{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BYZMAG Měsíčník pro podporu podnikání v ČR

Zima 2019

Vladimír Beneš Neurochirurg

Kateřina Stehlíková My Smart Living

Tokhi

Bubeník

Užijte si Prahu Neutraťe majlant

Brazzale

Uhlíkově neutrální

Omar Koleilat Spoluzakladatel a výkonný ředitel skupiny CRESTYL BYZMAG 1


Obsah 06

Omar Koleilat Skupina CRESTYL

10 16

Brazzale - Carbon neutral

20

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

34 38

Romantika Českého Krumlova

Neurochirurg

Originální dárk Kateřina Stehlíková My Smart Living

45 Baldinini 50

2 BYZMAG

Michal Janda Hotel Grandium

60 64

Ensana

66

Beny

Druhý ročník konference Top Finance Forum


72 Zakopaný pes 76 EVOLVE! Summit 80 Marcela Konárková POP - PAP 92 Šťavnaté fotografie 96

Marek Navrátil Stojí to za to

108 Tokhi Bubeník

122 30 let od Sametové revoluce 128 Co je v Praze k vidění 132 Retail Summit 2020 138 Czech DIGI@MED Award

BYZMAG

3


ÚVOD Konec roku je pro mnoho firem prezentování statistických údajů o výsledcích jejich tvrdé celoroční práce. I když se na začátku roku předpovídala recese, respektive zpomalení ekonomiky, byl i tento rok pro českou ekonomiku úspěšný. Řada firem hlásí další silný rok. Avšak taky řada firem především okolo automobilového průmysl již před koncem roku hlásí propouštění. Ne, že by se jim nedařilo z pohledu tohoto roku, ale již dnes se připravují na oslabené poptávky ze strany automobilek.

těch kvalifikovaných. Byť bylo snahou získat kvalifikované zaměstnance ze zahraničí, ne vždy se to dařilo. Tady se nabízí otázka, co dělaly a co dělá současná vláda, aby vychovala, aby nechala vystudovat naše lidi. A zamyšlení ještě stojí na vzdělávacích programech, jestli jsou skutečně nastavené na dnešní potřeby firem a podnikatelů, tedy na dnešní potřebu pracovního trhu. V dnešní době vzdělávací programy suplují právě firmy a podnikatelé, jinak by nemohly zavádět digitalizaci, automatizaci či robotizaci.

Ale spoustu firem taky inovovalo a inovuje zaváděním digitalizace a robotizace pro zajištění konkurenční výhody. Tuto vlnu podporuje i masivní kampaní Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedení ministra Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.

V našich podnikatelských inkubačních centrech se rodí spousta nápadů, startupů. Mnoho z nich se úspěšně etablovalo na podnikatelské scéně. Ale bude to pro náš budoucí vývoj stačit?

Budoucnost naší země je v mladých lidech, tak jak je připravíme, Nízká nezaměstnanost trhala tento tak budou fungovat. Vzdělávaní rok rekordy. Všechny odvětví hlási- musí být celoživotní proces, to si ly nedostatek zaměstnanců, hlavně musí uvědomit každý. Ze strany fi-

4 BYZMAG


rem uspějí pouze ty, který vzdělání Do dalšího roku Vám celý tým BYZuchopí jako svůj standartní proces MAG přeje mnoho úspěchů zaváděním inovací. Jak se říká, firma je tak silná, jak je silný jejich nejslabší článek. V době růstu ekonomiky bychom na to měli myslet a připravovat prostředí na další růst, budoucí růst.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává BYZMAG.cz s.r.o., Spálená 480/1, Trnitá 602 00 Brno REDAKCE: redaktor PhDr. Radim Kašpar - radim@byzmag.cz, redaktorka Michaela Lejsková michaela@byzmag.cz, redaktor Kamil Komenda - kamil@byzmag.cz OBCHOD: Kamil Komenda, kamil@byzmag.cz, +420 777 283 311 GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Michal Doleček, obchod@byzmag.cz

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG

5


Skupina CRESTYL

Omar Koleilat Omar Koleilat je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem skupiny CRESTYL. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a zároveň je držitelem britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních investic. V oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998. Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate na developmentu v hodnotě 500 miliónů EUR a vybudování odborníků na rezidenční a komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými projekty. Skupina CRESTYL patří mezi přední developery s rozsáhlým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. V současnosti se věnuje rozvoji více než patnácti lokalit po celé České republice. Jednou z nich je pražská Libeň, kde pod názvem DOCK ožívají dosud zpustlé břehy mrtvých ramen Vltavy. Před společností, která dlouhodobě dbá na kvalitu, design a nadstandardní zpracování, však nyní stojí další velké výzvy. Mezi nimi najdeme i významné projekty v Praze, při jejichž plánování skupina CRESTYL spolupracuje s věhlasnými světovými architekty. Velkorysé plány přibližuje v našem rozhovoru Omar Koleilat, Chief Executive Officer of Crestyl.

Nedávno jste oznámili spolupráci s Thomasem Heatherwickem, ikonou současné světové architektury a designu. Jakého projektu se to týká?

6 BYZMAG

Thomas Heatherwick a jeho studio navrhli novou podobu projektu Savarin u pražského Václavského náměstí. Savarin je pro nás srdcovou záležitostí – a i kvůli jeho umístění v srdci metropole chceme, aby


zde vznikla hodnotná architektura světového formátu. I proto jsem nadšený, že se nám podařilo navázat spolupráci právě s Thomasem Heatherwickem.

ným centrem metropole, zahrada a náměstíčko vnesou život do vnitrobloku a veřejně přístupné střešní zahrady a terasy nabídnou výhledy na panorama Prahy.

Co vlastně Savarin nabídne?

Můžeme se zde těšit na nějakou unikátní službu?

Projekt Savarin zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru. Skládá se ze čtyř na sebe navazujících a vzájemně propojených samostatných částí se svým vlastním charakterem. Nové pasáže umožní snadný a volný průchod dříve nepřístup-

Ano – podařilo se nám dohodnout s gastronomickým konceptem Time Out Market, který mohou čtenáři znát z Lisabonu, kde je to jedno z nejnavštěvovanějších míst ve městě.

BYZMAG

7


Skupina CRESTYL Vaším dalším novým velkým pro- restaurace, ale jsou zde i mola nebo jektem je Hagibor u stanice me- plnohodnotná marina. tra Želivského. Co všechno tam plánujete postavit? Sportoviště nebývají úplně běžnou součástí developerských Lokalita pražského Hagiboru je na- projektů. Proč jste se pro ně rozprosto unikátní a vidíme v ní velkou hodli? budoucnost. Již nyní je prestižní adresou a my ji chceme naplno na- Sport je v dnešní době velmi důlevázat na Vinohrady a doplnit urba- žitou součástí každodenního živonistickou mezeru mezi Vinohrady a ta. Máme výhodu, že DOCK se naStrašnicemi, i proto pečlivě řešíme chází na nejvyužívanější běžecké koncepci celé čtvrti. ose podél Vltavy. A vášeň pro aktivní odpočinek se pak odráží v našich To není úplně časté, máte s tím již projektech. Klademe důraz na to, zkušenosti? aby všechny naše projekty nabízely řadu příležitostí, které dají lidem Spoustu zkušeností jsme načerpali podnět ke sportovním i rekreačním v naší pražské čtvrti DOCK, kde se aktivitám. Třeba v DOCK si člověk nám podařilo kolem dvou slepých může každé ráno jít zaběhat buď ramen ­Vltavy se skutečně neopa- do přilehlých sadů nebo na tartakovatelnou atmosféru vytvořit no- novou dráhu přímo v areálu. vou moderní čtvrť. Poprvé jsme zde spojili administrativu a bydle- Pojďme ale zpět k Hagiboru… ní do jednoho celku a potvrdilo se, že to funguje, místo je stále živé a Zde postupně vyroste celkem pět místní zaměstnanci i obyvatelé zde rezidenčních domů společně se naleznou vše, co mohou potřebo- stejným počtem administrativních vat – parky, sportoviště, kavárny, budov. Vše propojí centrální pěší

8 BYZMAG


bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra Želivského. Uprostřed nové čtvrti pak vytvoříme náměstí, které symbolicky ukončí Vinohradskou třídu. To místo musí odpovídat důležitosti tohoto bulváru, proto jsme najali asi nejvýznamnějšího světového krajinářského architekta současnosti – Michela Desvigne, který se věnuje přípravě veřejného prostoru v celém tomto projektu. Navíc jsme vše rozšířili o kulturní rozměr a na náměstí bude postaveno i multifunkční kulturní centrum se sálem a sídlem orchestru PKF – Prague Philharmonia.

Důraz na veřejný prostor tedy kladete u všech vašich projektů? Přesně tak. Obecně platí, že všechny naše projekty vytváříme tak, aby byly pro své okolí přínosem a byly oblíbené a využívané i za několik desítek let. To je pro nás skutečně důležité. www.crestyl.com

Text: Kristýna Grebíková Foto: archiv

BYZMAG

9


Gran Moravia

10 BYZMAG


Brazzale - Carbon neutral

Skupina Brazzale je uhlíkově neutrální (Carbon neutral) Skupina Brazzale představila na úterní tiskové konferenci prvenství v dosažení uhlíkové neutrality. Díky 1,5 milionu vzrostlých stromů vysázených kvůli znovuzalesnění vlastních pastvin v Brazílii, dosáhla skupina uhlíkové neutrality všech svých aktivit v Itálii, České republice, Brazílii a Číně. Výpočet ověřila mezinárodní certifikační společnost DNV GL. Znamená to, že bilance mezi vyprodukovaným a zachyceným CO2 je neutrální, a to díky schopnosti rostlin zachycovat oxid uhličitý a poskytovat kyslík životnímu prostředí.

Skupina Brazzale, v České republice známá díky řetězci La Formaggeria Gran Moravia, před 20 lety zahájila Brazzale (R)evolution: nedělat už věci pouze v Itálii, ale tam, kde se to daří nejlépe, kdekoliv na světě. Z pohledu životního prostředí to znamenalo umístit zemědělské a chovatelské řetězce do vhodných klimatických podmínek. Tedy, přesun výroby sýrů z Itálie do České republiky od roku 2001 s vytvořením ekoudržitelného řetězce Gran

masa s pastvinami. Dalším výrazným krokem bylo v roce 2009 spuštění modelu Silvipastoril, tedy znovuzalesnění pastvin v Brazílii. Systém Silvipastoril, zavedený podnikem skupiny Agropecuaria Ouro Branco v Mato Grosso do Sul v Brazílii, počítal se znovuzalesněním pastvin 1,5 milionem stromů eukalyptu, které byly vysázeny v řadách. Tyto uspořádané lesy se stávají „obrovskými plícemi“ zachycujícími

Moravia a akvizice podniku v Brazí- CO2 do dřeva. CO2 se stává skutečlii v roce 2000 k rozvinutí produkce nou výživou pro stromy, kterou se

BYZMAG 11


Brazzale - Carbon neutral vyživují a přetvářejí ji v kyslík a rostlinnou a dřevitou masu, a zabraňují rozptýlení CO2. Realizací tohoto revolučního modelu se skupina Brazzale stala uhlíkově neutrální. Tento výsledek byl potvrzen inventářem uhlíku, který byl vytvořen poprvé nyní, vztahuje se na rok 2018 a byl ověřen institucí DNV-GL.

kání. Pro dosažení tohoto výsledku je ale nutné změnit paradigmata výroby a dělat věci ve vhodných podnebných podmínkách, a zintenzivnit produkci rostlinné hmoty pomocí inovativních modelů, které dokonce díky zvýšení efektivity umožňují snižování nákladů. Pak už je řada na spotřebitelích, aby dávali přednost výrobkům těch firem, kteBilance CO2 devíti závodů Skupiny ré dokáží v tomto smyslu inovovat. (rok 2018) - Emise celkem: 45.431 Vše lze dělat, bez nových daní, bez tun ekvivalentu CO2/rok nových zákonů a bez intervencí ze strany státu, ve vzájemném poa) 14139 biogenního typu rozumění výrobců a spotřebitelů“, vysvětluje Roberto Brazzale, spolub) 31292 fosilního typu majitel skupiny Brazzale.

Celkově absorbováno: 54.110 tun Znovuzalesněním lze dosáhnout CO2/rok biogenního původu dalších mimořádných výsledků. Mezi ně patří – zlepšení pohodlí Inventář Ghg (skleníkové plyny, zvířat, protože se vytvářejí přiromezi nimi CO2) byl ověřen společ- zené podmínky lesa střídajícího se ností DNV GL. s mýtinami, zvýšení biodiverzity pastvin, zvýšení produkce píce na „Důležité je, že pro dosažení uhlíko- jednotku plochy, eliminace hnojiv, vé neutrality není nutné snižovat zmenšení potřebných ploch: při výrobu, právě naopak, a je možné zachování stejné produkce umožtak učinit hned, bez desítek let če- ňuje ponechat divokému lesu větší

12 BYZMAG


Brazzale - Carbon neutral

plochy, zadržování vláhy a ochlazování půdy. Zasazení nových stromů je však pouhým začátkem. O nově vysázený les je třeba se starat, tedy kultivovat ho pravidelným kácením a prořezáváním, tím ho udržet produktivním, maximalizovat účinek zachycování uhlíku, a učinit ho ekonomicky soběstačným.

dovedností, které jsou stále kvalifikovanější. Na obalech všech výrobků skupiny Brazzale se objeví nové logo Carbon zero, které potvrzuje jejich uhlíkovou neutralitu.

Úspěch revoluce zahájené skupinou Brazzale v roce 2000 dokazuje také fakt, že se počet zaměstnanců v průběhu let zvýšil z cca 150 na cca 700. Nárůst počtu zaměstnanců šel Text: Anna Kociánová ruku v ruce s progresem profesních Foto: archiv

BYZMAG 13


14 BYZMAG


BYZMAG 15


Slunce očím nesvědčí

Objevte romantiku zasněženého Českého Krumlova! Jihočeské městečko Český Krumlov, jímž se klikatí meandry řeky Vltavy, patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům naší republiky. Zatímco v létě se stává oblíbenou zastávkou vodáků i milovníků historie, kteří míří na místní proslulý hrad a zámek, v zimě ulice uléhají pod tichou bílou peřinu sněhu a zavládne zde poklidná atmosféra plná romantiky... Navíc zůstává plno míst, jež stojí za to navštívit!

16 BYZMAG


Romantika Českého Krumlova Prohlídkové okruhy českokrumlovského hradu a zámku jsou sice během zimy zavřené, zato Hradní muzeum a zámecká věž otevírají své brány celoročně. Můžete tak obdivovat historické prostory plné cenných exponátů ze zámeckých depozitářů, ale také se vyšplhat po 162 schodech na vyhlídkový ochoz, odkud budete mít jako na dlani celé malebné městečko, jehož středověké centrum je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud navíc vločky pocukrují ulice, pohled odtud je doslova kouzelný! Kam se v zimě vypravit? Ačkoliv turistický ruch v zimních měsících zvolna utichá, má třináctitícové město stále co nabídnout. Zejména příznivci galerií a muzeí si v Českém Krumlově přijdou na své! Přehlídku umění naleznete v Egon Schiele Art Centru. V bývalém městském pivovaru z 16. století je možné si prohlédnout několik stálých výstav a zakoupit si umělec-

ká díla v místní muzejní prodejně. Ojedinělé je také Muzeum Vltavínů v Panské ulici – díky interaktivní expozici poznáte tajemství drahokamů z vesmíru. Pozoruhodné výstavy nabízí rovněž Kláštery Český Krumlov: jeden okruh provádí návštěvníky architekturou a uměním středověkého dvojklášteří, pro rodiny je zase vhodná interaktivní expozice lidských dovedností, kde si děti užijí spoustu zábavy i poučení. A kam ještě zamířit s malými ratolestmi? Určitě je nadchne jedno z největších zrcadlových bludišť v Evropě, Muzeum voskových figurín nebo Muzeum loutek v Pohádkovém domě. Vzhůru za sportem i relaxem... Pouhých třicet kilometrů od Českého Krumlova se na břehu vodní nádrže Lipno nachází největší jihočeský ski areál, kde se vyřádí všichni milovníci zimních sportů. Letos se zde otevírá další nová sjezdovka či snowcrossová trať, na zamrzlém jezeře se dá bruslit a také tady vy-

BYZMAG 17


Romantika Českého Krumlova rostla stezka korunami stromů, na- můžete pocítit genius loci místa a bízející dechberoucí výhled na za- vstoupit do historie. Zároveň však sněžené šumavské hvozdy... nechybí veškerý moderní komfort. Abyste stihli dostatečně prozkouA až se dosyta sportovně vyřádí- mat všechny krásy a zákoutí zimte, nezapomeňte si dopřát relax! ního Českého Krumlova, můžete Wellness v českokrumlovském Ho- využít nabídku speciálního balíčku telu Růže nabízí pestrou nabídku „Zůstaňte déle – objevte více“, který služeb: bublinkovou koupel nebo je šitý na míru nadšeným cestovarašelinovou koupel v dřevěných telům. kádích, thajské masáže i možnost zaplavat si v bazénu či prohřát zkřehlé tělo v sauně. Dokonalá tečka po mrazivém dni! Duch historie i komfort 21. století Ať už vyrážíte na rodinnou dovolenou, chcete si udělat romantický víkend s partnerem anebo obdivovat krásy zimního Českého Krumlova ve společnosti přátel, útočiště naleznete v nově zrekonstruovaném Hotelu OLDINN. Nachází sev v samém srdci města, v domě, jehož stěny by mohly vyprávět šest stovek let staré příběhy svých ně- Text: Vlaďka Svobodová kdejších obyvatel – a vy díky tomu Foto: archiv

18 BYZMAG


Slunce očím nesvědčí

DOPŘEJTE SI KRÁSNÉ RODINNÉ BYDLENÍ

WWW.VICTORIAKOSIRE.CZ | PRAHA 5

REPREZENTATIVNÍ BYDLENÍ PŘÍMO POD STRAHOVEM

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ | PRAHA 5

RODINNÉ DOMY U GOLFOVÉHO RESORTU KONOPIŠTĚ

BYZMAG 19 WWW.GREEN-VILLAGE.CZ | GOLF RESORT KONOPIŠTĚ


Kapka naděje

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. neurochirurg

20 BYZMAG


Neurochirurg Profesor Vladimír Beneš patří mezi přední české neurochirurgy. Jednou z hlavních oblastí, skrze kterou si jeho práci a přínos medicíně můžeme konkrétněji představit, je neurochirurgie mozku. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Plzni, absolvoval nespočet zahraničních stáží a svou praxi svázal na čas nejen s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, ale především s prestižní pražskou Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN), v jejímž čele působí jako přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha dodnes. Jeho specializací je například problematika chirurgické a intervenční léčby ischemie mozku, zabýval se i experimentální léčbou poranění míchy či aneuryzmaty. Je držitelem řady prestižních ocenění, v poslední době též titulu SUPERSON Osobnost roku v anketě Czech Superbrands 2019. Navzdory mimořádné náročnosti považuje svou profesi za koníček. I proto často s úsměvem a nadsázkou říká, že v životě vlastně ani jediný den nepracoval. Dnes jste významnou tváří tuzemské medicíny v oblasti neurochirurgie váženou též v zahraničí. Mezi roky 2011–2015 jste byl například prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. Jak vnímáte vaši pozici v odborné společnosti vy?

jsem teď již ve fázi toho sklízení, kdy už jsem si nějakou tu pozici vypracoval, kdy už jsem se stal tak říkajíc notoricky známým. Obrazem toho je možná i fakt, že my neurochirurgové máme tzv. Světovou akademii. Tato Akademie ale není o tom, že se tam přihlásíte. Do Akademie vás musí zvolit. Složitě. Ta naše Akademie neurochirurgů reprezentuje Dobře. Když to tak člověk vezme, v současné době kolem stovky lidí z tak celý život je o tom, že napřed se- celého světa. A to už jsme takoví ti jete a pak byste měla sklízet. No a já velcí kluci, co spolu mluvíme, a je to

BYZMAG 21


Neurochirurg velká čest v takové společnosti být. v mládí byly, to ano, ale nikdy nešlo Takže já už si v současné době sklí- o nic vážného. Co se týče zaměření, zím jen to, co jsem zasel před lety. tedy neurochirurgie, tak více méně i ta pro mě byla z domova tak poTakže příjemný pocit? vědomá, že jsem ani o ničem jiném neuvažoval. Přišlo to samo, ale neVeskrze příjemný. pochybně tam nějaké to ovlivnění z rodiny je, to v každém případě. Váš otec je významný neurochirurg profesor Vladimír Beneš, Zvolil byste si medicínu, respekDrSc. Ovlivnil vaše rozhodnutí tive neurochirurgii jako budoucí stát se neurochirurgem právě on, obor i v případě, že by váš otec nebo jde o shodu náhod? byl profesí například advokát, historik či pánský krejčí? Medicína jako obor mi byla vlastně celá taková povědomá. Mně ni- To nevím, možná že bych byl ten kdy táta neřekl, co by si přál, abych krejčí, ale na to nejsem dost šidělal, ale tím, že se o medicíně a kovný, takže asi ne… (smích) Nyní neurochirurgii pořád doma mluvi- vážně: Těžko říci, ale určitě bych si lo – maminka dělala také v ÚVN (je zvolil něco z přírodních věd. Neprofesí lékárnice), tak jsem všechny vím, jestli zrovna medicínu, ale asi ty informace (zřejmě jako dítě) už vzhledem k mé vrozené zvědavosti velmi brzy vážně nasával. Natolik, a zájmu o vše, co je složité a nepože mě vlastně nikdy zcela serióz- znané, což je logicky mozek, bych ně nenapadlo, dělat něco jiného nejspíš stejně u mozku skončil. Ale než medicínu. I když… Někde mi to je to „kdyby“, které člověk nedodali přečíst knihu Bohové, hroby a vede zodpovědět. učenci a logicky jsem chtěl být archeologem… Takové záchvaty tam Podporovala vás ve vašem roz-

22 BYZMAG


Neurochirurg hodnutí rodina? Bylo těžké roz- to ohledu mi nakonec trvalo trochu hodnout se pro medicínu, kon- déle, než jsem získal přirozený rekrétně pro neurochirurgii? spekt a prokázal, že jsou to všechno opravdu mé výsledky. Rozhodnutí to bylo spontánní, a i když jsem si medicínu a neurochi- Jaká byla gymnazijní studia? rurgii svým způsobem vybral, tak Podle vaší záliby, kterou je dozačátek byl spíše takový ambiva- dnes entomologie, usuzuji, že lentní. Na jednu stranu, když jsem vás již tehdy určitě zajímaly přípřišel do špitálu, tak jsem nevstou- rodní vědy. pil do neznámého prostředí, což bylo mimo jiné i tím, že jsme bydleli Já jsem měl v té době zálib dost, to přímo naproti ÚVN a jako děti jsme musím říci, třeba ty přírodní vědy, si tam hráli. A samozřejmě jsem ale má gymnazijní studia se odehodně věcí znal z rozhovorů doma. hrávala ke konci šedesátých let, no Mimo to jsem dělal také nultý roč- a ono přeci jenom k nám to uvolněník na ortopedii apod. Takže jsem ní a studentské bouře také pronikměl proti některým vrstevníkům lo.Takže se musím přiznat, že jsem určitý náskok, že jsem zkrátka vě- měl zálib a všeho možného skutečděl víc a nešel do neznámého pro- ně mnoho. Řekl bych, že škola byla středí. Nicméně, a to je ta druhá věc, až na posledním místě. (smích) pak přišly určité trable, které byly vcelku logickým vyústěním mých znalostí a možností. Například když jsem někde přednášel, nebo něco napsal, měl úspěch, tak si zprvu všichni samozřejmě mysleli, že mi to napsal či pomohl zjistit táta, což nebylo moc příjemné. Takže v tom- >>

BYZMAG 23


Neurochirurg Vystudoval jste na LF UK v Plzni, mezi roky 1978–1997 jste působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde jste byl mezi roky 1996 –1997 primářem oddělení. V roce 1981 jste složil 1. atestaci z chirurgie. Následovaly další odborné zkušenosti, během nichž se již ukázal jako váš primární zájem mozek. Zabýval jste se problematikou chirurgické a intervenční léčby ischemie mozku, experimentální léčbou poranění míchy, aneuryzmaty, apod. Je to tak?

po pediatrii netoužil, takže jsem po třech letech strávených na dětské fakultě raději „prchl“ na LF UK do Plzně na všeobecnou medicínu. Tam jsem studia ukončil a v tom roce 1978 jsem nastoupil do Ústí nad Labem. A coby specializace přišel ten mozek…

Mnozí představitelé z řad významných neurovědců pokládají mozek i v 21. století za dosud ne zcela probádanou oblast. Potvrzují, že o něm víme sice hodně, ale nikoliv vše. Je tomu tak i z pohledu mozkového chirurga? Proč jste si vlastně vybral právě Ne, ne… Já jsem začal studovat mozek? medicínu na LF UK v Praze a to dětskou fakultu – dětské lékařství. Jen- Asi proto, že mozek je, kdybychom že to představovalo jisté riziko. Můj odstranili tu rodinou zátěž, opravbratranec ji totiž shodou okolností du to podstatné. Mozek - to je absolvoval šest let přede mnou, ale člověk. Zbytek je jen podstavec… nemohl se pak dostat na chirurgii. Nohy máte proto, aby donesly moNechtěli mu povolit zařazení do zek tam, kam chce, oči máte proto, oboru chirurgie a pořád ho „cpali“ aby zprostředkovaly mozku infordo pediatrie, přestože o chirurgii mace… A tak dále. Mozek je navelmi stál a měl pro ni vlohy. Tako- víc orgán, lépe řečeno zařízení, ke vý osud já nechtěl, protože jsem kterému jedinému můžete z celé

24 BYZMAG


BYZMAG 25


Neurochirurg přírody, ze všeho živého i neživého, přirovnat jen vesmír. Ten je stejně nekonečný a stejně nepochopitelný, takže možná proto. Mozek je fascinující zařízení. Skutečně fascinující…

má být na oddělení věšáků, kde má být jaký vchod a tak dále. Ale jak říkám, to oddělení jako takové neexistovalo a nikdy nevzniklo. Když se pak uvolnila ÚVN, ihned jsem se přihlásil, protože to byl takový můj návrat domů. V roce 1997 jsem pak konkurz vyhrál, což bylo asi moje největší štěstí v životě. Vyjma manželky ovšem. (smích) Návrat do Prahy mě samozřejmě potěšil, protože já jsem se v ÚVN dokonce přímo i narodil, ač měsíc po mém narození porodnici paradoxně zrušili. V každém případě šlo o velmi příjemný návrat domů.

Mezi roky 1994–1997 jste působil také jako primář neurochirurgického oddělení FN Motol (Praha), od roku 1997 pak v ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice Praha). V Praze jste se narodil, předtím jste tam bydlel. Bylo pro vás příjemné vrátit se po několika letech zpět domů, nebo pro vás nemá místo výkonu profese příliš velký význam? Za svůj život jste absolvoval také celou řadů odborných stáží. NaNávrat do Prahy byl jednoznačně příklad kratší pobyty na klinipříjemný. Nicméně v Motole jsem kách v Curychu, San Francisku, vlastně byl šéf jakéhosi neexistují- Lyonu, Bostonu, Veroně, Bonnu, cího oddělení. Vyhrál jsem konkurz, Moskvě, Paříži, Londýně. Také protože oni to plánované nové od- jste absolvoval roční „zastávku“ dělení tenkrát chtěli otevřít, ale na- na Barrow Neurological Institukonec ho nikdy ve skutečnosti neo- te ve Phoenixu v Arizoně. Jaké to tevřeli. Ale já tam už byl. Takže má bylo? práce zde byla možná trochu zvláštní. Třeba jsem tam jen počítal, kolik V chirurgii potřebujete nejen učite-

26 BYZMAG


Neurochirurg le, který obor umí a který vám vše ukáže a vysvětlí (to máte potom pocit, že je to hrozně snadné), ale i tzv. „od-naučitele“, tedy někoho, kdo vám ukáže chyby. Takže vy se prostě poučíte z cizích chyb. A já jsem měl štěstí na to, že jsem měl v životě oboje. Stejně tak stojí za to vidět jakékoliv jiné pracoviště než to vlastní. Protože na tom cizím vždycky uvidíte něco, co se dělá jinak, nebo něco zajímavého. Proto stojí za to vidět nejen ta špičková dobrá pracoviště, ale i ta nekvalitní, i tam se dá leccos naučit. Já jsem objel úplně vše, kde se tak říkajíc otevřely dveře, byl jsem všude, kde to šlo. Nelákalo vás někdy v zahraničí zůstat? Zejména po roce 1989? Čím si vás získala Praha? Na něco takového se tady cítím příliš doma. Samozřejmě že takové možnosti přišly, ale nikdy jsem nad ničím podobným seriózně neuvažoval. To už je takový ten komplex: spolužáci – přátelé – prostředí

– kultura. Zkrátka všechno. I když to dnes zní pateticky a nekorektně, myslím si, že jsem vlastenec. Čech. Vaší profesi se věnujete již čtyřicet roků. Existuje nějaký velmi těžký případ, který jste musel řešit? Nad tím se musím opravdu zamyslet... Ale ano, existuje. Jednou jsem takový případ měl. V devadesátých letech jsem operoval osm dětí s něčím, čemu se říká malformace Galenské žíly, což je hlavní odvod krve z mozku, kde vzniknou přímé zkraty mezi tepnami a Galenskou žilou. Strašně vzácné onemocnění, v republice bývá tak jeden novorozenec za rok. Pokud je zkrat velký, tak novorozenec umírá na srdeční selhání, srdce to prostě neutáhne. A později ty ohromné zkraty okrádají mozek o krev, takže mozek se adekvátně nevyvíjí. Teď už se to neoperuje, protože endovaskulární (tedy přes tříslo) řešení je jednodušší a snazší (i když o efektivitě nejsem až tak přesvědčen).

BYZMAG 27


28 BYZMAG


Neurochirurg Jenže tehdy jsme endovaskulární techniky neměli. A já těch malformací tehdy operoval osm, tehdy asi všechny z celé ČR. Taková malformace bývá dvou typů, jedna je murální, druhá je choroidální a právě tato je strašný spletenec patolokých cév přímo uprostřed mozku. No a já, možná z nějaké mladické nerozvážnosti, jsem se do jednoho toho dítěte pustil. Musím říci, že to byl asi i nejtěžší moment, který jsem zažil, protože ta malformace ještě během operace praskla... a vám z dvouletého dítěte vyteče pět set mililitrů krve a máte ho v šoku... Navíc je všude krev, špatně vidíte, zkrátka šílené. Nakonec jsem to nějak zvládl a ze všech těch osmi dětí jsou dnes dospělí lidé, kteří mají vlastní rodiny. Dokonce i tato dívka, která měla horší typ malformace, dnes také normálně funguje, má vlastní děti, bydlí někde na Moravě, zkrátka vše je normální. Takže když se tak ohlédnu, myslím si, že toto byl asi můj nejtěžší případ vůbec a patrně i největší chirurgický výkon. Dodnes jsem na to pyšný, protože v

literatuře se tehdy tradovalo, že se podobné případy nemají operovat, protože je neúnosná mortalita. No a mně všech těch osm dětí prošlo rukama naprosto dobře. A naopak nějaký zajímavý, řekněme, svým způsobem kuriózní či dokonce humorný případ? To si vzpomínám zase na jednoho kluka, ještě dávno z Ústí, už přesně nevím, kolik mu bylo, ale přibližně šest, sedm let. Přivezli mi ho se zafačovanou hlavou, což vypadalo, jako když má ty hlavy tři, no a v té hlavě měl pod těmi fáči zabodnutý nůž. Normální obyčejný tupý jídelní nůž. A kluk byl normálně při vědomí, úplně v klidu, takže mu říkám: „Cos dělal?“ A on: „Ale doma při večeři maminka furt nadávala tatínkovi kvůli nějaké paní Marcelce. A táta se namíchnul, mrsknul ten nůž a já tam akorát běžel.“ Jenže… Ten nůž opravdu trčel tomu klukovi z hlavy. Poslal jsem ho napřed na rentgen a skutečně, nůž byl podle normálního rentgenu zabodnutý asi dva

BYZMAG 29


Neurochirurg centimetry v mozku. Tak jsem si říkal, že teď budu slavný, vyndám to a hotovo, kluk půjde domů, jenže… Já to nemohl vyndat. Kluka proto museli pořádně uspat a dopadlo to tak, že abych nůž vůbec vyjmul, musel jsem se o tu jeho hlavu opřít kolenem, protože ten nůž tam byl zapíchnutý opravdu neuvěřitelně. Nicméně klučina byl jinak úplně dobrej, takže nakonec vše dopadlo naprosto v pořádku. Případ to byl ale skutečně kuriózní.

Proto nebudu operovat nádor, který nedělá žádné symptomy, žádné potíže. Nechám ho tam. A teprve když začne něco dělat, nebo opakovanou rezonancí prokážu, že roste, pak se teprve zamyslím, zda budu operovat. V současné době jste uznávaným neurochirurgem a stejný obor si zvolil i váš syn, docent Vladimír Beneš, Ph.D. Jste tedy rozvětvená lékařská rodina. Je to výhoda?

Operace… Je vždy nutné ji při Je to výhodou. Protože logicky je léčbě použít? společné téma, logicky je společný okruh známých a přátel. To je něco, Není. Nejlepší léčebný postup je jako byly třeba cechy a tak. Máte vlídná nevšímavost. Když nemusí- umělecké rodiny, zednické rodiny… te operovat, tak nebudete opero- Logicky je to výhoda. vat. Protože ať uděláte, co uděláte, jakmile porušíte tělní povrch, tak Získal jste také celou řadu oceje tam vždycky nějaké riziko. I když nění. Například medaili od Mipřijdete k obvodnímu lékaři, aby nisterstva obrany ČR, stříbrnou vám píchl do zadku penicilín, tak medaili Senátu PČR, medaili by vám správně měl říci, že je tam Univerzity Karlovy či Ministerriziko smrti. Opravdu. To tam je. Ať stva zdravotnictví ČR, titul SUje sebemenší, pořád tam je, vylou- PERSON Osobnost roku v anketě číte ho jedině tak, že neuděláte nic. Czech Superbrands 2019. Co pro

30 BYZMAG


Neurochirurg vás všechna tato ocenění zname- neodmítnu žádnou možnost vizibinají? litu svého oboru budovat. Je u nás X opravdu vynikajících neurochiTo je jednoduché, znamenají pro rurgů, kteří jsou přesně ten typ jako mě fakt, že dělám svůj obor dobře. pan profesor Holý. Jsou to lidé, kteA že to umím i prodat. Ono PR patří ří nikam nechodí a svoji práci dělají i do medicíny, což jsem se naučil až báječně. Moje představa ale je, že v Americe, když jsem byl dospělý. mozek je natolik exkluzivní, že dělat neurochirurgii bez akademické Dnes patříte mezi medicínskou součásti prostě nelze. To máte výuelitu. Někteří její příslušníci bý- ku pregraduální, akademickou vývají rádi, když jsou středem zá- uku, PR a léčení. Tyto čtyři součásjmu okolí a médií, jiné úspěch jen ti tam být musí. I když… Nemusí! těší, a někteří jsou naopak velice Můžete to dělat jako pan profesor skromní a nenápadní, dokonce i Holý a tudíž nemusí tam být to PR, po letité kariéře plné mimořád- samozřejmě, ale to zase není moje ných úspěchů. Takový byl napří- povaha. Nicméně pan profesor klad pan profesor Holý… Do kte- Holý tohle určitě také chápal, jinak ré skupiny byste se zařadil vy? by nebyl profesor. Tam jsou dva faktory. Jednak jsem extrovert, takže to mám rád. A když jsem začal svou profesi, tak jsem si dal plánovaně za cíl, že by neurochirurgie měla mít do budoucna v populaci stejnou vážnost jako kardiochirurgie, což bez toho, že by se informace dostaly ven k veřejnosti, nelze. Takže jsem si řekl, že

A co taková Nobelova cena? Sen snad každého vědce, lékaře, akademika… Alespoň někdy o ní zapřemýšlí každý učenec, co vy? Ale ne! To ne. Praktická medicína zase není úplně až taková věda. Žádný neurochirurg Nobelovu cenu zatím nezískal. Radiologové, ti

BYZMAG 31


Neurochirurg to sbírali. Ti posunovali praktickou kouknout na lokalitní štítek, co je medicínu. Dnes ji však většinou zís- pod broukem, kdy a kde brouka kávají vědci základního výzkumu. chytil. No a já si vždycky přesně vybavím i celé to místo, kde k lovu doMáte ve své profesi nějaký vzor? šlo, což je taková fixace vzpomínek, Oblíbenou historickou osobnost protože brouky někde nahánět a v rámci lékařských dějin? lovit je vlastně docela dřina, ústrky a samá nepříjemnost. Mám jich Mám. Svého otce. vážně hodně, ale většinu jich zase rozdám. Třeba kolegům, kteří mají A čemu se věnujete, když zrovna v oblasti entomologie odborné zánepracujete? Už padlo slovo o jmy apod. Sám si pak nechám jen entomologii a čeledi střevlíkovi- to, co se mi líbí. tých. Máte doma sbírku brouků? Sbíráte i něco jiného, třeba paMám doma sbírku velikou, obsa- vouky? huje takových třicet tisíc brouků. Brouci totiž už pronikli do všeho. Ne, pavouci nejsou hmyz. Ty neMyslím, že moje žena před nimi mám. (smích) Ale jiných zájmů uchránila snad jen kuchyň a zahra- mám plno. Sport, divadlo, cestodu. (smích) Sbírání brouků mám vání, literaturu. Ostatně teď jsme s jako zálibu od malička. Beru to tak, panem Martinem Moravcem vydaže jednou za rok, někdy i dvakrát li dlouhý knižní rozhovor Cesta do do roka, jednoduše vypadnu ně- hlubin mozku, příští rok připravuji kam mimo a lovím. To je lov, to není v Museu Montanelli v Praze velkou sbírání. Tím se opravdu bavím. Je výstavu svých brouků navázanou to pro mě ohromná zábava. A pak, na výtvarné umění. když to má člověk doma, tak si své úlovky může v klidu prohlédnout, Existuje ještě něco, čeho byste

32 BYZMAG


Neurochirurg chtěl ve svém oboru dosáhnout, samozřejmě přeji, aby mě můj obor co byste chtěl dokázat? bavil i nadále tak, jak mě stále baví, protože když vás práce baví, tak nePatrně by to bylo znovu něco, o pracujete. Takže já jsem vlastně ve čem jsem již hovořil, tedy osvětlit svém životě nepracoval ani jeden veřejnosti některé věci. Například den. (smích) přístup k zásahu u případů srdce kontra mozek. Mozková mrtvice Děkuji vám za rozhovor. na rozdíl od srdečního infarktu nebolí, a to je problém. A pak kupříkladu fakt, že mnohdy na kdejaké poranění létá vrtulník, často marně, přitom by vrtulníkem měla le- Foto: Michaela Dzurna tět naopak každá mrtvice, protože Vytvořeno ve spolupráci: my mrtvici umíme zvrátit, pokud Hotel Grandium Prague se k nám pacient dostane včas. Ale www.grandium-hotel.cz lidé k nám přicházejí často pozdě. Le Hotels Group www.le-hotels.cz Pánské obleky Bandi www.bandi.com Takže bych si přál, aby mrtvice lé- Produkce: Michaela Lejsková taly vrtulníkem a nejezdily k nám Publisher: Profesní magazín Best of zadním vchodem sanitkou. Jinak si www.ibestof.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG BYZMAG 33


Originální dárky

Originální dárky pod stromeček? Věnujte zdraví! „Hodně zdraví a štěstí do nového roku!“ zní přání, kterým na sklonku roku častujeme své přátele i členy rodiny. Proč jim tedy k onomu zdraví nedopomoci prostřednictvím originálního dárku pod stromeček? Zatímco sad hrnců nebo párů ponožek má jistě každý dostatečnou zásobu, zdraví je jenom jedno... Pryč s kily navíc! Nadváha má celou řadu negativních dopadů na zdraví – škodí kloubům, srdci i vnitřním orgánům, způsobuje poruchy metabolismu, endokrinologické potíže i vznik diabetu II. typu. Nebezpečný je především viscerální neboli břišní tuk, který je sice „neviditelný“, ale o to více nebezpečný. Takže není divu, že časté novoroční předsevzetí zní: „Dostat se na ideální váhu.“ Aby člověk hubnul zdravě a váhu si udržel, chce to změnit stravovací i pohybové návyky. Pomocnou ruku při tom podá vyškolený výživový po-

34 BYZMAG

radce – a Ježíšek jeho služby může naservírovat pod stromeček... Tip na dárek: Poukázka na komplexní výživový program Cambridge Weight Plan, vyvinutý britskými lékaři. Cena: Dle individuální kalkulace. Více na cambridgeweightplan Bez bolavých kloubů... Kolagen je důležitý nejen pro seniory či pacienty s artritidou, ale pro všechny s nadměrným zatížením pohybového aparátu. Jde o bíl-


Originální dárky kovinu, která je základní stavební hmotou pojivových tkání, vliv má však i na kůži, srdce či cévy. Přípravky s kolagenem v přirozené podobě pomáhají v samoozdravných procesech těla tím, že navozují toleranci organismu k vlastnímu kolagenu. Mohou být tedy ideálním dárkem pro babičky a dědečky, ale i pro nadšené sportovce! Tip na dárek:

bakterií. Čističky jsou vhodné nejen pro alergiky a astmatiky nebo rodiny s dětmi – každý si přece zaslouží dýchat čistý vzduch... Obzvlášť v zimních měsících, kdy trávíme více času v uzavřených prostorách. Tip na dárek: Dyson Pure Cool Link Cena: 11 490 Kč. Nebo osobní čistička vzduchu Dyson Pure Cool Me. Cena: 9 290,00 Kč. Více na dyson

Vánoční dárkové balení Kamzík (120 kapslí) obsahující kolageny v Oči jako ostříž přirozené formě I. i II. typu a vitamin C. Cena: 559 Kč Více na Zrak je nejdůležitějším smyslem cemiokamzik člověka a stojí za to mu věnovat pozornost! Můžete svým blízkým Vzduch je čistý! věnovat nadstandardní péči o oči a dát jim pod stromeček například Tento dáreček vlastně potěší celou poukázku na komplexní vyšetření. rodinu – můžete mít díky němu Pokud máte v rodině někoho, kdo zdravou domácnost bez alergenů by se rád zbavil brýlí, jistě ho poa prachu. Například Dyson Pure těší dárek v podobě voucheru na Cool Link automaticky odstraňuje laserovou operaci, která ho zbaví plynné škodliviny i pachy a 99,95 % krátkozrakosti, dalekozrakosti i astalergenů a nečistot od velikosti 0,1 igmatismu. mikrometru, včetně pylu, plísní a

BYZMAG 35


Originální dárky Tip na dárek: Poukázka na komplexní vyšetření očí. Cena: 950 Kč (pro smluvní pojištěnce ZP) nebo poukázka na laserovou operaci očí. Cena: od 12 500 Kč. Více na duovize, neovize Sportem ku zdraví!

posiluje imunitu, je prevencí onemocnění horních cest dýchacích, vyplavuje škodlivé látky, zlepšuje spánek, má blahodárný vliv na pokožku i psychiku... Léčebný efekt přinášejí také koupele. Například rašelinová uvolňuje napětí, působí detoxikačně a pomáhá při řadě zdravotních obtíží. Perličková koupel je nejen příjemná a regeneruje, ale se doporučuje také jako vhodná procedura při nespavosti i bolestech hlavy. Poukaz do wellness centra je skvělý dárek pro dámy, pány, ale i pro páry, které si mohou užít společnou relaxaci.

Ve zdravém těle zdravý duch! Pohyb je dobrý nejen pro zdraví fyzické, ale i to duševní – vyplavují se při něm endorfiny, přinášející pocity štěstí. Můžete proto svým blízkým věnovat poukaz na sportovní aktivity – například do fitness nebo do bazénu. Tip na dárek: Tip na dárek:

Wellness v hotelu Růže v Českém Krumlově nabízí thajské masáže, Dárkový poukaz do Sportcentra saunu i koupele (regenerační, rašev pražském hotelu Duo. Cena: Dle linová, levandulová). Cena: Dle zvozvolené aktivity. Více na hotelduo lené procedury. Více na: hotelruze Wellness a relaxace

Zdravé dobroty

Blahodárné účinky na zdraví mají Potravinové balíčky patří mezi everwellness procedury. Pobyt v sauně greeny, které potěší každého gur-

36 BYZMAG


Originální dárky mána. Zapomeňte ale na nezdravé náhražky čokolády nebo potraviny plné konzervantů a barviv – a dopřejte raději svým blízkým opravdu kvalitní dobroty. Co třeba ovčí nebo kozí sýry, černé olivy či sušená rajčata?

Tip na dárek: Vánoční dárkový balíček s chutí a vůní Itálie z La Formaggeria Gran Moravia. Cena: od 239 Kč. Více na laformaggeria Text: Vlaďka Svobodová

Tady se můžete prezentovat i vy. Kontaktujte nás. obchod@byzmag.cz

BYZMAG 37


Prezentovat nebo fascinovat?

Kateřina Stehlíková CEO, My Smart Living 38 BYZMAG


My Smart Living

Typický klient nechce řešit hypotéku. Chce jednoduše vyřešit bydlení Kateřina vystudovala ekonomickou fakultu VŠB-TU, obor systémové inženýrství a informatika. Od 1. ročníku realizovala své nápady jako projektový manažer v mezinárodní studentské organizaci AIESEC. Po dobu studia stihla i zahraniční stáže (4měsíční) v Indii a (roční) v Rumunsku. Po studiích nastoupila do společnosti Accenture a jako management konzultant pracovala pro různé klienty v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví (Česká pojišťovna, UniCredit bank, Tatrabanka, Modrá pyramida…). Po mateřské dovolené přijala nabídku přímo z Komerční banky, kde měla na zodpovědnost různé projekty nejenom z oblasti hypoték, ale i financování pro small business a start-ups. Hlavně ale byla součástí core týmu pro inovace v KB a stála u zrodu KB Inovační laboratoře. Odtud byl jen krůček k vlastnímu start-upu. Vlastně dlouhý krok, hodně příprav a dávka štěstí. Kateřina je maminkou dvou akčních synů, ráda s rodinou odpočívá na rybách nebo na horách a hlavu si čistí improvizovaným divadlem. Jako ambasadorka podporuje nadaci Život v kufříku. Kateřina Stehlíková má za sebou 16 let v bankovním sektoru. Vloni vyhrála se svým nápadem na vytvoření komplexního realitního portálu start-upovou soutěž Komerční banky. Portál se jmenuje Cincink. cz a úspěšně na sebe navazuje klíčové partnery z realitního trhu a služeb s ním spojeným.

BYZMAG 39


My Smart Living

Co vás po 16 letech na bankov- vím na něčem, co důvěrně znám. ním sektoru stále baví? V posledních letech asi nejvíce Teď jste mě donutila se zamyslet, vnímáme změny, které se týkaproč jsem vlastně pořád v bankov- jí hypoték. Je to cesta správným nictví? Někdy mi ani nepřijde, že směrem? jsem celou svou profesní kariéru ve finančních službách. Moje práce je To asi nedokážu posoudit. Pokud v podstatě od počátku o tom, jak to vezmu až černobíle zjednodušenavrhovat a vylepšovat produkty, ně, na jedné straně vnímám snahu služby, aplikace, a shodou okolnos- regulátora ochránit tu nejzraniteltí v rámci jednoho sektoru. Přesto- nější část populace před dluhovou že se bankovnictví může jevit jako pastí, na straně druhé ale stojí užistále stejné, lehce zakonzervované vatel, který si chce pořídit hypotéodvětví, je hodně důležité přichá- ku stejně jednoduše jako nákup zet s novými podněty a nápady. přes rohlik.cz. Banky tak skutečně Inspirujeme se i v jiných odvětvích, nejsou v lehké situaci. v zahraničí, měníme komunikaci. Baví mě vymýšlet co a jak udělat ji- Ve všech velkých bankách se aktunak – kreativněji, rychleji, srozumi- álně bojuje na několika frontách: telněji, více proklientsky. Vždycky, když už jsem měla pocit vyhoření, 1) Jak se proklientsky vyrovnat s naobjevila se nová výzva, která vždy řízeními regulátora. nějakým způsobem navazovala na předchozí zapojení. Pro mě je to o 2) Jak realizovat změny efektivně lidech, kteří mi dávají podněty do v rámci velmi komplexní a někdy další práce a díky kterým to mohu i omezující IT infrastruktury, kdy naplno rozjet. Nově pronikám do buzzwordem dneška je open banzákonitostí realitního trhu, ale sta- king, ale ještě 2—3 roky zpátky to 40 BYZMAG


My Smart Living

byl omnichannel. 3) Jak přijít s něčím opravdu inovativním. Někdy mi to přijde jako taková štafeta, kdy si jednotlivé banky, větší i ty menší, jen přehazují štafetový kolík, ale v podstatě běžíme všichni skoro stejně. My Češi máme velkou tendenci mít vlastní bydlení a pokládáme jako samozřejmost se pro to zadlužit prakticky na celý produktivní život. Mění se něco na tomhle trendu? Ano, my Češi jsme velmi majetničtí. Někteří pro ten sen o domečku se zahrádkou jdou až za hranici svých finančních možností nebo nepracují s různými životními scénáři jako je náhlá ztráta příjmu nebo jeho snížení v případě, když je jeden z partnerů na rodičovské dovolené. Často také zasáhne cykličnost ekonomiky anebo zásah regulace. Dle dat vnímáme, že se trh postupně přesouvá od koupí k pronájmům, což je jenom logická reak-

ce na vysoké ceny nemovitostí a již zmiňovanou regulaci. Jak na nové potřeby lidí reagují banky? Reagují. Musí. Je to hlavně tvorba nových produktů, které primárně reagují na jednu či více klientských potřeb, např. hypotéka bez poplatků nebo hypotéka s možností volně měnit či odložit splátky. To je jedna z cest. Druhá je přes zlepšování a zrychlování schvalování tak, aby klient věděl co nejdříve, na jakou výši dostáhne a kdy konkrétně dojdou peníze tam, kam mají. Můžeme tedy říct, že i velké banky mění svůj přístup na základě potřeb a požadavků budoucích klientů a víc jim naslouchají? Řekla bych, že co se hlavně mění, je určitá arogance bank: „kliente ber, nebo běž jinam“. Běžně se při vývoji produktů využívají Human Centric Design principy, které pracují s klientskými insighty a potřebami. BYZMAG 41


My Smart Living Mění se i způsob, jak oslovovat klienty napříč jednotlivými prodejními kanály od digitálu až po pobočkovou síť. Co se ale asi mění nejvýrazněji je, že banky přemýšlí, jak nabízet své služby a produkty v relevantním kontextu. Typický klient nechce řešit hypotéku. Chce jednoduše vyřešit bydlení.

toho byl jen krůček k win-win platformě pro všechny, kteří na realitní trh vstupují. Na začátku spousta lidí náš portál označovala za revoluční. Já bych ale použila slovo evoluční. Proč jste se rozhodla propojit realitní trh s bankovním domem na jednom místě?

Byly právě tyhle zkušenosti im- Mně to přijde jen logické. Do realitpulsem k vašemu start-upu v KB? ní transakce vstupuje řada hráčů a banka se svými finančními produkSamotná banka je poměrně limito- ty je nedílnou součástí celého provaná v řešení komplexních potřeb cesu. Realitní makléři dnes často klientů, přestože by na to mohla řeší financování už při prohlídkách mít relativně jednouché řešení. Při- nemovitostí. Zároveň velká část znejme si ale, že úspěšnost obchod- klientů banky nějakým způsobem ního záměru není jen o financích, reality řeší. Nejsou to jen koncoví ale stojí také na obchodních part- klienti, kteří kupují nebo prodávají, nerech, klientské bázi a dostupnos- ale i developeři, podnikatelé a živti know-how. Pro mě bylo zásadní nostníci z daného odvětví. Proč nezjištění, že na trhu neexistuje služ- rozšířit naše služby a nenabídnout ba, která by opravdu stála na straně jim něco navíc? těch, kteří kupují nemovitost. Když jsem šla více do detailu, zjistila Nevnímala to KB jako risk, vzhlejsem, že určitou podporu potřebují dem k ne příliš dobré pověsti revšechny skupiny. I realitní makléři alitního trhu u nás? mají své potřeby a problémy. Od

42 BYZMAG


Kde je riziko, tam je i příležitost, ne? Pro mě je to spíše o tom, že realitní transakce je opravdu jednou z nejdůležitějších obchodů v našem životě. Často se jedná o celoživotní úspory. Způsob jak a kde bydlíme zásadně ovlivňuje náš životní styl. A naopak.

změny v bydlení. Diskutovali jsme s lidmi, kteří preferují práci s realitním makléřem, ale i s takovými, kteří jsou ke spolupráci zcela vyhranění. To, co se u všech spojovalo, byly velké obavy z celé transakce a nedostatku informací ve správném kontextu. Potvrdili jsme si tím, že primárně chceme nabídnout řešeDělala jste si osobní průzkum ní, které tyto strachy eliminuje a dá mezi svými blízkými, jak řeší klientům relevantní informace co a svoje bydlení, co jim na celém jak řešit. procesu vadí a co by jim naopak pomohlo? Pojďme se vrátit na samotný začátek. Jaká byla cesta od nápadu Nejenom mezi známými. Prů- k realizaci? zkumů jsme udělali hodně mezi lidmi, kteří již nakupovali či pro- Na začátku roku 2018 vyhlásila Sodávali, a i těmi, kteří teprve plánují ciete General (matka KB) program BYZMAG 43


My Smart Living Internal Start-up Call. Přihlásit svůj nápad mohl každý zaměstnanec. Cílem bylo přijít s nápadem, který lze rozvíjet v rámci inovační farmy a do budoucna ho převést. V okamžiku, kdy byl nápad vybrán sponzory (na úrovni KB to byl např. CEO Jan Juchelka), musel být jeho předkladatel schopen sestavit tým, základní plán a budget. Program byl na 6 měsíců s tím, že po prvních 3 měsících sponzoři rozhodnou o jeho pokračování nebo ukončení. Životaschopnost našeho nápadu, strategie vstupu i obsazení týmu přesvědčilo sponzory, že po 6 měsících rozhodli o jeho pokračování a vstupu do pilotního provozu. Zároveň bylo rozhodnuto o založení samostatné právní entity, a tím jsme se stali i prvním Spin-off v rámci celé skupiny Societe General. Jaké jste si dala cíle?

že reality se nedají dělat profesionálně, srozumitelně, otevřeně a proklientsky. Když se může měnit taxi doprava díky Liftagu, proč by se nemohl změnit realitní trh díky Cincinku? Vidím v tom velkou příležitost, možnost dělat věci správně. Základní cíl tedy je, umožnit klientům prodat či koupit bezpečně a poskytnout jim k tomu dostatečné nástroje, služby nebo zprostředkovat odborníky. Na čem bude záviset jejich splnění? Především na našem týmu. Jak rychle budeme schopni reagovat na zpětnou vazbu a rozvíjet nápady, které máme v hlavách a na papíře. Jak rychle přesvědčíme veřejnost a klíčové spoluhráče, že my jsme jejich partner, a že tím společným cílem je hledat cestu, jak nabízet profesionální služby.

Mohli bychom nabízet jen inzerci, a to by nám mohlo stačit ke zvýšení počtu prodaných hypoték. To Text: Adéla Steinová ale náš cíl není. Chceme bořit mýty, Foto: archiv

44 BYZMAG


Baldinini otevřelo nový butik ve Slovanském domě Tradiční světoznámá italská společnost Baldinini slaví v Praze v roce 2019 hned dvě velké události. Ve Slovanském domě slavnostně otevřela 6. listopadu svou další pražskou prodejnu a zároveň si připomíná 20 let působení na českém trhu. S oslavami vstupuje do Prahy také nová kolekce Baldinini. Slavnostní pásku přestřihly majitelka butiku Baldinini CZ Milena Maksimović, herečka Yvetta Blanarovičová, moderátorka Gabriela Partyšová a spisovatelka Bára Nesvadbová. Vedle značky Baldinini najdete v obchodě i portugalskou značku Luis Onofre, kterou si oblíbily Penelope Cruz nebo Michelle Obamová, italskou značku Ninalilou nebo holandskou Lilió

BYZMAG 45


Baldinini Je nejvyšší čas, abychom do šedavých dnů a vtíravé zimy vnesly trochu veselosti a hřejivé nápaditosti. Majákem se v tomto smyslu stala oslava otevření nového butiku Baldinini v Praze ve Slovanském domě. Velkou obuvnickou událost si nenechala ujít řada známých osobností. Večerem, na kterém byla také slavnostně představena aktuální nová kolekce včetně zimních pánských a dámských bund, provázela Gabriela Partyšová.

roká, od obuvi, přes doplňky, tašky, kabelky a batohy až po bundy a kabáty.

Dokladem je i nová kolekce Baldinini pro tento podzim a zimu. Její koncept vychází z návratu do minulosti, přesněji do 80. let 20. století. Zaměřuje se především na elegantní modely, tvary a zdobení, jejichž témata a produkční techniky jsou většinou převzaté z archivů a souzní s tehdejší módní náladou. Dominantou kolekce jsou kozačky Společnost Baldinini má ve světě už v nejrůznějších variacích stylu osmkolem stovky obchodů. S výrobou desátek. bot začala v Itálii v roce 1910, v 70. letech pak do ní vstoupil věhlasný Sportovní část kolekce se vyznačuGimmi Baldinini. Trvalo dlouho, než je robustní gumovou podrážkou a se tradiční značka italského obuv- futuristickými elementy. Předobranického mistra objevila i v Praze. zem jí byla pracovní obuv s tlustou Stalo se tak až v 90. letech minulé- podešví. S kovovými prvky tvoří ho století. Do Prahy ji tehdy přivezla dohromady vskutku podivuhodné Milena Maksimovic. V současnosti modely. je to přesně 20 let, co si i zákazníci u nás mohli v pohodlí pěkného buti- Specifikem nové kolekce Baldinini ku světové úrovně vybírat z nepře- Fall/Winter 2019–20 je rovněž zaberné nabídky slavného obuvníka. měření na kovbojskou botu Texan Dnes je jeho nabídka nesmírně ši- s reinterpretací nálady 80. let pro-

46 BYZMAG


střednictvím vzoru, kombinací okolní prostředí. výšivek nebo použitých nití. Díky zdobení řetízky, drahokamy či mo- BALDININI Havířská 3, Praha 1 zaikou se stává tato obuv nezapomenutelnou. BALDININI Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1 Kromě zaměření na vzhled a preciznost výroby se u Baldinini klade ve všech etapách výroby velký důraz rovněž na ochranu přírody. Díky pozornosti věnované výrobním procesům, které mají nejmenší možný dopad na životní prostředí, se prestižní obuvnická značka snaží Text: Diana Mužíková maximálně snížit dopad výroby na Foto: archiv

BYZMAG 47


48 BYZMAG


BYZMAG 49


EVOLVE! Summit 2018

Michal Janda 50 BYZMAG

Food and Beverage manager hotelu Grandium


Hotel Grandium Michal Janda má na starost kompletní gastronomický provoz pražského hotelu Grandium. Vystudoval soukromou střední školu hotelnictví a cestovního ruchu, a přestože v mládí toužil po profesionální dráze fotbalisty, jeho cesty vedly naopak ihned po ukončení vzdělání do prvního zaměstnání, kterým byl pražský hotel Renaissance Marriott. Dva roky působil v pražském hotelu Grand Majestic, šest roků pak v pražském hotelu Majestic a od roku 2018 pracuje na pozici Food and Beverage manager již zmíněného hotelu Grandium. Za dobu své praxe si vyzkoušel i jaké to je vést restauraci, přesto by, dle svých slov, práci v hotelu nikdy za žádnou restauraci jen tak nevyměnil. Důvodů k tomu má mnoho…

Vaše profese je velmi zajímavá a pestrá. Dovedl byste ji hned v úvodu nějak krátce popsat a blíže představit?

které má devět různě variabilních sálů a vejde se tam 700 až 750 osob. Takže zajišťuji a zaštiťuji nejen provoz všeho výše zmíněného, co je na první pohled viditelné, ale samozřejmě i provoz kuchyně, kde pak mám společnost pana šéfkuchaře, který mi se vším pomáhá. Takový je, v krátkosti řečeno, můj úkol na hotelu Grandium.

Samozřejmě. Moje profese na hotelu Grandium znamená mnoho různých činností. Především to, že se starám například o kompletní gastro provoz, což je o tom, že mám (máme) na starosti celou řadu věcí, například od snídaní hotelových hostů, kteří jsou u nás ubytovaní, přes klasickou místní restauraci, bar, room servis, až po nyní nově vybudované konferenční centrum,

>>

BYZMAG 51


Hotel Grandium Je vaše současná profese oborem, po kterém jste toužil odjakživa, nebo jde spíše o náhodu, která vás k němu dovedla?

Nakonec jsem byl i jedním z mála, komu ze školy potvrdili praxi právě v hotelu, protože ostatní spolužáci byli zaměření více na cestovní ruch. To znamená na praxi absolvovanou Přiznám se, že je to všechno tak například v cestovních kancelářích. trochu náhoda. Mám vystudovaný U mě to bylo trochu jinak a já pak potřebný obor, to ano, nicméně za- už v oboru jednoduše zůstal. měřený spíše na cestovní ruch nežli vyloženě na gastro. Osud mě však Existuje určité procento lidí, ktezavál trochu dál než například ce- ří říkají, že jejich „dětským snem“ lou řadu mých spolužáků. Seběhlo bylo, stát se ředitelem hotelu, se to tak, že když jsem studoval na nebo, ideálně, přímo jeho majitesoukromé škole SOŠ KVARTA (kde lem. Vy hovoříte velmi skromně, bohužel nebyly praxe a fungova- pokaždé spíše o náhodě. Co byl lo to tam formou praxe přicházejí- tedy váš sen z dětství? Jaká procí až ve čtvrtém ročníku, navíc jen fese? týden), seznámil jsem se shodou okolností s jedním člověkem z ho- Když budu vzpomínat, tak musím telu (nikoliv z cestovního ruchu), říci, že já jsem vlastně v dětství ani ke kterému jsem později pracovně nevěděl, že něco takového, jako přímo nastoupil. A ještě jako prak- manažer existuje. Vnímal jsem tehtikanta mě tehdy přijal do hotelu dy hotely a poznávání jejich chodu Renaissance Marriott, kde jsem na- jen zvenčí, tedy pouze v rámci cesstoupil na bankety. Pracoval jsem a tování (jako host). A dlouhou dobu pracoval… Až jsem si tu práci vel- mě vůbec nenapadlo, že v nich mi brzy zamiloval. Praxe mě bavila musí být také někdo, kdo vše pečlio poznání více než teorie ve ško- vě řídí a na různé věci a jejich chod le, čímž bylo mnohé naznačeno. pravidelně dohlíží... V mládí jsem

52 BYZMAG


BYZMAG 53


54 BYZMAG


Hotel Grandium tíhl všeobecně ke sportu, ať už to byl fotbal, nebo třeba box, který mě velmi baví. Takže se dá říci, že jsem ze všeho nejvíc toužil po dráze profesionálního sportovce. Sport jako takový mě zajímá a vždy hodně zajímal, ač se mojí profesí, jak vidíte, nakonec nestal. Bohužel, anebo spíše bohudík, jsem dnes tady, kde jsem… (smích) O hotelnictví jsem ale opravdu nikdy nesnil. A nepocházím ani z prostředí, kde by se hotelnictví jako profese nějak vyskytovalo. Některá zaměstnání, obory a profese se často tzv. dědí. To znamená, že přecházejí například z otce na syna, z dědy na vnuka... Jak to bylo u vás? Rozumím dobře, že hotelová profese se ve vaší rodině nevyskytuje?

nažerská, ale úplně jinak postavená než ta má současná. Maminka je učitelkou. Nicméně když tak zavzpomínám, musím říci, že právě otec se mě nějakou tu dobu snažil takříkajíc „dokopat“ právě k té hudbě. Zkoušel ze mě mít hudebníka, ale bohužel to proběhlo bez úspěchu. V hudbě potřebujete především talent, a ten jsem já neměl… Postupně tak přišla do popředí myšlenka již zmíněné soukromé střední školy. Rodiče již tehdy dobře věděli, že je v takové škole především určitý potenciál dobrého uplatnění, což bylo důležité. A já? Pro mě šlo zpočátku sice jen o ta zadní vrátka v případě, když nevyjde vytoužený sport, ale nakonec jsem pochopil, že jde o oblast, kterou se dá vlastně docela dobře uživit.

Střední školu jste tedy úspěšně Ne, skutečně se nevyskytuje. Nikdo vystudoval a pak šel hned pracodalší v rodině podobnou profesi vat do oboru. nezastává. Můj otec je muzikant, hraje na fagot. Nějakou dobu byl Ano. Po ukončení školy jsem si ještě například manažerem Státní opery nějakou dobu dodělával kurz angv Praze, což byla krásná práce. Ma- ličtiny a hned poté jsem už nastou-

BYZMAG 55


Hotel Grandium pil do první práce, což bylo v roce Příběhů by bylo opravdu hodně… 2005 – hotel Marriott. Ale jen málokterý by se dal publikovat. (smích) Ne, teď vážně. MysDalší zastávkou byl již hotel lím, že řada z nich by pro čtenáře Grandium? ani nebyla (pokud nejsou ze stejného oboru, aby to trochu více v souV podstatě ano. Pracuji zde přímo vislostech pochopili) nijak zvlášť pro majitele, který vlastní tento ho- zajímavá, takže musím říci, že mě tel, a pracuji pro něj celkem deset žádný konkrétní příběh v tuto chvíroků v tom smyslu, že jsem mo- li nenapadá… mentálně již na třetím jeho hotelu. Jako první jsme otevírali hotel Pocit z vaší práce… Grand Majestic v Truhlářské ulici, tam jsem byl pracovně dva roky. Velice zajímavý. Mě totiž baví přePoté jsem pracoval v hotelu Majes- devším gastro všeobecně, ale když tic, což bylo celkem šest roků, a nyní jsem pracoval v hotelech, tak jsem jsem již druhým rokem na tomto si na chvilku odskočil i na takovou hotelu, kde působím od roku 2018. malou štaci do restaurace, protoA je to právě hotel Grandium, který že můj známý otevřel restauraci je současně i jakousi vlajkovou lodí za Prahou a chtěl, abych mu ji promajitele, neboť je nejnovější a mož- vozoval. Působil jsem tam chvilku, ná také i architektonicky nejzajíma- ale musím říci, že to pro mě nebyvější. lo zdaleka tak naplňující jako hotel, protože v hotelu se pořád něco Máte ze svého oboru nějaký vtip- děje. V restauraci je to sice také zaný či kuriózní zážitek? Nebo třeba jímavé, ale je to prostě „jiný sport“. vzpomínku na nějakého význam- Já tomu říkám „malý fotbal a velký ného hosta, který byl v hotelu Gran- fotbal“, protože v hotelu je pořád dium ubytován? co řešit a to gastro tam není a nikdy

56 BYZMAG


Hotel Grandium nebude jen o jídle, zatímco restaurace je stále jen o tom jídle... Hotel je o plánování eventového oddělení, o kontaktu s klientem a o mnoha dalších drobných i výraznějších věcech, což je pro mě z mého pohledu obecně mnohem zajímavější.

samozřejmě jen zdání. Takže je to doklad toho, že dobře vaříte?

Ano, a současně i doklad toho, že ani hotely nejsou výhradně jen pro zahraničního návštěvníka. Jsme Hosty vašeho hotelu jsou větši- rádi za každého hosta. nou cizinci, nebo třeba i mimopražští Češi? Když se host hotelu Grandium rozhlédne po jeho, místy až velMusím říci, že jsem hodně překva- kolepých, prostorách, většinou pený z toho, že sem častěji než nad sofistikovaností hotelové místní jezdí Slováci, takže jsou zde stavby užasne. Co vy a architekk potkání více Slováci než Češi. Ale tura (historie) tohoto hotelu? zase to není nijak dramaticky vý- Líbí se vám? razné. Jezdí sem především hodně hostů z Asie a Ameriky, ale v pod- Hotel jsem znal již před tím, než ho statě i z celého světa. Co však už pan majitel koupil. Býval to původje zajímavé, tak například fakt, že ně designový hotel Yasmin a už při sem hodně místních Čechů chodí svém otevření byl velkolepý. Ale jak zvenčí do restaurace na obědy, což roky plynou, tak to, co je moderní, je velká rarita, za kterou jsem veli- se velice často stává okázalým. Proce rád. Mnoho Čechů se totiž bojí to jsem byl rád, když se pan majitel vyhledávat pro podobné účely ho- rozhodl hotel koupit a celý zrekontelové restaurace, neboť mají po- struovat. Nyní je hotel opravdu jedcit, že by na ně byly například příliš ním z nejhezčích na Praze 1, ačkodrahé či jinak nedostupné, což je liv, jak to tak již bývá zvykem, ještě

BYZMAG 57


Hotel Grandium není vše hotovo a v podstatě se dá do penzijního věku? říci, že hotel nebude dokončený nikdy. Stále se totiž něco mění a re- Já si myslím, že až do konce života novuje. se taková profese asi dělat nedá, protože je to náročná práce. NicKdyž už jsme u té historie, máte méně v následujících deseti letech nějakou oblíbenou historickou určitě ano. A pak uvidíme, kam mě postavu? vítr zavane, nebo co se vůbec bude dít dál. Víte, já jsem vlastně takový Já měl odjakživa rád reálné lidi a člověk, který bere vše to, co je, jak vždycky jsem obdivoval například to je, a dopředu se příliš nekouká. Tomáše Garrigua Masaryka. V této V životě jsem navíc měl i štěstí, že souvislosti mě pak ještě napadá, že jsem nikdy nemusel absolvovat ani takovým mým skutečným (žijícím) žádné složité pohovory a podobvzorem byli moji rodiče, které jsem ně. Vždycky to všechno bylo tak, pro mnoho věcí obdivoval a stále že si mě někdo jednoduše vyhlédl, ještě obdivuji. A když se ještě vrá- kontaktoval mě a bylo to. V součastím na chvíli zpět k tomu fotbalu, né době čekáme rodinu, takže se tak tam byl pro mě po celou dobu budu realizovat samozřejmě také vzorem britský fotbalista David Bec- více doma a současně budu prakham, což není samozřejmě žádná covně pokračovat tady, to znamehistorická osobnost, ale jednoduše ná u společnosti, kde jsem velmi šlo o mého oblíbence. (smích) spokojený. Společnost se navíc rozrůstá, což je zajímavá praxe i v tom Jste ještě poměrně mladý. Plá- ohledu, že pak ty různé organizační nujete ve svém oboru setrvat a věci znáte od začátku a za nějakou pokračovat i do dalších let? Do- dobu už víte co a jak. Firma obrovvedete si představit, že byste po- sky roste, což je skvělé, takže jeddobnou práci zastával třeba až noduše uvidíme, co bude dál.

58 BYZMAG


Kdybyste se mohl nyní, řekněme nějakým kouzlem, znovu vrátit do let studií na střední škole, neměnil byste? Ne. Jsem spokojený a šťastný tam, kde jsem, a i když má člověk občas hlavu v dlaních a něco se nedaří, tak vždycky vím, že nějak se to dá všechno zvládnout a že to je jen práce… Práce musí být i vaším koníčkem, protože jinak by ji člověk dělat ani nemohl. Myslím tím, že pokud vás jakákoliv práce nebaví, tak je nereálné se v ní posouvat kamkoliv

dál. Mě ta má práce vždycky bavila, i když je třeba občas i trochu náročná. Přece jen 700 lidí, které potkáte denně, je hodně, a každému z nich se zavděčit je náročné. Děkuji vám za rozhovor. Text: Michaela Košťálová Korektura textu: Vladana Hallová Foto: Michaela Dzurna Vytvořeno ve spolupráci: Le Hotels Group www.le-hotels.cz Produkce: Michaela Lejsková Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

BYZMAG 59


Ensana

Největší evropský provozovatel lázní se mění v Ensanu Největší evropský provozovatel léčebných lázní Danubius Hotels Group se proměnil ve společnost Ensana. Nová značka spojuje 26 nejznámějších a nejprestižnějších lázeňských hotelů, které se specializují na propojení místních přírodních léčivých zdrojů s moderním zdravotnickým přístupem.

Název Ensana vychází z latinských slov pro „zdraví“ a „léčení“ a odráží tak primární cíle celé skupiny předních lázeňských hotelů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Společnost se zaměřuje na spojení léčivé síly místních přírodních zdrojů s odbornými lékařskými znalostmi, aby podpořila zdraví a životní pohodu všech svých hostů.

inovativními způsoby, abychom zlepšili zdraví našich hostů. Tato schopnost nás odlišuje od ostatních a činí z nás zcela jedinečnou vysoce zkušenou značku založenou na desetiletích znalostí – značku, které lidé mohou svěřit svou nejcennější komoditu - zdraví. “

V České republice najdeme hotely pod novou značkou Ensana v Mariánských Lázních. Sedm tamních Mark Hennebry, předseda spo- hotelových skvostů v sobě skrývá lečnosti Ensana říká: „Spravujeme nepřeberné množství služeb nabíjedny z nejúčinnějších, léty prově- zených v nádherných historických,

řených přírodních zdrojů v Evropě citlivě zrekonstruovaných interiéa využíváme je novými a stále více rech. Do mnoha z nich je přiveden

60 BYZMAG


Ensana

BYZMAG 61


Ensana nebo se přímo nachází léčivý pramen. Okouzlující jsou nejen historické budovy hotelu Centrální Lázně, Pacifik a Svoboda, ale také hotely Vltava, Hvězda a moderní hotel Butterfly. Zvlášť lákavý je pětihvězdičkový hotel Nové Lázně, v němž se nacházejí nádherné Římské lázně z roku 1896 a jež navštívily velké osobnosti kulturních a politických dějin, např. Fryderyk Chopin, Johann Wolfgang Goethe, anglický král Edward VII., pruský císař Wilhelm II či bulharský car Ferdinand I.

tivní růst značky. Významně jsme investovali do našich stávajících lázeňských hotelů a v nadcházejících letech máme v plánu nejen dál investovat, ale i inovovat mnoha způsoby své služby - vytvářet inspirativní nová ošetření, zdokonalovat vybavení našich zařízení a samozřejmě vytvářet i pracovní místa.” www.ensanahotels.com

Díky tomu, že Ensana působí nejen v České republice, ale i v dalších třech zemích, může se pochlubit stovkami přírodních a léčivých zdrojů. Vedle minerálních pramenitých a termálních vod jsou to zejména léčivé bahno, rašelina a přirozeně se vyskytující plyny. í Mark Hennebry, předseda představenstva společnosti Ensana, dodává: „Neustále se snažíme rozšiřovat Text: Diana Mužíková a hledat nové příležitosti pro pozi- Foto: archiv

62 BYZMAG


BYZMAG 63


Druhý ročník konference

Top Finance Forum Druhý ročník konference k tématu daňových změn, tentokrát pod názvem Top Finance Forum, uspořádala společnost Seminaria. Na celostátní akci mezi přednášejícími nechyběli zástupci Velké čtyřky. Konferenci zaštítili odborní partneři Komora daňových poradců, Svaz účetních ČR a Komora certifikovaných účetních.

společnosti Moore Stephens. Vysvětlit například, kdy se počítá DPH z dárkových poukazů a jaké změny se budou týkat leasingu od 1. 1. 2020. Novela daňového řádu počítá i s elektronickou komunikací při podání daňového přiznání. „Ministerstvo financí se snaží v daňových plátcích vyvolat zájem o používání elektronické formy komunikace a prodlužuje lhůtu pro podání daňových přiznání na 4 měsíce,“ uvedla Jana Fuksová z KPMG. Novinkou je také zkrácení lhůty pro vyřízení elektronické žádosti o vrácení přeplatku na 15 dní. U papírové formy zůstává stále 30 dní.

Úvodního slova a přivítání účastníků se ujal tajemník KDP ČR Radek Neužil. Shrnul očekáváné novinky a další aktivity komory. Na něj plynule navázala Tereza Tomanová s chystanými změnami v oblasti přímých daní pro rok 2020. Neopomenula ani na plánované zavedení digitální daně. Ta by pro rezidenty i nerezidenty měla být účinná od 1. Odpolední část zahájil Antonín We7. 2020, jelikož se zatím nachází v ber s příspěvkem k daňové uznapřipomínkovém řízení. telnosti nákladů na výzkum a vývoj. Česká vláda významně podporuVelmi praktický příspěvek si pro je tuto oblast a chce, aby podniúčastníky připravil Petr Vondraš ze ky investovali do vývojových pro-

64 BYZMAG


jektů více. Rovněž však upozornil návštěvníky, aby si dali pozor na pojmenovávání projektů, jelikož stejný název může být v případě žádosti o daňovou slevu problém.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům co nejaktuálnější informace o změnách daňových zákonů v čele se zákonem o dani z příjmu, DPH a podstatnou novelou daňového řádu.

Konferenci zakončil Michal Jelínek s velmi podrobnou prezentací k transferovým cenám. Dotkl se pokynu D-32 a D-34, který aktualizuje pokyn MF ČR D-332. Podrobněji se však věnoval směrnici ATAD. Ta se vztahuje na všechny plátce daně z Text: Bc. Lucie Rozvoralová příjmu právnických osob. Foto: archiv

BYZMAG 65


Beny

Tikající klenoty klenotnictví Beny Rodinná šperkařská společnost BENY působí na českém trhu už víc jak čtvrt století. V jejích třech pražských buticích nacházejí zákazníci už delší dobu kromě drahocenných šperků a diamantů také náramkové hodinky světově proslulých značek. Jejich nabídka je každým rokem širší a různorodější. S tím souvisí i kvalitní poprodejní služby, na které se zájemci o koupi elegantního zboží mohou spolehnout.

Prosperující zlatnictví Beny je založené na tradici rodiny Topalli, jejíž počátek lze najít v Chorvatsku v druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Precizní výroba a zpracování šperků, stejně jako prodej diamantů umožnily expanzi firmy v počátcích devadesátých let až do Prahy. Dnes najdeme BENY na třech vyhlášených pražských adresách. Butiky sídlí v Pařížské 8, v Karlově 18 a také na Václavském náměstí 52, kde zlatnictví kdysi v Praze začínalo. Dnes zde je umístěna i dílna, v níž vznikají originální šperky vlastní

66 BYZMAG

značky BENY a kde se provádějí případné servisní opravy. V rozsáhlém portfoliu nabídky šperků a diamantů se u BENY jako klenoty skvějí i prvotřídní hodinky.


Beny Pánskou noblesu podtrhují např. hodinky Zenith DEFY EL PRIMERO 21 ROSE GOLD. 681 200 Kč. Snoubí v sobě dokonalost dvou přesných strojků pro běžný chod a chronograf v lesku 18karátového zlata s růžovým nádechem.

Obdivuhodné jsou také dámské ultra tenké hodinky Zenith ELITE LADY MOONPHASE. 161 200 Kč s indikací měsíční fáze a brilantně řezanými bílými diamanty, upravené korunkou a sadou rámečků.

BYZMAG 67


Beny Z kolekce dalšího švýcarského mistra Parmigiani na sebe svým vzhledem upozorňují dámské hodinky TONDA MÉTROPOLITAINE SÉLÈNE ROSE GOLD 768 000 Kč. Růžové zlato, umělecky propracovaný rámeček a zobrazení měsíčních fází jasně definují, že už samy o sobě jsou elegantně rafinovaným stvořením.

68 BYZMAG

Promyšlené je však zaměření hodinek i u značky Chopard kolekce Happy Sport. Už víc než 20 let naznačují, že pohyb a luxus nemusejí být v rozporu. HAPPY SPORT MEDIUM AUTOMATIC TWO TONE 415 000 Kč lákají dámy stříbrně tónovaným ciferníkem klasického střihu, jenž zlehka zvýrazňuje sedm pohyblivých diamantů. To vše v růžovozlatém pouzdře.


Beny Oslavou partnerství Chopardu s automobilovým závodem Mille Miglia je pak limitovaná edice pánských hodinek MILLE MIGLIA 2019 RACE 181 000 Kč buď s nerezovým povrchem, nebo v kombinaci s 18karátovým zlatem. Masivní, voděodolné a s dvoudenní rezervou chodu.

Výrazný tvar mají i hodinky známé švýcarské značky Bell & Ross. Svou robustnější zaoblenou hranatostí dávají najevo, že kladou důraz na odolnost vyžadovanou v leteckém odvětví. Tak je to i u typu BR03-92 NIGHTLUM 95 200 Kč, který vyniká skvělou čitelností v noci díky matnému černému pouzdru a jedinečnému fosforeskujícímu jasu čísel a ručiček. Dámskému vkusu zas spíše vyhoví hodinky BR S DIAMOND EAGLE 70 200 Kč ve variantě modré, bílé, šedé a růžové, inspirované nebeskými sférami a doplněné blyštivými diamanty.

BYZMAG 69


Beny Zaujmou však i hodinky Corum. Již dlouho vynikají unikátní designovou odlišností v mnoha variantách. ADMIRAL’S CUP LEGEND 47 WORLDTIMER 287 500 Kč s titanovou, či navíc s 18karátovou lunetou, možností zobrazení dvou časových pásem a indikátorem důležitých hlavních měst jsou perfekt-

70 BYZMAG

ním doplňkem solidního muže. Pro moderní ženu s citem pro krásu a dokonalost budou naopak exkluzivní praktickou ozdobou hodinky CORUM BRIDGES GOLDEN BRIDGE 1 045 000 Kč se sofistikovaným vzezřením, zlatými komponenty strojku a stejně tak 18karátovým rámečkem.


Beny S hodinkami MONACO CALIBRE 11 CHRONOGRAPH 136 900 Kč se značka TAG Heuer propojená s automobilovým sportem vrací ke svým kořenům. V hodinkách rezonuje typ z roku 1969 s prvním čtvercovým vodotěsným chronografem a korunkou záměrně umístěnou vlevo pro zdůraznění, že hodinky není třeba natahovat. Právě takové uvidíte v legendárním filmu LeMans na ruce herecké hvěz-

dy Steeva McQueena. Současná anglická herečka a modelka Cara Delevingne zas nedá dopustit na hodinky TAG Heuer CARRERA LADY 46 900 Kč. Jsou příjemně útlé (36 mm), mají vylepšený design a čitelnost ciferníku. Mladá herečka na nich oceňuje jejich eleganci, lehký dotek barvy, vkusný náramek z nerezové oceli a hlavně vzhled, který ženám umožňuje nosit tyto hodinky k různým outfitům.

BYZMAG 71


Zakopaný pes

Ve škole je zakopaný pes Často slýchávám stížnosti na to, jak se lidé bojí odpovědnosti, a priori se jí snaží vyhýbat. Stěžuji si na to i sám. Odpovědí je slyšet mnoho – „To je ta naše česká povaha, lidé mají špatné vedoucí, za to může komunistická výchova nebo divoká 90. léta, nová generace (je jedno jestli Y nebo Z) je zhýčkaná a nevychovaná, neudělá krok navíc“.

vá. Silnějších je bohužel absolutní minimum.

Nabídnu jiný pohled. Vraťme se do školních lavic. Základem úspěchu žáka nebo studenta je projít testy, obstát v prokázání memorované znalosti. Systematicky jsou žáci a studenti v průměru minimálně 10 let presováni a vychováváni systémem, který za špatnou odpověď trestá. To je dlouhá doba na to, aby se vypěstoval návyk, který si s sebou vezmeme do dospělého života. Návyk, který říká – nesmíš udělat chybu, jinak dostaneš přes prsty. Ti silnější návyk zlomí, slabším zůstá-

Podívejte se na příklad v obrázku. Je to naprostá realita, se kterou se potkáváte nebo jste se potkali asi všichni. Fatálně mizerné zadání, vyučující zcela flagrantně zadupe do země kreativitu, se kterou žák / žákyně přichází k řešení nejasného zadání.

72 BYZMAG

Fatálně nám totiž chybí trénink nejelementárnějších dovedností. Už jenom té nejzákladnější a tou je využití selského rozumu. A rozhodně není pravidlem, že by nejsilnější byli vedoucími pracovníky. Spíše naopak.

Ano, generalizuji. Ano, není to fér vůči těm, kteří se snaží bez ohledu na stanovená curricula a didaktická pravidla dělat svou práci se selským rozumem. Generalizuji právě


proto rád, aby se ti, kteří se systémem vzdělávání chtějí hýbat, mohl být dán větší prostor. A podotýkám, že nejsem zastáncem alternativních vzdělávacích směrů!

často k tomu skutečně dochází, respektive jsou před zbytečnou iniciativou varováni – „dělej, jak myslíš, ale následky si za to poneseš sám“. To není výmysl, to je reálná odpověď vedoucího oddělení na inovačA teď si celou situaci promítně- ní aktivitu podřízeného… me do reality běžného života firmy nebo organizace obecně. Jak Mou odpovědí je změna paradigmůžeme chtít po lidech, aby zcela matu firemního vzdělávání (necítím dobrovolně a ještě s radostí zkou- se být povolaným ke změně školšeli nové věci, postupy, inovovali, ského systému). Pokud nebudeme když a priori za případný neúspěch vzdělávat a měnit základní návyky, očekávají trest? Mimochodem, dost nikam se nepohneme. Pokud ne-

BYZMAG 73


budeme mít vzdělané vedoucí, kteří jsou leadery a ne manažery (ano, použiji toto klišé), nikam se nepohneme. Pokud budeme vzdělávat tak, že to nikoho nikam neposune, pouze si „školení“ odsedíme, nikam se neposuneme. A to mimo jiné proto, že pokud vzdělávání nemá prokázaný efekt, TOP management, respektive stakeholders nikdy nepošlou další finance na investici, která se jim nikde nevrací.

koukáme a jejichž přednášky „sjíždíme“. A pak jen krčíme rameny – „u nás to stejně neprojde“.

A ti, kteří pochopili, že má smysl řízeně do svých lidí investovat (a nejsou to jen složky mzdy), jsou přesně ti, na jejich videa tak zbožně

#sloneek #kompetencnimodely #edufirst Text: Milan Rataj Foto: archiv

74 BYZMAG

Díky Romanu Eichlerovi za poskytnutí předmětu doličného.


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz E LE K T RON I C K Ý M AG A Z Í N

BYZMAG 75


EVOLVE! Summit

EVOLVE! Summit Aplikace, chatboti a Whova Brněnský EVOLVE! Summit již pá- Já ale do Brna na EVOLVE! Summit tým rokem aspiruje na HR událost jezdím rád především proto, že „HR sezóny. Chaos“, se kterým se při své práci často setkávám, se zde nekoná, Snadno se zde nabízí srovnání na- nebo ustoupí do pozadí a je nahrapříklad s pražskými HR Days, které zen profesionálně organizovanou se však v parametrech výběru řeč- audiencí. níků, množství účastníků, ale třeba i kvalitou ozvučení zásadně liší: V Brně totiž pod elektronickou taktovkou geniální aplikace Whova EVOLVE! Summit je konferencí, kam běží vše jako po másle. je dobré jít, pokud jste například v posledním ročníku studia psycho- Hudební klub SONO, kde se akce logie a uvažujete, co po škole, koná, je podle mě jednou z nejlepších „venue“, která v Česku je, a celé nebo jste právě nastoupili na juni- akci dodává cool mileniálskou noorskou pozici do HR. blesu. Je to akce určená bezesporu mla- Řečníci přicházejí na pódium v záři dým personalistům, kteří se s obo- reflektorů, technika na 98% funkčrem seznamují, nebo v něm již pů- ní, prezentace dechberoucí. sobí. A řečníci, kteří vědí o čem mluví, mluví spatra!

76 BYZMAG


BYZMAG 77


78 BYZMAG


EVOLVE! Summit Dramaturgicky, nebo chcete-li obsahově, jde o „Dva dny přednášek s vysokým glykemickým indexem“, dva dny prezentací popisujících „best practices“ (především) technologických společností, kdy před vámi Speakeři promísení s vizionáři defilují na hlavní stage zleva doprava s headsetem na hlavě jako Gary V.

Je to společensky nejpřívětivější HR akce, plná mladých a krásných lidí, kteří svým elánem povzbuzují „staré psy“ (kterých bylo na akci taky dost) k tomu, aby neházeli flintu do žita.

Stejně jako loni mě potěšilo, že nastupující HR generace nevidí v ničem problém, masový recruitment lze technologicky stále vylepšovat a bavit se v Brně umíme určitě lépe než třeba v Praze.

Příští EVOLVE! Summit se koná 11.-12.11. 2020.

Je to akce, jejíž termín je dobré si již nyní ve vašem kalendáři zabookovat.

Text: Marek Navrátil Foto: archiv

BYZMAG 79


EVOLVE! Summit 2018

Marcela Konárková 80 BYZMAG

ilustrátorka, zakladatelka knižního studia POP - PAP


POP - PAP Už odmalička si šla svou vysněnou cestou. Se svými prarodiči kreslila, věnovala se rukodělným činnostem. Mladším sourozencům četla knížky, vyráběla stolní hry a hrála si s nimi na majitele firem. Zatímco oni si vybrali autosalon a svatební salon, Marcela Konárková v nevinné dětské hře založila knihkupectví. A knížkám zůstala věrná dál. O několik let později jako dospělá založila skutečnou firmu – knižní studio POP - PAP. Se svým týmem vytváří obrazové knihy a papírové výrobky, které vás budou bavit. Byl jednou jeden domeček, Pohádky a MALÉhRY, Já, miminko, Jedééém! a mnoho dalších unikátních titulů v malém nákladu, ke kterým také vznikají workshopy a interaktivní besedy. Mladá tvůrkyně a podnikatelka chce, aby kniha žila dál a tvořila příjemné společné chvíle mezi dospělým a dítětem. Také by si přála, aby studio POP - PAP přinášelo svými příběhy radost nejen čtenářům a klientům, ale také poskytlo zázemí pro tvůrčí lidi a jejich seberealizaci.

Jaký první knižní titul byste zvo- K pohádce „O krtkovi, který chtěl lila pro dítě? vědět, kdo se mu vykakal na hlavu“. (smích) To je geniální. Kniha je Myslím, že je dobře, když je dítě ob- pop-upová, nádherně ilustrovaná. klopeno kvalitními knihami, myšle- Miluju ji. A pak samozřejmě mám no svým obsahem i provedením. A ráda „Malého prince”. Pohádky braje pak už na něm, po kterém titulu tří Grimmů, které jsem četla i svým sáhne, který ho bude bavit a bude sourozencům. Stále jsem obklopese k němu vracet. ná pohádkami, pop-upovými i klasickými. Ráda je sbírám, a to i běKe které pohádce se ráda vracíte? hem cestování.

BYZMAG 81


POP - PAP Kdy a kde se u vás projevil vý- Na střední škole jsem se věnovala tvarný talent? fashion designu, ale po večerech jsem chodila kreslit, protože kresba To bylo tak nějak přirozené, odma- mě naplňovala více než šití a návrlička. Měli jsme v rodině výtvar- hy oděvů. A přirozeně mě to pak ně nadané předky. S pradědeč- navedlo k ilustraci a ke knihám. kem jsme kreslili, mám od něj v památníčku nádherné obrázky. S Vystudovala jste obor Ilustrace a babičkou jsme o prázdninách ma- grafický design na Fakultě desiglovali, nejvíce květiny, věnovali se nu a umění Ladislava Sutnara Zárukodělným činnostem. V tomto padočeské univerzity v Plzni. Co tvůrčím procesu jsem se nacházela. vám škola v rámci tvůrčí profese Také mám dva mladší sourozence, nejvíce přinesla? a tak jsem jim stále vymýšlela nové aktivity, vyráběla jim stolní hry, po- Zpětnou vazbu od profesorů, kteřád jsem něco tvořila. To všechno ří už za sebou mají velkou životní mě formovalo. zkušenost. Pokud tápete a nevíte, jak začít, tak vás mohou nasměroA jak se u vás „výtvarno“ propoji- vat a pomoci v úplných začátcích lo s vášní pro knihy? tvorby. Každý z nás je určitá osobnost, individualita, která se nějak Pamatuju si, že jsme si se souro- vyjadřuje, ale díky škole máte možzenci hráli na to, že máme firmy, nost kontaktu s reálným světem. obchody a různě jsme se v poko- A hlavně na škole dostáváte stále jích navštěvovali. Bratr měl autosa- nové podněty k tvoření. Není to tak, lon, sestra svatební salon a já jsem že jen šest let sedíte a plníte úkoly. měla malé knihkupectví. Takhle jsme si hráli. Mám to štěstí, že si už odmala jdu svou vysněnou cestou. >>

82 BYZMAG


BYZMAG 83


Měla jste v sobě podnikatelské- příklad naše studio POP - PAP by v ho ducha již při škole? tomto ohledu mohlo být prostředníkem k umožňování příležitostí. Nevím, zda se tomu říká podnikatelský duch, ale mimo školní pro- Co vás vedlo k tomu založit vlastjekty jsem pracovala i na svých a ní tvůrčí studio a nepůsobit jen hledala příležitosti. Začala jsem jako ilustrátorka na volné noze? spolupracovat s nakladatelstvím Meander. Musí to být i o vlastní píli, Vedla mě k tomu knížka „Galerie o vlastním vyšlapání cesty. Nikdo si aneb Arturovo dobrodružství”, ktenesmí myslet, i kdyby byl génius, že rou jsem jako svou školní práci tvopo vystudování za ním přiletí všich- řila i produkovala celou sama. Zani s hromadou zakázek. Musí tomu dáním byla „Autorská kniha“ a já si jít i trochu naproti. A myslím, že na- vybrala téma „Výtvarné umění” a vy-

84 BYZMAG


POP - PAP myslela příběh Artura, který se nudí ve svém obrazu a prochází tak do obrazů českého umění 20. století. A protože se v knize objevovaly reprodukce děl významných českých malířů, byla jsem nucena vypátrat dědice, získat od nich souhlas, že mohu použít jejich dílo. Psala jsem dopisy dědicům Kamila Lhotáka, Emila Filly apod. Kniha byla vydána nakladatelstvím Meander v koedici s nakladatelstvím Národní galerie. Sháněla jsem peníze přes crowfundingový portál, žádala jsem o grant. Byl to dost šílený proces, který mi hodně dal. Když samotná knížka vznikla a začala jsem s ní dělat besedy a workshopy do škol, došlo mi, že mě baví právě tyto věci okolo. Celkový proces kolem knihy a jak knížka žije.

POP - PAP studia. První knížkou, která pod hlavičkou nakladatelství vznikla, byl titul „Byl jednou jeden domeček”. Jde o básničku, kterou miluju od dětství. Věděla jsem, že do každé knížky chci dát dětem prostor, aby se kreativně vyřádily a uplatnily vlastní fantazii a tvůrčí nápady. „Domeček“ je vytvořen technikou vyřezávaných ilustrací z barevného a recyklovaného papíru, a tak se nabízela aktivita v podobě „vykreslovánek“ = šablonek, které děti mohou frotážovat, obkreslovat, prosvětlovat, a tím vznikají nové a nové příběhy, které si samy děti vymyslí a prožijí tak další dobrodružství. A touto knihou vznikla i myšlenka na založení studia POP - PAP?

Jak vznikala vaše první „neškolní” Ano. Při vzniku knihy „Byl jednou pop-up knížka? jeden domeček“, jsem si zároveň trochu troufale hrála s myšlenkou Po skončení studia jsem na půl vzniku celého nakladatelství. Měla roku odjela na pracovní stáž do jsem však k ruce šikovného tiskaře, Říma, kde jsem si po večerech kres- knihaře i talentované výtvarníky – lila a přemýšlela nad projektem kamarády a bývalé spolužáky, kte-

BYZMAG 85


POP - PAP ré jsem nakonec seznámila s tímto nápadem a přizvala je k tvoření. Postupně tak vznikaly další a další tituly a náš tým se rozšiřoval o literáty, grafické designéry, fotografy, animátory a další kreativní duše. Jaké asociace si mají lidé spojit s knižním studiem POP - PAP? Zábava. Interakce. Unikátnost. Projekt kamarádů, kteří měli potřebu realizovat své nápady na základě podnětů ze svého okolí. Jako lektorka výtvarných kurzů pracuji s dětmi a právě jejich zpětná vazba a nadšení mě nakoplo k realizování dalších nápadů a k zamyšlení se nad knihou více do hloubky. Chtěla jsem do knihy dostat maximum, aby obsah, výtvarno i knihařské zpracování měly tu nejvyšší možnou úroveň a byly kvalitní po všech stránkách. Knížka je to první, s čím se v dětství setkáváme, co nás formuje a esteticky vychovává. Proto je mým záměrem, aby naše knihy nebyly jen spotřebním zbožím, ale aby se k nim čtenáři vraceli a v ide-

86 BYZMAG

álním případě přetrvaly i pro další generace. Jak vypadá základní tým studia POP - PAP? Máme zázemí a knihárnu, která se stará o výrobu, kolegyně Lenka a Monika pečují o naše sociální sítě a řeší marketing, další kamarádky ilustrátorky pak nejen tvoří, ale pomáhají na prodejních akcích a samy šíří povědomí o značce. Hlavním motorem jsem já a Helen Demidová, která je mou pravou rukou. Pomáhá mi s propagací, produkcí i grafikou. Vybrat si správné kolegy do svého týmu je základem úspěchu. Podle čeho jste je vybírala a co na nich oceňujete? Myslím, že náš tým se tvoří tak nějak organicky a nemá nějaká pravidla, či hranice. Nejdůležitější je zapálení pro věc a víra v to co, děláme. Musí nám dávat smysl to, co děláme, a naplňovat nás to, co tvo-


říme. Pozitivní reakce od zákazní- zovat tvůrčí workshopy, motivační ků a fanoušků jsou pak jen dalším besedy i na klíč vyrobit interaktivní hnacím motorem nás všech. propagační materiály. Co je nejsilnější stránkou vašeho Jací klienti vás oslovují? týmu? Proč si klienti volí právě vás? Většina klientů má alespoň už nějakou hrubou představu, jak by Myslím si, že je to o všestrannosti měl výsledný produkt vypadat, ale a že dokážeme vše skloubit dohro- mnohdy spíše nevědí, co vše lze a mady. Máme zázemí grafiky, ilust- nelze vyrobit. Snažíme se také vyrace i výroby. Dokážeme zorgani- tvořit kvalitní grafickou podobu

BYZMAG 87


POP - PAP produktu a dostat do ní nápad a ny, povídáme si o knížkách, o povtip, aby zaujal klienta i jeho zákaz- hádkách, a od toho se pak odvíjí níky a partnery. samotné úkoly a výtvarné aktivity. Dáme si třeba téma akvarel, ilustKteré atypické produkty na míru race, či origami – to jsou převážně už vznikly pod taktovkou studia workshopy pro děti. A co se týče POP - PAP? workshopů pro dospělé, tak např. na akci Grafika roku je možné si vyJedna z prvních zakázek byla pro tvořit vlastní leporelo. Hodně oblíČeskou televizi, která chtěla vyrobit bená je také japonská vazba. Na dapop-up knihu jako rekvizitu do fil- nou akci vždy přivezeme všechny mu „Čím lidé žijí”. Dále jsme vyrábě- materiály. Máme radost, že máme li pro Zámek Pardubice interaktiv- cílovou skupinu takto namíchanou ní pop-up brožuru o zámku a jeho a máme tak i větší zpětnou vazbu. historii. Další příklad, který mohu uvést, je interaktivní fotorámeček Děti jsou čisté kreativní bytosti, pro společnost Raul. Šlo o originál- které si vyhrají se vším. Jak ke ní pozvánku pro nadšence a účast- kreativním workshopům přistuníky Jizerské padesátky. pují dospělí? Pořádáte knižní interaktivní Je pravda, že u dětí jsem zvyklá na workshopy pro děti i dospělé. Co jejich spontánnost a kreativitu, ale si z nich obě skupiny odnášejí? dospělí se toho častěji bojí a jsou opatrnější, pečlivější, bázlivější. O Je to rozdílné podle toho, v rámci to větší radost pak mám, když vijaké akce daný workshop děláme. dím v jejich očích radost z produkNejčastěji se odrazíme od některé- tu, který si sami vytvořili a vymysho z našich titulů. Ponoříme se do leli. Produkt, který si navíc mohou příběhu knihy, představíme hrdi- odnést domů a někoho jím třeba

88 BYZMAG


POP - PAP obdarovat a sdílet tak svou radost Je to nejaktuálnější projekt, který dál. připravujeme s ilustrátorkou Renátou Žákovou a autorkou SebasJe tedy přidanou hodnotou stu- tiánou Chomiszak. Na trhu nám dia POP - PAP probouzet v do- chyběly pěkné vkusné zápisníky, spělých dětskou duši? fotoalba, proto jsme se rozhodly pro vlastní tvorbu. Probíhala dlouJe to jedna z důležitých přidaných há příprava, kdy jsme se ptaly mahodnot, která může přirozeně minek, co by se jim líbilo v knížce vzniknout tak, že skrze aktivity, kte- mít a co by naopak bylo zbytečné. ré do knih začleňujeme, přilákáme Teď už to dostalo jasnou podobu i rodiče, kteří tráví s dětmi čas, za- a chceme, aby to bylo na nejkráspojí se do tvůrčích aktivit. Děti už nějším papíře, v pěkné vazbě, aby tak nemusí jen samy sedět někde v to by hezký artefakt – první kniha koutě s tabletem a ťukat prstíkem z dětství, kde bude všechno zapsana obrazovku, ale samy přemýšlejí, né, zakreslené, první fotky a první rozvíjejí haptiku i jemnou motori- vzpomínky dítěte i rodičů. ku. Naším cílem skrze aktivity, které do knih dáváme, je přilákat dospě- Co vás teď čeká? Jakým směrem lé, rodiče. Aby to nebylo tak, že str- se POP - PAP vydává? čí dítěti do ruky knihu, tablet a hraj si, ale aby vznikly společné tvořivé Aktuálními projekty jsou „Já, michvíle, kdy si spolu sednou dítě a minko” a malá edice pohádek, kde rodič a tvoří spolu. bych chtěla spojit současné autory a ilustrátory a vydávat pohádky, Mezi nejaktuálnějšími projekty které si dítě vezme pod peřinu a studia POP - PAP patří kniha „Já, bude si je chtít číst pořád dokola a miminko”. O co přesně jde? pak je číst svým sourozencům. A v ideálním případě si je bude číst i s

BYZMAG 89


rodiči a ptát se jich na různé otázky a témata, která v knize objeví. A krom těchto větších projektů, které zaberou více času, pracujeme také všichni společně na drobnějším papírovém projektu, a tím jsou „pop-up přání pro různé příležitosti“ – narozeniny, svátky, Vánoce, Velikonoce. Chceme jednoduchý čistý design, na recyklovaný papír. Také bych chtěla vedle nakladatelství prezentovat práci našeho POP - PAP studia a oslovovat více klientů, kterým bychom mohli pomoci s

90 BYZMAG

naší vizí a kreativitou a hravě a zábavně zpracovat jejich propagační materiály. Jaký je rukopis knih od studia POP - PAP? Myslím si, že hlavním rukopisem POP - PAP knihy je hravá ilustrace, osobitý text, čistá grafická úprava, kvalitní řemeslné zpracování (pop-up, leporelo, výseky, apod.), které posouvá a rozehrává příběh, ale především to jsou pak přídavné kre-


POP - PAP ativní aktivity, které do každé knihy začleňujeme a čtenář se tak sám může do příběhu zapojit a uplatnit vlastní fantazii (myriorama, trexeso, vystřihovánky, vykreslovánky, plakáty, dopisní papíry, apod.).

slyším ocenění za daný produkt, společnou aktivitu, co přinesla klientům, rodičům, dětem – to, že s nimi kniha žije. Úspěchem pro mě je, že můžeme realizovat to, co nás baví, jsme stále tvůrčí a naše tvorba zároveň přináší radost a užitek i Jsou v rámci grafiky módní tren- dalším lidem. Podpora kreativního dy? A řídíte se jimi? myšlení té nejmladší generace je velice důležitá, a pokud to lze hraSleduju, že je teď trend čistoty a vou formou, je to ideální cesta. jednoduchosti, minimalismu, a to se mi líbí. Nemám ráda, když jsou Jaká je vaše dlouhodobá profesivěci přehuštěné. Setkávám se ale onální vize? poměrně často s názory maminek, že jim v knížkách chybí reálné po- Chtěla bych, aby se ze studia POP stavy, aby děti věděly, jak které zví- - PAP stala zavedená značka a lidé ře vypadá, aby kniha byla napojená se těšili na každý nový titul, projekt, na realitu, a nebyla jen hezkým ab- který připravíme. A také bych ze straktním dílem. Občas je náročné studia ráda vytvořila hodnotné zánajít tu správnou cestu, abychom zemí, které umožní tvůrčím lidem dali prostor pro fantazii, ale záro- se seberealizovat. veň se dítě mělo čeho chytit a spojilo si ilustrace s realitou. Děkuji za rozhovor. Na co jste nejvíce pyšná, že se povedlo? Text: Anna Beránková Jsem ráda za zpětnou vazbu. Když

Korektura textu: Vladana Hallová Foto: archiv

BYZMAG 91


Šťavnaté fotografie

Šťavnaté fotografie, ze kterých se budou sbíhat sliny... Fotografie jídla se staly fenoménem! Gurmánské snímky si získávají stále větší popularitu – podle průzkumů patří mezi nejvíce likované obrázky na instagramu, z food blogerů se stávají celebrity. Zachytit lákavý pokrm je přitom často podobné umění jako jej ukuchtit... S trochou šikovnosti a se správnou výbavou tuto královskou disciplínu ovšem ovládnete i vy.

„K focení jídla je dobré přistupovat podobně jako ke krajině. Vnímejte tvary, barvy, struktury,“ říká profesionální fotograf jídla František Ortmann. „Pokud je obsah talíře členitější, je dobré, aby měla výsledná kompozice pozadí a popředí. Toho dosáhnete fotografováním ze strany, vyzkoušejte různé úhly. Naopak více ploché pokrmy – polévky, koláče a podobně mohou velmi dobře vypadat focené kolmo shora,“ radí zkušený tvůrce gurmánských snímků. Pokud budete fotit větší počet stejných kousků, například

92 BYZMAG

vánoční cukroví, obložené chlebíčky, kanapky, cupcaky nebo sushi, lze využít opakování totožného tvaru v obrazu, takzvaný rytmus. Důležité je také prostředí, ve kterém se jídlo nachází – s tím si můžete kreativně pohrát! Citlivě zakomponujte doplňky, jako jsou sklenice, příbory nebo dekorace, dosáhnete tím přirozeného dojmu. Vhodně zvolte také prostírání či ubrousky anebo dřevěný stůl, se kterým bude pokrm barevně ladit. Vedle kulinářské speciality můžete položit i různé bylinky, ošatku


s pečivem, květiny... Foodstyling se zkrátka nevztahuje jen na samotný obsah talíře, ale i na jeho okolí – tak bude celek dokonale ladit oku!

stor tak získal větší hloubku, je třeba mít dostatek světla, jež zároveň pomůže s vykreslením podrobnějších detailů. Více světla v celém obrazovém poli dokáže zachytit například obrazový snímač forSkvělé barvy i hrátky s hloubkou mátu DX s 20,9 milionu pixelů ostrosti ve fotoaparátu Nikon Z 50 – a to díky bajonetu Nikon Z s velkým Jsou to právě barvy, které u pokr- průměrem. A ostrost bude špičkomů často zaujmou. Pokud není vý- vá! razné samotné jídlo, lze jimi rozjasnit okolí prostřednictvím doplňků. Právě hloubka ostrosti způsobuje Aby však byly odstíny jasné a pro- u food fotografií zajímavý efekt....

BYZMAG 93


Šťavnaté fotografie „Nebojte se pracovat s malou hloubkou ostrosti. Tím dosáhnete jasného zobrazení detailu, na který zaostříte, zatímco okolí zůstává neostré. Podpoříte tím nejdůležitější místo na pokrmu,“ dává svůj tip František Ortmann. Většina základních kompaktů však nemá možnost manuálního nastavení clony a času. Naopak zrcadlovky a bezzrcadlovky manuální režimy mají a umožní tak s hloubkou ostrosti více pracovat.

ho pokrmu snadno zachytíte i sami sebe při jeho přípravě – ať už formou selfie nebo 4K videosekvence. Fanouškům vašeho kulinářského umění tak umožníte pohled do backstage kuchyně! Vedle LCD displeje disponuje Nikon Z 50 také hledáčkem, který drtivá většina kompaktů nemá.

K čemu je hledáček dobrý? Můžete za jeho pomoci izolovat váš pohled na focenou scénu a nenechat se ruJednoduchá manipulace šit okolím a světelnými zdroji. Lépe si potom představíte obsah výsledFocení jídla má být především zába- ného obrazu. va, nikoliv dřina, ze které bolí ruce i krk. Naštěstí je nová bezzrcadlovka A je hotovo! Co teď? Přece pochluNikon Z 50 malá a velmi lehká (tělo bit se přátelům! Díky připojení Wiváží pouhých 450 g včetně bate- -Fi® a Bluetooth® a aplikaci Nikon rie a paměťové karty), takže se s ní SnapBridge jednoduše pošlete jednoduše pracuje. Pohodlnou ma- snímky i videosekvence z Nikonipulaci umožňuje i ergonomický nu Z 50 na libovolné zařízení pro tvar s hlubokým gripem a promy- sdílení i ukládání. Schválně, kolik šleným umístěním tlačítek, voličů liků dostanete? a ovládacích prvků na dotykovém displeji. Ten je navíc výklopný, tak- Jaké doplňky vám pomohou k že kromě dokumentace výsledné- dokonalé #foodphotography?

94 BYZMAG


Budiž světlo! Běžné osvětlení místnosti někdy není pro kvalitní fotku dostačující, proto je dobré dopomoci si vhodným bleskem (např. SB-300, možnosti jeho využití jsou široké). A samozřejmě mít při fotografování určitý záměr svícení. K vrácení světla do obrazu lze také využít odrazné desky.

kem. Například novinka NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR dokáže zaostřit na vzdálenost pouhých 0,2 m a umožňuje tím zachytit blízké detaily vašeho pokrmu. Také s ním pořídíte jasnější snímky i za nízké hladiny osvětlení.

Správný objektiv! Chcete-li pousnout své food foto na ještě vyšší úroveň, správně zvolené objektivy Text: Vlaďka Svobodová se stanou vaším věrným pomocní- Foto: archiv

BYZMAG 95


Stojí to za to

Jak se nám svět mění pod rukama Marek Navrátil, psycholog a headhunter, se potkává s Michalem Pohludkou u kávy na zahrádce jedné z rušných ulic v centru Prahy. Běžná konverzace se mění na soubor Markových otázek navádějících Michala k odpovědím směřující k zamyšlení každého z nás. Na co se Marek ptal a hlavně, jaké odpovědi od Michala dostal, se dočtete v úžasném rozhovoru.

Michale, my se dnes scházíme v jednom z dní, ohlášených jako ty nejteplejší letošního roku. U vedlejšího stolu na zdejší zahrádce hučí naplno klimatizace. Jedním slovem “vedro”. Jak ty vnímáš současnou dobu z pohledu změn v životním prostředí? Které jsou podle tebe těmi největšími? Co se podle tvého názoru mění ve světě okolo nás? Já myslím, že se mění úplně všechno. Teplota je jen důkaz. V nedávném DVTV, nevím, jestli jsi ten díl viděl, byl Alexandr Vondra, a říkal úplně stejná slova jako Václav Klaus před deseti lety. A sice, že žádné glo-

96 BYZMAG

bální oteplování jednoduše není. V rozhovoru popisoval, jestli onen efekt pramení u lidí, nebo je přírodní, jestli postupuje samostatně, nebo v cyklech. Ve výsledku žádný rozdíl neexistuje; jestli je to A, nebo B, prostě je to tady. Všichni to cítíme, všichni to vidíme. Je červen, je 35 stupňů, není voda, neprší. Lidé na venkově jsou rádi, když zaprší, a málem se za deště modlí. Změny se zkrátka dějí. Já nejsem odborník. Vědci říkají můžeme to ovlivnit, pak nemůžeme to ovlivnit... To je podle mě zástupný problém. Je úplně jedno, jestli věci můžeme ovlivnit, nebo ne. Pokud existuje možnost, že každý můžeme věci ovlivnit, tak


začněme jednoduše u sebe. Tak se Studenou vodou? (smích) tvoří celky. A myslím si, že tento proces prostě musí jít odspodu, a Snažím se. (smích) Už se mi daří jít ne svrchu. i pod studenou a myslím, že to je zajímavá odbočka. Seděl jsem na Co pro to děláš třeba ty? kávě s Tomášem Krausem, mistrem světa ve skikrosu, který mě opravCo pro to dělám? Vážně stačí drob- du namotivoval. Říkal mi: “Michale, nosti. Před chvíli jsme se bavili o tří- to Vám prostě změní život.” Já nadění odpadu. Třídí víceméně každý. prosto nesnáším studenou vodu. Sprchuju se, nekoupu se. Sprchuju Ale začal jsem a teď už jdu do stuse rychle, ne moc. dené vody, i když se jdu koupat.

BYZMAG 97


Stojí to za to Jen tak? Nepustíš si teplou. kde nic neviděli, na zprávy jsme se (smích) nedívali, přes den jsme lítali venku nebo sportovali. A to uvědomění Pustím. Ale když se “hecnu”, tak jdu tam chybělo, nebo nebylo. A dnesi do studené. To bych dřív neudě- ka tito lidé, děti nebo i starší, dvalal. A myslím si, když se tedy vrátím cet až třicet, prostě vědí, že mají třík tomu oteplování a tak dále, že to dit odpad. Vědí, že existuje globální musí jít odspodu, ale též i od autorit. oteplování. Vědí, co mohou udělat. Ne od politiků, ale od autorit, které A myslím si, že tato nová generace, jsou schopny ovlivňovat masy. A pokud má k věcem motivaci, tak někteří to opravdu dělají, například je dělá; a dobře. A to je ten rozdíl různí influenceři. Nevím, jestli pří- oproti nám. My jsme museli, oni mo ve svém životě, ale každopádně mohou. A když mohou, tak konají. ovlivňují. A v tom vidím onen efekt. Mě nedávno zaujal silný spoleViděl jsem nedávno televizní re- čenský tlak na společnost Apple portáž o tom, jak moc Češi třídí a její nejpopulárnější bezdrátová odpad. Shodli jsme se na tom, že sluchátka. Jde o skutečnost, že Česko je recyklující zemí. Myslíš po uplynutí záruční doby přestasi, že jsou mileniálové zodpo- nou tato sluchátka fungovat, a vědní, nebo jsou naopak tak ne- Apple tak uživatele vlastně nutí zodpovědní a rozmazlení, jak se koupit si sluchátka nová, ta neo nich říká? funkční neopravovat. Já tu vidím i ovlivňování běhu byznysu. Máš Z mého pohledu je vnímám jako pocit, že některé byznysy se ramnohem zodpovědnější, než jsme dikálním způsobem mění, právě bývali my. Mnohem. A to právě díky pod tlakem veřejného mínění? sociálním sítím; žijí jimi a vše se na ně tudy hrne. To my jsme právě ni- To určitě. Každá firma se snaží mít

98 BYZMAG


Stojí to za to zelenou nálepku. I když se tak třeba nechová. Takový příkladem je IKEA. Firma se tak může chovat, nemusí, ale je to dle mého názoru jasný důsledek tlaku veřejnosti. A je nakonec dobře, že to tak je. Je to jako s občanským burcováním lidí. Efekt nemá, nebo nemusí mít, anebo nemusí být krátkodobý. Ale minimálně takové uvědomění stojí za to. Firmy tímto způsobem uvažují, chtějí takto uvažovat. I přesto, že tento přístup v tuto chvíli, v dnešní době jenom marketingově prodávají, za pět let může být situace jiná. Všechno má nějaké fáze, vývoj a myslím, že to je přesně to, co by mělo od takové společnosti zaznívat. Tlak na firmy by měl existovat. Konkrétně ta sluchátka z mého pohledu nejsou takový problém. Mnohem zásadnější jsou auta, chov hovězího, kde je produkce plynu CO2 mnohem větší. Směřovat tento tlak spíše masivnějším makro směrem, než tímto mikro směrem. Protože sluchátka zřejmě zemi nezabijí. Ne však jako precedens, ale jako příklad.

A když se vrátíme do těch firem; k čemu podle tebe povede to, že se střetávají generace? Generace, která odjakživa uvažovala o byznysu a o konzumu jako o, řekněme, samospasitelné strategii, je teď “oldschooler”. Často nemá dovednosti jako mají mileniálové a musí se přizpůsobovat jejich myšlení. Setkávají se tu dva názorové světy? Staří stárnou, mladí taky stárnou. Staří budou odcházet, mladí budou přicházet. Myslím, že je to prostě koloběh, který na zemi vede k inovaci, k tomu, že firmy přežívají. Bohužel se rozmáhá trend vytvářet firmy, které jdou naší lenosti naproti. Tím myslím všechny ty technologické firmy, ať je to Google, ať je to Apple, Facebook, a tak dál. Nepotkáváme se s lidmi, stačí nám vidět vše z pohodlí domova. A toto všechno tvoří mladí lidé. Ti, kteří jsou inovátoři, znají směr, žijí tím a nemají v hlavě myšlenku “mně těch sto tisíc každý měsíc na účtu stačí”. Jdou hodnotově, nejdou pragma-

BYZMAG 99


ticky. Zaplať Pánbůh za ně, protože jsou hybnou silou pokroku. Nicméně, stále asi existují velké společnosti, které na spotřebu cílí. Na spotřebu jako hlavní mechanismus jejich fungování a udržení. S tím se asi těžko něco v nejbližším časovém horizontu stane. Já jsem zachytil zprávu, že je tomu skoro čtyřicet let, konkrétně od roku 1983, co byla naměřena v Česku stejně vysoká teplota v tuto roční dobu, jakou měříme dnes. Co se za těch čtyřicet let změnilo? Nemyslím tím politický režim, to je myslím

100 BYZMAG

jasné. Ale třeba změny z pohledu udržitelnosti zdrojů, které má společnost k dispozici. Já myslím, že tato puzzle je mnohem širší a mnohem komplikovanější. Máme mnohonásobně víc lidí na planetě. Z pohledu byznysu najdeme firmy, které cílí na spotřebu, a trend vývoje populace jim nahrává. Mají nové trhy, Čínu, Indii, a pouze přesouvají svůj byznys někam dál. Na druhou stranu přicházejí nové firmy, které jsou technologicky významné, hledají nové segmenty, a tak dál. A tyto firmy, myslím si, budou měnit zažité


Stojí to za to prostředí, dříve či později. Myslím to byznysové, jako takové. Firmy zanikaly. I ty, o kterých jsme si mysleli, že nemohou nikdy zaniknout. Banky zkrachovaly. Technologické firmy jako NOKIA a jiní zkrachovaly též. Protože nešly s pokrokem. A přitom spotřebu měly a miliardy lidí také měly. Takže paradoxně stačí drobnost. Firma nevěří inovaci, nevěří pokroku a může se zabít jako taková. Z celospolečenského pohledu si myslím, že za čtyřicet let se nejvíc změnila míra globalizace. Mění jak jedince, tak společnosti, státy. Hranice se mažou, neexistují státy a už se vnímáme jenom jako lidé na planetě. Proto mluvíme o globálním oteplování a mluví spolu Čína s Amerikou, což dřív bylo nemyslitelné, a řeší globální problémy, které se dříve neřešily. Myslím si, že doba je úplně jinde, a jsem zvědavý, kde budeme například za deset, patnáct let. Nebo i za pět.

inovace. Přesto existují i nadále firmy, které chtějí své zaměstnance koncentrovat na jednom místě a řídit je tzv. po staru. Úkolovat je, kontrolovat je. V některých firmách chybí prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli rozvíjet, aby svou kreativitu mohli projevovat. Navíc my Češi jsme takoví Švejkové, my systém nemáme rádi. Jak vnímáš Čechy v korporacích, v úžasných, klimatizovaných a krásně zařízených kancelářích? Není to už anachronismus? Nemění se doba i z pohledu manažerského stylu?

Mění. A zrovna dnes jsem viděl zajímavou větu; manažer má lidi, aby pracovali pro něj, a leader má lidi, pro které on pracuje. A to je ten rozdíl. A i v Čechách nebo kdekoliv jinde budou fungovat oba dva protipóly. A dobře. Záleží na povaze byznysu. Na druhou stranu, pokud chce firma dlouhodobě přežít, Zmínil jsi podstatnou věc, a to musí inovovat. Pokud chce inojsou technologie, které nás pro- vovat, musí mít myšlenky. Pokud pojují, které přinášejí zásadní chce mít myšlenky, musí mít lidi a

BYZMAG 101


Stojí to za to musí mít motivované lidi. A pak to jde. Některá povaha byznysu je taková, že lidi musí být zavřeni v office a sdílet ty zkušenosti. A některá povaha byznysu je taková, že můžou být doma a můžou si zaskypovat a funguje to. Musí prostě najít ten balanc, jak lidi namotivovat a jak lidi mít nebo nemít spolu. Sociální aspekt. Já teď pracuju sám a vnímám to jako důležitý aspekt. A pak se přidává, jak jsi říkal, ta povaha česká. Ta je specifická. K nám IT firmy posílají beta verze, protože my chceme všechno překračovat. Všechna pravidla jsou taková, že v nich hledáme kličky. My pravidla prostě nemáme rádi, nemáme rádi nadvládu manažerů, korporací, firem, protože to tak vždy bylo už historicky. Ať někdo říká, že ne, ale my jsme xenofobní. Poláci jsou Poláci, nemáme k nim lásku, Němci to stejné. Slováci, ti udělali chybu, že se od nás odpojili. Rakousko zplodilo Hitlera. Maďaři, to jsou prostě Maďaři. Nemáme národ, ke kterému bychom vzhlíželi. Česko je Česko a nacionalismus je zde podle

102 BYZMAG

mě tak silný, že korporace to s námi prostě mají těžké. Odtud vzniká ten pojem švejkovství, odtud vznikají blogy a různé odboje, v nichž jsme rádi, že v tom nejsme sami a stmelujeme se zespodu. Ve výsledku stejně nic neuděláme, protože tak to máme historicky zakořeněno. Ale máme to rádi, ten černý humor, ten odboj, tuto formu odboje. To jsem rád, že to říkáš, protože chci navázat na to, co tě, možná tři, možná více posledních let, definovalo. A sice tvůj blog, facebookový profil “Život korporátního vedoucího”. Tehdy jsi ten systém nahlížel zevnitř, byl jsi jeho součástí. Glosoval jsi ho v jakési anonymitě, až bych řekl odbojářské nebo guerillové formě. Vnímáš v současné době nebo při ohlédnutí zpět věci jinak, protože už v korporaci nejsi? Vidíš například přínos tvého blogu v něčem konkrétním, co pomohlo lidem? Určitě. Všechno má své fáze. V té


Stojí to za to první jsem blog založil a popisoval nesmyslnost korporací na reálných příkladech, i obecně. A lidé měli ohromnou radost, že v tom nejsou sami. Zjistili, že to všude funguje stejně blbě, nebo stejně dobře. A že se nad tím nemusí pozastavovat, nemusí vkládat energii do toho, aby bojovali proti. Protože pokud půjdou z firmy A do firmy B, tak budou mít úplně stejné problémy. A pak si řeknou: “No jo, ale práce je práce a můžu žít trochu jinak, než prací.” Ideální je žít paralelně a propojit práci se soukromím. Užít si práci, protože v práci trávíme obrovské množství času. Pokud mě práce baví, tak život má smysl. Protože objem hodin za měsíc, za rok, je enormní. Jediná rada je, aby ten, koho práce nebaví, odešel a dělal něco, co má smysl. V další fázi už mi “hejtování” zevnitř bylo málo. Přibylo hodně followerů, četlo mě více lidí. O to víc jsem měl potřebu lidi inspirovat, propojovat nebo dělat věci tak, aby měly přidanou hodnotu, ať už charitativní, inspirativní, motivační… A tak jsem se od hejtování překlopil více

k této motivační stránce. Protože ta má mnohem větší efekt, pozitivně ovlivňuje masy. Říct má to smysl žít tak, jak chcete. A oproti tomu, jsme v tom všichni, tak nebrečte. Říkáš tedy, že možná ta energie vzdoru ti pomohla najít nový úhel pohledu na tvou další profesní dráhu. Z korporace jsi odešel přibližně ve stejnou dobu, kdy jsi udělal coming out Michala Pohludky jako ŽKV. Teď se realizuješ jinak, jsi úspěšným konzultantem. Jak se tedy díváš na podobné projekty, které vídáš v současné době? Jeden nejmenovaný projekt se profiluje na sociálních sítích velice podobně, jako jsi se kdysi profiloval ty, a začíná být velice populární. Podle mě je každá aktivita podobného charakteru, pokud motivuje nebo inspiruje lidi, dobrá. Z mého pohledu jsou v tuto chvíli autoři v té první fázi. Poukazují na nesmyslnosti, je to velmi podobné. Jen používají jinou platformu a jsou to

BYZMAG 103


Stojí to za to jiní lidé. Lidé, kteří neznali ŽKV, se v tom vidí, a má to stejný efekt jako u mě: nejsme v tom sami a máme radost, že v tom nejsme sami. Je to vlna odboje. Myslím si, že i tento projekt přejde do další fáze, kdy se překlopí v něco, pevně doufám, inspirativního. Protože u tohoto typu projektů je životní cyklus poměrně krátký. Myslím si, že tento projekt je hodně marketingově řízený, což znamená, že, jak pevně věřím, projde do fáze, kdy dá lidem, větší mase, ještě víc než teď.

Já bych to opět rozdělil. Jedna rovina je „populistická“. Skrze blog a veškeré aktivity se snažím ovlivňovat lidi, v pozitivním slova smyslu. Druhá rovina je profesní. Kdy jsem už opravdu v nějaké firmě nebo s nějakými lidmi a snažím se jim pomoct. A tyto roviny jsou myslím úplně jiné. Když se zaměřím na tu profesní, jde mi o celý koncept. Chci zužitkovat zkušenosti, které mám, a pohledy, které mám. Pokud pohledy, které oni chtějí, nemám, tak jim doporučím lidi, kteří je mají. To je myslím naprosto čistý koncept; nehrát si na to, že umím vše. Umět vše je chiméra, to neexistuje. Naopak jde o to spolupracovat s lidmi, kteří umí mnohem víc než já. V maximálním množství odvětví, ve kterých já se třeba nepohybuji. Propojovat. Propojovat tak, aby klient nebo firma byli ve výsledku se službami spokojeni. A tím nemyslím služby z mé strany, ale od těch lidí kolem mě.

Pojďme se možná spolu dotknout tématu autenticity. Měnit systém anarchisticky, s šátkem na tváři, je něco jiného, než si ho sundat a být sám za sebe, za Michala Pohludku; konzultanta, který pomáhá firmám k lepšímu fungování. V čem vidíš výhodu nebo snad i nevýhodu autenticity? V tom smyslu, že nemůžeš nic říci, aniž by sis uvědomoval dopad svých slov? Musíš kalkulovat? Svět marketingu nebo značek se za poslední roky hodně promě-

104 BYZMAG


Stojí to za to nil. Někdy se také mluví o diktátu čtyř velkých značek: Google, Facebook, Apple, Amazon. Myslíš si, že ještě existuje prostor, kde se značka může profilovat a fungovat nezávisle na zmíněné velké čtyřce? Nebo se byznys musí přizpůsobovat těmto firmám a jít v souladu s jejich mainstreamem?

dané služby jsou napojené. A Apple je Apple, nepotřebuje vysvětlení. Přišel s novým konceptem marketingu. Dělá to dobře a ví, že to dělá dobře. Protože dá lidem “proč”, proč by „to“ měli chtít.

O tom ostatně píšeš i ve své poslední knize, v níž se Applem hodně inspiruješ a komentuješ jeho postup. Sám jsi začal v poslední Já myslím, že kdybychom si sedli době více sportovat, jsi „applispřed deseti lety, tak bychom vy- ta“, aktivní sportovec, zaznamejmenovali jiné čtyři firmy a mohli náváš si svou aktivitu. Baví tě být bychom se ptát úplně stejně. V té aktivním člověkem? době prostě Amazon nebyl, kde je dnes, Google taky ne, takže odpo- Rozhodně. Já jsem sportoval od věď je ano. Myslím, že za deset let dětství a to člověk nezapomene. to bude jinak. Rozdíl oproti těm Paradoxně, že člověk sportoval, zadeseti letům zpět je, že tyto velké pomene až v době, kdy začne prafirmy extrémně, ale extrémně in- covat. Je to takový obrácený efekt. vestují do inovací a snaží se hledat A bohužel je v korporacích i kdekonové segmenty, nové trendové liv jinde. Když člověk vyjde ze školy věci. A všechny čtyři jdou naproti a jde někam pracovat, tak platí ználidské lenosti. Facebook - nemusí- mé pravidlo, že korporace mladé me se scházet, můžeme to dělat z prostě vysaje. Ono to tak je. Mladí domova. Amazon - můžeme kupo- pak nemají čas na nic. A pak v něvat z domova. Google - všechno jakém “pozdějším”, středním věku vyhledám z domova a všechny při- si řeknou: ”Ale já jsem sportoval, já

BYZMAG 105


Stojí to za to jsem žil, já to chci zpátky.” A to se děje u mě. Já jsem sport odhodil na nějakou dobu, věnoval jsem se práci. To je špatně. Myslím si, že sport je nedílnou součástí zdraví. Nejen života, ale zdraví, jak toho mentálního, tak i toho fyzického.

lepšit, že i lunchmeaty v Chorvatsku skončily. Už i tam si lidé berou boty a běhají tam po kamenech, po pláži.

Díky za tvůj čas. Jsi optimista ve vztahu k Čechům. Blíží se čas letních dovolených, všichni Češi se 30.6. nebo 1.7. sbalí, řečeno s nadsázkou, odjedou někam do Chorvatska se svými lunchmeaty nebo na chalupy někam na venkov. Mění se životní styl Čechů? Mění, mění. Každý si „to“ počítá. S nadsázkou řečeno, oproti deseti, pěti letům zpátky, každý má chytré hodinky, které stojí někdy i pár korun. Počítají si kroky, hlídají se. Jsou různé mánie ve firmách, jsou kluby. Běhají, jezdí na bruslích, na kolech. Je to čím dál levnější (aktivnější). A to, co platilo dříve - že Češi jsou ten nejobéznější národ - možná ano, možná pořád ano, opravdu nevím. Ale myslím si, že se budeme pořád

106 BYZMAG

Text: Marek Navrátil Foto: archiv Děkujeme za redakční úpravu Anetě Dvořákové


Šáreck ý dv ů r z volen nej lepším rezidenčním projek tem ve st řední Ev ropě

ŠÁRECKÝ DVŮR U N I K ÁT N Í B Y D L E N Í S B A R O K N Í D U Š Í NA PRESTIŽNÍM MÍSTĚ PRAHY 6

s a r e c k y d v u r. c z

BYZMAG 107


Tokhi bubeník

108 BYZMAG


Bubeník Tokhi je všestranný hudebník, který se může pochlubit celou řadou talentů. Vyučuje hru na perkuse a improvizaci, skládá, píše texty, působí jako DrumCircle facilitátor (koordinátor skupinového bubnování – pozn. red.), pořádá workshopy pro firmy a školy, vidět ho můžete i na festivalech. Vede teambuildingy pro největší firmy z celého světa. Svou první velkou tour jel hned s Karlem Gottem. Vždy chtěl dělat muziku, ale svoji pracovní dráhu začal jako redaktor v bulváru, kde překládal a redakčně zpracovával dění ve světě pro zahraniční rubriky. Založil bubenický orchestr Groove Army fungující na principech slavných a světových samba kapel z brazilského Ria de Janeira. Má stovky referencí z korporátů a akcí pro veřejnost doslova z celé planety. Produkoval industrial video firmě Lexus, stavěl největší show pro tisíce lidí a zaměstnanců značek jako Toyota, Kofola, Adidas, Ikea, McDonald´s a mnoho dalších. Působí jako firemní a sponzorovaný hráč výrobců a prodejců hudebních nástrojů či příslušenství Meinl, Flix, Balbex, Tama, Cympad, Korg, Boomwhackers a Kytary.cz

Zkuste vyjmenovat všechny pro- pódiu. To je to nejlepší, to je špička fese, které zastáváte? ledovce. Nejméně mě baví zpracovávání těch šílených věcí, co mám v To nejde, to opravdu nejde… mailu. Ale musím to nějak vymyslet a odepsat, to je fakt nejhorší. Mailů Která vás baví nejvíce, která nej- chodí podstatně víc, než mě baví méně? denně procesovat. Naštěstí zavolám Ivče (Tokhiho asistentka – pozn. Nejvíc mě baví ta kreativní část a red.), která se s tím musí vypořádat. samozřejmě to finále, když hraju na

BYZMAG 109


Bubeník Čím jste chtěl být, když jste byl malý kluk?

ní pronikat do světa hudby. Do Prahy jsem nejdříve jen dojížděl. Pak jsem zjistil, že to moc nejde, mít Já jsem chtěl dělat něco, co mě bude náplň na čtyři dny v týdnu a nemít bavit. Hraju od malička a hraní mi kde spát. Postupně jsem se proto přijde naprosto přirozené. Bavil mě do Prahy přesunul. Do Teplic se vrataky fotbal, ale šel mi o dost méně cím rád, ale bohužel na to nemám než hraní. (smích) Vždy jsem věděl, moc času. že se prací chci i bavit, že je důležité, abych práci měl rád. Je fakt skvělý, Jakým vzdělávacím procesem že to tak je. Byli jsme vychovávaní jste prošel? v tom, že práce je to, co nesnášíš. Že nejdřív je práce a až pak zábava. Oba moji rodiče se věnovali muzice Nevěřím tomu, že se nemůžu bavit velmi intenzivně, oba jsem hudebtím, za co budu placený. Když jsem ně založení. Táta, než se odstěhoval byl malý, tak tenhle model hrozně do Německa, tady hrál na violu ve frčel. Říkalo se, že práce nemůže filharmonii a máma hodně zpívala být zábava. To schéma, že musím a hrála na saxofon. U nás se pořád chodit do práce a teprve pak můžu na něco hrálo. Bylo jednoduché dělat, co mám rád, jsem chtěl opus- často myslet na muziku. I přítel mé tit. Zvládl jsem to a doporučuji to maminky, Luboš, je hudebně zalovšem. žený, neustále mi pouštěl nějaké desky. Chodil jsem na základku s Vyrůstal jste v severních Čechách, rozšířenou hudební výchovou. Ale jaký k nim máte vztah? nakonec jsem šel na úplně jinou střední školu. Babička učila na hoMám rád Teplice, ale na to, jaké telovce, chtěla, abych měl maturijsem měl plány, nebyly dost velké. tu, abych se mohl něčím živit. Mám Měl jsem tam kapelu a začal jsem s tedy maturitu z angličtiny a němči-

110 BYZMAG


BYZMAG 111


Bubeník ny, což je super. Nebyl jsem proti, bylo tam strašně málo matematiky, což bylo klíčové. Matematika tenkrát nebyla jenom na konzervatoři a na hotelovce. V době studií mě hodně bavilo psaní a do teďka mě to částečně živí. Během hodin, které mě nezajímaly, jsem psal texty. V té době už jsem měl v Teplicích i kapelu. A v době, kdy jsem začal jezdit do Prahy, tak jsem ráno spal na lavici a nebudili mě... (smích)

Vraťme se k začátkům v Praze.

Bylo to dost složité. Na začátku jsem se neživil muzikou, ale psaním. Psal jsem pro jeden pražský bulvární deník. Dělal jsem v zahraniční sekci. Překládal jsem články. Našel jsem si pokaždé nějakou zprávu, něco závažného, co se stalo v zahraničí. Řešil jsem reálné zprávy a psal příběhy. Tam jsem si uvědomil, jak obrovský mají média vliv. Psal jsem na poslední stranu, takže to každý Po střední škole jste se tedy pře- viděl. stěhoval do Prahy? Jak dlouho jste psal pro bulvár? Už v maturitním ročníku jsem jezdil do Prahy za učitelem, špičkovým Asi dva roky a hrozně mě to bavilo. americkým perkusistou Hearnem Chvíli jsem dokonce psal i horoskoGadboisem, který hrál i s Yoko Ono. py. Vůbec jsem netušil, jak do toho jít, ale zjistil jsem, že nikdo nečte Jak jste se k němu dostal? všechno, jen své znamení a ještě třeba znamení partnera. A ono to Napsal jsem mu v angličtině e-mail fungovalo. Pak jsem jel třeba v mea on mi odepsal, že můžu přijet, tru a najednou jsem slyšel, že ten že učí v tanečním studiu, tak jsem lev prostě seděl, že to vyšlo, jak to tam začal jezdit. Občas mi dohodil bylo napsané... nějaké hraní a já se pomalu začal etablovat…

112 BYZMAG


Bubeník Vy ale máte dobrou intuici, ne- Co vše jste udělal pro to, abyste měl jste pro takové věci skutečně se zdokonalil? nadání a cit? Na zkušebně jsem i spal, ale začaAno, intuici mám… ly mi docházet peníze, kamarád mi půjčoval na jídlo. Řekl jsem si, že to Jak jste se z bulváru dostal k mu- nevzdám, že to bude dobrý. Prozice, jak se říká, na plný úvazek? lomil jsem krizové období a pak už jsem věděl, jak na to. Jakmile Přišlo období, kdy jsem chtěl hrát, člověk dá tu největší krizi, tak ho ale směny v redakci byly dlouhé. to zocelí a může jít už jen dál, a to Když se něco stalo, tak jsem tam platí pro všechny obory. Pak najedmusel být i v noci, pracoval jsem o nou zazvonil telefon a tam se ozvavíkendech, a to se vůbec neslučo- lo: „Ahoj, tady je Jirka, chtěl jsem valo s tím, co jsem chtěl dělat. Mu- se zeptat, zda bys neodjel šňůru s sel jsem přestat, abych mohl cvičit Karlem Gottem?“ Tenkrát jsem stál a zkoušet s kapelami. Vydělal jsem na náměstí Míru a odpověděl jsem: dost peněz na to, abych mohl pře- „Promiňte, pardon, můžete mi to stat a zároveň se mohl zlepšovat. říct ještě jednou?“ Z telefonu se Přišlo naprosto extrémní období, ozvalo: „Já jsem z Boom Bandu, a kdy jsem pořád cvičil a s každým jestli byste neodjel koncerty s Karnovým úkolem jsem se posouval. lem Gottem?“ Nechal jsem ho to Pak přišel třeba Pavel Šporcl, sklá- zopakovat asi čtyřikrát. Svoji první dal kapelu na tour Sporcelain, po- šňůru jsem jel s Karlem Gottem. Byl slal mi skladby…. Bylo to strašně to neuvěřitelný nástup. Na Mistra rychlé a já si myslel, že to nezahraju. vzpomínám s obrovskou láskou a Zjistil jsem, že mám několik měsíců respektem jako na fantastického na to, abych se to naučil. člověka.

BYZMAG 113


114 BYZMAG


Bubeník Je někdo, kdo dal vaší tvorbě kou osobností? směr, posunul vás a zanechal nějaké důležité stopy, ve kterých Umění facilitace jsem se učil od občas jdete? Arthura Hulla. Do Německa jsem jezdil za Holgerem Mertinem. Vždy Těch je moc. Neexistuje člověk, kte- se vše propojovalo. Když jsem tvorý by pro mě byl absolutním vzo- řil formaci, čerpal jsem z brazilrem, abych chtěl dělat všechno ských zdrojů a přemýšlel, jak vést přesně stejně. Tím že mám relativ- Groove Army. Mistr Manan Sharma ně široký záběr – od perkusisty přes mě učil metodě sound healing (tenatáčení desek, vystupování, až po rapie zvukem za použití gongů tipsaní – tak je vždycky někdo, kdo betských mis, bubnů, hlasu a ticha mě v tom ohledu nějak baví. Ale – pozn. red.) a jsem jeho několikaskoro žádný člověk nedělá všech- násobně certifikovaným přímým no takhle dohromady. Ono se to žákem, jediným ve střední Evropě. v člověku poskládá z inspirací, ze Jezdil jsem za ním po světě. zdrojů a z toho pak vychází tvorba daného člověka. Měl jsem několik Co pro vás znamenají získané zásadních učitelů – každý hrál jiný certifikace? styl, byl z jiné země, ale nikdy se nepotkali. Něco v tobě zůstane, něco Znamená to, že mám požehnání od vypustíš, něco zapomeneš, něco se někoho, kdo se tomu věnuje, kdo ti nehodí, něco ti koordinačně ne- vymyslel metodu, které se v rodině jde…. Najdeš jinou techniku, nebo věnují po generace. Mananova rona tom postavíš svoji techniku. dina vyrábí mísy na sound healing. Kombinace toho všeho je ten nový Arthur Hull mě učil facilitovat. Sám muzikant. začal, když byl ještě mladý, a teď je to roztomilý pán s čepičkou a v Kdo je ve vaší branži pro vás vel- takovém kimonu, který nosí všude

BYZMAG 115


Bubeník s sebou medvídka a je s ním hrozná sranda. Tento člověk předává na kurzech to nejlepší. Na závěr se dělají testy. Certifikace má mezinárodní platnost. Dovolím si nyní přeskočit k aktuálnímu dění. Povězte nám něco o vaší kapele. Kolik je vás, jak jste ji dával dohromady? Kapelu jsem dával dohromady na konkurzu. Momentálně je nás šestnáct a ne všichni jsou super aktivní crew. Plus vychováváme další lidí z akademie, která teď nově funguje pod křídly BDS Academy v Praze na Vinohradech. Před lety jsem potřeboval odjet šňůru, podepsal jsem smlouvu na velkou částku a zavázal se, že na všech náměstích v Čechách a na Slovensku bude bubenická show. Přitom jsem neměl ani jednoho bubeníka. Okamžitě jsem vymýšlel, co s tím. Zjistil jsem, že když člověk něco přijme a teprve pak to řeší, vždy se posune. Když jsem

116 BYZMAG

musel řešit nějaký problém, pokaždé jsem vyrostl. Stejné to bylo, když přišla nějaká firma, že potřebuje, abychom udělali workshop, ale že každý účastník musí mít buben a bude jich 500… „Máte 500 bubnů?“ zeptali se. Já jsem řekl: „Jasně, v pohodě...“ Vyšel jsem ven a říkal jsem si: co teď? Takže jsme řešili, kdo vyrobí 500 bubnů, museli jsme je objednat, zaplatit… Ale už jsme měli bubny a mohli jsme je využívat na další velké akce. Pak přišel někdo a řekl, že chce 1 000 bubnů a já řekl jasně, umíme, a sháněli jsme dalších 500. Napřed to musíš vzít a pak to řešit. Když budeme brát jenom výzvy, na které jsme připravení, tak to nejsou výzvy. Groove Army vlastně vznikla, protože nebyla. A byla to velká výzva! Uskupení Groove Army tedy vzniklo za běhu, měl jste něco podobného v hlavě dlouho? Vždy se něco spustí, jakoby z vesmíru, co umožní realizaci takových věcí. Odjeli jsme tour a vznikl pro-


Bubeník jekt. Za tři týdny jsme se to museli naučit. Cvičili jsme šest hodin denně. Přišli lidi, co neuměli ani držet paličky, nikdy předtím nehráli a za tři týdny to byla provozu schopná formace, což byl od těch lidí neuvěřitelný výkon. Ivanka, moje asistentka, tehdy přišla s tím, že bude mávat praporem, v životě před tím nedržela v ruce žádný nástroj a teď hraje skoro nejlíp ze všech. My jsme si pak řekli, že když je za tím tolik práce, tak že to nebudeme rozpouštět. První šňůrou, kterou jsme jeli, byla obrovská tour se skvělým zázemím. Kdybychom začali od těch malých klubů a zkoušeli jsme se vyhrát, tak bychom nikdy v životě takový skok neudělali. Půlku kapely jsem musel uklidňovat, že to zvládnou. Někteří ještě pár dnů před tím neměli ani tušení, že začnou kariéru na největších stagích na největších náměstích. První hraní, první show Groove Army, byla uprostřed Václaváku. Bylo tam postavené pódium jenom pro nás. Oni jako, co to je, a já jim jen řekl: „To je váš první koncert,“ a dopadlo to skvěle. (smích)

Máte strašně široký záběr, a to na několika úrovních. Jistě je zapotřebí být i dobrým psychologem, ale kde berete energii a sílu s tím vším pracovat? Psychologie mě zajímá, čtu hodně knížek, baví mě koučovací metody, baví mě růst, lidský potenciál, osobní rozvoj. Mám spoustu kamarádů, kteří používají například metodu sound healing, se kterými se různě potkávám na konferencích, na hotelech. Vždycky, když přijdu s lidmi na bubnování a je před námi v programu nějaký zajímavý speaker, tak poslouchám. Už jsem slyšel spoustu přednášek. Automaticky mi to dává smysl. Když si s ním potom dáte kafe v lobby baru, tak ty dialogy jsou velmi zajímavé. A možná, aniž bych to pěstoval cíleně, mě to téma prostě láká, přitahuje, jsem mu otevřený, takže si spoustu věcí pamatuju, spousta věcí ve mně zůstane, baví mě to s těmi lidmi rozebírat a řešit lidský potenciál i v té mé kapele. Někdy je to velmi složité ukoučovat, když má někdo krizi,

BYZMAG 117


Bubeník protože ten organizmus šestnácti lidí je křehký. Kapelník má problém udržet jazzové trio, natož šestnáct lidí. Kapela je schopná se rozhádat kvůli nesmyslům, třeba že někdo nechce sedět někde v dodávce, ale musí se s tím fakt pracovat. Všechno to jsou skvělý lidi, jenom někdy nemáme stoprocentní den… Máte několik velice známých a zajímavých projektů. Přibližte je čtenářům. Řešíme jich opravdu několik. Groove Army hraje jako kapela, Royal Squad je náročný na produkci, společně s námi vystupuje DJ, máme svého zvukaře, což jsou lidi, kteří s námi normálně nepracují. Je to audiovizuální projekt, který nemá v Čechách obdoby. Začátek show je v maskách, máme speciální kostýmy, choreografii, projekce…. Royal Squad se sejde daleko méně často než ta úzká parta, která jezdí třeba i pětkrát týdně. Nejvíc tedy řešíme Groove Army,

118 BYZMAG

odnož je Royal Squad. Pak dělám pravidelně sound healing. Velkým projektem je projekt Bubny do škol, kdy jezdíme do základních škol se speciálním workshopem, který působí i jako prevence proti šikaně a měl by posilovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi, která vlivem sociálních sítí velmi pokulhává. V tomto projektu navazujeme spolupráci s Policií ČR, která začala letos v květnu v rámci Pomněnkového dne – Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Jezdili jsme tour po školách po celé ČR a snažili jsme se dětem vysvětlit, že si nikdo nesmí nechat ubližovat, že útěk z domova není cesta, že si každý zaslouží být šťastný. Velmi často jezdíme do firem na teambuildingy. Od září probíhají kurzy v rámci Groove Army Academy, kterou má pod křídlem BDS Academy, kde učíme bubnovat i úplné začátečníky. Kurzy jsou buď pravidelné, nebo i open class, a těší nás velký zájem.


BYZMAG 119


Sám pracuji ještě jako muzikant, doprovázím spoustu hudebníků a kapel. Když mě chce někdo na šňůru a mám čas, tak jedu. Teď mám za sebou zrovna skvělou šňůru s Láskou, to je písničkář.

dělá radost. Pokud to necítím, tak to nechci dělat. Nechci, aby lidi odnášeli, že se mi něco nechce, to je úplně nesmysl. S kým byste si chtěl zahrát?

Je některý z vašich projektů sku- Jeee, to je nereálný. Rád bych si zatečnou srdcovkou? hrál třeba se Stingem, Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, to jsou Všechny. Baví mě rozmanitost. Jak- skuteční muzikanti, kteří jistě nemile přijde něco, co mě nebaví, co mají nic jiného na práci než googlit mě obtěžuje, tak to zastavím. Ne- týpka z Čech. (smích) Mám hrozně chci se potácet v něčem, co mi ne- rád všechny ty, které jsem poslou-

120 BYZMAG


Bubeník chal, když jsem vyrůstal.

slušníky, kamarády, zvířecí miláčky nechte doma. (smích)

Nejžhavější novinky ve vaší tvorbě? Podařilo se vám získat jednoho zajímavého hosta, co o něm proCo se týče práce, tak teď musíme zradíte? dát dohromady playlist na koncert v Lucerně, což je velmi zábavná Máme hosta přímo exkluzivního. část toho programu. Jako už tuší- Přijde Pavel Šporcl, excelentní mume, co se tam bude dít, ale není to zikant, můj kamarád, a to je fantaszkompletované, není to natreko- tická zpráva. Moc se na něj těšíme. vané, není tam klik, tak to teď mu- Známe se dlouho a dobře, máme síme dát dohromady. To je to, co za sebou společnou tour Sporcemě nyní nejvíc vytěžuje. A k tomu lain, kterou jsme jeli v roce 2012. musím ještě dopsat texty pro lidi, jejichž jména zatím nesmím pro- Děkuji za rozhovor. zradit. Pak musím ještě dokončit jednu část blogu, který pravidelně každých čtrnáct dní publikuji. Takže po nocích ťukám do počítače a poslouchám písničky. Je to fascinující život. Text: Lenka Žáčková Kdy přesně se koná koncert v Lu- Korektura textu: Vladana Hallová Foto: Honza Kvarda cerně? Grandior Hotel Prague Le Hotels Group Lucerna Music Bar je 25. 11. 2019 Produkce: Kateřina Fingralová, Michaela od 20:00 hodin, bude to fantastic- Lejsková ké, vezměte s sebou rodinné pří- Publisher: Profesní magazín Best of

BYZMAG 121


30 let od Sametové revoluce

30 let od Sametové revoluce České firmy pálí otázka nástupnictví. 70 % majetku se ztrácí už v druhé generaci Otcové zakladatelé, kteří v devadesátých letech vybudovali prosperující firmy a rodinné podniky, dnes stojí před otázkou nástupnictví. Předání firmy nové generaci je složitý proces, do něhož často vstupují emoce. V rukou druhé generace se ztrácí až 70 % majetku. Za většinu ztrát rodinného bohatství mohou vnitřní konflikty, nedostatečná finanční gramotnost nebo problematické chování některých členů rodiny. Řešením je podle expertů zejména komunikace uvnitř rodiny, předávání hodnot, vzdělávání a rodinná ústava.

prosperujících firem a spolu s nimi se rozrůstal i rodinný majetek. „Legislativa v posledních letech tuto rovinu konečně reflektuje. Nejenže před pěti lety zavedla institut svěřenského fondu, ale letos do českého práva zakotvila i definici rodinné firmy, což je naprosto zásadní pro další vývoj v České republice,“ uvedl Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR, která 19. listopadu hostila v Praze konferenci Trust&Wealth Management. Událost, jež přilákala i zahraniční řečníky, vytvořila platformu pro sdílení zkušeností a názorů na rodinné bohatství a tvorSpolečně s majetkem, který mohl bu majetkového plánu. být po skončení komunistického režimu znovu svobodně nabýván, Odborníci, kteří na konferenci vydostali lidé do rukou také odpověd- stoupili, se shodli, že důležitým nost. Napříč obory vznikly stovky předpokladem úspěšného předání

122 BYZMAG


firmy a bohatství v rodině je komunikace. „Společně s majetkem je klíčové předat i rodinný étos. Existuje řada příkladů, kdy první generace shromáždila obrovské jmění, druhá ho jen utrácela a třetí generace už dědila jen zlomek. První generace by tak měla společně s firmou nebo financemi předávat i drive pro podnikání a hodnoty. I nastupující generace by měla vědět, co to znamená být členem rodiny. Vzdělávání potomků by mělo začít už v útlém věku,“ sdělila Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth and Fa-

mily Office v Harrison Clark Rikerbys ve Velké Británii. Předávání hodnot a rodinného příběhu zdůraznil i český šlechtic, mecenáš a podnikatel Constantin Kinský. „Minulost je inspirací budoucnosti. Žijeme skrze kulturu, která podporuje tvořivost. To je v současné době velmi důležité. Hodnoty jsou jediné udržitelné zdroje. Měli bychom jim dát prostor a čas a také přemýšlet nad tím, proč děláme to, co děláme. I samotný proces je důležitý. Aby byly princi-

BYZMAG 123


py schopné přežít trvale, musí být dostatečně abstraktní. Zároveň bychom se neměli bát nechat se poučit od mladší generace a přijmout fakt, že život je jen náhoda a co platí dnes, nemusí platit za pár let,“ dodal. Uchopit hodnoty, cíle a vize pomáhá rodinná ústava. S tím, jak úspěšné rodiny a firmy rostou, narůstá i počet jejich členů, a tak může častěji docházet ke konfliktům. Rodin-

124 BYZMAG

ná ústava funguje jako dokument, kde jsou zaneseny základní principy, jež mohou pomoci konfliktům předcházet nebo je řešit. Další generaci také dávají odpověď na to, jak to „otcové zakladatelé mysleli“. Podle Stanislava Servuse, partnera ve firmě Eversheds Sutherland, platí, že co rodina, to jiná rodinná ústava. „Při tvorbě rodinné ústavy je nutné otevřeně diskutovat. Ústava by měla odrážet kulturu rodiny, její představy o společné budoucnosti.


30 let od Sametové revoluce

Aby uspěla, musí být přijata všemi členy rodiny, nesmí být chápána jako vnucený dokument,“ doplnil. Ruku v ruce s komunikací, rodinnou ústavou a předáváním hodnot by mělo jít i vzdělávání. „Podcenění jakéhokoli vzdělávání znamená významné riziko. Už jen proto, že vedení firmy unikají poslední novinky, trendy a informace. Je důležité vychovávat si ve firmě schopné manažery, kteří rozumí svému oboru,“ sdělila Naděžda Petrů, vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS Praha. Vzdělávání souvisí i s přípravou potomků na samotné vlastnické předání. To je podle Jana Pavelky, předsedy Asociace rodinných firem, jiné než manažerské předání firmy. Pokud potomci převezmou majetek, a nikoli manažerskou roli, je klíčové, aby našli vhodné manažery a nastavili mechanismy, které jim zaručí kontrolu. „Předání firmy také nemusí proběhnout naráz. Je naprosto legitimní předat napří-

klad jen 3 až 5 % ročně. Místo darování lze akcie dětem také prodat, což je motivační prvek, protože si na ně musejí vydělat,“ dodal. Při předávání firmy a rodinného majetku je možné zapojit řadu nástrojů. Jedním z nich jsou i svěřenské fondy, které umožňují značnou flexibilitu, a to díky jejich statutu, jenž může být napsaný na míru zakladateli. „Lidé, kteří vybudovali majetek, se ke svěřenským fondům uchylují stále častěji. Jedním z hlavních důvodů bývá obava ze ztráty vlivu nad majetkem. Zároveň chtějí chránit rodinu před externími vlivy, například exekucemi, ale i před potomky samotnými, kteří zatím nemají dostatečné zkušenosti,“ uvedl Peter Kováčik, ředitel zákaznického servisu House of Trust společnosti Svěřenská správa. Aktuálně přibývá v České republice 150 svěřenských fondů měsíčně. Celkem jich v polovině listopadu bylo evidováno 2 100.

BYZMAG 125


30 let od Sametové revoluce O konferenci Trust & Wealth Ma- O Komoře svěřenských poradců nagement a správců Jediná konference svého druhu v České republice proběhla v úterý 19. listopadu 2019 v Grandior Hotel Prague. Nosným tématem konference bylo rodinné bohatství a tvorba majetkového plánu. Za řečnickým pultem se vystřídali čeští i zahraniční experti na správu rodinného majetku nebo na svěřenské fondy. Mezi posluchači byli notáři, advokáti, správci svěřenských fondů, finanční poradci, majitelé firem, podnikatelé a investoři. Více informací o konferenci najdete na webu https://www.konference2019. kspscr.cz/.

KSPS ČR je největší profesní organizace, která byla založena v roce 2017 se záměrem podpořit všechny odborníky působící v oblasti svěřenských fondů. V dubnu 2018 se celá komunita transformovala a od 1. května 2018 působí jako zapsaný spolek. Záměrem komory je budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu. Aktuálně má komora 50 členů, jejichž seznam najdete v rejstříku na www.kspscr. cz. Text: Pavel Kolář Foto: archiv

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 126 BYZMAG


STARTUP KLUB

24. leden 2020 / NH OLOMOUC MIRO ŽBIRKA / LIBOR BOUČEK

JITKA BOHO / EVA DECASTELO A DALŠÍ ... HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNER PRO RADOST Z JÍZDY

PARTNER PROPAGACE

BYZMAG 127


Co je v Praze k vidění

Užijte si Prahu – a neutraťte majlant! Chcete strávit pár dní v Praze, vidět památky, zažít noční život a dobře se najíst? Ale obáváte se, že tento výlet vám doslova udělá vítr v peněžence? Poradíme vám, jak si dopřát báječný prodloužený víkend v hlavním městě, a přitom nezruinovat svůj účet.

Jak se dostat do Prahy?

Kde se v Praze ubytovat?

Pokud víte dopředu datum, můžete sledovat nabídky vlakových či autobusových dopravců a využít některou z jejich slevových akcí. Jestli se ale rozhodujete až na poslední chvíli, možná nebude od věci vyzkoušet spolujízdu. Na jizdaspolu.cz, blablacar.cz nebo třeba jeduautem.cz (a spoustě dalších webů) najdete celou řadu nabídek sdílených cest za výrazně nižší ceny, než jsou běžné jízdenky dopravců. A navíc se cestou můžete seznámit se zajímavými spolucestujícími.

Nabídka hostelů v Praze je obrovská, pokud ale toužíte po stylovém ubytování za rozumnou cenu, neměl by zůstat bez vašeho povšimnutí Hotel Duo Praha. Najdete ho v sympatické lokalitě pražského Střížkova, jen asi 12 minut metrem od centra. Jestliže od hotelu čekáte trochu víc než jen střechu nad hlavou, sáhněte po balíčku Stay & Enjoy. Díky němu si totiž užijete bohatou snídani, tříchodovou večeři, bowling, saunu, a dokonce zdarma získáte dvě vstupenky na plavbu po Vltavě.

128 BYZMAG


Jak cestovat po Praze?

Kde se v Praze najíst?

Chcete-li se cítit jako opravdový Pražák, zapomeňte na metro, tramvaj nebo autobus a pohybujte se po hlavním městě na sdílených koloběžkách, kolech nebo elektrokolech. Stačí se zaregistrovat přes telefon, vypůjčit si dopravní prostředek a po ukončení cesty jej správně vrátit na určené místo. Cena za ujetý kilometr se pohybuje v rozmezí 0 – 2 Kč. Ano, čtete správně, některé tyto služby sdílení nabízejí krátké jízdy dokonce i zcela zdarma.

V rámci hesla "zdravě, chutně a za rozumné peníze" si zajděte na snídani do kavárny Mezi Srnky, kde vám udělají ty nejlepší lívance s javorovým sirupem, na oběd do Špejle, kde si své menu sestavíte jen a jen podle vaší chuti a na večeři do Manifesto Market, kde na jednom místě najdete více než 20 restaurací, bary i živá hudební vystoupení. Navíc zde nemusíte řešit hotovost, naopak ji zde ani neberou a platíte kartou úplně ve všech stáncích, i třeba jen za hotdog.

BYZMAG 129


Co je v Praze k vidění Kam jít v Praze na drink?

Co v Praze vidět?

V létě jednoznačně na náplavku, neboli na Rašínovo nábřeží, kde najdete celou řadu zakotvených lodí a pontonů v nichž se nachází bary, kluby, divadla, restaurace a další zajímavé prostory. A pokud zrovna není počasí na venkovní posezení, vyzkoušejte některou z vináren Na břehu Rhony nebo některou z klasických pivnic Lokál.

Kromě tradičních památek, jež najdete ve všech průvodcích, byste z Prahy neměli odjet bez procházky tajuplným parkem Divoká Šárka, kde se dá v létě na několika místech i vykoupat. Nevynechejte ani prohlídku dvojvily bratří Čapků na Vinohradech a návštěvu Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně, z níž je krásný výhled na hvězdnou oblohu nad Prahou.

Kam jít v Praze za kulturou? Co v Praze zažít? Léto v Praze má nepřeberné množství výhod a jednou z nich jsou letní scény renomovaných pražských divadel. Mezi nejzajímavější patří Studio DVA na Vyšehradě nebo Ungelt nedaleko Pražského hradu. A pokud dáváte přednost spíš filmové tvorbě, zajděte do některého z letních kin, třeba do toho v prostorách bývalých kasáren v Karlíně nebo do toho před klubem Cross.

Jestliže vás po návštěvě památek a všemožných kulturních akcích přepadla chuť na fyzické zážitky, nazujte kolečkové brusle a projeďte se stezkou podél Vltavy z Braníka až na Zbraslav nebo si půjčte paddleboard a přímo po Vltavě se projeďte na něm. A jestliže dáváte přednost adrenalinovým zábavám, zajděte do wakeparku na rybníku Džbán. Text: Vlaďka Svobodová Foto: archiv

130 BYZMAG


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz E LE K T RON I C K Ý M AG A Z Í N

BYZMAG 131


Retail Summit 2020

Retail Summit 2020 poradí, jak se neztratit v džungli nového maloobchodního ekosystému Největší konference o maloobchodě v Česku se koná 3. - 5. 2. 2020 v pražském Clarion Congress Hotelu. Organizátoři Retail Summitu 2020 právě zveřejnili jeho detailní program. Na téma „Jak uspět v novém maloobchodním ekosystému“ promluví více než 120 vrcholových zástupců kamenného obchodu i e-Commerce, nezávislých expertů i významných dodavatelů zboží a technologií. Relativně přehledný trh nedávné minulosti se nám zejména díky novým technologiím před očima mění na strukturu s mnoha kanály toku zboží, s doposud nevídanými body dotyku mezi maloobchodníky, dodavateli a spotřebiteli. Trh se začíná podobat džungli, či lépe řečeno složitému ekosystému. Přináší riziko, že se v něm někteří na změnu nepřipravení hráči přestanou orientovat. Vzniká ovšem také množství šancí pro ty, kdo se nebojí hledat v dynamicky se proměňujícím ekosystému nové příležitosti.

132 BYZMAG

Ambicí Retail Summitu 2020 je pomoci všem, kdo podnikají na maloobchodním trhu, využít ekosystém nového retailu ve svůj prospěch. Důraz přitom bude kladen zejména na - nové typy konkurence i kooperace - digitální transformaci obchodu, logistiky i výroby spotřebního zboží - zvýšenou potřebu konzistentní komunikace všemi kanály a ve všech bodech dotyku


Retail Summit 2020 - a prudce rostoucí zájem o udržitel- chodu v propojeném světě“, která nost velmi plasticky popisuje koncepci „nového retailu“. Trendy nového retailu Program významně obohatí i anaS orientací v novém ekosystému lýzy spotřebitelů, prezentované odpomůže více než 120 domácích i borníky na výzkum ze společností zahraničních řečníků. Vystoupí řada Euromonitor, GfK a Nielsen. Strašpičkových expertů, kteří představí tegické aspekty fungování firem v zásadní trendy formulující nový re- novém maloobchodním ekosystétail. mu z různých úhlů pohledu zdůrazní zástupci poradenských firem Pojmy „new retail“ a ekosystém vy- Boston Consulting Group, Deloitte světlí v úvodu Retail Summitu 2020 a EY. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. S „New retail“ vzniká zejména díky globálními trendy rozvoje účastní- inovativním technologiím – Retail ky seznámí mimo jiné autoři série Summit 2020 proto věnuje značanalýz „Pravda o obchodě“ Harjot nou pozornost i tomu, jaká jsou Singh a Rodney Collins z komuni- nejnovější technologická řešení a kační skupiny McCann Worldgroup. jak je úspěšně zavádět při celkoO rozruch v kongresovém sále se vé digitalizaci firem. Svoje řešení pak nepochybně postará předse- představí hned několik společností da výkonného výboru sdružení ev- v čele s Microsoft a O2, kteří kromě ropských internetových obchodů aktivní účasti v programu ukážou Ecommerce Europe Wijnand Jon- řadu revolučních novinek „naživo“ gen. Nedávno totiž vydal knihu s ve svých expozicích. provokativním názvem „Konec nakupování on-line: budoucnost ob-

BYZMAG 133


Retail Summit 2020 Internetoví i kamenní hráči spo- (dm drogerie markt), Luboš Korlečně belář (Dr.Max), Petr Chmelař (Globus), Miloslav Hlavsa (Konzum Ústí Navzdory atraktivitě zmíněných nad Orlicí), Olivier Langlet (Makro špičkových expertních vystoupe- Cash and Carry) či Patrik Dojčinovič ní lze očekávat, že největší zájem (TESCO). bude – jako obvykle – o prezentace vrcholových manažerů obchodních Nepochybně velmi zajímavé bude a výrobních firem. Retail Summit i vystoupení dvou zahraničních 2020 pozval do svého programu hostů z obchodních firem, které na pestrou paletu řečníků ze společ- první pohled mohou vypadat jako ností, které jsou podle řady signálů veskrze „tradiční“. Aktuálně však na dobré cestě uspět v novém ma- dokazují, že dokáží naplno využít loobchodním ekosystému. nových tržních podmínek k tomu, aby jejich společnosti nejen přežiLogicky proto své názory předsta- ly, ale staly se velmi úspěšnými. O ví vysoce inovativní hráči jako jsou tom, že lze pomocí nových technoTomáš Havryluk (ALZA), Tomáš Čupr logií výrazně oživit malé prodejny (Rohlík), Pavel Milan Černý (Econea), typu convenience store, přesvědčí Igor Matejov (Mall Group), Michal účastníky Tomasz Blicharski z vedeHanáček (Pilulka) nebo Lukáš Ha- ní sítě Żabka Polska. Fred Bosch, šéf vlásek (Shopsys). Vystoupí ovšem COOP Supermarkten Nederland, také řada zástupců kamenných ře- pak vysvětlí, jak se podařilo i v podtězců, kteří dokáží, že si umí i v no- mínkách vysoce rozvinutého trhu vém retailovém ekosystému udr- oživit „staré“ spotřební družstvo. žet či dokonce posílit své pozice. Do celkové strategické diskuse tak přispějí například Kateřina Harris a Velmi významnou roli v právě se Petr Pavlík (Albert), Alena Střížová vytvářejícím ekosystému budouc-

134 BYZMAG


Retail Summit 2020 nosti budou hrát i výrobci, zejména pak ti značkoví. Svoji vizi na Retail Summitu 2020 představí ti nejpovolanější z nich, jako jsou Jannis Samaras (Kofola), Drahomíra Mandíková (Asahi Central Europe), Michaela Franeková (Unilever), Roman Trzaskalik (Plzeňský Prazdroj) či Tomáš Hejkal (Stock). V programu se však uplatní i malí, nezávislí dodavatelé, kteří již nyní nacházejí své pevné místo na trhu – viz například Martin Dokoupil z Tierra Verde a Kateřina Urbánková ze svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

zacílení na český trh, posiluje však současně svůj mezinárodní charakter. Retail Summit bude spojen s udělením významných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům – během slavnostního večera budou předány ceny Mastercard Obchodník roku 2019 a nově i cena O2 Digital Retailer.

Toto vrcholové setkání se koná díky podpoře desítek partnerů, největší podporu poskytly společnosti Kofola, Mastercard, Microsoft, PlzeňOrganizátoři nabízí výhodné ceny ský Prazdroj a O2 pro včas registrované, firemní týmy, zástupce škol a členy SOCR ČR. On- O Retail Summitu 2020 line registrace je ZDE. Kdy: 3. - 5. 2. 2020 Základní údaje o Retail Summitu 2020 Kde: Clarion Congress Hotel, Praha Retail Summit 2020 je připravován Svazem obchodu a cestovního ru- Video chu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events a navazuje na předcho- Text: Jan Patera, Blue Events zích 25 ročníků. Zachovává si své Foto: archiv

BYZMAG 135


3 – 5/2 2020 Clarion Congress Hotel Prague

2020

NEW RETAIL ECOSYSTEM

Platinoví partneři

136 BYZMAG

Partner večera

Organizátoři


JAK SE ZÚČASTNIT? Navštivte www.retail21.cz a vyberte si typ registrace, který Vám nejvíce vyhovuje! Vybírat můžete z následujících variant:

SLEVY STANDARDNÍ CENA

EARLY BIRDS

SKUPINOVÁ

ČLENOVÉ SOCR ČR

JEDNODENNÍ VSTUP

19 900 Kč

14 900 Kč (+DPH)

12 900 Kč (+DPH) účast 3 a více osob z jedné firmy

12 900 Kč

9 900 Kč (+DPH)

registrace do 31. 12. 2019

(+DPH)

(+DPH)

ZVÝHODNĚNÉ UBYTOVÁNÍ

účast pouze dne 5. 2. 2020

ceny od 1 850 Kč (vč. DPH)

Součástí každé registrace je účast na odborném programu, občerstvení, konferenční materiály a vstup na společenský večer (vyjma účastníků s jednodenním vstupem).

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM RETAIL SUMMITU 2020 PLATINUM PARTNERS Technology Partner

Gala Evening Partner

GOLD PARTNERS

Soft Drinks Partner

Independent Retail Partner

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

BYZMAG 137 Přehled partnerů k 1. 12. 2020


Czech DIGI@MED Award

Cenu Czech DIGI@MED Award společnosti Roche vyhrály aplikace CF Hero a LISA, čestné uznání dostala Záchranka Soutěž Czech DIGI@MED Award, kterou pořádá biotechnologická společnost Roche, zná své vítěze. První ročník soutěže inovativních digitálních řešení ve zdravotnictví vyhrála v kategorii Existující projekt aplikace CF Hero – kouč pro mladé pacienty s cystickou fibrózou. V kategorii Nápad, idea, prototyp zvítězila aplikace LISA, která rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Čestné uznání si zasloužila již zavedená Záchranka, která je oficiální aplikací Zdravotních záchranných služeb ČR. První dva vítězné projekty získaly od společnosti Roche každý po 100 000 Kč na svůj další vývoj a rozšíře-

138 BYZMAG

ní. Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 26. listopadu 2019 v pražském Karolinu. „Cílem Czech DIGI@MED Award je ocenit projekty, které v praxi přináší užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům. Velmi nás těší, že se to s mobilní aplikací CF Hero a projektem LISA podařilo naplnit. Některé typy projektů získávají publicitu a finance na rozvoj obtížně, také proto jsme s kolegy v Roche založili soutěž Czech DIGI@ MED Award, která pomůže startupům v jejich rozvoji a zvýší tak jejich dostupnost potřebným pacientům,“ vysvětluje David Skalický, ředitel oddělení Market Access &


Governmental Affairs. Desetičlenná porota složená z renomovaných odborníků působících v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, obchodu a marketingu hodnotila celkem devět přihlášených projektů. Hodnocení bylo dvoukolové a porotci projekty klasifikovali na základě míry disruptivity (inovativnosti), přínosu pro uživatele, přínosu pro velikost populace a proveditelnost. Mobilní aplikace CF Hero pro teenagery s cystickou fibrózou

CF Hero zábavnou formou buduje dlouhodobý návyk denních inhalací a dechových rehabilitací u pacientů s cystickou fibrózou. Jádro realizačního týmu autorů tvoří Marek Vosecký, otec 5leté dívky s cystickou fibrózou, Jan Mihule, který se sám s nemocí úspěšně potýká už 37 let, a jejich kolegyně Barbora Červenková. Oni a jejich tým se snaží zlepšit život mladých pacientů a zvýšit jejich věk dožití. Pacienti totiž často ztrácejí motivaci v náročném léčebném režimu pokračovat, a kvůli tomu jeho dodržování u teenagerů klesá v průměru na méně než 60 %.

BYZMAG 139


CF Hero zlepšuje nejen odhodlání vytrvat v časově náročné terapii, ale pomáhá ji i zefektivnit. „Máme velkou radost, že jsme cenu získali, a bereme ji jako odměnu všech členů týmu za jejich vynaložené úsilí. Výhru použijeme na rozvoj a vylepšení aplikace. Plánujeme například re-design některých částí aplikace, aby byla pro uživatele ještě příjemnější a atraktivnější. Zároveň bude v listopadu aplikace k dispozici i na Slovensku a v roce 2020 plánujeme rozšíření na německý trh,“ prozradil Ing. Marek Vosecký.

140 BYZMAG

LISA modeluje výsledky operace a podporuje výzkum regeneračního potenciálu jater Základní myšlenkou aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer) je rozšířit možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Jejím cílem je provádět operace co nejefektivněji pomocí modelování výsledku operace a přesnějšího odhadování zbytkového objemu orgánu. Aplikace, přestože je zatím ve fázi prototypu pro výzkum, je unikátní díky schopnostem mapování a statistického popi-


su geometrie cévního systému jater na základě analýzy obrazových dat, ale i následné vizualizace používané pro vyhodnocování, výuku a výzkum regeneračního potenciálu jater. „Výhra v soutěži Czech DIGI@ MED Award je pro nás důkazem, že spolupráce techniků a lékařů, kterou dlouhodobě podporuje Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, dává smysl. Samotný vývojářský tým úzce specializovaného projektu je malý, a proto je pro nás každé ocenění důležité. Výhru využijeme jednak na rozvoj aplikace, jednak

na prohloubení spolupráce s univerzitou v Římě, kde si dále rozšířím znalosti o reprezentacích geometrických modelů vhodných pro popis cévního systému jater, které pak aplikuji v projektu LISA,“ řekl autor aplikace Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. Aplikace Záchranka pomohla již desítkám tisíc lidí Čestné uznání za mimořádný přínos si odnáší aplikace první pomoci Záchranka, která dokáže lokalizovat zraněného pomocí GPS. Záchranku si od jejího uvedení stáhlo přes mi-

BYZMAG 141


lion Čechů a Češek a pomohla k záchraně desetitisíce životů. „Do soutěže Czech DIGI@MED Award jsme se přihlásili, abychom zvýšili povědomí o aplikaci Záchranka. Projekt jsem poprvé prezentoval v roce 2012 v rámci své bakalářské práce na konferenci k inovacím, kterou pořádala právě společnost Roche. O týden později jsem Záchranku poprvé představoval záchranářům a tam začala cesta jejího vývoje. Po sedmi letech je to opět společnost Roche, která oceňuje přínos aplika-

142 BYZMAG

ce spolu s deseti odborníky v oboru. Toho si moc vážím,” svěřil se Ing. Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.

Text: Kristýna Grebíková Foto: archiv


Tady se můžete prezentovat i vy. Kontaktujte nás. obchod@byzmag.cz

BYZMAG 143


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www.ibestof.cz

144 BYZMAG


>> BYZMAG 145

Profile for BYZMAG

BYZMAG - Zima 2019  

Advertisement
Advertisement
Advertisement