Nana RH Bastrup - Collections - Danish

Page 1

Indhold l Contents

6

Forord l Foreword Thorkild NB Nielsen

10

Værker l Works Nana RH Bastrup

56

Biografi l Biography

61

Værkfortegnelse l Catalogue of illustrated works

62

Kolofon l Imprint


Forord I udstillingen Collections inviteres beskueren ind i Nana RH Bastrups maleriske univers af papkasseophobninger, hvori udvalgte elementer såsom blomster, bøger og masker er "pakket ind" og arrangeret i samlinger. Ophobning af objekter har længe været et kunstnerisk greb i Nana RH Bastrups praksis og kan ses i hendes malerier og installationer. Den seneste større installation af kasserede og akkumulerede papkasser var i 2020, hvor hun deltog i Changwon Sculpture Biennale i Sydkorea. Mange mennesker kan nikke genkendende til det at samle på noget og nogle endda måske at opbygge en samling. Det kan f.eks. dreje sig om frimærker, mønter eller piber. Inden for kunstens verden er der også samlere; private såvel som offentlige, der bliver fascineret af kunst og gennem årene erhverver sig flere og flere kunstværker for at berige deres samling hjemme eller på arbejdspladsen. En kunstner kan ligeledes råde over samlinger, og denne kan tilmed tjene som inspirationskilde og research til værkproduktion og -udvikling. Dette er også tilfældet i Nana RH Bastrups atelier og i værkerne ses f.eks. hendes fascination af masker, som hun enten ejer eller drømmer om at eje.

6


I hendes billedverden dominerer ophobninger af objekter og rytmer, hvor særligt kamæleoneffekten med farveskift og tilpasningsevne er et malerisk ledemotiv med hensyn til indhold, form og betydning. De nedadløbende farvespor på lærrederne bidrager til en malerisk improvisation i de ellers så velordnede kompositioner. Udover malerier udstilles også en bemalet dobbeltsidet flytbar foldeskærm og en gipsbearbejdet papkasseskulptur. Nana RH Bastrup (f. 1987) bor i København og arbejder med collage, fotografi, maleri, installation, skulptur, tegning og video. I sin kunstneriske praksis er hun optaget af forbrugskultur, samlinger og identitet. Hendes værkproduktion er baseret på idéen om, at alt nyt bygger på noget gammelt, og derfor recycler hun sine tidligere projekter ved at bemale dokumentarisk fotomateriale. Nana RH Bastrups værker er blevet udstillet i forskellige gallerier, institutioner og udstillingssteder i ind- og udland. Seneste udstillingsdeltagelser i 2021 var i JANUS - Vestsjællands Kunstmuseum, Tistrup og SAK Kunstbygning, Svendborg. Thorkild NB Nielsen Galleri NB, Viborg

7


Foreword The exhibition Collections invites the viewer into Nana RH Bastrup‘s picturesque universe of cardboard box accumulations, in which select elements such as books, flowers and masks are "boxed up" and arranged in collections. Accumulation of objects has long been an artistic tool in Nana RH Bastrup‘s practice and can be seen in her paintings and installations. The most recent major installation of discarded and accumulated cardboard boxes was in 2020, when she participated in the Changwon Sculpture Biennale in South Korea. Many people dapple in collecting something and some may even build a proper collection such as stamps, coins or pipes. In the world of art, there are also collectors; private as well as public, who become fascinated by art and over the years acquire more and more works of art to enrich their collection at home or in the workplace. An artist may also have collections which may even serve as a source of inspiration and research for work production and development. This is also the case in Nana RH Bastrup‘s studio and in her works one sees for example her fascination with masks, which she either owns or dreams of owning.

8


In her pictorial world, accumulations of objects and rhythms dominate, where especially the chameleon effect with color change and adaptability is a picturesque leitmotif in terms of content, form and meaning. The descending color traces on the canvases contribute to a picturesque improvisation in the otherwise ever so orderly compositions. In addition to paintings, a painted double-sided portable folding screen and a plastered cardboard box sculpture are also on display. Nana RH Bastrup (b. 1987) lives in Copenhagen and works with collage, photography, painting, installation, sculpture, drawing and video. In her artistic practice, she focusses on consumer culture, collections and identity. Her work production is based on the idea that everything new is based on something old, and therefore she recycles her previous projects by painting on documentary photo material. Nana RH Bastrup‘s works have been exhibited in various galleries, institutions and exhibition venues at home and abroad. She has already been exhibited several places in Denmark in 2021. Thorkild NB Nielsen Galleri NB, Viborg, Denmark

9


Meine Sammlung ist meine Familie 2021 75 x 100 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

10


11
Mask Collection 2021 128 x 92 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

14


15
Mask Collection 2021 128 x 92 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

18


19
My Collection is my Island 2021 80 x 120 x 80 cm Papkasser beklædt med gipsgaze, sokkel af træ Cardboard boxes lined with plaster gauze, wood plinth

22


23


My Library 2021 180 x 240 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

28


29
Die Sammlung zu Hause und die Lust nach mehr 2021 109 x 134 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

32


33
Collect Collect - Step by Step 2021 85 x 125 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

36


37
Jeg er blevet venner/uvenner med mine vægge 2021 130 x 200 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

40


41
Zusammen und Alleine 2021 180 x 240 cm Akryl og fototryk på sejldug l Acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

44


45
Kultur und Natur 2021 180 x 180 cm 4-delt træskærm, akryl og fototryk på sejldug 4-panel wood screen, acrylic and photo print on vinyl tarpaulin

48


49

Biografi l Biography

Nana RH Bastrup (f. 1987 i København, Danmark) er uddannet fra Hochschule für bildende Künste i Hamburg (2015) hos prof. Pia Stadtbäumer og har desuden studeret et semester på Akademie der Bildenden Künste i Wien hos prof. Florian Reither (2013). Nana RH Bastrup (b. 1987 in Copenhagen, Denmark) graduated from Hochschule für bildende Künste in Hamburg (University of Fine Arts Hamburg) (2015) under prof. Pia Stadtbäumer and she has also studied a semester at Akademie der Bildenden Künste in Vienna (Academy of Fine Arts Vienna) under prof. Florian Reither (2013).

57


Stipendier l Grants 2011-2012 Deutschlandstipendium, HFBK, Hamburg, Germany 2014-2015 Arbejdslegat, Bösenberg-Stiftung, Künstlerhaus Meinersen, Germany 2016 Arbejdslegat, Künstlerhaus im Schlossgarten, Cuxhaven, Germany Udvalgte gruppeudstillinger l Selected group exhibitions 2016 Huset, Asnæs, Denmark [Enfants Terribles] 2016 Kunsthal Aarhus, Denmark [The Tabulator Project] 2016 Galerie Subject Object, Berlin, Germany [Popdada] 2017 Studio Bildende Kunst, Berlin, Germany [Berliner Kuriositäten] 2017 BIK Galerie 149, Bremerhaven, Germany [Popdadaistische Laufbilder] 2017 Kunstverein Barsinghausen, Germany [Aus der Natur] 2017 Artgeschoss, Salzgitter-Bad, Germany [Internationale Kunstausstellung] 2018 Galleri NB, Viborg, Denmark [Flair] 2018 Maerz Contemporary, Molde, Norway [Urban] 2019 Galleri NB, Viborg, Denmark [Waou] 2019 Eksrummet, København, Denmark [Plastik] 2019 Galleri NB, Lithuania [Art Vilnius] 2019 Galerie Subject Object, Berlin, Germany [Reality loves Utopia] 2020 Galleri NB, Viborg, Denmark [Contemporary Human] 2020 Changwon, South Korea [Changwon Sculpture Biennale] 2021 Galerie Subject Object, Berlin, Germany [Ohne Einschränkung: Kunst] 2021 Katholische Akademie Schwerte, Germany [Lebenszeichen] 2021 JANUS - Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup, Denmark [Efterbilleder] 2021 SAK Kunstbyging, Svendborg, Denmark [Efterbilleder] 2021 Galleri NB, Viborg, Denmark [Waou] 2021 Galleri NB, Lithuania [Art Vilnius]

58


Udvalgte soloudstillinger l Selected solo exhibitions 2009 Galleriet i Koldinggade, København, Denmark [Polykrome Forklædninger] 2013 Elektrohaus, Hamburg, Germany [Parallele Welten] 2017 Galleri NB, Viborg, Denmark [Remembering, Recycling & Rebellion] 2018 Galleri NB, Viborg, Denmark [Art, Love & War] 2019 Galleri NB, Viborg, Denmark [Polykrome Forklædninger] 2021 Galleri NB, Viborg, Denmark [Collections] Udvalgte publikationer l Selected publications 2019 Nana Rosenørn Holland Bastrup [Polykrome Forklædninger] Udgiver/publisher: Galleri NB, Viborg, Denmark Tekst/Text: Trine Ross 76 sider/pages, ISBN 978-87-90832-13-1 2019 Nana RH Bastrup [99 Rememberings] Udgiver/publisher: kunstmix, København, Denmark Tekst/Text: Tom Jørgensen 248 sider/pages, ISBN 978-87-93898-01-1 2020 Nana RH Bastrup & Per Holland Bastrup [Maleri & Møbleri] Udgiver/publisher: kunstmix, København, Denmark Tekst/Text: Matvey Slavin 156 sider/pages, ISBN 978-87-93898-02-8 Mere information l More information www.nanarhbastrup.dk www.instagram.com/nanarhbastrup

59Værkfortegnelse l Catalogue of illustrated works

10

14

18

22

28

32

36

40

44

48

61


Kolofon l Imprint Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen This catalogue is published in conjunction with the exhibition [Collections] Nana RH Bastrup Galleri NB, Viborg, Denmark 16.08.-26.09.2021 Forord l Foreword Thorkild NB Nielsen, 2021 Oversættelse fra dansk l Translation from the Danish Ulla Hjulmand og Midtbyens Gymnasium, Viborg Layout og grafisk design l Layout and graphic design kunstmix, Matvey Slavin Reproduktioner l Reproductions Kurt Nielsen (s./p.: 11-13, 15-17, 19-21, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47) Nana RH Bastrup (s./p.: 23, 49) Fotos l Photos Nana RH Bastrup (s./p.: 2-3, 26-27, 50-55) Thorkild NB Nielsen (s./p.: 24-25) Matvey Slavin (s./p.: 56)


Omslagsfoto l Cover picture Jeg er blevet venner/uvenner med mine vægge 2021 Print og indbinding l Printing and binding Wirmachendruck GmbH, Germany 1. oplag på 150 eksemplarer l 1. edition of 150 copies Udgivet af l Published by Galleri NB Sct. Mathias Gade 14 DK-8800 Viborg

Tlf: (+45) 8662 8224 Email: nbgal@nbgal.dk www.gallerinb.com www.facebook.com/gallerinb www.instagram.com/nbgalleri ISBN: 978-87-90832-01-8 Alle rettigheder © 2021 Galleri NB og Nana RH BastrupIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.