Page 1


4 6

WORLD Een uitgave van World Vision BEZOEKADRES Zonnehof 38, 3811 ND Amersfoort TELEFOON +31 (0)33 4643444 E-MAIL info@worldvision.nl WEBSITE www.worldvision.nl IBAN NL98 INGB 0000 0000 99 KVK Gooi-, Eem-, en Flevoland: 41179943 PUBLICATIEDATUM December 2013 REDACTIE Jan van ‘t Loo, Annelieke Dorst, Ruud van Eijle, Nel den Boer, Aline Soerdjpal FOTOGRAFIE Copyright World Vision CONCEPT & VORMGEVING IDD concept.communicatie.creatie STATUTAIRE NAAM Stichting World Vision Nederland

youtube.com/worldvision facebook.com/worldvision.nl @WorldVisionNL worldvision.nl

2

World Vision MAGAZINE

8 10

10


11 12 13 14 15

De laatste meters zijn het zwaarst. Het eerste deel van de beklimming gaat goed, maar hoe hoger en verder je komt hoe moeilijker het wordt: minder zuurstof in de lucht en het vriest 20 graden op de top! Voordat ik op projectbezoek ga in Isanga, beklim ik de indrukwekkende Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, die met haar 5.895 meter uit het Tanzaniaanse landschap rijst. Ons werk vertoont elementen van overeenkomst met zo’n beklimming. We zetten in op een hoge doelstelling, het is vaak lastig en toch blijft het een kwestie van doorgaan, stap voor stap en vooral niet opgeven. Het einddoel is indrukwekkend en de moeite waard: elk kind tot bloei. Wat World Vision kenmerkt, is dat we duurzaam toewerken naar zelfstandigheid. Geen hulp van buitenaf meer nodig, maar mensen die door training en educatie hun eigen omgeving tot bloei kunnen brengen. Werken aan verzelfstandiging en duurzame ontwikkeling is een lange en zware tocht, die jaren in beslag neemt. Maar we geloven dat het de beste manier is om een gebied

te ontwikkelen en op te bouwen, zodat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de toekomst en zorg van hun kinderen. Met ruim vier miljoen gesponsorde kinderen wereldwijd klimmen we op naar grote hoogte van duurzame ontwikkeling. Met gepaste trots presenteren we u de eerste editie van het World Vision Magazine, waarin we u met ons meenemen op reis. Waarin we u meer informatie geven over onze projecten en de resultaten. Daarnaast biedt het magazine ook de mogelijkheid om verhalen met u te delen. Heftige verhalen zoals dat van de Syrische Muna, maar ook mooie verhalen zoals die van de kinderen in Sambas. Gestaag klimmen we verder, op weg naar ons doel: elk kind tot bloei!

Directeur World Vision

World Vision MAGAZINE

3


4

World Vision MAGAZINE


De kinderen in Sambas zijn maar wat blij met het Groene School-onderwijsproject. In dit sponsorprogramma in Indonesië krijgen de kinderen op een nieuwe manier les, waarbij ‘natuur’ en ‘leren omgaan met elkaar’ gecombineerd worden. Hierdoor gaan ze met meer plezier naar school en worden ze meer bewust van het belang van hun omgeving. Actief deelnemen aan de les

Nu ouders, dorpleiders en kinderen leren dat onderwijs belangrijk is voor hun toekomst, hoeven kinderen niet meer op het land te werken en gaan ze naar school. Daardoor halen meer kinderen een diploma. Waar eerder vooral de traditionele lesmethoden gebruikt werden, waarbij de leraar vertelt en het kind luistert, nemen kinderen nu actief deel aan de les. Dit is ook voor de docenten een positieve verandering, vertelt Yustina: “Lesgeven is nu echt veel leuker. De kinderen zijn blij en gemotiveerd om te leren. Wat een vooruitgang.”

Zorg voor de omgeving

Naast de interactieve manier van lesgeven, is de belangrijkste verandering dat kinderen bewust worden gemaakt van het belang van hun omgeving. De combinatie van natuur en school is daarom ook heel bewust gekozen. Het district Sambas, gelegen op het Indonesische eiland Kalimantan, bestaat voornamelijk uit bos. Rubberbomen zijn er de belangrijkste bron van inkomsten, maar de boeren putten de bomen uit. Het gevolg is dat de productie de afgelopen jaren met 25% is verminderd. Ook moeten ze de opbrengst voor lage prijzen verkopen. Vaak verkoopt de lokale bevolking hun stuk land daarom aan palmoliebedrijven. Enorme stukken bos worden gekapt en palmbomen vervangen de belangrijke rubberbomen.

Wat de bevolking vaak niet weet, is dat dit het ecosysteem ontregelt. De palmbomen nemen veel water op, wat ervoor zorgt dat de grond uitdroogt. Bovendien is de ontbossing een bedreiging voor de inwoners van Sambas, omdat ze met het verdwijnen van de natuurlijke hulpbronnen ook hun inkomen verliezen.

Training en samenwerking

Om de gezinnen op Sambas te helpen een beter inkomen te vergaren, zorgt World Vision voor goede zaden en traint het boeren, zodat de rubberproductie omhoog gaat. Bovendien worden boeren ook gestimuleerd om samen te werken in coöperaties. Hierdoor krijgen ze een betere onderhandelingspositie tegenover de palmoliebedrijven. En samen met de kinderen uit het Groene School-onderwijsproject, zet het hele dorp zich in tegen ontbossing. Door het Groene Schoolonderwijsproject en de trainingen voor de boeren, leren de kinderen en hun ouders om te investeren in hun omgeving en daarmee de toekomst. Een duurzame manier van werken, zodat kinderen zoals Shinta ook later in het dorp kunnen blijven wonen en werken! www.worldvision.nl/sambas

World Vision MAGAZINE

5


SPONSOR IN BEELD

r Oshida sponsoren al vijf jaa Wou ter en Debbie nder dat zo bij he n is het ex tra uit Tanz ania. Voor op gaan zoeken . m he Lip ur yo de jonge ren van Zip eau mee: art en geve n ee n cad wel Ze schrijven ee n ka nt ku je voetballe n, dus “Oshida houd t van raden wat erin zit .”

Daar staat Emma dan, in het dorpje van Oshida. “Wat een groot verschil met mijn eigen dorp in Nederland. Ik ben erg benieuwd naar Oshida en hoop dat hij het leuk vindt dat ik langskom.”

6

World Vision MAGAZINE

Wou ter en Debbie overhandigen de ka art en het cadeau pe rsoon lijk aan Youth Amba ssador Emma , die ee n we ek later ve rtr ek t na ar het sponsorpr oject in Isanga. “Doe he m alsjeblief t de groete n van on s en ve rtel he m da t we veel aan he m de nken en voor he m bidde n.”

r de cadeaus en ver telt Oshida bedank t Emma voo ntact voor hem is: rco nso spo hoe belangrijk het n in Neder land te nde vrie “Ik vind het heel fijn om nde n hie r ove r vrie mijn t me k vaa at pra hebben . Ik brieven en de dan ze laat en mijn sponsorouder s en.” reg gek heb kaarte n zien die ik van hen


cadeaus ida ontmoet en Als Emma Osh aakt hij ze m t, ef ge ilie rfam van zijn sponso h open . met ee n glimlac

en wil hij Tot slot laat hij zijn hele familie zien kzij jullie kan Wou ter en Debbie bedanken . “Dan in te wone n. ik naar school en heb ik een huis om Dank jewel!”

www.worldvision.nl/sponsor

World Vision MAGAZINE

7


ONDERNEMEN MET WERELDAMBITIE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of ‘duurzaam ondernemen’ neemt steeds vaker een belangrijke plaats in binnen bedrijven. Het betekent verantwoordelijkheid nemen als bedrijf en draagt bij aan ambitie, groei en succesvol zijn door bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement na te streven, als de kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Kinderen in armoede hebben ook ambitie. Zij willen groeien en tot volle bloei komen! Daarom werken we samen met bedrijven, van ZZP’ers en MKB’ers tot multinationals, om deze bloei te realiseren.

“De structurele aanpak spreekt ons aan en we vinden het mooi dat het echt over ons werkveld gaat.” Verloskundige Willienke Westerkamp, vergezeld door Jiska Kazius en haar zoontje Abe

8

World Vision MAGAZINE

Drie partners van World Vision over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verloskundigenpraktijk Houten is ambassadeur van de Sterke Start-campagne en zet zich in voor goede zorg en begeleiding tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Dit doen ze door nieuwe ouders bewust te maken van het voorrecht om in een land te leven waar goede kennis, zorg en begeleiding rondom de geboorte vanzelfsprekend is. Tijdens de nacontrole krijgen de nieuwe ouders van de verloskundige een Sterke Start-informatiepakket overhandigd met de vraag of ze een bijdrage willen leveren aan een sterke start voor moeders en kinderen in Afrika. Bijzonder is dat deze vorm van samenwerking hun de mogelijkheid biedt om niet alleen wereldwijd betrokken te zijn, maar ook nog eens bij een thema dat hen erg aan het hart gaat. Verloskundige Willienke Westerkamp legt uit waarom de praktijk zo gemotiveerd is om mee te doen: “De structurele aanpak spreekt ons aan en we vinden het mooi dat het echt over óns werkveld gaat. We vinden het goed om ons in te zetten voor een stukje bewustwording bij cliënten. Zij reageren over het algemeen heel positief op het informatiepakket dat we meegeven bij de nacontrole.”


Dit voorjaar vormde het World Health Assembly in Genève het decor van de officiële ondertekening van de samenwerking tussen DSM en World Vision.

Geïntegreerd in de bedrijfsfilosofie

Waar MVO begon als een hype, wordt het steeds meer een onderdeel van de identiteit van een bedrijf. Of zoals Jos den Hengst het zegt: “Het is geïntegreerd in onze bedrijfsfilosofie. MVO is voor ons niet één ding, maar een pakket van maatregelen en keuzes. Van ecomelk tijdens de lunch tot ovens in Oeganda.” Om ervoor te zorgen dat de leverancier van grootkeukentechniek en hotelbenodigdheden de medewerkers betrokken houdt bij de projecten, reizen zij af naar een project om daarna verslag te doen binnen de organisatie. De directeur van AKB Bert Muller Groep, gevestigd in Almere en Zeist, realiseert zich dat alle deelnemers van de samenleving van belang zijn voor het succes van ondernemen: medewerkers, familie, klanten, leveranciers en de overheid. “De samenleving stopt niet bij onze ‘inner circle’.” Zoals strijden tegen kindersterfte past bij de verloskundigenpraktijk, herkent Jos ook de verbinding tussen zijn bedrijf en de organisatie. “World Vision sluit aan bij onze bedrijfsfilosofie, omdat zij ook de gemeenschap centraal stelt ter verbetering van het lokale (dorps)welzijn in de breedste zin.” “World Vision sluit aan bij onze bedrijfsfilosofie.” Jos den Hengst, directeur AKB Bert Muller Groep

www.worldvision.nl/bedrijven

Verantwoordelijkheid als wereldleider

Het woord ‘verantwoord’ binnen de term MVO heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen als bedrijf. Iets wat een belangrijke rol speelt in de samenwerking tussen World Vision en multinational DSM. “DSM besefte dat het als wereldleider in het produceren van vitaminen en voedselverrijking een grote verantwoordelijkheid heeft in het oplossen van het grootste wereldwijde probleem, namelijk verborgen honger”, aldus Stephan Tanda, lid van de raad van bestuur van DSM. “World Vision helpt ons bij het verstrekken van de verrijkte voedingsmiddelen aan kwetsbare kinderen.” Dit voorjaar vormde het World Health Assembly in Genève het decor van de officiële ondertekening van de samenwerking tussen DSM en World Vision. Een samenwerking waarin expertise, kennis en middelen gebundeld worden om ondervoeding aan te pakken en de komende drie jaar 150 miljoen kwetsbare kinderen verder te helpen met betere voeding. Het project is gestart in Dar es Salaam in Tanzania en zal uitgebreid worden naar andere landen in Afrika en Azië. Door samenwerking met de lokale bevolking en het opbouwen van vaardigheden, het verbeteren van voedselveiligheid en het vergroten van afzetmarkten voor meel, heeft het project een duurzaam karakter en gaat de vooruitgang door als World Vision en DSM straks weg zijn.

World Vision MAGAZINE

9


NOODHULP & WEDEROPBOUW

Toen de 21-jarige Waed op weg was naar de verloskundige, wist ze dat ze die dag zou bevallen. Wat ze niet wist, was dat diezelfde dag haar leven gespaard zou blijven. Terwijl Muna werd geboren in het huis van de verloskundige, werd hun eigen huis getroffen door een raket. Onlangs vierde Muna haar eerste verjaardag, als vluchteling, in Jordanië. Muna bracht haar eerste dagen door in een schuilkelder in Syrië. Terwijl de raketten elkaar in rap tempo opvolgden, vulde de schuilplaats zich met families die gedwongen werden om huis en thuis te verlaten. Waar vreugde zou moeten zijn in het leven van de jonge moeder Waed, was er onzekerheid en angst. “Ze namen ons mee naar de schuilkelder en Muna en ik verbleven er drie dagen. Ik kon haar geen melk geven, want ik was gestrest en bang. Muna werd ziek.” Waed en Muna verlieten de schuilkelder, maar de gevechten gingen door. Waed: “Ik was zo bang. Zes maanden later verhuisde ik naar Jordanië.” Haar man, de vader van Muna, moest achterblijven. Opa Ibrahim, de vader van Waed, wordt weer herinnerd aan de maanden voor vertrek uit Syrië. “Je hoort de verhalen, je weet wel, geruchten, dat de dorpen van de buren geraakt worden en de mensen gedood. En dan is het je eigen dorp. Je huis wordt vernield en dan weet je: dit is échte angst.

10 World Vision MAGAZINE

Geen geruchten meer, dit is de realiteit. Ik zag zestig mensen voor mijn ogen gedood worden. Kinderen en vrouwen werden gedood. Ik wilde mijn Syrië niet verlaten, maar ik moest. Voor de vrouwen, voor mijn meisjes.” Muna waggelt over het tapijt en stapt rond, soms over de benen van de medebewoners. In het tweepersoonsappartement in een stad in Jordanië wonen nu achttien mensen. Met onhandige stappen loopt Muna naar haar moeder, die haar doorstuurt naar opa Ibrahim. Het tafereel herhaalt zich meerdere keren. “Ik hou er niet van om haar op te pakken”, zegt Wead uiteindelijk. Haar vader, met Muna veilig in zijn armen, zegt zachtjes: “Het is de depressie.” In het huis liggen dunne matrassen, dekens en wat keukengerei, geschonken door buren of de huisbaas. Iedereen slaapt bij elkaar, verdeeld over twee kamers. Het stromende water is slechts een klein straaltje en een manier om hun kostbare voedsel vers te bewaren is er niet. “Wat voor leven is dit?”, vraagt Ibrahim boos en hij zwaait met zijn armen. “We hadden hiervoor een goed leven in Syrië.” Muna trekt aan zijn been en zijn gezicht krijgt een zachte uitdrukking. Hij pakt haar op en duwt met zijn neus tegen haar wang. “Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen kunnen leven in vrede en niet worden beïnvloed door geweld. Ik wil dat niemand meer bang hoeft te zijn. Ik wil dat we naar huis kunnen gaan.”


IN ACTIE

M una

Lieve Muna, Sinds ik jou ontmoet heb, is het moeilijk om je te vergeten. Misschien is het omdat we beiden op dezelfde dag jarig zijn. Jij wordt deze week één jaar en ik 29 jaar. Toen je geboren werd, haastte je moeder zich naar het huis van de verloskundige. Het ziekenhuis was geen optie, want er is oorlog en ze voelde zich niet veilig daar. Je werd geboren, een gezond meisje. Je kon niet naar huis, want terwijl jij werd geboren, werd je huis opgeblazen. Het is mijn taak om in huizen te komen en te praten met gezinnen zoals die waar jij in opgroeit. Ik stel veel vragen en mensen geven me altijd antwoorden. Het voelt soms zo oneerlijk dat ik geen antwoorden heb op de vragen die zij stellen. Ik schrijf je deze brief, die je waarschijnlijk nooit zult zien, omdat er zoveel dingen zijn die ik je zou willen uitleggen, maar eigenlijk kan ik dat helemaal niet. Ik weet niet hoe ik je uit moet leggen dat... Onze collega van World Vision International, Meg, ontmoette Ibrahim, Waed en Muna. Het verhaal maakte zo veel indruk, dat ze besloot een brief te schrijven naar Muna. Benieuwd naar het vervolg van deze brief? Ga naar de website.

World Vision is onderdeel van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Op 18 november organiseerde de SHO samen met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL en SBS6 een nationale actie voor de ramp op de Filipijnen. Het Nederlandse publiek heeft hier massaal op gereageerd door acties te starten of direct geld te storten op Giro555. Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken. Het ingezamelde geld wordt door de SHO-partners direct omgezet in hulp. Op de Filipijnen worden hulpgoederen en medicijnen zo snel mogelijk getransporteerd naar het rampgebied om de eerste nood te bestrijden. De komende maanden zal duidelijk worden wat er precies nodig is aan wederopbouw.

World Vision richt zich op de Filipijnen vooral op kinderen. We willen hen beschermen omdat juist zij tijdens een ramp het meest kwetsbaar zijn. Een van de eerste dingen die we doen is het inrichten van kindvriendelijke plaatsen in het rampgebied. Een kindvriendelijke plaats is veel meer dan alleen een ruimte met speeltoestellen en speelgoed. Het is een gestructureerde en veilige plaats waar kinderen elkaar ontmoeten om te spelen en de ramp leren te verwerken. Ze krijgen les, maar er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Het geeft de kinderen het gevoel van veiligheid, structuur en continuïteit te midden van de overweldigende ervaringen van de tyfoon.

World Vision heeft op het moment van schrijven 50.000 mensen geholpen met voedsel- en hygiëne kits, onderdak en daarnaast ook kindvriendelijke plaatsen ingericht. In totaal wil World Vision 400.000 mensen bereiken met noodhulp in het getroffen gebied.

www.worldvision.nl/muna

World Vision MAGAZINE 11


WORLDVISION4KIDS

“Jij in de spotlights, het publiek een fantastische avond en tegelijk iets doen voor kinderen in armoede. Hoe gaaf is dat?!”

ZINGEN, DANSEN EN RAPPEN

Met World Vision@School ga je samen met je klasgenoten een superleuke voorstelling houden voor je ouders! Samen met Leonie, de zang- en dansjuf van World Vision, oefen jij met je hele klas de voorstelling. Je leert de liedjes en dansjes en misschien krijg jij wel een rol als rapper of acteur! Vraag aan je juf of meester of we ook bij jullie op school langs mogen komen!

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE DE DIRECTEUR VAN WORLD VISION WAS? Zit je op de basisschool en wil jij voor een dag de directeur van World Vision zijn? Los dan de woordzoeker op, maak een kopie en stuur het samen met je contactgegevens op naar: World Vision, t.a.v. World Vision@School, Zonnehof 38, 3811 ND Amersfoort Wie weet zit jij straks op de stoel van de directeur!

Q Q V E

J F K U Q E J

N I Q U E J P A R G

F E Z S E J D N E I R V

N A N E R E L O O H C S L

L W WO W S E Q A X M P Y G S J X M I L Q O S B B

C V P U N V D U F D Q L T E L R J E J U KW P N E I B W D R K H E Q U S R L W B V G T Z

F E C Z U R L B V S B L J F N N Z E E V T P K I L L U E I B H

F A F P N E L E P S

Q Q X B L I N F E WU G E J WW N D F Y O Q I X T V W P I Q M U Q Q Q N E M V

www.worldvisionatschool.nl 12 World Vision MAGAZINE

J N E H C A L B

G WU ZW T J M U O R A

• • • • • • • • • •

WERELD LACHEN SPELEN LEREN TONEEL BUITEN GRAPJE VRIENDJES VREDE HELPEN


KERK AAN HET WERK

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Matteüs 25: 35, 36 Een gebroken wereld

Kijken we om ons heen, dan zien we een gebroken wereld. Landen die worden verwoest door oorlog. Kinderen die opgroeien zonder ouders. Er is honger en verdriet. Een wereld zoals God het niet heeft bedoeld. In de Bijbel gaan meer dan 2.000 teksten over armoede en onrecht. God wil ons duidelijk iets leren over onze rol in deze gebroken wereld. Maar wat precies? Wat kunnen wij concreet betekenen voor al die mensen in nood? Deze vragen stonden centraal in de preekbeurt van Ruud van Eijle in Amstelveen. Dit najaar ging de directeur en spreker samen met de gemeenteleden op zoek naar de Bijbelse boodschap over recht doen in deze wereld.

Wat betekent deze Bijbelse boodschap voor uw gemeente?

Vindt u dat geloven niet alleen een kwestie is van kerkgang en Bijbelstudie, maar juist ook van omkijken naar de wereld om ons heen en wilt u met dit thema aan de slag in uw gemeente? Ruud spreekt jaarlijks in allerlei kerken en komt ook graag bij u langs. Hij spreekt vanuit een Bijbelse boodschap aan de hand van de boeken ‘Het gat in ons evangelie’ en ‘Onvoltooid’. Benieuwd naar de preekbeurt? Bekijk dan het filmpje op de website. Daar vindt u ook meer informatie en andere mogelijkheden om in de gemeente met het thema aan de slag te gaan. www.worldvision.nl/kerken

Rita en Sytske waren beiden aanwezig tijdens de dienst in Amstelveen en vertellen waarom de boodschap van Ruud hen zo raakte: “Dat er op veel plekken sprake is van armoede is bekend. Armoede is een thema dat in landen als Afrika en Azië speelt, maar ook in westerse landen als Nederland. De preek van Ruud van Eijle heeft mij geholpen om weer bij dit thema stil te staan en te beseffen dat (ondanks soms moeilijke tijden) ik veel rijkdom om mij heen heb. Rijkdom in materiële zin, maar ook in de veiligheid die ik ervaar in Nederland en de mensen die ik om mij heen heb. Binnen en buiten de kerk. Deze rijkdom moet ik delen, is wat mij tijdens de dienst ingegeven werd. Dat delen kan op vele verschillende manieren en een manier is het sponsoren van een kind!” Rita “Ik was net bevallen van een dochter en ik wilde graag iets doen voor de kinderen die het minder hebben dan mijn dochtertje. De preek was voor mij het ontbrekende puzzelstukje om mensen te kunnen helpen.” Sytske

World Vision MAGAZINE 13


XPERIENCE

“SOWIESO DAT IK DIT JAAR HEEL HARD GA ZIPPEN!”

In de herfstvakantie trok ze een week lang samen met vijf andere jongeren door Tanzania. Ze zag hoe het is om in armoede te leven, maar ook welk verschil sponsoring maakt in het leven van de kinderen. Youth Ambassador Freddie trekt komend jaar met de Xperiencetour van Zip your Lip langs middelbare scholen in Nederland om haar ervaringen te vertellen, maar voor nu doet ze alvast een (dag)boekje open over de reis van haar leven. Maandag 21 oktober

We hebben veel baby’s gezien vandaag. Niet zo gek, want we waren bij het consultatiebureau. De wachtkamer was onder de schaduw van een boom. De moeders moeten soms uren lopen met hun kindjes en het is snikheet. Totaal anders dan in Nederland dus! Maar bij een intenting huilen de kinderen net zo hard als Hollandse kinderen.

Zaterdag 19 oktober

Vandaag zijn we aangekomen in Tanzania! Mensen wonen hier echt in van die lemen hutten die je wel eens in documentaires ziet. Heel bizar. Overal lopen ook gewoon kleine kinderen rond zonder ouders.

Zondag 20 oktober

Woehoe, nu al een vriendin gemaakt hier! Ze heet Neema. Ik ben bij haar thuis geweest en ze wonen met z’n veertienen bij elkaar. Veertien! Ik vind m’n zusje soms al te druk… Neema’s familie wordt gesponsord door World Vision en daardoor hebben ze nu een toilet en een douche en gaan ze ook naar school. 14 World Vision MAGAZINE

Dinsdag 22 oktober

In het dorre landschap zijn we vandaag een mooi groen stuk tegen gekomen. De eigenaar van dat stuk land heeft samen met World Vision een irrigatiesysteem aangelegd, zodat hij ook in het droge seizoen gewassen kan verbouwen. Je had moeten zien hoe trots hij ons over zijn akkers leidde. Echt heel mooi om te zien hoe iemands leven verandert.

Woensdag 23 oktober

Vandaag heb ik lekker gekletst met een groepje meiden van de middelbare school. Wat hebben zij toch een ander leven! Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Zou er niet aan moeten denken om na school nog te moeten koken, water te halen en schoon te maken. Ik klaag al als huiswerk te veel van mijn vrije tijd inneemt.

Donderdag 24 oktober

We gaan alweer bijna naar huis. Het klinkt misschien cliché, maar ik heb zoveel geleerd van de mensen hier! Het is gewoon inspirerend om te zien hoe iedereen hier wil dat de toekomst anders wordt. Bejaarden die zich inzetten voor de jeugd en stamhoofden die opletten of jonge moeders wel goed voor hun kinderen zorgen. Iedereen zorgt hier zo goed voor elkaar. Sowieso dat ik dit jaar heel erg hard ga zippen. De mensen in Afrika verdienen het! www.zipyourlip.nl facebook.com/zipyourlip


VISION VARIA

Het betalingsverkeer in Nederland wordt anders. Dit betekent onder andere dat alle bankrekeningnummers een uniek IBAN krijgen. World Vision is bezig om alle ontwikkelingen stap voor stap in te voeren, zodat alles op 1 februari 2014 in orde is. Wat betekent deze verandering voor u? Automatische incasso: als uw giften via een automatische incasso worden afgeschreven, dan verandert er niets voor u en hoeft u niets te doen of te wijzigen. Uw huidige incasso wordt automatisch omgezet naar een SEPA-incasso. Periodieke overboeking of eenmalige overschrijving: betaalt u uw bijdrage via een periodieke overboeking of eenmalige overschrijving, dan verandert er wel iets. Want met een SEPA-overboeking zijn uw gegevens niet meer zichtbaar voor ons. Daarom is het belangrijk dat u in de omschrijving van uw giften duidelijk de volgende gegevens vermeldt:

EINDEJAARSGROET Bijna 4.000 Nederlandse sponsors maakten werk van de eindejaarsgroet voor hun sponsorkind(eren)! Inmiddels komen ze binnen bij de veldkantoren, worden ze gesorteerd en bij de kinderen gebracht.

• Uw relatienummer; dit staat in alle correspondentie van World Vision genoemd. • Bestemming van uw gift; bijvoorbeeld: sponsorbijdrage of gift voor Syrië. Lees meer over SEPA en IBAN op:

www.worldvision.nl/iban

Kindersterfte Ethiopië spectaculair gedaald Het aantal Ethiopische kinderen onder de vijf jaar dat overleden is, is gedaald met 67%. Er wordt hier van alles gedaan om de kindersterfte verder terug te dringen. Op het gebied van moeder- en kindzorg geeft World Vision bijvoorbeeld training en voorlichting over een gezonde zwangerschap en voeding.

ALS EERSTE OP DE HOOGTE De eerste videobeelden van families die noodhulp ontvangen na een ramp. Foto’s van lachende kinderen, die bij een kindvriendelijke plaats de ellende om zich heen vergeten en weer kind kunnen zijn. Maar ook informatie over de diverse sponsorprogramma’s, geboekte resultaten, updates over ambassadeurs en inspirerende quotes. Via Facebook blijft u op de hoogte van het werk van World Vision.

facebook.com/worldvision.nl

World Vision MAGAZINE 15


‘WIE DACHT DAT HET GAT IN ONS EVANGELIE RADICAAL WAS, MOET ONVOLTOOID LEZEN. NOG DIEPER, NOG MEER BIJBELSE ONDERBOUWING EN DAARDOOR NOG RADICALER.’ DS. RON VAN DER SPOEL

ISBN 978-90-5999-045-6 | November 2013 | € 18,95 PB

NU VERKRIJGBAAR OP WWW.WERELDCADEAUS.NL

World vision magazine nr. 1  

De eerste editie van World Vision Magazine met indrukwekkende verhalen, reportages, reisverslagen en resultaten.

World vision magazine nr. 1  

De eerste editie van World Vision Magazine met indrukwekkende verhalen, reportages, reisverslagen en resultaten.

Advertisement