Page 1

2013


271) News Zprávy Společnosti ThyssenKrupp Polysius a ThyssenKrupp Fördertechnik se v souladu se strategickým programem rozvoje sloučily na společnost ThyssenKrupp ResourceTechnologies .Se svými přibližně 5500 zaměstnanci a ročním obratem 2 mld. € bude nová společnost jedním z předních světových dodavatelů systémů pro těžební průmysl, zpracování nerostných surovin a manipulaci se sypkými materiály a cementářský průmysl, s odbornými znalostmi od návrhu a poradenství pro strojírenství a řízení projektu výstavby a instalace, poprodejní servis, výzkum a vývoj i financování. Správní radu tvoří R. Shehata (generální ředitel), Ch. Brewka (obchodní ředitel), H. Franke (finanční ředitelka), M. Hilbig (ředitel pro lidské zdroje) a L. Jungemann (cementářský sektor). Americká společnost Stanam Industries, navrhující a vyrábějící vybavení pro skladování, volný tok materiálu, dopravu a čištění prachových a sypkých produktů, si založila od února 2013 v Tampě na Floridě v blízkosti dálniční křižovatky nové sídlo, aby minimalizovala přepravní časy svých dodávek, zákazníci ocení i blízkost skladu s rozšířenou kapacitou. Stanam Industries nabízí rovněž vybavení pro různá průmyslová odvětví, jako je těžba nerostných surovin, výroba cementu či spalovny odpadů, v souladu s ochranou bezpečnosti zaměstnanců, i souladu s ekologickými předpisy (emise prachu. Ve Spojených státech vyřešila pro společnost Cemex problémy s únikem prachu v přestupních bodech dopravníkových pásů a významné ztrátě produktu instalací patentovaného systému LIFTUBE®, zajišťujícího těsnost dopravních pásů . Snadno se instaluje na nových nebo stávajících dopravnících, jedná se o odnímatelný kryt, vytvořící z dopravníku válec ,bez možnosti úniku prachu. Tento výrobek je k dispozici v různých verzích, pro vysoké teploty nebo nadměrné šířky pásů. Pro provoz společnosti Cemex bylo s úspěchem instalováno 80 m tepelně rezistentního krytu LIFTUBE®. Společnost Loesche v konsorciu s KHD získala objednávku na 2 vertikální válcové mlýny pro indickou cementárnu Jamul společnosti ACC/ Holcim pro mletí slínku v cementárně a pro provozování v mlecích terminálech. Loesche Mill typ LM 56.3+ 3 s pohonem 5600 kW o výkonu 195 t/h, vybavený třídičem typu LDC, je bude rovněž určen k mletí strusky. 2. vertikální válcový mlýn typ LM 43.4 D bude disponovat kapacitou 90t/h a výkonemk 1300kW. Součástí dodávky pro projekt Jamul Holcim budou přídavná zařízení, dodaná společným podnikem Loesche GmbH, Düsseldorf, a Loesche India Pvt. Ltd. Společnost ThyssenKrupp Resource Technologies získala kontrakt od společnosti PT Holcim Indonesia Tbk.v hodnotě 250 mil. US$ na celkovou dodávku druhé cementárny u Tubanu na Javě s plánovaným zahájením výroby v r. 2015. Kontrakt navazuje na dodávku závodu Tuban 1, oba o roční výrobní kapacitě po 1,7 mil.t . Zprovoznění závodu Tuban 1 je plánováno na červen 2013. Pro oba závody jsou dodána nejmodernější vybavení zahrnující

1


přípravu suroviny, výrobu slínku, přípravu paliva, nakládání slínku i automatický laboratorní systém POLB pro monitorování a řízení kvality. Srílanská pobočka společnosti Thatta Cement Company Pakistan Ltd. podepsala obchodní dohodu s Úřadem pro srílanské přístavy, o zřízení provozu na mletí cementu, skladování a pytlování cementu v přístavu Magam Ruhunupura Mahinda Rajapaksa; mlýnice s uzavřeným oběhem bude o výrobní kapacitě 100 000 t/r s plánovaným zvýšením na 1 mil. t/r během 10 let. Obchodní dohoda platí na období 25 let. Společnost Cemex UK získala uznání Gold Status in Transport for London za zůsob provozování svého vozového parku v Londýně jako jedné z 1900 společností, které se zúčastnily iniciativy pro řízení vozidel, řidičů a operací na základě dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Cemex UK je členem této iniciativy od roku 2008 a jednou z 10 společností, které jsou držitelem tohoto uznání. Vlastní flotilu 300 transportérů pro dopravu cementu a kameniva s 15 mil. ujetých km ročně. V r. 2011 vyvinula společnost novou strategii testování optimálního stavu pneumatik ve snaze snížit spotřebu paliva a zavedla pneumatiky Continental s nízkým valivým odporem a delší životností pro celý svůj vozový park, což umožní úsporu 3 t CO2 emisí/vůz/rok. Společnosti Bricking Solutions a Dickinson Group vytvořily partnerství za účelem společných řešení v instalacích žáruvzdorných vyzdívek , bourání a vybavení pro jejich instalaci. Africký dodavatel pecí pro hutní a nerostný průmysl Dickinson Group se specializuje na provádění pecních projektů na klíč, žáruvzdorných produktů a instalačních služeb, divize Rotary kilns provádí projekty rotačních pecí, monitorování a seřizování pecních provozů pro cementářský, vápenický, hutní ocelářský a papírenský průmysl. Společnost Fritz & Macziol obdržela objednávku od společnosti Holcim na logistické řešení VAS pro indonéskou cementárnu Tuban, navazující na předchozí dodávky systému VAS pro 5 závodů v Indonésii. Společnost Fritz & Macziol Asia spolupracovala na filipínských projektech se společností SAP Competence Center v Bangkoku, která má nyní důležitou roli v projektu integrace do centrálního systému SAP společnosti Holcim Group; uživatelské rozhraní systému VAS bude pro potřeby indonéského závodu přeloženo do jazyka Bahasa. Společnost Fritz & Macziol očekává také další zakázky v Indonésii, Thajsku a v Myanmaru a vzhledem k této poptávce divize Průmyslové aplikace a služby zřídila v Manile samostatný tým Fritz & Macziol Asia, zpočátku se dvěma vývojáři a technickými pracovníky odbytu, kteří se budou na místě starat o lokální zákazníky a poskytnou i 24 hodinovou podporu evropským uživatelům systému VAS. Společnost Dutch Verder Group rozšiřuje své produktové portfolio laboratorní a analytické techniky o vysokoteplotní testování materiálů a fyzikálně chemické analýzy. Vědecko technologická divize společnosti Verder již po více let zahrnuje také společnosti Eltra GmbH, Endecotts Ltd., Carbolite Ltd.Retsch a Retsch Technology. Společnost Eltra, specializující se na elementární analýzy organických a anorganických materiálů, nyní sídlí ve stejné kanceláři jako společnost Retsch v Německu. Akvizice posilují pozici společnosti Verder Group a začlenění společností pod Verder Scientific poskytne systémové řešení přípravy vzorků a analýzy pevných látek. 2


Společnost Cemex podepsala dohodu o spolupráci s Earth Engineering Center (EEC) na Univerzitě Columbia a newyorskou City College na dlouhodobé studii o výzkumu vlivů životních cyklů alternativních paliv v cementářské výrobě. Je zaměřena na technologie spalování odpadů praktikované v pecích společnosti Cemex v USA a Mexiku, a pomůže porozumět vlivu alternativního paliva na společnost a životní prostředí. Výzkum povedou profesoři z obou univerzit N.Themelis a M. Castadi. Společnost Cemex registrovala v r. 2012 v cementářské výrobě 27% náhradu paliva alternativním a do r. 2015 ji hodlá zvýšit na 35%. Na vybavení, umožňující spoluspalování alternativních paliv v cementářských pecích, společnost Cemex investovala od r. 2005 již přes 175 mil. US$. Jmenování v průmyslových společnostech: ve společnosti Wahl Refractory Solutons byla A. Rodrigues-Schroer jmenována do pozice ředitel výzkumu a vývoje, sekci průmyslových prodejů a marketing bude řídit G. Mercier a viceprezidentem prodeje bude T. Roloson. Ve společnosti A TEC GRECO byl do pozice obchodního a technického ředitele jmenován P. Schwei, tým managementu povede T.M. Offtermatt, bude sídlit v korutanském Gödersdorfu. Globálním ředitelem prodejů společnosti A TEC, koordinujícím obchodní aktivity i společnosti A TEC GRECO, byl jmenován Ch.Voutsinas, se sídlem v hlavní kanceláři společnosti v rakouském Kremsu. A. Greco, který resignoval ze svých provozních funkcí v Brazílii, zůstává akcionářem společnosti, a stal se obchodním ředitelem společnosti Gebr. Pfeiffer, Inc. pro jihoamerický trh. Ředitelem Verder Scientific Division, části společnosti Verder Group, byl jmenován Dr. J. Pankratz. Zástupcem tajemníka společnosti Cimpor se stal F. Saudade e Silva Lopes Sequeira. WorldCement 5/2013, str.14

VÚM/Kalt

Stručně: Svaz VDMA otevřel v Sao Paulu svou reprezentační kancelář, v čele s T.J.Ayresem; zájmy Svazu VDMA budou reprezentovat i další kanceláře, otevřené v zemích BRIC. Společnost Thermoteknix Systems Ltd. obdržela certifikaci ISO 9001 pro systém řízení kvality. Britskou společnost Instarmac Group plc. se umístila na 64. místě v každoročním vyhlášení deníku The Times mezi 100 nejlepších malých společností jako zaměstnavatelů. Společnost se na seznamu ocitla již počtvrté. Společnost CalPortland Company získala cenu 2013 Energy Star®, vyhlašovanou americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí za výborný přístup k principu udržitelnosti, který tato společnost na národní úrovni obdržela již podeváté po sobě. WorldCement 5/2013, str.14

3

VÚM/Kalt


272) Global trading patterns Globální obchodní modely V tradiční „klíčové poznámce“ časopisu World Cement probírá konzultant I. Akram z britské společnosti IA Cement Ltd. vývoj mezinárodního cementářského obchodu, který zahrnuje 3% veškerých cementářských objemů a plní důležitou vyrovnávací roli přebytků a poptávek, mezi jednotlivými zeměmi. Po 20% poklesu z vrcholu, předcházejícího úrovni za úvěrové krize, se v r. 2012 začaly prodejní objemy zvyšovat a společnost IA Cement předvídá jejich další zlepšení v r. 2013. V r. 2011 zaujímal mezistátní cementářský obchod asi 130-135 mil.t cementu (1/3 tvořila přeprava mezi sousedními zeměmi, 2/3 námořní obchod (z toho 25% činil slínek, 60% sypký cement, 15% pytlovaný cement). Průměrná prodejní cena cementu v r. 2012 na různých trzích činila: záp. Evropa – 95 US$/t, vých. Evropa – 85 US$/t, USA – 93 US$/t, Lat. Amer. 107 US$/t, Čína – 52 US$/t, Indie – 110 US$/t, Dálný východ – 79 US$/t, region MENA – 67 US$/t, Subsahar. Afrika – 145 US$/t. K 10 největším exportérům patřily dle údajů z r. 2011 tyto státy: Turecko (přes 14 mil.t), Thajsko (přes 12 mil.t), Čína (přibl. 10,5 mil.t), Korea (10 mil.t), Japonsko (necelých 10 mil.t), Pákistán (přes 9 mil.t), Německo (přibl. 8 mil.t), Španělsko (přes 4 mil.t), Kanada (přibl. 3,5 mil.t), Belgie (přibl. 3 mil.t). Po nárůstu o mezistátního cementářského obchodu o 3-4 mil. t v roce 2012, společnost IA Cement očekává další mírné zvýšení o 2-3 mil. t v roce 2013, zároveň s pravděpodobnými změnami obchodních toků: některé země budou více tlačeny k vývozu z důvodu přebytku kapacit ( SAE, Vietnam), či z důvodu nedostatečné poptávky v zemi vlivem krize (Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko); slabší export se projeví v Turecku (vlivem snížené poptávky tradičních trhů v Sýrii a Iráku), i v zemích Dálného východu jako Japonsko a Thajsko (které budou mít silnější domácí poptávku kvůli nutným rekonstrukcím), čeká se zvýšení exportu z Iránu (z důvodu přebytku kapacit, vývoz bude směřovat do Iráku, Afghanistanu a oblastí kolem Kaspického moře. Zvýšení dovozů růstu poptávky je očekáváno v Alžírsku, Libyi, Indonésii a Myanmaru. V Africe stoupne poptávka o 6-8 % (Ghana, Madagaskar, Mosambik, Džibuti), dovozy z důvodu růstu vlastních kapacit se sníží v Nigérii, Angole, Tanzanii, Etiopii). WorldCement 5/2013,str.17-24

VÚM/Kalt

273) 40 years of innovation 40 let inovace Vedoucí turecká cementářská společnost Çimsa, produkující široký sortiment včetně hlinitanového cementu, šedého i bílého cementu a čerstvého betonu, oslavila nedávno 40 let své existence. V článku jsou rekapitulovány etapy jejího růstu, včetně současné politiky udržitelnosti a souladu s environmentálními požadavky a zodpovědného přístupu ke svým zaměstnancům. Společnost Çimsa exportuje do více než 50 zemí, je 3. největším světovým výrobcem bílého cementu (závod Mersin s roční kapacitou 1 mil. t), jeho cement CEM IV získal certifikát „Europe Green Certificate“, oceněn byl speciální cement ISIDAÇ 40. V současné době společnost provozuje 6 cementáren (Kayseri, Eskişehir, Niğde, Ayfon a mlýnici 4


Ankara Cement Grinding Station) a 2 terminály (Marmara a Malyata), řadu betonáren a od r. 1990 operačně zaměnitelnou výrobní linku na šedý/bílý cement v závodě Mersin. Energetických úspor společnost dosahuje díky využívání alternativních paliv (Eskişehir) a rekuperační jednotce el. energie z odpadního tepla (Mersin). WorldCement 5/2013,str.27-30

VÚM/Kalt

274) Turkey´s growing market Turecký rostoucí trh Článek tureckého zástupce společnosti ABB, světového dodavatele elektrifikačních a automatizačních řešení a pohonů, přináší kromě případové studie rozsáhlé zakázky pro nově budovanou cementárnu Medcem i stručný přehled o cementářském průmyslu v Turecku. Turecký cementářský průmysl se rozvíjí od v r.1911, v r. 1950 dosáhla produkce 370 000 t/r, ale až do r. 1970 nedokázala pokrýt poptávku. V současné době, kdy má země 17. nejvyšší HDP na světě a populace dosahuje 75 mil. obyv., má cementářská výroba velký význam v ekonomické struktuře Turecka, a objem vývozu každoročně stoupá. Turecký cementářský sektor zahrnuje celkem 69 cementáren (48 integrovaných závodů a 21 mlýnic a balicích linek.), zaměstnává 15 000 lidí a vytváří roční obrat 4 mld. US$. V r. 2011 roční výrobní kapacita dosáhla 65 mil.t slínku a 106 mil. t cementu a bylo prodáno 54,2mil.t slínku a 63,4 mil.t cementu. Pro r. 2012 byl odhadován růst domácí poptávky o zhruba 4-5% (doplnění infrastruktury a bydlení) a během příštích 10 let sektor očekává další růst poptávky na domácím i exportních trzích, přičemž objem výroby dosáhl 100 mil. t/r. Podle předpovědí pro 2013 - 2023, by v r. 2023 měla roční produkce dosáhnout 99,8 mil.t a spotřeba 78,9 mil. t cementu. Turecká cementářská výroba činila v r. 2011 63 mil. t (světová produkce činila 3,6 mld.t, z toho čínská asi 2 mld. t, evropská přes 273 mil. t, indická přes 223 mil. t , v USA přes 68 mil. t). V současné době Turecko vyváží cement do více než 100 zemí (hlavně Iráku, Sýrie a Ruska), nově i do západoafrických států, a v příštích 10 letech má potenciální objem vývozu dosáhnout asi 20 mil. t. Základem současné cementářské výroby je snaha o energetickou úspornost a minimalizace dopadů na životní prostředí. V případě nově založené cementářské společnosti Medcem v rámci holdingu Eren zajišťuje tento přístup dodávka automatizačního vybavení od společnosti ABB z r. 2012, zahrnující pohony s variabilními otáčkami (VSD), pokročilé řízení procesů, energetické monitorování a hlášení, umožňující úspory elektrické energie až 70%. Multipohonové řešení roštového chladiče společně s optimalizovaným řízením pece sníží spotřebu paliva až o 8%. Nový závod byl vybudován v Mersin, na pobřeží Středozemního moře. S denním výkonem 10 000 t slínku, se bude jednat o největší výrobní kapacitu cementářské linky v Turecku. Zahájení výroby je plánováno na březen 2014. Závod bude vybaven nejmodernějším řídicím systémem, 800xA, s optimalizačním procesním software Expert Optimizer, se středně a nízkonapěťovými elektrickými motory, řady ACS800 (nízkonapěťové pohony), a ACS1000 a ACS6000 (VN) a dalšími souvisejícími instalacemi. Dodávka společnosti ABB je včetně instalací, zprovoznění a služeb. WorldCement 5/2013,str.31-36 5

VÚM/Kalt


275) Bulk materials handling across the MENA region Manipulace se sypkými materiály v regionu MENA Článek italské společnosti Bedeschi poskytuje informace o jejích některých realizacích předhomogenizačních skládek a zařízení pro přípravu surovin a paliv v regionu středního východu a severní Afriky. Saúdskoarabská cementárna Rabigh společnosti Arabian Cement Co.(ACC): v r. 2010 zde společnost Bedeschi instalovala a zprovoznila strojní vybavení v rámci modernizace stávajících podélných skladových hal na jíl a pískovec pro linky 1-4 a jejich integrace v souvislosti s plánovaným rozšířením při instalaci nové linky č.6. Nově byla instalována kruhová skladovací jednotka vápence o průměru 105 m, zavážecí kapacitě a shrnovací kapacitě 200 t/h, resp. 900 t/h, s pásovými dopravníky. Marocká cementárna Tetouan, výr. linka č.2, společnosti Lafarge Maroc: v r. 2009 zde společnost Bedeschi zprovoznila po předchozím vybavení přpravny suroviny pro linku č. 1 (v r. 2002) kompletní surovinovou manipulaci pro linku č.2 s článkovým podavačem, mostovým zakladačem, pásovými dopravníky apod. včetně odprašovací technologie od dceřinné společnosti, CTP Team. Závod Ait Baha společnosti Ciments du Maroc: společnost Bedeschi instalovala v roce 2010 vybavení pro kompletní manipulaci se surovinami pro nový závod pobočky společnosti Italcementi, Ait Baha (blízko přístavního města Agadir v jihozápadním Maroku). Dodávka zahrnovala 4 podélné skladovací haly pro suroviny a uhlí včetně 1,5 km dlouhého dopravního systém z vápencového lomu až do závodu, článkové podavače, síta, korečkové elevátory, řetězové dopravníky , pásové dopravníky (o celkové délce přes 5000 m). Předhomogenizační kruhovou skládku pro vápenec pro íránskou cementárnu Kiasar zprovoznila společnost Bedeschi v r. 2010; obsahuje středový zásobníkový podavač zakladač a zavážeč pro homogenizaci surovin z různých lomů s vysokou požadovanou přesností chemického složení suroviny. Egyptský závod Beni Suef vybavila společnost Bedeschi drtící technologií pro tvrdý a lepivý materiál včetně hadicových filtrů. Alžírská společnost Societe Des Ciments de Zahana and ERCE objednala u společnost Bedeschi modernizaci 2 předhomogenizačních skladů vápence, dodané mostové homogenizační zařízení PAL T zvýšilo homogenizační efekt oproti bývalému kolesovému korečkovému výložníku a odstranilo výpadky provozu. WorldCement 5/2013,str.37-39

VÚM/Kalt

276) A new market solution Nové tržní řešení Španělská společnost Cemengal představuje v článku kontejnerový systém vybavení pro mletí a balení cementu jako alternativní řešení pro malé lokální trhy. Modulární patentovaná konstrukce Plug&Grind® se snadnou instalací a demontáží může být velmi operativně provozována v místě spotřeby, s malým množstvím obsluhujících pracovníků a s minimální údržbou, a je vhodným řešením v době ekonomické krize s omezenou výší investic, pro testování nových trhů, apod. Systém se skládá z 8 homologovaných kontejnerů, obsahujících: 1) 3 zásobníky (pro 3 různé 6


materiály) o velikostech 13 m3 a 2x po 6,5 m3 s vestavitelnými odprašovacími filtry; 2) materiály ze zásobníků jsou podle požadovaného typu cementu dopravovány přes kalibrovatelné váhové podavače na dopravní pás s ovladatelnou rychlostí k mostové váze a místu vykládky do 3) speciálně navrženého kulového mlýna o velikosti 2,2 m průměru a 8,5 m délky s 2 oddělenými komorami s Magotteauxovou diafragmou, se senzory teploty, tlaku, hluku a průtoku, s centrální převodovkou a motorem s klecovým zapojením, s bezdrátovým řídícím systémem; 4) mletý materiál dopravují šnekové dopravníky do dynamického třídiče s nastavitelnou požadovanou jemností a vracením hrubého podílu do mlýna, dalším vybavením je hadicový filtr z akrylové tkaniny s pulzním proplachem, 5) kontejner lze užít jako vyrovnávací 30 m3 zásobník cementu před vstupem do 6) balícího zařízení; tentýž kontejner slouží při přepravě i pro uložení hlavního ventilátoru a mlýnské převodovky; 7) kontejner sloužící jako distribuční, operátorský a kontrolní prostor, vybavený řídícím systémem SCADA; 8) kontejner s rotačním šroubovým kompresorem, sušičkou a filtry. Zákazník má možnost místo balení zvolit pneumatickou vykládku do sil. WorldCement 5/2013,str.40-47

VÚM/Kalt

277) The lime industry Vápenický průmysl Článek poskytuje globální přehled o současném stavu a trendech v cementářském průmyslu s použitím údajů amerického úřadu US Geological Survey: celková globální vápenická výroba v r. 2012 obnášela 340 mil. t, což je oproti r. 2011 vzrůst o asi 9 mil.t; největším producentem je Čína s 210 mil. t (60% světové produkce), následovaná Spojenými státy s produkcí 19,5 mil. t. Vápno má velmi rozmanité použití (železářský a ocelářský průmysl., stavebnictví, čistění vody, odsiřování spalin, chemický průmysl, zemědělství, potravinářský průmysl., papírenský průmysl). Výroba vápna spočívá v kalcinaci drceného vápence při teplotě okolo 1000°C, kdy vzniká pálené vápno (CaO) a uvolňuje se CO2. Hašené vápno (Ca(OH)2 pak vzniká hydratací páleného vápna. V Evropě byla poptávka po vápně horší vlivem slabého výkonu stavebního průmyslu než v USA, kde byla posílena růstem stavebního a s ním provázaného ocelářského průmyslu. Největší výrobce vápna, společnost Carmeuse Group, rozšířila své vybavení dodávkou 2 vertikálních dvoušachtových pecí Cim-Reversy FS6 od společnosti Cimprogetti, vytápěných práškovým uhlím a zemním plynem, pro svou dceřinou společnost Jacksonville Lime LLC. V Sev. Americe rozšířil své vybavení rovněž 3. největší zdejší výrobce, společnost Graymont, výstavbou nového hydratačního a distribučního zařízení v Sev. Albertě, tato společnost rovněž otevřela nový vápencový lom v oblasti Michiganu a rozhodla se rozšířit přidáním 3. Vertikální šachtové pece výrobní kapacitu ve svém komplexu v Pennsylvánii. V Evropě expandovala společnost Carmeuse v belgickém Moha, kde vybudovala nový hydratační provoz o kapacitě 20 t/h (hydrátor Cim-Hydrax-4G a třídiče Cim-Microsep od společnosti Cimprogetti, včetně kulového mlýna). K dalším evropským aktivitám ve vápenickém průmyslu se řadí dodávka kalcinačního hořákového systému na práškový lignit pro pece polského závodu Kujawy od společnosti Maerz včetně ohřívání uhelného 7


prachu a měřícího a řídícího systému; dodávka spalovacího zařízení na biomasu a ropný koks pro stávající dvoušachtovou pec s paralelním průtokem (PFR) od společnosti Maerz pro italského výrobce Calce S. Pellegrino, a další italská zakázka v blízké oblasti dvoušachtové rekuperační pece (TSR) od společnosti Cimprogetti; dále je zmiňována dodávka čtvrtého hydrátoru od společnosti Cimprogetti pro německého výrobce vápna Lühr Filter GmbH &Co.KG. Společnosti Cimprogetti a Maerz rovněž dodaly či uzavřely kontrakty na dodávky vápenických pecí a vybavení pro vápenické výrobce v Indonésii, na Filipínách, v Thajsku, Indii a Omanu, v Mexiku, Kolumbii, Venezuele, Brazílii a Peru. WorldCement 5/2013,str.51-54

VÚM/Kalt

278) Seeking permission Hledání povolení Alternativní paliva, skládající se z biomasy nebo upravených výhřevných odpadů, se používají jako náhrada primárních paliv v cementářském průmyslu již asi 30 let. Příručka „Alternative Fuels and Raw Materials Handbook for the Cement & Lime Industry“německé poradenské společnosti MVW Lechtenberg & Partner poskytuje v souladu s nejnovějšími poznatky systematický přehled nezbytných podmínek, kterými je nutno zajistit složení alternativních paliv v souladu s předepsanými specifikacemi před vlastním procesem spoluspalování, aby byly minimalizovány případné negativní účinky na jakost produktu i na životní prostředí. Rotační pece poskytují ideální předpoklady pro využití odpadů při výpalu vzhledem k vysoké teplotě procesu a dlouhé prodlevě materiálu v peci. Zároveň jsou environmentálními předpisy zavedena přísná opatření k monitorování případných úniků škodlivých látek; kontroverzním tématem se stalo další zpřísnění limitů škodlivin, které přinesly nová americká vyhláška „MATS“ (Mercury and Air Toxics Standards) i nutnost implementace Směrnice Komise EU o průmyslových emisích (IED), přijaté v r. 2010 (nabytí platnosti 6.1.2011), do národních zákonů během 2 let. (Článek se věnuje zejména situaci v Německu). Výjimky jsou udělovány, je-li podloženo, že emise TOC (veškerého organického uhlíku), jsou způsobovány složením přírodních surovin (vápence, břidlice). V budoucnu budou tyto výjimky pravděpodobně zakázány. V souladu s novými zákony byly radikálně sníženy povolené limity NOx – a systémy čištění spalin na bázi NH3 nebo močoviny produkují další redukovanou škodlivinu – NH3. To přinese německým cementárnám nutnost technických opatření a nepříznivý finanční dopad. V USA přinese tyto nepříznivé technické a finanční důsledky již zmiňovaná vyhláška MATS, významně limitující vedle rtuti rovněž emise prachu, SO2 a HCl. Monitorování emisí celkového prachu, SO2, NOx, TOC, CO, HCl a HF podle evropské směrnice při spalování odpadů musí být ve spalinách měřeno kontinuálně (poskytování výjimek se může v rámci jednotlivých zemí lišit). Monitorování emisí lze provádět 2 způsoby: IR nebo UV fotometrií, a IR spektrometrií s Fourierovou transformací (FTIR) a plamenovou ionizační detekcí. Automatické monitorování by procházelo 1x ročně dozorčím testem, kalibrace pomocí paralelního měření referenční metodou pak nejméně 1x / 3 roky. Podle Evropské cementářské výzkumné akademie (ECRA) však některá měření 8


(stopové kovy a jejich sloučeniny, polychlorované dioxiny a furany) není vhodné provádět kontinuálně, ale v definovaných periodách. Předmětem pravidelných měření mohou být i HF a HCl, protože bylo prokázáno, že koncentrace emisí je velmi nízká v důsledku alkalického prostředí v peci a výměníku. ECRA dále zdůrazňuje nutnost při měřeních dodržovat příslušné parametry kouřových plynů, aby údaje měly vypovídající hodnotu. Kontinuální měření jsou doporučována pro následující hodnoty: objem spalin, vlhkost, teplotu, celkovou prašnost, koncentraci O2, NOx, SO2, CO, Hg a její sloučeniny. V současné době v Německu praxe poskytování povolení jednotlivým závodům není jednotná, podstatnou složkou posouzení environmentální analýzy (EAA ) je určení a vyhodnocení pozadí s pomocí mezních a směrných čísel, stejně jako zkoumání škodlivého vlivu znečišťujících látek v okolí závodu. V globálním měřítku není proces získávání povolení k spoluspalování alternativních paliv konzistentní. K používání alternativních paliv a surovin je třeba souhlas příslušných povolovacích autorit. Vzhledem k četnosti pověřených úřadů a různých postupů pro získání povolení autoři článku podporují existenci všeobecně platných informací (např. z CEMBUREAU), brožury o používání alternativních paliv v jiných závodech ( v zemi i v zahraničí) a strategický plán pro závody s informacemi o zázemí pro používání alternativních paliv. Proces žádání o povolení koresponduje s procesem integrovaného řízení a ochrany před znečištěním (IPPC), což je regulační systém, který používá integrovaný přístup k řízení dopadů průmyslových emisí na životní prostředí (vzduch, země, voda). Hodnocení životního prostředí je postup, který zajišťuje zohlednění ekologických důsledků před rozhodnutím o povolení daného projektu na základě směrnice EIA (Environmental Impact Assessment), případně, u veřejných programů SEA (Strategic Environmental Assessment). WorldCement 5/2013,str.55-64

VÚM/Kalt

279) Picking up the pace Zvyšování tempa Německá společnost Aucotec AG, zabývající se vývojem software, v článku představuje nový způsob, které zjednodušuje proces výběrového řízení při zařizování závodu. Vyvinula systémový software, soustřeďující v jedné komplexní databázi univerzálně koordinované všechny interdisciplinární různorodé informace o závodu, umožňující přístup k nejnovějšímu plánovacímu stádiu z jediné platformy. Při výběrovém řízení musí zadávací firma porovnávat předkládané nabídky, vytvářet procesní diagram nebo schéma výrobního postupu, ze kterého jsou generovány katalogové listy pro všechny stroje a zařízení určená pro zařazení do výběrového řízení. Se software Aucotec lze zadat projekt ze systémové platformy „Engineering Base“ (EB) a poté přijmout beze změny formátu nabídky s vyplněnými informacemi, které funkce EB „Tendering manager“ porovná a vyhodnotí rozdíly v přehledné tabulce, přičemž dříve by to znamenalo týdny práce s identifikováním, tříděním a vyhodnocováním. WorldCement 5/2013,str.65-70

9

VÚM/Kalt


280) Heart of steel Srdce z oceli V článku italská společnost SIG SpA, výrobce pryžových dopravních pásů, představuje svůj vysoce efektivní produkt, dopravní pás Siderflex®, což není obyčejný pás z ocelových lan (tzv. TST technologie); jádro pásu tvoří ocelová kostra – speciální produkt Fleximat® od výrobce Bekaert, tvořený tkaninou z ocelových drátů, z něhož díky spolupráci se společností SIG vzniká finální produkt s mnoha přednostmi včetně jednoduché údržby a cenové výhodnosti. Na rozdíl od TST pásů, tvořených ocelovými lany umístěnými podél osy pásu, což zajišťuje pouze jednorozměrnou odolnost, poskytuje materiál Fleximat® dvourozměrnou formu ochrany před proniknutím cizích těles, vysoký řezný odpor a vysokou absorpci rázové energie. Dopravní pásy Siderflex® se vyznačují vysokou elasticitou, bez nutných korekcí protažení, a jsou díky své dlouhé životnosti všestranně použitelné v elektrárnách, cementárnách, ocelárnách, dolech či přístavech. Společnost SIG uvádí konkrétní instalace pásů až 15 km dlouhých v závodech těžby rud po celém světě. WorldCement 5/2013,str.71-75

VÚM/Kalt

281) Intelligent cement storage Inteligentní skladování cementu Italská společnost Euromecc S.r.l. seznamuje se způsobem skladování cementu s minimální účastí operátorů a ovladačů, pomocí dálkového ovládání. V článku je představeno případové řešení z r. 2012 pro švýcarskou cementárnu v kantonu Ticino. Celková skladovací kapacita – 1820 m3 je rozmístěna do 7 oddělených do řady uspořádaných sil o vnitřním průměru přes 6 m a výšce 13 m, z nichž 2 jsou rozdělena a vybavena nezávislými výtokovými otvory, takže komplex umožňuje skladovat až 9 druhů cementu. Tvoří 3 nezávislé nakládkové stanice (každá o kapacitě 100 m3/h (2 stanice/ cisternový nákladní vůz nebo 1/ železniční vagon). Systém nakládky pracuje ve 2 různých cyklech, s počáteční vážící fází (mostové váhy), buď standardním způsobem potrubí/silo nebo pomocí centralizovaného potrubního systému, umožňujícího řidiči výběr jednotky. Po kompletaci volby je nastartován ventilátorový systém, přičemž nakládací stanice může naložit cisternu či vagon šnekovým dopravníkem s ukončením pneumatickým vykladačem. Po nakládací fázi následují 2 možnosti vážení – mostová váha pro nákladní vozy nebo s pomocí vyrovnávacím zásobníkem se snímačem zatížení. Systém je izolován proti mrazu a chráněn proti kondenzaci, a vybaven prachovými odlučovači. Zařízení je automatizováno na bázi PLC , s místním i vzdáleným přístupem, vstup a výstup je monitorován RF čtečkami. Software poskytuje řadový systém řízení s užitím dotykových a LED monitorů, informující operátora o stavu obsazení areálu, administrátor může komunikovat s operátorem pomocí hlasových zpráv. Pro případ poruchy automatizace je systém vybaven elektromechanickým řízením. WorldCement 5/2013,str.77-79

10

VÚM/Kalt


282) Stacking & stockpiling Zakládání a stohování Britská společnost Telestack, specializující se na flexibilní řešení vykladačů, stohovačů, apod. pro sypké materiály, představuje 3 případové studie ze svých realizací. Pro evropský vápencový lom, kde se dříve skládka suroviny zavážela neefektivním způsobem pomocí kolového nakladače, a kromě prašnosti, segregace, degradace a aglomerace materiálu byla kapacita zásoby minimální, dodala společnost Telestack radiální teleskopický stohovač TS 542, umožňující materiál s požadovaným produktovým poměrem – díky funkci automatického řádkování – stohovat pomocí elektrického hydraulického pohonu v pravolevém, vertikálním i horizontálním směru, z 1 zdrojového bodu v rozsahu až 270°, až 96 600 t materiálu (1,6 t/m3). Zařízení je integrováno do provozního komunikačního systému a centrálně řízeno. Řešní přineslo úsporu času, údržby, prašnosti, nákladů na pohonné hmoty a eliminovalo potenciální nehody. Pro sklad cementového slínku dodala společnost Telestack jihoamerické společnosti mobilní pásový montovaný kamionový vykladač TU512R. Přivážený slínek je vykládán z nákladních bárek mobilními jeřáby do kuželových násypek a z nich přebírán na kamiony, transportující jej do úložného prostoru. Nový vykladač slínek přemístí z nakloněné ložné plochy kamionu do stohované zásoby, přičemž množství materiálu v podavači lze regulovat pomocí nastavitelné vyrovnávací radlice. Materiál je přenášen skluzem šikmého radiálního dopravního výložníku, s možností paprskovité vykládky v úhlu +/- 45° ložisky a hydraulickým motorem umožněným otáčivým pohybem. Úhel sešikmení výložníku lze měnit v rozsahu 8-23°. Připojené ultrazvukové senzory zabezpečují minimální dopadovou výšku materiálu, čímž omezují prašnost. Stohovaná skládka může být vytvořena až do výše 9 m, s kapacitou kuželu 1680t při 1,4 t/m3 a radiální stohovací kapacitou v 90° 6125 t. Další nedávnou instalací společnosti Telestack bylo řešení sestavy mobilního kolového nakladače CAT 980 při těžbě písku a štěrku, ve spojení se zakladačovou násypkou, pohybující se na 20-50 m trati podél nerovného povrchu těžebního místa; kolový nakladač nabírá těžený materiál od jemného písku po 350 mm hroudy, předává jej do násypky o kapacitě 18 m3 vybavené 1500 mm vyklápěcím roštem odolné konstrukce, ovládaným z kabiny nakladače, a spojené s vynášecím dopravníkem. Materiál o velikosti nad 150 mm je vracen, menší prochází roštem a postupuje do násypky vyvložkované 10 mm vrstvou slitiny Abro 400. Vynášený materiál je podáván volitelnou rychlostí přes bránu o volitelné šíři. Šikmý dopravník má dosah v okruhu +/90°. Toto řešení s mobilní stohovací násypkou ve spojení s kolovým nakladačem a dopravníkem umožňuje nahradit investičně náročnější systém vozíkového zakladače a zefektivňuje zpracování podávaného materiálu. WorldCement 5/2013,str.81-84

VÚM/Kalt

283) From design to execution Od návrhu po realizaci Případová studie švýcarské společnosti Wuerth Consulting Engineers představuje instalaci 10 komorového sila o průměru 25 m a výšce 60 m, s celkovou kapacitou 15 000 t cementu pro švýcarského cementářského 11


výrobce Jura Cement. Konstrukce sila umožňuje provozovat toto zařízení s nízkou spotřebou energie, vyznačuje se krátkými manipulačními tratěmi materiálu, mechanickým plněním namísto pneumatického a gravitačním vypouštěním. Velký, 12 m široký otvor pro 3 železniční tratě, je řešen bez sloupů, s vyztužením pomocí horizontálních nosníků; prostorově omezenou základnu sila bylo možno zvolit díky příznivému půdnímu podloží. Silo, v střední části o tvaru obráceného kužele, bylo stavěno ve 3 krocích (do výšky 10 m, poté do výšky 23 m – tvar obráceného kužele, a nakonec do výšky 58,5 m). Kužel a střešní desky byly vyrobeny z kompozitních konstrukcí a bednění se skládala z prefabrikovaných prvků zabetonovaných přímo na místě s druhou vrstvou betonu. Zabezpečení požadované jakosti bylo zaměřeno hlavně na předepsané vlastnosti použitého betonu a rovněž vysokou jakost použité žebrové betonářské oceli, splňující parametry tzv. únavového testu. Jelikož se strany dodavatele oceli došlo v tomto směru k zpoždění, projevil se tento důvod ve zdržení celé stavby. Dodavatelem stavby byla švýcarská pobočka společnosti Strabag, dodavatelem vybavení sila německá společnost IBAU HAMBURG. WorldCement 5/2013,str.85-87

VÚM/Kalt

284) Product and project news for bagging and packing technology in the cement industry Produktové a projektové novinky v pytlování a balící technologii v cementářském průmyslu Společnost Lafarge Tarmac, přední britský cementářský výrobce, nedávno zahájila nový způsob balení cementu do uzavíratelných plastových nádob, který ocení zejména drobní řemeslníci (instalatéři, elektrikáři, apod.), kutilové, a všichni, kterým stačí pouze malé balení cementu a chtějí se vyhnout plýtvání. Flexibilní a cenově efektivní a snadno přenosné balení, usnadňuje použití, eliminuje prašnost, a umožňuje po uzavření nespotřebovaného materiálu jeho další použití. Cementářské produkty, balené do uzavíratelných plastových nádob, v množstvích po 2.5 až 10 kg, zahrnují i připravené k použití maltové směsi, mnohoúčelové betony, betony pro opravy a rychle tuhnoucí cementy typu „extra rapid“. Kromě přehledného návodu pracovního postupu nádoby nesou QR kódy, které mohou zákazníci použít k zobrazení dalších informací o produktech. Společnost Concetti vyvinula nový hermetický balící systém, využívající PE fólie a technologii FFS („form, fill and seal“- vytvarovat, naplnit a uzavřít). Výhody použití PE fólie pro balení cementu jsou stále více uznáványnižší cena oproti ventilovým papírovým pytlům, lepší ochrana proti vlhkosti a snížení plýtvání produktem u koncového uživatele. Výsledkem řešení od společnosti Concetti představuje uzavřený pytel z běžné fólie z materiálu LLDPE, bez mikrootvorů, zaručující udržení kvality výrobku a prodloužení trvanlivosti. Výkon balicího zařízení je 400 až 800 pytlů / hod v závislosti na produktu a hmotnosti balení v rozmezí 10 až 25 kg. Technologie FFS může být pro balení práškových produktů problematická, není-li z materiálu odstraněn vzduch, zachycený v průběhu plnění. Odstranění vzduchu dosahuje mikroperforací fólie buď přímo nebo přes labyrintové uspořádání , aby vzduch po naplnění a uzavření mohl pomalu unikat, což však také umožňuje v delším 12


časovém horizontu i pronikání vlhkosti, což je nežádoucí u cementu a suchých maltových směsí. Společnost Concetti řeší tento problém odsáváním vzduchu z pytlů bez mikrootvorů, a k zvýšení výstupní rychlosti balící jednotku tvoří je lineární systém FFS s 6 stanicemi. Produkt se dávkuje gravimetricky pomocí otěruvzdorného dvourychlostního šnekového podavače do vážícího zařízení. Šnek může být vybaven automatizovaným systémem čistění vzduchovými rázy. Prachotěsné plnění hubicí naplní pytel a odvzdušňovací sondy zajistí první stupeň odstranění vzduchu z naplněného pytle. Na dalších 2 stanicích, vybavených vibračním zařízením poté probíhá uzavírání a indexování pytle. Po odsátí zbývajícího vzduchu je vršek pytle očištěn a tepelně hermeticky uzavřen. Balící systém Concetti disponuje i funkcí dvojitého utěsnění uzávěru. Na poslední stanici je vršek pytle ochlazen a přepraven na palety. Společnost Starlinger zvyšuje svou přítomnost v Jihovýchodní Asii; představila též poslední model své série. V prosinci 2012 společnost Starlinger otevřela nezávislou regionální kancelář "PT Starlinger SEA" v indonéském Surabaya s cílem zvýšit prodejní a servisní podporu pro rostoucí trh tkaných obalů v jihovýchodní Asii. Oddělení prodeje a technických služeb pro strojní vybavení na tkané obaly a plastové recyklační linky zaměstnává prozatím 4 regionální techniky, kancelář vede H. Senjaya. Silný ekonomický růst v zemích jihovýchodní Asie v posledních letech učinily tento region významným trhem na národní i mezinárodní úrovni. To také znamená silný potenciál v oblasti obalů: Například 95% všech zemědělských produktů určených pro místní trhy jsou přepravovány v tkaných obalech z plastu; ale i cementářský a chemický průmysl roste spolu s rychle rostoucími vývozními cenami, což poskytuje další prostor pro trh s pružnými tkanými obaly. Vysokou poptávku vykazuje v červenci 2012 představený poslední model série konverzních linek společnosti Starlinger, Ad * STARKON SX, na výrobu patentovaných 2vrstvých pytlů AD * STAR s otevřeným otvorem a spodním kapsovým ventilem z laminované polypropylenové (BOPP) tkaniny. Kontinuálně pracující linka se vyznačuje vysokým stupněm automatizace, vysokým výkonem až 85 pytlů / min, vysokou efektivitou výroby s malými prostoji stroje a nízkou mírou odpadu, a možností velmi rychlé změny formátu. Monitorovací systém trvale kontroluje šířku tkaniny a automaticky kompenzuje odchylky šířky, přesně dodržená geometrie spodní části zajišťuje spolehlivost horního a dolního uzávěru bez poškození tkaniny. Rychlá změna role a změna formátu je umožněna stisknutím tlačítka na hlavním ovládacím panelu. Společnost Mondi uvedla na trh řešení individuální sledovatelnosti pytlů. Přesné trasování zboží a obalů je aktuálním trendem u vysoce sofistikovaných zásobovacích řetězců, jednak kvůli boji proti padělání a krádežím výrobků, ale i z důvodu na spotřebitele orientovaného mikromarketingu. Společnost Mondi Industrial Bags nyní nabízí řešení s unikátním kódem na každém pytli: SmartID Bag. Ten jej umožňuje identifikovat během celé trasy ke spotřebiteli od naplnění a distribuce až ke koncovému uživateli – pomocí nahrávání předem definované informace do databáze a přístupu k s tímto kódem souvisejícím informacím, uloženým v databázi, jednoduchým skenováním smartphonem. Pro přístup k těmto informacím je kód jednoduše skenovat pomocí smartphonu. Koncept je velmi flexibilní, kolik dat je k 13


dispozici v on-line aplikaci prostřednictvím kódu na SmartID Bag záleží na požadavku zákazníka. Německá společnost Haver & Boecker z Oelde, výrobce balicích strojů, oslavila v r. 2012 své 125leté jubileum, a zároveň v té době prodala své 30 000. elektronické váhy. Nejnovější inteligentní řešení je MEC®4, které, stejně jako jeho předchůdce v sérii MEC®, byly navrženy ve vývojovém oddělení pro elektronické vážní systémy. Zpočátku výrobce používal systém vážení s mechanickou ručičkovou stupnicí s paprskem 1:1. Byl vyvinut společností v roce 1925 za účelem plnění cejchovaných 50 kg pytlů cementu a integrován do baličky HAVER & BOECKER. Plány na první elektronické vah byly realizovány ve spolupráci se společností BASF v Ludwigshafenu v roce 1974. Tento analogový, elektro-mechanický systém byl integrován do balících strojů 4 roky, než byl vytvořen integrovaný vážící elektronický systém. První souproudá kalibrovatelná kontrolní váha musela být postavena během roku, protože vlastní váhy neměly typové schválení. Rozhodující fáze v rozvoji elektronického vážení v roce společnost dosáhla v r. 2003 s typem MEC® III, což je váha i řídící jednotka současně. To zjednodušuje instalaci, údržbu a ovládání, a významně přispělo k úspěchu rotační baličky HAVER & BOECKER ROTO-PACKER® , s níž je integrován. Vážící systém MEC® III disponuje schválením MID s celoevropskou platností a mnoha dalšími typovými schváleními pro země mimo Evropu. Pro nový systém MEC®4, společnost HAVER& BOECKER vyvinula nový stupeň hardware umožňující náročnější požadavky na flexibilitu, rychlost a komfort obsluhy. Funkci vážení vykonává modulárně navržený řídící systém s inovativním ovládacím software; dotykový panel poskytuje uživatelsky přístupné rozhraní a je volně programovatelný s Codesys®. Dalšími přednostmi je vysokorychlostní procesor, dobrá elektromagnetická kompatibilita a teplotní stabilita až do 70°C. SD karta se používá jako paměťové médium a tím zajišťuje bezproblémovou výměnu. Univerzální modularita umožňuje MEC®4 používat pro složité aplikace: lze integrovat až 31 modulů, čímž je vhodný pro současné vykonávání více úkolů. Společnost HAVER& BOECKER má certifikaci EG od Německého fyzikálně technologického úřadu (PTB). Společnost Mondi Kraft Paper se stala 1 ze 3 držitelů ocenění v inovačním programu společnosti Cemex, „INTEGRATE Global Suppliers“ , pro svůj koncept vysoce porézního lepenkového pytlového papíru „kraft“ (sulfátové zpracování celulózy), který umožňuje redukovat hmotnost při vyšší pevnosti. Inovační nápady, představené v programu společnosti Cemex, vedly k řadě zlepšení a redukcím nákladů. Kraftový papír umožňuje rychlé plnění, je houževnatý a proto vyžaduje méně vrstev a lze jej snadno potiskovat. Slavnostní předání cen proběhlo 1.3.2013 v korporátní pobočce společnosti Cemex v mexickém Monterrey. Společnost ARODO vyvinula unikátní řešení umožňující balení práškových materiálů, obsahujících velké množství vzduchu, do neperforovaných plastových balení. 2 stupňový vakuový systém AROVAC vysává pomocí podtlakové trubice vzduch z pytlů na balící linkách cementu, a mnoha dalších typů produktů, které jsou na závěr očištěny a hermeticky uzavřeny. Absence perforací a vzduchu zajišťuje delší trvanlivost materiálu, takto zabalené zboží lze skladovat v otevřeném prostoru bez následků povětrnostních vlivů a je zamezeno prašnosti a únikům materiálu při 14


manipulaci. Systém AROVAC je nabízen ve 2 verzích: 500 nebo 1000 pytlů /hod., prostřednictvím dodavatelů v USA a Evropě (Mapei, Cemex, SaintGobain Weber, aj.). Společnost Haver Filling Systems, Inc. představila další vylepšení své osvědčené technologie plnění práškových materiálů do plastových pytlů. Zařízení ADAMS 12 na bázi technologie FFS s 12 plnícími hubicemi, zajišťujícími vysokorychlostní rotační plnicí proces v předchozím kroku z navinuté fólie vytvořených plastových pytlů, dosahuje rychlosti plnění 33 pytlů/ min, poskytuje prvotřídní vzhled, odolnost při přepravě, delší trvanlivost a čistotu plastových pytlů. Kalibrované vážící zařízení Haver zajišťuje čistou hmotnost náplně mezi 10 a 94 lb, vibrační jednotka kompaktnost plnění. Manipulace je bezprašná díky přesnému nastavení pytlů na plnící hubice. Plastové pytle nepropouští vlhkost a mohou být skladovány venku, rovněž poskytují optimální paletizaci díky použití rohového utěsnění, vytvářející hranatý tvar. Řídící systém Alan Bradley PLC zajišťuje automatizaci procesu, poskytuje přehled o preventivní údržbě a upozorňuje obsluhu na nutné úkony. Jeho snadno použitelné rozhraní informuje operátora o stavu fólie na cívce a případných problémech. Balící zařízení ADAMS 12 obsahuje integrovaný vážící kontrolní systém MEC, který lze naprogramovat až na 250 produktových specifikací včetně velikosti pytle a hmotnosti, což umožňuje rychlé přechody při změně produktu, po zadání produktového ID operátorem. Balicí linka je řešena kompaktně, s panelovými dveřmi s velkými okny pro usnadnění dohledu nad plnícím provozem, přičemž z bezpečnostních důvodů se stroj nespustí, dokud jsou dveře otevřené. Pro kompletní a snadný přístup během rutinní údržby lze otevřít dveře o 180°. WorldCement 5/2013,str.88-98

VÚM/Kalt

285) Product news Nové produkty Společnost Aggreko představila vysoce efektivní 1 MW motor G3+, poskytující zákazníkům o 14% vyšší výkon s o 12% nižšími náklady než její dosavadní motor G3. Byl vyvinut ve spolupráci s globální inženýrskou a konzultační společností Ricardo plc. a s podporou výrobce motorů, společnosti Cummins během 3 letého a vývojového programu za 6 mil.Ł. Tento světově nejúčinnější dieselový motor s 1 MW užitného výkonu může být provozován na těžký topný olej (HFO) a může jím být vybaven veškerý soubor 4500 elektrocentrál společnosti Aggreko. Tato varianta má asi o polovinu nižší výrobní náklady / MW než tradiční dieselová alternativa. První zakázkou společnosti Aggreko je 56 MW instalace pro zákazníka v Karibské oblasti. Společnost NORD Drivesystems představila nový motorový spouštěč SK 135E s rozšířeným rozsahem výkonu pro ekonomické zavedení funkce soft start a reverzní funkce, pro motory 0,25 až 7,5 kW. Kompaktní SK 135E integruje ochranu motoru proti přetížení prostřednictvím monitorování PTC termistoru, kontroly napájení a výpadku fáze motoru, monitorování I²t a sledování magnetizačního proudu. Elektrotechnika bez opotřebování spínačů nahradí motorové jističe, reverzační stykače a brzdové usměrňovače, což učiní rozvaděče ve velkých zařízeních zbytečnými a sníží náklady na instalaci 15


a prostorovou a časovou náročnost. Při kompletní objednávce pohonu a kabeláže s převodovkou, motorem a startérem, je montáž redukována na jednoduché utáhnutí šroubů a vytvoření elektrického připojení, s volitelnými svíčkami.(konektory). Funkce měkkého startu redukuje mechanické namáhání, a zabraňuje rázům během startu a brždění. Zvýšení napětí může být programováno pro aplikace požadující vysoký rozběhový moment. Jsou dostupné různé brzdné režimy. Spouštěč má 4 potenciometry a 4 DIP přepínače pro seřízení nejdůležitějších parametrů. Provozní stav signalizují LED diody. Parametrizaci a diagnostiku lze provádět pomocí parametrů krabice nebo přes PC pomocí bezplatného software NORD CON. Celý distribuovaný program, zahrnující i série SK180E a SK 200E frekvenčních měničů, poskytuje výhodu jednotného provozního konceptu. Společnost Beumer Group, dodala ukrajinskému cementářskému výrobci Altcem tubulární pásový dopravník. Přední dodavatel dopravních, nakládacích, balících, třídících a distribučních řešení poskytuje individuálně řešené pásové dopravníky s pásy, odolnými vůči pnutí, vyhovující náročným topografickým požadavkům - s horizontálním i vertikálním zakřivením, překonávající velké vzdálenosti, strmé sklony apod. Studie proveditelnosti a posléze optimální konstrukce pásu včetně výpočtu poloměrů oblouků je určena na základě výpočetního programu, zahrnujícího tažné síly, síly vznikající v důsledku zrychlení a zpomalení s ohledem na vnitřní váhu pásu a přepravovaného materiálu. Podle způsobu použití jsou v nabídce společnosti Beumer pásové dopravníky pro vyšší průchodnosti a větší hmotnostní toky, s většími poloměry oblouků, i uzavřené trubkové dopravníky na ochranu materiálu před povětrnostními vlivy. Otevřené pásové dopravníky mohou být zakryty pro minimalizaci prašnosti. Pásové dopravníky jsou vybaveny ekologicky šetrným elektrickým pohonem a nízkoenergetickými pásy. Motory jsou navrhovány s uzavřenou kontrolní smyčkou, v závislosti na topografii motory pracují v tahovém režimu (běží-li pásový dopravník do kopce) a režimu generování (s kopce). To umožňuje optimální rozložení tlaku na pohonné jednotky v různých provozních podmínkách. Získaná elektrická energie se vrací zpět do sítě přes zpětnovazební jednotky. Pro ukrajinského cementářského výrobce Altcem, v Kerchu na východním Krymu, dodala společnost Beumer trubkový pásový dopravník, který zásobuje cementárnu uhlím a struskou z přístavu, a zároveň systém transportuje cement a slínek do přístavu pomocí multi-funkčního dopravníku. V první fázi, trubkový pásový dopravník dopravuje 400t slínku/ hod z cementárny v horní části dopravníku. Ve druhé fázi, systém musí být rozšířen pro přepravu 400t slínku za hodinu od výrobce na horní větvi dopravníku a současně, 200 tun strusky nebo uhlí z přístavu do cementárny na dolní větvi dopravníku. Trubkový pásový dopravník má šířku pásu 1400 mm a vzdálenost mezi oběma místy je 3855 m. Výškový rozdíl mezi přístavem a cementárnou je 35 metrů. Společnost Strain Systems Inc. nabízí zdarma systém měření hladiny pro zákazníky, kteří si objednají systém StrainCell™ pro řízení zásob sila na bázi měření hmotnosti. Mnoho zákazníků používá zařízení na měření výšky hladiny sypkého materiálu v silu, a poté vypočítává hmotnost z často nejistých dat. Pro tyto zákazníky je určena produktová řada Solo™ s funkcí měření hladiny o vysoké přesnosti, která kombinuje patentovaný StrainCell snímač s inteligentní elektronikou. Zákazníci tak získají možnost simultánních 16


údajů hmotnosti a úrovně hladiny materiálu v silu zároveň. Technologie StrainCell má ověřenou přesnost 1% plného rozsahu stupnice pro sila na ocelových nohách a 3% plného rozsahu stupnice pro rovinná sila. WorldCement 5/2013,str.99-100

VÚM/Kalt

286) World news Zprávy ze světa Společnost HeidelbergCement navýšila svůj podíl v ruské cementářské společnosti CJSC „Construction Materials“ z 51% na 100%. Ruský cementářský výrobce disponuje celkovou roční výrobní kapacitou 1,8 mil. t a je vedoucím výrobcem v ruské republice Baškortostán. Původní 51% podíl společnost HeidelbergCement koupila v 4Q10. Akvizice je součástí plánu kapitálových výdajů společnosti. Nákupní cena nebude zveřejněna. Britská společnost Malvern Instruments Ltd. a německá společnost NETZSCH Grinding & Dispersing podepsaly kooperativní marketingovou dohodu, která poskytuje automatické a byla původně založena na 3 leté období, bude se opírat o zkušenosti společností se zpracováním a charakterizací materiálů v oblasti mletí (NETZSCH) a v oblasti velikosti částic (Malvern Instruments). Společnost NETZSCH bude podle dohody standardizovat zařízení společnosti Malvern na určení velikosti a charakterizaci částic a instalovat systémy Malvern Mastersizer 3000 ve světových předváděcích a testovacích laboratořích. Obě společnosti plánují plánované iniciativy provádět jako společně organizované semináře. Společnost FLSmidth dodá cementářský závod o kapacitě 3000 t /d společnosti Grupo Abayak AKOGA Cemento S.A. , který bude vybudován v místě Akoga v pevninské části Rovníkové Guiney. Společnost Grupo Abayak AKOGA Cemento je v cementářském průmyslu nově, ale již se podílí na několika infrastrukturních projektech v zemi. Zakázka ve výši okolo 68 mil. € zahrnuje strojírenské a veškeré hlavní vybavení závodu, jako čelisťový drtič, kuželový drtič, surovinový mlýn ATOX®, cementový mlýn OK, pyroprocesní linku s chladičem typu „cross bar“, podávací systémy, filtry, balící zřízení a automatický řídící systém. Společnost Fives FCB podepsala v listopadu 2012 licenční souhlas se společností FCT ACTech na marketing a dodávky systému COSMATM (kontinuální souproudý analyzátor minerálového složení). Souhlas umožňuje společnosti Fives FCB rozšířit okruh svých produktů a služeb v oblasti optimalizace kontrolního procesu. Systém COSMATM na bázi rentgenové difrakce poskytuje automatické a přímé měření minerálních fází všech typů analyzovaných materiálů, od slínku pe cement a nerosty. Online údaje a časové trendy umožňují automatický postup monitorování a řízení pecní linky a mlecích jednotek v cementářském průmyslu a řízení surovin a separačních procesů v nerostném průmyslu. Společnost Lafarge Canada Inc. působí v partnerském projektu s kanadskými institucemi Přírodní zdroje Kanady, Královnin institut pro energii a politiku životního prostředí a výzkumné centrum Carbon Management Canada na vývoji nízkouhlíkových paliv. V zakázce za 8 mil. CA$ bude v rámci 17


projektu zkoumáno využití nízkoemisních paliv z místních přebytkových materiálů, jako stavební trosky a demolice na bázi dřeva a železniční pražce, pro výrobu v cementárně Bath společnosti Lafarge v Ontariu. Instituce Natural Sources Canada poskytne společnosti Lafarge přes 2 mil. CA$ na výstavbu plnorozsahového demonstračního provozu. Výzkumný tým bude v 3 letém grantu centra Carbon Management Canada ve výši 400 000 CA$ studovat snížení uhlíkových emisí a přínos nízkouhlíkových paliv pro cementářský obor. Norská společnost Aker Solutions získala od Evropské výzkumné cementářské akademie (ECRA) zakázku na testování technologie zadržování CO2 z cementářských kouřových plynů v cementárně společnosti Norcem v Breiviku. Na základě dlouhodobých zkoušek spalin, zvolí optimální chemické rozpouštědlo pro spaliny s vysokým obsahem CO2. Společnost Aker Solutions provede testování s pomocí své mobilní testovací jednotky (MTU), zařízení na jímání uhlíku zahrnuje stejné procesy jako v plnorozsahových komerčních závodech. Výsledky testů pomohou společnosti Norcem a mateřské společnosti HeidelbergCement vyhodnotit výběr postupu při redukci emisí CO2 v souvislosti s cementářskou technologií. Program CLIMIT, řízený vládní institucí Gassnova v kooperaci s Výzkumnou radou Norska bude projekt podporovat a částečně financovat. Společnost LOESCHE obdržela zakázky z Turecka, Peru a Ekvadoru. Pro Silifke, největší cementárnu v Turecku s kapacitou 10000 t / d, na základě objednávky společnosti Medcem Madencilik ve Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S., dodá společnost Loesche 6 vertikálních válcových mlýnů; 2 vertikální válcové mlýny typ LM 56.6 o výkonech pohonu po 4600 kW jsou určeny pro mletí suroviny s výstupem 420 t/h při jemnosti produktu 12% R DIN 0,09 mm. K mletí uhlí bude sloužit Loesche mlýn LM 41.4 D o výkonu motoru 1250 kW s výstupem 75 t/h při jemnosti produktu o 8% R DIN 0,09 mm. Mletí slínku zajistí 3 Loesche vertikální válcové mlýny LM 56.3+3 o výstupech 210 t/h u portlandského cementu OPC při velikosti povrchu 3200 dle Blaine a 250 t/h u cementu PPC při velikosti povrchu 5500 Blaine. Motory mlýnů LM 56.3+3 jsou plánovány s výkonem 5300 kW. Rozsah dodávky zahrnuje kompletní strojírenské vybavení, primární zásobník k mlýnu, podávací technologie, odprašovací filtry a ventilátory a transport do sil, a rovněž montáž a uvedení do provozu. Dodávka je plánována na začátek roku 2014. Generální dodavatel, čínská společnost Sinoma – TJ (CBMI), objednala u společnosti Loesche dodávku mlýna LM 56.4 pro mletí suroviny pro ekvadorskou cementárnu Guayaquil společnosti Holcim Ecuador. VRM mlýn o výkonu motoru 4000 kW s výstupem 386 t/h při jemnosti produktu o 12% R DIN 0,09 mm bude dodán koncem r. 2013. Společnost Yura S.A. objednala u společnosti Loesche dodávku vertikálního válcového mlýna LM 56.2+2 C/S pro mletí slínku, sádrovce a pucolánu pro mlýnici v Arequipa s výstupem přes 170 t/h cementu o jemnosti 5000 cm2/g dle Blaina. Výkon motoru mlýna bude 4000 kW. Společnost Loesche rovněž dodá kompletní díl vybavení mlýnice, od podavačů po vstup do cementového sila, kompaktní generátor horkého plynu LOMA, monitorování emisí prachu, sadu hlavních poháněcích motorů a zařízení smyčky řízení procesu. Nizozemská společnost Dunlop Conveyor Belting otevřela prodejní a servisní středisko v Dubaji, v Jebel Ali. Nové středisko ( vedené K. de Vriesem) umožní společnosti zaujmout výhodné místo pro své dodávky 18


pásových dopravníků zákazníkům z oblasti Perského zálivu. Otevření střediska v Dubaji následuje po sérii velkých investic společnosti Dunlop, zahrnující 6,4 mil.€ projekt rozšíření závodů v Nizozemí, jakož i zvýšení vybavení výzkumného a vývojového centra a stavba výrobní linky na ocelová lana, společnost již založila prodejní a servisní střediska v Holandsku, Španělsku, Polsku, Maroku, Itálii a V. Británii a mnohá další plánuje otevřít ještě letos. Americké společnosti Martin Engineering a CCC Group vytvářejí strategické spojenectví na navrhování a výrobu nejmodernějších dopravníkových řešení pro technické přepravní body. Společnost CCC bude konstruovat a instalovat žlabové skluzy a společnost Martin Engineering poskytne součásti pro přepravní body. Podle gen. ředitele společnosti Martin Engineering bude společnost CCC vést projekty, které společnost Martin Engineering podpoří při návrhu, instalacích a zprovoznění. Společnosti se zaměří na obory kameniva, biomasy, přístavy, energetické uhlí a nerostné suroviny. WorldCement 6/2013,str.9-12

VÚM/Kalt

287) Round-up of the Cement Business & Industry (CBI) Brazil & Latin America 2013 Conference Okruh ke Konferenci CBI Brazílie & Latinská Amerika 2013 Konference CBI (Cementářský obchod a průmysl) Brazílie a Latinská Amerika 2013 byla uspořádána v Sao Paulu v Brazílii 27.-28. února 2013 za účasti přes 300 registrovaných delegátů, přednášejících s vysokou odborností, a vlivných sponzorů z cementářského trhu a výrobních podniků. Konferenci CBI Brazil a Latam 2013 zahájili spolupředsedové A. Greco a R. Madeira za účasti sao -pauloského Městského tajemníka pro práci, podnikání a korporátní rozvoj a odborného magazínu GMI Global, zaměřujícího se na obchod, finance a technická a inženýrská témata. Vysoký zájem vyvolaly přednášky obchodníků a finančníků (gen. ředitel a vedoucí výzkumu společnosti CW Group R. Madeira o latinskoamerickém cementářském trhu; manažer pro strategii ze společnosti Cementos Progreso, L. Mancia, hodnotil výhled regionu; ředitel a předseda společnosti CPX Brasil, R. Lara, se zaměřil na financování projektů; senior analytička společnosti CW Group, C. Stefanoiu, zkonstatovala silnou pozici latinskoamerického trhu; obchodní ředitel společnosti WayCarbon, F. Bittencourt, probíral dopad vyhlášky o CO2 emisích na odvětví cementu a L.Goldner, senior analytička společnosti CW Group seznámila s výhledem na ceny paliv). Konference CBI Brazil a Latam 2013 byla sponzorována společnostmi: A TEC GRECO, Loesche, Claudius Peters, Haver & Boecker Latino Americana, Magnesita, Gebr. Pfeiffer, Fives FCB, Densit do Brasil Ltda, LV Latino America, RUD, CEMI Process Technology and Engineering, Scheuch / Tersel, PragoTec, SCANTECH, IKN, Dynamis, Alstom, PROMAC Engineering Industries Limited, Thorwesten Vent, PANalytical, Fritz & MACZIOL Group a Martin Engineering. WorldCement 6/2013,str.14

VÚM/Kalt

19


288) Events Události: XXX Technical Congress www.congresetecnico2013.ficem.org UNITECR 2013, www.unitecr2013.org

FICEM,

10.-13.9.2013,

2.-4.9.2013, Victoria,

Lima, BC

Peru,

Canada,

7th International VDZ Congress, 25.-27.9.2013, Düsseldorf, Německo, www.vdz-congress.org 12th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition, 8.10.10.2013, Antalya, Turecko, www.tcma.org.tr/Technical_Seminar 18th Arab International Cement Conference and Exhibition, 11.13.11.2013, Jordánsko, www.aucbm.org 13th NCB International Seminar on Cement and Building Material, 19.22.11.2013, New Delhi, Indie, www.ncbindia.com WorldCement 6/2013,str.10

VÚM/Kalt

289) In brief: Stručně Společnost Mondi, společně s místním partnerem, společností Kaso Group, zahájila plnou produkci ve svém závodu na výrobu průmyslových pytlů v Sulaymaniyah v severním Iráku. Závod podpoří irácký cementářský průmysl a rekonstrukční práce, a posílí pozici společnosti Mondi v regionu MENA. Společnost Bateman Delkor, kterou převzala v dubnu 2012 společnost Tenova Spa, mění svoji obchodní značku na Tenova Delkor, čímž se vyrovná se společností Tenova Mining & Minerals. Společnost Phoenix Cement Works Krogbeumker GmbH & Co.KG se rozhodla instalovat ve svém německém závodě s kapacitou 500 000 t/r logistický systém VAS IT od společnosti FRITZ & MACZIOL. Ukrajinská společnost CRH plc. je v jednání o převzetí společností Lafarge, včetně cementárny s mokrým výrobním procesem ve Lvovském regionu; transakce ve výši 96 mil.€ čeká na schválení ukrajinských úřadů. Prodej má být uzavřen do konce r. 2013. Společnost Jenike & Johanson, Inc. obdržela od společnosti Enterprise Bank na slavnostním vyhlašování Celebration of Excellence cen Excellence Awards 2013 cenu „Business of the Year“. WorldCement 6/2013,str.14

20

VÚM/Kalt


290) Mercury, cement & measurement Rtuť, cement a měření Ve stálé kapitole časopisu World Cement „Keynote - klíčové poznámce“ probírá konzultant J. Kline ze stejnojmenné americké konzultační společnosti otázky měření emisí rtuti v cementářském průmyslu. Rtuť je přirozeně se vyskytující prvek v životním prostředí, nacházející se v nepatrném množství v zemské kůře. Zhruba třetina emisí rtuti je přírodního původu, především ze sopečné činnosti. Z lidské činnosti pochází rovněž asi třetina emisí rtuti, a sice z těžby zlata ( 37%) , spalování fosilních paliv (24%); z výroba cementu 9% + příspěvek z emisí rtutí, vzniklých při tepelné výrobě elektrické energie. Emise rtuti mají tendenci soustředit se v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva. Světová zdravotnická organizace považuje rtuť za významnou látku z hlediska znečišťování životního prostředí, vzhledem k jejím schopnostem přenosu v atmosféře na dlouhé vzdálenosti, přetrvávání v prostředí, schopnosti akumulace v ekosystému a významnému negativnímu vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V lednu 2013 byla v Ženevě dokončena formulace o nové, právně závazné mezinárodní smlouvě, týkající se kontroly emisí rtuti; tato iniciativa trvala 4 roky, dohoda má být podepsána letos v říjnu. V současné době se týkají emisí rtuti z evropských předpisů: Směrnice EU 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), aplikací směrnice je vyhláška Nejlepší dostupné technologie (BAT) a dosažení Sloučené úrovně emisí (AEL) u rtuti pod 0,050 mg/Nm3. Referenční dokument BAT( BREF ) pro odvětví cementu a vápna byl schválen v roce 2009. U cementářských pecí se očekává využití BAT technologií pro snížení emisí, přípustná cílová úroveň emisí je poněkud flexibilní. V USA vcházejí v platnost Národní emisní normy pro prostředí s nebezpečím látek znečišťujících ovzduší (NESHAP ), které regulují mj. emise rtuti v cementářských provozech a požadují kontinuální shodu s vyhláškou při zachycování emisí Hg a/nebo kontinuální monitorování emisí. Obecně při cementářské výrobě závisí emise rtuti na mnoha faktorech, rtuť vstupuje do procesu výroby v palivu a surovinách, avšak vzhledem k nízké teplotě vypařování rtuti i jejích sloučenin všechny vytěkají ve vysokých teplotách pálícího pásma pece; prakticky veškerá rtuť je při teplotě nad 1000°C v elementární formě; při ochlazování kouřových plynů mohou vznikat halogenidy, sulfidy, oxidy příp. sírany – podle přítomnosti příslušných prvků a oxidačního prostředí. Z hlediska vnitřní recirkulační smyčky v cementářské výrobě se může rtuť akumulovat 3 cestami: adsorpce na surovinu v in-line surovinovém mlýně, adsorpce na prachové částice v hadicovém filtru, a adsorpce na pevné palivo, jsou-li k jeho sušení a ohřívání používány spaliny z výměníku. Měření emisí rtuti je obtížné vzhledem k nízké koncentraci. V Severní Americe je nejběžnější metodou testování obsahu rtuti v emisích z komínu tzv. Ontario-hydro-metodou, která může být využita jak k periodickému měření, tak k trvalému monitorování; další periodické metody stanovení množství rtuti v emisích používají zachycování v jiných sorbentech. Kontinuální monitorování rtuti využívá metod atomové absorpční spektrometrie studených par a atomové fluorescenční spektrometrie studených par. WorldCement 6/2013,str.19-28 21

VÚM/Kalt


291) The journey to a low- carbon world Cesta k nízkouhlíkovému světu Článek činitelů z brazilských cementářských asociací SNIC a ABCP rozebírá situaci v brazilském cementářském průmyslu od 70. let min. století (doba ropné krize). Brazilský cementářský průmysl stojí ve světě na jedné z nejlepších pozic, co se týče nízkých emisí CO2 a vysoké energetické účinnosti, což uznává i Mezinárodní energetická agentura (IEA). Brazilský cementářský průmysl tvoří 28 společností, ovládaných 15 průmyslovými skupinami, s celkem 81 závody s celkovou instalovanou kapacitou 78 mil. t/r a produkcí 64 mil. t cementu v r. 2011. Během doby musel brazilský cementářský průmysl čelit několika výzvám. K významnému snížení spotřeby palivové ropy v energeticky náročném odvětví výroby cementu vyústil Protokol mezi federální vládou, cementářským průmyslem a průmyslem těžby uhlí z r. 1979, řešící prudkým nárůstem cen ropy způsobené vážné oslabení platební bilance Brazílie. V té době bylo provozováno 44 % cementáren na mokrý způsob, po následné přeměně a modernizaci s instalací výměníků a předkalcinátorů tvoří dnes mokrý způsob pouhé 1% instalovaných kapacit. Zvyšuje se využívání vedlejších složek v cementu, jako vysokopecní struska, popílek a kalcinované jíly, a díky tomu bylo uspořeno v minulém roce asi 17 mil.t emisí CO2. Jsou využívána alternativní paliva (odpadní pneumatiky, barvy, oleje, biomasa jako plevy, dřevěné uhlí, rýžové slupky), protože místní uhlí jako náhrada ropy nepřichází v úvahu z důvodu nízké výhřevnosti a vysokého obsahu nežádoucích látek. Brazílie je aktivním účastníkem Iniciativy o udržitelnosti cementářské výroby (CSI), jejímiž členy je 6 průmyslových skupin, které reprezentují 74% národní produkce; CSI metodologii měření emisí CO2 Brazílie oficiálně přijala na 2. brazilský inventář emisí skleníkových plynů v r. 2005. WorldCement 6/2013,str.30-33

VÚM/Kalt

292) Construction in Brazil: PAC 2 Paving the way for the future Stavebnictví v Brazílii: PAC 2 dláždí cestu pro budoucnost Článek předkládá informace agentury IHS Global Insight o stavebním sektoru v Brazílii a Programu pro urychlení růstu. V počátečních letech nového milénia se Brazílie společně s Ruskem, Indií a Čínou (BRIC), etablovala jako velká rostoucí ekonomika s potenciálem překonat státy G7, v té době nejrozvinutější a nejbohatší. Po většinu z posledních deseti let se Brazílii skutečně dařilo, s roční mírou růstu (CAGR) 3,6% reálného HDP a vzhledem ke globální recesi v roce 2009 a 2010, která zasáhla většina ostatních zemí. V roce 2012 brazilský růst poněkud zpomalil na 1% vlivem oslabení ekonomiky Číny a USA, největších obchodních partnerů Brazílie, kam směřuje 27% jejích vývozů. Nedávný růst vyvolal v Brazílii poptávku po pracovní síle, zejména technicky vzdělané, s velkým růstovým potenciálem v nejbližší době. V r. 2012 bylo v brazilském stavebním sektoru spotřebováno 9,3 mld. US$, což jej činí 16. největším stavebním trhem na světě. V průběhu příštích pěti let je očekáván růst stavebních výdajů v zemi se 7% roční mírou růstu, což je 6. nejrychleji rostoucí trh. Nicméně, podle IHS Global Risk Service je Brazílie 22


považována za jeden z 20 nejrizikovějších stavebních trhů. Program pro urychlení růstu, s velkým důrazem na rozvoj energetických zdrojů, dopravní infrastruktury, bydlení a hygienu, i přípravu země na mistrovství světa 2014 a Olympijské hry 2016, zahájil v r. 2007 tehdejší prezident Brazílie, da Silva, jako cílené investiční projekty na období 2007-2010, tzv. PAC. Program dozoroval D. Rousseff , který byl zvolen nástupcem da Silvy jako prezident Brazílie a pokračoval program s druhým kolem PAC, známý jako PAC 2. Oba programy obsahují řadu iniciativ s cílem urychlit brazilský stavební trh. Zásadní význam pro vývoj brazilské ekonomiky má rozvoj infrastruktury. V rámci 2. fáze programu PAC vláda plánuje utratit na infrastrukturní projekty v období 2011-14 přes 958,9 mld.R$ a od r. 2014 dále 631,6 mld.R$. S touto pobídkou je spojeno očekávání složené roční míry růstu (CAGR) o 7,9% mezi lety 2012 - 2017. Růst dopravní infrastruktury (silniční síť, železnice, letiště, přístavy) vzhledem k oběma výše jmenovaným sportovním událostem se očekává téměř 9,6% v roce 2013 s meziročním růst o 8,5% v období 2012 2017. Po ukončení sportovních akcí se očekává zpomalení růstu v období 2017 - 2022, a to 2,4% CAGR. Růst energetické infrastruktury je očekáván vyrovnanější, s 6,4% CAGR v období 2012-2017 a 5,7% v období 2017 2022. Nebytová výstavba má z růstu 1,3% v posledních letech zrychlit na ročních 6,6% do r. 2017, obytná je očekávána s 4,7% ročním růstem v průběhu příštích 5 let s podnícením poptávky pro nízkopříjmové rodiny půjčkami s nízkými úroky. Očekávané demografické zpomalení vykompenzuje růst významu střední třídy v Brazílii. Výhled na budoucí stavební rozvoj v Brazílii je tedy velký, je otázkou, uskuteční-li se. WorldCement 6/2013,str.36-41

VÚM/Kalt

293) Advancements in meeting. New regulations with activated carbon Pokrok v jednání. Nové předpisy s aktivním uhlím Americká společnost Cabot Norit Activated Carbon, výrobce absorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí, seznamuje v článku s výsledky provozních zkoušek v cementárnách v návaznosti na článek, publikovaný v WorldCement 5/2012. V souvislosti s přípravou na nabytí platnosti amerických norem emisí škodlivin do ovzduší (NESHAP) hodnotila tato společnost v období 2011-2012 účinnost postupu odstranění rtuti, akumulující se během cementářského výrobního procesu, pomocí jednoduchého, nenákladného a spolehlivého způsobu vhodně aplikovaných vstřiků sorbentů na bázi aktivního uhlí (ACI). (K stanovení obsahu rtuti byla použita testovací metoda EPA 30B a monitorování emisí rtuti (CEMS)). Norma NESHAP stanovuje limit emisí rtuti pro stávající cementářské pece na maximálně 55 lb/mil. t slínku a pro nové pece maximálně 21 lb/mil. t slínku. Americký úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) očekává, že nové předpisy přinesou snížení emisí rtuti a jemných částic o 92%. Společnost Cabot dokázala podstatné snížení emisí rtuti vlivem aplikace sorbentů přes rozdíly v konfiguraci pece, složení surovinové směsi, v místě vstřiku sorbentu, teplotě spalin i systému regulace částic a shody s normami NESHAP u všech 5 testovaných provozů. WorldCement 6/2013,str.42-48

23

VÚM/Kalt


294) An innovative solution for bypass dust Inovativní řešení pro bypassový prach Zpráva seznamuje s poloprovozními výsledky společného projektu společností A TEC, specializující se na pyroprocesy, a cementářského výrobce Holcim Emerging Europe. Projekt, nazvaný ReduDust, byl zahájen v r. 2009 k řešení možnosti využití bypassových odprašků s vysokým obsahem chlóru. Při poloprovozním testování byly zjišťovány důležité konstrukční parametry pracího a filtračního zařízení na různých vzorcích prachu při různých pecních procesech a byla ověřena možnost získávání hodnotných vedlejších chloridových produktů (KCl a NaCl) s úspěšným dosažením „konceptu nulových emisí odpadů“; od června 2011 probíhaly testy v slovenské cementárně společnosti Holcim při kapacitě 20 000 t/r bypassových odprašků a optimalizace zařízení, které má být zcela zprovozněno v březnu 2014. Základní proces, probíhající v zařízení ReduDust, je tvořen mícháním bypassových odprašků s vodou, následnou filtrací a propíráním filtračního koláče k získání solanky, chemickou úpravou a čištěním slaného roztoku a konečným odpařením neutralizované a a vyčištěné solanky se získáním alkalických solí. (K odstranění volného vápna a těžkých kovů se používá srážení vhodnými činidly za vzniku CaCO3 a kovových sulfidů; k odpařování jsou používány 2 výparníky o různých tlacích a teplotách: KCl krystaluje při nižší teplotě a vyšším vakuu). ReduDust umožňuje odstranit praním více než 90% obsahu chloru z bypassových odprašků, které mohou být vraceny zpět do cementářského procesu bez negativního vlivu na produkt, a z "promývacího roztoku" lze izolovat čisté soli s následným ekonomickým přínosem (1 t KCl o 95% čistotě stojí přibližně 300 €). Proces ReduDust bude přínosný zejména pro cementářské výrobce, používající surovinu s vysokým obsahem soli. WorldCement 6/2013,str.53-56

VÚM/Kalt

295) Legal Background Právní rámec Autor článku ze Svazu německých cementářských výrobců VDZ / Výzkumného ústavu cementářského průmyslu shrnuje nejnovější právní aspekty k využívání alternativních paliv při výrobě cementu. Podkladem článku byla přednáška na konferenci ECRA, pořádané 11.-12.5.2013 ve Splitu. V ekologicky a ekonomicky motivovaném směřování energeticky náročných technologických procesů jsou rozhodujícími předpisy Evropská rámcová směrnice o odpadech (2008/98/ES), směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU), a dále nedávno zveřejněné právně závazné závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT, rozhodnutí 2013/163/EU), které určují požadavky, související s vhodným použitím alternativních materiálů jako BAT postupu při výrobě cementu (spalovací teploty, prodlevy materiálu v rotační peci, oxidační atmosféra, aj.) Jako hlavní palivo je v evropském cementářském průmyslu stále používáno palivo fosilního původu, ropný koks. Nicméně, v roce 2009 bylo kolem 28% z celkové tepelné energetické spotřeby evropského cementářského průmyslu získáno z vhodných alternativních materiálů, některé členské státy dosáhly náhrady nad 60% a v současné době 24


odpovídá každoroční náhrada fosilního paliva v evropské cementářské výrobě asi 6,6 mil. t uhlí ročně. Vzhledem k velkému množství odpadu ukládaného v Evropské unii na skládky, se mohou frakce ze smíšených průmyslových a komunálních odpadů stát potenciálním zdrojem pro zvýšenou náhradu při spalování paliv, nicméně po předchozím zpracování. Nezpracovaný směsný komunální odpad není vhodným materiálem pro cementářský výrobní proces. Evropské cementářské pece, využívající odpad jako palivo, podléhají evropské směrnici o průmyslových emisích (2010/75/EU), zveřejněné v úředním věstníku EU dne 17. prosince 2010 a implementované v členských státech EU do příslušného vnitrostátního práva nejpozději do 7. ledna 2013. Kromě obecných požadavků na ekologicky bezpečné a spolehlivé provozování průmyslových zařízení, příloha VI směrnice o průmyslových emisích (IED) jmenuje požadavky na specializované spalovny odpadů, stejně jako na tzv. spoluspalování (např. průmyslová zařízení, jako jsou cementářské pece, používající odpadní paliva). Přitom IED harmonizuje evropské legislativy pro spalování odpadů. Spoluspalování odpadů musí být provozováno podle stejných ekologických norem jako spalovny. Hlavní myšlenka IED a její přílohy VI je založena na pravidelné kontrole a monitorování emisí příslušných průmyslových zařízení (spalování a spoluspalování). Dalším důležitým právním dokumentem o využívání alternativních materiálů v odvětví výroby cementu je evropská směrnice o odpadech (rámcová směrnice o odpadech, 2008/98/ES). Článek 4 této směrnice stanoví pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady v následujícím pořadí: prevence- příprava k opětovnému použití- recyklace- jiné využití, například energetické využití- likvidace. K rozlišení procesu výpalu slínku od spoluspalování odpadu v běžném kotli, cementářský průmysl vyvinul specifický termín současného využití odpadů jako surovin a jako zdroj energie, který nahradí přírodní zdroje (recyklace materiálů) a primárních fosilních paliv (rekuperace energie) v procesu výpalu slínku. Technologie výpalu slínku, jako téměř bezodpadový průmyslový proces, je velmi vhodná pro společné zpracování odpadů, se snížením poptávky po přírodních zdrojích, snížením celkového znečištění a eliminace nutnosti skládkování odpadů. Pečlivý výběr a - v případě potřeby - úprava alternativních materiálů, zajišťuje, že zpracování odpadu nemá za následek žádné škodlivé emise do životního prostředí, vymezené přísnými emisními limity, stanovenými v IED. Kromě těchto přísných zákonných požadavků, zahrnují systémy pro řízení kvality kontroly zdrojů odpadů prováděné přímo na místě, aby bylo možné sledovat zejména příjem stopových prvků do systému. Tímto způsobem lze zabránit ve vstupu nevhodných materiálů do procesu výpalu slínku. Nedávno zveřejnila Evropská komise právně závazné závěry o BAT (rozhodnutí 2013/163/EU) s pozitivním hodnocením spoluspalování alternativních paliv v procesu výpalu slínku jako ekologicky šetrného nakládání s odpady včetně dalších, již jmenovaných přínosů. WorldCement 6/2013,str.57-61

VÚM/Kalt

296) Processing alternatives Provozování alternativ Německá společnost Vecoplan FuelTrack GmbH, joint venture společností ThyssenKrupp Polysius a Vecoplan, ustavené v květnu 2011, 25


seznamuje v článku se základními okruhy předběžné úpravy odpadních materiálů, používaných v cementářských provozech jako zdroj paliva pro spoluspalování. Po vyhodnocení zdroje odpadního materiálu, rozdružování a vyloučení nevhodných materiálů, je v dalším postupu uváděn drtič VVZ, zajišťující hromadné zdrobnění materiálu do velikosti částic 300 mm, umožňující snadnější separaci nežádoucích látek. Nejúčinnějšími třídiči materiálu se v praxi ukázaly ploché sítové třídiče s vibračními plošinami a roštnicovými tyčemi, ne s kruhovými kmity. Frakce o nadměrné velikosti jsou odděleny na základě rozdílných pádových rychlostí. Lehká spalitelná frakce s vyšší výhřevností je zdrojem pro následnou přípravu paliva typu RDF (Refuse derived fuel, odpadní odvozená paliva) nebo SRF(solid recovered fuel, tuhá recyklovaná paliva). K drcení předběžně upravené frakce s vysokou výhřevností je optimálně používán téměř univerzální drtič VAZ, vhodný na komerční odpad, jako papír, plasty, textil, atd. v sypké i hroudovité formě, drtící částice alternativního paliva pod 80 mm (příp. s úpravou sítového koše i 30 mm), zamýšlený pro situování před vstup do kalcinátoru. Pro zdrobnění alternativního paliva SRF o vysokém objemu a jemných částicích pro hlavní hořák je speciálně vhodný drtič typu V-EBS. Pro příjem odpadů ze sklápěcích nákladních aut či s pohyblivou podlahou slouží skladovací oddělené prostory s posuvnými vraty; k dopravě jsou nabízeny méně energeticky náročné a snadno udržovatelné pásové dopravníky VecoBelt, rovněž i v tubulárním provedení, zakončené zásobníky s šnekovými podavači s průchodem vzduchu, z nichž je alternativní palivo turbulentním proudem vzduchu (Veco Jector tube) urychleno a vnášeno do přívodní trubice kalcinátoru. Článek uvádí případovou studii z irské cementárny, se zpracováním alternativního paliva v kvalitě typu RDF i SRF, s kapacitou 450 m3/h. WorldCement 6/2013,str.63-66

VÚM/Kalt

297) Analysing the impact of alternative fuels Analýza vlivu alternativních paliv Článek z indického výzkumného a vývojového střediska společnosti UltraTech Cement Limited informuje o vlivu složení palivové směsi na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti slínku, zeména s ohledem na obsah síry, přítomné v ropném koksu, užívaném jako náhrada uhlí jak v pecích, tak kalcinátoru. Závod, zadávající tuto zakázku, používá jako surovinu heterogenní vápenec s vyšším obsahem MgO (2-20%), nízkým obsahem SO3 (0,15-0,25%) a vysokým obsahem alkálií (K2O 0,5-1,40% a Na2O 0,253,25%). Potíže s pevností cementu jsou známy v souvislosti s obsahem MgO (ve formě periklasu), přičemž podle patentu Schmitta-Henco z r. 1971 lze vyrábět slínky s stabilně vysokým obsahem MgO při přidávání dostatečného množství SO3 ve formě CaSO4 nebo použitím sirnatého paliva, tyto studie však byly neprůkazné. Částečná náhrada bituminózního uhlí ropným koksem zvýší obsah rozpustných alkalických síranů a v souvislosti se změnou mikrostruktury pozitivně ovlivní jakost slínku. Podle jiného autora zvýšený obsah MgO vede ke stabilizaci méně reaktivních polymorfních modifikací M3 alitu. Pokles poměru MgO/SO3 stabilizuje polymorfní modifikaci M1. Další autor odhalil, že transformace M3 na M1 monoklinickou modifikaci alitu může být důvodem 10% 26


zvýšení pevnosti v tlaku hydratované formy po 2, 7 i 28 dnech, přičemž nepříznivé působení MgO může být kompenzováno zvýšeným obsahem síry ve slínku. Zavedení paliva s vysokým obsahem síry může snížit výskyt kapalné fáze o 10-30°C a podporuje tvorbu a růst krystalů alitu. Začlenění síry může změnit obsahy alitu a polymorfních aluminátů. Tato studie se proto zaměřila na optimální dávkování ropného koksu při výrobě slínku. Slínek byl připravován v laboratorních podmínkách ze surovinové směsi definovaného složení, při slinovacích teplotách 1300°, 1350°, 1400°a 1450°C s nárůstem teploty po 20°C/min a prodlevou 30 min. Reaktivita slínku byla stanovena v kalorimetru s izotermickou kondukcí. Z výsledků vyplývá, že i při 63% hmotnostní náhradě bituminózního uhlí ropným koksem je mikrostruktura slínku tvořena velmi dobře vyvinutými alitovými i belitovými krystaly a reaktivita se nelišila od slínku, vyrobeného se 100% uhelným palivem. WorldCement 6/2013,str.67-75

VÚM/Kalt

298) Sustainability: a journey, not a destination Udržitelnost: cesta, nikoli cíl Článek nezávislého výzkumníka pro udržitelný vývoj poukazuje na nutnost vztahu udržitelné výroby, ke které se zavázali účastníci iniciativy CSI, s vytvářením „hodnot“. Od r. 1999, kdy byla dobrovolná iniciativa některých největších cementářských výrobců, CSI, ustanovena, podávají její účastníci zprávy o udržitelnosti (GRI – Global reporting Initiative), v nichž seznamují se svými osvědčenými postupy, klíčovými ukazateli výkonnosti a mechanismy rozvoje v oblasti nejen environmentální, ale i ekonomické a sociální. Cesta k udržitelnosti je systematický proces vzájemného propojení angažovanosti akcionářů výrobních společností (identifikace problémů, sdílení řešení) s materiálovou problematikou (analýzy, výzkum), praktickým přístupem (zavádění poznatků do výroby, přijímání strategie) a vytváření pokroku s jeho zaznamenáváním a informováním. Důsledkem tohoto přístupu je tak nejen ochrana klimatu a nerostných zdrojů, ale i lokální dopady na určité země a společenství (sociální úroveň, lidská práva, apod.). WorldCement 6/2013,str.77-82

VÚM/Kalt

299) Turning to technology Obracení se k technologii Americká společnost Donaldson Membranes upozorňuje v článku na přínos sofistikovaných filtračních médií pro technologický proces, z hlediska zvýšení produktivity procesu, účinnosti filtrace i snížení nákladů. Společnost je výrobcem vysoce účinných filtračních médií, skládajících se z polytetrafluroethylenových (ePTFE) filtračních membrán (Tetratex®), nalaminovaných na širokou škálu podkladových materiálů, jako polyesterový filc nebo tkanina ze skelných vláken, podle konkrétní aplikace. Termoplastický polymer PTFE má jedinečné vlastnosti ( odolnost vůči otěru, teplotě, chemické degradaci,a elektrickému náboji) a dovoluje optimální provoz odlučovače 27


(účinné zachycování všech velikostí prachových částic až po submikronové) při nižším a stabilnějším diferenčním tlaku, s minimálními tlakovými ztrátami, v náročných měnících se podmínkách spalin při spoluspalování alternativních paliv, s dlouhou životností filtru a nízkou údržbou. Na rozdíl od klasických filtračních materiálů, kde je k zachycování jemných částic nutné vytvoření optimálního filtračního koláče, povrch ePTFE slouží sám jako kontaktní plocha díky své mikroporézní struktuře. V článku jsou porovnány parametry odlučování a potenciální nákladové úspory při provozování konvenčního filtračního média a média Tetratex ♯6255 v hadicových odlučovačích. WorldCement 6/2013,str.83-86

VÚM/Kalt

300) Dolomite: An alternative cement constituent? Dolomit: alternativní složka cementu? Výzkumníci z Technologického centra společnosti HeidelbergCement seznamují v článku s výsledky úspěšného používání dolomitu a dolomitického vápence jako stejně účinné složky cementu jako je vápenec, což výrobcům poskytuje možnost využívat lokální zdroje surovin a významně eliminovat emise CO2, spojené s transportem vysokoprocentního vápence, jakož i snížit výrobní náklady. Poloprovozní studie byla uskutečněna v ghanské cementárně Takoradi dceřiné společnosti HeidelbergCement, výrobce Africa GhaCem. Během zkoušek, prováděných v r. 2009 byl původně používaný vápenec o vysokém obsahu CaCO3 nahrazen dolomitickým vápencem, a výsledný produkt, cement CEM II/B-LL byl testován v Technologickém centru s ohledem na vlastnosti cementu, trvanlivost betonu (speciálně karbonataci a chloridovou migraci) a mikrostrukturní analýzu betonu v souvislosti s možnou expanzivní reakcí. Výsledky produktu CEM II/B-LL splňovaly požadavky pro portlandský vápencový cement typu 32.5 R podle normy EN 197-1. Vývoj pevností v tlaku byl u betonu z dolomitického vápence mírně vyšší než u portlandského vápencového cementu, přes mírně nižší jemnost mletí, rovněž koeficient migrace chloridových iontů při RCM testu, určující odolnost vůči chloridové penetraci, byl u betonu z dolomitického vápence nižší, a rovněž objemové změny, zkoumané termodynamickým modelováním potenciálních rozpouštěcích reakcí dolomitického produktu s použitím metod diferenční termické analýzy a rentgenové difrakce, nebyly prokázány. Společnost GhaCem poté navrhla rozšíření kritéria požadavku na jakost vápence / dolomitu místnímu normalizačnímu úřadu na celkový obsah uhličitanu: obsah CaCO3 >= 65 hm.% nebo obsah (CaCO3 + MgCO3) >= 70 hm.%. WorldCement 6/2013,str.87-89

VÚM/Kalt

301) Determining carbon and sulfur content Určování obsahu uhlíku a síry Německá společnost Eltra GmbH v článku představuje spolehlivý a rychlý postup elementárního stanovení uhlíku a síry pomocí technologie spalování, které, na rozdíl od analýzy XRF, poskytuje výsledky v ppm rozsahu do 100% v pouhých 60 – 120 s, přičemž příprava vzorku obnáší pouze nutné zdrobnění vzorku na 200 µm. Elementární analyzátor ELTRA v CS-2000 28


spojuje, jako jediný analyzátor na trhu, dvě techniky spalování (Eltra Dual pece Technology) díky integraci indukční i odporové pece. Stanovení je založeno spálení vzorku v proudu kyslíku a následné měření uvolněných plynů (CO2, SO2) detekcí v infračervených článcích. Anorganické vzorky s nízkým podílem uhlíku a síry (jako cement), jsou obvykle spalovány v indukční peci při teplotách až 2200°C, organické vzorky (uhlí, koks, alternativní paliva) s vysokým obsahem uhlíku lze měřit pouze pomocí odporové pece, při teplotách kolem 1300°C. Vzhledem k spojení možností obou typů stanovení je tento analyzátor ideální pro aplikaci v cementářské laboratoři. WorldCement 6/2013,str.93-94

VÚM/Kalt

302) A universal fusion / XRF solution for cement materials Univerzální fúzní / XRF aplikace pro cementové materiály V předkládaném článku společnost Corporation Scientifique Claisse® představuje svoji analytickou metodu, vhodnou pro široký rozsah cementářských produktů i surovin, a v souladu s normami ASTM C 114 a ISO / DIS 29581-2. Metoda spojuje univerzální fúzní proces zpracování vzorku pomocí elektrického indukčního zařízení TheOx®fluxer s rentgenovou fluororescenční spektroskopií s disperzní vlnovou délkou (WDXRF). Fúzní technika převedení vzorku na taveninu v boritanovém skle odstraňuje negativní vlivy mineralogie a velikosti částic, projevující se u práškové tabletovací metody přípravy vzorku. Aplikovaný disperzní rentgenový spektrometr Bruker AXS-S4 Explorer se sekvenční vlnovou délkou detekuje kvantitativní analytické údaje přítomných oxidů prvků ve stopových množstvích. Článek popisuje provádění přípravných kalibrací během vývoje metody, kdy bylo zpracováno přes 200 různých vzorků z 20 různých typů materiálů. WorldCement 6/2013,str.95-101

VÚM/Kalt

303) Product news Produktové novinky Společnost Starlinger představila nový 8 člunkový stav RX 8.0 na výrobu tkanin z PP a HDPE vlákna pro výrobu vysoce odolných flexibilních středně velkých vakových kontejnerů (FIBC) pro sypké materiály, geo- a agrotextilie a podobné náročné aplikace; nicméně umožňuje i výrobu lehčích tkanin s minimální hustotou 55 g/m3. Konstrukce stavu vychází z osvědčených konceptů Starlinger SL a alpha, stroj má nízké nároky na údržbu a potřebu náhradních dílů, je nákladově efektivní, zajišťuje vysoce kvalitní výstup, snadnou manipulaci a hladký chod díky elektronicky řízenému nastavení a technickým funkcím a splňuje specifické požadavky na cílových trzích. Společnost ABB oznámila další vývoj pokročilého software pro řízení procesů. Nová verze, cpmPlus Expert Optimizer 7.0, pro pokročilé aplikace v řízení procesů se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti a produktivity v cementářském a nerostném průmyslu. Byly implementovány následující nové funkce: ne-lineární model prediktivního řízení vedoucí k lepšímu výkonu a 29


nižší složitosti aplikace; nové nástroje pro strojírenskou účinnost včetně možnosti vytvářet uživatelsky definované knihovny; lepší přístupová oprávnění řízení s jednotnou strategií komponentů pro lepší ochranu duševního vlastnictví; a podpora Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bitové verze. Společnost Heatcatcher Ltd., technologická společnost se zaměřením na využití odpadního tepla se sídlem v Sussexském inovačním centru, instalovala svůj systém v britské vápence Thrislington u Durhamu. Společnost Steetley Dolomite Ltd., producent vápenky, bude využívat 4 MW nízkoteplotního odpadního tepla z kouřových plynů rotační pece k přeměně na 0,5 MW nízkouhlíkové elektrické energie v 4 generátorech organického Rankinova cyklu po 125 kW. ORC využívá odpadní teplo k odpařování chladiva, což pohání mikroturbínu generátoru. Proměnná frekvence a výstupní napětí generátoru jsou převedeny na elektrický výkon vracející se zpět do napájení elektrárny, a poskytuje snížení elektrické energie potřebné k provozu vápenky o 2966 MWh za rok a úsporu emisí CO2 o 1610 t. Německá společnost Enotec vyvinula pro odvětví výroby cementu systém CEMTEC in-situ, umožňující kontinuální měření spalin v rotačních pecích pomocí spolehlivé a přesné kyslíkové sondy umístěné v oblasti vstupu rotační pece. Patentované oscilační zařízení a čistící systém zajišťuje odstraňování ucpávek, mechanická konstrukce a tepelná ochrana sondy brání její destrukci. Sonda CEMTEC proto zůstává v peci permanentně (s provozní měřící dobou 97%), protože většina čisticích funkcí probíhá během měření, sonda se odstraňuje pouze při plánovaném servisním intervalu. Přímá integrace sondy in situ umožňuje ve srovnání s odběrovými měřeními jiných dodavatelů (vyžadujícími vyhřívané extrakční trubice, chladič plynu, sušič, filtry, atd.) rychlé a přesné přímé měření spalin, ocenitelné rovněž při kolísání výhřevnosti paliva pří spoluspalování alternativních paliv. WorldCement 6/2013,str.103-105

VÚM/Kalt

304) World news Zprávy ze světa Divize Drive Technologies Division společnosti Siemens získala zakázku na modernizaci cementáren indonéské společnosti PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK. Hlavní část projektu bude přechod z předchozího provozního řídicího systému na Cemat, řídící provozní systém založený na Simatic PCS 7. Siemens bude také zajistí softwarové inženýrství, instalaci I/O modulů, řídící inženýrské stanice, PLC programování, testy signálů a uvedení do provozu. Inovace řídícího procesu na systém Cemat umožní indonéskému výrobci cementů integrovat do provozu jednoduchou údržbu, a zajistit spolehlivý a bezpečný provoz zařízení. Díky flexibilní architektuře systému, lze nainstalovat nový řídicí systém ve velmi krátkém čase bez přerušení provozu závodu. Systém bude realizován v šesti z dvanácti výrobních linek. Rozsah dodávky zahrnuje I/O moduly a řídící skříně, PLC regulátory, kontroly a řídící panely, včetně plánování, kabeláže, dodávek, zprovoznění a zaškolení. Stávající systém bude aktualizován ve třech fázích v průběhu tří let. Společnost Indocement je součástí společnosti HeidelbergCement Group, provozuje 9 závodů v Citeureup, 2 závody v Cirebon a 1 závod v Tarjun. 30


Společnost ThyssenKrupp získala zakázku v hodnotě 150 mil. € od thajské cementářské společnosti TPI Polene Public Company, na výstavbu cementárny o kapacitě 10000 t/d v Saraburi, v blízkosti hlavního města Bangkoku, s plánovaným zprovozněním poč. r. 2015. Zakázka od společnosti ThyssenKrupp Resource Technologies zahrnuje dodávku všech hlavních zařízení, od přípravy suroviny přes výpal slínku po mletí cementu a přípravu paliva, a rovněž monitoring jakosti a řídící systémy. S touto novou linkou a 3 linkami, již dříve dodanými společností ThyssenKrupp v 90. letech, dosáhne celková kapacita thajského výrobce 12 mil. t cementu ročně. Společnost FLSmidth obdržela zakázku od společnosti Orient Cement Ltd na dodávku hlavního vybavení pro novou cementárnu o plánované kapacitě 6000 t/d v indické Karnatace v ceně přes 200 mil. DKK. Zakázka zahrnuje strojní a základní vybavení od drtiče vápence po balicí linku, sklady vápence, uhlí a přídavných složek, zařízení pro mletí suroviny s válcovými lisy, vertikální mlýn pro mletí uhlí, pyroprocesní systém ILC s chladičem Cross-Bar, 2 vertikální mlýny pro mletí cementu, balicí linku a nakládací systém pro nákladní vozy a vagóny. Společnost Loesche obdržela zakázku od generálního dodavatele, čínské společnosti Sinoma International Engineering Co.Ltd.na dodávku vertikálního mlýna LM 56.4 s výkonem motoru 4000 kW pro mletí suroviny v saúdskoarabské cementárně Tahamah společnosti Southern Province Cement Co. Kapacita mlýna je 400 t/h s jemností produktu RMI 8% R 0.09 mm a 1% zbytku o velikosti 212 µm. Součástí dodávky je detektor kovů, magnetický detektor, hradítka a rotační ventily pod cyklóny. Dodávka s dopravou uhrazenou kupující stranou (FOB) je plánována na říjen, prosinec 2013. Společnost Cemengal for Plug&Grind® dodá pro závod o kapacitě 100 000 t/r latinskoamerické společnosti kompletní linku pro mletí a balení portlandského cementu. Bude ve Španělsku smontována z evropských dílů a přepravena v 8 kontejnerech. Společnost A TEC GRECO dodá pro francouzskou cementárnu Couvrot výrobce Ciments Calcia, součásti společnosti Italcementi Group, která se rozhodla vzhledem k rostoucím cenám ropy změnit svůj celý palivový systém, souhrn zařízení pro přebudování stávajícího palivového systému na topení zemním plynem. V září 2012 byl již připraven k zprovoznění nový systém včetně hořáku na palivo ropný koks a na konci roku se společnost Ciments Calcia rozhodla pro úpravu systému. Specialisté divize Combustion Engineering společnosti A TEC GRECO instalují na stávající systém ventilový rozvod pro průtok 3500Nm³/h, systém řízení paliva, plynový hrot hořáku, a plamenový senzor, a sadu pro modifikaci hořáku v souladu s EN 746-2, včetně programování paliva s bezpečnostní chybovou ochranou a systémem ovládání hořáku. Zprovoznění je plánováno po krátké odstávce pece v polovině června. Společnost Cemex investuje okolo 100 mil. US$ na rozšíření svých provozů a rozvoje infrastruktury v Egyptě, zahrnující zvýšení kapacity pro využívání uhlí a ropného koksu v cementárně Assiut, v souvislosti s omezením palivových subvencí od r. 2014, a instalaci zařízení pro spoluspalování odpadů a environmentální vybavení pro snížení emisí a zvýšení používání alternativních paliv. Společnost rovněž plánuje podpořit 4 hlavní projekty 31


egyptských betonových silnic. V Texasu společnost Cemex rozšíří výrobní kapacitu ve svém závodě Odessa z 345 000 t/r na téměř 900 000 t/r v souvislosti s rostoucí poptávkou po cementu v západním Texasu díky rozvoji zdejšího ropného průmyslu. Závod bude vybaven nejmodernější technologií s vysokou efektivitou výroby a nízkým vlivem na životní prostředí, a rovněž zvýší svou vykládkovou kapacitu; byla již podepsána dohoda s investiční společností Decarbon. Britská společnost SITA UK spustila nový provoz na výrobu tuhého paliva z průmyslových odpadů (SRF) Climafuel s investicí 7 mil. Ł v Birminghamu. Alternativní palivo bude spoluspalováno s uhlím, které se používá jako pecní palivo v cementárně Rugby společnosti CEMEX. V úpravárenském procesu jsou odstraněny materiály, které by mohly mít negativní dopad na výrobu cementu (materiály s vysokým obsahem vody a obsahem chlóru). Kovy, plasty a papír jsou v této fázi vytříděny a recyklovány. Climafuel, který má vysoký energetický obsah, je průběžné analyzován metodou infračervené technologie pro ověření splňování požadovaných vysokých standardů cementářské výroby, méně jakostní alternativní palivo je využito jinde. Kapacita provozu umožňuje zpracovat 22 t komerčních odpadů/ hod. Další provoz na výrobu alternativního paliva Climafuel je plánován v Malpass Farm, v blízkosti cementárny Rugby se zahájením do konce roku 2014 a posléze doplní celkovou produkci paliva Climafuel na 250 000 t/r. Společnost Sabia Bulk Material Analyzer Pvt.Ltd. (Sabia India) otevřela prodejní a servisní středisko v Delhi, v Indii, v reakci na rostoucí poptávku a pro zlepšení konkurenceschopnosti. Dceřiná společnost, zapsaná v Indii 6.11. 2012, získala schválení regulačních orgánů a plánuje expanzi na pokrytí zvýšené poptávky v regionu. V Indii společnost působí od roku 2009 a má několik úspěšných instalací; zejména zákazníky získává produkt řady X1 s pokročilým software a nákladovou efektivitou. O zahájení dceřiné společnosti informoval T.Dannemiller, viceprezident pro prodej a provoz, vedoucím indické provozovny byl jmenován D. Doomra s mnohaletými zkušenostmi v oblasti servisu zákazníkům na indickém trhu. WorldCement 7/2013,str.9-14

VÚM/Kalt

305) Worldwide- appointments round-up Události ze světa Prezidentem CEMBUREAU byl na 2 leté funkční období zvolen P. Hoddinott , na valné hromadě sdružení, která se konala ve Vídni 11. 6. 2013. V uplynulém roce působil jako místopředseda a současně je výkonným viceprezidentem pro energetiku a strategické zdroje společnosti Lafarge. Viceprezidentem CEMBUREAU pro dvouleté období byl zvolen D. Gauthier, člen správní rady společnosti HeidelbergCement . Společnost River Consulting jmenovala M. Colletta ředitelem divize Mining & Minerals se sídlem v Salt Lake City, Utah ; má 35 let zkušeností v těžkém průmyslu.

32


Obchodním ředitelem společnosti Dustcontrol UK byl jmenován P. Pendleton. Novým prezidentem divize Construction společnosti Sandvik a členem výkonného vedení Skupiny byl jmenován D. Gao, který dříve působil ve společnostech Honeywell, Eagle Ottowa a Bosch, a rovněž jako člen výkonného vedení investiční společnosti MAN group v Sinotruk Hong Kong Ltd. Obchodním vedoucím pro Asii ve společnosti Powerscreen byl jmenován A. Yeo, který působil ve společnosti Caterpillar jako inženýr prodejů divize Technických projektů. WorldCement 7/2013,str.14

VÚM/Kalt

306) In brief Stručně Nyumba Ya Akiba SARL (NYA), joint venture mezi společnostmi Lucky Cement Pákistán a Rawji Group v Kongu, staví cementárnu o kapacitě 1,2 mil. t/r asi 250 km od konžského hlavního města Kinshasa u dálnice KinshasaMatadi. Slavnostní zahájení proběhlo koncem června 2013 a zprovoznění je plánováno na 2. pol. 2015. Indická pobočka společnosti Larsen & Toubro byla akreditována k poskytování školení zaměstnanců k získání všeobecného mezinárodního certifikátu NEBOSH o bezpečnosti a ochraně zdraví. Společnosti KapStone Paper a Packaging Corporation společně koupily akcie společnosti Longview Fibre Paper and Packaging, Inc. od společnosti Brookfield Capital Partners II. Oprava chyby: v článku „Dolomite: an alternative cement constituent“ v čísle World Cement 6/2013 byl chybně uveden údaj celkového organického uhlíku (TOC) v tab.1 jako :TOC≥0.02 hm.% (typ LL), správně má být: TOC≤0.02 hm.%(typ LL). WorldCement 7/2013,str.14

VÚM/Kalt

307) Events Události XXX Technical Congress FICEM-APCAC, pořádaný 2.-4.9.2013 v Limě, Peru (www.congresotecnico2013.ficem.org) UNITECR 2013, (www.unitecr2013.org)

konaný

10.-13.9.2013

v Victoria,

BC

Canada

15th Asia Cemen Trade Summit, konaný 24.-25.9.2013 v Yangon, Myanmar (www.cmtevents.com) 7th International VDZ Congress, konaný 25.-27.9.2013 v Düsseldorfu, Německo (www.dz-congress.org)

33


12th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition, konaný 8.10.10.2013 v Antalya, Turecko (www.tcma.org.tr/Technical_Seminar) 8th Middle East Cemen Trade, konaný 22.-23.10.2013 v Istanbulu, Turecko (www.cmtevents.com) WorldCement 7/2013,str.10

VÚM/Kalt

308) Round-up of POWTECH 2013 Okruh po veletrhu POWTECH 2013 Mezinárodní veletrh mechanických provozních technologií a zařízení POWTECH se konal souběžně s veletrhem TechnoPharm, 23.-25.4.2013 v Norimberku. Dvojice veletrhů se zúčastnilo celkem přes 950 vystavovatelů, a navštívilo je asi 16 800 návštěvníků z 83 zemí. Na POWTECHu se tento rok podílelo 724 vystavovatelů z odvětví zpracování práškových a sypkých hmot, kteří představili své nejnovější produkty, jako výrobní zařízení, měřící techniku a řídící systémy. Výstava byla doprovázena fórem s provozní tématikou od okruhu odlučovačů prachu přes technologii sušení po měření nanočástic. Událost zpestřovaly ukázky explozí, jako potenciálního důsledku nesprávného nakládání s nebezpečným prachovým materiálem. Paralelně s veletrhy POWTECH a TechnoPharm probíhala mezinárodní konference o technologii částic PARTEC, která uvítala na 480 specialistů. V příštím roce se veletrhy POWTECH a TechnoPharm budou konat 30.9.-2.10.2014 opět v Norimberském výstavním centru. WorldCement 7/2013,str.16

VÚM/Kalt

309) Record numbers for Bauma 2013 Rekordní čísla pro Bauma 2013 Veletrh Bauma 2013, pořádaný v Mnichovském veletržním centru 15.21.4.2013, přivítal dosud nejvyšší počet návštěvníků, asi 530 000, přičemž přes 200 000 přicestovalo za zahraničí. I velikost výstavního prostoru, 570 000 m2, zlomila dosavadní rekordy. Celkem 3420 vystavovatelů, z toho 1346 německých společností, předvedlo moderní technologická zařízení z oblasti těžebního a stavebního průmyslu. Jako doplněk k výstavbě se konala řada přednášek na Bauma Fóru, včetně ukázek ze subsaharské Afriky, Latinské Ameriky, Indie, Mongolska a Filipín, semináře a prezentace vystavovatelů. Indonésie byla tento rok vybrána jako partnerská země pro veletržní představení na diskuzním dnu, který byl věnován hlubokému pohledu na stavebnictví, infrastrukturu, těžební průmysl a současné investiční příležitosti v této zemi. WorldCement 7/2013,str.16

VÚM/Kalt

34


310) IEE-IAS/PCA Conference success in Disney World Úspěch konference IEE-IAS/PCA v Disney World Konference zaznamenala vysokou účast 916 delegátů z 25 zemí světa, 45 výborných přednášek a 166 vystavujících společností. Jednání zahájili svými projevy předseda Výboru cementářského průmyslu (CIC) T. Richardson, předseda konference M. Mueller a místopředseda CIC J. Nagel, následovaly přednášky o stavu cementářského průmyslu v USA (D. Zwicke) a ve světě, včetně prognóz (konzultant I. Akram). Přednášky z technické sekce (uvedené na www.worldcement.com) se týkaly mletí slínku a energetické účinnosti (R. Bohan, J. Kline), recyklace bypassového prachu a snížení obsahu rtuti, bezpečnosti, údržby, energie, automatizace, analýzy, paliv; panelová diskuse 1. dne proběhla na téma rekuperace tepla a systémy WHR. Další dny byla probírána témata NESHAP, SCR, mletí, filtrů, alternativních paliv, převodů, maziv, diskuze o technologii HPGR (vysokotlaké mletí) pro mletí slínku. Vrcholnými přednáškami byly zvoleny: 1)“Okruh výrobním provozem se zaměřením na zvýšení elektrické bezpečnosti pracoviště“ (Kemper, Vilcheck, Durocher), 2)“ Zlom v mletí slínku“ (Bohan, Kline), 3) „Smluvní řízení bezpečnosti“ (Jerrels, Walden). Příští rok proběhne konference IEE-IAS/PCA 13.-17.4.2014 ve Washingtonu DC. WorldCement 7/2013,str.18

VÚM/Kalt

311) Global snapshots Globální momentky „Klíčová poznámka“ (Keynote) tohoto čísla časopisu World Cement do redaktora P. Maxwell-Cooka přináší souhrnný pohled na světový cementářský průmysl. Předpovědi na období 2013-2017 mírné očekávají zvýšení globální poptávky po cementu, méně optimistické o méně než 5%, obvyklé o 5-6%. Světová cementová poptávka by mohla překročit 4 mld. t, nebo se k nim koncem r. 2013 rozhodně přiblíží. IHS předpovídá stabilní setrvání růstu světové ekonomiky na úrovni 2,6% s mírnějším zrychlením koncem r. 2013 a v r. 2014, ale s „extrémní nejistotou“ ohledně dluhové krize v eurozóně, čínského růstu a nestability na Středním východě a v Africe. Afrika: v Egyptě, ovlivněném politickou nestabilitou a ukončením energetických subvencí je očekáváno zvýšení cen cementu s růstem poptávky 3,5% pro r. 2013. Stavební průmysl v Maroku má podle předpovědí růst v období 2013-2020 o 7,4% ročně, v minulých letech vybudované cementářské kapacity zvyšují konkurenci na trhu. V Libyi je plánována výstavba cementárny Misrata saúdskoarabské společnosti. V Alžírsku jsou vzhledem k silné poptávce budovány nové cementářské kapacity. Nigérie má obrovský cementářský tržní potenciál, v současnosti produkuje 20 mil. t cementu ročně, návrhy jsou až na 50 mil. t cementu ročně. Největší výrobce Dangote Group exportuje do okolních zemí. V Tanzanii a Ghaně investuje do rozšíření svých kapacit společnost HeidelbergCement. V Jihoafrické republice po 3 letech poklesu opět začal růst poptávky (v r. 2013 o 4-5%). Na Středním východě je ohniskem nestability syrská občanská válka. V Saúdské Arábii je importem a nyní výstavbou dalších kapacit řešena poptávka po cementu, růst poptávky je vzhledem k infrastrukturním projektům očekáván v Ománu. Irán dosáhne roční 35


produkce během letošního roku roku 75 mil. t, s exportem 12 mil. t; do konce r. 2015 by chtěl podle údajů íránského ministerstva těžby a obchodu produkovat ročně 110 mil. t cementu. Rekonstrukce zvyšují poptávku po cementu v Iráku (letošní poptávka 18 mil. t, místních 21 cementáren vyprodukovalo v r. 2012 pouze 12 mil. t cementu. Turecký cementářský průmysl po stagnaci v r. 2012 opět očekává růst poptávky (projekty dálnic, elektráren). Zatím země exportuje 20% své produkce, ale očekává se snížení exportu v důsledku růstu cementářských kapacit v dovážejících zemích. V Asii je důležitým cementářským producentem Indonésie, s 16. největší ekonomikou podle HDP na světě, s ambicí na 7. největší v roce 2030. Světová banka odhaduje, že ekonomika země poroste o 6,6% v letošním roce, s růstem cementářského trhu v dvouciferných číslech v r. 2013 (největší výrobce: Sperma Indonésie (dříve Semen Gresik) , v r. 2013 očekávaná produkce 28.3 mil. t cementu ; další v pořadí je PT Indocement Tunggal Prakarsa a PT Holcim Indonesia). V Thajsku, které v r. 2011 zasáhly nejhorší záplavy za 50 let, se investuje do oprav, pro r. 2013 je očekáván růst HDP 5% s dalším urychlením investic do infrastruktury, zejména na vodohospodářské projekty. Cementářský trh na Filipínách vykázal v loňském roce 18% nárůst výroby cementu, spolu s rozvojem rezidenční výstavby, výdaji na infrastrukturu a popovodňovými rekonstrukčními pracemi se očekává další nárůst kapacit. (Holcim, Lafarge). Ve Vietnamu byl schválen ministerský návrh zastavit výrobu v 9 cementárnách a vytvořit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, i ochranou přírodních zdrojů. 7 plánovaných projektů bude odloženo nejméně do roku 2015. V r. 2012 měly vietnamské cementárny projektovanou kapacitou cca 70 mil. t, zatímco poptávka byla 56 mil.t, včetně vývozu 8 mil.t. V Myanmaru se předpokládá postupný hospodářský růst 6,5% v letošním roce a 6,7% v roce 2014, v závislosti na Asijské rozvojové bance. Zlepšené hospodářské reformy jsou důvodem růstu zájmu ze strany zahraničních investorů. V současné době je nedostatek cementu řešen dovozem z Thajska existují plány na rekonstrukce starších závodů, a PT Semen Indonésie plánuje vytvoření společného podniku s místními výrobci. Poptávka po cementu na Srí Lance letos vzrostla o cca 4% (v oblasti Hambantota o 8%). Mlýnici a pytlovací linku již buduje v přístavu Magampura Mahinda Rajapaksa pákistánská společnost Thatta Cement Company (Pvt). Cementářská spotřeba v Indii v r. 2012 stoupla navzdory všeobecnému ekonomickému zpomalení, očekává se další rozšíření cementářských kapacit (koncem r. 2012 Indie dosahovala 32 mil.t/r); v dubnu 2012 čínská společnost Sinoma International Engineering (Hong Kong) Ltd oznámila nákup 68% podílu v společnosti LNV Technology Pvt. Ltd., která očekává, že bude předním dodavatelem cementářských zařízení v Indii v příštích pěti letech. Pákistánský cementářský průmysl v 1. kvartálu zaznamenával růst exportů a marginální vzrůst domácí spotřeby, zatímco během dalších 9 měsíců stoupla domácí poptávka přes 6% a export poklesl na 1,19%. Na průmysl působí růst cen paliv a elektřiny. Čínská cementářská produkce dosáhla v prvním čtvrtletí r. 2013 podle Národního statistického úřadu 417 mil. t, což představuje nárůst o 8,2% za rok. Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií oznámilo, že zastaralé cementářské kapacity (73,5 mil. t/r) budou odstraněny v roce 2013. Analytici naznačují, že poptávka po cementu v letošním roce poroste 6-7%. Ve stř. Asii Kazachstán dosahoval objemu cementářské výroby v r. 2012 přes 7 mil.t/r, Tádžikistán v r. 2012 zdvojnásobil svou produkci na 36


474 tis. t/r, Uzbekistán. V Sev. Americe v USA po několika letech poklesu došlo v r. 2012 k růstu spotřeby cementu o 9%, v r.2014 je podle PCA již růst očekáván v dvouciferných číslech. Růst stavebního sektoru v bytové i infrastrukturní oblasti se projevuje v Kanadě (o 4,1 % meziročně). V Mexiku se v r. 2012 projevil pokles v růstu stavebního průmyslu, ale letošní předpověď již očekává růst 5,7% v souvislosti s novými infrastrukturními projekty, a plánuje se další růst kapacit (Lafarge, Holcim). V Latinské Americe se velmi angažují němečtí strojírenští výrobci (ThyssenKrupp, Haver&Boecker, Loesche, a další), podporovaní VDMA. Cementářská spotřeba v Lat. Americe rostla v posledních letech o 6% ročně, v Peru dosáhla téměř 10 mil. t, v Chile je růst předpovídán na asi 5,2% pro období 2013-2022; Kolumbie plánuje investice do infrastrukturních projektů, jakož i další růst cementářských kapacit (Holcim), stejně tak Ekvador. V Brazílii je velký infrastrukturní a stavební růst spojen s nadcházejícími vrcholnými sportovními událostmi. V Evropě je sever deprimován recesí po dluhové krizi a jih je v hluboké krizi; v záp. Evropě agentura IA Cement předpovídá 5% pokles spotřeby, v Řecku a Itálii 40%. Pokles se projevuje rovněž v Česku, Polsku a Maďarsku, malé oživení z hlubokého poklesu o 40% se čeká v Rumunsku a Bulharsku. V Rusku se očekává rúst letošní spotřeby o 8-9%, na 70 mil. t. Na Ukrajině je pokles stavebního trhu, ale v r. 2014 se čeká oživení. WorldCement 7/2013,str.22-30

VÚM/Kalt

312) Africa & Middle East Afrika a Střední východ Podrobněji než výše uváděný přehled se zabývá příspěvek P. MaxwellCooka podmínkami cementářského průmyslu v jednotlivých státech a nejvýznačnějšími zde působícími výrobci a probíhajícími nebo očekávanými expanzními projekty. Státy jsou řazeny abecedně. Alžírsko- instalace nového vybavení probíhá u společností : Ciment Blanc Algerien (Lafarge Algeria), Lafarge Algerian Cement Company (bezpečnostní rampy a přístupy kolem pece a chladiče Bricking Solutions), S.A.R.L.BMSD (hydratační zařízení od společnosti Cimprogetti), Societè Des Ciments De Beni Saf (zakladač od fy Bedeschi), Societè De Ciment de Hamma Bouziane (chladič, odlučovače, výměníky), Societè Des Ciments de Mitidja (hořák Rotaflam® od Fives Pillard), Societè Des Ciments de Sour Ghozlane (odlučovače Redecam), Societè Des Ciments de Zahana (VRM Loesche, řešení předhomogenizační skládky od Bedeschi). Benin -společnost Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) buduje novou cementárnu 1,5 mil. t/r v Masse (gen. dodavatel CBMI, mlýny Loesche; podavače, drtiče, zakladač pro vlhkou surovinu; korečkové elevátory Aumund). Kamerun - Ciments de l´Afrique (CIMAF) (nová mlýnice a distribuce od Polysius France:sila, kulový mlýn, třídič SEPOL®, baličky Rotopacker®), Dangote Industries PLC, závod Douala (nový mlecí terminál, gen. dodavatel Sinoma International Engineering (NCDRI), Loesche mlýny). DR Kongo - Cimenterie du Lukala (Scanem International, HeidelbergCement) (odlučovače Redecam). Egypt- závod Alexandria (Titan Egypt) (odlučovače Redecam), Beni Suef (horkovzdušný generátor na zemní plyn Fives Pillard), El Arish (pecní rampy: Bricking Solutions), National Cement Company (modernizace 2 pecních linek FLSmidth). Etiopie – Dangote Muger ( korečkové elevátory, článkové 37


dopravníky Aumund China, budována nová cementárna 1,5 mil. t/r ke zprovoznění 3Q14), Ethio Cement (hořák Fives Pillard), závod Menagasha (Dangote Industries PLC) (gen. dodavatel Sinoma International Engineering, Loesche: mlýny pro nový závod). Ghana- Diamond Cement (horkovzdušný generátor na prachové uhlí:Fives Pillard), Greenview International Company Ltd. (cementářský terminál, Haver&Boecker), závod Takoradi (Loesche mlýny). Guinea - Ciments de l´Afrique (CIMAF) ( mlýnice cementu, Polysius France). Írán – cementárna Kiasar (mletí suroviny Gebr. Pfeiffer, předhomogenizace vápence Bedeschi), závod Margun (předhomogenizace vápence: Bedeschi), výroba bílého cementu Urumieh (horkovzdušný generátor na zemní plyn a další vybavení, Fives Pillard). Irák – závod Al-Dou (pecní hořák Novaflam® Fives Pillard), cementárna Al Kubeisa Cement ( pecní analyzátor a další vybavení: Ozek Makina), závody Bazian a Tasluja (Lafarge Cement) (topný systém na TTO: A TEC GRECO), GRD Cement Plant Company Tainall (gen. dodavatel Sinoma (Suzhou) Construction, vertikální mlýny MPS), Mass Global Company (gen. dodavatel Sinoma (Suzhou) Construction, vertikální mlýny MPS), Mondi Kaso Iraq Industrial Bags Ltd, expanzní projekt společnosti Mondi na průmyslové pytle). Pobřeží slonoviny Ciments de l´Afrique (CIMAF) (mlýnice a distribuce v Abidjanu: Polysius France). Keňa – dodávka systému Plug&Grind®: Cemengal. Kuvajt – ACICO Construction Co. (vícekomorové silo: IBAU HAMBURG). Jordánsko – Modern Cement & Mining Company (Al Manasser Group) (strojírenské vybavení: FLSmidth). Libanon – Cimenterie Nationale (mlýnice cementu: ThyssenKrupp Resource Technologies). Libérie – Dangote Cement Liberia Limited (cementářský terminál, balička, nakládka: Haver&Boecker). Maroko – CIMAT (ropný palivový systém: Fives Pillard). Nigérie - Dangote Cement PLC (cementářský terminál Apapa u Lagosu, silo, lodní nakladače: Haver&Boecker), závod Ibese (kamionové a lodní nakladače Haver&Boecker, gen. dodavatel Sinoma International Engineering (NCDRI): Loesche mlýny, energetické jednotky: Istro Energo Group, A.S.), Greenview Development Nigeria Limited (exportní terminál: Brunelli Construction Co.Nig.Ltd), Obajana Dangote Cement (gen. dodavatel Sinoma International Engineering (NCDRI): Loesche mlýny, korečkové elevátory, článkové dopravníky Aumund, hořák Novaflam® aj.:Fives Pillard, energetické jednotky: Istro Energo Group, A.S.). Oman – Oman Cement (pecní hořáky: Unitherm Cemcon). Katar – Umm Bab cementárna ( Quatar National Cement Company) (převodovky: Fives FCB, radiometrické monitorování pecní teploty ThermaScope SLK: Thermoteknix), lom Umm Bab (vybavení Sandvik). Saúdská Arábie – cementárna Al Jouf ( gen. dodavatel Chengdu D&R součást Sinoma Group, dodávka mlýnů Gebr. Pfeiffer, hořáky: Fives Pillard), Al Safwa Cement Company (vícekomorové silo: IBAU HAMBURG), City Cement Co. (článkové dopravníky, korečkové elevátory: Aumund, topný systém TTO: Fives Pillard, elektrárna: Wärtsilä), Eastern Province Cement (EPCC Group),( IR scanner s vizualizačním SW pro sledování pecní teploty: Thermoteknix Systems Ltd.), GRD (topný systém TTO: Fives Pillard), Hail Cement Company (gen. dodavatel Chengdu D&R: mlýn na mletí suroviny: Gebr. Pfeiffer, elektrárna: Wärtsilä), cementárna Jazan ( Southern Province Cement Co. ) (odlučovače: CTP Team), Najran Cement (mlýny MPS: Gebr. Pfeiffer přes gen. dodavatele China Electrical Equipment Imp&Exp Co (CEIEC), topný systém TTO: Fives Pillard), Northern Region Cement Co. (vyzdívkový stroj: Bricking Solutions, elektrárna: Wärtsilä), Saudi 38


Sand & Lime (řetězový korečkový elevátor: Aumund), Saudi White Cement (článkový podavač: Bedeschi), Southern Province Cement Company (topný systém TTO: Fives Pillard), cementárna Tahama (Southern Province Cement Company) (odlučovače: CTP Team, gen. dodavatel Sinoma International Engineering (NCDRI): Loesche mlýn VRM). Jihoafrická rep. - Dickinson Group, (vyzdívkový stroj: Bricking Solutions), závod Dwaalboom (PPC) (radiometrické monitorování pecní teploty ThermaScope SLK: Thermoteknix). Tanzanie - Dangote Industries Ltd. (EPC kontrakt cementárna Mtwara - gen. dodavatel Sinoma International Co.Ltd.), Lafarge Mbeya (topný systém Fives Pillard). Togo – Heidelberg Togo ( předhomogenizační zařízení: Bedeschi). Tunisko – Les Ciments De Bizerte ( terminál pro dovoz uhlí : Bedeschi, topný systém TTO: Fives Pillard). Uganda – Lafarge Hima Cement (horkovzdušný generátor na TTO a další vybavení, Fives Pillard). SAE - cementárna Fujairah ( pecní analyzátor a další vybavení: Ozek Makina), JK Cement Works FZC (vysokotlaký válcový mlýn pro mletí suroviny a třídič: ThyssenKrupp Resource Technologies), Pioneer Cement Industries L.L.C. (hořák Novaflam® od Fives Pillard), VGW (dvoušachtová vertikální pec 500 t/h : Cimprogetti). Jemen – Arabian Yemen Cement Company Ltd. (rampy a přístupy kolem pece a chladiče: Bricking Solutions). Zambie – cementárna Ndola (gen. dodavatel Sinoma International Engineering Co.Ltd.: Loesche mlýny pro mletí slínku, uhlí a suroviny). WorldCement 7/2013,str.32-46

VÚM/Kalt

313) Asia & Pacific Rim Asie a Tichomoří Výběr cementářských projektů a instalací jednotlivých cementářských výrobců ve výše uvedené geografické oblasti od P. Maxwell-Cooka - státy jsou řazeny abecedně. Austrálie – závod Munster (Cockburn Cement Limited) (odlučovač, výměník tepla, bypass – řešení: Redecam), Port Kembla (Cement Australia) (cementová mlýnice: Cemengal, VRM mlýn MultiDrive®: GPSE). Bhútán – Dungsam Cement (gen. dodavatel Humboldt Wedag, mlýny MPS : Gebr. Pfeiffer India). Čína –cementárna Baita (Hebei Jin Tai Cheng Building Materials Co.,VRM mlýny: Loesche), Baofeng Shuangchen Cement plant (Henan Dadi Cement Group, VRM mlýny: Loesche), Changjiang Huasheng Tianya Cement Co.Ltd (vybavení nové cementárny o kapacitě 12 000 t/d : ThyssenKrupp Resource Technologies), závod Jiujiang (Beijing Jianhuan Technology and Trade Co.Ltd) (válcové mlýny na mletí vysokopecní granulované strusky: ThyssenKrupp Resource Technologies), Luopu TS Cement Company (refraktory carrying: Bricking Solution), závod Nanjing (mlýn VRM: Loesche), závod Quanzhou Luxin (mlýn VRM: Loesche), Shanxi Biological Cement Co.Ltd. (mlýny: Loesche), ocelárna Wuhan (mlýny: Loesche), Wuhu Conch Cement Ltd. (výměník, kalcinátor, systém SNCR: ThyssenKrupp Resource Technologies). Indie – Abhijeet Projects Ltd. (drtiče, třídiče: Sandvik), Amrut Quarry ( rubací drtič, bagr: Sandvik), Ameergadh Cement (směsné silo, podávací pecní systém: Frigate), APM Terminals ( pásový dopravník, nakládkový systém: Frigate), závod Awapur, Ultratech (radiometrické monitorování pecní teploty ThermaScope SLK, SW pro IR 39


scanner pecní linky: Thermoteknix), závod Balaji (Jaypee Cement Ltd.) (pecní linka s výměníkem, chladičem, mlýny: FLSmidth), závod Bhatapara (Ambuja Cement, Holcim) (pásový korečkový elevátor: Beumer, (radiometrické monitorování teploty pece/ chladiče ThermaScope SLK: Thermoteknix), cementárna Chanda (ACC Ltd., Holcim) ( vyzdívková inspekční klec: Bricking Solutions), cementárna Chanderia (Birla Corporation Ltd.) ( rotační pec s výměníkem a chladičem: FLSmidth), Chemical & Mineral Industries Ltd. (vápenická TSR pec: Cimprogetti), Chettinad Cements ( rotační pec s výměníkem a chladičem, mlýny válcový lis: FLSmidth), závod Chittor (Birla Corporation Ltd.) ( mlýny, třídič), cementárna Durga ( Jaiprakash Group) (neradiometrická vysokoteplotní kamera ThermaScope SLK, SW pro IR scanner pecní linky: Thermoteknix), Dalmia Cement (radiometrické monitorování teploty pece/ chladič SLK, neradiometrická vysokoteplotní kamera ThermaScope SLK, SW pro IR scanner pecní linky: Thermoteknix), Gujarat Sidhee ( hořák Novaflam® : Fives Pillard), cementárna Gulbarga (Vicat Sagar Ltd (rotační pec s výměníkem a chladičem, mlýny, kontrola škodlivin: FLSmidth), HeidelbergCement (pro cementářské pyroprovozy a mlýnicekompletní strojní vybavení: FLSmidth), ITC Limited (radiometrické monitorování teploty pece/ chladič SLK, vysokoteplotní kamera ThermaScope SLK, SW pro IR scanner pecní linky: Thermoteknix), JP Sidhi (radiometrické monitorování teploty pece/ chladič SLK, neradiometrická vysokoteplotní kamera ThermaScope SLK: Thermoteknix), Jaypee Bela závod (Jaiprakash Associates Ltd.) (korečkové elevátory: Aumund India), JSW Ispat Ltd. (vápenická pec TSR: Cimprogetti), cementárna Jamul (ACC, Holcim) mlýny: Loesche), závody Jhajjarl, Mangrol (JK Cement Ltd.) ( mlecí válce, kulové mlýny, HE třídič: ThyssenKrupp Resource Technologies, článkový dopravník: Aumund), závod Kodinar (Ambuja Cements, Holcim) (korečkové elevátory: Aumund India, hořák Novaflam® : Fives Pillard), závod Kutch (ABG-Group) ( korečkový elevátor: Beumer), Lafarge India modernizace dopravy slínku: Frigate), Madras Cement (dopravníkové řešení: Frigate), cementárna Madukkarai (ACC, Holcim) ( vyzdívková inspekční klec: Bricking Solutions), Manikgarh Cement (Century Textile & Inds.Ltd, BK Birla Group) (mlýny: Gebr. Pfeiffer (India)), NCL Industries Limited (chladič: Fons Technology International), Rabriyawas (Ambuja Cements, Holcim) (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), závod Raibareili (Birla Corp.) (korečkový elevátor: Frigate), Rajashree Cement závod IV (UltraTech Cement Ltd.) (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), závod Rajasthan (Shree Cement) (hořák Novaflam® : Fives Pillard), závod RAS (Shree Cement Ltd.) (mlýny: Gebr. Pfeiffer), závody Rawan a Rajashree (UltraTech Cement Ltd, Aditya Birla Group) (mlýny: Gebr. Pfeiffer(India)), Rawan II (UltraTech Cement Ltd.) (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), Revati Cement Pvt.Ltd (mlýny: Gebr. Pfeiffer), závod Sankrail (Ambuja Cements Ltd.) ( mlecí válce, třídič: ThyssenKrupp Resource Technologies) , závod Shree Cement Ltd. (mlýny: Gebr. Pfeiffer, vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), závod Sidhi (Jaiprakash Associates Ltd.) ( surovinový a uhelný mlýn Atox: FLSmidth), Sonar Bangla Cement (Century Textiles & Inds. Ltd.) (mlýny a třídič: FLSmidth), UltraTech Cement Ltd (korečkové elevátory: Beumer), Vasavadatta Cement (IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix), Vicat Sagar Cement Private Ltd. (vybavení nové mlýnice: ThyssenKrupp Resource Technologies), Votorantim Shree Digvijay (hořák Novaflam® : Fives Pillard), závod Wadi (ACC Ltd., Holcim) (korečkové 40


elevátory: Beumer), Wonder Cement Ltd. vybavení nové pecní linky: ThyssenKrupp Resource Technologies, vybavení nové mlýnice: Gebr. Pfeiffer), cementárna Zawar (korečkový elevátor a článkový dopravník: Aumund India). Indonésie – závod Banyumas (mlýny: Loesche), závod Banyuwangi (PT Semen Bosowa Maros) (gen. dodavatel Sinoma International Engineering , VRM mlýny: Loesche), závod Citeureup (Indocement, Heidelberg Group) (drcení, skladování, zakládání, transport: Bedeschi), závod Dumai (PT Semen Padang) (mlýny: Loesche), cementárna Indarung (PT Semen Padang) (mlýny: Loesche, IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix), závod Maros (hadicové filtry CTP Team), P.T.BMA (šachtová pec NS: Cimprogetti), PT SemenTuban (Semen Indonesia) (pecní linka s výměníkem a chladičem, mlýn ATOX, laboratoř Robolab : FLSmidth, surovinová předhomogenizace: Schade Lagertechnik), PT Semen Tonasa (Semen Indonesia) (pecní linka s výměníkem a chladičem, mlýn ATOX,: FLSmidth, surovinová předhomogenizace: Schade Lagertechnik), závod Tuban (Holcim Indonesia) ( vybavení pro mletí suroviny, pecní linka vč. výměníku a chladiče: ThyssenKrupp Resource Technologies, silo, dopravníky, elevátory: Aumund). Japonsko – Showa Corp. (Fujisaco Group)(drtiče, třídiče: Sandvik). Malajsie – CMS Clinker Sdn.Bhd. (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), závod Iphon ( Tasek Cement) (ThermaScope SLK radiometrické monitorování pece/chladiče, IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix), lom Kulai (Lafarge Aggregates) (zařízení pro drcení a třídění: Sandvik), NSCI (hořák Novaflam® a příslušenství: Fives Pillard), Perak- Hanjoong Simen Sdn Bhd (YTL Group) ( IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix), Straits Cement (YTL Group)gen. dodavatel Humboldt Wedag, mlýny: Gebr. Pfeiffer, IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix, elementární analyzátor suroviny: Thermo Scientific ). Myanmar – Max Cement (korečkové elevátory, článkový dopravník : Aumund). N.Zéland - McDonald´s Lime Limited (pec PFR: Maerz). Pákistán – Fauji Cement (celková analýza rotační pece: Ozek Makina), Lucky Cement Ltd. (pecní hořák: M.A.S. ). Filipíny – závod Davao (Holcim Philippines) (ThermaScope SLK radiometrické monitorování pece/chladiče: Thermoteknix), závod La Union (Holcim Philippines) (hořák Novaflam® :Fives Pillard). Již. Korea - CCC Ltd. ( dvouproudá šachtová vertikální pec: Cimprogetti), závod Cheonan (mlýn VRM: Loesche), závod Danyang (SungShin Cement) (pecní hořák: M.A.S.), závod Jecheon (Asia Cement Co., Ltd) (pecní hořák Mono Airduct Systém), JLC Ltd. (vápenická pec TSR: Cimrogetti), lom Jungeub (DooWon Development Company Ltd.) (primární a sekundární drcení a třídění – zařízení: Sandvik). Thajsko – Chememan Co.Ltd (hydratační zařízení: Cimprogetti), Saraburi (–Chememan Co.Ltd) ( vápenická pec PFR: Maerz), závod Saraburi (Siam City Cement ) (hořák Novaflam®: Fives Pillard), Saraburi Quicklime Co.Ltd. ( nový pecní systém: Maerz), lom Sila Sanon (drtiče, třídič, recirkulační dopravník: Sandvik). Vietnam – Dong Lam Cement Joint Stock Comp. ( gen. dodavatel TCDRI-Chinese Sinoma Group, mlýny VRM: Gebr. Pfeiffer), Hatien 2 Cement Joint Comp. (mlýn, směsné silo, pecní systém s výměníkem, kalcinátorem a chladičem, slínkové silo, mlýn, systém SNCR: ThyssenKrupp Resource Technologies), závod Hon Chong (Holcim Vietnam) ( hadicový filtr, ventilátor: Redecam), Vietnam Constructions Materials Co.Ltd. (gen. dodavatel HCDRI – Chinese CNBM Group, mlýny: Gebr. Pfeiffer). WorldCement 7/2013,str.48-71 41

VÚM/Kalt


314) North & Central America Sev. a stř. Amerika Výběr cementářských projektů a instalací jednotlivých cementářských výrobců ve výše uvedené geografické oblasti od P. Maxwell-Cooka - státy jsou řazeny abecedně (angl.) Kanada – závod Joliette (Holcim Canada) (hořáky Novaflam®: Fives Pillard), Lafarge (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), Lehigh Cement Edmonton (hořák Novaflam®: Fives Pillard), závod Mississauga (Holcim) (zařízení pro rekuperaci tepla – Rankuinův ORC systém z výměníku tepla a chladiče: Penta Engineering). Dominikánská rep. – závod Cabo Rojo (Cementos Andino Dominicanos) (hořáky Novaflam® a Precaflam®: Fives Pillard), Cementos Cibao (hadicové filtry: Redecam). Mexiko – závod Acapulco (Holcim México) (hořák Novaflam® a ventilátor: Fives Pillard), Agua Prieta (Mexicana de CobreS.A.de C.V.) ( vápenická pec PFR: Maerz), Biopapel (hořák Novaflam® a ventilátor: Fives Pillard), Cementos Fortaleza (směsné silo, pecní systém s výměníkem a chladičem, vysokotlaký mlecí válec, třídič kulový mlýn: Polysius Mexico a Polysius Spain), Hermosillo (Holcim México) ( mlýny Horomil®, třídiče TSVTM , pecní linka s výměníkem a cyklony: Fives FCB), Lagunas (La Cruz Azul) (vybavení nové mlýnice cementu: ThyssenKrupp Resource Technologies), závod Orizaba (Holcim México) ) (hořák Novaflam®:Fives Pillard), Vizarron (Querétaro) (Cal Los Arcos S.A. de C.V.) (pravoúhlá vápenická pec E4: Maerz). USA – závod Chanute (Ash Grove Cement Comp.) (skladovací zásobník, podavač, pásový dopravník: Penta Engineering), Continental Cement (hořák Novaflam® a ventilátor: Fives Pillard), terminál Convent Marine (lodní nakládkový systém: Bedeschi), Hagerstown (Holcim) (vyzdívkové řešení: Bricking Solutions), závod Harleyville (Argos USA) ( dořešení skladování a dávkování prachového uhlí k instalované pneumatické lince od fy Pfister: Penta Engineering), cementárna Hunter (Texas Inds. Inc.) (hadicové filtry: Redecam), Jacksonville Lime LLC (Carmeuse USA) (2 dvouproudé vápenické šachtové pece: Cimprogetti), J.T.Thorpe & Son, Inc. (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), Martin Marietta Specialties (vybavení k opravě vyzdívky: Bricking Solutions), Mitsubishi Cement (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), PREMIER Silica, LLC (logistické řešení: Penta Engineering), závod Stockertown (Buzzi Unicem USA) (hadicové filtry, regulace toku: Redecam), The Monarch Cement Comp. (modernizace systému mletí: Penta Engineering), závod Union Bridge ( Lehigh Cement) (hořák Novaflam® a ventilátor: Fives Pillard), Universal Cement (konceptuální systémové řešení provozu: PEC Consulting Group), závod Waco (Lehigh White Cement Co.) (vyzdívkové řešení: Bricking Solutions), Zampell – FL WHSE (vyzdívkové řešení: Bricking Solutions). WorldCement 7/2013,str.72-79

42

VÚM/Kalt


315) South America Jižní Amerika Výběr cementářských projektů a instalací jednotlivých cementářských výrobců ve výše uvedené geografické oblasti od P. Maxwell-Cooka - státy jsou řazeny abecedně. Argentina – závod Barker (Lomna Negra) (mlýny a dávkování prachového uhlí: Loesche). Brazílie – závod Arcos (CSN – Companhia Siderúrgica Nacional Group) (ThermaScope SLK radiometrické monitorování pece/chladiče, neradiometrická kamera, IR skenování s SW: Thermoteknix, skladování aditiv: Bedeschi), závod Balsa Nova (Cia de Cimento Itambé) (pecní linka, mlýny: ThyssenKrupp Resource Technologies, hadicové filtry: Redecam), závod Barroso (Holcim Brasil S.A.) (vybavení mlýnice: Cemengal, Gebr. Pfeiffer, vybavení pecní linky a mletí suroviny: Fives FCB, hořák Novaflam® a příslušenství: Fives Pillard), závod Cezarina (článkový podavač, válcový drtič: Bedeschi), Cimar (mletí strusky, třídič, filtr: Fives FCB), Cimentos Tupi (pecní hořák FlexiFlameTM: A TEC GRECO), Cuiabá (Votorantim Cimentos S.A). (hadicové filtry: Redecam), ICAL (třídič, hydrátor: Dynamic Air Ltda, Cimprogetti), Lapa Vermelha site (třídič, hydrátor: Dynamic Air Ltda, Cimprogetti), Margem Cimento (podavače SamsonTM, teleskopický dávkovač:), Votorantim Cimentos S.A (pyroprocesní linky, mlýny OK: FLSmidth, odlučovače: Redecam, zakladač: Bedeschi). Chile – Cales Inacesa pecní hořák Rotaflam® a příslušenství: Fives Pillard), Refractorios Lunge Ltda (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), závod Talcahuano (Cementos BioBio) (hadicové filtry a příslušenství: Redecam). Kolumbie – závod Caracolito (Cemex Colombia) (hadicové filtry, protivýbušná ochrana: Redecam), závod Cartagena (Pacific Stone) (regenerativní šachtové vápenické pece: Cimprogetti), Cementos Tequendama S.A. (uhelný mlýn: Gebr. Pfeiffer), Puerto Brisa (terminál s nakládkou a skladováním: Bedeschi), Zona Franca Argos S.A. (vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions). Ekvador - cementárna Guayaquil ( Holcim Ecuador) (VRM mlýny: Loesche, gen. dodavatel (Sinoma)CBMI Construction, hořáky: Unitherm Cemcon, zavážeč: Bedeschi). Peru – závod Callali (Calquipa S.A.C.) (vápenická pec PFR: Maerz), Cementos del Sur (horkovzdušný generátor pro mlýn, palivové příslušenství: Fives Pillard), Cementos Pacasmayo S.A.A. (předhomogenizační skládka, pyroprocesní vybavení s výměníkem, kalcinátorem, chladičem: ThyssenKrupp Resource Technologies, mlýny: Loesche), Cementos Yura S.A. ( pyroprocesní linka: FLSmidth, mlýny: Loesche). Uruguay – Montes del Plata S.A. (Arauco/ Stora Enso Group) (IR scanner pecní linky vč SW: Thermoteknix). Venezuela – závod Cumarebo (Industria Venezolana de Cemento (Invecem) S.A.) (pecní hořáky: Unitherm), CVG Conacal (vápenická pec a hydrátor: Cimprogetti), závod Puerto Ordaz (CVG Conacal) (rekuperační dvoušachtová pec, hydrátor, třídič: Cimprogetti). WorldCement 7/2013,str.80-88

43

VÚM/Kalt


316) Europe & CIS Evropa a SNS Výběr cementářských projektů a instalací jednotlivých cementářských výrobců ve výše uvedené geografické oblasti od P. Maxwell-Cooka - státy jsou řazeny abecedně (angl.) Rakousko – Kirchdorfer Zement (analyzátor Thermo Scientific Omni pro řízení surovinové směsi: Thermo Scientific). Ázerbajdžán – závod Garadagh (Holcim Group) (skladovací a zavážecí systém: Bedeschi), závod Gazakh (hořáky: Fives Pillard), Gemiqaya cement (Naxçivan) (analýza rotační pece: Ozek Makina), cementárna Qizildas (Norm LLC) (gen. dodavatel CNBM, mlýny: Gebr. Pfeiffer, pecní hořák Novaflam® a příslušenství: Fives Pillard). Belgie – CBR-Lixhe (HeidelbergCement Group) (hadicové filtry Redecam), závod Imerys Lixhe (zařízení pro drtící linku: Bedeschi), závod Moha (Carmeuse S.A.) (hydrátor, třídiče, kulový mlýn: Cimprogetti). Bosna – FCL Lukavec Cement (pecní hořák FLEXIFLAMETM :A TEC GRECO). Bulharsko – cementárna Devnya (mlýny: Loesche, pecní hořáky: Unitherm Cemcon, drtiče: Bedeschi). Chorvatsko – Cemex Croatia (elementární analyzátor Thermo Scientific Omni: Thermo Scientific ). Dánsko – Nymølle Stenindustrier AS (třídič: Sandvik). Finsko – Finnsementti (elementární analyzátor Thermo Scientific Omni: Thermo Scientific ). Francie – závod Couvrot (hořák: Fives Pillard), závod Montalieu (Vicat) (hořák Novaflam®: Fives Pillard). Německo – Burglengenfeld (HeidelbergCement) (analyzátor suroviny CB Omni Flex: Thermo Scientific), Erwitte (Spenner Zement) (vícekomorové silo: IBAU HAMBURG), závod Lägerdorf (Holcim) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon), Lühr Filter GmbH & Co.KG (hydrátor : Cimprogetti), závod Rheingold (Spenner Zement) ( mlýn: Loesche), Rüdersdorf (Cemex Germany) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon), závod Üxheim (Portlandzementwerk Wotan) (laboratorní automatický systém POLAB® ThyssenKrupp Resource Technologies). Řecko – závod Elefsina (Titan Cement) (lodní nakladač: Bedeschi), Halyps Cement (Italcementi Group) (hadicové filtry : CTP Team), závod Thessaloniki (Titan Cement Company SA) (Ochranný klecový systém: Bricking Solutions). Itálie – závod Caravate (Colacem) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon), závod Cementir Spoleto (drtič, podavač, dopravník : Bedeschi), Narni (TR) (Calce S. Pellegrino S.p.A.) ( nový pálící systém pro PFR vápenickou pec: Maerz), závod Rezzato (Italcementi ) (řetězové dopravníky, korečkové elevátory: Aumund Fördertechnik). Kazachstán – Jambyl Cement (Jambyl Cement Production Co.LLP Group) (ThermaScope HTV neradiometrická kamera pro tepelný monitoring chladiče: Thermoteknix). Kirgizstán – závod Kyzylkyya (South Kyrgyz Cement) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon). Polsko – Belchatov (Knauf Engineering) (horkovzdušný generátor s příslušenstvím: Fives Pillard), Cementownia „Odra“ S.A.(mlýn MPS: Gebr. Pfeiffer ), závod Kujawy (ZPW Trzuskawica S.A.) (nový hořákový systém k peci: Maerz). Moldávie – závod Rezina (Lafarge) (dynamický třídič TSVTM: gen. dodavatel Imsat Ceprocim Engineering Comp., Fives FCB). Rumunsko – závod Hoghiz (Lafarge) ( hadicové filtry: CTP Team). Rusko – závod Achinsk ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon), Cement LLC (demoliční a vyzdívkové vybavení: Bricking Solutions), CJSC „Teplochimmontaj“ (vyzdívkové řešení : Bricking Solutions), závod Ferzikovo (Lafarge) ( gen. dodavatel CBMI Construction Co.Ltd., mlýn VRM: Loesche, 44


zakladačový systém: Bedeschi, analyzátor suroviny CB Omni: Thermo Scientific ) , JSC „Spasskcement“ (vyzdívkové řešení : Bricking Solutions), JSC cementárna Verhnebakanskiy (vybavení nové cementárny - pyroprovoz, příprava suroviny mletí, balení: FLSmidth), cementárna Kaluzhsky (budoucí vybavení nové cementárny - pyroprovoz, příprava suroviny mletí, balení: FLSmidth), Mordovcement (hořáky: Fives Pillard, silo, podavače, pneumatická doprava: Fives FCB) , závod Mordov (válcový drtič: Bedeschi + ZAB GmbH), závod Perwomaiskij (horkovzdušný generátor: Fives Pillard), závod Sengelej (mletí se sušením: Gebr. Pfeiffer, ZAB Industrietechnik & Service GmbH), závod Slantsy (Cement LLC) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon), OAO Shurovsky Cement (Holcim Russia) ( kompletní pyroprovozní vybavení rotační pec s výměníkem, kalcinátorem, hořáky, chladičem, mlýn ATOX, analyzátory: FLSmidth, drtič a podavače: Bedeschi, vyzdívkové zařízení: Bricking Solutions), cementárna Wolga (Wolga-Deutsche Business Group, CJSC) ( pecní hořák M.A.S.: Unitherm Cemcon). Slovensko – Holcim Slovensko (řešení bypassových odprachů s obsahem chlóru ReduDust : A TEC Production & Services), závod Rohožník (Holcim) (hořák Novaflam®: Fives Pillard). Španělsko – Cimentos Molinos (hořák: Fives Pillard), Lafarge Cementos (bezpečnostní vyzdívací klec: Bricking Solutions). Švédsko – Cementa AB (hořák Novaflam® s příslušenstvím: Fives Pillard). Turecko – Adocim Cimento Beton Sanayi Ve Ticaret (inspekční klec: Bricking Solutions), Akcansa (Sabanci Holding and HeidelbergCement) (CB Omni analyzátor: Thermo Fisher), závod Bartim ( zakládací a zavážecí systém pro předhomogenizační skládku: Bedeschi), Batiçim (válcový mlýn MPS: Gebr. Pfeiffer, CB Omni analyzátor : Thermo Fisher), Bolu Cimento (hořák Novaflam®: Fives Pillard), závod Bursa (hořák Novaflam®: Fives Pillard), Canakkale (Akcansa Cimento), (hořák Novaflam®: Fives Pillard), závod Gümushane (Aksale Cimento)(vybavení nové výr. linky od gen. dodavatele SINTEK Mining Machinery Industry Construction, mlýn LM, třídič s patentovaným průtokem vzduchu VORTEX Rectifier: Loesche, horkovzdušný generátor: Unitherm Cemcon, zakladač: Bedeschi), Kahramanmaras Cimento (KÇC) (mlýny MPS: Gebr. Pfeiffer), cementárna Kayseri (Cimsa Cimento Sanayi TIC AS) (inspekční klec: Bricking Solutions, CB Omni analyzátor : Thermo Fisher), Limak Cement Group (horkovzdušný generátor: Pillard Feuerungen, CB Omni analyzátor : Thermo Fisher), cementárna Marsin (Cimsa Cement) (CB Omni analyzátor : Thermo Fisher), Medcem Global Pazarlama AS (lodní nakladače a kamionové nakladače Siwertell: Cargotec), závod Medcem (Eren Holding) (pro novou cementárnu Silifke -mlýny LM: Loesche, kompletní pecní systém (PREPOL® + výměník DOPOL® +hl. hořák POLFLAME®-VN + chladič POLYTRACK®: ThyssenKrupp Resource Technologies, automatizační řídící systém 800xA Expert Optimizer: ABB, odlučovače: CTP Team, systém manipulace s TTO: Pillard Feuerungen, dopravníky: Aumund Fördertechnik, zakladače a skládkové zavážení: Bedeschi), závod Mersin (Cimsa Cimento Sanayi TIC AS) (vyzdívková inspekční klec: Bricking Solutions), Muhammet Gümüstas (nakladače Siwertell: Cargotec), závod Muş (Yurt Cement) (hadicové filtry DTI: Dal Engineering Group), Oyak ( odlučovače: CTP Team), Sivas plant (Cimpor Yibitaş Çimento San ve Tic A.Ş) (hořák M.A.S. s příslušenstvím ( Unitherm Cemcon), Sönmez (gen. dodavatel CATIC Co.Ltd., mlýn MPS: Gebr. Pfeiffer), cementárna Trabzon (Askale Group) (chladič Fons Delta Cooler: FTI), 45


cementárna Trakya (Limak Cement Group) (horkovzdušné generátory: Pillard Feuerungen, CB Omni analyzátor : Thermo Fisher), cementárna Van (Aşkale Çimento) (odlučovače: CTP Team). Turkmenistán – cementárna Jebel (IR scanner s vizualizačním SW pro kontrolu teploty pecního pláště: Thermoteknix), závod Koytendag (systém přípravy suroviny+ mletí vč. třídiče SEPOL®, pecní systém (PREPOL® + výměník DOPOL® +hl. hořák POLFLAME®-VN + chladič POLYTRACK®, laboratorní systém řízení jakosti POLAB®: ThyssenKrupp Resource Technologies). V. Británie – závod Kerneos (pecní hořák dle spec. Studie CFD : A TEC GRECO, IR scanner s vizualizačním SW pro kontrolu teploty pecního pláště: Thermoteknix). Uzbekistán – cementárna Dzhizak ( gen. dodavatel Dal Teknik Makina, zařízení + automatizační systémy pro nový závod, chladič: FTI). WorldCement 7/2013,str.90-108

VÚM/Kalt

317) On target, come rain or shine K cíli, ať prší nebo svátí slunce Čínská dodavatelská společnost Sinoma International Engineering získala v květnu 2011 zakázku na dodávku výrobní linky na výpal slínku o kapacitě 5000 t/d v malajském závodě Bahau společnosti NSCI (Negeri Sembilan Cement Industries Sdn, Bhd.), součásti CIMA Group. Součástí zakázky bylo: drcení vápence (gyrátorový drtič: ThyssenKrupp), předhomogenizační skládka 2x32 000 t se zakladačem a zavážecím zařízením, s podélnou předhomogenizací surovinových korekcí lateritu,písku a břidlice a zásobníky, mletí surovin (mlýn UBE 46.4 o kapacitě 450 t/h s třídičem LVT, cyklóny, odlučovačem GCT a dvojitým homogenizačním silem po 10 000 t), mletí uhlí (vertikální mlýn TRMC31.3 Sinoma o kapacitě 50 t/h s odlučovačem, 2 dávkovače FLSmidth Pfister pro pec a kalcinátor), pecní systém s dvouproudým 6 stupňovým výměníkem Sinoma o max. výšce 131 m, 3 stupňovou pecí Sinoma (4,8x74 m), hořákem Pillard, chladičem IKN 3. generace a elektrostatickým odlučovačem, skladování slínku se 40 000 t silem o prům. 40 m, článkovým dopravníkem KZB, Aumund, o kapacitě 315 t/h, mletí cementu (mlýn UBE 43.4C o kapacitě 135 t/h s třídičem LVT a hadicovým odlučovačem, cementové silo o kapacitě 7000 t a rotační 8 výpusťové balící zařízení Ventomatic od FLSmidth o kapacitě 120 t/h a kapacitě paletizéru 2400 pytlů/h. Dodavatelská společnost dostála hlavní výzvě zákazníka – veškeré zařízení musí být odolné v místních klimatických podmínkách – s obdobími dešťů. V 3. čtvrtletí r. 2013 má být dodávka dokončena a zprovozněna a poslouží společnosti Sinoma jako referenční projekt v jihovýchodní Asii. WorldCement 7/2013,str.113-115

VÚM/Kalt

318) In-situ reconditioning of raw mill fan shaft Provedení repase ventilátorového hřídele surovinového mlýna na místě Článek indické společnosti Jaiprakash Associates Ltd., podnikající v mnoha odvětvích od strojírenství, stavebnictví, cementářské výroby až po vzdělávání, popisuje konkrétní případ s inovativním přístupem při údržbě 46


ventilátoru surovinového mlýna v cementárně Dalla společnosti Jaypee cement, 3. největšího indického cementářského výrobce. Surovinový mlýn VRM-RM-54/27 s třídičem RMR 470 pracoval s kapacitou 330 t/h při výstupu 15% R 90 µm nebo 2,5% R 212 µm. Cyklonový ventilátor surovinového mlýna s dozadu zahnutými lopatkami byl model DHRVS 45-1800/K od společnosti Venti Oelde o manipulačním objemu 740 000 m3/h, statickém tlaku -105 mbar, účinnosti 81,46%, rychlosti otáček 984/min a kritické rychlosti 1485 ot/min. Po zjištění vibrací při provozu ventilátoru byl do odstávky provozován při nižších otáčkách a při odstávce byla zjištěna závada: vnitřní kroužek ložiska byl volně na hřídeli, z důvodu nedostatečného přesahu mezi hřídelí a ložiskem. U společnosti Venti Oelde v Německu byl objednán náhradní rotor s hřídelí pro tento ventilátor, ale kvůli dlouhé době dodávky bylo rozhodnuto provést prozatím na místě studenou opravu tmelem na kov s nasazením nového ložiska. Poté pracoval ventilátor s nižšími otáčkami , ale díky nižšímu průtoku vzduchu se snížil výstup surovinového mlýna. Řešení vyjmout ventilátor z krytu a přepravit jej do 300 km vzdáleného závodu těžkého strojírenství na opravu poškozeného hřídele a opět v areálu cementárny smontovat bylo rovněž časově náročné, proto byla po konzultacích s firmami specializujícími se na údržbu a dodávky náhradních dílů MPA Power Ltd. Gurgaon a Wave NDT Services, poškozená součást opravena na místě jejich inženýry pomocí elektrodového svaření a zabroušení. Závada byla vyřešena během 15 denní odstávky závodu. WorldCement 7/2013,str.117-120

VÚM/Kalt

319) Design principles and operational considerations of VRMs Konstrukční zásady a provozní hlediska vertikálních surovinových mlýnů V kapitole „Vertikální mlýny pro konečné mletí cementu“ publikace „Inovace ve výrobě portlandského cementu“ (Bohan, Shafer, Hook, Reichardt) autoři shrnují důvody pro široké rozšíření vertikálních válcových mlýnů. Hlavní příčinou byly zřejmé nedostatky tradičních kulových mlýnů: největší měrná spotřeba energie s nejnižším využitím energie na mletí (vývoj tepla a hluku) ze všech používaných mlýnů, tendence k širokému rozdělení velikosti částic a částečnému přemletí slínku a sádrovce, nadměrný vznik tepla, vedoucí k aglomeraci částic a ucpávkám, hmotnost mlecího média ve spojení s potřebou dosažení určitého procenta kritické rychlosti, posiluje spotřebu energie do mlýna, bez ohledu na množství propouštěného materiálu. Materiál při průchodu vertikálním válcovým mlýnem je nesen proudem vzduchu, poskytovaném ventilátorem, je dopravován na otočnou mlecí desku, řízenou elektrickým motorem a speciální převodovkou s horizontálním vstupním a vertikálním výstupním hřídelem, a drcen hydraulicky ovládaným tlakem mlecích válců. Procesní plyny vstupují do mlýna na okraji mlecí desky, a vytvářejí spolu s odstřeďovaným mletým materiálem fluidní lože, ve kterém probíhá sušení nebo chlazení. Jemný materiál je vynášen proudem plynu do vysoce účinného třídiče umístěného v horní části mlýna . Výrobek opouští mlýn přes třídící rotor a je oddělen od plynu v přiřazené filtrační jednotce. Jemnost produktu se ovládá nastavením rychlosti rotoru. Hrubý materiál padající přes mřížový kužel se vrací do mlecí zóny k domletí. Mlecí síla je 47


distribuována do válců buď rovnoměrně (přes rámový systém), nebo zvlášť, (pomocí vahadel) Počet válců může být 2-6 . Tvar válců je válcovitý nebo kuželovitý, a mlecí dráha pak synklinální nebo hladká. Vertikální válcové mlýny (VRM) poskytují produkt s rozdělením velikosti částic v užším pásmu, tzn. s nižší variabilitou v konzistenci produktu, a tím i lépe předvídatelnými výslednými vlastnostmi produktu. VRM vykazuje vysokou stabilitu provozu, proces řízení VRM je jednodušší, změnou nastavení různých provozních parametrů lze spolehlivěji řídit jemnost produktu, a moci snadno přecházet mezi jednotlivými požadovanými typy produktů. VRM technologie je vysoce energeticky efektivní, k nejvyšší spotřebě energie dochází při domílání produktu, s přímou závislostí velikosti měrné spotřeby energie a jemnosti produktu dle Blaina. Tato úspornost VRM mlýnů (vedle kompaktnosti, ovladatelnosti) je příčinou jejich velkého rozšíření v cementářských provozech, přes některé dále pojednávané negativní jevy. Obecně je při závěrečném mletí přidáván k slínku sádrovec ve formě dihydrátu CaSO4.2H2O, který zpomaluje tuhnutí cementu a urychluje hydrataci C3S. Teploty v kulových mlýnech však sádrovec dehydratují na hemihydrát, což je do určité míry přínosné, protože hemihydrát je rozpustnější než dihydrát, a tudíž efektivnější v brzdění aluminátových reakcí, což je důležité zejména u čerstvého míchaného betonu. Kratší prodlevy produktu ve VRM (2-3 min) oproti kulovému mlýnu (okolo 20 min) znamenají spojení účinků vysoké teploty slínku s menším množstvím dehydratovaného sádrovce, což může vyvolat předběžnou hydrataci slínku během skladování cementu. Tento nežádoucí efekt lze řešit snížením teploty produktu dopravovaného do sila, vyvoláním vyšší úrovně dehydratace sádrovce v mlýně nebo náhradou sádrovce anhydridem. Kapitola rovněž probírá řešení případných nežádoucích jevů, jako vibrace a tzv. cyklický jev s nepříznivými produktovými charakteristikami, citlivost VRM na rychlost podávání vstupního materiálu, a účinky agresivního materiálu na otěr mlecích desek a válců. WorldCement 7/2013,str.121-125

VÚM/Kalt

320) Understanding fuel compatibility Pochopení kompatibility paliva Výzkumné a vývojové středisko indické společnosti UltraTech Cement Ltd, seznamuje s výsledky studie, zabývající se kompatibilitou paliv s obsahem malého množství těkavých složek. Bezpečné zhodnocení komunálních a průmyslových odpadů pro jejich možné využití jako alternativních paliv v cementářské výrobě je prevencí náhlého vzniku problémů s chlórem, alkáliemi nebo sírany, které negativně ovlivňují jakost slínku, poškozují pecní vyzdívku či ohrožují kumulací škodlivin, a při rutinní analýze jednotlivých alternativních paliv původně vůbec nemusely být zjištěny. Tato studie charakterizuje 12 alternativních paliv z hlediska obsahu minoritních složek a chemického určení jejich popela (kromě běžného stanovení výhřevnosti). Zvláštní pozornost je věnována přípravě vzorku a homogenizaci zkoumaného alternativního paliva, pocházejícího z různých zemědělských, průmyslových a komunálních odpadů, s cílem zajistit reprezentativnost a spolehlivost analýzy minoritních složek. Studie poskytuje důležité informace pro pochopení a vyřešení problémů s kompatibilitou 48


alternativních paliv s primárními palivy, jako je uhlí a ropný koks. Bylo zjištěno, že zemědělské odpady, jako např. hořčičné plevy a bambusový prach, vykázaly nečekaně vyšší obsah alkálií a sulfátů v popelu. Pevné komunální odpady a hořčičné plevy vykázaly mnohem vyšší obsah chloru. Neobvykle vyšší rozsahy těkavých složek v těchto palivech pak vysvětlují zvýšené tendence k nálepkům a poškozování pecní vyzdívky při jejich společném použití s ropným koksem s vysokým obsahem síry. WorldCement 7/2013,str.127-134

VÚM/Kalt

321) Researching reject Výzkum odmítnut Současný cementářský průmysl v Súdánu tvoří 6 cementáren, 5 z nich se nachází v severním Súdánu, dále zmiňovaný závod Rabak je ve středním Súdánu, na východním břehu Bílého Nilu. Studie zkoumá možnost využití odmítnuté mramorové horniny při těžbě mramoru v súdánském lomu Rabak pro výrobu cementu v Rabak společnosti Nile Cement Company. Mramor v tomto ložisku, v blízkosti města Eljeblien, tvoří souvislý 20 km dlouhý a asi 30 m hluboký pás z s obsahem 93-97% CaCO3, odmítnutá hornina („reject“) obsahuje směs jílu a vápenatých a hořečnatých uhličitanů, a v cementárně je tímto slovem označován jemný jílový materiál, dopravovaný pásovým dopravníkem z vibračního sítového třídiče jako vedlejší produkt z drtiče mramoru. Cementárna Rabak vyrábí běžný portlandský cement, s kapacitou 1000 t/d po nedávné modernizaci. Na haldě je tak okolo 1,5 mil. t „rejectu“, který by, vzhledem k neustále rostoucí ceně těžené suroviny, mohl být potenciálním surovinovým zdrojem. Chemickým složením se blíží slínu – vedle jílových minerálů obsahuje uhličitany, 17-25% CaO. Přínosem využití tohoto materiálu by byla úspora mramoru, možnost využívat podobné zdroje i z jiných míst, a tedy ekologické i ekonomické výstupy. Vzorky „rejectu“ i mramoru z ložiska byly prozkoumány metodou rentgenové fluorescenční analýzy, byl stanoven vhodný stupeň sycení vápnem (0,9-0,92), silikátový modul (2,2-2,4), aluminátový modul (1,2-1,6).Nicméně projekt byl zamítnut vedením společnosti z důvodu nepovolení využívání drahého provozu nakladačů a buldozerů pro jiné než standardní výrobní postupy. Je však naděje, že pozitivní výsledek studie podnítí společnost Nile Cement Company k výrobě nízkonákladového portlandského cementu a využití obrovského množství „rejectu“ v této oblasti. WorldCement 7/2013,str.135-137

VÚM/Kalt

322) Product News Novinky v produktech Společnost Aerzener Maschinenfabrik představila na veletrzích POWTECH a v Hannoveru inovovaný šroubový kompresor ze série Delta Screw, jednostupňový, bezolejový, ve velikosti VM 45 (diferenciální tlak až 3,5 bar, objemový průtok až 3200 m3/h, hnací síla až 250 kW), pracující s vysokou účinností. Další revidované typy ze série Delta Screw budou následovat. Vylepšení bylo dosaženo pomocí konstrukční optimalizace: místo odsávání je 49


vzduch stlačován zevnitř akustickým krytem, chladnější vnější vzduch je nyní posílán přes sací kanál přímo do sacího filtru. Toto uspořádání značně zlepšuje měrný výkon zařízení a optimalizované přítokové kanály a inovativní přesměrování tlaku na straně tlumiče s lepší fluidní dynamikou a bez absorpčních materiálů pomáhá minimalizovat tlakovou ztrátu. Patentovaný vertikálně uspořádaný 5 komorový reaktivní tlumič je výsledkem několika let výzkumu. Hladina hluku může být snížena na méně než 80 dB. Nově bude výpustná strana tlumiče opatřena lapačem jisker podle směrnice ATEX 137 proti explozi. Všechny jednotky Aerzen jsou již vybaveny energeticky úspornými motory IE3, v souladu s normami, platnými od r. 2015. Flexibilní koncept série Delta Screw vyhovuje širokému rozsahu použití, s možným zvýšením přetlaku z 1000mbar až na 1500 mbar, a podtlaku z -500 mbar na -700 mbar, se speciálním strojem Delta Hybrid D 98 V až k oblasti vakua, na -900 mbar, což umožňuje transport těžších materiálů, na delší vzdálenosti, a/nebo vyšší rychlostí. Delta Hybrid je ideální objemový kompresor pro mobilní i stacionární využití (např. k nakládce a vykládce z cisteren). Vyznažuje se nízkou potřebou údržby. Společnost AMETEK Rotron uvedla nový ventilátor s axiálními lopatkami, určený pro vysoce výkonné chlazení se silným průtokem vzduchu. MAXIAX 9.25 může vyvinout potřebný tlak k dodání 707 až 944 l/s proti systému impedancí 0,99 až 1,5 kPa. Díky tomu je vhodný pro aplikace, včetně centralizované nucené cirkulace vzduchu s elektronickým chlazením (polovodičová zařízení, řídicí systémy, výměníky tepla).Jeho nízká hmotnost (9,07 kg) a malé rozměry (23,5 cm průměr x délka 20,3 cm ) jsou vhodné pro přenosné aplikace. Jeho vysoká rychlost otáček dodává kapacitu vzduchového toku srovnatelnou se souborem velkých průmyslových ventilátorů. MAXIAX 9.25 je navržen tak, aby splňoval požadavky na spolehlivost, přizpůsobitelnost a přesnost proudění. Nové ventilátory jsou poháněny vysokou rychlostí, letecký stupeň 200VAC, 3 fáze, 400Hz motor, vývoj jmenovité rychlosti otáček 770/min. Mohou být rovněž spárovány s modulem na přeměnu energie jako alternativní zdroj energie. Společnost Beumer rozšířila své produktové portfolio o rotující pytlovací plnící stroj Fillpac R o kapacitě 300- 6000 pytlů/ h pro všechny běžné typy ventilových pytlů, včetně tkaných polypropylenových pytlů. Přesnost vážení je zajištěna pomocí kalibrované vážící jednotky. Třípolohový válec, který reguluje hrubé a jemné toky, je konstruován vertikálně a mimo prašnou oblast, aby byl chráněn před prachem, válec pro vypouštění pytlů, je rovněž umístěn v bezprašné zóně, pod plnící výpustí; tím je minimalizováno opotřebení. Zařízení je ergonomické, s jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou. Většina komponent je volně k dispozici v obchodní síti, což redukuje dodací lhůty náhradních dílů a investiční náklady pro uživatele. Společnost Dustcontrol představila nový „eko-zelený“ motor, montovaný na mobilní odsavač prachu AirCube. Nyní jsou nové motory, vyvinuté s ohledem na životní prostředí, ale bez kompromisů v oblasti výkonu a kvality, používány v modelech AirCube 500 a AirCube 2000, a každý má, přestože je silnější, spotřebu o 100 wattů nižší než předchozí motory Dustcontrol. Odsavače AirCube mají ochrannou vrstvu vyšší korozní třídy (C4), v souladu s požadavky na šetrnější přístup k životnímu prostředí. Všechny části stroje jsou z místních zdrojů, kvůli minimalizaci uhlíkové stopy společnosti 50


Dustcontrol, která již léta drží certifikát ISO 14001. Modely AirCube mají kompaktní a robustní konstrukci s kapacitou 500 - 1800m3 / h, což umožňuje velmi efektivní odstraňování polétavého prachu z okolního vzduchu v pracovním prostředí. Rakouská společnost Cemtec, specializující se na mlecí technologie v těžebním a cementářském průmyslu, integruje do svých systémů průběžného měření velikosti částic pro automatizovaný proces mletí senzory Insitec od společnosti Malvern Instruments. Tato čidla byla vyzkoušena v poloprovozním zařízení společnosti Cemtec a prokázala vysokou spolehlivost, lze je používat v rozsahu velikosti částic či kapiček 0,1-2500 µm, pro suché i mokré mletí s výbornou kvalitou produktu a nízkou energetickou spotřebou. Zařízení jsou robustní a odolná pro nepřetržitý provoz, s minimálními požadavky na údržbu, s konzistentními hodnotami měření, poskytujícími bezpečný základ pro automatické ovládání mlýna, se zajištěním redukce odpadu a spotřeby energie, zvýšení kvality produktů a zvýšení propustnosti. WorldCement 7/2013,str.139-142

VÚM/Kalt

323) World news Novinky ze světa Společnost FLSmidth získala 2 nové zakázky pro brazilský cementářský průmysl: pro nový závod Pitimbu výrobce Companhia De Cimento Da Parabaíba poskytne veškeré hlavní vybavení, inženýrské služby, řízení projektu a zprovoznění závodu. Tato zakázka následuje po úspěšném zprovoznění dodaného závodu v Sete Lagoas. Společnost FLSmidth dále obdržela objednávku na mlýn VRM na mletí cementu pro závod Balsa Nova výrobce Cia. De Cimento Itambé. Je to již 19. Mlýn typu OK, prodaný v Brazílii. Společnost ContiTech Conveyor Belt Group koupila kansaského výrobce pásových dopravníků, společnost Legg Company Inc., která má výrobní provozy na pásové dopravníky pro cementářský a papírenský průmysl a skladování. Koupě poskytne společnosti ContiTech možnost expanze na severoamerickém trhu a uplatnění svých produktů, jako silikonových pásů, plochých pásů a odlehčených pásů. Transakce byla dokončena 13.7.2013. Společnost Cemex zahájila Cemex Global Solutions, servis pro cementářský průmysl, obor kameniv a čerstvých betonů se světovou působností. Nabízí technickou podporu výrobcům stavebních hmot, od návrhů závodů a konceptualizace, po rozšířovací a modernizační projekty. Bude vycházet ze zkušeností společnosti Cemex a vývojového a výzkumného střediska společnosti ve Švýcarsku. Ugandská společnost Hima Cement, součást Bamburi cement (Lafarge Group) investovala 3,2 mil. US$ do nové filtrační technologie v závodě Kasese. Instalace se prováděla na 2 pecních linkách a zahrnovala přeměnu elektroodlučovačů na hadicové filtry. Projekt byl konzultován s Národním úřadem pro životní prostředí a pomůže společnosti Hima Cement snížit emise z komína a dosáhnout souladu s mezinárodními ekologickými předpisy. 51


Odstávka kvůli instalaci trvala od 29.4. 2013 do 9.6.2013. 3. pecní linka, zprovozněná v r. 2010, která zvýšila výrobní kapacitu závodu nz 850 000 t/r na 300 000 t/r již byla vybavena hadicovou filtrační technologií. Společnost Gebr. Pfeiffer dodá ruské cementárně Ferzikovo společnosti Lafarge Cement vertikální válcový mlýn MPS 5300 BC o výkonu 5500 kW pro mletí směsných cementů a CEM I 42,5 R s prostupem 190 t/h při měrném povrchu 3600 cm2/g. Součástí dodávky je i provozní filtr, ventilátor, vybavení pro vnější oběh materiál oběhu a ödlučovač prachu. Společnost Gebr. Pfeiffer bude rovněž odpovědná za kontrolu plánovacích dokumentů generálního dodavatele a dalších technických dokumentů. Dodávka mlýna bude zahájena v červenci 2013, montáž a uvedení do provozu je naplánováno na příští rok. Pro nový uzbecký závod turecké společnosti DAL objednal generální dodavatel Teknik Makina u společnosti Gebr. Pfeiffer vertikální válcový mlýn MPS 3350 B o výkonu 1700 kW pro mletí surovinové moučky pro výrobu šedé a bílého cementu s kapacitou 200 t/h ( šedého cementu) a 160t/h ( bílého cementu). Dále získala společnost Gebr. Pfeiffer zakázku na dodávku 5 vertikálních válcových mlýnů pro indickou společnost Shree Cement Ltd: cementárnu v Rajasthanu, nový závod v Chhattisgarh a cementovou mlýnici ve státě Bihar; dodávka zahrnuje 3 cementové mlýny MVR 6000 C-6 s pohonem 6700 kW pro alternativní mletí portlandského cementu s kapacitou 270-300 t/h na jemnost 3100-3500 cm2/g dle Blaina, cementu s 35% obsahem popílku na jemnost 3500-3800 cm2/g dle Blaina a mletí vysokopecní granulované strusky s kapacitou 180 t/h na jemnost 4500 cm2/g dle Blaina. Pro závod Raipur bude dodán surovinový mlýn MVR 6000 C-6 s pohonem 6700 kW pro mletí s kapacitou 500 t/h na jemnost 2% zbytku na sítě 212 µm, se sušením kouřovými plyny z rotační pece a integrovaným nejmodernějším třídičem SLS B; a uhelný mlýn MPS 3070 BK s pohonem 720 kW a integrovaným vysoce účinným třídičem SLS-BK s mletím na jemnost 1-2% zbytku na sítě 90 µm. Hlavní komponenty pro indickou dodávku poskytne společnost Gebr. Pfeiffer SE z Evropy, pobočka Gebr. Pfeiffer (India) Pvt.Ltd. dodá ocelové kryty strojů, plány a následný poradenský servis. Společnost Gebr. Pfeiffer dodala do Indie již 100 mlýnů, z toho 24 společnosti Shree Cement. Britský premiér David Cameron oznámil zahájení nového technického vzdělávacího schématu s cílem získání 100 tisíc mladých inženýrů v strojních, stavebních a dalších průmyslových odvětvích do roku 2018. Na národní iniciativě se podílí Institution of Mechanical Engineers, Institution of Civil Engineers, Institution of Engineering and Technology, a je podpořena nadací Gatsby. Strukturovaný systém technického vzdělávání s výrobně zaměřenými školeními a uznávanou akademickou kvalifikací má pomoci zajistit novou generaci techniků. Společnost Donaldson Company, Inc plánuje postavit nový závod na výrobu vysokokapacitních vzduchových on-road a off-road filtrů v polském Skarbimierz, s plánem zahájení provozu v roce 2015. Areál o 10 000 m2 s kapacitou pro rozšíření v budoucnu umožní společnosti Donaldson lépe zajistit svou přítomnost na evropském a ruském trhu. Společnost již provozuje výrobu v České republice v Klášterci a Kadani od r.2003 resp. 2006. Ocenění: ministryně E. Lemke předala ekonomickou cenu I. Scheidweilerové, jedné ze zakladatelů společnosti VECOPLAN AG, za 52


vynikající ekonomický přínos spolkovému státu Porýní-Falc. Společnost zakládala v r. 1969 ve věku 22 let, dnes je výkonnou ředitelkou a členem představenstva společnosti. Mezinárodní cementářský výbor ASTM předal cenu Award of Merit vědeckému pracovníku v oboru fyzika v Národním institutu pro normalizaci a technologie v americkém Gaithersburgu za jeho přínos k vývoji norem pro měření a analýzu strukturních vlastností hydraulických cementů a betonových materiálů. Britská asociace pro betonové prefabrikáty ocenila společnost Lafarge Tarmac za přínos pro trvale udržitelný rozvoj jako „Sustainability Champions 2013“ pro jeho automatický systém monitorování a upravování tlaku v pneumatikách (systém ATIS) v jeho cisternách a kamionech, což snižuje spotřebu paliva o 3-4%. Společnost Mondi vyhrála výroční cenu Emballissimo v Rakouské asociaci papírenského průmyslu v kategorii „Containment“za řešení průmyslových pytlů Sheekan Bag / Easy Seal, vyvinuté ve spolupráci s výrobcem Baumit Wopfinger, které poskytuje vysokou ochranu baleného produktu před vlhkostí a zároveň umožňuje jeho plnění vysokou rychlostí. WorldCement 8/2013,str.9-12

VÚM/Kalt

324) In brief Stručně Společnost Babcock International Group získala od společnosti Aggregate Industries 5 letou zakázku za 50 mil. Ł na správu vozového parku jejích těžkých mobilních zařízení, provozovaných ve V. Británii. Společnost Skamol A/S se stala technologickým partnerem společnosti Ceram s přístupem do Informačního centra a na události na netu, jako technická pomocná linka, servisní oprávnění a koncese zkušebních služeb, na úrovni průmyslový společník. Společnost Altaaqa Global Cat Rental Power uvedla svou značku do Barcelony ve Španělsku; v rámci své expanze plánuje zřídit regionální uzly po celém světě. Společnost Lodge Cottrell Ltd. , specializující se na regulaci znečistění, oslavila letos 100. výročí svého založení. (V r. 1913 založil tuto britskou společnost Sir O. Lodge). Při této příležitosti se konala v červnu akce v londýnské Královské společnosti. WorldCement 8/2013,str. 12

VÚM/Kalt

325) Events Události UNITECR 2013, pořádaný 10.-13.9.2013, Victoria, BC Canada (www.unitecr2013.org) 15th Asia CemenTrade Summit, Myanmar, (www.cmtevents.com)

pořádaný 24.-25.9.2013, Yangon,

7th International VDZ Congress, pořádaný 25.-27.9.2013 v Düsseldorfu, Německo, (www.vdz-congress.org) 53


12th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition, pořádaný 8.10.10.2013, Antalya, Turecko, (www.tcma.org.tr/Technical_Seminar) 18th Arab International Cement Conference and Exhibition, pořádaný 11.-13.11.2013, Dead Sea, Jordánsko, (www.aucbm.org) 13th NCB International Seminar on Cement and Building Materials, pořádaný 19.-22.11.2013 v New Delhi, Indie, (www.ncbindia.com) WorldCement 8/2013,str. 10

VÚM/Kalt

326) Waste heat recovery in the cement industry Rekuperace odpadního tepla v cementářském průmyslu V kapitole „Keynote“ poskytuje americký konzultant T.B.Gibbons, specializující se na materiálové technologie, aktuální přehled využívání systémů na rekuperaci odpadního tepla (WHR) v globálním cementářském průmyslu. Instalace systémů WHR v cementářském průmyslu začala významně vzrůstat v posledních 30 letech, kdy začal být kladen důraz na úsporu energií, snižování spotřeby fosilních paliv a redukci emisí CO2. V souvislosti s provozními podmínkami v jednotlivých závodech jsou některé systémy WHR vhodnější než jiné. Konvenční Rankinův cyklus je nejrozšířenější systém, který je úspěšně využíván přes 30 let; organický Rankinův cyklus a v poslední době Kalinův cyklus jsou výhodnější v případě nižších teplot odpadního tepla. K řešení ztrát odpadním teplem, které činily u energeticky náročných procesů (tepelné elektrárny, metalurgie, cementářský průmysl) významnou část dodávané energie (až 40% v případě cementářského průmyslu) přistoupily nejprve nejvýznamnější průmyslové země (Japonsko – projekt Cool Earth project). První významný systém WHR v cementárně byla 15MW jednotka na bázi Rankinova cyklu, instalovaná v r. 1982 společností Kawasaki Heavy Industries pro výrobce Taiheiyo Cement, a užívající tepla z pece a chladiče slínku. Postupně instalované WHR systémy, v drtivé většině využívající konvenční Rankinův cyklus a odpadní teplo z výměníku a chladiče slínku, byly schopné závodu poskytnout až 30 % požadované energie. Zlepšení účinnosti cementářské výroby posléze vedlo k snížení teploty kouřových plynů a k vývoji dalších typů WHR, zejména organického Rankinova cyklu a Kalinova cyklu. Při porovnání vynaložených nákladů u jednotlivých typů WHR vychází na konvenční Rankinův cyklus 1500-2500 US$/kW, Kalinův cyklus 2000-3000 US$/kW a organický Rankinův cyklus 2000-3500 US$/kW. Konvenční Rankinův cyklus je stále nejrozšířenějším typem WHR; předním světovým výrobcem těchto systémů je japonská společnost Kawasaki Heavy Industries (KHI), která instalovala po světě v cementárnách přes 180 jednotek WHR na základě Rankinova cyklu. Podstatou konvenčního Rankinova cyklu je přeměna vody v kondenzátoru pomocí odpadního tepla na přehřátou páru (nad teplotu nasycené páry při daném provozním tlaku), která je následně expandována přes parní turbínu, pohánějící generátor, vyrábějící elektřinu. Jedná se o stejný proces, jaký je užíván v tepelných elektrárnách, s rozdílem nižších teplot (300-350°C) a tlaku ((okolo 2,5 MPa). Mezi další výrobce WHR patří např. indická společnost Transparent Energy Systems (TESPL) a čínská Sinoma Energy Conservation Limited, která zprovoznila pro saúdskoarabskou cementárnu Najran Cement 54


Comp.největší současnou WHR jednotku s projektovanými náklady pod 45 mil. US$, dodávající 27 MW energie, a uspořící při plném provozu cementárny ročně okolo 145 000 t CO2. Organický Rankinův cyklus (ORC)používá jako pracovní kapalinu místo vody organickou sloučeninu, např. pentan nebo butan, a začleňuje do cyklu mezistupňovou smyčku, poskytující větší provozní flexibilitu a lepší regulaci procesu. Mezi přednosti ORC patří nižší potřebná teplota spalin k ohřátí pracovního média, a nižší výrobní náklady, protože turbína má méně stupňů a potrubí z výměníku k turbíně může být užší. Nevýhodou ORC je nižší účinnost oproti konvenčnímu Rankinovu cyklu. První jednotka ORC byla instalována společností Ormat Technologies v závodě Lengfurt společnosti HeidelbergCement v r. 1999. Kalinův cyklus používá jako pracovní médium čpavkovou vodu, velkou předností tohoto binárního systému je, že k vypařování i kondenzaci dochází v širším rozpětí teplot. K nedávno zprovozněným jednotkám WHR tohoto typu patří v pákistánské cementárně DG Khan cement comp. v Khaipuru od společností FLSmidth a Recurrent Engineering. Klíčovým faktorem pro spolehlivý provoz jednotek WHR (ochrana součástí před korozí) je nutnost hlídat kvalitu vody, tj. demineralizace, odvzdušnění, pH, v případě Kalinova cyklu způsobuje vysoké pH při vysokých teplotách rozklad amoniaku za vzniku nascentního dusíku, který je zodpovědný za tvorbu nitridových vrstev na ocelovém podkladu. Budoucím trendem, v souvislosti s účinnějším procesem výroby slínku a nižší teplotou kouřových plynů, je předpokládán růst podílu WHR pracujících na základě ORC a Kalinova cyklu, rovněž tzv. sORC (nadkritický stav pracovního média) a nový způsob na bázi sCO2 (nadkritický stav CO2) – Braytonův cyklus. WorldCement 8/2013,str. 15-24

VÚM/Kalt

327) Plant tour: Italcementi´s Calusco plant Prohlídka závodu: závod Calusco společnosti Italcementi Článek redaktorky časopisu World Cement seznamuje s nejmodernějším a ekologicky nejšetrnějším závodem společnosti Italcementi, která jej navštívila v červenci 2013 za doprovodu jeho ředitelem G. Bottinelliho a vedoucího údržby G. Bordoniho. Závod byl kompletně zmodernizován v r. 2004, kdy 4 pece na mokrý způsob byly nahrazeny 1 pecí s kapacitou 3600 t/d od společnosti KOBE Steel, vybavenou nízkoNOx tvorným kalcinátorem a hořákem Pillard. Nízký vznik emisí je kontrolován průběžným řídícím monitorovacím systémem (CEMS). Odlučovače jsou dle návrhu Italcementi, hadicové filtry s hadicemi společnosti IntensivFilter. Velín pracuje se SW Siemens s originální smyčkou CTG (Italcementi´s Central Technical Group), upravující některé kroky při používání alternativního paliva RDF. Ke sledování tepelného procesu je používán IR skenovací systém od společnosti Thermoteknix. Transport suroviny probíhá 10 km tunelem, s pásovým dopravníkem francouzské společnosti RBL/REI rychlostí 9 km/h a kapacitou 600 t/h, součástí přípravy a homogenizace suroviny je kruhový kupolový sklad a zavážecí/zakládací předhomogenizační (Techint Italimpianti) vybavení v místě ložiska. Jako surovina je používán vápenec z 10 km vzdáleného lomu a slín z 2,5 km vzdáleného lomu. Konzistentní složení suroviny je zajišťováno online analyzátorem PANalytical CUBIX XRF. K mletí suroviny je užíván vertikální válcový mlýn Loesche LM 46.4, k sušení suroviny 55


slouží odpadní plyny z pece. Pec je 3 stupňová s pohonem Siemens (460 kW), jako palivo je používáno alternativní palivo RDF a ropný koks, mletý v horizontálním mlýně FEMA Chemical & Industrial Plants, a TTO. Chladič IKN Pendulum ochlazuje slínek z 1450°C na 150°C, drcený válcovým drtičem a dopravovaný článkovým dopravníkem do skladovacího hangáru o kapacitě 100 000 t. Závod Calusco vyrábí různé druhy cementu, mletých v 12 cementových mlýnech, v distribuci využívá baličku FLSmidth Ventomatic, baličku Haver & Boecker, pytle Mondi a paletizéry FLSmidth Ventomatic kombinované s technologií pružného krytu Bocedi. Společnost Italcementi je členem iniciativy WBCSD Cement Sustainability Součástí redaktorčiny exkurze bylo i výzkumné centrum společnosti Italcementi, i.lab, kde byly vyvinuty inovativní produkty TX Active®, i.light®, i.idro DRAIN a další, a které je i místem návštěv architektů a inženýrů. Bylo postaveno v Parku vědy a techniky „Kilometro Rosso“ v oblasti Bergamo a jeho autorem je americký architekt R. Meier. Společnost Italcementi investovala 150 mil. € a v r. 2012 zahájila modernizaci závodu Rezzato, který se má stát nejefektivnější a ekologicky nejšetrnější cementárnou v Evropě, a jehož zprovoznění je plánováno koncem roku 2014. WorldCement 8/2013,str. 26-36

VÚM/Kalt

328) Plant story: Tanzania Portland Cement Company Příběh závodu: Tanzania Portland Cement Company Tanzanie se nachází na východoafrickém pobřeží a patří mezi 10% ekonomik s nejnižším příjmem na obyvatele. 40% HDP vytváří zemědělství. V posledních letech se začíná rozvíjet průmysl; země má přírodní zdroje včetně zlata a zemního plynu. Cementářská společnost byla založena v r. 1959 ve státě Tanganyika švýcarskou společností Cementia Holding AG, v r. 1964, po spojení se Zanzibarem, a vznikem Republiky Tanzanie, byla tato společnost pojmenována Tanzania Portland Cement Company (TPCC), v r. 1973 byla znárodněna a v r. 1992 zprivatizována, 13% podíl koupila společnost Scancem a později jej zvýšila; v r. 1999 společnost Scancem koupila společnost HeidelbergCement. Společnost TPCC je důležitým dodavatelem pro rostoucí stavební průmysl a podílí se na řadě vládních infrastrukturních projektů, a je významným vývozcem do sousedních zemí ( Rwanda, Burundi, Kongo, Zambie); má k dispozici místní suroviny (vápenec, laterit, písek a železnou rudu) a zemní plyn. Cement je prodáván pod značkou „Twiga Cement“ („twiga“= v místním jazyce „žirafa“, která je symbolem Tanzanie). V r. 2009 společnost investovala 118 mil. US$ do stavby moderní výrobní linky (2500 t slínku /d) s mlecí a balící linkou (700 000 t /r). Generálním dodavatelem projektu byla čínská společnost CBMI Co. Ltd. V současné době provozuje TPCC 3 pecní linky s celkovou produkcí 1,15 mil. t slínku/r; pecní linka č. 2 s výměníkem (FLSmidth z r. 1970) je připravována k rekonstrukci (gen. dodavatel TCDRI Sinoma Group, do provozu 3Q14), dosavadní elektrostatické odlučovače budou nahrazeny hadicovými filtry a bude instalován moderní řídící PLC systém Siemens a nová mlecí a balicí linka; pecní linka č. 3 s výměníkem (FLSmidth z r. 1980) již rozsáhlou rekonstrukcí prošla, byl instalován surovinový analyzátor, linka má výrobní kapacitu 260 000 t/r. Pecní linka č. 4 (CBMI z r. 2009) produkuje 750 000 t/r, je 56


vybavena 5 stupňovým výměníkem, kalcinátorem, multifunkčním hořákem A TEC GRECO, hadicovými filtry DGE, chladičem ETA (Claudius Peters) a surovinovým analyzátorem Thermo Fisher. 4 cementové mlýny (3x FLSmidth, poslední: Sinoma TCDRI) disponují kapacitami 25-120 t/h. Společnost TPCC dodává jako hlavní produkty CEM I 42.5 (Twiga ordinary) a CEM IIB 32.5 (Twiga Extra). Po plánované rekonstrukci bude společnost TPCC dodávat 2 mil.t cementu ročně. WorldCement 8/2013,str. 38-42

VÚM/Kalt

329) Sub-Saharan stratégy Subsaharská strategie Vedoucí jihoafrický cementářský výrobce, PPC Ltd., datuje svůj počátek od r. 1892, kdy byla založena první jihoafrická cementárna, v r. 1910 byla společnost Pretoria Portland Cement Company kotována na johannesburgské burze. Dnes společnost PPC vlastní 8 výrobních závodů a 3 mlýnice cementu se sklady v Již. Africe, Botswaně a Zimbabwe, s celkovou produkcí okolo 8 mil. t cementu ročně. PPC rovněž produkuje kamenivo, metalurgické vápno, pálený dolomit a vápenec, přičemž cement a vápno exportuje i do dalších afrických zemí. Do r. 2016 hodlá expandovat o 40%. V r. 2013 stanul v čele společnosti PPC nový generální ředitel K. Gordhan, který se zaměřuje na jednání s vládou, dodavateli a bankami na dlouhodobém vládním infrastrukturním programu, kde se PPC hodlá angažovat v soukromoveřejném partnerství. Kromě udržení pozic na jihoafrickém trhu PPC plánuje expandovat na subsaharské trhy. Ve východní Africe získala společnost PPC 27% podíl etiopské společnosti Habesha Cement Share Comp.(HCSC) (za 100 mil. R) a 51% podíl v Rwandské společnosti Cimerwa (za 630 mil. R). Dále plánuje založit cementárny s celkovou výr. kapacitou 1 mil. t/r v Dem.rep. Kongo a Zimbabwe s náklady po 200 mil. US$; závod HCSC zahájí výrobu koncem r. 2015, jeho kapacita bude v budoucnosti zdvojnásobena na 2,8 mil. t/r. Ve Rwandě, kde má zatím společnost Cimerwa jedinou cementárnu o kapacitě 100 000 t/r, plánuje PPC zvýšit kapacitu na 600 000 t/r. Ve všech těchto zemích je v současné době nedostatek cementu a je očekáván další růst cementářské poptávky. Vzhledem k strategickému geografickému umístění Rwandy bude mít společnost PPC usnadněn vstup na subsaharské trhy. WorldCement 8/2013,str. 44-46

VÚM/Kalt

330) Africa´s cement industry: Financing for economic development Africký cementářský průmysl: financování ekonomického rozvoje Vicepresident jihoafrické finanční korporace Heavy Industries popisuje současné změny a příležitosti, kterým čelí příchozí na africký cementářský trh. Z hlediska cementářské spotřeby je Afrika nehomogenní oblast a lze ji rozčlenit na 5 odlišných regionů: východ, západ, jih, sever a střed, přičemž i v rámci těchto subregionů existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Průměrná cementářská spotřeba na obyvatele byla v r. 2012 na severu: 670 kg, v Jižní Africe 175 kg, na západě 151 kg, v střední Africe 122 kg, v severovýchodní 57


Africe 98 kg a ve východní Africe 91 kg. Během období 2002-2012 se celková spotřeba cementu (pův. přes 80 mil.t/r) zdvojnásobila na více než 180 mil. t/r. Poptávka byla uspokojována částečně místní produkcí sypkého cementu, částečně dovozem, a to jak slínku tak běžného cementu. Klíčovým pro růst cementářské spotřeby v Africe je rozvoj infrastruktury, urbanizace a mnohde rekonstrukce po následcích politických konfliktů. Afrika čelí deficitu dodávek elektrické energie, silniční a železniční sítě, letišť, přístavů. Odhaduje se, že Afrika potřebuje minimálně 10 mld. US$, aby byl umožněn adekvátní přístup k dodávkám elektrické energie. Africká rozvojová banka uvádí růst HDP za období 2000-2012 z 600 mld. US$ na asi 2200 mld. US$ a během dekády by se měl zdvojnásobit. Africká ekonomika roste tempem 5-6% ročně, rychle se rozvíjí infrastruktura a rostou investice do rozvoje průmyslových aktiv. Klíčoví hráči na cementářském trhu jsou nadnárodní společnosti Lafarge (zasoupena ve všech regionech), Holcim ( západ, sever, jih) a HeidelbergCement (západ a východ), a objevili se místní významné společnosti: Dangote Cement (výrobní kapacity v záp. Africe, expanduje na východ, do střední Afriky i na jih), jihoafrická společnost Pretoria Portland Cement (PPC), která rovněž expanduje, v současnosti na východ, dále ARM Cement – regionální výrobce ve vých. Africe s mlýnicemi v Keni a Tanzanii. Rozvoj infrastruktur v Africe je příležitostí pro růst cementářského průmyslu. Nicméně snadná dostupnost levných dovozů představuje hrozbu pro rozvoj místního cementářského průmyslu, vzhledem ke struktuře nákladů ve většině zemí, je často nákladově efektivnější cement dovážet. Politické prostředí je další důvod k obavám, časté politické změny negativně ovlivňují průmysl, rozvoj a udržitelnost místní výroby. WorldCement 8/2013,str. 47-50

VÚM/Kalt

331) 10 years experience with high dust SCR in cement plants 10 let zkušeností se selektivní katalytickou redukcí ve vysoce prašném prostředí v cementárnách V článku poskytují specialisté z Elex CemCat, společného podniku švýcarského výrobce, zaměřeného na katalytické čištění spalin, a Polysius Corp., výrobce cementářských technologických zařízení, zkušenosti z instalací zařízení SCR ve vysoce prašném prostředí (HD SCR) v cementárnách. Poprvé bylo zařízení HD SCR instalováno v provozních podmínkách v r. 2001 v německé cementárně Solnhofen, vybavené pecí s výměníkem bez předkalcinátoru o reálném denním výkonu okolo 1400 t slínku a spoluspalující odpadní paliva; jednotka SCR s klasickým vertikálním 6 vrstvým uspořádáním umožnila omezit emise NOx na 500 mg/Nm3. Nejzásadnější komplikací, která ovlivňuje návrh zařízení HD SCR (typ katalyzátoru a složení materiálu, plocha, celková délka, počet vrstev) v cementárnách a odlišuje je od zařízení HD SCR v tepelných elektrárnách (kde popílek je kulovitého tvaru a částice jsou atomizovány), je přítomnost problematického prachu z výměníku, s nepravidelnými plochými tvary s ostrými rohy, o 2-20x vyšších koncentracích, soudržnější, tvořeného chemickými sloučeninami, jako CaCO3, CaSO4, Al2O3 i SiO2, ovlivňujícími negativně systém HD SCR. V zásadě musí zařízení HD SCR v cementárnách čelit 4 deaktivačním mechanismům, působícím na katalyzátor: ucpávání katalyzátorových kanálků jemnými prachovými 58


částicemi, překrývání pórů makroskopickými vrstvami – zejména CaSO4, tvorbě nánosů podél katalyzátorového lože, bránících průtoku (bylo zjištěno, že inkrustace se vytvářejí po reakci ultrajemných částic CaCO3, účinkem SO2 přecházejích na CaSO3, dále oxidujících na CaSO4, a s přítomnými jílovými částicemi tvořících lepivé nánosy), chemické „otravě“ katalyzátoru vlivem nežádoucích reakcí mezi katalyzátorem a kontaminanty. Článek uvádí 2 případové studie. Italská cementárna Monselice, z r. 1954, modernizovaná v r. 1990, má jmenovitou výrobní kapacitu 2000 t/d, reálně produkuje 1600-1800 t/d. Pec má 4 stupňový výměník bez kalcinátoru; surovinou je vápenec z lomu Monti Barici se znatelným množstvím amonných sloučenin a jílu. Primární palivo je uhlí a ropný koks, bez spoluspalování odpadů nebo alternativních paliv. Výstupní teploty plynů z výměníku jsou do 340°C, s asi 6% vody a 2-4% kyslíku, s obsahem prachu 90-100 mg/Nm3 . Závod má povolený limit 700 mg NOx/ Nm3. Instalovaný systém SCR od společnosti Elex CemCat se vypořádal s jemnými částicemi i horizontálními inkrustacemi díky na míru navrženému systému odprášení a způsobu vedení proudu plynů ke katalyzátorovému loži. Výstupní hodnoty NOx v komíně se snížily pod 200 mg/Nm3 (z pův. 1000-1500 mg/Nm3), katalyzátor vydrží bez regenerace nebo náhrady 3-4 roky. Jihoněmecký závod Mergelstetten, používající jako surovinu vápenec se slínem, bohatým na jíly, má pecní linku o kapacitě 3000 t/d (reálně 2500 t/d) rovněž s 4 stupňovým výměníkem bez kalcinátoru, s využíváním 80-100% alterativních paliv, tvořících 16% vodní páry ve spalinách z výměníku o teplotě do 420°C, s nízkým obsahem SOx do 2 mg/ Nm3. Nejnovější verze systému SCR od společnosti Elex CemCat, provozovaná s vodným roztokem čpavku nebo močoviny, omezila výstupní hodnoty NOx v komíně rovněž pod 200 mg/Nm3. Benefitem systémů SCR je jednoduchý provoz a uspořádání, bez požadovaného přídavku tepla, díky umístění za výměníkem, odprášení brání zanášení katalyzátoru prachem (jakož i působení katalyzátorových jedů, jako je thallium), benefitem systému je i částečná redukce těkavých organických sloučenin. Náklady na údržbu a provoz jsou nízké. WorldCement 8/2013,str. 51-58

VÚM/Kalt

332) Mission: Tourah! Poslání: Tourah! Indická společnost Thermax Limited, divize Enviro, předkládá případovou studii o projektu modernizace a řešení regulace znečištění vzduchu v egyptské cementárně Tourah společnosti Tourah Portland Cement Company. Společnost Tourah Portland Cement Company byla založena v r. 1927, pecní linka č.8 v Tourahu byla instalována v r. 1957, redukce znečišťování byla řešena elektrostatickými odlučovači (ESP) a filtrací na štěrkovém loži (bypass na alkálie). Projekt modernizace zahrnoval nejmodernější hadicové filtry s pulzní regenerací (PJBF), zohledňující egyptský vládní program snížení znečištění (EPAP II). K instalaci hadicových filtrů byla částečně využita konstrukce dosavadních ESP odlučovačů. Celý projekt od návrhu přes výrobu po transport, demontážní a montážní práce až po integraci do automatického řídícího systému závodu a zprovoznění zajistila společnost Thermax Limited, divize Enviro. Systém využívá dlouhé hadicové filtry Thermax TKB s pokročilým systémem čištění TALP s použitím nízkého 59


tlaku, který zajištuje nízké provozní tlakové ztráty, nízkou spotřebu stlačeného vzduchu, delší životnost filtrů a nízkou hladinu hluku. Filtry série TKB jsou speciálně navrženy pro vysoké vstupní prachové zatížení. Kouřové plyny vstupující do tělesa filtru jsou směřovány vzhůru speciálně navrženou přepážkou, tato 90° změna směru pomáhá při odloučení značného množství prachu na vstupu, a tím snižuje prachové zatížení hadic a zvyšuje jejich životnost. Detailní plánování umožnilo zkrátit trvání odstávky linky na pouhých 45 dní. WorldCement 8/2013,str.59-64

VÚM/Kalt

333) Keeping an eye on Ketton´s kiln Dohlížení na pec cementárny Ketton Společnost Thermoteknix Systems Ltd. představuje instalaci vizualizačního SW pecního pláště na peci č.8 v závodě Ketton. V r. 1993 instalovala na této peci skenner verze THP6, který běžel bezchybně až do ledna 2010, kdy byl instalován zcela nový Thermoteknix skenovací systém rotační pece s vysokým rozlišením Centurion TK50 s vizualizačním software WinCem Graphic 8. Po 2 letech byl přidán termodynamický modul WinCem s řadou funkcí včetně tepelné ztráty pece, algoritmu, vypočítávajícího skutečné finanční náklady tepla, vyzařující z pecního pláště a poskytovat detailně profily kontinuální tepelné expanze po celé délce pece. SW nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, nejnovější 64 bitové počítačové procesory s novými ikonami a bilineárním filtrováním a poskytuje podrobné tepelné zobrazení pece ve formátech 2D a 3D. Skener Thermoteknix Centurion TK50 již úspěšně předpověděl četné potenciálně kritické poruchy systému včetně nebezpečného horkého bodu na pecním plášti vlivem selhání žáruvzdorné vyzdívky, čímž se předešlo vážné deformitě pece. Modul Thermodynamics měří za účelem výpočtu tepelných ztrát v pecním plášti řadu proměnných v prostředí, např. nepřetržité monitorování větru pomocí anemometru, namontovaného vedle skeneru. Toto vybavení umožňuje dispečinku sledovat tepelné ztráty v časovém průběhu, identifikovat neefektivní režim a včas provést úpravy (nastavení hořáku, apod.). Dlouhodobé údaje pak umožní lépe pochopit chování pece v různých situacích. Do grafického rozhraní WinCem jsou začleněny rovněž náklady na provoz ventilátorů, skluz nosných prstenců, s hrozbou ovality, aj. Systém je kompatibilní s Windows 8 (min.Windows XP a novější). Skener Thermoteknix Centurion TK50 je vybaven optickými kabely. V balíčku Thermodynamics, dodaném pro pec v Kettonu, je k dispozici ještě infračervená radiometrická kamera ThermaScope SLK pro kontrolu hořákové zóny pece, a další kamera, instalovaná v chladiči. WorldCement 8/2013,str.65-68

VÚM/Kalt

334) Gathering monitoring momentum Získávání monitoringu hybnosti Francouzská společnost HGH Systèmes Infrafouges představuje své systémy pro nekontaktní monitorování teploty v pyroprocesních zařízeních. V cementářském průmyslu jsou využívány infračervený liniový snímač pro 60


sledování teploty pláště rotační pece, pyrometrická kamera pro měření v hlavě rotační pece, teplotní monitoring roštu chladiče slínku. Infračervené skenery pro monitoring teploty pecního pláště dosud nejsou v provozech příliš rozšířeny, přestože jsou dostupné již asi 30 let, a přestože jejich používání přináší velké výhody při provozování rotační pece (detekce horkých bodů na plášti umožní včasný zásah –opravu poškození vyzdívky, úpravu nasměrování hořáku, umožní předejít osové deformaci pece) a nákladovou úsporu redukcí odstávek. Průvodní software HGH KilnScan 3D kontinuálně dodává na monitor ve velínu vypočítané údaje o tloušťce vyzdívky v reálném čase, vyhodnocení rizik mechanických stresů RP při zjištění tepelné distorze pece. Článek uvádí konkrétní instalace pecního IR skeneru společností HGH Systèmes: 3 pece na mokrý provoz v alžírské společnosti ERCO, krátká pec na suchý způsob společnosti Lafarge Italy, 3 skenerový systém dlouhé mokré pece v anglickém Westbury. Monitoring pálícího pásma v peci umožňuje měřit teplotu na několika místech v hlavě pece a sledovat v reálném čase plamen hořáku pomocí systému dvojitého barevného pyrometru a TV kamery se software Pyroscan. Monitoring teploty na slínkovém loži v roštovém chladiči vyvinula společnost HGH Systèmes před více než 20 lety ve spolupráci se společností Lafarge, jedná se o 2 rozměrnou skenovací termokameru s mimořádně velkým zorným polem, umožňující rozšířený rozsah měření teploty slínku (100°C - 1300°C), a využití k ovládání proudění vzduchu a rekuparaci tepla a optimalizaci nákladů. WorldCement 8/2013,str.69-72

VÚM/Kalt

335) The keys to improvement Klíče k zlepšení Německá společnost RHI AG, specializující se na lité žárovzdorné materiály, seznamuje v článku s využitím bezcementových žárovzdorných odlitků, které byly poprvé uvedeny v cementářském průmyslu v r. 2010. Žárovzdorné odlitky s velmi nízkým obsahem cementu vázané na bázi sol gel poskytují řadu výhod: menší citlivost na teplotní podmínky během instalace s rychlejším možným zahájením vysokoteplotního procesu v peci, jednoduchou aplikaci, lepší chemickou odolnost vůči chemickému a mechanickému namáhání a tedy delší trvanlivost, a jsou proto využívány v nejkritičtějších exponovaných částech pece. Jeden z nejnovějších produktů společnosti RHI AG, CARSIT SOL M10-6, na bázi mulitu a SiC4 byl použit i v představovaných konkrétních aplikacích: 2 závodech společnosti Titan Cement Egypt. V závodě Beni Suef vyřešilo použití tohoto žáruvzdorného materiálu trvající problémy (vzhledem k vysokému mechanickému zatížení) s původní magnezitovou vyzdívkou v okruhu ústí, a v závodě Alexandria byl tento litý prvek stejně úspěšně použit pro žáruvzdorný kruhový pás v oblasti hořáku předkalcinátoru. WorldCement 8/2013,str.73-76

61

VÚM/Kalt


336) Remedial measures to enhance refractory life at the kiln outlet Opatření k zvýšení životnosti vyzdívky ve výstupu z pece Indická společnost UltraTech Cement Ltd. poskytuje postup podstatně zvyšující životnost vyzdívky na výstupu z pece při efektu rozšířeného hrdla ve špičce pece. V oblasti výstupu z pece spolupůsobí na vyzdívku několik negativních faktorů: tepelný stres, vysoká abraze od slínku a vracení slínkového prachu, vysoký relativní pohyb při nedostatečném ochlazování okruhu ústí a neobvyklé expanzi pláště, uvolňování vyzdívkových cihel, tvorba nánosů na vyzdívce u špičky hořáku (tzv. „nosorožcův roh“), aj. Při pozorování a analýze poruch vyzdívky (průměrná životnost v exponované oblasti 4-6 měsíců) byla identifikována deformace pecní koncovky s prodloužením o 40 mm, které způsobilo trhliny kolem uchycení desek ve výstupním sektoru. Účinným řešením se ukázalo přidání doplňkové desky za uchycovací kruh v peci s efektem rozšířeného hrdla. To pomůže pokrýt mezeru nad uchycovacím kruhem hladkým přesunutím přilehlého vyzdívkového kruhu. Nerezové desky mohou být vsunuty mezi desku ve výstupním sektoru a pecní plášť, kde je mezera pozorována kvůli efektu rozšířeného hrdla, aby minimalizovaly ohýbání výstupního sektoru při tepelném procesu. Maltová vyzdívka by měla být provedena ve výstupní oblasti pece minimálně pět kruhů za hlavním uchycovacím kruhem (článek obsahuje názorný nákres). WorldCement 8/2013,str.77-79

VÚM/Kalt

337) Switching to natural gas Přechod na zemní plyn Ve spolupráci s technickým střediskem (Manufacturing Performance Center) společnosti Holcim US pomohla společnost Cinar Ltd, zabývající se optimalizacemi konstrukcí pyroprocesních technologických zařízení, vyřešit optimální dávkování paliva aplikací metody matematického modelování výpočetní dynamiky tekutin (MI CFD) se zkoumáním interakcí mezi materiálovým tokem a tokem paliva. Snaha redukovat výrobní náklady vede cementářský průmysl k využívání alternativních paliv, což vede k široké různorodosti fyzikálních a chemických vlastností, projevujících se na výkonu provozního zařízení a jakosti produktu. Optimalizace kombinace spoluspalovaného alternativního paliva s konvenčním fosilním palivem, umožněná na základě pochopení aerodynamiky spalování, se zjišťuje pomocí interpretace chování modelových fyzikálních směsí, a vedla v posledních letech k úspěchům, jako snížení tlakové ztráty v cyklonu, zvýšení účinnosti zachycování prachu, účinné konstrukci pecního hořáku a předkalcinátoru, jejichž benefitem je snížení energetické náročnosti procesu. Zjednodušené matematické modely pece, předkalcinátoru, jsou založeny na empirických vztazích, popisujících fyzikální a chemické procesy s pomocí komplexu diferenciálních rovnic, vyjadřujících hmotnostní a tepelné bilance. S pomocí grafického znázornění MI CFD umožňují simulovat chování systémů při různých režimech (tepelných podmínkách, palivových poměrech, dávkování surovin) a způsobech tvarování provozního zařízení. Úkolem uváděných případových studií bylo nalezení optimálního způsobu uspořádání hořáku, pyroprocesního technologického zařízení a dávkování paliva při přechodu na 62


využívání zemního plynu. Zemní plyn má oproti uhlí či ropnému koksu odlišné charakteristiky plamene a přenosu tepla. Adiabatická teplota plamene (základní vlastnost plamene) zemního plynu je o 100°C nižší než u uhlí, ale v praxi je tento rozdíl vyvážen možností zapálit zemní plyn při nižším přebytku vzduchu než pevné palivo díky relativní snadnosti dosažení dobrého míchání plynného paliva se vzduchem. Převažující způsob přenosu tepla v peci je tepelnou radiací; plynový plamen vyzařuje méně (je méně svítivý) než plamen práškového pevného paliva, protože pevné částice paliva vyzařují energii z plamene do okolí velmi účinně. (Emisivita plynového plamene zřídka překročí hodnotu 0,5, zatímco svítívý plamen pevného paliva se blíží intenzitou vyzařování limitní hranici „černého tělesa“). Částice slínku a prachových částic surovinové moučky však podporují přenos tepla plynového plamene a rozšiřují tak jeho radiační příspěvek v zařízeních jako kalcinátor a výměník. Nicméně vyšší teplota plynového plamene (vlivem nižšího přenosu tepla) více přispívá k tvorbě NOx rozkladem molekul dusíku, a tento jev se výrazněji projevuje v předkalcinátoru než v peci (teploty v kalcinátoru jsou relativně nízké vzhledem k probíhajícím endoternním kalcinačním reakcím. Probíraná pyroprocesní zařízení společnosti Holcim, při jejichž provozování docházelo po přechodu na využívání zemního plynu k vývoji NOx popř. k výrobním ztrátám byla: A) a B) dlouhé pece na mokrý způsob, C) předkalcinátorová pec, D) přímočaře uspořádaný kalcinátor. Na na základě výsledků studie MI CFD byly konkrétní spalovací procesy optimalizovány – tak, aby byl vyrovnán nižší přestup tepla plynového plamene. WorldCement 8/2013,str.81-86

VÚM/Kalt

338) Lime and lean gases Vápno a chudé plyny Článek společnosti Cimprogetti seznamuje s případovým řešením optimalizace provozu vysokokapacitní vápenické pece, vytápěné chudým plynem a s úspěšným zprovozněním 3 takových pecí indické ocelářské společnosti JSW Steel Ltd.. Dvojitá šachtová rekuperační vertikální pec (TSR) s paralelním průtokem horkého plynu a suroviny a kapacitou 600 t/d má být z důvodu provozních nákladů vytápěna chudým plynem, s minimalizací negativních vlivů na výkon pece a ekologii. Indická ocelářská společnost nepoužívá při výrobě železa vysokopecní technologii, nýbrž technologii Corex, vyvinutou rakouskou společností Voest-Alpine Industries, kdy je k redukci oxidů železa místo koksu používáno nekoksovatelné uhlí a kyslík. Během procesu vzniká jako vedlejší produkt plyn, obsahující hlavně vodík a oxid uhelnatý, s výhřevností asi 1800 kcal/m3, který je používán jako palivo. V poslední době používá společnost JSW pro výrobu vápna i směsný plyn, který je směsí vysokopecního a koksárenského plynu o výhřevnosti 1700 +/10% kcal/m3. Nová pecní konstrukce společnosti Cimprogetti (CIM-RD) je vybavena kruhovou křížovou sekcí a inovovaným tlakovým dávkovacím systémem, složeným z rotačního výsypného podavače s hydraulicky ovládaným krytem, podávajícím vápenec netradičně během cyklu. Předností tohoto systému je lepší řízení teploty kouřových plynů, minimalizace časové prodevy po každém cyklu, snížení denního počtu cyklů s maximalizací času výpalu, a zvýšení denní produkce. Distribuční zařízení vápence, umístěné 63


pod dávkovacím systémem, umožňuje směrování dávky suroviny buď do středu pece nebo k obvodu šachty, čímž jsou vytvářeny 2 různé gradace vápence s optimalizovaným rozdělením velikostí kamenů. K vyhodnocení procesu při vytápění pece chudým plynem byla použita simulace pomocí výpočetní dynamiky tekutin (CFD) s využitím teplotních údajů pecního pláště, vnitřních částí pece plynů a rozptýleného materiálu a sledován způsob přenosů tepla v různých úrovních pece, kinetika v různých spalovacích sekcích, rozdělení chladícího vzduchu. Bylo zjištěno, že při dodržení požadavku perfektního rozdělení materiálu v peci bez vytváření segregací, pokročilém rozdělovacím palivovém systému, sledování teploty, optimální geometrii a konfiguraci křížového kanálu a pokročilém řízení vypouštěcího systému lze udržet vysokou účinnost vápenické pece při širší variabilitě alternativního paliva aniž by byly nutné vyšší dodatečné náklady. WorldCement 8/2013,str.87-90

VÚM/Kalt

339) Vertical lime kiln utilises new suspended work platform Vertikální vápenická pec používá novou závěsnou pracovní plošinu Americká společnost Bricking Solutions představuje v článku unikátní řešení pro udržbu vyzdívky na vertikální peci, které bylo použito v cukrovarnickém průmyslu. Společnost Bricking Solutions dodává instalační vyzdívková zařízení pro cementářské, vápenické aj. pece již přes 40 let, ale dosud je navrhovala především jako horizontální řešení- kromě vertikálních opěr pro plošiny u výměníkových věží v cementárnách. Americká cukrovarnická společnost Amalgamated Sugar nedávno instalovala šachtovou vápenickou pec Eberhardt KR8.0. Dodavatel vyzdívek, společnost JT Thorpe & Son, Inc. instalovali 6 dílnou žáruvzdornou vyzdívku s využitím stavebního výtahu a vnitřního kladkostroje. Jakmile byla vyzdívka instalována a pec v provozu, společnost Amalgamated Sugar potřebovala vhodný přístup pro kontrolu a případné opravy vyzdívky, protože nebyl již vyhovující složitý systém lešení, vyžadující nejméně 2 dny práce, včetně komplikace pouze jediného vstupu do pece, a s nutností zvedat materiál a nástroje jeřábem, a dodala vlasní návrh řešení, efektivní a bezpečný. Společnost Bricking Solutions používá pro své instalace (nejznámnější: vyzdívací stroj " Ez flexx" a přístupové rampy) hliníkový materiál 6061 T6 s vysokou pevností a nízkou hmotností, z něhož zkonstruovala lehkou pracovní plošinu o nosnosti 2722 kg, s kladkostrojem, který lze mít pronajatý. Plošina s rámem je modulární, vybavená 6 bezpečnostními kladkostroji Safeworks LLC s brzdícími kabely a možností pozastavení, ovládací skříní, a elektrickou kabeláží. Plošina odstraňuje namáhavé přenášení materiálů a umožňuje pracovníkům práci v pohodlné výšce s 360° přístupem do prostoru. Toto řešení pracovní plošiny bude společnost Bricking Solutions nadále využívat pro výměníkové věže v cementářském průmyslu. WorldCement 8/2013,str.91-94

64

VÚM/Kalt


340) World news Novinky ze světa Společnost Gebr. Pfeiffer dodá turecké cementářské společnosti Limak Cement Group 7 vertikálních válcových mlýnů, které nahradí v rámci rekonstrukčního projektu stávající kulové mlýny v závodech Pinarhisar, Ankara a Balikesir. V závodě Pinarhisar budou instalovány: surovinový mlýn MPS 4000 B s pohonem 2000 kW, kapacitou 250 t/h a jemností výstupu ≤ 12% R 90 µm a velkoprostorovou konstrukcí, vzhledem k vysokému objemu sušícího plynu kvůli vysoké vlhkosti suroviny, mlýn MPS 4750 na mletí portlandského cementu o jemnosti 3500 cm2/g, s kapacitou 180 t/h a instalovaným pohonem 4000 kW a mlýn MPS 2800 BK na mletí ropného koksu s pohonem 700 kW, kapacitou 30 t/h a jemností výstupu ≤ 2% R 90 µm. Do závodů Ankara a Balikesir budou dodány cementové mlýny MPS 4570 BC a surovinové mlýny MPS 4000 B. V r. 2013 bude instalováno 5 mlýnů, zbylé 2 pak v r. 2014. Součástí dodávky je instalace a uvedení do provozu. Nigerijská společnost Dangote Cement Plc. ohlásila úspěšné hospodářské výsledky za 1. pololetí r. 2013, hrubý zisk dosáhl 132,1 mld. N, což je vzrůst o 43,8% oproti stejnému období minulého roku. Provozní zisk se rovněž zlepšil na 111,1 mld. N, což je meziroční vzrůst o 45,4%. Prodeje vzrostly, dle sdělení generálního ředitele, během tohoto období o 29,4% na 6,76 mil. t. Cementářská výrobní kapacita v Nigérii v současné době dosahuje 19,25 mil. t/r, do konce r. 2016 je plánováno její zvýšení na 55 mil.t/r investicí 2,5 mld. US$. Tržní podíl společnosti setrval v 1. pololetí r. 2013 na asi 62%, ceny zůstaly stabilní. Silný růst byl dosažen zahájením výroby v zprovozněném závodě Ibese v 1Q12 a zvýšením produkce závodu Obajana (v 1Q12 zprovozněna nová linka č. 3), navzdory zastavení provozu závodu Gboko v lednu. Společnost CEMEX oznámila nárůst konsolidovaných čistých tržeb ve 2. čtvrtletí 2013 o 4 % oproti shodnému období roku 2012 na 4 mld. US$. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostla o 4% na 730 milionů USD ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012. Kontrolní úrokový výnos vykázal ztrátu 152 mil. US$ oproti ztrátě 187 mil. US$ v 2Q12. V severní Evropě se čisté tržby za druhé čtvrtletí roku 2013 snížily o 1% na 1,088 mil.US$ a provozní EBITDA klesla o 11% níže než ve stejném období loňského roku. Ve Spojených státech vykázal CEMEX čisté tržby ve výši 868 mil.US$ v období 2Q13, tedy o 9% výše oproti stejnému období v roce 2012. Provozní zisk EBITDA se zvýšil na 80 mil. US$ v období 2Q13, ve srovnání s 27 mil. US$ v 2Q12. Operace v Asii dosáhly růstu čistých tržeb o 14% za 2Q13, na 162 mil.US$, oproti 2Q12, a provozní EBITDA vzrostla o 29% oproti stejnému období loňského roku. V Jižní a Střední Americe a Karibiku byly vykázány čisté tržby ve výši 561 mil. US$ v průběhu 2Q13, což představuje nárůst o 6% oproti stejnému období roku 2012, provozní EBITDA vzrostla v průběhu 2Q13 o 12% na 211 mil. US$ . Čisté tržby v Mexiku vzrostly o 2% ve 2Q13 na 847 mil. US$, ve srovnání s 833 mil. US$ ve 2Q12, provozní EBITDA však klesla o 17% na 250 mil. US$ ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Cemex Latam Holdings S.A. (CLH) dosáhl zvýšením cen a díky posílení stavební aktivity v oblasti konsolidovaného čistého zisku 431 mil. US$ v 2Q13, o 8% víc oproti 2Q12, provozní EBITDA se zvýšila o 16% na 166 mil. US$. 65


Společnost Loesche dodá vertikální válcový mlýn LM 4600CS2 čínské společnosti Hebei Jintaicheng Building Materials Shareholding Co.Ltd., založené r. 2009 v městě Shahe, a produkující ročně 500 000 t granulované vysokopecní strusky. Mlýn na její mletí bude s výkonem pohonu 3150 kW a kapacitou 90 t/h bude dodávat produkt o jemnosti 4500 dle Blaina. Nyní instalovaná zakázka byla objednána v r. 2011. Indická pobočka Holcim plánuje vnitřní restrukturalizaci s cílem jejího zjednodušení a zvýšení růstového potenciálu. Holcim čeká na schválení ohledně zvýšení svého podílu ve společnosti Ambuja Cements Ltd. na 61,39%, zatímco Ambuja Cements získá 50,01% podíl společnosti Holcim v ACC Ltd. ACC i Ambuja budou provozovány jako samostatné subjekty se zachováním jejich vlastních značek a tržní strategie. Kromě zjednodušení struktury povedou změny ve skupině k větší koncové kooperaci mezi společnostmi. Transakce vytvoří základ k budoucímu růstu indického holdingu Holcim, po etapách, asi po 2 letech, přinese očekáváný roční synergický výnos ve výši 150 mil. US$, na kterém se budou podílet obě společnosti dodávkovým řetězcem, sdílenými službami a optimalizací pevných nákladů. Společnost Lafarge sdělila své hospodářské a finanční výsledky za 2.čtvrtletí a 1. pol. r.2013. V období 1H13 se tržby snížily o 2% na 7,2 mld. € a EBITDA klesla o 9% na 1,3 mld. €, avšak výkonnostní a inovační opatření společnosti vytvořily v souladu se stanovenými cíli přínos k EBITDA 260 mil. € v 1H13. V r. 2013 plánuje společnost Lafarge vytvořit navýšení EBITDA 650 mil.€. Koncem června činil čistý dluh činil 11,9 mld. €, což je zlepšení o 0,7 mld. € oproti stejnému období minulého roku. Skupina si klade za cíl snížit čistý dluh na méně než 10 mld. € tento rok a pod 9 mld. € v r. 2014. Celková EBITDA klesla v 2Q13 na 922 mil. €, o 3% oproti 2Q12. Čisté tržby setrvaly v 2Q13 na 4,1 mld. € Objemy prodeje ve druhém čtvrtletí letošního roku byly ovlivněny špatnými povětrnostními podmínkami a nedostatkem paliva v Egyptě; klesly z 38,4 mil.t v 2Q12 na 36,5 mil.t v 2Q13. Prodeje čerstvého betonu činily 8,3 mil. m3 v období 2Q13 oproti 8,6 mil. m3 v 2Q12. Objem prodeje kameniva se rovněž snížil, o 1%. V 1H13 bylo prodáno 65,2 mil. t cementu a 83,8 mil. t kameniva, poklesy u obou produktů činily 4%, prodeje čerstvého betonu se snížily z 15,7 mil. m3 v období 1H12 na 15 mil. m 3 v 1H13. Na regionálních úrovních byla v obdobích jak 2Q13, tak 1H13 EBITDA rozdílná: v Latinské Americe EBITDA vzrostla jak v 2Q13 a 1H13, o 7% resp. 1%, v Asii se zvýšila o 16% v 2Q13 v porovnání s 2Q12 a o 17% v 1H13. V Severní Americe v 2Q13 klesla o 8%, ale vzrostla o 17% v 1H13. Západní a střední a východní Evropa vykázaly pokles EBITDA o 38% a 48% v 1H13, a 14% a 21% v 2Q13. Pro Blízký východ a Afriku byl vykázán pokles o 1% v 2Q13 a o 10% v 1H13. 5 závodů společnosti CEMEX v USA získalo certifikát ENERGY STAR® od Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) za energetickou účinnost. Závody CEMEX provádějí projekty na snižování spotřeby energie, zlepšování monitorovacích technologií a zvyšují povědomí zaměstnanců o úkonech, zaměřených na snížení spotřeby energie. Certifikaci již získaly závody: Brookswille a Miami z Floridy, Clinchfield z Georgie, a Fairborn, Ohio a Victorwille z Kalifornie. Závod Clinchfield získal certifikát již posedmé, Miami potřetí a Fairborn, Victorwille a Brookswille podruhé.

66


Společnost Calderys, dodavatel žáruvzdorných řešení, zvýší svou přítomnost v regionu Asie a Tichomoří akvizicí japonského výrobce monolitických žáruvzdorných materiálů (žárobetony, prefabrikáty, plastické a dusací směsi), Tokai Ceramics Co.Ltd., sídlícího u města Nagoya. V Indonésii společnost Calderys podepsala dohodu o založení společného podniku se společností PT Indoporlen, indonéským výrobcem žáruvzdornin, která ustanovuje Calderys jako majoritního akcionáře, společností Indoporlen založená skupina Halim bude vedena indonéskými akcionáři. Vytvořené joint venture zároveň sdružuje i sesterské společnosti PT Bina Surindah Cemerlang a PT Indoporlen Sakti. WorldCement 9/2013,str.11-16

VÚM/Kalt

341) Worldwide – appointments round-up Světem – přehled jmenování Ve společnosti Aumund Fördertechnik GmbH Dr. M.Mutz převezme vedení divize Cement Dr. M.Mutz, kde bude mít na starosti prodeje nových zařízení a rekonstrukcí. Od dubna 2012 řídil divizi Mineral Processing (Mining & Minerals). Irský cementářský konglomerát Cement Roadstone Holdings (CRH) oznámil jmenování A. Manifolda generálním ředitelem v důsledku odchodu do důchodu dosavadního generálního ředitele M. Lee. Manifold pracoval v CRH od r. 1998 a zastával řadu vedoucích pozic (ředitel vývoje, generální ředitel sekce Europe Materials Division ). Od r. 2009 byl členem správní rady a provozním ředitelem. Společnost Donaldson Company, Inc. jmenovala A. Cecere do představenstva společnosti s působností od 27.9.2013. Od roku 2007 působil jako finanční ředitel a místopředseda společnosti US Bancorp. Společnost Ash Grove vybrala S. E. Tomlinsona do funkce viceprezidenta sekce Manufacturing- Midwest region po odchodu E. Pierce do důchodu. E. Pierce byl zapojen do řady projektů, jako instalace odlučovačů v Louisville za 25 mil. US$, a rozšíření závodů Foreman a Chanute .Tomlinson, který má zkušenosti v odvětví výroby cementu, a zastával pozice ve společnostech Lehigh Hanson, Mountain Cement Company, Heidleberg Technology Center, a Cemex / Southdown, nastupuje v polovině srpna 2013. WorldCement 9/2013,str.16

VÚM/Kalt

342) In brief Stručně Skotský závod Dunbar společnosti Lafarge Tamac oslavil 50leté výročí svého trvání. 3 zaměstnanci závodu dostali na oslavě ceny za dlouhou službu (35 let) společnosti. Společnost Donaldson Company Inc. plánuje rozšíření svých zkušebních laboratoří v minnesotské pobočce s investicí 10 mil. US$, což

67


společnosti umožní zvýšení zkušebních výkonů filtračních produktů pro různé klimatické podmínky. V polovině června bylo v lomu Medford společnosti Lafarge North America dosaženo trvání 36 let bez nehody a ztráty času. Britská cementárna Tilbury společnosti Cemex oslavila v červnu vyrobení milionté tuny cementu. Od zahájení provozu v r. 2009 závod snížil svou energetickou spotřebu o 28%. WorldCement 9/2013,str.16

VÚM/Kalt

343) Events Události 12th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition, pořádaný 8.10.10.2013, Antalya, Turecko (www.tcma.org.tr/Technical_Seminar) BICES 2013, pořádaný 15.-18.10.2013, Peking, Čína (www.e-bices.org) 8th Middle East CemenTrade, pořádaný 22.-23.10.2013, Istanbul, Turecko (www.cmtevents.com) IEEE West Coast Cement Industry Technical Meeting, pořádaný 24.25.10.2013, Victorville, Kalifornie, USA (www.ieeewestcoast.com) 18th Arab International Cement Conference and Exhibition, pořádaná 11.-13.11.2013, Dead Sea, Jordánsko (www.aucbm.org) 13th NCB International Seminar on Cement and Building Materials, pořádaný 19.-22.11.2013, new Delhi, Indie (www.ncbindia.com) WorldCement 9/2013,str.12

VÚM/Kalt

344) New data for cement industry shows reductions in CO2 emissions Nové údaje pro cementářský průmysl ukazují redukci emisí CO2 Kapitola „Keynote“ v tomto čísle časopisu World Cement předkládá údaje Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Iniciativy udržitelného cementářského vývoje (CSI), a poskytuje výsledky z dobrovolné informační databáze „Oprávnění získávání číselných údajů“ (GNR), která shromažďuje aktuální údaje o průmyslových emisích. Cementářský průmysl má při snižování globálních emisí uhlíku důležitou roli. Přesné informace umožňují CSI, a ta posléze svým členům, identifikovat technologické faktory a rozvíjet praktické strategie pro zmírnění emisí. Údaje, shromážděné GNR, poskytují důkazy o setrvalém trendu v snižování emisí CO2 /t produktu, jehož je dosahováno v odvětví výroby cementu od roku 1990. Podle údajů GNR z r. 2011 (www.wbcsdcement.org / GNR), cementářský průmysl od roku 1990 snížil emise CO2 / t cementového výrobku o 17%, a to navzdory růstu produkce v této době. Důvodem jsou: investice do efektivnějších pecních technologií, rostoucí využívání alternativních paliv, jako je biomasa, snížování obsahu slínku v produktech, pokles spotřeby elektřiny o 8% / t cementu od roku 1990. V roce 2001 vyvinula CSI ve spolupráci s WBCSD a Ústavem pro světové zdroje (WRI) a v návaznosti na dohodu svých členů metodiku pro 68


výpočet a vykazování emisí, protokol "CO2 a energetické účetnictví a výkaznictví pro cementářský průmysl" (www.wbcsdcement.org/co2protocol; dále jen "CSI protokol"), který poskytuje harmonizované a transparentní údaje z cementářských závodů ohledně emisí skleníkových plynů. Na základě údajů z databáze GNR a protokolu CSI mohou být uplatňovány vnitrostátní strategie k ovlivňování cementářských výrobců k využívání efektivnějších způsobů výroby. V některých oblastech databáze pokrývá více než dvě třetiny cementářské výroby (96% v Evropě, 76% v Severní Americe a 72% v Brazílii). Pokrytí v Číně je přibližně 5%. Přestože bylo dosaženo pokroku ( v r. 2011 byly např. zahrnuty do GNR 4 nové země: Egypt, Maroko, Filipíny a Thajsko), zvýšení účasti čínského odvětví cementu v GNR zůstává vysokou prioritou pro CSI. Databáze je řízena nezávislou třetí stranou, servisním poskytovatelem; data jsou ověřována nezávisle na podnikové úrovni zúčastněných společností, což je velmi spolehlivý zdroj informací; shromažďování údajů je v souladu s antimonopolními zákony, takže důvěrné informace o jednotlivých právnických subjektech a závodech nejsou zveřejňovány a zpřístupněny, data jsou smluvně chráněna a zabezpečena. Jednotliví účastníci mohou zobrazit pouze zprávy individuálních firemních dat nebo souhrnných výsledků. Zúčastněným společnostem pomáhá databáze GNR v řízení energií a úrovně emisí, pecních technologií a výběru paliv. Systém GNR je otevřenou platformou, podporující globální cementářské výrobce k připojení a přispění svými údaji k co nejširší informační základně pro analýzu a využití. WorldCement 9/2013,str.19-26

VÚM/Kalt

345) XXX Technical Congress FICEM-APCAC 30. technologická konference FICEM-APCAC Konference je letos pořádána v peruánské Limě, 2.-5.9.2013, a jako obvykle poskytne fórum pro širokou výměnu zkušeností, nejlepších výrobních praktik a seznámí s iniciativami udržitelnosti cementářského průmyslu v Latinské Americe. Připojená mezinárodní výstava představí poslední technické inovace a delegáti dostanou příležitost zúčastnit se školícího semináře o „Odhadové metodice emisí CO2 v cementářské výrobě“ i navštívit nedávno modernizovaný závod Atocongo společnosti UNACEM o výrobní kapacitě 5,5 mil. t cementu (4,8 mil. t slínku) ročně. Technologické přednášky zahrnují 9 tematických okruhů: udržitelnost cementářského průmyslu, opatření v cementářském průmyslu k ochraně životního prostředí, optimalizace výrobního procesu (výpal slínku, spoluspalování, opravy, filtrační technologie, balení, mletí, bezpečnost, environmentální certifikace. WorldCement 9/2013,str.27-29

VÚM/Kalt

346) Merger & expansion in Peru Fúze a expanze v Peru Článek přibližuje vývoj cementářské společnosti UNACEM v Peru, a modernizaci její cementárny Atocongo. Peruánský HDP se v r. 2012 zvýšil o 6,3% (druhý nejrychlejší růst v Latinské Americe), setrvává v růstu 14 po sobě 69


následujících roků. Sektor stavebnictví vzrostl oproti r. 2011 o 15,2% ( obytná výstavba, infrastruktura i nákupní centra), odhady růstu pro r. 2013 jsou 6% pro HDP a 10% pro stavebnictví. Společnost UNACEM vznikla 1.10.2012 sloučením společností CEMENTOS Lima a CEMENTOS Andino, s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, provozních synergií a významné úspory nákladů. Je pokračovatelem téměř 60 letých zkušeností peruánského cementářského průmyslu. Disponuje celkovou instalovanou kapacitou 7,6 mil. t cementu ročně ze 2 závodů: cementárna Condorcocha (Junín) , v n.m. výšce 3950 m, po modernizaci a rozšíření v r. 2012 roční výrobní kapacita 1,8 mil. t slínku resp. 2,1 mil. t cementu; cementárna Atocongo (Lima) má roční výrobní kapacitu 4,8 mil. t slínku resp. 5,5 mil. t cementu. Společnost UNACEM vyrábí široké produktové portfolio, sypký i balený cement (24,5 a 74,6% tržeb). Závod Atocongo, který se v letošním roce otevře exkurzi návštěvníků z XXX. technologické konference FICEM-APCAC, pořádané v Peru, je umístěn jižně od Limy, nedávno prošel modernizací a rozšířením, a nyní patří k největším v Americe. Má 2 pecní linky od společnosti FLSmidth o výkonech po 7500 t/d, s 6 stupňovými výměníky (2 věže) FLSmidth ILC, resp. FLSmidth ILC-SLC, hořáky výměníků CBG- FLSmidth, pecními hořáky Duoflex- FLSmidth, IR skenerem pecního pláště, s možností paliva: uhlí / ropný koks/ ropa/ zemní plyn, chladiče slínku: CrossBar resp. Coolax (oba FLSmidth). Odprášení pece zajišťují hadicové odlučovače Fuller, odprášení chladičů elektrostatické odlučovače. 4 surovinové mlýny jsou válcové lisy Polysius o výkonech 310 t/h, 2 uhelné mlýny jsou od společnosti KHD a FLSmidth, k mletí slínku je používán drtič HRB – FLSmidth, 4 válcové lisy Polysius (po 115 t/h), 3 kulové mlýny Krupp- Polysius (2x120 t/h, 1x70 t/h). Směsné silo je Claudius Peters o obsahu 28 000 t, stohovač a zakladač je typu Schade- 1700 resp. 1200 t/h; slínkové silo má kapacitu 300 000 t; korečkové elevátory jsou od společnosti Aumund, dopravníky- FMC, 6 balicích / plnících linek - od společnosti Haver & Boecker. Provoz je řízen řídícím systémem Siemens –Cemat –PLC S7, složení směsi je stanovováno rentgenovou fluorescenční analýzou. (Siemens SRS 3000 & Bruker S4 Pioneer). WorldCement 9/2013,str.32-39

VÚM/Kalt

347) Expanding capacity in Colombia Rozšíření kapacity v Kolumbii Hlavním cementářským výrobcem v Kolumbii je v několika zemích působící skupina Argos (cement, energie, uhlí investice). Na cementářský a betonářský trh vstoupila v r. 1934. Společnost Cementos Argos je 5. největším cementářským výrobcem v Latinské Americe a 3. největším v USA. Na kolumbijském cementářském trhu zaujímá 50% podíl, nedávno investoval 93 mil. US$ k zvýšení své výrobní kapacity o 900 000 t/r cementu ve 3 ze svých 11 závodů. Tyto 3 závody (Rioclaro, Cairo, Nare) jsou strategicky umístěny ve středu departmentů Antioquia, Cundinamarca a Santander a zajišťují polovinu celkové spotřeby cementu v Kolumbii. Hlavní část výše zmíněné investice byla použita pro závod Rioclaro, v současnosti nejmodernější a nejefektivnější cementárnu v zemi, na Instalaci nového válcového mlýna od společnosti FLSmidth (150 t/h), v závodě Cairo, zajímavém podzemní těžbou, bude instalován k 2 stávajícím mlýnům systém primárního drtiče, který zvýší 70


produkci o 60 000 t/r, a v závodě Nare bude začleněn do výrobní linky s kombinovanou produkcí šedého a bílého cementu chladič slínku. Distribuční kapacita závodů Rioclaro a Cairo bude posílena instalací nových balících a paletizačních linek ( FLSmidth Ventomatic). WorldCement 9/2013,str.42-46

VÚM/Kalt

348) New grinding line in Ecuador Nová mlecí linka v Ekvadoru Článek přibližuje modernizaci cementárny Chimborazo ve středním Ekvadoru, která byla součástí národní vládní strategie k posílení místního průmyslu. Cementárna, vlastněná s přes 86% podílem státní společností Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE), byla založena před 62 lety. Nová mlecí a distribuční linka, vybudovaná s investicí 40 mil. US$, umožnila závodu zvýšit kapacitu na 1 mil. t/r. Projekt zahrnoval 6000 m2 skladovacího prostoru, vykládkové systémy, pásové dopravníky a zásobníky s podávacími a dávkovacími systémy pro slínek, pucolán, sádrovec a vápenec, vážící systém s 99,5% přesností, kulový mlýn Cemtec o výkonu 100 t/h (s délkou téměř 15 m největší v Ekvadoru), s otáčkami 28/min a obsahem 250 t ocelového mlecího média s vysokým obsahem chrómu, vybavený řídícím systémem PCS7 CEMAT; 63 m vysoké 5 komorové cementové silo IBAU Hamburg s kapacitou 15 000 t, vyrobené z předpjatého betonu, s odprašovacími filtry ke každé komoře; plně automatizovanou balicí linku Haver & Boecker s elektronickým vážícím systémem s přesností +/- 0,5% a plněním 25 kg/50 kg pytlů o rychlosti 200 t/h a paletizační linku METRAL (nejmodernější v Americe) s flexibilním způsobem paletizace do vodotěsných plastových fólií (3800/4500 pytlů /h o hmotnosti 50 kg / 25 kg. Dodávku elektřiny pro nově vybavené provozní linky zajišťují 3 nově vybudované trafostanice o kapacitě 12,5 MVA a úrovní napětí 4160 V. V současné době je připravována instalace nové pecní linky o kapacitě 2500 t/d s investicí 200 mil. US$. WorldCement 9/2013,str.48-52

VÚM/Kalt

349) Natural pozzolans of the Lesser Antilles Přírodní pucolány z Malých Antil V souvislosti se snahami o redukci skleníkových plynů při výrobě cementu jsou vyhledávány doplňkové příměsi do betonů a vhodné složky do směsných cementů (popílky, křemičité úlety, vysokopecní strusky, pucolány). Dominikánská společnost Carib Sand & Stone, zabývající se těžbou nerostných surovin, se v článku zabývá využitím pemzy, škváry a strusky a sopečného původu, jakož i vulkanické horniny dacitu, nacházejících v hojných ložiscích souostroví Malé Antily. Pro testování vlastností pucolanických materiálů jsou využívány normy ASTM C311/ C311M ( Metody pro vzorkování a zkoušení popílků a přírodních pucolánů pro použití v portlandskocementovém betonu, ASTM 618 C (Normativní specifikace pro uhelné popílky a suroviny nebo kalcinované přírodní pucolány pro použití v betonu) a ASTM C595/ C595M-13 (Normativní specifikace pro směsné hydraulické cementy), pro evropské trhy jsou tyto materiály testovány podle 71


evropských norem EN 196-2 a EN 197-1, a článek obsahuje tabulku s chemickým složením, měrnými hmotnostmi a indexy účinností vybraných těžených vulkanických materiálů, které provedly v letech 2005 a 2012 americká laboratoř CTL, bruselská laboratoř CRIC-OCCN a lyonská laboratoř společnosti Lafarge LCR. Přírodní pucolány mají některé přednosti při použití do betonů– např. snižují hydratační teplo, zabraňují alkalicko-křemičité reakci, a jsou úspěšně využívány v karibském cementářském průmyslu (Ciments Antillais, Arawak Cement (Barbados), TCL (Trinidad), Carib Cement (Jamajka), a další, a rovněž jsou exportovány na mnohé latinskoamerické trhy (kolumbijský Cementos Argos, aj.). Přírodní pucolány z Malých Antil jsou snadno melitelné (celková energetická spotřeba pod 20 kWh/t při jemnosti produktu 4500 cm2/g dle Blaina), s nepříliš vysokou abrazivitou. WorldCement 9/2013,str.57-64

VÚM/Kalt

350) 7th International VDZ Congress 2013 7. mezinárodní konference VDZ 2013 Konference, s podtitulem „Provozní technologie při výrobě cementu“, byla pořádána 25.-27.9.2013 v Düsseldorfu za reprezentativní účasti cementářských výrobců a dodavatelů, s přednáškami na téma: Budoucí výzvy a vize cementářských technologických procesů, Udržitelnost, využití energie a zdrojů, Environmentální technologie, Technologie výpalu, Cement a beton a zahájením s projevy delegátů z organizací jako CSI či Mezinárodní agentura pro energii. Článek je pojat jako okruh, představující poslední projektové a produktové novinky klíčových německých dodavatelů pro cementářský průmysl. Společnost Gebr. Pfeiffer představila nový vertikální válcový mlýn s optimalizovanou údržbou MVR 5600 C-4, s instalovaným výkonem až 12 000 kW, modulárním uspořádáním 4-6 mlecích válců, pohonem MultiDrive® s až 6 pohonnými jednotkami po 2000 kW a konceptem aktivní redundance. Tento typ mlýna (se 4 moduly) je od května 2012 úspěšně provozován v indickém závodě Balaji společnosti Jaypee Cement pro mletí portlandského a popílkového směsného cementu o kapacitách 310 t/h při jemnosti produktu 3000 Blaine resp. 330 t/h při jemnosti produktu 3800 Blaine. Největší mlýn tohoto typu byl vyroben pro brazilský závod Barroso společnosti Holcim pro mletí struskoportlandských cementů, disponuje instalovaným výkonem pohonu 11 500 kW a bude zprovozněn počátkem r. 2014. Společnost Loesche vyvinula ve spolupráci s dalšími institucemi proces magnetické separace kovových částic při mletí ocelářských strusek se selektivním mletím a tříděním ve speciálně upraveném válcovém mlýnu s horizontální mlecí deskou mlýnu; použití mletých ocelářských strusek bylo testováno ve Federálním ústavu pro materiály a zkušební testování. Společnost Christian Pfeiffer seznámila návštěvníky s funkcí vysoce účinného třídiče QDK, umožňujícího pomocí různých rychlostí otáček třídícího koše a následnou separací cyklóny nebo filtry dosahovat nastavitelné požadované jemnosti částic. Jako referenci uvádí instalaci třídiče QDK 38-N o kapacitě 198 t/h a průtoku vzduchu do 248 000 Am3/h ukulového mlýnu v závodě Schelklingen. Společnost DI MATTEO předvedla tubové váhy WeighTUBE® pro dávkování sypkého materiálu, s vynikajícími pracovními charakteristikami a možností přesného dávkování i materiálů s nízkou sypnou hmotností (do 30 kg/m2) či vysokou vlhkostí ( do 72


50%) a s širokým rozmezím velikosti částic (100µm – 100 mm). Společnost Polysius s 50 letou zkušeností v oboru válcových mlýnů představila novou generaci vertikálních válcových mlýnů QUADROPOL® QMR2, pro mletí, sušení a třídění suroviny v jednom zařízení, jakož i pro mletí cementudosahující vysoké kapacity i vysoké jemnosti produktu, se snadnou údržbou, a výběrem nedávno instalovaných zakázek (závod Balsa Nova brazilské společnosti Cimento Itambé, závod Lagunas mexického výrobce La Cruz Azul). Společnost Endress+Hauser , přední výrobce přístrojů na měření hladiny, seznámil s přístrojem Micropilot FMR57 pro nekontaktní (radarové) kontinuální měření hladiny práškových a zrnitých sypkých materiálů s odolností vůči prachu a teplu. Společnost Menzel Elektromotoren představila nové testovací zařízení zátěže motorů s moderním elektronickým a mechanickým vybavením. Společnost FLSmidth seznámila se svým nedávným projektem: pro společnost National Cement ze SAE provedla úpravu vybavení pro přechod z vytápění cementářské pece ropou na spalování práškového uhlí. Nová instalace zahrnovala uhelný mlýn o kapacitě 40 t/h, silo o objemu 230 t, dávkovací rotorové váhy FLSmidth® Pfister® DRW4.12 pro hlavní hořák a hořák kalcinátoru, s nejmodernějším proaktivním systémem řízení ProsConTM, a hořáky Duoflex® s konstantním vysokým momentem a minimální tvorbou CO a NOx s tepelnou kapacitou 102 MW. Mezinárodně uznávaný výrobce žáruvzdorných vyzdívek, společnost REFKO, s akreditací jakosti od německého inspekčního úřadu TÜV, představila své monolitické žáruvzdorné bloky série ZSI, speciálně vhodné pro vysoké dávky alternativních paliv, s vysokou odolností vůči chemickému a mechanickému působení. Výrobce strojů a zařízení, Terex Material Handling, z poloviny vlastněný společností FLSmidth, předvedl 2 provozní jeřáby Demag, instalované na vodící koleji a vybavené škeblovitými drapáky, vhodné do surovinových skladů. Energetická společnost Vattenfall úspěšně dokončila svůj výzkumný projekt technologie na sušení lignitu. Společnost FuelTrack, specializující se na vybavení pro manipulaci s materiály a systémy dávkování a vstřikování, představila své realizované zakázky dávkování alternativních paliv a surovin v německém a marockém závodě. Společnost Retsch představila nový čelisťový drtič, výkonný a kompaktní BB 50 pro laboratorní vybavení, s nastavením nulového bodu, se snadno demontovatelnými a nahraditelnými pracovními nástroji, dosahující jemnosti až 0,5 mm, nastavitelnou rychlostí, digitálním monitorem a pamětí šířky mezery. Společnost AUMUND rozšířila svou nabídku podavačů u nejtěžších deskových podavačů typ BPB ( a seznámila s případovou realizací se spojením s otočným rámem vagonového výklopníku SCHADE ) a rovněž představila své nedávné realizace v zakázkách článkových dopravníků, odolávajících vysokým teplotám či pásových korečkových elevátorů BWG. Společnost AKO Armaturen & Separationstechnik rozšířila svůj okruh pneumaticky ovládaných svíracích ventilů, sloužících k odvzdušnění při vyprazdňování cisteren, používaných pro transport kapalin, prachových a granulovaných materiálů, o průměr DN 80. WorldCement 9/2013,str.65-79

73

VÚM/Kalt


351) German companies tour Latin America Cesta německých společností po Latinské Americe Rozhovor o cestě zástupců Německého svazu výrobců stavebních zařízení a strojírenství pro obor stavebních materiálů, který je součástí VDMA, poskytl redaktorům časopisu World Cement Dr. Festge ze společnosti Haver & Boecker, který je zároveň předsedou Latinskoamerické iniciativy VDMA, založené r. 1994. Mise „Cement + Minerals road show“, která se uskutečnila v květnu 2013, zahrnovala zastávky se sympozii za účelem seznámení s německými technologiemi a firmami v Peru, Chile a Brazílii. Zúčastnili se jí zástupci společností Haver & Boecker, Thyssen Krupp, Loesche, Christian Pfeiffer, Claudius Peters, Toni Technik a FLSmidth Pfister, a Prof Dr. H.Lieberwirth z Technické univerzity Freiberg, jakož i zástupci obchodních komor diplomatických úřadů příslušných zemí. Program sympozií byl zaměřen na optimalizaci obchodních kontaktů v jednotlivých zemích a získávání nových klientů. Dr. Festge byl přesvědčen, že mise byla úspěšná a stabilizovaný a rostoucí latinskoamerický trh osloví německé firmy se svými poptávkami. WorldCement 9/2013,str.81-84

VÚM/Kalt

352) Emphasising the Positive Zdůraznění pozitiv Britská konzultační společnost se zaměřením na technologické procesy v cementářském průmyslu, Cement Performance International Ltd. (CPI), vysvětluje přínosy auditů výrobních závodů. Postup auditu rozděluje na sled 6 postupných kroků: 1) předauditový dotazník (umožní auditovému týmu lépe určit odborné specifikace před vlastní prohlídkou na místě – např. složení surovin, současný výkon pece, atd.); 2) benchmarking (referenční porovnání současného výkonu (prostup, energetická spotřeba, paliva, chemická variabilita, spolehlivost) oproti vnitřním cílům a požadavkům); 3) analýza historických dat – pro porozumění změnám a současnému stavu; 4) návštěva na místě – sběr dat pro přesnější zaměření pozornosti, tepelná a hmotnostní bilance procesních zařízení, diskuze s operátory; 5) zpráva (s doporučením zlepšení a kvantifikovanými odhady peněžních zisků); 6) akční plán, audit je bezcenný, není-li využit k optimalizaci klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Článek obsahuje 3 případová řešení – pecní systém v evropské cementárně, školicí kurs o chemismu v peci a bypassu, audit potenciálu severoamerické cementárny v souvislosti s převzetím novým vlastníkem. WorldCement 9/2013,str.85-88

VÚM/Kalt

353) Mechanical integrity & reliability audit Audit mechanické celistvosti a spolehlivosti V článku nezávislý britský poradce pro cementářský obor přibližuje podstatu auditu v odvětví výroby cementu. Mechanickou integritou se rozumí ověření, že zařízení je vyrobeno ze správných materiálů, je řádně instalováno a udržováno, aby se zabránilo neplánovaným poruchám. Posuzování životního cyklu zařízení musí zahrnovat pochopení konceptů a konstrukční 74


životnost instalovaného zařízení. Spolehlivost lze definovat jako srovnání mezi stávajícím výkonem závodu a cílených požadavků v rámci podnikatelského plánu. Požadavky na spolehlivost jsou normy, které mají být použity při auditu spolehlivosti, pro posouzení výkonnosti závodu. Rozdíl mezi stávajícím výkonem a požadavky na spolehlivost je "mezera". Dobrá zpráva auditu spolehlivosti ukazuje mezery cementárny a poskytuje řešení k překlenutí těchto mezer. Hodnocení spolehlivosti by nemělo být považovány za totožné s auditem, hlavním rozdílem je, že audit spolehlivost má standardní soubor požadavků na měření stávajícího výkonu. Vzhledem k tomu, že cementárna (v tomto případě) má různé etapy životního cyklu, má audit mechanické integrity a spolehlivosti, provedený zkušeným auditorem, který formuluje své hodnocení, významný přínos. Při zvažování stavu zařízení, je třeba učinit rozhodnutí na základě určení současného cyklu, jak nejlépe udržovat a provozovat toto zařízení (např. oprava, úprava, renovace, náhrada součástí), při zohlednění závislosti na čase a nákladech. Části zařízení, která opakovaně selhávají je nutno navrhnout jinak, nebo zavést novou technologii. V závislosti na dostupnosti surovin a stavu tržních podmínek, je často možné pro zvýšení efektivity výroby slínku provést studii, definovat slabé články a využít originální konstrukci zařízení. Prostor také mohou poskytnout záruční podmínky při neplnění smluvního výkonu zařízení. Článek zařazuje příklady situací, vhodných pro objednání auditu integrity a spolehlivosti (změna vlastníka, významná změna v manažerském týmu, významná redukce personálu, časové milníky trvání závodu, slabá efektivita výroby). Přínosem auditu je identifikace důvodů problémů, stabilizace výrobního procesu, stabilizace výkonu managementu, redukce provozních nákladů a tím i zlepšení efektivity výroby. WorldCement 9/2013,str.91-94

VÚM/Kalt

354) Managing for reliability Řízení pro spolehlivost Maximalizace zisků cementářského výrobce je dána maximálním množstvím produkovaného slínku a cementu, vyráběného s co nejnižšími výrobními náklady, a poté jeho uplatněním na trhu. Optimalizace výroby je dosaženo, je-li propustnost zařízení blízká navržené kapacitě. Tím vyvstává důležitost spolehlivosti provozních zařízení, které dává mnoho společností přednost před pravidelnou údržbou, tzn. předpovědi selhání s následnou výměnou technického komponentu zařízení, a tedy místo přístupu udržování zařízení v konstantním stavu začleňují do přístupu proaktivní princip – pomocí analýzy, monitoringu a zlepšení stavu – tedy kontinuálně zlepšují stav zařízení. Řízení spolehlivosti technického zařízení je novou funkcí, s nadřazením pracovního výkonu nad plánovanou údržbu, s restrukturalizací prostředků údržby, s počítačovým SW vedení údržby. Jeho náplní je sledování Klíčových indikátorů výkonnosti. (KPI). Inspekce plnění požadovaného provozního výkonu je 2- úrovňová – běžná a specifická; plánování zahrnuje výpočty k stanovení spolehlivosti měřené soustavy (koeficient využití (%)=celkové skutečné provozní hodiny x 100 / celkový počet hodin k dispozici; faktor spolehlivosti (%)=celkové skutečné provozní hodiny x 100 / celkový počet hodin + celkové prostoje; střední doba mezi zastávkami (%)=celkové 75


skutečné provozní hodiny /celkový počet zastavení). Plánování oprav je vedeno souběžně ve formě denního plánování a ročního plánování. Lepší plánování umožňuje lepší využití zařízení a pracovní síly, strategie spolehlivosti zařízení vede k zvýšení % plánovaných prací oproti neplánovaným, lepší dosažení předem definovaných cílů. Nezbytnou součástí řízení spolehlivosti je PC program vedení údržby (CMMS), na trhu existuje více takových softwarových balíčků, některé i jako doplněk k ERP systémům (Enterprise Resource Planning= komplexní informační systémy organizací). Pro zlepšení spolehlivosti zařízení je nezbytná analýza příčin (RCA), která skutečné příčiny zastavení zařízení a najde řešení, které je bude eliminovat. Implementace řízení spolehlivosti vyžaduje v podnikovém měřítku lidské a finanční zdroje, ale potenciální výhody v podobě zlepšení zisku jsou obrovské. WorldCement 9/2013,str.95-98

VÚM/Kalt

355) Thrust into action Axiálně do akce V článku se představuje pákistánská cementářská společnost Pioneer Cement Ltd., s výrobním závodem v Chenki, jehož provozní linka č.1, dodaná společností FLSmidth, byla zprovozněna v r. 1994, linka č. 2, dodaná generálním dodavatelem, tureckou společností Dal Teknik, byla zprovozněna v r. 2006. O řešení údržby uhelného mlýna této provozní linky pojednává předkládaný článek. Uhelný mlýn, vertikální mlýnLM 25.2 od společnosti Loesche, byl vybaven kuželočelní převodovkou, vyrobenou německou společností Renk o výkonu 800 kW, která po 7 letech od zprovoznění začala vykazovat známky poruchy – teplota oleje v axiálních podložkách se během provozu mlýna zvyšovala až k maximální hodnotě, v olejovém filtru byly nalezeny kovové částice, značící poškození ložiska nebo podložky, a bylo rozhodnuto o demontáži převodovky. Inženýři společnosti Renk však nemohli začít s opravou tak brzy, jak potřebovala společnost Pioneer Cement, proto se opravy ujal údržbový tým závodu. Při demontáži byla nalezena 10 mm vůle mezi přírubou a hřídelem, oproti správné vzdálenosti 2,4 mm. Závada byla po určitých komplikacích odstraněna vyrobeným dodatečným těsněním a byla zajištěna správná funkce vstřikovače maziva a promazávací dráha a společně s instalací nového potrubí pro vedení chladícího oleje do horní komory převodovky byl zajištěn lepší přenos tepla. Po měsíc trvající odstávce byl uhelný mlýn opět úspěšně uveden do provozu. WorldCement 9/2013,str.99-102

VÚM/Kalt

356) Clear Messages Jasné zprávy Článek německé společnosti Aucotec, zabývající se vývojem inženýrských softwarových produktů, seznamuje s výhodami využívání software Engineering Base (EB) pro systém údržby. Systém umožňuje podnikovým operátorům vždy dostupnou dokumentaci aktuálních stavů provozních zařízení (údržbové intervaly, provedené opravy a úpravy), informace lze zadat lokálně v systému přes jednoduché uživatelské rozhraní, 76


ve výkresu, formou komentářů nebo pomocí výhodné funkce grafického zvýraznění. Softwaere CAx není vhodné pro účely údržby, protože je příliš složité a pracovníci údržby nejsou obvykle školeni v jeho používání. „EB Maintenance“ zároveň chrání původní data a eliminuje rizika jejich náhodného pozměnění. Článek rovněž seznamuje s konkrétním případem aplikace údržby v databázi EB v německé cementárně Lägerdorf společnosti Holcim. Od zavedení testovací dokumentace a popisů funkcí do projektu v EB, ví technické oddělení okamžitě z EB o provedených úpravách konkrétního zařízení bez dalších nutných komunikací. Ve střednědobém termínu hodlá vedení závodu Lägerdorf vybavit zaměstnance údržby počítačovým tabletem, takže mohou mít přístup k požadovaným informacím on-line a na místě kdykoliv, bez závislosti na počítačích, instalovaných na určitých místech - tuto inženýrskou aplikaci, která nabízí významné zlepšení v přístupu obsluhy k údajům o zařízeních, již společnost Aucotec vyvinula. Inženýrská aplikace, původně určená pro operační systém Android, byla adaptována na IOS a další. Již dokončený prototyp aplikace bude dále rozvíjen ve spolupráci se zainteresovanými zákazníky pro praktické požadavky. Aplikace komunikuje s webovou službou EB pomocí HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) a JavaScript Object Notation (JSON) jako kompaktní datový formát. Dalším aspektem aplikace je rychlé zjištění zařízení v diagramu. To vyžaduje, aby každý z přístrojů v systému byl vybaven QR kódem, který může být čten přes vestavěný fotoaparát a PC tablet. WorldCement 9/2013,str.103-106

VÚM/Kalt

357) Living up to strength potential Dosahování pevnostního potenciálu Konzultantská společnost pro Isaksson-TAYLOR Management Consulting se v článku zaměřuje na určení provozních faktorů, které jsou příčinou nadměrné variability ve výsledné pevnosti cementu, a hledá možnosti pro zlepšení pevnosti cementu. Zvýšení náhrady slínku v cementu složkami jako vápenec, popílek, struska, je osvědčeným způsobem pro snížení výrobních nákladů a emisí, stejně jako hrubější mletí, je-li dosahováno požadované pevnosti cementu, pomáhá snižovat výrobní náklady a zvyšovat výstup z mlýna. Pevnost cementu je ve většině cementáren řízena nepřímo, využíváním chemických parametrů, jako stupeň sycení vápnem, k zajištění dostatečného obsahu alitu (C3S ) ve slínku. Tento efekt je však relativně malý, je-li stupeň sycení vápnem již tak relativně vysoký, zvýšení silikátového modulu (SM) má opět malý vliv na pevnost, a přístup optimalizace obou faktorů může vést k nižšímu stupni výpalu slínku, zvýšit velikost částic alitu, snížit jakost slínku, snížit výstup z pece a zvýšit opotřebení zařízení. Velký vliv na pevnost slínku mají často malé úpravy obsahu alkálií v slínku a cementu. V nízkoalkalických cementech je obsah alkálií limitován z důvodů trvanlivosti, ale snížení obsahu rozpustných alkálií přináší pozitivně ovlivňuje i dlouhodobou pevnost (př.: snížení obsahu Na2Oeq o 0,15% zvýší 28 denní pevnost o 2 MPa, i když počáteční pevnost se často sníží). Zvýšení obsahu alkálií vede k aktivaci struskových, popílkových a pucolánových cementů, změny hladiny alkálií k dosažení tohoto přínosu mohou být ovlivňovány prostřednictvím surovin a výběru paliva, optimalizací procesů a řízením 77


pecních odprašků. Vliv mineralogie surovin na vypalovatelnost slínku je dobře znám, suroviny s vysokým podílem hrubých částic mají obvykle negativní vliv na výpal slínku, a slínek má nízký vývoj pevnosti. Vliv korekčních přísad, jako křemičitý písek, je malý u dávek do 4%, u vyššího podílu pevnost snižuje. Někdy se vyplatí zlepšit vypalovatelnost slínku nepatrným snížením MS, spojeným s jemným doladěním aluminátového modulu (MA). Mineralogie portlandského slínku, vypáleného a chlazeného za optimálních podmínek, vykazuje typicky 60%-70% dobře vytvořeného alitu o průměrné velikosti částic 25 µm rovnoměrně rozděleného s krystaly belitu v jemnozrnné slínkové matrici, obsahující 1%-2% volného vápna, neměl by obsahovat příliš nežádoucích shluků ( oxidu hořečnatého, alkálií, belitu). V konkrétním porovnávacím případě dosahoval slínek z optimálních surovin a vyrobený optimálním způsobem 28 denní pevnosti 60 MPa, ale při méně příznivém složení surovin a ne optimálních podmínkách bylo dosaženo pouze 50 MPa. Užitečného zlepšení lze dosáhnout pomocí Onovy metody, identifikací potenciálu zlepšení pomocí mikroskopie slínku (vliv surovin), a vyhodnocením pálícího pásma a typu plamene (rychlý růst teploty v pálícím pásmu a rychlé chlazení slínku vede k menším a reaktivnějším krystalům alitu). Pevnostní potenciál cementářského slínku dále závisí na optimálním rozdělení velikosti částic: nejlepší vývoj pevnosti má produkt s malým množstvím částic <3 µm, které reagují příliš rychle, a méně velkých částic > 32 µm, které nezreagují kompletně. Při nadměrně velkém oběhovém zatížení mlýna je třeba dát pozor na to, aby nebyl produkován cement o vysokém požadavku vody, což snižuje pevnost betonu. Rychlým a levným způsobem lze dosáhnout zvýšení pevnosti snížením obsahu [SO3] v produktu optimalizovaným způsobem přidávání sádrovce při mletí. Častým problémem, snižujícím kvalitu cementu je předčasná hydratační reakce, často způsobená chlazením vodním vstřikováním při mletí, méně často při uskladnění cementu. WorldCement 9/2013,str.107-110

VÚM/Kalt

358) Customising cement additives Přizpůsobení přísad do cementu Článek společnosti Grace Construction Product, specializující se na výrobu chemických přísad, optimalizujících vlastnosti stavebních materiálů, přibližuje zákaznicky orientovaný přístup společnosti, při dosahování maximálního efektu cementářských aditiv. Ekonomičnost cementářské výroby zlepšují aditiva tím, že zvyšují produktivitu technologických procesů, např. mletí (mlecí přísady), zlepšují sypný průtok produktu při nakládce a vykládce omezováním shlukování částic, úpravou chemismu slínku umožňují vyšší používání doplňkových materiálů v cementu, čímž umožňují redukci nákladů a dosahování environmentálních požadavků, a umožňují vznik nových typů cementů. Přísady musí být pečlivě přizpůsobeny konkrétnímu procesu a požadavkům. Proces přípravy přísad za účelem specifického přizpůsobení obnáší postupné kroky -1) předběžný screening (ověření možných vlivů a chemických interakcí s případnými negativními důsledky na mechanické vlastnosti produktu: u cementu, malt a betonu- požadavek na množství vody, tuhnutí, zachycování vzduchu, zpracovatelnost, vývoj pevnosti) včetně dávkování, 2) vlastní experimentální metodologie s analýzou a modelováním 78


chemických interakcí a synergií s využitím pokročilých statistických metod, 3) identifikace a optimalizace multisložkových přísad s cílem maximalizace účinku a ekonomického benefitu. Článek uvádí případovou studii požadavku rychlejšího vývoje pevnosti u cementu typu CEM II/A-LL 42.5R s úspěšným řešením společností Grace Construction Product. WorldCement 9/2013,str.111-114

VÚM/Kalt

359) Meeting market needs Uspokojování potřeb trhu Společnost s globální působností, Ashland Specialty Ingredients, se specializuje na vývoj speciálních přísad a funkčních složek pro mnoho průmyslových oborů včetně stavebnictví. V článku její manažer vysvětluje nutnost přizpůsobení nabídky poptávce na trhu. Současná stavební výroba se vyznačuje velkými rozdíly ve velikosti poptávky mezi jednotlivými geografickými oblastmi. Nicméně všichni výrobci cementů a malt se snaží o zlepšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti svých výrobků na trhu. Přední stavební výrobci mají příležitost k průběžnému usměrňování vývoje speciálních aditiv podle svých potřeb, a společnost Ashland zaměřuje své úsilí na řešení způsobu ovlivňování produktových vlastností podle jejich požadavků. Případová studie seznamuje s vývojem speciálního ve vodě rozpustného polymeru Ashland AquathermTM, když přední výrobci a zpracovatelé malt trvale řešili problémy s nekonzistentní účinností malt v horkých, suchých klimatických podmínkách. K zvýšení schopnosti malt zadržet obsah vody použili specialisté společnosti Ashland étery celulózy (methyl hydroxyprolylcelulózu, MHPC, a methyl hydroxyethylcelulózu, MHEC), ale až po půlročním výzkumu vynalezli takovou modifikaci éteru celulózy, která by byla účinná i při teplotách až 70°C, a splňovala tedy požadovanou zpracovatelnost malty v klimatických podmínkách nad 35°C a relativní vlhkosti vzduchu 50% (Ashland AquathermAM40051HPF pro malty vnější izolační maltové omítky (EIFS) a Ashland AquathermSC40081HPF pro maltové stěrky). Další zmiňovaný výzkumný projekt se týkal cementových lepidel na dlaždice s lepší odolností vůči průhybu, vysokou pevností v tahu, a výbornou stabilitou při smykovém silovém působení, požadované vlastnosti adhesiv splňují produkty na bázi éteru celulózy CulminalTMC9168 a redispergovatelného polymerního prachu AquapasTMN2028, které získávají vysoké uznání na severoamerickém a asijsko – tichomořském trhu, i na nových trzích. Tržní strategie společnosti Ashland Specialty Ingredients se skládá ze 2 aspektů: investuje do lidí, schopných vyvíjet inovativní řešení, a rozumějících jedinečným příležitostem v regionech a oborech, a otvírá nejmodernější provozy v různých oblastech světa, kde jsou požadované produkty vyráběny. Např, v r. 2011 společnost otevřela nový provoz v čínském Nanjingu pro produkci řady aditiv, aplikovaných pro zlepšení specifických vlastností různých výrobků z oboru suchých malt. WorldCement 9/2013,str.115-118

79

VÚM/Kalt


360) News Zprávy Společnost Ciments Calcia, člen ITALCEMENTI Group, změnila, vzhledem k rostoucím nákladům na topný olej, kompletní palivový systém na pecním hořáku ve svém francouzském závodě v Couvrot.V září 2012 byl zprovozněn připravený pecní hořák GRECO na ropný koks a na konci roku společnost Ciments Calcia investovala do začlenění zemního plynu do stávajícího systému. Tento systém zahrnuje regulační ventil pro 3500 Nm3/h, systém řízení paliva, plynový hrot hořáku a senzor plamene, včetně úpravy hořáku, nainstalovaný podle EN 746-2, včetně programu bezpečnostní regulace paliva a hořáku pro případ poruchy. Změna palivového systému byla nainstalována a zprovozněna po krátké odstávce pece v polovině června 2013.(www.atec-greco.com) Společnost Claudius Peters rozšiřuje, s využitím rozsáhlé servisní sítě mateřské společnosti Langley Holdings plc, své servisní zázemí pro balící zařízení v Asii a Jižní Americe; jedná se o servisní středisko v kanceláři PT Manroland v indonéské Jakartě a kombinovanou kancelář Claudius Peters a Manroland v Brazílii. (www.claudiuspeters.com) Společnost HeidelbergCement Group, jeden z největších výrobců stavebních materiálů na s 52 000 zaměstnanci na 2500 místech ve více než 40 zemích světa,posílila svou výrobní kapacitu v Indii na 6 mil.t/r zprovozněním samostatné mlýnice v Jhansi ve státě Uttar Pradesh. Mlýnice je vybavena mlýnem Loesche LM 53.3 +3 C o garantovaném výkonu 215 t/h , provozovatelném při 235 t/h dle výkonového testu v březnu 2013. Slínek pro cementovou mlýnici dodává provozní linka Narsingarh ,nacházející se v Madhya Pradesh.(www.loesche.com) Indická společnost Shree Cement Ltd se sídlem v Kalkatě objednala u německé společnosti Gebr. Pfeiffer SE a její indické pobočky, Gebr. Pfeiffer (India) Pvt.Ltd v Noida dodávku 5 vertikálních válcových mlýnů, zahrnující 3 cementové mlýny typu MVR 6000 C-6, surovinový mlýn typu MVR 6000 R-6, a mlýn MPS 2800 BK vhodný pro mletí ropného koksu a / nebo uhlí. Evropská Gebr. Pfeiffer SE dodá základní komponenty mlýnů a převodovky, indická pobočka, Gebr. Pfeiffer (India) Pvt. Sro, bude poskytovat součásti, jako je kryty mlýnů a třídičů, základové ocelové díly a vnitřní části třídičů. Kromě toho indická pobočka zpracuje návrh a poskytne zákazníkovi konzultaci k zařízení.(www.gpse.de). Konference výrobců sádrových produktů, Weimar Gypsum Conference, se bude konat 26.-27.03.2014. Fórum, zaměřené tematicky na pojiva na bázi síranu vápenatého a jejich použití, má přilákat odborníky v oblasti výzkumu a výroby i konzultační specialisty. Zájemci o účast, výstavu a přednášky se mohou hlásit do 11.1.2013 v organizaci. Více informací na: www.fib-weimar.de 2denní konference Aixergee, pořádaná 23.-24.09.2013 v klášteře Sv. Alfons v Cáchách, pod titulkem "Modelování, simulace a optimalizace výrobních procesů v cementářské výrobě ", zahrnuje základní know-how pro úspěšné řízení procesů a provádění optimalizačních projektů, založené na 80


aplikaci metody CFD. Seminář je rozdělen do dvou denních úseků, které mohou být navštíveny samostatně. První den získají účastníci rozsáhlou instruktáž o modelování a simulačních nástrojích - funkce, možnosti a omezení. Druhý den je zaměřen na případové studie a praktické práce při optimalizaci založené na CFD. Další informace na: www.aixergee.de Společnost Loesche dodá vertikální válcový mlýn (VRM) pro nový indonéský mlecí terminál „DUMAI clinker“ společnosti PT. Semen Padang, nacházející se na pobřeží východně od Sumatry. Díky své flexibilitě mlýn typu LM 46.2+2 (o výkonu 3150 kW) umožňuje mletí různých materiálů, jako slínku, sádry, pucolánu, vápence a popílku, s prostupem 150 t/h směsného cementu PCC s jemností 4000 dle Blaina a 125 t/h portlandského cementu OPC s jemností 3600 Blaine. Součástí objednávky je kompletní dodávka vybavení mlýnice s filtrem, ventilátorem, elektrickým zařízením a automatizací. Dodávka je naplánována na listopad 2013.(www.loesche.com) Společnost Holcim Švýcarsko, největší švýcarský cementářský výrobce, provozující zde 3 závody, objednal počátkem r.2013 u společností Claudius Peters a Thorwesten zařízení pro projekt vytápění pece závodu v Siggenthalu (Aargau) mletým hnědouhelným prachem. Claudius Peters dodá vagonový vykladač s kapacitou 150 t/h, dávkovací systém a pneumatický dopravník s kapacitou cca. 20 t/h. Přímé hořákové vstřikování se provádí pomocí pneumaticky přes 100 m dlouhým vedením s rotačním ventilem. Inovativní koncept pouze jediné dopravní linky se současnou vykládkou 3 vozů přináší snížení spotřeby energie na dodávku dopravního vzduchu. Uvedení do provozu je plánováno na třetí 3Q13. (www.claudiuspeters.com) Společnost BillerudKorsnäs pořádá 24.-25.10.2013 v Soulu konferenci Sack Solutions Seminar 2013. Tento seminář je součástí „BillerudKorsnäs Smarter Packaging Events", celosvětové sítě pro rozšiřování znalostí, vedoucích k prozíravým podnikatelským rozhodnutím. Další informace: Dejay.lee@theeastpole.co.kr nebo Markus.Syaifudin@BillerudKorsnas.com (www.billerudkorsnas.com) Společnost Lafarge Cement objednává pro mlýnici cementu v ruském závodě Ferzikovo vertikální válcový mlýn od společnosti Gebr. Pfeiffer MPS 5300 BC s pohonem o výkonu 5500 kW. Bude produkovat cement a CEM I 42,5 R s měrným povrchem 3600 cm2/g s prostupem 190 t/ h a různé směsné cementy. Rozsah dodávky je včetně filtračního zařízení, ventilátoru, manipulačního zařízení vnějšího materiálového oběhu, a odlučovače. Společnost Gebr. Pfeiffer SE ověřuje plánovací dokumenty generálního dodavatele pro tuto objednávku a další technické dokumenty. Dodávka mlýna a dalších zařízení je naplánována na červenec 2013 s montáží a zprovozněním v roce 2014.(www.gpse.de) Vzhledem k demografickým změnám se německý cementářský průmysl zapojuje do náborové kampaně, generální ředitel Německého cementářského svazu (VDZ) Dr.M.Schneider konstatoval výrazné změny ve struktuře zaměstnanců v posledních několika letech při prezentaci nové studie s názvem "Zaměstnanost v cementářském průmyslu "na konferenci sociálních partnerů v tomto odvětví a zdůraznil narůstající nedostatek mladých kvalifikovaných pracovníků v cementářském oboru. Účastníci konference byli 81


zaměstnanci podniků cementářské výroby a kamenoprůmyslu, zejména vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů, vedení závodů a školitelé. Zvláštní důraz byl kladen na vytváření příležitostí pro výměnu myšlenek a názorů mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, pokud jde o nové koncepty. (www.vdz.de) Společnost HeidelbergCement objednala od společnosti Schenck Process logistické řešení s nejvyšší úrovní automatizace LOGIQ® pro v červnu 2012 zprovozněný závod v ruském městě Tula, asi 150 km jižně od Moskvy. Inteligentní logistické řešení LOGIQ® přesně registruje příchozí a odchozí zboží, kalibrované silniční mostové váhy přesně zváží přijíždějící a odjíždějící nákladní vozidla, další ultrazvukové senzory a zábrany zajistí pozici nákladních vozidel na mostní váze bez dozoru po 24h denně, 7 dní v týdnu. Zboží vstupující a opouštějící závod železniční dopravou je dynamicky váženo, zatímco pohyb vlaků je identifikován pomocí interaktivního systému MULTIRAIL®. Dodané logistické řešení zahrnuje nákladové rampy pro kamiony a nákladní terminály pro hromadné a pytlované produkty, váhy DISOMAT® , měření elektroniku, statické pásové váhy pro nakládku vozů, bezdotykové identifikační karty a vhodné čtečky a zapisovací systémy systémy pro distribuci, jakož i odpovídající logistického software LOGIQ®. Další zakázku od společnosti HeidelbergCement, týkající se systému LOGIQ® , získala společnost Schenck Process v cementárně v Kazachstánu. (www.schenckprocess.com) Společnost Lafarge prodala sádrokartonové provozy své pobočky North American dceřiné společnosti Lone Star Funds. Podle tiskové zprávy prodejní cena činila 700 milionů USD (533 million €). Lafarge Severní Amerika produkuje prostřednictvím sítě sádrokartonových závodů v USA a Kanadě sádrokartonový a pojivový materiál. V roce 2012 tyto aktivity vytvořily obrat ve výši 310 mil. US$. Tyto oblasti byly zaúčtovány v konsolidované účetní uzávěrce od roku 2011 jako majetek určený k prodeji. Prodej je součástí nové strategie skupiny představené na začátku roku 2012 s cílem soustředit na své hlavní podnikání v oblasti cementu, betonu a kameniva. (www.lafarge.com) Společnost Haver Group opět rozšířila svou celosvětovou síť založením nové pobočky Haver Austrálie v Perthu v západní Austrálii. Od začátku tohoto roku zde působí čtyřčlenný tým vedený R. Dechange. Společnost Haver & Boecker má v současné době zastoupení na všech kontinentech. Kromě prodeje Haver Australia zajišťuje také montáž, servis a dopravu náhradních dílů, které jsou uloženy v 500 m2 montážní hale. Kromě podpory značky a rozšíření zákaznické základny balicí technologie Haver & Boecker, je na zřeteli také na expanze do těžebního průmyslu v západní Austrálii.www. (haverboecker.com) Konference „Gypsum Forum“ v rámci Evropského parlamentu se koná 16.10.2013 v budově Evropském parlamentu ve Štrasburku, pod heslem Renovace - účinnost zdrojů - recyklace . Je zajištěn simultánní anglickofrancouzsko-německý překlad, živé vysílání a web streaming. Přesný program lze stáhnout prostřednictvím Eurogypsum z jejich domovské stránky. ( www.europeanparliamentgypsumforum.eu). Společnost Maptek, zaměřující se na inovace v oblasti těžební techniky, uvedla na trh nový laserový skener pro podzemní průzkum I-Site 8200, je 82


univerzální a ve spojení s řadou příslušenství, poskytuje kompletní skenovací systém pro podzemní mechanizaci, tunely a vytěžené prostory, jakož i povrchové zásobníky a sila. Jeho skenovací okno se pohybuje v rozmezí -35° až 90° vertikálně a 360° horizontálně. Výložník sahá až do 10 m do tunelu nebo dutiny, a rychloupínací mechanismus umožňuje skener lze snadno odmontovat. 3D pohled snímku na ovladači pomáhá geologům nebo zeměměřičům prozkoumat vnitřní prostory. (www.maptek.com) Společnost 4B Braime elevator components Ltd. představuje modernizované řešení korečkových elevátorů: vysokce efektivní odstředivé vyprazdňování korečkových elevátorů, překračující tradiční limity přepravní kapacity, a s menšími nároky na přepravní prostor. Mají hladký vnitřek přední plochy s vytvarováním do křivky a zužující se spodní částí, napomáhající účinnému vypouštění materiálu, s minimální křížovou kontaminací vzhledem k těsnému přiléhání korečků bez montážních štěrbin. Rovněž přeprava a skladování stroje je díky zasouvatelnosti korečků do sebe efektivnější. (www.go4b.com). ZKG International 7-8/2013, str.6-16

VÚM/Kalt

361) Personalities Personalistika Společnost RHI AG oznamuje, že členové správní rady G.Cappelli, obchodní ředitel divize Oceli, a M.Hödl, technický ředitel a obchodní ředitel Průmyslové divize, odstupují po vzájemné dohodě ze správní rady RHI AG na konci 30. června 2013. Na mimořádném zasedání dozorčí rady výbor dozorčí rady společnosti jmenuje R. Steinera do správní rady jako obchodního ředitele divize Oceli a F. Buxbauma jako provozního ředitele. Franz Buxbaum nastoupil do RHI AG v roce 1997a zastával vedoucí pozice v oblasti výzkumu a výroby. Reinhold Steiner nastoupil do RHI v r.2012 a zastával manažerské pozice v Voestalpine Group. (www.rhi-ag.com) Ve společnosti Scheuch GmbH v Aurolzmünsteru převzal vedení divize Industrial Minerals Alois Hermandinger po Ch.Straifovi, který převezme divizi Prodeje a obchodní rozvoj společnosti. Hermandinger pracuje u společnosti Scheuch od roku 1989 a naposledy byl obchodním ředitelem divize Průmyslových nerostů. (www.scheuch.com) ZKG International 7-8/2013, str.6

VÚM/Kalt

362) Between hope and skepticism Mezi nadějí a skepsí 55. ročník konference IEEE-IAS/PCA se konal 14.-18.04.2013 v Disney Worldu v Orlandu na Floridě a zúčastnilo se ho 916 registrovaných účastníků z 25 zemí. Souběžně s konferencí probíhala výstava, reprezentující 166 firem z celého světa, která poskytla příležitosti k novým kontaktům. Konference zahrnovala 45 odborných prezentací, týkajících se řady významných témat pro americký cementářský průmysl, (energetika, životní prostředí, udržitelnost, účinnost, zlepšení atd.), s důrazem na snižování emisí. Nové emisní limity 83


NESHAP (národní emisní normy pro prostředí pro nebezpečné látky znečišťujících ovzduší) a NSP (emisní normy pro nové zdroje) byly předmětem široké diskuse. Projednáván byl rovněž technologický rozvoj, alternativní paliva aj. Konzultační semináře byly zaměřeny na: pohonné jednotky (středně napěťové pohony s proměnlivou rychlostí; hydraulické pohonné systémy pro chladiče slínku); výrobu energie: (selhání transformátoru v důsledku proudů indukovaných obvodem jističe); automatizaci: komunikační síť v moderní cementárně); bezpečnost při těžbě a zdravotní administrativu. Program semináře na téma "Životní prostředí, energie a udržitelnost" probíral otázky rtuti a emisí rtuti v cementářském výrobního procesu v souvislosti s nástupem platnosti norem NESHAP do roku 2015. Ekonomické proslovy v úvodu konference poskytly přehled o globálním a americkém stavu cementářské produkce, s konstatováním největšího nárůstu spotřeby cementu v USA za posledních 7 let, s dalším výhledem vzestupného trendu. V stavebnictví PCA očekává růst o 29% pr rok 2013. Během konference proběhly 3 panelové diskuse (využití odpadního tepla a rekuperační systémy, vysokotlaké mletí slínku, vzdělávání a odborná příprava pro cementářský obor v USA). 56. konference IEEE se bude konat 13.-17.04.2014 ve Washingtonu, DC. (www.ieeepcaconference.org) ZKG International 7-8/2013, str.17-20

VÚM/Kalt

363) Industrial sector shows unity and strength Průmyslový obor ukazuje jednotu a pevnost Výroční kongres Svazu maltovinářského průmyslu (IWM) se konal 25.26.4.2013 v Travemünde u Baltského moře v atmosféře poklesu produkce a mediální kritiky tepelně izolačních kompozitních systémů. Navzdory tomu maltovinářský průmysl představil svou jednotu a sílu. Program konference také obsahoval kontroverzní přednášky, např. "lobbování v Bruselu - David proti Goliášovi?" od A. C. Gonzáleze, generálního tajemníka Evropského sdružení výrobců vápenatosilikátového průmyslu, ECSPA. Druhý den bylo projednáváno sloučení 2 spolkových kontrolních svazů "Malty" a "Čerstvý beton" do jediné organizace. Při volbách výboru na nové 2leté funkční období byl opět zvolen předsedou P.Sarantis , a pro každý ze čtyř sektorů: suché malty, pastovité hmoty, zateplovací systémy a provozní čerstvé malty byl zvolen místopředseda.(www.iwm.de) ZKG International 7-8/2013, str.21

VÚM/Kalt

364) University of Koblenz appoints Franz–W. Aumund Honorary Senator Univerzita v Koblenzi jmenuje Franze-W. Aumunda čestným senátorem Poprvé ve své historii akademický senát Koblenzské univerzity aplikovaných věd jmenoval přítele a podporovatele univerzity čestným senátorem. Franz-Walter Aumund, majitel společnosti Aumund Group se sídlem v Rheinbergu blízko Kolína nad Rýnem a zakladatel stejnojmenné nadace se podílel značnou měrou v minulých letech na finanční a ideové podpoře studentů univerzity Koblenz a svůj závazek vysvětloval nutností 84


zajištění kvalitního strojírenského a přírodovědného vzdělání nastupující generace. Od r. 2008 mohou Univerzita aplikovaných věd v Koblenzi, spolu s Technickou univerzitou v Berlíně, poskytovat ročně 4 nová stipendia na strojírenských oborech ve výši 680 € měsíčně, úspěšní studenti jsou přijímáni do společnosti Aumund a všech jejích globálních dceřiných společností. Angažovanost k univerzitnímu prostředí zdědil Franz-Walter Aumund po svém dědečkovi, Heinrichu Aumundovi, který byl profesorem Dopravní techniky v roce 1920 v Gdaňsku a Berlíně a v Duisburgu založil svou inženýrskou firmu na prodej patentů, dnes Aumund Group. ZKG International 7-8/2013, str.22-23

VÚM/Kalt

365) Innovation out of tradition Inovace z tradice Článek poskytuje přehled o cementárně Südbayerische PortlandZementwerke Gebr. Wiesböck & Co GmbH v Rohrdorfu. Závod byl založen v roce 1930 jako rodinný podnik bratří Wiesböcků. Původně společnost těžila kámen, později přešla na výrobu cementu. Její majitelé se vždy chovali sociálně, ekologicky a ekonomicky zodpovědně, a výroba byla průběžně modernizována. Nejnovější projekty společnosti jsou systém SCR a systém rekuperace odpadního tepla. Kromě závodu v Bavorsku, společnost nyní provozuje mlýnice v Eibergu u Kufsteinu a cementárny v rakouském Gmundenu. Rohrdorf Group má v současné době obrat kolem 250 mil. €, soustřeďuje se na 5 oblastí činnosti: cement, betonové směsi, písek a štěrk, betonové výrobky a prefabrikované prvky. Společnost provozuje 2 cementárny s výrobou slínku a 1 mlýnici, 2 betonárny v Gmunden a Rohrdorfu pro speciální produkty a 11 lomů. Má také významný podíl v recyklační společnosti, vyrábějící alternativní paliva. Společnost zaměstnává přes 1000 zaměstnanců. Ústředním bodem firemní filozofie byla vždy inovace, závod Rohrdorf jako jeden z prvních instaloval systém rentgenové fluorescenční analýzy surovin, byl průkopníkem v používání alternativních paliv a surovin, (např. recyklovatelného slévárenského písku). K mletí suroviny je používán vertikální válcový mlýn Quadropol (260 t/h), uvedený do provozu v roce 2006, který nahradil původní kapacitně nedostačující kulový mlýn. Surovinová moučka je předehřívána ve výměníku DOPOL; zmíněná modernizace včetně vstupní zóny pece a horního cyklónového stupně a instalace nového ventilátoru kouřových plynů umožnila zvýšení kapacity závodu na 3000 až 3500 t/d. Ve stejné době byly elektrostatické odlučovače nahrazeny kombinovaným hadicovým filtrem pro pec a surovinový mlýn. Ve výměníku je užíváno alternativní palivo: směs drcených pneumatik a střešní lepenky, papírový odpad se spaluje ve vstupní zóně pece. Závod zpracovává alternativní surovinu: slévárenské písky a speciální vápno, odpadní produkt z výroby dusíkatého vápna, obsahující amoniak, což bylo uplatňováno v neřízeném systému SNCR, který však způsoboval vysoké emise amoniaku, a proces musel být nahrazen systémem katalytické redukce. Slínek je ukládán ve 3 silech s celkovou kapacitou 120 000 t. Jako primární mletí slínku se používjí vysokotlaké mlecí válce POLYCOM, 4 cementové mlýny zahrnují velký kulový mlýn (160 t/h) s kroužkovým motorem s bezpřevodovým pohonem, mlýn o kapacitě 60-70 t/h podle požadované jemnosti cementu, a 2 85


menší mlýny o kapacitách 25 t/h. Mezi nově realizované modernizační projekty patří náhrada planetárního chladiče slínku účinnějším roštovým chladičem s instalací systému rekuperace odpadního tepla. Rovněž byl modernizován hlavní hořák, primárním palivem je mleté černé uhlí, alternativní paliva jsou rozpouštědla a občas tzv. "těžké palivo". Odpadní teplo z kouřových plynů je z 1/3 využíváno pro sušení suroviny v surovinovém mlýnu, 2/3 kouřových plynů o teplotě cca. 430°C slouží k výrobě páry pro pohon turbíny, která vyprodukuje 1/3 požadavku elektrické energie cementárny. Kouřové plyny po průchodu surovinovým mlýnem jsou po odprášení a zvýšení teploty na provozní teplotu katalyzátoru ( oxid vanadičný a oxidu wolframový s oxidem titaničitým jako základním materiálem) vedeny do systému selektivní katalytické redukce oxidů dusíku na bázi vstřikování čpavkové vody (emise obsahují <200 mg/Nm3 NOx, bez NH3). ( www.rohrdorfer.eu) ZKG International 7-8/2013, str.24-31

VÚM/Kalt

366) Alternative fuel handling for a UK cement plant Úprava alternativních paliv pro britskou cementárnu Německá společnost Schenck Process GmbH popisuje v případové zprávě projekt pro významnou britskou cementárnu, systém dopravy a podávání alternativního paliva, kterým jsou odvodněné peletizované odpadní kaly (PSP). Vzhledem k přídavku vápna nebo polymerního aditiva má toto alternativní palivo výhřevnost podobnou jako hnědé uhlí a je spoluspalováno jako přes 50% náhrada s tradičním černým uhlím v peci a výměníku. Systém, navržený společností Schenck Process kombinuje stávající dávkovací systém na uhlí MULTICOR®, s novým paralelně pracujícím podávacím systémem, kam je potrubím přiváděno alternativní palivo PSP ze sila PSP umístěného v sousedství uhelného zásobníku. Systém používá stejný řídící počítač systém jako stávající instalace a stejné dopravní potrubí do pece. Manipulace s PSP začíná jeho příjmem vykládkou z návěsu vozidla posuvnou podlahou; dokovací stanice na sypké materiály IntraBulk od společnosti Schenck Process je vybavena 4 šnekovým podavači s proměnnou rychlostí, PSP je z návěsu přemisťováno bezpečně a bez úniků materiálu; dokovací stanice je vybavena odsavačem prachu a dveřní roletou na přední straně pro ochranu proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Palivo PSP je dopravováno řetězovým redlerem a elevátorem do sil s protivýbušným vybavením a odtud do zásobníku podavače umístěného nad jednotkou MULTICOR®, který funguje jako kalibrační násypka. Vypouštění materiálu je řízeno analogovým signálem z hlavního pecního řídícího systému pomocí proměnné rychlosti, regulací otáček motoru, nezávisle na systému podávání uhlí. Hmotnostní tok paliva je měřen hmotnostním průtokoměrem na principu Coriolisovy síly; hmotnostní průtokoměr je integrován do hlavního řídícího systému PLC a součástí monitoringu materiálu, vstupujícího do pece. Řešení společnosti Schenck Process poskytuje flexibilní, spolehlivý a nákladově efektivní způsob dávkování alternativního paliva do hlavního hořáku pece. ZKG International 7-8/2013, str.32-34

86

VÚM/Kalt


367) Smart storage of solid alternative fuels Inteligentní skladování tuhých alternativních paliv Výrobci cementu jsou vystaveny neustálé ekonomické a ekologické tlaku, jak snížit náklady na palivo a snížit emise CO2, což vede k zvyšování substitučních dávek alternativních paliv (AF). Zajištění plynulého podávání paliva si vyžaduje vhodné řešení jejich skladování, a rovněž zajištění jejich co nejkonstantnější kvality v případě dodávek AF od různých dodavatelů. Sofistikovaný, flexibilní, cenově efektivní skladovací systém pro AF vyvinula německá společnost VECOPLAN FuelTrack GmbH. Poskytuje maximální kapacitu na co nejmenší ploše, je vybaven nakládkovým a vykládkovým dopravníkovým systémem (BEF-System), a je vhodný ke skladování materiálů s nebezpečím výbuchu (zóny ATEX). Skladovací systém disponuje pokročilým řízením distribuce z podélných sekcí různých typů alternativních paliv, se shrnovacím systémem škrabek, zavěšených na ocelových lanech, zajišťujícím účinné mísení materiálu; horizontální vrstvení materiálu odspodu působí zhutňujícím účinkem na lehký chomáčovitý materiál; správné rozdělení typů paliv je zajišťováno hradlovými vstupy za řetězovým dopravníkem. Skladovací systém má modulární uspořádání, je vybaven údržbovými plošinami pro snadný přístup, automatickými sensory úrovně plnění, nepotřebuje nákladné odsávání prachu, skladování a vyskladňování může probíhat současně. Společnost VECOPLAN FuelTrack toto skladovací řešení úspěšně uplatnila v 2 cementárnách v Rumunsku, 2 na Slovensku a 1x v rámci rozšíření stávajících skladovacích zařízení v cementárně v Irsku. ZKG International 7-8/2013, str.36-39

VÚM/Kalt

368) Cement markets in the BRIC countries and other emerging countries up to 2030 Cementářské trhy v zemích BRIC a dalších rozvíjejících se zemí až do roku 2030 Analýza konzultační společnosti OneStone Consulting se zaměřuje na cementářské trhy rozvíjejících se zemí, a snaží se předpovědět dlouhodobý vývoj. Prakticky jedinými trhy, které v současnosti vykazovaly růst spotřeby cementu byly země, označované souhrnně BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). S jejich zpomalením v r. 2012 začaly argumentace o jejich následovnících – jedním z návrhů ohledně budoucích trhů s vysokým růstem jsou tzv. země CIVETS (Columbia, Indonésie, Vietnam, Egypt, Turecko a Jižní Afrika), popřípadě „Next Eleven“ ( Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Jižní Afrika a Vietnam). Ratingová agentura Standard & Poors vytvořila akciový index CIVETS60, zahrnující jednotlivé tržní podíly 6 zemí CIVETS (31,6%-28,1%-21%-12,5%-5,7% a 1,1%). Cementářskému průmyslu je doporučováno neztrácet ze zřetele hlavní cementářské trhy, protože ekonomický růst a průměrný příjem není dostatečnou hodnotou pro tvorbu předpovědi o cementářské spotřebě (rostoucí sektor služeb v HDP má minimální význam pro infrastrukturní projekty), důležitou informací jsou míra investic, spotřeba na obyvatele, vývoj populace, kupní síla střední třídy, míra urbanizace a požadavků na bydlení. 87


Globální cementářští výrobci již směřují své výrobní kapacity od vyspělých trhů k rozvíjejícím se Nejširším portfoliem zemí disponuje společnost Holcim (na tzv. vyspělých trzích zaujímají její výrobní kapacity 20%, na rozvíjejících se trzích 80%), dále v pořadí následují Lafarge, HeidelbergCement, Italcementi a Cemex (společnost HeidelbergCement disponovala v r. 2012 celkovými výrobními kapacitami 122 mil. t/r s podílem 37% vyspělé trhy, 63% rozvíjející se trhy). Rostoucí důležitost rozvíjejících se zemí je patrná z vývoje objemu jejich stavebních investic. Z jmenované studie vyplývá, že za r. 2011 (oproti r. 2010) se podíl globálních stavebních investic 6 rozvíjejících se zemí (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie, Mexiko, Rusko) zvýšil z 29% na 37%, zatímco podíl 10 nejdůležitějších vyspělých zemí (USA, Japonsko, Německo, Kanada, Francie, Španělsko, Itálie, V. Británie, Austrálie, J. Korea) klesl z 50% na 41%. Prognóza vývoje cementářské produkce pro roky 2010, 2020 a 2030 uvádí pro vyspělé trhy celkovou produkci 380 mil. t/r, resp. 400 mil. t/r, resp. 410 mil. t/r; pro země BRIC 2180 – 2900 – 2910 mil. t/r; země SETIVIM 330 – 520 – 720 mil. t/r. Tato prognóza seskupuje pod označením „SETIVIM“ Saúdskou Arábii, Egypt, Turecko, Írán, Vietnam, Indonésii a Mexiko, mezi další perspektivní země řadí tzv. „Next7“ Alžírsko, Maroko, Nigérie, Pákistán, Malajsie, Thajsko, Filipíny, jejichž produkce se během 20 let zvýší o asi 150 mil. t/r, a „země přechodu“, jejichž produkce se během 20 let více než zdvojnásobí z 239 mil. t/r na 503 mil. t/r ( J. Afrika, J. Korea, Tchaiwan, , Singapur, SAE, středoevropské země jako Polsko, Česko a Maďarsko, a rozvojové země jako Etiopie, Bangladéš, Kolumbie, Kazachstán a Barma). Podle společnosti OneStone Consulting bude růst produkce v zemích BRIC především záviset na Indii, protože u čínské produkce cementu se očekává, že začne klesat. V Indii se očekává úroveň produkce 340 mil. t/r v r. 2013, do r. 2016 má vzrůst na 405 mil. t/r. Země SETIVIM téměř dohnaly s Rusko s Brazílií, a v minulých letech zaznamenaly nadprůměrný růst cementářské spotřeby, nejsilnější růst vykazovaly Indonésie a Írán. Celkově globální cementářská výroba v r. 2030 dosáhne asi 4830 mil. t/r, tzn. že bude pokračovat v růstu, avšak významně pomaleji než dosud. ZKG International 7-8/2013, str.40-49

VÚM/Kalt

369) Single economic area creates chances Jednotný hospodářský prostor vytváří šance Článek s tematikou trhů a trendů je převzat z ruského časopisu „Vestnik“. Počátkem r. 2012 byla založena jednotná ekonomická oblast, zahrnující Kazachstán, Bělorusko a Rusko. Pozitivní efekt celní unie se v mnoha odvětvích však začal projevovat již o půl roku dříve, zejména v cementářském průmyslu. Cementářské dodávky z Běloruska do Ruska a z Ruska do Kazachstánu vzrostly, cementárny ve všech těchto zemích jsou rekonstruovány a zvyšují svou kapacitu. Jak cementářská výroba, tak spotřeba v Ruské federaci ještě nedosáhla svého vrcholu. Současný cementářský průmysl v Rusku tvoří 51 společností , 48 z nich jsou integrované závody. Zatím cementářská výroba i spotřeba ještě nedosáhly své předkrizové úrovně z r. 2007/2008. V r. 2011 činila cementářská výroba v Ruské federaci 56,2 mil. t/r, v Kazachstánu 7,6 mil. t/r, v Bělorusku 4,6 mil. t/r; s průměrnými cenami 1 t cementu (v červnu 2012): 94 US$ - 84 US$ - 140 US$. Růst 88


kapacit v r. 2012 je očekáván 22 mil. t/r, v r. 2020 může činit dalších 30 mil. t/r. Mezi největší rekonstrukce a modernizace na ruském cementářském trhu se řadí modernizace pecní linky č.1 v závodě Spasskcement, zahájení stavby závodu Samara, rekonstrukce v závodě Novoroscement, zprovoznění výrobní linky Podgorenskij. Nejdůležitějším současným trendem v ruském cementářském průmyslu je významné zvýšení importu cementu a slínku, podstatnou část činily dodávky z Běloruska (20%), největší část z Turecka (přes 36%). Kazachstán snižuje svou závislost na dovozu cementu. Současné projektované kazašské cementárny dosahují kapacity 12,2 mil.t/r. V současnosti je v Kazachstánu 7 velkých závodů, 2 z nich vznikly v období 2010/11; v r. 2013 se zprovozní další 3 závody o kapacitě 2,3 mil. t/r; pro r. 2014 počítají vládní plány s celkovou cementářskou výrobou 19,5 mil. t, přičemž domácí spotřeba je očekávána 15 mil.t/r (experti očekávají 13 mil.t/r). V Bělorusku pochází cementářská produkce z3 společností (Krasnoselskstrojmaterialy JSC, Balarusski cementni plant JSC, Krichevcementnoschifer JSC). Vláda nařídila zvýšení produkce těchto společností na 10 mil.t/r, zakázku na investiční projekty moderních cementářských linek o kapacitě 5,4 mil. t /r získala čínská státní korporace CITIC Contruction. 2 projekty byly zahájeny v r. 2012, 3. V r. 2013, financování poskytuje Eximbank of China. Podle plánu prezidenta Lukašenka má být z produkce 10 mil. t cementu/r dodáno na domácí trh 4,8 mil. t a 5,2 mil. t má být exportováno (do Litvy a Lotyšska 40%, na polský trh 20%). Ve velmi krátkém období bylo dosaženo souladu s evropskými normami a cement se uplatňuje na trzích v Rusku a zemích CIS (Společenství nezávislých států). ZKG International 7-8/2013, str.50-58

VÚM/Kalt

370) Utilization of siliceous filter residues in mineral uilding materials Využití filtračních zbytků obsahujících oxid křemičitý v nerostných stavebních materiálech Německo je světovým producentem mikronizovaného a koloidního oxidu křemičitého – siliky, resp. mikrosiliky. Německý spolkový institut BAM pro testování a výzkum se podílel s Fingerovým institutem stavebních materiálů výmarské univerzity Bauhaus na projektu využití filtračních zbytků, obsahujících SiO2, které vznikají neutralizací při čištění odpadních vod z výše uvedených výrob v množstvích 8000- 10 000 t, a v současné době zůstávají na skládkách, nebo jsou deponovány v lomech. Recyklace tohoto druhotného zdroje je ekonomickým i ekologickým přínosem. Vposlední době jsou zbytky z čištění spalin z uhelných elektráren (černouhelný a lignitový popílek) a z elektrických tavících pecí při výrobě křemíku (mikrosilika), obsahující amorfní nebo sklovitý SiO2, využívány jako pucolánové přísady do betonu pro optimalizaci betonů a malt. Vysokým obsahem amorfního SiO2 a vysokým měrným povrchem jsou filtrační zbytky z neutralizace odpadních vod (FR) velmi podobné mikrosilice, a lze je využívat buď jako pucolánové složky v pojivech na bázi cementu nebo jako slinovací a pórotvorné činidlo při výrobě cihel. Při výzkumu využitelnosti ( projekt byl nazván „NanoKiesel“) byl dodržován hodnotící koncept podle technické, ekologické a ekonomické udržitelnosti, zahrnující 3 kroky: 1) základní požadavky k aplikaci (vhodné bez úpravy / po úpravě / nevhodné); 2) posouzení ekonomické efektivity, 89


případných environmentálních a zdravotních vlivů; 3) porovnání několika způsobů aplikace. V projektu byly porovnávány vlastnosti 2 vzorků: FR1, pocházející z úpravy vod, odpadajících při výrobě oxidu křemičitého, a FR2, pocházejícího z čištění spalin pro jejich energetické využití k destilaci zbytků při výrobě chlorsilanu, přičemž FR1 i FR2 vznikly po neutralizaci silně kyselých zbytkových vod. Po mechanických úpravách (sušení, dispergace, mletí) byly vzorky hodnoceny metodou rentgenové difrakční analýzy, a zkoumány 28 denní pevnosti trámečků, připravených z malt s 10% náhradou cementu vzorkem FR. Článek poskytuje souhrnnou hodnotící tabulku možností využití obou typů vzorků, FR1 a FR2 – nejvhodněji jako složka do vysoce porézních cihel, optimalizující tvorbou mikropórů tepelnou vodivost a jako přídavné složky do betonů, s přihlédnutím k možnému negativně působícímu obsahu síranů a obsahu vlhkosti. Ekonomický přínos je zřejmý, jakož ekologický – úspora CO2 při využití substituční složky. ZKG International 7-8/2013, str.58-63

VÚM/Kalt

371) The future of cement and fossil fuel during the next 100 years Budoucnost cementu a fosilních paliv během příštích 100 let Manažer turecké cementářské společnosti Ünye Cimento předkládá úvahy o budoucím fungování cementáren při nedostatku fosilních paliv. Náklady na provoz cementárny jsou tvořeny z 25% - 30% náklady na pevná paliva a z 20% - 25% náklady na elektrickou energii. Článek shrnuje tepelné bilance, vztahující se k procesu výpalu slínku. Turecko má zásoby 10,8 mld. t lignitu a 1,3 mld. t černého uhlí, což je přibližně 1,5% světových rezerv uhlí. Zatím Turecko pokrývá 30% své energetické spotřeby domácí těžbou, 70% paliv dováží. Jako palivo v cementárnách Turecko používá ropný koks (výhřevnost 7500 kcal/kg), importované černé uhlí (výhřevnost 6300 kcal/kg), domácí a importovaný lignit (výhřevnost 3500-4000 kcal/kg) a malá množství topného oleje a zemního plynu. Limity energetických zdrojů, založených na fosilních palivech, motivují k novým výzkumům. Cementářský průmysl, zvláště v Evropě, využívá alternativní paliva i alternativní surovinové zdroje. Turecká cementářská skupina OYAK group, ke které náleží i závod Ünye, přistupuje k úspoře surovinových zdrojů zodpovědně; jako alternativní paliva využívá paliva, připravená z průmyslových odpadů, používá i alternativní surovinové složky (pyrit, popílek, granulovanou vysokopecní strusku, aj.) ZKG International 7-8/2013, str.66-71

VÚM/Kalt

372) Hydrophobizing of gypsum by silanes (Part 1) Hydrofobizace sádrovce pomocí silanů (část 1) Hlavní nevýhodou sádrových výrobků ve stavebnictví je špatná odolnost proti vodě. I když je známo, že odolnost proti vodě může být zvýšena přidáním speciálních silanů, jen velmi málo je známo o mechanismu tohoto působení. Předkládaná výzkumná zpráva z německého Ústavu anorganické chemie, TU Bergakademie ve Freibergu a švýcarského institutu Akzo Nobel Chemicals AG v Sempachu se zabývá podrobným studiem mechanismu hydrofobizačního účinku propyltriethoxysilanu (jako zástupce 90


alkylalkoxysilanů) v alkalické sádrové matrici. Sádrové výrobky se používají v celé řadě aplikací, zejména v oblasti stavebních materiálů. Nejdůležitější jsou sádrokartonové produkty, sádrové omítky, sádrovláknité desky, a další. Navzdory nízké rozpustnosti (2,75 g sádry / l vody ) jsou sádrové výrobky vysoce citlivé na vodu, což omezuje venkovní použití. Sádra může absorbovat vodu reverzibilně prostřednictvím pórů v systému, a vzhledem k tomu, může při nešetrné přepravě výrobků docházet k bobtnání, způsobujícímu výrazné snížení pevnosti a poškození povrchu. Zvýšení odolnosti sádrových výrobků proti vodě použitím speciálních hydrofobizačních přísad je již popsáno v několika patentech. Používají se mastné kyseliny a jejich soli, silany s koncovým vodíkem, voskové emulze, alkylsilikonové pryskyřice, alkylalkoxysilany. Silany nebo siloxany jsou nejvýhodnější. Mechanismus jejich působení na sádru byl popisován (autor Jakobsmeier) jako tvorba povrchového filmu molekul polymethylhydrogensiloxanu, který vytváří hydrofobní efekt a nedovolí hydrolýzu na polymethylhydrogensilanol. Předkládaná výzkumná práce se věnovala určování hydrofobicity povrchu sádrového materiálu pomocí metody NMR (část 1) a metody adsorpčních simulací (dynamiky molekul) (část 2). Hydrofobizační efekt silanu byl zjišťován měřením času potřebného k úplné absorpci vodních kapek dopadajících na alkalizovanou povrchovou vrstvu sádry. Z NMR spekter byla zjištěna závislost hydrofobizujícího vlivu propyltriethoxysilanu (PTES) a oktyltriethoxysilanu (OTES) na alkalizovanou povrchovou vrstvu sádry na obsahu silanu v maltové směsi, přičemž hydrofobizační efekt se s časem snižuje. ZKG International 7-8/2013, str.72-78

VÚM/Kalt

373) News Zprávy Společnost ELTRA představila nový termogravimetrický analyzátor TGA Thermostep,umožňující určit v 1 analýze různé parametry, jako je vlhkost, těkavých látek a obsah popela. Uživatel definuje teplotní profily a plynné prostředí dle svých požadavků. Přístroj analyzuje až 19 vzorků s maximální hmotností 5 g každého, s rozsahem teploty až do 1000°C. Při definování programu normativního určení těkavých složek ve vzorku podle ASTM, se během analýzy automaticky umístí a zdvihnou kelímková víčka. Ovládání přístroje ELTRA Thermostep je jednoduché a bezpečné. Parametry jako rychlost ohřevu, časovou výdrž, atmosféru atd. je třeba definovat jednou pro první analýzu, a poté mohou být uloženy a vyvolány při dalším měření. Uživatel definuje teploty a související časovou výdrž do dosažení požadované konstantní hmotnosti a / nebo časového limitu.(www.eltra.org/ thermostep) Společnost Lafarge oznámila prodej svých cementářských provozů v Hondurasu společnosti Cementos Argos v ceně 232 mil. € (celková hodnota podniku 435 million €). Tato hodnota odpovídá 8,6 násobku EBITDA r. 2012. Společnost Lafarge vlastní 53,3% své honduraské dceřiné společnosti (Lafarge Cementos SA de CV). Transakce zahrnuje cementárnu o kapacitě 1 mil. t/r a mlýnici s kapacitou 0.3 t/r. Transakce podléhá schválení příslušných regulačních úřadů. (www.lafarge.com) 91


Společnost Loesche dodá vertikální válcový mlýn typu LM 28.3 D (o výkonu 750 kW a kapacitě 50 t/h při jemnosti produktu 20% R 0,09 mm) ruské společnosti RUSAL Atschinski Glinosjomny Kombinat v Achinsku pro mletí hnědého uhlí o vlhkosti 35%, kterým ruský výrobce plánuje nahradit těžký olej, používaný pro výpal slínku z nephelinového kalu v rotační peci. Součástí dodávky je kompletní vybavení mlýnice, mezisklad uhlí, pecní hořáky a dávkování práškového uhlí, dále elektrické vybavení, automatizaci, základní ocelové konstrukce, inertizaci, chladič uhelného prachu a horkovzdušný generátor se spalováním uhelného prachu. Dodávka je plánována na léto 2014. (www.loesche.com) Společnost Gebr. Pfeiffer SE obdržela zakázku od bulharské společnosti Calcit JSC na mlýn MPS 112 B VRM pro mletí páleného vápna ve vápence v Asenovgradu u Plovdivu. Již v roce 2003 GPSE dodávala společnosti CALCIT JSC hydrátor vápna, dva třídiče a kulový mlýn pro výrobu vápenného hydrátu. Nový mlýn je navržen pro kapacitu 5 t/h páleného vápna při jemnosti produktu 1% zbytku na sítě 0,09 mm. Kromě mlýna, třídiče a podavače je součástí dodávky odlučovač a ventilátor, jakož i dávkovací pásové váhy, separace a odstranění kovů, regulační a uzavírací klapky, měřicí zařízení a kompletní elektrický rozváděč včetně ovládacích panelů. (www.gpse.de) 1.ročník mezinárodní konference stavební chemie pořádá odborná sekce Stavební chemie Společnosti německých chemiků (GDCh) 7.-9.10.2013 v Berlíně. Konference se koná na Ústavu stavebního inženýrství Katedry stavebních materiálů a stavební chemie TU v Berlíně pod vedením profesora D. Stephana. Přednášky byly vybrány mezinárodní komisí odborníků z vysokých škol a průmyslu. Více než polovina příspěvků pochází ze zahraničí. (www.gdch.de/bauchemie2013 ) (www.gdch.de). STEAG Power Minerals, výrobce elektrické energie s mezinárodní působností, poskytne evropským i mimoevropským výrobcům z průmyslu stavebních hmot strategické partnerství ohledně dlouhodobé nabídky popílků z nových uhelných elektráren. Dohoda o spolupráci byla podepsána. Společný seminář k určení dalšího postupu se konal v květnu v Neussu s účastníky z Evropy, USA a Austrálie. První dodávky se uskuteční ještě koncem tohoto roku. (www.steag-powerminerals.com ) Společnost Siemens divize Drive Technologies získala zakázku na modernizaci cementárny indonéské společnosti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Indocement). Hlavní část projektu bude přeměna předchozího procesního řídicího systému na Simatic PCS 7 na bázi řídicího systému Cemat. Součástí dodávky je softwarové inženýrství, instalace I / O modulů a řídící a inženýrské stanice, programování PLC, testy a uvedení do provozu. Systém bude realizován v 6 z 12 cementářských výrobních linek. Společnost Siemens zodpovídá za projekt, inženýring, dodávky a uvedení do provozu včetně místní podpory. Stávající systém bude aktualizován na nový řídicí systém Siemens ve třech fázích v průběhu tří let.(www.siemens.de / cemat) 2.technický seminář 2013 pořádá 8.-10.9.2013 v Düsseldorfu společnost Loesche GmbH. Obsah semináře je zaměřen na nováčky a dodavatele pro cementářský průmysl, pracovníky údržby a závodní manažery. Témata se týkají procesu a provozování mlýna Loesche, jeho 92


hydraulického systému, a nejnovějšího vývoje v technologii třídění. Zvláštní pozornost je věnována opotřebení, opravám a náhradním dílům a kvalitě oleje a olejového vzorku. Seminář je veden v angličtině. Informace: trainingcenter@loesche.de (www.loesche.com) Rakouská společnost A TEC získala v červnu 2013 zakázku na modernizaci kalcinátoru včetně inženýrství, dodávky zařízení, ocelových konstrukcí, montáží a stavebních prací v hranické cementárně společnosti Buzzi Cement. Vzhledem k spalování alternativních paliv byl zvýšen nutný retenční čas pro dokonalé spalování v kalcinátoru ( cca. 7 s), umožňující použití vysokého množství alternativního paliva (až o 100%), systém zároveň zajistí snížení spotřeby tepla. V horní části kalcinačního systému budou instalovány A TEC dohořívací komory (PCC) pro optimální míchání plynu a zvýšení retenčního času. Ve stávajícím hlavním hořáku budou použity alternativní palivo RDF, uhlí a živočišná moučka, a pro nastartování zemní plyn. Na straně kalcinátoru budou 3 vstupní pozice pro palivo - 1 z nich vstupuje jako hlavní palivo shora do horké plynové komory (HGC). Příjem pro drcené pneumatiky bude beze změny, ale stávající hořák kalcinátoru bude přesunut. Distribuce terciárního vzduchu a řízení kyslíku probíhá přes několik klapek.(www.atec-greco.com) Konference CECE-CEMA výrobců strojních zařízení pro stavební a zemědělský průmysl, konající se jednou za 2 roky v Evropském parlamentu, se koná 16.10.2013 v Bruselu. Reprezentanti společností i zvaní hosté se registrují na www.cece-cema –summit.eu, kde naleznou podrobnější údaje. Německá společnost MeliCon GmbH z Hueckelhoven vyvinula novou metodu čištění horkých plynů pro čisté životní prostředí od prachových částic (rotační pece, koksovny, tepelné elektrárny, cementárny) bez nutnosti jejich chlazení, aplikovatelnou při vysokých teplotách 250 až 800°C pomocí speciálních filtračních médií, integrovatelných v podobě kartridží nebo hadicových filtrů (délky 1,5-2 m, průměru 100-180 mm) do stávajících systémů. Filtrační médium MeliPlate sestává z tkaninového laminátu, provozovatelného nepřetržitě při teplotách 450°C, řada MeliFil od MeliCon nabízí média na bázi kombinace kovových vláken a tkanin s vysokou tepelnou (až 800°C) a mechanickou stabilitou, s životností překračující 8000 h. (www.melicon.de) Německá společnost Händle GmbH z Muehlackeru a její americká mateřská společnost American J.C.Steele & Sons Inc. patří k předním světovým dodavatelům strojů a provozních řešení pro přípravu, dávkování a zpracování mokrých, lepivých a abrazivních sypkých materiálů se 140 letou zkušeností a instalacemi v asi 100 zemích. V cementářských provozech se s nimi lze setkat u přípravy a dávkování filtračního koláče a podávání přísad, při zpracování sádrovce společnost navrhla speciální podavač s cirkulární výpustí, pro syntetické sádrovce pro výrobu sádrokartonových desek nabízejí Händle + Steele multikorečkový řetězový bagr o různých délkách a velikostech korečků, umožňující plně automatizovaný proces a spolehlivé vypouštění a kontinuální podávání mokrých, lepivých a abrazivních materiálů, dalším významným produktem je nejuniverzálnější skříňový

93


podavač pro současné dávkování a drcení problematického podávaného materiálu. (www.haendle.com) Společnost Korea Zinc Co. Ltd. objednala od společnosti Gebr. Pfeiffer další vertikální válcový mlýn pro závod v blízkosti Ulsan. Mlýn MPS 250 BK o kapacitě 28t/h na mletý ropný koks o jemnosti 15% R 75 µm lze nastavit na mletí uhlí, které je používáno jako redukční činidlo při výrobě zinku. Součástí dodávky je kromě mlýna a třídiče generátor horkého plynu a dílenské výkresy pro zhotovení provozních klapek v místní výrobně, dozor nad montáží a uvedení do provozu. (www.gpse.de) Generální dodavatel, turecká společnost DAL Teknik Makina, podílející se na projektech na klíč po celém světě, objednala u společnosti Pfeiffer vertikální válcový mlýn MPS 3350 B s instalovaným výkonem 1700 kW pro mletí suroviny pro výrobu šedého a bílého cementu v uzbekistánské mlýnici cementu, která má být zprovozněna již v příštím roce. Kapacita mlýna při produkci šedého cementu je 200 t/h, u bílého cementu bude mlýn zpracovávat 160 t/h surovinové moučky. (www.gpse.de) ZKG International 9/2013, str.6-15

VÚM/Kalt

374) Události: Setkání členů Svazu německého vápenického průmyslu, a zároveň příležitost pro setkání zástupců vápenického průmyslu v Německu, Rakousku a Švýcarsku, se letos konalo v baltském letovisku Warnemünde, 14.6.2013. Předseda Svazu, Dr. T. Stumpf, pozitivně zhodnotil 25% přínos průmyslových hodnot na tvorbě německého HDP, což pomohlo zemi vyrovnat se s ekonomickou krizí, a zároveň ve svém proslovu dal podnět pro politické představitele země k jasné průmyslové politice a bezpečným dodávkám energie spolu s přehledným systémem obchodování s průmyslovými emisemi. V r. 2012 činily prodeje nepálených vápenických produktů 17,7 mil. t, tj. pokles o více než 4% v porovnání s předchozím rokem. Hlavním odběratelem, co stavebnictví. Dodávky pro systémy čištění vzduchu zůstaly stabilní, dodávky pro hutní a ocelářský průmysl se zvýšily. Prodej páleného vápna se snížil na cca. 6,3 mil. t, téměř o 4% méně než v předchozím roce. V 1. čtvrtletí r. 2013 pokračoval negativní trend prodeje: pokles tržeb u pálených výrobků o 1,8% proti stejnému období předchozího roku. Důvodem jsou poklesy výrobních kapacit evropského ocelářského a automobilového průmyslu. Zprávu a účetní uzávěrku za 2012/2013 předložil M. Ogilvie, výkonný generální ředitel Spolkového svazu. Na setkání bylo zdůrazněno, že výrobci nejen vápna nutně potřebují rychlé a systematické provádění opatření nezbytných pro přechod na obnovitelné zdroje energie, a respektování energetických potřeb průmyslu a existence průmyslových lokalit. Odlišný přístup k politice v oblasti klimatu a energetiky zaujal host setkání, fyzik Dr. G. Ganteför z univerzity v Kostnici. (www.kalk.de) Letošní ocenění cementářského výrobce Dornburger Zement získal Dipl.-Ing. A. Tasch, absolvent Stavební fakulty Institutu F.A.Fingera pro stavebně materiálové vědy (FIB) při Univerzitě Bauhaus ve Výmaru za výbornou disertaci. Tématem disertační práce je "Keramika na bázi oxidů mědi a železa jako reaktivní materiál pro ukládání kyslíku ", čímž představil nový 94


alternativní způsob pro zásobování technologických procesů kyslíkem místo energeticky nákladné a málo efektivní dosud využívané Lindeho metody kryogenního dělení vzduchu. Univerzita Bauhaus předložila tento výrobní postup a aplikaci k patentování. Za bakalářskou práci na téma "Výzkumy účinků požáru na polymerem modifikované hydratované cementy" získala ocenění L. Göbel, která prokázala, že polymerem modifikované betony nemají horší protipožární účinnost než nemodifikované, nebo ty, které obsahují polymerní vlákna. (www.dornburger-zement.de). Marketingové turné „Road Show Cement + Minerals Latin America" po vybraných zemích Latinské Ameriky (Peru, Chile a Brazílie) podnikli 2.10.5.2013 společně zástupci VDMA (Německý svaz výrobců stavebních strojů a zařízení pro výrobu stavebních materiálů) a LAI (Latinskoamerická iniciativa Federace německého průmyslu). Pod vedením L. Jungemanna ze společnosti ThyssenKrupp Resource Technologies AG se představitelé německých výrobních společností z oborů strojírenských zařízení pro cementářský průmysl (těžbu, zdrobňování, výpal, podávání, třídění, logistiku a laboratorní systémy) setkali s místními cementářskými výrobci a zástupci těžebních společností, aby představili svá pokročilá technická řešení a informovali se o místních požadavcích. Skupina, tvořená zástupci společností Haver & Boecker, Loesche, Christian Pfeiffer, Claudius Peters a Toni Technik a profesorem Lieberwirthem z Technické univerzity v Freibergu, zahájila prezentaci v Limě za účasti předsedy německo-peruánské komory zahraničního obchodu a předsedy peruánské cementářské asociace (peruánský cementářský průmysl vykázal za 1. čtvrtletí roku 2013 růst o 13%); v Chile bylo uspořádáno sympozium o technologiích pro výrobu stavebních materiálů a těžební průmysl za účasti chilské komory zahraničního obchodu s cílem zlepšit stávající obchodní kontakty v Chile. Země má současný meziroční růst 4,5% a 6. nejsilnější ekonomiku v Jižní Americe, vysoký stupeň právní jistoty, velké nerostné bohatství, a plánuje pro příští roky významné restrukturalizace v infrastruktuře. Německé ministerstvo hospodářství a technologie (BMWi) připravilo s chilskou komorou zahraničního obchodu internetovou platformu www.rohstoffzentrum.cl s cílem usnadnit a zlepšit přístup německých společností k informacím o Chile. Kontakty mezi oběma zeměmi usnadní i nedávno podepsané dohody o posílení spolupráce v oblasti komodit. V Brazílii byl za velkého zájmu brazilských těžebních a stavebně materiálových výrobců zahájen "německo-brazilský rok" prezentací německých odborníků na téma účinnosti výrobního procesu, zachování zdrojů a snížení spotřeby energie s četnými diskusními příspěvky. Brazílie se potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborných pracovníků, korupcí a nadměrnou byrokracií, nicméně průmysl stavebních materiálů těží z boomu výstavby v souvislosti s pořádáním fotbalového mistrovství světa a olympijských her, výroba cementu vzrostla na téměř 70 mil. t a výhled je nadále pozitivní, včetně výstavby dalších cementáren. Cíle obchodního turné – navázání kontaktů s místním průmyslem – byly úspěšně splněny. (www.vdma.org, www.haverboecker.com, www.lateinamerika-initiative.de). Při příležitosti 75. výročí založení uspořádal Ústřední svaz německého průmyslu pro zemědělské vápno (DHG) v rámci Svazu německého vápenického průmyslu 27.06.2013 ve Fuldě odbornou konferenci, nazvanou 95


"Udržitelná ochrana půdy a úrodnost půdy pomocí zemědělské vápna - včera dnes - zítra " za účasti řady odborníků (přednášky na webových stránkách DHG www.naturkalk.de): Prof. Dr. Schaefer (University of Soest), přednášel o „udržitelném plánování a kultivaci orné půdy“, Prof. Dr. Wiggering (Leibnizovo centrum pro výzkum zemědělské krajiny, Müncheberg) hovořil o "environmentálních indikátorech pro multi-funkční půdy a využívání krajiny ", G. Tóth, z Ústavu pro životní prostředí a udržitelný rozvoj při Výzkumném středisku Komise EU (JRC; www.eusoils.jrc.ec.europa.eu ) informoval o "Evropském systému údajů o půdách a jeho významu pro ochranu půdy“; svými přednáškami přispěli rovněž prezident Bavorského státního výzkumného střediska pro zemědělství J. Opperer a předseda DHG A. Hufgard. www.naturkalk.de ZKG International 9/2013, str.16-26

VÚM/Kalt

375) A company with long tradition up-to-date Moderní firma s dlouhou tradicí Článek představuje německou společnost LOIBL A-S-H, specializující se v oblasti technologií čištění kotlů a v oblasti mechanických a pneumatických manipulačních systémů. Společnost Loibl Allen-Sherman-Hoff GmbH, dnes součást společnosti Diamond Power Inc., byla založena v dolnobavorském Straubingu v roce 1960 Dipl.-Ing. A. Loiblem jako strojírenský zakázkový provoz podle požadavků zákazníků, v současnosti má 25 zaměstnanců ve stavebnictví a strojírenství, zaměřených na montáže mechanických systémů pro elektrárny a ocelárny, a přes 100 zaměstnanců pro všechny obory s manipulací se sypkými materiály. Společnost Diamond Power Inc. má centrálu v ohijském Lancasteru a více než 80 výrobních, prodejních a servisních míst po celém světě. Diamond Power patří do skupiny Babcock & Wilcox, která se m.j. zaměřuje na výstavbu uhelných a biomasových pohonných jednotek, a s ročním obratem cca. 25 mil. € je jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších středně velkých firem v oblasti strojírenství a manipulace se sypkými materiály. Pro společnost Loibl A-S-H je významným přínosem usnadnění přístupu na nové trhy, např. Severní a Jižní Ameriky. (www.loibl.biz) ZKG International 9/2013, str.28-29

VÚM/Kalt

376) Service know-how in demand at plants all around the world Servis know-how je poptávaný v závodech po celém světě Německá společnost REMA TIP TOP GmbH se specializuje na specifická řešení a servis pásových dopravníků pro zákazníky po celém světě, se svou globální servisní sítí ve 170 zemích světa. Předcházení poruchám dopravních systémů ve výrobním procesu je důležitým předpokladem zachování efektivity výroby. Pásové dopravníky zajišťují optimální materiálové toky a jsou primární součástí komplexní logistiky závodů. S ohledem na to je nutno zajistit jejich vysokou dopravní kapacitu, nízkou mírou opotřebení a minimální náklady na údržbu. Řádná preventivní údržba klade vysoké nároky na odborné znalosti, flexibilitu a schopnosti poskytnutí individuálních řešení 96


problémů. Společnost informuje o konkrétním případu z otevřeného měděného a zlatého dolu "Prominent Hill" společnosti OZ Minerals v Jižní Austrálii, kde bylo v r. 2012 vytěženo asi 110 000 tun měděné rudy a asi 150 000 uncí zlata. K minimalizaci prostojů a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti objednala důlní společnost u divize Engineering Service (ES) společnosti REMA TIP TOP koncepci údržby na 9 let. Odborníci na dopravní systémy společnosti REMA TIP TOP pravidelně provádějí plánované kontroly, vyměňují díly podléhající opotřebení, v případě nutnosti opravují dopravníkové pásy a rovněž pomáhají při vývoji a zavádění bezpečných pracovních postupů. Pro zvýšení efektivnosti údržby vyvinula společnost REMA TIP TOP speciální servisní software, zahrnující veškeré technické údaje o zařízení, příslušné kontrolní intervaly a plány servisních prací. S komplexní monitorovací službou preventivní údržby společnosti REMA TIP TOP vyjádřil spokojenost rovněž manažer švýcarské skupiny společností Eberhard-Unternehmungen, a vyčíslil snížení nákladů na čistou údržbu, externí pracovníky, náhradní díly a ztrátu produkce na 10%. (www.rematiptop.de) ZKG International 9/2013, str.30-32

VÚM/Kalt

377) Metal recovery and conversion of steel slag into highly reactive cement components Recyklace kovů a přeměna ocelářské strusky na vysoce reaktivní cementářskou složku Studii o využití ocelářské strusky jako reaktivní složky při výrobě cementu předkládají výzkumníci z Fingerova institutu při výmarské univerzitě Bauhaus (FIB) a Spolkového ústavu pro výzkum a zkoušky materiálů (BAM) a inženýři společnosti Loesche. Využití ocelářské strusky namísto jejího ukládání by bylo významným přínosem ekologickým a z hlediska cementářské výroby rovněž ekonomickým. V cementářské výrobě jsou využívány latentně hydraulické vlastnosti vysokopecní jemně mleté granulované strusky (VPS), vedlejšího produktu při výrobě surového železa. Při výrobě oceli v LD konvertorech a elektrických obloukových pecích vzniká ocelářská struska (OS), méně reaktivní než VPS, která až dosud nebyla jako kompozitní materiál v cementu využívána. Vzhledem k tomu, že je v Německu produkováno ročně cca. 6 mil. t oceli, je k dispozici 3,5 mil. t LD strusky a 1,8 mil. t strusky z elektrických obloukových pecí, která je v závislosti na obsahu vápna spolupoužívána jako stavební materiál pro stavbu silnic nebo jako hnojivo. Ocelářská struska obsahuje poměrně vysoký obsah železa, který je tvořen jen z nevýznamné části kovem, ale hlavní podíl tvoří oxidy železa. Ve spolupráci se společností Loesche byla poloprovozně vyzkoušena separační metoda, založená na termickém procesu v redukční atmosféře (vznik kovového železa) a následném rychlém ochlazení slínku podobné silikátové taveniny a rozemletí vzniklé strusky v speciálně upraveném vertikálním válcovém mlýně Loesche, kde odstředivá síla vynáší mletý materiál směrem k okrajům mlecí desky, přičemž proudícím plynem jsou do nad mlýnem umístěného třídiče odnášeny jen lehčí silikátové částice, zatímco těžší kovové částice padají proti proudu plynu dolů do extrakční násypky. Chemické a mineralogické testy vytvořené OS, jakož i testy účinnosti cementového pojiva byly provedeny v Institutu FIB. 97


Zahrnovaly určení slínkových fází pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (po optimalizaci slinovací fáze bylo dosahováno až 66% obsahu alitových krystalů (C3S), vedle belitu (C2S), aluminátu (C3A), aluminátoferritu (C4AF) a skelné fáze), a stanovení 2denní, 7denní a 28denní pevnosti v tlaku zkušebních trámečků (připravených z pojiva, obsahujícího 70% cementu CEM I 42,5 R a 30% zkušební OS, vedle referenčních trámečků ze 100% cementu CEM I 42,5 R a trámečků ze 70% cementu CEM I 42,5 R a 30% inertního křemičitého písku frakce 0/2 mm). Pevnosti zkušebních trámečků s 30% obsahem OS se již po 7 dnech vyrovnaly pevnostem referenčních trámečků ze 100% cementu CEM I 42,5 R. ZKG International 9/2013, str.34-40

VÚM/Kalt

378) Market trends in marine cement terminals Tržní trendy u přístavních cementářských terminálů Společnost OneStone Consulting předkládá v tomto čísle magazínu ZKG International fakta o vývoji přístavních cementářských terminálů a aktuální údaje o tomto mezinárodním obchodu. Ačkoliv světový obchod s cementem a související námořní přeprava cementu vykazuje pokles, (z 170 mil. t/r v r.2007 před globální ekonomickou krizí na 145 mil. t/r v r.2012) a v současné době tvoří pouze 4,5% z celosvětové cementářské výroby, množství cementu překládaného v přístavních cementářských terminálech po celém světě roste. Od předkrizového období došlo k významným změnám: zhroutily se hlavní dovozní trhy v USA, Španělsku, Spojených arabských emirátech a Nigérii, buď v důsledku hospodářské krize, nebo vlivem prosperujícího odbytu ve vlastních zemích; trhy v Bangladéši, Ruska a Iráku naopak ukázaly pozitivní vývoj. Trh je charakterizován přebytkem cementářských kapacit v exportujících zemích, cementářskou poptávkou s relativně vysokými cenami cementu v importujících zemích a přepravními cenami námořní dopravy. Avšak oceánské lodi jsou používány i v domácí přepravě cementu, v zemích, jako Japonsko, Korea, Tchajwan, Austrálie, Vietnam a Indonésie. V současnosti je pro námořní přepravu cementu k dispozici 420 oceánských lodí (315 z nich s tonáží přes 2000 BRT). Přístavní dovozní cementářské terminály se rozdělují do 3 velikostních kategorií (velké terminály mají kapacitu přes 1 mil. t/r), disponují různým technickým vybavením pro vykládku (mechanická a pneumatická zařízení) a skladování (ocelová sila, betonová sila, kupole, ploché sklady). Mechanický systém vykládky dosahuje vyšší kapacity (400-1500 t/h) a zároveň nižší závislost spotřeby energie na kapacitě zařízení a v případě umístění vykladačů na souši je upřednostňován. Je vybavován šnekovými podavači a dopravníky. Pneumatický systém je efektivní při plnění mobilních přepravních jednotek, výběr zařízení závisí na vzdálenosti, výšce a požadovaném prostupu. Pro větší vzdálenosti až do 500 m a prostupu 400 t/h jsou používána šroubová čerpadla. Pro skladování a distribuci se výběr použitých sil řídí podle podmínek (provozní periody, dispoziční prostor, stabilita podloží, další vybavení terminálu, jako mixéry, baličky, koleje, apod.). V posledních letech byla upřednostňována ocelová sila, nebo baterie ocelových sil, s kapacitou až 1 mil. t, která jsou relativně jednoduchá k montáži. Provoz sil je plně automatizovaný a spolehlivý, s využitím systémů čipových karet. V minulých letech ale i ploché skladovací 98


systémy prošly velkou modernizací, začleňují i pneumatické dopravní systémy, jako např. terminál Golden Bay Cement (Eastport Terminal v Aucklandu na N. Zélandu). Trendem u staveb cementářských terminálů je dodávka na klíč s veškerým vybavením, montáží, zprovozněním a zárukou, u malých terminálů je množství dodavatelů vysoké, o větších jsou nejznámějšími společnost IBAU HAMBURG, Siwertell (Cargotec), FLSmidth Kovako, Van Aalst, čínský dodavatel CNBM. Vedoucím dodavatelem na trhu je IBAU HAMBURG, která dodala přes 50% zakázek z poslední doby. Mezi další dodavatele přístavních terminálů patří společnosti HW Carlsen, Claudius Peters Technologies, DOMTEC a Dome Technology. (www.onestone.eu) ZKG International 9/2013, str.42-52

VÚM/Kalt

379) The influence of complex additives on the endurance strength of concrete Vliv komplexních aditiv na trvalou pevnost betonu Studie z ruské Univerzity pro architekturu a stavební průmysl Kasan se věnuje vlivu komplexně působící přísady na odolnost betonu, zkoumáním jeho působení na smrštění, bobtnání a síranuvzdornost cementové směsi, a na mrazuvzdornost, odolnost proti vodě a pórovitost. Na Univerzitě Kasan vyvinutá komplexní přisada se skládala ze superplastifikátoru (SP) odolit K (na bázi polykarboxylátu etheru), urychlovače tuhnutí Na2SO4, a odpuzovače vody (WR) – nerozpustného silikonového oligomeru PVS-50, přidávaných v poměru 1 hm.% SP + 15 hm.% NaSO4 + 0,1 hm.% WR k hmotnosti cementu. Byl zjišťován optimální obsah směsi s aditivy s vlivem na kinetiku smršťovací reakce cementopískové malty v poměru 1:3. Ze studie vyplývá, že přídavek SP snižuje smršťování malt ve stáří 180 dní 1,8x oproti smrštění maltové směsi bez aditiv – v optimálním případě dosahuje rozdíl smrštění až 2,5 násobku. Agresivní kapalná média způsobují rozpouštění cementových složek ztvrdlé cementové matrice a tvorbu nových složek vlivem interakce hydrátů a kapalného média. Nové složky s větším objemem než původní cementové složky pak způsobují vnitřní tlaky a vznik trhlin, vedoucí až k destrukci betonu. S ohledem na to byla zjišťována síranuvzdornost cementopískové malty v poměru 1:3, hodnotícím kritériem síranuvzdornosti byl poměr mezního ohybu v tlaku trámečku ponořeného po 180 dní do 5% roztoku Na2SO4 oproti referenčnímu trámečku, ponořenému do vodovodní vody. Vyšší síranuvzdornost (o 78%) byla zjištěna u vzorků s přídavkem aditiva. Pozitivní působení vykázala přítomnost aditiv i na kapilární porozitu (redukce o až 57%) a celkovou porozitu (redukce o až 45%) – a tím i zvýšení mrazuvzdornosti, dále na absorpci vody kapilární nasákavostí (redukce o 60%) a bobtnání při uložení v 5% roztoku Na2SO4 (2,2x menší). ZKG International 9/2013, str.54-59

VÚM/Kalt

380) Efficient down to the last detail Efektivní do posledního detailu K dosažení optimálnější energetické bilance v energeticky náročném procesu cementářské výroby jsou často používána nákladově náročná 99


opatření, např. instalace systémů rekuperace tepla, nové motory výrobních zařízení, využívání alternativních paliv a snižování obsahu slínku v cementu. Článek společnosti Siemens AG se zaměřuje na možnosti značné úspory energie v cementářské výrobě, kterých lze dosáhnout malými opatřeními a výběrem správného zařízení. Důležitým předpokladem energetické optimalizace je zajištění stability všech technologických procesů –od drcení vápence přes výpal slínku až po závěrečné skladování. Společnost Siemens AG dodává pokročilé řídící systémy na míru cementářskému průmyslu, jako CEMAT, založený na procesním řídícím systému SIMATIC PCS 7, zajišťující udržení provozu v optimálních podmínkách. K dispozici však musí být správné naměřené údaje. Výběr ideálních měřících metod má rozhodující vliv na efektivitu všech procesů. Kontinuální měření úrovně naplnění drtiče je vzhledem k problematickým podmínkám (prach, extrémní vibrace, létající úlomky kamene) velmi náročné, a přesto důležité pro udržení plynulosti procesu. Namísto selhávajících a chybujících radarových a laserových čidel jej společnost Siemens AG řeší pomocí ultrazvukových senzorů Siemens Echomax, hermeticky utěsněných, kompaktních, emitujících akustické pulzy v úzkém paprsku. Převodníky Echomax XLS, pracující s ovladači SITRANS LU, tvoří monitorovací zařízení SITRANS LUT400, zajišťující energeticky efektivní drcení vápence. Analýza plynů v peci je rozhodující pro správné dávkování paliva a optimální nastavení hořáku, nepostradatelná pro zajištění kvality slínku a regulaci emisí. Pro bezproblémové odebírání vzorků plynů vyvinula společnost Siemens AG sondu Set FLK, která nepoužívá chlazení plynů vodou, protože pracuje s kapalinou o bodu varu nad 300°C, a tak je předcházeno nežádoucím kondenzacím spalin. Potenciální úspory zajištění optimálního provozu hořáku jsou mimořádné : 1% přebytku kyslíku znamená zvýšení tepelné spotřeby o 15 kcal /kg slínku. Měření úrovně v chladiči slínku spolehlivě neumožňují metody, využívající ultrazvukové senzory (kvůli tlumícímu efektu proudícího slínku), nebo na bázi tlakoměrů (nepočítají s hustotou slínku, jejich výsledky kolísají a jsou zkreslené). Využívaný kamerový systém, dodávající informaci o rychlosti průchodu slínku chladičem, spojila společnost Siemens s radarovým zařízením měření hladiny SITRANS LR560, vybaveném 2 vodičovým převodníkem s technologií FMCW (frekvenčně modulované spojité vlnění), pracující s frekvencí 78 GHz. Krátká vlnová délka poskytuje vynikající odraz a údaje s vysokou přesností, která je základem pro automatizaci tohoto procesu. Hladinoměry SITRANS LR lze využít i pro měření úrovně naplnění v slínkovém a cementovém sile. K měření průtoku mlecích přísad (používá se např. glykol nebo glukozový sirup), dodávaných v množství 0,01 - 0,2 hm. % za účelem zabránění aglomeraci mletých cementových částic, a tím zvýšení energetické účinnosti mletí a prostupu mlýnem, nelze z důvodu jejich nevodivosti použít konvenční magnetické indukční průtokoměry. Průtokoměr Sitrans FC430 společnosti Siemens funguje na bázi Coriolisova principu a nabízí bezkonkurenční přesnost měření 0,1 % průtočné hmotnosti, v širokém rozsahu měření a umožňuje přesné dávkování. Zařízení nemá pohyblivé části, a proto nevyžaduje téměř žádnou údržbu. ZKG International 9/2013, str.60-65

100

VÚM/Kalt


381) Cause analysis and solution for ESP corrosion Analýza příčiny a řešení koroze elektrostatických odlučovačů Čínská společnost Tianjin Cement Industry Design & Research Institute (TCDRI) Co Ltd., projektant egyptské cementárny v blízkosti Středozemního moře, musel řešit silnou korozi elektrostatického odlučovače (ESP) na pecním konci, ke které došlo vlivem vlhkého podnebí a velkých teplotních rozdílů mezi dnem a nocí během jednoho roku provozu. Cementárna disponuje výrobní kapacitou 5500 t slínku /d, pecní linka je vytápěna zemním plynem a tvořena 5 stupňovým předkalcinátorem s kalcinátorem typu TTF. Během odstávky pece byly prozkoumány rovněž vnitřní povrchy vedení z odtahového ventilátoru k ventilátoru odlučovače, klimatizační věž, ESP, korečkový elevátor a vzduchový žlab, které byly vlhké a zablácené od surovinové moučky, kapalina v ESP vykazovala hodnotu pH 6. Příčinou koroze byl vysoký obsah vodní páry s vysokým obsahem chloridů (0,2-0,26%) v surovinové moučce, která rovněž obsahovala pyrit a organickou S, která v cyklonových stupních II a III při teplotách 400-600°C oxidovala na SO2, přičemž spalitelné sloučeniny Cl přecházely při teplotách 300-600°C většinou na HCl. Předchozí studie poukázaly na to, že cyklony v oblasti nižších teplot díky malému množství CaO nebo Ca(OH)2 mnohem hůře SO2 odstraňují. Kouřové plyny z cyklonu, obsahující kromě dalších plynů SO2, tvořící SO3 (a s H2O poté H2SO4) a HCl, přičemž rosný bod kyseliny chlorovodíkové leží pod teplotou, kterou dosahovaly v oblasti sacího ventilátoru k ESP. Rentgenová difrakční analýza rezového prachu, seškrábaného z pólové desky ESP, a snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu, potvrdily vysokou tvorbu korozních fází Fe2O3 a FeOOH. Řešením bylo zajištění utěsnění ESP a omezení rychlosti unikajícího vzduchu, zvýšení účinnosti tepelné ochrany pláště ESP a zajištění teploty plynů, vstupujících do ESP, na minimálně 150°C, což je o 30°C výše než rosný bod kyseliny. ZKG International 9/2013, str.66-70

VÚM/Kalt

382) Hydrophobizing of gypsum by silanes (Part 2) Hydrofobizace sádry silany (část 2) Předkládaná studie německé Technické univerzity Bergakademie Freiberg, Institutu pro anorganickou chemii, a švýcarského ústavu Akzo Nobel Chemicals AG zjišťovala mechanismus účinku silanů při odpuzování vody na sádrových stavebních materiálech. 1. část studie, uvedená v ZKG 7-8/2013, str. 72-78, se zabývala experimentálním zkoumáním, s použitím propyltriethoxysilanu, jako zástupce skupiny alkyltriethoxysilanů; část 2 zkoumá probíhající procesy na molekulární úrovni, pomocí molekulárních dynamických simulací. Simulace dynamiky molekul (MD) byly prováděny s použitím software GROMACS a určením parametrů silového pole pro ionty Ca pomocí software GROMOS96. Simulace byla založena na předpokladu, že silanové molekuly jsou adsorbovány na sádrovém povrchu, což způsobuje hydrofobizační efekt. Adsorpční / desorpční procesy byly simulovány pro různé možné hydrolýzní a kondenzační produkty propyltriethoxysilanu. Simulace byly provedeny v kanonickém souboru s periodickými okrajovými podmínkami, Coulombovy interakce byly vypočteny částicovou Mesh 101


Ewaldovou sumací. Byl zvolen postup v bezvodém prostředí, protože molekuly vody tvoří na povrchu sádry silnou vrstvu hydratačních produktů a adsorpci molekul silanu z volného roztoku na sádrový povrch je silně kineticky bráněno, což by neúměrně prodlužovalo simulační čas. Bez rozpouštědla silanové molekuly dosáhnou povrchu během několika ps. Získané konformace adsorbovaných silanů na povrchu byly porovnány, a energeticky nejvýhodnější byly zvoleny jako výchozí konformace pro další simulace. Energeticky příznivé konformace na sádrovém povrchu vykazoval propyltriethoxysilan (EEE) a propyldiethoxysilanol (EEO). Síla interakce mezi molekulami silanu a sádrovým povrchem je vyjádřena jako interakční energie. Nejsilnější interakci se sádrovým povrchem poskytoval dvojnásobně hydrolyzovaný monomer propyldiethoxysilandiolu (EOO), následovaný hydrolyzovaným monomerem EEO a kompletně hydrolyzovaným monomerem propylsilantriolu (HOO). ZKG International 9/2013, str.72-79

102

VÚM/Kalt

Informační zpravodaj 2013 V.  

Informační zpravodaj 2013 V.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you