zestawy do matury ustnej. Język hiszpański

Page 1

Zestawy do matury ustnej Język hiszpański

Natasza Posadzy Iwona Wiśniewska
1. Charakterystyka egzaminu ustnego .………………………………………… 4 2. Zasady i kryteria oceniania …………………………………………………… 4 3. Rozmowa wstępna …………………………………………………………… 6 4. Zestawy maturalne …………………………………………………………… 8 5. Karta indywidualnej oceny (dla nauczycieli) ………………………………… 64 Spis treści

Zadanie 1. 4 minuty

Egzaminujący:

Zdający:

Egzaminujący:

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

Wersja dla egzaminującego

[Proszę przekazać zestaw zdającemu.] Empezaremos con el ejercicio número uno. Lee atentamente el ejercicio. Tienes 30 segundos para hacerlo. Después, comenzaremos la conversación.

[Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?]

Wersja dla zdającego

Podczas uprawiania sportu doznałeś/doznałaś kontuzji. Jesteś w gabinecie lekarskim. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Okoliczności, w jakich doszło do kontuzji Objawy

Zalecenia i termin następnej wizyty Wpływ kontuzji na Twoje najbliższe plany

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego

Jest Pan/Pani lekarzem, a zdający przyszedł do Pana/Pani z powodu kontuzji, której doznał podczas uprawiania sportu. Pan/Pani rozpoczyna rozmowę

W zależności od tego jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty:

Proszę poprosić zdającego o dok ładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.

Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.

Uważa Pan/Pani, że w najbliższym czasie zdający powinien zrezygnować z uprawianej dyscypliny sportu.

Proszę zapytać zdającego, czy doznał już jakiejś kontuzji.

Zdający:

Egzaminujący:

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.] Pasemos al ejercicio número 3.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias. El examen ha terminado.]

Zadanie 2. 3 minuty

Egzaminujący:

Describe la foto, por favor.

[Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?]

Wersja dla zdającego

Zdający:

Egzaminujący:

Gracias. Ahora voy a hacerte tres preguntas.

Pytania dla egzaminującego

1. Según tú, ¿en qué está pensando el chico de la foto?

2. ¿Cómo te imaginas la escuela del futuro?

3. Cuéntanos alguna anécdota tuya relacionada con la escuela.

Zdający:

Egzaminujący:

Gracias. Pasemos al ejercicio número 3.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias. El examen ha terminado.]

8 Zestaw 1. • zdrowie • edukacja • człowiek
Rozmowę rozpoczyna egzaminujący Gracias. Pasemos al ejercicio número 2.
≈ 2
≈ 1 min
3 min
1 min
min

Zadanie 3. 5 minut

Egzaminujący:

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

Wersja dla egzaminującego

Lee atentamente el ejercicio que viene a continuación y re exiona sobre el tema. Tienes un minuto para prepararte.

≈ 1 min

Egzaminujący:

Zdający: Wersja dla zdającego

[Po upływie ok. minuty, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?]

Popatrz na Zdjęcie 1., Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. Zostałeś poproszony o przygotowanie prezentacji na temat uzależnień wśród młodych ludzi. Wybierz zdjęcie, które przedstawia największe zagrożenie dla współczesnej młodzież y. Wyraź swoje zdanie na temat propozycji przedstawionych na zdjęciach.

• Wybierz propozycję, która, Twoim zdaniem, przedstawia największe zagrożenie.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zdający:

≈ 2 min

Egzaminujący:

Gracias. Ahora voy a hacerte dos preguntas.

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. En tu opinión, ¿debería prohibirse la publicidad de alcohol y tabaco? ¿Por qué?

2. ¿Crees que los jóvenes beben o fuman para sentirse más adultos?

3. ¿Cuáles son las posibles causas de las adicciones? Justi ca tu respuesta.

4. ¿La televisión o Internet hacen companía a las personas que están solas? Justi ca tu respuesta.

Zdający:

≈ 2 min

Egzaminujący:

Gracias. El examen ha terminado.

9 Zestaw 1. • zdrowie • edukacja • człowiek
Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie 3.

Zestaw 1.

• zdrowie

• edukacja

• człowiek

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

Wersja dla zdającego

Zadanie

1. 4 minuty

Podczas uprawiania sportu doznałeś/doznałaś kontuzji. Jesteś w gabinecie lekarskim.

Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Zalecenia i termin następnej wizyty

Objawy

Rozmowę zaczyna egzaminujący.

Zadanie 2. 3 minuty

Okoliczności, w jakich doszło do kontuzji

Wpływ kontuzji na

Twoje najbliższe plany

Źródło: shutterstock.com / Inara Prusakova

Zestaw 1.

• zdrowie

• edukacja

• człowiek

Zadanie 3. 5 minut

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

Wersja dla zdającego

Popatrz na Zdjęcie 1., Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. Zostałeś poproszony o przygotowanie prezentacji na temat uzależnień wśród młodych ludzi. Wybierz zdjęcie, które przedstawia największe zagrożenie dla współczesnej młodzież y. Wyraź swoje zdanie na temat propozycji przedstawionych na zdjęciach.

• Wybierz propozycję, która, Twoim zdaniem, przedstawia największe zagrożenie.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie 3. Źrodła: shutterstock.com / Lightspring; shutterstock.com / studiostoks; shutterstock.com / Motortion Films

JĘZYK HISZPAŃSKI

Zestawy do matury ustnej

Teczka zawiera:

28 kart z zestawami zadań maturalnych

zgodnych z aktualnymi wymogami CKE, które:

• poruszają wszystkie zagadnienia leksykalne zawarte w podstawie programowej,

• pozwalają na przygotowanie się do egzaminu ustnego – samodzielnie lub z nauczycielem,

• nauczyciel może wykorzystać na zajęciach w ramach przygotowań do matury ustnej,

• pomagają uczniowi samodzielnie ćwiczyć swoją wypowiedź na podstawie losowo wybranych zadań.

książkę zawierającą:

• charakterystykę egzaminu,

• zasady i kryteria oceniania ucznia,

• zalecaną w Informatorze maturalnym CKE rozmowę wstępną z przykładowymi pytaniami na każdy z tematów leksykalnych przewidzianych w podstawie programowej,

• przykładową kartę indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego,

• 28 zestawów maturalnych wraz z pytaniami, które należy zadać uczniowi wg zaleceń CKE.

Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący:

Zdający:

Zdający:

≈ min ≈ min ≈ min

Zdający:

Zdający: Pytania dla egzaminującego 1. ¿Por qué se han reunido estas personas en este lugar? ¿Qué sentimientos muestran? ¿Te gustaría participar en una acción de voluntariado? ¿Cuál sería? 3. Cuéntanos tu experiencia de una acción de voluntariado en la que has participado.

Dyspozycyjność Znajomość języków obcych Motywacja do pracy

[Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: [Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne Wersja dla zdającego Starasz się pracę w parku rozrywki w Hiszpanii. Bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Poniżej podane są kwestie, które musisz omówić w rozmowie egzaminującym. Gracias. Pasemos al ejercicio número 2. 2. 3 minuty Wersja dla zdającego

argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Proszę poprosić więcej informacji na temat doświadczenia w pracy. Proszę zapytać o możliwość nauki kolejnego języka. [Jeżeli zdający rezygnuje wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.] Pasemos al ejercicio número 3. [Jeżeli zdający rezygnuje wykonania zadania: Gracias. El examen ha terminado.

[Proszę przekazać zestaw zdającemu.] Empezaremos con el ejercicio número uno. Lee atentamente el ejercicio. Tienes 30 segundos para hacerlo. Después, comenzaremos la conversación. Gracias. Ahora voy a hacerte tres preguntas.

Publikacja ułatwi nauczycielowi próbne egzaminowanie uczniów ściśle wg wymagań maturalnych.

Uczniowi pozwala zapoznać się z przebiegiem egzaminu oraz przećwiczyć wypowiedź ustną na każdy możliwy na maturze temat.

ISBN 978-83-66834-59-0

≈ min

9 7 8 8 3 6 6 8 3 4 5 9 0 JĘZYK HISZPAŃSKI Zestawy do matury ustnej

Zestaw 22. praca świat przyrody sport Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3. 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie 3 Masz zamiar zacząć uprawiać sport, aby być w formie. Wybierz dyscyplinę sportową, która Cię interesuje uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie 3. Źrodła: shutterstock.com Photobac; shutterstock.com Eugene Onischenko; shutterstock.com Joyseulay Zestaw 22. praca świat przyrody sport Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego Zadanie 1. 4 minuty Zadanie 2. 3 minuty Starasz się o pracę w parku rozrywki w Hiszpanii. Bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Rozmowę rozpoczyna egzaminujący Dyspozycyjność Doświadczenie w pracy Znajomość języków obcych Motywacja do pracy Źródło: shutterstock.com Rawpixel.com
50 51 Zestaw 22. praca świat przyrody sport Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3. 5 Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań: ¿Practicas alguna actividad deportiva de forma habitual? ¿Por qué? 2. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física para la salud física mental? Da ejemplos. ¿Por qué la gente práctica deportes de riesgo? Justifica tu respuesta. ¿El deporte puede convertirse en una obsesión poco saludable? Justifica tu respuesta. Lee atentamente el ejercicio que viene continuación reflexiona sobre el tema. Tienes un minuto para prepararte. [Po upływie ok. minuty, proszę jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar? Gracias.
Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący: Egzaminujący: Zdający: Zdający: Zdający:
aby być w formie. Wybierz dyscyplinę sportową, która Cię interesuje uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie 3. Zestaw 22. praca świat przyrody sport Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 1. 4 Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pani/Pan osobą przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną kandydatem do pracy w parku rozrywki. Rozmowę rozpoczyna Pan/Pani. W zależności od tego jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty: Proszę poprosić zdającego dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne
Ahora voy a hacerte dos preguntas.
Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Zdjęcie Masz zamiar zacząć uprawiać sport,
Describe la foto, por favor. Gracias. Pasemos al ejercicio número 3. – zapytać: ¿Podemos empezar? [Jeżeli zdający rezygnuje wykonania zadania:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.