Page 1

Pozvánka do mesta Budujeme partnerstvá

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013


17

P

Mapa centra

18

P

16

14

P

P

10

15

13 i

8 P

P

12

9

7 5

P

4 3

6

P

1 P

P

11

2

P

i

P

1

Dolná brána

2

Forgáčov palác

3

Župný dom

4

Dóm sv. Alžbety

5

Urbanova veža

6

Kaplnka sv. Michala

7

Spievajúca fontána a Zvonkohra

8

Štátne divadlo

9

Historická radnica

10

Miklušova väznica

11

Katova bašta a Rodošto

12

Jakabov palác

13

Univerzitný kostol sv. Trojice

14

Seminárny kostol

15

Mariánsky stĺp – Immaculata

16

Slovenské technické múzeum

17

Východoslovenské múzeum

18

Východoslovenské múzeum

19

Pozvánka do mesta

KOŠICE

Boli ste už v európskych hlavných mestách? Navštívili ste stredoeurópske skvosty mestskej architektúry? Na Slovensku vás privíta jeho najatraktívnejšia mestská destinácia, ktorá návštevníkom ponúka nezabudnuteľné zážitky. Príďte objaviť jedno z najjedinečnejších miest Slovenska a strednej Európy – miesto, kde sa východ spája so západom a minulosť sa prelína s budúcnosťou. Vychutnajte si zaujímavú zmes histórie a kultúry. Nájdite štýlové kozmopolitné mesto s uvoľnenou atmosférou.

Mesto Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Vás srdečne pozýva.

Ak sa rozhodujete, čím sa inšpirovať počas predĺženého víkendu s rodinou, partnerom alebo priateľmi, Košice – mesto kontrastov a vzrušujúcich objavov – vám ponúkajú jedinečné kultúrne zážitky, tematické potulky mestom, náučné spoznávanie múzeí, jedinečné európske športové, tradičné i alternatívne podujatia. Objavte okolie Košíc a región východného Slovenska po stopách Andyho Warhola, pamiatok UNESCO či Gotickej cesty alebo nahliadnite do podzemného kráľovstva jaskýň.

Pozývame vás do Košíc – zažite výnimočnú atmosféru druhého najväčšieho mesta Slovenska.


Za hrsť

histórie

Prehliadku mesta začnite netradične – v podzemí. V unikátnom archeologickom komplexe Dolná brána môžete vidieť časť mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia.

Malebné územie na brehu rieky Hornád bolo osídlené už v dobe kamennej, pred 35 až 40 tisíc rokmi. V období po prvej písomnej zmienke z roku 1230, kde sa Košice spomínajú ako „Villa Cassa“, mesto rýchlo bohatlo a rástlo. Predpokladá sa, že v roku 1290 dostali Košice mestské výsady a právo opevniť mesto hradbami. Vernosťou a schopnosťou dobre obchodovať si získavali priazeň panovníkov. Čoskoro sa stali druhým najvýznamnejším mestom Uhorského kráľovstva hneď za Budínom. V roku 1369 udelil Košiciam kráľ Ľudovít Veľký na hrade Diósgyőr (dnes súčasť maďarského mesta Miškovec) právo používať erb. Bol to prvý mestský znak v Európe podložený erbovou listinou. V 15. storočí bolo mesto na vrchole svojho rozvoja a slávy. Ďalšie storočia však priniesli ťažké skúšky. Aj napriek nim si Košice udržali postavenie kultúrneho centra a v 19. storočí začali opäť hospodársky aj populačne rásť. Najväčší rozmach zažili v druhej polovici 20. storočia, kedy boli najrýchlejšie sa rozvíjajúcim mestom Československa. Bohatá história, množstvo zaujímavostí a výhodná poloha neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km) predurčujú mesto ako zaujímavý cieľ pre návštevníkov.

1 2 3 V centre mesta sa nachádza množstvo historických budov, z ktorých každá stojí za pozornosť, má svoju históriu a viaže 4 sa k nej nejaká legenda.

Predstavme si aspoň tie najzaujímavejšie. 5

Historické centrum

6

Košíc

Bohatá a slávna minulosť zanechala pre dnešok drahocenné skvosty v podobe unikátnych architektonických stavieb. Historické centrum je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou svojho druhu na Slovensku. Prejdite sa historickým centrom plným legiend a príbehov. Objavujte paláce bohatých šľachticov, domy remeselníkov, kostoly a kostolíky, námestia a úzke uličky, v najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácii svojho druhu na Slovensku.

7 8 9 1

10

2

11

3

12 13

4 Župný dom, postavený v roku 1779 v barokovo-klasicis-

tickom slohu, slúžil ako centrum abovsko-turnianskej 14 5 župy. Jej erb vidno uprostred priečelia. V reprezentačnej zasadacej sieni bol 5. apríla 1945 vyhlásený 15 prvý povojnový 6 program Československej republiky – Košický vládny program. Dnes tu sídli Východoslovenská 16 galéria. 7

8

17

1 2 3

Palác grófa Forgáča bol postavený v empírovom

štýle v 19. storočí. Od roku 1851 bol sídlom hlavného 4 župana košického dištriktu, po roku 1878 tu bolo kasíno. V roku 1946 začala jeho priestory využívať 5 Štátna vedecká knižnica a sú tu uschované aj najstaršie tlače – inkunábuly zo 16. storočia. 6

7 8 9


Dominantou

historického

centra

je

Dóm svätej Alžbety – najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe a najväč-

ší chrám na Slovensku. Je postavený v slohu vrcholnej gotiky a jeho patrónkou je svätá Alžbeta Uhorská (Durínska). Stavať ho začali okolo roku 1380 a pokračovali vo viacerých etapách až do roku 1508.

Dóm

sv. Alžbety Dóm sv. Alžbety bol spolu s Urbanovou vežou a Kapln-

1 2 3 4 5

kou sv. Michala vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Sprievodcovská služba je v dóme každý deň okrem nedele, kedy sa v ňom konajú bohoslužby. Katedrála ukrýva vzácny interiér. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje hlavný oltár sv. Alžbety so 48 obrazmi, zavesená plastika Immaculaty a neskorogotický krídlový oltár Navštívenia Panny Márie. Pod severnou loďou Dómu bola vybudovaná krypta, do ktorej v roku 1906 preniesli z Turecka pozostatky Františka Rákocziho II. a jeho druhov. Za povšimnutie stojí aj ojedinelé gotické združené schodisko, vedúce na emporu nad južnou predsieňou. Podobné schody sa nachádzajú na južnom priečelí Katedrály sv. Víta v Prahe. Na rímse vonkajšieho obvodu dómu je možné vidieť zaujímavé zoomorfné chrliče vody. Na juhozápadnom rohu má jeden z nich podobu ženy, manželky staviteľa chrámu majstra Štefana, takto ju údajne potrestal za nadmerné popíjanie vína. Pozoruhodným zážitkom je výhľad na mesto zo 60 metrov vysokej severnej veže.


1 1

Urbanova veža

2

2

3

4

5 6 7

Urbanova veža bola postavená v 14. sto-

ročí a slúžila ako zvonica dómu. Názov nesie podľa zvona Urban, ktorý bol zasvätený sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov. Pôvodný zvon Urban, zničený požiarom v roku 1966, je poskladaný z úlomkov a vystavený pred vežou.

Od roku 1996 sa z veže ozýva hlahol nového zvona Urban. Dnes je v Urbanovej veži jedinečné Múzeum voskových figurín, ktoré stvárňujú známe osobnosti spojené s históriou Košíc a Slovenska.

8 9 10 11 12 13 14

sv. Michala 3

Kaplnka

Kaplnka sv. Michala je zasvätená sprie-

vodcovi duší na druhý svet, archanjelovi Michalovi. Stojí na mieste bývalého mestského cintorína. Unikátna je najmä gotickou architektúrou. V 13. storočí bola najprv postavená podzemná krypta, nadzemnú časť vybudovali až okolo rokov 1360–80. Do múrov kaplnky bolo vsadených 18 náhrobných kameňov z dómu a bývalého cintorína. Nad vchodom je umiestnená socha archanjela Michala, ktorý váži duše mŕtvych. Vedľa neho sa nachádzajú sochy apoštolov Petra a Pavla. Po rekonštrukcii, ukončenej v roku 2006, je opäť prístupná verejnosti.

V priestore medzi Dómom sv. Alžbety a Kaplnkou sv. Michala vznikol Košický chodník slávnych. Sú v ňom osadené dlaždice významných osobností, ktoré svojou návštevou poctili mesto, napríklad pápež Ján Pavol II., viaceré hlavy štátov a kultúrne osobnosti.

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21


Spievajúca fontána a Zvonkohra 1 2

3

4

Štátne

divadlo

5

6

7 8 9 10

1

Spievajúca fontána a Zvonkohra sú mo-

derné atrakcie mesta. Fontána synchrónne reaguje na vlastnú hudbu, na zvonkohru i na živú hudbu prenášanú z blízkeho divadla, čo spríjemňuje posedenie v parku a vhodne dopĺňa prechádzky po uliciach v takzvanom zlatom kríži mestského centra.

2 3 4 5

11

6

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pozornosť návštevníkov upúta budova Štátneho divadla, postavená v rokoch 1897–99 v novobarokovom slohu podľa projektu architekta Adolfa Langa. Kupolu zdobí plastika Aurory – priateľky múz. Hľadisko má lýrovitý tvar s bohatou sochárskou a ornamentálnou výzdobou. Kupola hlavnej sály je zdobená výjavmi zo Shakespearových hier.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Historická

5

radnica

Klasicistická budova Historickej radnice bola postavená v rokoch 1779–80. Jej honosnosť svedčí o význame vtedajších Košíc. V tympanóne na priečelí je umiestnený erb mesta. Od roku 1997 slúžia jej priestory na reprezentačné účely. V budove sídli aj návštevnícke centrum, ktoré poskytuje služby zahraničným i domácim návštevníkom.

6 7 8 9

1

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miklušova väznica 11 12

13

14 Neďaleko Hlavnej ulice je Miklušova väznica, ktorá vznikla spojením dvoch patricijských domov so základmi z 13. storočia. Mesto zriadilo väznicu až 15 je tu muzeálna expozícia v 17. storočí a zrušilo ju v roku 1909. Od roku 1942 zameraná na stredoveké trestné právo a súdnictvo, históriu mesta, remeslá a obchod. Rekonštrukcia priľahlého Katovho 16 bytu a revitalizácia areálu Katova bašta v rokoch 2008–09 prispeli k vzniku ucelenej tematickej prehliadky a k zatraktívneniu tejto lokality. 17 18 19

1 2 3 4 5

11 12 Na nádvorí Katovej bašty sa nachádza 13 socha Františka Rákócziho II. a kópia orientálneho domu z tureckého mesta Rodošto, v ktorom žil v exile posledný 14 vodca protihabsburského hnutia. 15

6

Jakabov palác 7

8 9

Pozornosť návštevníkov priťahuje aj Jakabov palác. V neogotickom 10 slohu ho v roku 1899 postavil staviteľ Arpád Jakab ako svoj súkromný11 dom. Istý čas bol sídlom prezidenta ČSR Edvarda Beneša.

12 13 14 15 16

6

16

17

7

17

18

8

18

19

9

19

20

10

20

21

11

21

12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6 7 8

4

4

5

5

Univerzitný kostol 6

sv. Trojice 7

8

9 Univerzitný kostol sv. Trojice je nádhernou stavbou, v ktorej sa pre10 lína renesancia s barokovým slohom. V roku 1681 ho postavili jezuiti, ktorým patril do roku 1773. Od roku 1811 ho vlastnia premonštráti 11 maľby sú dielom Erazma Schrötta z Jasova. Obdivuhodné nástenné z roku 1788 a Richarda Orosza z roku 1930. Vedľa univerzitného kos12 tola bola v roku 1657 založená jezuitská univerzita.

Immaculata Mariánsky stĺp

6 7 8 9 10 11 12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

13

17

14

18

Seminárny kostol

16 Významnou pamiatkou je aj najkrajšie 17 barokové súsošie Immaculata, postavené z vďaky za zažehnanie morovej 18 epidémie v rokoch 1720–1723.

15

19

19

16

20

20

17

21

21

18

19 Seminárny kostol nechal vystavať po roku 1400 rád

františkánov a zasvätili ho sv. Mikulášovi. Pôvodne gotic20 fasádu. ký kostol dostal neskôr barokovú

21

Oddychová zóna v parku pri Immaculate je obľúbeným miestom nielen pre obyvateľov Košíc, ale aj pre návštevníkov mesta.


3 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Slovenské 17

technické múzeum 18 19

20 V budove Hornouhorského kapitanátu dnes sídli Slovenské technické múzeum, ktoré sústreďuje technické pamiatky 21 a vytvára z nich tematické expozície. Súčasťou múzea sú aj vysunuté expozície, napríklad Múzeum letectva na košickom letisku a Múzeum hodín v kaštieli v obci Budimír.

8

4 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Východoslovenské 14

múzeum 15 16

17 18 19 20 21

19 20 21

Budova Východoslovenského múzea, postavená v novorenesančnom

slohu v rokoch 1896–99, sa nachádza na Námestí Maratónu mieru. Námestie je pomenované podľa každoročne sa konajúcej medzinárodnej športovej akcie. Mená víťazov sú zvečnené na podstavci sochy maratónca od ak. sochára Arpáda Račka. V múzeu sú od roku 1903 sprístupnené rozsiahle expozície dejín východoslovenského regiónu, archeológie, numizmatiky, zlatníctva a šperkárstva. K najcennejším skvostom múzea nepochybne patrí Košický zlatý poklad, pozostávajúci z 2920 zlatých mincí a zlatej reťaze. Časť umelecko-historických expozícií a prírodovedná expozícia múzea sú umiestnené v secesnej budove bývalého vojenského veliteľstva z roku 1908, známej pod názvom „Divízia“.


Kultúra v Košiciach Popri múzeách a galériách majú v Košiciach svoje scény viaceré divadlá a Štátna filharmónia.

Dni mesta

Košice

Za jednu z najvýznamnejších historických udalostí je považované udelenie práva používať mestský erb. Toto právo udelil Košiciam kráľ Ľudovít Veľký 7. mája 1369. Tento deň sa každoročne oslavuje ako Deň mesta Košice. Z osláv, ktoré sa konajú spravidla v prvý májový týždeň, sa stalo najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie, priťahujúce nielen obyvateľov Košíc, ale aj domácich a zahraničných turistov. V máji zaujme priaznivcov vážnej hudby aj medzinárodný festival

Košická hudobná jar.

Košická

hudobná jar

Súčasťou kultúrnej reality mesta a obohatením najkrajších sviatkov v roku sa stali Košické Vianoce s neodmysliteľným „primátorským punčom”. Zažite vianočné Košice a silvestrovkú noc s bohatým programom a ohňostrojom na Hlavnej ulici.


Najstarší

Maratón Európske

hlavné mesto kultúry

Košice sú prirodzeným kultúrnym centrom tejto časti strednej Európy. Toto postavenie sa potvrdilo aj v súčasnosti, keď mesto získalo prestížny titul v projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013. Zámerom projektu je spojiť záujmy návštevníkov a obyvateľov s jediným cieľom: rozšíriť kultúrne hranice a možnosti mesta. Košice sa pripravujú privítať v roku 2013 pol milióna návštevníkov, pre ktorých bude pripravených viac ako 300 projektov a 1000 podujatí!

Festivalovú sezónu na Slovensku otvára nový multižánrový festival pouličného umenia Use The City Festival. Počas leta ožíva širšie centrum mesta kultúrnymi a zábavnými podujatiami, ktoré sú súčasťou Košického kultúrneho leta a netradičného mestského festivalu Leto v parku.

www.kosice2013.sk

Pri spoznávaní Košíc môžete niečo urobiť aj pre svoje zdravie. Skúste zabehnúť minimaratón (4,2 km) alebo si jednoducho vychutnajte energiou nabitú atmosféru najstaršieho maratónu v Európe, Medzinárodného maratónu mieru.

V predvečer bežeckého podujatia sa Košice rozžiaria počas Bielej Noci / Nuit Blanche. Garantujeme vám, že nezaspíte. Na vytýčenej trase v centre mesta sa stretnete s jedinečnými interaktívnymi umeleckými inštaláciami.

www.kosicemarathon.com

Hokejové

Košice

V roku 2011 sa Košice spolu s Bratislavou stanú dejiskom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Nenechajte si ujsť svetový hokejový zážitok v modernej Steel Aréne. Košice budú žiť nielen hokejom, ale aj pouličnou kultúrou, ktorej súčasťou bude prezentácia zážitkovej gastronómie v košických hoteloch a reštauráciách.

www.steelarena.sk


Zoologická záhrada

Botanická záhrada Najväčšia rozlohou v SR je aj Botanická záhrada.

Pestujú v nej viac ako 4000 druhov rastlín, z čoho viac ako 1000 tvoria kaktusy a sukulenty. Je to najväčšia zbierka na území Slovenska a Českej republiky. Pravidelne sa tu koná aj výstava tropických motýľov.

v mestskej časti Kavečany je svojou rozlohou najväčšia v strednej Európe. Návštevníci si tu môžu zblízka obzrieť viac ako 150 druhov zveri, najmä kopytníkov a vtákov, ale i viaceré exotické exempláre. Najväčšou pýchou ZOO je chov huculských koní. Odchov pätorčiat medveďa hnedého je dokonca zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.

Inšpirácia na

voľný čas

Prežite deň alebo dovolenku podľa seba a vyberte si z pestrej ponuky Košíc počas celého roka. Jedným z tipov na krátky výlet pre malých i veľkých je Detská železnica s najstaršou parnou lokomotívou Katkou. Zavedie vás z Čermeľa do rekreačného areálu Alpinka s detským ihriskom, reštauráciou a golfovým ihriskom. Ak máte chuť na rodinný či romantický piknik, prípadne prechádzku lesom, vyberte sa na Bankov, ktorý je pre Košičanov už niekoľko storočí výletným miestom. Dnes je tu okrem krásnej prírody aj minigolf a exkluzívny hotel. Nezabudnuteľný výhľad na mesto budete mať z Vyhliadkovej veže, ktorá stojí na kopci Hradová neďaleko pozostatkov stredovekého Košického hradu. Adrenalín Vám určite zdvihne Bobová dráha v Kavečanoch. Meria 800 m a odvážlivci v nej môžu jazdiť až 60 km rýchlosťou. Má 9 extrémnych zákrut a prechádza cez viaceré terénne zlomy a tunely. Prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy sa môžete ľahko dopraviť k vstupným bodom do hustej siete značkovaných lesných chodníkov. Ak sa rozhodnete ostať v meste, vychutnajte si Košice v príjemnom prostredí reštaurácií napríklad aj počas jedinečných gastronomických podujatí. Jedným z nich je Košice Gurmán Fest – festival výnimočných chutí. Ochutnajte delikatesy, zažite kuchársku show najlepších slovenských šéfkuchárov a somelierskú show. Po dobrom jedle je čas ochutnať Košické zlato.

Tento originálny koktejl s tajnou receptúrou objavíte iba vo vybraných podnikoch.


Vyberte sa po stopách Andyho Warhola či po Gotickej ceste, prezrite si múmiu grófky Žofie, navštívte pamiatky UNESCO, ochutnajte TOKAJ v známych vínnych pivniciach alebo sa prejdite podzemím jaskýň.

Mesto Košice je metropolou regiónu, ktorý dokáže

zaujať prírodnými pozoruhodnosťami a historickými pamätihodnosťami. Nájdete tu viaceré svetové unikáty. Gejzír v Herľanoch

Z Košíc sú ľahko dostupné stredoveké hrady, jaskyne a turistické trasy, ktoré návštevníkov prevedú cez národné parky Slovenský raj a Slovenský kras. Pre svoje špecifické vlastnosti a jedinečnosť možno za svetovú raritu právom považovať Herliansky gejzír. Vznikol v obci Herľany umelým vrtom v roku 1870, keď pôvodné pramene nestačili pokryť rastúcu potrebu minerálnej vody v miestnych kúpeľoch. V súčasnosti strieka gejzír do výšky 15 metrov a erupcia sa opakuje každých 32 až 36 hodín. Je jediným svojho druhu v Európe mimo ostrova Island.

Okolie Kláštor v Jasove

Turniansky hrad

Hrad Krásna Hôrka

Zrúcanina Turnianskeho hradu (36 km) zo 14. storočia sa týči nad obcou Turňa nad Bodvou. Zádielska tiesňava (40 km) sa nachádza vo východnej časti najväčšieho a najkrajšieho krasového územia v strednej Európe, v Slovenskom krase. Tiesňavu hlbokú 300 m a dlhú 4 km vytvoril potok Blatnica. Dolina je známa priepasťou nazývanou Čertova diera (186 m), skalnou vežou Cukrová homoľa (105 m) a viacerými jaskyňami. Zádielská tiesňava

Košíc

Jasovská jaskyňa

Dominantou obce Jasov (23 km) je premonštrátsky kláštor z 18. storočia, v ktorom nájdete barokový kostol s nádhernými oltárnymi obrazmi a nástennými maľbami. Okolo kláštora sa rozprestiera francúzska záhrada so vzácnymi rastlinami a cudzokrajnými drevinami. Pre Jasovskú jaskyňu sú charakteristické brčkovité stalaktity a mohutné pagody rôznych tvarov a farieb. Zo súčasnej dĺžky chodieb (2 185 m) je sprístupnený 620 m dlhý okruh.

Hrad Krásna Hôrka (60 km) je vyhľadávanou historickou pamiatkou, Kaštieľ Betliar (70 km) vás zaujme bohatými vnútornými expozíciami a rozsiahlym udržiavaným parkom so vzácnymi drevinami. Niekoľko desiatok kilometrov juhovýchodne od Košíc, na úpätí Zemplínskych vrchov, sa nachádza Tokajská vinohradnícka oblasť. Rozlohou patrí medzi naše najmenšie, ale kvalitou dopestovaného vína medzi najznámejšie vinohradnícke oblasti. Najväčšiu slávu a obdiv si tokajské víno získalo na francúzskom kráľovskom dvore Ľudovíta XIV. (1638–1715), kde ho nazývali „Vinum regum – rex vinorum“ (Víno kráľov – kráľ vín). Tokajská pivnica

Kaštieľ v Betliari

Tokajská vinohradnícka oblasť


Navštívte mesto, ktoré patrí k najkrajším na Slovensku. Objavte jeho príbehy, zažite nezabudnuteľné okamihy, nechajte sa inšpirovať jeho atmosférou a ľuďmi. Príďte a spoznajte ešte neobjavený kút Európy. Nájdete tu štýlové kaviarne aj najdlhšie korzo na Slovensku. Môžete sa zúčastniť na tradičných i neobvyklých podujatiach. Nadýchnite sa atmosféry najstaršieho maratónu v Európe, nezakryte si oči počas festivalu svetla „Biela Noc“ a vyskúšajte tajomnú receptúru Košického zlatého drinku.

Príďte si oddýchnuť a zažiť niečo nezvyčajné!

Košice

Budimír Družstevná pri Hornáde

Kavečany

Botanická záhrada Zoologická záhrada v Kavečanoch

Jahodná

Zelený dvor

Bobová dráha v Kavečanoch

Alpinka

Ťahanovce

Vyhliadková veža Detská železnica

Hradová

Rekreačné stredisko Alpinka

Anička

Hrašovík

Vodný vlek Bankov

Letecké múzeum Girbes

Kaštieľ v Budimíri

Košická Nová Ves

Mlynky

žel. stan.

sídlisko KVP

stan. SAD

Maša Bukovec Baška

Myslava

Lorinčík

Pereš

Barca

Návštevnícke centrum Košice Hlavná 59, 040 01 Košice Tel.: +421 55 625 8888 Fax: +421 55 625 4502 E-mail: info@visitkosice.eu Web: www.visitkosice.eu

Malá Ida

Krásna nad Hor.

Poľov

Šebastovce Šaca


NAJ mesta Košice

NAJstaršia

erbová listina v Európe (1369) Múzeum letectva –

NAJstarší

NAJmladšie múzeum

maratón v Európe a druhý najstarší na svete (1924)

v Košiciach (2002), súčasť Slovenského technického múzea, jediného v SR

NAJväčšia

mestská pamiatková rezervácia v SR

Detská železnica v Čermeľskom údolí – NAJstaršia a jediná na Slovensku

Dóm sv. Alžbety,

NAJvýchodnejšia

gotická katedrála v Európe Botanická záhrada – rozlohou NAJväčšia v SR – vyše 4000 pestovaných druhov rastlín

ZOO Košice, rozlohou NAJväčšia v strednej Európe

www.husk-cbc.eu

Obsah tejto publikácie nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

www.kosice.sk

www.kosice2013.sk

Pozvanka_do_Kosic_SK  

Budujeme partnerstvá Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you