Galleri NB Efterår 2018

Page 1

1

efterĂĽr 2018

Lene Bødker Carsten Frank Meydad Eliyahu Hugo Tieleman Nathalie Duivenvoorden John Reuss Online muligheder Inspiration til placering af kunst Kunst og Mad


2

galleri NB

1

2

4

3


galleri NB

Inspiration til placeringer af kunst i hjemmet og i virksomheder Kunsten i dit hjem fortæller også, hvem du er. Men hvordan kan man placere sine indkøb? 1

Bente Hammer (formand for Kunstforeningen NB) har fået Kristian Vodder Svensson til at male direkte på væggen i entreen.

2 Alt behøver ikke at hænge. Det kan også stå på en hylde.

8

Steen Larsen har skabt et imponerende maleri til dette møderum

9

Kontormiljø hvor kunst og interiør indbyder til ordenssans. Her er det store malerier af Sergei Sviatchenko, der præger kontoret.

3

Kunst kan sagtens placeres omkring fjernsynsskærmen. Her er det Vilmantas, der tager udfordringen op.

10 Sundhedshuset i Haderslev har fået Kristian

4

Et hus fra 60’erne med Finn Juhl møbler og kunst af blandt andre Carsten Frank.

11 Fur Bryghus ændrede festlokalerne fra et

5

En kreativ udestue med kunst af Paul Smulders og Kjell Nupen

Kunst i virksomheden viser virksomhedens DNA. 6

AC Hydraulic og Group A/S brander sig med overskriften No Compromise.

7 OODE ABOUT CONSTRUCTOR EGIDIJUS af Vilmantas har baggrund i hans oplevelse af at blive snydt af en samarbejdspartner. Altså: her holder vi os til straight business

5

Vodder Svensson til at skabe fikspunkter i foyeren.

forsamlingshus til en turistattraktion, da de bad Kristian Vodder Svensson skabe et 2 x 10 meter maleri til endevæggen.

12 Henriette Hellsterns dynamiske udtryk fanger

opmærksomheden i den nye Viborg afdeling af Sparekassen Thy.

13 Hald Ege skolerne ønsker også at give eleverne

kunstneriske oplevelser til at tage med sig videre i livet.

3


4

galleri NB 7

6

8

9


galleri NB 11

10

13

12

5


6

galleri NBex project

Lene Bødker NEDSLAG 02.09 – 30.09 Sjældent har et gensyn med en kunstner været så overvældende, som mit møde med Lene Bødker i foråret. Hendes nyeste kunstværker, hvis underfundige mix af glas, former, farver og kunstneriske overskud, fremstår som dragende skulpturer med en energi og sanselighed, som kun Lene Bødker - en af verdens førende glasskulptører kan gøre det. Derfor er vi naturligvis stolte over, at kunne præsentere et skarpt udvalg af skulpturer fra perioden 2013 til 2018. Lene Bødker beskriver perioden som en intuitiv, overgivende proces i en søgen efter at sætte form på indre sindbilleder og myter som bl.a. Syndefaldet, Livets træ, vores guddommelige jeg, det indre og ydre hav samt en søgen efter at udtrykke den livskraft, der bærer og øfter os i både svære og glædesfyldte stunder. Den dualitet, vi finder i myterne og i livet, søger jeg at illustrere i et symbolfyldt univers, hvor jeg benytter glasset til at understøtte og tydeliggøre min idé.

Når glasset er mit materiale, skyldes det dets evne til på en og samme tid at fremstå tungt og let, lyst og mørkt. Et udtryk som understøtter mit formsprog og giver mig en indre, salig resonans. Lene Bødker er født 1958


galleri NB main

Carsten Frank WILD – NORTH/WEST 02.09 - 30.09 Nye Carsten Frank malerier fra Island og Canada. Landskabet højt mod nord er vildt. Ganske enkelt – derfor er mine nye malerier også vilde, ekspressive og dybe. Nogle i mol, og nærmest en slags Fandens vildskab i sin tæmmede skønhed, og jeg har fundet på udtrykket - farlig smukt! Indtrykkene var store, fotografierne mange, men det har klart været mine egne skitser og tegninger, der denne gang har været grundpillen i mit arbejde i atelieret. En skitse er løs – en tegning kan være mere præcis. Begge dele har tilladt mig at skabe maleriet mere frit, og jeg ser selv slægtskabet med mine tidligere landskabs fortolkninger – f.eks. til den nok så kendte LAND-frise, men faktisk også til malerierne før den.

I Canada besøgte vi også metropolerne i øst og vest – henholdsvis Toronto og Vancouver. På en hel særlig måde er disse byer lige så barske, som den natur de har opslugt og fjernet sig fra livsbetingelserne der er blevet umenneskelige og derfor bliver min påstand: at livet i metropolerne er lige så barsk som livet i og omkring den utæmmede natur. Carsten Frank er født 1954 i Silkeborg.

7


8

galleri NBex project

Meydad Eliyahu JERUSALEM WANDERINGS 07.10 - 04.11 Vi opdagede Meydad Eliyahu, da han i 2015 deltog i Viborg International Billboard Painting Festival. Vi fandt en yderst interessant kunstner, som ikke alene har stærke tanker om menneskeheden, men også et stærkt og kraftfuldt udtryk i sine kunstværker. Som israelsk kunstner er han vant til at møde samfundsmæssige udfordringer. Da vi skulle beslutte os for temaet i denne NBeX project udstilling faldt valget på hans wandering tema. Idet begrebet Lidt men Godt er passende for Meydads værker. Hans på en gang spontane og meget enkle nærmest kaligrafiske tuschtegninger står stramt og stærkt på nethinden. Deres vibrerende sanselighed og genkendelige attituder gør værkerne dragende. Ingen tvivl om at udstillingen giver anledning til forundring! Meydad Eliyahu er født 1983 i Mesilat Zion, Israel.


galleri NB main

Hugo Tieleman COLOURING THE DARKNESS 07.10 - 04.11 Hugo Tieleman er en usædvanlig kunstner med store internationale perspektiver. Den hollandske kunstner er allerede kendt i samlerkredse. Derfor er vi stolte over, at han vil bringe os en ny udstillingsoplevelse, hvor vi populært sagt - finder lys i mørket. Hugo Tieleman fortæller: Gennem mine malerier undersøger jeg virkeligheden i det moderne landskab - forholdet mellem kultur og natur, grænsefladen mellem menneske og natur, og balancen mellem dem. Byerne vokser på bekostning af det omgivende landskab - det menneskelige indgreb i naturen efterlader klart sine spor – så det handler om at udforske de forskellige miljøer. Mit arbejde omhandler fantasi og virkelighed, individet og verden. Det er ikke en anklage mod det moderne samfund, for jeg anser mine malerier for at være et studie i opfattelse og forandring.

Dermed er det op til beskueren at omsætte dette til deres egen virkelighed - at konfrontere sig selv. Centralt i udstillingen vil den nye installation Mining Site blive præsenteret. Ingen tvivl om, at dette bliver yderst interessant og intenst at opleve. Hugo Tieleman er født i Eindhoven 1982

9


10

galleri NBex project

Nathalie Duivenvoorden PAUSING AT THE BLIND SPOTS 18.11 - 09.12 Vi får ofte gode hints til nye kunstnere i galleriet. Hugo Tieleman foreslog således Nathalie Duivenvoorden, idet han fremhævede hende som en fremragende og dybt professionel tegner. Efter en gennemgang af hendes værker måtte vi give Hugo ret - hun er brilliant, og derfor har vi inviteret hende til at udstille i NBeX project. Kunstneren fortæller: ‘Pausing at the blind spots’ - a Dutch writer I worked with came up with that sentence once when we were making a text together for a project I did in France. For me that describes perfectly what I try to do: Stopping the moment in my drawings, trying to look to the landscape and formulate a new position – a position that lies behind what we can discover at a fleeting glance - and then we hopefully find something that can help us towards a better understanding and coexisting. Nathalie Duivenvoorden er født 1988 in Leiden, Holland. Bor og arbejder i Sverige.


galleri NB main

John Reuss DISRUPTION 18.11 – 09.12 Fundamentet i John Reuss kunst kan opfattes som et komplekst kunstværk udført med stor teknisk dygtighed, alene med den hensigt, at kunne beskrive individets og samfundets mange eksistentielle aspekter - skabt af en meget dedikeret kunstnerisk personlighed. For sjældent har vi mødt en kunstner, der i den grad tør afvige fra normen. Lukket inde i sit lille atelier skaber han ved hjælp af blyant, kul, akrylmaling og airbrush de komplekse og dermed til tider svært afkodelige malerier - ikke for at resultatet skal være svært afkodeligt, men fordi det rent faktisk er sådan, han oplever den virkelige verden, både personligt og samfundsmæssigt. John Reuss udtrykker det sådan: Det overordnede tema i mine værker er fremmedgørelsen. Og i mine seneste værker er det med særligt fokus på tab af eller forvirring omkring identitet. I mine øjne er den verden, vi lever i, særdeles turbulent og fragmenteret - vi udsættes konstant for forstyrrelser og

informationer, som vi skal forholde os til. Mine værker er en reaktion på dette, idet jeg her søger at indfange og stille spørgsmålstegn ved de psykologiske, emotionelle og eksistentielle konsekvenser af samfundsudviklingen. John Reuss er født 1973 i Flensborg, Tyskland Bor og arbejder i Danmark

11


12

galleri NB

Kunst og Mad fortsætter succesen - hver onsdag kl. 17 For fire år siden fik Thorkild den idé, at indgå et anderledes samarbejde med Dan Laursen ejer af restaurant For Enden af Gaden. Konceptet skulle være uforpligtende, enkelt, afgrænset og billigt. Ugedagen blev fastlagt til onsdag og starttidspunktet kl. 17. Thorkild skulle i galleriet fortælle om kunsten, og alt det som i øvrigt måtte ligge ham på hjerte. Kl. 18 skulle deltagerne fortsætte til For Enden af Gaden for at nyde et udsøgt måltid mad bestående af en kulinarisk hovedret baseret på lokale råvarer og et godt glas rødvin dertil. I reglen forlader de fleste restauranten ca. 19.30 og en god aften kan fortsætte…… At det nu her fire år senere skulle vise sig stadig at være en stor succes er overraskende og meget

glædeligt. Stort set hver eneste onsdag året rundt deltager et sted mellem 2 til 40 personer i Kunst og Mad. To gange er aldrig ens. Primært fordi der hele tiden sker nyt i galleriet; nye kunstværker, nye aktiviteter og aktuelle begivenheder og ikke mindst deltagernes inspiration er medvirkende til indholdet af arrangementet. For at deltage gør du følgende: Senest tirsdag kl. 16 er der tilmelding til galleri NB på nbgal@nbgal.dk Onsdag kl. 17 møder de tilmeldte deltagere op i galleri NB - forberedt på det uventede. Prisen på kr. 200,- pr. deltager betales i restauranten.


galleri NB

Følg os online :-) gallerinb.com Hjemmesiden er hjertet. Her finder du alle informationer om galleri NB. kunstunder10000.dk Hjemmesiden viser samtlige værker, som kan købes i galleri NB til priser under kr. 10.000,- pr. værk. Og der er mange emner! Har du et begrænset budget, er det her, du kan starte. Eller leder du efter en unik gave er der tilsvarende muligheder. Artsy Er en meget omfattende og stor international salgsplatform for professionelle gallerier. Vi bruger den til at High-Lighte nogle af vores kunstnere, primært de kunstnere, som har international bevågenhed. Instagram Er en meget udbredt app, hvor enhver med en smartphone kan vise deres aktuelle snapshots. Vi anvender den til at præsentere udvalgte værker og aktiviteter i galleriet. Facebook Den kender de fleste. I galleriet har vi hver vores private facebook profiler. I sær Thorkilds profil er fyldt med private oplevelser med kunst. Og selvfølgelig har vi galleri NB profilen, hvor dagsaktuelle emner med bred interesse præsenteres. YouTube - galleri NB TV Thorkild elsker at lave små personlige videoer af og om kunstnerne, deres udstillinger og udsmykninger. De bliver lagt op på YouTube, og hvis man søger Galleri NB TV kommer man ind på de nyeste produktioner. Linkedin Er vores virksomhedsrelaterede netværk. De er personlige og såvel Morten Fragtrup som Thorkild NB Nielsen har hver deres profil på Linkedin. KunstforeningenNB.dk Der er mange fordele ved at være medlem af galleriets kunstforening, derfor er der også mange medlemmer. På Kunstforeningen NB hjemmesiden kan man finde informationer om foreningens arrangementer og ikke mindst hvilke kunstværker, man kan vinde på den årlige generalforsamling.

13


14

galleri NB Nana Bastrup

Christmas Stars

Sabine Beyerle

Kristian Vodder Svensson


galleri NB Maxim Brandt Vilmantas

16.12 - 06.01

En juleudstilling med nye kunstvÌrker af galleriets kunstnere – bl.a. disse kunstnere

Andrea Damp

Henriette Hellstern

15


16

Udstillinger efterår 2018 Main gallery

NBex project

02.09 - 30.09

Carsten Frank Wild

Lene Bødker Nedslag

07.10 - 04.11

Hugo Tieleman Colouring the darkness

Meydad Eliyahu Jerusalem Wanderings

04.11 - 11.11

Kari Svensson Fødselsdags udstilling

18.11 - 09.12

John Reuss Disruption

16.12 - 06.01

Julestjerner/ Christmas Stars

Nathalie Duivenvoorden Pausing at the blind spots

Vi deltager på følgende kunstmesser i efteråret 26.09 – 30.09 Art The Hague, Haag 27.09 – 30.09 North, Ålborg

Åbningstider: mandag - fredag 12:00 - 17:00. Søndage 12:00 - 16:00.

Sct. Mathias Gade 14 - DK-8800 Viborg Tlf (+45) 8662 8224 · nbgal@nbgal.dk · www.gallerinb.com www.kunstunder10000.dk · www.indramning-nb.dk · www.kunstforeningennb.dk www.facebook.com/galleriNB · www.instagram.com/nbgalleri


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.