Page 1

see pages 12-13


It happened in Krakow...

• Nowa Huta – Kraków’s youngest district – celebrates its 70th anniversary this year. The anniversary is counted from 24 February 1949. Then the communist authorities decided to build a large steelworks to the east of Kraków. The industrial investment was accompanied by the construction of a residential district between Kraków and the area occupied by the steelworks. It was created according to a uniform plan and in the socialist realist style, and its architecture today arouses great interest among tourists from all over the world. The district was inhabited by steelworks constructors, who were drawn to Kraków from all over the country. Gradually they created an integrated community, whose protests contributed to the collapse of the communist system in Poland in 1989. • The Jagiellonian University – in cooperation with the Embassy of Mexico in Poland – has established a Mexican Centre. It is a unit of the Institute of American Studies and Polish Diaspora Studies at the Faculty of International and Political Studies. The tasks of the newly established unit include coordination of the Institute's cooperation with Mexican universities and scientific institutions. • Tauron Arena Krakow – the largest sports and entertainment hall in Poland and one of the most powerful facilities of this kind in Europe has passed another test. For the first time it has hosted horses and riders. They took part in the hall in showjumping competitions and carriage driving competitions held as part of the international equestrian competitions of the Cavaliada Tour.

Zdarzyło się w Krakowie...

• Nowa Huta – najmłodsza dzielnica Krakowa obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Jubileusz liczony jest od daty 24 lutego 1949 roku. Wtedy władze komunistyczne zdecydowały o wybudowaniu na wschód od Krakowa wielkiej huty stali. Inwestycji przemysłowej towarzyszyło wzniesienie między Krakowem a terenem zajętym, przez hutę dzielnicy mieszkaniowej. Powstała ona według jednolitego planu i w stylu socrealistycznym, a jej architektura budzi dzisiaj duże zainteresowanie turystów z całego świata. W dzielnicy zamieszkali budowniczy huty, którzy ściągali do Krakowa z całego kraju. Stopniowo stworzyli zintegrowaną społeczność, której protesty przyczyniły się do upadku w 1989 r. systemu komunistycznego w Polsce.

2

• Uniwersytet Jagielloński powołał - we współpracy z ambasadą Meksyku w Polsce – Centrum Meksykańskie. To jednostka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Do zadań nowo powołanej jednostki należą koordynowanie współpracy Instytutu z uczelniami i instytucjami naukowymi Meksyku. • Tauron Arena Kraków – największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce i jeden z najpotężniejszych tego rodzaju obiektów w Europie przeszła kolejną próbę funkcjonalności. Po raz pierwszy gościła konie i jeźdźców. Uczestniczyli oni w hali w konkursach skoków przez przeszkody, zawodach w powożeniu odbywających się w ramach międzynarodowych zawodów jeździeckich Cavaliada Tour.

Es geschah in Krakau...

• Nowa Huta – der jüngste Stadtteil Krakaus, begeht in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird ab dem 24. Februar 1949 gerechnet. Damals beschlossen die kommunistischen Machthaber, im Osten Krakaus eine großes Stahlwerk zu errichten. Das Industriebauvorhaben wurde durch die Errichtung eines Wohnstadtteils auf dem zwischen Krakau und dem durch die Hütte belegten Gebiet begleitet. Dieser entstand nach einem einheitlichen Plan im Stil des Sozrealismus, und seine Architektur zieht heute viele interessierte Touristen aus der ganzen Welt an. In dem Stadtteil wohnten die Erbauer der Hütte, die aus dem ganzen Land nach Krakau zogen. Nach und nach schufen sie eine integrierte Gesellschaft, deren Proteste 1989 zum Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Polen beitrugen. • Die Jagiellonen-Universität gründete in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Botschaft in Polen - ein mexikanisches Zentrum. Dies ist eine Einheit des Institutes der Amerikanistik und Polnischer Studien der Fakultät für Internationale und Politische Studien. Zur Aufgabe der neu ins Leben gerufenen Einheit gehört die Koordinierung der Zusammenarbeit des Instituts mit den Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten Mexikos. • Die Tauron Arena Kraków - die größte Veranstaltungs- und Sporthalle in Polen und eine der gewaltigsten dieser Art in Europa - hat eine weitere Probe ihrer Funktionalität bestanden. Zum ersten Mal begrüßte sie Pferde und Reiter. Diese nahmen in der Halle am Springreiten und Fahrsport teil, die im Rahmen des internationalen Reitturniers Cavaliada Tour abgehalten wurden.


EST. 1992

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a tel./fax +48 12 421-89-77 e-mail: redakcja@welcometo.pl www.welcometo.pl

Publisher: BMA S.C. - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a Editorial board: BARBARA PRZYTOCKA, ADAM WRONA Photography: G. Kozakiewicz, J. Kozioł, P. Murzyn, M. Sobczyński, Muzeum Narodowe Kraków, A. Nowakowski, M. Majerczak, Ż. Lipiec, Juan Luis GX, K. Ciosek; archives Translation: A. Fydryk

, P. Lahey

Layout & DTP: Małgorzata Flis, Marek Szwarnóg PIETRUSKA & MIERKIEWICZ 60-182 Poznań, ul. Perzycka 11, tel. +48 61 868-29-00, fax +48 61 868-12-03 Franczyzodawca: Bessa sp. z o.o. – 04-680 Warszawa, ul. Wiązana 8 T

© BMA S.C. 2019. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited. The publisher cannot be held responsible for the content and opinions stated in the advertising section of ‘Welcome to Poland’, ‘Welcome to Cracow & Małopolska’

inside: 3

It happened in Krakow... • USEFUL INFORMATION

4-5

Hotels and others... • WHERE TO GO

7 8-9

Andrzej Wajda: All his artefacts Understanding Veit Stoss’s Vision

Find us on the internet: welcometo.pl welcomesleep.pl

10

CITY MAP

22-23

A Town in the Highland Style

14-15

A little excursion down the Vistula valley

16

Kuba saves Wisła

19

14th Felix Mendelssohn Music Days 22-23

Hotel Legend ul. Św. Gertrudy 12, 31-048 Krakow +48 12 295 91 00 • hotel@legend-hotel.pl www.legend-hotel.pl

• 100 comfortable rooms in various categories • 2 modern conferences rooms up to 60 people • Bistro Beta Restaurant • spacious patio

ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Krakow tel.: +48 12 341 61 62 • fax: +48 12 341 61 63 • e-mail: kongres@jordan.pl

www.kongres.jordan.pl The Conference Bureau JORDAN has extensive experience in organizing conferences, congresses, seminars, workshop sessions, incentive trips, concerts and picnics. Our offer: • planning and budgeting • on-line registration and payment • logistics and technical support • conference materials and gadgets • accommodation • translations, poster sessions, • accompanying programme • catering services • transportation • flight and train tickets reservation

Hotel Galaxy ul. Gęsia 22A, 31-535 Krakow +48 12 342 81 00 • hotel@galaxyhotel.pl www.galaxyhotel.pl

• 205 luxury rooms • terrace/winter garden • Conference Centre up to 1200 people with exhibition area equipped with high-tech facilities • Fine-dining Restaurant Andromeda Alfa • Spa&Wellness with swimming pool, jacuzzi and saunas

welcometo.pl

3


USEFUL INFORMATION IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS Alarm

Emergency Services Emergency Ambulance Service Fire Brigade Police

Airport Information • +48 12 295 58 00 Bus information Taxi Tourist Information Train Information 24-hour information (about Poland) Medical Information

ROMAN CATHOLIC CHURCHES • 112 • 999 • 998 • 997

• +48 801 055 000 • +48 703 40 33 40 • 19191 • +48 12 616 18 67 • 19757 • 19434 • 19439

HOTELS *****

Holiday Inn, Niebieski, Radisson Blu, Sheraton Krakow Hotel,

HOTELS ****

Amadeus, andel's, Astoria Gold Hotel, Best Western Plus Q Hotel Kraków, Conrad, Demel, Ester, Francuski, Galaxy, Grand Sal, Hilton Garden Inn Kraków Airport, Kossak, Mercure Kraków Stare Miasto, Novotel Kraków City West, Novotel Kraków Centrum, Orient, Qubus, Park Inn, Rubinstein, Senacki, Turówka,

HOTELS ***

Atrium, Benefis, Chopin Hotel Cracow, David Boutique Hotel, Elektor, Europejski, Express by Holiday Inn, ibis Kraków Stare Miasto, Karmel, Klezmer-Hois, Krakus, Logos, Major, Maksymilian, Matejko, Mikołaj, Perła, Pod Różą, Pod Wawelem, Polin, Pollera, Polski pod Białym Orłem, PTTK Hotel Wyspiański, Q Hotel Kraków, Ruczaj, Wentzl,

HOTELS **

Dom Duszpasterski,

HOTELS *

ibis budget Kraków Bronowice, ibis budget Kraków Stare Miasto,

APARTMENTS

Betmanowska Main Square Residence, Bursa im. St. Pigonia, Dom Gościnny UJ, Garden Palace,

4

Najświętszej Marii Panny Church (St Mary's Church) Plac Mariacki 4 - services in Latin (Sundays 10:00 a.m.) Św. Barbary Church Mały Rynek 8 - services in German (Sundays 7:00 p.m.) Św. Idziego Church ul.Grodzka - services in English (Sundays 10:30 a.m.) Wawel Cathedral ul. Wawel 3 - services in Latin (Sundays 9:00 a.m.)

ul. Wielopole 4, ul. Flisacka 3, ul. Straszewskiego 17, ul. Powiśle 7,

tel. +48 12 619 00 00 tel. +48 12 297 40 00 tel. +48 12 618 88 88 tel. +48 12 662 10 00

ul. Mikołajska 20, ul. Pawia 3, ul. Józefa 24, ul. Wygrana 6, ul. J. Conrada 29, ul. Głowackiego 22, ul. Szeroka 20, ul. Pijarska 13, ul. Gęsia 22a, Park Kingi 7, Wieliczka, ul. Medweckiego 3, Balice, pl. Kossaka 1, ul. Pawia 18 b, Al. Armii Krajowej 11, ul. T. Kościuszki 5, ul. Sołtysowska 25b, ul. Nadwiślańska 6, ul. Monte Cassino 2, ul. Szeroka 12, ul. Grodzka 51, ul. Żeromskiego 1, Wieliczka

tel. +48 12 429 60 70 tel. +48 12 660 01 00 tel. +48 12 432 50 10 tel. +48 12 333 40 20 tel. +48 12 293 00 00 tel. +48 12 636 16 00 tel. +48 12 429 11 88 tel. +48 12 627 37 77 tel. +48 12 342 81 00 tel. +48 12 289 81 10 tel. +48 12 340 00 00 tel. +48 12 379 59 00 tel. +48 12 225 11 11 tel. +48 12 622 64 00 tel. +48 12 299 29 00 tel. +48 12 646 91 00 tel. +48 12 374 51 00 tel. +48 12 375 55 55 tel. +48 12 384 00 00 tel. +48 12 422 76 86 tel. +48 12 279 61 00

ul. Krzywa 7, ul. Barska 2, ul. Przy Rondzie 2, ul. Ciemna 13, ul. Szpitalna 28, ul. Lubicz 5, ul. Opolska 14, ul. Pawia 15, ul. Kupa 15, ul. Szeroka 6, ul. Nowohucka 35, ul. Szujskiego 5, ul. Gdyńska 6, ul. Karmelicka 36, Pl. Matejki 8, ul. Mikołajska 30, ul. Zakopiańska 180B, ul. Floriańska 14, Pl. Na Groblach 22, Morawica 285, ul. Szpitalna 30, ul. Pijarska 17, ul. Westerplatte 15/16, ul. Radzikowskiego 142, ul. Ruczaj 44, Rynek Główny 19,

tel. +48 12 430 02 03 tel. +48 12 252 07 10 tel. +48 12 299 00 00 tel. +48 12 619 24 70 tel. +48 12 423 23 17 tel. +48 12 423 25 10 tel. +48 12 614 57 00 tel. +48 12 355 29 00 tel. +48 12 430 67 00 tel. +48 12 411 12 45 tel. +48 12 652 02 02 tel. +48 12 631 62 00 tel. +48 12 397 70 00 tel. +48 12 341 44 93 tel. +48 12 422 47 37 tel. +48 12 429 58 08 tel. +48 12 267 31 92 tel. +48 12 424 33 00 tel. +48 12 426 26 26 tel. +48 12 376 40 62 tel. +48 12 422 10 44 tel. +48 12 422 11 44 tel. +48 12 422 95 66 tel. +48 12 333 41 41 tel. +48 12 269 10 00 tel. +48 12 430 26 64

ul. Siostry Faustyny 3,

tel. +48 12 252 33 00

Al. Armii Krajowej 11a, ul. Pawia 11,

tel. +48 12 626 11 45 tel. +48 12 355 29 50

Rynek Główny 44, ul. Garbarska 7a, ul. Floriańska 49, ul. Szujskiego 1,

tel. +48 12 426 40 81 tel. +48 12 422 30 08 tel. +48 12 421 12 25 tel. +48 572 902 861


USEFUL INFORMATION

TIMETABLE

Departure/Arrivals from Kraków Airport

AIRPORT

CODE AIRLINE

DAYS

Alicante Amman Amsterdam Athens Athens Barcelona Barcelona Barcelona Girona Bari Basel Belfast Belfast Bergen Berlin Schonefeld Berlin Tegel Birmingham Birmingham Bologne Bournemouth Bristol Bristol Bordeaux Brussels Brussels-Charleroi Bucharest Budapest Burgas Cagliari Catania Chania Chicago Copenhagen Copenhagen Copenhagen Dortmund Dubai Dublin Dusseldorf East Midlands Edinburgh Edinburgh Eindhoven Eindhoven Frankfurt Frankfurt Gdańsk Gdańsk Geneva Glasgow Goteborg Landvetter Gran Canaria Hamburg Helsinki Helsinki Kiev Boryspil Kiev Boryspil Kiev Zhuliary Lamezia Terme Leeds Bradford Leeds Bradford

ALC Ryanair AMM Ryanair AMS KLM ATH Ryanair ATH Aegean Airlines BCN Ryanair BCN Vueling GRO Ryanair BRI Ryanair BSL easyJet BFS easyJet BFS Ryanair BGO Norwegian SXF Ryanair TXL Ryanair BHX Ryanair BHX Jet2.com BLQ Ryanair BOH Ryanair BRS easyJet BRS Ryanair BOD Ryanair BRU Brussels Airlines CRL Ryanair OTO PLL LOT BUD PLL LOT BOJ Ryanair CAG Ryanair CTA Ryanair CHQ Ryanair ORD PLL LOT CPH Norvegian CPH Scandinavian Airlines CPH Ryanair DTM Ryanair DXB flydubai DUB Ryanair DUS Eurowings EMA Ryanair EDI easyJet EDI Ryanair EIN Ryanair EIN Transavia FRA Lufthansa FRA Ryanair GDN Ryanair GDN PLL LOT GVA easyJet GLA Ryanair GOT Ryanair LPA Ryanair HAM Ryanair HEL Finnair HEL Norvegian KBP Ukraine International Airline KBP Ryanair IEV Wizz Air SUF Ryanair LBA Ryanair LBA Jet2.com

1,3,7 1,5 1,2,3,4,5,6,7 3,6 4,7 2,4,6 1,4 1,5 1,2, 4,5,6 2,4,5,7 2,4,7 2,4,7 2,4,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,3,7 1,5 2,4,6 1,6 1,4,5,7 1,3,5 1,5 1,3,5,7 1,3,4,7 2,4,6 1,2,3,5,6,7 2,7 3,7 1,5 6 1,3,5 1,2,3,4,5,7 1,3,5,7 2,5 1,3,5,7 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,3,5 1,3,5,7 1,2,4,6 1,2,4,5,6 1,4,5,7 1,2,3,4,5,6,7 1,3,4,7 1,3,5 1,2,3,4,5,6,7 2,4,6 3,7 2,4,6 4 2,4,6 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,7 2,4,6,7 1,3,5 4,7 2,4,6,7 1,5

PUBLIC TRANSPORT

Central Railway Station Dworzec Główny, ul. Pawia 5a, tel. +48 12 19757 Małopolska Coach Stations Małopolskie Dworce Regionalne ul. Bosacka 18, tel. +48 703 40 33 40

PUBLIC TRANSPORT IN KRAKÓW

TRAFFIC

The ve­ry cen­tre of Kraków is clo­sed to traf­fic for eco­lo­gi­ cal re­asons, espe­cial­ly be­cau­se exhaust fu­mes ha­ve had a‑de­struc­ti­ve ef­fect on old bu­il­dings and mo­nu­ments. So watch the ro­ad si­gns ca­re­ful­ly when ap­pro­aching the ci­ty cen­tre. To­uri­sts who are stay­ing in ho­tels in the ci­ty cen­tre can ap­ply for a‑tem­po­ra­ry li­cen­ce to park in this area. Ask your re­cep­tio­nist for in­for­ma­tion. The­re are a‑few car parks in the old part of the ci­ty: on Plac Bi­sku­pi, at ul. Po­wi­śle/Plac Na Groblach (next to Wa­wel). One ho­ur par­king co­sts abo­ut 4 zł - 7 zł

Fares for public transport in Kraków apply to: Zone I - City of Kraków and in Zone I & II - Agglomeration. Normal and half-rate fares apply in all zones for: - one journey, KRAKÓW BY BIKE – KMK BIKE - two journeys, - 20, 40, 60 and 90 minute journey, RENT A CITY BIKE - one, two, three and seven days, AND ENJOY THE RIDE - weekend - valid on Saturday and Sunday, As many as 300 bikes in 30 stations are offered to residents - one journey for a group of up to 20 persons. Tickets can be purchased from ticket machines in trams, buses, at and visitors. public transport stops and at newsagents and shops bearing a notice: To rent a bike you have to register at www.kmkbike.pl and make a down payment of at least PLN 20 into your ‘Sprzedaż biletów MPK’ (Sales of MPK Tickets) account. All tickets must be validated on a tram or bus.

Lisbon Liverpool Liverpool London Heathrow London Gatwick London Stansted London Luton London Luton Lourdes Lviv Lyon Madrid Malaga Malmo Malta Manchester Manchester Manchester Marseille Milan/Bergamo Milan Malpensa Munich Napoli Napoli Newcastle Nuremberg Olsztyn Mazury Oslo Oslo Oslo Torp Palma de Mallorca Paphos Paris Beauvais Paris Charles de Gaulle Pescara Piza Porto Prague Rimini Rome Ciampino Seville Shannon Stavanger Stockholm Arlanda Stockholm Arlanda Stockholm Skavsta Stuttgard Stuttgard Szczecin Tel Aviv Tel Aviv Tel Aviv Tenerife Thessaloniki Trondheim Turin Valencia Venice Travisto Vienna Vienna Warsaw Zadar Zurych

LIS Ryanair LPL easyJet LPL Ryanair LHR BA LGW easyJet STN Ryanair LTN easyJet LTN Wizz Air LDE Ryanair LWO Ryanair LYS easyJet MAD Ryanair AGP Ryanair MMX Ryanair MLK Ryanair MAN Ryanair MAN Jat2.com MAN easyJet MRS Ryanair BGY Ryanair MXP easyJet MUC Lufthansa NAP easyJet NAP Ryanair NCL Jet2.com NUE Ryanair SZY PLL LOT OSL Norwegian OSL Scandinavian Airlines TRF Ryanair PMI Ryanair PFO Ryanair BVA Ryanair CDG easyJet PSR Ryanair PSA Ryanair OPO Ryanair PRG Ryanair RMI Ryanair CIA Ryanair SVQ Ryanair SNN Ryanair SVG Norwegian ARN Norwegian ARN Scandinavian Airlines NYO Ryanair STR Laudamation STR Eurowings SZZ Ryanair TLV EL-AL TLV Ryanair TLV PLL LOT TFS Ryanair SKG Ryanair TRD Norwegian TRN Blue Air VLC Ryanair TSF Ryanair VIE Austria Airlines VIE Laudamation WAW PLL LOT ZAD Ryanair ZHR Swiss International Air

1,4 3,5,7 1,3,5 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,3,5,7 1,2,3,4,5,6,7 4,7 1,3,7 2,4,7 1,3,6 3,6 2,6 3,6 1,3,5,6 1,4,5,7 2,4,6 1,5 2,3,4,5,6,7 2,4,6 1,2,3,4,5,6,7 3,6,7 2,6 1,5 1,5 4,7 1,2,3,4,5,6,7 4,7 1,2,3,4,5,6,7 4,7 3,7 2,4,7 1,2,3,4,5,6,7 1,5 1,5 1,5 1,5 4,7 1,3,5,6,7 2,7 2,6 2,4,5,7 1,2,3,4,5,7 1,4,7 1,2,3,5,7 2,4,6 1,3,5,7 2,4,6 1,3,5 3 1,2,3 4 4,7 1,2,4,6 2,6 3,7 3,6 1,2,3,4,5,6,7 3,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 3,7

Selected air connections based on the www.krakowairport.pl timetable as of April 15th, 2019. Please ask Airlines agents for confirmation of the information desired. Symbols: 1 - Monday, 2 - Tuesday, 3 - Wednesday, 4 - Thursday, 5 - Friday, 6 - Saturday, 7 - Sunday

THE TIMETABLE OF TRAINS FROM KRAKÓW TO KRAKÓW AIRPORT Departure from Kraków 3,55; 4,20(B); 4,49; 5,20(B); 5,54; 6,20(B); 6,57; 7,20(B); 7,57; 8,30(B); 9,05; 9,30(B); 10,05; 10,30(B); 11,05; 11,30(B); 12,05; 12,30(B); 13,05; 13,30(B); 14,05; 14,30(B); 15,05; 15,30(B); 16,09; 16,30(B); 17,12; 17,30(B); 18,11; 18,30(B); 19,18; 19,30(B);20,04; 20,30(B); 21,18; 21,40(B); 22,15; 22,40(B); 23,15; 23,40(B)

Departure from Kraków Airport 0,20 ()B); 5,05(B); 5,28; 6,05(B); 6,30; 7,05(B);7,34; 8,05(B);8,38; 9,05(B); 9,38; 10,05(B);10,38; 11,05(B); 11,38; 12,05(B);12,38; 13,05(B);13,38; 14,05(B);14,38; 15,05(B);15,43; 16,05(B); 16,42; 17,05(B); 17,45; 18,05(B); 18,36; 19,05(B);19,43; 20,05(B); 20,29; 21,05(B); 21,44; 22,05(B); 22,54; 23,05(B),23,40 B - bus Selected rail connections based on the www.pkp.krakow.pl timetable as of April 12th, 2018.

welcometo.pl

5


WHERE TO GO MUSEUMS Archidiocesean ul. Kanonicza 19-21, tel. +48 12 421-89-63 of Aviation Al. Jana Pawła II 39, tel. +48 12 642-87-01 of Archeology ul. Poselska 3, tel. +48 12 422-75-60 Ethnographic Plac Wolnica 1, tel. +48 12 430-55-63 Historical – The Main Building (The Krzysztofory Palace) Rynek Główny 35, tel. +48 12 619-23-00 – the Oskar Schindler ‘Emalia’ Factory ul. Lipowa 4, tel. +48 12 257-10-17 – Rynek Underground – Tourist Route Rynek Główny 1, tel. +48 12 426-50-60 – Old Synagogue ul. Szeroka 24, tel. +48 12 422-09-62 of Jagiellonian University ul. Jagiellońska 15, tel. +48 12 422-05-49 Museum of Contemporary Art in Kraków ul. Lipowa 4, tel. +48 12 263-40-00 National – Bishop Erasmus Ciołek’s Palace ul. Kanonicza 17, tel. +48 12 433-59-20 – Czartoryski Museum ul. Pijarska 8, tel. +48 12 370-54-60 – Europeum – European Culture Centre Pl. Sikorskiego 6, tel. +48 12 433-57-60 – Feliks Jasieński Szołayski House Pl. Szczepański 9, tel. +48 12 433-54-50 – Jan Matejko’s House ul. Floriańska 41, tel. +48 12 433-59-60

– Józef Mehoffer’s House ul. Krupnicza 26, tel. +48 12 433-58-80 – Sukiennice Rynek Główny 1-3, tel. +48 12 433-54-00 – The Emeric Hutten - Czapski ul. Piłsudskiego 12, tel. +48 12 433-58-40 – The Main Building ul. 3-go Maja 1, tel. +48 12 433-55-00 of Natural History ul. Św. Sebastiana 9, tel. +48 12 422-59-59 of Pharmacy ul. Floriań­ska 25, tel. +48 12 421-92-79 The Armii Krajowej (Polish Home Army) ul. Wita Stwosza 12, tel. +48 12 410-07-70 Wawel Royal Castle ul. Wawel‑5, tel. +48 12 422-51-55 Wieliczka Salt Mine - Wieliczka ul. Daniłowicza 10, tel. +48 12 278-73-02 Wieliczka Salt Works - Wieliczka ul. Zamkowa 8, tel. +48 12 278-32-66 The Royal Castle in Niepołomice Niepołomice, ul. Zamkowa 2 tel. +48 12 281-32-32 The Former Nazi Concentration Camp Auschwitz-Birkenau Memorial ul. Więźniów Oświęcimia 20, tel. +48 33 84-48-099 Auschwitz Jewish Center Oświęcim, Pl. ks. J. Skarbka 3-5, tel. +48 33 844-70-02

GALLERIES Artemis ul. Poselska 15, tel. +48 12 422-03-94 Fejkiel ul. Sławkowska 14, tel. +48 12 429-15-53 Poster ul. Stolarska 8/10, tel. +48 12 421-26-40

Potocka Pl. Si­kor­skiego 10, tel. +48 12 421-02-78 Rostworowski ul. Św. Jana 20, tel. +48 12 423-21-51 Starmach ul. Węgierska 5, tel. +48 12 656-49-15

THEATRES Bagatela ul. Karmelicka 6, tel. +48 12 422-66-77 Groteska ul. Skarbowa 2, tel. +48 12 633-48-22 KTO ul. Gzymsików 8, tel. +48 12 633-89-47 Ludowy-Duża Scena Os. Teatralne 34, tel. +48 12 680-21-12 Ludowy-Scena pod Ratuszem Rynek Główny 1, tel. +48 12 421-50-16 Opera Krakowska ul. Lubicz 48, tel. +48 12 296-61-00 Słowackiego Plac Św. Ducha, tel. +48 12 424-45-28 Narodowy Stary Teatr – Duża i Nowa Scena ul. Jagiellońska 1, tel. +48 12 422-40-40 – Scena Kameralna ul. Starowiślna 21, tel. +48 12 428-47-00 Stu Al. Krasińskiego 16-18, tel. +48 12 422-27-44 Filharmonia w Krakowie ul. Zwierzyniecka 1, tel. +48 12 422-94-77

CINEMAS Agrafka ul. Krowoderska 8, tel. +48 12 430-01-79 Cinema City Bonarka ul. Kamieńskiego 11, tel. +48 12 299-99-99

Cinema City Kazimierz ul. Podgórska 34, tel. +48 12 254-54-54 Cinema City Plaza Al. Pokoju 44, tel. +48 12 290-90-90 Cinema City Zakopianka ul. Zakopiańska 62, tel. +48 12 295-95-95 Kijów ul. Krasińskiego 34, tel. +48 12 433-00-33 Mikro ul. Lea 5, tel. +48 12 634-28-97 Multikino ul. Dobrego Pasterza 128, tel. +48 12 298-46-10 Paradox ul. Krupnicza 38, tel. +48 12 430-00-15 Pod Baranami Rynek Główny 27, tel. +48 12 423-07-68 Sfinks os. Górali 5, tel. +48 12 644-27-65 w. 32 Tęcza ul. Praska 52, tel. +48 12 266-90-80 Wrzos ul. Zamoyskiego 50, tel. +48 12 656-10-50

NIGHT, JAZZ CLUBS AND DISCOS Alchemia ul. Estery 5, tel. +48 12 421-22-00 Piwnica Pod Baranami Rynek Główny 27, tel. +48 12 421-25-00 Pod Jaszczurami Rybek Główny 8, tel. +48 12 429-45-38 Stalowe Magnolie ul. Św. Jana 15, tel. +48 12 422-84-72 U Muniaka Jazz Club ul. Floriańska 3, tel. +48 12 423-12-05

INTOUR POLAND - LEADER IN TRAVEL TO THE EAST POLAND, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, KAZAKHSTAN, AZERBAIJAN, GEORGIA, UZBEKISTAN

6

PLAN YOUR TRIP WITH US!

BOOK WITH US!

WE OFFER: • wide range of hotels • all travel arrangements for individuals and groups • we invite you to stay with us for weekends in Warsaw, Krakow and Gdansk • plan your stay with us in Moscow, Sankt Petersburg, Kiev, Minsk and others cities of the EAST • we offer glorious trips to Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia and Baikal lake • arrange through our office business trips, conferences and visits to the fairs • we offer visa support

We guarantee safety, saving time and money, professional service and high standard of services. Over 20 years of experience. Please contact our office: INTOUR POLSKA Warsaw, Poland, tel.: + 48 22 439 05 10 - 19 e-mail: info@intourpolska.pl www.intourpolska.pl


FILHARMONIA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w KRAKOWIE I N S T Y T U C J A

KU LT U RY

Charles OLIVIERI-MUNROE

Dyrektor Artystyczny

W O J E W Ó D Z T WA Gabriel CHMURA

HABA PERCUSSION GROUP Natalia ŚLUSARCZYK Ryszard HABA Paweł WAJRAK Michał BIAŁKO

– skrzypce – obój

– organy

Adam WYGODA

I Dyrygent Gościnny

ANTONI WIT

Dyrygent Honorowy

XI

– dyrygent

– marimba, perkusja, kier. art.

Mariusz PĘDZIAŁEK

M A ŁO P O LS K I E G O

SPOTKANIA Z MUZYKĄ PERKUSYJNĄ

– marimba

26.05.2019 niedziela, godz.18.00

SALA KONCERTOWA FILHARMONII

W programie:

XENAKIS, MIKI, KOPPEL SKOCZYLAS, HARRISON

NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY

KIM Rafał BLECHACZ

Bomsori

skrzypce

fortepian

w programie:

Wolfgang Amadeus MOZART – Sonata F-dur KV 376 Gabriel FAURÉ – Sonata A-dur op. 13 nr 1 Claud DEBUSSY – Sonata g-moll Karol SZYMANOWSKI – Sonata d-moll op. 9

29.05.2019 środa, godz.19.30

SALA KONCERTOWA FILHARMONII

WWW.FILHARMONIA.KRAKOW.PL

fot. Harald Hoffman @ Deutsche Grammophon

welcometo.pl

7


THE CULTURE

Andrzej Wajda: All his artefacts Wszystkie artefakty Andrzeja Wajdy Alle Artefakte von Andrzej Wajda

Andrzej Wajda, Projekt scenografii do Biesów, ze zbiorów Starego Teatru w Krakowie

This will be the most important exhibition of the year in Krakow’s National Museum. It is dedicated to Andrzej Wajda, who died in 2006. Wajda is the most famous Polish film director in the world, and the winner of a life achievement Oscar in 2000, along with a Golden Palm at Cannes in 1981 for “Man of Iron”. The exhibition will be an unconventional, multimedia narrative proportional to the life and creativity of the artist, who in his films grappled with Polish myths and history, as well as the society in which he participated and the medium that he employed – film. But he was also the creator of unforgettable theatrical productions presented principally in Krakow’s Old Theater. Modern audiovisual technology will permit visitors to the exhibit to immerse themselves in the world of his films, and through the displays of scenery, sketches, drawings, notes, scenography plans, and costumes, they will be able to grasp the complicated process he employed in their creation. The circumstances under which they came about, after all, were quite varied, since his first full-length film appeared in 1954 in a Poland governed by Stalinists, and his last in circumstances of unrestricted creative freedom. The exhibit will be open until August 8, 2019 in the principle building of the National Museum in Krakow at the Aleja 3 Maja location. To najważniejsza w tym roku wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym. Poświęcona została zmarłemu w 2006 roku Andrzejowi Wajdzie – najsłynniejszemu w świecie polskiemu reżyserowi filmowemu, laureata m.in. honorowego Oscara za całokształt twórczości (2000 r.) i Złotej Palmy w Cannes, „Człowiek z żelaza”, 1981)

Andrzej Wajda, Fot. Irena Jarosińska, ze zbiorów Ośrodka KARTA

8

Wystawa jest niekonwencjonalna, multimedialna i narracyjna, a tym samym adekwatna do życia i twórczości tego artysty, który w filmach zmagał się z polskimi mitami, historią i współczesnością, w jakiej uczestniczył i do medium, jakim się posługiwał – filmu. Ale był też twórcą niezapomnianych spektakli teatralnych realizowanych przede wszystkim w krakowskim Starym Teatrze. Nowoczesna technika


THE CULTURE

Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, Fot Jerzy Kośnik

audiowizualna pozwala zwiedzającym zanurzyć się w świecie jego filmów, a poprzez ekspozycję pozostawionych przez reżysera scenariuszy, szkiców, rysunkach, notatkach, projektach scenografii czy kostiumów poznać skomplikowany proces tworzenia jego filmów. Warunki w jakich powstawały były przecież bardzo różnorodne, bo jego pierwszy pełnometrażowy film powstał w 1954 roku w Polsce rządzonej przez stalinowców, a ostatnie w warunkach nieskrępowanej wolności twórczej. Wystawa będzie prezentowana do 8 września 2019 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (Al. 3 Maja) (b) Dies ist die wichtigste Ausstellung dieses Jahres im Nationalmuseum Krakau. Sie wurde dem im Jahre 2016 verstorbenen Andrzej Wajda, dem in der Welt berühmtesten polnischen Filmregisseur, Preisträger u.a. des Ehren-Oscars für sein Gesamtwerk (2000) und der Goldenen Palme in Cannes („Der Mensch aus Eisen“, 1981), gewidmet.

Kazimierz Wiśniak, Projekt scenografii do Z biegiem lat, z biegiem dni Andrzeja Wajdy ze zbiorów Starego Teatru w Krakowie

Die Ausstellung ist unkonventionell, multimedial und narrativ und somit adäquat zum Leben und Schaffen dieses Künstlers, der in seinen Filmen die polnischen Mythen, die polnische Geschichte und Gegenwart, an der er teilgenommen hat, mit dem Medium, dessen er sich bedient hatte, nämlich dem Film bezwang. Er war aber auch der Schöpfer von unvergesslichen Theateraufführungen, die vor allem im Krakauer Alten Theater realisiert wurden. Die moderne audiovisuelle Technik erlaubt den Besuchern, in die Welt seiner Filme einzutauchen und durch die Ausstellung der vom Regisseur hinterlassenen Drehbücher, Skizzen, Zeichnungen, Notizen, Projekten von Bühnenbildern und Kostümen den komplizierten Vorgang des Schaffens seiner Filme kennenzulernen. Die Bedingungen, in denen sie entstanden, waren jedoch unterschiedlich, denn sein erster Spielfilm entstand im Jahre 1954 in dem durch die Stalinisten regierten Polen und die letzten Filme wurden unter den Bedingungen einer unbehinderten schöpferischen Freiheit geschaffen. Die Ausstellung wird bis zum 8. September 2019 im Hauptgebäude des Nationalmuseums in Kraków (Al. 3 Maja) präsentiert.

Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy, Fot. Jerzy Kośnik

welcometo.pl

9


CENTRUM JE,ZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  Planujesz studia w Polsce?  Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?  Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycyna, prawo, nauki humanistyczne?  Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY  Are you planning to study in Poland?  Do you want to improve your knowledge of the Polish language?  Are you interested in international relations, economics, medicine, law, or the humanities?  Are you looking for the best school?

Centrum Języka i Kultury Polskiej w  świecie UJ organizuje  wakacyjny  KURS PRZYGOTOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

The Center for Polish Language and Culture in the World is organizing a vacation PREPARATORY COURSE for persons interested in undertaking studies in Poland.

Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji. 

The only qualification necessary for participation in the course is native-level fluency in another Slavic language (such as Ukrainian, Russian, Czech, or Slovak). Fluency in a language related to Polish helps the learning process by taking advantage of mutually intelligible aspects of the languages.

Po zakończeniu kursu uczestnicy:  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

After completing the course, participants:  Will be able to use their Polish with greater ease and self-confidence,,  Will be better prepared to begin studies in Poland,  Will use the language effectively in both in the academic setting and beyond.

Terminy:

Schedule:

17 czerwca-12 lipca 2019  Liczba godzin języka polskiego: 200  Godzina akademicka: 45 minut

June 17 – July 12, 2019  Hours of Polish language study: 200   Length of an academic hour: 45 minut

15 lipca-9 sierpnia 2019  Liczba godzin języka polskiego: 100  Godzina akademicka: 45 minut

July 15 – August 9, 2019  Hours of Polish language study: 100  Length of an academic hour: 45 minut

Wszystkich pozostałych chętnych do wzięcia udziału we wspólnej przygodzie z językiem i kulturą polską serdecznie zapraszamy na nasze programy w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ 2018:

We sincerely welcome all others who are interested in taking part in a group adventure in Polish language and culture to our programs in our 2019 Jagiellonian University Polish Language and Culture Summer School:

Programy letnie dają możliwość studiowania języka i kultury polskiej a  także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych, jednocześnie są sposobem na spędzenie niezapomnianych wakacji w Krakowie.

These summer programs offer students the opportunity to study Polish language and culture, as well as history, art, social issues, politics, and economics, while at the same time spending an unforgettable vacation in Krakow.

A – program czterotygodniowy w  nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w  ramach kursu językowego, nauka w  przestrzeni miejskiej, w  muzeach i  galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów: 5 lipca-1 sierpnia 2018

A – a 4-week program offered in a new format: every week there are additional subjects in the framework of the language classes, classes are offered in various locations around town, such as museums, galleries, and places popular with both residents and tourists: July 5 – August 1, 2019

B – program sześciotygodniowy: 5 lipca-15 sierpnia 2018

B – 6-weeks: July 5 – August 15, 2019

C – program trzytygodniowy: 5-25 lipca 2018

C – 3-weeks July 5 – 25, 2019

D – program trzytygodniowy: 26 lipca-15 sierpnia 2018

D – 3-weeks July 26 – August 15, 2019

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl


THE CULTURE

Kraków będzie w tych dniach stolicą światowego dziedzictwa

15. kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa 2-5 czerwca 2019 r.

Na początku czerwca do Krakowa z całego świata przyjadą przedstawiciele blisko trzystu miast, których historyczne części albo pojedyncze obiekty wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasta te współtworzą założoną w 1993 roku w marokańskim Fezie Organizację Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Jej kongresy odbywają się co dwa lata i odbyły się dotąd m.in. na Rodos, w Kazaniu, Quito, Sintrze czy Arequipie. Najbliższy (2-5 czerwca 2019 r.) odbędzie się właśnie w Krakowie, którego zabytkowe centrum wpisane zostało na pierwszą listę UNESCO w 1978 roku. Kraków zatem razem z Quito w Ekwadorze były pierwszymi miastami wpisanymi na listę. Organizacja kongresu w stolicy Małopolski ma zatem ważny wymiar: goście z całego świata zobaczą znaczenie dziedzictwa w rozwoju Krakowa i jego turystycznego sukcesu. Tym więcej, że wiodącym tematem kongresu będzie relacja pomiędzy dziedzictwem i turystyką. Kraków, choć daleko mu jeszcze do zjawiska tzw. overtourismu, z którym borykają się między innymi Wenecja, Dubrownik czy Barcelona, nie pozostaje na ten trend w pełni odporny. Tym więcej, że według danych Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) w 2017 roku turystyka światowa to 1,3 miliarda podróżujących osób, a według prognoz w 2030 roku ma wynieść 1,8 miliarda. To efekt m.in. szybko relatywnie spadających kosztów podróży lotniczych i rosnącego poziomu życia wielu społeczeństw. Jedne miasta masowy rozwój turystyki przeraża, dla innych pozostaje szansą rozwojową. Fenomenem rozwoju turystycznego Krakowa interesuje się wiele miast dziedzictwa z innych części świata, z regionu Ameryki Południowej, Azji – Pacyfik, a nawet z Rosji. Kraków jest nie tylko jednym z dwóch pierwszych miast światowego dziedzictwa UNESCO, wpisanych na listę uniwersalnego dziedzictwa kulturalnego w 1978, jest także miastem ogromnego i stale postępującego wzrostu ruchu turystycznego. Siła marki UNESCO przyczyniła się w dużej mierze do współczesnego sukcesu Krakowa jako wiodącej europejskiej destynacji turystycznej. 29% z blisko 13,5 miliona turystów odwiedzających Kraków w 2018 r. zadeklarowało, że główną motywacją odwiedzin jest piękno dziedzictwa, zabytki i unikalna atmosfera miasta. Dziedzictwo to ważny aspekt rozwojowy naszego miasta, ale warto podkreślić, że to nie tylko same zabytki, ale przede wszystkim jakość przestrzeni dziedzictwa, żywe i pielęgnowane tradycje i autentyczny kulturowy pejzaż miasta. To one tworzą unikalny klimat naszego miasta – mówi koordynujący miejski zespół organizatorów kongresu Robert Piaskowski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Miasta zaliczone do skarbów światowego dziedzictwa stają się celem podróży coraz większej liczby turystów, a sezon trwa w nich praktycznie przez cały rok. Przynosi to rzecz jasna tym miastom i ich mieszkańcom korzyści ekonomiczne, ale także coraz więcej skutków negatywnych. Dla samego dziedzictwa, a także stylu i warunków życia mieszkańców. W Krakowie na przykład rozwój ruchu turystycznego przyniósł wzrost zatłoczenia historycznego centrum, a z drugiej strony masowy exodus stałych mieszkańców. W takich przypadkach żywe

i autentyczne centrum miasta staje się przestrzenią dopasowującą się do potrzeb turystów, a nie mieszkańców. Budynki mieszkalne przekształcane są w hotele, hostele, restauracje, nocne kluby, a tradycyjne sklepy i warsztaty rzemieślnicze zamieniają się w sklepy z pamiątkami, albo z alkoholem. Istotnym problemem stają się rosnące czynsze mieszkań, a także zjawisko wynajmu krótkoterminowego, który to trend jest równie niebezpieczny dla utrzymania spójności społecznej, jak i dla równości szans dla branży hotelowej. To zjawisko jest o tyle niepokojące, że Kraków szczycił się, iż jego centrum historyczne to równocześnie centrum współczesne, w którym koegzystują mieszkańcy i tymczasowi goście. Miasto próbuje minimalizować skutki tych zmian. W historycznym centrum wprowadziło szereg regulacji i ograniczeń (tzw. zasady parku kulturowego), które ograniczają np. nieuregulowaną ekspansję reklamy w jej różnych formach, niespójne z wizerunkiem miasta szyldy, próbuje zarządzać systemowo estetyką miasta. Próbuje, z powodzeniem zachęcić turystów do odkrywania prawobrzeżnej części miasta i socrealistycznej architektonicznie i urbanistycznie Nowej Huty, najmłodszej wielkiej dzielnicy Krakowa. Dba także o zachowanie tego wszystkiego, co składa się na materialną część dziedzictwa dbając o zabytki i nadawanie nowych, miastotwórczych funkcji działających w nich instytucji kulturalnych. Podobne problemy i próby ich rozwiązania przez władze Krakowa występują również na Kazimierzu, czyli w dawnej żydowskiej dzielnic miasta. Podczas kongresu nie braknie oczywiście okazji do zaprezentowania problemów i Krakowa i stosowanych tu środków zaradczych. Władze miasta liczą też, że na ciekawe doświadczenia innych miast, jakie zostaną zaprezentowane przez uczestników kongresu. Jestem dumny, że Kraków po raz kolejny staje się miejscem międzynarodowej debaty o współczesnych wyzwaniach stojących przed miastami historycznymi. Goście z całego świata doświadczą bogactwa europejskiej kultury w Krakowie, doświadczą unikalnej atmosfery naszego miasta, a także staną się turystami, w jednym z najliczniej i najchętniej odwiedzanych polskich miast. „Dziedzictwo i turystyka” to temat 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i jestem przekonany, że nasze miasto jest doskonałym miejscem do międzynarodowej dyskusji na ten temat, stanowiąc centrum turystyki kulturowej, biznesowej, pielgrzymkowej czy kulinarnej. Ten rozwój ruchu turystycznego opiera się na aktywności i przedsiębiorczości samych mieszkańców. Warunkiem zrównoważonego rozwoju turystyki, w warunkach komfortowych zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających, jest współpraca władz lokalnych, branży turystycznej i mieszkańców. Tematyka Kongresu OWHC w naszym mieście będzie zatem kontynuacją i rozwinięciem dyskusji podejmowanej na forum międzynarodowym nad sposobami angażowania lokalnych wspólnot – mówi prof. Jacek Majchrowski, wybrany w ubiegłym roku na kolejną kadencję, prezydent Krakowa.


THE CULTURE

Cuarteto Granados, Hiszpania; fot. Juan Luis GX

14th Felix Mendelssohn Music Days

It is hard to believe how much was accomplished by this man, whose life was so short. Just as if we had several “Mendelssohns, ” and not only one. I know at least three of them. The historians would probably recognize that the most important was the master of Protestant music, the composer of Biblical oratorios: Paulus (St. Paul, 1836) and Elias (Elijah, 1846), the successor of Johann Sebastian Bach in Leipzig, one of the European capitals of music, the city whose patrons are those two composers. Bach was in charge of church music there, from 1723 to 1750, while Mendelssohn was the music director of the Gewandhaus Orchestra in the later era when music moved from churches to concert halls, from 1835 to 1847. Raised in Berlin, Felix was a successor of that city’s Bach tradition. It was there that the master’s disciples venerated his memory in the middle of the 18th century, including the most influential of many of his sons, Carl Philipp Emanuel. It was there that the young Felix received the score of Bach’s masterpiece, Matthäus-Passion (St. Matthew Passion) from his music-loving grandmother. And it was there that in 1829

Affetto Piano Trio , Polska/Szwajcaria; fot. Karolina Ciosek


THE CULTURE

Berlin Piano Trio, Niemcy; fot. Żaneta Lipiec

he conducted the epoch-making performance of the work, an event that initiated the modern cult of that composition and of Bach’s music in general. Upon moving to Leipzig and composing his oratorios there, Mendelssohn brought back to the city the tradition that was cherished and revived in Berlin. However, that was only one of the “Mendelssohns”. There was also a “Mendelssohn” who continued the classical line in German music, the successor of the great Viennese: Haydn, Mozart, Beethoven, and Schubert, and, next to Schumann, the main link between those composers and Brahms. That was Mendelssohn, the composer of symphonies, especially the Italian (1833) and Scottish (1842), or maybe even more so the composer of excellent chamber music, among others the six String Quartets (1827-47) and two beautiful Piano Trios (1839 and 1845). He also founded the institution that was supposed to ensure the survival of the classical tradition: the Conservatory of Music in Leipzig, the first institution of that type in Germany (the Conservatory started to operate in 1843). But personally I am most fond of yet another “Mendelssohn”: Felix, the child prodigy. In that area, he surpassed them all, even Mozart, that prototype child genius of musical Europe. Yet even Mozart did not compose at Mendelssohn’s level at the age of sixteen or seventeen. The Octet (1825) and Overture to A Midsummer’s Night Dream (1826): that is the way Euphorion might compose (we remember the young son of Faust and Helen of Troy, a personification of modern poetry in the eyes of Goethe). The vitality, optimism, and youthful charm of that music are unique: as if it were trying to say: “Life is ahead of me! ” With the mature composer, this vitalising energy will appear only from time to time, e.g. in the first movement of the Violin Concerto (1844).

Organizator: Zobacz program:

Współorganizacja:

Not everybody likes him; the sophisticated elegance and perfection of form is not for everyone. What Mendelssohn offers is not sufficient for radical spirits or people who would want music to be something more than just music. Since the middle of the nineteenth century until today, in fact, Mendelssohn’s reputation has been shaded by the criticism directed against him by another master from Leipzig, Richard Wagner. Motivated by anti-Semitism and ordinary envy (unlike Wagner, who was often destitute, Mendelssohn stemmed from a rich banker’s family and never had to worry about money), Wagner managed to persuade a large portion of musical Europe that Mendelssohn, despite his unique talents and impeccable compositional technique, did not belong to the artists of the highest rank, that he lacked depth. Not all who share Wagner’s opinion do it for equally doubtful reasons. The great art historian, Erwin Panofsky, whom we have no reason to suspect of anti-Semitism, once described Memling as the “Mendelssohn of the Netherlandish painting”, and he surely did not intend this as a compliment. Mendelssohn’s art denies all radicalism. It is the art of the nineteenth-century bourgeois civilisation that feels well in an elegant salon, among comfortable furniture and beautiful carpets, not an art suitable for the barricades. It is the art for those who accept the world as it is and do not demand that it should become completely different. Judging by the introduction he wrote for the last year’s “Days of Felix Mendelssohn, ” the sorely missed Michał Bristiger liked and highly valued our composer (while entertaining serious doubts with regard to Wagner). Indeed, it seems to me that Bristiger liked Mendelssohn’s music because he liked the world, in spite of everything (and we should not forget that in his long life he encountered a lot of that “everything”). Bristiger liked and accepted the world (although he would not mind if it contained less evil, ugliness, and lies). Just the way the music of Felix Mendelssohn likes and accepts the world. Karol Berger

FUNDACJA JUDAICA – CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ Partnerzy:

Patroni medialni:

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Współpraca redakcyjna:

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków tel. 12 430 64 49, info1@judaica.pl www.judaica.pl facebook.com/judaica.krakow

welcometo.pl

13


THE SPORT

Kuba saves Wisła

Kuba ratuje Wisłę

Jakub Błaszczykowski has been playing in the team of the multiple Polish football champions Wisła Kraków since the beginning of the spring round of this season. The same midfielder who gained European fame in Borussia Dortmund. He played there for eight years and was one of the most outstanding players in the team, with whom he reached the UEFA Champions League finals. Now the footballer, for many years the captain of the Polish national football team, has returned to Kraków and to the club where he started his great career in 2005. For a sporting retirement? It would be strange kind of retirement. Wisła Kraków is not a peaceful marina. The club, founded in 1906 and 13-times national champion, almost went bankrupt last year thanks to the fatal and, as much indicates, dishonest management. The club's opinion was tarnished by the links between its authorities and pseudo-fan circles. And Błaszczykowski is 33 years old. This is not yet the age for retirement from football. In any case, the first physical tests proved that he is achieving better results than all his teammates. However, he had serious injuries which made him unable to keep his place in Borussia, as well as in Fiorentina and Wolfsburg, where he was loaned. He mentioned the desire to end his career at Wisła a long time ago. He also did not hide the fact that he wanted to play in the Polish national team. He must play matches regularly in order to be called up. He counted on this at Wisła. First, however, he had to take an active part in rescuing the club. At the most difficult moment, he lent it more than 250,000 euros. His gesture positively influenced the attitude of the fans, who immediately bought the club's shares, which were issued by its new owner. He also signed a half-year contract for the Wisła game. It’s a strange contract. His salary is just over €100. This is the lowest possible salary in Polish football. In addition, this amount goes to charity. Jakub Błaszczykowski is extremely respected in Poland and Kraków not only for his position on the pitch, and goals of crucial importance for the national team. He is admired for his mature attitude to life, the way he has dealt with personal dramas from childhood, and his calmness and consistency. The return to Kraków and its circumstances are proof that football lovers have put their sympathies in the right place. W drużynie wielokrotnego mistrza Polski w piłce nożnej Wisły Kraków od początku wiosennej rundy obecnego sezonu występuje Jakub Błaszczykowski. Ten sam pomocnik, który sławę europejską zdobył w Borussii Dortmund. Grał tam przez osiem lat i należał do najwybitniejszych piłkarzy zespołu, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów UEFA. Teraz piłkarz, wieloletni kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wrócił do Krakowa i klubu, w którym w 2005 roku zaczynał wielką karierę. Na sportową emeryturę? Dziwna byłaby to emerytura. Wisła Kraków nie jest spokojną przystanią. Klub założony w 1906 i 13-krotny mistrz kraju, w ubiegłym roku omal nie zbankrutował dzięki fatalnemu i jak wiele wskazuje nieuczciwemu zarządzaniu. Opinię klubu zszargały związki jego władz ze środowiskami pseudokibiców. A Błaszczykowski ma 33 lata. To nie jest jeszcze wiek piłkarskiej emerytury. Zresztą już pierwsze testy możliwości fizycznych dowiodły, że osiąga wyniki lepsze niż wszyscy koledzy z drużyny. Ma jednak za sobą poważne kontuzje, które sprawiły, że nie był w stanie utrzymać miejsca w składzie Borussii, a także Fiorentiny i Wolfsburga, gdzie był wypożyczany. O chęci zakończenia kariery w Wiśle wspominał już dawno. Nie ukrywał też, że chciałby jeszcze grać w reprezentacji Polski. Aby uzyskać powołanie musi regularnie rozgrywać mecze. Na to liczył w Wiśle. Najpierw jednak musiał wziąć aktywny udział w ratowaniu klubu. W najtrudniejszym momencie pożyczył mu ponad 250 tysięcy euro. Jego gest wpłynął pozytywnie na postawę kibiców, którzy błyskawicznie wykupili akcje klubu, których emisję przeprowadziły jego nowe władzę. Podpisał też półroczny kontrakt na grę Wiśle. Dziwny kontrakt. Jego wynagrodzenie wynosi nieco ponad 100 euro. Tyle wynosi najniższe możliwe wynagrodzenie w polskim futbolu. W dodatku ta suma trafia na cele charytatywne. Jakub Błaszczykowski jest w Polsce i Krakowie niezwykle szanowany nie tylko za postawę na boisku, gole o przełomowym znaczeniu dla reprezentacji. Podziwiany jest jego dojrzały stosunek do życia, sposób w jaki poradził sobie z osobistymi dramatami z dzieciństwa, za spokój i konsekwencję. Powrót do Krakowa i jego okoliczności, są dowodem, że miłośnicy piłki świetnie ulokowali swoje sympatie. (b) In der Mannschaft des mehrfachen polnischen Fußballmeisters Wisła Kraków wird ab der Frühjahrsrunde der laufenden Saison Jakub Błaszczykowski auftreten. Es ist derselbe Mittelfeldspieler, der bei Borussia Dortmund europäischen Ruhm erlangte. Er spielte dort acht Jahre lang und gehörte zu den hervorragendsten Spielern der Mannschaft, mit der er das Finale der UEFA Champions League erreichte. Jetzt kehrte der Spieler, viele Jahre lang Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, nach Krakau und zu dem Klub zurück, bei dem er 2005 seine große Karriere begann. In den sportlichen Ruhestand? Er ist erst 33 Jahre alt. Schon die ersten Tests seiner physischen Möglichkeiten haben bewiesen, dass er bessere Ergebnisse erzielt als alle Kollegen der Mannschaft.


A little excursion down the Vistula valley Mała wyprawa pradoliną Wisły

This is a direction relatively rarely chosen by tourists looking for interesting places around Krakow. It deserves better, since a road trip into the northeast to the border between Lesser Poland and the Holy Cross Province can prove most impressive. Especially in the early spring. The main road leading up the Vistula valley goes through an intensively farmed region since the soil in the area is very fertile. As soon as we get beyond the heavily urbanized zone of Krakow, we find ourselves among green fields and blooming orchards. At first the countryside is dominated by plains, but it quickly transforms into rolling hills. There are many interesting places to stop along the road. For example, in Hebdów, along the banks of the Vistula, one will find the Norbertine monastery complex which was founded in the twelfth century. Currently, after extensive restoration, the Piarist fathers operate a hotel there. Heading a little further east, we come to Opatowiec. Although it’s not a very big town these days, in the early middle ages it belonged to the Tyniec Benedictines, and had been growing for a long time. It was driven into decline by the Swedish raids of the 17th century, but one can still find the 15th century Dominican church there. For something a little further out-of-the-ordinary, treat yourself to the ferry ride to the other side of the Vistula. Opatowiec is in the Holy Cross Province. If we were to continue our trip to the east, we would soon arrive in New Korczyn, where we would find beautiful churches, and the house funded by Polish historian, clergyman, diplomat, and quasi-regent Jan Długosz. King Ladislaus Jagiełło who conquered the Teutonic Knights in 1410 used to love to spend time here. If we were to turn left off the main road and double back to the west, we would soon arrive at Wiślica. Wiślica has just regained legal status as a town this year. However, having only 500 residents, it remains the smallest town in Poland. At one time it was among the most important towns of Lesser Poland, which used to be broader than it is today. There was already a settlement there as long ago as the 10th century. It held an extraordinary distinction after King Ladislaus Łokietek unified the country in the 14th century. Also in the middle of the 14th century, King Casimir the Great funded the construction of the splendid collegiate church built here, which continues to impress to this day. This trip could also provide us with a completely different sort of impressions. From Wiślica, it isn’t far to two wonderful spa towns – Busko Zdrój and Solec Zdrój, and a bit of a look around will show that we’ve passed into a different region – the Ponidzie. One of the best ways to admire the natural beauty here is to take a kayak out onto the colorful Nida River. 16

To kierunek stosunkowo rzadko wybierany przez turystów szukających interesujących miejsc w pobliżu Krakowa. Niesłusznie, bo podróż szosą na północy-wschód na pogranicze Małopolski i województwa świętokrzyskiego może dostarczyć mnóstwa wrażeń. Zwłaszcza wczesną wiosną. Główna droga wiedzie długo pradoliną Wisły przez ziemie intensywnie uprawiane, bo miejscowe gleby są bardzo żyzne. Zaraz po tym jak wyjedziemy poza silnie zurbanizowaną otulinę Krakowa, znajdujemy się wśród zieleniejących się pól i kwitnących sadów. Krajobraz początkowo jest równinny, ale szybko fałduje się. Po drodze można zatrzymać się w wielu ciekawych miejscach. Np. w Hebdowie nad brzegiem Wisły znajduje się założony w XII wieku zespół klasztorny norbertanów. Obecnie, po odrestaurowaniu obiektu, pijarzy prowadzą tam hotel. Podążając dalej w kierunku wschodnim docieramy do Opatowca. Ta niewielka dziś miejscowość od wczesnego średniowiecza należała do benedyktynów z podkrakowskiego Tyńca i długo się rozwijała. Podupadła po najazdach szwedzkich w XVII wieku. Do dzisiaj zachował się tam podominikański kościół z XV wieku. Nietuzinkowych wrażeń może dostarczyć też przeprawa promowa na prawy brzeg Wisły. Opatowiec znajduje się już w województwie świętokrzyskim. Gdy będziemy kontynuowali podróż na wschód szybko dotrzemy do Nowego Korczyna z jego przepięknymi świątyniami i domem ufundowanym przez Jana Długosza. W mieście uwielbiał się zatrzymywać król Władysław Jagiełło, pogromca zakonu krzyżackiego z 1410 roku. Jeżeli zaś zdecydujemy się skręcić z głównej drogi na północ, to szybko dotrzemy do Wiślicy. Właśnie od początku tego roku odzyskała status miasta. Jest jednak miastem najmniejszym w kraju, bo zamieszkuje tam 500 osób. Kiedyś należała do najważniejszych w szerzej niż dzisiaj rozumianej Małopolsce. Gród istniał tam już w X wieku. Ogromnego znaczenie nabrała po zjednoczeniu państwa polskiego w XIV wieku przez króla Władysław Łokietka. Król Kazimierz Wielki ufundował w Wiślicy w połowie XIV wieku wspaniałą kolegiatę, która zachwyca do dzisiaj. Nasza podróż może przynieść też zupełnie inne wrażenia. W pobliżu znajdziemy dwa świetne uzdrowiska (Busko Zdrój i Solec Zdrój), a kiedy rozejrzymy się po okolicy zorientujemy się, że znaleźliśmy się już w nowej krainie – na Ponidziu. Tutejszą wspaniałą przyrodę można podziwiać z kajaka wybierając się na spływ malowniczą Nidą. (b) Diese Richtung wird von Touristen, die nach interessanten Plätzen in der Nähe von Krakau suchen, selten gewählt. Ganz zu Unrecht, denn die Reise in den Nordwesten, an die Grenze zwischen Małopolska und der Woiwodschaft świętokrzyskie, kann eine Vielfalt von Eindrücken, insbesondere im Frühjahr liefern.


A Town in the Highland Style Miasto w góralskim stylu Die Stadt im Bergbewohner-Stil

Can you give three words that are associated with relaxation in the mountains? Yes, of course: unforgettable views, kilometres of trails, and highland food. Perfect! And do you know a place where you can meet all of these things together??? The answer to this question poses no problem to anyone who has visited the capital of the Polish peaks – Zakopane! Very beautifully located at the foot of Giewont (1894 m above sea level) the city for many years, no matter what time of the year, attracts tourists from all over the world with its unique atmosphere. In summer it becomes a resting place for hikers weary from mountain trails, while in winter it is a unique centre for snow sports enthusiasts. During your stay in Zakopane it’s also worth spending some time strolling through this exceptional town. Not just to stroll along the legendary Krupówki and meet the white bear, but also visit the “side” streets often hiding the true pearls of Zakopane architecture, such as the “Atma” villa or the unique Chapel of the Sacred Heart of Jesus in Jaszczurówka . You forgot to mention the lamb, venison, heavenly cheese, and fish from mountain streams! Oh no, I didn’t forget. However, as far as highland dishes go, then you just need to try them yourself. Preferably in one of the dozens of Zakopane taverns serving local specialties. 20

Czy mogą Państwo wymienić 3 słowa, które kojarzą się z wypoczynkiem w górach? Ależ oczywiście: niezapomniane widoki, kilometry szlaków oraz góralskie jedzenie. Doskonale! A  czy znacie Państwo miejsce, w  którym można spotkać wszystkie te elementy razem??? Z  odpowiedzią na to pytanie nie ma problemu nikt, kto choć raz odwiedził stolicę polskich szczytów – Zakopane! Niezwykle malowniczo położone u stóp Giewontu (1894 m n.p.m.) miasto od wielu już lat, bez względu na porę roku, przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem turystów z całego świata. Latem staje się ono miejscem odpoczynku dla wędrowców strudzonych górskimi szlakami, zimą zaś swoistym centrum dla amatorów śnieżnych sportów. Podczas pobytu w  Zakopanem warto poświęcić również trochę czasu na spacer po tym wyjątkowym mieście. Nie tylko po to, by przejść się legendarnymi Krupówkami i  spotkać białego niedźwiedzia, ale również odwiedzić „boczne” uliczki ukrywające często prawdziwe perły zakopiańskiej architektury, takie jak willa„Atma”, czy niepowtarzalna Kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce. Zapomniał Pan wspomnieć o  jagnięcinie, dziczyźnie, niebiańskich serach i rybach z górskich potoków! Oj nie, nie zapomniałem. Jednak jak chodzi o  góralskie dania, to trzeba ich po prostu samemu spróbować. Najlepiej w  jednej z  dziesiątek zakopiańskich karczm serwujących lokalne specjały. PK


Können Sie drei Worte nennen, die mit der Erholung im Gebirge assoziiert werden können? Aber selbstverständlich − unvergessliche Aussichten, kilometerlange Wanderrouten und die für die Bergbewohner typischen Speisen. Ausgezeichnet! Und kennen Sie einen Platz, wo die drei Elemente aufeinander treffen? Mit der Antwort auf diese Frage hat derjenige kein Problem, der wenigstens einmal die Hauptstadt der polnischen Gipfel – Zakopane besucht hat. Die ungemein malerisch am Fuße des Giewont-Gipfels (1894 ü.d.M.) gelegene Stadt zieht schon seit mehreren Jahren, unabhängig von der Jahreszeit, mit ihrer einmaligen Atmosphäre Touristen aus der ganzen Welt an. Im Sommer wird sie zum Erholungsort für die Wanderer, wenn sie ermüdet von den Bergrouten zurückkehren, im Winter zum einzigartigen Zentrum für die Liebhaber der Schneesportarten. Während des Aufenthaltes in Zakopane sollte man auch einem Spaziergang durch diese einmalige Stadt etwas Zeit widmen. Nicht nur um entlang der legendären Krupówki-Straße zu schlendern und einem weißen Bären zu begegnen, sondern auch die „Seitenstraßen“ zu besuchen, die oft echte Perlen der Zakopane-Architektur, wie die Villa „Atma“ oder die einmalige Allerheiligstes Herz Jesu-Kapelle in Jaszczurówka verbergen. Sie haben vergessen das Lammfleisch, Wildschwein, himmlischen Käse und Fische aus den Bergbächen zu erwähnen! Oh nein, ich hab’s nicht vergessen. Wenn es sich aber um die GoralenSpeisen handelt, so muss man sie allerdings selbst probieren, am besten in den zahlreichen Wirtshäusern von Zakopane, die lokale Spezialitäten servieren.

welcometo.pl

21


14

11

5

7

1

12


CITY MAP 1

5

3

Hotel Niebieski ul. Flisacka 3 (ul. Kościuszki), t. +48 12 297 40 00 www.niebieski.com.pl

2 Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, t. +48 12 342 81 00 www.galaxyhotel.pl

7

3

CENTRUM

Hotel Europejski ul. Lubicz 5, t. +48 12 423 25 10 www.he.pl

4 Centrum Kultury Żydowskiej ul. Meiselsa 17, t. +48 12 430 64 49 www.judaica.pl

5 Hotel Pollera ul. Szpitalna 30, t. +48 12 422 10 44 www.pollera.com.pl

9 10 6 Astoria Gold Hotel ul. Józefa 24, t. +48 12 432 50 10 www.astoriahotel.pl

13 7

3

Międzynarodowe Centrum Kultury Rynek Główny 25, t. +48 12 42 42 800 www.mck.krakow.pl

8 Hotel Karmel ul. Kupa 15, tel. +48 12 430 67 00 www.karmel.com.pl

9

2

ibis Kraków Stare Miasto ul. Pawia 15, tel. +48 12 355 29 00 www.ibis.com

KAZIMIERZ 10

ibis budget Kraków Stare Miasto ul. Pawia 11, tel. +48 12 355 29 50 www.ibis.com

11

4

6

8

ibis budget Kraków Bronowice Al. Armii Krajowej 11a, tel. +48 12 626 11 45 www.ibis.com

12

ICE Kraków

13

Kraków Arena

14

Hotel Conrad


Profile for Welcome to Cracow

Welcome To Cracow 5/2019  

Welcome To Cracow 5/2019  

Advertisement