Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang augustus 2018 nr. 7


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel

Woensdag 15 augustus 2018

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

In deze HEVO-Actueel Redactie 1 1 2 2

De zomer van .... Uitbreiding redactie HEVO-Actueel Activiteit van de Maand: De Zangtoffel Rectificatie

3

Wie wordt HEVO-Vrijwilliger/ster van het jaar? Privacyverklaring Lekker kletsen en poetsen Van het bestuur De Kennismakers

Bestuur 4 5 6 7

Workshops en lezingen 6 8 9

Opfriscursus rijvaardigheid 2018 Seniorweb Nieuwe HEVO-bridgecursus voor beginners 9 Stichting B.A.S. 10 Socratische gesprekken in het najaar 10 Enthousiaste bridgers gevraagd 14 Filosofie cursus

Terugblik

11 Fietsbridgedrive: een TOP-dag

Van de ouderenadviseurs 21 Vervoer naar De Ontmoeting lastig?

Uittips 14 15 19 19

Inloop op zondagmiddag 2 september Rozenfestival Lottum 12 augustus 2018 Film: Hundred-foot Journey Dagtocht Wereldhavendagen Rotterdam 20 Dagtocht Kerstmarkt Düsseldorf 21 Film: The Bridges of Madison County 24 Kerstreis naar Trier

En ook ....

7 Ruimte voor nieuwe leden Tai Chi 12 Rabobank Clubcampagne: stem op HEVO 16 HEVO-Actueeltjes 22 De Leeskringen van HEVO 22 Kortingslijst HEVO: kanttekeningen 23 Opening beweegpunt ‘t Ven


De zomer van ....

D

e zomer van… 1976 staat bekend als het jaar met een zeer warme en droge zomer. In mijn herinnering begon het al eind mei echt warm te worden en dit duurde tot eind augustus. Op de televisie zag je opnames van barsten in de kleigrond. Wie kent niet de uitdrukking uit vroegere tijden ‘Rosmalen dat ellendig land, ‘s winters in het water, ‘s zomers in het zand’. Dat klopte ook toen helemaal. De zomer van… 2018 zal eveneens de boeken in gaan als zeer warm en droog. Het voorjaar startte zo mooi met veel regen met als resultaat dat de rododendrons in onze tuin en in heel de omgeving uitbundig gebloeid hebben. Aan dat feestgebeuren kwam abrupt een einde toen een groot gedeelte van Rosmalen geteisterd werd door een zeer hevige aanval van regen- en hagelbuien. Alles leek wel bedekt met sneeuw, zo dik was die laag hagel. Het mooi betegelde tunneltje op de Empelseweg stond onder water en in diverse straten was zoveel wateroverlast dat er gesurft kon worden achter een auto. De zomer van… 2018 komt waarschijnlijk in ons gezamenlijk geheugen vanwege de ‘grotjongens’ in Thailand. Onvoorstelbaar dat, ondanks dat het veertien dagen duurde eer zij gevonden werden, alle twaalf voetbaljongens en hun coach nog in leven waren. Reddingswerkers, o.a. brandweerlui, grotduikers en vrijwilligers, overal vandaan, hebben zich met gevaar voor eigen leven tot het uiterste ingezet om de reddingsoperatie op te zetten en uit te voeren. Uiteindelijk zijn ze allemaal gered. De reddingswerkers wilden zich geen helden laten noemen. De zomer van… 2018 blijft het jaar van het WK-voetbal in Rusland, dat hoe dan ook goed verlopen is. Doordat het Oranje-elftal zich niet geplaatst had, waren wij al bij voorbaat fan van de Rode Duivels. De Belgische spelers hielpen mee om de gedoodverfde favorieten buiten spel te zetten. Het attractieve spel van de Belgische spelers bezorgde hun tenslotte de derde plaats. Gezien de hoge temperaturen, die juli 2018 ons bood, zal ik in deze zomer minder moeite hebben met flinke regenbuien. Jo van Zantvoort, redactioneel

Uitbreiding redactie HEVO-Actueel

L

eest u HEVO-Actueel altijd met plezier? Denkt u: daar zou ik ook wel in willen schrijven? Dan bent u van harte welkom om de redactie te komen versterken. Neem dan contact op 06-51659685 of 073-5214473 of ghm.loeffen@outlook.nl Geert Loeffen, eindredacteur

1


Activiteit van de Maand: De Zangtoffel

T

wintig jaar geleden wilde het mondharmonicatrio Geert van Mierlo, Horst Plappert en Bob Ponsioen zangers gaan begeleiden. Ze deden een oproep in De Molen. Een van de eersten die reageerde was Riet de Laat. Op de vraag “Waarom Zangtoffel?” vertelde Riet dat zij eigenlijk de naamgeefster is. In die tijd heetten veel koren ‘Liederentafel’. Dat vond Riet afgezaagd. Dus kwam ze met ‘Zangtoffel’, waarbij ‘toffel’ staat voor ‘tafel’. In de beginjaren was het koor nog niet zo groot. Daarom kon men gezellig om de tafel zitten om te repeteren. Tijdens optredens treedt het koor wel staand op. Het koor wordt regelmatig gevraagd om in zorgcentra op te treden. Onlangs nog in Annenborch en Litzerborg. “Het is daar heerlijk zingen”, vertelt Riet. “We passen het programma aan, zodat er veel bekende nummers zijn. Ons enthousiasme werkt dan snel aanstekelijk op de gasten die gaan meezingen, meedeinen of zelfs dansen”. Het koor zingt Nederlandstalige liederen. Natuurlijk staat ook ‘Brabant’ van Guus Meeuwis op het repertoire. Speciaal voor het koor is door Geert van Mierlo de tekst van ‘Ons Lambertuske’ geschreven. Sommige liederen worden in Brabants dialect gezongen. In de eerste jaren bestond het koor uit 10 vrouwen en 10 mannen. Omdat er veel vraag was naar een plaats in het koor en er niemand afviel, is besloten om uit te breiden naar 30. Dat is ook het maximum. Dirigent is Frans van Heertum. Bij het repertoire past de begeleiding door drie accordeonisten en een toetsenist. Een daarvan is de 88-jarige Gerard van der Aa. Eén keer luisteren en hij geeft een perfecte begeleiding. Ik mocht een repetitie bijwonen. Het gaat er allemaal heel ongedwongen aan toe. “Wat zingen we? Doe maar nummer 14!”. Het onderlinge contact staat hoog in het vaandel. Ook om ervoor te zorgen dat een lid, als bijvoorbeeld de mobiliteit afneemt, kan blijven deelnemen. Er is daardoor nog steeds heel weinig verloop zodat sprake is van een wachtlijst. Geïnteresseerd? Op zondag 2 september zingt het koor in De Ontmoeting. Peter de Leeuw, ex-redactielid

Rectificatie

I

n de juni-editie van ons blad is een aankondiging geplaatst van de lezing door Mieke Kerkhof. De redactie heeft verzuimd om bij de foto te vermelden dat de foto gemaakt is door Sacha de Boer. Namens de redactie, Geert Loeffen

2


Wie wordt HEVO-Vrijwilliger/ster van het jaar?

T

ijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest worden traditiegetrouw een paar vrijwillig(st)ers in de bloemetjes gezet. Ook vragen we regelmatig een zilveren speld van KBO-Brabant aan voor een lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor HEVO. De keuze, wie een bloemetje of speld krijgt, wordt gemaakt door het bestuur. In de algemene ledenvergadering is besloten om dit ‘decoratiestelsel’ te veranderen in een waardering die meer aansluit bij HEVO zelf. En we willen de leden meer betrekken bij de keuze wie, vanwege zijn/haar verdienste als vrijwillig(st)er, in het zonnetje gezet moet worden. Daarvoor willen we elk jaar een ‘HEVO-Vrijwillig(st)er van het Jaar’ aanwijzen. Wie zijn bij HEVO ‘vrijwilliger’? De bezorgers van HEVO-Actueel en Ons, de gastvrouwen, gastheren, de leden technische dienst, de leden die regelmatig mee schoonmaken, leden van commissies, het bestuur en de leden die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de vele clubs. Hoe komen we tot de aanwijzing van de Vrijwillig(st)er van het Jaar? Iedereen kan iemand voordragen. In uw voordracht geeft u aan waarom u vindt dat juist die persoon (of personen) het verdient (verdienen) om Vrijwillig(st)er van het Jaar te worden. Uit alle inzendingen worden door een jury maximaal drie kandidaten genomineerd die kans maken op de titel ‘Vrijwillig(st)er van het Jaar’. Waar let de jury op? Wat is de bijdrage van de kandidaat aan de vereniging? Bijvoorbeeld: • heeft hij of zij in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de vereniging en/of een belangrijke bijdrage verleend (of doet hij of zij dat nog steeds) aan het slagen van een project of activiteit? • verricht de kandidaat al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk? • heeft hij of zij met het vrijwilligerswerk de saamhorigheid bevorderd? Uiteraard hoeft een kandidaat niet aan alle criteria te voldoen. De jury voor 2018 bestaat uit Janny Heuveling, Hans van der Bruggen en Jan Jansen. U kunt kandidaten tot 15 oktober opgeven bij: hansvanderbruggen@hetnet.nl. U kunt ook een briefje in een gesloten envelop met zijn/haar naam erop in de bus doen bij De Ontmoeting. Met de namen van de kandidaten wordt vertrouwelijk omgegaan. De jury heeft de ruimte om ook zelf kandidaten in te brengen. Uit alle kandidaten maakt de jury een keuze van maximaal drie genomineerden. De namen worden eind oktober bekendgemaakt via de website en de nieuwsbrief. De jury kiest uit deze drie de Vrijwillig(st)er van het Jaar. Tijdens het vrijwilligersfeest op 16 november worden de genomineerden in het zonnetje gezet en maakt de jury bekend wie zij gekozen heeft tot HEVO-Vrijwillig(st)er van het Jaar. Peter de Leeuw, secretaris

3


Privacyverklaring

V

anwege de nieuwe privacyregels heeft het bestuur van seniorenvereniging HEVO Rosmalen een privacyverklaring vastgesteld. HEVO houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, gastleden, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dat betekent dat we van u de achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap registreren. Voor de automatische incasso van de contributie of andere betalingen wordt het IBANnummer van uw bankrekening bewaard. Wanneer dat aan de orde is, worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar u aan deelneemt. Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf vrijwillig hebt opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateurs – de financiële administrateur en de activiteitenbeheerder met beperkte rechten – verwerkt in Leaweb, een registratiesysteem dat valt onder beheer van KBO-Brabant. De contactgegevens van de ledenadministrateurs en de financiële administrateur staan in HEVO-Actueel en op de website van de vereniging. De activiteitenbeheerders zijn vertegenwoordigers van clubs die hun deelnemersbestand registreren in Leaweb. Clubs die hun ledenbestand niet in Leaweb bijhouden, voeren een beperkte registratie van die gegevens die nodig zijn voor uw deelname: naam, adres, emailadres, telefoonnummer. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de toezending van de nieuwsbrief en voor mailings, zoals uitnodigingen van bijeenkomsten. Dit ook ter verlaging van kosten. Bij mailings wordt uw e-mailadres niet zichtbaar (bcc) opgenomen. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u zich via de nieuwsbrief (onderaan) afmelden. Op de website van HEVO wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Uw persoonsgegevens worden alleen intern binnen HEVO gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het bestuur bevoegd zijn. HEVO verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden.

4


U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze gegevens wilt inzien, maakt u een afspraak met het bestuur. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd, kunt u deze laten wijzigen. U neemt daarvoor contact op met de secretaris of de ledenadministrateurs en geeft aan om welke gegevens het gaat en wat veranderd moet worden. Als het bestuur uw verzoek om wijziging afwijst, dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken. Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts één plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik ervan. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de vereniging. Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe HEVO uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Er bestaat een uitgebreidere versie. Die vindt u op de website onder ‘Over HEVO/belangrijke documenten’. Ik kan die ook aan u mailen. Peter de Leeuw, secretaris

Lekker kletsen en poetsen!

D

e Ontmoeting wordt intensief gebruikt. Door de week kan alleen het reguliere schoonmaakwerk worden uitgevoerd. De sluitingsperiodes gebruiken we om alles eens goed onder handen te nemen. Daarom staat weer een gezellige grote schoonmaak gepland op woensdagochtend 15 augustus van 09.00 tot uiterlijk 13.00 uur. Leuk om met een groep bezig te zijn! Ik doe een extra beroep op leden van de clubs. U vindt het fijn om in een schone omgeving uw activiteiten te kunnen doen. Even mee de handen uit de mouwen en vanaf 20 augustus zit u weer in een frisse De Ontmoeting. Zoals gewoonlijk beginnen we de dag met een bakje koffie. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders (fysieke) mogelijkheden. Er zijn een paar klussen waarvoor we sterke mannen kunnen gebruiken. Ook als je niet beide ochtenden kunt, ben je zeer welkom.

Meld je aan bij Peter de Leeuw, info@hevorosmalen.nl

5


Van het bestuur

N

og een paar weken en dan is De Ontmoeting weer open. Tijdens de zomerschoolweken was er ook alle ruimte voor clubs. Jammer genoeg is daar nog maar beperkt gebruik van gemaakt terwijl vaak geroepen wordt om openstelling in de zomermaanden. Via de activiteitencommissie gaan we in september inventariseren welke clubs in een deel van de zomervakantieperiode (we zijn zeker 3 weken gesloten) door willen gaan. We hebben de nodige problemen gehad met de geluidsinstallatie. Na het noodweer van 22 mei bleek de versterker defect te zijn. Eenmaal gerepareerd bleek echter dat het mengpaneel en de schakelaar in de danszaal ook kapot waren. Dit alles zeer waarschijnlijk door stroomuitval op die dag. Reparatie heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Het betekende dat clubs moesten improviseren met eigen apparatuur. Overigens hebben we een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft voor de grote zaal die ook elders in het gebouw te gebruiken is. Hopelijk zijn daarmee de klachten over de slechte verstaanbaarheid opgelost. Er is onduidelijkheid, zowel bij gastvrouwen en gastheren als bij gebruikers, over deuren die wel of niet open mogen. Het gaat dan met name om de deur vanuit de danszaal naar de binnenplaats. Om aan de onduidelijkheid een einde te maken: de deur mag NIET open staan omdat daardoor het aircosysteem ontregeld raakt. Nooddeuren mogen alleen in geval van nood geopend worden. Al vast in het vooruit: De Ontmoeting is tijdens de herfstvakantie (8-14 oktober) gewoon geopend. De nieuwjaarsbijeenkomst 2019 is op vrijdag 4 januari. Vanaf maandag 7 januari, 13.00 uur kunnen de clubjes weer terecht in De Ontmoeting. Peter de Leeuw, secretaris

Opfriscursus rijvaardigheid 2018 Op 23 augustus organiseren we weer de jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid. Inschrijven kan tot 10 augustus 2018. In HEVO-Actueel van mei trof u het inschrijfformulier als inlegvel aan met alle informatie, die u daarvoor nodig hebt .Schrijf u snel in, want vol is vol. Ook via de website www.hevorosmalen.nl/opfriscursus 2018 kunt u inschrijven. Toon Smetsers, evenementencommissie

6


De Kennismakers

V

anaf vorig jaar november hebben we samen met de stadsBIEB het Kennismakersprogramma ingevuld. Het programma biedt iemand een podium om zijn/haar kennis of ervaring te delen met het publiek. Elke laatste donderdag van de maand is er een lezing of workshop. De ene maand in de bieb in Rosmalen (’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur), de andere maand in De Ontmoeting (14.00 tot 16.00 uur). De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk (wel s.v.p. vooraf aanmelden op info@hevorosmalen.nl). We trekken samen op in het werven van Kennismakers en de promotie er omheen. In De Ontmoeting gaf Veronique Kilian een lezing over geluk. Er waren 60 bezoekers. Lars Weller sprak voor 15 bezoekers over de verborgen symbolen in de teken- en schilderkunst. De lezing van André Witlox over zijn voetreis naar Santiago werd door 30 personen bijgewoond. Omdat naast kennisdeling ook promotie van het boek wordt beoogd, gaan we rondom de lezingen meer informatie geven over boeken die met het onderwerp te maken hebben en die bij de bieb kunnen worden geleend. Soms liggen er ook boeken bij de lezing die op vertoon van de biebpas geleend kunnen worden. De volgende Kennismakersbijeenkomsten zijn op 27 september (bieb Rosmalen) met een lezing en workshop ‘Zen, Zien tekenen’ door Leo van Veghel en Gentiana Kerkhof. Op 26 oktober (De Ontmoeting) verzorgt Lambert van der Veeken de lezing. Het onderwerp is Meccano met daaromheen de nodige nostalgie. Op 29 november (bieb Rosmalen) is er een lezing van Ilse Vaessen over angst voor de tandarts en hoe je die overwint. Voor de lezing op 20 december (De Ontmoeting) zoeken we nog een inleider. Peter de Leeuw, secretaris

Ruimte voor nieuwe leden Tai Chi

D

e taoïstische beweegkunst heeft weer plaats voor nieuwe leden op de onderstaande dagen: • Maandag van 12.45 tot 13.45 uur en van 13.55 tot 14.55 uur • Dinsdag van 09.25 tot 10.25 uur, van 13.30 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Info en aanvraag van proeflessen: Jacques de Bresser, 06-4481698 of taichitaobestuur@gmail.com Bea Intveld

7


Seniorenweb Computer/tablet/IPhone-cursussen In augustus start Seniorweb Rosmalen weer met onderstaande cursussen: • Cursus overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 • Cursus Windows 10 • Cursus Windows 10 Start (voor beginnende computergebruikers) • Omgaan met de iPhone • Digitale Fotocursus • Fotoboek maken • Omgaan met de Android tablet • Omgaan met de Android-Smartphone • Omgaan met de iPad. Naast ons bestaand aanbod in het leercentrum is het ook mogelijk om individuele cursussen én cursussen op maat te volgen in het leercentrum. Ook zijn we gestart met ‘Leren aan huis’, waardoor we senioren ook thuis kunnen helpen met individuele leervragen of een cursus. Reden voor het ‘thuis leren’ kan zijn dat u moeite heeft ons leercentrum te bezoeken of omdat u het prettiger vindt thuis in uw eigen omgeving te leren. Aanmelden voor cursussen en presentaties: Annette Gladdines, 06-20356366. Aanmelden voor ‘leren aan huis’: Wim Raaijmakers, coördinator ‘leren aan huis’, 06-20372776. Aanmelden is ook mogelijk via de website scr-rosmalen.nl Inloop leercentrum Annenborch wekelijks op dinsdag- en vrijdagochtend en op donderdagochtend na afspraak: 06-20372776. Cursussen in samenwerking met de Bibliotheek: Klik & Tik (PERRON-3) en Digisterker (digitale overheid, leercentrum Annenborch). Aanmelden bij Bibliotheek Den Bosch, Ton van Bijnen, 073-6802900. De cursussen en presentaties worden gegeven in het leercentrum in Woonzorgcentrum Annenborch.

8


Nieuwe HEVO-bridgecursus voor beginners

B

ij voldoende belangstelling kan er vanaf september 2018 weer een HEVO-bridgecursus voor beginners worden opgestart. Er moeten minimaal 24 en maximaal 32 cursisten zijn. Deze cursus beslaat circa 30 dinsdagochtenden (2 boekjes, 2 delen) met les en spel van 09.30 tot 12.30 uur in De Ontmoeting en duurt vanaf september 2018 tot ongeveer half mei 2019 (niet in vakantieperioden, niet op feestdagen en niet op dagen dat De Ontmoeting gesloten is). De kosten zijn laag: circa € 60,- voor de hele cursus (materiaal, prijsjes, gebak) etc. (€ 2,- per les) + circa € 25,- voor 2 lesboekjes (Westra) + geheugensteun. Kandidaten kunnen zich tot 1 september 2018 per e-mail/App aanmelden bij ondergetekende docent met vermelding van: achternaam + voornaam, adres + postcode, woonplaats + tel. nummer + e-mailadres Alle kandidaten krijgen na 1 september direct bericht over het wel of niet doorgaan van deze cursus en alle bijbehorende details. Vol is vol. Cursisten zijn of worden lid van HEVO. Ik wacht met belangstelling uw aanmeldingen af en wens u een fijne zomervakantie toe. Paul Rambags, HEVO-docent bridge 06-22801502 of 073-5212065 rambags.paul@gmail.com.

Stichting B.A.S.

S

tichting B.A.S. heeft diverse plaatsen vrij voor de cursussen die starten in het najaar (september/oktober 2018) bij S.C.C. De Biechten aan de Vincent van Goghlaan 1 Hintham. Voor talencursussen is enige basiskennis gewenst! MAANDAG: FRANS 13.30 -15.00 uur €155,- p/seizoen aanmelden: 073-6141546 ITALIAANS 16.00 -17.30 uur €155,- p/seizoen aanmelden: 06-24250123 SPAANS 18.00 -19.30 uur €155,- p/seizoen aanmelden: 073-6440361 CURSUSSEN ‘IN VOORBEREIDING’ ENGELS DUITS VAKANTIE ITALIAANS Bij minimaal 5 deelnemers kunnen deze cursussen starten! Informatie: 073-6908008. Wilt u meer info? Kijk op de website van Stichting BAS: www.basdebiechten.nl

9


Socratische gesprekken in het najaar

O

p dinsdag 11 september 2018 start weer een nieuwe serie van zeven socratische gesprekken. Marja Havermans begeleidt de gesprekken. De filosoof Socrates leefde zo’n 400 jaar voor Christus in Athene. Hij stelde de mensen voortdurend vragen om daarmee hun kennis naar boven te halen. Voor een socratisch gesprek nemen de deelnemers, net als Socrates, een houding aan van ‘niet weten’. Uitgangspunt voor elk gesprek is een vraag. Bijvoorbeeld: wat is hoop? Ben je verantwoordelijk voor een ander? Wat is de waarde van betaald werk? Hoe vrij ben je? Uitdieping van de vraag vindt plaats met concrete ervaringsvoorbeelden. Het socratisch gesprek is een onderzoek naar je eigen denken: wat vind ik nou eigenlijk en waarom vind ik dat? Het gaat niet om discussie of wie gelijk heeft. De essentie is samen denken, goed luisteren, je oordeel uitstellen, je gedachten kort en bondig formuleren en goede vragen stellen om elkaar beter te begrijpen. Reacties van eerdere deelnemers: ‘Boeiend, ontroerend en leerzaam’. ‘Je krijgt denkruimte en ruimte om te spreken.’ ‘Iedereen voelt zich gehoord, gezien en begrepen.’ ‘Je leert echt vragen stellen’. Deelname en kosten • De gesprekken zijn op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. • Data: 11 sept – 25 sept – 9 okt – 30 okt – 13 nov – 27 nov – 11 dec. • Locatie: bestuurskamer van De Ontmoeting. • Kosten: € 52,50 in totaal. • Opgeven via marjahavermans@gmail.com of 06-4925 5638. • Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. • Bij minimaal zeven deelnemers gaat de serie gesprekken van start. • Maximaal tien deelnemers. Meer informatie? Kijk op www.filosofischegesprekken.nl en stuur een mailtje naar marjahavermans@gmail.com of bel: 06-49255638.

Enthousiaste bridgers gevraagd!

B

ridgeclub Ruiten Plus heeft plaats voor nieuwe leden. Wij bridgen op maandagochtend van 09.15 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Wij spelen 5 rondes van 4 spellen. Na de derde ronde drinken we gezamenlijk koffie. Kom eens een ochtend kennismaken. Wij beginnen het seizoen weer op 20 augustus. Meer info bij: Ben Haagen: 073-6413187 of bennyhaagen@gmail.com

10


Fietsbridgedrive: een TOP-dag Al voor acht uur ‘s morgens waren alle vrijwilligers in De Ontmoeting aan de slag: koffie en thee zetten, cake snijden, tafels klaarzetten, gidsbriefjes en lijsten klaarleggen, laatste dingen regelen en toen konden we starten. Vanaf negen uur druppelden de 132 deelnemers binnen en na informatie over hoe de dag was ingedeeld, gingen we van start. Het was prachtig weer om te fietsen en dus genoten we steeds van de fietstochtjes van locatie naar locatie. Dit jaar werden aangedaan: De Ontmoeting, Mariaoord, de Majorca-bar, De Biechten, de Lachende Vis en Het Wapen van Rosmalen. Overal werden we gastvrij onthaald en alle locaties zorgden voor een lekkere lunch. Er werd fanatiek maar altijd gezellig gespeeld en de hele dag verliep in harmonie en goede sfeer. Bij mijn weten was er maar één persoon met een lekke band. Rond vijf uur was iedereen terug in De Ontmoeting voor de uitslag en de prijsuitreiking. Carel van Duijnhoven was weer de enthousiaste presentator. De winnaars van de eerste prijs kregen een bridgeweekend aangeboden en de tweede prijswinnaars kregen een HEVO-dagtocht cadeau. Er waren heel veel prijzen te verdelen en dus veel prijswinnaars. Marianne van Duijnhoven maakte geweldige foto’s. Deze zijn te bekijken op de HEVO-website. Kortom het was weer een geweldige dag. Dank aan iedereen die meegewerkt heeft: alle deelnemers, Tini Kurvers, Paul Rambags, Tonny van Raaij, alle routemannen en alle gastheren en gastvrouwen, sponsoren en alle andere vrijwilligers. We hebben besloten dat de Fietsbridgedrive een HEVO-traditie wordt. De volgende Fietsbridgedrive is op zaterdag 15 juni 2019! Zet ‘m maar vast in de agenda!

Sponsoren Fietsbridgedrive

Albert Heijn - Albertus wijnen - Bajtz, lekkernijen - Bistro G.O.E.T. Bloemist Floral Design - Bloemist ‘t Kleine verschil - Boekhandel De Omslag Boon-a-part, bridgereizen - Bovendeert, schoenen - BP/wasserette Hanex Cappuccino, vlaai/bonbons - Crystal cleaning , stomerij, reparatie De Biechten, soc.cult.centrum - Drogisterij de Molenhoek - Fietsplus Verhallen Gemar parket - HEVO, seniorenvereniging - Jumbo supermarkt Kemps fietsen, Hintham - Lachende Vis, Empel - Lingerie van der Burgh Majorca bar, Den Dungen - Manege de Groote Wielen - Mariaoord, verpleeghuisModehuis v.d. Graaf - Moonen, schoenen - PERRON-3, theater Phone store, Vreeburgpassage - Primera, gemakswinkel, tijdschriften etc. Profile van Hassel, fietsen - Q-bike, fietsen - Readshop, molenhoekpassage Restaurant Casa don Arroyo - Restaurant De Griek -Restaurant Keyzer PalaceRestaurant Wapen van Rosmalen - Royaltz, pets & co - Sportiom, Den Bosch Toko Naga, maaltijden - Willemien, boetiek

11


Rabobank Clubkascampagne: stem op HEVO

O

p 31 augustus gaat de Rabobank Clubkascampagne weer van start. Voor HEVO een belangrijk moment, omdat we de afgelopen jaren een fors bedrag - rond de € 1500,- hebben gekregen en daar dit jaar stiekem weer op rekenen. Met dat bedrag is bijvoorbeeld vorig jaar het Muziekgala ondersteund en dit jaar willen we het bestemmen voor een betere geluidsinstallatie in De Ontmoeting. Wat is de Rabobank Clubkascampagne? De Rabobank voelt zich betrokken bij de regio en heeft een warm hart voor het verenigingsleven. Elk jaar wordt een bedrag beschikbaar gesteld om extra dingen mogelijk te maken. Dit jaar is dat € 150.000,-. De stemmen van Rabobankklanten zijn in deze campagne geld waard: hoe meer stemmen er op een vereniging worden uitgebracht, des te meer geld deze vereniging krijgt. Iedere klant van 12 jaar en ouder krijgt 5 stemmen. Vlak voor de stemperiode ontvangen klanten van de Rabobank per e-mail of per post een persoonlijke code. Hiermee kunnen de stemmen uitgebracht worden. Let dus goed op uw e-mail en/of brievenbus en bewaar de unieke code zorgvuldig, zodat u op HEVO kunt stemmen. De stemperiode loopt dit jaar van 31 augustus tot en met 24 september. Als u er niet uitkomt hoe u via internet de stem moet uitbrengen, vraag dan bekenden om te helpen. De leden van de sponsorcommissie zullen in deze weken regelmatig in De Ontmoeting zijn om vragen te beantwoorden en u verder te helpen. Dus: bent u klant van de Rabobank en draagt u HEVO een warm hart toe? Stem dan op HEVO! Vraag anderen dat ook te doen! Ook als u zelf geen Rabobankklant bent. Zo maken we HEVO met z’n allen sterker. Tonny van Raaij

12


13


Filosofie cursus Was het God die de mens schiep of was het de filosoof? Perspectieven op de mens in verleden, heden en toekomst. Vele grote filosofen hebben zich afgevraagd wie de mens is, wat de mens is, hoe de mens functioneert en hoe je als mens het beste tot je recht komt. In de loop van de afgelopen eeuwen splitsten allerlei menswetenschappen zich af van de filosofie zoals gezondheidsleer, bewegingsleer, sociologie en psychologie. Filosofen hebben zich ook gebogen over de vraag naar de oorsprong van de mens, waarover prachtige mythes geschreven zijn. Heb je ooit gedacht dat man en vrouw eens één wezen waren? In deze filosofiecursus van zes bijeenkomsten staat de mens centraal. We zullen daarbij reizen door de tijd: van het verre verleden tot en met gedachten over de toekomst. We zullen de mens beschouwen vanuit allerlei perspectieven waaronder de spelende mens, de bouwende mens, de technische mens, de handelende mens en de scheppende mens. Ook zullen we ons afvragen of de mens wezenlijk anders is dan de andere schepselen die de aarde bewonen. Het zal niet lukken om het gehele spectrum te beschrijven, maar alle zes bijeenkomsten zullen genoeg te denken geven en zullen ons eigen perspectief op de ander en wie we zelf zijn verruimen. De cursus wordt gegeven op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur in De Ontmoeting. De cursusdata zijn: 7 september, 21 september, 5 oktober,16 november, 30 november en 21 december. De cursus wordt gegeven door Jacomijn Hendrickx.  Kosten: € 45,- voor leden van HEVO (€ 60,- voor niet-leden). Aanmelden: via jacomijn@filos.nu

Inloop op zondagmiddag 2 september

O

p die dag komt samenzanggroep ‘De Zangtoffel’, die dit jaar 20 jaar bestaat, optreden in De Ontmoeting. We hopen dat het weer een gezellige middag zal worden. Iedereen mag meezingen. Het repertoire bestaat uit smartlappen, levensliederen van vroeger en nu en Brabantse liedjes. Iedereen is van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. Jacqueline van den Wildenberg, commissies COE en Activiteiten

14


Rozenfestival Lottum 12 augustus 2018 Elke twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het Rozenfestival uitbundig versierd met rozen. Duizenden rozen zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten. Een tuinfair, rozen- en bloemschikdemonstraties, eetbare rozenspecialiteiten en volop informatie over kas- en buitenrozen completeren het geheel. In 2018 is het hele festival ingericht rond het thema ‘Rozen smaken naar meer!’. De roos staat gedurende vier dagen in het middelpunt van de belangstelling. Naast de rozen, die uiteraard de show stelen, is er tijdens het hele festival een muzikale omlijsting. Verder zijn er diverse andere roos- en showgerelateerde activiteiten.  Vanuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Lottum, waar we om 12.00 uur arriveren. U kunt op eigen gelegenheid het festival bezoeken. Om 17.00 uur haalt de bus ons weer op om naar een restaurant te gaan, waar ons diner klaar staat. Daarna worden we weer teruggebracht naar onze opstapplaats. De prijs voor deze dagtocht (inclusief entree) bedraagt voor HEVO-leden € 47,-. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Kupers Touringcars organiseert deze reis voor HEVO. Aanmelden voor deze reis bij Diny Voets: 073-5030900 of 06-10843040. Mailen kan ook: dini.voets@ziggo.nl. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van ‘reiscommissie HEVO’ onder vermelding van Lottum + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft.

15


HEVO-Actueeltjes 7 augustus t/m 14 september Bezorgdatum HEVO-Actueel septembernummer

HEVO-film

Maandag 10 september: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: The Hundred-foot Journey. Kosten ticket: HEVO-leden: € 6,50. HEVO-pas meenemen. Niet-HEVO-leden en online bestelde tickets: € 7,50. ***

Dinsdag 4 september U vindt HEVO-Actueel in de bestuurskamer. Carla Couwenberg, 06-27177478, bezorgingha@hevorosmalen.nl

Annenborch Zondag 28 augustus: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Zondag 23 september: 11.00 uur. PERRON-3. HEVO-film Plus: The Bridges of Madison County. Kosten ticket: HEVO-leden: € 8,50. HEVO-pas meenemen. Niet-HEVO-leden en online bestelde tickets: € 9,50. ***

Deadline HEVO-Actueel september

HEVO Repair Café

Danscafé

Attentie! In augustus is er GEEN Repair Café.

Woensdag 15 augustus

Expositie in De Ontmoeting

In september gaat het Repair Café weer van start.

Geeske Montagne exposeert in De Ontmoeting.

Dependance in Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat, Rosmalen

HEVO-fietstocht

De Ontmoeting. Woensdag, 09.30 uur. De Vrolijke Trappers.

Elke 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café, zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden.

8 augustus: 30 km. Routeman: Paul Rambags, 073-5212065.

Op de 1e woensdag van elke maand is er de mogelijkheid om defecte rollators voor reparatie aan te bieden. Reparatie is gratis, echter een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld!

15 augustus: 45 km. Routeman: Nico van Rijswijk, 073-5214696. 22 augustus: 60 km. Routeman: Leo Houdijk, 073-5214444.

Kienen

Annenborch: Zaterdag 11 augustus, 8 september: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur.

29 augustus: 30 km. Routeman: Henk Baarens, 073-5230163. 12 september: 45 km. Routeman: Nico van Rijswijk, 073-5214696.

De Ontmoeting: Vrijdag 7 september: 13.30 uur. Inloop: vanaf 13.00 uur.

Kom-Festival Rosmalen

26 september: 30 km. Routeman: Paul Rambags, 073-5212065.

Zondag 9 september. Centrum.

16


Opening Beweegpunt ’t Ven

Scootmobiel Challenge van de Vrienden van Annenborch Annenborch

Donderdag 6 september: 16.00 uur. Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat, Info en aanmelden: Bea Intveld, 06-10754753, fam.intveld@home.nl ***

Zondag 16 september. 11.00 tot 17.00 uur. Deelnemers aanwezig om 10.30 uur.

Reizen

Seniorencontactmiddagen

Zondag 12 augustus. Dagtocht Rozenfestival Lottum. Vertrek: 10.30 uur vanaf het Gildeplein, aansluitend Pastoor Van Thiellaan. Reissom: HEVO-leden € 47,-. Voor niet-HEVO-leden € 52,-. Bij betaling vermelden: Lottum en uw telefoonnummer. Info en aanmelden: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl

De Ontmoeting: Zondag. 14.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf: 13.30 uur. 2 september: Samenzanggroep ‘De Zangtoffel’ treedt voor u op. Toegang: gratis, voor HEVO-leden en niet-HEVO-leden. Let wel! In augustus is er geen seniorencafé in De Biechten, Vincent van Goghlaan

Vrijdag 7 september. Dagtocht Wereldhavendagen Rotterdam Vertrek: 09.00 uur vanaf het Gildeplein, aansluitend Pastoor Van Thiellaan. Reissom: HEVO-leden € 71,50. Voor niet-HEVO-leden € 76,50. Bij betaling vermelden: Wereldhavendagen en uw telefoonnummer. Info en aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55973861, ha.plappert@home.nl Zie ook onze HEVO-website, onder het kopje Reizen.

De Biechten: Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. Seniorencafé. 6 september: Aansluitend Sociaal diner, 17.00 tot 19.00 uur. Aanmelden: 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Seniorweb Rosmalen

Annenborch Computer/tablet/iPhone-cursussen. In augustus start Seniorweb Rosmalen weer met de volgende cursussen. • Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. • Windows 10. • Windows 10 Start. Voor beginnende computergebruikers. • Omgaan met de iPhone. • Digitale Fotocursus. • Fotoboek maken. • Omgaan met de Android-tablet. • Omgaan met de Android-smartphone. • Omgaan met de iPad.

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag 8 september. 09.30 tot 13.00 uur. Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alléén voor HEVO-leden, 073-5217250.

Rijvaardigheid Opfriscursus

PERRON-3 Donderdag 23 augustus. 09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. Een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. U kunt u inschrijven voor de ochtend of voor de middag. Inschrijven vóór 1 augustus, via het inschrijfformulier of via onze website www.hevorosmalen.nl/opfriscursus2018

Aanmelden cursussen: Annette Gladdines, 06-20356366.

17


Wandelen

Leren aan huis: senioren kunnen thuis geholpen worden met individuele leervragen of een cursus. Aanmelden: Wim Raaijmakers, 06-20372776.

Wandelclub De Ontmoeting Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is. Start: 09.30 uur bij De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

Socratische gesprekken

De Ontmoeting: Dinsdag. 10.00 tot 12.00 uur. Start: 11 september. Kijk op www.filosofischegesprekken.nl stuur een mail naar marjahavermans@gmail.com of 06-49255638. ***

Wandelclub De Doorzetters Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is. Start: 09.45 uur bij De Ontmoeting. Goede wandeling van 1½ uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173. Wandelclub Annenborch. Dinsdag 4 en 18 september. Start: 09.30 uur bij Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 06-10754753.

Sportief HEVO

Elke woensdag: 13.30 tot 14.30 uur in sportzaal De Hazelaar. Info en aanmelden: Marijke Kenter, 073-5216764, kenter1tuin@hetnet.nl

Wandelclub De Zandlopers. Maandag 3 september, 13.30 uur. De Moerputten, ‘s-Hertogenbosch. Vertrek: vanaf De Ontmoeting. Vervoer wordt geregeld. Echter, u dient zich van tevoren aan te melden. Voor HEVO-leden en niet-HEVO-leden. Info en aanmelden: Maggy Vegers, 073-5213163, Henny van de Ven, 073-5213347.

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Maandag Frans: 13.30 tot 15.00 uur. Aanmelden: 073-6141546. Italiaans: 16.00 tot 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123. Spaans: 18.00 tot 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. Kosten: per taal – per seizoen € 155,-. ‘In voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Engels. Duits. Vakantie-Italiaans. Info: 073-6908008, Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand! Piet Kerssens, redactie.

Vakantie De Ontmoeting

Tot en met zondag 19 augustus is De Ontmoeting nog gesloten wegens zomervakantie.

18


Film: The Hundred-foot Journey

O

p maandag 10 september wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘The Hundred-foot Journey’ uit 2014, van Lasse Halström, vertoond in de filmzaal van PERRON-3. aanvangstijd: 20.15 uur. Hassan Kadam is een culinair genie. Zijn familie is uit zijn geboorteland India gezet en heeft zich gevestigd in een schilderachtig dorpje in het zuiden van Frankrijk. Hier openen ze het Indiaas restaurant ‘Maison Mumbai’. Maar wanneer de kille eigenaresse van een klassiek Frans restaurant (met een Michelin-ster) daar lucht van krijgt, protesteert zij tegen de opening; zo lijkt een rustig begin van een nieuw leven er niet in te zitten. Gebaseerd op de bestseller van Richard. C Morais. De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; € 7,50 voor niet-HEVO-leden en voor online bestelde kaarten. Vooruitblik films komende maanden: Zo 23 - 09 Bridges of Madison County Do 18 - 10 The Darkest Hour Zo 28 - 10 FilmPLUS: West Side Story Do 15 - 11 Bankier van het verzet Zo 18 - 11 FilmPLUS: Rear Window Commissie COE

Dagtocht Wereldhavendagen Rotterdam

O

p vrijdag 7 september 2018 wordt voor HEVO, door reisorganisatie Brabant Expres, een dagtocht georganiseerd naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Vanwege de grote belangstelling voor deze dagtocht is het aantal deelnemers uitgebreid naar tachtig. Ondanks deze uitbreiding is deze dagtocht al vol. Als u zich echter alsnog wilt opgeven voor deze dagtocht, dan plaatsen wij u op een reservelijst. Neemt u dan contact op met Rieki Plappert : 073-5221728 of 06-55973861 of mail naar ha.plappert@home.nl. Rieki Plappert

19


Dagtocht kerstmarkt Düsseldorf

R

eisorganisatie Brabant Expres organiseert op donderdag 29 november voor HEVO een dagtocht naar de kerstmarkt in Düsseldorf.

We vertrekken om 08.00 uur vanaf de opstapplaatsen het Gildeplein en de Pastoor van Thiellaan in Hintham. Onderweg maken we een stop voor een kopje koffie/thee (2x) en ‘iets lekkers’ waarna we onze weg vervolgen naar het bruisende Düsseldorf. De kerstmarkten gaan open om 11.00 uur. Wij hopen omstreeks 11.30 uur aan te komen. U bent deze middag vrij om op eigen gelegenheid te lunchen en de kerstmarkten te bezoeken Düsseldorf is een geweldige stad om uw kerstinkopen te doen of te genieten van alle gezellige kraampjes en lekkernijen! Het gehele centrum is tijdens de kerstmarkt prachtig versierd. Aan de etalages wordt veel aandacht besteed. Om 17.00 uur nemen we afscheid van Düsseldorf en rijden we naar Brabant waar een heerlijk driegangendiner wordt geserveerd. Na het diner rijden we terug naar de opstapplaatsen in Rosmalen (aankomst ca. 21.00/ 21.30 uur) en kijken we hopelijk terug op een heerlijke dag! De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor HEVO leden: € 42,50 p.p. en voor niet-leden € 47,50 p.p. In dit reisbedrag is inbegrepen: Vervoer per luxe comfort class touringcar met een ervaren chauffeur, koffie/thee en iets lekkers, plattegrondje Düsseldorf en een driegangendiner. Aanmelden voor deze reis : Theo van der Plas, lid reiscommissie HEVO: 073- 5236455 of 06-55141723. Mailen kan ook naar : dinos@wxs.nl Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer : NL 12 RABO 0184 5555 31 t.n.v. reiscommissie HEVO onder vermelding van Kerstmarkt Düsseldorf + uw telefoonnummer en bij voorkeur uw mobiele/ gsm nummer. Let op : uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft De reiscommissie

20


Film: The Bridges of Madison County

O

p zondag 23 september om 11.00 uur organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 weer een zondagfilm met een extraatje. Elke maand: een door HEVO uitgezochte filmtitel met daarbij iets lekkers dat steeds zal variëren. De film van september is: The Bridges of Madison County. Inhoud van The Bridges of Madison County: de fotograaf Robert Kincaid (Clint Eastwood) vraagt de weg bij de boerderij van huisvrouw Francesca Johnson (Meryl Streep), wier echtgenoot en kinderen afwezig zijn. De details van de vier dagen durende romance houdt Francesca bij in een dagboek, dat na haar dood door haar kinderen wordt gevonden. Kaarten kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 €8,50. Online bestelde kaarten en kaarten voor niet-HEVO-leden kosten € 9,50.

Commissie COE

Vervoer naar De Ontmoeting lastig?

U

wilt graag naar De Ontmoeting komen voor een activiteit of een bijeenkomst of gewoon een kopje koffie komen drinken? Maar het lukt u niet, om er op eigen gelegenheid te voet, per fiets of per auto te komen? Denk dan eens aan de hulpdiensten in Rosmalen. Zij kunnen u naar De Ontmoeting brengen en naderhand ook weer ophalen. De hulpdienst Hintham en de hulpdienst Rosmalen-Centrum bereikt u via de receptie van Annenborch, 073-8519600. Deze brengt u in contact met een vrijwilliger van de hulpdienst voor nadere informatie en een afspraak. Woont u elders in de gemeente ´s-Hertogenbosch, dan kunt u ook gebruik maken van ‘Seniorenbus’. Hier moet u lid van zijn. Nadere informatie over het lidmaatschap via het telefoonnummer van de seniorenbus: 06-13007660. Ook de regiotaxi is een mogelijkheid. Nadere informatie hierover bij het Wmo-loket van de gemeente: 073-615 51 55. De folders van deze organisaties met meer informatie liggen in het folderrek van De Ontmoeting en bij het Wijkplein Rosmalen. Meer weten? Bel een van de ouderenadviseurs via hun telefoonnummer: 06-53279098. Paul Scholten, ouderenadviseur.

21


De Leeskringen van HEVO

A

l heel veel jaren komen enthousiaste lezers (meer vrouwen dan mannen, helaas) bij elkaar om een gelezen boek met elkaar te bespreken. Was het een boeiend boek, welk van de personages sprak je het meest aan, waarom deden ze wat ze deden, wat was hun drijfveer, wat was hun achtergrond. Mabel Goossens, docente Nederlands en Engels, heeft ook dit jaar acht zeer verschillende interessante boeken voor ons uitgezocht. Acht boeken, dat betekent acht werelden om kennis van te nemen. Eén boek speelt in Engeland, in 1924, het ‘mooiste boek ooit geschreven’ (tot nu toe). We maken een ommetje naar de vuurtoren van een klein meisje en we gaan met een oudere heer door de polder dwalen. We bezoeken twee woonwijken en hun problemen en dan bezoeken we ook nog Rusland, in een tumultueuze tijd. Over plaatsen, mensen en ervaringen in boeken gesproken! Er zijn drie groepen van elk elf deelnemers. Zij komen eenmaal per maand op woensdagmiddag bij elkaar, acht bijeenkomsten van oktober tot mei. De kosten bedragen € 4,50 per keer, dus € 36,- per seizoen. Ieder zorgt zelf voor de boeken. U kunt ze, eventueel samen met anderen kopen, u kunt ze lenen bij de bibliotheek of downloaden op een e-reader, iPad of laptop. (dit laatste geldt niet voor alle boeken). Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Joke Pos-van Iersel: joke.posvaniersel@gmail.com of bel naar 073-5221436. We bespreken een boek per maand, vanaf oktober tot en met mei. Er is dus voldoende tijd om op je gemak een boek te lezen. Joke Pos

Kortingslijst HEVO: kanttekeningen Bij mijn rondgang langs de Rosmalense deelnemers aan de ‘kortingslijst 2018 – 2019’ werden enkele klachten geuit, die soms ook leidden tot een stop door de winkeliers van verdere deelname. Twee voorbeelden: * Lang na een aankoop werd alsnog de korting verlangd, die bij de aankoop had moeten worden gevraagd. Dit brengt twist en ongenoegen. De korting mag dan geweigerd worden (zie reglement in de kortingslijst). * De korting die voor HEVO-leden met een pasje persoonlijk is, kan niet gelden voor eigen kinderen en/of familieleden/vrienden (zonder pasje). Dit werd m.n. in enkele restaurants verlangd, die vervolgens bij ondergetekende kwamen klagen.

22


Algemeen: * Bij aankoop bij de deelnemende winkeliers, blijken de HEVO-pasjes nogal eens vergeten te worden. Erg jammer! Je laat al gauw € 20,- tot € 200,- liggen bij aankoop (schoenen, e-bikes, kleding). * De oude HEVO-pasjes zijn officieel geldig t/m 2017, maar blijven geldig tot de uitgifte van de nieuwe pasjes per september 2018. Met de winkeliers is dit gecommuniceerd. * De actuele kortingslijst is ook in te zien op de HEVO-website onder hevorosmalen.nl/voordeelpas. Advies: * Raadpleeg als HEVO-lid eerst de HEVO-kortingslijst vóór een (grote) aankoop. Wees alert, vraag om de afgesproken korting en neem uw pasje mee! * Respecteer de spelregels en bederf het niet voor andere HEVO-leden! Nieuwe deelnemer per nu: * Fietsen: De fietstweewielers, Graafsebaan 95 a/b, 06-44197831, www.deFietstweewielers.nl Gratis verzekering voor drie jaar bij aankoop van nieuwe fiets (ook e-bike). Paul Rambags, coördinator HEVO kortingslijst

Opening beweegpunt ‘t Ven

S

inds kort staan er bij Kindcentrum ‘t Ven beweegtoestellen. Het bewegen op de toestellen is een zinvolle aanvulling op wandelen, fietsen of zwemmen. Op donderdag 6 september om 16.00 uur wordt ‘Het Beweegpunt’ officieel geopend. Voor deze opening zijn we op zoek naar 10 senioren, die willen deelnemen aan een demonstratie onder leiding van Sportalliantie Rosmalen-Vinkel- Nuland. Aanmelden bij Bea Intveld: fam.intveld@ home.nl of 06-10754753. Daarnaast is iedereen welkom om de officiële opening door wethouder Ufuk Kâhya bij te wonen. De opening wordt in De Ontmoeting afgesloten met een drankje. Vanaf september zal er op vaste tijden iemand aanwezig zijn bij de toestellen voor begeleiding. De data worden later bekendgemaakt. We rekenen op een grote belangstelling. U komt toch ook? Bea Intveld

23


Kerstreis naar Trier

O

ok dit jaar heeft de reiscommissie van HEVO een zesdaagse kerstreis laten organiseren door de reisorganisatie Jara Travel. Van 22 t/m 27 december 2018 voert deze kerstreis ons naar de oudste stad van Duitsland: Trier. Vele oude monumenten zijn bewaard gebleven waar onder de bekende Porta Nigra, de Basilica, de Kaiserthermen en het Amfitheater. In Trier is er ook een levendige wijnhandel in de bekende Moezelwijnen. Wij verblijven in het Best Western City hotel, dat gelegen is aan de rand van het oude stadscentrum. ’s Morgens staat er een uitgebreid ontbijtbuffet klaar en ’s avonds wordt er een driegangen diner geserveerd. Vanuit onze opstapplaatsen rijden we een mooie toeristische route naar onze bestemming in Trier. Tijdens ons verblijf in Trier maken we diverse excursies, zoals: Een bezoek met rondrit o.l.v. een gids door Trier; Een bezoek met rondrit o.l.v. een gids door Luxemburg, de hoofdstad van het Groot Hertogdom; Een bezoek aan een edelsteenmijn in Idar-Oberstein; Een bezoek en rondleiding bij een lokale wijnboer. De prijs voor deze zesdaagse reis bedraagt voor HEVO leden: € 545,- p.p. en voor niet-leden € 550,- p.p. De toeslag voor een eenpersoonskamer is: € 95,- p.p. In dit reisbedrag is inbegrepen: Vervoer per luxe comfort class touringcar met een ervaren chauffeur/reisleider, 5 x overnachting op basis van halfpension, de genoemde rondleidingen en entrees, het afscheidsdiner op de 6e dag en een viergangen kerstdiner op 24 december. Niet inbegrepen zijn uitgaven van persoonlijke aard en de reis- en annuleringsverzekering (af te sluiten bij JARA Travel) De vertrektijd van de bus vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend vanaf de Pastoor Van Thiellaan in Hintham wordt nog nader bekend gemaakt. Aanmelden voor deze reis: Diny Voets: 073-5030900 of 06-10843040. Mailen kan ook naar: dini.voets@ziggo.nl Na inschrijving krijgt u een bevestiging en rekening van Jara Travel. De reiscommissie Diny Voets

24


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter belangenbehartiging

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Jos van Raak, activiteitencie, evenementencie

06-42282770

Ellie de Vaan, cie cultuur, ontspanning en educatie

073-5224663

Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, cie reizen, kring KBO-Brabant

073-6414563

Tonny van Raaij, communicatie

073-5214170

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Ruud van Aart, 073-5215786 ratvanaart@home.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


HEVO-Actueel augustus  
HEVO-Actueel augustus  
Advertisement