Oost-Vlaanderen Ondernemers 2021#10

Page 1

ONDER

OKTOBER 2021

Een maan delijkse u itgave van Voka – Kamer van Koophan del Oo st-V laan dere n | Jaarg ang 22 | numme r 08 | o kto be r 2 0 21

NEMERS

Voka Oost-Vlaanderen opent tweede hub in Aalst

Een nieuwe thuis voor ondernemers

DOSSIER: Wat reilt en zeilt er in North Sea Port?


UGain - UGent Academie voor Ingenieurs Postacademische opleidingen voor professionals BIG DATA HANDS-ON Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond Big Data waarmee u zelf aan de slag kan. Er wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices. Dit levert u essentiële praktische know-how op die u kan gebruiken voor uw Big Data projecten. 25 oktober 2021 - 20 december 2021 www.ugain.ugent.be/bigdatahandson

BLACK BELT IN LEAN LEAN is uitgegroeid tot de meest succesvolle en effectieve aanpak om “continu verbeteren” in een organisatie binnen te brengen. Aan de hand van theoretische begrippen en do’s en don’ts uit de praktijk bereidt deze opleiding u voor op een drijvende rol binnen uw organisatie. Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 29 oktober 2021 – 6 mei 2022 www.ugain.ugent.be/lean

ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE INDUSTRIE Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik. Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 17 november 2021 - 11 mei 2022 www.ugain.ugent.be/eei

EXPERTISETECHNIEKEN. METHODOLOGIE VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK Wilt u als technisch expert aan de slag bij gerechtelijke procedures? Deze opleiding begeleidt u bij alle praktische aspecten. U leert hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert. 18 november 2021 – 2 juni 2022 www.ugain.ugent.be/expertise

MILIEUCOÖRDINATOR VIA AFSTANDSLEREN Deze opleiding geeft u een juridische basis en maakt u vertrouwd met de technische aspecten op het vlak van milieuzorg. U leert economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en krijgt een uitstekend inzicht in het productieproces, gecombineerd met een pragmatische aanpak van problemen. Tenslotte leert u hoe u moet communiceren, zowel intern als naar (bijvoorbeeld) de media toe. Inschrijven kan op ieder moment: www.ugain.ugent.be/MC

meer info en inschrijven:

www.UGain.UGent.be


VOORLOPER

Feest aan de Vaart, vaart in het land? Volgende week opent in Aalst Voka Vaart, de nieuwste stek van Voka Oost-Vlaanderen. Het wordt een verrassend huis en – na de Gentse Voka Box – een tweede thuis voor leden van Voka Oost-Vlaanderen. Voortaan beschikken Voka en zijn leden over een fysieke hub in de twee grootste economische centra van de provincie. Centrumstad Aalst is (niet formeel, wel feitelijk) het hart van de nieuwe referentieregio Denderstreek met een hinterland van 400.000 inwoners. De ingebruikname van Voka Vaart wordt terecht een feest voor alle 3.000 Voka-leden in Oost-Vlaanderen en voor al wie ondernemerschap en ondernemingen in het hart draagt. Daar behoren de meeste beleidsmensen toe, naast onder meer onderwijs­ verantwoordelijken en studenten. De opening valt trouwens samen met het 180-jarig jubileum van de Kamer van Koophandel in de Denderregio. De/het nieuwe (t)huis wordt een bruisende ontmoetingsplek waar ondernemers onderling kennis delen en kunnen connecteren met politici, kenniswerkers, onderwijsmensen, wetenschappers, jongeren en aspirant-ondernemers. De naam Voka Vaart verwijst naar de ligging maar vooral naar de missie van onze organisatie en de middelen die ze inzet: ‘vaart’, animo, beweging brengen in de samenleving en in de streek. We doen dat op de manier die Voka eigen is: door ondernemerschap te stimuleren en te steunen. Sterke ondernemingen zetten immers alles in beweging en daar vaart (jawel) iedereen goed bij.

“Om (veel) meer mensen aan het werk te krijgen, zijn verregaande hervormingen nodig. Hierover wordt in het noorden en het zuiden van het land verschillend gedacht”

Nu de pandemie in Vlaanderen onder controle lijkt, dient snel geschakeld van crisisbeheer naar beleid. Tijdens de Rentrée, de door Voka gehoste start van het politiek-economische werkjaar, kregen de Vlaamse en federale beleidsmakers één duidelijke boodschap mee: ‘Ga opnieuw voluit voor groei.’ Die ambitie zit eveneens in het nieuwe Voka credo: ‘Samen ondernemen, samen groeien.’ Voor de slechte verstaander: wij gaan voor gezonde en gedeelde groei door te ondernemen en te werken.

Er is grote haast bij. Samen met het onomkeerbaar afsmelten van de Groenlandse ijskap bereiken de klimaatdoelstellingen een kritiek punt. Het debat over de energiebevoor­ radingszekerheid overtuigt nog steeds niet. En terwijl het aantal feestjes in de publieke sfeer almaar stijgt, blijven ondernemingen worstelen met vervelende en remmende covid-regulitis op de werkvloer. Dat alles is niet prettig maar niet zo frustrerend als groeiobstakel nummer 1 voor onze bedrijven: de krapte op de arbeidsmarkt. Om (veel) meer mensen aan het werk te krijgen, zijn verregaande hervormingen nodig. Hierover wordt in het noorden en het zuiden van het land verschillend gedacht. Een asymmetrische uitoefening van de bevoegdheden rond het arbeidsmarktbeleid lijkt een uitweg te bieden. Dat geeft de gewesten de nodige hef­bomen om de werkzaamheidsgraad op te krikken, de overheidsfinanciën uit het slop te halen en de pensioenen betaalbaar te houden. Het alternatief is groei en welvaart verliezen. Als er meer vaart komt in het land, wordt feesten in de Vaart nog leuker.

JEF WITTOUCK

Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen O N D E R N E M E R S # 08

1


73 DUURZAME KOPLOPERS

COLOFON ONDERNEMERS IS HET MAANDBLAD VAN Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Jaargang 22, oktober 2021. Verschijnt niet in juli-augustus.

KANTOREN 9000 Gent - Lammerstraat 18 – T 09 266 14 40 9300 Aalst - Werf 8 Web http://www.voka.be/oost-vlaanderen

BESTUURSCOMITÉ VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Jef Wittouck, An Bels, Erik Chabot, Jan Cornelis, Ann De Clercq, Ilse De Smedt, Christiaan De Wilde, Siegert Dierickx, Farida Doulami, Stefan Fesser, Dieter Hillaert, Alexander Hoogewijs, Geert Moerman, Griet Nuytinck, Karen Pieters, Wim Pynaert, Roseline Van Damme, Christine Van den Berghe, Kristof Van Hoorebeke, Jens Van Mol.

EREVOORZITTERS VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Luc De Bruyckere, Chris De Hollander, Ronald Everaert, Jean-Paul Van Avermaet, Marc Vereecken en Marcel Verschelden.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert Moerman – Lammerstraat 18 – 9000 Gent

4 FOCUS

68 MIJN BEGINJAREN

In dit nummer

HOOFDREDACTIE Jan Geers – jan.geers@voka.be

1 Feest aan de Vaart, vaart in het land?

EINDREDACTIE

VOORLOPER

Sam De Kegel – sam.dekegel@voka.be

WERKTEN MEE Stefan David, Jolyn De Baets, Sven Decaestecker, Sam De Kegel, Maarten Dheedene, Laurens Fagard, Jan Geers, Wim Kempenaers, Filip Michiels, Ann Vandamme, Dirk Van Thuyne, Jan Van Gyseghem.

MAGAZINE REALISATIE LAYOUT Karakters, Gent, www.karakters.be

4 Voka Vaart in hartje Aalst, de nieuwe hotspot van Voka Oost-Vlaanderen

Ontdek het programma van de openingsweek FOCUS

ABONNEMENTEN Hilde Pelleman, hilde.pelleman@voka.be, Marie-Ange Sallemeyn, marie-ange.sallemeyn@voka.be

DRUK Drukkerij Perka, Maldegem, www.perka.be

PUBLICITEIT Rik Vyncke - rik.vyncke@telenet.be - 0477 30 21 32 Marie-Ange Sallemeyn, Ann Vandamme, pub.ov@voka.be, T 09 266 15 71 2

16 De Nieuwe Sluis in Terneuzen BREEDBEELD

18 Connect 2025: het nieuw strategisch plan van North Sea Port

De XII werken van North Sea Port (2019): een update

Gluren bij drie Nederlandse en circulaire havenburen

Gadot Belgium en DFDS vervoeren containers via water DOSSIER: NORTH SEA PORT

48 Met de fiets door het havengebied: enkel voor lefgozers IMPACT


INHOUD

60 HET ZIT IN DE GENEN

58 BAMBOE

50 HORIZON

18 DOSSIER: NORTH SEA PORT

50 Lalemant Trucking weet hoe je zaken doet met stugge Russen

65 Opleidingen op maat, hosted by Voka

HORIZON

53 De activiteiten van Voka CONNECTIES

58 Gentse biotechspeler MyNeo bindt strijd aan met kanker via gepersonaliseerd vaccin BAMBOE

60 Familiebedrijf Meert: drie generaties, vijf vennoten

Waarom werken met freelancers loont LEREN VAN EN MET ELKAAR

68 Het Zeelse YouPower maakt batterijtechnologie slimmer MIJN BEGINJAREN

73 Beddeleem: eerste Belgische bouwbedrijf met certificaat ‘CO2-Neutral®’

75 De spelregels en voordelen van de loonbonus VIAVOKA

78 Geert twittert over Winston Churchill GEERT DACHT

80 Generatiegerechtigheid WAARVAN SPRAKE

Hoe Ryhove duurzaam communiceert DUURZAME KOPLOPERS

HET ZIT IN DE GENEN O N D E R N E M E R S # 08

3


FOCUS

VOKA VAART AALST:

Een open huis voor al wie ondernemend is Op vrijdag 15 oktober opent Voka Vaart, de nagelnieuwe stek van Voka Oost-Vlaanderen, feestelijk de deuren op het Werfplein in Aalst. De hub heeft geen administratieve roeping maar wil een bruisende ontmoetings-, inspiratie- en werkplek zijn voor al wie ondernemerschap een warm hart toedraagt. Geert Moerman (gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen), Jef Wittouck (voorzitter Voka Oost-Vlaanderen en managing director Christeyns), Jens Van Mol (regiovoorzitter Aalst en CEO Skill BuilderS) en Roseline Van Damme (regiovoorzitter Dendermonde en medezaakvoerder Abetec) koesteren alvast hoge verwachtingen. “Na de Voka Box in Gent wordt dit een nieuw huis en tweede thuis voor àlle Oost-Vlaamse ondernemers.” TEKST SAM DE KEGEL – FOTO WIM KEMPENAERS

4


Van links naar rechts: Geert Moerman, Jens Van Mol, Jef Wittouck en Roseline Van Damme.

O N D E R N E M E R S # 08

5


FOCUS

Wie bouwt of verbouwt, kent het fenomeen: bouwstress. Met dank aan onvoorziene omstandigheden en (te) krappe deadlines. Maar tegelijk hangt er verlangen in de lucht en zie je met wat verbeelding al de apotheose. Dat is niet anders wanneer Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen, één maand voor de opening van Voka Vaart zijn gasten gidst door de verschillende ruimtes, terwijl enkele stuka­doors nog druk in de weer zijn. “Links van het onthaal komt de koffiebar die luistert naar de naam Buenaventura, de belangrijkste havenstad aan de westkust van Colombia. Zestig procent van de Colombiaanse koffie-uitvoer verlaat het land via de haven”, vertelt hij. We ruiken de espresso al. Waarom investeren jullie net nu in een nagelnieuw, fysiek kantoor, terwijl heel wat bedrijven wellicht minder in bakstenen zullen investeren omdat

thuiswerk structureel een blijver wordt na de coronacrisis? Jef Wittouck: “Dit wordt veel meer een ontmoetingsplaats voor ondernemers dan een klassiek kantoor. Ik zou het zelfs geen kantoor noemen. Daardoor past het perfect in het Nieuwe Werken, waarbij Voka-medewerkers, leden-ondernemers en andere stakeholders hier zullen in- en uitloggen gedurende de dag en waarbij niemand nog een vaste werkstek heeft.” Waarom kozen jullie voor hartje Aalst als locatie en bijvoorbeeld niet voor Dendermonde of een andere stad? Geert Moerman: “Er zijn dertien centrumsteden in Vlaanderen, waaronder Aalst. In negen van die steden heeft Voka een regionaal trefpunt. Aalst is de op één na grootste stad van Oost-Vlaanderen en de vijfde van Vlaanderen naar inwoners. In het nabije verleden hadden we te veel kantoren om een ecosysteem te creëren,

Liquiditeiten nodig in uw bedrijf?

maar we wilden wel nabij zijn en geen headquarter-strategie voeren. Als je voldoende schaalgrootte wil creëren om een ecosysteem te creëren, dan kom je in ons werkingsgebied automatisch uit bij deze twee centrumsteden.” Jef Wittouck: “Ook voor mij is dit een no-brainer. De vroegere kantoren (in Gent, Aalst, Dendermonde en Oudenaarde, sdk) waren historisch gelinkt aan de lokale Kamers van Koophandel. Tijden veranderen, structuren en machtsverhoudingen evolueren, de inplanting van kantoren dus ook.” Jens Van Mol: “Als ondernemer in Aalst waren we tien jaar geleden al vragende partij voor deze hub.” Geert Moerman: “We hadden lang een kantoor in Aalst (eerst in Kasteel Ter Linden, nadien vlak bij de oprit van de E40, sdk),

Rendement op uw geld?

Wij kunnen u helpen via Sale & Rent Back operaties Vraag gratis naar uw mogelijkheden hieromtrent. Discrete afhandeling. No cure, no pay.

Beleg in vastgoed (4% à 8,5% netto huurrendement). Momenteel 28 investeringsdossiers in aanbieding (op aanvraag). Volledige discretie. Bel of mail ons voor een afspraak

09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke info@salenko.com www.salenko.com

Bedrijfsvastgoed - M & A marc.peeters@salenko.com

6


maar dat had een puur administratief karakter, het was geen ontmoetings- en inspiratieplek voor ondernemers.” Ligt deze nieuwe hub toch niet wat gevoelig bij ondernemers uit Dendermonde die binnenkort geen eigen uitvalsbasis meer hebben in de Ros Beiaardstad? Roseline Van Damme: “Ik begrijp dat dit gevoelig kan liggen bij Dendermondse ondernemers die mogelijks vrezen dat hun belangen niet meer behartigd zullen worden als Voka niet meer fysiek gevestigd is in Dendermonde. Maar die vrees is ongegrond. Hoe vaak verplaatsen wij ons naar Voka? Meestal verplaatst Voka zich naar de ondernemers of wordt een evenement op een externe locatie georganiseerd. Bovendien mag de inplanting van kantoren geen enkele impact hebben op de dienstverlening. De Vokamedewerkers hebben perfect bewezen dat ze ook hybride konden werken in coronatijd. Persoonlijk heb ik toen bijna dagelijks intens contact gehad met Vokamedewerkers. De dienstverlening van Voka hangt voor mij heel sterk af van het beleid van de bestuurders en regiodirecteurs. Die kanalen moeten altijd openstaan. Nu, waarom zouden we deze nieuwe hub niet omarmen? Voka heeft doordacht gekozen voor twee centrumlocaties in Aalst en Gent.” Geert Moerman: “Er zal altijd wel iemand opmerkingen hebben, maar op een bepaald moment hebben we een strategisch plan voor de Denderregio gemaakt, Tanara 2030, waarbij zowel de Dendermondse als Aalsterse ondernemers akkoord waren dat er veel meer een economische cluster ligt in de Denderregio dan bijvoorbeeld Aalst met Oudenaarde. Het feit dat Dendermondenaars en Aalstenaars elkaar graag teasen, is fijn en logisch omdat ze buren zijn.” Jens Van Mol: “Dit najaar gaat het Strategisch Plan Denderstreek, de opvolger van Tanara, van start. Het momentum is dus ideaal.”

Het Werfplein is een historische hotspot in Aalst. Al in 1298 is op deze plaats sprake van een loskade binnen de vestingmuren van de stad. De meest uiteenlopende goederen worden er geladen, gelost en gestapeld. In de 15de eeuw wordt de Werf jaarlijks door de stad tegen zogenaamde godspenninghen verpacht. De haven aan de Dender is stevig georganiseerd met warfmeesters en scroders. Voor het laden en lossen wordt een recht geheven dat voor elke soort koopwaar nauwkeurig vastligt. Wie hierbij speciale werktuigen nodig heeft, betaalt scrodeghelt. Schepen die aan de Werf aanmeren, dienen hun beurt af te wachten. Om uit te maken wie eerst geladen of gelost mag worden, gooit men kruis of munt. Aalsterse schippers genieten voorrang. Twee types van schepen doen de Aalsterse haven aan. Grote schepen die ‘up den meesten peghel (diepgang) varen’ hebben vier bemanningsleden aan boord. Kleine schepen of soyschepen een man minder. Zowel de grote als kleine schepen zijn volgens de huidige normen schuitjes met een tonnenmaat van resp. 22,5 en 14,5 ton… Rond de Werf en langs de gekanaliseerde Dender verrijzen in de 19de eeuw tal van industriële vestigingen, actief in de productie van textiel, mout en glucose. Het plein is dan een zeldzame open plek, begrensd door de grootschalige spinnerij Filature du Canal (nu het AC) en het mythische, geïndustrialiseerde Eiland Chipka. In het masterplan Stationsomgeving van architect Christian Kieckens krijgt het rond 2010 zijn huidige boeiende pleinvorm. Vandaag is het plein aan de Dender een bijzondere ontmoetingsplek voor mensen en evenementen. (JVG)

Geert Moerman: “Dit wordt niet het nieuwe kantoor voor Aalst, maar een hub voor de Denderstreek en bij uitbreiding is het een nieuw huis en een tweede thuis voor alle Oost-Vlaamse ondernemers. Al wie ondernemerschap een warm hart toedraagt is er welkom: beleidsmensen, docenten, publieke dienstverleners aan

De Werf: een eeuwig gonzende plek

O N D E R N E M E R S # 08

7


FOCUS

Geert Moerman, Jef Wittouck, Jens Van Mol en Roseline Van Damme kijken met vol vertrouwen naar de toekomst van Voka Vaart, de nieuwe hub aan de Dender in Aalst.

8


Is dat dé manier om deze hub echt te doen leven en bruisen? Geert Moerman: “Jazeker. Maar ook en vooral door de eigen collega’s hier te laten komen werken. Van de 50-tal medewerkers zullen er 10 à 15 regelmatig hier komen werken.” Roseline Van Damme: “Het zal heel belangrijk zijn om deze nieuwe hub permanent te promoten via alle mogelijke communicatie­ kanalen, zodat ondernemers weten dat ze even kunnen binnenwippen voor een koffie als ze in de buurt een afspraak

hebben, of als ze hier even willen cowerken. De ondernemers uit mijn regioraad (vnl. uit Dendermonde, Zele en Wetteren, red.) hebben de Voka-stek in Dendermonde nooit als een echte ontmoetingsplek gezien. Als je dit wil nastreven, dan moet je veel communiceren, zeker naar die leden die Voka Oost-Vlaanderen van iets minder nabij volgen of verderaf gelegen zijn.” Zijn studenten hier eigenlijk ook welkom? Geert Moerman: “In de Voka Box in Gent hebben we die vraag al verschillende keren gekregen.” Jef Wittouck: “Wij kregen die vraag ook al bij Christeyns, de vraag is groot.” Geert Moerman: “Om studenten te ontvangen zijn de ruimtes wat te beperkt. Dit wordt een ontmoetings-, inspiratie- en werkplek voor al wie ondernemerschap

een warm hart toedraagt, in de eerste plaats dus voor onze leden-ondernemers. We willen zo veel mogelijk stakeholders ontvangen. Denk ook aan ambitieuze start-ups die hier af en toe komen vergaderen. Daarom investeerden we ook in state-of-the-arttechnologie voor online en hybride events. Ook voor onze eigen lerende netwerken proberen we, waar mogelijk, onze eigen gebouwen te gebruiken. Dat is een vorm van branding, waarbij je een fysieke plek koppelt aan een organisatie.” Roseline Van Damme: “Bij Abetec is alle infrastructuur en technologie natuurlijk aanwezig en klanten komen heel graag naar ons eigen kantoor, maar soms is het inspiratievol om andere lucht op te snuiven. Als ik een bankier uit Aalst wil zien, zal ik zeker gebruikmaken van deze infrastructuur.” ▼

bedrijven, media, aspirant-ondernemers, jonge starters en scale-ups, ervaren rotten. De mini-ondernemingen van Vlaio gaan we ook housen. Of start-ups van de Aalsterse innovatiehub Health & Care Valley zijn evenzeer welkom. Er moet hier voortdurend een va-et-vient zijn.”

O N D E R N E M E R S # 08

9


Outsourcing Solutions: de strafste profielen voor jouw projecten Op zoek naar tijdelijk meertalig talent? Of je nu versterking zoekt voor een nieuw project of voor een tijdelijke vervanging van één van jouw medewerkers, Bright Plus biedt jou een kwalitatieve oplossing. We hebben namelijk een team van meer dan 350 Project Consultants en freelancers klaarstaan. Allemaal hebben ze ervaring in verschillende sectoren, de nodige knowhow en een brede set business skills die ze maar al te graag inzetten.

Op zoek naar talent? Contacteer Bright Plus Aalst Aalst@brightplus.be 053/76 61 30


Op wereldreis in Voka Vaart

Jef Wittouck: “Voor mensen uit Geraardsbergen ligt Aalst toch al ‘ver’ hoor. Die gaan eerder winkelen in Zottegem. Maar zoals eerder gezegd, elke Oost-Vlaamse ondernemer is hier meer dan welkom.”

Jens Van Mol: “Regiodirecteur Jan Van Gyseghem heeft er de voorbije jaren voor gezorgd dat er ook vertegenwoordigers van Geraardsbergen, Ninove en Zottegem vertegenwoordigd zijn in de regioraad Aalst. Dat is belangrijk.” Geert Moerman: “Onze twee Voka-hubs zijn ook het ideale tussenstation op weg naar en op terugweg van Brussel.” De ligging is inderdaad een van de troeven. Het is één van de meest zichtbare plaatsen in het hart van de stad, op een kruispunt van wegen, spoorweg en waterweg… Geert Moerman: “De ligging is super. Een aantal succesfactoren van Gent hebben we hier gekopieerd: een locatie in het centrum van de stad en bovendien vlak bij het station, een hippe omgeving, een plek waar je dus veel mensen kan ontmoeten op een spontane manier.” Roseline Van Damme: “Ik heb toch even gevloekt om hier te geraken, maar ik raakte verstrikt in het circulatieplan (lacht). Gelukkig is er een ondergrondse

Voka Vaart biedt een aantal gevarieerde werk- en meetingruimtes. Alle ruimtes dragen de naam van een plaats in de wereld met een belangrijke economische activiteit, gelegen aan een waterweg, stroom of zee. Voka Vaart ligt tenslotte ook aan de Dender. Op het gelijkvloers bevindt zich links van het onthaal de koffiebar met de veelbelovende naam ‘Buenaventura’. Op de eerste verdieping bevindt zich Yackandandah, een originele setting, ideaal voor creatieve sit-ins. Verder twee volledig uitgeruste vergader- en opleidings­lokalen – Suez en Panama - met telkens 15 plaatsen. De coworkingruimte Chipka ziet zowel uit op de Vaartstraat als op het binnenplein. In de kleine, gesloten lounge Wuhan kunnen vier personen terecht voor een rustig onderhoud. Voka beschikt in de ondergrondse parkeer­garage over tien eigen staanplaatsen en over een fietsenstalling. (JVG)

Hoe zullen de leden concreet deze infrastructuur kunnen huren? Geert Moerman: “Als een lid een afspraak heeft in de buurt of bij ons, kunnen ze eerst een koffie drinken in onze koffiebar. Als ze echt een zaaltje nodig hebben, vragen we natuurlijk om dit op voorhand te boeken. We bieden alle leden de kans om zowel in Gent als Aalst occasioneel deze ruimtes gratis te gebruiken voor een strategische sessie of om een topklant te ontvangen, ten belope van het tarief van hun lidmaatschap. Sommige leden gaan deze infrastructuur dus een aantal keer gratis kunnen gebruiken. In Gent zijn onze zalen trouwens voortdurend (over)bezet, zo hoort het ook. We hebben zwaar ingezet op een fancy en cosy interieur. Ik besef wel dat het een uitdaging wordt om ook leden uit pakweg Geraardsbergen en Ninove naar hier te loodsen.”

O N D E R N E M E R S # 08

11


FOCUS

parking voorzien met tien staanplaatsen en zijn er ruime publieke parkeervoorzieningen in de onmiddellijke omgeving (Postsite, De Burcht, Station, Hopmarkt op max. 7 min. Lopen, sdk). Maar er moet zeker goed gecommuniceerd worden over de beste routes naar deze hub. Want de meeste ondernemers rijden nog steeds met de auto van a naar b.” Wat ook mag gezegd worden: Aalst is fel van gedaante veranderd de jongste tien jaar via vooruitstrevende stadsvernieuwing… Jef Wittouck: “Aalst was nog niet zo lang geleden een stad die aan het verpauperen

was en straalde dat ook uit. Die perceptie is helemaal gekeerd.” Geert Moerman: “Aalst heeft altijd een beetje geworsteld met zelfonderschatting, terwijl er hier veel ten goede is veranderd. Daar willen we als bedrijvenorganisatie mee een vliegwiel in zijn.” Jens Van Mol: “Op een bepaald moment was Aalst wellicht de stad met de minste schulden, maar dat betekende evenzeer dat er gedurende twintig jaar totaal niet meer was geïnvesteerd. Ondertussen zie je in het straatbeeld gewoon de verandering. Kijk maar naar het administratief centrum

Boek Vaartmakers: sterk ondernemerschap in de Denderregio in 90 portretten

In dit boek maakt u kennis met 90 opmerkelijke Vaartmakers in de Denderstreek. Auteur Jan Van Gyseghem: “We tonen ze via unieke beelden en verrassende portretten, boordevol feiten en cijfers. Omdat het belangrijk is dat iedereen ondernemerschap naar waarde schat en steunt. Want ondernemingen zijn de belangrijkste groeimotor van onze economie en ze financieren in aanzienlijke mate onze welvaartsstaat. Aan het boek is ook een expo gekoppeld van 15 oktober tot 21 november 2021. We zullen ook 20 foto’s permanent op groot formaat in het nieuwe kantoor Voka Vaart hangen.” (SDK) Vaartmakers is een uitgave n.a.v. de opening van Voka Vaart. Auteur: Jan Van Gyseghem, fotografie: Wim Kempenaers. Zie ook p. 9

12

van de Stad Aalst (de naaste buren van Voka Vaart, sdk) of naar de prachtige stads­ bibliotheek Utopia.” Geert Moerman: “Voka Vaart, een ontwerp van architect Stéphane Beel, is ondergebracht in een ruimer project van binnenstedelijke ontwikkeling ‘De Werf’, met appartementen, assistentiewoningen, commerciële ruimtes, kinderdagverblijf en ondergrondse parkeergarage. De witte blokken zijn als het ware ‘monolieten’ in het landschap.” Jens Van Mol: “Wisten jullie dat ik hier als tiener naar de carnavalsstoet kwam kijken vanuit het kantoor van Skill BuilderS, dat mijn mama exact op deze plek opstartte. Later was dit dan onze uitvalsbasis om enige bakken bier te stapelen (barst in lachen uit). Geert Moerman: “We zullen je moeder dan maar meteen ereburger van dit kantoor maken zeker?” (hilariteit alom) Kozen jullie ook voor deze locatie omdat ze midden heel wat stakeholders ligt: de overheid (AC Aalst), federale en Vlaamse administraties? Geert Moerman: “(fijntjes) We hebben al gegrapt met de burgemeester over wie wie gaat controleren. We werken heel graag samen met steden en gemeenten, maar ze kunnen zelf geen lid meer worden. We willen altijd onze freedom of speech behouden.” Tot slot, wie gaat deze hub leiden? Geert Moerman: “Wie leidt de Voka Box in Gent? De leiding over onze kantoren is niet toegespitst op één persoon. Als je een gebouw wil doen leven, is dat niet gekoppeld aan één figuur, integendeel. Verschillende mensen zijn verantwoordelijk voor ledenrelaties, belangen­ behartiging, netwerkactiviteiten, facility, onthaal, etc…We beheren onze werking vanuit twee hubs of ecosystemen waarbij elk individu zijn verantwoordelijkheid heeft.” Jef Wittouck: “We willen wel een vernieuwde aandacht aan de regiowerking in Aalst geven, want dat is nodig. Je hebt een animator nodig die daarvoor zorgt. Regiodirecteur Jan Van Gyseghem heeft hier doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd. We moeten dit verder uitbouwen en verzilveren.”


Voka bedankt zijn partners

O N D E R N E M E R S # 08

13MAANDAG 18 OKTOBER Naar een toekomstplan voor de Denderstreek Ontbijtgesprek met Bart Wallays (SOLVA) en Wim Adriaens (VDAB).

‘Dender’ende Plato alumni drink Naast een bezoek aan Voka Vaart en een tentoonstelling over de Aalsterse bedrijven, luisteren we naar het verhaal van enkele rasechte Platonisten. Een uitgelezen kans om nog eens te netwerken met ondernemers uit de streek.

Stamgasten Invloedrijke sprekers hoeven niet altijd voor een auditorium te staan. Waarom zou je ze niet gewoon kunnen ontmoeten op café? Wel, daar zorgt Jong Voka voor! Stamgasten is een inspiratie-evenement waarbij ervaren ondernemers hun verhaal brengen en tips en tricks meegeven aan jonge ondernemers.

DONDERDAG 21 OKTOBER Duaal leren in de ruwbouw

DINSDAG 19 OKTOBER

Topic van deze sessie is communicatie: sociale media, branding van duaal leren, verschillende doelgroepen bereiken.

Infosessie ATA-carnet voor tijdelijke uitvoer

#WelkomBijVokaVaart

Heb je binnenkort een event, reportage of (sales)meeting in het buitenland (buiten de EU) en wil je de douanedoorgang eenvoudiger en sneller laten verlopen? Maak dan gebruik van het ATA-carnet, jouw paspoort voor tijdelijke uitvoer.

Het kennismakingsmoment voor ondernemers met ons nieuwe kantoor en collega-ondernemers.

WELT Workshop: Interculturele communicatie Een workshop boordevol tips en inspiratie om frustaties en conflicten op de werkvloer te vermijden, gegeven door Arteveldehogeschool.

Vaart in digitalisering Digitalisering verandert het ondernemerschap ingrijpend. Heel wat kmo’s handelen of communiceren wel digitaal, maar vaak op een ongecontroleerde manier. Tijdens deze netwerksessie delen o.a. SBS Skill BuilderS, Deloitte en Dieter Somers (Senior Advisor - Digital Transformation bij Voka) enkele interessante inzichten.

WOENSDAG 20 OKTOBER Breakfastclub - What’s new in Aalst?

VRIJDAG 22 OKTOBER Hybride sales, een niet te missen trend De wereld is op een jaar tijd gigantisch veranderd. Hybride sales is het nieuwe normaal. Het gaat om een mix tussen virtueel verkopen en face-2-facegesprekken. De toekomst is aan de bedrijven die de verandering omarmen en bereid zijn het roer om te gooien. Maak dus nu je eigen hybride salesplan onder professionele begeleiding van een inspirerende salesexpert.

KickOff Bryo StartUp Als startende ondernemer ervaar je snel dat er heel wat uitdagingen komen kijken bij het uitbouwen van een succesvolle start-up: Je wilt je vaardigheden verscherpen en verdiepen, je wilt je zakelijk netwerk uitbouwen, je hebt nood aan een klankbord en een frisse kijk op je groeistrategie. Kortom, je hebt een passie voor ondernemen?

Vijf starters uit Aalst komen hun verhaal pitchen en staan te popelen om jouw feedback te krijgen. Wil jij er ook graag bij zijn? Zet jouw wekker dan extra vroeg!

Netwekkers Nog voor de werkdag aanvangt, verzamelen we met een groepje ondernemers bij de nieuwe Voka-hub in Aalst. We starten in alle vroegte met een smakelijk ontbijt en daarna gaan we actief aan het (net)werk.

MEER INFO: Neem dan een kijkje op onze overzichtspagina:

Digital Marketing Lab: social media content II Hoe succesvol content creëren op social media. O N D E R N E M E R S # 08

15


BREEDBEELD

Nieuwe Sluis staat in de steigers Met de komst van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zullen grotere zeeschepen richting Gent kunnen varen via het Kanaal Gent-Terneuzen. De sluis is geschikt voor schepen tot 15 meter diepgang. Dat zal voor economische meerwaarde én jobs zorgen in North Sea Port. In 2023 zal het eerste schip erdoor varen. De aanleg ervan is een gigantisch project en is nu in volle constructie, goed voor 300.000 m³ beton, 32.000 ton betonstaal en 60.000 ton staal voor de buispalen, damwanden, deuren en bruggen. Ook wordt 9,5 miljoen m³ grond gebaggerd. Cijfers om van te duizelen… TEKST SAM DE KEGEL – FOTO NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

16


O N D E R N E M E R S # 08

17


DOSSIER

HAVENBEDRIJF NORTH SEA PORT HEEFT FORSE AMBITIES VOOR DE VERDERE ONTWIKKELING ALS EUROPESE HAVEN

Haven en goed [maar alles kan beter] ‘Connect 2025’, zo heet het nieuwe strategisch plan van het havenbedrijf North Sea Port. Mét drie kerntaken, zeven speerpuntsectoren en acht programma’s. Wanneer dit blad verschijnt, keuren de Vlaamse en Nederlandse aandeelhouders alle plannen normalerwijze goed. Een korte rondvaart. TEKST SAM DE KEGEL - BRON & FOTO NORTH SEA PORT

18


“Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is, kan het havenbedrijf de ambities van de aandeelhouders waarmaken” DAAN SCHALCK, CEO NORTH SEA PORT

O N D E R N E M E R S # 08

19


DOSSIER

Als Europese top tien haven wordt North Sea Port geconfronteerd met forse uit­dagingen én kansen op het vlak van energie­transitie, circulaire economie, klimaat, logistieke keten, haveninfra­ structuur en digitalisering. Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Het haven­ bedrijf neemt deze uitdagingen op en wil de verbindende factor, dé connector, zijn. Dit strategisch plan maakt daarvoor duidelijke keuzes die aan de aandeel­houders en omwonenden vertrouwen geven in de koers van North Sea Port en zekerheid bieden voor de grote investeringen van bedrijven.” Het havenbedrijf zal drie kerntaken behartigen, de klant centraal zetten, zich richten op zeven speerpuntsectoren en 20

acht programma’s uitrollen om het plan te realiseren. Daan Schalck: “Als connector willen we richting 2025 concrete resultaten met een maatschappelijke meerwaarde boeken. We realiseren 150 hectare voor de circulaire economie, bouwen het hergebruik van CO₂ verder uit, groeien verder uit tot dé waterstofcluster van West-Europa, zetten in op een versterking van de elektrificatie, verduurzamen de logistieke keten, bouwen infrastructuur in samenspraak met bedrijven en overheden en gaan voor meer digitalisering.”

bedrijventerreinen en haveninfrastructuur is de eerste. Daarnaast stelt het havenbedrijf nautische dienstverlening ter beschikking zoals scheepvaartbegeleiding. Een derde – bijzondere – taak is die van ‘connector’: de verbindende regisseur in het havengebied. Het uitbouwen en verder invullen van deze rol vormt de rode draad in het strategisch plan en is één van de acht programma’s om het te realiseren.

DRIE KERNTAKEN

Het havenbedrijf wil zich onderscheiden in klantpartnerschap. Dit is dus verschillend van datgene waar de meeste zeehavens voor kiezen: zo laag mogelijke kosten

Het havenbedrijf neemt de komende vijf jaar verder zijn drie kern­ taken op. Het aanbieden van vrije

KLANT CENTRAAL EN INZETTEN OP ZEVEN SECTOREN


ACHT PROGRAMMA’S OM HET STRATEGISCH PLAN TE REALISEREN

waardeketens

Het havenbedrijf wil tegen 2025 minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten aantrekken en een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben. De markt voor circulaire projecten is groot en groeit snel. Daardoor kan het haven­ bedrijf net die circulaire activiteiten selecteren die een verrijking vormen. Hiervoor voorziet het havenbedrijf in voldoende ruimte en de juiste infrastructuur. Klanten worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten – afval wordt grondstof. En er wordt gezocht naar nieuwe partijen zoals kennisinstellingen en start-ups die kunnen bijdragen aan de circulariteit. voor de klant of koploper in een bepaald marktsegment zijn. Het wil hiermee aansluiten bij de specifieke behoeften van de bedrijven. Daarom zoekt het havenbedrijf groei in zeven speerpuntsectoren: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde. Ook de wijze waarop het havenbedrijf wil omgaan met omwonenden van het havengebied en inwoners van de regio past binnen de filosofie van klantpartnerschap: in contact zijn, met oog voor elkaars belangen en op zoek naar consensus. Klantpartnerschap betekent bovendien krachtige allianties realiseren waarin elke partner doet waar hij goed in is.

2 Investeren in

energieprojecten

Energie wordt een volwassen cluster in North Sea Port. Bedrijven gebruiken nu veel energie, maar moeten straks klimaatneutraal opereren. Het havenbedrijf wil hen daarin bijstaan. Op korte en middellange termijn wordt er vooral gemikt op waterstof, groene stroom en warmte-uitwisseling. De grote lokale vraag naar waterstof en de gunstige centrale ligging in WestEuropa ondersteunen de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. Tegen 2025 wordt er in het

havengebied jaarlijks 500 MW aan groene stroom omgezet in waterstof. De realisatie van een hoogspanningsnetwerk en de aanlanding van wind op zee zijn daarvoor noodzakelijk. Elektrificatie maakt bovendien scheepvaart met walstroom mogelijk. Warmte-uitwisseling tussen bedrijven wordt gestimuleerd, maar het haven­bedrijf beperkt zichzelf wel tot zijn kerntaak: het beschikbaar stellen van de nodige infrastructuur.

3 Investeren in klimaat De totale CO₂ -uitstoot in de haven bedraagt 21,5 miljoen ton per jaar. Het streefdoel is om tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO₂ per jaar af te vangen. Daarvoor wordt er 50 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd. Voor de afvang, de opslag en het her­ gebruik van CO₂ brengt het havenbedrijf klanten, nutsbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen.

4 Sterke logistieke ketens De haven mikt op een daling van het aandeel wegvervoer in de modal split. Dit gebeurt – ondersteund door digitalisering – door de bundeling van goederenstromen, meer samenwerkingen en ontbrekende of minder betrouwbare schakels in de logistieke ketens aan te pakken. ▼

1 Investeren in circulaire

O N D E R N E M E R S # 08

21


DOSSIER

North Sea Port is als een van de grootste havengebieden ter wereld uitzonderlijk goed gelegen in West-Europa. North Sea Port staat voor duurzaam en efficiënt transport. Het ligt immers op het kruispunt van vervoer via zeevaart en achterlandverbindingen via spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen. En het gebied maakt deel uit van enkele Europese transportcorridors.

5 Toekomstbestendige infrastructuur

In het voorjaar van 2023 zal de Nieuwe Sluis in Terneuzen operationeel zijn (zie ook p. 16). Om nadien grotere schepen richting Terneuzen en Gent te laten varen, worden de nodige aan­ passingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen voorbereid. Tegen 2025 kunnen New Panamaxschepen tot 15 meter diepgang achter de sluis gelichterd worden en kunnen schepen tot 45 meter breed zonder nautische vertragingen doorvaren tot aan het Rodenhuizedok.

“Het havenbedrijf wil tegen 2025 minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten aantrekken en een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben”

6 Data community Het havenbedrijf gaat samen met de bedrijven tegen 2023 het ‘North Sea Portal‘ uitwerken. Het snel en veilig uitwisselen van data – ook de data van het havenbedrijf – draagt bij tot het verhogen van efficiëntie en synergie. Ook hier is het havenbedrijf vooral connector en wordt er gezocht naar de samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Tegen 2025 is ook het eigen havenmanagementsysteem volledig gedigitaliseerd.

7 Samen met de omgeving Het havenbedrijf wil laten zien wat het doet, wil enkel projecten ondernemen waarvan de maatschappelijke meerwaarde is aangetoond, wil zichtbaar werken aan natuurherstel en zelf het goede voorbeeld geven. Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is, kan het havenbedrijf de ambities van de aandeelhouders waarmaken: veiligheid, een goede gezondheid, vlotte mobiliteit en voldoende natuur zijn belangrijke maatschappelijke waarden. Het bedrijf gaat voor deze ‘licence to operate’ continu in gesprek met de omgeving: bedrijven, overheden en omwonenden.

8 Connector van samenwerkende partijen

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een betere spoorontsluiting (Rail Ghent Terneuzen) en wordt de Seine-Schelde-verbinding verder verbeterd om met schepen van 4.500 ton tot in Parijs te kunnen varen. De ringweg R4 West en Oost rond Gent wordt ook verder aangepast met het oog op veiliger en efficiënter verkeer. Toekomstbestendige haveninfrastructuur is niet alleen veilig, betrouwbaar en efficiënt, maar moet ook goed worden gebruikt. Bij investeringen in infrastructuur (zoals terreinen, kaaien en wegen) wil het havenbedrijf de bedrijven goed aanhoren.

22

In 2025 is het vanzelfsprekend dat het haven­ bedrijf de rol van connector vastneemt en gewaardeerd wordt voor de wijze waarop dit gebeurt. Of het nu gaat om energietransitie, het sluiten van kringlopen, klimaatinvesteringen, sterke logistieke ketens, haveninfrastructuur of digitalisering, geen enkel bedrijf of overheid kan dit alleen. Samenwerking is broodnodig, ‘Together Smarter’ is niet voor niets de baseline van North Sea Port. Het havenbedrijf is als een spin in een web erg goed geplaatst om de uitdagingen te agenderen en de nodige connecties tussen partijen te leggen om tot oplossingen te komen. Naast andere havens, bedrijven, overheden en omwonenden zijn ook de bedrijven belangrijke partners voor het beheer van publieke infrastructuur.


Your grains are in good hands Euro-Silo, gelegen in de haven van Gent, is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen, zaden en derivaten.

Euro-Silo NV

Sifferdok

Rodenhuizedok

www.eurosilo.be

John Kennedylaan 19

Pleitstraat 3

info@eurosilo.be

9000 Gent

9042 Gent

T +32 9 251 21 41

Port number 0965A

Port number 4750A


DOSSIER

Er beweegt wat in de haven Een Gentse ring op niveau, veilig fietsverkeer in North Sea Port, meer transport via het spoor: in oktober 2019 formuleerden we twaalf vaak complexe uitdagingen of ‘werken’ voor het 60-kilometer-lange havengebied van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Jan Geers, manager belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen, geeft twee jaar later een update van vijf dossiers die volop in beweging en/of brandend actueel zijn. TEKST SAM DE KEGEL - FOTO WIM KEMPENAERS

DOSSIER 1: Een Gentse ring op niveau DE KERN VAN DE ZAAK De Gentse ring R4 is enorm belangrijk voor de havenondernemingen, maar heeft ook een bovenlokale functie. Aan de oostelijke en westelijke zijde zijn er nog verschillende gelijkgrondse kruispunten. Die zorgen voor onveilige verkeers­ situaties en belemmeren vlot doorgaand verkeer. Daarom moet de R4 omgevormd worden tot primaire weg, zonder gelijkgrondse kruispunten. Nog 18 knooppunten moesten in 2019 worden aangepakt, een project van in totaal 900 miljoen euro. Drie werven worden ondertussen versneld uitgevoerd: aan Euro-Silo in Oostakker

komt een ‘turboverkeersplein’ tegen het najaar van 2022. Deze ‘turborotonde’ lijkt op een rotonde, maar verschilt ervan in die zin dat er verkeerslichten voorzien worden en dat elke rijrichting een aparte rijstrook ter beschikking heeft. Het verkeer wordt aangestuurd volgens het principe van de ‘groene golf’, waarbij bestuurders hun beweging over het plein volledig in één keer kunnen afronden. Het wordt een primeur voor ons land, in de buurlanden zijn wel al turboverkeerspleinen met succes geïmplementeerd. Het is een type kruispunt dat zijn nut heeft bewezen, maar dat enkel mogelijk is waar veel ruimte beschikbaar is. Het project zal zo’n 20 miljoen euro kosten, gefinancierd door de Vlaamse overheid en een klein stukje door de Provincie Oost-Vlaanderen en Farys. Daarnaast zijn

De turborotonde aan Euro-Silo in Oostakker is in volle aanbouw.

twee fietsbruggen in aanbouw. Eén in de Hoogstraat in Evergem en één aan de ovonde in Wippelgem. Jan Geers: “Voka/VeGHO pleit al jaren voor deze prioriteit nummer 1. Na een lang voortraject beginnen de resultaten nu zichtbaar te worden.” De overige vijftien projecten worden samengebracht in één groot project. Om de investering te kunnen spreiden over verschillende begrotingen, wordt een publiek-private samenwerking opgezet: een privaat consortium zal volgens het principe DBFM (design-build-finance-­maintain) alle werken uitvoeren, de Vlaamse overheid zal deze investering gespreid over 30 jaar afbetalen. De Werkvennootschap werd opgericht om dit soort complexe opdrachten te coördineren. Dit jaar werd de opdracht toegewezen en worden alle administratieve, financiële en juridische stappen gezet. De werken starten in 2022 en zullen duren tot 2027. Het komt er op neer dat de hele Kennedylaan tussen Gent en Zelzate in de volgende jaren omgebouwd zal worden. Alle kruispunten op die laan maken dan plaats voor op- en afritten en aangepaste fietsroutes. Jan Geers: Het gehele project is aanbesteed, maar daarom nog steeds niet zeker. Zo is er vanuit Zelzate veel oppositie tegen de omvorming van de doorgang in de gemeente en dat is spijtig. Er zijn meer positieve punten dan negatieve. Het economisch belang van dit project is in elk geval niet te onderschatten.” Meer info op www.r4wo.be

24


Fietspendelaars moeten vaak ogen op hun rug hebben in North Sea Port. Vaak scheren ze rakelings langs vrachtwagens.

Dossier 2: Vlot en veilig met de fiets naar de haven DE KERN VAN DE ZAAK Ook voor woon-werkverkeer moet het havengebied goed ontsloten zijn. Hierin speelt de fiets een belangrijke rol. Uit de mobiliteitsenquête van Voka/VeGHO uit 2017 bleek al dat meer dan 20% van de werknemers in de haven regelmatig de fiets gebruikt, een verdubbeling t.o.v. een aantal jaren terug. Daarenboven toonde de bevraging dat de fiets nog veel meer potentieel heeft. Bedrijven doen ook al heel wat om fietsen aan te moedigen. Jan Geers: “Voka/VeGHO pleit voor veilige en vlotte verbindingen, van de voordeur tot aan de bedrijfspoort. Ondertussen hebben we alle knelpunten in kaart gebracht en we willen dat die nu aangepakt worden. Zo kunnen we nog meer mensen op de fiets krijgen en vooral iedereen veilig op de werkplek krijgen.”

Op p. 48 (impact) ontdek je alle knelpunten én mogelijke oplossingen.

O N D E R N E M E R S # 0 8 25


DOSSIER

DOSSIER 3: meer transport via spoor DE KERN VAN DE ZAAK Heel wat kades, terminals en bedrijventerreinen in North Sea Port zijn uitgerust met sporen en sporenbundels, met aansluiting op het Europese spoornetwerk. Momenteel worden vanuit onze haven al meer dan 7 miljoen ton goederen per jaar per spoor vervoerd, goed voor 10% van alle goederen. Meer en meer bedrijven leggen verbindingen in, maar er zijn ook structurele maatregelen nodig om het spoor als modus op de rails te krijgen.

Goederen via het spoor vervoeren heeft nog veel potentieel in North Sea Port.

Om het percentage transport via het spoor te verhogen, vroeg Voka/VeGHO twee zaken in oktober 2019. Eén: verdere investeringen in spoorinfrastructuur: een uitbreiding van de capaciteit op de terminals, verbindingen binnen North Sea Port en met de andere havens. Twee: de bestaande capaciteit beter benutten door bundeling van stromen in een

flexibele dienstverlening. Jan Geers: “Er is heel wat in beweging rond goederenvervoer over het spoor. Voka/VeGHO ondersteunt de vraag van Infrabel voor extra middelen en we onderschreven de visie uit de rail roadmap die met 20 actoren uit de logistieke sector opgemaakt werd.” De aanleg van spoorinfrastructuur is in hoofdzaak federale materie, maar North Sea Port rekent op een combinatie van overheden. Het gaat bovendien om grensoverschrijdende projecten. Ook Europa zal hier zeker een rol in spelen. In het kader van het ‘Trans-European Transport Network’ (TEN-T) heeft Europa negen transportcorridors gedefinieerd waarvoor werkplannen werden ontwikkeld. North Sea Port is gelegen op twee van de spoorverbindingen: de verbinding Gent-Terneuzen maakt deel uit van de Noordzee-Middellandse Zee corridor. De verbinding Vlissingen-Antwerpen ligt op de Rijn-Alpen corridor. Aangezien het om missing links gaat in de plannen van

uw hydraulische slangen meteen hersteld! 0495 53 55 20

afrikalaan 289 - 9000 Gent www.vandecalseyde.com info@vandecalseyde.com

26


Simulatie van de nieuwe Meulestedebrug. Dit jaar zijn de werken effectief gestart. © De Vlaamse Waterweg

Europa, zullen de lokale overheden kunnen rekenen op Europese cofinanciering. Jan Geers: “Goederen via het spoor vervoeren heeft nog potentieel. Om een verdubbeling voor elkaar te krijgen tegen 2030 is er ook nog veel werk aan de winkel. Zo zal het investeringsbedrag voor North Sea Port van 13 miljoen euro naar 143 miljoen moeten opgetrokken worden en zullen ook de andere actoren in de keten moeten bijdragen. Denk maar aan doorgedreven digitalisering en de juiste ondersteuning om goederenvervoer op de rails te krijgen.”

DOSSIER 4: Een nieuwe Meulestedebrug DE KERN VAN DE ZAAK Meulestedebrug is een cruciale toegang tot de haven en verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven. De huidige brug is 65 jaar oud en tot op de draad versleten. In 2019 vroeg Voka/ VeGHO om het aftandse stuk mobiliteits­ erfgoed eindelijk een plaats te geven in een of ander museum en te starten met de bouw van een nieuwe brug. Ondertussen is dit dossier volop in beweging. Op basis van de verkregen

omgevingsvergunning werden in 2020 de contracten voor de effectieve bouw in de markt gezet en zijn de werken begin 2021 gestart. Deze werken zullen gefaseerd verlopen over meer dan drie jaar. De totaalkost wordt geraamd op 22 miljoen euro.

maar minister Peeters heeft het definitief gemaakt. Vanaf januari 2022 zullen de veranderingen ook echt zichtbaar worden en dat is een uitstekende zaak. De nieuwe brug zal bedrijfszeker zijn, vlotter verkeer toelaten en ook veiliger ingedeeld zijn.”

De nieuwbouw van de Meulestedebrug steunt op een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Stad Gent en Farys. Het dossier kent reeds een lang voortraject waarbij niet enkel de brug werd ontworpen maar ook voorzien wordt in wegeniswerken, rioleringswerken, fietsverbindingen en een herinrichting van de omgeving. Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen: één brugklap voor elke rijrichting, met op elk deel twee rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai is er ook een onderdoorgang voor fietsers voorzien.

DOSSIER 5: Sifferverbinding

De nieuwe brug (een zogenoemde “delta-­ basculebrug”) werd zodanig ontworpen dat tijdens de bouwfase de hinder voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer beperkt kan worden. Jan Geers: “Het heeft voeten in de aarde gehad en de uiteinde­ lijke beslissing heeft tijd nodig gehad,

DE KERN VAN DE ZAAK Voka pleit al jarenlang voor de zogenoemde Sifferverbinding, een nieuwe oeververbinding tussen de R4-oost in Oostakker en R4-west in Evergem. Dat zou o.m. betekenen dat er een tunnel van 1.3 kilometer zou komen tussen Euro-Silo bij Oostakker en de ring in Evergem, onder de haven. Het grote voordeel daarvan zou zijn dat het doorgaande verkeer in het zuidelijke havengebied niet meer via de Meulestedebrug en de Vliegtuiglaan zou moeten rijden. Maar voorlopig is daar geen draagvlak voor, noch de centen. Jan Geers: “De Sifferverbinding is nog steeds een project dat amper op de tekentafel ligt en dat is spijtig. Met alle grote werken die op stapel staan in en rond Gent wordt de Sifferverbinding de volgende missing link. Wij zullen dit dossier dan ook onder de aandacht blijven brengen.” O N D E R N E M E R S # 08

27


Staal heeft altijd centraal gestaan in de menselijke vooruitgang. En staal zal ook in de toekomst belangrijk blijven omdat het sterk, duurzaam, voor een circulaire economie. ArcelorMittal wil een voortrekkersrol opnemen in de ontwikkeling van technologieën die een wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie moeten ondersteunen en mogelijk maken. Slimmer staal maken voor een betere wereld dus. Daarom zoeken wij klimaatgeeks die ‘state of the art’-projecten ontwikkelen om onze doelstelling te realiseren.

Meer info: belgium.arcelormittal.com/green-engineer

28


Beeld van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. In 2023 is ze klaar voor gebruik.

NORTH SEA PORT ZET IN OP CIRCULAIRE ECONOMIE

Gluren bij de havenburen Drie jaar geleden fuseerden Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en de haven van Gent tot North Sea Port. Op die manier zette de fusiehaven zich op de Europese kaart, want de zeehaven is met een lengte van 60 km en een oppervlakte van bijna 10.000 ha de derde grootste van Europa, gemeten in toegevoegde waarde. North Sea Port is ook een uniek grensoverschrijdend project dat Nederlandse en Belgische bedrijven dichter bij elkaar brengt. We gingen ‘gluren bij de buren’ en brachten een bezoek aan de kunstmestfabriek Yara, de producent van eco-grondstoffen Heros en multidisciplinair aannemingsbedrijf Sagro. TEKST DIRK VAN THUYNE O N D E R N E M E R S # 08

29


DOSSIER

YARA [Sluiskil] “Op een verantwoorde wijze de wereld voeden en tegelijk de planeet beschermen”

Kunstmestproducent Yara Sluiskil verminderde de CO2-uitstoot in 2020 met 63 procent ten opzichte van 1990.

Gezond, betaalbaar en veilig voedsel voorzien voor iedereen op onze aardbol. Dat is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Dankzij het internationale netwerk, de uitgebreide knowhow en meer dan 100 jaar ervaring is het Noorse Yara goed geplaatst om deze doelstelling te verwezen­lijken. “De missie van Yara is even eenvoudig als ambitieus: op een verantwoorde wijze de wereld voeden en tegelijk de planeet beschermen”, zegt Michèle Koch, communicatiespecialist bij Yara Sluiskil. “Dankzij de hoogwaardige gewasvoeding die we bij Yara produceren, kunnen we via precisielandbouw de opbrengst van het gewas verhogen, de productkwaliteit verbeteren en de impact op het milieu verminderen.” 30

Naast stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën verlaten nog heel wat andere producten de site in Sluiskil. “We produceren CO2 voor de bubbels in frisdrank en bier, droogijs waarop bijvoorbeeld vaccins worden bewaard en we leveren ten slotte ook CO2 aan de glastuinbouw als groeistof”, aldus Michèle Koch.

BELANG VAN DIEP WATER Al sinds 1929 heeft het kunstmestbedrijf een stek in de havenzone van Terneuzen. Dat is niet toevallig, want er stond toen al een cokesfabriek en het cokesovengas is – na zuivering – een ideale grondstof voor de productie van ammoniak, één van de basisbestanddelen om kunstmest te

maken. In 1966 schakelde het bedrijf over van cokesgas op aardgas. In 1979 kwam het bedrijf in handen van de Noorse, inmiddels beursgenoteerde, gigant Norsk Hydro. Vijfentwintig jaar later splitste het bedrijf zijn kunstmestactiviteiten af in het zelfstandige Yara International dat wereldwijd in meer dan 60 landen vestigingen heeft, zijn producten in ruim 160 landen verkoopt en 17.000 medewerkers heeft, waarvan 680 bij Yara Sluiskil. De ligging aan het kanaal Gent-Terneuzen is van cruciaal belang voor Yara. Aan de ene kant is de site via de Westerschelde verbonden met de Noordzee, aan de


CO2-REDUCTIE De laatste jaren staat Yara onder druk omdat het één van de grootste CO2uitstoters van Nederland is. “We doen ons best om zo duurzaam mogelijk te produceren, maar een dergelijke fabriek kun je niet in één, twee drie ombouwen”, benadrukt Gijsbrecht Gunter, manager externe relaties & communicatie bij Yara Sluiskil. “We hebben echter al heel wat vooruitgang

geboekt. Ten opzichte van 1990 hebben we vorig jaar onze CO2-uitstoot al kunnen verminderen met 63 procent en dat terwijl de productie in diezelfde periode ruimschoots is verdubbeld. Maar de lat ligt nog hoger. Tegen 2030 willen we naar min 85 procent gaan.” Het bedrijf tekende daartoe een driesporen­ beleid uit. “In de eerste plaats passen we onze bestaande installaties aan”, zegt Gijsbrecht Gunter. “Daarnaast willen we CO2 die we nu al afvangen in zuivere vorm per schip naar lege gasvelden transporteren en daar opslaan. Een laatste piste om onze CO2-uitstoot te verlagen, bestaat erin om water – door elektrificatie – om te zetten in groene waterstof. Die kunnen we dan weer gebruiken voor de productie van ammoniak, het hoofdbestanddeel van kunstmeststof. Een andere toepassing van die ammoniak is als brandstof voor schepen.”

VOORDELEN VAN DE FUSIE De fusie tussen Zeeland Seaports en de haven van Gent had een niet onbelangrijke impact op de bedrijven in de havenzone. Gijsbrecht Gunter ziet alvast heel wat voordelen: “Dankzij de fusie is North Sea Port natuurlijk opgeklommen in de ranking van havens, maar ook de organisatie staat een stuk steviger en de financiële slagkracht is groter geworden. Interessant is ook dat het havenbedrijf zwaarder weegt op grensoverschrijdende thema’s zoals de doortrekking van de spoorlijn tussen Gent en Terneuzen. Er is eindelijk schot gekomen in dit al jaren aanslepende dossier. Dat is ook niet on­ logisch, want eigenlijk vormen de gebieden aan beide zijden van de landsgrens de facto een eenheid.” ▼

andere kant zijn er via het kanaal goede aansluitingen naar de belangrijkste Europese rivieren en kanalen. “Op ons terrein staan fabrieken die wat betreft veiligheid, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid tot de top van de wereld behoren. Dat het bedrijf aan diep water ligt, is een belangrijke troef. Per jaar verladen we meer dan 5 miljoen ton eindproduct. Minstens 80 procent daarvan gebeurt via schepen”, aldus Michèle Koch.

O N D E R N E M E R S # 08

31


DOSSIER

SAGRO [’s-Heerenhoek/Vlissingen] “De principes van de circulaire economie zitten historisch in ons DNA”

Paul van Veldhuizen, commercieel manager bij Sagro: “Ons doel is om 99 procent van het afval een nuttige bestemming te geven.”

Midden de jaren 60 van vorige eeuw startte de familie De Jonge een sloopbedrijf op. Met handenarbeid en enkele eenvoudige hulpmiddelen brak de oprichter schuurtjes, huizen en zelfs een kerk af. Aan ondernemerschap geen gebrek, al snel breidde hij de activiteitenportefeuille uit met aannemerswerk. Ook zijn kinderen Raoul en Marcel – die op vandaag het bedrijf leiden – zijn uit hetzelfde hout gesneden en hebben de blik continu op de toekomst gericht. Dankzij hun inzet is Sagro uitgegroeid tot een verticaal geïntegreerde groep met meer dan 250 medewerkers. Naast sloopwerk is het bedrijf onder andere ook actief in asbest- en 32

bodemsanering, infrastructuurwerken, grondverzet, waterbouw, afvalverwerking, recycling, milieuadvies en transport.

TERMINAL ALS LOGISTIEKE DRAAISCHIJF Recycleren is de rode draad doorheen de bedrijfsgeschiedenis van Sagro. “Onze doelstelling bestaat erin om 99 procent van het afval een nuttige bestemming te geven. Van beton maken we bijvoorbeeld granulaat dat we opnieuw als grondstof kunnen gebruiken in onze eigen betoncentrale. Hout gaat na bewerking naar de spaanplaatindustrie. De principes van de circulaire economie zitten historisch

in ons DNA”, zegt Paul van Veldhuizen, commercieel manager bij Sagro. Intussen al 15 jaar geleden opende Sagro een terminal in Vlissingen-Oost. Het terrein in de havenzone heeft een oppervlakte van bijna 10 ha en is uitgegroeid tot de logistieke draaischijf van de groep. “Aanvankelijk gebruikten we deze site voor op- en overslag van bulkgoederen zoals kunstmest, graan en houtpellets. Dankzij onze eigen overslagkranen, wielladers en vrachtwagens zorgen we voor een vlot logistiek proces”, vertelt Paul van Veldhuizen. “We beschikken over ruime opslagcapaciteiten, zowel overdekt als


ONTMANTELING VAN GASBOORPLATFORMEN Drie jaar geleden haalde Sagro een heel speciaal order binnen bij oliegigant Total Maersk. Het betekende de start van een nieuwe activiteit: de ontmanteling van gasboorplatformen. “Het is niet zo dat we helemaal van nul moesten starten”, benadrukt Paul van Veldhuizen. “Onze roots liggen nu eenmaal in de sloop en de voorbije jaren hadden we al heel wat specifieke ervaring opgebouwd in zowel civiele als industriële projecten. Onder andere bij de sloop en recyclage van een schip. De technieken en de noodzakelijke certificeringen zijn dezelfde, alleen het object is anders.” Om stukken tot 7.000 à 8.000 ton aan land te krijgen, moest het bedrijf wel fors

investeren in een ingrijpende aanpassing van de kade in Vlissingen-Oost. Sagro deed alles in eigen beheer. Meer dan duizend heipalen met een lengte van 35 meter gingen de grond in om de 185 meter lange kade te versterken. Het werd een race tegen de klok, want in de zomer van 2020 zouden de eerste stukken uit de Noordzee aankomen. Ondanks een reeks aan stormen en de uitbraak van de coronapandemie slaagden de werknemers er net op tijd in om alles klaar te krijgen.

INTERNATIONALE GRENZEN VERVAGEN De ervaring met de gasboorplat­formen smaakte meteen naar meer. In de Noordzee staan er ook een pak wind­ turbines die stilaan het einde van hun levenscyclus van 25 à 30 jaar naderen. Daar schuilt een gigantisch potentieel voor Sagro. “Het is een veelbelovende markt die ons voor enkele uitdagingen stelt”, zegt Paul van Veldhuizen. “Met name voor de

windbladen die gemaakt zijn uit glasvezel­ versterkt composiet materiaal bestaan er tot op vandaag nog geen kant-en-klare oplossingen. Pyrolyse (vorm van verhitting, red.) is niet duurzaam en vermalen levert enkel laagwaardige toepassingen op. In samenwerking met enkele partners willen we op korte termijn een challenge opstarten om hiervoor een deugdelijke oplossing te vinden.” Familiebedrijf Sagro is al een tijdje de internationale toer opgegaan. Zo is de aannemingstak van het bedrijf ook actief op de Belgische markt waarvoor het alle noodzakelijke vergunningen heeft. “De fusie van Zeeland Seaport met de haven van Gent is het beste bewijs dat de grenzen vervagen. Ik zie heel wat voordelen van deze operatie. Zo zijn al heel wat regels binnen de havenzone gelijkgesteld en kunnen we nu terug­ vallen op een groter netwerk”, besluit Paul van Veldhuizen. ▼

in de open lucht. Naast bulkgoederen kunnen we ook containers met stukgoed behandelen.”

Hydraulische schaar voor het knippen en sorteren van metalen. Op de achtergrond één van de platformen afkomstig van Total.

O N D E R N E M E R S # 0 8 33


DOSSIER

HEROS [Sluiskil] “We recycleren de restanten van onze welvaart”

Erwin Pieters, Genkenaar en topman bij Heros in Sluiskil.

Een locomotief die minstens een halve eeuw op de teller heeft staan, verwelkomt de bezoekers van Heros in Sluiskil. Het groene rijtuig is de laatste getuige van cokesfabriek ACZC die in 1999 de deuren sloot. Korte tijd later vestigde de verwerker van bodemas Heros zich op deze interessante locatie met directe toegang tot diep water, met name het kanaal Gent-Terneuzen. Na een recente uitbreiding heeft het bedrijfsterrein een oppervlakte van meer dan 50 hectare en Heros beschikt hier over een kade van 500 meter.

bedrijvencentrum waar er ook ruimte is voor derden. Sinds 2017 richt Tank Terminal Sluiskil (TTS) zich in de eerste plaats op de markt van afvalwater, maar ook vloeibare halffabricaten, grondstoffen en andere producten kunnen hier tijdelijk opgeslagen worden. Het Finse Neste produceert dan weer biodiesel uit dierlijke afvalvetten. De biodieselfabriek heeft een capaciteit van zowat 250.000 ton. “We staan open voor nieuwe partnerships, momenteel liggen er enkele dossiers op tafel”, aldus Heros-directeur Erwin Pieters.

CIRCULAIRE ECONOMIE Onder de noemer Ecopark Terneuzen bouwt Heros aan een duurzaam 34

Het gros van de Heros-site is echter bedekt met grote hopen grijze massa.

“We recycleren de restanten van onze welvaart. Wat je ziet, is namelijk de bodemas van Afval Energie Centrales (AEC). Na de verbranding van huishoudelijk afval blijft er ongeveer 20% bodemas over en dat is onze primaire grondstof. Wij verwerken die en proberen die te valoriseren. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie”, legt Erwin Pieters uit. Tijdens een rondrit op het terrein wijst hij op het grote verschil in kwaliteit van de aangeleverde AEC-bodemas. “Bij een eerste fase in het verwerkingsproces halen we alle onverbrande delen uit de bodemas. We zijn gelukkig als dit 1 procent of minder is, maar soms loopt het op tot


staalindustrie. ArcelorMittal in Zelzate is bijvoorbeeld een vaste afnemer.

ZILVER, GOUD EN PALLADIUM

Daarna wordt het pas echt interessant voor Heros want de bodemas bevat ook tot 2 procent non-ferro metalen. “We spreken dan over koper, aluminium en zink, maar ook over edelmetalen zoals zilver, goud en palladium”, zegt Erwin Pieters. “De voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in een nieuwe fabriek die ons toelaat om de teruggewonnen metalen tot 99 procent te zuiveren. Zo kunnen we rechtstreeks leveren aan diverse smelterijen.”

De volgende stap is het verwijderen van het ferroschroot uit de bodemas. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor zelf een schroot­bewerkingsinstallatie die voor­ namelijk gebruik maakt van mechanische technieken (magneten en zeefdekken). Die slaagt erin om metaaldeeltjes vanaf 6 mm terug te winnen met als eindresultaat hoogwaardig, kopervrij schroot. Heros kan deze fractie – die meestal 5 à 6 procent vertegenwoordigt – verkopen aan de

CONFORM DE GREEN DEAL Na alle voorgaande operaties blijft er nog altijd 90 procent van de AEC-bodemas over en dat vormt de grootste uitdaging voor Heros. Het bedrijf werkt deze massa op tot duurzame secundaire grondstoffen voor zowel de betonwaren- als de grond-, weg- en waterbouw. Zo krijgt het oorspronkelijke afval een nieuwe bestemming als fundering bij de aanleg van wegen, pleinen en bedrijfsterreinen of als grondstof voor de productie van betonklinkers en stoepranden. Interessant want op die manier moet er minder zand en grind ontgonnen worden. ▼

5 procent. Deze fractie sturen we terug naar de verbrandingsoven.”

Bij Heros verwerken en valoriseren ze bodemas (zie foto: grote hopen grijze massa). Ze halen er o.a. metaaldeeltjes, koper en aluminium uit. De grootste massa krijgt een nieuw leven als secundaire grondstoffen voor grond-, weg- en waterbouw.

O N D E R N E M E R S # 0 8 35


DOSSIER

Erwin Pieters benadrukt het strikte wettelijk kader. “In het kader van de Green Deal hebben de overheid en de bedrijfswereld al in 2012 duidelijke afspraken gemaakt over de verduurzaming van de AEC-bodemas. De voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe opwerkingstechnieken om aan alle regels en standaarden te voldoen.”

BELANG VAN DIEP WATER Jaarlijks werkt Heros tot 900.000 ton AECbodemas op – voornamelijk uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland – en die hoeveelheid blijft groeien. Het gros van dat volume bereikt het bedrijf per schip. De kadefaciliteiten en de opslagvoorzieningen zijn dan ook cruciaal voor alle

bedrijfsactiviteiten. Schepen met een diepgang tot 8 meter kunnen hier aanmeren. De fusie van Zeeland Seaports met de haven van Gent had geen grote impact op de operationele activiteiten. “Voor de business heeft de fusie geen gevolgen gehad. Maar niemand zal ontkennen dat een grotere, meer slagkrachtige havenwerking alleen maar voordelen heeft. Historisch heeft Heros zich altijd sterk geëngageerd in het havenbedrijf”, reageert Erwin Pieters. Net zoals zowat alle snelgroeiende bedrijven is rekrutering een prioriteit voor Heros en daarvoor kijkt het bedrijf ook

regelmatig over de landsgrenzen. “Ons team bestaat nu uit 100 eigen medewerkers en dat willen we graag uitbreiden. Dat we actief zijn in de circulaire economie is een belangrijke troef bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Dat het bedrijf deel uitmaakt van een stabiele organisatie, de Duitse Remondis Groep, zorgt voor extra vertrouwen. Voor de rest doen we ons best om een correcte verloning aan te bieden en het onze mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Zonet hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfskantine. Er staan heel wat Belgen op de payroll. Natuurlijk veel mensen uit Gent, maar er is ook één gek die uit Genk komt.” (lacht terwijl hij naar zichzelf wijst).

Ghent Antwerp Zeebrugge Bethune Lyon Paris Sofia Wroclaw

Chartering of Barges Sea-going vessels Shipping agencies Road Transport / Trucking Liquid Transport Transhipment

Kiev Wedemark Bucharest Teplice St. Petersburg Moscow Northhampton

36

Tel. +32(0)9 235 56 11 Mail : info@lalemant-trucking.com www.lalemant.com


Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39 E-mail info@statamat.be www.statamat.be

Kwaliteitsvolle en innovatieve producten

• •

Oplossingen in brandbeveiliging

Het is Statamat’s ambitie om een oplossing te bieden aan al uw problemen in brandbeveiliging. Daartoe volgen wij steeds de nieuwe ontwikkelingen, producten en technieken van dichtbij op. Wij besteden veel aandacht aan certificering en kwaliteit van onze producten en diensten, kwaliteit en installatiegemak van producten, beheerssoftware voor klant, installateur en gebouwenbeheerder en evalueren deze continu.

Onderhoud en hertesten

••

Onderhoud en controle van alle brandbeveiligingstechnieken; Hertesten en herconditionering van CO2-flessen, ademlucht– en duikflessen.

Opleiding en advies

••

Eigen studiedienst voor projecten in het ontwerpen en berekenen van detectie-, RWA– en blussystemen Goed opgeleide technici, dus bevoegde personen, die instaan voor een vlekkeloos onderhoud van apparaten en systemen

Studie, planning, uitvoering en dienst na verkoop

••

Basisopleiding brand, theorie en praktijk; Opleiding op maat, advies in signalisatie en evacuatieplannen.

ASSET NV Coupure 65 9000 Gent

Tel. (algemeen): 09 253 56 84 Tel. (bodemafdeling): 09 253 56 37 O N D E R N E M E R S # 08

37


Meer dan

20.000 realisaties

INDUSTRIEBOUW • Kantoorgebouwen • Productiehallen • Logistieke ruimtes • Showroom • KMO-gebouwen

Rodenbachstraat 72

www.valcke-prefab.be

8908 Vlamertinge

+32 57 20 25 01

België

info@valcke-prefab.be


Gadot Belgium en DFDS vervoeren containers in North Sea Port voortaan via het water Binnen North Sea Port schuiven steeds meer containers van de weg naar het water. Ook tankterminaloperator Gadot Belgium doet voor het vervoer van zijn laadkisten van Gent naar Antwerpen voortaan een beroep op de binnenvaart. Het chemiebedrijf werkt hiervoor nauw samen met dichte buur DFDS.

Gadot Belgium biedt chemieproducenten een ruime waaier aan industriële diensten en logistieke oplossingen. Het bedrijf aan het zeekanaal naar Terneuzen is in volle expansie. Het breidde zijn tankopslagcapaciteit vorig jaar uit tot 100.000 m³ en investeerde 2 miljoen euro in nieuwe afvullijnen. Gadot timmert zo voort aan de uitbouw van een ‘chemical cluster’.

De shortsearederij krijgt er zo een klant bij voor de binnenvaartdiensten die zij in het verlengde van haar rorodienst van en naar het Zweedse Göteborg verzorgt. Daar horen verbindingen naar de grote containerterminals in Antwerpen bij. Gadot en DFDS bekijken of zij ook voor andere logistieke stromen kunnen samenwerken.

BINNENVAART RULES! In zijn streven naar een kleinere ecologische voetafdruk zette Gadot Belgium onlangs een nieuwe stap. Containers die richting Antwerpen gaan voor overzeese export, doen dit niet meer over de weg maar over het water. Dat is beduidend milieuvriendelijker.

Ludwig De Bock, businessmanager export bij Gadot Belgium, een onderdeel van de Israëlische Gadot-groep, spreekt van een mijlpaal voor het bedrijf. “Dit is belangrijk voor de toekomst. Er wordt steeds meer

gekeken naar de ecologische voetafdruk. We zullen samen met de klanten bekijken hoe we meer en meer export kunnen genereren en hoe we hun supply chain en onze service aan hen kunnen verbeteren.” “Wanneer twee bedrijven in onze haven intenser gaan samenwerken, versterkt dat ook North Sea Port als geheel. Dat Gadot en DFDS dit doen met een keuze voor de waterweg, is voor ons dubbele winst. De binnenvaart is met een aandeel van 58% vandaag al de belangrijkste vervoers­modus in onze haven richting achterland”, zegt CEO Daan Schalck van North Sea Port.

BUREN SLAAN HANDEN IN ELKAAR Gadot sloeg de handen in elkaar met DFDS, wiens terminal aan zijn installaties paalt. Het voortraject blijft zo bijzonder kort, opnieuw met minder uitstoot tot gevolg. DFDS staat in voor de hele afhandeling op het vlak van douane, expeditie en transport. “We doen het hele traject: van het ophalen van de containers tot het wegen en de douaneformaliteiten. De chemieproducten zitten in Intermediate Bulk Containers (IBC’s) die in zeecontainers geladen worden. We willen hier een regelmatige trafiek van maken”, legt Frédéric De Vreese, business development manager van DFDS Seaways, uit.

eGHO

Voka-VeGHO sterker in de haven dankzij:

Bedrijven verenigen in North Sea Port

O N D E R N E M E R S # 0 8 39


MEEGEDEELD

De Jaegher nv Riemekaai 75 – 9042 Gent. 40


MEEGEDEELD

BOUWMATERIALEN DE JAEGHER

Nieuwe wind bij Gentse bouwmaterialengroep “Wat goed is behouden en verbeteren waar mogelijk”, dat is kort samengevat de filosofie van het nieuwe management bij Bouwmaterialen De Jaegher. Het bedrijf langs de Riemekaai in de Gentse havenzone wil zich voortaan profileren als een onestopshop voor zowel de professionele als de particuliere klant. Guy Juwet: “We schrijven een nieuw hoofdstuk waarbij we waken over de aloude kernwaarden van het bedrijf: klantvriendelijkheid, goede service en een correcte prijzenpolitiek.”

Deze zomer kwam Bouwmaterialen De Jaegher in handen van de Fibomat Group. De specialist in bouwmaterialen en tegels is al bijna honderd jaar een klinkende naam in de Gentse havenzone. “Voor onze klanten zal er op korte termijn niet zoveel veranderen. Er komt weliswaar een nieuw logo met een bijpassende huisstijl, maar de vertrouwde bedrijfsnaam verdwijnt niet uit het straatbeeld. Ook al onze medewerkers blijven aan boord. Met ons ervaren managementteam zullen we samen een nieuw hoofdstuk schrijven waarbij we waken over de aloude kernwaarden van het bedrijf: klantvriendelijkheid, goede service en een correcte prijzenpolitiek”, stelt Guy Juwet, managing partner van De Jaegher.

ONESTOPSHOP Het nieuwe management koestert de ambitie om Bouwmaterialen De Jaegher te laten uitgroeien tot een onestopshop voor zowel de professionele klant (80 procent van de omzet) als voor de particuliere klant. Het wil dit doen door het gamma aan bouwmaterialen te verbreden. Zo zal de bouwwinkel een volwaardig

assortiment aanbieden en er komt ook een gloednieuwe houtafdeling. Stilaan zal de klant alle nieuwigheden kunnen ontdekken. Bouwmaterialen De Jaegher is sinds kort aangesloten bij aankoopgroepering Groupamat. De organisatie bedient een netwerk van bijna 2000 onafhankelijke handelaars in Frankrijk, Luxemburg en België en kan dankzij die schaalgrootte de beste aankoopprijzen onderhandelen bij de leveranciers. “Onderhandelen met leveranciers is een heel tijdrovende klus, maar dankzij ons partnership met Groupamat hoeven we ons daar geen zorgen meer over te maken. Op die manier blijft er meer tijd over voor onze klanten en kunnen we de beste prijs-kwaliteit aanbieden. De voorbije decennia heeft Bouwmaterialen De Jaegher een stevige reputatie opgebouwd in tegels. In de recent vernieuwde toonzaal kunnen de geïnteresseerden zich laten inspireren door de allernieuwste trends in de markt. De medewerkers staan klaar om iedereen op een warme manier te verwelkomen en van deskundig advies te voorzien. Naast tegels is ook de levering van zand een belangrijke

poot van het bedrijf. Heel wat chapewerkers waarderen de snelle, flexibele dienstverlening en zijn hier al jaren kind aan huis.

DIGITALISERING Professionalisering en digitalisering staan hoog op het verlanglijstje van het nieuwe management. “Binnenkort gaat onze website online en via de sociale media zullen we in de nabije toekomst onze klanten op de hoogte houden van allerlei nieuwtjes en promoties”, belooft het nieuwbakken management. Op de langere termijn zien de nieuwe aandeelhouders nog heel wat andere groeimogelijkheden. “We willen vooral de ligging aan het kanaal Gent-Terneuzen nog meer valoriseren. We beschikken over een eigen overslagkraan om schepen te laden en te lossen. Door meer in te zetten op binnenvaart halen we heel wat vrachtwagens van de weg. Op die manier dragen we ons steentje bij aan een duur­ zamere en betere wereld”, besluit Guy Juwet.

O N D E R N E M E R S # 08

41


MEEGEDEELD

Willemen Infra: van uitvoerder tot aanjager van innovatie Maar weinig bedrijven spelen vandaag zo’n grote rol bij de uitbouw van nieuwe wegenen haveninfrastructuur in het Gentse als Willemen Infra. Tegelijk evolueert ook de rol die het bedrijf daarin speelt: van een pure uitvoerder transformeert het steeds meer tot een aanjager van innovatie en duurzaamheid. TEKST FILIP MICHIELS

Willemen Infra, dat drie jaar geleden ontstond uit de fusie van Aswebo, Van Wellen en Kumpen, specialiseert zich in alles wat van ver ver of dichtbij met wegenbouw te maken heeft: asfaltwerken, betonwerken, funderingen, rioleringen... “Maar ook burger­ lijke bouwkundige projecten – denk aan fietstunnels of bruggen – staan al op ons visite­kaartje”, vertelt Joris De Kesel, regio­ directeur bij het bedrijf. “Pakweg 70 procent van onze opdrachten komen van openbare besturen, maar tegelijk zijn we ook actief op de privémarkt. Dan gaat het vooral over havens en luchthavens: zo hebben we de voorbije jaren drie startbanen heraan­gelegd op Brussels Airport en zijn we ook zeer actief in de havens van Gent, Zeebrugge en Antwerpen. Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld het knooppunt aan Euro-Silo volop aan het heraanleggen, bouwen we een nieuwe brug aan het Kluizendok in de Gentse haven en staan we in voor alle infractructuurwerken rond de nieuwe Meulestedebrug. En, last but

not least, we zijn ook al enkele jaren verantwoordelijk voor het onderhoud van alle wegen in het North Sea Port-gebied.”

THUIS IN DE HAVEN Als infrastructuurspecialist vergaarde Willemen Infra de voorbije jaren uiteraard een pak expertise, en vooral bij opdrachten voor grote privébedrijven wint dit sterk aan belang. “North Sea Port zet almaar sterker in op innovatie en op nieuwe, duurzame technieken. We stellen vast dat het havenbedrijf dan ook steeds meer vragende partij is om onze expertise al veel vroeger mee te nemen in het ontwerp van grote infrastructuurprojecten. Zo staat er nu bijvoorbeeld een proefproject op stapel om funderingen niet langer op te breken en het puin af te voeren, maar om zo’n fundering ter plekke te recycleren door ze te vermengen met bitumen of met emulsies. Als dit lukt, kunnen we niet enkel flink wat tijdswinst boeken, maar zijn er ook minder materieeltransporten van en naar de werf

nodig. Duurzame innovaties, een circulaire aanpak en CO2-besparing staan vandaag bij alle opdrachtgevers veel hoger op de agenda en wij kunnen hen hierbij helpen door onze specifieke expertise en kennis.”

NOG MEER RECYCLEREN Ligt zo’n werkwijze bij openbare aan­ bestedingen vaak nog wat lastig – omdat de spelregels en procedures daarbij heel strikt zijn – toch is dit volgens De Kesel de te volgen weg. “Ook wijzelf moeten als aannemers­ bedrijf meer en meer die duurzame weg inslaan, maar je moet uiteraard ook de kans krijgen om innovatieve oplossingen aan de praktijk te toetsen. Zo zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om nog veel meer materiaal te recycleren, en hopen we op termijn ook mee op de kar te springen van de waterstoftechnologie waar de Gentse haven nu volop op inzet. Het is dus echt wel een wisselwerking.” Nu de coronacrisis stilaan achter de rug lijkt, zit ook het werkvolume opnieuw stevig in de lift. Dé grote uitdaging voor de komende jaren, naast de voortdurende zoektocht naar duurzame innovaties, wordt de speurtocht naar nieuwe medewerkers. “Enerzijds stromen er de volgende jaren flink wat babyboomers uit, anderzijds groeien we ook als bedrijf”, schetst De Kesel de uitdaging. “Binnen dit en drie jaar zijn we op zoek naar minstens een honderdtal nieuwe werknemers, zowel ingenieurs als arbeiders. En vergis je niet: ook die arbeiders moeten vandaag al hoogtechnologische machines kunnen bedienen. We hebben dus meer dan voldoende uitdagende jobs in de aanbieding, en gaan steeds op zoek om de juiste kandidaat aan de juiste job te koppelen.”

42


MEEGEDEELD

Een sterk staaltje van metaal Van de vuurspuwende gulden draak op het Belfort van Gent tot transportbanden bij Volvo Car. Al meer dan een eeuw is Aelbrecht-Maes voor geen kleintje vervaard en legt het bedrijf zich toe op metaalconstructies in de ruimste zin van het woord. “Onze grootste troef is onze jarenlange knowhow.”

Wat in 1914 startte als eenmanszaak in smeedwerk, groeide vier generaties later uit tot een uit de kluiten gewassen kmo met een 20-tal medewerkers in dienst. Vandaag hebben broers Tom en Hans Maes het familiebedrijf in handen. “Waar we vroeger bijna uitsluitend laswerken deden, kunnen we nu bijna alle metaalconstructies en -bewerkingen zelf in ons atelier uitvoeren. Enkel voor galvaniseren of poederlakken doen we nog beroep externe partners”, vertelt Hans Maes. “Naast onderhoud en herstellingen voeren we alles uit van a tot z. Dat kan gaan over studiewerk, 3D-tekeningen, productie en plaatsing.” Een totaalpakket aanbieden is voor AelbrechtMaes stilaan meer de klemtoon. Daar horen draai- en freeswerken ook bij. “Een groot deel van onze productie wordt alsmaar complexer en dan is dat soort werk nodig. Momenteel zijn er bij ons twee draaier/frezers en dat is weinig in vergelijking met andere bedrijven. Maar we hebben de laatste jaren geïnvesteerd in twee robots. Dat verhoogt de productie­capaciteit aanzienlijk want terwijl onze mensen aan het werk zijn, kunnen de machines bevoorraad worden door de robots.”

EXTRA PRODUCTIECAPACITEIT In de toekomst willen Hans en Tom blijven inzetten op automatisatie en optimalisatie. “We volgen nauwlettend op hoe we onze machines zo efficiënt mogelijk kunnen laten draaien. Maar er is ook voldoende aandacht voor levenslang leren want onze medewerkers moeten uiteindelijk wel met de machines werken. Daar trekken we jaarlijks toch een groot budget voor uit.” “Om een antwoord te kunnen bieden op de groeiende vraag naar metaalconstructies, gaan we dit jaar onze infrastructuur nog uitbreiden. Op dit ogenblik hebben we drie ateliers waarvan er twee aan elkaar grenzen. Het derde atelier staat wat verderop en het is boven het open stuk ertussen dat we een overkapping zullen bouwen. Op die manier zijn alle ateliers geconnecteerd met elkaar en komt er nog eens 1000 m² opslagruimte bij.”

DUURZAAM KANTJE In de verdere uitbouw van Aelbrecht-Maes is de weg richting duurzaamheid de broers allerminst ontgaan. “Dankzij de zonnepanelen op onze daken kunnen onze ateliers soms volledig draaien op hernieuwbare energie. Daarnaast is er ook een luchtzuiverings­installatie en

bekijken we om in de nabije toekomst extra elektrische laadpalen te plaatsen”. “We willen vooral de duurzame beweging inzetten vanuit onze eigen beweging maar je merkt dat klanten ook vragen naar onze visie. Zo zullen we binnenkort voor De Bonte Beton de mallen produceren waarin hun revolutionaire zwavelbeton in gegoten kan worden. Een circulair product waar wij toch ons steentje aan kunnen bijdragen.” Naast de metaalconstructies voor de industrie, is Aelbrecht-Maes ook gespecialiseerd in atypische fabricages. “De draak van het Belfort in Gent hebben wij gemaakt en ook de ramen en deuren van Gent-Sint-Pieters zijn onder andere van onze hand. Zelfs in het buitenland konden we al onze stempel drukken met projecten van Moskou over Azerbeidzjan tot zelfs Jamaica. Het is niet meteen een niche waar we volledig op willen inzetten maar het zorgt voor variatie. En dat stellen onze medewerkers in de ateliers wel heel op prijs.”

O N D E R N E M E R S # 0 8 43


JOUW MULTI-TECHNISCHE PARTNER IN DE ENERGIE-, INDUSTRIËLE EN DIGITALE TRANSITIE ELEKTRICITEIT

HVAC & KOELING

BRANDBEVEILIGING

INDUSTRIËLE OPTIMALISATIE

DIGITAL & ICT

FACILITY MANAGEMENT

equans.be

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België


MEEGEDEELD

ENGIE Solutions wordt EQUANS Deze zomer kreeg de Franse wereldleider in multitechnische diensten ENGIE Solutions een nieuwe naam. EQUANS is een woordspelletje dat duidelijk maakt waarvoor de groep staat: op de complexe vraagstukken van klanten (EQUations) een antwoord (ANSwer) bieden. Het bedrijf – met in België 10.000 werknemers – profileert zich als een partner in de drie grote transities waar onze maatschappij vandaag voor staat: energie, digitaal en industrieel.

Al meer dan 70 jaar is EQUANS actief in ons land. In die lange periode hielp het bedrijf zijn klanten om mee te zijn met de nieuwste technologieën en ontwikkelingen. “Anno 2021 is die missie niet veranderd”, benadrukt Mark Dirckx, CEO van EQUANS Belux. “Met innovatieve oplossingen maken we de industrie duurzamer en competitiever, steden en overheidsinfrastructuur aantrekkelijker en de kantoorgebouwen zuiniger zonder daarbij aan comfort in te boeten.” Belangrijk is dat het bedrijf aan zijn klanten een totaalpakket aanbiedt. “We hebben alle expertise in eigen huis: elektriciteit, HVAC, brandbeveiliging, IT, telecommunicatie, digitale technologie, facility management enzovoort. EQUANS is een onestopshop die zijn klanten helpt om de efficiëntie van de installaties en processen te verbeteren”, zegt Mark Dirckx. “We staan klanten graag vanaf de conceptuele fase van het project bij. We denken graag mee. Daarna staan we in voor

Mark Dirckx (Equans Belux): “EQUANS is een onestopshop die zijn klanten helpt om de efficiëntie van de installaties en processen te verbeteren.”

het ontwerp, de installatie, het onderhoud en soms zelfs de financiering.”

DICHT BIJ DE KLANT Om altijd dicht bij de klant te zitten, is EQUANS sterk regionaal georganiseerd. Zo heeft het bedrijf meer dan 50 vestigingen in ons land. Onder andere in Desteldonk, in de Gentse havenzone. Op het visitekaartje staan enkele spraakmakende realisaties. Deze afdeling werkte onder andere mee aan de complete vernieuwing van hoogoven B van staalreus ArcelorMittal Belgium met als resultaat een efficiënter brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Een nieuwe biodiesel­ fabriek die onder andere slachtafval, rioolslib en oud frietvet verwerkt tot biobrandstof is een ander recent project. Klanten zijn niet alleen private bedrijven, maar ook overheidsinstellingen. Zo droeg EQUANS zijn steentje bij tot de renovatie van het station Gent Sint-Pieters door de

plaatsing van de elektrische installaties, de hoogspannings­cabines, de verlichting, de sein­inrichting, de videobewaking, de dynamische reizigersinformatiesystemen, de energie­metingen, de branddetectie enzovoort.

EQUANS ACADEMY Technisch geschoold personeel aantrekken, is voor heel veel bedrijven in ons land een echte uitdaging geworden. In plaats van enkel te zoeken naar de witte raven, besliste EQUANS om ook zelf opleidingen te organiseren. Het bedrijf investeerde daarom in de oprichting van de EQUANS Academy. “Gemotiveerde mensen met interesse voor techniek mogen altijd komen aankloppen”, vertelt Mark Dirckx. “Daarnaast motiveren we onze mensen om continu bij te leren en bieden we hiervoor een brede waaier aan opleidingen aan. De technologie evolueert razendsnel en als marktleider willen we altijd op de eerste rij zitten.”

O N D E R N E M E R S # 0 8 45


Indringers te slim af met smart fencing

Beveilig je site met smart fencing, een combinatie van technologie, data-analyse en bewakingsagenten. Scan de QR code of check www.g4s.be


O N D E R N E M E R S # 08

47


IMPACT

MET DE FIETS DOOR HET HAVENGEBIED?

Betreden op eigen risico! Jaar na jaar wint de fiets aan populariteit bij de werknemers in het Gentse deel van North Sea Port en toch is de weginfrastructuur daar vaak niet aan aangepast. Dit resulteert helaas ook in een stijgend aantal ongelukken. Daarom lanceerde Voka|VeGHO een interactieve fietskaart ‘Met de fiets door het havengebied, enkel voor lefgozers’. Zo willen Voka|VeGHO en de Gentse havenondernemingen op een constructieve manier meewerken aan een veiligere fietsomgeving. TEKST JAN GEERS

GEVAARLIJKE INFRASTRUCTUUR De kaart bevat onder andere plaatsen waar fietspaden abrupt stoppen, oversteekplaatsen die nergens naar leiden of plekken waar vrachtverkeer zonder afscheiding naast de fietsers raast. De kaart heeft als doel om de verschillende overheden en wegbeheerders maximaal bewust te maken van deze problematiek. Bedrijven investeren fors in het stimuleren van het fietsgebruik bij hun medewerkers via fiets(lease)plannen en aangepaste infrastructuur. De overheden zijn zich wel bewust van het belang en er worden (o.a vanuit Vlaanderen) vele miljoenen voorzien, maar er is een gerichte samenwerking nodig met een versnelde en vooral geïntegreerde aanpak. Zo zijn er meer dan zes verschillende wegbeheerders of instanties in en

48

rond het havengebied die bevoegd zijn. Die samenwerking zal cruciaal zijn om veilig met de fiets van de voordeur naar de bedrijfspoort te komen.

TWEE LEFGOZERSROUTES Bij wijze van ludieke actie heeft Voka/ VeGHO twee lefgozersroutes uitgewerkt. De eerste lefgozersroute voert je door het mooie maar uitdagende zuidelijke en westelijke deel van North Sea Port, een geduchte weg vol valstrikken. De tweede route voor lefgozers leidt je door het oosten van North Sea Port. Een route met heel wat boeiende bedrijven langs het parcours, maar het is aangewezen om je ogen op de weg te houden. Voka|VeGHO wil die gevaarlijke punten blijvend monitoren. We zullen het centrale aanspreekpunt zijn voor de input van de fietser zelf en zullen

ook de punten die aangepakt worden in kaart brengen. Dit kan via www.voka.be/ dossier-veilig-fietsen-de-haven (QR-code op rechterpagina).

DUURZAME TRANSITIE Doordat de Gentse havenbedrijven de voorbije jaren fors investeerden in onder andere fietsplannen en -infrastructuur komt nu al 20% van de werknemers met de fiets naar het werk. Dit helpt om de fileproblematiek aan te pakken, maar het is ook goed voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. De ambitie van de havenbedrijven is groot, maar om nog meer mensen aan het fietsen te krijgen, is een verdere upgrade van de infrastructuur meer dan nodig.


Met de fiets door het havengebied Enkel voor lefgozers

7

8

4

9 5

6

3

2 1

1

2

3

4

Route Wiedauwkaai tot aan de Scheeplosserstraat

Route van het Veer van Terdonk naar de Energiestraat

De eerste lefgozersroute voert ons door het mooie maar uitdagende zuidelijke en westelijke deel van North Sea Port. Laat je niet om de tuin leiden door alle fietsers die dit traject dagelijks schijnbaar moeiteloos afhaspelen: de weg is vervaarlijk en vol onverwachte uitdagingen.

De tweede route voor lefgozers leidt door het oosten van North Sea Port. Het parcours start aan het Veer van Terdonk en stuurt je bijna onmiddellijk de spannende Moervaartkaai op. Via het bedrijvige Mendonk en Desteldonk zoeken we vervolgens onze weg naar de Energiestraat. Een route met heel wat inspirerende bedrijven langs het parcours, maar we raden je aan om je vizier voornamelijk op de weg te richten. Met wat geluk kom je hier en daar een fietspad tegen, maar reken je niet rijk: ze zijn verdwenen voor je het gemerkt hebt.

Tolhuisbrug. De fietstocht door het havengebied start met een beklimming hors catégorie. Laverend tussen de auto’s kan je de eerste stippellijnen van het fietspad pas waarnemen na deze nijdige helling. De toon van deze uitdagende fietstocht richting Gentse haven is gezet.

7

Wiedauwkaai. We vervolgen onze weg op het fietspad langs de Wiedauwkaai. Hier heb je als fietser automatisch de wind in de rug (maar niet in de zeilen) dankzij de zoevende auto’s. In hun slipstream rij je vanzelf naar het volgende knooppunt. Opgelet: Af en toe schurkt er ook bijna een vrachtwagen tegen je aan, als die even het fietspad annexeert.

Moervaartkaai naar John Kennedybrug. Een pittige rit langs de Moervaartkaai brengt je tot aan de John Kennedybrug. Het mooie pad langs de Moervaart laten we rechts liggen en we banen ons een weg over de Moervaart richting Mendonk. Hoe je dat juist moet doen is ons niet duidelijk, maar even in tegengestelde richting rijden lijkt ons het meest aangewezen. Alhoewel.

8

Mendonk en Hulsdonk. Via de Sprengdonkstraat rijden we Hulsdonk op en maken ons breed richting het Evenstuk. Pelotonvorming is hier niet verboden, want de weg is ingericht op grote volumes en zwaar verkeer.

9

Criterium van het Skaldenpark. Na wat omwegen en een kasseistrook wagen we ons aan enkele lokale rondes op het criterium van het Skaldenpark. De uitdagingen nemen toe naarmate je dieper in het Skaldenpark infiltreert: fietspaden verdwijnen en oversteekplaatsen ruimen baan voor blinde bochten. Hierna zet de tocht zich verder richting eindsprint in de Energiestraat: wie zal het halen?

Buitensingel en Wiedauwkaai. Wie hier pas op het traject inpikt, komt beter fris als een hoentje aan de start. Zowel de Zeeschipstraat als de Wondelgemkaai oversteken is een beetje Russische roulette spelen. Bij het oversteken van de baan ontwijk je de onverwachte auto’s, net zoals pro’s enthousiaste fans omzeilen in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Wondelgemkaai naar Langerbruggekaai. Nadat je je even veilig waande op de Wondelgemkaai is het tijd voor de sprint van je leven. Van Wondelgemkaai naar Langerbruggekaai, 500 meter voluit. Als een Aerokogel scheur je rakelings langs de wagens over de smalle strook. Wie zet zijn topnieuwe tijd op dit Strava-segment? Blijf voortdurend alert, want er kan vuilnis op de baan liggen.

5

Kluizensesteenweg. Na een korte lus door Kerkbrugge gooien we ons in een populaire haven-aanrijweg. Op de Kluizensesteenweg krijg je de kans om, zoals een geloste wielrenner in een Touretappe, tussen de wagens door terug te keren naar het peloton. Zonder afgescheiden fietspad en dus mét veel zin voor risico.

6

Farmanstraat. Na een kleine rustpauze op het Veer van Langerbrugge en de relatief veilige bocht om het Sifferdok wordt het tijd om alles eruit te persen tijdens de eindsprint op de Champs de Farmanstraat. Je hoeft niet op het fietspad te blijven, want dat is er niet. Integendeel, je krijgt ‘alle ruimte’ om tussen de vrachtwagens, met gevoel voor risico, alles te geven.

Ontdek hier andere punten voor lefgozers www.voka.be/dossier-veilig-fietsen-de-haven

eGHO

Bedrijven verenigen in North Sea Port

O N D E R N E M E R S # 0 8 49


HORIZON

Rusland

(officieel: Russische Federatie)

in één oogopslag

Pierre Thielemans, general manager van Lalemant Trucking

HOOFDSTAD Moskou (12.692.466 miljoen inwoners) OPPERVLAKTE 17.098.242 km² (= 560 x België) INWONERS 146,8 miljoen STAATSHOOFD President Vladimir Vladimirovitsj Poetin REGERINGSLEIDER Premier Michail Vladimirovitsj Misjoestin TAAL Russisch MUNT Russische Roebel (RUB), 1 Russische Roebel = 0,012 € BELANGRIJKE STEDEN Sint-Petersburg (5,2 mio inwoners), Novosibirsk (1,6 mio), Yekaterinburg (1,5 mio), Nizhny Novgorod (1,3 mio), Samara (1,2), Omsk (1,2 mio), Kazan (1,2 mio), Rostov a/d Don (1,1 mio), Chelyabinsk (1,2 mio), Ufa (1,1 mio) BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP) 1.687 miljard USD (533 miljard USD in België) BBP/CAPITA 11.498 USD (46.414 USD in België) KANSRIJKE SECTOREN Landbouw Voeding: rund- en andere vleessoorten, vis, boter en kaas, vol en halfvol melkpoeder, fruit en bessen, groenten) Retail: voeding, doe-het-zelf, consumentenelektronica, cosmetica en lichaamsverzorging, mode Transport & logistiek Luchtvaartindustrie Bouw: beton, cement, zand, dakbedekking en isolatiematerialen Gezondheid en farma Innovatie FIT-MARKTSTUDIES Transport & Logistics, Technoparks & clusters, The confectionary market, Beer, Meat sector, Vegetable growing, Fashion market, Luchtvaartindustrie, Furniture market, Food retail sector, DIY market, Food processing machinery, Textile, leather, clothing and foot wear sectors, Fishery sector, Retail met nadruk op voeding, Seaports, Confectionary market, Airport infrastructure bron: FIT / wikipedia

50

“Ik zou elke ambitieuze Belgische ondernemer durven aanraden om nu al de pijlen te richten op Oekraïne, indien nodig willen wij hen zelfs met raad en daad bijstaan” PIERRE THIELEMANS


PIERRE THIELEMANS (LALEMANT TRUCKING):

“We hebben de helft van Rusland volgelegd met Vlaamse tapijten” De bureaucratie en de corruptie tieren er nog welig, én een goede fles wodka smeert er elke deal. De clichés over Rusland zijn vaak even hardnekkig als terecht, maar echte ondernemers moeten zich daar vooral niet door laten afschrikken. “Maak vooraf zeer grondig je huiswerk, dan blijft Rusland een bijzonder interessante markt”, onderstreept Pierre Thielemans, general manager van Lalemant Trucking. TEKST FILIP MICHIELS

Het Gentse hoofdkwartier van de Lalemant Group ademt geschiedenis en traditie uit, en dat is geen toeval. Het familiebedrijf gaat terug tot het einde van de negentiende eeuw en in 1982 kreeg het er met Lalemant Trucking nog een nieuwe dochter bij. Die was er begin jaren negentig ook als de kippen bij om naar het toen nog relatief onontgonnen oostblok te trekken. Vandaag beschikt het transportbedrijf in Rusland over twee eigen kantoren in Moskou en Sint-Petersburg, en enkele jaren geleden zette het ook nog voet aan de grond in het Oekraïense Kiev. “Daarnaast zitten we ook al jarenlang in Polen, Tsjechië en Roemenië”, geeft Pierre Thielemans aan. “Die diversificatie van onze activiteiten richting Oost-Europa was een heel bewuste zet en ze heeft ons niet bepaald windeieren gelegd. Al hebben we hier en daar natuurlijk ook wel wat leergeld betaald. In de jaren negentig hebben we bij wijze van spreken de helft van Rusland volgelegd met Vlaamse tapijten (lacht). We hebben letterlijk duizenden vrachtwagens, volgestouwd met tapijten, naar daar gestuurd. De Vlaamse tapijt­ industrie boomde toen nog volop en vanuit Rusland was er een gigantische vraag naar Vlaamse tapijten. Intussen is het belang van de Russische markt voor ons wel wat

afgenomen. De voornaamste verklaring daarvoor is puur financieel: het container­ vervoer over zee is stukken goedkoper geworden.” Anno 2021 stuurt Lalemant Trucking wekelijks nog enkele tientallen vrachtwagens richting Rusland. Die vervoeren allerlei nicheproducten, van voeding over bouwmaterialen tot chemische producten. “Indien nodig staat een vrachtwagen vanuit België in vijf dagen in Moskou. De snelheid van het wegtransport is vandaag voor de meeste bedrijven dan ook het belangrijkste argument om niet voor een goedkopere container op een vrachtschip te opteren”, klinkt het. Lalemant Trucking beschikt in Rusland al jarenlang over twee eigen kantoren. Dat bleek geen overbodige luxe. “Al van bij het prille begin hebben we ingezien dat eigen, lokale vertrouwenspersonen brood­ nodig waren in die moeilijk toegankelijke Russische markt. De bureaucratie is er vaak nog loodzwaar, net zoals de douane­ formaliteiten, en de contacten met de overheid zijn er niet altijd evident. Als er iets misloopt, moet je ter plekke dus echt op zeer betrouwbare contactpersonen kunnen terugvallen. Je kan uiteraard ook O N D E R N E M E R S # 08

51


HORIZON

altijd een landgenoot die het Russisch onder de knie heeft naar daar sturen, maar een Rus verdient toch nog altijd de voorkeur, omdat hij het land en het systeem beter kent.”

“Eenmaal je hun vertrouwen gewonnen hebt, zijn Russen – en bij uitbreiding alle Oost-Europeanen – zeer loyaal”

GEEN FRAUDEGEVOELIGE PRODUCTEN De val van de Muur en de ineenstorting van het communistische systeem liggen intussen al ruim dertig jaar achter ons, maar toch blijft die erfenis ook vandaag nog enigszins doorwegen in Rusland. “En vergis je niet, ook bij jonge, hoog­ opgeleide mensen”, waarschuwt Pierre. “Daar kan je dus maar beter rekening mee houden. Mensen zijn er nog altijd minder geneigd om zelf initiatief te nemen en hiërarchische structuren blijven er belangrijk. Trek je naar Rusland en wil je daar lokale medewerkers aanwerven, hou dan rekening met die achtergrond en bouw eerst de nodige knowhow op rond hun mentaliteit en cultuur. Maak zeker niet de denkfout dat je pakweg Polen, Russen of Tsjechen zomaar over dezelfde kam kan scheren omdat het allemaal Oost-Europeanen zijn. Zo komen Russen bijvoorbeeld heel koel en vrij stug over en ze verdragen wel wat kritiek, maar eenmaal je een bepaalde grens overschrijdt, kan je het wel schudden. Als dienstenbedrijf zijn die medewerkers voor ons natuurlijk extreem belangrijk, en dus investeren we ook wel flink wat tijd in de rekrutering en begeleiding daarvan. En dat rendeert ook: vandaag hebben we daar al zakenrelaties opgebouwd die perfect vergelijkbaar zijn met de contacten die we hier in Vlaanderen of elders in West-Europa hebben. Maar soms kloppen de clichés wel: een goede lunch en een fles wodka helpen wel degelijk om het ijs wat te breken. Net zoals wij wat argwaan vertonen tegenover de Russen, stellen zij zich aanvankelijk vaak wat argwanend op tegenover West-Europese bedrijven. Maar eens je hun vertrouwen gewonnen hebt en hen desnoods een tegendienst kan bewijzen door de toegang tot de Belgische markt te faciliteren voor hun producten, zijn Russen – en bij uitbreiding alle OostEuropeanen – zeer loyaal.” Toen Lalemant Trucking voet aan wal zette in Rusland was het plaatje heel duidelijk: elk transport naar Rusland moest vooraf betaald worden. Intussen is die strategie niet langer houdbaar en om zichzelf zoveel mogelijk in te dekken tegen al te grote risico’s gaat het bedrijf nu 52

voornamelijk met bekende West-Europese opdrachtgevers in zee. “We hebben natuurlijk ook wel een aantal grote Russische klanten, maar zeker bij de wat kleinere bedrijfjes daar blijft het gebrek aan financiële garanties toch een groot probleem. We proberen dus heel duidelijke en korte betalingstermijnen te bedingen, en prospecteren vooraf uitvoerig de markt. Mogelijke klanten laten we vooraf grondig screenen door onze Russische medewerkers en we leggen zo mogelijk ook ons oor te luister bij de Europese leveranciers van die bedrijven. Er bestaat in Rusland nog altijd een groot gebrek aan transparantie: je komt er niet zomaar te weten wie nu precies de eigenaars of financiers zijn van een bedrijf, of welke geldstromen er achter schuilgaan. Je moet dus echt ter plekke een kijkje gaan nemen en een babbel gaan doen. Als ondernemer neem je altijd bepaalde risico’s, maar als je geen jaarrekening of financiële balans kan opvragen of controleren, wordt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Ook het gebrek aan rechtszekerheid en de corruptie blijven een stevig probleem: ik heb niet de indruk dat de toestand op dat vlak veel verbeterd is de voorbije jaren. Wij vervoeren bijvoorbeeld heel bewust geen fraudegevoelige producten zoals alcohol of sigaretten, waarop flink wat accijnzen worden geheven. Wil je dat wel doen of wil je ook ter plekke zwaar investeren, ga dan eerst op zoek naar waterdichte garanties of zorg ervoor dat je zeer goed verzekerd bent.”

BELOFTEVOL OEKRAÏNE Pierre Thielemans stuurt geen Belgische chauffeurs naar Rusland: haast altijd gaat het om Oost-Europese truckers. Zij spreken doorgaans een mondje Russisch en kunnen de lokale situatie ook een stuk beter inschatten. “Raak je daar bijvoorbeeld bij een ongeval betrokken, dan kan de situatie heel snel uit de hand lopen. We proberen dat soort risico’s dus zo maximaal mogelijk te vermijden.

We rijden ook nooit met eigen vrachtwagens het land binnen, hoogstens met eigen opleggers. Dit is zuiver een kwestie van adequate risico-­inschatting. Daar staat tegenover dat je net in die lastige en risicovolle markten ook mooie rendementen kan behalen. Zeker in de beginjaren hebben we daar mooi geld verdiend, al is het af en toe ook wel eens misgelopen. Toch vind ik dat je je daar niet door mag laten afschrikken als ondernemer, op voorwaarde dat je vooraf zeer goed je huiswerk maakt. De markt is er nog altijd gigantisch groot, maar het is dus geen overbodige luxe om zelf eerst enkele weken naar daar te trekken, heel wat verkennende gesprekken te voeren en desnoods zelfs een echte specialist in dienst te nemen.” De geschiedenis herhaalt zich niet zelden. Op wat langere termijn verwacht Pierre dan ook heel veel van Oekraïne. “Dat land heeft troeven bij de vleet: het telt 45 miljoen inwoners, beschikt over flink wat grondstoffen en is de graanschuur van Europa. Vandaag is de wegeninfrastructuur er nog ondermaats en de bureaucratie blijft er een stevige uitdaging, maar zeker de jonge bevolking richt de blik resoluut op West-Europa. Geopolitiek ligt de situatie momenteel uiteraard nog heel lastig, maar op termijn denk ik dat Oekraïne het Poolse voorbeeld kan volgen. Om al die redenen hebben we twee jaar geleden dan ook een kantoor geopend in Kiev. Tot vandaag profiteren wij van de voorsprong die we in de jaren negentig genomen hebben door als een van de eerste Belgische transportbedrijven het vizier op Oost-Europa te richten. Ik zou elke ambitieuze Belgische ondernemer dan ook durven aanraden om nu al de pijlen te richten op Oekraïne, indien nodig willen wij hen zelfs met raad en daad bijstaan. Trek maar eens een paar dagen naar Kiev. Je belandt daar in een prachtige stad die de blik volledig op het Westen gericht heeft. De parallellen met het Warschau van dertig jaar geleden zijn te groot om ze te negeren.”


AGENDA 20.10.2021

Netwekkers Aalst | Voka Vaart Aalst

24.11.2021

Netwekkers Oost meets West | Trustteam Kortrijk

08.12.2021

Netwekkers Oost meets Mechelen–Kempen | Szrek Zele

22-26.11.2021

Quick Refresh

07.12.2021

Family Business Happening

Ontdek ook het volledig programma van de openingsweek bij Voka Vaart – Aalst (p. 14-15)

ACTUEEL OVERZICHT:

MEER INFO: netwerking.gent@voka.be

O N D E R N E M E R S # 0 8 53


ONDERNEMERS & CO

De Langhe Advocaten

The battle of forms: hoe uw algemene voorwaarden doen gelden?

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij problemen van betaling of leve­ ring alles dan ook volgens deze eigen algemene voorwaarden geregeld is? In handelsrelaties worden vaak van beide kanten algemene voorwaarden gestuurd, welke voorwaarden gelden dan? In dit artikel geven wij hieromtrent een aantal hoofdpunten mee. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden Opdat algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn in de relatie met een mede­ contractant, moet voldaan zijn aan een dubbele voorwaarde. Ten eerste moet de andere partij voorafgaand aan het sluiten van het contract de redelijke mogelijkheid gehad hebben om kennis te nemen van de algemene voorwaar­ den. Een (bewijs van) effectieve kennisname is niet vereist. Dit houdt in dat de voorwaarden meegestuurd moeten worden bij het aanbod tot contracteren, bijvoorbeeld bij een offerte, en in principe dus vóór het sluiten van de overeenkomst. Ten tweede moet de tegenpartij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stil­ zwijgend aanvaard hebben. Een stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden kan in bepaalde gevallen bijvoorbeeld afgeleid worden uit de uitvoering van de overeenkomst. Conflict tussen algemene voorwaarden Wat nu indien er geen duidelijk akkoord werd bereikt over de toepasselijke algemene voorwaarden en beide partijen overtuigd zijn dat het contract gesloten werd op basis van hun eigen algemene voorwaarden, de zgn. battle of forms? Zo bijvoorbeeld wanneer een aanbod (waarbij de algemene (verkoop)voorwaarden werden meegedeeld) aanvaard wordt, maar bij deze aanvaarding naar de eigen algemene (aankoop)voorwaarden verwezen wordt, die ongetwijfeld onverenigbare bepalingen bevatten.

54

Door de rechtspraak wordt in dit geval door­ gaans de knock out- regel toegepast: in prin­ cipe zijn de algemene voorwaarden van beide partijen toepasselijk, maar enkel op de punten waarop zij elkaar niet tegenspreken. De punten die hierdoor niet contractueel geregeld zijn, vallen dan onder de standaard wettelijke rege­ ling van de koop, huur, aanneming, enz. Ook het ontwerp van Boek 5: Verbintenissen van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat in februari 2021 als wetsvoorstel werd ingediend, kiest voor deze regel. Let wel: dit betreft het Belgische recht, bij overeenkomsten met buitenlandse partijen kunnen andere regels gelden. Factuurvoorwaarden Een bijzonder geval is wanneer de algemene voorwaarden voor het eerst voorkomen op een factuur, zonder dat er reeds een contractuele regeling over bestaat. De bewijswaarde van een aanvaarde factuur tegen een onderneming strekt zich immers ook uit tot de algemene voorwaarden die daarop voorkomen. De afwezigheid van tijdig protest heeft dus tot gevolg dat zowel de factuur als deze algemene voorwaarden in principe geacht worden aan­ vaard te zijn. Zelfs als de factuur correct is, kan het dus toch nodig zijn om de erop vermelde voorwaarden te protesteren. De B2B-wet: een aandachtspunt bij algemene voorwaarden Een standaardclausule in de algemene voorwaarden die de eigen voorwaarden steeds van toepassing verklaart met uitsluiting van de voorwaarden van de tegenpartij, biedt geen oplossing. Op basis van de B2B-wet, die op 1 december 2020 in werking getreden is, zijn dergelijke bedingen waarin de kennisname of aanvaarding van algemene voorwaarden onweerlegbaar wordt bepaald, zonder dat de tegenpartij hier daadwerkelijk kennis van heeft kunnen nemen vóór het sluiten van het contract, immers nietig. De B2B-wet legt ook in

het algemeen een aantal beperkingen op aan te eenzijdige contractuele regelingen, dus ook aan algemene voorwaarden. Besluit Over de toepasselijke algemene voorwaarden is veel discussie mogelijk, het is dus belangrijk om hieromtrent duidelijke (kader)afspraken te maken met de tegenpartij en/of alert te zijn voor pogingen van de tegenpartij om algemene voorwaarden binnen te brengen in de commer­ ciële relatie. Daarnaast is het een goede praktijk om de eigen algemene voorwaarden van tijd tot tijd tegen het licht van de evoluerende wetgeving te (laten) houden. Florence Fryges en Bruno Thoen De Langhe Advocaten

tax - M&A - governance finance - commercial Henri Lebbestraat 109 B-8790 Waregem +32 (0) 56 62 50 00 3Square Village - Rijvisschestraat 124 B-9052 Gent +32 (0) 9 277 04 54 Koningsstraat 71 B-1000 Brussel +32 (0) 2 880 35 35 contact@de-langhe.be www.de-langhe.be


ONDERNEMERS & CO

Titeca pro accountants & experts

Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht

Het nieuwe goederenrecht is op 1 september in werking getreden, met als voornaamste doel haar archaïsche voorganger in te ruilen voor een flexibele, moderne en hedendaagse regelgeving. De nieuwe wet is in principe enkel van toepassing op overeenkomsten gesloten na 1 september 2021. Reeds lopende over­ eenkomsten blijven onderworpen aan het oude recht, tenzij partijen anders overeenkomen. Dit artikel focust op de voornaamste wijzigingen inzake de zakelijke rechten die voor jou als ondernemer een impact kunnen hebben. Meer duidelijkheid voor de vennootschap als vruchtgebruiker De gesplitste aankoop, waarbij de blote eigendom door de natuurlijke persoon wordt verworven en het vruchtgebruik door de vennootschap, is voor vele ondernemers geen ongekend fenomeen. Naast enkele niet-fiscale voordelen zijn er de gekende fiscale voordelen waardoor het aankopen van een onroerend goed met de vennootschap als vruchtgebruiker een vaak gebruikte constructie is. Het nieuwe goederenrecht speelt hierop in en zorgt er o.a. voor dat vanaf 1 september het vruchtgebruik voor een periode van 99 jaar gevestigd kan worden (voorheen maximaal 30 jaar). Vervolgens brengt de wet ook duidelijkheid in de situatie waar er grove herstellingen dienen te gebeuren aan het onroerend goed. Nu wordt uitdrukkelijk bepaald dat de blote eigenaar de grove herstellingen dient uit te voeren na overleg met de vruchtgebruiker, maar kan hij van deze laatste wel eisen om proportioneel bij te dragen in de kosten van deze herstellingen. Een verduidelijking in de wet die tevens een einde zou moeten maken aan de discussie inzake de berekening van het voordeel alle aard, in geval de blote eigenaar tevens bedrijfs­ leider is van de vruchtgebruiker-vennootschap. Ten slotte wordt in de nieuwe wet bepaald welke vergoeding de blote eigenaar

verschuldigd is aan de vruchtgebruiker bij afloop van het vruchtgebruik, indien deze laatste met toestemming van de blote eigenaar bouwwerken en/of beplantingen aangebracht zou hebben. Concreet kan de vruchtgebrui­ ker aanspraak maken op het laagste van de volgende twee bedragen: 1. de meerwaarde die de werken aan de grond hebben gegeven, ofwel; 2. de kost van de uitgevoerde werken. Heeft de vruchtgebruiker zonder toestemming van de blote eigenaar werken aangebracht, dan is de blote eigenaar geen vergoeding verschuldigd. Wat heeft de wet nog in petto? Naast het vruchtgebruik werd ook het recht van opstal versoepeld. Dit recht maakt het mogelijk voor een bouwpromotor om te bouwen op andermans grond, mits toestemming van de grondeigenaar, en is een veelvoorkomende figuur in vastgoedprojecten. Dankzij de nieuwe wet is het mogelijk om een opstal te vestigen voor een maximumduur van 99 jaar, waar dit voorheen slechts voor 50 jaar kon. Uitzonderlijk kan dit recht zelfs eeuwigdurend gevestigd worden, bijvoorbeeld voor vastgoedprojecten waar er sprake is van een gebouw bestaand uit verschillende volumes die elk een andere bestemming hebben (te denken valt aan een winkelcentrum met een ondergrondse parking).

een vergoeding van eventueel aangebrachte werken bij afloop van het recht, berekend zoals bij vruchtgebruik. Meer contractuele vrijheid Met uitzondering van een aantal bepalingen, onder meer de minimum- en maximumduurtijd, zijn de meeste bepalingen van de nieuwe wet van “aanvullend recht”, wat betekent dat partijen anders kunnen overeenkomen. Dit biedt meer flexibiliteit en ruimte om overeen­ komsten volledig op maat uit te werken. Aurélie Bouillon Titeca pro experts

Ondergaan of ondernemen? www.titeca.be

Ook bij erfpacht sleutelde de wetgever aan de duurtijd. Voorheen bedroeg de minimumduur 27 jaar wat voor sommige vastgoedconstruc­ ties, zoals bijvoorbeeld onroerende leasing, thans te lang was. Bijgevolg werd deze verlaagd naar 15 jaar. Daarnaast wordt ook een einde gemaakt aan de verplichte periodieke vergoeding (canon) die bij een erfpacht diende betaald te worden. Zowel bij het recht van opstal als bij erfpacht heeft de opstal- of erfpachthouder recht op O N D E R N E M E R S # 08

55


Tips om het sorteren van verpakkingsfolie nog makkelijker te maken, dat is cadeau!

Allemaal goede redenen om je plastic folie te sorteren. Je voldoet aan je wettelijke verplichtingen.

Je krikt het imago van je bedrijf op.

Je krijgt premies.

Je beschermt het milieu.

Je verlaagt de kosten.

Vind alle info op iksorteerinmijnbedrijf.be


telex Maatwerkbedrijf AAROVA wordt nieuwe campus Gentse Arteveldehogeschool De Gentse Arteveldehogeschool en AAROVA, het geesteskind van de Oudenaardse ondernemer Thierry Snauwaert, slaan de komende jaren de handen in elkaar om meer hoger onderwijs in Oudenaarde aan te bieden. Het maatwerkbedrijf stelt infrastructuur beschikbaar als leslokalen. Over een periode van 3 à 4 jaar wordt het gebouw omgevormd tot een volwaardige satellietcampus van de hogeschool. Daarmee zetten Arteveldehogeschool en AAROVA in op méér flexibel en toegankelijk levenslang leren en duaal leren in Oudenaarde. Kathy Dewitte, Directeur domein Business en Management: “De afgelopen jaren hebben we samen met onze partners SYNTRA Midden-Vlaanderen en Liberform verschillende onderzoeken opgestart die duaal leren (werkplekleren) integreert in de curricula van onze opleidingen. Eerst de graduaatsopleidingen zoals Accounting Administration, nu ook de bacheloropleidingen. Daarbij keken we niet enkel naar de mogelijkheden die duaal leren creëert voor praktijkgericht onderwijs, maar ook voor de arbeidsmarkt en de individuele werknemer.” www.arteveldehogeschool.be - www.aarova.be

Huurland neemt Global Rent over Op 1 september heeft Huurland zijn handtekening gezet onder de overname van het verhuurbedrijf Global Rent in Boortmeerbeek. De ambitie van Huurland om een toonaangevende totaalaanbieder te worden voor alle materiaalnoden op de bouwwerf binnen België, is daarmee voor een stukje verder ingevuld. Global Rent, sinds 1993 een bekende speler in de verhuurmarkt, is gelegen aan de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, halverwege tussen Mechelen en Leuven, een ideale locatie om de as Brussel – Leuven – Mechelen van verhuurmateriaal te voorzien. Met een machinepark van meer dan 500 machines is dit een perfecte aanvulling van het uitgebreide Huurland-gamma. Na een transitieperiode wordt Global Rent een volwaardig Huurland-filiaal. Huurland Boortmeerbeek beschikt over heel wat troeven: makkelijk bereikbaar op de Leuvensesteenweg, met ruime parking om te laden en te lossen.

Ook Decebra schonk ons het vertrouwen! Klant: Sabine De Clercq Oppervlakte: 5.500 m² Plaats: Sint-Niklaas Architect: AAVO Architects

www.huurland.be

www.industriebouw.be O N D E R N E M E R S # 08

57


BAMBOE

Gentse biotechspeler myNEO gaat kanker te lijf met gepersonaliseerd vaccin De Gentse biotech is alive and kicking. Zo bewijst ook myNEO een jong bedrijf dat technologie ontwikkelt voor gepersonaliseerde kankerbehandelingen. “De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Begin volgend jaar starten we een kapitaalronde en hopen we 5 miljoen euro op te halen”, aldus CEO Cedric Bogaert. TEKST LAURENS FAGARD

Kanker bestrijden door heel selectief het immuunsysteem te gaan activeren, dat is waar het twaalfkoppig team van myNEO zich dagelijks mee bezig houdt. Het verhaal start drie jaar terug bij Cedric Bogaert, die het bedrijf runt. “Ik ben afgestudeerd als bio-ingenieur aan de UGent en deed mijn onderzoek naar hoe we het menselijk genoom kunnen gebruiken om kankertypes te diagnosticeren, voorspellen en behandelen. Nadien kwam ik aan de VUB in contact met professor Kris Thielemans, één van de pionierende dokters op vlak van immunotherapie. Dat vakgebied is voornamelijk gefocust op hoe je mRNA kan inzetten in de strijd tegen kanker. Uiteindelijk besloten we om samen met enkele biotech-ondernemers (prof. Wim Van Criekinge en Jan Van den Berghe) te bekijken of we niet voor elke patiënt een gepersonaliseerd genetisch vaccin konden maken.” Via sequenering van het volledige genoom, een techniek die al langer bestaat maar pas recentelijk op grote schaal toepasbaar werd, kan je het DNA van iedere patiënt uitlezen. Daarbij zijn tumorcellen perfect te onderscheiden van gezonde exemplaren. In de tumorcellen zelf zijn enkele ‘fouten’ te bespeuren die aanleiding geven tot gemuteerde eiwitten. “En daar begint de complexiteit. Er zitten enkele honderden à duizenden fouten in de tumor, maar 58

“In hoofdzaak gaat het over het ‘trainen’ van jouw afweersysteem in het herkennen van kankercellen om er zich tegen te richten” slechts een 30 à 40-tal van die ‘foute’ eiwitten (of neoantigenen) komen tot uiting. Enkel op deze wordt een vaccin losgelaten. Naast het ontdekken van deze verschillen, staan de algoritmes van myNEO in op het zo goed mogelijk voorspellen van deze neoantigenen, want het is enkel tegen die eiwitten dat het immuunsysteem zal reageren”, vertelt Cedric.

SNEL EN EFFECTIEF Naast de meer ‘klassieke’ behandelingen in de bestrijding van kanker, zoals operatief

verwijderen, chemo- en radiotherapie, is de tak van immunotherapie relatief nieuw. “De resultaten die met immunotherapie wereldwijd worden geboekt zijn bijzonder positief. En dat is alleen maar toe te juichen want de oplossing is immers erg elegant. In hoofdzaak gaat het over het ‘trainen’ van jouw afweersysteem in het herkennen van kankercellen om er zich vervolgens tegen te richten.” Volgens Cedric heeft de therapie als grote troef dat je na het uitlezen al na één dag beschikt over data van neoantigenen bij een patiënt. “Zo kan je meteen aan de slag om een gepersonaliseerd vaccin te maken. Met dezelfde technologie waren we ook in staat om een universeel coronavaccin te ontwikkelen dat bestand is tegen alle mogelijke varianten. Dat wordt nu door een biotechspeler verder ontwikkeld omdat we voorlopig zelf nog niet over de financiële middelen beschikken om de productie in handen te nemen.” Het uitgeven van licenties voor verdere productontwikkeling en commercialisatie van myNEO-neoantigeentherapieën wordt voor het team van Cedric een onderdeel van enkele strategische keuzes voor de komende jaren. “In onze opstartfase hebben we vooral veel tijd gespendeerd aan productontwikkeling en deelgenomen aan conferenties om ons kenbaar te


Cedric Bogaert (derde van rechts) met een deel van het myNEO-team.

maken. Projecten opzetten samen met grotere klinische partners werd sindsdien de focus omdat het ons nieuwe data en inzichten oplevert voor de optimalisatie van onze technologie. Dat zie ik de komende jaren wel graag evolueren in de richting waarbij we zelf verder gaan ontwikkelen.”

BIG MONEY, BIG FARMA Onderzoek is duur en kost tijd. Vandaar dat bij myNEO de zoektocht naar partners volop gaande is. “Voor het totale onderzoeksbudget om tot een goedgekeurd product te komen, moet je al snel rekenen op een miljard euro. Als kleine speler ben je dus vaak afhankelijk van grote farmaen biotechbedrijven zoals een Pfizer en BioNTech. Maar gelukkig beschikken zij niet over de technologie die wij hebben gemaakt, dus kloppen ze bij ons aan.” “In ons specifiek doelgebied zijn er zo’n 350 bedrijven die met uiteenlopende technologieën bezig zijn. Het is dus zaak om genoeg langetermijndeals af te sluiten, want je weet niet op voorhand welke de

beste is. In onze sector kijkt iedereen naar elkaar. Niemand wil de boot missen. Door meerdere partnerships krijg je ook meer data en dat komt ons algoritme alleen maar ten goede. Je kan wel spreken van een win-winsituatie.” Intussen zijn er al verschillende samenwerkingen afgesloten en komt de data van de eerste proeven met mensenstalen binnen. “De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Het immuunsysteem reageert goed en sterk tegen de tumorcellen. Maar dat mag nog geen reden zijn om victorie te kraaien en conclusies te trekken. We bekijken alles stap voor stap”, geeft Cedric mee.

GEZOCHT: KAPITAAL ÉN MENSEN Dit najaar bereidt myNEO zich voor op een kapitaalronde. “Begin volgend jaar gaan we van start en het doel is om te landen op 5 miljoen euro. We hebben ervoor gekozen om onze technologie en producten niet zomaar door te verkopen met het oog op directe omzet. In tegendeel, we mikken

zelfs doelbewust op succesverhalen met partners op lange termijn via royalties en commerciële mijlpalen. In combinatie met de vooropgestelde groei is een kapitaalinjectie in ons geval dus deel van het toekomstplan. We willen immers binnen de drie jaar streven naar een team van 25 à 30 medewerkers zodat we evenwichtig kunnen spreiden over de interne ontwikkeling van ons product en de opvolging van partnerships.” “Een omslag naar extra mankracht vergt natuurlijk ook wat tijd. Voorlopig zijn er nog genoeg mensen die spontaan solliciteren maar we blijven op zoek naar de zeldzame witte raven. Het Vlaamse ecosysteem is dan wel goed maar de vraag naar talent blijft groot. De biotech is per definitie al heel internationaal georiënteerd, dus de zoektocht loopt ook door in het buitenland. Onze eerste aanwervingen waren trouwens een Duitser en een Fransman. Ons team draait goed en er is veel begrip voor elkaar. Ik zie de toekomst positief tegemoet.” O N D E R N E M E R S # 08

59


HET ZIT IN DE GENEN

“We streefden een heel zachte overname na” Familiebedrijf Meert een pure groothandel noemen is hen oneer aandoen. Ze zien zich sinds 1981 als een bevoorrechte partner van smeden, aluminium- en staalconstructeurs, glashandels, schrijnwerkers en afwerkingsbedrijven. Ondertussen staat de derde generatie aan het roer met maar liefst vijf general managers slash vennoten. “De kunst is om net voldoende te overleggen, maar ook niet te veel”, zeggen ze in koor. TEKST SAM DE KEGEL – FOTO WIM KEMPENAERS

Wie de zichtlocatie van Meert aan het kruispunt van de Vijfhuizen in Erpe-Mere binnenstapt, komt ogen te kort. Dit is een speeltuin voor onze fotograaf, met zoveel licht en glas. Christian Duvillier, Marieke Bekers, Lieven Bekers, Maarten Bekers en Stijn De Wilde leunen op een van de vele glasbalustrades die ze verkopen. “Wist je dat onze cataloog zo’n 40.000 producten bevat? Wie hier begint, mag die meteen beginnen bestuderen”, lachen ze. De toon is gezet voor een snedig interview waarbij je de fierheid voelt van de ondernemers. Vier van de vijf geïnterviewden zijn de huidige general managers slash aandeelhouders. De ‘oudste’ van de bende, Christian Duvillier, verkocht vorig jaar zijn aandelen. “Het begon allemaal met Willy Meert, de oprichter”, begint Christian. “Hij is de grootvader van deze youngsters, ik ben een nonkel. Vorig jaar heeft de tweede generatie– ikzelf, Marcel Bekers en Marc De Wilde – de zaak en de aandelen overgelaten aan onze kinderen. Eén van de vijf huidige vennoten is mijn zoon Bas Duvillier (niet aanwezig op het interview, sdk). Marieke: “Onze grootvader had dus drie dochters en zijn drie schoonzonen zijn alle drie in de firma gekomen. Wij behoren tot de derde generatie. Zowel mijn broers Lieven 60

en Maarten als mijn neven Stijn en Bas zijn allemaal kleinkinderen van de oprichter.”

ONESTOPSHOP Om een bedrijf uit de grond te stampen heb je lef, karakter en visie nodig. Christian: “Willy werkte eerst bij een staalhandelaar die ophield te bestaan. Willy verkocht bij die staalhandelaar al een product dat een gat in de markt bleek, zo begon hij op zijn eentje. Ik ben er bijgekomen als jongste van de drie vorige vennoten in 1989. We spreken over totaal andere tijden: een cataloog maken was echt knip- en plakwerk. Marcel Bekers zette de software kopieën nog op magneetbanden, een tijdrovende job.” Het klantenbestand was vooral gericht op de metaalbewerker, pas nadat ze ook glasbalustrades begonnen te verkopen, kreeg Meert een veel breder klantenpubliek. Marieke: “Vandaag zijn we een groot­ handel in (glazen) balustrades, inox materialen, trapleuningen, treden en roosters, smeed-en gietijzer, hekwerkonderdelen en automatisatie. We leveren aan o.a. glashandels, smederijen, schrijnwerkers, tuinaanleggers en winkelinrichters, bijna altijd b2b. We kunnen onze klanten als onestopshop volledig bedienen omdat ons gamma zo uitgebreid is.”

De leveranciers komen vooral uit Italië en Duitsland (glasbalustrades van Q-railing). Christian: “We hebben Europese leveranciers en back-ups in Azië, dat is onze filosofie.” Christian gaat nog steeds de baan op bij klanten en blijft op zoek naar nieuwe producten, trends en markten. “Wat gevraagd wordt, moeten we verkopen, zo simpel is het. Een nieuw product dat marcheert, dat is zo schoon. Vroeger had je bijvoorbeeld enkel gegoten pinnen en Willy Meert zocht naar sterkere, gestampte pinnen en vond de juiste leverancier.” Stijn De Wilde: “We doen zoveel meer dan aankoop en verkoop, we begeleiden de klant nauwgezet op technisch vlak.”

GERUISLOZE OVERNAME Slechts 30 procent van de familiebedrijven realiseert een succesvolle overdracht naar


Van l. naar r.: Maarten Bekers, Stijn De Wilde, Marieke Bekers, Christian Duvillier en Lieven Bekers. Samen runnen ze familiebedrijf Meert.

Marieke: “We hebben die overname goed voorbereid via een expert bij onze bank.” Christian: “Dat is een proces waar heel wat tijd over gaat. Die adviseur was de geknipte persoon, want hij kende de spelregels van de bank en tastte af wat wij wilden bekomen.” Marieke: “Eigenlijk was de overdracht gepland op 1 mei 2020, maar toen kwam corona en was het alle hens aan denk. Pas op 1 september 2020 werd de fakkel offi­cieel doorgegeven. Eigenlijk hebben we zelf nog geen deftig afscheidsfeest gegeven voor Marcel en Marc.” Stijn De Wilde: “Onze klanten hebben die overname nooit gevoeld, ook al verdwenen er twee personen (Marcel Bekers en Marc De Wilde, sdk) vorig jaar van het

toneel. En gelukkig heeft corona ons geen windeieren gelegd. Mensen gingen niet op verlof en investeerden bijvoorbeeld in een nieuwe poort. We hebben ook nog nooit zoveel scharnieren verkocht als vorig jaar, iedereen zat in zijn tuin. De omzet steeg met 6% in vergelijking met 2019.” Christian: “We streefden een heel zachte overname na voor onze klanten en leveranciers. Je mag toch niet de impact onderschatten bij leveranciers en klanten. ‘Gaan die jonge mensen dat wel kunnen?’, hoorde je hen denken. Dat hebben ze ondertussen wel bewezen. En ik geef nu advies. Ik heb een vrije rol, in voetbal­termen ben ik een valse 9.” Allemaal beamen ze dat de twee vorige zaakvoerders heel snel de zaak konden loslaten. “Dat was eigenlijk ook al zo bij O N D E R N E M E R S # 08

de tweede generatie. Bij de derde generatie blijft minder dan 10 procent bestaan. Die kaap heeft Meert alvast mooi gerond. Vandaag zijn de aandelen verdeeld over Bas Duvillier, Stijn De Wilde en Lieven, Maarten en Marieke Bekers. Handelswetenschapper Marieke Bekers is verantwoordelijk voor financiën, HR en administratie. Na een eerste carrière-­ ervaring als controller bij chocolade­ producent Barry Callebaut kwam ze begin 2017 in het familiebedrijf terecht. Lieven Bekers is verantwoordelijk voor aankoop en stockbeheer. Maarten Bekers leidt o.a. het transport in goede banen, omdat hij zelf jarenlang de baan deed, en houdt zich bezig met een stukje sales. Stijn De Wilde is verantwoordelijk voor de automatisatie en staat dan weer heel dicht bij de klanten. Bas Duvillier bezorgt met een van de vrachtwagens de goederen bij de klant.

61


HET ZIT IN DE GENEN

Willy Meert”, weet Christian. “Het bedrijf zit nog altijd in zijn hart, maar hij heeft zich helemaal niet meer gemoeid.”

IT TAKES FIVE TO TANGO Wat zijn de grootste valkuilen voor dit familiebedrijf? Marieke: “Op dit moment zijn we met vijf zaakvoerders en iedereen kent zijn rol, maar we moeten nog een betere balans kunnen vinden in het overleg. Dat evenwicht tussen niet te veel overleggen en genoeg overleggen, zodat niemand zich gepasseerd voelt.”

in, bij mijn vader en Christian, bij de bank en de boekhouder. Lieven en ik zaten de voorbije twee jaar ook in Plato Next Generation. Bij al die bedrijven is er ook een familiale overname gepland of is die net gebeurd.” Lieven Bekers: “Vaak besef je dan dat we het niet zo slecht doen.”

Christian (richt zich tot Marieke, Stijn, Lieven en Maarten): “Een tweede uitdaging is dat jullie vroeger ‘onder jullie vader’ werkten. Nu moeten jullie werken als leider, met korte ei. In die rol moet je dag na dag groeien.”

Christian: “Het klopt wel dat externen nieuw licht op zaken kunnen laten schijnen. Die fout heb ik gemaakt tijdens mijn carrière. Ik ben te veel in mijn eigen cirkel gebleven en heb te weinig genetwerkt. Door te netwerken kom je op andere plekken en ontdek je nieuwe markten.” De derde grote uitdaging is, zoals bij alle (familie)bedrijven, de queeste naar personeel.”

Plannen voor een raad van advies met externe bestuurders hebben ze voorlopig niet. Marieke: “Ik win voortdurend advies

Maarten Bekers: “Zelfs een goede magazijnier vinden die gemotiveerd blijft, is niet simpel. We verkopen geen dameslingerie,

dit is redelijk zwaar fysiek werk. Bij de administratieve en technische bedienden is er gelukkig nauwelijks verloop (Meert telt nu 18 medewerkers, sdk).” Christian: “Het profiel dat we zoeken is niet te onderschatten. Hij of zij moet verschillende talen beheersen, vlot kunnen omgaan met klanten en een zeker technisch inzicht hebben. Daarnaast moet je marktconform verlonen. If you pay peanuts, you get monkeys.” Stijn: “We leggen de lat op een zekere hoogte, maar het is heel belangrijk dat we steeds goed meedenken met de klant en hen perfect bijstaan bij moeilijke vraagstukken.” Marieke: “Als je een gezonde technische interesse hebt, leer je heel snel.” Christian: “Maar om al onze producten echt te leren kennen, heb je toch een tweetal jaar nodig. Door zelf zeven keer naar onze klanten te luisteren en dan de juiste vraag te stellen aan onze leverancier leren wij zelf nog voortdurend bij.” Stijn: “We hebben ook allemaal in het magazijn gestaan en beschikken over een vrachtwagenrijbewijs, behalve Marieke.” Marieke: “Om mezelf en de mensheid te beschermen…” Stijn: “In geval van nood kunnen we zelf nog leveren. Je mag niet wereldvreemd worden naar je personeel toe. Persoonlijk contact met onze medewerkers en klanten is cruciaal.” Uit menig onderzoek blijkt dat een goede familieoverdracht al start door de nieuwe generatie van kindsbeen af te betrekken bij het bedrijf. Dat was bij Meert niet anders. “We liepen hier allemaal al vroeg rond. Ik kan zo de geur van ijzer oproepen, ik ruik dat trouwens nog altijd graag”, lacht Stijn.

Ligt de familiale opvolging ook bij jouw bedrijf in het vooruitzicht? Bekijk zeker ons aanbod:

62


MEEGEDEELD

Credit management als motor voor duurzame groei Nu de vooruitzichten voor de Belgische economie duidelijk positiever blijken dan een jaar geleden, stellen heel wat ondernemingen orde op zaken.

HOE PAKKEN WE DE EERSTE STAPPEN VAN HERSTEL AAN?

DIGITALISATIE ALS FUTURE PROOF ELEMENT

Nu voor vele bedrijven de tijdelijke maatregelen wegvallen is het een must om knelpunten in de huidige processen te identificeren. De toenemende druk op de liquiditeitspositie en cashflow brengt een groot aantal kmo’s en familiebedrijven vrijwel direct bij de uitstaande vorderingen en het debiteurenbeleid. De pandemie heeft de ondernemer ertoe aangezet om dit proces te prioriteren en naarmate de economie herneemt zullen bedrijven extra druk leggen door steeds strengere betalings­ voorwaarden te handhaven.

Om de naschokken van deze crisis weerstand te bieden blijft het cruciaal om bedrijfsprocessen verder te digitaliseren. Voortuitdenkende ondernemingen die voor een digitale toekomst opteren, hebben een veel groter aanpassingsvermogen wat leidt tot nieuwe inzichten en een verstevigde marktpositie.

Betalingen sneller veiligstellen is voor menig bedrijfsleider een ware uitdaging geworden en de toename aan wanbetalers is verontrustend. De crisis heeft de kaarten grotendeels herverdeeld, een klant die ooit solvabel was, kan nu in financiële moeilijkheden verkeren. Het invorderingsproces is een delicate materie en vereist een specifieke benadering. Maar indien correct uitgevoerd draagt deze bij tot de groei van uw onderneming en een versterkte liquiditeitspositie om economische kwetsbaar­ heden te overbruggen.

Een digitaal credit management houdt hierbij de vinger aan de pols waar niet enkel de financiële administratie maar ook de bedrijfsleider zijn voordeel uithaalt. Het stelt de financiële administratie in staat om het debiteurenbeheer doelgericht te automatiseren en het verschil te maken bij risicovolle klantenprofielen. De bedrijfsleider kan op zijn beurt beroep doen op gedetailleerde betalingsrapporten en marktinzichten die zijn toekomstige beslissingen ondersteunen.

nemen. Door een gebrek aan beschikbaar kapitaal komt dit in het gedrang. Als bedrijfsleider wordt u geconfronteerd met tal van problemen zoals de huidige schaarste op de arbeidsmarkt van goede profielen. Door het detecteren van opportuniteiten in de beperkingen beslissen kmo’s steeds vaker om met specialisten in zee te gaan en het tijdrovende debiteurenproces uit te besteden. Via collection as a service ondersteunt Deloitte het gehele credit management proces met een complete end-to-end oplossing. Dankzij kennis en ervaring binnen veel sectoren stellen wij samen met u een flexibel resultaatgericht traject op, op maat van uw onderneming. Een team van ervaren profielen staat in voor de klantvriendelijke inning van de openstaande vordering.

OPPORTUNITEITEN IN BEPERKINGEN

Door middel van deze uitbesteding krijgt de veerkrachtige ondernemer opnieuw de mogelijkheid om zich op kerntaken te richten, waaronder een duurzame groei.

Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor om duurzame investeringen die effectief bijdragen aan de stabiliteit en de groei op lange termijn in bedrijfsdoelstellingen op te

Steven Doms, sdoms@deloitte.com

O N D E R N E M E R S # 0 8 63LEREN VAN EN MET ELKAAR

KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP DANKZIJ EEN MAATTRAJECT VAN VOKA OOST-VLAANDEREN

Omdat je niet alles in je eentje kan doen Roseline Van Damme is medezaakvoerder van Abetec architecten & ingenieurs, een onafhankelijke b2b-totaaldienstverlener in de bouwsector. Als fervente deelneemster aan Plato-trajecten en als regiovoorzitter van Voka Dendermonde-Wetteren wil ze zelf ook voortdurend groeien als bedrijfsleider. Dat doet ze o.a. via de maattrajecten van de werkgeversorganisatie. TEKST JOLYN DE BAETS

Roseline Van Damme en haar broer Frédéric hebben samen de leiding over het bedrijf dat werd opgericht door hun vader Eric, die zelf ook nog mee aan het roer staat. Als totaaldienstverlener is Abetec actief binnen de ontwikkeling van bouwprojecten: van de eerste pennen­ trek, over stabiliteit en duurzame bouwtechnieken, tot en met de oplevering. “We hebben alle disciplines onder één dak zodat onze klanten maximaal ontzorgd worden. We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid door in te zetten op Revit (3D-modelleren). Dat vergde veel investeringen naar informatica maar ook naar bijkomende opleidingen van onze medewerkers. Die geven elke dag het beste van zichzelf. Wederzijds vertrouwen en respect is de sleutel tot succesvol samenwerken. Sommigen kennen mij al van toen ik een klein meisje was. Die langetermijnrelaties, dat is waar we aan bouwen met ons team van architecten en ingenieurs.”

MATCHMAKING TUSSEN ONDERNEMER EN EXPERT Roseline wou echt de HR-cultuur veranderen. “We waren al een laagdrempelig bedrijf voor onze medewerkers, maar we wilden ook onze HR veel dynamischer maken. We gingen voor een persoonlijke aanpak en organiseerden 1-op-1 interviews met Elke en ons team. Daarna volgden verschillende feedbacksessies, workshops en evaluaties. Het gaf me een goed gevoel dat er geen punten waren die me van mijn stoel deden vallen, dat wil toch zeggen dat je jouw team en de sfeer goed aanvoelt. Maar het viel me wel op dat de klemtonen anders lagen. Een eenvoudig voorbeeld: veel mensen vonden dat er te weinig gecommuniceerd werd over de wedstrijden waar we aan deel­ nemen. Het getuigt van een steeds grotere betrokkenheid dat ze ook in wedstrijdfase geïnformeerd willen worden. Ik ben ervan

“Raad vragen aan Voka Oost-Vlaanderen heeft onze onderneming geen windeieren gelegd” overtuigd dat onze medewerkers meer open hebben gesproken tegen Elke. “Ook vandaag worden we nog steeds gemonitord door Elke en haar team. Waar we nu staan, is ook te danken aan Voka Oost-Vlaanderen door me in contact te brengen met Happy Humans. Raad vragen aan Voka heeft me dus geen windeieren gelegd. Dat is ook een van de rollen van deze werkgeversorganisatie: matchmaker spelen tussen ondernemers en experts.”

WERKEN AAN DE TEAMGEEST “Mijn broer en ikzelf zijn respectievelijk 15 en 13 jaar actief binnen Abetec. Ooit is mijn papa gestart met vijf medewerkers. Vroeger was personeelsbeleid eerder iets wat boekhouding erbij deed. Maar toen ik in die functie kwam, wou ik van ons personeelsbeleid een prioriteit maken. De belangrijkste uitdaging: werken aan de dynamiek en sfeer op de werkvloer, onze HR moderniseren. Ik was me ervan bewust dat ik dit niet alleen kon en beroep moest doen op een externe partner. Toen kwam Voka Oost-Vlaanderen in the picture en is alles in een stroomversnelling geraakt. Via hen kwam ik in contact met Elke Haemelynck van Happy Humans, ik raakte meteen geïnspireerd.”

Het team van Abetec, b2b-totaaldienstverlener in de bouwsector.

Wil jij net zoals Roseline een opleidingstraject volgen? Volledig op maat van je organisatie, volgens de specifieke wensen en behoeften van je medewerkers, met praktische cases vanop je eigen werkvloer? Contacteer dan vrijblijvend Regine Vyverman via regine.vyverman@voka.be

O N D E R N E M E R S # 08

65


LEREN VAN EN MET ELKAAR

Hoe freelancers jouw bedrijf kunnen versterken Het gaat er rumoerig aan toe op de arbeidsmarkt. Zowel grote als kleine kmo’s schreeuwen om ter luidst in hun zoektocht naar personeel. En dat terwijl het aantal freelancers in opmars is. Moeten bedrijven dan massaal de omslag maken? In het Plato-traject ‘Groeien met freelancers’ krijg je als zaakvoerder een antwoord op dat soort vragen. Twee experten lichten alvast een tip van de sluier op. TEKST LAURENS FAGARD

Wanneer ben je freelancer? Jessie: “Een freelancer is iemand die b2b-diensten aanbiedt en een expertise heeft die hij of zij ter beschikking kan stellen op zelfstandige basis. Bedrijven kunnen ze inschakelen voor een omschreven opdracht of een specifiek project.” Jenny: “Het is belangrijk een onderscheid te maken met een consultant die

eerder professioneel of deskundig advies verleent.” Voor welk soort werk kan je freelancers inschakelen? Jessie: “De meest gekende domeinen waarvoor je beroep kan doen op free­ lancers zijn HR, IT, sales en marketing, office management, logistiek of creatieve

Met deze 5 tips werk je binnenkort vlekkeloos met freelancers

66

1

Durf te springen. Probeer met freelancers te werken die expertise hebben in domeinen waar je zelf te kort komt. Bekijk welke voordelen het kan opleveren, want onbekend is onbemind.

2

Er zijn minder risico’s verbonden aan werken met freelancers dan aan een aanwerving van een vaste medewerker.

3

Eenmaal je de sprong waagt, maak je best duidelijke (contractuele) afspraken.

4

Je bouwt mee aan een arbeidsmarkt die futureproof is want freelancers zijn enorm wendbaar en tegelijk werken ze vaak lang voor dezelfde klanten.

5

Zie freelancers als partners in jouw groei. Dankzij hun flexibiliteit vormen ze het ideale profiel voor snelgroeiende bedrijven die bovendien een klankbord kunnen zijn voor knelpunten binnen jouw organisatie.

opdrachten. Maar het statuut wint aan belang en is in volle opmars. Er komen steeds nieuwe domeinen bij omdat freelancers zich aangetrokken voelen tot de flexibiliteit die het hen biedt. Bedrijven vinden nu al moeilijk mensen met een zekere expertise.” Jenny: “Een verschuiving binnen de arbeidsmarkt dient zich stilaan aan. Niet enkel binnen onze grenzen maar ook internationaal. Door de coronapandemie werken meer mensen vanop afstand en kan je dus heel makkelijk overal ter wereld freelancers aan het werk zetten.” Zijn kmo’s gebaat bij freelancewerkkrachten of zijn er ook keerzijden? Jessie: “Freelancers kunnen een belangrijk aandeel vormen in de groei van een bedrijf. Ze zijn extra gemotiveerd omdat


Golfbeweging bij Authority

Jenny Björklöf

Jessie Govaert

is oprichtster van ‘Freelancer in Belgium’. Die community verenigt meer dan 8.000 freelancers in België om ervaringen te delen met elkaar over het reilen en zeilen als freelancer.

stampte in 2020 samen met Elke Haemelynck HR Cockpit uit de grond. Bedrijven die op zoek zijn naar een HR-expert voor een bepaalde tijd, kunnen hier terecht.

ze redeneren: ‘my success is your success’. Meestal brengen ze ook extra zuurstof binnen een expertise omdat ze al ervaringen opbouwden bij andere bedrijven. Naast hun operationele taak kunnen ze je ook strategisch uitdagen.” Jenny: “Uiteraard zijn er ook een aantal aandachtspunten voor garantie op succes. Onboarding van freelancers is minstens even belangrijk als voor vaste medewerkers. Een gesprek over wederzijdse verwachtingen, vertrouwelijkheid, vergoeding en andere afspraken is al een goed begin. Hoe beter alles op voorhand is geregeld, hoe beter. Zo werken freelancers vaak op basis van een vast dagtarief maar een projectprijs of resultaatsverbintenis kan even goed. Het zijn allemaal zaken die aan bod komen in het traject ‘Groeien met freelancers’.”

Tot slot: waar begin je jouw zoektocht naar een goede freelancer? Jenny: “Zaakvoerders die beginnen met zoeken, ondervinden soms een drempel. Er zijn immers heel wat specialisaties en kanalen. De laatste jaren zijn er een aantal commerciële platformen ontstaan die daar een antwoord op bieden, zoals Jellow, Fiverr of GIGHOUSE. Ze hebben elk hun eigen formule, gaande van een abonnement waar je als bedrijf betaalt om het juiste profiel te vinden, een commissie op dag­ tarief of een vergoeding per transactie.” Jessie: “Met HR Cockpit proberen we iets soortgelijks te doen maar dan specifiek voor HR-profielen. Maar naast matchingplatformen met een commerciële insteek zijn er uiteraard talloze andere manieren zoals je eigen netwerk inschakelen of een oproep plaatsen via sociale media.”

Digitaal marketingbureau Authority uit Oudenaarde werkte de afgelopen jaren vaak met freelancers. Toch was het even zoeken naar de juiste balans met het aantal vaste medewerkers. “Toen we begonnen, werkten we uitsluitend met freelancers”, vertelt zaakvoerder Alexander Schmitt. “Al vrij snel evolueerden we naar een kernteam dat bestond uit een aantal vaste medewerkers en freelancers waar we af en toe op beroep deden. Na een tijdje stond vrijwel iedereen op de payroll. Mede door corona komen we daar nu op terug, want momenteel werken we terug met een kernteam voor strategische beslissingen en freelancers die de opdrachten uitvoeren.” Volgens Alexander kunnen freelancers een enorme boost geven aan de groei van jouw bedrijf. “Je kan snel iemand inschakelen die meteen rendeert. De externe kennis die je aan boord haalt, wordt vaak onderschat want als je enkel vaste medewerkers hebt, moet je vaker investeren in opleidingen. Bovendien hebben freelancers een andere dynamiek en drive omdat ze zelfstandig zijn en dus ondernemerschap in hun bloed hebben.” Door de populariteit van het statuut manifesteert zich wel een overaanbod. “Dat was anders een vijftal jaar geleden. Nu heb je meer tijd nodig om goed te rekruteren en te selecteren wie het kernteam kan versterken. De platformen waar je freelancers kan vinden zijn meer gecommercialiseerd en daardoor moet je kwaliteit extra waarborgen. Bij Authority werken we met vaste partners en denken we altijd goed na over wie we voor welke opdracht inzetten.”

Overtuigd? Maak er werk van met het Plato-traject ‘Groeien met freelancers’ Werk je als ondernemer samen met zowel vaste medewerkers als freelancers en ervaar je de impact daarvan op jouw bedrijfsvoering? Deel dan jouw uitdagingen met gelijkaardige bedrijven die al volop aan de slag zijn met flexibele werkkrachten in het Plato-traject ‘Groeien met freelancers’ dat van start gaat op 25 en 26 november 2021.

O N D E R N E M E R S # 08

67


MIJN BEGINJAREN

Hoe YouPower batterijtechnologie slimmer maakt Een oplossing voor het energievraagstuk zit er nog niet meteen aan te komen, maar de slimme off-grid en semi off-gridsystemen van YouPower bieden wellicht al deels een antwoord. Ontdek het verhaal van vijf vrienden die al experimenterend hun weg vonden in batterijtechnologie. TEKST LAURENS FAGARD

BEDRIJF

INSPIRATIEBRON

YouPower is een start-up uit Zele die offgrid en semi off-gridsystemen berekent en installeert. “Onze technologie stelt bedrijven en gezinnen in staat om volledig los te koppelen van het distributienet”, aldus Tim De Schryver, één van de oprichters. “Wij proberen alle opgewekte energie slim en optimaal te gebruiken en op te slaan op de batterij via open source-technologie. Momenteel hebben we een honderdtal installaties geplaatst en draaien we een omzet van anderhalf miljoen euro. De winst investeren we meteen terug in het bedrijf.”

Nog voor er van YouPower sprake was, experimenteerden Tim en zijn kompanen al langer met batterijtechnologie. “We hadden een bedrijfje opgezet in kleine traceersystemen voor dagdagelijkse toepassingen. Bekijk het als een chip die uitgerust is met een gps-functie die in constante verbinding staat met een satelliet. Het enige verschil is dat onze chips maar één keer per dag connectie maakten waardoor zo’n batterijtje wel vier jaar kon meegaan. Maar de locatiebepaling was niet altijd even nauwkeurig en dat bleek toch de achilleshiel van ons product.”

Op dit ogenblik werkt het voltallige team nog in bijberoep, maar daar kan binnenkort verandering in komen. “We doen een twee à drie installaties per week en onze agenda is volgepland de komende maanden. De aanvragen blijven vlot binnenkomen dus op korte termijn zullen we moeten afwegen of we de sprong definitief wagen.” 68

GROOTSTE MEEVALLER

“Intussen kwam een collega-ondernemer uit Zele bij ons aankloppen. Hij wilde een opslagruimte neerpoten die volledig offgrid zou kunnen draaien. We hadden ervaring met batterijen, maar toen hoorden we het toch even donderen in Keulen. Hij gaf ons tijd om ermee te experimenteren. Met veel vallen en opstaan loonde dat na twee jaar. We hadden een installatie op maat gemaakt en YouPower was geboren.”

“De huidige overheidsbeslissingen spelen in ons voordeel en het energiebeleid laat toch nog altijd te wensen over”, weet Tim. “België hoort bij de landen waar elektri­ citeit het duurst is, dan gaan mensen automatisch op zoek naar alternatieven. Bovendien is er een subsidie om thuisbatterijen te installeren én is het voordeel van de terugdraaiende teller weggevallen. Bedoeld of onbedoeld, het zijn factoren die innovatie in de hand werken. Er is een beweging richting het onafhankelijk opwekken van energie en die vaart zal alleen maar toenemen. Dat komt ons alleen maar ten goede.”

USP

GROOTSTE TEGENVALLER

Binnen de markt van off-gridsystemen rekent YouPower zich nog tot de early adopters. “Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de afschaffing van de terugdraaiende tellers zijn er enorm veel spelers in thuisbatterijen opgedoken. Wij focussen echter meer op hoe je een meerwaarde haalt uit jouw batterij. En daar begint het programmeerwerk. Ons systeem gaat automatisch

“Een tegenvaller kan je het niet echt noemen, maar we moeten nu veel voorfinancieren in batterijen. Lithium is een belangrijk onderdeel van batterijen en er is nu een groot tekort. De wachttijden lopen gigantisch op dus we zijn genoodzaakt om reservaties te maken op batterijen die nog niet eens verkocht zijn. Dat vraagt investeringen, maar anderzijds weet je dat het cruciaal is in de groei van het bedrijf. Vandaar dat we

BEZIELERS “Wat begon met enkele vrienden die zich het hoofd braken over een uitdaging, is nu een bedrijf geworden”, vertelt Tim die samen met Kurt Wante, Steven Michiels, Bart De Schaepmeester en Bart Blindeman de start-up oprichtte eind 2018. “Het is niet altijd evident om met vijf een zaak te runnen, maar het lukt. Het gaat ons voor de wind en dan is de dynamiek goed. Iedereen heeft naast het installeren van onze systemen nog een aparte rol opgenomen en dat zorgt voor veel verantwoordelijkheidszin.”

optimaliseren en aanbevelingen doen op basis van verzamelde data. En de technologie is open source waardoor je alles te allen tijde kan aanpassen en dat maakt ons wendbaar naar de toekomst. Bovendien is onze grootste troef dat bij een stroompanne de zonnepanelen en batterij blijven functioneren om de woning of het bedrijf van elektriciteit te voorzien.”


Vijf vrienden stonden aan de wieg van YouPower, een start-up uit Zele die off-grid en semi off-gridsystemen berekent en installeert.

ook subsidies hebben aangevraagd om los van onze operationele werking te kunnen blijven innoveren met nieuwe technologieën. Zodra we de stap zetten van bijberoep naar voltijds, ben ik ervan overtuigd dat externe financierders nodig zullen zijn om mee op de kar te springen.”

IN 2023 EN VERDER Nu de researchfase grotendeels achter de rug is en de eerste successen zijn geboekt, denken de vijf Zeelse vrienden volop aan de toekomst. “We willen onze aandacht vestigen op grote projecten. Momenteel zijn onze klanten evenwichtig verdeeld over particulieren en bedrijven, maar logischerwijs zit het grootste potentieel bij die laatste categorie.” Daarnaast denkt YouPower ook al internationaal. “In Duitsland zijn batterijen al heel goed ingeburgerd. We kijken ook samen met het FIT (Flanders Investment & Trade) welke landen het meest baat hebben bij de technologie. Zo weten we dankzij hen onder meer dat de elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk vaak uitvalt. Daar kunnen wij met onze oplossing een antwoord op bieden.”

GOUDEN TIP Volgens Tim is het succes van een bedrijf grotendeels te danken aan met wie je samenwerkt. “Dezelfde visie hebben over jouw product is van goudwaarde. Wij hebben veel tijd besteed om alles scherp te zetten vooraleer we de boer opgingen, terwijl dat bij ons vorige bedrijf (YouTrace) minder het geval was. Daarnaast is het ook belangrijk om jouw businessidee simpel te houden maar tegelijk futureproof.”

BRYO “Via het Bryo-traject kan ik overleggen met jonge ondernemers die in een gelijkaardige fase zitten, groei ambiëren en ongeveer tot dezelfde leeftijdscategorie behoren. Naast die gesprekken krijg je ook nuttige tips die je meteen kan toepassen. Zo wisten we hoe we subsidies moesten aanvragen en kregen we het contact van FIT door. Ik heb mensen leren kennen die nu bij mij op de koffie komen en die ik anders nooit had ontmoet. Het is fijn om te zien dat jouw bedrijf groeit, maar ik ben ook bijzonder trots op het verhaal dat collega-ondernemers uit mijn groep aan het schrijven zijn (glimlacht).”

Ontdek ook hoe Bryo jou als startende onderneming kan laten groeien en begeleiden. Bekijk de verschillende trajecten.

Bryo StandUp Voor prestarters die de haalbaarheid van hun idee willen testen. Start 3 maart 2022 10 sessies - 250 euro

Bryo StartUp Voor ambitieuze start-ups die hun business willen challengen. Start 23 april 2022 10 sessies - 500 euro

Bryo ScaleUp Voor ondernemers met bewezen businessmodel en schaalbaar product. Start maart 2022 10 sessies - 1.000 euro

O N D E R N E M E R S # 08

69


Hoe beschermt u uw kmo succesvol tegen cyberaanvallen? Het aantal cyberaanvallen in bedrijven neemt sterk toe. Zowel grote als kleine ondernemingen kunnen het slachtoffer worden van hackers. Dit kan een bedrijf veel geld en reputatieschade kosten. Als cybercriminelen erin slagen om ransomware op een bedrijfsnetwerk te installeren, is het kwaad al geschied. Klassieke securityoplossingen – zoals een firewall of antivirussysteem – zijn niet meer voldoende.

Waar kan u heen? Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition in ons land zetten zich mee in om ondernemingen haalbare securityoplossingen aan te bieden. Deze nationale instanties vullen elkaar mooi aan: terwijl het CCB de toepassing van de Belgische cyberbeveiliginsstrategie coördineert en bewaakt, verzamelt de Coalition expertise van bedrijven, beroepsfederaties, academische partners en overheidsinstellingen. Op die manier blijven beide organisaties de gevaren van cybercriminaliteit hoog op de agenda zetten. Het CCB zet haar schouders onder de Safe-on-Web app, die zowel particulieren als bedrijven waarschuwt voor mogelijke cybergevaren. Via deze app kan u als bedrijfsleider sneller op de hoogte zijn van onder meer nieuwe phishing- of ransomware-aanvallen. Ook wordt volop ingezet op spear warning, ofwel een heel gerichte waarschuwing voor een persoon of bedrijf. Mensen volgen een directe boodschap immers beter op dan een algemene waarschuwing.

Hoe pakt u dit concreet aan? Een van de cruciale punten is de sterkte van een IT-infrastructuur, in combinatie met getrainde medewerkers die bewust omgaan met mogelijke risico’s van IT-toepassingen. Concreet kan u uw kmo als volgt beschermen: Breng in kaart welke technologieën, servers en werkstations in uw bedrijf gebruikt worden, inclusief het aantal gebruikers. En waar zitten de meest kritische bedrijfsdata? Hou een logboek bij van beveiligingsgerelateerde informatie, zoals endpoints, cloud services en VPN-logs. Schakel detectiesoftware in om alle verzamelde logs te analyseren. Dit levert u een duidelijk beeld op van mogelijke patronen die op een aanval kunnen wijzen. Ontdekt u op basis hiervan incidenten? Volg deze goed op, zoek uit waar ze vandaan komen en welke waardevolle bedrijfsdata in gevaar zijn. Schakel eventuele professionele hulp in via operationele securityteams.

Laat ons samen actie ondernemen tegen cybercriminelen en vul onze cybersecurityenquête in. Als we onze kennis en krachten bundelen, staan we sterker tegen de gevaren van cybercriminaliteit.

Ook op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens (in het kader van de strenge GDPR-regelgeving) is het alle hens aan dek. Uit onderzoek van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaat het concreet om de volgende aandachtspunten: een betere (interne en externe) communicatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, de aanstelling van een verantwoordelijke voor gegevensverwerking, een gebrek aan kennis over de bewaringstermijnen van gegevens en over het gebruik van een officieel register. De GBA doet heel wat inspanningen om bedrijven hierover goed te informeren met het project BOOST. Zo zijn er modelbrieven en video’s ter beschikkingen en worden er webinars georganiseerd.


telex

Stad Gent en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen ondertekenen het Safety My Priority-charter Safety My Priority, zo heet de sensibiliseringscampagne die de Confederatie Bouw op 21 februari 2019 lanceerde om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk te helpen inperken. De kern van deze campagne: een charter dat aannemers kunnen ondertekenen op de website www.safetymypriority.be waarmee ze aangeven absolute voorrang te geven aan veiligheid naar en op de werven. Ondertussen werd de kaap van 2.600 onder­tekenaars (= aannemers en partners in de bouw) al ruim overschreden. Ook Stad Gent zette nu zijn handtekening onder het charter. Schepen Annelies Storms, o.m. bevoegd voor Facility Management: “Zo zetten we extra in de verf dat veiligheid essentieel is, van ontwerp tot uitvoering. We gaan nog meer onze eigen medewerkers én opdrachthouders sensibiliseren en we bekijken hoe we naast de huidige wettelijke bepalingen, in al onze toekomstige bestekken een passage kunnen opnemen om de veiligheid op werven te verhogen, gebaseerd op de bepalingen in dit charter.” Op vijf jaar tijd – tussen 2014 en 2019 – nam het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid af met 14,2% in de bouwsector, terwijl het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid over alle sectoren heen slechts met 1,1% terugliep. Het gaat dus de goede kant op in de bouwsector, maar het zit nog niet bij de Europese koplopers.

Jan Borms en de broers De Vreese na het tekenen van de overeenkomst

Twee vijfdegeneratie peperkoekbakkers vinden elkaar Vondelmolen verwierf onlangs alle aandelen van De Vreese Van Loo uit Lokeren. De jarenlange knowhow van beide familiale peperkoekbedrijven, die elk reeds hun 150-jarig bestaan vierden, combineert de kennis en expertise op vlak van sourcing, aankoop, kwaliteitscontrole, technologie en productiemethoden. Hun alliantie zorgt voor een sterkere positie op de Europese markt, met de doelstelling om innovatief uit de hoek te komen en stevig in te blijven zetten op kwalitatief en duurzaam ondernemen. Met deze overname investeert Vondelmolen ook in bijkomende productiecapaciteit en een complementair pakket aan zowel Belgische als Franse klanten. Op korte termijn blijven beide productiesites onafhankelijk naast elkaar opereren, terwijl de integratie zich vooral zal focussen op het vlak van aankoop, verkoop, administratie en financiën. “Deze overname past perfect in de langetermijngroeistrategie van ons bedrijf” zegt Jan Borms, eigenaar van het Lebbeekse Vondelmolen, “Naast de vele investeringen die opnieuw plaatsvonden in de site van Lebbeke blijven we oog hebben voor opportuniteiten in de markt. We geloven heel sterk in peperkoek als natuurlijke bron van energie en kracht. Dat geldt niet enkel voor Europa maar ook voor Azië.” www.devreese.be - www.vondelmolen.be

Bij Van Cauter Multitechnieken kan u terecht voor advies betreffende totaaloplossingen op maat op vlak van elektriciteit, HVAC en beveiligingsinstallaties.

ALGEMENE ELEKTROTECHNIEKEN HVAC BEVEILIGINGSINSTALLATIES ONDERHOUDSDIENST

KEIBERG 74 - 9340 LEDE T 053 83 13 38 E INFO@VANCAUTER.COM W WWW.VANCAUTER.COM

O N D E R N E M E R S # 08

71


Dag duurzaam ondernemen Uitdagingen voor de toekomst Herman Teirlinck | 26 oktober 2021

De blik vooruit post COVID19 en de talloze uitdagingen waarin innovatieve ondernemers mee hun schouders onderzetten. Verwacht je aan een wervelende keynote van Stefaan Vandist, break-outs die dieper ingaan op specifieke uitdagingen zoals energietransitie en mentaal welzijn, een panelgesprek met enkele prominente personen en als kers op de taart de uitreiking van de SDG Pioneers van 2021.

Schrijf je nu in via voka.be/dagduurzaamondernemen


DUUR ZAME KOPLOPERS

Commercieel directeur Jochen Daneels (l) samen met co-CEO Koen De Block (r) van Beddeleem.

Beddeleem is eerste Belgische bouwbedrijf met certificaat ‘CO2-Neutral®’ Beddeleem heeft als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat “CO2-Neutral® company” van CO2logic, met validatie door Vinçotte, ontvangen. Het afwerkingsbouwbedrijf uit Nazareth/Deinze neemt al jaren zijn verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen en milieu-­ inspanningen. Dit label garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en compenseert. Koen De Block, co-CEO van Beddeleem: “Wij nemen al jaren onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen. Zo hebben wij sinds 2011 het ISO14001 milieuzorgsysteem ingevoerd

en blijven wij voortdurend inspanningen leveren om de milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. Voorbeelden zijn het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productie­ processen, het optimaal gebruik van PEFC en FSC® gecertificeerd hout, het gebruik van gerecycleerd aluminium, het vermijden van het gebruik van vluchtige organische stoffen… We wekken zelf duurzaam onze energie op door zonnepanelen om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. De verwarmingsinstallatie is geoptimaliseerd. We zuiveren zelf het proceswater met onze waterzuiveringsinstallatie.

De verschillende afvalstromen worden maximaal gesorteerd met het oog op recyclage en hergebruik van materialen. Daarvoor beschikken we al bijna 20 jaar over ons eigen containerpark op onze bedrijfssite. We zetten volop in op circulair bouwen. De vergroening van ons wagenpark is aangepakt. We hebben een gamma van ‘Cradle to Cradle®’ gecertificeerde producten ontwikkeld. En dankzij onze Cradle-to-Cradle®, FSC®- en PEFCcertificaten dragen we bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor certificaten als BREEAM® en LEED.” O N D E R N E M E R S # 08

73


DUURZAME KOPLOPERS

Duurzaam ondernemen begint met helder communiceren Duurzaam ondernemen en transparantie? Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie niet open communiceert over de bedrijfsactiviteiten heeft nog een aantal stappen te zetten op de duurzaamheidsladder. Vergelijk het met een topsporter die weigert whereabouts in te vullen en dopingcontroles ontloopt: daar is iets niet pluis. Niet zo bij maatwerkbedrijf Ryhove. Met heldere en krachtige communicatie geven ze aan waar het bedrijf op inzet. Het is een hot topic bij heel wat bedrijven. In april dit jaar werd via een Europese Richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (COM/2021/189) goedgekeurd. Dat betekent een Europees draagvlak voor het open communiceren over duurzaamheidsinspanningen voor alle bedrijven met meer dan 250 werknemers en een minimale omzet en balanstotaal. Vanaf 1 januari 2023 moeten zij een door een accountant geverifieerd duurzaamheidsrapport publiceren (bron: kluwer). Enter the whereabouts. Maar het gaat verder. De rapportage moet ingebed

worden in een concrete duurzaamheidsstrategie, een risicomanagementsysteem en een dataverzamelingssysteem. Dat hebben ze bij Ryhove alvast goed begrepen.

“Veel bedrijven communiceren via lijvige publicaties, waarbij je je soms de vraag kan stellen wie deze écht leest. Om meer mensen te bereiken kiezen we bewust voor een beeld waarop je in één oogopslag kan zien wat we doen.”

ZIN OM TE LEZEN “Transparant communiceren over wat we doen is enorm belangrijk”, stellen ze bij het maatwerkbedrijf. Daarom worden de duurzaamheidsinitiatieven geïntegreerd in het algemene jaarverslag, waarvan het bedrijf wil dat het zoveel mogelijk gelezen wordt.

Het jaarverslag wordt uiteraard geruggesteund door een berg aan gevalideerde cijfers en wordt via zoveel mogelijk kanalen verspreid. “Op die manier proberen we zoveel mogelijk stakeholders te bereiken. Zo kan je ons jaarverslag ook vinden op Facebook, Instagram, website en Linkedin.”

FIT FOR 55 tevredenheid klanten

89%

ACS

IFS

# erbij + 85

278

253

78 125 m2

18,2

2019

FREQUENTIE

1,00

aantal 83% maatwerkers totaal

8 7 6 ACTIES 5 4 3 2 1 5

2020

resultaat € 170.000

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

4

arbeidsongevallen ERNST

3,5% 12,1% werkloosheid

uren opleiding per werknemer

omzet € 5.322.000 -15%

3

gebruikt voor transparante coronascheidingswanden

- ERNST

0,80

medewerkers

2

POLYCARBONAAT

T

95,05%

aanwezigheidscijfer

428

1

geen traceerbaar 15 /naar de werkvloer

ARAN

= gemiddeld verbruik van 15 gezinnen

208 ton karton gerecycleerd

POSITIEF GETEST

QU

+ 46

48500 kWh zonne-energie

COVID-19

+ 154

674

41% 59 %

€ 260.000

VERBOUWINGEN

€ 400.000

maatwerkbedrijf RYHOVE 2020

# volgers 2020

MACHINES

IIP

BIO

99% LED verlichting

investeringen VCDO

NES

BRC

AI

certificaten

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

sector gemiddelde 0,60

De European Green Deal van waaruit dit initiatief voor duurzaamheidsrapportage voortvloeit, bevat nog heel wat andere maatregelen om greenwashing het bedrijfsleven uit te krijgen. Zo is er ook een impact op financiering en investerings­ beleid, op het emissierechtensysteem (ETS), op energiebesparen en het koelen en verwarmen van gebouwen. De voornaamste doelstelling? Fit for 55: de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

0,40

score Ryhove

0,20

0,00

FREQUENTIE

0

10

20

30

40

50

60

Wil u meer weten over de impact van deze wetgeving op uw bedrijf? Neem contact op met duurzaamondernemen.ov@voka.be

17

Ook een actie rond duurzaamheid gepland? Laat het ons weten duurzaamondernemen.ov@voka.be. Meer op www.voka.be/oost-vlaanderen/vcdo.

74


Een loonbonus voor uw werknemers? Dit zijn de spelregels en voordelen Sinds 2008 is het reeds mogelijk om niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen toe te kennen aan werknemers, beter bekend als loonbonussen, maar hoe werkt het ook alweer?

WAT IS HET PRECIES? De concrete voorwaarden en uitwerking worden beschreven in CAO 90. Deze overeenkomst verduidelijkt dat het moet gaan om vooraf vastgestelde collectieve doelstellingen op basis van objectieve criteria in een duidelijk omschreven tijdsperiode van minimum 3 maanden tot een jaar. Daarnaast mogen het geen doelstellingen zijn die met zekerheid zullen worden gehaald. Ook koppeling aan de aandelenkoers, vermindering van het aantal arbeidsongevallen en individuele doelstellingen vallen uit de reikwijdte van deze loonbonus. Enkele voorbeelden van doelstellingen die wel mogen: omzet, stiptheid, energieverbruik, innovaties en klantentevredenheid.

HOE WERKT HET? Om de loonbonus uit te keren moeten verschillende procedures doorlopen worden. Indien het een onderneming met vakbondsafvaardiging betreft wordt de bonus via een CAO ingevoerd en deze CAO dient neergelegd te worden op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (FOD WASO). Naast de verplichte vermeldingen volgens de CAO-wet, dienen zij eveneens het toekenningsplan te bevatten.

Indien het een onderneming betreft zonder vakbondsafvaardiging kan de werkgever een keuze maken tussen de invoering van de bonus via een CAO of via een toetredingsakte. Wanneer de werkgever opteert voor een toetredingsakte, wat meestal het geval zal zijn wanneer er geen vakbondsafvaardiging is, dient deze akte buiten de verplichte voorwaarden zoals vermeld in de CAO 90, eveneens een toekenningsplan te bevatten. Het ontwerp van de toetredingsakte samen met het ontwerp van toekenningsplan moet worden verzonden naar alle betrokken werknemers. Deze werknemers hebben dan 15 dagen om te reageren. Indien er geen opmerkingen komen, eindigt de opmaakprocedure. Indien er wel opmerkingen zijn, zal er een verzoeningsprocedure worden opgestart door de inspectiediensten. Vervolgens zal de werkgever de toetredingsakte en het toetredingsplan neerleggen bij de griffie van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen. Belangrijk hierbij is dat alle werknemers worden ingelicht van de neerlegging. Sinds 1 januari 2019 is een elektronische neerlegging van de toetredingsakte via een gestandaardiseerd elektronisch formulier mogelijk. Het online platform voor de elektronische neerlegging bevindt zich op de website www.bonusplannen.be

Het paritair comité voert na de neerlegging zowel een vormcontrole als een marginale controle op de anti-discriminatiewetgeving en het onzeker karakter van de doelstellingen uit binnen de 2 maanden. Tijdens deze periode kunnen beide partijen aanvullende opmerkingen doorsturen naar de griffie. Na afloop van de controleprocedure moet de werkgever de betrokken werknemers opnieuw informeren.

VOORDELEN? Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving en procedure hierboven, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling. Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.447 euro bruto in 2021 (= 2.998 euro netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.998 euro netto in 2021, per kalenderjaar en per werknemer.

O N D E R N E M E R S # 08

75


MEEGEDEELD

Het effect van de taks op uw effectenrekening Eind deze maand (per 30 september) neemt elke financiële instelling de derde en laatste ‘foto’ van uw portefeuille voor dit belastingjaar. Bedraagt het gemiddelde van uw portefeuille meer dan 1 miljoen euro, dan zal in december de taks op de effectenrekening afgerekend worden. Wie denkt te ontsnappen aan deze vermogenstaxatie staat voor een moeilijke opdracht. NIEUWE EFFECTENTAKS De vorige taks op de effectenrekeningen werd in 2019 door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard. Initieel leek het goed nieuws voor veel belastingplichtigen, maar die vreugde was zoals verwacht van korte duur. Gezien de interessante opbrengst wenste de wetgever deze taks te behouden. Te meer omdat de berekening, de inning en de doorstorting aan de Schatkist volledig via de financiële sector verloopt.

SOLIDARITEITSBIJDRAGE Om de nieuwe Effectentaks beter te laten verteren spreekt men ook over een ‘solidariteits­bijdrage’ die de overheidsschuld mee moet financieren. In se gaat het om een soort vermogens­ belasting op de spaartegoeden die beleggers aanhouden in effectenportefeuilles. Zodra de gemiddelde waarde van een effectenportefeuille meer bedraagt dan één miljoen euro, is een jaarlijkse taks van 0,15% verschuldigd.

CASH Een aantal beleggers tracht deze taks te vermijden door hun portefeuille gedeeltelijk te verkopen om zo onder de 1 mio € grens te blijven. Men moet daarbij rekening houden dat op de verkoop van kapitaliserende beleggingen vaak 1,32% beurstaks afgehouden wordt. Men vervangt dus louter de ene taks door de andere. Verder is het zo dat de cash op een spaarboekje niets opbrengt en alleen maar aan koopkracht inboet. Bovendien rekenen bepaalde banken reeds een negatieve rente tot 0,50% op belangrijke cashposities.

in 2 effectenrekeningen van 750.000 € bij dezelfde bank. Dit werd echter in de wet opgevangen door een antimisbruikbepaling in te lassen. Rekeningen die opgesplitst werden moeten door de bank geconsolideerd worden en blijven dus onderhevig aan de effectentaks. Enkel de opsplitsing ten gevolge van een overlijden of echtscheiding wordt aanvaard. Die antimisbruikbepaling gaat nog een stap verder. Wie een gedeelte van zijn portefeuille overschrijft naar een andere bank moet kunnen bewijzen dat de overboeking niet ingegeven is door fiscale motieven. Zonder niet-fiscaal motief blijft de effectentaks verschuldigd.

bieden, maar dan moet de belegger wel rekening houden met een premietaks bij de intekening, en die bedraagt 2%.

PORTEFEUILLE TRANSFEREREN

Vincent Lambrecht Director Estate Planning CapitalatWork Foyer Group

Bovendien is het zo dat wie zijn portefeuille van vb 1,5mio € stopzet bij bank A, en overboekt naar bank B zelfs 2x de effectentaks zal betalen. Beide banken moeten namelijk de 0,15% afrekenen: bank A bij vertrek, en bank B op het einde van het belastbaar jaar. Deze dubbele taxatie zal ook het geval zijn indien een onverdeelde rekening (vb. een maatschap) ophoudt te bestaan, en verdeeld wordt over 2 of meerdere nieuwe rekeningen.

TERUGVORDEREN Er zijn dus situaties denkbaar waarbij de taks tweemaal betaald wordt op een en hetzelfde bedrag. Het is hoogst onzeker of in dergelijke gevallen de taks zou kunnen teruggevorderd worden. Op heden is het wachten op een circulaire vanwege de Administratie waarin nog een en ander verduidelijkt zou worden.

CONCLUSIE Er gaan stemmen op om de grondwettelijkheid van de nieuwe effectentaks in twijfel te trekken, maar verwacht wordt dat deze versie beter stand zal houden. De effectentaks ligt gevoelig bij veel beleggers maar de impact moeten we relativeren. De beurskoersen van een aandelenportefeuille kunnen zelfs dagelijks variëren met meer dan 0,15%. Daarenboven verkiezen een aantal belastingplichtigen deze effectentaks, boven een algemene vermogensbelasting.

Manage your future, put your CapitalatWork neemt u beter WeRisico’s care for you! tijdens het aperitief

Ga naar capitalatwork.com en maak een afspraak met uw persoonlijke wealth manager.

REKENING SPLITSEN Meerdere effectenrekeningen met een lager bedrag zijn vrijgesteld, zolang elke rekening beneden de drempel van 1 mio € blijft. Het lijkt verleidelijk om een bestaande portefeuille van vb. 1,5 mio € te splitsen

76

BUITENLANDSE REKENING Ook dit is geen oplossing. Buitenlandse rekeningen vallen evengoed onder de effectentaks. Eventueel kan een buitenlandse beleggingsverzekering een oplossing

W E A LT H M A N A G E M E N T | E S TAT E P L A N N I N G M E E R I N FO R M AT I E V I A

C A R O L E D E N I J S | 09 321 73 4 0 C . D E N I J S @ C A P I TA L AT W O R K . C O M

advertentie_70bx115h.indd 4

31/10/18 11:55


telex Groep Van Roey neemt Alfa groep over Groep Van Roey neemt 100% van de aandelen van de Lokerse Alfa groep (Alfa Technical Installations, Alfa Cooling Technics en Alfa Technical Services) over. Hiermee verwerft Groep Van Roey een sterke positie in het ontwerpen, engineeren en onderhouden van technische installaties in de Belgische industrie- en kantorenmarkt. Groep Van Roey biedt totaaloplossingen aan voor de creatie van leefbare en duurzame gebouwen. Hierbij wint de technische installatie van het gebouw meer en meer aan belang. Eddy Cox, gedelegeerd bestuurder Groep Van Roey: “Het strategisch belang van complexe technische installaties in de nieuwbouw- en energierenovatiemarkt maakte het voor Groep Van Roey noodzakelijk om, naast de structurele samenwerking met strategische partners, deze kennis ook intern op te bouwen. Zo kunnen we ons aanbod nog beter afstemmen op de noden en behoeften van de markt. De expertise die Alfa Technical Installations, Alfa Cooling Technics en Alfa Technical Services hierin hebben opgebouwd biedt dan ook een perfecte aanvulling op de reeds aanwezige kennis in de groep.” www.groepvanroey.be

Silverfin verwerft machine learning en ai-expert Boltzmann Het Gentse Silverfin, een toonaangevend cloudplatform voor accountants, kondigde onlangs de overname aan van machine learning en artificial intelligence specialist Boltzmann en zijn oplossing voor de accountancysector genaamd Ludwig Assistant. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het team van Boltzmann zal zich bij Silverfin voegen en het bedrijf ondersteunen bij zijn doel om innovatieve cloud­ technologie te gebruiken om het werk van accountants­ kantoren wereldwijd te transformeren. De twee bedrijven werken al meer dan twee jaar als partners samen en delen al een aantal toonaangevende boekhoudklanten in België en het VK. De Ludwig Assistant van Boltzmann maakt gebruik van machine learning om geautomatiseerde mapping en beoordeling van financiële gegevens mogelijk te maken en is speciaal ontworpen voor het Silverfin-cloudplatform. Silverfin kondigde ook aan dat het een verdere investering heeft binnengehaald van Hg, een toonaangevende wereldwijde investeerder in software en diensten met aanzienlijke ervaring in de sector van boekhoudsoftware. Hg investeerde begin 2020 aanvankelijk in het bedrijf en verhoogde zijn investering eerder dit jaar. www.silverfin.com

O N D E R N E M E R S # 08

77


GEERT DACHT

It is the courage to continue that counts Geert Moerman @Geert_D8i

VOLG GEERT MOERMAN

Winston Churchill. It is the courage to continue that counts. Balancerend op de rand van de afgrond werd hij de behoeder van de vrije wereld zoals we die nu kennen.

OP TWITTER

@Geert_D8 Reageer op geert.moerman@voka.be Om een of andere reden ben ik de laatste tijd gefascineerd door Winston Churchill. Ik niet alleen overigens, de belangstelling is overweldigend. Het is mij niet helemaal duidelijk waar die fascinatie vandaan komt, is het misschien door Boris Johnson die met zijn onbehouwen en eigenzinnige stijl aan Churchill doet denken? Is het de pseudo-oorlogssituatie die het corona­ virus heeft gecreëerd? Eén parallel alvast: terwijl het Europees vasteland geparallelli­seerd werd door de covid-­ pandemie, zette Great Britain soeverein zijn verdediging uit. Net als in 1940. Behalve een paar hilarische quotes (type: If you’re going through hell, keep going) wist ik tot voor kort weinig of niets van Churchill. Maar Netflix hielp me op weg met World War II in colour, daarna las ik één van de vele biografieën en Churchill en de Blitz, een gedetailleerd relaas van 700 bladzijden over het eerste oorlogsjaar, ook het eerste jaar van het premierschap van Churchill. Een bezoek aan de Cabinet War Rooms kon niet ontbreken, de ondergrondse bunker vlakbij Downing street waar Churchill en zijn staf schuilden voor de Duitse bombardementen. Wat moet je zoal weten om de figuur van Churchill in te schatten? Hij was reeds 65 jaar oud toen hij in 1940 voor het eerst premier werd. Dit had hij te danken aan de escalerende oorlogssituatie, hij werd premier in mei 1940 op de dag dat België en Nederland werden aangevallen door de Duitsers en het duidelijk werd dat een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk was. Winston zei op deze dag: “Ik heb het gevoel dat mijn hele leven een voorbereiding op dit uur en op deze beproeving is geweest.” 78

Politiek Londen en ook de toenmalige Koning George, vader van de huidige Queen Elizabeth, waren sceptisch. Winston had een loopbaan opgebouwd die kan omschreven worden als verrassend, onberekenbaar, wispelturig, actiegericht en eigenzinnig. Vooral heel eigenzinnig. Hij was van hoge komaf, al zou je dit niet vermoeden aan zijn wat boertige stijl. Zijn vader was een hooggeplaatste parlementair, later ook staats­secretaris voor India. Winston werd geboren eind 1874 en was in de Eerste Wereldoorlog al admiraal van de zeemacht, die grote risico’s nam om Duitsland via Turkije aan te vallen. De mislukking en vernietiging van de vloot bij de Dardanellen was totaal en hij werd verplicht ontslag te nemen. Wat deed Winston? In plaats van te kniezen ging hij – ver onder zijn rang – als luitenant mee aan het front strijden, onder andere in de loopgraven bij Ploegsteert. Ook in voorafgaande conflicten zoals in Zuid-Afrika bij de Boerenoorlog in 1900 bleek hij onverschrokken in het gevaar, met een spectaculaire ontsnappingsscène per trein toen hij door de boeren gevangen was genomen. Journalist van opleiding,

Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1953, verdienstelijk kunstschilder, moedige soldaat, militair strateeg, onverzettelijke politicus. Winston was van vele markten thuis.

“Het verhaal van Winston Churchill is een verhaal van een unieke persoonlijkheid die de loop van de geschiedenis eigenhandig heeft beïnvloed”

De Engelse bevolking heeft deze hardnekkigheid aan den lijve gevoeld. Van september 1940 tot mei 1941 voerde nazi-Duitsland zware bombardementen uit, waarbij hele steden werden platgebombardeerd. Ook Londen was een geliefkoosd doelwit omwille van de symboolwaarde. De burgerbevolking werd geviseerd met allerlei type bommen die zoveel mogelijk schade veroorzaakten of met uitstel ontploften om het bergen van gewonden en het blussen van het

De dikbuikige zestiger en zeventiger die we uit de media kennen, moet in zijn jonge volwassenheid een sportief figuur geweest zijn. Dit in tegenstrijd tot het iconische beeld met sigaar, glas whisky en bolhoed. Winston Churchill was meer een militair strateeg dan een politicus. Hij heeft zijn roem dan ook opgebouwd op het slagveld, in oorlogssituaties, in WOI en vooral de eerste 2 jaar van WOII. Om een of andere reden had hij beslist tot we will never surrender, welke voorstellen Hitler ook deed. Want Duitsland wou dringend verder het Europese vasteland veroveren, tot ver in Rusland, en was daarom bereid de soevereiniteit van Engeland te aanvaarden. Maar zonder dat Churchill Hitler ooit persoonlijk heeft ontmoet, was hij vastberaden de vrije wereld te redden, hoezeer Duitsland op dat moment ook het hele Europese vasteland overrompelde. Hitler werd hier razend van, hij begreep niets van die eigenzinnige Brit.


Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam Geert D8: ‘Geert dacht’. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreider commentaar bij enkele opvallende tweets.

vuur te verhinderen. Alles op alles om de Britse bevolking te demoraliseren. Wonderlijk genoeg nam de populariteit van de onverzettelijke Churchill bij de bevolking nog toe, ondanks de materiële ravage en de 50.000 burgerdoden die tijdens deze bombardementen vielen. De dag na de bombardementen ging Churchill steden als Plymouth en Bristol bezoeken, de filmpjes van cinema Pathé waarbij Churcill in een open wagen door de verwoeste steden rijdt, luid aangemoedigd door een enthousiaste bevolking, zijn merkwaardig, verbijsterend eigenlijk. Van bij het begin van WOII probeerde hij Amerika te betrekken door voortdurend contact te zoeken met de vermaarde president Franklin Roosevelt, die maar liefst vier keer herkozen werd (wat nu niet meer kan, overigens). Winston werd geholpen door zijn Amerikaanse echtgenote Clementine, hij wist dat Amerika de sleutel was tot de overwinning. Maar het Amerikaanse publiek had niet veel goesting om de levens van hun zonen opnieuw in het verre Europa op het spel te zetten, dus het duurde nog even voor ze in actie kwamen. Churchill juichte op 7 december 1941 in zijn buitenverblijf Chequers toen hij hoorde dat de Japanners Pearl Harbour hadden aangevallen en de Amerikanen onherroepelijk mee in bad moesten. Het verhaal van Winston Churchill is opnieuw een verhaal van een unieke persoonlijkheid die de loop van de geschiedenis eigenhandig heeft beïnvloed. Zou een andere premier het voorstel van Duitsland (grosso modo samen te vatten als: laat ons het continent en we laten je met rust) niet met beide handen aanvaard hebben? Waarom was Churchill zo verbeten om de nazi’s te blijven bekampen ook al was er kans dat hij zijn eigen volk naar de ondergang leidde? Was hij uniek? Of toch slechts de emanatie van het Engelse volk, dat hem verkoos tot premier in opvolging van de twijfelende Chamberlain en hem bleef op handen dragen, zelfs onder de zwaarste Duitse bombardementen? En dan nog een merkwaardige epiloog. In 1945, toen de oorlog definitief gewonnen was, gebeurde het onvoorstelbare. De immens populaire premier Churchill verliest de verkiezingen. Begrijpe wie kan. Kan een bevolking zo rationeel zijn om een krijgsheer te onderscheiden van een goede manager, nodig om het herstel in handen te nemen? Churchill was toen 70, iedereen verwachtte dat hij in de coulissen zou wachten tot het tijd was voor het podium van de eeuwige roem. Maar nee, de hardnekkige Winston leidde gedurende zes jaar de oppositie en werd bij de volgende verkiezingen in 1951 opnieuw premier. In The Crown zie je hoe de jonge Queen Elisabeth – op 26-jarige leeftijd aan de macht gekomen na het overlijden van haar vader in 1952 - door de oorlogsheld wordt gemanipuleerd maar ook gerespecteerd. In 1955 nam hij dan op 80-jarige leeftijd definitief afscheid van het politiek toneel, in 1965 stierf Winston Churchill en kreeg een ultiem eerbetoon met een staatsbegrafenis en een ongelooflijke massa volk om hem de laatste eer te bewijzen. Als ultiem eerbetoon deze laatste quote van Churchill, in die cruciale eerste oorlogsjaren de behoeder van onze vrije wereld zoals we die nu kennen: “No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”

18 sept - Geert Moerman @Geert_D8i Ben je actief in de vastgoedketen? Architect, makelaar, projectontwikkelaar, bouwbedrijf, consultant, digitale ontwikkelaar, … We richten op 27/9 een nieuwe community op om de vastgoedketen te versterken, verdedigen en verenigen @VOKA_OVL

8 sept - Geert Moerman @Geert_D8i Alle begrip voor de actie van minister @Zu_Demir. Een bedrijf maakt deel uit van een gemeenschap. Duidelijke en respectvolle communicatie met alle stakeholders is hierbij cruciaal. 3M onttrekt zich hier volledig aan.

6 sept - Geert Moerman @Geert_D8i Zorg dat werken meer loont dan niet-werken en voer daarom dringend de jobbonus in Vlaanderen in, vraagt voorzitter Wouter De Geest @vokavzw

30 aug - Geert Moerman @Geert_D8i Lerarentekort in het nieuws … maar toch hebben we in Vlaanderen 1 leerkracht voor 9 leerlingen in het secundair, andere landen doen beter…versnippering van het onderwijslandschap en studierichtingen hebben negatief effect op kwaliteit en betaalbaarheid voka.be/ slimonderwijs

O N D E R N E M E R S # 08

79


WAARVAN SPRAKE

Generatiegerechtigheid VRIJE TRIBUNE DOOR RUDI DE KERPEL

onder de redactionele verantwoordelijkheid van de auteur

De jongeren die vandaag geboren worden, zullen grotendeels in 2100 nog hun verjaardag vieren. Vraag is in welke wereld zij en hun kinderen gaan belanden. Niet zozeer op technologisch vlak, want daar kan zelfs de meest extreme sciencefictionfilm geen voorspelling over doen. Hoe zal hun dagelijkse leven eruitzien, dat is de hamvraag. Ik ben geen klimaatactivist, maar zie signalen die ik niet wil of kan negeren. We kunnen niet ontkennen dat er evoluties aan de gang zijn waar ‘de mens’ de belangrijkste oorzaak van is. Kijk naar de toenemende ontbossing, de massale vervuiling van onze oceanen met plastic en andere rotzooi, de grondvervuiling, de enorme stortregens die dorpen en steden wegspoelen,… Het wordt steeds duidelijker dat Moeder Aarde de afgelopen decennia een zware prijs betaalt voor de enorme vooruitgang van onze levenskwaliteit.

“Generatiegerechtigheid betekent dat we niet ten koste van toekomstige generaties leven, maar we die juist ondersteunen”

In het pre-covid-tijdperk bevolkte onze jeugd op vrijdagen de Brusselse straten met een aanklacht tegen het falend milieubeleid. Waar men oorspronkelijk sympathie had voor het initiatief van deze jongeren kregen ze hun deel van hoon na verloop van tijd en zwakten hun acties af. Misschien onhandig verpakt, maar stilaan wordt duidelijk dat hun bezorgheid niet ten onrechte was. Overheden zouden trouwens geen jongeren nodig moeten hebben om hen te wijzen op hun falend toekomstbeleid. Zo merkte in Nederland een jongerenvoorzitter op dat er dringend moet werk gemaakt worden 80

van ‘generatiegerechtigheid’. Dat betekent dat we niet ten koste van toekomstige generaties leven, maar we die juist ondersteunen. En dat vanuit de overtuiging dat elke generatie een niet-inwisselbaar recht heeft op welzijn, een goede levenskwaliteit en een leefbare wereld. Elke generatie. Die van nu en die van 2100. Politiek worden er – onder druk van Europa – voorzichtige stappen gezet naar een duurzamere samenleving met duidelijke doelstellingen richting 2050, maar huidige maatregelen worden nog te weinig afgetoetst op hun houdbaarheid en/of impact op langere termijn. Ook worden een aantal schijnmaatregelen voorgesteld als milieu-ingrepen. De internationale koehandel van CO₂-certificaten die geruild kunnen worden, is één van de meest hallucinante voorbeelden. Tesla verdient meer aan het verkopen van die certificaten aan Duitse auto­ fabrikanten dan aan zijn eigen wagens. Wil men werkelijk iets doen aan de CO₂-uitstoot dan moet men gewoon afbouwnormen opleggen en geen virtuele ruilhandel voeren zoals nu. Omdat wij hier voor het eerst een echte Vlaamse minister van Milieu hebben die zaken aanpakt, zullen resultaten zichtbaar worden, maar zal men meer tijd nodig hebben. En bedrijven hebben hun handen vol met de post-covid-uitdagingen van vandaag, maar dat is geen excuus om de focus op meer duurzaamheid te verlaten. Transitie betekent niet proberen alles wat we nu doen krampachtig gieten in onze huidige (vervuilende) verdienmodellen en systemen. Transitie betekent breken met oude technieken en volop durven inzetten op innovaties die het verschil maken. Technologieën inzetten die ons uit onze oude vervuilende systeemcrisis halen en zorgen voor een leefbare toekomst. Daar zou (iedere) organisatie moeten op aansturen, niet alleen haar leden, maar ook het beleid. Omdat de volgende generatie dezelfde rechten heeft op welvaart en dromen als de huidige.


Duurzaamheid centraal stellen in uw strategie is de sleutel tot succes Nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker worden en de sociale ongelijkheid toeneemt, verwachten klanten, investeerders en andere belanghebbenden dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Een goed onderbouwde duurzaamheidsstrategie stelt u als bedrijfsleider in staat de juiste mindset aan te nemen om concrete actie te ondernemen. Ons team van deskundigen kan u ondersteunen en begeleiden tijdens uw duurzaamheidstraject – van strategieontwikkeling tot implementatie, rapportering en waardecreatie. Start uw duurzaamheidstraject: home.kpmg/be/sustainability © 2021 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een “private English company limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.


northseaport.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.