{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

jaargang 23

nummer 179

februari 2020

Bakery Institute uit Zaandam zeer smaakvol opleidingsinstituut

Van jurist tot broodbakker THEMA

EVENT 5 MAART 2020

DUURZAAM

Hoe houden we Nederland bereikbaar?

De Corner over aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Gratis energiescans van Green Business Club Zaanstad

www.zaanbusiness.nl


VOORWOORD

Rat Het jaar 2020 is gestart, we zijn begonnen. De tellers staan weer op nul. In de Chinese astrologie is 2020 het jaar van de Rat, een jaar dat zich kenmerkt door vernieuwing. Volgens de legende was de Rat de eerste die verscheen toen Boeddha alle dieren bij zich riep. De Rat is altijd enthousiast en nieuwsgierig en enorm opportunistisch. Het jaar van de Rat is niet alleen het eerste jaar van een nieuwe cyclus, het is ook de start van vernieuwing en vooruitgang. Ratjaren zijn pioniersjaren, op allerlei vlak kunnen we vernieuwing verwachten die allerlei aspecten van ons leven zullen beĂŻnvloeden.

Hoe toepasselijk is het dat juist in dit jaar wij Zaan Business compleet vernieuwen?. De website is reeds aangepast en het magazine nieuwe stijl heeft u nu in handen. U ziet, we hebben geĂŻnvesteerd in ons product. Want we geloven nog steeds in een gedrukt magazine als onderdeel van onze propositie naar u als ondernemer. We zijn natuurlijk benieuwd wat u ervan vindt, dus reacties zijn van harte welkom! Zaan Business Netwerk App Maar dat is niet het enige. Samen met de ondernemersverenigingen ABIN Assendelft, BVNM Wormerveer, ZaanLinq en De Corner lanceren we binnenkort de Zaan Business Netwerk App. Een digitaal communicatiemiddel dat de honderden leden van deze verenigingen met elkaar verbindt en het netwerken en elkaar vinden om business te doen eenvoudiger maakt. Ook u kunt als Zaanse ondernemer toegang krijgen tot meer dan 500 ondernemers. Hoe dat werkt? Kijk op zaanbusiness.nl/app en doe mee! Verandering is de enige constante wordt wel eens gezegd. Iets waar we ons als mediabedrijf zeer bewust van zijn. Verandering kan soms angstig zijn, maar wel noodzakelijk. Wij zijn met de genomen stappen weer helemaal klaar voor de toekomst, kom maar op. Ik wens u een goed jaar van de Rat toe!

Marco Bleeker marco@zaanbusiness.nl 06 - 53 25 14 89

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 3


IN DEZE EDITIE

NR 179 - FEBRUARI 2020

THEMA BEREIKBAARHEID

Overheid wil zakelijke autokilometers met liefst 8 miljard terugdringen

Hoe houden we Nederland bereikbaar en mobiel? De filezwaarte (lengte x duur van de file) op de Nederlandse wegen is de afgelopen twee jaar met liefst 40 procent toegenomen. De vraag is dan ook: hoe houden we ons land bereikbaar en mobiel, waarbij we tevens de noodzakelijke transitie maken naar een duurzame(re) en leefbare omgeving?

COLOFON Uitgever & realisatie IDV Media B.V. Witte Vlinderweg 11 1521 PS Wormerveer (075) 642 81 14 www.idv.nl

4 | ZAAN BUSINESS | februari 2020

Redactie redactie@zaanbusiness.nl Verspreiding Gratis in controlled circu­ lation verzonden naar bedri­ jven met 2 medewerkers of meer in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

Fotografie Bart Homburg en/of aangeleverd Columns De columns zijn geschre­ven vanuit het perspectief van de columnist en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Adverteren? Marco Bleeker 06-53 25 14 89


Gemeente Zaanstad: Betere bereikbaarheid in Zaanstad

Stand van zaken grote projecten

15

Een goede infrastructuur is van groot belang voor zowel de Zaanse inwoners als de economie. Eind vorig jaar besloten het Rijk en de regio 539 miljoen euro uit te trekken voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam-Hoorn te verbeteren. Daarmee geven zij een flinke impuls aan de bereikbaarheid in de regio.

Bakery Institute uit Zaandam zeer smaakvol opleidingsinstituut

Van jurist tot broodbakker Het succes van Heel Holland Bakt laat zien dat Nederlanders dolgraag in de keuken staan. En of je nu een enthousiastethuisbakker bent of van bakken je beroep wilt maken door een carrièreswitch, het Bakery Institute is dé particuliere opleiding voor een ieder die zich wil ontwikkelen in het bakkersvak.

18

Ook aan de slag met verduur­zaming?

Meld u aan en ontvang een gratis energiescan!

24

Het midden- en kleinbedrijf kan veel energie besparen en veel energie duurzaam opwekken. Daarom biedt Green Business Club Zaanstad u een gratis scan aan, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. Met de energiescan brengen zij in kaart waar u in uw bedrijf energie kunt besparen.

Techniekonderwijs in de regio

Project ZaanCampus zorgt voor impuls Tijdens een drukbezochte nieuw­jaars­receptie van BIA/Zaandelta is de nieuwe naam gelanceerd van de fusievereniging; Ondernemersvere­niging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ. Onder luid gejuich trokken Herm Nieste, Rob Smits en wethouder Hans Krieger bovenaan de bekende rode trap van het Zuiderzeecollege aan het koord om de naam te onthullen.

ISSN 2214 - 8779 © Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zon­ der schriftelijke toestemming onderwer­ pen te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verant­woordelijk wor­ den gesteld voor eventuele schade als gevolg van publi­caties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voor­behouden.

30

VOLG ONS VOOR HET MEEST ACTUELE ZAKELIJK NIEUWS IN DE ZAANSTREEK

ZAANBUSINESS

@ZAANBUSINESS

ZAANBUSINESS


500

+

ONDERNEMERS TOEVOEGEN AAN JOUW NETWERK? MELD JE AAN BIJ ZAAN BUSINESS! Mensen zoeken voor het merendeel naar producten en diensten in hun eigen regio. Als lokaal gevestigd bedrijf met lokaal opererende activiteiten is het dus van belang om de lokale (online) vindbaarheid van jouw bedrijf en website te vergroten. Hoe je dat doet? Meld je aan bij Zaan Business! Met een unieke Zaan Business Netwerk App geven we jou toegang tot een groot zakelijk netwerk van 4 grote ondernemersverenigingen. De unieke formule brengt ondernemers bij elkaar, verbindt deze en stimuleert het onderlinge zakendoen. Sluit je dus snel aan bij het groeiende business platform van de Zaanstreek en maak kennis met al meer dan 500 ondernemers die je voor gingen.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar zaanbusiness.nl/app Let op: de app is invite only, dus alleen via aanmelding te verkrijgen


THEMA BEREIKBAARHEID

8 | ZAAN BUSINESS | februari 2020


De filezwaarte (lengte x duur van de file) op de Nederlandse wegen is de afgelopen twee jaar met liefst 40 procent toegenomen. De vraag is dan ook: hoe houden we ons land bereikbaar en mobiel, waarbij we tevens de noodzakelijke transitie maken naar een duurzame(re) en leefbare omgeving?

Overheid wil zakelijke autokilometers met liefst 8 miljard terugdringen

Hoe houden we Nederland bereikbaar en mobiel? Hoewel de afgelopen jaren op de weg de infrastructuur sterk is uitgebreid, blijkt deze onvoldoende om het toe­ nemende verkeersaanbod te kunnen verwerken. Zelfs buiten de spits is het tegenwoordig flink filerijden. Al die tijd ronkend stil staan (het verkeer zorgt in Nederland voor één derde van de totale vervuilende uitstoot), is zowel slecht voor het milieu als voor de por­ temonnee. Dus zijn we er met z’n allen bij gebaat om onze bereikbaarheid en mobiliteit, op een liefst groene manier, te verbeteren. Klimaatakkoord Onze overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 liefst 49 procent minder CO2-uitstoot heeft ten opzichte

van 1990. Zo zullen we onder andere vanaf 16 maart op alle Nederlandse snelwegen overdag nog maar maximaal 100 kilometer per uur mogen rijden. Daarnaast beoogt het kabinet om het aantal zakelijke autokilometers dit decennium met liefst 8 miljard terug te dringen. Om de klimaatdoelstelling te realiseren, heeft het kabinet een fiks pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Onder aanvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de overheid dit decen­ nium onder meer het elektrisch rijden (met in 2030 1,8 miljoen oplaadpunten), vervoer met de fiets en het openbaar vervoer extra stimuleren. ‘Schone mobi­ liteit moet voor iedereen bereikbaar en de norm worden. We zullen dus op een

andere manier moeten kijken naar hoe we onszelf en onze producten verplaat­ sen’, aldus de overheid. Fiscale fietsregeling Veel mensen wonen op minder dan 8 kilometer van hun werk en pakken voor het vervoer maar al te graag hun auto. De opkomst van de elektrische fiets is echter een mooi voorbeeld hoe je de fervente automobilist uit zijn of haar voiture op de tweewieler zou kunnen krijgen. Zeker als de aanschaf of het gebruik van een (elektrische) fiets fiscaal interessant wordt gemaakt. Zo is er sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe leaseregeling voor elektrische fietsen. Vervolg op volgende pagina →

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 9


THEMA BEREIKBAARHEID

Werkkostenregeling (WKR) gebruiken voor het kopen van een fiets. Tevens kan een bedrijf zijn medewerker een renteloze lening verstrekken voor het kopen van een tweewieler. Ook mag een bedrijf zelf een fiets aanschaffen en deze vervolgens geven aan de werkne­ mer. In dit laatste geval mag de onder­ neming de betaalde btw (tot 749 euro) terugvragen. Bijkomende voordelen voor werkgevers zijn, dat hun werknemers fitter zijn, dat dit fietsplan als een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien én dat een bedrijf bijdraagt aan een beter milieu.

Werknemers hoeven dan niet een relatief dure elektrische fiets aan te schaffen, maar kunnen voor een paar euro in de maand een dergelijke twee­ wieler leasen. De werknemer telt dan 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets op bij zijn inkomen en betaalt hier inkomstenbelasting over. Voor gemid­ deld 5 à 10 euro per maand kun je als werknemer dan al een prima elektrische fiets leasen. De werkgever kan ook op andere manieren een behulpzame rol richting zijn fietsende werknemer spelen. Zo kan de werkgever de vrije ruimte binnen de

De OV-sector is al duurzaam en hard op weg naar bijna emissievrij. Zo benadrukt de overheid dat de treinen van de NS op groene stroom rijden, wordt de stroom voor infrastructuur en stations door ProRail groen ingekocht en heeft de sector in 2015 het Zero Emissie Bus-akkoord getekend om vanaf 2025 volledige emissievrij busvervoer te hebben.

10 | ZAAN BUSINESS | februari 2020

Openbaar vervoer Een andere manier om mensen uit de auto te lokken, is de optimalisering van het openbaar vervoer. Het OV is een duurzame wijze van transport. Mede daarom is in het regeerakkoord afge­ sproken dat het openbaar vervoer in alle delen van Nederland een goed alterna­ tief moet zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op (deel)fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem. De OV-sector is al duurzaam en hard op weg naar bijna emissievrij. Zo bena­ drukt de overheid dat de treinen van de NS op groene stroom rijden, wordt de stroom voor infrastructuur en stations door ProRail groen ingekocht en heeft de sector in 2015 het Zero Emissie Busakkoord getekend om vanaf 2025 volle­ dige emissievrij busvervoer te hebben. Ridesharing Werknemers voor wie fietsen of OV-gebruik niet optimaal is, zouden ook carpoolend naar de arbeidsplek kunnen gaan. Zo reist 88 procent van de foren­ zen in de spits alleen, waardoor ze in de auto drie plaatsen vrij hebben. Het digitale platform Toogethr maakt via een app matches voor mensen die nu met elkaar naar het werk willen en zo gezamenlijk auto’s uit het verkeer

onttrekken. Op basis van woonadres en werktijden geeft de app suggesties met welke collega je de ridesharing (zoals carpoolen anno 2020 hip heet) kunt doen. Telt je eigen onderneming te weinig werknemers om dit idee goed te kunnen uitvoeren, dan zou je wellicht werknemers van buur-bedrijven aan de app kunnen toevoegen. Het initiatief werkt beter als een bedrijf voor elke gezamenlijke rit van zijn werknemers punten geeft en daaraan een soort van beloning (extra kilometervergoeding, leuke cadeaus of iets anders) koppelt. Bedrijven profiteren ook van ridesharing. Zo ben je maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen omdat je CO2uitstoot (en dus je ecologische afdruk) vermindert, wordt de onderlinge band tussen je werknemers dankzij het samenrijden hechter én verminder je parkeerkosten omdat het aantal beno­ digde parkeerplaatsen voor de deur omlaag gaat. Thuiswerken Helemaal ideaal voor verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit is het pro­ moten van thuiswerken. Natuurlijk is niet elke bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de horeca, hiervoor geschikt. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht dat sectoren als informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialisti­ sche zakelijke diensten, en energievoor­ ziening ideaal voor thuiswerken zijn. In deze vijf bedrijfstakken werkt meer dan 60 procent van de mensen dagelijks of incidenteel thuis. Het aantal mensen met betaald werk dat (soms) thuiswerkt was in 2013 nog 2,8 miljoen, terwijl dat aantal in 2018 is opgelopen naar 3,3 miljoen. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbe­ volking. Incidentele thuiswerkers vormen hiervan de grootste groep (2 miljoen), zo meldt het CBS. Technische mogelijkhe­ den als supersnel internet, smartphones en video conference calls zorgen voor steeds betere randvoorwaarden om te gaan thuiswerken.


februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 11


EVENEMENTEN 2020

TIJD MAART

EVENEMENT

ORGANISATOR

5

17.00

Verkeersdruk Thorbeckeweg aangepakt

De Corner

11

12.30

Bezoek Tweede Kamer Den Haag

ZaanLinq

18

19.00

Bezoek bij Bart Natuursteen

ZaanLinq

APRIL

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

7

nnb

Omdenk Clinic

ZaanLinq

16

17.00

Netwerkbijeenkomst

De Corner

MEI

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

27

nnb

Speeddaten ZaanLinq

JUNI

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

16

nnb

ZaanLinq Event

ZaanLinq

18

16.00

Haringparty

De Corner

SEPT

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

10

17.00

Netwerkbijeenkomst

De Corner

OKT

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

15

17.00

Netwerkbijeenkomst

De Corner

NOV

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

3

15.00

Zaanse Ondernemersdag

Stichting Zaanse Ondernemersdag

Meer informatie over de evenementen? www.zaanbusiness.nl Alle data onder voorbehoud. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


TIPS & ADVIES

Toenemende mobiliteit in overname­ land, wat betekent dat voor u? Door: Pieter van den Berg Managing Partner, Sophista fusies & overnames

Dat de overnamemarkt al jaren actief functioneert is bekend. Dagelijks lezen we in de krant dat bedrijven geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. In delen van het overnameproces zien we ook steeds meer ‘mobiliteit’ ontstaan. Een paar van dergelijke ontwikkelingen deel ik graag met u. De overnamemarkt voor het MKB internationaliseert Al bijna 20 jaar zijn wij met Sophista betrokken bij vele transacties in het MKB. Bij de start in 2000 was de internationale overnamemarkt nog ver weg. Opvolging binnen de familie vond meer plaats, maar is nu minder vanzelfsprekend. Volgende generaties kiezen vaker na hun studie voor een eigen carrière. Nieuwe (type) kopers komen meer en actiever in de markt. Door de lage rente en de hoeveelheid liquiditeit staat private equity steeds meer op om ook in het MKB op overnamepad te gaan. Daarnaast komen steeds meer kopers uit het buitenland. Drempels om in het buitenland een transactie te doen ver­vagen. Sowieso neemt de internationale bedrijvigheid toe, en dit werkt ook door in het MKB. Strategische kopers komen niet meer alleen uit Nederland. In de overzichten van het M&A platform in Nederland (www.MenA.nl) kunt u zien dat de grensoverschrijdende of crossborder deals de afgelopen jaren zich tussen de 60% en 80% bevinden. Dit was 20 jaar echt anders. De VS en onze omringende landen zijn de meeste (ver-)kopers.

risicoprofiel en een beperkte looptijd. Hoewel de totale markt van crowdfunding nu nog relatief klein is, groeit deze snel. Het komt inmiddels voor dat ook over­ names door middel van crowdfunding gefinancierd worden. Om geheimhouding te waarborgen, wordt er dan eerst een overbruggingsfinanciering geregeld, en nadat de transactie afgerond is, wordt deze financiering alsnog via het betreffen­ de crowdfundingsplatform aangeboden. Toenemende mobiliteit in overnameland: wat betekent dat voor u? Zowel in de overnamemarkt zelf, als aan financieringszijde komen steeds meer spelers in beweging die – ieder vanuit zijn/haar eigen rol – een bijdrage leveren aan het slagen van een transactie. Ook voor u is het fijn te weten dat de kring van mogelijke (buitenlandse) kopers breder is geworden. Er valt dus steeds meer te kiezen. Denk niet te klein. Internationale kopers komen steeds meer in beweging. Dat overnames vaker slagen komt ook door toenemende mogelijkheden voor financiering. Hoewel overnamefinancie­ ring nog steeds niet eenvoudig is, bieden nieuwe marktpar­ tijen ook mogelijkheden waar banken het soms laten liggen. Dat is mooi om te weten!

Private debt en crowdfunding Traditioneel hebben de grootbanken een sterke positie in Nederland als het gaat om bedrijfs- en overnamefinanciering. Afgelopen jaren zien we daarin een verschuiving optreden. Private equity is inmiddels een ingeburgerd begrip, maar dat geldt nog niet voor private debt. In de zoektocht naar rendement ontstaan naar analogie fondsen die rechtstreeks leningen vertrekken aan bedrijven en investeerders. Deze fondsen halen geld op bij investeerders en pensioenfondsen, wat zij vervolgens verstrekken aan (kopers van) bedrijven. Overigens hebben deze leningen dan een relatief gelijk

Sophista fusies & overnames

Arcadialaan 32 CD ​1813 KN Alkmaar 072 540 80 10 info@sophista.nl www.sophista.nl

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 13


NIEUWS

BIA/Zaandelta wordt OVZZ Tijdens een drukbezochte nieuw­jaars­receptie van BIA/Zaandelta op donderdag 16 januari jl. is de nieuwe naam gelanceerd van de fusievereniging; Ondernemersvere­niging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ

Onder luid gejuich trokken Herm Nieste, Rob Smits en wethouder Hans Krieger bovenaan de bekende rode trap van het Zuiderzeecollege aan het koord om de naam te onthullen. Een groot spandoek ontvouwde zich met daarop de nieuwe naam. Met de nieuwe naam Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ, luidt de vereniging een nieuw tijdperk in. Krachtig naar de omgeving en stakehol­ ders, duidelijk naar en voor de leden, dat is waar OVZZ voor staat.

Zuiderzeecollege Studenten van het Zuiderzeecollege hebben de middag en avond zeer goed begeleid bij zaken als parkeren, catering en ontvangst. Mia de Graaf, afdelingsleider beroepsgericht op het Zuiderzeecollege, benadrukt in de presentatie het belang van de koppeling van de studenten aan de praktijk. Cheque Stichting Leergeld Zaanstad Wethouder Krieger sprak namens gemeente Zaanstad de aanwezigen

toe en benadrukte het belang van samenwerking op alle vlakken. Daarnaast reikte hij namens OVZZ de nieuwjaarscheque uit aan Marten van der Tuijl, vice-voorzitter van Stichting Leergeld Zaanstad. Deze stichting maakt het onder andere mogelijk dat kinderen uit minima-­gezinnen mee kunnen op schoolreisje, gebruik kunnen maken van laptops en op de fiets naar de sportclub kunnen.

Uw Ervaren Drukwerk Specialist voor alles wat gedrukt of bedrukt moet worden!

Wij ontzorgen bedrijven met het organiseren en uitbesteden van hun drukwerkinkoop en realiseren daarmee een besparing in kosten en tijd en verbetering van kwaliteit. Wij zijn er voor de liefhebbers van kleine en grote, bijzondere en specialistische maar ook voor alle ‘gewone’ drukwerkproducties! Van zakelijke bladen (zoals deze), personeelsmagazines, boeken, brochures, folders, catalogi, verpakkingen, luxe doosjes, displays en ander point of sale materiaal tot en met kleding, tassen, briefpapier, enveloppen of compleet geadresseerde en gepersonaliseerde of huis-aan-huis mailings. Maar ook voor alle denkbare beursmaterialen, autobeletteringen, gevelreclames en andere signing-oplossingen draaien wij onze hand niet om! Meer weten? Bel Ben op: 06 533 280 87 of mail naar: info@mijndrukker.nl


Ondernemen in Zaanstad Informatie van de gemeente Zaanstad voor ondernemers over sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Betere bereikbaarheid in Zaanstad Stand van zaken grote projecten Een goede infrastructuur is van groot belang voor zowel de Zaanse inwoners als de economie. Eind vorig jaar besloten het Rijk en de regio 539 miljoen euro uit te trekken voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam-Hoorn te verbeteren. Daarmee geven zij een flinke impuls aan de bereikbaarheid in de regio.

Specifiek voor Zaanstad betekent dit dat er grote en belangrijke bereikbaarheidsprojecten, zoals de aanpak van verkeersknelpunten op Thorbeckeweg en de Guisweg, gerealiseerd kunnen worden. Het mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen: • zogenoemde ‘quick wins’ en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpool­ plaatsen en een werkgeversaanpak; • infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 voor een betere doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel; • een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in Zaanstad en het optimaliseren van de aan­sluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3; • verbeteren van de doorstroming op de N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan; • het verbeteren van de doorstroming op het onderliggen­ de wegennet bij de aansluiting van de A7 richting Hoorn; • faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belang­ rijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-­ knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn. Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075

De beste oplossing om het verkeersknelpunt Guisweg met het spoor aan te pakken is een weg onder het spoor door. Er wordt nu onderzocht waar deze onderdoorgang zou moeten komen.

Thorbeckeweg Het verkeersknelpunt in Zaandam Zuid zit in het laatste stadium voor het definitieve ontwerp voor de Thorbeckeweg. De presentatie hiervan, inclusief gedetailleerde beschrijving van constructies, risico’s, eisen tijdens de bouw en materiaalgebruik, vindt binnenkort plaats. De directe omgeving krijgt een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Hierna start de aanbesteding voor de uitvoering van het plan. Op thorbeckeweg.zaanstad.nl vindt u alles wat u moet weten over dit project. Guisweg Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat een weg onder het spoor door de beste oplossing is. Tot de zomer van 2021 kijken we waar deze onderdoorgang het beste kan komen en wat de effecten zijn op de omgeving, het milieu en de natuur. Ook wordt gekeken naar de open afrit van de A8, de aansluiting op de Provincialeweg, de fietsroutes en het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans. Op 27 januari zijn de eerste ontwerpen en schetsen van moge­lijke oplossingen aan de omgeving gepresenteerd. Meer weten over dit project? Kijk dan op guisweg.zaanstad.nl februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 15


CONCEPTS

FURNITURE

SUPPLIES

GIFTS

ICT

verhoogD de waarde van uw vastgoed met 1-3%!

schoon zonder schade

met merlin softwash VOOR

VOOR

NA

NA

Merlin Softwash is hèt alternatief voor het hogedruk reinigen van uw vastgoed. Wij reinigen snel en onder lage druk dus ... geen beschadigingen! En dat met een duurzaam middel wat vuil direct reinigt en de micro-organismes zoals schimmels doodt. Het resultaat? Een geheel gedesinfecteerde oppervlakte tot 6x zolang schoon! Ideaal voor bedrijfspanden, [riet]daken, gevels, terrassen, zonnewering en schuttingen.

Merlin Softwash, onderdeel van Clean TM | Wormerveer | T 075 642 5458 WWW.MERLINSOFTWASH.NL | WWW.CLEAN-TM.NL

MERLIN SOFTWASH


TIPS & ADVIES

Het jaar van de bewuste berijder Door: Dick Dekker directeur ProMobility Zaanstreek

Het gaat goed in Nederland. De economie draait als een tierelier. Bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en ondernemers zitten te springen om goed personeel. Salarissen stijgen, net als de huizenprijzen. We kopen, verkopen en handelen ons dagelijks suf voor miljoenen euro’s. Nederland is meer in beweging dan ooit. Letterlijk en figuurlijk. Vanuit ProMobility zien we meer auto’s op de weg. En dat merk je. Het is druk op de weg. Dat vergt alertheid van weggebruikers; bewust en betrokken autorijden. En zeg eerlijk: hoe bewust ben jij aan het autorijden? Behalve dat we het aantal auto’s op de weg zien stijgen, groeit namelijk ook het aantal schadegevallen. Om half 7 ’s ochtends hoor ik al de eerste filemelding op het nieuws, ‘veroorzaakt door een ongeluk’. Veroorzaakt door verkeersdrukte of gebrek aan aandacht? Ik denk veelal het laatste.

omdat we allemaal bezig zijn met ‘ik moet zo snel mogelijk van A naar B’. Maar laten we eens wat vaker kijken naar het collectieve belang: wat kan ik anders doen om de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland te verbeteren? Hoe kunnen we rekeninghouden met onze individuele belangen, zonder het collectief belang uit het oog te verliezen? Denk aan deelauto’s, een fiets van de zaak, flexibele werktijden, etc. Een goed voornemen… Een interessante gedachte om het nieuwe jaar mee te beginnen, vind je niet? Zelf ga ik bijvoorbeeld met mooi weer lopend naar de zaak. Een flinke wandeling van driekwartier. Met de hond. Dan luister ik muziek, of een luisterboek, of ik doe meteen wat belletjes. En werk ik meteen aan mijn andere goede voornemen om genoeg te bewegen. Stof tot nadenken: wat kan jij doen om de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland te verbeteren?

Veiligheid vergoten Kortom, het gevolg van de toenemende beweging in Nederland, is dat het drukker op de weg is en er meer onveilige situaties ontstaan. Dat komt onze mobiliteit en bereikbaarheid niet ten goede. Wat kunnen we daaraan doen? Mijn visie: verantwoordelijkheid nemen als berijder. Mobiel uit, aandacht erbij, focus op de weg, rekeninghouden met anderen en proactief anticiperen op verkeerssituaties. Continu ‘aan’ staan. Ik denk dat veel berijders het als een vanzelfsprekendheid zien om de auto in te stappen om naar hun werk te gaan. Maar hoe scherp ben je op dat moment dan eigenlijk? Drukte op de weg verminderen Verantwoordelijkheid nemen als berijder zit ‘m ook in het minder belasten van ons verkeersnet. Hoe? Door wat vaker aan het collectief belang te denken. Als je het mij vraagt is de drukte op de weg mede het resultaat van het toenemende individualisme. We stappen allemaal in onze eigen auto en duiken vervolgens met z’n allen de A4 op die muurvast staat,

ProMobility Zaanstreek Soldaatweg 11 1521 RK Wormerveer 075 642 0100 dick@promobility.nl www.promobility.nl februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 17


ADVERTORIAL

Bakery Institute uit Zaandam zeer smaakvol opleidingsinstituut

Het succes van Heel Holland Bakt laat zien dat Nederlanders dolgraag in de keuken staan. En of je nu een enthousiaste thuisbakker bent of van bakken je beroep wilt maken door een carrièreswitch, het Bakery Institute is dÊ particuliere opleiding voor een ieder die zich wil ontwikkelen in het bakkersvak.

18 | ZAAN BUSINESS | februari 2020


Melike Akdan (l) samen met Tamara Hoogerwaard (r)

Van jurist tot broodbakker februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 19


ADVERTORIAL

Als we in Zaandam de voormalige chocolade-, koek- en beschuitfabriek van Verkade binnenwandelen, maken de mixers overuren en worden de bak­ platen vol energie met deegmengsels gevuld. Met het credo eat, sleep, bake, repeat aan de muur, willen enkele tientallen enthousiaste studenten alles leren op het gebied van patisserie en boulangerie. Extra verdieping Of je nu in één dag een superstrakke 20 | ZAAN BUSINESS | februari 2020

taart wilt leren maken of ervan droomt om in een prestigieus hotel of fancy patisserie te werken, voor elke jonge en oudere bakker met passie biedt Bakery Institute een gepast programma. ‘Er zijn dagcursussen, waarbij een specifiek product of bepaalde techniek centraal staat, en meerdaagse cursussen waar­ bij ruimte is voor extra verdieping’, ver­ telt directeur Tamara Hoogerwaard. ‘De 9-weekse opleidingen zijn bedoeld voor carrièreswitchers die zich willen laten omscholen tot brood- of banketbakker

met als doel om fulltime of parttime in de bakkerij te werken. Ze gaan werken in een bestaande bakkerij, starten een eigen winkel of bakken als local hero voor de buurt. Met het Leertraject Ondernemerschap begeleidt Bakery Institute aspirant-ondernemer tevens bij het opstarten van een eigen bedrijf.’ Van droom naar doel Tussen de leerlingen die de uitgebrei­ de opleiding patisserie volgen, zien we een prachtig voorbeeld van een


carrièreswitcher. De bij de marine wer­ kende Anna Yilmaz won in 2019 Heel Holland Bakt en wil later dit jaar een eigen koffiezaak gaan openen waar ze de lekkerste taartjes kan aanbieden. Haar bakker-skills perfectioneert ze momenteel in Zaandam. ‘Vandaag ben ik op een hele toffe locatie, het Bakery Institute. Niet voor één dag, maar voor 9 weken! Je wilt niet weten hoe gelukkig ik ben’, postte Anna op haar Instagramaccount, inclusief de hashtags #blijei en #vandroomnaardoel Brede doelgroep De doelgroep van de opleiding vari­ eert in de leeftijd van 17 tot 63 jaar en heeft een heel diverse achtergrond: van pensioenadviseur, makelaar en beroepsmilitair tot stukadoor, kok en patholoog-anatoom. Voorkennis is geen vereiste, een leergierige houding en intrinsieke motivatie om het bakkersvak in te gaan wel. ‘Onze studenten zijn heel gemotiveerde mensen, die je eer­ der moet afremmen dan aanjagen. Na 9 weken behalen ze als het ware hun rijbewijs in de bakkerij. Je weet hoe het gaat: de echte routine krijg je later als

je kilometers maakt op de weg’, aldus Tamara Hoogerwaard. Bakery Institute heeft sinds de oprich­ ting in 2011 al een echte kanteling gemaakt in de branche. ‘Ons motto is: ‘Pak je voorspong vanuit je oorsprong.’ En je oorsprong is: ga terug naar de basis met duurzame grondstoffen en vaktechniek. We leren die iedereen hier zo puur mogelijk aan, omdat daar de basis van het vak ligt.’ Prakkie over 075 De boulangerie-studenten bakken dagelijks vele tientallen broden. Alle broden die aan het eind van de dag over zijn, gaan naar Prakkie over 075. Deze Zaanse organisatie zorgt ervoor dat minder bedeelden wat extra krijgen. Bovendien wordt voedselverspilling tegengegaan en ontstaan er nieuwe vriendschappen. ‘Prakkie over 075 is ontstaan uit no waste. De filosofie van niet verspillen, plus de sociale kant ervan, spreekt ons erg aan. Mochten er andere organisaties zijn die ook belang­ stelling hebben voor onze broden, mogen ze zich zeker aanmelden.’

Goede match met Rabobank Sinds Bakery Institute negen jaar geleden begon, heeft het Rabobank Zaanstreek als huisbankier. ‘Rabobank heeft historisch gezien natuurlijk veel met food. Wij zijn een soort kennis­ knooppunt, waar je veel kunt halen van­ uit de bakkerijbranche. Andersom kun­ nen wij van de Rabobank leren, omdat zij sectorspecialisten in huis hebben die voor hun klanten de trends in kaart brengen. De bank speelt een prima rol op het gebeid van kennisdelen. Daarom vormen wij een goede match’, weet Tamara Hoogerwaard. Melike Akdan, accountmanager mkb bij Rabobank Zaanstreek, voelt die wederzijdse aantrekkingskracht ook: ‘De Bakery Institute geeft iets terug aan de maatschappij door de overgebleven producten te doneren aan Prakkie over 075. Net als zij maken wij het verschil door maatschappelijk een bijdrage te leveren binnen de Zaanstreek. Deze acties passen bij onze coöperatie.’  

Alle broden die aan het eind van de dag over zijn, gaan naar Prakkie over 075. Deze Zaanse organisatie zorgt ervoor dat minder bedeelden wat extra krijgen. Bovendien wordt voedselverspilling tegengegaan en ontstaan er nieuwe vriendschappen.

'Vandaag ben ik op een hele toffe locatie, het Bakery Institute. Niet voor één dag, maar voor 9 weken! Je wilt niet weten hoe gelukkig ik ben’

Westzijde 172-E 1506 EK Zaandam E: info@bakeryinstitute.nl

www.rabobank.nl

T: (0)75 - 61 57 226 www.bakeryinstitute.nl

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 21


COLUMN

Poehpoeh, hèhè Never a dull moment. Elke onder­ nemer zal dit hartgrondig met me eens zijn. Dagelijkse dynamiek, gecombineerd met een mespuntje stress en een scheutje paniek. Beslissingen nemen, soms in een split second. Tussen de bedrijven door. Slechte besluiten terugdraaien. Keutel intrekken en soms je ego parkeren. Luisteren terwijl je wilt schreeuwen. Beseffen dat een proces in jouw hoofd allang gaande is terwijl een ander pas net aanhaakt. Kunnen inhouden en vertragen. Elke dag beseft de ondernemer dat het allemaal niet vanzelf gaat. Af en toe gaat dit gepaard met een verlangen naar zor­ geloosheid. Gewoon doordeweeks op hetzelfde uur beginnen, broodtrommel onder de bagagedrager, elke dag een

vaste routine en op tijd weer naar huis. Geen verantwoordelijkheden, geen vakliteratuur en vooral niets onverwachts. Waar blijft de rest Ik wou dat ik het kon. Precies zoveel werk aannemen als je nodig hebt om te overleven, varen op je routine en de rest van de dag achterover leunend de klok richting borreltijd kijken. Tevreden zijn met een zesje, zeg maar. Zo zit Meester Jacobs natuurlijk helemaal niet in elkaar! Die staat alleen maar af en toe eens stil om te kijken waar de rest blijft. Althans, dat verwijt krijg ik nog wel eens. Maar hallo, ik heb de dood in de ogen gekeken. Ik haal alles uit het leven wat erin zit. En bij mijn leven hoort ook mijn onderneming. Ik hou van mijn vak. Ben notaris in hart en ziel. Elke wetsverandering, bijzondere jurisprudentie en nieuw aandachtsveld geven weer nieuwe prikkels. Ik waak echter voor teveel routine. Stilstand is achteruitgang. Zo. Voordat u nu denkt dat ik onlangs nog een motivatiecongres of zoiets heb bezocht, ik denk oprecht dat het leven kansen uitreikt en dat je die moet grijpen. Daar moet je jezelf als onder­ nemer dwingen alert op blijven. Soms is het momentum al voorbij voordat je er erg in had. Zeker in drukke perioden.

Productie draaien, kantoor managen en ook nog zoveel mogelijk nieuwe klanten binden, de hele santemekraam kan je zo opslokken dat zelfs de gedáchte aan innovatie al rode vlekken in de nek veroorzaakt. Heb ik ook. Open vizier Toch probeer ik altijd een open vizier te houden voor ontwikkelingen en mogelijkheden. Ik zit niet voor niets hoog in de Watertoren, één van onze drie fantastische locaties. Probeer met zo’n uitzicht maar eens narrowminded te blijven! Bezig blijven Gelukkig worden mijn wildste plannen af en toe ook beteugeld. Nu het te lang geleden is dat ik jeugdige overmoed de schuld kon geven, vertrouw ik op collega Bos en mijn gezin dat zij aan de bel trekken als ik doordraaf. Steeds vaker volg ik mijn gevoel. Breid ik mijn denkwereld uit. Zo werd ik mediator. Bezig blijven. Je geest verruimen met kennis. Passie voor het vak overdragen aan de nieuwe lichting notarissen. Een aantal van hen zijn ondernemend en staan op hun beurt te trappelen om nieuwe gebieden te exploreren en het vak verder te brengen. Zodat Meester Jacobs eindelijk achterover kan leunen in zijn stoel om de klok richting borreltijd te zien tikken.

Door: Mr. R. Jacobs Zaannotarissen

Z B 1 7 4 | |Afebruari P R I L 2 0 12020 9 22 | ZAAN BUSINESS


NIEUWS

Nieuw festival op eerste dag van SAIL Amsterdam langs het Noordzeekanaal tijdens Tall-Ship Intocht op 12 augustus Op 12 augustus 2020, de eerste dag van SAIL Amsterdam zal er een éénmalig ééndaags festival plaats­vinden op het terrein van North Sea Venues (Hem­kade) te Zaandam. Het Tall-Ship Parade festival.

Op het terrein van het festival zal een aantal tribunes worden geplaatst met een variatie aan eettentjes en food trucks, gezellige lounge-plekken met barretjes en entertainment. Een spreekstalmeester geeft uitleg en ach­ tergrond informatie over de historische zeilschepen die voorbij komen en rich­ ting Amsterdam varen. Traditioneel wor­ den deze zogenaamde TALL SHIPS begeleidt door duizenden bootjes. SAIL vindt ééns in de vijf jaar plaats waarbij de meest historische- en grote zeilschepen van de wereld Amsterdam

aandoen. De eerste dag is traditioneel spectaculair omdat dan tijdens de SAIL alle schepen de Amsterdamse haven binnen varen vanuit IJmuiden. Het beste zicht Op deze plek heeft het publiek het

beste zicht op alles wat er op het water plaatsvindt. Op dit festival zijn slechts 3000 plaatsen beschikbaar. Ticketprijs is inclusief eten en drinken. Bij het terrein is voldoende parkeer­gelegenheid met een prima bereikbaarheid buiten de drukte om.

Meer informatie Tickets: Wanneer: Adres festival:

www.tallshipparadefestival.nl 12 augustus van 10:00 tot 18:00 uur Symon Spiersweg 9-7 Zaandam

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 23


GREEN BUSINESS

Kosteloos advies Samenwerken aan een op het gebied van en slimme en leefbaar duurzame Zaanstad mobiliteit

duurzaam

Samenwerken aan een duurza Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad en leefbaar Zaanstad

Samenwerken aan een duurzaam Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad en leefbaar Zaanstad

In overleg met de participanten in de werkgroep mobiliteit is besloten om de werkgevers in de Zaanstreek kosteloos ondersteuning te bieden bij het realiseren van hun individuele bedrijfsdoelstellingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en logistiek. We gaan dit doen i.s.m. het team van Breikers die eerder een mobiliteitsproject op de Zuid-as Amsterdam hebben begeleid. Zie voor meer info: wijzijnbreikers.nl Waarom deelnemen? De adviseurs van Breikers zien veelal de onderstaande motieven om aan de slag te gaan met het mobiliteitsbeleid. Per motief zijn er verschillende oplossingen denkbaar, deze onderwerpen nemen we mee in het advies. De motieven zijn o.a.: • Kostenbesparing • Duurzaamheid en CO2 reductie • Bereikbaarheid voor werknemers, klanten en leveranciers • Vitaliteit en veiligheid van werknemers • Medewerkerstevredenheid Afhankelijk van de wensen van uw bedrijf kunnen we de mobiliteit­ soplossingen en maatregelen in kaart brengen en invoeren. Meer informatie: jantine@greenbusinessclub.nl

Ook aan de slag met verduur­zaming? En daardoor besparen op uw energierekening?

Meld u aan en ontvang een gratis energiescan! Ons aanbod Het midden- en kleinbedrijf kan veel energie besparen en veel energie duurzaam opwekken. Daarom biedt Green Business Club Zaanstad u een gratis scan aan, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. Met de energiescan brengen zij in kaart waar u in uw bedrijf energie kunt besparen. Daarna kunt u zich in ieder geval één jaar zonder verdere kosten en vrijblijvend laten begeleiden en adviseren. Of het nu gaat om de besparingsmaatregelen, het beoordelen van de offertes of financieel advies over de investering in energiebesparing. Green Business Club Zaanstad zorgt ervoor dat lokale Zaanse leveranciers en begeleiding paraat staan om te helpen en verder te ontzorgen. Resultaat verzekerd Sinds 2011 heeft Klimaatroute al ruim 15.000 ondernemingen gescand. Bij ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven valt namelijk nog veel te winnen wat betreft energiebesparing en duurzame opwekking. Ervaring leert dat in minder dan 3 jaar gemiddeld meer dan 30% op de energiekosten kan worden bespaard. Aanmelden? U kunt zich aanmelden door een mail te versturen naar: GreenClub Business Club zijn Zaanstad ParticipantParticipant van Greenvan Business Zaanstad o.a. zijn jantine@greenbusinessclub.nl Participant van Green Business Club Zaanstad zijn o.a.

Participant van Green Business Club Zaanstad zijn o.a.

Participant van Green Business Club Zaanstad zijn o.a.

Participanten van Green Business Club Zaanstad:


Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad PrintLess Contest gaat weer van start! Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad

en duurzaam d

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad

Binnenkort gaat de landelijke PrintLess Contest van Green Business Club Nederland weer van start! Afgelopen jaar deden twintig bedrijven door heel Nederland mee.

Twee maanden lang werd er tegen elkaar gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. Gemiddeld werd er door de deelnemende bedrijven 14,4 procent minder papier verbruikt. In totaal zijn er 796.661 pagina’s papier bespaard. Omgerekend zijn hiermee ongeveer 96 bomen be­ spaard. Bovendien heeft GBC Nederland in samenwerking met Canon Nederland N.V. voor elke bespaarde boom

(gelijk aan 8333,3 blaadjes printpapier) een nieuwe boom laten planten in Oeganda. Een dubbele besparing dus! Vanwege dit grote succes zullen we dit jaar de competitie nogmaals organiser­ en. Op 30 maart geven we het start­ schot en zullen bedrijven en regio’s met elkaar de competitie aangaan om zo min mogelijk te printen!

Save the date: Dinsdag 3 maart

‘Van ambitie tot aanpak: Zero Waste Green Business Club Nederland nodigt u uit voor het landelijke symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’ dat plaatsvindt op dinsdag 3 maart 2020 in Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO in Amsterdam Zuidas. Bij alle Green Business Clubs leeft het thema afval/circulariteit. GBC Nederland organiseert dit symposium om handvatten te geven aan (participanten van) lokale clubs om met dit thema aan de slag te gaan. U kunt goede voorbeelden uit de praktijk verwachten en inspirerende innovaties tegenkomen.

b Zaanstad zijn o.a.

Datum: 03-03-2020 Tijd: 09.30 uur – 15.00 uur Locatie: Circl, Gustav Mahlerplein Meer info: www.greenbusinessclub.nl

Participant Green Business Club Zaanstad Participant vanvan Green Business Club Zaanstad zijn o.a. zijn o.a.

Participant van Green Business Club Zaanstad zijn o.a.

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 25


COLUMN

Vitaliteit Vitaal. Vitaliteitsmanagement. Dat zijn de termen die we vandaag gebruiken. Is het een hype of hebben we het er morgen nog over? Of is dit een nieuwe term voor ‘het in balans blijven’, waar we gisteren over spraken? Ik kan het niet voorspellen. Wel neem ik waar dat deze taal nu ‘trending’ is in managementkringen.

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen mentale, emotionele en fysieke vitaliteit. Er is steeds meer informa­ tie beschikbaar over hoe op diverse niveaus fit te blijven. Nodig als je hard werkt, dus veel managers werken seri­ eus aan hun conditie en proberen in de slipstream ook hun organisaties enthou­ siast te maken voor een fit en mindful bestaan. Zo is er in toenemende mate aandacht voor gezondheid en bij veel organisaties kun je gezondheidschecks doen en bewegings­plannen maken. De voormalige dertiger is de huidige vijf­ tiger. Zo fit voelen we ons. Of willen we ons voelen. Er zit ook een hele andere kant aan dit vitaliteitsdenken. Het lijkt alsof je gezond zijn in eigen hand hebt. Zwaarlijvigheid is een zwakte en wordt geassocieerd met een lager IQ. Sterker nog, mensen die de lift nemen en suiker in de koffie gooien worden steeds mee­ wariger aangekeken. Brood en vlees gaat in de ban, vreemde bessen en zaden sluipen ons menu binnen. Al die nieuwe gezonde ingrediënten zijn niet gratis. Kosten geld. Kortom, gezondheid wordt steeds meer iets van de elite. Als je iets overkomt dan heb je het aan jezelf te wijten. Wat gebeurt er in de

toekomst met je verzekeringspremie, je uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid als je niet genoeg stappen hebt gemaakt volgens je stappenteller? Wie gaat je bewegingen nog meer registreren, behalve je smartphone? Welke conse­ quenties worden hier in organisaties aan verbonden? Hoe welkom ben je nog als je BMI bovengemiddeld is? Wanneer worden bewegingsprogramma’s ver­ plicht gesteld in het kader van de pro­ ductiviteit en efficiency? Interessante vragen. Laten we vooral blijven relativeren en reflecteren op wat duurzame inzet­ baarheid nog meer mogelijk maakt. Natuurlijk moeten we, vanuit mijn HR domein maar ook als management, blijven nastreven om de kansen te zien en te grijpen om organisaties gezond (vitaal!) te maken. Dat betekent niet als een doorgeschoten personal trainer steeds harder pushen op efficiency en effectiviteit, maar ruimte maken voor reflectie, zorg voor elkaar, echte aandacht en een goed gesprek. Lachen helpt ook. Probeer het maar eens. Dat kan zonder begeleiding!

Door: Olof Frankfort Frankfort HRM

26 | ZAAN BUSINESS | februari 2020


NIEUWS

Provincie wil meer betaalbare en duurzame woningen De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. In de woonagenda worden de ambities, kaders en maatregelen benoemd. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doel­ groepen in de provincie Noord-Holland.

“De woningnood in verschillende delen van de provincie Noord-Holland is hoog en met een verwachte toename van de bevolkingsgroei en het aantal eenper­ soonshuishoudens neemt de vraag naar woningen verder toe. We moeten daar­ om met elkaar alle zeilen bij zetten en zorgen dat er de komende tijd volop wordt gebouwd. Ook willen we de door­ stroming van ouderen van een grote naar een kleinere comfortabele woning actief stimuleren. Dit helpt om bestaan­ de woningen vrij te spelen voor gezin­ nen,” aldus gedeputeerde Loggen. Van plannen naar productie In veel regio’s binnen de provincies is het woningtekort de afgelopen jaren, ondanks grote inspanningen, toegeno­ men. Uit de monitor plancapaciteit blijkt dat er veel potentiële bouwlocaties beschikbaar zijn. Een ruim aanbod van bouwlocaties leidt echter niet automa­ tisch tot meer productie. Met het aan­ bieden van kennis, geld of capaciteit wil de provincie gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen om belemmeringen weg te nemen en er zo voor zorgen dat plannen kunnen wor­ den gerealiseerd. Bouwen met aandacht voor de natuur, het milieu en het veranderende klimaat. Naast het aanjagen van de productie, wil de provincie ook stimuleren dat woningen duurzaam worden gebouwd, dat bouwmaterialen worden hergebruikt of herbruikbaar zijn en dat er bij de

bouwplannen rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. Voor nieuwbouw wil de provincie met gemeenten in woonakkoorden hierover afspraken maken. De provincie advi­ seert daarnaast gemeenten via het ser­ vicepunt Duurzame Energie over hoe dit kan worden gerealiseerd. Regionaal maatwerk in woonakkoorden De provincie gaat met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties in gesprek op basis van de bespreekver­

sie van de woonagenda. Op basis hiervan wordt de woonagenda verder aangevuld. De woonagenda biedt vervolgens richting bij het opstellen van de woonakkoorden. In de woonakkoor­ den maken gemeenten afspraken over concrete opgaven en stemmen ze woningbouwplannen op elkaar af. De provincie biedt hierbij hulp aan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over de woningbouw en de woningbehoefte op gemeenteniveau. februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 27


STOELEN GLASSERVIES PODIA DANSVLOEREN TENTEN STATAFELS SERVIEZEN BESTEKKEN DAMAST KOELING BUFFETTAFELS STOELEN GLASSERVIES PODIA DANSVLOEREN TENTEN STATAFELS SERVIEZEN BESTEKKEN DAMAST KOELING BUFFETTAFELS

SLUISPOLDERWEG 34 1505 HK ZAANDAM TEL: 075 6350076 WWW.JONGHS.NL

SLUISPOLDERWEG 34 | 1505 HK ZAANDAM  TEL: 075 635 00 76

WWW.JONGHS.NL NTJE

GELUKSMOME

en d r o w r e k k a w ‘s Ochtends t. n j i h c s n o z e d en zien dat

Laat uw zonnepanelen professioneel reinigen voor een optimaal resultaat.

Meer weten? info@willemsschoonmaakdiensten.nl Contact 075 642 58 20

Papiermakerstraat 11, 1531 NA Wormer

www.willemsschoonmaakdiensten.nl


TIPS & ADVIES

Algemene Voorwaarden APK: nuttig en noodzakelijk Door: Peter Wieringa Advocaat bij Zaan Advocaten

Algemene voorwaarden leiden vaak een wat geïsoleerd bestaan binnen een onderneming. We hebben ze, we stellen onze contractspartij (leverancier of klant) in de gelegenheid om er kennis van te nemen, maar gebruiken we ze ook? Goede algemene voorwaarden zijn een wapen in uw dage­ lijkse handelspraktijk en het is absoluut nuttig en noodzakelijk om deze van tijd tot tijd tegen het licht te houden. Het wapen moet scherp blijven en het komt nog wel eens voor dat de algemene voorwaarden niet meegaan met de ontwikkelingen van het bedrijfsproces. De algemene voorwaarden kunnen zich juist dan tegen je keren. Goede voorbeelden daarvan zijn de bedingen die zien op de instantie waar je geschillen wilt uitvechten (vaak ingewikkelde regelingen met arbitrage of bindend adviseurs) en waar je dat doet (vaak speel je dan uit, terwijl je toch liever thuis speelt). Een essentieel artikel is het zogeheten exoneratiebeding: het beding waarmee aansprakelijkheid en/of schade wordt uitge­ sloten of beperkt. Het bedrijf Eurogrit kon recentelijk een suc­ cesvol beroep op een exoneratiebeding doen, toen zij door haar afnemer GSB werd aangesproken omdat er asbest in het door Eurogrit geleverde staalgrit bleek te zitten. GSB leed hierdoor ongeveer 1,5 miljoen Euro schade die zij op Eurogrit wilde verhalen. De algemene voorwaarden van Eurogrit bleken van toepas­ sing en deze voorwaarden bevatten een exoneratiebeding waarbij de schade verregaand werd beperkt. Het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA: 2019: 3135) honoreerde dit beroep en van de gevorderde schade van ongeveer 1,5 mil­ joen euro bleef ongeveer 20.000 Euro over en Eurogrit had dit al betaald. GSB betoogde onder meer dat Eurogrit in redelijkheid geen beroep op het beding kon doen, maar dat betoog misluk­ te. Het gerechtshof stelde vast dat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid bij Eurogrit. Eurogrit had niet bedacht hoeven te zijn op de aanwezigheid van asbest. Bij de

Zaan Advocaten

Westzijde 318 1506 GJ Zaandam 075 303 00 10 info@zaanadvocaten.nl www.zaanadvocaten.nl

uitleg ging het ook – zoals zo vaak – om de aard en inhoud van de overeenkomst, de maatschappelijke positie van partij­ en, de wijze van totstandkoming van het beding en de mate waarin de wederpartij (GSB in dit geval) zich van het beding bewust moet zijn geweest. Het hof overwoog dat GSB een professionele partij is en dat dergelijke algemene voorwaarden in de branche gebruikelijk zijn. GSB had de voorwaarden zonder meer aanvaard; zij had geen onderhandelingen over de toepasselijkheid en inhoud van de algemene voorwaarden van Eurogrit geopend. Dat kwam dus voor haar rekening en risico. Bent u (dagelijks) bezig met een deal (groot of klein) en is er sprake van algemene voorwaarden (van u of van wederpartij): laat u adviseren! Het kan het verschil maken tussen betalen of ontvangen, tussen thuis spelen of uit spelen, tussen ingewik­ kelde arbitrage of gewoon naar de rechter. Het is tijd voor de Algemene Voorwaarden APK van Zaan Advocaten!


NIEUWS

Project ZaanCampus zorgt voor impuls opleidingen en banen in de techniek In juni 2019 startte Zaanstad met het project Zaancampus. Een samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid om het tekort aan technisch personeel aan te pakken en te zorgen dat jongeren, zij-instromers en werknemers goed opgeleid zijn en blijven. Zo is er al een fysieke techniek campus en wordt een tweede locatie gerealiseerd. Het ministerie heeft een bedrag van 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het techniek onderwijs in de regio. Wethouder Gerard Slegers: “De kansen voor jongeren op een baan in de tech­ niek zijn enorm, er is veel vraag bij bedrijven maar weinig aanbod van (geschoold) personeel. Met de ZaanCampus spelen we daarop in. Dit gebeurt op regionaal niveau en levert goede resultaten op zoals bij het Fieldlab waar jongeren en werkenden ervaring opdoen met robotica in de agrarische sector en zorg. We moeten onze krachten blijven bundelen en inno­ veren zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij Brainport. Ruimte geven aan start-ups en uitproberen. De voortrekkersrol van de overheid verschuift naar het bedrijfs­ leven. De gemeente en provincie krijgen meer een faciliterende rol.” Extra geld voor techniek Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft afgelopen december 3,7 miljoen uitgetrokken voor het technisch VMBO om ervoor te zor­ gen dat verschillende opleidingen beter op elkaar aansluiten. Dit bedrag is een­ malig uitgekeerd aan de scholenkoepel OVO Zaanstad en is bestemd voor de komende 4 jaar. Daarbovenop financie­ ren regionale bedrijven ook nog eens 0,6 miljoen euro. Het geld wordt onder andere besteed aan het promoten van techniek opleidingen aan vmbo leerlin­ gen via een Escape Room Experience, het Promotie Event Techniek Zaanstad en proeflessen. Ook leraren van het vmbo krijgen de mogelijkheid om vaker stage te lopen bij bedrijven om zo hun praktijkkennis actueel te houden. Fysieke techniek Campus Naast de bestaande locatie van het Regio College aan de Cypressehout, 30 | ZAAN BUSINESS | februari 2020

komt er aan de Aris van Broekweg een nieuw pand voor de ZaanCampus. Op deze locatie komen de metaalopleider Tetrix Techniek, landelijke techniekoplei­ der ROVC en een ruimte voor het VMBO om ondersteunde technieklessen te volgen. Samen met Engie wordt ervoor gezorgd dat het pand komt te beschikken over de modernste technie­ ken en installaties. Op deze locaties kunnen jongeren, zij-instromers en werknemers worden opgeleid en bijge­ schoold voor de huidige en toekomstige beroepen binnen de regionale food-, proces- en maakindustrie. De verschil­ lende opleidingen kunnen zo beter met elkaar samenwerken.

Toekomstperspectief Onlangs vond de laatste rondetafelbijeenkomst over de ZaanCampus plaats met ruim 60 deelnemers uit bedrijfsleven, opleiders en overheid. Er is gesproken over de behaalde resultaten, de uitdagingen, inspelen op kansrijke ontwikkelingen en de volgende fase van de ZaanCampus. “De opkomst was boven verwachting. Iedereen deelt het belang van samenwerken, en ook de noodzaak om veel meer te laten zien dat techniek en technologie geweldige kansen bieden op een goedbetaalde baan in de Zaanstreek”, vertelt wethouder Slegers.


TIPS & ADVIES

Fiets van de zaak Door: Marco van der Laan AA RB RV Accountant / Belastingadviseur Register Valuator

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling voor de terbeschikkingstelling van een (elek­ trische) fiets. Deze regeling houdt in dat als u ­ als werkgever aan uw werknemer een fiets ter beschikking stelt er over 7% van de nieuwwaarde van de fiets moet worden bijgeteld. U als werk­ gever koopt in deze situatie de fiets en u blijft eigenaar en de werknemer mag de fiets gebruiken. Maar is dit ook de voordeligste manier? Wat zijn de voor- en nadelen? Als werkgever kunt u kiezen om de fiets aan te schaffen en de werknemer al dan niet een bijdrage te laten betalen of de werknemer zelf de fiets te laten aanschaffen en daar als werk­ gever wel of niet in bij te dragen. Het vergoeden of het verstrekken van de fiets (eventueel met een bijdrage van de werknemer in de vorm van een uitruil van brutoloon) als de werkgever nog vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) heeft, is fiscaal gezien het meest aantrekkelijkst.

Het voordeel van uitruil voor de werknemer is dat de bespar­ ing van belasting over het loon. De werkgever heeft het voor­ deel van lagere loonkosten waardoor ook de grondslag voor de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies lager zal zijn. Als u in 2020 nog vrije ruimte in de WKR heeft, dan is het in 2020 fiscaal gezien de meest voordelige optie om de fiets te vergoeden of te geven, eventueel met een eigen bijdrage van de werknemer of in de vorm van uitruil van brutoloon. Maar de nieuwe regeling voor het ter beschikking stellen van een fiets is vooral interessant wanneer er geen vrije ruimte in de WKR meer is. In die situatie hoeft maar een klein gedeelte van de waarde van de fiets te worden belast. Ook mag de werkgever voor de aanschaf van een renteloze lening verstrekken aan de werknemer. De fiets wordt aang­ eschaft door de werkgever en de werknemer betaalt de fiets geleidelijk aan de werkgever terug. De aflossing van deze lening kan eventueel plaatsvinden met een onbelaste reis­ kostenvergoeding. Deze vergoeding brengt de werkgever in mindering op de lening.

Voorwaarden Bij een uitruil neemt de werknemer in de toekomst genoegen met een lager brutoloon. In plaats van brutoloon (belast bij de werknemer) komt eenzelfde bedrag in de vrije ruimte van de WKR terecht. Eigenlijk wordt dus belast loon omgezet naar een belastingvrij voordeel. Uitruil is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: • de uitruil moet doorwerken in beloningen die van het brutoloon afhankelijk zijn; • de werknemer moet zich ervan bewust zijn dat een lager loon ook kan leiden tot een lagere uitkering in geval van bijvoorbeeld ziekte; •h  et loon mag niet lager worden dan het wettelijk minimumloon.

Assendelft Oranjeboomkade 1 | Postbus 1, 1566 ZG 075 687 49 59 | assendelft@vanderlaangroep.nl www.vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude Kokkel 20 | Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76 | noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl Purmerend Wormerplein 111 | Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02 | purmerend@vanderlaangroep.nl februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 31


COLUMN COLUMN

Wordt het anders in 2020? Het is alweer enige tijd geleden dat de ZON onderging, een poging om het bedrijfsleven te organiseren en overleg met de gemeente op gang te brengen en te houden stierf een zachte dood. Ook het Clipperoverleg, een overlegstructuur waarbij maatschappelijke organisaties met B&W in besloten kring het over relevante zaken overleg hadden is in 2019 niet bij elkaar gekomen. Het Clipperoverleg is overigens destijds op verzoek van de gemeente tot stand gekomen.

In 2019 is er weinig overleg geweest, anders dan dat de gemeente met enkele grote bedrijven spreekt. Is het eigenlijk wel nodig die gesprek­ ken tussen gemeente en bedrijfsleven. Wanneer je het relateert aan de inspan­ ningen die worden gepleegd zou je denken van niet. Een paar ondernemers hebben gepro­ beerd om weer een structuur op te tuigen, echter de animo was klein en teleurgesteld is de opdracht terug­ gegeven. Momenteel zijn er een paar bedrijventerreinen gezegend met een bestuur maar het blijft een hele klus. Bedrijventerreinen optimaliseren De Stichting Parkmanagement Zaanstad ofwel STIPAZA probeert de kwaliteit van onderhoud en veiligheid van bedrijventerreinen te optimaliseren. Wij, ik ben voorzitter, krijgen daarvoor subsidie van de gemeente en stoppen

veel tijd in deze activiteit. Toch ziet niet ieder bedrijventerrein het nut hiervan in of de leden hebben hier geen eigen bijdrage voor over. STIPAZA schouwt regelmatig de bedrijventerreinen en ziet hoe langzaam maar zeker de kwaliteit achteruit hobbelt. Het is ook wel logisch, onder­ nemers willen ondernemen en zij vinden dat de overheid maar voor de openbare ruimten moet zorgen. Meer kiezers Nu is het waar dat er meer geld aan woongebieden dan aan bedrijfs­ terreinen wordt besteed gemeten per m2, waarschijnlijk wonen daar meer kiezers, maar het is wel jammer. Ondernemers zijn de motoren die voor banen en economische acti­viteiten zorgen en ook zij willen dat hun werknemers veilig en heel bij het bedrijf aankomen. Niet netjes Mocht u de tijd hebben, rijd in het weekend eens over de bedrijfsterreinen. Het openbare deel gaat achteruit en ook de ondernemers zelf gaan niet echt netjes met hun eigen terrein om, een hand in eigen boezem is zeker op zijn plaats. De huidige situatie van non overleg en te weinig aandacht voor de bedrijven­ terreinen gaat ons opbreken. Een goed georganiseerd bedrijfsleven en schone, hele en veilige bedrijfs­ terreinen zijn een visitekaartje voor de streek en dat straalt op de hele gemeente af, een beetje verbinden zou dus geen kwaad kunnen. Wellicht wordt het in 2020 anders?, Ik eindig weliswaar met een komma maar ik wil er wel een punt van maken. Door: Ing. A.G.M. Komen

ZB174 | APRIL 2019


NIEUWS

Annette Baerveldt geïnstalleerd als wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Toerisme in Zaanstad Onlangs is Annette Baerveldt (D66) geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente Zaanstad. Zij is verantwoor­ delijk voor de portefeuilles Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie, Cultuur, Toerisme, Evenementen & Streekmarketing en voor Democratische Kwaliteit. Daarnaast is zij wijkwethouder voor Peldersveld-Hoornseveld en Poelenburg. Wethouder Annette Baerveldt: “Ik vind het een eer dat ik ben geïnstalleerd als wethouder in Zaanstad. Ik vind het een prachtige uitdaging om aan de slag te gaan met onderwerpen als de energie­ transitie en met cultuur en toerisme. Op dat gebied is er al veel moois in Zaanstad en er liggen veel kansen voor Zaankanters en onze bezoekers.

Ik kijk ernaar uit om samen met inwo­ ners, ondernemers, de raad, mijn colle­ ga-wethouders en ambtenaren te bou­ wen aan een duurzaam, welvarend, bereikbaar, veilig en cultureel Zaanstad waarin iedere Zaankanter prettig woont, werkt en recreëert.” Annette Baerveldt is de opvolger van voormalig wethouder Sanna Munnikendam die op 16 december aftrad. Wethouder Baerveldt is twaalf jaar wethouder geweest (2006-2018) voor de gemeente Velsen met in haar portefeuille onder andere Toerisme & Recreatie, Jeugdzorg en Kunst & Cultuur. Tot voor kort werkte zij als pro­ grammamanager Duurzaamheid bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en was daarnaast raadslid voor D66 in Velsen.

Wethouder Baerveldt is geboren en geto­ gen in Velsen. Zij heeft aan de Universiteit Wageningen gestudeerd en werkte na haar afstuderen onder andere bij Wageningen Marine Research. Sinds 1994 is zij actief in de lokale politiek, eerst als raadslid en later als wethouder.

Noord-Holland helpt gemeenten om ondermijnende activiteiten van criminelen tegen te gaan De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hun kennis over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) te verbeteren. Ook kan de provincie bijdragen aan de verbetering van het de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers bij gemeenten. Deze aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van een enquête onder alle 47 gemeenten in Noord-Holland. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk: ‘De provincie wil gemeenten hel­ pen om ondermijnende activiteiten van criminelen tegen te gaan. Uitwisseling van kennis en informatie is daarbij van groot belang’.

De provincie Noord-Holland heeft de enquête uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe gemeenten er voor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door middel van de wet Bibob en om na te gaan of er bij de gemeenten behoefte is voor ondersteuning bij de uitvoering van de wet. Naast de enquête zijn er gesprekken gevoerd met het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), die gemeen­ ten ondersteunen bij Bibob. Geconcludeerd wordt dat het kennisni­ veau van (medewerkers binnen) de gemeenten kan worden verstevigd. Daarnaast vindt een meerderheid van de gemeenten dat de capaciteit en

ervaring bij complexe dossiers kan wor­ den verbeterd. Zij geven aan dat profes­ sionalisering niet altijd mogelijk is en dat gemeenten behoefte hebben om samen te werken en ervaring uit te wisselen. Ook de onafhankelijkheid van de onder­ zoeker en de weerbaarheid binnen de eigen organisatie kan beter worden gewaarborgd. Uit de enquête blijkt dat het grootste deel van het gemeentelijk Bibob-beleid is gericht op vergunningen en vastgoed­ transacties. Aanbeveling is dat gemeen­ ten ook aandacht besteden aan subsi­ dies en aanbestedingen om het risico van misbruik van subsidies en aanbe­ stedingen te verkleinen.

februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 33


TIPS & ADVIES

Een recept tegen Burn-out? Meesterschap in zelfkennis! Door: Coen Splinter Senior Casemanager/ Inzetbaarheidscoach/Ervaringsspecialist

De drukte en verantwoordelijkheden van het (werkzame) leven vragen veel keuzes. Om te kunnen kiezen is in ieder geval enige zelfkennis nodig. Zelfkennis ontwikkelen wij door levenslessen, werken levenservaringen. Ons karakter en zelfkennis wordt op een natuurlijke manier gevormd, eigenlijk vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat het moeite kost om zelfkennis echt te leren doorgronden en te waarderen. Je kunt beginnen door een boek over zelfreflectie te lezen, of met je vrienden jezelf te spiegelen. Als leidinggevende kun je aan je werknemer eens wat ‘diepere’ vragen stellen.

Cheffie & Sjors Wat is jouw meesterschap Sjors?

Fysiek? Sociaal? Psychisch? Spiritueel?

De psychische dimensie Wie ben jij in jouw ontwikkeling? Wat is jouw dynamiek van het denken, voelen, willen, handelen en waarnemen? Hoe word jij je bewust en reflecteer je op jezelf? De spirituele dimensie Wie ben je in jouw ‘zijn’? Hoe geef jij zin en betekenis en wat waren betekenisvolle gebeurtenissen in jouw leven? Wanneer ben jij voor jezelf gaan staan en wat was daarbij leidend? Je kunt je afvragen of dit in balans is. Als dit niet in balans is dan kunnen we snel burn-out worden. Wanneer we deze 4 dimensies kunnen doorgronden voor onszelf is het makkelijker om keuzes te maken. Daardoor zijn we vitaler en kunnen dan ‘het leven’ en ‘het werk’ beter aan. Wanneer de leidinggevende zelf het goede voorbeeld geeft en de juiste vragen stelt dan kan de werknemer makkelijker zijn meesterschap in zelfkennis tonen. Tijdens onze (coaching) gesprekken komen deze 4 dimensies altijd wel aan de orde. Als je meer wilt weten bel of mail gerust.

De gebieden waarop je vragen kan stellen zijn: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensies. De fysieke dimensie Wie ben jij in jouw ruimte? Wat is jouw plek en hoe ziet die eruit? Wat is jouw relatie met spullen? De sociale dimensie Wie ben jij in de tijd? Hoe ziet jouw ritme eruit en hoe ga je om met vitaliteit? Hoe zien jouw sociale relaties eruit?

Aandacht Arbo Zeestraat 80 1942 AS Beverwijk T: 0251 27 38 83 E: info@aandachtarbo.nl www.aandachtarbo.nl

Boekentip: De biografie als medicijn van Susanne Kruys.


5 maart 2020

Verkeersdruk Thorbeckeweg aangepakt De verkeersdoorstroming in Zaandam Zuid staat onder druk. De komende jaren neemt het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht toe. Dit komt mede door de groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, bedrijventerrein HoogTij en Zuiderhout. Op 5 maart vertelt Jasper Hink, projectleider infrastructuur Vervoerregio Amsterdam, u graag hoe dit probleem opgelost wordt. de eventueel benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan. Ook kijkt men naar de toegestane rijsnelheid, omdat een lagere snelheid de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit verbetert en minder geluidsoverlast geeft. De realisatie van het project is gepland in 2021-2022.

Jasper Hink

Wie heeft er niet in de file gestaan op de Thorbeckeweg? De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie NoordHolland pakken gezamenlijk de ver­ keersdrukte in Zaandam Zuid aan. De betrokken partijen zoeken naar maatre­ gelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. Deze verbeterin­ gen zullen een positief effect hebben op de hele regio en sluiten aan op de plan­ nen die in het kader van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden uitgewerkt. Hierbij denkt men onder andere aan een tunnel bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat. Reacties op planstudie en voorkeurs­ oplosssing positief De planstudie en de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de verkeers­druk op de Thorbeckeweg hebben zes weken

ter inzage gelegen voor bewoners en andere belanghebbenden. De 24 bin­ nengekomen reacties zijn opgenomen in de reactienota planstudie Aanpak Thorbeckeweg november 2019. De meeste reacties op de planstudie en het voorkeursoplossing zijn positief.

Sommige indieners gaven aan zich zor­ gen te maken over de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Deze aspecten worden momenteel, tijdens vervolgonderzoek­ en (de planuitwerkingsfase), onderzocht. Ook onderzoekt men de flora en fauna en

Over het voorkeursontwerp Thorbeckeweg Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen: • e en onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-westver­ keer met een kortere en veiligere over­ steek voor fietsers en voetgangers; • e en nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer, en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer; • het afsluiten van de Westkolkdijk zodat het verkeer op de Thorbeckeweg beter doorstroomt naar de A8; • voor fietsers wordt ter hoogte van bedrijventerrein Ambacht een fietsbrug gerealiseerd en bij bedrijventerrein Skoon komt een fietstunnel voor een vlotte en veilige doorstroming. Van harte uitgenodigd Tijdens de Cornerbijeenkomst van 5 maart schetst Jasper Hink u hoe de vernieuwing van de Thorbeckeweg en omgeving gestalte gaat krijgen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vra­ gen. Samen met uw (zakelijke) partner en/of collega bent u van harte uitge­ nodigd. Graag tot dan!

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN Donderdag 16 april 2020 Donderdag 18 juni 2020* * Zaanse Haringparty www.de-corner.nl info@de-corner.nl Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek februari 2020 | ZAAN BUSINESS | 35


BEDRIJFSOBJECTEN TE KOOP | TE HUUR ZAANDAM

ZAANDAM

PRAKTIJKRUIMTE

WINKEL-/HORECARUIMTE

TE HUUR: Ereprijsweg 3

TE HUUR: Gedempte Gracht 3

• • • •

• • • •

Ruime praktijkruimte met bovenwoning en tuin; Ca. 185 m2 v.v.o.; Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving; Gelegen in een woonwijk.

Huurprijs € 2.000,- per maand, te vermeerderen met btw.

Multifunctionele winkel/horecaruimte van circa ca. 2.000 m2; Gelegen op de 1e en 2e verdieping boven het casino; Verd. bereikbaar per roltrap, lift of gewone trap in trappenhuis; Uitstekend bereikbaar zowel per auto, openbaar vervoer of fiets.

Huurprijs € 75,-/m2/jaar, te vermeerderen met btw.

WORMERVEER

WORMERVEER

WINKELRUIMTE

KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE

TE HUUR: Samsonweg 25

TE HUUR | TE KOOP: Samsonweg 70,72,74, 130 en 132

• • • • •

• Modern en representatief kantoorgebouw met bedrijfsunits/ opslagruimte van totaal ca. 800 m2; • Kantoorruimte: ca. 720 m2 v.v.o, bedrijfsruimte: ca. 80 m2 v.v.o; • Er zijn 12 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.

Te huur wegens bedrijfsverplaatsing; Winkelruimte van ca 1.420 m2 verdeeld over de bgg. en 1e verd.; Bgg: ca. 750 m2, entree, winkelruimte/showroom, toilettengroep; 1e verd.: ca. 670 m2, thans geheel open en vrij in deelbaar; Deelhuur bespreekbaar.

Huurprijs € 7.500,- per maand, te vermeerderen met btw.

Huurprijs € 5.900,- per maand, te vermeerderen met btw. Koopprijs € 779.000,- k.k.

Bel voor meer informatie (075) 555 55 55 of kijk op krk.nl Westzijde 340 1506 GK Zaandam Tel. (075) 555 55 55 | krk.nl

Profile for IN DE VINGERS

Zaanbusiness 179  

Advertisement