Page 1

NEWSLETTER December 2016


Motivation og konkurrence

Medlemsbladet Newsletter

Indhold

Af Julie Frost Dahl

Leder BE: YFU i forandring Årets Region Årets Frivillig Årets Udvalg Årets største kursus YFU’ere ude i verden Derfor stemte min værtsfar på Trump Udvalgsfokus: NAU Billedside Udfordring: Skolebesøgskonkurrencen Familiebryllup på den anden side af Atlanten Intern med farvede briller Tak Billeder af BE, RL og NL

3 4 8 9 10 12 15 18 22 24 26 28 31 34 35

Redaktion Helena Gansted-Mortensen (Ansvarshavende redaktør) Julie Frost Dahl (Redaktør) Anja Blåbjerg Mathiasen (Redaktør) Kontakt: nl@yfu.dk

ISSN 0906-8244 28. Årgang nr. 1 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 6 stk

Endnu engang står vi i Newsletter klar med nye beretninger og historier fra vores frivillige broderskab. Selvom år 2016 snart får sin afslutning, oplever vi frisk motivation og kærlighed til YFU. Kærligheden har vi selv mærket her i Newsletter, da vi blev udnævnt til årets udvalg 2016. Der kan argumenteres for manglende nomineringskonkurrence, men vi takker alligevel foreningen for dette og er glade for YFU t-shirten, som nu ligger blandt vores tøjsortiment. Netop YFU t-shirts er ivrigt blevet brugt rundt omkring i det danske land, siden der til Delegeretmødet blev igangsat en skolebesøgskonkurrence. Foreningen har en del alvorlige problematikker at se i øjnene, og kun i samlet flok og ved at motivere hinanden er der håb for, at foreningen kan fortsætte, i den ånd vi alle ønsker.

menter. Der er blevet afholdt valgaftener med farverige cupcakes og politiske debatter, og alt imens vi går en hyggelig juletid i møde, ligger der en bekymring for, hvad The Trump Empire bærer med sig. Da mange YFU’ere har bånd til staterne, har vi om nogen, mulighed for at få en indsigt i, hvorfor amerikanerne har valgt, som de har gjort. Et interview, foretaget på Thanksgiving-day, er blevet udformet for at belyse, hvad der kunne ligge til grund for afgørelsen af valget. Om man så er taknemmelig for udfaldet eller ej. Men der er så mange andre sager at være taknemmelige for, som dette blad også har til hensigt at belyse. Newsletter ønsker alle god læselyst og ikke mindst en glædelig jul.

Forsidebillede: Elisabeth Gansted-Mortensen

Udover skolebesøg, har det amerikanske valg fyldt meget i både medier og til YFU arrange2

Youth For Understanding

December 2016

3


YFU i forandring Den nyvalgte bestyrelse. Foto: Helena Gansted

Af Bjørn Ubbe Ebbesen

Flere YFU-lande bevæger sig mod økonomisk kompensering af værtsfamilier, og herhjemme understreger det faldende ansøgertal, at YFU Danmark skal udvikle sig for at kunne levere mellemfolkelig forståelse. Derfor vil bestyrelsen bruge Delegeretmødet 2017 som afsæt for fremtidens YFU. I slutningen af oktober drog YFU Danmarks generalsekretær, Janne Wennerstrøm, og vores formand, Jan Faldborg, til Washington i USA. Det var de ikke de eneste YFU’ere, der gjorde. Ledelserne fra alle YFU-landene skulle nemlig mødes for at tale sammen om, hvordan fremtiden for ungdomsudveksling ser ud. Og det kan være svært at spå om den fremtid. For som vi selv oplever herhjemme i Danmark med det lave ansøgertal, så kan ændringer pludseligt udfordre vores bestræbelser på at skabe ungdomsudveksling i særklasse. USA lagde kortene på bordet I Washington mødtes Jan og Janne med le4

Youth For Understanding

December 2016

delsen i YFU USA. YFU USA har de seneste år haft udfordringer med kvaliteten af deres udvekslingsophold for indgående studenter, og så har de svært ved at finde værtsfamilier. Et problem, som man også i høj grad oplever i lande som Canada og Australien. YFU USA fortalte Jan og Janne, at udfordringen med at finde værtsfamilier betyder, at de i stadig større grad benytter økonomisk kompensering af værtsfamilier og betalingsskoler, når de skal placere udvekslingsstudenter. En fremgangsmåde, som YFU Danmark ikke har benyttet sig af indtil nu, men som YFU USA betragter som en mere anvendelig model i fremtiden. Og USA er ikke det eneste land, der de seneste år har bevæget sig mod kompensering af værtsfamilier. I Tyskland, Schweiz, Ungarn, Estland, Finland, Litauen, Frankrig og Tyrkiet er man allerede begyndt at imødekomme de unges ønske om et engelsktalende udvekslingsland ved at kompensere værtsfamilier i England og Irland. Udviklingen har været undervejs i mange år, men i Washington i oktober fik Jan og Janne

slået fast, at store dele af YFU-verdenen bevæger sig mod økonomisk kompensering af værtsfamilier.

“De fuldstændig frivillige værtsfamilier i international YFU-sammenhæng er på vej til at blive en saga blot.” Modreaktionen Det er dog ikke alle lande, der er lige begejstrede for udviklingen. I Argentina, som vi i år har seks danske studenter af sted til, står ledelsen eksempelvis fast på de 100 procent frivillige familier. Her arbejder man på at holde fast i de ukompenserede værtsfamilier i fremtiden, og det skal ske gennem samarbejdsaftaler med andre lande. De håber blandt andet på at kunne holde fast i de frivillige værtsfamilier, når de udveksler unge med os i Danmark. Jan og Janne oplevede i Washington, at der er andre dele af YFU-verdenen, især i Sydameri-

ka, der stejler over kompenseringen af værtsfamilier, og det må vi have med i vores betragtninger herhjemme i Danmark. For der tegner sig et billede af, at selvom mange af vores samarbejdslande begynder at arbejde med kompensering af værtsfamilier, så er der en del af vores andre partnere, der insisterer på at holde fast i de frivillige værtsfamilier. Det betyder, at fremtidens udveksling ikke nødvendigvis udelukkende baserer sig på økonomisk kompensering af værtsfamilier. Omvendt står det fast, at den udelukkende anvendelse af fuldstændig frivillige værtsfamilier i international YFU-sammenhæng er på vej til at blive en saga blot. Temaet for Delegeretmøde 2017 YFU Danmarks delegation i Washington fik slået en realitet fast, som vi er nødt til at forholde os til her i Danmark. For uanset hvordan fremtiden præcist udvikler sig, så vil vi blive nødt til at forholde os til ændringer på nogle områder, som de fleste YFU’ere har stærke følelser omkring. Og det er vi nødt til at gøre snart, for det 5


Modtagerland

Værtsorganisation

Irland og Storbritannien Storbritannien

Interstudies

Antal studenter i år 144

Xplore

14

Tyskland, Frankrig, Tjekkiet, Finland, Estland, Litauen og Tyrkiet Tyskland

Atlantic Education International (AEI) YFU USA

37

Tyskland

8

Tjekkiet, Slovakiet, Estland, Thailand og Liberia

Canada USA

YFU afsenderlande

Tabel: Oversigt over YFU-organisationer, der i øjeblikket benytter kompensering af værtsfamilier i samarbejde med YFUorganisationer og andre udvekslingsorganisationer

er umuligt at sætte en dato på, hvornår de andre YFU-lande intensiverer kompenseringen af værtsfamilier. Det kan ske til sommer, om fem år eller aldrig. Det kan kun tiden vise, og fordi vi ikke kan forudsige fremtiden, er det vigtigt for bestyrelsen at sætte gang i debatten om økonomisk kompensering af værtsfamilier allerede nu. Vi mener, at kompensering af værtsfamilier er et forhold, der er tæt forbundet med den YFU-ånd, vi på Delegeretmødet i år fik besked på at beskytte, og derfor vil vi undgå at stå i en situation, hvor bestyrelsen bliver presset til at udstikke en retning på området, uden at vi har hørt foreningen først. Derfor lægger vi i bestyrelsen op til, at spørgsmålet om økonomisk kompensering af værtsfamilier bliver taget op på Delegeretmødet den 21.-23. april 2017, og at vi allerede nu starter debatten i regionerne og på YFUNet.

ing af værtsfamilier dukker op i fremtiden. YFU Danmark er nemlig ikke blot i risikozonen som følge af internationale ændringer. Også herhjemme ser vi, at vores udvekslingsprogram er udfordret. Vi oplever i øjeblikket et lavere antal ansøgninger fra unge mennesker, der vil på udveksling, og det er en situation, vi ikke står alene med.

“Spørgsmålet om økonomisk kompensering af værtsfamilier bliver taget op på Delegeretmødet den 21.-23. april 2017”

Andre udvekslingsorganisationer oplever den samme tendens. Trækker efterskolerne folk væk fra udveksling, eller hopper 9. klasserne bare i større grad videre i gymnasiet? Vi ved det ikke, men vi er nødt til at reagere på det. For lægger man spørgsmålet om kompensUdfordringer på hjemmefronten Men det er ikke nok at tage drøftelsen i for- ering af værtsfamilier sammen med det lave eningen, så bestyrelsen kan træffe de rigtige ansøgertal, så står det klart, at vi er nødt til beslutninger, når spørgsmålet om kompenser- at tænke nyt, hvis vi skal kunne opfylde vores

6

Youth For Understanding

December 2016

formål om at skabe mellemfolkelig forståelse i fremtiden. Vi er nødt til at tænke kultur- og ungdomsudveksling på en ny måde. Derfor vil vi på baggrund af debatten om kompensering af værtsfamilier på det kommende Delegeretmøde sætte gang i udviklingen af nye programmer. Målet er, at YFU Danmark i 2018 kan præsentere et eller flere nye programmer, som skal bidrage til vores formålsparagraf.

kigger ud på det engagement og den ildhu, vi ser hos dig og andre frivillige i disse måneder, så er vi ikke i tvivl om, at YFU Danmark også nok skal komme til at bidrage til den mellemfolkelige forståelse i fremtiden.

Denne artikel er lagt på YFUNet, hvor du kan gå ind og stille spørgsmål og kommentere på, hvordan YFU Danmark skal udvikle sig i fremtiden - både i forhold til kompensering af værtsfamilier og mere generelt. Bestyrelsen ser En forening med en fremtid Ungdomsudveksling i YFU-verdenen er under frem til at høre din mening derinde eller på en forandring, og vi oplever også udfordringer mail til: be@yfu.dk. herhjemme i Danmark. Men det tog ikke lang tid, fra Jan og Janne var hjemme fra Washington, til vi i bestyrelsen begyndte at tænke i løsninger på problemerne. Med denne artikel håber vi at give dig og resten af foreningen grundlaget for også at begynde at diskutere, hvordan YFU Danmark kan udvikle sig og tilpasse sig fremtiden. For det står klart, at vi er nødt til at udvikle vores forening, hvis vi skal kunne fortsætte med at gøre verden til et bedre sted, hvor vi forstår hinanden bedre. Og når vi 7


8

Årets region

Årets Frivillig

Af Mathias Michelsen

Af Frederikke Graversgaard Simonsen

Til delegeretmøde 2016 havde vi, region det sjovt og hyggeligt, når vi er sammen. MVJ, æren af at blive kåret til årets region. Dette er stort, da regionen har været En anden vigtig faktor til, at vores region klarer forholdsvis inaktiv de seneste år. sig godt, er, at vi alle er villige til at tage ekstra tid ud af vores skema for at hjælpe hinanden. Da årgang 14-15 kom hjem fra udveksling fik re- Personligt, føler jeg som regionsleder, at jeg gionen en håndfuld nye frivillige, der virkelig ikke ville kunne holde styr på hele regionen, brændte for at få regionen op at stå. hvis ikke det var for den store hjælp, jeg får fra alle andre i regionen. Vi er en Ohana: “Ohana Jeg blev til sidste års obligatoriske regions- means family and family means no one gets møde valgt til regionsleder, og har siden da ta- left behind.” Dette er et af Disneys mange ciget ansvaret for at holde gang i regionens frivil- tater, og det er ét, som vi i regionen faktisk kan lige. Vi fik uddelegeret poster og på den måde relatere til: Vi hjælper alle sammen hinanden, sikret os at dække diverse punkter på en over- så der ikke er nogen, der føler sig udenfor eller skuelig måde. Vi har haft en kampgejst og gjort føler, at de mangler hjælp. vores bedste for, at det aldrig går helt i stå. Der har været skolebesøg, månedlige regions- YFU er en organisation, der formår at drage folk møder, orienteringsmøder, grillarrangement, sammen på kryds og tværs af landet med alle husbesøg og check-ups og medlemspleje. mulige forskellige udvekslingshistorier, hvilket er en stemning, vi på bedst mulig vis prøver at Især sammenholdet i regionen er vigtigt, da vi drage med ind i regionen. føler, at dette er noget ansøgere, studenter og familier lægger mærke til. Vi mener også selv, Fællesskabet og samarbejdet er nogle af de at det er en af de bedste egenskaber ved YFU: vigtigste faktorer i, at vi har det så godt med Vi formår at være som én stor familie, der har hinanden.

Kære YFU – merci fordi du er til!

Youth For Understanding

December 2016

At jeg i år på delegeretmødet skulle have den store ære af at blive kåret til årets frivillige, var ikke noget, som jeg havde regnet med, da jeg i 2013 kom hjem fra USA. Jeg kan huske, at jeg syntes, at YFU og mavehygge var noget mærkeligt noget, og i første omgang meldte jeg mig kun ind for at få refunderet min transport til og fra ES. Jeg fandt dog ret hurtigt ud af, at YFU var ganske spændende, og det blev hurtigt for sent at bakke ud, da jeg på et obligatorisk regionsmøde i september 2013 sammen med Cecilie Schultz sagde ja til at blive føl til regionslederposten i MJY. Der er siden blevet sagt ja til flere poster og opgaver, der alle har været berigende på forskellige måder. Det vigtigste YFU har givet mig er nogle fantastiske venskaber, som jeg har fået gennem det frivillige arbejde. Det er fantastisk, at man sammen med gode venner kan skabe rammerne for, at andre kan få sig nogle fabelagtige oplevelser. En anden fantastisk ting ved YFU er, at man som ganske ung kan få et stort ansvar og tillid til, at

man kan løse opgaven. Disse to ting til sammen har gjort, at citatet: ”Jeg skal til Tommerup i weekenden” er kommet med i min blåbog. Dette er nok ikke helt tilfældigt, fordi jeg har brugt mange timer på YFU det seneste år, hvor jeg har haft æren af at være hovedansvarlig på nogle seminarer på det indgående program og interviewet en del ansøgere. At få prisen som årets frivillig har været en lille drøm, for selvom jeg ikke var overbevist om, at jeg ville være frivillig, da jeg kom hjem, så kan jeg stadigt huske at gå op ad trappen til interview og infodag i Huset og se rammerne ved trappeopgangen, hvor navne som Kristian Risager Larsen stod. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det kunne være sjovt også at få den titel. Men fra at drømme om prisen og til at blive kåret er stort. Især fordi der findes mange ildsjæle i YFU Danmark, der ligesom jeg selv bruger ufatteligt mange timer på YFU både nationalt og lokalt. Derfor vil jeg afslutte med at sige tusind tak for prisen!

9


Årets Udvalg Årets region MVJ. Foto: Mathias Michelsen

Af Helena Gansted-Mortensen Festmiddagen til årets delegeretmøde er i fuld gang, snakken går ved bordene, og glassene klinger. Det er blevet tid til at få årets nomineringer sendt rundt.

med at koordinere artiklerne og sætte bladet sammen. Kåringen, håber vi, er et udtryk for, at I sætter pris på bladet og læser det med fornøjelse.

Mange dygtige og dejlige mennesker er nomineret til årets frivillig, og trods koncentrationen når man knap at læse dem alle igennem, før snakken og latteren igen vinder. Efter en læsepause bladrer vi videre til nomineringerne af årets region, og lige dér på allersidste side er nomineringen til årets udvalg. Newsletter står der! Vi er alle tre meget overraskede og ved ikke helt, hvilken grimasse, der passer. Efter afstemningen bevæger vi os forlegne op og modtager det flotte diplom. Store smil og kram bliver starten på en god aften og forhåbentlig også starten på endnu et forrygende foreningsår på Newsletterredaktionen.

Udover arbejdet med selve bladet, giver Newsletter os tre gamle nordjydere mulighed for at se hinanden og blive opdateret på, hvad der sker rundt i YFU landet og ikke mindst i hinandens liv. Det er lige præcis derfor, at YFU er fedt at være en del af; man får lov at mødes med venner, der måske bor i den anden ende af landet og uanset hvor ofte eller sjældent, man ser hinanden, er YFU der altid til at binde os sammen. Med dette i mente vil vi derfor opfordre alle til fortsat at råbe højt, hvis I har en historie eller blot en ide til en historie, som I gerne vil dele med alle os andre.

Årets Frivillig - mf. Frederikke Simonsen. Foto: Frederikke Simonsen

Til trods for den spinkle konkurrence, er vi stadig taknemmelige for kåringen som årets udvalg. Det er altid en fornøjelse at læse foreningens bidrag til bladet, og vi hygger os gevaldigt 10

Youth For Understanding

December 2016

Årets Udvalg - Newsletter. Foto: Helena Gansted

11


Årets største kursus Af Mads Andersen Årets største kursus er blevet afholdt, og hold da op for et brag af et kursus og fest det blev. Live musik i huset Det startede fredag med, at de fleste frivillige kom til huset i Tommerup, hvor der var lavet aftensmad til kursisterne, oplægsholderne og øvrige deltagere. Efter maden var blevet ryddet af bordet, og bordene var blevet rykket ud til siderne, blev det tid til kursets første oplæg. Dette oplæg kom fra Bestryrelsen og handlede om, hvad Bestyrelsen går og laver, og om hvordan vi som frivillige skal med ud på gaden og ud til skolerne for at promovere YFU som udvekslingsorganisation. Efter oplægget fra Bestyrelsen blev vi alle sluppet løs og i plenum var der mulighed for at lytte til live musik spillet af Gustav Borgen og Roy Juma. Til Roys og Gustavs store overraskelse var det stort set alle frivillige, der blev for at høre dem synge. På ægte YFU manér blev der samtidigt hygget med masser af nussen, grin og fællessang. Det var en fantastisk idé, og vi glæder os allerede til næste gang, at de skal synge. Efter koncerten blev det tid til at stille bordene tilbage på plads og få madrasserne op på soverummene. Herefter 12

Youth For Understanding

December 2016

fortsatte hyggen nede i baren med alle de dejlige YFU’ere, hvorefter vi gik i seng for at være klar til dagen efter.

regionsleder bør være attraktiv at have. Faktisk bør det være en rolle, som man gerne vil kæmpe lidt for at få.

Tidligt op og i gang Lørdag morgen gik det igen løs. Her startede de fleste dagen ud med et dejligt og velfortjent bad, mens andre valgte at blive liggende i sengen for at få sovet en lille smule mere.

Lørdag eftermiddag Efter mødet med regionslederne var der middagsmad ovre i Tommerup Hallerne. Her stod menuen på hakkedreng med bløde løg, brun sovs og kartofler. Herefter gik vi igen i gang med de forskellige moduler, som vi havde tilmeldt os. Et af modulerne, der blev afholdt i Tommerup Hallerne, var frivilligkampagne.

Mens vi alle sad og spiste morgenmad blev UG og de forskellige kurser præsenteret. Foruden de normale kurser var der også et møde for regionslederne. Under mødet for regionslederne blev der diskuteret og snakket om, hvordan det gik ude i de forskellige regioner. Der blev også fremlagt forskellige ideer til, hvordan Bestyrelsen og regionslederne bedst muligt kan give rollen videre til en ny frivillig. Under dette punkt var der enighed om, at der skal fremarbejdes en manual til, hvordan man skal gribe tingene an som regionsleder. På mødet blev der også snakket om, hvor meget arbejde, der bliver lagt i de forskellige opgaver, som regionerne og regionledelsen har. Her kom det frem, at vi selvfølgelig må lave lidt surt arbejde for at nyde det gode, men at rollen som

Til dette modul blev der på kryds og tværs af årgangene snakket om, hvordan vi bedst muligt kan fremme YFU. De frivillige, der før frokost havde deltaget i modulet var kommet op med forskellige ideer til, hvordan man kan fremme YFU. Eksempler på ideer: • Julekalender • Snapchat konto • Colered glasses bog • Open up your livingroom • Lave en film om at være Udvekslingsstudent med YFU

Som ideerne blev fremlagt, blev der også snakket stille og roligt om dem, om hvilke der ville være mulige at igangsætte med det samme og have klar inden den 1. december. Nogle idéer vil tage længere tid at lancere, hvorfor der skulle arbejdes videre med disse. Programmet for os på frivilligkampagnen tog så lang tid, at vi ikke nåede tilbage til fællesmodulet i huset, som var et latterkursus. Noah inviterer til fest Da alle modulerne var blevet afholdt, var det på tide, at gøre sig klar til en kæmpe festmiddag. Og som til en hver anden YFU fest, skulle der selvfølgelig også være et tema. Temaet i år var Noahs ark og alle fik tildelt en rolle, som de skulle udføre under festmiddagen. Som aftenen skred frem, blev der også udgivet priser til de bedste udklædte. Som festen skred frem og det blev senere og senere, valgte nogle at gå i seng mens andre holdt ud til næste dag. Søndag formiddag Søndag morgen stod som sædvanligt på rengøring i stor stil. Herefter var der brunch og til sidst var 13


YFU’ere ude i verden:

Chiapas, Mexico: Kultur, natur og åbne arme Interview af Petra de Place Bak der atter hygge for de dejlige frivillige, som endnu ikke havde lyst til at sige farvel og tage hjem. Nogle af os valgte at blive i huset sammen med Ebba og Klara fra Sverige. Sammen så vi en film og sov lidt ekstra. Omkring kl. 15 takkede vi alle af for denne gang og vendte snuden hjemad. Besøg fra udlandet Udover kursets mange danske frivillige var der også besøg af YFU’ere fra andre lande. Heriblandt var der 3 svenskere: George Levman, Ebba Blixth og Klara Grenert. De deltog i frivilligkampagnen og kom også op med ideer til, hvordan vi kunne fremme YFU. De pointerede også, at vi burde have et samarbejde på tværs af landene, idet det ville være nemmere at komme på besøg og at deltage i de forskellige kurser, der henover året afholdes. Udover svenskerne deltog også Laura fra Estland, som oplægsholder, samt vores intern fra Argentina Victoria Pujol, som også havde en fantastisk aften.

14

Youth For Understanding

December 2016

“Tak for et fantastisk kursus og tak til alle de frivillige, der deltog. I har gjort denne weekend helt uforglemmelig, og jeg glæder mig utroligt meget til næste gang. Vi ses på Martskurset!”

En velbevaret kulturarv, storslået natur og en stor glæde ved livet. Det er det Mexico, Vicki Mortensen møder i den mexicanske stat Chiapas, hvor hun bor. Hun er på udveksling med YFU frem til sommeren 2017. Kulturforskellene har været store og oplevelserne mange. Farverige traditioner ”Mexicanere fejrer alt, hvad der kan fejres. Der er utrolig mange gamle traditioner, som stadig er lige så vigtige, som dengang de opstod. Mexicanere er uden tvivl familiemennesker, og familien er altid førsteprioritet,” bemærker Vicki Mortensen. I Chiapas er kulturen intakt. Staten ligger i det sydligste Mexico og grænser op til Guatemala. Her fejres et væld af helgener, der stammer fra den katolske tro. Skørter i rød, blå og orange blafrer i vinden i en livlig svingom. Det foregår i optog, der bevæger sig fremad med sprudlende fyrværkeri. Der danses, tales og grines lystigt i en fælles fest, der fortsætter og gentages år efter år. Optakten til den store fest

starter dage i forvejen. Familierne danner ramme for hverdagen. De tætte bånd familiemedlemmerne imellem gør, at man kommer hinanden meget ved. Som nyankommen står dørene åbne. Der er tradition for at tage hånd om hinanden, invitere med til fest. Mexicanerne viser deres kultur frem med stolthed. Åbne hjerter Mexicansk skolegang er traditionel. Eleverne sidder ved træstole, hvorpå der er fastspændt et bord. Underviseren optager megen taletid, mens eleverne skriver notater med kuglepen i notesbøger. Der hviskes i krogene. Nedgriflede løsninger på opgaver sendes rundt mellem stolerækkerne på krøllet papir. Der er et stærkt sammenhold i klasserne, der gerne byder en ny kammerat velkommen. ”Jeg har aldrig følt mig så velkommen og taget godt imod som af mine klassekammerater på min første skoledag. Alle var klar til at snakke med mig, hvilket var sjovt, for jeg forstod jo 15


Foto: Vicki Mortensen

ikke et ord. Det var tydeligt at mærke, at det var utrolig vigtigt for dem, at jeg havde alt, hvad jeg havde brug for, ” siger Vicki Mortensen. Klassekammeraterne er nysgerrige. De fyrer spørgsmål af hurtigere, end det er muligt at vende sider i en ordbog og formulere et svar. Den sproglige barriere er stor i starten. Men Vicki forklarer, at det morer hendes klassekammerater at hjælpe hende med at lære nye ord og følge hendes udvikling. I fritiden finder de sammen på aktiviteter; en tur i biografen, i parken eller ud at spise. Maden er federe end den danske, men der er et væld af muligheder, som er værd at prøve. Et katolsk land Størstedelen af befolkningen definerer sig selv som katolsk. Kirkerne fylder i bybilledet. Farverige, tårnhøje og inspireret af forskellige arkitektoniske perioder. Kirkelige højtider og helgener fejres i festlige optog, hvor deltagerne ofte er iført regionale dragter. Kirken 16

Youth For Understanding

December 2016

har almindeligvis en større plads i mexicanernes hverdag, end den har i mange danskeres. ”Min familie er meget religiøs, går i kirke hver søndag og deltager i sådan en slags “bedegrupper” i weekenderne. Det har været lidt svært for mig at vænne mig til, da jeg selv kommer ud af en ateistisk familie, og der er mange ting, jeg må lære at leve med, selvom jeg synes, det er lidt skørt,” siger Vicki Mortensen.

”Jeg har aldrig følt mig så velkommen og taget godt imod som af mine klassekammerater på min første skoledag.”

mexicanske natur. Det er så smukt og overvældende, og det er også en stor grund til, at jeg uden tvivl vil komme tilbage mange gange endnu,” siger Vicki Mortensen. I Chiapas er der mange skønheder at fremhæve. En af dem er Agua Azul, hvor kaskader af helt lyseblåt vand slår mod brune sten. Ikke langt derfra titter pyramider frem af regnskoven, mens de fleste er endnu skjult af uigennemtrængelig skov. Vickie Mortensen er overbevist om, at det ikke er sidste gang, hun er i Mexico.

Enestående natur Hvide sandstrande, der får rejsebureauers billeder til at blegne, storslåede vandfald, kløfter og skov. Den mexicanske natur er alsidig og storslået. ”Gennem hele mit liv har jeg rejst meget og oplevet mange forskellige lande og nature, men aldrig har jeg oplevet noget lignende den 17


Derfor stemte min værtsfar på Trump Interview af Anja Blåbjerg Mathiasen Tirsdag aften den 8. november fulgte jeg, lige som rigtig mange andre danskere, med i det amerikanske valg. Onsdag morgen vågnede jeg op til nyheden om, at USA’s nye præsident er Donald John Trump.

Keith, om han ville deltage i et skype-interview og dermed hjælpe mig til at afklare min undren om, hvorfor så mange amerikanere har stemt på Trump, der i samtlige medier ellers blev omtalt som en chanceløs præsidentkandidat.

Jeg husker, hvordan jeg stod og kiggede uforstående på billederne i fjernsynet, og hvordan jeg forsøgte at besvare mit eget spørgsmål om ”Hvordan kan det lade sig gøre?”. I forsøg på at forklare virkeligheden drog jeg nogle paralleller mellem Donald J. Trump, min egen værtsfamilie i Tennessee og mit udvekslingsår. Jeg ledte efter sammenhænge, men også forskelle. Jeg husker stadig de forskellige kulturchok, som jeg oplevede i både kirken, skolen og hjemme hos min værtsfamilie. Men var vi virkelig så forskellige?

Keiths forklaring Mit første spørgsmål til Keith gik på, om han havde stemt på Trump, fordi han var republikaner. Hertil svarede Keith, at han altid placerer sin stemme på individet velvidende, at der aldrig vil være én politiker, der kan imødekomme alle hans ønsker. Keith indskød at Donald J. Trump ikke var hans første valg, men fordi Keith var enig med Trump på tre meget vigtige punkter, var Keiths kryds blevet sat ud for Trump.

Under dette års valgkamp oplevede jeg, hvordan min værtsfar Keith Cogan flere gange om dagen oprettede nye Facebook-opslag, hvorigennem han ytrede, forklarede og offentliggjorde sin støtte til Trump. Derfor spurgte jeg 18

Foto: Flickr.com

Youth For Understanding

December 2016

Økonomi Ifølge Keith har enhver ny præsident en god mulighed for at lave om på samfundet. Eksempelvis havde Barack Obama som USA’s første farvede præsident ifølge Keith muligheden for at dræbe racismen i USA. Men når Donald J.

Trump officielt kommer til magten den 20. januar, er verden en anden, og han får muligheden for at forbedre den amerikanske økonomi, der ifølge Keith er frygtelig. Donald Trump har lovet sine vælgere, at der vil kunne etableres et statsbudget baseret på, at alle amerikanere uanset indkomst betaler 15% i skat. I dag er det amerikanske skattesystem baseret på indkomst, hvor de amerikanere med lavest indkomst betaler ned til 10% i skat, mens de højest lønnede amerikanere betaler op til 38% i skat. Dette valgløfte er en helt klar årsag til, at Keith placerede sin stemme på Trump. Immigration Det næste punkt, hvorom Keith er enig med Donald J. Trump, er immigrationen. Keith pointerer, at den illegale immigration til USA er et kolossalt problem, især fordi de illegale immigranter tager arbejdspladserne fra de legale immigranter og ikke mindst de indfødte amerikanere. Det er ganske enkelt urimeligt. Han påpeger samtidigt, at USA’s stigende velfærd er en af trækkræfterne for de illegale immi-

granter. Idet denne velfærd udnyttes af folk, som ikke betaler skat til samme system, så drænes den i forvejen ringe gående amerikanske økonomi. Mængden af illegale immigranter, der forværrer den amerikanske økonomi og optager arbejdspladser skal altså mindskes markant. Trumps løsning på dette problem er at bygge den meget omtalte mur mellem Mexico og USA.

“Berlinmuren var designet til at holde folk inde. Trumps mur vil blive bygget for at holde folk ude.” En løsning der skurrer i mange europærers ører, men Keith er ikke så bekymret. Han henviser først til den fysiske grænse mellem Guatamala og Mexico, der givetvis skulle have forbedret forholdene i begge lande. Herefter pointerer han, at der er en essentiel forskel mellem Berlinmuren og den mur, som Trump vil bygge: Berlinmuren var designet til at holde folk inde. Trumps mur vil blive bygge for at holde folk ude. Keith erkender, at muren ikke kommer til 19


Valgaften i YFU Aarhus. Foto: Simon Bøtker

at være den endelige løsning på immigration- siden Trump blev valgt som den amerikanske sproblemet, men er sikker på, at den kommer præsident. til være en del af løsningen. Hvad så med Hillary Clinton? Efter at have forklaret sine tre personlige International handel Den tredje essentielle holdning, som Donald J. hovedårsager til at have stemt på Donald J. Trump besidder, omhandler USA’s handel med Trump, måtte jeg høre, om Keith ikke kunne se Kina. Ifølge Keith importerer USA hvert år ki- nogle fordele ved at have Hillary Clinton som nesiske varer for et fire gange så stort beløb, præsident. Hertil svarede Keith, at det kunne som der eksporteres til Kina for. En handel der han ganske enkelt ikke. Han anså hende som ifølge Keith er ulige, især fordi Trump har sagt, værende moralsk korrupt, simpelthen fordi at USA vil kunne producere de samme produk- hun så mange gange er blevet taget i at lyve. ter som Kina, men til en brøkdel af prisen. Trump vil altså flytte produktionen ind i landet “Mit sidste afklarende spørgsmål til og dermed mindske importen af kinesiske varKeith gik på, om han troede, at Trumps er. En af måderne, han vil gøre dette på, er ved at effektivisere udnyttelsen af kul. Derfor giver hår var ægte.” det også mening for Keith at satse på kulindustrien: Ved at effektivisere denne, kan der eta- Samtidigt oplevede Keith, at hvis hun blev bleres endnu flere arbejdspladser, hvilket også stillet et spørgsmål i Wisconsin ville hun give vil give bedre forhold for den amerikanske ét svar, mens hun ville give et andet svar på økonomi. Om det lykkes for Trump, ved Keith samme spørgsmål i Alabama. Hun fremstod ikke, men han pointerer, at det er et unægteligt derfor som værende enormt utroværdig, faktum, at de amerikanske aktier er steget, hvilket i øvrigt ikke havde ændret sig i løbet af hendes 40-årige lange politiske karriere. Keith 20

Youth For Understanding

December 2016

mente desuden, at årsagen til, at hun alligevel vandt The Popular Vote, var, fordi hun høstede de stemmer, der var på jagt efter flere statslige uddelinger. Tilbage til Donald Trump Keith vidste, at Donald J. Trump ville skræmme mange vælgere væk grundet sin manglende takt og uslebne facon. Derfor havde Keith heller ikke forventet, at Trump ville vinde valget. Han havde selvfølgelig håbet, men troede faktisk, at Hillary Clinton og hendes politiske maskine ville vinde. Mit sidste afklarende spørgsmål til Keith gik på, om han troede, at Trumps hår var ægte. Hertil svarede Keith, at ja, det troede han, for hvis Trump virkelig havde brug for en toupe, ville han også have råd til at købe en, der så aldeles bedre ud. Og dette bragte Keith til hans sidste pointe: Donald J. Trump har så mange penge, at han ikke stillede op som præsident, fordi han har brug for at tjene flere. I stedet gør han det af kærlighed til sit land.

Frustration over at min værtsfar i mine øjne var helt forkert på den: Det var Trump, der på live TV blev pålidelighedstjekket og faldt fuldstændig igennem, fordi alle hans konstateringer og fremlagte fakta var direkte forkerte. Det gør i mine øjne Trump til den upålidelige. Samtidigt begynder jeg straks at google, om der rent faktisk eksisterer en fysisk grænse mellem Guatamala og Mexico, og om den overhovedet har været løsning på noget som helst.

Til hvert enkelt fremlagt argument i denne artikel kunne jeg finde et modargument. Men mit formål med interviewet var ikke at diskutere med Keith omkring hans holdninger, men derimod at høre, fremlægge og forsøge at forstå hans synspunkter og holdninger. Han har trods alt truffet sin beslutning, og det samme har resten af USA: Donald J. Trump bliver USA’s næste præsident. Dette leder mig også til svaret på denne artikels indledende spørgsmål: ja, min værtsfamilie og jeg var og er forskellige. Og for mig vil deres nyvalgte præsident de næste fire år komme til at stå som påmindelse Den gamle udvekslingsstudent Efter at have afsluttet skype-opkaldet til Keith, om, at USA er et meget anderledes land samsad jeg tilbage med en følelse af frustration. menlignet med Danmark. 21


Udvalgsfokus:

NAU: Hvad er nu det for en størrelse? Af Helena Gansted-Mortensen

Efter den nye struktur blev implementeret på det indgående program for nogle år tilbage, blev Nationale Arrangementers Udvalg oprettet. Udvalget har til opgave at stå for programindhold, planlægning samt afvikling af seminarerne på det indgående program. Det drejer sig om On Arrival Orientation, også kendt som OAO, Midtvejs, Reentry, Januar-intro og hertil Opfølgningsdagene, der afholdes på zoneplan. On Arival Orientation OAO er studenternes første møde med Danmark, hvor de samles på en efterskole, typisk på Fyn. Her bruger vi en uge på at introducere dem til dansk kultur og det danske sprog. En hel uge i selskab med YFU’ere er det absolut fedeste, mange af os kan tænke os, men det kræver samtidig en hel del planlægning, forberedelse og overblik, når der som i år kommer 75 studenter til det lille Danmark. Alt dette er NAU, sammen med en gruppe helt fantastiske frivillige, med til at få til at gå op i højere enhed, så studenterne får den bedst mulige start 22

Youth For Understanding

December 2016

F.v. Helena Gansted, Alexander Rauff , Frederikke Simonsen, Signe Schønning, Regitze Malmgart

på deres udvekslingsår. På samme måde er Januar-intro en intro til de studenter, der ankommer i januar, hvor de har fire dage i Huset til at snuse til det danske. Nye tiltag Opfølgningsdagene foregår i de enkelte zoner, men NAU har også her ansvaret for selve programmet for studenterne. Der har hidtil ikke været praktiseret et gennemgående program rundt i landet, men fra næste år vil der blive sendt forslag ud til de enkelte zoner, hvor vi har samlet de bedste sessions fra hver landsdel til en drejebog, som de ansvarlige i zonen herefter vil have mulighed for at plukke i, alt efter hvordan de ønsker at tilrettelægge dagen. Midtvejs Midtvejsseminariet ligger i november og er en weekend, hvor der gøres status på studenternes ophold indtil videre og samtidig sættes mål for den næste tid. Programmet på Midtvejs kan til tider være en anelse tungt, da det

på dette tidspunkt er gået op for studenterne, at det at være på udveksling måske ikke er helt så lyserødt, som de havde forestillet sig. Her er det NAU’s opgave at udforme program såvel som indhold af dette, så studenterne kan lære af hinanden, komme ud med deres problemer og forhåbentligt også få en løsning med hjem på samme. Afslutning ReEntry afslutter studenternes år og forbereder, dem på at komme hjem. Her er programmet på weekenden præget af en hyggelig, men også en trist stemning, da det for en del af studenterne slår dem, hvor kort tid de egentlig har igen i Danmark. NAU har ved planlægningen af seminarerne et kæmpe ansvar på sig, idet seminarerne kan have stor betydning for, hvordan studenternes år udvikler sig, og hvad de selv får øjnene op for. Til dagligt gør kontaktpersonerne et kæmpe stykke arbejde med studenternes trivsel og indsats, men en weekend med 70 andre stu-

denterne kan nogen gange være det sidste, der skal til for at indse, at der er brug for forandring. Arbejdsweekend I øjeblikket består NAU af seks topengagerede og kompetente frivillige, der alle har ideer og visioner for, hvordan vores program kan blive endnu bedre. I slutningen af oktober blev der afholdt en arbejdsweekend, hvor der blev udviklet på programmet til OAO, Midtvejs, Januar-intro og opfølgningsdagene. Selvom vi i Danmark har et velfungerende program, er vi slet ikke i tvivl om, at det altid kan blive lidt bedre. Og vi stræber efter intet mindre end det bedste. Hvad enten man er med som frivillig eller udvalgsmedlem, er det en livsbekræftende oplevelse at være med på det indgående på programs seminarer, hvor man er vidne til en imponerende udvikling hos studenterne.

23


IndgĂĽende studenter. Fotos: Elisabeth Gansted-Mortensen

24

Youth For Understanding

December 2016

25


Udfordring:

Skoleforedragskonkurrencen

Af Helena Gansted-Mortensen

På årets delegeretmøde udfordrede Region Aarhus samtlige andre regioner til at komme ud på landets folkeskoler og vække elevernes interesse for at tage på udveksling. Vi mangler i høj grad ansøgere til vores programmer, og det er derfor essentielt, at der bliver gjort en indsats for at få flere ansøgere – og generelt få spredt budskabet om, hvorfor det er fedt at tage på udveksling! Følger man med på YFU Danmarks facebookgruppe, har mange allerede været afsted på skolebesøg og uddannelsesmesser. Dog har de færreste indmeldt besøgene, og selvom det vigtigste naturligvis er, at vi kommer afsted, kommer vi her med en opfordring til, at det også meldes indtil sekretariatet, så regionerne kan få point i skoleforedragskonkurrencen og måske vinde den eftertragtede præmie. ØLF på skolebesøg Newsletter har snakket med Eva Overgaard 26

Youth For Understanding

December 2016

fra Region Øerne og Lolland-Falster (ØLF), om det at tage på skolebesøg. Hun fortæller, at hun startede med at skrive rundt til en lang række skoler, hvor hun fortalte om YFU og tilbød at holde et oplæg på skolen. Skolen hørte herefter i klasserne, hvem der ville have lyst til et besøg, og der blev aftalt en dato. Eva fortæller videre, at det er fedt at tage på skolebsøg, fordi man sammen med andre YFU’ere får muligheden for at informere og gøre unge interesserede i udveksling. Samtidig får man muligheden for at dele sin egen udvekslingsoplevelser igen og igen og er nok en af de første til at inspirere de unge til at tage afsted hjemmefra og komme ud og opleve verden. Eleverne viste stor interesse I den klasse Eva var på besøg i, viste eleverne stor interesse og kom med mange spørgsmål. De ville gerne høre mere om hendes udvekslingsophold, men var samtidig interesserede i, hvordan de selv kunne komme afsted. Nogle

havde sågar specifikke spørgsmål til lande, de selv kunne overveje at tage til.

a) I emnefeltet skriv: ‘Skolekonkurrence’ b) Navn på deltagende ved skole/messebesøget c) Hvor det foregik d) Dato for aktiviteten

“I den klasse Eva var på besøg i, viste eleverne stor interesse og kom med mange spørgsmål.” Har du endnu ikke været afsted på skolebØLF’s mål i skoleforedragskonkurrencen er at tage ud på så mange skoler som muligt, og de har planer om at tage endnu en runde, hvor de henvender sig til skolerne i regionen. Eva håber i hvert fald, at kun kan få lov at komme ud på nogle flere skoler.

søg, men overvejer det, så skynd dig at skrive til folkeskolen i dit nærområde eller måske din gamle engelsk- eller tysklærer og hjælp til med, at YFU fortsat får lov at påvirke så mange unge i den positive retning som muligt.

Meld skolebesøgene ind Har du, ligesom Eva, været afsted på skolebesøg, så sørg for at sende en mail til sekretariatet med følgende oplysninger: 27


Familiebryllup på den anden side af Atlanten Foto: Live Life with Love Photography

Af Freja Maas

Mange kan nikke genkendende til, at forholdet mellem en værtsfamilie og deres udvekslingsstudent er helt specielt. Og til trods for, at afstanden mellem dem er stor, er der nogle forhold der længe lever videre: Selvom det er 5 år siden, at Freja tog på udveksling, blev hun i år inviteret med til sin værtssøsters bryllup. I 2011 tog jeg af sted på udveksling, hvor jeg skulle bo i townshippet Jackson i byen Massillon, der ligger i Ohio, USA. Jeg kom hen til familien Shaffner, som bestod af mine værtsforældre Bob og Nikki, og mine tre værtsøstre Alex, Libby og Katie, samt en masse husdyr. Allerede inden for den første måned af mit udveksling var jeg en tydelig del af familien, og det er fortsat sådan lige siden. Allerede året efter jeg kom tilbage fra USA rejste jeg tilbage for at besøge min værtsfamilie. Jeg havde først min mor med i to uger, hvor hun snakkede sladder med min værtsmor og argumenterede politik med min værtsfar. 28

Youth For Understanding

December 2016

Efter dette kom min far og bror og var sammen med os alle i en uges tid. Der blev ikke snakket så meget sladder og politik, men vi besøgte mine yndlingsspisesteder, og vi fik taget en tur til både Chicago og Cleveland. Samme år tog jeg igen tilbage til jul og blev der over nytår, fordi jeg savnede dem så meget. Den følgende sommer i 2014 fik jeg besøg fra USA af min gode veninde, der blev i Danmark i to uger. Jeg vendte tilbage endnu en gang i sommeren 2015, hvor jeg for første gang besøgte min værtsfamilie siden de flyttede til South Carolina. På dette tidspunkt var min værtssøster, Libby, gravid med en pige. Hendes kæreste, Anthony, friede til Libby ikke lang tid efter hun fødte deres datter Indiana, og jeg blev for første gang i mit liv ”tante”. Brylluppet blev sat til d. 12. august 2016, og min invitation kom med posten hele vejen fra USA. Jeg begyndte straks at planlægge min tur til South Carolina, og inden længe havde

bage for at sørge for, at alting blev gjort klar til tiden. Min værtssøster, Alex, og jeg stod for at få huset, som receptionen skulle afholdes i, samt skovområdet, hvor selve ceremonien Forberedelserne I løbet af de sidste 4 år er jeg blevet den tred- skulle være, pyntet flot op inden bryllupje ud af i alt 7 udvekslingsstudenter, som min pet startede kl. 16. Det skal lige nævnes, at værtsfamilie har haft boende igennem årene. der i august måned i South Carolina er ca. 38 Og mine to seneste udvekslingssøstre fra hen- grader varmt og 90% luftfugtighed, så selvom holdsvis Estland og Schweiz var utrolig jaloux vi alle var kommet i tøjet og havde lagt makeover, at jeg havde muligheden for at være med up, måtte vi næsten starte forfra efter vi var færdige. til dette bryllup. jeg meldt tilbage, at jeg ville deltage i brylluppet.

Jeg ankom i ugen op til brylluppet og blev straks sat i gang med alverdens opgaver. Jeg endte dog med, at passe Indiana det meste af tiden, da det betød, at de andre havde mulighed for, at få alting afklaret og gjort parat til den 12. Det passede mig udemærket, da jeg havde glædet mig meget til at møde min lille niece. Stressen på selve bryllupsdagen kunne sagtens være taget ud af, hvilken som helst amerikansk bryllupsfilm. Alle farede frem og til-

“Jeg fik lov til at deltage i bryllupsselskabet, hvilket betød, at jeg var en af dem, der gik ned af kirkegulvet” Fordi Indiana var blomsterpige, men ikke ville kunne gå ned af skovbunden alene meldte jeg mig med det samme, som personen der skulle gå med hende og holde hende under ceremonien. Dermed fik jeg lov til at deltage i bryllupsselskabet, hvilket betød, at jeg var en af dem, der gik ned af kirkegulvet. 29


Intern med farvede briller Foto: Live Life with Love Photography

Hele bryllupsselskabet gjorde sig klar i en af de hytter, som Libby og Anthony skulle overnatte i senere, og det var også noget af en scene at iagttage. Brylluppet Trods stress og den forfærdelige hede, blev alle klar og vi kørte hen til huset, hvor ceremonien forløb uden andre problemer end mascara, der flød ned af kinderne på de fleste kvinder og piger til stede. Brylluppet var ikke, hvad jeg ville kalde et stereotypt amerikansk bryllup, som man ellers ofte ser på TV. Det var derimod lille og intimt, og forløb ikke over så mange timer efter ceremonien var færdig. Det ville have været sjovt at få lov til at opleve sådan et stereotypt bryllup, men jeg var også bare beæret over at have været med til deres bryllup. Der var dog nogle af de faste traditioner: talerne fra forloveren og første brudepige, samt taler fra begge fædre, bruden der kastede 30

Youth For Understanding

December 2016

brudebuketten til alle pigerne, brudgommen der hev strømpebåndet af bruden med tænderne og smed den til alle fyrene, brudeparret der skar kagen sammen og den generelle bryllupsatmosfære.

“Det var en fantastisk oplevelse, og det er endnu et minde om, hvor stor en del af min værtsfamilie jeg er.” Det var en fantastisk oplevelse, og det er endnu et minde om, hvor stor en del af min værtsfamilie jeg er. Jeg vil fortsætte med at besøge dem, når jeg har muligheden, og jeg håber, at jeg en dag får muligheden for at vise dem Danmark. Denne fantastiske oplevelse bekræfter også, at mit udvekslingsår aldrig er stoppet; derimod fortsætter det hver dag og udvikler sig til noget større og endnu bedre.

Af Victoria Pujol

Hej! My name is Vicky, and I am the new intern here in YFU Danmark. I come from a city in the north of Argentina, Corrientes, and I will be staying here for half a year. Now 2 months has passed so I have 4 more left. I knew of YFU because we had many exchange students, but it wasn’t until 2013 that I started to get involved in volunteering, in 2014/2015 I went as an exchange student to Estonia and right after I arrived to Argentina, I became the Regions-leader from my area, being the one in charge of the interviews for the future applicants, host families, YFU promotion and the responsible for the exchange students living there. This year I started with Coloured Glasses, and now I am here learning to do some office work as well. What I do as and intern As an intern here I am doing mainly Coloured Glasses workshops and school visits for pro-

motion. But also office work every morning if I am not traveling and assisting to extra meetings in the evenings and weekends at Huset. As we have the schools visit competition the volunteers can always feel free to send me an email asking if I can join, so they get double points. What the Coloured Glasses is about The concept of Coloured Glasses comes from “the Sunglasses Analogy”. This analogy explains that everyone is born with sunglasses of a specific colour based on the nationality the person was born with. That means you see the things in all colours but not the colour of the sunglasses. Each country has a different colour of glasses. The coloured lenses represent our attitudes, beliefs, values and represents our cultural identity, which we are socialized with. All information we perceive go through this cultural filter – the coloured glasses. The Coloured Glasses workshops are con31


Fotos: Victoria Pujol

sidered as a non-formal education activity for students from 6th to 10th grade, so while being in the class room I first introduce myself in a very short way and start making some ice breakers for the students to feel more comfortable later on giving their opinion. Sometimes we do them outside in a public school space or the garden.

“I thought that Danes biked a lot, and that stereotype is true.” Later we start with the workshop itself were I engage the participants in simulations and role plays that allows them to experience some aspects of intercultural interaction. The main goal of the workshops is designed to build young people, self-awareness, leading them into cultural understanding, by introducing them to the concepts of stereotyping, prejudice and discrimination. At the end we will make a round saying one thing that we had learned during the day or writing them on the board. 32

Youth For Understanding

December 2016

Stereotypes about Denmark I was in Danmark last year in July for almost a month, living in Frederikshavn, so I thought that somehow I knew what to expect when coming again this year, but luckily things just got better. What I used to think was that every Dane only wears black clothes. But that is not 100% true, they also wear dark blue, dark green, grey and maybe white if is a sunny day. I have often been told that Danes eat a lot of potatoes, luckily or at least in my house here we don’t eat potatoes every day, where comparing to my exchange year we would have potatoes for breakfast, lunch and dinner. Also, I thought that Danes biked a lot, and that stereotype is true. Rain, snow, cold weather, warm weather, anything is perfect for biking.

My guess on why Danish students go to South American countries In my opinion it is a bigger adventure to go to a complete different culture. As the known phrase says “Magic happens when you go out of your comfort zone”. Also, you can learn another language apart from English or Danish and be fluent by the time you come back home. How we convince all teenagers to go on exchange Here in Danmark students after 9th class have many options; they can go to 10th grade, an efterskole, gymnasium or as an exchange student. And the truth is that not everyone is interested on going a year abroad; But at the same time many teenagers are interested in trying something different from their routine, so that is our opportunity to talk with them about exchange. If we do not speak, they might never hear about it.

For me, the best decision I have done, was to go on exchange; so I tell them about my experience.

“Magic happens when you go out of your comfort zone.” Happy to be in Denmark Being an intern includes a lot of work, being independent and responsible; but I love it and I am very happy I have the chance to be here in Denmark meeting amazing people and learning more and more everyday. Now, I can’t wait to experience a Danish Christmas and hopefully I will leave Denmark speaking a bit of Danish.

33


TAK

Bestyrelsen

Formand Jan Faldborg MSJ

Næstformand Bjørn Ubbe Ebbesen, KBH

be@yfu.dk

Næstformand Lise Fuhrmann KBH

Matias Reimann Seelk KBH

Per Hemmingsen MJY

Jette Vinther Kristensen KBH

Roy Juma NFY

Ruben Riksted NJY njy@yfu.dk

Anna-Sophi Hancke, NSJ nsj@yfu.dk

Regionsledere re@yfu.dk Rigtig mange YFU’ere yder en kæmpe indsats. Vi synes, at de fortjener en tak. Derfor vil der fremover blive plads til din tak til netop den person, du synes, der fortjener det lige her. e for k e b i V on og nksgivingm i S , ea ha ads, L ntastisk T s! M l i t a Tak helt f gion Aarhu n e e v at la ele Re h l i t g midda

Josefine og Katrine fortjener et tak for deres kæmpe indsats og engagement i kampen om at lave en hel masse skolebesøg!

34

Youth For Understanding

December 2016

Mette Dehlbæk KBH kbh@yfu.dk

Simon Thomsen KJY kjy@yfu.dk

Emma Sofie Hansen, MJY mjy@yfu.dk

Mathias Michelsen, MVJ mvj@yfu.dk

Karen Ulstrup , NFY nfy@yfu.dk

Natasha Munck SFY sfy@yfu.dk

Anders Hansen SJY sjy@yfu.dk

Jonas Kristensen THY thy@yfu.dk

Eva Overgaard ØLF sto@yfu.dk

Lea Hebsgaard ÅRH arh@yfu.dk

Ansvarshavende redaktør Helena GanstedMortensen ÅRH

Redaktør Julie Frost Dahl KBH

Redaktør Anja Blåbjerg Mathiasen KBH

Newsletter nl@yfu.dk

35


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

Denne blanket er gĂŚldende til og med september 2017. Alle betalende medlemmer fĂĽr herefter tilsendt en ny.

Newsletter December 2016  

YFU Danmarks medlemsblad Newsletter i decemberudgaven 2016

Newsletter December 2016  

YFU Danmarks medlemsblad Newsletter i decemberudgaven 2016

Advertisement