__MAIN_TEXT__

Page 1

VISION PRESS

VISION PRESS

CHRISTOPH MEIER: ČESKÉ SPOLEČNOSTI BY MĚLY BÝT VÍC MEZINÁRODNÍ BURZA OVLÁDANÁ EMOCEMI, RICHARD KOZA PRVNÍ BIOPLASTOVÉ LÁHVE NA SVĚTĚ, ZUZANA CABEJŠKOVÁ INVESTICE DO VÍNA, ZLATKO MÍČKA

Seznamte se: James, James Grant, moderní gentleman DOTAČNÍ SPOLEČNOST JAMES GRANT JAKUBA TÍŽKA A RADKA DANČE


Obsah 06 Seznamte se: James, James Grant, moderní gentleman Rozhovor Jakubem Tížkem a Radkem Dančem 20 Konference Glorious Ohlédnutí za loňskou konferencí a pozvánka 32 Dva úhly pohledu na rovnost příležitostí z pohledu primářek dvou očních klinik Rozhovor s MUDr. Lucií Valešovou a MUDr. Šárkou Skorkovskou 38 Christoph Meier: České společnosti by měly být víc mezinárodní 41

Na co jít do JICu? Kalendář akcí

42 Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech Rozhovor s Lubomírem Milekem 50

Laura Jančíková: Je důležité zachovat ženskost

56 Obrazy s příběhem Hana Auerová 62 Intimita je plodná, okázalost je impotentní 66 Listonoš(ka) Rozhovor s Josefem Polčiakem 72 Pohádkové ostrovy ztracené v oceánu Tip na cestování


76

Víra dává mému životu „drajv“ Rozhovor s Zbigniewem Czendlikem

84

Burza ovládaná emocemi Rozhovor s Richardem Kozou

92

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve „Hello“, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně Rozhovor s Martinou Maříkovou

98

První bioplastové láhve na světě Rozhovor se Zuzanou Cabejškovou

106 Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete 110 „Kdo neroste, ten hnije!“ Rozhovor s Petrem Moučkou 120 Překonej sám sebe, projekt na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou 132 Lenovo VIBE X3 Recenze 142 Investice do vína Rozhovor se Zlatko Míčkem 152 Pražský hrad představil některá z investiční vín oblasti Bordeaux


Úvod Hysterie

votě neexistují důležitější chvilky? Jsme národ hloupých lidí. Jsme V době internetu, kde si všichni můnárod nevzdělanců. To vyplývá žete pravdivé informace najít, jste i z poslední statistiky, která uvádí, hloupými ovcemi, které stále podže v ČR je 28 % vysokoškoláků. Ev- porují tyto pseudonovináře. Mějte ropský poměr hovoří o 38 %. Vět- svůj názor, porovnávejte získané ší procento je v ČR středoškoláků. informace z více komunikačních A možná to je ten důvod, proč je kanálů, pak budete velmi blízko náš národ lehce manipulovatelný pravdě. Nevěřte jednomu denímédii. Pramení to z nevzdělanos- ku, nevěřte novinářům publikující ti, neinformovanosti. Pokud by to v těchto denících, věřte sami v sebe. nebyla pravda, tak jak je možné, že A jestli něco nevíte, tak si to nastunejčtenější deník je Blesk. Součas- dujte, internet je plný informací. ný příklad této hysterie je ohled- Dokažte světu, že to s námi není ně změny distribučních sazeb tak špatné. u dodávek energií. Když si položíme otázku, proč tato hysterie vznikla, musíme se podívat, jak typ novinářů začali na toto téma sdílet informace. A především jaké informace předávali a jak je zkreslovali. Když Vám národe novináři lžou, vytváří uměle kauzy, zamlžují pravdivé informace, proč je tedy stále čtete? Nemáte co na práci? Co pak v ži-


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e-mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává VISION PRESS Kamil Komenda Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno | REDAKCE: PhDr. Radim Kašpar, redaktor, radim@visionpress.cz, +420 734 201 803, Jana Albrechtová, redaktorka, jana@visionpress.cz | Obchod: obchod@visionpress.cz | GRAFIKA: Pau Vávrová | INZERCE: Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz, +420 777 283 311

www.byzmag.cz . www.publero.com/title/byzmag

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag


Seznamte se: James, James Grant, moderní gentleman DOTAČNÍ SPOLEČNOST JAMES GRANT JAKUBA TÍŽKA A RADKA DANČE


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Měřítkem úspěšného podnikání nejsou zisky v řádech desítek milionů korun ročně. Není to ani prestiž či společenské postavení. Je to především pevná víra v to, že to, co děláte je správné nejen pro sebe a svou seberealizaci, ale i pro své okolí a jeho rozvoj. Právě korektní jednání, čestnost a zdvořilost je na prvním místě brněnské dotační společnosti Jakuba Tížka a Radka Danče, kteří vdechli život pravému modernímu gentlemanovi. Není však gentlemanem ten, kdo italský oblek nosí a drahými hodinkami se pyšní. Vybrané chování, čestnost a zdvořilost je přesně to, co dělá gentlemana gentlemanem a úspěšnou firmu úspěšnou. Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman. Společnost zabývající se dotačním trhem jako celkem se specializací pro oblast lidských zdrojů.

Na co jako firma kladete důraz? Radek: Zcela přirozeně vznikl na základě našeho jednání a vystupování koncept tzv. moderního gentlemana, jehož se po celou dobu snažíme držet. Když například nastane složitá situace, kdy si nejsme zcela jisti, jaké stanovisko zaujmout, snažíme si Jamese gentlemana představit, jak by se v té či oné situaci asi zachoval. Našimi prioritami jsou proto čestnost, zdvořilost a kultivované jednání, které dle našeho soudu český byznys často bohužel postrádá. Chceme mimo jiné přispět ke zlepšení situace na dotačním trhu, jelikož Česká republika zkrátka dotace čerpat neumí, což je všeobecně známý fakt. Zároveň značné množství našich současných zákazníků má velmi špatné zkušenosti s dotačními společnostmi, kterých není v České republice zrovna pomálu. Takové firmy však žádný podobný rámec jako my nedodržují. Oni se jej vlastně držet ani nechtějí. Za tímto účelem totiž nevznikly. Jejich prioritou je pouze a především

7


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

vlastní profit. Není proto neobvyklé, že nově založená dotační společnost (s.r.o.) zanedlouho z trhu zmizí. Vždyť to přeci nemá žádný smysl. James Grant zkrátka není pouze název společnosti. Všichni Jamese vnímáme jako reálnou osobu, skutečného gentlemana, který ví, co se sluší a patří.

Jaký typ zákazníků vašich služeb využívá? Radek: Zaměřujeme se především na větší firmy z finančního i realitního trhu, ale také na mladé společnosti (startupy) a živnostníky do pár zaměstnanců. Ostatně, my jsme tak také vznikli. Byli jsme jen dva studenti, a právě proto jsme se dokázali do těch lidí vžít, věděli jsme, co udělat, aby své podnikání dál rozvíjeli. Nutno však podotknout, že se naše služby dostávají napříč firmami do podvědomí stále víc a víc, protože nás denně firmy kontaktují s tím, že na nás dosta-

8

BYZMAG

ly doporučení. Nyní jsme se začali zaměřovat i na výrobní podniky, protože poptávka po řemeslnících je velmi velká, bohužel však obtížně obsaditelná. V této oblasti však spatřujeme obrovský potenciál.

V čem jste jiní než konkurence? Radek: V lidech a v přístupu k zákazníkům, především. Nejde nám jen o profit. Abyste rozuměli, peníze jsou velmi důležité, nicméně dlouhodobě naplňovat nedokáží. Těší nás, když klientovi pomůžeme, čímž zase on pomáhá zvedat konkurenceschopnost České republiky. Také nás velmi naplňuje, když pomůžeme najít zaměstnání člověku, který je už tři čtvrtě roku na úřadu práce. Uvědomujeme si, že být na úřadu práce může být pro osobu, která pracovat chce, ale nemůže zaměstnání najít, velmi frustrující a my jsme takto pomohli už 100 lidem, což je dle mého soudu již velmi dobře měřitelný vzorek.


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Nejsme nějací předávači papírů, ale by náhodou z té či oné firmy nějatvoříme hodnoty. James je zkrátka ký zaměstnanec, kterého jsme do o lidech. ní dosadili, odešel, nebo byl s ním rozvázán pracovní poměr, dozvěděli bychom se o tom, protože by se Máte přehled o tom, jak si vedou lidé, kteří prostřednictvím vás zástupci těchto firem ozvali, neboť se o ně stále staráme. Naše služba získali novou práci? končí až poslední dotací. Toho času Radek: První lidi jsme z úřadu se schvalovaly dotace minimálně práce vytáhli v březnu 2015 a ke na 12 měsíců. dnešku víme, že všichni v těchto firmách stále zaměstnáni jsou. Kdy9


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Kolika

procentní

úspěšnost Co když někomu nebude dotace

u schvalování dotací evidujete?

schválena?

Radek: K dnešku je to něco okolo Jakub: S takovými klienty pak sa90 %. Nejdeme do žádosti, pokud mozřejmě i nadále spolupracujenemáme jistotu 95% schválení, me a dáváme jim nové možnosti protože my inkasujeme provizi až

a ukazujeme nové cesty.

v momentě, kdy je dotace schválena. Nešli bychom do něčeho, o čemž bychom dopředu věděli, že nám dotace nebude schválená.

O jaký typ dotací je největší zájem?

Takto by ani naše práce nebyla za-

Radek: To záleží na firmě, každá

placená.

má jiné požadavky. Jsou firmy, kte-

10 BYZMAG


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

ré chtějí například postavit novou tovární halu, pak jsou společnosti menší, které upřednostňují zaměstnance. James Grant se velmi intenzivně zaměstnaností zabývá a skutečně dokážeme jak vlastními silami, tak skrze partnery zpracovat jakoukoli dotaci. Jde-li však o know-how, nejsilnější jsme v zaměstnanosti.

naše očekávání. Těšíme se, co nám rok 2016 přinese.

Kde vidíte firmu za pět let?

Jakub: Pokud jde o Jamese, chceme s ním pracovat dál. Na druhou stranu víme, že v rámci pěti let dotační trh končí. Proto také James navazuje partnerství s agenturami v oblasti human resources, takže James se vydá i po této cestě. NěJak hodnotíte rok 2015? kteří z našich spolupracovníků jsou Jakub: Když jsme v prosinci měli úspěšnými školiteli, takže jsme velkou poradu, viděli jsme kolem schopni stát se i vzdělávací agensebe čtrnáct lidí, kteří přijeli z růz- turou. V brzké době bychom chtěli ných koutů republiky, a to jenom Jamesovi založit bratříčka – Jameproto, že jsme svolali poradu. Když se House, který se bude orientovat jsme Jamese zakládali, vůbec jsme na trh s nemovitostmi. James nás si nedokázali představit, že se z něj může dovést k takovým možnosstane velký a moderní gentleman tem, že se teď skutečně nedá říct takto rychle. Rok 2015 byl oprav- nic moc konkrétního. du neuvěřitelný. Ještě před rokem Radek: Situaci na trhu velmi intenbych řekl, že pokud nás tady bude zivně vnímáme a necháváme se šest, budeme mít za sebou pár de- trhem táhnout pouze jedním směsítek klientů a budeme se ziskem rem, dotace jsou v našem případě plus mínus na nule, tak to bude su- pouze podpůrným prostředkem, per. Nicméně, realita silně předčila který je výhodné využívat. Do bu-

11


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

doucna však James Grant směřuje poněkud jinam. Dotace jsou teď už jen nástrojem, který aktivně využíváme a zároveň paralelně vznikají další nástroje, které se nám nabízí.

Jakub: Nejsou to peníze či nějaká popularita. Upřímně znám teď víc lidí, ale necítím se díky tomu být úspěšnější. Měřítkem úspěchu jsem já sám ve vlastním sebe rozvoji. Když se podívám na sebe před rokem, tak toho o rok mladšího Jakuba považuji za amatéra. Předpokládám však, že tak kritický budu i za rok k dnešnímu já. Stejně tak nahlížím i na lidi ve svém okolí. I oni se musí posunout o kus dál, nemusí to být kilometry, ale chci, aby se snažili.

jako reálnou osobu, člověka, který skutečně žije a s tímto konceptem také tak pracujeme. Když máme nějaký teambuilding, tak to nejsem já a Radek, kdo něco platí, ale je to vždycky James. Velmi úsměvné bylo, když po půl roce za mnou přišli naši obchodníci s dotazem, zda James skutečně existuje. Jinak struktura firmy je založena na vedení, kdy já mám na starosti rozvoj firmy jako celku. Radek, coby obchodní ředitel, řídí obchodní oddělení tvořené konzultanty, potažmo obchodníky. Pak máme ještě administrativní část, kterou řídí Martin Jára, který má pod sebou dotační specialistky a jednoho šikovného dotačního specialistu. Konzultanti, coby obchodníci, rádi komunikují, jsou to zkrátka extroverti, které schůzky s klienty naplňují.

Kdo tvoří tým Jamese Granta?

Jací jste šéfové?

Jaké je vaše měřítko úspěchu?

Jakub: Třebaže nás je šestnáct, tak Jakub: Výborní! (smích) Jsme přájsme de facto jeden. Jamese Gran- telští a firmu řídíme hodně srdcem. ta především všichni vnímáme Být šéfové, to je role, kterou jsme

12 BYZMAG


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

se museli naučit. Bylo něco úplně jiného, když jsme začínali ve třech, nebo když už nás bylo pět. V tomto počtu se dalo pořád hovořit o velmi blízkých, ba dokonce až rodinných vztazích. Dnes však Jamese tvoří 16 lidí, a to už nelze být se všemi kamarád, a třebaže se firmu i nadále snažíme srdcem řídit, tak ty vazby jsou již poněkud jiné. I my musíme být tvrdší, protože komunikace mezi pěti lidmi je jed-

noduchá, avšak komunikace mezi šestnácti lidmi tak, aby všichni dělali všechno jak se má, to už je poměrně náročné. Na tomto místě již nachází uplatnění určitá pravidla a kodexy. Bez toho to zkrátka nejde.

Jakými vlastnostmi by měl správný zaměstnanec Jamese Granta disponovat?

13


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Jakub: Musí být tvůrčí, práce jej musí bavit a nesmí sem jít jen kvůli penězům. Nejdůležitější je, aby byl pozitivní a usměvavý. To je velmi důležitá věc, která je ale velmi často podceňována. Musí zvládat konstruktivní kritiku, protože se snažíme o rozvoj našich spolupracovníků. Tento člověk se musí sám zabývat sebe rozvojem. Všechny tyto vlastnosti při pohovoru nelze poznat, ale existují určité otázky, které nám charakter daného člověka poodhalí. Takovou otázkou může být například: Jaký byl váš poslední konflikt a jak jste jej vyřešili? Na této odpovědi hezky poznáte, jak člověk jedná. Třebaže Jamese Granta tvoří 16 lidí, ve skutečnosti je za tím více jak 150 pohovorů. Na jedné přednášce jsem slyšel velmi jednoduchou, ale na druhé straně velmi důležitou radu: Ideální obchodní partner musí být typ člověka, se kterým byste si rádi zašli na pivo. To je nejen dobrý obchodní partner, ale i pracovník.

14 BYZMAG

Jste velmi mladou firmou, s jakými problémy jste se museli ve svých začátcích popasovat? Jakub: Osobně mám životní motto, že problémy neexistují, existují pouze příležitosti. Vždy je potřeba ten problém nějak vyhodnotit a naučit se s ním dále pracovat. Všechno se učíme za běhu, není dne, kdy bychom neřešili nějaký zapeklitý problém, potažmo příležitost. Henry Ford jednou řekl, že kdo se stále učí, zůstává mladý. A tak to prostě je. Naše firma nebude nikdy stará, třebaže postupem času půjde její věkový průměr nahoru. Bude stále mladá, protože je neustále čemu se učit. A kdo se neučí, zůstává pozadu a my pozadu nikdy nebudeme. Radek: Právě na takových situacích jsme si ověřili, že se k problémům vždy dokážeme postavit čelem. Denně narážíme na problémy. Všechno je to však o flexibilitě. Před Jamesem Grantem jsme pracovali i na jiných projektech, takže jsme už věděli, jak na to a čím se zbytečně nezdržovat. Většinu času jsme


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

o firmě diskutovali, nezaobírali jsme se logem či webovými stránkami. Na naše úplně první tři obchodní schůzky jsme šli s jednou excelovskou tabulkou, a tu jsme tam prodali. Nyní je všechno jiné, než bylo na začátku, a to je dobře, to značí, že se stále posouváme dál.

kou, že bych se chtěl zabývat startupovými projekty. Pak jsem objevil Kubův inzerát. Asi hodinu jsme se poznávali a já jsem s hrůzou zjistil, že Kuba chce dělat úplně to stejné co já. Hrozně jsem chtěl, aby si vybral právě mě, protože i za tak krátkou dobu jsem v něm poznal svého životního partnera (neberte doslova). No a tak jsme začali společně Když už jsme u vašeho začátku, vytvářet náš první společný projekt jak jste se vy dva vlastně pozna- FairList.cz a ten můj původně zali? mýšlený projekt jsme nikdy ani děJakub: Nejsme žádní bývalí spo- lat nezačali. lužáci, jak by se možná zpočátku mohlo zdát. My jsme se s Radkem poznali jako taková láska přes in- Takže jste zaměstnanecký pozerát. Hledal jsem obchodníka měr na vlastní kůži zřejmě nikdy a z těch několika lidí mi padl do oka nepoznali... právě Radek. Působil a stále na mě Jakub: To sice ne, ale v žádném přípůsobí velmi pozitivně a energicky. padě si nemyslím, že zaměstnanci Je neustále usměvavý a disponuje jsou něco méně. Je mi jasné, že oni takovými obchodními dovednost- nemohou existovat bez podnikatemi, jaké by každý správný obchod- lů a podnikatel zase bez nich. Jedná ník měl mít. se o rovnocenné partnery. Víte, ono Radek: V té době jsem se vrátil zpět se velmi často hovoří o tom poddo Brna z kolumbijské stáže a celou nikatelském riziku, ale jen hodně tu dobu jsem si pohrával s myšlen- málo se mluví o zaměstnaneckém.

15


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Myslím, že je to právě zaměstnanec, kdo žije v té nejistotě, že ho může zaměstnavatel kdykoli vyhodit z jakéhokoli malicherného důvodu, což vnímám jako příliš velké riziko. Mně, coby podnikatele, nemůže nikdo vyhodit a jen já můžu ovlivnit jaký bude následující kvartál.

tože si jsem vědom mnoha chyb, na druhou stranu ale i skvělých tahů, které s Jakubem děláme. V průměru se mi ozvou 2–3 lidi v měsíci s prosbou, zda bych vyslechl jejich nápady nebo jim poradil s projektem. Dělám to rád za kafe, protože si pamatuji, jak pro nás bylo velmi důležité, když Radek: Přesně tak, myslíme si, že si s námi chodil sednout Petr Domzaměstnanec podstupuje mnohem bek nebo Vilém Jungmann a pomávětší riziko než podnikatel, proto- hali nám s našimi projekty. Klukům že my svým způsobem věříme sami patří velké dík a tuto misi posouvám sobě. Jsme opravdu silná dvojka, rád dále. tandem, který je schopen se jak o Jakub: Přesně jak říká Radek. I nám sebe, tak i o své zaměstnance posta- na začátku pomáhal velký počet lidí, rat a úspěšně čelit nepříznivým situ- díky kterým jsme dnes tam, kde jsme acím na trhu, které jsme zatím vždy a za to jim opravdu děkujeme. Pravdokázali ukočírovat. děpodobně i z toho důvodu máme rovněž tendenci pomáhat ostatním lidem, kteří stojí na podobné starVelmi rádi pomáháte začínají- tovní čáře, ze které jsme kdysi sami cím podnikatelům. Co vás k tomu vyrazili. Osobně, kromě večerních vede a jakými způsoby se snažíte kafíček, pomáhám také skrze vysojim jejich podnikatelské začátky ké školy, kde vedu semestrální prousnadňovat? jekt Podnikání nanečisto, ve kterém Radek: Upřímně musím říci, že jsem společně se studenty rozjíždím jeještě pořád hodně mladý na to, jich skutečné podnikatelské záměry. abych rozdával moudra a rady, pro- Díky obrovskému zájmu to dnes vy-

16 BYZMAG


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

James Grant s.r.o. Cyrilská 508/7, 602 00 Brno +420 774 243 636 tizek@jamesgrant.cz

padá, že nově se kromě Mendelovy univerzity zapojí také Vysoké učení technické a Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně.

nabízí alternativy, které mohou využít začínající podnikatelé. Hovoříme zde o dotacích na pracovníky, vybavení kanceláří, technologie atd. Radek: Na rozjezd firmy tam je toho skutečně mnoho, a to přes 200 proExistují nějaké dotační programy gramů. Vždy musíme nejprve zhodpro začínající podnikatele? notit tu konkrétní situaci, firmu či Jakub: Existují, nově bude vznikat záměr, abychom byli schopni najít fond na tuto oblast, ale to bude přesně to, co zákazníkovi bude maaž v roce 2017. Neexistuje však nic, ximálně vyhovovat. Na důkladnou co by se jmenovalo jako dotace pro analýzu zde máme experty a partzačínající podnikatele, spíše se však nery s desetiletými zkušenostmi. 17


Rozhovor: Seznamte se, James, James Grant, moderní gentleman

Kde berete všechnu tu pozitivní energii?

Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Jakub: To je opravdu moc hezká, ale zároveň těžká otázka. Cítím, že nejvíce energie získávám ze svého okolí, které je plné pozitivních, kreativních a přejících lidí s úsměvem, kteří pokud něco chtějí, jdou si tvrdě za tím. To je pro člověka samozřejmě velká inspirace. Nicméně je nezbytné obdobnou energii vracet také zpět. Podstatnou část energie získávám i z vlastního sebe rozvoje, budování nových hodnot a poznávání nových lidí.

Vlastně na tom není nic složitého.

Radek: Zbavit se lidí, kteří nám Radek: Na mně se určitě podepi- berou energii a naopak se obklosuje to, že se každý den řídím na pit lidmi, kteří nám ji vracejí. Dělat základě svého žebříčku hodnot věci, které nám dávají smysl. Řídit a znám dokonale svoji cestu. Ma- se hodnotami a znát důkladně svopuji si ji každý rok. Vidím, kam jsem ji cestu. se od roku 2012 posunul a co jsem Jakub: Nerad bych zněl jako striktzažil. Vše mi dává smysl, a proto se ně sluníčkový člověk, ale rozhodtěším na každý den, co nového mi ně je to pozitivní pohled na svět, přinese. A je to určitě i tím, že přátele snaha překonávat překážky, při a kamarády mám denně kolem každém pádu se znovu zvednout sebe, sdílíme spolu své zážitky a neustále na sobě pracovat. Výa zkrátka mi jejich společnost dělá sledky, včetně úspěchu, se pak radost. už dřív nebo později objeví samy.

18 BYZMAG

Děkuji vám oběma za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a usměvavých klientů. Text: Jana Albrechtová | Foto: Veronika Hradilová


KEY ACCOUNT MANAGER BRNO Terra Group Investment, a.s.

www.terragroup.cz

CO VÁS ČEKÁ • láskyplná péče o klíčové zákazníky v oblasti veřejné správy (obce, města, příspěvkové organizace), • prohlubování obchodních vztahů se současnými zákazníky, • účast na zasedání městských rad a zastupitelstev, • podílení se na vytváření marketingových kampaní.

HLEDÁME TÝMOVÉHO HRÁČE, KTERÝ • rád obědvá v kolektivu přátelských kolegů, • má komunikační, obchodní a prezentační schopnosti na výborné úrovni, • rychle se zorientuje ve firemních procesech, • zvládá trochu toho stresu a cestování je jeho hobby, • je aktivní řidič, co ukočíruje svůj vůz i skupinu lidí.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS • zajímavou práci v přátelském a usměvavém kolektivu, • fixní plat + provize, • zázemí vlastního Back Office, • kariérní růst na pozici Area Sales Manager, • bazén a stolní fotbálek na naší základně.

Vaše CV pošlete na mail kariera.tgi@terragroup.cz. Více informací naleznete na www.terragroup.cz


Konference Glorious Myšlenka jedinečné a prestižní studentské konference Glorious vznikla v minulém roce a vyústila v první ročník této výjimečné akce, který se setkal s obrovským úspěchem. Jde o studentskou konferenci organizovanou brněnskými studenty, která v České republice nemá obdoby. „Úžasná konference, TOP speakeři. Super doprovodný program. Poklona organizátorům!“ „Poměr cena/výkon! Bezkonkurenční program a řečníci za naprosto skvělý peníz! V ČR nevídané. Snad to bude příští rok stejné nebo ještě lepší.“ Přesně tak hodnotili návštěvníci minulý rok tuto výjimečnou konferenci. Dva nezapomenutelné dny zážitků, 17 řečníků, více než 500 účastníků, tak by se dal popsat minulý ročník 20 BYZMAG

v číslech. Glorious 2015 byl z pohledu řečníků a účastníků velmi oblíbená akce, která se setkala s nevídaným úspěchem. Motto minulého ročníku konference znělo: „Inspiruj se, motivuj se, uspěj!“ Mnoho účastníků se skutečně vydalo za úspěchem, ať už v oblasti kariéry, podnikání či v osobním životě a každý den se snaží být lepšími a plnit si své sny. K tomuto kroku jim dopomohli výjimečné osobnosti ze sfér českého businessu, kteří předali své cenné zkušenosti, dokázali uchvátit publikum svými životními příběhy a podělili se o své know-how.


PŘIPOMEŇME SI ALESPOŇ PÁR Z VÝJIMEČNÝCH ŘEČNÍKŮ KONFERENCE GLORIOUS 2015: pozvání a zároveň bych chtěl poděkovat a popřát akci hodně štěstí do dalších ročníků.“ Dlouhodobě spolupracuje s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. V minulosti byl jeho osobním koučem a šéftrenérem letní školy Jágr-team. Pan Jelínek trénoval v hokejových týmech jako HC Sparta Praha a HC Plzeň. V souMARTIN JELÍNEK časnosti působí v týmu BK Mladá Bývalý osobní trenér Jaromíra Já- Boleslav jako asistent hlavního gra trenéra. Je to člověk, který věno„Účastním se relativně hodně po- val umění motivace celý život. dobných akcí, seminářů či přednášek. Vaši akci bych zařadil mezi HANA ONDRUŠKOVÁ EXTRALIGOVÉ nejen z pohledu organizačního či propagačního, ale Lektorka, konzultantka i z pohledu profesionálního přístu- „Glorious 2015 pro mě bylo asi nejpu organizátorů vůči nám. Orga- větší překvapení poslední doby. nizátorům ještě jednou děkuji za Původní představa studentské kon21


MARTIN HAUSENBLASS Podnikatel, spoluzakladatel firmy ADLER Czech „Svět je příliš složitý a barevný na to, aby existovala jedna strategie jak v něm uspět. Proto velmi oceňuji setkání jako je Glorious, kde lidé nedostanou zaručený návod, ale mohou se nechat inspirovat od lidí, kteří mají svůj osobitý příběh a cestu k úspěference se tady změnila na fantas- chu. Bylo moc fajn si jich pár vyslechtickou, gigantickou akci s obrovskou nout. Navíc setkání s mladými lidmi přidanou hodnotou pro všechny, plnými elánu a nápadů bylo pro mne kdo se jí zúčastnili. Klobouk dolů za velkou inspirací.“ to, že organizátoři dokázali připravit Přímo inicioval nebo se zapojil do něco tak velkého, luxusního a to na aktivit, které větší či menší měnejvyšší profesionální úrovni. Už teď rou chtějí přetvářet veřejný život se těším, co přijde příště.“ Zabývá se tréninkem soft skills již od roku 2006. Jejími kurzy prošlo za osm let působení již tisíce lidí. Vyučuje komunikaci na VŠE, spolupracuje se státními institucemi, vzdělávacími společnostmi, bankami, ale i s nadnárodními firmami. Od roku 2012 spolupracuje také s Českou televizí.

22 BYZMAG


k lepšímu. Které to jsou? I Love Ústí – skupina, která monitoruje život v Ústí nad Labem. Stipendijní fond Renesance – podporuje studenty nebo absolventy vysokých škol, kteří se chtějí dál vzdělávat v zahraničí. Podnikáme bez korupce – předsedá sdružení podnikatelů, kteří chtějí do českého byznysu vrátit poctivost. Mimo to v roce 2000 založil úspěšnou firmu ADLER Czech, která je jedním nejrychleji „Pro mě to bylo velké překvapení. Top se rozvíjejících výrobců a vývozců akce, na které jsem loni měl tu čest být. Nečekal jsem tolik lidí. Nečekal reklamního textilu v Česku. jsem tolik mladých lidi. Nečekal jsem tolik lidí, co mají zájem poslouchat. Fakt úžasné!!!! A dali jste dohromady ALEŠ MICHL Ekonom Raiffeisenbank, poradce super lidi i na prezentace, takže těžko se bude tato úroveň překonávat.“ ministra financí Patří mezi nejznalejší ekonomy v ČR. Absolvoval VŠE a LSE v Londýně. Od roku 2006 pracuje v Raiffeisenbank, kde působí jako Chief investment officer. Dříve byl součástí týmů místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Nyní předává své znalosti současnému poradci ministra financí.

Dalšími významnými řečníky byli: Radim Jančura, majitel Student Agency, Tomáš Březina, podnikatel roku 2007, Karel Havlíček, ředitel Sindat group,

23


Tomáš Čupr, zakladatel Slevomat. cz a Damejidlo.cz,

Jan Laibl – kouč osobního růstu, motivace,

Mark Dzirasa, kouč osobního a profesního růstu,

a mnoho dalších.

Kvido Štěpánek, podnikatel roku 2002,

NESMÍME OVŠEM OPOMENOUT ZHODNOCENÍ KONFERENCE Z POHLEDU ÚČASTNÍKŮ, POŘADATELE A ORGANIZÁTORŮ, SE KTERÝMI JSME SI KRÁTCE POPOVÍDALI.

PETR

ZUZANA

25 let, student Vysokého učení technického v Brně

25 let, studentka Mendelovy univerzity v Brně

24 BYZMAG


Jakým způsobem ses o této akci řečníků akce. dozvěděl? Zuzana: Ano, byla jsem velice spoPetr: O této akci jsem se dozvěděl kojena jak s řečníky, kteří byli na z letáčků nacházející se na jedné této konferenci, tak i s náplní. Veliz brněnských fakult, již samotná ce zajímavá se mi jevila přednáška skladba řečníků mě velice zaujala, Pavla Morice, která byla nevšední a proto jsem navštívil internetové a nevídaná a moc se mi také líbil stránky, kde jsem shlédl program slavný kouč Jaromíra Jágra Marian a poté jsem neváhal a zakoupil si Jelínek. lístek. Zuzana: O konferenci Glorious 2015 jsem se dozvěděla ze sociálních sítí a od mých známých, kteří se na tuto akci chystali a nezapomněli se pochlubit.

Byl jsi spokojený s řečníky a náplní konference? Petr: Ano, určitě. Můžu jednoznačně říci, že řečníci i veškeré ostatní části konference jako byla zábava v podobě autíček či jízdy v luxusním autě byly výborné. Pro mě osobně byl například velkým překvapením Jan Laibl, o kterém jsem do konference neměl tušení, ale stal se pro mě jedním z nejlepších

Splnila konference tvá očekávání? Petr: Ano, stoprocentně. Již první dojem vyvolaný propagací této akce ve mně vyvolal velká očekávání. Velice příjemně mě tedy překvapilo, že se konference podařila nad mé očekávání. Zuzana: Rozhodně ano. Většinou nemám velká očekávání, protože se člověk často zklame, ale v tomto případě se jednalo o příjemné překvapení, vše bylo skvělé jak v rámci organizace, tak v rámci doprovodného programu, řečníků a ostatních věcí na této akci.

25


Proč si myslíš, že by se lidé měli Můžeš jednou či dvěma větami zúčastnit i dalšího ročníku kon- zhodnotit minulý ročník? ference? Petr: Šel jsem na tuto konferenci s Petr: Protože jde vážně o nabité dva velkým očekáváním a musím říct, dny, kde se člověk dozví mnoho in- že tato konference doslova předčiformací a nejen to, na této konfe- la veškerá má očekávání. Opravdu renci vládla zcela odlišná a skvělá to byla velice nabitá konference, ze atmosféra než je tomu například které jsem si odnesl mnoho zážitků. na jiných konferencích podobné- Zuzana: Nejlepší podnikatelská ho typu. Příjemným zpestřením konference v České republice. pro mne byl doprovodný program, člověk mohl na chvíli vypnout a nechat odpočinout mysl. Zuzana: Určitě z toho důvodu, že tam byli opravdu exkluzivní řečnící, kteří se na ostatních konferencích nestřetávají v takovéto sestavě. Organizace byla taky velice dobrá, bylo vidět, že přípravy byly velice pečlivé a promyšlené. Také networking byl vydařený, lidé měli možnost potkat se s lidmi, které normálně na ulici nepotkají. Bylo to jedinečné a jiné, proto by se lidé měli zúčastnit i tento rok, protože věřím, že nás tato akce opět překvapí.

26 BYZMAG

ONDŘEJ PRÁŠEK Pořadatel a zakladatel projektu Glorious, student Vysokého Učení Technického v Brně a zakladatel projektu Business Academy. Již ve svých 23 letech se rozhodl založit zmíněný studentský projekt Business Academy za účelem pořádání nevšedních a především přínosných přednášek a workshopů pro studenty, kteří na Vysokých školách nedostávají potřebné poznatky z praxe.


Co tě vedlo k tomu, že si se rozhodl uspořádat tuto konferenci? Myšlenka uspořádání konference se zrodila v době, kdy jsem navštěvoval mnoho workshopů, přednášek a konferencí pořádané jak studenty, tak profesionály. Již v té době jsem byl velice všímavý a pozoroval jsem jak nápadité a výborné věci na těchto akcích, tak nedostatky, které by bylo třeba vylepšit nebo udělat zcela jinak. Nejvíce mi ovšem vadil fakt nevyužitého potenciálu těchto akcí. Proto jsem se rozhodl udělat akci, která bude mít opravdový smysl a význam pro všechny zúčastněné. Konference Glorious jak již minulý rok ukázala je zcela odlišná od ostatních konferencí, je určena pro studenty, kteří se chtějí zdokonalovat v různých směrech, chtějí rozvíjet svůj potenciál a pouhé přednášky na vysokých školách jim nestačí. Tato konference je prostě a jednoduše výjimečná, zcela ojedinělá v rámci České republiky a navíc cenově dostupná.

Mohl bys zhodnotit minulý ročník a porovnat ho s plánovaným druhým ročníkem? První ročník konference se velice povedl, zpětné ohlasy jak ze strany účastníků, partnerů, ale i samotných řečníků jsou úžasné a nás to velice těší a dává nám to sílu pracovat dál. Minulý ročník se vydařil dle našich nejlepších očekávání, spoustu lidí jsme inspirovali, předali jim mnoho nových informací, řečníci jim dali mnoho cenných rad, které 27


mají neocenitelnou a nevyčíslitelnou přidanou hodnotu. Tento rok ZHODNOCENÍ chceme tuto akci pozvednout zase ORGANIZÁTORŮ AKCE o mnoho levelů výš. To, co bylo minulý rok dobré, bude tento rok ještě GLORIOUS 2015 mnohem lepší a tam, kde jsme měli mezery, tam zapracujeme dvakrát Co pro Vás v rámci organizace tolik, aby to bylo perfektní. bylo nejvíce náročné? Nejvíce náročné pro nás bylo zvláVím, že za sebou nemáme ještě dat stres těsně před akcí, nechtěani ročník 2016, ale máš již před- li jsme zklamat jak sami sebe, tak stavu či vizi jak bude vypadat návštěvníky, kteří měli velká očeročník 2017? kávání. Museli jsme uznat tvrzení, Konference Glorious 2017 má již že samotný stres dokáže lidi fyzicv tuto chvíli stanovené určité zákla- ky vyčerpat, ale naštěstí jsme to dy, na kterých se bude dále stavět, společně vše zvládli a dotáhli do a troufám si říci, že určitou podobu úspěšného konce. konceptu má i ročník 2018. Chceme-li získávat nejlepší řečníky, mu- Na co vzpomínáte s radostí? síme mít určitou strategii, které se budeme držet, abychom zachovali S radostí vzpomínáme na ten okamžik, kdy jsme stáli na pódiu a zlepšovali kvalitu této akce. a účastníci konference stáli a tleskali nám a my stále nemohli uvěřit, že už to všechno, na čem jsme tolik měsíců pracovali, máme za sebou. Nedá se popsat ten pocit, když už je vše za Vámi a sklízíte kladné ohlasy, 28 BYZMAG


to je to, co nás nabíjí energií a proč nula mílovými kroky vpřed, a proto děláme další ročník konference. je organizace složitější a náročnější.

Když srovnáte přípravy letošní- Děkujeme všem dotázaným za ho ročníku a minulého, které pří- rozhovor. pravy pro Vás jsou či byli lehčí, nebo naopak těžší? Určitě příprava tohoto ročníku je mnohem těžší, minulý rok byl sice velice hektický, ale tento rok chceme, aby se konference posu29


POKUD VÁS ZAUJAL MINULÝ ROČNÍK, LETOS SE MŮŽETE TĚŠIT NA MNOHEM VÍC. Cílem letošního ročníku je studenty posunout zase o kus dál. Chceme, aby si uvědomili, že důležitější je samotná cesta k cíli, než cíl samotný. Již během ní člověk získává spoustu důležitých znalostí a zkušeností nezbytných pro budoucí úspěch. Celá studentská konference Glorious 2016 se tak ponese v mottu: „Úspěšná cesta je cíl“. Prostřednictvím nevšedních a energii nabitých příběhů chceme studenty inspirovat a podnítit k vlastní dychtivější seberealizaci. Na středu a čtvrtek 13. a 14. dubna si udělejte místo v diáři, protože právě v tyto dny se v prostorách brněnského SONO centra setkají významné osobnosti českého businessu.

30 BYZMAG


Zde se můžete podívat na promo video letošní studentské konference, které odhaluje prvních devět řečníků. V rámci neustálého zdokonalování jsme se tento rok také zaměřili na specifickou marketingovou kampaň, která Vám postupně odhalí, na co se na konferenci můžete těšit. Tato nevšední a velice specifická kampaň odstartuje 24. 2. 2016 proto nezapomeňte sledovat Facebookové stránky. Prodej lístků je již v plném proudu, tak neváhejte a zakupte si lístek, protože letos je prodej založen na způsobu: „kdo dřív koupí, ten míň platí“. Pro více informací navštivte webovou stránku studentské konference Glorious 2016.


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik Vyzpovídali jsme primářky dvou očních klinik z dvou různých měst a porovnali jejich názory a postřehy. MUDr. Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize je matkou dvou dětí stejně tak, jako MUDr. Šárka Skorkovská, primářka oční kliniky NeoVize. Obě dámy se shodují na tom, že čas je nejdražším měřítkem, zkušenosti jsou nepřenosné a obor oftalmologie je prostředí otevřené rovným příležitostem.

Představte, prosím, nejprve čtenářům svoji pozici na klinice.

personální propojení, komunikaci se spolupracujícími lékaři.

Lucie V.: Jsem spolumajitelkou Oční kliniky DuoVize a z toho vyplývá moje role. Byla jsem prvním lékařem v DuoVizi, tak jak firma narůstala, stala jsem se primářkou, a tak jak firma narůstala dál, stala jsem se členem vyššího managementu. Řeším externí vztahy se sesterskými a dceřinými klinikami, vzájemné

Šárka S.: Na oční klinice NeoVize v Brně pracuji od září 2015 na pozici primářky, předtím jsem zastávala stejnou pozici na jiné privátní oční klinice a tomu předcházela poměrně dlouhá praxe na oční klinice ve Fakultní nemocnici U Sv. Anny v Brně. Kromě toho působím jako docent na Lékařské fakultě Masary-

32 BYZMAG


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

kovy university ve výuce studentů viště, vaše rozhodnutí musí ostatní všeobecného lékařství a optomet- respektovat, ale nesete za ně plnou rie. odpovědnost.

S jakými úskalími se setkáváte jako ženy ve vedoucích pozicích?

Jaké vlastnosti jsou podle vás pro vaši roli neodmyslitelné?

Lucie V.: Nevnímám úskalí. Vždycky jsem byla toho názoru, že ženy mají jiné informační kanály, jiné komunikační prostředky a jiné schopnosti než muži. „Jiné živočišné druhy,“ každý umí něco jiného a obojí je třeba. A tak myslím, že to u nás také funguje. Nepletu se do čísel a předpisů, snažím se uplatnit své schopnosti medicínské, sociální a kreativní. Nejhorší je, když žena chce být jako muž, ale to nejde, žena musí být jako žena a pak to jde dohromady.

Lucie V.: Emocionální a sociální inteligence je podle mne nezbytná pro dobré vedení lidí tak, aby je práce bavila a viděli v ní smysl. Prosté výsledky nestačí. Vnímám to tak podle sebe. Vždycky se ptám sama sebe: Jak bych se chtěla cítit? Co bych chtěla od práce? Od šéfa? Od zdravotníka, ke kterému přijdu s problémem? A podle toho se snažím chovat, řídit lidi, pracovat.

Šárka S.: Především erudice, praxe, asertivita ke kolegům a pacientům, nadhled při řešení problémů, moŠárka S.: V medicíně platí, že pokud tivace vlastní a motivace spoluprachcete uspět jako žena, měla byste covníků pro dosažení cíle, umění být lepší než muž ve stejné pozici, naslouchat ostatním, být slušný pak získáte respekt. Je to dáno zna- a vstřícný, ale získat respekt ostatlostmi, praxí a zručností. V medicí- ních. ně platí relativně přísná hierarchie, >> pokud jste primář a vedoucí praco-

33


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

MUDR. ŠÁRKA SKORKOVSKÁ

34 BYZMAG


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

Jak se vám daří ve spolupráci praxe, protože si nemůže vzít pacis mužskými protějšky? enty domů, home office v medicíLucie V.: Máme veskrze ženský ko- ně možný není. Snad je možná jen lektiv s pár muži, tento poměr mi vědecká práce po večerech. Oftalskvěle vyhovuje. Vnímám, že se mologie je dobrý obor pro rovné vzájemně dobře respektujeme a to příležitosti, jemná práce, relativně je základ dobrého fungování. Není krátké operace, tady může žena to pro slabé povahy, ale to já nej- velmi dobře uspět. sem. Mám ráda akčnost, rovnost jednání a žádné okolky. Šárka S.: Spolupráce s mužskými protějšky je v řadě případů lepší než s ženami. Jsou férovější, přímější, ale musí vás respektovat. Pokud ne, rychle vás smetou.

Jak vnímáte téma rovných příležitostí ve svém oboru? Lucie V.: Náš obor, oční lékařství i mikrochirurgie, je pro ženy otevřený a dává rovné příležitosti. Šárka S.: Rovné příležitosti sice teoreticky v medicíně máme, ale praxe je jiná. Žena má hendikep v rovině mateřství, roky které je s dětmi doma, znamenají výpadek

Čím byste povzbudily ženy, které jsou, či se cítí, znevýhodněné? Lucie V.: Myslím, že nejdůležitější pro ženu je, aby měla dobré odborné i ženské sebevědomí, podložené vědomostmi, a nechtěla se chovat jako muž. Muži ji pak takovou respektují. To je moje zkušenost. Šárka S.: Taková žena by měla vědět, čeho chce dosáhnout, mít sebevědomí podložené znalostmi a zůstat stále ženou.

Jak se vám daří propojit mateřství a práci? Lucie V.: Jsem maminka dvou synů. Mateřstvím se mi změnily hodnoty

35


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

a priority. Všechno na čas, je mi velmi drahý. Vždy si představím, že čas, který prožiju někde zbytečně, jsem mohla prožít se svými dětmi. Zaměřila jsem se v mnoha ohledech na efektivnost. Současně jsem dětmi velmi motivována. Považuji se za šťastnou maminku dvou báječných synů, kteří mají po tatínkovi klidnou, přátelskou a veselou povahu. To, že má pracující žena děti, jí přinese bez pochyby lepší schopnost organizace.

úplně pasivní odpočinek, volím jachting a tenis. Baví mě trávit svůj volný čas tak, že úplně vypnu, rozšířím si obzory, naberu nové zkušenosti. S manželem také chodíme tančit a to je pro mne také dobrý relax. Šárka S.: Volného času mám málo, a proto si ho považuji. Nejraději ho trávím s rodinou a s přáteli. V létě ráda chodím po horách, hrajeme golf, v zimě lyžujeme a rádi chodíme za kulturou do divadla, milujeme film a hudbu. Přála bych si mít víc času na cestování, ale práci zatím stavím na první místo.

Šárka S.: V době, kdy moje dvě dcery byly malé, jsem pracovala na klinice, sloužila jsem služby, ale dalo se to zvládnout především s přispěním mého muže, který měl pro moji práci pochopení. Neměla jsem Děkuji za rozhovor. k dispozici ani babičky. Ale myslím, že jsem je o nic neošidila. Obě dce- Text: Redakce | Foto: Archiv ry jsou lékařky, tak snad jsem pro ně byla dobrým vzorem. Oficiální stránky klinik: www.duovize.cz Jak trávíte svůj volný čas? www.neovize.cz Lucie V.: Jsem milovník sportu, a pokud se zrovna nerozhodnu pro

36 BYZMAG


Dva úhly pohledu na rovné příležitosti očima primářek dvou očních klinik

MUDR. LUCIE VALEŠOVÁ

37


Christoph Meier: České společnosti by měly být víc mezinárodní Christoph Meier je zakladatelem a výkonným ředitelem Platinnu, což je rozsáhlá platforma pro podporu inovativního podnikání start-up firem i malých a středních podniků. Od roku 1991 tato platforma realizovala inovační projekty s více než tisícovkou společností. V listopadu Christoph Meier přijel do Brna předat své zkušenosti dalším evropským agenturám skrz program Peer-BIT. Jeho znalosti pomohly dát dohromady program JIC PLATINN určený zavedeným jihomoravským podnikům a skrze Peer-BIT zmíněný program dále rozvíjejí.

38 BYZMAG


Christopher Meier: České společnosti by měly být víc mezinárodní

Kdy se objevila myšlenka začít ve a prostřednictvím koučinku zmobiŠvýcarsku s Platinnem? lizovat takové dovednosti, které jim Z odborné studie pro regionál- je pomůžou překonat. Proto jsme ní inovační strategii vyplynulo, že vytvořili širokou síť koučů s různým přicházíme o spoustu pracovních kompetenčním a zkušenostním míst. Nově vytvořená místa v eko- profilem. nomikách založených na inovacích nebyla dostatečná k vyrovnání ztráty ve slabém inovačním sektoru. Druhým důvodem bylo, že kvůli různým problémům a omezením bylo možné implementovat jenom polovinu strategických inovačních projektů společností. Měli jsme obrovský inovační potenciál, který zahálel.

Jaká řešení malým a středním podnikům nabízíte?

Jedna velká skupina problémů je spojená s komercionalizací nových produktů. Náš koučink jim to pomáhá řešit komplexně přes byznys model, distribuci či branding. Pomáháme také s další množinou potíží s vnitřní organizací firmy – tedy kde vzít nové zdroje, vybrat Jedním z řešení byl program Pla- správnou inovační strategii, jak potinn, který pokrývá šest kantonů stavit tým zkušených lidí organizuzápadního Švýcarska. Můžete jících produkci. Pak je tu potřeba program popsat? navazovat spolupráci a partnerství, Podporujeme byznys inovace což nás vedlo k network managea obchodní aktivity, a to nejčastěji mentu a strategickému budování u menších společností pod pade- konsorcií. Další služba je spojená sát zaměstnanců a středně velkých s penězi. Více než desetina podnifirem. To je naše hlavní mise. Potře- ků, se kterými pracujeme, potřebubujeme znát jejich reálné problémy je dofinancování inovačních pro-

39


Christopher Meier: České společnosti by měly být víc mezinárodní

jektů, proto jsme rozjeli spolupráci osamocené. Neměly s kým o nich se soukromými investory. mluvit, postrádaly podporu. Proto Platinnem budované partnerství neskutečně oceňují. Pomohl jste založit českou variantu platformy – program JIC PLATINN, který JIC nabízí jihomo- Překvapila vás něčím Česká reravským firmám. Vnímáte mezi publika? zdejšími a švýcarskými firmami Předpokládal jsem, že Češi budou rozdíly? víc mezinárodně zaměření, integroProblémy zdejších společností se od těch, se kterými se potýkají ty švýcarské, příliš neliší. Vlastně jsou jako přes kopírák. Společné je to, že jen málo obtíží se týká technologických aspektů, většina jich spočívá v lidském, materiálním, obchodním nebo organizačním faktoru, a v soft aspektech inovačního procesu.

vaní do Evropy. České firmy žijí jako oddělené ostrovy, používají jediný jazyk. To působí hodně problémů v momentě, kdy se společnosti rozhodnou jít na zahraniční trh. Myslím, že je velmi důležité, aby vaše společnosti dostávaly aktivnější podporu ve fázi, kdy začínají dělat mezinárodní byznys.

Myslím, že jste adoptovali Platinn velmi dobře. Obzvláště dobrý pocit mám ze způsobu, jakým budujete vztah mezi zvoleným koučem a firmou. Ve všech případech, se kterými jsem se setkal, byl vztah velmi blízký. Vycházelo najevo, že se jihomoravské společnosti cítily ve svých komplexních problémech

Jste zavedenou jihomoravskou firmou a měli byste zájem o vstup do programu JIC PLATINN? V JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma. Podrobnosti hledejte na www.jic.cz/platinn.

40 BYZMAG


Na co zajít do JICu? Čtvrtek 3. března 17:00

JIC ENTER: Zdolejte váš podnikatelský Everest Cesta za prosperujícím podnikáním je v mnohém podobná výstupu na osmitisícovku. Můžeme fatálně selhat nebo uspět a navždy se zapsat do historie. Je to o překonání vlastních možností. David Fojtík sám na Everest vylezl a dnes může podat svědectví o tom, jak to souvisí s jakýmkoliv cílem ve vašem životě. Napínavé povídání zažijete 3. března na JIC!

Středa 9. března 18:00

StartupClub: Co se v bance nedozvíte aneb jak využít bankovní služby pro svůj byznys V dnešním světe považujeme banky za všemocné instituce. Ovlivňují globální ekonomiku a tím i jednotlivce. Pokud v tom umíte chodit a netaháte za kratší konec, můžou se ale stát dobrým nástrojem k rozjezdu byznysu. Přijďte si poslechnout, jak vyzrát na bankovní služby a využít je na maximum.

Středa 23. března 16:00

Customer experience: Zážitek je zkušenost a zkušenost je zážitek Až 80 % zákazníků, kteří přešli ke konkurenci, byli s předchozím produktem spokojeni. Dostali kvalitní produkt, skvělý servis, dobrou cenu, ale stejně odešli. Spokojenost zákazníka k vítězství nestačí. Cestou k jedinečnosti je dlouhodobé a cílené budování dobré zákaznické zkušenosti. Jak na to? To prozradí Petr Hložánek na semináři JIC!

Středa 6. dubna 15:00

JIC Grill: Vyzkoušejte si startup pitch nanečisto! Rodí se vám v hlavě podnikatelský nápad nebo už na něčem pracujete? Představte svůj projekt byznys expertům, získejte na něj cennou zpětnou vazbu a posuňte se zase o krok blíž k uskutečnění svého snu. Registrujte se na stránkách JIC do 20. března.


Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

Lubomír Milek

Americká značka CENTURY 21 vstoupila do České republiky na konci roku 2008. Během několika let se stala přední realitní společností. V současné době expanduje zejména v regionech, kde si franšízu pořizují úspěšní podnikatelé. „Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost především pro podnikatele, kteří dobře znají svůj region, mají tam své podnikatelské zázemí a kontakty. A nemusí to být podnikatelé z realitního či stavebního oboru,“ říká v rozhovoru generální ředitel české CENTURY 21 Lubomír Milek.

42 BYZMAG


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

Jak dlouho se vlastně pohybuje- liv a podle toho to také na českém te ve světě realit? trhu vypadalo. Musím však dodat, Od roku 2001, tedy už patnáct let. že se v posledních letech situace na Začínal jsem se učit zejména od trhu v tomto ohledu velmi zlepšuje. úspěšných zahraničních investorů a developerů, postupně jsem se dostával k řízení developerských projektů a zprostředkovatelským službám pro investory a developery. V roce 2008 jsem pak společně s dalšími kolegy přivedl americkou značku CENTURY 21 do České republiky a byl u rozjezdu pobočkové sítě v České republice.

Jak hlídáte kvalitu služeb ve vaší realitní síti? CENTURY 21 je největší realitní sítí, která má více než čtyřicetiletou tradici. Důraz na kvalitu služeb kladli již zakladatelé této značky v USA. CENTURY 21 přinesla na český trh snad nejtvrdší etická pravidla, kterými se musí naši makléři řídit. Kvalita služeb vychází z celého systému ško-

V České republice ještě stále lidé tolik nedůvěřují realitním kancelářím jako ve vyspělých zemích. Proč? Je to dáno českou legislativou, která do tohoto oboru pustila i nepoctivce. Reality jsou volnou živností, realitní kancelář tedy může provozovat kdoko-

43


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

lení makléřů, manažerů realitních kanceláří i jejich majitelů a vzájemné kontroly všech článků systému. Právě vzdělávání makléřů považujeme za klíčový prvek pro kultivaci českého realitního trhu.

čení. Většina našich produktivních realitních makléřů nepotřebuje marketing. Jejich spokojení klienti jim generují dostatečné množství zajímavých příležitostí. Dobré reference jsou rozhodně nejlepší vizitkou kanceláře či makléře. A ti by měli klienty neustále přesvědčovat, Spokojenost zákazníků je asi nej- že CENTURY 21 nabízí „The Gold lépe vidět v případě, že se klient Standard“. obrátí na makléře opakovaně… Samozřejmě. Zhruba třetina všech nových obchodů vychází z doporučení, tedy na makléře se obrací znovu spokojení klienti, nebo klient doporučí daného makléře svým známým. U některých kanceláří CENTURY 21 máme 80 až 90 procent nových obchodů z doporu-

44 BYZMAG

Proč nabízíte svým klientům exkluzivní smlouvy? Já osobně jsem pro své klienty chtěl udělat vždy maximum možného. Dokázal jsem se na každý prodej nemovitosti připravit, analyzovat různé varianty zobchodování nemovitosti a průběžně informovat svého klienta o průběhu realitní transak-


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

ce, a to je možné jen u exkluzivních smluv. Nakonec byli klienti s výsledkem spokojeni, využívali mých služeb dále a doporučovali mě svým nejbližším kamarádům a známým. Na stejných principech funguje většina zkušených makléřů v CENTURY 21. Pokud klient uzavře s realitní kanceláří exkluzivní smlouvu, nemůže již při prodeji, pronájmu či koupi nemovitosti spolupracovat s jinou realitní společností. To ale pro něj neznamená žádné omezení, naopak, exkluzivita přináší pro klienta celou řadu výhod. Přístup ke klientovi je pak totiž také exkluzivní. Jednomu realitnímu případu se často věnuje celý tým lidí a klient má jistotu, že obchod bude pro něj vypořádán za těch nejlepších podmínek, tedy rychle a za dobrou cenu.

Jako jediná realitní síť v České republice nabízíte i tzv. home staging jako standardní realitní službu. V čem je jeho výhoda?

Ta výhoda je naprosto jednoduchá, je to vyšší cena za prodávanou nemovitost. Nabídka realitních kanceláří na nejrůznějších realitních serverech je obrovská. Pro zájemce o nemovitost není jednoduché se v tom moři nabídek orientovat. Díky službě home staging však kupující rychle narazí na naši nabídku, protože se od těch ostatních odlišuje – nemovitost a její jednotlivé části je profesionálně nafocena, prezentované místnosti jsou uklizeny, a někdy upraveny dekoracemi, které první dojem ještě zvýrazní. A právě ten první dojem je důležitý při rozhodování. Je to ten okamžik, kdy se kupující rozhodne podívat se na danou nemovitost. Pak už je to na makléři, aby svého klienta přesvědčil, anebo mu poradil jinou vhodnou nemovitost.

Jaké jsou výsledky této služby v praxi? Dokážeme prodat nemovitosti mnohem rychleji. Nezřídka se nám

45


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

stává, že týden dva po zveřejnění nabídky máme nového zájemce. To dříve nebývalo. Je to samozřejmě nejen díky službě home staging, ale i díky příznivé době, kdy jde celý realitní trh nahoru, spolupráci uvnitř naší sítě, velké databázi poptávek atd.

ní pro malé a střední podnikatele. Já bych k tomu dodal, že na podnikání musí být člověk připraven – finančně, mentálně, časově atd. Někteří zájemci se do „bodu připravenosti“ dostanou za dva měsíce, někteří za několik let. Jak už jsem řekl, nemovitostí trh roste a to je příležitosti i pro nové podnikatele v oboru. Navíc, CENTURY 21 se Proč je zrovna nyní vhodná doba nezabývá jen tzv. second-handem, pro nákup nemovitosti? tedy přeprodejem starších nemoJsou ideální podmínky pro finan- vitostí. Naše kanceláře kooperují cování nemovitostí. Úrokové sazby s developery po celé České repubu hypoték jsou na historickém mi- lice, rozjíždějí vlastní developerské nimu, a přitom ceny nemovitostí projekty, spolupracují s projektanna zajímavé úrovni. Podle našich ty, architekty. To pole působnosti je analýz a ekonomické predikce pro velmi široké. letošní rok ceny nemovitostí zejména ve velkých městech porostou. Proto je pořízení nemovitosti Jak dalece centrála CENTURY 21 zasahuje do podnikání svých za současných podmínek ideální. franšízantů? Každá franšízová společnost je saJe tedy nyní i vhodná doba pro mostatně podnikajícím subjektem, pořízení franšízy? který využívá brand a know-how, Franšíza je považována několik de- které za více než 40 let existence sítek let za nejlepší formu podniká- značky, máme. Pokud franšízant re-

46 BYZMAG


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

spektuje pravidla naší sítě, pak mu do podnikání nijak nezasahujeme, pouze doporučujeme. V některých případech spolupracujeme s našimi franšízanty na realitních projektech (výkupy nemovitostí, odkup pohledávek, developerské projekty, akvizice složitých realitních obchodů), což ale není náš corebusiness. Jsme servisní organizací pro franšízanty.

krétně nabízí pro své franšízanty realitní síť CENTURY 21?

Realitní služba je jednoduchá a přesto ji velmi málo kanceláří dokáže poskytnout. My máme tuto službu popsanou, školíme ji, trénujeme ji, kontrolujeme ji a v čase své postupy zlepšujeme, tzn. motivujeme naše makléře, aby poskytovali tu nejlepší službu, sbíráme poznatky a aplikujeme je zpět do našich služeb. Motivujeme makléře, aby Jaké tedy jsou konkrétní výhody mezi sebou sdíleli best practises, franšízové spolupráce a co kon- tzn. nejlepší zkušenosti atd.

47


Rozhovor:Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost pro byznys v regionech

Je to jako každá jiná služba. Můžete hodnotit kvalitu uvařené rýže. Pokud ji někdo vařit neumí, můžete mu poradit, jak ji má uvařit. Pak mu můžete dát ještě recept, aby do budoucna dodržoval postup vaření. Můžete ho trénovat ve vaření rýže nebo můžete uspořádat soutěž mezi kuchaři, kdo nejlépe uvaří nejchutnější rýži. Když budete neustále zdokonalovat postup vaření, budete mít jistě dostatek zákazníků, kterým bude Vaše rýže chutnat. Mezi rýží a nemovitostmi je však rozdíl. Pytlík rýže stojí 3 Kč a průměrná nemovitost v Praze stojí 3 mil. Kč.

vat především? Dlouhodobě posilujeme svou pobočkovou síť ve velkých městech jako Praha, Brno a Ostrava, nyní se zaměřujeme na krajská města jako Olomouc, Liberec, Karlovy Vary, okresní města a na menší města kolem 20 000 – 30 000 obyvatel.

Kdo je podle vás ideálním kandidátem na franšízanta CENTURY 21?

Franšíza CENTURY 21 je dobrá příležitost především pro podnikatele, kteří dobře znají svůj region, mají tam své podnikatelské zázemí a kontakty. A nemusí to být podKolik kanceláří má v současné nikatelé z realitního či stavebního oboru. Osvědčila se nám spoluprádobě síť CENTURY 21? ce i s podnikateli, kteří nepůsobili V naší síti je nyní 45 kanceláří, pro v realitách například lidé z oblasti které pracuje přes tři sta makléřů. financí a pojištění, pracující ve službách, věnují se právu nebo poraHovořil jste o tom, že franšíza denství, jsou z IT oblasti nebo se CENTURY 21 je příležitostí pro vůbec nezabývali službami a byli podnikatele v regionech. V kte- například z výrobního sektoru. rých regionech chcete expando48 BYZMAG


Chcete podnikat s úspěšnou franšízou v realitách? Kontaktujte nás na e-mail expanze@century21.cz nebo telefon 734 799 219.


Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství Co má společného šťastný život, sex a podnikatelský úspěch? První letošní klubové setkání Ocenění Českých Podnikatelek se neslo v duchu všech těchto témat. Známá česká psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková v rámci talk show radila přítomným podnikatelkám, jak skloubit životní štěstí, práci a partnerské vztahy, a všechny finalistky 8. ročníku Ocenění českých podnikatelek obdržely kromě dobrých rad i certifikáty a dárky. „Pro letošní rok mám novou výzvu. Chci, abychom byli společně nositeli lidskosti a přátelství. Samozřejmě potřebujeme dělat byznys a vydě-

50 BYZMAG

lávat peníze. Tohle není třeba řešit. Ale ráda bych, aby se naše pracovní a osobní úspěchy nesly v lidském duchu a v prostředí dobrých mezilidských vztahů,“ uvedla setkání zakladatelka projektu Helena Kohoutová. Tím také otevřela motto pro letošní rok, kterým je lidskost, friendly business a budování hrdého Česka. Čestným hostem setkání byla Laura Janáčková, renomovaná česká psycholožka a sexuoložka a autorka populárních knih o lidských vztazích a komunikaci, která vyzdvihla pozitivní vliv sexuality na lidský život i štěstí, důležitost rodiny i krásu rozdílnosti mužů a žen. Aby mohly


Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

existovat zdravé vztahy, je velmi pit s ní do trvalého intimního svazku. důležité, aby si i emancipované Ženy potom přicházejí do mé ordiženy zachovaly svou ženskost. nace a říkají. Muži nejsou.“ říká Laura „Pracovní emancipace přinesla že- Janáčková. nám mnoho výhod, ale zároveň zvýšila nároky žen na trvalého partnera. U žen platí a platila tendence vybírat si muže s vyšším statusem, než mají sami, aby je a jejich děti zaopatřil a ochránil. Čím tedy žena vyšplhá výše v pracovní hierarchii, tím méně najde pro sebe přitažlivých mužů a tím méně bude muž ochoten vstou-

Jednoduchý recept na šťastný život samozřejmě neexistuje, ale můžeme vše ovlivnit naším chováním. Laura Janáčková vysvětluje: „Na prvním místě je důležité, aby si každá žena uvědomila své priority. V případě že má trvalého partnera je zásadní péče o tento vztah, o jeho 5 základních atributů. Nazvala jsem

51


Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

rem lidského myšlení, konání a jednání. Vezměte si jen kolik vrcholů lidského ducha na poli vědy nebo umění bylo motivováno zamilovaností, láskou či sexuálním pudem,“ říká Laura Janáčková. Laura Janáčková se také stala patronkou nového ročníku je KULT Partnerství tedy Komuni- Ocenění Českých Podnikatelek, kace, Úcta, Láska, Tolerance a Poro- kde nastupuje po paní architektce zumění. A za třetí, je velmi důležité, Evě Jiřičné. najít si čas pro sebe a to je asi pro nás Šťastný život ovlivňuje i úspěch, za ženy nejtěžší.“ kterým stojí odborné informace. A co můžeme pro své štěstí udě- Odbornou pracovně-ekonomickou lat okamžitě? „Radovat se ze života. část setkání zaštítili makroekonom Neodkládat to. Neříkat si, potom po- Petr Dufek za ČSOB a marketinjedu na tu dovolenou, potom si užiju, gový manažer segmentu malých ale udělat to ihned.“ a středních podniků Jakub Mádle Pro šťastný život je podstatná i sa- za Microsoft. Petr Dufek přednesl motná lidská sexualita: „Psychické příspěvek na téma optimistických stabilita stojí na třech pilířích. Jsou očekávání v české ekonomice, kteto vztahy a sex, zdraví a práce. Pokud ré se v posledním roce velmi daří. je jedna z těchto nožiček narušena, Podle Petra Dufka nemůžeme takto dochází k narušení této stability až pozitivní vývoj očekávat donekopo výrazné projevy psychické labi- nečna a nejspíše nastane zmírnělity, která zasahuje kvalitu našeho ní růstu, stále však dostatek faktoživota. Samotná sexualita je moto- rů hovoří pro optimismus. Jakub 52 BYZMAG


Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

Mádle pak vylíčil využití moderních technologií v novém světě práce. Většina českých zaměstnanců si bohužel stále nemůže vybrat místo a čas svého pracovního výkonu, přestože to moderní technologie již umožňují.

předal jedné z finalistek voucher na roční online MBA či LLM studium. Institut CEMI spolupracuje s Oceněním Českých Podnikatelek již třetím rokem.

Finalistky 8. ročníku obdržely certifikáty a porcelánové dárky od tradičního českého výrobce luxusního ručně vyráběného porcelánu porcelánu, Atelieru JM Lesov. Ředitel institutu CEMI Štěpán Mika rovněž

53


Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje a oceňuje české podnikatelky. Hodnotí se jedinečná kombinace tvrdých čísel a osobních podnikatelských příběhů. V Ocenění Českých Podnikatelek dojde uznání společenská odpovědnost držená v rukou českých žen a jejich vliv na celkovou kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 pomáhá tento projekt budovat hrdé Česko! Samotné podnikatelky díky automatickému členství v klubu podnikatelek získávají nepřetržitý přísun podnikatelských rad a tip, nový pohled na své podnikání a velice často i nová přátelství. Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy účetních závěrek za poslední tři roky. Dále musí jejich firma mít minimální roční obrat od 10 milionů Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11, být plně v českých rukou a doba podnikání musí být nejméně 4 roky. Za dobu její existence prošlo soutěží již 101 832 podnikatelek, ze kterých postoupilo 2549 semifinalistek, a z nejužšího výběru 328 finalistek bylo nakonec oceněno 77 vítězek. Generálním partnerem projektu je ČSOB, hlavním partnerem Microsoft. www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

54 BYZMAG


KEY ACCOUNT MANAGER OLOMOUC Terra Group Investment, a.s.

www.terragroup.cz

CO VÁS ČEKÁ • láskyplná péče o klíčové zákazníky v oblasti veřejné správy (obce, města, příspěvkové organizace), • prohlubování obchodních vztahů se současnými zákazníky, • účast na zasedání městských rad a zastupitelstev, • podílení se na vytváření marketingových kampaní.

HLEDÁME TÝMOVÉHO HRÁČE, KTERÝ • rád obědvá v kolektivu přátelských kolegů, • má komunikační, obchodní a prezentační schopnosti na výborné úrovni, • rychle se zorientuje ve firemních procesech, • zvládá trochu toho stresu a cestování je jeho hobby, • je aktivní řidič, co ukočíruje svůj vůz i skupinu lidí.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS • zajímavou práci v přátelském a usměvavém kolektivu, • fixní plat + provize, • zázemí vlastního Back Office, • kariérní růst na pozici Area Sales Manager, • bazén a stolní fotbálek na naší základně.

Vaše CV pošlete na mail kariera.tgi@terragroup.cz. Více informací naleznete na www.terragroup.cz


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

Obrazy s příběhem Každou věc, ať už s duší anebo bez ní, provází nějaký příběh. Lidé mají vyjadřovací schopnosti a chcete-li si jejich příběh vyslechnout, stačí jen naslouchat. I když to, co vám teď povím, zní neuvěřitelně, umělkyně Hana Auerová naučila své obrazy vyprávět. Jak se jí to podařilo? To prozradí ona sama v tomto rozhovoru.

portrét, který je prý velice pobavil. Vybrali si tedy mne a ukázalo se, že hostitelská maminka je malířka a tatínek rozený byznysmen. Dokážete si asi představit, že to byl studentský rok splněných snů.

Co by si měl čtenář představit pod slovním spojením Obrazy s příběhem?

Plátno nebo fotku, která nekončí rámem, ale která vypráví příběh, Jak jste se k malování dostala? a ten jde daleko za výtvarnou část Když mi bylo 17 let, jela jsem na rok díla. studovat do Ameriky. Do přihlášky jsem pro pobavení namalovala svoji karikaturu. Hostitelské rodi- Mohla byste uvést nějaký příběh ně tehdy z faxu vyjel asi kilometr s obrazem? nečitelných přihlášek a můj auto- Ano, samozřejmě, například níže

56 BYZMAG


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

uvedený experiment. Některé z pří- tech, kam bych jinak asi neměběhů jsou na mé webové stránce la šanci něco prodat. Za největší www.OBRAZYsPRIBEHEM.cz. úspěch považuji obrázky a fotky, které zdobí několik stěn v Austrálii a také dům scénáristy, který žije Kde se dají vaše obrazy zakou- a tvoří v Hollywoodu. pit? Svět obchodu s obrazy se docela rychle přesouvá z klasických galerií do online světa. Díky e-galerii ArtFinder, tak moje obrázky zdobí domácnosti na několika kontinen-

To je úžasné! Jaký druh obrazů si takový hollywoodský scénárista objedná? Ten největší (smích). Teď vážně, 57


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

objednal si obrázek vinice v kopci s kostelíkem a fotku z kolekce výlov rybníka a z projektu Jogurt. Jogurt byl ohromně zajímavý projekt, kdy malíři a fotografové z celého světa reagovali na výrok malířky Louisy Pirrotta, které po přestěhování z Bostonu do trochu větší divočiny její noví sousedé řekli, že jestli chce kulturu, má si koupit jogurt.

Jaké emoce se ve vás mísí, když přiložíte štětec na čisté plátno?

Přesně to právě teď dělám. Maluji kolekci pláten s názvem Modrá zahrada. Je naprosto pohádkově rozkvetlá a téměř vše v ní kvete modře. Jsou to takové scény do mini-animovaného filmu, který připravuji. K mému úžasu je Modrá zahrada úspěšná i obchodně. Většina scén obrazů už je rozprodaná.

Co je pro vás nejsložitější na plátně zachytit?

Tuto otázku si také kladu. Nejtěžší Je to vzrušující směs pokušení, ra- je namalovat to, na co člověk nemá dosti, svobody, nejistoty, dobro- talent nebo co ho nebere za srdce. družství, odvahy a pokory. Nejsem akademický malíř, což mi na jednu stranu dává obrovskou svobodu Jakými médii malujete nejraděa na druhou stranu určitou nejisto- ji? tu, že to lze dělat i lépe. Takže se ne- Miluji experimenty, takže jsem vyustále ženu za tím „lépe“ a pokud zkoušela téměř všechno od kříd, možno také „včas“. kterými se malovalo za Napoleona až po pokusy o další rozměry. Nyní tedy experimentuji hlavně s proKdyby vám teď někdo řekl, že středím a hudbou, která mě při prámáte namalovat cokoli, co vás ci obklopuje. Při tom všem ale zůnapadne, co by to bylo? stávám věrná akrylovým barvám,

58 BYZMAG


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

které jsem si oblíbila v Americe, kde byly vyvinuty jako odolná varianta ke klasickým olejovým barvám.

Setkala jste se někdy s negativní kritikou vaší tvorby? Lidé jsou obvykle velice zdvořilí, a to i ti, co o sobě tvrdí, že jsou odborníci. Navíc často dochází k směšování díla s autorem. Takže jediný kritický hlas k mé tvorbě občas zaznívá od mého báječného muže, a to, pokud je domácnost ve výraznějším nesouladu s jeho představami.

třetí, soutěž přinesla mým obrázS Obrazy s příběhem jste vyhrá- kům publicitu a mně výhru, která la soutěž Můj první milion. Kam mi pomáhá v dalším snažení. vás vítězství v této soutěži posunulo? Soutěž můj první milion mi ohrom- Jste velmi činorodá a není to ně pomohla v několika směrech. pouze malování, kde uplatňujete Za prvé jsem se od poroty dozvě- svoji kreativitu, představte nám, děla, že moje snažení má smysl. Za prosím, vaše další činnosti. druhé mi mentoři během jednotlivých kol poradili, na co se soustředit a čím naopak neztrácet čas. A za

Například mě velice baví sport, a protože nejsem nijak zázračně rychlá, pokouším se být aspoň vy-

59


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

trvalá nebo mít dobrou taktiku. Velice ráda také píši a pokouším se animovat. Vzhledem k aktuálním potřebám naší rodiny jde v tuto chvíli hlavně o pohádky.

Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Co vás k psaní pohádek inspirovalo?

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve vaší tvorbě.

Nevím, jestli má cesta vede k úspěchu, ale rozhodně je zábavná a lemovaná barevnými obrázky a příběhy.

Jednoznačnou inspirací jsou otázky mých dětí a situace, které s nimi Text: Jana Albrechtová | Foto: Archiv řeším. Ze synových otázek: „Jak to Ježíšek dělá, že nezmrzne? A jak to všechno stihne? Proč nemůžou být Vánoce častěji?“ vznikla kniha Ježíšek a animovaný film s mými obrazy, kterou namluvil pan Josef Somr a je k vidění na Stream.cz. Stejnou inspiraci jsem měla i při psaní scénářů Kulatých pohádek, a tak vzniklo 40 uspávacích příběhů s jednoznačnými poučeními pro zvídavé děti, které jinak nechtějí moc spát.

Čím jste chtěla být jako malá holka? Houbařkou. V zimě bych měla samozřejmě volno. 60 BYZMAG


Rozhovor: Obrazy s příběhem, Hana Auerová

PODZIM PODLE BREJLOVCE BERTOVCE (EXPERIMENT) Hana Auerová, Obrazy s příběhem, 2015, akryl na plátně Takto vnímá podzimní krajinu lokomotiva Brejlovec Bertovec (kříženec lokomotiv Brejlovce a Bardotky, typický svou červeno-modrou barvou). Jde o obraz – experiment, kdy jsem záměrně použila posunuté, bláznivě radostné barvy a tvary krajiny, protože se domnívám, že takový Brejlovec, skrz své brejle, vůbec nemusí vidět věci stejně jako my: Rovný viadukt mu připadá do kopce – z kopce. Barvy i tvary okolní krajiny vidí v pohybu. Na svých trasách znal Brejlovec obvykle každý pražec. A teď si představte, že roky vyřazený Brejlovec jede novou trasu s novou sestavou vagónů, a tak mu podzimní koleje připadají jako nejbarevnější a nejdivočejší horská dráha a okolní koruny stromů jako barevné střapce roztleskávaček. Toto plátno není zachycením objektivní reality, ale vyjádřením čiré Brejlovcovy radosti z nově nabyté svobody.

61


Intimita je plodná, okázalost je impotentní

Intimita je plodná, okázalost je impotentní Propojení víry a intimity zdůraznil lanškrounský děkan a populární polský římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, který dlouhodobě působí v České republice. Na prvním novoročním setkání dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club rovněž poukázal na zbytečně nízké sebevědomí Čechů.

lický kněz z polské části Těšínska, který již 23 let působí v České republice a získal popularitu častým mediálním vystupováním a rozsáhlými styky se známými osobnostmi. Zasloužil se o opravu zchátralého kostela sv. Václava v domovském Lanškrouně a provoz Rodinného dětského domova v Žichlínku. V roce 2008 byl jmenován děka„Víru nesmíme nikomu vnucovat. nem. Účinkoval v mnoha televizJe to niterná osobní cesta,“ říká ních pořadech a několik pořadů Zbygniew Czendlik. „Když je něco sám moderoval. Každých 14 dní intimní, je to plodné. Děti neplodíme rovněž moderuje nedělní program v Bibione na pláži, i když by to šlo, ale „Jak to vidí na ČRo 2“. V rámci svév intimitě. Když tvoříme, také potře- ho vystupování propojuje humor bujete intimitu. Intimita je plodná, s vážnými tématy, avšak nikdy nepropaguje víru nebo církev jako taokázalost je impotentní.“ kovou – vždy zdůrazňuje víru coby Zbygniev Czendlik je římskokato- intimní osobní cestu a připodob-

62 BYZMAG


Intimita je plodná, okázalost je impotentní

ňuje ji ke kreativním procesům, jako je psaní textů nebo malování obrazů. Talk show se Zbygniewem Czendlikem byla součástí prvního novoročního setkání dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, který navazuje na prvorepublikové tradice dámských klubů a zároveň je společenstvím aktivních moderních žen. Zakladatelka klubu Helena Kohoutová říká: „Členky dámského klubu propojují společné vize, jako je friendly business, společný úspěch a především absolutní zapálení pro věci, které děláme.“ Zbygniew Czendlik ocenil vize dámského klubu: „Nadšení pro to, co děláme, je oslavou Boha. Například sport je oslavou Boha skrze lidské tělo. Boha oslavujeme skrze všechny naše schopnosti, každý svým vlastním způsobem. Podni-

katelka tím, že se snaží být nejlepší podnikatelkou, uklízečka tím, že je perfektní uklízečkou.“ A protože klub navazuje i na prvorepublikové tradice, Zbygniew Czendlik poukázal na svou oblibu konzervativních hodnot: „Myslím, že tradice mají svou hodnotu. Jsem poměrně konzervativní člověk

63


Intimita je plodná, okázalost je impotentní

a milovník staré dobré Anglie, kde je úžasné, jak si lidé váží určitých tradic. Zároveň je však důležité, abychom konzervativní hodnoty dokázali předávat srozumitelnou moderní řečí.“

„Češi mají zbytečně nízké sebevědomí,“ komentuje českou národní hrdost Zbygniew Czendlik. „Je to krásná zem a krásné místo pro život. Češi se sami nemají rádi a neváží Dámský klub je jedním z projektů si sami sebe, ale okolní svět přitom Agentury Helas, které zviditelňu- český národ obdivuje. Rád použíjí úspěchy českých podnikatelů vám příběh o malém orlíkovi, který a podnikatelek a budují hrdé Čes- se vylíhne mezi slepicemi a vyrůstá s nimi. Žije na dvorku za domem mezi ko. kuřaty a dělá to, co dělají slepice. Jednou spatří na obloze orla a ptá se slepice: ‚Kdo je to?‘ Slepice odpoví: ‚To je orel, král ptáků, zatímco my jsme slepice na dvorku za domem.‘ Takže orel celý život žije jako slepice jen kvůli tomu, že se za slepici považuje. A Češi se považují za slepice, přestože jsou v očích ostatních národů i očích Božích jasnými orly.“ Talk show proběhla na designových sedačkách Patternroom ve tvaru diamantů od špičkového italského designéra Diego Maria Gugliermetta. Sedačky

64 BYZMAG


Intimita je plodná, okázalost je impotentní

představil Róbert Paľonder, majitel jediné distribuční firmy těchto sedaček ve Střední Evropě. Součástí večera byla rovněž prezentace vozu Peugeot 3008 od Pegueot – Kopecký, exkluzivních vín Smart Buying Wine, a to především novozélandského vinařství Saint Clair Estate, a proteinové diety KetoDiet. Kromě dietního rautu zajišťovaly pohoštění společnosti Dilmah, Aqua Angles a Prague Catering. Celoročním generálním partnerem dámského klubu je Vodafone.

Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 17 let podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou část, tudíž spojují zábavu i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S členkami se potkávají známé osobnosti českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných oborů, které mohou zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou. Dámský klub uspořádal již přes 200 společenských večerů, komorních setkání a odborných prezentací, na kterých ženy získávají mnoho nových osobních a obchodních kontaktů, ale také nová blízká přátelství.

www.helas-ladies-club.cz

65


LISTONOŠ(KA) Josef Polčiak

Z nekončící fronty k podnikání. I tak by se dal bez nadsázky popsat příběh zakladatele Listonošky Josefa Polčiaka, která řeší problém papírové korespondence a přeplněných pošt. Jak koncept posílání papírových dopisů z počítače funguje a kdo jej hlavně využívá?

66 BYZMAG

Povězte nám, jak Listonoška vlastně funguje? Listonoška je online aplikace, která lidem a firmám přináší možnost posílat papírové dopisy přímo z počítače - bez nutnosti chodit na poštu. Z pohledu uživatele se stačí jen přihlásit, napsat nebo nahrát obsah dopisu, vybrat adresáta a zvolit typ poštovného. Zbytek je na nás.


Rozhovor: Josef Polčiak, zakladatel Listonošky

To znamená, že se dopis vytisknete a přinesete na poštu?

přijde do poštovní schránky registrační kód. Chopil jsem se představy Jednoduše řečeno. Listonoška je snadno použitelného systému, na napojená na automatické tiskové úrovni ovládání klasického e-mailu, a balící linky, které dopis vytisknou, se kterým by zvládl pracovat každý. vloží ho do obálky a o jeho dodání se pak postará Česká pošta. Uživa- Co to obnášelo? tel se potom v systému může podívat, v jaké fázi se zpracování do- Cesta od myšlenky po realizaci nepisu nachází nebo stáhnout podací byla jednoduchá a už vůbec ne lístek.

Jak vás vůbec tato myšlenka napadla? Když vystáváte frontu s dopisem, v hlavě se Vám rodí spousta myšlenek. A při jednom z těch čekání, jsem přemýšlel, jestli bych tu frontu nemohl nějakým způsobem obejít. Začal jsem hledat dostupná řešení a zjistil jsem, že neexistuje nic, co bych mohl okamžitě použít. Bez zdlouhavé registrace a několikadenního čekání, než mi

67


Rozhovor: Josef Polčiak, zakladatel Listonošky

okamžitá. Existuje obrovský rozdíl mezi představou, kterou si nakreslíte na papír nebo naťukáte do „excelovské“ tabulky a tím, jaká je realita. A to je dobře. Protože kdybych hned na začátku věděl, jaká bude skutečná cesta za vytvořením Listonošky, ještě dnes bych vystával fronty.

68 BYZMAG

Kdo vašich služeb nejčastěji využívá? Základní myšlenkou Listonošky je, že chceme umožnit posílat dopisy komukoli. Ať jste občan, který pošle 2 dopisy za rok, nebo firma s tisícovým objemem. Mezi současné uživatele ale primárně patří malé a střední firmy, kterým Listonoška dokáže, a to bez nadsázky, ušetřit desítky až stovky hodin ročně na


Rozhovor: Josef Polčiak, zakladatel Listonošky mzdách. A navíc za cenu levnějšího neme spoustu dalších funkcí, které poštovného než od přepážky. usnadní práci. A v současné době máme takových uživatelů kolem jednoho tisíce. Co znamená „dokáže ušetřit“? Standardní proces, když chcete poslat dopis je, že ho musíte poslat do tisku, vložit do obálky, kterou je potřeba nadepsat, vyplnit podací lístek a vyrazit na poštu. S Listonoškou tento proces minimalizujete. Místo do tisku ho pošlete do naší aplikace a to je vše.

Jak zaručíte zákazníkům, že obsah dopisu bude pouze pro oči příjemce?

O obsah dopisu se nemusí nikdo strachovat. Přenos dat mezi Listonoškou a tiskovou linkou je zabezpečen stejně dobře, jako například internetové bankovnictví. Následně dopis samotný netisknou lidé, Kolik zákazníků doposud vaší ale automatické linky, které ho také služby využilo? vloží do obálky. Listonoška nabízí dva typy odeslání Tisková data dopisu jsou potom ulodopisů. První způsob je bez regist- žena na zabezpečených serverech. race. Přijdete na web, nahrajete na- A pokud to uživateli nestačí, může příklad fakturu ve formátu pdf, na- je prostě trvale smazat. depíšete obálku, zaplatíte kartou a odešlete. Druhý, a pro nás primární, způsob je, že si vytvoříte účet, Kde vidíte službu za takových kde si dobíjíte kredit. Pro nás to 5 let? znamená, že se stanete pravidel- Ve stavu, kdy posílání dopisů bude ným uživatelem, pro vás zase, že jen doplňkovou službou. Jsem reavám poštu archivujeme a nabíd- lista a vím, že využití papíru v rám-

69


Rozhovor: Josef Polčiak, zakladatel Listonošky

ci mezifiremní komunikace je na ústupu. Jakmile nastane generační obměna a do pracovního nasazení nastoupí „děti internetu“, budou mnohem více nakloněni hledat nové způsoby výměny dokumentů.

komunikovat mezi sebou. Bez datovek a bez pošty – ty zůstanou jen jako přidružené nástroje. Náš cíl není být zprostředkovatelem komunikace, ale jejím prostředkem.

Dneska umí Listonoška posílat papírové dopisy, zítra zvládne datové zprávy a je otázkou času, kdy Lis- Komunikovat mezi sebou. To tonoška umožní jejím uživatelům znamená, že z ní uděláte e-mail? Velice zjednodušeně ano. Systém, který bude sloužit výhradně pro výměnu smluvní dokumentace, bude splňovat právní standardy doložitelnosti doručení, uchovatelnosti obsahu a umožní podepisovat a dodatkovat smlouvy online. Snažíme se vizi uchopit tak, abychom navrhli ucelený komunikační systém, který se stane známkou férovosti a právním standardem v rámci firemní komunikace.

70 BYZMAG


Rozhovor: Josef Polčiak, zakladatel Listonošky

Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Vždy existuje řešení a nikdy nemusí být dokonalé hned v první fázi. A navíc, když začnete realizovat, donutí vás to pochopit danou problematiku a první nápad, i neúspěšný, vám může otevřít dveře k druhému.

Nadneseně řečeno, nevidím ani na konec první ulice, a proto je těžké mluvit o celé cestě. Věci, které uděláte špatně nebo správně, vidíte až časem. Ale abyste získali šanci tyto věci odlišit, potřebujete začít. Tím se vlastně dostávám k prvnímu důležitému pravidlu. Něco udělat - za- Děkuji za rozhovor a přeji mnočít. A to neznamená vzít si půjčku, ho úspěchů ve vašem podnikání. zařídit kanceláře, koupit služební auto, ale sednout si, dostat nápad na papír a definovat první malý Text: Jana Albrechtová | Foto: Archiv krok. Na světě se narodí víc nápadů než lidí, ale většina jich zůstane jen v hlavě nebo je potopí první „ne“.

71


POHÁDKOVÉ OSTROVY ZTRACENÉ V OCEÁNU Azurově modré moře, nebe bez mráčku a nádherné pláže poseté bílým pískem lemované kokosovými palmami. Maledivy jsou právem označované jako ráj na Zemi a právě teď nabízejí skvělý únik před zimou.

72 BYZMAG


Pohádkové ostrovy ztracené v oceánu

Maledivy jsou ostrovním státem v Indickém oceánu. Souostroví tvoří řetězec 19 korálových atolů, celkově se však Maledivy skládají z více než 1 196 ostrovů. Nejvyšší místo na ostrovech je pouhých 2,5 m nad mořem. Ostrovy jsou velmi rozdílné, vedle „betonového“ hlavního města Male najdete ostrovy pokryté hustou vegetací i holé ostrovy jen s několika obyvateli. Ostrovy jsou ideálním cílem pro potápěče, milovníky šnorchlování a vodních sportů jako je vodní lyžování, windsurfing nebo plachtění na katamaránu. Podmořský svět Malediv nabízí neuvěřitelnou podívanou. Dlouhé pásy korálových útesů jsou lákadlem pro hejna pestrobarevných rybek, menší rejnoky, želvy i chobotnice. V místech vzdálenějších od břehu je možné potkat menší druhy žraloků, murény, rejnoky manta stejně jako podmořské

73


jeskyně a staré vraky lodí, které se ho? Doporučujeme například kari staly domovem větších druhů ryb. z rybího masa nebo rybí polévku. Ochutnat se vyplatí i pokrmy s čerMaledivci jsou velmi skromný, milý stvě ulovenými kalamáry, krevetaa usměvavý národ. Jejich kuchyně mi nebo chobotnicemi. Vynikající je jednoduchá, pikantní a je velmi jsou i místní sladkosti, které jsou typodobná tradiční indické kuchyni. pické výraznou sladkou chutí jako Hlavní surovinou většiny jídel jsou je sladký vaječný krém nebo kokoryby, kterých je ve zdejších vodách sové mléko s rýžovým pudinkem. dostatek. Maledivci ryby připra- Vychutnejte si také čerstvé místní vují na tisíce způsobů – od vaření ovoce, tedy kokos, mango nebo a pečení po grilování. Chcete vy- ananas. Tradičními nápoji jsou čaje zkoušet něco typicky maledivské- a Raa, míza z kokosové palmy.

74 BYZMAG


HOĎTE ZIMU ZA HLAVU A ZALEŤTE SE OHŘÁT NA POHÁDKOVĚ KRÁSNÉ OSTROVY!

Maledivy nabízejí široké spektrum ubytování. Typické jsou zahradní nebo nadvodní dřevěné bungalovy. Luxusní ubytování se širokým spektrem služeb nabízejí hotelové resorty, kterých jsou v celém souostroví desítky. Milovníci vody a podmořského života mohou využít možnost bydlet na lodi nebo na jachtě.

zemí. Mimo resorty se vyplatí dodržovat tři základní pravidla – v zemi platí zákaz pití alkoholu mimo hotelové bary a restaurace, zákaz koupání v bikinách mimo vyhrazené části pláže (tzv. bikini beach) a oblečení by mělo dosahovat alespoň ke kolenům a v případě žen by nemělo odhalovat ramena a dekolt.

Na závěr malé doporučení – respektujte, že Maledivy jsou muslimskou

75


Víra dává mému životu „drajv“

Víra dává mému životu „drajv“ Zbigniew Czendlik je římskokatolický kněz z polské části Těšínska, který již 23 let působí v České republice a získal popularitu častým mediálním vystupováním a rozsáhlými styky se známými osobnostmi. Byl rovněž čestným hostem na Novoročním setkání dámského klubu Helas Ladies Club a při té příležitosti jsme jej neváhali vyzpovídat.

přestěhoval. Mí kolegové dostávali různé nabídky, do Německa, Rakouska, Francie, Anglie, Spojených států nebo Jižní Ameriky. To bych si býval dokázal představit, ale nenapadlo mě, že jednou skončím v Česku. Můj biskup v Katovicích mi nabídnul Česko, protože pocházím z Těšínska. Pochopitelně, právě v tomto regionu neměli Češi a Poláci vztahy zrovna vřelé. Bránil jsem se s tím, že umím česky jen dvě slova – pozor vlak. Biskup mi však odJak jste se ocitnul v Česku? Na- pověděl, že se jazyk naučím, takže padlo vás někdy, že zde strávíte jsem v Česku začínal se slovy pozor dlouhá léta svého života? vlak, na kterých jsem vybudoval Nikdy mě to nenapadlo, ani v nej- svou češtinu. horším snu. Česko nebyla země, po které bych toužil, a už vůbec jsem netoužil po tom, abych se tam

76 BYZMAG


Víra dává mému životu „drajv“

Češi kdysi přinesli křesťanství do Polska. Cítíte se nyní trochu jako na misii, kdy zpětně popularizujete víru v zemi, která se odklonila od tradičních církví?

Česko. Navíc si ani nemyslím, že by bylo Česko ateistickou zemí. Já si příliš vážím svobody, takže nikomu nevnucuji svůj pohled na svět, víru, ani model společnosti. Svoboda Neberu to tak, protože nikdy nedě- je pro mě velmi důležitou hodnolám, že bych někomu vnucoval víru. tou a nechci ji nikomu brát. A jsem Pouze pokud někdo přijde a zeptá šťastný, když nikdo na oplátku neose mě na tyto otázky, tak mu od- mezuje moji svobodu. povídám. Není to však tak, že bych >> sem přišel, abych spasil ateistické 77


Víra dává mému životu „drajv“

Může víra nahradit pocit jistoty čitých tradic. I v samotné královské v nejisté době? Očekáváte její re- rodině jsou dodržovány určité stanesanci? robylé zvyklosti a nikomu to nevaTo, co tady udělali uprchlíci za rok, dí. Tradice je tedy důležitá, otázkou jsem já nedokázal za třiadvacet let však je, jakým jazykem komunikusvého působení. Najednou všichni jeme s dnešním světem. I konzermluví o křesťanských hodnotách vativní hodnoty můžeme předáa ten termín používají i ti, kteří se vat srozumitelnou moderní řečí. neumí ani pokřižovat. Myslím si A s tím má církev problém. Neumí však, že víra je něco intimního. s lidmi komunikovat. Používá naši Dává mému životu drajv, neberu typickou hantýrku, které spousta to tak, že je to něco, co patří jen do lidí nerozumí. Když chceme komukostela. Cítím ji pořád. Je to jako nikovat se světem, je důležité, abyláska, tu také cítíte, ať jste kdekoli, chom mluvili srozumitelným jazykem. To si myslím, že je největším je intimní, a těžko se popisuje. problémem církve a dokonce i papež František o tom mluví. Církev Měla by církev najít novou mo- musí komunikovat s lidmi na všech derní tvář, která by byla přijatel- možných úrovních, nejen na náboná pro mladou generaci, jako se ženské. O to se také snažím doma tomu děje třeba u současného v Lanškrouně – komunikuji na socipapeže, nebo by měla prosazo- álně-charitativní, sportovní, kulturvat spíše tradiční hodnoty? ní i společenské úrovni. Křesťanství je na tradici postaveno. Myslím, že tradice má svou hodno- Je tedy pro vás církev i společentu. Jsem poměrně konzervativní ská záležitost, nebo jen niterná člověk a milovník staré dobré Ang- osobní cesta? lie, kde je úžasné, jak si lidé váží ur-

78 BYZMAG


Víra dává mému životu „drajv“

Je to jen a pouze niterná osobní cesta. Znovu musím zdůraznit spojení intimity a víry. Když je něco intimní, je to plodné. Děti neplodíme v Bibione na pláži, i když by to šlo, ale v intimitě. Když si připravujete rozhovor nebo článek, také potřebujete intimitu. Intimita je plodná, okázalost je impotentní.

lujeme to, co nemáme, místo abychom milovali to, co máme. Možná bychom byli šťastnější, kdybychom si více uvědomovali to, co máme a snažili se to milovat.

Smí vlastně kněz doporučit při zpovědi světského odborníka, když je svědkem vážných osobních problémů? Třeba psychologa nebo oddlužovací centrum?

S jakým problémem se na vás coby duchovního pastýře lidé To je jasné. Hodně to využívám. nejvíce obracejí? Lidé se na mě často obracejí s věcChtějí půjčit peníze. Není to moc mi, kterým naprosto nerozumím. k smíchu, žádostí o peníze dostá- Tím, že jsem vidět, tak si myslí, vám tolik, že jsem z toho nešťastný. že jsem hrozně chytrý, ale já jsem Narážím často na problém dluhů, ve skutečnosti blbý. Možná jsem které lidé mají. Je to jeden z proje- milý, ale blbý. Takže si myslí, že jim vů ztracené svobody. Vždycky jsem vyřeším různé osobní problémy, zklamaný z toho, jak je nám brána že jim vyřeším partnerské vztahy svoboda různými způsoby. Čas- nebo je oddlužím. Většinou je tedy to si to ani neuvědomujeme. Naše odkážu na odborníky. svobody jsou omezovány různými nařízeními, příkazy a zákazy, ale zadlužení je další důležitou formou Jak vnímáte politickou situaci, omezení svobody. Jsme otroky tu- která nyní vládce v Polsku. Sležeb po věcech, které nemáme. Mi- dujete tamní vývoj?

79


Víra dává mému životu „drajv“

Jsme hrozně zklamaný a trošku se za situaci v Polsku stydím. Není to sice konec demokracie, aspoň zatím, bohužel však současná většinová vláda, především Právo a spravedlnost, dělá kroky, které mi nejsou sympatické. Ani Jarosław Kaczyński mi nebyl nikdy sympatický. O sobě říkám, že jsem srdcem doleva a rozumem doprava. A tahleta strana je až příliš doprava. Poláci nemají rádi Rusko, ale Putinův model vládnutí 80 BYZMAG

jakoby inspiroval současné Polsko, a začíná se tam vládnout stejným způsobem.

Sloužíte mše v polštině pro polskou menšinu? Nesloužím. Občas ale sloužím v polštině mši v Polsku, a jde mi to blbě.

Co vás na Češích překvapilo? Čím


Víra dává mému životu „drajv“

se od Poláků výrazně liší, a co často s tím, že Čech prohlásí: „My mají naopak společného? jsme takový národ zbabělců.” To by Je pravda, že každý z těch národů Polák nikdy nevyslovil. Může si to je trošku jiný. My Poláci jsme více myslet, ale nikdy by to neřekl naotevření, Češi jsou většími intro- hlas. Okolní svět přitom český náverty, víc uzavření do sebe. Možná rod obdivuje. Rád používám příběh bych toho našel i víc. Odborníkem o malém orlíkovi, který se vylíhne na tuhle problematiku je spisova- mezi slepicemi a vyrůstá s nimi. Žije tel Mariusz Szczygiel, který napsal na dvorku za domem mezi kuřaty o Češích několik knih a do jisté míry a dělá to, co dělají slepice. Jednou může za rozmach čechofilství v Pol- spatří na obloze orla a ptá se slepisku. Já už jsem více Čech než Polák ce: „Kdo je to?” Slepice odpoví: „To a nemám už nestranný pohled na je orel, král ptáků, zatímco my jsme slepice na dvorku za domem.” Takže naše dva národy. orel celý život žije jako slepice jen kvůli tomu, že se za slepici povaCo máte na zdejším prostředí žuje. A Češi se považují za slepice, nejraději, a co naopak nejméně přestože jsou v očích ostatních nárád? rodů i očích Božích jasnými orly. Mně je tady dobře. Česko je krásnou zemí s nádhernou architekturou, historií, kulturou i krajinou. Praha patří mezi nejkrásnější města na světě, a musím vám říct, že jsem jich viděl už hodně. Je to krásná zem a krásné místo pro život. Co se mi nelíbí? Češi se sami nemají rádi a neváží si sami sebe. Potkávám se

Stýská se vám po domově? Chtěl byste se na stará kolena vrátit? Nestýská. Před čtyřmi lety mi zemřela maminka, byl jsem na pohřbu, a zjistil jsem, že jsem cizincem ve své obci. Mezitím, co jsem byl pryč, zemřely a narodily se dvo-

81


Víra dává mému životu „drajv“

je pokolení, někteří se odstěhovali, jiní se přistěhovali, tudíž jsem tam byl cizí. Je mi dobře tady v Česku a cítím se tu doma.

Rád aktivně sportujete. Je pro vás sport vyjádřením jednoty ducha a těla?

Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energických ženských osobností? Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 17 let podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou část, tudíž spojují zábavu i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S členkami se potkávají známé osobnosti českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných oborů, které mohou zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou. Dámský klub uspořádal již přes 200 společenských večerů, komorních setkání a odborných prezentací, na kterých ženy získávají mnoho nových osobních a obchodních kontaktů, ale také nová blízká přátelství. Hlavními partnery jsou: Česká pojišťovna a Peugeot – Kopecký s.r.o.

Když jsem byl na olympiádě v Londýně, novináři se mě ptali, co tam dělám. Odpovídal jsem z legrace, že jedu pohřbívat neúspěchy českých sportovců. Ale také jsem odpovídal, že olympiáda je oslavou Boha skrze lidské tělo. Boha oslavujeme skrze všechny naše schopnosti. Každý svým způsobem. Někdo tím, že je perfektním novinářem, někdo tím, že je perfektní uklízečkou, a někdo www.helas-ladies-club.cz tím, že se snaží dělat dobře sport.

Děkujeme za rozhovor

82 BYZMAG


KEY ACCOUNT MANAGER JIHLAVA Terra Group Investment, a.s.

www.terragroup.cz

CO VÁS ČEKÁ • láskyplná péče o klíčové zákazníky v oblasti veřejné správy (obce, města, příspěvkové organizace), • prohlubování obchodních vztahů se současnými zákazníky, • účast na zasedání městských rad a zastupitelstev, • podílení se na vytváření marketingových kampaní.

HLEDÁME TÝMOVÉHO HRÁČE, KTERÝ • rád obědvá v kolektivu přátelských kolegů, • má komunikační, obchodní a prezentační schopnosti na výborné úrovni, • rychle se zorientuje ve firemních procesech, • zvládá trochu toho stresu a cestování je jeho hobby, • je aktivní řidič, co ukočíruje svůj vůz i skupinu lidí.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS • zajímavou práci v přátelském a usměvavém kolektivu, • fixní plat + provize, • zázemí vlastního Back Office, • kariérní růst na pozici Area Sales Manager, • bazén a stolní fotbálek na naší základně.

Vaše CV pošlete na mail kariera.tgi@terragroup.cz. Více informací naleznete na www.terragroup.cz


Burza ovládaná emocemi

Burza ovládaná emocemi Obchodování na burze, to je zlatý důl, domnívá se mnoho lidí. Ano, vskutku tomu tak být může, ale musí se to umět, jinak místo zlatého dolu riskujete, že vaše peníze skončí nenávratně v černém dole. Své o tom ví Richard Koza, který se na burze pohybuje více než 10 let a i on sám ochutnal jak její hořké, tak sladké plody. Trpké dny obchodování jsou ty tam, protože se Richard naučil v cenných papírech orientovat a naučí to i vás, anebo se k němu můžete rovnou přidat a investovat spolu s ním.

Začátky byly zajímavé. Obchodování mne velmi lákalo. Začal jsem jako všichni začátečníci. Po hlavě do obchodů, ale bez patřičných znalostí. Takže to dopadlo stejně jako u mnoha jiných. Prodělal jsem na úvod pěkné peníze. Ale zaujalo mne to natolik, že jsem se rozhodl tomu dát věnovat. Vrhl jsem se na studium obchodování a díky tomu jsem na burze vydržel až dodnes. Prozření? No snad pochopení, že ani na burze nejsou koláče bez práce. Tedy že i burzovní obchodování musí být váš „byznys“ pokud má být ziskové.

Jaké byly vaše začátky v obcho- Jak dlouho vám studium obchodování na burze? Jaké největší dování trvalo? prozření jste zde získal?

84 BYZMAG


Burza ovládaná emocemi

Myslím, že celkem dlouho. Od prvních obchodů k ziskovému obchodování to bylo něco přes dva roky.

Jakou školu jste vlastně vystudoval? Vystudoval jsem ČVUT. Měl jsem vždy blízko k technologiím, to mi také usnadňovalo naučit se technické věci související s obchodováním na burze online. Software apod. Analýza grafů byla také jednodušší. Jak takové studium obchodování na burze vlastně vypadá?

systém, podle kterého budete vybíNejdříve si musíte ujasnit, na čem rat akcie pro obchody. A na závěr se budou založené Vaše strategie. Pro musíte naučit techniky péče o jedkrátkodobější obchody, které trvají notlivé obchody – od vstupu až po několik dnů až týdnů, je základem ukončení obchodu. Tento proces studium vývoje ceny na grafu. Pro- v začátku zabere několik měsíců. to je klíčové nejdříve porozumět Pak teprve můžete začít testovat analýze cenového grafu. Pak si najít váš přístup k obchodování. 85


Burza ovládaná emocemi

Do jakých podnikatelských projektů aktuálně investujete? Čím vás musí projekt zaujmout? Kromě burzovních obchodů používám část mých aktiv právě na investování do zajímavých projektů. Momentálně mám projekty, které se více nebo méně točí kolem využití Internetu pro byznys. To je problematika, které nejvíce rozumím a umím projekt posoudit.

kdy nejdříve nakoupíte, čekáte, až vyroste a pak prodáte. U prodeje na krátko nejdříve prodáváte, čekáte, až klesne a pak zpět nakupujete.

Ke svému byznysu využíváte nerovnováhy v globální světové ekonomice. Jaké nerovnováhy to mohou být a jakým způsobem jich využíváte?

Obchodování na burze se hodně řídí zejména emocemi investorů. Můžete nějaké projekty jmeno- A to jsou pouze lidé a jejich emoce vat? je dokážou hodně ovlivnit. A pak Aktuálně jde např. o webovou vzniká hodně nerovnováh, které se agenturu nebo specializované dají využít. internetové služby pro majitele webových stránek založených na Emoce investorů, to zní velmi zasystému Wordpress. jímavě. Mohl byste uvést příklad z praxe? Jak je možné, že se dá vydělat jak Zajímavým příkladem by mohlo při rostoucích, tak klesajících tr- být např. obchod z ledna tohoto zích? roku. Během pěti dnů došlo k poAno to možné je. Při poklesech jde klesům akcie KW o více než 15 %. o takzvané obchodování na krát- Viz přiložený graf. ko. Tedy opak klasického obchodu,

86 BYZMAG


Burza ovládaná emocemi

Proč k těmto poklesům došlo? A víte, že ani nevím? Nesleduji to a ani mne to nezajímá. Prostě se jenom dívám na vývoj ceny. Jak vidím, že se schyluje k poklesům, že převažují prodávající a kupující jsou na ústupu, beru to jako příležitost pro ziskový obchod.

V čem jsou vaše obchodní strategie tak jedinečné? Jedinečné – to slovo je zajímavé. Na burze nemusíte mít jedinečnou, unikátní strategii. Můžete klidně používat stejnou strategii jako někdo jiný. A přesto budou Vaše výsledky jiné. Takže já sice nevím, zda moje strategie jsou skutečně unikátní, ale důležité je že mi vydělávají.

87


Burza ovládaná emocemi Vážným zájemcům o obchodování na burze nabízíte formou kurzu osvojení všech vašich znalostí, které jste získal více jak desetiletou praxí. Jaká dovednost byla pro vás nejsložitější na osvojení? Co činí naopak problémy vašim studentům?

Jaké jsou nejčastější chyby na vlastní pěst začínajících obchodníků na burze? Začínají hned obchodovat, aniž mají nějaké znalosti o tom, jak ziskově obchodovat. Dají na horké tipy, nemají vlastní strategii a obchodní systém či plán.

Nejdůležitější vlastnost je kontrola emocí a dodržování pravidel. A to je i to, s čím má problémy sko- Kde na ty horké tipy vlastně dojdou? ro kaž­dý můj student. Stačí sledovat různá zpravodajství a finanční internetové servery. Vás emoce na burze neovládají? O tom, jaká akcie dne hodně roste Ovládají. Ale za tu dobu, co se bur- či klesá, informuje téměř každý taze věnuji, jsem se naučil je již z vět- kovýto zdroj. ší části kontrolovat. Pomáhá čas O akciích se také hodně diskutuje – prostě postupně otupíte. Pokud na Twitteru nebo jiných specializone, pak musíte obchodování na vaných diskusních fórech pro inburze nechat. vestory. Kde a jakým způsobem výuka probíhá?

Jak se vyvarovat chybám a naopak zvýšit své šance na úspěch?

Většinu studentů vyučuji „online“ Se učit, Se učit, Se učit … jak by řekl prostřednictvím video hovorů a vi- klasik. A pak mít pevná pravidla deo konferencí. a neustále se jich držet.

88 BYZMAG


Burza ovládaná emocemi

S jakým nejnižším kapitálem se lety jste predikoval jako jednu s obchodováním na burze dá za- z variant vývoje jeho zánik. čít? EUR je politický projekt, který vzniZačít můžete i třeba s pár tisíc ko- kl shora. Stejně tak jako celá EU. runami. Ale prakticky je rozumné Stále neexistuje pořádná podpora uvažovat o ziskovém obchodová- zdola. Lidé pouze pasivně přijímají, ní až při částkách od 500 tisíc Kč co jim Brusel nadiktuje. Ale nejsou a výše. z toho nadšeni. Proto se dříve nebo později vzepřou a lokální politici půjdou s nimi. A pak skončí jak Jaká je dle vašeho soudu bu- Evropská unie, tak i jednotná měna. doucnost eura? Před nemnoha

89


Burza ovládaná emocemi

Jaký vliv bude mít na světové projekt, který by mohl usnadnit tatrhy současná uprchlická krize? kovéto společné potkávání. EUR bude pravděpodobně na dlouhou dobu hodně slabou měnou.

Jakým způsobem relaxujete?

Snažím se chodit na dlouhé proVe facebookové skupině Podni- cházky a sportovat. katelé a živnostníci jste přišel se zajímavým návrhem společného obědvání – Nikdy nejez sám. Jak Jaká je vaše cesta k úspěchu? jste na tuto myšlenku přišel? Co Nečekat, že něco přijde samo. Pro si od takového společného stra- úspěch je třeba něco udělat. Je velvování slibujete? ká pravda, že štěstí přeje připraveBohužel, správce skupiny můj pr- ným. votní návrh smazal, protože asi uvažuje o využití této myšlenky pro sebe. Idea vychází z knihy Never Eat Alone od autora Keitha Ferazziho. Jde o to poznávat nové lidi, udržovat si rozhled o různých záležitostech. V dnešní době řada podnikatelů pracuje z domova nebo je zavřená v kanceláři. Tato aktivita nabízí možnost jak poznat nové lidi. Cílem není hned hovořit o byznysu. Právě ohledně této aktivity nyní promýšlím jeden byznys

90 BYZMAG

Děkuji Vám za milé povídání a přeji mnoho úspěchů nejen na burze.

Text: Jana Albrechtová | Foto: Archiv


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve „Hello“, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně

92 BYZMAG


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve “Hello”, už nepanikařím

Martina Maříková pracuje ve skupině Korado jako Executive Assistant to CEO. Při svojí práci komunikuje s partnery i klienty nejen v češtině, ale také v angličtině. Vedení společnosti se ji proto rozhodlo vyslat na dvoutýdenní jazykový kurz na prestižní London School of English. „Studium mi přineslo hlavně sebedůvěru a pocit, že angličtina je vlastně můj druhý jazyk, který zvládnu v pohodě a domluvím se,“ říká Martina Maříková.

Martino, jaká byla vaše hlavní motivace pro to vycestovat na jazykový pobyt do Londýna? Hlavním důvodem zlepšování mé angličtiny je má práce, kde angličtinu poměrně často používám a musím být schopna reagovat jak na telefonát, tak na email a taktéž se účastním jednání, která jsou vedena v angličtině, a já z nich zpracovávám zápisy.

Co pro Vás hrálo při rozhodování o výběru školy největší roli?

93


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve “Hello”, už nepanikařím

Popravdě moc jsem se nerozhodovala, nabídka je totiž velmi široká a po prohlédnutí několika nabídek jsem usoudila, že bude nejlepší nechat si poradit od profesionálů. Toto se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí. Paní Irena Jelínková ze STUDENT AGENCY mi po popsání mých představ toho, co od kurzu očekávám, ihned doporučila tuto školu a zaslala mi nabídku i s cenovým rozsahem na email. Jedinou podmínkou byla škola v Londýně a tak nakonec vyhrála London School of English v Holland Park v Londýně.

Jak výuka na této prestižní škole probíhala? Výuka se konala od pondělí do pátku, začínalo se v 9 hodin a já měla vždy pětihodinovou výuku. Lekce probíhaly v moderních učebnách, ve skupině bylo maximálně osm studentů. Struktura učiva byla rozdělená - dopoledne zaměřeno na gramatiku a věci, které jsme chtěli

94 BYZMAG

vysvětlit. Odpoledne jsme se většinou dívali na nějaký pořad, k tomu jsme dostali soubor otázek a postupně jsme na ně odpovídali, věnovali jsme se poslechu. Mluvení se prolínalo oběma bloky.

Jak náročné bylo studium? Na začátku každého týdne jsme s lektorem vyplnili dotazník o tom, na co bychom se chtěli zaměřit. Co mělo nejvíce hlasů, tomu jsme se věnovali. Studium bylo poměrně náročné, každý den přibylo hodně nových slovíček a každý týden jsme všichni připravovali prezentace buď na zadané téma, nebo jsme si mohli vybrat a popsat naše koníčky, cestování nebo práci.

Jaký byl přístup lektorů? Během dvou týdnů mého pobytu jsem měla dva různé lektory na všechny lekce, každý týden jiný a musím říci, že to bylo přínosné, každý má svůj přístup k učivu i stu-


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve “Hello”, už nepanikařím

dentům. Obecně bych řekla, že se nás snažili dovést diskuzí ke správnému řešení, hodně jsme o všem debatovali.

Do London School of English jezdí studovat lidé z celého světa. S kým jste se na lekcích potkala vy? Spolužáky jsem měla opravdu multikulturní – Iránec žijící a podnikající v Londýně, Chorvatka pracující pro ministerstvo zemědělství na evropských projektech, PR manažer skupiny Volvo ze Švédska, výrobní ředitel nadnárodní firmy automobilového průmyslu z Německa, realitní makléř pro developery ze Švýcarska a také Japonec pracující pro národní japonskou televizi. Samozřejmě i jejich

95


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve “Hello”, už nepanikařím

hlavní motivací bylo zlepšení jejich úrovně angličtiny, ale určitě to byl i oddech od pracovních věcí a také relax v tak úžasném městě, jakým Londýn bezesporu je.

Udržujete s nimi dodnes kontakty? Kontakty jsme si samozřejmě vyměnili, a protože jsme ukončili kurz právě v den, kdy se odehrály teroristické útoky v Paříži, tak jsme si psát začali hned, abychom zjistili, zda jsme všichni v pořádku.

Doporučila byste jazykový kurz v zahraničí i dalším profesionálům? Jazykový kurz bych určitě doporučila každému, kdo se opravdu chce naučit angličtinu tak, jak ji rodilí mluvčí používají.

Jaký je podle Vás největší rozdíl při studiu jazyka v zahraničí a v České republice?

Studium u nás doma je základ a je dobré, pokud nějaké schopnosti domluvit se člověk má, než vyrazí do velkého anglického světa. Ale jak angličtinu opravdu používat, Co Vám studium přineslo? kdy se hodí které slovíčko a formuStudium a celý pobyt mi přinesl lace, to se naučíte jen v zemích, kde hlavně sebedůvěru, pocit, že ang- se ten jazyk používá. Nehledě na ličtina je vlastně můj druhý jazyk, to, že tím, že se česky nedomluvíte který zvládnu v pohodě a domlu- v obchodě, v restauraci ani na ulici, vím se. Cítím se lépe a sebevědo- jste stále nuceni myslet v angličtině měji a pokud zazvoní telefon a na a tím na sobě hodně zapracujete. druhé straně se ozve: „Hello, can I speak to...“, nepanikařím. Víkendy jsou na kurzech volné a tak má každý čas prohlédnout

96 BYZMAG


Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve “Hello”, už nepanikařím

si Londýn. Čím Vás toto město a kulturu, jejich přístup k životu. nejvíce oslovilo? Rozhodně je tam co vidět, napříMusím říct, že Londýn je návyko- klad většina muzeí a galerií je přívý, miluji tu atmosféru, která tam stupná zdarma, takže nudu v Lonvládne, mám ráda anglický humor dýně zažít nelze.

STUDUJTE NA THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH DÍKY STUDENT AGENCY • Prestižní škola s dlouholetou tradicí v exkluzivní lokalitě Holland Park v Londýně. • Kurzy zaměřené na obecné komunikační dovednosti, právo, bankovnictví, lidské zdroje a veřejný sektor. • Kurzy v délce od jednoho týdne do tří týdnů. • Bonus: e-learning k dispozici po dobu tří měsíců od ukončení kurzu.

• Cena kurzu (včetně ubytování) od 40 000 Kč/ týden – cenu kurzu Vám ušijeme na míru podle Vašich požadavků, stačí se obrátit na specialisty STUDENT AGENCY prostřednictvím bezplatné telefonické linky 800 100 300 nebo na emailu executive@studentagency.cz. • Informace o dalších jazykových pobytech pro profesionály najdete na www.jazykovepobyty.cz.

BUĎTE HVĚZDOU FIREMNÍCH JEDNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY DÍKY INTENZIVNÍM JAZYKOVÝM POBYTŮM PRO PROFESIONÁLY! KONTAKTUJTE STUDENT AGENCY A NECHEJTE SI SESTAVIT POBYT PŘESNĚ NA MÍRU.

97


PRVNÍ BIOPLASTOVÉ LÁHVE NA SVĚTĚ


První bioplastové láhve na světě

ZAZA lahve jsou prvními lahvemi na trhu vyrobenými z převážně rostlinných materiálů. Jsou zcela bez škodlivin, teplý čaj ani káva pro ně nepředstavují žádný problém. Autorkou těchto lahví je mladá a velmi milá dáma Zuzana Cabejšková, která si dala za cíl podat naší planetě pomocnou ruku. Jak to chce dokázat? To vám prozradí sama v tomto rozhovoru.

Co se vody týče, co je dle vašeho soudu největší hrozbou? Nejobávanějším scénářem je kritický nedostatek pitné vody. Voda z planety v součtu nemizí, ale ubývá té kvalitní sladké. Lidstvo ji čerpá zejména z podzemních zdrojů rychleji, než se tam dokáže vracet. Nedostatek pitné vody je bohužel již sledovaným důsledkem klimatických změn.

Razíte názor, že voda z vodoČím to, že se pro vás pitná voda vodu, alias vodovoda, je lepší, stala tolik důležitou? ba dokonce zdraví prospěšnějPitná voda je základem života ka- ší, nežli ta balená. Že se balená ždého z nás, je páteří civilizací a je voda může stát byznysem obrovz mého pohledu branou do světa ským, dokazují sáhodlouhé reudržitelného rozvoje. V posledních klamy poukazující na jejich ryzí dvou stoletích jsme v neúnosné čistotu. Nesetkala jste se zatím míře huntovali planetu, nyní je čas s konfrontací ze strany výrobce na zodpovědnější chování. Pití vo- balených vod? dovody místo balených nápojů je Minimálně. Vlastně jen jednou, a to jedním z nejjednodušších, ale záro- na začátku působení spolku Česko veň nejsymboličtějších kroků vstříc pije z vodovodu. Zavolal mi právlepším zítřkům. ník Svazu balených vod a chtěl si promluvit osobně, což jsem teh-

99


První bioplastové láhve na světě

dy odmítla. Dnes už bych se cítila dostatečně sebejistě i na přímou konfrontaci. Víte, balená voda je fajn, když není po ruce kohoutek, v případě živelných pohrom, nebo jako doplněk stravy pokud se jedná o minerální vodu. Ale v běžném životě je to prostě nesmyslný konzum.

níku byste to nenašli, ale pro mě to znamená šetrný a ohleduplný životní styl.

Jak jste své podnikání rozjížděla? Kdo vám při tom stál po boku?

Největším pomocníkem byla Komerční banka a její soutěž Nastartujtese.cz, kterou jsem vyhrála a získala tak grant 300 000 Kč, což Přišla jste s revolučním a praktic- mě dostalo až do fáze prototypu kým řešením pro pití vodovody. a kampaně na Kickstarteru. Hrozně Navrhla jste své vlastní lahve, moc mi pak pomohla rodina a přáv čem jsou výjimečné? telé, také skvělí spolupracovníci. ZAZA lahve jsou navržené jako první bioplastové lahve světa. To znamená, že si zachovávají funkč- S čím jste se musela ze začátku ní výhody plastů, ale materiál je vyrovnávat a jaké překážky přepřevážně rostlinného původu, což konávat? představuje krok směrem k udr- Na jakékoli cestě člověk narazí na žitelnosti a odklonu od fosilních překážky a já na té své podnikazdrojů (klasické plasty jsou vyrábě- telské musela překonávat hlavně né z ropy, tedy neobnovitelného takové, co souvisí s lidmi. Asi jsem zdroje). byla naivnější a důvěřivější, než se hodilo, takže jsem se musela začít učit lépe odhadovat lidi. Nemít neCo přesně znamená ZAZA? vyslovená očekávání, vše si vyjasNa to je těžké odpovědět – ve slov- ňovat a slaďovat představy. 100 BYZMAG


První bioplastové láhve na světě

Co vás utvrzuje v tom, že to, Aktuálně konzultuji pro Water UK, co děláte, je správné? britský vodohospodářský svaz. PoMoje vize je svět bez zbytečného máhám s přípravou celonárodní konzumu, odpadu a bez zbytečné kampaně na propagaci vodovody. zátěže na životní prostředí. To lze, Je to naprosto fascinující práce, aspoň myslím, považovat univer- která mě moc baví, dává mi smysl zálně za správné :-) To, jakou cestu a jsem za ni opravdu vděčná. ZAZA k naplnění této vize volím, respek- lahve do toho možná časem zapadtive zda je účinná, pak posuzuji dle nou, uvidíme :) výsledků. Jak lidé ZAZA lahve přijímají? Projevil již nějaký zahraniční subjekt zájem o spolupráci s vámi?

Měla jsem zatím samé pozitivní ohlasy. Bohužel mi ale i přes chválu 101


První bioplastové láhve na světě

a vyjádřený zájem nevyšla crowdfundingová kampaň, takže už vím, že přijímat nápady je dost daleko od placení za nápady – spousta lidí psalo podpůrné a pochvalné zprávy, ale ne vždy přispěli.

nám nyní s potenciálním soukromým investorem, takže naděje na rok 2016 existují!

Kolik kusů lhaví jste doposud prodali?

V předprodeji/na Kickstarteru se Kde se dají ZAZA lahve koupit? prodalo cca 300 kusů. Kolik stojí? Jsou stále ve fázi prototypu. Jed-

Mnoho lidí vodovodu pije, ale plní ji do plastových nádob, kde kdysi bývala „značková“ voda. To není asi příliš dobrý způsob konzumace vody, viďte? Určitě je to lepší, než kupovat pokaždé novou balenou vodu. Ale ze zdravotního hlediska Vám nikdo nemůže garantovat, že dokola používaný PET nezačne do vody vyluhovat škodliviny. To riziko je sice malé, ale sami často cítíme, že i z hygienického hlediska nejde o žádnou hitparádu – PETky brzy zasmrádnou a nedají se pořádně vymýt.

102 BYZMAG


První bioplastové láhve na světě

Navíc si myslím, že to vypadá legračně – používáme de facto odpadek. Taky neměníme kabelky za igelitky ze supermarketu, proč bychom místo stylové a funkční trvanlivé lahve preferovali jednorázovou petku?

životní prostředí, v průměru asi 1000x větší, než v případě vodovody. Dále to, že vodovoda je mnohem kontrolovanější a vím tedy s jistotou, co piji, což u balených vod nevím. Samozřejmým argumentem je pak cena – balené vody jsou v průměru 200 × dražší na litr.

Co je vaším nejpádnějším argumentem proč přestat s pitím ba- Jakou nejlepší radu jste v životě lené vody? dostala? Osobně je pro mě nejklíčovější ob- Nesnažit se být kamarádka se sporovská a hlavně zbytečná zátěž na lupracovníky.

103


První bioplastové láhve na světě

Jakým mottem se řídíte?

Obrovská poklona patří mé mé býAnglickým „Sh*t happens“, omluv- valé kolegyni Lucii Mackovičové te mi ten výraz. Vyjadřuje to pro mě (pozn. redakce: na fotce na předchozí dva důležité momenty - občas se stránce), bez které bych nedokázala věci prostě nedaří, ale také svět se spustit kampaň na Kickstarteru. nezhroutí, jde dál. Jaká je vaše cesta k úspěchu? Kdo je vaším vzorem a proč?

Vytrvalost, optimismus, víra v lepší Beyoncé, protože pro mě ztěles- zítřek. ňuje tvrdě vydřený úspěch ve velmi konkurenčním prostředí a přes Děkuji za rozhovor a přeji mnosvou slávu a úspěch si zachovává ho úspěchů ve Vašem poslání. velmi lidský a podpůrný přístup. Výrazně prosazuje feministické principy, tj. principy rovnosti pohlaví Text: Jana Albrechtová | Foto: Archiv a řekla bych, že v tomto ohledu dodává odvahu a sílu mnoha ženám po světě, ať už jsou v jakémkoli odvětví.

Je někdo, komu byste ráda poděkovala? Velmi si cením pomoci své mamky, přítele a kamarádů, kteří ochotně obětují čas na podporu všech mých aktivit.

104 BYZMAG


MY TELEPORT Studujete v oborech IT, věnujete se designu nebo vynikáte v business sféře? Chyťte šanci za pačesy a získejte placenou stáž ve startupech ze Silicon Valley! Zkusit štěstí můžou jak studenti, tak čerství absolventi. První vybraní odjedou v srpnu 2016!

Co My Teleport dělá?

Co pro to musíte udělat?

Vyhledává příležitosti pro stážisty v nejlepších technologických startupech

Vyplňte online formulář

Propojuje potřeby startupů s vhodnými kandidáty

Odjet můžete už na podzim 2016

Vyčkejte na zpětnou vazbu

Vyřizuje víza a potřebnou administrativu Poskytuje mentoring před i během stáže v Silicon Valley

Více informací naleznete na webu. Projekt My Teleport zaštiťuje Lenka Kučerová a Andrej Kiska z Credo Ventures. Partnerem projektu je JIC.


Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete

Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete Svůj růst podpoří s pomocí JIC další firmy. Porota vybrala na Výběrovém dni tři projekty do programu JIC MASTER. Audified se specializuje na multimediální software a hardware pro zvukové efekty, AJO auta jsou inovativní alternativou pro sdílení osobních vozidel a projekt pillmo vyvíjí aplikaci pro správné užívání léků.

Nově přijaté podnikatele čeká analýza jejich firmy a nastavení plánu spolupráce. Tým z JIC pod vedením entrepreneura in residence Martina Dokoupila se soustředí na tvorbu silné strategie a její aplikaci do jednotlivých oblastí podnikání. „Konzultanti z JIC nám pomohli zpřesnit hodnoty, které přinášíme našim zákazníkům, a vybrat tak vhodné formy jejich oslovení. Kromě toho pro nás

106 BYZMAG


Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete

JIC MASTER: Jaromír Klimek prezentuje svou společnost AJO před porotou na Výběrovém dni.

bylo velkým přínosem i začlenění do jihomoravského podnikatelského ekosystému, který nabízí další přednášky a workshopy i networkingové akce nebo setkání s externími mentory,“ popisuje přínos programu Vítězslav Centner ze společnosti EffiChem, která program úspěšně absolvovala v roce 2015. „Uvědomili jsme si také více, že ve firmě nemají fungovat jen technické procesy a produkt, ale i vyšší nadstavba. Nechceme jen vytvářet zisk, ale mít

i radost ze společné práce a z partnerství s našimi zákazníky po celém světě,“ dodává podnikatel v oblasti softwarového řízení laboratoří. Nové podněty pro podnikání budou podobně jako jeho firma od února čerpat další tři.

VÍCE O NOVĚ PŘIJATÝCH SPOLEČNOSTECH: AJO nabízí auto jako službu, která je alternativou k vlastnění auta.

107


Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete

JIC MASTER: Lubor Přikryl představuje svou společnost Audified.

ti Lubor Přikryl vyučuje audio inženýrství na JAMU a VUT v Brně. S JIC už má dobré zkušenosti: „Jelikož sídlíme v prostorách JIC, využíváme možnosti účastnit se jejich networkingových akcí a seminářů, které nás posouvají v podnikání dál. V rámci JIC MASTER bychom chtěli firmu Audified vyvíjí multimediální soft- zlepšit organizačně a místo širokého ware a hardware pro nejrůznější portfolia se soustředit na jeden špičzvukové efekty, aplikace a audio kový produkt.“ přehrávače. Zakladatel společnos- Projekt pillmo pomáhá užívat léky Uživatelé mají auta k dispozici přímo na ulicích a mohou si je převzít nonstop pouhým stisknutím tlačítka v mobilu. „Vytvořili jsme vlastní platformu pro sdílení aut a s pomocí JIC chceme správně nastavit strategii růstu a expanze,“ plánuje zakladatel projektu Jaromír Klimek.

108 BYZMAG


Nové firmy v JIC umí kouzlit se zvukem, usnadní užívání léků a půjčí auto kdykoli potřebujete

JIC MASTER: Jiří Ettler vysvětluje porotě přínosy svého projektu pillmo.

správně. Základem je aplikace, která připomene, kdy si jaký lék vzít a upozorní na případné kontraindikace. Kromě toho připravuje chytrý organizér na léky i pro seniory. „Za pomocí konzultantů JIC chci urychlit vývoj platformy a umožnit tak jednoduchý online nákup léků. Naše aplikace usnadní získávání informací nejen o lécích, ale i o zdraví klienta a lékárnách a do budoucna umožní i objednávání se k lékaři,“ plánuje zakladatel projektu Jiří Ettler.

DO DALŠÍHO JIC MASTER SE MŮŽETE HLÁSIT DO 3. DUBNA Půlroční program je určen technologicky inovativním společnostem z jižní Moravy. Přijímá firmy každého čtvrt roku. Nejbližší uzávěrka přihlášek je 3. dubna 2016, přihlásit se je možné na www.jic.cz/master.

109


„Kdo neroste, ten hnije!“ První komplexní systém reálné sebeobrany SORUDO existuje již sedmnáct let. Spojuje v sobě moderní bojové systémy Musado, Wing Tsun, Krav Maga a Alkamf-jitsu. A jestli si říkáte, že nevíte o čem je řeč a že SORUDO určitě není nic pro vás, mýlíte se. Tento systém je totiž natolik důmyslně nastaven, že jej dokáží ovládnout jak jedinci fyzicky zdatní, tak i ženy, děti nebo handicapovaní. Ve velkém je využíván i úředníky státní správy nebo psychiatrickými léčebnami. A co víc! Z našeho českého SORUDa si chtějí Mexičané udělat oficiální policejní systém. Nezní to úžasně? Jakpak by ne, když to úžasné je! Víc vám o tom všem poví v následujícím rozhovoru sám Petr Moučka, majitel SORUDa.

110 BYZMAG


„Kdo neroste, ten hnije”

Jste majitelem firmy SORUDO poskytující kurzy sebeobrany a mimo to rovněž radíte ostatním, jak rozjet úspěšné podnikání. Je to právě vaše praxe v SORUDO, která vás kvalifikovala do pozice poradce?

dů a možnosti stát se oficiálním policejním systémem. Vedle výcviku jsem měl i kamenný obchod, e-shop a výhradní distribuce, řešil jsem ochranné známky, vyráběl vlastní pomůcky na první pomoc, dělal speciální sebeobranu pro voPřesně tak … před 16 lety jsem se- zíčkáře, terapeutické programy pro stavil vlastní systém sebeobrany, znásilněné ženy, vlastní blog a serikterý jsem díky neustálému zjed- ál článků na téma mýtů v sebeobnodušování, vyhodnocování a pře- raně a mnoho jiných projektů – to devším díky kurzům pro fyzicky mi dalo vhled do mnoha oblastí slabší (dětem, seniorům, holkám) podnikání, a proto i do konzultací. postupně vybrousil. Ke skvěle hod- A protože se mě lidi z mého okonocenému produktu jsem postup- lí poměrně často ptali na úspěch ně vytvořil i firmu, která je schop- a na rady, a protože jsem zjistil, ná ho kvalitně předávat klientům. že radit jim je pro mě radost nebo Kurzy děláme pro soukromé i stát- spíše koníček, začal jsem s poraní instituce, a to jak na úrovni akre- denstvím pro podnikatele. Dělám ditovaných kurzů, ale i jako team- především programy pro živnostní-buildingové akce nebo speciální ky, kteří se chtějí stát malou firmou, programy na sebevědomí pro ve- a pro již zavedené firmy a podnikařejnost. tele, kteří chtějí znovu objevit raKlienty máme především v ČR, dost a zefektivnit chod firmy a její ale s výcvikem jsme se dostali i do strategii. Podnikání dokonce učím zahraničí. Nejvíc rozjeté to máme na střední škole a pomáhám roznyní v Mexiku, kde teď jednáme víjet JA firmy, kde dělám i porotce o zakázce pro 12 tisíc bodyguar- celorepublikových soutěží v podnikání. 111


„Kdo neroste, ten hnije”

Kolik toho má sebeobrana s poradenstvím v podnikání společného?

mu výrazně zkrátit cestu k úspěchu nebo výsledku.

Mnoho. V sebeobraně stejně jako v podnikání nemůžete jen reagovat na to co se kolem Vás děje, ale musíte se chovat tak, abyste se do problémů vůbec nedostali, a když už se něco přihodí, mít jasný plán, jak se z problémů co nejefektivněji dostat s co nejmenšími ztrátami.

Vaše nabídka kurzů sebeobrany je opravdu široká, o jaký druh kurzu je největší zájem?

To záleží na typu klienta. Pro soukromé organizace a korporace je to jednoznačně Trénink zvládání autonehody – jako TMB. Pro státní podniky u nás vedou programy Další podobnost je v tom, jak při- na zvládání agresivních pacientů stupujete k životu – buď se jen ne- a programy sebeobrany pro úředcháte unášet proudem, nebo se níky. Veřejnost si u nás nejvíc kusnažíte být stále lepší a pracovat na puje programy na sebevědomí sobě, abyste dokázali věci kolem a zvládání krizových situací, nebo sebe ovlivnit a v případě potřeby speciální semináře – např. střelecuměli pomoci sobě i svým blízkým. kou přípravu, boj se psem nebo A co má přesně společného učení survival. sebeobrany s učením podnikání? Profil našeho klienta je vysokoškolV podstatě je to totéž, v obou pří- sky vzdělaný manažer a manažerpadech je kvalita učitele určená ka, který se vlastně nechce prát, především jeho ochotou naslou- ale uvědomuje si, že prostě není chat, ale zároveň i vést svého kli- připraven na určité životní situace enta. Starat se o něj, pomáhat mu, – ať už je to ochrana sebe, partneale zároveň mu být vzorem. Vždy ra nebo dětí před agresorem nebo být několik kroků před ním a tím „jen“ efektivní zvládnutí autone-

112 BYZMAG


„Kdo neroste, ten hnije”

hody. Je to člověk, který v sobě chce probudit vnitřní dravost, bez zbytečného duchovna nebo ezoteriky, ale s pevným přesvědčením o morálce a schopnosti pomoct těm, kteří to potřebují. Zároveň se sebou nechce nechat zbytečně mlátit o zem a nehledá vojenský drill, ale spíše inteligentní způsob obrany s notnou dávkou porozumění a zábavy.

Na českém trhu je velké množství klubů sebeobran nebo první pomoci, ale velmi málo profesionálních firem. Paradoxně i profesionální zdravotníci nebo policisté patří pouze na úroveň klubů, protože jsou sice kvalifikovaní odborníci na svou oblast, ale mizerní učitelé bez schopnosti rozlišovat co je pro klienta podstatné a čím mu jen zahlcuji hlavu.

V čem se systém SORUDO odlišuje od těch ostatních?

My se soustředíme na základní přidané hodnoty, jako jsou: Rychlá naučitelnost – u nás se v řádu hodin naučíte to, co byste se jinde 113


„Kdo neroste, ten hnije”

učili roky. Zážitkové vzdělávání – pokud má ve vás vzdělání nějakou dobu zůstat, je nutné ukazovat si ty situace v kontextu a pomocí modelových situací. Přístup lektorů – co vždycky klienty překvapí je úroveň empatie našich lektorů a jejich zájem o klienta. Od nás 90 % klientů neodchází spokojených ale přímo nadšených. I proto se z mnoha z nich stávají naši pomocníci a kolegové, a proto vytváříme pro firmy dlouhodobé programy.

Máme mnoho dalších specifik, ale nejvíc nás odlišují naši lektoři, manažeři a projekťáci, lidi, kteří svou práci milují a chápou ji jako osobní poslání. A to je z toho ohromně poznat a klienti nám to často i sami říkají. Nicméně to je taky největší překážka růstu – nemůžete jen tak nabrat 20 zájemců o práci, ale musíte je dlouhodobě poznávat, zkoušet jejich vytrvalost a iniciativu skrze brigádní pozice, tak aby mohli vyrůst a vyzkoušelo se, jestli se vyplatí je učit a rozvíjet, aby dokázali věci správně uchopit a záleželo jim na nich. Stále hledáme nové kolegy do teamu. Projektů a zakázek máme mnohem víc, než stíháme.

Také pořádáte kurzy pro paraplegiky, jak takový kurz vypadá? Jak se dokáže člověk na kolečkovém křesle násilníkovi ubránit? Víte, napadení vozmana nebo seniora je pro mě vrchol hy114 BYZMAG


„Kdo neroste, ten hnije”

enismu,a s takovými agresory bych neměl slitování. Nicméně i paraplegik, člověk na vozíku, ale se zdravýma rukama se dokáže z křesla bránit velmi efektivně a případnému útočníkovi pořádně zavařit. Tedy pokud ví jak. To znamená, jak se boji vyhnout, na co dát pozor, jak správně komunikovat, jak útočníka překvapit, jak si říct o pomoc lidí v okolí, ale i jak s minimem pohybů dosáhnout maximálního účinku ve vlastní fyzické konfrontaci. V tuto chvíli za sebou máme pilotní kurzy a ověření metodiky a chystáme se na celorepublikovou a potom celoevropskou kampaň. Skvělé na tom je, že s tímto projektem mi pomáhají právě holky vozmanky, které prošly naším pilotním kurzem a byly z něj tak nadšené, že se hned chtěly zapojit do jeho šíření. Ony sami mi zpracovávají nabídky, připravují databáze a budou samy navolávat a v budoucnu možná i učit tento program. Aktuálně ještě musíme sehnat sponzory nebo granty pro financování,

ale vypadá to skvěle – protože program má velký smysl a podepsat se pod něj bude určitě chtít mnoho organizací.

Nedávno jste se vrátil se svým týmem z Mexika. Máte i jiné pozoruhodné zakázky i v ostatních koutech světa? Co vás vlastně do Mexika povolalo? Jistě jste plný zážitků, podělte se o ně s námi. Máme rozjednaných asi 12 zemí (např. Thajsko, Maďarsko a něco v Gruzii), ale nejdál jsme rozhodně v Mexiku. Poprvé jsme byli v Mexiku asi před pěti lety s tím, že tradiční systémy sebeobrany zde selhávají a že hledají nový oficiální systém pro policii. Výlet se tenkrát mimořádně podařil a my jsme byli za hvězdy – před speciální jednotkami a velením zvláštních operací. Poslední cesta do Mexika (před měsícem) byl další velký úspěch v řadě. Jednáme tam o možnosti udělat ze SORUDa oficiální poli115


„Kdo neroste, ten hnije”

cejní systém s dalším přesahem do celé Jižní Ameriky. Uvedli jsme se v největší bezpečnostní agentuře v zemi, kterou vlastní také dolarový multimiliardář a bývalý člen zvláštních jednotek. Člověk, který se musel sám prostřílet ze dvou únosů (což je v Mexiku docela běžná věc) a celý život trénuje různé bojové styly, ale ten můj hodnotil jako systém, na který celý život čekal. Opět jsme tam měli řadu zážitků, ale co vyčnívá, je fakt, že jsme mohli trénovat vnuka a dědice nejbohatšího

116 BYZMAG

muže planety (mimochodem hrozně milého klučíka). Průvodce nám dělal tajemník vlády pro bezpečnost – velmi výjimečný člověk. Víte, kurzy v ČR a v Mexiku se hodně liší. V Čechách cvičíte lidi v podstatě proto, aby si zvedli sebevědomí a připravili se na mimořádnou situaci, která je potká maximálně 2–3 × za život. Ne, že by to nebylo důležité, tahle situace může jejich život kompletně otočit naruby, ale v Mexiku je to jiné. Tam cvičíte lidi na přežití – každý jeden z nich je


„Kdo neroste, ten hnije”

pořezaný, prostřílený a se zkušeností s únosy z vlastní rodiny. Většinou jsou sami experti na bojová umění nebo dokonce olympionici, když Vám oni chválí kvality systému, má to prostě jinou váhu. Proto se tam rádi vracíme. Navíc Mexiko je země plná paradoxů a pro nás jen obtížně pochopitelná. Například umíte si představit, že by post učitele byla dědičná profese? Nebo, že by pohřeb byla vlastně párty, kde lidi bez stezku oslavují, že vás poznali? Nebo, že by se na přímé doporučení policie nemělo stavět na červenou na semaforu, protože se v tom místě víc přepadává a unáší?

Jaké příběhy vašich klientů vám utkvěly pro jejich specifičnost v paměti? V tuto chvíli máme v Čechách odškoleno více jak 5 700 klientů, z toho 21 jsme přímo zachránili život, a to pomocí znalostí z kurzů. Alespoň tolik se nám zpětně ozva-

lo, ale mnohem víc jich bude těch, kteří se díky vzdělání nebezpečné situaci vyhnou a ona se nevyhrotí tak, aby jim šlo o život. Každý jeden příběh je specifický a zasloužil by si pozornost. My je proto máme vypsané na webu. Pro mě osobně ale dva z nich vyčnívají a staly se už před mnoha lety. Jeden případ je zkušenost dvanáctiletého klučíka, kterého napadl cestou do školy dospělý muž s nožem a chtěl po něm peněženku. On se mu ubránil a utekl. Bez škrábnutí. A to jen po týdenním výcviku na letním táboře. Druhý případ je dívka, kterou na pražském nádraží obestoupila skupinka pěti drbanů, a začali dorážet, zřejmě ji chtěli znásilnit. Holčina nezaváhala, zakřičela, dvěma z nich v rychlém sledu dala facku a utekla dřív, než se zbytek vzpamatoval. Potom ztropila scénu, takže ji ani nepronásledovali. Na oba jsem hrdý, ale stejně tak na každého našeho hrdinu, který zastavil u autonehody, anebo nepřešel člověka, který potřeboval pomoct nebo se

117


„Kdo neroste, ten hnije”

dokonce zastal někoho slabšího, když všichni ostatní zamrzli.

lal, jsem dokonce sepsal. Například 5 největších chyb, které Vás mohou stát business. Viz můj blog skvelytah.cz, ale je těžké určit, jaká Jakou nejcennější radu jste kdy byla ta nejdůležitější. Konec konců, dal a jakou naopak dostal? každý potřebuje slyšet něco jiného Vlastních rad jako konzultant jsem v jiné fázi svého života nebo podnirozdal mnoho, mým klientům vy- kání. dělali stovky tisíc a ušetřily stovky A jakou nejlepší radu jsem kdy dohodin času. Některé opakované stal? “Movimiento es vida!” to znarady a chyby, které jsem sám uděmená „Pohyb je život!“ nebo jinak „Kdo neroste, ten hnije!“

Jaká je vaše cesta k úspěchu? Na tuhle otázku se dá odpovědět mnoha způsoby, které zahrnují polemiku o tom co je vlastně úspěch – jestli jsou to zachráněné životy, peníze nebo splněné cíle. Můžete to chápat jako procesy a systémy práce – efektivitu a schopnost dobře určit priority a tím dělat smysluplné věci. Zároveň je to o tom jak vše dobře naplánovat a rozložit síly,

118 BYZMAG


„Kdo neroste, ten hnije”

tak abych věděl, kdy chci kam dojít a proč a zároveň se u toho neudřít, ale naopak užít si cestou spoustu zábavy. A vůbec nejdůležitější faktor je pro mě vnímání úspěchu o přístupu. O tom jak pracujete s neúspěchem, jak se dokážete poučit z toho, co fungovalo a jak to vytěžujete dál. Jak moc vnímáte překážky na cestě jako problémy, které jsou tu od toho, aby zastavily ostatní… a jak moc se necháte ovlivňovat tím, že vše nejde podle vašich představ, potažmo jak rychle se

otřepete, když se něco nepovede. A klíčové je i štěstí – jestli potkáte správného člověka ve správný čas a jak moc jste připravení. Protože v podnikání stejně jako u „přežití“, štěstí přeje připraveným!

Mockrát děkuji za milé povídání a přeji mnoho úspěchů.

Text: Redakce | Foto: Archiv

119


Překonej sám sebe

Překonej sám sebe Projekt na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou Tento projekt je věnován lidem v České republice s diagnózou roztroušené sklerózy (dále jen RS). Jeho cílem je zjistit, jaké má široká veřejnost o RS povědomí, a především vhodnou a účinnou formou více informovat o této nemoci a o životě samotných pacientů. Rok se s rokem sešel a my musíme konstatovat, že první ročník projektu „Překonej sám sebe“ jsme dovedli k úspěšnému závěru. I díky Vám všem, co jste nás podporovali, se nám společně podařilo něco, co u nás a dle některých účastníků brněnského kongresu ani v Evropě nemá obdoby. Podpořili jste projekt, který jsme si sami na samém začátku ani neuměli zcela představit. Znali jsme účel, věděli jsme jak projekt zviditelnit, ale spoustu věcí jsme tvořili za pochodu. Dnes už to ale není pravda. Víme, co chceme. Víme, kam jdeme. A také víme, jak toho nejlépe dosáhnout. To je ale až věc druhá. Dnes vám chceme společně poděkovat za uplynulý ročník a také bychom chtěli připomenout pár důležitých okamžiků v „Překonej sám sebe 2015“.

120 BYZMAG


Překonej sám sebe

JAK ŠEL NÁŠ SPOLEČNÝ ČAS: 13. 2. 2015 Tisková konference v Praze: první oficiální zmínka v médiích o naší akci 14. 2. 2015 Začátek prvního dějství: Příběh „Ze srdce pro Tebe“ – vyhlášení soutěže o pacientský příběh 30. 4. 2015 Konec prvního dějství: přišlo neuvěřitelných 36 lidských příběhů o nemoci roztroušená skleróza. 6. 5. 2015 Čtení 36 příběhů a výběr 14 nominací do finále „Ze srdce pro Tebe“

17. 5. 2015 Žehnání motocyklům Jawa 50 na farnosti v Brně Řečkovicích

121


Překonej sám sebe 27. 5. 2015 Začátek druhého dějství: Start „Víkendového maratonu“ – u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Místem samotného startu Víkendového maratonu se stala zahrada u Lennonovy zdi na Velkopřevorském náměstí na Praze 1. Slavnostní start byl součástí Benefičního koncertu pro lidi s roztroušenou sklerózou. Startovala nás Petra Janů. 30. 5. 2015 Roska Jihlava: první jízda, která byla asi nejkomplikovanější ze všech, protože motocykly se zajížděli. Navíc nikdo z nás nevěděl, co má od toho druhého čekat. Vy od nás jako od organizátorů a my od Vás, od pacientů, přátel a známých pacientů, lékařů a veřejnosti.

4. 6. 2015 Roska České Budějovice: příjemné město, příjemní lidé, krásné počasí…

122 BYZMAG


Překonej sám sebe

6. 6. 2015 Sanatorium Klimkovice a vznik našeho „fanklubu“členové brněnské Rosky

27. 6. 2015 Roska Jindřichův Hradec: vřelé přijetí a návštěva místní kulturní atrakce Fontány u sv. Floriána. Také první setkání s paní Šárkou Hlasovou.

11. 7. 2015 Roska Ústí nad Labem: skvělé zázemí pro setkání s pacienty s RS, dobré jídlo zvědavé publikum…

i

12. 7. 2015 Roska Teplice: náročný víkend, zároveň naše nejdelší trasa. Cestou z Teplic do Mostu jsme zaujali Policii ČR natolik, že pánové neváhali vytáhnout majáky a odkázali nás na odpočívadlo… >>

123


Překonej sám sebe

„...povolení nemáme, ale mohli bychom se s vámi vyfotit?“ :)

V Plzni jsme se setkali i se zástupci města a panem doktorem Šimáčkem, kde se také rozvinula užší debata na téma spolupráce v dalších ročnících.

18. 7. 2015 Roska Brno-město a opět příjemné setkání a to i s našim „fanklubem“

124 BYZMAG


Překonej sám sebe

25. 7. 2015 Domov svatého Josefa v Žirči: setkali jsme se zde s místopředsedou vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, který našemu projektu udělil záštitu.

A také zde proběhlo krásné, pozitivní a inspirující setkání se zástupci Rosky Hradec Králové

31. 7. 2015 Roska Kyjov: další vyplňování anket a příjemné povídání nejen s pacienty, ale i širokou veřejností

1. 8. 2015 jsme se rozdělili na dva týmy a jeden vyrazil na… >>

125


Překonej sám sebe

… 8. Parkinsoniádu v Dubňanech

…a druhý tým odjel do Týnce nad Sázavou

21. 8. 2015 Roska a MS Centrum Olomouc. Děkujeme paní Nakládalové za zprostředkování setkání s prof. Marešem, odborníkem na RS, který se od té doby stal i našim podporovatelem.

126 BYZMAG


Překonej sám sebe

12. 9. 2015 Rekondice Rosky Brno v Zubří – přijeli jsme do cíle Víkendového maratonu…

ZA NAŠI CESTU JSME PROJELI 391 MĚST. NAJELI JSME VÍCE JAK 4 100 KM. PODAŘILO SE NÁM VYPLNIT 747 ANKET S ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ. 19. 9. 2015 Třetí dějství: Mezinárodní kongres o roztroušené skleróze v Brně >

127


Překonej sám sebe

Program Kongresu o RS se skládal z vyvážené směsice příspěvků o souvisejících tématech. Tyto příspěvky pacientům s RS, ale i všem ostatním, přinesli důležité informace a poznatky (odborné, doplňující, motivační apod.).

V průběhu Kongresu jsme také ukončili soutěže Ze srdce pro Tebe I., kde diváci hlasovali SMS hlasy o vítězi hlavní ceny, tj. 100.000 Kč (v nepeněžní podobě). Vítězkou se stala paní Šárka Hlasová. Samozřejmě byly vyhlášeny i výsledky soutěže Ze srdce pro Tebe II.

DĚKUJEME 128 BYZMAG


Překonej sám sebe

„Překonej sám sebe“ – příběh o třech dějstvích Na sv. Valentýna spouštíme celorepublikový projekt pro podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Projekt Překonej sám sebe vstupuje 14. února 2016 do druhého ročníku. Zaměřuje se na lidi s diagnózou roztroušená skleróza (dále jen RS) i na širokou veřejnost. Jeho cílem je zjistit, jaké má široká veřejnost o RS povědomí, a především účinně informovat o této nemoci a životě lidí s diagnózou RS.

Ve druhé části organizátoři objedou v rámci motocyklového maratónu ČR. Společně s pacienty představí RS veřejnosti. Na různých místech se také uskuteční doprovodný program. Druhý ročník projektu vyvrcholí zářijovým Kongresem o RS. Podrobnosti o projektu jsou na webu www.prekonejsamsebe.cz. Projekt Překonej sám sebe je prvním projektem v ČR, který dává onemocnění RS do souvislostí s individuální životní cestou. „Vše má být v souladu. Tělo, duše, duchovno.“ I to říká dvaašedesátiletýJaroslav. Diagnózu RS si od lékařů vyslechl, když mu bylo 30 let. Několikrát zůstal nehybný na lůžku.

Postupně sám přišel na způsob, jak se ke svému onemocnění postavit. Rozvinul také systém cvičení pro Projekt má i v roce 2016 tři dějství, pacienty s RS i další zájemce. Jeho do kterých se zapojí veřejnost, pa- cvičení zahrnuje nejen práci s těcienti i odborníci. V rámci prvního lem, ale také s myslí člověka. dějství mohou lidé, spolky nebo organizace zasílat návrhy projektů pro lidi s RS. Porota vybere vítě>> ze, jejichž návrhy projekt podpoří. 129


Překonej sám sebe

CÍLE PROJEKTU: • Více zviditelnit problematiku roztroušené sklerózy. • Poskytnout široké veřejnosti důležité informace o této nemoci a také o potřebě včasné léčby. • Zaměřit se především na mladé a neléčené lidi anebo na lidi, kteří svou diagnózu nedávno zjistili. • Kromě osvěty nashromáždit také finanční prostředky, které budou předány v závěru celého projektu na zářijovém Kongresu o RS. • V roce 2016 podpořit různé spolky, organizace nebo jednotlivce, kteří zašlou svůj projekt na podporu lidí s RS.

TŘI DĚJSTVÍ: POMOC – SOUTĚŽ PROPAGACE – VÍKENDOVÝ MARATON POROZUMĚNÍ – KONGRES

130 BYZMAG

Tisková konference se koná 11. února 2016 v 11.00 v Brně na Staré radnici. Od 14. února 2016 do 30. dubna 2016 můžou lidé, spolky nebo organizace, zasílat na email info@prekonejsamsebe.cz návrhy projektů či požadavků na podporu, které by chtěli od Překonej podpořit/ získat. Následně zasedne porota a vybere ty nejpotřebnější nebo nejzajímavější projekty, které budou 25. května 2016 zveřejněny na webu www.prekonejsamsebe.cz. Oficiální zahájení hlavní doprovodné části projektu – Víkendového maratonu – se uskuteční 25. května 2016 a to u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Druhý ročník projektu Překonej sám sebe vyvrcholí 17. září 2016 2. Mezinárodním kongresem o RS. ProgramKongresu o RS bude, stejně jako v prvním ročníku, zahrnovat příspěvky o souvisejících tématech. Tyto příspěvky pacientům s RS i všem ostatním, přinesou další důležité informace a poznatky (od-


Překonej sám sebe

borné, doplňující,motivační apod.).

O

TEB E

E

Z

P

RDCE S E

RO T EB

EJ

SÁM S

E EB

Pošlete i vy svůj projekt ... a získejte sponzorský dar

EKON PŘ

RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. info@prekonejsamsebe.cz info@knowhowclub.eu www.prekonejsamsebe.cz

ZE SRD

CE

V případě zájmu rádi sdělíme podrobnosti.

Podporujeme pacienty s roztroušenou sklerózou

PR

RS postihuje centrální nervový systém. Průběh nemoci je nepředvídatelný a individuální. Nejčastěji RS vzniká u mladých lidí mezi 20. až 40. rokem života. V České republice žije asi 19 000 lidí trpících roztroušenou sklerózou. Stále není známa její příčina, a proto dosud nebyl nalezen ani žádný lék.

Pravidla pro přihlášení projektů jsou k dispozici na webových stránkách www.prekonejsamsebe.cz

Pořadatel Projekt se koná pod Záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka.

www.prekonejsamsebe.cz 131


Lenovo VIBE X3

LENOVO VIBE X3

132 BYZMAG


Lenovo VIBE X3

Rozměry (mm): 154 x 77 x 9,7 Hmotnost (g): 170g Displej: 5,5” Full HD IPS LCD, 401 ppi Operační systém: Android 5.1.1 (u testovaného modelu) + nadstavba Baterie: 3500 mAh vestavěná, podpora rychlonabíjení Chipset: Qualcomm Snapdragon 808, 2,0 GHz, 6 jader RAM: 3 GB Paměť: 32 GB + microSD (kombi s druhou SIM) Fotoaparát: 21MPx zadní / 8MPx s pevným ohniskem Typ SIM: NANO dual SIM / kombinovaná s microSD Další: Čtečka otisků prstů, BT 4.1, LTE, 3 mikrofony s technologií Wolfson, stereo Dolby Atmos

ÚVOD, BALENÍ, KONSTRUKCE Pokud bych se Vás mohl na začátku zeptat, kdo nebo co je značka Lenovo, co byste mi odpověděli? Osobně jsem tuto značku vnímal jako čínského výrobce výpočetní techniky a telefonů s nižší cenovkou. Záměrně píši v minulém čase, protože jak se Vám postupně pokusím přiblížit, škatulkování není na místě. Dle mého názoru se hodně změnilo, když společnost koupila od Googlu Motorolu. Dospěl jsem tak po té, co jsem si vlastně na první pohled Lenovo VIBE X3 spletl s modelem od Motoroly. Ovšem ne podle ceny, ale čistě podle vzhledu. Skutečně se jedná o důkladně zpracovaný telefon s krásnými broušenými hranami a pěkným tvarem. Přední straně dominuje 5,5“ full HD displej s tenkými rámečky a stereo reproduktory. Díky technologii IPS a jemností 401 ppi se jedná o krásnou podívanou. Telefon bych zařadil jako přístroj s multi133


Lenovo VIBE X3

mediálním zaměřením. Ovšem to neznamená, že by nepatřil i do manažerského segmentu. V balení toho najdeme na dnešní dobu opravdu hodně. Kromě samotného přístroje, nabíječky a datového kabelu, tak zde Lenovo své majitele příjemně překvapí sluchátky s funkcí handsfree, ochrannou fólií, plastovým průhledným krytem na záda přístroje a samozřejmě špendlíkem na vytažení SIM. Ta je uložena v šuplíku kde mohou být až 2 SIM nebo kombinace microSD paměťová karta s nano SIM. Ano, Lenovo VIBE X3 se řadí do kategorie DUAL SIM, nebo lze slotem rozšířit paměť. Vestavěná paměť je příjemných 32GB.

134 BYZMAG


Lenovo VIBE X3

DISPLEJ Jak jsem již několikrát zmínil, displej řadím k těm opravdu povedenějším. Automatická regulace jasu, tenké okraje, velmi pěkné podání černé barvy, to vše potvrzuje opravdovou kvalitu. Na mne jen místy barevný kontrast. To je ovšem dáno celkovým pojetím nadstavby androidu, které výrobce takto pojal. Ovšem to může být jen otázka subjektivního pohledu. Na displej je radost pohledět. Po pravdě jsem ale nic jiného ani nečekal.

SYSTÉM Oslím můstkem se pak dostávám k samotnému systému. Ten je v testovaném zařízení ve verzi 5.1.1 a na 3GB RAM běhá opravdu svižně. Za celých 14 dní kdy jsem telefon podrobil opravdu velkému pracovnímu nasazení, nedošlo k ani jednomu restartu či zamrznutí. A to u Android zařízení není samozřejmost. Otázkou samozřejmě je delší doba použití. Mám zkuše-

135


Lenovo VIBE X3

nost, že za 2-3 měsíce co se telefon zaplní obsahem, dojde celkově ke zpomalení. Tak k tomu došlo jak u Sony Xperia Z3C tak i u vlajkové lodě Samsungu Galaxy S6 Edge.

Celkově musím prostředí pochválit. Přehledné řazení nastavení, obrazovek, ikon, protokolů apod.

Doplňkových funkcí a přizpůsobení je tu celá řada. Probuzení dvojitým poklepáním, úsporný režim apod. Osobně probuzení a uspání dvojitým poklepáním na obrazovku mám v oblibě. Za zmínku stojí také čtečka otisku prstů. Ta při testování až na pár výjimek rozpoznávala uložený otisk opravdu dobře. Maximální počet nadefinovaných otisků je tři. Telefon probudíte pouhým přiložením prstu. Bylo mi řečeno, že to dnes umí té136 BYZMAG


Lenovo VIBE X3

měř každý chytrý telefon vybavený čtečkou. Ovšem pro mne je toto spíše překvapením. Umístění si výrobce vybral na zádech. Nechám na vašem uvážení kde je pro Vás ideální místo pro čtečku. Osobně mám rád stále přední stranu telefonu, jako má Samsung či Apple. Ale zvyknout si není problém. Data jsou tak dobře zabezpečena proti zneužití. Osobně jsem byl příjemně překvapen protokoly hovorů, doručenkami SMS a celkovým pojetím práce s kontakty, hovory, emaily apod. Bez problémů telefon obstál jako pomocník při mé práci.

MULTIMÉDIA A KANCELÁŘ Osobně se mi provedení telefonu opravdu líbí. Dobře se drží, působí hodnotně a uživatel se tak rozhodně nemusí stydět. Stereo reproduktory po137


Lenovo VIBE X3

dávají skutečně dobrý zvukový výstup, vyzvánění nepřeslechnete a na občasné dívání na YouTube či jiná videa potěší. Nabíjení je realizováno přes Micro USB což není žádné překvapení. Udrží s vámi spolehlivě náročný pracovní den a věřím, že mnoho uživatelů se dostane i na den a půl normálního provozu.

138 BYZMAG


Lenovo VIBE X3

FOTOAPARÁT Přiznám se, že mírné zklamání přišlo u fotoaparátu. Za dobrého světla a klidné ruky pořizuje standardní snímky. Ale mám neposedného syna a získat tak fotku navíc za počasí, které teď panuje venku, byl nadlidský úkol. Určitě neurazí, lze pořídit pěkné fotky, ale na přední příčky ho řadit nebudu. Za to nastavení je opravdu velké. Je pravda, že jsem manuální režim podrobně nezkoumal. Jsem spíš klasický uživatel, fotím automatickým režimem. Zde byl k dispozici dokonce režim SMART, který by měl sám zvolit optimální nastavení.

139


Lenovo VIBE X3

HODNOCENÍ, ALTERNATIVY, DOPORUČENÍ Tady se dostávám k samotnému závěru. Testovaný telefon Lenovo VIBE X3 nabízí internetové obchody za cenu pod 13 tisíc korun. Co se alternativ týče, u Androidu se mi hned vybaví LG G4 který se dá pořídit dnes za cenu přibližně podobnou, ovšem zpracování a nástavba systému nemusí vyhovovat každému. Dále je zde např. LG Nexus 5x a nebo kovový krasavec Huawei P8. Z jiných systému např. iPhone 5S 32GB nebo Lumia 930. Ale znovu rekapituluji. Za cenu pod 13tisíc korun dostanete kvalitní přístroj jak na práci, tak na multimediální zábavu. Snapdragon 808 je úsporný a vyzkoušený kvalitní procesor, nijak výrazně se nezahřívá a zvládne veškerou náročnější práci. Dle mého názoru Lenovo lepší CPU, nemohlo zvolit. Velká baterie, Dual SIM, BT 4.1, 3 GB RAM, LTE a FM rádio a mnoho jiných parametrů výbavy stojí jistě za zvážení. Pokud tedy hledáte přístroj za cenu do 13 tisíc korun, určitě jej zahrňte do užšího výběru. Za zapůjčení děkuji firmě LENOVO.

Text: Petr Richter | Foto: Archiv

140 BYZMAG


Výhody elektronických magazínů VISION PRESS 

podporujeme multimediální obsah

jsme online, můžete nás číst kdykoli

a kdekoli na světě

pro čtenáře je časopis ke stažení zdarma

archivujeme všechna čísla

jsme nezávislí

přistupujeme ke klientům individuálně

v tuto chvíli jsou čtenáři z 90 % profilovaní

z obyvatelstva v produktivním věku 25 až 50 let

v současné době se pohybuje čtenost

na úrovni 44 minut/uživatel/magazin

Magazín pro podporu podnikání v ČR

Propagujeme české příběhy pro české čtenáře 

prezentujeme úspěšné české podnikatele

a živnostníky

prezentujeme zajímavé osobnosti

Lifestylový magazín

showbusinessu 

ukazujeme aktuální příběhy

pomáháme díky našim rubrikám „Jak na to“

ukazujeme motivační příběhy v rubrice

„Starter“ začátky podnikání

publikujeme zkušenosti, rady a tipy našich

osobností 

spojujeme životní příběhy

jsme partnery různých akcí, které jsou spjaté

s podnikáním

Věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

Magazín věnovaný podnikatelům, akademikům a studentům


INVESTICE DO VÍNA Zlatko Míčka, specialista na investice do vína, majitel společnosti Merlot d´Or, s.r.o.,


Investice do vína

Zlatko Míčka vystudoval přístrojovou a provozní techniku jaderných řízení, avšak u tohoto oboru nakonec nezůstal. V roce 1991 založil společnost, která dovážela zařízení a stroje pro restaurační provozy, a právě jedna z továren je nedaleko Beaune – městečka, které je srdcem burgundského vinařství. A tam začala láska k vínům z Burgundska, která se postupně rozšířila i na vína z dalších francouzských regionů. V roce 2002 stál u zrodu společnosti Merlot d’Or, která dováží vína ze všech oblastí Francie. Spolupořádá tradiční degustaci Audienci Grand Cru Classé Bordeaux, která v roce 2016 slaví již 12. ročník. Zlatko Míčka, zasedá v předsednictvu jediného investičního fondu zaměřeného na vína v ČR – Wine Investment Partner.

Obor, který jste studoval, je zcela mimo profesi, které se nyní aktivně věnujete. Jaký byl příběh

volby studia, proč právě jaderná zařízení a následná změna profese? Po revoluci se prostě otevřely nové možnosti a vzhledem k tomu, že rodinná tradice měla s gastronomií vždy něco společného, tak to nebyl zase až tak velký skok, i když přiznávám, že při slovech jaderná fyzika a víno to tak může vypadat…

Čím vás studium tohoto oboru ovlivnilo? A je pro vás přínosem i v dalším životě? Studium bych nechal stranou. Ale je pravda, že hned po nástupu do praxe jsem byl vyslán na Moravu a tam se k vínu dostanete, ať chcete nebo ne. Takže je vlastně možné, že první impuls přišel právě tam. Někde mezi elektrárnou Dukovany a jihomoravskými sklípky.

V roce 1995 jste stál u založení společnosti Merlot d’Or. Co bylo podnětem k této aktivitě?

143


Investice do vína

To bylo nevyhnutelné. Hlavně z administrativních důvodů. Dovážet víno před vstupem do EU byl opravdu oříšek! Nebylo tedy zbytí. Museli jsme založit novou společnost orientovanou pouze na víno.

lečnost zabývá. Když dáte do názvu odrůdu vína, není co řešit.

Jakou strategií a proměnami firma prošla a které považujete za zásadní?

Ta cesta byla opravdu dlouhá, na Jak jste přistupoval k volbě ná- to bychom potřebovali pár stránek zvu společnosti? a ne řádek… Je pravdou, že ze spoNápadů bylo mnoho, ale nako- lečnosti, která se orientovala hlavnec vyhrál Merlot, který vyjadřoval ně na běžný maloobchod a konečhned na první pohled, čím se spo- ného zákazníka, jsme se postupně

144 BYZMAG


Investice do vína

transformovali do role dovozce prestižních značek a dodavatele vín pro náročnou privátní klientelu, včetně investičních nákupů. Zásadní pak byl rok 2002, kdy jsem společnost získal do stoprocentního vlastnictví a kdy jsme začali pracovat na projektu Audience Grand Cru Classé, která z nás udělala specialisty na vína z Bordeaux. Pro mě ale stále zůstává srdeční záležitostí Burgundsko a burgundská vína, jejichž výběr máme opravdu skvělý.

Bezpečnost je spojena s konkrétním výběrem vín, takže se odvíjí od kvality portfolia. Je třeba si uvědomit, že těch správných investičních vín je velmi omezené množství a špatně odhadnutý či vybraný nákup je při obchodování s touto komoditou největší riziko.

U kterých vín se dá investiční potenciál předpokládat?

To je složitá otázka a zahrnuje mnoho aspektů. Obecně však platí, že investiční víno musí mít kromě Zasedáte v předsednictvu jedi- kvality, dobrého obchodního jméného investičního fondu zamě- na a potenciálu ke zrání i určitou řeného na vína v ČR – Wine In- cenu, abyste celý profit neutratili za vestment Partners. Co s sebou fixní náklady. tato pozice přináší? Jsem zodpovědný za výběr a nákup investičních vín. Je to vlastně neustálé hledání kvalitních titulů do portfolia, což není mnohdy vůbec jednoduché.

Na čem v základu závisí hodnota vína?

Samozřejmě že na kvalitě, ale i na jménu, tradici vinařství, hodnocení ročníku a mnoha dalších aspektech jak ekonomických, tak i obchodJak bezpečná obecně je investice ních. do vín, jaká sebou přináší rizika? 145


Investice do vína

Mají podle vás větší potenciál na ní kromě kvality i jistou unikátnost. investiční vína malí vinaři, nebo větší společnosti? Z jakých zemí pocházejí investičInvestiční vína najdeme jak ní vína nejčastěji? u malých výrobců, tak i u větších. Na velikosti produkce prakticky ne- Tady jednoznačně kraluje Francie záleží. Jen je třeba vědět, že menší a hlavně oblast Bordeaux. Pár dalprodukce se až na výjimky mohou ších vín najdeme v Itálii a několik hůře etablovat na budoucím trhu, jednotlivých titulů i ve Španělsku, protože konkrétní vinař není scho- USA nebo Chile. Ale to jsou jen zrnpen při malé produkci vytvořit na ka v moři produkce standardních trhu dostatečnou sílu obchodní vín těchto zemí. značky a jde spíš cestou budování stálé klientské základny, která oce146 BYZMAG


Investice do vína

Velká vína z Bordeaux, dle burzovního indexu Liv-ex, zaznamenávají propad. Pozorujete tento trend v prodejnosti i u nás?

oblastech s investičními víny nepotkáte. Navíc zde není vytvořen systém prodeje těchto vín. Vína si můžete koupit pouze na základě Obecně je známo, že konzervativ- vztahu přímo s konkrétním vinaní trhy, mezi něž ČR rozhodně pa- řem, což vylučuje možnost stantří, nemají s prodejem těchto vín dardní investice. Vzestup, o kterém žádný problém. Na indexu Liv-ex mluvíme, není podložen historica dalších podobných serverů se kými daty a nedá se považovat za kvalitní investiční příležitost. projevuje vliv trhů, které většinou s víny jen spekulují, a tak se podle těchto indexů nedá skutečná situace posuzovat. Spotřebitel totiž nepije víno podle toho, kdy má nejvýhodnější cenu, ale podle toho, kdy ho pít chce, na rozdíl od spekulanta, který víno kupuje, jen když je cena výhodná.

Na straně druhé největší vzestup je teď na italských a kalifornských vínech. Neuvažuje milovník Francie, jako jste vy, o zalistování těchto oblastí? Až na pár výjimek se v těchto

147


Investice do vína

Co je zapotřebí pro uskladnění investičních vín? Existuje nějaká certifikace, nebo stačí libovolný sklep?

Jaký je podle vás zájem o tuto tematiku v ČR ve srovnání se světem?

Investice do vín se v posledních leHlavním kritériem je variabilita tech u nás dostaly do popředí zápři následném prodeji. A pokud jmu a je pravda, že v dnešní době uvažujeme o zahraničních trzích, je tato komodita velmi populární. je nutné vína uskladnit v režimu V porovnání se světem je tady podaňového skladu, což už samo měrně slušná možnost se do této o sobě výběr limituje. Je tedy nutné aktivity zapojit, protože ve světě využít služeb subjektů, které tento tuto možnost většinou využívají druh uložení vín nabízejí a potom hlavně firmy, které tak zhodnocují teprve hodnotit kvalitu samotného volný kapitál. V ČR jsou zatím tyto uskladnění a certifikace. možnosti dostupné i pro privátní 148 BYZMAG


Investice do vína

investory, to se však postupně zřejmě změní a možností bude ubývat.

Rozdíly v ročnících jsou někdy obrovské. Od plných a tvrdých, přes elegantní a jemné až po rustikální a ovocné. Těžko tady popisovat Audience Grand Cru Classé Bor- a porovnávat jednotlivé ročnídeaux slaví svůj dvanáctý ročník. ky. Navíc je třeba si uvědomit, že Jak se ohlížíte za těmi jedenácti i v jednom konkrétním ročníku vypředchozími? robí jednotliví vinaři charakterově Po prvních ročnících, kdy se po- naprosto odlišná vína. Museli bystupně měnil model jak samotné chom tedy hodnotit konkrétní vína degustace, tak i banketu, se vše ustálilo a vše probíhá v podobném duchu. Zdálo by se, že už nic nemůže překvapit. Tak to ale není. Každý ročník je jiný. Každý ročník má svoje světlá a tmavá místa. Každý ročník přináší nová překvapení. Je to jako když jezdíte lyžovat do Alp. Stejné hory, ale každý rok jiný a nový zážitek!

Na této slavnostní události prezentujete vína předchozích ročníků. Můžete porovnat, jak se vína rok od roku různila?

149


Investice do vína

a těch jsme za historii Audience kátní, aby se na jednom místě popředstavili přes 600… Tak co s tím? tkalo tolik významných châteaux a nabídlo svá vína k degustaci. Navíc možnost povečeřet s konkrétCo všechno mohou od takové ním vinařem, který osobně vybral události návštěvníci očekávat? víno z rodinných rezerv, to je také Samotná degustace je unikátní nezapomenutelný zážitek. příležitostí pro milovníky vín z Bordeaux ochutnat v jednom okamžiku na jednom místě na 40 vzorků Máte pro příští ročník v plánu vín z jednoho ročníku a to od vý- projekt naddimenzovat, aby robců, kteří patří mezi naprostou uspokojil rostoucí poptávku? špičku v Bordeaux. Následný ban- Je třeba si uvědomit, že bez podket je pak hlavně společenskou pory našich partnerů z Francie, kteudálostí a svátkem pro milovníky ří poskytují vína na tuto degustaci, gastronomie. Vždyť snoubení jídel by nebylo možné něco takového od renomovaných francouzských uspořádat. Již před pár lety jsme kuchařů s vyzrálými víny je vždy rozšířili degustaci o čtvrteční odúžasný zážitek. poledne, takže dnes jsou to celkem tři degustace, na které je možno zakoupit vstupenku. A to je strop, přes Audience byla v tomto ročníku který se nedostaneme. Často se mě několik měsíců předem napros- zájemci ptají, proč nekoupíme dalto vyprodaná. Jak si vysvětlujete ší vína, aby mohla být další degutak velký zájem? stace… Je třeba si ale uvědomit, Je to výjimečná vinařská příleži- že tato vína jsou finančně natolik tost. Akce, která nemá ve střední náročná, že by vstupenka musela Evropě obdobu. Je naprosto uni- stát řádově trojnásobek současné

150 BYZMAG


Investice do vína

ceny. Osobně si myslím, že za takových podmínek by již o další místa zájem nebyl.

Vaše největší galerie vín Passage je spojená taktéž s restaurací. Jaké zážitky může host očekávat od tohoto zařízení?

Restaurace Passage se prezentuje jednoduchou úpravou tradičních francouzských receptů, které se snažíme chuťově sladit s konkrétNaše vinotéky nabízejí vína, která ními víny. Neočekávejte tedy okádozrávají několik let v optimálních zalou atmosféru, kde hlavní úlohu podmínkách našich skladů a tepr- hraje design pokrmu a inventáře. ve potom míří na pulty. Prakticky Naše krédo je hlavně souhra s víveškerá vína totiž vybíráme a na- nem a rozmanitost nabídky. Na kupujeme v okamžiku, kdy jsou lístku máme přes tisíc vín a mnoho teprve v sudech, a je tedy nezbyt- z nich vám nabídneme na sklené počkat, než dosáhnou lahvové ničku, tedy pouze v degustačním zralosti. Vinotéky tedy nabízejí již množství. U nás je prostě víno na konečný produkt. Víno, které už ne- prvním místě a i z toho důvodu ho musíte archivovat, ale láhev může- nabízíme prakticky za vinotékové te rovnou otevřít a vypít. Filozofie ceny. Což je pro milovníky kvalitje tedy jasná – nabízet vyzrálá vína ních vín příjemný bonus. v ideální zralosti a zároveň poskytnout zákazníkovi, přeje-li si, veškeré informace o nich. Tedy například Děkuji za rozhovor i doporučení k jakému pokrmu víno nejlépe podávat, zda dekantovat, Text: Michaela Lejsková | Foto: Archiv jaké sklo použít atd. Vlastníte několik vinoték. Jaká je filozofie těchto podniků a co nabízejí zákazníkům?

Zlatka Míčky

151


Pražský hrad představil některá z investičních vín oblasti Bordeaux Pražský hrad se stal 11. – 12. února 2016 již podvanácté dějištěm prestižní přehlídky věhlasných vín z Bordeaux. Nejen milovníci nejlepších světových vín, ale zejména investoři, měli možnost zhodnotit v rámci Audience

152 BYZMAG

Grand Cru Classé více než 45 vín od nejlepších vinařů z Bordeaux. „Mezi hosty nechyběli jak odborníci z řad vinařů, restauratérů a sommelierů, tak samozřejmě investoři, kteří tato vína koupili v kampani En Primeur a po dvou letech zrání na sudech


Pražský hrad představil některá z investičních vín oblasti Bordeaux

měli první možnost ochutnat to, do čeho přede dvěma lety investovali svoje prostředky,“ říká Zlatko Míčka, pořadatel Audience a odborník v oblasti investičních vín. Letos byl představen ročník 2013 z více než třiceti nejprestižnějších vinařství. Celkem tří degustací v Rothmayerově sále Pražského hradu se zúčastnilo celkem 750 lidí. Zájem o účast byl tak velký, že byly vstupenky vyprodány již několik měsíců dopředu. „Na začátku byly pouze dvě páteční degustace, před několika lety jsme počet rozšířili o čtvrteční odpolední degustaci, ale další prostor pro „nafouknutí“ této akce již není, a tak mohu jen všem zájemcům doporučit, aby si vstupenky rezervovali včas, tzn. nejlépe během listopadu na www.audience-bordeaux. cz nebo přímo u mne,“ komentuje Diana Sixtová, obchodní ředitelka společnosti Merlot d’Or.

Vyvrcholením celé akce byl slavnostní banket ve Španělském sálu Pražského hradu za účasti všech zástupců châteaux a osobností veřejného a společenského života ČR. Slavnostní menu pro 350 osob speciálně sestavil šéfkuchař z Dijonu, pan Nicolas Isnard. „Příprava probíhala v šestnáctičlenném týmu a to celé dva dny. Pracovali jsme na

153


Velvyslanec Francie Jaen-Peierre Asvazadourian

ní společně s šéfkuchaři z restaurace V Zátiší Oskarem Peťkem a Zdeňkem Marešem z restaurace Wine & Dine. Bylo pro mě potěšením pracovat na tak monumentálním místě a s tak výbornými kolegy,“ hodnotí držitel hvězdy Michelin. Skvělou atmosféru večera podtrhl hudební doprovod kapely Blue Star pod vedením Václava Marka. Záštitu nad akcí převzali velvyslanec Francie Jaen-Peierre Asvazadourian a starosta městské části Praha 1, Oldřich Lomecký. Audi154 BYZMAG

ence měla i charitativní rozměr. Finanční podporu v hodnotě 50.000 Kč získal Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.


Pražský hrad představil některá z investičních vín oblasti Bordeaux

Česká firma s dvacetiletou tradicí Merlot d´Or s. r. o. je pořadatelem Audience Grand Cru Classé již 12 let. Hlavní činností je dovoz vín od prestižních, menších výrobců a vín, u kterých je velmi dobrý poměr mezi jejich kvalitou a cenou na český trh. Její specializací je však především francouzské víno, a to zejména z vinařské oblasti Bordeaux. Společnost vlastní také několik vinoték, z nichž největší je pražská vinotéka Galerie vín PASSAGE, která se nachází v samém centru Prahy, v pasáži Millenium Plaza. Více informací o akci Audience Grand Cru Classé Bordeaux a o společnosti Merlot d´Or s.r.o. naleznete na webu. www.audience-bordeaux.cz

155


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www.ibestof.cz

www.ibestof.cz


www.ibestof.cz


NAŠE DALŠÍ MAGAZÍNY JSOU VÁM K DISPOZICI

Pro čtení klikněte zde

Pro čtení klikněte zde

Profile for BYZMAG

BYZMAG 02/2016  

V novém čísle Vám přinášíme rozhovor s Jakubem Tížkem a Radkem Dančem, Christophem Meierem, Hanou Auerovou o jejích obrazech a další. Děku...

BYZMAG 02/2016  

V novém čísle Vám přinášíme rozhovor s Jakubem Tížkem a Radkem Dančem, Christophem Meierem, Hanou Auerovou o jejích obrazech a další. Děku...

Advertisement