Page 1

a 2 j r 0 i 1 k i 2 s o u V


2


,,

Pääkirjoitus Yrittäjyyttä on rohkeus toteuttaa omia unelmiaan. Rohkeus ja pelko elävät toisistaan. Pelko houkuttelee rohkeuden esiin ja rohkeus auttaa toimimaan pelosta huolimatta. Rohkeus on sitä, että henkilö on tietoinen vaaroista, mutta on silti sallinut pelon itselleen. Pelon salliminen ja sietäminen on osa yrittäjän elämää.

Rohkeaan käyttäytymiseen kuuluu vastoinkäymisten kohtaaminen, mutta samalla myös positiivisen asenteen ylläpitäminen vaikeissakin tilanteissa. Vastoinkäymisten lamaannuttavan vaikutuksen kääntäminen uudeksi aluksi ja menestykseksi on voimaannuttavaa. Jari Sarasvuo on sanonut hivenen provosoivasti katteettoman itseluottamuksen olevan yrittäjän elinehto. Hyvä itseluottamus on vahva ase pelon voittamisessa. Rohkeutta ei voi kasvattaa teoriassa. Tutkimusten mukaan pelon kohtaamista auttavat paikka, jossa tuntee olonsa turvalliseksi. Voimme myös rohkaista toisiamme ja näin auttaa rohkeuden kehittymistä. Rohkaiseminen tarkoittaa esimerkiksi vahvuuksien tunnistamista tai kuuluvuuden tunteen lisäämistä. Aidolla rohkaisemisella osoitetaan, että henkilö ei ole yksin haasteellisessa tilanteessaan. Tässä tiimiyritys on voimavara. Tiimiyrittäjä voi imeä rohkeutta tiimikavereiltaan seuraamalla

heidän rohkeita tekojaan ja tartuttamalla rohkeutta myös omaan tekemiseen. Rohkeudessa esimerkillä on mahtava voima. Voimme tehdä paljon myös itse - rohkeus kasvaa tekemällä rohkeita tekoja. Proakatemiassa näkee hyvin kuinka paljon rohkeus voi kasvaa kun tekemiseen ja pelon voittamiseen luodaan otolliset olosuhteet. Vuosittain jaettava rohkeuden arvopalkinto on kunnianosoitus rohkeudelle, rohkeille teoille ja ihmisille.

Kreikkalaiset filosofit nimesivät rohkeuden yhdeksi kardinaalihyveeksi viisauden, oikeudenmukaisuuden ja kurinalaisuuden rinnalle. Jotta toiminta voidaan katsoa oikeasti rohkeaksi sillä on aina oltava jokin ylempi päämäärä - jotain todella tavoittelemisen arvoista. Tartutaan tähän hyveeseen, tuetaan toisiamme esimerkillä ja rohkaisulla. Hyväksytään epäonnistumiset ja opitaan niistä. Rohkeus raivaa tilaa mahdollisuuksille ja arvokkaalle elämälle. Veijo Hämäläinen päävalmentaja

Kuva: Markus Karjalainen

Sisällys Kooste Versio Extempo Hype Polte Tuuma Creative Projektien helmiä Yrittämällä oppii Tavoitteena Afrikka Kapkaupungin valloitus Yrittäjyyttä ylemmällä tasolla Yrittäjyyskampus Proakatemian kummit Proakatemian Ystävät Ry Vaihdot 2012 Teamline

4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 23 24 26

3


K O O S T E Alkaen vasemmalta ylhäältä: Enni Jaatinen, Erno Malinen, Joona Kapanen, Juho Pelttari, Ekku Ristilä, Juuso Saastamoinen, Joonas Marila, Teemu Kuusimäki, Sirja Paavolainen, Maria Inha, Anne Airosto, Tellervo Kettunen, Terhi Salonen, Toni Mäkinen, Anna Koivumäki

Kahden ja puolen vuoden matkan aikana 15 kasvoa on Koosteessa tullut toisilleen tutuiksi ja välillä yhdessä on oltu kyllästymiseen saakka. Tiiminä Kooste on antanut kaikille vapauden toteuttaa itseään ja kokeilla oman osaamisen rajoja. Omaa tiimiä ajattelee aina parhaana kun sen tuntee parhaiten.

4

Tavoitteena Afrikka Vuoden onnistuminen ja samalla paras projekti oli ”Tavoitteena Afrikka”. Monia projekteja toteutettiin yksilöinä, mutta Tavoitteena Afrikka oli kaikkien yhteinen laajempi projekti, jota valmisteltiin jo pitkän aikaa.


ADRA Finland säätiön kanssa yhteistyössä toteutettu nuorten työttömyyttä ehkäisevä projekti starttasi Kenian Kendu Bayssa marraskuun viimeisellä viikolla. Yhteinen tavoite matkasta piti yllä tiimihenkeä ja motivoi kaikkia tuomaan kortensa kekoon omalla tavallaan. Matkakassaa kerrytettiin tekemällä sekä yhteisiä että yksittäisiä projekteja tavoitteen saavuttamiseksi.

Valmentajan sana

Yhteinen aika on kultaakin kalliimpaa Suurimpana haasteena Kooste näkee yhteisen ajan puuttumisen viimeisenä vuonna. Kolme tiimin jäsentä oli alkuvuoden vaihdossa ja syksyllä oli vain yksi paja viikossa. Viestintä 15 hengen kesken oli vaikeaa, sillä kaikki toimivat omalla tavallaan. Kooste antaakin vinkin akatemiaan jääville tiimeille, että viettäkää aikaa enemmän yhdessä. Viimeisenä vuonnaan Kooste oppi yhteisen ajan merkityksen lisäksi sen, että opinnäytetyöt kannattaa aloittaa ajoissa. He myös huomasivat, että kun asettaa tavoitteita, ne vievät kuin itsestään eteenpäin. Probingo oli yksi parhaita Koosteen keksimiä sisäisiä juttuja – siitä sai kilpailuhenkisyyttä, kun näki missä muut menevät. Tavoitteiden visualisoiminen auttoi niiden ylläpidossa ja sai jokaisen haastamaan itseään enemmän.

Kooste on tiiminä hilpeä ja hektinen mutta samalla kilpailuhenkinen ja tehokas. Vaikka Kooste ei yrityksenä jääkään elämään, on tiimin tavoitteena jättää muisto tiimin jäseniin. Muutamia yrittäjiä on joukosta tulossa ja moni on miettinyt yrittäjyyttä, vaikka selkeää ideaa ei vielä olekaan. Osa hakee vielä paikkaansa yrittäjyyden ja palkkatyön väliltä, mutta jokainen varmasti tulee löytämään oman alansa. Proakatemian Kooste näkee mahdollistajana, joka antaa eväät, mihin ikinä haluaakin suuntautua. Tavoitteelliset ihmiset pärjäävät parhaiten ja ainoastaan tekemällä voi oppia. Tarjottuja työkaluja pitää osata hyödyntää ja kaikkeen tekemäänsä täytyy panostaa. Aikaa ei ole koskaan liikaa ja asioita ei kannata jättää viime tippaan. Sen koostelaiset ovat joutuneet kokemaan välillä kantapäänkin kautta. KOOSTEEN 24H Koosteen odotukset 24H:ta kohtaan olivat suuret. Tiimi odotti loppunäytöltä haastavuutta ja kiinnostavuutta, mielenkiintoisia toimeksiantajia sekä järkeviä ja loppuun asti mietityja toimeksiantoja. Ryhmäjaot, aikataulutukset ja toimintasuunnitelmat oli ennalta mietitty ja projektipäälliköiksi olivat valikoituneet Maria ja Tellervo. Kooste sai toimeksiantajiksi Tredean sekä Tampereen Työväen Teatterin. Kaikki ottivat loppunäytön vakavasti ja tulokset puhuivat myös sen puolesta. Kooste nappasi arvosanoiksi vitosen sekä nelosen.

Liisa Heinonen Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Tätä pitäisi kysyä tiimiltä - olen ainakin antanut tilaa, kannustanut yksilöitä ja auttanut ihmisiä näkemään omia vahvuuksiaan. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa? Ylpeytenä siitä, mihin on päästy - sen ainakin uskon näkyvän myös ulospäin! Olen myös oppinut valtavasti Koosteen opissa. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa? Valmistujaisjuhla - upeat tuoreet tradenomit, uskomattoman hienot suoritukset, takana paljon työkokemusta erilaisista projekteista ja edessä elämä kaikkine mahdollisuuksineen! Tekisitkö jotain toisin? Varmaan on paljonkin asioita, joita olisi kannattanut tehdä toisin, mutta nyt kun katselee lopputulosta ei tule mitään mieleen. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Tiimi koostuu rohkeista ihmisistä, jotka ovat kokeilleet ennakkoluulottomasti uusia asioita ja haastaneet itsensä ja toisensa. Mitä odotat ensivuodelta? Paljon yrittämistä ja hienoja onnistumisia!

5


VERSIO

Alkaen vasemmalta ylhäältä: Matti Tiensuu, Juuso Sandberg, Thomas Toikka, Jonne Välilä, Sami Lehto, Pekka Ylikojola, Johannes Tuominen, Juuso Uusitalo, Salla Viitanen, Elina Viikari, Saara-Kaisa Tenhunen, Miia Maijala, Joonas Samposalo, Anna Sällylä, Samu Tuppurainen, Riikka Välimaa. Kuvasta puuttuu: Marko Rämä

Suuria tekoja, suuria tunteita Version jäsenet omaavat monia erilaisia taustoja ja nykyäänkin täysin erilaisia elämäntilanteita, mutta silti he ovat yhtenäinen tiimi. Erilaisten ihmisten kokoaminen yhteen on ollut Versiolle pelkkä rikkaus, jonka he ovat osanneet hyvin hyödyntää. Pitkän akatemiataipaleen varrella on opittu paljon uusia asioita niin ihmisistä kuin työelämästäkin. Isossa 17 hengen tiimissä on osattu käyttää hyväksi eri ihmisten vahvuuksia ja kaikkien pysyminen alusta asti mukana kertoo hyvin Version päättäväisyydestä. Vuoden 2012 ensimmäinen onnistuminen Versiolle tuli jo tammikuussa, kun tiimi sai päätettyä yhteisen tavoitteen; matka Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin kahdeksi viikoksi.

6

Yhteiseen tavoitteeseen kaikki pystyivät sitoutumaan hyvin ja tieto joulukuussa odottavasta palkinnosta rankan akatemiamatkan päätteeksi sai versiolaiset tekemään paljon hommia. Toinen merkittävä onnistuminen on ollut suuren liikevaihdon saavuttaminen – yksi Proakatemian historian suurimpia. Versiolla on ollut vuoden aikana monia hyviä projekteja. SMKJ:n opiskelijajäsenhankinnassa versiolaiset oppivat paljon uutta myynnistä sekä erilaisista ihmisistä. Rahallisesti työ oli kannattavaa ja kontakteja tuli projektin myötä rutkasti lisää. Liikevaihdollisesti hyviä projekteja oli myös mm. Tampereen asuntomessuilla mukanaolo sekä pakettiauton vuokrauspalvelu pakunvuokraus.fi jonka toimintaa pari versiolaista jatkaa osakeyhtiön alla akatemian jälkeenkin.


Suurimpana haasteena vuodelle 2012 Versio koki tavoitteen asettamisen, sillä erilaisten ihmisten sitouttaminen yhteen ja samaan asiaan ei ole helpoin tehtävä. Syksyllä tiimi ei myöskään työskennellyt yhdessä niin paljon kuin ennen, sillä monella olivat opinnäytetyöt kesken ja toiset olivat jo töissä Version ulkopuolella. Hajanainen syksy kuitenkin opetti, että akatemia-aika on lyhyt ja se kuluu todella nopeasti.

Valmentajan sana

Varsinkin viimeisenä vuotena täytyy panostaa akatemian jälkeiseen elämään ja miettiä mitä tulevaisuudellaan tekee. Opinnäytetyöhön kannattaa panostaa paljon, sillä siinä on mahdollisuus kehittää ammattilaisuuttaan tietyn aihepiirin sisällä merkittävästi. Alusta alkaen kannattaa miettiä fokusta ja sitä, millaisiin projekteihin tahtoo lähteä mukaan. Kaikki se helpottaa oman taipaleen löytämistä akatemian jälkeen.

Versioon tultiin alunperin monesta eri kaupungista, mutta tiimi on matkansa varrella kasvanut hyvin yhteen.

Monia mahdollisuuksia Pakunvuokraus.fi jatkuu Version lopettamisen jälkeenkin, mutta muutoin ihmiset lähtevät haluamiinsa suuntiin. Osa aikoo jatkaa yrittäjänä omalla toiminimellä, mutta tällä tietoa kukaan ei ole ryhtymässä täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Aika akatemialla on opettanut versiolaisille huimasti uutta. Proakatemia mahdollistaa oikeastaan kaiken ja kun sille antaa oman panoksensa, saa siltä myös paljon itselleen. Akatemia opettaa, mutta myös ennen kaikkea kasvattaa ihmistä. Kaikkeen ei pysty lähtemään mukaan, vaikka haluaisikin, sillä burnout iskee nopeasti ahmimalla. Osa porukasta on huomannut olevansa täysin eri ihminen, kuin akatemialle tullessa, eikä se ole ollenkaan huono juttu!

Kuva: Marko Rämä

Timo Nevalainen Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Ainakin haluna kehittyä ja kykynä kiinnostua uusista asioista ja erilaisista näkökulmista totuttuihin juttuihin. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa? Versio on valmentanut minusta esimerkillään paremman opettajan ja valmentajan, mutta samalla opettanut että paljon on vielä petraamisen varaa monessa suhteessa. En ota enää paineita ”mikromanageroinnista”, koska luotan prosessiin ja ihmisiin. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa? Monet vuoden huippuhetkistä liittyvät opinnäytetöihin ja siihen miten versiolaisista alkoi kasvaa taitajia eri aiheissa. Version lähtö Etelä-Afrikkaan oli tietenkin superjuttu. Tekisitkö jotain toisin?

VERSION 24H Versio valmistautui huolella viimeiseen koitokseensa ja suunnitelmat 24H:ta varten oli luotuna jo hyvissä ajoin. Fiilikset ennen tapahtumaa olivat hyvät ja odotukset korkealla. Projektipäälliköt Pekka ja Matti väänsivät Koosteen kanssa hieman kättä toimeksiannoista ja heille valikoitui lopulta Tullintori sekä Forenom. 24H:n koitoksen jälkeen väsyneet mutta helpottuneet versiolaiset esittelivät toimeksiantajille työnsä tulokset Plevnassa ja saivat arvosanoiksi nelosen ja kakkosen.

Aivan varmasti teen. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Luottamus omiin kykyihin, tiimin tukeen, tulevaisuuteen ja maailmaan, jossa kaikki on mahdollista yhdessä tekemällä. Mitä odotat ensivuodelta? Oppimisen kokemuksia yliopistolla ja maailmalla ja sitä, että minulla on oikeasti aikaa mennä paljon syvemmälle kasvatustieteisiin, filosofiaan ja yhdessä oppimisen ja ihmiseksi kasvamisen perustaan, siten kuin se Proakatemiassa näkyy ja toteutuu.

7


E X T E M P O Alkaen vasemmalta ylhäältä: Matias Koistinen, Allan Palmroth, Raine Luntta, Tulikukka Mäkelä, Lauri Holja, Maria Ruokonen, Annamari Könnölä. Kuvasta puuttuu: Jasmiina Karvinen, Nina Widén, Akseli Cairns

Kohti kansainvälistymistä Kymmenen hengen voimin pyörivä Extempo on ensimmäinen akatemian kansainvälinen tiimi ja se on ottanut hoiviinsa akatemian ensimmäiset vaihto-oppilaat Ranskasta ja Latviasta. Extempolaisista neljä viettää osan opinnoistaan vaihto-opiskelijoina Namibiassa ja Baskimaassa.

8

Moni tiimin jäsen on käynyt maailmalla lyhyemmillä visiiteillä esimerkiksi tutustumassa muihin akatemiamallin mukaisiin kouluihin. Extempo on ottanut myös innolla vastaan akatemialla vierailevia kansainvälisiä vieraita ja esitellyt toimintaa kaikille kiinnostuneille. Proakatemian kansainvälisisten suhteiden hoitamisen lisäksi myös akatemian markkinointi- ja viestintävastuu on Extempon jäsenellä.


Proakatemian JoRyssä tiimi on siis ollut parhaimmillaan edustettuna peräti kolmen hengen voimin ja extempolaiset ovat aktiivisesti vieneet akatemian yhteisiä asioita eteenpäin. Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä ei siis Extemposta puutu!

Valmentajan sana

Onnistuneiden projektien tekijä Uudistushaluinen Extempo vie projekteja täysin uudelle tasolle - siitä kertoo esimerkiksi Puistokahvila Pulu, joka toimi kesällä 2012 Tampereen Sorsapuistossa. Myös uudistetun Pilke-tapahtuman konseptin suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana Extempon edustajia. Tiimi vastasi myös perinteikkään Visio-innovointitapahtuman järjestelyistä viime vuonna. Tapahtuman toimeksiantajina toimivat Veikkaus ja Fazer, joista jälkimmäinen on toistaiseksi Extempon suurin asiakas. Extempon suurin onnistuminen vuonna 2012 oli Puistokahvila Pulu, joka työllisti kesän ajan kolme extempolaista kokopäiväisesti. Riskit projektissa olivat suuret, sillä koko kahvila piti suunnitella alusta alkaen, olihan kyseessä täysin uusi konsepti akatemialla.

Leena Varis Extempo on pieni, rohkea ja menestyvä tiimiyritys, joka on kokoonsa nähden tehnyt paljon.

Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Toivottavasti ennen kaikkea sparraajana, mutta haastan myös tiimiä ajattelemaan isommin ja laajemmin. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa?

Tiimin suurimmat haasteet löytyvät sisäisestä viestinnästä. Palautteen antaminen on edelleen haastavaa, vaikka matkaa akatemialla Extempo on jo taivaltanut yli puolen välin. Yhden ihmisen huono päivä huomataan pienessä tiimissä nopeasti ja se saattaa tarttua muihinkin. Extempon yhtenä tavoitteena onkin oppia näkemään asioista ensin positiiviset puolet ja saada palautteen antamisesta osa jokapäiväistä toimintaa. Ensimmäinen tiimi maailman ympäri Vuodesta 2012 Extempo on oppinut, että yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä ja saavat tiimiläiset puhaltamaan yhteen hiileen. Tavoitteita vuodelle 2013 riittääkin mukavasti: kaikki tiimiläiset haluavat valmistua samaan aikaan, opinnäytetyöt halutaan tehdä ammattimaisesti ja asettipa tiimi syksyllä yhteiseksi tavoitteekseen myös maailmanympärysmatkan. Sellaista ei ole yksikään Proakatemian tiimi aiemmin tehnyt. Kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ja projekteja matkan rahoittamiseksi on hankittu aktiivisesti. Matkalla on tarkoitus tietenkin juhlia päättyvää taivalta akatemialla, mutta myös tehdä projekteja. Extempo toivoo pääsevänsä työskentelemään muun muassa yrittäjyyskasvatuksen ja kehitysyhteistyön parissa. Yhteinen suuri tavoite vie pientä ja pippurista tiimiä eteenpäin päämäärätietoisesti.

Matka maailman ympäri – ärhäkkänä päämääränä pistää valmentajankin sukat pyörimään jalassa. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa? Kun rohkeus voitti pelon ja syy voitti tekosyyn. Siitä syntyi suunnitelma matkasta. Tekisitkö jotain toisin? Aina voi päivitellä mitä tekisi toisin, mutta vain tulevaan voi vaikuttaa. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Maailmanympärysmatka! Mitä odotat ensivuodelta? Kovaa tiimikuria, jonka palkintona siintää matka ja koko tiimin valmistuminen.

9


HYPE

Alkaen vasemmalta ylhäältä: Johanna Vuorenmaa, Nina Grandqvist, Pekka Äijälä, Jani Mannila, Anniina Raatikka, Niina Ahlgren, Tommi Keränen, Satu Isosuo, Kristian Tapola. Kuvasta puuttuu: Joel Ojala, Jenna Ylikoski, Mika Kuusisto, Sameli Mäkelä

Hype koostuu keskenään melko samanlaisista persoonista, mikä on samalla sekä hyvä että huono asia. Sisäisesti tiimissä pyritään pitämään hyvä kuri, mutta samalla muistetaan myös ajatella isosti ja hypettää paljon. Tavoitteet ovat aina korkealla, joten lyhytjänteisyyskin nostaa välillä päätään jos tuloksia ei tule tai hommat eivät etene. Lämmin aloitus syksylle Vuoden 2012 kohokohta Hypelle oli aloittaa syksy Espanjan auringon alla. Tiimihengen kannalta matka oli ehdottoman tärkeä sekä erilainen startti syksyyn. Hype on ollut maailmalla edustettuna vuoden aikana enem-

10

mänkin. Lyhyempien reissujen lisäksi kaksi hypeläistä oli puoli vuotta vaihdossa – toinen Etelä-Koreassa ja toinen Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 Hype on jälleen täysilukuinen 13 hengen voimin. Vaihdosta palanneet tiimin jäsenet tuovat tuleviin projekteihin varmasti erilaisia näkökulmia maailmalta ja paljon uutta intoa. Viime vuosi piti sisällään myös lukuisia hienoja onnistumisia, esimerkkeinä uutena lanseerattu Visio junior -tapahtuma sekä Palvelu lahjaksi -konseptin kehittäminen ja laajentaminen muihin kaupunkeihin. Tiimillä on ollut tavoitteena koko akatemia-ajan tehdä omia juttujaan sekä työllistää omat jäsenensä täysipäiväisesti. Siinä on onnistuttu hyvin, sillä hommia riittää kaikille. Omat tuotteet erottavat Hypen muista Proakatemian tiimeistä positiivisella tavalla.


Omat tuotteet toimivat Hypen toiminta pyörii edelleen paljon jo ensimmäisenä akatemiavuonna kehitetyn Palvelu lahjaksi –konseptin ympärillä. Tänä vuonna toiminta on laajentunut Tampereen ohella myös Helsinkiin ja Jyväskylään. Konseptia voisikin kuvailla Hypen lippulaivaksi.

Valmentajan sana

Toisen asteen opiskelijoille suunnattu innovointikilpailu Visio Junior järjestettiin Hypen toimesta ensimmäistä kertaa tänä vuonna Sappeessa. Konseptin suunnittelu sekä eteenpäin vieminen ovat olleet täysin Hypen omaa käsialaa. Uusi aluevaltaus onnistui loistavasti ja tapahtuma tullaan järjestämään uudestaan syksyllä 2013. Hypettämällä tulee tulosta Tiimin sisällä on törmätty kuluneen vuoden aikana myös haasteisiin, mutta niistä tiimi ammentaa uutta intoa ja oppii eniten. Kaikki on kiinni itsestä ja Hype onnistuu selättämään vastaantulevat haasteet yleensä suhteellisen nopeasti. Välillä ongelmia on tuottanut fokuksen säilyttäminen ja ajankäyttö. Myös hypetyksen ylläpitäminen koko syksyn ajan on ollut ajoittain haasteellista. Impulsiivinen tiimi tarvitsee uusia ärsykkeitä, ettei väsähdä nopeasti. Palvelu lahjaksi -katalogien myyminen on esimerkiksi ajoittain saattanut jäädä hieman taka-alalle. Koko tiimi tuntuu elävän erilaisissa sykleissä – välillä on mahtava ”draivi” päällä ja toisinaan kaikki väsähtävät samaan aikaan.

Hype on tiiminä helposti innostuva, impulsiivinen ja arvaamaton.

Kuva: Teemu Kuusimäki

Veijo Hämäläinen Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Tätä pitäisi oikeasti varmaan kysyä Hypeltä. Toivon, että se näkyisi hyvänä itseluottamuksena, kykynä luottaa prosessiin haastavillakin hetkillä sekä onnistumisen janona. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa? Hype on omalla avoimuudellaan tehnyt minustakin avoimemman ja vähemmän varautuneen. Tiimi näkyy minussa ehdottomasti myös hymynä. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa?

Oppareita ja odotuksia Vuonna 2012 Hype on oppinut, että oikeat yhteistyökumppanit merkitsevät paljon. Kaikki eivät toimi samalla periaatteella kuin akatemialla toimitaan ja välillä on tiimin meinannut käydä kalpaten vääränlaisten ihmisten kanssa yhteistyötä tehdessä. Täytyy nähdä paljon vaivaa, jotta löytää tarpeeksi luotettavat yhteistyökumppanit ja jotta asiat onnistuisivat toivotulla tavalla. Innovatiivinen Hype odottaa paljon, mitä kaikkea he tulevat ensi vuonna vielä keksimään. Tuotteliaalla porukalla on toiveissa kehitellä jälleen uusi oma tuote, mutta opinnäytetyöt vievät varmasti paljon aikaa viimeisenä vuotena akatemialla. Opinnäytetyöt halutaan saada pois alta nopeasti, jotta tiimi pääsee tekemään mahdollisimman paljon töitä yhdessä. Tulevaisuudessa häämöttää myös Final Camp, mutta kohde ei ole vielä täysin kirkastunut aktiivisille Hypeläisille.

Syksyn ensimmäiset pajat uima-altaalla Espanjassa tuskin unohtuvat koskaan. Tekisitkö jotain toisin? Hmm. En suostu jossittelemaan, vaan katse on tiukasti eteenpäin. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Hype on ollut alusta asti poikkeuksellisen rohkea tiimi. Vahva tiimihenki ja muutama ”puolihullunrohkea” tiimiläinen ovat kasvattaneet kaikkien rohkeutta. Asioita ei tarpeettomasti vatvota etukäteen ja se on hyvä. Mitä odotat ensivuodelta? Omalta tiimiltäni, mutta myös koko Proakatemialta rohkeita kokeiluja, isoja projekteja ja paljon hienoja hetkiä.

11


P O L T E Alkaen vasemmalta ylhäältä: Ossi Ojala, Niko Nieminen, Juha-Matti Kotkanen, Maiju Katajala, Sofia Kentta, Petra Lahtinen, Jonna Koskinen, Emilia Toivonen, Elias Tattari, Johanna Tahlo, Mandi Gardemeister, Arlene Lamminmäki, Jussi Pusa, Anna Lemetyinen, Sofia Saarenpää, Vilma Vestelin. Kuvasta puuttuu Miika Alanko

Tiimi täynnä rakkautta! Tiimiytyminen on ollut Poltteella nopeaa ja tuloksellista, mikä nähdäänkin suurimpana vuoden 2012 onnistumisena. Ensimmäisissä pajoissa aikaa käytettiin tutustumiseen ja monet tunsivatkin nopeasti suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta tiimin sisällä.

12

Viimeistään mökkipajassa lokakuun alussa kaikki uskoutuivat toisilleen ja tiimi vahvistui entisestään. Valitettavasti kolme henkilöä on jo jättäytynyt matkan varrelle, mutta vastoinkäymiset ovat vain vahvistaneet jäljelle jäänyttä tiimiä. Kaikki tuntevatkin olevansa samalla aaltopituudella eikä samanhenkisyyttä naurun remakan keskeltä voi olla erottamatta.


Erilaiset projektit täyttävät arjen Poltteella on ollut monta rautaa tulessa alusta asti, mutta parhaana projektina esille nousee akatemian talkkaripalvelu. Se oli ensimmäinen saatu projekti tarjouskilpailun jälkeen ja se on myös opettanut tiimiläisille todella paljon. Jokainen on joutunut kantamaan kortensa kekoon akatemian yleisten asioiden hoidossa ja organisointikyky sekä sisäinen viestintä ovat monesti olleet koetuksella. Syksyn mittaan tiimi sai kuitenkin kehiteltyä toimivan kaavan tehtävien jakoon ja siitä asti homma on ollut helppoa ja tuonut kuukausittain mukavasti rahaa tilille.

Valmentajan sana

Muutoin on vaikeaa pistää tärkeysjärjestykseen yksittäisiä projekteja, sillä ne ovat olleet kaikki pitkälti toisistaan eroavaisia. Yhtenä kuitenkin mainittakoon vuoden vaihteen alla toteutettu rakettien myyntiprojekti, jossa oli mukana suurin osa tiimiä ja jonka lopputulos ylitti odotukset. Haasteet nähdään Poltteessa positiivisessa valossa, sillä ilman niitä ei pystyttäisi kehittymään. Ajankäytönhallinta on ollut Poltteen ensimmäisen syksyn suurin haaste. Tiimiläiset ovat kuitenkin jaksaneet tsempata toinen toisiaan ja ajankäyttö tiimissä on tehostunut päivä päivältä.

Elina Merviö Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Olen valmentajana vaativa ja kärsimätön. Tämä onneksi näkyy tiimissä positiivisesti kovana tekemisen meininkinä ja vauhdikkaana alkuna. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa?

Polte on tiiminä huumorintajuinen ja tiivis. Poltelaiset ovat aikaansaavia ja tehokkaita, mikä näkyi hyvin alkaneena syksyn tohinana.

Tulevaisuus on varmasti valoisa Ensimmäisen puolen vuoden aikana poltelaiset ovat oppineet paljon sekä toisistaan että yrityselämästä. Yhtenä opetuksena on ollut, että akatemian ulkopuolellakin on elämää! Projekteja on ajoittain jouduttu metsästämään eikä niitä varmastikaan pidetä itsestäänselvyytenä. Jokainen on oppinut työn tekemisen tärkeyden ja tiedostaa, ettei ilman omaa panosta voi tulostakaan odottaa. Moni on myös voittanut puhelinkammonsa ensimmäisen puolen vuoden aikana, mistä kertoo Poltteen ylivoimainen voitto myyntipäivillä, jossa buukattiin asiakastapaamisia puhelimitse. Alkuvuosi Poltteella kuluu tapaamisesta toiseen viilettäessä, eikä kalentereissa ole liikaa vapaata tilaa. Tavoitteena vuodelle 2013 on tiimiytyä lisää, tehdä paljon kiinnostavia ja kehittäviä projekteja, sekä siinä sivussa rahaa. Osa poltelaisista aikoo työllistää itsensä Proakatemialla kesälläkin. Suurimpana toiveena on, että jokainen poltelainen löytäisi vuoden aikana oman suuntansa ja tavoitteensa, jota kohti lähteä pyrkimään.

Tiimin tekemisen meininki ja oppimisen halu lisää omaa motivaatiota valmentamiseen sekä antaa innostusta tähän työhön. Tiimin sitoutuminen tavoitteisiin sekä jatkuvaan kehittymiseen haastaa myös valmentajan. On upeaa päästä näkemään tiimiläisten henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen ja tukemaan sitä. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa? Hieno hetki oli myyntikisan voitto. Toinen mieleenjäänyt kokemus oli mökkipaja, missä tiimiläiset onnistuivat tutustumaan toisiinsa syvällisemmin ja rakentamaan tiimille luottamuksen ilmapiiriä. Tekisitkö jotain toisin? Tähän osaan vastata kahden vuoden päästä. Tiimin valmennus on pitkä prosessi ja sen onnistumista voi arvioida mielestäni vasta, kun tiimi valmistuu. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Luottamus toisiin tiimiläisiin, lupa epäonnistua ja rohkaiseminen tekemiseen. Mitä odotat ensivuodelta? Odotan hyviä keskusteluja luetuista kirjoista ja opituista asioista, hurjaa kasvua ja kehitystä sekä rohkeita ja innovatiivisa projekteja, joita tehdään täysillä.

13


TUUMA CREATIVE

Alkaen vasemmalta ylhäältä: Jyri Linna, Simo Saunamäki, Jyrki Veijola, Laura Montonen, Joonas Inha, Iida Salminen, AriPetteri Tynskä, Osmo Ahonen,Matti Vilppula, Oona Järvelä, Taneli Jaakonsaari, Paula Kirjavainen, Marianne Lindgren, Minni Kari, Susanna Joutsenvirta. Kuvasta puuttuu: Noora Toivo, Jussi Laaksonen, Jonna Majava, Ida Hanhiniemi

14

Vauhdilla alkuun!

Uusia haasteita ja oppeja

Jokaiselle tiimille alku on aina haastava, mutta Tuumalle yrityksen perustaminen oli vuoden kohokohta alun paperisodasta huolimatta. Yhteinen päätös Tuumanimestä tehtiin nopeasti ja sen jälkeen eteneminen on ollut päätähuimaavaa, välillä jopa omaa valmentajaa ihmetyttää tuumalaisten nopea tahti. Tuumalaiset aikovat jatkaa samalla päättäväisyydellä saavuttaakseen omat unelmansa - niin yksilöinä kuin tiiminäkin.

Yritys on sen verran alkuvaiheessa, että parasta projektia on vielä vaikea määritellä. Monia erilaisia projekteja on tehty, mutta ne ovat olleet kestoltaan ja laadultaan kovin erilaisia. Monipuolisen osaamisen takia Tuuma on ollut mukana monessa keskenään erilaisissa projekteissa ja näin ollen kartuttanut monenlaisia kokemuksia. Eri tyyppisiin projekteihin osallistuminen on ollut opettavaista ja saanut monet pohtimaan omia tavoitteitaan.


Omien projektien lisäksi tuumalaiset osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi kansainvälisyyssolun toimintaan sekä akatemian kehittämiseen markkinointi ja viestintätiimissä. Moni tuumalainen on myös mukana jatkamassa akatemian perinneprojekti Pilkettä.

Valmentajan sana

Syksyllä saatiin myös vireille Tuuman tähän asti suurin projekti ja siihen tulee luultavasti osallistumaan jokainen Tuuman jäsen. Aiheesta ei haluta hiiskua vielä tarkemmin, mutta luvassa on hienoja hetkiä jännittävän projektin parissa. Tuuman tulevaisuus näyttää siis lupaavalta! Tekemisen meininkiä Kun 19 kokkia hämmentää samaa soppaa, ei lopputulos ole aina ihan yksiselkoinen. Aluksi tuumalaisille oli haasteellista pyrkiä hyödyntämään kaikki se osaaminen, mitä tiimistä löytyy. Juuri monipuolisuus on yksi Tuuman valteista – projekteihin on helppo kasata oikeanlainen projektiryhmä erilaisista osaajista. Vaikka Tuuma on tehokas päätöksenteossa, saatetaan välillä jäädä turhan paljon suunnittelemaan ja tuumailemaan. Tuumalaisilla on asenne kohdillaan. Opiskelun ohella voi olla rautainen ammattilainen ja se pitää myös näyttää asiakkaille. Nuoren ja innokkaan yrittäjän aika, taito ja tieto ovat arvokkaita pääomia, eikä niitä tule alihinnoitella. Tuuma on saanut arvokasta oppia muun muassa sopimuksen teon tärkeydestä ja siitä, miten hektistä bisneksen tekeminen toisinaan on.

Liisa Heinonen Miten toimintasi valmentajana näkyy tiimissäsi? Tuuman kanssa on meneillään ”vapaa kasvatus”, jonka ansiosta tiimi on ottamassa hyvin itse vastuuta yrityksestään ja oppimisestaan. Miten tiimisi toiminta näkyy sinussa?

Tuuma kostuu 19 osaajasta, jotka taitojaan yhdistelemällä muodostavat monipuolisen tiimiyrityksen. Tiimissä jokainen saa olla oma itsensä ja samalla osa suurempaa kokonaisuutta.

Tulevaisuus tuo isoja projekteja Vuodelle 2013 Tuuma lupailee paljon. Tuuma tulee olemaan mottonsa mukaan ”tuuman verran parempi”. Monet projektit starttaavat kunnolla vasta vuonna 2013, joten odotukset ovat luonnollisesti korkealla. Alkuvuoden tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa Tuumalle omia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia liiketoiminnan selkeyttämiseksi. Yhtenä tavoitteena on työllistää mahdollisimman moni tuumalainen ensi kesän ajan akatemialla. Jotkut projektit kestävät joka tapauksessa läpi vuoden ja niiden lisäksi erillisiä projekteja ensi kesälle on jo suunnitteilla. Tuumalaiset ovat siis tarttuneet tuumasta toimeen.

Suurena tyytyväisyytenä hienosti menneeseen syksyyn. Tuuman lämmin ja hyvä yhteishenki on ympäröinyt minut ja heijastusvaikutus siitä näkyy myös omassa elämässäni. Mikä oli vuoden huippuhetki tiimisi kanssa? Päällimmäiseksi mieleen jäi läheisten päivä, jonka opiskelijat itse ideoivat ja toteuttivat ja joka onnistui mainiosti! Tekisitkö jotain toisin? Ajankäytön kanssa oli haasteita erityisesti loppuvuonna - kehityskeskustelut olisi ollut hyvä käydä vähän aikaisemmin. Mikä tekee tiimistäsi rohkean? Ennakkoluulottomuus ja todellinen halu yrittää. Myös tiimin hyvä yhteishenki auttaa tässä. Mitä odotat ensivuodelta? Odotan aktiivisuutta, erilaisia projekteja, oppimista virheistä ja hienoja onnistumisen hetkiä.

15


Projektien helmiä Visio

Kuva: Allan Palmroth

Visiotapahtuma on korkeakouluopiskelijoille suunnattu innovointikilpailu, joka järjestettiin syksyllä Sappeessa. Kilpailu on vuosien saatossa kasvanut kolmipäiväiseksi tapahtumaksi, jossa opiskelijat innovoivat yritysten toimeksiantojen parissa 20 tuntia. Voittajajoukkueet saavat mukaansa muhkeat 1000 euron palkkiot. Vuonna 2012 toimeksiantajina olivat Fazer ja Veikkaus. Tapahtuma periytyy pinkuille vuosittain ja uusilta keltanokilta näinkin suuren tapahtuman järjestäminen vaatii paljon organisointikykyä, myyntitaitoa sekä johtamista. Vuoden 2012 tapahtuma oli Extempolaisten käsialaa ja vuonna 2013 vetovastuu siirtyy Poltteelle.

Pilke Pilke on Proakatemialla periytyvä hyväntekeväisyysprojekti, jonka konsepti haluttiin vuonna 2012 uudistaa. Aikaisempien vuosien poniajeluiden sijaan järjestettiin rock-konsertti aikuisille kehitysvammaisille. Pilke stay up late -tapahtuma järjestettiin Tampereen Klubilla ja se myytiin loppuun jo ennakkoon. Kävijät olivat innoissaan tapahtumasta ja toivoivat sille jatkoa. Projektiryhmä teki tarkkaa taustatutkimusta ennen tapahtumaa ja esiintyjät hankittiin kohderyhmän toiveesta. Rohkeus projektissa näkyi uuden tavoittelussa ja vuonna 2013 on luvassa myös jotain hienoa.

Kahvila Pulu

Kuva: Annamari Könnölä

16

Extempossa haluttiin työllistää tiimiläisiä kesäksi ja olla oman itsensä pomo. Kahvila-ajatus lähti alkuvuodesta ja sen toteutukseen tartuttiin tohinalla. Pulu työllisti kesällä kolme kokoaikaista työntekijää ja yhden osaaikaisen. Asiakkaita riitti hyvin sateisesta kesästä huolimatta, joten kaikki pystyivät nostamaan normaalia palkkaa koko ajalta. Haasteita oli kesäkahvilan suhteen monia, esimerkiksi asiakasmääriä tai säitä ei voinut ennustaa, yhtä aikaa oli hallittava monia eri osa-alueita ja välillä sähkötkin katkesivat. Pulu oli rohkea kokeilu ja palaute oli vain positiivista. Tästä syystä Pulu perustetaan Sorasapuistoon uudemman kerran vuonna 2013 ja se saattaa saada kaverikseen toisenkin kahvilan keskustaan.


Yrittämällä oppii

Kuvat: yrityskylä

Yrityskylä on viides- ja kuudesluokkalaisille tarkoitettu päivän mittainen tilaisuus tutustua siihen, miten yhteiskunta konkreettisesti toimii. Rollikkahalliin Tampereelle on rakennettu kaupunki, jossa nuoret saavat päivän toimia erilaisissa ammateissa. Nuoret eivät tule toimintaan täysin kylmiltään, vaan heillä on ennen käyntiään kymmenen tunnin johdanto yhteiskunnan toiminnasta. Yrityskylän toiminta on tarkkaan käsikirjoitettua ja proakatemialaiset toimivat nuorten tutoreina ja valvovat että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Työtä Proakatemian hyväksi Version Sami Lehto on toiminut Yrityskylän ”puuhamiehenä” alusta asti ja on nyt valmistumisensa myötä siirtämässä soihtua eteenpäin Extempon Akseli Cairnsille. Alun perin projektin oli tarkoitus rahoittaa Koosteen ja Version Afrikan matkat, mutta aikeesta luovuttiin ja lopulta projekti päätettiin toteuttaa akatemialaisten talkootyönä Proakatemialle. Projektista neuvoteltiin yhteensä noin viisi kuukautta, joten alku ei ollut helpoin mahdollinen. Suurena haasteena oli saada 24 ihmistä tekemään 5-7 tuntia ilmaista työtä. Mutta kun ennakkojärjestelyt saatiin kunnolla hoidettua, on paikan päällä

kaikki sujunut paremmin kuin hyvin ja asiakas on ollut todella tyytyväinen. Yrityskylä on valtakunnallinen ja kyliä perustetaan edelleen muihin kaupunkeihin. Tampereella Yrityskylän piti olla vain vuoden, mutta hyvän menestyksen ansiosta se on saanut rahoituksen useammaksi vuodeksi. Proakatemialaiset jatkavat tutorointia ja jatkossakin raha tulee Proakatemian yhteiseen käyttöön, esimerkiksi rahoitusta vaativien liikeideoiden tukemiseen ja yhteisen vision edistämiseen.

Yrittäjyyskasvatus on akatemialla tärkeä asia ja tämän projektin myötä pääsee tienaamaan yhteistä kassaa tekemällä jotain arvokasta. Rohkeus projektissa näkyy uhrautumisena ja yhteisöllisyyden tavoitteluna. Kaikki ovat tehneet hienoa työtä alusta asti, eikä Yrityskylästä olisi tullut yhtä hyvä ilman kyseistä porukkaa. On hienoa kuinka monet ovat halukkaita laittamaan panoksensa peliin akatemian takia ja osoittamaan yhteisöllisyyttään käytännössä.

17


Tavoitteena Afrikka

Sunnutaina, marraskuun 25. aamutuimaan Tampereen linja-autoasemalla kävi kevyesti hytisevä kuhina, kun koostelaiset kerääntyivät luovuttamaan matkatavaroitaan Helsinkiin suuntaavan bussin sisuksiin ja takkejaan koto-Suomeen jäävien tukijoukkojen edustajalle. Vuorokausi myöhemmin Tavoitteena Afrikka oli viimein totisinta totta aamuauringon helliessä väsyneitä, mutta sitäkin innostuneempia matkalaisia Kenian Kisumussa. Kisumusta Kooste suuntasi kohti matkansa hieman alle sadan kilometrin päässä sijaitsevaa Kendu Bayta. Koostelaiset Ekku Ristilä ja Juho Pelttari olivat tehneet opinnäytetyönsä hyväntekeväisyysjärjestö Adra Finlandille tutkien Kendu Bayn nuorten työllistymistilannetta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä. Työn tavoitteena oli paitsi selvittää pohjatietoja myös pohtia, miten työllistymistä ja yrittäjyyttä on mahdollista edistää paikallisesti nuorten keskuudessa. Lisäksi poikien tuli luoda näiden tietojen pohjalta Adra Finlandille lyhyen ja pitkän aikavälin toimintaehdotus. Ekku ja Juho olivat selviytyneet opinnäytetyöstään, eivät ainoastaan hyvin, vaan varsin kunniakkaasti, joten Kendu Bayssa heillä oli edessään opinnäytetyön esittely paikallisille vaikuttajille. Kooste vietti matkastaan ensimmäiset neljä päivää Kendu Bayssa Adra Finlandin kanssa tekemänsä yhteistyön ansiosta. Tämän ajan tiimi asui adventistisairaalan alueella ja tutustui paikalliseen kulttuuriin sekä ihmisiin äärimmäisen autenttisissa olosuhteissa. Kendu Bayssa ollessaan Kooste osallistui Ekun ja Juhon opinnäytetyön esittelyseminaariin, kävi veneilemässä vesihyasintin karmealla tavalla valtaamalla Viktoriajärvellä, pelasi jalkapalloa sairaalan vammaisia lapsia vastaan (ja hävisi), tutustui paikalliseen ravintolakulttuuriin ja kaupunkiin valokuvaajana sekä kännykätarvikekauppiaana toimivan yrittäjän, Williamin, opastamana. Yksi tiimin kokemia ikimuistoisimpia hetkiä koko Afrikan matkalta oli illallinen Williamin kodissa viimeisenä Kendu Bayssa vietettynä iltana. Afrikan matka oli sanoinkuvaamattoman huikea kokonaisuus, tarjoten niin paljon unohtumattomia ja silmiä avaavia kokemuksia, ettei sitä tällaisen tekstin pätkän avulla pysty oikein välittämään. Kendu Bayssa vietetty aika osoitti, miten erilaisissa maailmoissa muutaman tuhannen kilometrin päässä toisistansa asuvat kansat voivat elää. Ylipäätään yhdessä tehty matka hitsasi Koosteesta yhteisön, joka ei katoa minnekään, vaikka nimi kaupparekisteristä jonain päivänä häviääkin. Kooste jää elämään.

Kuvat: Juuso Saastamoinen

18

Kirjoittanut: Terhi Salonen


Kapkaupungin valloitus

Vuoden 2012 alussa Versiossa havahduttiin siihen, että akatemia-aikaa on jäljellä enää vuosi. Version BL:n johdolla lähdimme vuoden alussa asettamaan tiimille tavoitetta, mikä veisi sekä tiimiä että yksilöitä eteenpäin. Tarkoituksena oli laittaa vitosvaihde silmään akatemian loppuajalle.

Päätös lähteä yhdessä akatemia-ajan lopussa Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin tuli suhteellisen helposti. Miksi Kapkaupunkiin? Sinne ei aivan heti tulisi muuten lähdettyä ja Googlen kuvahaun perusteella paikka näytti huikealta. Tästä alkoikin versiolaisten kova puhde matkakassan kerryttämiseksi. Iso nippu rahaa saatiin kasaan projekteja tekemällä ja joulukuun lähtöpäivä alkoi lähestyä matkajännityksen kasvaessa. Kaksi viikkoa Kapkaupungissa kruunaisi Version matkan Proakatemialla - ja kuulosti unelmien täyttymykseltä. Olo oli varsin seesteinen 24 tunnin lennon päätteeksi. 30 asteen lämpötila Suomen pakkasien jälkeen nostatti tiimille hymyn huulille. Lentokentältä lähdimme kohti vuokraamaamme loistohuvilaa joka sijaitsi Camps Bayssa Pöytävuoren kupeessa. Camps Bay tulikin hyvin tutuksi matkan aikana loistavan rannan ja rantabulevardin ansiosta.

Kuva: Johannes Tuominen

Versiolaiset halusivat tietenkin nähdä kivenheittoa kauemmas, joten ensimmäinen päiväreissu oli yksityinen viinikierros loistavan oppaan kanssa Kapkaupungin lähistöllä sijaitseville viinitarhoille. Eteläafrikkalaiset viinit ovat tunnetusti maailman parhaimpia, eikä Versio ollut asiasta eri mieltä. Toinen päiväreissu oli kiertoretki kuuluisalle hyväntoivonniemelle. Lähdimme saman oppaan kanssa ajamaan rannikkoa pitkin kohti Afrikan mantereen lounaisinta paikkaa. Ennen niemelle pääsyä kävimme Hout Baysta lähtevällä paatilla katsomassa hyljesaarta, missä hylkeitä kyllä riitti, mutta valkohaita emme valitettavasti nähneet. Kaikenlaisia muita eläimiä tuli kyllä matkan varrella nähtyä - strutseja, paviaaneja ja ihka eläviä pingviinejä, jotka ovat akatemialaiselle erityisen lähellä sydäntä. Kiertoretken huikein anti oli kuitenkin Cape Point ja hyväntoivonniemi, joiden maisemat näkyy yhä mielessä silmät sulkiessaan. Kahteen viikkoon mahtui muutakin; pöytävuori, Two Oceans Aquarium, Waterfront, Signal Hillin auringonlasku, Canal Walk, helikopteriajelu, grillausta, palanutta nahkaa, rantoja, aaltoja, hyvää ruokaa ja juomaa sekä lukemattomia Ferrareita, mutta ennen kaikkea ikimuistoisia hetkiä jaettavaksi ja muisteltavaksi versiolaisten kanssa. Kirjoittanut: Pekka Ylikojola

Kuvat: Juuso Uusitalo

19


Yrittäjyyttä ylemmällä tasolla

Alkaen vasemmalta: Jarkko Miettinen, Timo Karjalainen, Tapio Jarmas, Mikael Juntunen, Hanna Walden, Minna Erkko, Eeva Vaarasalo, Jukka Alkkiomäki, Elina Merviö, Tiina Lindberg, Tanja Verho, Regina Saari, Pauliina Hatunen. Alhaalla: Reetta Vuorio, Manne Viljamaa

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma antaa mahdollisuuden syventää yrittäjyysosaamista yrittäjinä toimiville tai yrittäjäksi haluaville. Yrittäjyyden yamk-tutkinto on 1,5 vuoden matka tiimissä ja laajuudeltaan 90 op. Syventävissä opinnoissa kasvuyrittäjyyttä kehitetään neljän näkökulman kautta; yhteiskunnan ja maailman muutos, yrittäjyyden merkitys, prosessien kehittäminen sekä verkostot ja asiakkaat. Kokonaisuuteen sisältyy myös kansainvälisiä opintoja, jotka toteutetaan, ryhmän niin halutessa, ulkomaan matkana. Lisäksi tutkintoon kuuluu 10 op. laajuiset vapaasti valittavat opinnot, sekä 30 op. laajuinen kehittämistehtävä, joka on tarkoitus tehdä omaan yritykseen. Yrittäjyyden koulutusohjelmassa oppiminen vaatii lähikerroilla läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Lähikertoja on neljä kertaa lukukauden aikana. Yksi lähijakso kestää noin kolme päivää. Lähijaksoille valmistautumiseen edellytetään etukäteen ammattikirjallisuuden tai artikkeleiden lukemista. Kirjoista ja artikkeleista kirjoitetaan esseitä, joissa on tarkoitus dokumentoida omaa ajattelua. Lähitapaamisessa dialogi ja tiimioppiminen ovat keskiössä. Lisäksi käytetään paljon erilaisia pienryhmiä oppimisen tukena.

20

Lähijaksojen välissä opiskelijat tapaavat toisiaan 4-6 hengen oppimissoluissa ja sparraavat toisiaan viemään opittuja asioita käytäntöön. Se mahdollistaa oman yritystoiminnan jatkuvan kehittämisen opiskelun aikana.

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voi päivittää, syventää ja laajentaa omaa osaamistaan. Olen toiminut Proakatemiassa valmentaja jo pitkään. Tällä hetkellä valmennan neljättä tiimiä. Nautin työstäni ja uskon, että Proakatemian oppimismaailmasta on paljon hyötyä ja iloa jo yrittäjinä pidempäänkin toimineille. Sen olen jo huomannut ensimmäisen yamkryhmän kanssa. Heidän valmentajanaan toimiminen on upea kokemus ja hieno oppimismatka itsellenikin. Tiimillä on ollut antoisia ja mielenkiintoisia keskusteluja, jotka innostavat valmentajaa. Koen tämän parhaaksi tavaksi kehittää myös omaa osaamistani. Tulevaisuudessa on tarkoitus vakiinnuttaa 1,5 vuoden yamk-matka osaksi Proakatemian säännöllistä toimintaan. Ensi syksynä aloitamme uuden matkan 20 hengen tiimin kanssa. Kirjoittanut: Elina Merviö


Yrittäjien näkökulma

Susan Råberg

Pauliina Hatunen

Susan Råberg on valmistunut lukiosta 1999 ja Proakatemian yrityksestä Crazydea vuonna 2003. Kiinteistöhuolto Råberg Oy:ssä Susan on ollut mukana vuodesta 2005 lähtien ja nykyään ohjaa myös kaiken muun ohella ryhmäliikuntatunteja.

Pauliina Hatunen on valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta matkailun restonomiksi vuonna 2008. Pauliina on aloittanut työt perheyrityksessä, Hatusen Liikenne Oy:ssä, vuonna 1998 ja toimii nykyään yrittäjänä yhdessä siskonsa kanssa.

Omassa yrityksessä nousi esille kehittämishankkeen tarve ja tradenomiksi valmistunut Susan halusi kehittää lisää myös itseään, joten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen yrittäjyydestä oli luonnollinen ratkaisu.

Ylemmästä yrittäjyyden ammattikorkeakoulututkinnosta Pauliina lähti hakemaan hyötyä tulevaisuudelleen, sillä hänellä todettu silmäsairaus pakotti miettimään työkuvioita uudestaan.

Tähän mennessä Susan on saanut eniten irti luennoista, etenkin luento strategiasta iski häneen tosi vahvasti. Akatemian jälkeen hän ei ole lukenut kirjaakaan, joten nykyisillä opinnoilla hän haluaa hieman paikkailla myös sitä osa-aluetta. Tavoitteena on saada liiketoiminta organisoitua arkitasolla, luoda yritykselle selkeät strategiat joita kohti mennä sekä saada iskostettua liiketoiminta-ajattelu myös muihin yrityksessä työskenteleviin. Yhdessä ideoiminen ja strategian luominen ovat suurimpia oppeja, mitä tähän mennessä on jo viety työelämään. Jokaiselta tulevaltakin lähijaksolta on tarkoituksena viedä aina jotain käytäntöön.

Solutapaamiset ovat antaneet Pauliinalle paljon ja hän lähtikin ensimmäiselle lähikerralle avoimin mielin. Homma vaikutti mielenkiintoiselta ja Pauliina päätti jäädä oppimaan lisää. Hän ei ole tullut istumaan turhanpäiten lähiopetuskerroille, vaan tavoitteena on saada irti jokaisesta tapaamisesta mahdollisimman paljon. Suurin oppi, joka työelämään viedään, on keskustelun kehittäminen yrityksen organisaatiossa. Myös avoimuus uusille ajatuksille tulevaisuudessa on tärkeä opetus.

21


Yrittäjyyskampus

Paja käynnissä Y-kampuksella

Y-kampus kokoaa yhden nimen ja katon alle TAMKin kaikki yrittäjyyteen liittyvät toiminnot ja palvelut, kuten tapahtumat, valmennukset ja henkilökohtaiset sparraukset. Y-kampus tarjoaa laajaa repertuaariaan kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Myös proakatemialaisille monista valmennuksista on erityisen paljon hyötyä ja ne ovat hyvä lisä akatemiaopiskeluihin. Alun perin idea pääkampuksella olevasta kokonaisvaltaisemmasta yrittäjyysvalmennuksesta lähti Proakatemialta ja entisinä ”aksulaisina” Lauha Peltonen sekä Mikael Juntunen lähtivät haasteeseen vastaamaan ja toimintaa kehittämään. Proakatemialaiset voivat hyödyntää Y-kampusta valmennusten lisäksi myös tilojen osalta. Pajatila on helppo varata ja yleisessä tilassa voi hyvin pitää isompiakin presentaatioita. Neukkariin voi tulla pitämään myös projektiryhmän palavereita. Y-kampusta voisikin pitää positiivisessa mielessä akatemian etäpesäkkeenä, jonne voi mennä vaikka vain jutustelemaan käydessään pääkampuksella. Mikään ihan tavallinen paikka Y-kampus ei ole, eikä haluakaan olla. Kaikki pyritään tekemään rohkeammalla tavalla, joka huokuu esim. markkinointikampanjoista ja tilan sisustuksen erilaisuudesta. Tapahtumiin osallistuvat opiskelijatkin ovat kaikki

22

omalla tavallaan rohkeita, sillä he lähtevät ennakkoluulottomasti yhdistämään yrittäjyyttä ja opiskelua. Proakatemialaisille tämä on arkipäivää, mutta muilla koulutusaloilla ei ole yhtä hienoa mahdollisuutta opiskella pelkästään yrittäjyyttä. Y-kampus on siis vastaus monien toiveisiin. Y-kampukselle on kerätty kaikki parhaat palat ”proakatemiamaisuudesta” ja sitä tarjotaan kaikkien n. 30 eri koulutusalan opiskelijoiden käyttöön. Vasta alkutaipaleellaan oleva Y-kampus on saanut hyvän vastaanoton. Tavoitteena on olla sekä TAMKissa että koko Pirkanmaan alueella tunnettu yrittäjyyden valmentaja ja tällä taipaleella kuljetaan käsi kädessä Proakatemian kanssa. Toimintatavat ovat pitkälti Proakatemialta lähtöisin, mutta Y-kampus ei kuitenkaan halua näkyä TAMKissa toisena Proakatemiana. Tavoitteena on houkutella opiskelijoita mukaan toimintaan kaikkialta talosta, aina insinööreistä hoitajiin saakka. Tällöin lähestymistavan tulee olla hivenen erilainen, kuin mitä se on Proakatemian opiskelijoita kohtaan. Monialaisuus on suuri haaste, mutta toistaiseksi tarjonnassa on onnistuneesti ollut kaikkia koulutusaloja kiinnostavaa ohjelmaa ja tähän tähdätään myös tulevaisuudessa. www.y-kampus.fi/tamk


Proakatemian kummit Proakatemian kummitoiminnan vanhempina häärivät Proakatemialta valmistuneet Katri Hakala ja Antti Vuento. He halusivat lähteä kehittämään akatemian toimintaa entistä paremmaksi hyödyntämällä alumnien monipuolista tietotaitoa, joka on jäänyt valitettavan vähälle käytölle. Ajatuksena on, että tiimien ei tarvitse käydä ongelmiaan läpi samalla tavalla kuin aikaisemmat tiimit ovat tehneet. Ongelmatkin voivat nousta uudelle tasolle ja tässä kummit tulevat kuvaan auttavina osapuolina.

Ajatuksen synnyttyä ei kauaa aloillaan istuttu, vaan homma lähti pyörimään täydellä tohinalla. Hanke lähti rohkeasti käyntiin ilman suuria suunnitelmia ja perusteet olivat viikossa pystyssä. Kaikkea ei aina kannata lähteä suunnittelemaan kovin laajan kaavan kautta, vaan parhaat asiat voivat muokata itse itseään. Yhteyttä otettiin henkilöihin, joiden uskottiin olevan aiheesta innostuneita ja lopulta 12 alumnia valikoitui kuudelle tiimille kummeiksi.

Valmentajat saivat tuoda omat näkemyksensä tiimien tarpeista esille ja kummit jakautuivat nykyisen työelämänsä voimavarojen mukaan. Uusia kummeja toimintaan otetaan halukkuuden mukaan, mutta vielä ei ole päätetty pysyvätkö samat kummit tiimillä yhden vuoden vai koko akatemia-ajan. Jatkossa akatemialta valmistuneet saavat itse ilmoittaa halukkuudestaan kummitoimintaan ja yleensä kiinnostuneet ihmiset näkyvät paljon myös muissa akatemian yhteisissä toiminnoissa. Tiimien omasta aktiivisuudesta on kiinni miten ja mihin kummitoimintaa hyödynnetään. Kummeille ei ole annettu kovinkaan tarkkoja raameja siitä, mitä heidän pitäisi tehdä, vaan on täysin tiimin ja kummin välinen asia kuinka vuorovaikutusta hoidetaan ja mihin asioihin yhdessä paneudutaan. Kummitoiminta tulee olemaan pysyvä osa akatemiaa ja vastaanotto on ollut loistava. Alumnit ovat puhuneet paljon halustaan tulla enemmän käytetyksi akatemian tiimien hyväksi ja kummitoiminta antaa sille hyvän pohjan.

Proakatemian Ystävät Ry Ajatusta alumniyhdistyksestä on pyöritellyt tiettävästi jokainen valmistunut Proakatemia -sukupolvi. Ongelmana on ollut, että yhteydet akatemialle ovat katkenneet opintojen jälkeen. Lopulta vuonna 2010 akatemiaopintoja lopettava ryhmä päätti lähettää kutsun alumneille avoimeen keskustelutilaisuuteen. Akatemialla pidetyssä tilaisuudessa päätettiin perustaa Proakatemian Ystävät Ry. Proakatemian Ystävien tehtävänä on edistää Proakatemian ja siellä opiskelevien tiimiyrittäjien toimintaa. Ensimmäistä kertaa Proakatemian historiassa Ystävät yhdistävät maailmalla olevat alumnit toimivaksi verkostoksi. Ystävät haluavat ylläpitää ja kehittää verkostoa niin, että jokaisen on mahdollisuus nauttia siitä myös akatemia-ajan jälkeen. Avoimeen verkostoon ovat tervetulleita kaikki proakatemialaiset ja kuten yleensä, myös Ystävissä on sekä aktiivisia että passiivisia jäseniä. Aktiiviset jäsenet kehittävät verkostoa ja näkyvät Proakatemian päivittäisissä askareissa.

Yhdistyksen kautta on mahdollista toteuttaa asioita eri tavalla kuin yrityksissä. Ystävät mahdollistavat esimerkiksi Yrityskylä -projektista tulevan merkittävän rahasumman kanavoinnin JoRy:n toivomiin kohteisiin. Ystävät voivat järjestää myös tapahtumia, kuten prosemmoja, projektoreja tai vaikkapa pajoja. Varmaa on, että verkosto kutsutaan aina yhteen ennen Proakatemian vuosikellon tärkeimpiä tilaisuuksia. Se mitä muuta Ystävät tarjoavat akatemialaisille, on kiinni myös omasta aktiivisuudesta. Yhteyttä saa ottaa parhaimmaksi näkemällään tavalla ja Ystävät lupaavat olla aina avoimia niin liiketoimintamahdollisuuksille kuin toiveille ja ajatuksillekin. Proakatemian Ystävät Ry voi olla vain yhtä rohkea kuin sen jäsenet ovat yhdessä. Tällä hetkellä Ystävissä vallitsee hullunrohkea kausi, mikä on nähtävissä sen aktiiveista. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa hyvää työtä alumnien verkoston ja monipuolisen Proakatemia-yhteistyön rakentamisen parissa.

23


Kansainvälisyys

2012

pitkät vaihdot lyhyet vaihdot/vierailut

24

Sameli Mäkelä Minnesota, USA

Anne Airosto Baskimaa

Parasta opiskelijavaihdossa oli uudet ystävät ja substanssitaitojen kehittyminen esimerkiksi englanninkielisten tiedotteiden laatimisessa.

Parasta vaihdossa on uusi kokonaisuus, uusi ympäristö ja uudet ihmiset.


Anna Koivumäki Thessaloniki, Kreikka

Tellervo Kettunen Shanghai, Kiina

Parasta oli se, ettei siellä ollut juurikaan muita suomalaisia, joten englantia oli pakko käyttää jatkuvasti. Hyvänä kakkosena oli, että lennot lähellä oleviin kaupunkeihin maksoivar vain muutamia kymppejä, eikä sellaista tilaisuutta voinut ohittaa.

Ehkä hienointa vaihdossa oli se, että oppi ymmärtämään miksi Kiinassa joitain asioita tehdään niin erilailla. Ajan kuluessa aluksi oudoilta tuntuneet asiat olivat loppujen lopuksi ihan arkipäiväisiä. Vain Kiinassa asumalla pääsee kunnolla sisälle maan kulttuuriin ja tapoihin.

Akseli Cairns Windhoek, Namibia

Mika Kuusisto Seoul, Etelä-Korea

Hienointa Namibian vaihdossa oli myydä kymmentuhatpäiselle moottoriurheilukatsomolle viskiä rekan takakontista aitiopaikalla katsellen samalla horisonttiin laskevaa iltaaurinkoa.

Parasta vaihdossa oli itsensä ylittäminen ja unohtumattomat kokemukset.

25


Teamline 1999

2000

2001 2002

2003 2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

26


27


PROAKATEMIA Väinö Linnan aukio 15, 4. krs 33210 Tampere www.proakatemia.fi

Kansikuva: Anna Lemetyinen

Toimitus:

Jonna Koskinen Päätoimittaja Tekstit Taitto

Sofia Saarenpää Valokuvaaja Kuvat

Ida Hanhiniemi AD Taitto Ulkoasu

Vilma Vestelin AD Taitto Ulkoasu

Proakatemia vuosikirja 2012  
Proakatemia vuosikirja 2012  
Advertisement