informativna emisija 23.55 Reži me, dramska serija 00.40 Uvod u anatomiju, dramska serija 01.30 Astro show, emisija uživo 02.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 03.05 Duh, igrani film, romantična drama (R)


rtv prilog

broj 382 / 11.02.2011.

SUBOTA 06.05 06.10 06.45 07.00 07.30 08.00 08.10 09.50 10.00 10.08 10.09 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 14.00 14.30 14.35 15.05 15.15 15.45 16.05 16.40 16.45 16.46 16.50 17.55 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 22.15 22.30 22.35 00.40 02.35 04.40 04.50 05.20

Najava programa Drugo mišljenje (R) TV kalendar Iza ekrana (R) Koreograf Branko Šegović, emisija pučke i predajne kulture (R) Hrvatska kronika BiH Kinoteka-ciklus klasičnog vesterna: Posljednja granica, američki film Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas HAK Promet info Kućni ljubimci Mijenjam svijet Normalan život, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, međureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Skica za portret Opera box Jelovnici izgubljenog vremena Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra HAK Promet info Reporteri Ekspedicija na Novu Gvineju, dokumentarna serija Potrošački kod LOTO 7/39 Dora idemo na Eurosong Dnevnik Sport Vrijeme Dora 2011 Vijesti Vijesti iz kulture Ciklus filmova Clinta Eastwooda: Klopka za inspektora Callahana, američki film Filmski maraton: Žal, američki film Filmski maraton: Časni ljudi, američki film Skica za portret Eko zona (R) Potrošački kod (R)

12. veljače 2011. 07.00 Panorame turističkih središta Hrvatske 07.35 Najava programa 07:40 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 09.45 ni DA ni NE 10.40 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo, emisija 10.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-kombinacija: Spust (M), prijenos 11.55 Morrison će dobiti sestru, nizozemski film za djecu (R) 13.15 Andre, američki film (R) 14.50 Dvije ljubavi, TV drama 16.10 Klapa Nostalgija-25 godina umjetničkog rada 17.30 . 18.25 Magdalena Kožena, dokumentarni film 19.25 Garaža (R) 19.55 Večeras 20.00 Časni ljudi, američki film 22.10 Život na Marsu 2, serija 23.45 Vrijeme je za jazz: Big Band HRT-a, portret Charlesa Mingusa 00.45 Dora 2011 (R) 02.45 Noćni glazbeni program

06:15 07:10 08:10 08:35 08:55 09:10 09:35 09:50 10:15 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 17:00 17:10 17:50 19:15 20:05 22:05 00:30 01:55 03:25 04:55

SRIJEDA 06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.10 18.23 18.30 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.45 22.20 22.45 22.48 22.50 23.00 23.55 00.40 01.25 01.45 02.10 03.25 03.55 04.40 05.25

Najava programa Među nama (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Čudesni planet, dokumentarni film Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela Puna kuća Raftera 2, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Riječ i život, religijski program Otkad si otišla 3A, hum. serija Indeks, emisija o školstvu Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela LOTO 7/39 Dora idemo na Eurosong Dnevnik Sport Vrijeme Ciklus filmova Jirija Menzela: Vikendica u šumi, čehoslovački film Ognjevi s neba, dok. serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija Retrovizor: Ksena, serija Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) Otkad si otišla 3A, humoristična serija (R) Sledge Hammer 1, humoristična serija (R) Indeks, emisija o školstvu (R) Drugi format (R) Oprah show (R) 8. kat, talk show (R)

Frikovi, serija Bračne vode, serija Gospodin Magoo, crtana serija R Peppa, crtana serija Timmy Time, crtana serija Winx, crtana serija Chuggington, crtana serija Ben 10: Alien Force, crtana serija Najgori tjedan, serija Frikovi, serija R Privatna praksa, serija Kašmir mafija, serija Mreža, igrani film R Divlja utrka, igrani film Vijesti Nove TV Divlja utrka, igrani film - nastavak Nad lipom 35, humorističnoglazbeni show R Dnevnik Nove TV Tri kralja, igrani film Krvavi dijamant, igrani film Vatrene utrke, igrani film Sunčevo uništenje, igrani film Ezo TV, tarot show 2012: Sudnji dan, igrani film R

07.20 RTL Danas, informativna emisija (R) 07.55 Sve što je bitno, dramska serija (dvije epizode) (R) 08.50 2 glupa psa i tajna vjeverica, animirana serija (dvije epizode) 09.45 Škola za vampire, animirani film (dvije epizode) 10.15 Učilica, kviz za djecu 11.05 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 11.30 Sinovi i kćeri, humoristična serija (R) 12.00 Discovery: Dangerman - Savršena oluja, dokumentarna serija (R) 12.55 Maturalno putovanje, igrani film, komedija 14.30 Space Jam, igrani film, obiteljski 16.00 Faca, igrani film, akcijska komedija 17.30 Zvijezde Ekstra: Diana, zabavna emisija (R) 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Ljubav je na selu, dokumentarna serija 20.00 X-Men: Posljednja fronta, igrani film, znanstveno-fantastični Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su mutanti zaustavili Williama Strykera, ali su to platili gubitkom Jean Gray (Famke Janssen), s čime se Scott (James Marsden) nikako ne može pomiriti. Odlazi na mjesto na kojem ju je izgubio i ona se pojavi pred njim. Sukobi ljudi i mutanata, koji dosežu kritičnu točku, mogli bi uskoro prestati jer su znanstvenici otkrili zbog čega mutanti uopće mutiraju. 21.50 Oceanovih 11, igrani film, kriminalistička komedija 23.50 Povijest nasilja, igrani film, triler (R) 01.30 Astro show, emisija uživo 02.30 RTL Danas, informativna emisija (R) 03.05 Crna munja, igrani film, akcijski

16. veljače 2011. 06.30 07:10 10.00 10.50 13.00 13.30 14.15 15.30 15.45 16.30 17.25 17.45 18.15 19.00 19.50 20.00 20.25 20.35 22.35 23.20 23.30 01.10 --.--

07:00 07:50 08:15 09:15 10:10 11:40 12:55 13:35 14:35 15:30 16:30 17:00 17:25 18:25 19:15 20:05 21:00 22:15 23:30 23:45 00:30 01:25 03:00 03:55 04:55 06:35

More ljubavi, telenovela (R) PROGRAM ZA DJECU I MLADE Tvoja sam sudbina, telenovela (R) Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvoTeam Event, prijenos Mala TV (R) Školski program (R) Vincent i ja, kanadski film (R) Županijska panorama Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Overland 3, dok. serija (R) Hannah Montana 2, serija Sledge Hammer 1, hum. serija Puna kuća Raftera 2, serija (R) Čudesni planet, dok. film (R) Hit dana Strana dokumentarna serija (R) Liga prvaka-emisija Nogomet, LP: ArsenalBarcelona, prijenos Liga prvaka-emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Vincent i ja, kanadski film Noćni glazbeni program Vaterpolo, Euroliga 1/4finale

Naši najbolji dani, serija Gospodin Magoo, crtana serija Bumba, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi, serija R IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus, serija - nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Asi, serija Detektiv i dama, igrani film Večernje vijesti Detektiv i dama, igrani film - nastavak Na putu prema dolje, serija Utrka na A2, igrani film Bračne vode, serija Ezo TV, tarot show Ljubavni prodolom, igrani film R IN magazin R

05.55 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.30 2 glupa psa, animirana serija 06.55 RTL ritam zona - Retro, glazbena emisija 08.55 Bibin svijet, humoristična serija 09.50 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.15 1001 noć, dramska serija (R) 11.15 Ezel, dramska serija (R) 12.10 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 13.00 Klon, telenovela 13.45 Aurora, telenovela (dvije epizode) 15.20 Sve što je bitno, dramska serija (dvije epizode) 16.20 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 17.25 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 noć, dramska serija 20.50 Ezel, dramska serija 21.45 Kosti, kriminalistička serija (R) 22.35 Put osvete, kriminalistička serija 23.25 Zaboravljeni slučaj, kriminalistička serija 00.20 RTL Vijesti, informativna emisija 00.35 Reži me, dramska serija 01.20 Uvod u anatomiju, dramska serija 02.10 Astro show, emisija uživo 03.10 RTL Danas, informativna emisija (R) 03.40 Sve što djevojka može poželjeti, igrani film, komedija

13. veljače 2011.

NEDJELJA 05.50 Najava programa 05.55 Duhovni izazovi, međureligijski magazin (R) 06.25 Euromagazin (R) 06.55 TV kalendar 07.10 Mala TV (R) 08.00 Prijatelji (R) 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar (R) 09.52 Vijesti iz kulture (R) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK Promet info 10.10 manjinski MOZAIK 10.25 Dokumentarni film 11.00 Split: 100 godina Hajduka, prijenos iz HNK 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 13.50 Živjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.40 Kulturna baština 15.55 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 16.00 Vijesti 16.05 Vrijeme sutra 16.10 Na putu kući: Izgubljeni u San Franciscu, američki film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom našom: Ljubeščica 19.15 LOTO 6/45 19.20 Dora idemo na Eurosong 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Vjerujem u anđele, TV serija 21.50 Glava u balunu, dokumentarni film 23.15 Vijesti 23.30 Vijesti iz kulture 23.40 Ciklus europskog filma: L’anniversaire, francuski film 01.15 Reprizni program 02.30 Posebni dodaci, emisija o filmu (R) 02.50 Garaža (R) 03.20 Globalno sijelo (R) 03.50 Lijepom našom: Ljubeščica (2/2) (R) 04.50 Plodovi zemlje (R)

07.00 Hommage a Chopin 08.00 Zlatna kinoteka-ciklus Caryja Granta: Drž’te lopova, američki film (R) 09.45 Biblija 09.55 Hrastovica: Misa, prijenos 10.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvokombinacija: Spust (Ž), prijenos 12.05 200, dokumentarni film 12.45 Filipove bebe, emisija 13.15 e-Hrvatska, emisija 13.50 Magazin nogometne lige prvaka 14.15 Nogomet, 100 godina Hajduka: Hajduk-Slavija, emisija 15.15 Nogomet, 100 godina Hajduka: Hajduk-Slavija, prijenos 17.05 Nogomet, 100 godina Hajduka: Hajduk-Slavija, emisija 17.15 Olimp, sportska emisija 17.20 Hokej, EBEL liga: Medveščak-Jesenice 20.00 Raid on Rommel, američki film (95’) 21.40 Posebni dodaci, emisija o filmu 22.15 Filmski boutique: Point Blank, američki film 23.50 Garaža 00.20 Noćni glazbeni program

06:35 07:35 08:30 09:25 09:55 10:15 10:30 10:55 11:10 11:35 12:05 12:35 13:05 14:05 15:05 17:00 17:10 19:15 20:05 21:15 23:25 00:45 01:15 03:10 04:35

ČETVRTAK 06.05 06.10 06.45 07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 16.00 16.58 17.10 17.25 18.15 18.28 18.40 19.25 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.10 00.55 01.40 02.00 04.00 04.05 04.35 05.20

Najava programa Riječ i život, religijski program (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vjesti (07.05; 07.35; 08.35) Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas Ljudsko tijelo: Nevjerojatan stroj, dokumentarni film Kod Ane, emisija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela Puna kuća Raftera 2, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Otkad si otišla 3A, hum. serija Domaći dokumentarni film Hrvatska uživo Vijesti Hrvatska uživo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela Dora idemo na Eurosong Dnevnik Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz Weissensee saga, dramska serija Pola ure kulture Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Iz ptičje perspektive: Postoje li još divlje životinje? (1.), dokumentarna serija Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija Retrovizor: Ksena, serija Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristična serija (R) Otkad si otišla 3A, humoristična serija (R) Skica za portret Pola ure kulture (R) Oprah show (R) 8. kat, talk show (R)

25

Bračne vode, serija R Frikovi, serija U sedmom nebu, serija Najgori tjedan, serija R Peppa, crtana serija Timmy Time, crtana serija Winx, crtana serija Chuggington, crtana serija Ben 10: Alien Force, crtana serija Automotiv, auto-moto magazin Magazin Lige prvaka Novac, business magazin Frikovi, serija R U sedmom nebu, serija R Divlja utrka, igrani film R Vijesti Nove TV Brak na brzaka, igrani film Dnevnik Nove TV Nad lipom 35, humorističnoglazbeni show Imaš poruku, igrani film Red carpet, showbiz magazin Svi mrze Chrisa, serija Tri kralja, igrani film R Sunčevo uništenje, igrani film R Red carpet , showbiz magazin R

06.50 RTL Danas, informativna emisija (R) 07.20 2 glupa psa i tajna vjeverica, animirana serija (tri epizode) 08.40 Škola za vampire, animirani film (dvije epizode) 09.10 Ljubav je na selu, dokumentarna serija 10.25 Analiziraj ono, igrani film, komedija 12.00 Oceanovih 11, igrani film, kriminalistička komedija 14.00 Fantom, igrani film, avanturistički 15.45 X-Men: Posljednja fronta, igrani film, znanstveno-fantastični 17.35 Discovery: Dangerman - Najhladnije mjesto na svijetu, avanturistička dokumentarna serija 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Exkluziv s Tatjanom Jurić, magazin 20.00 Slomljena krila, igrani film, triler 21.40 CSI: Miami, kriminalistička serija (dvije epizode) 23.20 Sanjiva dolina, igrani film, horor 01.05 Astro show, emisija uživo 02.05 RTL Danas, informativna emisija (R) 02.35 Povijest nasilja, igrani film, triler

17. veljače 2011. 06.20 More ljubavi, telenovela (R) 07:00 PROGRAM ZA DJECU I MLADE 09.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-veleslalom (Ž), prijenos 1. vožnje 10.50 Tvoja sam sudbina, telenovela (R) 11.40 Mali ptičar, iranski film (R) 12.50 Mala TV (R) 13.20 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skijaško prvenstvo-veleslalom (Ž), prijenos 2. vožnje 14.00 Čuvar brata svoga, film (R) 14.25 Školski program (R) 15.10 Kulturna baština (R) 15.30 Županijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (R) 16.30 Overland 3, dok. serija (R) 17.25 Hannah Montana 2, serija 17.45 Puna kuća Raftera 2, serija (R) 18.30 Hit dana 18.55 Nogomet, EL: NapoliVillareal, prijenos 23.10 Dnevnik plavuše, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Čuvar brata svoga, film (R) 00.50 Noćni glazbeni program

07:00 07:50 08:15 09:15 10:10 11:40 12:55 13:35 14:35 15:30 16:30 17:00 17:25 18:25 19:15 20:05 21:00 22:05 23:10 23:25 01:05 02:55 03:20 04:20 05:45 06:10

Naši najbolji dani, serija Gospodin Magoo, crtana serija Bumba, crtana serija Slomljeno srce, serija R Gumus, serija R Asi, serija R IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija R Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus, serija -nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Asi, serija Provjereno, informativni magazin Večernje vijesti Valentinovo, igrani film Detektiv i dama, igrani film R Vjerovali ili ne, dokumentarna serija Ezo TV, tarot show Pauk, igrani film Vjerovali ili ne, serija R IN magazin R

05.55 RTL Danas, informativna emisija (R) 06.25 2 glupa psa, animirana serija 06.50 RTL ritam zona - Dalmatinski libar, glazbena emisija 07.50 RTL ritam zona - Top 40 strani, glazbena emisija 08.50 Bibin svijet, humoristična serija 09.35 Exkluziv Tabloid, magazin (R) 10.05 1001 noć, dramska serija (R) 11.05 Ezel, dramska serija (R) 12.00 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.50 Klon, telenovela 13.35 Aurora, telenovela (dvije epizode) 15.10 Sve što je bitno, dramska serija (dvije epizode) 16.05 Mijenjam ženu, dokumentarna sapunica 17.20 Bibin svijet, humoristična serija 18.00 Exkluziv Tabloid, magazin 18.30 RTL Danas, informativna emisija 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 noć, dramska serija 20.50 Ezel, dramska serija 21.45 CSI, kriminalistička serija 00.20 RTL Vijesti, informativna emisija 00.35 Kosti, kriminalistička serija (R) 01.20 Put osvete, kriminalistička serija (R) 02.10 Astro show, emisija uživo 03.10 RTL Danas, informativna emisija (R) 03.40 Zaboravljeni slučaj, kriminalistička serija


26

panorama

broj 382 / 11.02.2011.

Otvorenje novog Muzeja krapinskih neandertalaca koje je proglašeno kulturnim događajem godine, veliki broj posjetitelja, novi uspješni programi, sve to čini prošlu godinu u Muzejima Hrvatskog zagorja

HORJAN: PROŠLA GO JE BILA NAJUSPJEŠNIJ Sebastijan Fuštin Krunoslav Pavlina

objedinila osnovne aspekte toga sadržaja u jednu zaista elokventnu i zanimljivu sagu o prapovijesti.

dio po dio Muzeja. Muzej seljačkih buna nastoji, uz svoj stalni postav, i dodatnim aktivnostima i događanjima vezanima GORNJA STUBICA za feudalnu prošlost privući svoju publiku. Muzej Staro selo ZL: Što je s ostalim muzejima i galerijama koje djeluju u sklopu Mu- u Kumrovcu puno pažnje posvećuje promociji i čuvanju neZL: Prošla godina bila je za Muzeje Hrvatskog zagorja izuzetno zeja Hrvatskog zagorja? materijalne baštine. Tu smo zabilježili ogroman uspjeh s dva uspješna, možda i najuspješnija od kada postoje. Horjan: Možemo biti zadovoljni i s njihovim radom. Narav- upisa u dvije godine na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu Horjan: Ja bih svakako rekla da je najuspješnija jer nas po- no da smo u zadnjih nekoliko godina svu svoju pažnju, pa i jer su prilikom izrade aplikacija korištena iskustva našeg musebno veseli da je naša uspješnica, Muzej krapinskih neander- financije, usmjerili na dovršenje krapinske investicije pa ni- zeja, posebno ona koja promiču obrte s ciljem da im se osigura talaca, proglašen kulturnim događajem godine u 2010. Brojni smo paralelno mogli financirati ostale. Posebno nas veseli da održivost. Obrtnici imaju prigodu demonstrirati svoje obrte, ljudi iz javnog života su to izjavili u intervjuznanja i vještine u samom muzeju, a s druge ima. To smo i očekivali budući da su ulaganja strane potičemo i otkup njihovih proizvoda u muzej bila velika. Fantastično koncipirana Naša uspješnica, Muzej krapinskih neandertalaca, proglašen je kul- koji putem muzejskih suvenirnica dolaze do priča i sadržaj koji su oblikovali autori, pakupaca. U Galeriji Antuna Augustinčića proleontolog Jakov Radovčić i arhitekt Željko turnim događajem godine u 2010. Brojni ljudi iz javnog života su movirali smo projekte koji su zanimljivi puKovačić, naišli su na izuzetno dobar prijem to izjavili u intervjuima. To smo i očekivali budući da su ulaganja blici posebnog profila. Treba reći da je iluzija publike, a imamo nekoliko važnih elemenata očekivati kako će umjetnička galerija, koja se koji su se poklopili u ovome projektu. Jedan u muzej bila velika. Fantastično koncipirana priča i sadržaj koji su bavi specifičnim segmentom kao što je skulje interaktivni put u prošlost putem razrađeptura, privlačiti veliki broj posjetitelja. No, nih multimedijalnih sadržaja što obogaćuje oblikovali autori, paleontolog Jakov Radovčić i arhitekt Željko Kova- ona zadržava specijaliziranu publiku koja doživljaj posjetitelja i omogućuje im dodat- čić, naišli su na izuzetno dobar prijem publike. prati rad domaćih kipara i zadovoljni smo pona saznanja. Drugi je sama lokacija muzeja sjetom. Nedavno sam pogledala podatke da vezana uz nalazište, udaljena od pogleda na je u 2009. Galerija umjetnina u Osijeku imadanašnju Krapinu, koja posjetitelje uspješnije uvodi u temu. je posjećenost ostalim našim muzejima zadržana na istoj ra- la oko 2.000 posjetitelja, Galerija umjetnina u Splitu 5.100, a Treća bitna stvar je da sličnih lokaliteta u bližem okruženju zini i to smatramo velikim uspjehom jer smo očekivali da će klanječka Galerija više od 4.000. Usporedimo li veličinu ovih nema, te smo jedinstvena prigoda posjetiteljima iz Hrvatske krapinska atrakcija odvući posjetitelje s ostalih lokacija. Dvo- gradova tu komentar nije potreban. U Klanjcu smo promoviali i susjednih zemalja za upoznavanje ovog zanimljivog dijela rac Veliki Tabor, koji je zatvoren zbog radova, još bi podigao rali nova događanja koja ćemo nastaviti, a vezana su uz Dan ljudske prošlosti. Ta tema je i inače izuzetno interesantna. Po- veliku brojku turista koji dolaze u Zagorje zahvaljujući našim mira. Povezali smo taj međunarodni dan s Augustičićevim gledate li koji od TV programa kao što su National Geograp- muzejima. Očekujemo da Hrvatski restauratorski zavod do- opusom, posebno zbog njegovog rada smještenog ispred zgrahic, History Channel ili Discovery, dobar dio dokumentaraca vrši restauratorsko-konzervatorske radove na obnovi u 2011. de UN-a u New Yorku. Naši Muzeji organiziraju niz aktivnosti bavi se evolucijom i nastankom čovjeka, a krapinska priča je godini pa da možemo započeti radove na postavu i otvarati kojima obilježavamo Međunarodni dan muzeja. Akcije provo-


panorama

broj 382 / 11.02.2011. dimo u suradnji s Hrvatskim muzejskim društvom, a posebna pozornost se posvećuje pedagoškim programima. Redovito surađujemo s brojnim udrugama i drugim kulturnim ustanovama. Prošle godine smo u Etnografskom muzeju u Zagrebu postavili izložbu o stubičkim obrtima u Noći muzeja gdje ju je vidjelo više od 7.000 ljudi. Ove godine nastavljamo razmjenu izložbi s Arheološkim muzejom Istre, pa će oni ove godine oni ugostiti našu izložbu ‘Vrijeme utvrda’. U 2010. gostovali smo u Etnografskom muzeju u Splitu s izložbom ‘Nematerijalna baština i oživljena povijest’, a ove oni uzvraćaju postavom izložbe u Kumrovcu. Postoji i naša dugogodišnja suradnja sa zelinskim muzejom koja se nastavlja razmjenom izložbi i sudjelovanjem na događanjima oživljene povijesti. U sklopu

se sastaju u Zagrebu, a posjetit će i naše Muzeje zahvaljujući dobrom pedagoškom radu. Muzeji Hrvatskog zagorja bili su pioniri u pojedinim radionicama, posebno onima vezanim za tradicijsku baštinu, srednjovjekovlje i geološku baštinu. Naše inicijative bile su poticaj osnivanju brojnih udruga, pojedine su se profilirale za srednjovjekovna događanja i sada gostuju po cijeloj Hrvatskoj. U Noći muzeja smo u Krapini uspješno promovirali radionicu izrade prapovijesnih oruđa i oružja.

ZL: Kako sve muzejske institucije i njihove programe čim bolje uklopiti s lokalnom zajednicom na zajedničko zadovoljstvo? Horjan: Mislim da je bila dobra inicijativa Krapinsko-zagorske županije osnivanjem Savjeta za turizam, ali malo smo zapeli u radu i nadam se da nastaviti. Bitno je poNaši Muzeji rade 360 dana u godini i to predstavlja veliki izazov za ćemo vezivanje dionika koji predkulturu i turizam organizaciju posla, pa bi se zahvalila svojim djelatnicima koji se, stavljaju u regiji kako bi se što bolje svatko u svom segmentu, dobro nose s izazovima posla. Muzeji predstavili na ciljanim tržiprivukli posjetitelje i Hrvatskog zagorja imaju 65 objekata na pet lokacija s ogromnim štima, motivirali ih da se više puta u naš kraj. Moramo parkovnim površinama i sve to nije lako održavati. Naša poslovna vraćaju biti svjesni da druge regije ne filozofija je da je svaki radnik bitan i odgovoran za ono što radi i spavaju, nude konkurentne sadržaje, a većini je Zagreb

to donosi rezultate.

međunarodne suradnje ističem projekte s Pokrajinskim muzejom iz Murske Sobote. Kod njih smo gostovali s izložbom o tradicijskoj arhitekturi, a oni uzvraćaju izložbom o nekoliko generacija obrtnika iz njihovog kraja. U 2010. godini Muzej u Krapini nije mogao razvijati dodatne programe, ali nastavili smo s geološkom školom, radionicama za djecu, obilježavanjem Dana Dragutina Gorjanovića Krambergera. Stručnjaci koji su došli razgledati novi muzej održali su zanimljiva tematska predavanja. Stoga ove godine planiramo intenzivirati radionice i potaknuti izložbenu djelatnost, a planiramo međunarodni simpozij vezan uz znanost i muzeje. Veliki uspjeh u 2010. bio je nagrađeni interaktivni DVD o novom muzeju, a ove godine planiramo izdavanje kataloga. ZL: Djelatnost muzeja nisu samo izložbe i održavanje stalnog postava muzeja. Tu je i puno istraživačkog i znanstvenog rada. Horjan: Zadovoljna sam istraživačkim radom naših mladih kolega, posebno u području arheologije. Nastavljena su iskopavanja na Starom gradu u Donjoj Stubici, poznatom Tahyjevom kaštelu koji je stradao za vrijeme Seljačke bune. Naši arheolozi otkrili su čitav niz predmeta, pa i sam izgled fortifikacije. Veliki izložbeni i izdavački projekt o burgu Vrbovec kod Huma na Sutli ostvarili smo u suradnji s Institutom za arheologiju

popratne aktivnosti, osmislila odgovarajuća ugostiteljska i suvenirska ponuda. Kada se dođe u Krapinu, treba na prvi pogled vidjeti da je to grad koji ima tako važno nalazište. Akcija bi krenula na proljeće. Želimo nastaviti suradnju s Turističkom zajednicom Krapine, a predložili smo dopunu turističke ponude vodstvima kroz grad. Kroz međunarodne projekte u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom i Turističkom zajednicom KZŽ licencirani su turistički vodiči koji bi u tom segmentu mogli pronaći posao. Od 150.000 posjetitelja Muzeja sigurno će neki poželjeti obići znamenitosti Krapine. Preduvjet je da se lokacije urede i radno vrijeme prilagodi potrebama turista. Veliki broj individualnih posjetitelja stiže vikendom i praznicima i njima treba izaći u susret. Naši Muzeji rade 360 dana u godini i to predstavlja veliki izazov za organizaciju posla, pa bi se zahvalila svojim djelatnicima koji se, svatko u svom segmentu, dobro nose s izazovima posla. Muzeji Hrvatskog zagorja imaju 65 objekata na pet lokacija s ogromnim parkovnim površinama i sve to nije lako održavati. Naša poslovna filozofija je da je svaki radnik bitan i odgovoran za ono što radi i to donosi rezultate. Od ovogodišnjih projekata izdvajam Trijenale zagorskog suvenira u Muzeju seljačkih buna, a u suradnji s Obrtničkom komorom KZŽ planiramo tisak monografije o tradicijskim i umjetničkim obrtima. Kao urednica izdanja moram reći da će stručni tekstovi donijeti nov pogled na razvoj obrta, dok će izložba dati recentnu produkciju suvenira koja se možda usko-

potencijalno tržište. Naš ve- Svako turističko događanje je komercijalna aktivnost kojoj je cilj liki problem je rascjepkanost medijskog prostora, te se zarada. Ukoliko to izostaje, to postaje lokalna obljetnica ili zabava, naše aktivnosti ne mogu na- ali onda se to tako i tretira, a ne kao turistički događaj. Potrošnja javiti u zagrebačkom dnevnom tisku. Prisiljeni smo sredstava za organizaciju događanja koja nemaju ekonomsku rakoristiti druge marketinške modele i promidžbene ak- čunicu samo iscrpljuje ionako skromna lokalna sredstva iz godine tivnosti kako bismo svratili u godinu i dugoročno ima loše posljedice. pozornost na sebe. Svi dionici trebali bi se sporazumjeti koje su to ključne atrakcije u regiji na kojima treba gradi- ro nađe i na tržištu. Na često pitanje što će se u muzeju prodati ponudu, a što su dodatni sadržaji koji će obogatiti glavnu vati, ističem da konačnu potvrdu uspjeha uvijek predstavljaju atrakciju. Posebnost regije je bez sumnje nalazište krapinskih kupci. Neki proizvod može zaista biti i umjetnički vrijedan i neandertalaca, jedinstveno u svijetu, i to bez ikakve konku- krasno oblikovan, ali možda neće naći put do kupca. U 2011. rencije u ovom okruženju. Tu su i dvorci sa svojom poviješću nastaviti ćemo s arheološkim istraživanjima Starog grada u i atraktivnim povijesnim pričama, zatim tradicijska baština Donjoj Stubici i u širem arealu dvora Veliki Tabor, posebno utjelovljena u Muzeju Staro selo, velikom muzeju na otvo- vanjskog obrambenog zida. Obim kampanja ovisit će naravrenom. To su razvojne okosnice oko kojih možemo graditi no o financijskim sredstvima. Osim istraživanja potrebno je imidž. Naravno, i ljepota okoliša, gastronomija, toplice, lječi- obaviti i konzervaciju nalaza. Desetine tisuća fragmenata se lišni turizam i naša vjerska središta koja privlače vjernike koji kasnije čiste i pokušavaju se spojiti kako bi se rekonstruirali dolaze u prošteništa poput Marije Bistrice. Bitno je da ostala pojedini predmeti. Bili smo uspješni u rekonstrukcijama reneprimjerena ponuda prati naše glavne atrakcije, od smještaj- sansnih i baroknih peći u Velikom Taboru te ćemo nastaviti taj posao i suradnju sa stručnjacima iz Češke. Muzej Staro selo nastavlja s radionicama nematerijalne baštine, a otvorit ćemo nove postave o vatrogastvu i pučkoj školi. Stara škola ima učionicu sačuvanu iz doba Titovog djetinjstva što je svakako atrakcija za posjetitelje. Galerija Antuna Augustinčića planira razmjenu s Galerijom Dešković te će se kipar Dešković predstaviti u Klanjcu, a Augustinčić na Braču.

ODINA ZA NAS JA DO SADA iz Zagreba. Dr. Tatjana Tkalčec i naša arheologinja Ivana Škiljan postavile su izložbu koja će biti putujuća i kreće na turneju po Hrvatskoj budući da za nju postoji veliki interes. Moram istaknuti da je naša osnovna muzejska djelatnost prikupljanje, istraživanje, proučavanje i čuvanje građe. Naši stručnjaci redovito rade na istraživanjima vezanim uz pojedine teme, otkupljuje se građa, a prioritet je otkup za stalni postav dvorca Veliki Tabor. Radimo na projektima koji promiču muzejsku struku u okviru međunarodne suradnje. Počašćena sam što je moj rad prepoznat izvan granica Hrvatske te sam prošle godine izabrana za članicu Upravnog odbora Europskog muzejskog foruma. Na Generalnoj konferenciji ICOM-a u Šangaju izabrana sam i za članicu Upravnog vijeća Svjetske muzejske organizacije, što je izuzetna čast obzirom da je iz ovog dijela Europe zadnji član bio izabran daleke 1985. Potičem sudjelovanje stručnjaka iz Muzeja u radu profesionalnih organizacija pa tako kolegica Branka Šprem Lovrić radi u Europskoj asocijaciji muzeja na otvorenom, kolegica Vlatka Filipčić Maligec članica je Izvršnog odbora regionalne alijanse ICOM-a jugoistočne Europe, a kolegica Vlasta Krklec je započela s radom u Međunarodnom komitetu za prirodoslovlje. Stručnjaci se tako povezuju, razmjenjuju iskustva i sudjeluju u zajedničkim programima. Pomažemo da se konferencije održe u Hrvatskoj, što je i dodatna ekonomska korist za našu zemlju. Prošle godine bili smo domaćini Izvršnom odboru Komiteta za regionalne muzeje te ICOM SEE regionalnog skupa što nam je pomoglo za isticanje kandidature za domaćina velike regionalne konferencije o zaštiti kulturne baštine početkom 2012. Ove godine pomažemo organizaciju i sudjelujemo u radu konferencije o muzejskoj sigurnosti koja će se održati u Splitu. Muzejski pedagozi svijeta

27

nih kapaciteta, ugostiteljskih usluga, događanja i sl. Muzeji su puno napravili na promidžbi kombiniranih kulturnih sadržaja koji uključuju posjet muzeju i onda uživanje u koncertu ili priredbi. Ali stavljanje takvih projekata na tržište bez pomoći agencija, bez organizirane turističke podrške, nije moguće. Ne možemo pokriti sve troškove i čekati da dvadesetak turista eventualno doluta na neku predstavu ili koncert. To mora biti stvar sustavne promocije i turističkih paketa. Stoga to vidim kao budući zadatak, i to pred svima nama; zajedničko pokretanje aktivnosti koje zaista donose dobit. Moramo obratiti pozornost da se sredstva ne troše uzalud. Mnoge lokalne sredine žele organizirati određena događanja, ali najčešće je trošak puno veći nego je ostvareni učinak. Svako turističko događanje je komercijalna aktivnost kojoj je cilj zarada. Ukoliko to izostaje, to postaje lokalna obljetnica ili zabava, ali onda se to tako i tretira, a ne kao turistički događaj. Potrošnja sredstava za organizaciju događanja koja nemaju ekonomsku računicu samo iscrpljuje ionako skromna lokalna sredstva iz godine u godinu i dugoročno ima loše posljedice. Ako se ne omogućuje kontinuirana zarada lokalnom stanovništvu ono će se nastaviti iseljavati iz naših malih sredina, a to je scenarij koji svakako treba izbjeći. ZL: Što će ove godine biti naglasci među muzejskim događanjima? Horjan: U Muzeju krapinskih neandertalaca imat ćemo pojačanu aktivnost vezanu uz radionice za djecu i pedagoške aktivnosti. Planiramo i jednu akciju kojom bi pokušali stanovnike Krapine privoljeti na suradnju da zajedno s muzealcima počnu doživljavati muzej kao važan dio vlastitog identiteta. Planiramo inicijative kojima bi se uredili poslovni izlozi, potaknule

U 2010. godini 142.055 posjetitelja obišlo je krapinski muzej, Muzej Staro selo u Kumrovcu prodao je 42.882 ulaznice s time da ističem kako veliki broj posjetitelja koji dolazi na manifestacije u svibnju nije uključen u tu brojku, zajedno s onima koji pohode događanja poput Zagorske svadbe, Jurjeva, Ophoda na Tri Kralja i slično. Muzej seljačkih buna imao je 19.712 posjetitelja no isto tako bez onih koji su dolazili na izložbe, koncerte i događanja organizirana izvan samog muzeja. Broj posjeta Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu uvijek je najmanji i u protekloj godini bilježimo 4.226 posjetitelja. Dvor Veliki Tabor je zatvoren zbog restauratorsko-konzervatorskih radova. Također želim reći da prema procjenama Instituta za turizam na svaku potrošenu kunu u Muzeju dolazi oko 6 do 12 kuna indirektne potrošnje, ovisno da li posjetitelji prenoće u regiji ili su jednodnevni gosti. Stoga je zaista veliki doprinos naših Muzeja lokalnoj ekonomiji pa je to potrebno naglasiti. Nastojimo produžiti sezonu, proljeće i jesen kada imamo najviše posjetitelja većinom školske ekskurzije. Priznajemo da je tada Zagorje najljepše; kada proljeće donosi svoje zelenilo ili pak zagasitost jesenskih boja oboji naše brege u poseban kolorit. Promidžbenim aktivnostima potičemo ljude da dolaze u Zagorje i zimi jer imamo mnogo za ponuditi. Upravo neke od aktivnosti kao što su ophodi Tri kralja odmah iza Nove godine u Kumrovcu, zatim obljetnica Seljačke bune, zimske igraonice i radionice za djecu na Hušnjakovom, namijenjene su publici koja želi doći u Zagorje i zimi. Ljeti su tu koncerti, posebice ciklus ‘Ljeto u dvorcu Oršić’ gdje nudimo kulturne sadržaje ne samo našim stanovnicima već i gostima koji odsjedaju u toplicama. Tu je i ‘Ljeto u Krapini’ gdje se pridružujemo s našim pedagoškim programima te radionice u ‘Tjednu kajkavske kulture’. Pojačanim marketinškim aktivnostima, koje ove godine posebno planiramo u susjednoj Sloveniji, Austriji i Mađarskoj, želimo pojačati dolazak stranaca u ljetnim mjesecima. Planiramo privući dio gostiju koji dolaze na odmor u Hrvatsku i zadržati ih barem jedan dan i u Zagorju.


28

panorama

broj 382 / 11.02.2011.

Započelo obilježavanje godišnjice Seljačke bune iz 1573.

“Buna traje” Već tradicionalno i ove godine uprizorit će se završna bitka Seljačke bune iz 1573. koja se odigrala na stubičkom polju u organizaciji Družbe vitezova zlatnog kaleža i Tahyjevih puškara te uz sudjelovanje gostujućih udruga Vitezova Sv. Jurja, Belog Volka, Vitezova grofa Tattenbacha, Vitezova Ružice grada, Vitezova Zelingradskih, Aureus Unicornis, Dubrovačkih streličara i KUD-a Matija Gubec iz Gornje Stubice. Velika bitka sa stotinu statista odigrat će se na seoskom imanju Majsecov mlin u Donjoj Stubici od 13 sati. Program počinje u 12 sati ispred crkve u Donjoj Stubici nakon čega povorka kreće prema Majsecovom mlinu. Muzej Seljačkih buna će se programu priključiti stručnim vodstvima u muzeju. Svi koji dođu u stubički kraj mogu uživati u prikazu bitke, specijalitetima i svemu što domaćini pripremaju, a nakon toga mogu posjetiti Muzej seljačkih buna.

HIŽAKOVEC / GORNJA STUBICA – Predigra za uprizorenje velike završne bitke Seljačke bune iz 1573., a koje će se održati u nedjelju 13. veljače, odigrana je prošle nedjelje u Hižakovcu, rodnom selu Matije Gupca te pod Gupčevom lipom u Gornjoj Stubici. U organizaciji Družbe vitezova zlatnog kaleža, svi koji su došli ponovno su se mogli vratiti 438 godina u prošlost, u vrijeme kmetova, feudalaca, puntara i vitezova. Predsjednik Odbora za uređenje Hižakovca Ivan Sačer, pozdravio je sve prisutne i zaželio im dobrodošlicu, a domaćini su pripremili za goste domaće proizvode, rakiju, vino i kobasice koje su se pekle na otvorenoj vatri. U Hižakovcu gdje je postavljena tradicijska zagorska kuća, kakvu je pretpostavlja se imao i legendarni seljački vođa Matija Gubec, odi-

Ivan Sačer

gran je prvi dio priče o buni, tzv. puntanje. Stubički puntari stigli su do kuće Matije Gupca gdje su održani prvi razgovori i dogovori o

Stara škola p MIRKOVEC - Prvi rođendan restorana Stara škola bio je razlog urnebesne fešte do jutarnjih sati više od stotinjak uzvanika. Prisustvo velikog broja poznatih osoba iz druš-

tvenog, političkog, kulturnog i sportskog života Zagorja ukazuje da je ovaj restoran u samo godinu dana dobrim vođenjem postao imanentan dio svih važnih regionalnih


panorama

broj 382 / 11.02.2011. Zlatko Mirt u ulozi Matije Gupca

29

Zlatko Rinkovec

Jeleni lopatari buni. Dogovarano je naoružavanje seljaka, plan bitke, a dogovor je potvrđen uz usklik “Buna traje”. Puntari su se nakon toga zaputili do Gornje Stubice gdje su se pod Gupčevom lipom sastali predstavnici svih sela. Tamo su upoznati s planovima u kojima vođe bune računaju na hladnu zimu jer se velemožima ne da po zimi ratovati. Gubec je govorio o nepravdama koje su nanesene kmetovima, a onda je odlučeno da se krene u bitku ‘za pravicu’. Stigla je pod lipu i vojska koja je pokušala rastjerati puntare, ali kako su bili malobrojni, otjerani su. Odlučeno je da se krene prvo na Tahyjev dvorac, pa na Cesargrad, pa preko Majsecovog mlina na Zagreb. Željko Novosel i ovog je puta recitirao stihove, a u

ulozi Matije Gupca ponovno se istaknuo Zlatko Mirt, pa su se mnogi poželjeli fotografirati s legendarnim vođom bune. - Tradicijska zagorska hiža u Hižakovcu promiče rodno selo Matije Gupca, jedinstveni i jedan od najpozitivnijih likova hrvatske povijesti. Volimo istaknuti da nema grada koji nema ulicu, trg ili školu koja nosi ime Matije Gupca. Kroz dugi niz godina lik Matije Gupca zaista utjelovljuje sve one najbolje što možemo promicati i zaista nam služi kao lik kojim se Zagorje može ponositi i putem kojeg se imidž Zagoraca kao slobodoljubivih i pravednih ljudi može na dostojan način promicati - istaknula je ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja, Goranka Horjan. (S. Fu.)

TRŠKI VRH – Na brdu iznad Krapine, koje je mnogima poznato po zavjetnoj crkvi Majke Božje Jeruzalemske, Trškom Vrhu smjestilo se imanje Zlatka i Božice Rinkovec koji žive u jednoj prekrasnoj staroj drvenoj kućici iz 1954. godine koju su kupili u Pisarovini i razmontiranu prevezli na Trški Vrh. Sam pogled na tu kućicu kao iz bajke budi poseban osjećaj. Da bi bajka bila još ljepša, uz kuću se prostire ograđena okućnica od 12.000 metara kvadratnih, u kojoj iz hobija uzgajaju jelene lopatare (lat. Dama dama). Ljubazni domaćin ispričao nam je svoju bajku. – Odlučili smo se na kupnju zemljišta upravo ovdje zbog same prirode, krajolika, nezagađenosti i mira. Zamisao je bila da upravo ovdje dovezemo staru hrastovu kućicu, a okućnicu ogradimo i uzgajamo jelene lopatare. To se po-

kazalo kao dobitna kombinacija, upravo onako kako smo željeli – kaže.

Zašto baš jelene?

– Uz ovakvu kućicu, jednostavno mi nekako najviše pašu jeleni. Ima nešto u njima što vas jednostavno smiruje, daje poseban osjećaj kad ih

samo gledate, a njihovo održavanje, vjerujte, lakše je nego uzgajati nekoliko krava. Sada imam 2 jelena i 11 košuta, a počeo sam prije 10 godina s 5 jelena. Uzgajam ih isključivo iz čistog hobija. Cijelo ljeto pasu na pašnjacima, a zimi ih hranim sijenom, žitaricama, jabukama te vitaminskim

dodacima hrani. Žive do 20 godina, a svakog travnja jeleni odbacuju rogove, pare se u listopadu, a tele u lipnju. Obično se oteli jedno mlado, a rijetko dvoje. Pitomi su sve do parenja kada jeleni mogu biti agresivni jer se moraju boriti za svoju košutu. Za toplog vremena jeleni se kaljužaju, to im je životna potreba. Saznao sam da su porijeklom iz Indije, a u Hrvatsku ih je na Brijune prvi doveo Tito. Jelenima sam napravio dvije staje za zaklon zimi, a imaju i prirodno pojilište i vanjske jasle. Na gozbu im često dolaze fazani, a znaju dolutati i lisice. Stariji jelen se odaziva na ime Jura, a sve košute zovemo Piko. Naš pas Aki je u dobrim odnosima s njima, a tuđe pse ne podnose. - Možda baš ova ostvarena bajka potakne još nekog da u tom mirnom mjestu ostvari svoje snove – rekao je Zlatko. (zl)

proslavila prvi rođendan događanja. Za zabavu već od 20 sati bio je zadužen DJ Gotz, a oko dva iza ponoći vođenje iste preuzeo je izvrstan tamburaški sastav Aduti. Već ovaj vikend i na samo Valentinovo „Stara škola“ ide dalje organizacijom večeri za zaljubljene uz glazbeni sastav „Kiss“ i tamburašku sastav „Aduti“. Prava humanitarnogurmansko-glazbena poslastica održat će se pak u subotu 26. veljače uz dva glazbena sastava „Jazz do it!“ i „Only friends & family“. Naime, toga dana Lions club Zagorje organizirati će humanitarnu plesnu večer s aukcijom slika, a sav prihod od prodaje slika donirati će se Udruzi za pomoć osobama s posebnim potrebama Sveta Ana iz Lobora. (zl)

Raspisan natječaj za Festival zabavne glazbe HITfest ZABOK - Udruga HIT-SCENA u suradnji s Gradskim puhačkim orkestrom grada Zaboka raspisuje natječaj za Festival zabavne glazbe HITfest koji će se održati 29. svibnja u Zaboku u Multimedijalnom centru s početkom u 18 sati. Svi zainteresirani izvođači moraju poslati demo snimku s imenima autora najkasnije do 10. travnja na e-mail hitfest@gmail.com. Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 091 5429 585. Medijski pokrovitelji festivala bit će Radio Stubica i Zagorski list. (zl)


30

panorama

broj 382 / 11.02.2011.

ANGELJEKI ČUVARI Članovi udruge Angeljeki iz Brestovca Orehovičkog, učenici OŠ Stjepana Radića, nesebično pomažu svojim starijim sumještanima koji žive u samačkim kućanstvima

VELIKA I SLOŽNA BRESTOVEČ POMAŽE SVOJIM NAJSTARIJIM

Karolina Tretinjak

Sebastijan Fuštin Krunoslav Pavlina BRESTOVEC OREHOVIČKI

Č

lanovi udruge Angeljeki aktivno već skoro 10 mjeseci provode program ‘Angeljeki čuvari’ u kojem djeca volonteri posjećuju starije stanovnike svog kraja koji žive u samačkim kućanstvima. Ovaj projekt potaknuo je nesretni događaja kada je preminuo Branko Bubnjar, starac iz Vojnić Brega koji je živio u samačkom seoskom domaćinstvu, a njegova smrt zamijećena je tek tjedan dana kasnije. Zato su Angeljeki odlučili povesti brigu za svoje same, starije sumještane. Projekt je krenuo krajem travnja prošle godine uz Europski dan solidarnosti među generacijama kada je u Brestovec Orehovički stigao i ministar Tomislav Ivić. Tada su predstavljeni

U posjeti Mariji Biljan sa Zdenkom Kobeščakom i Helenom Valjak

Posebna pohvala ide djeci za nesebičnost jer uz školske i dodatne obveze poput satova glazbe, pomažu svojim starijim sumještanima, a ne sjede sebično pred televizorom ili kompjuterom. i volonteri, njih 24, Dario Belošević, Mateja Belošević, Matija Duž, Lovro Gorup, Lucija Gorup, Anita Kobešćak, Domagoj Kobešćak, Doroteja Kobeščak, Karlo Kobeščak, Katarina Marija Kobeščak, Lana Kolarić, Mihaela Končić, Antonio Lončarić, Anamarija Sente, Josip Sente, Melanija Sente, Danijel Tenšek, Karolina Tretinjak, Doroteja Valjak, Helena Valjak,

Petra Valjak, Zvonimir Valjak, Katarina Vrček i Valentina Vrček. Djeca su educirana kako pristupiti korisnicima, postupati i ophoditi se sa starijim osobama. Roditelji su dali svoj pristanak. Mladi volonteri podijeljeni su u timove i počeli su kontinuirano svakog tjedan obilaziti korisnike, njih trinaestero iz šest sela. Uz razgovor koji korisnicima najviše nedo-

Domagoj Kobešćak

staje, nove informacije o događanjima u orehovičkom kraju, ponekad volonteri pomaži i u nabavci svakodnevnih potrepština, pri kontaktu s liječnikom i ljekarnom, pomažu pri jednostavnijim poslovima. Uz pomoć roditelja korisnike su pomagali prevesti do ambulante, trgovine, na misu ili na groblje. S druge strane djeca su slušajući bogata životna iskustva saznali i mnogo informacija o običajima, ručnim radovima, nekadašnjem načinu života. - Obilazimo starije ljude i s njima najviše razgovaramo. Usamljeni su i nemaju što raditi. Ponekad im i pomognemo nešto, ali to je rijetko. Oni vole razgovarati, žele saznati što se novog događa. Razgovaramo o svemu, što gledaju na televiziji, najviše o domaćim serijama. Kad su oni sretni i zadovoljni i mi smo – rekla nam je Karolina Tretinjak učenica 6.A razreda.


panorama

broj 382 / 11.02.2011.

Kobeščak: Ovaj projekt dobro funkcionira jer su svi uključeni i djeca i roditelji i zapravo smo kao jedna obitelj. Ljudi su naravno različiti, i djeca i korisnici, tako da situacije budu različite. Neki vole pričati, neki manje. Neki puta teško je razgovarati o starim vremenima, o dragim ljudima koje su izgubili. Ima ljudi koji prenose na djecu svoja iskustva, uče ih tradicionalne stvari. Uspjeli smo dobiti puno više nego što smo mislili, a krenuli smo s idejom pomoći. - Meni je lijepo kada netko dođe k tebi kad si sam, priča s tobom. Tako je dosadno ako si sam. Razgovaramo o svemu. Znamo pitati kako je bilo prije živjeti, a kako je danas. Nekima je lošije, nekima bolje, kako kome – rekao je Domagoj Kobešćak, također iz 6.A.

U posjetu učiteljici Biljan

S volonterkom Helenom Valjak iz 7.A razreda i koordinatorom projekta i predsjednikom udruge Angeljeki, Zdenkom Kobeščakom, otišli smo u posjet Mariji Biljan, umirovljenoj učiteljici. Helena zajedno s Melanijom Sente iz 8.B. koja je ovaj puta bila spriječena obiteljskim obvezama, redovito posjećuje učiteljicu hrvatskog jezika, koja je odgojila generacije i generacije uče-

sam i Udruge umirovljenika Bedekovčina, pa idemo na izlete i tako vrijeme teče – priča nam ova umirovljena učiteljica. - Bila je dostojanstvena. Puno je tražila i puno davala. Nitko od naših generacija nije imao problema s hrvatskim jezikom u srednjoj školi. Posebice s gramatikom. Ja sam sa znanjem iz osnovne škole polagao prijemni ispit na Pravnom fakultetu i položio. Dala nam je mogućnost da razmišljamo kritički. Nismo se uvijek slagali, ali za kritičko razmišljanje je ona zaslužna, naravno koliko se moglo u ono vrijeme. Bila je pod posebnom paskom. To onda nismo znali i tek danas razumijemo neke stvari. Mi održavamo vezu i van projekta. Objavili smo njenu pjesmu u časopisu Angeljek, opasku o Angelfe-

ČKA OBITELJ M ČLANOVIMA nika u brestovečkoj školi. Gospođa Biljan rado nas je ugostila i s nama podijelila svoja životna iskustva. U Brestovec Orehovički stigla je 1964. godine iz Like, sela Mušaluk pokraj Ličkog Osika. Život je nije mazio jer je u Drugom svjetskom ratu ostala bez oca, a izgubili su i kuću. Majka i stara baka podigle su troje djece i novu kuću. I baš je baka ta koja je ostavila veliki trag na njen život rješavajući dječje probleme dok je majka radila. Nakon što je kao stipendistica jednu godinu radila u Štikovu u Dalmatinskoj zagori, pa godinu u Kolanu na Pagu odakle ju je veli potjerala velebitska bura, otišla je u Vidovec kraj Varaždina, radila u Završju pet godina i nakon toga došla u Brestovec i tu ostala. - Sada se osjećam kao domaća. Došla sam u malo selo. Do Bedekovčine nije bilo prave ceste. Nije bilo niti nove škole, radili smo u zadružnom domu, stanovali po privatnim kućama, nije bilo vodovoda. Ali bili smo mladi i puni samopouzdanja – prisjeća se gospođa Biljan. Završila je pedagošku akademiju pa učenicima predavala hrvatski jezik, ponekad i zemljopis. Sada je već 10 godina u mirovini. - Sada se opet družim s djecom, zahvaljujući Zdenku i naravno djeci koja stalno pokreću projekte. Dođu mi, skrate mi vrijeme, uljepšaju dan. One meni pričaju što se događa u školi. Helena mi pokaže pjesmice, pa joj ja to malo ‘išaram’. Čujemo se i telefonom. U početku je bila tiha i šutljiva, ali sad se raspriča. Dovede i sestricu Domeniku, pa se onda i ona raspriča. Radije se družim s djecom nego s odraslima veli gospođa Biljan. Zdenko Kobeščak hvali svoju nekadašnju razrednicu da je vrlo napredna jer koristi internet, skypeom održava vezu s bratom u Kanadi, s nećakinjama u SAD-u i Kini, rodbinom u Australiji. - Bila sam nećakinji na svadbi u Las Vegasu. Vidjela sam svijeta. Voljela bi putovati, to me privlači, ali mogućnosti me ograničavaju. Članica

stu. Gospođa nam je napisala i scenarij za projekt bajke u prirodnom okruženju. Htjeli smo bajku Ivane Brlić Mažuranić “Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica” uprizoriti u spilji u Belovaru, ali još to nismo realizirali – prisjetio se svojih učeničkih dana Zdenko Kobeščak. Najšutljivija je shvatljivo bila Helena. - Lijepo mi je kad dođem, kad razgovaramo i drago mi je da mogu pomoći. Ako treba otiđem u trgovinu, a zajedno na proljeće radimo cvjetnjak. Pomognem malo i u kući – rekla je. No, nakon što je novinarska ekipa otišla, Helena se mogla opustiti i nastaviti svoje razgovore s gospođom Marijom.

Svi zajedno u projektu kao obitelj

Da se projekt pokazao vrlo dobrim i korisnim potvrdio nam je i koordinator Zdenko Kobeščak. - Ovaj projekt dobro funkcionira jer su svi uključeni i djeca i roditelji i zapravo smo kao jedna obitelj. Ljudi su naravno različiti, i djeca i korisnici, tako da situacije budu različite. Neki vole pričati, neki manje. Neki puta teško je razgovarati o starim vremenima, o dragim ljudima koje su izgubili. Ima ljudi koji prenose na djecu svoja iskustva, uče ih tradicionalne stvari. Neki znaju starinske pučke pjesme koje nemaju zapisa, pa bi bilo dobro snimiti ih i zapisati. Uspjeli smo dobiti puno više nego što smo mislili, a krenuli smo s idejom pomoći. Iz muzeja Staro selo u Kumrovcu su se zainteresirali za neke radionice s našim korisnicima. Važno je da su svi ljudi otvorena srca, da su djeca otvorena. Želimo nastaviti s projektom, a djeca su zainteresirana i imamo nove interesente koji se žele uključiti – rekao je Kobeščak, ujedno pohvalivši djecu za nesebičnost jer uz školske i dodatne obveze poput satova glazbe, pomažu svojim starijim sumještanima, a ne sjede sebično pred televizorom ili kompjuterom.

31

Pripremio:Teodor Boić dr. med. spec. opće i plastične kirurgije

UVOD U PLASTIČNU KIRURGIJU IX

SUVREMENI PRISTUP U LIJEČENJU KRONIČNE RANE

C

ijeljenje rane jedan je od najstarijih medicinskih problema. Kronične rane uzrok su značajnog obolijevanja stanovništva i predstavljaju veliki ekonomski problem za svaki zdravstveni sustav te najčešće dovode do amputacije i gubitka donjih ekstremiteta. Danas je uglavnom prihvaćen stav kako se rane koje uz standardne medicinske postupke ne zacjeljuju unutar tri mjeseca nazivaju kroničnim. Kao najčešće kronične rane opisuju se dijabetički ulkus, hipostatski ulkus (kronični venski ulkus), ishemijski ulkus (ulkus kod bolesti arterija), dekubitalni ulkus, kronična postraumatska rana, kronična rana nakon terapije zračenjem te kronična rana uzrokovana malignim tumorom.

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

Iz samog nabrajanja vrsta kroničnih rana jasno proizlazi potreba multidisciplinarnog pristupa i timskog rada u kojem surađuju medicinska sestra, liječnik obiteljske medicine, internist dijabetolog, mikrobiolog, dermatolog, vaskularni kirurg, koji prvenstveno moraju djelovati na području prevencije, liječenju uzroka i potpornoj terapiji brojnih kroničnih stanja koja dovode do razvoja kronične rane. Plastični kirurg najčešće se uključuje u liječenje već etablirane kronične rane, gdje standardni medicinski postupci nisu dali rezultate te postaje dio tima koji diktira daljnji tijek liječenja, pri čemu je najčešće potrebno stvari vratiti na početak.

OSNOVNI PRINCIPI LIJEČENJA - VLAŽNO CIJELJENJE RANE

U osnovne principe liječenja pored ispravnog prepoznavanja uzroka i vrste kronične rane, spada svakako procjena rane. Procijeniti ranu znači temeljem znanja i iskustva, sagledavši pacijenta u cjelini, veličinu i poziciju rane na tijelu, a naročito kvalitetu rubova rane, donijeti zaključak da li postojeća kronična rana uopće može zacijeliti primjenom bilo koje raspoložive konzervativne metode liječenja. Još u davnoj prošlosti sve nečiste rane tretirale su se crvima, koji su kroničnu nečistu ranu pretvarali u akutnu (svježu). Iako i danas postoje „medicinski

crvi“, navedena starinska metoda teško je psihološki prihvatljiva za pacijenta, pa za isto koristimo standardnu kiruršku proceduru „nekrektomiju“, koja predstavlja prijeko potrebno početno mehaničko čišćenje rane skalpelom. Već je u 4. stoljeću p.n.e. Hipokrat zaključio da rane koje se tretiraju u vlažnom okruženju bolje cijele od rana koje se tretiraju suho. Tako i danas kompletna filozofija vlažnog cijeljenja rane ide u smjeru razvoja modernih obloga, koje svojom primjenom upravo omogućuju „vlažno“ cijeljenje rane.

PRIMJENA MODERNIH OBLOGA U LIJEČENJU KRONIČNE RANE

Tretiranje i previjanje kronične rane klasičnom suhom gazom najčešće još natopljenom u neki agresivni dezinficijens tipa jod, koji svojim djelovanjem doslovno sprži i uništi sav preostali biološki potencijal okolnog tkiva, danas polako napokon odlazi u prošlost. Razvoj tehnologije donosi moderni previjajući materijal koji nazivamo „obloge za rane“. Ovdje ubrajamo alginate (vlakna iz morskih algi), hidrokoloide (obloge koje stvaraju gel), hidrofibere, poliuretanske pjene, obloge s dodatkom srebra, aktivnog ugljena i mnoge druge, koje su danas nezamjenjive u liječenju kronične rane. Glavna prednost im je visoka sposobnost upijanja sekreta iz rane (20 puta više od obične gaze), vodonepropusnost izvana, paropropusnost iznutra, biološka aktivnost u rani te vlažnookluzivno cijeljenje rane. Sve navedeno omogućuje bolju mobilnost pacijenta, mogućnost svakodnevnog tuširanje bez potrebe dodatne zaštite rane te značajno produžuje period potrebnih previjanja na 4-5 dana, čime pridonosi boljoj kvaliteti života pacijenta, ali i značajno štedi medicinsko osoblje. Svakako je potrebno istaknuti, da većinu obloga za rane pokriva HZZO te se danas mogu dobiti na preporuku specijaliste uz ovjerenu doznaku nadležnog liječnika.

OSTALI MODALITETI LIJEČENJA

Naravno da primjenom samo modernih obloga ne možemo izliječiti sve kronične rane. Primjena

terapije negativnim tlakom i primjena barokomore, danas predstavlja također nezaobilazni dio u pristupu liječenja kronične rane. Terapija negativnim tlakom označava primjenu vakum aparata koji razvija kontinuirani tlak određenog stupnja, na prethodno okludiranoj rani specijalnom spužvom i folijom, koja je spojena u zatvoreni sistem odvodnje sekreta i nečistih produkata rane. Nažalost ista još uvijek nije na pozitivnoj listi HZZO te troškove takvog liječenja pacijent mora snositi sam. Barokomora (terapija kisikom pod tlakom), danas je na pozitivnoj listi HZZO-a te za pacijente s kroničnom ranom čini nezaobilazni segment liječenja. Uz sve prethodno navedeno, treba istaći da je upravo plastično-rekonstruktivna kirurgija ponekad jedini mogući modalitet liječenja i izlaz iz situacije u kojoj se pacijent nalazi, naravno pod uvjetom da su njegovi opći i lokalni biološki potencijali očuvani u dovoljnoj mjeri, da upuštanje u takav složeni zahvat ima smisla i medicinskog opravdanja. Isto podrazumijeva složene kirurške postupke kojima se mjesto kronične rane pokriva transplantacijom vitalnog, zdravog, dobro prokrvljenog vlastitog tkiva. Najčešće se kronični defekt pokriva mišićno-kožnim režnjem, bilo iz udaljenih dijelova tijela (mikrovaskularni režanj), ili iz susjednih područja (lokalni režanj). U zaključku bi htio napomenuti da kod nas još uvijek ne postoje odjeli za liječenje kroničnih rana i njihovih komplikacija te da se tretman kronične rane često svodi samo na evidenciju zatečenog stanja, narudžbu pacijenta na sljedeću kontrolu, a do tada se preporuča ispiranje hidrogenom, jodom i previjanje običnog gazom. Sve navedeno je pogrešno, izrazito skupo za zdravstveni sustav i neučinkovito za pacijenta te uzrokuje veliki broj amputacija ekstremiteta i komplikacija koje ugrožavaju život. Zbog navedene situacije neophodno je djelovati na svim razinama zdravstvene zaštite, od edukacije pacijenata, previjanja u kućnim uvjetima po patronažnoj sestri, primarnoj ambulanti, specijalističkoj ambulanti, do razvoja specijaliziranih odjela za liječenje kroničnih rana.


32

sport

broj 382 / 11.02.2011.

zagorskilist

Novopečeni nogometaš Sampdorije ekskluzivno za Zagorski list

VEDRAN CELJAK: Nametnut ću se treneru Di Carlu! Tomislav Zrinšćak ZABOK

N

akon točno osam dana pečalbe i potpisivanja velikog ugovora, novi igrač Sampdorije, Vedran Celjak na kratko je stigao kući u Zabok. Morao je srediti stvari oko radne dozvole, a s time su se poklopile i reprezentativne obaveze u U-21 reprezentaciji. Iako se oko njega stvara poprilična pompa, Vedran vrlo smireno odgovara na pitanja mnogobrojnih redakcija kako pisanih, tako i elektronskih medija. Svjestan je da je napravio nešto veliko, kao da mu je to trebalo da dokaže sam sebi svoj veliki potencijal. Odiše velikim samopouzdanjem, a u ovih tjedan dana sazrio je više nego zadnju godinu. Golobradi mladić, sigurno se pretvara u odgovornog muškarca. Iako je imao brojne obaveze, Vedran nije propustio progovoriti i za Zagorski list. Nakon što je pozirao za RTL na igralištu Mladosti, razgovarali smo u poznatom zabočkom okupljalištu mladih, City caffeu. ZL: Vedrane, jesi li sredio dojmove i jesi li uopće svjestan težine ovog svog transfera u Sampdoriju? CELJAK: Osjetio sam se

ponosnim kad sam saznao da me želi Sampdoria, no jedan dio mene sumnjao je da će se to dogoditi. Mislio sam da sam premlad. No, sve se zbilo prilično naglo. Kad mi je direktor javio nisam znao kome prvo da se javim. Imao sam metež u glavi. Javio sam majci, a tata je upravo u tim trenucima operirao koljeno. Vremena za čekanje nije bilo i u društvu direktora Cavalierea napustio sam pripreme Zagreba u Međugorju i krenuo preko Rima za Genovu. Na aerodromu su me dočekali navijači s mojim slikama. To je neki sasvim drugi svijet, jedna nova dimenzija. Poznato je koliko su Talijani ludi za nogometom. ZL: Kako je bilo na prvom treningu? CELJAK: Prvi trening sam odradio s mladom momčadi koja igra Primaveru, jer je prva momčad bila na gostovanju kod Napolija. No, već u ponedjeljak sam odradio i trening s njima. Bio sam malo preimpresioniran. Gledajući igrače Serie A na televiziji mislio sam da su to sve ‘avioni’. Nakon par dodavanja shvatiš da je to jedan nivo više, no nisu oni takvi ‘avioni’ kakvim su se činili. Razlika je u jednom detalju, a to je taktika. Mogu za primjer uzeti Matea Pavlovića mojeg bivšeg suigrača. On je brži od

bom tek krenuo u pripreme, dok su oni u natjecateljskom ritmu, no za sada ne osjećam nikakve znakove umora.

njihovih stopera, više skoči, jači je, ali stoperi Sampdorije toliko su mentalno jaki da od 1. do 90. minute znaju da ne smije stajati 10 centimetara bliže ili dalje, nego točno tamo gdje treba. To je razlika. Još je jedna razlika u tome kako rade presing, razvili su to do savršenstva. ZL: Ima li velikih razlika u treningu u odnosu na treniranju u Zagrebu? CELJAK: U principu ne. Zahvaljujući Luki Pavloviću Zagreb prati moderna zbivanja u nogometu i ima moderne treninge. Mogu reći da su treninzi skoro 90 posto isti ili vrlo slični. Momentalno su loši rezultati, pa se kažnjava-

ju i najmanje sitnice u klubu, no tako je bilo i kod nas prošle godine u Zagrebu. Kad te ne ide gleda se svaka sitnica. ZL: Kakvi su bili prvi kontakti s trenerom Di Carlom? CELJAK: On ne govori engleski, ali njegovi pomoćnici govore pa sam pomoću njih razmijenio s njim nekoliko rečenica. Uglavnom mi je rekao da je zadovoljan sa mnom i da se opustim. I ja sam zadovoljan svojim angažmanom na treninzima. Svjestan sam da sam još u fazi snimanja. Morat ću nabiti malo mišićne mase, to je mojim poslodavcima za sada bila jedina zamjerka. Mali mi je problem što sam sa Zagre-

ZL: Imao si prilike gledati svog konkurenta na poziciji Luciana Zaurija na dvije utakmice, jesi li se pokušao usporediti gdje si u odnosu na njega? CELJAK: Zauri je igrač s velikom karizmom i karijerom. Igrao je za Atalantu, Fiorentinu i Lazio gdje je bio i kapetan. U maloj je krizi, stišću ga godine, a brine ga i ozljeda. No bez obzira na sve to još uvijek je dobar na svojoj poziciji. Njegove su prednosti iskustvo, a moje mogućnost velikog broja ponavljanja što pozicija bočnog igrača i zahtjeva. Uz Zaurija ja sam jedini klasični desni bočni u klubu, stoga se nadam da ću do kraja sezone dobiti priliku, iako klubu baš ne cvjetaju ruže. ZL: Kada bi do kraja sezone igrao u Primaveri bi li to smatrao osobnim neuspjehom ili novim korakom prema naprijed? CELJAK: Svjestan sam da ću morati odigrati nekoliko utakmica u Primaveri i jedan jaki turnir. No, ovdje sam došao kao seniorski igrač i sve moje misli su usmjerene na prvu momčad. Mislim da imam kvalitetu da se do kraja polusezone nametnem treneru Di Carlu.

ZL: Kako si se snašao u novom gradu Genovi? CELJAK: Živim u hotelu blizu stadiona u apartmanu s cimerom, mladim talijanskim igračem, upravo iz razloga da što prije naučim jezik. Imam pravo na prevoditelja, no nisam ga do sada tražio. Na trening me vozi službeni vozač. Uspjeli smo dva puta izaći na pizzu, a navijači su me odmah prepoznali. Vlasnik restorana nas je častio, a mi smo se za uzvrat morali slikati s gostima pizzerije. Ne mogu vjerovati da me prepoznaju na svakom koraku iako nisam odigrao još ni jednu utakmicu za svoj novi klub. Jedan događaj posebno ću zapamtiti. Bio sam s igračima u karanteni pred važnu utakmicu s Caglarijem koju smo nažalost izgubili. Prije utakmice blokira se cijeli kvart, a stotitne navijača nas čekaju na punktovima s pjesmom. Dlanovi su mi se oznojili kad sam to vidio. Jedan od navijača ušao je u autobus i zatražio pobjedu, no poraženi smo. Moj je novi klub, nažalost, prodao velike zvijezde Cassana i Pazzanija i sada imamo velikih problema u napadu, no još nas pet bodova dijeli od opasne zone. Nadam se da ćemo to uskoro prebroditi i mirno privesti prvenstvo prema kraju.


zagorskilist

sport 33

broj 382 / 11.02.2011.

14. kolo A-1 lige košarkaša Hrvatske, ZABOK - Kvarner 2010 73:70

Zabok slavio u novoj infarktnoj završnici

Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

K

ošarkaši Zaboka u zadnje su nas vrijeme počeli navikavati na infarktne završnice, ali i na pobjede u njima. Navijački puk zasigurno ne bi imao ništa protiv da se ta tradicija nastavi. U 14. kolu u Bedekovčini pao je neugodni Kvarner (73:70), koji je na megdan Zaboku stigao nakon tri uzastopne pobjede. Iako su u utakmicu ušli bez vrlo važnih igrača, Perinčića i Krajačića, zabočki su košarkaši u ne odveć kvalitetnoj, ali tvrdoj i borbenoj utakmici zasluženo slavili. Obrana je dobro funkcionirala, no napad nije bio na visokom nivou. Nepreciznost u napadu zabočki žuti kompenzirali su s čak 14 koševa u napadu što im je na kraju i donijelo pobjedu. Nakon početnih ispitivanja snaga Kvarner se već u 4. minuti odlijepio na sedam razlike (5:12) i to je bio signal za Črnjevićevu minutu odmora. Predvođen Robertom Ležom Zabok radi seriju 7:1 i dolazi na samo koš zaostatka. Kod vodstva gostiju 21:18, 14 sekundi prije kraja četvrtine Puljko zarađuju tehničku, Lež pogađa dva bacanja, no zadnji napad ne iskorištava Rogić pa je nakon prvih 10 minuta rezultat 20:21. Zabok je stalno na koš zaostatka, ali nikako da povede. Riječani se uspijevaju odlijepiti na 25:30, no tada slijedi prva trica Zaboka preko Jankovića, nakon sedam pokušaja, a isti igrač izjednačuje na 30:30 i pravi puno problema u tim trenutcima svojim bivšim suigračima. Sa zvukom sirene Zabok dobiva dva bacanja i na veliki odmor uspijeva otići s pola koša prednosti (36:35).

Neshvatljive pogreške Brnasa

Treća četvrtina prošla je također u izjednačenoj igri. Zabok su vodili Lež i Kraljević. Domaćin minutu prije kraja ima 51:49, a onda prvo Brnas gubi loptu i gosti kontriraju preko Surine, da bi

Črnjević i Peklarić na All starsu u Metkoviću ZABOK – U Metkoviću će se održati 18. izdanje hrvatskog All starsa. Zadnje četiri godine ovaj je događaj nezamisliv bez igrača Zaboka. Ove godine boje zabočkog kluba, baš kao i prošle, branit će Igor Peklarić, kapetan Zaboka. Na trenerskoj klupi uz Aleksandra Petrovića igrom Sjevera dirigirat će i trener Zaboka Dragutin Črnjević. Za obojicu je to veliko priznanje i sigurni smo da će dostojno prezentirati kako sebe osobno, tako i svoj klub. Utakmica u Metkoviću igra se u subotu 12. veljače s početkom u 17 sati.

SJEVER: Dontaye Draper – Cedevita, Damjan Rudež – Cedevita, Krunoslav Simon – Zagreb, Alex Renfroe – Zagreb, Luka Žorić – Zagreb, Mario Kasun – Zagreb, Bojan Bogdanović – Cibona, Tomislav Zubčić – Cibona, Gordan Giriček – Cibona, Leon Radošević – Cibona, IGOR PEKLARIĆ – ZABOK, Luka Petković – Svjetlost, Dario Šarić – Dubrava, Ivan Krolo - Darda TRENERI: Aleksandar Petrović i DRAGUTIN ČRNJEVIĆ JUG: Brandon Brown – Zadar, Marko Car – Zadar, Ive Ivanov

u sljedećem napadu Brnas promašio zicer, a Filipović pogodio jedno bacanje za minimalno vodstvo svoje momčadi pred zadnjih 10 minuta (51:52). Zabok je silovito ušao u zadnju četvrtinu. Probudio se Rogić, važnu tricu zabio je Lež, a sve to polaganjem začinio Kraljević i u 33. minuti rezultat je 63:53. Činilo se da je tu priči kraj, no onda se opet odnekuda stvorio Brnas koji je izgubio loptu, a Lež je u sprječavanju kontre instiktivno napravio nesportsku pogrešku. Puljko prvo zabija dva bacanja, a onda i polaže za 63:57. Nakon pogreške Leža Puljko iz kontre zabija za 67:66. Samo dvije minute i deset sekundi prije kraja Filipović poravnava na 70:70, a na drugoj strani Peklarić promašuje tricu, da bi mu na isti način uzvratio Gaćeša. Tricu zatim ponovno promašuje Peklarić, pa Pešut, ali na drugoj strani i Gaćeša. Koš kao da je bio začaran za obje momčadi. I onda 8 sekundi prije kraja Peklarić pogađa prvo bacanje, drugo promašuje, no važnu loptu u napadu lovi Kraljević koji je fauliran i pogađa oba bacanja za konačnih 73:70. Tricu za produžetak iz teške je pozicije promašio Jugo. – Čestitam svojim igračima na pobjedi koju smo ostvarili bez dva vrlo važna igrača Perinčića i Krajačića. Ono što me veseli je da smo napadački zaustavili njihovog najboljeg igrača Puljka. No imamo previše pogrešaka. Situacija je takva kakva je. Imamo prilično neiskusne razigravače

i moramo se s time pomiriti – izjavio je nakon utakmice trener Črnjević. Robert Lež u zadnjih je nekoliko utakmica u dobroj formi, a i u ovoj je bio prvo ime Zabočana. U 35 i pol minuta igre zabio je 28 koševa uz nevjerojatnih 14/14 iz slobodnih bacanja. K tome je još 4 puta uspješno skočio i 2 puta asistirao. Njemu uz rame bio je Filip Kraljević koji je postigao 19 koševa uz 4 skoka, od kojih je onaj šest sekundi prije kraja bio najvažniji. Goste je predvodio dvojaca Puljko (18 koševa, 5 skokova) i Poščić (12 koševa, 8 skokova). Ovom pobjedom Zabok se probio na četvrto mjesto na ljestvici koje vodi u ligu za prvaka, s velikom šansom da se tamo i zadrži na kraju. Ključna će mu utakmica biti kod kuće protiv Darde, no prije toga ga očekuje teško gostovanje kod Borika.

Prije toga slijedi jednotjedna pauza zbog odigravanja All-starsa u Metkoviću, koja će dobro doći košarkašima Zaboka, jer će se u momčad vratiti Perinčić i Krajačić.

Ostali rezultati 14. kola:

Split – Svjetlost 82:63, Dubrovnik – Borik 77:72, Trogir – Darda 77:80, Alkar – Dubrava 87:71.

Parovi 15. kola:

Borik – ZABOK, Alkar – Split, Dubrava – Trogir, Darda – Dubrovnik, Kvarner 2010 – Svjetlost. A - 1 Hrvatska košarkaška liga Split 14 11 3 +170 25 Alkar 14 9 5 +36 23 Borik 14 8 6 +86 22 Zabok 14 7 7 -5 21 Kvarner 2010 14 7 7 -13 21 Darda 14 7 7 -26 21 Dubrovnik 14 7 7 -39 21 Svjetlost 14 6 8 -18 20 Dubrava 14 4 10 -113 18 Trogir 14 4 10 -78 18

ZABOK - KVARNER 73:70 (20:21, 16:14, 15:17, 22:18)

Zabok Janković, Saša Lež, Robert Stojković, Marcel Brnas, Toni Kraljević, Filip Pešut, Luka Rogić, Roko Peklarić, Igor Smajlagić, Sven Črnjević, Antonio Lozančić, Jure Stojković, Marcel UKUPNO: Kvarner Pervan, Hrvoje Puljko, Hrvoje Surina, Josip Jugo, Rudolf Poščić, Matija Gaćeša, Filip Wisseh, Jaytornah Nyankun Maruna, Tomislav Pehar, Zoran Mažar, Nikola Filipović, Franko Boban, Antonio UKUPNO:

min. 20:30 35:30 07:30 12:15 31:45 21:45 19:15 26:30 03:15 04:30 17:15 01:30 200:00 min. 17:00 29:00 19:45 24:00 19:15 20:15 14:00 13:00 22:15 00:00 21:30 00:00 200:00

koš. 7 28 0 4 19 0 8 5 0 0 2 0 73 koš. 9 18 9 0 12 3 0 3 7

za 2 2/4 4/6 0/1 1/2 5/7 0/1 2/4 1/1 0/0 0/1 0/4 0/0 15/31 za 2 3/6 4/6 3/3 0/2 5/7 0/1 0/3 1/2 3/3

za 3 1/2 2/8 0/1 0/0 0/0 0/2 0/5 0/4 0/1 0/0 0/0 0/0 3/23 za 3 0/1 2/9 1/1 0/1 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0

sl.b. So+Sn 0/0 0+2 14/14 4+0 0/0 0+1 2/4 2+2 9/11 3+1 0/0 2+2 4/6 2+2 3/4 4+3 0/0 0+0 0/0 0+0 2/4 4+1 0/0 1+0 34/43 21+14 sl.b. So+Sn 3/4 2+0 4/4 5+0 0/0 1+0 0/0 3+0 2/4 6+2 0/0 0+0 0/0 2+1 1/2 0+0 1/2 3+1

as. 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 as. 0 2 1 2 0 2 1 1 0

ol. 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 ol. 0 2 0 1 0 0 0 0 0

iz. 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 1 9 iz. 1 1 0 1 0 1 2 2 2

bl. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 bl. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9

4/5

0/0

1/3

0+2

1

0

1

1

70

23/38

4/14

12/19

22+6

10

3

11

2

– Zadar, Toni Katić – Split, Josip Sobin – Split, Ivica Radić – Alkar, Jure Škifić – Borik, Ivan Mikulić – Borik, Hrvoje Puljko - Kvarner 2010, Matija Poščić - Kvarner 2010, Mislav Perić – Dubrovnik, Nikola Došen – Dubrovnik, Luka Žitko - Trogir TRENERI: Tihomir Bujan i Mladen Vušković

Kadeti KK Krapina razbili Vučiće

KRAPINA - Nakon uvjerljive pobjede protiv Vučića (71:46), kadeti KK Krapina još su jedan korak bliže osvajanju prvog mjesta u II. Kadetskoj ligi centar. Posebno se istaknuo Medvedec koji je postigao čak 31 koš. Krapinčanima preostaje još posljednje 13. kolo u kojem dočekuju Ivanić. Trebala bi to biti slavljenička utakmica i sigurna pobjeda igrača trenera Križnika. Utakmica se igra u subotu 12. veljače s početkom u 16.15 sati u dvorani SŠ Krapina.

Poraženi seniori uložili žalbu

Seniori Krapine igrali su pak 11. kolo Lige bez granica u kojem su kao gosti poraženi kod Šmarja (104:75). No, ova bi utakmica svoj epilog mogla dobiti za zelenim stolom. Naime za Šmarje je igrao Rok Gobec, koji paralelno igra drugu ligu za Terme Olimija, što je protivno pravilima. U 12. kolu Lige bez granica seniori Krapine dočekuju Vinicu. Bit će to utakmica koja bi mogla odlučiti o četvrtom sudioniku final foura lige. Ova utakmica odigrat će se u dvorani SŠ Krapina, u petak 11. veljače s početkom u 18.15 sati. (T. Zrinšćak)

KK KRAPINA – KK VUČIĆI 71:46 (18:13, 20:8, 14:16, 19:9  

Krapina: Jagušić, Cesarec 2, Cekol 2, Kučko 8, Leško 9, Družinec 3, Klasić 6, Crnek 6, Kralj, Poljak 4, Medvedec 31. Vučići: Šikić 2, Horvat, Božić, Strunjak, Gluhak, Matijašević 1, Sarjanović 6, Volarević 5, Krstovski 10, Alić 22.

Karate seminar

KRAPINSKE TOPLICE – Karate škola Vander ryu Shotoka Krapinske Toplice, Karate klub Tigar Krapinske Toplice i Karate klub Vander Ryu Veliko Trgovišće organiziraju karate seminar u Krapinskim Toplicama u dvorani osnovne škole. Seminar će se održati od 11. do 13. veljače s jutarnjim treninzima od 10 do 12 sati i popodnevnim treninzima od 18 do 20 sati. Treninzi su obuhvaćeni programom rada Kata naka jama i programima za majstorsko zvanje. Seminar vode sensei Slavko Marunica 9. dan i kansho Jiři Hausner 8. dan. Prijave na seminar primaju se na brojeve telefona 095 551 0048 i 098 182 4225 ili e-mail slavkomarunica@msn.com. (zl)

Marija Bistrica treća, zabočki Tekstilac peti

Karlo Franjčec drugi na otvorenom turniru u Rugvici

ZAGREB - Streljački savez Grada Zagreba bio je organizator posljednjeg petog kola Lige Hrvatskog streljačkog saveza u gađanju zračnim oružjem međunarodnog programa. Natjecanje se održalo proteklog vikenda na streljani Vrapčanski potok. U posljednjem kolu u pojedinačnom dijelu od zagorskih

RUGVICA - Mladom zabočkom stolnotenisaču Karlu Franjčecu očito su se svidjela pobjednička postolja, pa ih ponavlja iz tjedna u tjedan. Ovoga puta Karlo je bio drugi na otvorenom turniru u Rugvici pokraj Dugog Sela. Skupinu je završio kao prvi, a onda je u osmini finala pao Leon Šantek s 3:1, u četvrtfinalu Tomislav Markotić s 3:1, a istim je rezultatom savladao i Leona Španića u polufinalu. Zaustavljen je tek u finalu protiv prvog nosioca turnira Maria Baneka koji je bio bolji rezultatom 3:0. Osim Karla na turniru su još nastupili Jana Šeb i Domagoj Kramarić. Jana Šeb nije uspjela proći skupinu, dok je Domagoj Kramarić zapeo u osmini finala. (tz)

Odlični rezultati zagorskih strijelaca u ligaškom natjecanju

strijelaca najprecizniji su bili Dino Čukman i Tomislav Bertol (oba iz Marije Bistrice) koji su pogodili po 582 kruga. Kristijan Sever (Tekstilac) je pogodio 576, Julijan Brlić (Tekstilac) 574, Darko Bulaja (Tekstilac) 572, Robert Belko (Marija Bistrica) 564, dok je Hrvoje Šimunec (Marija Bistrica) pogodio 559 krugova.

Ekipno je u posljednjem kolu Marija Bistrica zauzela 6. mjesto s 1723 kruga, dok je Tekstilac bio 7. s krugom manje. Među streljačicama u A1 ligi iz naše županije natječu se samo članice Strijelca iz Krušljevog Sela. Mateja Oremuš pogodila je 381 krug, Mateja Babić 375 i Vlatka Bertol 366

krugova. Ekipno su u ovom kolu zauzele 8. mjesto. U ukupnom poretku kod strijelaca uvjerljivo je bilo zagrebačko Trnje ispred Dalmacijacementa iz Solina i Marije Bistrice. Tekstilac iz Zaboka na kraju je zauzeo peto mjesto. Kod streljačica Strijelac je na kraju osvojio 9. mjesto. (Tomislav Benčić)


34

sport

U talijanskom skijalištu Sappada vožene su četiri utrke Elan Croski kupa u skijanju

Saši Tršinski nedostajala desetinka do najvišeg postolja SAPPADA (ITA) – Omiljeno skijalište Riječana, talijanska Sappada, bila je domaćin čak četiri utrke Elan Croski kupa u skijanju za starije djevojčice (2 superveleslaloma, veleslalom i slalom). Vrijeme je bilo odlično, staze fantastično pripremljene. Sve je mirisalo na to da bi se Saša mogla popeti na najviše postolje u superveleslalomu. Na službenim treninzima imala je čak više od dvije sekunde prednosti pred svojom velikom rivalkom Andreom Komšić. Samo su dječaci Istok Rodeš i Elias Kolega, imali bolje vrijeme od nje. No na utrkama se desilo nešto zaista čudno. Saša je ne napravivši pogrešku bila za čak tri sekunde slabija, što je gotovo nemoguće, dok je Andrea Komšić bila za 65 stotinki slabija i s vremenom 1:07,71 dobila utrka, a Sašino vrijeme bilo je 1:08,13. Istu je stazu Saša dan ranije prošla za 1:05,10. Taj podatak sugerira nam da je problem bio najvjerojatnije u pripremi skija za utrku. U drugom superveleslalomu Saša je bila slabija za samo jednu desetinku. Komšićka je odvozila 1:07.01, a Saša 1:07.11. Slično je bilo i dan kasnije u veleslalomu. Komšićka je dobila prvu utrku s 52.33, dok je Saša bila 13 stotinki slabija. U drugoj utrci Saša je odvozila 52.05, a Andreja 52.08, tako je Komšićka bila bolja s ukupnim vremenom 1:44.41, a Saša je bila desetinku slabija. Sreća je još jednom zabočkoj ‘snježnoj kraljici’ okrenula leđa. Zadnji dan je bio predviđen za slalom u kojem je Komšićka bila nešto uvjerljivija i s 2.05 sekunde prednosti slavila ispred Saše. Nakon 10 odvoženih utrka Andrea Komšić skupila je 980 bodova, a Saša je na drugom mjestu sa 820 osvojenih bodova. Treća Dea Mataić skupila je 530 bodova. Komšićka ima realno veliku prednost, no do kraja je još dosta utrka i Saša se sasvim sigurno nije predala i borit će se do kraja za titulu prvakinje Hrvatske. (T. Zrinšćak)

36. Kup grada Oroslavja u šahu

Pobjeda Renata Ognjana OROSLAVJE – U organizaciji Šahovskog kluba Oroslavje održan je 36. Kup grada Oroslavja u šahu, tradicionalni brzopotezni turnir. U društvenom domu u Gornjem Oroslavju okupilo se 40 šahista koji su igrali 15 kola, pet minuta po igraču. Pobjeda na turniru na kraju je pripala Renatu Ognjanu iz zagrebačkog Univerzala koji je osvojio 12 bodova. Drugo mjesto s 11 bodova pripalo je Zoranu Zeleniki iz Gaja, dok je treći s 10,5 bodova bio Josip Krklec iz Krapine. Najbolji su nagrađeni peharima, a za sve igrače siguran je ručak u Pansionu Zagi. Organizatori su zadovoljni ovogodišnjim izdanjem turnira budući je odaziv igrača bio bolji nego prošle godine. (S. Fu.)

Poredak: 1. Renato Ognjan (Univerzal) 12, 2. Zoran Zelenika (Gaj) 11, 3. Josip Krklec (Krapina) 10,5, 4. Darko Tretinjak (Polet) 10, 5. Boris Galoić (Gaj) 9,5, 6. Dragutin Kojić (Zelenjak) 9, 7. Damir Gorup (Strža) 9, 8. Vladimir Novosel (Oroslavje) 9, 9. Ivan Hrgetić (Oroslavje) 9, 10. Marko Kubale (Straža) 9, 11. Zlatko Lacko (Krapinske Toplice) 8,5, 12. Mirko Janković (Polet) 8,5, 13. Dalibor Babić (Oroslavje) 8,5, 14. Ivan Skripnik (Laufer) 8,5, 15. Filip Miljak 8,5, 16. Dinko Firšt (Zelenjak) 8,5, 17. Zdenko Kozina (Krapina) 8, 18. Stjepan Tršinski (Polet) 8, 19. Ivica Čepić (Laufer) 8, 20. Mladen Babić (Oroslavje) 8… 3. kolo SIR u malom nogometu

Armko pokazao najviše do sada

ZABOK - Utakmicama trećeg kola završen je prvi dio Sportskih igara rekreativaca u malom nogometu. Očekuje nas još samo finalni dan, koji će se održati u subotu 12. veljače u dvorani OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku. Najviše je do sada prikazao Armko uvjerljivi pobjednik skupine B, kojeg u polufinalu očekuje višestruki pobjednik Zagorski vodovod. Remi protiv Zagorskog metalca bio je dostatan vlakovođama okupljenim u SPVH da se plasiraju u polufinale. U skupini A najviše je pokazala Bolnica Krapinske Toplice. Veliku priliku za polufinale propustili su vatrogasci koji su izgubili od Goldija, pa će u polufinale Zagorski vodovod.

Rezultati 3. kola

Skupina A: Zagorski vodovod-Bolnica K. T. 1:1, JVP-Goldi 2:3. Konačni poredak: 1. Bolnica K. T. 7, 2. Zagorski vodovod 4, 3. JVP 3, 4. Goldi 3. Skupina B: Armko-Elektra 5:1, SPVH-Zagorski metalac 3:3. Konačni poredak: 1. Armko 9, 2. SPVH 4, 3. Elektra 3, 4. Zagorski metalac 1. Raspored finalnog dana 16.00 prvo polufinale: Bolnica KT-SPVH; 16.30 drugo polufinale: Armko-Zagorski vodovod; 17.00 Utakmica za 3.mjesto; 17,30 Finale

broj 382 / 11.02.2011.

zagorskilist

TREĆI KU-KU-RI-K

Svi maleni natjecatelji nagrađeni su medaljama i slatkišima

WEINEBENE (AUSTRIJA) Kako izgleda veleslalomska utrka u kojoj se bez obzira na skijaško iskustvo s jednakim žarom natječu ravnateljica gradske knjižnice, teta u vrtiću, medicinska sestra i odvjetnica ili automehaničar, pjevač, liječnik i petogodišnje dijete imali smo rijetku priliku vidjeti prošlog vikenda u austrijskom skijalištu Weinebene gdje su zabočki Ski klub Slalom i Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku za svoje članove organizirali treći Ku-ku-ri-ku Slalom kup. Ovo maleno skijalište Zabočanima je omiljena destinacija za jednodnevne ski izlete zbog blizine, blagih staza na kojima gotovo nikad nema gužve, pristupačnih cijena skijaških karata te mikro-

Predvozačica Edita Marenić

klime zbog koje tijekom cijele zime ima dovoljno prirodnog snijega. Organizatori su nakon kraćeg dvoumljenja između Sljemena i Weinebena i ove godine utrku odlučili održati na sada već tradicionalnoj lo-

kaciji dok su sve predradnje, poput izvlačenja startnih brojeva u Caffe baru Queen, odrađene u Zaboku. Za razliku od gotovo polarnih vremenskih uvjeta tijekom prošlih utrka, ovogodišnja ve-

ljača koju s pravom nazivaju ‘prevrtača’, iznenadila je natjecatelje neugodno visokom temperaturom i jakim južnim vjetrom. Kao i do sada, svi prijavljeni članovi pojavili su se na startu, a utrku na veleslalomskoj stazi s 15 vrata koju je i ove godine postavio Željko Marenić otvorila predvozačica Edita Marenić, a slijedile su kategorije muškarci, žene i djeca. Za najmlađe natjecatelje, djecu rođenu 2003. godine i mlađu, Ski klub Slalom utrku je prilagodio pravilima Baby Sprint utrke Hrvatskog skijaškog saveza, a značilo je to niži start te smanjeni razmaci i broj vrata. Ovisno o znanju, fizičkoj spremi, ali i stupnju ozbiljnosti skijalo se različitim stilovima od ‘penzionerskog’

19. Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju

ŠEST ZLATA ZA OROSLAVSKE SKIJAŠICE I SKIJAŠE RAVNA GORA / DELNICE – Prošlog vikenda održano je Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju. Najprije je u subotu u Ravnoj Gori održana utrka klasičnim načinom, da bi se u nedjelju u Delnicama cicibani natjecali u štafetama, a starije kategorije slobodnim načinom. Prvenstvo nisu propustili ni članovi Skijaškog kluba Oroslavje. Prvog dana natjecanja u konkurenciji mlađih cicibana Patrik Kucelj bio je prvi, Zvonimir Despenić drugi, Mario Kovačić četvrti, a Jura Janković sedmi. Među mlađim cicibankama najbolja je bila Nika Jagečić ispred Antonije Hrgetić, dok je Gabrijela Knezić bila deseta. Kod starijih cicibana Noa Jagečić osvojio je četvrto, a Karlo Kunštek sedmo mjesto. U konkurenciji mlađih cicibanki Ana Kucelj bila je sedma, Dorotea Gredičak petnaesta, a Željka Jagečić sedamnaesta. Još jednom titulom prvaka Hrvatske okitio se Filip Kontak koji je bio najbolji senior. Kod kadeta je Marko Šturlan bio peti. Među stari-

jim dječacima Tomislav Češković osvojio je treće mjesto, Goran Knezić četvrto, a Ivo Šegota šesto. Kod starijih djevojčica Ana Frinčić bila je peta. U konkurenciji mlađih dječaka Lovro Komljen osvojio je peto mjesto, dok su među mlađim djevojčicama Dora Kurečić, Vinka Kovačić i Suzana Kucelj bile peta, šesta i deseta. I drugog dana natjecanja oroslavske skijašice i skijaši postigli su dobre rezultate. Štafeta Oroslavja u sastavu Nika Jagečić, Gabrijela Knezić i Antonija Hrgetić bila je

među mlađim cicibankama najbrža, kao i njihovi kolege među mlađim cicibanima u sastavu Zvonimir Despenić, Patrik Kucelj i Mario Kovačić. Kod starijih cicibana Noa Jagečić, Sebastijan Čičko i Karlo Kunštek bili su drugi. Kod starijih cicibanki Ana Kucelj, Željka Gredičak i Doroteja Jagečić bile su treće, dok su kod mlađih djevojčica Dora Kurečić, Vinka Kovačić i Suzana Kucelj bile također treće. U pojedinačnim nastupima slobodnim načinom kod starijih djevojčica Ana Frinčić osvo-

jila je četvrto mjesto. Među starijim dječacima Tomislav Češković bio je četvrti, Goran Knezić peti, a Ivo Šegota šesti. Kod kadeta je Marko Šturlan bio deveti. Kad se sve zbroji, može se reći da su i ovog puta oroslavske skijašice i skijaši postigli odlične rezultate, posebno ako se zna da imaju velikih problema s treninzima zbog nedostatka snijega. Ukupno šest zlatnih, tri srebrne i tri brončane medalje sigurno mogu zadovoljiti sve u klubu. (S. Fuštin)


zagorskilist

sport 35

broj 382 / 11.02.2011.

pobjeda KU SLALOM KUP Velika Obrtnika iz Odigrano 14. kolo II. HKL-sjever

do ‘rotvajlerskog’, a natjecatelji su se međusobno bodrili bez obzira na klupsku pripadnost. Utrka je, na svu sreću, završila bez ozljeda pa se vrijeme do okupljanja u restoranu kratilo neobaveznim skijanjem, a dodjelu nagrada koja je slijedila nakon zajedničkog ručka s jednakim su nestrpljenjem iščekivali veliki i mali. Za izvrsnu atmosferu i puno smijeha tijekom ceremonije proglašenja pobjednika svojim osebujnim voditeljskim stilom i ove godine pobrinuo se (ne) pristrani Krešimir Končevski. Zbog čak dvanaest kategorija dodijeljene su brojne medalje, a ovogodišnji sponzori utrke Auto servis Žigman, Honing, Ski Arena Zabok, Kemijska čistionica Perlica, Otpremništvo Lež, Caffe bar Queen i Trgocentar razveselili su sve nagrađene natjecatelje vrijednim nagradama. Večer je okrunio izvrstan Dr. Scout band čiju će subotnju svirku i okorjeli neplesači pamtiti po tome što su kapitulirali. Od svih ovogodišnjih učesnika treba izdvojiti uvjerljivo najtrofejniju obitelj Črnjević te Editu Marenić koja je ostvarila daleko najzapaženiji rezultat utrke, ali nije u poretku zbog toga što je registrirana kod Svjetske skijaške federacije na čijim se utrkama i natječe. I ove godine organizatori kao i natjecatelji više su no zadovoljni, a kako i ne bi bili kad se uloženi trud višestruko isplatio. Odrasli, preopterećeni svakodnevnim obavezama, na jedan dan bili su ponovno djeca, maleni natjecatelji oboga-

Krapinskih Toplica ČAKOVEC - U svojem najboljem ovosezonskom izdanju kuglači Obrtnika iz Krapinskih Toplica napravili su pravi podvig pobijedivši drugoplasirani Čakovec, koji je sada pao na treće mjesto i znatno smanjio svoje izglede za vodeću poziciju. Topličani su srušili čak 3438 drva ili 573 po kuglaču, što je rezultat za respekt. Prvi među jednakima bili su Zalukar i Bukaić, a odlični su bili Brodar i Stjepan Latin. Nešto slabije izdanje imao je Kruljec, dok je Medić nesretno izgubio bod od Kancijana. Ovakva pobjeda trebala je Topličanima. Još jednom su dokazali da mogu i s najboljima, a ujedno su se napunili dodatnim samopouzdanjem koje bi ih moglo na kraju odnijeti koju stepenicu više u ukupnom poretku, od šestog mjesta koje trenutno zauzimaju. Pokazali su da vrijede znatno više. Sada slijedi stanka zbog utakmica kupa, a onda nas očekuje nova kuglačka poslastica na kuglani u Zabok gdje Topličani dočekuju Bjelovar. Zbog brojnih ozljeda i bolesti Obrtnik iz Oroslavja odgodio je svoju utakmicu protiv Lepoglave. (T. Zrinšćak)

Najuspješniji natjecatelji 3. Ku-ku-ri-ku Slalom kupa D. Marenić, M. Crnković, A. Šagud, R. Črnjević, V. Siladi, A. Lež

tili su se za jedno važno novo iskustvo, a svi zajedno još jednom su dokazali da, suprotno uvriježenom mišljenju, Zagorcima zajedništvo i sloga nisu nimalo strani. (Iva Lež)

ČAKOVEC, Čakovec - OBRTNIK, Krapinske Toplice 3-5 (9,5-14,5) (3435-3438)

Rezultati 3. Kukuriku Slalom kupa.

Urka za najmlađe po Baby Sprint pravilima HSS-a Djevojčice: 1. Franciska Končevski, 2. Nika Žigman, 3. Dora Despenić. Dječaci: 1. Damjan Stefanović, 2. Leonard Končevski, 3. Leon Crnković Mlađe djevojčice: 1. Lucija Črnjević, 2. Iva Hajnžić, 3. Marta Siladi i Anamarija Tršinski Mlađi dječaci: 1. Tibor Turković, 2. Vid Lež Djevojčice: 1. Jana Črnjević, 2. Helena Črnjević, 3. Nera Ivančić i Mia Lež Dječaci: 1. Marko Vrbanec, 2. Tin Siladi, 3. Ivan Hajnžić

8. kolo II. Zagorske stolnoteniske lige

Mrtva trka Zabok Trgocentra i Toplica Crodux II ZABOK - Trgocentar Zabok i 2. ŽUPANIJSKA LIGA MUŠKI Toplice Crodux II i dalje vode TRGOCENTAR-ZABOK 8 7 0 1 14 veliku borbu za osvajanje prSTK TOPLICE-CRODUX II 8 7 0 1 14 STK ZABOK II 8 4 0 4 8 vog mjesta koje vodi u I. ZSL. SD TUHELJ 8 4 0 4 8 U ovom kolu Trgocentar je STK ZAGOREC II 8 2 0 6 4 uvjerljivo slavio protiv StubiSTK STUBICA II 8 0 0 8 0 ce II, dok su Toplice Crodux II teže od očekivanog slavile kod Zaboka II. U derbiju za 4. mjesto Tuhelj je u zanimljivoj utakmici bio bolji Zagorca II. (T. Z.) STK ZABOK II - STK TOPLICE-CRODUX I

4:6

Ivan Tršinski - Mladen Stunić 0:3 (7:11, 9:11, 6:11), Luka Cvetko - Krunoslav Gežin 3:0 (11:8, 11:7, 11:9), Željko Šegina - Tomislav Sinković 1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 4:11), Luka Cvetko - Mladen Stunić 1:3 (11:9, 8:11, 5:11, 5:11), Ivan Tršinski - Tomislav Sinković 1:3 (11:7, 8:11, 4:11, 5:11), Željko Šegina - Krunoslav Gežin 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:9), Luka Cvetko - Tomislav Sinković 3:1 (7:11, 11:5, 11:8, 11:9), Željko Šegina - Mladen Stunić 0:3 (10:12, 5:11, 9:11), Ivan Tršinski - Krunoslav Gežin 3:0 (11:5, 11:4, 11:2), PAR Luka Cvetko/Ivan Tršinski - Tomislav Sinković/Mladen Stunić 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 5:11) SD TUHELJ - STK ZAGOREC II

6:4

Domagoj Karažija - Darko Skupnjak 2:3 (8:11, 2:11, 11:7, 11:9, 8:11), Ivica Halapir - Damir Jurlina 3:0 (11:4, 11:2, 11:7), Miljenko Halapir - Dean Barušić 3:2 (13:15, 11:9, 8:11, 11:7, 16:14), Ivica Halapir - Darko Skupnjak 1:3 (3:11, 10:12, 11:8, 9:11), Domagoj Karažija - Dean Barušić 3:1 (11:9, 6:11, 12:10, 11:8), Miljenko Halapir - Damir Jurlina 3:1 (7:11, 11:8, 11:6, 11:6), Ivica Halapir - Željko Pavić 3:0 (11:3, 11:4, 11:2), Miljenko Halapir - Darko Skupnjak 0:3 (8:11, 9:11, 4:11), Domagoj Karažija - Damir Jurlina 3:1 (11:9, 7:11, 12:10, 11:9), PAR Ivica Halapir/Miljenko Halapir - Darko Skupnjak/Damir Jurlina 2:3 (11:9, 6:11, 11:8, 3:11, 9:11) TRGOCENTAR ZABOK - STK STUBICA II

8:2

Mladen Kušan - Željko Škudar 3:1 (11:7, 6:11, 11:2, 11:5), Tomica Turk - Mato Novosel 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:7), Ivica Vrančić - Marijan Kermek 3:0 (11:6, 11:7, 11:9), Tomica Turk - Željko Škudar 1:3 (11:7, 6:11, 5:11, 3:11), Mladen Kušan - Marijan Kermek 3:0 (11:8, 11:5, 12:10), Ivica Vrančić - Mato Novosel 3:1 (9:11, 11:4, 11:4, 11:4), Tomica Turk - Marijan Kermek 3:0 (11:9, 11:9, 11:9), Ivica Vrančić - Željko Škudar 3:0 (11:9, 11:6, 11:7), Mladen Kušan - Mato Novosel 3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:3), PAR Ivica Vrančić/Tomica Turk - Mato Novosel/Željko Škudar 1:3 (12:10, 9:11, 7:11, 7:11)

Ivan Pigac-Stjepan Latin 0-1 (0,5-3,5) (566-575), Igor MačekStjepan Bukaić 0-1 (2-2) (584-590), Zvonimir Plevnjak-Denis Brodar 1-0 (2-2) (606-575), Mladen Kancijan-Duško Medić 1-0 (2-2) (569-566), Zlatko Turk-Josip Kruljec 1-0 (3-1) (583534), Stjepan Blažek+Andrija Crnčec-Zlatko Zalukar 0-1 (0-4) (261+266-598).

Ostali rezultati 14. kola: Koprivnica-Ciglenica 6:2 (3241Atmosfera na startu utrke

Žene: 1. Dijana Marenić, 2. Anamarija Lež, 3. Andreja Šagud Muški: 1. Robert Črnjević, 2. Mislav Crnković, 3. Valter Siladi Žene preko 35: 1. Ružica Črnjević, 2. Iva Lež, 3. Brankica Marušić

Žene do 35: 1. Tena Glumpak, 2. Maja Žigman, 3. Silvija Pršle Muški preko 40: 1. Željko Marenić, 2. Goran Šagud, 3. Zoran Despenić Muški do 40: 1. Tomislav Vrhovec, 2. Nenad Borovčak, 3. Zoran Žigman

Pobjeda i poraz Zaboka u III. HSL-srednja Hrvatska

ZABOK - Stolnotenisači Zaboka imali su polovičan uspjeh u 8. kolo III. HSL-srednja Hrvatska. Prvo su poraženi od Velike Gorice Stanfar II rezultatom 4:2, a onda su s maksimalnih 4:0 nadvisili posljednje Dugo Selo II. Posebno se istaknuo Alan Paučnik koji je dobio svoja tri pojedinačna meča te jedan u paru. Nakon osam kola Zabok je na odličnom drugom mjestu odmah iza momčadi Kleka. (T. Zrinšćak)

STK ZABOK - STK VELIKA GORICA-STANFAR II - 2 : 4

Alan Paučnik - Ivan Pavić 3:0 (11:8, 11:7, 11:5), Dalibor Hršak Josip Petrović 2:3 (11:6, 11:9, 7:11, 8:11, 6:11), Mladen Kušan - Domagoj Šurina 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 3:11), PAR Alan Paučnik/Mladen Kušan - Domagoj Šurina/Ivan Pavić 2:3 (3:11, 11:9, 10:12, 11:5, 8:11), Alan Paučnik - Josip Petrović 3:0 (11:8, 11:6, 11:8), Mladen Kušan - Ivan Pavić 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) STK ZABOK vs. STŠK DUGO SELO II - 4 : 0 Alan Paučnik - Filip Prgomet 3:1 (11:7, 11:8, 1:11, 11:8), Dalibor Hršak - Hrvoje Kartelo 3:2 (11:8, 11:8, 7:11, 7:11, 11:6), Mladen Kušan - Roman Budek 3:1 (11:7, 12:14, 11:2, 12:10), PAR Alan Paučnik/Dalibor Hršak - Filip Prgomet/Hrvoje Kartelo 3:2 (9:11, 11:5, 13:11, 11:13, 11:6) Ekipa STK KLEK STK ZABOK STK VELIKA GORICA-STANFAR II STK SAMOBOR STK DUGA RESA II STK REMETE STK JASKA STK FRIM II STK SVETA NEDELJA-NOVAKI II STŠK DUGO SELO II

Utakmica Pobjede Porazi Setovi Mečevi 12 12 0 153 : 59 48 : 16 12 9 3 149 : 120 41 : 29 11 6 5 107 : 114 30 : 30 9 6 3 105 : 65 29 : 18 10 5 5 98 : 97 28 : 27 9 4 5 76 : 95 22 : 25 9 3 6 91 : 99 24 : 29 9 2 7 71 : 106 19 : 30 9 2 7 73 : 114 19 : 34 8 0 8 53 : 107 10 : 32

Bodovi 24 21 17 15 15 13 12 11 11 8

3109), Zanatlija (Kt)-Zanatlija (Si) 2,5-5,5 (3260-3274), Bjelovar-Obrtnik (Vž) 8:0 (bb), Graničar Picok-Obrtnik (No) 6:2 (3178-3120), Lepoglava-Obrtnik (O) (odgođeno)

Parovi 15. kola: OBRTNIK (KT)-Bjelovar, OBRTNIK (O)-Ciglenica, Zanatlija (Kt)-Koprivnica, Obrtnik (No)-Lepoglava, Zanatlija (Si)-Čakovec, Obrtnik (Vž)-Graničar Picok. U 14. kolu III. HKL-sjever kuglači Zaboka pobijedili su u gostima kod čakovečkog Prosjvetara

Odličan debi Adriana Horvata

ČAKOVEC Nakon poraza u prvom kolu nastavka prvenstva protiv Elektre iz Križevaca, kuglači Zaboka uspjeli su pobijediti Prosvjetara iz Čakovca rezultatom 6:2 uz 155 drva razlike. No situacija do zadnjeg para nije bilo nimalo blistava. Zabok je imao tek trideset drva viška i 2:2. Neočekivano su bodove izgubili Zirdum i Robert Sedlar, dok su Filip Sedlar i Milas bili na svom nivou. Junak utakmice tada je postao Adrian Horvat koji je srušio 573 drva u svom premijernom nastupu u III. ligi. Horvat je u momčad upao kao rezerva za Martina Huisa koji ima problema s leđima, a odgovorio je na najbolji mogući način. Isprva je bilo zamišljeno da ga u slučaju lošeg starta nakon 60 hitaca zamijeni Mislav Mihelić, no Adrian je toliko dobro krenuo, da za zamjenom nije bilo potrebe. Svakako veseli i vrlo dobro izdanje Brune Miličkog koji je svakim danom bliže svojoj staroj formi. Zabok je na kraju uvjerljivo slavio sa drugo ligaškim prosjekom od 555 drva po igraču. Čeka se još jedan kiks MIV-a i pobjeda protiv istoimenog pobjednika u međusobnom dvoboju. No prije toga Zabok će imati teški posao protiv Varteksa koji je upravo u prvom kolu nastavka otrgnuo bodove MIV-u. Utakmica između Zaboka i Varteksa odigrati će se u subotu 12. veljače s početkom u 18 sati. Kuglači Zaboka pozivaju što više ljubitelja kuglanja da im navijanjem pomognu na putu prema važnoj pobjedi koji ih još uvijek održava u borbi za vodeću poziciju i drugu ligu.

PROSVJETAR, Čakovec – ZABOK 2:6 (8:16) (3179-3334)

Šarić – Zirdum 1:0 (3:1) (553-531), Igrec – F. Sedlar 0:1 (0:4) (528-584), Danilović – Milas 0:1 (0:4) (506-553), Čuček – R. Sedlar 1:0 (4:0) (574-538), Rašperger – Horvat 0:1 (0:4) (484573), Višić – Milički 0:1 (1:3) (534-557).


36

sport

broj 382 / 11.02.2011.

zagorskilist

Start planinarske kategorije

8. kolo I. Zagorske stolnoteniske lige

Stubaki bod do naslova ZABOK - U osmom kolu I. 1. ŽUPANIJSKA LIGA MUŠKI Zagorske stolnoteniske lige STK STUBAKI 9 7 2 0 16 odigran je derbi prvenstva STK ZABOK I 9 6 0 3 12 između momčadi Stubaka i STK ZAGOREC I 6 4 0 2 8 Zagorca I. Nakon kiksa StuSTK TOPLICE-CRODUX I 8 3 1 4 7 STK STUBICA I 7 1 0 6 2 baka protiv Orokonfekcije, STK OROKONFEKCIJA 7 0 1 6 1 Zagorec I imao je šansu čak i za naslov pobijedi li u Stubičkim Toplicama. Znalo se da će Maras dobiti tri boda, trebao mu se samo još netko pridružiti. Kada je Puljko dobio Kačavendu stvari su se poprilično zakomplicirale, gosti su imali vodstvo od 4:3. No, onda je Kačavenda dobio Dolovčaka, Coha Puljka, a par Stubaka prepustio je Krapinčanima samo set. Tako dva kola prije kraja Stubakima fali samo bod za otvaranje pobjedničkog šampanjca. U sjeni tog dvoboja Toplice Crodux i Zabok I odigrali su utakmicu za 3. mjesto. Zabok je bio uspješniji, pa se zabočki stolnotenisači još potajno nadaju kiksu Zagorca te pobjedi u njihovom međusobnom dvoboju koja bi im donijela drugu poziciju. (T. Zrinšćak) STK STUBAKI - SD ZAGOREC I

6:4

Miroslav Coha - Igor Dolovčak 3:0 (11:5, 12:10, 11:7), Anđelko Zrinski - Krešimir Puljko 3:0 (11:9, 13:11, 11:7), Tomislav Kačavenda - Krešo Maras 0:3 (4:11, 7:11, 6:11), Anđelko Zrinski - Igor Dolovčak 3:0 (11:8, 11:8, 11:9), Miroslav Coha - Krešo Maras 0:3 (4:11, 9:11, 9:11), Tomislav Kačavenda - Krešimir Puljko 2:3 (11:3, 11:3, 6:11, 11:13, 8:11), Anđelko Zrinski - Krešo Maras 0:3 (7:11, 2:11, 6:11), Tomislav Kačavenda - Igor Dolovčak 3:1 (11:3, 4:11, 11:8, 11:9), Miroslav Coha - Krešimir Puljko 3:0 (11:3, 11:6, 11:6), PAR Anđelko Zrinski/Miroslav Coha - Igor Dolovčak/Krešo Maras 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:7). STK TOPLICE CRODUX I - STK ZABOK I

3:7

Tomislav Fučkar - Alan Paučnik 0:3 (10:12, 6:11, 5:11), Danijel Latin - Klara Cakol 0:3 (6:11, 9:11, 14:16), Marko Krepelnik - Luka Vrančić 0:3 (9:11, 5:11, 9:11), Danijel Latin - Alan Paučnik 1:3 (5:11, 14:12, 5:11, 4:11), Tomislav Fučkar - Luka Vrančić 1:3 (7:11, 10:12, 11:8, 4:11), Marko Krepelnik - Klara Cakol 3:0 (11:6, 12:10, 11:7), Danijel Latin - Luka Vrančić 0:3 (7:11, 4:11, 5:11), Marko Krepelnik - Alan Paučnik 3:2 (11:8, 7:11, 8:11, 11:6, 11:1), Tomislav Fučkar - Klara Cakol 1:3 (8:11, 11:2, 1:11, 9:11), PAR Marko Krepelnik/Danijel Latin - Luka Vrančić/Alan Paučnik 3:1 (11:4, 11:6, 5:11, 11:8)

Odigrano 8. kolo IV. HSL-Srednja Hrvatska

Tri pobjede mladih Zabočana

ZABOK - Stolnotenisači Zaboka ostvarili su tri vrijedne pobjede u IV. HSL-Srednja Hrvatska. Mladim snagama Luki Cvetku i Ivanu Tršinskom pridružio se iskusni Ivica Vrančić i Zabok II je od 12 mečeva dobio čak 11. S novih 6 bodova Zabok II se probio na 6. mjesto. (T. Zrinšćak) STK ZABOK II vs. STK AQUAESTIL - 4 : 1 Luka Cvetko - Karlo Mateša 3:1 (13:11, 11:5, 6:11, 11:9), Ivan Tršinski - Luka Mateša 2:3 (4:11, 12:10, 12:14, 11:9, 9:11), Ivica Vrančić - Tomislav Svet-Tomičić 3:0 (11:7, 11:8, 11:9), PAR Ivan Tršinski/Luka Cvetko - Karlo Mateša/Luka Mateša 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:8), Luka Cvetko - Luka Mateša 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) STK ZABOK II vs. STK KLEK II - 4 : 0 Luka Cvetko - Vedran Turković 3:1 (9:11, 11:9, 12:10, 11:7), Ivica Vrančić - Deni Turković 3:1 (11:4, 11:8, 9:11, 13:11), Ivan Tršinski - Vladimir Popović 3:0 (14:12, 11:7, 13:11), PAR Luka Cvetko/Ivan Tršinski - Deni Turković/Vedran Turković 3:0 (12:10, 11:3, 11:7) STK SAMOBOR II vs. STK ZABOK II - 0 : 4 Antonio Rož - Ivica Vrančić 0:3 (9:11, 3:11, 12:14), Dinko Šoić - Ivan Tršinski 0:3 (10:12, 7:11, 9:11), Marko Žitković - Luka Cvetko 0:3 (4:11, 7:11, 6:11),  PAR Dinko Šoić/Hrvoje Nesanović - Luka Cvetko/Ivan Tršinski 1:3 (6:11, 11:4, 4:11, 10:12)

Matija Grabrovečki pobjednik u planinarskoj kategoriji

Prošlu subotu po zagorskim bregima održan je

PRVI ZAGORSKI TREKING Tomislav Benčić

KRAPINSKE TOPLICE

N

akon višemjesečnih opsežnih priprema u subotu je održan Prvi zagorski treking. Čak 511 natjecatelja, više nego ikad do sada u povijesti trekinga u Hrvatskoj, podijeljenih u tri kategorije obilazilo je kontrolne točke po zagorskim bregima na području Krapinskih Toplica, Svetog Križa Začretja i Zaboka. U najzahtjevnijoj ultra kategoriji nastupilo je 49 trekerica i trekera koji su obilazili 19 kontrolnih točaka raspoređenih duž 43 kilometra. U planinarskoj su natjecatelji imali 13 kontrolnih točaka na 27 kilometara, a u jogging kategoriji njih 5 na 10 kilometara. Na skoro svim kontrolnim točkama trekere su dočekivali brojni navijači i znatiželjnici, a organizator se uz pomoć brojnih sponzora pobrinuo za okrjepu duž staze. Uz bezalkoholne napitke nudili su se i neizostavni gemišti kojima su se mnogi trekeri okrijepili. Za slučaj da se netko od trekera izgubi na našim lijepim zelenim bregima u pripravnosti je bila i Gorska služba spašavanja iz Varaždina. Iako je treking sport, velikoj većini natjecatelja rezultat uopće nije bio važan. Oni su došli da se prije svega dobro provedu, budu jedan dan u prirodi i pobjegnu od svakodnevne gužve. Neki od njih došli su na cilj i nakon 22 sata.

Rezultati

Kako je ipak riječ o sportu evo i rezultata. U ultra kategoriji među ženama najbrža je bila Veronika Jurišić, ispred domaće trekerice Jelene Brezak i Paule Vrdoljak. Kod muških pobjedu je u samom finišu odnio Lino Legac s 12 sekundi prednosti ispred Domagoja Marušića. Slovenac Matej Mlakar bio je treći. Iako je od samog početka poveo utrku, domaća uzdanica Stjepan Grah na kraju je bio peti, dok je Samir Bašić na kraju bio 18. U najbrojnijoj planinarskoj kategoriji najbrža je bila Zagrepčanka Tadeja Krušec ispred Slovenke Anice Hribar i Ingrid Nikolesić. Od domaćih natjecateljica odličan plasman ostvarile su Ines Cakol zauzevši 5. mjesto i Jadranka Repovečki na 6. mjestu. Zabočan Matija Grabrovečki slavio je kod muških ispred Josipa Fodreka. Oroslavčan Branko Barlović bio je treći, a četvrto mjesto zauzeo je Tomislav Pleško iz Tuheljskih Toplica. Jogging kategoriju osvojila je Sonja Lesjak ispred desetogodišnje Klare Očić. Iza njih se plasiralo još nekoliko domaćih natjecateljica: Natalija Poznić, Ksenija Očić, Jadranka Vori-Basa, Ana Antolković, Emina Bašić… Kod muških prvi su zajedno u cilj ušli Nikola Jadan, Nenad Šipek i Slaven Ivančić. Organizatori nisu krili zadovoljstvo brojem prijavljenih natjecatelja, a natjecatelji nisu krili zadovoljstvo odličnom organizacijom. Organizator i ovim putem zahva-

ljuje brojnim sponzorima i medijskim pokroviteljima bez kojih ova utrka ne bila ovako uspješna. Utrku su medijski pratili Zagrebačka televizija Z1, HTV, Radio Zabok, Večernji list i Zagorski list. Utrku su sponzorski pomogli Tisak Hlad Luka, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska županija, Općina Krapinske Toplice, Županijska uprava za ceste KZŽ, Zagorski vodovod, Hotel Aqua Vivae, Trgocentar Zabok, Krojački obrt

Beni, Vuglec breg, Trgovina Werk, Restoran i pekara Zaboky, Mijo Habulinec, Foto Studio Škreblin, Kustura d.o.o., Grafičke usluge Mimb, Transport Krištofić, City caffe, Temple bar, Komunalno Zabok, Općina Sveti Križ Začretje, Radionica Pleško, Mesnice Borošak, Meditex, Cerade i oprema Špoljar, Pizzeria Grašo, Pizzeria Kiwi, Pizzeria Servus, Trgovina Kralj, DVD Gubaševo, Medičarsko-svječarska radnja Zozolly i Siniša Slovenec.

4. Hrvatska liga - Muški - srednja hr 2010/2011 Ekipa GSTK ZAGREB III STK RUGVICA STK VELIKA GORICA-STANFAR III STK INDUSTROGRADNJA II STK AQUAESTIL STK ZABOK II STK SESVETE STK MARATHON STK KLEK II STK SAMOBOR II STK MAKSIMIR STK RAPID

Utakmica Pobjede Porazi Setovi Mečevi Bodovi 15 14 1 194 : 87 58 : 19 29 13 12 1 155 : 30 50 : 6 25 13 11 2 156 : 80 47 : 18 24 14 10 4 163 : 90 47 : 22 24 14 9 5 130 : 101 38 : 25 23 15 7 8 136 : 132 37 : 36 22 14 5 9 110 : 133 32 : 40 19 12 6 6 106 : 103 29 : 29 18 14 4 10 90 : 149 23 : 45 18 11 5 6 84 : 106 22 : 32 16 13 1 12 36 : 155 9 : 49 14 13 1 12 38 : 156 8 : 51 14

Utrku u ultra kategoriji poveo je Stjepan Očić

Slaven Ivančić i Nenad Šipek


nekretnine

broj 382 / 11.02.2011.

KUĆA

NA UPIT

KRAPINA

604

KUĆA

098/ 705 183 POS. PROSTOR

600

110.000

098/251 701

599

POS. PROSTOR

KUĆA

597

160.000

IMANJE

49.000

26.000

Odmah useljiva kuća 2 km od centra od 39 m2 (+22,5m2 u potkrovlju). Struja. Plin i tel. na parceli. Voda iz bunara (hidrofor). Ucrtana. Vlasništvo 1/1.

KUĆA

581

OROSLAVJE

104.000

STAN

571

ZABOK

KUĆA

570

OROSLAVJE

585

KUĆA

GUBAŠEVO

594

STAN

OROSLAVJE, CENTAR 1.079 Eur/m2 Stanovi u vrhunski izvedenoj zgradi  u sustavu pdv-a. U cijenu je uračunato parkirališno mjesto.

ZL-agencija za nekretnine,

NA UPIT

ZEMLJIŠTE

588

PREGRADA

580

BEDEKOVČINA, CENTAR

72.000

Eksluzivno uređen i renoviran stan površine 60,29 m2 s balkonom i svim glanc novim najmeštajem.

098/275 857 POS. PROSTOR

577

175.000

568

KRAPINA

ZEMLJIŠTE

582

PREGRADA, VRBANEC

NA UPIT

ZL-agencija za nekretnine,

098/251-701

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

55.000

Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom. Struja, voda,   prekrasan pogled. Plin je na kući.

ZABOK,DUBRAVAZABOČKA

37.000

Kuća na 150 čhv-a površine cca 100 m2 s dozvolom za nadogradnju kata . Svi priključci. Uz glavnu cestu u blizini bolnice Bračak. Može i najam.

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. Prodajemo roch-bau poslovne prostore od 100 m2 do 235 m2 u sustavu pdv-a na trećem katu poslovno-stambene zgrade u ulici Matije Gupca 45 u centru Zaboak.

Cijena s PDV-om: 700 EUR-a/m2

098/251 701 098/275 857 ŽEMLJIŠTE

579

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

KRAPINA

NA UPIT

Agencija za nekretnine Zagorski list d.o.o.

KUĆA

578

Kuća, zgrada i dvorište od cca 2.000. Kuća od cca 120 m2 i hala od površine 360 m2, u prizemlju radiona sa sanitarnim čvorom. Na katu uredi i odvojeni stan površine 72 m2. Uporabna dozvola. Može i najam.

091/ 191 37 45 POS. PROSTOR

575

KR. TOPLICE

1.000 kn

KUĆA

563

ZEMLJIŠTE

572

58.000

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/275 857 ZEMLJIŠTE

562

KRAPINE, JAZVINE

Kuća od cca 200 m2, sa svim priključcima (plin je u dvorištu), prizemlje uređeno, kat rohbau, sa okućnicom cca 16000 m2, sve u komadu. Na mirnom, lijepom mjestu.

17.000

Prodajemo gradilište– pašnjak u Jazvinama u Radobojskom Orehovcu, površine 300 čhv. Priključak vode na parceli. Uz asfaltiranu cestu, zasađen voćnjak, ograđeno.

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

50 Eur/čhv

ZLATAR

Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

PREGRADA, BENKOVO

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

098/705-183, 091/1705-183

Iznajmljujemo posl. prostor u ulici A.Mihanovića 3B, površine 31,46 m2 za skladišni prostor ili tihi obrt. Zakupnina 1.000 kuna + pdv + režije.

098/251-701

395.000

KRAPINA, DOLIĆE

Prodaje se građevinsko zemljište, 1400 m2, u ulici Miroslava Krleže ispod Trškog Vrha.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Prodajemo poslovni prostor s uporabnom dozvolom površine cca 900 m2 i mogučnošću izgradnje benzinske crpke.

587

ZL-agencija za nekretnine,

Pekara, potpuno opremljena od 268,89 m2 u suterenu s 174,63 m2 prostora u prizemlju predviđenog za restoran ili trgovinu. Sve na parceli od 1478 m2.

POS. PROSTOR

KUĆA

098/275 857   Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

ZABOKMARTINIŠĆE

098/251-701

35.000 Građevinsko zemljište površine 451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini.

098/251 701    STAN

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

091/ 120 80 65

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

Prodajemo potpuno renoviranu katnicu površine od cca 150 m2 s podrumom i natkrivenom terasom od 50 m2 i balkonom od 50 m2. Okućnica 1100 čhv.

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

NA UPIT Prodaje se građevinsko zemljište površine 225 čhv , u centru Zlatara , svi priključci uz parcelu.

Kuća površine cca 240 m2 s dvorištem od 179 čhv. Svi priključci. Manji dio odmah useljiv. Na glavnoj ulici. Parkiralište.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

NA UPIT

ZLATAR

ZL-agencija za nekretnine,

Prodajemo dva stana od cca 68 m2 i 100 m2u novoizgrađenoj zgradi iz caffe bara Queen u Zaboku.

098/251-701

595

091/110 10 83 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

NA UPIT

ZEMLJIŠTE

Prodajemo kuću, katnicu površine 11x8.30 m, s potkrovljem na parceli od 442 m2.

Prodajemo građevinsko zemljište od 900 čhv-a s mogučnošću parcelacije na pet građevinskih čestica. Na zemljištu se nalazi ucrtana gosp. zgrada tlocrta cca 100 m2.

098/ 275 857

77.000

TUHELJSKE TOPLICE

592

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857    Zagorski list d.o.o.

ZEMLJIŠTE

100.000

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

BRESTOVEC OREHOVIČKI

1.050Eur-a/m2 Novi stan od cca 65 m2, u sustavu pdv-a. Odmah useljiv.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

586

098/ 96 36 227

ZABOK, CENTAR

Zlatar Bistrica, Lovrečan, obiteljsko gospodarstvo na zemljištu pov. 3846 m2, pogodno za rekonstrukciju u obiteljski dom ili seoski turizam. Kuća pov. cca 85 m2 useljiva, sa asfaltnim prilazom, svim priključcima i centralnim grijanjem.

Kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinšćina- Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu).

KUĆA

Prodajem obiteljsku kuću od cca 200 m2 na parceli od cca 3.000 m2 u blizini hotela (Ulica Zagorskih brigada 66).

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL. BISTRICA, LOVREČAN

596

ZL-agencija za nekretnine,

BUDINŠČINA, CENTAR

598

STAN

115.000

STUBIČKE TOPLICE

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o.

593

601

095 811 8068

098/251-146

Potpuno renovirana obiteljska kuća od cca 250 m2, s garažom. Svi komunalni priključci uključujući i centralno plinsko i solarno grijanje.  Okućnica pov. cca 500 m2, asfaltirani prilaz, blizina javnog prijevoza.

KUĆA

KUĆA

Prodajem kuća pov. 140 m2 sa vinogradom. Kuća je u dobrom stanju i prodaje se sa namještajem. U kući se nalaze 2 kupaonice, kuhinja, podrum, dvije sobe i dnevni boravak. Grijanje je centralno na plin. 

Prodaje se lokal 70m2 prizemlje. Uporabna dozvola.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

STUBIČKA SLATINA

NA UPIT

NA UPIT

GORNJE JESENJE

602

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

OROSLAVJE

Atraktivan poslovno-stambeni objekt od cca 200 m2 na parceli od u centru Novog Golubovca. Na glavnoj cesti. U prizemlju se nalazi ulični lokal. Parkiralište.

098/251 701

KUĆA

Prodajemo katnicu u Grabrovcu kod dječjeg igrališta. Vlasništvo 1/1, ucrtana.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

NOVI GOLUBOVEC

55.000

ZABOK, GRABROVEC

603

Prodajemo kuću s garažom, spremištem, uredom s posebnim ulazom i sanitarnim čvorom, na katu više dnevnih boravaka i spavaćih soba. Svi priključci. Sve na cca 450 m2 dvorišta.

37

098 705 183

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.


nekretnine

38

POS. PROSTOR

561

SV. KRIŽ ZAČRETJE

broj 382 / 11.02.2011. NA UPIT

KUĆA

560

098 251 701 KUĆA

52 000

ZEMLJIŠTE

550

42.000

ZABOK, JAKUŠEVAC

70 €/čhv

KUĆA

538

35.000

KUĆA

522

299.000

537

199.000

KRAPINA, LEPAJCI

528

63.000

KUĆA

513

RADOBOJ, G. ŠEMNICA

22 €/m2

KUĆA

504

ZEMLJIŠTE

520

187.000 Prodaje se kuća od cca 240 m2, s pogledom na Krapinu i okolicu. Prizemlje: kuhinja s blagavaonom, dnevna soba, WC i garaža. Kat: 5 soba, kupaona i WC. Centralno, svi priključci. ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

KUĆA

94.000

160.000

SV.KRIŽ ZAČRETJE

524

Prodajemo kuću od cca 200 m2 s gospodarskom zgradom na okućnici od 456 čhv. Svi priključci. Bez tereta.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

19.000

518

HALA

ZABOK, centar

Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. Moguća kupnja na kredit, odnosno stavljajne nekretnine pod hipoteku. ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

512

56.000

TUHELJSKE TOPLICE

345.000

Prodajemo halu od cca 560 m2 i cca 2.200 m2 okućnice.

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

098/251 701 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

509

HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

Prodajemo vikend kuću od 70,94 m2 u Sv. Križ oko 1km od Tuheljskih toplica prema Tuhelju na suprotnoj strani od pizzerije David. Veličina okućnice 2079 m2.

NA UPIT

501

KLIJET

NA UPIT

Prodaje se poslovni objekt od 89,40 m2 s okućnicom (200čhv) u kojem se nalaze dva poslovna prostora, skladišni prostor te dva WC-a. Struja , voda, telefon. Udaljenost do auto-ceste ZG-VŽ 8km.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

491

TURNIŠČE

20.000

GRADILIŠTE

484

ZABOK, JAKUŠEVAC

12.400 Prodajemo građevinsko zemljište uz cestu površine 204 čhv. Svi priključci su uz parcelu.

ZL-agencija za nekretnine,

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

50 €/čhv

Prodaje se gradilište od 500 čhv. Svi priključci na parceli.

ZL-agencija za nekretnine,

ZABOK

499

KRAPINSKE TOPLICE

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

461

STUBIČKE TOPLICE

110.000 Centar, kuća pov. 190m2 + cca. 100 m2 tavanskog neuređenog prostora (stajaća visina), 2 kupaonice, 2 kuhinje, natkrivena terasa 36 m2. Okućnica od 1000 m2. Posebni objekti Garažom za dva auta i prostorom od 110 m2. Odvojeni vinski podrum od 50 m2. ZL-agencija za nekretnine,

098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

40 €/čhv

Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini.

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

464

ZEMLJIŠTE

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

Imanje s gospodarskim objektom i kućom na parceliod 418 čhv. Priključci vode, struje i telefona. Plin je pred kućom.

ZEMLJIŠTE

15.000

098/ 275 857

Završje Začretsko, klijet i vinograd pov 366 čhv, s predivnim pogledom na zagorske brege. Asfaltni prilaz, sve komunalije u neposrednoj blizini.

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

KRAPINA

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

Prodaje se kuća (200m2), uređena i namještena s velikom okućnicom od cca 10000 m2 u komadu, sva infrastruktura, pogodno za seoski turizam. Može i zamjena za stan U Zagrebu ili na moru.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

481

Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem.

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

DESINIĆ- VEL. HORVATSKA

Prodajemo građevinsko zemljište površine 3298 m2.

KUĆA

NA UPIT

55.000

BEDEKOVČINA

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

ZABOK, LUG

536

098/ 939 52 41

098/275 857

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

495

ZABOK, CENTAR

Prodajemo kuću s tri etaže pov. 10x9,5 m na uređenoj okućnici od 1342 m2. okruženu zelenilom u srcu Zagorja, na mirnom mjestu. Svi komunalni priključci.

Kuća površine 72 m2 sa zimskim vrtom pov. 12 m2, na okućnici pov. 660 čhv. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Na posjedu se nalazi i gospodarska zgrada pov. 72 m2.

ZEMLJIŠTE

ZEMLJIŠTE

Prodajem novouređeni i uhodani opremljeni ugostiteljski lokal, fast food, u prizemlju od 23 m2 s dozvolom za rad vikendom do 02.00 u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora.

ZL-agencija za nekretnine,

KONJŠČINA

ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

506

Pustodol Začretski, uz glavnu cestu, prodaje se kuća za renoviranje od 94 m2 na 373 čhv okućnice na čijoj se površini nalazi gosp. zgrada i još jedna starija kuća. Struja, voda, telefon. Od centra,1 km.

098/251 701 Zagorski list d.o.o. POS. PROSTOR

35.000

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

541

Prodajemo gradilište pov. cca 190 čhv-a nasuprot dječjeg igrališta u zabočkom naselju Jadeki. Uz parcelu su sve komunalije.

098/705 183, 091/1705 183 Zagorski list d.o.o.

Prodajemo drugi kat robne kuće u Krapini. Etažirano. Površina 635,11 m2.

KUĆA

24.500

ZABOK

Obiteljska kuća katnica s gosp. zgradom i 6000 m2 okućnice. Novouređenog, namještenog stambenog prostora 200m2, svi priključci. Uz cestu, na mirnoj lokaciji, od naplatnih kućica u Sv.K. Začretje 3 km.

ZL-agencija za nekretnine,

KRAPINA, centar

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

517

ZEMLJIŠTE

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

Odmah useljiva kuća, cca 11x6 m2, u Donjoj Pačetini,

POS. PROSTOR

ZL-agencija za nekretnine,

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

Dio etažirane kuće, bivšeg zimskog vrta Dvorca Gornja Bedekovčina, prodajem. Objekt je se nalazi u perivoju dvorca. Odmah useljivo.

ZL-agencija za nekretnine,

SV.KRIŽ ZAČRETJE

52.000

BEDEKOVČINA

Prodajemo stambeni objekt s gospodarskim objekima u mirnom dijelu centra Oroslavja. Novi krov i fasada, interni vodovod za sanitarnu vodu ...

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine,

534

44.000

260.000

OROSLAVJE, CENTAR

556

Kod željezničke stanice Velika Ves prodaje se visoka prizemnica stambene pov. 65 m2 + 2 podruma pov. 32 m2. Na okućnici pov. 352 čhv nalazi se i gospodarska zgrada i garaža. Priključci struje, vode, plina, telefona.

098/251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

GORNJA PAČETINA

543

Ruševna kuća s dva gospodarska objekta na parceli od 3417 m2.

098/275 857 Zagorski list d.o.o.

523

42.000

MOKRICE

Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu, 1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni.

KUĆA

KUĆA

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine, 098/251 701, 091/894 63 10, 049/221 753 Zagorski list d.o.o.

535

098 251 701

098/251 701 Zagorski list d.o.o.

Kuća za odmor od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

ZEMLJIŠTE

11 Eur/m2

DUBROVČAN

NA UPIT Ustupamo uhodani bar od cca 100 m2 + 40 m2 terase uz otkup inventara i mogučnošću korištenja multifunkcionalne dvorane od cca 500 m2.

Građevinska parcela od 5848 m2, s lokacijskom i građevinskom dozvolom za gradnju obiteljske kuće i dva prateća objekta. Plaćena je komunalna i vodna naknada kao i priključak struje i vode. Dijelom moguća zamjena.

ZL-agencija za nekretnine,

ZABOK, REPOVEC

OROSLAVJE

ZL-agencija za nekretnine,

098 251 701 Zagorski list d.o.o.

540

558

098 275 857 Zagorski list d.o.o.

Prodajemo nedovršeni stambeni objekt u Dugnjevcu kraj Kumrovca. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Priključci vode, struje i telefona nalaze se u kući. Instalacija vode i odvoda je provedena po objektu.

KUĆA

POS. PROSTOR

Prodajemo imanje od 1278 čhv s kućom od 120 m2 i gosp. zgradom. Nalazi se na Kostel bregima, usred zelenila, sa prekrasnim pogledom. Kuća i gosp. zgrada su ucrtani, papiri čisti.

ZL-agencija za nekretnine, Zagorski list d.o.o.

KUMROVEC, DUGNJEVEC

555

82.000

PREGRADA, KOSTEL

Prodajemo poslovno stambeni objekt od cca 600 m2 u strogom centru.

098 275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

482

KRAPINA

90.000 Prodaje se kuća pov. cca 81 m2, udaljena od centra cca 300 m (ispod motela). Tri sobe, kuhinja, kupaona, smočnica. Namještena i useljiva. Centralno, svi priključci. ZL-agencija za nekretnine,

098 275 857 Zagorski list d.o.o.


nekretnine

broj 382 / 11.02.2011. KUĆA

80.000

DUBROVČAN

460

KUĆA

459

OROSLAVJE, MOKRICE

Kuća od cca 90 m2 građenu na parceli od 460 m2 kraj škole u Dubrovčanu. Svi priključci, nova stolarija i krovište. Plinsko centralno grijanje.

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

ZEMLJIŠTE

458

456

ZABOK JAKUŠEVAC

25.500

125.000

Kuća o d 154 m2 građena na parceli od 223 čhv. Trii spavaone, dvije kupaonice, garaža, terase. Potrebno je dovrštiti unutarnje uređenje i spojiti priključke.

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o. KUĆA

457

25.000

BUDINŠČINA

Građevinsko zemljište na lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju pov. 650 čhv. Komunalije u neposrednoj blizini. Od centra Zaboka cca 1,5 km.

Prodajemo kuću 8,5x9 m s fasadom, strujom, vodom, telefonom, na okućnici 412 čhv, 5 min udaljena od željezničke postaje.

ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/275 857 Zagorski list d.o.o.

35.000

ŠKARIĆEVO

KUĆA

448

75.000

KRAPINSKE TOPLICE

Građevinsko zemljište površine 7279 m2, u komadu. Postoji mogućnost kupnje još nekoliko čestica poljoprivrednog zemljišta u Škarićevom.

Obiteljska kuća od cca 200 m2 na parceli od 450 m2. Svi priključci. Dvije kupaone, mogućnost dogradnje. Garaža.

MALA BURZA RADNIH MJESTA Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ispostava DONJA STUBICA MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, Gornja Stubica, Samci 64 1 RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI REFERENT II VRSTE (M/Ž) Rok prijave 17.2.2011. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 2 1 UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA Rok prijave 13.2.2011. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 2 1 UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE Rok prijave 13.2.2011. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 2 1 UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA Rok prijave 13.2.2011. VIDAL-promet d.o.o. za trgovinu i usluge, Oroslavje, Zagorsko naselje 60 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. : 098 251430. Rok prijave 28.2.2011. Ispostava KLANJEC

ZL-agencija za nekretnine,

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

445

091/ 110 10 83 Zagorski list d.o.o.

92.000

ĐURMANEC

Prodaje se namještena i odmah useljiva troetažna kuća površine cca 10x10 m s gospodarskom zgradom dvije garaže i okućnicom od cca 5000 m2 dva veća gradilišta. ZL-agencija za nekretnine,

KUĆA

KUĆA

KUĆA

416

403

386

85.000

ZABOK, Jakuševac

ZEMLJIŠTE

406

Građevinsko zemljište pov. 951 čhv, pravilnog oblika, nekoliko minuta od samog centra Zlatara. Sve komunalije u neposrednoj blizini.

ZL-agencija za nekretnine, 098 251 701 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

110.000

KLIJET

399

PREGRADA, KUNAGORA

Klijet, vikendica s vinogradom od 20 redovana 439 čhv. Priključak struje, voda u blizini, wc. Nekoliko parkirališnih mjesta i spremište za alat. Klijet ima građevinsku dozovlu, papiri čisti. Asfalt je do klijeti .

ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

112.000

ZABOK, GUBAŠEVO

ZEMLJIŠTE

383

KRAPINA, TRŠKI VRH

ZL-agencija za nekretnine,

42.000

KR. TOPLICE

Poslovni prostor u centru Krapinskih Toplica, Ulica Antuna Mihanovića 22, novouređen (korišteno za zubarsku ordinaciju), u prizemlju, površine 45,54 m2.

ZL-agencija za nekretnine,

098/275 857 Zagorski list d.o.o. KUĆA

330

KR. TOPLICE, Klokovec

57.000

Prodaje se namještena kuća od cca 60 m2 renoviranog stambenog prostora, sa mogućnošću uređenja tri prostorije na katu. Svi komunalni priključci. Uređena okućnica, gospodarska zgrada - garaža. Izvrsna lokacija, udaljeno nepunih 10 min. hoda od centra. Moguća zamjena za manji stan. ZL-agencija za nekretnine, 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

NA UPIT

Građevinsko zemljište , voćnjak i vinograd, ukupne površine 1300 m2, uz cestu, sve komunalije na parceli. Pogodno za vikendicu.

ZL-agencija za nekretnine,

098/ 251 701 Zagorski list d.o.o.

343

23.000

Kuća, katnica pov. 200 m2, na okućnici pov. 480 m2, cca 1km udaljeno od centra Stubičkih Toplica. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Moguća zamjena za stan uz nadoplatu.

Kuća cca 240 m2, gospodarska zgrada, garaža. Okućnica 470 čhv-a. Svi komunalni priključci, centralno.

POS. PROSTOR

69 €/čhv

ZLATAR

Novogradnja, kuća od 120 m2 izgrađena na parceli od 468 čhv. Termo fasada, plastična stolarija, terasa, dvije kupaonice, hidromasažna kada, kamene klupčice iznutra i izvana.

STUBIČKE TOPLICE

VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC d.o.o., Klanjec, Sutlanska 5 1 VETERINARSKI TEHNIČAR/ TEHNIČARKA Br. mob 098 533012. Rok prijave 28.2.2011. VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC d.o.o., Klanjec, Sutlanska 5 1 OVLAŠTENI VETERINAR/VETERINARKA Br. mob 098 533012. Rok prijave 28.2.2011.

098/705 183 Zagorski list d.o.o.

098/705-183 Zagorski list d.o.o. ZEMLJIŠTE

336

ZLATAR BISTRICA

30 €/čhv Građevinsko zemljište površine 1302 čhv, nedaleko benzinske, na laganoj uzvisini, sa lijepim pogledom. Svi priključci prolaze neposredno uz parcelu.

ZL-agencija za nekretnine,

zvati iza 16.00: 098/ 275 857 Zagorski list d.o.o.

39

ODJEĆA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Pogon Miljana, Zagorska Sela, Miljana bb 10 ŠIVAČA/ŠIVAČICA Rok prijave 18.2.2011. Ispostava KRAPINA BARILAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Krapina, Tkalci 14 2 P L I N O I N S TA L AT E R A / PLINOINSTALATERKE Br. mob. 091 535771. Rok prijave 8.3.2011. UGOSTITELJSTVO “KRANJČEC” VL. Zvjezdana Kranjčec, Lepajci, Lepajci 12 1 KONOBAR/KONOBARICA Rok prijave 11.2.2011. Ispostava PREGRADA Javorić transport, turizam, trgovina i usluge vl. Gordan Javorić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 73 1 RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA Br. tel. 049 300310 ili kontakt e-mailom: trajanka@transport-javoric.com. Rok prijave 20.2.2011.

Područna služba KRAPINA www. hzz.hr

E-mail: darko.gorupic@tena-g.hr. Rok prijave 28.2.2011. Dječji vrtić Tratinčica, Desinić, Ratkajeva uIica 6 1 RAVNATELJ/RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA Rok prijave 14.2.2011. Dječji vrtić Tratinčica, Desinić, Ratkajeva uIica 6 1 ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE Rok prijave 14.2.2011. Caffe bar Ramona i zabavne igre vl. Dubravko Gorup, Pregrada, S. Radića 9 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. 098 351230 ili 049 370066. Rok prijave 28.2.2011.

jave 16.2.2011. OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice, Zagrebačka 12 1 UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA Rok prijave 14.2.2011. CAFFE BAR MIRAGE, Krapinske Toplice, Jurjevec 24a 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. 098 9381666. Rok prijave 28.2.2011. ANDY AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU I UGOSTITELJSTVO vl. Andrea Jerneić, Sveti Križ Začretje, Štrucljevo 70 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. 098 9687565. Rok prijave 28.2.2011.

Ispostava ZABOK OMP obrada metala, trgovina vl. Vladimir Pleško, Zabok, Gubaševo 3 1 RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA Br. mobitel: 098 351153. Rok prijave 15.2.2011.

Bistro Minnie vl. Darko Dominko, Zabok, Dubrava Zabočka 81 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. 098 207016. Rok prijave 21.2.2011.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 29 1 TESAR/TESARICA Br. tel. 049 587587 ili pismena zamolba. Rok prijave 15.2.2011.

SALUTO DAF d.o.o. za trgovinu i usluge, Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 4 1 KOZMETIČAR/KOZMETIČARKA Pismena zamolba ili kontakt e-mailom ana.saronja@gmail.com. Rok prijave 18.2.2011.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 29 1 ZIDAR/ZIDARICA Br. tel. 049 587587 ili pismena zamolba. Rok prijave 15.2.2011.

SALUTO DAF d.o.o. za trgovinu i usluge, Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 4 1 PEDIKER-MANIKER (M/Ž) E-mail ana.saronja@gmail.com. Rok prijave 18.2.2011.

Pekarnica Sveti Martin vl. Slavko Petrinić, Zabok, Grdenci 111c 1 PEKAR/PEKARICA Br. mobitel: 098 9596553. Rok prijave 24.2.2011.

SALUTO DAF d.o.o. za trgovinu i usluge, Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 4 1 MASAŽNI TERAPEUT (M/Ž) E-mail ana.saronja@gmail.com. Rok prijave 18.2.2011.

Veterinarska praksa i trgovina Horvat, Krapinske Toplice, A. Mihanovića 22a 1 VETERINARSKI TEHNIČAR/ TEHNIČARKA Br. mob. 091 5038376 (Zlatko). Rok prijave 13.2.2011.

Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 SPECIJALIST/SPECIJALISTICA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA Rok prijave 6.3.2011.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 29 1 RADNIK/RADNICA NA POLJOPRIVREDNIM POSLOVIMA Br. tel. 049 587587 ili pismena zamolba. Rok prijave 15.2.2011.

Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. INTERNIST/INTERNISTICA Br. tel. 049 204021. Rok prijave 17.3.2011.

Pekarnica Sveti Martin vl. Slavko Petrinić, Zabok, Grdenci 111c 1 VOZAČ/VOZAČICA - PRODAVAČ/ PRODAVAČICA Br. mobitel: 098 9596553. Rok prijave 24.2.2011. DUDA trgovina i turističke usluge vl. Dubravka Jelenčić, Zabok, Matije Gupca 81 1 PRODAVAČ/PRODAVAČICA Br. tel. 049 221991. Rok prijave 15.2.2011.

TENA-G d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Pregrada, Kostelgradska 11 1 SKLADIŠTAR/SKLADIŠTARKA UE-mail: darko.gorupic@tena-g.hr. Rok prijave 28.2.2011.

SMREKI d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, Zabok, Špičkovina 18 1 PRODAVAČ/PRODAVAČICA Br. mob. 098 1690011. Rok prijave 14.2.2011.

TENA-G d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Pregrada, Kostelgradska 11 1 KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zabok, Prilaz Janka Tomića 2 1 PROFESOR/PROFESORICA FIZIKE E-mail bibijana@email.t-com.hr. Rok pri-

Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. NEUROLOG/NEUROLOGINJA Br. tel. 049 204021. Rok prijave 17.3.2011. Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. KIRURG/KIRURGINJA Br. tel. 049 204021. Rok prijave 17.3.2011. Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 DR. MED. RADIOLOG/RADIOLOGINJA Br. tel. 049 204021. Rok prijave 17.3.2011. Ispostava ZLATAR BISTRICA OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, Konjščina, M. Gupca 6 1 UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE Br. tel. 049 465116 ili pismena zamolba. Rok prijave 11.2.2011. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1 1 LIJEČNIK SPECIJALIST PSIHIJATAR (M/Ž) Rok prijave 25.2.2011.


40

zagorski oglasnik

broj 382 / 11.02.2011.

VAŠE BESPLATNE MALE OGLASE MOŽETE PREDATI:

1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223-882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503-445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK 4. e-mailom na adresu : oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. besplatne oglase od sada možete predati i SMS porukom na broj 66701. 7. uživo u programu Radio Stubice

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Ako ste mobilni i želite sami sebi odrediti radno vrijeme i zaradu javite se 098 814 861 Bravar monter hitno traži posao u struci, piše i govori njemački jezik. 092 2855 349 Caffe bar Mini iz Grabrovca traži djelatnika ili djelatnicu za stalni radni odnos 098 1674 064 Ličilac, špahtler s iskustvom u suhoj gradnji, traži posao 091 9006 643 Mlađa umirovljenica čistila bi poslovni prostor ili pospremala po kućama 098 541 647 Monter kamina i kalijevih peči traži posao 099 7660 011 Pizzerija u Međimurju, traže se 2 atraktivne i ozbiljne konobarice, uvjeti odlični, smještaj i plaća sve po dogovoru 099 6664 400 Posao čišćenja i čuvanja djece, tražim 098 535 078 Prodavače za prodaju cd-a na terenu, tražim, dobra provizija, sbs-music@ net.hr 098 411 701 Traži se djelatnica za rad u caffe baru u Krapini 098 732 789 Traži se posao - metalske struke, vozac viljuškara, b kategorija, tecaj CNC operater stroja. 091 5980 464 Traži se posao - poljoprivredni ili gradevinski 049 228 723 Traži se žena za vodenje domacinstva i njegu stare i bolesne ženske osobe na 24 sata. Ponude na broj; 049 286 134 Traži se ženska osoba za pomoć u kući dvoje starijih ljudi, za stan i hranu, poželjno da ima vozačku dozvolu. 049 439 032 Tražim bilo kakav posao, moguća i dohrana starije osobe. Slavica Šimag! 099 5172 015 Tražim izvanredne ljude za izvanredan posao. Ako ste pozitivni, odgovorni, disciplinirani i spremni raditi nazovite. 091 5164 375

KUĆE Bedekovcina blizina, katnica 150 m2 centralno plin, na 320 chv, uredena, mog. zamj. za stan u ZG 01 6221 379 Bedekovcina, Grabe, ruševna kuca 48 m2, okucnica 450 m2, bunar, cisterna, hitno prodajem 091 4822 236 Bedekovcina, okolica, kuca 45 m2, okucnica 800 m2, 14.000 eur 01 3011 487, 098 9623 560 Bedekovčina, 230 m2, dvije garaže, okućnica. Vlasništvo uredno. Prodajem za 71.000 eura, a može i zamjena za stan ili kuću u Oroslavju ili Stubičkim Toplicama. 049 282 996, 098 1618 964 Bedekovčina, pola kuće, 1.kat, 90 m2, poseban ulaz, namještena i odmah useljiva, blizu centra, prodajem 098 714 518 Bedenica, starija zidana kuća sa 30.000 m2 zemlje, prodajem (struja, voda, telefon) 098 1825 511 Budinščina centar, kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinščina - Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu). Cijena 45.000 Eura 098 275 857 Čret, kuća sa poslovnim prostorom, prodajem 01 3703 849 Donja Stubica, Dubravačka, centar, kuća na 3 etaže, 3000 m2 okućnice, vl. 1/1, hitno 098 9322 017 Gornja Stubica okolica, kuća od cigle 10x12 i drvena kuća 12x5 098 9971 074 Gornja Stubica, kuću na duže vrijeme iznajmljujem, 1200 kn/mj. 092 1145 703 Gredice kod Klanjca, starija kuća cca. 100 m2, s voćnjakom i 2 oranice, struja, voda i plin uz kuću. Pogodno za obrt, poduzetnike i sl. 098 9828 830 Jakovlje, obiteljska kuća katnica, uređena, centralno plinsko, okućnica 800 m2, garaža 50 m2, atraktivna lokacija, sve blizu, vlasništvo 1/1. 098 1752 060 Katnica s poslovnim i stambenim prostorom 150 m2, okućnica i parkiralište, gl. ulica M. Gupca u Zaboku, 500 m od centra, hitno i povoljno s mogućnošću preuzimanja dijela kredita. 099 6861 344

Krapina - Velika Ves, kuća uz glavnu cestu, prodajem 049 342 227, 098 9099 981

Nakon početnih slova MO napišite svoj oglas od maksimalno 160 znakova i pošaljite ga na broj 66701. Izbjegavajte pisanje slova ćšžč, zamjenite ih sa cszc i to je to. Cijena SMS poruke je 3,00 kune + PDV

Sekirišče, Sv. Križ Začretje, obiteljska kuća tradicionalna zagorska gradnja. Objekt je sagrađen 1842. i sačuvan je prvobitni oblik 098 1971 972

Blizina Krapine, vikendica, 100 m2, 1300 čhv okućnice, vinograd i voćnjak, pogodno za razne djelatnosti, prodajem 091 5410 957

Strmec Humski, Hum na Sutli, kuca katnica, okucnica 800 chv + vocnjak 400 chv, na glavnoj cesti 049 347 159

Gornja Stubica, vikendica namještena 50 m2, vinograd 360 čhv, struja, voda, mir, 26000 eur 098 1931 734

Krapinske Toplice, kuća na brijegu ispod lovačkog doma, pogled na bazene, prodajem 098 777 530

Stubica Gornja, kuća s okućnicom i voćnjakom u komadu, komunalije, pogodno za odmor 098 818 381

Hruševac, D. Stubica, klijet i vinograd, 100mx13m, hitno, cijena po dogovoru 098 296 942

Kuca 122 m2, s dvorištem 770 m2, sve komunalije, plinsko centralno grijanje, uredena dokumentacija, 40.000 eur, hitno prodajem 049 412 311

Stubičke Toplice, kuća 71 m2, 300 m od centra, vl. list, sve komunalije, namješteno, parking, 55.000 eura 095 5311 139

Krapina, Lepajci, stara kuća, 70 m2 i gospodarska zgrada sa velikom okućnicom, 2350 m2, struja i voda, pogodno za vikend ili stanovanje, 27.000 eura, prodajem 098 490 138

Kuću u Bedekovčini, prodajem 049 213 229 Kupujem kuću u Zaboku, Hum, Lug, Pavlovec, Jakuševec, do 50.000 eura 098 9352 592 Mihovljan kraj Zlatara kuća visokoprizemnica, 3000 m2 okućnice gospodarske zgrade 50.000 eur 01 4624 216, 098 9802 505 Nedovršenu kuću u Poznanovcu za 20.000 eur, prodajem 091 5650 406 Oroslavje Andraševec, zidana 50 m2, okuć. 1000 m2, građ. dozvola, zamjena za građevinski materijal 091 2121 444 Oroslavje, 140 m2 stambenog prostora, garaža 25 m2, okucnica 600 m2, telefon, struja, voda, plin + drva.3 kuhinja, kupaona 2 wc-a, podrum, gradevinska dozvola 091 5639 563 Podsused, katnica, sva infrastruktura osim plina, velika garaža, vrt, kokošinjac, centralno na lož ulje, 145.000 eur, prodajem 01 3490 566 Podsused, kuća katnica sa cca 400 m2 okućnice, sve komunalije osim plina, na zapadnom ulazu u grad, 145.000 eur, prodajem 098 9435 283 Pregrada, Benkovo, nedovršena katnica, lijepa okućnica, svi priključci, vrlo povoljno 049 222 174 Prodaje se kuća u centru Krapinskih Toplica, 80 m2, 480 m2 okućnice, plinsko centralno grijanje, cijena na upit 091 9755 278

PRODAJE SE

Klanjec okolica, mladi vinograd sa klijeti, prodajem 049 551 032, 098 1714 298 Prodaje se klijet s vinogradom 750 m2 098 351 681, 099 6783 088

Stubičke Toplice, kuća na dvije etaže, 80 m2, sve komunalije, blizina škole i vrtića, 44.000 eur, prodajem 098 325 533

Prodajem vikend kucu oko 70 m2 u blizini Zlatar Bistrice, voda, struja, telefon i cisti papiri 091 7541 183

Sveti Križ Začretje, centar, kuća 140 kvadrata, plus terasa 35 kvadrata, katnica, 4 garaže, moguć proizvodni prostor, 1.400 čhv, sve 1/1, prodajem. 098 1658 147

Prodajem vikendicu s vinogradom, Martinišče kod Zlatne Lisice 098 363 714

Tuheljske Toplice, kuća 60 m2, 800 m od bazena. Okućnica, oranica, voćnjak, šuma, vrt. Ukupno 3108 čhv. Sve komunalije, pogodno za seoski turizam ili poljoprivredu, prodajem 049 221 163 Zlatar Bistrica, kuca 240 m2 okucnice. 5500 m2, 2 garaže gospodarske zgrade uz gl. cestu 049 461 744, 098 321 190 Zlatar Bistrica, kuća na 2 kata, stan priz. 250 m2, 2 garaže, klima, lift, voćnjak 200 čhv 049 461 813 Zlatar Bistrica, Lipovec, kuca 200 m2 drvena, rucni rad, okucnica 1200m2, bazen, garaža 50m2, 160.000 eur 098 211 560 Zlatar Bistrica, Lovrecan, kuca s gospodarskim zgradama i okuanicom od 3850 m2, pogodno za staracki dom, seoski turizam 091 5639 259 Zlatar Bistrica, Lovrečan, kuća sa okućnicom, gosp. zgrade i garaža 098 250 826

VIKENDICE Bedekovčina, vikendica 8x8m, 400 čhv vinograd/voćnjak, voda, struja, ograđeno 099 7932 916, 01 2420 285

Stubica, vikendica s vinogradom, 26.000 eur, prodajem 091 7357 183 Zemljište s dvije klijeti, vinogradom i vocnjakom u Loboru (Viljak), struja uvedena, voda u blizini, ukupne velicine 4.189 kvadrata, prodajem. 098 703 146 Zlatar (Cetin), stara drvena klijet, sa 850 m2 zemlje, prodajem 091 4124 620 Zlatar Bistrica, vikendica 9x6 m, na kat, vinograd, voćnjak i vrt, sve komunalije 01 3884 745 Zlatar, blizina, 560 čhv, klijet, vinograd i voćnjak, povoljno 01 4645 737

STANOVI Dvosoban stan od 61,57 kvadrata u centru Oroslavja, prodajem ili mijenjam za manji u Zaboku ili na moru. 098 512 355 Dvosobni komforni stan s posebnim ulazom, može i za poslovni prostor, iznajmljujem (Zabok) 098 275 800, 049 221 074 Iznajmljuje se stan u Zaboku, 33 kvadrata, 999 kuna. 098 1696 758 Iznajmljujem jednosobni namješteni stan u Klanjcu. 099 7103 765

(u sklopu benzinske pumpe Tifon)

Jednosobni stan u Krapini, 44 m2, prodajem 092 2092 749 Jednosobni stan u Zaboku, iznajmljujem 091 5845 795 Klanjec trosobni stan 77 m2 nov useljiv mijenjam za apartman ili gradilište na moru 095 9026 809 Klanjec, 7 km od Tuheljskih Toplica., 2 stana 60 m2 1. kat, etažno centralno + ostava 30m2 + tavan 30m2 + garaža 80.000 eur 091 5068 654 Krapinske Toplice, centar, dvosoban stan od 62 m2, hitno prodajem 091 9069 124 Krapinske Toplice, centar, stan 100 m2, 2 etaže, svi priključci, etažirani, hitno, 68.000 eur, prodajem 099 8262 056 Marija Bistrica, stan 30 m2, iznajmljujem 049 285 119 Mijenjam stan na moru za prizemnu kuću ili stan u Zaboku ili okolici 095 8227 553 Oroslavje - centar, dvosobni stan, 42 m2, 22.000 eur, prodajem 049 285 668, 098 9028 302 Stan 50 m2 u Španskom mijenjam za kuću s večom okućnicom u okolici Zaboka 091 3696 027 Stan novi u Stubičkim Toplicama, 65 m2, parking, etažno plinsko grijanje, od 1000 eur/m2 prodajem 098 410 450 Stan u centru Oroslavja (neboder), iznajmljujem 098 9010 999 Stan u Lugu Zaboekom 65 m2, kompletno namješten, useljiv odmah, prodajem 099 2500 800 Stubičke Toplice, dvosobni stan, 200 m od centra, plinsko grijanje, novo namješten, iznajmljujem 092 2422 187 Stubičke Toplice, iznajmljuje se stan u obiteljskoj kući posebnim ulazom, trosoban, namješten, komforan, 1.700 kuna + režije + 4500 kuna polog 098 697 921

• BISTRO TOMEK BENZ 120m2 + 60 m2 terasa • AUTOMATSKA AUTOPRAONICA cca 120 m2 i tri boksa sa samouslužnim aparatima za pranje i usisavanje vozila • Oba objekta prodaju se s pripadajućim zemljištem. • Objekti su etažirani i imaju sve potrebne dozvole. • Uhodan posao i u bistrou i u autopraonici.

ZABOK, Industrijska cesta

Jednosoban stan u Oroslavju, iznajmljujem 098 1609 547

Poduzetništvo Tomek d.o.o. 098 251 153 / 098 306 662


zagorski oglasnik

broj 382 / 11.02.2011. Prodaje se rabljeni ugostiteljski inventar (stolovi, šank, ledomat, ...) u odličnom stanju. 098/ 250 391 Stubičke Toplice, stan 42 m2, u centru, prodajem 049 283 671 Zabok centar, stan 40 m2 u stambenoj zgradi, centralno grijenje, namješten, iznajmljujem 098 9208 181 Zabok, centar, M.Gupca 90, dvosobni stan, 45 m2, novi, useljiv, prodajem 098 351 681 Zabok, centar, M.Gupca 90, trosobni stan, 60 m2 + 2 m2 terase, novi, useljiv, prodajem 098 351 681 Zagreb Maksimir, mirni novi stan 66 m2 u urb vili, prizemlju, vrt, balkon, 2 parkinga, 2 ulaza, prodajem 091 7695 857 Zagreb, Lanište, stan 52 m2, kuhinja i ugradbeni ormar ostaju u stanu, pored Arene u Zagrebu. Cijena: 104 000 eur 098 1329 191 Zaprešić - centar, komforna, namještena garsonjera, 26 m2, 36.000 eur, prodajem 091 7817 529 Zlatar - centar, stan od 61 m2, novogradnja, prodajem 091 4124 620 Zlatar Bistrica - Lovrecan, trosoban stan sa posebnim ulazom u obiteljskoj kuci, iznajmljujem 091 5923 110 Zlatar Bistrica 64 m2, podrum, 2 kat, vlak, bus, vrtic, škola, trg. namješteni, novi, iznajmljujem 049 462 345, 098 9722 527 Zlatar, centar, 3-sob. uređen stan 65 m2, orijentacija jug, visoko prizemlje 098 9425 003

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 120 kom pune cigle, prodajem 049 238 308 Barokni betonski stupići, prodajem 091 4124 620 Crijep rabljeni Bedekovčina cca 1500 kom, povoljno 099 6873 090 Crijep Sljemenjak, biber, glatki, Tondach, 100kom, 21kn/kom, nekorišten, Bedekovčina 098 1633 022 Daske agacije 4 cm, trupce hrasta, prodajem 091 7661 152 Hrastove daske, prodajem 049 238 105 Keramičke cijevi dužine 1 m, promjera 10 cm, prodajem 091 4124 620 Kupuje se stara cigla 098 1976 356 Punu rabljenu ciglu, prodajem 091 9233 866 Suhe hrastove i orahove daske, prodajem 095 9121 499

LOKALI I UREDI Bedekovčina centar, prolaz tržnice, 75 m2, iznajmljujem prostor, sve namjene 098 351 681 Donja Stubica, poslovni prostor, centar, 70 m2, novoureden, najam po dogovoru 049 286 281, 049 286 471

Hala od 420 m2 izgrađena do krova. Pogodno za trgovačku ili proizvodnu djelatnost, na području zagorske županije, prodajem 091 4124 620 Iza Caffe bara Queen u Zaboku, iznajmljuje se poslovni prostor 098 526 044 Iznajmljuje se uhodani ugostiteljski objekt u Gornjoj Šemnici 091 5670 096 Iznajmljujem poslovni prostor, prvi kat, 100 m2 u strogom centru Zlatara 098 9355 282 Kiosk u Zaboku kod Fine prodajem za 5700 eura. Pogodan za razne djelatnosti 098 251 701 Konjščina, novouređeni prostor u prizemlju stambeno-poslovne kuće uz glavnu cestu, iznajmljujem. 098 512 472 Marija Bistrica. Iznajmljujem poslovni prostor namjenjen za prodaju i servisiranje vozila. Prostor je veličine 300 m2. 099 2187 458 Poslovni prostor 30 m2 u M. Bistrici, prodajem 049 468 022 Poslovni prostor 30 m2 u M. Bistrici, prodajem 098 782 513 Poslovni prostor u Zaboku, ulica Matije Gupca 176, oko 50 m2, prostor ima i parking-plac osiguran, 1700 kn/mj, iznajmljujem 098 205 053 Prodaje se lokal u Oroslavju, novouređen za ugostiteljstvo, moguće razne kombinacije 098 1932 023 Siget, Froudeova, prostor 7 m2, za mjenjačnicu, zlatarnicu 091 8833 527 Zagreb- Dubrava- Dubec, novouređeni poslovni prostor, prizemlje, kod okretišta tramvaja, površina 42 m2, pogodno za ordinaciju, ured ili neku sličnu djelatnost 098 203 522, 01 2004 052 Zlatar Bistrica, dvorište za skladišno prodajni prostor 2500 m2, hala 18x8 m, uz gl.cestu 098 1742 512 Zlatar, lokal 30 m2, novouređen, iznajmljujem za 1.500 kuna. 098 660 919 Zlatar, poslovni prostor 22 m2, pogodan za frizeraj, butik, kafić, iznajmljujem 098 569 022 Zlatar, prostor 52 m2, prodajem 091 5099 031 Zlatar-Bistrica, centar, stamb.-posl. objekat, 200m2posl.+120m2stamb. prostora, parking 098 732 763

SOBE Iznajmljuju se sobe s centralnim grijanjem i kupaonom u Zaboku. 098 9073 026

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, 3km od centra, 2000m2, uz gl. cestu, svi priključci, vl. list, 3.5 eur/m2 095 8722 815 Bedekovčina, 787 čhv uz glavnu cestu, svi piključci na parceli 098 880 231 Bedenica, Turkovčina, prodaje se zemljište sa postojećim objektom, građevinska dozvola, komunalni priključci. Cijena na upit 098 275 857 Brezova, gradilište cca 3500 m2, uz glavnu cestu, hitno prodajem 098 541 647

Donja Stubica, blizina, građ.zemljište, 200 čhv, prodajem 098 667 363 Donja Stubica, Kamenjak, 6927 m2, 5 eur/m2 ili parcele uz veču cijenu, moguća zamjena 098 9696 507 Gra?evinsko zemljište u Bedekovcini, prodajem 049 214 535 Gradilište u Gornjoj Stubici sa strujom, vodom i asfaltom pokraj gradilišta, 300 čhv, prodajem 049 289 228 Građ. zemljište u centru Bedekovčine, prodajem 091 9042 355 Građ. Zemljište u Gregurovcu (Krapisnke Toplice) 2300m2, struja, voda, plin 098 9924 372 Građevinsko zemljište 4000 m2 u Zlataru uz cestu Zlatar-Lovrečan, prodajem 091 4124 620 Građevinsko zemljište, 500 m2, kraj stambenog objekta vlasnika, 15.000 eur, prodajem 098 1787 003 Hum na Sutli, gradilište, voda, struja, plin i tel. na gradilištu 099 4161 325 Konjščina-Turnišče prodaje se gradilište 500 čhv uz glavnu cestu 098 9722 752 Krapina, iznad benzinske, građevinsko zemljište prodajem 1030 m2 098 705 183 Krapina, Podgora, zemljište s kamenom kućicom, 283 čhv, prodajem 098 705 183 Oroslavje uz naplatne kućice, gradilište 18.500 m2 sve komunalije na parceli ozbiljne ponude, prodajem 098 410 612 Oroslavje, Andraševec, prodajem građ. zemljište od 2230 m2, moguće sve kombinacije, hitno 098 9177 535, 098 9177 403 Oroslavje, građevinska zona kod Zagrebačke 55, zemljište 2000 m2 , prodajem ili iznajmljujem 098 1839 344 Oroslavje, livada 737 čhv, na prodaju za 35.000 kn 099 5758 483 Pregrada, 900 čhv, blizu plin, voda i struja, lijep položaj, vrlo povoljno 049 315 008, 095 8848 488 Prodaje se građevinsko zemljište na cesti Zlatar - Belec, 1.5 km od centra, površine 6420 m2 049 466 002 Prodaje se ukupno 1350 čhv zemlje u gospodarskoj zoni u Velikom Trgovišću po cijeni 50 eura/čhv 049 236 440 Prodajem gradilište u centru Zlatar Bistrice 750 čhv 049 461 538, 098 9239 955 Stubica Donja, 2 km od, građ. zemljište 600 čhv, grad. 350 čhv, klijet, vinograd 1000 čhv 098 1951 524 Stubica, gradilište 1000 m2, 300m od termi Jezerčica, 46 eur/m2 091 1819 026 Stubičke Toplice, Kamenjak, građ. zemljište iznad Jezerčice površine 489 m2, građ. dozvola i projekti, čisti papiri. Cijena: 24.500 eura 098 705 183 U blizini Stubičkih Toplica, 30.000 m2, građevinsko zamljište, prodajem 098 257 016 Zabok - Zabočka cesta, dva građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem 098 9216 956

41

Zabok, Gubaševo, kod rotora kod dvorca Gjalski, prodajem livadu od 289 čhv uz nadvožnjak, idealno za parkiralište ili deponij 098 251 701 Zemljište 3 parcele, asfalt, komunalni priključci udaljeni cca 300 m, smješteno između Bračka i D. Stubice, Hruševec, površina 5000 m2, prodajem ili iznajmljujem 098 1839 344 Zemljište pogodno za gradnju vikendice u okolici Marije Bistrice, prodajem 049 468 022, 098 782 513 Zlatar Bistrica, centar, zemljište 300 čhv, uz cestu Zl. Bistrica Konjščina, prik. vode na parceli, ostalo uz parcelu, cijena 65 eur/čhv, prodajem 098 705 183 Zlatar gradilište 700 čhv, struja, voda, čist prijenos, povoljno 049 430 180 Zlatar, ulica A.Starcevica, 1000m2, hitno, cesta je asfaltirana, a komunalni prikljucci prolaze uz zemljište, prekrasan pogled na dolinu 098 220 491

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, mladi vinograd 100 čhv 091 9535 105 Bedekovčina, okolica, zemljište 800 čhv, pogodno za voćnjak ili vinograd, prodajem 049 238 849 Donja Stubica, vinograd 250 čhv, pogodno za vikendicu, komunalije, prodajem 049 287 971 Gornja Stubica, Karivaroš 340 ehv, uz glavnu cestu, 20.000 kn, nema gruntovnice 049 233 908 Livada 2.500 čhv zvana Beter, od autoceste Brezova prema Začretju, udaljena 300 metara, uz glavni put. Prenos čisti. 098 9137 926

Ford Fiesta 1.3 Einspritz, benzinac, ocuvan, crvene boje, nove gume, novi akumulator, ima šiber, registriran, 3.500 kn, prodajem 095 5882 495, 049 237 061

Mače, Cetin, kraj Zlatar Bistrice, klijet i vinograd, prodajem 098 9308 163

Ford Fiestu 1.1, reg. i Opel Kadett 1.4, prodajem 049 238 189

Pregrada, 2 jutara poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica, prodajem 01 3703 849

Ford Fiestu 1.8, 91 g., disel, prodajem 098 517 932

Prodajem vinograd i klet povoljno u Gornjem Kraljevcu 049 459 584 U Repovcu dajem u najam vinograd od 150 čhv kod lovačkog doma. (dr. Juzbašić) 049 221 753 Vinograd + parcela s priključkom struje za vikendicu, od 360 čokota kvalitetne sorte u Kotaricama (Zabok), prodajem. Papiri čisti. 098 9137 926 Zlatar Bistrica, mladi voćnjak, 1500 stabala jabuka, ograđeno, povoljno 049 226 763

OSOBNI AUTOMOBILI Alfa Romeo 145 Twin Spark (99), plinbenzin 099 2265 656 Alfu 156, 1.9, karavan, prodajem 091 3373 256 Citroen Jumper, 96’ god., 1.100 eur, prodajem 049 342 415 Fiat 126, peglica, 1991.god, registriran 1.mj 2012.god., motor uređen, 4.500 kn, prodajem 049 223 159 Fiat Punto 95 g., 1.2, oprema, prodajem 098 1976 486 Fiat Punto 96 g., 1.2, oprema, prodajem 098 681 774 Fiat Uno, reg., 90 g., prodajem 099 8594 154

Golf 1, dizel, 1.6, 1985.g., cijeli ili za dijelove, prodajem 049 349 050 Golf 4, 2000.god., srebrni, metalik, 5 vrata, malo kilometara, prvi vlasnik, prodajem 098 754 481 Golf II, prodajem 091 1550 992 Golf III 1.9 disel, 94 g., registriran, prodajem 091 5677 488 Golf III 1.9 sdi, 96 g., prodajem 095 8877 408 Golf III 96 g., 5 vrata, prodajem 098 9077 375

Renault Clio, 03 g., full oprema, prodajem 098 827 821 Renault Laguna 1.8, karavan, benzinac, metalik boja, klima, prvi vlasnik, dobro očuvan, 190.000 km i kompletan motor sa turbinom za lagunu 1.9 dti, prodajem 098 1975 966 Renault Lagunu 97 g.,plin, klima, oprema, prodajem 099 8319 003 Škodu Favorit, 96 g., oprema, prodajem 049 238 739 Škodu Feliciu 97 g., reg., 1.9 disel, i Golf II, 1.6 disel, prodajem 095 8150 339 Škodu Octaviu 01 g., ben., prodajem 098 605 004 Vectra 93 g., registriran, plin, prodajem 049 345 154 VW Polo, nereg., novi, i Peugeot 406 td, prodajem 049 461 255 Yugo 45, 88 g., reg., prodajem 091 5046 341

TERETNI AUTOMOBILI

Hondu Civic 1.4, benzin + plin, prodajem 099 6743 030

Cisterna za naftu ili lož ulje, 2.000 l, prodajem 049 349 050

Hyundai Dizel CDI, 74 god., 150.000 km, prvi vlasnik, servisiran, cijena 4.000 eur, prodajem 091 7541 183

Citroen Jumpy 1,9 D, bijeli, 2005g. zatvoreni, 210.000 km, za 4000 eur +PDV, u cijeni je i nova registracija, prodajem 098 378 098

Lada Niva 1.7, 4x4, bijela, 2005. g., 73.300 km, registriran do 7/11., prodajem 091 3300 889 M1tsubishi Lancer 1.5 glx 1990 g. reg do 15/01/2011 prodajem za 1.400 eur, KR 098 9400 028 Mazda 626 DITD, 1999.g., 66 kw, 155.000 km, 3600 eur, prodajem 091 5208 854 Mazdu 323, reg., prodajem 098 1733 512 Mercedes C200 tdi, 99 g., reg., prodajem 098 310 821 Opel Astru 1.7 tdi, 96 g., reg., 5 vrata, prodajem 049 221 487 Opel Astru 1.7 tdi, 96 g., reg., 5 vrata, prodajem 098 1633 041 Opel Calibru 91 g., 2.0, prodajem 049 349 169

TERENSKI AUTOMOBILI Jeep Mahindra, 70.g., otvoreni sa ceradom, prodajem 091 4124 620 Suzuki Vitara, ‘99. godište, ful oprema, 74.000 kilometara. Cijena po dogovoru. 098 9191 891

OLDTIMERI Kadet 1.2 oldtimer, star 32 godine, sve ispravno osim motora, prodajem. 099 8594 855 T12 - 1965.g., APN4 - 1980.g. i Tomos Automatik - 1989.g., svi potpuno ispravni, prodajem 049 349 050

AUTO DIJELOVI Čelične felge za vw golf 2 i 3, passat, seat, opel astra, vectra, 13 i 14 cola, prodajem 098 671 841

Opel Calibru 91 g., 2.0, prodajem 091 9418 534

Četiri gume sa alu felgama 15”, prodajem 099 5144 193

Peugeout 605 2.0, 97 kw, 1995 god.,benzin + plin sa A testom, registriran do 6.mj, 18.000 kn, prodajem 095 9075 285

Dvije čelične felge 13 cola od Ford Eskorta, prodajem po 50 kuna komad. 098 9137 926

Renault 4, 1991. g., neregistriran, u voznom stanju, može i za dijelove, povoljno, prodajem 049 412 749

Osovina 160 cm širine - kotač 6,50x16 (osovina sa kotačima i gumana) - osovina 170 cm širine - kotač 23x5 (sa gumom od 8 platna), prodajem 098 857 199


42

zagorski oglasnik

VW - motor i getriba 1.8i, prednji vezni lim ispravni za Golf III ili Vento, puno drugih dijelova prodajem ili mijenjam za razno, može i svinje, tanjurače i sijačica za kukuruz. 091 5857 590

MOTOCIKLI Scuter, prodajem Scuter, prodajem

BIJELA TEHNIKA Hladnjak, kombinirani, star 8 god., gorenje i 300 kn, zamjena za odojka ili piliće 091 1536 776 Mašinu za peglanje Siemens, prodajem 049 286 353, 098 9404 878 Škrinju 400 l, prodajem

049 228 460 098 827 821

Skuter Sachs, 125 ccm, srebrni, 2007.g., registriran 4/11, 3200 km, prodajem 091 4124 620

INFORMATIKA Računalo AMD Athlon XP, 1.8+ MHz, HDD 10 GB, RAM 256MB, GPU 128MB onboard, 4xUSB, CDrom, WIN XP HR, prodajem za 450kn! 091 5064 175

GLAZBALA Harmonika Weltmeister i kofer, 60 basova, crna, nova, odlično stanje, 3.300 kn, prodajem 099 3198 408

broj 382 / 11.02.2011.

091 5753 845

ŠTEDNJACI I PEĆI Konjšćina, plinski kekec sa punom bocom plina, fiksno 750 kn, prodajem 098 638 085 Pec hidro term 31000, 1000 kn, prodajem 049 289 360 Peć na drva, prodajem

049 286 403

Plamenik Weisthaupt i rezervoar od 2.000 l za lož ulje, prodajem 091 4124 620 Plinska boca za domaćinstvo, prodajem 01 3703 849 Plinsku peć Maja 12 i Vaillant protočni bojler, prodajem 049 287 757

Harmoniku 120 basova, talijansku sa stalkom i novi bariton, prodajem. 098 731 361

Plinsku peć Maja 12, malo korištenu, očuvanu, prodajem. 049 223 742

Harmoniku 80 basova, prodajem 091 2820 841

Riello plamenik 35.000 kalorija, prodajem ili zamjena za ogrjev 098 628 995

Harmoniku 96 basova, prodajem 049 345 154 Kontrabas, prodajem

098 1733 512

ELEKTRONIKA Samsung s 3550, star mjesec dana, rd3, kamera, slušalice, garancija i 500 kn, zamjena za odojka ili piliće 091 1536 776

NAMJEŠTAJ Kožnatu garnituru rabljena, povoljno prodajem 098 1792 070 Pet kuhinjskih stolica povoljno prodajem 049 286 353, 098 9404 878 Prodajem rabljenu kožnatu garnituru ili mijenjam za inox bačvu 150-200 l 098 1792 070 Stari običan namještaj kupujem (bez vrijednosti starine) 099 2250 244

Štednjak na drva Plamen, prodajem 049 346 480 Trajno žareću peć korištenu godinu dana, prodajem. 091 5107 503 Ugradbena pećnica sa gornjom pločom, malo rabljena, u odličnom stanju, prodajem 091 5005 585 Vrlo povoljno prodajem sistem centralno grijanje Buderus (bojler, kotao, radijatori, ventili), star 5 godina 049 553 178

ALATI I STROJEVI Cirkular Mio Standard, prodajem 098 1985 858 Cirkular za drva na kardan (traktorski), prodajem 049 213 518 Galge - vješalica za svinje, prodajem 098 1792 070

Hidrauličnu prešu 230 litara, malo rabljenu, prodajem. 049 556 317, 098 9982 815 Kalač drva 6t, prodajem 049 349 289 Komušac, 1000 kn, prodajem 049 289 360 Kupujem motokultivator Muta Gorenje! 098 1792 070 Motornu pilu Stihl, prodajem 049 228 122 Prikolica za šumu, trofazni elektromotor, rotacioni plug za motokultivator Gorenje Muta 10 ks, prodajem 049 214 084 Prodajem Končar motor snage 7.5 kw ili mijenjam za kompresor 50 l 098 1792 070 Samohodna kosilica Olympia, odlično stanje, prodajem 049 228 158, 098 1694 647 Stolarsku kombinirku, stolarski cirkular, prodajem 091 9042 355 Šivaću mašinu industrijsku Nechi Bagat, prodajem 049 213 518 Štrikači stroj Brothers, rabljeni, povoljno prodajem 098 1792 070 Tokarsko željezo 300 kg, prodajem 049 213 518 Veća količina željeznih šipki za armaturu, 12 mm, hitno i povoljno, prodajem 098 1638 236 Više elektromotora, brusilice, bušilice, štemerice, prodajem 049 287 406, 098 464 015

ZANATSKI SERVISI Čišćenje zapuštenih površina, rušenje drveća, izvlaćenje trupaca, prijevoz 098 1976 356 Elektromotore popravljam brzo i povoljno sa garancijom 098 209 085 Hidroizolacije ravnih krovova, temelja, terasa, balkona i podruma, vrlo kvalitetno izvodim, cijena po dogovoru 092 2537 295 Knauf pregradni zidovi, spušteni stropovi, obloge zidova, potkrovlja, uz vrlo pristupačne cijene. 092 2537 295 Krčenje šikara i rušenje visokih stabala vršimo povoljno 049 221 017 Kućni majstor rješava sve vaše probleme brzo i efikasno, obratite se sa povjerenjem 099 3198 408 Postava laminata, brzo i kvalitetno, po povoljnoj cijeni 091 4124 620 Povoljno čistimo zapuštena zemljišta i rušimo opasna stabla 049 222 217 Pranje, dubinsko usisavanje tepiha i jogi madraca, 15 kuna po kvadratu. 099 3178 039 Soboslikarsko ličilački radovi, gletanje 4 kn/m2, bojanje 2 kn/m2, stolarija 30 kn/ m2, plaćanje gotovinom, kredit, kompenzacije razne 098 9957 787

www. radio-krapina.hr 91,5/ 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz

Soboslikarsko-ličilačko radove izvodim povoljno, plaćanje gotovina, kredit ili zamjena za domaće životinje, automobil i slično 091 5861 494 Usluge bušenja bunara, čišćenja bunara i montaže svih vrsta pumpa na bunare 095 8086 752 Usluge kombi prijevoza nudim. 091 4124 620 Vodovod, kanalizacija, adaptacija kupaonica, grijanje izvodim 098 378 818

PRVA HRVATSKA NACIONALNA MREŽA LOKALNIH RADIO POSTAJA URBANOG ZVUKA...

Soundset Oroslavje - 89,00 MHz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264-286 e-mail: oroslavje@soundset.hr

Vodovodne i odvodne instalacije, adaptacije kupaonica, čišćenje bojlera, centralno grijanje, izvodim 098 9032 638

POLJOPRIVREDNI STROJEVI Bočnu kosu za traktor Ferguson 533 ili 539, plug 10”, brane, prodajem 049 226 468 Dvobrazni plug 10”, brane, sijačicu, plug IMT, tanjurače, prskalicu, mlin čekićar, kosu, sijačicu, prodajem 091 5756 475 Dvorednu pneumatsku sijačicu za kukuruz, prodajem. 049 226 969, 098 9290 901 Dvorednu sijačicu kukuruza, bočnu kosu za traktor Ferguson, trokrilne brane, prodajem 049 226 468 Flaksericu, prodajem 091 5510 337 IMT 533 s bočnom kosom IMT te prikolicom, prodajem. 091 5641 030 Jednobrazni okretač plug, prodajem 049 349 751 Košaru za traktor, prodajem 049 213 094 Kupujem motokultivator, može i neispravan te poklanjam psa, mješanac njemačkog ovčara 049 215 349 Luparnik za kukuruz, prodajem. 049 236 467 Massey Ferguson dvobrazni desni plug, visoki klirens, 350 eur, prodajem 098 205 053 Mlin čekićar, prodajem 095 5663 042 Mlin na kamen električni, prodajem 049 228 158, 098 1694 647 Motokultivator Goldoni, traktorsku prikolicu 3 t, prodajem 098 424 120 Okretač sijena širine 160 cm, prodajem 049 228 158, 098 1694 647 Plastenik, veličina 4.5x4 m, prodajem 098 9039 222 Plug 10”, prodajem 098 9050 837 Plug Batuje dvobrazni, za Tomo Vinkovića, prodajem 098 9084 213 Plug dvobrazni, na pomicanje 10 sola, te branik trokrilac, oboje za 2.500 kn, prodajem 091 5756 475, 01 2042 159 Plug IMC 12 sola dvobrazni visoki, plug IMC 10 sola dvobrazni, kosa za traktor Tomo Vinkovic stari tip, prodajem 091 5756 475, 01 2042 159

Samohodnu kosilicu Figaro, prodajem 099 5144 193

Krmaču 250 kg, prodajem

Samoutovarnu prikolicu za sijeno, plug 12”, elektromotor, prodajem 049 289 650

Krmaču 250 kg, prodajem

Talijanski traktorski malčer na bate, te domaće bijelo i crveno vino (crna frankovka), prodajem 098 9022 482, 049 287 601 Tanjurace 20 diskova, prskalica KŽK 220 l, mlin cekicar sa krunjacem jednofazni motor, prodajem 091 5756 475, 01 2042 159 Tanjurače, plug 12 i 8”, sijačicu Old, brane, prikolicu za stajski gnoj i traktor, prodajem 049 214 403 Tomo Vinkovic 419, sa prikljuccima: freza, brane i plug okretac, te manja kiperica koja odgovara za Tomo Vinkovic 32 i Ferguson, prodajem 099 7891 486 Tomo Vinković sa priključcima, prodajem 092 2203 037 Tomo Vinković sa priključcima, prodajem 049 412 570 Traktor IMT 533, prikolicu, prodajem 049 223 363 Traktor IMT 560 i 540, prikolicu za gnoj, drva, prijevoz sotke, frezu, balirku, okretač, puhalnik, prodajem 099 5028 355 Traktor IMT 560 i 540, prikolicu za gnoj, drva, prijevoz sotke, frezu, balirku, okretač, puhalnik, prodajem 049 444 410 Traktor Tomo Vinković 419 sa priključcima, plug 8 “, rotokosu BČS, tanjurače, brane, plug 12”, prodajem 091 5797 159 Traktor Univerzal, kabina, nove gume, I vl., vitlo 3 t, plug 10” i tanjurače, prodajem 092 1122 754

049 282 833 098 217 899 Krmaču 270 kg, prodajem 049 465 802 Mlađu kravu, prodajem 049 226 670 Muška svinja oko 200 kg, za obradu, a može i obrada kod mene po dogovoru, prodajem 091 5756 475, 01 2042 159 Muško tele za obradu, prodajem 049 469 866 Muško ždrijebe 350 kg, prodajem 049 236 690 Odojci 25-35 kg i krmače za obradu, prodajem 049 285 119 Odojci oko 25 kg, te štalski gnoj, prodajem 049 285 782 Odojke 20 kg, prodajem 049 466 947 Odojke 25-30 kg, prodajem 091 7966 013 Odojke 25-30 kg, prodajem 049 286 536 Odojke 25-30 kg, prodajem 049 320 235 Odojke 25-30 kg, prodajem 098 1759 948 Odojke 25-30 kg, svinje 100-130 kg, prodajem 099 6881 929 Odojke 30 kg, prodajem 049 342 415 Odojke 30-40 kg, svinje 80-85 kg, prodajem 098 1636 370 Odojke 35 kg i očišćene purane, prodajem 049 208 623 Odojke 40 kg, prodajem 049 236 633

Traktorske freze 2 m, plugove 10-14”, i kombajn, prodajem 049 430 122

Odojke do 30 kg, prodajem 049 222 479

Traktorsku prikolicu, prodajem 01 3392 196

Odojke do 40 kg, prodajem 049 285 083

VRT

Odojke i purane, prodajem

Ligustrum sadnice za živu ogradu, 3-5 kuna, prodajem (Zabok). 098 9146 240

Odojke i svinju, prodajem

049 287 418 049 460 494

Sadnice za živicu, prodajem 098 9217 107

Odojke, prodajem

Sadnice za živicu, prodajem 049 287 443

Odojke, prodajem

Plug Slavonac 12” dvobrazni, prodajem 098 873 722

Vršimo rezidbu voćaka, ukrasnog bilja i živice. 098 9120 315

Odojke, prodajem

Plug za grabičavanje krumpira, za Goldoni, prodajem ili mijenjam za ogrjev 098 628 995

DOMAĆE ŽIVOTINJE

Plug IMT dvobrazni, prodajem 049 349 289

Preša za grožđe, 100 l, kaca plastična 1.000 l i 750 l, te Letina inox bačva 320 l, prodajem 049 459 456 Prikolica, kiper manja i traktorska prikolica, prodajem 049 215 349 Prikolicu kiper do 3,5 t, kupujem 049 214 403 Prikolicu za motokultivator, novu, prodajem. 098 9039 222 Prikolicu za stajski gnoj, kosu granit, prodajem 049 340 596 Prikolicu, prodajem 049 372 705

Bređu krmaču, prodajem 091 5071 192 Domaće odojke, prodajem 049 227 235 Domaće purane, prodajem 049 214 799 Domaće purane, prodajem 049 213 458 Domaće zečeve, 1kg/38kn, prodajem 098 1646 478 Dva domaća purana, prodajem 049 214 960 Dva para odojaka, prodajem 049 213 212 Dva para odojaka, prodajem 049 226 489 Dvije svinje 110 kg, prodajem 049 214 886

049 285 315 049 465 707 049 274 154 Odojke, prodajem 049 214 149 Odojke, prodajem 049 465 611 Odojke, prodajem 049 214 121 Odojke, prodajem 049 214 655 Odojke, prodajem 049 468 170 Par odojaka, prodajem 049 459 609 Patke za obradu i zagorske purane, prodajem 049 412 462, 091 5163 955 Patke za obradu i zagorske purane, prodajem 091 5163 955, 049 412 462 Piliće, kokoši i purane, prodajem 049 214 651

Dvije svinje 70 kg, prodajem 049 320 235

Pilići za obradu i dohranu, patke male i velike i ostalu perad, prodajem 049 228 158, 098 1694 647

Dvije svinje 80 kg, prodajem 049 238 308

Plemene prasice za rasplod, prodajem 049 554 435, 095 5676 419

Roto kosa 165, 4 diska BCS, plug batuje 10 sola, tanjurace 20 diska nazubljene, brane tri krila i sijacica, prodajem 099 7891 486

Janjca 30 kg, prodajem

Prodajem vinogradarske puževe s kućicom, 20 kn/kg 098 9897 135

Samohodnu kosilicu BČS disel, kupujem 049 372 705

Janjca 30 kg, prodajem

Prikolicu, rastepač gnoja, prodajem 091 5046 341 Prodajem sušare za domaćinstvo (voće, povrće, bilje). 091 7311 288

098 9539 212 Janjca 30 kg, prodajem 098 1342 954 049 376 341

Svinja oko 150 kg, može obrada, može polovice, prodajem 049 469 962

Krava stara 9 god., balirano sijeno, špek (klanje u subotu 5. veljace), prodajem 049 214 059

Svinja za klanje, oko 150 kg, može obrada, polovice, prodajem 049 289 689

Kravu i tele prodajem.

Svinje 130 kg, prodajem 098 1684 745

049 289 396

Soundset Krapina - 92,8 MHz Antuna Mihanovića 4, KRAPINA Tel/Fax: 049/371-008 e-mail: 049@radio.hr

Kravu staru 5 g., bređu, prodajem 049 286 610

Svinje 150 kg i domaće purice, prodajem 049 285 379

www.soundset.hr

Kravu za obradu, prodajem 099 7101 166

Kravu staru 9 g., prodajem 049 468 008 Kravu za domaćinstvo, prodajem 049 289 650

Svinje 150 kg i domaće purice, prodajem 098 9662 046 Svinje 200 kg, prodajem 049 469 111


zagorski oglasnik

broj 382 / 11.02.2011. BANKOVNI I ŠKZ KREDITI Posudbe od 5000€ na ostatak plaće 150.000kn bez gledanja HROK-a CL zatvaramo i rješavamo kratki radni staž (6mj) KTA:7,55-12,55,RATE 5502500kn,od 2-12 god 091/502 4658  ,  099/758 4030

Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 214 528

Balirano sijeno, domaći jabučni ocat, domaće bijelo i crno vino, prodajem 049 213 229 Balirano sijeno, otavu i ječam, prodajem 049 214 518 Balirano sijeno, otavu i slamu, prodajem 049 214 443 099 8407 404

091/1964 938   ,   099/7555 891 Svinje za klanje, oko 150 kg, prodajem 049 469 846 Svinje, hranjene domaćom hranom, oko 150 kg, moguća obrada, prodajem 049 459 955, 098 1892 860 Svinjsku polovicu 90 kg, prodajem 049 287 790 Svinju 100 kg, prodajem 049 284 510 Svinju 130 kg, prodajem 049 469 732 Svinju 130-140 kg, prodajem 049 289 223 Svinju 140 kg, bređu krmaču, prodajem 049 289 744 Svinju 150 kg, prodajem 049 208 648 Svinju 150 kg, prodajem 098 9204 204 Svinju 150 kg, prodajem 049 285 393 Svinju 150 kg, prodajem 049 274 120 Svinju 170 kg i odojka 30 kg, dvije mlade svinje 60 kg, prodajem 092 2581 987 Svinju 170 kg, prodajem 049 214 300 Svinju 170 kg, prodajem 049 462 177 Svinju 170 kg, prodajem 049 236 700 Svinju 170 kg, prodajem 01 3393 348 Svinju 180 kg, prodajem 049 287 790 Svinju 180 kg, prodajem 098 1982 692 Svinju 180 kg, prodajem 098 531 358 Svinju 180 kg, prodajem 049 289 950 Svinju 190 kg, prodajem 091 5756 475 Svinju hranjenu domaćom hranom od 120 kilograma, prodajem. 049 226 969, 098 9290 901 Svinju uz moguću obradu i svinjsku mast, prodajem 049 236 715, 098 471 919 Tele, kupujem 098 9801 624 Tri odojka 35 kg, prodajem 049 289 429 Zečeve, prodajem 098 378 932 Zečevi veće pasmine, živi, a može i obrađeni, prodajem 099 8690 958 Zečevi, 38 kn/kg, prodajem 049 221 021 Žensko tele, kupujem 091 5184 350

KUĆNI LJUBIMCI Bernardince 1,5-2 g., prodajem 091 3232 660 Krapinske Toplice, lijepa zlatna retriverica, poklanjam 095 5036 057 Poklanja se u dobre ruke psić, star 3mj., dobar čuvar kuće, već laje, mama njemački ovčar, okolica Zaboka, hitno 098 9370 414

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI 400 litara jabučnog octa starog tri godine, prodajem 092 1043 526

TRGOVINE, USLUGE, SERVISI

Balirano sijeno i otavu, prodajem 049 289 047

Balirano sijeno, prodajem

BANKOVNI NOVI KREDITI   Tekst ; 10.000kn-200.000kn, bez jamaca,depozita,sudužnika KTA:7,55-12,55,RATE 5502500kn,od 2-12 god zaobilazimo HROK i zatvaramo CL krediti riješivi u 24 sata

43

Baliranu slamu i jabučni ocat, prodajem 049 214 059 Baliranu slamu, prodajem 098 9787 469 Bijelo kvalitetno vino, mješavina sorata i domaća rakija šljivovica i lozovača, prodajem 049 376 755 Bijelo vino, prodajem 049 238 330 Crveno i bijelo vino, očišćene orahe, mast, zeleni grah, prodajem 049 214 121 Domaći kukuruz, prodajem 049 349 751 Domaću svinjsku mast prodajem 049 213 518 Grah zeleni trešnjevac i debeli, prodajem 049 213 518 Kukuruz 1,5 t, prodajem 098 9686 317 Kukuruz i ječam, 1.80 kn/kg, prodajem 049 285 119 Kukuruz u zrnu i rakiju lozovaču, prodajem 049 469 732 Kukuruz u zrnu, ječam, sijeno i otava u balama, dijetelina, prodajem 049 214 503 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 459 609 Kukuruz, kupujem 098 1979 988 Kukuruz, kupujem 049 469 412 Kupinovo vino, prodajem 049 213 518 Kupinovo vino, prva klasa, prodajem 098 1793 210 Kvalitetno sijeno u balama prodajem. Moguća dostava u okolici Krapine. 091 5641 030 Kvalitetno sortno bijelo vino, 300 l, 10 kn/l, prodajem 049 342 227, 098 9099 981 Mladi grah, prodajem 049 491 023 Orahe, lješnjake i grah, kupujem 049 460 037 Prodajem sjeme jestivih tikava 15 vrsta, domaće buće, divovske tikve, sjeme raznog graha i mahuna, te sjeme raznog cvijeća, plaćanje može i pouzećem 049 222 199 Sijeno i otavu u balama, prodajem 049 465 595

Prodajem skuter Piaggio Zip 50, 2008. god, registriran do 8. mjeseca 2011. god, prva vlasnica. 091 9385 749

MEDICINSKE USLUGE Fizioterapeutkinja pruža usluge medicinske masaže, samo ozbiljne ponude 092 2156 667 Fizioterapeutkinja pruža usluge svih vrsta masaža, u svom prostoru u centru Zaboka 049 226 076, 098 9637 130 Med života, biljni preparati pomiješani s medom pomažu kod bolesti unutarnjih organa i jačanju imuniteta, dugogodišnja tradicija, pozitivno iskustvo. Šaljem pouzećem. 01 3691 457, 091 5365 695 Prodajem vozilo za invalide: 2004 Ford Freestar, automatic,ručne komande. Ugrađena rampa za invalidska kolica ili skuter,klima,tampomat,tamna stakla.105.000 km.Cijena 30000 EUR 099 3151 450 Psorex, mast za liječenje psorijaze i drugih kožnih bolesti, provjerena kvaliteta, preko 50 godina tradicije biljne apoteke iz Bihaća. Šaljem pouzećem. 01 3691 457, 091 5365 695

Atraktivni poslovno stambeni objekt u centru Zaboka prodajem. Idealno za banku, osiguravajuću kuću, trgovinu, ...

PODUKA Dajem instrukcije iz matematike za osnovnu školu. Moguć dolazak u vaš dom. 098 1307 945

098/250 391

Instrukcije iz kemije za osnovnu i srednju školu (Zabok). 098 9651 906

ŽENIDBA I UDAJA Katoličko bračno posredništvo “Sveta ženidba” spaja za ozbiljnu vezu i brak. 01 3464 759, 095 8275 943 Muškarac 50 godište sa kućom traži žensku osobu do 55 g. za daljnji život 098 9084 213 Umirovljenik 55 godina, situiran, traži slobodnu i ozbiljnu ženu radi braka od 45 do 55 godina. 092 2693 146

OBAVIJESTI Gđa. Elizabeta Vahtarić moli se da se javi u Zagorski list kako bi podigla izgubljenu Konzum PlusCard 098 9828 862 Poklanjamo mješanku labradora, potpuno crnu, 15 mj staru. Naučena na neograđeni prostor. Zbog bolesti vlasnika molimo nekoga da je udomi. Ljubav vraća ljubavlju. 049 222 199

OSOBNI KONTAKTI

Pomoc osobama u stanu ili kuci, ili pomoc za cuvanje i njegu djece 099 5150 794, 049 289 722 Primamo starije ženske osobe na skrb, dnevno, vikendom, a može i trajni smještaj 049 222 199 Udomila bih gospođu u mirovini za pomoć kod udomiteljske obitelji 091 7257 210 Udomiteljica prima na smještaj i skrb, stare i nemoćne, pokretne i nepokretne osobe, medicinski nadzor, 2.000 kn 099 4184 632 Žena bi čuvala djecu ili skrbila o starijoj osobi 049 208 022

OSTALO 4 m drva agacije, prodajem 091 4400 270 Bijelo kval. domaće vino, domaći ocat, prodajem 098 1704 916

Akademski obrazovan i situiran penzioner (61 god.) traži gospođu ugodne vanjštine, situiranu, slobodnu, radi druženja, putovanja, boravka na moru itd. 091 7541 183

Bijelo vino, prodajem

Bukova drva, prodajem

Sijeno i slamu u balama, bukova drva, prodajem 098 581 981

Gospođa u stranoj mirovini, voljela bi upoznati srodnu dušu koja je iskrena i poštena, da žive zajednički život 049 464 299

Sijeno i slamu u balama, bukova drva, prodajem 049 282 424

Muškarac, 50 g., traži slobodnu ženu za ozbiljnu vezu 095 5198 653

Crveno vino, prodajem

Sijeno i slamu, prodajem

Posredujemo pri odabiru idealnog partnera za život u dvoje, brak iz domovine ili inozemstva. Nazovite nas od po. do pet. od 10-12 h i od 14-19 h. Vaš “Dvoje” 040 822 362, 099 5166 780

Sijeno i otavu u balama, prodajem 098 424 120 Sijeno i otavu u kockama, prodajem 049 233 013

098 1976 356 Sijeno u balama, prodajem 049 287 505 Sijeno, otavu i slamu u balama, ječam, prodajem 049 213 617 Stajski gnoj, prodajem 049 287 418 Tuje smaragd i okcidentalis 80-130 cm, sadnice Mahonije i lovorvišnje u Zaboku prodajem 091 5949 204 Tvrdo baliranu slamu, prodajem. 049 223 949 Veću količinu sijena i otave, prodajem 049 346 480 Vino, bijelo, miješano, kvalitetna sorta, 11 kn/l, prodajem 098 9032 638 Zeleni silvanac i kvalitetno miješano bijelo vino, prodajem. 049 284 555, 098 9357 088

Suvremen muškarac 55g. traži ozbiljnu ženu za zajednički život, ne mlađu od 50 g., uredna domaćica kao i osoba punije građe neće mi nimalo smetati 095 8205 077

POMOĆ Čuvala bi djecu u vašem prostoru, imam profesionalno iskustvo, Zabok i okolica 099 5151 896 Dnevni boravak za vaše starije ukućane, dok ste na poslu, ili vikend smještaj, vrijeme po dogovoru 098 1787 003 Njegovateljica prima na skrb bolesnu staru žensku osobu u sobu k još jednoj. U obzir dolazi i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. 098 1787 003

049 222 479 Bijelo vino, prodajem 049 285 782

01 3352 648

Kobila, 5 god staru, 1 par hamola, te hrast-trupce, suha agacija daske 4 cm, prodajem 091 7661 152

Prodaju se dva grobna mjesta na groblju u Oroslavju iznad križa na lijevoj strani. 049 502 071, 098 9205 541

049 214 651

Kvalitetno bijelo vino, prodajem 049 214 535

Rakiju šljivovicu i lozovaču, prodajem 049 214 443

Čempresi za sadnju, veličina cca 1 m, vrlo povoljno, prodajem 098 9758 198

Manju količinu bijelog vina, prodajem 091 9127 844

Rakiju šljivovicu, lozovaču i bijelo vino, prodajem 049 214 528

Miješano bijelo vino, prodajem 049 214 897

Rakiju šljivovicu, prodajem

Nova inoks bačva, 320 l, cijena fiksna 1.300 kn, prodajem 091 7669 546

Rezervoar za lož ulje 3000 litara, te plamenika na lož ulje za centralno grijanje prodajem 098 9164 546

049 285 315 Bukova drva, prodajem

Domaće vino i rakiju šljivovicu, prodajem 049 287 443 Domaću rakiju šljivovicu, prodajem 049 320 235 Domaću rakiju šljivovicu, prodajem 049 233 694

Očišćene orahe, prodajem

Domaću svinjsku mast, prodajem 049 214 255

Ogrjevno drvo, prodajem. Dostava besplatna. 099 7204 243

Domaću svinjsku mast, prodajem 049 228 158, 098 1694 647 Domaću svinjsku mast, prodajem 049 213 034 Drva za ogrjev, dostava, prodajem 049 223 356, 091 5482 821 Gornja Stubica, zemljani grob s 2 ukopna mjesta i 1 mali zemljani grob, trajno ustupam 091 9086 453

049 233 694

Orahe, prodajem

049 828 837

Stajski gnoj, može za trsje i za vrt, bukova drva za ogrjev, prodajem 049 214 528 stajski gnoj, prodajem 099 8570 975

049 289 744

Suha hrastovina, 1.5 m3, prodajem 099 8646 799

Posuda inox 250 l, 1200 kn, prodajem 049 289 360

Svinjska polovica, prodajem 049 214 300

Prodajemo više vrsta pelena za dan i noć kod inkontinencije, te podmetaće za krevete. Upitati svakodnevno od 10-18 sati. 098 562 209

Svježa svinjska mast 5kn/kg, prodajem 098 880 234 Trupce hrasta, trešnje i kruške, prodajem 091 5750 003


44

špajza

broj 382 / 11.02.2011.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u OB Zabok Djevojčice su rodile:

Mediji • JUTARNJI LIST - KRAPINA tel: 503 658, 503 559 fax: 503 558 • VEČERNJI LIST - KRAPINA Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • HTV KRAPINA tel: 300 383, fax: 300 381 • RADIO STUBICA 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • RADIO KAJ 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • RADIO ZABOK 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • RADIO ZLATAR 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar. hr • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • SOUNDSET KRAPINA 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371-008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • RADIO MARIJA BISTRICA 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • SOUNDSET OROSLAVJE 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264-286 e-mail: oroslavje@soundset.hr

Servisne informacije • INFORMACIJE: 981; 988; • POLICIJA: 92 374 311, Krapina 225 111, Zabok • VATROGASCI: 93 225 281, Zabok, 372-049, Krapina • HITNA POMOĆ: 94 • HAK - POMOĆ NA CESTI: 987 • VLAK: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • BUS: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • BOLNICA: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • DOM ZDRAVLJA: 371 622 - Krapina

221 939 - Zabok • CRVENI KRIŽ: 371 141 - Krapina • LJEKARNA: ZABOK (0-24) - od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • VETERINARSKA AMBULANTA: 221 604 - Zabok 098 621 083 • BENZINSKE: INA (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 EUROPETROL, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • ELEKTRA: 9820, 225 456 • ZAGORSKI VODOVOD: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • HITNE INTERVENCIJE NA ODČEPLJIVANJU KANALIZACIJE 095 234 23 45 • PLIN: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • HP - HRVATSKA POŠTA: 9832 • HT (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • TRANSCESTE: 382 888 • HRVATSKE ŠUME: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • HRVATSKE VODE: 587 100 - Veliko Trgovišće • FOND ZA PRIVATIZACIJU: 376 248 - Pregrada • ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: 371 177 - Krapina ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNU SLUŽBU: 371 914 - Krapina • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: 382 250 - Krapina • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: 371 259 - Krapina • GOSPODARSKA KOMORA: 371 883 - Krapina • OBRTNIČKA KOMORA: 300 545 - Krapina • OPĆINSKI SUD: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • ŽUPANIJSKI SUD: 426 800 - Zlatar • ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: 426 900 - Zlatar • TZ ŽUPANIJE: 233 653 - Krapinske Toplice

Marijana Kveštak, Lepajci Ljiljana Bišćan, Bedekovčina Marija Petanjek, Đurmanec Blaženka Matić, Budinščina Tanja Horvat, Stubičke Toplice Ivana Sučija, Jakovlje Višnja Mladić, Jakovlje Marija Trgovec, Zaprešić Gordana Herceg, Lug Poznanovečki Sabina Bekina, Donja Stubica Dječake su rodile:

Sanja Tuđa, Lug Zabočki Nikolina Micak, Hum Bistrički Gordana Merkaš, Zadravec Anita Golec, Košnica Ivana Pasanec, Stubičke Toplice Mirela Miljan, Radoboj Katarina Hlad, Veliko Trgovišće Anita Fruk, Radoboj Martina Krleža, Bedekovčina Draženka Vincelj, Hum na Sutli Božica Šivak, Zagorska Sela Kristina Potočki, Stubičke Toplice Bojana Sajko, Klenovec Humski Ljubica Bračun, Poredje Antonija Galović iz Selnice kraj Marije Bistrice prije tjedan dana carskim je rezom rodila blizance, dva lijepa dječaka. Marcel težak 2660 grama i dugačak 48 centimetara točno je 2 sekunde stariji od svoga brace Adriana koji ima 2120 grama i 45 centimetara. –Imena je odabrao moj dragi zaručnik Danijel Babić. Njega je moja buduća svekrva isprva htjela nazvati Adriano što se i meni sviđa, pa vjerujem da ju je naš izbor imena razveselio - priča simpatična majka Antonija.

Izdavač: Zagorski list d.o.o., za nakladničku djelatnost, K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK / Tel:049/503-444, Fax:049/503-445, E-mail: zagorskilist@zagorski-list.net Redakcija: K.Š.Đalskog 4, 49210 ZABOK / Tel: 049/503-444, Fax:049/503445, GSM:098 982 88 62, E-mail: redakcija@zagorski-list.net Glavni urednik: Ljiljana Pavlina v.d. Grafički urednik: Nenad Habazin Fotoreporter: Krunoslav Pavlina Marketing: K. Š. Gjalskog 4, 49210 ZABOK Direktor marketinga: Goran Vrgoč Prodaja oglasnog prostora: Iva Lež i Ana-Marija Očko Kralj, telefoni: 049/222-035, 049/222-095, 049/222-235, fax:049/500-003, E-mail: marketing@zagorski-list.net Tisak:

Tiskara Zagreb, Radnička cesta 210, 10000 ZAGREB Pretplata: polugodišnja 182,00 kune, godišnja 349,99 kuna. Iznos možete uplatiti na žiroračun broj 23400091110257486, a potvrdu s čitko ispisanom adresom pošaljite na fax. 049/222-182


špajza

broj 382 / 11.02.2011. NAGRADNA KRIŽALJKA

45

zagorskilist KUPON NAGRADNE KRIŽALJKE BR. 382 Nagradni pojam: Ime i prezime : Adresa :

zagorskilist

KUPONE POŠALJITE NA ADRESU: “Zagorski list”, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK najkasnije do srijede, 16.02.2011. godine SRETNOG DOBITNIKA OČEKUJE NAGRADA Termi Jezerčica (dvije ulaznice za sunu) Svakog petka novi broj!

Dobitnik nagradne križaljke br. 381 FILIP MARTINIĆ MILANA PRPIĆA 80/IV, OROSLAVJE Nagradni pojam iz prošlog broja: LEPI CAJTI Dobitnik nagrade treba se javiti u Terme Jezerčica

HOROSKOP OVAN

(11.02. - 17.02.) (21.ožujak-20. travnja)

Približavate se važnom poslovnom cilju. Oslonite se na intuiciju. S partnerom ćete se odlično slagati, čak bi mogli zajednički planirati putovanje. Redovito se rekreirajte kako bi zadržali dobru formu. SAVJET TJEDNA: Ne propuštajte dogovor! BIK

(21.travnja-21. svibnja)

Na poslu biste trebali poslušati i tuđe mišljenje. Podržite suradnike. Partnera povedite na neko romantično mjesto. Zdravlje vam je dobro, no čuvajte se nespretnih ozljeda. SAVJET TJEDNA: Zabavljajte se! BLIZANCI

(22. svibnja-21. lipnja)

Odvojite se nakratko od posla. Posvetite malo vremena sebi. Čuvajte se ljubomore, ovih dana ona će biti posebno izražena. Nemojte skrivati tajne. Nervoza će vam kvariti tjedan. SAVJET TJEDNA: Opustite se! RAK

(22. lipnja-22. srpnja)

Samo dobre stvari događat će vam se ovih dana. Budite odvažniji, posebno prema partneru ili osobi koja vam se sviđa. Klonite se slatkiša i alkohola, živite zdravije. SAVJET TJEDNA: Počnite se više truditi! LAV

(23. srpnja-22. kolovoza)

Puno toga ćete moći odraditi u vrlo kratkom vremenu. Sve će vas zanimati, svaki zadatak ćete rado prihvatiti. S partnerom ćete se puno družiti, pa će među vama ponovno zaiskriti. Dobro ste. SAVJET TJEDNA: Iskoriste odlično razdoblje! DJEVICA

(23. kolovoza-22. rujna)

Nećete se truditi u poslu. Ponestalo vam je motivacija i energije. Ali ćete zato biti spremni na nove ljubavne avanture. Bit ćete zanimljivi suprotnom spolu. Hranite se zdravo. SAVJET TJEDNA: Za vikend obavezno izađite van! VAGA

(23. rujna -22. listopada)

Bit ćete vrijedan djelatnik. Vaše zalaganje primijetit će i drugi. Možete očekivati i pohvale. I ljubavne želje mogle bi vam se ostvariti. Služit će vas dobro zdravlje. SAVJET TJEDNA: Birajte društvo Vodenjaka! ŠKORPION

(23. listopada – 21. studenoga)

Na posao ćete se malo teže koncentrirati, a sve zbog ljubavnih briga. Pokušajte odvojiti jedno od drugoga. Bit ćete skloni prehladama, osluškujte poruke organizma. SAVJET TJEDNA: Priuštite si dovoljno sna! STRIJELAC

(22. studenog-21. prosinca)

Brinut će vas financijska situacija i tražit ćete dodatne načine zarade. S ljubavnim osjećajima nećete se dobro nositi. Obavite s partnerom iskren razgovor. Budite disciplinirani. SAVJET TJEDNA: Izbjegavajte šopingiranje! JARAC

(22. prosinca-20. siječnja)

Bit ćete posve posvećeni poslu. Uspješni ćete biti u pregovorima i u novčanim transakcijama. Ne tražite od partnera više nego što vam može pružiti. Usporite malo. SAVJET TJEDNA: Odbacite loše navike! VODENJAK

(21. siječnja-18. veljače)

U poslu ćete biti nagli i nepromišljeni. Morat ćete tu svoju impulzivnu narav ipak malo promijeniti. Partner od vas traži više pažnje. Mogući problemi s probavom. SAVJET TJEDNA: Jedite voće i povrće! RIBE

(19.veljače – 20. ožujka)

Obveze će se samo gomilati. Probajte ih odraditi čim prije, da vam ostane nešto slobodnog vremena i za obiteljske obveze. Jedan novi prijateljski odnos prerasta u nešto više. Prekontrolirajte tlak. SAVJET TJEDNA: Ne zanemarujte zdravstvene probleme!


špajza

46

broj 382 / 11.02.2011. Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

CineStar Zagreb, (Branimir centar)

Program prikazivanja filmova za 10.02.2011. - 16.02.2011.

Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb Branimirova 29, 10 010 Zagreb Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060/32 32 33 Animirani

Gnomeo i Julija 3D - SINKRONIZIRANO

(84)

Režija: Kelly Asbury / Uloge: A. Bukvić, A. Vilenica, R. Ugrina, M. Elegović, R. Bitorajac, P. Juričić, R. Tihomirović, S. Popović, J. R. L. Perdomo Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

14:50 16:45 18:00

14:50 16:45 18:00

11:00 12:55 13:00 14:00 14:50 16:45 18:00

11:00 12:55 13:00 14:00 14:50 16:45 18:00

14:50 16:45 18:00

14:50 16:45 18:00

Č

S

15:50 17:00

14:50 16:45 18:00

15:00 16:00 17:00 18:35

15:00 16:00 17:00 18:35

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:35

15:35 17:40

15:00 16:00 17:00 18:35

Romantična kome

Samo seks

15:00 16:00 17:00 18:35

Č

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:00 17:15 19:30 21:45

15:30 17:50 20:10 22:30

15:30 17:50 20:10 22:30

15:00 17:15 19:30 21:45

15:00 17:15 19:30 21:45

15:00 17:15 19:30 21:45

Cinestar (Branimir centar) 15:30 17:50 20:10 22:30

15:30 17:50 20:10 22:30

15:30 17:50 20:10 22:30

15:00 17:15 19:30 21:45

15:30 17:50 20:10 22:30

Č

(108)

15:55

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

17:15 19:15 21:15 23:15

15:00 17:05 19:10 21:15

15:00 17:05 19:10 21:15

17:15 19:15 21:15 23:15

17:15 19:15 21:15

17:15 19:15 21:15

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:05 19:10 21:15 23:20

15:00 17:05 19:10 21:15 23:20

15:00 17:05 19:10 21:15

17:15 19:15 21:15

S 15:00 17:15 19:30 21:45

15:55

15:00 17:05 19:10 21:15

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

23:59

Č

15:00 17:05 19:10 21:15

15:55

15:55

Č

CD

19:00 21:00

P

Č

U

S

19:00 21:00

19:00 21:00

Vam poklanja:

zagorskilist

broj 382

15:35 17:40

(88)

S

15:55

15:55

11:00 15:55

15:55

15:55

15:55

Animirano igrani

(100)

S

11:00 14:00

16:40

16:40

19:40

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall) 19:40 18:00 20:25

11:00 13:00

16:40 18:40 21:10

U

Č

Animirani

11:00 16:40

16:40

16:40

11:00 13:50 15:55

16:35 19:00 21:25

16:35 19:00 21:25 23:50

15:55

16:40 18:40 21:10

16:35 19:00 21:25

MMC bum “Massimo sings Sinatra”. Upravo odavanje počasti velikanu koji je svojim pjesmama šarmirao svijet, i žene, temeljna je ideja koja je potakla realizaciju velikog koncerta i albuma “Massimo sings Sinatra” na kojem je Massimo, po tko zna koji put, podcrtao svoju glazbenu vještinu i iznova se potvrdio kao nenadmašan interpret.

16:40 18:40 21:10

Cinestar (Branimir centar) 16:35 19:00 21:25 23:50

18:00 20:25

16:35 19:00 21:25

18:00 20:25

18:00 20:25

Č 20:45

19:55 22:15

17:55 20:15 22:25

17:55 20:15 22:25

19:55 22:15

19:55 22:15

19:55 22:15

Cinestar (Branimir centar) 17:55 20:15 22:25

17:55 20:15 22:25

17:55 20:15 22:25

(108)

Č

P 17:50 20:15 22:40

S N P Cinestar (Branimir centar) 17:50 20:15 22:40

17:50 20:15

17:50 20:15

S

Č

19:55 22:15

16:15 21:10

16:15 21:10 23:25

17:55 20:15 22:25

17:55 20:15 22:25

18:45 21:00

18:45 21:00

(115)

U

S

17:50 20:15

17:50 20:15

Komedija

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:10 21:30 23:50

S

15:00 17:20 19:45 22:05

15:00 17:20 19:45 22:05

(96)

S 16:40

19:10 21:30 23:50

19:10 21:30

19:10 21:30

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:20 19:45 22:05

15:00 17:20 19:45 22:05

15:00 17:20 19:45 22:05

Č

14:50

14:50

14:50

15:00 17:20 19:45 22:05

15:00 17:20 19:45 22:05

14:50

15:55

15:55

(118)

14:45 16:40

14:45 16:40

12:50 14:45 16:40

12:50 14:45 16:40

14:45 16:40

14:45 16:40

Obiteljska fant

Orašar 3D

16:40 18:40 21:10

16:40 18:40 21:10

Č

P

S N P Cinestar (Branimir centar) 13:45

16:35 19:00 21:25

Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza

Subota i nedjelja 12. i 13. veljače od 19 sati Žanr: avantura, obiteljski, fantazija Godina:2010 Trajanje: 115 minuta Redatelj: Michael Apted Glavne uloge Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley

Č

P 23:15

S N P Cinestar (Branimir centar)

S

na brodu Zorogaz, može spasiti Narniju njene tajnovite sudbine.

P 17:15 17:00

(110)

Horor

(91)

(108)

16:15 21:10

Cinestar (Branimir centar) 18:45 21:00

18:45 21:00

18:45 21:00

S

16:15 21:10

16:15 21:10

18:45 21:00

18:45 21:00

Drama

(78)

S N P Cinestar (Branimir centar) 17:15 17:00

17:15 17:00

17:15 17:00

U

S

17:15 17:00

17:15 17:00

(103)

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

20:10 22:20

15:00 17:10 19:20

15:00 17:10 19:20 21:30 23:40

20:10 22:20

20:10 22:20

20:10 22:20

Cinestar (Branimir centar) 15:00 17:10 19:20 21:30 23:40

15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

S

20:10 22:20

20:10 22:20

15:00 17:10 19:20 21:30

15:00 17:10 19:20 21:30

Fantasticna akc

(96)

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:30 17:35 22:05

15:30 17:35 22:05

20:30 22:25

20:30 22:25

15:30 17:35 22:05

15:30 17:35 22:05

15:30 17:35 22:05

Cinestar (Branimir centar) 20:30 22:25

20:30 22:25

20:30 22:25

15:30 17:35 22:05

20:30 22:25

20:30 22:25

Komedija

Dozvola za male Fockere

S

15:30 17:35 22:05

(98)

Režija: Paul Weitz / Uloge: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Barbra Streisand Č

S

FILM

16:15 21:10

Triler

20:10 22:20

Č

14:45 16:40

S

16:15 21:10 23:25

Lov na vještice

23:15

POU ZABOK - MULTIMEDIJALNI CENTAR

Triler

Režija: Dominic Sena / Uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Christopher Lee, Ulrich Thomsen

14:50

U

U

Č

(85)

Režija: Tod Williams / Uloge: Katie Featherston, Gabriel Liotta 16:35 19:00 21:25

22:50

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

17:15 17:00

Č

13:45

Paranormalno 2

S 20:45

Cinestar (Branimir centar)

Turist

Režija: Andrey Konchalovskiy / Uloge: John Turturro, Nathan Lane, Elle Fanning S

20:45

Režija: Florian Henckel von Donnersmarck / Uloge: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton

S 19:10 21:30

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

14:50

20:45

2 Sunčana dana

Režija: Eric Brevig / Uloge: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller 14:50

20:45

Režija: Ognjen Sviličić / Uloge: Maya Sansa, Bristol Pomeroy, Leon Lučev, Sylvia Kristel

(111)

19:10 21:30

Animirani

Medvjed Yogi 3D

20:45 23:15

Poštena igra

Režija: David O. Russell / Uloge: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo 17:50 20:15

(119)

Režija: Doug Liman / Uloge: Naomi Watts, Sean Penn

19:55 22:15

Drama

Boksač

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

20:45 23:15

22:50

Cinestar (Branimir centar)

Drama

16:40 18:40 21:10 23:40

18:00 20:25

19:40

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

19:55 22:15

19:10

11:00

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

16:40 18:40 21:10 23:40

18:00 20:25

S

19:40

Psihološki tril

(88)

Režija: Tom Hooper / Uloge: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush Č

19:40

Cinestar (Branimir centar)

Crni labud

Cinestar (Branimir centar) 15:55

00:10 19:40

Akcijski krimin

Green Hornet 3D

Režija: Michel Gondry / Uloge: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou, Edward Furlong, Christoph Waltz

Režija: Darren Aronofsky / Uloge: Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder, Vincent Cassel

Č

S N P Cinestar (Branimir centar)

11:00 13:50 15:55

00:10 19:40

Šutnja (ni)je zlato

Animirana avantura

11:00 16:40

(119)

Režija: Ron Howard / Uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum, Queen Latifah

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

Massimo: Massimo sings Sinatra

Nakon odličnog studijskog albuma “Sunce se ponovo rađa” iz 2008., višestruki dobitnik Porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu predstavlja se novim live albumom pod nazivom “Massimo sings Sinatra” koji donosi 18 pjesama, odnosno sat i pol izvedbi vrhunskih skladbi. Ovo izdanje rezultat je velikog koncerta istoimenog naziva koji je Massimo održao lani u koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski”, uz pratnju 23 glazbenika Big banda HRT-a, pod ravnanjem maestra Silvija Glojnarića, i uz posebnog gosta, našeg cijenjenog pijanista Matiju Dedića. “I’ve got you under my skin”, “Fly me to the moon”, “The Lady is a tramp”, “New York New York”... samo su neke od pjesama koje su utkane u živote doista brojnih generacija, ponajprije zahvaljujući interpretaciji velikog Franka Sinatre, i koje su uvrštene na al-

15:55

MAKSIMUM - SINKRONIZIRANO - 3D

Režija: Woody Allen / Uloge: Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins, Freida Pinto 19:00 21:00

Anim. avant

Kraljev govor

(99)

19:00 21:00 23:00

15:35 17:40

Režija: Tom McGrath / Glasovi: Ozren Grabarić, Lana Jurčević, Igor Mešin, Dražen Bratulić i Milan Bandić

15:55

Komedija

19:00 21:00 23:00

11:00 15:55

Č

Režija: Anthony Bell, Ben Gluck / Glasovi: Iva Šulentic, Luka Nižetic

23:59

S N P Cinestar (Branimir centar)

11:00 15:55

Alpha i Omega 3D

Cinestar (Branimir centar)

Upoznat ćeš visokog, tamnog stranca

11:00 15:55

11:00 13:00

23:59

21:30

19:00 21:00

15:35 17:40

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

S

(Branimir centar) Skrivena pretpremijera: četvrtak

P

11:00 13:30 15:35 17:40

Cinestar (Branimir centar)

(133)

21:30

15:50 17:00

Glazbeni

Burleska

Režija: Steven Antin / Uloge: Christina Aguilera, Cher, Ctanley Tucci, Kristen Bell, Eric Dane, Cam Gigandet

18:00 20:25

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

11:00 14:00

S 17:15 19:15 21:15

15:50 17:00

S

Režija: Luc Besson / Uloge: Freddie Highmore, Mia Farrow, Robert Stanton

15:30 17:50 20:10 22:30

(Avenue Moll) Skrivena pretpremijera: četvrtak

Č

15:50 17:00

Arthur 3: Rat dvaju svjetova

Režija: N. Greno, B. Howard / Uloge: M. Videk, F. Batelić, Z. Pribičević, D. Pavin, I. Bakarić, S. Juraga, A. Cvjetković, D. Bratulić, R. Ugrina 23:59

11:00 13:30 15:35 17:40

11:00

Animirani

Bijeg iz Gulaga

Č

11:00 13:40 15:50 17:00

Cinestar (Branimir centar)

Režija: Danny Boyle / Uloge: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams, Kate Burton 17:15 19:15 21:15

15:35 17:40

(94)

127 Sati

Č

15:50 17:00

11:00 13:40 15:50 17:00

Režija: Ben Stassen / Uloge: Glasovi: Zrinka Cvitešić, Ivan Glowatzky, Mile Kekin

Režija: Ivan Reitman / Uloge: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes 15:00 17:15 19:30 21:45

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

Sammy na putu oko svijeta 3D - SINKRONIZIRANO 15:00 16:00 17:00 18:35

(100)

Cinestar (Branimir centar)

Cinestar (Branimir centar) 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:35

Animirani

Vrlo zapetljana priča-SINKRONIZIRANO

Režija: N. Greno, B. Howard / Uloge: M. Videk, F. Batelić, Z. Pribičević, D. Pavin, I. Bakarić, S. Juraga, A. Cvjetković, D. Bratulić, R. Ugrina

P S N P U Cinestar Novi Zagreb, (Avenue Mall)

15:10 18:40

15:10 18:40

19:40 21:45

19:40 21:45

15:10 18:40

15:10 18:40

15:10 18:40

Cinestar (Branimir centar) 19:40 21:45

19:40 21:45

19:40 21:45

S

15:10 18:40

15:10 18:40

19:40 21:45

19:40 21:45

Samo seks

Naslov originala: No Strings Attached Redatelj: Ivan Reitman Uloge: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes Žanr: romantična komedija Trajanje filma: 108 minuta Ashton Kutcher i Natalie Portman u fil-

mu imaju vezu koja se temelji na seksu i za sobom ne povlači nikakve obaveze. Oni zapravo nisu „dečko i cura“. Osnovno pitanje filma je može li takva veza funkcionirati? Jer nakon nekog vremena svima postaje jasno da se između njih počinju javljati osjećaji, što u bitnome komplicira situaciju…

Edmund i Lucy Pevenise i njihov rođak Eustace Scrubb bivaju uvučeni u sliku, u fantastičan narnijski brod koji plovi prema rubu svijeta. Ponovno se udružuju sa svojim prijateljem, kraljevićem Kaspijanom, i mišem-ratnikom Reepicheepom i kreću u tajanstvenu misiju do otočja Lone, a i dalje… Na mističnom putovanju na bit će stavljeni na kušnju, susrest će opake trgovce robljem, zmajeve koji rigaju vatru, začarane morske ljude… Jedino putovanje u Aslanovu neistraženu zemlju, sudbonosno putovanje koje će promijeniti sve putnike

Massimo: Massimo sings Sinatra

POU ZABOK - MULTIMEDIJALNI CENTAR

petak, 11. veljače 2011.

zagorskilist

broj 382

www.blitz-cinestar.hr petak, 11. veljače 2011.

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

broj 382

petak, 11. veljače 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011.

Dobitnica CD-a predstavljenog u prošlom broju je DANICA PAVLIŠA, DUBROVČAN 33A, VELIKO TRGOVIŠĆE. Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

ROBERTA SEKULIĆ, KUMROVEČKA 1, ZABOK; ANDREJA BELINA, MARTINIŠĆE 41, ZABOK neka se jave u roku od 30 dana u marketing Zagorskog lista na 049/222 035 radnim danom od 8 do 16 kako bi podigli svoje nagradne ulaznice.

ŽELJKO KRIŠTOFIĆ, KLOKOVEC 266, KRAPINSKE TOPLICE neka se javi u marketing Zagorskog lista, K. Š. Đalskog 4, radnim danom od 8 do 16 sati gdje će dobiti kupon, koji će na blagajni CineStara zamijeniti za ulaznice.


špajza

broj 382 / 11.02.2011. Detaljno na www.templebar.hr i Facebooku NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

Pratite nas na Facebooku i više na www.neandertalpub.com PETAK KAROKE PARTY Svi Vi koji nikad niste imali priliku pjevati pred publikom, a željeli ste to, eto Vam prilike... Ilir bar samo za Vas ove subote je pripremio KAROKE PARTY. Najbolji pjevači i pjevačice osvojit će nagrade!!! Za sve ostale koji neće imati dovoljno hrabrosti zapjevati, za njih smo ponovno pripremili 10 PIĆA PO 10 KUNA!!! SUBOTA TOPLES BAR Još jedan od specijalnih partya u nizu! Ove subote ILIR BAR postaje TOPLES BAR... Dakle atmosfera će biti luda i totalno vruća, stoga će se dečki morati dobro potruditi kako bi se naša nova gošća dobro zabavila. PONUDA PIĆA NA BOCE INFO i rezervacija stolova na broj: 091/542-1620 Veselimo se Vašem dolasku! Vaš jedini i najbolji odabir: Ilir - bar!

Najbolji zagorski štrukli, vrhunska jela s roštilja! Organiziramo eksluzivne svadbene svečanosti! Ugodne trenutke provedite u Neandertal pubu... Informacije na tel. 098 351 230 Pratite nas na Facebooku i više na www.neandertalpub.com

Veljača - Graševina Zdolc PETAK DJ Toljan, disco, disco, disco, disco, disco... SUBOTA Big Cocktail party by Vjenceslav Mandić PONEDJELJAK Valentinovo u Maloj Ramoni Napomena ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

KNJIGA

PETAK Dvorac Mihanović - Dvorska večera uz gitaristu SUBOTA Dvorac Mihanović - Romantična valentinovska večera od 20 h uz zvuke gitare Bazeni Vodeni planet - noćno kupanje od 20 do 02, Romantični party NEDJELJA Dvorac Mihanović - Obiteljski ručak od 13 h uz animaciju za djecu PONEDJELJAK Dvorac Mihanović - Romantična valentinovska večera od 20 h uz zvuke gitare

PETAK Zabavite se uz grupu Kiss & DJ-a te sva pića po 8 kn do 23 h! SUBOTA Proslavite Valentinovo s nama uz sastav Fakini & DJ Miku te vodka party, a svi zaljubljeni će dobiti prigodan poklončić....

PETAK TEMPLE BAR LIVE nastupa BLACK TATTOO band, jako dobar rock’n’roll & Vilijamovka party SUBOTA St. Patrick WARM-UP party, zagrijavamo se za veliki party 17.III., sva irska cuga po promo cijeni, nađite svoje piće za Dan svetog Patrika, best clubbing around by DJ NICK NEDJELJA I dalje najbolji za nedjeljnu kavicu, pivicu... UTORAK IRISH DAY, sva irska cuga po promo cijeni

Vam poklanja:

zagorskilist

on ujedno čini i nešto mnogo dalekosežnije i važnije: marljivo beleži svojevrsnu hroniku naših vremena. I to, kako bi se samo moglo očekivati, sa fantastičnim smislom za humor, iako njegovim duhovitim osvrtima na sve lokalne neobičnosti prečesto provejavaju tragikomični tonovi. Zločin i kazna se, otud, ne čita samo kao lični osvrt na Srbiju danas kakvom ju je Boris Hrvat-u-emigraciji Dežulović zatekao, već kao svojevrsni priručnik za svakog ko namerava da se uplete u bilo kakav odnos s ovom “zemljom čuda” a da nije puko turistički. Priručnik o tome kako preživeti Srbiju, a ne pokleknuti. Svi mi koji u njoj živimo, i već godinama kako-tako odolevamo, najbolje znamo koliko to zapravo nije jednostavno.

Uz već dobro poznate vrhunske slastice upotpunili smo našu ponudu slasnim jelima s roštilja. Posebna ponuda: od ponedjeljka do petka od 10 i 30 h do 15 h ručak po pristupačnoj cijeni. Dobro došli i dobar tek!

PETAK Rewind by DJ Gotz, party piće Bambus i Medovača SUBOTA Koncert rock banda Fifty G i Corona party PONEDJELJAK Cocktail za zaljubljene Prvi i jedini urbani bar u Zagorju! Novost u Javi: Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) U svako doba besplatan pristup internetu Promocija nove kave u Javi! Od

petak, 11. veljače 2011.

Iz pera Celilie Ahern izašao je novi svjetski hit „Dar“. Ganutljiva i topla priča koja podsjeća na doista važne stvari u životu - kao što su prijateljstvo i ljubav idealna je za predbožićno vrijeme. Radnja knjige vrti se oko Lou Sufferna, koji bi rado bio na dva mjesta u isto vrijeme. Njegova je stalna bitka s vremenom vrlo osjetljiva tema za njegovu ženu i obitelj. Gabe je beskućnik koji sjedi ispred Louova

Vam poklanja:

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011. Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je DAVOR ŠTEFANOVIĆ, RAVNICE 39, VELIKO TRGOVIŠĆE, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

pošti na www.staraposta.hr Najava: 18.02. Live svirka, Zack Dust

PETAK Čebo i Hollywood band, živa svirka SVAKODNEVNO Zabavite se u Caffe baru Queen, dođite i fešta Vam je zagarantirana!

PETAK / SUBOTA Mali odmor nakon proslave 9. rođendana uz Heineken 0,50 = 11,00 kn NEDJELJA Nedjeljna kavica, zabavite se uz razne zabavne igre, CBC kladionicu i internet caffe Pratite najbolje nogometne utakmice iz liga petice, LIVE, svakog vikenda In bar - TIN bar.... Naj, naj mjesto u gradu za kavicu, pivicu... Provjerite zašto.

PETAK DJ i Stella party SUBOTA Medica party Svake srijede Litra gemišta party 20 kn i litra bambusa 30 kn

PETAK ROCK FRIDAY UZ CORONA PARTY SUBOTA Romantično Valentinovo uz SANDI CENOVA unplugged ULAZ SLOBODAN Moguća rezervacija stola 098/939-5241 NEDJELJA Novo u ponudi - vrhunski čajevi iz rinfuze I mi smo lokal u kojem je dozvoljeno pušenje!!!

U ugodnom ljubavnom ozračju

KNJIGA ureda. Kad Lou pozove Gabea da uđe u ured, a i u njegov život, ovaj se mijenja na gotovo neopisiv način... Čarobna božićna priča koja govori o važnosti vremena, ljubavi, prijateljstva, priča koja nas podsjeća na to koje su doista važne stvari u životu. Autorica senzacionalnog svjetskog hita P.S. volim te još jednom oduševljava svoju publiku i ne posustaje u svojoj namjeri da svakidašnjicu pospe s malo čarobnoga praha koji liječi sve rane. Vodeći svjetski kritičari ocjenjuju novi roman Cecilie Ahern kao neodoljiv, topao i ganutljuv, pun neočekivanih obrata.

Cecelia Ahern: Dar

broj 382

granica... Dođite, surfajte i skidajte bez granica.

organiziramo povodom Valentinova ludi vikend, a na dan Valentinova iznenađenje za sve zaljubljene. Petak, subota, nedjelja Jumbo pizza i litra i voda party 100 kn Nudimo raznovrsnu ponudu jela i pića, cocktaila, pizza, tjesetenina, rižota, gableca, jela s roštilja, jela po narudžbi, lignja, deserata itd... Dostava besplatna u krugu do 4 km. Organiziramo raznovrsne svečanosti, kao i catering. Velika terasa s igralištem za djecu te mogućnost proslave dječjih rođendana. Info: 049/464-464 mob: 098/222472

PETAK I SUBOTA Bambus 0,2 = 7 kn Bambus 0,3 = 10 kn Gemišt 0,2 = 5 kn 20 vrsta pizza iz krušne peći & roštilj na drveni ugljen BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777 CAFFE BAR

ZABOK

PETAK zabavlja vas DJ SCARFACE uz strane i domaće hitove + bambus party 9kn SUBOTA dođite u subotu i zabavite se uz Red-bull-vodka party….zabavlja vas DJ Toyo….PUŠENJE DOZVOLJENO NEDJELJA Najbolje mjesto za nedjeljno opuštanje uz biljar i CBC kladionicu. Uz svako piće biljar besplatan. Pušenje dozvoljeno!

PETAK Započnite vikend uz kuhano vino, zabavite se na zabavnim aparatima i okušajte sreću na Hattrick kladionici NEDJELJA Ugodno druženje u dobrom društvu uz najfiniju Pascucci kavicu Kod nas je dopušteno pušenje Novost u Korniju: Internet bez

Cecelia Ahern: Dar

Kraljica suvremenih bajki još jednom na vrhovima svjetskih ljestvica najčitanijih naslova

Boris Dežulović: Zločin i kazna

broj 382

PETAK Three of a kind, bambus, litra i voda i medica 20% off SUBOTA Saturday night live, music support by DJ Matt, Jagermeister i Jack Daniel’s party 20 % off NEDJELJA Najbolje mjesto za najbolju kavicu u gradu, od 15 do 23 h happy hour kuhano vino 20 % off PONEDJELJAK Promocija zbirke pjesama „Ovak, onak: Tri v jene internazzionale“ autora Zvonka Kudelića Žune Detaljnije o programima u Staroj

I ovoga vikenda garantiramo odličan provod uz PETAK, 11.02. Smooth SUBOTA, 12.02. Venera

KNJIGA

Boris Dežulović: Zločin i kazna

Nikada niko nije o Srbiji pisao onako dobro kako to čini Boris Dežulović. Njegova dvojaka pozicija Hrvata u emigraciji - jednoj “emigraciji” koja to, realno, nije - obezbeđuje mu višestruko zgodnu, iako beskrajno složenu, pa čak i rizičnu, poziciju spram koje posmatra i opisuje svakodnevicu današnje Srbije, svakodnevnicu koja je najčešće iracionalna i neshvatljiva, a prečesto i sumorna. Mapirajući sistematski, gotovo iz dana u dan, mnoga neuralgična mesta našeg vremena i istorije, bilo da su ona obojena nacionalizmom, tranzicionim patosom, manipulatorstvom društvene i političke scene ili čistim, originalno srpskim ludilom, uz svu nenadmašivu lucidnost svoje visokoetične političke satire, Boris Dežulović nas navodi na razmišljanje i zasmejava do suza. Ali,

PETAK FRIDAY clubbing & vodka-Redbull party & Corona 16 kn SUBOTA POP & ROCK Saturday & bambus 9 kn & Beck’s 10 kn Detaljno na Facebooku NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje***

sad možete kušati talijansku Gourmet kavu Carraro Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu!

47

petak, 11. veljače 2011.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011. Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je DRAŽEN PAŽAMETA, VELIKA VES 57, LEPAJCI, a knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

VBZ, PROFIL I CINE STAR NAGRADE SE MOGU PODIĆI U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVE DOBITNIKA

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

U ovoj revolucionarnoj knjizi dvojac sačinjen od autora uspješnica i psihoterapeutkinje, Harvillea Hendrixa i Helen LaKelly Hunt, otkriva da se davanje ljubavi može činiti laganim, ali njezino primanje i dopuštanje da vas promijeni nešto je sasvim drugo. Mnogi među nama s poteškoćom prihvaćaju ljubav za kojom duboko čeznu. Istina je da nas se zapravo doista voli, ali mi to ne vidimo odbacujući komplimente i podižući bedem pravoj intimnosti. Ova se knjiga izrodila iz osobnog iskustva samih autora. Nakon uspješnog rada s tisućama parova, i njihova se veza u jednom trenutku počela raspadati, a terapeuti njihove organizacije istodobno su sve češće surađivali s parovima kojima jednostavno nije bilo pomoći jer bi se iznenada zatekli u blokadi. Harville i Helen tada su otkrili da su partneri skloni odbijati ljubav kad je napokon dobiju. Knjiga Kako primati ljubav proizlazi iz njihove osobne odiseje, a sami kažu sljedeće: “Uvijek postoji nada u preobrazbu veze dvoje izoliranih pojedinaca u istinsko partnerstvo”. Knjiga se bavi najvećim problemom s kojim se paro-

vi moraju suočiti i pokazuje kako ukloniti prepreke primanju ljubavi i kako za to osposobiti naša srca.

Vam poklanja:

zagorskilist

broj 382

Harville Hendrix i Hellen LaKelly Hunt: Kako primati ljubav

petak, 11. veljače 2011.

Ime i prezime: Adresa: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 16. veljače 2011. Dobitnica je NEVENKA BELANČIĆ, D.PLEMENŠČINA 10, PREGRADA. Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.


U devet dana (od 28. siječnja do 5. veljače) donjostubički Caffe bar Tin proslavio je devet godina postojanja. Uz dvije live svirke (Trnje, Carioca band) gosti su se mogli osvježiti ponudom 9 popularnih pića po cijeni od 9 kuna, počastiti se besplatnim kolačima, a dijelile su se i majice s logom Tina. Već sada se najavljuje okrugla godišnjica sljedeće godine...

NOĆNA PATROLA ZABOK – Prošle subote u zabočkom City Caffeu gostovali su tamburaši iz sastava "Milenij". Autohtoni slavonski tamburaši porijeklom iz Slavonskog Broda, koji trenutno obitavaju u Zagrebu već su nam od prije poznati po svojim nastupima u Zaboku gdje ih publika po svemu sudeći naprosto obožava. Na domaću atmosferu uz vrhunske tamburaše gosti su reagirali plesom do samog zatvaranja. Prošli vikend u Zagorju obilježio je rekordan broj live nastupa s repertoarom od tamburice pa sve do najžešćeg rocka. Kompletan izvještaj događaja i fotogalerije možete pogledati na portalu www.zagorjebynight.com. (Martin Horvat)

Zagorski list 382  
Zagorski list 382