Page 1

MAIL & WIN! 1 VAN DE 10 QUANTUM DRIVE DR30 WERPMOLENS T.W.V. € 54,95

MEI 2019

|

Nr.5 mei 2019 € 6,25

|

TIMING IS ALLES

ROVERS

MOLENONDERHOUD

SEIZOENSPLANNING

VROEGE ZEEBAARS

ALLES OVER EL ASTIEK DL 3

OPPERVL AKTE K ARPER

WITVIS Nieuw voer, nieuwe kansen KARPER Vroeg actief!

ROVERS

VROEGE

SUPERTRIO

ZEEBAARS

TIMING IS ALLES!

01905

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 8 2 5


SNAKE

WARNING Be prepared for some venomous top water attacks! We proudly present the 3D Snake !

Based on a scan of a real snake. The perfect baby snake imitation, with the most realistic swimming topwater action. The lure swims with a wide S action either on the surface or just below, depending on where you attached the line to the lure.

/savagegear

www.savage-gear.com


VOORWOORD

DUURZAME VISSERIJ?

M

iljoenen voor saneren deel van de IJsselmeervisserij’ was de kop in veel landelijke en regionale kranten op 27 maart. Het Rijk en de provincies brengen samen € 9,2 miljoen bij elkaar voor de sanering van de schubvisserij in het IJsselmeer. De sanering staat in het Actieplan voor toekomstig visserijbeheer IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer - de Randmeren vallen hier niet onder). Dit initiatief voorstel wordt o.a. gesteund door de Nederlandsde Vissersbond (PO IJsselmeer), Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij Nederland. De vangstcapaciteit in het IJsselmeergebied moet worden afgestemd op de hoeveelheid ‘verantwoord te onttrekken vis’. Visbestanden moeten weer een kans krijgen te herstellen. Het ministerie neemt het voortouw bij het actieplan waar drie jaar voor is uitgetrokken. Er wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vis die duurzaam onttrokken kan worden, er komt digitale vangstregistratie, vergunningen worden mogelijk gewijzigd en ook op de kleinere schepen komt een vaartuigvolgsysteem. Zo valt te lezen in het artikel. Dat klinkt als goed nieuws, toch? Maar waarom denk ik dan toch weer meteen ‘eerst zien en dan geloven’. En ‘hoe duurzaam’ wordt die visserij dan? Wat zijn de criteria voor duurzame visserij, wat is het uitgangspunt? Duurzaam (lees: economisch rendabel) vanuit het perspectief van de beroepsvisserij? Of duurzaam met het oog op de natuur, op de visbestanden? Al jaren geleden is uit onderzoek gebleken én vastgesteld dat de visstand in het IJsselmeergebied op een kritisch niveau zit en dat maatregelen voor herstel dringend gewenst zijn. De laatste vijf

Arnout Terlouw jaar zijn er wel eerste stappen genomen in die richting, wat gezorgd heeft voor een iets (met de nadruk op iets) betere visstand als het gaat om baars en snoekbaars, maar dat geldt zeker niet voor blankvoorn en brasem. Jammer is dat maatregelen gericht op verdere vangstbeperking van schubvis, die nu op stapel staan, worden uitgesteld (alweer uitstel…) tot 1 januari 2020 en dat dus de aangekondigde reductiemaatregelen voor brasem en blankvoorn dit jaar niet worden ingevoerd. In het actieplan worden zes pijlers genoemd om te komen tot een duurzame visserij. Bij een daarvan gingen mijn wenkbrauwen ook direct weer omhoog. Pijler 4: ‘beroepsvissers die transparant zijn over waarmee wordt gevist, wat er wordt gevangen, bijgevangen en aangeland’. Tot dusver heeft de beroepsvisserij als beroepsgroep in mijn ogen weinig gedaan aan zelfregulering, aan zelfkritiek. De huidige slechte visstand van het IJsselmeergebied is toch echt te wijten aan overbevissing, ook al wordt maar al te graag met de vinger gewezen naar andere oorzaken zoals de aalscholverpopulatie en zelfs de sportvisserij. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat overbevissing, op welke schaal dan ook, binnen een paar decennia een heel visbestand kan decimeren, hoe rijk de visgronden ook waren. Dat gebeurde al honderden jaren geleden zonder alle moderne apparatuur van tegenwoordig, waarmee zelfs de laatste vissen worden weggevangen. Zeker als er ook nog eens in de paaigebieden gevist wordt legaal of illegaal.

Arnout Terlouw

Wil je reageren op dit voorwoord? Ga dan naar: beet.nl/voorwoord

05 | 2019

3


INHOUD

70

Het voorjaar is de perfecte periode om actief, struinend op karper te vissen. Super spannend, maar ook nog eens extreem effectief zo weet specialist Raymond Hakkert. Tijdens een expeditie naar Colombia beleefde John Smit een geweldig avontuur met veel, grote en sterke vissoorten.

86 16

MAIL & WIN! 1 VAN DE 10 QUANTUM DRIVE DR30 WERPMOLENS T.W.V. € 54,95 MEI 2019

|

Nr.5 mei 2019 € 6,25

|

TIMING IS ALLES

ROVERS

MOLENONDERHOUD

SEIZOENSPLANNING

VROEGE ZEEBAARS

ALLES OVER EL ASTIEK DL 3 OPPERVL AKTE K ARPER

WITVIS Nieuw voer, nieuwe kansen KARPER Vroeg actief!

ROVERS VROEGE ZEEBAARS

4

SUPERTRIO

TIMING IS ALLES! 05 | 2019

01905

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 8 2 5

Een kwestie van geluk en ‘juiste plek, juiste tijd’ of het gevolg van een doordacht plan? Als je zo vaak ‘geluk’ hebt als Arnout, dan besef je dat een gedegen en afgewogen planning een goede basis voor iedere specimenhunter is!

3 6 13 16 22

VOORWOORD VAN DE REDACTIE SEIZOENSPLANNING RIK HAGEDOORN

WHAT’S HOT ACTUEEL NIEUWS ELASTIEK DEEL 3 JAN VAN SCHENDEL IN THE PICTURE LEZERS IN BEELD

In het slotdeel ‘alles over elastiek’ gaat Jan van Schendel in op welk elastiek je in welke situatie nodig hebt.

24 33 36 42 48

TIMING IS ALLES! ARNOUT TERLOUW CADEAU VAN DE MAAND SPECIALE WINACTIE NIEUW VOER, NIEUWE KANSEN GIJS NEDERLOF BLADPILKERS SVEN HALLETZ WHAT’S NEW ROVERS NIEUWE ROOFVISPRODUCTEN


COLOFON

Allround specialist Rik Hagedoorn beschrijft hoe hij de komende maanden zijn visserijen inplant.

52 52 58 62 66 70

6

Zeebaars in het voorjaar: hoe pak je dat aan? Rico ’t Mannetje geeft zijn tips en tricks!

VOORJAARSZEEBAARS RICO ’T MANNETJE MOLENONDERHOUD SMEER HET IN! FLUOROCARBON ALS HOOFDLIJN? RAYMARINE TESTCENTER JOHN SMIT ZOEKEN NAAR MEIKARPERS RAYMOND HAKKERT

78 86 94

ALLROUND OF SPECIALIST? NICO DE BOER LIJNTJE IN COLOMBIA JOHN SMIT WHAT’S NEW NIEUWE PRODUCTEN

KLANTENSERVICE VIPMEDIA Postbus 7272, 4800 GG Breda tel. 076 - 530 17 20, voor België: 03 - 645 56 61 (maandag t/m donderdag van 9-17 uur, vrijdag van 9-13 uur). E-mail: abo.beet@vipmedia.nl. ADVERTENTIES Bladmanager/Advertenties: John Huussen, tel.: 076 - 530 17 25, E-mail: john.huussen@vipmedia.nl. Commercieel binnendienstmedewerker: Alex Boom, tel: 076 - 530 17 25, E-mail: alex.boom@vipmedia.nl. Marketing: Ruerd Nauta, tel: 076 - 572 25 35, E-mail: ruerd@vipmedia.nl. REDACTIE: Adres redactie Nederland: Postbus 7272, 4800 GG Breda. Tel: 076 - 530 17 29. Website: www.beet.nl E-mail: redactie.beet@vipmedia.nl. Postadres België: Vipmedia Publishing & Services Bredabaan 960 G, 2170 Merksem. Handelsregister Antwerpen 227.266 Bankrek. 414-1212581-20. Tel.: 03 645 56 61. Redactie: Arnout Terlouw, Mark Pijnappels, Rudy van Duijnhoven, Marc Borst en Alex Boom. Redactie België: Bart de Crée. Aan dit nummer werkten mee: Rik Hagedoorn, Gijs Nederlof, Sven Halletz, Jan van Schendel, Rico ’t Mannetje, John Smit, Raymond Hakkert, Nico de Boer en Johannes Dietel.. ABONNEMENTEN Een jaarabonnement kost € 59,50 (incl. verzendkosten). Een los nummer kost € 6,25. (prijswijziging onder voorbehoud). Jaar- en halfjaarabonnementen zijn tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden na afloop van de abonnementsduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. (opzeggen kan wanneer u wilt). Kwartaal abonnementen zijn ook tot wederopzegging mits anders vermeld en worden telkens met een kwartaal verlengd (opzegging is per kwartaal). Opzegtermijn is in alle gevallen 1 maand. Opzeggen of aanvragen, benader de klantenservice (zie boven). UITGEVERIJ Vipmedia Publishing & Services Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda, Tel. 076 - 530 17 20. Handelsregister Breda 39731 Directie: Ed Bruijns, verantwoordelijk uitgever. Sportvissersmagazine Beet wordt geleverd via kiosken, boekwinkels, supermarkten, hengelsportzaken en per abonnement. Druk: Corelio Printing. Losse verkoop Nederland: Betapress BV. Losse verkoop België: Imapress. Jahr Verlag, Hamburg. ISSN: 1380-2135. Uw naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het uitvoeren van onderzoek om producten en diensten beter op de behoeften van abonnees af te kunnen stemmen. Ook kunnen wij en derden uw gegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden gebruikt worden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Tevens kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een verzoek aan een van de bovenstaande adressen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ongevraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretourneerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie. Sportvissersmagazine Beet wordt samen met Blinker in Europees verband uitgegeven.

05 | 2019

5


ALLROUND

SEIZOENS­ PLANNING

Deel 2 Van zom

er t/m winter

September en oktober zijn de topmaanden voor zeebaars.

6

05 | 2019


TEKST & FOTO'S: RIK HAGEDOORN

Als allroundvisser heb je keuze te over. Wordt het feedervissen op brasem, smijten met een shadje op baars en snoekbaars of toch met een pennetje op karper… In Beet-maart beschreef Rik Hagedoorn welke soorten hij in het voorjaar belaagt. In het slotdeel van deze tweeluik neemt hij je mee naar zijn visserij van begin zomer tot en met de winter.

V

anaf de laatste zaterdag in mei mogen we (in Nederland) weer achter de rovers aan. De snoekbaars kun je nu in behoorlijke aantallen vangen en ook de snoek is lekker actief. Op het grote water kun je vanuit de boot prachtig de ondieptes afvissen met kunstaas. Lekker actief vissen met jerkbaits, spinnerbaits en softbaits levert nu veel, en regelmatig grote vis op.

ZOMERHITTE

In juli begint het in mijn ogen vaak te warm te worden voor de snoekvisserij. Het vissen op de snoekbaars verplaatst zich nu naar de late avond en nacht. Ik combineer het vaak met het vissen op winde. Ik begin de avond met het strooien van broodkorsten op de windkant van

Pas als ik zeker weet dat ik DE GROOTSTE WINDE goed in beeld heb, begint de jacht. het water en wacht rustig af tot de windes interesse tonen in het brood. Hou je vervolgens in bedwang tot er een grote winde begint te azen. Pas als ik zeker weet dat ik de grootste vis goed in beeld heb begint de jacht. Als je meteen de eerste de beste vis vangt die op de stek arriveert, dan zijn je kansen op een echt grote vis vaak verkeken. Wanneer het donker begint te worden schakel ik over op de visserij met softbaits op snoekbaars. Vooral de plekken waar kunstlicht op het water schijnt zijn regelrechte hotspots.

Paaigeweld van karpers in de lente.

Als het in augustus zo warm is dat de spreekwoordelijke mussen van het dak vallen is het met veel visserijen gedaan. Er zijn gelukkig uitzonderingen: de graskarpers int mijn buurt vinden hitte helemaal geen probleem. Door het warme weer heeft deze vis juist enorme trek! Ook hier

is drijvend vissen met brood de manier om de grotere exemplaren eruit te filteren. In deze periode kun je ook prachtige baarsvisserij beleven met oppervlakteaas. Bij het krieken van de dag kun je spannende momenten meemaken met poppertjes of kleine ‘walk the dog’ jerkbaits. Wel

MET BROOD OP WINDE Gewapend met een soepele hengel van een meter of 3 struin ik de oevers af van het grote water. Op de 2500 molen zit een transparante 18/00 nylon. Op een 60 cm afstand van de haak 6 zet ik een klein drijvertje voor de beetregistratie. Op die haak komt een simpele broodvlok of broodkorst. Ik begin met een paar handjes korstjes langs de kant te strooien. Niet teveel, want anders drijven ze te ver weg en azen de vissen buiten werpbereik. Met regelmaat kleine beetjes voeren is het beste. Nu is het opletten of je actieve vis kunt spotten, een polaroid zonnebril is daarbij van onschatbare waarde. Ik wacht altijd af tot er een winde van formaat interesse toont voor het brood. Nu is het zaak dat je het aas in de baan van de vis brengt zonder dat deze ervan schrikt. De vis zal zonder argwaan je aas naar binnen zuigen en... hangen!

Geduld beloond met een prachtig formaat winde.

05 | 2019

7


ALLROUND

Met een forse shad op zoek naar polder­ snoekbaarzen in de late herfst.

vroeg opstaan, want om een uur of acht is de pret meestal wel voorbij. In deze uur-

Zo spannend vind ik de BAARSVISSERIJ MET OPPERVLAKTEAAS op een warme, vroege zomerochtend.

Graskarper houdt van zomerhitte.

8

05 | 2019

tjes kun je ook heel leuk met licht materiaal op giebels vissen. Een klein voerplekje van casters, hennep en wat gebroken mais die ik de avond ervoor al aanleg, kan in de ochtend een paar mooie exemplaren opleveren.

ROOFVISMAANDEN

September en oktober zijn voor mij de maanden voor de roofvis. De snoek doet het nu fantastisch en op zee breekt de toptijd aan voor de zeebaars. Ook de nachtelijke visserij op karper is nu geweldig.

en, Snoekbaars is ook ‘s zomers te vang top. vaak is t nach en d avon laat op de

Het loont de moeite om zorgvuldig een voerplek op te bouwen voor karper. De vis is door het zuurstofrijke water zeer actief en aangezien de vis zijn reserves voor de aankomende winter aan het opbouwen is zal hij het aangeboden voer graag accepteren. Als in het najaar de temperatuur daalt neemt de activiteit onder water af. De witvis gaat zich verzamelen om naar de winterholdings te trekken. Nu is het moment aangebroken om achter de grote poldersnoekbaarzen aan te gaan. Als je de

ik Een zomerse monstervoorn, wat was blij met deze vis!


aasvis weet te vinden, dan kun je met een forse shad op een lichte loodkop goede zaken doen. De baars op het grote water trekt nu ook massaal naar de diepere gedeelten. Van de grotere exemplaren blijft er echter een groot aantal op het ondiepe achter. Juist nu kun je gericht op baarzen van boven de 40 cm vissen. Een traag ge-

Een flinke baars tijdens de nazomer, voordat hun trek naar dieper water begint.

viste kreeftimitatie op de Carolina rig doet nu echt wonderen!

WINTERVOORN

Als het in december echt koud begint te worden is het weer tijd voor de blankvoorn. Met duizenden tegelijk bevolken ze de havens die grenzen aan het grote water.

MET KUNSTAAS OP ZEEBAARS Vanaf begin mei kun je de zeebaars weer belagen. In het begin is aasvis vaak nog klein en loont de visserij met de wat kleinere shads. Weedless shads, zoals de befaamde Black Minnow, de Kickass Minnow van Effzett of de Gutsbait van Spro, zijn geweldige vangers en lopen niet snel vast tussen de blokken vol met mosselen en oesters. Gewapend met een snelle spinhengel (op de 3000 molen een witte 8-strengs gevlochten lijn, 50/00 fluorcarbon voorslag) stroop je de oevers af. Zoek naar plekken waar beweging in het water zit. Stroomnaden, golven op de kant of een sterke getijdenstroming die langs de blokken giert; dit zijn de plekken waar de zeebaars jaagt. Ook op de ondieptes kun je goede zaken doen. Vooral slanke pluggen werken hier goed, maar ook onverzwaarde slugs op een weedless haak kunnen goed vangen. Die eerste aanbeet zal je nog lang heugen, want wat zijn ze sterk die stekelridders!

9


MATERIAAL

VISSEN MET ELASTIEK DE JUISTE BALANS

Met de informatie uit deel 1 en 2 van deze serie weten we precies hoe we elastiek en de accesoires moeten bevestigen. In dit slotdeel komt aan bod welk type en dikte elastiek we voor welke situatie nodig hebben!

16

05 | 2019

Deel 3


TEKST: JAN VAN SCHENDEL | FOTO'S: REDACTIE

Het motto van het slotdeel 'maximaal vangen' is bij wedstrijdvissers altijd het uitgangspunt. Het materiaal wordt hierop aangepast en ook voor de elastiekmontage geldt het motto ‘de juiste balans’. In het slotdeel van deze driedelige reeks elastiek-artikelen neemt Jan van Schendel de verschillende types elastiek onder de loep. De juiste balans met vislijnen en haakmaten blijkt erg belangrijk te zijn.

I

n de winter heb ik de meeste tijd om te vissen en dat doe ik zo vaak mogelijk. Gelukkig woon ik in een streek met verschillende jachthavens in de buurt en enkele commercials waar ook regelmatig wedstrijden worden gevist. Ik heb de laatste tijd nog eens goed opgelet wat je zo allemaal ziet aan de waterkant op het gebied van elastiek. Wat mij opviel is dat ik in de jachthavens heel veel vissers zie die prefereren om geen elastiek te gebruiken.

Ergens begrijp ik hen wel. Je hebt daar een beperkte mate van getijdewater en het is veel gemakkelijker om je lijn te verlengen of in te korten wanneer je vist met een versneden hengeltop. Toch zijn er momenten dat je een goed afgesteld elastiek heel goed kunt gebruiken, met name wanneer je grote baarzen haakt. Alleen al daarom zal ik altijd elastiek gebruiken. Om precies te zijn volle elastiek met een diameter van 1 of 1,2 mm. De gebruikte

bung komt met name hier prima tot zijn recht. Bijna voor iedere wedstrijd zet ik de gebruikte elastiek wel iets slapper of juist strakker, dit afhankelijk van de precieze visomstandigheden.

PERFECTE AFSTEMMING

Met vol bedoel ik simpelweg massieve elastiek. Dit is de soort die in Nederland verreweg het meest wordt gebruikt. Met name bij de visserij op onze natuurlijke

Met een side-puller systeem kun je optimaal gebruik maken van het elastiek; een grote vis kan wegzwemmen en onder de kant kun je het elastiek inkorten en extra druk zetten.

HOL & VOL

Wat is het verschil in eigenschappen tussen een vol en een hol elastiek? Als je een 1,8 mm vol met een 1,8 hol elastiek vergelijkt, dan zie je dat het volle elastiek over minder trekkracht beschikt en tevens minder ver uitrekt. Als het een visserij betreft op grove en sterke vis (zoals karpers, kruiskarpers of zeelt) of je met zware dobbers aan de slag moet gaan dan verkies ik hol elastiek boven vol elastiek. Een hol elastiek monteer ik altijd via een side-puller systeem in de hengel. Met zo’n systeem kun je de lengte van het elastiek optimaal benutten. Bij een eerste run van een grote karper kun je de vis opvangen door de gehele lengte van het elastiek te benutten. Wanneer de vis onder de kant is kun je de druk opvoeren door handmatig het elastiek in te korten.

05 | 2019

17


MATERIAAL

Kritisch drilmoment, waarbij de juiste balans tussen haak, lijn en elastiek het verschil kan zijn tussen verspelen of vangen.

Breng elastiek op de juiste spanning en haak meer vis; een scholenvis wil je niet verspelen, dan vlucht de rest vaak weg!

wateren. Het was ook het eerste type elastiek dat op de markt kwam. Deze volle elastiek is te verkrijgen in allerlei diameters, vanaf 0,5 tot wel 2 millimeter. Op vrijwel ieder Nederlands kanaal of ander soort natuurlijk water kun je wel met een diameter 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm of 1,2 mm uit de voeten. Die diameters komen overeen met de maten 4, 5, 6 en 8. In ons land vangen we nu eenmaal nog steeds hoofdzakelijk voorns en brasems en bovendien zijn de wateren meestal relatief diep. Voor mij is een van de belangrijkste aspecten, bij welke visserij dan ook, de 18

05 | 2019

juiste afstemming van het materiaal. Met name het gebruikte elastiek ten opzichte van de diameter van de vislijn is belangrijk. Nog belangrijker in dit verhaal is het gebruikte haakformaat, juist dit wordt vaak vergeten! Juist wanneer je vist met volle elastieken moet alles heel goed op elkaar zijn afgesteld. Tenzij er heel goed is te vangen zullen verreweg de meeste vissers, zeker tijdens wedstrijden, een haakje 18, 16 of hooguit 14 gebruiken in combinatie met een hoofdlijn van 12/00 of 10/00, met daaronder een onderlijn die 2/00 dunner

is dan de gebruikte hoofdlijn. Wanneer de visserij matig is, dan zouden die hoofd- en onderlijn zelfs nog wel eens iets dunner mogen zijn en ook de gebruikte haakmaat zal kleiner zijn: een nummer 20 of zelfs 22 of 24. Bij dit soort materiaal is een elastiekmontage in balans ultrabelangrijk! Een goede afstelling betekent voor mij dat het elastiek zodanig is afgesteld dat deze helemaal de hengeltop in ‘glijdt’ wanneer je de spanning er afhaalt. Dat is met kleine haken en dunne lijnen superbelangrijk. Bij een te strakke afstelling zul je heel veel vissen verspelen bij het zetten van de haak. Wanneer het geheel te strak afgesteld is, dan komt het elastische vermogen te laat op gang. Je zult het soms maar amper voelen, maar op het moment van het zetten van de haak verspeel je de vis omdat de haak gewoon niet optimaal wordt gezet zoals dat heet. Die vis wordt vaak vlakbij, of beter gezegd, pal op de voerplek verspeeld en veel vissers weten wel wat voor gevolgen dat kan hebben. De verspeelde vis kan de andere azende vissen verstoren. Als dat gebeurt, dan is dat echt een drama! Het is essentieel dat onder dit soort omstandigheden alles perfect moet kloppen. Alle kleine visjes kun je uit het water tillen, de wat grotere dienen geschept te worden.


NATUURLIJKE WATEREN Situatie en omstandigheden

Haak

Onderlijn

Hoofdlijn

Elastiek

Ultra-moeilijke visserij op stilstaande of langzaam stromende wateren met voorn, bliek, kolblei en brasem als doelwit

18, 20, 22 of 24

08 of 10/00 mm fluorocarbon

10/00 - 12/00 nylon

Vol elastiek nr 4 of 5 (0,75 t/m 0,85 mm)

Dezelfde visserij, maar nu met redelijke vangsten

16 of 18

02/00 mm dunner dan de hoofdlijn

10/00 – 14/00 nylon

Vol elastiek nr 5 of 6 (0,85 tot 1 mm)

Dezelfde visserij, maar nu met hele goede vangsten

14, 16 of 18

02/00 mm dunner dan de hoofdlijn

12/00 – 16/00 nylon

Vol elastiek nr 6 of 8 (1 of 1,2 mm)

Jachthavenvisserij: korte hengel, veel vis en een snelle visserij

14, 16 of 18 (sterk type)

12/00 – 14/00 mm nylon

16/00 mm nylon

Vol elastiek nr 8 (1,2 mm). Bij het snel uit het water lichten van grote vissen (i.p.v. scheppen) het elastiek iets strakker zetten door enkele wikkelingen extra op de bung!

Visserij op stromende wateren met zware normale of vlagdobbers

10, 12, 14 of 16

16/00 - 0,20 mm nylon

20/00 mm of 24/00 (extreem grote vissen als doelwit)

Hol elastiek 2 tot 2,4 mm

SLIP ELASTIEK

Tot niet zo lang geleden gebruikte ik een spuitbusje met een lubricant op siliconenbasis om het elastiek zo soepel mogelijk door de hengel te geleiden. Op zich werkte dat prima, maar sinds ik zogenaamd ‘slip elastiek’ ben gaan gebruiken is dat niet meer noodzakelijk. Dat elastiek is namelijk al voorbewerkt; simpelweg aan de waterkant het elastiek iets bevochtigen is al voldoende om alles weer maximaal te laten functioneren. Het is wel zaak om voor iedere vissessie alles te controleren. De elastiekmontage moet gewoon optimaal door de binnenkant van de hengeltop (en tweede hengeldeel) glijden. Met minder moet je echt

Nog belangrijker in dit verhaal is het gebruikte HAAKFORMAAT, juist dit aspect wordt vaak vergeten! geen genoegen nemen. Verder is het altijd goed om voor iedere vissessie de kraaienpoot of connectorbevestiging te controleren. Als er ergens iets zou kunnen breken, dan is het bij die bevestiging of knoop om-

dat daar het elastiek wat kan verweren. Je zult een keer een vis haken en op dat moment breekt het elastiek op het verweerde gedeelte. De dobber zal terugvallen op het water en zal in het ergste geval onder water verdwijnen wanneer de vis gehaakt was. Zo niet, dan blijft de montage op het water staan en kun je deze misschien nog redden. Voor de winterse jachthavenvisserij gebruik ik dus vol elastiek. Gaat het vooral om kleinere vissen dan is dat slip elastiek van 1 mm diameter. Gaat het om een visserij met veel en grotere vis, dan kies ik voor 1,2 mm vol slip elastiek. Wanneer je een diameter 1,2 mm gebruikt die je wat strakker hebt afgesteld, dan kun je vissen tot ruim 300 gram zonder problemen uit het water tillen in plaats van te scheppen.

HOLLE ELASTIEKEN

Soms moet je dunner gaan vissen om beet te krijgen. Voorns moet je dan scheppen in plaats van tillen.

Sinds enkele jaren zie je ook steeds meer holle elastieken langs de waterkant en dan met name op de verschillende commerciële karper-georiënteerde vijvers. Holle elastieken zijn er vanaf een diameter van 1,2 tot en met 3,6 mm. De meeste vissers zullen zich beperken tot de diameters vanaf 1,8 tot en met 2,5 mm. Zeker op onze Nederlandse vijvers, waar het maar zelden een visserij betreft waarbij echt enorme vangstgewichten voorkomen, volstaan deze diameters. Welke diameter je moet inzetten hangt vooral af van de grootte van de te vangen vissen en ook van hoeveel er te vangen zijn. Het is belangrijk om iedere gehaakte vis te landen en vanuit dat uitgangspunt is het zaak om nooit een te dik elastiek te gebruiken. Beter een iets dunnere diameter, waardoor de dril 05 | 2019

19


ROVERS | MATERIAAL

Subtiel en bijna onzichtbaar; enkele voordelen van fluorocarbon om dikke baarzen ook in glashelder water over de streep te trekken.

62

05 | 2019


TEKST & FOTO'S: JOHANNES DIETEL

FLUORO­CARBON ALS HOOFDLIJN? We zouden pagina’s kunnen vullen over fluorocarbon als voorslag of leader. Er zijn heftige discussies over het wel-of-niet gebruiken voor de snoekvisserij, welke knopen het meest geschikt zijn en welke diameter de beste keuze is. Maar één aspect blijft vooralsnog onbelicht: hoe geschikt is fluorocarbon als hoofdlijn?

A

an experimenteerdrift ontbreekt het niet bij de meeste vissers. Tegenwoordig vissen we met rigs die we tot, pak hem beet, 10 jaar geleden nog amper kenden. We stappen af van ‘ouderwets’ kunstaas en omarmen alles wat nieuw is. Er is echter één maar: de hoofdlijn moet en zal gevlochten zijn. Niemand die twijfelt om weer terug te gaan naar een mono lijn. Maar met de hand op het hart; als er een groeiende groep sportvissers is die vol vertrouwen fluorocarbon als hoofdlijn gebruiken, dan moet er toch iets aan de hand zijn, of niet dan?

UITVINDING VAN DE EEUW

Laten we de voordelen van fluorocarbon eens op een rijtje zetten en dit vergelijken met een gevlochten hoofdlijn. Een fluo-

Als voorslagmateriaal is fluorocarbon de gewoonste zaak, maar als hoofdlijn bij het kunstaasvissen moet deze het (nog) tegen gevlochten lijn afleggen.

rocarbon voorslag waarderen baars- en snoekbaarsvissers wegens de slijtvastheid. Terwijl nylon en gevlochten lijn relatief snel schade oplopen, kun je met fluorocarbon duidelijk langer in 'risicogebieden' vissen, zonder aan trekkracht in te boeten. Bovendien zou fluorocarbon (dankzij de vergelijkbare lichtbrekingsindex als water) nagenoeg onzichtbaar zijn. En dan zinkt fluorocarbon ook nog eens. Bij het ultralichte jiggen biedt het voordeel ten opzichte van drijvende lijnen; zo kun je lichtere jigkopjes gebruiken. Tot zo ver alles koek en ei. Maar waarom zou je, zoals veel Amerikaans en Japanse bassvissers voorbeeld, de rekloze innovatie van de eeuw verruilen voor zo’n fluoro­ carbon hoofdlijn? De fluorocarbon-fans voeren vooral aan dat deze lijn veel zachter dan gevlochten lijn door de geleideogen glijdt, zodat finesse-technieken nog subtieler zijn uit te voeren. In vergelijking met nylon heeft fluorocarbon iets minder rek. Bovendien zinkt fluorocarbon, zodat het contact met de haak directer is dan met nylon. Pluggen lopen aan fluorocarbon een beetje dieper dan aan andere lijnen, omdat fluorocarbon zinkt. Natuurlijk is de slijtvastheid een goede eigenschap om fluorocarbon als hoofdlijn te overwegen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het camouflage-effect.

IN DE PRAKTIJK

Ik heb in de praktijk bij het blackbassvissen met Texas- en Carolinarigs meegemaakt, dat ik met fluorocarbon 05 | 2019

63


ROVERS | MATERIAAL Gevlochten lijn is bij de visserij met kunstaas in veel situaties de onbetwiste favoriet. Maar er zijn ook situaties wanneer fluorocarbon een effectievere keuze is!

niet zo goed als met gevlochten lijn. Ten tweede is de lijn onder water duidelijk lastiger in de gaten te houden dan een gekleurde gevlochten lijn, juist door de transparantie van fluorocarbon. En dat maakt de beet­registratie ook niet eenvoudiger.

OP DE BAITCASTER

OPSPOELEN Het is erg belangrijk de lijn keurig parallel en zeer strak op te spoelen. Veel fluoroaanhangers laten na het opspoelen de lijn nog een paar dagen 'rusten'. De lijn past zich aan de diameter van de spoel aan en komt bij het werpen niet meer zo wild van de spoel. Nog sneller zal fluorocarbon zich aan de spoeldiameter aanpassen als je de spoel na het opspoelen een nacht in warm water legt.

een betere beetregistratie had dan met gevlochten. Dankzij de buffer die door de rek in de lijn ontstaat, voelt de vis bij het pakken van het aas pas relatief laat de verdachte weerstand. Je kunt daardoor vrij rustig de hengeltop laten zakken om goed te kunnen aanslaan. Met dezelfde systemen vissen we hier ook op onze baars... 64

05 | 2019

Losschieters tijdens de dril komen aan fluorocarbon minder voor dan aan gevlochten lijn. Als een baars eenmaal is gehaakt, dan heb je ondanks de broze bek extra rek van het fluorocarbon wat als een buffer werkt. Deze voordelen hebben slechts twee nadelen: ten eerste voel je de voorzichtige aanbeten wegens de rek

Wie voor het eerst fluorocarbon op een baitcaster gaat gebruiken, moet opletten. Met gevlochten lijn op de reel kunnen de vliegkracht- en spoel (centrifugaal en spiraal)rem vrij ver geopend staan. Met het relatief stijve fluorocarbon kan dat niet, omdat de lijn sneller van de spoel wil dat het mogelijk is: een pruik is het gevolg... Het laatste wat je wilt. De rem dien je wat strakker in te stellen. Ook de duimdruk op de spoel mag wat steviger zijn. Het best oefen je het werpen eerst met wat zwaarder kunstaas. Het is vooral een kwestie van vertrouwd raken met de nieuwe lijn. Je moet bijvoorbeeld veel geconcentreerder vissen om geen beet te missen. Voorzichtige aanbeten herkennen is de volgende opgave. Afhankelijk van de lichtomstandigheden is fluorocarbon op het water nauwelijks zichtbaar, waardoor op zicht ‘op de lijn vissen’, in tegenstelling tot een gekleurde gevlochten lijn, op den duur vermoeiend voor de ogen is.


VASTLOPERS

Een ander groot fluoro-gevlochten verschil is tijdens het aanslaan. Bij gevlochten lijn is meestal een reflexmatige tik uit de pols al genoeg om een vis te haken. Met fluorocarbon moest ik echter al bij de kleinste plukjes reageren, en daarna veel duidelijker aanslaan. Voor maximale inhaking dien je de hengeltop even te laten zakken, contact te zoeken en dan bij strakke lijn met volle kracht aan te slaan. Ook bij vastgelopen kunstaas terug krijgen werkt met fluorocarbon niet zo lekker als met gevlochten lijn. Als een jig vast zit trek ik de fluorocarbon lijn meestal eerder stuk. Er is een kleine troost: ik heb de indruk dat je met fluorocarbon minder vastlopers hebt. Misschien komt dat doordat het kunstaas in combinatie met de zinkende fluorocarbon in een andere hoek staat? Fluorocarbon is duidelijk dikker dan gevlochten lijn van gelijke trekkracht; wellicht dat daardoor ook het aas anders naar de bodem zinkt?

TOP OF FLOP?

Inmiddels heb ik nog meer sessies met fluorocarbon gedraaid. Daarbij heb ik de lijn met twitch-, crank- en spinnerbaits en ook met jiggen gebruikt. Mijn eerste oordeel: bij het jiggen moet er voortaan weer gevlochten lijn op de spoel! Ik moet die knalharde aanbeten voelen; aanbeten die

Vier verschillende stukken kunstaas, en viermaal met fluorocarbon op de spoel. Bij het vissen met crankbaits, spinnerbaits en spinners is fluorocarbon voor Johannes verreweg de favoriete hoofdlijn geworden.

alleen door gevlochten lijn zo hard worden doorgegeven. De aanbeten tijdens de zinkfase van softbaits kunnen soms subtiel zijn, wil ik in ieder geval niet wil missen. Maar... voor het vissen met spinnerbaits zou ik niets anders dan fluorocarbon meer gebruiken. De elasticiteit ondersteunt de worp; je hebt minder kracht nodig. En ook de druk op de pols van de hengelhand is veel minder dan met gevlochten lijn. Om-

MATCH DE LIJN!

[1] Popper: gevlochten lijn of mono. [2] Crankbait: nylon of fluorocarbon. [3] Spinnerbait: fluorocarbon of gevlochten lijn. [4] Rubberjig: fluorocarbon of gevlochten lijn. [5] Twitchbait: fluorocarbon of nylon [6] T-rig: fluorocarbon of gevlochten lijn. [7] Jerkbait: gevlochten lijn. [8] Jig: gevlochten lijn. [6] [4]

[1]

[7]

[2]

[5]

[3]

dat de spinnerbait met z'n hoge weerstand in het water de lijn rekt, zijn de aanbeten alsnog prima te registreren. Sowieso hoef je bij het vissen met spinnerbaits niet hard aan te slaan: een lichte zijwaartse tik is meestal voldoende. Voor het vissen met crankbaits neem ik liever nylon dan fluorocarbon. Als

Dankzij de rek voelt de vis bij het pakken van het aas pas relatief laat de VERDACHTE WEERSTAND ik de maximale diepte van een crankbait wil halen of pluggen wil vissen door obstakelrijk water met stenen, schelpen en takken, is fluorocarbon beter geschikt. In veel situaties biedt een gevlochten hoofdlijn meer voordelen dan een fluorocarbon lijn. Toch zijn er ook technieken waarbij je met een fluorocarbon duidelijk in het voordeel bent. Met de toenemende hengeldruk op veel wateren is het forceren van een aanbeet een eerste vereiste. Een strakke gevlochten lijn zou onder water flink lawaai maken, waar een fluorocarbon veel stiller zou zijn. Het fijne weet ik hier nog niet van af: genoeg stof tot nadenken en ruimte voor experimenteerdrift!

[8] Johannes Dietel 05 | 2019

65


ELEKTRONICA

EEN KIJKJE IN DE ONDERWATER KEUKEN ONTWIKKELING VAN FISHFINDERS EN TECHNOLOGIE

In het testcentrum worden de producten op allerlei manieren getest, bijvoorbeeld op trillingen.

66

05 | 2019


TEKST & FOTO'S: JOHN SMIT

John Smit mocht een dagje komen kijken in het testcentrum van Raymarine in het Engelse Southhampton. Hoe ontwikkelen zij hun producten? Hoe garanderen zij de kwaliteit van de units? En hoe zien zij toekomstige ontwikkelingen?

I

k denk dat het ongeveer 25 jaar terug is dat ik mijn eerste dieptemeter aanschafte. Een zwart-wit schermpje van ongeveer 15 cm gaf de diepte aan, tekende een onduidelijke bodem op en liet met een harde ‘piep’ een visje in het scherm zien als het apparaat dacht iets op te merken. Nu, 25 jaar later, vaar ik rond met drie fantastische units in mijn boot; tweemaal een 12 inch achterin en eenmaal een 9 inch voorin. Ik kan 3D onderwater kijken: links, rechts en naar beneden. Ik kan vis gedetailleerd optekenen met echotechnologie. GPSlocatiebepaling is allemaal geïntegreerd met gedetailleerde waterkaarten die informatie geven over bodemverloop. En ik kan waypoints zetten op vis die niet eens in de buurt van de boot is op de sidescan en er daarna

Dankzij de nieuwste TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN is het leven aan boord van een visboot nog mooier geworden. naar toe varen. En mocht ik het vissen even zat zijn (wat overigens zelden gebeurt): Spotify en Netflix apps staan tot mijn beschikking via bluetooth- of wifiverbinding met mijn smartphone en externe waterdichte JBL speakerbox. Het leven aan boord van een visboot is nog mooier geworden!

PAS HET BEGIN

Net als in ons dagelijks leven heeft de ontwikkeling van de technologie in de hengelsport dus ook niet stilgestaan. Sterker nog, ik denk dat het nog maar net begonnen is! Want als ik zie wat er alleen al vorig jaar is verbeterd aan de technologie ‘om onder water te kijken’ denk ik dat die versnelling nog wel even doorgaat.

En als visser vergroot dit nog meer de kans om de vangst van je leven te doen! Erg blij was ik dus met de uitnodiging om een dagje te mogen kijken en praten met de mensen van Raymarine in hun testcentrum in Southampton, UK. Het gaf mij alle kans om via hen te begrijpen hoe er bij Raymarine aan productontwikkeling wordt gedaan, hoe ze de kwaliteit van de units garanderen en wat zij zien als belangrijke ontwikkelingsgebieden voor de fishfinders van de toekomst. Een dag een ‘onderwater-kijkje in de keuken’ dus. Let’s go!

HET TESTCENTRUM

Raymarine is in 2010 onderdeel geworden van FLIR systems. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van technologie om het zicht en de interpretatie ervan via cameratechnologie te verbeteren. En die passie voor technologie voel je direct als je het testcentrum binnenloopt! Bijvoorbeeld de trainingszaal, die zou je zonder probleem ‘technologie-snoepwinkel’ mogen noemen, wat een heerlijke plek! Alle modellen staan hier opgesteld en via een bootsimulatie kunnen de trainingen worden verzorgd. De trainingen worden gegeven aan medewerkers en gebruikers om alle apparatuur volledig te leren kennen. Ik vind dat heel belangrijk, want hoeveel apparatuur bestaat er niet waarvan de gebruiker maar ten dele weet hoe deze te gebruiken of wat er überhaupt mogelijk is?

ONTWIKKELING EN KWALITEIT Na een korte introductie door een van de marketingmedewerkers stap ik samen met de kwaliteitsmanager het testcentrum zelf binnen en de rondleiding start. Ik weet niet wat ik zie! Zover als ik kan kijken staan allerlei meetappraten, zijn mensen druk met units aan de slag en hoor je het gezoem en geronk van de verschillende soorten testapparatuur, heel indrukwek-

De Element series kijgen hier een temperatuurtest (-25C tot 55C).

De trillingtest wordt met speciaal ontwikkelde apparatuur gedaan.

kend. Ik krijg toegelicht dat de activiteiten in het testcentrum grofweg in twee delen kunnen worden samengevat. Enerzijds het ondersteunen van de ontwikkeling van volledig nieuwe apparaten en technologie. En anderzijds het testen en verder verbeteren (upgraden) van reeds bestaande modellen en technologie. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe Raymarine Element series. Deze zijn nu nieuw in de markt geïntroduceerd en het testcentrum controleert streng of de geproduceerde Element modellen voldoen aan alle criteria, via steekproeven uit de productie. Voorafgaand aan de introductie op de markt was het testcentrum betrokken bij de ontwikkeling van de hardware, de technologie en de software, en ook het doortesten in de praktijk. Het testcentrum vervult dus een centrale rol in de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en software, en het testen van al geproduceerde units op kwaliteit. Zo te zien wordt er hier dus niets aan het toeval overgelaten!

HOOGFREQUENT

“Waar wordt dan allemaal op getest?”, was één van de vragen die ik had. Nou, daar werd in het uur daarna uitgebreid antwoord op gegeven. Uitgangspunt van 05 | 2019

67


ELEKTRONICA

Een Axiom9 getest op waterdichtheid en de impact van water. De brandslang spuit met 1kg waterdruk per vierkante centimeter tegen het scherm.

het testen is de vertaling van de praktijk naar de testsituatie (en dus niet andersom!). Het grote voordeel hiervan is dat wat wordt getest (en goed wordt bevonden) ook in de praktijk goed werkt. Mooi voorbeeld hiervan zijn de trillingstesten. Iedere unit krijgt hiermee te maken. Trillingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door impact van golven op het schip, de (buitenboord)motor, andere apparatuur in de omgeving (bijvoorbeeld op de brug van een groot jacht), enzovoorts. Deze trillingen kunnen heel impactvol zijn op appratuur, zeker als het hoogfrequente trillingen zijn die je als persoon nauwelijks opmerkt maar er altijd wel zijn. Om de test zo goed mogelijk in te richten worden er eerst in de praktijk allerlei metingen verricht om te begrijpen aan welke trillingen de apparatuur wordt blootgesteld. Vervolgens wordt dan in het testcentrum de test zo ingericht dat deze praktijk wordt nagebootst. De test wordt dan zodanig uitgevoerd dat deze veel zwaarder is dan wat het apparaat in de praktijk zal meemaken. Dit wordt op speciaal ontwikkelde testapparaten gedaan en nauwlettend gevolgd via de computer. Indrukwekkend om te zien hoe een unit die je in de boot hebt staan dus eigenlijk veel meer aan kan dan wat je in de praktijk ooit zult meemaken! 68

05 | 2019

SPECIFICATIES

Wat soms ook voorkomt is dat de praktijksituatie niet bekend is of dat de praktijksituatie te ‘vriendelijk’ is. Dat laatste is een risico omdat eventuele pieken dan niet opgevangen kunnen worden. Zijn deze situaties aan de hand dan wordt er zwaarder geschut ingezet. Voorbeeld hiervan is de test op waterdichtheid en impact van water. Wat er in dit geval namelijk wordt gedaan is dat er een waterstraal uit een brandweerslang recht op de unit wordt gericht. Op het moment dat ik er was werd er een Axiom9 aan deze test onderwerpen. De waterstraal werd met een kracht van ongeveer 1 kg waterdruk per vierkante centimeter op het scherm ‘afgevuurd’. En dit gebeurt gedurende vele minuten. Ik hoef niemand uit te leggen dat dat een situatie is die de praktijk ver overtreft.

Op elektronica kunnen trillingen veel impact hebben, zeker als het HOOGFREQUENTE TRILLINGEN zijn.

Als een unit daar goed doorheen komt, nou, dan zal dat in de praktijk ook wel goed gaan; zoveel regen en storm in één keer gaan we nooit meemaken, heel spectaculair om te zien! Naast de trillings- en waterdichtheidstesten worden er nog meer testen uitgevoerd. Er wordt getest onder warme en koude omstandigheden (-25C tot 55C). Er wordt getest op zoutwaterbestendigheid door de unit dagenlang non-stop in een zoute omgeving te laten functioneren. En er wordt getest op weerbaarheid tegen de inwerking van UV-licht uit zonlicht. Zowel voor units die in ontwikkeling zijn als voor units die als steekproef uit productie worden getest, wordt op deze manier continu in beeld gebracht of ze de toets met de praktijk en de gewenste specificaties kunnen doorstaan. Ik moet eerlijk zeggen dat het kort na elkaar zien van al deze testen mijn vertrouwen in de Raymarine units nog verder heeft laten stijgen!

MS RAYMARINER

Aanvullend op deze laboratoriumtesten in het testcentrum heeft Raymarine ook de praktijktest een centrale plek gegeven in de ontwikkeling en toetsing van de units. Dit is allemaal samengebracht op het motorschip Raymariner. Nou kan


ik claimen dat ik al op veel schepen ben geweest, maar afgezien bij de marine heb ik nog nooit eerder een schip gezien dat zoveel apparatuur, technologie en computers aan boord heeft staan, onvoorstelbaar! Let bijvoorbeeld alleen al even op het aantal witte externe GPS antennes op de voordekken… De Raymariner is volledig ingericht om alle systemen en units van Raymarine te kunnen testen in de praktijk. Het heeft zijn eigen servers en als een soort telefooncentrale kunnen de diverse units aanen afgekoppeld worden. Radar, GPS en transducers kunnen makkelijk gewisseld worden en in het schip is een eigen test- en trainingscentrum ingericht waarin de verschillende systemen tijdens de praktijktesten getoetst en gevolgd kunnen worden. Als je al van technologie houdt dan is een bezoek aan deze snoepwinkel helemaal smullen geblazen, fantastisch! De resultaten van de praktijktesten worden weer gedeeld met het testcentrum zelf en de optelsom van laboratoriumtesten en praktijktesten maakt dat uiteindelijk besloten kan worden of een nieuwe ontwikkeling naar de markt kan en of dat een batch uit productie voldoet aan alle gestelde criteria.

BETROUWBAARHEID

Wat is nu het voordeel als gebruiker van deze uitgebreide testen? Wat mij persoonlijk opvalt is dat met de toename van de mogelijkheden het gebruik in de praktijk ook gecompliceerder is geworden. Het is dan van belang dat de apparatuur doet wat het belooft en dat het gebruik ‘vanzelf ’ gaat, dat je er niet over na hoeft te denken. Het feit dat het testen van de apparatuur zo dicht op de praktijk plaatsvindt vind ik dus heel erg belangrijk. Dit zorgt er in ieder geval voor dat de unit doet wat hij moet doen en de toets der praktijk heeft kunnen doorstaan. Daarnaast praten we ook over een serieuze investering. Met de toename van alle technologie die wordt toegepast zijn ook de prijzen van de units over de jaren heen gestegen, zoals we ook op andere gebieden zien (TV, smartphones, computers, enzovoorts). Raymarine realiseert zich dat en met de investeringen die ze doen om de units zo goed mogelijk voorbereid en getest naar de markt te laten komen, kan er ook een hoog niveau van betrouwbaarheid worden gegarandeerd. En dat gecombineerd met een goede uitleg in de praktijk en het delen van ervaringen, bijvoorbeeld via social media en de Ray-

marine pro-staffers die uitleg geven aan de consument, maakt dat je maximaal kunt genieten van de je mooie apparatuur aan boord!

DE TOEKOMST

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat Raymarine terughoudend is met informatie over de toekomst. Ook zij hebben te maken met stevige concurrentie en gaan daar dus vertrouwelijk mee om. Maar toch waren er een aantal hoofdlijnen die naar

Het praktijkschip de MS Raymariner is helemaal volgestouwd met testapparatuur om alle systemen en units van Raymarine in de praktijk te kunnen testen.

voren komen over waar de ontwikkelingen in de toekomst naartoe zullen gaan. Allereerst zal de user interface (het controlepaneel voor de gebruiker) in de toekomst nog intuïtiever worden en ook meer in te regelen zijn op specifieke gebruikerswensen. Ook wordt er gewerkt aan betere samenwerking tussen de verschillende units en software in die units, inclusief smartphones en andere internettechnologie. Net als wat in huis al gebeurt zal dit ook aan boord steeds meer plaats gaan vinden. En natuurlijk is er veel aandacht voor verdere verbetering van het onderwaterbeeld en interpretatie van die beelden. Want uiteindelijk willen wij als vissers toch

vooral dat we vis kunnen vinden en dat gaat nog steeds het beste door steeds beter te begrijpen en te zien hoe die onderwaterwereld eruit ziet en in elkaar steekt! Ik vond het een extreem leerzame en interessante dag en heb nog meer vertrouwen gekregen in de kwaliteit van de apparatuur aan boord. Ik zie alle toekomstige ontwikkelingen met veel interesse tegemoet. Als vissers beleven we altijd al veel mooie momenten en de ontwikkelingen in de wereld van fishfinders zullen ons daar zeker bij blijven ondersteunen!

John Smit 05 | 2019

69

Profile for vipmedia_breda

Beet-Rovers Magazine 05  

Als vissen je hobby of sport is, dan is de dubbeldikke Beet-Rovers een must! Elke maand beleef je van dichtbij de beste visavonturen, krij...

Beet-Rovers Magazine 05  

Als vissen je hobby of sport is, dan is de dubbeldikke Beet-Rovers een must! Elke maand beleef je van dichtbij de beste visavonturen, krij...