Roupéz Inspiration Expo

Page 1

• Anpassa personaleventet utifrån ålder, intressen och koncept. • Kombinera jobb med aktiviteter som syftar till att förbättra teamkänsla samtidigt. • Utomhusevent! Äventyrsbana, vandringsled med grillavslutning eller en kortare ”Walk&Talk”-övning. • Planera in en rolig kickoff i början på hösten eller ett avbrott mitt i säsongen för att reflektera och ta sats inför kommande säsong! FÖRTIPS!LYCKADE PERSONALEVENT Motiverad personal skapar bra sammanhållning. Ett genomtänkt personalevent är en riktig boost för företaget.

Definiera eventets syfte, innehåll och målgrupp Budskap - vad vill ni nå ut med? Innehållet ska kännas relevant för målgruppen. Allt ni gör ska förstärka ert budskap och den känsla ni vill förmedla.

Event är ett riktigt bra sätt att bygga och fördjupa relationer.

FÖRTIPS!LYCKADE

Sätt datum, tid & budget Gör det lätt för alla att delta, undvik semestertider och håll frukost- eller lunchevent kort. Utgå alltid ifrån vad eventet får kosta per deltagare.

KUNDEVENT

Tacka dina gäster med en användbar give-away som anknyter till och påminner om eventet för lång tid framöver. Det blir pricken över i.

Under eventet Förbered i god tid och ha tillräckligt med personal på plats. Goodie bags är uppskattat, välj produkter och innehåll som har en koppling till budskapet ni vill förmedla.

T-SHIRT HERRT-SHIRT DAM plaggenFunktions-finnsiflerafärger. Padel VI har rack för nybörjarebådeochproffs! PADELRACK SHORTS HERRSHORTSRYGGSÄCKDAM

Flaggor och tält i modellerolikaochstorlekar. BEACHFLAGGA CHAIRIT LOUNGE CHAIRTÄLT

EVOLVE HOOD JACKET HERREVOLVE HOOD JACKET DAM HOODIE MED DRAGKEDJA HERRHOODIE MED DRAGKEDJA DAM T-SHIRTKEPSHERR

TERMOSMUGG FLASKA STAINLESS STEEL isoleradVakuum-flaskaistainlesssteel SPORTFLASKA mediSportflaskaaluminiumkarbin-hake

Vi hjälper dig med idé, projektledning och leverans. VI ÄR PROFFS PÅ EVENT & EXPO Vi hörs!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.