Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang mei 2018 nr. 5


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

2 3 7

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

1

Maandag HEVO-dag

Bestuur Van het bestuur KennisMakers-bijeenkomst Zou u ook donateur willen worden?

Workshops en lezingen

Redactieadres

4 8 9 10

Deadline HEVO-Actueel

Van de ouderenadviseurs

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Woensdag 23 mei 2018

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Programmering Zomerschool 55+ Het Rijke Roomse Leven in Brabant Opfriscursus rijvaardigheid 2018 Seniorweb Rosmalen

9 Alzheimercafé 11 Seniorenwijzer Rosmalen

Uittips 3 4 12 13 14

Film: The Railway Man Informatie zomerreis Zwitserland Voortgang Rusland rondreis 2019 Dagtocht Hattem - Deventer Wandelen met een gids door De Moerputten! 18 Spectaculaire musical van het Rodenborch-College

Spelen met taal 19 Heddet al geheurd? 20 Genderneutraal

En ook .... 5 8 9 11 15 16 17 17 18

HEVO-Actueeltjes HEVO-fietsbridgedrive komt eraan! Mannelijke spelers bij HEVO-toneelgroep gevraagd Nieuwe dirigent HEVO-koor Reizen voor minder mobiele HEVO-leden Pannenkoeken bakken op de fiets Expositie Geeske Montagne Tussen mei en juli HEVO start met ‘maatjes project’


Maandag: HEVO-dag!

M

aandag is voor mij een echte HEVO-dag en daarmee tegelijk ook de weekdag die de meeste afwisseling biedt.

We beginnen om 09.00 uur in een ontspannen sfeer met de bridge-ochtend van Ruiten Plus. Piet, die zelf niet bridget, heeft bij binnenkomst voor iedereen een vriendelijk woordje over, al kan hij een goede grap ook waarderen. De sfeer aan de bridgetafel is rustig en vriendschappelijk: er worden geen messen geslepen om opponenten aan het spit te rijgen. Het liefst winnen Marie-José en ik natuurlijk zelf, maar als de tegenstanders ons bij de neus hebben genomen, zijn we sportief en we gunnen hun het succes. Alle andere spelers zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daarbij neigt de ene speler meer tot het woeste Van Speyk-type (‘Dan maar de lucht in’) en de andere meer tot het ‘Bange Betty-type’. De praktijk wijst uit dat het eerste type succesvoller is, want de brutale heeft nou eenmaal de halve wereld.

Ook ‘Doubletten-Dirk’ is aanwezig: een gevaarlijke outsider, steeds loerend op de kans om vernietigend uit te halen... Geen lid van de club is ‘Professor Van der Knots’: u weet wel, het type speler, die achteraf haarscherp analyseert hoe het spel had gemoeten, maar zelf nooit boven de 35% komt… Bij sommige bridgeclubs wordt na afloop van de wedstrijd vaak nagekaart, zo in de trant van: “Zeg, Jan, heb jij bij spel 7 ook die diepe snit genomen met schoppen tien?”. Zo niet bij Ruiten Plus: daar bestaat de stilzwijgende afspraak om in de pauze niet meer na te pruttelen over de spellen. In december hebben we een gezellige kerstdrive, waar iedereen met een fles wijn of een lekkernij naar huis gaat. Voorzitter Ben houdt niet van lange vergaderingen, terwijl penningmeester Huub iedereen aanspoort tot tijdige contributiebetaling, zodat wij ook komend jaar weer een royale kerstdrive tegemoet kunnen zien. Clementine en André zorgen ervoor dat organisatorisch alles op rolletjes loopt. Na de bridge is het voor mij om 13.00 uur tijd voor de HEVO-debatgroep filosofie, waarin mijn hersenen weer op een andere wijze in werking worden gezet. En als daarna nog de maandelijkse redactievergadering plaatsvindt, dan zult u begrijpen dat het voor mij met “maandag-HEVO-dag “ helemaal feest is. Over de laatste twee activiteiten vertel ik u bij een volgende gelegenheid. Guido Robbens, redactioneel

1


Van het bestuur

I

n de algemene ledenvergadering is Janny Heuveling benoemd tot lid van verdienste. Janny is bijna 10 jaar bestuurslid geweest. Ook was ze lid van de toenmalige commissie Cultuur, voorzitter van de commissie Collectieve Belangenbehartiging en bestuurlijk verantwoordelijk voor de commissie Ouderenadvisering. Ze blijft actief binnen onze vereniging als lid van de commissie Omzien. De HEVO-familie heeft weer een nieuwe loot aan de stam. Met ingang van 1 april is het koor De Kakelbontjes door het bestuur erkend als een club van HEVO. Alle huidige en toekomstige koorleden zijn lid van HEVO. Binnenkort zal het koor zich via HEVO-Actueel aan u voorstellen. De afgelopen jaren heeft Mari Wijnen onze penningmeester ondersteund door het voeren van de administratie. Hij deed dat heel consciëntieus en deskundig. Hij heeft ook gezorgd voor een aantal procedures die ons meer grip geven op de uitgaven. Mari heeft besloten om te stoppen. Hij draagt de administratieve werkzaamheden over aan Ton van de Liefvoort. Het bestuur dankt Mari voor zijn werk voor HEVO. Op zaterdag 21 april was er in de ochtend een bijeenkomst van nieuwe leden. Ze maakten kennis met het brede aanbod van activiteiten, met hoe onze vereniging is georganiseerd en de mogelijkheden om actief te zijn als vrijwilliger binnen een commissie, als gastvrouw of gastheer, bezorger van de HEVO-Actueel. 117 nieuwe leden waren uitgenodigd. De opkomst viel tegen. Het bestuur evalueert de ochtend. Daarin wordt ook de vraag meegenomen of de zaterdag een goede dag is. U kunt weer inschrijven voor de activiteiten van de Zomerschool. Een deel van het aanbod is in De Ontmoeting. Dat betekent dat De Ontmoeting tot en met 27 juli open blijft voor de Zomerschool, activiteiten van de clubs en gewoon voor een gezellige inloop. De Ontmoeting is dit jaar tijdens de herfstvakantie gewoon geopend. De sluiting in de kersttijd is vanaf 21 december. Het HEVO-logo is enigszins aangepast. Voor op dit blad ziet u het nieuwe logo. De letters HEVO zijn ongewijzigd maar de toevoeging ‘seniorenvereniging Rosmalen’ staat nu onder de naam. Peter de Leeuw, secretaris

2


KennisMakers-bijeenkomst

B

ehandeling van rug-, nek- en schouderklachten Hebt u last van rug-, nek- of schouderklachten en/of wilt u meer weten over de behandeling hiervan? Op donderdag 31 mei verzorgt KennisMaker Marcel Heijnes hierover een avondvullend programma in bibliotheek Rosmalen. Hij is gespecialiseerd in chronische rug-, nek- en schouderklachten. Klachten aan de rug, nek en schouders komen steeds vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf mensen hier weleens mee te maken heeft. Niet iedereen gaat meteen naar een dokter en dat is ook niet altijd nodig. Volgens de filosofie van Heijnes kun je van klachten afkomen als er een balans is in het hele lichaam. Tijdens het eerste gedeelte vertelt hij meer over deze klachten, in het tweede gedeelte neemt hij de bezoekers mee in een workshop Eerste Hulp bij schouderklachten met oefeningen en zelfmassage. Donderdag 31 mei van 20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek Rosmalen Toegang: Gratis

Film: The Railway Man

O

p zondag 27 mei organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 weer een zondag film met een extraatje. Iedere maand een door HEVO uitgezochte filmtitel met daarbij iets lekkers wat steeds zal variëren. De film van de maand mei is The Railway Man. De film begint om 11.00 uur. Inhoud: Eric Lomax (Colin Firth) is een Britse legerofficier die tijdens de Tweede Wereldoorlog als Japanse krijgsgevangene moest werken aan de Birma-spoorlijn. Decennia later besluit Lomax, inmiddels getrouwd met Patti (Nicole Kidman), op zoek te gaan naar zijn martelaars om bevrijd te worden van zijn oorlogsverleden.

Kaarten: Kaarten kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 € 8,50. Online bestelde kaarten en kaarten voor niet-HEVO leden kosten € 9,50. Commissie COE

3


Programmering Zomerschool 55+

I

edereen is weer erg enthousiast en we hebben voor deze zomer een aantal nieuwe projecten kunnen bewerkstelligen, zodat het voor iedereen de moeite waard blijft om ons te bezoeken. We bieden ruim 90 workshops op het gebied van educatie, sport & bewegen en creativiteit. Daarnaast zijn er een aantal presentaties en lezingen en natuurlijk de mogelijkheid om onder deskundige leiding te wandelen of te fietsen in onze interessante omgeving. Dit jaar gaan we enkele activiteiten organiseren speciaal voor grootouders en kleinkinderen zodat zij samen kunnen genieten van b.v. dansen, schilderen of samen naar het museum voor een leuke middag of ochtend. Er komt een prachtige bustocht op woensdag 18 juli, richting de Vecht in Utrecht, inclusief lunch, boottocht en diner, echt een aanrader! Verder in het programma weer veel aandacht voor wandelen in de natuur. Ook de cultuur wordt dit jaar niet vergeten met bezoeken aan interessante musea. Aikido, yoga, tapas, dansen en creatieve workshops, evenals een schrijfcursus, staan wederom op het programma voor 2018. Tevens is er de nodige aandacht voor prachtige presentaties over filosofie, virtuele wandeling door ‘s-Hertogenbosch op rijm, etherische oliën, etc. Al met al teveel om op te noemen. Dus kijk vanaf 9 mei op de website: www.sasdenbosch.nl onder het kopje ‘zomerschool’ voor inschrijving en meer informatie. De mooie gedrukte boekjes zijn dan weer te vinden bij HEVO, bij alle sociaal-culturele centra en op de wijkpleinen. De Zomerschool is dit jaar van 9 tot en met 27 juli. Tot dan! We zien je graag! Ben Krijbolder

Informatie zomerreis Zwitserland

T

er voorbereiding op de zomerreis naar Zwitserland, organiseert de reiscommissie een informatiebijeenkomst op donderdag 14 juni 2018 om 14.00 uur in De Ontmoeting. De reisorganisatie Brabant Express zal dan nadere toelichting geven over de reis en een film over Zwitserland tonen.

U bent van harte welkom. Dini Voets, voorzitter reiscommissie

4


HEVO-Actueeltjes 8 mei tot en met 15 juni Alzheimercafé

Danscafé

HEVO Repair Café Dependance in Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat, Rosmalen Elke 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café, zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden. Op de 1e woensdag van elke maand is er de mogelijkheid om defecte rollators voor reparatie aan te bieden. Het Repair Café is/wordt een succes! Reparatie is gratis, echter een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld!

Deadline HEVO-Actueel juni

De Ontmoeting Donderdag 14 juni: 14.00 uur. Informatiebijeenkomst over de zomerreis naar Zwitserland. ***

Maandag 11 juni: 19.30 uur De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ’s-Hertogenbosch. Gespreksonderwerp: Technologie bij dementie thuis. ***

Bezorgdatum HEVO-Actueel juni Dinsdag 12 juni Carla Couwenberg, 06-27177478, bezorgingha@hevorosmalen.nl

De Annenborch Zondag 20 mei: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Informatie

Woensdag 23 mei.

KennisMakersbijeenkomst

Bibliotheek Rosmalen Donderdag 31 mei: 20.00 – 22.00 uur. KennisMaker Marcel Heijnes verzorgt deze avond. Toegang: gratis. ***

Expositie in De Ontmoeting

Vanaf 14 mei exposeert Geeske Montagne in De Ontmoeting. ***

HEVO-fietstocht

De Ontmoeting Woensdag 16 mei: 09.30 uur. 45 km. De Vrolijke Trappers. Routeman: Henk Baarens, 073-5230163. Woensdag 30 mei: 09.30 uur. 30 km. Routeman: Paul Rambags, 073-5212065. Woensdag 13 juni: 09.30 uur. 45 km. Routeman: Nico van Rijswijk, 073-5214696.

Kienen

De Annenborch: Zaterdag 12 mei, 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. Het Steunpunt: Donderdag 31 mei, 19.30 tot 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur De Ontmoeting: Vrijdag 1 juni. 13.30 uur. Inloop: 13.00 uur.

Musical van het Rodenborchcollege Donderdag 7 juni: 15.00 uur. Locatie wordt nog bekendgemaakt. 100 Rodenborch-leerlingen voeren een wervelende musical op, genaamd Pippin. Locatie: nog niet bekend. Kosten kaartje: HEVO-leden € 5,-. Kleinkinderen € 3,- . Kaartjes zijn te koop vanaf 15 mei in De Ontmoeting. Verdere info volgt nog. ***

HEVO-film

Maandag 27 mei: 11.00 uur. PERRON-3. HEVO-film Plus: The Railway Man. Kosten ticket: HEVO-leden: € 8,50. Niet-HEVO-leden en online bestelde tickets: € 9,50.

5


Reizen

Sluiting De Ontmoeting

5-daagse excursiereis naar Berlijn. 21 tot en met 25 mei. Reissom: € 489,- per persoon, toeslag 1-persoonskamer € 79,-. Info en aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55 973861, ha.plappert@home.nl Zie ook onze HEVOwebsite onder het kopje Reizen. Dagtocht Hattem – Deventer. Donderdag 21 juni. Reissom: HEVO-leden € 72,-. Voor niet-HEVO-leden € 77,-. Vertrek: Gildeplein, 08.30 uur, vervolgens Pastoor Van Thiellaan, Hintham. Aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, ha.plappert@home.nl ***

Donderdag 10 mei: De Ontmoeting is gesloten wegens Hemelvaartsdag.

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Maandag Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693. Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546. Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123. Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. Vakantie-Italiaans: bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Aanmelden: 06-4250123. Kosten: per taal – per seizoen € 150,Woensdag Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 18 mei en 15 juni Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alléén voor HEVO-leden, 073-5217250.

Seniorencontactmiddagen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 17 mei: Seniorencafé. 7 juni: Seniorencafé met sociaal diner Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com De Ontmoeting: Zondag 3 juni, 14.00 uur. René Bastiaanse, directeur van Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-Hertogenbosch, geeft een lezing over Het Rijke Roomse Leven. Komt allen. Toegang: gratis. ***

Wandelen

De Ontmoeting. Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is. 6 km wandeling. Start: 09.30 uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173. 5 km wandeling. Start: 09.45 uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602. De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 15 en 29 mei 12 juni Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. De Zandlopers. Maandag. 13.30 uur. 4 juni. De Wetering. Vertrek: vanaf de Cello buurtwinkel, Bernadettestraat 9, Maliskamp. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

Seniorweb Rosmalen

De Annenborch Computer/tablet/iPhone-cursussen. *** Donderdag 24 mei: 14.00 uur. Presentatie: Introductie Social media Aanmelden cursussen en presentatie: Annette Gladdines, 06-20356366. Senioren kunnen thuis geholpen worden met individuele leervragen of een cursus. Aanmelden: Wim Raaijmakers, 06-20372776

6


Wandeling in De Moerputten Donderdag 7 juni: 14.00 uur. Heidijk 12, Vlijmen. Vertrek vanaf De Ontmoeting: 13.30 uur. Aanmelden: Kees Intveld, 06-45865972, fam.intveld@home.nl ***

De Zomerschool 55+ is dit jaar van 9 tot en met 27 juli. *** Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand.

Zomerschool 55+ Inschrijving vanaf 9 mei: www.sasdenbosch.nl Kijk ook op onze wekelijkse HEVO-Nieuwsbrief.

Piet Kerssens, redactie.

Zou u ook donateur willen worden?

O

f misschien bent u het al? Stel u bent al lid, maar u zou HEVO ook willen steunen met een donatie. Dat zou HEVO welkom zijn, want ons werk is belangrijk maar kost ondanks het werk van veel vrijwilligers toch nog het nodige. Uw steun stellen we daarom zeer op prijs. Sinds enige tijd kent de fiscus een aantrekkelijke regeling. Daarbij kunt u uw donatie of gift in haar geheel in aftrek brengen op uw inkomen. Voorwaarde daarbij is wel dat u zich voorneemt de donatie of gift langere tijd, tenminste vijf jaar achtereen te doen en dat dit samen met HEVO wordt vastgelegd. De HEVO-contributie is helaas geen gift en dus niet aftrekbaar, maar een donatie daarnaast wel. Donaties waren altijd wel aftrekbaar maar er gold dan steeds een ondergrens van 1% van uw (drempel)inkomen. Was uw inkomen 25.000 euro en gaf u aan algemeen nut beogende instellingen, waaronder HEVO, jaarlijks in totaal 300 euro, dan was maar 50 euro feitelijk aftrekbaar. Maar als u zich toch al heeft voorgenomen de giften voor langere tijd te doen en deze bijvoorbeeld jaarlijks te herhalen dan is het voor u beter dit vast te leggen in een eenvoudige vijfjarige afspraak. Dan is de hele gift van 350 euro fiscaal aftrekbaar. U blij en de ontvangers van uw giften blij want voor hen geeft het meer zekerheid en voor u een besparing. Als u donateur wilt worden en/of de afspraak wilt maken dan kunt u zich melden via info@hevorosmalen.nl Maar u kunt ook het formulier ‘HEVO heeft uw steun nodig’ dat in het folderrek in De Ontmoeting ligt, invullen en opsturen. Het is uiteraard ook mogelijk het formulier downloaden van www.hevorosmalen.nl Wij zijn blij met élke gift, groot of klein. Wilt u een schenking van grotere omvang overwegen, dan kan het bestuur u daarbij adviseren. Gewoon mailen of bellen naar het bestuur volstaat. Ruud van Aart, penningmeester

7


Het Rijke Roomse Leven in Brabant

L

ezing door René Bastiaanse Een goede kans dat u de laatste restjes van het Rijke Roomse leven nog heeft meegemaakt. In welke familie- of vriendenclub in Ons Brabantse Land worden niet regelmatig herinneringen opgehaald aan dat ‘Het Rijke Roomse Leven’, met alle leuke en minder leuke feitjes en verhalen. René Bastiaanse, misschien voor u nog bekend van het televisieprogramma ‘De Wandeling’ van Omroep Brabant, nu directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch, komt voor ons een presentatie verzorgen over datzelfde Rijke Roomse Leven in Brabant, tussen 1900 en 1970. De lezing zal ook gaan over de enorme invloed, die het katholieke geloof heeft gehad op de sociale en economische ontwikkeling van onze provincie. Natuurlijk komen daarbij thema’s aan de orde als de positie van de vrouw, het grote gezin, de seksuele moraal e.d. Op de achtergrond vertoont hij een groot aantal foto’s die zijn verhaal ondersteunen. René besluit de middag met een quizje, aan de hand van foto’s, film- en geluidsfragmenten. Zondagmiddag 3 juni 2018, van 14.00 tot 16.00 uur in De Ontmoeting. De toegang is gratis. Het belooft een zeer onderhoudende, gezellige en leuke middag te worden! U bent allen van harte welkom. Commissie Ontspanning, Cultuur en Educatie/Activiteitencommissie

De HEVO-fietsbridgedrive komt eraan! Het is bijna zover. Zaterdag 16 juni gaan we weer met een grote groep enthousiaste bridgers van start. Toen ik dit stukje schreef hadden zich al meer dan 40 paren aangemeld. Wacht dus niet langer met inschrijven! Start en finish zijn natuurlijk in De Ontmoeting. Van daaruit fietsen we een rondje Rosmalen. We doen daarbij zes leuke en heel verschillende locaties aan waar we steeds een ronde bridgen. In totaal wordt er een route van 35 kilometer gefietst. Elke lijn is een fietsgroep met een ervaren routeman voorop. Kun je echt niet fietsen? Geen probleem, er kunnen ook een aantal auto’s mee. Wel even vooraf aangeven bij de organisatie of achter je naam invullen op het inschrijfformulier. Bijvoorbeeld: Deelnemer 1(of 2): Tonny van Raaij ( fiets) óf Deelnemer 1(of 2): Tonny van Raaij (auto). Het wordt weer een prachtige dag, zo met zijn allen in en om ons mooie dorpje. Inschrijving tot 30 mei bij voorkeur op www.hevorosmalen.nl/fietsbridgedrive2018

8


Opfriscursus rijvaardigheid 2018

O

p donderdag 23 augustus a.s. organiseren we weer de jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid. Informatie daarover staat op het inlegvel, dat u bij deze HEVO-Actueel aantreft. Met dit formulier kunt u zich inschrijven. Dat kan ook via het formulier op de website: www.hevorosmalen.nl/opfriscursus2018. Medewerking wordt o.a. verleend door medewerkers van het verslavingsinstituut in Noord-Brabant NOVADIC-KENTRON, dat als onderdeel van de cursus een workshop verzorgt. • Thema van de workshop: ‘Gezond genieten en fris de weg op’. Veel mensen drinken alcohol. Bijvoorbeeld om te ontspannen, of omdat het gezellig kan zijn. Middelen als alcohol en ook sommige medicijnen hebben echter bijwerkingen, die de gezondheid en de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. U kunt daarbij denken aan duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen. Dit kan zeer gevaarlijke situaties in het verkeer opleveren. Het rijden onder invloed van deze middelen is in Nederland ook strafbaar. Tijdens deze workshop zullen preventiewerkers Iris en Mathijs van NOVADIC-KENTRON een presentatie geven over deze onderwerpen. U heeft ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Toon Smetsers, evenementencommissie

Mannelijke spelers bij HEVO-toneelgroep gevraagd

D

ringende oproep!!! HEVO-toneelgroep ‘Rosmalen achter de Coulissen’ zit dringend verlegen om mannelijke toneelspelers. Voelt u er iets voor om onze groep te versterken, dan bent u van harte welkom om dit seizoen al mee te spelen. Eind november van dit jaar voeren wij een toneelstuk op. Wij repeteren op de maandagochtend van 09.30 tot 11.45 uur in De Ontmoeting. Inlichtingen en aanmelden: Jodi van de Velden, 073-5217577, gijsenjodi@tele2.nl

Alzheimercafé

U

bent van harte welkom in het Alzheimercafé in De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231AP ‘s-Hertogenbosch. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 juni 2018, aanvang 19.30 uur. Het gespreksonderwerp is: Technologie bij dementie thuis. Ad Kuijpers, ouderenadviseur

9


Seniorweb Rosmalen

C

omputer/tablet/iPhone-cursussen Seniorweb Rosmalen biedt de volgende cursussen aan: • Cursus overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 • Cursus Windows 10 • Cursus Windows 10 Start: voor beginnende computergebruikers • Omgaan met de iPhone • Digitale Fotocursus • Fotoboek maken • Omgaan met de Android tablet • Omgaan met de Android-Smartphone • Omgaan met de iPad •

Presentatie Introductie Social Media: donderdag 24 mei 14.00 uur

Naast ons bestaand aanbod in het leercentrum is het ook mogelijk om individuele cursussen en cursussen op maat te volgen in het leercentrum. Ook zijn we gestart met ‘Leren aan huis’ waardoor we senioren ook thuis kunnen helpen met individuele leervragen of een cursus. Reden voor het thuis leren kan zijn dat u moeite heeft ons leercentrum te bezoeken of omdat u het prettiger vindt thuis in uw eigen omgeving te leren. •

Aanmelden voor cursussen en presentaties bij Annette Gladdines: 06-20356366. • Aanmelden voor “leren aan huis” bij Wim Raaijmakers, coördinator ‘leren aan huis’: 06-20372776. U kunt zich ook aanmelden via de website scr-rosmalen.nl Inloop leercentrum De Annenborch: wekelijks op dinsdag- en vrijdagochtend en op afspraak op donderdagochtend: 06-20372776. Cursussen in samenwerking met de bibliotheek: Klik & Tik (PERRON-3) en Digisterker (digitale overheid, leercentrum De Annenborch). Aanmelden bij ‘Bibliotheek Den Bosch’: Monique Overwater of Ton van Bijnen: 073-6802900. De cursussen en presentaties worden gegeven in het leercentrum in Woonzorgcentrum De Annenborch.

10


Seniorenwijzer Rosmalen

D

oor de commissie Belangenbehartiging is de ‘Seniorenwijzer Rosmalen’ opgesteld. De Seniorenwijzer Rosmalen geeft informatie over allerlei organisaties, die in Rosmalen actief zijn en die voor senioren in Rosmalen van belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vrijwillige thuishulp, de hulpdiensten, zorginstellingen, vervoersmogelijkheden in Rosmalen, etc. De seniorenwijzer beperkt zich tot Rosmalen. Als u informatie wilt hebben over de hele gemeente ’s-Hertogenbosch, dan kunt u de uitgebreide sociale kaart van de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch raadplegen. Op www.socialekaart073.nl kunt u de informatie vinden. De seniorenwijzer is steeds onderhevig aan wijzigingen. Op de website van HEVO vindt u altijd de meest recente versie. Zie www.hevorosmalen.nl onder het kopje dienstverlening/sociale kaart. Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de ‘Seniorenwijzer Rosmalen’, dan horen wij dat graag van u. Dan helpt u ons om de ‘Seniorenwijzer Rosmalen’ up-to-date te houden. Stuur dan a.u.b. een mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel naar nummer 06-53279098. Een eerste versie is inmiddels beschikbaar. Exemplaren van de ‘Seniorenwijzer Rosmalen’ liggen ook in het folderrek in De Ontmoeting. U kunt er een meenemen. Paul Scholten, ouderenadviseur

Nieuwe dirigent HEVO-koor

O

p woensdag 9 mei heb ik het dirigeerstokje van het HEVO-koor overgenomen van Jan Pos.

Ook wat mij betreft kan Jan terugkijken op een mooie tijd, waarbij hij het koor op een volwaardig niveau heeft gebracht. Ik zie het dan ook als mijn taak om samen met pianiste Coby Wagemans deze ingezette lijn voort te zetten. Ik wens Jan en Joke alles goeds toe in de toekomst! Henk de Winkel, dirigent HEVO-koor

11


Voortgang Rusland rondreis 2019

D

e boeiende lezing van Marie-Thérèse ter Haar, (directeur Rusland & Oost-Europa-Academie) op 24 januari 2018 over het verleden en heden van Rusland, trok een overweldigend aantal belangstellenden. Na afloop van de lezing hebben inmiddels 68 deelnemers kenbaar gemaakt, geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan een rondreis door Rusland. Té veel voor één reis. Daarom hebben wij Marie-Thérèse gevraagd om meerdere reizen voor HEVO voor te bereiden. Graag berichten wij u, op verzoek van velen, over de stand van zaken. Op 1 november 2018 van 14.00 tot 16.30 uur zal Marie-Thérèse in De Ontmoeting, een tweede lezing geven over de relatie van Rusland met het Westen. Dan krijgt u ook meer gedetailleerde informatie over de rondreis en de procedure van inschrijving. Inschrijven vóór 1 november 2018 kan dus nog niet!! De mogelijke data voor de rondreis zullen zijn: ca. 26 mei 2019, ca. 20 juli 2019, ca. 18 september 2019 De precieze datum kan één of twee dagen verschillen, afhankelijk van vliegdagen en beschikbare hotels. Het maximaal aantal deelnemers per reis is 35. Het basisprogramma voor de rondreis is het achtdaagse programma ‘Klassiek Rusland’ van de Rusland & Oost-Europa-Academie ( www.ruslandacademie.nl ). Dit programma, waarin de steden Moskou, Novgorod en Sint-Petersburg worden bezocht, wordt uitgebreid met 2 Goudenringsteden, waaronder waarschijnlijk het ‘Vaticaan’ van de Russisch-Orthodoxe kerk: Sergijew Possad. De rondreis duurt derhalve 10 dagen. Tijdens de rondreis zal Marie-Thérèse, die de reis begeleidt, verschillende lezingen geven over onder meer: het huidige Rusland, Peter en Catharina de Grote, Poetin, het leven van de gewone Rus, de kolchozen, alsmede over Tsjaikovski. Op dit moment hebben hotels en vliegmaatschappijen hun tarieven voor 2019 nog niet bekend gemaakt. Het is daarom nog te vroeg om een betrouwbare prijsindicatie te hebben. Enige indicatie is te krijgen op de website voor de achtdaagse reis. Zodra de prijs voor de rondreis bekend is, zullen wij u berichten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen, lid reiscommissie HEVO, j.th.jansen@home.nl of 06-51313707. Jan Jansen, reiscommissie HEVO

12


Dagtocht Hattem - Deventer 21 juni 2018

V

anuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Hattem, waar we worden ontvangen met koffie en gebak. U heeft daarna even de tijd om het stadje te bezoeken. Om 12.00 uur schepen we in voor een drie uur durende cruise naar Deventer. Tijdens de rondvaart wordt voor u een koffietafel met soep geserveerd. Als we in Deventer aankomen heeft u voldoende tijd om het historische centrum te bezichtigen. Onze chauffeur staat daarna weer klaar om u naar Leersum te brengen voor een driegangendiner bij restaurant D’Arthuizen, waarna het weer tijd is om teruggebracht worden naar onze opstapplaats.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor HEVO-leden € 72,-, voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Aanmelden voor deze reis bij Rieki Plappert: 073-5221728 of 06-55973861; mailen kan ook naar: ha.plappert@home.nl. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van: Hattem + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft. Fassbender Touringcars organiseert deze reis voor HEVO. Jan Jansen, reiscommissie HEVO

13


Wandelen met een gids door De Moerputten!

V

anuit Theetuin ‘De Pimpernel’ in Vlijmen gaan we een wandeling maken over het voormalige spoorwegtraject, het halve zolenlijntje. Een gids van Heemkundekring Vlijmen gaat met ons mee en geeft uitleg. Het pad, met wisselende ondergrond, brengt ons, over de mooi gerestaureerde spoorbruggen, De Moerputten in. We gaan via een brede trap het talud af, waar we over een vlonderpad het moerasgebied inlopen. In De Moerputten vind je prachtige flora en fauna. We lopen langs de graslanden, de enige plaats in Nederland waar het zeldzame vlindertje ‘Pimpernel Blauwtje’ voorkomt. Na de wandeling van ongeveer 2 uur komen we weer terug bij Theetuin ‘De Pimpernel’. Hier krijgt iedere deelnemer een kopje koffie of thee met een appelflap.

Hoe, wat en waar? • De excursie is NIET geschikt voor mensen met een rollator • Goed schoeisel is aan te bevelen • Datum: donderdag 7 juni 2018 • Aanvang van de excursie: 14.00 uur • Om 13.30 uur vertrek vanaf De Ontmoeting • Adres: Heidijk 12, Vlijmen • Kosten: € 7,50 • Maximaal aantal deelnemers: 24 • Aanmelden voor deelname bij: Kees Intveld, 06-45865972, fam.intveld@home.nl • Betalen via banknummer: NL34RABO 0132 9533 66, t.n.v. seniorenvereniging HEVO-Rosmalen Om milieu en kosten te besparen is carpooling raadzaam. Geef bij aanmelding aan of u bereid bent met eigen auto te rijden en andere passagiers mee te nemen of zelf mee wilt rijden. Vanzelfsprekend ontvangt de chauffeur een vergoeding van de mede- passagiers, zijnde € 5,- gedeeld door het aantal inzittenden. Dit kunt u zelf regelen met de chauffeur. Commissie COE

14


Reizen voor minder mobiele HEVO-leden

D

e reiscommissie van HEVO heeft meerdere malen het verzoek gekregen om ook dagtochten of meerdaagse reizen voor minder mobiele HEVO-leden te organiseren. Dat geldt voor leden die minder goed kunnen lopen, dan wel gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. De reiscommissie heeft gemeend deze reizen niet zelf te moeten organiseren maar gebruik te maken van BrabantZorg Reizen. Deze afdeling van de zorgorganisatie BrabantZorg is onder meer gespecialiseerd in reizen voor minder mobiele personen. Afgesproken is dat de reiscommissie van HEVO jaarlijks zal afstemmen met BrabantZorg reizen. U hoeft overigens gĂŠĂŠn gebruik te maken van de zorg van BrabantZorg om toch deel te kunnen nemen aan de reizen van BrabantZorg. Onderstaand leest u meer over BrabantZorg Reizen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen, lid reiscommissie 073-5214991 of j.th.jansen@home.nl Zorgeloos genieten! Brabant Zorg Reizen verzorgt al bijna 25 jaar reizen voor senioren. BrabantZorg Reizen is gespecialiseerd in begeleide reizen voor mobiele, zelfstandige senioren ĂŠn zorgreizen voor senioren. Bij de samenstelling van de reizen en dagtochten wordt speciaal rekening gehouden met senioren, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid met rollators en rolstoelen. De reisgezelschappen gaan onder leiding van een reisleider en (zorg)begeleiders in een aangepast tempo op stap. De eventuele zorg tijdens de reizen en dagtochten is in handen van zorgprofessionals van BrabantZorg. BrabantZorg Reizen biedt u een uitgebreid reisprogramma 2018, waarin we per bus, vliegtuig of boot gaan genieten van geweldige bestemmingen in binnen- en buitenland. Het programma is zeer gevarieerd van opzet. Heeft u belangstelling voor cultuur, muziek, natuur of zon/zee/strand? Het is allemaal terug te vinden in de vakantiebrochure 2018 van BrabantZorg Reizen. Kunt u niet zelfstandig op vakantie of heeft u niemand om mee op reis te gaan, dan is aansluiten bij een reisgezelschap van BrabantZorg Reizen voor u de oplossing! Mocht u vragen hebben of wilt u de vakantiebrochure BrabantZorg Reizen 2018 aanvragen, dan kunt u contact opnemen met BrabantZorg Reizen. via het e-mailadres: brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu of 0412-622678.

15


Pannenkoeken bakken op de fiets

O

p zondag 25 maart hadden we een afspraak. Wij, de mensen van de HEVO-Geocacheclub, kwamen bij elkaar bij De Pimpernel in Berlicum. Niet om daar een heerlijke pannenkoek te eten, maar om er een te gaan bakken, op de fiets…. Rare jongens, die jongens en meisjes van de HEVO-Geocacheclub…. Tijdens één van de clubavonden kwam het verschijnsel ‘Wherigo’ aan de orde. Dat is een speciale techniek om een cache te gaan zoeken. Voor velen was dat een nieuwe techniek en die wilden we graag samen gaan ervaren. Voor deze techniek heb je een mobiele telefoon nodig. Internet hoeft er niet op te zitten, maar hij moet wel je locatie kunnen aangeven (alle tegenwoordige mobieltjes kunnen dat). Die telefoon is het apparaat dat je de opdrachten en de mogelijke alternatieven toont. We kregen al direct een keuze: eerst nog de auto parkeren of direct aanfietsen. Wij kozen voor het laatste. Vervolgens kregen we een verhaaltje over hoe een pannenkoek zoal gemaakt kan worden. Wij zouden het heel ambachtelijk gaan doen. Niks geen mix, maar alles met eerlijke grondstoffen, zoals melk, eieren, boter, bloem e.d. Na een mooie fietstocht door de omgeving hadden we naast deze ingrediënten, ook nog wat attributen, zoals b.v. een mixer, én wat verse lekkernijen zoals appels en rozijnen verzameld. We kwamen langs een kookstudio, maar begrepen - al weer door een bericht op de telefoon - dat we gebruik mochten maken van de ‘virtuele’ keuken van het restaurant. Daar aangekomen moesten we goed nadenken om een code te berekenen. Met die code kregen we toegang tot de ‘keuken’ van het restaurant en konden we het logboekje tekenen. Een mooie ervaring. Het weer was zonnig, dat maakte het geheel nog feestelijker. Zo in het voorjaar was dit een opstap naar veel cacheplezier in de komende mooie periode van het jaar. Nieuwsgierig geworden naar de HEVO-Geocacheclub? Voor info kunt u contact opnemen met Mattie Daniels, 073-5214409 of mattie.daniels@home.nl

16


Expositie van Geeske Montagne in De Ontmoeting

I

k schilder al ongeveer 15 jaar, de laatste jaren in de HEVO-schildergroep van Roelie. Van jongs af aan ben ik creatief bezig. Tuinieren, naaien, breien en op enig moment ben ik ook gaan schilderen. En het schilderen is uitgegroeid tot een grote hobby. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld op vakantie foto’s te maken en ze daarna ter plekke of thuis uit te werken. Mijn schilderijen worden nooit precies de foto’s. Ik vind het leuk om er iets bij te verzinnen of iets weg te laten. Kortom, er iets naar eigen inzicht van te maken. Mijn schilderijen zijn steeds een mengeling van werkelijkheid en fantasie en vooral de laatste tijd probeer ik verschillende schildermanieren met elkaar te combineren. Daarbij ben ik iemand, die graag met een grote kwast schildert. Roelie stimuleert mij daarin. Ook het mengen van de kleuren vind ik een leuke bezigheid. Ik kom daarbij steeds op een bepaald kleurenschema uit en hoor van anderen vaak: “Dat zijn weer typisch jouw kleuren”. Vooral naar aanleiding van de lessen heb ik verschillende onderwerpen geschilderd, maar uiteindelijk kom ik steeds weer terug op het schilderen van de natuur. Mijn kleinzoon van 12 ziet mij bezig en vindt het dan leuk om ook mee te doen. Hij heeft inmiddels al verschillende schilderijen gemaakt. Met wat tips van mij, zijn er al een paar leuke schilderijtjes van zijn hand. Mijn schilderijen zijn te bewonderen vanaf 14 mei in De Ontmoeting. Geeske Montagne

Het is al juni. Maar houd dit tussen mei en juli! Afgesproken? 17


HEVO start met ‘maatjes project’

D

e commissie ‘Omzien’ gaat starten met een maatjesproject. Met zijn tweeën is immers leuker dan alleen: • om met mooi weer een middagje te gaan fietsen • om naar de schouwburg te gaan • om een kopje koffie te drinken op een terrasje • om erop uit te trekken in de natuur • om een tentoonstelling te bezoeken • om een stadswandeling te maken. En, als je het niet meer alleen kunt, dan kún je niet eens zonder maatje: • om bij jou thuis een potje te dammen of te schaken • om met jou in de rolstoel af en toe een uurtje te gaan wandelen • om jou in zijn of haar auto eens naar een mooie plek te brengen • om jou te begeleiden naar controles in het ziekenhuis. Dus in alle gevallen, dat je graag samen iets met iemand wil ondernemen, (al komt het niet voor in bovenstaande voorbeelden), kun je voortaan gebruik maken van het maatjesbord in de gang van De Ontmoeting. Daar zal het binnenkort worden geplaatst. Hoe werkt het maatjesbord? Vul een kaartje in met je precieze wensen, zet op de achterkant je voornaam, leeftijd en telefoonnummer en bevestig dat op het bord. Diegene die wil reageren neemt jouw kaartje eraf en neemt telefonisch contact met je op. p.s. Je mag natuurlijk ook een kaartje ophangen voor iemand anders! Voor meer informatie: Jenny van Rooy, Commissie Omzien, 073-5213732

Spectaculaire musical van het Rodenborch-College

V

an 7 tot en met 10 juni presenteert het Rodenborch-College de musical Pippin. Honderd enthousiaste leerlingen zetten zich in om er een wervelende show van te maken. Voor HEVO-leden (met hun kleinkinderen) zijn voor de donderdagmiddagvoorstelling op 7 juni om 15.00 uur kaarten beschikbaar voor slechts € 5,in plaats van € 10,- per kaartje en voor de kleinkinderen € 3,Deze kaarten kunt u vanaf 15 mei kopen in De Ontmoeting. René van Gerven , regisseur, brugklascoördinator en docent van het Rodenborch-College is al jarenlang samen met Marion Zwanenberg, muziekdocente en dirigente van het orkest, de drijvende kracht achter de musical.

18


Met een eigen dansgroep, orkest en zangtalenten durven we u te beloven dat dit een professionele musical is waar de energie weer vanaf spat. De musical is bewerkt door Linde de Vos, leerling van 6 VWO en winnares van diverse culturele prijzen. Ook in vorige jaren werden HEVO-leden uitgenodigd voor de donderdagmiddagvoorstellingen van hun musicals. U bent ook dit jaar van harte welkom! Het voelt als een warme traditie om u kaarten voor de donderdagmiddagvoorstelling tegen gereduceerd tarief aan te kunnen bieden. De hoofdrolspeler in de musical is Pippin. Hij is een jonge prins die op zoek gaat naar de zin van het leven. Het is zijn wens het leven groots en betekenisvol te maken. Hij wil zich bewijzen en gaat met zijn vader en zijn stiefbroer op oorlogspad. Na een glorieuze overwinning komt Pippin tot de conclusie dat het oorlogsheld-zijn niet is wat hij ervan had verwacht. Zijn zoektocht gaat verder. Frustraties, angst, liefde en verkeerde keuzes horen er allemaal bij. Zal Pippin uiteindelijk het geluk en het levensdoel vinden dat hij zoekt? De locatie van de musical is op dit moment nog niet definitief. Zodra de locatie definitief is, informeren we u direct. Toon Smetsers, evenementencommissie

Heddet al geheurd??

D

e meimaand is begonnen, de Giro d’ Italia is van start gegaan en Daphne Schippers laat Shanghai zien dat ze keihard kan rennen. In een rustiger tempo lopen ook veel mensen naar de Sint Jan. Een mini-bedevaart naar Ons Lieve Vrouwke, een kaarsje opsteken en als beloning ‘unnen sjekladen bol’ van Jan de Groot. Geweldig zo’n meimaand met veel vrije dagen voor de werkenden onder ons. Dauwtrappen met Hemelvaart en genieten van de heerlijke asperges met Pinksteren. Mijn moeder zei vroeger al: “Als mensen lachen, dan zijn ze veel knapper”, en dit zijn de dagen waarop je blije gezichten ziet. We moeten ons niet laten beïnvloeden door het weer maar met een aangenaam temperatuurtje en weinig wind is het lekker peddelen richting De Ontmoeting. Hoe anders was het op 18 januari van dit jaar. Weet u het nog? Ongekend zware windstoten probeerden mij van mijn fiets te blazen. Spannend en angstaanjagend tegelijk. Bij de brug over Het Hooghemaal moest ik de fiets in bedwang houden, anders was ik in de gracht terechtgekomen in plaats van in De Ontmoeting. Toen was het water ijskoud maar nu lonkt het uitdagend. Er gaat weinig boven een frisse duik op een zomerse namiddag.

19


Met de zelfgemaakte boterhammen naar de Maas, die heerlijke tinteling in je lijf en na het zwemmen volgt de beloning en smaakt alles beter. Zestig jaar geleden fietste half Den Bosch naar de Maas en liet zich in het bootje van Henk Smulders bij De Blauwe Sluis overzetten. Hele dagen brachten we op het strandje door. We klauterden op voorbijvarende schepen richting de Hedelse brug en probeerden op een andere boot te klimmen die stroomopwaarts terugvoer. Als dat niet lukte, kon je teruglopen hetgeen een pijnlijke onderneming was, als je met je blote voeten over de maïsstoppels moest. Over zwemmen gesproken……op zondag 17 juni is de Triathlon terug van weggeweest. Kom kijken bij De Groote Wielen-Plas. Veel plezier!! Pierre des Enfants

Genderneutraal?

E

uropa is in de ban van genderneutraal taalgebruik: in het Duits verzint men extra vormen voor mensen die zich noch man noch vrouw voelen. In Frankrijk kozen nieuwlichters voor de ‘geniale’ inclusieve schrijfwijze: de invoeging van punten om, waar er een geslachtsverschil kan zijn, vooral niemand uit te sluiten. “Beste vrienden” wordt dan: ‘Chèr•e•s ami•e•s’. In deze betere wereld hoeft ook niet één enkel persoon zich nog verongelijkt te voelen. Of toch nog ? Wie in de taal der Galliërs mannelijke en vrouwelijke namen van een zelfde beroep naast elkaar zet, wordt ruw verstoord in zijn gelijkheidsgemijmer: soms wordt de status van de beroepsgroep door de vrouwelijke aanduiding ontluisterd: *Un entraineur : een trainer van bv. een sportploeg Une entraineuse : een prostituée *Un professionnel : een professional: ‘n (sport)man van hoog niveau Une professionnelle : een prostituée *Un rouleur : een wielrenner Une roulure : ook een … *Un homme qui fait le trottoir : een straatveger Une femme qui fait le trottoir: u raadt het: een … *Un courtisan : een hoveling Une courtisane : jawel: een … *Un homme public : een bekende man Une femme publique : het wordt eentonig: een … *Un homme facile : een man met een makkelijk karakter Une femme facile : …bah ! Voor wereldverbeteraars wacht hier een schone taak. Tot troost zij gezegd: de Académie française, de hoedster van de Franse taal, wordt ook niet vrolijk van deze pijnlijke realiteit. Guido Robbens

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Hevo actueel mei totaal  
Hevo actueel mei totaal  
Advertisement