Page 1

1


Van de voorzitter

4

Van het bestuur

5

Para-Watersporters ….. Bedankt !

8

Varen doe je samen

9

Wie zijn Wij ……… Jo en Annie van den Hoven

10

Adverteerders Activiteitencommissie

13-16

Publicatie West Maas en Waal : ‘watersportvereniging Gouden Ham is er voor iedereen’

17

Reisverslag: Met de Argus naar Noorwegen deel 6

21

Oproep oude foto’s

23

Van de redactie

23

Uit de oude doos ….

25

Kidspagina

26

Plantenregister door Sia Rutjes

28

Activiteitenkalender 2013

30

Kinderfestijn fotocollage

31

Kombuiskeuken

32

Colofon

34

2


3


Noot Redactie: Omdat de Schoot Aan dit jaar pas voor het eerst in juni verschijnt zullen sommige al vroeg in het jaar geschreven items niet meer geheel aansluiten op het huidige tijdvak. Beste leden, Een nieuw vaarseizoen staat weer voor de deur en we dromen en hopen op een prachtig vaarseizoen. Aan het winterseizoen lijkt maar geen einde te komen. Op het moment dat ik dit voorwoordje schrijf - en dat is toch al begin april - is het nog steeds winters weer, met in de nacht temperaturen van 5 graden onder nul en overdag niet meer dan 7 graden boven nul en afgelopen paasweekeinde werden we nog eens getrakteerd op sneeuw. Ondanks dat het winterseizoen erg koud en met veel sneeuw gepaard ging, is er op het haventerrein toch veel werk verzet. Ten behoeve van de ligplaatsen aan de damwand (steiger D) zijn allemaal nieuwe elektrakasten geplaatst en is de mastenkraan verplaatst naar de jollensteiger met nieuwe loopvlakken. Tijdens de seniorenwoensdagen zijn de erfscheidingspalen ten behoeve van de aankleding van het terras geschilderd en aangepast voor het kettingbeslag, waarmee het terras een mooi aangeklede afronding krijgt.

Afgelopen winter heeft onze haven bezoek gehad van het dievengilde. Gelukkig zijn de inbrekers opgepakt en hebben sommige booteigenaren wat gestolen spulletjes teruggekregen. Binnen het bestuur hebben we enkele alternatieven ter preventie besproken. Hoewel je nooit kunt voorkomen dat inbrekers in de haven actief worden, worden enkele preventieve maatregelen gerealiseerd. Tijdens de als vanouds druk bezochte jaarvergadering in maart kon de penningmeester weer een positieve jaarrekening presenteren met een mooi financieel resultaat. Dit financiĂŤle resultaat is voornamelijk te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers die mee helpen de haven en de gebouwen te onderhouden. Zonder die inzet zouden we dat allemaal niet voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen met recht spreken dat we een gezonde vereniging zijn, met leden die zich ook verbonden voelen met de verenging. Dit garandeert toekomst met perspectieven. In de jaarvergadering zijn ook de eerste schetsen gepresenteerd over hoe steiger A vervangen zou kunnen worden. Zeker is dat steiger A binnen niet al te lange termijn vervangen moet worden, omdat lang blijven drijven niet meer gegarandeerd kan worden en dus maatregelen getroffen moeten 4


worden. Gedacht wordt aan vervanging van steiger A en tevens aanpassing van de haven in verband met de door het Recreatieschap goedgekeurde uitbreiding van het “natte gedeelte” van de haven. De financiering kan voor een deel gehaald worden uit het creëren van enkele extra ligplaatsen. Uitgangspunt is dat er voor deze uitbreiding geen verhoging van het liggeld hoeft plaats te vinden. Dit jaar zal ook de verharding rond de afspuitplaats worden aangelegd. Daarvoor zal tijdelijk overlast ontstaan in de zin van beperkte parkeerruimte en niet te vergeten stofoverlast. Wij vragen daar begrip voor, ook hier geldt het spreekwoord “wie mooi wil gaan, moet pijn doorstaan”. En mooi wordt het daarna, dat weten we zeker. Ik wens iedereen een heel mooi en vooral veilig vaarseizoen toe. Leo van Beuningen

Op het moment dat de Schoot Aan commissie de oproep doet om een stukje voor de Schoot Aan te schrijven liggen de boten nog niet in het water. Er ligt zelfs nog ijs in de haven en dat in eind maart. Altijd lastig wat je weer gaat schrijven. Tot ik mijn werkdag even terug ga halen. Vanmorgen in Friesland geweest en vanmiddag naar een klein plaatsje in Noord-Holland. Dus via de Afsluitdijk van Friesland naar NoordHolland. Het is prachtig zonnig weer maar het vriest nog flink ’s nachts en overdag is het ook maar net rond het vriespunt. Ik bedenk me dat ik in het verleden deze trip van Friesland naar Noord-Holland vele malen vaker met de boot heb gedaan dan met de auto. In de tijd dat er nog geen GPS was en je een koers moest uitzetten dan deed je regelmatig een peiling om te weten of de koers nog wel goed was en waar je je bevond. Nu met de GPS techniek weten we op de meter waar we ons bevinden dat was toen niet denkbaar. Als je op het midden van het IJsselmeer was als je

van Kornwerderzand af kwam en naar bijvoorbeeld naar Den Oever voer, kon je ongeveer in het midden van de Afsluitdijk een toren zien staan. Het vreemde is dat ik me nooit heb afgevraagd wat dit eigenlijk voor een toren is tot op het moment dat ik nu er met de auto erg dichtbij kom.

5


Ik ga even kijken wat het nu precies is. Het is het Vlietermonument en bevindt zich bij de Vlieter. De Vlieter was

Van boven op de Toren is de ijs afzetting op de dukdalven goed zichtbaar. Ik loop naar beneden waar het water opspat en een kunstwerk van bevroren water achterlaat . Het is leuk ook en keer de andere kant te zien en te weten wat het eigenlijk voor een monument is. Als je een keer in de buurt bent is het echt het bezoeken waard, al is het alleen maar om een stukje geschiedenis op te halen. Nu maar

oorspronkelijk een diepe, noord-zuid lopende vaargeul die gebruikt werd voor scheepsverkeer van en naar de Zuiderzee. De geul doorsneed een kwelder met

zandplaten, de Warkumerbuitenwaard. Het is de plaats waar in 1932 de Afsluitdijk werd gesloten. Het is een monument in de vorm van een uitkijktoren, ontworpen door architect Willem Dudok. De toren is in 1933 gebouwd. Er is hier een voetbrug over de autosnelweg en aan weerszijden een parkeerplaats (Verzorgingsplaats Monument). In zijn ontwerp voor de toren ging Dudok uit van de beschermende functie van de Afsluitdijk tegen de Noordzee. Je kunt via een brede open trap naar het balkon van de toren. Van onder een breed overstekend dak ziet het IJsselmeer in volle breedte. Vervolgens kun je de wenteltrap in het trappenhuis nemen. Het IJsselmeer blijft goed zichtbaar. Aan die kant van het trappenhuis zijn hoge raampartijen. Aan de kant van de Waddenzee is het trappenhuis niet van ramen voorzien. Pas bovenaan op het balkon is opeens de Waddenzee zichtbaar.

hopen dat het eindelijk wat warmer wordt en een mooi vaarseizoen wordt.

Wijzigingen zoals adres,telefoon, e-mail etc. graag bijtijds doorgeven bij het secretariaat info@wsvdegoudenham.nl

Een prachtig gezicht. Het is trouwens verbazend hoeveel buitenlandse toeristen op deze koude dag dit monument komen bezoeken. Er zijn Spanjaarden, Zwitsers en zelfs een groep Japanners. Ook is er bij de toren een groot standbeeld van Cornelis Lely die in 1891 het plan ontwierp voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop deze in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten en het IJsselmeer ontstond.

Met vriendelijke groet,

Theo Roelofs, Secretaris van ons mooie clubje

6


7


Para-Watersporters De achtste para cruise is al weer verleden tijd Dank zij het mooie weer zat de stemming er goed in en met 19 boten gingen we de plas op voor een mooi tochtje. Er stond een leuk windje dus er kon flink gezeild worden. Tijdens het zoeken naar de letters voor de letter puzzel voeren we richting Moeke Mooren waar we verrast werden op een spectaculaire demonstratie van Flyboarden (vliegen op het water). Na enig hijswerk van Ben ging iedereen naar de mooi versierde loods waar de entertainment voor de nodige stemming zorgde. Een hapje en een drankje was ook dit jaar niet vergeten Na de loterij en de uitslag van de letter puzzel: dit moest zijn VRIJWILLIGERS BEDANKT ging iedereen tevreden huiswaarts en kon de organisatie terug kijken op een geslaagde Para Cruise. Nogmaals bedankt voor jullie inzet en giften en hopen volgend jaar weer een beroep op U te mogen doen, en onze vrienden met een beperking weer een fijne dag te kunnen bezorgen

Wij hebben als watersportvereniging laten zien dat we ook mensen met een beperking kunnen laten genieten van deze prachtige sport. Org. Adrie’s Dijkenloop Org. W.S.V. De Gouden Ham

8


Kanaal door Walcheren: binnen één uur vijf bruggen voorbij

De Provincie Zeeland, het Watersportverbond en de HISWA Vereniging hebben de handen ineen geslagen om voor de goede doorstroming van de pleziervaart door het Kanaal door Walcheren hebben een zogenaamde Blauwe Golf in te stellen: drie maal per dag krijgt de recreatietoervaart vrij baan op het Kanaal door Walcheren. Na jarenlang gepuzzel start de proef in de zomer van 2013. Een van de doelen is een beter meer begrip en afstemming te creëren tussen vaarweggebruikers en weggebruikers. De proef loopt van 1 juni tot en met 22 september 2013. Bij gebleken succes wordt de blauwe golf volgend jaar definitief ingevoerd. Aanpassing brochure 'Staande Mast Route 2013'

De bijgewerkte PDF staat op www.varendoejesamen.nl Amsterdam Marina

Tegenover het centrum van Amsterdam, aan de noordkant van het IJ bij de NDSM-werf opent april 2013 Amsterdam Marina. Amsterdam Marina is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam en HISWA Vereniging. De jachthaven ligt direct aan het IJ dat druk wordt bevaren door grote en snelle beroepsvaart. Daarnaast is er ook veel recreatievaart, want de staande mast route (via Kagerplassen, Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder, het Spaarne en Zijkanaal C) loopt door dit gebied, richting het IJsselmeer. Amsterdam Marina heeft twee toegangen. Waakzaamheid is geboden bij het uitvaren van de jachthaven en het oversteken van de vaarweg. Houd goed rekening met de doorgaande beroepsvaart en de snelle vleugelboot. Veilig het water op ! Vaarregels recreatie en beroepsvaart  

Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. Pas uw koers en snelheid tijdig aan, wanneer u voorrang verleent aan een ander schip. Laat goed zien welke koers u vaart en geef elkaar de ruimte om te manoeuvreren.

9


Wie zijn Wij Een (hernieuwde) kennismaking met leden van onze haven: Jo en Annie van de Hoven Op een redelijk zonnige, maar nog enigszins frisse maandagavond begin mei, ben ik te gast op de ‘Bonjoer’. Nee, dat is niet fout geschreven, benadrukken de eigenaren Jo en Annie van de Hoven nog maar eens. In het woordenboek dat ik er later nog eens op nakijk kom ik de schrijfwijze alleen tegen in het Brabants dialect ‘iemand eruit bonjoeren’. En dat ze er op uit gaan, dat behoeft geen betoog. Al 36 jaar samen op het water te vinden en al een eeuwigheid lid van onze vereniging (33 jaar). In al die jaren hebben ze achtereenvolgens met de ‘Baroen’, de ‘Taurus’, en nu dan de ‘Bonjoer’ de Maas en wateren ver daar buiten bezocht. De ‘Bonjoer’ hebben ze (dankzij Uge Deen die hem in Bruinisse zag liggen) al weer zo’n 12 jaar. Als ik ze vraag hoe die liefde voor het water is ontstaan, blijkt dat die in ieder geval niet is meegegeven vanuit de familie. Nee, het grote gezin waarin Jo opgroeide kwam van het Brabantse zandgebied. Door het werk van vader verhuisden ze naar Oss. De eerste recreatieve kennismaking met het water, kwam toen Jo samen met een vriendje mee mocht met een houten roeiboot. Maar wat echt de doorslag gaf, dat was een schoolreisje naar Volendam, waar Jo al die boten in de haven zag liggen en waar hij de prachtigste schepen zag binnenvaren. Toen heeft hij bedacht ‘Hier wil ik ooit met mijn eigen boot binnen varen’. Ook Annie had in haar jonge jaren weinig van doen met water. Zwemmen ja, maar varen dat is een ander verhaal. Maar de liefde vermag veel en toen ze eenmaal op de Osse kermis Jo had ontmoet, wist deze al snel zijn enthousiasme op haar over te brengen. Als we het hebben over de Gouden Ham en over onze watersportvereniging blijkt uit bijna elke zin de liefde voor dit mooie gebied en de waardering voor alle mensen die zich zo inzetten en hebben ingezet om de vereniging te maken tot wat het nu is. Daar zouden we boeken over kunnen volschrijven, maar we zijn nu doende met het verhaal over Jo en Annie zelf. Wat we schetsen is slechts een kleine greep uit die grote hoeveelheid

10


verhalen die voorbijkomen. Voel je dus niet gepasseerd als je naam daarbij niet genoemd wordt. Jo en Annie zijn beiden zeer actief geweest (en nog) voor en in de vereniging. Zo wordt verhaald over de Nachtuilenrace. Nadat het op de Strang was doodgebloeid, waar Piet van de Hurk met zijn bunkerboot lag, hebben zij beiden het weer nieuw leven in geblazen op De Gouden Ham en het daar nog zo’n 15 jaar georganiseerd. Later nog aangevuld met Frank van Lunen. Na Bert van Leeuwen is Jo jarenlang havencommissaris geweest en nu vormt hij met Theo Remmits al zo’n 22 jaar samen de technische commissie. Als mensen van de bouw hebben zij aan bijna alle grote projecten binnen de vereniging hun bijdrage geleverd. Verhalen over de overgang van het houten keetje naar het huidige, inmiddels al weer verbouwde, clubhuis passeren de revue. Rein van Sommeren, die het clubhuis heeft getekend. Er moest hoog gebouwd worden, niet laag, want dan stopte hij ermee. Willy Zaat die de verbouwing heeft getekend maar ernstig ziek werd, waardoor Jo het op een gegeven moment van hem over heeft genomen. Jo, die er toen voor gezorgd heeft dat er wat aanpassingen kwamen waardoor het geheel meer sfeer kreeg. Met enige weemoed wordt teruggekeken naar de openingstochten waarmee vroeger standaard nog een aantal motorboten meegingen om er voor te zorgen dat de brakke boten ook weer thuis konden komen. Sleepjes waren toen meer regel dan uitzondering. Aan de tijden dat hij deel uitmaakte van de Activiteitencommissie bewaart Jo warme herinneringen. Sjors Bekx is daarmee onlosmakelijke verbonden. Overigens was het dit jaar voor het eerst in al die jaren dat ze door andere verplichtingen niet mee konden met de openingstocht. Annie heeft in de haven haar liefde voor het zingen weten over te brengen. Haar enthousiasme heeft er toe geleid dat we nu beschikken over een havenkoor dat al menig evenement heeft opgeluisterd met aanstekelijke liedjes. Het thema-Havenweekend van 2006, waarin iedereen zich had verkleed in Middeleeuwse stijl, was helemaal haar ding.

Vroeger speelde alles zich af na werktijd en in de weekenden. Maar nadat de kinderen groot waren en Jo gebruik kon maken van de VUT-regeling, ging de boot een steeds grotere rol spelen. Goed beschouwd waren en zijn ze in de weekenden meer op de boot dan thuis. Het voordeel is nu ook dat zonder bezwaar wat langere tochten gemaakt

11


kunnen worden. Heel Nederland hebben zij al ontdekt. Maar hun hart ligt toch wel bij de IJsselmeerstadjes, Amsterdam, Volendam. “Maar hoe mooi ook, het mooiste is toch altijd weer het moment dat je terugkomt en de Gouden Ham in kijkt”, zegt Jo. Weinig mensen realiseren zich hoe mooi en uniek dit gebied hier is. Vorig jaar hebben Jo en Annie een langere tocht gemaakt door Frankrijk. En daar waar ieder ander je zal bedelven over feitjes over de hoeveelheid sluisjes en de wachttijden, hebben zij daar een geheel eigen element aan toegevoegd. Ik ken tenminste geen andere reizigers die je enthousiast gaan vertellen hoeveel meter stokbrood zij gedurende hun trip van 8 weken samen hebben gegeten. Dat was overigens de respectabele lengte van 112 meter !! Wat het varen voor Jo en Annie ook zo aantrekkelijk maakt, is de laagdrempelige manier waarop je in aanraking komt met allerlei mensen. In Frankrijk is ‘Jantje Plastic’ onder bootreizigers een begrip. Deze vaart met zijn bootje, geheel omhuld met plastic, door de kanalen. Een leuke ontmoeting met een intelligente man. Het gastvrije stel uit Dordrecht met wasmachine aan boord en vele anderen passeren de revue. Zoals die keer dat ze een Engels stel van tegen de 80 tegen kwamen. Die waren vanuit Midden Engeland het Kanaal overgevaren en reisden nu in Frankrijk rond. En iedereen is welkom aan boord bij Annie en Jo, om wat te drinken en boeiende verhalen uit te wisselen. Een uitstapje van drie maanden dat ook grote indruk gemaakt heeft op beiden, had niets met water van doen. Dat was zo’n 12 à 13 jaar geleden. Hun goede vriend Louis Sleenhof was gevraagd voor een bouwklus in Las Vegas. Bill Church, een bekende muzikant, wilde voor het bouwproject alleen maar Nederlandse vaklui. Louis vroeg Jo om mee te gaan in een combinatie van werken en vakantie. En zo hebben Jo en Annie drie maanden lang in een luxe motorhome op de Strip in Las Vegas gestaan. Een beetje weg van de drukte maar wel temidden van waar alles gebeurde. Met Sylvester Stallone als hun buurman. Ze hebben ontzettend genoten van hun tijd daar. Met Jo en Annie praten, betekent dat de tijd voorbij vliegt. Het wordt dan ook tijd om mijn fiets te gaan pakken en richting het veer van Megen te gaan. Hoezeer ik de veerponten ook thuis vindt horen in ons landschap (ik moet er niet aan denken dat ze hier een brug bouwen), het blijft toch altijd weer een gedoe om naar de Brabantse kant te komen. Jo en Annie hebben daar echter geen last van. Met vooruitziende blik hebben ze indertijd in Macharen een huis met een stuk grond aan de kanaalkant gekocht. Daar hebben ze nu een kleine houten boot met buitenboordmotor liggen. En zo gebeurt het, dat je beiden per boot ziet arriveren en weggaan. In tijd

12


en kosten maakt het (vergeleken met gebruik van het veer in Maasbommel) niet zoveel uit, maar het heerlijke buiten zijn, met het zicht op al dat moois dat de natuur ons hier te bieden heeft, maakt alleen al dat ze graag de kleine boot gebruiken. Heerlijk toch. Nog heel lang genieten van dit alles, is iets dat we ze van harte toewensen.

Interview door Annuska Wiersma

13


14


15


16


OPROEP OUDE FOTO’S Graag willen wij de ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen van de haven c.q. onze vereniging vastleggen en bewaren. Tegenwoordig is dat met alle digitale hulpmiddelen niet zo moeilijk. Maar ook van de beginjaren moeten toch vele foto’s in de diverse persoonlijke fotoalbums rondzwerven. Heeft u zo’n foto? Wij willen hem graag voor u digitaliseren en het verhaal erachter opschrijven. Denk niet dat hetgeen u heeft niet belangrijk is. Ook dagelijkse gebeurtenissen kunnen een goed zicht geven over ontwikkelingen van die tijd. Stuur een mailtje naar onze redactie en wij maken graag een afspraak om de foto’s met u te bekijken: schootaan@wsvdegoudenham.nl

VAN DE REDACTIE In deze editie mist u een aantal vaste rubrieken. Zoals eerder aangegeven, zijn wij naarstig op zoek naar aanvulling van onze redactie. Wat ook meespeelt is dat wij weinig kopij aangeboden krijgen. En tenslotte, niet onbelangrijk, wordt veel informatie tegenwoordig al via internet verspreid wat het erg moeilijk maakt om nog een voor iedereen interessant en informatief blad te maken. Terwijl het maken ervan op dit moment erg arbeidsintensief is. Het overnemen van informatie uit andere bladen is vanuit het copyright niet zomaar toegestaan. In de zomereditie maken wij traditiegetrouw ruimte voor een aantal extra adverteerders naast onze vaste kern van adverteerders. Zij adverteren eenmalig ter ondersteuning van onze activiteitencommissie. Sommigen leden zien liever geen advertenties in het clubblad, maar realiseert u zich dat wij juist dankzij deze adverteerders activiteiten voor onze leden kunnen bekostigen. Dit alles bij elkaar tellend, maakt wel dat we in het komende half jaar gaan bekijken of we de opzet en/of vormgeving kunnen gaan veranderen. Heeft u ideeën, of voorkeuren, laat het ons weten

17


18


19


20


21


Reisverslag: Met de Argus naar Noorwegen deel 6 (door Uge en Lien Deen)

vind men hier weinig houten huizen, want ook hier heeft een stadsbrand gewoed.

Lieve familie ,vrienden en bekenden, Maandag 11 juli lichtten we om 8.00 uur het anker en zijn om 9.30 uur in het Sotenkanaal. Omdat het zeegebied buiten Sotenöset erg onbeschermd ligt, werd in 1930 besloten tot het graven van dit kanaal, als project voor arbeidslozen. 56.000 kubieke meter rots werd opgeblazen en een 1.000.000 kubieke meter klei, zand en modder werd verwijderd.

De volgende dag om 9.30 uur de trossen weer los en om 15.10 uur gemeerd in het haventje van Stora Dyrön . We liggen hier in de zuid haven en wandelen het eiland dwars over naar de noordhaven, en verder via rotsen en trapjes en loopbrugjes langs de kust weer terug. Ook dit eiland bestond uit hoofdzaak van de visserij en enkele boerderijen. Vanaf de zuidpunt hadden we een prachtig uitzicht op het 800 meter lange en 600 meter brede eilandje Astol: bijna geheel volgebouwd met huizen.

Het 7.2 km lange kanaal werd in 1935 door kroon prins Gustav Adolf geopend. Kosten 2.760.000 zweedse kronen en 1 miljoen goedkoper dan berekend ( kan men nu iets van leren ). Door het groter worden van de vrachtschepen komen deze schepen niet meer door het kanaal, maar wel ongeveer 50.000 jachten per jaar. De breedte van het kanaal 15- 20 meter en een diepgang van 4.5 meter. Na het passeren van Kiysekil varen we door het mooie Strömmarna. Even oppassen want we hebben het voor de stroom en op één plekje moeten we de boot dwars in de stroom gooien om na een boei de volgende rots te ontwijken.

We hebben het nog steeds zonnig en +/- 20 graden maar het korter worden van de dagen wordt al goed waarneembaar. Schemer te middernacht zoals in Oslo heeft nu plaats gemaakt voor donker van +/- 23.30 - +/- 03.00 uur.

We overnachten in de jachthaven van Dragsmark.En dinsdag varen we nog 3 uur naar Uddevalla , alwaar we om 13.00 uur meren. ‘s Middags even wandelen en wat boodschappen gedaan. Zoals in vele steden

Door de harde O.N.O. wind, kracht 7 zijn we blijven liggen, we hadden nog wel binnen door kunnen varen maar het mooie eiland nodigde 22


uit om nog een dag te blijven. Maken nog een fijne wandeling lang de noordkant van het eiland : wat weer klimmen en klauteren is.

hadden we hier met onze boot ook nog kunnen komen. Er mondt een klein riviertje in zee uit en was vroeger ook een vissers plaatsje. Heel, heel lang nadat de Vikingschepen er geweest zijn heeft men er in 1972 2 pieren en een jachthaventje aangelegd. Maar net als in Asaa moet regelmatig de zandbank voor de haven ingang uitgebaggerd worden.

Na elkaar tegensprekende weersvoorspellingen geraadpleegd te hebben vertrekken we om 9.00 uur en zetten regelrecht koers op Frederikhavn, want de vooruitzichten zijn niet fraai. Na een voorspoedige overtocht met weinig wind, weinig zon en weinig zeegang meren we om 17.30 uur in de jachthaven net ten zuiden van Frederikhavn.

Wegens nu eens een uitkomend weerbericht om 04.10 uur uit Asaa vertrokken met een zeer vlak zeetje, zon en niet tegenwerkende stroming. Koers gezet regelrecht naar Bonnerup. Hier meren we op 20 juli om 11.00

Om onze aankomst in Denemarken te vieren, eten we lekker in het visrestaurant aan de haven. Afgestraft wordt het altijd: na op zaterdag de stad in geweest te zijn begon het te waaien en zondag sloeg het water over de pier voor ons. Dit werd veroorzaakt door Z.O.wind kracht 7 en de hele dag regen. Op maandag 18 juli was het ‘s nachts al afgeflauwd en dus om 07.00 uur vertrokken. Onderweg begon de wind weer toe te nemen en vlak voor Asaa was het nog even zwaar slingeren. Om 10.50 uur lagen we gemeerd te Asaa en kreeg Uge natte sokken toen hij naar het toilet ging. Dit kwam niet door het plassen maar van het water wat via de patrijspoort binnen gekomen was. Hier hebben we nog nooit last van gehad want de patrijspoort zit hoog en boven het berghout , waaronder de zee normaal altijd afketst.

uur.

Dinsdag hier blijven liggen wegens Z.O. 4 : Lien had voor eerst genoeg geslingerd. ‘s middags bij lekker zonnig weer en 24 graden op de fiets naar Voersö geweest. Achteraf

Wordt vervolgd. Hartelijke groeten, Uge en Lien

Hier gaan we onze tijd doelbewust verliggen, want als alles goed gaat ontmoeten we hier Henry en Jolanda en de 3 kleinkinderen.

23


24


UIT DE OUDE DOOS………….. Hoe mooi ons clubhuis nu ook mag zijn, velen bewaren nog warme herinneringen aan de Houten Ham. In bijna alle verhalen die je van de leden van het eerste uur hoort, komt dit eerste clubhuis nog voorbij. De vele (en langdurige) vergaderingen, de jaarlijkse mosselavonden, de winterbarbecue…… Natuurlijk willen we niet meer terug naar vroeger, maar er is niets verkeerds aan om ons af en toe te realiseren hoe we het ook toen al, met veel minder middelen, heel gezellig hadden met de leden onder elkaar.

25


26


27


Grote brandnetel Latijnse naam : Urtica dioica Familie: Urticaceae

Herkomst: de brandnetel komt in heel Europa voor. Alhoewel dit niet een typische oeverplant is kom je hem nogal eens tegen langs het water. Door zijn stekelig karakter is hij niet echt geliefd. Toch wil ik deze keer een pleidooi houden voor deze onbeminde plant. Bloeitijd : De brandnetel is een overblijvende plant. Hij gedraagt zich als onze vaste planten in de tuin. In het najaar en winter sterft hij helemaal af en in het voorjaar komt hij weer tevoorschijn. En kan dan ongeveer 1,30 m. hoog worden.in de maanden juni t/m oktober draagt hij zijn bloemen. Kleur : donkergroen, de bloemen kunnen soms wat rose/ paars kleuren Geur : geen Smaak : goed, smaak een beetje naar kervel en spinazie

De naam urtica betekend branden, De naam Netel, zou zijn afgeleid van het woord 'Noedl', wat 'naald' betekent. Het prikkende gevoel welke je na aanraking voelt doordat je in aanraking bent gekomen met de brandharen kun je wegwrijven met de blaadjes van de weegbree (Grote en Smalle) deze staat altijd in de buurt. In de keuken In het medicijnkastje Het oogsten van de bladeren moet natuurlijk wel Brandnetel bevat de Vitaminen: A, B, C en K, met handschoenen aan gebeuren en zelfs tijdens men schrijft er heilzame werking aan toe het wassen is het aan te raden de bladeren niet voor ostoporeose, het is een goede reiniger met blote handen aan te raken. Eenmaal gekookt en versterker van het lichaam en wordt is het prikken echt over. Je komt brandnetel daarom wel gebruikt als ontslakkingsmiddel. tegen in kaas en je kunt er soep van maken en ga Door de brandnetel kunnen ook zomaar door. De plant is heel goed eetbaar en hooikoortsklachten verminderen. De plant daar waar spinazie in verwerkt is kun je ook bevat veel chlorofyl de groene kleurstof. Zeer gewoon brandnetel eten. Wat heel gezond is. rijk aan mineralen o.a. calcium, kalium, magnesium, koper, silicium, ijzer Vlinders De brandnetel is de broedplaats voor de rupsen van de dagpauwoog, de atalanta, de kleine vos de gehakkelde aurelia en het landkaartje. Waarbij moet worden aan gemerkt dat voor sommige van hen de brandnetel de enige broedplaats is. Als we nou allemaal een beetje van deze plant laten staan. Zullen we tijdens onze vaartochten ook steeds deze prachtige vlinders langs de oevers zien vliegen. Dagpauwoog

gehakkelde auralia

Atalanta

28

Kleine vos


29


Activiteitenkalender 2013

16 Juni

Para Cruise De Gouden Ham

22 juni

3e werkdag

27 juni

Laatste avond competitie en bbq

24 en 25 augustus

Havenweekend

31-08 en 01-09

Maascup 2013 Lithoyen

07 en 08 september

Oetelchallenge

14 september

4e werkdag

21 en 22 september

Maascup 2013 Maasbommel

?? september

Introductie workshop schilderen

29 september

SOS-race Afsluitende zeilwedstrijd

5 oktober

5e werkdag

13 oktober

Sluitingstocht

25 oktober

Algemene Ledenvergadering

26 oktober

1e Hijsdag najaar

2 november

2e Hijsdag najaar

23 november

GoudenCasino

10 december

Kerstdecoraties maken

05 januari 2014

Nieuwsjaarborrel 2014

30


31


Kombuiskoken

Kipreepjes met champignons en banaan Ingrediënten voor 2 personen, (voor 4 personen dubbele hoeveelheid nemen)  225 gram kipfilet  klontje boter  1 kleine ui(en)  Zout en peper  1 eetlepel paprikapoeder  2 eetlepels gesnipperde koriander  2 groene paprika’s  150 gram snelkookrijst  250 gram champignons  1 blikje tomatenpuree  2 dl slagroom  1 banaan  75 gram ongezouten pinda’s

Bereidingswijze Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd intussen de kipfilet in reepjes en bestrooi de reepjes met paprikapoeder. Maak de groenten schoon, snipper de ui, snijd de champignons in plakjes en de paprika in reepjes (ongeveer net zo groot als de kipreepjes). Verhit de boter in een braadpan en bak de kip rondom bruin. Voeg de groente toe en bak ongeveer 5 minuten mee. Voeg peper en zout toe (naar smaak) en roer tomatenpuree, de room en de gesnipperde koriander erdoor. Breng aan de kook en stoof het gerecht ongeveer 10 minuten gaar, op een laag vuur. Pel de banaan en snijd hem in plakjes. Roer door het mengsel en laat even doorwarmen. Schep de rijst op een schaal, schep het kipgroentemengsel er op en bestrooi met de pinda's.

32


33


Colofon Bestuur voorzitter: Leo van Beuningen, T 0487-522471 vice voorzitter: Jan-Willem van Zwam, T 0487-594462 secretariaat: Theo Roelofs, T 0487-522950 Luit 15, 664DS Ewijk secretaris@wsvdegoudenham.nl penningmeester: Sjoerd Hooghof bestuursleden: Hans Aarntzen, T 06-29514720 Henk van der Heide, T 0487-595959 Gerard van Elk

Havencommissie/ Beheer loods: Co Loeffen, T 06-16366917 havencommissaris@wsvdegoudenham.nl Havenmeester: Adri van Uden, T 0487-562364 Beheerders clubhuis: Anja en Rob Activiteitencommissie: Chris Rengers Ans van Heese Jos茅 van Oosteren Joost van Heck Lilian Berends AC@wsvdegoudenham.nl Zeilcommissie: Theo van Dinteren Erik van de Berg Roland Verploegen Jeugdzeilcommissie: Beata Neerhoff Twan Vogel Erik van de Berg Tommie Meulemans Redactie: Ilona van Gelder, penningmeester T 06-22230848 Diny van Rossum Jos茅 Kooymans Bregje Raap van Sleuwen Annuska Wiersma Nieuwe kopij v贸贸r: 15 september 2013 schootaan@wsvdegoudenham.nl

34

Schoot Aan Zomer 2013  
Schoot Aan Zomer 2013  

Het blad voor leden van watersportvereniging De Gouden Ham in Maasbommel

Advertisement