Page 1

NEWSLETTER November 2015


Newsletter er medlemsblad for

Youth For Understanding Danmark

Indhold Leder Novemberkurset Bestyrelsen byder op til dans Der skal tages ansvar på det udgående program Motivationen for at vende hjem til YFU Årets udvalg Årets region Årets frivillig YFU’ere ude i verden Billedside Til sydamerikansk kursus Tilbageblik The internship in Tommerup Yderst Finurlig Underholdning Billeder af BE, RL og NL

3 4 7 10 13 16 17 18 20 24 26 29 35 38 39

Redaktion Helena Gansted-Mortensen (Ansvarshavende redaktør) Julie Frost Dahl (Redaktør) Anja Blåbjerg Mathiasen (Redaktør) Kontakt: nl@yfu.dk Forsidebillede: Blitz 77

2

Youth For Understanding

November 2015

ISSN 0906-8244 27. Årgang nr. 1 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 610 stk


Frisk pust til redaktionen Af Anja Blåbjerg Mathiasen

Newsletter redaktionen er stolte af at præsen- Efter dette års delegeretmøde stod jeg tiltere endnu en Aalborgpige til redaktionen. bage med en følelse af, at mange essentielle Anja Blåbjerg Mathiasen. emner og problematikker var opstået uden, at jeg overhovedet havde lagt mærke til det. Jeg Helena og Julie har hevet mig med om bord på håber derfor, at jeg som medredaktør kan være Newsletter redaktionen, og der skal ikke herske med til, at Newsletter i fremtiden vil kunne opnogen tvivl om, at jeg glæder mig til at komme lyse, belyse og tage hul på de store og vigtige igang! Jeg har efterhånden holdt to lange års spørgsmål, der præger organisationen. pause fra arbejdet som frivillig, hvilket primært skyldes et års rejse som backpacker i New Zealand efterfulgt af en skisæson i Alpe d’Huez, Frankrig. I september startede jeg som medicinstuderende på Københavns Universitet, hvorfor jeg regner med at blive i Danmark de næste par år. Tilbage i 2012-2013 udgjorde Helena og jeg regionsledelsen i Nordjylland, og da jeg i september 2013 rejste til New Zealand overtog Julie min plads som regionsleder. Vi har således arbejdet sammen på kryds og tværs, og jeg er sikker på, at vi kommer til at udgøre et godt og dynamisk team. Det har været fedt at følge, hvordan pigerne har formet Newsletter, og jeg glæder mig til at blive en fast del af det. 3


Guddommelig weekend på Novemberkurset Af Lærke Espelund Borgen Kompetanceudvikling, fest og fællesskab i guddommelige rammer. Læs her en nyhjemvendts oplevelse som førstegangsdeltager på Novemberkurset.

Fredag I weekenden den 6. til den 8. november var vi næsten 80 YFU frivillige samlet i Huset til kursus, hygge og sammenværd. Vi ankom fredag aften, og der blev hurtigt reserveret seng, da vi var mange flere deltagere end sengepladser. Kort efter blev der serveret chili con carne med ris og creme fraiche, der blev snakket og hygget igennem som altid i YFU, alle var glade og glædede sig til weekenden. Jeg er ret sikker på, at vi alle vidste, hvor fed den ville blive – og det gjorde den. Vi fik efter maden besøg af en frivillig fra Røde Kors, der fortalte om hendes rejse til Lesbos, hvor hun havde hjulpet med flygtninge fra Syrien. Det var rigtig spændende at få et indblik i og høre oplevelser fra en, der faktisk har været der og ikke bare fra journalister her i Danmark. Eftersom fredag var J-dag, var der til alles glæde juleøl. Vi rykkede hurtigt ned i baren, der blev 4

Youth For Understanding

November 2015

spillet og snakket rundt omkring i hjørner og kroge. Lørdag Vi blev lørdag morgen vækket af alarmen, som vi ville ønske, vi ikke havde sat, lørdag morgen alt for tidligt. Alle var groki og trætte efter gårsdagens natteaktiviteter. Vi kom alle i bad (tror jeg da) og fik morgenmad. Under morgenmaden strømmede det ind med både velkendte og nye ansigter på en masse frivillige, som ikke havde haft mulighed for at komme om aftenen. Vi blev alle sat sammen med dem, som skulle på det samme kursus som en selv. Jeg, eftersom jeg er nyhjemvendt, skulle på Introduktion til YFU for at blive sat bedre ind i, hvad YFU står for, og hvad vi kan gøre som frivillige. Alle kursister blev guided til Erhversparken, hvor kurset skulle holdes. Desværre var det ikke så nemt at komme ind som forventet, og det endte med at alarmen gik i gang, og vi måtte i stedet blive undervist i den gamle stationsbygning, som heldigvis fungerede perfekt. Grundet disse omstændigheder, var vi lidt kort på tid, men vi fik alligevel rigtig meget ud af det, det var spæn-


Foto: Jonatan Balle Svendsen

dende, og alle var meget energiske og klar på at være frivillig. Endelig var der middagsmad! Det var meget tiltrængt, i hvert fald for nogle af os. Efter frokosten begav vi os med mættede maver tilbage til den gamle stationsbygning for at lære noget om The coloured glasses projekt, som er et YFU projekt. Dette blev holdt af en meget venlig og herlig Chilener, som er som intern i Danmark i 6 måneder, ved navn Consuelo. Her blev vi forklaret om dette ”world wide” projekt, og hvordan det er muligt at se verden med forskellige farvet briller, farven på brillerne indikerer ens kultur. Om at lære nye kulturer og få flere farver tilføjet til ens sæt briller og have mulighed for at se verden fra forskellige synspunkter. Dette budskab rejses der rundt og spredes mange forskellige steder i verden, og det er første gang, det er i Danmark. Da Consuelo var færdig med kurset, slæbte alle madrasser nedenunder, da weekendens fællesmodul handlede om mindfulness. Hun fortalte os omkring, hvor vigtigt det er at have et pusterum i ens dagligdag, og at her er mindfulness

en rigtig god ting at bruge. Vi lavede nogle forskellige øvelser, det var super dejligt og afslappende, måske endda lige liiidt for meget, da vi efter lidt tid begyndte at kunne høre snorken komme fra forskellige steder i rummet.

“At lære nye kulturer og få flere farver tilføjet til ens sæt briller og have mulighed for at se verden fra forskellige synspunkter.” Det var nu tid til at gå i bad og klargøre os til aftenens middag og fest med temaet ”Guder”. Vi havde alle taget hvert vores gudekostume med, og klædte os nu ud som forskellige guder og mødte alle op nedenunder klar til middag som de største og skønneste guder. Maden blev sat på bordet, tallerknerne blev hurtigt tømt og fyldt igen, og på barkortene blev tallene strøget over hurtigere og hurtigere. Festen var i gang med dans, løb, snak og alle mulige skøre ting. De sidste blev ved til den lyse morgen. 5


Foto: Jonatan Balle Svendsen

Søndag Vi var alle helt bombet søndag morgen og ville helst bare blive liggende i sengene, eller hvor man nu lå og sov. Men rydde op det skulle vi jo. Så alle var i gang med klude, koste, spande og høj musik. Vi var heldigvis hurtigt færdige og klar til at spise morgenmad. Som søndagen gik tog flere og flere hjem, men en del blev dog for at se film og hygge. Dette var Novemberkursus 2015, jeg glæder mig til at se jer alle og flere næste år!

6

Youth For Understanding

November 2015


Jan Faldborg:

Bestyrelsen byder op til dans

Interview af Anja Blåbjerg Mathiasen

Efter dette års delegeretmøde blev det bekræftet for foreningen, at vi som organisation står over for nogle store udfordringer i det nye foreningsår. Til delegeretmødet blev der blandt andre emner især diskuteret bestyrelsens manglende synlighed, USA kvoten og YFU ånden; eller rettere den manglende YFU ånd. Især blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der igen i år ikke var nok kandidater til bestyrelsen, og hvorfor YFU Danmarks højeste post synes så upopulær. Reduktion i USA-kvoten Sidst i oktober måned, kunne man i YFUnyt læse, at bestyrelsen har besluttet at reducere forventningerne til sommeren 2016. ”Der er ingen tvivl om, at vi nu må søge nye muligheder og satse på områder, der ikke tidligere er blevet brugt så mange ressourcer på,” siger Jan Faldborg, der ser fundraising som et af de bedste alternativer. Fundraisingudvalget skal i gang igen, og allerede i november mødes et udvalg til snak om idéer til fundraisingmuligheder i forbindelse med udvikling af organisationen, huset og muligheden for direkte sponsorer. Jan Faldborg nævner også, at nye programtyper

såsom korttidsprogrammer kan være et nyt tiltag. ”For at undgå, at USA fortsat skal bære 7580% af vores budget, må vi finde frem til nye initiativer, og dette kræver nye tiltag” siger Jan Faldborg, der også ser det som en mulighed, at faraways fremover i langt højere grad skal være YFU-repræsentanter under deres ophold. Bestyrelsens synlighed Til delegeretmødet blev bestyrelsen kritiseret for at mangle synlighed. Dette fik Jan Faldborg og resten af bestyrelsen til at vende blikket ind ad, og de har nu gjort en række tiltag i forsøg på at gøre op med den manglende synlighed: I fremtiden vil Bestyrelsen være mere til stede i Newsletter, bestyrelsesmøderne er blevet omstruktureret således, at udvalg og almindelige medlemmer kan se frem til invitationer til temamøder. I begyndelsen af det nye år vil bestyrelsen afholde et økonomiseminar for foreningen med henblik på at præsentere USAproblematikken og begynde de indledende øvelser til fastlæggelse af næste års budget. Jan Faldborg håber, at flere udvalg kan deltage således, at de sammen med bestyrelsen kan prioritere, hvordan pengene skal bruges. Sam7


tidigt håber han, at et sådan seminar vil skærpe medlemmernes økonomiske bevidsthed og få os til at forstå den økonomiske udfordring, som vi som organisation står overfor.

YFU ånden Nutidens YFU ånd er et emne, der er mange holdninger til. Nogle mener, at vores organisations kultur falder sammen omkring os, mens andre har en helt anden indgangsvinkel. BestySom et led i bestyrelsens synlighed vil besty- relsen vil derfor forsøge at skære ind til benet relsesmedlemmerne fremover også deltage i og finde ud af, hvad de frivillige tænker. Dette kurserne. Jan Faldborg deltog netop i novem- er et spørgsmål, som vil blive taget op til bestyberkurset med et oplæg om bestyrelsens arbe- relsens første temamøde d. 22 november. Her jde. ”Det var fantastisk at se og opleve en så kan regionsledere, orienteringsmøde- interpositiv stemning og atmosfære blandt kursets view- og delegeretmødeudvalget allerede nu deltagere.” Dog fortsætter han; ”Desværre, er se frem til en invitation. der ingen parallelitet mellem vores kurser og det lokale arbejde. ”Vi bliver nødt til finde ud af, hvilke aktiviteter, der stimulerer, og om de kræver noget andet in“Vi står som forening over for no- dhold for, at vi kan aktivere og fastholde vores medlemmer.” siger Jan Faldborg. Han påpeger gle store udfordringer.” også, at debatten om regionernes struktur igen skal kommes til livs, og vigtigheden af at vi som Det samme fremmøde ses ikke længere lokalt. organisation rammer så mange som muligt. ”Vi Og hvis vi vil bibeholde vores YFU ånd, bliver har dog brug for hjælp til at tænke nyt, og vi vi nødt til at få denne stemning ud i region- er meget åbne over for forslag til, hvordan vi erne.” Netop YFU ånden blev diskuteret til bedst kommer debatten til livs”, siger Jan Faldårets delegeretmøde, hvor flere medlemmer borg, der ser muligheder i at åbne debatten til efterspurgte den. nytårsarrangementet.

8

Youth For Understanding

November 2015


”Vi står som forening over for nogle store udfordringer. Rent økonomisk skal vi finde andre alternativer til USA og se nye muligheder. Vi vil som bestyrelse nu forsøge at være mere synlige, og vi inviterer derfor jer medlemmer ind i maskinrummet.

på, hvad YFU ånden anno 2015 er, og hvor vi skal bevæge os hen med den. Jan Faldborg og bestyrelsen har med andre ord budt foreningen op til dans. Nu er det op til os at danse med.

“Hvis ikke folk synes, det er spændende, vil vi som organisation miste både kvalitet, tyngde og mangfoldighed.” Vores organisation står og falder med jer medlemmers engagement og aktivitet.” siger Jan Faldborg, der stærkt opfordrer folk til at udvise nysgerrighed og interesse i bestyrelsens nye mødestruktur. Afslutningsvis påpeger han også alvoren i foreningens nuværende situation; ”Hvis ikke folk synes, det er spændende, vil vi som organisation miste både kvalitet, tyngde og mangfoldighed.” Dans med Bestyrelsen har således taget initiativet til, at vi sammen som organisation sporer os ind 9


Morten Reimann:

Der skal tages ansvar på det udgående program Interview af Helena Gansted-Mortensen

Spørgsmålet har været oppe at vende før: Kan vi som frivillige tillade os at stille krav til hinanden? Morten Reimanns klare svar er ja! Interviews Mortens fokusområde inden for bestyrelsen er det udgående program, hvor han har tre hovedpunkter, der står til en gennemarbejdelse. Det første punkt er interviews. Det er essentielt, at interviewene afvikles hurtigt, da det er hele startskuddet til at få ansøgningsprocessen og udvekslingsoplevelsen sat i gang. Det er i øjeblikket en kamp at skaffe folk til at interviewe de mange ansøgere til trods for, at vi skulle have massere af frivillige, der er uddannet hertil. Morten pointerer, at vi alle sammen skal tage vores tørn. Interviewsene er, udover at få godkendt de håbefulde studenter, med til at give kompetencer i, at snakke med andre mennesker, selv folk du ikke kender på et dybere plan. Det er skills, bestyrelsesmedlemmet selv ville se positivt på, hvis han sad til en jobsamtale. Interviewgruppen er i øjeblikket ved at arbejde på, hvordan interviewrollen bliver mere attraktiv, så vi kan få en mindre smertefuld proces. 10

Youth For Understanding

November 2015

Morten understreger dog også, at det ikke kun er interviewgruppens ansvar at finde folk til interviewene. Det er derimod de frivillige selv, der også skal tage ansvar og byde ind på området.

“De unge skal have hår på brystet. De må ikke være bange.” Orienteringsmøder Mortens næste fokusområde er orienteringsmøderne. Det er vigtigt, at man inden et orienteringsmøde tænker på, hvad meningen med det er, hvor Morten siger, at der er to formål. Det ene er naturligvis at orientere kommende studenter og værtsfamilier om YFU, mens det andet er internt at træne frivillige i at være en del af YFU. Netop derfor skal orienteringsmøderne gøres mere levende, sjove og dynamiske. Her er han ude i tanker som ping pong, træning af præsentationsteknikker og måske endda rollespil . ”De unge skal have hår på brystet. De må ikke være bange,” siger Morten, der ser orienteringsmøderne som en oplagt opgave for de yngre frivillige, der stadig


Verdens YFU-lande

har alle følelserne om sin udveksling tæt under huden. I forlængelse heraf opfordres der til at bruge den gode præsentationsudvikling til skoleforedrag. Hiv fat i den gamle folkeskole eller stil dig op til morgensamlingen på gymnasiet. Morten slutter sine visioner for orienteringsmøderne af med at sige: ”I YFU er der for mange hjælpere, der ikke påtager sig ansvar. De unge skal have et lille ansvar og vokse med det, så vi ikke står i den situation, at de unge forsvinder og de samme kræfter skal bære det tunge. Det kan YFU ikke bære.”

“Har du pengene, har du magten. USA ved godt, at resten af YFU er afhængige af dem.” USA-kvoten Tredje fokusområde er kvoten til USA, et punkt der også skabte stor debat på årets delegeretmøde. Først skal der lyde en stor ros til de mange call’ere, der bed i det sure æble og hjalp både de sent placerede studenter, deres

forældre og sekretariat igennem de svære uger. Når det så er sagt, skal vi fokusere på, hvordan vi i fremtiden undgår at stå i en lignende situation.

“I YFU er der for mange hjælpere, der ikke påtager sig ansvar” Morten ser det som et stort problem, at USA er så attraktiv, da det i høj grad giver dem mulighed for at gøre mere eller mindre, hvad de vil. ”Har du pengene, har du magten. USA ved godt, at resten af YFU er afhængige af dem”, udtaler Morten og siger samtidig, at de resterende YFU-lande må stå fælles front. Det essentielle er dog ikke at gøre USA utiltrækkende, men i stedet gøre alle andre lande mere attraktive i de unges øjne. De sydamerikanske lande er her et godt eksempel, og dette fokus skal spredes til flere lande, hvor især de europæiske lande kunne have noget at byde på også i forhold til programprisen. Dette hænger i høj grad sammen med præsentationerne på orienteringsmøderne, hvor det er selve udvekslingsoplevelsen og ikke det specifikke land, 11


der skal sælges. Det bliver ikke en nem kamp, men vi skal tro på den, for den er yderst nødvendig, hvis vi ikke skal rammes økonomisk. Der skal løftes i flok Det er således nogle forholdsvis tunge områder, Morten sammen med resten af foreningen skal arbejde videre på. Han stiller derfor også krav til, at alle tænker, hvor de som frivillig kan være til hjælp og tage ansvar. Bestyrelsen sætter rammerne, men det er den enkelte ude i foreningens mange kroge, der skal løfte.

“Det bliver ikke en nem kamp, men vi skal tro på den...” Svaret er altså ja. Ja, der må gerne stilles krav til den frivillige. Så lad os gøre det til naturlig del af det frivillige arbejde, at der stilles krav og påtages ansvar, så vi forsat kan holde liv i den forening og den udveksling, vi alle sammen arbejder for.

12

Youth For Understanding

November 2015

Opfordringer fra Morten: • Bestyrelsen er blevet mindre, hvormed der er færre ressourcer. Overvej derfor, hvilke spørgsmål og mails, der sendes til bestyrelsen, da indbakken i forvejen bugner. • Alle informationer skal sendes til sekretariatet, så bestyrelsen kan hente informationen ét sted. Dette skal aftales videre med sekretariatet, hvordan det bedst kan organiseres. • Bestyrelsen leder fortsat efter unge medlemmer. Evt. en lightudgave, så man kun sidder et år.


Per Hemmingsen:

Motivationen for at vende hjem til YFU Interview af Julie Frost Dahl

Da Bestyrelsen stod og manglede det mest, trådte én, som han selv udtrykker det, ”ældre bror” til, som pludselig står midt i arenaen, på egen foranledning. Redaktionen har spurgt ind til Per Hemmingsens YFU-erfaringer og ambitioner.

seniorkontaktpersoner var i Pers region, fascinerede kontaktpersonsarbejdet Per i fem år. Dertil bestod stort set hver anden weekend af YFU-arbejde, diverse fester, møder, husbesøg og hvad Per ellers fik sig engageret i. Per havde gennemgået rejsen fra udvekslingsstudent, til returnee og til international dansk borger; ”Jeg Pers YFU-tidsregning startede i sommeren og de andre blev del af et selvvalgt og selvud1981. Pers første YFU-minde var en måned viklet fællesskab.” efter hjemkomst, i det daværende Region Himmerland, hvor han blev inviteret til et week- Motivationen for at komme tilbage til YFU endarrangement langt ude i en skov i en hytte Ideen om udveksling og udvikling med menmed åben pejs. Per og de andre returnees neskelig forståelse er det essentielle, der har sørgede hver især for at blive hørt, set, føle sig drevet Per tilbage til YFU. YFU’s vigtige værdier mærket og være en del af et fællesskab – og et som mangfoldighed, medmenneskelighed og fællesskab blev der skabt. Inden længe var Per det internationale perspektiv har Per taget med indrulleret i YFU-Danmark som aktiv frivillig. sig i livet og bragt til sin familie. Per og hans familie har rejst og boet rundt om i verden. Første nationale arrangement Per deltog på Sønnerne er opdraget som danskere, men med var den landssamling, de kaldte ”Efterårs- en international indsigt og udsigten til, at der er fest”, hvilket også var Pers første mulighed andre måder at lave samfund på. Det er vigtigt for at møde endnu flere ligesindede fra andre for Per, ”at så mange som muligt i et samfund regioner samt ”de ældre årgange” af samme bibringes den indsigt og forståelse. Specielt kaliber. Inden for et år blev Per juniorkontakt- den gruppe, som ikke er født ind i samfundet person, deltog i møder rundt omkring i landet med en økonomisk baggrund, som gør det letog fik mere indsigt. På trods af, at der ingen tere at vælge og få oplevelser. Altså at flertal13


let i Danmarks afkom får en åben indsigt i forskellighed, som kan mindske frygten for noget fremmed og ukendt. Retten til forskellighed og pligten til at udleve den.” Per mener ikke, at man kan give samfundet skylden. At deltage i samfundet og engagere sig frivilligt, giver os forståelsen af, hvor vigtigt selvforpligtelse og selvansvarlighed er. Vigtige arrangementer Regionsmøder er klart de vigtigste YFU-arrangementer, når man spørger Per. At gruppen i nærområdet får et fællesskab og fælles ambitioner, på trods af forskellige meninger. Dertil er ansøgningsprocessen for ”fremtidens søstre og brødre” også vigtig ifølge Per, da det er dem, som skal overtage og viderebringe det arbejde, man selv har lagt mange kræfter i.

”Jeg og de andre blev del af et selvvalgt og selvudviklet fællesskab.” Til store nationale arrangementer som Efterårsfest og Forårsfest, som det engang var navngivet, blev der, udover at feste, diskuteret seriøse 14

Youth For Understanding

November 2015

debatter og formuleret en plan, som kunne bæres frem til bestyrelsen, ”så det ikke endte i stupide debatter på lands- og delegeretmøder om, hvem der var mest sur på hvem.” Ifølge Per, er det af stor betydning, at der bliver kommunikeret mellem medlemmerne og Bestyrelsen, så foreningens meninger afspejler Bestyrelsens fokuspunkter. ”Gennemsnitsalderen i en bestyrelse i en ungdomsorganisation bør reelt afspejle medlemmernes alder og interesser, og hvis ingen vil engagere sig , så vil jeg gerne ”take one for the team” og så gennem handling og udsagn animere de repræsentative til at gå ind i ledelsen af samme. Tage action om egen status.” Udvikling Per fortæller, at ”i sin tid var grundlaget mellem uddannelse og menneskelige erhverv dét, som udgjorde gruppen af returnees.” Det har altid været de unge under uddannelse, der har drevet foreningen, men i og med flere vælger længerevarende videregående uddannelser, mener Per, at antallet af unge under uddannelse dominerer endnu mere, end det gjorde engang. Dette skal foreningen tilpasse sig,


uden at man glemmer medlemmer i erhvervet. Fremtiden Globale spørgsmål og problematikker påvirker YFU-Danmark, og Per vil kæmpe for at selve udvekslingsideen overlever. ”Hvis nu diverse organisationer ser sig selv i knæ eller i modvind i respektive kredse, så vil jeg til en hver tid foreslå Darwinisme: survival of the fittest. Og hvis det snerper endnu mere, fusion mellem diverse organisationer.”

Foto: Per Hemmingsen

”Gennemsnitsalderen i en bestyrelse i en ungdomsorganisation bør reelt afspejle medlemmernes alder og interesser “ Fokus som bestyrelsesmedlem Inden for Pers daglige virkefelt ligger Energiprogrammet. Dertil synes han det indgående samt det udgående er super spændende, men han er åben for de udfordringer, Bestyrelsen og foreningen tildeler ham og ønsker at bidrage, så YFU overlever. 15


Årets udvalg Af Anne Kristine Als Helstam

Lufthavnsgruppen blev til Delegeretmødet 2015 udnævnt til Årets udvalg grundet deres arbejde i de tidlige morgentimer, hvor de tager sig af både afsked og velkomster. Lufthavnsgruppen vil gerne sige tak for de fine ord i forbindelse med titlen som Årets udvalg. Det er vi meget glade for og værdsætter det utrolig meget. Arbejdet i lufthavnsgruppen er lidt anderledes i forhold til meget andet i YFU. Vi står alt for tidligt op og elsker lange dage i Kastrup Lufthavn. Vores arbejde Vi sender studenterne afsted og modtager de, der skal på udveksling i Danmark. Det er sjovt og spændende at høre om de forventninger og udfordringer, studenterne har og ikke mindst forældrene har. Lufthavnsgruppen er sidste step, inden du tager afsted på udveksling for de danske studenter og første step for de udenlandske. Opfordring Hvis du har lyst til at være med i lufthavnsgruppen og godt kan lide at stå tidligt op eller 16

Youth For Understanding

November 2015

undrer dig over hvad vores arbejde går ud på, så tag endelig kontakt til os.


Årets region Af Siri Vassard & Thor Rosenlund

Region Nordfyn rendte til Delegeretmødet del af et helt igennem fantastisk fælleskab, og 2015 med titlen som Årets region. Nye kræfter det synes vi er super fedt. Vi i regionen synes har skabt liv og fælleskab. det er fedt, at man har et bånd til de frivillige, der er tættest på, da det skaber tillid mellem Årets region? Er det ikke dem der får lov til at hinanden. hænge i huset? Sikke en ære at blive nomineret og ikke mindst at vinde titlen, selvom der var “Er det ikke dem der får lov til at mange andre anerkendte og mere rutinerede regioner rundt omkring i landet. Inden del- hænge i huset? Sikke en ære.” egeretmøde jokede vi lidt med, at det kunne være sjovt at vinde, men vi havde aldrig troet, Vi mener også, at det vi laver i regionerne, forat det nogensinde ville blive en realitet. I hvert stærker følelsen om at være en vigtig spiller i fald ikke allerede i år. Men her står vi som årets YFU og samtidigt giver det os et stærkt tilhørsforhold til YFU. region. Vi, i Region Nordfyn, tror at grunden til vi blev nomineret er, at vi er gået fra at have mange aflyste arrangementer pga. for få tilmeldinger til at være en aktiv og velfungerende region. Vi i regionen er heldige, at vi hvert år får mange nye og allerede har nogle fantastiske frivillige, som er en del af Nordfyn. Motivation Det, der driver vores region og sikkert også mange af de andre regioner er, at man bliver en 17


Årets frivillig Af M. L. Tulle Mouridsen

Fuldt fortjent modtog Tulle titlen som Årets Frivillig 2015, baseret på hendes arbejde og engagement i både regionalt- og zonearbejde samt på internationalt plan.

være med til at gøre en forskel for andre – sammen med jer. Mine venner i YFU har givet mig troen på, at man faktisk kan gøre en forskel, når man er sammen om det.

Indrømmet. Det føles rigtig godt at få titlen som Årets Frivillig 2015. Det er et kæmpe skulderklap, og det er en ære, at andre ser et værd i ens arbejde. Men jeg må indrømme, at jeg nok havde været en lige så stolt YFU’er uden diplomet. For mange år siden tændte mine egne oplevelser som udvekslingsstudent en gnist for frivilligarbejdet. Allerede før jeg landede i Danmark igen, havde jeg besluttet mig: Jeg ville være der for alle de unge mennesker, der hvert år tager til Danmark, så de altid ville kunne finde den støtte, som jeg selv så inderligt manglede i USA.

Når vi tager til interviewdage, kurser og omøder, så synes YFU så lokal, at man næppe forestiller sig, at frivillige over hele verden sammen er med til at sende tusindvis af unge mennesker på deres livs eventyr. Endnu mindre forestiller man sig, at alle disse eventyr er med til at skabe en bedre verden ved at knytte bånd og venskaber på tværs af lande og kulturer. Men det er netop dét, YFU kan, og det bedste af det hele er, at vi alle får del i glæden. Jeg ville aldrig være foruden mine YFU-venner fra hele verden. Disse venskaber er den største gave, YFU har givet mig, og jeg håber på at kunne give den videre til mange andre i fremtiden. Til udvekslingsstudenter men uden tvivl også til alle de frivillige, der, ligesom mig, føler det meget nært at give unge mennesker en oplevelse for livet og danne broer på tværs af kontinenter. Andre der, ligesom mig, har en særlig plads til YFU meget nær hjertet.

Det viste sig, at dette kun var gnisten, der tændte et stort luende bål, der er fortsat med at brænde langt ind i min ungdom. Jeg elsker YFU, og med mig bærer jeg en stolthed over organisationens formål: at skabe mellemfolkelig forståelse. Det er dét, der driver mig i dag. Et brændende håb om, at mit lille-bitte væsen kan 18

Youth For Understanding

November 2015


Foto: Christian Vasile

Årets frivillig - M. L. Tulle Mouridsen

Foto: Christian Vasile

Foto: Christian Vasile

Årets udvalg - Lufthavnsgruppen

Foto: Christian Vasile

Årets Region - Nordfyn. Fotos: Jakob Rosenfeldt 19


YFU’ere ude i verden:

Bliver udveksling lettere anden gang? Af Amanda Vedsted Drejer

Denne udgaves YFU’er ude i verden befinder sig i øjeblikket i Chile. Hun fortæller her om, hvordan livet som intern er forskellig fra livet som udvekslingsstudent, og hvorfor det egentlig er en meget lærerig oplevelse.

af Santiago. Der er 9 fastansatte medarbejdere og 2-3 interns, der skiftets ud hvert semester. Alene inboundafdelingen har tre medarbejdere til de godt 60 studenter, der modtages hver juli. På det punkt har det chilenske kontor lidt bedre arbejdsforhold end det danske konHola a todos! Jeg hedder Amanda, er 20 år gam- tor, der trods vores hus størrelse er lidt trængt i mel og tilhører region Sydfyn, selvom jeg på det stueetagen. seneste nok er blevet set mere på den nordlige del af øen. Jeg var på udveksling i Venezuela i På det frivillige og professionelle plan arbejder 11/12 og har siden august været intern i YFU chilenerne godt med udveksling. Jeg deltog Chile, hvor jeg arbejder i sekretariatets promov- selv i deres evalueringsseminar for et par uger erings -og marketingsafdeling. Jeg valgte at tage siden og oplevede, at kvaliteten af seminarerne af sted som intern, fordi jeg gerne ville arbejde er høj. Chilenerne har været utroligt dygtige til med YFU i et nyt land. Valget faldt på Chile, da at arbejde ud efter LOOP-træningen i Thaijeg altid har været lettere grøn af misundelse land. I korte træk vil det sige, at man planover alle de historier, de ”Chilenske” returnees lægger seminarerne efter ”learning outcome”. har fortalt mig om verdens længste land. Derefter kan man være kreativ med, hvordan man når de mål i stedet for at være låst fast på, Arbejdsforhold hvordan man plejer at gøre tingene. Vi danske At arbejde for YFU i Chile har været en ud- frivillige kunne godt lære rent faktisk at mene fordrende men spændende oplevelse. Det chil- det, når vi siger; ”plejer er død”. enske kontor er stort. Nok har vi i Danmark medlemslokaler, der ville gøre de fleste organi- Udfordringer sationer misundelige, men Chile har et stort At arbejde for YFU Chile har dog ikke været kontormiljø i et gammelt hus tæt på centrum en dans på roser. De har ikke tænkt sig at im20

Youth For Understanding

November 2015


Amanda promoverer YFU. Foto: Amanda Drejer

plementere det nye brand. Det har været frustrerende for mig, da jeg arbejder med marketing og promovering, men ikke må bruge det nye brand. Det udfordrer infrastrukturen på YFU’s sociale medier og biddrager ikke just til det regionale samarbejde mellem de sydamerikanske organisationer, der er meget utilfredse med Chiles beslutning.

“Vi danske frivillige kunne godt lære rent faktisk at mene det, når vi siger; ‘plejer er død’.” Chile selv er imod brandet, fordi det for dem repræsenterer en international beslutningstagerproces, der går hen over hovedet på de enkelte organisationer, og ikke fordi de er imod et nyt brand. Kultur En anden frustration for mig har været YFU Chiles frivilligkultur. Få frivillige får ansvaret. Det er kontoret, der ”hyrer” de frivillige, og ikke de frivillige der sammensætter deres eget hold af kendte og nye ansigter til alle arrange-

menterne. Det er mit indtryk at chilenerne er opmærksomme på, hvor svært det kan være for nye frivillige at komme ind i organisationen. Jeg håber, at det er et tema den nye National Director vil tage fat i, da der er økonomiske og professionelle fordele i at lade flere frivillige varetage nogle af sekretariatets opgaver. Udveksling vs. intern I løbet af de sidste tre måneder har jeg fået sat mit udvekslingsophold i et modent perspektiv. Jeg har indset, at jeg ikke er immun over for værtsfamilieskift, bare fordi jeg har været igennem det en gang før. Under mit værtsfamilieskift fandt jeg dog ud af, at jeg er blevet bedre til at tage vare på mig selv.

“På visse punkter har det været sværere at være afsted denne gang. Vi vil ikke finde os selv, men se verden.” Uruguay-intern Signe Schönning og jeg har gennem mange rødvinssamtaler diskuteret, at det på visse punkter har været sværere at være 21


ES i Chile. Foto: Amanda Drejer

afsted denne gang. Vi vil ikke finde os selv, men se verden. Vi har ikke været lige så indstillede på at underlægge os en fremmed kultur på ny, da vi ikke er ude på at ændre hele vores opfattelse af os selv og verden. Den attitude strider imod, hvad vi lærer vores gonnabees og har nok også resulteret i en hjemve, men har på den anden side gjort os i stand til at nyde vores internship på vores egne præmisser.

lande. I forhold til Venezuela er Chile som Tyskland for mig. Chilenerne er nede-på-jorden, arbejdsomme og punktlige mennesker - ja, jeg bruge lige bruge ordet ”punktlige” om chilenerne! Jeg forstår nu, at de farverige, dramatiske og ærekære venezuelanere, jeg levede med, ikke er noget, de fleste udvekslingsstudenter bliver udsat for.

Stereotyper “I Venezuela sagde jeg ja til alt og Mange chilenere har spurgt mig, hvad der har overrasket eller provokeret mig mest ved deres alle af frygt for at kede mig. Nu tør land, men jeg må tilstå, at Chile for mig er en jeg sige nej til folk.” behagelig oplevelse. Det overrasker de fleste af dem, da de regner med, at europæerne har en I Venezuela sagde jeg ja til alt og alle af frygt stereotyp opfattelse af Chile som værende et for at kede mig. Nu tør jeg sige nej til folk, hvis kaotisk u-land. jeg ikke nyder deres selskab. Det tvinger mig til at gøre noget så simpelt som at SPØRGE folk, Mit udvekslingsår i Venezuela var og vil fortjeg ikke kender, om de vil lave noget med mig. sat være en meget unik oplevelse, idet vi ikke Og hvis det ikke duer, så er jeg faktisk helt okay udveksler til Venezuela længere. På overfladen med at være alene en eftermiddag. Det er ikke har de fleste latinamerikanske lande en del ensbetydende med, at jeg går glip af noget. tilfælles, men så snart man dykker ned i de enkelte landes kulturer, forstår man, hvorfor et Forskellighed belyses udvekslingsophold i Venezuela aldrig kan samChile og Venezuela er to EKSTREMT forskellige menlignes med et i Chile, og omvendt. Af mit 22

Youth For Understanding

November 2015


ES i Chile. Foto: Amanda Drejer

internship har jeg så sandelig lært, at alle sanseindtryk, eventyr og oplevelser er individuelle erfaringer, der ikke kan sammenlignes. Jeg troede, at jeg vidste det før, jeg tog afsted, men jeg har først rigtig forstået det nu.

Jeg er meget taknemmelig for alle de oplevelser dette internship har givet mig og for at være en del af denne fantastiske organisation, vi kalder YFU.

“Af mit internship har jeg så sandelig lært, at alle sanseindtryk, eventyr og oplevelser er individuelle erfaringer, der ikke kan sammenlignes” Den sidste tid Jeg har godt tre uger tilbage i Chile. Jeg har en del med i bagagen hjem til YFU Danmark og mit forestående voksne liv, men først skal jeg til Venezuela for at fejre jul og nytår. Det er første gang i tre et halvt år, at jeg skal se min værtsfamilie, venner og et land, der har ændret sig alt for meget siden sidst. Jeg glæder mig, men er også lidt ked af at skulle tage afsked med Chile.

23


Michael Elver til Novemberkursus. Foto: Jonatan Balle

Internationale frivillige på kursus i Sydamerika. Foto: Signe Schønning

24

Youth For Understanding

November 2015

Regitze har det sjovt som Gud på Novemberkurset Foto: Jonatan Balle


Novemberkursus 2015. Foto: Freja Maas

Internationale frivillige på kursus i Sydamerika. Foto: Signe Schønning

Paragrafændring vedtages på delegeretmødet 2015. Foto: Jakob Rosenfeldt 25


Til sydamerikansk kursus Af Signe Schønning

Signe er netop nu igang med et internship i deltagere og danne ramme for træningen. YFU Uruguay og har i den forbindelse fået muligheden for at deltage i et kursus med Formålet deltagere på tværs af Sydamerika. Her stødte jeg så på min anden overraskelse: Selve formålet med træningen! Officielt var Under mit internship i YFU Uruguay har jeg det en træning i at være hovedansvarlig for orifået lov til at deltage i et internationalt YFU -og enteringer med fokus på planlægning og udCISV kursus for frivillige i Uruguay, Argentina, førelse af dem. Reelt var fokus nok en smule Paraguay og Brasilien, der går under navnet for bredt, så man kun lige akkurat fik berørt COMPASS. Med min erfaring fra diverse kurser alle emner og ikke gennemarbejdet dem. Selv i Huset i, steg jeg naivt om bord på en bus, der efter mine 3 måneder som stærkt integreret i førte mig til la ciudad magicá, Buenos Aires. YFU Uruguay, virker et kursus i disse ting en Udelukkende for at konstatere, at denne træn- smule unødvendigt. ing uden tvivl ville overraske på flere måder end tidligere antaget. Mange har spurgt mig, hvordan vi forbereder vores frivillige i Danmark til at tage ansvar, Mit første møde med dette blev en sejltur om- og det tætteste jeg kommer på et svar, er en bord på en lille færge, der førte mig til et net- mentorordning, som kræver et stort, stærkt og værk af tropeøer i et floddelta. Herefter blev struktureret frivillignet, hvilket mangler i YFU jeg og 24 andre kursister smidt af på en af disse Uruguay og Argentina. øer, hvor den eneste mulighed for at komme væk var at stoppe færgen, der kom forbi 2 Men hvad var indholdet så? gange i døgnet. Der er her tale om sydameri- Det er her vigtigt at nævne, at selve træninkansk tid, så man kunne altid forvente en halv gen var et samarbejde mellem YFU Uruguay, times forsinkelse. I dette flod/sump/tropedelta Argentina, Brasilien og CISV Brasil, hvor en af lå så et lille hostel, der kunne rumme alle 25 trænerne netop var fra CISV. Dermed var der 26

Youth For Understanding

November 2015


Foto: Signe Schønning

en blanding af velkendte YFU analogier samt nye CISV analogier. Herunder var en af de bedste ASK analogien; at vi i alle aspekter af vores arbejde har brug for ASK: Attitude, Skills, Knowledge. Vi delte eksempelvis en gruppeleder på en kulturweekends arbejde op i hvilke aspekter, som handler om attitude, skills eller kundskab til indholdet. Ved opdelingen er det så nemmere at finde ud af, hvordan man kan forbedre de frivilliges arbejde.

samt helt unge nye grønne frivillige, for hvem dette var deres første møde med YFU. Derudover er træningskonceptet for frivillige helt nyt for de involverede organisationer, hvor det kun er andet år, dette afholdes. Generelt er der andre behov i YFU Argentina og Uruguay (som udgjorde majoriteten af deltagerne), end vi har i YFU Danmark. De har modsat os ikke de stærke manualer og håndbøger, der går flere årtier tilbage med kritisk gennemgang af dem hvert år.

“En træning i at være hovedansvarlig for orienteringer med fokus på planlægning og udførelse af dem.”

Derfor er der andre behov og andre kurser her, hvilket overraskede mig. Derudover var det mit første internationale YFU kursus, som dog omfavnede den latinamerikanske kultur i højere Udover det var der mange øvelser i at forbedre grad end den internationale. og udføre aktiviteter korresponderende med LOOP (i grupper trak man indhold, fokus, mål- Open space gruppe mm. ud fra LOOP). Jeg må dog erk- Den sidste dag var der open space discussions, ende, at jeg rent indholdsmæssigt nok ikke var hvilket var det perfekte forum til at tage de den rette målgruppe for træningen. filosofiske YFU debatter (som vi vist alle ved kan tage flere timer). Vi endte med to omfatMed respekt for afholderne var det dog også tende diskussioner: Én om ens karriere i YFU en svær gruppe af kursister, der spændte fra som frivillig, hvilket var enormt spændende at flere års erfaring, ansatte på diverse kontorer følge, samt én om regionalt samarbejde, der 27


Foto: Signe Schønning

med sydamerikanske briller betyder sydamerikansk samarbejde, hvilket blandt andet førte til fødslen af Projekt XL (latino).

namerikanske kultur, 55 myggestik, nye venskaber og kontakter jeg kan bruge til at forbedre mit arbejde her i YFU Uruguay.

Udbytte? Hvad dette kursus gav mig efter 3 måneders intensivt YFU arbejde, var lige præcis det, kurser er her for. Det gav mig inspiration til at fortsætte og forbedre mit YFU arbejde. Det har derfor pt. resulteret i et større projekt om at implementere juniorkontaktpersoner i Uruguay, samt skabe et kursus for dem.

Kulturforståelse For mig er styrken ved de store internationale kurser, for diskussioner på tværs af landeorganisationer og organisationsopfattelser, med til at løfte vores fælles niveau samt kulturforståelse. En ting, jeg har lært under mit internship, er, at der er næsten ligeså mange måder at gøre tingene på, som der YFU organisationer - noget vi normalt er blinde over for, når vi kører vores eget ræs. Men hvorfor ikke skabe rammen for at dele vores metoder mere med hinanden, for så vidt jeg ved, er de ikke forkerte – bare anderledes.

“En ting, jeg har lært under mit internship, er, at der er næsten ligeså mange måder at gøre tingene på, som der YFU organisationer.” Samtidigt med at der blev knyttet internationale bånd, som især i Latinamerika kan være med til at forbedre samtlige organisationer på samme tid, da alle manualer alligevel er på spansk. Dette førte til, at jeg kunne forlade det lille hostel med en intensiv weekend i den lati28

Youth For Understanding

November 2015


Tilbageblik Af Helena Gansted-Mortensen Det har i de senere år i YFU-Danmark været en større opgave at sidde på posten som interviewkoordinator, da de mange interviewere ikke melder sig på banen. Dette forsinker hele ansøgningsprocessen, der er det grundlæggende for et hvert udvekslingsår. Men hvad er det egentlig, at selve interviewet går ud på? Interviewet er det først skridt mod et år i en fremmed kultur. Det er her, man som ansøger bliver vejet og målt, om man er egnet til at tage afsted ud i den store verden, hvor man skal repræsentere sig selv, Danmark og YFU. Inden man som frivillig kan blive interviewer, skal man på et heldagskursus, hvor der trænes spørgeteknikker og identifikationsfaktorer, der kan hjælpe til at bedømme den unge ansøger.

om at være stærk og ikke knække sammen, når den hårde interviewer stiller skarpe spørgsmål eller smile sødt, når der spørges, hvorfor man gerne vil til Mexico. Netop den udvælgelsesformen, som interviewet er, stiller Lotte Ågesen sig kritisk overfor i denne udgave af Tilbageblik. Hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi som frivillige tror, at vi er kompetente til at bestemme et ungt menneskes skæbne, blot fordi vi selv har oplevet det, vi tror ansøgeren er på vej ud at opleve. Vi kan ikke nok gange sige, at alle udvekslingsoplevelser er forskellige, hvorfor det også ifølge Lotte er umuligt at forudse, om en ansøger er egnet til at tage på udveksling.

Spørgsmålet er imidlertid, om denne form for udvælgelsesproces er den bedste til formålet. Udvekslingen er jo ikke blot en samtale med to unge mennesker, der sidder på den anden side af et bord og stiller spørgsmål. Udvekslingen er en oplevelse og en dynamisk en af slagsen, der i høj grad bliver formet af de mennesker, man omgiver sig med. Det handler altså ikke kun 29


Principdiskussion Af Lotte Ågesen Årgang 68/69, Newsletter april 1973

Nu har vi interviews og weekend overstået. Ansøgerne er antaget eller forkastet. Der er noget, der har spøgt i min hjerne lige siden weekenden, som jeg vil forsøge at formulere. Først og fremmest synes jeg, at vi må diskutere, hvad vi egentlig vil med den form for udvælgelse, vi foretage. Vi vil så gerne være retfærdige, men jeg synes, at der er noget helt galt med den måde vi bedømmer dem på. Jeg er faktisk gået så langt som til at mene, at vi bør sende alle afsted. Lad mig begrunde det nærmere.

Vi kan heller ikke med nogen som helst ret udtale os om en ansøger vil falde til eller ej, bl.a. fordi unge i 16-17 års alderen udvikler sig enormt. Man er ved at forme sin personlighed, nogle unægtelig hurtigere end andre. Et år i USA vil modne meget. Med hvilken ret vil vi nægte nogle denne modningsproces?

Nogle kalder vi for uvidende, andre umodne, atter andre vil ikke kunne begå sig. Hvordan kan vi bedømme det? Hvor ved vi fra hvordan de vil udvikle sig derovre? Det har flere gange vist sig, at nogle, vi sendte derover med en hovedrysten og krydsede fingre, klarede sig Hvordan kan vi i ramme alvor påstå, at vi er strålende, mens andre, som vi kaldte A menkompetente til at afgøre, hvorvidt et ungt men- nesker, blev fiaskoer. neske er egnet til at komme til USA eller ej, blot fordi vi selv har været derovre? Vi er vidt Får det os ikke til at tænke på, hvor mange af forskellige og dømmer efter vidt forskellige kri- dem, vi gav afslag vi i virkeligheden havde terier. Hvordan skal DET blive retfærdigt? Des- fejlbedømt? Vi er jo ikke psykologer hvorfor uden er det da lykkedes de fleste af os at finde ikke indrømme det? Vi fusker med et puslespil, den familie, vi kunne sammen med. Ameri- ordlege og andre mystiske ting uden at ane, kanske familier er nemlig også forskellige, selv hvad vi skal få ud af ansøgernes reaktioner på om vi mange gange er tilbøjelige til at sige det disse opgaver. Tvivler de på vores kompetence, modsatte. kalder vi dem negative. Jeg vil kalde det sund og berettiget skepsis. 30

Youth For Understanding

November 2015


Jeg mener, at det ligger i den menneskelige natur at tilpasse sig nye forhold, finde ud af, hvad man ikke ved, vokse med opgaven, specielt i den alder ansøgeren har. De kan vel også indse, at et år hjemmefra på en fremmed skole ikke er en ren skovtur. Har vi egentlig gjort os klar, hvad et afslag kan betyde for en ansøger?

“Hvordan kan vi i ramme alvor påstå, at vi er kompetente til at afgøre, hvorvidt et ungt menneske er egnet til at komme til USA eller ej, blot fordi vi selv har været derovre?”

have den chance. Gang på gang har vi misbrugt vor magt og ladet partier og antipartier være fremherskende i vor bedømmelse. Vi har opsnappet en bemærkning her og en grimasse der; men man kan ikke dømme et menneske på det. Man kan så let lade et uovervejet ord falde, som man bagefter fortryder.

Ingen er vel fuldkommen, og som I ved hedder foreningen YOUTH FOR UNDERSTANDING – vi skal faktisk lære at forstå hinanden. Hvorfor skulle de med det vindende væsen eller de stærke meninger være bedre til at skabe forståelse end de lidt kedelige, indadvendte eller usikre? Ethvert menneske har sine gode side Nogle kan måske føle det som et frygteligt ned- og sin charme, bare de får lov at udvikle dem. erlag, måske giver vi afslag til et menneske for hvem en sådan tur kunne betyde en chance til Lad os tage foreningens formål op til revision – at begynde forfra, til at få selvtillid til at prøve og mindst ikke vores egen rolle. Den magt, vi at være i centrum. Hvordan kan vi tillade os faktisk sidder med, kan være berusende og kan at sige nej til et sådan menneske? Fordi det vil let misbruges. Efter min mening burde vores være frygteligt, hvis vedkommende ikke slår rolle for fremtiden kun være oplysende og adtil! Det er rigtigt men chancen for det modsatte ministrerende. Det bliver måske mindre spæner der dog trods alt, og jeg synes, at de skal dende, men det er vel ikke kun ønsket om at 31


Gamle Newsletters

få den magt der trækker os ind i dette arbejde! For øvrigt har man i andre grene af samfundet talt om at gå bort fra konkurrencementaliteten og udvælgelse f.eks. i folkeskolen og på universitetet.

“Hvordan kan vi bedømme det? Hvor ved vi fra hvordan de vil udvikle sig derovre?” Burde vi – en forening med det idealistiske navn YOUTH FOR UNDERSTANDING – så ikke være med, hvor der forandringer til det bedre menneskeligt set?

32

Youth For Understanding

November 2015


Redaktionens kommentar:

Fra ansøger til interviewer Af Anja Blåbjerg Mathiasen

Det er bestemt ikke let at sige nej til en ansøger. Specielt fordi man selv har siddet på den anden side af bordet med det samme brændende ønske om at blive udvekslingsstudent. Og personligt kan jeg stadig huske, hvordan jeg sitrede af ren nervøsitet. I sit indlæg til principdiskussion stiller Lotte Ågesen spørgsmålstegn ved, hvordan det skal blive retfærdigt, at vi som tidligere udvekslingsstudenter skal afgøre, hvorvidt et ungt menneske er egnet til at komme på udveksling eller ej. Retfærdighed er et meget stort ord, som jeg ikke vil give en definition på i denne kommentar. Jeg vil dog give Lotte Ågesen ret i, at vi ikke med sikkerhed kan bedømme, hvorvidt ”andre vil kunne begå sig”. At stole på hinanden Alligevel er jeg af den overbevisning, at netop vi som frivillige skal turde stille krav til hinanden, hvorfor vi også skal turde stole på hinanden. Som interviewer bruger man sin mavefornemmelse til at vurdere, hvorvidt en ansøger er egnet til at komme på udveksling. Man stiller ansøgeren et hav af spørgsmål med

henblik på at danne sig det bedst mulige og korrekte billede af den person, der sidder på den anden side af bordet. Spørgsmålene kan være alt fra åbne og lukkede til lette og svære. Men når man som interviewer stiller et af de svære spørgsmål lydende ”kan du nævne tre ting, du har svært ved?” fokuserer vi ikke på de negative kvaliteter, ansøgeren nævner om sig selv. Vi fokuserer derimod på ansøgerens evne til at reflektere over sig selv og sine kvaliteter. Refleksion Youth for Understanding er ikke et sprogkursus men en udvekslingsorganisation, og det er netop derfor, at ansøgerens evne til at reflektere og overveje er essentiel. Dét ”at stikke en finger i jorden” er en fast vending for os YFU’ere og en egenskab, der let kan tillægges en reflekterende ansøger. Følelsen af at få et ja Frivillige såvel som interviewere har alle en idé om, hvilke kompetencer de besad inden afrejse, og alle har gjort sig erfaringer med, hvilke kompetencer, der var gode. Samtidigt kan langt de fleste huske den fantastiske følelse af at 33


Foto: timsackett.com

åbne brevet fra YFU og læse ordet ”godkendt”. Og muligheden for at kunne videregive denne følelse til andre er en af grundene til, at jeg blev interviewer.

“...ansøgerens evne til at reflektere og overveje er essentiel.” Det er på denne baggrund, at man som interviewer vurderer en ansøger. Og hvis ikke denne baggrund er tilstrækkelig til at vurdere en ansøgers - potentielle - evne til at reflektere, har jeg svært ved at sige, hvad der er tilstrækkeligt. Magtmisbrug? Som interviewer leder og graver man efter alle grundene til at sende ansøgeren på udveksling, og derfor synes jeg ikke, man kan tale om et magtmisbrug, når man som interviewer giver et ”nej”. Et ”nej” er ikke baseret på ét forkert svar til ét bestemt spørgsmål, for som vi også fortæller ansøgerne inden interviewets start: Der findes ingen rigtige eller forkerte svar. For som Lotte Ågesen påpeger, så ”kan man så let 34

Youth For Understanding

November 2015

lade et uovervejet ord falde, som man bagefter fortryder.” Dette gælder både ansøgere men også interviewere. Og der må ikke eksistere den mindste tvivl om, at når der kommer et ”nej” fra en interviewer, så er det overvejet.


The internship in Tommerup Interview af Helena Gansted-Mortensen

Consuelo er intern fra Chile. Læs her om hendes erfaring, gøremål og tanker om Danmark. Shortly tell about yourself. My name is Consuelo, I am 25 years old, and I come from Santiago, Chile. I was a YFU exchange student in Norway in 2007-08, and I have been working as a volunteer in YFU Chile ever since I came back home from my exchange. I have done many different things with them, mostly facilitated both outbound and inbound orientations, helped training new volunteers and participated and coordinated other activities as well. In the meantime I attended university and earned a degree in Visual Arts. As soon as I finished university, I applied to ”Teach in India”, a program offered by YFU India to live in India employed as a language teacher in a local school; so from July 2014 – June 2015, I lived and taught Spanish at a boarding school in Punjab (northwest India). When my year over there was coming to an end, I felt it was time to search for YFU internships openings. Having an internship with YFU is something that

I had wanted to do for many years, but I decided to finish my studies before pursuing it. I always considered that it was a great opportunity to explore yet another country, almost like a ”second exchange”: living with a host family, learning a new language, and working at the office instead of going to school. And since I had been working for so many years in YFU Chile, I knew that I truly enjoyed the different areas of YFU, so I was confident that I would enjoy being an intern as well, even though at the moment I didn’t really know what I was specifically going to do as an intern. What do you do as and intern, and how can the volunteers use you? As an intern, I have been working with the Coloured Glasses Project. I have been visiting schools all over the country, doing workshops about intercultural understanding with 7th, 8th and 9th grade students. It’s basically about teaching young people some of the core experiences you live and learn as an exchange student: cultural differences, tolerance and respect between cultures, to value diversity instead of perceive it as a threat. 35


What are some differences and similarities between YFU here in Denmark and back home? Both offices work very differently. In Chile the number of volunteers is way smaller, I was so surprised when I learned that there were over 80 volunteers in Denmark! In Chile, the truly active volunteers are not more than 15-20, if not less. And most of the activities are quite centralized in Santiago, as most of the students that come back from their exchange years end up studying in Santiago.

“I always considered that it was a great opportunity to explore yet another country, almost like a ‘second exchange’.” I have seen that here in Denmark things are happening both in Fyn, Aarhus, Copenhagen, etc. Also all this delegates system –that I don’t fully understand yet– is like a whole political system within YFU. That was surprising as well. All in all, in Chile the team is much smaller, is rather one small group of volunteers that man36

Youth For Understanding

November 2015

ages to run all the orientations and the activities with the students. We do work closely with the staff members, though. The orientations and main events are always coordinated with the involvement of both the staff members and the volunteers. Despite these and many other differences, I think there are similarities as well. I think YFU Denmark is incredibly warm and homey and I have felt very welcomed, both at the office and with the volunteers, mostly with the SAM group. And that’s definitely something both offices have in common; it’s interesting how to offices that work so differently, can have such a warm, familiar atmosphere. Did you have any stereotypes about Denmark before you got here – and have any been confirmed? I am not aware of many stereotypes about Denmark that I had before. I had been to Norway before, so many things that could have shocked me, haven’t really done so, I guess: the openness about sex and nudity would be one thing, or how painfully-expensive everything is.


Fotos: Consuelo Arancibia

There is one other thing, though, that really surprised me and that keeps catching my attention; it has to do with the time and distances. Everything is so close! It still surprises me when someone comments on how long and tiring was that one hour and a half train journey. Or when I learned that Greenland was five hours away by plane, which was incredibly close to me, but incredibly far away to the person I was talking to.

“YFU Denmark is incredibly warm and homey and I have felt very welcomed” Or that Odense –city that I really like, by the way– is considered as a truly big city. Which it definitely is, by Danish standards. And it’s not like Chile is a huge country, anyway; maybe it has to do with the fact that I didn’t come from Chile, but from India, and that’s definitely a huge place, where I would feel lucky if the place or city I needed to reach was ”only” four or five hours away. So, there’s that. I could also refer to the Danes and alcohol but I won’t. 37


Yderst Finurlig Underholdning

38

Youth For Understanding

November 2015


Bestyrelsen

Formand Jan Faldborg MSJ

Næstformand Kristian Risager ÅRH

be@yfu.dk

Næstformand Morten Reimann SFY

Jens Bie Andersen NSJ

Per Hemmingsen MJY

Lise Fuhrmann KBH

Regionsledere re@yfu.dk

Mette Dehlbæk KBH kbh@yfu.dk

Kathrine Byrialsen, KJY kjy@yfu.dk

Frederikke Simonsen, MJY mjy@yfu.dk

Phillip Søgaard MSJ msj@yfu.dk

Philip Hust MVJ mvj@yfu.dk

Thor Rosenlund NFY nfy@yfu.dk

Vibeke Sandager NJY njy@yfu.dk

Freja Maas NSJ nsj@yfu.dk

Natasha Munck SFY sfy@yfu.dk

Signe Carlsen SJY sjy@yfu.dk

Julie Stensballe STØ sto@yfu.dk

Lea Pape THY thy@yfu.dk

Maria Simonsen VJY vjy@yfu.dk

Lea Hebsgaard ÅRH arh@yfu.dk

Newsletter nl@yfu.dk Ansvarshavende redaktør Helena GanstedMortensen ÅRH

Redaktør Julie Frost Dahl KBH

Redaktør Anja Blåbjerg Mathiasen KBH

39


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

SkalSkal du rejse? Få rabat gennem YFU!YFU! du rejse? Få rabat gennem

m medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring.

Når du køber din rejse gennem Jysk Som YFU-medlem får du 20 % rabat på l du vaccineres før din rejse, kan du i Når din rejse Som YFU-medlem Skal du vaccineres dinhos rejse, kan du i Rejsebureau får du du køber 6 % rabat fordigennem du er Jysk rejseforsikringer hos Gouda får du 20 % rabat på ft af dit YFU-medlemskab få før rabat Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er rejseforsikringer hos Gouda kraftVaccinations af dit YFU-medlemskab hos af YFU. medlem Rejseforsikring. nske Lægers Service, somfå rabat medlem af YFU. skal du Rejseforsikring. Lægers Vaccinations Service, som Du skal finde ud af præcis hvilken klinikkerDanske over hele Danmark. For at gøre brug af rabatten Du skal finde ud af Derefter præcis hvilken har klinikker over hele Danmark. rejseforsikring du skal bruge. For at gøre brug af skal du batten er på 15 % på selve medbringe dette Newsletter, sårabatten Jysk rejseforsikring du sekretariat, skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks Rabatten er på 15 % på selve kan se dit dette navn Newsletter, øverst på så Jysk cinationen. Konsultationsgebyret er 50 Rejsebureaumedbringe du YFU-Danmarks sekretariat, som selve bestillingen. Rejsebureau kan se dit navn øverst på står forkontakter vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 siden. som står forposten, selve bestillingen. Du får et girokort med som skal siden. kr. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk skal rekvirere en rabatblanket fra Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk DuDerefter skal rekvirere rabatblanket fra henvendelse. ved retariatet. kan duen bestille tid betales, før forsikringen dækker. ved henvendelse. Sekretariatet. Derefter kan dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du l vaccineres. skal vaccineres.

U-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. eresserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem . Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

ne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny. Denne blanket Alle betalende medlemmer fårfår herefter tilsendt en ny. Denne blanket er er gældende gældendetil tilog ogmed medseptember september2013. 2016. Alle betalende medlemmer herefter tilsendt en ny.

Newsletter November 2015  
Newsletter November 2015  
Advertisement