Page 1

Matrix Dispenser Efter 40 år i branschen har Ettikettoprintcoms egenutvecklade och egentillverkade dispenser Matrix blivit en trotjänare inom industrin. Känd för sin styrka, snabbhet och extrema noggrannhet. Byggd för att gå 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.


Hög kapacitet Den finns i två utföranden som standard, 30m/min och 50m/min. Högre hastigheter kan hanteras utifrån specifika kundkrav. För att klara av den höga kapaciteten så kan den utrustas med en 400 mm rullhållare som i sin tur resulterar i färre rullbyten. Exempel på skrivartillbehör

Flexibel Matrix kan hantera etiketter med bredder upp till 245 mm. Med olika typer av dispenserarmar klarar denna maskin av att etikettera nästan alla typer av förpackningar. Matrix kan utrustas med en mängd tillbehör tex. skrivare för att tilltrycka etiketten innan den dispenseras. Ett annat effektivt tillbehör är en appliceringsplatta för att möjliggöra etikettering av stillastående förpackningar.

Exempel på appliceringsplatta

Styrning   Avancerad styrning möjliggör både hög hastighet och hög precision  Enkel att ställa in tack vare egenutvecklat användargränssnitt  Snabba omställningar av format  Elskåp och manöverpanel separerade för optimala installationsmöjligheter  5 tums touchpanel i färg


Operatörspanel

Driftsäkerhet och precision Matrix är utvecklad för att ge största möjliga driftsäkerhet och precision över tiden.   Dubbel drivning av etikettbanan för att framdrivningen av etiketten ska bli så mjuk och exakt som möjligt.

 E ftersom alla styrdelar, t.ex. drivvals och styrvalsar, är helt parallella blir etiketteringsresultatet mycket bra.

  Alla valsar är kullagrade för att vara så friktionsfria och slitstarka som möjligt.

 K onstruktionen av bottenplatta, drivvalsar, mottrycksvalsar och top�platta är utformade så att drivningen håller sig parallell under hela maskinens livstid.

  Alla delar är rejält tilltagna i sin konstruktion, vilket innebär att ingenting vibrerar under drift och man undviker därmed slitage.


Övriga fakta H  astighet: 30m/min alt 50m/min, högre

hastigheter möjlig för kundspecifika maskiner. E tikettstorlek: H 20 – 245 mm x L 20 – 

400 mm, olika höjder på dispensrar finns att tillgå. E tikettrullarnas max diameter: 300 alt.

390 mm M  askindimensioner Matrix: max L 900

mm B 360 mm H 710 mm M  askinvikt: 40 kg S trömförsörjning: 230 VAC 50 Hz 1 fas K an kombineras med etikettskrivare för

tilltryck av t.ex. datum P lacera direkt i linje eller byggs in i våra

etiketteringsmaskiner.

Etiketteringsmaskiner

Matrix dispensern är inbyggda i Ettiketto­printcoms etiketteringsmaskiner i Flexibelserien. Dispensern är en av hemligheterna till den höga driftsäkerheten och preci­sionen i maskinerna.


Här visas en Nova med dubbla dispensrar.

M a l m ö – H u v u d ko n to r Box 9033, 20 0 39 Malmö, Kant y xegatan 1B, 213 76 Malmö, Tel 0 40 -55 27 0 0 Åt v i da b e r g Box 245, 597 26 Åt vidaberg, Spårgatan 11, 597 53 Åt vidaberg, Tel 0120 -853 0 0

www.ettikettoprintcom.se

Ettikettopc Matrix Dispenser produktblad  
Ettikettopc Matrix Dispenser produktblad  
Advertisement