Page 1

BYZMAG Měsíčník pro podporu podnikání v ČR

Podzim 2020

Roman Nekula C-Roads

Filip Plevač

Expert na digitalizaci a robotizaci firem

Vít Holešovský RISING STUDIO

Petra Lelovská Executive Director Ensana Health Spa BYZMAG Hotels1


Obsah 06

Petra Lelovská Ensana Health Spa Hotels

14 18

Klid před bouří

RISING STUDIO

26

Náhrada škody a Covid 19

36 40

Holistický management

C-Roads

54

Zrušené kulturní akce

Vít Holešovský

Ing. Roman Nekula, MBA

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

2 BYZMAG


58 Svěží a zdraví po celý rok 62 Filip Plevač Změna myšlení firem 68 Dobytí energie

72 Rozladěný zákazník 77 Toyota 80 Chytrá výroba 82 Evropa a šrotovné 86 LEAN

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG

3


ÚVOD Doba je taková, jaká je. Musíme se přizpůsobit zcela novým podmínkám běžného života. A nejenom v rovině osobní, ale i v rovině podnikatelské. A je jedno, jestli se jedná o velký korporát či OSVČ. Zasáhlo to všechny. Vznikla situace pojmenovaná jako „problém“. Aby firmy mohly dále fungovat, musí tento problém vyřešit. Jsou aktivní řešitelé, kteří díky využití interim manažerů implementují změnový management nastavující firemní modely a procesy poplatné vzniklé situace s výhledem do budoucna. A jsou pasivní řešitelé, kteří spoléhají na podporu státu a očekávají stejné množství poptávek, jak to bylo před rokem. Kdo v budoucnu bude na tom lépe, není třeba více komentovat. Díky vládním podporám adresovaným firmám se nezaměstnanost stále drží nízkých čísel. Lidé mají práci, mají stálý plat. Naši ekonomiku z větší části drží tuzemská

spotřeba. Předpoklad vládní dotací bylo, aby lidé mající práci a pravidelný plat utráceli peníze jako před krizí. Nicméně i občané vnímají něco nekalého v našem rybníku. V momentě, kdy vláda přestane dotovat ekonomiku, firmy začnou padat a lidé začnou chodit na úřady práce. Z tohoto důvodu si občané více spoří právě na dobu reálné ekonomiky, tedy ekonomiky bez dotací. Občané musí mít jistotu práce, aby utráceli peníze. Kdo jim dá tu jistotu, stát? Na jaře vláda vyhlásila insolvenční moratorium, které je platné do konce roku. Jak pak budou vypadat statistiky nezaměstnanosti? Žijeme v době, kterou nikdo z nás nezažil. Dělají se rozhodnutí, která se jeví jako nejlepší. Ala čas ukáže, jestli současné rozhodnutí byla ta správná. Ale s jistotou můžeme říci, že při další podobné pandemii již svět bude vědět co dělat a jaké standarty chování nastavit.

Všem přejeme do posledního období tohoto roku pohodu. 4 BYZMAG


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává BYZMAG.cz s.r.o., Spálená 480/1, Trnitá 602 00 Brno REDAKCE: redaktor PhDr. Radim Kašpar - radim@byzmag.cz, redaktorka Kristýna Váchová, redaktor Kamil Komenda - kamil@byzmag.cz OBCHOD: Kamil Komenda, kamil@byzmag.cz, +420 777 283 311 GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Michal Doleček, obchod@byzmag.cz

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG

5


Petra Lelovskรก Executive Director Ensana Health Spa Hotels

6 BYZMAG


Ensana Health Spa Hotels Petra Lelovská je úspěšná byznys žena, která byla za své úspěchy nominována na byznys ženu roku 2016 v Irsku a na ženu roku 2020 v ČR. Víc než 13 let se podílela na zakládání start-upů, vedení nebo restrukturalizaci firem z různých sektorů od IT, E-Commerce, farmaceutického, cestovního ruchu až po výrobní. Pracovala v Irsku, UK, Francii, v USA a kvůli svému zaměstnání procestovala téměř celý svět. Už třetím rokem žije v Praze a je ve vedení společnosti Ensana, která vlastní 27 hotelů po celé Evropě. Dnes Petra svým dosavadním životním příběhem inspiruje ostatní a získanými zkušenostmi pomáhá firmám k jejich úspěchu.

"Spokojený zaměstnanec = spokojený klient" Značka Ensana vznikla v září cestují do destinací, které jim nabí2019 – můžete nám o ní říct něco zí služby cílené na zlepšení zdraví. víc? Naše hotely se nacházejí v historicEnsana je největším provozovate- ky nejproslulejších lázeňských měslem zdravotních lázní v Evropě a tech v Evropě, která jsou známá svýmá hotely v Česku, Maďarsku, Ru- mi přírodními léčivými zdroji, jako munsku, na Slovensku a ve Velké jsou termální a minerální prameny. Británii. Jde o skupinu expertních Ensana vyvinula jedinečný konlázeňských hotelů, které se spojily cept, který kombinuje ozdravnou pod jednu dynamickou značku. Na- sílu přírody s lékařskou expertízou. ším cílem je nabízet to nejlepší pro Chceme našim hostům nabídnout stále rostoucí počet lidí, kteří cíleně léčbu, která opravdu zlepší jejich

BYZMAG

7


Ensana Health Spa Hotels zdraví. Naše lázně jsou známé tím, že pomáháme pacientům po operacích nebo jiné komplexní léčbě, v rekonvalescenci. Proto se k nám pravidelně vrací tolik hostů. Jaké jsou vaše aktuální plány do budoucna? Ensanu jsme založili jako reakci na obrovský globální nárůst v oblasti zdravotního a wellness cestování a plánujeme dál uspokojovat zvyšující se poptávku po těchto službách. Už teď investujeme do existujících lázeňských hotelů a v příštích několika letech chceme inovovat a investovat různými způsoby – vytvářet nové inspirující způsoby léčby, nová zařízení a samozřejmě pracovní místa. Letos také otevíráme dva hotely – jeden v Rumunsku a druhý v Buxtonu, ve Velké Británii.

Nejprve jsem se soustředila na vybudování silné, dynamické a progresivní centrály tady v Praze. To byl první a zásadní krok k vytvoření silného základu pro naši novou značku. Poté jsem se soustředila na způsoby, jak inspirovat náš personál naší značkou a tím, co se z ní snažíme vytvořit. Pevně věřím, že k dosažení jakéhokoli úspěchu v businessu je nezbytné mít spokojené a zainteresované zaměstnance. Často říkám, že když jsou spokojení zaměstnanci, jsou spokojení i hosté – koloběh spokojenosti.

Sama trávím spoustu času cestováním po našich hotelech. Myslím, že je velmi důležité, aby zaměstnanci byli ve firmě maximálně angažovaní. Aby to bylo možné, je zásadní, aby si osvojili vizi a hodnoty Ensany. Organizujeme proto mnoho tréninkových a školících programů. Když Vy jste do společnosti přišla vaši zaměstnanci věří v to, čeho se v roce 2018 jako Group HR Di- snažíte docílit, mají motivaci vám rector. Jak taková role vypa- pomoct k úspěchu. dá v nové společnosti, jakou je Ensana?

8 BYZMAG


Pracovala jste už v řadě sektorů – Shodou okolností, moje první práco vás přivedlo sem? ce byla také v oblasti hospitality. Když mi bylo 21 let, odjela jsem na Do Ensany mě přivedla skutečná dovolenou do Irska, kde se mi ale víra v novou značku a skvělý tým, tak zalíbilo, že jsem se rozhodla který za ní stojí. Velmi mě také inspi- tam zůstat. Přestěhovala se do Corruje cíl společnosti demokratizovat ku a začala jsem pracovat jako popřístup ke zdraví a nabídnout škálu kojská. Vždycky jsem se chtěla učit hotelů pro každý budget. Portfolio a posouvat se vpřed. Sama jsem se Ensany je opravdu široké, což zna- naučila anglicky, což bylo klíčové mená, že naše skvělé léčebné me- pro můj profesní růst. Teď mluvím tody jsou nyní dostupnější než lé- plynně pěti jazyky – polsky, angčebné metody téměř jakékoliv jiné licky, německy, česky a slovensky a lázeňské značky. domluvím se i rusky a francouzsky.

BYZMAG

9


Co je ve vaší roli nejnáročnější? Moje práce zahrnuje spoustu cestování, což miluji. Kvůli tomu ale nemám moc času na sebe. Snažím se ale soustředit spíš na výsledky než na problémy. Myslím si, že je velmi důležité setkávat se s lidmi osobně, když jsou ale rozmístěni v hotelech po celé Evropě, je to trochu složitější. Proto poslední dobou často využívám videokonference, abych s různými týmy mohla budovat vztahy na dálku.

10 BYZMAG

Ensana zaměstnává více než 2 800 lidí v hotelech po celé Evropě. Jakým způsobem podporujete všechny tyto zaměstnance v tolika různých rolích a destinacích? V posledních několika letech jsem pracovala v řadě velkých nadnárodních společností jako jsou Amazon nebo Pfizer, takže jsem zvyklá pracovat s velkými týmy na různých trzích. Klíčem k úspěchu je vybudovat si vztahy založené na důvěře.


Ensana Health Spa Hotels Lidé musí cítit, že jsou respektováni a že jsou součástí týmu. Pouze rozesílat rozkazy a obchodní cíle a pak očekávat skvělé výsledky je krátkozraké. Věřím v sílu osobního kontaktu s lidmi a vím, že jsou klíčem k budování fungujících a aktivních pracovních vztahů založených na důvěře a vzájemné podpoře. Proč by lidi měli pracovat ve Vaší společnosti? Je to z jednoho prostého důvodu. Vytvořili jsme prostředí, ve kterém můžete být sami sebou. Užívat si firemní kulturu a cítit, že vás Ensana inspiruje k větší odhodlanosti. Ensana se stane součástí vašeho životního příběhu.

zlepšení zdraví pro příjemnější život. Naše hodnoty tvoří základ naší kultury. Tyto hodnoty jsme definovali společně a rezonují s námi všemi. Neděláme věci, protože musíme, ale protože chceme. Ať už to je pro naše kolegy, klienty nebo pro širší komunitu. Rádi našemu okolí ukážeme, že nám na tom, co děláme, skutečně záleží. Na co jste ve své dosavadní kariéře nejvíce hrdá?

Nejvíc jsem hrdá na to, že můj životní příběh inspiruje ostatní a že mými získanými zkušenostmi můžu pomoct firmám k jejich úspěchu. Samozřejmě jsem taky Jaká je Vaše přidaná hodnota na ráda, že jsem za své úspěchy byla pracovním trhu oproti konku- nominována na cenu Byznys Žena renci? roku 2016 v Irsku a na Ženu roku 2020 v ČR. Díky kombinaci přírodních zdrojů, lékařských poznatků a inovativního konceptu pomáháme našim klientům dosáhnout měřitelného >>

BYZMAG 11


Ensana Health Spa Hotels Po necelém půlroce i Váš byznys zasáhla COVID krize. Co bylo pro vás v tomto období nejhorší a jaké opatření následovaly?

mentální situaci velice dobrý výsledek.

U nás vláda zavedla příspěvek na lázeňský pobyt 4 000,- pro náKrize samozřejmě zasáhla i náš vštěvníky. Jak vnímáte tuto posektor. Nejdůležitější pro nás bylo moc? ochránit pracovní místa a budoucnost naší společnosti. Pro naše za- Věřím, že každá pomoc je dobrá městnance jsme připravili asistenč- pomoc. O tuto dotaci má hodně ní program, který jim má pomoct lidí zájem. I u nás v Mariánských vyrovnat se se současnou situaci po Lázních tento příspěvek řada klienpsychické stránce. Naše společnost tů využívá. je silná a jsme schopni přizpůsobit se změnám na trhu. Je tato státní dotace na lázeňské pobyty i v zahraničí? Po řadě uvolňování nouzových stavů mohou lidé znovu navště- Tato státní dotace je jen u nás v ČR. vovat lázně. Je restart návštěv- Na Slovensku, v Maďarsku nebo nosti dle vašich očekávání? v jiných státech tato dotace zatím nebyla schválena. V těchto státech Restart návštěvnosti předčil naše zaměstnavatel může nabízet příočekávání. Velká většina našich ho- spěvek na dovolenou, funguje to telů je znovu otevřena a naše klien- však na jiném principu. tela se opět může těšit z návštěvy našich zařízení a využívání přírod- Jaká je Vaše cesta k úspěchu? ních zdrojů. Kdybych to shrnula tak naše obsazenost v hotelech je víc Začala bych pokorou. Člověk se na než 80 % a to je vzhledem na mo- své cestě životem musí hodně na-

12 BYZMAG


učit, hlavně akceptovat rozdíly, a to ve všech oblastech. Život v cizině je náročný a není to pro každého. Když to zvládnete, dost vás to změní a přinese vám to úplně jiný pohled na svět. To, že jsem odešla do zahraničí, kde jsem pracovala v multikulturním prostředí mi určitě pomohlo vidět věci jinak. Jsem ambiciózní a nikdy jsem neváhala jít si za svým cílem. Za mým úspěchem se skrývají těžké začátky, tvrdá práce a taky neúspěchy, které mě neodradily, spíše motivovaly.

Mými zkušenostmi dnes pomáhám firmám k jejich úspěchu.

Děkuji za rozhovor.

Text: redakce Foto: archiv

BYZMAG 13


Klid před bouří

Klid před bouří V médiích probíhají statistiky nezaměstnanosti. Zní pozitivně, nezaměstnanost roste minimálně. Především vláda je spokojena. Nicméně v dnešní době dělat ekonomické statistiky je zavádějící, jelikož v současné době žije naše ekonomika na dluh, z dotací a různých moratorií.

Jednou z takových moratorií je insolvenční moratorium, o kterém pojednává Sbírka zákonů č.191/2020 a především § 127a „Mimořádné moratorium“. Dané moratorium je určené podnikatelům (OSVČ nebo právnické osoby), kteří nebyli ke dni 12.3.2020 v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona a nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo bylo zahájeno k návrhu věřitele a tento návrh byl dlužníku doručen před méně než 15 dny. Co ze zákona vyplívá? Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemá dlužník povinnost podat na sebe insolvenční návrh

14 BYZMAG

a to až do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii Moratorium ve formě této výjimky z povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh skončí nejpozději ke dni 31. 12. 2020. Mimořádné moratorium bylo schváleno za účelem ochránit provozuschopné podniky, které se v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostaly do přechodných platebních potíží.


Tady se nabízí otázka: Není toto svých služeb či produktů, přežijí moratorium jenom oddálení oče- tuto krizi a jsou připravené na znokávané insolvence? vu oživení nejen české ekonomiky. Těm má cenu pomoci. Některé V době toho moratoria mohou fir- z nich dokonce nevyužijí žádných my čerpat všechny dotační pobíd- vládních pobídek. ky dané vládou. Tedy, dotujeme podniky, kterým uměle prodlužu- Na druhou stranu jsou firmy, ktejeme život. rým již od loňského roku ubývalo zakázek, snižovali se marže a fixní Firmy, které systematicky pracova- náklady zůstaly stejné, až se dostali li na své budoucnosti, vytvářeli si na mez insolvence. A současná krikrizové scénáře, vytvářeli si finanč- ze jim definitivně ukázala pravou ní polštář, pracovali na inovacích tvář stavu jejich firem. Díky mora-

BYZMAG 15


Klid před bouří toriu mají majitelé takových firem ších firem odsouhlasit reorganizaci. možnost se otřepat a oddálit tu A nebo již dnes hledat s ostatními mez insolvence. věřiteli cestu se současnými majiteli takových firem, která by již dnes Ale jak? Když se nezmění majite- zavedla restrukturalizační plán a ve lé ani management firem. Když se finále by pomohla všem. poptávky po jejich službách či produktech úplně zastavily, tedy ne- Nejlepší řešení je se vždy dohodmají žádné objednávky, ze kterých nout. Bohužel je zde však problém, by vytvářeli příjem. Protože fixní vý- jelikož majitelé firem si nepřipoušdaje jsou v době krize stále stejné. tí, že by mohlo dojít k insolvenci a Z čeho se tedy má vytvářet finanční stále do poslední chvíle očekávají polštář pro placení závazků, když si zvrat, který nepřichází. nepokryjí ani své vlastní fixní náklady? Vládní pobídky jim část těchto Pomůže tedy insolvenční morafixních nákladů naplní, ale co dál? torium českému podnikání? První kvartál příštího roku nám ukáže Když se ekonomika začne oživo- statistiky. vat, bude znovu chtít ty stejné služby či produkty? A když ano, rozhodně to nebude v objemu, který se dělal před krizí. Takže jaké jsou výhledy takových firem? V současné době jsou věřitelé v pasti. Mají dvě možnosti, buď počkat na ukončení moratoria a čekat Text: Kamil Komenda na konkurs, v lepším případě u vět- Foto: archiv

16 BYZMAG


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

BYZMAG 17


Vít Holešovský RISING STUDIO

18 BYZMAG


RISING STUDIO

Lék pro ozdravení firem? Nabízí se investice do značky. Jak nejlépe zareagovat na současnou situaci a nastupující změny v v zákaznickém chování? Zvolit taktiku vyčkávání nebo se pustit do do aktualizace strategie značky? Proč je právě teď více než kdy dříve důležité věnovat se brandu a firemní prezentaci, jsem si povídal s Vítem Holešovským, spoluzakladatelem brandingové agentury RISING STUDIO.

Branding vnímám jako práci na V této souvislosti bych rád zmíznačce. Jaký je přístup k tomuto nil naše milé klienty, kteří správně typu služeb z pohledu českých vnímají branding jako obchodní podnikatelů? nástroj a potřebnou investici. Jde například o stavební firmu Rovax Dlouhodobě pozorujeme pozitiv- či prodejce designových svítidel ní trend rostoucího zájmu o atrak- Light Works. S identitou značky od tivně pojatý branding. Toto roz- nás tyto firmy vykročily vstříc svým hodnutí firem je správné a logické. cílovým skupinám. Množství značek a konkurentů totiž narůstá. Pokud chce firma uspět, Co přiměje firmu věnovat se marje potřeba aby neponechala nic ketingu právě teď, když řada z náhodě a komunikovala se svou nich pociťuje ekonomické ochlacílovou skupinou srozumitelně a s zení na vlastní kůži? jasným apelem. Mnohé firmy mají konečně proBYZMAG 19


RISING STUDIO stor tato strategická témata otevřít. Když se soukolí zpomalí či zastaví, je čas přemýšlet nad otázkami, které bezprostředně nesouvisí s denní agendou. Jak se to projevuje? Oslovují nás klienti se zájmem situaci řešit a investovat do brandingu. Řada z nich pozoruje změny v zákaznickém chování a chtějí mu jít naproti. V době vládních nařízení a restrikcí cítí potřebu svou situaci aktivně ovlivnit. Chtějí se připravit, případná omezení zvládnout lépe než na jaře a vyjít z celé situace třeba i posíleni.

nula do roviny neosobní prezentace, tedy na web či do dalších médií. Význam značky, její atraktivita a srozumitelnost začaly být pro další prodeje klíčové. Když to vezmu do důsledku, bez silného brandu se obtížně prodává, pokud nelze prodávat fyzicky. Zmiňujete změny v chování zákazníků. Je jasné, že e-shopy jsou lidově řečeno “na koni”.

Bezesporu došlo ke změně myšlení lidí. Řada zákazníků přišla na to, že velká část věcí v jejich životě se dá zařídit online. To znamená bez osobní návštěvy, s nižším rizikem nákazy a také za značné úspory Co tedy koronavirus mění na poli času a jiných nákladů. firemní propagace? Jsou však typy zboží, které bez V březnu se změnilo mnohé. Řada fyzického kontaktu koupit téměř firem se ze dne na den probudila nelze. Očekáváte konec kamendo zcela jiného obchodního pro- ných prodejen a showroomů? středí. Omezil se provoz prodejen a showroomů, rušily se veletrhy, Nemyslím si, že showroomy vymizí, omezilo se cestování a nakupování. nicméně prodejce může být v první Řada obchodních aktivit se posu- řadě srovnán s konkurencí online a

20 BYZMAG


až následně se zákazník odhodlá fyzicky na zboží podívat, vyzkoušet si ho. Toto zákaznické chování pozorujeme již několik let, přičemž koronavirová pandemie zafungovala jako akcelerátor. I konzervativnější lidé začali více využívat moderní technologie.

ji začínají intenzivně řešit.

Atraktivita značky pro cílové skupiny už dnes není „jen“ efektivním obchodním krokem pro zdravý chod firmy, ale pro mnohé se stává životní nutností. I ti, kteří dříve značce věnovali méně pozornosti,

Je důležité vnímat, že ne každá poptávka automaticky představuje zakázku. Brand má fungovat jako navigátor, přivést zákazníky ze správné cílové skupiny, protože u nich je nejvyšší pravděpodobnost

Na druhou stranu některým firmám poptávky naopak přibývají a problémy pociťují spíše v personální oblasti. Má i v takovém případě smysl se brandingem zabývat?

BYZMAG 21


konverze.

zaměřil na srozumitelnost názvu. Samotným namingem lze velmi výrazně nakopnout obchodní potenciál. I když už je firma založena a pojmenována, může využít toho, že je na trhu krátce a na svém názvu ještě zapracovat.

Dobře navržený brand má také stmelující efekt pro členy týmu. Pokud se firma prezentuje atraktivně a správně komunikuje své poslání uvnitř, podporuje tím mimo jiné zaměstnaneckou loajalitu a stává se zajímavější také na poli HR. V našem studiu řešíme obchodní názvy či názvy produktů poměrně Pojďme být konkrétnější. Jaké často a rádi. Z konkrétních případů doporučení byste dal začínající bych mohl jmenovat značku intefirmě. riérového studia MOODEN, brand polohovatelného stolu MODESK, U start-upu bych se v první řadě název soukromé vysoké školy Mi-

22 BYZMAG


lestone School of Business či znač- Mezi naše prestižní klienty patří ku originálních českých svítidel například společnost Kavalier a její CRYSTALION. produktová značka varného skla Simax. Pro tuto tradiční sklárnu jsme Co byste poradil zavedené spo- navrhli první korporátní slogan v lečnosti, která na svém názvu ani její téměř 200 leté historii. Sdělelogu nic měnit nechce? ní “Glass that Lasts” vystihuje sílu Simax a Kavalier v rovině kvality V našem portfoliu máme celou řadu sortimentu i dlouhodobé hodnoty společností, kde nedošlo ke změně značky. názvu či loga a přesto bylo možné jejich prezentaci výrazně zlepšit. Současně jsme navrhli také komuMezi klíčové prvky propagace lze nikační linku pro domácenské sklo zařadit také slogan, kampaň či vi- – slogan “Together for Generatizuální styl. ons”, dále vizuální styl katalogu a

BYZMAG 23


RISING STUDIO koncepci fotografií na téma sdílení Co byte našim čtenářům vzkázal nádobí i společných okamžiků v ro- na závěr? dinném kruhu. V první řadě pevné zdraví a víru, že Velmi si vážíme také naší dlouho- jejich byznys má smysl. Aktuálně je dobé spolupráce se společnos- nejlépe se soustředit na věci, které tí Lukrom, která prostřednictvím můžeme ovlivnit a branding je jednašeho studia realizuje kompletní nou z nich. V tomto směru jsme připřeměnu své vizuální prezentace praveni přispět kvalitním řešením. od katalogů přes označení jednotlivých poboček až po interní firem- Děkuji Vám za rozhovor. ní materiály. Také Vám děkuji, mějte se hezky. Na čem v posledních týdnech pracujete? Z jakých oborů cítíte největší poptávku po Vašich službách? Aktuálně máme na stole pestrou paletu značek napříč spektrem produktů a služeb. Pracujeme na identitě start–upové IT společnosti, rebrandingu renomovaného výrobce dveří, namingu a identitě rodinné nábytkářské firmy, nové značce se zaměřením na designová řešení v interiéru, prezentaci několika B2B společností a řadě dalších Text: redakce projektů. Foto: archiv

24 BYZMAG


BYZMAG 25


Náhrada škody a Covid 19

Náhrada škody a Covid 19 Pandemie koronaviru je stále hlavním tématem každodenního dění. S odstupem času se však začínají vynořovat i jiné, praktické otázky života. Lidé vytahují kalkulačky a začínají sčítat konkrétní škody. Vláda ČR se řadou přijatých opatření a vydaných právních aktů snažila kontrolovat vývoj situace a ochránit občany před masovým nástupem této nemoci. Velkou část obyvatel a podnikatelů tato opatření ale zahnala až na samotný okraj existenčních možností. Je tak v celku logické, že právě nyní, se řada lidí, a především podnikajících osob začíná porozhlížet po záchranných možnostech. Od 12. září začala společnostem plynout šestiměsíční lhůta pro uplatnění nároku na kompenzace. Je tedy nutné jednat včas. Zákonná úprava

ještě neměla obdobná událost ani možnost zasáhnout takto citelným způsobem do moderních ekonomických systémů naší společnosti. Právní rámec přijatých vládních opatření je dán zákonem č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Na základě tohoto zákona postupovala vláda ČR téměř po celou dobu nouzového stavu. Zejména dle tohoto zákona došlo k vydávání tzv. krizových opatření, která jsou dnes základem potenciálních nároků na náhradu škody.

Stěžejním bodem veškerých úvah o tom, zda jsou jednotlivci oprávHned na úvod je nutné zdůraznit, něni nárokovat škodu jim vzniklou že podobnou krizovou situaci dnes v době nouzového stavu, je § 36 krijiž pamatuje málokdo a zcela určitě zového zákona, který dle svého čis-

26 BYZMAG


tě jazykového výkladu předpokládá zřejmou objektivní (poznámka: bez ohledu na zavinění) odpovědnost státu za škodu způsobenou přijatým krizovým opatřením. Právě přílišná obecnost tohoto ustanovení dnes způsobuje nejasnosti a neschopnost alespoň částečně předvídat budoucí vývoj rozhodovací praxe soudů. O to hlubší je tato problematika v okamžiku, kdy se ani samotná právní obec nedokáže shodnout na jednotném stanovisku.

Co dnes víme je, že samotný zákon a ani jeho autoři v době jeho tvorby nepředvídali scénáře takového formátu, natož aby bylo navrženo jednoznačné a reakce-schopné řešení. Zákon ale zároveň jednoznačně předpokládá, že poškození jednotlivci budou státem odškodněni za jeho zásahy a z tohoto důvodu jsou úvahy o oprávněnosti jednotlivců nárokovat škodu na místě. Jak už jsme uvedli výše, stát nepostupoval dle krizového zákona po

BYZMAG 27


Náhrada škody a Covid 19 celou dobu nouzového stavu. Vědom si potenciálního rizika vznášení nároků na náhradu škody ze strany jednotlivců dle § 36 krizového zákona (který připouští až nadmíru benevolentní výklad), se pokusil redukovat odpovědnost státu tak, že vydal obdobné právní akty (namísto krizových opatření) v režimu jiného zákona. Tímto zákonem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých předpisů (dále jen „ZOVZ“), na základě kterého vydalo ministerstvo zdravotnictví nová opatření obecné povahy v rozsahu, který kopíroval původní krizové opatření dle krizového zákona. Nově tak jednotlivci nebyli oprávněni nárokovat jakoukoliv škodu, protože ZOVZ tuto možnost nepřipouští. Jak se ale ukázalo, vydání těchto opatření bylo v rozporu se zákonem a stát se musel vrátit do původního scénáře, tedy do režimu krizového zákona. Nicméně, i po dobu platnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví lze nárokovat škodu těmito opatřeními způsobenou, a

28 BYZMAG

to na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Byť tedy došlo ke změně právního režimu uplatnění potenciálního nároku na náhradu škody, v konečném důsledku by toto nemělo mít vliv na celkovou částku požadované náhrady škody. Škoda O krizových opatřeních, o tom, co vláda ČR udělala či neudělala správně, o smyslu § 36 krizového zákona a o dalších aspektech úspěšného nároku na náhradu škody již toho bylo napsáno mnoho. Dodnes však nepřevážil žádný jednotný názor či východisko z dané situace a bude tak záležet z převážné části na postoji soudců, ale především také na specifičnosti jednotlivých případů nárokovaných škod z konkrétních oblastí. Každá oblast podnikání byla zasažena různými způsoby.


Náhrada škody a Covid 19 Někteří podnikatelé vyvinuli nové způsoby nahrazení vypadlých příjmů, jiní tu šanci ani nedostali. Pro určení oprávněnosti nároku tak budou důležité tři základní aspekty. Potenciální škoda musela vzniknout v příčinné souvislosti s přijatým opatřením. Druhým aspektem a zdánlivě jediným korektivem této extenzivně stanovené odpovědnosti státu je podmínka, že škodu si poškozený sám nezpůsobil. V poslední řadě pak půjde o definici a prokázání škody. Zde se již pohybujeme v rovině civilního práva a ve vztahu ke škodě jako takové toho již bylo judikováno mnoho. Příčinou souvislostí je myšleno, že škoda je přímým důsledkem krizového opatření a zároveň, že při jeho absenci by bývala nevznikla. To, zda si poškozený nezpůsobil škodu sám je opět otázkou specifičnosti každého případu, ale domníváme se, že posouzení tohoto aspektu nebude ve většině případů patřit ke komplikacím případu. Může jít např. o situace, kdy se

podnikatel nepokusil předejít škodám, byť měl šanci tak učinit. I tato otázka samozřejmě vzbuzuje hned několik interpretačních nejasností, jako např. byly restaurace povinny zřídit/zintenzivnit rozvozovou službu a snížit tak potenciální škody? Byly povinny využít možnosti tzv. „okénkového prodeje“ namísto úplného uzavření? Zákon není zcela jednoznačný v otázce, co vše je zahrnuto do pojmu „škoda“, ale převážná část právní obce se shoduje, že je myšlena jakákoliv majetková škoda včetně ušlého zisku. Stejně tak převažuje většinový názor, že zákon nepředpokládá náhradu nemajetkové újmy, tedy např. potenciální růst podniku, jeho ceny a další újmy, kterou mohla daná situace zapříčinit. Každý žadatel bude muset nejenom konkrétní škodu vyčíslit, ale zároveň prokázat. Na první pohled jednoduchý úkon může opět vzbuzovat více otázek, než by se mohlo

BYZMAG 29


Náhrada škody a Covid 19 zdát. Jak jsme již zmínili, škoda je rozdíl mezi tím, co poškozený má a tím, co by měl, kdyby ke škodné události nedošlo. Nepůjde tak např. o „zbytečně“ uhrazené mzdové nároky či jiné fixní náklady podniku, protože tyto by podnikatel hradil v každém případě. Nejčastěji tak půjde např. o ušlý zisk, který je jakousi protivahou výše uvedených nákladů, a ze kterého je pak vše hrazeno. Právě prokázání ušlého zisku bude skutečným oříškem. Mohlo by se zdát, že postačí např. přehled poklesu tržeb oproti minulým obdobím, ale skutečnost je trochu komplikovanější. Jak uvádíme výše, škoda je rozdíl mezi tím, co je a tím co mohlo být. Jen velmi složitě lze ale předvídat např. chování klientů při absenci krizových opatření. Jak by se lidé chovali, kdyby stát situaci nikterak nereguloval, ale pandemie byla přítomna i nadále? Byli by lidé opatrnější, došlo by k rapidnímu nárustu nakažených a následné panice? Chovali by se lidé, resp. zákazníci dle standardních modelů? Již dnes máme řadu indicií, ze kterých

30 BYZMAG

je možné vycházet. Víme, jak se situace vyvíjela ve státech, kde došlo jen k minimální regulaci stavu nebo kde regulace chyběla úplně. Ze statistických dat lze vypracovat modely pravděpodobného stavu a z těchto modelů lze vycházet. Do role tedy vstupují znalecké instituce, přičemž znalecké posudky a ekonomické modely pro jednotlivá podnikatelská odvětví budou zřejmě základním kamenem pro každý nárok na náhradu vzniklé škody, tedy alespoň pro ty nároky, které budou vzneseny a rozhodovány jako první. Lze očekávat, že s vývojem rozhodovací praxe bude docházet k ucelení jednotných stanovisek pro konkrétní odvětví a nutnost dokazování ve všech obdobných sporech, které budou následovat, bude značně usnadněna. Uplatnění Uplatnění potenciálního nároku na náhradu škody je nutné učinit dle právního režimu, ve kterém se pohybujeme. Za dobu účinnosti


Náhrada škody a Covid 19 krizových opatření vlády ČR bude nutné uplatnit škodu v režimu krizového zákona, a naopak po dobu účinnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví je tento nárok nutné uplatnit dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Oba postupy se liší co do osoby, u které je nutné nárok uplatnit, co do časových hledisek a co je rovněž důležité, co do nákladnosti daného procesu.

tra. Přesto, že se spíše přikláníme k první zmíněné variantě, nezbývá než doporučit podání návrhu k oběma těmto orgánům. Podání žádosti o uhrazení škody ve smyslu § 36 k příslušnému orgánu, je jediným způsobem, jak iniciovat celý proces náhrady škody. Teprve až v případě, že příslušný orgán nevyhoví žádosti o uhrazení vzniklé škody, je poškozený oprávněn podat žalobu k příslušnému soudu. Mimořádné opatření

Krizová opatření Nárok se uplatňuje u orgánu, který příslušné krizové opatření vydal. Ani zde nepanuje jednotný názor na to, u kterého orgánu státu nárok uplatnit. S ohledem na skutečnost, že příslušná opatření byla vydána vládou ČR během její činnosti, je rozumné se domnívat, že nárok na náhradu škody musí být uplatněn u Úřadu vlády ČR. Stejně tak se ale objevují názory, že za příslušný orgán lze považovat Ministerstvo vni-

V případě uplatňování nároku na náhradu škody v režimu mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví je nárok nutné uplatnit u příslušného ministerstva. To má šestiměsíční lhůtu na rozhodnutí ve věci. Až v případě, že by se poškozený nedomohl náhrady škody tímto postupem, je oprávněn podat žalobu. Soudní poplatek by měl v tomto případě činit 2.000,Kč, a to bez ohledu na výši žalované sumy. Oproti civilnímu soudnictví,

BYZMAG 31


Náhrada škody a Covid 19 kde se soudní poplatek kalkuluje jako procentuální část žalované sumy, tak jde o vítanou skutečnost zejména pro poškozené. Povinnosti statutárních orgánů V souvislosti se vzniklou škodou a případným uplatněním nároků je nutné zmínit rovněž i povinnosti statutárních orgánů společností. Jednatelé, členové představenstva a další osoby v obdobném postavení mají zákonnou povinnost postupovat vůči společnosti s péčí řádného hospodáře, tedy zejména se snažit, aby společnosti nevznikla škoda a případně tuto škodu vymáhat. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne není zcela jasné, jaké úspěšnosti se budou těšit vznesené nároky, lze se jen dohadovat, zda mají jednatelé býti spíš pasivní s ohledem na potenciálně marně vynaložené náklady, nebo zda by se měli nároků společnosti aktivně domáhat. Je zřejmé, že tato povinnost dostane zřetelnější hranice společně s vývojem rozhodovací

32 BYZMAG

praxe. Již dnes by ale odpovědné osoby měly zvážit zejména výši potenciální škody a riziko marného uplynutí prekluzivní lhůty k uplatnění nároku. Minimálně lze doporučit konzultaci základních tezí nároku s advokátem. Nejenom, že advokát je schopen vnést světlo do celého případu, zároveň dojde v jisté míře k eliminaci odpovědnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Bohužel lze předpokládat, že ke dni poslední možnosti uplatnění nároku na náhradu škody nebude ještě soudní judikatura ustálena a zřejmě tak bude nutné zvážit podání alespoň základních nároků, samozřejmě po zvážení proporcionality mezi případnými náklady na vznesení nároku a samotnou výší nárokované škody. Co můžete udělat vy? Prozatím neexistuje návod na posouzení zaručeného úspěchu potenciálního nároku. Zejména proto, že v celém procesu figuruje celá řada proměnných. Čas k uplatnění


Náhrada škody a Covid 19 převážné části nároku (dle krizového zákona) se ale pomalu blíží, a bude nutné, pokud tedy o vznesení nároku uvažujete, být připraven. K celému problému lze tedy prozatím přistoupit z opačného konce. Prozatím nemůžete vědět, zda váš nárok splňuje veškeré podmínky úspěšného uplatnění, ale můžete eliminovat ty nároky, které sítem podmínek nemohou projít.

cílových zákazníků nebo vývoj relevantního trhu (pokud je to možné). Toto samozřejmě není podmínkou, když ušlý zisk bude možné v řadě případů prokázat i jednodušším způsobem. Nicméně platí, čím více podkladů a odborných odhadů hraje ve váš prospěch, tím lépe.

Prvně je nutné eliminovat veškerou škodu, která má původ již v době před přijetím dotčených opatření. Dále pak budou neúspěšné všechny nároky, které nemají příčinnou souvislost s přijatým krizovým opatřením, příp. které způsobil někdo jiný než stát. V poslední řadě pak bude nutné identifikovat škodu a tu podložit pádnými důkazy. Účty, smlouvy, zrušené rezervace a objednávky a další obdobné dokumenty, to vše bude nezbytné doložit. V neposlední řadě bude nutné poptat znalecký Text: Ondřej Růžička posudek modelující chování vašich Foto: Freepik.com

BYZMAG 33


34 BYZMAG


BYZMAG 35


Holistický management

Holistický management v praxi: Přemýšlejte v širších souvislostech a nechte lidi dělat to, v čem jsou dobří Holistický přístup je pojem užívaný především v medicíně, který chápe zdraví člověka jako komplexní systém různých složek lidského zdraví, které se navzájem ovlivňují. Filosofii holistického přístupu je však možné aplikovat i na jiné sféry života, toho byznysového nevyjímaje. Jak tedy pomocí holistického přístupu zlepšit „zdraví“ organizace? Holistická matematika aneb jed- firmě na vysoké úrovni, neznamena a jedna nemusí být dvě ná to, že jejich vzájemné působení funguje dobře a posouvá firmu kuUž Aristoteles prohlásil, že „celek předu. Ale jak z toho ven? je víc než jen souhrn svých částí“. Navzdory matematické nespráv- Pravidlo č. 1 – Přemýšlejte v širnosti má tento přístup v sobě kus ších souvislostech pravdy. Vychází totiž z tzv. principu emergence, kdy se „fenomény Možná už jste slyšeli úsloví „pro popsané na úrovni základních jed- detail mu uniká celek“. Toto je v notek systému kvalitativně liší od podstatě základní pravidlo holifenoménů vzniklých vzájemnou in- stického přístupu. Organizace je terakcí v rámci systému“1. Přesto- složitý subjekt složený z více částí že jsou tedy jednotlivé procesy ve a k vyřešení problémů pak čas-

36 BYZMAG


to nemusí stačit, když jej řešíte na úrovni konkrétního oddělení, procesu nebo projektu. Zkuste se na problém podívat z té nejvyšší perspektivy. Jak problém ovlivňuje firmu navenek? Je nutné jej řešit teď a tady? A je to vůbec problém, který si zaslouží vaši pozornost? A nemusí se jednat jen o problémy. Velmi často například firmy zapomínají, co je smyslem jejich fungování – tedy, že tvoří produkt pro zákazníka. Všechny firemní procesy, které zákazníkovi nepřináší hodnotu, jsou jen zbytečným plýtváním energie a brzdí fungování celé organizace. Než tedy svoláte další půldenní poradu, zamyslete se nad tím, co je jejím cílem a kdo všechno na ní musí, respektive nemusí být. Vyhněte se tvoření zby-

tečných reportů, které nikdo nečte. Než pošlete email, přemýšlejte nad tím, kolik lidí dáváte do kopie. Přemýšlejte nad prací v širších souvislostech a veďte k tomu i vaše zaměstnance. Pravidlo č. 2 – Vnímejte zaměstnance jako lidi Firmu netvoří dobré finanční ukazatele, pěkné webovky nebo pozitivní zákaznické reference – firmu tvoří lidé a jejich vzájemné interakce. Pokud chceme zdravou organizaci, je potřeba věnovat maximální péči nejen kvalifikaci zaměstnanců v patřičném oboru, ale také jejich motivaci, vzájemným vztahům, hodnotám a přesvědčením či emocím.

BYZMAG 37


Holistický management Jedním ze základních smyslů holistického managementu je proto vytvoření firemního prostředí, kde se zaměstnanec bude cítit dobře a potřebně, kde nedochází k potlačování názorů a kreativity a kde nehrozí syndrom vyhoření, který je častým důsledkem špatného vedení firmy.

Zdá se vám to nereálné? Omyl – bez směrnic, pravidel a jasných organizačních struktur funguje řada organizací. Inspirací může být například firma Semco. Firma zaměstnává okolo 3000 pracovníků. Názvy pozic byste však u nich hledali marně. Firma totiž nemá žádnou organizační strukturu a zaměstnanci se sami domlouvají, co budou dělat. Pravidlo č. 3: Omezte byrokracii Nemají manažery ani pravidla, proa nechte zaměstnance dělat to, jekty řeší v týmech a dokonce si v čem jsou dobří sami rozhodují o výši svých platů, což v celkovém důsledku vyvolává Většina firem je svázána pravidly větší pocit zodpovědnosti při práci. a byrokracií. Mít jasný řád není špatné. Pravidla jsou v mnoha od- Pro další inspiraci nemusíme ani větvích vyžadována auditními or- za hranice. Na podobném princiganizacemi a působí dobře i na pu funguje česká IT firma Unicorn. zákazníky. Je však zapotřebí uvědo- Uvnitř firmy funguje jakýsi interní mit si, kde je hranice mezi pravidly trh pracovních pozic, který umožnezbytnými pro fungování orga- ňuje zaměstnancům flexibilně měnizace a těmi, které zaměstnance nit svou úlohu ve firmě. Zaměstnanzbytečně omezují nebo jim zabra- ci se hlásí k jednotlivým projektům, ňují vykonávat svou práci kreativně které je zajímají a dokonce si moa s radostí. Ideální holistická or- hou sami říci o odměnu. ganizace totiž nemusí mít žádné Text: Kristýna Váchová úrovně vedení nebo pravidla. Foto: lifestylehack z Pixabay

38 BYZMAG


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

BYZMAG 39


Novinářka a blogerka

Ing. Roman Nekula, MBA C-Roads 40 BYZMAG

Foto: Michael Šmoldas


C-Roads

C-Roads - zapnu maják a mám zelenou To, že i městská firma může být lídrem v zavádění celoevropských inovací do běžného života, ukázala v Brně svou prací společnost Brněnské komunikace a. s.. C-Roads Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-Roads, jež byla výsledkem společné aktivity Česka, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Cílem projektu je harmonizace a spolupráce při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Jde o společnou celoevropskou koordinační platformu pro zavádění C-ITS systémů na provozní úrovni, která slouží ke sdílení zkušeností a znalostí v této oblasti, koordinaci spolupráce a vývoje společných technických specifikací. Ty budou sloužit jako metodický základ pro všechna pilotní nasazení kooperativních systémů v rámci C-Roads. Koopeativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, zlepší také předvídavost řidičů v dopravě a významně přispějí k plynulosti silničního provozu. Aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém, je velmi důležité včasné obdržení přesné informace. Díky těmto skutečnostem pak logicky dojde i ke snížení dopravních nehod, zejména těch závažných.

BYZMAG 41


C-Roads Projekt C-Roads Czech Republic ověřuje v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování kooperativních systémů ITS (C-ITS). Díky implementaci nejnovější technologie založené na principu datové komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou může v konečném důsledku dojít ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Dále se projekt zaměřuje na harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Unikátním cílem českého pilotního projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě. Jaké jsou výsledky testování C-Roads v Brně nám zodpověděl Ing. Roman Nekula, MBA správní ředitel společnosti Brněnské komunikace a.s. Na začátku bych se chtěl zeptat, jak se k tomuto prestižnímu celoevropskému projektu dostala městská společnost Brněnské komunikace a.s.? Dostala se k němu ještě dříve, než vůbec projekt vznikl, protože společně s městem Brnem a Sdružením pro dopravní telematiku dlouhodobě vede diskusi s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a

ným sborem JMK a Zdravotnickou záchrannou službou JMK nejen o dopravní a bezpečnostní situaci na dálnici D1 kolem Brna, která slouží mimo dálkových vazeb také jako jižní segment dosud nedobudovaného VMO v Brně, ale také o plynulosti příjezdu od ní do města. Nutnost sdílet dopravní informace s ostatními, případně poskytnout složkám IZS preferenční průjezd světelně řízenými křižovatkami, nás

dálnic ČR, Policií ČR, Jihomorav- přivedla k účasti v tomto projektu ským krajem, Hasičským záchran- a je zcela logickým vyústěním na-

42 BYZMAG


BYZMAG 43


44 BYZMAG


C-Roads šich dosavadních snah o spolupráci. Dostali jsme nabídku budoucího koordinátora českého projektu, Ministerstva dopravy, abychom se na něm aktivně podíleli.

spolupracuje se Sdružením pro dopravní telematiku a mohla se opřít i o mimořádné znalosti ostatních členů konsorcia, od mobilních operátorů až po akademickou sféru reprezentovanou Fakultou dopravní Z předešlých projektů je vaše ČVUT v Praze. společnost vnímána jako velmi proaktivní s cílem ulehčit oby- Systém C-Roads jste začali testovatelům pohyb v Brně a okolí. vat před rokem. Jakých dosavadNicméně tento projekt má celo- ních výsledků, jakých zlepšení evropský dopad. Co bylo na této jste dosáhli? výzvě nejtěžší? Očekávání Evropské komise, která Každá do projektu zapojená země tento výzkumný projekt financuje z rodiny C-Roads řeší kromě společ- prostřednictví CEF, je ostrý provoz ných také své specifické cíle. Zatím- kooperativních inteligentních doco ale většina Evropy řeší zejména pravních systémů okamžitě po dobezpečnost a plynulost dopravy na končení projektu. Naše společnost dálnicích, český pilot je výjimečný testovala více dopravních situací řešením již zmíněné železnice a tzv. use-cases, jako varování před městské hromadné dopravy. Nej- průjezdem vozidla na červenou na těžší bylo sebrat odvahu a vydat se světelně řízené křižovatce, varování na cestu, kterou před námi nikdo před stojícím nebo pomalu jedouneabsolvoval, Brno bylo první vel- cím vozidlem např. údržby, prefeké město, kde byl C-ITS systém v ta- renci vozidel IZS a MHD a řadu dalkovém rozsahu implementován. ších. V rámci instalace venkovních Společnost Brněnské komunikace jednotek tzv. RSU jsme modernizoa.s. měla tu výhodu, že dlouhodobě vali velkou část řadičů SSZ k zajiš-

BYZMAG 45


C-Roads tění spolehlivé datové komunikace. Velký zájem o rozvíjení dosavadní spolupráce má Hasičský záchranný sbor, protože, jak sami říkají, při záchraně lidského života a majetku jde o minuty. Odborná porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2019 ocenila náš projekt v kategorii Idea za přínos pro koncept Smart City. Kdy plánujete ukončit testování a oficiálně vyhodnotit výsledky? K testování je třeba uvést, že se na něm naše společnost podílela flotilou ze svého vozového parku, která je vybavena komunikačními jednotkami OBU/RVU. Hlavní tíži však nesl další člen konsorcia, kterým je Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Ta má na starosti testovací scénáře, dotazníky pro řidiče po testech a také vyhodnocování testů. Funkční i venkovní tzv. field testy sice již proběhly, ale chybí mezinárodní a přeshraniční testování z důvodů vládami vyhlášenými zdravotními opatřeními v souvislosti s nemocí

46 BYZMAG

Covid-19. Zajímavá je určitě skutečnost, že mezinárodní testování na území ČR proběhne v Brně, s ohledem na to, že je zde možné testovat jak use-cases na dálnici, tak ve městě i MHD. Zjednodušeně lze říci, že např. vozidlo z Francie či Itálie by mělo na naší infrastruktuře přijímat tytéž datové informace ve svém národním jazyce nebo komunikovat s vozidly naší testovací flotily. Jak jsou na tom ostatní evropští partneři v projektu C-Roads? O tom, jakých výsledků dosáhli další evropští partneři jsou pravidelně informováni naši zástupci na mezinárodní C-Roads Platform. Pro Českou republiku a pro Brno je velká čest, že závěrečná C-ITS Road Show se uskuteční právě v Brně v rámci veletrhu URBIS Smart City Fair, konaného v červnu 2021 za účasti všech zúčastněných zemí a zodpovědné eurokomisařky. Budou zde prezentovány nejen výsledky jednotlivých národních projektů, ale uskuteční se i praktická demonst-


BYZMAG 47


48 BYZMAG


C-Roads rační okružní jízda z areálu brněn- cíle. My jsme teď naučili auta spoského výstaviště po městské síti na lu komunikovat. Zatímco v současdálnici a zpět. nosti jsou ve světě „jen“ desítky milionů datově propojených vozidel, Dosahují podobných výsledků? automobilový průmysl počítá s tím, že do pěti let vyjede na silnice 600 Přestože každá země řeší, jak již miliónů aut s automatizací stupbylo uvedeno, specifické cíle, uka- ně tři a vyšší (stupeň 5 - plně auzuje se smysluplnost a funkčnost tonomní řízení). Vzhledem k tomu, projektu, o čemž také svědčí velký že kromě Evropy jeví zájem o prozájem automobilového průmyslu. jekt C-Roads také země jako Izrael O výsledcích budeme moci lépe nebo Austrálie, jde nepochybně o hovořit až po mezinárodním testo- trend, na který je dobré se připravit. vání, přestože výsledky na národní Přidanou hodnotou, o kterou usiluúrovni jsou velmi uspokojivé. je zejména automotiv, je spokojený uživatel. C-ITS jsou "pomocníci", Jako přidanou hodnotu vidíte kteří mají umožnit bezpečnější a v projektu C-Roads v pojetí ce- plynulejší dopravu, což má také své loevropského měřítka, pokud se pozitivní enviromentální dopady. implementuje do běžného života nás všech? Projekt C-Roads je testovaný u složek integrovaného záchranNěkteří lidé, zejména u nás, jsou ného systému. Uvažuje se po občas alergičtí na všechny infor- jeho testování zavedení do všech mace ohledně autonomního řízení automobilů? vozidel třeba s ohledem na rychlost výstavby dálniční sítě. Pokrok však Na počátku projektu jsme zapůjčičlověk stěží zastaví, a nás ještě navíc li HZS JMK jednu vysílací jednotku čeká několik fází k dosažení tohoto s anténou ITS G5 k testování pre-

BYZMAG 49


C-Roads ference na světelně řízených křižovatkách. Při nákupu dvou nových vozidel hasiči již automaticky žádali o jejich vybavení C-ITS technologií. Podle mě dostupných informací bude v následujícím období takto celkem vybaveno 15 jejich vozidel. Další z projektových partnerů O2 má v nejbližší době v úmyslu testovat takovéto preferenční průjezdy vozidel ZZS JMK.

přispějí k bezpečnější a plynulejší jízdě vozidel, a to jak MHD, IZS tak i IAD. Vedle vybavení vozidel bude potřeba společně s dopravním podnikem a složkami IZS plánovat také další rozvoj zavedeného C-ITS systému ve městě Brně. Podle Vašeho pohledu, kdy můžeme očekávat výsledky projektu C-Roads implementované do praxe, do běženého života?

Kdyby se systém zavedl ve všech automobilech, kde spatřujete V prvé řadě je potřeba říci, že systém největší výhody v městském pro- C-ITS v Brně je již implementován a vozu? je funkční. Vedle centrálního prvku tzv. back-office, který je umístěn na Tak předně nejde jen o automo- Centrálním technickém dispečinku bily, protože v současnosti je 720 společnosti Brněnské komunikace vozidel MHD vybaveno C-ITS tech- a.s., jsou na jednatřiceti lokalitách nologií pro komunikaci V2X, což je umístěny zmíněné venkovní jedvskutku unikátní flotila. Fakticky ale notky RSU. Větší přínos pro běžné skutečně záleží zejména na auto- uživatele závisí na rychlosti vybamobilkách, které tyto technologie vování aut touto technologií. Na využijí jako součást běžné výbavy druhé straně již dnes přináší C-ITS vozidla. Prvním už je koncern VW technologie užitek při preferenci a čeká se, která automobilka bude MHD a hasičských vozidel, což není další v pořadí. Výhody jsou zcela rozhodně málo. Proto je důležité zřejmé, včasné a přesné informace tento systém ve městě dál syste-

50 BYZMAG


BYZMAG 51


maticky rozvíjet. Naposledy jste představili projekt C-Roads široké veřejnost v rámci konference URBIS SMART CITY FAIR. Jaké máte ohlasy z prezentace projektu? Jedna věc jsou prezentace a druhá, letos poprvé v rámci URBIS, uskutečněné exkurze, jako příklady úspěšných implementací ve městě. Přes různá omezení mě velmi mile

52 BYZMAG

překvapil velký zájem mladé generace, která kladla řadu zajímavých odborných dotazů. V tomto směru byli mimo tuzemských velmi aktivní například účastníci z Polska. Zatím skutečně poslední akcí v tomto roce bylo slavnostní vyhlášení „Česká dopravní stavba/technologie/ inovace roku 2019“ dne 22.9.2020 v Betlémské kapli v Praze, kde náš projekt C-ITS systému v Brně získal Cenu České silniční společnosti a dále Cenu Sdružení pro dopravní


C-Roads telematiku. Osobně mě ale těší nej- Kde Vás a prezentaci projektu více, že lokální firma přispěla svou C-Roads můžeme vidět? odvahou a pracovitostí k řešení globálního problému. Přijďte se podívat na URBIS a C-ITS Road Show Brno 2021! Povědomí Jaké další kroky Vás čekají v tom- o projektu se snažíme šířit v médito projektu? ích, na konferencích a seminářích. Prezentovali jsme jej například v Nejpodstatnější je dokončení mezi- Dopravních novinách, v odborném národního testování, pak už budou časopisu Silniční obzor a řadě dalnásledovat spíše formální akty jako ších. Letos v září jsem projekt preu každého mezinárodního projek- zentoval na celostátní konferenci tu, včetně závěrečných zpráv a dal- Chytrá a čistá mobilita v Praze. ších náležitostí. Na co se ale opravdu těším je C-ITS Road Show Brno Děkujeme za rozhovor. 2021, která by se měla uskutečnit 2.-3.6.2021 na brněnském výstavi- Text: redakce šti. Foto: archiv

Ing. Roman Nekula, MBA Titul stavebního inženýra získal Ing. Roman Nekula, MBA na federální Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině a později vystudoval také MBA na B.I.B.S. v Brně. Celý svůj profesní život věnuje dopravě a zejména pozemním komunikacím. Začínal jako projektant dopravních staveb a získal autorizaci pro tento obor u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných v investiční výstavbě (ČKAIT). Krátce působil na FAST VUT Brno a několik let pracoval na Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) v různých pozicích. Dále pracoval také jako vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Brna. Dnes můžeme pana Romana Nekulu potkat ve společnosti BrněnBYZMAGředitele. 53 ské komunikace, a.s., kde pracuje na pozici správního


Zrušené kulturní akce

Pořadatelé zrušených kulturních akcí se dočkají odškodného. V balíčku dotačního programu COVIDkultura je připraveno 900 milionů korun Pandemie koronaviru a s ní související vládní restrikce ochromily celé spektrum ekonomiky. Stát pomáhá ekonomickým subjektům úlevami, posunováním lhůt, dotačními programy a dokonce i úpravami v legislativě. Nyní došel čas na kompenzaci části nákladů pro pořadatele kulturních akcí, které byly v důsledku vládních restrikcí zrušeny nebo přesunuty. Tito podnikatelé mohou nově žádat o odškodné až 5 milionů korun v dotačním programu COVID-Kultura.

Program COVID-KULTURA připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem kultury a vyčlenilo na něj rozpočet v celkové výši 900 milionů korun. Dotace mají kompenzovat marné náklady spojené s produkcí kulturních akcí, které byly v období od 10. března do 31. srpna zrušeny

54 BYZMAG

či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu, a to v přímé souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními. Podmínky pro získání dotace Získat dotaci může pouze daňový


subjekt, kterému byla v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí.

ří jsou v insolvenci. Tito podnikatelé mohou o dotaci požádat pouze v případě, že jejich úpadek souvisí s šířením onemocnění COVID-19.

Podmínkou je, aby žadatel v rozhodné době nepřerušil provozování této živnosti. Subjekt by rovněž neměl být v likvidaci nebo v prodlení vůči vybraným institucím. Pozor by si měli dát také podnikatelé, kte-

Žádat mohou ty podnikatelské subjekty, jejichž hlavní podnikatelskou činností je pořádání či zajištění hudebních, dramatických či hudebně dramatických projektů, jejichž cílem je poskytování kul-

Kdo může požádat o dotaci?

BYZMAG 55


Zrušené kulturní akce turní služby v oblasti zvané Performing Art. Kromě umělců, techniků a pořadatelů kulturních akcí, jsou tedy mezi oprávněnými žadateli o dotaci také hudební kluby, kulturní provozovny, cirkusy, galerie, muzea a divadla. Kolik peněz je možné na dotaci získat? Odškodné má být propláceno zpětně, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů, maximálně však do výše 5 milionů korun na jeden podnikatelský subjekt. Kompenzace se vztahuje na náklady na tyto akce, které vznikly v rozhodném období od 1. října do 17. května 2020. Na dotaci z programu COVID-Kultura není právní nárok. Rozhodnutí o udělení dotace a její výši závisí na posouzení odborné komise.

18. září 2020, a to pouze elektronickou formou přes online aplikaci na webu kultura.mpo.cz. Aplikace podnikatele provede celým procesem žádosti. Malou komplikací pro žadatele může být nutnost elektronického ověření. I zde se ale stačí řídit pokyny v aplikaci. K žádosti je zapotřebí doložit elektronicky soubor uhrazených faktur, smluv a jiných dokladů prokazujících náklady a podepsané česné prohlášení. Vzory formulářů a potvrzení pro kompletaci žádosti naleznou podnikatelé rovněž v aplikaci.

Jak žádat o dotaci z programu COVID-Kultura Žádosti je možné podávat od 18. Text: Kristýna Váchová srpna 2020 od 09:00 hodin do Foto: Freepik.com

56 BYZMAG


BYZMAG 57


Svěží a zdraví po celý rok

Svěží a zdraví po celý rok, a do konce roku navíc i s příspěvkem 4000,-Kč Právě tak se mohou cítit hosté Mariánských Lázní, kteří využijí sílu zdejších přírodních léčivých zdrojů. Jejich správná kombinace a množství dokáže nejen uzdravovat, ale také posilovat zvláště na podzim a v zimě tolik důležitý imunitní systém. V pětihvězdičkovém hotelu Nové Lázně tak vedle klasických léčebných programů nabízejí i lázeňské pobyty s názvem Imuno start, Respiračně rekondiční pobyt a Odpočinek pro zdraví, či s blížícím se závěrem roku relaxační adventní, vánoční a silvestrovský pobyt doplněný zdravými delikatesami. Naši předci dobře rozpoznali léčebný potenciál mnohých přírodních zdrojů, a tak v jejich blízkosti budovali vhodné zázemí. Mariánské Lázně patří k nejmladším u nás, ale i tak už mají za sebou více jak dvousetletou zkušenost s léčením. Hotel Nové Lázně zkrášluje město už od roku 1828. Po rozsáhlé rekonstrukci je propojen s dalšími hotely a léčebnými centry společnosti ENSANA, takže v něm hosté

58 BYZMAG

mohou využít všech předností blahodárného působení přírody. Zdejší lékaři navíc každému vytvoří ozdravný program šitý na míru. Hlavními přírodními léčebnými zdroji jsou minerální vody, přírodní rašelina a Mariin pramen, který dal také celému městu název. Unikátnost Mariánských Lázní tkví především v tom, že zde vyvěrá více než 40 pramenů minerálních vod,


Svěží a zdraví po celý rok době silně aktuální. Posilují zdraví a imunitu. Třídenní pobyt s názvem Imuno start využívá jak koupele, tak oxygenoterapii a inhalaci pro ráznější boj s respiračními onemocněními. Sedmidenní Respiračně rekondiční pobyt nejenže posiluje imunitu dlouhodoběji, ale také pomůže s vhodnou regeneraMariin plyn pomáhá ve formě cí po prodělaném respiračním onesuchých uhličitých koupelí, a ply- mocnění. nových injekcí. Pro hosty Nových Lázní je k dispozici rovněž unikát- Na Respiračně rekondiční pobyt, ní Mariino jezírko, kde hosté sedí a na všechny balíčky, které obv Mariině plynu, který dosahuje do sahují 6 nocí a min.5 procedur výšky zhruba 50 cm. MUDr. Pavel stale ještě můžete do konce roku Knára, emeritní primář hotelu Nové využít státní voucher v hodnotě Lázně vysvětluje, v čem je Mariin 4 000,-Kč na osobu. plyn účinný: „Všechny uhličité procedury zlepšují prokrvení celého Kromě mnohých dalších speciáltěla a jsou výborné pro regeneraci. ních wellness pobytových balíčků Plynové injekce jsou naše nejzná- je pro ozkoušení blahodárného vlimější procedura proti bolesti.“ vu přírody na naše zdraví vhodný dvoudenní pobyt Odpočinek pro Protože v hotelu NOVÉ LÁZNĚ věří, zdraví. Nesmíme však zapomenout že nejlepší léčba je prevence při- ani na tradiční Adventní a Vánoční pravili pro hosty i pro druhou po- balíček, či Silvestr v Mariánských lovinu roku širokou škálu wellness Lázních, které nabízejí klid, odpopobytů, které jsou zvlášť v dnešní činek, vybrané procedury a přiro-

které jsou na tak malém území velmi různorodé. Díky tomu je lze využít k léčení velkého množství zdravotních neduhů. Zcela unikátním pramenem je pak pramen Mariin. Jeho odlišnost tkví v tom, že nejde o vývěr vody, ale plynu, přírodního oxidu uhličitého.

BYZMAG 59


zeně i zdravé a vyvážené pokrmy životní energie. z české i mezinárodní kuchyně. PRO POBYTY A POBYTOVÉ BAVedle nabízených balíčků ale zůstá- LÍČKY LZE VYUŽÍT VOUCHER NA vají NOVÉ LÁZNĚ stále přístavem 4000 Kč, jejich nabídka na pro ty, kteří potřebují pomoci s růz- ensanahotels.com nými zdravotními potížemi. NOVÉ LÁZNĚ jsou už téměř dvě stě Text: Diana Mužíková let osvědčeným domovem zdraví a Foto: archiv

60 BYZMAG


BYZMAG 61


Gran Moravia

Filip PlevaÄ? Expert na digitalizaci a robotizaci firem 62 BYZMAG


Změna myšlení firem Je absolventem VUT Brno na fakultě strojní v oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky. Působil na pozici generálního ředitele společnosti Koryna nábytek. Posléze strávil 7 let na pozici ředitele společnosti v Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo zavedení digitalizace a robotizace výroby, které mělo za důsledek navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. V současné době se pohybuje v pozici poradce a konzultanta v oblasti robotizace a digitalizace. A zároveň o svých zkušenostech z problematiky zavádění prvků Průmyslu 4.0 přednáší a vzdělává. Filipa Plevače jsme se zeptali, jak době třeba do výroby na tablety se změnilo myšlení firem v koro- … paperless production. Zavádění navirové a pokoronavirové době. dalších technologií jako RPA, nebo hlubší integrace IT systémů mezi Firmy čelí větší nutnosti být flexi- sebou u větších firem je spíše za bilní, být schopni se adaptovat na očekáváním. Ale věci se hýbou. nové situace a rychleji reflektovat přicházející výzvy. Toto v jednodu- V současné době většina firem chosti sleduji přímo ve firmách, kde řešila provozní životaschopnost. se pohybuji poslední měsíce. Je dneska digitalizace ten hlavní pojem rozvoje firem? Jak se změnil pohled na pojem zavádění digitalizace do firemní- Je každopádně jedním z těch hlavho procesu? ních. Digitalizace umožňuje firmám především získávat čas. Jestli Digitalizace firemních procesů po- ho poté promění například ve snikračuje. Většinou v jednodušší for- žování mzdových nákladů nebo mě například scanning dokumentů společnosti budou spíše zlepšovat, a jejich distribuce v digitální po- inovovat a posilovat svoje poziBYZMAG 63


Změna myšlení firem ce, je pak už na nich a na tom, jaké benefity. mají dlouhodobé strategie svého rozvoje. Zavádění inovací spojené s digitalizací či robotizací ve firmách Říkáš, že samotná digitalizace je postaveno na lidech, na jejich není samospasitelným faktorem kompetencích. Jak vnímáš soupro rozvoj. Jaké další atributy časný lidský potenciál pro zavámusí management firem řešit dění inovací? pro vlastní rozvoj? Firmy jsou na tom poměrně dobPředevším je to kompetence lidí. ře. Někdy jen chybí si uvědomit, že Bez nadsázky se dá říct, že firma když investuji do nových nástrojů může aplikovat jaké chce digitální jako je robotika, matematické alnástroje, ale pokud lidé nejsou při- goritmy, či další věci má smysl inpraveni, tak to k ničemu není. Mů- vestovat čas i finanční prostředky žete poměrně často vidět společ- do vlastních zaměstnanců. I ten nosti, které mají perfektní vybavení nejlepší externista většinou nezná z hlediska SW i HW, ale využívají přesně firemní business, takže má jen nepatrný zlomek z toho, čím by smysl se naučit mluvit jazykem, mohly disponovat. Poměrně přes- kterému budou IT firmy rozumět. ně to reprezentuje používání pro- Největším problémem dneška je gramu Excel. V mnoha firmách de v podstatě to, že zadavatel neumí facto zastupuje robustní IT nástro- přesně popsat, co potřebuje, a to je jako MES nebo EPR, které ale ta navíc jazykem, kterému by IT dodafirma většinou má. Takže příprava vatelé rozuměli. lidí, zvyšování jejich uživatelských schopností, trénink nových pracov- Je dnešní podnikatelské prostřeních návyků, …toto vše jsou důle- dí skutečně připraveno na využižité kroky, aby nové digitální ná- té moderních technologií ve forstroje dokázaly přinést ty správné mě digitalizace a robotizace? 64 BYZMAG


Změna myšlení firem Poslední roky celkovou situaci v IT mění především zvyšování výpočetních výkonů. Technologie, o kterých se bavíme, jsou poměrně staré. A mnoho firem využívá některé nástroje už dlouho. Takže určitá příprava a povědomí tady už je. Na firmy na druhou stranu doléhá to, že těchto nástrojů je dnes celá řada a kladou si hodně otázek. Která technologie má pro mne smysl? Vrátí se mi investice? Zvládnou implementace naši zaměstnanci? Kupuji si opravdu efektivní nástroj nebo je to jen drahá pěkně vypadající hračka? V jakém pořadí a jakou rychlostí bychom měli doporučené technologie implementovat? A tak dále. Těch otázek je opravdu celá řada.

nástrojů vytvořit pomocníky k dosažení toho, kam v našich oborech míříme, je asi tou opravdovou výzvou v dnešní době!

Má smysl si uvědomit, že firmy se postupně budou stávat „IT společnostmi“. Ty nástroje nás obklopují možná více, než si dokážeme připustit. Být schopni je správně používat, dále rozvíjet, a navíc si z IT

Především se seznámím s tím, co už používají. Poté s jejich business strategií. Z toho mi většinou vyjde, kam firma míří a jaké k tomu dnes používá IT nástroje a já poté na->> vrhuji postup jak dál v horizontu 2,

Co všechno by měli obsáhnout? Nejjednodušší postup je uchopit naše firemní procesy a postupně je zdigitalizovat. Přes hlavní parametry potom lze řešit sběr dat. Dále pak jejich zpracování. Odtud je pak už jen kousek ke komplexní analýze a její výsledky promítat do toho, co děláme a chceme dosáhnout (smích). Zde pak začíná opravdová změna…

Když tě osloví management firmy, která po tobě chce zavést digitalizaci a robotizaci. Jakým Jakým směrem by se měl součas- způsobem postupuješ a jaké řený management firem ubírat? šení jim předkládáš?

BYZMAG 65


Změna myšlení firem 3 či 4 let. Součástí přípravy strategie je i strávit čas s odpovědnými pracovníky a udělat si představu, jakou rychlosti může firma zvládat implementace nových nástrojů a technologií. U úzké skupiny klientů jsem pak i součástí týmu, který dané technologie implementuje. Vždy ale jako součást strategie definuji i jasná očekávání, jak ohledně možných investic, tak hlavně i jejich návratnosti.

administrativních pracovníků. V srpnu i září jsem měl několik přednášek, ale současná situace s druhou vlnou postupně ruší jednu akci za druhou. Něco bude překlopeno do on-line prostoru, ale zde především interakce není ideální. Takže, jak se situace opět zlepší, budu znovu přednášet. Naštěstí dlouhodobé vzdělávání pro průmyslové a obchodní firmy běží dál.

Na závěr, prozraď našim čtenáJak jsme se zmínili, tvé aktivity řům, jaká je tvoje cesta k úspěsměřují taky na půdu vzdělává- chu? ní. Často se účastníš seminářů a konferencí na téma spojené Dlouhé roky jsem měl osobní krés digitalizací a robotizací. Víme, do, že když člověk chce, dokáže že tvé přednášky jsou komplet- všechno. Poslední dobou se pak ně obsazené. Kde tě mohou naši stále více kloním ke krédu, že nejčtenáři potkat do konce roku? větší prostor na světě je prostor ke zlepšení (smích). Vzdělání je jedním z klíčových aspektů úspěchu digitální transfor- Ve zkratce: Neustálé vzdělávání, nemace. A myslím si, že v dnešní době bát se riskovat a tvrdá práce! by měly společnosti doplňovat alespoň základní povědomí o IT oblasti, senzorice, automatizaci, atd. Text: redakce minimálně u 20-30% všech svých Foto: archiv

66 BYZMAG


Tady se můžete prezentovat i vy. Kontaktujte nás. obchod@byzmag.cz

BYZMAG 67


Dobytí energie

Dovolená, která vám dodá energii Načerpat novou sílu a energii na dovolené v Karlových Varech je snadné. Zvlášť když si hosté zvolí designový hotel ST. JOSEPH ROYAL REGENT vyhlášený svou pohostinností a prvotřídními lázeňskými a wellness službami.

Přímo v centru lázní, avšak v klidném zákoutí. To je to pravé místo pro odpočinek! A právě na takovém místě vítá své hosty čtyřhvězdičkový superior hotel St. Joseph Royal Regent. Milovníci čistého stylu ocení pohodlí elegantních designových pokojů. Rozhlížet se do okolí nebo se nechat unášet skvostným pohledem na noční oblohu lze ze střešní terasy, která obklopuje bazén Wellness centra Skyland. No řekněte, kdy jste se naposledy opalovali u bazénu v samém centru města, a přitom v jedinečném soukromí!

ně připomenou sauny, parní a ledová lázeň. Dokonalý odpočinek nabízí relaxační zóna a osvěžující drink na baru hned u bazénu.

Pro navození klidu a ozdravení těla i duše jsou pak určeny především hotelové lázně – St. Joseph’s SPA. Jejich předností je vyhlášená karlovarská minerální voda přivedená od Vřídla až do hotelu, která se využívá k široké škále rozmanitých koupelí a procedur. Hosté mohou vybírat hned z několika zbrusu nových wellness a pobytových baZemskou tíži zde relativizují i bub- líčků a mohou si být jisti, že jsou v linky vířivky. Tělesnost zas příjem- těch nejlepších rukou.

68 BYZMAG


BYZMAG 69


Záruku kvality pak podtrhuje cer- Z uvolňující atmosféry hotelových tifikace nestátního zdravotnického lázní je to jen pomyslný krůček zařízení. k dalším nevšedním zážitkům, tentokrát gastronomickým. Magická A co je nezanedbatelné, myslí tu i hra chutí a vůní vytříbené kuchyně na děti! Hotelový lékař a vyškolení restaurace Mayflower je neodolaterapeuti jsou připraveni doporučit telná. správnou kombinaci blahodárných postupů a terapií i nejmenším hos- www.royalregent.cz tům. Text: Diana Mužíková Foto: archiv

70 BYZMAG


BYZMAG 71


Rozladěný zákazník

Rozladěný zákazník není nepřítel. Krizová komunikace dokáže (nejen) v e-commerce dělat divy Stane se to každému, dříve nebo později. Prodej libovolného zboží s sebou celkem pravidelně přináší i nepříjemné situace, kdy je zákazník právem (a někdy i neprávem) naštvaný. Dobře to znají provozovatelé kamenných obchodů a nevyhýbá se to ani oblasti e-shopů. Ba naopak, jistá míra anonymity, kterou uživatelům svět e-commerce poskytuje, je pro některé klienty výzvou k daleko větší míře kritičnosti. To se to kritizuje, uráží a spílá, když se při tom nemusíte prodavači či vedoucímu prodejny dívat do očí… Jak se tedy vyrovnat s tím, když se objeví kritika a s ní třeba i emočně vypjatá a stoprocentně nepříjemná situace? Především je nutné si uvědomit jedno – s kritikou se setkává každý prodejce a v principu nejde o nic hrozného. Neboří se svět a náš byznys nekončí. Naopak, je to šance! Byť to zní na první dojem divně, každá nepříjemná situace tohoto typu může být ve výsledku naším ziskem. Ale samozřejmě taky velkým malérem a třeba i fatální ztrátou, pokud ji budeme řešit necitlivě a špatně. Existuje obor, kterému se věnují specialisté, jenže ty má ve svých řadách jen malá část opravdu silných a velkých firem. Krizové PR či krizovou komunikaci, jak se tomuto oboru říká, ale můžeme zvládnout i sami, když si zapamatujeme pár hlavních pravidel.

72 BYZMAG


Zjistit, proč nás kritizují Kdy a kde se vlastně kritika naší firmy může objevit? Možností je několik. Najdeme jej přímo na naší stránce, přečteme si ji například na webu Heureka a v různých diskuzních fórech, nebo se objeví kupříkladu na facebooku. Když už to přijde, je důležité jednat rychle a co

nejlépe analyzovat, jaký je skutečný důvod kritické recenze. Hodně se dozvíme z vyznění příspěvku i z jeho umístění. Pokud například stěžovatel použije namísto naší stránky sociální sítě, je pravděpodobné, že mu jde primárně o co nejširší dosah jeho aktivity a méně o konstruktivní dohodu s vámi. Z pr-

BYZMAG 73


Rozladěný zákazník votní analýzy příspěvku lze s velkou mírou pravděpodobnosti vyvodit, zda je kritika oprávněná a zákazník, byť v tu chvíli naštvaný, může být nakonec zase naším spokojeným klientem, nebo jde naopak o spamera, který kritizuje prostě proto, že ho to baví. Tam bývá často úsilí marné a naším cílem je pouze nehrotit diskuzi, zamezit eskalaci emocí a nekrmit dále dotyčného naší zbytečně vydanou energií. Pojďme si to vysvětlit Důležitým krokem je nasměrovat stěžovatele ke komunikaci formou soukromých zpráv či telefonátu. Člověk se chová velmi odlišně před publikem a jinak v soukromém rozhovoru, navíc na sociálních sítích vždy reálně hrozí, že každou naši neobratnost chybu v komunikaci zaregistrují stovky či tisíce dalších možných zákazníků, nemluvě o tom, že taková diskuze je neodolatelným lákadlem pro výše zmíněné spamery a trolly.

74 BYZMAG

Zákazník musí poznat, že i nám jde o vyřešení problému, nikoliv o prázdné fráze a snahu problém zamést pod koberec. Respekt, který stěžovateli dáme najevo, se nám ve většině případů vrátí. Rychlá a konkrétní odpověď je správná odpověď Pokud je kritika věcná a poukazuje například na pozdní dodání produktu nebo na jiné než objednané zboží, je nutné na ni reagovat velmi rychle a velmi věcně. Velké podniky, které jsou zvyklé vyřizovat kvanta reklamací a stížností, mívají tendenci dělat ze zákazníků hlupáky. Věřte, že pokud jde stěžovateli o kladné vyřízení jeho problému, pak absolutně nejlepší cestou je reagovat rychle, věcně a konkrétně. Vyhněte se zbytečným floskulím. Nikdo není zvědavý na to, že „naše firma vaši zpětnou vazba velmi vítá a srdečně za ni děkuje“. Za kritiku


Rozladěný zákazník reálně neděkuje nikdo, ovšem pokud jsou na obou stranách slušní partneři, chtějí předmět kritiky vyřešit, tedy napravit. Může se stát, že oprávněná kritika míří na něco, co jsme při nejlepší vůli neměli možnost ovlivnit. Pokud je problém v doručení například na straně pošty, musíme se samozřejmě klientovi omluvit, ale reálně není v našich silách s problémem něco udělat. Pak je v pořádku tuto věc přiznat a správně navigovat klienta k nejjednodušší cestě, jak problém s doručením řešit.

Napravení chyby nespočívá v tom, že zákazníka odkážeme na nějakou další telefonickou linku nebo webový formulář. Pokud byla chyba skutečně na naší straně, nabídněme zákazníkovi vyřízení formou, při které on sám bude muset vynakládat minimum energie a času. Berme v potaz, že zákazník už do celé transakce čas a energii investoval a zaslouží si tedy pozitivní výsledek. Ostatně, zkuste si na chvíli představit sebe na jeho místě. Každý z nás byl někdy naštvaný třeba… no třeba na poštu. Žádné urážky a vulgarity

Nebojte se přiznat chybu V případě oprávněné kritiky je nejjednodušší cestou přiznat pochybení. Současně musíme nespokojenému zákazníkovi nabídnout co nejrychlejší praktickou nápravu věci. Pokud je chyba, respektive poškození klienta výrazné, není od věci nabídnout mu coby kompenzaci i nějaký bonus, jako kupříkladu dopravu zdarma.

Mějme při této komunikaci na mysli, že dobře vyřízená kritika může ve finále znamenat náš profit. Spokojený zákazník, který získal pocit, že nám jde právě o tu jeho spokojenost, se jednak sám vrací, a často funguje jako naše reklama v jeho okolí. To není žádná motivační fráze, ale mnohokrát osvědčená praktická zkušenost!

BYZMAG 75


Rozladěný zákazník Znovu platí to, co bylo řečeno o diskuzích na sociálních sítích. Nehádat se s kritikem, nedovolit propad do osobní roviny a emočně vypjatých kontroverzí. Nezíská tím nic ani zákazník, ani náš obchod. Zákazník odejde jinam a s ním nejspíš i každý, kdo takovou komunikaci zaznamená.

hou od první chvíle vznikat kopie naší diskuze, a především - internet má mimořádně dlouhou paměť… Nebojme se tedy komunikovat s tím, kdo některou naši službu kritizuje. Ve velké většině případů jde jen o jedno – co nejlépe napravit chybu, která se stala. Spokojeni nakonec budete vy i váš zákazník.

A pozor! Rozhodně nespoléhejte na to, že nepovedenou konverzaci Text: Kryštof Freiwald jednoduše smažete. Jednak mo- Foto: Freepik.com

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

76 BYZMAG


Toyota Na počátku všeho byla 2. světová válka, která doširoka rozevřela nůžky mezi americkým a japonským automobilovým průmyslem. Zatímco Henry Ford rozjížděl v USA vůbec první linkovou výrobu na světě a chrlil denně desítky aut, Toyota stála na pokraji bankrotu. I přesto zazněl z úst tehdejšího prezidenta společnosti Toyoty jasný rozkaz: „dohnat Ameriku do 3 let jinak japonský automobilový průmysl nepřežije.“ Tento výrok navždy změnil nejen Toyotu, ale veškerý světový průmysl. Zrodil se lean.

BYZMAG 77


Toyota Válkou sužované Japonsko nemělo po druhé světové válce příliš sil ani peněz pro podporu soukromého sektoru. I přesto se však v Toyotě nechtěli vzdát snu o velké prosperující firmě. Když se v den, kdy skončila druhá světová válka, postavil před zaměstnance prezident Toyoty, Toyoda Kiichiro, s výzvou „dohnat Ameriku za 3 roky“, jen málokdo věřil, že lze společnost Toyota zachránit, natož konkurovat americké velkovýrobě. Ve stejnou chvíli se však k podniku připojil Taiichi Ohno, mladý a velmi dravý strojní inženýr. Zachránit firmu bez možnosti investic do lepších technologií, to byla skutečná výzva. Produktivita? Jedině bez plýtvání Na rozdíl od Fordu vyráběla poválečná Toyota rozmanité portfolio automobilů s různou úrovní výbavy. Firma kvůli tomu bojovala se špatnou pružností výrobních linek, nízkou produktivitou, vysokými zásobami různých dílů a vel-

78 BYZMAG

kým množstvím chyb. Taiichi Ohno si uvědomoval, že z tohoto kruhu jej vyvede jen jedna cesta – identifikovat a eliminovat veškeré plýtvání, což umožní soustředit se na činnosti, které produktu přidávají hodnotu. Sestavil si seznam 7 druhů plýtvání, který byl základem nově vznikajícího TPS (Toyota Production System). Kdo chyby nedělá, nic nezkazí Revoluční byl také přístup k chybám ve výrobě. Namísto zlepšování kontrolních procesů se pracovníci Toyoty začali zaměřovat na prevenci vzniku chyb. Důvod byl snadný – chyby a jejich následné odhalování zkrátka stojí peníze. Pokud ale úplně zamezíte jejich vzniku, ušetříte materiál, čas, výrobní kapacity i náklady na kontrolu. Ani zde ale nebyl prostor pro drahá technická řešení. Předcházení chyb proto spočívalo v jednoduchých opatřeních, které většinou mechanicky bránily vzniku chyby (tzv. poka yoke) a vyrovnané pracovní zátěži pracovníků i


Toyota strojů. Důležitost vyrovnané pracovní zátěži výroby vysvětloval Taiichi Ohno na příkladu zajíce a želvy: „Pomalejší, ale vytrvalá želva způsobí méně ztrát, než zajíc, který rychle běží vpřed, sem tam se zastaví nebo si zdřímne.“ Už během prvních několika let došlo k poklesu chybovosti ve výrobě o neuvěřitelných 50 % a firma dál pokračovala ve zlepšování kvality, tentokrát už si mohla dovolit i malé investice. Jedním z nejznámějších opatření bylo zavedení andon systému, kdy měl každý zaměstnanec možnost stiskem červeného tlačítka okamžitě zastavit celou výrobu, pokud zpozoroval chybu nebo odchylku od standardu. Drahé, ale funkční řešení vyšvihlo Toyotu mezi automobilovou elitu a svůj vysoký standard v kvalitě si stále drží – je dodnes považována za automobilku s nejvyšší kvalitou vozů.

se firma postavila na nohy – zbavila se zbytečných procesů a zásob, které brzdily firmě kapitál, zvýšila produktivitu, flexibilitu a snížila chybovost ve výrobě. Postupně přidávala do svého TPS další a další nástroje, které dříve či později okopírovaly všechny další automobilové společnosti. Toyota se díky svému procesnímu systému proslavila po celém světě a zaslouženě se jí připisuje vznik celé metodiky, kterou dnes nazýváme lean.

Ford kopíruje Toyotu? Díky novému pohledu na výrobu

Text: Kristýna Váchová Foto: Oliver Fischer z Pixabay

BYZMAG 79


Chytrá výroba

Krize přinesla do pekařiny chytrou výrobu Pekařina, to je dřina. Takto jednoduše popisuje lidové rčení obor, který je už kvůli své tradici velmi konzervativní, podobně jako další odvětví českého potravinářského průmyslu. Také na pekárenství doléhá a ještě bude doléhat ekonomická krize, pro kterou už se vžilo označení koronavirová. Pekaře ale jen tak něco nepoloží, a tak se v pekárnách stále častěji můžeme setkávat s prvky chytré výroby. Ta může tradiční obor velmi výrazně proměnit. Ať už tím, že se o značnou část pověstné pekařské dřiny postarají automatické výrobní procesy, tak ustálenou kvalitou produktů, kterou je díky moderním technologiím schopná zajistit. Během nouzového stavu si hodně Čechů pekařské řemeslo vyzkoušelo na vlastní kůži. Někdy byli úspěšní více, někdy méně. Někteří také zjistili, že ačkoli dodrželi stejný postup, jejich chléb vyšel pokaždé trochu jinak.

80 BYZMAG

V průmyslových pekárnách jsou takové odchylky nežádoucí, ve velkoobjemové produkci totiž můžou nadělat spoustu problémů. Například nestandartní tvar rohlíků nemusí správně posoudit počítačka pečiva, což způsobí výrobci zbytečné škody. Klíčovou surovinou celého pekárenského průmyslu je mouka. Její skladování a používání je právě jednou z oblastí, kde se může chytrá výroba uplatnit. Hlídá třeba teplotu mouky a dokáže ji podle potřeby zchlazovat a tím držet stále stejnou teplotu suroviny ve směsi. Výsledkem je pak konstantní kvalita pekařského produktu.


Její stálost je přitom zásadní v době, kdy začíná docházet ke zdražování většiny základních potravin. Více a více zákazníků musí pečlivěji zvažovat, co vloží do nákupního košíku a mění se jejich zažité priority. Kvantitu začíná logicky nahrazovat právě ustálená kvalita.

ného skladování. V nabídce Futurpolu jsou jak venkovní, tak vnitřní sila. Automatizované systémy umí surovinu ze sila přepravit pomocí potrubní dopravy až k další fázi procesu, dávkování. Těsto se následně musí kvalitně prohníst. K tomu poslouží další oblast, na níž se Futurpol zaměřuje, tedy stroje na přípravu těst. Nabízí jak samostatné hnětače pro menší provozy i pro průmyslové využití, tak jejich sestavy. Ty opět celý proces automatizují až k dávkování a rozporcování v dělicím stroji.

Automatizace výrobního procesu je pak jedním z mechanismů, jak jí docílit z dlouhodobého hlediska. Chytrá řešení na míru nabízí na českém trhu společnost Futurpol. Ta funguje už od roku 1996 a nejen pekárenským provozům poskytuje inovativní zařízení pro skladování Víco o chytré pekařině a surovinářa dávkování surovin nebo hnětení ských inovacích na futurpol.cz těst. Text: redakce Vše přitom začíná právě u správ- Foto: archiv

BYZMAG 81


Evropa a šrotovné

V Evropě se znovu mluví o šrotovném. Francie už ho zavedla, Česko o tom neuvažuje Při minulé ekonomické krizi bylo takzvané šrotovné jedním z nejvýraznějších nástrojů, jak vyvolat poptávku po nových automobilech a pomoci tak celému průmyslu. Nyní se o něm znovu začíná hovořit, krize zapříčiněná epidemií koronaviru na automobilky dolehla ještě tvrději než ta minulá. Například Francie už finanční bonus za pořízení nového auta při odevzdání starého zavedla, v Česku ani v Německu se o něm zatím neuvažuje

Princip šrotovného, jak jej známe z roku 2009, byl poměrně jednoduchý. Stát vyplácel finanční příspěvek za nákup nového osobního automobilu, přičemž kupující současně odevzdal svůj starý vůz k ekologické likvidaci. Jeho zavedení tehdy plánovalo 15 zemí. Největší dopad mělo v Německu, tamní trh s novými auty díky němu meziroč-

program šrotovného tehdy dokonce schválila poslanecká sněmovna, ale do praxe se u nás nikdo nedostalo. Trh s automobily se ještě do konce roku 2009 stabilizoval a od jeho zavedení bylo nakonec upuštěno. Situaci v Česku do velké míry pozitivně ovlivnilo šrotovné právě z Německa.

ně vyletěl o 40 procent.

Tam se teď diskuze o jeho opětov-

ném zavedení vede nejintenzivněji. V Česku se o něm dlouho hovořilo, Automobilový průmysl je jednou

82 BYZMAG


ze stěžejních oblastí německého průmyslu, závisí na něm téměř dva miliony pracovních míst, a tak se očekávalo, že jej stát podpoří mimo jiné také novou verzi šrotovného.

prodeje spalovacích motorů. Jediným sektorem, kterému se pomoci dostalo, jsou vozy s elektrickým pohonem. Kdo si do konce příštího roku v Německu koupí elektroauto v ceně do 40 tisíc eur, obdrží státní Německo podpoří jen auta na příspěvek ve výši 6000 eur. Dopoelektřinu sud to byla polovina. Další 3000 eur dostanou za každé prodané elekK tomu však zatím nedošlo. Když na troauto i výrobci. začátku června schválilo Německo druhý balík na podporu ekonomiky, Daleko štědřejší byla ke svému aušrotovné v něm překvapivě chybělo. tomobilovému průmyslu Francii. Stejně jako jakákoliv jiná podpora Její prezident Emmanuel Macron

BYZMAG 83


Evropa a šrotovné prohlásil, že země galského kohouta vyjde z koronavirové krize jako automobilová velmoc. Celkem do odvětví pošle osm miliard eur. Na rozdíl od Německa zavádí šrotovné i na spalovací motory. U aut na elektřinu bude činit státní příspěvek na nákup až 12 000 eur.

mluvit zcela otevřeně, tak v současné chvíli nemáme úkoly, abychom toto téma do detailu rozpracovávali,“ řekl náměstek ministra Eduard Muřický.

Ekonomové pak varují před nejednotným přístupem členských zemí EU. V důsledku by to mohlo znameVe hře je hlavně zachování pra- nat stejný efekt, který jsme v malé covních míst míře zažili už v roce 2009, tedy že vyřazené vozy ze zemí, kde šrotovPo zavedení šrotovného volají zá- né zavedli, míří do těch ostatních, stupci automobilové branže i v včetně České republiky. Česku. Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmy- Celou situaci navíc komplikují přísslu Zdeňka Petzla by zavedení fi- né limity na vypouštění CO2. Od lenanční prémie pomohlo nastarto- toška by průměrné evropské auto vat trh, zachovalo pracovní místa, mělo vypouštět maximálně 95 graposílilo plnění klimatických závaz- mů oxidu uhličitého na kilometr, ků a předešlo dalšímu zhoršování což představuje problém paradoxvozového parku u nás. ně hlavně u menších aut. Automobilky proto volají po zmírnění těchI když debatu o šrotovném připus- to limitů. til na začátku května premiér Andrej Babiš, ministerstvo průmyslu a obchodu s jeho zavedením nepočítá. „Nástroj šrotovného je drahý, Text: Bohdan Kaláb míří na jediný sektor, a když budu Foto: Gary Scott z Pixabay

84 BYZMAG


Stylové bydlení na Smíchově neugraf.cz

BYZMAG 85


LEAN

LEAN Metodu lean vyvinuly a dovedly k dokonalosti velké výrobní podniky. To ale neznamená, že nemá využití také v mikropodnikání. Zjistěte, jak můžete ve svém začínajícím podniku využít metodu lean startup a ušetřete si zbytečné starosti. Systém lean se začal formovat zhruba před 80 lety. Už tehdy se jednalo o metodu s jejíž pomocí bylo možné docílit úspory nákladů a tím rychlé maximalizace zisku. Základní princip lean je jednoduchý – definovat si činnosti, které nepřidávají výrobku či službě žádnou hodnotu a těch se co nejrychleji zbavit.

Lean Startup totiž vychází z faktu, že životní cyklus výrobků se neustále zkracuje, zákazníci jsou lační po novinkách, které chtějí ihned a jsou schopni jim odpustit nějakou tu chybičku. Je tedy potřeba dostat produkt na trh co nejdříve a to i za cenu toho, že produkt má ještě své mouchy.

Rychlejší vítězí

Nezabývejte se detaily

Lean Startup, jehož zakladatelé jsou Eric Ries a Steve Black, využívá stejné filosofie, tedy zeštíhlení práce na produktu na minimum. Rozdíl je však v tom, že startupy vnímají jako plýtvání i činnosti, které běžné firmy vykonávají už před uvedením na trh – tedy složitý vývoj, ladění detailů, průzkumy trhu, apod.

Základním nástrojem lean startupu je vytvoření tzv. Minimum Viable Product (MVP). Jedná se o produkt, který je ve své úplně první fázi – je tedy natolik funkční a atraktivní, aby si jej někdo koupil, ale následně dochází k úpravám a vylepšování dle zpětné vazby zákazníků. Jinými slovy – firma neplýtvá čas

86 BYZMAG


a finance na to, aby ladila detaily, které ve finále zákazníkovi na produktu ani nechybí, ale počká si na reálnou potřebu zákazníků a podle té produkt modifikuje a dotváří k dokonalosti.

umožní včasnou orientaci na jiný produkt a ukončí mrhání časem a financemi na něčem, co nepřináší požadované výsledky.

Nezadařilo se? Nevadí, zkuste něco jiného. Často se stane, že se produkt na trhu neuchytí vůbec. Je to sice ta horší varianta, ale pokud firma zvolila strategii založenou na MVP, neměly by být škody tak velké, jako při běžném uvádění výrobku na trh. Text: Kristýna Váchová Rychlá zpětná vazba navíc podniku Foto: archiv

BYZMAG 87


Šumavská zima na Chalupě s bazénem Šumava je oblíbeným místem dovolených. Zvláště v zimě sněhobíle září její přednost v podobě množství pěkných svahů a běžkařských stop uprostřed horské přírody a zdejších chalup. Jedna taková v sobě ukrývá moderní hotel, který nabízí kromě stylového ubytování také vlastní wellness s pěkným bazénem, saunou a párou. Jméno je prosté: wellness hotel Chalupa

88 BYZMAG


Velkou předností hotelu je jeho okolí, které se turistům otevřelo až v 90. letech 20. stol. S tím také souvisí, jak mladistvě působí původní rozrůstající se obec Prášily, v níž hotel dominuje nejvýše položené botanické zahradě v ČR. Ta, stejně jako zeleň okolo nabízí krásné přírodní scenérie bez ohledu na roční období. A hlavně čím dál lepší podmínky pro lyžařské zdolávání svahů, výlety na běžkách a stále populárnější skialpinismus.

Z oken nově zbudovaného stylového hotelu se nabízí výhled na okolní hory, výběh s americkými bizony a Prášilský potok. Interiéry nadstandardně vybavených dvoulůžkových pokojů a dvoupokojových apartmánů se 4 lůžky jsou plné dřevěného obkladu a moderního nábytku. Nechybí WC se sprchovým koutem, minibar, trezor, TV, WiFi a také vlastní balkon.

BYZMAG 89


Šumavská zima na Chalupě! Zvláště v chladných měsících podzimu a zimy hosté ocení příležitost nejen k odpočinku, ale i k nabrání síly v hotelovém wellness centru. Jeho velkou výhodou je bazén 18 × 9 m a hloubkou 1,43 m s 12 masážními tryskami, protiproudem, masážním chrličem a vyhřívanou lavicí. Ještě hřejivější zážitek pak nabízí finská sauna a parní aroma kabina. K dispozici je také zážitková sprcha s tryskami, chrličem a ochlazovacím kyblíkem či odpočívárna s křesly a lehátky. Součástí hotelu je přirozeně vlastní restaurace, v níž jsou zatím podávány jen snídaně. Její prostor lze proměnit ve společenskou místnost. Parkování je zajištěno na parkovišti hlídaném kamerami přímo před hotelem.

po bývalé osadě založené hrabětem Kinským s nedalekým přechodem do Německa, menší Prášilský okruh mezi Prášily a Slunečnou a také úsek Prášily–Skelná. Ověřit si své lyžařské dovednosti můžete v Kašperských Horách, na Kvildě a dále pak ve skiareálu Špičák – Železná Ruda a kousek za Rudou na německé straně ve skiareálu Grosser Arber. Vedle klasických lyžařů a běžkařů si na Šumavě přijdou na své také skialpinisté. Horská služba pro ně společně s městem Železná Ruda pravidelně otevírá sedm skitouringových tras o celkové délce 48 kilometrů. Nejtěžší trasa vede pod sedačkovou lanovkou na vrchol Špičáku a zpět po nejprudší sjezdovce Šance.

Běžkařům nabízí Prášilsko hned několik okruhů. Okruh Poledník na dominující vrch s výraznou rozhlednou, okruh Laka k nejmenšímu a nejvýše položenému jezeru Text: Diana Mužíková Šumavy, okruh Gsenget na místo Foto: archiv

90 BYZMAG


BYZMAG 91


Dovolená, která vám dodá energii

TISKOVÁ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ A WELLNESS BALÍČKY 2020 PRO ČESKOU KLIENTELU

LÉČEBNÝ BALÍČEK (min. 4 noci) Ubytování

v DBL (župan, pantofle a lahev minerální vody v den příjezdu) Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem) Welcome drink DETOXIKAČNÍ BEAUTY BALÍČEK (min. 2 noci) Vstupní Ubytování lékařská s vyhodnocením celkové vody v DBLprohlídka (župan, pantofl e a lahev minerální anamnézy a monitorováním zdravotního stavu v den příjezdu) 1 xPolopenze Konzultace s nutričním terapeutem (snídaně formou bohatého bufetového stolu, 1 xvečeře Tělesná diagnostika InBody formou a la carte se salátovým bufetem) Dvě Welcome 1 x „Detox“ procedury denně dle individuálního plánu drink koktejl 1 x Konzultacelékařem vypracovaného (1 hlavní + 1 vedlejší) s nutričním terapeutem a měření Sleva 10% na dokoupení na bioimpedanční vázedalších procedur Odběr 1 x Kosmetické krve zdarma pro pobyty od 7 salonu nocí Royal Derma Clinic ošetření v beauty Neomezený 1 x Aroma masáž vstup do hotelového fitness centra celková 1 x Parafínový zábal rukou Neomezený 1 x Přístrojová vstup do hotelového wellness centra lymfodrenáž dolních končetin Neomezený s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny vstup do hotelového fitness centra Neomezený CENA: DBL Classic 2040do hotelového CZK/os./nocwellness centra vstup DBL Superior 2240 CZK/os./noc s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny (Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) CENA: DBL Classic 2300 CZK/os./noc DBL Superior 2500 CZK/os./noc

BALÍČEK VITAL PRO POSÍLENÍ IMUNITY (min. 5 noci) Ubytování v DBL (župan, pantofle a minerální WELLNESS BALÍČEK (min. 2 noci) voda na pokoji)

Ubytování v DBL (župan, pantofle a lahev Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového

minerální vody v den příjezdu) stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem)

Polopenze (snídaně formou bohatého Welcome drink

bufetového stolu, večeře formou a la carte se Vstupní lékařská prohlídka s vyhodnocením celkové salátovým bufetem) anamnézy a monitorováním zdravotního stavu Welcome drink 1 x Konzultace s nutričním terapeutem 1 x Konzultace s nutričním terapeutem a měření 8 procedur na základě vstupní prohlídky: na bioimpedanční váze 1 x Vřídelní nebo uhličitá koupel 1 x Antistresová celková masáž 1 x Suchá uhličitá koupel 1 x Koupel Svatého Josefa s vřídelní vodou 1 x Léčebný skupinový tělocvik v bazénu 1 x Relax cvičení na terase u bazénu (dle počasí 2 x Klasická masáž částečná případně ve fitness centru) 1 x Masážní koupel Hydroxeur nebo Vortex Flow Neomezený vstup do hotelového fitness centra 2 x Oxygenoterapie Neomezený vstup do hotelového wellness centra Neomezený vstup do hotelového fitness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny Neomezený vstup do hotelového wellness centra (Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny CENA: DBL Classic 2100 CZK/os./noc (Při prodloužení pobytu 2 procedury denně) DBL Superior 2300 CZK/os./noc CENA: DBL Classic 1900 CZK/os./noc DBL Superior 2100 CZK/os./noc

FITNESS BALÍČEK (NEJEN) PRO SPORTOVCE (min. 3 noci) DĚTSKÝ děti edoa lahev 12ti let, min. 2 noci) UbytováníBALÍČEK v DBL (župan,(pro pantofl minerální vody v den příjezdu)

Ubytování v DBL Superior na EXB Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem) Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem) Welcome drink x Lékařská konzultace s pediatrem 1 x1Konzultace s nutričním terapeutem, sestavení individuálního jídelníčku na míru procedura denně dle doporučení lékařekonzultace (dětská klasická částečná masáž, dětská vířivá koupel, 1 xJedna 1x Lékařská Konzultace s fyzioterapeutem s ordinací pitné kúry

biolampa, Kneippova 1 xinhalace, Tělesná diagnostika InBody 1koupel) x Sportovní masáž x Dvouhodinový dětský animační program (koná se pravidelně každé úterý a pátek) 1 x1Masážní vana Hydroxeur 1 x Cvičení s elastickým rehabilitačním systémem Therapy Master x Zmrzlina 1 x1Slatinný obklad nebo Kneippova koupel Možnost zapůjčení hůlek na Nordic walking Neomezený vstup do dětského koutku + v létě na trampolínu Neomezený vstup do hotelového fitness centra Neomezený vstup do bazénu (s doprovodem dospělé osoby) Neomezený vstup do hotelového wellness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny

CENA: Balíček s procedurami 600 CZK/dítě/noc (Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) bez procedur 400 CZK/dítě/noc CENA: DBL Classic 1970 CZK/os./noc, DBL Superior 2170 CZK/os./noc

92 BYZMAG


Dovolená, která vám dodá energii

LÉČEBNÝ BALÍČEK (min. 4 noci) LÉČEBNÝ 4 noci) UbytováníBALÍČEK v DBL (župan,(min. pantofl e a lahev minerální Ubytování

(župan, pantofle a lahev minerální vody v denv DBL příjezdu)

vody v den Polopenze příjezdu) (snídaně formou bohatého bufetového stolu, Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového stolu,

večeře formou a la carte se salátovým bufetem) carte se salátovým bufetem)

formou večeře Welcome drinka la Welcome drink

Vstupní lékařská prohlídka s vyhodnocením celkové lékařská prohlídka s vyhodnocením celkové anamnézy a monitorováním zdravotního stavu a monitorováním zdravotního stavu anamnézy 1 x Konzultace s nutričním terapeutem s nutričním terapeutem 11 x x Konzultace Tělesná diagnostika InBody x Tělesná diagnostika InBody 1Dvě procedury denně dle individuálního plánu Dvě procedury denně dle individuálního plánu vypracovaného lékařem (1 hlavní + 1 vedlejší) lékařem dalších (1 hlavníprocedur + 1 vedlejší) vypracovaného Sleva 10% na dokoupení dalšíchod 7 procedur Sleva Odběr10% krvena dokoupení zdarma pro pobyty nocí krve zdarma pro pobyty od 7 nocí centra Odběr Neomezený vstup do hotelového fitness tness centra Neomezený Neomezený vstup vstup do hotelového do hotelového fi wellness centra Neomezený vstup do hotelového wellness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny CENA: DBL Classic 2040 CZK/os./noc CENA: DBL 2040 CZK/os./noc DBL Classic Superior 2240 CZK/os./noc DBL Superior 2240 CZK/os./noc Vstupní

WELLNESS BALÍČEK (min. 2 noci) WELLNESS BALÍČEK (min. 2e noci) Ubytování v DBL (župan, pantofl a lahev Ubytování v DBL (župan, pantofle a lahev

minerální vody v den příjezdu)

v denformou příjezdu) minerální Polopenzevody (snídaně bohatého Polopenze (snídaně formou bohatého

bufetového stolu, večeře formou a la carte se bufetového stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem) bufetem) salátovým Welcome drink drinks nutričním terapeutem a měření Welcome 1 x Konzultace 1 x Konzultace s nutričním terapeutem a měření na bioimpedanční váze váze masáž na bioimpedanční 1 x Antistresová celková celková masáž 11 xx Antistresová Koupel Svatého Josefa s vřídelní vodou Koupel Svatého Josefa s vřídelní(dle vodou 11 x x Relax cvičení na terase u bazénu počasí 1 x Relax cvičení na terase u bazénu (dle počasí případně ve fitness centru) ve fivstup tnessdo hotelového centru) případně Neomezený fitness centra vstup do hotelového tness centra Neomezený Neomezený vstup do hotelového fi wellness centra Neomezený vstup do hotelového wellness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny whirlpoolem druhy sauny s bazénem, (Při prodloužení pobytu 1 a třemi procedura denně) (Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) CENA: DBL Classic 2100 CZK/os./noc CENA: DBL 2100 CZK/os./noc DBL Classic Superior 2300 CZK/os./noc DBL Superior 2300 CZK/os./noc

FITNESS BALÍČEK (NEJEN) PRO SPORTOVCE (min. 3 noci) FITNESS BALÍČEK (NEJEN) SPORTOVCE (min.příjezdu) 3 noci) Ubytování v DBL (župan, pantoflePRO a lahev minerální vody v den

(župan, pantofl e a lahev minerálnístolu, vody v den příjezdu) Ubytování Polopenzev DBL (snídaně formou bohatého bufetového večeře formou a la carte se salátovým bufetem) Polopenze (snídaně formou bohatého bufetového stolu, večeře formou a la carte se salátovým bufetem)

Welcome drink

drinks nutričním terapeutem, sestavení individuálního jídelníčku na míru Welcome 1 x Konzultace sestavení individuálního jídelníčku na míru 1 x Konzultace s nutričním terapeutem,

1 x Konzultace s fyzioterapeutem 1x Lékařská konzultace s ordinací pitné kúry

s fyzioterapeutem Lékařskámasáž konzultace s ordinací pitné kúry 11 x x Konzultace Tělesná diagnostika InBody 1 x1x Sportovní 1 x Tělesná diagnostika InBody 1 x Sportovní masáž

1 x Masážní vana Hydroxeur 1 x Cvičení s elastickým rehabilitačním systémem Therapy Master

1 x Cvičení s elastickým Hydroxeur 11 x x Masážní Slatinný vana obklad nebo Kneippova koupel Možnostrehabilitačním zapůjčení hůleksystémem na NordicTherapy walkingMaster 1 x Slatinný obklad nebo Kneippova koupel Možnost zapůjčení hůlek na Nordic walking

Neomezený vstup do hotelového fitness centra

tness centra Neomezený Neomezený vstup vstup do hotelového do hotelového fi wellness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny Neomezený vstup do hotelového wellness centra s bazénem, whirlpoolem a třemi druhy sauny

(Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) (Při prodloužení pobytu 1 procedura denně) CENA: DBL Classic 1970 CZK/os./noc, DBL Superior 2170 CZK/os./noc CENA: DBL Classic 1970 CZK/os./noc, DBL Superior 2170 CZK/os./noc

BYZMAG 93


BYZM

MĚSÍČNÍK PRO PODPO

94 BYZMAG


MAG

ORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 95


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.