MAGASINET FOR JOBB & UTDANNING 2022

Page 1

informasjon

MAGASIN FOR

JOBB&UTDANNING TEMABLAD FOR SOTRA ROTARY KLUBB ÅRGANG 35

V

ei n: n in

e! de 13 n o h iP o på si nf

eir i

Sjå m

TEMA: FOKUS PÅ FAGBREV LÆRLING I OLJEBRANSJEN S. 36

BLI YRKESSJÅFØR S. 40

UTDANNINGSMESSEN

BLI BETONGARBEIDER S. 42

Tidspunkt for utdanningsmessen annonseres her: MAGASIN FOR & UTDANNING FOR JOBB & JOBB UTDANNING | 2022 | 2019 1 YrkesmessaMAGASIN – Sotra Rotary | Facebook


Innhald 2 Leder 3 Kjære 10.-klassing 4 Fakta om Rotary 5 Framtida vert skapt i Øygarden 8 Hvilken kompetanse etterspør næringslivet 11 Lærer på småbarnstrinnet 12 Bruk nettet aktivt 13 Vinn en Iphone! Spørrekonkurranse 14 Sotra vgs. - studiespesialiserende og yrkesfag 20 TAF - både fagbrev og studiekompetanse 23 BPG - læring i sentrum 25 Metis - mest populær i fylket 26 Gründerparken 27 Tre gründere svarer 30 Internatskule 32 Øygarden næringsutvikling 33 Dale Oen Academy 35 Øygarden - Læreplass i sju fag 36 Å være lærling hos Technip FMC 40 Yrkessjåfør 42 Betongarbeider 44 Viktig med fagbrev – f.eks. i CNC-faget! 48 Godbiter fra tidligere utgaver av magasinet 49 Ungdomsutvekslingen i Rotary 51 Rotary-prisen 52 Yrkesmessa 2022

LEDER

HILSEN FRA REDAKTØREN:

DET VIKTIGE VALGET; Kjære lesere og annonsører – endelig får vi lov til å lage et magasin, og planlegge for en fysisk utdanningsmessen. Det har vært en spesiell tid, med mange nye utfordringer. Det har vært et økt fokus på enkelte yrkesgrupper, men også på den dugnaden vi sammen her stått for, slik at vi kan komme tilbake til en mest mulig normalitet. Jeg er sikker på at pandemien vil påvirke yrkesvalg som tas, både i år og i årene som kommer. Solidaritet og felles interesse for å hjelpe andre ligger som grunnprinsipper i Rotary, som er et globalt nettverk av kvinner og menn fra forskjellige yrker som frivillig bruker sin tid for å hjelpe andre. Utdanningsmessen er Sotra Rotary Klubb sitt bidrag til dere ungdomsskoleelever, og vi har arrangert den i mer enn en mannsalder. Det er mange viktige valg en skal ta i løpet av livet, og ett av dem er hvilken utdanning en skal ta. Grunnlaget for yrkesvalg og karriere i livet – et grunnlag for hva en skal bruke store deler av livet på framover, og forhåpentligvis trives med. Vi i Sotra Rotary Klubb håper dere finne masse interessant stoff i magasinet, og bruker dette som et utgangspunkt for egenrefleksjon, samtale med foreldre og diskusjoner med lærere og medelever. Takk til alle våre annonsører for støtten dere har gitt Sotra Rotary Klubb. Dette er viktige bidrag som gjør oss i stand til å hjelpe andre.

Til alle ungdomsskoleelever – Lykke til med valg av utdanning! Astrid Aag Redaktør Utgjevar: Sotra Rotary Klubb Ansvarleg redaktør: Astrid Aag Grafisk Design: Heidi Fjell Design Marknadskonsulent: Astrid Aag Opplag: https://issuu.com/yrkesmagasinet Utgjeving: Nr. 35 Rotaryklubben sitt temahefte vart første gong utgjeven 14.03.88 og heitte då «Samfunnsengasjment»

Klubbens nettside: http://sotra.rotary.no Redaksjonen avslutta: 20.12.2022 Utgjevingsdato: 21.12.2022

2

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


EN HILSEN FRA PRESIDENTEN

KJÆRE 10.-KLASSING Sotra Rotary Klubb har hatt som tradisjon å arrangere en yrkesmesse tidlig i januar hvert år. På grunn av koronarestriksjoner lot dette seg dessverre ikke gjøre i 2021, og det ble gjennomført en digital messe. I ÅR ER VI TILBAKE TIL EN FYSISK MESSE OG GODT ER DET. Vi liker å treffe våre ungdommer rent fysisk slik at vi kan skape den gode dialogen som er nødvendig i en slik viktig prosess. Våre videregående skoler stiller opp, pluss deler av næringslivet. Vi takker de for det. Det å velge yrkesretning er en viktig beslutning for dere unge, så orienter dere godt og bruk denne muligheten til dialog med de rette instanser. Norge i dag har skrikende behov for fagutdannelse i de fleste faggrupper. Det å få seg et fagbrev gir også gode muligheter til videre utdannelse om

Frank Karlsen / President i Sotra Rotary Klubb

man ønsker det. I læretiden får en inn inntekt som kan være greit å ta med seg. Jeg håper vi får en god og nyttig messekveld, med spørrende elever og utstillere som kan gi de gode svarene. Vennlig hilsen Frank Karlsen President i Sotra Rotary Klubb

Presidenten ønsker alle lykke til med yrkesmessen.

VI GJØR EN INNSATS LOKALT. Sotra Rotary klubb har adoptert en strand og forplikter klubben til kunnskapsdeling og plastrydding. Vi er People of Action, og vår innsats utgjør en forskjell. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

3


FAKTA OM:

Se også gruppen ‘Yrkesmessa Sotra Rotary’ på Facebook

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med mer enn 1,2 millioner medlemmer fordelt på ca. 35 000 klubber over hele verden. Hvert år nedlegges over 16 millioner dugnadstimer til beste for verdenssamfunnet. Sotra Rotary Klubb ble stiftet i 1985. Klubben består av kvinner og menn som har bred yrkesmessig bakgrunn og erfaring. Navnet Rotary spiller på at vervene i klubben går på rundgang. Dette gjelder både verv som president og ledere for klubbens ulike arbeidskomiteer. I Rotary arbeider vi med samfunnsnyttige oppgaver både lokalt og internasjonalt. Våre internasjonale prosjekt er ofte i samarbeid med andre klubber og relatert mot utviklingsland. Det siste større prosjektet Sotra Rotary Klubb har vært involvert i, er rehabilitering av et sykehus i Afrika. Klubben engasjerer seg også sterkt i ulike samarbeidsfora for å få redusert plast forurensning i havet.

SOTRA ROTARY KLUBB ER OPPTATT AV ARBEID MED UNGDOM. I samarbeid med andre klubber på Vestlandet arrangeres det hvert år lederopplæring for ungdom. Vår klubb har sendt minst 2 ungdommer hvert år til slikt kurs. Klubben vår har også satset sterkt på internasjonal ungdomsutveksling. Vi har sendt ungdommer fra vårt distrikt til flere ulike land for å gå på skole i ett år. Tilsvarende har klubben tatt mot ungdommer fra andre land. Disse har som regel gått ett år på Sotra videregående skole. Det er knyttet mange gode vennskapsbånd på denne måten og skapt økt forståelse og toleranse for andre kulturer. Dersom du ønsker å vite mer om Rotary internasjonalt eller Sotra Rotary Klubb sitt arbeid med ulike ungdomstiltak, finner du dette på: sotra@rotary.no Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Bygg deg en fremtid. veidekke.no 4

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


Framtida vert skapt i

Øygarden Ordfører i Øygarden kommune Tom Georg Indrevik

Vi er inne i svært spennande tider, og det finst svært mange moglegheiter når du skal velja utdanning. Og det vert nok slik i framtida at vi må ta sikte på å få påfyll av kunnskap gjennom heile livet.

Når du nå skal velja startpunktet ditt, er det viktig å fokusera på kva du trur du kan trivast med og ikkje minst sjå kva moglegheiter det finst for dette i framtida. Men mest av alt vil eg oppmoda deg til å vera open for nye ting og kanskje ta litt utradisjonelle val. I Øygarden ser framtida lys ut. I tillegg til stor vekst i dei tradisjonelle næringane, har vi mange nye spennande prosjekt. Eg vel her å nemna utviklinga av nye berekraftige arbeidsplassar knytt til CO2-lagringsprosjektet i Energiparken.

I framtida vil vi også ha behov for langt fleire som vil jobba innanfor pleie og omsorg på ulike nivå. Her vil det alltid finnast behov og moglegheiter. Det er viktig at du brukar tida fram til du skal søkja på utdanning å orientera deg om kva tilbod som finst og kva krav som vert stilte. Til dette kan du blant anna få hjelp på utdanningsmessa til Rotary.

Lukke til med valet ditt! Tom Georg Indrevik Ordførar Øygarden kommune

I tillegg forventar vi stor vekst og utvikling i tradisjonelle næringar innan teknologi, fiskeri, entreprenør, industri, handel og reiseliv.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

5


6

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


VI TILBYR

Små klasser og høy voksentetthet Tolærer system i mange timer Gratis lunsj og leksefri Individuelt inntak uavhengig av karakterer SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon VG2 Informasjonsteknologi VG1 Teknologi- og industrifag VG2 Industriteknologi VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign VG1 Helse- og oppvekstfag op VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Kristen internatskule i balestrand

- Kunst, design og arkitektur - Studiespesialisering

- Idrettsfag - Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Barne- og ungomsarbeidarfag Vg2 Helsearbeidarfag

- Påbygg (3PÅ og 4PÅ)

sygna.no

SE HOPVGSKOLE.NO FOR MER INFO

Haugane 9, 5307 ASK - 56 15 78 00 - post@hopvgskole.no

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

7


Hvilken kompetanse etterspør næringslivet? For mange unge på vei ut i voksenlivet er det mange valg å ta. Det er ikke alltid like lett å velge utdanning. Hva skal man bli? Hvilken utdanning er det lurt å velge? / Av Helene Frihammer /

- Jeg vil oppfordre unge som skal velge utdanning til å begynne i den andre enden av dette spørsmålet. Det sier Helene Frihammer, som er regiondirektør i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) Vestlandet. Det er de gode bedriftene som gir grunnlag for høy levestandard i et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn. Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet ved at bedrifter, eiere og ansatte betaler skatter og avgifter som igjen finansierer velferden vår. Når bedriftene i Norge går godt, ja, da går også AS Norge godt, forklarer Frihammer. For at bedriftene skal gå godt og drive med det de kan slik at de vokser og går med overskudd, er de avhengig av å få tak i de flinke folkene som de trenger å ha med på laget sitt. - Derfor skal ungdom heller spørre seg hvordan de ser for seg sin framtidige arbeidshverdag og velge utdanning utfra hvordan den ser ut, mener regiondirektøren.

8

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Hvordan ser du som er ung i dag for deg at din framtidige arbeidshverdag skal være? Jobber du alene eller i team? Jobber du med ord eller med tall? På kontor eller i friluft? Jobber du med hendene? Reiser du mye? Treffer du nye mennesker? Uansett hva som er svarene dine på disse spørsmålene så vil en yrkesfaglig utdannelse eller en teknologi-utdannelse være et godt valg. NHOs Kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehovet i NHOs medlemsbedrifter. Her svarer hele 6 av 10 bedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2021. Det er alvorlige tall, mener regiondirektøren som understreker at mange bedrifter taper markedsandeler fordi de ofte har et udekket kompetansebehov.


Regionsdirektør i NHO Vestlandet, Helene Frihammer

Men hvilken kompetanse er det bedriftene trenger? 6 av 10 bedrifter har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring. 5 av 10 har behov for fagskoleutdannede. Teknikk og industriell produksjon, bygg- og anlegg og elektrofag og er de yrkesfaglige utdanningene det er størst behov for de neste fem årene. NHO vil derfor oppfordre flere unge til å velge yrkesfag. Fagarbeideren er grunnmuren i norsk næringsliv, sier Helene Frihammer.

Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Riktig kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv. Med ett fagbrev i hånden vil du få kompetanse og kunnskap som næringslivet etterspør. Og du vet selvsagt at du ikke låser deg til en retning dersom du velger yrkesfag. Med et fagbrev har du også krav på å kunne ta almenn påbygg, så her er alle muligheter åpen for deg.

Samtidig vet vi at næringslivet er i omstilling. Hvis Vestlandet skal klare å ta ledertrøyen i «det grønne skifte» trenger vi også kunnskap og kompetanse til å gjennomføre dette skifte. Bedriftene forteller at de ikke har nok kompetanse om hvordan og hva de skal gjøre i egen virksomhet for å bli mer miljøvennlig og omstille seg. Derfor er også kompetanse som kan bidra til at næringslivet kan gjennomføre den grønne omstillingen en del av nøkkelen til en spennende jobb i fremtiden.

Lykke til med valg av utdannelse - vi sees i næringslivet om noen år!

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2021 2022

9


Lærarane Monica Lauvik Fjeldstad og Siri Eide er lærere på Knappskog skule.

10

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


LITT OM HVORDAN DET ER Å JOBBE SOM:

Lærer på småbarnstinnet Vi heter Monica Lauvik Fjeldstad og Siri Eide og jobber som lærere på Knappskog skule. Dette året har vi 37 elever på 3.trinn, som vi har spennende og lærerike dager sammen med. / Intervju: Anja Bøe Solli / Foto: Synnøve Handeland Fjeldstad /

Vi startet med klassen vår da de begynte i første klasse, og kom til skolen for aller første gang. Det er spesielt kjekt å få være den første læreren en klasse har. Å få lære de å kjenne, være der når de lærer seg å lese, skrive og regne, og finne løsninger når de møter utfordringer. Og det er mange utfordringer. Det kan være vanskelig å lære å lese, ta vare på vennskap eller å oppføre seg slik det er forventet. Det å se elever mestre disse utfordringene er noe av det fineste vi opplever. Noen ganger møter vi elever som har det vanskelig, eller at familien trenger litt ekstra hjelp for at barnet skal ha det bra. Vi føler oss privilegerte som får være med på en så viktig jobb i samarbeid med foreldrene. De små førsteklassingene skal etter hvert overta jobbene våre og ta vare på samfunnet vårt. Vi har verdens viktigste jobb! Nå er det over 20 år siden vi var ferdig utdannet lærere. Skolen har forandret seg mye de siste årene. Eleven våre har hver sin Chromebook, og dette åpner for nye muligheter i undervisningen. Vi arbeider mer praktisk i alle fag. Vi kan bruke Minecraft og bygge det vi har lært, og bruke regneapper og få vite umiddelbart om det vi har regnet er rett. Vi programmerer LEGO, droner og baller. Læring kan faktisk være veldig gøy. Selv

om vi fortsatt skriver litt med blyant, bruker vi mest tastatur, og vi merker at elevene lærer seg å lese og skrive fortere på den måten. Men heldigvis har vi bibliotek og lesebøker fremdeles. Noen perioder er mer hektiske enn andre med elever som utfordrer oss, rapporter som skal skrives og politikere som kutter på voksentetthet for å spare penger. Men det å se elevene vokse, lære og utvikle seg, gjør at vi ikke angrer på yrkesvalget vårt. Noen uker i året tar vi imot lærerstudenter fra Høyskolen på Vestlandet. For å bli lærer i dag, må du ha generell studiekompetanse og 5-årig masterutdanning. Du velger om du skal arbeide med 1.-7. klasse eller 5.-10. klasse. Studentene har totalt 100 dager praksis i løpet av utdanningen. Vi opplever at studentene våre tar jobben på alvor og lager spennende undervisningsopplegg til elevene. Liker du å jobbe med barn, er interessert i barns læring og utvikling, er god på samarbeid og ønsker å ha verdens viktigste jobb, da er læreryrket noe for deg!

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

11


Bruk nettet aktivt! Internett er en meget nyttig og god ressurs for informasjon om jobb- og yrkesvalg. I tillegg har selvsagt også de fleste videregående skoler, fagskoler og andre skoler egne nettsteder hvor du finner god informasjon om de forskjellige studieretningene.

NOEN NYTTIGE LENKER FOR UTDANNINGS- OG YRKESVALG:

www.utdanning.no www.vilbli.no www.ung.no/utdanning Utdanning i Vestland fylke www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere Utdanning i Bergen www.utdanningibergen.no Ungt Entreprenørskap www.ue.no

12

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2021 2022


V

n e : n in iPhone! SPØRREKONKURRANSE

Som tidligere år gir Sotra Rotary også i år vekk en toppmodell iPhone til en heldig vinner. For å delta i trekningen må du svare på denne spørrekonkurransen og ha riktig svar på alle spørsmålene. KUN 10.-klassinger ved ungdomsskoler i Øygarden kommune delta i konkurransen. Svarene sendes inn på e-post til: aag.astrid@gmail.com innen 9. februar 2022. NB! Dersom svaret på et spørsmål også kan finnes andre steder enn i Magasinet, og er forskjellig fra det som står i magasinet, så er det det som står i Magasinet som gjelder.

Telefonen er levert av Harddisk Datapartner AS

10 SPØRSMÅL: 1. Øygarden Kommuen har mange læreplasser. Hvor lang er læretiden for institusjonskokk i Øygarden Kommune?

6. Hvor finner du TAF-utdanningen? 7. Hvor mange lærlinger har TechnipFMC?

8. Det forventes at det vil være et stort behov 2. Sotra Rotary Klubb deler årlig ut Rotary- prisen til årets elev. Hvem vant Rotaryprisen for yrkessjåfører i fremtiden. Hvem tilbyr utdanning innen transport og logistikk? for 2021? 3. Det er viktig å søke videre utdanning i tide. Når er søknadsfristen i VIGO?

9. Det er økt bruk av digitale verktøy i skolen. Hva bruker de på Knappskog skule?

4. Øygarden er en kommune med mye nærings virksomhet. Når ble Øygarden Næringsut vikling opprettet?

10. Mange flytter hjemmefra for å gå på internatskole. Hvor går Phillip Marthinsen Kålås fra Øygarden?

5. I Øygarden er det mange nye spennende prosjekter. Hvor er CO2-lagringsprosjektet lokalisert? MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

13


Sotra vgs

studiespesialisering og yrkesfag Sotra vgs har et bredt tilbud på både studiespesialisering og yrkesfag. Vi har intervjuet fire elever om hvordan det er å være elev på skolen. / Tekst: Ass. rektor ved Sotra vgs. - Erik Henneli /

STUDIESPESIALISERENDE Tim Martin Bårdsen og Stian Vik er elever på Vg2 studiespesialiserende. De har fått en liten pause fra spansk timen for å bli intervjuet om hvordan det er å gå på Sotra vgs. Hvilken klasse går du i? 2STC som er «Teknologilinjen» svarer begge to entusiastisk. Kan du fortelle om hva du liker best å gjøre på skolen? Stian Vik liker best faget teknologi og forskningslære, der får man både fysikk og får arbeide med mye interessant teknologi. Det er gøy å få prøve og feile på egenhånd. Vi får øvd oss på å tenke utenfor boksen og vi får ingen fasit på hvordan vi løser oppgavene. Vi har for eksempel laget raketter og drevet med 3D printing. Tim Martin Bårdsen liker best kroppsøving og teknologi og forskningslære. Han liker å være kreativ og har fått lære både å organisere samarbeid, bruke verktøy som laserkutter og 3D printer. Vil du fortelle om dine fremtidsplaner for utdanning og arbeid? Tim vil bli ingeniør på NTNU og Stian tenker på å bli maritim ingeniør siden han liker problemløsning og fysikk. 14

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Kan du bruke det du lærer på skolen til studier og i arbeidslivet? Ja sier Stian. Spesielt fysikk og matte vil jeg ha nytte av, men kanskje ikke så mye spansk for min del. Tim Martin trekker frem faget Teknologi og forskningslære. Spesielt det å samarbeide, programmere maskiner som laserkutter og 3D printer. Vil du anbefale andre å ta samme utdanning som deg? Hvorfor? Ja, det vil begge guttene. Tim Martin bor på Laksevåg og går her på Sotra vgs fordi ha de kan holde på med hobbyen sin på skolen. Han har to 3D printere hjemme og valgte Teknologilinjen selv om kameratene i nabolaget går på andre skoler. Stian vil definitivt anbefale Teknologilinjen og Sotra vgs. Han har tre eldre søsken som har gått samme linje. Skal dere ut å reise med klassen? Ja, vi skal til Cern i Sveits til nest år. Hva gjør du på fritiden? Stian trener med vekter og spiller, mens Tim Martin jogger og driver med langdistanseløping. Han har nettopp deltatt i løp på Fana stadion.


Tim Martin Bårdsen og Stian Vik viser frem en værstasjon som teknologelevene har laget.

Sotra vidaregåande skule - avdeling Bildøy

YRKESFAG Gerard Villacarillo og Sjur Neset går på Vg2 Betong og mur på skolested Skogsvåg. De har lært mye om betongfaget og ville gjerne fortelle om sin skolegang da de ble spurt om å delta i et intervju. Kan du fortelle om hva du liker best å gjøre på skolen? Gerard og Sjur liker å være sammen med kompiser i kantina, spille bordtennis og være sosial med venner på skolen. Begge trives godt.

Sotra vidaregåande skule - avdeling Sund

Vil du anbefale andre å gå på Sotra vgs? Ja! Sier Stian. Selv om bygget er gammelt. Det er så flinke lærere og så godt skolemiljø. Lærerne viser at de virkelig er interessert og ønsker å lære bort. Tim Martin er helt enig og mener også at det er flinke og kompetente lærere.

Kan du bruke det du lærer på skolen i arbeidslivet? Ja, absolutt sier begge to. Vi lærer teori om bygningskonstruksjoner og vi lærer det samme gjennom praksis. Vi lærer for eksempel mye lettere å forstå en tegning når vi lager det som er på tegningen i virkeligheten på byggeplassen. Til slutt så forstår vi det meste når vi jobber med det. Vil du fortelle om dine fremtidsplaner for utdanning og arbeid? Gerard Villacarillo har planen klar, han vil gå i lære i to år etter skolen og bli betongarbeider. Jeg bestemte meg for dette da jeg gikk på Vg1 bygg og anleggsteknikk i fjor.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

>> 15


Sjur Neset og Gerard Villacarillo viser en forskaling som er bygget som en øvelse på skolen.

Sjur Neset er usikker på om han skal ta Vg3 påbygging til studiekompetanse eller om han skal gå i lære som betongarbeider. Han liker å gå på skole og sier at det er mulig jeg ikke er helt ferdig med skole enda, samtidig så er betongfaget kjekt og et bra fag som gir mange muligheter. Vil du anbefale andre å ta samme utdanning som deg? Hvorfor? Ja, sier Sjur, om man liker praktisk arbeid og det å jobbe ute så er det veldig kjekt. Gerard er enig, men mener at han anbefaler det for de som liker faget. Man tjener godt i betongfaget og det er helt rett for meg. Jeg vil anbefale det til alle som er interessert. Dere har vært på utplassering i en bedrift to ganger i til sammen fem uker. Hvordan var det? Begge syns det var bra. Gerhard var hos Veidekke ASA. Han kjente de fleste der og trivdes godt. Når jeg spurte noen om ting jeg ikke skjønte fikk jeg hjelp og det var positivt å være der sier Gerard. Sjur var hos Sartor Maskin AS. De er ikke så store på betong, men han fikk delta i mindre arbeider med tradisjonell forskaling. Dette lærte han mye av og likte veldig godt. Han fikk også hjelp når han trengte det.

16

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Skal dere ut å reise med klassen? Ja, det blir et høydepunkt i skoleåret som begge gleder seg til. Klassen skal til Danmark i uken før påske. I tillegg så har de hørt at det muligens blir tatt ut fire elever til å ha praksis i Danmark i fire uker. Skal du gå i lære? Gerard har allerede fått garantert læreplass i betongfaget på betingelse av at han består alle fagene. Sjur har ikke bestemt seg enda, men både Vg3 påbygg og læretid er fristende. Hva gjør du på fritiden? Sjur bruker tiden på sosial omgang med familie og venner i tillegg til at han trener fotball og styrketrening. Gerard pleier å være med venner og å jobbe med far, som bygger hage-stue hjemme. I tillegg så spiller han litt dataspill. Vil du anbefale andre å gå på Sotra vgs? Ja, sier begge to. Det er en fin skole og vi trives godt.


Har du lærevansker eller psykiske/ fysiske utfordringer?

Vi hjelper deg å lykkes!

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en videregående opplæring?

Studietilbud: • Elektrofag • Salg, service og reiseliv • Påbygg til generell studiekompetanse • Informasjonsteknologi og medieprodusjon

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et trygt miljø.

Søknadsfrist 30. mars.

www.krokeide.vgs.no MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

17


Vi tilbyr læreplass i sju fag Institusjonskokk | Byggdrift | Helsefag | IKT | Kontor- og administrasjon | Brannførebyggjar | Barne- og ungdomsarbeidar

Besøk oss på utdanningsmessa 11. januar 2022

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader, variert og god opplæring, dyktige instruktørar, nettverksmøter, fagdagar og godt arbeidsmiljø. Søknadsfrist 1. mars 2022

64 mm

www.ifos.no Våre medlemsbedrifter søker lærlinger fra utdanningsprogrammene: Vg1 Teknologifag Vg1 Bygg og anleggsteknikk Finn oss på messen hvis dere ønsker å vite mer om hvilke mulighetene utdanningene gir deg……

Tlf. 56 33 03 30 - www.sartor-elektro.no

88 mm

18

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


“VI BYGGER GRÅTT OG GRØNT” • Anleggsgartnermester Askeland AS er fjerde generasjon anleggsgartner. • Vår virksomhet er knyttet til bygge-bransjen på Vestlandet. • Arbeidsområdet omfatter utomhusarbeider, nyanlegg, drift og vedlikehold.

www.revisorvest.no / 56 32 38 48 / Idrettsvegen 144, 5353 Straume

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

19


Marianne Garlid Johannesen er industrimekanikarlærling ved bedrifta Framo på Askøy utanfor Bergen. FOTO: PAUL ANDRÉ SOMMERFELDT / NRK VESTLAND

TAF - både fagbrev og studiekompetanse Den beste vidaregåande utdanninga i Noreg?

/ Av Brigt Roar Skeie, TAF-koordinator på Knarvik vgs. /

Knarvik vidaregåande skule tilbyr TAF-utdanning innan elektronikk, automasjon, byggfag, helsefag og TIP. TAF står for Tekniske og Allmenne Fag. På TAF bytar elevane mellom undervisning på skulen og praksis i bedrift. Over 4 år får dei både arbeidserfaring, fagbrev og studiekompetanse med fordjuping i realfag. Kvar haust startar rundt 60 nye TAF-elevar ved Knarvik vgs. Dei byrjar rett i praksis i bedriftene på måndagar og tysdagar. Her jobbar dei saman med fagarbeidarar. Resten av veka har dei undervisning på skulen. Første og andre året er det programfag på skulen, der elevane lærer teorien for faga som dei jobbar med i praksis. Det blir ofte gode diskusjonar rundt oppgåver elevane jobbar med. I tillegg har elevane fellesfag, der matte og fysikk kan vera utfordrande.

20

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Til no har TAF hatt over 900 elevar. Dei aller fleste har studert vidare på høgskular og universitet med utgangspunkt i fagbrevet dei fekk på TAF. For å kome inn på TAF må søkjarar på intervju med bedrifter og kommunar. Store og små bedrifter og institusjonar i Bergen og kommunane rundt tar inn TAF-elevar. Framo og Bergen Engines har vore med på TAF sidan oppstarten. Aker Solutions og Øygarden kommune har òg vore med i mange år.

Nokre elevar som går på TAF, fekk spørsmål om kvifor dei valde TAF og korleis det er å gå på TAF. Les svara på neste side. Elevane spelte inn video med svara. Desse videoane finn du på taf.no


fordi du då får både den teoretiske utdanninga som du får prøve i praksis og korleis arbeidslivet er.

 Kva gjer du på jobb? Mads: På jobb er eg med ein fagarbeidar. Det er veldig kjekt. Hos Aker Solutions er det vedlikehold av forskjellige tools som blir brukt i oljeindustrien.

Audun Haukeland (4TAF-Bygg) klar for å støype eit betonggolv hos OBAS Entrepenør.

 Kvifor valde du å gå på TAF i Knarvik? Mads Løfvenius (2TAF-TIP/Aker Solutions, bur på Ågotnes): Eg søkte TAF TIP, fordi eg ville ha ein annleis kvardag etter ungdomsskulen. Sondre Nilsen (4TAF-Elektro/Clampon, bur på Bildøy): Eg var usikker på om eg skulle velje yrkesfag eller studie på vidaregåande. Då eg fant ut at eg kunne gjere begge deler gjennom TAF, var valet enkelt. Henrik Brandtun (4TAF-Automasjon/Framo Flatøy, bur på Austrheim): Eg valde TAF fordi eg ville ha kombinasjon av skule og jobb.

Andrea Vindenes (3TAF-Helse/Øygarden kommune, bur i Øygarden): På jobb får eg være med på så godt som alle oppgåver. Det er veldig spanande og lærerik. Vi får dra på forskjellige praksisplassar, både sjukeheim, bufellesskap, heimesjukepleie, og kanskje sjukehus. Sondre: Eg er med på å produsere elektronikk, for eksempel sensorar som skal finne ut om det er sand i oljerøyr. Vanlege oppgåver på jobben kan vere å produsere ei straumforsyning, setje saman og lodde på elektronikk, eller å terminera kablar. Henrik: Eg vedlikehald maskiner, set saman deler til store produkt, og testar produkta til slutt.

 Har du planar om kva du vil gjere etter TAF? Andrea: Er ikkje heilt sikker endå, går berre i andre klasse, så eg har god tid til å bestemme meg. Henrik: Lurer på om å ta ei collegeutdanning i USA som verkar veldig spanande. Audun: Ynskjer å studere vidare for å bli sivilingeniør og kanskje ta litt økonomi. Marianne: Mitt mål er å bli ingeniør.

 Kven vil du anbefale å søkje TAF i Knarvik? Andrea: Anbefaler nesten alle å søkja TAF. Både dei som vil fortast mogeleg ut i arbeidslivet, men òg dei som er veldig glad i det teoretiske, og spesielt realfag. Ein må vere motivert fordi det er utfordrande, men veldig lærerikt. Henrik: Dei som har lyst til å vere i jobb, og samtidig få realfagskompetansen. Dei som likar matte, dei som likar fysikk, det er dei som skal søkje TAF. Til slutt frå Audun: Eg håpar å sjå deg på TAF til neste år!

Audun Haukeland (4TAF-Bygg/OBAS Entreprenør, bur på Landås): Eg ville ha kombinasjon av to studieløp. Det handla òg om at eg ville gjere noko unikt og annleis og at eg ville ha ein skikkeleg utfordring.

 Korleis er det å gå jobb som TAF-elev? Audun: Å gå på jobb deler av veka gjev deg variasjon. Du må tenkje på ein veldig annleis måte enn på skulen. Det vert òg stilt andre krav til måten du oppfører deg på. Marianne Johannessen (4TAF-TIP/Framo Services, bur i Fyllingsdalen): Det er veldig spennande å ha begge deler samtidig,

Mads Løfvenius (1TAF-TIP) i fint driv med ei freseøving hos Aker Solutions på Ågotnes. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

21


Mange får sin første erfaring fra arbeidslivet på Sartor Storsenter Se ledig stilling på sartorstorsenter.no

MURERFAGET TRENGER DEG

Vær Lur, Sats på Mur

Mer info.:

www.murmestre.no post@murmestere.no, Øvre Fyllingsvei 81 B, 5161 Laksevåg, 928 98 842

22

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


BPG- læring i sentrum Bergen Private Gymnas er en videregående skole sentralt i Bergen sentrum med 525 elever. Skolen har tre utdanningsprogrammer: studiespesialisering, medier og kommunikasjon, og musikk, dans og drama. Skolens mål er først og fremst å forberede deg som elev til videre studier og det innebærer mer enn god fagkunnskap og gode karakterer. Du vil lære å jobbe tverrfaglig, bærekraftig og kreativt både alene og sammen med andre. Vi hjelper deg å realisere ditt potensial, og lærer deg metoder og strategier som er nyttige, ikke bare i studier, men også i utfordringer du møter senere i livet. På BPG får du venner fra hele Bergen og omegn. Vi legger vekt på å se, utfordre og følge godt opp hver enkelt elev og benytter aktive og prosessorienterte læringsformer der dyktige lærere formidler sine fag på ulike måter. Undervisningsressurser lagres digitalt slik at du når som helst kan hente dem frem igjen. Skolen har også en svært høy fullføringsgrad ettersom hele 98% fullfører sin skolegang på BPG. STUDIESPESIALISERING, MUSIKK OG MEDIA Lurer du på hva du vil bli og ønsker du å holde mulighetene etter videregående åpne? Da er kanskje studiespesialisering det rette utdanningsprogrammet for deg. Diego går studiespesialiserende Vg3 og tar realfagsfordypning. - Jeg er veldig fornøyd med realfagene og det krever ikke så mye arbeid for å prestere i realfag som folk skal ha det til. Skolemiljøet er også veldig bra. Musikklinjeeleven Johanna er veldig glad for at hun har tilgang til band- og øvingsrom også utenom skoletiden. - Med så god tilgang til øvingslokaler blir alle fort godt kjent, også på tvers av trinnene. Vi blir raskt en sammensveiset gjeng, sier hun.

Alle musikkelevene får noteverktøyet Sibelius.

også

det

profesjonelle

Sheila, som går medier og kommunikasjon, ville ha en annerledes vei til å få generell studiekompetanse. Hun trives med at hun får jobbe både kreativt, praktisk og teoretisk. - Jeg liker at vi får låne medieutstyr slik at vi kan øve oss på fritiden eller holde på med egne prosjekter. Alle elevene får egen Mac og Adobepakke som de får god opplæring i. - Vi lærer profesjonelle verktøy som for eksempel Photoshop, Premiere Pro og Illustrator. Vi samarbeider også med profesjonelle medieaktører og deltar på arrangementer og festivaler utenfor skolebygget. TO FAG PER DAG På BPG har du kun to fag per dag og du får god tid til å fordype deg i fagene. Vi har et godt skolemiljø og arrangerer bli-kjent-tur i starten av Vg1 for alle utdanningsprogrammene.

ÅPEN DAG OG SØKNADSFRIST

Velkommen til BPG og besøk gjerne skolen på åpen dag 3. februar. Søknadsfristen er 1. mars. Skolen er ikke med i VIGO, så det er kun på BPG.no elever kan søke skoleplass.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

23


foto: Cecilie Bannow

kunnskap med begeistring! åpen dag 10. FEBRUAR velkommen til oss i lars hilles gate 17

24

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

NOEN FAKTA OM METIS VIDEREGÅENDE • 99 % fullfører • 590 elever • gratis mac med adobe-pakken • egen mentor og privatlærer • blokkdager (ett fag per dag) • midt i bergen sentrum • vestlands største toppidrettslinje • våre utdanningsprogram: - studiespesialisering - toppidrett - medier og kommunikasjon - salg, service og reiseliv (business) - påbygg • kr. 16.900 i skolepenger per år

V I D E R E GÅ E N D E

-litt bedre 09321 metis.no metis videregående metisvideregaendebergen metis_videregaende


Metis videregående –

mest populær i fylket Visste du at Metis er Vestlands fylke mest populære videregående skole? Hver elevplass har 2,3 søkere - ingen andre skoler kan vise til en slik popularitet. På Metis fullfører også hele 99 % av elevene utdanningen

Metis videregående har ​​590 elever og tilbyr fem forskjellige utdanningsprogram - studiespesialiserende, toppidrett, medier og kommunikasjon, salg, service og reiseliv (Business) og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen ligger i Bergen sentrum og er lett tilgjengelig med kollektivtransport. TRYGGHET OG TRIVSEL Overgangen fra ungdomsskolen til videregående kan for mange være stor og litt skummel. Trygghet og trivsel er viktig, og elevene setter stor pris på at skolen arrangerer bli-kjent-tur i starten av Vg1. BLOKKDAGER (ETT FAG PR. DAG) Studiespesialiserende kan være riktig valg for eleven som ønsker å ha alle mulighetene åpne. Hanne fra Vg3 valgte nettopp dette utdanningsprogrammet av den grunn. Hun forteller at det beste med Metis er blokkdagene. – Å ha ett fag hele dagen høres slitsomt ut, men det er det ikke! Vi får virkelig satt oss inn i fagene, og med blokkdager har vi muligheten til å ta undervisningen ut av klasserommet. Vi kan bruke en hel dag på VilVite eller bedriftsbesøk, så man rekker mye mer med blokkdager enn på en vanlig skoledag. KREATIV SKOLEHVERDAG Susanne valgte Medier og kommunikasjon fordi hun var lei av å kun ha teoretiske fag og ønsket å bruke kreativiteten sin i skolehverdagen.

Lightroom m.m. Vi går tidlig gjennom de ulike programmene og lærer oss grunnleggende teknikker. TIDLIG ARBEIDSERFARING Salg, service og reiseliv (Business) er en yrkesfaglig linje, og passer perfekt for de som ønsker å komme tidlig inn i arbeidslivet. Elevene på Business har en annerledes skoleuke enn de andre utdanningsprogrammene. I Vg2 kan elevene velge mellom salg og reiseliv eller service, sikkerhet og administrasjon. Nytt fra høsten 2022 er at elevene kan få vekterutdanning via skolen, og da har eleven allerede en utdanning ved endt skolegang. Etter to år på Business, kan eleven enten gå ut i lære eller ta påbygging til generell studiekompetanse. – Vi har praksis en gang i uken hvor vi jobber i en bedrift gjennom hele skoleåret. Det som er positivt med Business er at jeg lærer ting som jeg kommer til å få bruk for senere i livet, sier Mateusz som går Salg og reiseliv Vg2.

SØKE SKOLEPLASS? Metis videregående er ikke med i VIGO, og elever kan kun søke skoleplass på metis.no. Husk søknadsfristen 1. mars. HAR DU LYST Å VITE MER OM SKOLEN? BESØK GJERNE METIS PÅ ÅPEN DAG 10. FEBRUAR 2022!

– På skolen lærer vi å lage reportasjer, grafisk design og alt man forbinder med medieproduksjon. Vi har også tilgang på Adobe-pakken og vi lærer blant annet Photoshop, Premiere Pro, MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

25


Vi har spurt 4 spørsmål til tre av våre gründere 1. Kva utdanning tok du etter ungdomsskulen?

2. Kvifor valde du å starte for deg sjølv? 3. Korleis trivs du i Gründerparken Vest? 4. Kor ser du bedrifta di om tre til fem år?

FAKTA OM GRüNDERPARKEN VEST  Etablert i mars 2017, som eit tilbod til gründerar og vekstskaparar.  Initiativet kom frå Sartor Storsenter og dei tre vertskommunane Fjell, Sund og Øygarden – saman med Vest Næringsråd.  Flytta til Straume Teknologisenter i 2018, og fekk med det eit stort løft.  Vest Næringsråd er prosjektansvarleg, på oppdrag frå Øygarden kommune.  16 verksemder deler no kontorfellesskap med fellesareal og møterom.

 I 2020 opna Gründerparken Vest avd. Ågotnes for å kunne tilby lager/verkstadslokaler til firma med slike behov. To bedrifter held til i denne avdelinga.  Til saman har rundt 25 tilsette sitt daglege virke i parken.  Målsettinga er å skapa ein felles arena for gründerskap og innovasjon som eit vesentleg element i utviklinga av Nye Øygarden kommunes nærings- og arbeidsliv i framtida.  Fungerer som ein møteplass mellom gründermiljøet i regionen og det lokale næringslivet, representert gjennom Vest Næringsråd. / Reportasje: Anders Ekanger /

Nokre av gründarane som held til i Gründerparken 26

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


Randi Weber (50 år) – Gründer 1. Internasjonal marknadsføring, reiseliv og konseptutvikling, HR-fag.

Men det er livslang læring i arbeidslivet.

2. Fordi det er områder innan HR som eg vil vidareutvikla og som vil bidra til

utvikling i nærmiljøet og internasjonalt.

3. Kjempegodt, Rikard og Anders er utruleg flinke til å skapa framdrift og

legga til rette. Det er kjempeflinke bedrifter og veldig allsidige bedrifter i parken som gjer kvardagen inspirerande.

4. Om fem år har bedrifta mi vore medverkande til utvikling innan Firma: Weber HR & EDI Bransje: HR

fagområdet HR, og ha vore med på å fremme likestilling, inkludering og mangfald.

Tore Torsvik (50 år) – Gründer 1. Etter vidaregåande begynte eg å jobba, før eg i vaksen alder tok utdanning som

marknadsøkonom med fordjuping i Internett og multimedia. Har jobba i IT- og reklamebransjen i 20 år etter dette.

2. Eg valgte å begynna for meg sjølv for å realisera ein idé som eg, datter mi og

svigersonen hadde, nemleg Snappers. Dette er eit drop-in fotostudio som hadde første oppstart på Sartor i år. Vi ønskjer å revitalisera bransjen og gjera høgkvalitets fotografering tilgjengeleg for alle.

3. Her trivs eg veldig godt. Ein møter mennesker som er i samme situasjon som seg

selv og som genuint heier, og vil at du skal lykkast. Gode samtaler med kompetente gründerar gjer ein stor forskjell når ein sjølv er i en slik situasjon.

4. Om tre til fem år ser eg for meg at Snappers har blitt ein etablert merkevare i

Norge, Sverige og Danmark. Eg trur at det er ein marknad for det, og dei vekene vi har vore i gang på Sartor har vist dette. Uansett kva fase ein er i livet, skal det vera enkelt og rimeleg å gå til fotograf.

Firma: Snappers AS Bransje: Fotobransjen

Marita Angeltveit Fjøren (34 år) – Gründer 1. Vidaregåande skole, allmennfag, folkehøgskule, eitt år sosialantropologi

på UiB, bachelor i økonomi og administrasjon med fordjuping i rekneskap.

2. Eg fekk ein spennande moglegheit til å vera med å bygga opp eit nytt

rekneskapskontor her på Sotra.

3. Eg trivs veldig godt. Det er veldig spennande og lærerikt å vera ein del

av Gründerparken og eg opplever at vi som sit her er med på å heie kvarandre fram og dele kunnskap på tvers av bransjar. Det er verdifullt med eit sosialt fellesskap når ein driv for seg sjølv.

4. Ibalanse utvidar med en tilsett til allereie i desember. Om tre til fem år håpar

Firma: Ibalanse Sotra Bransje: Regnskap

eg vi har bygd oss opp til å bli det foretrukne regnskapskontoret på Sotra. At vi er kjent for godt samarbeid og gode løysningar.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

27


B TELLE TREARBEID

B Telle Trearbeid AS bygger alt fra eneboliger, tomannsboliger og prosjekthus til leilighetsbygg og større prosjekter. Med over 60 års fartstid i bransjen er vi en trygg og erfaren samarbeidspartner i boligprosessen. Les mer om oss på www.telle.no eller kontakt oss: firmapost@telle.no - 56 31 20 80.

Vi satser på lærlinger! I år har vi 17 lærlinger i arbeid. Disse arbeider innen betong-, murer- og anleggsmaskinførerfaget. Som lærling får du god oppfølging hos oss.

Besøk oss på digital utdanningsmesse! 28

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


HVORFOR HAR VI LÆRLINGER?

LÆRLINGER SIDEN OPPSTART For unge lærlinger er læretiden gjerne det første møtet med arbeidslivet, og det kan til tider virke overveldende. «Vi ser blant annet i lærlingene vi har med oss nå, at de ønsker å være her ved at de Hvorfor har vi lærlinger? kommer på jobb (tidsnok) med en Som byggmesterbedrift er det svært viktig for oss å videreføre tømreryrket! interesse og nysgjerrighet for faget. Tekniske krav og forskrifter endrer seg Læretiden er på mange måter som en lang jobbsøknad, og viktig for og tømrerfaget har blitt mer komplekst med tiden, men det å kunne bedriften sin vurdering for evt. de grunnleggende prinsippene må videre engasjement ved bestått ligge til grunn for å bli en god tømrer. fagprøve» sier daglig leder Marianne Furheim. Det å få inn lærlinger, gir bedriften «nytt blod» og ungt pågangsmot, men Hjalmar Marthinussen har vært lærling siden juni 2020 og har i vi kan også lære dem faget slik vi underkant av 1 år igjen av ønsker å utøve det. Kvalitet, trygghet læreperioden. Gjennom og lagspill er viktige verdier i alt vi gjør, og jo tidligere man får være med rammeavtalen med kommunen på på denne reisen, jo tryggere blir man i tømrer, har Hjalmar vært med på alt fra lekkasjer til bytting av faget, mener vi. kledning og tak. «Det beste med å være lærling er at det er praktiske «En god læretid bunner ut i interesse fag som gjør at man ikke må sitte for faget. Alle kan lære, men det er på skolebenken hele dagen. Man viktig å ha lysten til å lære og til å forstå prosessene i det å f.eks. bygge får også utdanning i et praktisk fag en enebolig» sier Asgeir Sangolt. Som som man kan ha bruk for i senere tid, det er også veldig deilig at man «senior» byggmester å regne, vet Asgeir hva han snakker om. Gjennom gjennom utdanningen får betalt» sier Hjalmar. For å dekke flere årene i Straume Mesterbygg og fra områder i opplæringsplanen, skal tidligere steder, har Asgeir hatt med Hjalmar snart være med på en seg flere lærlinger. enebolig fra begynnelse til slutt. Læretid = grundig søknad Vi ønsker lykke til i valget av Svenner som har med seg lærlinger, utdanning, og skulle tømreryrket sørger for den daglige opplæringen, noe som også gjør dem litt «skjerpet». friste, ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulighetene. et at de ønsker å lære fra seg faget med yrkesstolthet, er viktig. Straume Mesterbygg AS startet med lærlinger samme år som oppstarten i 2002. Siden den gang har vi hatt over 60 lærlinger i bedriften. Asgeir Sangolt og Gabriel G. Singstad - byggmester og lærling i god dialog.

Foto. Marianne Furheim

Hjalmar synes det beste med å være lærling er at det er et praktisk fag som gjør at man ikke trenger å sitte på skolebenken hele dagen. FOTO: Marianne Furheim

Gode grunner til å ha lærling:

Å ha lærling kan bringe ny kunnskap inn i bedriften. En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme. Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften. Ved å ha lærling kan bedriften delta i offentlige anbud der det stilles krav til å ha lærling.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

29


Foto: Helge Johan Stautland

UTDANNINGSREPORTASJE

Møt Phillip Marthinsen Kålås frå Øygarden! Han er 16 år, har flytta heimefrå og begynt på Lundeneset vgs heilt nord i Rogaland.

Phillip Marthinsen Kålås (16) har einerom på internatet på Lundeneset i år. Her trivst han veldig godt.

Internatskule Philip M. Kålås (16) begynte på internatskule: / Av Helge Johan Stautland /

INTERNATSKULE 16 år og flytta heimefrå for å begynna på vidaregåande? Sprøtt og litt halvskummelt, tenker du kanskje! Det treng ikkje vera det. Stikkordet er nemleg internatskule. – Det er klart det var skummelt å flytta heimefrå i starten, men det gjekk fort over. På Lundeneset har eg blitt godt kjend med mange allereie. Det blir heilt klart eit tettare miljø når så mange bur på internat. Å bli kjend med andre går naturleg, seier Phillip Marthinsen Kålås. Å flytta på internat kan skildrast som ein mellomting mellom det å flytta heimefrå og å flytta på hybel. Misjonssambandet Skoler, som Lundeneset er ein del av, har mange internatskular over heile landet. På desse skulane bur du saman med mange andre, på anten einerom eller dobbeltrom. Det betyr altså at ja, du er heimefrå, men sjeldan åleine! Ein et mange av måltida i

30

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

lag, og elevane brukar mykje av fritida saman. Til saman tilbyr Misjonssambandet Skoler dei fleste programområde innanfor vidaregåande opplæring. Phillip har søsken som har gått på Lundeneset, og visste derfor litt om korleis det var. – I tillegg søkte eg litt på nett og såg YouTube-videoar der det såg ut som at folk hadde det veldig kjekt i lag, seier han. Han enda opp med å senda søknad, og er i dag elev på VG1 IT og medieproduksjon. Skulen tilbyr også programområda studiespesialisering, sal, service og reiseliv, samt påbygg. KRISTEN SKULE!? Skulane i Misjonssambandet Skoler har ein kristen profil. Men her er det elevar med forskjellig tru. Det er viktig for skulane at alle elevar blir inkludert og respektert, same kva ein trur på.


Det er viktig for skulane at alle elevar blir inkludert og respektert, same kva ein trur på. Elevane kan ta del i det kristne tilbodet utanom skuledagen dersom dei ønskjer det. Ei kristen forståing av verkelegheita og kva eit menneske er, er noko som er sentralt for desse skulane På skulane kan du ta del i eit aktivt idrettstilbod, engasjera deg i friluftsliv eller bruka meir tid på hobbyen din. Og så må

ein ikkje gløyma det sosiale fellesskapet generelt: Elevane er flinke til å skapa liv og engasjement rundt seg når dei steller i stand ting etter skuletid. Misjonssambandet skoler har 12 internat- eller dagskular i heile landet. Du kan lesa meir om desse på www.misjonssambandetskoler.no

Foto: Kees A. Z. Fjellvang

«På Lundeneset har eg blitt kjend med mange»

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

31


NÆRINGSUTVIKLING

Vi skal bidra til at fleire arbeidsplassar vert skapt – og de er framtidas kandidatar Øygarden har allereie satt tydelege spor på kartet både nasjonalt og internasjonalt som mottakshamn for Langskip - regjeringa si fullskala karbonsatsing – CCUS**. No blir det jobba med synergiar av karbonlagringsanlegget, Northern Lights, for å skapa eit økosystem innan industri, teknologi og kunnskap næringar som til dømes karbonfangst og hydrogenframstilling i Energiparken på Kollsnes.

Dagleg leiar Anita Mannes og Hanne Misje Lokøy er med å drive Øygarden næringsutvikling KF

Øygarden næringsutvikling KF* vart oppretta i januar 2021 etter vedtak i kommunestyret, og har sit opphav frå intensjonsavtalen mellom dei tre kommunane før samanslåinga: «Den nye kommunen skal vera ein framtidsretta, nyskapande og heilskapleg næringskommune med høg kompetanse». Øygarden næringsutvikling består i dag av to tilsette, dagleg leiar Anita Mannes og rådgjevar Hanne Misje Lokøy. Vi jobbar tett med næringslivet, kommuneadministrasjonen og politikarar for å legga til rette for og fremma næringslivet i kommunen. Primæroppgåva vår er, på vegne av kommunestyret, å vere ansvarleg for næringsutvikling i kommunen. Det betyr i kortversjon at vi skal bidra til at fleire arbeidsplassar vert skapt. Vi har difor stort fokus på kva vi trur er famtidas næringsliv og industri, og kompetansebehov for framtidas arbeidsplassar. For tida er det globalt fokus på klimakrisa og det grøne skiftet, og

I tillegg til karbonlagring og hydrogensatsingar, er vi stolte over at vi er store på marine næringar i kommunen. Vi har eit rikt fiskeri, både innan oppdrett og av tradisjonelt (men moderne) fiske. Vi har stort fokus på nye berekraftige artar som til dømes alge- og skjelloppdrett, og dyrking og produksjon av tang og tare. Alt dette har eit stort eksportpotensiale som vil vere ein viktig del av matproduksjonen i framtida. Vi har ein by under utvikling, og mange spennande og nytenkjande byggeprosjekt skal byggjast i kommunen i dei neste åra. Gjennom det siste året har Øygarden næringsutvikling utarbeida ei skisse til næringsstrategi for kommunen. Vi har hatt dialogmøte med store delar av næringslivet, og fått innspel på kva vi skal leva av i framtida. Her har leiinga på Sotra Vidaregåande og fylkeskommunen og vore kopla på for å tilpassa utdanningsretningar i samsvar med det næringslivet treng. Framtida og det grøne skiftet skjer fort no, så her må dialogen mellom partane vere tett også framover. Vi har mykje å sjå fram til i kommunen, og grunnlaget for mange spennande yrkesmoglegheiter for framtida vert lagt no.

Vi ønskjer deg lukke til med ditt yrkesval! *KF (kommunalt foretak)

32

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

**CCSU: Carbon Capture Utilization and Storage


VI GIR IKKE KARAKTER, VI BYGGER KARAKTER!

Dale Oen Academy er et oppdager-år for ungdom som etter ungdomsskolen ikke har funnet ut hva de vil i livet, eller som trenger et pause-år fra skolen. Målet med året er tredelt: 1. Oppdage egne styrker, oppleve mestringsfølelse og få troen på seg selv og egne muligheter. 2. Oppdage mulighetene som finnes i samfunnet og komme videre i utdanning eller arbeid. 3. Bygge karakter! Utvikle positive karaktertrekk som man trenger i samfunnet i dag og i fremtiden. Mange unge sliter med lav motivasjon for skole og læring, lavt selvbilde eller en følelse av å aldri kunne være seg selv 100%. Mange har enda ikke oppdaget hva de er gode på. På Dale Oen Academy lærer du å finne det positive i deg selv og andre, å våge noe nytt, å tåle å stå i det som er vanskelig – bli både tøffere og mer hensynsfull. Mest av alt handler det om å mestre, og å få troen på seg selv – og bli en bedre versjon av seg selv. Ungdommene som går på Dale Oen Academy lærer gjennom aktivitet – ikke ved å sitte i ro ved en pult. Man lærer om verden i verden. Derfor inkluderer året seiling, dykking, fisking, ski, kiting, klatring, overnattingsturer, dyrehold, fisking og mye mer. Man får trening i yrkesfag som blant annet elektro, tømrerfag, mat- og restaurantfag og helsefag. Ved hjelp av eksperter på ulike områder lærer man om blant annet søvn, stress, trening/kosthold, mekling, smertetoleranse, vanecoaching og hvordan hjernen fungerer. Ved årets slutt får alle deltakere som fullfører, et kompetansebevis som vil være til stor hjelp ved jobbsøking. Alle får også hjelp til innsøking på videregående skole eller lærlingplass. PETTER BJØRSVIK HOFF (17) Før Dale Oen Academy så jeg bare ned på meg selv. Jeg ble mobbet, og ante ikke hva jeg skulle i livet mitt. På Dale Oen Academy lærte jeg at man alltid har mer å gå på og at jeg kan klare nesten hva som helst, bare jeg bestemmer meg. Dessuten fikk jeg venner jeg kommer til å ha resten av livet. Nå går jeg på byggfag, har fått mange nye venner og ser lyst på fremtiden. Det største øyeblikket var å fullføre maraton. Og å treffe Kronprinsparet.

SILJE MARIE VIKANES (19) Før Dale Oen Academy hadde jeg utrolig dårlig selvtillit, men jeg visste det på en måte ikke selv. På Dale Oen Academy traff jeg de fineste folkene jeg har møtt. Noen som gjør mer enn jeg trodde var mulig for at jeg skulle oppdage alt jeg kunne klare. Ingen kan jo egentlig trylle, men det føles som at det var akkurat det de gjorde. Det er ikke ett spesielt øyeblikk, men hele reisen - der både jeg og andre forandret oss foran øynene på hverandre, som er det største.

THE DALE OEN ACADEMY HAR AVDELING I ØYGARDEN UTENFOR BERGEN OG I OSLO. FOR MER INFORMASJON OM OPPDAGER-ÅRET OG SØKNAD, TA KONTAKT PÅ PAAL@DALEOEN.COM

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

33


34

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


Læreplass i sju fag

Vi har trygge og gode arbeidsstader, variert og god opplæring, dyktige instruktørar, nettverksmøter, fagdagar og godt arbeidsmiljø. Vi søkjer etter lærlingar i januar/februar. Det vert annonsert på nettsida til kommunen, Finn.no og Vestnytt. Søknadsfrist 1. mars 2022. Velkomen som søkjar!

Øygarden kommune søkjer etter deg som er motivert og engasjert i faget ditt. INSTITUSJONSKOKK / Læretid 2 år på kjøken. Institusjonskokken arbeidar på store institusjonar som sjukehus, forsvaret, sjukeheimar, fengsel o.l. Du skal laga mat som gjev positive opplevingar til friske og sjuke. Ei av dei viktigaste oppgåvene er å lage ernæringsriktig og velsmakande mat til mange menneske samtidig.

BYGGDRIFTARFAGET / Læretid 3 år. Byggdriftaren skal vere med på å trygge og vedlikehalde næringsbygg, skular, barnehagar og omsorgsbustader til dømes. Opplæringa handlar om drift, kontroll og ettersyn av bygningar, VVS-installasjonar, elkraftinstallasjonar, tele- og automatiserings-installasjonar m.m.

HELSEFAGARBEIDAR / Læretid 2 år. Helsefagarbeidaren utførar omsorg, grunnleggjande sjukepleie og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og velferdstenesta. Du skal møte pasientar, brukarar og pårørande på ein profesjonell måte, og bidra til å fremme trivsel, fysisk og psykisk helse og ivareta brukarmedverking og pasientrettigheiter. Opplæringa i lærefaget skal utvikle evna til å møte menneske med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjonar og med ulik evne for kommunikasjon. Praksis kan t. dømes vera på institusjon for eldre eller psykisk utviklingshemma, i heimetenesta eller på sjukehus.

IKT-FAGET / Læretid 2 år på IKT-avdeling. Som IKT-lærling i Øygarden får du utfordringar frå første dag. Dine arbeidsoppgåver vert helpdeskfunksjonar, klientdrift, serverog nettverkdrift. I læretida får du brei kunnskap om IKT-drift og blir god på service!

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR / Læretid 2 år. Barne- og ungdomsarbeidaren skal bidra med tilrettelegging og gjennomføring av pedagogisk tilbod for barn og unge i alderen 0-18 år. Du skal kunne tilpasse arbeidet til det enkelte barn/ unge sitt funksjonsnivå og livssituasjon. Å vera med å fremme fellesskap og samhald i eit miljø prega av leik, utforsking og læring er ein viktig oppgåve. Aktuelle arbeidsstader er barnehage, SFO, barneskule og ungdomsskule.

KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDAR / Læretid 2 år. Oppgåvene er varierte, du er innom fleire avdelingar som; personal-, økonomi og plan- og utbygging. Lærlingen arbeidar med postføring/journalføring, telefonsentral, kundekontakt, sortering av post m.m. Du får innblikk i personaloppgåver, økonomi og politisk service og forvaltning. BRANNFØREBYGGJAR (TIDLEGARE FEIARFAGET) / Læretid 3 år på brannstasjon. Brannførebyggjaren arbeidar med å hindre brann. Det kan vere; tilsyn og kontroll av fyringsanlegg, informasjonsarbeid om fyringsteknikk og brannførebyggjande tiltak, feiing av skorsteinar, røykkanalar og eldstader og med å avgrense skader etter brann. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

35


OLJEINDUSTRIEN

Å være lærling hos

Technip FMC Ågotnes

/ AV Tone Polden Lunde, TechnipFMC /

TechnipFMC er en leverandørbedrift til oljeindustrien. Vi er ca. 20 000 ansatte i 40 land. Her på Ågotnes er vi ca. 650 ansatte på kontor, verksteder og offshore. Hovedaktiviteten her er installasjon og vedlikehold av undervannsinstallasjoner hovedsakelig i Nordsjøen. Vi er også i gang med satsing på havvind og bølgekraft med tilhørende hydrogenanlegg på havbunnen. Verden vil trenge energi i ulike former, og vi ønsker å bidra til produksjon av energi i en eller annen form. TechnipFMC er og vil være en god og framtidig arbeidsplass i mange tiår framover. TechnipFMC arbeider hele tiden for at lærlingene skal få en god og trygg oppstart på læretiden. Vi har som mål at alle lærlingene våre skal få en god opplæring og at lærlingene skal bestå fagprøven når så langt kommer. Etter endt læretid 36

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

blir lærlingen ansatt dersom det er ledige stillinger som passer, og dersom vi er fornøyd med innsatsen gjennom læretiden. Vi legger vekt på en jevn fordeling av jenter og gutter, og ønsker oss derfor flere jenter som lærlinger i verkstedsfagene. Vi i Technip har ca. 20 lærlinger i fire ulike fag. I dag har vi 9 industrimekanikerlærlinger fordelt med 7 på Ågotnes og 2 ved vår avdeling i Kristiansund. Vi har 4 automatikerlærlinger, 4 havbunnslærlinger og 3 logistikklærlinger. Lærlingene blir rekruttert fra omliggende videregående skoler gjennom opplæringskontoret Live2Learn. Når de begynner hos oss, går de gjennom noen uker med opplæring før de blir fordelt rundt i verkstedene og lagrene våre.


DANIEL HENRIKSEN MORLANDSTØ / lærling i automatiseringsfaget

Jeg valgte automatikerfaget fordi det er et fag med et bredt fagfelt med gode framtidsutsikter. Læretiden min er 18 måneder. Å være lærling i TechipFMC er kjekt. Det er mye variasjon i arbeidet som utføres og miljøet på arbeidsplassen er veldig bra. Den største overgangen fra skole til jobb, var ansvaret som kom med jobb. Det er flere som er avhengig av deg på jobb i forhold til skole. Det stilles mer krav til å stille opp, på skolen så gikk det bare utover egen læring, men på jobb er det arbeid som skal utføres og bli ferdig. Framtidsutsiktene i faget ser veldig bra ut. Automatikerfaget er en utdanning som har mange forskjellige bruksområder og høy etterspørsel.

MALIN VISNES / lærling i logistikkfaget Det var tilfeldig at jeg valgte å ta et fagbrev i logistikkfaget. Etter VGS var jeg usikker på hva jeg ville gjøre videre. Jeg snakket med L2L, der de anbefalte meg å søke på læreplass i logistikkfaget. Live2Learn som er et flerfaglig opplæringskontor, er en super ordning. De er en god støtte å ha, og de følger deg opp gjennom hele læretiden. Siden jeg manglet noen logistikkfag fra videregående skole, måtte jeg ta en ekstra eksamen, og læretiden min er da 2,5 år mot 2 år normalt. Men et halv år ekstra går fort, og gir meg bare enda mer erfaring.

Største overgangen fra skole til lærling i bedrift er at jeg må være ansvarlig for egen læring. Jeg må oppsøke informasjon, og spørre om det er noe jeg lurer på. Det er ingen som gir deg hjemmelekser eller prøver. Å være lærling i TechnipFMC er helt supert. Jeg jobber med flinke folk som er motivert til å utføre en god jobb hver dag. Det er lett å spørre om hjelp hvis det er noe jeg lurer på.

Jeg ser positivt på framtidsutsiktene i logistikkfaget. Et slikt fagbrev kan brukes på mange ulike arbeidsplasser. Du er ikke låst til for eksempel oljebransjen selv om det er der du tar fagbrev. Logistikk brukes overalt, og det kommer alltids til å være behov for flinke logistikk arbeidere.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

37


JESSICA SÆLE SÆVAREID / lærling i industrimekanikerfaget

Jeg er Lærling som industrimekaniker og valgte det fordi jeg ønsket gode og givende muligheter innenfor oljen, men også fordi jeg ønsket en variert og aktiv dag. Gjennom videregående fikk vi høre mye om faget, og jeg syntes personlig det var det som passet meg aller best. Læretiden min er 2 år. Den største overgangen fra skole til jobb er vel all aktiviteten og bevegelsen. For en rastløs sjel er det vanskelig å sitte i ro på skoleplassen og ha teori, men på jobb er man i aktivitet og holder kroppen i gang. Dagene går mye fortere. Å være lærling i TechnipFMC er fantastisk! Det er en veldig god arbeidsplass med masse gode mennesker som ønsker at du skal lykkes. Man

38

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

blir ivaretatt og de tar hensyn til deg og hvordan du selv lærer. Det er en trygg læreplass og jeg synes det er gøy å komme på jobb. Jeg lærer stadig noe nytt og spennende. Industrimekaniker er et stort fag så det er mye å lære, og jeg har lyst å nå langt! Jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått muligheten til å få en fot innenfor oljen, og

jeg er motivert for hva jeg har i møte i fremtiden. Det blir gøy å se hvordan teknologien blir en større del av hverdagen, og hvordan industrimekanikerfaget utvikler seg framover.


JOHAN ULVESETH SANDVEN / lærling i havbunnsinstallatørfaget

Jeg ville jobbe innenfor service yrket, og ha en mulighet for både offshore- og verkstedsjobb. Offshorehverdagen er veldig variert, med utreise til ulike rigger. Utstyret som skal installeres variere fra felt til felt og du har en jobb der du blir utfordret til å gjøre nye ting hele tiden. Som havbunnsintallatør jobber du med å vedlikeholde utstyr på verksted og installere/ sette utstyret på havbunnen offshore.

Den største overgangen fra skole til jobb var å bli mer selvstendig. Jeg jobber med utstyr som har en viktig rolle på havbunnen for olje og gass produksjonen, og dersom jeg slurver med arbeidet eller ikke følger TechnipFMC sine prosedyrer kan det bli veldig dyrt og føre til farlige hendelser både i verkstedene eller offshore. Vi jobber en del overtid som er veldig kjekt, da vi kan få litt mer penger i lommeboken.

Arbeidsmiljøet i TechnipFMC er veldig bra. Jeg jobber med gjevnaldrene kollegaer samt andre lærlinger. Her blir jeg utfordret til å gjøre store jobber alene, og det er fortsatt rom for å gjøre feil. Læringskurven er bratt. Lærlingene har et fint felleskap, vi prøver å finne på ting på fritiden som padeltennis, bowling e.l. Arbeidsmengden for TechnipFMC ser lovende ut. Vi har masse jobb fremover på de ulike avdelingene både off- og onshore. Skjer det noe med installasjonen offshore, er det havbunnsinstallatører som må ut å ordne opp enten det er å skifte moduler eller å fjerne gamle installasjoner på havbunnen.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

39


TRANSPORT & LOGISITKK

Yrkessjåfør / Reportasje: Gunnar Buvik /

I følge NHO og Norges Lastebileierforbund er det forventet at det vil være et stort behov for yrkessjåfører i fremtiden. Dette yrket er også i stadig utvikling i forhold til nye teknologiske hjelpemidler og en dreining mot mer bruk av fornybare brennstoffkilder i kjøretøyene. Man trenger ikke reise langt fra Øygarden for å finne en av de såkalte «landslinjene» for yrkessjåfør i Norge. På Os utenfor Bergen har Os vgs spesialisert seg på dette gjennom mange år. De besitter spisskompetanse på området og har også bygget opp en omfattende maskin- og kjøretøypark som gjør at elevene får skikkelig praktisk erfaring under utdanningen. Her får du en allsidig utdanning og praksis innen terminalarbeid, persontransport, godstransport kundebehandling og allmennfag. AVDELINGSLEDER FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK VED OS VGS. ØYVIND TRÆTTEBERG SIER FØLGENDE: – Vg2 Transport og Logistikk og Vg3 yrkessjåfør passer godt for de som ønsker en god blanding mellom teori og praksis. Vi har et meget godt miljø der vi jobber for gode relasjoner i alle ledd, og at elevene skal få oppleve mestring.

OS VGS VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK

På Os vgs får du ei utdanning som opnar mange vegar innan transport og logistikk. Du får allsidig utdanning og brei kunnskap innan terminalarbeid, persontransport, godstransport, kundebehandling og allmennfag.  Du kan få kompetansebevis på ADR (transport av farleg gods) og truckførarbevis.  I tillegg vil du få praktisk opplæring i godsbehandling på lager, førstehjelp og brannslukking, teorikurs klasse B.  Du får støtte til obligatorisk opplæring for førarkortet i klasse B (mot kvittering frå kjøreskole).  Skulen har 6 truckar som vert nytta i praksisundervisninga, eigen lagerhall og stort uteområde. I prosjekt og fordjupning frå haustferien til vinterferien er du utplassert to dagar i ei relevant transport- og/eller logistikkbedrift. Utplasseringa gir deg eit nyttig innblikk i livet og gode erfaringar å ta med vidare både i skulearbeidet og seinare i arbeidslivet. Opptakskrav: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

VG3 YRKESSJÅFØR PÅ TUNGE KJØRETØY

Os vgs tilbyr ei komplett yrkessjåføropplæring. Skulen har landslinje for yrkessjåfør og har 4 lastebilar, tilhengarar og to bussar. Vg3 Yrkessjåfør gir gratis opplæring til førarkort i tunge klasser til lastebil, buss og vogntog.

Samlebilde alle elevene foran lastebil 40

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Landslinje betyr at du kan søkje plass hos Os vgs uansett kvar i landet du bur. Os vgs gir gratis opplæring og du betaler kun for lærebøker og gebyrer. Kurset varar i 19 veker og gir deg kompetansebevis ved gjennomført kurs.


Truckfører MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

41


BETONGARBEID

Betongarbeider Som betongfagarbeider jobber man med større byggkonstruksjoner, og er med på utforming og bærende konstruksjoner som skal vare i lang tid. Arbeidsdagen er som oftest hverdager ifra 07:00 til 15:00 utendørs i friluft. En betongfagarbeider støper bygningskonstruksjoner, broer, veier og lignende.

SOM BETONGFAGARBEIDER: • Bygger du støpeformer (forskaler) • Setter jernstenger i støpeformene (armering) • Fyller støpeformene med betong • River forskalingen når betongen er herdet. • Monterer prefabrikkerte betongelementer som hulldekker, vegger, trapper og balkonger.

42

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


«Å skape varige konstruksjoner og verdier» Vi

snakker

med

Henrik Bakke. Utdannet betongfagarbeider og studerer nå til bygg ingeniør på Høyskolen på Vestlandet. Henrik har tatt læretiden sin hos Brødrene Ulveseth og jobber der ved ledige stunder og friperioder underveis i studiet! HVORDAN ER ARBEIDSDAGEN TIL EN BETONGFAGARBEIDER? Arbeidsdagen er varierende og utfordrende. Det er hele tiden nye konstruksjoner som skal utformes og man må være både faglig sterk og kreativ for å finne beste løsning. Som betongfagarbeider jobber man noen få ganger selvstendig, men som oftest i et stort team der alle er avhengig av hverandre. HVA ER DET KJEKKESTE MED Å VÆRE BETONGFAGARBEIDER? Det kjekkeste er at vi får være med å skape varige konstruksjoner og verdier for kundene våre. Det vi

skaper skal muligens stå der i 100 år, samtidig som man ser tydelige forskjeller og fremgang i det man jobber med fra dag til dag. Faget gir en enorm stolthet på hva man har fått være med å bygge, og det er alltid kjekt å kjøre forbi gamle prosjekter man deltatt i. Arbeidstiden er veldig fin og med en gang arbeidstøyet er tatt av, så har man helt fri fra jobben. HARDT ARBEID LØNNER SEG Betongfagarbeider er blant de fagbrevene som har best betalt. Som nyutdannet 20-åring kan lønnen være 550.000 – 600.000, og man slipper studielån underveis i utdanningen da man tjener penger som lærling. DIGITAL HVERDAGA Som betongfagarbeider bruker du både kropp og hode. Faget er i stor utvikling og i dag benyttes det digitale tegninger og 3D modell i BIM container eller nettbrett ute på byggeplassene.

VEIEN MOT ET FAGBREV

(samme modell for alle fag i bygg & anlegg) ÅR

Vanlig 2+2

1+3

Privatist ute i bedrift

1

VG1 Bygg & Anlegg

VG1 Bygg & Anlegg

Håndtlanger/Ufaglært

2

VG2 Betong og Mur

Læretid+Skole 1 dg/uke

Håndtlanger/Ufaglært

3

Læretid i bedrift

Læretid i bedrift

Håndtlanger/Ufaglært

4

Læretid i bedrift

Læretid i bedrift

Håndtlanger/Ufaglært

Fagbrev etter teorieksamen

Håndtlanger/Ufaglært Fagbrev etter teorieksamen

5

ÅR

Byggtekniker

Byggingeniør

1

Teknisk Fagskole

Studiekompetanse/Forkurs til ingeniør

2

Teknisk Fagskole

1 år Byggingeniør

3

2 år Byggingeniør

4

3 år Byggingeniør MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

43


YRKESREPORTASJE

VIKTIG MED FAGBREV

– for eksempel i CNC-faget! «Statistisk sentralbyrå anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil Norge mangle inntil 90 000 fagarbeidere i 2035» / Av Grethe Bjorøy, L2L /

Live2Learn flerfaglig opplæringskontor er en privat ideell stiftelse eid av 52 medlemsbedrifter og representerer 22 ulike fagretninger. Hovedformålet er å rekruttere lærevillige og motiverte lærlinger, samt følge dem gjennom læretiden. En av våre medlemsbedrifter er Partner-Maskinering (PM) as. De har 12 ansatte og er et finmekanisk produksjonsverksted som holder til i Straume Næringspark. De har en moderne maskinpark og utfører forskjellig type maskineringsproduksjon. PM har for tiden to CNC maskineringsfaglærlinger, Nikolai og Edwin. De har begge gått TIP og Industriteknologi på Årstad vgs. Læreren deres var utdannet innen CNC-faget. Nikolai var utplassert hos PM på vg2, og fikk etterpå tilbud om å jobbe en dag i uken. Han

trivdes godt og PM var så fornøyd at han fikk tilbud om læreplass. Grunnet Covid-restriksjoner fikk ikke Edwin prøvd seg på en arbeidsplass. Han søkte læreplass via Live2Learn og gjorde et så godt intervju at PM ønsket å tilby han læreplass. Både Nikolai og Edwin er godt fornøyd med valget sitt og trives som lærlinger i CNC maskineringsfaget. Begge er enige om at overgangen fra skole til jobb var stor. På skolen går det kun utover en selv hvis en ikke møter opp, eller ikke gjør skolearbeid. På jobb går det utover hele bedriften hvis en ikke kommer tidsnok, eller ikke viser interesse for å lære. Motivasjonen for å stå opp i jobbsammenheng er større fordi en er en viktig brikke på arbeidsplassen. Edwin fortalte at han ikke skjønte så mye av faget i begynnelsen, og var redd for å gjøre feil. Begge lærlingene har i dag høy grad av trygghet og trivsel, noe som Live2Learn også alltid har høyt fokus på. Som lærlinger hos PM er det variert arbeid, og de får lov å prøve seg på selvstendige oppgaver, og bedriften har forståelse for at feil kan skje. Christoffer som er instruktør, tok fagbrev i CNC maskineringsfaget som praksiskandidat i februar 2021 med Bestått Meget. Lærlingene forteller at den entusiasmen og interessen Christoffer har for faget smitter over på dem. Dermed øker nysgjerrigheten og lysten til å lære, noe som gir mer arbeidsglede og mestringsfølelse, som igjen skaper dyktige fagarbeidere! PM mener arbeidet lærlingene gjør er av stor verdi. CNC-faget er absolutt et yrke som vil være nyttig for framtiden. Det vil fortsatt være behov for å produsere ulike deler. Når en har tatt fagbrev kan en fortsette i yrket, videreutdanne seg, for eksempel innenfor teknisk fagskole eller ingeniørhøyskole.

44

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


Maskineringsfag-lærlingene, Nikolai og Edwin (t.v.) har begge gått TIP og Industriteknologi på Årstad vgs

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2021

45


Klart du kan bli tømrer! Vi har til enhver tid lærlinger i bedriften. Ønsker du å bli tømrer kan du søke lærlingeplass hos oss.

46

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


Sartor vvS GODKJENT RØRLEGGERFIRMA

Liker du å jobbe ute?

Vil du være med å bygge landet?

Idrettsvegen 51 A, Postboks 230, 5342 STRAUME

Alt i VVS-installasjoner

Ring oss først!

Tlf. 56 31 29 90 Vi hjelper deg med fagbrev! Ta kontakt via www.okab.no www.sartor-vvs.no firmapost@sartor-vvs.no

Bli med på laget i en spennende tid. Vi er et selskap i vekst med visjon om å være ledende innen ventilasjon på Vestlandet. Nå søker vi prosjektledere innen næring- og leilighetsbygg, og ventilasjonsinstallatører. Les mer på venty.no

Om Byggm. Turøy & Algrøy AS Turøy & Algrøy ble etablert i 1986 og er totalt 25 ansatte. Vi er hjemmehørende i en av Norges største vekstkommuner, Fjell, men firmaet har minst like mange oppdrag i Bergensområdet. Turøy & Algrøy har bygget skoler og eldreboliger for Fjell Kommune, men de fleste byggeprosjektene våre er i

privat regi. Om lag halvparten av virksomheten vår retter seg mot boligbyggelag eller boligfelt. Alt fra prosjektering til selve byggingen blir utført av oss. Vi utvikler i tillegg boligprosjekter i egen regi. Helt i fra oppstarten har vi vært godkjent lærebedrift, vi tar inn 2-3 lærlinger pr. år. Du er velkommen til å søke læreplass hos oss.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

47


Magasinet 2021

Magasinet 2020

Magasinet 2019

– Skoleledelse – Menneske vs. Robot – Byplanlegger/arkitekt – Helsevesen – Northern Lights

– Spillutvikler – Vindtekniker – Jobb på fiskefartøy – Subsea-lærling – Havforskning

– Skap din egen jobb innen reiseliv – Platearbeider – Oseanograf – Fotograf – Design

Godbiter fra tidligere utgaver av magasinet

48

Klikk på forsidebildet for å lese hele magasinet

Magasinet 2018

Magasinet 2017

Magasinet 2016

– Anleggsleder – Politi – Sykepleier – Bilmekaniker – Butikksjef

– Lærer – Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – Industrimekaniker – Dyrepleier – Frisør

– Veterinær – Er gründer et yrke? – Marineoffiser – Subsea – Smed

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022


UNGDOMSUTVEKSLINGEN I ROTARY:

ETT ÅRS SKOLEGANG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I ET AV LANDENE DER ROTARY HAR UTVEKSLING

Rotary har flere utvekslingsprogram rettet mot ungdom. I Norge brukes to programmer: Ettårs utveksling og Camps/Roundtrip. PROGRAMMETS FORMÅL:

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene. Du bor hos Rotaryfamilier i vertsklubben i det landet du reiser til. Du får også en fast kontaktperson i klubben som hjelper deg under hele oppholdet.

på. I Europa må du regne med ca. 25.000, utenfor Europa ca. 45.000. Vertsklubben gir deg 100 dollar i lommepenger pr. mnd – noen vil kanskje trenge mer til eget bruk. Du bor og spiser gratis i vertsfamiliene, skolepenger, bøker og all transport til skole og aktiviteter blir dekket. NÅR KAN DU REISE?

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/februar. Mottakerlandet fastsetter datoen. Vertsklubben din sender i samme periode en student til din lokale Rotary-klubb som intervjuer deg, velger deg ut og hjelper deg med søknaden til Rotary sentralt i Norge. I Fjell, Sund og Øygarden er det Sotra Rotary Klubb.

HVEM KAN SØKE?

• • • • •

Du må være 16–18 år Ha avsluttet 1. eller 2. klasse på videregående skole Være skolemessig blant klassens beste tredjedel Være sosial og utadvendt All ungdom som kan anbefales av en Rotary klubb.

INTERESSERT?

Send en kort søknad med opplysninger om deg selv og kontaktinformasjon til Sotra Rotary Klubb ved May Almhjell – mayalm@online.no. Mer info og første søknadsskjema for ungdomsutvekslingen finner du på www.rotary.no/no/utveksling

HVOR KAN DU REISE?

Rotary har utveksling med land der det er klubber som driver med utveksling. Rotary i Norge vurderer i tillegg sikkerheten i landet generelt. For tiden er det utveksling med disse landene: Belgia, Frankrike, Portugal, Sveits, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Australia, Canada, USA, Japan, Taiwan, Thailand, Filippinene, Sør-Afrika, Argentina, Brasil, Mexico og Ecuador. HVA KOSTER DET?

Kostnadene vil variere avhengig av hvilket land du reiser til og hvilke ekstrareiser du ønsker å delta

Rotary Youth Exchange tur til Luxor i Egypt

ROTARY SOMMERCAMPS ROTARY SOMMERCAMPS Hvert år tilbyr Rotary sommercamps/ferieutveksling for ungdom i alderen 15-25 år i perioden juni, juli og august. Campene har tilbud om ulike aktiviteter / evt. kort rundtur i vertslandet. I 2018 var det blant annet tilbud om sykling, tennis, padling, seiling, klatring, riding, fjellturer, musikk/fotocamp, egyptologi, vikingcamp, natur/miljø-camp, internasjonalt hjelpearbeid.

DE FLESTE CAMPENE ER I EUROPA. Oversikt over tilbudet for 2022 finner du på http://www. rotary.no/no/utveksling i februar/mars. Her finner du også søknadsskjema og mer informasjon om tema og eventuell deltakeravgift. Vær rask med påmelding – det er begrenset antall plasser på hver leir! Husk å få med en liten gave fra Sotra Rotary Klubb til arrangørklubben hvis du får plass. MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

49


Rennedal Gartneri Blomster direkte fra gartneri - Kvalitet og service -

Buketter Kranser Bårebuketter Grupper Dekorasjoner

DAGLIG UTKJØRING: Fjell, Sund, Bergen og omegn 5355 Knarrevik Tlf: 56 33 05 15 Faks: 56 32 40 18

Sjømatnæringa har bruk for fagarbeidere

Våre medlemsbedrifter tilbyr læreplasser i akvakultur, fiske og fangst, matros, motormann, sjømatproduksjon og sjømathandler/ferskvarehandler. Les om utdanning og yrkesmuligheter på okfisk.no

Slik salat skal lagast!

B i Tømrer Ønsker du deg en

og

’’

variert

aktiv

’’

arbeidsdag?

En tømrer må ha godt håndlag, og kunne bruke både hodet og kroppen!

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. En ting er sikkert – jobber du som tømrer er ingen dager like!

EN FRAMTID I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? BYGGOPP Hordaland er et naturlig utgangspunkt for elever innen bygg- og anleggsteknikk som skal ut i jobb. Vi er også en viktig samarbeidspartner for kvalitetsbevisste bedrifter på jakt etter dytige og motiverte lærlinger.

www.blitømrer.no

Trenger du lærlingplass må du bare ta kontakt!

Byggmestrenes Servicekontor AS, Opplæringskontor for tømrerfaget Kanalveien 88, Bergen ■ Tlf. 55 28 20 00 www.byggmesterservice.no

50

www.facebook.com/blitomrer

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

BYGGOPP - Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Veiten 3 • 5012 Bergen • Tlf. 55907250 • Fax. 55901512 www.byggopp.no/hordaland


2021

ROTARY-PRISEN

To glade prisvinnarar «ÅRETS ELEVER» 2021 IDA DANIELSEN vant Rotary-prisen 2021 for mest kvalifiserte elev ved yrkesfaglig programområde ved Sotra Videregående skole.

JOHANNE SOFIE NILSEN TELLE vant Rotary-prisen 2021 for mest kvalifiserte elev ved studiespesialiserende programområde ved Sotra Videregående skole.

KRITERIENE FOR Å FÅ PRISEN SOM ÅRETS ELEVER:

Kriteriene for å få prisen som årets elev er: Eleven må

Sotra VGS har blitt en god samarbeidspartner for Sotra Rotary Klubb i arbeidet med bl.a. Yrkesmessa, Magasin for Jobb og Utdanning og den årlige utdeling av Rotary-prisen. En representant fra yrkesfaglig programområde og en fra studiespesialiserende programområde får prisen hvert år. Hver av kandidatene får høytidelig tildelt diplom og en pengesum. For 2020 fikk de kr. 7.500,- hver. Idéen med prisen er å stimulere elevene ved skolen til å arbeide grundig med fagområdet sitt, samtidig som man viser gode holdninger overfor sine medelever og på den måten kan være gode rollemodeller. Ny prisutdeling kjem i 2022!

vise stor interesse for faget, ha lite fravær og være initiativrik. Eleven må ha bred fagkunnskap, vise lederegenskaper og ha evne til å inspirere andre. Sotra VGS står for utvelgelsen av Årets Elev, en elev fra studiespesialiserende- og en fra yrkesfaglig programområde. Sotra Rotary Klubb finansierer prisen som deles ut av presidenten i klubben ved skoleavslutningen i juni.

ROTARY-PRISANE BLEI I 2021 UTDELT FOR TIANDE GONG OG GJEKK TIL: IDA DANIELSEN - yrkesfagleg programområde. JOHANNE SOFIE NILSEN TELLE - studiespesialiserande prgr.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

51


YRKESMESSA 2022 På grunn av korona er årets utdanningsmesse utsatt til februar - informasjon om ny dato sted kommer senere. Vi håper at flest mulig av 10. klassingene i regionen kommer – ta gjerne med foreldre/foresatte. Nedenfor ser dere noen bilder fra Yrkesmessen i Sotra Arena for to år siden.

52

· Øyvar as er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Øygarden kommune.

· Vi sørgjer for å levere drikkevatn av god kvalitet, og tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette.

·

· Øyvar tar imot lærlingar i administrasjonsfaget i samarbeid med Live2Learn. Gjenvinningsfaget er under vurdering.

Øyvar byggjer ut anlegg for vassforsyning og avløpshandtering, sørgjer for tømming av private slamavskiljarar og samlar inn og legg til rette for gjenbruk av avfall.

MAGASIN FOR JOBB & UTDANNING | 2022

Meir info finn du på: www.oyvar.no