Page 1

Carsten Frank

LAND Land 1 A4 NB 2012-02.indd 1

08-01-2012 16:32:35


Land 1 A4 NB 2012-02.indd 2

08-01-2012 16:35:07


Carsten Frank

LAND Et portrĂŚt af Danmark natur - klima - ĂĽrstider fanget i 24 malerier i 8 temaer

galleri NB Land 1 A4 NB 2012-02.indd 3

10-01-2012 13:40:54


Det nødvendige landskab Af Carsten Frank

4

I 2005 skabte jeg landskabsfrisen LAND til Jyske Finans i Silkeborg. Siden er disse malerier blevet ”transformeret” til smukke melodier, og mine tilhørende digte er blevet til sangpassagerne i Kristian Lilholts musikkompositioner. Ydermere er 8 små selvstændige film blevet skabt på baggrund af både maleri, tekster samt musik og sang (se side 22-23 her i kataloget). For mig selv som billedkunstner, har det motiveret mig til at nyfortolke den oprindelige landskabsfrise. Skabe nye malerier, nu med den helt enestående situation, at mit spanske atelier har været fyldt med vidunderlige melodier, og sangstemmer med ordene fra mine egne tekster og stemninger fra mine egne malerier. Det har på en gang været både forunderligt og fantastisk ! De oprindelige otte titler har jeg genfortolket i tre nye serier. I alt 24 værker med rod i noget ærkedansk som vores natur, klima og årstider – helt basalt de vilkår vi alle lever med i Danmark. Derfor har denne udstilling meget naturligt fået titlen ”LAND”, og mit ærinde har været at prøve at lykkedes med en endnu tættere symbiose mellem malerierne og de nu tilhørende nye melodier, sange og levende billeder. I virkeligheden har det betydet et endnu mere naturligt og figurativt maleri. Nu er der ikke alene tale om et maleri, men et maleri som har knyttet til sig, en hel særlig musik og sangtekst, og en unik lille filmfortolkning. Allerede i hellenistisk tid (ca. 200 f.kr.) blev det kotume, at hyrdedigte udspilledes i Arkadien (en central og tyndt befolket del af Pelopennes i Grækenland), og dermed var grunden lagt til den idylliserede skildring af landskabet i senere litteratur og kunst. I nyere malerkunst ofte udskældt fordi den rene ”arkadie” ikke eksisterer. Det er jeg for så vidt enig i, ved det faktum, at verden er fuld af gru og elendighed. Det er desværre en sandhed, at paradiset bedst beskrives ved slangen i det !

Land 1 A4 NB 2012-02.indd 4

Men, det er vel en rimelig antagelse, at vi som levende mennesker altid har haft brug for pauser og vejrtrækning. Og det skal være muligt, at give los for følelserne, og give sig hen til noget så sjældent efterhånden, som skønheden. For selvfølgelig findes også skønheden i vores tid. Den er bare blevet forbandet svær at få øje på, fordi tidsånden lukker af for det naturlige udsyn. Så meget mere bemærkelsesværdigt er det måske derfor, at falde pladask ned i den rene naturdyrkelse ”Arkadien”, og bare for disse korte øjeblikke fuldstændig at udelukke alverdens ondskab, lort og møg. Det lykkedes mig faktisk, at ”stå så meget af”, at jeg sank helt derned hvor man ellers aldrig får lov til at være, og udfordringen blev ubetinget tændt. Det blev et mål i sig selv, at forfølge tanken om udelukkende gennem farver, at kunne beskrive forskellen mellem f.eks snevejr og

10-01-2012 13:41:30


frostvejr. Jeg tror man skal være nordisk af fødsel, sjæl og sind, for overhovedet at kunne fornemme den hårfine forskel. Den nye musik har været med til at finde løsningen, og faktisk også de nye små film har bidraget til projektet. Kristian Lilholt er i bund og grund romantisk som jeg selv. Ellers ville han ganske enkelt ikke være i stand til at skabe så smuk og harmonisk musik som tilfældet er. Tilsammen er vi åbenbart interesseret i at kunne fremkalde bestemte stemninger, fornemmelse af årstider, dufte, lyde, temperaturer, erindringer. Men hvordan begribes det i et maleri? Kan man give mennesker en klump i halsen, og kan man ramme mennesker så kraftigt på følelsen, at øjnene bliver våde? Og hvis man føler trang til at græde, har man så begået et væsentligt maleri eller sang? Måske. Alt efter temperament kan jeg klandres eller roses for at have begået et

Land 1 A4 NB 2012-02.indd 5

slags upolitisk portræt af Danmark. Jeg udelukker ubehagelighederne, og tillader mig den frihed at dyrke den rene ”Arkadie”. Men jeg gør det velvidende, at det slet ikke er den hele sandhed, men at det omvendt er muligt, for den der åbner sig for skønheden – også at kunne finde den.

5 08-01-2012 22:30:58


Fugle flyve Det gule land

“Det gule land IV” 2011 80 x 130 cm Akryl på lærred

Der dufter af høst, og det gule land er klar. Fugle flyver stadig over de dukkede aks, mens den varme brise næsten sætter sommeren i brand. August bringer mig sine sidste tanker, men sommerens sælsomme rejse er endnu ikke forbi. Jeg ser mættede farver og land i hvile, der er dovne køer og rønnebærtræer i dragt. Gule og grønne æbler skal spises, og mit ur er næsten gået i stå. Det jeg ser, varer så kort at øjeblikket bliver væk. Jeg vil gemme det gule land, og prøve at erindre, hvor smukt det var.

stadig over de Land 1 A4 NB 2012-02.indd 6

08-01-2012 22:31:11


ver

er de dukkede aks Land 1 A4 NB 2012-02.indd 7

“Det gule land” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

7 08-01-2012 22:31:21


Og toner Stille vinterlys

“Stille vinterlys IV” 2011 80 x 130 cm Akryl på lærred

Det er trist og dunkelt derude, og snesjappet har lagt sig klamt tilrette. Fuglestemmen er væk - sindet tynges, og tonerne bliver længere i mol. Skønheden synes at være borte, og så alligevel sker miraklet. Den korte dag var allerede forbi, da ildkuglen flammede horisonten med cremegule farver. Det stille land fik ganske kort et smukt og gyldent skær, og så blev det atter mørkt. Livet kryber i dvale, og granerne er sorte som natten.

bliver længe Land 1 A4 NB 2012-02.indd 8

08-01-2012 22:31:35


erne

ængere i mol Land 1 A4 NB 2012-02.indd 9

“Stille vinterlys” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

9 08-01-2012 22:31:45


Vi går l Frostvejr

“Frostvejr II” 2011 50 x 80 cm Akryl på lærred

Rimfrosten slipper ikke sit tag, og landet ligger tyst. Himlen er endnu tindrende klar, men om lidt vælter sneen ud, og tynger os ned. Den dag er så smuk, hvor det grønne bliver mere blå, og hvor det sorte giver efter for hvidt. Vi går lidt lettere på knirkende sne, og horisonten er lysere, når januar er forbi. Jeg mærker mig træstubbene og den bundne jord, og småfugle knitrer i løse blade. Det grønne er bare anderledes grønt, mens tiden fryser fast i landskabet og byens gade.

lettere på kn Land 1 A4 NB 2012-02.indd 10

08-01-2012 22:32:02


r lidt

på knirkende sne Land 1 A4 NB 2012-02.indd 11

““Frostvejr” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

11 08-01-2012 22:32:11


Og drømm Snevejr

“Snevejr IV” 2011 80 x 130 cm Akryl på lærred

Der faldt sne i dag, og lyset slikker nu de hvide bakker. Den bleggule februarsol varmer alligevel landskabet op, og eftermiddagens sidste time pakker markerne ind i sarte farver. Nu sner det lidt igen, og horisonten fortoner sig i ingenting. Mørket falder på og vi bliver derinde, mens det er så smukt derude, hvor kun børnene tumler sig og får hvide frakker og røde kinder. Nu er vintersolen nede, og drømmene blev pudret med sne.

blev pudret m Land 1 A4 NB 2012-02.indd 12

08-01-2012 22:32:25


mmene

et med sne Land 1 A4 NB 2012-02.indd 13

“Snevejr III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

13 08-01-2012 22:32:35


Vi prøve Det lyse sommerland

“Det lyse sommerland IV” 2011 80 x 130 cm Akryl på lærred

Så kom det - sommerlandet, så kom det endeligt til os. Med markens farver så ungdommelige og skarpe, og sommergranernes nåle lyser om kap med bøgenes løv. Lysvågne skal vi samle indtryk og se. Se det uendelige sommerspil, som i kådhed slet ikke kan holde op, som når rapsens gule farve skærer knivskarpe linjer ud i landskabet. Vi prøver at begribe lyset, som falder ned til os på en tindrende dag i maj, og vi plukker den grønne kløver i et forfængeligt håb om held og lykke. Vi ser os tilbage over skulderen, og forvisser os om, at landet ligger badet i lys.

at begribe ly Land 1 A4 NB 2012-02.indd 14

08-01-2012 22:32:49


ver

be lyset Land 1 A4 NB 2012-02.indd 15

“Det lyse sommerland” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

15 08-01-2012 22:33:00


Novembe På vej ind i novemberregn

“På vej ind i novemberregn II” 2011 80 x 130 cm Akryl på lærred

Det har lige regnet, og om lidt regner det igen. Det åbne land smager flygtige solstrejf fra et hul i den blygrå himmel, og træerne dukker sig mod piskene fra vest. Søen puster sig op i regndråbernes vilde dans, og rummer tanken om nordiske trolde og feer. November sætter tænderne i huden, og paraplyen blafrer op som et hjælpeløst og strittende stativ. Nu lukker efteråret af, og så bliver det for alvor koldt.

sætter tænd Land 1 A4 NB 2012-02.indd 16

08-01-2012 22:33:16


ber

ænderne i huden Land 1 A4 NB 2012-02.indd 17

“På vej ind i novemberregn” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

17 08-01-2012 22:33:27


Og lande Under septemberhimlens tag

“Under septemberhimlens tag II” 2011 50 x 80 cm Akryl på lærred

Så langt øjet rækker er det purpur og lysende lilla, og cinnoberrødt blander sig i landskabets spraglede tæppe. Hedens lyng og det høstede kulturland har lagt sine pragtfulde klæder tilrette, og varmen ligger stadig under septemberhimlens tag. Grene er knækket og løvet er brugt, og spejderdrenge samler tyttebær og kviste til bål. Jeg ser pløjede marker med nøgen jord, og den fede muld samler søgende fugleflokke. En plov trækker nye linjer, og landet giver efter og forandrer sig.

giver efter og Land 1 A4 NB 2012-02.indd 18

08-01-2012 22:33:49


det

tte,

er og forandrer sig Land 1 A4 NB 2012-02.indd 19

“Under septemberhimlens tag III” 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

19 08-01-2012 22:33:58


Og valmue Det røde land

“Det røde land II” 2011 50 x 80 cm Akryl på lærred

Den farve man ikke kan dyrke, og det landskab, der postulerer sig - er muligt. Det er den knaldrøde mark, hvor valmuerne vifter i brisen, og hvor bier og sommerfugle vimser utrættelige rundt. Kun de grønne træer og horisontens bleggule jordlodder synes virkelige, og selv himlen er farvetonet under påvirkning fra det røde land. Krat og småbuske blander sig i farvevældet, og oplevelsen bliver som et forunderligt eventyr. Kun den der stopper opmærksomt op får farveglæden med, og man bliver rask i sjælen, hvis man lader sig forføre. Giv det røde en chance, og tag kærligheden med derind.

vifter i br Land 1 A4 NB 2012-02.indd 20

08-01-2012 22:34:17


uerne

r i brisen Land 1 A4 NB 2012-02.indd 21

“Det røde land ” III 2011 110 x 180 cm Akryl på lærred

21 08-01-2012 22:34:28


Malerierne i lyrik, musik og levende billeder Ingen kunne have forudset, at landskabsfrisen ”Land”, som jeg skabte til Jyske Finans i Silkeborg 6 år tidligere, skulle gå hen og blive genstand for så stor opmærksomhed. Frisen, der består af i alt 9 malerier og dertil hørende tekster / digte, er forhåbentlig stadig en daglig glæde for de ansatte i banken. Men min ven, musikeren og komponisten Kristian Lilholt, syntes åbenbart, at et langt større publikum skulle have kendskab til disse store malerier. De gjorde nemlig noget ved ham, som han med egne ord, aldrig tidligere havde oplevet med kunst. De sendte ham på en lang lang rejse tilbage på ”Memory Lane” - ud i det åbne land, derhen hvor erindringen om særlige hændelser pludselig står lysende klart - et barns erindring om evig lange snevintre – den første kæreste under sommernattens lyse himmel – eller en regntung

november dag, hvor verden af en eller anden grund styrtede i grus. Når Kristian kunne mærke, at disse malerier og tekster, ligesom skrællede overfladen og pænheden af ham, og sendte ham derhen, hvor øjnene bliver blanke, ja – så ville det vel være det samme for rigtig mange mennesker. Som det musiske talent Kristian er, opstod der naturligt, i hans sind og tanke, melodier og sangstemmer, som var i harmoni med både malerierne og mine tekster. Og så var det videre forløb skabt. Som det er sædvane i store projekter, har man skullet fjerne mange sten på vejen. Men nu, hvor de er fjernet, kan vi jo bare konstatere, at der er skabt en tværkulturel ”boks”, som rummer en CD med 8 nye Kristian Lilholt melodier og sange, fremført af en række af Danmarks førende musikere. En DVD med 8 nye små film af filmproducer Kim Søgaard - en levende billedfor-

22 Land 1 A4 NB 2012-02.indd 22

10-01-2012 13:42:32


tolkning af både maleri, tekst, musik og sang. En dokumentarfilm, som beskriver hele projektet samt portrætterer Kristian og jeg, og endelig en lille bog, som præsenterer de 8 malerier og teksterne, sammen med mange af de medvirkende musikere. Alt dette skylder vi først og fremmest Arbejdernes Landsbank en stor tak for. De kunne se potentialet og mulighederne i denne nye produktion, som er et nyt og meget anderledes billede af Danmark, vores natur, klima og årstider. 20.000 eksemplarer af ”Land-boksen” er fremstillet til banken, og det næste oplag vil blive offentlig tilgængeligt, så rigtig mange kan få glæde af, og indsigt i ”Land”. Carsten Frank

23 Land 1 A4 NB 2012-02.indd 23

10-01-2012 13:43:02


Carsten Frank F. 1954 i Silkeborg Uddannelse: 1978 - 80: Kunsthistorie, Aarhus Universitet 1978 - 80: Kunstforståelse, Silkeborg Seminarium 1980 - 82: Reklametegner / konsulent. 1983 - 84: Filmproduktion i Colombia. 1985 - 90: Filmproducent, reklametegner, bladudgiver, designer 1990 - : Etableret som kunstner i Andalusien, Spanien Arbejds- og studierejser til det meste af Europa, Sydamerika, Caribien, Grønland, USA, Kenya og Færøerne. Separatudstillinger: 1994 : Danmarks Radio. Casa de la Cultura, Torre del Mar, Spanien 1995 : Horsens Kunstgalleri. Kulturspinderiet, Silkeborg. 1996 : Silkeborg Kunstnerhus. Casa Fuerte de Bezmillana, Rincón, Spanien 1997 : Galleri NB, Viborg: 10 års jubilæumsudstilling (Gruppe). 1998 : Galleri NB, Viborg. Touchstone Gallery, Washington D.C. USA. Horsens Kunstgalleri. Galleri Kellum, København. 1999 : Galleri NB,Viborg. Touchstone Gallery, Washington D.C. USA. Den Kgl. Danske Ambassade, Washington D.C. USA Art Copenhagen. (Gruppe). Lambaa Arthouse, Basel, Schweiz. Galleri 108, Kunstcenter Roskilde Gasværk. 2000 : Lambaa Arthouse, Zürich, Schweiz. La Sala de Arte, Nerja, Spanien. Galleri Kellum, København. Vitskøl Kloster. (Gruppe). Pakhuset, Nykøbing Sj. Blyfri 98. (Gruppe) Touchstone Gallery, Washington D.C. USA. Horsens Kunstgalleri. 2001 : Galerie Graniziol, Zug, Schweiz.

Galleri NB, Viborg. Æglageret, Holbæk. Blyfri 98. (Gruppe)

”Mors i billedet“. Vandreudstilling på Mors (Gruppe) Ebeltoft Kunstforening: ”Stille rum“

2002 : Art Herning. (Gruppe) Galleri Kellum, København Horsens Kunstgalleri Dronninglund Kunstcenter: „Nordeuropæiske Profiler“ Gruppe) Dansk Kunstmesse, Kolding. (Gruppe) Touchstone Gallery, Washington D.C. USA

2010: Galleri NB, Viborg: „Relikvie Mortum“ Galleri Emmaus: „Smerte“ Galleri NB, Viborg: „Under Himlen - over Havet“

2003 : Art Herning. (Gruppe) Galleri NB, Viborg. Art Copenhagen. (Gruppe) Frederikshavn Kunstmuseum Galleri NB, Roskilde 2004 : Art Herning. (Gruppe) Galleri Garlishee, Silkeborg. (Gruppe) Silkeborgudstillingen. (Gruppe) Galleri NB, Roskilde: Temaudstillingen „TRO“ (Gruppe) Galleri Kellum, København Touchstone Gallery, Washington D.C. USA 2005 : Thorsted Gallery, Sotogrande Spanien Galleri NB, Roskilde: Temaudstilling: Det moderne landskab (Gruppe) Horsens Kunstgalleri Galleri NB, Viborg 2006 : Galleri 46, Holsted (Gruppe) Galleri NB, Roskilde: „Landskab“ 2007 : Art Herning. (Gruppe) Galleri NB, Viborg:“Tæt på - og lige her“ Sønderborg Sygehus Galleri Emmaus, Ringsted (Gruppe) Horsens Kunstgalleri: „Sindsbevægelse“ Silkeborg Kirke 2008: Galleri NB, Roskilde: „Dear Sweden“ KunstCentret Silkeborg Bad: „To mennesker mødes” (Kunstnergruppen FuFo) 2009: Galleri NB, Viborg: ”Stille Nu“ Galleri NB, Roskilde:“KO -vendinger“(gruppe) Galleri New Form, Trelleborg, Sverige: ”Stilla Rum“

2011: Art Herning (Gruppe) Løgumkloster Refugium: „ Eksistens“ Galleri Margit Dørflinger, Randers: „Andre Rum“ Baunhøj Mølle (Carsten Frank & Kári Svensson) Frederikshavn Kunstmuseum: ”To mennesker mødes” (Kunstnergruppen Fufo) 2012: Galleri NB, Viborg: „Land“ Udsmykningsopgaver m.m.: Privathospitalet Mølholm, Vejle Bang & Olufsen, Schweiz Nykredit, Hovedsæde vest, Viborg KPMG Revision System B8, Bjerringbro Morsø Jernstøberi, Nykøbing Mors Restaurant Zorba, Silkeborg Vægtæppet „Quito“, 3x5 m, Silkeborg Hallerne Danske Bank Søberg Advokaterne, Silkeborg Reimar Nielsen, koncernsekretariat Jyske Bank Den Kongelige Danske Ambassade, Washington D.C. USA (Internationalt konferencerum) Den Kongelige Danske Ambassade, Slovenien Kolding Kommune Price, Waterhouse & Coopers, Fredericia Grundfoss. Danmark, Tyskland, Japan Fhv. finansminister Thor Pedersen E.M.R. murer- & entreprenørfirma, Nørre Snede D.F.D.S. Horsens S.A.S. København VejlefjordCentret, Stouby Ferskvandscentret, Silkeborg Jyske Finans, Silkeborg EjendomsCentret, Haderslev KVIK, Vildbjerg Øjenklinikken Memira, Aalborg Midtjyllands Avis, Silkeborg Den Kreative Skole, Silkeborg Dan Bunkering, Middelfart

24 Land 1 A4 NB 2012-02.indd 24

10-01-2012 13:43:33


Andet: 1992 & 96 : Månedens Kunstner i danske dagblade 1994 : Kunstner - portrætudsendelse i spansk TV 1998 : Medlem af kunstnergruppen Blyfri 98 1999 : World Artists, Australien 2000 : Industrimuseet, Horsens: Litografi / stentryk. Årets Kunstner 2003 : DR TV, Århus: Stentryk Jydske Avistryk, Kolding: Stentryk 2004 : Underviser i Kunstugen, Løgumkloster Refugium 2005 : Medstifter af Kunstnergruppen FuFo Energispareprisen (maleri) for Energiministeriet 2006 : Årets kunstner, AVK, Galten 2007 : Årets kunstner, ITD, Padborg. Maleri til årets ITD virksom- hed (International Transport Danmark) 2008 : Modtager donation fra Nordea Danmarkfonden Facadedesign og indvendig farvesætning af Den Kreative Skole, Silkeborg 2010 : Underviser i Kunstugen, Løgumkloster Refugium Donation af maleriet „Africa in mind“ med 360 tilhørende litografier til ulandsorganisationen ADRA. Overskuddet ved salg af dette skal over tid financiere genhusning af flygtninge, så en hel landsby i Burundi kan genopbygges. 2011 : LAND - et portræt af Danmark gennem de danske landskaber formidlet gennem malerier, musik, film og tekst. Projektet, som tog sin begyndelse i 2006, er et samabejde med musikeren Kristian Lilholt. Boksen indeholder en CD, DVD + en bog. Årets kunstner, Løgumkloster Refugium. Jubilæumsskrift 2012 : Dokumentarfiilmen: ”På rejse med en kunstner”. Et kunstnerportræt af Carsten Frank. 25 min. Ib Skytte Jakobsen, Front TV  Litteratur: 2002, 2006 og 2007: Dansk Kunst 2003 : Leo Tandrup, historiker, kunsthistoriker, Dr. Phil: „Moderne danske kunstværker“. Kapitel om Carsten Frank og det ensomme metropolmenneske. Forlaget Hovedland 2005 : Steffen Lange, forfatter, redaktør: ”Carsten Frank - Kosmopolit fra den centrale periferi.“ Biografi. Forlaget Hovedland 2007 : Torben Weirup, forfatter, kunstkritiker og -anmelder ved Berlingske Tidende: „Møde med landskabet. Besøg hos Carsten Frank.“ Forlaget Hovedland 2008 : Leo Tandrup: „To mennesker mødes“ 2009 : Finn Have og Kjeld Vang: „Mors i billedet - landskab“ Tom Jørgensen: „101 kunstnere“ Forlaget JA. 2010 : Leo Tandrup, historiker, kunsthistoriker, Dr. Phil: ”Kunstens kald”. Forlaget linje k.

25 Land 1 A4 NB 2012-02.indd 25

08-01-2012 22:34:56


LAND Udgiver: galleri NB Aps & Carsten Frank Layout & grafisk tilrettelæggelse: Karin Frank Kristiansen Foto: Kurt Nielsen , Carsten Frank & Karin Frank Kristiansen Tekst: Sat med Corbel og Arial Papir: Materie: Mat enkeltbestrøget 130 gram Omslag: Silk 250 gram Oplag: 800 Tryk: Clemenstrykkeriet A/S Web: www.gallerinb.com www.carsten-frank-update.dk ISBN: 978-87-90832-76-6

© 2012 Malerier, digte & tekst: Carsten Frank Kataloget er udgivet i forbindelse med separatudstillingen ”LAND” i galleri NB, Viborg. Februar / marts 2012

26 Land 1 A4 NB 2012-02.indd 26

08-01-2012 22:34:57


Land 2 A4 NB 2012-02.indd 27

08-01-2012 18:59:15


galleri NB Sct. Mathias Gade 14 8800 Viborg Tlf: 86628224

www.gallerinb.com

Land 2 A4 NB 2012-02.indd 28

08-01-2012 18:59:45

Carsten Frank LAND galleri NB 2012  

En udstilling over temaet De Danske Årstider. Carsten Frank har ligeledes skrevet digte, som komponisten og sangeren Kristian Lilholt har sa...

Carsten Frank LAND galleri NB 2012  

En udstilling over temaet De Danske Årstider. Carsten Frank har ligeledes skrevet digte, som komponisten og sangeren Kristian Lilholt har sa...

Advertisement