Page 1

I nรถd och lust?!


Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av ”tombstones”, eller dödsannonser. Det vill vi ändra på. För oss är en genomförd företagsaffär – ett köp, en försäljning eller ett samgående – i stället något som markerar en ny början. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för, och att genomföra, sådana affärer. Att hitta och föra ihop säljare och köpare, nästan som en äktenskapsmäklare. En bra äktenskapsmäklare har känsla för vilka som passar ihop och ett brett kontaktnät. Vårt heter M&A International och består av oberoende lokala corporate finance företag världen runt. Tillsammans är vi en av världens ledande aktörer när det gäller företagsaffärer för medelstora företag. Här är några av de äktenskap vi matchat fram. Oavsett om du går i giftastankar eller vill gifta bort ett bolag, kan en bra start vara att kontakta oss.


Estate Service Management tar in Sequent som finansiell partner – mars 2012 Avantus verkade som rådgivare åt säljarna när majoriteten av aktierna i det snabbväxande facilities management-bolaget Estate Service Management avyttrades till det nystartade investmentoch riskkapitalbolaget Sequent. Därmed skapas en struktur som kommer gynna bolagets fortsatt offensiva utveckling. Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Facilities management Omsättning: 120


Midsona förvärvar Nordsveen – februari 2012 Avantus anlitades som rådgivare för analys och genomgång av strategiska och strukturella möjligheter med sikte att stärka Midsonas position på den norska marknaden. Avantus medverkade därefter som exklusiv rådgivare i processen vid förvärvet av Nordsveen, en ledande leverantör av produkter inom hälsa och välbefinnande i Norge.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 90 mkr Cross border


Etablering av North Sea Ro Ro – januari 2012 Som rådgivare till NTEX och North Sea Ro Ro ledde Avantus arbetet med marknads- och strategisk analys inklusive kontakter inom transport- och logistikbranschen och med potentiella investerare avseende etableringen, kapitaliseringen och ägarspridningen för North Sea Ro Ro, ett nytt rederi som driver Ro-Ro trafik mellan Sverige och England.

Transaktionstyp: n/a Sektor: Transport Omsättning: n/a


Rosti-koncernen avyttrar Rosti Nederland – december 2011 Tillsammans med sin partner inom M&A International, Holland Corporate Finance, medverkade Avantus, efter genomgången strategisk analys och planering, som rådgivare till Rosti-koncernen, ett bolag inom Nordstjernangruppen, i samband med avyttringen av Rosti Nederland till Helvoet Holding B.V. Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Verkstad Omsättning: 130 mkr Cross border


Imtech förvärvar Qbranch – september 2011 Som rådgivare till Imtech i samband med förvärvet av Qbranch har Avantus analyserat och utvärderat olika alternativa förvärv samt givit stöd vid genomförandet av transaktionen.

Transaktionstyp: Köp Sektor: IT/Teknologi Omsättning: 500 mkr Cross border


Unilever avyttrar Opus – maj 2011 Avantus har, som rådgivare till Unilever, utvärderat nya möjliga ägarstrukturer för Opus samt genomfört en effektiv försäljnings­ process. Opus blir nu en del av en Nordisk marknadsledare inom hygienprodukter.

Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Konsumentprodukter Omsättning: 150 mkr


Devellum får en ny ägare i Projektengagemang – maj 2011 Som rådgivare till ägaren i Devellum har Avantus medverkat till ett generationsskifte där bolaget får tillfälle att fortsätta sin utveckling i en offensiv och professionellt utvecklande miljö. Ledningen i bolaget gick in som delägare tillsammans med Projektengagemang. Transaktionstyp: Försäljning Sektor: IT/Teknologi Omsättning: 25 mkr


Hoist tar in Accent som finansiell partner – april 2011 Efter ett strategiarbete där Avantus metod för strategisk analys, ”road to exit”, tillämpades, genomfördes en fokuserad process för att ta in rätt ägarpartner inför en utveckling av Hoists olika affärsområden.

Transaktionstyp: Försäljning Sektor: IT/Teknologi Omsättning: 600 mkr Road to exit


Bio-Vita Oy

Midsona förvärvar Bio-Vita – februari 2011 Avantus har medverkat som rådgivare till Midsona i arbetet med att finna strategiska och strukturella möjligheter att stärka dess Finska verksamhet. Detta ledde till förvärvet av Bio-Vita vilket Avantus medverkade till att genomföra.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 60 mkr Cross border


Proxima förvärvar Östertull – februari 2011 Avantus har initierat och genomfört två förvärv av primärvårdsenheter i Norrköping. Tillsammans med Proximas redan etablerade verksamhet har detta bidragit till att stärka tanken om en sammanhållen vårdkedja inom viktiga geografier.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 30 mkr


Långshyttan avyttras till Latour – december 2010 Med uppdraget att hitta en industriellt riktig köpare, har Avantus fungerat som rådgivare vid Långshyttans generationsskifte. Transaktionen föregicks av en ingående analys av branschaktörer och deras förmåga att bidra till bolagets vidareutveckling.

Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Verkstad Omsättning: 150 mkr Road to exit


Industrifonden avyttrar Ultrafog till Catef Marine Fire – december 2010 Avantus verkade som rådgivare när Ultra Fogs ägare ville utforska strategiska alterantiv och framtida ägarstruktur. Efter en genomgång av internationella möjliga köpare förvärvades bolaget av CATEF, en ledande italiensk leverantör av brand­ bekämpningssystem. Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Verkstad Omsättning: 40 mkr Cross border


Proxima förvärvar Reagera – december 2010 Avantus har medverkat som rådgivare vid den fortsatta utvecklingen av Proximas primär- och företagshälsovård genom förvärvet av Reagera.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 70 mkr


Miroi får en finansiell partner i Via Venture – november 2010 Miroi verkar på en marknad som utvecklas fort. Som rådgivare har Avantus, genom att identifiera rätt ägarpartner, medverkat till att skapa förutsättningar för Miroi att stärka sin position på marknaden ytterligare och fortsätta sin expansion.

Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Utbildning Omsättning: 180 mkr


KneippenGruppen

Proxima förvärvar KneippenGruppen – september 2010 Avantus har medverkat som rådgivare vid den fortsatta utvecklingen av Proximas primär- och företagshälsovård genom för­ värvet av KneippenGruppen.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 70 mkr


Maria Beroendecentrum får en ny långsiktig ägare i Capio – juli 2010 Som rådgivare identifierade Avantus den bäst lämpade partnern till Maria Beroendecentrum. En ägarförändring var en viktig pusselbit för att vinna den pågående beroendevårdsupphandlingen i Stockholm och sammantaget gavs ett starkare erbjudande än konkurrenternas. Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Hälsovård Omsättning: 180 mkr


Björkhagens Vårdcentral

Proxima förvärvar Björkhagens Vårdcentral – juni 2010 Avantus har, baserat på en initial strategisk analys, lett arbetet med att förvärva Björkhagens Vårdcentral som ett första förvärv med syfte att utveckla primär- och företagshälsovården inom Proxima.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Hälsovård Omsättning: 25 mkr


SPB Invest

Karlssons varuhus får en ny långsiktig ägare i SBP Invest – juni 2010 Avantus har som rådgivare medverkat till att Karlssons varuhus, efter avslutad turn-around, har fått en ny och offensiv ägare inför nästa fas i sin utveckling.

Transaktionstyp: Försäljning Sektor: Handel Omsättning: 300 mkr


Imtech förvärvar NEA gruppen – juni 2010 Som rådgivare till Imtech har Avantus initierat förvärvet av NEA samt givit stöd vid genomförandet av transaktionen.

Transaktionstyp: Köp Sektor: Verkstad Omsättning: 2.500 mkr Cross border


Avantus Corporate Finance. The Swedish team of M&A International. www.avantus.se

Avantus - Bröllopsbroschyr  

Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av ”tombstones”,...

Avantus - Bröllopsbroschyr  

Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av ”tombstones”,...

Advertisement