Schoot Aan Voorjaar/Zomer 2017

Page 1

2


3


IN DEZE SCHOOT AAN:

Van de voorzitter

5

Van de secretaris

7

Nieuwe leden stellen zich voor: Familie de Rooy

7

Van de 50+ club

8

1e Logverslag Zeiltocht naar de Oostzee

9

Vlot en veilig door brug en sluis (VDJS)

17

Planten en bloemen Register

21

Nieuwe leden stellen zich voor: Angèle en Peter Hartman

22

Nieuwe leden stellen zich voor: Familie Noij

23

Nieuwe leden stellen zich voor: Hillie en Wil Peeters

24

Openingstocht naar De Schans in Alphen

25

Facebookpagina voor wsv De Gouden Ham

29

Puzzel

30

KNRM : Jonge Redders

31

Tell Tales – Het trimmen van de zeilen

32

Nieuwe leden stellen zich voor: Familie Sprenger de Rover

39

Nieuwe leden stellen zich voor: Familie Van der Heijden

40

Rijkswaterstaat : Natuur(vriende)lijke Maasoevers, Tips voor de recreatievaart

41

De Quiz Avond

44

Kombuiskoken: Spaans pannetje

46

Activiteiten Kalender 2017

47

Colofon

48

De redactie wenst iedereen Een mooie zomer met veel vaarplezier

4


5


VAN DE VOORZITTER Zonder mij al te hyperbolisch te willen uitdrukken mag ik toch wel zeggen dat onze haven de afgelopen winter een metamorfose heeft ondergaan. Eind november/begin december is in opdracht van het Recreatieschap begonnen met het vernieuwen van de damwand in onze haven, waarbij wij natuurlijk hebben ingespeeld, door meteen de oude elektrakasten die nog langs de oude damwand stonden te vervangen en tevens de elektrische bekabeling te optimaliseren. Ook de drinkwaterleiding is op enkele plaatsen aangepast en vernieuwd. Ik durf gerust te stellen dat we hiermee nu weer jaren vooruit kunnen, zonder voor verrassende extra onderhoudsuitgaven te komen staan. Direct daarop volgend konden we starten met de werkzaamheden voor de vervanging van steiger A, waarmee tegelijkertijd de havenindeling is gewijzigd en we er een gezellige kom bij hebben gekregen. Met de vervanging en aanpassing van steiger A hebben we tevens 10 extra ligplaatsen erbij gekregen. Wij hebben dus weer een aantal mensen die op de wachtlijst stonden blij kunnen maken met een nieuwe ligplaats in onze haven. Door deze operatie is tevens de wachtlijst geactualiseerd en hebben we kunnen constateren dat we weer nieuwe inschrijvingen voor een ligplaats kunnen aannemen. Gelukkig kent onze vereniging veel leden die het verenigingshart op de goede plaats hebben zitten en graag een steentje bij willen dragen. Ik wil hier uitdrukkelijk iedereen, die heeft meegeholpen bij de vernieuwing van de damwand en bij de vervanging en aanpassing van steiger A, bedanken voor hun hulp. Zij hebben er mede voor gezorgd dat het hele project soepel is verlopen en binnen de begroting is gerealiseerd. Gebleken is echter dat de nieuwe steiger, voor de een wat meer dan voor de ander, statisch elektrisch is geladen. Door de aannemer wordt momenteel druk onderzocht welke maatregelen er moeten worden getroffen om dit weg te nemen, ik hoop dat dit probleem met het uitkomen van deze “Schoot Aanâ€? is opgelost. Binnen het bestuur heeft er sinds lange tijd een mutatie plaatsgevonden. Havencommissaris Henk van der Heide, die zich voornamelijk bezig hield met technisch onderhoud en vervanging, kon zich vanwege nieuwe werkomstandigheden, niet herkiesbaar stellen als havencommissaris. Henk zal nog wel de coĂśrdinatie van de werkzaamheden tussen de aannemer van de nieuwe steiger en de vereniging voeren, totdat de nieuwe steiger is opgeleverd.

6


Tijdens de jaarvergadering van 24 maart jl. werd Henk bedankt voor de fijne samenwerking binnen het bestuur en voor zijn werkzaamheden gedurende 9 jaar als havencommissaris. In de plaats van Henk wordt in dezelfde jaarvergadering Geert van Eldijk gekozen als havencommissaris. Geert wordt welkom geheten in het bestuur in de verwachting dat hij zich snel thuis zal voelen als havencommissaris binnen het bestuur. Rest mij nog iedereen een heel mooi zomerseizoen met daarbij een zonnige vakantie toe te wensen. Ik ga samen met Ria de Franse wateren verkennen en we hopen de komende paar maanden dus toepasselijk te leven als “God in Frankrijk�.

Leo van Beuningen, Voorzitter

7


VAN DE SECRETARIS

Wil iedereen wijzigingen zoals adres, telefoon, e-mail etc. bijtijds doorgeven bij het secretariaat:

info@wsvdegoudenham.nl Bedankt alvast ! groeten Theo Roelofs (secretaris van dit mooi clubje)

Nieuwe leden stellen zich voor: Goedendag, Er werd gevraagd om ons voor te stellen. Wij zijn Wouter en Saskia de Rooy en hebben 2 kinderen, Isabelle 14 jaar en Xander 7 jaar. Voorheen lagen we in de vereniging te Maurik. Begin dit seizoen hebben we een ligplaats aan de E steiger nr 20, waar we ons al thuis voelen. Overigens niet alleen op het steiger, maar ook in de haven. We vinden het een harmonieuze vereniging. Onze kinderen zijn ook bedreven met de watersport. Isabelle heeft een zeilboot" Flits", en Xander roeit met z'n boot de haven door. Saskia is binnenvaart docente aan het scheepvaart transport college in Rotterdam en ik vaar als kapitein op een container schip. In de vrije tijd zijn we aan boord van onze valk vlet "Sequence".

8


Afgelopen seizoen is weer een gezellig en werkzaam 50+ seizoen geweest. Er zijn veel zeemansmutsjes voor de mannelijke leden van ons koor ‘de Gouden Havenzangers’ gebreid met daarop een anker gemaasd. Ook hebben wij onze fantasie gebruikt bij het maken van droogstukjes. Deze waren bijzonder goed gelukt. De mannen zijn bezig geweest met het maken van een loopbrug voor de speeltuin. Er is aan de nieuwe damwand gewerkt. De voorbereidingen voor de nieuwe barbecue plek en zo nog diverse karweitjes. Bovendien stonden de jaarlijkse versiering in kerstsfeer van ons clubhuis, de Kerstbrunch en het weer opruimen en schoonmaken na de feestdagen weer op het programma. Dit seizoen hadden wij een excursie naar de speciaal bierbrouwerij in Ooijen, waar wij middels een uitleg, quiz en de nodige prüverij een gezellige middag hadden. Op de laatste 50+ dag, 15 maart jl., heb ik kenbaar gemaakt dat ik na 9 jaar met de organisatie hiervan stop. In het seizoen 2017/2018 gaan wij wel gewoon door met de 50+ woensdagen. De data zijn als volgt: 8 en 22 november; 6 en 20 december; 10 en 24 januari; 7 en 21 februari; 7 en de laatste 21 maart. Iedereen die op die woensdagen vrij is en mee wil doen is van harte welkom. We zijn er meestal om ongeveer 10.30 uur en houden er meestal om 16.00 uur mee op. Als jullie ideeën of suggesties hebben om te maken of te doen kunnen die in de groep ter sprake gebracht worden. Het is dan de bedoeling dat, als er voor het idee of de suggestie interesse is, men een uitgewerkt plan maakt. Ria van Beuningen is dan bereid om dat op de mail te zetten. Tot ziens in het nieuwe 50+ seizoen. Margot

9


Bijna klaar voor vertrek vrijdag 28 april 2017, Wamel, Nederland Nu de voorbereidingen bijna klaar zijn kunnen we op maandag 1 mei vertrekken naar de Oostzee. Via deze weg wil ik jullie op de hoogte houden van onze zeiltocht met de Dehlicaat. Veel lees plezier. Groetjes Helma

Trossen los zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017

maandag 01 mei 2017, Willemsdorp, Nederland Hallo allemaal Hehe eindelijk op de dag van de arbeid beginnen wij met onze vakantie. We zijn vertrokken met 3 boten en wel de Merino Comfortina 35 met Tonny en Ina als schippers en de Thalassa Trintella3a met Willy en Nolly. Vanmorgen om 09.30 uur de trossen los gegooid en zijn op weg naar Gouda, via de Kil , de Noord , Oude Maas en de Hollandse IJssel Op de Kil met flink wat stroom tegen belande we om 15.30 uur in Gouda. Morgen gaan we op weg naar Amsterdam. Groetjes Helma

Staande mast route zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017 woensdag 10 mei 2017, Gouda, Nederland Vanuit Gouda zijn we via Boskoop / Alphen a/d Rijn / Woubrugge / Leimuide / Aalsmeer / Nieuwermeer naar Amsterdam gevaren. Ook al kun je niet via de Noordzee naar boven zien te komen blijft het binnendoor toch altijd weer mooi. We waren om 10.00 uur vertrokken uit Gouda tot aan Amsterdam gaat het allemaal vlotjes, hier krijgen we te maken met de openingstijden van de bruggen. Om 15.00 uur waren we bij de Schipholbrug hier moeten we wachten tot 20.00 uur dan draait hij weer. Hoe dichter je bij schiphol komt zie je steeds meer vliegtuigen over komen. Deze komen ook erg laag over gevlogen, spectaculair om te zien.

10


Om 20.00 uur konden we weer verder tot de volgende bruggen hier is het weer opnieuw wachten tot deze gaan draaien. In midden Amsterdam heb je wel 20 bruggen waar je door heen moet, spoorbruggen en verkeersbruggen. Deze draaien pas om middernacht. Je gaat dan altijd in konvooi verder, is het niet te druk dan kun met een uur er door zijn. Nou wij hadden een konvooi van maar liefst 4 boten. Wij met 3 en nog een platbodem dan zou je zeggen dit is zo gepiept maar helaas. Door de grote platbodem schoot het niet op. Hier hadden we meer last van dan plezier. Uiteindelijk lagen we om 02.40 uur afgemeerd langs de wal, en blij dat we konden gaan slapen. De volgen de dag zijn we naar de Aeolus haven gegaan om een dagje in Amsterdam te blijven. Die dag hebben we nuttig besteed om het Rijksmuseum te bezoeken. Dit was echt de moeite waard. Zoveel moois gezien en natuurlijk ook de nachtwacht. De volgende dag nog maar een nachtje bij geboekt daar het te hard waaide om verder te gaan. De komende 2 dagen hebben we heerlijk kunnen zeilen eerst op het markermeer naar Enkhuizen. En de volgende dag op het IJsselmeer en op de Waddenzee, naar Harlingen. Hier zijn we de volgende dag weer binnendoor gegaan naar Dokkum en Lauwersoog. Friesland blijft erg mooi om er zo door heen te varen, slootjes en kanalen.

11


De Duitse Bocht zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017 zaterdag 13 mei 2017, Rendsburg, Duitsland Vanuit Lauwersoog vertrokken naar Cuxhaven, in 2 stappen. Toen we in Dokkum lagen waaide het nog behoorlijk 5/6 uit het NO. dit is te veel om de oversteek te maken naar de Oostzee. Maar er kwam een weer gaatje voor 2 dagen met goede wind en goed weer en dan moet je de kans waar nemen om te vertrekken dus. De volgende dag naar Lauwersoog met nog steeds veel wind NO 5/6 . Op de motor er recht tegen in, pittig en erg koud. Van Lauwersoog naar Norderney, om 10.00 uur vertrokken. De eerste 2 uur op de motor naar buiten gevaren, NW 3/4 er tegen in om via het Wad naar de open zee te varen. Erge schommelige koers, maar eenmaal het zeegat uit dan lig je een stuk rustiger op het water. De zeilen gehesen en in een rak naar Norderney gezeild. Een heerlijk zeildag. Bij Norderney moet je via de Schluchter naar binnen. Tonny vertrouwde het niet en belde de reddingsdienst of we er met laag water wel door konden. Dat bleek dus niet zo te zijn, je kunt er vanaf 3 uur na laagwater er door. Dus moesten we via de Doventief zeker een uurtje verlenging van de toch al mooie zeildag. Was dus niet zo heel erg. Om 20.45 uur lagen we dan ook afgemeerd in de haven. Wel ontzettend koud gehad, Nolda vond het meer op een ijspegelrace lijken. De volgende dag iets vroeger op, 05.15 uur dit i.v.m. het tij. Het was al niet het meest gunstige tij wat je kunt hebben. Moesten eigenlijk nog anderhalf uur eerder vertrekken. WNW 4/5 tot 11.00 uur heerlijk kunnen zeilen daarna zakte de wind geheel in. Op de motor verder en de Elbe op gelukkig hadden we daar de stroom goed mee. OP de Elbe loopt de vloedstroom nog 1 uur door na hoogwater wat ons geluk was. Heb je de stroom hier tegen dan kom je daar bijna niet tegen op gevaren. Om 15.30 uur lagen we afgemeerd in de haven.

12


Het moeilijkste stuk hebben we gehad en gaan de volgende dag het Noord Oostzeekanaal op [Kielerkanaal}. Het kanaal is 100km lang, maar niet vervelend. Het kanaal is aan weerszijde om geven door groen. Hier passeren grote zeeschepen, daar zijn wij maar notendopjes bij.

Op de Oostzee zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017 zaterdag 20 mei 2017, Heiligenhafen, Duitsland Aan het einde van het Kielerkanaal moesten we meer dan 2 uur wachten tot dat we de sluis in konden. Er zijn 4 sluizen dan zou je denken dat je er snel door bent. Maar helaas van de 4 werkte er maar een sluis, de andere 3 stuk. De deuren van de sluis van Holtenau gaan open en een mooi aanblik van de Oostzee ligt voor ons. De wind is ons goed gezind, de korte broek komt heel voorzichtig uit de kast. We genieten volop van de Tuimelaars [ dolfijnachtige] die ons verwelkomen. Via de Duitse noordkust trekken we oostwaarts richting Bornholm.

13


De mannen hebben al een paar keer geprobeerd om op kabeljauw te vissen, maar helaas ze willen nog niet bijten. Het water zal wel te koud zijn zullen we maar denken. In Barhoft kwamen ‘s morgen de vissers terug met hele mooie kabeljauw. Bij deze vissers maar kabeljauw gekocht. Deze hadden we ‘s avonds in Neuhof op de bbq gelegd. Deze waren bijna net zo lekker als je ze zelf had gevangen.

14


Op weg naar Zweden zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017 donderdag 01 juni 2017, Lohme, Duitsland Prachtige zeiltochten gemaakt, met goede wind en mooi weer. Op het water blijft het nog erg fris. In Nederland erg heet hadden we gehoord, maar hier komt de thermometer niet hoger dan een graad of 14. Op het water nog erg fris. De heren hebben nog regelmatig een hengel uit gegooid maar zonder resultaat. Ook de vissers klagen over de vangst. Nu blijkt dat er heel veel zeerobben zitten en die vissen ook graag. Het vervelende voor de vissers is dat de zeerobben de netten op zoeken waar de vis in zit. Zij bijten happen uit de vis, en dus niets meer met de vis kunnen doen. Toen we op Christianso lagen hoorde we de zeerobben al huilen. Tijdens de rondwandeling hebben we ook heel veel zeerobben gezien. Ik denk wel honderd. Christianso is een eiland wat erg mooi is. Het bestaat uit 2 eilandjes die met een brug verbonden zijn met elkaar. Het ene heet Frederikso waar wij lagen afgemeerd. Dit is ook het kleinste van de 2. De ander is Christianso. Het is hier erg mooi met veel groen en leuke huisjes. Tijdens de wandeling hoorde we in de verte het gekwaak van de kikkers. In de vijver zaten denk ik wel honderden kikkers en wel honderden kikkervisjes. Hier een tijdje bij gezeten en naar de kikkers gekeken en geluisterd. Ook heb ik nog wat leuke foto's van de kikkers kunnen maken. Hier vandaan zijn we de volgende dag naar Utklippan gegaan. En nu zijn we in Zweden. Dit is ook een eiland, maar erg kaal en het is meer een vierkanten bak waar je in ligt. Dit was vroeger voor de vissers, die dit gebruikte als uitval haven bij slecht weer. Vandaag 1 juni liggen we in Figeholmen. En van hieruit gaan we morgen de scheren in. Hier varen we tussen de eilandjes door en zoeken we leuke natuurhaventjes op of een baai waar we voor anker gaan of aan een rots gaan liggen.

15


De Scheren zeiltocht naar de Oostzee 01 MEI 2017 - 31 AUG 2017 donderdag 15 juni 2017, Skavdรถ, Zweden Op 2 juni zijn we de Scheren in gedoken. We hebben hele mooie zeiltochten gemaakt door de Scheren. Dit zijn allemaal eilandjes waardoor je prachtig heen kunt zeilen. De temperatuur blijft nog steeds erg laag, 15/16 graden. Echt bbq weer is het ook nog niet, vanaf 14 juni werd het eindelijk beter, rond 20 graden en ja we kunnen op de rotsen bbq.

Op 6 juni zijn we naar Nykoping gezeild. Hier blijven we een dag liggen daar er harde wind op komt zetten voor de volgende dag. En dan zoek je een beschut plekje op waar je goed kunt liggen. De haven stond ook aan gegeven dat je met alle windrichtingen goed ligt. Overdag windstoten tot 8/9 Bft. Ook hebben we een erge slechte nachtrust gehad, daar de boot erg lag te trekken aan de lijnen.

De volgende dag lag zelfs de kikker van de steiger in het water, gelukkig is deze niet tegen de romp van de boot geslagen.

16


De dagen erna hebben we weer heerlijk gezeild met een windje van 4/5 Bft.

In Vaxholm nemen we afscheid van de Thalassa. Zij hebben besloten om niet verder mee te gaan. Ze hadden het hoogste punt bereikt. Wij gaan nog verder en maken van uit Lidon de oversteek naar de Alandeilanden van Finland. Op de terug weg ontmoeten we elkaar weer, en gaan we gezamenlijk weer terug. De Alandeilanden kun je vergelijken met de Scheren van Zweden. Hier liggen de eilandjes verder uit elkaar en heb je minder mogelijk heden om aan een rots te liggen. Aland hoort bij Finland maar heeft een eigen vlag en er wordt Zweeds gesproken. 16 juni zijn we over gestoken naar het plaatsje Mariehamn Finland.

wordt vervolgd!

17


Bron: varen doe je samen www.varendoejesamen.nl

Vlot en veilig door brug en sluis Varend door Nederland passeer je veel bruggen en sluizen. Bruggen worden door een brugwachter bediend, bij de brug zelf of met camera’s op afstand. Als je een beweegbare brug nadert, moet je snelheid verminderen en mag je geen andere boten inhalen. Lichten geven aan of, en zo ja hoe, je mag doorvaren, en welke voorrangsregels gelden.

Een brug of sluis passeren Klik hier voor de meest voorkomende lichten bij bruggen. Met het sein lang-kort-lang kun je om brugbediening vragen. Als je door een sluis moet, meer dan af bij de wachtsteiger. Zitten in de sluis de trossen vast, doe dan vervolgens de motor uit. Geef de scheepvaart die de kolk uitvaart de ruimte. In en bij sluizen heb je weinig manoeuvreerruimte. Houd rekening met anderen en zorg dat je de regels kent. De lichten bij sluizen betekenen vrijwel hetzelfde als bij bruggen; het sein voor een verzoek om sluisbediening is hetzelfde.

Tips voor het vlot en veilig passeren van een brug of sluis  

Voorkom hinderlijke golfslag op de wachtplaatsen als je een sluis nadert of uitvaart, of als je een beweegbare brug passeert Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor het afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart samenkomen, vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester anders aangeeft. Dit gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. Voor recreatievaart geldt hier: wacht met invaren totdat de beroepsvaart de trossen vast en schroeven uit heeft. Houd afstand tot grote schepen. Trossen vast? Schroeven uit! 18


 

 

De draaiende schroef veroorzaakt golfslag achter het schip. Daardoor kunnen kleinere schepen die de sluis invaren in ongewenste stroming terechtkomen. En kunnen ze niet veilig afmeren. Of zelfs tegen een ander schip of tegen de kade botsen Wachten bij rood en rood/groen licht. Dan is invaart en uitvaart van de sluis verboden Lichten op rood/groen: de sluis gaat spoedig open, het laatste schip komt de sluis uit. Maak je alvast startklaar: losmaken en langzaam richting sluis varen. Zo is voor iedereen de wachttijd korter. Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat je de touwen (landvasten) tijdig kunt laten vieren of aanhalen Vaar vlot door als de brug opengaat. Laat het wegverkeer niet onnodig wachten.

Meer informatie:    

Actuele bedieningstijden van bruggen en sluizen: ANWB wateralmanak 2 Regels en tips om vlot en veilig door een brug en sluis te varen. De regels voor het passeren van bruggen en sluizen staan in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) Het BPR staat ook in de ANWB Wateralmanak 1

19


Wat zeggen de lichten bij bruggen?

20


Grote weegbree Latijnse naam : Plantago major Familie: Weegbree

Herkomst: De Grote weegbree komt over de hele wereld voor. Het is een zeer algemene plant en je treft hem aan op open, vochtige zeer voedselrijke grond. Staat vooral op en langs wegen, bermen en braakliggende terreinen. De soort i s door de Europese mens in Amerika ingevoerd en wordt door de Indianen ook wel “white man’s footstep”genoemd. Bloeitijd: De plant bloeit van mei tot november. De bloeiwijze is een aarvormig. In de aar staan veel kleine bloemen heel dicht op elkaar. Tijdens de bloei zie je eerst grijze stempels uit de bloemen komen en naderhand witte meeldraden. Na de bloei zie je nog heel lang de doosvruchten in de aar staan. Groeiwijze: De bladeren staan in een rozet de nerven van het blad lopen door in de bladsteel. In het midden van de rozet ontwikkelt zich een ronde stengel met een aar als bloeiwijze. Smaak : Weinig smaak. Oude bladeren zijn bitter en taai.

In de keuken: Twee tot drie theelepels vers geperst sap van de weegbree past goed in de soep of een saus. Enkele blaadjes weegbree in de sla is een rijke bron aan vitamine C. In het vroege voorjaar werd het vooral gebruikt voor extra vitamine C bij gebrek aan verse groenten.

21

Medicinale toepassing: Wrijven van het

gekneusd blad op jeuk veroorzaakt door brandnetel, insectenbeten, bij pijnlijke voeten tijdens het wandelen, een blad in de schoenen leggen brengt verlichting.


Nieuwe leden stellen zich voor: Wij zijn Angèle en Peter Hartman en komen uit Uden.

Angèle wilde graag een bootje, en ik Peter heb me over laten halen tot de aanschaf van een Admiral 440 sloep met 10pk , die we hebben gekocht op een botenshow in Eemshaven. Op zoek naar een ligplaats, keken we eigenlijk alleen naar gezelligheid, van havens en boten hadden we nog geen verstand. Na wat rond gekeken te hebben leek ons de Gouden Ham het meest bij ons passen. Omdat er geen vaste ligplek over was, hebben we het seizoen gebruik gemaakt van een passanten plek. Het varen en de sfeer in de haven. vinden we zo leuk, dat we blij waren dat we een vaste ligplek kregen aangeboden. Echter onze boot bleek al vrij snel te klein om met meerdere mensen te varen, zodat we begin dit jaar een andere sloep hebben gekocht, t.w. een Admiral 560 met 20pk die Aquaholic heet. Omdat de regels op het water toch wel anders zijn dan op de weg, zijn we de afgelopen winter de boeken ingedoken om ons vaarbewijs te halen, wat we inmiddels beide hebben gehaald.

We hopen op een zomer met mooi vaar weer, zodat we veel naar de haven kunnen om lekker te varen, en natuurlijk te genieten van de gezellige vereniging.

Vriendelijke groeten Angèle en Peter 22


Hallo allemaal! Wij zijn Tom, Wenda, Lika en Tygo Noij en wonen in het mooie Winssen aan de Waal. De meesten van jullie kennen onze boot wellicht wel. We zijn namelijk sinds 2 jaar trotse eigenaar van de “Druïden”. Deze boot ligt eigenlijk zijn leven lang al in deze haven. De Druïden is een motorboot van het merk Liesbos met voor- en achterkajuit. Een ideale boot om onze vakanties mee te vieren. Vorig jaar zijn we er voor het eerst mee op vakantie geweest en zijn we via de ZuidWillemsvaart en het Julianakanaal naar Maastricht gevaren. En vervolgens over de Maas weer terug naar Maasbommel. Een mooie tocht met veel (22!) sluizen, waardoor we veel geleerd hebben. Inmiddels zijn we lid van de AC binnen de haven, waardoor we steeds meer mensen leren kennen. Onze indruk van de haven is dat er een zeer gemoedelijke sfeer hangt en ook mooi om te zien dat iedereen elkaar helpt. We zijn zeer vriendelijk ontvangen door Havenmeester Adrie , Anja en Robbie. Als je zoals ons compleet nieuw in dit mooie wereldje stapt is dat erg prettig. We zijn ook erg blij met ons plekje in de haven!

Wellicht tot snel in de haven! Groeten Tom, Wenda, Lika en Tygo Noij.

23


Beste mensen, Wij liggen met onze boot op een tijdelijke locatie. De definitieve plek wordt in overleg met ons vastgelegd. En onze boot heet ILONA ; gekozen indertijd door onze kinderen . Weet je hoe de naam van de boot bij ons is ontstaan ? nou : Een dochter heet Natascha de andere Ilse de O is van Oma en Opa toen ontstond IL O NA Onze boot is een Linssen St. Jozefvlet . De bemanning bestaat uit 2 personen en in de vakantie periode willen de kleinkinderen wel mee. Wij varen al vanaf 1994 . Onze vaargebieden zijn Friesland ( mijn vrouw komt er vandaan ) BelgiĂŤ, Limburg, Brabant. Wij kenden de vereniging al langer dit komt door mijn werkzaamheden: reparatie als Jachtservice bedrijf en Gaskeurmeester aan boord van jachten Hiswa gecertificeerd. Wij zijn Hillie en Wil Peeters we hebben twee dochters Natascha en Ilse en 5 kleinkinderen mijn vrouw heeft als hobby zangkoor, bloementuin en bij minder weer krimi kijken op de tv. Zelf ben ik sport schutter al 43 jaar en schiet wedstrijden door het hele land op de afstand 12 en 50 meter klein kaliber geweer. Onze indruk van de vereniging is GEZELLIG en je voelt je welkom.

Met vriendelijke groet, Hillie&Wil Peeters

24


Bovenaanzicht Watersportvereniging De Gouden Ham – juli 2017Openingstocht Was u er ook bij, dat weekend van 13 en 14 mei 2017? Dat kan maar zo, want voor de openingstocht naar De Schans in Alphen hadden zich maar liefst 26 boten met bemanningen opgegeven. En dan zult u het vast met mij eens zijn dat dit weekend weer een puik staaltje van het organisatietalent van de activiteitencommissie liet zien. Zelfs voor ons zeilers hadden ze het op de een of andere manier voor elkaar kunnen krijgen dat wij met heerlijke wind (uit de goede richting) beetje zon erbij, onder prachtige wolkenluchten, in een mum van tijd op plaats van bestemming waren.

25


Gek eigenlijk, maar zelf waren wij er in de afgelopen jaren met onze Dodo nog niet geweest. Te dichtbij misschien en ‘onbekend maakt onbemind’ gaat dan ook hier weer op. Maar de huidige uitbater heeft het goed voor elkaar. Niet al te groot maar gastvrij, schoon en verzorgd. Dat we soms tot vier rijen dik aangemeerd lagen, deed alleen het vakantiegevoel al toenemen. Het was nog net geen bananenrokjes weer (men was verzocht in Hawaiian stijl te verschijnen) maar de vrolijke bloemenslingers en de enkele Hawaiian shirts, lieten al zien dat het de start was van een ‘zonnig’ weekend. Na te zijn aangesterkt met koffie en de nodige andere versnaperingen, werden wij naar een groot veld aan de zijkant van de camping gedirigeerd. Daar bleek de activiteitencommissie zijn naam eer aan te doen. De mannen hadden er een sport van gemaakt om ons goed en actief bezig te houden. Op de ouderwetse manier (mijn gymleraar hanteerde indertijd dezelfde methode) werden we in groepen verdeeld. Gewoon nummeren van 1 t/m 8 en dan weer opnieuw zodat iedereen op een gegeven moment in een groepje zat van een nummer. Een uitstekende manier om wat beter bekend te raken met verenigingsleden die we anders misschien niet zo snel treffen. Dat de sterkte verhoudingen nu misschien wat minder goed verdeeld waren, namen we maar op de koop toe. In een team van alleen vrouwen wisten we uiteindelijk toch nog een gedeelde derde plaats te bereiken. Moreel gezien voelden wij ons allemaal winnaar. En dat was ook het uitgangspunt van deze dag. Vooral veel plezier maken met elkaar. Met bijvoorbeeld het frustrerende 5 blokjes omgooispel. Het spel ‘emmertjes water halen’ kreeg een nieuwe dimensie door de helmplicht. En wie had ooit gedacht dat boter, kaas en eieren zo leuk kon zijn door simpel en alleen met gele en oranje veiligheidshesjes de winnende rij proberen te maken (waarbij het ook zaak was om elkaar niet ondersteboven te lopen). Het spel met de omgedraaide woordletters ‘wij gaan’ vroeg heel wat van ons loopvermogen. Maar jong en oud gingen ervoor. Om ons enigszins binnen de tijdsnormen te houden 26


was het woord ‘winnen’ maar vast geschrapt. Evenals twee onbekende onderdelen waardoor de zeskamp nu een vierkamp was geworden.

27


Het was alsof de weergoden met ons mee hadden gekeken. Ze hadden gewacht met de eerste regenspetters tot aan de laatste spelfase. Dit alles overleefd hebbende, wordt het tijd voor jullie om weer eens aan de inwendige mens te gaan denken, hoorde je ze bijna zeggen. En dat liet iedereen zich geen twee keer zeggen. De barbecues verschenen ten tonele en de activiteitencommissie had een prachtig buffet opgesteld met diverse salades, brood, fruit, satesaus en voor iedereen 5 stukken echt slagersvlees. Kwaliteit! Zelfs aan de vegetarische mens was gedacht met een aparte schaal met diverse items zoals een vegetarische burger en een spies met mais, paprika en courgette. Daarna bleef het nog lang gezellig op het terras en binnen in de bar. De stevige wind was gaan liggen en de regen was opgehouden. Het geklots van de golven en gepiep van schurende stootwillen waren daarmee ook verdwenen. Voor wie wilde gaan slapen een geruststellende gedachte. Maar de meesten van ons zagen pas laat de boot van binnen. Een enkeling zelfs pas om half 4 volgens betrouwbare getuigen. Alhoewel degene in kwestie nog steeds bij hoog en laag volhoudt dat het twee uur, maximaal half 3 kan zijn geweest.

28


De volgende ochtend werd er in een stralend zonnetje heerlijk ontbeten. Eieren werden gebakken, spekjes erbij en een scala aan brood en belegmogelijkheden, maakten dat iedereen met een volle maag zich kon gaan opmaken voor het vertrek. Immers, deze zondag was het ook Moederdag en daaraan moest toch ook aandacht gegeven worden. Een moeder had van haar kroost al opdracht gekregen om bij thuiskomst vooral weer in bed te kruipen, zodat het hele ritueel voor Moederdag nog volledig kon worden afgewerkt. Nadat iedereen aan zijn verplichtingen aan de beheerder had voldaan werd de tocht terug aangevangen. Onder zeil met weer een flinke wind waarbij regelmatig door ons de 7 knopen werd gehaald, waren we bijna tegelijkertijd met de motorschepen weer terug bij De Gouden Ham. Iedereen was het er over eens. Een heerlijk weekend, prima georganiseerd door de activiteitencommissie en met een gastvrije ontvangst door De Schans, meer dan geslaagd. Chapeau !!! (of te wel ‘petje af’).

Mei 2017, Annuska Wiersma

29


JE BENT LID MAAR BEN JE OOK AL VRIEND VAN ONZE WATERSPORTVERENIGING? Sinds kort heeft onze vereniging een eigen facebook pagina alleen voor leden. Dat betekent dat de inhoud van deze pagina alleen bezocht kan worden als je als vriend bent geaccepteerd door de beheerder. In de privacy binnen onze vereniging kun je hier dan nieuwtjes, artikelen, documenten en foto’s plaatsen. We gaan ervan uit dat iedereen hier op zorgvuldige wijze mee omgaat. Dat betekent geen werving en acquisitie en gedragsregels zoals we die ook in het normale sociale verkeer kennen. Maar laat leden meegenieten van je ervaringen met je schip, met materiaal en onderhoud, de schoonheid van verre en nabije bestemmingen, tips, kortom alles wat je zelf ook graag altijd al wilde weten.

30


WSV GOUDEN HAM - PUZZELPAGINA 1

d

2 3w

4

o p t i

5

f o

k k

e

m

a

t

s t

o

6

s

i 7 8

l

a

t w

i 10a

9

11

12

Horizontaal

Verticaal

3. Wat zit er boven in de mast? 5. Hij bedient het kleine zeil 7. Wat zorgt ervoor dat je je boot niet beschadigd bij het aanleggen. 8. Het touw waarmee je de boot vastmaakt? 10. Waarmee blijft een boot op zijn plaats liggen? 11. Het kleine zeil dat automatisch van de ene kant naar de andere kant gaat 12. Lijkt op een fok maar is iets groter

1. Op welke avond in de week worden in het voorjaar de clubwedstrijden gevaren 2. De touwen waarmee de zeilen omhoog worden gehesen. 4. In welke boot beginnen de leerlingen van de zeilcursus 6. Naar welke boot stappen de leerlingen over als ze iets gevorderd zijn 9. De touwen waarmee je de zeilen bedient 11. Wat hangt er onder aan een zeilboot

Oplossingen pag.35

31


De KNRM heeft sinds 2014 de jeugdclub KNRM Jonge Redders voor kinderen tot 12 jaar. Leden van de club ontvangen drie keer per jaar bij De Reddingboot een mooie informatieposter. Jonge Redders van de KNRM krijgen een Doeboek met strips, informatie en pelletjes. Daarnaast ontvangen zij een eigen ledenpasje en twee vrijkaartjes voor het Reddingmuseum. En elk jaar worden Jonge Redders uitgenodigd voor Reddingbootdag. DĂŠ open dag van de KNRM. Voor maar 12 euro per jaar word jij ook een Jonge Redder bij de KNRM! Word ook lid of meld (klein)kinderen aan op www.jongeredders.nl Help geld inzamelen voor de KNRM! De KNRM is een van de oudste goede doelen in Nederland. In 1824 werd er voor het eerst geld ingezameld om roeireddingboten te kopen. Daarmee konden mensen worden gered die waren gestrand met een zeilschip. Het eerste jaar kwam er 20.000 gulden (9.000 euro) binnen. Daarvan konden vijftien reddingboten worden gekocht. Nog steeds bestaat de KNRM dankzij geld dat mensen schenken. Alleen kost een grote reddingboot nu bijna 3 miljoen euro! Gelukkig heeft de KNRM 92.000 donateurs en worden er allerlei activiteiten bedacht om geld in te zamelen. Wat kun jij doen? Als je lid bent van het Team Jonge Redders ben je ook donateur. Jij helpt ons dus al mensen redden! Wil je meer doen? Vertel het verhaal van de KNRM dan verder, bijvoorbeeld tijdens een spreekbeurt in de klas. Hoe meer mensen weten wat wij doen, hoe meer kans we hebben op extra donateurs.

https://www.knrm.nl/jeugd

32


TELL TALES – Het trimmen van de zeilen Bron : Zeilen Magazine, 13 en 20 april 2017, https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartips/tell-tales-uitgelegd-de-fok https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartips/tuigage/tell-tales-uitgelegd-het-grootzeil

De beste stuurman kijkt naar de tell tales. Zeilen ging op pad met zeilmaker Martin Baas. Hij legde precies uit hoe de tell tales werken.

Hulp met schakelen Tell tales helpen ons bij het maken van een benadering van de optimale zeiltrim. Die trim wordt bepaald door de stand, het profiel en de diepte van de zeilen. Samen vormen deze drie factoren het zeilvermogen en nemen het bovenwater gedeelte van de vaart voor hun rekening. Het continue aanpassen van deze eigenschappen wordt onder wedstrijdzeilers ook wel ‘schakelen’ genoemd en is verheven tot tijdsbesteding nummer één tijdens wedstrijden. Voor de meeste toerzeilboten beperken de schakelmogelijkheden zich tot het werken met vallen, schoten, overlopen, onderlijkstrekkers en halstalies. In een serie van foto’s doorlopen we de verschillende trimmogelijkheden en de bijkomende werking van tell tales, te beginnen bij de voorzeilen.

Schoot te dicht: oploeven

Schoot te los: afvallen

33


Goede stroming

Voorzeilen In de fok maken we onderscheid tussen tell tales die kort achter het voorlijk zijn geplaatst en de tell tales die op elk kwart lengte van het achterlijk naar achteren wapperen. Het onderste paar tell tales achter het voorlijk noemen we de stuur-tell tales en dienen voor het oog van de schipper om de aanstromingshoek van de wind goed te bepalen. Is dit het geval, dan waaien zowel loef als lij netjes naar achteren. Bij een te ruime aanstromingshoek zal de tell tale aan lij dood vallen omhoog wapperen, omdat de wind te vroeg van het zeil afbreekt en turbulentie veroorzaakt. Bij een te kleine aanstromingshoek zal de tell tale aan loef gaan sputteren. Dit is de voorbode van een killend of bakzeil halend voorlijk. Alleen een goede aanstromingshoek is nog niet voldoende om de optimale trim in de fok te verkrijgen. We kijken eerst naar de valspanning, dan de schoot, de positie van het lijblok en gebruiken eventueel nog een barberhauler om de fok goed zn werk te laten doen. Door de valspanning iets te verslappen verplaatst de bolling in het zeil zich iets naar achter, wat prima is op ruime koersen en bij weinig wind. Bij harde wind en bovenwindse koersen is het juist zaak de val en voorstag flink aan te halen om het achterlijk te vervlakken en de bolling naar voren te halen; op zo’n 20-30% achter het voorlijk. De schoot en de positie van het leiblok kunnen elkaar goed aanvullen om de juiste spanning op achter- en onderlijk en bolling te forceren. Op aan de windse koersen versiert de ideale samenwerking tussen schoot en blok een strak onderlijk met de juiste twist op het achterlijk. De twist is feite een ingebouwde verdraaiing van het voorzeil die als overdrukventiel fungeert. Over de lengte van het achterlijk komt de schijnbare wind, gezien van beneden naar boven, geleidelijk steeds ruimer in doordat het verder van het wateroppervlak af ook harder waait. Zonder twist veroorzaakt het zeil bovenin dus steeds meer helling en minder stuwkracht. Juist bovenin blijkt dit een verstorende factor, omdat de hefboomwerking er het grootst is. Een juiste twist creëert meer stuwkracht en minder helling. Een lijblok dat te ver naar voren staat geeft het onderlijk te veel bolling waardoor er turbulentie kan optreden door losbrekende luchtstroming. Daarnaast kan zo’n trimfout ook het achterlijk te veel dichttrekken zodat de nodige twist niet optreedt. Andersom veroorzaakt een lijblok dat te veel naar achteren is geplaatst overmatig veel twist waardoor het bovenlijk zelfs kan gaan killen en z’n functie verliest. Bij veel wind is dit het daadwerkelijke eerste rif. Een manier om te controleren of de twist op orde is, voor zowel groot- als voorzeil, is door met een iets te dichtgetrokken zeil van halve wind naar aan de wind op te loeven en te kijken of de tell tales aan het achterlijk gelijktijdig door de wind naar binnen worden gedrukt. Worden de onderste tell tales eerder door de wind naar binnen gedrukt, dan 34


is er te weinig twist en vice versa. De ideale twist verraadt zich dus door synchroon bewegende tell tales op het achterlijk. Door barberhaulers in te zetten, is het mogelijk om de schoothoek meer richting de hartlijn van de boot te trekken. De kleinere hoek tussen hartlijn en onderlijk staat hoger aan de wind zeilen toe. Hoe sneller het schip hoe meer dit van toepassing kan zijn. Het gevaar schuilt erin dat de zeilen te dicht getrokken worden waardoor turbulentie achter het achterlijk ontstaat dat tevens het voorlijk van het grootzeil verstoort. Tell tales zullen het verklappen.

Lijblok te veel naar voren: geen twist

Lijblok te veel naar achteren: te veel twist 35


Lijblok goed: twist loopt op over de lengte van het achterlijk

Grootzeil Op het grootzeil geven de tell tales aan of de luchtstromingen langs het achterlijk aan loef en lij van gelijke sterkte zijn. De plaatsing van drie of meer tell tales op het achterlijk vormen zo een essentiĂŤle indicator van de real-time prestatie van het grootzeil. Hoe meer het achterlijk en de tell tales in dezelfde richting als de hartlijn van het schip staan, des te hoger het schip aan de wind kan zeilen. Daarnaast zorgt dit ook voor meer druk op het roer. De tell tales net achter het voorlijk van het voorzeil bepalen de ideale aanstroomhoek. Dit betekent dat er langs het voorlijk van het grootzeil geen tell tales meer nodig zijn. Overigens zouden wervelingen door invloed van de mast het leven van de tell tales daar sowieso lastig maken. In de fotoreeks zien we duidelijk de werking van de tell tales op het achterlijk. Bij een te ver doorgehaalde schoot trekken de tell tales naar buiten en vice versa. Een lossere schoot zou in het eerste geval soelaas bieden, maar ook weer twist veroorzaken. Daarom zijn er ook bij het grootzeil een aantal trimmogelijkheden om de invloed van de schoot op twist te kunnen controleren. Los van de tell tale stand op het achterlijk is ook de diepte en plaats van de bolling in het grootzeil van groot belang. Een algemene volgorde om de trim van het grootzeil op orde te krijgen begint met de valspanning, gevolgd door schootstand, de stelling van de overloop, de neerhouder, de juiste mastbuiging, de cunningham en de stand van de onderlijkstrekker. Een stuk bewerkelijker dan de fok, maar niet minder belangrijk op vooral de bovenwindse koersen.

36


Tell tales wapperen naar buiten; schoot te dicht; oploeven

Tell tales wapperen naar binnen; schoot te los; afvallen

Goede twist; overloop en schoot goed afgesteld 37


Stuwkracht De juiste luchtstroom langs het achterlijk is ook afhankelijk van de plaats en diepte van de bolling van het grootzeil. Een slecht doorgetrokken val zal te veel bolling in het zeil geven en bij hoge koersen de luchtstroom frustreren. Bij ruimere koersen kan het minderen van valspanning juist voor die extra bolling zorgen wat de stuwkracht doet toenemen. Schootstand spreekt voor zich en is direct controleerbaar door de tell tales op het achterlijk. Om extra twist te krijgen zonder de schoot te hoeven vieren is de uitvinding van de overloop erg handig een overloop die meer naar loef ten opzichte van de giek gezet wordt zal door de toenemende hoek steeds minder verticale kracht uitoefenen op de giek. De giek kan daardoor vrijer omhoog bewegen en zo het bovenlijk meer laten lozen. Een gevierde neerhouder is hierbij wel nodig natuurlijk. Hebben we juist een lossere schoot nodig maar willen we de twist behouden, dan kan de overloop juist recht onder de giek geplaatst worden. Nu blijft de twist in stand tot zover de giek enigszins recht boven de overloop hangt. Zodra we ruimer gaan varen en de schoot nog verder moeten vieren neemt de neerhouder/opduwer deze taak over. De plaats en diepte van de bolling kunnen we verstellen met de cunningham, de mastbuiging en de onderlijkstrekker. Een te diepe bolling te ver naar voren zal snel verstoord worden door de inkomende wind uit de fok. Een bolling te ver naar achteren zal de balans die het grootzeil geeft verstoren en het zeilpunt naar achteren drukken. Met loefgierigheid als het gevolg. Idealiter ligt de bolling op zo’n 30-40 procent van het voorlijk, met net zoals bij de fok, een voorkeur naar voren bij krachtiger wind.

Optimaal zeilen Tell tales vertellen ons tot in redelijk detail of het maximale uit de zeilen wordt gehaald. Helemaal vooraan begint het bij de juiste aanstromingshoek. De ideale liftkracht wordt aangegeven door de stuur-tell tales, maar laten de twist buiten beschouwing. Op de achterlijken verklikken de tell tales of de langstromende lucht over de volledige lengte van het achterlijk, aan loef en aan lij, van gelijke kracht is. Zo maximaliseren we op eenvoudige wijze het genot van optimaal zeilen met het doek dat we voorhanden hebben. https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartips/tuigage/tell-tales-uitgelegd-het-grootzeil/

Oplossingen Puzzel: Horizontaal 3. Windvaan 5. Fokkemaat 7. Stootwil 8. Landvast 10. Anker 11. Keerfok 12. Genua Verticaal 1. Donderdagavond 2. Vallen 4. Optimist 6. Flash 9. Schoten 11. Kiel

38


39


Nieuwe leden stellen zich voor: Hallo ik stel jullie even aan ons voor . Mijn naam is Erik Sprenger de Rover ik ben 37 jaar. Ik heb 2 zonen JJ van 9 jaar oud en Liam van 6 jaar oud. Vorig jaar september ben ik getrouwd met Nicole van Oijen. Zij is 34 jaar.

Van mijn beroep ben ik jachtschilder ik doe dit al 20 jaar vol liefde en plezier. Vorig jaar besloten mijn vrouw en ik een boot te kopen het werd een beenakker genaamd T'BOTJE. Samen zijn we nu T'BOTJE aan het opknappen en zal hij ongeveer over 2 maanden vanaf nu bij jullie in de verenigingshaven komen te liggen. Waarom we voor jullie 's haven gekozen hebben is omdat de haven er voor ons altijd goedverzorgd uitziet. Wanneer je er ook komt er is altijd gezelligheid en alles ziet er goed verzorgd uit de haven de bar maar ook de speeltuin voor de kinderen is goed en veilig en overzichtelijk uit. Zowel vanaf de haven als vanaf het terras. Ook het sanitair is goed en altijd schoon. De bar is gezellig net een huiskamer gevoel en niet te vergeten het personeel. Is zeer vriendelijk en behulpzaam. Dus een plek voor het leven wat ons betreft. Ook het gebied rondom de haven is prachtig de Goudenham en de Maas zijn mooi om te varen. Alles dicht bij vol mooie natuur en wilde dieren. Een super mooi vaar gebied dus. Als T'BOTJE klaar is zullen we er vol plezier genieten van de haven en de omgeving. Dus over 2 maanden gaat onze andere boot de kleine jongens er uit en T'BOTJE erin en genieten we met ons hele gezin van de haven en de omgeving. Wij wensen iedereen dan ook een goede vaart en veel lol en gein want wat ons betreft moet je daarvoor bij de verenigingshaven zijn. Vriendelijke groet fam. Sprenger de Rover.

40


Nieuwe leden stellen zich voor: K12, in de nieuwe kom, is de plek die we dit voorjaar gekregen hebben. Recht voor het clubhuis, in het zicht van de speeltuin. Voor ons, met 3 kleine kinderen, een mooie plek. Na een aantal jaar op de wachtlijst hadden we de hoop op een ligplaats een beetje opgegeven, maar gelukkig kon de haven uitgebreid worden en was er vervolgens ook plek voor ons. Zodoende konden we onze oude ligplaats in Lith in jachthaven de Lithse Ham opzeggen. Daar hebben we ongeveer 7 jaar gelegen. Een groot voordeel van de Gouden Ham tov de Lithse Ham zijn de vele aanlegplekken, wat met kinderen wel prettig is. En natuurlijk een actieve vereniging in plaats van een “anonieme” commerciële haven. Tijdens de zomervakantie gaan we meestal kamperen, en als aanvulling daarop proberen we elk jaar nog wel een weekje naar de Zeeuwse wateren te gaan. Dat gaat goed op onze vd Stadt Jupiter30. Sinds vorig jaar hebben we onze vloot uitgebreid met een klein opblaasbootje, en het zal niet lang meer duren voor ze daar zelf mee weg kunnen varen. Tom, Ellen, Rick, Jasper en Koen van der Heijden

De redactie wenst alle nieuwe Ligplaatshouders Van harte welkom

41


Rijkswaterstaat werkt langs de Maas al geruime tijd aan het realiseren van natuur(vriende)lijke oevers. Daarmee herstelt het leefgebied van planten en dieren langs de rivier. Ook krijgt de Maas bij hoogwater meer ruimte om het water af te voeren. Met de nieuwe inrichting verdwijnt de rechte, kanaalachtige, oeverlijn. Daarvoor in de plaats komt een grilliger oeverlijn. Wat betekent dit voor u als recreatievaarder?

Oevers met bescherming tegen afkalving (met stenen bestorting) Bij deze oevers dient de waterrecreant ongeveer op 10 tot 15 meter afstand van de oever of bakenlijn te varen. De bakens op de oever geven de begrenzing van de vaarweg aan in geval van hoogwater.

Natuur(vriende)lijke oevers

Belangrijk om te weten is dat het vaarwater niet smaller of breder wordt. Met andere woorden: er is nog net zoveel plaats om te varen als voorheen. Dat neemt niet weg dat het voor schippers lastiger kan zijn om zich te oriĂŤnteren. Om ook in de nieuwe situatie de juiste plaats in het vaarwater te vinden, markeert Rijkswaterstaat de vaarweg.

Bij deze oevers zijn in het water bakens geplaatst op de wind- waterlijn van de voormalige oever. Ook hier dient de waterrecreant op ongeveer 10 tot 15 meter afstand van de bakenlijn te varen.

Boeien Soms voldoen bakens niet en is het noodzakelijk de vaarweg te markeren met boeien. Deze komen voor bij zowel ontsteende als besteende oevers. De waterrecreant dient de boeien op 42


Natuurlijke oevers

minimaal 5 meter afstand te passeren. Bakens en boeien aan de rechteroever hebben een rode kleur en zijn stompvormig. Aan linkeroever zijn ze groen en spitsvormig.

Veel van het natuurlijke leefgebied van flora en fauna langs de Maas is verloren gegaan door het aanleggen van stuwen en sluizen, rechttrekken van de rivier en in steen zetten van de oevers. Diverse plant- en diersoorten zijn verdwenen. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met andere waterbeheerders maatregelen om deze leefgebieden te herstellen. Door bij de oevers de verdedigingsstenen geheel of gedeeltelijk weg te halen, kan weer erosie (afkalving) en sedimentatie (aanzanding) optreden. Gaandeweg ontstaat een oever met ondiep water en zandstrandjes die aantrekkelijk is voor planten, vissen en klein waterleven.

Ondiepe zone buiten de bebakening Het water tussen de oever en de bakens of boeien is per definitie ondiep en ongelijkmatig. Daar is de bevaarbaarheid dan ook niet gegarandeerd. Pas ook op voor stenen onder water. Zelfs als er boven water geen stenen meer te zien zijn en zich een zandstrandje heeft gevormd, kan er in de oeverzone onder water wel degelijk nog bestorting liggen. Ook zijn er locaties waar onder water parallel aan de rivier als een soort golfbreker - een vooroever of langsdam is aangelegd. Deze is bij normale of hoge waterstanden niet te zien

Drie in één

Een gezond ecologisch systeem helpt op zijn beurt het water schoon te houden; waterplanten De belangrijkste tips: zorgen voor zuurstof en filteren stoffen als fosfaten en stikstof uit het water, zodat • Geef beroepsvaart de ruimte door niet in het bijvoorbeeld (blauw)algen zich daar niet meer midden van het vaarwater te varen: houd stuurboordwal en vaar zo veel als mogelijk 10 tot mee kunnen voeden. Ook komen waardevolle 15 meter uit de oever of de bakens en 5 meter uitsteilwanden terug voor de ijsvogel en oeverzwaluw om in te nestelen. Doordat de de boeien. • Vaar in het gemarkeerde vaarwater; daar is de Maas minder strak in haar jasje komt te zitten, is er tevens meer ruimte om het water af te diepgang gegarandeerd voldoende. • Voor de zone tussen de wal en bakens/boeien is voeren bij hoogwater. de bevaarbaarheid niet gegarandeerd; het is er ondiep of er liggen stenen onder water. Hier Beheerste erosie varen gebeurt dus op eigen risico. In de loop van de tijd neemt de intensiteit van vanaf de boot. Dergelijke constructies liggen de erosie af en bereikt de oever een bijvoorbeeld bij Heijen en bij Balgoij aan de evenwichtstoestand. Soms vraagt de rechteroever. Op deze dammen staan bakens. plaatselijke situatie om beperking van Toch komt het voor dat recreatieve schippers overmatige erosie. Omdat zich bijvoorbeeld op hier de ondiepe zone tussen de wal en de bakens korte afstand een dijk of weg bevindt, of omdat invaren en schade aan hun vaartuig oplopen. de vaarweg door inwerking van stroming van Houd op die plek bakens en/of boeien dus altijd plaats zou kunnen ruim aan stuurboordzijde.

43


vaak gecombineerd met verbetering van de hoog waterveiligheid. Zo zijn bij Batenburg in de gemeente Wijchen en bij Keent nabij Ravenstein de gedempte rivierarmen weer in ere hersteld. Ook de Hemelrijkse Waard bij Lith ondergaat momenteel een ware metamorfose, met onder meer een nieuwe 3 km lange nevengeul. Bij Maastricht, Maasbommel, Well-Aijen en ’sHertogenbosch komen eveneens geulen te liggen. Vaak wordt de Maasoever zelf dan meegenomen bij de herinrichting. In dat geval gelden voor de recreatievaart dezelfde tips en regels als bij andere locaties met natuur(vriende)lijke oevers: de geulen zijn ondiep en niet bevaarbaar!

veranderen. In dat geval laat Rijkswaterstaat vaak stenen onder water liggen om de afkalving te beheersen, zoals bij scherpere buitenbochten.

Uitvoering in etappes Natuurvriendelijke oevers

Al deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het takenpakket van Nederland om te zorgen voor ecologisch gezond en chemisch schoon water. Daarover zijn onder de noemer Kaderrichtijn Water in de Europese Unie bindende afspraken gemaakt. De uitvoering gebeurt niet in één keer, maar in verschillende etappes. Eind 2012 is het eerste pakket van 36 km aan natuur(vriende)lijke oevers – verspreid over meerdere kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland – opgeleverd. In de periode 2015-2016 zijn drie verschillende aannemers volop aan het werk langs de Maas. Het programma loopt nog door tot 2027.

Waar een natuurlijke oever niet mogelijk is, wordt de beschikbare oeverstrook vaak onder een flauwe helling afgegraven, zodat toch de gewenste zone met ondiep water ontstaat. Dan spreken we over een natuurvriendelijke oever. Ook oevers met een geul of vooroever rekenen we hiertoe.

Geulen Verder legt Rijkswaterstaat op diverse plekken langs de Maas ondiepe geulen aan om de rivier aantrekkelijker te maken voor flora en fauna,

Meer weten?

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers en www.varendoejesamen.nl of bel gratis 0800-8002 Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800 - 8002 oktober 2015 | zn/1015/zb084

44


De Quiz Avond Een nieuw fenomeen binnen de vereniging, werd meteen een groot succes. Met groot fanatisme en onvermoede kennis gingen de groepen de zeer professionele vragen en opdrachten te lijf. Al was het af en toe diep graven (duiken?) naar de antwoorden. Via het scherm kwamen de vragen in beeld en op de gegeven antwoorden en een eerlijk verloop werd nauwlettend toegezien door de leden van de AC. De onderwerpen Vaarbewijs I, Marifoon, Algemeen, Gouden Ham en Muziekkennis kwamen achtereenvolgens aan bod. En geloof maar dat velen blij waren dat ze niet echt op hoefden voor het examen voor het vaarbewijs of de marifoon. Het groepje van Carla van Zwam ging met de eer van de eerste winnaar aan de haal. Een gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar.

45


46


Spaans pannetje 1 pits gerecht, Roerbakken, Hoofdgerecht, 4 personen, Spaans

IngrediĂŤnten: 1 rode paprika 4 lente/bosuitjes of 2 sjalotjes 250 gram chorizo 2 tenen knoflook Olijven naar smaak (min. 15) 450 gram gekruide krieltjes 2 eetlepels olijfolie Peper & zout 1 zakje geraspte kaas

Bereiden: Snijd de paprika in blokjes, de uitjes in ringentjes en de chorizo in blokjes. Hak de knoflook fijn en halveer de olijven. Verhit de olijfolie in een hapjespan en bak hierin de krieltjes. Voeg de paprika, ui, chorizo, knoflook en olijven toe en roerbak nog 5 min. Breng op smaak met peper & zout. Bestrooi het gerecht met de kaas. Leg eventueel een deksel op de pan, zodat de kaas licht smelt, Lekker met stokbrood en salade.

Smakelijk eten

47


Hoera, we mogen weer !!!!!!

ACTIVITEITEN KALENDER 2017

8/9 juli 2017

Havenweekend

13 juli 2017

Afsluiting donderdagavond wedstrijd

9 september 2017

4de werkdag

9 en 10 september 2017

Maascup (Lithoijen)

? september 2017

Workshop schilderen

23 en 24 september 2017

Maascup (Maasbommel)

1 oktober 2017

SOS race

7 oktober 2017

5de werkdag

7 oktober 2017

Oktoberfest

8 oktober 2017

Sluitingstocht

27 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering

28 oktober 2017

1ste hijsdag najaar

4 november 2017

2de hijsdag najaar

18 november 2017

Gouden casino

? december 2017

Kerstdecoraties maken

7 januari 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

? Datum volgt nog via de mail

48


Colofon Bestuur voorzitter: Leo van Beuningen, T 0487-522471 vice voorzitter: Jan-Willem van Zwam, T 0487-594462 secretariaat: Theo Roelofs, T 0487-522950 Luit 15, 664DS Ewijk secretaris@wsvdegoudenham.nl penningmeester: Sjoerd Hooghof. penningmeester@wsvdegoudenham.nl bestuursleden: Hans Aarntzen, T 06-29514720 Gerard van Elk, T Henk van der Heide (alleen mbt nieuwe steiger) Havencommissie/ Beheer loods: Co Loeffen, T 06-16366917 Bjorn van Os, T havencommissaris@wsvdegoudenham.nl Havenmeester: Adrie van Uden, T 0487-562364 Beheerders clubhuis: Anja en Rob Activiteitencommissie: Sjors van der Zanden, voorzitter Mathieu van Grinsven, penningmeester Joost van Grinsven, lid Pauls van Grunsven, lid Roy Bongers, lid Tom Noi, lid AC@wsvdegoudenham.nl Zeilcommissie: Theo van Dinteren Erik van de Berg Roland Verploegen Jeugdzeilcommissie: Beata Neerhoff Twan Vogel Erik van de Berg Tommie Meulemans Redactie: Ilona van Gelder José Kooymans Annuska Wiersma Vacature Nieuwe kopij vóór: 15 oktober 2017 schootaan@wsvdegoudenham.nl

49