__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Lente 2021

Vormingplus wordt Avansa, ontdek onze nieuwe aanpak!

P. 9 Interview filosofe Eva Meijer

MET VOLLEDIG LENTEPROGRAMMA – VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 18, NUMMER 2, APRIL, MEI, JUNI 2021, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN


12

Actualiteit & Samenleving

17

Cultuur & Filosofie

19

Persoon & Welzijn

Vitamine T(oekomst): Paul Degrauwe Naar een eigentijds afscheidsritueel Heel het land State of the Region Samen Lievegem Dag van de Filosofie 2021 Interview Eva Meijer

4 5 5 5 6 8 9

Actualiteit & Samenleving Cultuur & Filosofie Persoon & Welzijn Digitaal & Media

12 17 19 23

2

Inschrijven 27 UiTPAS 29

23

Digitaal & Media


Voorwoord

Het is zover… Een nieuwe beleidsperiode, een vernieuwde opdracht van de overheid, een nieuwe naam.

uitvoeren, belgeleiding op maat die je ons kan vragen of onze vrijwilligerswerkingen die je mee kan versterken.

Samen met alle Vormingplus-centra liepen we een traject om onze missie en visie te actualiseren. Op het einde van de rit hoort daar ook een nieuwe naam bij: Avansa. En bij zo’n feestelijke ‘wedergeboorte’ is een editoriaal met enig sentiment en wat grootspraak even op zijn plaats.

Samen naar beter. Samen werken aan een duurzame, democratische, solidaire, inclusieve en diverse samenleving. Kortom: Samen leren over de samenleving. Samen leren samenleven. Over wat leeft en borrelt in onze regio. Dat is wat we zijn, dat is wat we blijven doen. Onze naam verandert dan wel, ons werkingsgebied blijft hetzelfde.

Het is even wennen: Avansa. Meer dan 15 jaar kennen jullie ons als Vormingplus (en wij onszelf ook). Met de nodige nostalgie blikken we terug op een geweldige periode, waar we samen met jullie, deelnemers, partners, vrijwilligers en professionele begeleiders van Vormingplus gemaakt hebben wat het is: een bloeiende organisatie die in cocreatie boeiende activiteiten en projecten ontwikkelt rond maatschappelijke uitdagingen. We willen jullie allen danken voor jullie deelname, jullie inzet, jullie onvoorwaardelijke engagement. Voelt dit een beetje als een afscheid? Niets is minder waar… Meer dan ooit blijft Avansa samen met jullie, in cocreatie, een breed aanbod aan maatschappelijke belangrijke praktijken in en voor onze regio aanreiken: activiteiten waar je je kan op inschrijven, projecten rond actuele thema’s waarin jij kan deelnemen en deelhebben, participatieve projecten die je mee kan uittekenen en

Met Avansa drukken we uit dat we samen willen voortuitgaan, oplossingen zoeken voor zorgen in onze regio, dat we niet wachten maar initiatief nemen, dat we een dynamische organisatie blijven. En ook dat taal of landsgrenzen geen barrière mogen vormen om deel te nemen. In het logo staat een belangrijk verbindingsstreepje. Hiermee duiden we op de blijvende verbinding met onze deelnemers, partners, vrijwilligers, medewerkers… Dus als je ons genegen bent, verspreid het nieuws. Vormingplus is Avansa! Ps: bij de naamsverandering hoort ook een gloednieuwe website! Neem gerust eens een kijkje op www.avansa-regiogent.be.

3


Vitamine T(oekomst) Paul De Grauwe: Kansen voor een toekomstgericht economisch beleid De coronacrisis schudt ons leven grondig door elkaar. Ze confronteert ons ook met enkele dringende vraagstukken voor de samenleving.
Wat als we deze crisis aangrijpen als kans om na te denken over een andere toekomst? Vitamine T, een project van de 13 Avansa’s verspreid over Vlaanderen, gaat met jou op zoek naar antwoorden. En dat doen we niet alleen: inspirerende denkers en doeners werpen vanuit hun expertisedomein een blik op de wereld na vandaag. Verwacht je aan boeiende online events met sprekers van formaat. Een boost voor een hoopvolle toekomst! Reeds voor de coronacrisis waarschuwde Paul De Grauwe dat de slinger te ver was doorgeslagen. In de eeuwige slingerbeweging tussen macht van de markt en macht van de staat, helt de slinger de laatste decennia over in de richting van een geliberaliseerde vrijemarkteconomie. Kernproblemen als klimaatverandering en groeiende inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke limieten van de markt. Ook in het beheersen van de pandemie en de economische gevolgen ervan is de markt onmachtig en kijkt men uitdrukkelijk naar de overheid om orde op zaken te stellen. In het verleden hebben ontwrichtende gebeurtenissen vaak voor een correctie gezorgd. In die zin kan het herstelbeleid van de coronashock voor een kentering zorgen. Paul De Grauwe pleit alvast voor een vermogensbelasting en internationale samenwerking rond klimaatverandering als belangrijke aandachtspunten in het herstel van dit evenwicht. In deze webinar deelt Paul De Grauwe ons zijn inzichten, maar hij neemt ook ruim de tijd om in te gaan op jullie vragen. Paul De Gauwe is sedert 2012 professor aan de London School of Economics and Political Science en hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij zetelde jaren in het Belgisch parlement voor VLD. Deze internationaal vermaarde topeconoom gaat de controverse niet uit de weg en durft man en paard te noemen. Daarvoor kreeg hij in 2013 ‘de Arkprijs van het Vrij Woord’. Hij is ook vaak te gast in duidingsprogramma’s zoals ‘De Afspraak’ om de actualiteit Praktisch: te toetsen aan de economische wetmatigheden van Donderdagavond 18/03/21, vandaag. In de herdruk van zijn boek ‘De limieten van 20u-21.30u via het programma de markt, De slinger tussen overheid en kapitalisme’ Zoom. Inschrijven kan via www.vitaminetoekomst.be (nieuwe editie na corona) analyseert hij haarfijn de externe en interne limieten van de markt en de overheid.

4


Hoe nemen we afscheid in coronatijden? Avansa regio Gent is partner in het project ‘Naar een nieuw afscheidsritueel’, dat zoekt naar de betekenis en de praktijk van rituelen, rouw en afscheid nemen. We ondersteunen vormingsactiviteiten en begeleiden mee een proces waarin ‘ritueelbouwers’ een sjabloon ontwikkelen voor een actueel collectief afscheidsritueel. Vanaf het najaar kan dit sjabloon zijn concrete uitwerking krijgen in tal van gemeenschappen (vb. scholen, sportclubs, verenigingen, etc.) Praktisch: Heb je interesse om ritueelbouwer te worden? Of ben je nieuwsgierig naar de concrete uitwerking van het gemeenschappelijk rouwritueel? Neem contact op met Eva Rousselle, eva.rousselle@avansa.be of 0468 32 94 46. In samenwerking met: Avansa Mid- en Zuidwest, Crematorium UITZICHT, De Brug vzw, Erfgoedcel TERF, FMDO.

copyright: Sophie Nuytten

copyright: Tom Linster

Naar een eigentijds afscheidsritueel

State of the Region: laat je horen, laat je zien! (juni 2021) Hoor jij bij één van de talrijke verenigingen, burgerinitiatieven of vzw’s die actief werken aan een samenleving in verandering? Zoals een buurtpunt waar geëngageerde burgers creatieve ateliers, tentoonstellingen en een koffiebar organiseren in een samenwerking met een lokale zorginstelling. Een schuur waar jullie samenkomen voor een artistieke zomerbar, muziekperformances en expo’s. Een combinatie van circuscabaret, vertelavonden en workshops. Een collectief dat oplossingen zoekt voor hedendaagse vraagstukken door de programmatie van ontspannings-, leer- en maakactiviteiten in duurzame werkplaatsen. Een theaterlabo met mensen met een beperking. Samen zingen, radio maken, vrij podium, plantenruil, makerslab, wijktelevisie of directe actie. Kortom een ploeg voortrekkers die niet om een idee verlegen zitten en graag de handen uit de mouwen steken. Believers die buiten de hokjes kleuren en experimenteren met positieve culturele en sociale alternatieven om mensen te verenigingen rond thema’s die ertoe doen: ontmoeting, ontplooiing, verduurzaming en solidariteit.

Wij zoeken jullie!

Heel het land Avansa regio Gent is ook partner in ‘Heel het land’, een tiendaagse van troost, hoop en verbinding. Tussen 30 april en 20 mei vinden tal van activiteiten plaats die helpen stilstaan bij het verlies dat corona met zich heeft meegebracht. Praktisch: Meer info op onze website www.avansa-regiogent.be, www.heelhetland.be en eva.rousselle@avansa.be.

State of the Region wil jullie samenbrengen tijdens een inspirerend event voor initiatieven die ambitie hebben om te groeien en het lokale te overstijgen. We ondersteunen met goede praktijken, informatie en actieve uitwisseling. Groei, samenwerking, relaties met overheden, engagement, financiële middelen, administratieve verlichting, zakelijke aspecten, vrijwillig werken,… allemaal topics waarmee we aan de slag kunnen gaan.

Interesse?

Laat van je horen en neem contact op met elisabeth.seeuws@ avansa.be of schrijf je via de gloednieuwe website www.avansaregiogent.be in op onze nieuwsbrief. State of the Region komt tot stand dankzij een samenwerking tussen De Federatie, Avansa, Op/Til, Kwadraet, De Wakkere Burger en regionale partners.

5


Voorwoord Samen Lievegem De ontmoeting die grenzen verlegt ‘Lievegem’ klinkt als een gemeente waar iedereen wel zou willen wonen. Sinds begin 2019 is het de naam voor de fusie van de vroegere gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Drie gemeenten, zeven dorpen en woonkernen. Een fusie van gemeenten brengt heel wat teweeg bij de inwoners en niet enkel op administratief vlak. De plek waar je woont, je straat, je dorp: het is een stukje van wie je bent. Als daar iets in verandert, kunnen mensen bezorgd zijn dat er dingen verloren zullen gaan. Maar het biedt ook heel wat kansen tot nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Daarover gaat ‘Samen Lievegem’. Het gemeentebestuur van Lievegem en Avansa regio Gent kregen middelen uit het LEADER programma om samen met zoveel mogelijk burgers de nieuwe Lievegemse eigenheid te ontdekken en vorm te geven. Mensen samenbrengen en nieuwe banden smeden op een moment dat dat fysiek niet kan? We hebben onze plannen meerdere keren moeten herdenken maar intussen is de trein vertrokken. Voorlopig nog online, maar wij hopen op een zomer die heel erg ‘alive’ zal zijn.

6

De zeven Lievegemse dorpen hebben elk een eigen karakter en in de eerste fase van het project wordt dat in de spotlights gezet. Bijzondere plekken en gebouwen, evenementen en tradities, … alles wat van waarde is voor de inwoners kan een plek krijgen. Verenigingen, ondernemers, buurtcomités, scholen, instellingen en individuele burgers: iedereen wordt uitgenodigd om een inbreng te doen. In een volgende fase worden de grenzen verlegd en worden de bruggen tussen de dorpen versterkt. Waar kunnen ze elkaar nog beter leren kennen, elkaar inspireren en samenwerken? ‘Samen Lievegem’ wil daarnaast ook het bestuur en de burgers dichter bij elkaar brengen. Anno 2021 willen burgers goed geïnformeerd worden en hun stem laten horen. De gemeentelijke overheid ziet toekomst in participatie en wil de inwoners actief betrekken bij het gemeentebeleid in een vorm op maat van Lievegem.

Praktisch:

Het project loopt tot midden 2022 en zal eindigen met een mooi slotakkoord. Hoe dat er precies zal uitzien? Dat ligt in handen van de Lievegemnaren! Meer info over het project volgt via onze website www.avansa-regiogent.be.


7


Dag van de Filosofie 2021: De natuur was hier

8

Dag van de Filosofie is op zaterdag 17 april aan haar negende editie toe. Sinds 2012 organiseert Avansa regio Gent jaarlijks een dag vol lezingen, debatten, filosofische workshops, bezoeken en wandelingen, telkens rond een actueel filosofisch-maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema ‘De natuur was hier’ en wordt onze uitvalsbasis KASK School of Arts.

Dat alles realiseren we natuurlijk niet alleen. Een sterk netwerk van gedreven partners zorgt voor een evenwichtig en divers programma: VOEM vzw, de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent, Masereelfonds, deBuren, Vooruit, Plusgroep, KASK School of Arts en boekhandel Limerick. Dag van de Filosofie maakt deel uit van de Initiatiefgroep Maand van de Filosofie.

Deelnemers kunnen luisteren naar een lezing over het denken van een specifieke filosoof, maar ook zelf in gesprek gaan tijdens een filosofisch café. Er zijn debatten met heel diverse sprekers, maar evengoed kun je als deelnemer een workshop Socratisch gesprek meepikken. Daarnaast houden we een speeddate waarbij je je eigen vragen kunt voorleggen aan een filosoof en zijn er dialoogtafels in verschillende talen, leesgroepen in boekenwinkels, reflecties en performances in verschillende wijken van de stad, ... We voorzien ook randactiviteiten zoals documentaires en interviews met denkers die je kan beluisteren via koptelefoons. Ook is er elk jaar een kinderprogramma voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Dan voeren ze samen een filosofisch gesprek, maken een stop-motion filmpje, knutselen met robotica of krijgen een initiatie tai chi.

MET: Eva Meijer, René ten Bos, Erika Vlieghe, Maarten Boudry, Yasmine Akhandaf, Paul Pelckmans, Alicja Gescinska, Wim de Temmerman, Tineke Melkebeek, Jean Paul Van Bendegem, Lien Vandamme, Wouter Peeters, Mahsa Shabani, Maarten Goethals, Heidi Mertes, Benjamin Devos, Khadija al Mourabit, Joachim Mergeay, Bernice Bovenkerk, Bert De Munck, Saïd Mohammadi, Hans Alma, Isfried Rodeyns, Markus Fobelets, Sandra Aerts, Fons Dewulf, Zahra Eljadid, Jan Dumolyn, Fatemeh Khezri, Alma De Walsche.

Praktisch:

Zaterdag 17/4 2021, KASK School of Arts Programma vanaf 1 maart op www.dagvandefilosofie.be. Het evenement gaat live en/of online door, afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.


“Als de mens centraal blijft staan, redden we het niet” 1 Interview met filosofe Eva Meijer Woord: Glenn Deliège en Sanne Stassijns Beeld: Sebastian Steveniers

Met als thema ‘De natuur was hier’ is het geen toeval dat de Nederlandse filosoof, beeldend kunstenaar, schrijver én singer-songwriter Eva Meijer gekozen werd om het jaarlijks essay voor Maand van de Filosofie te schrijven. Dieren en natuur vinden we in haar oeuvre overal terug. Ze schreef negen boeken, haar werk is vertaald in zeventien talen. In haar proefschrift, verschenen als When Animals Speak (NYUP), ontwikkelde ze een theorie over de politieke stem van dieren. Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker in een project over agency van dieren in het Antropoceen aan de Universiteit van Wageningen. “Een van de manieren waarop we onszelf anders kunnen gaan begrijpen is door beter te luisteren en aandachtig te zijn naar de wereld om ons heen. Naar de andere dieren, de bomen, de zeeën, en de rest. Daar zijn andere vormen van wijsheid te vinden dan de onze.”

Het thema van de Dag van de Filosofie is ‘De natuur was hier’. Met betrekking tot de natuur leven we in een tijd van onvoorstelbare verliezen. Hoe kunnen we het bewustzijn van deze verliezen een plaats geven zonder overspoeld, verlamd of verbitterd te geraken?

Eva Meijer: “Alles verdwijnt: familie, geliefden, huisdieren, gebeurtenissen – je zult zelf uiteindelijk ook verdwijnen. Voor de Maand van de Filosofie schreef ik het essay Vuurduin, waarin ik op zoek ga naar wat verdwijnt. Ik doe dat niet alleen om woorden te geven aan het verlies, maar vooral aan wat daar tegenover staat. De natuurlijke wereld laat ons zien dat verliezen en verdwijnen er in ons leven bij horen. Het is het weefsel waar wij uit gemaakt zijn. Tegelijkertijd leven we nu in een tijd waarin menselijk handelen ervoor zorgt dat de natuurlijke wereld om ons heen, die ons vasthoudt, verdwijnt. Dat is een verlies dat we juist geen plaats moeten geven, dat er niet bijhoort. We moeten ons ertegen verzetten, er kwaad over maken, en hoopvol zijn. Met hoopvol bedoel ik geen psychologische toestand maar een politieke praktijk, zoals de Duitse filosoof Ernst Bloch schreef. De vragen waar we mee te kampen hebben overstijgen het individu en we moeten gezamenlijk leren naar een minder gewelddadige wereld toe te werken.”

9


3

Op welke manieren kunnen dieren de filosofie inspireren?

Meijer: “Een van de belangrijkste kwesties van deze tijd is dat mensen zichzelf opnieuw als deel van het geheel leren begrijpen. Dat is nodig om met de grote problemen van nu om te kunnen gaan, zoals de opwarming van de aarde, verlies van soorten en de coronapandemie. De mens staat nu centraal in ons denken en handelen. Mensen zien zichzelf niet alleen als fundamenteel anders dan de andere dieren en als los van de natuurlijke wereld, maar ook als beter. Dat wereldbeeld en het handelen dat eruit volgde, heeft geleid tot de problemen die ik net noemde. De antropoloog Arturo Escobar schrijft dat we moeten gaan naar een pluriversum: een wereldbeeld dat erkent dat er verschillende wereldbeelden bestaan. Dat kan als basis dienen voor verandering. Want als de mens centraal blijft staan, redden we het niet. Een van de manieren waarop we onszelf anders kunnen gaan begrijpen is door beter te luisteren en aandachtig te zijn naar de wereld om ons heen. Naar de andere dieren, de bomen, de zeeën, en de rest. Daar zijn andere vormen van wijsheid te vinden dan de onze.”

4

Kan/mag/moet filosofie een vorm van activisme zijn? Ziet u op dit vlak verschillen in uw rol als kunstenaar en als filosoof?

Meijer: “Filosofie wil het leven vangen. Het leven is meerstemmig en filosofie is dat ook: het moet niets, behalve de wereld trouw zijn. Wel zie ik de filosofie als een kritisch project, dat de status quo niet klakkeloos overneemt – anders zou het geen filosofie zijn. Daarin heeft het raakvlakken met de literatuur en kunst. Ook daar wordt wat er is anders onder woorden gebracht,

10

“Uit onderzoek naar de levens en het perspectief van dieren blijkt dat hun innerlijke levens veel complexer zijn dan we dachten”

anders getoond. Soms zal de uitkomst niet stroken met wat algemeen geaccepteerd is en soms misschien wel. Hoe dan ook is het een ingreep in de werkelijkheid. En ik denk dat je je als mens moet verzetten tegen onrecht. In mijn eigen werk spelen verschillende thema’s een rol. Ik ben naast filosoof romanschrijver en kunstenaar, en mijn werk gaat vaak over taal, de dood, politiek, eenzaamheid, niet-menselijke dieren, gekte. Een deel wordt als activistisch beschouwd en daar sta ik achter want er is veel mis met de wereld. Maar net als in het leven is in mijn werk ook de ambiguïteit aanwezig.”

5

Eeuwenlang werden dieren amper als waardig onderwerp van filosofische reflectie gezien. De laatste decennia zien we juist een sterk stijgende aandacht voor ‘het dierenvraagstuk’ binnen de filosofie en de geesteswetenschappen in het algemeen. Hoe verklaart u die toegenomen aandacht, maar tegelijk ook de weerstand die nog vaak bestaat tegen het serieus nemen van het dier?

Meijer: “Dierfilosofen werden lang niet serieus genomen, omdat dieren niet erg serieus werden genomen in de academische wereld en de maatschappij. Nu is dat anders: mensen begrijpen dat het anders moet en kijken voor oplossingen naar de dierfilosofie. Voor de dierendenkers ging het altijd al om het serieus doordenken zonder vooroordelen. De nieuwe aandacht voor andere dieren binnen de academische wereld gaat


echter niet alleen over de mens: het komt ook omdat er binnen de levenswetenschappen op een andere manier onderzoek wordt gedaan naar andere dieren. Er wordt niet meer vooral onderzocht hoeveel ze op mensen lijken, maar onderzoek gedaan naar hun levens en perspectief. Daaruit blijkt dat hun innerlijke levens veel complexer zijn dan we dachten. Qua gevoel en denken, maar ook op het gebied van taal en cultuur. Wij zijn niet langer de enige wezens die spreken, zorgen, samenlevingen hebben. Dat heeft consequenties voor het denken. En voor het handelen. Net als bij andere sociale bewegingen vindt een groep mensen dat ingewikkeld: ze moeten hun plek bovenaan de hiërarchie opgeven. Maar die hiërarchie was er nooit echt. Dat leek alleen maar zo. We zijn allemaal kwetsbaar, we hebben lichamen en worden ziek, sterven; het leven is niet van ons, dat is het nooit geweest.”

6

U duidt de coronacrisis als een crisis van verbondenheid. Plots merken we dat we nog steeds onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en de natuur. Wat betekent het om als individu verantwoordelijkheid op te nemen als onderdeel van zo’n netwerk?

7

U ziet de keuze voor een veganistische levensstijl - die u breder ziet dan alleen de keuze om geen dierlijke producten te consumeren – als de keuze voor een rijker leven. Kan u dit toelichten?

Meijer: “Dieren eten is een van de grote bijdragers aan de klimaatcrisis en de oorzaak van veel epidemieën, waaronder de coronapandemie. Dus daar moeten we gewoon mee stoppen. Dat geldt ook voor andere aspecten van onze levensstijl. In Nederland zijn mensen bijvoorbeeld erg gehecht aan hun goedkope vliegvakanties. Topbonussen zijn ook een voorbeeld, een uitwas van een kapitalistisch systeem dat gebaseerd is op een oneindige groei die niet bestaat en voor veel wezens zeer schadelijk is. Individuele verantwoordelijkheid betekent in deze tijd dus ook anderen ter verantwoording roepen, zoals politici. Het anders doen is een meerstemmig project: het vraagt om aandacht en zorg en luisteren naar anderen, en ook om woede en strijdbaarheid.”

Meijer: “Wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen is precies waar we het over moeten hebben met elkaar. Het kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Voor mij is het sterk verbonden met mijn werk, waarin ik toegewijd ben aan de wereld. Voor anderen betekent het misschien klimaatstaken, mantelzorgen, vrijwilligerswerk doen in een asiel of institutioneel racisme aankaarten op je werkplek. Belangrijker is misschien dat we op een cultureel en politiek niveau onderzoeken wat verantwoordelijkheid is. Dat lijkt een grote en vage vraag, maar een aantal zaken zijn helder. Zoals dat onze omgang met de andere dieren moreel niet in de haak is, en bovendien onszelf in de staart zal bijten.”

“Dieren eten is een van de grote bijdragers aan de klimaatcrisis en de oorzaak van veel epidemieën, waaronder de coronapandemie. Dus daar moeten we gewoon mee stoppen.”

Praktisch:

Eva Meijer geeft op dinsdag 20/4 2021 een lezing over haar essay Vuurduin. Meer info en tickets vanaf 1 maart via www.dagvandefilosofie.be en www.maandvandefilosofie.be.

11


Copyright: nationale beeldbank

Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud: Check onze gloednieuwe website voor de laatste updates!

Actualiteit & Samenleving ONDER VOORBEHOUD

Pieter Boussemaere | 10 klimaatacties die werken ‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen. MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 19/4 2021 RAADZAAL LOVENDEGEM, KASTEELDREEF 72, LOVENDEGEM Pieter Boussemaere €8|€6|€4 Code: 21AS8710 I.s.m. Bibliotheek Lievegem, Gemeente Lovendegem Dienst Omgeving

12

Groendaken | Online lezing Infosessie

Online Pluslezing | Is de mens maakbaar?

Groendaken bestaan al sinds mensenheugenis en zijn sedert enkele decennia opnieuw aan een opmars bezig. Maar waarom kiest men eigenlijk voor dakbegroeiing? Wat zijn de voordelen van een groendak? Zijn er ook nadelen? Hoe ziet je dakopbouw eruit en welke gewassen plant je best aan?

De medische technologie gaat in sneltempo vooruit en heeft een steeds grotere invloed op mens en samenleving. Wat doet dat met ons? Hoe kunnen we het hoofd bieden aan deze ethische dilemma’s en bezorgdheden? Bio-ethicus Heidi Mertes brengt in deze lezing de discussie op gang.

WOENSDAGAVOND (20U-22U): 21/4 2021 THUIS

DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 22/4 2021 THUIS

Nikolaj De Meulder € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPASkansentarief regio Gent Code: 21AS9211.0 I.s.m. Bibliotheek De Krook, VIBE vzw

Heidi Mertes € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9184 I.s.m. Bibliotheek De Krook


ONDER VOORBEHOUD

Wij-Zij: polarisatie als verrijking en bedreiging In deze lezing analyseert Christophe Busch het fenomeen van polarisatie. Hij licht toe wat er allemaal aan de basis ligt van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. DONDERDAGAVOND (20U-22U): 22/4 2021 BIBLIOTHEEK DEINZE, GENTPOORTSTRAAT 1, DEINZE Christophe Busch €8|€6|€4 Code: 21AS8574 I.s.m. Bibliotheek Deinze

Copyright: publiek domein

Copyright: wikipedia

Filosoof van de menselijkheid: Karl Jaspers

Online Pluslezing | Quotes | Tine Hens - Filosoof van de Het is allemaal menselijkheid: de schuld van Karl Jaspers de Chinezen! LIVE EN/OF ONLINE

Tina De Gendt interviewt Tine Hens

Tine Hens is door haar lezingen over de klimaatproblematiek goed bekend met de dooddoeners in het klimaatdebat. In dit boek klopt ze aan bij allerhande klimaatwetenschappers op zoek naar antwoorden op tien van deze dooddoeners met dit zelfhulpboek bij klimaatverwarring als resultaat. DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 29/4 2021 THUIS + BIBLIOTHEEK DE KROOK (INDIEN TOEGELATEN)

Vanuit de psychiatrie naar de filosofie: Het humane existentialisme. We gaan in op hoe filosoof Karl Jaspers tot bepaalde inzichten is gekomen, maar meer nog: wat ze voor onze tijd kunnen betekenen. Spreker: Willie Van Peer, hoogleraar Literatuurwetenschap en Interculturele Hermeneutiek, Universiteit München. DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 6/5 2021 THUIS Willie Van Peer € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9185 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Tine Hens, Tina De Gendt € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9369 (online), 21AS9371 (live) I.s.m. Bibliotheek De Krook

13


Copyright: wikipedia

Copyright: Remy Bauters

Gentlezing | Kathedralen van de Industrie

Iris Murdoch

LIVE TE VOLGEN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA

Gentlezing | Kathedralen van de Industrie

Alexander Dumarey en Hilde Langeraert over de fotocollectie van het Industriemuseum Alexander Dumarey, fotograaf en journalist voor VRT NWS, en Hilde Langeraert, conservator van het Industriemuseum, duiken in de fotocollectie van het museum en nemen je mee naar de imposante textielfabrieken van weleer – naar de kathedralen van de industrie. DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 6/5 2021 THUIS Gratis | De lezing kan je een paar dagen nadien ook beluisteren via https://soundcloud.com/bibdekrook Code: 21AS9437 I.s.m. Bibliotheek De Krook

ONDER VOORBEHOUD

Online Pluslezing | Iris Murdoch’s filosofie van de liefde Wat hebben schoonmoeders met filosofie te maken? De Britse filosofe Iris Murdoch schreef een prachtige anekdote over een schoonmoeder. Daarin zit haar hele filosofie van de liefde samengebald. Spreker Katrien Schaubroeck (Universiteit Antwerpen) vertaalde dit boek en laat zien hoe haar werk en Murdoch’s filosofie over de liefde uitnodigen om op een andere manier te kijken naar ethiek, maar ook naar de funcite van literatuur, en naar de filosofie van de liefde. DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 20/5 2021 THUIS Katrien Schaubroeck € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9186 I.s.m. Bibliotheek De Krook

14

Zelf ecologische schoonmaakmiddelen maken En andere tips en adviezen

We maken een wasmiddel, allesreiniger en luchtverfrisser die je meteen thuis kan uitproberen. DONDERDAGVOORMIDDAG (9U-12U): 27/5 2021 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI Nathalie Severens € 16 | € 12 | € 8 | € 3.20 UiTPAS-kansentarief regio Gent | Producten zijn inbegrepen in de deelnemersprijs. Code: 21AS8653 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum ’t Fazantenhof


LIVE TE VOLGEN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA

Gentlezing | Op zoek naar de Gentse pijpenbakkers Kleipijpjes uit Gentse bodem

Copyright: Goed in erfgoed

Holland en meer specifiek Gouda was van de 16de tot de 19de eeuw hét internationale productiecentrum voor kleipijpjes. Dat er in die tijd ook in onze gewesten pijpen werden geproduceerd, is veel minder geweten. Davy Herremans en Vince Van Thienen nemen in deze Gentlezing de weinig gekende Gentse productie onder de loep met behulp van nieuwe archeologische, historische en archeometrische gegevens. DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 27/5 2021 THUIS Gratis | Deze lezing kan je een paar dagen nadien ook beluisteren via https://soundcloud.com/bibdekrook Code: 21AS8528 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Online Pluslezing | Dante, de eerste moderne auteur?

Copyright: Wikipedia

2021 is Dante-jaar. De bekende auteur van De goddelijke komedie overleed 700 jaar geleden in Ravenna. Ook in een wereld waarin het christelijke referentiekader van de Divina Commedia onder druk is komen te staan, blijft Dante’s epos literatuur van de bovenste plank, ook voor lezers die dat kader niet delen. In de lezing wordt niet alleen de achtergrond van Dante’s werk besproken, we gaan ook in op een aantal passages uit de tekst. Spreker: Jurgen Pieters, Prof. Literatuur UGent DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 3/6 2021 THUIS Jurgen Pieters € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9187 I.s.m. Bibliotheek De Krook

ONDER VOORBEHOUD

Wil je niet langer met elke lekke band naar de fietsenmaker? En ben je niet bang voor een spatje olie? We pakken remmen en problemen met lichten aan, kijken versnellingen na en leren hoe de fiets op maat afgesteld kan worden. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12.30U): 5/6, 12/6, 19/6, 26/6 2021 BIBLIOTHEEK DEINZE, GENTPOORTSTRAAT 1, DEINZE

Copyright: Betty Johnston

Basiscursus fietsonderhoud

Samir Mhadeb € 55 | € 41.50 | € 27.50 Code: 21AS8680 I.s.m. Bibliotheek Deinze

15


Online Pluslezing | Was het gezellig bij Shakespeare thuis? In deze lezing maken we kennis met het leven van schrijver William Shakespeare en enkele van zijn werken. We zouden van deze geniale schrijver graag weten of het thuis bij hem gezellig was. Of hij van Anne, zijn vrouw, hield. En hoe het zou zijn om met hem een middag op te trekken. Spreker: Willie van Peer, Prof. Interculturele Hermeneutiek, Universiteit München. DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 17/6 2021 THUIS Willie van Peer € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21AS9188 I.s.m. Bibliotheek De Krook

16

Quotes | Nadia Nsayi - Dochter van de dekolonisatie Tina De Gendt interviewt Nadia Nsayi

Nadia Nsayi schreef met Dochter van de dekolonisatie een meeslepend verhaal dat het relaas van haar familie verweeft met de relaties tussen België en Congo. Deze extra editie van quotes staat in het teken van ‘Rassemblé’, het dekoloniseringsevent van de de stad Gent i.s.m. stemmen en organisaties uit het middenveld. ZATERDAGNAMIDDAG (14U-15.30U): 26/6 2021 THUIS EN BIBLIOTHEEK DE KROOK (INDIEN TOEGELATEN) Nadia Nsayi, Tina De Gendt Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21AS9422 (online), 21AS9372 (live) I.s.m. Bibliotheek De Krook, Stad Gent

Copyright: Wikipedia

LIVE EN/OF ONLINE


Copyright: Wikimedia Commons

Cultuur & Filosofie

Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud: Check onze gloednieuwe website voor de laatste updates!

ONDER VOORBEHOUD

Mozarts Requiem

Met concert in De Bijloke Met zijn eigen dood voor ogen probeerde Mozart zijn laatste meesterwerk te voltooien. Het werd één van de meest beklijvende werken uit de muziekliteratuur. Afsluiten doen we met een onvergetelijk concert van Collegium Vocale, Antwerp Symphony Orchestra & Philippe Herreweghe in De Bijloke. 2 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 19/4, 26/4 2021 + DONDERDAGAVOND (20U-22U): 29/4 2021 (CONCERT IN BIJLOKE) BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT Gisèle Tallon € 81 | € 70 | € 60 | € 16.20 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9231 I.s.m. Bibliotheek De Krook

ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Online SamenLezen Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 22/4 2021, 6/5 2021, 20/5 2021, 3/6 2021, 17/6 2021 THUIS Eva Rousselle, Marijn Brouckaert Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21CF9296.0 (sessie 22/4), 21CF9297.0 (sessie 6/5), 21CF9298.0 (sessie 20/5), 21CF9299.0 (sessie 3/6), 21CF9300.0 (sessie 17/6)

Drie generaties Vlaamse Primitieven | Gent 15e eeuw

Een virtueel museumbezoek en -wandeling Verken de schilderkunst van de Bourgondische Nederlanden en de polyfone ‘Ars Nova’. 2 VRIJDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-12.15U): 23/4, 30/4 2021 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT Lut Depaepe € 22 | € 16.50 | € 11 | € 4.40 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9272 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Gentse Gidsen

17


Filocafé Gent | Online sessies Tijdens een filocafé stap je bereidwillig en enthousiast in een filosofisch denkavontuur in groep. ZONDAGNAMIDDAG (14.30U-17U): 25/4 2021, 30/5 2021, 27/6 2021 THUIS Michiel Bellon, Wouter Coolen, Alex Klijn € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

LATER MEER INFO OP ONZE WEBSITE

Online debatavond Impakt Heb je al eens het gevoel gehad dat je een onderdeel bent van een kunstwerk? Dat je mee het werk maakt? Dan heeft deze participatieve kunstpraktijk impact. Op basis van gesprekken met en observaties bij twintig Belgische en Nederlandse participatieve kunstpraktijken, biedt de studie IMPAKT van HOGENT je een blik van binnenuit. DINSDAGAVOND 4/5 2021 (STARTSESSIE) EN VRIJDAGAVOND 4/6 2021 (SLOTSESSIE) THUIS

Code: 21CF9282 (sessie 25/4), 21CF9419

Meer info binnenkort op onze website.

(sessie 30/5), 21CF9420 (sessie 27/6)

I.s.m. HoGent Sociaal Werk en Bibliotheek De Krook

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Online filosofieleesgroep | Spinoza Tijdens deze filosofieleesgroep duiken we in enkele bijzondere tekstpassages van de rationalistische filosoof Spinoza.

Copyright: Wikimedia Commons

3 WOENSDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 28/4 + 5/5, 12/5 2021 THUIS

ONDER VOORBEHOUD

Ukelele voor beginners Een ukelele is meer dan ‘een klein gitaartje’. In deze cursus begin je met de basis (stemming, houding, akkoorden), om vervolgens meteen over te gaan tot echt musiceren. 6 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 3/5, 10/5, 17/5, 31/5 + 7/6, 14/6 2021 CULTUURHUIS MERELBEKE, DRIEKONINGENPLEIN 15, MERELBEKE Lukas Roels € 65 | € 49 | € 32.50 | € 13 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF8602 I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst Cultuur

Jo Van Cauter € 45 | € 34 | € 22.50 | € 9 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21CF9417 I.s.m. Bibliotheek De Krook

ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Info- en proefmoment SamenLezen 2021 Heb je belangstelling om in jouw organisatie een samenleesgroep te starten? Wil je graag weten hoe zo’n sessie verloopt? Medewerkers van Avansa en ervaringsdeskundigen geven uitleg over hoe zo’n samenleesgroep werkt en laten je proeven van de gespreksvorm. DONDERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 10/6 2021 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT Eva Rousselle, Sonja Focketyn Gratis | Meer informatie en inschrijven bij eva.rousselle@avansa.be of 0468 32 94 46 met vermelding van jouw organisatie I.s.m. Bibliotheek De Krook

18


Copyright: Publiek domein

Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud: Check onze gloednieuwe website voor de laatste updates!

Persoon & Welzijn Traject naar werk: inzicht in je mogelijkheden | Online cursus Overweeg je om opnieuw stappen te zetten naar werk? Tijdens deze cursus krijg je info omtrent de verschillende vormen van tewerkstelling, mogelijkheden qua begeleiding en ondersteuning en hoe combineerbaar werk en een uitkering zijn. Ontdek jouw talenten en maak in groep een eerste aanzet tot jouw persoonlijk stappenplan. 4 WOENSDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 21/4, 28/4 + 5/5, 12/5 2021 THUIS Anniek Declerck, Kristien Van den Bossche

ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Kindfulness ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Omgaan met hoogsensitieve kinderen | Lezing We bespreken hoe je een hoogsensitief kind kan herkennen en hoe je ermee kan omgaan. Bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden.  DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 22/4 2021 BIBLIOTHEEK LOCHRISTI, KON. BOUDEWIJNLAAN 6, LOCHRISTI

€ 20 Code: 21PW9395

Anja Claeys

I.s.m. Bibliotheek De Krook,

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

Herstelacademie Gent

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Inschrijfpunt: Herstelacademie Gent (info)

Code: 21PW8610

- 0496 030448-

I.s.m. Bibliotheek Lochristi,

ovl-gent@herstelacademie.be -

HSP Vlaanderen Vzw

Een training in zorg en aandacht Kindfulness is een aspect van mindfulness dat je leert vriendelijk, zorgzaam en aandachtig te zijn tegenover anderen én tegenover jezelf. Je krijgt inzicht in wat kindfulness is. 4 MAANDAGVOORMIDDAGEN (10.15U-12.45U): 26/4 + 3/5, 10/5, 17/5 2021 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT Bart Van den Berghe € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9227 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Breathworks vzw

https://www.herstelacademie.be/gent/

19


ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Verbindende communicatie

ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Grip op je (digitale) administratie

Gebaseerd op het werk van Marshall Rosenberg en Pat Patfoort

Handvaten ter organisatie Heb je een hoge stapel administratie of papieren die blijven liggen? Stel je het uit om ermee aan de slag te gaan? Je gaat naar huis met een eigen plan. DINSDAGAVOND (19.30U-22U): 27/4 2021 BIBLIOTHEEK EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM Marlies Boutens € 15 | € 11.50 | € 7.50 Code: 21PW8631 I.s.m. Bibliotheek Evergem

ONDER VOORBEHOUD

Wandelen voor meer veerkracht We wandelen samen en oefenen verschillende manieren om onze gedachtemolen tot rust te brengen en meer mindful te wandelen. DONDERDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 29/4 2021 VERTREKPUNT: BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

Overkomt het je soms dat wat je wilde zeggen helemaal anders wordt ontvangen? Dat je het goed bedoelde, maar de ander zich toch gekwetst voelt? Of dat je naast elkaar praat in plaats van met elkaar? 4 DONDERDAGAVONDEN (19U-21.30U): 29/4 + 6/5, 20/5, 27/5 2021 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT Martine Bal € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 UiTPAS-kansentarief regio Gent

Lief Cuyvers

Code: 21PW9416

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent

I.s.m. Bibliotheek De Krook

Code: 21PW8685

Copyright: Remy Bauters

Copyright: Juan Gonzalez

I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

Grip op je (digitale) administratie

20

Verbindende communicatie


Copyright: Edwin Lee (CC BY-ND 2.0)

Copyright: Luke Stackpoole

ONDER VOORBEHOUD

Bewust bewegen Voor een grotere weerbaarheid, rust en ontspanning

Maak kennis met eenvoudige methodes uit oosterse (o.a. taoïsme) en westerse tradities om je gezondheid preventief te stimuleren. Je gewrichten blijven soepeler, je rug wordt steviger en flexibeler. Je ervaart fysiek en mentaal meer veerkracht en vrijheid. 4 VRIJDAGVOORMIDDAGEN (10U-12U): 30/4 + 7/5, 21/5, 28/5 2021 LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR, POELSTRAAT 37, MERELBEKE Peter Van Lierde € 43 | € 32.50 | € 21.50 | € 8.60 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW8613 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Merelaar

ONDER VOORBEHOUD

Een Chinese kijk op gezondheid | Lezing Samen onder één dak in coronatijd | Online workshop In deze workshop word je uitgedaagd om bewust te kiezen hoe je het samenleven nu aanpakt. Want samenwonen is op zich al een uitdaging, maar op dit moment vraagt het nog net iets meer... DINSDAGVOORMIDDAG (9U-12U): 4/5 2021 THUIS Jacqueline Hermans

De oude Chinezen waren pioniers in het bestuderen van het lichaam en van de gezondheid. De wervelkolom en ontspanning spelen hierin een centrale rol. Je leert op een nieuwe manier naar gezondheid kijken en je komt te weten hoe men in China zelf dagelijks aan preventie doet en deed. DONDERDAGNAMIDDAG (13.30U-16U): 6/5 2021 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN, HOEKSKEN 29A, EVERGEM Peter Van Lierde € 10 | € 7.50 | € 5 Code: 21PW8616 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

€ 15 | € 11.50 | € 7.50 | € 3 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9394 I.s.m. Bibliotheek De Krook, PRH vzw

21


De moed vinden om vol te houden in coronatijd | Online workshop Tijdens deze online workshop staan we stil bij wat voor jou momenteel zwaar is om vol te houden. Verder trachten we te zien wat jou in deze periode toch ook moed geeft en wat mogelijk zelfs als winst aanvoelt voor je leven. Zo creëren we perspectief en wordt het volhouden draaglijker. MAANDAGVOORMIDDAG (9.30U-11.30U): 17/5 2021 THUIS Veerle Troch € 15 | € 11.50 | € 7.50 | € 3 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21PW9392 I.s.m. Bibliotheek De Krook, PRH vzw

Copyright: Christopher Catbagan

22


Copyright: Usman Yousaf

Digitaal & Media Online digistatie | Meer inzicht in je migraine dankzij A.I.? ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Digistatie | Podcasts zoeken en maken Waar vind je interessante podcasts? Hoe kun je die beluisteren? Welke kansen bieden ze? Welkom in de wondere wereld van podcasts! MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 19/4 2021 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE

UZ Gent, UGent en imec onderzoeken hoe A.I. kan helpen bij het nauwkeuriger identificeren van je activiteiten en de mogelijke triggers van migraine, om migrainepatiënten sneller vooruit te helpen. THUIS ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 24/4 2021 Sofie Van Hoecke € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9405

Online OpenTechTalks | E-boeken beheren met Calibre Met het programma Calibre kan je je e-books organiseren en synchroniseren met je e-reader. We overlopen het fenomeen van de e-books (hardware, bestandsformaten, aanbieders en legaal aanbod) en geven een Calibre-demo (belangrijkste functionaliteiten, ophalen metadata, collecties, ...). THUIS MAANDAGAVOND (19U-21U): 26/4 2021

I.s.m. Bibliotheek De Krook, imec, UGent, UZ Gent

Christophe Ketels € 5 | € 1 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Sara Logghe € 10 | € 7.50 | € 5

Code: 21DM9412 I.s.m. Bibliotheek De Krook

Code: 21DM8640 I.s.m. Bibliotheek Oosterzele

23


Online digicafé voor beginners | Videobellen In dit digicafé gaan we dieper in op wat je allemaal met Zoom kan doen en hoe het zich verhoudt tot andere apps om te videobellen, zoals Jitsi Meet, Google Meet of MS Teams.

Copyright: Nathalie Samain

DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 29/4 2021 THUIS Pascale Hoelebrandt, Tim Deschaumes Gratis | Wel vooraf inschrijven Code: 21DM9400 I.s.m. Bibliotheek De Krook, Digitaal.Talent@Gent, Leerpunt - Centrum Basiseducatie Gent

ONDER VOORBEHOUD

Copyright: Publiek domein

Digistatie | Smartphonefotografie Naast fotografische tips krijg je ook een kort overzicht van populaire fotografie-apps. MAANDAGAVOND (19.30U-21.30U): 3/5 2021 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE-OOSTERZELE DINSDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 18/5 2021 - LOCHRISTI LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘T FAZANTENHOF, BOSDREEF 5C, LOCHRISTI Rudi Debruyne € 10 | € 7.50 | € 5 (Oosterzele) € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief regio Gent (Lochristi) Code: 21DM8620 (3/5), 21DM8621 (18/5) I.s.m. Bibliotheek Oosterzele (3/5), Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof (18/5)

24


Online proeven van kunst en cultuur

Copyright: Publiek domein

Copyright: Publiek domein

Copyright: Publiek domein

Cinema online

Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

ONLINE OF LIVE (INDIEN TOEGELATEN)

Online digistatie | Online proeven van kunst en cultuur In deze digistatie bekijken we onder meer hoe musea online hun collecties beschikbaar maken, waar je de grote literatuurklassiekers legaal en gratis kan downloaden en hoe je topuitvoeringen van grote opera’s gewoon thuis kan meepikken. WOENSDAGAVOND (19U-21U): 5/5 2021 THUIS Pieter Duysburgh € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 -

Digistatie | Fietsen wandelroutes online uitstippelen Een zelf uitgestippelde route geeft een heel eigen cachet aan toeristische uitstappen. Tegenwoordig hoef je daarvoor geen stafkaarten aan te schaffen, maar kan je gebruik maken van gratis diensten op het web. ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 8/5 2021 BIBLIOTHEEK EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM Mieke Vergote € 5 | € 4 | € 2.50 Code: 21DM8650 I.s.m. Bibliotheek Evergem

Online digistatie | Cinema online Waar kan je op legale wijze specifieke commerciële films, filmklassiekers, wereldcinema of art cinema bekijken? Je maakt kennis met commerciële en cinefiele streamingdiensten wereldwijd, zoekinstrumenten, films in het publieke domein en gespecialiseerde filmwebshops. ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 15/5 2021 THUIS

UiTPAS-kansentarief regio Gent

Tim Deschaumes

Code: 21DM9411

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPAS-kansentarief

I.s.m. Bibliotheek De Krook

regio Gent Code: 21DM9410 I.s.m. Bibliotheek De Krook

25


Online digicafé voor beginners | Fake news en internetbubbels

Online digicafé voor beginners | Online routeplanners

We starten met een korte uitleg over het programma Zoom en gaan dan dieper in op fake news dat wordt verspreid op het internet. Hoe kan je correcte berichtgeving onderscheiden van misleidende of foutieve boodschappen?

We starten met een korte uitleg over het programma Zoom en gaan dan dieper in op online routeplanners voor jouw wandelingen en fietsuitstappen.

DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 27/5 2021 THUIS

DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 24/6 2021 THUIS Pascale Hoelebrandt, Tim Deschaumes

Pascale Hoelebrandt,

Gratis | Wel vooraf inschrijven

Tim Deschaumes

Code: 21DM9402

Gratis | Wel vooraf inschrijven

I.s.m. Bibliotheek De Krook,

Code: 21DM9401

Digitaal.Talent@Gent, Leerpunt -

I.s.m. Bibliotheek De Krook,

Centrum Basiseducatie Gentv

Digitaal.Talent@Gent, Leerpunt - Centrum Basiseducatie Gent

Online digistatie | Online leren met MOOCs Wereldwijd worden aan universiteiten en hogescholen boeiende cursussen gegeven. Dankzij het fenomeen van de MOOC (Massive Open Online Course) wordt veel van die betrouwbare kennis voor iedereen met een internetconnectie en (vaak) kennis van het Engels gratis toegankelijk. In deze demo leer je hoe je MOOCs zoekt en hoe je deelneemt aan cursussen van MOOC-aanbieders. ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 29/5 2021 THUIS Tim Deschaumes € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 UiTPAS-kansentarief regio Gent Code: 21DM9403 I.s.m. Bibliotheek De Krook

26


27

Copyright: Nathalie Samain


INSCHRIJVEN BIJ AVANSA REGIO GENT Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn. HOE INSCHRIJVEN? Vanaf eind 2019 werken we met een nieuw online betalingssysteem. Daarvoor heb je een nieuwe (!) persoonlijke account nodig. Ook als je daarvoor al online inschreef bij Vormingplus, moet je een nieuwe account aanmaken om verder te kunnen gaan. Om dit te doen, klik je rechtsonder de oranje knop inloggen op ‘nog geen account’. Loopt je online inschrijving vast? Lees hier onze TIPS. 1. Gebruik bij voorkeur de internetbrowser Google Chrome voor een vlot verloop. 2. Log eerst in en ga dan pas naar de activiteit waarvoor je je wil inschrijven. 3. Loopt het proces vast en krijg je een draaiend wieltje te zien? Druk op de refresh knop van je browser (icoontje rond pijltje links naast de balk waarin je het webadres invult). Nog vragen? • Ook onze onthaalmedewerkers staan voor je klaar tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u. Gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddag). 09 224 22 65 of info@avansa-regiogent.be

28

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Inschrijven voor online activiteiten gebeurt op dezelfde manier. OPGELET: Sinds eind 2019 heeft iedereen die zich wil inschrijven een nieuwe account nodig, dus die zal je wellicht even moeten aanmaken om verder te kunnen. Na je inschrijving krijg je ten laatste één dag voor de start van de activiteit een mail met daarin een link. Op de dag en het uur van de online activiteit, klik je op de link en word je doorverbonden naar de online activiteit. Je krijgt in de mail ook enkele tips om correct in te loggen in het programma Zoom. VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt. CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld. 
 STANDAARDPRIJS EN KORTING Avansa regio Gent hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. 
 De reductieprijs geldt voor: • studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart • mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie.


De sociale prijs geldt voor: • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. Dit kan ook een foto of scan zijn die je per mail doorstuurt. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en woon je wel in Gent? Dan kan je beroep doen op het UiTPAS-kansentarief (zie verder). • werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 30. Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in, dat je op de UiTPAS kan terugvinden. PRIJSVERSCHIL Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Avansa regio Gent kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING • Kan een activiteit niet doorgaan door de huidige coronamaatregelen? Dan betalen we jou het inschrijvingsgeld terug. • Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. • Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. • Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten. BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch. TOEGANKELIJKHEID In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen. OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Het secretariaat van Avansa regio Gent is momenteel door de huidige coronamaatregelen gesloten, maar we blijven wel telefonisch/via mail bereikbaar. Elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u zijn we telefonisch bereikbaar, behalve op woensdagen vrijdagnamiddag. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen blijven we ook bereikbaar via de website en via mail. Meer informatie
Avansa regio Gent vzw Visserij 106/1, 9000 Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info@avansa-regiogent.be Website: www.avansa-regiogent.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

29


Met je UiTPAS REGIO bij Avansa regio Gent WAT IS UITPAS?
 UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.  VOOR WIE IS UITPAS REGIO GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en vanaf januari 2020 komen ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. Er bestaan 2 soorten: 1. De gewone UiTPAS: hiermee betaal je het gewone standaardtarief, maar kan je wel punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. 2. De UiTPAS met kansentarief: hiermee betaal je het UiTPAS-kansentarief (80% korting) en kan je bovenop nog eens punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. Dit is enkel voor mensen met een kansenstatuut. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar. WAAR IS UITPAS GENT TE KOOP? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi.

30

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de dienste jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW. WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UITPAS ZIJN: Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 28 HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UITPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Avansa regio Gent vind je op onze website: https://avansa-regiogent.be/faq Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.


COLOFON Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa,

REDACTIE

CONCEPT & VORMGEVING

Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw,

Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn

www.josnotteboom.be

Visserij 106/1 te 9000 Gent.

en Steve Maes

COVERFOTO & THEMAFOTO'S

Het is gekoppeld aan de website

BEELDREDACTIE

Coverfoto: Sebastian Steveniers

www.avansa-regiogent.be

Sanne Stassijns

DRUK

WEBREDACTIE

Geers Offset

TEL. 09 224 22 65

Tim Deschaumes, Sanne Stassijns VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

René De Pauw

ISSN 1784-5661

Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier


grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info@avansa-regiogent.be ISSN 1784-5661 ONR. BE 0859.604.397 RPR. Oost-Vlaanderen

Profile for Avansa regio Gent

Avansa regio Gent lente 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded