__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ondernemers VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

17 november 2015 1 december 2017

Jaargang 24 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Brugge X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Davy Demuynck, Kristof Vanfleteren en Paul Thiers — ION

“Onze ambitie? New school zijn.” BLIKVANGER Nieuwe overname versterkt positie van KTO in Frankrijk

REPORTAGE Kortrijk treedt toe tot Unesco-netwerk van creatieve steden

DOSSIER Bedrijvencontactdagen


Inauguratie van het Coastal and Ocean Basin voor kustwaterbouwkundig onderzoek Op vrijdag 20 oktober ging de bouw van start van het Coastal and Ocean Basin, als onderdeel van het Maritiem Onderzoekscentrum in de achterhaven van Oostende op het wetenschapspark Greenbridge. In deze grensverleggende golftank wordt onderzoek rond kustwaterbouwkunde en offshoreconstructies naar een hoger niveau getild Het Coastal and Ocean Basin (COB) is een golftank om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige en offshore constructies te onderwerpen aan de gelijktijdige inwerking of belasting van golfslag,(getij-)stroming en wind. Deze schaalmodeltesten zijn een klassiek onderdeel van het ontwerpproces van dergelijke constructies. De golftank bestaat uit een betonnen waterbassin van 30 op 30 meter. In water van 1,4 meter diep worden golven en stroming gegenereerd. De infrastructuur is breed inzetbaar in verschillende domeinen: golf- en getij-energie, offshore wind, offshore engineering, kustwaterbouwkunde, de interactie tussen golven/stroming en vegetatie, … Enkele voorbeelden zijn: Het lange termijn project van de Vlaamse overheid “Vlaamse Baaien” dat een antwoord poogt te geven op

de uitdagingen voor kustveiligheid onder de dreiging van de klimaatwijziging en zeespiegelrijzing voor de Belgische kust. Ook andere duurzame kustwaterbouwkundige projecten (Belgian Offshore Grid, Energy Island) zullen baat hebben bij het gebruik van de golftank De aanwezigheid van een golftank zal de internationale onderzoekspositie van Vlaanderen op gebied van kustwaterbouwkunde en offshore engineering versterken. Voor Vlaanderen kan dit een belangrijk exportproduct worden. De golftank biedt daarbij een antwoord op de nood aan beschikbare R&D infrastructuur om de stap te kunnen zetten van een concept naar open water. Bovendien biedt de infrastructuur de kans voor bedrijven en overheidsinstellingen om innovatieve ontwerpen te ontwikkelen voor kustverdediging of energiewinning op zee. Het complex wordt gebouwd en afgewerkt in 2017-2018. Na een opstartperiode moeten alle faciliteiten volledig operationeel zijn vanaf 2019.Het Vlaams consortium dat instaat voor het Coastal and Ocean Bassin is samengesteld uit drie partners: universiteit Gent, KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Nieuwe roro-linkspan van 600 ton Vanaf 1 januari 2018 wordt de Rebo-site ingenomen door Siemens Gamesa Renewable Energy (of kortweg Siemens) voor de bouw van het Rentel offshore windmolenpark op 40 km voor de Belgische Kust. Dit park is momenteel in constructie waarbij de funderingen, bestaande uit monopiles, in de zeebodem worden geheid. Vanaf januari start een nieuwe fase in de constructie, met name de bouw van de windmolens zelf bestaande uit de torenelementen, de turbines en de wieken. Deze worden door Siemens geleverd, 42 in totaal. Voor de aanvoer van de turbines heeft Siemens geopteerd om dit op een roro-manier te doen. Hiervoor heeft Siemens twee ex-feeder containerschepen omgebouwd, die nu Rotra Vente en Rotra Mare noemen. De turbines worden aan boord van beide schepen gerold en er terug afgereden via SPMT’s op de bestemming. Hierdoor wordt het gebruik van kranen uitgespaard. In tegenstelling tot de havens gelegen in de Noord-Europese regio bestaat er een tijverschil tussen laag- en hoogwater in onze

contreien. In Oostende is dit tijverschil gemiddeld zo’n 4,5 meter. Daardoor dienen er speciale constructies met pontons en linkspans ontworpen te worden zodat ten allen tijde roro-schepen hun vracht al rijdend kunnen laden en lossen.Daar de haven van Oostende tot 10 jaar geleden bijna uitsluitend ferry-verkeer had in de voorhaven, bezat de haven reeds een aantal dergelijke roroinfrastructuur, weliswaar met een draagkracht van maximaal 240 ton. 1 turbine van Siemens weegt echter 420 ton waardoor een grondige upgrade van een installatie noodzakelijk was. Eén linkspan in het Zeewezendok is onder handen genomen door de firma Aelterman uit Gent. De draagkracht heeft men opgetrokken tot 600 ton. De hele investering bedroeg zo’n 1 miljoen euro. Op maandag 6 november werd de aangepaste linkspan terug op zijn plaats gezet. Dit betekent niet alleen dat de Haven van Oostende ruimschoots op tijd is om de eerste roro-schepen met Siemens turbines in onze haven te ontvangen maar ook dat de Haven van Oostende de enige haven ter wereld is die roro-infrastructuur bezit met een dergelijke grote draagkracht.

AG Haven Oostende - Slijkensesteenweg 2 - 8400 Oostende - Tel: 059/34.07.11 - Fax: 059/34.07.10 - Website: www.portofoostende.be - e-mail: info@portofoostende.be


3

STANDPUNT

Investeren in relaties. Vertrouwen op de oogst.

M

ensen kennen, daar kom je verder mee. De juiste mensen kennen, daar kom je ver mee. U weet ondertussen dat ik graag met woorden goochel. Maar eigenlijk wil ik u gewoon van harte uitnodigen naar de 16e editie van de Bedrijvencontactdagen op 6 en 7 december. Place to be: Kortrijk Xpo. Als co-organisator van het eerste uur ligt Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen aan de basis van het grootste b2b-netwerkevent van België. Opnieuw zullen naar verwachting 15.000 bezoekers naar Kortrijk afzakken. En de oogst zal niet min zijn: een topplatform van bijna 600 bedrijven-exposanten uit de regio uit zowel de industrie, toelevering, klein- en groothandel, transport als de bouw- en dienstensector. Het concept en de doelstelling zijn eenvoudig: zakendoen in eigen regio. Netwerken. You love it, or you hate it. Alles draait rond het leggen en onderhouden van contacten die u verder kunnen helpen in alles wat u onderneemt, professioneel, maar ook daarbuiten. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Dat netwerk is er niet alleen voor u, het is de bedoeling dat ook de anderen er wijzer en beter van worden. Netwerken is geven en nemen. Jagen en zaaien. Halen en brengen. Dus ook u helpt mensen in uw netwerk aan informatie en nieuwe contacten en geeft iemand net die tip over een nieuwe klant, leverancier of oplossing waar zij of hij net naar op zoek was. Zo helpt u elkaar. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten. De crux is dat u weet wat u wilt

bereiken en hoe u uw netwerk gebruikt, onderhoudt en uitbreidt. En dat het grootste netwerk- en contactevent nu net in West-Vlaanderen plaatsvindt, mag niemand verbazen. West-Vlaanderen en de West-Vlaamse ondernemers, ze verbazen mij nog elke dag. In de meest positieve zin natuurlijk. West-Vlaanderen, dat is één brok ondernemerschap. Als geen ander een regio van sterke, familiale kmo’s, maar ook van creatieve starters. Dat jonge geweld verhoogt de aantrekkelijkheid van de regio en opent opportuniteiten voor kruisbestuiving met gevestigde ondernemers. En hoewel niet altijd zichtbaar voor het brede publiek kent de regio ook heel wat sterke groeiers die tot de absolute wereldtop behoren. Dat potentieel kunnen we als Voka niet genoeg in the picture zetten om duidelijk te maken aan iedereen in de regio en daarbuiten welke de mogelijkheden zijn om hier te werken, te ondernemen, en dus ook te wonen en te leven. En bovenop het samenbrengen van ondernemingen en ondernemers, het identificeren van businessopportuniteiten en het stimuleren van ondernemerschap doen wij als Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen natuurlijk ook nog heel wat in de marge van de tweedaagse. Studenten en CEO’s gaan in debat rond het thema “Kere ekje were”, er is een jobevent in samenwerking met de Stad Kortrijk en de VDAB en we organiseren een speeddating voor eposanten onderling. Natuurlijk is er ook nog het Bryo-starterspaviljoen.

“De basis van een goed netwerk is vertrouwen.” Bert Mons - Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen @MonsBert

Dus denk eraan tijdens de komende Bedrijvencontactdagen: investeer in uw relaties, in uw netwerk en vertrouw op de oogst. En kom natuurlijk ook eens langs op de stand van Voka. Ik trakteer.


4

INHOUD

22

ZUMI ............................................... 07 GROEPSPRAKTIJK TILLE ................... 08 GHISTELINCK ................................... 10 HAVENNIEUWS ................................. 12 UITGELEZEN .................................... 15

REPORTAGE

VAN REYBROUCK ............................. 16

Kortrijk kreeg vanwege Unesco het recht om uit te pakken met het label “creatieve stad”. Meteen treedt de Groeningestad - en a fortiori ook de bedrijfswereld en andere stakeholders - toe tot een wereldwijd netwerk van creatieve steden.

PIETER PAUL-APP .............................. 19 FLORALUX ....................................... 20 EXPOSURE ....................................... 25 VEERLE DE VOS ............................... 37

26

DOSSIER LENSEN............................................ 41 ELINDUS........................................... 43 WOODSTOXX..................................... 45 STADSBADER..................................... 48 TES................................................. 51 NANOPIXEL....................................... 53 IEPERPLEIN....................................... 54 MERCKX........................................... 57 AIV INDUSTRIES................................. 61 A&D TRUCKS & TRAILERS..................... 63 GAMMA-WOPLA.................................. 65 THE SWAN HOTEL COLLECTION............. 67 WILDTRAILS....................................... 69 VROMATS.......................................... 70 VAPO HYDRAULICS............................. 72 VINTECC........................................... 74 MAXICON.......................................... 76

INTERVIEW

Als het om een snelle opgang gaat, mag de Waregemse projectontwikkelaar ION alvast zijn plaats opeisen. Pas opgericht in 2011, maar nu al goed voor een kantoor met veertig medewerkers.

38

BEDRIJVENCONTACTDAGEN Bedrijvencontactdagen is het grootste b2b-contactevent in België. Op 6 en 7 december kunt u in Kortrijk Xpo uw netwerk uitbreiden met 600 dynamische en kwalitatieve bedrijven.

VOKA-NIEUWS TOUR DE WALLONIE............................ 77 PROSIT......................................... 79

30 32 33

ONDERNEMERS & CO Alaska-group

SD Worx

Imposto

Zullen ze het dan nooit leren?

Variabele verloning in de lift, maar nog onderbenut

Private vermogensopbouw voor de ondernemer anno 2018 - nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen,… nog steeds opportuniteiten

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Johan Depaepe, Pieter Vanderhaeghe - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Marc Dejonckheere, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Lieven Vancoillie, Joke Verbeke - Druk: INNI group Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


5

BLIKVANGER

Transporteur en logistiek bedrijf uit Izegem heeft nu al 7 Franse hubs

Zaakvoerder Thierry Verstraete

Nieuwe overname versterkt positie van KTO in Frankrijk Zowat 300 medewerkers, een wagenpark van 140 vrachtwagens en 50.000 m² aan opslagcapaciteit: het zijn de nieuwe cijfers van KTO nadat het onlangs de logistieke en distributieactiviteiten voor vloerbedekking van Transport Leroy uit Rennes overnam. De acquisitie geeft de Izegemse specialist in transport en logistiek nog meer vleugels bij onze zuiderburen, waar het bedrijf inmiddels over zeven vestigingen beschikt. De expansie komt ook het hoofdkwartier in Izegem ten goede.

K

TO (Kortrijkse Transport Onderneming) bestaat sinds 1971, maar verhuisde al snel naar de huidige site aan de Noordkaai in Izegem. Elf jaar na de oprichting nam Thierry Verstraete, een geboren Izegemnaar, de zaak over. “Op dat moment

hadden we twee vrachtwagens, waarvan ik er één zelf bestuurde. Nadat we met het voormalige Nelca uit Lendelede onze eerste klant in de vloerbedekking aan boord haalden, gingen we ons specifiek toeleggen op logistieke activiteiten en transport voor die nichemarkt,

waarin Zuid-West-Vlaanderen mondiaal erg sterk staat. Sindsdien hebben we een stelselmatige groei doorgemaakt, waarbij we alle grote (onder meer Balta, Beaulieu, IVC) en kleinere producenten uit de sector bedienen. Een rol vloerbedekking vervoeren vergt voor magazijnen namelijk een heel andere aanpak dan de verwerking van stukgoed en palletgoed”, legt Verstraete uit. In Izegem beschikt KTO over een site van 4,5 hectare, waarvan zowat 25.000 m² wordt ingenomen door opslagcapaciteit. De onderneming verzorgt voor haar klanten de meest uiteenlopende logistieke activiteiten zoals opslag, orderpicking, op maat snijden van vloerbekleding en de samenstelling van gepersonaliseerde bouwpakketten voor tuinhuizen. “Die laatste specialisatie is puur voor de Franse doe-het-zelfmarkt”, vertelt Thierry Verstraete. Van de 300 personeelsleden van KTO zijn er 120 aan de slag in Izegem. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal medewerkers op deze uu


6

BLIKVANGER

“We bedienen alle grote en kleinere producenten uit de vloerbedekkingsindustrie.” Thierry Verstraete

site en het bedrijf is continu op zoek naar chauffeurs. “Dat is in onze sector het knelpuntberoep bij uitstek. We zien de gemiddelde leeftijd van onze chauffeurs hoger worden, omdat de instroom beperkt blijft. De sectorfederatie beseft dat we het beroep van vrachtwagenbestuurder meer ‘sexy’ moeten maken. Omwille van de krapte op de WestVlaamse arbeidsmarkt rekruteren we heel wat mensen uit Noord-Frankrijk”, klinkt het.

Uitbouw van Frans netwerk Met een eerste overname van een bedrijf in Samazan (bij Bordeaux) in 2003 gaf KTO voor het eerst blijk van grote ambitie op de Franse markt. Het was de eerste stap in de uitbouw van een sterk Frans netwerk, waarbij KTO bij onze zuiderburen momenteel al zeven hubs telt, met onder meer ook Orléans, Narbonne, Lyon en Marseille. Een nieuwe cruciale stap was eind 2016 de overname van Transports DSP uit Garonor. “Je kan die gemeente gerust bestempelen als de logistieke poort tot Parijs”, verduidelijkt Thierry Verstraete. “Die acquisitie was belangrijk omwille van twee redenen. Ten

Dewulf gaat partnerschap aan met Mahindra uit India Dewulf, de Roeselaarse producent van machines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, heeft een licentieovereenkomst afgesloten met Mahindra & Mahindra Ltd uit India voor de productie en marketing van aardappelpootmachines. M&M Ltd maakt deel uit van de Mahindra Group en is goed voor een omzet van 19 miljard dollar. 

eerste is die onderneming gespecialiseerd in levering van vloerbedekkingsproducten aan particuliere klanten, op gelijk welke locatie in Parijs. Dat is erg belangrijk in dit tijdperk van e-commerce. Met leveringen aan particulieren boren we een heel nieuw marktsegment aan. Bovendien laat een eigen hub in Parijs ons ook toe om beter op mobiliteitsproblemen te anticiperen en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Vroeger beleverden we klanten in en rond de Parijs vanuit Izegem.”

Klanten in Frankrijk doen bij voorkeur zaken met partners die in het hele land een eenvormig, nationaal systeem kunnen uitrollen. “Aangezien je die strategie met externe partners moeilijk kan realiseren, vonden we het belangrijk om onze positie verder te versterken door recent de distributie- en logistieke activiteiten in vloerbedekking en aanverwant langgoed van Transport Leroy over te nemen. Het bedrijf is gelegen in Vern-sur-Seiche, vlakbij Rennes. We werkten al nauw met elkaar samen. Dankzij deze (gedeeltelijke)

Aardappelen zijn wereldwijd het op drie na belangrijkste voedingsgewas, terwijl India de op één na grootste producent ervan is. Ieder jaar worden ruim 2 miljoen hectaren aardappelen gepoot in India, goed voor een productie van om en bij de 40 miljoen ton. Dewulf heeft gemerkt hoe India zich steeds meer concentreert op de verwerking van aardappelen. De full-liner is er dan ook van overtuigd dat de vraag naar kwaliteitsaardappelen op die markt zal toenemen. Daarvoor moeten de plaatselijke landbouwers betere aardappelpootmachines gaan gebruiken.

kunnen Indiase aardappeltelers hun aardappelen precies en gelijkmatig poten, met als resultaat een grotere oogst, lagere kosten en betere kwaliteit. Dat zal het inkomen van landbouwers in het land verhogen.

Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelden Mahindra en Dewulf samen een aardappelpootmachine, die momenteel op het terrein wordt getest. Met de machine

“We kijken ernaar uit om onze innovaties en technologie in te zetten op de op één na grootste aardappelmarkt ter wereld. We zijn blij dat we daarvoor kunnen rekenen op een partner als Mahindra, de toonaangevende producent van landbouwmachines in India. Met Mahindra als partner zijn we ervan overtuigd dat we de Indiase aardappelpootmethoden kunnen transformeren”, aldus René Boeijenga, CEO van Dewulf. (JV - Eigen foto)

www.dewulfgroup.com


7

BLIKVANGER

Akoestische panelen met led-verlichting van Zumi gegeerd tot in Qatar Akoestische panelen met geïntegreerde led-verlichting: Zumi biedt antwoorden op de almaar stijgende vraag naar innovatieve en kwalitatieve led-oplossingen. Tot finalist uitgeroepen worden op de Surface Design Awards in Londen is nog maar een begin, zegt directeur Tony Decavele.

overname hebben we nu ook een eigen antenne in Rennes. De 24 medewerkers van het bedrijf die zich op die activiteiten toespitsten, komen op onze payroll terecht. Eigenlijk hebben we nu alleen in Oost-Frankrijk nog een lacune, maar die vullen we op via een externe partner. In de toekomst kijken we wel uit naar opportuniteiten om ook in die regio met een eigen filiaal aanwezig te zijn”, besluit Thierry Verstraete. (BVC - Foto Kurt)

www.kto.be

I

n 2003 richtte ondernemer Tony Decavele - bekend van Lichtpunt in Gistel - Tronnix Belgium op, met als doel zijn 30 jaar ervaring in architecturale verlichting uit te breiden met distributie en productie van speciale totaaloplossingen. “Onze missie is: hoogwaardige kwaliteitsproducten brengen die ecologisch verantwoord zijn. Constante innovatie is de drijfveer”, zegt hij.

“We werken voor grote hotelketens en bekende automerken, maar ook particulieren kunnen bij ons aankloppen.”

Zumi, de Belgische fabrikant van led-lampen, behoort tot Tronnix Belgium. “We creëren oplossingen voor de detailhandel, kantoren, horeca en gezondheidszorg”, vertelt Tony Decavele. Zumi eindigt niet bij verlichting: “Ons concept integreert akoestische opties, geluidssystemen en andere. We streven naar de ultieme ervaring door de nieuwste technologie te gebruiken.” Op de Surface Design Awards in London scoorde Zumi met de Acoustic Panel 1. “Het is de Rolls Royce van onze akoestische panelen met led-verlichting. We hebben nu ook een tweede, goedkopere

versie op de markt, die voor 70 procent uit petflessen bestaat.”

Tony Decavele

In 2018 wil Zumi zijn marktpositie verstevigen. “We werken voor grote hotelketens en bekende automerken, maar ook particulieren kunnen bij ons aankloppen. We zijn vrij uniek en onze naambekendheid kent een enorme groei. Dat is een stevige basis om door te groeien. We hebben alvast een groot order in Qatar en Frankfurt op zak”, besluit Tony Decavele. (LVA - Foto EV)

www.zumi.be


8

BEDRIJVEN

Interieurarchitect Jelle Vandecasteele geeft functionele invulling aan groepspraktijk Tille

“Niets in dit gebouw zit zonder reden op zijn plaats” Als jonge ondernemers samenkomen, krijg je vonken. Verantwoordelijke Bart De Swaef van Groepspraktijk Tille in Varsenare deed voor het interne concept van zijn nieuwbouw een beroep op interieurarchitect Jelle Vandecasteele uit Heule. Het werd een duoverhaal met een sterke gedrevenheid.

L

angs de Gistelsteenweg in VarsenareJabbeke opende in de herfst een jonge paramedische groepspraktijk. Niet zomaar in een gebouw maar in een opvallend doordachte constructie waar interieurachitect Jelle Vandecasteele uit Heule-Kortrijk een sterke inbreng in had. “Alles begon met een e-mail van Bart De Swaef, bestaande uit één zin: ik zag op jouw website een mooi project en wil eens met

“Ik koos voor een nieuwbouw om volledig volgens mijn visie te kunnen werken.” Bart De Swaef

Bart De Swaef en Jelle Vandecasteele vormden voor de bouw van Groepspraktijk Tille een team van specialisten.

je spreken”, vertelt Jelle Vandecasteele (35). Na het behalen van zijn bachelor interieurontwerp (Hogeschool Gent), aangevuld met een diploma bouwconstructie & planningstechnieken aan het VTI Roeselare, werkte hij enkele jaren in dienstverband. Geleidelijk groeide hij tegen 2011 naar volledige zelfstandigheid. Op zijn palmares staan onder meer de herinrichting van de Budascoop in Kortrijk, private woningen, bedrijven en beursstanden. Hij nam deel aan het provinciale project Creatieve Starters en is lid van Design Lab. Bart De Swaef (29) is een jonge, Gentse osteopaat die een groepspraktijk wilde starten. “Na enkele jaren op diverse plaatsen te hebben gewerkt, had ik mijn idee gevormd van hoe ik een groepspraktijk wilde uitbouwen. Het basisprincipe was dat er diverse para-

medische disciplines moesten samenkomen. Medische klachten zijn immers meestal complex en hebben diverse facetten. Daarom verzamelde ik een multidisciplinaire groep van tien jonge mensen – de gemiddelde leeftijd ligt onder de 30 jaar – met competenties in kinesitherapie/manuele therapie, ostheopathie, podologie, dieetkunde, psychologie/ psychotherapie, logopedie en functional training.” Hoe kwam een Gentenaar in Varsenare bij Jabbeke terecht? Bart De Swaef: “Ik zocht bewust en op basis van cijfergegevens naar een regio waar ik wilde wonen en werken. Dit is een groene, aangename streek met een vlotte mobiliteit. Qua potentiële markt wonen hier relatief veel jonge mensen, zijn er meer sportclubs, ligt het gemiddelde inkomen hoog en groeit de bevolking aan.” Hoe verliep het bouwen? Bart De Swaef: “Ik koos voor een nieuwbouw om volledig volgens mijn visie te kunnen werken. Het moest praktisch zijn, met veel natuurlijke lichtinval. De indeling moest samenwerking stimuleren zonder het zelfstandig werken in de weg te staan. Ik dacht ook aan duurzaamheid: door onder meer zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting is het gebouw bijna energieneutraal. Net als in een groepspraktijk werkten architect Geert Vanherweghe uit Harelbeke en interieurarchitect Jelle Vandecasteele elk hun specifieke deel van het concept uit, in nauw overleg. In april 2016 zijn we begonnen met bouwen en afgelopen september startte de praktijk, met erboven woonruimte.” Jelle Vandecasteele: “Als voor dit project één woord van toepassing is, dan is het: doordacht. Niets in dit gebouw zit zonder reden op een bepaalde plaats. Van a tot z is alles functioneel ontworpen, aan de buitenzijde door de architect, aan de binnenzijde door mij, telkens in overleg met elkaar en met de bouwheer. Overal zit domotica, de meeste ruimtes zijn met een rolstoel toegankelijk en hoewel we gebruikmaken van natuurlijk licht, is er geen inkijk.” (RJ - Foto MVN)

www.groepspraktijktille.be www.jelle-vandecasteele.be


TRANSPORT VANDENDORPE ZWEVEGEM N.V.

WWW.TRANSPORTVANDENDORPE.BE

Extra bijlage bij Ondernemers Ondernemers VOKA - KAMER VAN KOOPHAN

DEL WEST-VL AANDERE

N

extra editie

Autosalonspecial – 19 januari 2018

januari 2017

X • Verschijnt tweewekelijks • Afgiftekantoor Brugge

Meer info: francois.delandsheer@voka.be

Jaargang 24 • Prijs 8 euro

INDUSTRIËLE VERHUIZINGEN MACHINE-LOGISTIEK UITZONDERLIJK VERVOER HIJSWERKEN

(uitgezonderd juli en augustus)

Reserveer nu uw advertentie!

LEVERINGSADRES I EXPLOITATIEADRES I CORRESPONDENTIEADRES: INDUSTRIEZONE BREEMEERS I BLOKELLESTRAAT 157 / i I B 8550 ZWEVEGEM TEL: 0032 (0)56 75 57 24 I INFO@TRANSPORTVANDENDORPE.BE

autosalon

ACCOUNTING & REPORTING

KLAAR VOOR EEN EVOLUTIE NAAR EEN DIGITALE BOEKHOUDING? BDO STAAT U BIJ. Uw boekhoudteam versterken? Vervanging nodig wegens ziekte of zwangerschapsverlof? Uw boekhoudafdeling moderniseren of optimaliseren? Grijp dit moment vast en neem vrijblijvend contact op met ons.

productontwikkeling | productieoptimalisatie | projectbeheer

Wim Toortelboom 0478 04 22 19 www.3pconcept.be

Grondig advies, diepgaande kennis. Wij zorgen voor het juiste advies, een oplossing van A tot Z en garanderen een ijzersterke service en ondersteuning! Informeer naar de beste oplossing! Contacteer ons: 051 74 64 15

Voor onze specialisten staan uw behoeften centraal. Via digitalisering en automatisering van uw boekhoudkundige gegevens zorgen zij dat u meer tijd krijgt voor de core business van uw bedrijf. Interesse? Contacteer Joyce Martens via joyce.martens@bdo.be of Maarten Beyaert via maarten.beyaert@bdo.be Tel.: 051/ 26 08 40

BRONBEMALING GEOTHERMIE PUTBORINGEN Hille Zuid 15 8750 Zwevezele info@geovanhecke.com

www.geovanhecke.com


10

BEDRIJVEN

“Automobielsector is volop in beweging”

Ghistelinck investeert in twee nieuwe vestigingen De Waregemse automotivegroep Ghistelinck gaat er ambitieus tegenaan, met twee nieuwe vestigingen in Kortrijk en Menen. De bedoeling: de klant centraal stellen in het universum. “Vandaag draait het om customer dedication, experience en full one stop-shopservice”, aldus general manager John Calemeyn.

B

ijna dag op dag vijftien jaar geleden maakte de Waregemse autodealer een zachte landing in Kortrijk, via de overname van de lokale dealer Woestijn aan de Meensesteenweg. “Van bij het begin speelden we met een vraag”, vertelt John Calemeyn. “Ofwel verbouwen ofwel een totaal nieuwe investering doen. De crisisjaren hebben onze beslissing vertraagd. Nu kozen we radicaal voor het tweede scenario. We verlaten de site in de buurt van het stadion van KV Kortrijk en namen zopas een nieuw gebouw in gebruik naast de oude terreinen van Prado, waar we grond konden kopen.”

Niet alleen de auto’s veranderen aan snel tempo van model, ook de retail ondergaat een totale switch. “Op Kortrijk-Noord hebben we geopteerd voor het ‘BlackBox’-concept, dat de nieuwsgierigheid van kandidaatkopers moet helpen opwekken”, aldus John Calemeyn. “Een Boutique Showroom, noemen wij dat intern, die de klant naar de showroom moet lokken in het digitale tijdperk. Via een roltrap naar een bovenverdieping, onze

stairway to heaven, wordt de koper naar zijn of haar droomwagen gebracht, waar digitale schermen mee zorgen voor een mix van beleving en realtime infotainment. Op de achtergrond heb je een brede doorkijk naar het atelier en het vakmanschap waar we als groep al altijd wilden voor staan, onze showwerkplaats.” Er is nog een andere reden waarom Ghistelinck investeert. De tijd van alles onder één dak - personenwagens, bestelwagens en trucks - is voorbij. “Dat is een trend die je overal merkt en dus wilden we niet achterblijven”, zegt John Calemeyn. “Langs de ring rond Kortrijk, aan de overzijde van het Ring Shopping Center, ligt de focus op personenwagens. In Menen, op de zone LAR, zetten we onze vracht- en bestelwagens te koop. Je hebt immers te maken met verschillende profielen van kopers. Juist daarom zullen we er ook nog een derde dimensie aan toevoegen. Ghistelinck wil zich voortaan ook autonoom, in eigen beheer zeg maar, profileren op de tweedehandsmarkt. Onze nieuwe activiteit

gaat binnenkort van start in Harelbeke onder de noemer Occasie Plus. Daardoor kunnen we ongetwijfeld ons voordeel doen inzake rendabiliteit.” Ghistelinck, met bijna 70 jaar traditie een evergreen in de sector, moet diep in de buidel tasten om zijn investeringsdroom waar te maken en zijn eigen toekomst veilig te stellen. Bovendien staat ook nog een stevige verbouwing van het filiaal in Moeskroen op het programma, alsook de ontwikkeling van een goednieuwe multimerkencarrosserie op de site in Menen.

“Ghistelinck wil zich voortaan ook autonoom, in eigen beheer zeg maar, profileren op de tweedehandsmarkt.” John Calemeyn

CEO Vincent Yserbyt, general manager John Calemeyn en het management hebben voor de uitrol van de investeringsdossiers zo veel mogelijk samengewerkt met lokale bedrijven. Op de site Kortrijk-Noord mocht Barco het modernste scherm vandaag op de markt leveren en werd een beroep gedaan op Stadsbader en Goedefroo & Goedefroo. In Moeskroen worden de plannen getekend door het Kortrijkse bureau D’hondt, inmiddels herdoopt tot BDG. (KC - Foto Kurt)

www.ghistelinck.be


WWW.HXGN.BE


12

HAVENNIEUWS

Peter Stolk (P&O Ferries) kijkt naar de toekomst van Zeebrugge na Brexit

“Er zal altijd trafiek tussen het VK en Europa zijn” Vijf jaar nadat Peter Stolk van P&O Ferries Head of Ports Zeebrugge, Europoort & Tilbury werd, beleeft hij boeiende tijden. “We weten niet wat de Brexit zal brengen. Maar we maken ons niet te veel zorgen, want de trafiek met het Verenigd Koninkrijk bloeit en zal altijd nodig zijn.” De vracht- en passagiersrederij laat verstaan dat een verbetering van het trafiekrecord in zicht is. Vooral de extra capaciteit op de nieuwe Westerhoofdterminal gaf een boost aan de volumes.

G

eboren Rotterdammer Peter Stolk (56) doorliep de afgelopen 30 jaar bij de Britse rederij P&O Ferries diverse functies. Vijf jaar geleden nam hij in Zeebrugge de fakkel over van Erna Vienne, vandaag staat op zijn naamkaartje ‘Head of Ports Zeebrugge, Europoort & Tilbury’. Sinds P&O er in 1966 actief werd, groeide Zeebrugge uit tot de voornaamste haven van P&O Ferries op het Europese vasteland. Met een 60-tal eigen medewerkers en de inzet van een 200-tal havenarbeiders, is het een stevige werkgever. Vorig jaar werden er 420.000 vrachteenheden behandeld, 5% meer dan het record van 2015. Het plafond lijkt nog niet in zicht, want eind 2016 werd het actieterrein uitgebreid met de 14 hectare grote Westerhoofdterminal, de voormalige PSA-containerterminal. Dat betekende bijna een verdubbeling van de capaciteit tot ruim 700.000 vrachteenheden. P&O Ferries, met zetel in Dover, vervoert met 20 schepen op de Noordzee, de Ierse Zee en het Kanaal, jaarlijks meer dan 10 miljoen passagiers, 1,6 miljoen auto’s en 2,2 miljoen vrachteenheden. Met het logistieke zusterbedrijf P&O Ferrymasters behoort het tot de wereldwijde maritieme groep DP World uit Dubai.


13

HAVENNIEUWS

Hoe verliep 2017 voor P&O Ferries in Zeebrugge? “Exacte cijfers voor 2017 kunnen we pas na Nieuwjaar geven, maar we gaan in de richting van een verbetering van het recordjaar 2016, het beste in de 51 jaar dat P&O in Zeebrugge aanwezig is. Inzake vracht zijn we de jongste jaren gegroeid en breidden we onze terminals uit tot een capaciteit van meer dan 700.000 eenheden. Ons model van Zeebrugge als hub voor routes naar het zuiden, midden en noorden van de Engelse oostkust wérkt. Op de zuidelijke route naar Tilbury (Thames) nam het volume toe en kenden we in oktober zelfs een recordweek. Op onze route naar Hull was het een goede keuze om sinds mei de load-on/ load-offvrachten op aparte schepen te zetten. Daardoor creëerden we op de roll-on/roll-off-

“Het gaat vandaag niet meer alleen om het overvaren van een lading, maar om het aanbieden van totale logistieke service van deur tot deur.” Peter Stolk

schepen extra plaats voor de grote vraag naar rijdende vracht. Op de noordelijke route naar Teesport (Middlesbrough) ten slotte groeit ook het tweede schip, dat we sinds twee jaar inzetten, stilaan naar een volle bezetting.”

houden. Ondanks een tijdelijke averij aan een van de schepen nam het aantal passagiers toe dankzij de verhoogde belevingswaarde door het verbeteren van de slaapgelegenheden, winkels, restaurants en cafés.”

Hoe draait de Westerhoofdterminal, waarover u sinds een jaar beschikt? “Een deel van het succes komt door de mogelijkheden op deze voormalige containerterminal met een goede spoorinfrastructuur. Ondanks een tijdlang ernstige hinder op het Duitse spoorwegennet, oversteeg het behandelde volume de verwachtingen. Op een jaar groeide het volume vracht dat per spoor aangevoerd werd met 14%. Interessant is dat deze terminal steeds meer fungeert als dry port, wat betekent dat per spoor aangevoerde goederen van hieruit opnieuw over land vertrekken naar eindbestemmingen in Frankrijk, Duitsland of Centraal-Europa. In september startte een nieuwe treinverbinding vanuit het Noord-Italiaanse Trieste, in samenwerking met de grote Turkse logistieke groep Ekol, en die doet het zeer goed. Daarnaast presteren ook onze bestaande treinverbindingen naar de regio Milaan (Novara, Busto en Segrate) en Roemenië (Oradea) sterk. We maken voor onze klanten ook steeds vaker het verschil dankzij het totaalaanbod in samenwerking met onze logistieke zustermaatschappij P&O Ferrymasters. Samen ondersteunen we de hele deur-tot-deur supply chain.”

Speelt dat serviceaspect ook voor de professionele passagiers? “De begeleide vrachten zijn voor ons zeer belangrijk en daarom tonen we de truckchauffeurs dat we van ze houden. Zowel aan boord als in de terminals van Zeebrugge, Hull en Rotterdam verbeterden we de faciliteiten om de vrachtwagenchauffeurs in de watten leggen. De driversclubs worden sterk geapprecieerd.”

Hoe scoort het passagiersverkeer? “Wij zijn de enige rederij die toeristische passagiers vervoert tussen België en het VK, met elke avond een afvaart in Zeebrugge en Hull. Afgelopen winter investeerden we meer dan 10 miljoen euro in de renovatie van onze zusterschepen Pride of Bruges en Pride of York, in het kader van een life extension-plan om de schepen de komende vijf jaar in de vaart te

Wat wordt het effect van de Brexit? “Om heel eerlijk te zijn: we weten niet wat we ervan moeten verwachten. Gelijk welke uitkomst de onderhandelingen opleveren, er zal altijd handel zijn tussen het VK en het Europese vasteland. We hebben er vertrouwen in dat ons bedrijf creatief genoeg is om met elke mogelijke nieuwe regeling te kunnen omgaan. Onze mensen bereiden zich voor op gelijk welk scenario dat uit de bus kan komen. Positief voor de competitiviteit van Zeebrugge is dat de haven momenteel pioniert in de ontwikkeling van een digitaal platform. Ons bedrijf werkt daar volop aan mee, want dit is een boot die we niet mogen missen.”

Open voor nieuwe opportuniteiten Welke ambities heeft P&O Ferries de komende jaren in Zeebrugge? “Zeebrugge is nu al veruit de drukste haven in onze Noordzeesector, die bestaat uit Zeebrugge, Europoort (Rotterdam), Tilbury, Hull en Teesport. En we hebben de ambitie om nog verder te groeien. Voorlopig voldoet de terminal aan de Leopold II-dam nog aan de behoefte, maar mochten bijvoorbeeld het professionele en het passagiersvolume nog toenemen, dan zullen we niet aarzelen om extra voorzieningen in te richten. Op de Westerhoofdterminal – de voormalige PSAcontainerterminal van 14 hectare groot – is meer dan genoeg plaats en infrastructuur om de toenemende vraag naar vrachtbehandeling te beantwoorden.” Welke plannen hebt u voor de komende jaren? “Met het life extension program kochten we tijd om de komende vijf jaar onze dienstverlening te verzekeren. Intussen gaan we de mogelijkheden voorbij 2020 onderzoeken. Op elk vlak staan we open voor nieuwe opportuniteiten. Sowieso zal een solide toeristische verbinding tussen België en het VK belangrijk blijven. Daarbij is het aanbieden van een zo goed mogelijke service een prioriteit. Inzake vracht gaat het vandaag niet meer om het overvaren van een lading van haven A naar haven B maar om de hele logistieke ondersteuning met alle denkbare vervoersmodi.” (RJ - Foto MVN) In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests


15

UITGELEZEN

Brouwerij De Brabandere herlanceert Wieze Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove kondigde onlangs de samenwerking aan met de historische brouwerij Wieze. De roots van Wieze gaan terug tot in 1866. Het erfgoed en de traditie van brouwerij Van Roy uit Wieze is over de generaties heen goed bewaard gebleven en De Brabandere wil dat rijke verleden ook in de toekomst laten verder leven. Made in West-Vlaanderen

Knolgewas uit de Andes nu ook in West-Vlaanderen geteeld

House of HR neemt Nederlandse sectorgenoot over House of HR, de groep boven het uitzendbedrijf Accent, heeft het Nederlandse Redmore overgenomen. Redmore focust op hr-oplossingen voor bedrijven uit de financiĂŤle en zakelijke dienstverlening, overheden en zorginstellingen. Redmore is goed voor 100 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst van ongeveer 20 miljoen. Met Redmore erbij zal de omzet van House of HR dit jaar stijgen tot bijna 1,4 miljard euro. De Tijd

Nieuwe hoogspanningslijn Stevin brengt elektriciteit aan land Stroomnetbeheerder Elia heeft in Zeebrugge een nieuwe hoogspanningslijn geopend. Stevin zal de elektriciteit die wordt opgewekt door de offshorewindparken naar het binnenland brengen. Tijdens de inhuldiging met minister van Energie Marie Christine Marghem en premier Charles Michel herhaalde CEO van Elia Chris Peeters zijn oproep om snel werk te maken van een langetermijnplan voor de stroombevoorrading. Verschillende media Foto Shuttertock

Uitgelezen

De REO Veiling breidde onlangs haar productassortiment uit met yacon, ook wel Boliviaanse zonnewortel of grondappel genoemd. Het knolgewas komt oorspronkelijk uit de Andes, maar wordt nu dus ook op West-Vlaamse bodem geteeld. De eerste maand van het teeltproces wordt het onder bescherming in potten gekweekt, waarna het wordt overgeplant op het veld, om na zes maanden artisanaal geoogst te worden. Kw.be


16

BEDRIJVEN

Kantoor Van Reybrouck uit Brugge versterkt zich met partner corporate finance

Onafhankelijk advieskantoor Van Reybrouck, met vestigingen in Brugge en Brussel, groeit stevig door. Naast accountancy, fiscaal en juridisch advies werd de afdeling corporate finance versterkt met een nieuwe, vijfde partner Vincent Jacobs. Hij komt over van ING en vormt een extra puzzelstukje in de geïntegreerde aanpak waarmee Van Reybrouck ondernemers en ondernemingen begeleidt.

“Robots vormen geen bedreiging voor ons persoonlijk advies” D

e broers Pieter (45) en Mattias (39) Van Reybrouck namen in 2006 het advieskantoor over dat door hun ouders Hugo en Diane in 1977 werd gesticht. Om te kunnen groeien, verhuisden ze in 2006 van het ouderlijke huis in de Galbertuslaan in Brugge-Sint-Michiels naar de Legeweg in Oostkamp. Maar ook daar werd het te klein en sinds 2013 benutten ze een ruime stek in Ten Briele in Sint-Michiels. Sinds 2007 hebben ze ook een uitvalsbasis in hartje Brussel. Mattias Van Reybrouck: “In 2006 waren we met twaalf mensen. Vandaag zijn we met 36 en hebben we vier vacatures. Hoewel we van oorsprong een familiaal kantoor zijn, stelden we ons open voor bijkomende expertise en professionalisering. Ook de snelle keuze voor een Brusselse vestiging kadert in onze bovenlokale ambitie. Vandaag zijn we met vijf partners. In 2010 kwam accountantbelastingconsulent Stefaan Vinck (42) over van Deloitte, in 2015 economiste en actuaris Ann Avau (38) van KBC Verzekeringen en zopas in oktober specialist corporate finance Vincent Jacobs (38) van ING.”

“Geen enkele klant betaalt ons om hem naar de mond te praten.” Pieter Van Reybrouck

Pieter Van Reybrouck: “Allemaal samen komen we naar buiten als drie divisies: accountancy, fiscaal en juridisch advies, en corporate finance. Voor competenties die we niet in huis hebben, werken we met externe partijen zoals notarissen, advocaten of revisoren. Wij kiezen voluit voor een rol als adviseur en doen daarom bewust geen audits.” Waaraan dankt u de sterke groei? Pieter Van Reybrouck: “We bleven steeds volledig onafhankelijk en leggen de nadruk op een langetermijnvisie. Daarnaast zetten we radicaal in op digitalisering en de multidisciplinaire aanpak. We zijn geen klassiek boekhoudkantoor maar adviseurs met een globale kijk op ondernemingen en de ondernemers.” Mattias Van Reybrouck: “Als adviseurs van de tweede generatie hebben wij bijvoorbeeld een aantal klanten die we op het einde van hun loopbaan begeleiden. Het is nuttig dat we die ervaring ook kunnen meenemen in adviezen aan klanten die hun carrière nog volop aan het uitbouwen zijn. We groeiden door steeds een goede service te bieden, waarna de mond-tot-mondreclame haar werk deed. Dat is ook de beste basis voor de langetermijnrelaties met andere partijen, zoals banken en revisoren.” Hoe vindt u voor de uitbreiding van de activiteiten de juiste mensen? Pieter Van Reybrouck: “We voeren een modern personeelsbeleid dat meer de nadruk

De vijf vennoten Pieter Van Reybrouck, Ann Avau, Mattias Van Reybrouck, Vincent Jacobs en Stefaan Vinck.


17

BEDRIJVEN

legt op competenties dan op diploma’s en titels, meer op persoonlijke ontwikkelingstrajecten dan op vastgeroeste standaardcarrières, en meer op een horizontale dan een verticale organisatie.” Mattias Van Reybrouck: “Ook bij de fysieke inrichting van ons kantoor investeerden we in een samenhorigheidsgevoel. We verwijderden bijvoorbeeld een stuk van de vloer om het isolement tussen de twee verdiepingen te doorbreken. Van onze 36 medewerkers werken de meesten voornamelijk in Brugge, waar er plaats is om te groeien tot 50 medewerkers. Brussel fungeert als satelliet en ontmoetingsplaats voor niet-regionale klanten en relaties. De kruisbestuiving in het kantoor ligt volledig in de lijn van onze multidisciplinaire aanpak. Daarbij hebben ook de vijf vennoten steeds een nauw contact met de klanten en hun dossiers. Met die betrokkenheid maken we het verschil met bijvoorbeeld de big four.” Hoe ziet uw cliënteel eruit? Pieter Van Reybrouck: “Dat is heel divers: van ondernemingen over verenigingen tot intercommunales, van de kust tot Brussel. Doordat we in de meeste sectoren talrijke klanten tellen, kunnen we goed benchmarken. Daarnaast bieden we voor ondernemers ook vermogensplanning aan, met aandacht voor onder meer juridische en fiscale aspecten van successie. Onze dienstverlening is nooit een standaardpakket.” Vincent Jacobs: “Het is aangenaam om te kunnen kiezen voor klanten met wie je op dezelfde golflengte zit en voor wie je écht toegevoegde waarde kunt bieden. Zo kun je werkelijk bouwen aan langetermijnrelaties.” Mattias Van Reybrouck: “Daardoor kennen we onder onze klanten zeer weinig faillissementen en werden we nauwelijks met WCO’s geconfronteerd.” Waarom versterkte u het luik corporate finance? Mattias Van Reybrouck: “Door de toenemende vraag naar advies bij financieringsvraagstukken, groeide de nood aan een vennoot die zich voltijds op dergelijke vaak intensieve projecten kan toeleggen.” Vincent Jacobs: “Vaak gaat het niet om het opvolgen van recurrente zaken, maar om

“Het is aangenaam om te kunnen kiezen voor klanten met wie je op dezelfde golflengte zit.” Vincent Jacobs

projecten waar je weken mee bezig bent. Gedurende veertien jaar begeleidde ik bij ING veelal familiebedrijven bij overnames of beursoperaties. Die ervaring kan ik hier inzetten als klankbord en externe vertrouwenspersoon, complementair aan de interne competenties bij bedrijven en andere externe adviseurs. Dat past perfect in onze multidisciplinaire dienstverlening op maat van ondernemingen en ondernemers. Het leuke is dat klanten hier langs drie deuren kunnen binnenkomen.” Mattias Van Reybrouck: “Wie op ons een beroep doet voor advies inzake corporate finance, hoeft niet noodzakelijk ook met onze afdelingen tax and legal of accountancy te werken. Ook daarin kan de klant precies op zijn maat kiezen.” Doet u na advies ook aan implementatie? Pieter Van Reybrouck: “We waken erover dat elk advies in een heldere taal geschreven en uitvoerbaar is. De klant kan daarin kiezen of hij het zelf uitvoert, dan wel aan ons of iemand anders toevertrouwt.” Mattias Van Reybrouck: “Indien gewenst begeleiden we de klant tot zijn dossier helemaal rond is. We gaan bijvoorbeeld mee om een financieringsdossier bij de bank te verdedigen. Wij vervullen dan een CFO-functie voor kmo’s die geen eigen CFO hebben. We blijven als een kapitein op het schip tot het veilig aangemeerd is.” Welke rol speelt digitalisering in uw vak? Pieter Van Reybrouck: “We zijn niet bang van robots. Pure boekhouding maakt minder dan 15% van ons takenpakket uit. Dankzij digitalisering kunnen we ons volledig focussen op het bieden van toegevoegde waarde. Als adviseurs houden we van een parler vrai. Geen enkele klant betaalt ons om hem naar de mond te praten.” (RJ – Foto MVN)

www.vanreybrouck.be


Uw sleutel tot succes Fabrieken voor de Toekomst wil een hefboom zijn voor nieuwe opportuniteiten voor West-Vlaamse ondernemers. Wij openen deuren die tot nu toe voor u gesloten bleven. Wij helpen u op weg naar de juiste beslissing en introduceren u graag in ons netwerk. Onze experts staan voor u klaar!

Grijp nieuwe kansen voor uw bedrijf: neem vandaag nog contact met ons op! www.fabriekenvoordetoekomst.be


19

BEDRIJVEN

Pieter Paul is virtuele gids in kunstwereld Als Rubens nog leefde, zou hij tijdens zijn reizen door Europa ongetwijfeld zijn smartphone op zak hebben met de naar hem genoemde app. Pieter Paul helpt je niet alleen om de kunsthotspots in een stad te vinden, maar ook om hun aanbod uitgebreid te ontdekken en te delen. “In plaats van telkens een aparte website te moeten consulteren, willen we dat Pieter Paul dé standaardapp wordt voor de kunst- en cultuurliefhebber”, vertelt Christophe Roose.

H

op de musea met de klassieke opstellingen zoals we die herinneren uit onze kindertijd. Het SMAK in Gent bijvoorbeeld is heel interactief en dynamisch geworden en legt de lat creatief heel hoog. Maar ook kunstenfestival Het Vlot in Oostende of het Muziekinstrumentenmuseum komen aan bod.”

et Gentse bedrijf Curartor was de initiatiefnemer. “Zij hadden veel centen gestoken in de ontwikkeling van de app en het zoeken naar een goed businessmodel”, vertelt Christophe Roose, manager van het interactieve museum Historium op de Markt in Brugge. “Omdat de verkoop te traag op gang kwam, raakten ze in april in de problemen. Ik heb redelijk veel ervaring met interim- en crisismanagement en volg ook faillissementen op. Zo kwam ik hen op het spoor en kon ik overnemen. De voorbije maanden gaven we de app een nieuwe look & feel. Nu ben ik de app samen met een verkoper volop in de markt aan het zetten.” De cultuurliefhebber kan de app gratis downloaden. De musea, galerieën of instituten die willen gevonden worden, betalen een maandof jaarabonnement. Christophe Roose: “Het is een uitdaging om zowel gebruikers als klanten/organisaties warm te maken om de app te gebruiken. Tegen eind dit jaar willen we naar 7.000 gebruikers gaan en dat aantal willen we volgend jaar verdubbelen. Aan de klantzijde zetten we nu vooral in op beeldende kunsten. We mikken daarbij niet

“Het is een uitdaging om zowel gebruikers als organisaties warm te maken voor de app.” Christophe Roose

Pieter Paul toont de weg naar de kunsthuizen. Eenmaal binnen zorgt de scanfunctie voor extra info over de kunstwerken, waarna de foto’s kunnen gedeeld worden via sociale media. “Dat ook galerieën geïnteresseerd zijn, komt doordat mensen die musea bezoeken vaak verzamelaars zijn. Door info over specifieke veilingstukken in Pieter Paul te steken, verlagen ze de drempel. Dit jaar testen we de app uit in Noord-Frankrijk. Volgend jaar volgen onder meer Londen en Parijs. Alles is voorzien om in meerdere talen te werken. Er zijn dus geen belemmeringen om de app internationaal te gaan gebruiken”, besluit Christophe Roose. (SD - Foto MVN)

www.pieter-paulguide.com

Een leuk geschenk voor uw werknemers en ook fiscaal interessant? Het kan dankzij de Kortrijk cadeaubon. voordeel: u kiest een bedrag en de gelukkige kan zelf  dubbel kiezen waar hij of zij dit wil besteden  1 jaar geldig  ideaal geschenk voor eindejaar, pensioen, zomaar, …  geldig bij meer dan 160 handelszaken in de Kortrijkse binnenstad  Snel & heel gemakkelijk te bestellen voor bedrijven Bestel en ontdek het vandaag nog via www.kortrijkcadeaubon.be De glimlach van uw werknemers krijgt u er gratis bij. :-)

De kortrijk cadeaubon: altijd een goed idee, het hele jaar door. ADV_KADOBON_220x100.indd 1

14/11/17 09:52


20

BEDRIJVEN

Floralux Dadizele De moedervestiging in Dadizele bestaat 60 jaar en groeide uit tot een begrip in West-Vlaanderen. Op de site van 80.000 vierkante meter is het op vandaag het grootste tuincenter van ons land. De grootte van het winkelpand bedraagt 25.000 vierkante meter en er zijn 1.500 parkeerplaatsen beschikbaar. De plantenserre is 6.000 vierkante meter groot. Floralux Dadizele telt 135 medewerkers. In de winkel zijn er 30 kassa’s en het geschat aantal unieke producten bedraagt 80.000 stuks. Zaakvoerders zijn de families Carrein en Vermeersch.

www.floralux.be

Floralux Ham ’t Serreke in Ham startte in 1993 en wordt geleid door zaakvoerder Marleen Theys. Het zal na de miljoeninjectie worden omgebouwd tot Floralux Ham op een site van 42.000 vierkante meter. De grootte van het winkelpand zal dan 15.500 vierkante meter bedragen. Er zijn 550 parkeerplaatsen voorzien en de plantenserre wordt 4.000 vierkante meter groot. Floralux Ham zal 40 medewerkers tellen, 12 kassa’s en het geschat aantal unieke producten zal 60.000 bedragen.

www.serreke.be

“Gras groeit niet door eraan te trekken”


21

BEDRIJVEN

Floralux pompt 12 miljoen euro in tweede vestiging in het Limburgse Ham

Wat begon als een kleinschalige winkel waar bloemen en planten werden verkocht, ontwikkelde zich tot een heel belangrijke speler op het vlak van tuin en decoratie. Na de investeringen op de site in de moedervestiging in Dadizele mikt Kris Carrein met Floralux nog hoger: in maart 2018 opent Floralux Ham in Limburg. “Ik blijf het benadrukken in alles wat ik doe: ik streef ernaar om iedereen gelukkig te zien. Klanten, leveranciers, medewerkers,… iedereen moet zich goed voelen in Floralux.”

konden we verder denken. De knowhow is er en daar maken we nu graag verder gebruik van.” De plannen voor een nieuwe vestiging rijpten al een jaar. “Ham ligt heel dicht bij de E313, het is een superlocatie. Met Marleen Theys hebben we ook daar een fantastische zaakvoerder, die de Limburgse mentaliteit door en door kent. Carrein gaat het daar niet zeggen, hé. We gaan uit van ondersteuning en samenwerking.”

H

Enorm winkelcomplex in Ham

Door de hechte samenwerking met de familie Vermeersch, medeaandeelhouder, is Floralux gegroeid tot wat het vandaag is. “Het gras groeit niet door eraan te trekken”, zegt Kris Carrein. “Ja, we willen zo

Het huidige ’t Serreke in Ham maakt straks plaats voor een enorm winkelcomplex van maar liefst 15.500 vierkante meter, bijna drie keer groter dan de huidige winkeloppervlakte. “Het gaat nu om een grote samenwerking tussen twee familiebedrijven. Dit project biedt een garantie op de lange termijn. We hebben de ambitie om het grootste tuin- en decoratiecentrum van Limburg te worden. We voorzien de officiële opening eind maart 2018”, aldus Kris Carrein. “In Limburg geniet men nog meer dan hier in West-Vlaanderen, denk ik. Het wordt ook voor ons een leerproces. “Concepten en producten die het hier goed doen, zullen het in Limburg misschien niet goed doen, of omgekeerd”, duidt marketingmanager Fien Ternest. “Met een kruisbestuiving tussen beide vestigingen willen we een nog beter resultaat bereiken.”

et is de tweede vestiging voor Floralux, dat 60 jaar geleden begon in Dadizele, vroeger ook bekend van het ter ziele gegane Dadipark, maar nu enkel nog van het tuin- en decoratiecentrum. Floralux is op vandaag een begrip in België en NoordFrankrijk. “Ons succes? Ik denk dat we dat vooral te danken hebben aan de enorme diversiteit en expertise in bloemen en planten. We groeiden door de jaren uit tot een belangrijke speler op vlak van decoratie”, stipt zaakvoerder Kris Carrein aan. Door het grote aanbod tegen scherpe prijzen krijgt Floralux in Dadizele zo’n twee miljoen klanten per jaar over de vloer. Het familiaal karakter is een andere belangrijke troef.

“De rijkste keuze, de grootste diversiteit, de beste prijs en kwaliteit: daar werken we met ons team dagelijks aan.” Kris Carrein

vlug mogelijk groeien, maar gecontroleerd. We willen niks forceren, geen grote druk opleggen. Gras moet ook gezond groeien: sproeien, bemesten, maaien.” De zaakvoerder gooit nog graag een bloemetje naar alle medewerkers en in het bijzonder naar zijn vrouw én rechterhand Carine Vanpoucke. “Zij heeft de operationele leiding, kent elke medewerker door en door… Zo iemand in het bedrijf hebben, is van onschatbare waarde.” Kris Carrein stippelt zelf de strategie uit. “We hebben eerst de vestigiging in Dadizele volledig op punt gezet, op het vlak van hr, ICT, marketing,… Pas daarna

De nieuwe vestiging in het Limburgse Ham wordt (deels) een weerspiegeling van wat te vinden is in Dadizele, in combinatie met de sterktes en de eigenheid van ’t Serreke. “Het is inderdaad een heel ambitieus project, goed voor een investering van 12 miljoen euro”, berekent Kris Carrein, die eraan toevoegt dat er dertig extra medewerkers worden aangeworven. Floralux zet meer dan ooit in op totaalbeleving. “Het gaat om een totaalconcept voor het hele gezin en we spelen dan ook in op de noden van de klanten”, duidt Kris Carrein. Zo wordt in het winkelconcept speciaal aandacht besteed aan kinderen en ook aan personen met een beperking. “Ook de zorg voor het milieu speelt een belangrijke rol, er wordt in Ham meteen geïnvesteerd in zonnepanelen en er worden laadpunten voor elektrische wagens en fietsen voorzien. De winkel zal tevens open zijn op zon- en feestdagen, een ideale uitstap dus.” Wat de grote sterkte van Floralux en Kris Carrein is? Focus en teamwork. (LVA - Foto DD)


22

REPORTAGE

Kortrijk treedt toe tot Unesco-netwerk van creatieve steden

Kortrijk kreeg van Unesco het recht om uit te pakken met het label ‘creatieve stad’. Meteen treedt de Groeningestad - en a fortiori ook de bedrijfswereld en andere stakeholders - toe tot een wereldwijd netwerk van creatieve steden. Met onder meer grote namen als Sydney, Singapore en Barcelona is het kleine Kortrijk in groot gezelschap. Burgemeester Vincent Van Quickenborne en Dominiek Callewier, voorzitter van Designregio Kortrijk, zijn eensgezind: “We moeten met zijn allen leren ‘preus’ zijn op wat we hier doen.”

“Een opportuniteit uit de duizend” Wat houdt het Unesco-label precies in en welk surplus heeft het voor Kortrijk? Vincent Van Quickenborne: “Op dezelfde hoogte staan als Singapore, Berlijn en Montréal betekent veel voor ‘ons stadje’. Als fietsstad spelen we al leentjebuur bij grote broer Kopenhagen. Via het Unesco-netwerk krijgen we rechtstreeks en makkelijk toegang tot het bestuur en de medewerkers van al die creatieve steden. Als je jezelf een echte designstad wil noemen, dan moet dat ook zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Wat kunnen we leren uit hun concrete ervaringen?” Dominiek Callewier: “De term design is wat mij betreft een te enge benadering. Het gaat veel meer om design thinking. Dat wil zeggen dat we een methode moeten vinden om ons anders te profileren. We moeten wervend leren zijn in het aanbod van onze producten en diensten, altijd met de focus op de klant, de gebruiker of de bezoeker van de regio. Ik geef een eenvoudig voorbeeld: van het hoofdkwartier van Barco gaat een grote aantrekkingskracht uit. Als mensen van buitenaf in deze regio belanden, moeten ze beseffen dat er hier een grote dynamiek is. We moeten leren ‘preus’ zijn op wat we doen, zoals ook Peter Vyncke recent zei op de algemene vergadering van het overlegplatform RESOC. Toen Jan De Witte een jaar geleden de nieuwe CEO werd van Barco, zei hij onder de indruk te zijn van de aantrekkingskracht en de troeven van deze regio. Als een buitenstaander (De Witte is een Oost-Vlaming en heeft er een carrière opzitten bij General Electric in de Verenigde Staten, nvdr) dat zegt, dan klinkt dat toch behoorlijk geloofwaardig, niet? Maar zijn wij ons wel voldoende bewust van onze eigen kracht? En zeggen we dat ook genoeg?

Dat vergt een leerproces en binnen het Unesco-netwerk moeten we onze sterktes meer durven etaleren.” Hoe moeilijk was het om het Unesco-label in huis te halen? Dominiek Callewier: “We hebben dit label mee te danken aan het ondernemerschap van enkele sterkhouders uit de streek. Zonder de inzet, het doorzettingsvermogen en het blijvende geloof van Voka en Designregio Kortrijk, hadden we vandaag geen Unescolabel.” Vincent Van Quickenborne: “Ook onze medewerkers hebben hard gewerkt om een leesbaar en concreet dossier tijdig in te dienen. We vertrokken niet van een wit blad papier. Met het vlas en de crisissen van toen heeft de streek steeds gekozen voor creatieve reconversie. De stad heeft dat accent vanaf de jaren 60 dan publiekelijk omarmd met de start van Interieur. De laatste decennia is dat verder uitgewaaierd, met de Designregio Kortrijk en producten als ‘DesignX50’, de succesformule ‘5x5’, investeringen in de publieke ruimte en straks met de verlaagde Leieboorden. Het is geen toeval dat Rijsel in 2020 Wereldhoofdstad van de Design wordt. De internationale jury heeft zich laten overtuigen na onder meer een bezoek aan Kortrijk. Dat staat expliciet in haar eindverslag.” Kortrijk heeft zeker tal van referenties als het om creativiteit gaat. Maar het vertoont ook hiaten in het publieke domein, zoals het station van Kortrijk bewijst. Ligt er nog veel werk op de plank? Vincent Van Quickenborne: “Het werk is niet af. Er zijn nog tal van plekken waar vernieu-

“De internationale jury heeft zich laten overtuigen na onder meer een bezoek aan Kortrijk. Dat staat expliciet in haar eindverslag.” Vincent Van Quickenborne

wing nodig is. Kortrijk Weide wordt een compleet nieuw stadsdeel, het station en omgeving een groene en autoluwe long. We maken pleinen gezinsvriendelijker, auto’s steken we onder de grond. En met de stadsdebatten Kortrijk 2025 laten we de Kortrijkzanen mee de toekomst van onze ruimte bepalen. Kijk wat er met de site Loofstraat zal gebeuren. Vroeger ging men er top-down een zoveelste rusthuis van maken. Nu wordt het een oase in de stad.” Dominiek Callewier: “In het publieke domein is er inderdaad nog werk. Maar voor de stati-


23

REPORTAGE

Wat is het Creative Cities Network? Het Creative Cities Network van Unesco bestaat uit 180 steden uit 72 landen die creativiteit gebruiken als hefboom voor duurzame ontwikkeling. Het omvat zeven domeinen, van literatuur en gastronomie tot muziek en design. Tot het netwerk behoren wereldsteden als Sydney, Peking, Seoul en Singapore. https://en.unesco.org/creative-cities/home

onsbuurt ligt er nu een masterplan op tafel. We hebben wat geduld en tijd nodig, zoals het destijds ook was met de Leiewerken. Toch moeten we onze creativiteit meer tonen in de publieke ruimte. Ik denk hier bijvoorbeeld ook aan de boorden van de autostrades, waar heel Europa toch langs komt gereden. Of aan de aankleding van straatmeubilair. Als het om creativiteit gaat, moeten we leren om met zijn allen samen achter één vlag te gaan staan, in plaats van als een coureur alleen en koppig voorop te rijden. Coca-Cola is ook één merk, één brand, en trekt die lijn consequent door.”

“Zonder de inzet, het doorzettingsvermogen en het blijvende geloof van Voka en Designregio Kortrijk, hadden we vandaag geen Unesco-label.”

Waarom werd nooit werk gemaakt van een invulling van het boek ‘Addicted to Kortrijk’, waar creatievelingen out-of-the box mochten concepten bedenken voor de stad? Daar waren mooie projecten bij. Vincent Van Quickenborne: “Ik herinner mij het boek nog. Er zaten sympathieke ideeën bij. Sommige zijn zelfs uitgevoerd, zoals Kortrijk Zaait om leegstand tegen te gaan.

Maar ik ervaarde het wel als ad hoc. Er is ook nooit een vervolg op gekomen. Daarom: je moet eerst de lijnen uitzetten, zaken krachtig en eenvoudig formuleren. Dan heb je een fundament om op te bouwen. Dat hebben we vanaf dag 1 gedaan met ons Plan Nieuw Kortrijk uit 2013. Het netwerk waarin we nu toetreden, komt op het juiste moment. Nu kunnen we overgaan tot de concrete actie.”

Dominiek Callewier

Wat kunnen de bedrijven hebben aan het Unesco-label? Dominiek Callewier: “Iedereen moet mee betrokken worden in het creatieve verhaal, dat zoals gezegd meer is dan design alleen. Aan de bedrijfswereld zou ik zeggen: ga en vermenigvuldig u. Het Unesco-netwerk van creatieve steden biedt bovendien de kans om met grote namen samen zaken in beweging te zetten. Met een te organiseren ‘StatenGeneraal’ willen we nu zo snel mogelijk zoeken naar nieuwe opportuniteiten.” Inzetten op Kortrijk Designstad is dus toch een goede keuze geweest? Vincent Van Quickenborne: “Creativiteit zit in onze genen sinds het vlas. Ga eens langs in Texture, het museum over vlas en Leie. Daar zie je welke mooie bedrijven zijn ontstaan uit de as van het vlas. Ik geloof sterk in het adagium ‘show don’t tell’. We zijn een streek van doeners: eerst tonen we wat we kunnen, daarna kunnen we erover vertellen. Niet omgekeerd.” Dominiek Callewier: “Met het Kortrijkse Begijnhof hadden we al een Unesco-erkenning uit het verleden. Nu gaat het om een toekomstgerichte kans voor de hele regio. Ik pleit daarbij voor een tabula rasa: we moeten alles constructief kritisch in vraag durven stellen en streven naar immer besser, zoals de Duitsers zeggen.” (KC - Foto Hol)


BORDENBOUW IS EEN VAK BORDENBOUW IS EEN VAK

Spildoornstraat 31 B-8792 WAREGEM Desselgem I.Z Groenbek- 56 8790 Waregem TSpildoornstraat +32(0)56 65 0031 90 T +32(0)56 65 00 90 B-8792F WAREGEM Desselgem +32(0)56 65- 00 91 info@vltechnics.com T +32(0)56 65 00 90 info@vltechnics.com Fwww.vltechnics.com +32(0)56 65 00 91 info@vltechnics.com www.vltechnics.com

www.vltechnics.com


25

BEDRIJVEN

Exposure helpt overtuigend en begrijpbaar online communiceren

Wat politici van bedrijfscommunicatie kunnen leren (en omgekeerd) Pas 25 jaar zijn, net afgestudeerd en samen met de eerste medewerker toch al het kantoor in het Ondernemerscentrum Roeselare ontgroeid zijn: weinigen zullen het Reinout Van Zandycke nadoen. Met Exposure mag hij de komende maanden stevig aan de slag, een beetje voor kmo’s, maar vooral voor Vlaamse politici die politieke marketing en de psychologie van overtuiging willen inzetten om bij de volgende verkiezingen goed te scoren.

O

p zijn zeventiende startte hij met vrienden een onafhankelijke jongerenvereniging. Eén van de acties was de partijprogramma’s samenvatten en online verspreiden. Enkele opleidingen later is die missie ook psychologisch en professioneel onderbouwd. “In de zomer van 2016 toerde ik drie weken rond in de VS en sprak ik er met mensen uit de politiek en de communicatiesector”, vertelt Reinout Van Zandycke. “Terug thuis schreef ik het e-book ‘Hoe word je burgemeester?’. Dat gaf zo’n boost dat ik een jaar later werk voor ministers en (kandidaat-)burgemeesters in heel Vlaanderen.”

“Ik ben bezeten van de psychologie van het overtuigen.” Reinout Van Zandycke

Kern van het verhaal is overtuigingspsychologie: hoe en waarom nemen mensen bepaalde beslissingen? “Ik ben daardoor bezeten”, vervolgt Reinout Van Zandycke. “Ik verslind alle boeken die ik erover kan vinden, kijk naar documentaires... Ook A/B-tests uit binnen- en buitenland die je online kan vinden, zijn enorm boeiend: communiceren met of zonder psychologie, wat werkt en wat niet? Bij bedrijven passen we dat toe om het hele arsenaal aan onlinecommunicatietools te analyseren en te finetunen. Kmo’s investeren vaak sterk in de eerste indruk op hun salesgesprek, maar vergeten dat die eerste indruk vandaag vooraf al online wordt gemaakt. Aan politici geven we vooral opleidingen en gaan

Actie voor Starters helpt bouwen aan jouw droom!

we nog veel dieper. Het overtuigingsproces is er anders dan in een commerciële omgeving, want als burger geef je iets – je stem – maar je weet niet of je ook iets terugkrijgt. Bovendien kan je die stem slechts om de 5 of 6 jaar uitbrengen. Dus moeten politici continu overtuigen. En om te kúnnen overtuigen, moet je ook zichtbaar zijn.” Omdat hij als starter alles wilde meepikken dat interessant was, kwam Reinout bij Actie voor Starters terecht. “Je hebt 1.000 gratis credits die je kan gebruiken om lezingen bij te wonen of coaching te volgen. Ook het netwerk is interessant. Het bureau dat we in het Ondernemerscentrum Roeselare tegen een interessante prijs huren, past in de professionalisering en uitstraling van Exposure.” (SD - Foto Kurt)

www.exposure.be

Actie voor Starters is een initiatief van de POM West-Vlaanderen en OC West en heeft als doel om het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door prestarters en ondernemers, tot vijf jaar opgestart, te steunen bij de opstart van hun eigen zaak. Naast het aanbod van instapklare kantoren en ateliers verspreid over 17 werkpanden in West-Vlaanderen, kunnen startende ondernemers er terecht voor coaching, opleiding, netwerkmomenten,… www.actievoorstarters.be — www.twerkpand.be


26

INTERVIEW

Kristof Vanfleteren, Paul Thiers en Davy Demuynck — ION

Als het om een snelle opgang gaat, mag de Waregemse projectontwikkelaar ION alvast zijn plaats opeisen. Pas opgericht in 2011, maar nu al goed voor een kantoor met veertig medewerkers, een referentielijst die er niet om liegt en om en bij het 1 miljard euro aan projecten in de pipeline. Paul Thiers, Kristof Vanfleteren en Davy Demuynck profileren hun firma bij voorkeur als ‘een vastgoedspeler die anders is dan alle anderen’.

“Onze ambitie? New school zijn.”


27

INTERVIEW

ION werd in 2011 opgericht door twee vastgoedspecialisten en twee investeerders (van wieer op vandaag nog één actief is) met een industrieel verleden. Op het eerste zicht een vreemde combinatie, of niet? Davy Demuynck (lacht): “En nog vreemder misschien: ik ben van opleiding licentiaat lichamelijke opvoeding.” Kristof Vanfleteren: “En ook ik, als burgerlijk ingenieur en dus niet als architect, ben een beetje een vreemde eend in onze sector.” En toch zijn jullie in de vastgoedsector terechtgekomen? Davy Demuynck: “Het heeft allemaal te maken met onze eerdere jobs. Ik werkte achtereenvolgens bij Fernand Huts, vervolgens bij Bart Verhaeghe (Eurinpro/Goodman) en nadien bij Allfin, het huidige Immobel van topman Marnix Galle (de echtgenoot van Michèle Sioen, nvdr). Daar leerde ik alles over het vak. Idem voor Kristof, die ik ontmoette bij Bart Verhaeghe en die nadien ook bij Allfin terechtkwam. Het is een voorrecht om bij leermeesters als Marnix Galle en Bart Verhaeghe school te kunnen lopen.” Maar jullie droomden van een eigen bedrijf? Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren: “Helemaal. De ultieme droom.” Zeker in de vastgoedwereld heb je kapitaal nodig om je dromen waar te maken. Hoe ging dat? Davy Demuynck: “Kristof en ik kenden beiden Paul Thiers en die had ooit gezegd: If you need me, call me. Naast het broodnodige startkapitaal is ook Pauls jarenlange ervaring een grote steun.” Paul Thiers: “Mijn biotoop lag in de industriële wereld bij Unilin. Mijn heimelijk gekoesterde droom bestond erin om iets te doen in vastgoed. Het klikte met deze gedreven jonge snaken. Ons gemeenschappelijk uitgangspunt was: vastgoed, ja, maar dan wel anders dan alle anderen en ultiem professioneel. Ik wist onmiddellijk dat ik met Davy en Kristof de juiste partners gevonden had om mijn droom gestalte te geven.” Schreven jullie destijds een groot businessplan om de ondernemersdroom waar te maken? Of gingen jullie eerder af op het buikgevoel? Kristof Vanfleteren: “We zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Ellenlange discussies hebben we gevoerd om aan een bedrijf te bouwen dat op de lange termijn het verschil kon maken. Een businessplan is er natuurlijk wel, maar of we dat nu elke dag slaafs volgen? Eerlijk, niet echt. Het belangrijkste is dat we op alle vlakken meerwaarde willen creëren. Anders werken was en is onze visie. ION wil vooral meer zijn dan een

optelsom van projecten.” Davy Demuynck: “Een businessplan is één iets, maar nooit alles. Dat geldt des te meer in de vastgoedwereld. De zaken evolueren daar nu eenmaal razendsnel. De vraag die wij ons altijd stellen is: ‘What’s the next best thing?’. Zo willen we het verschil maken. En als we de markt mogen geloven, slagen we daar op dit moment meer dan behoorlijk in.”

“Een businessplan is er natuurlijk wel, maar of we dat nu elke dag slaafs volgen? Eerlijk, niet echt.” Kristof Vanfleteren

Je onderscheiden in een zeer competitieve markt, hoe doe je zoiets? Kristof Vanfleteren: “In de eerste plaats door snel en flexibel te schakelen. Je moet weten dat we begonnen zijn met een focus op studentenkamers, anders dan andere ontwikkelaars op dat moment. Leuven was onze eerste playground. Daar hebben we inmiddels duizend moderne studentenkoten neergepoot. Vervolgens schakelden we over naar assistentiewoningen en naar woningen voor beleggers. Momenteel zijn we voornamelijk actief in enerzijds de realisatie van complexe, gemengde, binnenstedelijke stadsvernieuwingsprojecten en anderzijds in commercieel vastgoed. Nu komt er weer iets nieuws op ons af: Build-toSuit. Op vraag van bedrijven gaan we op zoek naar bouwgronden op geschikte locaties voor hun projecten, die we dan op maat voor hen uitwerken. We nemen het hele bouwproces voor onze rekening: ontwerp, organisatie van de vergunningen, de bouw, maar ook de juridische en fiscale structurering. Zelfs de financiering kan – in functie van de wensen van de klant – door ons gebeuren.” Davy Demuynck: “Flexibiliteit is onze grootste drijfveer. Je moet in deze wereld voor een welbepaalde locatie komen met het juiste product tegen de juiste prijs en op het juiste moment. Ik denk dat we bewezen hebben dat we op dat vlak meesters zijn. Vergeet niet dat je hier wel elke dag een ander aanbod op je bord krijgt. Maar theoretische omzet is mooi op papier. Wij wensen toegevoegde waarde in de praktijk.” ION heeft vandaag voor 1 miljard euro aan projecten in de pipeline. Dat vergt meer kapitaal dan wat je in de opstartfase nodig hebt. Hoe verteer je die kapitaalbehoefte? Davy Demuynck: “ION realiseert grootschalige projecten vanuit de fondsstructuren die ze uu


beheert. We hebben een eerste grote kapitaalronde achter de rug, goed voor 30 miljoen euro, waarbij vermogende ondernemers indirect participeren in de ontwikkelingen die we realiseren. Als je zoals wij streeft naar een sterke groei, met double digit returns, dan kan je niet anders. Heel binnenkort staat een tweede kapitaalronde in de steigers waarbij we om en bij de 70 miljoen euro viseren.” Kristof Vanfleteren: “Dat is nodig want stilaan willen we ook in de nabije buurlanden (Frankrijk, Nederland) actief worden als er zich opportuniteiten voordoen. En die zien we volop.” Paul Thiers: “Het moge duidelijk zijn: we willen niet, zoals veel starters, schieten met hagel, maar wel met echte kogels.” Groeien kan op twee manieren: endogeen of extern via overnames of samenwerking. Wat geniet jullie voorkeur? Davy Demuynck: “We willen op alle vlakken new school zijn en geen old school. Dat wil dus ook zeggen dat we openstaan voor samenwerkingen. Dertig procent van al onze projecten wordt gerealiseerd via een formule van joint ventures. Steeds meer derde partijen consulteren ons ook voor co-creatie.” Paul Thiers: “De tijd van elk voor zich is voorbij, in alle sectoren.” Volgens de Confederatie Bouw draait het in de residentiële markt vandaag allemaal om flats, flats en nog eens flats, ten koste van de woningbouw. Hoe komt dat? Kristof Vanfleteren: “De belangrijkste reden is de vlucht naar de stad. Mensen zoeken daarbij naar mooi, betaalbaar en ecologisch wonen. Het is aan ons om daarop in te spelen. Aan de Kortrijkse Sint-Janslaan hebben we zo’n project met 110 betaalbare flats, van de grote meerderheid al verkocht is. Dat bewijst dat we een behoefte aanvoelen en ook weten in te vullen.”

“We willen niet schieten met hagel, maar wel met echte kogels.” Paul Thiers

De bouw boomt als nooit voordien. Bestaat geen risico op oververhitting van de markt? Kristof Vanfleteren: “Dat denk ik niet, en wel om een vrij eenvoudige reden: er ontstaan altijd nieuwe noden. De behoeften van vijf jaar terug zijn nu al veranderd en over vijf of tien jaar zal men weer andere zaken willen. Dat is het perpetuum mobile van de projectontwikkeling.” Davy Demuynck: “Bovendien stevenen we in de nabije toekomst af op een markt met meer huurders dan eigenaars, zo voel ik het tenminste aan. Banken willen meer garanties

“De vraag die wij ons altijd stellen is: what’s the next best thing?” Davy Demuynck

en meer eigen middelen van nieuwe eigenaars, maar de ouders van de kinderen die vastgoed kopen, hebben hun geld ook nodig om comfortabel verder te leven. Dat alles zorgt voor een maatschappelijke switch en zal niet zonder gevolgen blijven. De échte vergrijzing moet nog komen en pas dan zal je verandering zien in de vastgoedmarkt.” Van buiten af gezien lijkt bouwen vandaag veel gemakkelijker dan vroeger. Het lijken wel allemaal rechthoekige Lego-blokkendozen? Waar zijn in de bouwsector de De Coenes gebleven met hun verfijnde afwerkingstechnieken? Kristof Vanfleteren: “Laten we realistisch blijven. Aan de bouwtechnieken of de bouwmaterialen van vandaag hangt al een aardig prijskaartje. Het is altijd een gevecht met het budget, en dat geldt voor alle partijen.” Davy Demuynck: “En toch willen we ons ook wat dat betreft onderscheiden. Ik denk niet dat er veel projectontwikkelaars zijn die samenwerken met de hoogst aangeschreven architectenbureaus uit Noorwegen (Snohetta , project in Roeselare) of Italië (C+S, project in Tervuren). Wij doen dat wel.” Paul Thiers: “Als er geïnvesteerd moet worden in originaliteit en kwaliteit, wil ION altijd op de eerste rij staan. Onze referentielijst is ons beste argument. Mag ik het project Panquin in Tervuren als voorbeeld nemen? Topappartementen met een niveau 1-afwerking staan er zij aan zij met een volledig gerestaureerde kazerne uit de achttiende eeuw. De façade is één iets, de afwerking is minstens even belangrijk.” Duurzaamheid is hét buzzwoord in de bouwsector, alsof er in het verleden niet ecologisch werd gedacht? Davy Demuynck: “Dat zie ik anders: ik denk dat we nu pas aan het begin van een ecologische

explosie staan. Inzake CO2-uitstoot, warmtenetten, collectieve stookplaatsen zullen we nog een heuse revolutie meemaken.” Kristof Vanfleteren: “Daarbij zal het niet alleen om duurzame energieoplossingen gaan, maar evenzeer over het aanwenden van herbruikbare materialen. In het Waregem Business Park dat we nu samen met Govaert & Vanhoutte bouwen, proberen we bijvoorbeeld met geothermie en led-verlichting al maximaal in te spelen op de tendensen van morgen en willen we een aangename en duurzame werkomgeving creëren voor de gebruikers. Evenzeer denken we bij het bepalen van de structurele opbouw van onze projecten na over alternatieve invullingen zonder dat er significant structurele aanpassingen dienen te gebeuren.” Vinden jullie gemakkelijk de mensen die jullie zoeken? En hoe worden de medewerkers gebonden aan de corporate identity van ION? Kristof Vanfleteren: “We mikken vooral op hoger opgeleide dynamische jongeren die topkwaliteit ambiëren in een gelijkaardige omgeving. We bieden ze een klavertje vier aan. Eén: ze krijgen de kans om aan intrapreneurship te doen. Twee: we zweren bij no nonsense, in de zin van: ‘doe maar normaal, wees maar jezelf’. Drie: teamwork is deel van ons DNA. Vier: in alles wat we doen, streven we om best in class te zijn.” Bij wijze van uitsmijter: is het toeval dat op de groepsfoto van jullie website iedereen in het wit is gekleed? Ook vandaag tijdens het interview drie ondernemers met wit hemd? Davy Demuynck: “Als uw vraag is: ‘geldt hier een dresscode?’, dan is het antwoord vrij eenvoudig: neen. Iedereen draagt wat hij of zij wil. Maar wit staat toch goed, niet?” (Karel Cambien - Foto’s Dries Decorte)


Creëer capacitijd door slimmer en efficiënter te werken Heeft u een operationeel probleem? Zijn uw productie- en bedrijfsprocessen vatbaar voor verbetering? De consultants van PvO helpen u graag! Op basis van hun ruime expertise begeleiden ze u in een traject op maat van uw bedrijf. PvO heeft meer dan 40 jaar ervaring in industrial engineering en lean manufacturing. PvO werkt met de beste tools om uw bedrijf nog slimmer en efficiënter te laten werken.

Maak vrijblijvend kennis met de kracht van PvO via fien@pvo.be. PvO - Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk tel. 056 21 00 98 - fax 056 21 10 87 - e-mail: info@pvo.be - www.pvo.be


30

ONDERNEMERS & CO

Alaska-group

Zullen ze het dan nooit leren? wedde toekennen van 45.000 euro. Vroeger bestond die maatregel ook, maar het bedrag was 36.000 euro. Dat wordt dus maar even opgetrokken met 25%. Wat de regering met de ene hand geeft, neemt ze met de andere terug in de vorm van hogere sociale bijdragen en hogere personenbelasting. Bovendien wordt dan nog eens een boete geheven van 10% op het verschil van 45.000 euro en de echte bezoldiging.

Het lang geleden aangekondigde ei werd dan toch uiteindelijk gelegd, namelijk de verlaging van de vennootschapsbelasting. De tarieven ziet u hieronder. Een gekakel van jewelste begeleidde het leggen van dat ei. Lees: de zegekreten waren niet van de poes. Is dat wel allemaal terecht en hadden de hennen niet beter wat minder gekakeld? Nu 2018/2019 Vanaf 2020 Grote bedrijven 33,99% 29,58% 25% Kmo’s 24,98% 20,40% 20%

Een verlaging van een belasting : alleen financiële masochisten zijn daartegen, of zij die vinden dat de staat verder mag gaan met potverteren. 106 % van het BNP als staatschuld? Op naar de 130 %, Italië achterna. Weinig lezers van dit achtbare blad behoren – me dunkt – tot één van die categoriën. Een goede zaak dus, al ware het maar omdat buitenlandse investeerders dat graag zien: die kijken alleen naar het tarief dat ze te horen krijgen van hun belastingadviseur of op roadshows die de regering organiseert in het buitenland om investeerders naar hier te lokken. Wat zien zij evenwel niet en wij wij wél zien (en voelen), is de trein aan maatregelen die ervoor moet zorgen dat die verlaging budgetneutraal blijft. Ons overheidsbeslag behoort met 54% tot de hoogste van beschaafde wereld en die kopppositie moeten we natuurlijk behouden. In deze bijdrage kunnen we onmogelijk ingaan op die maatregelen, maar we kunnen er wel aantal opsommen. Die opsomming is op zich reeds voldoende om deze bladzijde te vullen. 1. Om het verlaagde tarief te krijgen, moet de bedrijfsleider zichzelf een

Onderliggend wil men natuurlijk het oprichten van een vennootschap ontmoedigen en zoveel mogelijk mensen richting de personenbelasting duwen, waar de tarieven bij de hoogste van de wereld behoren. 2.

Er wordt verder gemorreld aan de notionele intrestaftrek, in die mate dat er niks meer overblijft. Het was onder andere met die maatregel dat de regering in 2006 de wijde wereld in trok en investeerders naar hier lokte.

3.

Beperking van de overgedragen verliezen

reserves in het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves (pro-rata opdeling). De vele bedrijfsleiders die gehoopt hadden hun kapitaal belastingvrij te verminderen, zijn eraan voor de moeite. De spelregels veranderen tijdens het spel, zoals dat dan heet. Kortom: de belastingen verlagen en die verlaging financieren door ze te verhogen. Zullen ze het ooit leren om de belastingen écht te verlagen? Wij denken van niet. Stefaan Kindt, Alaska

4. Niet tijdig voorafbetalen wordt gesanctioneerd met 6,75 %. Alle schaamte voorbij in de zoektocht naar geld. Bedrijven die hun winst verkeerd inschatten zullen het geweten hebben. 5.

Wat vaak wordt vergeten: op dividenden betaalt een bedrijfsleider zomaar even 30%. We komen van 15% een aantal jaren geleden. En dan maar beweren dat deze regering de belastingen willen verlagen. Wie houdt men hier eigenlijk voor de gek?

Dan hebben we nog een uitsmijter voor u: een verandering van de regels in verband met kapitaalverminderingen. Een kapitaalvermindering zal vanaf 2018 aan roerende voorheffing worden onderworpen in verhouding van het aandeel van de belaste

KIJK

VOORUIT Brugge • Gent • Hasselt Ieper • Kortrijk www.alaska-group.eu


Volatiele prestaties op korte termijn of duurzame in de tijd? Ik heb al gekozen.

U. Uw ideeĂŤn. Uw waarden. Uw ambities. Wij. Onze ervaring. Onze vakkennis. Onze visie. U terzijde staan. Meer nog, een persoonlijke relatie met u en uw familie opbouwen. En altijd actief zorg dragen voor uw vermogen. Zo zien wij vermogensbeheer bij Degroof Petercam. Kies voor zekerheid: neem de toekomst in handen! Maak kennis met ons op www.degroofpetercam.be

Bank Degroof Petercam Kust Zoutelaan 134 - 8300 Knokke-Heist T +32 50 63 23 70 - pbknokke@degroofpetercam.com Bank Degroof Petercam Zuid-West-Vlaanderen President Kennedypark 8 - 8500 Kortrijk T +32 56 26 54 00 - pbkortrijk@degroofpetercam.com


32

ONDERNEMERS & CO

SD Worx

Variabele verloning in de lift, maar nog onderbenut SD Worx analyseerde de loonbrieven van meer dan 110.000 Belgische werknemers in de privésector. Wat blijkt: bijna de helft van alle Belgische bedienden, kader- en directieleden krijgt een variabel loon. Dat is een zesde meer vergeleken met drie jaar geleden. Variabele verloning wint dus voorzichtig aan populariteit, maar werkgevers benutten de mogelijkheden ervan (nog) niet ten volle. Variabel loon is de verzamelterm voor verschillende vormen van prestatiegerelateerde verloning op basis van financiële en nietfinanciële resultaten. De waaier aan mogelijkheden is over de jaren heen flink uitgebreid. Naast de ‘gewone’ bonussen, premies en commissies zijn er niet-recurrente prestatiegebonden voordelen (NRPV), zoals de collectieve loonbonus cao nr. 90 of warrants. En met dank aan het Zomerakkoord mogen we daar binnenkort nog de winstpremie aan toevoegen. Het grote voordeel: zowel voor werkgever als voor werknemer zijn het fiscaal interessante alternatieven voor een verhoging van het brutoloon. Bedrijven betalen er minder belastingen op en medewerkers zien het bedrag op hun beurt minder snel slinken door allerhande afhoudingen.

Vooral meer bonussen, premies en warrants In 2014 ontving 40,7% van de werknemers in de privésector een variabel loon, in 2017 is dat al 46,9%. Er zijn natuurlijk sectorale afspraken, maar werkgever en werknemer kunnen relatief vrij bepalen wat de voorwaarden zijn. Bonussen, premies of commissies worden het vaakst toegekend: 37,2% van de Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector krijgt dit type van variabele verloning. In 2014 was dat nog 31%. Meer werkgevers doen ook een beroep op warrants: bij 5% van de werknemers maken aandelenopties

deel uit van het loonpakket, tegenover 3,7% in 2014. Voor de collectieve loonbonus cao nr. 90 is er nauwelijks verschil met drie jaar geleden. Bijna 15% van de bedrijven keert de bonus uit.

Bedrijven laten kansen liggen Uit onze cijfers blijkt bijvoorbeeld dat het aantal medewerkers dat warrants krijgt, bijna met de helft toeneemt. Het gaat op het eerste gezicht dus de goede kant op, maar toch blijft het effectieve aandeel zeer laag. Dat is jammer, want bedrijven laten zo eigenlijk mooie kansen liggen om hun medewerkers extra te belonen. We hadden dan ook verwacht dat de populariteit ervan sneller zou stijgen. Ook van de collectieve loonbonus cao nr. 90 maken nog steeds weinig bedrijven gebruik.

Nieuwkomer: de winstpremie In het Zomerakkoord lanceerde de federale regering de winstpremie. Daarmee kunnen ondernemingen vanaf 2018 (een deel van) de winst van een boekjaar toekennen als bonus voor hun werknemers. De werknemer houdt er netto meer aan over dan van een gewone bonus of de bonus cao nr. 90. Voor de werkgever is er dan weer minder administratieve rompslomp. Verder kan hij ook wat genereuzer zijn: het totaal van de winstpremies mag tot 30% van de totale loonmassa bedragen. Al heeft het nieuwe systeem ook zijn beperkingen. De winstpremie moet aan een winstdoelstelling gekoppeld zijn. Voor de cao nr. 90 daarentegen heeft de werkgever meer mogelijkheden: een stijging van de klantentevredenheid, bijvoorbeeld, of een daling van het aantal arbeidsongevallen. Het gaat ook om een collectief voordeel, alle werknemers moeten de premie ontvangen.

Sofie Verbrugghe, Regio directeur West- en Oost-Vlaanderen

Talent aan boord halen? Verleid die witte raaf met verloning op maat www.sdworx.be/ flexibelverlonen


33

ONDERNEMERS & CO

IMPOSTO

Private vermogensopbouw voor de ondernemer anno 2018 - nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen,… nog steeds opportuniteiten Het stimuleren van goed ondernemerschap veronderstelt de mogelijkheid om de winsten fiscaal gunstig uit de bedrijven te kunnen toekennen aan de private aandeelhouders. Premier Rutten doet in die context in Nederland zelfs een oproep tot afschaffing van private dividendbelasting. In België fietsen we de laatste jaren allerminst op het parcours van deze gedachte. Bij het uitkeren door de bedrijven van reeds belaste winsten wordt men geconfronteerd met een roerende voorheffing die gestaag gestegen is naar 30%. De holdings opgericht sinds 2017 verloren (op het eerste gezicht, want zie verder) aardig wat van hun fiscale pluimen doordat holdings geen fiscaal gestort kapitaal meer bekomen in de mate van een kapitaalinbreng van aandelen van vennootschappen; enkel fiscaal gestort kapitaal kan fiscaal vrij worden uitgekeerd. Toch hoeft men zich ook vandaag niet zomaar te verzoenen met het basisscenario dat iedere winstuitkering onderworpen wordt aan 30% roerende voorheffing. De wetgever biedt hier zelf een aantal opportuniteiten. Daarnaast zijn er nog steeds de bestaande technieken zoals vruchtgebruikscenario’s met vastgoed en/of andere technieken. Telkens blijkt de boodschap voldoende tijdig de fiscale strategie bepalen om aan private vermogensopbouw vanuit het familiebedrijf te doen. Een theoretisch voorbeeld hierna onderstreept dit. We gaan uit van een familiebedrijf dat op vandaag één miljoen reserves en een gelijk bedrag aan daar tegenoverstaande liquide middelen heeft opgebouwd; we bekijken dit in een perspectief van 15 jaar. In een eerste scenario belegt het familiebedrijf de fondsen verder in de vennootschap. Uitgaande van een nettorendement van 2% per jaar groeien deze reserves na 15 jaar aan tot 1.370.000,00 euro. Indien de onderneming dan een dividenduitkering verricht (uitgaande van het huidige tarief van 30%) houdt de private aandeelhouder daar 959.000,00 euro aan over. In een tweede scenario worden de aandelen van het familiebedrijf ingebracht in een private hol-

ding. Vervolgens keert het familiebedrijf een dividend uit gelijk aan de reserves van 1.000.000,00 euro. Doordat de holding daardoor een winst bekomt van 1.000.000,00 euro kan zij (enkel bij kmo-vennootschappen) een liquidatiereserve aanleggen van +/- 909.000,00 euro waarop zij 10% of 91.000,00 euro afzonderlijke heffing betaalt. Door het betalen van deze afzonderlijke heffing worden deze reserves in bijzondere reserves omgezet die na een periode van 5 jaar kunnen worden uitgekeerd met nog slechts 5% roerende heffing. Voor de winst (per hypothese netto 2%) die ieder jaar op de reserves wordt gemaakt kan telkenmale weer de techniek van de liquidatiereserve worden toegepast. Na 15 jaar kunnen deze gedurende 10 jaar opgebouwde reserves, alsmede de gewone reserves van de laatste 5 jaar, worden uitgekeerd; alsdan bekomt de aandeelhouder 1.135.000,00 euro; dit is reeds bijna 20% meer dan in het eerste scenario. Ons komt het voor dat het systeem van de liquidatiereserves niet snel zal komen te vervallen. Een afschaffen hiervan betekent voor die betrokken regering per direct een verlies aan inkomsten, met als resultaat enkel dat in de volgende regeerperiode - wie weet hoe samengesteld - meer belasting zou kunnen worden geïnd. Zoveel altruïsme is weinig waarschijnlijk … In een derde scenario wordt door het familiebedrijf per direct een dividenduitkering gedaan van bruto 143.000,00 euro waarop 43.000,00 euro roerende voorheffing verschuldigd is. De private aandeelhouder bekomt netto 100.000,00 euro. Vervolgens wordt er door de vennootschap en de private aandeelhouder samen een vastgoedproject gerealiseerd met aanschaffingskost 957.000,00 euro. De vennootschap verwerft het vruchtgebruik voor een duurtijd van 15 jaar en betaalt hiervoor 857.000,00 euro (+/- 90%); de private aandeelhouder verwerft de blote eigendom tegen betaling van 100.000,00 euro (+/- 10%), gefinancierd met voornoemde dividenduitkering. De vennootschap geniet 15 jaar een netto rendement van 2%, te indexeren, en bekomt zo gecumuleerde winsten van +/360.000,00 euro. Bij het einde van het vruchtgebruik heeft de private aandeelhouder een vastgoed met waarde 957.000,00 euro (los van de waardeaangroei). Via uitkering van de winsten van 360.000,00 euro, en de belasting hierop

van 30% (gerekend zonder liquidatiereserve), bekomt hij nog bijkomend 252.000,00 euro; per saldo doet de aandeelhouder aan private vermogensopbouw voor een bedrag van 1.209.000,00 euro, ofwel meer dan 26% hoger dan in het eerste scenario. In een vierde scenario weet de aandeelhouder dat zijn bedrijf vroeg of laat kan/moet verkocht worden, weze het binnen de familie, weze het aan derden. Hij anticipeert hierop door het op allerlei wijze verkoopsklaar zetten (bv. uitbrengen van private onroerende goederen, afzonderen van vastgoed en exploitatie,…). In dat geval kunnen de reserves en liquide middelen in de vennootschap blijven. Bij een verkoop van de aandelen verhogen zij de waarde van de verkoopprijs van de aandelen met 1.370.000,00 euro (zie scenario 1). Verkoop van aandelen is op vandaag belastingvrij. In dat geval bekomt de aandeelhouder 1.370.000,00 euro, ofwel meer dan 42% meer dan in scenario één. Een tijdig overwegen en uittekenen van de strategie tot private vermogensopbouw is een must!

Jan Sandra en Stijn Lamote

FISCALITEIT VERMOGEN ONDERNEMEN

PR. KENNEDYPARK 41 | 8500 KORTRIJK + 32 56 24 13 13 | INFO@IMPOSTO.BE WWW.IMPOSTO.BE


Hello We are skinn branding agency. We have been developing corporate and product brands with our clients for more than 10 years now. Brands that live, breathe and grow. Whether it’s a startup, market launch or repositioning, we see our creative responsibility in the strategic development of simple, intelligent and emotionally appealing solutions to complex tasks. This is why we currently employ more than 25 brand specialists in the fields of strategy, design, consumer experience, architecture, photography, content management and digital development. We are located in the city of Bruges so we speak West Flemish too ;)

www.skinn.be


OFFICIËLE PARTNER

ONDERNEMEN IS ROCK-‘N-ROLL EN JIJ WORDT HEADLINER!

7 OKTOBER

VAN 10 TOT 17 U

Voka Open Bedrijvendag is hét ondernemersfestival. Word jij de headliner op onze affiche? Wij zijn alvast graag jouw support act! We nemen je mee in ons avontuur en begeleiden je van a tot z met een draaiboek, brainstormpakket, een heuse kick-off, dozijnen tips, praktische organisatie- en promotietools en advies op maat van jouw grote óf kleine onderneming. In 2018 vindt Voka Open Bedrijvendag plaats op zondag 7 oktober. Schrijf in vóór 31 december 2017 en pik meteen onze Early Bird korting van 10% mee. Wist je trouwens dat Vokaleden een voordeeltarief genieten? Meer info vind je op www.openbedrijvendag.be/bedrijven.


Verwerking bouw- en sloopafval Groencompostering Eigen containerdienst - Afbraakwerken

De Plato-sessies, mijn maandelijkse netwerkmoment met collega-hr-professionals! Telkens een unieke opportuniteit tot ervaringsuitwisseling en het delen van best practices.

Evy Dubois

Hr-manager bij Medgenix

Aalbeeksesteenweg 25 - 8930 Lauwe Tel. 056 42 13 18 - fax 056 42 24 91 e-mail: info@lavaertgroup.com

Meer info: www.voka.be/west-vlaanderen/plato

www.lavaertgroup.com

W W W. D E N Y L O G I S T I C S . C O M

YOUR TRUSTED LOGISTIC PARTNER

Tom Bauwens 

David Tenierslaan 14 8500 Kortrijk T 02 456 07 90 F 02 706 49 21 info@europconcept.be www.europconcept.be

LAR transportcentrum D1 • B-8930 Menen-Rekkem • 0032 56 41 97 83 • info@denylogistics.com


37

BEDRIJVEN

“Mensen een positief en energiek gevoel geven met mijn beelden”

Verzekeringsmakelaar Veerle De Vos legt zich na ongeval toe op de kunst Een radicale ommezwaai maken in je professionele carrière: het is een switch die niet iedereen kan maken, maar bij Veerle De Vos gebeurde het noodgedwongen. Door een sportongeval in 2004 diende de Avelgemse onderneemster het geweer van schouder te veranderen. Hoewel het vooral op fysiek vlak een enorme beproeving betekende, ontdekte ze op die manier haar aanleg en passie voor kunst. Intussen prijken haar befaamde ‘madammekes’ in heel wat woonkamers en aan de rand van menig privézwembad.

V

eerle De Vos runde met echtgenoot Miguel Van Biervliet een bank- en verzekeringskantoor, waarbij zij zich op de verzekeringen focuste. Als hobby startte ze met triatlon, maar tijdens haar eerste wedstrijd in Mol sloeg het noodlot toe. “Tijdens het fietsen viel ik tegen een nadar. Mijn oogkas en kaak vingen de slag op. Ik hield er blijvende hoofdpijn en concentratieproblemen aan over. Daardoor moest ik op professioneel vlak veel gas terugnemen. Kort voordien had ik me aan de academie verdiept in verschillende kunstvormen, waarbij vooral beeldhouwwerk me heel goed lag. Het begon als een soort therapie om mijn hoofdpijn te vergeten, maar het liep zo goed dat ik zes jaar geleden besliste me volledig op het beeldhouwen te focussen. Mijn zoon nam het verzekeringskantoor over.” De werken van de dynamische Avelgemse oogstten heel wat bewondering, onder meer van juwelier Louis Reichman. “Vooral mijn ‘dikke madammen’, die complexloos aan de rand van een zwembad van de zon genieten, vielen in de smaak. Aanvankelijk ging het vooral om ‘naakte’ beelden, maar steeds meer mensen vroegen om die dames in een kleurig kleedje of bikini te steken, met gekleurde hoedjes. Omwille van hun donkere ‘huidskleur’ zorgt dat voor een mooi contrasterend effect. Ondertussen heeft de eerste ‘dikke madam’ er nu dus een hele reeks vriendinnen bij.” Naast haar eigen werk vervaardigt Veerle De Vos ook creaties op maat van de klant. De

beelden, vooral van mensen en ‘oerbeesten’, gooien hoge ogen op heel wat exposities. “Ik neem geregeld deel aan tentoonstellingen in Knokke, zoals Art Nocturne en de Tentuinstelling in 2018. Dit jaar hield ik tijdens het weekend van 1 mei ook een expositie in onze woning. Het werd een onverhoopt succes, want ik mocht een vijfhonderdtal kijklustigen verwelkomen. Ik vind het belangrijk om betaalbare kunst te creëren, die niet alleen is weggelegd voor de ‘happy few’. Veel mensen kopen een creatie als origineel cadeau, anderen sparen er zelfs een tijdje voor. Dat illustreert hoe graag mensen zoiets willen hebben, wat uiteraard fantastisch is.” Zonder haar ongeval was Veerle vermoedelijk nooit in de kunst gerold. “Mijn leven is opgedeeld in de periode voor en na het ongeluk. Als ik mag kiezen, prefereer ik op professioneel vlak het leven erna, zeker nu ik ook de

“Mijn achtergrond in het verzekeringswezen erg nuttig geweest: ik heb er leren verkopen” Veerle De Vos

hoofdpijn meer onder controle heb, al gaat die nooit weg. Het is zo fijn als mensen me opzoeken om te zeggen dat mijn ‘madammekes’ de zon naar binnen brengen en ervoor zorgen dat hun dag steeds opnieuw met een lach begint. Toch is mijn achtergrond in het verzekeringswezen erg nuttig geweest: ik heb er leren verkopen, iets wat voor veel collega-kunstenaars niet evident is.” (BVC Foto Kurt)

www.veerledevos.be


38

DOSSIER

Bedrijvencontactdagen zetten Content de gesmaakte marketing traditie is een blijver verder

BEDRIJVENCONTACTDAGEN BedrijvenContactdagen is het grootste b2b-contactevent in België. Op 6 en 7december kunt u in Kortrijk Xpo uw netwerk uitbreiden met 600 dynamische en kwalitatieve bedrijven.

De Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo zijn al aan hun 16de editie toe en groeiden uit tot het grootste b2b-netwerkevent van België. Er worden opnieuw 15.000 bezoekers verwacht, die kunnen kennismaken met de bijna 600 exposanten, ontdekken wat er economisch zoal leeft in de provincie en contacten kunnen leggen met mogelijke klanten of leveranciers.

“De positieve ondernemersvibe is hier haast tastbaar”

Dossier

B

edrijven uit de regio hoef je niet meer te overtuigen van de waarde van de Bedrijvencontactdagen, een organisatie van Kortrijk Xpo en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Twee maanden voor de beurs waren alle standplaatsen al verdeeld aan 572 bedrijven-exposanten. “Afgaande op de vraag zouden we het hele beurscomplex kunnen invullen, maar we houden het bewust op drie hallen, omdat het anders voor bezoekers ondoenbaar zou zijn om de beurs op één dag te bezoeken; veel bezoekers komen trouwens al twee dagen”, zegt senior exhibition manager Pieter Desmet. “Om die reden, en omdat de Bedrijvencontactdagen zich focussen op ‘zakendoen in eigen regio’, is er ook de regionale beperking: er kunnen exposanten deelnemen uit WestVlaanderen en de aangrenzende delen van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en NoordFrankrijk.”

Nood aan netwerken Het concept sloeg van bij het begin aan, weet Pieter Desmet, door de gedrevenheid en wil van West-Vlaamse ondernemers om samen te komen. “Intussen is het voor zowel exposanten als bezoekers een tweejaarlijkse traditie geworden. Vandaag wordt

“Afgaande op de vraag zouden we het hele beurscomplex kunnen invullen.” Pieter Desmet

veel gecommuniceerd via sociale media en e-mail, maar mensen hebben toch ook nood aan persoonlijk contact en fysiek netwerken. Vandaar dat deze formule zo aanslaat en wat ons betreft nog een lang leven is beschoren. Een andere verklaring voor het succes is dat alle mogelijke sectoren aanwezig zijn. Er nemen productiebedrijven deel, maar ook dienstverleners, retailzaken, klein- en groothandel en ook organisaties uit de publieke sector, zoals Intercommunale Leiedal. Er is een grote diversiteit aan deelnemers. Bezoekers kunnen hier al hun partners vinden om een business op te zetten.” Naast de individuele ondernemingenexposanten vallen ook de groepsstanden op, van verschillende bedrijven die bijvoorbeeld een geografische link hebben – zoals het Ieperplein – of omdat de ondernemingen complementair zijn aan elkaar. “We beperken de groepsstanden wel tot een twintigtal, omdat we willen vermijden dat bedrijven die individueel deelnemen, zich bedreigd zouden voelen”, legt Pieter Desmet uit. “Maar zij zijn uiteraard wel interessant om partners te vinden. De kern van de Bedrijvencontactdagen blijft dat ondernemingen zich hier tegen een kleine kostprijs op een evenwaardige manier kunnen profileren aan hun klanten, leveranciers en prospecten.”

Jobevent en speeddating De Bedrijvencontactdagen bieden ook een boeiend randprogramma. Er is bijvoorbeeld de officiële opening, in samenwerking met


39

DOSSIER

Bedrijven uit diverse sectoren groothandel industrie bouw

8,8% 27,5% 14,6%

transport

4,9% 5,3% 5,8%

kleinhandel

33% toelevering diensten

572 exposanten

“Mensen blijven nood hebben aan persoonlijk contact en fysiek netwerken.” Pieter Desmet Voka, die dit jaar past in het thema ‘Kere ekje were’. Een viertal studenten gaan in debat met evenveel CEO’s, wat ongetwijfeld tot een pittig heen-en-weergesprek zal leiden over waarom West-Vlaamse jongeren die elders gaan studeren, evengoed kunnen terugkeren om hier te werken. “In het verlengde daarvan vindt voor de eerste keer een jobevent plaats tijdens de eerste uren van de beurs, in samenwerking met Voka, Stad Kortrijk en de VDAB”, zegt Pieter Desmet. “Gezien het feit dat zo veel kmo’s op zoek zijn naar personeel, lijkt het ons een zinvol initiatief. En dat blijkt uit de interesse: één op drie exposanten neemt eraan deel.” Voor de exposanten is het een erg intensieve tweedaagse. Om hen de kans te geven ook van de beurs te proeven en mogelijke inte-

ressante contacten met collega’s te leggen, wordt – opnieuw in samenwerking met Voka – op donderdag een ‘speeddating’ georganiseerd: een interactief netwerkmoment voor de exposanten onderling. Bezoekers kunnen ook eens langslopen bij het Bryo-starterspaviljoen, want ook op dat vlak is er diversiteit op de Bedrijvencontactdagen: gevestigde ondernemingen, van klein tot groot, staan hier naast starters. “Het is voor ons als Kortrijk Xpo altijd een plezierige tweedaagse, omdat er zo veel positivisme in de lucht hangt; de enthousiaste ondernemersvibe is bijna tastbaar”, besluit Pieter Desmet. (JD Foto Hol)

15.000 bezoekers

Praktisch • Woensdag 6 en donderdag 7 december van 14 tot 21 uur • Officiële opening op woensdag 6 december om 12 uur, met de ‘battle’ tussen studenten en ondernemers • Jobevent op woensdag 6 december van 14 tot 16 uur

Breng ook een bezoek aan de

➜➜ Voka-stand 223 ➜➜ Bryo-stand 237

• Interactief netwerkmoment op donderdag 7 december van 12 tot 14 uur


Functioneel & innovatief

Bouwheer: GPC (Tielt) Architect: Thierry Demeyer

Bouwheer: Laco Machinery (Kuurne) Architect: Nino Dedeurwaerder

Industriebouw Govar uit Ardooie is een dynamisch bouwbedrijf dat bekend staat om zijn professionele realisatie van kwalitatief hoogstaande gebouwen. Steunend op een jarenlange ervaring en een aanzienlijke knowhow waar het nodig is. Sleutel-op-de-deur projecten ° Diepvriesmagazijnen ° Loodsen ° Toonzalen Winkelruimtes ° Industriële gebouwen ° Metaal-, beton- en houtconstructies

www.govar.be


41

DOSSIER

Er is nog plaats op de weg voor de kleine(re) maar slimme transporteur

Oegema&Lensen wordt Lensen en is klaar voor verdere groei In september nam de Nederlandse familie Lensen haar participatie in Oegema&Lensen terug over om voortaan een eigen koers te rijden. Vader Allan en zonen Jasper en Marius willen met een hypermodern wagenpark en slimme ingrepen de concurrentie aangaan met de prijsbrekers in de sector. De toekomst oogt mooi, al dreigt het nijpend tekort aan kwalitatieve chauffeurs roet in het eten te gooien.

E

ind jaren ’80 verhuisde het gezin op vraag van een Nederlands bedrijf naar Roeselare. Allan Lensen werkte 24 jaar bij een naburig transportbedrijf, waar later ook zijn zonen aan de slag gingen. Toen hij in 2014 met pensioen ging, bundelden ze de krachten in een eigen onderneming in samenwerking met Oegema Transport Dedemsvaart, een grote Nederlandse transporteur. “Door het feit dat klanten van onze vorige werkgever wisten dat zij bepaalde landen niet volledig meer aandeden en wij wél, zijn we snel kunnen groeien”, vertelt Allan Lensen. “Momenteel hebben we 13 medewerkers en 9 trekkers met oplegger en combi-aanhangwagens. Nu we volledig voor eigen rekening rijden, verandert de naam in Lensen en zullen onze wagens een nieuwe uitstraling en een ander groen als kleur krijgen.”

Blijven investeren en slim inspelen op een steeds wijzigende marktsituatie helpt Lensen om te kunnen groeien in een moeilijke sector. Jasper Lensen: “Een spliksplinternieuw wagenpark bespaart brandstof, verhoogt de verkeersveiligheid en vergroot de lever-

betrouwbaarheid. Door enkel met Belgische chauffeurs te werken, zorgen we voor een optimale communicatie. Ons performant IT-systeem laat toe om snel in te spelen op wat er gebeurt, wat goed is voor ons maar vooral ook voor de klanten. Bovendien vertrekken onze chauffeurs vaak ’s avonds om nog diezelfde avond of ’s morgens vroeg te kunnen leveren bij de klant. Zo hebben we de bottlenecks al achter de rug en zijn we de hele dag mooi op tijd. Rem op de groei - niet alleen van ons maar van de hele economie - kan het gebrek aan goeie chauffeurs worden. Waar vroeger veel mensen hun vrachtwagenrijbewijs tijdens hun legerdienst haalden, kan dat nu enkel nog via een dure rijopleiding.” Lensen zal op de Bedrijvencontactdagen voor het eerst met een eigen stand staan, al is

“Een splinternieuw wagenpark bespaart brandstof, verhoogt de verkeersveiligheid en vergroot de leverbetrouwbaarheid.” Jasper Lensen het evenement hen niet onbekend. “We zijn er al vaak geweest. Het is het belangrijkste en grootste evenement in de streek en in Vlaanderen. We willen er de contacten met bestaande klanten aanhalen en ook nieuwe en potentiële klanten aanspreken. Maar ons hoofddoel is werken aan onze naambekendheid”, besluit Allan Lensen. (SD - Foto Kurt)

www.lensen.be

stand 2123

Lensen doet voornamelijk groupage en grootvolumelading. “Hier in de streek halen we goederen op bij onze klanten, we hergroeperen ze eventueel op onze site en leveren ze rechtstreeks naar de klant”, vertelt Jasper Lensen. “Bestemmingslanden zijn vooral België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. We rijden voor gerenommeerde bedrijven uit de streek en vervoeren onder meer beurs- en standenmateriaal, kunststofproducten, zonnewering, hout en garens. We spelen sterk in op snelheid en kwaliteit. Niet iedereen kán dat, omdat je heel flexibel moet zijn.”


adviseert de overlater waardeert het bedrijf zoekt overnemers bemiddelt en onderhandelt helpt bij het overnamecontract méér dan 30 jaar ervaring méér dan 500 referenties

AANKOOP KABELAFVAL

Flexibele samenwerking - Gratis containerservice - Correcte prijzen

Contacteer ons vertrouwelijk en discreet:

BEZOEK ONS OP STAND 461

AZ KABEL BVBA

Bevrijdingslaan 11 8700 Tielt

051/40 42 50 0475/26 19 49

www.azkabel.be info@azkabel.be

Johan COUCKE

Beheerstraat 49 Jagershoek 8

Geert BUYSE

8500 Kortrijk 2970 Schilde

Jo DECOUTERE

Tel. 056 35 78 24 Tel. 03 337 91 02

Martijn COUCKE

info@oba.be info@oba.be

Wannes HENDRICKX

www.oba.be www.oba.be

AdvOba_Ondernemers_114x108.indd 1

GO WITH THE LOGFLOW We lift your business to a higher level

16/02/17 16:31

Wij creëren uw efficiënte logistieke flow door het • • • • • • •

verlagen van de operationele kosten verhogen van uw klantenservice herdenken van uw processen verhogen van uw flexibiliteit verhogen van de graad van automatisatie bepalen van de optimale opslagtechnieken creëren van de perfecte tracering

Contacteer ons voor een doorlichting van uw bedrijf.

LOGFLOW nv I Hoofdkantoor I Lophem Gardens I Heidelbergstraat 18A/003 I 8210 Loppem I T +32 50 67 14 20 Heidelbergstraat 62 info@logflow.be klant: Log-Flow B - 8 2 1 0 L o p p e m www.logflow.be Filiaal Antwerpen I Massenhof I Zagerijstraat 10/A6 I 2240 Zandhoven

a r t e m i s e .be create to communicate

T 050 55 15 55 F 050 55 14 55 w w w. a r t e m i s e . b e

opdracht: logo

ENTER A WHOLE NEW WORLD OF

TRANSPORTATION

Blokkestraat 12 I B-8530 Harelbeke I België T +32 (0)56 720 720 I F +32 (0)56 728 728 INFO@DESUTTERGROUP.COM I WWW.DESUTTERGROUP.COM

DESUTTER GROUP STERK IN KRANENVERHUUR I KIPBAKKEN I PLAT - UITZONDERLIJK VERVOER


43

DOSSIER

”Je kan niet zo snel groeien als je je niet kan onderscheiden”

Kmo-energieleverancier Elindus neemt het op tegen de grote spelers Elindus is in 2012 in Sint-Eloois-Winkel begonnen als een kleine, lokale energieleverancier voor zakelijke klanten. Vijf jaar later is het een Belgische speler die klanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bedient. Elindus neemt al voor de vierde keer deel aan de Bedrijvencontactdagen. “We doen niet zo veel beurzen aan, maar op de Bedrijvencontactdagen kan je niet ontbreken als je de regionale ondernemingen wil bereiken”, klinkt het bij het bedrijf met hoofdkantoor in Kortrijk.

“Wij werken vooral met kleine en middelgrote ondernemers, een doelgroep die bij andere leveranciers vaak stiefmoederlijk behandeld wordt.”

E

Steven Vandenhende, Matthias Detremmerie en Toreno Noreilde

Het vraagt lef om het als elektriciteits- en gasleverancier op te nemen tegen het 30-tal grote en middelgrote spelers. Maar Elindus wil zijn eigen verhaal schrijven. “Je kan niet zo snel groeien als je je niet kan onderscheiden”, zegt Toreno Noreilde. “Wij werken vooral met kleine en middelgrote ondernemers, met een verbruik van 50 tot 1.000 megawatt, een

doelgroep die bij andere leveranciers vaak stiefmoederlijk behandeld wordt. Wij willen compleet transparant zijn en hebben per productcategorie één prijsbeeld. We zijn bovendien de enige leverancier die qua prijszetting geen onderscheid maakt tussen een nieuwe en een bestaande klant. Maar het grote verschil maken wij door de nauwe opvolging en advies aan de klant om zich ‘in te kopen’ op het moment dat de markt gunstig is qua prijs. Dat betekent ook dat wij als enige niet met automatische contractverlengingen werken.”

Investeren in IT Een grote uitdaging is dat de energiefactuur gemiddeld slechts voor 30% bepaald wordt door de leverancier. Daardoor, en door de grote concurrentie, zijn de marges voor de leverancier relatief klein. “Dat is inderdaad een gegeven en dat verplicht ons om er dagelijks voor te blijven gaan. Het is aan ons om nog beter te doen, nog betere service te bieden en nog betere producten te creëren. Daarom

investeren we ook veel in IT, om contracten veel sneller te verwerken, nog korter op de bal te kunnen spelen en onze rendabiliteit te vergroten. Groeien kunnen we door correct en betrouwbaar te zijn en te blijven.” Begin november nam Elindus zijn grootste handelsagent over in het Antwerpse Rijkevorsel, waardoor het in die regio nu over een eigen verkoopskantoor beschikt. “Het ging om een strategische overname, omdat we aan het uitkijken waren om in die regio een bijkantoor te openen en daar de opportuniteit hadden om onze verdere groei in die regio te bestendigen”, zegt Toreno Noreilde. Nu Elindus ook in Wallonië en Brussel erkend is als energieleverancier, zal het de komende maanden ook daar zijn commerciële netwerk sterk gaan uitbouwen. (JD - Foto Hol)

www.elindus.be

stand 4220

lindus werd opgericht door Hans Verbeke, Louis Vansteenkiste, Steven Soetaert en Matthias Detremmerie. Al snel telde het bedrijf 3.000 klanten en zeven medewerkers. Na een managementtransitie begon Elindus aan zijn opmerkelijke expansie. In tweeëneenhalf jaar tijd groeide het personeelsbestand tot 43 mensen en vervijfvoudigde de omzet, die dit jaar 50 miljoen euro zal bedragen. Vandaag heeft Elindus 12.500 aansluitingen. “We zijn een winstgevend bedrijf dat een grote brutomarge aan het creëren is en met die stevige basis zijn activiteiten verder sterk wil uitbreiden”, zegt managing director Toreno Noreilde.


WIJ TREKKEN AAN HETZELFDE TOUW ALS U.

advertenties • newsletters • postale direct mail • logo’s & huisstijlen • print • point of sale • eventcommunicatie • websites • webvertising • audiovisueel • e-mailmarketing

Uw sociaal secretariaat voor KMO’s en grote ondernemingen. Uw expert voor payroll, HR, fiscaal en juridisch advies op maat.

Advisors • Accountants • Auditors Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen.

Your way of work! De expert in selectie en rekrutering van arbeiders en bedienden!

Webstrategie Webontwikkeling Webimplementatie

Vereenvoudig uw volledige bedrijfsadministratie. Zet nu de stap naar digitalisering!

BEZOEK ONS OP BEDRIJVENCONTACTDAGEN EN ONTMOET DIENSTVERLENERS DIE SAMEN MET U NAAR RESULTAAT STREVEN. STAND 2106, HAL 2 - 6 & 7 DEC 2017 IN KORTRIJK XPO


45

DOSSIER

Minder nadruk op nabijheid

Woodstoxx investeert in beleving en opent The Hub in Gent

H

et gaat hard voor Woodstoxx. Het bedrijf geleid door Robbert Desmet en Grégory Minne wapent zich voor de toekomst. “Begin november hebben we de showrooms in Kortrijk en Roeselare gesloten”, stipt Robbert Desmet aan. “We zijn die twee steden heel dankbaar voor alle kansen.”

Totaalbeleving in Menen Op de Bedrijvencontactdagen licht Woodstoxx een tipje van de sluier op: het zet in de toekomst voluit in op beleving en minder op nabijheid. “Tot drie jaar geleden focusten we ons voornamelijk op de lokale aanwezigheid op de particuliere markt, zoals in Kortrijk en Roeselare. De marktomstandigheden zijn intussen deels gewijzigd. Het was even zoeken maar intussen hebben we onze draai in de profes-

sionele markt gevonden, de wereld van onder meer architecten, projectontwikkelaars,...” Zowel op die particuliere als op de belangrijker wordende professionele markt houdt Woodstoxx vast aan die unieke kwaliteit die het bedrijf kenmerkt. “Hout is en blijft het oudste product, waarmee je zeer veel kan doen. Van een brute houten plank tot een heel decoratieve inrichting: het blijft onze grote kracht.” De zaak in Menen wordt verder vernieuwd en er komt onder meer een nieuwe website waarop de klant thuis al keuzes kan maken. “In Menen is de totaalbeleving top: het hout zelf staat centraal, maar je komt ook in aanraking met de ontwerpen en met andere klanten en medewerkers,… Potentiële klanten proeven en voelen hier de positieve vibes die ons bedrijf kenmerken.”

Woodstoxx heeft verder nog grote plannen: in maart 2018 opent het een Oost-Vlaamse vestiging aan de rotonde in Sint-Denijs-Westrem. Op het gelijkvloers komt Woodstoxx, op de eerste verdieping het totaal nieuwe, innovatieve concept The Hub. “In The Hub kan je profiteren van de unieke samenwerking tussen meer dan 20 topfabrikanten. Het wordt een materiaalbibliotheek en verzamelplek waar professionals en voorschrijvers vernieuwende merken en fabrikanten ontdekken”, zegt Robbert Desmet. “Het wordt een bruisende, creatieve speelplaats vol inspiratie en ontmoeting. Minstens vier keer per jaar wordt The Hub ook een verzamelplaats voor een interactief en inspirerend evenement” (LVA - Foto Hol)

www.woodstoxx.be

De partners van Woodstoxx in The Hub Aqualex, Brustor, Decospan, Deltalight, Duotecno, Enjoy Concrete, Hullebusch, Kanvas, Liquidfloors, Mapei, Porcela Nosa, Metalfire, Miele, Nanopixel, Obumex, Orac Decor, Orama, Poyleyn, RR Interieur, Scopes, Skylux, Steel It, Xinnix

stand 4172

Gewijzigde marktomstandigheden en een toekomstgerichte en innovatieve strategie: dat zijn de redenen waarom houtspecialist Woodstoxx de showrooms in Kortrijk en Roeselare sluit en van de hoofdzetel in Menen een eigentijdse belevingswinkel maakt. Daarnaast opent Woodstoxx een totaal nieuw concept in Gent.


ROBOT PROJECTEN

MANIPU LATIE & STAPEL SYSTEMEN

TRANSPORT SYSTEMEN

STERK IN MACHINEBOUW & AUTOMATISATIE

VERPAKKINGS LIJNEN

SPECIALE PROJECTEN

Surf naar www.fraxinus.be Bel naar +32 51 30 78 53 Mail naar info@fraxinus.be

We verwelkomen u graag op de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk. Ontmoet ons in hal 1 op stand 104!

Niets is ons te veel. / experts in bedrijfsvastgoed U vindt ons aanbod op www.turner.immo Volg ons

Duvivier-Motronic is een familiebedrijf, die reeds 90 jaar gespecialiseerd is in aandrijftechniek. Het herstellen en verdelen van een breed gamma aan elektromotoren, motorreductoren, pompen, frequentiesturingen en de bijbehorende toepassingen, vormt de corebusiness van het bedrijf. Bij Duvivier-Motronic staat de klant centraal. Om U deze klantenservice te verschaffen, wordt U ondersteund door een volledig uitgerust service center. Met ons team, bestaande uit 20 experten, bedienen wij meer dan 2000 klanten. Bij ons gaat klantgerichtheid gepaard met kwaliteit. De producten die wij aanbieden worden gekenmerkt door een hoog kwaliteitslabel. Zo zijn wij voor Vlaanderen Service Partner SEW, één van de meest innovatieve marktleiders op gebied van aandrijftechniek. Daarnaast zijn wij officieel dealer van ABBmotoren, Simotop-motoren, Grundfos-pompen, Invertek frequentiesturingen en Hydro-Mec reductoren. Welkom op de bedrijvencontactdagen 2017! Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze stand n° 132. Duvivier BVBA – Gotevlietstraat 10, 8000 Brugge – sales@duvivier-bvba.be – 050/31.71.22 www.duvivier-bvba.be


WE GELOVEN STERK IN EEN CULTUUR VAN OPEN OVERLEG

MEER DAN 25 JAAR ERVARING

Met meer dan 25 jaar ervaring realiseert Steenoven als projectontwikkelaar en coördinator zowel woningen en appartementen als commerciële vastgoedprojecten. Het kantoor van De Steenoven is gevestigd in Roeselare, maar onze projecten en realisaties zijn geografisch verspreid over heel België. We leggen de nadruk op anders en beter bouwen, op kwalitatief hoogstaande architectuur en duurzaamheid. Deze visie trekken we door in onze drie kernactiviteiten: projectontwikkeling, projectcoördinatie op maat van de klant en publiek-private samenwerking. Katleen Spriet, Managing Director: “Bouwen is een complex gegeven en daarom besteden we veel aandacht aan het voortraject van een project. Dat gaat veel verder dan het bouwtechnische verhaal. Ons uitgangspunt is altijd: de gebruiker moet het best gediend worden. Dat geldt zowel voor woonprojecten als voor bedrijfsgebouwen. Met het oog op optimaal gebruik van elk project streven we ernaar om kwalitatieve architectuur in te plannen op een uitgelezen locatie met aandacht voor het kostenplaatje.” STERK IN PROJECTONTWIKKELING Samen met gedreven partners bouwen we residentiële en commerciële vastgoedprojecten op goed gelegen locaties en op maat van de eindgebruiker. Het gaat zowel over nieuwbouwprojecten als renovaties en herbestemmingsprojecten. Intensief inlevingsvermogen geldt als uitgangspunt voor vernieuwende en duurzame architectuur, met aandacht voor mens en omgeving. Elk project verenigt vorm met visie en comfort met uitstraling. We bieden een totaalconcept dat voldoende ruimte laat om doelgericht in te spelen op de wensen van de klant. EXTERNE PROJECTCOÖRDINATIE OP MAAT Een goede voorbereiding, uitgekiende strategie en nauwgezette opvolging vormen de meest betrouwbare basis om een project succesvol te verwezenlijken. Met een knowhow die zowel de financiële, juridische, bouwtechnische en commerciële aspecten omvat, adviseren en ondersteunen wij de opdrachtgever bij elke stap van het bouwproces, van onderzoek tot oplevering. PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING Samen met gemeenten, openbare besturen en privépartners bundelen we alle kennis en middelen om innovatieve projecten efficiënt aan te pakken en kwalitatief in te vullen in het kader van publiek-private samenwerkingen. We realiseren elke opdracht op schaal van zijn omgeving en gaan telkens op zoek naar een meerwaarde zodat een duurzaam en kwalitatief geheel ontstaat. Een persoonlijke aanpak, in nauw overleg met de verschillende actoren vormen steeds het uitgangspunt van onze uitdagingen. Bart Vanderdonckt, Director PPS Projects: “Architectuur is voor ons van primair belang. Een ontwerp moet ‘passen’ in het landschap en moet ook maatschappelijk onderbouwd zijn. We verwachten van onze partners dat ze mee doordenken met ons. Kan dat project wel op die plaats? Zullen die functies daar wel aanslaan? We geloven sterk in die open overlegcultuur.” Onze recente projecten weerspiegelen duidelijk onze visie en aanpak. Residentie Groenzicht in Rumbeke, Residentie De Weverij in Gavere, en Residenties Felix Verhaeghe en De Beuk in Deerlijk zijn recente voorbeelden van residentiële projecten met een duidelijke Steenoven-signatuur. R. Plaza in Roeselare, Z-Offices in Zwevegem en 17 WEST zijn dan weer kantoorgebouwen of zelfs meer dan dat. Terwijl een project zoals project “Waterfront” in Waregem erin slaagt een nog grotere variëteit aan functies te combineren. PROJECTEN

Residentie Groenzicht - Rumbeke/Roeselare

17 WEST - Waregem

R. Plaza - Roeselare

Residentie Felix Verhaeghe - Waregem

Waterfront - Waregem

Residentie De Beuk - Deerlijk

Stijlvolle parkresidentie met 36 appartementen verspreid over drie kleinschalige gebouwen op een afgesloten privédomein in het centrum van Rumbeke. 27.000 Vierkante meter kantoren, winkels en zorg langs de Ring in Roeselare. De site met zijn vier architecturale units mikt op een zo breed mogelijk palet aan activiteiten met retail, kantoren, maar ook ruimte voor zorgfuncties. Ambitieus en multifunctioneel vastgoedproject aan het Regenboogstadion. Twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een parkeergebouw als landmark die de skyline van Waregem hertekent.

Woonproject De Weverij - Gavere

De grote terrassen aan de appartementen laten de natuur zichtbaar binnen.

DE STEENOVEN N

Het juiste project op de juiste plaats. Modern business park met een mix van kantoren, showrooms en loodsen en een prima bereikbaarheid. Spannende combinatie van een prachtige authentieke herenwoning met een eigentijds modern gebouw in een groene omgeving dicht bij de Hippodroom. Vernieuwende en dynamische architectuur: uitnodigend en herkenbaar, maar tegelijk verrassend.

Z-Offices - Zwevegem

Twee individuele, moderne en flexibele kantoorgebouwen van telkens 2.800 m² verdeeld over drie verdiepingen.

ACCENT BUSINESS PARK / KWADESTRAAT 149A BUS 3.1 / 3E VERDIEPING / 8800 ROESELARE / T 051 25 00 36 / INFO@STEENOVEN.BE / WWW.STEENOVEN.BE


48

DOSSIER

“We hadden een uitmuntend dossier�

stand 233

Als Dominique Valcke, de dynamische CEO van Stadsbader, straks de jaarbalans opmaakt, zal hij moeilijk anders dan ruimschoots tevreden kunnen zijn. In het veelbesproken Antwerpse mobiliteitsdossier Oosterweel heeft de Vlaamse overheid Stadsbader aangewezen als hoofdcontractant voor de eerste fase. De offerte brengt nieuw werk mee voor vier tot vijf jaar.

Oosterweel vult orderboek van Stadsbader


49

DOSSIER

D

rie consortia (de twee andere met een sterk Franse inslag, waaronder de groep Bouygues) koesterden de hoop om een ronkend contract met een tegenwaarde van circa 386 miljoen euro te kunnen binnenhalen. Maar er kon slechts één uitverkorene zijn en die luisterde naar de naam Rinkoniên. Een weinigzeggende naam (Antwerps dialect voor ‘de ring is rond’) maar vooral een constructie waarachter behoorlijk wat inhoud schuilgaat. “We hebben ons verenigd met vier bedrijven met ervaring, met referenties en met competenties die elkaar goed aanvullen”, vertelt CEO Dominique Valcke van Stadsbader. “Naast Stadsbader gaat het om het eveneens West-Vlaamse Artes uit Zeebrugge (specialist in burgerlijke bouwkunde), om het Waalse Blaton en om de Nederlandse partner TBI Mobilius. Die laatste heeft qua infrastructuurwerken al heel wat bewezen in eigen land. In dit klavertje vier is Stadsbader met 50 procent van het kapitaal de sterkste partij. Waarom we de buit binnengehaald hebben? In dit soort dossiers wordt rekening gehouden met verschillende cruciale parameters, waarbij de prijs nog altijd het meest doorslaggevende argument is. Maar er wordt ook gekeken naar elementen zoals ecologische footprint, opbouw van de planning of de meerwaarde inzake mobiliteit. Eerlijk: we hadden een uitmuntend dossier.”

Zoektocht naar bouwvakkers Het nu binnengehaalde contract is mits een verdeelsleutel tussen de vier partners in het consortium goed voor een globale tegenwaarde van 386 miljoen euro. Het is slechts het eerste luik in het hele Oosterweel-project waar een totaal contractueel bedrag van 3 miljard euro wordt opgeplakt. De komende jaren

Over Stadsbader Stadsbader uit Harelbeke is actief als geregistreerde aannemer en heeft een stevige reputatie op het vlak van openbare werken en industriële projecten. De opdrachtgevers zijn zowel openbare besturen als ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren van de bedrijfswereld. De corebusiness situeert zich rond de domeinen wegenis- en omgevingswerken, burgerlijke bouwkunde, waterzuiveringsinstallaties, infrastructuur en industriebouw. Het bedrijf wordt ondersteund door de technische divisies en productiesteunpunten in Harelbeke, Kallo, Doornik en Kluisbergen.

- deze werf start op in het voorjaar 2018 om te eindigen in 2023 - zal het traject onder handen worden genomen net voor de Kennedytunnel en links afdraaiend naar de expressweg N49 die Antwerpen met Knokke verbindt. Stadsbader staat in voor de wegenwerken. “De finale bedoeling is om de ontsluiting van de Antwerpse haven compleet te maken”, aldus Dominique Valcke.

“We hebben altijd graag samengewerkt met tientallen toeleveranciers van goederen of diensten, en dat zal nu niet anders zijn.” Dominque Valcke

Het Antwerpse order zal niet alleen impact hebben op de omzet van Stadsbader (nu geraamd op circa 300 miljoen euro) maar uiteraard evenzeer op de tewerkstelling. Honderd nieuwe jobs worden in het vooruitzicht gesteld, bovenop de huidige duizend. “De grote uitdaging bestaat er nu in om voldoende bouwvakkers te vinden. Ik geef toe: geen evidentie. Maar Stadsbader heeft al voldoende zijn grote flexibiliteit en dynamiek bewezen in de sector”, aldus de CEO. “We zullen ook nu zelf de wervingsprocedures opvolgen. De aankondiging van het contract in de media heeft al een en ander losgemaakt. Zo kreeg onze hrdienst al spontane sollicitaties binnen. Ik heb er een goed oog in dat we de nieuwe mensen zullen vinden. In eerste instantie kijken we naar Vlaamse bouwvakkers. Alleen als we ze hier niet vinden, zullen we verplicht zijn om ook naar arbeiders uit andere Europese landen te kijken. Ik denk aan Polen, Roemenië of Portugal. Ik denk dat we veel te bieden hebben. Om te beginnen een goede verloning. Twee: we kunnen werkzekerheid garanderen voor de komende vijf jaar en mensen zijn daar echt wel gevoelig voor. Drie: wie meewerkt aan dit project, kan zeggen dat hij een uitmuntende referentie op zak heeft. Vier: bouwvakkers komen terecht in een organisatie waar alles optimaal op punt staat: planning, materieel, uitrusting.” Of kmo’s van eigen bodem in onderaanneming ook voordeel zullen halen uit bij het contract dat Stadsbader binnenhaalde? Dominique Valcke is formeel: “We hebben altijd graag samengewerkt met tientallen toeleveranciers van goederen of diensten en dat zal nu niet anders zijn.” (KC - Foto Hol)

www.stadsbader.com


Black Lion bouwt websites en webshops die interesseren ĂŠn converteren.

De basis van alles wat we doen is een

grensverleggend systeem die van je site een echte marketingmachine maakt. Check ons portfolio op

Deerlijksestraat 57, Kortrijk . 056 960 360 . info@blacklion.be


51

DOSSIER

“Diepgaande kennis is essentieel”

TES bedient met gereedschap talrijke kmo’s en producenten

M

et al behoorlijk wat ervaring in gereedschap voor technische productieprocessen achter de kiezen, beslisten Kurt Vancoppenolle en een vennoot om in februari 2000 zelf een bedrijf op te starten. “We voelden dat er in de markt heel wat nood was aan gespecialiseerde en diepgaande technische ondersteuning”, legt hij uit. “We zijn destijds heel kleinschalig begonnen en hebben er mettertijd voor gekozen om vast te houden aan die filosofie.” Vorig jaar stapte zijn vennoot eruit, waarna Kurt de enige zaakvoerder werd. “Onze focus lag altijd al op het aanbieden van specifieke gereedschappen voor fabricage van tandwielen en verspaning”, legt hij uit. “Ondernemingen die machines bouwen waarin tandwielen geïntegreerd zijn, hebben nood aan specifiek gereedschap om die tandwielen te vervaardigen. Wij bedienen hen daarin op hun wenken met op maat gemaakte onderdelen van Duitse en Italiaanse producenten. Omdat elk tandwiel anders is en niet iedereen weet hoe zo’n tandwiel is opgebouwd, vallen zij graag terug op een

externe specialist die hen daarin met raad en daad kan bijstaan. Op die manier groeiden we in België en Nederland uit tot een partner waar onder meer producenten van weefgetouwen, versnellingsbakken en rollend materieel voor de agrarische sector graag mee samenwerken.” Daarnaast bedient TES via een vertegenwoordiger in West-Vlaanderen talrijke kmo’s die actief zijn in de verspaning. “Voor hen hebben wij een assortiment van standaardgereedschappen. Ook daar is regelmatig contact met onze klanten vereist, zodat wij hen gefundeerd advies kunnen geven, onder meer over het gebruik van bepaalde materialen voor laswerken.”

Trouwe exposant Vooral om bestaande klanten in een informeel kader te ontmoeten, bij een frisse pint van de tapinstallatie op de eigen stand, is TES een trouwe exposant van de Bedrijvencontactdagen. “Dit evenement is allesbehalve een tech-

nische beurs, maar eigenlijk een gezellig café waar bedrijfsleiders en vertegenwoordigers elkaar in een los kader ontmoeten. Hoewel we uit vorige deelnames niet concreet konden becijferen hoeveel business daaruit voortvloeit, vinden we het toch een must om aanwezig te zijn. Wie in de regio zaken wil doen, mag niet ontbreken op dit tweejaarlijks evenement in Kortrijk Xpo.” Intussen is Kurt Vancoppenolle verheugd over de hoge loyaliteit van de eigen medewerkers aan het bedrijf. “Uit ervaring weet ik dat het lang niet overal zo is en dat er een groot verloop is bij commerciële vertegenwoordigers. Dat gaat soms ten koste van hun productkennis. Dat creëert voor ons extra opportuniteiten, omdat wij die diepgaande expertise wel in huis hebben.” (BVC - Foto Kurt)

www.tes-gears.be

“Wie in de regio zaken wil doen, mag niet ontbreken op dit tweejaarlijks evenement in Kortrijk Xpo.” Andy Cool, Michèle Boutlegier en Kurt Vancoppenolle

stand 1177

Producten die van groot belang zijn voor technische uitrusting: daarmee kwam TES (Technical Equipment Supplies) in het jaar 2000 op de markt. Zeventien jaar later is de kmo uit Ingelmunster voor heel wat ondernemingen hét toevluchtsoord voor specifieke kennis rond bepaalde materialen, zoals onderdelen voor het vervaardigen van tandwielen.


beste opel bedrijfswagendealer van België

STAND 1230!

BEZOEK OPEL DECAIGNY OP DE BEDRIJVENCONTACTDAGEN 6-7 DECEMBER, XPO KORTRIJK

FLEXLEASE · Leasevoorstel op maat · Extra korting voor alle standbezoekers voor bestellingen tot einde 2017 · Goed gewerkt dit jaar? Wij denken met je mee om je fiscaliteit te optimaliseren!

VESTIGING IZEGEM Reperstraat 157 - 8870 Izegem 051 31 66 66

VESTIGING TIELT Lammersakker 18 - 8700 Tielt 051 40 17 80

WWW.DECAIGNY.BE


53

DOSSIER

Grootse ambities voor marktleider in 3D

Nanopixel lonkt ook naar het buitenland

Met de verhuis van de Guido Gezellelaan naar de Meensesteenweg in Roeselare creëert Nanopixel (adem)ruimte voor verdere groei. Het bedrijf is al marktleider in 3D-visualisaties voor de vastgoedsector en wil nu ook virtual reality en andere interactieve oplossingen integreren in de customer journey van klanten in binnenen buitenland. “Mensen kopen al veel online, maar vandaag missen we in de fysieke winkels de verderzetting van het digitale verhaal”, vertelt CEO Dietrich De Blander.

“In 2018 willen we onze omzet en het aantal medewerkers opnieuw verdubbelen.” Dietrich De Blander

mdat hij als afgestudeerd architect meer geïnteresseerd was in het in beeld brengen van gebouwen die nog niet gerealiseerd waren, startte Dietrich De Blander in 2007 met 3D-visualisaties voor projectontwikkelaars en architecten. “In onderaanneming voor visualisatiebureaus liep ik meestal aan tegen tijds- en budgetlimieten, wat een rem zette op mijn streven naar topkwaliteit. Daarom werd Nanopixel in 2010 een vennootschap – samen met mijn echtgenote Eline Taelman – en begonnen we voor eigen rekening 3D-renderings te maken. Om op die sterk concurrentiële markt het verschil te maken, breidden we snel uit naar vastgoedcommunicatie en -marketing: brochures, website, logo’s, merknamen,… Daardoor telden we in 2014 al een 8-tal medewerkers.”

Site doortrekken in showroom In datzelfde jaar sprak Unilin Nanopixel aan om een interactieve virtual reality experience

voor hun bezoekers en klanten te ontwikkelen. Dietrich De Blander: “Sinds vorig jaar wordt VR gehypet en springen veel bedrijfjes op die kar, maar door de cases die wij in die 3 jaar op dat vlak voor de bedrijfswereld hebben uitgewerkt, namen we een flinke voorsprong. Eind 2016 stonden we voor de keuze: klein blijven of verder groeien. Omdat de aanvragen bleven komen, maakten we een plan om verder te groeien, organisch en door overnames, wat ons vandaag op 45 medewerkers brengt. Onze basis blijft Roeselare, maar omdat veel teamleden uit het binnenland komen, hebben we ook satellietkantoren in Gent en Antwerpen. In 2018 willen we onze omzet en het aantal medewerkers opnieuw verdubbelen. Enerzijds door onze vastgoedcommunicatie schaalbaar te maken om concurrentieel te kunnen zijn in het buitenland. Anderzijds vooral door marketing te voeren rond onze interactieve activiteiten in uiteenlopende sectoren, waarvoor er zowel in de Benelux als in het Midden-Oosten en Azië

opportuniteiten zijn. We focussen daarbij op hoe we de onlinewereld van de website van onze klanten kunnen doortrekken naar de fysieke wereld in de showroom. De shopper heeft zich immers vooraf al online geïnformeerd en wil in de fysieke winkel ándere info en ervaringen krijgen dan op je website.” “We staan dit jaar voor het eerst op de Bedrijvencontactdagen. We willen vooral onze cases van het interactieve luik voorstellen aan de talrijke fabrikanten in de regio. We hopen er veel gesprekken te hebben en awareness te creëeren, zodat ze dit soort activiteiten aan ons bedrijf linken. In mijn visie is een beurs geen salestool, maar zorgt het vooral voor visibiliteit en naambekendheid”, besluit Dietrich De Blander. (SD - Foto Kurt)

www.nanopixel.be

stand 4228

O


54

DOSSIER

De kracht van de groep Op de Bedrijvencontactdagen plaatsen 26 Ieperse ondernemingen zich gezamenlijk in de kijker, en dat niet voor het eerst, op het Ieperplein: een groepsstand als ode aan de Ieperse bedrijvigheid.

Ieperse bedrijven stellen zich samen voor op Bedrijvencontactdagen

stand 2166

“H

et idee voor Ieperplein vloeit eigenlijk voort uit de deelname van verschillende bedrijven op de industriezone aan Open Bedrijvendag in 2009”, zegt Marjola Maes van Degels Metal, een van de initiatiefnemers. “Op hetzelfde moment waren we met een aantal mensen bezig IEBEVE, de Ieperse Bedrijven Vereniging, uit de grond te stampen en daar werden de gesprekken voortgezet. Met Degels Metal hadden we toen net onze eerste editie van Bedrijvencontactdagen achter de rug, waar we ook heel wat bedrijven uit de regio Ieper hadden uitgenodigd. En zo groeide het idee van het Ieperplein uit tot een concrete groepsstand, die uitgaat van ‘de kracht van het getal’.” Het Ieperplein wordt nu al voor de vierde keer opgetrokken in Kortrijk Xpo. Sinds 2013 onder-

“Kleinere bedrijven hebben vaak schroom om zich alleen te profileren.” Marjola Maes

steunt de Stad Ieper het initiatief en wordt het gecoördineerd door de dienst Lokale Economie. “Het is een vrij zware organisatie, die niet langer door enkele bedrijven alleen kon worden gedragen. Zo dragen wij vanuit de lokale overheid bij tot het promoten van de Ieperse bedrijvigheid”, zeggen schepen van Economie Katrien Desomer en Jitske Leroy van de dienst Lokale Economie. “Het is een mooi

project, dat al vanaf een jaar voor de beurs een grote dynamiek teweegbrengt.”

Kracht van een netwerk tonen De kracht van deze formule, zo klinkt het, is dat het Ieperplein zowel Ieper als ondernemende regio áls de individuele deelnemers promoot. “Je kan als bedrijf je eigen stand inrichten volgens je eigen wensen en toch deel uitmaken van het geheel”, zegt Patrick Heughebaert van Dewilde Engineering. “Je behoudt je eigenheid en profiteert tegelijk van het groepsgebeuren.” “Voor ons is het de allereerste keer dat we op een beurs staan”, zegt Marlon Desodt van Bouwonderneming Desodt. “We hebben daar dus totaal geen ervaring mee, maar worden wel ondersteund en gaan ‘mee in de poule’. Op ons eentje hadden we het wellicht niet gedaan, hoewel we het erg nuttig vinden om eens te tonen dat wij niet alleen bezig zijn met dakwerken maar ook renovatieprojecten.” “Kleinere bedrijven hebben vaak schroom om zich alleen te profileren”, knikt Marjola Maes. “Maar het is net dat soort bedrijven dat wij


55

DOSSIER

De bewoners van het Ieperplein ➜➜ D-Sign Studio (www.d-signstudio.be) ➜➜ DP Promotions (www.dppromotions.be) ➜➜ V&V Engineering (www.protomolding.com) ➜➜ Dewilde Engineering (www.dewilde.be) & Alstef Automation (www.alstef.com) ➜➜ Solar-Tec (www.solar-tec.be) ➜➜ DLV Ieper (www.dlv.be) ➜➜ Bouwonderneming Desodt (www.desodt.be) ➜➜ Color by Cherchye (www.color.be) ➜➜ Garwig (www.garwig.be) ➜➜ Degels Metal (www.degels.be) ➜➜ Ariane Hotel (www.ariane.be) ➜➜ Garage Monserez (www.monserez.bmw.be) ➜➜ Eldis (www.eldis.be) ➜➜ Robyn Verzekeringen (www.robynverzekeringen.be) ➜➜ Kantoor Huyghe (www.kantoorhuyghe.be) ➜➜ CCV (www.ccvonline.be) ➜➜ Footsteps (www.fswr.be) ➜➜ Minne Sport (www.minnesport.be) ➜➜ Bellingua (www.bellingua.be) ➜➜ In2red (www.in2red.be) ➜➜ Eeckhout Security (www.eeckhoutsecurity.be) ➜➜ Leroy Breweries (www.leroybreweries.be) moeten aantrekken om hun visibiliteit te vergroten en de kracht van ons netwerk te kunnen tonen.” “Wat mooi is aan het verhaal van Ieperplein, is dat het blijft duren en succesvol blijft”, zegt Patrick Heughebaert. “Er is een stevige structuur rond gebouwd, waardoor de bedrijven gemotiveerd en enthousiast blijven om deel te nemen.” Die structuur bestaat onder meer uit een werkgroep die bestaat uit zes deelnemende ondernemers en Jitske Leroy. Het Ieperplein is intussen een vaste waarde op de Bedrijvencontactdagen, maar probeert toch elke keer weer te verrassen, met een iets ander concept, nieuwe deelnemers en zo meer. “Als je op een beurs staat met honderden deelnemers moet je er kunnen uitspringen en als dat lukt, profiteren alle 26 deelne-

“Je behoudt je eigenheid en profiteert tegelijk van het groepsgebeuren.” Patrick Heughebaert

➜➜ AC-Processing-Romatix (www.ac-processing.be) ➜➜ Bureau E-Norm (www.bureau-e-norm.be) ➜➜ Le Plat Pays (www.platpays.be)

mers ervan”, zegt Katrien Desomer. Zo maakte David Felizarda Real, een medewerker van het Ieperse Cultuurcentrum, een stripverhaal, dat alle deelnemers op een ludieke manier portretteert en de bezoekers wegwijs maakt op het Ieperplein.

“Het Ieperplein is intussen een begrip geworden.”

Een begrip op zichzelf

nen ontmoeten, zoals IEBEVE, maar door het Ieperplein leren ondernemers elkaar nog beter kennen, onder meer omdat de drempel om deel te nemen zo laag is. “We mogen gerust zeggen dat de Voka Open Bedrijvendag en de Bedrijvencontactdagen een brug hebben geslagen, niet alleen tussen de ondernemingen onderling, maar ook tussen de bedrijven en de lokale overheid”, zegt Marjola Maes. “Niet alle bedrijven zitten op de industriezone, maar met deze initiatieven ontmoeten we elkaar toch eens en leren we de mensen achter de bedrijven kennen.” (JD - Foto DD)

“Het Ieperplein is intussen een begrip op zichzelf geworden; ik hoef er meestal niet eens Bedrijvencontactdagen meer bij te vermelden, dat weten de mensen intussen zo al”, zegt Tom Vanden Berghe van IN2red. “Wat ik er ook erg interessant aan vind, is de kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemers, door het pleineffect. We zitten niet in ons eigen ‘kotje’.” Er zijn in de loop der jaren enkele platformen ontstaan waarop Ieperse bedrijven elkaar kun-

Tom Vanden Berghe


Ontdek ze ook on n i service k* ij Frankr

De meest persoonlijke car leasing. Bij Vancia Car Lease behoren een persoonlijke aanpak en flexibele service tot de standaarduitrusting. Als u het beheer van uw wagenpark in onze handen geeft, voelt u zich meer dan ooit op uw gemak. Van operationele leasing over financiële renting tot het afhandelen van de administratie: wij rijden met u mee. Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Lease is more.® * Bent u actief in Frankrijk? Ontdek onze voordelige leasevoorwaarden via Vancia Car Lease France


57

DOSSIER

Brugse vestiging van lijmfabrikant vaste klant op Bedrijvencontactdagen

Overname Labord zorgt voor groeiboost bij Merckx

I

n 2000 fusioneerden het Brugse Merckx en het Lokerse Demcopack Davis. Het nieuwe bedrijf werd in 2010 overgenomen door Xavier Desimpel en in 2011 omgedoopt tot Gluecom. “Ace Adhesives in Birmingham is het zusterbedrijf van Demcopack, dat ook een afdeling heeft in Polen”, vertelt Xavier Desimpel. “In Brugge ontwikkelen en produceren we dispersie- of koudlijmen voor de hout- en meubelindustrie, de algemene industrie, papier- en kartonverwerkers – met onder meer spellenfabrikant Ravensburger als grote klant – en de bouwwereld, met Bekaert als grote afnemer voor het verlijmen van de Dramix-betonwapening. In Lokeren produceren we hoofdzakelijk dierlijke lijmen voor de papier- en kartonverwerkende industrie. Ace Adhesives produceert zelf lijmen en koopt er aan bij Demcopack en Labord, om de Engelse markt – onze grootste afzetmarkt tot voor de overname van Labord – te kunnen bedienen. We verkopen in meer dan 50 landen wereldwijd, hoofdzakelijk de dierlijke lijmen, want daarvan zijn er maar 5 producenten in Europa. Door sterk te focussen zoeken wij als kleine familiale speler een plaatsje in een markt

die gedomineerd wordt door multinationals met miljarden omzet.” Belangrijk op het thuisfront is de voedingsindustrie. Xavier Desimpel: “Voor de verpakkingen worden hotmeltlijmen gebruikt en net daarom was Labord een interessante opportuniteit. Wij waren van plan om dit soort lijm in Lokeren te beginnen produceren, maar Labord raakte in een WCO-procedure. Ze waren enkel in Frankrijk actief, maar door de integratie in Gluecom en het verwerven van hun uitgebreid salesteam kunnen we hier een internationaal verhaal van maken. Gluecom telt nu in totaal 90 medewerkers: een 30-tal in Brugge en Lokeren, een 20-tal in Engeland, 35 in Frankrijk en 2 in Polen.”

Webshop Labord was een grote overname, dus wil de groep op korte termijn vooral consolideren en de nieuwkomer goed integreren. “We zien echter ook nog heel wat groeimogelijkheden, vooral in de Baltische staten en Rusland. In de kartonnagemarkt zijn er immers nog heel

wat arbeidsintensieve projecten en niet te onderschatten transportkosten, wat hen voor delokalisatie aantrekkelijker maakt dan de Aziatische leveranciers. Ook onze unieke webshop voor de standaardlijmen blijft groeien. Kleine zelfstandigen die hun inkopen liever niet tijdens de werkuren doen, plaatsen hun orders ’s avonds laat of in het weekend.” Sinds hij in de lijmbusiness kwam, is Xavier Desimpel ook vaste klant op de Bedrijvencontactdagen. “Vandaag is onze aanwezigheid daar nog relevanter dan 7 jaar geleden, omdat ons gamma breder geworden is en we een breed palet van bedrijven kunnen bevoorraden. We ontmoeten er telkens veel bestaande klanten, maar ook potentiële klanten ontmoeten we eens in een ander kader. Het helpt vaak om een laatste duwtje te geven”, besluit Xavier Desimpel. (SD - foto MVN)

www.merckx.be

“Door sterk te focussen, zoeken wij als kleine familiale speler een plaatsje in een markt die gedomineerd wordt door multinationals.” Xavier Desimpel

stand 109

De overname van het Franse Labord net voor de zomer is een belangrijke stap in de verdere expansie van lijmfabrikant Gluecom. De bedrijvengroep waar ook het Brugse Merckx deel van is, ziet opportuniteiten in een derde lijmsoort en de verhoogde saleskracht. “Nu zijn we de enige fabrikant in Europa die zowel dispersie-, dierlijke als hotmeltlijmen in ons gamma hebben”, vertelt Xavier Desimpel.


Meer dan 20.000 realisaties!

INDUSTRIEBOUW • Kantoorgebouwen • Productiehallen • Logistieke ruimtes • Showrooms • KMO-gebouwen Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge België

www.valcke-prefab.be +32 57 20 25 01 info@valcke-prefab.be


59

DOSSIER

Tiglassers en buisfitters zijn welkom bij AIV Industries in Oostnieuwkerke

“Productiebedrijven kunnen niet zonder buisleidingen”

C

hrist Vergote is gepokt en gemazeld in de piping-wereld. Zo hielp hij destijds bijvoorbeeld verschillende productiefaciliteiten van Vandemoortele mee oprichten. Vanuit die ervaring startte hij in 1999 met AIV Industries, genoemd naar zijn twee dochters Annelies en Isabelle Vergote. Isabelle kwam in 2003 in de zaak en ondersteunt haar vader bij het runnen van de onderneming. “Industriële buisleidingen en metaalconstructies zijn altijd onze dada geweest”, legt ze uit. “Het huuratelier in Staden, waar we oorspronkelijk actief waren, verruilden we in 2005 voor een nieuwbouwatelier in de ambachtelijke zone van Oostnieuwkerke. Het is de thuisbasis voor ons twaalfkoppig team, al werken onze mensen eigenlijk vooral bij onze klanten. Zij hebben vaak rechtstreeks contact met de eindklant en hebben een hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij elk van onze projecten. Net daarom is talenkennis cruciaal en is het moeilijk om buitenlandse talenten een kans te geven die het Nederlands en Frans niet machtig zijn. Wij werken vooral voor klanten in West- en

Oost-Vlaanderen, Henegouwen en NoordFrankrijk.” Het bedrijf doet er alles aan om medewerkers op langere termijn aan zich te binden, ook omdat de instroom vanuit technische scholen eerder beperkt is. “Dat is spijtig, want wij kunnen vooral tiglassers en buisfitters alle kansen geven om zich bij ons te ontplooien”, aldus Christ Vergote. AIV Industries verzorgt vooral voor klanten uit de voedingsindustrie, de energiesector (groene stroom) en de metaalbewerking zowel het ontwerp, de productie als de montage van industriële buisleidingen. “Die piping is essentieel om de bedrijfsprocessen van onze klanten optimaal te laten lopen. Ze wordt helemaal aangepast in functie van het te transporteren medium. Het gaat wel louter om bovengrondse leidingen, we leggen ons dus niet toe op piping voor nutsvoorzieningen”, vervolgt Christ. Alle projecten steunen op maatwerk, zowel in nieuwbouw als bij renovatie. “Het gebeurt wel vaker dat de piping moet worden aan-

“Onze mensen hebben een hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij elk van onze projecten.” Christ en Isabelle Vergote

gepast, bijvoorbeeld door slijtage of omwille van uitbreidingsplannen bij de klant. Onze job wordt uitdagender omdat klanten soms langer wachten om het licht op groen te zetten voor een project maar de uitvoeringstermijn vaak beperkt is. Gelukkig is er wel een sterker bewustzijn rond veilig werken. Een ander pluspunt is dat wij vaker de krachten bundelen met andere kmo’s met specifieke specialisaties.” De Bedrijvencontactdagen zijn de enige beurs waar AIV Industries als exposant aanwezig is. “Dat doen we vooral omwille van het erg gevarieerd publiek, waarbij de focus toch op Westen Oost-Vlaanderen ligt. We beschouwen de Bedrijvencontactdagen als de ideale netwerkbeurs om nieuwe contacten te genereren en de banden met bestaande relaties strakker aan te halen”, besluit Isabelle. (BVC - Foto Kurt)

www.aiv-industries.be

stand 297

Heerlijke voeding, groene stroom of mooie metaalproducten: het zou allemaal onmogelijk zijn zonder op maat gemaakte industriële buisleidingen. Dergelijke piping-installaties vormen sinds 1999 de corebusiness van AIV Industries uit Oostnieuwkerke. Stichter Christ Vergote leidt het bedrijf samen met dochter Isabelle.


V IE

A N PA K E A .D

A AG

AN

PROBEER ONS NU!

Meer info op westlease.be

V

transparante contracten, geen verrassingen op het einde van uw contract. 1 vaste contactpersoon, wij kennen uw dossier. service op maat, een KMO voor uw KMO. innovatieve formules: Start2Lease & Start2Cycle.

ERSTEL D A V

• • • •

ST

Westlease maakt voor u het verschil. Enkele redenen om voor ons te kiezen:

ONS UIT E N

Kiest u voor een transparante samenwerking met Westlease, of laat u zich toch verschalken door de grote leasingmaatschappij?

O N ZE C R E A T

zoek de 7 verschillen!


N

T

E

R

Verkoop van inoxmaterialen : •

toelevering van materiaal voor leuningen

toelevering van halffabrikaten op maat

ronde & profielbuizen, plat, hoek, platen, rond

draadfittingen BSP-NPT & snijringkoppelingen

lasfittingen ISO - ANSI-METRISCH

bolkranen en vlinderkleppen

appendages voor de voedingsindustrie DIN -

groottes en diverse voorraad

X

centrifugaal- en lobbenpompen

All Inox Center N.V. heeft op de vraag voor halffabrikaten van vele klanten gereageerd door de aanschaf van hoog-technologische constructiemachines voor de bewerking van halffabrikaten als extra troefkaart voor een snelle service.

O

C

E

SMS - TRICLAMP •

All Inox Center N.V. beschikt over de modernste generatie bewerkingsmachines zoals: 1 - CNC – gestuurde hydraulische plooipers

N

2 - volautomatische lintzaagmachines 3 - CNC – gestuurde profielwalsmachines

I

1

2

4 - CNC – gestuurde plasmabrandmachine tot 25mm dikte - etc…

L

L

All Inox Center N.V. stelt zich langs deze zijde beschikbaar voor al uw constructies, vragen en problemen voor het vervaardigen van uw halffabrikaten. Wij garanderen u een vlotte aanpak met perfecte resultaten voor uw toepassingen. 4

A

3

ALL INOX CENTER nv Breulstraat 89 - B-8890 Moorslede - Tel. +32 (0)51/77 18 08 - Fax +32 (0)51/77 12 82 - info@allinoxcenter.be - www.allinoxcenter.be

DÉ PROFESSIONELE TANKKAART VOOR UW WAGENPARK Dé tankkaart voor elke onderneming of zelfstandige die streeft naar een zo efficiënt en voordelig mogelijk brandstofbeheer. Uw medewerkers hebben toegang tot één van de grootste tankstationsnetwerken in de Benelux.

Need to refuel?

visit us

BCD 2017 stand 218

cardpartners Benelux

meet & greet

puck moonen wo 06/12 - do 07/12

16h - 19h

Nog vragen? Bij CAPS staat een heel team voor u klaar! sales@g-v.be

caps.be


UGENT CAMPUS KORTRIJK heeft een jarenlange traditie in het vormen van Industrieel Ingenieurs met een praktijkgerichte aanpak, die nauw aansluit bij de huidige noden van het werkveld. Bedrijven, zowel in het binnen- als in het buitenland doen graag beroep op onze expertise met focus op onderzoek en dienstverlening in de nieuwste voedingstechnologieën, hernieuwbare energie, mechatronica, industriële automatisering en industrieel ontwerpen. ugent.be/campus-kortrijk

metaal op een plaatje • LASERSNIJDEN tot 4 meter lengte • PONSEN tot 50 ton • PLOOIEN op 4 meter en 170 ton • LASSEN via robot - 5 stations • POEDERLAKKEN • ASSEMBLAGE • KWALITEITSGARANTIE

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper T +32 (0)57 20 21 47 F +32 (0)57 20 16 54 stevens.punching@spsfe.be www.stevens-punching.be


63

DOSSIER

A&D Trucks & Trailers wil strakke stijgende lijn blijven aanhouden

“Totaalpakket is het fundament van onze groei” Als familiebedrijf pur sang in een relatief korte tijdspanne uitgroeien tot een topdriespeler op de Belgische markt: het is niet iedereen gegeven. Met vereende krachten slaagde de familie Vandamme daar wel in. Vader Daniël en zoon Christ bouwden vanaf de eeuwwisseling een trailerspecialist uit die ook internationaal steeds meer erkenning geniet. Na enkele omzwervingen is A&D Trucks & Trailers gehuisvest aan de Noordkaai in Izegem.

D

aniël Vandamme had al meer dan twee decennia ervaring in carrosserie en opleggers op de teller, toen hij in 1999 A&D Trucks & Trailers boven de doopvont hield. Twee jaar later al kreeg hij versterking van zoon Christ. De twee generaties werkten vruchtbaar samen, wat zich weerspiegelde in de razendsnelle expansie van het bedrijf. “We zijn destijds gestart op een site van 3.000 m² in Rumbeke. Vrij snel hadden we nood aan meer ruimte, waardoor we naar een terrein van 1,2 hectare in dezelfde gemeente uitweken. Dik vijf jaar geleden konden we onze huidige locatie in Izegem op de kop te tikken. We investeerden er onlangs nog in de uitbreiding van de werkplaats en nieuwe burelen. Hier beschikken we over 30.000 m² ruimte en zijn we gelegen op een erg vlot bereikbaar terrein, letterlijk op een boogscheut van de E403.”

gezond boerenverstand centraal: we werken keihard en voor ons is een woord nog altijd een woord. Er kan altijd iets mislopen, maar dan bestaat de kunst erin om het probleem meteen op te lossen”, verklaart Christ.

Keuringsdienst Naast de verkoop van nieuwe en tweedehandstrailers staat A&D ook in voor opbouw, onderhoud en herstellingen van alle getrokken materiaal. “Bovendien bieden we ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de dienst ‘keuring op verplaatsing’, waarbij KM

West-Vlaanderen bij ons in Izegem trailers komt keuren.” Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke vloot van eigen opleggers, waardoor het vrijwel iedere gewenste oplegger kan verhuren, van city-opleggers tot diepladers. “Deze dienst maakt deel uit van onze totaalaanpak. We vinden het essentieel om een optimale dienstverlening te bieden en zijn op zoek naar extra medewerkers om onze groei te ondersteunen.” Bij A&D Trucks & Trailers beschouwen ze de Bedrijvencontactdagen als een unieke gelegenheid om aan prospectie te doen en heel wat (potentiële) klanten binnen een beperkte tijd te ontmoeten. (BVC - Foto Kurt)

www.adtrucks.be

“Veel klanten maken graag gebruik van onze dienst ‘keuring op verplaatsing’.” Christ Vandamme

stand 2143

“Hoewel onze klanten steeds groter worden, vinden ze het fijn bediend te worden door een relatief kleine maar flexibele kmo”, stipt Christ Vandamme aan. “Die klanten zijn voor 70% transporteurs, maar we bedienen daarnaast onder meer ook supermarkten, bouwondernemingen en andere firma’s met transportbehoeften. Eenmaal ze een vrachtwagen hebben gekocht, kunnen ze bij ons terecht voor de trailers. We voeren diverse gereputeerde merken in, maar werken ook nauw samen met een Duitse partner die custom -made oplossingen voor ons eigen, gehomologeerd merk produceert. Daardoor kunnen we letterlijk millimeterprecies de wensen van onze klanten respecteren. In onze bedrijfsfilosofie staat


TECHNICIANS ICT RETAIL DRONE SOLUTIONS

WWW.MAXICON.BE +32 50 702 600 - INFO@MAXICON.BE ARDOOIE | DRONGEN | ANTWERPEN


65

DOSSIER

Gamma-Wopla en Smart-Flow Europe sterk in plastic kisten en paletten

Gamma-Wopla en Smart-Flow Europe uit Moeskroen zijn twee complementaire ondernemingen. Gamma-Wopla werd begin de jaren 1990 opgericht om plastic kisten en kratten te gaan produceren, Smart-Flow Europe maakt sinds 2006 plastic paletten. Beide bedrijven kunnen mooie groeicijfers voorleggen en blijven voortdurend nieuwe producten ontwikkelen voor hun grote variëteit aan klanten.

“D

e twee bedrijven hebben dezelfde aandeelhouder: de familie Van de Wiele”, legt bedrijfsleider Jan Van de Wiele uit. “Samen met mijn broer en zussen was ik eigenaar van weefmachineproducent Michel Van de Wiele in Marke, die we midden de jaren 1990 verkochten aan de Brusselse familie Beauduin. Ik wilde me na 35 jaar weleens in een andere sector onderdompelen. Dat werd spuitgieten in kunststof. We zijn gestart met 4 machines, het zijn er nu 28. En waarom twee firma’s? Simpel: small is beautiful. Twee kleinere units zijn makkelijker te beheren dan één grotere.” Gamma-Wopla zal het jaar afsluiten met een omzet van 28 miljoen euro, voor Smart-Flow Europe wordt dat 13 miljoen. Samen stellen ze 90 mensen te werk. Om extra productiecapaciteit te creëren, investeert Gamma-Wopla 15 miljoen euro in extra machines en een nieuw bedrijfsgebouw, dat eind 2018 in gebruik wordt genomen.

De sterkte van Gamma-Wopla en Smart-Flow Europe is, volgens Jan Van de Wiele, dat beide bedrijven zelf ontwikkelde producten maken voor bijna alle markten. “Daardoor spreiden we de risico’s. Bovendien nemen we de kennis uit de ene sector mee naar de andere; wij verkopen niet uitsluitend bakken en paletten, wij verkopen oplossingen. We werken onder meer voor de automobielsector, met Renault-Nissan als grootste klant. De klassieke kunststof kratten, de plooikratten, distributiebakken, en nest- en stapelbare kratten worden ook afgenomen door de industrie, de horeca- en eventbranche, de farmaceutische, logistieke en agrarische sector. Dezelfde variëteit geldt voor de paletten, die vaak naar dezelfde klanten gaan.” Ruim 50% van de omzet komt uit de Franse markt, met klanten als Auchan en Decathlon. Andere belangrijke markten zijn uiteraard België en Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland; al leveren de bedrijven producten in heel Europa, tot in Turkije.

Gamma-Wopla en Smart-Flow Europe houden er een groot gamma aan producten op na. Jan Van de Wiele: “Onze klanten willen nu eenmaal een grote keuze aan producten hebben. Doordat we in zo veel sectoren actief zijn en dus een erg grote range moeten hebben, vraagt dat veel investeringen en kapitaal. Maar dankzij het uitbreiden van onze collectie is de omzet in beide bedrijven wel elk jaar met 15 tot 20% gegroeid.”

“Dankzij het uitbreiden van onze collectie is de omzet in beide bedrijven elk jaar met 15 tot 20% gegroeid.” Jan Van de Wiele

Gamma-Wopla en Smart-Flow Europe laten ook niet na om nieuwe producten op specifieke vraag van een klant te ontwikkelen. “75% van onze producten kan je standaard noemen. De rest van onze productie is op maat”, zegt Jan Van de Wiele. “We proberen rechtstreeks met de eindklant te onderhandelen om beter rekening te kunnen houden met zijn eisen en wensen. Daarom investeren we ook in een eigen verkoopsnet voor beide bedrijven. Zelf ga ik ook nog regelmatig op klantenbezoek, in binnen- en buitenland, iets wat erg geapprecieerd wordt”, besluit hij. (JD - Foto Hol)

www.gammawopla.com www.smart-flow.com

stand 155

Investeringen verhogen de productiecapaciteit


LASERSNIJDEN VAN

NU OOK VOOR

BUIZEN & OPEN PROFIELEN

TOT 400 x 400 mm

TOT Ø 610 mm

NIEUW

INOX & ALUMINIUM

TOT 500 x 300 mm

BEZOEK ONS OP STAND 1183!

EN 1090 gecertificeerd tot en met executieklasse 4 Industrielaan 4 I B-8501 Kortrijk - Heule, België I T. + 32 (0)56 35 42 42 I F. + 32 (0)56 35 64 31 I E-mail: info@saeysteel.com

www.saeysteel.com

01460-11-2017_advertentie SAEY.indd 1

2/11/17 09:31


67

DOSSIER

Brugge is een topbestemming in eigen streek

The Swan Hotel Collection ontvangt gasten van ver én dichtbij “Je hoeft geen drie uur te rijden om in een van de meest authentieke steden ter wereld te verblijven.” Pieter Degroote van The Swan Hotel Collection uit Brugge slaat de nagel op de kop. De familie Degroote presenteert op de Bedrijvencontactdagen de vier tophotels waarmee ze de jongste jaren uitgroeide tot de Brugse marktleider.

T

he Swan Hotel Collection vormt een deel van de 100% familiale vastgoedgroep Degroote uit Oostende. Gedelegeerd bestuurder Xavier Degroote wordt voor de operationele werking bijgestaan door zijn zonen Jan en David voor de projectontwikkeling en Pieter voor de hotels. Vastgoedgroep Degroote bestaat ruim 40 jaar en draait met 200 medewerkers een omzet van 60 miljoen euro.

Hoe maakt u het verschil in een druk bezette Brugse hotelmarkt? “We investeren permanent in renovatie en verbeteringen van zowel de gebouwen als de service. Met in totaal 340 kamers in portefeuille zijn we de marktleider in Brugge. Toch waken we erover dat de familiale toets en persoonlijke aanpak behouden blijven. Ons product moet elke dag op punt staan. We zitten hoe langer hoe meer in een onlinebusiness en dan moet je aanbod prijs-kwaliteit top zijn. Pas op, in onze branche kiezen reizigers eerst hun bestemming en dan pas hun hotel. Onze internationaal hoge

score is te danken aan de grote gezamenlijke inspanningen van de Brugse hoteliers en de stad om topkwaliteit aan te bieden. Daardoor kon het toerisme zich na de mindere periode ten gevolge van de aanslagen in Parijs en Brussel al vanaf 2016 herpakken.” Wat is uw verdere ambitie? “Met onze 135 medewerkers blijven we continu naar de beste service streven. We versterken ook de band met het lokale publiek. In maart openden we in Hotel Dukes’ Palace een restaurant. We zien met plezier dat naast de vele hotelgasten ook de Bruggelingen er steeds vaker komen. Ook hier bieden we kwaliteit in een uniek kader, op het toegankelijke prijsniveau van de Brugse bistro’s. Naar de toekomst zijn we vragende partij voor opportuniteiten in Gent.” Waarom neemt u deel aan de Bedrijvencontactdagen? “Dat is een ideale gelegenheid om de Swan

“Elk bedrijf heeft gasten of klanten die het graag op de mooiste plaats te slapen legt.” Pieter Degroote

Hotel Collection bekend te maken bij bedrijven die hun gasten of klanten graag op de mooiste plaats te slapen leggen. Ook voor streekgenoten is Brugge een prachtige bestemming. Je hoeft geen drie uren te rijden om in een van de meest authentieke steden ter wereld te verblijven. We hebben ook faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten. Elk hotel heeft een parking, we kunnen grote groepen ontvangen en we beschikken over tal van vergaderzalen.” (RJ - Foto MVN)

www.theswanhotelcollection.com

stand 4313

”Eind jaren 1990 werd beslist om de vastgoedportefeuille te diversifiëren”, vertelt Pieter Degroote. “In de Naaldenstraat in Brugge kochten we in 1997 Hotel Aragon, dat na renovatie in 1998 de deuren opende. We breidden het gaandeweg uit van 18 naar 62 kamers en vakantieappartementen. De hotelsector gaf ons een goed gevoel en we keken verder uit naar mogelijkheden in Brugge. De tweede aanwinst was viersterrenhotel Oud Huis de Peellaert met 50 kamers in de Hoogstraat. Daarna kochten we eveneens in de Hoogstraat de ‘ruïne’ van Belgacom, die we volledig renoveerden tot Grand Hotel Casselbergh met 118 kamers. In 2013 verwierven we het Hotel Dukes’ Palace met 110 kamers. Dit is het enige vijfsterrenhotel in Vlaanderen, op de site van het 15de-eeuwse paleis van de hertogen van Bourgondië.”


Bezoek ons op stand 4110

www.digitalewerf.be | info@lab9.be | Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk

Advertentie - BCD.indd 2

13/11/2017 11:22

Transport en logistieke dienstverlening Kent u ze al? Een vooruitstrevende transportonderneming. Een direct aanspreekpunt voor al uw logistieke vragen. Een uitmuntende leverbetrouwbaarheid Slim fit transport, niet meer of minder. Stop gerust eens bij stand nummer 2123 voor een praatje op de bedrijven contact dagen 2017 Liebeekstraat 15, 8800 Roeselare

+32 51 22 67 99

info@lensen.be

www.lensen.be


69

DOSSIER

“Ik ga steevast op zoek naar iets unieks”

Wildtrails uit Kortrijk heeft nu al acht locaties in Ardennen De vader van Bellegemnaar Frank Descamps werkte een leven lang voor Barco, Frank zelf koos voor het zelfstandig ondernemerschap, met een origineel aanbod in de dienstensector. Wildtrails biedt de bedrijfswereld unieke locaties aan in de Ardennen voor teambuilding of netwerkingactiviteiten en voor seminaries, al dan niet onder begeleiding van een professionele coach.

F

rank Descamps is meer terug te vinden in de Ardennen dan in zijn thuisbasis Bellegem. “Ik begon in 1994 met mijn eigen zaak”, vertelt Descamps. “Met een welbepaalde insteek: teambuildingactiviteiten aanbieden aan bedrijven, maar dan wel in de Ardennen. Ludiek, creatief, sportief. Doorheen de jaren is onze actieradius danig uitgebreid: van productpresentaties tot communicatietrainingen en van meetings tot family days voor medewerkers. De locatie (of beter gezegd: locaties) is altijd dezelfde gebleven, op een paar uurtjes rijden van Kortrijk kom je terecht in een totaal andere omgeving.”

Meerwaarde boven alles Wildtrails is in wezen een uit de hand gelopen hobby, zegt de zaakvoerder zelf. “Zoals in het klassieke bedrijfsleven komt het eropaan het verschil te maken in de markt, eenvoudigweg door anders te zijn”, aldus Descamps. “Om

maar enkele voorbeelden van originele buitenactiviteiten te geven: ludieke teamcooking, downhill eco quadbikes of BBQ’s op buitengewoon originele plaatsen. Voor bedrijven die het meer begrepen hebben op een combinatie van binnen- en buitenhuisactiviteit, bieden we ook een batterij aan van twintig professionele coaches. We werken samen met een breed aanbod van consultants.” De lijst met referenties van Wildtrails oogt indrukwekkend. Onder meer KBC, Barco, Bekaert, Brouwerij Vander Ghinste, Alpro, Durabrik, Danone, UCB, Philips en KV Kortrijk vonden al de weg. Straks is Wildtrails ook aanwezig op de Bedrijvencontactdagen. “We zien het in de eerste plaats als een fijne plek om onze klanten in een ander kader te ontmoeten”, aldus Frank

“Voor ons staan de Bedrijvencontactdagen vooral in het teken van een aanwezigheidspolitiek.” Frank Descamps

Descamps. “Als we nieuwe klanten kunnen werven, ook goed. Maar voor ons staan de Bedrijvencontactdagen vooral in het teken van een aanwezigheidspolitiek. Zoals in de sport als het ware, het Olympische ideaal indachtig: deelnemen is belangrijker dan winnen.” (KC Eigen foto)

www.wildtrails.be

stand 1211

Frank Descamps startte zijn business met de aankoop van één unieke locatie in de buurt van La Roche, een domein van alles bijeen 26 hectare in een klein dorp maar met een luxueus aanbod. “In de zoektocht naar vastgoed ga ik steevast op zoek naar iets unieks. Ik wil mijn gasten (tachtig procent bedrijven, twintig procent particulieren) een unique selling proposition aanbieden.” Inmiddels heeft hij zeven eigen locaties in de aanbieding. Het aanbod varieert van een historische hoeve over een Ardense patriciërswoning tot een oude pastorie. “In het najaar van 2018 komt daar nog een achtste locatie bij”, aldus Descamps. “We renoveren nu een oude hoeve met wortels in de elfde eeuw. Er worden 32 kamers voorzien, een investering van vele miljoenen euro.”


70

DOSSIER

Vromats levert antivuilmatten en rolhanddoeken op 1.200 adressen

Van zaak in bijberoep tot bloeiend bedrijf met naam Vromats uit Roeselare verhuurt en reinigt antivuilmatten, logomatten en rolhanddoeken. Zoals veel mooie bedrijven is het klein begonnen. Didier Vroman startte in bijberoep met het verhuren van antivuilmatten, met een startkapitaaltje van 60.000 frank.

“M

ijn ouders baatten een wasserij uit, hier naast ons in de Zwaaikomstraat. Ik heb mijn werk daar tien jaar gecombineerd met mijn eigen bezigheden. Antivuilmatten verhuren leunde aan bij de zaak waarin ik opgroeide, en zo’n bedrijf was er nog niet in de regio. En met vijf broers en zussen voorzag ik dat we de wasserij niet allemaal konden overnemen. In 2000 plaatste ik een eigen reinigingsinstallatie en werd Vromats een volwaardig bedrijf.”

zijn au fond hetzelfde product. Ze worden volgens onze aanwijzingen en de wensen van de klant buitenshuis gemaakt, in alle mogelijke maten en kleuren, waarna wij ze verhuren. Die formule is iets goedkoper dan wanneer klanten hun logomatten zouden aankopen. Bovendien hoeven ze zich geen zorgen te maken over onderhoud en eventuele kleine herstellingen; dat nemen wij voor onze rekening. En als ze versleten zijn, vervangen we ze gewoon.”

Bijna twintig jaar later is Vromats in de regio Roeselare en ver daarbuiten een begrip. Naast antivuilmatten voegde Didier Vroman ook logomatten en rolhanddoeken toe aan het product- en servicegamma. “Logomatten

Van de kleine handelaar tot grote bedrijven “Het verhuren van rolhanddoeken en de bijbehorende handdoekautomaten kwam erbij

“Het is een drukke en intensieve tweedaagse, maar mijn eerste deelname leverde me meteen al veel klanten op.” Didier Vroman

op vraag van de klanten. Dat is een specialisatie op zich. In West-Vlaanderen is er geen enkel ander bedrijf dat ze zelf reinigt. Die klanten verkiezen ze boven de luchtdrogers, bijvoorbeeld omwille van de lawaaihinder, en de stoffen of papieren handdoeken, die onvermijdelijk voor extra afval zorgen. Voor ons is het een mooie extra activiteit, die continu werk verzekert voor de ateliermedewerker.”

stand 4275

Vromats heeft klanten in de meest diverse sectoren: handelszaken, industriële bedrijven, instellingen, scholen, gemeentebesturen,… “Onze medewerker, mijn vrouw en ik zijn met 1.200 leveringsadressen in WestVlaanderen en een klein stukje Oost-Vlaanderen dus heel vaak op de baan”, zegt Didier Vroman. “Daar zitten bakkers of slagers bij, maar bijvoorbeeld ook het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem en grote bedrijven als TVH, met meer dan 130 handdoekautomaten en 150 matten. We blijven groeien, en ik mag toch met enige trots zeggen dat we zeer weinig ‘klantenverloop’ hebben.” Vromats was tien jaar geleden voor het eerst deel aanwezig op de Bedrijvencontactdagen, de enige beurs trouwens waaraan Didier deelneemt, en is nu al aan z’n derde deelname toe. “De tweede keer was ik er op een groepsstand met 8 Roeselaarse bedrijven”, zegt Didier. “Dat was leuk en gezellig, maar ik voelde me er eerlijk gezegd een beetje verloren. Nu neem ik deel samen met AllWorks Schoonmaakbedrijf. Het is een drukke en intensieve tweedaagse, maar mijn eerste deelname leverde me meteen al veel klanten op.” (JD - Foto Kurt)

www.vromats.be


Ruimte om te ondernemen kmo aanbod 2018 Is ondernemen uw terrein? Wij hebben een terrein voor u! Intercommunale Leiedal helpt de ruime regio Kortrijk uit te bouwen tot een streek waar het goed wonen, leven, werken én ondernemen is. Als streekontwikkelaar staan we daarom ook ten dienste van u, ondernemer, met ons aanbod aan ruimte: kwalitatief, betaalbaar en met bijzondere aandacht voor kmo’s. In 2018 komt er 16 hectare kmo-grond beschikbaar verdeeld over Kortrijk (Marke), Deerlijk, Lendelede en Zwevegem. 2.2 Ontwerp Op zoek naar ruimte om te ondernemen? Aarzel niet en laat u vrijblijvend registreren op onze kandidatenlijsten!

0

www.leiedal.be/depluim

www.leiedal.be/despijker

100 m

www.leiedal.be/nelca

w w w. l e i e d a l . b e / r u i m t e o m t e o n d e r n e m e n

0 5 6 24 16 16

ci ndy. deg lor ie@leie dal .be

Legenda

www.leiedal.be/torkonjestraat Grasland

Border van vaste planten

Weg

Bomendreef

Meidoornstruweel

Plein in k

Graften

Watergang

Fiets- en w

Solitaire bomen en boomgroepen

Wadi / Natte laagte

Bedrijven

Mantelzoomvegetatie

Oppervlaktewater

Woonzon

8

HOOGWERKERS SCHAARLIFTEN VERREIKERS HEFTRUCKS VERHUUR EN VERKOOP NIEUW EN TWEEDEHANDS MET WAARBORG

WIJ BRENGEN JE NAAR

ONGEKENDE HOOGTES Steenovenstraat 54, 8760 Meulebeke T. 051 48 90 98 • F. 051 46 63 49 info@almlift.be • www.almlift.be


72

DOSSIER

Vapo Hydraulics stelt slimme onderhoudstool voor op Bedrijvencontactdagen

“Onze activiteiten op de offshoremarkten hebben ons vooruit gestuwd”

Vapo Hydraulics uit Dadizele ontwerpt, maakt en onderhoudt hydraulische systemen. Het bedrijf neemt nu voor de derde keer deel aan de Bedrijvencontactdagen, dit jaar om zich regionaal weer wat meer te profileren, nadat het de jongste jaren voornamelijk een sterke focus op het buitenland had.

“W

stand 2164

e waren de voorbije jaren vooral actief op de offshoremarkten in Nederland en Scandinavië en elders in Europese havengebieden; dat was voor ons dé groeimarkt”, legt bedrijfsleider Steven Vangeersdaele uit. “Wat niet betekent dat we onze bestaande markten hebben verwaarloosd, integendeel. Wat de Belgische markt betreft, en dan specifiek West- en Oost-Vlaanderen, leveren we vooral dienst-na-verkoop, voornamelijk in de industriële sector. Nu we merken dat de offshoreactiviteiten het veel minder goed doen, onder meer door de lage olieprijzen, willen we opnieuw onze diensten aan de industrie meer in de kijker zetten, met name preventief onderhoud.” Onder de noemer Industrie 4.0 staat ook bij Vapo Hydraulics de komende tijd veel te gebeuren. “We zijn een slimme low-costtool aan het maken die we op de Bedrijvencontactdagen in een pilootversie gaan demonstreren. De bedoeling daarvan is dat cilinders en andere componenten zelf kunnen gaan vertellen hoe ze eraan toe zijn en wanneer ze onderhoud of herstelling nodig hebben. Meer nog: alle componenten moeten daardoor met elkaar kunnen

communiceren, waardoor je procesparameters kan vastleggen. Voor de verdere ontwikkeling hebben we info en feedback nodig van onze klanten, en ook daarvoor dient de demo op de Bedrijvencontactdagen.”

Producten over de hele wereld Vapo Hydraulics is de voorbije jaren enigszins van gedaante veranderd. Vorig jaar werden een nieuwe productiehal en kantoorgebouwen in gebruik genomen. En met Steven Vangeersdaele staat de derde generatie aan het roer van het familiebedrijf, samen met CCO Wouter Vullers. “Mijn vrouw Stefanie is de dochter van de vorige bedrijfsleider Patrick Schacht, die op zijn beurt de schoonzoon is van stichter André Dewancker. Patrick gaat eind dit jaar met pensioen en wij zijn erg dankbaar dat wij de toekomst en de groei van het bedrijf mogen vormgeven.” De activiteiten voor de offshoremarkt hebben Vapo Hydraulics vooruit gestuwd, merken Steven en Wouter op. “Tien jaar geleden was die markt ons nog onbekend, maar door ons werk daar zijn we flink vooruitgegaan in algemene

“Wij zijn dankbaar dat wij de verdere toekomst en de groei van het bedrijf mogen vormgeven.” Steven Vangeersdaele en Wouter Vullers

kwaliteit, snelheid en flexibiliteit. Het is nu eenmaal een sector met grote eisen, certificeringen, externe kwaliteitsaudits,... Dat konden we terugkoppelen naar onze activiteiten op andere markten. Binnen de hydrauliek – een heel brede term– richten we ons op custommade oplossingen voor machinebouwers, en op eindklanten met specifieke onderhouds- en herstellingsvragen.” De Benelux is voor Vapo Hydraulics goed voor 90% van de afzetmarkt. Daarnaast worden ook de Duitse en vooral Franse markt actief geprospecteerd. De expertise die Vapo opdeed met zijn offshorewerk kan het nu gaan inzetten als toeleverancier voor alternatieve offshore- en industriële projecten. “Met de nieuwe testinfrastructuur kunnen we nu ook functionele tests aanbieden, waardoor we samen met de klant naast druktests ook procesparameters kunnen simuleren”, besluit Wouter Vullers. (JD - Foto Hol)

www.vapo.be


74

DOSSIER

“We willen met nieuwe bedrijven in contact komen”

Karel Viaene en Vincent Theunynck.

Vintecc ontwikkelt software voor machines Softwarebedrijven vind je tegenwoordig overal; het komt eropaan je eigen niche te vinden. Vincent Theunynck en Karel Viaene zetten met het Kortrijkse Vintecc radicaal de stap naar Industrie 4.0. “Onze missie? Bedrijven ondersteunen om hun innovaties sneller in de markt te zetten.”

stand 2166

V

intecc is een engineeringbedrijf dat software ontwikkelt voor industriële en mobiele machines. De klanten zijn bedrijven uit de sector van industriële automatisering, logistiek en automotive. “Ze willen allemaal hun innovatieve machines slimmer maken, sneller ontwikkelen en betrouwbaarder in de markt zetten dan hun concurrenten”, vertelt CEO Vincent Theunynck. “Door gebruik te maken van geavanceerde ontwikkelingstechnieken speelt Vintecc in op de doorgedreven digitalisering van de industrie die momenteel

plaatsvindt, beter bekend als Industrie 4.0.” Dromen van zelfstandig ondernemerschap en het beroemde gat in de markt zoeken: met die drijfveren startten Vincent Theunynck en zijn medevennoot Karel Viaene in 2014 hun zaak op. “We zagen allebei de noodzaak van kortere doorlooptijden, betere kostenefficiëntie en een groeiend belang van software van de industrie”, zeggen de starters. “Het klassieke ontwerptraject van sequentieel mechanisch, elektrisch en softwareontwerp staat hiermee duidelijk

onder druk. Modelgebaseerd ontwerpen biedt daar een antwoord op. Door machines virtueel in bedrijf te stellen, kunnen heel veel onzekerheden en fouten in een vroeg stadium van het ontwerpproces worden geëlimineerd, wat een belangrijk concurrentieel voordeel oplevert. Onze missie is dan ook om bedrijven te ondersteunen om hun innovaties sneller en beter in de markt te zetten door gebruik te maken van deze state-of-the-art technieken.”

“Door nieuwe ontwikkelingen van nabij op te volgen, behouden we een breed zicht over alle mogelijke oplossingen.” Vincent Theunynck

In een markt als de softwarebusiness komt het er steevast op aan om zich te differentiëren. Anders zijn dan anderen, is de boodschap. “Onze aanpak is ook compleet anders dan die van andere machinesoftwareontwikkelaars”, aldus Vincent Theunynck. “Ten eerste kun-


75

DOSSIER

nen we door de opbouw van virtuele modellen en simulatie in een veel vroeger stadium al software ontwikkelen en designafwegingen maken. Ten tweede redeneren we niet meer op codeniveau: onze software wordt grafisch opgebouwd en gesimuleerd. De focus ligt dus te allen tijde op de functionaliteit, niet op de implementatie zelf. Ten derde volgt de vertaalslag naar machinecode (C, C++, STL) of naar een rapid-prototypingplatform. Dat betekent dat onze software per definitie platformonafhankelijk is. Daarmee maken we ons los van het klassieke ‘integratormodel’. We spreken dus de taal van de klant eerder dan die van de hardwarefabrikant.”

Kom uw batterijen opladen op onze stand 4137 tijdens Bedrijvencontactdagen en geniet van een lekker streekbiertje.

Ambities voorbij de grenzen Vintecc kan bogen op een bijzondere referentielijst, met grote namen als Picanol, Stow en New Holland. “Onze toegevoegde waarde ligt in het gebruik van geavanceerde ontwikkelingstechnieken gecombineerd met de brede kennis van onder andere meet- en regeltechniek, data-analyse en softwareontwerp”, aldus Vincent Theunynck. “Daardoor kunnen we ook een breed scala van projecten aan. Als klein bedrijf zijn we bovendien flexibel en snel inzetbaar. Door nieuwe ontwikkelingen van nabij op te volgen, behouden we een breed zicht over alle mogelijke oplossingen, zodat de klant verzekerd is van een efficiënte uitvoering van zijn project.” Vintecc is nu drie jaar bezig. Tijd voor een terug- en een vooruitblik. Vincent Theunynck: “Ons businessmodel is gebaseerd op de technische toegevoegde waarde die we kunnen aanbieden. Dit vergt tijd en energie. Geleidelijk aan verlaten we de start-upfase en timmeren we aan de weg van verdere groei. Het uitbouwen van het team met enthousiaste ingenieurs die zich willen verdiepen in model-gebaseerd ontwerp, big data analytics en softwareontwikkeling is een uitdaging waarmee we volop mee bezig zijn. Op vandaag zijn we in België en de buurlanden actief, maar voeren we ook al projecten uit in Brazilië en de VS. Kortom, voor ons bestaan er zowel geografisch als technisch geen grenzen.” Straks is Vintecc een blikvanger op de Bedrijvencontactdagen. Geen toeval. “De beurs is een netwerkevent bij uitstek”, aldus Karel Viaene. “We verwachten daarom ook met andere en voor ons ongekende bedrijven in contact te komen. De beurs is voor ons geslaagd als we ook nieuwkomers van ons verhaal kunnen overtuigen.” (KC - Foto Hol)

www.vintecc.com

Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk Tel +32 56 617 977 Fax +32 56 617 955 info@batterysupplies.be www.batterysupplies.be

Bij afgifte van deze coupon: Gratis pakje AA Street batterijen. *Enkel geldig bij afhaling op onze beursstand op Bedrijvencontactdagen (6-7/12/2017), 1 pakje per coupon en zolang de voorraad strekt.

Ondernemers_1-4p_BCD.indd 2

9/11/2017 15:28:22

carbon steel - stainless steel

apparatenbouw in staal en roestvrijstaal Kortrijkstraat 122 - B-8770 Ingelmunster - Tel. 0032 (0)51 30 12 61 (60) - fax 0032 (0)51 30 93 83 www.verschooreconstructie.be - info@verschooreconstructie.be


76

DOSSIER

Ardoois bedrijf breidt verder uit

Maxicon mixt toptechnici en menselijkheid tot gesmaakte cocktail Twee jaar na de oprichting klokt Maxicon dit jaar af op een omzet van ruim 7,5 miljoen euro. “Onze medewerkers zijn onze grote sterkte”, zeggen gedelegeerd bestuurder Emmanuel Bekaert (40) en operations manager Sophie Vangheluwe (32). Het bedrijf uit Ardooie telt op vandaag 135 medewerkers. Op de Bedrijvencontactdagen stelt Maxicon drie nieuwe activiteiten in outsourcing voor: ICT, retail en drone solutions.

D

ag op dag twee jaar geleden richtte Sophie Vangheluwe, die eerder werkte voor Bekaert Technics, Maxicon op. Ze bracht het in mei 2016 onder in een bedrijfspand in de Roeselaarsestraat in Ardooie. Na afloop van zijn concurrentiebeding bij hetzelfde Bekaert Technics zette Emmanuel Bekaert ook de stap naar Maxicon. “We doen aan outsourcing van technici en hebben klanten als onder meer Coca-Cola, Sadef, Volvo, Unilin, Poco Loco,… in onze portefeuille”, duidt Emmanuel Bekaert.

“Na technici focussen we nu ook op outsourcing van ICT’ers, in de retail en drone solutions.” Emmanuel Bekaert en Sofie Vangheluwe

Zoals bekend is het niet altijd even makkelijk om technische medewerkers met de juiste kwalificatie te vinden. “Zeker niet als het gaat om dringende opdrachten die dan ook nog eens van tijdelijke aard zijn. Onze technici zijn geroutineerd op het vlak van mechanisch en elektrische onderhoud, metaalbewerking en installatie van machines. Het zijn stuk voor stuk bedreven en gemotiveerde specialisten die direct in bedrijven inzetbaar zijn”, stipt Emmanuel Bekaert aan. Sophie Vangheluwe zet het belang van die medewerkers extra in de verf. “Medewerkers vormen het kapitaal van het bedrijf. We proberen met hen zo familiaal mogelijk om te gaan. Die goede sfeer, korte communicatielijnen, een thuisgevoel: dat zorgt ervoor dat mensen zich begrepen en gewaardeerd voelen.” Het bedrijf barst intussen letterlijk en figuurlijk uit zijn

voegen. “We hebben grond langs de Rijksweg in Beveren op het oog, waar we tegen 2020 een nieuwe vestiging willen inplanten”, geeft Emmanuel Bekaert nog mee.

Nieuwe activiteiten Na de technische medewerkers focust Maxicon nu ook op ICT’ters, retailmedewerkers en drone solutions. “In tegenstelling tot de vereenvoudiging die ze met zich meebrengen, zijn ICT-systemen vaak complex opgebouwd. De installatie en het onderhoud vormen wel een essentieel onderdeel van het gebruiksgemak. We beschikken nu ook over een team van gespecialiseerde informatie- en communicatietechniekers.” Aandacht gaat ook naar retailmedewerkers. “De logistieke en operationele uitdagingen in de retailsector zijn eindeloos. De bevoorrading gebeurt ’s nachts, de aanvulling vaak overdag.” Maxicon Retail biedt ook oplossingen door met een uitgebreide database van medewerkers de aanvulling na de sluitingsuren te laten gebeuren. Zelfs op de nieuwe markt van drone-oplossingen is Maxicon actief. “De potentiële impact die dronetechnologie op tal van industrieën kan hebben, is ronduit indrukwekkend”, vult Sophie Vangheluwe aan. “De instapkosten liggen hoog voor het gebruik van dronetechnologie, naast het strenge wetgevende kader en het leerproces. Maxicon Drone Solutions beschikt over meerdere dronetoestellen en gelicentieerde dronepiloten, elk met hun eigen expertise.” Naast Ardooie heeft Maxicon nog een vestiging in Drongen. (LVA - Foto Kurt)

stand 4149

www.maxicon.be


Woodconstruxx brengt het vakantiegevoel in eigen tuin. We gaan creatief aan de slag om voor u het perfecte houten bijgebouw te ontwerpen en te bouwen. Wij coรถrdineren het volledig proces van ontwerp tot oplevering.

facebook.com/woodconstruxx


78

VOKA-NIEUWS

Voka en le Forem pakken samen arbeidsmarktkrapte aan

Tweede ‘Tour de Wallonie’ vult meteen 10 vacatures in Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen organiseerde onlangs de tweede editie van haar ‘Tour de Wallonie’. Het initiatief in samenwerking met de Waalse arbeidsbemiddelaar le Forem werd gelanceerd om met vereende krachten het probleem van de arbeidskrapte in West-Vlaanderen aan te pakken. De jobbeurs in het voetbalstadion van Moeskroen bracht 19 bedrijven en zowat 120 gemotiveerde werkzoekenden samen. Op het eind van de dag waren al 10 van de 100 vacatures ingevuld.

H

et is voor West-Vlaamse bedrijven moeilijk om geschikte medewerkers te vinden. Er heerst een structurele arbeidsmarktkrapte, met een werkloosheidsgraad van om en bij de 5% in het zuiden van de provincie en 3,4% in het midden van West-Vlaanderen. In Wallonië ligt de werkloosheidsgraad een pak hoger, met percentages boven de 10%. Le Forem stelt ook vast dat procentueel meer Walen in Vlaanderen werken dan omgekeerd. “Veel West-Vlaamse bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld, terwijl werkzoekenden aan de andere kant van de taalgrens geen job vinden. Daar willen wij iets aan doen” zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Soms laten de Waalse werkzoekenden zich ontmoedigen om de stap te zetten, door culturele, taalkundige of mobiliteitgerelateerde problemen. Daarom organiseerden wij eind november in samen-

werking met le Forem voor de tweede keer een Vlaams-Waalse jobbeurs, waar bedrijven en werkzoekenden elkaar makkelijk konden vinden.” “De manier waarop de profielen van de werkzoekenden vooraf met onze beschikbare vacatures gematcht werden, heeft ervoor gezorgd dat we tijdens deze jobbeurs zeer gericht konden te werk gaan”, merkt Stefaan Verhulst, HR Manager van Lybover op. “Het viel ook op hoe goed voorbereid en enthousiast de kandidaten waren.” Bij Clarebout Potatoes mochten de dag na de jobbeurs meteen vier Waalse medewerkers aan de slag. Voka West-Vlaanderen gelooft sterk in de kleinschalige regionale aanpak van een jobbeurs en het succes mocht ook blijken uit de tevredenheid van de standhouders. “Als je bedenkt hoe lang een rekruteringsproces doorgaans duurt, is het wel duidelijk dat dit

“Als je bedenkt hoe lang een rekruteringsproces doorgaans duurt, is het wel duidelijk dat dit een succesformule is.” Bert Mons, Voka West-Vlaanderen

“Door de matching van de profielen van de werkzoekenden met onze beschikbare vacatures, konden we zeer gericht te werk gaan.” Stefaan Verhulst, Lybover

een succesformule is”, besluit Bert Mons. Parallel aan de jobbeurs voert Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen ook gesprekken met de Vlaamse en Waalse ministers bevoegd voor arbeidsmarkt en met de VDAB en le Forem om na te gaan hoe de interregionale arbeidsmobiliteit verder structureel kan worden verbeterd. (JV - Foto’s Kurt)


79

Gespot bij Voka

AGENDA

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER! Infosessie Welt: Wat betekent werkplekleren voor mijn bedrijf? Welt (werkervarings- en leertrajecten) adviseert, faciliteert, verbindt en coacht uw bedrijf rond ervaringsstages op de werkvloer. Op 11 december maken Wim Seynaeve, Expert WerkPlekleren, en Johanna Vanaudenaerde, provinciaal teamleider IBO, u wegwijs in de verschillende vormen van werkplekleren en de voordelen ervan voor uw bedrijf. Meer info: Sylvie Allemeersch, sylvie.allemeersch@voka.be, 056 23 50 51

Arne Trybou Zaakvoerder AmuseFoods

Ontdek hoe Noord-Frank ook uw bedrijf laat groeien!

Grow-up Talk: een groeiplan maken “We maken glutenvrije kroketten en dessertjes met uitzonderlijke smaakcombinaties. Ons standaardassortiment gaat naar horeca en groothandels, maar we kunnen voor bedrijven ook specifieke producten op maat ontwikkelen. We zijn nog niet lang bezig, maar het is wel onze bedoeling om verder te groeien, vandaar mijn deelname vanavond. Ik heb al gemerkt dat het netwerk van Voka en Actie voor Starters onbetaalbaar is.”

Tal van werkzoekenden uit de regio Les Hauts-de-France zijn graag bereid om in een West-Vlaams bedrijf aan de slag te gaan. Er zijn ook volop nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die in de regio een filiaal willen openen. Voka WestVlaanderen organiseert daarrond op 13 december een event, samen met de regio Les Hauts-de-France en de Chambre de Commerce Franco-Belge. Meer info: Dieter Coussée, dieter.coussée@voka.be, 056 26 13 81

Ontdek de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in retail Op 14 december mogen we prof. dr. Jonathan Reynolds (Oxford Institute of Retail Management) verwelkomen. Hij zal zijn visie geven op de toekomst van de retailsector: van e-commerce en omnichannelretail, innovatie en ondernemerschap in retail tot retailproductiviteit en -vaardigheden en de plaats van marketing binnen het retailgebeuren. Meer info: Benedikte Tryhou, benedikte.tryhou@voka.be, 056 26 14 01

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN woensdag 6 december

18u30-21u30

Voka verwelkomt nieuwe leden

Kortrijk Xpo, Kortrijk

woensdag 6 december

12u00-14u00

Openingsevent Bedrijvencontactdagen ‘Kere Ekje Were’

Kortrijk Xpo, Kortrijk

donderdag 7 december

12u00-14u00

Interactief netwerkmoment op Bedrijvencontactdagen

Kortrijk Xpo, Kortrijk

dinsdag 12 december

12u00-14u00

Te gast bij Triamant

Triamant, Geluwe

woensdag 13 december 08u00-10u00

Voka Hotspot: Vlaemynck Business Center

Vlaemynck Business Center, Tielt

woensdag 13 december 18u00-21u00

Ontdek hoe Noord-Frank ook uw bedrijf laat groeien!

Stab Vélodrome, Roubaix

donderdag 14 december 18u00-21u30

Ontdek de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in retail

Huis van de Voeding, Roeselare

vrijdag 15 december

08u00-10u00

Voka Hotspot: Bero Hotel

Bero Hotel, Oostende

dinsdag 19 december

18u30-21u30

Jong Voka bij Van de Wiele: Internationalisering, laat je niet vloeren!

Van de Wiele, Marke

WORKSHOPS EN SEMINARIES maandag 4 december

10u00-13u00

Self-marketing voor solo-ondernemers

Voka, Kortrijk

dinsdag 5 december

08u30-12u00

Seminarie: Tien btw-controles die elke onderneming moet doen

Deloitte, Roeselare

vrijdag 8 december

08u30-12u30

Week van het Internationaal Ondernemen: Zakendoen met Portugal

Wijnhandel Feys - Vanacker, Brugge

maandag 11 december

12u00-14u30

Infosessie Welt: Wat betekent werkplekleren voor mijn bedrijf?

Voka, Kortrijk

dinsdag 12 december

18u00-20u00

Plato Roadshow Brouwerij Vanderghinste

Brouwerij Vanderghinste, Bellegem

maandag 18 december

12u00-14u00

Plato Roadshow Rock’n Roll Classics

Rock’n Roll Classics, Brugge

woensdag 24 januari

08u00-10u00

Plato Roadshow Dovy Keukens

Dovy Keukens, Roeselare

donderdag 25 januari

13u30-17u00

GDPR & Cybersecurity

Voka, Kortrijk

donderdag 8 februari

08u45-12u15

LAB: Groeien door overnames

Voka, Kortrijk

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE: WWW.VOKA.BE/WEST-VLAANDEREN

Event Partner

Content & Event Partner

milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

Partners van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 2017


80

PROSIT

Topontmoeting met Rik De Nolf – Roeselare Een veertigtal West-Vlaamse topondernemers was onlangs te gast bij Roularta Media Group. De avond startte met een bezoek achter de schermen, maar de deelnemers waren nog het meest onder de indruk van het ondernemersverhaal van Rik De Nolf, gewezen CEO en huidig voorzitter van de groep. Achteraf praatten Bert Mons (Voka West-Vlaanderen), Ludo Lievens (Lievens & Co), Carl Decaluwé (Gouverneur West-Vlaanderen) en Hans Maertens (Voka) geboeid na met Rik De Nolf (midden). Foto DD

European Employers’ Day – Roeselare Op 23 november werd de tweede editie van de European Employers’ Day georganiseerd. Onder de noemer ‘De eerste keer met VDAB’ gingen VDAB en Voka op pad om werkgevers bewust te maken van de kansen die er nog liggen op de arbeidsmarkt. Robert De Clercq, provinciaal directeur van VDAB (links) en Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen (rechts) deelden onder meer bij Fraxinus in Roeselare verse koffie uit aan de medewerkers. Ze spraken er ook met de CEO’s en hr-verantwoordelijken over de uitdagingen op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Foto Kurt


81

PROSIT

Voka meets CCI Wapi – Roeselare Voka West-Vlaanderen organiseerde samen met CCI Wapi, de Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie Picarde, een bedrijfsbezoek aan het Roeselaarse Poco Loco. Het brede gamma van voedingsproducten voor klanten over de hele wereld maakte indruk op de aanwezige ondernemers. Foto Kurt

Bedrijfsfeest Abutriek – Wortegem Abutriek uit Vichte bestaat 35 jaar en vierde dat met een bedrijfsfeest. Jordi Vannasche, Laura Vanneder, Nick Vanneder, Natalie Descheemaeker, Marie-Jeanne Noreille, Sam Vanneder en Rachel D’Hulster klonken enthousiast op het verleden én op de toekomst. Foto Hol

T +32 (0)51 57 08 88 www.vulsteke.be


Zet uw bedrijf in de kijker via Ondernemers

Themadossiers 2018:

editie verschijning themadossiers bijlage

deadline reservatie

deadline materiaal

1 19 januari

Immobiliën & projectontwikkeling Autosalonspecial

15/12/2017 26/12/2017

Het ontwerpen, ontwikkelen, (ver)bouwen en (ver)huren van kantoren, opslagplaatsen,...

22/12/2017

2 2 februari

Health & security

05/01/2018 16/01/2018

3 16 februari

Machinebouw & metaalconstructie Kere ekje were

12/01/2018 23/01/2018

Alles over industriële automatisering, ontwerp en bouw van machines of onderdelen van machines in het algemeen en metaal in het bijzonder.

19/01/2018

4 2 maart

Digitaal & mobiel

02/02/2018 13/02/2018

5 16 maart

Hr & events

6 30 maart

Transport & logistiek

7 13 april

Bouwen & verbouwen

8 27 april

Milieu & energie

9 15 mei

Leasing, outsourcing & subcontracting

10 25 mei

Business lifestyle

11 8 juni

Automatisatie & robotica

Jubilarissenspecial

02/05/2018 15/05/2018

Oplossingsgerichte technologieën voor de productie, distributie, logistiek,...

09/05/2018 22/05/2018

12 22 juni

Startersspecial

25/05/2018 05/06/2018

13 7 september

Corporate identity

02/01/2018

Alles over een gezonde, veilige werkomgeving en over welzijn op het werk.

30/01/2018

The cloud, e-commerce, mobiele applicaties, big data en social media. 16/02/2018 27/02/2018

Gemotiveerde en getalenteerde medewerkers + alles over de organisatie van evenementen, conferenties, beurzen,… 02/03/2018 13/03/2018

Laden, lossen, opslaan en vervoeren in binnen- en buitenland + ontwikkelingen in de logistiek. 16/03/2018 27/03/2018

Van bouwplannen over ontwerp tot uitvoering. 30/03/2018 10/04/2018

Groen en duurzaam uw milieuplan beheersen en energiekosten onder controle houden. 13/04/2018 24/04/2018

Doordacht en bewust werken met projectpartners en onderaannemers. 27/04/2018 08/05/2018

Van zakenreizen en -lunches over een professionele uitstraling tot wonen en vrije tijd.

Alles om vlot een zaak op te starten en die gezond te laten groeien. 17/08/2018 21/08/2018

Over branding, marketing en communicatie.

14 21 september Bedrijfswagens Voka Open Bedrijvendag Bedrijfswagens en het beheer van uw vloot.

17/08/2018 28/08/2018 24/08/2018

04/09/2018

15 5 oktober

Zakendoen over de provinciegrens

16 19 oktober

Industriebouw

17 6 november

Design & architectuur

Vernieuwende stoelen, tapijten, lampen, maar ook innovatieve materialen.

05/10/2018 16/10/2018

18 20 november

Regiospecial

19/10/2018 30/10/2018

19 30 november

Het nieuwe werken

20

2019

14 december

07/09/2018 18/09/2018

Business doen met Oost-Vlaanderen: van Avelgem tot Damme en van Maldegem tot Kluisbergen. 21/09/2018 02/10/2018

Kmo-gebouwen, logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, commerciële ruimtes, garages,…

(Ver)nieuw(d)e bedrijfsgebouwen 28/09/2018 09/10/2018

Facts & figures over uw regio, binnenkijken bij bedrijven in uw buurt, de beste plekjes voor een zakenlunch,… 30/10/2018 13/11/2018

De laatste trends op kantoor rond design, ergonomie, telecomtoepassingen,... en innovatieve arbeidsorganisatie. 14/11/2018 27/11/2018

Dit laatste nummer van het jaar wordt iets speciaals...

Contacteer ons op Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Pres. Kennedylaan 9A – 8500 Kortrijk tel. 056/24.16.56 – fax. 056/24.16.59 pubmateriaal@voka.be


Ontdek meer over het nieuwe werken op de uitplooipagina binnenin

@

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be


INOFEC ZET IN OP HET NIEUWE WERKEN www.inofec.be/het-nieuwe-werken Open mij en ontdek meer over het nieuwe werken!

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Profile for Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

2017 19 wv ondernemers  

2017 19 wv ondernemers  

Profile for vokavzw