Page 1


A XI. Európai Bordalfesztivál rendezõi th Organisers of the 11 European Convivial Song Festival: Pécsi Férfikar Alapítvány / Pécs Male Choir Foundation Pécsi Kulturális Központ / Pécs Culture Centre Társrendezõk / Co-organisers Villány-Siklósi Borút Egyesület Villány-Siklós Wine Road Society Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Centre of Culture and Tourism in Baranya County Bach Énekegyüttes Egyesület Fesztiváliroda / Festival office: Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel./fax: 36 72/ 33 66 22 A fesztivál mûvészeti vezetõje Artistic director: LAKNER Tamás DLA A címlap Canzi Ágost Szüret Vác vidékén címû festménye alapján készült F. k.: Kemenes László

A Hungaroton Classic hiánypótló CD-t jelentetett meg a Bartók Béla Férfikarral. Kodály Zoltán férfikari mûvei ilyen teljességgel még nem szólaltak meg lemezen. Nagy zeneszerzõnk itt a férfihang lehetõségeit teljes mértékben ki tudta használni, színeibõl újszerû hangzatokat, hangzásokat tudott kikeverni, a szöveg és a zene kapcsolatát a legnagyobb mesterek nyomán kezelte. A férfikarokra írt mûvei méltán sorolhatók a kórusirodalom legnagyszerûbb alkotásai közé.


XI. Európai Bordalfesztivál 11 European Convivial Wine Song Festival Pécs - Baranya 2006. szeptember 22 - 24. th

Köszönetet mondunk védnökeinknek Special thanks to our patrons Dr. KUNSZT Márta Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere Vice Mayor of the City of Pécs Dr. KÉKES Ferenc a Baranya Megyei Közgyûlés elnöke President of the Baranya County Assembly Prof. KOLLÁR Éva a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnöke President of the National Association of Hungarian Choirs and Orchestras Dr. BAROSS Gábor a Magyarországi Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetségének elnöke President of the Association of Hungarian Choir Competitions and Festivals BLUM János WUNDERLICH Alajos borász védnökök Viniculturists

1


A XI. Európai Bordalfesztivál résztvevõ együttesei Participants of the 11th European Convivial Wine Song Festival Cantores Minores – Varsó, Lengyelország / Poland „Sreèko Kosovel” Male Choir – Szlovénia / Slovenia Die Fellbacher Trollinger – Fellbach, Németország / Germany „Aristotele Pacini” Coro Maschile – Olaszország / Italy Bacchanaliska Kören – Stockholm, Svédország / Sweden Klapa Hrvatske Ratne Mornarice „Sveti Juraj” – Split, Horvátország / Croatia Magyarország / Hungary: BERECZ András Zengõ együttes Vivat Bacchus Énekegyüttes Pécsi Szimfonietta Bartók Béla Férfikar HOLLERUNG Gábor karmester Közremûködik / Instrumental accompaniment: a Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar – Pécs / Pécs Ore Mines Concert Brass Band

2


A fesztivál programja Festival Programme Szeptember 22., péntek / 22nd September, Friday 17.00 Megnyitó – a Villányi Szársomlyó Kft. Batthyány pincéjében, Villánykövesden (csak meghívottaknak) 18.00 Pincekoncertek Villányban és Villánykövesden: Blum Pince – Villánykövesd, Pincesor 24. Gere Tamás Pincészete – Villány,Diófás u.1. Polgár Bortrezor – Villány, Arany J. u. 7. Szende Pince – Villány, Baross u. 87. Bock Pince – Batthyány u. 15. Vylylan Szõlõbirtok és Pincészet – Kisharsány, Fekete-hegy Tiffán Imre – Villánykövesd, Pince sor 14. Tamás Bátya Pincészete – Villány, Batthyány utca 5 pm Festival Opening - Convivial songs around the world, in the Batthyány Historic Wine Cellar, Villánykövesd. Performers: Participants of the 11th European Convivial Wine Song Festival 6 pm Songs with wine - visiting the wine cellars of Villány and Villánykövesd

Szeptember 23., szombat / 23rd September, Saturday 19.00 Gálahangverseny a Pécsi Nemzeti Színházban A szünetben: Borpalack-szépségverseny Jegyek: 1200 és 1500 Ft

7 pm Gala-concert of the 11th European Convivial Wine Song Festival in the Pécs National Theatre. In the intermission: Wine Bottle Beauty Contest in the theatre buffet 3


A fesztivál programja Festival Programme Szeptember 24., vasárnap / 24th September, Sunday 10.00 „Barátaink, a bordalnokok” – Koncertek a Villány-Siklósi Borúton: Nagyharsány, Villány, Harkány, Palkonya, Pogány 10 am "Our Friends, the Troubadours of Wine" - Individual concerts of the participating choirs on the Villány-Siklós Wine Road in Nagyharsány, Villány, Palkonya and Pogány 15.00 A Szõlõ és Bor Ünnepe a Széchenyi téren „Népek bordalai és táncai”. A fesztivál együttesei, népzenei és tánccsoportok szabadtéri mûsora, szüreti felvonulás, népmûvészeti és kirakodóvásár, borkóstolók Közremûködik: a Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar 3 pm

4

"Feast of Wine and Grapes" - open-air programmes on the Széchenyi Square. "Convivial songs and dances," Wine-harvest procession, open-air performances by the the festival participants, folk music and dance ensembles folk-art and handicrafts market, wine-tasting and market


Pécsi Szimfonietta Johann Strauss: Denevér – nyitány Bartók Béla: Magyar képek – Kicsit ázottan Vezényel: HOLLERUNG Gábor

Összkarok / Common pieces 1.Wolfgang Amadeus Mozart: Szöktetés a szerájból – Vivat Bacchus Szóló: BOGNÁR Szabolcs – bariton HORVÁTH István – tenor Vezényel: HOLLERUNG Gábor

2.Giuseppe Verdi: Traviata – Bordal Szóló: CSAJÁGHY Szabolcs, HORVÁTH István – tenor Vezényel: LAKNER Tamás DLA

BARTÓK Béla (1881-1945) Ebben az évben ünnepeljük világhírû zeneszerzõnk születésének 125. évfordulóját. A XI. Európai Bordalfesztivál úgy szeretne tisztelegni a zseniális mester elõtt, hogy elõadásra kerülnek a bor szellemiségéhez kapcsolódó mûvei, mint pl. a Négy Régi Magyar Népdal, a Resteknek nótája, Magyar Képek, a 15 Magyar Népdal részletei. A fesztivál résztvevõinek közös elõadásában megszólal néhány az általa gyûjtött bordalokból is. This year, we celebrate the 125th anniversary of Bartók Béla, the world-famous Hungarian composer. The 11th European Convivial Wine Song Festival tributes the genius of Bartók by performing his compositions that are somehow connected to grapes and wine, such as the Four Old Hungarian Folksongs, the Loafers’ Song, excerpts from the Hungarian Pictures and the 15 Hungarian Folk Songs. The United Choir of the festival performs a selection of convivial wine songs as well, that Bartók had collected in the Hungarian villages at the dawn of the 20th century.

HOLLERUNG Gábor karnagy / Conductor – Magyarország / Hungary, A Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar vezetõje, a Honvéd Mûvészegyüttes zeneigazgatója, a Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar elsõ állandó vendégkarmestere. Az Interkultur Nemzetközi Zenei Versenyek Alapítvány, a Musica Mundi fesztiválsorozat és a kórusolimpia rendezvényeinek egyik mûvészeti vezetõje. Hollerung Gábor is the artistic leader of the Budafok “Dohnányi Ernõ” Symphony Orchestra, musical director of the “Honvéd” Ensemble of the Hungarian Army, first guest conductor of the Jerusalem Symphony Orchestra. He is one of the artistic directors of the “Interkultur” International Musical Competitions Foundation, Musica Mundi festivals and the Choir Olympics.

5


Résztvevõk / Participants Klapa „Sveti Juraj” / Saint George / Szent György Énekegyüttes – Horvátország / Croatia A Horvát Haditengerészet„Szent György” Énekegyüttese 2001-ben alakult a Katonai Püspökség kezdeményezésére, az a cappella éneklés, a dalmát dalok, a szakrális és hazafias jellegû darabok megõrzése, ápolása céljából, amelyek a legértékesebb részei a horvát zenei örökségnek. A sok külföldi szereplésen kívül (Belgium, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország) a legjelentõsebb fellépései a Horvát Fegyveres Erõk alkalmi ünnepségei és évfordulós megemlékezéseihez kapcsolódnak A kórus a kaštelai Dalmát Kórusmuzsika és Dal Fesztiváljának résztvevõjeként 2005ben közönségdíjat kapott. A „Sveti Juraj” Énekegyüttes a horvát nép nemzeti, kulturális, történelmi és vallási javainak széles körben történõ magas színvonalú ápolásáért és közvetítéséért 2005. június 29-én a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban megkapta a „Mare nostrum Croaticum” aranyplakettet. Ez ideig 3 CD-jük jelent meg, az énekegyüttes mûvészeti vezetõje prof. Mario BOŽIÆ. The „Saint George” Vocal Ensemble of the Croatian Navy was founded in 2001, following the initiative of the Military Bishopric, to preserve and treasure a cappella singing through Dalmatian folklore, sacred and patriotic songs: the most valuable parts of the Croatian musical heritage. Besides performing abroad in Belgium, Italy, Germany, France and Poland, the ceremonies and anniversaries of the Croatian Armed Forces provide broad opportunities for the ensemble to fulfill its mission. Klapa “Sveti Juraj” was awarded with the Audience Prize of the Festival of Dalmatian Choral Music and Songs in 2005. In the same year, the ensemble was decorated with the “Mare nostrum Croaticum” golden plaquette, for the high level of treasuring and interpreting the national, cultural, historical and religious masterpieces of the Croatian musical tradition. They have released 3 CD-s so far, the artistic leader of the vocal ensemble is Prof. Mario BOŽIÆ.

6


Résztvevõk / Participants

„Cantores Minores” Men's Choir / Férfikar – Varsó / Warsaw, Lengyelország / Poland A kórus rendszeres közremûködõje a nagyobb egyházi ünnepeknek. 2002-2004 között részt vettek a Prágai Nemzetközi Adventi és Karácsonyi Kórusfesztiválon, minden alkalommal aranydiplomát nyerve, 2003-ban pedig a legjobb férfikar és férfi kamarakórus különdíjával térhettek haza Prágából. Az együttes tagjai szinte kivétel nélkül kisfiúként kezdtek énekelni a Cantores Minores Fiúkórusban, amelyet Joseph A. HERTER alapított 15 évvel ezelõtt. A detroiti születésû amerikai karnagy 32 éve él Lengyelországban. Mûvészi munkásságáért a Lengyel Mûvelõdési Minisztérium „Kiváló Mûvész” címmel tüntette ki 2003-ban, 2004-ben pedig tiszteletbeli tagjává választotta az Amerikai Lengyel Kórusénekesek Szövetsége, az Újvilág legrégibb lengyel szervezete. Cantores Minores performing regularly on major church holidays. In 2002-4 the choir took part in the International Festivals of Advent and Christmas Music in Prague. Besides the Golden diplomas of these festivals, in 2003, a special award was presented to Cantores Minores for being the best men’s choir at the festival in both the small and large choir categories. Almost all of the choristers began singing as trebles in the choir, which was founded fifteen years ago by its present conductor Joseph A. HERTER, a native American from Detroit who has been living in Poland for the past 32 years. In May 2003, Herter was honored by the Polish Ministry of Culture with the award of Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (Distinguished Cultural Activist) and in May 2004, he was presented an honorary membership in the Polish Singers’ Alliance of America, the oldest organization in the North American Polish community.

7


Résztvevõk / Participants „Bacchanaliska” Male Choir / Férfikar – Svédország / Sweden Teljes nevén Bacchanaliska Kören i Sallskapet Par Bricole Svédország legrégebbi férfikara. Az együttes Stockholmban mûködik. Jelenleg 65 aktív tagja van. Évente 1015 alkalommal lépnek fel. Több külföldi koncertúton vettek már részt az alábbi országokban: Belgium, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Kanada, Norvégia, Olaszország, Spanyolország és az USA. Karnagyuk: Erik WADMAN The complete name of the choir - Bacchanaliska Kören i Sallskapet Par Bricole – is just a little bit shorter, than the history of the ensemble, as it is the oldest male choir in Sweden. The 65-member chorus – resident in Stockholm – gives 10-15 concerts a year. They tour extensively, performing in Belgium, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Ireland, Italy, Norway, Spain, and even overseas, in Canada and in the USA. The conductor of “Bacchanaliska” Male Choir is Erik WADMAN.

8


Résztvevõk / Participants „Sreèko Kosovel” Male Choir / Férfikar - Ajdovšèina, Szlovénia / Slovenia A szlovén „Sreèko Kosovel” Férfikar Ajdovšèinából, az olasz határmentérõl érkezett hozzánk. 1943-ben alapították fiatal szlovén partizánok Szardínia szigetén. Azidõ óta amatõr kórusénekesek generációi daloltak az együttesben, amely nagyszerû sikereket mondhat magáénak Szlovéniában (5 arany, 4 ezüst diploma) csakúgy, mint Arezzóban, Debrecenben, Várnában, továbbá holland és francia kórusversenyeken. A versenyeken túl számos koncertturnén vettek részt Európa-szerte, és tapsolt nekik Argentína, Kanada és az Egyesült Államok közönsége is. A kórus folyamatos fejlõdésének záloga, hogy 2001-ben megnyerték karnagyukul a kiváló kórusvezetõ Matjaž Šèeket. A karnagy, Matjaž ŠÈEK karmesteri tanulmányait a Ljubljanai Zeneakadémián végezte. Számos amatõr kórus vezetése után választották meg a Ljubljanai Madrigalisták karnagyává (1991-2001), ezzel párhuzamosan, többek között a Szlovén Rádió Kamarakórusát is vezette (1993-1998). Kiemelkedõen sikeres mûvészi munkásságát a legjelentõsebb szlovén zenei díjjal, a Gallus-díjjal ismerték el. The men`s chorus “Sreèko Kosovel” comes from Slovenia, from Ajdovšèina, a small town near the Italian border. It was founded in Sardinia in 1943, during the II. world war. Its founding members were young Slovene partisans. Since that time many generations of singers have sung in the chorus, and had achieved many prizes in different competitions in Slovenia (5 gold and 4 silver prizes) as well as in Arezzo, Debrecen, Varna, The Netherlands, France, to mention a few. The chorus toured and had concerts in different European countries, as well as in Argentina, Canada and America.The chorus has been carrying on its growth under the professional conductorship of Mr. Matjaž Šèek since 2001. The conductor: Matjaž ŠÈEK studied conducting at the Ljubljana Academy of Music. After working with several amateur choirs, he took over the Ljubljana Madrigal Singers (1991-2001). Parallel to this and among others, he also conducted the Slovenian Radio Chamber Choir (1993-1998). For his highly successful artistic activity, he was honoured with he the most important Slovene musical recognition, the Gallus Award.

9


Résztvevõk / Participants Die Fellbacher Trollinger – Fellbach, Németország / Germany Az 1971-ben alakult, 12 tagú kamaraegyüttes a Fellbachi Filharmónia Kórusának része, mûvészeti vezetõje Alfons Scheirle. Nevüket a legismertebb sváb bortól, a Trollingertõl kölcsönözték. Változatos repertoárjukon a helyi sváb népdalok mellett a német és nemzetközi folklór gyöngyszemei, operett- és musical-részletek, slágerek, örökzöld melódiák, kórusmûvek és egyházi kompozíciók szerepelnek eredeti nyelven. Az együttest jól ismerik szûkebb pátriájukon túl Németország-szerte és külföldön – Ausztriától, Itáliától, Spanyolországtól Brazíliáig, az USÁ-ig és Dél-Afrikáig. A délnémet rádiók és televíziók gyakori fellépõi, dalaikat több lemez, kazetta és egy CD õrzi. The group – founded in 1971, with 12 singers - is a part of the Fellbach Philharmony Choir, under the musical directorship of Prof. Alfons Scheirle. Its name came from the most well-known wine of the region, the Trollinger. Their varied repertoire includes German and international folksongs, operetta- and musical excerpts, evergreen and popular melodies as well as original compositions and even sacred music, all performed in original language. The group is well-known throughout Germany and had several concert-tours abroad from Austria, Italy, Spain and Hungary to Brazil, Canada, the USA and South Africa. Die Fellbacher Trollinger often performs in the SouthGerman radio and television, and had released LP-s as well as cassettes and recently a CD.

10


Résztvevõk / Participants „Aristotele Pacini” Male Choir / Férfikar Olaszország / Italy

Az közép-olaszországi Atri „Aristotele Pacini” Férfikarát – amely Abruzzo tartományban az egyetlen férfikórus – 1987-ben alapították. Repertoárja felöleli a klasszikus polifon muzsikát, a romantika korának kórusmûveit, valamint egyházi mûveket, népzenét és spirituálékat. Számos koncertet adtak hazájukban és külföldön is Kanada, Lengyelország, Görögország, Spanyolország és Magyarország állomásokkal. 2003ban elsõ díjat nyertek a „S. Zimarino” nemzeti kórusversenyen. Eddig 5 CD-jük jelent meg. Házigazdái az évenként megrendezésre kerülõ, rangos Atri Nemzetközi Kórustalálkozónak. Concezio LEONZI karmester-zeneszerzõ, a Pescarai Konzervatóriumban szerezte diplomáját. Számos olasz és német kurzuson tökéletesítette tudását kamarazene, kórusvezetés, magánének és reneszánsz elõadói gyakorlat terén. Húszéves kora óta vezet kórust, az „Aristotele Pacini” Férfikart 2005-tõl irányítja. The choir – the only male-voice chorus in the Abruzzo Province – was founded in 1987, by music lovers of Arti, a picturesque town in Middle-Italy. Its repertoire embraces choral masterpieces from the renaissance and the romanticism to folk music, sacred compositions and spirituals. They regularly give concerts in Italy and abroad: in Canada, Greece, Hungary, Poland and Spain. In 2003, they won the 1st prize in the “S. Zimarino” national choral competition. They have released 5 CD-s. The choir serves as the host ensemble of the prestigious Atri International Choir Showcase. Concenzio LEONZI is well-knonw in his homeland as a composer as well. He graduated from the Pescara Conservatory of Music, and studied further chamber music, choral and orchestra conducting, voice and early music at different postgraduate courses in Italy and Germany. Concenzio Leonzi has been conducting choirs from the age of 20, and took over the leadership of “Aristotele Pacini” Male Choir in 2005.

11


Résztvevõk / Participants „Vivat Bacchus” Vocal Ensemble / Énekegyüttes – Pécs, Hungary A fennállásának ötödik évfordulóját ünneplõ énekegyüttes állandó vendége a különbözõ borfesztiváloknak, boros rendezvényeknek. Az öt fiatalemberbõl álló csapat egyedisége abban rejlik, hogy dalaik és szövegeik nagy része saját szerzemény. Ezen kívül híres magyar költõk borral kapcsolatos verseit zenésítik meg és éneklik négy-öt szólamban, a cappella. Stílusuk jellegzetessége, hogy benne a népi folklóron kívül egyéb irányzatok, így a jazz, blues és rock and roll is megjelenik, új dimenziókat adva a bordal-mûfajnak. Új területek meghódításaként az utóbbi idõben a népszerû popsztár, Ákos új lemezén és koncertjein vokáloznak. The vocal ensemble – founded five years ago – is a regular performer on wine-festivals and other vinous fetes. The group consists of five young men, singing a cappella, in 4-5 parts. The majority of their repertoire is original – most of the lyrics and the music are written by the members themselves. Besides, they set the vinous verses of eminent Hungarian poets into music, as well. The specialty of the “Vivat Bacchus”-style is to broaden the genre of convivial wine songs, taking musical inspiration not only from the folklore, but also from jazz, blues and even rock and roll. Most recently, the vocal ensemble conquers new territories, as performing together with the Hungarian popstar, Ákos, on his new record and at concerts.

12


Résztvevõk / Participants Zengõ együttes – Pécs Keressük a hagyományos zenekultúra értékeinek napjainkban érvényes formáit. Muzsikánkban a népzene hiteles megszólaltatására és a mai hangzásokhoz való illeszkedésre törekszünk. Koncertzáró táncházainkban – a mûvészet õsi szisztémájához hasonlóan – a közönség az elõadás aktív részesévé válik. Együttesünk 20 éves mûködése alatt számos TV- és rádiófelvételt, önálló albumot készített. A népzenegyûjtõ, oktató és feldolgozó munkán kívül felléptünk hazai és külföldi színpadokon, fesztiválokon.

Zengõ Folk Music Group – Pécs, Hungary We explore the forms of traditional music and culture valid for the present day. In our music-making we aim to combine authentic performance and contemporary sound. The audience is often invited to dance at our post-concert "dancing-house," joining in as active participants in the performance itself as it was at the beginning of all art. During the past 20 years, we have produced several recordings, both audio and visual. Besides accepting the invitation to international and Hungarian festivals, we also collect folk tunes, arrange them and even teach authentic folk music.

Berecz András A magyar folklór egyik legeredetibb és egyik legkiemelkedõbb elõadómûvész egyénisége. Az autentikus mûvészi elõadásmód megteremtõi és meghonosítói közé tartozik, mesét mond és énekel. Számtalan kitûnõ hangfelvétel fûzõdik a nevéhez. A Népmûvészet Ifjú Mestere, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének és a Magyar Mûvészetért díj birtokosa. He is one of the most original and unique talent of the Hungarian oral folklore traditions nowadays. As a performing artist, singer and story-teller. He started his career and created the high standard of authentic performance. He has several outstanding recordings, he was awarded as a Merited Young Master of Folk Arts, and decorated with „Pro Cultura Hungarie” and „Oder Cross of the Hungarian Republic”. 13


Résztvevõk / Participants Ércbányász Koncert-fúvószenekar, Pécs, Magyarország / Hungary A Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar 1957 óta jeles közremûködõje Pécs város zenei életének - rendszeres hangversenyei és térzenéi egyaránt népszerûek. SZABÓ Ferenc 1991 óta vezeti az együttest, s irányítása alatt 1994-ben máris elsõ díjasok lettek a Siklósi Nemzetközi Fesztiválon. Az együttes fúvószenekari minõsítõk rendszeres résztvevõje –- így 1998-ban Burgenlandban „Kiváló"-ak lettek, míg a magyar fúvószenekarok országos minõsítésén, legutóbb 1999-ben, szerezték meg a „Fesztiválzenekar” minõsítést, koncert- és show-kategóriában. Az Ércbányász Koncertfúvószenekar a kezdetek óta aktív résztvevõje a pécsi bordalfesztiváloknak. Szabó Ferenc a gálakoncerten felcsendülõ fúvós átiratai rendkívüli népszerûségnek örvendenek mind az összkarban éneklõk, mind a közönség körében. The Ore Miners' Concert Wind Band has been playing an important role in the music life of Pécs since its foundation in 1957, its spring and autumn concerts as well as the summer promenades being very popular. SZABÓ Ferenc has been leading the band since 1991, and very soon after, in 1994 the ensemble won the first prize of the Siklós International Competition for Bands. The group regularly takes part at professional qualifying concerts in Hungary as well as abroad. In Burgenland, 1998 they performed "with "Merit," while in 1999, at the National Qualification for Bands, they were bestowed the title of "Festival Band," both in the category of Concert Band and also as a Show Band. The Ore Miners' Concert Brass Band has been taking part in the European and World Convivial Wine Song Festivals from the very beginning. The brass arrangements of SZABÓ Ferenc have been highlights with the combined choirs as well as with audiences ever since.

Pécsi Szimfonietta A két évszázados hagyománnyal rendelkezõ Pannon Filharmonikusok a Dél-Dunántúl zenekultúrájának meghatározó képviselõje. A 2003-ben megújult intézményben, az országban páratlan módon, két mûvészeti együttes mûködik, a 73 fõs Hangversenyzenekar és a 22 fõs Szimfonietta. A bérleti- és más hangversenyek mellett részt vesz a Pécsi Nemzeti Színház opera- és balettelõadásain, sokat szerepel a Dél-dunántúli Régió nagyvárosaiban, de önálló bérletsorozattal van jelen a budapesti Mûvészetek Palotája Nemzeti Hangversenyteremben is. Folyamatosan együttmûködik a Magyar Televízióval, a Duna Televízióval, önálló mûsorral jelentkezik a Magyar Rádióban. Vezetõ karnagy: HAMAR Zsolt Lisztdíjas Having a tradition of two centuries the Pannon Philharmonic Orchestra is a significant representative of the Trans-Danubian music culture. Since 2003. there have existed two different artistic ensembles at the renewed institution: a 73-member symphony orchestra, and the so called Symphonietta with 22 musicans. In addition to subscription and other concerts, the Orchestra contributes to the opera and ballet performances at the Pécs National Theatre, gives concerts in the bigger cities of Southern Transdanubia, and has its own subscription concert series in Budapest in the Palace of Arts National Concert Hall as well. It co-operates with the Hungarian Television, Duna TV, and has independent programmes on the Hungarian Radio. Conductor: HAMAR Zsolt 14


Résztvevõk / Participants Bartók Béla Férfikar – Pécs 1945-ben alakult, munkáskórusként. 1980-óta Lakner Tamás vezeti az együttest, mely az utóbbi években jelentõsen megfiatalodott. Sok nemzetközi és hazai siker fémjelzi munkásságukat. 30 díjat nyertek hazai és nemzetközi kórusversenyeken. Legutóbbi nagy sikerüket ez év júliusában Kínában aratták a 4. Kórusolimpián, ahol kategóriájuk olimpiai bajnokai lettek. A HUNGAROTON Hanglemezkiadó 2005-ben velük jelentette meg Kodály Zoltán összes férfikari mûveit tartalmazó CD lemezét, mely egyúttal világpremier is. Európa számos országában koncerteztek, de eljutottak az USA-ba, Kanadába, Brazíliába, Argentínába, Uruguayba is. Gyakran énekelnek oratóriumokat a Pannon Filharmonikus Zenekarral. Házigazdái az európai bordalfesztiváloknak. The choir was founded in 1945, originally as an all-male workers’ chorus. LAKNER Tamás has been conducting the ensemble since 1980. The “Bartók Béla” Male Choir – having ever increasing number of young singers beside the more matured voices – has achieved remarkable successes, marked with not less than 30 prizes of national and international choir competitions and festivals. Most recently, in July 2006, winning their category, they became Olympic champions of the 4th Choir Olympics in China. The chorus often performs in oratorios, co-operating with the Pannon Philharmonic Orchestra. The “Bartók Béla” Male Choir has several recordings, among which the one, presenting all the male choir compositions by Kodály Zoltán, was released in 2005, as a world-premiere, by Hungaroton Classics. They have toured throughout Europe, as well as in Canada, the USA, Brazil, Argentina and Uruguay. The choir serves as the host ensemble of the European and World Convivial Wine Song Festivals.

15


BLUM PINCE – BOROZÓ VENDÉGHÁZ 7772 Villánykövesd, Pincesor 4-5., 24. 7773 Villány, Baross G. u. 103. Tel./Fax: 0036 72 / 492 – 133, mobil: 0036 30 / 9027 – 072 E-mail: blumpince@axelero.hu Web: www.blum.villany.hu Villánykövesd mûemlék pincesorán családias környezetben, gazdag borválasztékkal, házias magyaros ízekkel várja egyéni és csoportos vendégeit a Blum család. A pincesoron levõ pincékben 200 fõ befogadására van lehetõség, borkóstolóval és/vagy étkezéssel egybekötve. A borkóstoló a több mint 200 éves pincerészben kerül bemutatásra. Villány pincesorán újonnan kialakított borozó- és vendégházban, korszerûen felszerelt kétágyas szobák várják a pihenni és kikapcsolódni vágyókat. Egész évben elõre való bejelentkezéssel fogadjuk vendégeinket.

16


Induljon felfedezésre a Villány-Siklósi Borúton! Kötetlen barangolásra hívjuk a Villány hegység mentén, Magyarország elsõ borútján. Ízlelje meg borainkat, ételeinket, élvezze a pincegazdák és a helyi lakosság vendégszeretetét! S ha tetszett, ha ízlett, kérjük mondja el másnak is! 7773 Villány, Deák F. u. 22. Tel: 72/492-242, Fax: 72/492-181 www.borut.hu

E-mail: info@borut.hu iroda@borut.hu


A RENDEZVÉNY A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG

Fõ támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap Pécs M. J. Város Önkormányzata Elcoteq Villány – Siklósi Borút Egyesület Kiemelt támogatók: Baranya Megyei Közgyûlés Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécsi Tömegközlekedési Zrt. Blum Pincészet Villányi Szársomlyó Kft. Wunderlich Pincészet Támogatók: Blum Pince Bock Pince Boncz Pince, Villány Fontányi Pincészet, Siklós Gere Attila Pincészete, Villány Gere Tamás Pincészete, Villány Günzer Tamás Pincészete, Villány Mayer Pince, Villány Müller Pince, Villány Õsi Családi és Szõlõbirtok, Villány Polgár Bortrezor Solt Pince, Villány Szende Pince Tamás Bátya Pincészete Tiffán Imre Pincészete Vitényi Pince, Villány Vylyan Pimcészet Weisz Pince, Villány MECSEXTRÉM Park, Árpádtetõ Nagyharsány Önkormányzata Harkány Önkormányzata Palkonya Önkormányzata Villány Önkormányzata Pogány Önkormányzata

XI. Európai Bordalfesztivál  

European Winesong Festival, Pécs, Hungary 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you