Page 1

Nieuwe&website&voor&de&Grunneger&Meziek!& Groningen(heeft(veel(regionaal(muzikaal(talent,(maar(er(is(nog(veel(verborgen.(Ieder( jaar(groeit(het(aantal(streektaalmuzikanten(in(Groningen.(Professionals,(maar(ook(de( semiprofessionals(die(vaak(in(een(kleine(kring(of(alleen(werken.( ( In( de( Groninger( streektaalcultuur( is( er( sinds( lange( tijd( een( goed( gefundeerde( literaire( organisatie.( Schrijvers( en( dichters( zijn( redelijk( georganiseerd( door( tijdschriften(als(Krödde,(Toal(en(Taiken(en(online(bij(Kreuze(en(Mien(Westerkwartier.( Sinds(2012(biedt(het(Huis(van(de(Groninger(Cultuur(met(http://webloug.blogspot.nl/( een(digitaal(overzicht(van(alle(activiteiten(in(de(Grunneger(Toal.(( ( Binnen( de( Groninger( streektaalmuziek( is( er( nog( geen( sprake( van( een( organisatie.( Muziek( speelt( daarentegen( een( belangrijke( en( verbindende( rol( bij( het( in( standhouden(en(verspreiden(van(het(Gronings.(Groninger(streektaalmuziek(is(steeds( meer( muziek( van( nu( en( wordt( ook( in( verschillende( genres( uitgevoerd( (Jazz,( folk,( country,( pop,( rap,( hiphop( enz.).( Het( Huis( wil( een( begin( maken( eenheid( in( deze( muzikale(verscheidenheid(aan(te(brengen.(( ( Het( Huis( van( de( Groninger( Cultuur( komt( daarom( met( een& nieuw& initiatief.( Gericht( voor( en( op( Groninger( streektaalmuzikanten( van( nu.( Onder( de( noemer( Grunneger( meziek( werken( we( momenteel( aan( een( nieuwe( website/weblog( met( actuele( informatie( over( de( Groninger( streektaalmuziek( waar( je( als( muzikant( of( band( jezelf( zichtbaar( kunt( maken( door( eigen( informatie( en( muziekmateriaal( te( delen;( foto’s,( weblogs,( vraag( en( aanbod( en( veel( meer.( Deel( en( vind( je( informatie( met( en( van( je( collega’s(op(dit(nieuwe(‘verbindende’(digitale(platform.(( ( Waarom&deze&oproep?&& We(staan(in(de(startblokken(en(zijn(in(deze(opstartfase(onder(meer(in(overleg(met( Poparchief(Groningen(en(ook(vragen(we(jou(–als(streektaalmuzikantV(vanaf(de(start( mee(te(denken.(


Daarom(willen(we(graag(het(volgende(aan(je(vragen:(( ( Stap&1:(Vul(onderstaande(gegevens(in( ! Naam!band/muzikant:!.....! Bandleden:!....! Website:!....! Email:!....! Telefoon:(....( ( ( Stap&2:(Noem(jouw(TOP&3(Groninger(muzikanten/bands*(( ( 1. ...! 2. ...! 3. ...! Eventuele!opmerkingen:!....!! ( ( Stap&3:(ZEG(’T(VOORT!(En(deel(deze(oproep(met(je(collega(muzikanten(in(alle( mogelijke(genres;(jazz,(pop,(klassiek,(het(levenslied(etc.(( ( ( Stap&4:(Stuur(het(ingevulde(formulier(met(tenminste(1&foto&van&jezelf&of&de&band&+& eventueel&logo(naar(Lotte(Kleijssen(t.a.v.(grunnegermeziek@gmail.com(of(via( Facebook(berichten.(((( ( ( Stap&5:((In(januari(2014(organiseren(we(een(speciale(‘Grunneger(Meziek’(dag,(waar( onder(andere(de(website(zal(worden(gepresenteerd.(Binnenkort(informeren(we(jullie( over(de(precieze(datum(en(invulling.( ( Stap&6:(Vragen(en(of(opmerkingen?(Neem(dan(contact(op(met(Lotte(Kleijssen( EVmail:(grunnegermeziek@gmail.com(( Tel:(06V16872049(( ( *(We!zijn!opzoek!naar!muzikanten!die!tenminste!1!nummer!in!het!Gronings!hebben!uitgebracht.!Alle! genres!zijn!mogelijk.!Indien!de!muzikant!niet!meer!actief!is!(door!overlijden!of!anderzijds),!graag! vermelden.((

1 oproep grunneger muzikanten  
1 oproep grunneger muzikanten  
Advertisement