Page 1

Nieuwe website voor de Groninger streektaalmuziek

Er komt een nieuwe website voor en over de

streektaalmuziek in Groningen. De website biedt actuele informatie over streektaalmuziek en muzikanten die in de Groninger streektaalcultuur actief zijn. Muzikanten en bands kunnen zich op de nieuwe website zelf zichtbaar maken door onder meer via een blogfunctie eigen informatie en muziekmateriaal te delen, zoals muziek, foto’s en videoclips. Grunneger Meziek is een initiatief van het Huis van de Groninger Cultuur. Zij wil met deze website streektaalmuzikanten een nieuw verbindend en digitaal platform bieden en met de informatie een groter publiek interesseren voor Groningstalige muziek. Groningen heeft veel regionaal muzikaal talent, maar er is nog veel verborgen. Ieder jaar groeit het aantal streektaalmuzikanten in Groningen. Professionals, maar ook de semiprofessionals die vaak in een kleine kring of alleen werken. In de Groninger streektaalcultuur is er sinds lange tijd een goed gefundeerde literaire organisatie. Schrijvers en dichters zijn georganiseerd door tijdschriften als Krödde, Toal en Taiken en online bij Kreuze en Mien Westerkwartier. Sinds 2012 biedt het Huis van de Groninger Cultuur met een digitaal overzicht van alle activiteiten in de Grunneger Toal.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het project Grunneger Meziek neem contact op met Henk Scholte of Patricia Ottay, Huis van de Groninger Cultuur. Telefoon: 050-5992060/61 of E-mail: info@huisvandegroningercultuur.nl

Binnen de Groninger streektaalmuziek is er nog geen sprake van een organisatie. Muziek speelt een belangrijke en verbindende rol bij het in standhouden en verspreiden van het Gronings. Bij de meeste Groningstalige activiteiten staat ook muziek centraal. Streektaalmuziek is steeds meer muziek van nu. Er is toenemende interesse vanuit een nieuwere generatie muzikanten en streektaalmuziek wordt in verschillende genres uitgevoerd (jazz, folk, country, pop, rap, hiphop enz.). Het Huis wil daarom een begin maken eenheid aan te brengen in deze muzikale verscheidenheid. De nieuwe website is in wording en wordt eind januari gelanceerd. Om de website onder de aandacht te brengen bij de muzikanten uit de streektaalcultuur organiseert het Huis van de Groninger Cultuur een speciale dag voor streektaalmuzikanten. De dag is in samenwerking met Poparchief Groningen neergezet en vindt plaats op zaterdag 25 januari. Tijdens deze dag, bedoeld als een studiedag, kunnen streektaalmuzikanten en ook liedjesschrijvers kennis maken met de nieuwe website en verschillende muziekworkshops volgen. Bij de Poparchief Groningen stand kunnen muzikanten Groningstalig muziekmateriaal aanleveren voor in het muziekarchief.

Muzikanten en bands kunnen zich opgeven bij Lotte Kleijssen Telefoon: 06-16872049 of E-mail: grunnegermeziek@gmail.com

Grunneger Meziekdag za 25 jan 2014 / 11.00 – 18.00 uur Opgave voor de dag en deelname aan de workshops is noodzakelijk en vol = vol!

PERBERICHT JAN/2014

201401 persbericht grunneger muzikantendag  
201401 persbericht grunneger muzikantendag  
Advertisement