Page 1

‘TODAY WE INVEST IN THE PEOPLE OF TOMORROW’

YOUNG URBAN DREAMERS JAARVERSLAG 2015


Inhoud 1. Inleiding Missie Positie

2 2 2

2. Producties (creĂŤren & presenteren) 2.1 THINK! 2.2 Episch 2.3 100% Selfmade 2.4 Alleen de grootste nabijheid 2.5 Jonga/Kijken 2.6 Ultranormaal en Tanz ist auch Sport (korte hernemingen) 2.7 PITSTOP 2.8 Deelname manifestaties

4 8 9 10 12 13 14 16 16

3. 3.1 3.2 3.3

18 19 20 21

Outreach (participeren) Vmbo-programma en overige workshops Samenwerking HKU/ROC – Vol in je Bambi Mozart Requiem Moves

4. Playground (leren & innoveren) 4.1 Presentaties 4.2 Deelnemers 4.3 Deelnemerslijst en doorstroom 4.4 DOX Award

23 25 26 27 28

5.

29

Internationalisering

6. Organisatie en huisvesting: (T)huis in Utrecht DOX & Utrecht Theaterhuis De Berenkuil Team Bestuur

31 31 31 31 32

7. Bijlagen 7.1 De drie programmalijnen 7.2 DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject

33 33 34


1. Inleiding DOX beschouwt theater als een levende kunstvorm die mee-ademt met de tijd. De kwaliteit en impact van de podiumkunsten komen het best tot hun recht bij een directe interactie met de maatschappij. Door als theater belangwekkende thema’s te agenderen en makers te ondersteunen die aansluiten bij de samenleving van nu, biedt DOX haar deelnemers en publiek de kans om kennis te maken met én te reflecteren op onze hedendaagse maatschappij. Een maatschappij die enerzijds veel kansen biedt, maar ook angst en zorgen oproept omdat ze in rap tempo verandert. Deze veranderingen wil DOX in al haar facetten belichten, zowel de positieve als de lastige aspecten, op een serieuze én toegankelijke manier. De drempel voor participatie door haar jonge publiek moet zo laag mogelijk zijn, maar in artistieke zin wordt de lat zo hoog mogelijk gelegd. Diversiteit is daarbij een inspirerende bron en een gegeven. Missie DOX profileert zich als een dynamisch platform van jonge talenten en kunstenaars, dat jongeren en jonge makers met elkaar verbindt, dat een professionele context creëert waarbinnen zij hun verhalen kunnen vormgeven voor een jong publiek en dat eigentijdse, professionele theaterproducties creëert. DOX is een broedplaats voor jong talent (hetzij vanuit de kunstvakopleiding, hetzij autodidactisch), een katalysator van dit talent dankzij een sterk lokaal en (inter)nationaal netwerk, en een producent van hedendaagse en maatschappelijk relevante voorstellingen voor een jong publiek vanaf 12 jaar. DOX heeft daartoe getrapte trajecten opgebouwd met de programma’s playground (leren & innoveren), productie (creëren) en outreach (participeren), waarin talentontwikkeling centraal staat, en dat leidt tot voorstellingen in theaters, op locaties en scholen. DOX scout nieuw talent, slijpt artistieke identiteiten fijn en zet loopbanen van beginnende kunstenaars in gang. DOX werkt nadrukkelijk aan zichtbare en brede maatschappelijke waardering voor de zeggingskracht van en het avontuurlijke in de interdisciplinaire podiumkunstwereld. DOX wil maatschappelijke dilemma’s toegankelijk, inzichtelijk en ‘beleefbaar’ maken voor een jongerenpubliek door theatervoorstellingen te maken die prettig en amusant zijn, maar ook complex en trouw aan de werkelijkheid. Positie In 2015 kwam DOX definitief los van de oude gebaande patronen. Met overtuiging, toewijding en open blik stuurde DOX haar organisatie een nieuwe weg in. In het nieuwe beleid van DOX staat het maken centraal in alle activiteiten van het huis, niet alleen bij de realisatie van producties, maar ook bij het talentontwikkelingstraject van de DOX-jongeren en bij de outreach. Het profiel en het aanbod van DOX wordt sindsdien bepaald door meerdere makers. Er wordt samengewerkt met nieuwe talentvolle makers in op maat gesneden trajecten, met aandacht voor artistieke en zakelijke ontplooiing, strategische aspecten en publieksontwikkeling. Het talentontwikkelingsprogramma is enerzijds fors uitgebreid (van twee trajecten naar driemaal drie DOXateliers per jaar) en anderzijds verbreed tot meerdere disciplines; het richt zich niet alleen op theater en dans, maar ook op muziekperformance, film, poetry slam en aanverwanten.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

2


Daarnaast heeft DOX een start gemaakt met het versterken van haar internationale profiel door samenwerking met enkele internationale partners en collega-instellingen, zoals fABULEUS (Leuven), Jazzart (Kaapstad) en Frantic (Londen). Er is ruimte gecreëerd voor onderzoek en verdieping en geïnvesteerd in het aanleggen van een nieuwe infrastructuur. Netwerken werden versterkt en uitgebreid. De samenwerkingen binnen het ‘nieuwe DOX’ krijgen vorm en scheppen nieuwe mogelijkheden. Waar mogelijk worden andere makers in het veld betrokken en meegenomen in de werking van DOX. Intensieve samenwerking op stedelijk, provinciaal, landelijk en internationaal niveau biedt vooralsnog de meeste perspectieven. Dat vraagt niet zozeer om strategische keuzes, maar uiteindelijk om oprechte verdieping in elkaars artistieke motieven, gezamenlijke verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en generositeit. Vanuit die houding blijft DOX zoeken naar nieuwe mogelijkheden, het (aan)knopen van verbindingen en het creëren van kansen.

Werkproces DOXatelier

3

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


2. Producties (creëren & presenteren) DOX heeft binnen deze programmalijn in 2015 drie nieuwe grote reisproducties en drie kleinere dans- en theatervoorstellingen gerealiseerd, plus een herneming; vaak in coproductie met collega-instellingen. Met Marjan Barlage en Sassan Saghar Yaghmai, makers van het eerste uur, produceerde DOX de voorstelling THINK!, in samenwerking met de eigenwijze band BASTIAAN (nu FALT geheten). Samen met het Rotterdamse gezelschap MAAS werd de succesvolle coproductie 100% Selfmade gemaakt met een mix van acht autodidactische en academisch geschoolde dansers. De voorstelling werd genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit 2015. De urban dansmakers Erik en Thomas Bos zetten in het kader van hun door Fonds Podiumkunsten ondersteunde Nieuwe Makers-regeling bij DOX opmerkelijke stappen in hun danscarrière. Zo waren ze niet alleen betrokken bij 100% Selfmade, maar keerden ze met hun breakdancecollectief 155 terug in de theaters in de vorm van hun nieuwe project Episch. Daarnaast ontwikkelden ze samen met de talentvolle choreograaf Elvis Sibeko het geslaagde werk Jonga/Kijken. Gecreëerd tijdens een tweetal residenties in Kaapstad en Utrecht als eerste resultaat van de internationale samenwerking met het Afro-fusion gezelschap Jazzart (Kaapstad) en festival Afrovibes. De Nederlandse residentie werd aangegrepen om Elvis Sibeko middels een groot aantal masterclasses te presenteren bij veel enthousiaste dansvakopleidingen in het land. Een andere internationale samenwerking betrof Alleen de grootste nabijheid. Een samenwerking met het Belgische gezelschap fABULEUS (Leuven), waarbij het getalenteerde duo Bram Jansen en Ryan Djojokarso samen met 8 Vlaamse jongeren en DOX-jongeren een vorm zocht om Goethe’s boek Die Wahlverwandschaften vorm te geven in dans. Na een set previews in Utrecht in de zomer van 2015 vonden in het najaar in eerste instantie 14 uitvoeringen in België plaats; de Nederlandse première volgt in 2016. In een samenwerking met Holland Dance werd in het najaar PITSTOP gerealiseerd, een project met mindervaliden en DOX-jongeren, gemaakt door The100Hands en Goele van Dijck. Daarnaast werden eerdere projecten als Ultranormaal (door 155) en Tanz ist auch Sport (van Bram Jansen & Ryan Djojokarso) kort hernomen voor enkele specifieke gelegenheden. Zo speelt DOX jaarlijks hernemingen van recente kleinschalige werken op festivals als Tweetakt en Jonge Harten.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

4


(Co)producties / Manifestaties / Prestaties 2015

(Co)producties Manifestaties Presentaties (Outreach) Presentaties (Playground)

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

Episch

2015

5

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

4-4 tot 4-6

Opening Podium HogeWoerd 30-8

THINK! 15-1 t/m 29-4

UITmarkt 29-8

Ploegenpresentatie Tour de France 2-7

Mozart Requiem Moves 14-4

STIPdag 2-2

Tanz ist auch Sport 30-1

Ultranormaal 30-01 & 8 + 12+13-02

oktober

november

Vol in je Bambi (HKU/ROC) 5 t/m 18-10

december

januari

Alleen de grootste nabijheid 9 t/m 27 - 11

Pitstop 28+29-11

februari

Jonga/Kyken 8+10+11-10

januari

18+19-12 - Beauty - Nothing Personal | ...between the lines... - Infinite Loop

100% Selfmade 16-10 tot 30-1-2016

2016

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

6


THINK! “Het allerbeste zijn de passages waarin meningen verworden tot een onbegrijpelijke kakofonie. Dat punt maakt Dox haarscherp: het gaat om luisteren. Dat gebeurt ademloos wanneer de dansers en musici hun mond houden en spreken in gebarentaal. Wil je het onbekende begrijpen, dan moet je aandachtig zijn. Prachtig.� (Volkskrant)

3

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


2.1 THINK! Met THINK! legde DOX de vrijheid van meningsuiting onder een vergrootglas en onderzochten spelers, dansers en muzikanten hoe ver je kunt gaan met elkaar en het publiek. Ook doken ze in de wereld van onder andere klokkenluiders, Geert Wilders, Pussy Riot en de Arabische Lente en probeerden hierover in alle vrijheid een mening te vormen. DOX sloeg voor THINK! de handen in één met elektropopband BASTIAAN. Zij zorgden live op het podium voor een muzikaal elektrosausje. Credits Spel en dans: Robbie Wallin, Ezra Fieremans, Demi Willemsen, Dalorim Wartes, Yeliz Dogan Muziek: BASTIAAN (Niels Kuiters, Bas van Rijnsoever en Gijs Lichthart) Regie: Marjan Barlage Choreografie: Sassan Saghar Yaghmai Kostuums: Miek Uittenhout Coupeuse: Martine Douma Decor: Edwin Kolpa Licht: Bernd Wouthuysen Techniek: Arne Haijtink, Hero Kaspers Tourneemanagment: ‘nMore Cijfers Schoolvoorstellingen 46 Vrije voorstellingen 27 Totaal voorstellingen 73 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

8.697 4.036 12.733

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

8


2.2 Episch De compleet nieuwe voorstelling Episch van Erik & Thomas Bos en de jongens van 155. Als iLL Skill Squad maakten ze een daverend debuut in de theaterwereld met hun voorstelling 155. Op Lowlands speelden ze het dak van de overvolle ‘Juliet’, ze waren de revelatie op het prestigieuze Jonge Harten Festival en ze werden zelfs uitgenodigd te spelen op de Nederlandse Dansdagen. Als klap op de vuurpijl werd 155 bekroond met de eerste André Gingras Award. In 2015 deden ze er een schepje bovenop en probeerden ze volwassen te worden, terwijl ze tegelijkertijd lekker kinderachtig wilden blijven. In Episch konden de jongens zich niet meer altijd achter de groep verschuilen en moesten zij hun individuele kwetsbaarheden laten zien (dit natuurlijk wel door middel van veel salto’s, toffe visuals, zieke breakdancemoves en vette routines). Episch dus. Credits Door: Erik Bos, Thomas Bos Met: Erik Bos, Thomas Bos, Jakob Witte, Wouter Vrijlandt, Haico van Dijk, Rein Luuring, Liam McCall, Joey Schrauwen Eindregie: Marjan Barlage Kostuums: Wouter Vrijlandt Video: Thomas Bos Decoradvies: Edwin Kolpa Decorbouw: Jakob Witte Lichtadvies: Bernd Wouthuysen Lichtontwerp en techniek: Geert Klaibeda (030music) Cijfers Schoolvoorstellingen 7 Vrije voorstellingen 22 Totaal voorstellingen 29 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

9

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

2.021 4.205 6.226


2.3 100% Selfmade Acht jongens, verliefd op dansen, met verschillende achtergronden en allemaal eigenwijze laatbloeiers, jagen hun droom na: een leven als danskunstenaar. Ze vechten zichzelf een weg naar de top en proberen de wereld naar hun hand te zetten. De jongens gooien alles in de strijd: krachtpatserij, humor, virtuositeit en trucjes. Totdat ze in hun ambities het plezier, hun kostbare vriendschap en zichzelf dreigen te verliezen. Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail again. Fail Better (Samuel Beckett). 100% Selfmade tackelde de prestatiemaatschappij door te laten zien dat tegenslagen een onverwachte bron van inspiratie kunnen zijn. Een voorstelling over vriendschap, over durven falen, over het volgen van je hart en over nietsontziende liefde voor dans. DOX & MAAS werkten met een team van jonge makers en dansers. Stoere gasten, van oorsprong breakers, die zich verdiepten in de wereld van de verfijnde kunsten. Samen gingen ze op zoek naar nieuwe dansvormen. Credits Dans: Dane Badal, Erik Bos, Thomas Bos, Giorgio Costa, Liam McCall, Mohamed Naaleye, Cris van Tol, Wouter Vrijlandt Concept, regie: Arthur Rosenfeld Choreografie: Arthur Rosenfeld i.s.m. Erik Bos, Niels van der Steen en de dansers Spelcoaching: Victor Mentink Dramaturgie: Moos van den Broek Decor: Ascon de Nijs Kostuums: Nicky Nina de Jong Lichtontwerp: Paul van Laak Video: Thomas Bos Concept en artistiek advies: Hildegard Draaijer Cijfers in 2015 (restant tournee in januari 2016) Schoolvoorstellingen 19 Vrije voorstellingen 26 Totaal voorstellingen 45 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

3.637 3.581 7.218

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

10


100% Selfmade “Hiphop en mixes van urban dansstijlen zijn de elementen die 100% Selfmade leiden, maar de dansers geven mij ook het gevoel dat ik echt even in hun dagelijks dansleven mag meekijken.� (Dansmagazine)

3

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


2.4 Alleen de grootste nabijheid Alleen de grootste nabijheid is een dansvoorstelling met 8 jongeren tussen 14 en 21 jaar, vrij geĂŻnspireerd op een roman uit 1809, Die Wahlverwandtschaften van Goethe. De Duitse schrijver beschrijft daarin een relatie die onder druk komt te staan wanneer het koppel een oudere jeugdvriend en een jong nichtje in huis neemt. Wat begint als een spannend experiment, ontwikkelt zich al gauw tot een explosief mengsel van verwachtingen en jaloezie. Goethe vergelijkt het gekronkel in de liefde met de botsing van atomen. De ene relatie moet wijken voor een andere alsof menselijke verhoudingen niets meer zijn dan het vluchtige chemische reacties. Alleen de grootste nabijheid is gerealiseerd in samenwerking met het Vlaamse gezelschap fABULEUS. DOX stelt net als fABULEUS de ontwikkeling van jong talent centraal. Beide huizen vonden elkaar rond de beloftevolle jonge makers Bram Jansen (regisseur) en Ryan Djojokarso (choreograaf). Tegenover de extreem fysieke bewegingstaal van Djojokarso zette Jansen het universum van Goethe. Het resultaat was een even energieke als intieme choreografie met als kloppend hart de observaties van een jong meisje over het spel van de liefde. Credits Concept en creatie: Ryan Djojokarso, Bram Jansen Dans: Misha Demoustier, ZoĂŤ Demoustier, Rens van Hoogdalem, Nathaniel Jordan, Rune Leysen, Ella Nilis, Hanne Waerzeggers, Farrakhan Warrington Dramaturgie: Peter Anthonissen Advies: Moos van den Broek Geluidsontwerp: Jorg Schellekens Decor en Kostuums: Karel van Laere Cijfers in 2015 (restant tournee in 2016) Schoolvoorstellingen 6 Vrije voorstellingen 6 Totaal voorstellingen 12 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

674 944 1.618

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

12


2.5 Jonga/Kijken Deze coproductie was een internationale samenwerking tussen Afrovibes, DOX en Jazzart Dance Theatre in Kaapstad. Afrovibes was coproducent. Drie dansers van DOX (Erik en Thomas Bos en Rein Luuring) maakten met twee dansers van Jazzart (Elvis Sibeko en Aviwe November) een nieuwe dansproductie. Als dansers stelden zij de vraag ‘wie ben ik en wie is die ander? Wat zijn onze gewoontes en hoe oordelen we?’ In Jonga/Kijken kreeg dit vorm in een shake van verschillende dansculturen en stijlen, waarbij Afrikaanse dansstijlen met hedendaagse en westerse urban dansvormen vermengd werden. Credits Choreografie: Erik Bos, Elvis Sibeko Dans: Erik Bos, Elvis Sibeko, Thomas Bos, Aviwe November, Rein Luuring Video: Thomas Bos Coach: Hildegard Draaijer Cijfers Vrije voorstellingen Nederland Vrije voorstellingen Zuid-Afrika Totaal voorstellingen Bezoekers Nederland Bezoekers Zuid-Afrika Totaal aantal bezoekers

13

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

3 4 7 378 450 828


2.6 Ultranormaal en Tanz ist auch Sport (korte hernemingen) Ultranormaal en Tanz ist auch Sport werden in 2015 een aantal keer op aanvraag speciaal hernomen. Ultranormaal Hoe normaal is normaal? En is normaal niet juist je aanpassen waardoor je eigenlijk abnormaal doet? En is een subcultuur die zich wil afzetten tegen de massa dan abnormaal, omdat ze zich willen onderscheiden of juist normaal? Ultranormaal is voor iedereen die wel eens danst voor de spiegel of zingt onder de douche. Maar waarom doen we het niet in het openbaar? Getrainde dansers kunnen een diepe indruk op hun publiek achterlaten. Wanneer een ’niet-danser’ opgaat in muziek ontstaat echter iets ontroerends: authenticiteit. Ultranormaal is een voorstelling over hoe we werkelijk kunnen dansen en bewegen wanneer we aan niemands verwachtingen hoeven te voldoen. Dance like nobody’s watching! Credits Ultranormaal Choreografie: Erik Bos, Thomas Bos Eindregie: Marjan Barlage Spel en dans: Erik Bos, Thomas Bos, Rein Luuring, Daan Boersma, Sam van Eenbergen, Wouter Vrijland, Marleen Hendrickx of Esmee van Liere, Kiefer Zwart Techniek: Geert Klaibeda, Jakob Witte Tanz ist auch Sport Waar dans vroeger vooral een vorm van uiting en communicatie was, lijkt het in deze tijd steeds meer te gaan over competitie. Is dans een andere weg aan het inslaan of is het altijd nauw verweven geweest met sport? Djojokarso en Jansen gaan op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen dans en (top)sport. Waar ligt de scheidslijn, of ligt aan beide de extase ten grondslag en zijn ze aan elkaar gewaagd? Kunnen we op dezelfde manier naar dans kijken als naar een sportwedstrijd? Of is het enkel de theatersetting die het verschil maakt? En kun je moe worden van kijken? Een fysieke en mentale strijd voor de extase maar tegen de verzuring. Credits Tanz ist auch Sport Concept en regie: Bram Jansen & Ryan Djojokarso Dans: Anna Gehlin, Charlotte de Graaf, Érin Nieuwint, Jamilla Visser, Jeffrey de la Fuente, Juersson Hermanus, Maaike van Veggel, Nathaniel Jordan, Nikki Spithorst Cijfers Schoolvoorstellingen 6 Vrije voorstellingen 1 Totaal voorstellingen 7 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

400 245 645

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

14


Double-bill “Double-bill toont het werk van vier talentvolle jonge makers, ze gaan aan de slag met de spelers en dansers van DOX. Het zijn voorstellingen met een conceptuele invalshoek, absoluut verfrissend werk dat smaakt naar meer. Spannend dat een gezelschap als DOX kiest voor zulke conceptuele denkers. Dat belooft wat voor de toekomst.� (Theaterkant)

12

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


2.7 PITSTOP Professional en amateur, jong en oud, met of zonder beperkingen; ze ontmoetten elkaar voor het eerst in september. De jongste danser was 16 en de oudste 70 jaar. Hun achtergrond was al even gevarieerd. Verschillende ritmes, verschillende tempo’s, op het podium kwamen ze samen in hechte en verrassende combinaties van mensen, stijlen en mogelijkheden. Het publiek werd getrakteerd op een stralend geheel van uitersten dat zich in alle verscheidenheid toont, soms uitbundig, dan weer intiem en puur. PITSTOP ging nadrukkelijk niet over gehandicapt zijn, maar over de spreekwoordelijke pas op de plaats. De dansers (her)ontdekten hun eigen mogelijkheden. Ze lieten zien dat met talent, toewijding en plezier het onmogelijke bereikt kan worden. Credits Dans: Paulien Meijers-Boss, Petra van Zandvoort, Thijs Londers, Mathilde Dirkzwager, Mij Ang Cheng, Jessica van Schaik, Annemarie Cools, Marieke Engelshardt, Sofie Roels, Kiki Boot, Maria Feenstra, Sander Koning, Joost de Klein, Richard Lammers, Meis Köster, Dionne Bakker, Liza Panjoel, Nikki Rasing, Julie Ouwehand Choreografie: Goele van Dijck, Jasper Džuki Jelen & Mojra Vogelnik Škerlj Eindregie: Hildegard Draaijer Lichtontwerp: Egbert Mellema Muziekontwerp: Mark Bergwerff Kostuums: Jorrien Schoneveld Grime en haar: Anna Gehlin Cijfers Vrije voorstellingen Bezoekers vrije voorstelling

2 218

2.8 Deelname manifestaties DOX liet zich in 2015 ook buiten de theaters en scholen zien aan een (vaak nieuw) publiek. Op de eerste maandag van februari werd zoals ieder jaar een preview gegeven op de STIP-dag. Programmeurs kregen een eerste indruk van 100% Selfmade. In de zomer kreeg DOX de kans zich internationaal te presenteren tijdens de ploegenpresentatie van de Tour de France in park Lepelenburg in Utrecht. 12.000 mensen waren live toeschouwer van de speciaal voor deze dag gemaakte show, nog eens miljoenen zagen het spektakel op televisie. Later in het jaar was DOX, zoals ieder jaar, aanwezig op het Museumplein in Amsterdam waar een preview gegeven werd van Alleen de grootste nabijheid. Dezelfde preview speelde bij de opening van het nieuwe Utrechtse theater Podium Hogewoerd. Ook waren de dansers van deze coproductie met fABULEUS tijdens de Nederandse Dansdagen in Maastricht te bewonderen tijdens een openbare repetitie. DOX bereikte (de ploegenpresentatie buiten beschouwing gelaten) tijdens deze manifestaties ruim 1.500 mensen.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

16


PITSTOP

“PITSTOP is voor mij een uitdaging, een eye-opener. De voorstelling wordt heel pakkend, intiem en je krijgt echt het groepsgevoel van ons mee.” (Julie Ouwehand, danser PITSTOP)

10

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


3. Outreach (participeren) In het outreachprogramma is een start gemaakt met het ambitieuze educatieproject I am, you are, are we? voor alle vmbo-leerlingen van zes partnerscholen in stad en regio Utrecht. Dit project werd in 2015 geselecteerd in een specifiek en stevig gedoteerd vmbo-programma van de samenwerkende fondsen Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds. Het geeft DOX de unieke kans om een intensieve band aan te gaan met duizenden leerlingen, die worden geprikkeld om zelf aan de slag te gaan met diverse kunstenaars. Het project is in de tweede helft van 2015 nader uitgewerkt. In 2016 zal het project tot volle wasdom uitgroeien. Met haar educatieve activiteiten, zowel binnen- als buitenschools, levert DOX een bijdrage aan het versterken van creatieve competenties en vaardigheden van jongeren. DOX biedt scholen educatieve trajecten op maat, met een accent op de onderbouw van het vmbo. Educators, die zich hebben ontwikkeld bij DOX, dragen hun skills over aan jongeren. DOX reageerde met deze educatieve trajecten op een groeiende vraag om het kunstonderwijs voor jongeren vanaf 12 jaar vorm te geven. Voor DOX zelf is het een zeer succesvolle manier om talenten te scouten voor het talentontwikkelingsprogramma en om een stevige afzetmarkt (scholencircuit) voor voorstellingen te creĂŤren. Als outreachprojecten realiseerde DOX verder samen met het Amsterdam Bach Consort een geslaagde theatrale uitvoering van het Requiem van Mozart in TivoliVredenburg met tientallen scholieren en DOX- jongeren, en i.s.m. de HKU en ROC Midden-Nederland vond een nieuwe aflevering van de HKU/ ROC-serie plaats: Vol in je Bambi door George Tobal en Kasper Scholten.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

18


3.1 Vmbo-programma en overige workshops In 2015 is DOX samen met zes Utrechtse middelbare scholen begonnen aan het intensieve vmbo-project I am, you are en are we?. Door middel van diverse workshops met als thema identiteitsvorming maakten de deelnemers van leerjaar 1 t/m 3 kennis met DOX en vijf DOX-disciplines: theater, performance, dans, muziek en visuals. De workshops werden gegeven door een groep van energieke en bevlogen makers en docenten, die nieuwsgierig waren naar de belevingswereld van de deelnemers. Zij vormden, aangevuld met kunstenaars uit de DOXateliers, het DOX-team. Voor dit project heeft DOX nieuwe docenten aangetrokken aangevuld met stagiaires. De kennismakingsworkshops vonden plaats in de maanden september t/m december. Alle leerlingen van leerjaar 3 hebben de voorstelling 100% Selfmade bezocht. In samenwerking met MAAS heeft de afdeling educatie workshops ontwikkeld die voorafgaand aan de voorstelling werden gegeven. Deze workshops zijn tevens aangeboden aan andere scholen. In totaal werden bijna 70 workshops gegeven aan ruim 1.500 leerlingen. Bij alle 100% Selfmade-voorstellingen werden nagesprekken gehouden, verzorgd door de spelers van de voorstelling. Daarnaast zijn er incidenteel uitgebreidere nagesprekken geweest onder leiding van Victor Mentink (DOX), Sara Giampaolo of Dorien Folkers (MAAS). Naast het vmbo-project en de workshops rondom de voorstellingen heeft DOX diverse dans- en theaterdagen op middelbare scholen rondom Utrecht georganiseerd. Deze dans- en theaterdagen variëren van één- tot meerdaagse activiteiten waarbij onder leiding van docenten en makers uit het DOX-team wordt toegewerkt naar een presentatie voor medeleerlingen en ouders. Het vmbo-programma kende in 2015 een eerste aanloop en zal vooral in 2016 nader tot ontwikkeling en uitvoering komen. Educatieve activiteiten (workshops) Aantal activiteiten standplaats Aantal activiteiten regio Aantal activiteiten rest Nederland Totaal aantal activiteiten Bereikte leerlingen standplaats Bereikte leerlingen regio Bereikte leerlingen rest Nederland Totaal aantal bereikte leerlingen Educatieve activiteiten (presentaties) Aantal presentaties standplaats Aantal presentaties regio Totaal aantal activiteiten Aantal leerlingen standplaats Aantal leerlingen regio Totaal aantal bereikte leerlingen

19

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

238 190 151 579 4.037 4.115 3.561 11.713

22 23 45 1.957 1.166 3.123


3.2 Samenwerking HKU/ROC – Vol in je Bambi Ook in 2015 heeft DOX de zeer succesvolle samenwerking met de HKU en ROC Midden Nederland gecontinueerd. Binnen dit project maken studenten ‘docerend theatermaken’ van de HKU samen met jongeren van DOX een voorstelling, die wordt gespeeld op verschillende ROC’s in Utrecht. De regie was in handen van twee oudgedienden van DOX: Kasper Scholten en George Tobal. Vol in je Bambi zocht antwoord op de vraag hoe om te gaan met de stortvloed aan informatie die je vandaag de dag tot je krijgt in een wereld die zich al maar meer online lijkt af te spelen. Credits Spel en dans: Eline Havenaar, Patrick Mbanze Kayitera, Daan Horvers, Afra Tolud, Esmee de Jong, Kiefer Brink, Naomi Hofland, Jan Tensen, Davey Moons Regie: Kasper Scholten, George Tobal Cijfers (presentaties) Standplaats 10 Regio 7 Totaal aantal presentaties 17 Bereikte leerlingen

544

Cijfers (workshops) Standplaats 8 Regio 7 Totaal aantal workshops 15 Bereikte leerlingen

369

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

20


3.3 Mozart Requiem Moves Het Amsterdams Bach Consort realiseerde samen met DOX en barokorkest Collegium Delft een dansproject op een van Mozarts meesterwerken, het Requiem. De theatrale muziek werd een bijzondere of hernieuwde kennismaking met het Requiem. Geen orthodoxe Mozart-interpretaties, maar inspiratie van de straat, waar excentrieke figuren op de muziek van Mozart de pijn van het leven verdrijven door te zingen of te dansen, te vechten of lief te hebben. DOX zorgde samen met talentvolle choreografen en tientallen jongeren van 4 middelbare scholen voor de choreografie en dans. Het resultaat was een geĂŤngageerd concert/dansproject over verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid, maar wars van dogmatiek. Credits Dans: Leerlingen van Amadeus Lyceum, Gerrit Rietveld College, de Werkplaats, X-11 en dansers van DOX Dirigent: Niek Idelenburg Muziek: Amsterdams Bach Consort, barokorkest Collegium Delft Choreografie: Christle Tjon A Man, Suzanne Gorter, Emilie Calf Eindregie: Niels van der Steen i.s.m. Kasper Scholten Cijfers Vrije voorstellingen Bezoekers vrije voorstelling

21

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

1 529


Mozart Requiem Moves “Het is schitterend om al die mensen met hun verschillende achtergronden samen te zien werken. Dat de jongeren de koorleden zelfs uitnodigden om mee te komen dansen, bijvoorbeeld. De dansers pakten hen bij de hand en wat er toen gebeurde heeft niets meer te maken met technische dansperfectie maar alles met de sfeer die daaruit ontstaat.� (Suzanne Gorter, Choreograaf)

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

19


4. Playground (leren & innoveren) Binnen DOX wordt op twee manieren aan talentontwikkeling gedaan: die van jonge uitvoerende talenten in het urban domein en die van jonge makers. In de programmalijn talentontwikkeling wordt met name het eerste bedoeld. Daartoe werkte een groep van ca. 50 jongeren, in de leeftijd variërend tussen 16 en 24 jaar, binnen drie achtereenvolgende trajecten per seizoen in de zogenaamde DOXateliers, waarin aan de deelnemers heel verschillende domeinen werden aangereikt. Werving is een intensief onderdeel van het werk, zo ook in 2015. DOX scant iedere speelplek op aanwezige dans- en theatergroepen, alternatieve leerroutes en –initiatieven. Ook het plaatselijke theater werd aangesproken op hun netwerk. Hiphopcrews, dans- en theateropleidingen, collega’s in de talentontwikkeling waren potentiële partners. DOX liet met de voorstellingen en presentaties iets achter waar anderen op voortbouwden en waar DOX zelf op terugkomt bij een volgend bezoek. Zo hingen werving, PR en talentontwikkeling nauw samen. De jongeren werden geworven tijdens de jaarlijkse audities in juni, maar ook via tussentijdse zij-instroom. De DOXateliers werden geleid door (jonge) makers met verschillende achtergronden, veelal in duo’s. Zo geven de DOXateliers ook nieuwe generaties makers een ruimte om hun artistieke handtekening te ontwikkelen, om te werken met jonge performers voor een jong publiek, of om vormonderzoek te doen voor een later project. Zij geven onze activiteiten extra kleur; ze zijn spraakmakend, innovatief qua inhoud of werkwijze, verrassend en/of geëngageerd. In 2015 waren deze makers: - Saman Amini, George Tobal en Nima Mohaghegh: theater en film - Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škerlj (The 100Hands): dans - Bas van Rijnsoever, Udo Thijssen en Niels Kuiters (FALT): muziek & performance De DOXateliers werden afgesloten met de Kerstspecial in de Berenkuil. Het traject wordt in 2016 vervolgd met een tweede en derde atelierronde. De DOXateliers werden aangevuld met (internationale) masterclasses en auditietrainingen. In 2015 werden die uitgevoerd door Keren Levi (partnering), Fumio Matsuki (zwaardvechten), Frantic Assembly/ Neil Battles (fysiek theater), Jazzart/Elvis Sibeko en Aviwe November (fusion dance), Khalid Benghrib (danstheater) en Thibaud Delpeut (teksttoneel).

23

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


Kerstspecial

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

21


4.1 Presentaties Op 18 en 19 december presenteerden de jongeren uit de DOXateliers hun vorderingen tijdens de Kerstspecial. Waar in het eerste blok aan is gewerkt met de diverse makers werd getoond aan familie, vrienden en genodigden van DOX. Een overzicht van de 3 presentaties volgt hieronder:

Beauty – Atelier Theater We streven schoonheid na koste wat het kost; van plastische chirurgie tot de meest eigenaardige trends en mode, want wie mooi wil zijn moet lijden. Steeds meer speelt schoonheid in onze maatschappij een dominante factor in de erkenning van het individu. We willen allemaal mooi zijn, ook al zeggen we dat het ons niet interesseert. Beauty was een theaterexperiment waarin jongeren op een humorvolle manier op zoek gingen naar het gegeven schoonheid. Credits Begeleiding en regie: Saman Amini, George Tobal en Nima Mohaghegh Acteurs: Anne Heintz, Barend van Daal, Chemseddine Amar, Eduard J.P.G. de Vos van Steenwijk, Harun Balci, Jet Knoben, Laura Bakker, Luna Huber, Myrthe de Witte, Patrick Mbanze Kayitera, Robin Tinkhof

Nothing Personal | ...between the lines... – Atelier Dans De jongeren van dit atelier hebben samen met Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škerlj (The100Hands) het gegeven van een gesloten ruimte onderzocht, met de nadruk op wat er tussen de lichamen in die ruimte gebeurt. Vraag was steeds: Wat is het effect ervan op het contact tussen de dansers onderling en hun toeschouwers? De jongeren creëerden hun eigen dansmateriaal, dat aangevuld werd met de fysieke duo-technieken van de choreografen. Credits Begeleiding en choreografie: The100Hands / Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škerlj Dansers: Dionne Bakker, Joost de Klein, Julie Ouwehand, Kiki Boot, Liza Panjoel, Maria Feenstra, Meis Köster, Nikki de Graaf, Nikki Rasing, Richard Lammers, Sander Koning, Sherise Strang

Infinite Loop – Atelier Performance Wie niet gedragen wordt, FALT! Deze performance toonde het resultaat van een fysieke zoektocht naar het gegeven wankelen, vallen en dragen. Dat onderzoek werd gecombineerd met vormelementen, die het muziekcollectief FALT in haar concerten toepast: analoog bewegend licht, spiegels en reflecterend materiaal. Het geheel resulteerde in een oneindige loop; een ritueel waarin een groep zich opoffert voor de voortgang van het grotere. Loop is ook de titel van een lied van FALT, dat live werd uitgevoerd bij de presentaties. Credits Begeleiding en regie: FALT / Bas van Rijnsoever i.s.m. Niels Kuiters, Udo Thijssen Performers: Jos Minnaar, Kimberly Beekhuijzen, Lara van Lookeren Campagne, Lieven Hermse, Marjolein Verhoeven, Paola Di lello, Renée Gevers, Sjaid Foncé, Zoe van der Kust Cijfers Vrije voorstellingen 2 Bezoekers 168

25

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


4.2 Deelnemers De trajecten van DOX hebben een actieve insteek. Zelf bedenken en doen, zelf ervaren en samen toewerken naar een concreet eindresultaat, daar gaat het om. Het eindresultaat wordt altijd gepresenteerd. Deelnemers leerden eigen verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op hun handelen, zowel op het eigen creatieve proces als op hun functioneren in het grotere geheel. Elke deelnemer kreeg advisering en begeleiding op maat. Mentor- en coachingsgesprekken waren individueel en in groepsverband. Ze richtten zich op de uitwisseling van vakkennis, het evalueren van de voortgang van de deelnemer, het stellen van vragen (over de persoonlijke ontwikkeling, werkpunten en voortgang). Samen met de deelnemer werd een langlopend actieplan opgesteld. Eind van het seizoen wordt voor elke deelnemer een advies opgesteld door de mentor over de mogelijke beroepskeuze en een eventueel vervolgtraject. Alles is erop gericht om de jongeren te ontwikkelen tot sterke en zelfbewuste burgers, die met passie hun ambities kunnen verwezenlijken. Een groot gedeelte stroomt door naar de kunstvakopleidingen of de beroepspraktijk. Sommige DOX-jongeren keren na hun opleiding weer terug als educator of maker. Sommige deelnemers stromen gelijk door naar professionele DOX-producties. Om de ontwikkeling van de jongeren in goede banen te leiden heeft DOX een eigen talentvolgsysteem ontwikkeld, waarin gegevens worden bijgehouden over de instroom, doorstroom en uitstroom van de deelnemers. In de afgelopen jaren vonden de uitstromende talenten hun weg naar de kunstvakopleidingen (44%), de praktijk (35%) of DOX zelf (11%). Naast het eigen volgsysteem werkt DOX samen met Bureau ART, dat in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam een volgonderzoek uitvoert bij een groep van jonge talenten. Het overgrote deel van de jongeren dat in september 2015 aan hun traject bij DOX is begonnen stroomde in 2015 nog niet uit en zet het traject in 2016 voort in atelier 2 en 3. Daarom is een uit- dan wel doorstroom nog niet opgenomen in dit jaarverslag; deze jongeren hebben de kwalificatie ‘voortzetting atelier’. Van de jongeren die wĂŠl in 2015 doorstroomden is dit vermeld. De doorstroom van de andere jongeren zal aan het eind van hun traject in juli 2016 gemonitord en geadministreerd worden.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

26


4.3

Deelnemerslijst en doorstroom

Anne Heintz Barend Daal Chems Eddine Amar Dionne Bakker Eduard van Steenwijk Harun Balci Jet Knoben Joost de Klein Jos Minnaar Julie Ouwehand Kiki Boot Kimberly Beekhuijzen Lara Campagne Laura Bakker Lieven Hermse Liza Panjoel Maria Feenstra Marjolein Verhoeven Meis Köster Myrthe de Witte Nikki de Graaf Nikki Rasing Paola Di Lello Renée Gevers Richard Lammers Robin Tinkhof Sander Koning Sherise Stang Sjaid Foncé Zoe Kust Cézanne Kegel Elysia McMullen Isanne Yard Kevin Keukelaar Mijntje Lupgens Sadjad Frogh Steven Groen Susan Joyce Daan Horvers Dalorim Wartes Eline Havenaar Patrick Mbanze Kayitera Robbie Wallin Demi Willemsen Ezra Fieremans Yeliz Dogan Afra Tolud Anna Gehlin Charlotte de Graaf Ella Nilis Éryn Nieuwint Farrakhan Warrington Hanne Waerzeggers Jamilla Visser Jeffrey de la Fuente Juersson Hermanus Maaike van Veggel Misha Demoustier Nathaniel Jordan Nikki Spithost Rens van Hoogdalem Rune Leysen Zoe Demoustier

27

20 Rotterdam Zuid-Holland 21 Nijmegen Gelderland 27 Amsterdam Noord-Holland 24 Amsterdam Noord-Holland 22 Utrecht Noord-Brabant 23 Utrecht Noord-Brabant 20 Nijmegen Gelderland 19 Warnsveld Gelderland 21 Houten Utrecht 21 Amsterdam Noord-Holland 21 Rotterdam Zuid-Holland 24 Arnhem Gelderland 19 Utrecht Noord-Brabant 19 Nieuw Vennep Noord-Holland 18 Amersfoort Utrecht 21 Tilburg Noord-Brabant 17 Haarlem Noord-Holland 21 Tilburg Noord-Brabant 18 Utrecht Noord-Brabant 19 Groningen Groningen 22 Arnhem Gelderland 22 Tilburg Noord-Brabant 22 Veldhoven Noord-Brabant 19 Tilburg Noord-Brabant 26 Tilburg Noord-Brabant 20 Rotterdam Zuid-Holland 19 Krimpen a/d Ijssel Zuid-Holland 22 Amsterdam Noord-Holland 25 Arnhem Gelderland 20 Groningen Groningen 19 Rotterdam Zuid-Holland 24 Tilburg Noord-Brabant 23 Utrecht Noord-Brabant 24 Nijmegen Gelderland 20 Tilburg Noord-Brabant 23 Bunschoten-Spakenburg Utrecht 21 Amsterdam Noord-Holland 22 Amsterdam Noord-Holland 20 Hoorn Noord-Holland 22 Arnhem Gelderland 24 Amsterdam Noord-Holland 19 Winsum Groningen 20 Amsterdam Noord-Holland 24 Nijmegen Gelderland 21 Gent België 21 Zwolle Overijssel 22 Broek op Langendijk Noord-Holland 29 Amsterdam Noord-Holland 22 Amsterdam Noord-Holland 16 Leuven België 20 Tilburg Noord-Brabant 21 Groningen Groningen 20 Leuven België 22 Purmerend Noord-Holland 22 Amsterdam Noord-Holland 19 Groningen Groningen 19 Harreveld Gelderland 15 Walhain België 18 Rotterdam Zuid-Holland 21 Tilburg Noord-Brabant 20 Nieuwekerk a/d Ijssel Zuid-Holland 15 Geel België 20 Leuven België

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

vrouw man man vrouw man man vrouw man man vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw man vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw man vrouw man vrouw man vrouw vrouw vrouw vrouw man vrouw man man vrouw man man vrouw man man vrouw man vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw vrouw man vrouw vrouw man man vrouw man man vrouw man vrouw vrouw

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier fulltime fulltime fulltime fulltime fulltime fulltime fulltime fulltime fulltime Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis Projectbasis

Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 Voorzetting Atelier blok 2 & 3 afgevallen afgevallen afgevallen afgevallen afgevallen afgevallen afgevallen afgevallen Art & Entertainment College Artez Interne doorstroom Atelier Interne doorstroom Atelier Overig; niet kunstgerelateerd Prakijk, dans Praktijk theater Praktijk theater Praktijk, dans Praktijk, acrobate/Clini Clowns Praktijk, Aya en BonteHond Universiteit Leuven Fontys Dans academie KTM, Groningen Kuntswetenschappen Leuven Praktijk: docent dansscholen Praktijk: Solid ground movement KTM Groningen Fontys Dans academie Sint-Pieterscollege Leuven Young Stage Praktijk, dans Ensemble Trakia, Bulgarije Universiteit Utrecht Sint-Dimpnacollege Geel Mimeopleiding, AHK


4.4 DOX Award Ook dit jaar is tijdens de jaarlijkse Kerstspecial de DOX Award uitgereikt. Op een feestelijke avond, waar de gevierde winnaar helaas niet bij aanwezig kon zijn (omdat hij in Zuid-Afrika woont), werd Elvis Sibeko beloond voor de mooie dingen die hij dit jaar bij DOX deed en maakte. Zo was daar de samenwerking met Erik en Thomas Bos die resulteerde in de voorstelling Jonga/Kijken en was er de residentie in Utrecht waar hij in 3 weken tijd ontzettend veel workshops en masterclasses gaf in onder meer Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. We zijn trots dat we de prijs hebben mogen uitreiken aan deze nieuwe vriend van DOX en blij dat we hem in het komend voorjaar mogen ontvangen als ĂŠĂŠn van de makers in een DOXatelier.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

28


5. Internationalisering De grootstedelijke cultuur is een internationale cultuur; daarom wil DOX zich sterker dan voorheen ook verbinden in het buitenlandse netwerk van makers en kunstenaars, producenten en festivals. Internationalisering kan diverse vormen krijgen, zoals internationale uitwisseling, residenties of complete coproducties. Met deze laatste vorm werden in 2015 twee initiatieven gerealiseerd: de coproductie Alleen de grootste nabijheid met het Vlaamse gezelschap fABULEUS uit Leuven, en de internationale samenwerking met Jazzart uit Kaapstad (Zuid-Afrika), die leidde tot residenties in Utrecht en Kaapstad, resulterend in het project Jonga/Kijken in samenwerking met festival Afrovibes. De residentie in Utrecht werd ondersteund middels een specifieke subsidie door Gemeente Utrecht. Een andere vorm van internationale samenwerking gaat over het delen en uitwisselen van werkwijzen, methodieken, vaardigheden en benaderingen met partners uit het buitenland. In dit verband startte DOX een samenwerking met het Engelse gezelschap Frantic, die hun methodiek toepaste op DOX-dansers gedurende een verblijf van een week in Utrecht. Ook de komende jaren zal DOX haar performers en docenten regelmatig in aanraking brengen met deze methodiek. Andere voorbeelden zijn internationale docenten die in 2015 masterclasses gaven voor de DOX-jongeren, zoals Fumio Matsuki (zwaardvechtkunstenaars uit Japan) en Khalid Benghrib van gezelschap Cie_2k Far uit Casablanca (Marokko). In de nabije toekomst zal het netwerk van internationale partners verder worden uitgebreid.

Alleen de grootste nabijheid

29

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


Alleen de grootste nabijheid “De dans, zo heftig qua constructies en bewegingen, zo intens in het dansplezier dat deze jongeren uit Nederland en Vlaanderen uitstralen.� (Theaterkrant)


6. Organisatie en huisvesting: (T)huis in Utrecht DOX & Utrecht Utrecht kent een jonge bevolking en heeft een grootstedelijk karakter. De stad geldt als een voorloper in de urban wereld. Met DOX heeft Utrecht een sterke podiumkunstinstelling in de stad, die zich specifiek richt op jongeren en deze urban jongerencultuur. DOX vervult een belangrijke rol in de keten van Utrechtse culturele instellingen. DOX verbindt actief de lokale partners om zich heen: gezelschappen, podia, festivals, partnerscholen en kunstvakopleiding. Mede vanwege die unieke verbindende rol intensiveert DOX de samenwerking met partnerinstellingen in de stad, zoals Theater Utrecht en de HKU. Daarnaast is DOX betrokken bij de oprichting van het Utrechtse productiehuis: Coöperatieve Theatertalent Utrecht. Maar ook de Utrechtse podia (Stadsschouwburg, Theater Kikker, Podium Hogewoerd) zijn vaste partners in de werving van publiek, zoals leerlingen van partnerscholen vaste bezoekers van de DOX-producties zijn. Voor Utrecht is DOX een talentontwikkelaar van landelijk belang. DOX brengt talloze jongeren naar de stad en helpt ze bij de ontwikkeling van hun capaciteiten in de podiumkunsten. Andersom wordt DOX door het hele land herkend als een betrouwbare producent van aantrekkelijk aanbod voor de jongerendoelgroep. Die combinatie is uniek in Nederland. DOX is de enige organisatie die op permanente basis jonge performerstalenten, jonge makers en jong publiek met elkaar verbindt. DOX geeft de jonge generatie een expliciete stem. DOX zet, naast innovatie en creatie, ook het begrip ‘participatie’ centraal in haar activiteiten. Daarmee is DOX ook een onmisbare motor op het gebied van cultuureducatie. In haar uitingsvormen durft DOX zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, nieuwe ontwikkelingen in de urban cultuur worden op die manier geïncorporeerd in haar curriculum. Ten slotte brengt DOX met haar internationale ambities ook internationale expertise naar de stad. In de vorm van residenties komen kunstenaars uit diverse landen en culturen naar Utrecht. Andersom profileert DOX zich als Utrechtse instelling met haar makers en jongeren in het buitenland. Theaterhuis De Berenkuil DOX was ook in 2015 een van de vaste gebruikers van De Berenkuil in Utrecht. In De Berenkuil beschikt DOX over 4 kantoorruimtes. DOX heeft geen vaste eigen studio, maar betrekt op projectbasis studio’s. DOX biedt de (jonge) spelers/dansers en makers met wie we samenwerkten een podium voor het werk dat ze creëren. De studio’s van De Berenkuil zijn geschikt voor de DOXateliers en kleinschalige presentaties, maar niet voor grotere projecten en voor eindmontage, waardoor alle DOX-producties buiten de deur moeten worden afgemonteerd. De studio’s werden ook in 2015 intensief gebruikt voor DOXateliers, repetities van makers die aan DOX zijn verbonden, internationale residenties, auditie- en vrije trainingen, masterclasses, landelijke selectie en tussentijdse audities. Team Het vaste DOX-team bestond in 2015 uit Hildegard Draaijer (artistiek directeur), Paul Dijkema (zakelijk directeur), Barbara Kromkamp (bureaumanager), Bart Buytenhek (pr-medewerker), Joost Splinter (hoofd productie), Bo Hendriksen (productie medewerker outreach). In de tweede helft van 2015 werd dit uitgebreid met de nieuwe medewerkers Victor Mentink (coördinator outreach en mentor van de DOX-jongeren) en Moos van den Broek (dramaturg en coach van de makers). Er is afscheid genomen van drie medewerkers die lang aan DOX waren verbonden: Sassan Saghar Yaghmai (choreograaf), Marjan Barlage (regisseur) en Kasper Scholten (educatiemedewerker). Het vaste team omvat in totaal circa 6.0 fte.

31

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


Bestuur Stichting DOX werkte volgens het bestuurs/directiemodel (met bestuursleden in een onbezoldigde toezichtsfunctie) Het bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse uitvoering die is gedelegeerd aan de directie. In 2015 bestond het bestuur uit: • Henk Scholten (voorzitter; sinds 20-02-2013; directeur Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag -Zuiderstrandtheater) • Benno van Marum (penningmeester; sinds 27-11-2010; hoofd bedrijfsvoering bij Onderzoeksraad voor Veiligheid) • Willem van Berkel (bestuurslid P&O; sinds 24-09-2013; psycholoog en senior adviseur) • Gaby Allard (bestuurslid artistiek beleid; sinds 24-09-2013; directeur faculteit theater en dans ArtEZ) In 2015 werd afscheid genomen van het langst zittende lid Marten Haker, wiens bestuurszetel momenteel nog vacant is. DOX handelt volgens de principes van zowel de Governance Code Cultuur als de Code Culturele Diversiteit.  

Werkproces DOXatelier

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

32


7. Bijlagen 7.1 Schematische weergave van de werking van de drie programmalijnen.

33

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15


7.2 DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject Herkomst per provincie

5 7,94%

16 25,40%

Groningen

Noord Holland

3 4,76%

1 1,59%

Utrecht

Overijssel

7 11,11%

10 15,87%

Zuid Holland

Gelderland

15 23,81%

Noord-Brabant

6 9,52% BelgiĂŤ

Man / Vrouw verdeling

24 38,10%

39 61,90%

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

34


Doorstroom totaal Extern praktijk

Overig

10 = 15,87%

6 = 9,52%

Interne doorstroom

2 = 3,17%

Voorzetting Atelier blok 2 & 3

30 = 47,62%

Extern Kunstvakonderwijs

7 = 11,11% Afgevallen

8 = 12,70% Specificatie Extern Kunstvakonderwijs

Specificatie Extern Praktijk

Mime

Docent

1= 14,29%

Theater

Dans

2= 28,57% Theater

4= 57,14% Specificatie Overig

Middelbare school

Werk niet-kunstgerelateerd

2= 33,33%

1= 16,67%

Vervolgopleiding niet-kunstgerelateerd

3= 50%

35

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

5= 50%

1= 10% Dans

4= 40%


Episch “De tomeloze energie waarmee deze hechte vriendengroep het podium bestormt en je overrompelt met een explosie van onversneden dansplezier.� (Parool)

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

32


Colofon Redactie: Bart Buytenhek Paul Dijkema Hildegard Draaijer Fotografie: Annette Kamerich & Peter Budwilowitz - EYES2 Guido Bosua Marjolijn van Dijk Jean van Lingen Patrick Binnekamp Joris-Jan Bos Ben van Duin Clara Hermans Vormgeving: No Stresz, Léony Jansen Stichting DOX Biltstraat 166 3572BP Utrecht 030 – 233 31 55 info@wijzijndox.nl wijzijndox.nl


‘TODAY WE INVEST IN THE PEOPLE OF TOMORROW’

YOUNG URBAN DREAMERS

JAARVERSLAG 2015

wijzijndox.nl

Jaarverslag 2015  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2015

Jaarverslag 2015  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2015

Advertisement