Page 1

NEWSLETTER September 2016

Me


Medlemsbladet Newsletter

Indhold

Leder On Arrival Orientation Augustkursus Delegeretmødet 2016 Billedside Bestyrelseskandidat: Jan Faldborg Bestyrelseskandidat: Bjørn Ubbe Ebbesen bestyrelseskandidat: Dorthe Tjørnemark Bestyrelseskandidat: Jette Vinther Kristensen Bestyrelseskandidat: Matias Reimann Selk Billeder af BE, RL og NL

3 4 6 9 10 12 14 16 18 20 21

Redaktion Helena Gansted-Mortensen (Ansvarshavende redaktør) Julie Frost Dahl (Redaktør) Anja Blåbjerg Mathiasen (Redaktør) Kontakt: nl@yfu.dk Forsidebillede: Elisabeth Gansted-Mortensen

2

Youth For Understanding

September 2016

ISSN 0906-8244 27. Årgang nr. 4 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 659 stk


Planer for fremtiden Af Helena Gansted-Mortensen

Efter en sommerferie i den digitale verden, er Newsletter tilbage i sin fysiske form. Vi hører stadig gerne fra foreningens medlemmer, hvad de synes om ideen om, at bladet udkommer i blog-form – måske ikke hver gang, men ind imellem. Redaktionen har også tilladt sig at holde en smule sommerferie og befinder sig i skrivende stund i forskellige verdenshjørner, hvorfor bladet denne gang er en anelse lettere end normalt.

På Newsletter-redaktionen har vi i det kommende foreningsår planer om en mere struktureret arbejdsgang. Dette betyder, at datoer for deadlines bliver meldt ud tidligere, og vi personligt får lagt arbejdet tidligt ind i vores travle kalendere. Vi håber, at dette vil være med til at styrke kvaliteten af vores blad. Derudover ønsker vi fortsat at arbejde med udviklingen af bladet både indholdsmæssigt, men i høj grad også i form af hvilket medie, Newsletter skal udkomme som.

Denne gang udgiver vi dog på gammeldags- Vi håber, at se Jer alle til Delegeretmødet! maner, da Delegeretmødet står for døren, og bestyrelseskandidaterne derfor skal have lov at blive printet, så vi alle kan få lov at føle lidt på dem. Det er utroligt glædeligt at se det, sammenlignet med sidste års Delegeretmøde, høje antal af kandidater. Lad os håbe, at det også kommer til udtryk i foreningens udvikling det kommende år.

3


On Arrival Orientation

Af Helena Gansted-Mortensen

På en efterskole i Kerteminde med udsigt til både land og vand, fandt, hvad jeg vil kalde, sommerens begivenhed sted. 74 nye studenter ankom til Danmark med sommerfugle i maven og nysgerrighed i øjnene. Deres første uge i Danmark blev tilbragt netop på Kerteminde efterskole, hvor dette års On Arrival Orientation fandt sted.

udvekslingsland, og hvordan vi faldt i søvn, før hovedet havde ramt puden om aftenen, fordi der skete så meget nyt. Den følelse får man som frivillig på OAO i høj grad lov til at genopleve. For studenterne er alt nyt: Det er nyt, hvordan man reder sin seng. Det er nyt, hvordan man smører en rugbrødsmad. Det er nyt, hvordan man er væk fra sine forældre og venner.

Hvorfor OAO Det er femte år i træk, at jeg er med på OAO. “Det er en sand fornøjelse at bruHver sommer er det en fast prioritet, at somge dagene sammen med studenmerferie og andet sjov skal planlægges uden om denne uge. Jeg må dog ærligt indrømme, terne...” at før jeg drog næsen mod Fyn, havde tanken strejfet mig, at jeg måske var ved at have Introduktion til dansk kultur trukket det ud af OAO, som der var at trække Ugen igennem har vi en lang række kulturelle sessioner med studenterne, hvor de for mig. Jeg tog dog overordentligt fejl! bliver introduceret til dansk kultur og det Det, der for mig gør, at On Arrival er det at være ung i Danmark. Det er sjovt at se, fedeste at lave i YFU, er, at man får lov at være hvordan drengene er overbevist om, at de i en del af studenternes allerførste tid i Dan- hvert fald ikke kommer til at gå i skinny jeans mark. Vi husker alle sammen, hvordan vi sug- og skjorte i skole, når de sidder i deres sweatede indtrykkene til os, da vi ankom til vores pants, mens pigerne allerede kender Christopher med ”Copenhagen Girls” og gerne vil 4

Youth For Understanding

September 2016


Foto: Elisabeth Gansted-Mortensen

“Otte dage på en efterskole med højt humør giver det der ekstra, som Udover det kulturelle, introduceres studenterne også til det danske sprog. Vi øver gør, at man bare ikke kan lade være tal, høflighedsfraser og vigtigst af alt den med at komme tilbage!” vide, om alle danske fyre er så søde.

præsentation, som studenterne skal sige foran deres værtsfamilier om lørdagen. Det er fantastisk at få lov at være med fra starten og at se den kæmpe udvikling studenterne undergår i løbet af året, og jeg kan blive lige så imponeret hver gang, når de stort set alle sammen snakker flydende dansk på ReEntry i Maj.

Det er en sand fornøjelse at bruge dagene sammen med studenterne, men jeg skal selvfølgelig heller ikke glemme det sammenhold, som vi frivillige får af at være sammen i en hel uge. Ofte varer YFU-arrangementer ikke mere end en weekend, og nogen gange virker det som om, at man skal sige farvel, før man overhovedet har sagt hej. Men otte dage på en efterskole med højt humør giver Sjov og store smil Der er selvfølgelig også tid til masser af leg, det der ekstra, som gør, at man bare ikke kan hvor selv det at lave snobrød over bål er en lade være med at komme tilbage! ny oplevelse. Som frivillig får man øjnene op for nogle af de ting, som er helt unikt for Danmark som eksempelvis fødselsdagskagemand og rundbold. På den måde lærer vi også noget om vores egen kultur.

5


Augustkursus 2016:

En motiverende weekend Af Alexander Rauff

Fra d. 19-21 august skete det igen, som så mange gange før, at Huset var vært for et af årets tre medlemskurser. Augustkursus er altid et kursus, der lider under gymnasie- og skolestart, ferier eller noget helt tredje. Alligevel lykkedes det UG at stable et super kursus på benene, og med Vibeke Sandager som styrmand, blev Augustkursus afholdt, til stor glæde for os der var med som deltagere! En opfordring til os alle Fredag aften stod i gensynets og hyggens tegn. Der blev givet krammere og snakket ”siden sidst”, som vi alle kender det, når vi ser YFU’ere, vi måske ikke har set siden sidste kursus. Det var som altid herligt at få snakket ud med gamle, men selvfølgelig var der også plads til at få snakket med nogle af de nye ansigter, som der var mange af på dette kursus! Efter aftensmaden blev der afholdt et fællesmodul af Henrik Meng, som selv var afsted med YFU, lang tid før de fleste af os, der læser 6

Youth For Understanding

September 2016

det her overhovedet var født. Uanset hvad formåede Henrik at fange en flok unge mennesker, når han med engagement og med stor selvsikkerhed fortalte omkring, hvordan vi i YFU skal blive bedre til at trække på hinandens kompetencer, arbejde sammen på tværs af alle aldre og i langt højere grad få aktiveret de kræfter, som ligger og gemmer sig ude i YFU-landet – alt sammen for at skabe det bedst mulige YFU-team og derigennem skabe det bedst mulige YFU. Et mål, som jeg er helt sikker på, vi alle ønsker!

“ ... at dømme ud fra de store smil på alle deltagernes læber, så var dette fællesmodul en stor succes! ” Oplægget blev afrundet af Bestyrelsesformand, Jan Faldborg, som i forlængelse af Henriks oplæg, virkelig opfordrede os til altid at yde det, vi, som frivillige, kan, vil og evner, og ikke være bange for at tage ansvar – regionalt og nationalt. Vi ønsker alle et bedre YFU, men det kræver, at vi som frivillige ikke


Foto: Henrik Meng

er bange for at tage ansvaret i egne hænder. Vi skal lægge tanken ”det er der nok nogle andre, der klarer” fra os. Hermed er opfordringen givet videre, og personligt glæder jeg mig til at høre mere om netop dette emne, på det forestående DM. Efter oplægget blev baren åbnet, og vi fik lov til at diskutere ovenstående og hygge os så længe vi ville – bare vi var klar til dagen efter.

“ Vi skal lægge tanken ‘det er der nok nogle andre, der klarer’ fra os.” Modulerne For lørdag morgen kl. 8.00 gik det løs med morgenmad, fælles velkomst og de moduler, som vi faktisk var kommet for. Modulerne på dette kursus strakte sig fra KP-kursus, facilitering, madmor-kursus og team-building øvelser. Det var en spændende dag, og mit indtryk er, at modulerne blev afholdt med stort engagement fra både oplægsholdere og deltagere.

Specielt en opfordring til de deltagende på Teambuilding er, at I endelig ikke må holde jer tilbage med at lære os andre noget af det, I tog med derfra. Det kan vi drage stor nytte af på KW’er, ES og indgående aktiviteter. Et rullende fællesmodul Modulerne fortsatte hele dagen, og først kl. 16.30 var vi klar til at starte noget, vi alle havde ventet på med længsel. Nemlig at tage skinnecyklerne i Tommerup ud på en lille tur… Bevæbnet med godt humør, solskinsvejr (jo, den er god nok!) og en kasse øl, drog hver vogn med 4 frivillige afsted, og at dømme ud fra de store smil på alle deltagernes læber, så var dette fællesmodul en stor succes! Efter næsten 3 timer på skinnecyklerne, kom vi tilbage til huset, hvor maden ventede, og de sidste forberedelser inden festen skulle klares. Festen startede; og i den rette ånd blev der sunget fællesskål, danset, og hygget til den lyse morgen. 7


Foto: Helena Gansted-Mortensen

Dagen derpå Søndag morgen kom, og efter den obligatoriske rengøring og en solid morgenmad blev der sagt farvel. Deltagerne drog atter afsted og blev spredt i det danske land. Alle med et smil på læben, nye bekendtskaber og måske lidt hovedpine.

“... hvordan vi måske kan løfte os selv til det niveau, som vi alle ønsker for den forening, vi alle elsker.” Hvad tager jeg med derfra Augustkursus vil jeg huske som et kursus, hvor modulerne havde en høj kvalitet, og vi fik uddannet mange frivillige til at håndtere nye situationer samt komme med nye inputs. Det var et kursus, hvor mange ”nye” YFU’ere gjorde deres indtog, og for første gang som en ”nyhjemvendt” 11/12’er kunne jeg mærke, at jeg lige pludselig var den gamle. Derudover var augustkursus også et kursus, hvor bestyrelsen fik sat ord på en synlig 8

Youth For Understanding

September 2016

problemstilling i YFU og kom med et udspil til, hvordan vi måske kan løfte os selv til det niveau, som vi alle ønsker for den forening, vi alle elsker. Nu håber jeg blot, at vi kan holde ved de tanker, vi fik sået her på kurset og arbejde videre med netop dette i de næste måneder op til DM. Med det er der kun at give en stor tak til UG, der knokler for, at vi andre kan blive dygtigere og have en skøn weekend med vores gode venner. - Vi ses til November!


Deleregetmødet 2016: Bestyrelseskandidater Af Helena Gansted-Mortensen

Det er endnu en gang blevet den tid på året, hvor årets Delegeretmødet nærmer sig. Det betyder også, at der i regionerne bliver afholdt obligatoriske regionsmøder, hvor det debatteres, hvordan stemmerne til bandt andet bestyrelsesvalget skal fordeles.

mulighed for at lære dem en smule bedre at kende. Læs om de fem kandidater på de næste sider.

Udover valg til bestyrelsen, vil der på årets Delegeretmøde også være en række afstemninger om vedtægtsændringsforslag. ForslaDer skal på året Delegeretmøde vælges i alt gene kan findes og debateres på yfunet.dk. fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf fire er 2-årige mandater og ét er 1-årigt. Derudover Fra Newsletters side vil vi gerne sige tak til den afgående bestyrelse for et velfungerskal der vælges to suppleanter. ende samarbejde og ser samtidig frem til at Fra den nuværende bestyrelse fortsætter Jens indlede et nyt med den kommende bestyBie Andersen, Lise Fuhrmann og Per Hem- relse. mingsen, mens Morten Reimann og Kristian Risager stopper. Jan Faldborg genopstiller. Yderligere fire kandidater stiller op til YFU’s nye bestyrelse; Bjørn Ubbe Ebbesen, Dorthe Tjørnemark, Jette Vinther Kristensen og Matias Reimann Selk. Newsletter har fået et par ord fra hver af kandidaterne, hvilket gerne skulle give dig 9


Fotos: OAO 2016 af Elisabeth Gansted-Mortensen

10

Youth For Understanding

September 2016


11


Fotos: Evalueringsseminar 1 2016 af Charlotte Nellemann

Youth For Understanding

September2016


Jan Faldborg Jeg hedder Jan Faldborg og kom hjem fra USA i 89´. Gift med Bettina ( også YFU´er ) 3 børn. Til dagligt arbejder jeg for Volvo indenfor CSM / Værkstedsdrift- / Ledelse. Siden 89´ har jeg arbejdet med stort set alle områder af YFU og har derfor stor indsigt og erfaring i forhold til hvervet som bestyrelsesmedlem. Jeg har det seneste år været formand.

Jeg vil fortsætte med, at opfordre resten af BE til at afholde vores møder i forbindelse med kurser, seminarer m.m. og deltage i lokale arrangementer, så vi kan fortsætte dialogen.

Hjælpsom – vi skal hjælpe hinanden. Alt for mange gange oplever jeg, at frivillige står alene med opgaver, da ingen melder sig på På Augustkursus havde vi besøg af Henrik banen. Flere frivillige hænder skal aktiveres. Meng, som tog udgangspunkt i THRILL teorien – license to THRILL. Denne teori bliver Rosende – vi er ikke gode nok til at rose hibrugt i forhold til kundeservice, medarbe- nanden. jderne og øge indtjening i firmaer rundt omkring i hele verden. Selvom vi er en forenin- Interesseret – vi skal gøre hinanden gode, gen kan nogle af elementerne, som indgår være interesseret og derigennem møde THRILL sagtens overføres til vores hverdag vores kunders krav ift kvalitet, kommunika/ situation. Ved hjælp af THRILL teorien vil tion og gennemførelse af udvekslingsopjeg påpege nogle af de områder, hvor vi skal holdet. blive bedre / udvikle os i årene der kommer, hvis der skal være de samme tilbud til jer friv- Lyttende – jeg vil være en del af en bestyillige som der er i dag. relse, som lytter til medlemmerne, følger tidens trend i samfundet og på den måde Tilstede – bestyrelsen/jeg skal være tilstede. skaber en indbydende mellemfolkelig foren12

Youth For Understanding

September 2016


ing med fokus på udvikling.

Sidst men ikke mindst, vi skal udtænke og Ledende – BE skal lede foreningen og et sek- implementere en mere bæredygtig struktur retariat – det skal vi selvfølgelig fortsætte for det indgående program. med. Nogle vil måske sige, at det ikke har været tydeligt nok. Jeg håber på en fuldtal- Jeg er sikker på, at hvis vi støtter hinanden i lig bestyrelse, som kan efterleve DM´s øn- det frivillige arbejde ude lokalt og nationalt sker og målsætninger. Men også kan komme vil der stadigvæk være plads til os som frivilmed nye tiltag og ideer ift at udleve udvek- lige udvekslingsorganisation. slingsdrømmen og ikke blot tænke i helårs Jeg håber på jeres stemme – vel mødt til delprogrammer. Vi skal være mere kreative. egeretmødet. Vi går et skæbnesvangert år i møde på nogle meget centrale områder. I de(t) kommende år bliver hovedfokus, at få flere unge mennesker til at tage på udveksling. YFU skal og vil forhåbentlig altid være en forening. Men det kræver nogle indtægter og det kommer primært fra at sende unge på udveksling. Men hvis vi ikke er gode nok til at fastholde de nye frivillige forsvinder vores fødekæde stille og roligt og til sidste er det frivillige netværk ikke stort nok til at fastholde kvaliteten i vores kerneydelser. Vores eksistens er i fare. 13


Bjørn Ubbe Ebbesen Hvem er du? Jeg er 23 år gammel og blev i sommer bachelor i statskundskab. Det har været nogle skrappe studieår, hvor YFU-arbejdet har ligget en smule på is. Nu går jeg dog i gang med en kandidatuddannelse og jeg kan se, at jeg har mulighed for at lægge et solidt stykke arbejde i bestyrelsen det næste år, inden jeg drager på udveksling til september i 2017. Hvad er dine forudsætninger for at stille op til bestyrelsen? Det er efterhånden syv år siden, at jeg selv satte kursen mod min værtsfamilie i Canada. Efter et år af sted er det underligt at komme hjem til familie og venner, der ikke helt forstår det magiske i et udvekslingsophold, og derfor var det også naturligt for mig hurtigt at engagere mig i det frivillige arbejde i YFU, hvor man kunne præge foreningen og blive klogere sammen med andre, der havde oplevet de samme udfordringer og glæder. Udover deltagelse i husbesøg og orienter14

Youth For Understanding

September 2016

ingsmøder fik jeg snart involveret mig i kommunikationsarbejdet i YFU, som jeg finder interessant, fordi det både berør vores interne kultur i foreningen og vores mulighed for at præge samfundet omkring os. Min tid i YFU har givet mig en masse kontakter bredt i foreningen og gjort mig opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de frivilliges input styrer den retning, som organisationen bevæger sig i. Jeg stiller derfor op som kandidat til bestyrelsen, fordi jeg er god til at lytte til medlemmernes bekymringer og meninger om YFU’s arbejde, og fordi jeg mener, at disse bekymringer og meninger kan bruges konstruktivt til at styrke foreningen. Hvilke udfordringer ser du i YFU i øjeblikket, og hvad vil dit fokus være på i bestyrelsesarbejdet? Som jeg ser det, så har YFU i øjeblikket to centrale udfordringer. Den ene har i mange år været kendt og diskuteret. Den udfordring består nemlig i, at YFU-Danmark skal være


mere uafhængig af udviklingen i andre YFUlande. For at opnå mere uafhængighed er vi nødt til at finde den rette balance mellem, hvor mange studenter vi tager ind og hvor mange studenter vi sender af sted til USA og de øvrige lande. Først når vi ved, hvad den optimale fordeling er, kan vi begynde at forme organisationen i retning af den målsætning. Den anden centrale udfordring ligger i foreningens kultur. Det fantastiske ved at komme hjem til YFU-Danmark efter et udvekslingsophold er først og fremmest, at man møder dejlige mennesker, der har været det samme igennem. Dernæst er det afgørende for, om man får lyst til at gøre en frivillig indsats i foreningen, hvorvidt man føler, at man kan lære noget af sin indsats.

jlige mennesker vedblev med at synes, at der var noget at lære i foreningen. For at håndtere den udfordring tror jeg, at vi er nødt til at skabe bedre rammer for frivillige projekter, mere plads til debat om foreningens virke og styrke de uddannelsestilbud, der også giver mening for frivillige, som ikke lige er kommet hjem fra udveksling. Det er de udfordringer, som jeg vil have særligt fokus på i mit bestyrelsesarbejde.

De dejlige mennesker har vi heldigvis stadig i foreningen, men det er mit indtryk, at vi ikke har gjort nok for at sørge for, at de de15


Dorthe Tjørnemark Hvem er du? Jeg er energisk, reflekterende og smilende. Jeg elsker et godt grin og så er jeg forælder til Caroline på 21 og Gustav på 18. Jeg bor i Vallensbæk Strand, 15 km syd for København, i et mindre hus. Til daglig arbejder jeg for Unibake International og har titel af Finance Development Director. Det indebærer at jeg har en tæt daglig kontakt til mine kollegaer i økonomifunktionerne i de 14 lande, herunder Rusland, US og Europa, hvor Unibake har bagerier. Jeg arbejder med udvikling af systemer, processer og kompetencer og ikke mindst for at skabe et stærkt økonomi-team på tværs af grænser, sprog og den enkeltes baggrund. I min fritid er jeg i gang med at hovedrenovere og udvide mit hus, så der blandt andet bliver mulighed for, at åbne op for udvekslingselever.

måneder hun var i Canada, fik vi begge en hel masse oplevelser og ikke mindst erfaringer om hvad det vil sige at være udvekslingselev og hvor vigtigt det er at have en god organisation i ryggen. Jeg har arbejdet internationalt de seneste 6-8 år og her har jeg oplevet hvor vigtigt en god forståelse for kulturelle og samfundsmæssige forskelle er, dels for at kunne skabe resultater, men også hvor meget sjovere det er at gå på arbejde, når landegrænser og kulturelle forskelle er en fordel og ikke en forhindring.

Hvilke udfordringer ser du i YFU i øjeblikket? Sikre det økonomisk råderum til fortsat at kunne udvikle YFU Øget udbud af kortere, mere kommercielt drevet frivillig-rejser lægger pres på de Hvad er dine forudsætninger for at stille op traditionelle udvekslingsophold til bestyrelsen? Skabe en modvægt til den stærke Min datter har været på et års udveksling- politiske agenda om at gå direkte igennem sophold i Quebec, Canada. Igennem de 11 uddannelsessystemet 16

Youth For Understanding

September 2016


Hvad vil dit fokus være på i bestyrelsesarbejdet? Min professionelle baggrund er indenfor økonomistyring og projektledelse, det vil jeg tage med mig ind i bestyrelsen og fokusere på at der er økonomiske gennemsigtighed i beslutninger og at projekter gennemføres effektivt. Jeg har en stor ”værktøjskasse” indenfor både økonomistyring, kommunikation af økonomi og projektledelse og den vil jeg meget gerne bringe i spil i YFU for derigennem at give mit bidrag til at gøre verden lidt mindre og et meget sjovere sted at være.

17


Jette Vinther Kristensen Mit navn er Jette V. Kristensen. Jeg er 53 år, bor i København (NV), har en uddannnelse som cand. merc.int. fra CBS og arbejder som chefkonsulent i Københavns Kommune. Jeg har to store børn - en hjemmeboende søn og en udeboende datter. Jeg er oprindeligt fra Nordjylland men har i mange år boet i København efter ligeledes at have arbejdet og læst i både London og Madrid i sammenlagt knap fire år. For mig er YFU som en livslang rejse - nogle gange buldrer toget afsted, andre gange står det helt stille. Jeg rejste til Virginia i USA i 1980-81 og havde et fantastisk ophold. Det år ændrede på rigtig mange måder mit liv - eller i hvert fald rigtig mange af de beslutninger, jeg siden har taget. Jeg gik all-in i YFU, da jeg kom hjem og var meget aktiv i ca. fem år. Jeg var med i regionsledelsen i Nordjylland, startede højskole i Nordsjælland og så blev det region Nordsjælland, hvor jeg var regionsleder i flere år.

masse om at køre og udvikle en stor organisation baseret på frivillige. Det betød samarbejde med en masse forskellige mennesker. Det betød at skulle lære at køre administrative processer. Mange af mine bedste venner, selv den dag i dag, er gamle YFU’ere fra den tid. I de år kørte toget godt nok hurtigt mange gange. Derefter stod rejsen stille i mange år, jeg læste, rejste andre steder, fik børn, tænkte på karriere, mistede endda kontakten med min amerikanske familie - og så sker det klassiske i livet, når børnene bliver større: Jeg savnede YFU-rejsen og opsøgte gamle fællesskaber igen. Jeg brugte temmelig lang tid på at finde min amerikanske familie igen - det lykkedes at få kontakten tilbage, og den var bare fantastisk som altid. I foråret var jeg med mine børn tre uger i USA - heraf 10 dage med min gamle familie, og jeg følte mig som en del af deres familie igen, og nu skriver jeg stort set hver dag med to af mine søstre, og mailer ofte med mine forældre. Jeg blev meldt ind igen i YFU og er nu KP. Så nu kører toget igen.

Hvad betød det for mig? Det betød fællesskab med en masse andre sjove, skønne mennesker, der brændte for sagen som mig selv. Men det betød også en anden rejse, hvor jeg lærte en Hvad kan jeg så bidrage med? Dels håber jeg 18

Youth For Understanding

September 2016


mine egne erfaringer som frivillig kan anvendes, dels har jeg nu en masse erfaringer, som man jo får, når man bliver lidt ældre, er blevet forælder og har arbejdet i mange år. Til daglig arbejder jeg både med politikudvikling, indstillinger, projekter, økonomi, forhandlinger m.m. Kompetencer, som jeg håber, jeg kan anvende i YFU’s bestyrelse. Hvad vil jeg så gerne arbejde for i bestyrelsen? Jeg vil gerne arbejde for at styrke regionernes egne kompetence, skabe endnu bedre balance mellem bestyrelsen og de mange frivillige rundt omkring i landet. Jeg vil gerne arbejde for at få bedre rammer for at være frivillig lige, når man kommer hjem fra et udvekslingsophold. YFU har brug for de helt nye for konstant at være en stærk organisation, men unge har også behov for et sted, hvor de kan udvikle sig og prøve ting af.

19


Matias Selk Mit navn er Matias, og jeg er 25 år gammel og har været på udveksling i Schweiz i 06/07. Til hverdag studerer jeg på DTU, hvor jeg læser Fysik og Nanoteknologi på 9. semester med fokus på bæredygtig energi. Gennem mit studie får jeg lov til at udleve min glæde for matematik, fysik og struktur. At have orden på tingene er vigtigt for mig, hvilket både afspejler sig i mit studie og i mit personlige liv. Min fritid prøver jeg at fordele ligeligt mellem arbejde i YFU, tjene penge og se mine venner og min kæreste, hvilket til tider er en udfordring. Jeg har tidligere arbejdet to år i Forsvaret som sergent, hvor jeg uddannede værnepligtige. Herigennem lærte jeg meget om, hvordan man organiserer, leder og uddanner andre, hvor der altid er fokus på, at gøre det så effektivt som muligt. Også i Forsvaret er der mange forskellige typer mennesker, og for få alting til at glide, gælder det om, at få disse folk til at spille sammen bedst muligt. Denne kunst er aldrig nem, og man bliver kun bedre til det ved at øve sig. Lige siden mit år i Schweiz har YFU fyldt en stor del af mit liv. Jeg har haft stor fokus på det 20

Youth For Understanding

September 2016

udgående program, hvor jeg har været med til at prøve alt. For mig at se, er det udgående program den største udfordring for YFU Danmark i øjeblikket. Det er her, vi får de fleste penge fra i organisationen, og er dermed vores levebrød. Vi skal sørge for, at blive mindre uafhængige af USA, specielt med de sidste par års problemer med at finde værtsfamilier i mente. Derfor vil jeg under mit arbejde i bestyrelsen fokusere på det udgående program, hvor der specielt vil bli-ve lagt fokus på, at vores kommende studenter skal have lysten og muligheden for, at komme til andre steder hen i verden end USA. YFU har længe givet mig en hel masse, og jeg føler efterhånden, at jeg skylder at give lidt igen. Gennem længere tid har jeg tænkt over, hvor min tid og energi bedst kunne bruges, og med lidt hjælp fra gode venner besluttede jeg mig for, at bestyrelsen ville være et fantastisk sted. Både fordi jeg tror, at jeg kan give en masse hertil, men også fordi jeg tror, at det er et sted jeg kan udvikle mig selv. Begge dele motiverer mig meget, og jeg håber meget, at jeg vil kunne leve op til de forventninger, der er til mig.


Roj Ahmed Jeg er en ung mand på 24 år, der er født og opvokset i Vollsmose i Odense, hvor jeg stadig bor. Jeg er lige startet på en kandidat i journalistik på SDU. Derudover arbejder jeg for TV 2 på deltid. Jeg tog på udveksling til Michigan, USA i 08/09 på et American Diversity Scholarship og har været meget aktiv som frivillig i foreningen lige siden.

stant ændrer sig, da vi år for år får nye frivillige med nyt at byde på. Jeg har med andre ord fulgt YFU’s udvikling i mange år. Jeg ved, hvordan vi gjorde ”dengang” og hvordan vi gør nu. Jeg tror, at mit kendskab til foreningen og dets frivillige vil give mig større mulighed for at tale på foreningens vegne. Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg mener, at jeg kan tjene foreningen mere, end jeg gør Udenfor YFU har jeg af relevans arbejdet nu, men også fordi jeg ved, hvad de frivillige som personalechef for en dansk virksomhed har af ønsker og bekymringer. i udlandet (Filippinerne), hvor jeg havde ansvar for den daglige ledelse og effektivisering YFU er lige nu under pres af eksterne faktoraf virksomhedens arbejdsmetoder. Indenfor er, der gør, at vi skal revidere hele den måde YFU har jeg været regionsleder, interviewer, vi arbejder på. Vi skal konstant tilpasse os, oplægsholder, ansvarlig for diverse arrange- men lige nu er vi under et større pres, end menter og en del af forskellige udvalg. Jeg vi har været i mange år. Vi kan ikke gøre anhar altid haft stor interesse i at være en del det end at acceptere de eksterne faktorer, af eller stå for evalueringsseminarerne i fore- men når det kommer til interne faktorer i ningen. Derfor har jeg stor kendskab til de YFU, så kan vi lave fundamentale ændringfleste af de unge frivillige i foreningen ud er for det bedre. Jeg ser interne problemer over dem på min egen alder og opefter. Jeg i foreningen, og de er blevet mere og mere gør meget ud af at have øret til jorden med klare for mig de senere år. Vi er rigtig dårlige henblik på de unge frivillige, fordi YFU kon- til at kommunikere med hinanden på tværs


af generationer. Specielt de erfarne frivillige har i mine øjne et ansvar over for de unge frivillige, som det meste af tiden bliver forsømt. Vi skal allesammen være et forbillede for alle frivillige og lære fra os så godt som muligt, så kvaliteten af vores kollektive arbejde konstant er fremragende – om vi er 18 eller 30. Det er få af os, der bruger tid på og med de nye frivillige. Til tider er vi også for dårlige til at skabe gode relationer til frivillige, vi ikke kender, når vi har muligheden. Dette leder til en uheldig situation, hvor vi i foreningen ikke griber en gylden mulighed for at skabe en dynamik, der kan realisere de nyere frivilliges potentiale og lære gamle hunde nye tricks. Jeg er interesseret i, at vi som foreningen forstår at tilpasse os uden at gå på kompromis med vore værdier, hvad de eksterne faktorer angår, men mit fokus vil primært være på at skabe en positiv udvikling internt i vores forening med stor fokus på de frivillige. Jeg vil bruge mit store netværk i foreningen og Youth For Understanding

September 2016

mine oplevelser af, hvad der virker til at skabe en mere positiv atmosfære og en holdbar kultur. Dette vil også stille os stærkere ift. at håndtere de eksterne faktorer. Det skal lede til en forbedring af vores arbejdes kvalitet og gøre, at vi allesammen får det sjovere med hinanden og knytter nogle betydningsfulde bånd både i foreningsarbejdet og udenfor foreningen.


Bestyrelsen

Formand Jan Faldborg MSJ

be@yfu.dk

Næstformand Kristian Risager ÅRH

Næstformand Morten Reimann SFY

Jens Bie Andersen NSJ

Per Hemmingsen MJY

Lise Fuhrmann KBH

Regionsledere re@yfu.dk

Mette Dehlbæk KBH kbh@yfu.dk

Kathrine Byrialsen, KJY kjy@yfu.dk

FrederikkeSimonsen, MJY mjy@yfu.dk

Phillip Søgaard MSJ msj@yfu.dk

Philip Hust MVJ mvj@yfu.dk

Thor Rosenlund NFY nfy@yfu.dk

Vibeke Sandager NJY njy@yfu.dk

Freja Maas NSJ nsj@yfu.dk

Natasha Munck SFY sfy@yfu.dk

Signe Carlsen SJY sjy@yfu.dk

Julie Stensballe STØ sto@yfu.dk

Lea Pape THY thy@yfu.dk

Maria Simonsen VJY vjy@yfu.dk

Lea Hebsgaard ÅRH arh@yfu.dk

Newsletter nl@yfu.dk Ansvarshavende redaktør Helena GanstedMortensen ÅRH

Redaktør Julie Frost Dahl KBH

Redaktør Anja Blåbjerg Mathiasen KBH

21

NL - September 2016  
NL - September 2016  
Advertisement