Anubis 3.0

Page 1


- Maitetxuri eskainia. Komiki hau berari esker eta berarentzat da.

- Asisko Urmeneta bidaide izan dut lan honetan. Gidoi guztiak aztertzen eta proposamenak egiten hartu du parte, baita binetaren bat marrazten ere. Federico Artero kalakariaren atalaren gidoia berak egin du osorik. Eskerrik asko, Franky!

Egiozu bisita ANUBIS 3.0ren web orriari komiki honen sekretu eta bitxikeriak jakiteko: anubiskomikia.blogspot.com

ANUBIS 3.0 Lehen edizioa: 2012ko urria Š Dani Fano eta Asisko Urmeneta Š Euskal Herriko Ikastolak EKE EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK Errotazar bidea, 124 - 20018 Donostia 943 445 108 - xabiroi @ ehi.ikastola.net www.facebook.com/xabiroi www.ikastola.net

Laguntzaileak:

2

3


- Maitetxuri eskainia. Komiki hau berari esker eta berarentzat da.

- Asisko Urmeneta bidaide izan dut lan honetan. Gidoi guztiak aztertzen eta proposamenak egiten hartu du parte, baita binetaren bat marrazten ere. Federico Artero kalakariaren atalaren gidoia berak egin du osorik. Eskerrik asko, Franky!

Egiozu bisita ANUBIS 3.0ren web orriari komiki honen sekretu eta bitxikeriak jakiteko: anubiskomikia.blogspot.com

ANUBIS 3.0 Lehen edizioa: 2012ko urria Š Dani Fano eta Asisko Urmeneta Š Euskal Herriko Ikastolak EKE EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK Errotazar bidea, 124 - 20018 Donostia 943 445 108 - xabiroi @ ehi.ikastola.net www.facebook.com/xabiroi www.ikastola.net

Laguntzaileak:

2

3


4

5


4

5


6

7


6

7


8

9


8

9


4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.