Page 1

NUUS25

22

Rokers op kampus oortree

WATERKRISIS Studente bad in Calfyn

26

LEES JOU KAMPUS

7 MAART 2013 / VOL 4

STUDENTEKOERANT VAN DIE NOORDWES-UNIVERSITEIT SE POTCHEFSTROOMKAMPUS

JAARGANG 67

OOREENKOMS BEREIK:

“‘n Goeie boer is ’n dooie boer”

SMS-LYN 31750 MET WOORD ‘WAPAD’ VOOR

WAPAD@NWU.AC.ZA

INTERNETPROBLEME

‘Studente meer ingelig as ons’ - dosent 23 Tweedejaars word ingelyf

Hombré en Ratau seniors getug HANNES KRUGER

A

ltesaam 48 seniorstudente van Ratau- en Hombrémanskoshuise op die NWUPukkampus is tydens dissiplinêre verhore aangekla van ontoelaatbare praktyke ná hulle tweedejaarstudente glo tydens ganginlywingsaksies geslaan het. 35 seniors van Ratau Lebone is skuldig bevind aan dié praktyk en almal het ’n twee jaar skorsing opgeskort vir drie jaar, ontvang. Indien hulle weer aan ’n soortgelyke oortreding skuldig bevind word, sal hulle skorsing uit enige NWU-behuising op enige van die NWU se drie kampusse in werking tree. Elk het boetes wat wissel van R500 tot R1000 ontvang. Een van die seniors in Ratau se saak sal later aangehoor word. In Hombré is 12 seniors waaronder twee HK-lede is, ook aangekla ná hulle tweedejaars glo met krieketkolwe tydens ’n gangaksie geslaan het. Wapad het verneem dat die Brutus-gang se tweedejaars glo ongeveer vier keer met ’n pyp geslaan is. Tien van die 12 is vir twee jaar uit die koshuis geskors, opgeskort vir drie jaar. Die HK-lede het elk ’n boete van R800 ontvang en die seniors ’n boete van R500. Twee van die seniors se verhore is uitgestel. Volgens die primarius van Ratau Lebone Francois Naudé, het die universiteit bewus geraak van die ontoelaatbare praktyk na een van die studente dit op sy

Iets om te sê?

Die studente besef nou dat hulle optrede aanranding is. Ek sal graag ander koshuise raad gee en vra dat hulle hul aksies en tradisies moet heroorweeg, want die risiko dat iets kan skeefloop is té groot

Die hoofingange van beide Ratau Lebone en Hombré. Dit is die tweede keer in ’n tydperk van minder as 8 maande wat Hombré se ingang op ’n Wapad-voorblad verskyn vir tugsake. FOTO’S: ANNEKE DU TOIT Facebook as sy status-boodskap geplaas het. Hy het gesê al die studente het hulle volle samewerking met die ondersoek gegee en skuld op die aanklagte erken. “Die studente besef nou dat hulle optrede aanranding is. Ek sal graag ander koshuise raad gee en vra dat hulle hul aksies en tradisies moet heroorweeg, want die risiko dat iets kan skeefloop is té groot. Studente moet besef dat

hulle gedrag baie groter gevolge vir hulle kan inhou.” Die studentedekaan prof. Rikus Fick, het gesê elke koshuis leef hulle tradisies uit soos dit deur die Studenteraad (SR) goedgekeur is. Wanneer daarvan afgewyk word en ons bewus word van sulke wanpraktyke, word daar onmiddellik opgetree. Veral as daar menseregtevergrype is, tree die dissiplinêre proses dadelik in werking.

SMS 31750 met die woord ‘wapad’ vooraan

“Die huisouers of myself oordeel of die saak ernstig genoeg is om deur die dissiplinêre kantoor behoort hanteer te word. Indien dit die geval is, word dit grondig ondersoek, klagtes word voorberei en ’n dissiplinêre verhoor vind plaas. “Omdat ons ’n opvoedkundige instelling is, is verhore en sanksies nie bloot ’n manier om die studente te straf nie. Dit is ook

NUUS.INTERAKTIEF

belangrik dat hulle in die proses begelei word om tot die insig van skuld gevolge te kom. “Dit was ook die geval in die verhore wat onlangs plaasgevind het. Ons is meer as tevrede dat die skuldiges insig het in hulle optrede en dat die nodige maatreëls getref is dat sulke praktyke nie net gestaak word nie, maar dat daar op ’n oorspronklike manier aan nuwe, opbouende tradisies gewerk word.”

Kry jou Wapad Elektronies by issuu.com/wapad


NUUS/NEWS

2 |

7 MAART 2013

Tufvesson en transformasie

Monster op Potch? SIMON SONNEKUS

T

ransformasie en verandering op die NWU se Potchefstroomkampus is onlangs in diepte ondersoek in die media. In die Mail & Guardian van 22 Februarie verskyn die berig genaamd A ‘monster of racism’ at Potch wat die onlangse skeiding tussen die NWU en Uitvoerende Adviseur: Transformasie en Diversiteit dr. Ingrid Tufvesson, bespreek. Die NWU het aan die einde van Januarie die dienste van dr. Tufvesson beëindig. Volgens ’n Mail & Guardian artikel van 13 Februarie verduidelik Tufvesson dat sy op 31 Januarie ’n afdankingsbrief ontvang het van die universiteit. Tufvesson beweer wel dat sy die afdanking sou teenstaan in die hof. Tufvesson het aan Mail & Guardian verduidelik: “Ek weet nog nie waarvoor ek aangekla is nie, omdat daar geen formele proses ooit teen my begin is nie en ek is nooit

Teenstrydig met wat Mail & Guardian geskryf het is die oorgrote meerderheid van aanwysingsborde op kampus in 3 van die amptelike SA-tale. FOTO: SIMON SONNEKUS 'n Uittreksel van die Mail & Guardian-berig wat verskyn het op 27 Februarie. aan enige dissiplinêre proses onderhewig gewees nie.” Verder verduidelik Tufvesson: “Ek is nie die eerste en as dit nie uitgedaag word nie en moontlik nie die laaste persoon wat as ’n 'moeilike mens' gebrandmerk word in die proses om van mense ontslae te raak nie - party wit maar oorweldigend en hoofsaaklik swart.” Tufvesson beweer dat sy afgedank is omdat sy die NWU se aanslag op transformasie bevraagteken het. In ’n brief vanaf

die vise-kanselier dr. Theuns Eloff, word daar verduidelik dat Tufvesson “al vroeg in haar aanstelling moes vermaan om nie die 'klagtekantoor' vir personeel en studente te word nie.” Verder word daar in dié brief gesê, “haar styl, aanslag en sommige openbare uitlatings het tot ernstige vrae oor haar rol as adviseur vir bestuur en die Raad gelei.” Die brief is uitgegee op 6 Februarie. Die afdanking van Tufvesson het enkele dae na die uitspraak

van minister van hoër-onderwys Blade Nzimande, oor transformasie by universiteite gemaak is, gevolg. Volgens ’n Nuus24-artikel van 23 Januarie het Nzimande ’n transformasie-komitee gestig om diskriminasie by universiteite uit te wis. Dit is gestig ná daar by die Universiteit van die Vrystaat (UV) weer sprake was oor die Reitzsaga van 2008 waar ’n video van UV-werknemers in ontgroeningsaktiwiteite ontbloot is op die so-

siale netwerk, Youtube. Die Mail & Guardian se berig van 22 Februarie verduidelik dat joernaliste van die publikasie gesukkel het om te navigeer op die NWUPukkampus, omdat aanwysingsborde almal in Afrikaans is. Wapad het ondersoek ingestel en gevind dat daar op die oorgrote meerderheid van aanwysingsborde drie van die 11 amptelike tale van Suid-Afrika naamlik Afrikaans, Engels en Setswana vertoon.

Studente bad in Calfyn HILETTE WENTZEL Die NWU-Pukkampus was verlede week sonder water gelaat ná die stad se reservoirs leeggeloop het. Inwoning en voedseldienste (IVD) in samewerking met beskermings- en tegniese dienste het koshuise met houers verskaf en daagliks opgevul vir die spoel van toilette. Liezel van der Walt instandhoudings huiskomitee-lid (HK) van Karlien-dameskoshuis, sê dat inwoners slegs die grondvloer en eerste verdieping se toilette mag gebruik. Die eerste verdieping se baddens is vol water getap om die toilette mee te spoel. Nietemin het studente en koshuise inisiatief geneem en elke aand ’n skoon asem gehad. ’n Inwoningsbeampte wat verkies om anoniem te bly sê dat sy die inwoners versoek het om die water spaarsamig te gebruik “maar ek kan nie vir ’n student sê om nie te stort nie” voeg sy by. Patria-manskoshuis was van Sondag af sonder water. Die HK het egter stappe geneem en ’n tenk voor die koshuis opgesit waar die inwoners skoon drinkwater kon kry. Die gang Shibumi in Veritasmanskoshuis het tydens gangvergadering besluit om op Dinsdag 26 Februarie 2013 in die Calvyn te gaan bad. Dié besluit was nie net omdat die inwoners kwaad was nie, maar ook omdat die ouens begin stink het. “Ons wou regtig net iewers gaan skoon kom het,” sê NW Ligthelm inwoner van Shibumi. Die manne het met shampoo, seep en rubber-eendjies die Calvyn ingevaar. Op Woensdag 27 Februarie 2013 het die NWU-Puk kennis ontvang dat die waterkrisis nóg langer gaan duur en dat die toevoerkrane na die kampus toegedraai sou word. Dus sou geen water die kampus meer bereik nie. Volgens die Tlokwe-stadsraad se mediaverklaring op 27 Februarie 2013 het die reservoirs langer gevat om vol te word as gevolg van die hittegolf wat Potchefstroom ervaar het. Daarom het die NWU-Pukbestuur saam met sy uitvoerende

27 150 blikkies – Wat nou?

FOTO: CHARNÉ KINGWILL

LUZANNE KEYTER

Bo: 'n Kampusbadkamer gesluit weens die waterkrisis. FOTO: MARIÉ SERFONTEIN Links: Veritas-inwoners van die gang Shibumi wat 'n standpunt inneem en gaan bad in die Calfyn met seep en al. FOTO: HILETTE WENTZEL

bestuur Donderdag 28 Februarie 2013, besluit om klasse op te skort vanaf 11:00 Donderdag tot die volgende Maandag. Volgens die NWU-Puk se Facebook-blad is die rede vir die opskorting eerstens om die gesondheidsrisiko wat dit vir studente inhou te voorkom en met die kampus se omgee-kultuur

is die gemeenskap deur hierdie stap gehelp. Die doel is deur die kampus se watergebruik te verminder, dit die reservoirs moontlik kan help om vinniger vol te loop. Donderdag het studente uit die dorp uit gestroom met opgewondenheid oor die langnaweek en met die hope om terug te kom na ’n kampus met water.

Koshuise en Akademiese Studente Verenigings (ASV’s) het Lover’s Lane en die res van kampus oorgeneem vir die jaarlikse Blikkieskosdag op 28 Februarie 2013. Die Studenteraad (SR) se SJGD-afdeling het meer blikkies as wat enige iemand moontlik sou kon dink probeer insamel. Dié jaar het kampus nie teleurgestel nie. ’n Volle 27 150 blikkies met ’n beraamde waarde van R325 800 is deur die 28 koshuise ingesamel wat elk ’n stalletjie met ’n eko-kombuis -tema met die blikkies moes bou. Enige onbederfbare voedsel soos blikkieskos, 2 min noodles, pastas, boksmelk, sop en meel kon geskenk word tydens hierdie liefdadigheidsaksie. Talle koshuise en ASV’s het ook water begin insamel as gevolg van die waterkrisis wat Potchefstroom en die omliggende omgewing geruk het. Van die stalletjies het selfs hondekos ingesamel wat aan die DBV geskenk sal word. Noudat die blikkies ingesamel is, wat word daarvan? Volgens Juaan Taute SR:SJGD, word al die kos wat ingesamel is deur koshuise en ASV’s met vaste projekte aan hulle terugbesorg. Daar word dan binne die koshuis of ASV self besluit hoe en wanneer die blikkies versprei sal word. Die kos is veronderstel om stelselmatig aan die projek geskenk te word sodat dit by die regte behoeftiges uitkom. Ongelukkig gebeur dit dat sommige koshuise en ASV’s alle blikkies op een dag na ’n projek toe neem en dit dan binne drie weke verdwyn. Taute het erken dat dit wel die

geval is en dat dit al in die verlede gebeur het dat koshuise en ASV’s nie alle blikkies deur die termyn aan die verskillende projekte versprei nie. “Dit was ’n probleem, ek het dit aangespreek; dus sal dit nie weer gebeur nie.” Marike Swiegers SJGD-lid van die SRVP (Regte Fakulteit se ASV), wat ’n klein plaasskooltjie Mponeng Primêr ondersteun, sê dié skool is “ongelooflik opgewonde oor die blikkieskos wat hulle gaan ontvang. Hulle skool ontvang tans R2 per kind per dag, so hulle het dié skenking van die NWU-Puk en SJGD regtig nodig.” ASV’s en koshuise wat nie ’n vaste projek het nie skenk die blikkies aan SR:SJGD wat dit aan die Jonathan Jacob-projek skenk. Dié projek help koshuise en ASV’s wanneer nodig of enige plek waar daar nood in die gemeenskap is. Al die Jonathan Jacob-blikkies word in ’n stoor op die NWU-Pukkampus gestoor en slegs twee projekleiers en Taute het toegang tot die stoor. Volgens hom is daar dan meer kontrole oor die uitvloei van blikkies en hulle is trots om te sê dat alle blikkies laas jaar versprei is aan gemeenskappe wat dit nodig gehad het. Wag-’n-Bietjie en De Wilgers is as algehele wenners van hierdie jaar se blikkieskosdag gekroon, alhoewel Huis Republiek ’n ongelooflike 29.6 blikkies per kapita ingesamel het. Die eetkompetisie is deur Ratau Lebone en Heide gewen, maar volgens Taute is die dag “vir baie van die koshuise nie eers ’n kompetisie nie” en dat dit slegs oor liefdadigheid gaan.


NUUS

7 MAART 2013

|3

IT trek skouers op oor internet ELPHIA BAARD Terwyl jou Google-soektog laai kan jy jou ore met jou pen skoonmaak, opstaan en gaan koffie maak (mits jy water het) én die puisie op jou voorkop uitdruk en ‘Sie daar!’ die bladsy is halfpad gelaai. Betroubare, beskikbare en vinnige internet op die NWU-Pukkampus is amper so skaars soos Vernon Koekemoer. IT-Instapdiens sê hulle het nie ’n idee wat fout kan wees nie. “Dit is die IT-administrasie afdeling wat die infrastruktuur van die internet hanteer. Die probleem lê dus by die IT-administrasie afdeling. Ons kry nie antwoorde of oplossings vanaf IT-administrasie nie. Hulle kan ook nie vir ons sê wanneer dit gaan regkom nie,” sê ’n anonieme werknemer by die IT-Instapdiens. Mari Prinsloo van IT-administrasie het op 27 Februarie gesê: “Die probleem is tegnies van aard en nie alleen onder kampusIT se beheer nie. Daar is ook probleme by

Dié boodskap is gevind op ’n swartbord in F20. FOTO: MARIÉ SERFONTEIN

die diensverskaffer. Dit help nie om die tegniese aard van die probleem te verduidelik nie, omdat die tegniese terme nie verstaan sal word nie.

“Die IT-span werk aan alternatiewe oplossings en hoop om binne die volgende paar dae ’n werkbare alternatief in plek te hê. Die beskrywing van die oplossing is

Ons het ’n diens om te lewer en ons kan nie

ook baie tegnies van aard. Weet egter daar word 24/7 aan die probleem gewerk.” “Ek ervaar al vir twee maande lank internetprobleme. ’n Kommunikasie dosent moet absoluut op hoogte wees van die nuus en sosiale-media en ons het die internet nodig daarvoor. Baie van ons leermateriaal kry ons van die internet af. Die studente is tans meer ingelig as ons,” meen joernalistiekdosent Hannelie Booyens. “Ons het ’n diens om te lewer en ons kan nie. My vrees is dat hierdie probleem kan uitlek na die hoofstroom-media. Dit is alreeds besig om ’n skakelwerk-disaster te word. Gryp in, kry konsultante of selfs eksterne hulp. Ons raak agter,” sê Booyens. Daar is dosente wat elkeen ’n verslag geskryf het oor hoe die probleem hulle vakrigtings raak. Dit beïnvloed hulle klasvoorbereiding en navorsing. In hierdie verslag versoek hulle van die bestuur om te kommunikeer oor die probleem en om aandag daaraan te skenk.

1994 se “Freeborns” betree universiteite

Vry gebore, met wetgewing belas JEANELLE GREYLING & FRANCOIS LION-CACHET

A

gttien jaar se regstelling. Agttien jaar van vryheid. Die freeborn-generasie is klaar met skool. Baie van dié 1994-babas gebore te midde van ’n nuwe demokrasie, vul universiteite landwyd. Die reënboognasie-ideaal wat suksesvol bereik is, ontlok egter een vraag: is Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging (BSEB) nodig vir hierdie generasie wat gebore is in demokrasie? The Economist se berig op 20 Oktober 2012 Cry the beloved country, het voorgestel Suid-Afrika gly “op ’n afdraandepad terwyl die res van Afrika boontoe klou”. Time Magazine se Alex Perry het ’n maand later in die artikel Africa Rising voorgestel dat Suid-Afrika die potensiaal het om waardevolle lesse vir die res van Afrika te leer. Perry het egter gesê dat “Agttien jaar in beheer het die African National Congress (ANC) verander van ’n party van Nelson Mandela se geregte rewolusie na… ’n gulsige ontwikkelende wêreld-elite.” Perry het berig staatsbeheerde onderwys val “onder die swakste ter wêreld”. “Ongelykheid, erger gemaak deur die ongelooflike ryk ANC-verbonde kabaal het toegeneem,” het Perry berig. Volgens dr. Wilmot James

Ongelykheid, erger gemaak deur die ongelooflike ryk ANC-verbonde kabaal, het toegeneem

federale voorsitter van die Demokratiese Alliansie (DA), kan die jeug nie uitgesluit word by ’n debat oor die mees doeltreffende manier om ’n inklusiewe ekonomie te bou nie. Volgens James het die regering ’n aanvanklike grondhervormingsdoelwit van 30%, universele toegang tot opvoeding, doelwitte in diensbillikheidswetgewing en doelwitte in die sewe pilare van BSEBpuntekaart gehad. James verduidelik dat BSEB nie bedoel is om ’n bepaalde groep te benadeel nie, “maar om die ekonomiese basis te verbreed en swartmense se deelname in die ekonomie aan te moedig.” James het beklemtoon “Uitsluiting is groei se vyand”. Tog moet “die relevansie van die BSEBbeleid se regstelling gereeld hersien word. Dit moet weer in 2018 hersien word,” het James gesê.

Ons Grondwet se argument is dat rasgebaseerde-regstelling uitgeoefen moet word om gelykheid te verkry. “Dit is nie voldoende vir die aanspreek van die sosiale- en ekonomiese nalatenskap van Apartheid nie,” het James gesê. “Swart Suid-Afrikaners is steeds meer geneig om werkloos te wees as hul wit eweknieë,” meen James. “Alhoewel dié regstellingsinisiatief baie vordering behaal het, bly die kwessie van ras ’n kragtige voorspeller van ekonomiese ontmagtiging in SuidAfrika.” Volgens James is die DA nie teen die BSEB-inisiatief gekant nie, maar hulle stel ’n meer effektiewe implementering van ekonomiese insluiting voor. James meen daar is wel “beduidende vordering van onderstebo-bemagtiging,” soos vaardigheids- en ondernemingsontwikkeling en “die relevansie van ras as ’n bepalende faktor in die ekonomiese uitsluiting is besig om te kwyn”. Volgens James het die Departement van Handel en Nywerheid publieke kommentaar en skriftelike voorleggings oor die hersiene BSEB-kodes aangemoedig. Dié komitee-vergaderings en publieke verhore is oop vir die publiek.

FRANCOIS LION-CACHET het by studente gaan uitvind wat hulle dink aangaande gelykheid tussen rassegroepe in Suid-Afrika. CARLA BOTHA Privaat 3de Jaar Onderwys “Ja, dis nie meer dat wit mense voorgekeur word nie. Ons leef nou in ’n demokratiese land.”

CELESTE VAN HEERDEN Privaat 5de Jaar NGOS “Nee, wit mense dink steeds hulle is reg en swart mense dink ook hulle is reg – hulle kan nie tot ’n kompromie kom nie.”

RYAN DU TOIT Patria 1ste Jaar BCom Rekeningkunde “Nee, daar’s steeds diskriminasie teen wittes deur swart bemagtiging en ook teen swartes. Ons moet eintlik niks daarmee te doen hê nie, dié besluite was voor ons tyd geneem.” HENNING NEFDT Privaat 3de Jaar LLB “Suid-Afrika het al baie getransformeer vanaf 1994, maar nou is die situasie omgekeerd. Daar word nie na kwalifikasies gekyk nie.”

CHANTELLE SEPTEMBER Huis Republiek 1ste Jaar BCom Ekonomie en Int. Handel “Nee, daar is steeds nie gelykheid nie. Jy moet vir ’n sekere politieke party stem om werk te kry – dis onregverdig, want daar moet eerder na jou kwalifikasies gekyk word.”

Swak toestande van gim-toestelle. FOTO’S: ALDA BRONKHORST

Virgin en NWU-Pukgim nie vergelykbaar MIA JORDAAN Die NWU-Puk se gimnasium wat by die SS geleë is, se hekke hou aan draai ten spyte van die klagtes wat oor die gimnasium instroom. Die gimnasium is Maandae tot Vrydae van 05:00 tot 22:00 oop en ook op Saterdae van 07:30 tot 18:00. Die aansluitingsfooi is R75 vir die jaar en elke oefensessie daarna beloop R7.50. Christo Snyman vorige bestuurder van die gimnasium, sê dat dit juis die gimnasium se doelwit is. “Die mikpunt van die gimnasium is om bekostigbaar vir studente te wees. Jy kan ook jouself kom toets en ’n persoonlike oefenprogram vir jouself laat opstel deur die nuwe bestuurder Johann Sauer, ’n opgeleide biokinetikus.” “Ek dink die PUK se gimnasium is goedkoop en verskaf die tools wat jy benodig om fiks te word en gesond te bly. Daar is ook ’n rotsklimmuur wat ure se pret verskaf,” sê Heath Meyer lid van die gimnasium. “Daar is tans ongeveer 3000 lede by die PUK se gimnasium aangesluit. Ons is trots op die diens wat ons vir die studente lewer,” het Snyman gesê. Ten spyte van die bekostigbaarheid is daar steeds klagtes oor die gehalte van die gimnasium se ap-

Ek oefen eerder by Virgin Active, want dit voel net skoner

parate. “Ek oefen eerder by Virgin Active, want dit voel net skoner en daar is ’n wyer verskeidenheid van oefenapparate,” sê Camri Killian ’n tweedejaarstudent. Virgin Active in Potchefstroom het tans ’n spesiale aanbieding waar hulle R100 aansluitingsfooi vir studente vra. Daar is dan twee ander tariewe om van te kies naamlik R319 per maand as ’n mens tydens besige tye oefen en R259 p/m vir off-peak tye. Dit blyk dus onrealisties om te verwag dat die NWU-Puk se gimnasium op Virgin Active se standaard moet wees wanneer ’n mens kyk na die prysverskil tussen die twee gimnasiums. Die ander klagte is dat daar nie genoeg ventilasie in die gimnasium is nie. Daar is wel lugversorging en die tekort aan ventilasie kan toegeskryf word aan die feit dat die gimnasium onder die amfiteater geleë is.


NUUS

 4 |

Waardevolle lesse Christelike waardes en NWU-Pukstudente

I

Waardeweek is ’n week waar almal betrokke is en dan stop dit

“Deur mekaar met ons verskille te aanvaar, kan ons baie meer as ’n groep saam bereik teenoor elkeen wat sy eie pad volg met ’n narrowminded opinion. Vergeet van die week en maak elke dag Waardeweek,” het Bolt gesê. Corneels Schabort dosent in chemiese ingenieurswese, ervaar egter ’n geestelike ontwaking onder ’n groot aantal studente. “Die destydse PU vir CHO het namens jou as student besluit watter waardes om na te streef. Daarteenoor kan studente vandag self besluit waarvoor hulle gaan opstaan.” Volgens Izelle Mostert SR: adjunkvoorsitter, is die hoofdoel wat hul met waardeweek wou bereik om studente bewus te maak van die ses kampuswaardes naamlik integriteit, respek, diensbaarheid, toeganklikheid, nederigheid en lojaliteit. Elke dag van die week het ’n waarde asook kleur verteenwoordig en studente kon elke dag volgens die bepaalde kleur aantrek. Mostert is van mening dat die bemarking van hierdie week beslis ’n onmisbare rol in die betrokkenheid van die studente gespeel het.

Buchan blows breaths away NADIA SWANEPOEL & ANICA SCHEEPERS

ANICA SCHEEPERS & NADIA SWANEPOEL n die verlede was die NWUPuk bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO). Met die samesmelting van die verskeie universiteite het dit op 1 Januarie 2004 die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) geword. Talle mense het destyds getwyfel of die universiteit steeds Christelike waardes sou bly uitleef. Bea Erasmus studenteraadslid vir prinsipiële leiding in 2004, het sterk gevoel oor hierdie kwessie. “Ons wil die waardes wat ons dryf naamlik liefde, respek, eerlikheid, integriteit en verdraagsaamheid aan die wêreld uitbasuin.” Die studente was vasbeslote om te verseker dat die NWUPukkampus van die NoordwesUniversiteit steeds ’n waardegedrewe universiteit sou bly. Op Dinsdag 4 Mei 2004 het ’n optog plaasgevind. Die studente wou wys dat hulle teen negatiewe gedragsuitinge soos geweld, drankmisbruik, losbandigheid, rassisme en vuiltaal gekant is. Verlede week was dit Waardeweek op kampus. Daar is egter kommer en vrae oor of die huidige studente steeds so sterk voel oor die uitlewing van die destydse geïnisieerde waardes. Arie Bolt ’n vyfdejaarstudent, is van mening dat studente te maklik oor waardes en hulle respek vir mekaar praat. “Waardeweek is ’n week waar almal betrokke is en dan stop dit saam met die waardes wat in daardie week toegepas is.

7 MAART 2013

Alison Botha vertel haar storie tydens Waardeweek. FOTO: MARIZKA ESTERHUIZEN-RUDOLPH

Sy ‘moes nie oorleef’ Lizanne Loots skryf oor Alison Botha se inspirerende verhaal van oorlewing en genesing 18 Desember 1994. Die dag wat Alison Botha vir dood agtergelaat is. Bekende motiveringspreker en versekeringsmakelaar het as deel van Waardeweek studente in die amfiteater toegespreek oor die aand wat haar lewe vir altyd verander het. As 27-jarige is sy een aand deur twee mans buite haar huis ontvoer en verkrag. Nadat hulle haar keel 16 keer van oor tot oor oopgesny en haar buik vol gate gesteek en oopgesny het, het hulle haar naby aan ’n pad gelos. Sy erken dat sy "nie moes oorleef" het nie. Dit was vir Botha die tipe goed wat net in flieks gebeur. Ná sy ontvoer is, het sy gewonder of sy nie uit die bewegende motor moet spring nie. “Ek het op daardie oomblik gedink ek sal te seer kry as ek dit doen,” vertel sy. Sy moedig studente aan om altyd in so ’n situasie te probeer ontsnap indien moontlik. “Wie het al geleer om hulle self te verdedig?” vra sy. Min hande het in die amfiteater opgegaan. “Julle moet definitief selfverdediging leer, indien julle dalk eendag in dieselfde situ-

asie as ek kom,” pleit Botha. “Ek het glad nie gehuil of met hulle baklei tydens die voorval nie en dis waarskynlik hoekom ek die energie gehad het om teerpad toe te kon loop.” Botha se raad was om kalm en rustig te bly indien so iets met jou sou gebeur. Sy vertel dat sy gedurende die aanval geen pyn gevoel het nie en die heeltyd vir haarself gesê het: “Hulle doen dit aan my liggaam, hulle raak nie aan my wese nie.” Botha het selfs die hardebaarde in die gehoor met haar storie geroer. Die aand van 18 Desember 1994 was vir haar ’n keerpunt. “Ek het nog altyd drome gehad en wou dinge bereik, maar ek het gedink daar is altyd môre,” het Botha gesê. Sy het geleer om in die oomblik te leef. Sy het herhaaldelik gesê: “Ek is net ’n gewone meisie.” Nadat die hofsaak van die twee verkragters geëindig het, het Botha begin om die storie van haar wonderbaarlike oorlewing met mense te deel. “Eintlik is ek skaam en op skool was ek bang om mondelings in die klas te doen,” vertel sy oor die feit dat sy vandag ’n

Well-known farmer and preacher Angus Buchan, kicked off this year’s Waardeweek on a high note. In front of a packed amphitheatre, the Mighty Men leader started his sermon on 24 February by kneeling before God. Buchan finds inspiration for his preachings from what he deems his “agricultural manual” – the Bible. “Give God a chance when trying to figure out your future on your own,” he said. “God is as big as you make Him out to be.” Afterwards Buchan spoke to Wapad about his perception of students today. It was clear that he is passionate about young people. “Young people, listen to me! God wants us to start believing the impossible, to trust Him for the miraculous. If God isn’t tangible, the young people don’t want Him.” Buchan’s work here was done. “I have to go. Not because I want to, but because others need to hear the gospel as well.”

Angus Buchan in the Amphitheatre. FOTO: ANICA SCHEEPERS

bekende motiveringspreker is. Botha het nie net geslaag daarin om mense te inspireer met haar getuienis nie, maar ook haar persoonlike drome vervul. Haar uterus is erg beskadig tydens die aanval. Dokters het gesê sy sal sukkel om swanger te word en sukkel om die kind te dra.Vandag is sy die gelukkige ma van twee seuns Daniël en Matthew. Sy beskou haar plig as ma as haar beroep en haar passie.

Waar is die Pukkie-blad heen? BIANCA BOTHA Studente sou agtergekom het dat die populêre JOOLblad wat bekendstaan as die Pukkie, se verkope nie so opsigtelik was tydens vanjaar se JOOL nie. Die Pukkie het ’n groot verandering ondergaan deurdat die verspreidingskanaal daarvan gewysig is. In die verlede het eerstejaars op ’n Saterdag tydens JOOLweek na verskeie plekke vertrek en die Pukkie is só deur die eerstejaars aan die publiek verkoop. Studente wat hierdeur moes gaan, kan getuig dat dit nie altyd so maklik was om dit verkoop te kry in die omliggende gebiede nie. Ilouwna le Roux Uitvoerende Komiteelid (UK) vir

'n Oopgevoude Pukkie-blad 2013. FOTO: CHARNÉ KINGWILL JOOL met die portefeulje publikasies vertel dat die besluit om die verkoopsdag af te stel, ingestel is ná dit verlede jaar op die JOOL-Bosberaad se tafel voorgelê is. Sy verseker dat koshuise steeds dieselfde hoeveelheid Pukkies ontvang maar nou ’n langer tydperk het om dit te

verkoop. Daar word ook geen beperkings geplaas op grond van geografiese gebiede nie en eerstejaars sowel as seniors mag die Pukkie in hulle tuisdorpe gaan verkoop. “Dié wysiging los baie van die aanvanklike probleme op: daar bestaan nou geen risiko en hoë onkoste van vervoer nie en dit skep ruimte in die alreeds-oorvol Ontvangs- en Bekendstellingsprogram,” sê Le Roux. "In die verlede was dié blad vol grappies en snaaksighede geprop en dit het die Pukkie ’n goeie verkoper gemaak. Vandag is dit meer ’n bemarkings- en inligtingsblad oor SJGD en JOOL," het Les MacKenzie gesê. Volgens Anrike Slabbert ’n oud HK-lid in Oosterhof het die Pukkie “nie iets in wat 'n mens brand om te lees nie.”


NUUS

7 MAART 2013

Rookbeleid word nie toegepas

Waar daar ’n rokie trek MIZAN VAN DER MERWE

‘D

aar is net een pad na jou longe; jy kan dit net sowel teer!” Dié stelling word heel vermakerig saam met groot bolle rook die lug in gestuur. Die tabakwet behels dat geen tabakproduk gerook mag word binne ’n bedekte of gedeeltelik bedekte area soos patio’s, stoepe, balkonne, wandelgange en parkeerterreine wat oop is aan die publiek nie. Die eienaar of bestuur wat nie aan hierdie regulasies voldoen nie, kan met 'n maksimum van R50 000 beboet word terwyl die spesifieke roker met R500 beboet kan word. Die wetgewing gaan moontlik weer aangepas word waar rook in alle publieke plekke verbied gaan word. Volgens die Institusionele Kantoor behels die rookbeleid van die Noordwes-Universiteit dat die beleid sigbaar moet wees by alle ingange van geboue. Studente, personeellede en besoekers word slegs toegelaat om te rook in aangewysde rookareas wat geïdentifiseer kan word deur die “Rookarea”-bordjies. Die toegewysde rookareas word geïdentifiseer deur die beroepsgesondheids- en veiligheidskomitee in konsultasie met die bestuur. Die toegewysde areas mag egter nie ’n area wees wat gereeld deur werknemers en studente gebruik word nie, 'n inbreuk maak op enige areas wat deur nie-rokers gebruik word nie en moet aan die vereistes van die relevante wetgewing voldoen. Daar is heelwat gebiede waar studente vrylik rook, maar geen bordjies wat aandui dat die areas

Mense wat die reëls oortree moet gestraf word en dit gebeur nie regtig op kampus nie FOTO: ALDA BRONKHORST Studente poseer vir 'n foto wat algemene praktyk op kampus naboots.

spesiale rookareas is nie – alhoewel hierdie wysigings in die wet reeds in 2007 in werking getree het. Dit sluit in onder meer buite die Ferdinand Postma-biblioteek, die muurtjies weerskante van Lover’s Lane en die amfiteater. Hanno Labuschagne student aan die NWU-Potchefstroomkampus, sê: “Dit irriteer my tot in my diepste as iemand loop in 'n plek soos Lover's Lane en iemand se rook waai in my gesig. “Dit stink en dis ongesond, so eenvoudig soos dit.” Hy sê dat min rokers hulle stompies in die spesiale asblikke soos dié buite die SS gooi. “Mense wat die reëls oortree moet gestraf word en dit gebeur nie regtig op kampus nie met die uitsondering van gevalle binne koshuise.” “Die rookwetgewing is 'n landswet, waar die wet duidelik is met

voorskrifte sal ons dit moet gehoorsaam,” sê Wilma Lotriet hoof van Inwoningdienste. “Ons is tans besig om aan 'n plan te werk in samewerking met die Institusionele Kantoor en Beroepsgesondheid en Veiligheid om aan die wetlike vereistes van die rookwetgewing te voldoen en ook die studente te akkommodeer.” Die rookareas maak dit wel ongerieflik vir rokers om vinnig ’n sigaret te rook tussen klasse, maar die wetgewing is hoofsaaklik ingestel en gewysig om die meerderheid wat nie rook nie te beskerm teen tweedehandse rook. Ruletia le Roux ’n student aan die NWU-Potchefstroomkampus, meen dat almal rook waar hulle wil. "Ek rook self, maar ek weet dit is irriterend as ’n mens nie rook nie en mense rook in beknopte plekke. Rook is sleg vir die mense om jou.”

| 5

Segway Smit gesels JOPIE HENNING Met die intrapslag in die NWUPuk se Wetenskapsentrum kan ’n mens sommer sien dat dié inisiatief op kampus deur ’n bekwame persoon bestuur word. Dié lewende legende is niemand anders as prof. Jan Smit (71) of soos sy vriende en van die ouer garde hom noem, Bommel, nie. Baie studente ken prof. Smit as die oom op daardie snaakse ding waarop 'n mens staan en ry. Dié “snaakse ding” is ’n Segway. In sy kantoor pryk verskeie geraamde bewyse van dié man se kennis en toewyding tot die wetenskap. Hy het ondermeer al in Sjina, die VSA en ’n groep ander Europese lande lesings gegee. Prof. Smit het in 1977 sy DSc in Kernfisika van die destydse PU vir CHO verwerf. Hy vertel met trots dat akademie nie al die plek in sy lewe in beslag geneem het nie, maar dat hy as student ’n kranige rugbyspeler was. In sy eerste jaar aan die Universiteit het hy reeds vir PUK1 uitgedraf. Op kampus het prof. Smit ’n bydrae gemaak met sy jarelange betrokkenheid by die navorsing van kernfisika. Hy vertel dat een van die hoë geboue op kampus ’n versneller gehuisves het waaraan hy by die destydse Atoom Energie Koöperasie gewerk het. Prof. Smit se lewensuitkyk is baie positief en hy sê “Die lewe is kort en ’n mens moet elke geleentheid aangryp wat na jou kant toe kom. Carpe diem. Die wetenskap verfyn dinge, mense maak alles meer omslagtig.” Nie net het prof. Smit drie kinders nie, maar ook ses klein-

FOTO: JOPIE HENNING Prof. Jan Smit op sy Segway.

kinders. Hy vertel met trots hoe lief hy hulle het en dat die kennis van jong kinders verbasend is. Kyk uit vir prof. Smit op sy Segway en maak ’n hek oop vir hom, anders val hy weer soos die keer toe ’n student voor hom uitgegaan het en die hek se sensor geaktiveer het met die hek wat toe outomaties voor hom toeval. Maak ’n afspraak by die Wetenskapsentrum met prof. Smit en geniet ’n toer deur dié sentrum, dié professor het baie kennis van die wetenskap.

LAN-League flikflooiers om te vergader vir oorlog JEANELLE GREYLING Jy kan jouself gerus in ’n bittereinder se skoene plaas en jou slaapverlies en rekenaarvernuf uittoets. As jy weet wat beteken LAN, DOTA, HON en CoD is jy gereed om die LAN-League op 8 tot 9 Maart aan te pak. “Dit is ’n geleentheid vir studente wat lief is vir LAN en dit grootskaals doen,” het Marno Matthee Studenteraadslid (SR) van Media en Kommunikasie

(MEK), gesê. Moet egter nie geïntimideerd voel nie, daar is kleiner kompetisies soos Angry Birds en Heroes of Newerth (HON) beskikbaar vir dié wat gaan om te ontspan. “HON is baie soos DOTA,” het Matthee gesê (DOTA = Defense of the Ancients). ’n LAN is ’n Lokale Area Netwerk, wat beteken spelers kom by mekaar in dieselfde lokaal – die Sportsentrum. Volgens Matthee kan almal van

Solank daar studente is vir wie dit belangrik is, sal dié geleentheid voortgaan 18:00 ook op Xbox’e speel en flieks gaan op ’n grootskerm vertoon word tot die volgende middag

15:00, wanneer dié geleentheid eindig. Die IT-Instapdiens gaan vanjaar die infrastruktuur vir die LAN-League voorsien, “Ons gaan die netwerk verskaf en die spelers help om die bedieners op te stel,” het Barend Pretorius van dié diens gesê. MEK het probeer om die nuwer weergawes soos Modern Warfare 3 te akkommodeer, “maar as gevolg van die feit dat dit nie op kampus gespeel kan word nie, het

ons daarteen besluit.” “Baie van dié ondernemings se hoë-sekuriteitspoorte is moeilik om te bekom en is ’n sekuriteitsrisiko vir die universiteit se netwerk,” het Pretorius gesê. Matthee moedig almal aan om hul sleutelborde, muise, LANkabels, verlengingskoorde en oorfone te bring “sodat jy nie die ander pla met jou musiek nie”. MEK is tans besig om die moontlikheid van ’n LAN-liga vir koshuise te ondersoek.


6|

7 MAART 2013

NUUS

FOTO’S: COLETTE BOTHA

“‘n Goeie boer is ‘n dooie boer” lei na koshuisskorsing

Ooreenkoms tussen SASCO en AfriForum LUZANNE KEYTER

N

á ’n ses uur lange mediasieproses soos deur die Noordwes-Universiteit (NWU) se Menseregtekommissie (MRK) versoek is, het Jason Mfusi die SASCO-leier van die NWU en AfriForum Jeug ’n ooreenkoms bereik. Dit volg na Mfusi se uitspraak “’n goeie boer is ’n dooie boer” op Facebook die 4de Februarie. Na talle klagtes van studente het AfriForum Jeug gevolglik ’n klag van haatspraak teen Mfusi op 5 Februarie 2013 by die MRK van die NWU ingedien. Die MRK het die saak ondersoek tydens ’n mediasieproses op 26 Februarie 2013 en Mfusi skuldig bevind op AfriForum Jeug se aanklagte van rasisme en haatspraak. Hulle bevinding word gesteun op die voormalige ANC-jeugliga Julius Malema se hofsaak vir sy omstrede “skiet die boer”liedjie waaruit die term “boer” ontleed is en bevind dat Mfusi se uitlating gemik was op ’n sekere gemeenskap. Volgens die woordvoerder vir AfriForum Jeug van die NWU-Puk Marcus Pawson, het Mfusi gevolglik ’n skriftelike verskoning onderteken waarin hy skuld erken het dat sy uitlating aanstootlik kon wees vir die boeregemeenskap en het hy ook ’n verskoning aan hierdie gemeenskap gerig. Mfusi het ook onderteken dat hy “ander Suid-Afrikaners sal aanmoedig om nie soortgelyke uitlatings te maak,

’n Paar dae terug was hierdie kamer nog mooi versier, maar dis meestal nou net as en rookskade.

Waaier veroorsaak brand in Heide COLETTE BOTHA

Hy moet ander Suid-Afrikaners aanmoedig om nie soortgelyke uitlatings te maak nie

geen reg gehad het om pyn vir ’n ander gemeenskap te veroorsaak nie en dat hy as SASCO-leier, ’n student van die NWU-Puk en as ’n Suid-Afrikaner ’n rol in Suid-Afrika wil speel wat nie afbrekend is nie, maar eerder opbouend is.” AfriForum Jeug voel dat daar op die ANC “’n verantwoordelikheid rus om organisasies soos SASCO wat by hulle geaffilieer is, op te lei in wedersydse erkenning van en respek vir minderhede” en dat die mediasieproses ’n sukses was. Die skriftelike verskoning gee volgens hulle erkenning aan een van Suid-Afrika se minderhede – die boeregemeenskap wat deur plaasaanvalle en -moorde geteister word. Na bewering is Mfusi intussen uit ’n kampuskoshuis geskors en sal in Maart voor ’n dissiplinêre verhoor by

die NWU-Puk verskyn. Die uitlating is ook intussen van Facebook af verwyder. Dié was die eerste geval waar ’n organisasie (in die geval SASCO) erken dat dit verkeerd is en dat ander gemeenskappe benadeel is deur uitlatings wat deur hulle gemaak word. Deur die inisiatief van die MRK is daar Saterdag 3 Maart ’n memorandum van verstandhouding opgestel en onderteken deur die seniorlede van albei organisasies waarin beide sal beloof om met wedersydse respek teenoor mekaar op te tree om sodoende die fundamentele reg teen die Grondwet te respekteer. Om hierdie memorandum te volg nie net by die NWU nie, maar by elke universiteit waar SASCO en AfriForum betrokke of geaffilieer is, vind dus nasionale grondslag.

’n Eerstejaar-inwoner se kamer van Heide-dameskoshuis het Maandag 4 Maart om ongeveer 11:30 aan die brand geslaan ná daar glo ’n kortsluiting deur ’n waaier veroorsaak is. Telanie Niemand onderprimarius van die koshuis, het eerste agtergekom dat die kamer op die Phenomenal-gang op die vyfde vloer, brand. “Ek het rook geruik op die gang en die mense op die gang afgestuur deur die noodprosedure te volg. Daarna het ek die inwoningsbeampte gebel en hulle het sake verder hanteer,” het Niemand gesê. Kiewiet Scheppel woordvoerder van die NWU-Puk, het gesê dat daar vier brandblussers gebruik is om die vuur te blus. Die omvang van die skade sluit onder meer ’n skootrekenaar en die res van die goedere wat op die lessenaar was in. Brandgevaar-risiko’s word gereeld aan alle studente op kampus deurgegee. Noodprosedures word ook gereeld deur die koshuise geoefen. “Ons het verlede Maandag ’n bomdril gehad en ons het baie goed daarmee gedoen. Die meisies weet presies hoe dit werk en wat die prosedure is. Almal was vinnig onder gewees,” het Esmarie Venter primaria van die koshuis, gesê. Volgens ’n anonieme bystaander het die inwoners in ’n haas by die koshuis uitgehardloop, maar hulle het egter probeer om die ontruimingsroetine suksesvol toe te pas. Volgens Mariaan Smit inwoningsbeampte van die koshuis, het die nooddienste onmiddellik reageer en die situasie flink en vinnig hanteer. “Die mediese- en brandweerpersoneel is uitstekend,” het Smit gesê.


7 MAART 2013BUITEWÊRELD

Prof. Anette Combrink wys haar ontevredenheid by die raadsvergadering.

FOTO: BEELD

|7

Interkampus

Sommiges betaal vir Varsity Cup BENINE CRONJÉ & COLETTE BOTHA

Mapethle Mapethle weer burgemeester

Combrink uitgeskop HANNES KRUGER Die Demokratiese Alliansie (DA) se prof. Annette Combrink is nie meer burgemeester van die Tlokwe-munisipaliteit ná sy verlede week uitgestem is nie. Combrink het die afgelope drie maande die stad gedien. Die ANC het voortgegaan om 'n mosie van wantrou teen Combrink te bring ten spyte van die dreigemente wat die DA op die tafel gebring het wat die mosie as onwettig afmaak. Dis met 30 teenoor 22 stemme tydens 'n raadsvergadering in Potchefstroom aanvaar. Aan die einde van November is Mapethle Mapethle uitgeskop ná daar ’n mosie van wantrou teen hom ingestel is. Combrink is ingestem as die nuwe burgemeester. Die rolle is nou weer omgeruil. Mapethle Mapethle is verlede week weer terug in die burgemeesterstoel ná hy Combrink met 31 teenoor 21 stemme geklop het. Die ANC het verlede week voort-

gegaan met die mosie teen Combrink ondanks 'n hangende hooggeregshofaansoek van die DA. Die DA wil die onreëlmatighede in die ANC se poging om mag te herwin, in die hof teenstaan. Hans-Jurie Moolman 'n prokureur en DA-raadslid, het die spreker gewaarsku dat die ordereëls gebreek gaan word as daar met die mosie voortgegaan word. ANClede het dit snaaks gevind toe Moolman gesê het dat almal wat aan die mosie deelneem individueel in die hof verantwoordelik gehou gaan word. Die spreker het in reaksie gesê: “Ons het geen hofbevel voor ons nie. Ons gaan dus voort met die mosie.” Enkele sekondes ná Combrink uitgestem is, het die ANC-hoofsweep Dakota Legoete haar versoek om haarself uit die burgemeesterstoel te verwyder. Hy was voor die stemming ook van mening dat Combrink vir eens en altyd as burgemeester verwyder moet word.

Kortliks

Wêreldnuus

V.S.A.

Soektog vir sinkgatslagoffer gestaak Die soektog vir Jeff Bush is Saterdag 2 Maart gestaak. Bush is Donderdagaand deur ’n sinkgat wat onder sy slaapkamervloer in Seffner Florida, oopgemaak het heel ingesluk. Owerhede moes die moeilike besluit neem om op te hou soek nadat Bush se kanse van oorlewing skraal begin lyk het. “Ons was nie in staat om mnr. Bush op te spoor nie, om daardie rede word die reddingspogings gestaak,” het Hillborough County administrateur Mike Merrill, Saterdagaand aan CNN verslaggewers gesê. Beide huise weerskante van die Bush huis is as onveilig verklaar en ontruim.

V.S.A.

$85bn gesny in nasionale begroting Pres. Barack Obama het Saterdag gewaarsku dat ’n massiewe $85bn program om die regering se begroting te sny soveel as 750,000 mense hul werk kan kos, nadat hy teësinnig ’n bevel onderteken het vir die program om te begin. Die president het selfs die nuwe beleid as “nie slim” bestempel. “Die pyn gaan ’n realiteit wees. Baie middelklas families se lewens gaan op ’n beduidende manier ontwrig word,” het Obama in sy weeklikse adres gesê.

Combrink het in reaksie haar lêers opgetel, die burgemeesterstoel verlaat en haar plek as DAraadslid ingeneem. Daar is egter vrae oor wat die DA in die toekoms gaan doen in reaksie van die politieke gebeure verlede week in Potchefstroom. “Die DA beplan om steeds met die hofaansoek voort te gaan en die ANC se onreëlmatige hantering van die ingstelde mosie van wantrou teen Combrink te veg,” het ’n DA-mediaverklaring gelui wat op die 26ste Februarie uitgereik is. Die waterkrisis word ook tans ondersoek om vas te stel of dit ’n poging van die ANC was om die DA in Tlokwe te saboteer. Die ANC is egter van mening dat hulle die probleem so gou as moontlik wil oplos. Legoete het voor die stemming waar Combrink uitgestem is gesê dat die DA-burgemeester uitgestem moet word sodat hulle (die ANC) so gou as moontlik die waterkrisis kan uitsorteer.

Die FNB Varsity Cup is ’n jaarlikse Suid-Afrikaanse Rugby-unietoernooi waaraan 8 universiteitsspanne deelneem. Daar word by sekere universiteite van studente verwag om te betaal vir wedstryde, waar ander studente dit gratis kan bywoon. Die Universiteit van Pretoria (UP) het vanjaar oproering onder studente veroorsaak toe studente vir die eerste keer vir Varsity Cup -kaartjies moes betaal. Die pryse van die kaartjies beloop R50 vir die hoofpawiljoen, R30 vir die atletiekpawiljoen en R10 om op die gras te sit. Die pryse kweek groot ongelukkigheid onder studente. “Studente gaan Varsity Cup toe om hul universiteit te ondersteun en hulle is nie veronderstel om geld uit ons te probeer maak nie. Baie minder studente wil nou Varsity Cup bywoon,” sê Monique Coetzer derdejaars-onderwysstudent van Tuks. Die opkoms van die eerste wedstryd by Tuks was aansienlik sleg, maar die wedstryd van 25 Februarie het meer ondersteuning van studente gekry, aangesien daar ’n duisend gratis kaartjies aan studente geskenk is. Volgens Duitser Bosman besturende direkteur van FNB Varsity Cup, word geld van studente verhef om die stadion te onderhou. “Dit kos ’n bedrag geld om só ’n

wedstryd te reël en daarom sien ek nie die rede hoekom dit verniet moet wees nie,” sê Bosman. Volgens ’n AfriForum Jeug Mediaverklaring het TuksSport ingestem om die pryse van kaartjies te verminder. ’n Sms-veldtog is geloods waar studente hulle mening kon spreek oor die Varsity Cup-pryse. Daarvolgens is daar verneem om na dié saak die pryse aan te pas. Die Universiteit van die Vrystaat (UV) se studente woon die Varsity Cup-wedstryde gratis by. Daarom kan die Shimla’s (die UV se rugbyspan), goeie ondersteuning geniet. Kovsies deel ook gratis T-hemde by hul wedstryde uit. Die bemarkingspan van die Universiteit van Kaapstad (UCT) verkoop ’n jaarlikse lidmaatskapkaartjies teen R400. Die aankoop van ’n lidmaatskapkaartjie behels ’n hele lys voordele. Ikeys studente kan verniet tuiswedstryde bywoon en geniet ook afslag op boeke en by restaurante. Studente sonder dié lidmaatskapkaartjie moet by tuiswedstryde R10 toegang betaal. Dit word verneem dat meer studente die R10 toegangsfooi betaal as die lidmaatskapkaartjie. Studente van die Universiteit van Stellenbosch (US) betaal vir ’n geruime tyd ’n R20 ingangsfooi vir Varsity Cup-wedstryde. Die Danie Craven-stadion kan 16 000 ondersteuners akkommodeer, daarom is daar ’n groot aanvraag.

SAAMGESTEL DEUR KOBUS OLIVIER

SJINA

THAILAND

Aardbewing vernietig 700 huise

Ivoorhandel afgeskaf

’n Aardbewing in suid-wes Sjina het omtrent 700 huise laat platval en ten minste 30 mense beseer. ’n Verdere 2500 huise is beskadig volgens die offisiële Xinhua Nuus Agentskap. Die aardbewingburo in Yunnan provinsie waar Sondagmiddag se aardbewing plaasgevind het, het beweer dat drie van die beseerdes in ’n kritieke toestand is. Die VSA Geologiese Opname sê dat ’n 5.5-grootte aardbewing het 51km van Dali af getref, teen ’n diepte van 33km.

Eerste minister Yingluck Shinawatra het Sondag aangekondig dat Thailand se plaaslike ivoorhandel beëindig gaan word. Shinawatra het die aankondiging gemaak by die openingsseremonie van ’n Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) in Bangkok. “Dit sal help om alle vorme van olifante te beskerm, insluitend Thailand se wilde en getemde olifante en dié van Afrika,” het Shinawatra gesê. Die CITES konferensie duur voort tot 14 Maart.

SUID-AFRIKA

8 van SAPD gearresteer Agt lede van die SAPD is Vrydag 1 Maart, in hegtenis geneem in verband met die dood van ’n buitelander in polisie-aanhouding. Die Mosambiekse taxi-drywer is Dinsdagaand 26 Februarie, dood aan kopwonde nadat hy agter aan ’n vangwa vasgeboei en deur die strate van Daveyton naby Johannesburg, gesleep is. Die skokkende insident is op ’n selfoon opgeneem en het hewige publieke reaksie gelok. “Dié verskriklike voorval van buitensporige geweld is die nuutste in ’n toenemende ontstellende patroon van brutale polisie-optrede in Suid-Afrika,” het Noel Kututwa Amnestie Internasionaal se suiderlike Afrika direkteur, aan CNN gesê.


NUUS

8|

7 MAART 2013 FOTO: MAMAPHOTOGRAPHY.CA

Famous Face: Varsity se Lilly

Bult se oë HILETTE WENTZEL

V

ir die meeste studente is Varsity Café ’n lewensaar vir sigarette, melk of iets te ete na ’n lekker kuier. In die agtergrond van elke laatnag Varsity Café-besoek sit Lilly Kalamidas agter die toonbank met boeke vol stories en wyshede. “Hulle noem my sommer tannie Lilly,” sê Kalamidas met ’n ingenome glimlag. Lilly Kalamidas afkomstig van Kempton Park, werk vir meer as ’n jaar lank al tussen 19:00 en 07:00 in Varsity Café. Sy geniet hierdie interessante skof wat “die lewe so mooi uitbeeld”. Sy vertel dat dit soos haar eie dagtot-dag sepie is. Lilly meen elke dag bring iets anders met snaakse oomblikke waar mense mekaar dare om te streak tot meisies wat in Varsity Café wegkruip vir ander meisies. Haar sisteem is al só geolie dat wanneer ’n bakleiery uitbreek dit onmiddellik opgelos word en hulle as beste vriende daar uitstap. Sy word die kwaadste vir studente wat in die laatnag nie kan lees nie en so met die vinger beduie. “Ek onthou nie die slegte goed nie, net die nice goed,” meen Kalamidas. Sy noem ook dat dit interessant is om mense met die verloop van die aand te sien in-en-uit wals en teen die einde van die aand net kos wil hê. Op dié punt meen sy dat die meeste studente Foxi-nax of Yanks chips koop, “enige iets wat vinnig is en vol maak”. Studente is glo ook lief vir die Varsity-slaai of ’n special.

Mystic se spoke lag lekker JEANELLE GREYLING

Wat meen jy oor die Oscar-saak? Die herkenbare Lilly Kalamidas van Varsity Café. FOTO: LIZE-MARI JOOSTE

Vir Lilly is die kliënte nie net gesigte nie en gereelde studente ken sy al op die naam met hul bestelling en spesiale versoeke. Daar word definitief bande gebou en “as daar 'n probleem is sal ek hulle uithelp of hulle sal my uithelp,” sê Lilly. Die lekker van haar werk is dat sy met mense te doen het. Sy geniet die werk en sê dat dit haar lekkerste nóg is. Sy beplan nie om gou van dié skof af te klok nie. Studente kan uitsien na ’n revamp van Varsity Café, “ons gaan retro. Nuwe menu, nuwe alles,” het Lilly gesê. Dié verandering kan einde Maart verwag word. Lilly sluit af deur te sê “toe ek jonger was, het ek ook gedrink en meer gekuier, maar nou dat ek ouer is, kan ek nie teruggaan nie. Julle moet dit geniet, julle moet elke aand geniet voordat julle soos die random grys oupas word wat in Bourbons uithang.”

TANYA DU PLESSIS LaVaria 1ste Jaar BA Tale

DANELLE POTGIETER Dinki 3deJaar BCom Bemarking en toerismebestuur

“Al sy borge is teruggetrek. Sy loopbaan is daarmee heen. Hy het homself mooi in die voet geskiet.”

“Ek is ontsteld dat ’n SuidAfrikaanse held probleme in sy persoonlike lewe ervaar."

VAUGHAN COETZEE Veritas 3de Jaar BCom GR

ELIZE VAN WYK Privaat 1ste Jaar BA Gedragswetenskappe (Sielkunde)

“Persoonlik weet ek te min van die wet en te min feite is aan die publiek bekend gemaak om 'n gevolgtrekking te maak. Ek sal maar wag en sien, maar ek kry albei gesinne baie jammer.”

“Almal maak foute, maar daai is nie 'n menslike fout nie. Oscar het ook vandag gepost ‘Don’t judge me and if you do, remember to be perfect for the rest of your life’.” (Pistorius het

CARLI TERRE'BLANCHE Bellatrix 3de Jaar BA Erfenisbestuur

JURGEN PRETORIUS Heimat 1ste Jaar BCom Bemarking en toerismebestuur

“Ek dink hy het nie geweet wat hy doen nie.”

"Sy verklaring en die hof verskil."

wel nie hierdie stelling gemaak nie)

SAAMGESTEL DEUR HILETTE WENTZEL

As daar maar net ’n prysuitdeling vir filmprestasies in Potchefstroom was, het die toekenning vir Beste akteurs in ’n spookstorie aan Gerrit-Jan Wissing en Malcolm Fick gegaan. Alhoewel dit uitdraai dat Die Mystic Boer nié spook nie, spook die werknemers se verbeeldings. Die selfverklaarde Spookspotters van Wapad is gekonfronteer met die waarheid. Daar is in die uitgawe van 21 Februarie berig oor beweerde spoke op die Boer-terrein. Van dié stories, meestal wat op die YouTube-video vertel is, is toe net speels. Die gebou was wel net ’n dagkliniek en nie ’n hospitaal met ’n intensiewesorgeenheid nie. Die informante het ook voorgehou dat mense al oorlede is op die perseel wat ook onwaar is. Albei die eienaars Eloïse en Deon Botha, het deurentyd gelag vir die verkeerde inligting wat aan Wapad deurgegee is. Eloïse glo wel in spoke en sy het na bewering ’n aanvoeling vir die bonatuurlike. “Só iets is die eerste aspek waarna ek oplet wanneer dit by die koop van ’n perseel kom.” Sy was seker van haar saak: “Ek het geen eienaardige gevoelens oor dié perseel gekry nie.” “Maar,” het Eloïse beklemtoon, “hier is nie spoke in Mystic nie.” Sy het Wapad se nommer geneem en beloof om te bel as haar spooksintuig beep.


Fliektomaan: Verraaiers

KEVIN DU PLESSIS

V

erraaiers, ’n Afrikaanse fliek wat afspeel tydens die AngloBoereoorlog draai nou in teaters. Dié fliek vertel die verhaal van die opoffering en moed van boerevegters wat moet kies tussen die vroue en kinders wat agtergelaat is op hul plase of om aan te hou met die oorlog teen die verdrukkers wat reeds die oorhand in die stryd gekry het. Die hoofrol vertolk deur Gys De Villiers, is kommandant Jacobus van Aswegen wat ’n fiktiewe karakter is en ook saam met die bekende naam Generaal De la Rey geveg het in die Eerste Vryheidsoorlog. Hy neem ’n besluit wat na sy mening die logiese en morele uitweg is - om terug te keer na sy plaas om sy familie te beskerm. Sy seun en skoonseun volg sy voorbeeld. Hulle word dadelik as verraaiers en hensoppers uitgemaak wat lei tot aanklagtes op hoogverraad en ’n stryd vir hul lewens in die aangesig van ’n kruisvuur. Die regisseur Paul Eilers, wat self in televisiedramas soos Vyfster en Song vir Katryn gespeel het, vertel

dat hy weer ’n reaksie van ongeloof sal kry soos met sy vorige fliek Roepman. “Mense gaan sê ‘dis nie waar nie’ en ‘ons familie was nie so nie’. Maar hulle is tog fiktiewe karakters en enige reaksie is ’n goeie reaksie,” vertel Eilers aan Pasella. Soos met Roepman kry dié regisseur dit reg om sterk emosies van Afrikanerpatriotisme te wek. Die draaiboek wat aanvanklik effens deurmekaar is soos dit rondspring tussen drie verskillende tydperke, het ’n interessante benadering wat wys hoe dié fliek ook gaan oor die implikasies van elke besluit wat jy neem soos die nagevolge strek oor generasies. Die rolverdeling is deeglik deurdink. De Villiers se spel is oortuigend ten spyte van ’n paar onoortuigende tonele aan die begin van die fliek. Hy lei die emosionele wipplank van keuses, gevolge, geregtigheid en onregverdigheid deur tot die einde. Jacques Bessenger met ’n goeie Skotse-aksent verdien vermelding vir sy hartskeurende spel in sy karakter se verhoor in die hof. Andrew Thompson wat kort ná die verfilming van sy tonele selfmoord gepleeg het, gee

’n mens hoendervleis soos hy die dood in die gesig staar. Verraaiers is ’n lang fliek, maar die kinematografie is uitstekend. Die redigering het net een gaping wat die uitkoms te vroeg weggee en dit is die simbool van die bidsprinkaan wat sy tweede verskyning te vroeg maak. Die kyker besef wat gaan gebeur en dit verlaag angsvlakke op die klimaks van die verhaal. Die vroue by die huis se tonele dra ondertone van kommentaar op God se rol in oorlog en laat ’n mens uiteindelik met ’n gevoel van verlatenheid en onregverdigheid. “Voor elke veldslag bid ons in Afrikaans en hulle in Engels,” sê CJ van Aswegen vertolk deur Viljé Maritz. Dié fliek is ’n stap in die regte rigting vir die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf. Dit raak jou aan en trek jou in soos dié ultra-emosionele verhaal aan jou wortels begin pluk. Dit laat jou twyfel oor mense in gesagsposisies en laat jou dink oor die goddelike aspekte van oorlog.

Raak opgewonde vir RAMfest

SIMON SONNEKUS Feesgangers tel die dae af. Elke uur bring dié geesdriftiges nader aan die verhoog, die klank, die ligte, die kopswaai en die herinneringe van ’n onvergeetlike aand. RAMfest is om die draai en almal wat daardie goue kaartjie besit kan nie wag om te vergader by Riversands Farm in Johannesburg nie. RAMfest se repertoire bevat groot name soos Rise Against, Bring me the Horizon, Pendulum en verskeie ander internasionale DJ’s. Verder spog die line-up ook met puik Suid-Afrikaanse groepe soos Beast, Van Coke Kartel en

die besige band Black Cat Bones. RAMfest bied jaarliks toegang vir minder bekende Suid-Afrikaanse bands om op ’n wêreldklas verhoog hulle musiek ten toon te stel. “Sekere bands is gemaklik met optredes in toe klubs, maar kry nou ’n kans om op ’n opelugverhoog te kan speel, dit is hulle droom,” het Hannes du Plessis eienaar van Memphis gesê. Du Plessis het al vir verskeie jare bands soos die Tuindwergies bestuur. “Jy kan RAMfest vergelyk met iets soos Download fest in Donnington en die VANS Warped Tour. Dit bied egter meer verskeidenheid aan en gee feesgangers die geleentheid om alles van hard rock tot electronica te geniet,” het Du Plessis gesê. Mia Jordaan ’n Wapad-joernalis en geesdriftige feesganger, het vir alle nuwe RAMfest bywoners waardevolle raad gegee oor wat om te verwag dié naweek. “Eerstens, as jy kamp dames, bring wetwipes. Dit is werklik jou beste maat vir ’n plaas sonder

WEN! Jy kan RAMfest vergelyk met iets soos Download fest in Donnington en die VANS Warped Tour storte. Verder moet jy onthou om verskeie komberse te bring vir ’n koue nag of lê-oppervlakte voor die verhoog.” Jordaan sê ook dat plastiekbottels ’n belangrike item wees in jou pakkasie is. “Jy mag nie glasbottels na die verhooggebied neem nie. Daarom moet jy alles oorskink in plastiekhouers.” Albei Jordaan en Du Plessis stem saam dat RAMfest van die beste feeste in Suid-Afrika is en dat dit verder net beter gaan word. “Hopelik sien ons in die volgende paar jaar iets soos Killswitch Engage en Lamb of God by die fees,” het Du Plessis gesê.

Een van die foto’s op DFB se kalender. FOTO: PICTURECAFÉ

DFB-kalender beweeg LYNTHIA JULIUS Dysfunctional Beat (DFB) ’n kunste-onderliggaam van die NWUPukkampus, stel Maart vanjaar hul eerste kalender bekend. Hulle fokus op eenheid in diversiteit siende dat hul dansgroep uit ’n verskeidenheid van kulture bestaan. Die doel van die kalender is om hulle as groep te bemark. Die idee kom vanuit die begeerte om beweging uit te beeld en nie net dans nie.

“Wanneer jy dans, beweeg musiek deur jou, asof die musiek sê: Doen dit nou,” meen Lelanie Reiners voorsitter en sekretaresse van DFB. Ou voertuie en ’n sleepwa is tydens die eerste shoot voor die Mooirivier-winkelsentrum ingespan om die taak te verrig. Een van die hoofborge van die groep is Varsity Cup en die Varsity Cup-Harley word in een van die tonele gebruik. Om die Varsity-gees te beklemtoon, word

15 & 16 Maart 2013 - Fourways

daar beplan om dit by die Fanie du Toit-sportterrein te skiet. De Vos hoop dat dit op FNB- en Varsity-webtuistes sal verskyn vir bemarking. “Ons siele kommunikeer deur die musiek,” het Carina de Vos met die portefeuljes sosiaal en klerasie van DFB aan Wapad vertel. De Vos het ook vertel dat hulle eers plaaslik hul kalenders wil versprei en later op ’n nasionale vlak wil uitbrei.

Wapad gee nog drie kaartjies vir RAMfest weg en jy kan die gelukkige wenner wees. Wat is die mees random item wat jy RAMfest toe sal inpak?

RAMFEST KAARTJIE VERKOPE BY www.ticketbreak.co.za/ramfest

Red Heart hoofverhoog: VRYDAG 15 MAART: 17h30 - Man As Machine 18h30 - Black Cat Bones 19h30 - The Inspector Cluzo (Frans) 20h30 - Fuzigish 21h30 - Van Coke Kartel (sameswering) 23h15 - Jack Parow

SATERDAG 16 MAART : 13h30 - The Hammer Of Redemption 14h30 - Deity’s Muse 15h30 - Truth & Its Burden 16h30 - Juggernaught 17h30 - Beast 18h30 - Mind Assault 19h30 - Pestroy 21h00 - Bring me the Horizon (VK) 23h00 - Rise Against (VSA)


10 |

7 MAART Kampus Debat (FINAAL) Memphis Potch Jan Blohm & Snowing Down South

KUNS EN VERMAAK

7 MAART 2013

Renaissance vir jong musikante

9 MAART Memphis Potch Shadow Club & Anti Retro Vinyls 10 MAART Konservatorium Lukas Vondracek 12 MAART Potch Dam Toeka Makiti “Festival of Colours” 14 MAART Memphis Potch Mr Cat & the Jackal 15 MAART Taste Café Woolworths Wine & Sushi Tasting 16 MAART Memphis Potch BlueScrew feat Jaco Meyer Taste Café Woolworths Wine & Sushi Tasting 19 MAART Duikweg Canvas Konservatorium Grahamstown Sextet 21 MAART Memphis Potch Moving House & Bouwer Bosch 23 MAART Memphis Potch BlueScrew feat Jaco Meyer 28 MAART Memphis Potch The Plastics

Regstelling: Na die berig "Potch versot op Soesji" is daar 'n regstelling aangende van die pryse van Soesji. QBA en Taste Café se Fashion Sandwiches is 8 stukke en van R41-R50. Hulle Sashimi is 3 stukke teen R45.

Slide Brown en Papsak maak musiek op die verhoog by die eerste Oakyard Session in drie jaar. KOBUS OLIVIER

P

otchefstroom se musiekliefhebbers wat nie so maklik deur die watertekort afgeskrik is nie, is verlede Saterdag bederf met die eerste Oakyard Session in drie jaar. Terwyl toeskouers hulself op die gras gemaklik gemaak het met piekniekmandjies en komberse, is hulle vermaak deur die akoestiese talente van opkomende musikante en groepe van die Potchefstroom-area. Die gebeurtenis gee blootstelling aan jong kunstenaars en fotograwe.

Snowing Down South en Tamara Tree wat vanjaar ook by RAMfest gaan optree, het albei die naglug gevul met musiek. No Dancing! se twee lede Henk Labuschagne en Ciska Joubert, is die stigters van die oorspronklike Oakyard Sessions. Die aand het gesorg vir baie geleenthede om bottels Tassenberg te wen. Baie mense kan dit sien as 'n tipe stapeldrank vir die grassittende-aanhangers van geleenthede soos dié wat effens nader aan die aarde is as ander gigs. “Mense in Potchefstroom is uitgehonger vir dié tipe live mus-

Jy wíl jou vriende nooi. iek. Toe ons die eerste keer vandag se event op Facebook post, was almal net soos, ‘F*k ja’,” sê Waldo van Wyngaard een van die organiseerders. Volgens Van Wyngaard gaan Oakyard Sessions egter oor meer as net vermaak. “60% van die wins wat ons maak, skenk ons aan liefdadigheidsorganisasies onder meer die plaaslike SPCA,”

FOTO: JANDRÉ MEIRING

het Van Wyngaard gesê. Aangesien daar geen ingangskoste is nie, word daar geld ingesamel deur Oakdogs te verkoop en vir donasies te vra. Daar word ook stamp collectors verkoop teen R20. As jy tien plakkers versamel het, kry jy ’n gratis T-hemp. “Ek dink dit gaan baie populêr word,” sê Ruan van der Lith ’n derdejaar rekeningkundestudent wat vir die eerste keer 'n Oakyard Session bygewoon het. “As jy hier sit en jy kom in die vibe van die musiek en al die bands, wil jy hê meer mense moet hiervan weet. Jy wíl jou vriende nooi.”

Veld en See FRANCOIS LION-CACHET In ’n dorp sonder water – Potchefgeenstroom – is dit stiller as gewoonlik op die laaste dag van Februarie weens almal na groener weivelde sonder waterbeperkings gevlug het. Daar is egter nog ’n paar siele wat agter gebly het. Óf dit nou is omdat hul afkomstig is van die droeër en verre Namibië óf omdat hul vir die musiek gebly het.

Memphis raak egter stadig maar seker voller maar tog nie té vol nie. Die crowd kry solank ’n koue een om die dors te les terwyl die klanktoetse gedoen word. Die geluide van ’n band met ’n belowende naam in ’n dorre-tyd breek deur die lug. Dis onheilspellend, swampy, ernstig, sterk, donker, apokalipties en gevul met baskitaar – dis Die See en hulle is iets anders. Hulle fokus op lang instrumentele tussenlopies om dramatiese-effek op te bou. Die See is nie gehaas nie, maar daar is tog ’n ondergevoel van dringendheid. Met sekere tye kan jy jou oë toemaak en glo dat dit Foto Na Dans met hul kenmerkende opera-rock & roll voor jou op die verhoog is. Die vibe wat hulle wil bereik kom egter nie heeltemal deur na die gehoor op dié spesifieke aand nie. Naas Veld laat die gehoor sweef op goeie klanke met ’n sokkie-draai hier en daar, want dis mos Potchefstroom. As jy van Mumford & Sons en Kings of Leon hou met ’n Tuindwergies-look, is dit die groep vir jou. Die lirieke is duidelik en catchy en die melodieë deur die kitaar nog meer só. Goeie musiek, goeie tye.

Hoofsanger van Die See Henry Cadle Ferreira sing sy hart by Memphis uit op 28 Februarie. FOTO: SIMON SONNEKUS

Régte Potch mense en plekke CHRISTIAAN DU PLESSIS Al ooit gewonder waar kuier die plaaslike mense van Potchefstroom? In die Baillie-park omgewing is daar ’n hele reeks kuierplekke versteek wat die gewone Bultpartytjie-ganger in sy jare as student sal miskuier. Dié kuierplekke is dus ’n eerstejaars-paradys as seniors vermy wil word. Die Hardekool is ’n rugby-liefhebbers pub met verskillende Currie-beker vlae teen die dak opgeplak en ’n grootskerm-televisie vir rugby en sokker. Die kos is goedkoop, lekker en baie – wat goeie punte verdien op die studentekriteria. Daar is daagliks spesiale aanbiedings op die spyskaart. Vrydae is daar steak and chips vir R50 en Woensdae is dit R30 vir ’n kaasburger en skyfies.

Robert Nicholas ’n bekende gesig by Die Hardekool, het gesê hy is gek oor die plek. “Ek voel tuis hier. Almal ken mekaar en almal is vriendelik.” Timeless cocktail bar and cigar lounge is ’n statige, tog informele kuierplek agter die Spar in Baillie-Park. Pers kersliggies verlig die dak en rock-musiek word gespeel. Daar is ’n groot verskeidenheid kos op die spyskaart – van crumbed pork chops tot ’n kaasburger. Die kos is ’n bietjie duurder as Die Hardekool s'n, maar dit val steeds binne die studentebegroting. “Timeless is ’n rustige en gesellige plek,” het Lana die kantienvrou gesê. Op Vrydae is daar ’n Jam Jar special vir R25 wat baie gewild is. Selfs van jou snobistieste vriende sal ’n Brutal Fruit by Timeless kom knak.

Domino’s is op die Johannesburgpad (N12) uit by die Fruit and Veg aan jou regterkant. Domino’s is ’n mengelmoes van alles. Op die mure is daar in wit bordkryt geskryf. Twee stelle onderklere wat geraam is, word uitgestal. Alles terwyl Bob Marley in die agtergrond speel. Daar is nie ’n groot verskeidenheid kos nie, maar dit is goedkoop. Die Domino mega breakfast is ’n meneer van ’n ontbyt wat jou slegs R40 uit die sak sal jaag. Lesley Kapp het gesê dat jong en ou mense daar kuier. “Hier is iets vir almal.” Elke student moet ten minste een keer voor hul klaar geswot het ’n draai gaan maak by dié kuierplekke net om jouself te dompel in die ware Potchefstroom. Daar waar die plaaslike mense kuier.


KUNS EN VERMAAK

7 MAART 2013| 11

PLATSAK? Elke kuierplek spog met hul eie Happy Hour *Cocktails is gratis aan Wapad resensente verskaf. FOTO'S: Bo: KEVIN DU PLESSIS Onder: COLETTE BOTHA

Smulpaap-resensies

C

Goedkoopste cocktails in Potch

ocktails is gewild onder studente, maar dit kan jou beursie behoorlik ruk. Wapad het ondersoek ingestel by plaaslike cocktail-plekke om vas te stel waar jy die goedkoopste cocktails, maar ook die beste waarde vir jou geld kan kry.

Fine Things -Caprihana R40 -Black Russian R45

Die area skep ’n mooi en rustige atmosfeer, hoewel Virgin Active se spinklas-musiek steurend kan wees. Die twee goedkoopste cocktails op Fine Things se spyskaart is die Caprihana en Black Russian. Albei word in tumbler-glasies bedien sonder enige garnering. Met die eerste sluk van die Caprihana laat die suur smaak jou kieste saamtrek, maar later word jy gekondisioneer en kry dit ’n heerlike pikante smaak. Dié cocktail bestaan uit Cane, Lime Cordial en lemmetjieskyfies. Die

Black Russian bestaan uit vodka en Kahlua. Dit is donker van kleur en gee jou ’n warm, rustige gevoel van “koffie in jou sitkamer”.

tail bestaan uit Malibu, Peach Schnapps, Lime Cordial, Butlers Cherry en litchisap.

QBA

-Hawaiian Margarita: R25 -Pink Pussycat: R26

-Appletini: R25 -Sex on Satin Sheets: R30 Die Kubaanse musiek en dekor skep ’n gesellige atmosfeer. QBA poog om in die volgende paar maande ’n gedeelte van die restaurant in ’n rokers-area te omskep wat beslis meer voordelig sal wees. Die Appletini se garnering pas goed by die liggroen kleur van die drankie. Dié cocktail bestaan uit Absolut Vodka, Tang Sour Apple, Butlers Triple Sec en Lime Cordial. Sex on Satin Sheets is die tweede goedkoopste cocktail op die spyskaart. Dit is pienk van kleur en het ’n duidelike vrugte-smaak. Die garnering gee ’n baie goeie indruk en maak die cocktail meer aanloklik. Dié cock-

Die canvas wat verlede jaar die eersteplek gewen het.

River Café

Die Hawaiian Margarita word by die Beach Bar bedien. Daar heers ’n rustige atmosfeer en die sand tussen jou tone herinner jou aan somersdae by die see. Die cocktail het ’n baie soet, sitrussmaak met ’n ligtegroen kleur en die garnering komplimenteer die cocktail. Dié cocktail bestaan uit kiwistroop, Tequila Tripple Sec, pynappelsap en Sweet & Sour-stroop. Die Pink Pussycat word by die hoofkroeg bedien waar jy ’n uitsig oor die dam het. Dit bestaan uit Gin, pynappelsap en Grenadine. Die sterk pynappelsmaak herinner jou aan jou kinderdae toe jou ma vir jou die oorblywende pynappelsap uit die blikkie gegee het.

FOTO: SUANNE MULDER

Picasso's -Sex Bomb: R31 -Liquid Cocaine: R21 Die twee goedkoopste en gewildste cocktails is die Sex Bomb en die Liquid Cocaine. Dié cocktails het geen garnering nie, wat dalk meer prakties is aangesien Picasso’s se mark meestal uit studente bestaan. Die Sex Bomb is rooi en die smaak laat jou dink aan ’n Fizzpop-suigstokkie. Dit is baie soet en geurig en bestaan uit vodka, Cherry Sours, Libido en Sparberry. Die Liquid Cocaine is helderblou en is lekker sterk. Dit word bedien in verskillende glase - ’n tumbler vir mans en ’n martini-glasie vir vrouens. Dié cocktail bestaan uit vodka, Blue Curacao, Lime en fyngemaalde ys.

Broken Pot

DEUR: COLETTE BOTHA

Dié restaurant het ’n rustige atmosfeer en is nie noodwendig ’n plek vir wilde studente nie. Dit sal ideaal wees vir die begin van ’n aand. Die twee goedkoopste cocktails is die Splash en die Multiple Screaming Orgasm. Die Splash het ’n helderrooi kleur en die druiwe- en kersiegeur kom sterk na vore. Die cocktail bestaan uit vodka, kersielikeur en wit druiwesap. Die Multiple Screaming Orgasm is beslis nagereg. Die soet amandel- en sterk koffiegeur komplimenteer mekaar perfek om ’n kalmerende gevoel by jou te los. Dit bestaan uit Amarula, Kahlua, Amaretto, room en melk en dit is omtrent ’n bederfdrankie. Dié plek se garnering is uitstekend en hulle het ’n wye verskeidenheid.

Memphis -Tyson: R9 -Jäger-Bomb: R19

-Splash: R36,40 -Multiple Screaming Orgasms: R28

Sluit jou aand af met goeie musiek by Memphis.

Vorm jou kunsopinie NADIA SWANEPOEL

Meer studentekuns vir duikweg MIZAN VAN DER MERWE Een van die dae gaan ons nie meer in die ou gevandaliseerde gesigte op die mure van die duikweg hoef vas te kyk nie, want op Dinsdag 19 Maart gaan die verf weer spat tydens vanjaar se Canvas-deurnagaksie. Die slepe gaan in die duikweg hul kreatiwiteit ten toon stel en probeer om die tema “Deur die verkyker” die beste en interessantste uit te beeld.

Die top drie canvasse van 2012 sal steeds op die mure bly, maar die res sal egter toegeverf word om plek te maak vir die nuwe canvasse. “Ons wil die aksie nog meer uitbrei om studente te lok om deurnag aan die aksie deel te neem. Die skuif van die aksie na die duikweg verlede jaar was reeds ’n verbetering om meer studente van die aksie bewus te maak,” het Elsabé Nortje voorsitter van die SR-Kunsteraad gesê. Sy beklemtoon dat alhoewel dit

steeds ’n sleepaksie is, wil hulle poog om dit baie sosiaal te maak om die kompetisie tussen die koshuise te minimaliseer. “Dit gaan regtig baie lekker wees: baie sosiaal en informeel.” Die aksie begin reeds die Dinsdag om 07:00 en sal aanhou tot Woensdag 20 Maart om 07:00. “Ons beoog om weer ’n kunstenaar te kry wat sy eie canvas sit en skilder terwyl die aksie plaasvind,” het Nortje bygevoeg. “Almal moet dit kom ondersteun en saam kom geniet – dit gaan baie lekker wees.”

Film rol nog van fees FRANCOIS LION-CACHET Die destydse NWU-Puk-filmfees het duisende mense gelok, tientalle films gewys en dit was ’n hoogtepunt op die vermaak-kalender. Vandag lyk die storie egter anders – daar was slegs 13 mense by Sondagmiddag 24 Februarie, se kunsfilmvertoning. “Die filmfees het vir 21 jaar lank gehardloop met die laaste een in die jaar 2005,” het prof. John Botha die dryfkrag agter die bietjie van die fees wat vandag nog oorbly, gesê. “Die filmfees was groot op kampus. Daar was tye waar die ouditorium se 1280 sitplekke alles vol was en mense op die trappies ook moes sit. Daar was 35 tot 42 films gewys tydens dié fees. Ons het ook elke jaar ’n premier-film gehad. Bekende persoonlikhede was ook dikwels ingekry. “Die studente het begin kla dit raak te duur. Al hoe minder het opgedaag vir die films. Waar ons voorheen genoeg inkomste gehad het om kultuurbeurse toe te ken, het ons later nie meer genoeg ge-

Die filmfees het vir 21 jaar lank gehardloop GRAFIKA: MARIÉ SERFONTEIN had om die uitgawes te dek soos byvoorbeeld die betaling van die films se vertoonregte nie. Ons projektor was ook al verouderd.” Botha het geen twyfel oor hoekom dié fees se bywoningsgetalle so drasties afgeneem het oor die afgelope paar jaar nie: “Die fees was nie meer bygewoon nie weens DC. Daar word nou genot gevind uit iets wat jy gesteel het.” Hy noem ook DVD’s en die tegnologie rondom dit het veroorsaak dat mense verkies om dié films eerder op hul eie te kyk. Die Sondagmiddag-kunsfilms staan nou as die laaste oorblywende stukkie van die glans en glorie van die verlede. Baie aandag word geskenk aan die besluit oor watter films om te vertoon, oud en nuut. ’n Ander element

van film-kyk word ervaar saam met ander in ’n gehoor. “Met sekere films soos dié een behoort 'n mens saam te kan lag,” sê Botha voor die film begin het. Vir filmliefhebbers of belangstellendes is dié ’n móét en dit is ’n lekker intieme atmosfeer waarin die film waardeer kan word. Rakende die huidige bywoningsgetalle sê Botha: “Solank daar net 3 of 4 is, selfs net een wat ek kan raak deur die film is dit vir my genoeg. Dis vir my ongelooflik lekker om die passie wat ek vir films het met mense op hierdie vlak te kan deel.” Die volgende vertoning is van The Best Exotic Marigold Hotel (2012) op die 17de Maart by die Cachet-kleinteater om 15:00.

Dikwels lyk dit of daar ’n wanpersepsie onder studente is rakende die NWU-Galery. Dit word met woorde soos "vervelig", "vreemd" of "slegs vir kunsliefhebbers" geassosieer. Is dit geldig om ’n opinie te lug indien jy nog nooit jou voete daar gesit het nie? Christina Nauratell kurator van die NWU-Galery, het lig op die dieper, donker area van kuns geplaas. “Kuns is vir almal. Dis die ingenieurs en prokureurs wat eendag kuns gaan koop, nie die kunsstudente nie,” het Nauratell gesê. Openingsgeleenthede waartydens die kuns onthul word, is die ideale geleentheid vir studente om blootgestel te word aan gekultiveerde geleenthede. Gesellighede soos dié verleen hom daartoe om deftig aan te trek en bied ’n leerskool waar ingeligte opinies oor die kunste mettertyd gevorm kan word. Almal is welkom om deel te word van ’n elite geleentheid waar soveel as 250 belangstellendes saamdrom. Ons het al karlisensies, stemregte en inspraak op ons toekoms. Wat keer ons om meegevoer te raak oor ’n duursame, unieke kunswerk en dit boonop oor ’n glasie wyn saam met vriende te geniet?

Studente skink wyn by 'n uitstalling in die Botaniese Tuin Galery. FOTO: MARI SCHEEPERS

GALERY-ETIKET Deur gesofistikeerd aan te trek gaan mense jou meer ernstig opneem. Moenie lyk of jy pas van ’n gim-sessie afkom nie. Eet gerus iets voor jy die opening bywoon. Dis ongeskik om die versnaperings wat voorsien word jou aandete te maak. Dit keer ook dat die wyn te vinnig na jou kop toe gaan. Kuns is nie dieselfde sonder wyn nie. Dit skep ’n ontspanne atmosfeer en bring daardie tikkie klas tot die geleentheid. Matigheid voor oë sal wel waardeer word. Moenie skroom om jou opinie oor die kunste te vorm nie. Waak dalk net daarteen om slim te probeer klink. Jy mag jou dalk vasloop in ’n kenner. Moenie aan die kuns raak indien so aangedui nie. Vetkolle op papier rig permanente skade aan. (Deur Elani Willemse)

Voorgeskrewe Sêr-liedjies 2013 VROUE Bell Book & Candle

Rescue Me MANS Imagine Dragons

Demons App: ScanLive


7 MAART 2013

12

Redaksioneel

Ombudsman As jy voel dat Wapad nie na jou klagtes luister nie, kontak prof. JD Froneman by: 10061053@nwu.ac.za

Kommentaar

SMS 31750

SMS jou tip-off/klagte met die woord 'Wapad' vooraan jou boodskap

Briewe Jý lyk simpel op jóú fiets!

7 MAART 2013

Hombré en Ratau nie alleen in die skuld Wapad verneem met die eerste oogopslag dat die probleem van tweedejaarsinlywing baie ernstiger is as wat dit mag lyk. Dit kom voor asof dié twee koshuise volgens die hoofberig gevang is waar hulle ontoelaatbare praktyke voortsit, maar die probleem lê nie net by hulle nie. Dit is jammer dat Hombré so kort ná verlede jaar se insident en tugsake weer op 'n Wapad-voorblad moet verskyn met sulke swaar nuus. Daar is baie gerugte wat op kampus rondloop dat dit nie net dié twee koshuise is wat tweedejaarsinlywing toepas nie. Seniors besef nie watter kans hulle vat wanneer hulle so trots vashou aan tradisies wat werklik geen plek by moderne universiteite het nie. Of studente nou daaraan wil deelneem of nie, is dit absoluut onverantwoordelik om pype, krieketkolwe, belde of enige ander voorwerp te gebruik om enige vorm van lyfstraf toe te pas. Sulke ouwêreldse-studentepret is vandag niks anders as dobbelspel met jongmense se toekoms nie.

Wapad bedank Music Café vir 'n spesiale vergunning

Die volgende Wapad verskyn 11 April. Beriggewing gaan voort op web.

Kernredaksie

HOOFREDAKTEUR: Kevin du Plessis (071 289 6480) INHOUDSREDAKTEURS: Colette Botha (072 521 4570) Simon Sonnekus (084 567 9271) SPORTREDAKTEUR: Wynona Louw (073 399 1866) FOTOGRAFIE & GRAFIES: Mari Scheepers (073 401 8235) SKAKELING: Kobus Olivier (083 456 3714) ADVERTENSIES & FINANSIES: Albertina Ngobeni (076 940 3864) WEBMEESTER & VIDEO: Conrad van Wyk (082 563 9535) HOOFVERSLAGGEWER: Hannes Kruger (076 047 4989) HOOFTEKSVERSORGER: Joanie Schiel (083 381 4467) Uitleg: Kevin du Plessis (hoof), Joanelle Everson, Ceranhi du Preez. Teksversorgers: Salmon Becker, Louise Krüger, Jeanelle Greyling, Hannes Kruger, Antoinette Jordaan, Annerie du Toit, Luzanne Keyter en Louis Aucamp.

SMS’e Baie dankie vir die spookberig. Dit was nou nice! - Herman Ek het op Facebook gesien "Opienie Penis" is verkeerd gespel! As jy 'n OPINIE wil hê leer darem spel! - Anoniem

SMS jou Tip-off/klagte met die woord 'Wapad' vooraan jou boodskap

SMS 31750

Ek stem regtig saam met die Smulpaap-berig. Die SS se bacon is baie gross! - Hannelie Ek sms julle Wapad om te sê hou op so negatief wees! - Anoniem

Salmon Becker Dié rubriek weerspieël die opinie van die skrywer en nie die koerant nie.

Liefste oom Angus…

‘I

like your Christ; I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.’ -Mahatma Gandhi Een van die baie goed wat my ma my geleer het was dat ’n mens nooit oor een van die volgende onderwerpe mag praat nie: geld, politiek en geloof. Ek bly egter lankal nie meer onder my ouers se dak nie, so dit is nou tyd vir my

Briewe kan ge-epos word na wapad@nwu.ac.za of skakel ons by (018) 299 2875

BRIEF VAN JACO ROOS Ek is jammer, maar die brief wat Salmon Becker geskryf het is eintlik 'n grap! Om sommer te begin, Salmon het besluit om fiets te ry en hy't toe 'n fiets aangeskaf. Waarvoor beledig hy dan die res van die fietsryers deur te sê ons lyk lagwekkend op fietse? Net omdat hy nie 'n ordentlike fiets wil of kan koop wat mooi lyk nie, moenie die res van ons se smaak oordeel nie. Inteendeel, ek sal graag wil sien hoe lyk sy fiets in

die Wapad dat ons almal sommer vir sy fiets kan lag. Tweedens, as jy nie weet hoe om te navigeer tussen voetgangers en karre op pad kampus toe nie, moet dan nie sê dat alle fietsryers so sleg soos jy ry nie. As mense vir jou lag, dan beteken dit jy ry soos jou alie, nie omdat fietsryers 'n oorlas is op die pad of dat alle fietsryers lagwekkend lyk nie. Derdens het jy gesê dat 'n fietsryer verby jou geskuur het en veroorsaak dat jy jou koppie tee laat val. Vir

iemand wat sopas op 'n fiets geklim het en besluit om tee te dra terwyl jy ry, sal net jou eie simpel self weet. Jou ma moes jou seker geleer het, "no hands, no teeth". Laastens, bly eerder van jou fiets af, verkoop dit of skenk dit aan SJGD. Jy's 'n gevaar en maak net die res van die mense met fietse se naam sleg. Ons geniet dit om kampus toe te ry, want mense lag nie vir ons nie, hul respekteer ons. Ons hoef nie vir parkering te betaal nie, want fietsry was nog al die jare 'n Potchtradisie!

Munisipaliteit se leiding swak met waterkrisis BRIEF VAN MARNUS KOK Ek skryf na aanleiding van die waterkrisis wat Potchefstroom laasweek geteister het en wat veroorsaak het dat die universiteit Donderdag 28 Februarie moes sluit. Dit is wat my betref geheel en al onaanvaarbaar dat die dorp onder ’n watertekort gebuk gaan. Die snedige kritiek op NWU se Facebook-blad het duidelik ’n prentjie gebeeld van die frustrasie wat dié tekorte teweeggebring het. Van wat ek kon aflei het die universiteit alles in hulle vermoë gedoen

om die probleem so effektief moontlik te bestuur. Wat my egter dwars in die krop steek is die totale gebrek aan leierskap aan die kant van die Tlokwemunispaliteit. Nie een keer het ek in die pers gelees dat hulle die leiding geneem het om besighede en skole in die gebied gerus te stel en in te lig nie. Nee, ek het wel gelees dat Maphetle nie kon wag om in sy nuwe Mercedes te klim pas nadat hy as burgemeester herkies is nie. Die eerbare ding ná sy herverkiesing sou gewees het om ’n verklaring uit te reik, dit wil sê die probleem te erken en inwoners in te

lig oor die stappe wat gevolg word om dit op te los. Ek bespeur al meer dat sekere munisipaliteite dink ons as die belastingbetalers moet maar net tevrede wees met wat ook al ons kry. Hulle skakel nie met die gemeenskap nie, wat daarop neerkom dat hulle ook nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Die NWU-Puk (soos alle besighede en skole in Potchefstroom) funksioneer nie op ’n eiland nie. Ons is almal afhanklik van die munisipaliteit om sekere dienste te lewer. Dit is tyd dat die munisipaliteit sy pligte teenoor inwoners van Potchefstroom begin nakom.

Mooi weer né? KEVIN DU PLESSIS Ons is almal al op een of ander tyd gekonfronteer met ’n situasie waar jy alleen gelaat is saam met iemand wat jy nie ken nie. Dan is dit oorlog in jou kop soos jy nie soos ’n aap sonder ’n piesang probeer lyk nie. Hier is tien dinge wat normaalweg in sulke situasies gebeur. Wie het besluit die weer is almal se eerste onderwerp as jy nie weet wat om te sê nie? Nee, dit is nie ’n mooi dag nie! As jy onoorspronklik wil wees, gaan doen dit saam met Kurt Darren. Om vinnig op jou selfoon te kyk en te maak asof jy ’n boodskap ontvang het of een tik is regtig nie so onder die radar as wat jy dink nie. Ek weet jy kyk net kort-kort na jou wallpaper en scroll deur jou menu. Die awkward-strek asof jy ewe skielik moeg is... Sit nou net die valse gaap by dan lyk jy behoorlik soos iemand wat nog nooit regtig vriende gehad het nie en tien teen een ook nooit regtig sal hê nie. “So, wat swot jy?” As enige iemand my ooit weer daardie vraag vra in Potch gaan ek

om te bieg. Ek hou nie van jou nie. Jy is nie my oom nie. Jy is nie met my tannie getroud nie. Vir my is jy net nog ’n omie op ’n verhoog… Daar is basies twee punte van oom Angus se filosofie of oortuiging waarmee ek glad nie saamstem nie. Eerstens het ek ’n probleem met die feit dat hy manlike superioriteit bevorder. Wêreldwyd is daar

op hierdie dag vroue wat deur mans onderdruk word. Ek verwys nie na die vrou wat gestenig word omdat sy volgens haar man hom nie dien nie. Ek praat van die tannie wat twee huise van jou af bly wat seker maak dat haar man se kos op die tafel is wanneer hy ná vyf by die huis kom. Sy doen dit, want sy weet wat gaan gebeur as dinge nie in orde is nie. Ek wil dus

“hi... uhm... Ek het ‘n..... GOUDVIS”

opstaan, wegloop en ná so ruk terugkom met ’n koekie seep wat ek dwars in hulle oor gaan opdruk. Daar is ook natuurlik daardie paar ouens wat vir jou sal sê, “Jis ou, het jy daai lekka cherry gesien?” Sjoe, “lekka cherry”? Ek het jou pas ontmoet maar jy is regtig klaar dood vir my en ek gaan nie eens begrafnis toe gaan nie. Daar is ook die geval van alleen gelaat saam met iemand wat baie ouer as jy is. Oompie, tante: van waar af ek kom, hoeveel boeties en sussies ek het en in watter skool ek was gaan geen verandering in jou lewe maak nie. Hou op vra, hou op suck. Ek moet sê, so afskuwelik as wat mense dink rokers se slegte gewoonte is, dié klomp maak maklik vriende.

Geen eenvoudige oomblikke nie, net ’n cool uitdrukking en sonbrille. Moet net nie nar probeer trek en saam rook as jy nie regtig rook nie. As dit baie sleg begin raak en die ander mense kom nie terug om jou te verlos van die sieldodende-situasie nie, moet 'n mens maar besluit om op te staan en die persoon net agter te laat. Moet dit nie probeer verduidelik nie, hulle weet jy gaan nie regtig badkamer toe nie. Moenie vals hoop versprei nie. Een van die ergste dinge is seker wanneer jy iets gesê het waarmee die ander persoon nie saamstem nie. Jy het gedink hulle is okei daarmee, maar is toe nie. Nou probeer jy soos ’n dwang dwergie verduidelik wat jy nou eintlik bedoel het. Jy het dit klaar gesê, laat dit net stilletjies weg dryf soos ’n poep in ’n onderrok. Wapad weet van awkward-oomblikke. Ons stap daagliks verby mense oor wie al berig is in die koerant. 'n Mens hoef seker nie eens te noem dat almal nie altyd gelukkig is daaroor nie. Maar kom nou, ons almal se asem stink.

vir jou vra of dit wat verkondig word, dan rêrig so wonderlik is? Ek het genoeg respek vir my medemens om hulle tot hul eie doen en late oor te laat. Ek oordeel nie wat jy doen of hoe jy dit doen nie, dalk die klere waarin jy dit doen, maar ek is gelukkig genoeg in myself en my keuses om mense te aanvaar soos hulle is. Sal jy dit kan doen? Sal jy saam met iemand

van ’n ander geloof om ’n tafel kan sit en nie kriewelrig voel nie? Ek het glad nie ’n probleem met geloof nie, geloof is baie soos geld, as jy dit het, is dit wonderlik, maar dit beteken nie jy moet dit in ander se gesigte druk nie. Laastens wil ek net vra dat as my gestenigte lyk vroegoggend langs die treinspoor gekry word julle asseblief my ma moet bel.

GRAFIKA: SW THERON


7 MAART 2013

Skokplakker laat kampus gons BENINE CRONJÉ ’n Obsene plakker het op 20 Februarie niksvermoedende NWUPukke in hul spore gestuit. Die ligblou plakkers – so groot soos ’n slimfoon – was op verskeie kennisgewingborde en ook op die borsbeeld van Sol Plaatje voor die ingang na die Frans du Toitgebou geplak voor ’n span van die Studenteraad se bemarking en openbare betrekkinge (BOB) portefeulje dit vroegoggend verwyder het. Carla Mouton nuusredakteur van PUKfm, was een van die eerste mense wat die plakker op die PUKfm-ateljee se venster gesien het. “Dis belaglik, onbeskof en onvanpas,” het Mouton gesê. Die plakkers is glo baie vroeg opgeplak op ’n mini-opedag waarop verskeie skole die NWU-Pukkampus besoek het. Lourens van Wyk studenteraadslid vir BOB, sê hy het omstreeks 08:00 van die plakkers gehoor en onmiddellik opgetree. “Dit is teen die waardes wat die NWU-Puk uitleef,” het Van Wyk gesê. Volgens hom kan daar dissiplinêre stappe geneem word

teen diegene wat verantwoordelik is vir die plakker omdat dit die kampus se naam skade aandoen. ’n Anonieme brief deurtrek met krutaal, is verlede week aan Wapad gestuur waarin ene Boeddha Perske verduidelik dat Opienie Penis ’n anargistiese forum is. Perske sê dié forum staan vir alles wat reg en regverdig en eties is. Volgens die skrywer is die plakker ’n manier vir gewone mense om hul stem te verhef. Die skrywer sê ook hy “haat” mense wat nie kan parkeer nie en in die middel van die pad stilhou en dat hy R30 ingangsgeld moet betaal om by oorvol kuierplekke in te kom. Volgens hom “waardeer” hy ’n stelsel waar elke mens geregtig is om te sê wat hy wil al het hy nie ’n titel nie. Opienie Penis staan ook glo vir “ware welsynswerk waar die sielsmotief van die werkers nie ’n vakansie is nie. Hy waardeer ingeligte mense. Mense wat bydra daartoe om die wêreld ’n f****n lekker plek te maak. Hy waardeer talent, waarvan daar m**r baie is in ’n sekere plattelandse dorp.” Perske sê dié organisasie is ook gekant teen mense wat voor-

| 13

'n Skandering van die obsene plakker wat deur die selfgenoemde Opienie Penis versprei was op kampus sowel as ander plekke in Potchefstroom.

opgestelde idees het oor geloof, geslag en ras. “Opienie Penis is ’n optimis wat dink dat indien daar ’n platform is vir mense om hulle opinie te lug, kan die wêreld dalk stadig maar seker ’n minder f**ked-up plek word,” lui die brief. Janco Jordaan SR-Voorsitter, het gesê die plakkers leef nie die

SAMESTELLING: Anja Kocks MODELLE: Rina Cilliers Albertina Ngobeni Charlotte Hanekom

Swart Swart & WitWit en swart is tydloos. Maak nie saak in watter era jy jouself bevind nie. ’n Swart en wit nommertjie sal altyd mense se koppe laat draai. Dié uitgawe van Wapad-mode word aan swart en wit mode opgedra en is ’n viering van die sukses van hierdie kleurkombinasie in mode deur die jare. So wanneer jy in die vervolg voor jou kas staan en nie ’n idee het wat om aan te trek nie, onthou altyd dat swart en wit jou nooit in die steek sal laat nie.

waardes van die NWU-Puk kampus uit nie. “Hulle oortree bemarkingsreëls, dit is nie die beeld wat ons wil uitgee nie en geen ander student sal daarmee wil assosieer nie.” Hy het gesê daar is kanale waardeur studente hul menings kan lug. In sekere kringe op kampus

word bespiegel of dit ’n grafiese student was wat die plakker uitgedink het. Willie Blignaut ’n grafiese student, het egter aan Wapad gesê: “Niemand weet iets daarvan nie, maar dit is walglik. Ons is ook nie besig met ’n tipiese projek wat so iets sou gebruik om reaksie uit te lok nie.”

Loop vir kanker JOPIE HENNING Die CANSA Relay for Life is ’n jaarlikse inisiatief van CANSA om fondse in te samel en bewusmaking te bevorder. Die Relay is hierdie jaar vanaf 9 tot 10 Maart. Volgens Suzette du Toit van CANSA Relay for Life Potchefstroom, verwag hulle dat ongeveer 200 spanne gaan inskryf. “ ’n Span bestaan uit 10 tot 15 lede waarvan daar altyd ten minste een lid op die baan waarom die spanne gaan beweeg moet wees.” Du Toit verduidelik dat alle fondse wat ingesamel word gedurende dié geleentheid aangewend gaan word vir CANSA. “Daar sal verversings te koop wees en van die spanne gaan self ook verversings verkoop.” Deur die loop van die aand is daar ook alle vorme van vermaak. Die Relay is ’n jaarlikse instelling wat ’n paar jaar gelede in Potchefstroom ingestel is. Dit word vanjaar weer op die Fanie du Toit-sportgronde gehou. Spanne kan reeds om 15:00 Saterdag 9 Maart bymekaar kom en hul stalletjies regkry. Die amptelike opening is om 18:00 en die Relay duur tot die volgende oggend 6:00 waarna ’n klein erediens gehou sal word. Die gospel-

Skryf ’n span in: ÎÎ ROSIE VAN DER HEEVER ÎÎ 082 520 8450 ÎÎ KOSH@CANSA.ORG.ZA

sangeres Christelle Nortjé tree ook op. Vir elke rondte wat voltooi is, kan ’n kraletjie geryg word aan ’n string wat teen R20 verkoop word. Teen die einde van die aand het jy dan ’n kraletjie vir elke rondte geloop. Een van die groot trekpleisters van dié geleentheid is die “oorwinnaarsseremonie” waar almal wat kanker oorwin het of steeds teen kanker veg, eerste om die baan met ’n erewag deur die weermag loop. Dié jaar sal 200 Sjinese-lanterns die lug ingestuur word gedurende dié oorwinnaarsseremonie. Reg rondom die baan is papiersakke wat versier is deur geliefdes wat reeds iemand aan die dood afgestaan het as gevolg van kanker. Die papiersakke is met foto’s versier en ’n kers brand deur die nag daarbinne. Kom ons as NWU-Pukke ondersteun die geleentheid en so ook ons spanne van ASV’s en koshuise wat gaan deelneem.


14 |

7 MAART 2013

SPORT

9 Maart - Presidentsliga wedstryde vind by Vaal Reefs plaas 13:15

Vaal Reefs 0/21 vs

NWU-PUK 0/21 A2

14:40

Vaal Reefs 2

vs

NWU-PUK 0/21 A1

16:00

Vaal Reefs

vs

IBBIES

Interkampus om die draai Die jaarlikse Interkampussportdag word vanjaar op 9 Maart in Mafikeng gehou. Op dié sportdag neem die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit Potchefstroom, Mafikeng en Vaaldriehoek, in verskillende sportsoorte teen mekaar deel. Die doel van hierdie dag is om spanne te help om voor te

berei vir die komende ligawedstryde, dus is alle wedstryde vriendskaplik en geen beker is op die spel nie. Sportsoorte waaraan die mans en dames kan deelneem sluit in sokker, hokkie, tennis, skaak, basketbal en pluimbal. Vir die mans is daar ook sewesrugby en krieket en die dames kan hul spanne bymekaar kry vir die netbal.

Ibbies oorrompel dorpspan P

otchefstroom se waterkrisis het verseker nie die vurige rugbykoors in dié dorp gebreek nie. Skouspelagtige rugby is Saterdag 2 Maart, gespeel by die Potchefstroom-rugbyklub as deel van die Presidentsliga. Daar is al vroeg tente opgerig en vure het lekker gebrand teen die tyd wat die aksie begin het. Die NWU-Puk se O/21-span het eerste kragte gemeet met Potchdorp se O/21-span. Die Potch-dorpers het al vroeg in die wedstryd gesukkel om die fisies en vinnige NWU-Pukspan van hulle doellyn af weg te hou. Die O/21-span het by die losgemale maklik die opposisie-spelers meters terug op hulle boude laat sit. Verder het die NWU-Pukspan tydens lynstane en skrums ook die klubspan weggespeel. Die dorpspan het egter die NWUPukspan laat sweet met tye en hul moes drasties verdedig. Die NWUPukspan het maklik 55-8 die stryd gewen. Die Steinhoff-koshuisligaspan Villagers, het in die ekstreme

Met die 2014 Sokker Wêreldbeker gaan Brasilië die eerste land word om spesiale sitplekke vir obese aanhangers te verskaf. Die sitplekke word verskaf om te voldoen aan Brasiliaanse wetgewing.

Ringbalreuse bly onoorwonne NADIA SWANEPOEL

Ibbies se Curt Ruiters oppad doellyn toe vir een van sy drie drieë. FOTO: SIMON SONNEKUS

Breakfast from R19.95 Great Coffee for only R10 HOUSE SPECIALS BILTONG PATE, SMOKED CHICKEN SALAD, FISH & CHIPS, CHICKEN SCHNITZEL, POT OF THE DAY, BURGERS & STEAK, PIZZA, BOBOTIE, PANCAKES, BELGIUM WAFFLES & MUCH MORE

STUDENT SPECIALS EVERY DAY

Cocktail Happy Hour 2 for 1- every day R 20 Betw een 5 & 6 pm – on M argarita & Straw berry Daiquiri

SUNDAY POTJIE BUFFET 11.00 to 14.00

HOME FROM HOME COOKING

2 FARM POTS, RICE or POTATO, 2 FARMHOUSE VEGETABLES, 2 SALADS - For only R75 pp

Tel: 018 2970708

Don’t be square, com e ex perience it! www.cafefiori.co.za

Follow us in facebook – see the crazy “JOOL” Cartoons Cnr Steve Biko & Borcherd St - Bult

Open 7 Days a Week 8am to 9pm

RAM SLAM T20-Krieket - Top 3 in log: -Bizhub Highveld Leeus (17) -Nashua Titans (10) -Chevrolet Knights (9)

Die MTN-Qhubeka span gaan die eerste fietsry-span van Afrika in geskiedenis word om aan ’n wêreldtoer deel te neem wanneer hulle vanjaar in Italië in die UCI Fietsry wêreld-toer deelneem.

hitte koppe gestamp met Potchefstroom-rugbyklub se tweede span. Villagers het met seepgladde hantering en vinnige beweging tussen die losgemale gewys hoekom hulle deelneem aan die nasionale kompetisie. De la Rey van Huyssteen binnesenter vir Villagers, het veral beïndruk met fisiese deurbrake deur die verdediging. Dit was duidelik Villagers se dag toe die eindfluitjie geblaas is met 'n goeie oorwinning van 45-0. Die NWU-Puk se Ibbies-span het ook op verlede week se sukses gebou nadat hulle die Potch-dorpspan met 68-6 geklop het. Hulle het met gemak gebreek deur alle teenstand wat Potch-dorp gebied het. Die dorpspan kon geensins die magtige aanval staak nie. Curt Ruiters het drie keer agter die pale gaan kuier. Ruiters se spanmaats het baie lof gehad vir sy vinnige voete. Daar is tot by die kantlyn gespot met die hattrickhero van die Ibbies-span.

BREAKFAST SERVED ALL DAY

Super 15 Rugby– Top 3 in log: -Suid-Afrika- Blou Bulle (9), Sharks (8), Southern Kings (8) -Nieu-Seeland- Chiefs (10), Blues (10), Highlanders (4) -Australië- Brumbies (13), Reds (8), Waratahs (8) -Algeheel – Brumbies (13), Chiefs (10), Blou Bulle (9)

T20 Internasionale Krieket –Pakistan het die Proteas Sondag met ’n vernietigende 95 lopies op SuperSport Park in hul T20 internasionale wedstryd geklop.

Die O/21-span het by die losgemale maklik die opposisie meters terug op hulle boude laat sit.

We offer value for money meals & warm hospitality, come try us!

MANDIE BOUWER

EUGENIE GREGAN

NWU-Pukspanne wen maklik

SIMON SONNEKUS

Wêreldsportnuus

Rooi Rissie praat oor Eerstejaarsrugby, koshuiskrieket en onbruikbare sokkervelde Die Rissie wil sommer dié skryfstukkie open deur baie geluk te sê aan Laureus se Eerstejaarsrugbyspan en natuurlik almal wat betrokke is by die span met hul uitnemende prestasie en vordering. Die Rissie sal definitief sê dis die gepaste manier om die (rugby) jaar mee te begin. Iets wat egter nié so gepas is nie is koshuise wat twee ure laat opdaag vir hul uitdunrondtekrieketwedstryd teen Caput. Watokal dié koshuis se (eintlike) rede vir hul laat aankoms was, dink Die Rissie dat hulle net dalk ’n bietjie oor stiptelikheid moet leer in "Die Huis op kampus". So Potchefstroom was sonder die stroom vir ’n hele paar dae wat natuurlik baie erg was vir Die Rissie aangesien hierdie watertekort die NWU-Puk sportloos gelaat het, maar toe besef sy dat daar tóg mense is wat erger af is, soos

Thaba-Jäh wat in dié kort tydjie sonder water én ’n binneshuisehokkie-titel sit. So gepraat van titels, Die Rissie is kinderlik opgewonde oor die Koshuisliga-rugby wat môre-aand afskop, en alhoewel dit te vroeg is om te spekuleer wie vanjaar met die titel gaan wesgtep, kan mens nie anders as om te wonder nie. Van een veld na ’n ander. NWUPuksokkervelde. Ai, hierdie is die enigste onderwerp wat Die Rissie meer depressief laat as die Bulle se spel teen die Western Force in verlede naweek se Super Rugbyontmoeting. Kyk, as spelers nou al begin sê dat hulle al die bal tot by die Joolplaas dribbel in ’n wedstryd omdat hulle nie die lyne kan sien nie en nie kan oefen omdat die ligte permanent afslaan tydens oefening nie, moet die mense in beheer hiervan begin wakker skrik.

“Regstaan!” Klink dit van die kantlyn soos die skeidsregter Ringbal 2013 se eindstryd laat afskop. Dit was geensins verbasend toe Heimat en Karlien (wenners van 2012) dit weer reggekry het om die wa deur die drif te trek nie. Die eindstryd was ’n naelbytstryd tussen die eerstespanne van Karlien en Kasteel toe hul aanvanklik gelykop eindig. Ná ’n ekstra 10 minute van strategiese en dominerende spel het Karlien met ’n 46-35 oorwinning weggestap. Heimat se finale kragmeting was teen Villagers vir wie hul uiteindelik 37-31 verslaan het. Excelsior en Karlien 2 het ’n derde plek verower en Veritas en Bellatrix vierde. Spelers van dié spanne sowel as enige ander belangstellendes kan Dinsdaeen Donderdae-aande om 18:00 saam met die NWU-Puk oefen. Jy maak jou dan verkiesbaar om moontlik die enigste universiteit wat ringbal aanbied, te verteenwoordig. “Die koshuise se oorweldigende geesdrif teenoor die sport het beslis dié jaar uitgestaan. Veral dié wat vir die eerste keer die jaar ingeskryf het vir die liga,” het Divan Botha lid van NWU-Pukkorfbalbestuur, gesê. Die naam Korfbal het amptelik in 2010 na Ringbal verander toe die sport internasionaal geregistreer is. Vir ontwikkelingsdoeleindes word volgende jaar se koshuisliga deur SA-Ringbal geborg.


SPORT

7 MAART 2013| 15

Eerste keer vir Laureus eerstejaars WYNONA LOUW

UITSLAE

tee-lid (HK), aan Wapad gesê. Vanjaar was slegs die tweede jaar wat Laureus hul eie span gehad het - hulle het in vorige jare saam met Thaba-Jäh en Ratau as die Pootte gespeel omdat hulle so min was. “Ons het met ’n hele paar beserings in die game ingegaan. Die vyf games wat ons gespeel het, was almal teen vorige Eerstejaarsrugby-wenners. Ons het teen ’n baie groter koshuis gespeel en against all odds gewen,” het Jaen van Loggenberg Laureus Eerstejaarsrugby-span afrigter, gesê.

D

ie Eerstejaarsrugbyspan van Laureus het vanjaar die Eerstejaarsrugbytoernooi vir die eerste keer in die koshuis se geskiedenis gewen. Die Bulletjies het in die uitspeelrondtes al gewys dat hulle ’n span is om dop te hou en hul 11-9 eindstryd-sege oor Villagers het dié stelling bewys. “Dit was goed om so ver te vorder, ons het van onder af beweeg na eerste. Die span het goed saam gespeel,” het Johanne Becker Laureus se sport huiskomi

Nijel Amos met die junior 800m wêreldbeker. FOTO: VERSKAF

My droom in Londen was om die finaal te haal, so om ’n silwer medalje te kry was ’n bonus by die African Junior Championships in 2011 in Gaborone sowel as by die Commonwealth Youth Games in 2011 in Douglas.

8 Maart Week 1 Vrydag

19:40

15 Maart Week 2 Vrydag

21:00

E-veld

F-veld

G-veld

4

Patria 4

Excelsior 3

Patria 3

Overs 3

Veritas 3

Overs 4

ThabaJäh 2

Caput 2

Excelsior 2

Patria 2

Overs 2

Veritas Hombré Villagers Ratau 2 2 2 2

Laureus Heimat 2 2

DeWilgers 2

PUK O/19

Caput 1

Excelsior 1

Patria 1

Overs 1

Veritas Hombré Villagers Ratau 2 1 1 1

Laureus Heimat 1 1

DeWilgers 1

Overs Villagers Mafikeng DeWil1 4 4 gers 3

Excelsior 3

DeWilgers 3

ThabaJäh 2

Heimat Hombré Laureus Patria 3 2 2 3

Overs 3

19:40

ThabaJäh 1

Heimat Hombré Laureus Patria 2 1 1 2

Overs Villagers 2 3

Ratau 2

Caput 2

Veritas DeWil2 gers 2

Excelsior 2

PUK O/19

Heimat 1

-

Overs Villagers 1 2

Ratau 1

Caput 1

Veritas DeWil1 gers 1

Excelsior 1

18:30

ThabaJäh 2

Veritas 3

Patria 4

Veritas Overs 4 3

DeWilgers 3

Overs 4

Mafikeng Heimat 1 3

Excel- Laureus Villagers sior 3 3 4

19:40

ThabaJäh 1

Veritas 2

Patria 2

Caput 2

Overs 2

DeWilgers 2

Ratau 2

Hombré Heimat 2 2

Excel- Laureus Villagers sior 2 2 3

PUK O/19

Veritas 1

Patria 1

Caput 1

Overs 1

DeWilgers 1

Ratau 1

Hombré Heimat 1 1

Excel- Laureus Villagers sior 1 1 2

21:00

-

Patria 1

Patria 4

Veritas Mafikeng Laureus Heimat 1 4 3 3

18:30

21:00

19 Maart Week 3 Dinsdag

D-veld

Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2

18:30 Villagers

3. Patria

9. Hombré

4. Heimat

10. Veritas

5. Over-de-Voor

11. Ratau

6. Caput

12. Thaba-Jäh

SHANA-LEE DE WET

vir koshuisrugbyliga C-veld

8. Excelsior

Dis vrek lekker en dit het 'n ander atmosfeer. Die spel is baie vinniger en jou fiksheid moet tops wees omdat dit minder spelers is

Wedstrydbepalings B-veld

2. Villagers

Heide en Overs indoor nommer 1

LEANDRI PRINSLOO

Tye

7. De Wilgers

FOTO: JEANRI JANSEN VAN VUUREN

NWU-Puk junior atleet ryker Nijel Amos ’n 18-jarige atleet, het besluit om sy studies by die NWU-Puk te begin. Hy is ’n middelafstandatleet wat van Marobela Village in die noordoostelike deel van Botswana afkomstig is. “Ek het besluit om by die NWU-Puk te kom studeer as gevolg van die fasiliteite. Die plek is net cool en nie so beknop nie, minder fancy dinge wat kan veroorsaak dat 'n mens fokus verloor,” het Amos aan Wapad gesê. Dié top atleet gaan sportkunde studeer en begin dus met sy eerstejaar. Nijel is ’n vriendelike man met hope selfvertroue. Hy het ’n silwer medalje by die Olimpiese Spele in 2012 vir die 800m gewerf. “My droom in Londen was om die finaal te haal, so om ’n silwer medalje te kry, was ’n bonus. Ek was so bly, want nou is ek die tweede vinnigste 800m atleet in die wêreld,” het hy gesê. Nijel oefen vyf dae ’n week vanaf Maandag tot Vrydag vir ’n uur en ’n half lank, maar dit hang af van die afrigter met wie hy werk. “Nou het my skedule verander as gevolg van my nuwe afrigter Jean Verster. Hy het dae bygevoeg waarvoor ek bly is omdat ek kan voel dat ek hierdie jaar fikser gaan wees,” het Nijel gesê. Nijel het besluit om ’n atleet te word omdat hy voel hy het die potensiaal en dit het hom net twee jaar geneem om te kom waar hy vandag is. Nijel is die Wêreld Junior 800m-rekordhouer. Hy het ’n goue medalje gekry by die World Junior Championships in 2012 in Barcelona, ’n brons

1. Laureus

Vanjaar se binneshuisehokkie was een om te onthou. Daar was ’n paar verrassings en ’n paar teleurstellings. Op die ou einde het die spelers hul alles gegee en die spel gespeel waarvoor hulle so lief is. "Dis vrek lekker en dit het ’n ander atmosfeer. Die spel is baie vinniger en jy moet topfiks wees omdat dit minder spelers is. Dit sal nogal cool wees as daar twee ligas in die jaar is," meen Pearl Mashego hokkiespe-er van Vergeet-My-Nie. Daar is vyf spelers aan ’n kant en elke helfte bestaan uit 15 minute. Daarom is die spel baie vinniger en die wedstryd meer intens.

"Die games is baie meer exciting en dit gee jou as speler en as toeskouer 'n adrenaline rush," vertel Monnique Hancke ’n Wanda-ondersteuner. Kasteel-dameskoshuis het alles probeer om Heide in die finaal te klop, maar Heide het nie moed opgegee nie en als wat hul het op die baan gelos. Karlien en Klawerhof het onderskeidelik derde en vierde geëindig. Die mansfinaal was ’n harde wedstryd. Albei spanne wou die titel van binneshuisehokkie hul eie maak, maar net een span kon wen en Overs het die eer gehad om dié titel hul eie te maak. Patria het derde en Thaba-Jäh 2 het vierde geëindig.


Sport 7 MAART 2013

214

EERSTEJAARSRUGBY Eerste keer vir Laureus

215

Ibbies woel in Presidentsliga

NWU-Pukke val vas teen Shimlas

FOTO’S: FACEBOOK: VARSITY CUP

WYNONA LOUW

D

ie NWU-Pukke het Maandagaand kragte gemeet teen die Universiteit van die Vrystaat (Shimlas) en 38-18 op Xerox Shimla Park Bloemfontein, kortgekom. Dit was ’n wedstryd wat die tuisspan net meer wou hê en met vyf drieë teenoor die NWU-Pukke se drie, het die Shimlas hul beste vertoning van rugby vir die seisoen ten toon gestel. ’n Vroeë besluit deur die Shimlas-kaptein om die bal pale toe te skop het gesien hoe die tuisspan eerste punte aangeteken het toe heelagter Nico Scheepers die skop verdoel om sy span 2-0 voor te sit na twee minute van spel. Die NWU-Pukke het gereageer deur te domineer in gebied en

balbesit, maar stadige skoonmaak van die breakdowns en hanteringsfoute in die aanvallende 22-gebied het bygedra tot ’n puntelose eerste 15 minute vir die besoekers. Die Bloemfonteiners het na die strategiese breuk met meer intent gespeel. Nadat hulle in die NWUPukke se 22-gebied gekampeer het vir ’n tyd, het hulle hul hande op die bal gekry. Mohoje het sy krag gebruik om onder die pale te duik en die Shimlas se eerste drie aan geteken. Scheepers het verdoel en die telling na 10-0 in die 30ste minuut geneem. Hy het die voorloop na 12 gerek met sy tweede strafdoel van die wedstryd en die besoekers was desperaat om net voor halftyd punte aan te teken. Hul is sentimeters voor die doellyn vasgekeer

Foto’s: Shimlas val aan in die eerste helfte op Xerox Park Bloemfontein. deur goeie Shimlas-verdediging. Die manne in blou was egter in die 40ste minuut na 14 spelers verminder nadat losskakel PieterSteyn de Wet ’n geelkaart gekry het. Die telling met halftyd was 12-0 vir die Shimlas. Die NWU-Pukke het die tuisspan egter vinnig op hul hoede gehad toe ’n vlieënde Sylvian Mahuza die lyn gebreek het en die bal aan SW Oosthuizen oorgegee

het vir ’n pad reguit doellyn toe. Gerhard Nortier het verdoel om die NWU-Pukke weer in die wedstryd te bring. Lofsang was egter van korte duur vir die besoekers toe die tuisspan skrumskakel Renier Botha ’n opening gekry het en óm ’n ruck gejaag het om die Shimlas se tweede drie te druk. Scheepers se oorskop het die 12punt voorsprong vir die Shimlas verseker en dié voorloop het vin-

nig geklim na 17 toe die tuisspan weer oor die witkalk duik ná ’n sterk losgemaal. Scheepers het die derde bonuspunt vir die tuisspan verower in die 65ste minuut en vyf minute later het De Wet vir die span se vyfde drie gesorg. NWU-Pukke heelagter Hoffman Maritz en Mahuza het in die laaste vyf minute van die wedstryd twee troos drieë vir die NWU-Pukke op die bord gesit.

Villagers sink Northenz WYNONA LOUW Steinhoff-Villagers die NWUPuk se Koshuisligaverteenwoordigers, het Maandagaand in hul eerste wedstryd in vanjaar se Varsitybeker die Northenz van NMMU 24-5 op die Fanie du Toitsportgronde geklop. Die tuisspan het vroeg in die wedstryd beheer geneem en die stryd vir gebied gedomineer en sodoende die span van Port Elizabeth onder toenemende druk geplaas. Villagers was eerste om punte aan te teken deur agtsteman Daniël Benususan en het hul voorsprong verrek toe sy mede losvoorspeler Russouw Wheeler, ook oor die witkalk geduik het. Heelagter Juan Booysen het beide drieë verdoel en Villagers het met ’n stewige 16-0 voorloop die halftyd binne gegaan. In die tweede helfte het dit gelyk of die Northenz terugkom toe losskakel Bean van Eeden oor die doellyn gaan vir hul

Halftyd: 16-0 Finale telling: 24-5

eerste drie. Villagers het egter ’n oorwinning verseker toe slot Waldo Franken oorgegaan het vir hul derde drie wat deur Booysen verdoel is. Die eindtelling was 24-5. “Ek dink die ouens was maar ’n bietjie moeg in dié game, die hitte was erg en ons kon beter gedoen het. Ons het besef dat dit oor ’n week weer gameday is, ons het Maandag weer hard begin oefen en fokus gekry”, ,” het Roussouw Wheeler, Villagers kaptein, aan Wapad gesê. Steinhoff-Villagers se volgende wedstryd is in die vierde rondte teen Steinhoff-Mopanie (Tuks) op 11 Maart 2013.

Daniël Benususan gee die bal aan in die kwartgebied.

FOTO: EUGENE LE ROUX

Wapad - 7 Maart 2013  

48 seniors getug vir inlywing. Internetprobleme. Monster in Potch. Waterkrisis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you