Page 1

J aa rve rs l ag 2011

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden


Bedankt

Inhoudsopgave

voor uw steun ‘De dank gaat vooral uit naar u, die het World Vision mogelijk maakt om voor kinderen zonder toekomst het verschil te maken. En dat in de naam van Hem, Die ooit zei: “Laat de kinderen tot mij komen… ” Bestuursvoorzitter Sybout van der Meer

World Vision Nederland kan in dankbaarheid terugkijken op een bijzonder jaar. Het bureau Beljon & Westerterp heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangeloos meegewerkt aan het vinden van de nieuwe directeur. U kunt in zijn persoonlijk woord proeven hoezeer Ruud van Eijle gemotiveerd is om World Vision Nederland te leiden. In goed overleg met staf en bestuur is een wijziging doorgevoerd in het managementteam. In de nieuwe samenstelling geeft het sturing aan de uitvoering van ons ambitieus meerjarenplan. We ervaren het als

World Vision Nederland Visie, missie, strategie Van de directeur

4 4 5

Overzicht Programma’s Wat deed World Vision in 2011 Adicca - Guatemala Miraj - India Sambas - Indonesië Noord Halmahera - Indonesië King ‘Ori - Tanzania Isanga - Tanzania Bandarban - Bangladesh Dembia - Ethiopië Kyabigambyre - Oeganda Sanzukwe - Zimbabwe

7 8 11 12 14 17 18 20 23 24 26 28

Financiering noodhulp 30 Vijf jaar hope programma 34 Bestuur en management 36 Bestuurssamenstelling 36 Verslag toezichthouders 37 Samenstelling managementteam 37 Organisatie ontwikkeling 38

een geschenk van de gehele staf, dat we in een periode van overgang in personele bezetting toch konden doorgroeien. Een tendens die ook in het afgelopen jaar doorzette ondanks een steeds meer voelbare economische crisis. In het verslagjaar is een nieuw bestuurslid toegetreden, te weten mevrouw Fleur Zijlstra en de heer Jaap Haeck. Mevrouw Fleur Zijlstra is in dit verslagjaar kandidaat bestuurslid geworden. Hoewel er veel tijd mee gemoeid was, hebben bestuur en staf samen met een team van World Vision International van harte meegewerkt aan een zogeheten Peer Review. Eens per vijf jaar wordt een toetsing aan de hand van internationale criteria gedaan van visie, doelstelling en strategie met de bereikte resultaten en de werkwijze van een nationale World Vision organisatie. We ontvingen van de internationale organisatie het predicaat “goed”. 2

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur met instemming en inzet van de staf de uitdaging aangaat om daar op termijn boven uit te stijgen. Dankbaarheid voert de boventoon in dit verslag. En die dank gaat vooral uit naar u, die het World Vision Nederland mogelijk maakt om voor kinderen zonder toekomst het verschil te maken. En dat in de naam van Hem, Die ooit zei: Laat de kinderen tot mij komen… In Zijn naam zetten we ons als oecumenisch christelijke organisatie in voor kinderen, opdat ze toekomst zullen hebben. Sybout van der Meer, voorzitter.

Wat gebeurt er in Nederland Fondsenwerving, voorlichting en bewustwording

40 42

Governance 44 Inkomsten en kosten verslagjaar 2011

48

Jaarrekening verslagjaar 2011 Balans Staat van baten & lasten Toelichting Overige gegevens Controle verklaring Begroting

50 50 51 52 62 65 66

3


Van de directeur

World Vision Nederland

P

er 1 december 2010 ben ik begonnen als directeur van World Vision in Nederland. Een mooie organisatie, zeer professioneel en wereldwijd één van de grootste. Een sterk onderdeel is de werkwijze en methode van duurzame gebiedsontwikkeling. De gelden van de ruim 4 miljoen gesponsorde kinderen worden in meer dan 30 landen over 1500 projecten besteed. Samen met de lokale bevolking wordt het gebied duurzaam ontwikkeld, zodat World Vision zich na 15 jaar kan terugtrekken en de gemeenschap zonder hulp van buitenaf kan doorgaan. Met voorzieningen als schoon drinkwater, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid biedt de lokale gemeenschap weer toekomst voor een kind. Naast deze duurzame vorm van hulp wordt er wereldwijd veel aandacht besteed aan noodhulp en is World Vision de grootste afnemer van het Wereld Voedsel Programma van de VN. Het is opvallend dat World Vision in Nederland nog steeds een lage naamsbekendheid heeft en van de bijna 100 World Vision kantoren tot de kleinere behoort. Om hierin verandering aan te brengen, hebben we het afgelopen jaar de focus van de organisatie meer gericht op vergroting van de naamsbekendheid en het werven van meer inkomsten. Met deze uitdaging hopen we in de toekomst meer steun te geven aan de projecten van World Vision wereldwijd, zodat nog meer kinderen een betere toekomst krijgen. Naast onze ambitie voor de toekomst willen we niet vergeten dankbaar om te zien naar de resultaten van het afgelopen jaar. Met de hulp van onze trouwe sponsors en donateurs waren we in staat de doelstellingen te realiseren en vele duizenden kinderen een betere toekomst te geven. Dank aan God en allen die ons het afgelopen jaar daarbij hebben geholpen.

In dit verslag legt World Vision Nederland verantwoording af over het gevoerde beleid in het verslagjaar 2011 (1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011). We doen verslag van ons werk nu en zien vooruit naar de (nabije) toekomst. Stichting World Vision Nederland is statutair gevestigd te Amersfoort. Visie Onze wens voor ieder kind: een leven dat helemaal tot bloei komt. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit waar te maken. Bestaansdoel (missie) World Vision World Vision heeft als doel structureel verbeterde leefomstandigheden van kansarme kinderen in een veilige en rechtvaardige omgeving zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging. • Kansarme kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen zijn in staat hun lot in eigen handen te nemen en een menswaardig bestaan op te bouwen. • Partners in het Zuiden zijn optimaal toegerust om de lokale bevolking hierin bij te staan. • Donateurs en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd en betrokken bij de strijd tegen armoede. • De kosten van de organisatie liggen binnen de door de belanghebbenden algemeen geaccepteerde grenzen.

Colofon Dit is een uitgave van World Vision. Bezoekadres Zonnehof 38, 3811 ND Amersfoort Telefoon +31 (0)33 4643444 Fax +31 (0)33 4643445 E-mail info@worldvision.nl Website www.worldvision.nl Postbank 99 Bank (ABN AMRO) 55.32.00.100 KvK Gooi-, Eem-, en Flevoland: 41179943 Publicatiedatum maart 2012 Redactie Ruud van Eijle en Esther van der Leeden Fotografie Copyright World Vision concept & Vormgeving V1 Communicatie, Ermelo Statutaire naam Stichting World Vision Nederland

4

Strategische speerpunten Het verslagjaar 2011 is het eerste verslagjaar uit de drie jarenstrategie van World Vision over de periode 2011-2013. In deze strategie zijn de volgende speerpunten geformuleerd: We staan voor kwalitatieve programma’s Samenwerking met onze partners vormt een belangrijke schakel in het bereiken van onze visie.  e vergroten donorwaarde W (groei van de inkomsten) World Vision vergroot de focus op het werven van fondsen ter realisering van de programma’s. Daarbij gaat het niet alleen om het werven van nieuwe donoren die betrokken raken bij de organisatie, maar ook vergroten van de betrokkenheid van de bestaande donoren.Vergroten van betrokkenheid komt ook tot uiting in het ter beschikking stellen van tijd.  e bouwen een efficiënte organisatie W Vanuit de gedachte van goed rentmeesterschap willen we efficiënt omgaan met zowel de aan ons toevertrouwde gelden, maar ook met onze tijd.

Over World Vision Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen is wat ons inspireert en kracht geeft. Help een kind en zijn omgeving. Geloof in verandering. Je zult zien dat het werkt. World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen.

We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Samen met de familie en de omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met de lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We helpen kinderen, hun familie en de omgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Ruud van Eijle directeur World Vision

Visie

Onze wens voor ieder kind: een leven dat helemaal tot bloei komt. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit waar te maken. 5


Overzicht programma’s

Overzicht programma’s 6

Cat

Land

Programma / activiteit

Regio

ADP

Bangladesh

ADP

Ethiopia

ADP

Guatemala

Bandarban district, S World Vision Bangladesh outh-Eastern Bangladesh Dembia District, North World Vision Ethiopia Gondar Zone, Amhara Region Camotán Chiquimula World Vision Guatemala

ADP

India

ADP

Indonesia

ADP

Indonesia

ADP

Tanzania

ADP

Tanzania

ADP

Uganda

ADP

Zimbabwe

ADP

India

HEA

Cambodia

Bandarban Area Development Programme Dembia Area Development Programme Adicca Area Development Programme Miraj Area Development Programme North Halmahera Area Development Programme Sambas Area Development Programme Isanga Area Development Programme King'Ori Area Development Programme Kyabigambire Area Development Programme Sanzukwe Area Development Programme Dharavi Area Development Programme Food Security

HEA

Ethiopia

HEA

Japan

HEA

Haïti

Drought response Horn of Africa Japan Earthquake/Tsunami Miyagi Prefecture Response Haïti Earthquake Response Minami-Sanriku localities

HEA

Pakistan

Pakistan floods response

Shikarpur district

HEA

Tanzania

Kigoma Refugee settlements

Kasulu and Kigoma Districts, Kigoma Province

HEA

Zimbabwe

Food Security

Bubi & Umzingiwane District

HEA

Zimbabwe

Promotion vof egg production HOPE HIV and AIDS Project

Umzingwane district in Matabeleland South Province DRC: Rwanguba, Mutwanga; Somalia: Wajid, Tiyeglow, Hargeisa; Uganda: Gulu & Amuru district Sangli district, Maharashtra State

HEA

DR Congo, Somalia, Uganda, Netherlands Other India Research on the voice of the child Other Various countries Other Various countries

Sangli district, Maharashtra State North Halmahera District, North Maluku Province Sambas District, West Kalimantan Province Maswa District, Shinyanga Region Arumeru District, Arusha Region North East Hoima District, West Uganda Sanzukwe, Bulilima Mwange District, Matabeleland Mumbai Oddar Meanchey and Preah Vihear provinces Borena

Core Ministry Support

Worldwide

Various smaller projects & others

Worldwide

Samenwerking

Gefinancieerd door

Bedrag €

World Vision Netherlands World Vision Netherlands World Vision Netherlands World Vision India World Vision Netherlands World Vision Indonesia World Vision Netherlands World Vision Indonesia World Vision Netherlands World Vision Tanzania World Vision Netherlands World Vision Tanzania, World Vision World Vision Germany Netherlands World Vison Uganda World Vision Netherlands World Vision Zimbabwe, World Vision World Vision UK Netherlands World Vision India World Vision Netherlands World Vision Cambodia, EU, World Vision World Vision UK Netherlands World Vision Ethiopia SHO, World Vision Netherlands World Vision Japan World Vision Netherlands World Vision Haïti SHO, World Vision Netherlands World Vision Pakistan SHO, World Vision Netherlands World Vision Tanzania, Dutch Government UNHCR, UNICEF, UNWFP, (DMH-HH), World World Vision Canada Vision Netherlands World Vision Zimbabwe, EU, World Vision Agritex, World Vision Netherlands Germany World Vision Zimbabwe FAO, World Vision Netherlands World Vision DRC, Dutch Government Somalia & Uganda, local (DSO-GA), World organisations, World Vision Vision Netherlands Regional Office World Vision India, World PSO Vision Ethiopia, PSO, African Studies Centre (Leiden) World Vision partners World Vision Netherlands World Vision partners World Vision Netherlands

235.487 327.349 220.138 173.382 218.870 126.987 249.153 32.217 188.438 143.120 24.331 194.182 36.525 91.954 1.034.675 516.696 679.821

186.762

23.775 235.609

80.520

117.930 4.295 5.142.216

7


Wat deed World Vision in 2011?

Tanzania

India

Guatemala Samen met de lokale bevolking werkt World Vision aan duurzame ontwikkeling. Lees hoe structurele ondersteuning en giften bijdragen aan toekomst voor kinderen en de mensen in hun omgeving.

V

Zimbabwe

Indonesië

Ethiopië

Tanzania

Oeganda

Bangladesh

Indonesië

anuit World Vision in Nederland worden duurzame ontwikkelingsprogramma’s gefinancierd in Guatemala, India, Indonesië, Bangladesh, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe.

8

9


Guatemala Adicca 300

families geholpen met training over oogst en voedsel

Honger maakt plaats voor voldoende voedsel en de kennis om langer te beschikken over de oogst. Juiste voeding voor kinderen betekent dat hun gezondheid het afgelopen jaar is verbeterd.

10

Rampenmanagement Hoe kan de lokale bevolking in Guatemala zich beschermen tegen een ramp? Ook daar is het afgelopen jaar in geïnvesteerd. Door plannen te ontwikkelen en trainingen te geven weet de lokale bevolking wat ze moeten doen als er een ramp is. Training moeder en kind Zwangere vrouwen zijn getraind op het gebied van voeding, veiligheid van moeder en kind tijdens de bevalling en hoe ze een pas­geboren kindje kunnen verzorgen. Er is ook een netwerk van vrouwen opgezet om kennis te delen en om van elkaar te leren.

World Vision heeft het afgelopen jaar in Guatemala gewerkt aan het verhogen van de graan­productie, maïs en andere gewassen. 100 families hebben lokale gewassen geplant en beschikken nu over voldoende kwalitatief voedsel voor hun familie. Ook zijn 200 families getraind in het opslaan van voedsel, zodat ze langer kunnen beschikken over de oogst. Onder andere dankzij deze verhoogde productie en verbeterde opslag kunnen ouders hun kinderen de juiste voeding geven. Op deze manier is de gezondheid van de kinderen verbeterd.

159 jongeren kregen voorlichting over zwangerschap, hiv en aids Voorlichting over hiv en aids is ook één van de onderdelen die in bijna alle World Vision programma’s terugkomen. Jongeren leerden over hiv en aids en over zwanger worden. In 2011 werden 159 jongeren in drie dorpen voorgelicht. Dit jaar zijn er geen zwangerschappen onder jongeren gerapporteerd. Speeltuinen voor kinderen: een kans om te kunnen spelen Op vier scholen zijn er door de lokale bevolking speeltuinen gebouwd om zo kinderen een kans te geven om te kunnen spelen. Door dit initiatief kunnen de kinderen zich beter concentreren, nemen ze actiever deel aan de lessen en hebben ze een socialere houding. Ook zetten moeders zich in voor een gezonde en veilige omgeving op de scholen. Gemotiveerde ouders steunen schoolgaande kinderen Ouders zijn afgelopen jaar gemotiveerd om meer interesse te tonen in de schoolprestaties van hun kinderen. Door dit initiatief ondersteunt nu 88% van de ouders hun kinderen op school. Ook hebben ouders en leraren groepen gevormd om zo elkaar, en ook andere ouders te motiveren om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen op school van hun kinderen. 11


India Miraj 93% Gezondheid brengt families vrede en een betere toekomst Het gezondheidsproject in Miraj brengt bewustzijn onder zwangere en b­ orstvoeding gevende vrouwen hoe ze hun pas­geboren kinderen gezond kunnen houden en hoe ze de baby’s het beste kunnen voeden. Ze leren ook hoe ze gebruik kunnen maken van de voedingsen gezondheidservices van de overheid. Daarnaast worden gezondheidsvrijwilligers getraind om zo de lokale bevolking te ondersteunen op het gebied van voeding en gezondheid. Zo wordt er naar gestreefd om kindersterfte en het overlijden van moeders tijdens de bevalling te voorkomen. Ook worden kinderen onder de 5 jaar minder vaak ziek.

93% van de mensen weet hoe hiv zich verspreid en hoe dit voorkomen kan worden. Hiv en aids is ook in India een groot probleem. World Vision geeft voorlichting aan jongeren. Op deze manier worden ze bewust van de risico’s en kunnen we hen beschermen om hivgeïnfecteerd te raken.Ook werden er in 2011 100 leiders van de dorpen getraind hoe bepaalde ziektes voorkomen kunnen worden. Op dit moment weet 93,68% van de mensen hoe hiv zich verspreid en hoe dit voorkomen kan worden.

Conflicthantering: meer begrip leidt tot gemoedelijke samenwerking De diversiteit onder de mensen in Miraj is groot. De mensen hebben een verschillende religieuze of kastenachtergrond. Het behouden van vrede en harmonie is daardoor niet altijd makkelijk. Daarom is het play and peace project gestart. Dit project brengt kinderen en jongeren samen. Door samen te spelen en te lachen is er in de dorpen meer begrip voor elkaar gekomen en heeft men leren samenwerken. Hierdoor zijn er minder conflicten. Training voor boeren verhoogt opbrengst oogsten 56 boeren en boeren zonder land zijn getraind in het verbouwen van sojabonen, aardnoten en maïs. Zo zijn ze getraind in moderne methodes waarmee de productie zal verhogen. Deze boeren hebben de training in praktijk gebracht en hebben nu voldoende opbrengst om hun gezinnen eten te kunnen geven. Afgelopen jaar zijn ook 9 families geholpen om hun geitenmelk te verkopen. In het verleden kregen ze geen goede prijs voor hun melk. Nu zijn ze verenigd

12

in een coöperatie en krijgen ze een veel betere prijs voor de melk. Recht op informatie: hoe stel ik vragen aan de overheid? In 2011 vond het project ‘recht op informatie’ plaats. Tijdens dit project werd de gemeenschap bewust gemaakt welke overheidsprojecten er bestaan en hoe men een aanvraag kan doen voor sponsoring van de overheid. Ook werd er training gegeven in boekhouden. Resultaat: 68 groepen in diverse dorpen maken nu gebruik

van leningen die zijn verstrekt door de overheid. Met deze lening kunnen ze hun eigen activiteit opzetten om inkomsten te verwerven.

Ook in 2011 heeft World Vision kwetsbare gezinnen ondersteund met een lening. Op die manier konden ze een eigen bedrijf opstarten.

Succesvol ondernemen: zelfstandig verder Capaciteitsopbouw is ook een belangrijk aspect van het programma. Diverse lokale groepen worden getraind in leiderschap, het managen van financiën en ontwikkeling. Zo leert men om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan en op den duur zelfstandig verder.

Hoopvol resultaat: gezinnen hebben zoveel succes dat ze al zijn begonnen met het terugbetalen van leningen. 13


Indonesië Sambas

104

families zijn getraind in tuinieren

Kindvriendelijke bus zorgt voor leerplezier voor 500 kinderen Scholen beschikken niet vaak over een uitgebreide bibliotheek. Daarom werd dit jaar de ‘kindvriendelijke bus’ geïntroduceerd. Een bus met daarin 1000 boeken reed rond en bezocht zo 500 kinderen. Deze kinderen maakten dan ook met veel plezier gebruik van deze bus.Van wetenschap tot geschiedenis: voor elk wat wils. Ook konden ze tekenfilms op de televisie kijken in de bus. Zo ontwikkelen de kinderen zich op een leuke, speelse manier.

In 2011 is het kindersterftecijfer in Sambas gedaald van 11,11% naar 6,74% 14

Strijden tegen onnodige kindersterfte is één van de speerpunten van World Vision. In Sambas is er rondom dat thema mooie vooruitgang geboekt. Gezondheidsvoorlichters gaan de dorpen in om voorlichting te geven over de gezondheid van moeder en kind. Uit het rapport van het Ministerie van Gezondheid uit 2011 bleek dat in Sambas het kindersterftecijfer van 11,11% naar 6,74% was gedaald. Voorlichting op vroege leeftijd Al op vroege leeftijd wordt er voorlichting gegeven over gezondheid en algemene ontwik-

Zo kunnen zij groenten verbouwen in eigen tuin en hun gezin gezond eten geven.

keling. In 6 dorpen zijn speciale klassen voor jonge kinderen gestart rondom dit thema. Eerder konden jonge kinderen nog niet naar school en moesten ze wachten tot ze 7 jaar oud waren. 138 kinderen nemen deel aan deze lessen. De leraren voor deze klassen hebben een extra training gekregen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven aan deze doelgroep. Dit programma is inmiddels zo succesvol dat één van de dorpen, Sanatab, besloot om hun budget te besteden aan het salaris van de leraren van deze klassen. 15


Indonesië Noord Halmahera Rode pepers verbouwen Scholen in Noord Halmahera zorgen ervoor dat kinderen gezond eten krijgen bij de lunch. Ook krijgen kinderen les hoe ze groenten, zoals maïs en rode pepers, moeten verbouwen. Rode pepers leveren veel geld op en het is dus erg belangrijk dat de kinderen leren hoe ze deze moeten verbouwen, later zal ze dit helpen om een inkomen te verdienen. Vrouwen sparen Groepen vrouwen werken goed samen: het inkomen dat ze verdienen zetten ze samen op de bank. Het geld dat ze sparen, wordt nu gebruikt om hun kinderen naar school te laten gaan. In het verleden vertrouwden de vrouwen de banken niet, nu zien ze dat het geld niet verloren gaat, zoals ze eerst dachten, maar op hun rekening blijft staan. Schoon drinkwater Sukamaju, een dorp in Noord Halmahera, heeft nu toegang tot schoon drinkwater. Ze hebben een nieuwe waterput aangelegd en samen regelen ze het gebruik en onderhoud van deze put. Doordat ze geen water hoeven te kopen, besparen de vrouwen nu geld. Daarmee hebben de vrouwen zaden gekocht om groenten en kruiden te verbouwen. World Vision heeft ze getraind hoe ze deze gewassen het beste kunnen verbouwen in 16

hun groentetuin. Zo planten ze bijvoorbeeld mosterdzaadjes, rode pepers, tomaat en aubergine. Ook gebruiken ze deze groenten om hun kinderen een gezonde maaltijd te geven! World Vision heeft hen geleerd hoe je een gezonde maaltijd kunt koken.

Nu krijgen kinderen groente

77

vrouwen namen enthousiast deel aan de training Het programma van de training ging over gezond eten voor jonge kinderen en baby’s. Voor de training gaven ze hun kinderen alleen gebakken vis, rijst en zoete aardappel te eten. Jonge kinderen kregen nooit groenten. Na de training wisten vrouwen hoe belang­ rijk het is om kinderen ook groenten te geven. Nu maken ze bijvoorbeeld spinazie en ei klaar. Ook kregen 60 vrouwen training over hoe belangrijk en gezond borstvoeding is. In het verleden gaven ze de baby’s vast voedsel of vroegen andere vrouwen hun kinderen te voeden. Dit gebeurt na de training niet meer. 17


Tanzania King ‘Ori Mensen zijn zich nu bewust hoe belangrijk inentingen zijn Er worden steeds meer kinderen en zwangere vrouwen ingeënt tegen ziektes. 97.7% van de gemeenschap is nu ingeënt, in 2009 was dit nog 56.8%. De mensen zijn zich er nu beter van bewust van het belang van inentingen. Ook belangrijk is dat mensen nu makkelijker bij gezondheidscentra kunnen komen. Afgelopen jaar heerste er een droogte in King ‘Ori. World Vision heeft kwetsbare groepen gesteund tijdens deze moeilijke periode. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding gaven, kwetsbare kinderen en kinderen onder vijf ontvingen extra eten. In totaal werden 2.215 mensen geholpen.

In totaal werden 2.215 mensen geholpen. Kippen zorgen voor inkomen Er zijn training gegeven in betere fokmethodes voor vee en er was begeleiding van technische mensen op het gebied van veeteelt. Dat had zo’n positief effect dat 74.9% van de bevolking nu kippen houdt, in 2009 was dit 20%. Het houden van kippen zorgt voor vlees en eieren. De verkoop van de extra eieren en vlees levert inkomen op. Dit inkomen wordt dan besteed om voor hun kinderen schooluniformen en schoolgeld te betalen. 18

Mensen halen zelf geld op om wezen en kwetsbare kinderen naar school te laten gaan. Ook de gemeenschap draagt zelf bij aan hun eigen ontwikkeling. Zo halen ze zélf ook geld op om wezen en kwetsbare kinderen te ondersteunen. Met dat geld kunnen deze kinderen naar school.

71,9% van de mensen in King ‘Ori heeft toegang tot schoon drinkwater

De toegang tot water is afge­ lopen jaren enorm verbeterd. In 2009 had 34.8% van de mensen toegang tot schoon drinkwater, in 2011 is dit 71.9%. Er zijn speciale commissies aangesteld die ervoor zorgen dat het watersysteem (zoals handpompen, publieke watertaps en waterleidingen) in goede conditie blijft. Ook bewaakt deze commissie dat iedereen evenveel toegang tot water heeft. Zij zijn dit jaar getraind door World Vision om dit goed te begeleiden. Deze commissies hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er geen ruzie gemaakt wordt over wie wel of niet water mag hebben. Nu kan de hele gemeenschap van deze bron gebruik maken! Dit maakt het waterproject dan ook duurzaam! 19


Tanzania Isanga De gezondheidsmedewerkers in de gemeenschap zijn ook dit jaar weer getraind en werken in de dorpen. Ze informeren de mensen over de mogelijkheden binnen de publieke gezondheids­sector. Het resultaat? Zo’n 88,4% (2011) van de zieke kinderen onder 5 worden nu naar publieke gezondheidsinstellingen gebracht. Een positieve ontwikkeling. Ook is het sterftecijfer van kinderen onder de twaalf maanden gedaald van 50/1000 (2003) naar 2/1000 (2011). Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar is gedaald van 127/1000 (2003) naar 61/1000 (2011). Hoopvol! Gelijkheid tussen man en vrouw World Vision werkt in Insanga ook aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom werden er in het afgelopen jaar initiatieven genomen voor meer inspraak van vrouwen op de lokale besluitvorming. De overkoepelende werkgemeenschap in Isanga bestond in het verleden uit 6 mannen en 1 vrouw. Dit jaar is er tijdens verkiezingen gekozen voor 4 vrouwen en 4 mannen. Droogte veroorzaakt voedseltekort Het afgelopen jaar heerste grote droogte in Tanzania. Dit veroorzaakte een voedseltekort onder de kwetsbare groepen. Dit zijn bijvoorbeeld zwangere vrouwen, kinderen onder de 5 jaar en vrouwen die borstvoeding geven. World Vision heeft dan ook 3.025 vrouwen en kinderen ondersteunt met het distribueren van bloem wat een belangrijk onderdeel is in de maaltijden. Meer dan 300 families volgden in 2011 een workshop op het gebied van welk eten goed is voor hun kinderen en hoe ze dit eten moeten bereiden. 20

6.327

jongeren voorgelicht over hiv en aids Kerkleiders en leraren zijn getraind om jongeren voor te lichten over hiv en aids. Op deze manier zijn nu 6.327 jongeren bereikt.

Getrainde boeren zien hun opbrengst stijgen: voedselzekerheid neemt toe Afgelopen jaar zijn boeren getraind in het verbouwen van andere gewassen. Deze gewassen zijn beter bestand tegen droogte en kunnen worden verkocht tegen een goede prijs. Ook wordt de opbrengst gebruikt om het voedzame eten voor kinderen onder de vijf jaar te bereiden. Boekhouden, leiderschap en management World Vision trainde lokale groepen in boekhouden, leiderschap en management. De leden van deze groepen ondersteunen elkaar bij het verwerven van inkomen. Ook hebben enkele groepen naaimachines ontvangen. Dankzij deze naaimachines hebben vrouwen nu de order binnengehaald om 696 school­uniformen te produceren.

Ernstige ondervoeding gedaald van 15% naar 1,9%! World Vision richt zich wereldwijd in haar programma’s op het terugdringen van onnodige kindersterfte. Zo ook in Tanzania. En met succes: het percentage van ernstige ondervoeding onder kinderen onder de 5 jaar is gedaald van 15% (2007) naar 1,9% (2011)! Dit ondanks de droogte die heerste gedurende 2011. 21


Bangladesh Bandarban 92,8%

van de kinderen kan nu lezen, in 2007 was dit cijfer nog 84,4% Afgelopen jaar zijn er trainingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd om de school­ prestaties van de kinderen in Banderban te verbeteren. Ouders werden bewust gemaakt van het belang van onderwijs voor kinderen, kinderen werden gecoacht, scholen werden ondersteund met materiaal en trainingen en kinderen namen deel aan evenementen op het gebied van onderwijs.

Tagor (16): ‘World Vision gaf me een studiebeurs. Nu ben ik met mijn resultaten in de top 6 van mijn school beland. De goede zorg en liefde van mijn ouders en leraren hebben hiervoor gezorgd. Zonder de steun van World Vision had ik dit nooit kunnen doen. Dat maakt me dankbaar.’ Met zijn mooie resultaat inspireert Tagor Chowdhury andere kinderen om hun schoolprestaties te verbeteren. 22

Ernstige ondervoeding in Bandarban gedaald van 22,2% (2007) naar 10% (2011)

Maatregelen om ondervoeding tegen te gaan: duurzaam, levensreddend en essentieel Het aantal ernstig ondervoede kinderen is afgenomen met 6,2%. In totaal is nog 16% van de kinderen onder de vijf jaar nu ernstig ondervoed (22% in 2007). World Vision traint moeders over welke ingrediënten ze het beste kunnen gebruiken voor het eten voor hun kinderen. Ook verbouwt de lokale bevolking nu meer groenten. Dit om hun kinderen van voldoende en gezonde voeding te geven. Daarnaast kunnen ze extra inkomen verwerven door deze groenten op de markt te verkopen. World Vision heeft ook diverse boeren van zaden voorzien. Met deze initiatieven zal de ondervoeding verder afnemen.

World Vision Bangladesh is door de overheid uitgeroepen tot beste organisatie in het gebied die werkt in de onderwijs­ sector. Een gevolg hiervan is dat het team van World Vision steeds meer wordt uitgenodigd door de overheid om namens ontwikkelingsorganisaties mee te praten over het verbeteren van het onderwijs. 23


Ethiopië Dembia Boer Terefe Fentahum, Ethiopië: ‘Door de cursus die ik heb gevolgd is mijn oogst veel groter dan voorgaande jaren. Ik kan mijn gezin nu te eten geven en houd zelfs nog een deel van de oogst over. Die kan ik nu verkopen. Hierdoor kan ik kleding voor mijn kinderen aanschaffen en nog belangrijker: ze kunnen naar school.Wát een vooruitgang!’

9

World Vision helpt lokale boeren om de productie en kwaliteit van de gewassen te verbeteren. De cursussen zijn succesvol. Daarnaast krijgen boeren begeleiding bij de zorg voor een goede en gezonde veestapel.

meisjes zijn behouden voor vroegtijdige uithuwelijking

Kees Kraayenoord was afgelopen zomer in Ethiopië. Dit is zijn verhaal: Naast het weesmeisje zat mijn eigen meisje: mijn dochter Reni van 14 jaar. ‘Ik zag het dus niet aankomen. Reni, mijn dochter, zou als Zip your Lip-ambassadeur een meisje interviewen. Het gesprek begon, en ik had het gevoel dat de grond onder m’n voeten wegzakte. We stonden oog in oog met een tiener, een meisje van 14, die haar beide ouders had verloren aan aids.. En naast haar zat mijn eigen meisje Reni, ook 14 jaar, die probeerde een gesprek te voeren over hoe het leven van dit weesmeisje, Kessanesh, eruit ziet.’ Kan je je dat voorstellen, met honger naar bed zonder ouders? ‘Ze vertelde dat ze ’s ochtends naar school ging. Haar broertje brengt ze dan onder bij een nichtje. ’s Middags doet ze klusjes om wat geld bij elkaar te schrapen. Het is echter niet genoeg. Er gaan dagen voorbij dat deze bijzondere meid haar vierjarige broertje niet te 24

eten kan geven. Ons hart brak toen we hoorde dat ze als kind van ouders, geïnfecteerd met hiv, gediscrimineerd wordt. Eerst wilde ze het niet vertellen, slikte ze woorden is. Maar toen kwam het hoge woord eruit. Ze wordt samen met haar broertje uitgescholden voor ‘satans kinderen’. Dit kan niet waar zijn.’ “Geeft gij hen te eten?” ‘We hebben gebeden voor ze, naar ze geluisterd en ze vast gehouden. Ik keek Reni aan. Twee zielen, een gedachte. Dit meisje moest worden geholpen, en God vraagt ons om dat te doen. We besloten daar te plekke haar als gezin op te nemen als ons sponsorkind. Reni, Sanne en Naomi hebben er een zus (en broertje) bij. Ik heb gehuild. Echt gehuild. Tranen van bewogen­heid en van boosheid. Nog nooit heeft een verhaal me zo geraakt als dat van Kessanesh. Daar brak God mijn hart zoals Zijn hart gebroken is om de kinderen zoals Kessanesh.’

‘Dankzij de inspanningen van Asnakew was de 13-jarige Maritu in 2011 één van de meisjes die niet werd uitgehuwelijkt tegen haar zin’ Asnakew Feleke uit Ethiopië is leraar en lid van het kinderrechtencomité in Dembia. Samen met andere bestuursleden heeft hij zich ingezet om te voorkomen dat jonge meisjes trouwen voor hun 14de jaar. Makkelijk te voorkomen? Nee. Maar dankzij de inspanningen van Asnakew was de 13-jarige Maritu in 2011 één van de meisjes die niet werd uitgehuwelijkt. Ook in 9 andere gevallen kon dit voorkomen worden. Maritu zit nu gelukkig weer op school en heeft kans op een toekomst. 25


Oeganda Kyabigambyre 6.000

families werden geholpen bij het verbeteren van voedselzekerheid Goede gezondheid voor kinderen is een speerpunt voor World Vision. In Oeganda is het afgelopen jaar gewerkt aan de verbetering van voedsel­ zekerheid en het ­genereren van inkomsten. 6.000 families werden hierdoor geholpen. Goede gezondheid voor kinderen is een speerpunt voor World Vision en in 2011 is daar in Oeganda op een hoopvolle manier vooruitgang geboekt.

400 vrouwen leren koken met energiebesparende oven Kwikiriza Prisca woont samen met haar man en vier kinderen in Oeganda. World Vision trainde 400 vrouwen in het koken met een oven die veel minder brandhout nodig heeft dan voorheen. Resultaat: minder risicovolle wandelingen naar het bos voor brandhout en goed gevoede kinderen. Hoe was de situatie voor de training? ‘Ik moest 2,5 kilometer lopen naar een bos om brandhout te verzamelen, zodat ik eten kon koken voor mijn familie. Soms moest ik mijn twee dochters erop uit sturen. Ik was bang, want ik weet dat mijn dochters gevaar lopen om verkracht te worden in het bos.’

Training van World Vision ‘Dit veranderde in juli 2011 toen World Vision vrouwen trainde om met energiebesparende oventjes te gaan koken. Ik kreeg ook een oven van World Vision. Dit oventje verbruikt maar heel weinig brandhout. Nu hoef ik pas na tien dagen weer naar het bos om hout te verzamelen. Het eten is nu ook eerder klaar.’ Dankbaar voor gemakkelijker leven ‘Ik ben World Vision dankbaar dat ik aan deze training deel mocht nemen en op deze manier energie kan besparen. Het heeft ons leven gemakkelijker gemaakt. Nu hoef ik geen lange afstanden meer te lopen om brandhout te verzamelen en kan ik de maaltijden op tijd bereiden. Hierdoor kunnen mijn kinderen lunchen en op tijd naar school gaan. Ik kan nu meer tijd besteden in mijn tuin omdat ik nog maar één keer in de week hout hoef te sprokkelen. Mijn kinderen zijn goed gevoed en ze doen het goed op school omdat ze elke dag middageten krijgen.’ In totaal werden er 400 gezinnen geholpen door deze training. Naast tijdsbesparing is het feit dat er minder bomen worden gekapt voor brandhout een ander voordeel. Hiermee beschermen we ook het milieu.

26

Door het uitdelen van klamboes en het geven van gezondheidstrainingen is in het World Vision programma het aantal gevallen van malaria onder kinderen met 58% afgenomen Stop onnodige kindersterfte In Oeganda is het voorkomen en bestrijden van malaria een belangrijke activiteit. En met succes: het aantal gevallen van malaria is in één jaar tijd terug­gegaan van 278 naar 103 gevallen. Er zijn dus 58% minder kinderen opgenomen met malariaverschijnselen. Een belangrijke mijlpaal in het terugdringen van onnodige kindersterfte onder de vijf jaar.

Kennis is van levensbelang In 2011 heeft World Vision in Oeganda geïnvesteerd in opleidingen van lokale gezondheidswerkers. Nu hebben ze de kennis om malaria bij kinderen in het gebied te voorkomen, tijdig op te sporen en te zorgen voor de juiste behandeling. Het uitdelen van klamboes voor kinderen en zwangere vrouwen in het project is daar een belangrijk onderdeel van. 27


Zimbabwe Sanzukwe Gezondheidszorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn

29

lokale verpleeg­ kundigen kregen een cursus Het opleiden en begeleiden van lokale gezondheidszorg­ werkers is een belangrijk onderdeel van het gezondheidsprogramma in Sanzukwe. Dankzij steun van Nederlandse sponsors kregen 29 lokale verpleegkundigen een cursus.

World Vision wil er zijn voor de meest kwetsbare kinderen, ook in ons sponsorprogramma Sansukwe in Zimbabwe. We weten uit ervaring dat zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 5 jaar extra aandacht nodig hebben. In Zimbabwe zijn de 3 voornaamste oorzaken van kindersterfte hiv en aids (21%), ­complicaties voor, tijdens en na de geboorte (29%) en longontsteking (13%). We hebben daarom extra oog voor hun gezondheid. En dat betekent dat gezondheidszorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn. 28

Mobiele klinieken De mensen in het Sansukwe sponsor­ programma leven soms erg afgelegen. Daardoor is het bezoeken van een dokter niet altijd even makkelijk. World Vision heeft daarom mobiele klinieken opgezet. Deze klinieken verplaatsen zich maandelijks van dorp tot dorp om moeders en kinderen te bezoeken en hen te vaccineren. Dit kan allemaal gebeuren dankzij het geld van de Nederlandse sponsors die een kind sponsoren in Zimbabwe via World Vision. Kinderen worden ingeënt tegen o.a. mazelen, hepatitis, polio en kinkhoest.

Mobiele bereikbaarheid: 1.600 kinderen per maand De rapportages laten zien dat ruim 90% van de vrouwen en kinderen gebruik van deze mobiele gezondheidszorgdiensten en dat is een goed resultaat. Dat betekent dat zo’n 1600 kinderen per maand worden bereikt. Naast de vaccinaties voor kinderen komen ook zwangere vrouwen naar de kliniek voor beschermende inentingen voor de bevalling. Ze krijgen ook tips over hun zwangerschap. De mobiele klinieken zijn van levensbelang voor het terugdringen van moeder- en kindersterfte.

Dankzij de bijdrage van Nederlandse sponsors hebben kinderen een goede start

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Succesvol sportprogramma zorgt voor gemotiveerde leerlingen en geïnteresseerde ouders In Sanzukwe is er een speciaal onderwijsproject gestart met als thema ‘sport voor kinderen’.

Drie studenten van de Khalanyoni school zijn geselecteerd voor het Nationale Jongeren Toernooi. Door het sportprogramma op de scholen is een positieve verandering zichtbaar in de houding van jongeren en hun ouders om onderwijs te volgen. De criminaliteit onder jongeren is zichtbaar afgenomen. Het sport­ element leert de jongeren om meer respect voor anderen te hebben en meer discipline

op te brengen. Tevens zijn de kinderen die meedoen aan de sport meer zelfverzekerd geworden. Als resultaat is er ook een grotere betrokkenheid van zakenmensen bij het programma die hun bijdrage leveren zoals het beschikbaar stellen van oefenruimte voor de sportevenementen. Eén ding is zeker: in het afgelopen jaar is het sportprogramma door de Khalanyoni dorpelingen als meest belangrijke verandering in de dorpen aangegeven. 29


Financiering

noodhulp

In Tanzania worden 61.000 vluchtelingen opgevangen in een kamp in Nyaragusu

World Vision financiert vanuit Nederland diverse noodhulpprojecten. Daarin wordt samengewerkt met de Europese Unie en Buitenlandse Zaken. Welke investeringen deed World Vision in 2011?

Landbouw en voedselvoorziening in Zimbabwe - hulp voor Inwoners van Zimbabwe hebben onze hulp nodig. Door een overheid die niet investeert in de bevolking ontstaat honger op het platteland van Zimbabwe. In het zuiden is een programma gestart, dat gericht is op voedselzekerheid voor 120.000 mensen in de districten Umzingwane en Bubi. Een ander doel in het programma is handel voeren met de middenstand in Bulawayo, de tweede stad van Zimbabwe.

Opvang van

Het programma wordt in drie jaar uitgevoerd, van januari 2010 tot december 2012. Het budget voor dit programma is 1.45 miljoen euro. De Europese Unie betaalt een substantieel deel van dit budget. Het aandeel van World Vision bedraagt 63.000 euro per jaar.

61.000 vluchtelingen in een Congolees vluchtelingenkamp in Tanzania

De situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo is al tien jaar onrustig door burgeroorlog en conflicten. Dit heeft miljoenen mensen het leven gekost en honderdduizenden mensen zijn gevlucht. In Tanzania worden vluchtelingen opgevangen in een kamp in Nyaragusu. Daar wonen nu 61.000 vluchtelingen. Dit programma is gestart toen de mensen uit Congo begonnen te vluchten in 1997. Sindsdien werkt World Vision in Noord-West Tanzania met Congolese vluchtelingen.

Voedsel en levensonderhoud voor

Het huidige programma is gestart in januari 2011 en loopt tot en met december 2012. Het budget is 4.1 miljoen euro. Verschillende VN organisaties steunen dit programma en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt mee. World Vision is verantwoordelijk voor 60.000 euro per jaar.

60.000 mensen in Cambodia

De bevolking van Cambodia is kwetsbaar voor rampen. Door het ontbreken van een sociaal vangnet kan het wegvallen van een familielid hele gezinnen onder de armoedegrens terecht laten komen. Een duurzame interventie moet lijden tot vermindering van armoede, honger en ondervoeding. Het gaat hier om 60.000 mensen.

30

120.000 mensen

De start van het programma was in maart 2010. Dit programma loopt tot en met februari 2013. Het budget is 1.78 miljoen euro. De Europese Unie betaalt mee aan dit programma. World Vision is ­verantwoordelijk voor een bijdrage van 30.000 euro per jaar.

31


Ook in een rampgebied richt World Vision zich tot de meest kwetsbare kinderen. De Kindvriendelijke Speelplekken hebben daarin een belangrijke plaats. We creëren een veilige plek waar kinderen samen kunnen spelen en waar we psychosociale hulp verlenen. Ouders kunnen hun kinderen veilig achterlaten om zo zelf mee te helpen aan wederopbouw en herstel na een ramp.

Haïti Na de aardbeving op 12 januari 2010 raken 3 miljoen mensen op Haïti alles kwijt door een allesverwoestende aardbeving. In 2010 en 2011 heeft World Vision de bevolking geholpen met de wederopbouw van hun land. Die werkzaamheden gaan ook in 2012 nog door. De SHO fondsen hebben bijgedragen aan het herstel en toekomst voor de getroffen families en de gemeenschappen waarin ze leven. Dit werd mogelijk door het verstrekken van 2.914 dekens, 2.147 afsluitbare boxen, 2.808 keukensets, 9.523 muskietennetten, 3.756 matten, 17.318 dek­zeilen en 18.080 lakens, waardoor het mogelijk werd om te herstellen van de aardbeving. 18 maanden na de ramp leven er nog steeds mensen in kampen. Het duurzame herstel van Haïti en haar mensen duurt lang. De mensen zijn bijzonder kwetsbaar. World Vision is en blijft actief onderhandelen met verhuurders, kampcommissies en andere instanties die werkzaam zijn in de kampen. We werken aan een realistische manier om de getroffen mensen weer terug te laten keren naar hun huizen of alternatieve locaties. Van noodhulp naar structurele, duurzame hulp Naast de deelnemende gezinnen profiteert de hele gemeenschap van de hulp van World Vision en andere organisaties. Het hebben van een veilige plek voor kinderen geeft ouders de mogelijk­heid om zich te concentreren op activiteiten zoals het ­genereren van inkomsten. 32

Bouwen aan een veilige plek voor kinderen, zodat ze weer naar school kunnen

Waar werd het geld aan besteed?

• 350.448 mensen kregen hygiëne sets, kookmiddelen, lakens en dekens en muskietennetten • Voedsel voor 229.763 families • Voedseluitdeelprogramma’s op scholen voor 70.938 kinderen in 454 scholen • Extra voedsel voor 49.200 kinderen die nog niet naar school gingen • 189,6 miljoen liter water voor 132.153 mensen • 22 Kindvriendelijke Speelplekken waar 5.653 kinderen veilig konden spelen • 1.150 jonge kinderen tussen de 3-8 jaar hadden de mogelijkheid om in een vroeg stadium te kunnen leren • 113.409 tentzeilen en 7.497 complete tenten voor families • Meer dan 620 families kregen tijdelijk onderdak • Inkomensverhogende activiteiten voor meer dan 14.770 mensen • Inkomensverhogende trainingen voor 1.988 mensen, inclusief tuinieren en ­timmermanschap • Het realiseren van 11 klinieken in Port-au-Prince en het grensgebied

Pakistan Door de overstromingen in Pakistan in 2010 werden meer dan 18 miljoen mensen getroffen. De hele infrastructuur lag in puin en honderdduizenden mensen raakten dakloos. World Vision startte met noodhulp door hulp te verlenen op het gebied van gezondheid en voeding, levensonderhoud en de bescherming van kinderen. Ook in Pakistan wilden we er vooral zijn voor de kinderen.

De noodhulp in Pakistan bestond naast het uitdelen van eerste levensmiddelen en wederopbouw ook uit onderwijs. Door de 24 miljoen US $ van tien v­ erschillende landen kon World Vision meer dan 900.000 mensen bereiken in 11 districten van de ­provincies Khyber Pakhtoonkhwa, Punjab en Sindh.

World Vision Pakistan blijft helpen op ­verschillende gebieden. Dit gaat zowel over voedsel als productdistributie. Denk hierbij aan dekens, kookgerei, het verlenen van onderdak, gezondheid- en voedinginterventies, water, sanitatie en hygiëne, spoedig herstel en levens­onderhoud. Daarnaast worden er ­Kindvriendelijke Speelplekken ingericht.

Japan Op 11 maart 2011 werd Japan hard getroffen door een aardbeving. De allesverwoestende tsunami die daarop volgde zorgde voor een ravage. Meer dan 500.000 mensen raakten dakloos en tienduizenden mensen kwamen om. Japan is de derde economie van de wereld

en één van de beste landen die voorbereid is op een ramp. Alle hulp werd gecoördineerd door de regering. World Vision kwam gelijk in actie door evacuatiecentra op te zetten en de mensen te voorzien van voedsel, dekens en matrassen. Ook was er speciaal eten voor

baby’s en kleine kinderen. Kinderen die hun ouders kwijt waren, werden opgevangen en geregistreerd om ze zo snel mogelijk weer met hun familie te kunnen herenigen. Ook werden er bij deze ramp veel oudere mensen (boven de 65) geholpen. 33


Vijf jaar HOPE programma

HOOP EN VERANDERING VOOR 78.000 MENSEN Hoop voor tienduizenden mensen in Oeganda, Oost-Congo, Somalië en Somaliland. Joël (16) uit Oeganda: “Ik hoor bij de generatie die verschil kan maken in mijn eigen land.”

Een vak leren in Oost-Congo, voorlichting krijgen over hiv en aids in Oeganda, een opleiding volgen in Somaliland: drie voorbeelden van het vijfjarige programma van World Vision. Ook in Nederland werd gewerkt aan bewustwording rondom de armoede, hiv- en aidsproblematiek: via de jongerenactie Zip your Lip werden tienduizenden jongeren betrokken bij ons werk. Joël Ocira is zestien jaar en woont in Oeganda. Op 14-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland om zijn levensverhaal met Nederlandse jongeren te delen. Hij vertelde op scholen over de impact van hiv en aids op zijn leven. Zo maakte een financiering van Buitenlandse Zaken het vijf jaar mogelijk om een uitwisse-

Effect van het programma in de vier landen in Oost-Afrika Waar: Oeganda, DR Congo, Somalië en Somaliland Aantal mensen bereikt: 78.000 mensen Doel: het verminderen van de impact van hiv en aids op de levens van de meest kwetsbare kinderen. Financiering: dit programma werd gefinancierd door Buitenlandse Zaken en de opbrengsten uit de jongerenactie van World Vision: Zip your Lip. Effect van het programma in Nederland Waar: voorgezet onderwijs in heel Nederland Aantal mensen bereikt: 37.800 jongeren Doel: bewustwording onder jongeren over armoede, hiv en aids

34

ling te laten plaatsvinden tussen Nederlandse en Oegandese jongeren. De Nederlandse Youth Ambassadors konden in Oeganda met eigen ogen de impact van hiv en aids zien. Ook kregen zij een goed beeld van het werk van World Vision. En vanuit Oeganda kwamen elk jaar jongeren naar Nederland om te vertellen hoe het is om te leven in armoede. De Oegandese jongeren lieten een onuitwisbare indruk achter op de Nederlandse jeugd. Zo krachtig, dapper en sterk. Joël neemt op dit moment de jongeren in zijn dorp in Oeganda mee in zijn droom om verschil te maken. Juist in NoordOeganda, in zijn eigen land. Met het uithoudingsvermogen en de intense kracht om volop te leven. Joël is geholpen door World Vision en kan naar school. Door advies en gesprekken in een praatgroep weet hij dat hij waardevol is. Hij krijgt medicijnen en weet ondertussen dat hij nog lang kan leven, ondanks zijn ziekte. Joël: “Ja, ik ben hiv-positief, maar ook ik ben waardevol. Ik wéét dat ik verschil kan maken. Ik kan naar school en wil mijn kansen volop benutten. Wat ik wil worden? Iemand als Nelson Mandela! En als dat niet lukt dan wil ik dokter worden, want boven alles wil ik mensen in mijn land helpen. Samen met de jongeren om me heen kan ik de generatie worden die verschil maakt in Oeganda. Nu hebben we jullie hulp nog nodig, maar op een gegeven moment kunnen we het weer zelf.”

De Nederlandse Youth Ambassador David (16) was diep onder de indruk van zijn reis naar Oeganda. Hij schreef in een blog het volgende, nadat hij een dag met mensen in Oeganda had gepraat. “Eén ding is zeker, ik ben geïnspireerd geraakt! Wat veel hoop, kracht en geloof op een plek waar je dat het minst verwacht. Deze mensen hebben me laten zien wat echte problemen zijn en vooral wat echte liefde is. Mensen met warme harten. In Nederland klagen we over een klein probleem en worden we boos. Terwijl deze mensen, met echte problemen, het verwerken door middel van dans en daarmee andere inspireren. Ze geven zelfs via muziek en dans voorlichting over hiv en aids, om zo het taboe rondom dat thema te verbreken. Gaaf! (...) Ik had vandaag een liedje van Jack Johnson in mijn hoofd, genaamd: ‘Where did all the good people go?’ En Jack, ik heb het antwoord. Die zitten hier, in Oeganda, in Gulu, de mensen die we vandaag hebben ontmoet. Deze mensen dansen en zingen, op een plek waar ze het verdienen om te zeuren. Inspirerend en hopelijk een eye-opener voor veel mensen.” Voorlichting over hiv en aids: van levensbelang De impact van hiv en aids is enorm. Afrika kent vijftien miljoen aidswezen. Kinderen die hun ouders zijn verloren aan de gevolgen van

hiv en aids.Voorlichting is cruciaal in het terugdringen van hiv en aids. Ruim 56.000 jongeren en volwassenen werden in de afgelopen jaren getraind door medewerkers van World Vision. Zij kunnen nu zelfstandig hun kennis over hiv en aids verder vertellen onder de bevolking. Op die manier wordt ook de discriminatie rondom hiv en aids teruggedrongen. 24.000 kinderen die de impact van hiv en aids van dichtbij hebben ervaren kregen psychosociale ondersteuning. De mensen in de dorpen kunnen nu na de training zelf voor de kinderen zorgen die getroffen zijn door hiv en aids. De lokale bevolking is hierdoor beter in staat om de hiv- en aidspandemie tegen te gaan. De 11-jarige Hoodo Xiis Ibrahim uit Somaliland vertelt over haar deelname aan een praatgroep: “Voordat ik naar de praatgroep ging, was ik erg chagrijnig, onvriendelijk en bang. Maar ik ontdekte dat er tijdens die bijeenkomsten waardevolle vriendschappen ontstonden. Door met elkaar te praten, te zingen en door met andere kinderen te spelen ben ik echt een ander mens geworden. Ik voelde me afgesloten van de wereld, maar nu ben ik erg blij dat

ik vrienden heb die dezelfde ervaringen delen. Ook weet ik veel meer over hiv en aids. Ik besef me dat dit belangrijk is.” Zelfstandig verder World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen. Dit zijn kinderen die wees zijn geworden, in zware armoede leven of zelf ziek zijn. Ook worden zwangere vrouwen en mensen die counseling nodig hebben geholpen. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die hulp nodig hebben bij het verwerken van hun trauma na een verkrachting. Mensen realiseren zich steeds meer dat aangifte doen van een strafbaar feit belangrijk is om te doen. Zo strijdt World Vision samen met de lokale bevolking voor gerechtigheid. Bangirahe Josaphat, leider van een leefgemeenschap in Oost-Congo zegt over de steun van World Vision: “We gaan verder met het werk dat World Vision begonnen is.We hebben zoveel geleerd dat we nu, samen met de mensen in het dorp, verder kunnen zaaien en oogsten.We zijn erg dankbaar en hebben de kennis om zelfstandig verder te kunnen.” 35


Bestuur en management Samenstelling bestuur op 30 september 2011 De heer ds. S. van der Meer

Interim consulent Remonstrant-Doopsgezind-NPB, Hilversum,Voorzitter sinds 27 februari 2009, bestuurslid sinds 17 september 2007 Nevenfuncties: Bestuurslid Nederlands Bijbel Genootschap, Haarlem, Secretaris bestuur Habitat for Humanity Nederland, Haarlem,Voorzitter advisory board Mennonite Central Committee Europe Adviseur geestelijke zaken Kinderen van Caïro, Stephen’s ministry, Den Haag, Bestuurslid Internationaal Menno Simons Centrum, Witmarsum

Verslag toezichthouders

H

et bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het verslagjaar 2011. Het bestuur heeft, na een succesvol wervings- en selectietraject in samenwerking met Beljon & Westerterp, op 1 december 2010 de heer Ruud van Eijle mogen verwelkomen als nieuwe directeur van World Vision. De directeur heeft de opdracht van het bestuur gekregen om de organisatie verder te ontwikkelen, meer specifiek op het gebied van groei en naamsbekendheid van de organisatie. Zoals ook elders in het jaarverslag is vermeld heeft de organisatie de focus op fondsenwerving vergroot en zal deze lijn in de komende jaren blijven volgen. Om dit op een goede wijze te ondersteunen heeft er binnen de organisatie een structuurwijziging plaatsgevonden. Deze moet de organisatie beter ondersteunen bij het halen van de geformuleerde doelstellingen. In een verslagjaar waarin de wereldwijde economische ontwikkelingen niet onbesproken bleven, heeft World Vision in de

private inkomsten een groei gerealiseerd van 7%. Dat is een mooi resultaat. De inkomsten ontvangen van overheden en derden kenden dit verslagjaar een daling ten opzichte van vorig jaar. Enerzijds is dit veroorzaakt door afname van de ontvangen fondsen uit de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) en anderzijds is een ieder bekend dat de overheid flink bezuinigd heeft op de investeringen in ontwikkelingssamenwerking, waardoor het ook voor World Vision lastiger is geworden om fondsen van de Nederlandse overheid te verkrijgen.

met goed resultaat afgerond. Gedurende het verslagjaar is het bestuur zes maal bijeengekomen. De directeur is altijd aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft de heer Jaap Haeck in het verslagjaar mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. De heer Haeck bekleedt tevens de rol van vicevoorzitter in het bestuur. Het bestuur heeft afscheid genomen van de heer Harm Slomp. De heer Slomp heeft vervroegd afscheid genomen in verband met zijn roeping als officier in het Leger des Heils.

Afgelopen jaar heeft binnen onze organisatie de Peer Review plaats gevonden. De Peer Review is een internationale interne World Vision controle, specifiek gericht op governance van de organisatie. Door middel van een door de organisatie uit te voeren zelfevaluatie, gevolgd door een externe evaluatie, beoordeelt World Vision International in hoeverre World Vision Nederland zich houdt aan internationale beleidsafspraken. De resultaten van de Peer Review waren goed. Tevens heeft het CBF het afgelopen verslagjaar de reguliere hertoetsing uitgevoerd en heeft de jaarlijkse controle in het kader van de ISO normering plaatsgevonden. Beide heeft World Vision

Het bestuur spreekt haar dankbaarheid en waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de directeur Ruud van Eijle en het gehele team van World Vision. De nieuwe directeur en zijn team hebben in goede samenwerking en met hart en ziel gewerkt aan een betere toekomst voor vele kinderen.

Mevrouw mr. M.E. Meijnhardt

Advocaat Marxman advocaten, Amersfoort Secretaris-bestuurslid sinds 2010 en, bestuurslid sinds 16 juni 2008 Nevenfuncties: Lid van de Raad van Arbitrage, Raad voor Financiële Betrouwbaarheid, Hilversum

Mevrouw drs. ing. W.P.A. van der Schoot Organisatie- en communicatieadviseur, zelfstandige Bestuurslid sinds 10 november 2010 Nevenfuncties: geen

De heer ds. mr. J. Haeck

Interim predikant te Rhenoy Gellicum Adviseur bij een aantal Infra Bouwbedrijven Adviseur van Pultrum transport te Rijssen Bestuurslid sinds 10 maart 2011, per direct aangesteld als vice-voorzitter Nevenfuncties: Lid van de Mij. van Welstand Bestuurslid van de Hofstee stichting en de stichting Noord Hollandsche Hooge Huys, beide te Alkmaar Voorzitter van de stichting Filadelfia te Dirksland 36

Afgetreden De heer H. Slomp RA

Financieel secretaris en hoofd Internationale Ontwikkeling & Samenwerking Leger des Heils, Almere Bestuurslid sinds 15 december 2008, vicevoorzitter sinds 27 februari 2009. Bestuurslid sinds 15 december 2008, vicevoorzitter sinds 27 februari 2009. Nevenfuncties: Lid dagelijks bestuur vereniging PC Accrete, Zwartsluis, Lid bestuurlijk overleg Kerk in Actie, Utrecht, Lid Financiële Commissie Raad van Kerken, Amersfoort, Lid hoofdbestuur Yarden vereniging, Almere, Supervisory Board Musoni BV (microkredietbank), Amsterdam Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Zij zijn in principe herkiesbaar voor een nieuwe termijn. De benoeming van de bestuursleden vindt plaats gedurende een bestuursvergadering. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.

Het rooster van aftreden voor verslagjaar 2011 ziet er als volgt uit: Voor het verslagjaar 2011 zijn er volgens het rooster van benoeming en herbenoeming geen bestuursleden die aftreden, dan wel herbenoemd kunnen worden. Het bestuur heeft dit verslagjaar zes keer vergaderd. Onderwerpen bestuur in het verslagjaar 2011: - Bestuurssamenstelling - Vaststelling strategie 2011-2013 - Governance en management World Vision - Evaluatie en update bestuursregels - Structuurwijziging organisatie - Evaluatie en jaarverslag verslagjaar 2010 - Peer Review 2011 - Budget en jaarplan 2012 Het bestuur heeft aan de directie de opdracht

gegeven om leiding te geven aan de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur functioneert als toezichthouder op de uitvoeringsorganisatie. Dit is in overeenstemming met het policy governance model van John Carver (geadopteerd in verslagjaar 2004) en de Code Goed Bestuur (geadopteerd in verslagjaar 2006). Het bestuur treedt op namens de belanghebbenden en morele eigenaren van World Vision. Deze groepen zijn als volgt gedefinieerd: - Belanghebbenden: kansarme kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen - Morele eigenaren: de donateurs en de zuidelijke partners. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de stichting haar beloften aan de belanghebbenden en morele eigenaren zal nakomen en dat onaanvaardbare praktijken en voorwaarden worden vermeden.

Samenstelling management team: De heer Ruud van Eijle directeur (sinds 1-12-2010)

De heer René Noort

manager bedrijfsondersteuning, waarnemend directeur (tot 1-12-2011)

Mevrouw Nel den Boer

manager programma’s (tot 1-06-2011) senior health specialist (sinds 1-06-2011)

De heer Wouter Kok

manager fondsenwerving (tot 1-06-2011)

De heer Ronnie Hahné

manager programma’s (vanaf 1-06-2011) 37


Duidelijkheid over wat we doen en hoe we de dingen doen: dat is wat we willen. Keuzes hierover zijn vast­gelegd in de strategie 2011-2013 van World Vision.

Organigram World Vision per 30 september 2011 Bestuur Directeur (38)

De strategie kent drie speerpunten: • We staan voor kwalitatieve programma’s • We vergroten donorwaarde (groei van de inkomsten) • We bouwen een efficiënte organisatie Team World Vision bestaat uit een team van bijzonder betrokken en gemotiveerde mensen. Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het team van World Vision uit zeventien medewerkers (14,8 FTE), bij het einde van het verslagjaar bestond het team uit achttien medewerkers (16 FTE). World Vision kent een bescheiden budget voor training en scholing. We vinden het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. Afgelopen jaar maakten vier mensen hiervan gebruik, door het starten van een nieuwe opleiding/­training.

Senior Health Specialist (36)

Communicatie Medewerker (38)

Senior Marketing Specialist (38)

Communicatie Medewerker (38)

Hoofd Programma’s (36)

Area Development Programms Portfolio Medewerker (38)

Grant Portfolio Medewerker (38)

Fondswerver Medewerker (32)

Fondswerver Evenementen (38)

PA to ND / Office Manager (36)

Medewerker Klantenservice (24)

RC beheer Medewerker (24)

Fondswerver Zip Your Lip (38)

Fondswerver Bedrijven (18)

Administrateur (24)

Senior medewerker Klantenservice (24)

De jongerenactie Zip your Lip biedt het hele jaar door plaats aan twee stagiaires. Op verschillende plekken binnen de organisatie hebben we ruimte voor werk­ ervaringsplekken. Einde verslagjaar waren er vier mensen actief binnen een werkervaringsplek.

Organisatie ontwikkeling 38

Belangrijk en waardevol: onze vrijwilligers Een organisatie als World Vision leunt sterk op de waardevolle bijdrage van vrijwilligers. Zij zijn betrokken bij allerlei verschillende activiteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van onze visie. De totale ‘ploeg’ vrijwilligers per eind september telt tien mensen voor kantoortaken en vierenveertig mensen die ons ondersteunen bij activiteiten in het land (concerten, evenementen, beurzen etc). We zijn blij en dankbaar voor een groeiende groep vrijwilligers. Zij zijn voor onze organisatie van onschatbare waarde.

Manager Bedrijfsondersteuning (38)

Stagiaire (38) Stagiaire (38)

Fondswerver Medewerker (38)

Stagiaire (28)

**

Medewerker Bedrijsondersteuning** (36)

Functie voor 1 jaar sept. ‘11 - sept. ‘12

Netwerken World Vision Nederland is lid van Partos (branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties werkzaam in ontwikkelings­samenwerking) en Prisma (vereniging van christelijke organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor armoede­ bestrijding). Ook zijn we lid van de Samen­ werkende Hulp Organisaties. Geld naar ‘het veld’ Als World Vision streven we ernaar om uw geld zoveel mogelijk te besteden op de plekken waar het zo nodig is. Namelijk aan de mensen in onze projecten, in het veld. Dit jaar is 91,8% besteed aan deze doelstelling volgens de berekening van het CBF keurmerk. In 2010 lag dit percentage op 78%. 39


Wat gebeurt er in Nederland? In Nederland werken 18 gemotiveerde medewerkers samen met vele vrijwilligers dagelijks aan de toekomst

voor kinderen in ontwikkelingslanden. Er wordt samengewerkt aan dat ene doel: de meest kwetsbare kinderen in armoede kans geven om tot bloei te komen.

Fondsenwerving voor kindsponsoring

M

et de fondsenwerving richten we ons voornamelijk op groei van inkomsten via particulieren voor het sponsor­programma. Met de inkomsten uit het kind­sponsorprogramma worden duurzame ontwikkelingsprogramma’s ­gefinancierd.Vanuit Nederland worden honderd­duizenden mensen structureel ondersteund. World Vision werkt graag samen met enthousiaste en bewogen ambassadeurs. Zij zijn erg belangrijk als het gaat om het realiseren van groei. Onze ambassadeurs bestaan voor­ namelijk uit artiesten en sprekers. Tijdens hun concerten en/of spreekbeurten vragen

zij aandacht voor het werk van World Vision en roepen zij hun publiek op om ons werk te ondersteunen. De betrokkenheid van de ambassadeurs bij ons werk is daarmee van grote waarde en waarderen we bijzonder. De ambassadeurs van World Vision zijn: Bram Rebergen, Continentals, Corey, Kees Kraayenoord en band, Leonie van den Berg, Lucas Kramer, Nikki Kerkhof, Peter Scheele, Ralph van Manen, Rivelino, Rob Favier, Silvia Robbemont, Stonewashed, The Choir Company, The Circle Ends, Tineke Postma en Wim Bevelander. Naast ons ambassadeursprogramma zijn telemarketing en internet belangrijke kanalen voor onze particuliere fondsenwerving.

Donateursprogramma Ook zijn we in 2011 begonnen meer aandacht te vragen voor het donateursprogramma. Hiermee kan de donateur het werk van World Vision met een vaste maandelijkse bijdrage steunen. We richten ons hierbij op mensen die geen belangstelling hebben voor het sponsor­programma, of voor wie de maandelijkse bijdrage van 30 euro te veel is. Fondsen die we ontvangen uit Zip your Lip, het donateur­programma en Wereldcadeaus besteden we in duurzame, themagerichte ontwikkelings­programma’s. Denk hierbij aan hiv- en aids­bestrijding en het tegengaan van kinderarbeid en -misbruik.

Fondsenwerving voor overige programma’s

O

nze jongerenactie Zip your Lip is in eerste instantie gericht op bewustwording en in tweede instantie op fondsenwerving. In 2011 hebben zevenduizend jongeren van 60 scholen en 35 jeugdgroepen zich ingezet door 24 uur niet te eten. De opbrengst van Zip your Lip was afgelopen jaar ruim € 420.000,-. In het afgelopen boekjaar heeft World Vision Nederland als lid van de

Samenwerkende Hulp­organisaties (SHO) meegewerkt aan de nationale campagne voor de Hoorn van Afrika. Daarnaast heeft World Vision Nederland zelfstandig een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de ramp in Japan gevoerd. De Telegraaf steunde deze campagne door gratis 2x een full color advertentie te plaatsen.Voor diverse noodhulp­ situaties wereldwijd ontvingen we van de SHO ruim € 1.100.000,-. De werving voor noodhulp Japan leverde meer dan € 130.000,- op.

In het verslagjaar 2011 groeide het aantal gesponsorde kinderen tot boven de 9.000!

Noodhulp: ook in een rampgebied staan kinderen centraal Giften voor noodhulp is ook een belangrijke bron van inkomsten. Deze inkomsten worden gebruikt om hulp te verlenen direct na een ramp en voor de wederopbouw. Kinderen hebben ook in deze situatie onze speciale aandacht. Projectmatige, institutionele fondsenwerving Tenslotte blijft de institutionele fondsenwerving van groot belang. Hieronder vallen de subsidies van de overheid die we voor specifieke projecten aanwenden. 40

41


Zip your Lip bereikte ruim

13.000 jongeren tijdens de Scholentours van 2011

Voorlichting en bewustwording

V

WorldVision@school bereikte ruim 3.500 mensen en kinderen over het thema wereldburgerschap

Girls Night Out bereikte 1.800 bezoekers. Zij hoorden over de kracht van vrouwen in Oeganda

42

anuit onze jongerenactie Zip your Lip is een groep scholieren (Youth ­Ambassadors) naar Oeganda afgereisd. Zij zagen met eigen ogen welke impact hiv en aids hebben op de samenleving en in het bijzonder op hun leeftijdsgenoten. De Youth Ambassadors hebben tijdens de scholentour van Zip your Lip hun ervaringen gedeeld met ruim 13.000 leeftijdgenoten. Daarnaast bereikten we met ons programma Worldvision@school op meer dan 34 lagere scholen meer dan 3.500 bezoekers, waarvan 120 mensen sponsor werden. Met het cabaret­ programma Girls Night Out bereikten we met 7 voorstellingen 1.800 bezoekers, waarvan 56 sponsor werden. Op het festival 316 waren we prominent aanwezig en bereikten daarmee 4.000 bezoekers. Daarnaast verstrekten we informatie over het werk van World Vision aan de achterban met de periodiek Wereldnieuws en onze e-mailnieuwsbrief. Bijzonder was de kans die we kregen in het Dolfinarium. In het eerste weekend van september mochten we aandacht vragen voor het werk van World Vision. Een gelegenheidskinderkoor zong een speciaal gecomponeerd Dolfijnenlied over schoon water voor 3000 mensen.Voor aanvang van de Dolfijnenshow werd telkens een kort promotiefilmpje van World Vision vertoond. Campagne ‘Stop onnodige kindersterfte’ We zijn, naast het sponsorprogramma, een nieuw donateursprogramma gestart. Dit programma concentreert zich met name op gezondheid voor kinderen en het terugdringen van kindersterfte. In de Visie en de Eva is een bijsluiter bijgevoegd met een oproep het malaria­programma te steunen. De opbrengst van deze actie viel helaas tegen toen we ­evalueerden.

Marketing in het verslagjaar 2012 Gebaseerd op de ervaringen in 2011 werken we verder aan de implementatie van de 2011-2013 strategie. Gedurende 2012 richten we ons sterker op online marketing en geven we World Vision met een nieuwe huisstijl, website en nieuwe communicatieuitingen een hernieuwd gezicht. Met de campagne-slogan ‘elk kind in bloei’ en een herkenbare corporate identity, zowel online als offline, werkt World Vision aan haar naamsbekendheid. In het verslagjaar 2012 zal de nadruk op fondsenwerving verder worden opgevoerd. Kerken en bedrijven worden daarbij als doelgroep specifiek benaderd. De doelstelling van het aantal nieuwe sponsors wordt verdubbeld naar 2000. De online werving via internet zal daarbij een grote rol spelen. Een technische en optische vernieuwing van de website is daarvoor noodzakelijk. Ambassadeur Kees Kraayenoord hoopt in zijn jubileumjaar met de 1000xDANK campagne 1000 sponsors te werven voor ons ontwikkelingsproject Dembia in Ethiopië. Een grote kans wordt ook geboden op de pinksterconferentie Opwekking waar Richard Stearns van World Vision USA op zaterdagmiddag 26 mei in de grote tent mag spreken over zijn boek ‘Het gat in ons evangelie.’ Kees Kraayenoord mag de boodschap van Stearns kracht bijzetten met zijn muzikale bijdrage en ervaringen over zijn projectbezoek in Ethiopië.

43


Governance Het bestuur van World Vision vindt het belangrijk dat op transparante wijze verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de principes van goed bestuur. Deze verantwoordingsverklaring is opgesteld volgens de eisen die het nieuwe reglement van het CBF-keur stelt aan de ‘Verantwoordingsverklaring over de principes van goed bestuur’. De door de VFI (landelijke branchevereniging van goede doelen) vastgestelde Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) is hierin opgenomen. Aan World Vision is sinds 1998 het CBF-keur toegekend. De organisatie heeft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen in 2006 geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering.

Verantwoording wordt afgelegd over de volgende drie principes: 1. Onderscheid tussen de functies besturen, uitvoeren en toezicht houden; 2. Optimaliseren van de effectiviteit en de efficiency van de bestedingen; 3. Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. 1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren Hoe is intern toezicht op bestuurlijke/uitvoerende taken georganiseerd en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? World Vision heeft een bestuur, een directeur en een managementteam, bestaande uit de directeur, de controller en hoofd programma’s. Besturen betekent: richting geven aan de organisatie, zorgen voor het verwerven van de nodige middelen en het besteden en het beheren daarvan. Daarnaast omvat deze term het zorgen voor het adequaat functioneren van de organisatie. Het interne toezicht op het besturen vindt zowel vooraf als achteraf plaats en hieronder valt tevens het geven van advies. De organisatie en de uitvoering van toezichthoudende, bestuurlijke en uitvoerende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in de statuten van World Vision en de ‘Regels voor het besturen van Stichting World Vision Nederland’ (hierna: ‘bestuursregels’),

die zijn vastgesteld door het bestuur. Gedurende afgelopen verslagjaar zijn de bestuursregels geactualiseerd. Het bestuur is primair belast met het besturen van de stichting. De directeur is primair belast met de uitvoering van het beleid en de besluiten van het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van dat beleid binnen de vastgelegde kaders. Het bestuur heeft het gros van de bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur. De directeur bereidt, in samenspraak met het bestuur, het Meerjaren Strategisch Plan (MJSP), het jaarplan en het budget voor en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur (preventief toezicht). Het bestuur houdt er nauwgezet toezicht op dat deze plannen effectief worden uitgevoerd. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op het functioneren van de organisatie en haar resultaten (toezicht achteraf). Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is de directeur ook aanwezig. In sommige gevallen zijn ook andere managementteamleden aanwezig. De bestuurs-

44

leden zijn nauw betrokken bij de internationale partnership van World Vision. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar uitsluitend een eventuele vergoeding voor aantoonbare onkosten. Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur? In de bestuursregels is vastgesteld hoe de selectie, benoeming en het aftreden van bestuurleden geschiedt. Ook is er vastgesteld aan welk profiel bestuursleden dienen te voldoen en naar welke verscheidenheid aan

competenties wordt gestreefd. De bestuursleden nemen zitting op persoonlijke titel. Zij onderschrijven het door World Vision vastgelegde beleid ter voorkoming van tegenstrijdige belangen (Conflict of Interest Policy). Nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur zijn opgenomen onder het hoofdstuk bestuur en management van dit jaarverslag. Hoe wordt het functioneren van de directeur en de bestuurders geëvalueerd? Het bestuur houdt toezicht op het functioneren en de prestaties van de directeur. Mini-

maal één keer per jaar wordt zijn functioneren geëvalueerd. Daarbij is onder meer relevant in hoeverre de vastgestelde doelstellingen zijn bereikt, of hij voldoet aan de bestuursregels en of de met hem gemaakte afspraken zijn nagekomen. De beoordeling vindt onder meer plaats op grond van de reguliere rapportages die het bestuur ontvangt van de directeur. Voor een mogelijk nieuw bestuurslid geldt eerst een kandidaatsfase, waarbij sprake is van een wederzijdse verkenning. Daarna wordt de kandidaat geëvalueerd en beoordeelt het bestuur of deze kan toetreden tot het bestuur. 45


De bestuursleden worden ook daarna op individuele basis geëvalueerd. Het bestuur toetst minimaal één keer per jaar het eigen functioneren van het bestuur als geheel, onder meer door zelfevaluatie, externe advisering en een jaarlijkse retraite. 2. Continu optimaliseren van de effectiviteit en de efficiency van de bestedingen Hoe worden de richtinggevende doel­ stellingen van World Vision op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? De visie, de missie en doelstellingen van World Vision zijn al opgenomen onder het hoofdstuk World Vision. De visie, missie en meerjarendoelen van World Vision zijn vast­ gelegd in een Meerjaren Strategisch Plan (periode 2011-2013). Dit strategisch plan vormt de basis voor het jaarplan waarvan de financiële weergave in de begroting staat. De begroting voor 2012 is opgenomen in de jaarrekening. De interne normering met betrekking tot de hoogte van besteding aan doelstelling, fondswerving en beheer en administratie wordt in het Meerjaren Strategisch Plan verwerkt. In het jaarplan staan de jaardoelstellingen en activiteiten benoemd (uitgesplitst naar de kernprocessen fondsenwerving en programma’s), die nodig zijn om de organisatiedoelstellingen zoals vermeld in het Meerjaren Strategisch Plan te realiseren. Hoe vindt de monitoring en evaluatie van de uitvoering van activiteiten en interne processen plaats? De implementatie van het meerjarenplan en het jaarplan worden regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd en het budget wordt getoetst. Dit vindt onder meer plaats door financiële verslagen (maandelijks, per kwartaal en per jaar). De directeur rapporteert bij elke bestuursvergadering (minimaal vijf per jaar) over de voortgang van de gestelde doelen. Hierbij is onder meer aandacht voor de resultaten van de fondsenwerving, de resultaten van de programma’s en personeelszaken. Door de afdeling programma’s worden projectvoorstellen, de uitvoering van projecten en partnerorganisaties regelmatig getoetst. Dit gebeurt onder meer door analyse van financiële- en programmarapportages en project- en veldbezoeken samen met lokale partners. World Vision heeft een systeem voor planning, 46

uitvoering en evaluatie van de programmaactiviteiten: LEAP. LEAP staat voor Learning through Evaluation, Accountability and Planning en wordt internationaal toegepast. LEAP is een monitoring tool die programma’s vanaf de opstartfase tot aan de afronding volgt. Behalve afspraken over de wijze van rapportage, zijn hierin ook afspraken gemaakt over evaluaties die op verschillende momenten in de looptijd van een programma (midterm en final evaluation) dienen te worden uitgevoerd. World Vision heeft een kwaliteitsmanagementsysteem en voldoet aan de kwaliteitsnormen van ISO 9001-2008. De organisatie is ISO gecertificeerd sinds 2006. Zij wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe ISO-auditor. Ook vinden er jaarlijks interne audits plaats. Verder voldoet World Vision aan de normen voor het CBF-keur en wordt er in dat kader ook extern getoetst. De jaarrekening van World Vision wordt gecontroleerd door externe accountants. Binnen internationaal verband zijn zogenaamde Peer Reviews ingesteld. Een Peer Review is een interne audit die uitgevoerd wordt door een team van (externe) internationale collega’s uit de partnership van World Vision International.

Op welke wijze is de communicatie met de belanghebbenden ingericht, zodat de informatie relevant, eenduidig en toegankelijk is? Het bestuur ziet er op toe dat World Vision beloften aan de belanghebbenden en morele eigenaren nakomt. Communicatie met de belanghebbenden verloopt via verschillende kanalen, afgestemd op de verschillende doelgroepen. Informatie aan de morele eigenaren geschiedt bijvoorbeeld via de website van World Vision, e-mail nieuwsbrieven, twitter, en het blad Wereldnieuws.Vanuit het sponsor­ programma wordt aan de sponsors jaarlijks een update verstuurd over hun sponsorkind. Indien één van de morele eigenaren een klacht heeft, wordt deze geregistreerd in het klachtenregister en opgevolgd.

Hoe treden aanpassingen naar aanleiding van evaluaties in werking? Verbeterpunten die volgen uit voornoemde evaluaties, interne en externe toetsingen worden zowel in het reguliere managementoverleg als in de bestuurvergaderingen besproken en in werking gezet. 3. Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden Wie zijn de belanghebbenden van de organisatie? World Vision maakt een onderscheid tussen ‘morele eigenaren’ en ‘belanghebbenden’. Belanghebbenden zijn allereerst kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.Via de programma’s voor hen worden ook hun ouders, broertjes en zusjes en gemeenschappen ondersteund. Onder morele eigenaren verstaat World Vision de kindsponsors, donateurs (waaronder ook institutionele donateurs zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en de samenwerkingspartners zoals de veldkantoren en andere organisaties waar World Vision mee samenwerkt. 47


Inkomsten en kosten verslagjaar 2011 Voor een toelichting op de inkomsten en kosten van de organisatie verwijzen we u naar de jaarrekening in dit jaarverslag. De kosten fondsenwerving zijn in het verslagjaar gedaald naar 15,5%. Dit percentage geeft aan welk deel van de private inkomsten is aangewend voor de kosten van fondsenwerving. De bestedingsratio geeft inzicht in hoeveel procent van de totale inkomsten binnen de organisatie wordt besteed aan de doelstellingen. Deze bedroeg in het verslagjaar: 91,8% (2010: 78,0%). Dat betekent dat World Vision van alle ontvangen baten gedurende het verslagjaar 91,8% heeft besteed aan de doelstellingen.

48

49


Jaarrekening verslagjaar 2011

Staat van baten en lasten Resultaat 2011 Begroting 2011 Resultaat 2010 Baten 3.261.056

3.271.891

3.118.303

Donaties en giften

890.379

1.045.212

768.604

Nalatenschappen

25.318

-

-

Baten uit acties van derden

1.290.994

271.340

1.565.500

Subsidies van overheden

1.186.430

1.592.863

2.711.155

45.808-

-

136.545

6.608.369

6.181.306

8.300.107

5.456.939

5.546.390

5.654.488

607.178

653.120

815.919

647.109

549.509

664.309

Giften inzake sponsorprogramma's

Overige baten

Balans

Som der baten

2011

2010

MateriĂŤle vaste activa

188.536

200.472

Vorderingen

512.840

1.059.782

10.846

10.635

Liquide middelen

1.235.620

1.314.138

Totaal activa

1.947.842

2.585.027

ACTIVA

Effecten

590.375

572.080

449.783

482.309

reserve financiering activa

188.536

200.472

1.228.694

1.254.861

50

Kosten Eigen Fondswerving

-

Kosten acties derden

62.603

Kosten verkrijging subsidies overheden

72.993

35.791

81.233

307.026

273.947

174.535

7.153.849

7.058.757

7.390.484

545.479-

877.451-

909.623

Som der lasten Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan 18.295

177.218-

Bestemmingsreserve programma's

32.525-

250.847

Reserve financiering activa

11.936-

41.977-

519.313-

877.971

545.479-

909.623

ContinuĂŻteitsreserve

Fondsen

Totaal activa

Werving baten

Kosten beheer en administratie

bestemmingsreserve programma

Kortlopende schulden

Voorlichting en bewustwording

Beheer en administratie

Reserves

bestemmingsfonds SHO gelden

Besteed aan doelstelling Verleende bijdrage aan hulpprogramma's

PASSIVA continuĂŻteitsreserve

Lasten

358.658

877.971

358.658

877.971

360.490

452.195

1.947.842

2.585.027

Bestemmingsfonds SHO gelden

51


Toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening 2011 is opgemaakt conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (herzien 2007). De verslagperiode loopt van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011. Alle bedragen zijn opgenomen in Euro. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld. a. Materiële vaste activa Deze activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de afschrijvingen. De gebruikte afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het onderhavige actief. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijzen.

b. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek (indien van toepassing) van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. c. Baten De baten bestaan in hun geheel uit bijeengebrachte en ontvangen gelden gedurende het verslagjaar, inclusief giften in natura. Ontvangen baten in vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de actuele wisselkoersen. Gerealiseerde koersverschillen worden verantwoord onder bijzondere baten/lasten. d. Nalatenschappen Nalatenschappen worden opgenomen in de

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd: Boekwaarde 01-10-2010 Netto investeringen gedurende het verslagjaar Afschrijvingen gedurende verslagjaar Boekwaarde per 30-9-2011

200.472 39.386 -51.322 188.536

Effecten

jaarrekening zodra de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De effecten betreffen deelnemingen in Oikocredit. Oikocredit is een coöperatie en heeft als doel om financieel krediet ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van arme gemeenschappen in ontwikkelingslanden. De leden zijn uitdrukkelijk uitgesloten van iedere aansprakelijkheid voor de schulden en verplichtingen. Een dividend van 2% is uitgekeerd in de vorm aandelen en dit is toegevoegd aan de deelneming.

e. Grondslag voor bepaling van het resultaat De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarin deze zijn ontvangen. De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij het opstellen van de staat van baten en lasten worden de kosten toegerekend aan fondsenwerving c.q. doelstelling. f. Kosten Om inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de kosten van de eigen organisatie, is in de toelichting een specificatie “toelichting lastenverdeling” opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa De verantwoording van de post luidt als volgt: Waarborgsommen TNT, ABN AMRO Vooruitbetaalde kosten personeel Vordering BUZA voorfinanciering TMF subsidie Diverse vorderingen Diverse vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten WV-partners

30-9-2011

30-9-2010

31.706

34.206

5.038

8.664

246.296

823.873

25.916

28.300

111.389

108.818

92.495

55.921

512.840

1.059.782

Liquide middelen Samenstelling van de liquide middelen is als volgt:

De afschrijvingspercentages welke gehanteerd zijn:

30-9-2011

30-9-2010

Computerapparatuur

33,3%

Foto apparatuur

33,3%

ABN AMRO bankrekeningen

405.041

140.601

Inventaris

20,0%

ABN AMRO spaar- en depositorekeningen

819.351

1.133.693

Verbouwing kantoor

12,5%

ING rekeningen

9.263

37.503

Overige activa

20,0%

Kas

De materiële activa binnen World Vision Nederland betreffen uitsluitend activa ten behoeve van de bedrijfsvoering. 52

1.965

2.341

1.235.620

1.314.138

De saldi op de spaar- en deposito rekeningen staan ter onmiddelijke beschikking. 53


Reserves De continuïteitsreserve heeft als doel om ook op de langere termijn aan verplichtingen te kunnen blijven voldoen, ook als inkomsten teruglopen. De maximale hoogte van continuïteitsreserve en de reserve financiering activa bedraagt 12 maanden exploitatiekosten verminderd met de directe marketing en programmakosten (€ 1.214.564). De minimale hoogte bedraagt 50% hiervan (€ 607.282). Het totaal van de continuïteitsreserve en de reserve financiering activa bedraagt € 772.552,- en voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Continuïteitsreserve:

De resultaten van enig boekjaar worden, ná toevoeging cq. onttrekking aan de bestemmingsreserve programma’s, toegevoegd of onttrokken van de continuïteitsreserve. Continuïteitsreserve per 1 oktober 2010

572.080

Onttrokken aan reserve financiering activa

11.936

Onttrokken aan bestemmingsreserve programma’s

32.525

Netto operationeel resultaat

Onttrekking bestemmingsfonds SHO

18.295

Continuïteitsreserveper30september2011

Nog niet bestede ontvangen baten uit de SHO acties dienen conform het SHO reglement opgenomen te worden in een bestemmingsfonds. Einde verslagjaar 2011 is een bedrag van € 358.658,- nog niet besteed. Saldo bestemmingsfonds SHO per 1 oktober 2010

-26.164

Totaal onttrokken aan de continuïteitsreserve

Bestemmingsfonds SHO

Saldo bestemmingsfonds SHO per 30-9-2011

877.971 -519.313 358.658

590.375

Bestemmingsreserve programma’s: De bestemmingsreserve programma’s betreft een door het bestuur aangemerkt deel van het vermogen dat bestemd is voor specifieke projecten, voorlichtingsactiviteiten en noodhulp. Deze posten zijn niet in rechte afdwingbaar en kan door het bestuur zelf worden gewijzigd of opgeheven. Beginbalans

Mutatie

Eindbalans

India

412.695

162.803

575.498

Bangladesh

188.749

132.685

321.434

Indonesia

-377.989

-235.544

-613.533

Tanzania

198.581

21.940

220.521

Uganda

-209.920

-103.473

-313.393

Ethiopië

-370.484

-300.867

-671.350

Guatemala

120.831

43.118

163.949

Zimbabwe

366.767

197.336

564.103

Reserve sponsorship Noodhulp

19.906

33.155

53.061

133.172

16.322

149.494

482.309

-32.525

449.783

Reserve financiering Activa: Dit deel van het eigen vermogen is vastgelegd in activa ten behoeve van de bedrijfsvoering. Saldo fonds Activa per 1 oktober 2010

200.472

Verlaging van activafonds bedrijfsvoering

-11.936

Saldo fonds activa bedrijfsvoering per 30-9-2011

54

188.536

55


Kortlopende schulden en overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

30-9-2011

30-9-2010

46.966

47.839

Crediteuren

169.905

83.223

Vakantiegeld

15.261

12.732

80.088

115.289

38.109

39.377

Loonbelasting/Sociale verzekeringen

Vooruit ontvangen bedragen Nog af te dragen projectgelden Overige overlopende passiva

10.161

153.735

360.490

452.195

Onder vooruitontvangen bedragen zijn o.a. nog te betalen huur, nog te betalen accountantskosten en bankkosten verwerkt. Overige overlopende passiva betreffen nog af te dragen bedragen aan WV partners.

Op 1 augustus 2010 is er een printer vervangen. De overeenkomst voor deze machine loopt 60 maanden. Totale contractverplichting bedraagt nog: €10.663,-. Ingaande 1 september 2008 zijn we een huurovereenkomst aangegaan voor ons kantoorpand aan de Zonnehof. De looptijd van deze overeenkomst is 96 maanden. Ten behoeve van deze overeenkomst is er een bankgarantie afgegeven bij de ABN AMRO ter hoogte van €28.926,-. Totale contractverplichting: €499.118,-

Subsidies Subsidies worden op basis van de feitelijke ontvangst van het gesubsidieerde project in de jaarrekening verwerkt. In het boekjaar 2011 zijn van de Nederlandse overheid en de Europese Unie de onderstaande subsidies ontvangen:

Tanzania, Kigoma vluchtelingen (BUZA)

Subsidie

AKV

Totaal

641.679

51.334

693.013

Somalie, Waaijd (BUZA)

-32.301

-970

-33.271

Cambodja, food security (EU)

162.242

11.881

174.123

Zimbabwe, Emergency WASH (ECHO) Zimbabwe, Water en Sanitatie (EU) TMF subsidie (BUZA) Totaal subsidies

0

11.940

11.940

88.032

6.162

94.194

222.189

24.242

246.431

1.081.841

104.589

1.186.430

Subsidie

AKV

Totaal

1.065.313

62.602

1.127.915

Specificatie opbrengsten acties van derden SHO \ Haïti, Pakistan en Hoorn van Afrika PSO \ Leerwerk Traject

115.787

1.610

117.397

PSO \ Libanon

26.663

533

27.196

FAO \ Zimbabwe

18.486

0

18.486

1.226.249

64.745

1.290.994

Totaal subsidies

56

57


Verantwoording nationale actie SHO Pakistan Baten

Boekjaar

Tot en met boekjaar

Baten uit gezamenlijke actie Pakistan

301.992

Rente Totaal baten Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten

Noodhulp

Wederopbouw

516.696

0

551.437

1.897

1.897

303.889

553.334

20.649

20.649

283.240

532.685 Noodhulp

Wederopbouw

Committeringen van deelnemer Verstrekte steun Pakistan via de Internationale Koepel Beschikbare committeringsruimte

Overzicht SHO fondsen

Inzicht in kasstromen van de deelnemer

516.696

516.696

516.696

-233.456 Noodhulp

Wederopbouw

516.696

0

Noodhulp

Wederopbouw

516.696

0

15.989 Noodhulp

Wederopbouw

Overmakingen door deelnemer m.b.t.

World Vision is deelnemer van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO, giro 555). Gedurende het boekjaar heeft SHO een actie gestart voor de Hoorn van Afrika. Daarnaast worden nog responses uitgevoerd voor Haïti en Pakistan. Onderstaand treft u een overzicht aan van de ontvangen gelden uit SHO, alsmede de bestedingen gedurende boekjaar 2011. Het saldo nog te besteden programmagelden bedraagt € 358.658,- en is verantwoord op de balans als bestemmingsfonds SHO-gelden. De steun aan de programma’s wordt verstrekt via World Vision International (internationale koepel).

Verstrekte steun Pakistan via de Internationale Koepel

Inzicht in bestedingen ter plaatse Besteding Pakistan door de Internationale Koepel

516.696

516.696 Noodhulp

516.696

516.696 Wederopbouw

516.696

516.696

Verantwoording nationale actie SHO Hoorn van Afrika Baten

Verantwoording nationale actie SHO Haïti Baten

Boekjaar

Tot en met boekjaar

Baten uit gezamelijke actie Hoorn van Afrika

Boekjaar

Tot en met boekjaar

Baten uit gezamenlijke actie Haïti

393.523

Rente Totaal baten Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

432.400

Rente 1.645.620

957

957

394.480

1.646.577

25.533

62.490

368.947

1.584.087

Totaal baten Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten

Noodhulp

Wederopbouw

36.525

0

432.400

416

416

432.816

432.816

16.420

16.420

416.396

416.396 Noodhulp

Wederopbouw

Committeringen van deelnemer

Lasten

Noodhulp

Wederopbouw

Noodhulp

Verstrekte steun Hoorn van Afrika via de

Wederopbouw

Committeringen van deelnemer Verstrekte steun Haïti via de Internationale Koepel

1.034.675

0

Beschikbare committeringsruimte

Inzicht in kasstromen van de deelnemer

1.034.675

1.621.289

1.621.289

-665.728

Noodhulp

Wederopbouw

-37.202

Noodhulp

Wederopbouw

Inzicht in bestedingen ter plaatse Besteding Haïti door de Internationale Koepel

58

36.525

36.525

Beschikbare committeringsruimte

Inzicht in kasstromen van de deelnemer Verstrekte steun Hoorn van Afrika via de Internationale Koepel

1.034.675

0

Noodhulp

Wederopbouw

1.034.675

0

1.034.675

1.621.289

1.034.675

1.621.289

Noodhulp

Wederopbouw

36.525

0

Noodhulp

Wederopbouw

36.525

0

379.871 Noodhulp

Wederopbouw

36.525

36.525

36.525

1.621.289

Inzicht in bestedingen ter plaatse Noodhulp

379.871

Overmakingen door deelnemer m.b.t.

Overmakingen door deelnemer m.b.t. Verstrekte steun Haïti via de Internationale Koepel

36.525

Internationale Koepel

Wederopbouw 1.621.289

Besteding Hoorn van Afrika door de Internationale Koepel

Noodhulp 36.525

36.525

Wederopbouw 36.525

59


Toelichting Lastenverdeling Om inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie wordt gebruikt gemaakt van het model “toelichting lastenverdeling”. Lasten besteed aan doelstelling Onder lasten besteed aan doelstelling verstaan we lasten die gerelateerd zijn aan één van de doelstellingen van de organisatie. Lasten ten behoeven van werving Onder lasten ten behoeve van werving verstaan we lasten die gerelateerd zijn aan de activiteiten die ten doel hebben om mensen een bijdrage te vragen voor één van de doelstellingen van de organisatie. Omdat in veel gevallen er sprake is van gecombineerde activiteiten worden deze kosten toegerekend op basis van de toerekening van de personeelskosten aan deze doelstellingen.

25%

Financiële administratie ICT

50%

25%

100% 75%

100%

25%

naar rato naar rato werkplekken werkplekken

100% naar rato werkplekken

100%

100%

100%

Accountantskosten

100%

100%

Bankkosten

100% naar rato naar rato werkplekken werkplekken

100%

609.189 -105.943

Pensioenlasten

- 68.398

Totale personeelskosten

Programma's Afdrachten bijdrage WVI

Totaal 1.645.620

- 65.322 848.852

5.142.216

...

...

...

...

5.142.216

-

-

-

-

78.303

185.744

255.699

52.933

217.029

848.852

Directe kosten

39.260

355.259

308.787

-

-

703.307

Huisvestingskosten

19.749

26.688

36.739

7.605

31.183

121.965

...

...

2.941

2.941

Bestuurskosten Reis-en verblijfskosten

1.086

3.139

3.465

418

9.390

17.499

Kantoor- en algemene kosten

26.614

39.231

47.927

10.071

39.916

163.759

Overige Algemene kosten

12.263

20.503

20.906

4.508

16.826

75.007

23.386-

26.415-

2.544-

10.259-

62.603-

607.178

647.109

72.993

307.026

7.091.246

Totaal

5.456.939

De kosten eigen fondswerving uitgedrukt in een percentage van de baten eigen fondswerving bedraagt: 15,5 % (realisatie 2010: 17,1%) De kosten voor beheer en administratie, uitgedrukt in een percentage van de totale baten bedraagt: 4,7% (realisatie 2010: 2,1%).

78.303

Toerekening aan derden

60

Beheer en administratie

137.448

Personeelskosten

Sociale lasten Overige personeelskosten

Werving baten

100% naar rato werkplekken

De totale personeelskosten over het verslagjaar zijn als volgt opgebouwd: Salarissen

Doelstelling

Lasten

100%

Bestuurskosten

Facilitair

Toelichting lastenverdeling

Subsidies

Directie Officemanagement

Voorlichtingen Totaal bewustwording

Eigen fondsenwerving

Beheer en Fondsadministratie werving

Verleende bijdrage aan hulpprogramm’s

Organisatiekosten

Lastenverdeling 2011 Voorlichting en Bewustwording

Lasten van beheer en administratie Onder lasten van van beheer en administratie zijn de kosten opgevoerd die verband houden met de interne controle en administratie, welke niet kunnen worden doorbelast aan één van de doelstellingen. De lasten die aan beheer en administratie worden toegerekend zijn:

Het totaal van de besteding aan doelstelling, uitgedrukt in een percentage van de totale baten (bestedingsratio) bedraagt: 91,8% (realisatie 2010: 78,0%). Het salaris van de directeur, inclusief vakantiegeld en pensioenlasten, bedroeg € 77.041,- Het dienstverband van de directeur betreft een fulltime dienstverband (38 uur). De bestuursleden ontvangen geen andere bezoldiging dan de reiskosten. World Vision had in het verslagjaar gemiddeld 15,5 FTE in dienst (2010: 15,6 FTE) 61


Analyse verschillen begroting en resultaat 2011 De totale inkomsten van World Vision zijn in het boekjaar 2011 teruggelopen. Als we hier verder op inzoomen dan kunnen we concluderen dat de terugloop met name veroorzaakt is door verminderde inkomsten uit overheden en derden. De inkomsten uit de private sector zijn toegenomen met 7%. Waar we in 2010 het startsein hebben gegeven om als organisatie meer te focussen op (particuliere) fondsenwerving, zijn we blij te zien dat we gedurende dit boekjaar hiervan de eerste resultaten kunnen waarnemen. Gedurende het boekjaar is de organisatie verder in stelling gebracht om de particuliere fondsenwerving verder te intensiveren. Het sponsorprogramma heeft het afgelopen boekjaar een groei van 5% gekend, dat is gelijk aan het percentage dat hiervoor was begroot. Bij donaties en giften was een groei in inkom-

sten van 19%. De jongerenactie Zip your Lip heeft dit jaar een opbrengst van € 420.666, dit is 3% meer dan het vorige boekjaar. Ondanks de groei ten opzichte van vorig boekjaar, zijn de inkomsten donaties en giften achter gebleven bij de begroting. Dit is met name veroorzaakt door minder opbrengsten dan verwacht uit de jongerenactie en het geplande donateursprogramma dat gedurende dit boekjaar moeizaam van de grond kwam. De inkomsten uit overheden en derden zijn afgenomen.Voor inkomsten uit overheid was dit voorzien, vanwege het aflopen van een een aantal programma’s en het feit dat het relatief moelijker is om nieuwe fondsen bij de overheid aan te boren. De inkomsten uit SHO zijn lager dan vorig jaar. De inkomsten betreffen 3 landen/gebieden, te weten: Haïti, Pakistan en de Hoorn van Afrika. Per saldo is het bestem-

mingsfonds SHO met een bedrag van € 519.313 afgenomen. De mutaties en opbouw van het fonds zijn in de jaarrekening toegelicht onder paragraaf 11. World Vision sluit het boekjaar af met een negatief resultaat van € 545.478,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door programmabijdragen uit SHO fondsen, welke eerst ten laste van het resultaat komen, alvorens zij kunnen worden onttrokken aan het bestemmingsfonds SHO. De toewijzing van het resultaat staat verder gespecificeerd onder de paragraaf ‘overige gegevens’.

Overige gegevens Het resultaat van € 545.478,- over verslagjaar 2011 is op onderstaande wijze toegewezen: Continuïteitsreserve

18.295

Bestemmingsreserve programma's

32.525-

Reserve financiering activa

11.936-

Bestemmingsfonds SHO gelden

519.313545.479-

62

63


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het bestuur van Stichting World Vision Nederland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting World Vision Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2011 en de staat van baten en lasten over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011, met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van Stichting World Vision Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de eisen voor financiële verslaggeving, zoals uiteengezet in de bepalingen in de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur van Stichting World Vision Nederland is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting World Vision Nederland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting World Vision Nederland per 30september 2011 en van het saldo van baten en lasten over de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011in overeenstemming met de bepalingen in de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Den Haag, 29 februari 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend drs.V.W.J.A. van Stijn RA MGA 64

65


Begroting 2012 Begroting 2012

Resultaat 2011

Begroting 2011

Giften inzake sponsorprogramma's

3.495.769

3.261.056

3.221.891

Donaties en giften

1.442.840

890.379

1.095.212

-

25.318

-

Baten

Nalatenschappen Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Som der baten

92.061

1.290.994

271.340

3.087.342

1.186.430

1.592.863

-

45.808-

-

8.118.012

6.608.369

6.181.306

6.054.345

5.456.939

5.546.390

499.265

607.178

653.120

813.728

647.109

549.509

-

62.603

53.859

72.993

Lasten Besteed aan doelstelling Verleende bijdrage aan hulpprogramma's Voorlichting en bewustwording Werving baten Kosten Eigen Fondswerving Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden

35.791

Beheer en administratie 445.251

307.026

273.947

7.866.448

7.153.849

7.058.757

251.564

545.479-

877.451-

358.658-

519.313-

877.971-

ContinuĂŻteitsreserve

492.857

18.295

62.783

Bestemmingsreserve

175.165

32.525-

2.131-

Reserve financiering Activa

57.800-

11.936-

60.132-

251.564

545.479-

877.451-

Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan Bestemmingsfonds SHO

Vanuit de meerjaren strategie 2011-2013 bouwen we gedurende boekjaar 2012 verder aan de hernieuwde focus op fondsenwerving. Tevens wordt het team communicatie uitgebreid. De structuurwijziging van de organisatie wordt aan het begin van het boekjaar afgerond. Vanuit dit perspectief wordt voor boekjaar 2012 ingezet op een flinke groei van inkom66

sten naar â‚Ź 8.118.000,-. Dit moet mogelijk worden vanuit de ingezette grotere focus op fondsenwerving en het aanboren van nieuwe doelgroepen. Het percentage van de bestedingsratio is begroot op 80,5%. Het percentage fondsenwerving is voor komend boekjaar begroot op 15,1 %. Het percentage beheer en administratie

bedraagt naar verwachting 6,5%. World Vision streeft ernaar om het percentage beheer en administratie onder de 5% te houden. De verwachte overschrijding wordt veroorzaakt door verschillende automatiseringstrajecten die World Vision gedurende 2012 uitvoert. Naar verwachting zal dit percentage vanaf 2013 weer lager dan 5% zijn. 67


‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al Zijn volheid’ Joh. 10:10b

World Vision in 2012: verandering die blijvende vreugde geeft

O

ok in 2012 werkt World Vision keihard aan toekomst voor kinderen. We geloven in verandering, omdat we kinderen tot bloei zien komen. Dat samen waarmaken is één van de mooiste dingen die je kunt doen. Samen met u als betrokken sponsor, donateur, giftgever en belangstellende gaan we we de strijd aan voor kwetsbare kinderen die onze hulp nodig hebben.

We gaan dus verder met onze strategie 2011-2013. Daarbij richten we ons sterker op online marketing en geven we World Vision met een nieuwe huisstijl, website en nieuwe communicatieuitingen een hernieuwd gezicht. Zowel online als offline werkt World Vision aan haar naamsbekendheid om zo steeds meer kinderen in armoede te kunnen helpen. Dat is ons bestaansdoel.

www.worldvision.nl Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, kijk dan op onze website en meldt u aan voor ons e-magazine.

In 2012 hebben we de wens om de grens van 10.000 gesponsorde kinderen te kunnen passeren. Wetende dat daarmee honderd­ duizenden mensen kunnen worden geholpen. Persoonlijke aandacht voor het kind, en hoop en toekomst voor kind én omgeving. Dat is een verandering die blijvende vreugde geeft.

World Vision Jaarverslag 2011  

Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden.

World Vision Jaarverslag 2011  

Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden.

Advertisement