Ondernemers Vlaams-Brabant 2022 - Marketing, sales en communicatie

Page 1

JUNI - 2022

Onder nemers magazine

Remy Communication, speedboot in de reclamesector

Niels Janssens, Head of Content en Hendrik-Jozef Bisschop, Head of Studio & Digital ZeroBit hackt zijn klanten ethisch Dossier: Marketing, sales en communicatie


Vertel ons eerst over uzelf. En dan pas over uw vermogen.

Op pensioen? Maak ons deel van uw plannen en ontdek wat werkt voor u. U wilt uw levensstandaard behouden na pensioen? Bij Degroof Petercam helpen we u. Dat doen we al 150 jaar, onze experten weten wat werkt. Als we begrijpen wie u bent en wat uw plannen zijn, dan vinden we gespecialiseerde oplossingen voor u, ook voor een optimale overdracht van uw vermogen. Laat ons praten, maar maak ons eerst deel van uw plannen. Meer weten? Surf naar degroofpetercam.com/pensioenbeheer

Degroof Petercam Vlaams-Brabant Mgr. Ladeuzeplein 29 - 3000 Leuven T +32 16 24 29 50 - pbleuven@degroofpetercam.com Neerhoflaan 8/0 - 1780 Wemmel T +32 2 204 49 20 - pbwemmel@degroofpetercam.com

De Private Bank, gespecialiseerd in u.

Verantwoordelijke uitgever: Bruno Colmant. Mei 2022 I Wettelijk adres: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel) - FSMA 040460 A.


Edito

Stakers hebben oogkleppen op

Schrik voor dalende koopkracht is wat hen drijft. We kunnen niet anders dan vaststellen dat ze oogkleppen ophebben, want wat de vakbonden ook mogen beweren, de gemiddelde koopkracht van de mensen blijft toenemen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Belgische huishoudens zal volgens de Nationale Bank met 6% groeien in de periode 2022-2024. De lonen compenseren de gestegen inflatie. Wat die stakingen zo onverantwoordelijk en zelfs gevaarlijk maakt, is dat ze onze bedrijven extra verzwakken op een moment dat het water hen al aan de lippen staat. Want zij zijn het die de factuur van die inflatie betalen. De loonindexeringen kosten nu al meer dan 22 miljard euro, integraal te betalen door

de private sector. Reken daarbij de sterk gestegen energiekosten, bevoorradingsproblemen en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, en je weet dat het crisis is. In plaats van te staken, zouden we met alle betrokken partijen rond de tafel moeten gaan zitten om te werken aan een beter en breder kader voor welvaartscreatie in dit land. Dat is alvast waar we met Voka aan werken. Met het Groeimanifest stelden we een plan op waarmee we streven naar een duurzaam, digitaal, gezond en inclusief Vlaanderen. Dat kan alleen als ondernemers, overheden en burgers daar hun schouders onder zetten. Voor de bedrijfswereld zien we drie grote werven: meer mensen aan het werk, investeren in de toekomst en transformeren naar een duurzame economie. Voor elk van die werven formuleerden we samen met Vlaamse ondernemers concrete engagementen. Die kan je allemaal nalezen op voka.be/ groeimanifest. Om die doelstellingen te halen, zijn moed en structurele hervormingen nodig. Samenwerking ook. Onverantwoorde syndicale acties zoals die van afgelopen maanden staan daar helemaal haaks op en helpen niemand vooruit.

Kris Claes Gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Structurele partners

Sleutelpartners

Editoriaal

Wie had gedacht dat we na corona in rustiger vaarwater terecht zouden komen, komt van een kale reis thuis. Intussen is het voor iedereen duidelijk welke impact de oorlog in Oekraïne op de Europese en dus ook onze samenleving heeft. Voor iedereen? Toch niet. Afgelopen maanden zijn de vakbonden tot twee keer toe aan het staken gegaan. Op een moment dat de concurrentiepositie van onze bedrijven al erg wankel is, schoppen de stakers ze verder onderuit.

3


SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN JOUW ONDERNEMING

Geldenaaksebaan 329 3001 Heverlee +32 (0)16 31 92 19 • infosse600@easypay-group.com www.easypay-group.com


Dossier

Waarom ondernemingen manifest voor betere groei gaan 11 engagementen vanuit ondernemingen voor groei

............................................................................................................................................................................................................... ............

Actua

miK laat ondernemers bloeien Pilipili Games maakt financiële doorstart met hulp van Voka Regionale Talentenmarkten om de kloof op de arbeidsmarkt te verkleinen Layers is 'Dé Mini-onderneming van het Jaar 2022'

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

12

......................

Duurzaamheid

Bedrijven moeten duurzaamheid rapporteren Vijf tips voor een biodivers bedrijf miK laat ondernemers bloeien De eerste Belgische verzekeringsmakelaar met een VCDO-certificaat

6 8

21 35 45 49

9 20 21

....................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Starten

ZeroBit hackt zijn klanten ethisch

....................................................................................................................

In de kijker

Dirk De Loecker

.......................................................................................................................................................................................................................

31

12

11

Digitaal

Digitale strategie als kompas voor een duurzame onderneming Meet the Digihub-partners: VUB AI Experience Centre

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

24

Internationaal

Voka B2B missie naar Zweden

......................................................................................................................................

En verder

Bedrijfsnieuws Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Agenda Nieuwe leden Colofon

......................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

15 19

34

36 42 46 48 51

32

Remy Communication, speedboot in reclamesector-------------------24 Vincent Boedt: "Hoe minder je wil verkopen, hoe beter je bent als verkoper"------------------------------------------------28 Risk Solutions: duurzaamheid als marketing------------------------------31 AdSomeNoise: "De toekomst? Videoadvertenties op maat"----------32

Inhoud

Dossier Sales, marketing en communicatie

5


Waarom ondernemingen manifest voor betere groei gaan Vlaanderen tegen 2030 een van de meest welvarende regio’s ter wereld? Het kan. “Maar dan hebben we wel minstens 2% groei nodig”, stelt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Met het Voka Groeimanifest lanceren we 11 krachtige engagementen om beter te groeien.

Tegen 2030 wil Voka van Vlaanderen de place to be maken om te ondernemen, te werken en te leven. Het gloednieuwe Voka Groeimanifest is een oproep om een van de sterkste regio's in West-Europa te worden. Vanuit de ondernemingen trekken we aan de kar om meer, maar vooral ook beter te groeien.

Dossier

Want voor alles wat we in de toekomst willen doen, hebben we groei nodig: onze welvaartsstaat versterken, de pensioenen betaalbaar houden, de koopkracht opkrikken en investeren in duurzame transitie, een sterke gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs. “We kúnnen eenvoudigweg niet zonder groei”, stelt Vokahoofdeconoom Bart Van Craeynest.

6

Groei onder druk Hij maakt dit duidelijk met een voorbeeld. “In het begin van de jaren 1990 waren er in Vlaanderen vier mensen op beroepsactieve leeftijd voor elke 65-plusser, vandaag is dat minder dan drie en tegen 2050 zijn dat er nog maar twee. Er komt een enorme vergrijzingsfactuur op ons af. De enige mogelijkheid om die op te vangen, is via economische groei.” Maar onze groei staat al langer onder druk, en bij ons meer dan in andere industrielanden. Van Craeynest: “Volgens het IMF kunnen we in 2023-2027 – dat is dus postcorona en hopelijk ook na de Oekraïnecrisis – rekenen op een jaarlijkse groei van net geen 1,3%. Dat is na Japan en Italië de laagste van de

klassieke industrielanden. Ter vergelijking, onze buurlanden zouden een groei van gemiddeld 1,6% per jaar halen, en in enkele kleine, relatief open economieën (Nederland, Oostenrijk, Finland, Denemarken en Zweden) zou dat zelfs 1,8% zijn. Dat zijn beperkte verschillen per jaar, maar die lopen wel op na een aantal jaar. Daardoor maken ze een wezenlijk verschil voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, voor de ruimte voor koopkrachtstijging en voor het algemene welvaartsniveau.” Alarmbellen “De magere groeicijfers zouden dan ook de alarmsignalen moeten laten afgaan bij beleidsmakers”, stelt Van Craeynest. “De handicaps van onze economie zijn


Bart Van Craeynest, Voka-hoofdeconoom

al langer gekend: moeilijkheden om geschikt personeel te vinden (ondanks het feit dat 1,7 miljoen Belgen op beroepsactieve leeftijd niet aan het werk zijn), de afkalvende productiviteitsgroei, het mobiliteitsprobleem, de administratieve lasten, ontoereikende overheidsinvesteringen, de fiscaliteit, … En daar komt op korte termijn nog een nieuwe loonkostenhandicap bovenop.

Naar 2 procent Voka stelt een groei van 2 procent voor. “Niet als doel op zich, maar als middel voor welvaart en welzijn”, legt Van Craeynest uit. “We moeten volop inzetten op duurzame en gedeelde groei, waar iedereen beter van wordt. Zo’n groei omvat méér dan louter het bbp. Vandaar ook dat we de Voka Groeimonitor hebben ontwikkeld om te monitoren of we duurzaam en gedeeld groeien ten opzichte van de Europese toplanden.” In het Plan Samen Groeien vroeg Voka eerder al een reeks engagementen en acties van onder meer de politiek. Met het Groeimanifest willen de ondernemingen ook zelf de handschoen opnemen. Voka ziet drie grote werven: arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

Meer mensen aan het werk Het tekort aan geschikte werkkrachten is nu en de komende jaren de grootste rem op onze groei. Van Craeynest: “De vacatures pieken als nooit tevoren, ondernemingen zien zich geconfronteerd met een jaarlijkse vervangingsvraag van 77.000 naast eventuele groei door uitbreiding en investering.” Onze regeringen proberen meer mensen aan de slag te krijgen en mikken daarbij op een werkzaamheidgraad van 80%. “Vanuit Voka leggen we de lat hoger: 85% van alle Vlamingen op actieve leeftijd zou aan het werk moeten zijn, goed voor in totaal 350.000 extra werkenden. Dat is 10% meer dan nu. Dat is haalbaar, tonen topregio’s in onder meer Duitsland en Zwitserland ons.” Groene innovatieleider Innovatie en verduurzaming bieden de grootste kansen voor groei. In het Voka Groeimanifest schuiven we dan ook resoluut de ambitie naar voor om van Vlaanderen dé groene innovatieleider te maken. Dat kan door te mikken op meer investeringen en minder uitstoot: de totale investeringen in Onderzoek

en Ontwikkeling (O&O) moeten naar 5% bbp tegen 2030. De uitstoot van broeikasgassen moet 55% omlaag. “De hele wereld – of toch grote delen ervan – staat voor een aantal grote transities: de veroudering van de bevolking met onder meer verregaande implicaties voor de gezondheidszorg, de digitalisering, de duurzame transitie en de daaraan gekoppelde revolutie in de energievoorziening. Het zal er de komende jaren vooral op aankomen om innovatieve oplossingen uit te werken voor de uitdagingen die die transities met zich meebrengen zodat bedrijven ermee aan de slag kunnen.” Op het vlak van innovatiecapaciteit scoort België doorgaans sterk. Dat blijkt onder andere uit de kwalificatie van België als ‘innovation leader’ door de Europese Commissie. België kent al verschillende succesverhalen, met onder andere de biotech-cluster, de expertise rond chips en de offshore-windenergie. Van Craeynest: “Op die weg moeten we veel verder gaan.” Dossier

Oplossingen bedenken voor die uitdagingen zal voor onze economie en onze toekomstige welvaart veel meer uitmaken dan de huidige kortetermijnfocus op koopkracht”, aldus de Voka-hoofdeconoom. “Meer mensen aan het werk krijgen is veruit de krachtigste maatregel voor onze groei en zo ook voor onze koopkracht. Eenvoudig gesteld: ook voor de koopkracht is groei nodig.”

7


11 engagementen vanuit ondernemingen voor groei Werf 1: Meer mensen aan het werk in een inclusieve omgeving 1. 2. 3.

We bieden opportuniteiten aan alle talenten met ondernemerschap en ambitie. We gaan voor duurzame loopbanen met oog voor persoonlijke ontwikkeling, werkbaarheid en gezondheid. We zetten in op levenslang leren en toekomstgerichte vaardigheden.

Werf 2: Investeren in de toekomst 4. 5. 6. 7.

We gaan meer inveteren met het oog op een totale O&O-intensiteit van 5% bbp. We valoriseren innovatie meer door samen te werken met sectoren en onderzoeksinstellingen. We mikken op een brede digitale transformatie met het oog op meer toegevoegde waarde en productiviteit. We investeren in partnerships met scholen voor het talent van de toekomst.

Werf 3: Transformeren naar een duurzame economie 8. 9. 10. 11.

8

Vanuit de ESG-principes verduurzamen we onze bedrijfsprocessen en stimuleren we dit bij klanten en leveranciers. Onze CO2-voetafdruk verlagen we verder om bij te dragen aan 55% broeikasgasreductie. We versterken Vlaanderen verder als wereldwijde groene innovatieleider. We gaan voor een duurzamer wagenpark en meer goederenvervoer via het spoor en de binnenvaart.


Bedrijven moeten duurzaamheid rapporteren De Europese Green Deal uit 2019 en de concrete Fit For 55-doelstellingen moeten onze economie en samenleving transformeren om aan de EU-klimaatambities te voldoen. Naast omzet, winst en andere financiële resultaten moet een grote groep bedrijven vanaf 2024-2025 verplicht rapporteren over de effecten van haar activiteiten op milieu en samenleving. Tijdens een infosessie die Voka Metropolitan en KvK Vlaams-Brabant organiseerden, samen met Vleva en het milieu-infopunt voor kmo’s (miK), kregen de talrijk aanwezige bedrijven inzicht in wat deze rapportering inhoudt.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een verruiming van de bestaande Europese Richtlijn over de publicatie van niet-financiële informatie, de zogenaamde NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Deze richtlijn trad in 2018 in voege en verplichtte bedrijven van openbaar belang (zoals verzekeraars, banken en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers te rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, mensenrechten en diversiteit.

Deze bedrijven zullen in 2024 hun eerste conforme verslag moeten publiceren over het financieel boekjaar 2023. Voor kmo’s is dit vanaf 2026, hetgeen een fundamentele verandering is voor honderden bedrijven in Brussel en Vlaanderen. Een vernieuwing is ook dat, in tegenstelling tot bij NFRD, de duurzaamheidsinformatie getoetst dient te worden door een wettelijke accountant om de betrouwbaarheid te vergroten. Complementair met de CSRD is de Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn. Het voorstel voor deze Richtlijn werd op 23 februari 2022 gepubliceerd. In

essentie is Due Diligence de analyse waarbij wordt beoordeeld welke negatieve milieu- en sociale effecten (mogelijk) aanwezig zijn in de hele waardeketen van een bedrijf. Ook de maatregelen die deze bedrijven namen om deze te voorkomen, beperken of verhelpen moeten worden onderzocht. De Due Diligence Richtlijn zal gelden voor alle - EU-bedrijven met meer dan 500 werknemers en een omzet meer dan € 150 miljoen; - EU-bedrijven met meer dan 200 werknemers en een omzet meer dan € 40 miljoen, actief in hogeimpactsectoren zoals textiel, landbouw, winning van mineralen; - Niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan € 150 miljoen in de EU of met een omzet van meer dan € 40 miljoen waarvan meer dan 50% in hogeimpactsectoren.

Kmo’s vallen niet onder de richtlijn, maar zullen alsnog mogelijks worden beïnvloed als onderaannemers van bedrijven die onder de Richtlijn vallen. . Bezorgdheid over werkbaarheid CSRD en Due Diligence zijn een nieuwe stap in de juiste richting van de verwezenlijking van de Green Deal. Voka deelt echter de bezorgdheid van de sprekers dat de administratieve (over)last niet mag overheersen door de uitbreiding van de huidige verslaggevingsverplichtingen. De CSRD levert al snel 1.000 items op voor een duurzaamheidsrapportage. Daarin snoeien is noodzakelijk om de werkbaarheid voor bedrijven te verzekeren.

Meer info? Laat je bijstaan en geef duurzaam ondernemen binnen jouw organisatie concreet vorm met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Scan de QR-code voor alle info en contactgegevens. Voor verdere vragen of bezorgdheden rond de CSRD kan je terecht bij daniel. vandenberghe@voka.be.

Actua

CSRD verbreedt verslaggevingsgebieden Behalve omzet, winst en andere financiële resultaten moeten grote bedrijven dus ook rapporteren over de gevolgen van hun activiteiten op vlak van milieu- en sociale omstandigheden. Ook de externe risico’s die het milieu en sociale thema’s op de betrokken organisatie hebben, moeten in kaart gebracht worden. Een tweede belangrijk element bij CSRD is dat het toepassingsbereik aanzienlijk verruimd wordt. Daardoor zullen veel meer ondernemingen dan nu over duurzaamheid moeten rapporteren: CSRD zal gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven (beursgenoteerde kmo’s (EU) met uitzondering van micro-ondernemingen), en daarnaast ook voor bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: - meer dan 250 werknemers - meer dan € 40 miljoen netto omzet - meer dan € 20 miljoen netto activa op de balans

9


1STE ZONDAG VAN OKTOBER

Samen ondernemen, samen groeien samen deuren opene n, ook jullie deuren? Check www .openbedrijve voor meer inform ndag.be atie!

volg ons op: #openbedrijvendag #wijdoenmee 10


De mens achter de ondernemer Dirk De Loecker van Plan+

Wie zijn de ondernemers die bij Voka - KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we hen naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, maar dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Dirk De Loecker in de kijker, bestuurder van Plan+.

Op professioneel vlak zou ik graag dag in dag uit stedenbouwkundige concepten bedenken en uitwerken: tekeningen maken en letterlijk verbeelden. Bring it on! Als zaakvoerder worden mijn dagen jammer genoeg vaak door veel andere taken ingenomen, de clichés kloppen helaas.

De job waar ik als kind van droomde? Alles wat mijn pad kruiste. Behalve pastoor worden misschien.”

Belangrijker is dat ik nu over een knap team medewerkers beschik die inspirerende ideeën beter kunnen uittekenen en verbeelden dan dat ik zelf ooit zou kunnen.” 2. Hoe (hard) verschilt de baan die je vandaag hebt van die waar je als kind van droomde? “Ik had als kind niet echt één droomjob. Ik wilde alles worden wat mijn pad kruiste. Met uitzondering van pastoor misschien. (lacht) Ik wilde wel altijd mijn eigen ding doen en nieuwe dingen proberen. In zekere zin doe ik dat vandaag ook. ‘Mensen en ideeën die inspireren’ is de baseline van ons bedrijf.” 3. Welke superkracht zou je willen hebben? “Tijdsbeheerder. Dat betekent zeker niet dat ik de tijd zou laten stilstaan. Dat zou saai zijn. Maar af en toe wat trager, zou ik wel fijn vinden. Ik zou mijn superkracht graag verdelen. Zodat iedereen meer beheerder wordt van zijn eigen tijdlijn.” 4. Wat is je favoriete plek in de provincie Vlaams-Brabant en waarom? “Dat is mijn huidige stek in Asse en wel omwille van zijn bereikbaarheidsprofiel. Dat klinkt zeer contradictorisch. Asse is immers een gemeente die net bekendstaat omwille van zijn immobiliteit en wordt wel eens smalend de filehoofdstad van het Pajottenland genoemd. In het ‘auto’matisch-denken klopt dat inderdaad. Maar met het kantoor en mijn woonst vlak bij het station en de fietssnelweg, ken ik een geweldige mobiliteit. Ik denk dan ook niet ‘auto’matisch. Meer nog, de auto is pas mijn laatste vervoerskeuze, als er echt geen alternatief is.”

Dirk De Loecker is bestuurder, ruimtelijk planner en expert stedenbouw bij Plan+ uit Asse. Dat is een stedenbouwkundig adviesbureau dat staat voor no-nonsense en creativiteit. Naast zijn goedgevulde professionele agenda maakt Dirk ook graag tijd voor de Voka Fietst!-community waarbij managers, bedrijfsleiders en C-level verzamelen om het aangename aan het sportieve te koppelen. Daarbij verkennen ze de hele provincie. Meer info? Scan de QR-code.

In de kijker

1. Indien tijd en budget geen issue zouden zijn, hoe zou je het liefst je dagen vullen? “Het allerliefst ga ik sporten. Een paar jaar terug, heb ik een volledige triatlon gedaan. De zes maanden voorafgaand aan de wedstrijd heb ik intens veel gesport en nam ik een semisabbatical.

11


ZeroBit hackt zijn klanten ethisch

Starten

Cybersecurity wordt steeds belangrijker voor Belgische bedrijven. De jonge start-up ZeroBit helpt hen daarbij. Door hen te hacken. ZeroBit is namelijk een ethische hacker. Het zoekt zwakke schakels in de beveiliging en adviseert hoe bedrijven zich beter kunnen verdedigen tegen echte digitale inbrekers. Oprichter Tibo Claesens legt uit wat ZeroBit doet, waarom vertrouwen cruciaal is en hoe zijn groeiplannen eruitzien.

12

Tibo Claesens was enkele jaren cybersecurity consultant bij Deloitte. Uiteindelijk deed zijn passie voor ondernemerschap hem de sprong naar een eigen bedrijf wagen. "Ik miste het ondernemerschap", stelt Claesens. "Ik ben altijd gebeten geweest door ondernemen. Ik wil van begin tot einde met de klant bezig zijn en out-of-the box kunnen denken. Daarom richtte ik anderhalf jaar geleden ZeroBit op."

zetten dus een hackerhoed op en dringen bedrijven digitaal binnen met technieken die we leerden van echte hacks. Maar wij doen dat uiteraard met goede bedoelingen. We stellen systemen en applicaties van bedrijven op de proef, en gaan na of een echte hacker er zou binnen geraken. Daarna geven we advies, om ervoor te zorgen dat bedrijven beter gewapend zijn tegen echte hacks. We breken dus niet alleen af, maar bouwen ook terug op."

Afbreken en opbouwen

Dat ‘ethisch hacken’ is natuurlijk niet nieuw. Het bestaat al een tijdje, en heel wat bedrijven en overheidsorganisaties doen er al een beroep op. Wat maakt ZeroBit dan uniek? "We luisteren naar klanten en wat ze nodig hebben", stelt Claesens. "Soms is dat een ethische hackingsopdracht, maar soms

Met ZeroBit helpt hij bedrijven door hen te hacken. "We helpen bedrijven hun cybersecurity te verbeteren", verduidelijkt Claesens. "We brengen daarbij pijnpunten aan het licht via hackingopdrachten. We

is het gewoon advies. We maken een pakket naargelang hun noden. Ook investeren we in het opbouwen van een relatie. Cybersecurity is een erg gevoelig onderwerp, zeker ethisch hacken. Je gaat echt in een bedrijf snuffelen, en dan is het belangrijk om een nauwe relatie te hebben." Bryo-traject biedt houvast Ondertussen blijkt de nood aan cyberbeveiliging zeer hoog bij Belgische bedrijven. "Cybersecurity staat nooit stil", stelt Claesens. "Elke dag krijg ik wel een bericht over nieuwe kwetsbaarheden. En er staat altijd veel op het spel. Probeer vandaag maar eens je bedrijf te runnen wanneer je IT-systemen plat liggen. Dat gaat gewoon niet meer. Ethical hacking is een snelle toets


Tibo Claesens, oprichter van ZeroBit en ethical hacker

om je cybersecurity te testen. Het is een praktische proef voor je verdediging. We verkopen geen prietpraat, maar zoeken waar de kwetsbaarheden liggen." Zo geeft Claesens een aantal tips aan bedrijven die hun beveiliging beter willen aanpakken. "Je moet altijd weten wat je hebt", stelt hij. "Bedrijven bezitten vaak veel verschillende software en hardware. Probeer dus een goed zicht te krijgen op wat je in huis hebt, want als je niet weet wat je hebt, dan kan je het ook niet verdedigen. Ik gebruik altijd het voorbeeld van een webdomein. De meeste bedrijven hebben een website, maar wat met de sub-domeinen die je in handen hebt, en waarvan je misschien niet meer wist dat ze bestonden? Daar zit misschien een kwetsbaarheid. Hackers hebben maar één poortje nodig om binnen te raken." Claesens nam ook deel aan het Voka Bryotraject om zijn onderneming van de grond te krijgen, een cruciale ervaring volgens hem. "Toen ik besliste om met mijn job te

stoppen en me op ondernemen te storten, kwam er erg veel op me af", stelt hij. "Het Bryo-traject biedt je een sterke structuur als ondernemer. Al maanden op voorhand weet ik bijvoorbeeld wanneer ik meer over sales en marketing zal leren. Je werkt ernaar toe, en valideert wat je leert. Daarnaast is het netwerk enorm sterk. Je komt in contact met zoveel verschillende mensen. En daar hoeft niet altijd business uit te komen. Zien hoe andere ondernemers denken, helpt je al enorm vooruit." Bryo verpestte zelfs de slaap van Claesens. "De sessies waren steeds tijdens de avond", stelt hij. "Nadien bleef ik maar nadenken over hoe ik bepaalde zaken kon toepassen. Ik sliep dus heel slecht, want ik zat vol energie en ideeën (lacht)." Niets naar buiten Claesens bouwt nu stilaan zijn bedrijf op. “De eerste stap is het uitbouwen van een klein kernteam om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. De focus blijft

op ‘offensive penetration testing’ of ethical hacking. Maar op lange termijn zou ik ook graag niches willen uitbouwen." Opvallend genoeg kijkt ZeroBit niet naar investeerders. "Als consultant heb je niet noodzakelijk kapitaal nodig", stelt Claesens. "En bovendien ben ik erop gebeten om het bedrijf zelf uit de grond te stampen. Ik vind het heel leuk om alles zelf te doen. Ook omdat vertrouwen zo belangrijk is, is het cruciaal dat er geen andere partijen zich in de relatie tussen ons en de klant mengen. Er gaat niets naar freelancers of investeerders. Er zit als het ware een tunnel tussen ZeroBit en zijn klanten. Vertrouwen is het allerbelangrijkste."

Gratis infosessie: Cybersecurity en ethical hacking voor iedere onderneming

Meer weten over Voka Bryo in Vlaams-Brabant? Scan de QR-code en je vindt alle info die je nodig hebt. Aarzel niet om contact op te nemen met onze collega’s als je specifieke vragen hebt.

Starten

Meer weten over cybersecurity voor ondernemers? Tijdens een gratis infosessie gidst Tibo Claesens je door de gevaren en geeft je tips & tricks over hoe je je bedrijf snel kunt beschermen. De sessie vindt plaatsop dinsdag 6 september. Scan de QR-code voor meer info.

13


Ga voor een slim evenwicht tussen uw professioneel en uw privévermogen. Doe de evenwichtsoefening.

Ontdek hier snel meer!

Evenwichtsoefening 190x133,5.indd 1

14

28/04/2022 14:08:19


Opinie: Digitale strategie als kompas voor een duurzame onderneming De meeste ondernemers van vandaag zijn zich ervan bewust dat hun onderneming één of meerdere digitale transformaties moet ondergaan om toekomstbestendig te zijn. Spijtig genoeg blijft de uitvoering vaak beperkt tot ‘het zit in mijn hoofd’. Bovendien denken, volgens onze Digitale Quick Scan, 7 op de 10 ondernemers weinig of nooit na over de noodzaak van een specifieke digitale strategie. Dit is een kapitale fout. Niet beschikken over een digitale strategie in 2022 betekent net hetzelfde als een ontdekkingsreiziger in de 15e eeuw zonder kompas met zijn schip de open zee te laten doorkruisen op zoek naar nieuwe landen. Christoffel Columbus of Vasco Da Gama zouden heel wat routes bevaren hebben met weinig of geen richting. Vermoedelijk zouden ze nooit Amerika of Indië ontdekt hebben. Toch voeren vandaag vele ondernemingen digitale transformaties stap voor stap door zonder kompas en dus met weinig of geen richting. Nochtans ligt de basis voor een duurzame groei bij een goed gedefinieerde digitale strategie. Een digitale strategie is net als een kompas. Je brengt je doelgroepen, waardepropositie en infrastructuur goed in beeld. Je houdt je bedrijfsdoelen voor ogen. En je hebt een plan bedacht om daarheen te navigeren. Soms wijk je van je koers af wegens omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de huidige Oekraïnecrisis, maar het kompas helpt je steeds opnieuw om de juiste richting te vinden. Dit kompas brengt duidelijke voordelen voor jouw onderneming met zich mee. In eerste instantie helpt het je om het grotere geheel

Een ondernemer zonder digitale strategie is net als een ontdekkingsreiziger zonder kompas. Compleet verloren. te zien en om vast te stellen waar je digitalisatie doelbewust kan inzetten. Zo voorkom je een wildgroei aan digitale oplossingen en kan je je bedrijfsprocessen efficiënter inrichten. Daarnaast krijg je een veel beter zicht op de benodigde mix aan menselijk kapitaal en digitale technologieën. Door digitale technologieën effectiever te implementeren, maak je de verschillende teams binnen je onderneming veel wendbaarder. Dit versnelt deliverables, kennisdeling, rapportage en besluitvorming. Ook de klantbetrokkenheid en -tevredenheid stijgt. Het aannemen van een digitale strategie helpt voldoen aan de veranderende behoeften en noden van je klanten. Jouw strategie plaatst je onderneming waar je klanten zijn, zodat ze gemakkelijker met jou kunnen communiceren en zaken doen. Kortom, een digitale strategie is onmisbaar. Ze mag zeker niet in je hoofd blijven of in beton gegoten zijn. Integendeel, laat medewerkers ze gebruiken als een kompas en beweeg je kompas op regelmatige tijdstippen zo rond dat je pijl terug naar je doel wijst.

Digitalisatie pak je best stap voor stap aan en hoeft niet moeilijk of groot te zijn. Voor advies kan je steeds terecht bij onze adviseurs Digitalisatie & Innovatie. Samen gaan we gericht op zoek naar een oplossing.

Ulrich Petré, Adviseur Digitalisatie en Innovatie, ulrich.petre@voka.be

Digitalisering

Meer weten of in gesprek gaan met het team Digitalisatie & Innovatie? Scan de QR-code en plan zelf een vrijblijvend gesprek in.

15


XYZT.AI XYZT.AI MAAKT MAAKT LOCATIEDATA LOCATIEDATA HELDER HELDER De Destart-up start-upxyzt.ai xyzt.aiontwikkelde ontwikkeldeeen eencloud cloudSaaS-oplossing SaaS-oplossingvoor voorhet hetcomprimeren, comprimeren, opslaan, opslaan,analyseren analyserenen envisualiseren visualiserenvan vangrote grotehoeveelheden hoeveelhedenlocatiedata. locatiedata.Zo Zokomen komen gebruikers gebruikerssnel sneltot totde dejuiste juisteinzichten. inzichten.Het Hetbedrijf bedrijfricht richtzich zichmet methun hunplatform platformvoornavoornamelijk melijktot totde demaritieme maritiemesector sectoren ende desmart smartcity citymarkt. markt.Voor Voorde deontwikkeling ontwikkelingvan vanhet het platform platformkregen kregenze zeVLAIO VLAIOsteun steunvia viaeen eenontwikkelingsproject. ontwikkelingsproject. »»RIJKE RIJKEDATA DATA

Publireportage

»»SNEL SNELJUISTE JUISTEINZICHTEN INZICHTEN

16

Het Hetplatform platformvan vanxyzt.ai xyzt.aihelpt helpt gebruikers gebruikersom omsnel sneltot totde dejuiste juiste inzichten inzichtentetekomen. komen.Bart BartAdams, Adams,CTO CTO &&co-founder co-founderlegt legtuit: uit:“Meer “Meeren enmeer meer data datazijn zijnbeschikbaar beschikbaaren endie dieleveren leveren ons onswaardevolle waardevolleinformatie informatieop. op.Maar Maar vaak vaakisishet heteen eenhele heleuitdaging uitdagingom om net netdie dieinformatie informatieeruit eruittetehalen halen die diejejenodig nodighebt. hebt.Wij Wijbouwden bouwdeneen een platform platformdat datenorme enormehoeveelheden hoeveelheden data datakan kanverwerken verwerkenen endat datbovendien bovendien erg ergintuïtief intuïtiefis.is.Ook Ookiemand iemanddie dieniet niet opgeleid opgeleidisisom ommet metgespecialiseerde gespecialiseerde tools toolstetewerken, werken,kan kanerermeteen meteenmee mee aan aande deslag. slag.De Deinformatie informatiewordt wordtzeer zeer visueel visueelvoorgesteld, voorgesteld,aan aande dehand handvan van kaarten kaartenmet metkleurcodes, kleurcodes,grafieken grafieken en entijdslijnen. tijdslijnen.Via Viaeen eenkant-en-klaar kant-en-klaar dashboard dashboardkomen komengebruikers gebruikerssnel sneltot tot de dejuiste juisteinzichten.” inzichten.”

Het Hetplatform platformvan vanxyzt.ai xyzt.aiwordt wordt gevoed gevoeddoor doorgps-signalen gps-signalenvan vanvoervoertuigen, tuigen,radarsignalen radarsignalenvan vanschepen, schepen, gegevens gegevensvan vanautofabrikanten, autofabrikanten,en en satellietgegevens satellietgegevenszoals zoalsweerdata weerdataen en data datauit uithet hetluchtverkeer. luchtverkeer.Allemaal Allemaal data datadie dieklanten klantenofwel ofwelaankopen aankopen ofwel ofwelzelf zelfgenereren, genereren,en envervolgens vervolgens opladen opladenininhet hetplatform. platform.Bart BartAdams: Adams: “Het “Hetbijzondere bijzondereisisdat dathet hetniet nietgaat gaat om ombeeldbeeld-ofofvideomateriaal videomateriaal––zoals zoals bij bijde demeeste meestetools tools––maar maarom omveel veel rijkere rijkeredata. data.Zo Zoweten wetenwe webijvoorbijvoorbeeld beeldwaar waareen eenschip schipzich zichop opeen een specifiek specifiekmoment momentininde dehaven havenbevond bevond en enwat watzijn zijnactiviteit activiteitwas, was,ofofkennen kennen we wede desnelheid snelheidvan vaneen eenwagen wagenover over een eenbepaald bepaaldtraject trajectininbepaalde bepaalde omstandigheden. omstandigheden.Door Doorhet hetxyzt.ai xyzt.ai platform platformkrijgt krijgtde deopgeslagen opgeslagendata data nu nueen eentotaal totaalandere anderewaarde. waarde.Data Dataisis the thenew newoil, oil,remember.” remember.”

»»ONTWIKKELINGSPROJECT ONTWIKKELINGSPROJECT VIA VIAVLAIO VLAIO De Deontwikkeling ontwikkelingvan vanhet hetplatform platform startte startteinin2019. 2019.Lida LidaJoly, Joly,CEO CEO&& co-founder: co-founder:“Na “Na1515jaar jaarervaring ervaringinin de desector sectorzijn zijnwe wegestart gestartmet metde de

ontwikkeling ontwikkelingvan vaneen eeneigen eigenplatform. platform. InInmaart maart2020 2020was wasde deMVP MVPeen eenfeit”. feit”. ZeZedienden diendeneen eenontwikkelingsproject ontwikkelingsproject ininbij bijVLAIO VLAIOom omde detool toolverder verderuit uittete breiden breidenmet metautomatische automatischeanalyses analyses met metbehulp behulpvan vanalgoritmes. algoritmes.Lida Lida Joly: Joly:“Ons “Onsdoel doelwas wasom omhet hetonze onze gebruikers gebruikerszo zogemakkelijk gemakkelijkmogelijk mogelijk tetemaken makenom omdata datasnel snelen eneenvoueenvoudig digteteanalyseren, analyseren,tetevergelijken vergelijkenen en voorspellingen voorspellingentetedoen. doen.Het Hetontwikontwikkelingsproject kelingsprojectloopt looptafafininseptember. september. Ons Onsplatform platformisisinindie dietijd tijdenorm enorm gegroeid.” gegroeid.”

»»BEGELEIDING BEGELEIDINGDOOR DOORVLAIO VLAIO De Debegeleiding begeleidingvan vanVLAIO VLAIOwas wasvoor voor xyzt.ai xyzt.aierg ergbelangrijk. belangrijk.Lida LidaJoly: Joly: “Vooral “Vooralde debegeleiding begeleidingdie diewe wekregen kregen bij bijde devoorbereiding voorbereidingvan vanhet hetontontwikkelingsprojectdossier wikkelingsprojectdossierwas wasvoor voor ons onsbedrijf bedrijfvan vanonschatbare onschatbarewaarde. waarde.


Vlaanderen is ondernemen

» WAT IS DE VOLGENDE STAP DIE JIJ WIL ZETTEN MET JE BEDRIJF? Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten. VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.

“Door het xyzt.ai platform krijgt de opgeslagen data nu een totaal andere waarde. Data is the new oil, remember.”

Heb je net als xyzt.ai een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie?

Maak een afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur om je plannen te bespreken via vlaio.be/afspraak. Voor meer informatie over deze subsidie, surf naar vlaio.be/innovatie.

Bart Adams, CTO & co-founder

“Niet alleen de financiële steun via de subsidie heeft ons geholpen, ook de begeleiding door VLAIO was van onschatbare waarde” Lida Joly, CEO

De VLAIO bedrijfsadviseur toonde ons waarop we moesten letten, gaf feedback … Na het indienen ging alles opeens erg snel en dat is echt te danken aan de begeleiding door VLAIO. Zelfs nu het project loopt, kunnen we nog steeds met onze vragen bij hen terecht.”

En de toekomst? Lida Joly: “We blijven verder bouwen aan nieuwe projecten, waarbij zeker opnieuw een beroep zullen doen op het advies van VLAIO.”

In de kijker

» MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN VLAIO BEDRIJFSADVISEUR

17


Ook Thielemans & Co schonk ons het vertrouwen! Klant: Kristof Van Doorslaer Oppervlakte: 3.200 m² Plaats: Merchtem Architect: Marc Coppens d’Eeckenbrugge

www.industriebouw.be Ondernemers Vlaams_Brabant_92x135mm_1406.indd 1

2/05/2022 14:11:45

Tel: +32 496 44 08 96

E-mail: saartje@freelanceoffice.be

www.freelanceoffice.be

TIJD EN GELD BESPAREN ALS ONDERNEMER?

Al vanaf 1 uur per week ondersteuning, zodat jij je terug kunt focussen op de essentie van jouw bedrijf

INTERESSE? NEEM NU CONTACT OP! Administratie mailbox | agenda | offertes | facturen Project- en officemanagement budget & timing | voorraadbeheer HR Business Support personeelsbeleid | aanwerving

Saartje Buvé

Telefonische permanentie in naam van jouw bedrijf Digitale marketing social media | SEO | copywriting Nemen werknemers ontslag? tijdelijke overbrugging | onboarding


Meet the Digihub-partners: VUB AI Experience Centre De kennis over digitalisering die we hebben, vertalen naar jouw onderneming. Dat is de insteek van de Digihub. Daarin helpen onze kennispartners je met advies op maat, met experimenteren rond wat voor jouw bedrijf het beste werkt en met de implementatie van nieuwe digitale toepassingen. Wie die kennispartners zijn en wat ze kunnen betekenen, leggen ze hier zelf uit. Deze maand aan het woord: Hans De Canck, Manager AI Experience Centre.

Wat is het AI Experience Centre? Om de expertise van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) meer toegankelijk te maken voor het bredere publiek en de bedrijfswereld, werd eind 2019 het VUB AI Experience Centre opgericht. Het AI Experience Centre is als het ware de toegangspoort tot het brede gamma van onderzoek en expertise van de VUB inzake AI, Data en Robotica. We brengen computerwetenschappers, ingenieurs, statistici, wiskundigen, sociologen en economen binnen de VUB samen. Als bedrijf kan je experience tours, opportunity en innovation workshops volgen. Zo krijg je antwoorden op je vragen en een beter inzicht in welke digitale technologie precies past bij jouw bedrijfs- en innovatieuitdaging. Kan je een voorbeeld geven van een case die binnen de DigiHub zou kunnen passen? We hadden onlangs een bedrijf op bezoek dat actief is in hradvies. Zij waren nog op zoek naar de juiste AI-technologieën om bepaalde processen binnen hun online platform te optimaliseren. In een opportunity workshop hebben we met hen gekeken naar de functies van het product en de diverse AI-opties. Bovendien hebben we alles onmiddellijk in een breder traject gekaderd, zodat de oplossing ook schaalbaar zou zijn. Een AI Opportunity Workshop is een laagdrempelige tweedelige workshop waarbij we samen met de juiste personen binnen het bedrijf rond de tafel zitten om opportuniteiten te identificeren en samen een roadmap op te stellen. Welke drempels zijn er nog bij bedrijven op vlak van digitale transformatie? Bij kleinere ondernemingen is er algemeen een gebrek aan langetermijnperspectief (of innovatieroadmap). Ook basiskennis van nieuwe technieken en technologie ontbreekt vaak bij sleutelfiguren binnen het bedrijf en dat houdt digitale innovatie tegen. Ten slotte zien we ook dat bedrijven met een te enge focus

Welk ultiem advies heb je voor bedrijven die willen digitaliseren? Wacht niet. Of zeker niet te lang. Het is beter om snel en blijvend op de hoogte te blijven van wat er mogelijk is, wat de nieuwe technieken zijn op de markt, wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn, welke innovaties er in jouw sector zijn en wat ze voor jouw bedrijf zouden kunnen betekenen. Door af en toe kleine innovatieprojecten uit te voeren, creëer je ook een bepaalde dynamiek en betrokkenheid binnen je organisatie. Daarom kunnen instrumenten zoals Voka’s DigiHub zo belangrijk zijn, zowel op korte als lange termijn. Meer info: experience-centre.ai

Voka Digihub Vlaams-Brabant Digitale transformatie betekent investeren. Precies daarom heeft Voka Digihub in het leven geroepen, een begeleidingstraject voor datagedreven digitalisering waar ondernemers terechtkunnen voor advies, expertise, experimenteerruimte en financiële steun dankzij EFRO en Vlaio. Scan de QR-code voor meer info en ga zelf aan de slag!

Digitalisering

Hans De Canck, Manager AI Experience Centre

naar de digitale transformatie kijken en op zoek zijn naar een ‘detailoplossing’ zonder naar de volledige context te kijken – zoals bijvoorbeeld de ethische aspecten, de potentiële schaalbaarheid, de integratie en de interoperabiliteit. We hopen daar iets aan te kunnen doen door onze samenwerking met Voka en de DigiHub.

19


Vijf tips voor een biodivers bedrijf Je kent het wel: een bedrijventerrein met tal van vrijstaande gebouwen, allemaal met een strak gemaaid grasveld errond. “Dat is niet alleen saai, maar vooral is het een gemiste kans om de biodiversiteit te versterken. Elk stukje divers groen biedt immers een rustplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren, een wortelplaats voor planten - en ook mensen - en een corridor tussen grotere natuur- of groengebieden”, zegt Leen Kuijken, Head of Sustainability bij Materialise, voorzitter van Natuurpunt Leuven en duurzaamheidscoördinator bedrijventerrein C-Valley in Leuven. Leen deelt vijf tips waar elk bedrijf mee aan de slag kan.

Leen Kuijken is een vurig pleitbezorger voor meer biodiversiteit rond bedrijven. “Met kleine inspanningen creëer je een denser netwerk van groen, en hoe dichter biodiverse groenplekken bij elkaar liggen, hoe groter de overlevingskansen van dieren en planten, en hoe robuuster dus de biodiversiteit.” “De biodiversiteit rondom je bedrijf verhogen, is meestal ook helemaal niet moeilijk”, vervolgt Leen. Ook van iets kleins kun je snel positief resultaat te zien. Idealiter doe je de aanpassingen zo dat ze een meerwaarde vormen voor de werknemers. Denk aan kunnen lunchen of wandelvergaderen in een groene omgeving, of gewoon al zicht hebben op een boom vanuit je bureau.” Bij haar werkgever Materialise gingen ze alvast aan de slag met een insectenhotel, bloemenweides, hagen, bomen en bloemen op de parking.

Duurzaamheid

Voor wie er ook mee aan de slag wil gaan, deelt Leen vijf praktische tips. 1. Maai minder. De makkelijkste en belangrijkste tip. Op grotere graszones kunt je wandelpaden uitmaaien zodat werknemers tijdens de pauze van het opkomende groen en de bloemen kunnen genieten.

20

2. Plant streekeigen bomen, struiken, hagen of bloeiende planten aan op stukjes open ruimte. Die zorgen voor verkoeling en boosten de biodiversiteit. Er leven soms tot wel tien keer meer insecten en andere dieren op streekeigen bomen dat op hun exotische broertjes. En waarom geen fruitbomen? Dan kunnen je werknemers letterlijk de vruchten plukken van meer aandacht voor biodiversiteit. 3. Leg een waterpoel aan. Het biedt een meerwaarde aan de omgeving en al snel zullen bijvoorbeeld salamanders de weg naar het nieuwe water vinden. 4. Plaats een insectenhotel. Voorwaarde is wel dat er ook groen en bloeiende planten en bomen in de omgeving aanwezig zijn. 5. Zaai een bloemenweide. Heb je een stuk braakliggende grond, zaai het in met een mengeling van inheemse bloemen. Aan de slag? Laat je helpen miK en Natuurpunt bieden ondersteuning aan bedrijven die hun buitenruimte biodiverser maken. Neem contact op via mik@voka.be of natuurpunt.bedrijventerreinen@ gmail.com en laat je helpen.

Bij Materialise in bedrijventerrein C-Valley in Leuven gingen ze aan de slag met bloemenweides, hagen en struiken op de parking en een insectenhotel.


miK laat ondernemers bloeien

Biodiversiteitsactie tekent start van campagne Klimaatambassadeur 2022 miK, het milieu-infopunt voor kmo's van Provincie Vlaams-Brabant en Voka – KvK Vlaams-Brabant gaf met een ludieke actie de aftrap van de wervingscampagne voor Klimaatambassadeur 2022. Het verraste deelnemers aan Voka-activiteiten of -opleidingen met een bloeikaart. Geef je die water, dan groeit de kaart uit tot een prachtige bos bloemen. Het is meteen ook een wake-upcall voor ondernemers om actie te ondernemen en de biodiversiteit op en rond hun bedrijventerrein te verbeteren. "Zelfs al gewoon het gras laten groeien, maakt een wereld van verschil", aldus Sophie Dings, adviseur Duurzaam Ondernemen bij Voka – KvK Vlaams-Brabant. Het is meteen een tip voor ondernemingen die een gooi willen doen naar de titel van Klimaatambassadeur 2022 en zo in de voetsporen van Harol willen treden.

Opvolger voor Klimaatambassadeur Harol De actie is tevens het startschot voor de wervingscampagne voor Klimaatambassadeur 2022. Daarin gaan miK en Voka – KvK Vlaams-Brabant op zoek naar een kmo die bijzondere inspanningen doet op vlak van duurzaamheid en zo een pioniersrol speelt. "We mikken hier dus echt op bedrijven die al ver staan op vlak van milieu- en klimaatvriendelijk ondernemen, een duurzame omgang met grondstoffen en materialen,… en een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven", aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

“We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant tegen 2040 een klimaatneutrale provincie te maken. Bedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Met deze wedstrijd willen we ondernemers stimuleren om de CO2-uitstoot van hun bedrijf te beperken en zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Vlaams-Brabant”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Met miK willen we, samen met Voka – KvK Vlaams-Brabant, ondernemers motiveren om duurzaamheid echt binnen te brengen in het DNA van de onderneming en om van hun bedrijf een klimaatbedrijf te maken. We ondersteunen deze bedrijven in hun duurzaamheidstransitie via gratis eerstelijnsadviezen, infosessies en opleidingen." Harol, een fabrikant van rolluiken, zonwering en poorten uit Diest was de laatste winnaar en zal aan het eind van dit jaar dus de fakkel doorgeven, al blijven ze – net als hun voorgangers – Klimaatambassadeur voor het leven. Bedrijven die zich kandidaat willen stellen, kunnen deze QR-code scannen voor meer info.

Wat is het miK? Het milieu-infopunt voor de kmo’s (kortweg: het miK) is een reeds langdurig samenwerkingsverband tussen Voka – KvK VlaamsBrabant en de Provincie Vlaams-Brabant. Met het miK proberen we ondernemers en voornamelijk kmo’s te ondersteunen in alles wat met de duurzaamheidstransitie te maken heeft via gratis eerstelijnsadviezen, infosessies en opleidingen. Meer info via www.mikkmo.be.

Duurzaamheid

miK deelde de bloeikaarten uit, aansluitend bij de ‘Maai Mei Niet’-actie van Knack magazine voor meer biodiversiteit. Tijdens de actieweek werden zo'n 200 ondernemers in de bloemetjes gezet. Maar de kaartjes zijn meer dan een fijne attentie: "We willen bedrijfsleiders er echt wel op attent maken dat ook zij kunnen bijdragen aan biodiversiteit. Tal van bedrijven kiezen voor een strak gemaaid gazon rond hun gebouw terwijl bloemen zaaien, hagen en struiken planten en zelfs al gewoon het gras laten groeien zorgt voor een extra rustplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren", verklaart Sophie Dings.

21


It takes two to tango

Net als bij dansen maakt de juiste partner ook in zaken het verschil. En dat vind je in jouw ING Relationship Manager. Een partner die thuis is in jouw vakgebied en je passie voor je onderneming deelt. Dankzij persoonlijk advies slaag je er nog beter in om je projecten naar nieuwe hoogtes te tillen.

Ga de dans aan met je Relationship Manager ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE453109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 06/2022.


Uitgelicht 24 Remy Communication, speedboot in reclamesector 28 Vincent Boedt: "Hoe minder je wil verkopen, hoe beter je bent als verkoper" 31 Risk Solutions: duurzaamheid als marketing 32 AdSomeNoise: "De toekomst? Videoadvertenties op maat"

Sales, marketing en communicatie 23


24


Remy Communication, speedboot in de reclamesector Elk merk zijn verhaal, dat is het uitgangspunt van Remy Communication. Het marketing- en communicatiebureau huist dan wel hoog in de iconische Remy-toren langs de vaart Leuven-Mechelen, uit de hoogte doen ze allerminst. Want hun doel is verhalen brengen die raken en leven bij de mensen. Niels Janssens en Hendrik-Jozef Bisschop zijn de kapiteins die elk project succesvol de haven in loodsen. Hun kompas daarbij? Klantenonderzoek. “Pas als je de klanten van je klanten kent, kun je als marketingbureau een verschil maken.”

Al sinds het prille begin zijn Niels Janssens en Hendrik-Jozef Bisschop betrokken bij Remy Communication, voordien Primetime Communication. De twee zorgen voor de dagelijkse leiding van het bureau en hebben daarbij elk hun eigen specialisatie. Niels mag zich head of content noemen en stuurt het team aan dat zorgt voor content, PR, copy en media. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor verschillende klanten waarbij hij ook inhoudelijk zijn stem laat gelden. Hendrik-Jozef is head of studio & digital en waakt over alles wat grafisch en digitaal is. Voor het grafische werk neemt hij zelf nog de digitale pen in handen, voor het luik digitaal is hij de peoplemanager die ervoor zorgt dat vorm en inhoud samenvloeien tot één geheel. Dat beide heren naast het strategische ook nog een voet in het werk hebben, is volgens hen juist de kracht

om zowel dicht bij de klanten als dicht bij de medewerkers te kunnen staan. Peopleproof communiceren Bij Remy Communication kun je voor zo goed als alles in marketing en communicatie terecht. Van digitale of influencermarketing tot PR, copywriting en branding, of een strategische totaalaanpak waarin alles vervat zit. Het stokpaardje daarbij is hun peopleproof aanpak. “Zonder mensenkennis kom je nergens”, verklaart Niels die koers. “Als je de klanten van je klanten niet kent, weet je niet welke kanalen je moet aanboren, welke toon je moet aanslaan in je copy of welke grafische uitwerking zal pakken of niet. We worden overstelpt met reclame. Gewoon een boodschap toevoegen aan de massa levert je niets op. Pas als de juiste persoon op het juiste moment naar je luistert, heb je impact.” Adverteren langs één kanaal blijkt verleden tijd: omnichannel is de orde van de dag. “Op basis van de

Influencermarketing: doen of niet? Intussen lijkt het soms bijna een scheldwoord, maar influencers blijven een krachtige manier om tot bij een bepaald doelpubliek te geraken. “Het blijft een krachtige tool om je merk authentiek in de kijker te zetten”, aldus Niels. “Remy Communication was het eerste bureau in Vlaanderen dat dit op professionele manier is beginnen aanpakken. Influencers hebben een autoriteit op een bepaald gebied en trekken daarom bepaalde volgers aan. Uit onderzoek van de Arteveldehogeschool blijkt dat één op drie jongeren een merk begint te volgen op sociale media dankzij een influencer.”

doelgroep, het doel en de boodschap ga je mediakanalen selecteren”, legt HendrikJozef uit. “Bepaalde boodschappen werken beter op sociale media, andere via een PR-campagne. Door een uitgekiend plan op te stellen van specifieke boodschappen via specifieke kanalen kun je de doelgroep optimaal bereiken.” Dat plan komt er altijd in samenspraak met de klant. “We hebben tonnen ervaring en cijfers over het mediagebruik van verschillende doelgroepen, dus we weten intussen wel wat zou kunnen werken. Maar we zijn ook geen alwetend orakel of goeroe, wie weet heeft de klant nog een ander idee. Door transparant en eerlijk te zijn, geven we dan aan wat meerwaarde kan creëren. We zien samenwerkingen echt wel als partnerschappen waarin we samen proberen dezelfde targets te behalen.” Duurzame relaties Peopleproof slaat dus niet alleen op het brengen van boodschappen naar een publiek, maar ook op de manier van samenwerken met klanten én de eigen medewerkers. Niels: “Je kunt niet claimen mensgerichte communicatie te voeren met een doelgroep als je dat niet doet met je klanten en collega’s. Wat onze klanten betreft, vinden we transparantie en eerlijkheid cruciaal voor duurzame relaties.” “En bij de medewerkers gaat het vooral om het scheppen van een familiale sfeer”, vult Hendrik-Jozef aan. “We hebben een open werkcultuur waar

“De kunst zit in de subtiliteit en authenticiteit van het influencen. Je moet heel goed nadenken over met wie je in zee gaat en hoe je de boodschappen brengt. Volgers hebben snel door wat echt is en wat niet. De negatieve perceptie rond influencers komt juist door diegenen die te gretig elke vorm van sponsoring aanvaarden en zo hun geloofwaardigheid verliezen. Het is ons werk om dat juist niet te doen.”

25


Niels Janssens leidt als head of content het team van Remy Communication dat zorgt voor copy, content, PR en media.

werknemers zich comfortabel voelen en hun ideeën delen. Die sterke onderlinge connectie straal je ook uit naar de buitenwereld.” Een andere troef waar Niels en HendrikJozef graag mee uitpakken – overtuigen zit hen duidelijk in het bloed – is de hands-onmentaliteit die het bureau tekent. “We willen geen eindeloze praatsessies, maar vooral de handen uit de mouwen steken”, legt HendrikJozef uit. “Doordat we deel uitmaken van een groep met uiteenlopende expertise (n.v.d.r.: zie kader ‘Over Remy Communication’), kunnen we ook steeds bij hen terecht. Wil een klant een event organiseren, dan schuift een collega van Primetime Events mee aan tafel om meteen zijn advies te delen. Die korte lijnen met leveranciers zijn goud waard. Al doen we ook niet alles in eigen huis.” Iedereen trendwatcher Het adverteerderslandschap is het laatste decennium drastisch veranderd. De voornamelijk digitale evoluties volgen elkaar in sneltempo op. Hoe blijf je bij met de laatste nieuwe trends? “Door allemaal trendwatcher te zijn”, stelt Niels. “Elke collega krijgt een topic toegewezen op basis van zijn interesses en moet op dat vlak up-to-date blijven. De nieuwe inzichten die iedereen vergaart, delen we tijdens onze meetings.” “Nieuwe trends testen we vervolgens uit op ons eigen bedrijf”, vult Hendrik-Jozef aan. “Tijdens corona en het thuiswerken, leerden we ontzettend veel bij over webinars. Die inzichten gebruiken we nu bij klanten. Ook TikTok-filmpjes of Instagram-stories testten we eerst op ons eigen kanaal. Nu weten we wat werkt en wat niet.”

26

De nieuwe kanalen en communicatiemanieren die via digitale media op ons afkomen, fluctueren enorm, vervolgt Hendrik-Jozef: “Video was bijvoorbeeld jaren dé nieuwe manier om te communiceren, daarna stagneerde dat en nu krijgt het met TikTok en Instagram weer een enorme boost. Al moeten de filmpjes nu veel korter zijn en dat heeft dan weer zijn impact op andere dragers. Mensen kijken geen minutenlange advertenties meer. Het moet kort en krachtig.” “Het digitale landschap is als een zee met eb en vloed. Alles komt en gaat. Wij proberen daarin een wendbare speedboot te zijn. Dat moet ook, want onze sector kan elke dag radicaal veranderen. Je moet steeds nauwgezet in de gaten houden wat de markt doet en daarop inspelen. Advertenties via Google en Facebook zijn vandaag bijvoorbeeld ontzettend duur, dus moeten we zoeken naar andere kanalen waarna zij weer hun prijzen zullen laten zakken, en zo evolueert het voortdurend.”

mensen zonder kinderen of kinderwens. We geloven dat we door die aanpak een meerwaarde kunnen betekenen voor de ontvangers van onze boodschappen. Als we ons werk goed gedaan hebben, zorgen we ervoor dat de reclame die je te zien krijgt, niet gaat storen maar juist toegevoegde waarde heeft.” Hulplijn Voka Hendrik-Jozef en Niels staan op vlak van communicatie en marketing stevig in hun schoenen en ook de dagelijkse leiding van het bedrijf loopt vlot. Toch willen ze hier nog stappen in zetten. Ook omdat ze de kans kregen om in het kapitaal te stappen van Remy Communication. “Dit doen we nu stap voor stap waardoor onze ondernemingszin en zelfstandigheid uiteraard alleen maar aangewakkerd is.” Om zich te vervolmaken, sloten ze aan bij het Voka Plato traject over algemeen management. “Het is razend interessant om te zien dat ongeacht het type bedrijf of sector, veel uitdagingen dezelfde zijn”, zegt Hendrik-Jozef.

“Eén groot voordeel aan al dat digitaal? Het is hyper meetbaar”, beklemtoont Niels. “Elke klik, elke seconde dat iemand je filmpje bekeek, het zoek- en surfgedrag van mensen… dat kunnen we allemaal weten. Dankzij die data kunnen we onze boodschappen heel gericht gaan toespitsen op een bepaalde doelgroep. Het heeft geen zin Meer weten over Plato of Welt? om reclame over luiers te pushen naar


Hendrik-Jozef Bisschop is head of studio en ontfermt zich met zijn team over alle grafische output van Remy Communication.

“De aanpak van andere deelnemers is verrijkend en laat ons toe te evalueren hoe wij het zelf doen.” “Iets dat ik in de eerste sessie rond strategie al concludeerde, is: doen. Je moet je buikgevoel durven volgen en niet té lang nadenken over juist of fout”, vult Niels aan. “We zijn dag in, dag uit bezig met Remy Communication. Die sessies laten je toe even stil te staan bij je aanpak en andere insteken te bekijken. Open kaart spelen is essentieel. Alle deelnemers stellen zich kwetsbaar op en worden soms met bepaalde feiten geconfronteerd, maar dat zorgt juist voor een enorme boost.”

bij Voka – KvK Vlaams-Brabant. HendrikJozef: “We merken dat het moeilijker wordt om mensen aan te trekken en aan boord te houden. Via Welt leren we welke manieren we kunnen aanboren om rekrutering en retentie te verbeteren. Er zijn tal van elementen zoals cafetariaplannen, telewerk, en mobiliteitsbudgetten waar we het fijne niet van weten. Dan is het fijn om een klankbord te hebben waar je met vragen terechtkan. Ook hier krijgen we weer een spiegel voorgehouden en die reflectie helpt ons beter te worden.”

Ook op vlak van de krappe arbeidsmarkt zoeken de marketeers hun heil

Over Remy Communication Marketing- en communicatiebureau Remy Communication maakt deel uit van de Primetime Group, een communicatiegroep met meer dan 60 medewerkers en 12,5 miljoen euro omzet per jaar. Onder die koepel vallen ook nog het eventbureau Primetime Events (met organisaties zoals Ideaal Wonen, Jaarbeurs en Winefair), de specialist in huis-aan-huisbladen en displaymagazines Thema Media (bekend van onder andere Passe-Partout, Thema Nieuws en de groeiende nieuwssites Leuvenactueel.be en Hagelandactueel.be) en signalisatie- en beletteringsexpert Stand By. Met uitzondering van die laatste, zijn ze allen gehuisvest in de Remy-toren aan de Vaartdijk in Wijgmaal. De Leuvense ondernemer Wouter Van Melkebeek stond samen met Christophe Wels en Katrien Houtmeyers aan de wieg van de groep. Wouter is nu CEO van Primetime Group. Christophe is CFO van de groep en leidt Remy Communication. Niels en Hendrik-Jozef houden de operationele leiding van Remy in handen.

27


“Hoe minder je wil verkopen, hoe beter je bent als verkoper” Sales als groeimotor voor bedrijven. Dat is het streefdoel van Vincent Boedt, businesscoach en salesexpert. Hij ziet een succesvolle verkoop als oplossing voor de uitdagingen van ondernemers. “Kun je meer verkopen, dan creëer je grotere marges en dus ook meer ruimte om te investeren in je bedrijf.” Hoe kun je dan meer verkopen? Door niet per se te willen verkopen, maar door relaties aan te gaan met je klanten. En iedereen kan dat leren. Weg dus met clichés en de soms negatieve perceptie rond verkopers. Vincent Boedt heeft er een heel andere kijk op.

“Jarenlang was ik zelfstandig verkoper onder het motto ‘no cure, no pay’. Als ik niets verkocht, hoefde de werkgever niets te betalen”, keert Vincent Boedt terug in de tijd. “Dat zorgt ervoor dat je soms redelijk agressieve verkooptechnieken gaat hanteren waarbij je zo snel mogelijk je product of dienst aan de man brengt en dan doorgaat naar de volgende.” Een model dat niet duurzaam bleek. Vandaag is Vincent overtuigd dat je met waardevolle klantenrelaties veel meer kunt bereiken dan met hardselling. “Als je mensen écht kunt helpen en het gevoel geven dat je ze een dienst bewijst, komen ze uit zichzelf terug. Op lange termijn levert dat je dus veel meer op.” Het is die boodschap die Vincent met VB Consulting wil laten doordringen bij verkopers, maar ook bij salesmanagers en ondernemers. Bescheidenheid siert niet altijd “Ik merkte dat er heel veel vragen waren rond sales. Het werd er vaak tussen de soep en de patatten bijgenomen. Te vaak nog denken mensen dat als de kwaliteit goed is, de verkoop vanzelf volgt. Dat is helaas niet waar.” Het blijkt bovendien een typisch Vlaams zeer te zijn. Een gebrek aan trots zorgt ervoor dat lokale bedrijven uit de markt geconcurreerd worden door buitenlandse ondernemers die wél volop op sales inzetten. “Niets mis met onze mentaliteit van voetjes op de grond, maar als je zelf niet gelooft dat je de beste bent, wie zal het dan wel geloven?” Daarom pleit Vincent voor salescentricity. Een bedrijf dat succesvol in de markt staat, is een salesdriven bedrijf. Dat betekent dat zelfs afdelingen die niet rechtstreeks met klanten in aanraking

28


Wat als verkoper altijd je doel moet zijn, is mensen helpen of adviseren. Het verschil met hardselling is daarbij het startpunt: als adviseur vertrek je vanuit de noden van je klant, als verkoper start je vanuit je product of dienst. komen, bezig zijn met het uiteindelijke doel: zoveel mogelijk mensen laten genieten of gebruikmaken van je aanbod.” Wakker schudden en aan de hand van beproefde concepten en technieken de verkoop van ondernemers boosten, daar wil Vincent als businesscoach voor staan. “Mijn missie is om de kijk van Vlaamse kmo’s op sales te veranderen en ervoor te zorgen dat ze het als een belangrijk deel van hun organisatie gaan zien. Mijn droom? Dat ik een beweging kan opstarten waarbij een opleiding van Vincent B als keurmerk geldt: volgde je daar geen opleiding, dan schiet je tekort.”

zijn noden in kaart kunt brengen, word je een gelijkwaardige gesprekspartner waarbij je van elkaar leert en uiteindelijk samen op zoek gaat naar oplossingen. Als dan blijkt dat jij die oplossing in huis hebt, gaat de klant die verkoop veel meer gunnen aan jou dan aan een ander.” Vooronderzoek, analyse, oplossingen zoeken, … de job van verkoper lijkt haast op die van dokter. “Dat is precies wat ik bedoel. Die vertrouwensband moet je met elkaar hebben. De klant moet voelen dat jij het beste met hem voorhebt.”

Perceptie omkeren ‘Verkopen’ wordt nog vaak als iets negatief gezien, erkent Vincent: “Het wordt gezien als mensen dwingen iets te doen dat ze misschien niet helemaal willen. Dat wil ik graag uit de wereld helpen. Wat als verkoper altijd je doel moet zijn, is mensen helpen of adviseren. Het verschil met hardselling is daarbij het startpunt: als adviseur vertrek je vanuit de noden van je klant, als verkoper start je vanuit je product of dienst.”

Als verkoper geboren, of niet Een valkuil bij dat model van sterke onderlinge verstandhouding blijkt wel dat klanten steeds bij jou aankloppen voor naverkoop en service. Moet je dat als verkoper dan gaan afblokken met het risico dat je je langetermijnrelatie op de helling zet? “Het is kwestie van dat goed te kaderen. Je geeft aan dat je beschikbaar blijft, maar dat er een heel team is waar de klant terechtkan voor zijn specifieke vragen. Ik pleit echt voor die opsplitsing in taken. Anders dreigt de sales te zakken in de prioriteitenlijst en word je een problemsolver.”

“Die houding vereist een goede kennis van de klant, maar ook van de markt. Als je kunt meepraten met je klant en perfect

De stempel ‘geboren verkoper’ is volgens Vincent nog altijd van toepassing: sommigen zijn er van nature gewoon

beter in dan anderen. Maar, vult hij aan, die nieuwe invulling van de job maakt wel dat iedereen het kan leren. “De combinatie van passie en technieken kunnen van iedereen een topverkoper maken. Je moet er alleen in durven investeren. Bedrijven investeren dagelijks in materieel, vastgoed of grondstoffen maar te weinig in mensen, hoewel er wel topprestaties van verwacht worden. Topsporters zijn dag in dag uit in de weer om zichzelf te verbeteren en dat vinden we wel normaal. Voor verkopers zien we dat niet zo.” Als uitsmijter geeft Vincent nog een belangrijke les mee: durven afsluiten. “Je hebt zoveel geïnvesteerd in de verbinding met je klant. Als de kans zich dan voordoet om een verkoop te sluiten en het plots over cijfers en geld gaat, moet je niet zenuwachtig of ongemakkelijk worden. Heb je een goede connectie met je klant, dan zal die je de verkoop zelfs gunnen. Probeer dan ook zo casual mogelijk af te ronden. Begin je te twijfelen en onzekerheid te tonen, dan straal je dat af op de klant en zal die misschien denken dat er iets mis is met zijn aankoop.”

Heb je vragen over sales en hoe dat aan te pakken? Bij Voka Plato organiseren we trajecten rond Sales & Marketing. Meer info via Katrien Van Dammen: katrien.vandamme@voka.be

29


Sales ain’t what it used to be “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan verandering.” Charles Darwin was misschien geen business strateeg, maar toch slaat hij, zovele jaren later, nog steeds de nagel op de kop. Na een pandemie, grondstoftekorten en ongeziene energieprijzen kom je tegenwoordig niet ver meer met business as usual.

Wendbaarheid En toch…toch merkt Luc van Utterbeeck, Voorzitter regiowerking Voka Druivenstreek en ondernemer in hart en nieren, dat er bij heel wat bedrijven nog werk aan de winkel is. “We zien dat vele bedrijven nog steeds niet wendbaar zijn. Het aanpassingsvermogen dat ze tijdens de pandemie noodgedwongen moesten aannemen, is nadien weer verwaterd. In plaats van zich die wendbaarheid eigen te maken, en zich zo te sterken voor de komende jaren, zijn ze teruggevallen op het vertrouwde.” Nieuwe opportuniteiten Elk bedrijf moet zich wendbaar aanpassen aan de (steeds sneller) evoluerende trends en uitdagingen. Denk maar aan de shift van een aanbodnaar een vraageconomie, de golf van hyperpersonalisatie en de opkomst van nieuwe technologieën zoals web3.0, deep learning, metaverse en NFT’s. “Durf de nieuwste technologische evoluties omarmen want ze brengen

zeker nieuwe sales opportuniteiten met zich mee. Maak ook via data de brug tussen verkoop en resultaatgerichte marketing en communicatie en laat ze op elkaar inspelen.” Klantgerichtheid als DNA Om nieuwe technologie te implementeren binnen een organisatie, moet de nieuwe salesmanager het volledige organigram motiveren, inspireren en commercieel coachen. De mensgerichte vaardigheden van de salesmanager worden dus steeds belangrijker. Ze zijn als het ware realtime-barometers geworden, die op elk moment een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de klantenrelaties moeten aanvoelen en onderhouden. Want een klantgerichte organisatie slaagt erin om bij elk klantcontact waarde te creëren, de omzet per klant te verhogen en de lifetime value van elke klant te optimaliseren. M.a.w. ‘be a chameleon’ en pas je aan!

Doe de check! Hoe ver sta jij al in deze nieuwe mindset? Wil je weten waar je organisatie staat qua salesmanagement maturiteit? Vul de survey in. Zin in inspiratie? Registreer je voor de JDI Summer School.

De Salesmanagement Benchmark Verhoog het commerciële resultaat door de aandacht te verdelen over deze 7 domeinen.

Publireportage

De verkoopafdeling is niet meer als enige verantwoordelijk voor de verkoopsresultaten. Ook andere delen van de organisatie hebben een immense invloed op het commercieel resultaat.

30

JDI BV | Wolfshaegen 196, B-3040 Neerijse, België | www.jdi.be HR LEUVEN 95662 | BTW BE 0669.834.389 | BANK BE98 0018 0534 4293 | KMO PORTEFEUILLE REGISTRATIENUMMER DV.A220552


De eerste Belgische verzekeringsmakelaar met een VCDO-certificaat RiskSolutions is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich richt op start-ups en middelgrote bedrijven. Tomas Van Pottelberge is er partner en ziet erop toe dat het bedrijf en haar medewerkers zich op een duurzame manier kunnen ontplooien. Inspanningen die duidelijk lonen, want recent werd RiskSolutions gehuldigd als Laureaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen 2022. Tot op heden viel geen enkele verzekeringsmakelaar die eer te beurt.

het begin hebben we altijd sterk ingezet op People. Mensen vormen dan ook de kern van ons bedrijf. Intern vertaalt duurzaamheid zich onder meer in het zorg dragen voor elke medewerker. Zo kunnen we als geheel optimaal functioneren, met alle kansen tot ontplooiing en zelfrealisatie en ook professionele voldoening. Daarnaast informeren we onze klanten over de duurzaamheidsscore van de verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerken. Maar uiteindelijk beslissen ze zelf met wie ze in zee gaan.”

Hoe onderscheidt RiskSolutions zich van andere verzekeringsmaatschappijen? “RiskSolutions is georganiseerd als een partnership. Qua structuur kan je het vergelijken met adviesbureaus zoals Deloitte of PWC, of een advocatenkantoor met verschillende partners. Bijgevolg zijn de verschillende partners ook eigenaar van hun eigen klantenportefeuille, terwijl bij de meeste verzekeringsmakelaars alles in het bezit is van éénzelfde eigenaar. Zo is elke partner op zijn beurt een zelfstandig ondernemer binnen het bedrijf. Die unieke aanpak kadert in ons duurzaamheidsbeleid, want het is een vorm van people empowerment. Doordat de partners hun autonomie behouden, zijn hun zelfontplooiingsmogelijkheden aanzienlijk hoger in vergelijking met een strikter werkgever-werknemermodel.” Hoe implementeren jullie duurzaamheid in het bedrijf? “Als verzekeringsmakelaar zijn we een dienstenleverancier en kunnen we met enkele basismiddelen zoals een telefoon en computer al een groot deel van ons werk verrichten. Hierdoor krijgen we niet snel te maken met klassieke duurzaamheidsproblemen en blijft onze impact op het milieu beperkt. We engageren ons voor alle duurzaamheidsdoelstellingen, maar sinds

Op welke manier heeft het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) jullie geholpen met duurzaam ondernemen? “In de eerste plaats reikt het VCDO een structuur aan. Vóór onze deelname aan het traject namen we telkens losse initiatieven en ontbrak een langetermijnvisie. Dankzij het charter ga je je acties ook evalueren en bijsturen, waardoor je uiteindelijk een toekomstvisie uitbouwt. Daarnaast is het bijzonder inspirerend en stoot je sowieso op domeinen waar je als onderneming nog verder kan

groeien wat duurzaamheid betreft. Ook wij weten ondertussen waar en hoe we nog een extra inspanning kunnen leveren.” In welk opzicht is een duurzame bedrijfsvoering op commercieel vlak een interessant gegeven? “De commerciële gevolgen van zulke inspanningen zijn geen doel op zich. Bovendien is het niet zo dat de klanten opeens toestromen eenmaal je in het bezit bent van een sticker of label. We vinden daardoor wel gemakkelijker aansluiting bij bedrijven waar duurzaamheid ook hoog op de agenda staat. Het zorgt onmiddellijk voor een gemeenschappelijk element en dat vormt een goede basis. Ik denk dat we als VCDOlaureaat vooral naar onze leveranciers, de verzekeringsmaatschappijen, een sterk signaal sturen. Momenteel zijn we de enige verzekeringsmakelaar in België die succesvol deelnam aan het VCDO en dat zet ons echt op de kaart. Op dat vlak zijn we echte koplopers.”

Voka Charter Duurzaam Ondernemen Wil jij met jouw onderneming duurzaam ondernemen? Binnen het VCDO werken we samen een persoonlijk jaaractieplan uit. We vertrekken daarbij vanuit de 5 pijlers van duurzaamheid (People, Prosperity, Peace, Partnership & Planet) en de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Meer info: www.voka.be/vcdo-vlaams-brabant Netwerkevent: Samen ondernemen voor morgen | 22 juni Laat je je inspireren door boeiende sprekers en andere duurzame doeners tijdens de uitreiking van de VCDO-certificaten. Scan de QR-code voor meer info.

31


Door de beschikbare internetdata nuttig te gebruiken, krijg je als internetgebruiker videoadvertenties te zien die helemaal zijn aangepast aan jouw persoonlijke profiel.

De geïntegreerde aanpak van AdSomeNoise

“De toekomst? Videoadvertenties op maat” Wist je dat 80% van het internetgebruik naar video gaat? Er is dan ook een overaanbod aan videoadvertenties die niet snel genoeg doorgespoeld kunnen worden. Maar je blijft wel geïnteresseerd als die advertentie helemaal aangepast is aan jouw persoonlijke profiel. Als ze inspeelt op naar wat je aan het kijken bent, waar je woont en wat je boeit. RDVideo Ads, of Realtime Datagedreven VideoAdvertenties, zo heet dat. Het Leuvense reclamebureau AdSomeNoise kreeg voor hun baanbrekend project een innovatiesubsidie van de provincie Vlaams-Brabant.

“Door de toenemende digitalisering is het voor bedrijven een uitdaging om potentiële consumenten te bereiken, vooral jongeren. Hun mediagebruik is heel versnipperd”, zegt Steven Verbruggen, managing director van AdSomeNoise. “Stel, je wil adverteren door jouw boodschap naar de markt te brengen. Wees je er dan van bewust dat het steeds moeilijker wordt om de juiste boodschap aan het juiste publiek te koppelen. Daarom kan je dat proces verfijnen. Ken je je doelpubliek? Dan helpt technologie jou om je boodschap te personaliseren en aan te passen, zodat die boodschap relevanter wordt voor de klant.”

32

Data beter inzetten “Data – of klantengegevens – zijn daarbij de heilige graal. Maar er schuilen ook gevaren in. Als je op de website van Nike schoenen bekijkt, dan laat jouw bezoek datakruimels achter. Het is best mogelijk dat er even later een advertentie voor Adidas sneakers op je scherm popt. Ze staan je aan en je koopt ze. Vanuit het standpunt van Nike is de concurrent dan met de klant gaan lopen. Hoe kan dit? Omdat Nike technologie van Facebook of Google op haar site heeft geïmplementeerd om bezoekers te kunnen retargeten. Maar de gegevens die je achterliet bij het ene merk werden doorverkocht aan een ander merk. Op die

manier halen de Big Tech zoals Facebook veel voordeel uit al die informatie. Opgelet, die internetgiganten hebben ook veel goede kanten. We willen er geen antiverhaal van maken. Ze democratiseerden het hele advertentieproces: plots kon elke kmo gericht adverteren met relatief beperkte middelen. Wij willen onze klanten er vooral bewust van maken dat ze hun gegevens weggeven op het web. We sporen hen aan om hun klantengegevens zélf nuttig in te zetten om te adverteren. Daarnaast bestaat er ook lokale advertentietechnologie die dat deel van het proces voor haar rekening neemt. Je steunt zo niet alleen onze


Investeren in innovatie Het project RDVideo Ads (Realtime Datagedreven VideoAdvertenties) is een van de opmerkelijke en vernieuwende projecten die konden rekenen op een Vlaams-Brabantse innovatiesubsidie. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actoren die samenwerken aan een innovatief project, komen daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde is dat het project Vlaams-Brabant als kennisregio versterkt in minstens één van deze vijf clusters: food, health, creativity, logistics of cleantech. De subsidie bedraagt maximum 50% van de projectkosten met een maximum ondersteuning van 150.000 euro. Ook innovatieve plannen? Dien je project in voor 15 oktober 2022! Alle informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be/innovatiesubsidie

economie, met alternatieve technologie behoud je meestal ook het eigendom over de data die je campagne oplevert. We willen daarnaast technologie inzetten om de volledige ‘klantenreis’ of ‘customer journey’ te verbeteren: hoe zorg je ervoor dat iemand in contact komt met jouw product of merk? Het leert kennen? En het uiteindelijk ook koopt? Trouwens, ook na de aankoop stopt de klantenreis niet”, zegt Steven Verbruggen.

zijn dat in real time invloed heeft over wat er in de videoadvertentie te zien is. Deze aanpak zetten we sinds kort in voor klanten als Quickstep en Samsung. Zonder innovatiesubsidie was dit niet gelukt. De volgende stap is een SaaSplatform (software als een online dienst, red.) waarop we deze technologie aanbieden. Zo kunnen ook andere bureaus datagedreven videoadvertenties voor hun klanten maken.”

Innovatiesubsidie voor dynamische video’s Met een innovatiesubsidie van 102.783 euro van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde AdSomeNoise realtime datagedreven videoadvertenties. Door de beschikbare internetdata nuttig te gebruiken, krijg je als internetgebruiker videoadvertenties te zien die helemaal zijn aangepast aan jouw persoonlijke profiel.

Een futureproof missie AdSomeNoise heeft stevige, internationale ambitie. Steven Verbruggen: “We werkten eerder al voor internationale

“De video’s worden in real time aangepast aan de consument die ernaar kijkt”, zegt Sam Buyst, product owner van de datagedreven videoinnovatie. “Om een eenvoudig voorbeeld te geven: op basis van geolocatie krijg je als kijker op het einde van een advertentievideo te zien waar de dichtstbijzijnde winkel is die het geadverteerde product verkoopt. Maar ook het weer of andere data, zoals je interesses, kunnen een signaal

klanten. Maar steeds vaker helpen we Vlaamse en Belgische klanten om op een laagdrempelige manier te adverteren in het buitenland. Onder andere op basis van research brengen we lokale culturele aspecten in kaart, vervolgens creëren we een campagne en kopen we digitale mediaruimte aan in het buitenland. Zo kunnen Belgische bedrijven op een relatief laagdrempelige manier effectief communiceren in het buitenland. Het is onze missie om impact te blijven maken met onze geïntegreerde manier van werken. Inspireren en innoveren zal ons altijd in het bloed zitten.”

Steven Verbruggen, managing director van AdSomeNoise

33


Voka B2B missie naar Zweden Stockholm en Göteborg • 20-26 november 2022 Wist je dat… ✓ De Zweedse economie een van de sterkste en meest stabiele economieën van Europa is met 10 miljoen koopkrachtige inwoners? ✓ Zweden op de tweede plaats staat in de ‘global innovation ranking’ van 2021? ✓ Er veel businessopportuniteiten zijn met betrekking tot voeding, bouwmaterialen, infrastructuur, farmaceutica en medisch materiaal? ✓ Deze markt op de tiende plaats staat in de ‘ease of doing business ranking’ van de Wereldbank?

Om succesvol door te breken op de Zweedse markt, is een grondige voorbereiding essentieel. Ook ter plaatse gaan kijken, is onontbeerlijk.

Internationaal

Jij krijgt nu een uitgelezen kans om in een groep met gelijkgestemde ondernemers op missie te gaan naar Stockholm en Göteborg! Voka – Kamer van Koophandel Kempen en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant slaan de handen in elkaar en stelden een mooi programma samen. De missie sluit ook aan bij het begeleidingstraject ‘Beyond Borders: Zweden’. Daarin werkt elke deelnemer een exportactieplan uit voor zijn bedrijf aan de hand van een voorbereidende sessie, gegeven door experten wat de regio betreft.

34

Naast afspraken met potentiële businesspartners op maat van elk deelnemend bedrijf, zijn we contacten aan het leggen voor bezoeken aan onder meer: ✓ Ericsson ✓ Volvo en Polestar ✓ Borealis ✓ Spotify ✓ Fintech organisaties en start-upcommunities ✓ De belangrijkste terminal in de haven van Göteborg ✓ Een nieuw wetenschappelijk park waar AstraZeneca 100 miljoen euro geïnvesteerd heeft in een ‘health innovation city’.

Meer weten over deze missie? Tuba Gungor, adviseur internationaal ondernemen helpt je graag verder. Mail naar tuba.gungor@voka.be of contacteer haar via 0484 44 09 97.


Pilipili Games maakt financiële doorstart met hulp van Voka De Leuvense start-up Pilipili Games overtuigde de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV om hen een Startlening toe te kennen. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant fungeerde daarbij als aanbrenger. We hielpen de jonge ondernemers om een solide dossier op te stellen. Naast een Startlening maakt Pilipili Games ook gebruik van de Winwinlening, eveneens een financieringsproduct van PMV. Pieterjan Uytterhoeven, mede-oprichter Pilipili Games: “Dankzij deze financiering kunnen we ons toeleggen op de ontwikkeling van onze producten en hoeven we geen schrik te hebben voor leeglopende kasreserves.”

Groeien zonder cashprobleem De langetermijnvisie van Pilipili Games bestaat erin een sterk merk uit te bouwen: Pilipili Games als go-to voor spelontwerp en serious games. Het uitbouwen van een multidisciplinair allesomvattend team moet die ambitie mogelijk maken. Dit betekent: nieuwe talenten aantrekken en het netwerk uitbreiden. Om dat mogelijk te maken, rekenden de spelbouwers op financiering. “We hebben meerdere grote projecten lopen en alles leek goed te gaan, maar door de cashflow te analyseren zagen we dat vele projecten pas later zouden betaald worden en dat een cashprobleem dreigde. Samen met Voka – KvK Vlaams-Brabant bouwden we een dossier op om een Startlening van PMV te krijgen, zodat we met een gerust hart verder zouden kunnen werken.”

Businessplan geeft doorslag “PMV was onder de indruk van het goed onderbouwde dossier van Pilipili Games”, aldus Alex De Ridder, accountmanager bij PMV. “Het businessplan gaf blijk van expertise en kennis. Bovendien slaagde het bedrijf erin om ook via Winwinleningen financiering op te halen. Dat getuigt van vertrouwen in de ondernemers en hun project.” De Startlening is een achtergestelde lening tot 100.000 euro aan 3%. De Winwinlening is een lening tussen twee partijen waarbij de aanmelding bij PMV de kredietgever drie voordelen biedt: jaarlijkse intrest, een stevig fiscaal voordeel en een waarborg van de Vlaamse overheid. Die stelt dat, als de kredietnemer niet kan terugbetalen, de kredietgever 30% van het verschuldigde bedrag kan terugkrijgen. Hulp van aanbrenger Wie gebruik wil maken van een Startlening, moet daarvoor een dossier indienen. ‘Aanbrengers’ (dat zijn de partijen die het dossier mee opmaken en indienen bij PMV) kunnen daarbij helpen én verhogen de kans dat het aanvraagdossier wordt goedgekeurd. Voor Pilipili Games bleek Voka – KvK Vlaams-Brabant een geknipte partij om het dossier aan te brengen. Kris Beterams, financieel adviseur, kent de vereisten van PMV en kon zo de spelbouwers helpen om goede prognoses

Pilipili Games ontwikkelt off- en online spelvormen voor onder andere hr en learning & development.

te maken, de commerciële aanpak uit te werken en de concurrentie in kaart te brengen. Stuk voor stuk noodzakelijke onderdelen van een dossier. Pilipili Games is alvast in de wolken en hoopt haar doel te bereiken om iedereen (weer) aan het spelen te krijgen: “Serious games mean serious business!”

Pieterjan Uytterhoeven, mede-oprichter Pilipili Games

Heb jij een start-up of groeibedrijf en wil je een overname realiseren of de stap naar het buitenland wagen? PMV kan je financieel ondersteunen. Met de hulp van Voka – KvK Vlaams-Brabant kun je een businessplan opmaken en indienen. Meer info? Contacteer Kris Beterams, financieel adviseur, via kris.beterams@voka.be.

Financieel

Pilipili Games ontwikkelt off- en online spelvormen voor onder andere hr en learning & development. Zij geloven in de kracht van gamification en game-based learning waarbij je al spelend iets aanleert. “Afgelopen twee jaar ontwikkelden we onze eigen innovatieve Gamified HR solutions, genaamd PARODy. Die reeks van serious games speelt in op de noden van hr als strategie in innoverende bedrijven”, licht mede-oprichter Pieterjan Uytterhoeven toe.

35


Nieuws uit onze regio

Vlaams-Brabantse autodealers in de prijzen bij Arval Awards Op donderdag 28 april vond de vijfde uitreiking van de Arval Awards plaats. De leasemaatschappij lauwert daarmee de drie beste partners op vlak van ‘dealer nieuwe auto’, ‘carrosserie’ en ‘dienst na verkoop’. Onze leden Juma Leuven, Lacom Leuven en Jennes Boortmeerbeek wonnen respectievelijk de Gold, Silver en Bronze Award After Sales. Leo Peeters Vilvoorde won een bijzondere Best Driver Satisfaction After Sales Award en Louyet Sint-Pieters-Leeuw sleepte de Best Driver Satisfaction New Vehicle Award in de wacht. Proficiat! (bron: Made In Vlaams-Brabant)

AB InBev brengt Oekraïens bier op de markt

Ledennieuws

Het in Oekraïne populaire Chernigivske bier wordt tegenwoordig in Leuven gebrouwen. Chernigivske is een bier uit de portefeuille van AB InBev. De productie in thuisstad Tsjernihiv ligt echter volledig stil en daarom springt de Leuvense brouwer in de bres. Het brouwt het bier en brengt het bij ons op de markt. Alle winst van de verkoop wordt gedoneerd aan organisaties die humanitaire hulp verlenen in Oekraïne. Binnen dit initiatief zal AB InBev minstens 5 miljoen euro aan hulporganisaties schenken. (bron: Made In Vlaams-Brabant)

36


Deel jouw nieuws met onze lezers We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier vind je een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels we publiceren.

Aviato lanceert grootschalige aanwervingscampagne Brussels Airport telt momenteel meer dan 1.200 vacatures. Daarom start hun tewerkstellingscentrum Aviato een grote rekruteringscampagne met onder andere een tweewekelijks jobcafé, aanwezigheid op jobevents en een infosessie voor luchthavenbedrijven rond inclusiviteit (in samenwerking met Voka – KvK Vlaams-Brabant). “Na twee moeilijke crisisjaren is het hoge aantal vacatures vooral een positief en hoopvol teken van herstel. Nu is het belangrijk dat alle luchthavenbedrijven het nodige talent kunnen vinden”, zegt Arnaud Feist, voorzitter van Aviato.

Deloitte fietst voor het goede doel 20 jaar Brussels Airlines! Met een groot personeelsfeest vierden meer dan 1.000 collega’s begin mei de 20ste verjaardag van Brussels Airlines. Na jaren van social distancing en andere coronamaatregelen, maakten ze er een spetterend feestje van.

Ledennieuws

Eind mei trokken 36 partners van Deloitte een week naar Frankrijk voor een fietstocht van 943 km. De deelnemers startten in Parijs en eindigden op de Col du Tourmalet. Met hun tocht zamelden ze geld in voor het Berrefonds, Fund Isaan, Join2Bike, Maggie goes to Mombasa en het Internationale Rode Kruiscomité. Well done!

37


Nieuws uit onze regio

REIN4CED zet in op groei en Vlaamse verankering REIN4CED uit Winksele maakt gepatenteerde composiet fietsframes die met staal- en koolstofvezel versterkt zijn. “Naast technische uitbreidingen en verbeteringen, is het aantrekken en ontwikkelen van lokaal talent onze allerhoogste prioriteit”, zegt Michaël Callens, CEO van REIN4CED. Om die ambitie waar te maken, sloot het bedrijf een succesvolle kapitaalronde af van 12 miljoen euro. Investeerders zijn Finindus, The Innovation Fund, KU Leuven, Gemma Frisius Fund, Capricorn Partners, PMV en Invest For Jobs.

Ledennieuws

UCLL lanceert Duurzaam Beleggen Academy

38

In 2020 startte Siem de Ruijter, docent duurzaam beleggen aan UCLL, met het e-learningplatform Duurzaam Beleggen Academy. In eerste instantie richtte hij zich uitsluitend op studenten. Een jaar later kwam Jasper Vekeman, hoofdredacteur van de Gids voor de Beste Belegger, aan boord. Wegens de groeiende interesse wordt de e-learningcursus nu opengesteld naar alle geïnteresseerden, met focus op beginnende particuliere beleggers. Alle info is te vinden op www.duurzaambeleggen. academy. (Bron: De Tijd)

RAIDA opent eerste flagstipstore in Herent Op 25 mei opende RAIDA zijn eerste flagshipstore in Herent. RAIDA is de gloednieuwe joint venture van gevestigde fietsspecialisten Velodome, Cool Electro Cycles en Bicyclic. Speerpunten van het nieuwe merk zijn een doorgedreven expertise, een hypergepersonaliseerde service en een uitgelezen aanbod van premiumfietsen. Als groep kijkt RAIDA ernaar uit om nog meer te kunnen investeren in gespecialiseerde medewerkers en in hun opleiding. En nu, demarreren!


Deel jouw nieuws met onze lezers We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier vind je een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels we publiceren.

Global Ambassador Kurt Leuridan nieuwe voorzitter investeringscomité BJA Kurt Leuridan, CEO van de Tiense brilglazenfabrikant Tokai Optecs, is benoemd tot voorzitter van het investeringscomité van de Belgisch-Japanse Associatie en Kamer van Koophandel (BJA). Het comité wil Japanse bedrijven aanmoedigen om in België te investeren en vice versa. Je herkent Kurt mogelijk uit onze vorige Ondernemers. Hij is immers ook Global Ambassador voor Japan bij Voka KvK Vlaams-Brabant. In die rol helpt hij ondernemers die zaken willen doen met of in Japan. (Bron: Made in Vlaams-Brabant)

Arvesta lanceert kwaliteitslabel voor duurzaam rundsvlees

Ledennieuws

Veevoederproducent Dumoulin, een van de sterke merken van Arvesta, zet mee zijn schouders onder ‘Pré de chez nous’, een uniek kwaliteitslabel voor duurzaam rundvlees. Dankzij een innovatief voederconcept dat Dumoulin ontwikkelde, wordt de CO2-voetafdruk van het rundvlees tot wel 21% gereduceerd. Opnieuw een knappe realisatie van Arvesta om mee te bouwen aan de duurzame landbouw van de toekomst.

39


22ste editie Randstad Employer Brand Research

Bij keuze werkgever leggen vrouwen de lat hoger dan mannen Nooit was de locatie van het bedrijf belangrijker Vrouwen blijken in hun keuze voor een werkgever de lat hoger te leggen dan mannen. Er zijn slechts twee criteria waar mannen duidelijk hoger scoren dan vrouwen (nieuwste technologieën en financiële gezondheid). Daartegenover zijn er maar liefst negen waar vrouwen meer belang aan hechten, waaronder loon en voordelen, werksfeer en balans werk-privé. Ook opvallend is dat de locatie van het bedrijf nu het vijfde meest belangrijke criterium is geworden om voor een werkgever te kiezen (na loon, werksfeer, werkzekerheid en balans werk-privé). Enigszins verrassend, gezien de toename van telewerk. Dit zijn twee belangrijke conclusies uit het nieuwste onderzoek (22ste editie) van Randstad Research naar de employer brands van de grote Belgische bedrijven.

Vrouwen kieskeuriger dan mannen Bij de keuze voor een werkgever spelen meerdere criteria. Van de zestien weerhouden criteria blijken vrouwen er negen belangrijker te vinden dan mannen waaronder loon en voordelen, werksfeer en balans werkprivé. Daarnaast zijn er vijf waar het verschil nihil of beperkt is, waaronder werkzekerheid. Bij slechts twee criteria scoren mannen hoger: nieuwste technologieën en financiële gezondheid van het bedrijf. Vrouwen leggen de lat dus gemiddeld hoger dan mannen. Een deel van de verklaring is de gemiddeld hogere scholing van vrouwen. Ook hoger geschoolden zijn veel kieskeuriger dan kortgeschoolden. Locatie van het bedrijf wint aan belang De rangschikking van het belang van verschillende criteria ondergaat zelden grote veranderingen. De verschuivingen zijn altijd miniem. De locatie van het bedrijf is dit jaar belangrijker geworden met een score van 48%, een winst van drie procentpunt. Het komt daarmee op de vijfde plaats. Nooit scoorde dit criterium hoger. Dit is verrassend, gezien het groeiend belang van telewerk. Interessant is ook dat dit criterium in Europa een stuk lager scoort (42%).

Partnercontent

Banken en verzekeringen maken comeback Voor de financiële crisis was de sector banken en verzekeringen één van de meest aantrekkelijke om voor te werken. De sector noteerde steevast bij de vijf meest aantrekkelijke sectoren. Na de crisis zakte de sector weg en slaagde er niet meer in om terug te keren. Het voorbije jaar heeft de sector zich enigszins herpakt. De gemiddelde stijging inzake aantrekkelijkheid bedraagt drie pp. Dit is de hoogste stijging van alle sectoren. Maar het is vooral merkbaar bij de verschillende criteria. De sector noteert in maar liefst vijf criteria in de top drie (toekomstmogelijkheden, werk-privé, thuiswerk, financiële gezondheid en loon en voordelen). Alleen farma en ict & consultancy doen in deze beter.

40

Inclusie en diversiteit minder belangrijk in België Traditioneel is het criterium diversiteit en inclusie een minder belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen. Dit is niet alleen in België zo, we stellen het wereldwijd vast. Wel is opvallend dat het aandeel dat dit criterium aanvinkt in België nog een stuk lager ligt dan gemiddeld in Europa (resp. 29 en 35%). Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad: “Gezien de huidige schaarste zien we opnieuw een versterkte belangstelling voor employer branding. Het is belangrijk om de verwachtingen in deze correct in te schatten. Employer


5 take-aways voor een sterk werkgeversmerk Door te investeren in je werkgeversmerk kun je als bedrijf betere mensen aanwerven en behouden. De betrokkenheid wordt ook groter. Aanwerving en behoud zijn vrij duidelijke voordelen. Betrokkenheid wordt vaak over het hoofd gezien. Het is echter een even cruciale factor om het potentieel aan talent optimaal te benutten en het bedrijfsrendement te verhogen. Deze drie onderdelen van een winnend werkgeversmerk waren doorslaggevend in de strijd om talent op de krappe arbeidsmarkt van de afgelopen jaren.

Partnercontent

branding is een proces op langere termijn. Het is niet de meest voor de hand liggende maatregel om de krapte nu te lijf te gaan. Daarvoor zijn andere acties effectiever: meer doorgedreven werving, selectie-eisen aanpassen, nieuwe doelgroepen aanboren, aanpassen arbeidsorganisatie,…”

1. Zorg ervoor dat je strategie voor employer branding prioriteit geeft aan de betrokkenheid van de werknemer, naast aanwerving en behoud. 2. Plan op lange termijn. Employer branding levert pas na enige tijd resultaat. 3. Zorg eerst voor een goede cultuur en gedrag in je bedrijf, werk daarna je communicatieplannen uit. 4. Kom je beloften na. Geloofwaardigheid en authenticiteit zijn moeilijk te verwerven en gemakkelijk te verliezen. 5. Generatieverschillen zijn minder groot dan vaak wordt aangenomen. En als ze bestaan, weerspiegelen ze eerder levensfasen dan verschillen in houding.

41


Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Conferentie Duurzaam investeren Voka - KvK Vlaams-Brabant en Porsche Center Brussels sloegen de handen in elkaar en organiseerden een conferentie rond duurzaam investeren. Naast boeiende sprekers stonden ook testritten met hybride Porsches op het programma.

Jong Voka Stamgasten Invloedrijke sprekers hoeven niet altijd voor een auditorium te staan. Waarom zou je ze niet gewoon kunnen ontmoeten op café? Deze editie bracht stamgast Sebasian Baes, co-founder van EXTRAQT zijn verhaal.

Voka in beeld

Infosessie: Circulariteit in de praktijk

42

Hydro Building Systems uit Landen opende de deuren voor een miK infossessie over circulariteit in de praktijk. In hun uitgebreid gamma van aluminium bouwsystemen bestaat Hydro Circal voor 75% uit gerecycleerd post-consumer aluminium. Afval- en reststromen van gebouwen worden zo opnieuw verwerkt tot hoogwaardige producten. Bovendien hebben ze ook het doel gesteld om in 2025 hun CO2-uitstoot te halveren. Stof genoeg voor een interessant bedrijfsbezoek.


Vastgoedclub bij DPD in Vilvoorde De gloednieuwe DPD-hub in Vilvoorde was het decor voor een gezamenlijke Vastgoedclub van Voka – KvK Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan. Het is het eerste distributiegebouw in België met twee bouwlagen, een innovatie voor de sector die tegemoetkomt aan de nood om spaarzaam om te gaan met de schaarse beschikbare ruimte.

miK Klimaatlunch

La Primavera

Tijdens deze lunch deelden deelnemers ervaringen over acties voor klimaatneutraal en duurzaam ondernemen. Annick Draelants van Klimaatambassadeur Harol inspireerde, en gedeputeerde Bart Nevens van Provincie VlaamsBrabant lichtte het provinciaal beleid toe.

Voka in beeld

Tijdens het Voka Voorjaarsfeest 'La Primavera' werd de aftrap van het Voka Groeimanifest gegeven. Het plan bevat drie werven en elf engagementen van Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen en ondernemingen in Vlaanderen. Deze werden op het podium besproken door toppolitici en -ondernemers. Voor Voka – KvK VlaamsBrabant tekenden gedelegeerd bestuurder Kris Claes en voorzitter Daniëlle Van Wesenbeeck present (op de foto met Ann Caluwaerts, Executive Vice President bij Telenet).

43


KOM MET JE TEAM NAAR DE PROVINCIEDOMEINEN Ben je op zoek naar een vergaderruimte in een groene omgeving? Een unieke locatie voor jouw event? Een originele plek voor je teambuilding? De vier Vlaams-Brabantse provinciedomeinen zijn exact wat je zoekt. In Kessel-Lo, Huizingen, Diest en Zoutleeuw worden jij en je team met open armen ontvangen. Je komt terecht op een prachtige locatie voor een productieve werkdag. Bovendien geniet je van talloze (ont)spannende activiteiten in de natuur.

CONTACTEER ONS VIA www.vlaamsbrabant.be/provinciedomeinen


Regionale Talentenmarkten om de kloof op de arbeidsmarkt te verkleinen Begin deze maand organiseerde Voka – KvK Vlaams-Brabant een Talentenmarkt in Leuven. Een initiatief waarmee het de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd wil bieden. Ook op andere plaatsen in de provincie vonden al Talentenmarkten plaats. Insteek: relevante partners zoals onderwijsinstellingen en werkgevers met elkaar in contact te brengen. “Op lokaal niveau zijn scholen en bedrijven niet voldoende op de hoogte van elkaars noden”, aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Vlaams-Brabant.

Interactie stimuleren “Er is al langer sprake van een krapte op de arbeidsmarkt, maar als we niet ingrijpen, dreigen we te evolueren naar een situatie waar het aanbod nihil is. Ondertussen zit meer dan 50% van de werkzoekenden al langer dan een jaar zonder job, terwijl bijvoorbeeld in de stad Leuven het aantal vacatures met 73% toenam in vergelijking met vorig jaar”, duidt Steve Vanhorebeek, Adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs bij Voka – KvK VlaamsBrabant. “Bedrijven, secundaire scholen, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, arbeidsbemiddelaars, organisaties uit de sociale economie en lokale besturen

hebben elkaar nodig in deze kwestie. Momenteel is de interactie tussen hen ondermaats. Met onze Talentenmarkt creëren we een platform waar alle relevante partijen elkaar en hun noden beter leren kennen”, aldus Vanhorebeek. Talent behouden De Talentenmarkt kadert in Voka’s Plan Samen Groeien waarmee de organisatie streeft naar een minimum van 2% groei om de welvaart in Vlaanderen te behouden. Een flexibele arbeidsmarkt met oog voor inclusie is daarbij noodzakelijk, meent Kris Claes, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Vlaams-Brabant. “We zullen op alle niveaus moeten samenwerken om de kloof op de arbeidsmarkt te dichten. Naast de Talentenmarkt bieden we met Welt een gratis traject aan waarbij we bedrijven persoonlijk ondersteunen om deze uitdagingen aan te pakken. Aan de hand van inzichten en advies op maat over hun personeels- en opleidingsbeleid komen er vaak nieuwe en welgekomen opportuniteiten uit de bus”, besluit Claes.

Er is al langer sprake van een krapte op de arbeidsmarkt, maar als we niet ingrijpen, dreigen we te evolueren naar een situatie waar het aanbod nihil is

Arbeidsmarkt

Begin dit jaar tekende VDAB in VlaamsBrabant al een piek op wat openstaande vacatures betreft. Om de kloof tussen werkgever en werknemer te dichten, ontwikkelde Voka – KvK Vlaams-Brabant een zogenaamde Talentenmarkt. Niet toevallig streek de organisatie op vrijdag 3 juni 2022 neer in Leuven. Specifiek voor het arrondissement Leuven steeg sinds april 2021 het aantal vacatures met meer dan 60%, terwijl het aantal werkzoekende in diezelfde periode afklopte op minstens 12%. Voka – KvK Vlaams-Brabant zal in de toekomst ook in andere regio’s een Talentenmarkt organiseren. Zo richtte ze recent nog haar pijlen op regio Hageland met een Talentenmarkt in Tienen en Diest.

45


Agenda Versterk je onderneming

Dinsdag 22 juni Leden: €60 Niet-leden: €120

Samen ondernemen voor morgen Tijdens dit inspiratie- en netwerkevent rond duurzaam ondernemen zetten we de deelnemers aan het VCDO in de welverdiende bloemetjes.

Vanaf donderdag 23 juni €2.000

Plato – Algemeen management Deel kennis en ervaringen met andere ondernemers en breng de groei van jouw bedrijf in een stroomversnelling!

Vanaf donderdag 23 juni €1.000

Plato – Leiderschap Deel kennis en ervaringen met andere ondernemers en breng de groei van jouw bedrijf in een stroomversnelling!

Vrijdagen 24 juni en 9 september €550

Van Teamlid naar Teamleider Om een goede leider in een productieomgeving te zijn, moet je opportuniteiten én valkuilen kunnen zien. Tijdens dit lab krijg je de tools aangereikt om je rol als leidinggevende met succes te vervullen.

Dinsdag 28 juni

Lunch & learn - Employee engagement als groeimotor: te mooi om waar te zijn? Tijdens deze lunch & learn focussen we ons op de Belgische start-upscène en hoe geëngageerde medewerkers een essentieel onderdeel zijn van een geslaagde doorgroei.

Woensdag 29 en donderdag 30 juni

Hoe handhaaf ik mijn bedrijf in tijden van macroeconomische onzekerheid? Krijg inzicht en handvaten voor het aanpakken van macro-economische dispruties tijdens een tweedaags seminarie.

Gratis

Start op donderdag 30 juni €250

Voka Bryo StandUp Vlaams-Brabant ‘Goesting’ om te ondernemen maar nog niet concreet opgestart en nog geen ondernemingsplan uitgewerkt? Dan ben je bij Bryo StandUp, het Voka-traject voor prestarters, aan het juiste adres!

Donderdag 25 augustus

Ontbijtclub Hageland – Inspiratiesessie (augustus) Maandelijks organiseren we een ontbijtclub in het Hageland, de ideale gelegenheid om mede-ondernemers uit de regio Oost-Brabant (beter) te leren kennen in een aangename en ontspannende setting. Niet alleen je smaakpapillen worden verwend: naast een heerlijk ontbijt trakteren we je ook op een flinke portie inspiratie.

Gratis voor Voka-leden

Dinsdag 6 september

Agenda

Gratis

46

Woensdag 28 september €125 (leden Health Community) €125 (zorgorganisaties lid van Voka) €200 (niet-leden Health Community)

Cybersecurity en ethical hacking voor iedere onderneming Cybersecurity is een van de grootste aandachtspunten voor ondernemers, van welke grootte dan ook. In deze inspiratiesessie met live demo ontdek je welke gevaren jouw bedrijft loopt. Congres Voka Health Community Thema van het congres is de betaalbaarheid en financiering van onze gezondheidszorg.


Opleiding

Netwerking

Infosessie

Langlopend traject

Kortlopend traject

Start oktober 2022 €2.500 (excl. reis- en verblijfskosten)

Tech@venture Tel Aviv Wil je jouw blik verruimen en je activiteiten uitbreiden richting Israël? Kom er alles over te weten tijdens interactieve sessies en een missie naar Tel Aviv.

Vrijdag 21 oktober tot 29 oktober

Handelsmissie - Start 2 Export 2 Australië Is Australië nog een nieuwe markt voor jou? Ontdek de mogelijkheden die er zijn voor jouw bedrijf! Een grondige voorbereiding alvorens deze markt te betreden, is zeker geen overbodige luxe.

Gratis

Dinsdag 29 november Gratis

Social Media Marketing in een notendop Tijdens dit gratis webinar krijg je een handige update over het huidige socialmedialandschap, en leer je hoe jouw onderneming ook kan scoren door in te zetten op social media.

Agenda

* Alle prijzen zijn exclusief btw

47


Nieuwe leden

Act-Wise

Legendre Conveyors

Organisatie meetings en congressen van a tot z Merchtem - info@act-wise.be www.act-wise.be

integratie van transportsystemen en lijnmanagement in productiehallen voor optimale lijnwerking Groot-Bijgaarden - info@legendreconveyors.be www.legendre.be

Ausy Belgium IT-services Heverlee - info@ausy.be www.ausy.be Digipolitans Digital transformation consulting company Grimbergen - sophie@digipolitans.com www.digipolitans.com DSV Solutions Anderlecht - info.solutions@be.dsv.com www.dsv.com Fonto Management Consultant, organisatie van strategie-workshops, Portfolio en Project management, … Dworp - info@fonto.be www.fonto.bee GKW Aanleg van nutsleidingen, ondergrondse kabels en wateren gasleidingen Ternat - info@g-k-w.be www.g-k-w.be Hospital Logistics Logistieke partner voor de zorgsector Aarschot - info@hospitallogistics.eu www.hospitallogistics.be Imperbel - Derbigum

Nieuwe leden

Dakbedekkingen, photovoltaïsche panelen op platte daken, groendaken, ... Huizingen - infobe@derbigum.com www.derbigum.be

48

Leisure Pools Benelux Productie en distributie van vezelversterkte composiet zwembaden. Plaatsing en onderhoud zwembaden Aarschot - info@leisurepools.be www.leisurepools.be Praktijk Heel - Anke Benoit Zelfstandig kinesitherapeut (MSc.) en Osteopaat (I.O.) Kersbeek-Miskom - ankebenoit.ab@gmail.com www.praktijk-heel.be VB Consultancy & Investments Begeleiding, coaching en training voor ondernemers Groot-Bijgaarden - vincent@vincentb.be www.vincentb.be Xenit Solutions "IT-dienstverlening. Consultancy aan ondernemingen bij digitale transformatie Content service en document management" Leuven - info@xenit.eu www.xenit.eu Dasmus Renovatie, verkavelingen & ontwikkeling KMO-parken Zemst - jan@dasmus.be www.dasmus.com


7Layers is ‘Dé Mini-onderneming van het Jaar 2022’ Het ondernemersbloed zit Vlaams-Brabantse jongeren in het bloed. Zoveel is duidelijk na een nieuw jaar van Vlajo Mini-ondernemingen in het secundair onderwijs. Liefst vijf regiogenoten bereikten de finale. Twee daarvan ontvingen een thema-award. En 7Layers van het Sint-Pieterscollege in Leuven ging met de hoofdprijs aan de haal. Zij mogen Vlaanderen vertegenwoordigen in de Europose finale in Tallinn.

samengesteld uit de belangrijkste partners van Vlajo. Daarna volgde een fotoshoot en het inblikken van een productvideo waarna zo’n 200 aanwezigen de pitches bijwoonden. Op basis daarvan verdeelde de jury vier signature awards, geschonken door partners Deloitte, BNY Mellon, Euroclear en de Nationale Loterij. Twee daarvan gingen richting Vlaams-Brabant: de Award voor Innovatieve Mini (Deloitte) ging naar PowerPedal, de Award voor Meest Sociale Mini (Nationale Loterij) werd uitgereikt aan het team Jota. "Gehoopt, maar niet verwacht dat we gingen winnen”, aldus gedelegeerd bestuurder Jarne Booghs (op de foto met de trofee). “De andere teams waren ook super sterk. Nu onze pitch in het Engels inoefenen voor de Europese finale!"

Niet minder dan 140 teams uit VlaamsBrabant gingen in september de uitdaging aan om hun eigen kleine onderneming op te starten. Dat gebeurt volgens de regels van de kunst: brainstormen, missie en doelen vastleggen, marktonderzoek doen, het product- of dienstenaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen via aandeelhouders, hun eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, aandeelhouders informeren en nog zoveel meer. Gedurende het schooljaar verdienen de teams sterren die de kwaliteit van hun onderneming aantonen. Behaal je een minimum aantal sterren, dan kun je meedingen voor een selectie als finalist om de titel van ‘Dé Vlajo Mini-onderneming van het Jaar 2022’ in de wacht te slepen. Liefst vijf teams uit onze provincie haalden de eindronde met zestien finalisten.

Vlaams-Brabantse finalisten 7Layers uit Leuven maakt uit afgedankte skateboards kleurrijke en stijlvolle ringen en sleutelhangers, en steunt daarmee het goed doel 7Hills. Auralux uit Aarschot biedt een gevarieerde selectie van seizoensgebonden en unieke cadeaupakketjes aan. Hempful uit Kapelle-op-den-Bos maakt mutsen en sleutelhangers uit hennepgaren. Jota uit Leuven wil via een online platform en expo’s jonge kunstenaars in en rond Leuven in de belangstelling zetten. PowerPedal uit Kapelle-op-den-Bos ontwierp een gsmlader die je op elke fiets kan installeren.

Eerder deze maand werd 7Layers door de provincie al gekroond als ‘meest circulaire onderneming’ op het slotevent van VlaamsBrabant. De jongeren zijn momenteel in contact met een potentiële partner uit de sociale economie om hun producten verder te kunnen commercialiseren. De plannen voor de teamleden van 7Layers zien er veelbelovend uit: wij wensen hen alvast heel veel succes toe op de Europese Finale!

Vlaamse Finale Tijdens de finale werden de jonge ondernemers onderworpen aan een vragenronde, achter gesloten deuren, door een jurypanel,

Over Vlajo Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo, stimuleert ondernemingszin en ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd. Dat doet het via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s. Meer dan 100.000 kinderen en jongeren leren via deze pedagogische programma’s hun eigen ondernemende talenten ontdekken en maken zo kennis met ondernemend denken en doen: DROMEN, DOEN, DURVEN, DOORZETTEN. www.vlajo.org

Jonge ondernemers

140 teams De Vlajo Mini-onderneming wil de ondernemingszin bij leerlingen van de derde graad stimuleren. Zij gaan daarbij echt aan de slag en volgen alle regels die vandaag in het echte bedrijfsleven van toepassing zijn.

7Layers in de prijzen Tijdens een feestelijke slotshow in Walibi, gehost door Eline De Munck en Average Rob werd 7Layers in de categorie Secundair Onderwijs uitgeroepen tot ‘Dé mini van het Jaar 2022’. Naast de cheque van € 250 mogen zij Vlajo vertegenwoordigen op de Europese Finale in Tallinn.

49


Uitgifte percelen op uniek bedrijventerrein Keiberg-Vossem • • • • •

Toekomstbestendig bedrijventerrein Gericht op duurzaamheid en innovatie Zichtlocatie langsheen de Leuvensesteenweg (N3) Nog enkele percelen fase 1 beschikbaar Start uitgifte fase 2, via wedstrijdformule Alle informatie om u kandidaat te stellen vindt u via: www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio. Speciale aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke inpassing. Interleuven en Tervuren willen zo een ruimte creëren waar bedrijven met toekomst zich in de regio kunnen ontwikkelen. Alle info over het project: www.keiberg-vossem.be

Interesse om u te vestigen op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem? Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be

Kantoorruimte - te huur

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01 Gelijkvloers •

Drie bureaus: ±20m

2

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Ruimte (463m ) 2

1ste verdieping • •

Zone B & C totale opp. 691m2

1ste verdieping

Twee bureaus: ±20m2 Een bureau: 33m²

Adres PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot

• Adres PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode

Zone F: 508m2

Adres PVG H-06 Geldenaaksebaan 329 3001 Haasrode

Meer info over onze beschikbare bedrijfsgebouwen? Contact Francis Saenen • 0495 58 90 03 • francis.saenen@interleuven.be


Colofon Ondernemers is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven T 016 22 26 89 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 016 22 26 89 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer Liesbeth De Kegel, Michiel Bronckaerts, Liesbet Van Noten, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Marlies Vantuyne, Peter Dhondt, Tom Cassauwers, Ulrich Petré, Daniel Vandenberghe, Tuba Gungor Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij. Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

Verantwoordelijke uitgever Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be, +32 478 87 79 28 Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

ACCREDITED CCI BELGIUM

Colofon

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be

51 0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1

6/04/21 11:06


U helpen om de balans te vinden tussen on-site, publieke of private cloud? Ook dat is Proximus. Uw weg vinden naar de juiste cloud en uw gegevens en toepassingen flexibel en veilig beheren: een echt doolhof? Wij maken u het leven gemakkelijker met advies, expertise en onze nieuwe hybride cloud-oplossingen. Want u helpen bij het uitbouwen van uw cloud-omgeving, ook dat is Proximus.

Ontdek onze hybride cloud-oplossingen proximus.be/hybridecloud