Sorø Erhvervsmagasin

Page 1

NO1 ∕ 2014


IND HOLD 04 Opstart med succes vil styrke kommunikationen 06 Sorø med erhvervslivet 07 Sorø går til stålet

NYT

ERHVERVS­ MAGASIN PÅ GADEN Af formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Mads Birk Kristoffersen, adm. direktør, Gefion

Jensen 08 Chris kommer kloden rundt IRONMANtema: 10 Virksomhederne ➤ ➤ ➤ ➤

Mølbro Kongskilde ASA Lift Poul W. Jensens Eftf.

13 Smede søges 14 Eksportrådet står parat med rådgivning 15 Elektrogården 16 Iværksætteri 17 Når målet er vækst 18 Altan.dk 19 Flere faglærte i arbejde 20 Fakta om Sorø Erhverv 21 Vejledning, synlighed og netværk 22 Innovationstjek 23 Gearet til vækst 24 Arrangementkalender ERHVERVSMAGASINET SORØ NO1/2014 Udgiver Sorø Erhverv Telefon 5787 6034 www.soroe.dk/erhverv Ansv. redaktør Niels-Henrik Glisbjerg Redaktion • Layout • Design +vonbulow.co Fotos udlånt af virksomheder. ISBN 978-87-997796-0-4

O

mkring 100 erhvervsfolk var samlet til Nytårskuren og lyttede med begej­st­ring og overraskelse til indlægget om virksom­ heden Chris Jensen. De fleste havde hørt navnet, men at stålvirksomheden arbejder over hele verden, var der knap så mange, som vidste. For mig og de øvrige medlemmer af Erhvervs­udviklingsrådet gav det stof til eftertanke. Hvis vi skal skabe vækst sam­ men, bør vi jo kende hinanden, så vi kan se de samarbejdsmuligheder der findes lige for næsen af os. Oplevelsen lagde grunden til dette erhvervs­­ magasin. Det skal udkomme to gange om året, fortælle om virksomhederne i Sorø Kommune og give et overblik over, hvad der sker på erhvervsfronten i vores del af landet. I dette nummer har vi sat fokus på metalindustrien.

Hvad så med klyngerne? Erhvervsudviklingsrådet fremlagde i 2012 en erhvervsstrategi, som blandt andet skulle ­munde ud i en række klynger og netværk. Den grønne klynge tog udgangspunkt i fødevarer og viden om fødevareproduktion. Interessen var stor, og det viste sig hurtigt, at virksomheder fandt sammen i en føde­ vareklynge og en industriklynge. Det skabte et netværk mellem små – og mellemstore fødevareaktører. Her vil rådet nu arbejde på at få tilført projektmidler, så nogle af de ideer og tanker, som netværket har skabt, kan blive realiseret. Industriklyngen er udsprunget af de indu­stri­­virksomheder, som har fokus på land­brugs­ sektoren. Industriklyngen arrangerer nu netværksmøder bl.a. om uddannelse af kompetent arbejdskraft. Møderne formår at samle virksomheder fra store dele af Vestsjælland.


”Kend din kunde, dit marked og dine konkurrenter” har altid været god erhvervslatin, men det gælder også for samarbejdspartnere og ­leverandører.

Der blev også etableret en sundhedsklynge, som dog hurtigt blev sat på standby, mens kommunen arbejdede med på at få et sundhedshus til byen. Vi sætter nu skub i klyngen og har fokus på, hvordan vi kan udnytte, at vi har så stor en sundhedsaktør som Epilepsihos­pitalet i Dianalund, som beskæftiger over 750 medar­ bejdere. Samtidig vil vi forsøge at skabe netværk mellem områdets 152 sundhedsaktører, hvor der er tanker om en sundhedsportal.

Rammevilkår Erhvervsrådet har konstant fokus på, hvordan rammerne for at drive virksom­hed i kommunen kan blive bedre. Vi har fokus på den elektroniske infrastruktur – hvordan får vi bedre internet­dækning i området – men også den fysiske infrastruktur, åbningstider og erhvervs­­ service. Vi har lagt pres på politikere og ­embedsmænd om at bevare Tølløse­banen, så områdets medarbejdere forsat kan kom­ me let til arbejde. Noget må vi havde gjort rigtigt. Ifølge Dansk Industris analyse Lokalt Erhvervs­­­klima 2014 er Sorø den kom­mune i Danmark, som i perioden 2010 til 2013 har været bedst til at skabe private arbejds­pladser. I perio­ den har kommunen haft en fremgang på 4,5 %, hvilket er den største frem­ gang i Danmark. God fornøjelse med læsningen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

-6 -5 -4 -3 -2 -1

Sorø Hedensted Greve Nyborg Gribskov Frederiksund Gladsaxe Herlev Helsingør Hørsholm Frederiksberg Billund Tønder Allerød Vallensbæk Hillerød Brøndby Albertslund Kalundborg Vesthimmerland Stevns Silkeborg Faxe Lolland Holstebro Fredericia Ishøj Viborg Aabenraa Ikast-Brande Vordingborg Næstved Gentofte Esbjerg Herning Dragør Ærø Guldborgsund Skanderborg Rødovre Assens Køge Halsnæs Middelfart København Lejre Aalborg Horsens Odder Mariagerfjord Ringsted Rebild Bornholm Varde Hvidovre Morsø Vejle Faaborg-Midtfyn Aarhus Vejen Odense Norddjurs Tårnby Frederikshavn Lemvig Haderslev Høje-Taastrup Ballerup Sønderborg Struer Slagelse Holbæk Rudersdal Samsø Hjørring Glostrup Jammerbugt Nordfyn Kolding Solrød Randers Favrskov Svendborg Ringkjøbing-Skjern Thisted Brønderslev Fredensborg Syddjurs Skive Lyngby-Taarbæk Egedal Roskilde Odsherred Langeland Furesø Kerteminde

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2014

0

1

2

3

4

5

BEDST TIL JOBS

-7

3


OPSTART MED JEANETTE SARAH BECK BERNHOLM DYRLÆGE // Sarah Beck 37 år, bor med sin kæreste og har 2 børn. Driver virksomheden Sorana Dyreklinik.

Hvad fik dig til at springe ud som selvstændig? - Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have ­foden under eget bord en dag. Jeg ville gerne have mere indflydelse på, hvordan min praksis skulle være. Særligt prioriterer jeg det tillidsforhold, jeg kan opbygge til klient/ patient. Det er vigtigt, at folk ikke bare er et nummer i rækken. Det bedste ved at være selvstændig? - Integriteten og friheden til selv at tage ­beslutninger og selv kunne bestemme, hvil­ ke værdier jeg vil arbejde efter, fx hvor lang tid, der sættes af til hver patient. Det bedste råd til andre, der vil starte egen virksomhed? - Du skal tage imod den hjælp, du kan få. Jeg har jo ikke lært at drive selvstændig virk­ somhed på dyrlægestudiet. Jeg kontaktede derfor blandt andre erhvervsnetværket i Slagelse og A-kassen Dana, som hjalp mig med en forretningsplan. Jeg talte også med erhvervschefen i Sorø, som ­rådede mig til at kontakte Sorø Avis for at fortælle min historie. Endelig trak jeg på familie og ven­ ner, som tog billeder og gav mig ­feedback til min hjemmeside. Man skal ikke være for stolt til at bede om hjælp, for der er ingen, der kan det hele. FAKTA OM SARAH • Sarah Beck er uddannet dyrlæge (cand.med.vet) fra 2006 • Sarah Beck har tidligere været ansat ved Gimlinge Dyreklinik, ­Warmsley & Partners, ­Michael F. Cave Surgery, Land & By Dyreklinik samt Falke Dyreklinik.

Jeanette Bernholm

43 år, gift og har en søn på 11 år. Driver i dag virksomheden Jeanette Bernholm foto.

Hvad fik dig til at springe ud som selvstændig? - Jeg var på vej til at ryge ud af dag­ penge­­systemet. I stedet for kontant­


I 2013 startede 149 nye virksomheder. Det svarer til en etableringsrate på 7,69%, hvilket er den højeste i region ­Sjælland og over lands­gennem­snittet. Tallene for 2014 siger foreløbigt 107 nye virksomheder i kommunen.

SUCCES FOTOGRAF //

IKKE HELT I SKOVEN

hjælp sprang jeg ud som selvstændig mobilfrisør. Jeg skulle lave et fotogalleri på shutterstock.com til mit website, men havde ingen penge til at betale med, og så måtte jeg jo gøre det selv. Det udviklede sig til den forretning, jeg i dag satser på, nemlig fotografiet.

Lokalt samarbejde mellem offentlig institu­ tion og ­privat virksomhed har skabt helt ny type havemøbler

Det bedste ved at være selvstændig? - Man kan tage aktion på ting med det samme. Jeg ­bestemmer, at sådan bliver det, og så er der ingen, der trækker mig rundt i manegen. Samtidig får jeg lov til at arbejde med mange forskellige ting og mennesker.

Er du en af dem, der elsker natur­materialer, tunge solide træ­ stammer og havemøbler med gods i? Så kender du problemet med at flytte dem rundt i haven i takt med, at solen bevæger sig over himlen.

Det bedste råd til andre, der vil ­starte egen virksomhed? - Spørg! Det værste, der kan ske, er at de siger nej. Skal jeg enten bruge en Cadillac eller en Harley i et fotoshoot, så er der næsten altid én i mit netværk, der kan hjælpe. Det kræver, at man tør spørge.

FAKTA OM JEANETTE • En mobilfrisør tager ud og klipper kunden i hjemmet • Jeanette er uddannet frisør, blomster­dekoratør og ­revisor­assistent • Jeanette fotograferer i dag både for private og ­erhvervskunder.

Elefantgården, som er et kommunalt beskæftigelsestilbud, er kommet med en innovativ løsning, som kombinerer møbler af massivt naturtræ lige fra skoven med håndtag og gummihjul.

IVÆRKSÆTTERI

ELEFANTGÅRDEN //

Ideen til møblerne opstod efter henvendelse fra Comwell Sorø Storkro, der havde brug for havebænke til sine gæster, som nemt kunne flyttes rundt, men som samtidig skulle have det solide og naturlige skovlook. Resultatet blev ca. 30 bænke og borde, der er en mellemting mellem møbel og trillebør. Møblerne er et rigtigt godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem private virksomheder og offentlige institu­ tioner kan skabe innovation, siger teamleder Thue Brandbyge fra Elefantgården.

Overskuddet fra salget går dels til vedlige­holdelse af værktøj, men også nyanskaffelser til værkstedet, siger Thue Brandbyge.

5


SORØ VIL STYRKE KOMMUNIKATIONEN MED

ERHVERVSLIVET S

orø er kendt som Sjællands grønne hjerte med plads til børnefamilier og erhverv. Men ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri, er der plads til en række forbedringer, herunder i dialogen og sam­arbejdet med det lokale erhvervsliv. Der ser borgmester Gert Jørgensen som en anledning til at styrke kommu­ nikationen med virksomhederne. Ifølge Dansk Industris nyligt udgivne undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2014, er der plads til forbedringer af en række parametre, blandt andet samar­ bejdet med erhvervslivet. Sorø Kommune er siden 2013 faldet 21 pladser til plads nr. 76 i Dansk ­Industris årlige benchmark af landets kommuner – Lokalt Erhvervsklima. ”Det tager vi selvfølgelig til efterretning, men samtidig fejrer vi, at vi er den kom­ mune i landet, der er bedst til at skabe private arbejdspladser”, udtaler Borg­ mester Gert Jørgensen og h ­ enviser

til at kommunen ifølge Dansk Industri har en fremgang på 4,5 % i antallet af private arbejdspladser i perioden 2010-2013, og det er landets største. Og det går stærkt i Sorø, hvor man nu sætter en lang række initia­ tiver i søen; ikke mindst når det gælder samarbejdet med det lokale erhvervsliv. ”I Sorø Kommune har vi de seneste år haft øget fokus på det lokale erhvervsliv, blandt andet har vi i højere grad inddraget virksomhederne i kommunens planer for fremtiden i forbindelse med etablering af vores erhvervsudviklingsråd. Vi ændrer nu på rammebetingelserne til gavn for de erhvervsdrivende, vi arbejder målrettet for at forbedre infrastrukturen, og så har vi skabt erhvervsklynger, som skal styrke og udvikle virksomhederne”, fortæller Gert Jørgensen om nogle af de initiativer, som kommunen nu igangsætter for at styrke kommunens erhvervsudvikling. Det er da også en kommunal ambition, at de gode tendenser skal fortsætte, ikke mindst fordi der i borgmesterens øjne er masser af udviklingspotentiale i Sorø Erhvervsliv: ”Vi har en ambition om at blive en af landets bedste kommuner at bo, leve og arbejde i, men samtidig skal det også være attraktivt at drive virksomhed i Sorø. På den måde bliver der mere vækst og flere jobs at få til gavn og glæde for alle”, slutter Gert Jørgensen.

Fokus på erhvervslivet • Dækningsafgiften fjernes • Flere ressourcer afsat til sagsbehandling af primært erhvervssager • Maks. 6 ugers deadline på sagsbehandling af byggesager • Tilpasning af rute 57 mellem Sorø og Holbæk til modulvogntog • Skabe synlighed til virksomhederne langs motorvejen • Årlige møder med brancheorganisationer såsom Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Byggeri • Erhvervsteam i jobcentret, som opsøger og servicerer virksomhederne • Task Force etableret til hurtigere løsning af nyetableringer • Timedrift på busser fra Sorø Station via industrikvarteret i Pedersborg til Holbæk • Bedre infrastruktur og dermed trafikafvikling i og omkring erhvervsområderne • Ændring af Lukkeloven til gavn for de selvstændige erhvervsdrivende • Fjernelse af skatter og afgifter på udendørsservering etc. • Åbning af Lokalplaner på vigtige handelsstrøg.


SO STÅLET RØ Sorø går til

NILØSE

NYRUP RUDSVEDBY

STENLILLE

Chris Jensen Stenmaglevej 20, 4295 Stenlille 5780 4600 www.chrisjensen.dk side

SORØ

8-9

Mølbro A/S

Asa-Lift A/S

Suserupvej 43, 4180 Sorø 5763 8400 www.molbro.com

Metalvej 2, 4180 Sorø 5786 0700 www.asa-lift.com side

side 10

11

Kongskilde Industries A/S

Poul W. Jensens Eftf. ApS

Skælskørvej 64, 4180 Sorø 3368 3500 www.kongskilde.com

Holbækvej 112, 4180 Sorø 5783 0485

side 11

VI GÅR TIL STÅLET

DIANALUND

side 12

SORØ • BS Sandblæsning • Sorø Maskin Industri A/S • Mepro ApS • Profilmetal A/S • Danløft Øst A/S • H.C. Hovmand A/S • Leanvent ApS • Per’s Rørservice • Mipex • HMC-maskiner A/S • Simatek • Scansteel Production A/S

NYRUP • Alslib Metalsliberi

RUDS VEDBY • BR Casting Company A/S

DIANALUND • RAMI Smede- og Malerfirma • Industrimontage Jørgen ­Vestergaard Dianalund ApS • Cd Rørtek • M.H. Smede- og Multiservice

STENLILLE • Chris Jensen • TJ Service • JJ Service & Maskiner • Asger G. Jørgensen A/S

7


Da vi leverede en fiskefabrik til Alaska, blev alt pakket ned i kasser og sejlet med skib, for derefter at blive pakket ud igen og samlet på den nye fabrik.” Økonomichef Esben Sørensen, Chris Jensen A/S

CHRIS JENSEN I STENLILLE

KOMMER KLODEN RUNDT Chris Jensen A/S må sætte mange knappenåle i verdenskoret for at vise, hvor på kloden den 100 mand store smedevirksomhed med hovedsæde i Stenlille har leveret maskiner og materiel.

M

ontage af fiskefabrik i Grønland og Alaska, bagerianlæg i Australien og New Zealand samt montage og super­ vision på industrianlæg i for eksempel Polen, Rusland og Japan. Virksomheden, som er ordreproducerende underleverandør til stort set alle grene af industrien, har opbygget en knowhow i rustfrit stål, som er stærkt efterspurgt ude i den store verden. ”Knowhow er noget, man opbygger hen ad vejen i takst med alle de forskellige opgaver. Vi har en stor referenceliste, og det er vigtigt, for folk i branchen taler med hinanden. På den måde får vi også mange nye kunder,” fortæller adm. direktør Chris Jensen. Ud over ordreproduktion af industrielle anlæg udfører virksom­heden totalmontager af fabrikker i samarbejde med kunden og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Fabrikker skilles og samles igen ”Vores kunder er typisk danske virksomheder, som har solgt et fabriksanlæg. Ud fra tegninger producerer vi anlægget, samler det, og skiller det ad igen, så hele fabriksanlægget kan transporteres hen, hvor det skal opføres,” siger økonomichef Esben Sørensen og fortsætter: ”Da vi leverede en fiskefabrik til Alaska, blev alt pakket ned i kasser og sejlet med skib, for derefter at blive pakket ud igen og samlet på den nye fabrik, hvor en af vores supervisorer sammen med montører, kunden og lokale folk, får det hele op af køre. Vores folk er klædt på til at klare vanskelige situationer og problemer, der pludselig kan opstå, når man er på et meget isoleret sted. Vi kender udford­ ringerne fra blandt andet vores projekter i Grønland. Det kræver hår på brystet.”

Direktør Chris Jensen, som grundlagde smedevirksomheden i 1973, er bagud med at markere alle de lande, hvor de har haft opgaver.


VI GÅR TIL STÅLET Svejseflammen lyser op i et helt hvidt lys.

Rustfrit stål som speciale Smedene i Chris Jensen er højt specialiserede i rustfrit stål. De arbejder ikke med andet, fordi man ikke samme sted kan producere både i sort og i rustfrit stål – det rustfrie stål ville nemlig begynde at ruste. Desuden er hovedparten af de ca. 75 smede på de tre fabrikker i Sorø, Slagelse og Kalundborg udlært som rustfast kleinsmede, mens nogle derudover har certifikat til svejsning i plastrør til industri. Chris Jensen blev tilbage i 1993 som en af de første virksom­heder herhjemme ISO-9001 certificeret.

På kunde­lister finder man blandt andre nogle af landets store fødevare- og medicinalvirksomheder, hvor der bliver stillet særligt store krav til produktionsanlægget. Chris Jensen anvender udelukkende rustfrit stål, som er forsynet med et materialecertifikat, der dokumenterer den nøjagtige kemiske sammensætning. Og i nogle til­ fælde bliver alle svejsninger mærket, så man sidenhen kan gå tilbage og tjekke, at den smed, der har udført ­opgaven, også har de rette svejsecertifikater. 9


Allan Kristensen bruger gerne tid på at pendle Den 32-årige Allan Kristensen ­arbejder på ottende år som ­rustfast ­klein­smed hos Chris Jensen A/S. Fra hjemmet i Føllenslev nær Havnsø er der 34 km til smedevirksom­heden i Stenlille, og det tager cirka en halv time i bil at komme på arbejde.

Direktør i maskinfabrikken Mølbro, Per Møller, har besøgt alle sine kunder i mere end 50 lande.

Verdenskendt

i sliddele til ­landbruget Mølbro Maskinfabrik har gennem snart 70 år arbejdet med at ­udvikle og producere sliddele til landbruget, der er holdbare og lette at skifte.

F

or direktøren og ejer af maskin­ fabrikken Mølbro, Per Møller, skal sliddele, hvad enten det er til ploven, harven eller såmaskinen, kunne holde til hårdt arbejde i marken, men samtidig kunne køre snorlige og i den rigtige dybde. ”Vi har plovspidser, som er utro­ligt holdbare, og det kan mange landmænd rundt omkring i verden se fornuften i. Det er en udvikling, der bygger videre på min far og farfars idéer, og som jeg viderefører sammen med nogle meget motiverede medarbejdere. Men det er også vigtigt, at vi hele tiden er nysgerri­ ge og aldrig går ud fra, at vi én gang for alle har udviklet det helt rigtige, ” siger Per Møller og fortsætter:

”Vi skal være parate til at møde vores kunder, dér hvor de er og uden fordom­ me. Kun på den måde kan vi finde den rigtige løsning og opfylde deres behov.” Mølbro har kunder i mere end 50 lande, og Per Møller har besøgt dem alle, og efterhånden er det en livstil for ham at være på farten. For mere end 10 år siden lancerede Mølbro de carbid-belagte plovspidser, som sælges under betegnelserne M3 og M5. De har en meget lang levetid i forhold til de konventionelle spidser, og med det helt nye M7-system, som passer til alle plovfabrikater, kan man hurtigt skifte spids uden brug af bolte og møtrikker.

”Det har jeg det fint med. Jeg har før arbejdet i København og brugte ­selvfølgelig længere tid på at komme på arbejde. Nu kører jeg på småveje ind over landet og kommer endda forbi både Torbenfeldt Gods og Kongsdal Gods.”

Hvordan ser jobsituationen ud for smede? ”Det har været usikkert under krisen, men nu ser det fornuftigt ud. Der er mere travlt her på værkstedet, og det fornemmer jeg også, der er ude hos kunderne.” Kleinsmed Allan Kristensen, Chris Jensen A/S.

Næstvedvej 37 · 4180 Sorø · 57 84 90 36 · info@kopp-soroe.dk · www.kopp-soroe.dk


er populær blandt amerikanske ­landmænd

K

ongskilde Industries, der udvikler kombinerede løsninger til industri­ elle og landbrugsmæssige opgaver, har stor succes på det nordamerikanske marked. På blot ét år, fra 2013 til 2014, har Kongskilde fordoblet omsætningen i USA, der ved udgangen af året tegnede sig for knap 30 millioner dollars. For at opfylde den øgede efterspørgsel har virksomheden udvidet produktions­ kapaciteten med nye svejserobotter på Kongskildes fabrik i Illinois. Bag succes­ sen ligger et målrettet udviklingsarbejde, der har resulteret i flere nye harvetyper til højt specialiseret jordbearbejdning, og et godt salgsarbejde.

Grøntsagshøstere fra ASA-Lift er højt specialiserede maskiner.

”De nye forhandleraftaler, der er ind­ gået med dedikerede forhandlere af landbrugsmaskiner i USA, har rykket meget på salget. Det går især godt for vores såbedsharve og tallerkenharve, der hovedsagelig anvendes i majs- og sojamarker, og det giver også afledet efterspørgsel på andre produkter,” siger Kongskildes direktør Søren Villumsen. Selv om Kongskilde Industries A/S, der er ejet af DLG-koncernen, i dag er en international virksomhed med ca. 1.250 medarbejdere og produktion i Sverige, Tyskland, USA og Polen, så er den lokale forankring intakt. Hovedkon­ tor og administration samt Kongskilde Maskinfabrik er nemlig placeret på Skælskørvej i Sorø, mens to andre ­produktioner også har til huse i Sorø.

Grøntsags­ høstere fra

ASA-Lift I

1957 konstruerede Peder ­Sørensen, ejer af Karlsholte Maskinfabrik, en kartoffeloptager, som han kaldte for ASA-Lift. Det blev begyndelsen på et ­erhvervseventyr. Med nogle små ændringer kunne ASA-Lift maskinen nemlig tage mange andre slags grøntsager op, og så var kursen sat for en større udbredelse. Efterhånden blev navnet ASA-Lift mere kendt end Karlsholte Maskin­ fabrik, og fra 1983 brugte man kun navnet ASA-Lift. Virksomheden fejrede 75-års ­jubilæum i 2011, hvilket sam­ tidig var 10-året for virksomhe­ dens flytning fra Dianalund til Sorø. Man manglede plads til at producere. Efterspørgslen efter maskiner fra ASA-Lift kom fra hele verden, og i dag bliver ca. 95 procent af produktionen eks­ porteret til mere end 40 lande. Hver maskine bliver udformet efter kundens krav, f.eks. kan tre porredyrkere have brug for tre vidt forskellige maskiner; de skal naturligvis alle kunne tage porrer op, men den ene skal kunne håndtere porrerne i kasser, den anden direkte i en vogn og den tredje skal vaske og snitte por­ rerne i marken, inden de sendes til fabrikken.

VI GÅR TIL STÅLET

Kongskilde

11


Landskendt som

SORØ-SMEDEN

Stål til konstruktion af b ­ ygninger, samt færdigt forarbejdede altaner, trapper og gelændre med udsmyk­ ninger holder 12 smede og to ­lærlinge travlt b ­ eskæftiget hos Poul W. Jensens Eftf. ApS. Smedemestrene Peter Hansen (tv) og Ole Kristensen måtte hurtigt bevise, at de kunne drive en smedevirksomhed.

S

medevirksomheden Poul W. Jensens Eftf. har en lang historie, der begynder i 1932, hvor Hartvig Petersen – også kaldet Sorø-smeden – både repa­rerer cykler og udfører traditionelt smedearbejde. Den dygtige lærling og senere svend Poul W. Jensen overtager virksomheden i 1966. Arne Petersen sidder ved roret fra 1991 indtil januar 2008, hvor Peter Hansen og Ole Kristensen bliver de nye ejere af Poul W. ­Jensens Eftf.

Vi overtog en v ­ irksomhed med så lang en historie og mange ­traditioner ”Vi er begge smede, men kendte ikke virksom­ heden, så den største udfordring var at levere til kunder, som havde været der i tyve eller tredive år. Den skulle sidde i skabet første gang. Vi skulle også se på nogle administrative arbejds­ gange, blandt andet projekt­styringen, som var alt for besværlig. Nu lægger vi alle projekter ind i et IT-­system fremfor at skrive tingene på et stykke ­papir,” fortæller medejer Ole Kristensen. Han tilføjer, at konkurrencen er blevet skærpet, fordi kunderne i dag ­shopper rundt og er meget mere fokuse­ rede på prisen.

OM POUL W. JENSENS EFTF. • Cykler repareres i 1932 • Virksomheden overtages af lærling Poul W. Jensen i 1966 • I 2008 bliver Peter Hansen og Ole Kristensen nye ejere.

Svejsning kræver en rolig hånd

Stålprofiler til ethvert brug


Smedevirksomheder i Sorø

SMEDE SØGES...FH ER PÅ UDKIG

”Vi mangler altid dygtige smede. Den type smede vi efter­­søger, er blevet meget svære at finde, da mange efterhånden kun kan stå ved en ­maskine. Vi er en lidt gammeldags virksomhed, hvor det ikke er maski­ nerne, der laver arbejdet, men en dygtig håndværker.” Smedemester Ole Kristensen, Poul W. Jensens Eftf. ApS.

D

irektør i AGJ A/S, Tim Christoffersen, har vanskeligt ved at rekruttere smede:

AGJ udfører komplekse smede­opgaver AGJ A/S beskæftiger ca. 70 medarbejdere og udfører komplekse smede­-­ opgaver indenfor den kemiske og farma­ceutiske industri i både ind- og udland. Det kræver specialiserede kompetencer, ikke mindst hvad ­angår svejsning. Svejserne i AGJ skal kunne udføre alle typer opgaver, fra rørarbejde i tykke damprør eller tynde mejerirør, til arbejde i plast eller aluminium.

Ja, vi kan godt få folk, der har et svendebrev, men det er vanskeligt at få en smed, der har de rigtige svejse-­ certifikater og erfaringer, som mange af opgaverne kræver. Direktør i AGJ A/S, Tim Christoffersen

svejsning. Det tager to til fem dage på kursus afhængig af ­certifikat. En dygtig smed har typisk mellem seks og tolv certifikater.” AGJ annoncerer de ledige stillinger gennem brancheportalen Metal Supply, ”Ja, vi søger konstant dygtige smede. der er målrettet jern- og maskinindustrien i Danmark, og jobopslag oprettet på Vi kan godt få folk, der har et svendebrev, Metal Supply kommer tillige på Jobindex. men det er Virksomheden mangler i øjeblikket ikke medarbejdere vanskeligt at En dygtig smed har typisk mellem til afdelingen i Stenlille, men søger et antal smede og få en smed, certifikatsvejsere med massiv erfaring i medicinal­ seks og tolv certifikater.” der har de industrien til AGJ Kalundborg. rigtige svejse­ certifikater og erfaringer, som mange af Kræver særlige kompetencer opgaverne kræver. Vi sørger derfor selv ”Vi har brug for dygtige håndværkere med gyldige svejsecertifikater, som har for at uddanne vores lærlinge i certifi­ erfaring med dokumentationskrav, bl.a. udfyldelse af svejselog til kunder i kat-svejsning, som ikke er en del af sme­ ­medicinalindustrien. deuddannelsen. Det sker i samarbejde Herudover skal vore medarbejdere kunne læse og forstå isometriske tegnin­ med Selandia i Slagelse, hvor vores otte ger, og samtidig have viden og forståelse for de generelle krav til adfærd og lærlinge kommer på kurser i certifikat­ hygiejne, der ­gælder i farmaceutiske fabrikker omfattet af FDA-godkendelser.”

VI GÅR TIL STÅLET

Poul W. Jensens Eftf. ApS

Certifikatsvejser hos AGJ i aktion på nyt blæserhjul.

13


EKSPORTRÅDET

STÅR PARAT MED

RÅDGIVNING

Succes på eksportmarkedet handler både om en afklaring af markedet og om at finde samarbejdspartnere, der kan sælge. Eksportrådet hjælper med de første skridt. HOTLINE 33 92 05 00 ”Man kan for eksempel kontakte de regionale væksthuse i ­regionerne, hvor vi har indstationerede medarbejdere, der hjæl­ per virksomhederne med en afklaring af eksportmulighederne. Man kan blot ringe og aftale et møde. Her kan virksomheden i første omgang fremlægge sine tanker og få idéer til at komme videre. Det er ganske gratis,” fortæller ministerråd Claus ­Hofmann Frisch, Eksportrådet. Man kan også henvende sig til sit lokale erhvervscenter eller direkte til EKSPORTRÅDETS HOTLINE 33 92 05 00. På mødet kan virksomheden ligeledes få præsenteret de mange støttemuligheder, der tilbydes små og mellemstore virksomheder.

En lokal partner De fleste virksomheder vælger en lokal partner, som kan være en agent eller forhandler, men det kan i sagens natur være vanskeligt at finde frem til mulige partnere. Her kan Eksportrådets rådgivere på de danske ambassader og gene­ralkonsulater hjælpe danske virksomheder, og desuden bistå i forbindelse med markedsundersøgelser, strategi­ sparring og partnersøgninger samt andre eksportrelaterede opgaver. ”Vi anbefaler, at man foretager en markedsundersøgelse, men henvendelser fra en eksportrådgiver til mulige samar­ bejdspartnere i det pågældende land vil også give et praj om afsætningsmuligheder. Eksportrådgiveren kan sætte møder op og være med til konkrete forhandlinger. Det er afgørende, at der skabes en god dialog med mulige sam­ arbejdspartnere, og ikke mindst at der sker en tilstrække­ lig opfølgning. Der bør udarbejdes en plan for, hvordan virksomheden følger op og hvem, der gør det,” siger Claus ­Hofmann Frisch. Virksomheden opnår som regel det bedste resultat ved at inddrage eksportrådgiveren så tidligt i forløbet som muligt. Når eksportrådgivere inddrages i de forudgående markeds­ undersøgelser, er rådgiverens sparring i forhold til strategien også betydeligt mere værdifuld. Ligeledes er sandsyn­ ligheden for flere møder med gode og relevante partner­ emner betydeligt større, når rådgiveren har været inddraget i strategiprocessen og kender bevæggrundene for den valgte strategi.

Der er en grund til, at forruden er større end bakspejlet Det rigtige udsyn er vigtigt for en virksomhed, der vil finde vejen til vækst og udvikling. Uanset om det gælder nye markeder i andre verdensdele eller ny konkurrencekraft på hjemmemarkedet. Hos Nordea tror vi på, at der er store muligheder for virksomheder, som også ser fremad og har optimismen til at gå nye veje. Og som erhvervskunde hos os kan din virksomhed få adgang til analyser og den rådgivning, der kan være med til at bane vejen for de rigtige beslutninger.

Se mere om, hvordan vi kan give din virksomhed et godt udsyn til fremtidens muligheder på nordea.dk/erhvervspartner eller aftal et møde på 70 33 44 45.

Gør det muligt


SORANSKE SPECIALISTER

VINDER PÅ POLSK HJEMMEBANE

M

ange danske virksomheder er rykket til udlandet for at øge konkurrence­kraften gennem nem ad­ gang til billigere arbejdskraft. Nu følger specialisterne efter med højtspecialise­ ret knowhow, men som leverandører til udflyttervirksomhederne. Det sker med dansk arbejdskraft og med gode dæk­ ningsgrader. Elektrogården, som har hjemme på ­Metalvej i Sorø, er en af ”specialisterne”, som gør sig udenlands. Virksom­heden servicerer en stor fabrik inden for lev­ neds­­midler i Polen. I 2008 flyttede levnedsmiddelvirksom­ heden en del af produktionen i Danmark til en helt ny fabrik i Polen. Fabrikken anvender højtspecialiseret elektronisk udstyr og måtte vende blikket mod Danmark for at finde ekspertisen til vedligehold og drift. Allerede i 2014, fastlagde Elektrogården standarderne for fabrikkens drift af el-tavler. Siden kom turen til PLC styringen, som er et programmerbart styresystem til produk­ tionsmaskinerne. Knowhow og uddan­ nelse er nøglen til successen.

Ekspertisen skal udvikles i Danmark - Det er vigtigt for virksomheden og samfundet som helhed, at vi bliver ved med at være konkurrencedygtige, og at vi til stadighed kan levere knowhow og ekspertise. Derfor gør jeg også meget ud af at tage lærlinge ind, så vi bliver ved med at udvikle ekspertisen nu og i fremtiden.

Vi har i øjeblikket 7 lærlinge og aldrig mindre end 4 ad gangen, siger Carsten ­Hansen, ­el-instal­latør og ­indehaver af Elektrogården. Omstilling i et foranderligt m ­ arked Carsten Hansen mener, at omstillings­ paratheden er noget af det vigtigste for virksomhederne. Markedet er omskifte­ ligt og ændringerne sker lynhurtigt. I de seneste år har der f.eks. været større udbud end efterspørgsel inden for Projekt- og entreprisemarkedet. Som modtræk har Elektrogården udviklet nicher, hvor virksomheden har kunnet gøre sig gældende. I øjeblikket gælder det specialviden om intelligente hus­ installationer. - Så sent som i går, blev vi kaldt ud til et hus i området, hvor alt lys var ”nede”, og hvor man havde brug for hjælp til at få det ”op” at køre igen, fortæller Carsten. Bare det at bruge ord som ”nede” og

”oppe” i forhold til lys fortæller alt om udviklingen, ”tænd” og ”sluk” er manuelt og var noget, man gjorde i ”gamle dage”.

EKSPORT

Sorø installatør spiller knowhow-kortet i Polen. Specialistviden og ekstrem faglighed slår solidt polsk håndværk.

FAKTA - Elektrogården Grundlagt af Bjarne Hansen 1972, har siden november 2011 haft hovedsæde på Metalvej i Sorø. Elektrogården har i dag ca. 25 medarbejdere, som løser opgaver inden for anlæg, drift og vedligehold af elek­ tronik. Bl.a. servicerer og vedligeholder de elektriske systemer hos både virksom­ heder og private, samarbej­ der med Banedanmark og servicerer sikringsanlæg på Tølløse­banen. Virksomheden har autorisation i Danmark og Sverige, hvor der arbejdes på nyhusmarkedet i ­Stockholm og Sydsverige.

15


SORØ KOMMUNE SATSER PÅ

IVÆRKSÆTTERI Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg, Sorø Kommune

I Sorø Kommune satses der på iværksætterne, fordi det driver vækst og ­skaber arbejdspladser til kommunen. I 2013 startede der 149 nye virksom­ heder. Det svarer til en etableringsrate på 7,69%, hvilket er den højeste i region Sjælland og over landsgennemsnittet. Tallene for 2014 siger foreløbigt 107 nye virksomheder i kommunen.

en god idé og overvejer at kaste sig ud i tilværelsen som selvstændig, eller man er måske allerede gået i gang med at føre den ud i livet og har brug for inspi­ ration og overblik til at komme videre.

Inspiration og netværk

Kommunen tilbyder også individuel rådgivning og en iværksættervagt hver tirsdag. Den er åben for alle. Her kan man få gratis vejledning om, hvordan man kommer videre med sin ide, eller sparring og feedback, der kan hjælpe med at skrinlægge ideer, der ikke kan flyve, inden hus og hjem sættes på høj­ kant. Det er de bæredygtige ideer, som skal have luft under vingerne.

For at give mennesker med gode ideer de bedst mulige vilkår for at føre ideerne ud i livet, har kommunen søsat en række tiltag, der skal hjælpe kommunens borgerne bedst gennem forløbet med at starte virksomhed, fra ideen bliver undfanget, til virksomheden er oprettet, og ideen skal bære eller briste. Sorø kommune driver iværksættervej­ ledningen selv. To gange om året afhol­ des informationsmøde til kommende iværksættere, her har man typisk fået

Individuel rådgivning og kurser

Det typiske ivæksætterforløb, vi ser, er, at man starter med individuel rådgivning hos os på Erhvervskontoret, så får man typisk hjælp fra flere eksterne rådgivere, og så vender iværksætteren tilbage til erhvervskontoret, når vi skal hjælpe med udviklingsmulighederne og plads til væksten.

LOGO

BRANDING BROCHURE MAGASIN BANNER ANNONCER

Nisted Bruun har opdateret hele vores virksom hedsprofil. Vi fik et kreativt og innovativt spark. Vi er glade for samarbejdet med Nisted Bruun både i forhold til logo, hjemmeside og brochuremateriale”.

nisted-bruun.dk

Endelig er der Sorø Erhvervs rådgiver børs, hvor man kan finde lokale råd­ givere, der professionelt kan hjælpe iværksætteren videre.

Der er også mulighed for at komme i dybden med emner som økonomi, ­markedsføring, budget, ledelse og skat

WEB

Bo Priiskorn Asa-Lift

på de værksætterkurser, som vi tilbyder 2 gange årligt. Deltagerne bliver under­ vist af eksperter, som arbejder inden for fra de forskellige områder.

MESSE

Hos Nisted Bruun er vi stinkende kreative, kommunikerende, ærlige – og ikke mindst ambitiøse på egne og kunders vegne. Tina Nisted Ekstrøm Art Director

Storgade 29B / 4180 Sorø / Telefon 5782 1900 // hej@nisted-bruun.dk // nisted-bruun.dk


Mette Nielsen, MENI Regnskab 28 år, gift og har 2 børn. FAKTA OM METTE • Mette Nielsen startede v ­ irk­somheden MENI Regnskab i marts 2013. • Mette Nielsen er Akademi­ merkonom fra Roskilde Handelsskole 2009 og har tidligere været ansat som regnskabsassistent hos Tang A/S. • MENI Regnskab bor i ­Energiens Hus, som er et ­kontorfællesskab, som i øje­ blikket har 34 større og mindre virksomheder boende.

- Efter min barsel skulle der ske noget nyt. Jeg havde gået hjemme og var blevet vant til selv at bestemme over min tid. Som selvstændig har du fleksibiliteten, der gør, at arbejdslivet kan hænge sammen med små børn. - Med min erfaring som regnskabsassistent, havde jeg et godt grundlag for bog­ førings- og regnskabsarbejdet og det praktiske med at starte ny virksomhed. Der skal lægges meget energi i at få de første kunder i hus og slå sit navn fast. Jeg startede med at drive virksomheden hjemmefra, og efter en måned flyttede jeg ind i Energiens Hus. Hen over sommeren fik jeg skabt et godt kundegrund­ lag, bl.a. gennem forskellige netværk. Energiens Hus er et rigtigt godt sted at drive virksomhed, fordi jeg her kommer i kontakt med andre virksomheder og iværksættere, der lejer sig ind. Jeg har gennem hele forløbet samarbejdet med registreret revisor Hans Helge Andersen fra Slagelse, og i juli besluttede vi os for at drive vores virksomheder fra samme kontor i Energiens Hus. - I øjeblikket tænker jeg meget over, i hvilken retning jeg skal arbejde videre. Jeg satser stærkt på, at både jeg og virksomheden s­ tadig er at finde på verdenskortet om 5 år og til den tid, er vi højst sandsynligt flere medarbejdere til at løse opgaverne. Som ene person er man jo desværre begrænset af, at man kun har sin egen tid til rådighed.

VÆKSTKULTUR

NÅR MÅLET

ER VÆKST Jane Nielsen, Dansk Rengøringsservice 53 år, har 3 voksne børn og 2 børnebørn. - For mig var det naturligt at starte selvstændig, flere fami­lie­ medlemmer har også haft egen virksomhed, og jeg har altid ydet en ekstra indsats, de steder jeg har været ansat. Jeg startede med at drive virksomhed med min davæ­ rende partner, som var tømrer. På et tidspunkt var der fald i ­efterspørgslen af tømreropgaver, men stadig fore­ spørgsler på rengøring, der greb jeg chancen og startede Dansk Rengøringsservice. - Det var hårdt arbejde at skaffe kunder. Jeg delte ­flyers ud, snakkede med folk og ringede rundt. Jeg fik gode råd om at drive virksomhed særligt fra min bror, og så hjalp min søn mig med at ud­ føre både tømrer- og r­ engøringsopgaver. - Om 5 år er virksomheden dobbelt så stor, hvis det forsætter som nu, hvor det går meget hurtigt. Jeg har allerede nu brug for flere administrative medarbejdere til at drive en virksomhed af den størrelse, og den udvikling ser ud til at fortsætte.

FAKTA OM JANE • Jane Nielsen startede Dansk Rengørings­ service i 2002 • Virksomheden har i dag 20-25 ansatte • I 2011 blev forretningen udvidet med Dansk Skimmelservice, som hjælper med at finde og bekæmpe skimmel­ svamp, i 2012 Dansk Skade­service, som tager hånd om vand­ skader, brand- og sod­ skader.

17


I ALTAN.DK TAGER MEDARBEJDERNE

SELV STYRINGEN H

åndværkerne i altanvirksomhe­ den er fri for løftede pegefingre fra en mellemleder. De fungerer nem­ lig i teams, som selv har ansvaret for at planlægge og udføre arbejdet, og står også på mål, når det skal afleveres til kunden. Peter Knudsen, som er direktør og ejer af Altan.dk, er ikke i tvivl. ”Det er en god ide, at give medarbej­ derne mulighed for selv at tilrette­ lægge deres hverdag, fremfor at en mellemleder gør det. Vi får mere moti­ verede medarbejdere, og det er nem­ mere, at de, der udfører opgaverne, også planlægger arbejdet og bestiller materialer,” fortæller Peter Knudsen, som 1. november kan fejre 20års ­jubilæum som entreprenør. De selvstyrende teams står for alt arbejdet med nedrivning, murer- og tømrerarbejde samt snedkeropgaver. Der er ingen officiel altanmontør­ uddannelse, og derfor har virksom­ heden deres eget akademi, hvor med­­arbejderne kommer igennem et forløb med undervisning og coaching. ­Uddannelsen varetages af tre fastan­ satte altan coaches, der rådgiver og coacher 20 teams af altanmontører.

TILDELT Erhvervslivets Ridderkors

Peter Knudsen er stifter og ejer af Altan.dk, som er en af Danmarks største aktører indenfor altaner til ældre etageejendomme.

CSR People Prize ALTAN.DK vandt i 2011 den fornemme CSR People Prize, der til­ deles danske virksomheder, som yder en ekstraordinær social ind­ sats. Dommerkomiteen om valget af A ­ ltan.dk Et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed… og blandt ­meget andet har de i samarbejde med Sorø Kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen. At Altan.dk er en ­arbejdsplads, hvor der er rart at være, understreges også af en meget lav sygefraværsprocent på kun 2,5%.

Udpluk af PRISER altan.dk har modtaget

Sprogprisen 2013

CSR People Prize 2011 Byggeriets uddannelsespris 2007 Byggematerialebranchens Innovationspris 2007 Områdefornyelsen i Øresundsvej kvarteret 2006 Årets erhvervspris 2005

ALTAN.DK a/s er stiftet den 1. oktober 2006 og beskæf­ tiger 52 altanmontører og 28 funktionærer. ALTAN.DK har 20 års erfaring med altaner i Danmark og står som en pioner i det seneste årtis danske altanboom. I det seneste regnskabsår 2011/2012 kunne virksomheden præsentere disse nøgletal:

NØGLETAL 2011/2012 Omsætning Antal medarbejdere Altansager Altaner opsat

130 mio. 80 ca. 130 ca. 2.000


JOBCENTERET

A

rbejdsmarkedschef i Jobcenteret i Sorø Hanne Michaelsen er ikke bekendt med, at der er virksomheder, der ikke kan få besat smedestillinger i Sorø, men hun mener, at det tegner lyst for beskæf­tigelsen: ”Det vores opfattelse, at beskæftigelsessituationen for fag­ lærte, herunder smede, tegner sig til at blive gunstig. Derfor har vi indledt et samarbejde med de omkringliggende kommu­ ner for at have ­mulighed for at rekruttere den arbejdskraft, der efterspørges hos virksomhederne. Jeg vil da opfordre de virksomheder, der har brug for medar­ bejdere, til at kontakte Jobcenteret, så de kan få synliggjort de jobåbninger, de har over for gruppen af ­arbejdssøgende.

Bruttoledige i alt

Det vores opfattelse, at beskæftigelsessituationen for faglærte, herunder smede, tegner sig til at blive gunstig

Bruttoledige 1) juli 2014

Udvikling i antal bruttoledige 2013 - 2014

Bruttoledigheds­procent 2) juli 2013

Bruttoledigheds­procent 2) juli 2014

571

-13,9

4,9

4,2

Bruttoledigheden i Sorø er fra juli 2013 til juli 2014 faldet fra 4, 9 til 4,2 procent, mens bruttoledigheden for hele landet pr. 28. aug. 2014 er 5,1 procent.

VÆKSTKULTUR

I Jobcenteret har vi mulighed for at af­ dække, om der er tilmeldt ledige, der har de kompetencer, der efterspørges. Endvi­ dere kan virksomhederne omkostnings­ frit annoncere deres ledige stillinger på rekrutteringssiden ”Jobnet”, og dermed få deres stillinger synliggjort for alle jobsøgere.”

FLERE FAGLÆRTE I ARBEJDE

Comwell Sorø by Jakob Buus Kærlighed til mad, passion for råvarer og et bankende hjerte for gæstfrihed er essensen af Comwell Sorø, der ligger midt i Sjællands smukkeste natur med skøn udsigt til skove og søer. Hotellet har netop gennemgået en total indvendig forvandling og fremstår moderne og stilrent med fokus på skandinavisk design. Hotellets nøgleord er åbenhed, synlighed og

god smag hele dagen. Og det nye Comwell Sorø byder på rigeligt af det hele - både på og udenfor tallerkenen. De mange faciliteter i og omkring Comwell Sorø giver mulighed for både aktive og afslappende ophold. Lige udenfor hotellet indbyder naturen til cykelruter, løbeeller vandreture. Indenfor kan der slappes af i boblebadet eller tages en dukkert i vores swimmingpool.

Abildvej 100 • DK-4180 Sorø • Tel +45 5786 5600 • hotel.soro@comwell.dk • comwellsoroe.dk

19


FAKTA

FOR ENDEN AF AFKØRSEL 37 Sorø Kommune

Beskæftigelse

29.299 borgere Den største befolkningsgruppe udgøres af de 45-64 årige, efterfulgt at de 25-44 årige. Tilflyttere kommer primært fra Slagelse, efterfulgt af København, Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Næstved kommuner. Tilflytterne er 16-44 år.

Beskæftigelsesfrekvensen (72,3%) ligger over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet i ­Region Sjælland, som begge er på (71,1%%). Udpendling (7.786) Indpendling (5.526).

Den bedst uddannede arbejdskraft i Vestsjælland.

VIRKSOMHEDER

FORDELT EFTER STØRRELSE 50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500 og over Medtaget er samtlige ikke offentlige virksomheder med min. 1 ansat. Kilde: Experian / Sorø Erhverv 2014

GRÅT, GRØNT OG SJOVE CIRKLER? Sorø Erhvervs logo – hvad betyder cirklerne I Sorø er der grønt så langt øjet rækker. Skove, søer, landbrug, fødevareproduktion. Derfor er Sorø tegnet som en grøn cirkel i midten af logoet. Men Sorø er også ’erhverv’, og Sorø har en unik geografisk placering, som virksomhederne udnytter til at skabe vækst og forretning. Logoet viser 2 vækstområder som to fede cirkler – Trekants­ området og Storkøbenhavn. Sorøs virksomheder er et sten­ kast væk og har derfor rig mulighed for at afsætte service og produkter. Cirklen om Fyn sætter fokus på den arbejdskraft og viden som dagligt tager over Storebælt for at gøre deres

viden gældende i Sorøs virksomheder. Sidst men ikke mindst sætter logoet cirkel om Malmö og hinsides – med broen og lufthavnen er Sydsverige og resten af verden bare ét skridt mere.


VEJLEDNING, SYNLIGHED OG NETVÆRK

Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg, Sorø Kommune

Den lokale erhvervs­ service må efter Lov om erhvervsfremme kun yde service og vejledning og må under ingen omstændigheder være konkurrence­forvridende.

orø Erhverv har etableret et fast samarbejde med en stribe af private og nationale rådgivere, som vi løbende henviser til, som f.eks. revisorer, forretnings­ udviklere, reklamebureauer, pengeinstitutter, Eksport­ rådet, Væksthus Sjælland.

Synliggørelse af Sorø som erhvervskommune For at synliggøre Sorø som erhvervskommune, under­ støtter vi virksomheders muligheder for at komme ud i verden. Vi sørger bl.a. for en messestand på Elmia i Sverige og på HI-messen i Herning, hvor kommunens virksomheder er inviteret til at deltage i den fælles markedsføring af Sorø Kommune som en erhvervs­ kommune.

ERHVERVSSERVICE

S

Netværk giver vækst

Den hjælp virksomheder kan få, må ikke være rådgivning. Erhvervsservice kan hjælpe med at finde den rette råd­ giver, som kan yde kompetent bistand i forhold til den konkrete udfordring. Når en virksomhed eksempelvis vil i gang med eksport til Norge eller Tyskland, kan vi henvise dig til den helt rigtige ekspert i Udenrigsministeriet.

For at fremme netværk og videndeling, afholder Sorø Erhverv seminarer og arrangementer, hvor virksom­ heder får inspiration og mulighed for at mødes med andre lokale virksomheder inden for samme branche. Virksomhederne kan efterspørge temaer, så sørger vi for oplægsholder mv.

Løbende dialog Sorø Erhverv er i løbende dialog med kommunens ­øvrige forvaltninger om, hvordan rammerne for at drive virksomhed i kommunen kan forbedres. Et eksempel er dialogmøde med håndværkerne i ­kommunen om udbud. Her bliver der fortalt om de pro­ jekter, kommunen arbejder med, og hvad der sker med de kommunale anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopga­ ver det kommende år. Der vejledes også i, hvordan man danner konsortier, som kan give mindre virksomheder bedre muligheder for at byde ind på offentlige udbud. 21


INNOVATIONSTJEK KICKSTARTER SMV’ERS

VÆKST

Gennem et GRATIS ­Innovationstjek sætter et korps af 40 erfarne v ­ irksomhedsrådgivere gang i små og ­mellemstore virksomheders innovation. Du kan få et i­ nnovationstjek hvis... · du ikke har modtaget støtte på mere end 200.000 € de seneste 3 ­regnskabsår. · din virksomhed er mindst to år ­gammel · din virksomhed har 10-250 ansatte.

D

anmark investerer hvert år massivt i forskning og innova­ tion. Det samlede år­lige offentlige forskningsbudget over-­ stiger 20 mia. kr. Heraf går ca. 2,4 mia. kr. til offentlige forsk­ nings- og innovationsordninger, hvis primære mål er at skabe mere vækst og udvikling i danske virksomheder. En af de ordninger, som har stor succes, er Innovations­ Agenterne, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at undersøge deres innovations­potentiale. Ordningen

En sikker forbindelse.......

• EL-installationer • Industri og automation • Sikring og overvågning • Intelligente installationer • Energioptimering • Varmepumper

er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation, og skal med Innovationstjek.dk matche viden med danske SMV’er for at styrke ­deres forretning og konkurrencekraft.

Aktuel udfordring eller 360° InnovationsAgenterne er alle tilknyttet ni forskellige insti­ tutter. Helle Trap Friis er InnovationsAgent ved Alexandra Instituttet, hvor hendes opgaver spænder lige fra løsning af en konkret udfordring som fornyelse af produkter, pro­ cesser, markedsføring, organisering mv. til et 360 graders Innovationstjek af virksomheder. Virksomhederne er udmærket klar over, hvor deres udfordringer ligger. Men de er ofte i tvivl om, hvordan de bedst løser dem. Det, jeg kan hjælpe med, er at præcisere udfordringerne og stille skarpt på dem. Min vigtigste opgave er at hjælpe virksomhederne med at komme ­videre og skabe kontakten til nogen, som kan hjælpe med at løse udfordringerne”, fortæller Helle Trap Friis.

Lyst og mod på innovation Innovationstjekket fokuserer primært på de udfordringer, virksomheden kan tage fat på, og det er virksomheden selv, der beslutter, om de vil investere i projektet.

Ofte hjælper vi virksomhederne med at pege på de støtteord­ ninger, som kan bidrage til finansiering af ­innovationsprojektet, for på den måde at sikre at ­virksomheden kommer bedst muligt fra start”, ­fortæller Helle Trap Friis.

• Netværk og data • Kabelsøgning • El-termografering Elektrogården Metalvej 13 4180 Sorø Tlf: 5783 4730

www.innovationstjek.dk


SÅDAN FÅR DU SAT SKUB I DINE

VÆKSTPLANER

Tid og sted Tirsdag den 4. november 2014 kl. 08.00 – 11.45 hos

+vonbülow.co Storgade 32C, 4180 Sorø. Tilmelding Deltagelse er gratis. Det er ikke nødven­ digt at tilmelde sig hele programmet. Kom og hør det/de indslag, der er ­relevante for din virksomhed. Tilmeld dig ved at sende en mail til ­erhvervsservice@soroe.dk med­ ­virk­somhedsnavn, mailadresse og de indslag, du ønsker at deltage i. Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte Niels-Henrik Glisbjerg på nhg@soroe.dk eller på tlf. 2932 5692.

Forhindret i at deltage? På selve dagen har du mulighed for at se indslagene live via YouTube. Efterfølgende har du også mulighed for at se videoklip med højdepunkter fra ­arrangementet. Få yderligere informa­ tion på www.vonbulow.co.

PROGRAM

Kom o g de ind hør s lag der pa s s e rd eller d eltag H ig EL formid dagen E

08.00 – 08.40 Morgenmad og netværk 08.30 – 08.35 Velkommen ved Niels-Henrik Glisbjerg, erhvervschef, Sorø Kommune 08.40 – 09.00 Vækstmuligheder og udfordringer for kommunens ­virksomheder. Udbuddet af støttemuligheder til vækst ­stiger hastigt. Men hvilke muligheder passer til din ­virksomhed og hvordan kommer du i gang? Michael von Bülow, strategisk direktør, +vonbülow.co 09.00 – 09.30 Få 12.500 kr./mdr. til en erhvervsuddannet fagpilot Med en fagpilotordning kan du få tilskud hver måned i et år til en fagpilot. Hør, hvordan du får sat vækst på dags­ ordenen med hjælp fra en fagpilot og lær mere om statens tilskud til faguddannet arbejdskraft i små og mellemstore virksomheder. Kristina Vestergaard, Konsulent, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 09.30 – 10.15 Ny viden, nye medarbejdere og nye kompetencer Bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan få gavn af kontakt med studerende, forskere og de kompetencer, som Syddansk Universitet byder på. Hør mere om samarbejds­ områder inden for studiejob, praktik, projekter, teknologi­ innovation m.m. Jesper Lambert, virksomhedskonsulent, SDU Erhverv Bo Priiskorn, økonomichef, ASA-LIFT

VÆKSTKULTUR

GEARET TIL VÆKST 4. NOVEMBER 2014 · Få overblik over din ­virksomheds muligheder for vækst · Lær mere om de mange tilbud · Sådan kommer du i gang med at vækste.

10.15 – 10.30 Pause med forfriskninger 10.30 – 11.00 Er din virksomhed klar til vækst? Få et gratis innovationstjek! Få sat gang i vækst og innovation med et gratis innova­ tionstjek, som med afsæt i virksomhedens baggrund, for­ retningsplan og strategi sætter fokus på din virksomheds specifikke innovationsmuligheder og udfordringer. Kenneth Steen, ejer og stifter af Top Call Helle Trap Friis, innovationskonsulent, Alexandra Instituttet 11.00 – 11.30 Muligheder for kapitaltilførsel og innobooster Få gode råd om, hvordan din virksomhed kan skabe væsent­lige forandringer og forbedringer med hjælp fra en kapitaltilførsel eller den nye InnoBooster-ordning. Helle Trap Friis, innovationskonsulent, Alexandra Instituttet 11.30 – 11.45 Spørgsmål, afslutning og opsummering på indslagene Michael von Bülow, strategisk direktør, +vonbülow.co 23


DEC JAN

TID / STED

EMNE

04.

Udvidet netværksmøde

Kl. 08.00 - 11.45 +vonbülow.co Storgade 32 C

Afholdes af +vonbülow.co i samarbejde med Sorø Erhverv

ELMIA UNDERLEVERANDØR

0912.

Messe

Jönköping, Sverige

Eksportrådet for Center for underleverandører

Danske Bank Storgade, Sorø

Salg eller generationsskifte i din virksomhed. Indlæg fra: Danske Bank Dansk Revision DANA Akasse Business Brooker

26.

DATO

NETVÆRKSMØDE

2015

FEB

ARRANGEMENT

GEARET TIL VÆKST

GENERATIONSSKIFTE

MAR

DATO

02.

Informationsmøde

ARRANGEMENT

Netværksmøde for alle

TID / STED Kl. 08.15 Elektrogården Metalvej 13

CSR

DATO

ARRANGEMENT

12.

Kommunen og ­erhvervsudviklingsrådet

Kongskilde Industries Skælskørvej 64

JOB OG ERHVERVS­ MESSE

22.

Messe for Ungdomsuddannelser Virksomheder Jobcentret Frivillighedsarbejdet

Sorø Hallen

Her er der rig mulighed for at komme i kontakt med bl.a. elever og jobsøgende

EKSPORTFREMME

28.

For alle virksomheder i regionen

Gefion Fulbyvej 15

Fokus på Norden

NYTÅRSKUR

DATO

ARRANGEMENT

TID / STED

EMNE

TID / STED

INFORMATIONSMØDE

03.

Informationsmøde for iværksættere

Energiens Hus

NETVÆRKSMØDE

17.

Netværksmøde for alle

Kl. 08.15 ASA Lift Juliesmindevej 2

MESSE

2022.

Ferie for Alle

Messecenter Herning

DATO

KARRIERE-DAGE

0506.

ARRANGEMENT

TID / STED SDU Odense Øksnehallen København

EMNE

EMNE

EMNE

ISBN 978-87-997796-0-4

NOV

2014

ARRANGEMENTKALENDER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.