Page 1

Vingehjulet 27. april 2000

Vingehjulet

Internblad for NSB Nr 6, 27. april 2000

Stadig flere berøres av omstillingen

Utfordring til lederne Materialet fra årets MTU, undersøkelsen som måler graden av tilfredshet blant medarbeiderne foreligger nå. Resultatene er ikke klare, men Vingehjulet har spurt de sentrale lederne hvordan de har tenkt å følge opp undersøkelsen i

Hva med fremtiden?

tiden som kommer. SIDE24

Rydder opp og ser fremover Sammenstøtet mellom to godstog på Lillestørm førte til at tusenvis av mennesker på Lillestrøm ble evakuert. Og at NSB og Jernbaneverket igjen kom på førstesidene.

Illustrasjonsfoto: Sofie Bruun

– Vi rydder opp på Lillestrøm og ser målrettet fremover. Ulykkene skal ikke stoppe satsningene i Gods, sier direktør Kjell Frøyslid som er imponert over innsatsen til sine medarbeidere. SIDE5-7

Verdifull frakt NSB Gods har fått kontrakt på transport av Audi-biler fra Tyskland til Norge. Kontrakten er i første omgang ikke verdt mer enn sju millioner kroner, men Gods håper den representerer et gjennombrudd for frakt av høyverdivarer på importmarkedet. SIDE2

Det nytter Historien om et dvergsignal viser at det kan nytte å rapportere inn uønskete hendelser gjennom Synergi. Årsrapporten for 1999 viser at innmeldingene har økt. SIDE9

– Søk stilling i ny organisasjon, oppfordrer direktør Roger Granheim i NSB Service.I dette Vingehjulet finner du stillingeneog et forenklet søknadsskjema. Men om det er Service som i størst grad opplever omstillingen på kroppen i denne runden, er kontinuerlig omstilling noe som er kommet for å bli i NSB. Internbladet har derfor både sett på erfaringer medarbeidere har gjort, og hvilke tilbud som foreligger for fremtidig overtallige.Én overtallig angrer på at han mottok sluttvederlag, mens en annen jubler over at hun ble overtallig. Personalsjefen i Service lover å ikke kaste noen til ulvene, mens Aetat har som mål å få alle overtallige i jobb Side9-22

Stillinger og søknadsskjema

Side18-22

1


Vingehjulet 27. april 2000

Gods fikk Audi-kontrakt NSB Gods, Deutsche Bahn Cargo og Harald A. Møller AS inngikk nylig en ettårig kontrakt verdt ca. 7 millioner kroner om transport av biler fra Audi i Tyskland. – Dette kan være startskuddet for vekst i importtransporten vår, sier direktør i Gods, Kjell Frøyslid

Håper på vekst

A

vtalen omfatter frakt av Audi, helt fra fabrikken i Ingolstad i Tyskland. – Dette er en spennende kontrakt som sender viktige signaler til andre med fraktbehov av høyverdivarer, sier Kjell Frøyslid. Frøyslid ønsker nemlig at flere bilimportører skal velge transportløsning gjennom Gods. – Dette er starten for å kunne utvikle oss videre innen bilmarkedet. I dag frakter vi om lag 30 prosent av hele innenlandsmarkedet, men vi ønsker å vokse, spesielt på importmarkedet, sier Frøyslid. Likevel er det ikke vekst som er første prioritet i Gods for øyeblikket. – Kontrakten er skrevet under, men det er nå jobben starter. Vi satser alt på at dette prosjektet skal lykkes, slik at samarbeidspartnerne våre er trygge på at vi leverer rett kvalitet til rett tid. Dette krever selvsagt godt arbeid av mange i NSB.

Halv tid til samme pris Raskere og mer pålitelige leveranser er argumentene for at bilimportøren Harald A. Møller velger lukket transportløsning hos NSB Gods. – Før var en bil underveis i ti til tolv

– For oss betyr det mye å ha bilene innelåst i en lukket godsvogn, sier Jon E. Røhrt i Harald A. Møller.

dager, men nå er ventetiden for utålmodige kunder halvert. Vi unngår også unødvendige skader som kan oppstå ved tradisjonell frakt der bilene transporteres i friluft og lastes om fra tog til båt, sier informasjonsansvarlig Jon E. Røhrt i Møller. – For oss betyr sikkerheten mye ved å ha bilene innelåst i en lukket godsvogn. Ettersom vi har et ansvar overfor kundene som har bestilt plettfrie biler, bør vi også ta ansvar for produktet i det

øyblikket bilene ruller ut av fabrikken. Dette oppnår vi nå i samarbeid med NSB Gods, sier Røhrt. I første omgang er det kun deler av Audis bilspekter som vil rulle med NSB Gods fra Tyskland, men muligheten for utvidelse av samarbeidet er til stede. – Avtalen gjelder frakt fra fabrikken i Ingolstad, men det er naturlig å utvide samarbeidet hvis denne transportløsningen fungerer, sier Røhrt. LARS BJELVIN

Enklere for lokførerne Økt fokus på trafikksikkerhet ved etablering av en ny fag- og opplæringsavdeling og enklere organisering i linjen er de viktigste endringene av Lokførerenheten (DTL). Den største endringen består i opprettelsen av en fag- og opplæringsavdeling. – Den nye fag- og opplæringsavdelingen er et uttrykk for bevisst satsing på trafikksikkerhet. Vi mener at den enkelte lokfører vil få et sterkere fagmiljø, bedre koordinering av opplæringsvirksomheten og økt tilgjengelighet på faglig oppfølging, sier lederen for DTL Eli Lexander.

2

Erik Borgersen er ansatt som fag- og opplæringssjef og leder for den nye avdelingen. Under seg har han 12 lokførerveiledere. Disse vil få ansvar for faglig oppfølging og veiledning av lokførere på faste banestrekninger, og de vil i hovedsak ha sin arbeidsplass ute i togene sammen med lokførerne. Etter omorganiseringen av DTL har enheten blitt en flatere organisasjon. Der det før var seks lokførerenheter, er det nå ti. Med dette blir et ledd i organisasjonen kuttet ut og hver lokfører blir dermed underlagt bare ett ledernivå. De nye lokførerlederne har mange av de samme oppgavene som avdelingssjefene (tidligere lokinspektører), men med sterkere fokus på motivasjon, kommunikasjon og effektiv personaldisponering.

I de største områdene er det også ansatt et antall assisterende lokførerledere. Det er foretatt risikovurdering av den nye organisasjonen og nye funksjonsbeskrivelser er på plass i Drift og teknikks styringssystem. Det nye organisasjonskartet vil bli tilgjengelig på NSBs intranettsider under Organisasjon. LASSE STORHEIL

Følgende lokførerledere er ansatt: Oslo: Svein Svimbil, Drammen: Erik Stenseth, Hamar: Ole Gunnar Bakken, Østfold: Bjørn Kristiansen, Skien: Per Tore Larsen, Bergen: Øyvind Wallem, Trondheim: Asle Nordbotten, Mo i Rana: Roger Nygård, Kristiansand: Roald Gundersen, Stavanger: (innstilling ikke klar).


Vingehjulet 27. april 2000

Etter Åsta-ulykken – Vi syntes det var viktig å gjøre noe raskt, og kjørte bort forurenset masse, gjødslet og kjørte på ny masse, sier NSBs miljøsjef Sigmund Haugsjå.

Renset opp på Åsta

T

ogulykken ved Åsta førte til betydelig oljeforurensing i grunnen der kollisjonen skjedde og utbrenning av vogner ga asbestavfall. Over lang tid vil naturen ofte selv ta seg av slik oljeforurensning. – Men når konsentrasjonene blir store, og bolighus ligger nær ved, må man være spesielt oppmerksom. Olje kan sige ned i grunnvannet, og det kan bli svært ubehagelig oljelukt over lang tid, sier Haugsjå. NSB, som forurenser, har ifølge

Forurensningsloven ansvaret for å gjøre opp for seg. Dette ansvaret har NSB nå tatt. Norsk Geoteknisk Institutt ble engasjert for å lage en miljøteknisk grunnundersøkelse, og komme med forslag til tiltak. Dette i nær kontakt med NSB, Jernbaneverket, Åmot kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark. – Man ble enige om å fjerne ca en meter av det øverste laget, og kjøre massen til en lagringsplass for spesialavfall. Ny godkjent masse ble lagt på etter at grunnen under var gjødslet - for å øke

bakteriefloraen og sjølrensingen, forklarer Haugsjå. Ca 180 meter av skinnegangen ble fjernet og hele arbeidet ble gjort på tre døgn. Også terrengskadene på eiendommen der redningsmannskapene og maskinene sto, er rettet opp. – Brødrene Gjermundshaug AS har gjort en fantastisk fin jobb. Jernbaneverket og NSB har hatt et meget godt samarbeid, og den nære kontakten med NGI, Åmot kommune og fylket har vi satt stor pris på, sier Haugsjå. LASSE STORHEIL

Bra nok for Argentina Di3-motorer kan få en fremtid som båtmotorer i Argentina. Salgsansvarlig Roar Jensen, ved NSB Service i Drammen, mener det er en tilfeldighet at motorene kan brukes - og selges.

F

irmaet Hellik Teigen AS i Hokksund har spesialisert seg på opphugging av gammelt togmateriell. Etter å ha kjøpt seks DI3motorer til skrotpris, mente Tore Teigen at motorene var for gode til å sette brennerne i dem. – Det blir nok bare to av de seks som kan bli brukbare, men det er nok for meg, sier han. For Teigen vet at det er et marked for salg av brukte tog-

motorer. Gjennom en mellommann fikk han kontakt med interesserte kjøpere i Argentina. – Motorene skal visstnok tilpasses båtbruk, sier Teigen. Roar Jensen i NSB er overrasket over at Teigen får solgt Di3-motorene, men synes det er bra at motorene går til gjenbruk, noe som er i tråd med NSBs miljøfilosofi. – Normalt skal ikke disse motorene

Ny konsernoverlege

Positiv til tog

Ole Jørgen Hommeren (48) er tilsatt som ny konsernoverlege i NSB etter Nina Skylv. Han tiltrer stillingen i månedsskiftet mai/juni. Hommeren kom til NSB i august 1998 og har vært leder for bedriftshelsetjenestens (BHTs) Oslokontor. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo 1978 og er spesialist i arbeidsmedisin fra 1993. Han arbeidet som bedriftslege ved Borregaard Industrier i Sarpsborg i syv år, var bedriftslege i Stabburet i seks år og personalsjef samme sted i fire år. Den nye konsernoverlegen kommer opprinnelig fra Mandal. Han bor nå i Sarpsborg og pendler daglig med Østfoldbanen. Han er gift og har to voksne barn.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen (bildet) og den nye ledelsen av Samferdselsdepartementet ble torsdag 30. mars tatt i mot av NSBs Styreleder, konsernsjef og representanter for ledelsen ved hovedkontoret i Oslo. – Vi mener at det er viktig og riktig å satse på kollektivtrafikk og på jernbanen, og det vil bli et satsningsområde for den politiske ledelsen i departementet, sa Moe Gustavsen. Arnt Frode Jensen er tilsatt som politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, han er 46 år og kommer fra stillingen som prosjektleder for fiskerioppdrettprosjektet «Torsk2000».

være i salgbar stand på kommersiell basis. At Teigen har funnet én eller to motorer som kan rehabiliteres må sees på som en ren tilfeldighet, sier Jensen. Materiell som skal skrotes, skal selges for den beste prisen så fort som mulig, og det mener Jensen han har gjort i dette tilfellet også. – Alle deler som NSB har bruk for er fjernet fra lokomotivene. Teknisk har plukket ut så mye at lokomotivene i utgangspunktet er ubrukelige. Resten er solgt til Teigen for skrotpris, sier Jensen. LARS BJELVIN

LARS BJELVIN

3


Vingehjulet 27. april 2000

Nytt telefonsystem for kundene Innen september vil et nytt telefonsystem for NSB-kunder være i bruk. Dermed vil NSB være de første i Norge som tilbyr automatisk ruteinformasjon med taleteknologi.

– Sunnmørsdialekt er best

T

alegjenkjenning er det noe uklare begrepet på datateknologien som skal gjøre det enklere å bruke telefonen som NSB-kunde. – Vi liker å kalle det automatisk ruteinformasjon med taleteknologi, ettersom dette ikke handler om å gjenkjenne kundene våre. Snarere vil systemet faktisk gjenkjenne tale, slik at brukere kan svare muntlig på spørsmål i stedet for å bruke mye tid på å vente på brukervalg-nummer. Med dette systemet vil kundene våre få enklere og raskere behandling over telefon, sier Bjørn Vestly, leder for system og salgsstøtte i NSB Service. Det er datafirmaet Bull som skal utvikle kundestøttesystemet for NSB . Kontrakten som koster flere millioner kroner er den tredje største noensinne i NSB, innen telefoni. Likevel blir kontrakten betraktet som en svært god Arve Franstad (til venstre) og Lene Melfald fra Bull, og Bjørn Vestly i NSB vil være først ut i investering av Vestly som tror kundeNorge med taleteknologi. støttesystemet vil gi fornøyde kunder. sunnmørsdialekten, av alle norske og klokkeslett. Fortsatt kundebehandlere dialekter, gir best resultat for systemet, – Slike muligheter gjør det lett å – Statistikk viser at de aller fleste sier Vestly. navigere seg raskt fremover, i en rikholikke godtar dagens system. Veldig Likevel er det ikke bare sunnmørsdig meny, ettersom valgene aktiviseres mange legger på røret fordi det tar for dialekten som gjør systemet interessant. så snart kunden sier noe, forklarer Vestly. lang tid å få informasjon. Når det nye For i tillegg til å snakke klart og Og legger til at det fremdeles skal være systemet blir ferdig vil kunden være i en tydelig vil systemet også kjenne igjen mulig å få snakke med en sprell levende slags dialog med en datamaskin, med en del ord som ja og nei, og forskjellige kundebehandler. kvinnestemme fra Sunnmøre. Dette fordi nøkkelord som stasjonsnavn, ukedager LARS BJELVIN

Buss best, toget scorer høyt Norges mest fornøyde kunder finner du hos det heleide NSBselskapet TIMEkspressen, ifølge Norsk Kundebarometer (NKB). Kåringen er basert på undersøkelser gjort blant 6 9 00 kunder. NSB Langdistanse kom også godt ut. TIMEkspressen kjører buss hver time i begge retninger mellom NotoddenKongsberg-Oslo, 24 timer i døgnet, og hver halvtime på dagtid. Bussruta frakter årlig en halv million mennesker, hvorav mange er tidligere bilister. – Jeg gleder meg over utmerkelsen

4

og anerkjennelsen den innebærer for mine medarbeidere, sier administrerende direktør Halvor Grene. Han lover kundene å gjøre sitt ytterste for å opprettholde kvaliteten i tjenesten. NSB Langdistanse scorer høyere enn SAS og Braathens på lange reiser. – Det er svært gledelig å se at vi på mange områder blir ansett som bedre enn konkurrentene. Særlig på personlig behandling av kundene scorer vi høyt. Målingen for Signatur på Sørlandsbanen gir en score på 87 av 100, noe som er eksepsjonelt bra, sier langdistansedirektør Leif Øverland. Av de ti områdene som NKB måler, scorer Braathens og SAS bedre enn Langdistanse på to: Omdømme og produktkvalitet.

– Målingene i NSB gjelder en mengde produkter. Hvis vi ser på Signatur spesielt, oppnås en score på 71 mens hele Langdistanse bare får 63 og dermed trekker ned. Når vi har gjennomført fornyelsen av materiellet og fått skrotet B3, har vi mulighet til å gå forbi flyselskapene også på dette området. Med hensyn til omdømmet, sliter vi nok med tilknytningen til NSB-merket, sier Øverland. Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. Kundetilfredshetsmålingen gjennomføres for femte år på rad av Institutt for Markedsføring ved skolen. Tidligere vinnere har vært Braathens, ESSO og Toyota. LASSE STORHEIL


Vingehjulet 27. april 2000

Hverdagen skal gå videre – Det er nærmest rørende å se hvordan enkelte mennesker tar ansvar. Folk som vanligvis lever litt anonymt i organisasjonen står på. Det er til å ta hatten av for, sier direktør Kjell Frøyslid i Gods.

D

et har vært mennesker vi nesten har beordret hjem for å hvile, sier direktøren. Etter de kritiske døgnene da gasstankene brant, er han nå opptatt av at livet går videre. – Alle som var på vakt på Alnabru skal i politiforhør. Det at hederlige arbeidsfolk i Gods skal i formelt politiavhør for å ha gjort jobben sin, kan oppleves som dramatisk. Det er viktig at alle bidrar til at vi finner årsaken. Som øverste leder i Gods er det som har skjedd mitt ansvar, men hvorvidt jeg har skyld må etterforskningen vise. Det vi ledere er opptatt av, er å gi folk hjelp og støtte. Det er viktig at vi nå tar vare på alle som får ekstraordinære påkjenninger, sier Frøyslid.

Ser fremover – Vi rydder opp på Lillestrøm og er målrettet fremover. Vi har laget klare prioriteringer: Vi skal få trafikken til å gå som normalt. Vi skal forsere arbeidet med å sette fokus på sikkerhet. Utgangspunktet er revisjonsrapporten fra Jernbanetilsynet og DBE (Direktoratet for brannog eksplosjonsvern). Sikkerhet er grunnmuren vår. Vi kommer til å bli

- Vi kommer til å bli fotfulgt på sikkerhet i tiden fremover, slår Kjell Frøyslid fast.

fotfulgt på sikkerhet i tiden fremover og da skal vi ha orden i sakene, sier godsdirektøren, og sikter blant annet til media som i flere tilfeller har stilt spørsmål om hvorvidt jernbanen er sikker for transport. – Vi skal være så gode at dersom media vil fortsette å fotfølge oss, så kan de bare gjøre det, sier Frøyslid.

Evakuering etter sammenstøt «Ingen personer kom til skade da et godstog kjørte inn i et annet godstog som sto stille på Lillestrøm stasjon ved 01:00 tiden natt til onsdag 5. april. Det oppstod brann fra en tankvogn fylt med propan. Lillestrøm stasjon ble sperret og det ble store problemer med trafikkavviklingen.» Denne meldingen tikket ut på nyhetene, og etter noen timer ble det klar at faren for eksplosjon var så stor at flere tusen mennesker i nærområdet måtte evakueres. Svenske eksperter ble hyret inn, og etter vel fire døgn var faren over. Folk kunne flytte hjem etter at vel 92 tonn propan fra to vogner var brent opp. Ulykken skjedde et stykke fra stasjonsbygningen i retning Romerik-

sporten. Det var et nordgående tog som kjørte inn i et tog som sto stille på stasjonsområdet. Føreren av toget slapp fra ulykken uten skader. Ingen andre personer kom til skade i kollisjonen. Lillestrøm stasjon har 550 togpasseringer i døgnet. Få timer etter ulykken sa driftsdirektør Tom Ingulstad: – Hvis de foreløpige, ubekreftede opplysninger er korrekte, er det mye som tyder på at sammenstøtet ved Lillestrøm skyldtes hel eller delvis bremsesvikt. Alt tyder på at lokomotivføreren har forsøkt å bremse. Det er på det rene at lokføreren ga alarmsignal. Det er imidlertid ikke mulig å si noe nå om bakgrunnen til en eventuell bremsesvikt.

Ulykken på Lillestrøm skal derimot ikke stoppe satsingene i Gods. – Vi har skrevet kontrakt med Waagan transport. Vi skal lykkes med semitransporten. Dette er et stort løft for organisasjonen vår, slår godsdirektøren fast.

Kostnadene ikke klare Foreløpig er det ingen som helt vet hva ulykken på Lillestrøm kommer til å koste. – Så snart vi er i normal drift, skal vi skaffe oss oversikt over hvor mye dette har kostet. Foreløpig ser vi at tirsdag 4.april til og med søndag 9.april kostet mellom fire og fem millioner kroner i tap av inntekter bare for Gods. Vi har hatt tett kontakt med Vesta. Vi er opptatt av å begrense skaden. Jeg vil berømme Vesta for deres innsyn i våre behov i en slik situasjon. – Hvordan skal tapene i de forskjellige enhetene dekkes? Til syvende og sist er det samme forsikringsselskap som dekker tapene på alle forretningsenhetene, men hvem som skal koordinere dette er ikke klart ennå, sier Frøyslid. SOFIE BRUUN

LASSE STORHEIL

5


Vingehjulet 27. april 2000

Lillestrøm-ulykken

FOTO: DAG-ARNE JOHANSEN

Lillestrøm sten Dyr, men god trafikkavvikling Etter ulykken ved Lillestrøm fungerte buss- og taxitransport som en erstatning til mange innstilte togavganger. Det kostet NSB om lag 300 000 kroner i døgnet å gjennomføre den alternative trafikkaviklingen.

S

elv om det kostet, fløt trafikken veldig godt, spesielt med tanke på den ekstraordinære situasjonen vi måtte forholde oss til, sier Kjetil Bragstad, seksjonsleder i Drops. Han var ansvarlig for organiseringen av det alternative driftsopplegget som ble igangsatt etter sammenstøtet mellom to godstog på Lillestrøm stasjon, onsdag 5. april. Heldigvis hadde NSB den nødvendige kapasiteten til å ta unna for passasjerene som ble berørt av kollisjonen. – Vi hadde 60-70 busser i skytteltrafikk på Østlandet, samtidig som vi benyttet oss av taxi etter behov. I tillegg hadde vi ekstra personell som stilte opp og veiledet kundene våre dit de skulle. Så langt har ulykken kostet oss om lag 250 000 kroner dagen i ekstra buss-

6

For jernbanen var ikke jobben gjort med at brannen var slukket.

transporter, og om lag 50 000 kroner dagen på drosjer, sier Bragstad.

God innsats På tross av at ulykken hadde store konsekvenser for Lillestrøm var det kun små og ubetydelige forsinkelser på NSBs avganger som ikke var direkte berørt av ulykken.

– De største forsinkelsene var på kun fem til ti minutter, og æren for dette skyldes en formidabel innsats hos mange personer i vårt driftsapparat. Personell på stasjoner, lokførere, konduktører, DROPS, Jernbaneverket og Nettbuss fortjener en stor takk, sier Bragstad. I følge seksjonslederen og personell


Vingehjulet 27. april 2000

ngt

Unngikk blokkering

Rune Olsen har måttet stå på ekstra.

Store utfordringer har preget arbeidet på Alnabru, G–drops og ikke minst Hamar. Men ekstraarbeid og kriseberedskap til tross: Personalet tar utfordringene på strak arm. Problemene har vært størst for Vognlast. – Klokka 10.00 6.april innførte vi trafikksperre, ellers hadde hele stasjonen vært blokkert. Alt som rører seg av gods i Norge går via Alnabru, sier fremføringssjef Trond Williksen i NSB Gods på Alnabru. For skifter Rune Olsen er arbeidsdagen også berørt. – Det er blitt mye å gjøre selv om det er innført trafikksperre, sier han. Transportledelsen i G–drops har

jobbet på spreng for å finne løsninger. – Vi har kjørt ett tog hver dag gjennom Sverige til og fra Trondheim Alnabru, sier Terje Solberg. – All Vognlast som skulle gått over Charlottenberg kjøres over Kornsjø. Det er gått slag i slag, og det har ikke vært så mye tid for å være hjemme for noen av oss. For containertransporten ble det opprettet en egen CX–terminal på Hamar. – Sporet er for kort til at vi kan få all opplasting på en gang. Vi har fått lånt truck fra Oslo, og har to trucker som går døgnet rundt. I og med at det har vært villmarksmesse på Hamar med 25 000 besøkende, var vi litt engstelige for stor trafikk på veiene, men det gikk greit å få containerne opp, sier driftsleder Jan Strandvik. SOFIE BRUUN

Følger opp ansatte på Oslo S, var kundene fornøyd med arbeidet som ble lagt ned av NSB. – Den foreløpige oversikten viser at vi har mottatt lite klager fra våre kunder. Det virker som de har forståelse for vår vanskelige situasjon, samtidig som vi maktet å løse deres transportbehov på en akseptabel måte, sier Bragstad. LARS BJELVIN

L

Ledelsen i Gods lover støtte til de ansatte etter ulykken på Lillestrøm. Personalsjef Kristin Moe er opptatt av å bruke den kompetansen som finnes i NSB. – Vi har tatt kontakt med hovedverneombudet for lokførerne Stein Erik Olsen. Lokførerne har lang erfaring med å følge opp ansatte som skal til samtale med politiet, sier Moe. – Vi har også hatt et møte med verkstedet på Grorud. Dette møtet er ikke et resultat av Lillestrøm-ulykken, men

var planlagt som en del av prosjektet med å jobbe mer på tvers. Responsen var god. Det var et kjempeoppmøte. Teamet som jobbet med toget har hatt møte med Lars Lislott fra personalavdelingen i Gods og regionleder Gjertrud Mathisen. Personalsjefen er opptatt av at alle viser respekt for hverandre i en situasjon som kan være tøff. – Vi har bedt folk om å moderere litt på den røffe humoren, sier Kristin Moe, men er samtidig opptatt av at det er en god tone ute i driften.

7


Vingehjulet 27. april 2000

Det nytter å rapportere

Signalet er flyttet Det nytter å varsle uønskede hendelser. Et dvergsignal i Oslotunnelen skaper ikke lenger forvirring, etter at en lokfører meldte fra.

L

okføreren sa fra at det kunne oppstå en farlig situasjon eller kjøring på rødt lys fordi «dvergen» forvirret. Jernbaneverket ble koplet inn, og «dvergen» korrigert. – Et godt eksempel på at det nytter å rapportere uønskede hendelser, sier sikkerhetssjef Svein Ivar Johannessen i Drift og teknikk. Det er flere eksempler på at rapportering er med på å heve oppmerksomheten rundt sikkerhet i NSB. Rødlyspassering ved at tog glir forbi stoppsignal, er et tilbakevendende problem. Det er nå satt i verk et omfattende arbeid som skal finne tiltak som kan redusere antall slike hendelser. – Det er viktig at vi raskt kommer opp med konkrete løsninger rundt dette problemet, understreker Johannessen. Synergi har andre eksempler på at det nytter å si fra. Følgende skriver seg fra 6. januar: «Et brannslukningsapparat var gått ut på dato i vogn 69016 i tog 2219. Toget innstilles fra Oslo S. De reisende henvises til neste tog. Årsaker: Feil på utstyr/system, mangelfullt vedlikehold, uklare/ mangelfulle prosedyrer/regler lokalt. Tiltak: Nye prosedyrer for kontroll og vedlikehold av brannslukker i tog er innført (per 25.01.00)».

Redskap – Synergi er et arbeidsredskap som over tid skal vise oss hvilke tendenser vi har når det gjelder rapportering, og hvilke tiltak som iverksettes for å rette opp feil. Dette arbeidsredskapet er til bruk for alle ansatte, og bruken er økende, sier Johannessen. Årsrapporten fra 1999 viser en positiv utvikling med tanke på innmelding av uønskede hendelser til Synergi. Denne rapporten er sendt Statens Jernbanetilsyn. 8

Hovedsignalet står i stopp, det samme gjør dvergsignalet under som viser to vannrette hvite lys. Signalet er ikke det som er omtalt i artikkelen. Foto: Per Rathe

– Tallenes tale er klar. Det er langt flere rapporter på uønskede hendelser i 1999, sammenlignet med tidligere. Samtidig gikk antall ulykker ned i fjor. Dette er en utvikling vi vil skal fortsette, sier Johannessen. I rapporten som er sendt Jernbanetilsynet står det også: «Totalt var det 297 tilløp og 9 ulykker/uhell i disse to skade-/tapspotensialklassene. Kun 6 av de rapporterte tilløpene var i forbindelse med skifting. Økning i innrapportering av tilløp i løpet av året tilsvarer den

generelle økningen i innrapportering på tilløp i NSB, og må sees som et positivt bidrag til å innhente mest mulig informasjon om mulige risikoforhold. Årsaken til økningen skyldes i stor grad økt fokus. I tillegg har det en effekt at NSB Gods høsten 1999 endret sine rutiner for innrapportering av tilløp ved togfremføring. Innrapporterte tilløp blir behandlet på samme måte som reelle hendelser, hendelsen blir vurdert og relevante tiltak blir iverksatt.» LASSE STORHEIL


Vingehjulet 27. april 2000

Omstillingen i Service i gang

- Søk stilling i ny organisasjon Etter møter i Service før påske er nå løsningene for de fleste av enhetene i Service klar. Fortsatt gjenstår NSB Data. Her ble det presentert en løsning som vil være klar i mai/juni.

D

et har vært et tett løp, og en omfattende kabal for å komme frem til løsninger som flest mulig kan være fornøyd med. Vi er opptatt av å ha en ryddig prosess der vi ivaretar hver enkelt medarbeider. Vi forsøker å legge alt til rette for at folk skal få seg ny jobb, enten i eller utenfor NSB, sier direktør Roger Granheim. Funksjon for funksjon i NSB Service er gjennomgått, og forretningsområdene har selv definert behovet for arbeidskraft og kompetanse. Samtidig har lederne vært ansvarlig for tett dialog med de ansatte i hver enkelt avdeling. Det har vært løpende kontakt med Jernbaneforbundet, øvrige tillitsvalgte og hovedverneombudet.

Vingehjulet De nye stillingene kan du lese om i dette nummer av Vingehjulet. Alle berørte oppfordres til å søke stillinger i ny organisasjon. Forenklet søknadsskjema er tatt inn på side 22 i dette Vingehjulet. Til høyre for hver prioritert stilling du søker, er det en egen kryssboks som

- Vi forsøker å legge alt til rette for at folk skal få seg ny jobb, forsikrer Roger Granheim.

skal benyttes dersom en utlyst stilling i hovedsak er den stillingen som du har i dag og du derfor mener deg berettiget til å inneha stillingen. Fra 27. april vil det bli gitt 14 dagers søknadsfrist på stillingene. Det betyr at etter denne dato vil arbeidet starte med å kartlegge kandidater og ansette folk. Arbeidet kommer i gang med en gang de første søknadene er kommet inn. Etter den 24. mai vil det etter møter i enhetenes tilsettingsråd bli gitt orientering både til dem som får jobber og til dem som ikke er tilsatt i nye jobber, og det vil komme en ny runde med stillingsutlysninger. Dermed blir det en

Nedbemanning i nord Innfasingen av nye togsett av type 93 og utfasingen av Di3 nærmer seg. Som tidligere kjent blir det i løpet av året nødvendig å gjennomføre nedbemanninger i Persontrafikk Nord. Ledelsen og tillitsvalgte har nå utarbeidet retningslinjer for kategoriinndelinger og framdriften for gjennomføringen av uttak av overtallige ved vedlikeholdsavdelingene Marienborg og Driftsbanegården (DBG). Det har vært møter mellom ledelse og tillitsvalgte om hvem som blir overtallig. Det har også vært såkalte § 60-møter, hvor hver enkelt overtallig får anledning til individuelle møter med ledelse og eventuell bistand fra rådgiver, for

eksempel tillitsvalgt. Fra NJF er Magne Sellæg oppnevnt, men alle vil stå fritt til å velge om de ønsker rådgiver og eventuelt hvem. Første uka etter påske ble de første oppsigelsene overlevert den enkelte. I første halvdel av mai vil det bli holdt informasjonsmøter med aetat og ventelønnsseksjonen i Statens Pensjonskasse og økonomisk rådgivning. Fra midten av mai blir det gjennomført Akurs innen Handlingsplan, motivasjon og jobbsøking. Det blir også personlig oppfølging fra aetat. Akursene forsetter også etter ferien dersom det er behov for det. JAN ERIK KREGNES

andre mulighet til å søke jobb. Henimot midten av juni vil vi starte arbeidet med å følge opp dem som ikke finner nye jobber i NSB. Her vil alle normale prosedyrer bli fulgt med varsel, drøftemøter og eventuelt undersøkelser om annet passende arbeid finnes, før endelig oppsigelse vil bli gitt. For de funksjonene det ikke fattes beslutning om i uke 15 vil fremdriften ta lenger tid. Det vil komme en ny runde med utlysninger primo august. Eventuelle oppsigelser for disse kommer tidligst ultimo august.

Historikk NSB Service ble opprettet for å klarlegge hvordan NSB burde arbeide videre med felles administrative funksjoner. I den forbindelse ble det gjennomført undersøkelser, analyser og vurderinger høsten 1999, som bekrefter behovet for videre omstilling av de aktuelle funksjonene. Det er vurdert to forslag fra ledelsen: Opprettholde funksjonene i Service og effektivisere leveransene videre. Sentralisere funksjoner av personalpolitisk prinsipiell betydning, og desentralisere øvrige funksjoner til forretningsenhetene og/eller inngå eksterne partnerskap. Ledelsens anbefaling om en desentralisert løsning, som er mest i samsvar med utviklingen i konsernet for øvrig er besluttet. LASSE STORHEIL

9


Vingehjulet 27. april 2000

Angrer på sluttvederlaget:

Usikkerheten er det verste Kjell Øiseth ser baksiden av medaljen til NSBs omstillingsprosess. Etter 21 år ville han blitt oppsagt, men valgte i stedet å gå frivillig for å få sluttvederlag. Fem måneder senere leter Øiseth fremdeles etter arbeid.

Ø

iseth går på mange jobbintervjuer, men tilslagene lar vente på seg. Slikt tærer på selvtilliten, spesielt fordi han aldri får vite grunnen til at han ikke når helt opp. – Jeg gikk på et jobbsøkekurs i regi av Aetat og det var en positiv og lærerik opplevelse, men i ettertid har jeg gått mye ledig. Det er rart med det, man mister fort begrep om tiden slik som situasjonen er nå, medgir Øiseth.

Angrer på valget Kjell Øiseth trodde hans 21-årige karriere på forskjellige arbeidsplasser i NSB skulle være en trygghet for ham i en organisasjon preget av usikkerhet. – En dag ble jeg innkalt på kontoret til lederen min som sa at jeg var vurdert oppsagt på grunn av overtallighet. Jeg fikk tilbudet om å si opp selv for å få sluttvederlag, noe som jeg godtok.

Kjell Øiseth synes lediggangen tærer på kreftene.

Arbeidsledigheten var lav, og jeg fikk informasjon fra ledere og Aetat om at det ville være lett å få seg jobb for en som meg. Jeg så faktisk svært positivt på

omstillingen og tenkte at oppsigelsen ikke var så dum likevel, sier Øiseth. Øiseth klandrer ingen for valget han tok på egenhånd, men skulle ønske han

Retningslinjer ved omstillingen NSB satte opp retningslinjer i forbindelse med omstillingen i fjor. Disse er i grove trekk tilpasset årets omstilling og forteller hvilke rettigheter man har som ansatt.

Lønnspolitikk: Overføring til annen organisatorisk enhet eller flytting innen samme enhet medfører i utgangspunktet ingen lønnsendring for den ansatte. Det må være reelle endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområde før en evt. lønnsendring kan diskuteres.

10

Ved overgang til lavere lønnet stilling som en følge av omorganiseringen, vil en normalt beholde nåværende lønn som en personlig ordning. Alle lønnsendringer skal skje etter gjeldende retningslinjer og i samråd med Konsern

Personal og Organisasjon. Det er innført midlertidig ansettelsesstopp for alle stillinger i NSB BA. Unntak kan gjøres av vedkommende enhetsdirektør i samråd med konserndirektør Personal.


Vingehjulet 27. april 2000

Etter Personalsenteret kom Aetat

- Målet å få alle i jobb hadde valgt å bli sagt opp fremfor å si opp selv. – Jeg angrer på at jeg godtok sluttvederlaget ettersom tiden drar ut og min økonomiske situasjon begynner å bli usikker - selv om jeg har spart mye av sluttvederlaget. Jeg har tross alt samboer, og en tenåring som krever sitt. Øiseth begynte som trafikkaspirant i Drammen i 1978, og jobbet 17 år blant annet på Vestbanen, Oslo S og Alnabru før han i1995 ble fast ansatt som kundemottaker på vognekspedisjonen på Alnabru. Der jobbet han helt til i fjor.

Egentlig optimist Øiseth synes det er rart at akkurat han måtte forlate NSB til fordel for andre NSB-ansatte med lavere ansiennitet enn seg selv. –Jeg vet at jeg kan gjøre en god jobb mange steder i NSB hvis jeg hadde fått en til to ukers opplæring. Sånn sett hadde det vært bedre å bli sagt opp noen måneder tidligere, før Personalsenteret ble lagt ned. Kanskje hadde jeg vært en del av NSB i dag hvis jeg hadde mistet jobben i fjor, sier Øiseth. Øiseth skjuler ikke at han har vært langt nede de siste månedene, men kan fortelle at han endelig ser lysere på fremtiden. – Jeg har vært i kontakt med jobbformidleren Manpower som tror de kan skaffe meg jobb raskt. Jeg tror nok dette er veien å gå for meg slik at jeg får vist meg frem for arbeidsgivere. Det eneste jeg vil, er å vise at jeg duger, sier Øiseth.

Aetat kontaktet NSB i håp om at jernbanen kunne ansette fremmedspråklige. I stedet formidler de nå jobber for overtallige i omstillings-prosessen. Å skaffe seg ny jobb er ikke gjort i en håndvending, men det er heller ikke umulig. Fra 1.juli 1999 og ut året fikk 60 prosent av alle NSBregistrerte hos Aetat jobb. Aetat bistår arbeidet med å skaffe jobb til personer som ikke lenger har et tilbud i NSB. Siden første juli 1999 til midten av mars 2000 har i underkant av 90 personer registrert seg hos Aetats representant i NSB, Irene Galåen. Om lag 37 personer fikk jobb i løpet av 1999, noe som Galåen er fornøyd med. – Dette er et godt resultat hvis vi sammenligner oss med andre jobbformidlere, men vi har som mål at absolutt alle skal komme seg i arbeid, sier Galåen. Samarbeidet var et uttalt ønske fra Jernbaneforbundets side etter nedleggingen av personalsenteret. NSB gikk med på å betale1,2 stillinger for Aetat i NSB, for å skape et jobbsenter for de ansatte.

Nøytral og oppbyggende På grunn av nedleggelsen av personalsenteret ser Aetat på sin funksjon som svært viktig for de ansatte i NSB.

– Vi har hovedsakelig hjulpet personer som er blitt berørt av omstillingen fra juli 1999 og fremover. Mitt inntrykk er at mange NSBansatte synes at det er positivt med en ekstern rådgiver som har et annet perspektiv på NSB. I tillegg tror jeg tilbudet er viktig fordi ansatte får sjansen til å bearbeide frustrasjon og bygge opp jobbsøkekompetanse hos en nøytral instans, sier Galåen. – Ved å trekke inn Aetat mener jeg NSB har lagt forholdene til rette for de ansatte på en akseptabel måte. NSB fremstår som ansvarlig gjennom sine personalpolitiske retningslinjer, og legger til rette for at ansatte får støtte til for eksempel kortere kompetansehevings-kurs, eller lignende.

Etterlyser tidsplaner Likevel ser hun frem mot klarere tidsplaner på omstillingsprosessen fra ledelsen. –Tidsplaner eller klar informasjon om omstillingsprosessens tidsperspektiv, kan redusere usikkerheten til de ansatte og sannsynligvis gi bedre produktivitet i NSB generelt. I tillegg vil entydige og klare signaler på et tidlig tidspunkt få de berørte til å ta hånd om sin egen fremtid raskere. Jeg tror usikkerheten for de ansatte er verst, og derfor tror jeg negativ informasjon er bedre enn ingen informasjon, sier Galåen. LARS BJELVIN

LARS BJELVIN

Tiltak for stimulering for frivillig fratreden /sluttvederlag Ansatt som kommer i en overtallighetssituasjon og har mer enn 2 års tjeneste tilbys sluttvederlag tilsvarende 6 måneders lønn. Personale som har vært ansatt kortere tid enn 2 år tilbys sluttvederlag tilsvarende 3 måneders lønn. Sluttvederlaget betinger at vedkommende arbeidstaker frivillig sier opp sin stilling. Vedkommende vil da ikke ha rett til ventelønn.

Motivasjon/rådgivning aktuelle overtallige Det legges opp til å videreføre Personalsenterets praksis når det gjelder samarbeid med eksterne bidragsytere til gjennomføring av motivasjonskurs/jobbsøkerkurs/ handlingsplankurs og privatøkonomisk rådgiving

Hjelp til å finne ny stilling utenfor bedriften. Det er inngått samarbeidsavtale med Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og med eksternt konsulentfirma.

Fortsettes

11


Vingehjulet 27. april 2000

En gyllen sjanse

Kombinerer jobb og hobby Omstillingen ble en gyllen sjanse for Maj Britt Tagge til å jobbe med noe som hun virkelig brant for. I dag er hun daglig leder for to kaffebarer, og stortrives blant gjester og espresso-maskiner.

J

eg har alltid vært interessert i kaffe, samtidig som jeg trives med å omgås mange mennesker på arbeidsplassen min. Sånn sett er denne jobben perfekt for meg, sier Tagge. Den tidligere prosjektkoordinatoren i Persontrafikk er fornøyd med at hun valgte å forlate NSB, med sluttavtale. – Jeg hadde ikke tenkt på hva jeg skulle gjøre etter NSB, men gjennom Aetat fikk jeg ideen om å søke på en jobb som kombinerte arbeid og hobby. Derfor søkte jeg på en stilling som daglig leder for en kaffebar. Med iherdig jobbing av Aetat og meg selv slapp jeg til på et intervju, noe som førte til enda et intervju, før jobben endelig ble min, sier Tagge. Maj-Britt er utdannet innen markedsføring. Hun startet i NSB i april 1996 som prosjektsekretær for et nytt

billettsystem i persontrafikk, men etter en periode ble avdelingen hennes flyttet til Persontrafikk sentralt.

Ikke nok å gjøre – Etterhvert følte jeg at arbeidsoppgavene ikke var tilfredsstillende, jeg hadde ikke nok å gjøre, samtidig som omstillingen gjorde sitt til at arbeidsplassen føltes usikker. Jeg søkte derfor på forskjellige stillinger internt i NSB, men fikk ikke tilslag. Derfor sa jeg opp og fikk sluttvederlag, forteller Tagge. Bare to måneder senere var Tagge igjen i arbeid, med helt nye arbeidsoppgaver og utfordringer. – Hvis jeg synes jeg hadde for lite å gjøre i NSB har jeg fått dobbelt opp i denne jobben. Her har jeg fått bruk for alle sidene ved meg selv, pluss noen jeg ikke visste fantes. Faglig kunnskap for å få god kvalitet på kaffen betyr mye, men også kundeservice og personalmotivasjon er minst like viktig. Her får jeg levd ut en interesse jeg har, samtidig som jeg får utviklet meg positivt i mange retninger. For meg er det kaffen og det sosiale som er det viktigste, sier Tagge som en dag håper å starte egen kafé. LARS BJELVIN

Maj-Britt Tagge trives i en travel kaffebar.

Retningslinjer ved omstillingen

12

Permisjon uten lønn

Tilleggsopplæring

Innvilgelse av permisjon uten lønn for å ta arbeid i annen bedrift gjennomføres meget selektivt. De som evt. får permisjon, kan ikke få sluttvederlag (heller ikke i etterkant av en permisjon).

Tilleggsopplæring av kortere/begrenset varighet tilstås slik at arbeidstakere blir i stand til å tiltre annen stilling i bedriften. Slik tilleggsopplæring kan også være arbeidstrening og kortvarige kurs.

Tilleggspensjon til avtalefestet pensjon

Stillingsbanken

Ved fratreden med AFP ved 62 år tilstås den som er overtallig tilleggspensjon enten som Engangsbeløp ved fratreden med pensjon tilsvarende 1,5G eller årlig beløp tilsvarende 1/2 G i perioden 62 til 65 år (3 år). 1G = 46.950,- kroner.

Dette er et verktøy som gir ledelsen en oversikt over ledige stillinger i selskapet og datterselskaper før evt. oppsigelse foretas.


Vingehjulet 27. april 2000

Mange frykter framtiden

- Kaster ingen til ulvene Omstillingen i NSB fortsetter, og fremdeles føler mange ansatte usikkerhet for fremtiden. Ifølge Personal- og organisasjonssjef Elin Høgås i NSB Service, er det ingen grunn til å frykte et arbeidsliv utenfor NSB. Høgås ønsker å avlive myten om at det er mer usikkert, og dårlige personalordninger i det private næringsliv. – De aller fleste arbeidsgivere er seriøse, men likevel tror ansatte at man mister sikkerhet og goder ved å slutte i NSB. Poenget er at de fleste arbeidsplasser har goder som er fullt på høyde med det NSB kan tilby. Selv om NSB er en god og utfordrende arbeidsplass bør NSB-ansatte være oppmerksomme på at det også finnes spennende og trivelige arbeidsplasser utenfor NSB, presiserer Høgås, som selv har jobbet mange år i det private næringsliv.

Trygghet og service NSB har ikke de samme økonomiske ressursene for omstilling som før, og derfor vil oppsigelser bli et vanligere grep for å hanskes med overtallige i konsernet. Likevel tilbyr NSB både sluttpakker, tilleggspensjon og opplæring til overtallige. – NSB tilbyr sine ansatte bedre trygghet ved oppsigelse enn de fleste bedrifter i Norge, og dette gir en ekstra trygghet for dem som er arbeidssøkende. Fordi NSB er et BA-selskap

Ventelønn Den som blir overtallig og ikke vil motta stimuleringstiltak for frivillig fratreden, vil måtte bli oppsagt. Den som blir oppsagt pga. arbeidsbortfall, har fra fratredelsestidspunktet rett til ventelønn fra staten, med bakgrunn i ansiennitet.

Prosedyre ved innplassering/tilsetting Ut fra gjeldende rettspraksis vil følgende prosedyre bli brukt ved innplassering/tilsetting i ny organisasjon: Ansatte har rett til å stå i stillingen dersom denne blir videreført i ny organisasjon og/eller det er en vesentlig

kan vi tilby ventelønn på inntil 66 prosent av individuell lønn som en inntektsgaranti i søkeperioden, eller gi en sluttpakke med full lønn i tre til seks måneder avhengig av hvor langt tid man har jobbet i konsernet, sier Høgås. I tillegg gir en samarbeidsavtale med Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) service til ansatte som frivillig og ufrivillig forlater NSB. – Ved å inngå et samarbeid med Aetat er omstillingen for overtallige blitt lettere. Avtalen gir en helt spesiell service fordi NSB-ansatte får en tettere oppfølging fra Aetat. Samtidig fungerer Aetat som en nøytral katalysator med friske perspektiver for ansatte som kan være frustrerte med situasjonen, sier Høgås.

Baksiden av medaljen På tross av ansvarlig personalpolitikk er alltid sjansen for at noen faller utenfor til stede. – Bistand fra Aetat, ventelønn og sluttvederlag er ikke alltid tilstrekkelig, og enkelte kan få problemer som arbeidssøkende. Derfor anbefaler Høgås alle til å benytte alle tilbudene NSB og Aetat tilbyr. – Benytt Aetats kontaktpersoner i NSB til det fulle, ta alle kurs som tilbys, og ikke vær redd for å be om hjelp fra ledelsen i NSB dersom situasjonen føles vanskelig, oppfordrer Høgås. Aetat tilbyr egne kontaktpersoner i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand – kun for å bistå NSBansatte.

videreføring av tidligere arbeidsoppgaver i ny organisasjon. Til evt. lederstillinger på nivå 3 i enhetene blir det foretatt en vurdering blant det personale som har tilsvarende arbeidsoppgaver/funksjoner i eksisterende organisasjon. Alle med tilsvarende arbeidsområde/funksjon skal vurderes, hvorav en av disse kan bli tilsatt. Stillinger på nivå 3 trenger ikke å utlyses. Stillinger som ikke er besatt etter at pkt 1 og 2 er gjennomført blir utlyst internt. Dette er en åpen prosess, hvor alle i NSB BA kan søke, også de som ikke har fått stilling etter at pkt 1 og 2 ovenfor er gjennomført. Denne prosedyren er valgt for å sikre at ingen faller utenom i ny organisasjon uten å være vurdert.

13


Vingehjulet 27. april 2000

Kutting av årsverk i Kortdistanse

Jobbtilbud til alle, foreløpig Personalsjefen i Kortdistanse er glad hun hittil har kunnet tilby jobb til alle fast ansatte som er berørt av nedbemanningen i enheten. For kundebehandlerne Hanna Isacson og Caroline Olsson betydde omstillingen en mulighet til å arbeide på tog.

I

likhet med Mellomdistanse har også salgsorganisasjonen i Kortdistanse gjennomgått forandringer. Merete Skaug, personalsjef i NSB Kortdistanse, er fornøyd med arbeidet så langt. – Som alle andre enheter i NSB, markedstilpasser Kortdistanse seg, noe som har ført til kutting av årsverk. På tross av dette har alle berørte av omstillingen fått tilbud om jobb i enheten, sier Skaug

Forandringer i Salg Det er først og fremst salgsapparatet som har merket forandringene. – Vi har endret åpningstider, arbeidsplaner og forandret turnuser for å bedre tilpasse oss kundebehovene. Dette har ført til at vi har redusert Salg fra 116 til 95 årsverk innen kundebehandling, og fra ni til fem på salgsledelse, sier Skaug. – Foreløpig har vi hatt jobber å tilby alle på grunn av et reelt behov for mennesker andre steder i enheten. Per dags dato er det kun to stykker som er oppsagt fordi de takket nei til jobbene vi kunne tilby. Likevel er omstillingsprosessen fremdeles en del av hverdagen for Kortdistanse, og noen arbeidsplasser er fremdeles usikre. – For eksempel er ordreinngangen ved verkstedet vårt i Bergen usikker. Dette kan føre til nedbemanning på sikt, selv om det er for tidlig å si noe om dette ennå. En ting er i hvert fall klart: Er det noe som er sikkert er det at ingenting er sikkert, fastslår Skaug.

14

De to svenske venninnene Hanna Isacson t.v og Caroline Olsson (t.h.) trives på tog, i Norge.

Forandring fryder – Vi er kjempefornøyde med jobben, sier de to svenske jentene i kor. Dette må være en av de beste jobbene i NSB fordi man treffer mange hyggelige mennesker. Vi har ansvar og fleksible arbeidstider. De svenske jentene Hanna Isacson og Caroline Olsson jobbet i salgsorganisasjonen til Kortdistanse da det ble hentydet at det i fremtiden kanskje ikke ville være trygge jobber til alle kundebehandlerne. Det var da venninnene fant ut at de ville søke på jobb om bord i tog. – Å jobbe på toget er mye mer fritt og ansvarsfullt enn jobben som kundebehandler, og det passer meg bra.

På toget får jeg ofte bedre kontakt med kundene samtidig som jeg står friere til å ta egne avgjørelser i jobben, sier Caroline.

Fremtiden er på skinner Venninnene bor i dag like ved hverandre på Fjellhamar, men det var Caroline som først kom til Norge, og gjennom henne fikk Hanna ideen om å ta seg over kjølen på jakt etter jobb. Nå trives begge så godt i NSB at de ser for seg en fremtid i Norge. – Jeg ser ikke noen grunn til å dra tilbake til Sverige eller se etter en annen jobb. Dette er på mange måter den beste jobben for meg. Jeg trives, og jeg får utfordringer, så her kommer


Vingehjulet 27. april 2000

Mellomdistanse strammer inn NSB mellomdistanse er i ferd med å bli merkevaren Agenda. I prosessen stilles det krav til effektivisering av hele verdikjeden i enheten. - Vi skal senke distribusjonskostnadene av den totale omsetningen ned til ti prosent, sier Margareth Nordby i NSB mellomdistanse.

jeg til å bli lenge, sier Hanna. Selv om de er langt hjemmefra har de sørget for å ta med «gods» til Norge. Det var nemlig gjennom broren til Caroline at de ble kjent med hverandre. – Min bror var «tilsammans med Hanna», sier Caroline på svensk-norsk, med et flir om munnen. – Vi er ikke kjærester lenger, men han bor i Norge han også, skynder Hanna seg å si. Nå søker han på lokomotivføreroppplæringen i NSB, tydelig inspirert av sin søster og hennes venninne. LARS BJELVIN

– Vi har hatt en opprydning i Mellomdistanse der det har vært behov, sier Nordby. Salg er ett av områdene i enheten som virkelig har kjent at livremmen strammes inn. – Målet er å effektivisere og strømlinjeforme salgsapparatet i Mellomdistanse. Vi skal senke distribusjonskostnadene av den totale omsetningen ned til ti prosent, inkludert kundetelefoner. Det foreløpige målet for 1999 var å senke kostnadene til 14,5 prosent noe som vi har overholdt, sier Nordby.

Følger hovedavtalen Etter en lang prosess for å spare penger er målene dermed nådd for denne gang. Likevel har omstillingen skapt usikkerhet, og i noen tilfeller har prosessen kostet ansatte jobben. Derfor fokuserer ledelsen på en ansvarlig og åpen gjennomgang av omstillingen, i tett samarbeid med Jernbaneforbundet. –Vi legger stor vekt på at omstillingsprosessen skal følge hovedavtalen til punkt og prikke, samtidig som vi ønsker en fortløpende dialog med forbundet. Med tillitsvalgte og forbun-

det har vi gått kritisk til verks med alle stillinger i mellomdistanse, sier Nordby. Totalt sett er hun fornøyd med arbeidet som er gjort, selv om prosessen har vært utfordrende til tider. – På tross av en åpen og ærlig linje fra ledelsen føler noen seg urettferdig behandlet. Personalspørsmål er ikke alltid lett ettersom vi må vurdere en rekke kriterier som for eksempel ansiennitet, kompetanse og skikkethet for å få personalkabalen til å gå opp. Dette kan være vanskelig for mange, men likevel må man være bevisst på at NSB har et godt sikkerhetsnett for de ansatte gjennom ventelønn og sluttpakke. – Ved å være klare og tydelige med ansatte håper vi å skape trygghet slik at kundene våre igjen kommer i fokus selv etter en omstilling, sier Nordby.

Interne omrokkeringer Også Lodalen føler omstillingen, og så langt er målene for innstrammingen nådd. – Vi har spart inn det som var forventet av Lodalen samtidig som vi holder budsjettene. I tillegg fikk vi kun et fåtall overtallige blant annet ved hjelp av interne omrokkeringer. Dette betyr at de aller fleste faste ansatte fortsatt har en jobb i Lodalen, men en del har byttet jobb internt, sier Nordby. Totalt i mellomdistanse har salgsorganisasjonen, lok./vogn og materiellservice gjennomgått omstillinger, mens vedlikehold av Signatur og Gardermobanen foreløpig har unngått sparekniven. – Alle enheter har likevel effektiviseringskrav som må følges opp fortløpende, sier Nordby. LARS BJELVIN

15


Vingehjulet 27. april 2000

Fjellstallen er gjenåpnet

Tilbake på gamle tomter, men… I 1996 ble Lodalen foreslått nedlagt. Fjellstallen var det første av verkstedene som skulle legges ned. Tre år etter nedleggelsen er verkstedet igjen åpnet for lokvedlikehold.

D

et var en temmelig turbulent periode i Lodalen i1996. Streik og aksjoner mot nedleggelsesvedtaket i Effekt 600 fikk landsdekkende oppmerksomhet. Ørnulf Eriksen og Jan Aasland var blant dem som motvillig måtte flytte. Nå tre år etter, går de motvillig tilbake til Fjellstallen. – Materielltilhørigheten til Mellomdistanses vedlikeholdsenhet og bedre tilgjengelighet på lok er årsaken til gjenåpningen. Man har valgt å snu i forhold til E600-vedtaket fordi kjøremønsteret til lokene er endret, sier produksjonsleder Steinar Hokholt. – Jeg føler at jeg har vært på kurs på Grorud. Jeg trivdes veldig godt forrige gang jeg var her, og klarer nok å tilpasse meg igjen, sier Jan Aasland lakonisk. Ørnulf Eriksen ble også med flyttelasset til Grorud, men ville prøve noe nytt, og fant seg til rette blant personvognene i Lodalen. Men etter omorganisering der ble han definert overtallig og takket ja til å begynne i Fjellstallen igjen. – Jeg klarer nok å tilpasse meg igjen jeg også, men jeg trivdes veldig godt med personvogner, sier Eriksen. Han forstår ikke helt hva han har gjort galt. – Er vi forbrytere som har gjort en dårlig jobb, eller hva? Jeg må nok innrømme at NSB var en bedre arbeidsgiver før. – Men er det ikke trivelig å komme tilbake til gamle tomter da? – Jo, det er på sett og vis det, men nå føler jeg meg som pakkepost, sier han.

-Det koster De føler de ikke har blitt hørt, og at de ble fullstendig overkjørt under E600prosessen, og at argumentene verkstedarbeiderne kom med mot nedleggelsen viste seg å slå til. – Det koster penger å drive vedlike-

16

Ansvaret ble flytende, sier Jan Aasland (t.v.) og Ørnulf Eriksen

hold. Ingen ting er vedlikeholdsfritt. Det er ikke riktig at det nye materiellet krever mye mindre vedlikehold, sier Ørnulf Eriksen. De mener planleggingen kunne vært bedre. - Det blir som å flytte inn i et hus med bare yttervegger. Det er ikke modelljernbane vi driver. Vi har ikke betalt for å tenke for ledelsen. Men jeg har funnet igjen garderobeskapet mitt, sier Eriksen. Produksjonsleder Steinar Hokholt tror det blir bra i Fjellstallen. At ting ikke er helt ferdig skyldes at personalet kom noe sent. – Ut fra forutsetningene synes jeg vi har kommet langt. Selv om vi har dannet oss et bilde av hvordan vi vil ha det, blir det nok noen små justeringer. Hokholt forsikrer at deleforsyningsprosessen er tatt hånd om. – Men med den bemanningen vi legger opp til, gir det redusert bevegelsesfrihet i oppstartfasen. Infrastrukturen vår er sliten, svingskiva og skinnegangen bør rustes opp hvis vi skal være her

noen år, sier Steinar Hokholt. Aasland og Eriksen lover å gjøre så godt de kan. – Vi skal blant annet utføre terminettersyn, det er viktig at det er faste folk på slike oppgaver. Vi mener at NSB har påført seg selv unødvendige kostnader ved å la oppgavene rullere blant flere. Det er en klar fordel at det er de samme folkene som utfører terminkontroll. Det viste seg da vi var på Grorud, ansvaret ble flytende, sier de. DAG-ARNE JOHANSEN

Fjellstallen, som ligger under Vålerenga kirke, ble åpnet i 1965, da lokverkstedet i Bispegata ble lagt ned. Svært få verkstedarbeidere ville flytte inn i Fjellstallen den gang. I februar 1997 ble verkstedet lagt ned, og virksomheten flyttet til nye lokaler ved verkstedet Grorud. Rundt 60 av 90 mann ble overført til Grorud. Oppstallingen av lok ble igjen i Lodalen. I april 2000 gjenåpnet Fjellstallen. For å ivareta vedlikeholdet på el.17 og el.18, samt skiftemaskinene er ti årsverk tilbakeført.


Vingehjulet 27. april 2000

Service i full endring Fredag den 14 april ble det behandlet løsningsforslag for de enkelte avdelinger innen service. For NSB Data foreligger det utkast til løsninger som først vil bli besluttet i mai/ juni. Gjennomføring av omstillingen vil tilpasses de enkelte avdelingene og starter fra juni. En rekke stillinger lyses ledig i dette nummer av Vingehjulet. Det er viktig at dem som ikke er innplassert i stillinger, søker på de annonserte stillingene. I hovedsak vil stillingene i Service enten overføres til enhetene eller til konsernstabene. For de enkelte avdelingene gjelder følgende konklusjoner: Media:Internkommunikasjon i NSB vil i fremtiden blir mer overført til nettet. Det betyr at både Intranett og Internett får en viktigere funksjon som kanaler for informasjon. En nettbasert (elektronisk) informasjonstjeneste med daglig stoffproduksjon etableres på NSB Intranett fra 1. juni. Vingehjulet reduserer utgivelser til hver andre måned fra 1. juli, og reduserer samtidig opplag fra 19 400 til 14 000 ved at Jernbaneverkets ansatte ikke lenger får bladet. Juridisk avdeling avvikles. Enhetene overtar selv sine behov for juridisk kompetanse/støtte fra samme dato, og kompetanse på arbeidsrettslige spørsmål overføres konsernstab. Bedriftshelsetjenesten NSB BHT knyttes organisatorisk opp til konsernets personaldirektør. JBV beholdes som ekstern kunde der dette er hensiktsmessig for NSB BHT. NSB BHT lokaliseres i Oslo med ansvar for Oslo og Hamar, Drammen med ansvar for Drammen og Bergen, Trondheim med ansvar for Trondheim og Narvik, Kristiansand med ansvar for Kristiansand og Stavanger. Det opprettes et brukerforum med representanter fra konsernstab, virksomhetene og organisasjonene NSB-skolen overføres til konsernstab, og rektor rapporterer til konsernets personaldirektør.Skolens hovedoppgaver er de funksjonene som er obligatorisk for alle enhetene og datterselskapene i NSB, nemlig lederopplæring og merkevarekunnskap samt trafikksikkerhet, inklusive lokføreropplæring. Skolens øvrige tilbud skal vurderes videre og besluttes i mai. Skolen skal

fungere som egen resultatenhet. Det opprettes et brukerforum med representanter fra konsernledelsen, forretningsenhetene, konsernstab og personalorganisasjonene. Administrative tjenester: Det er vedtatt endringer for de administrative tjenester. Resepsjon overføres Eiendom. Sekretariatet blir avviklet. Fribillettkontoret overføres konsernstab personal. Arkiv: For de enheter som ønsker dette, beholdes dagens fysiske lokalisering, men tilsettingsforholdet for medarbeiderne overføres til enhetene/konsern. Internprofilering overføres konsernstab personal. Kontorservice avvikles.Trykkeri, lager/distribusjon avvikles. Internpost overføres Gods EXE. Markedsseksjonen:Innen marked blir det flere endringer. Din Tur deles i to funksjonsområder. En funksjon for klagebehandling (Ros og Ris) og en funksjon for databaseforvaltning/ kundedialog. Klagebehandling overføres i sin helhet til NSB Kortdistanse, som får i ansvar å drive et felles klagesenter for de fire tidligere Persontrafikkenhetene. Ansvaret for databaseforvaltning/kundedialog legges til NSB Langdistanse. Oppgaver tilknyttet trykking, lager og distribusjon av lommeruter og billetter overføres til NSB Kortdistanse. Grafisk produksjon internt i NSB avvikles. NSB Aktiv er en software og ses som en del av NSBs Intranett. System- og salgsstøtte overføres i sin helhet til NSB Langdistanse. Ansvar for og samordning av informasjon til salgsmedarbeidere (for persontogproduktene), som ikke produktene har direkte ansvar for, skal ligge i Systemog salgsstøtte. Koordinering og rådgivning i forhold til pris og takstspørsmål avvikles som tjeneste fra NSB Service. Enhetene må eventuelt bygge opp kompetanse på prisspørsmål innefor egen organisasjon. Ansvar for samordning og koordinering av informasjon om priser takstspørsmål og styrende dokumenter vedrørende dette endringer til salgspersonell og videreformidlingen i ulike kanaler legges til System- og salgsstøtte i Langdistanse. Det igangsatte prosjektet for å lage et rammeverk for hvordan Det nye NSB skal være representert på Internett gjennomføres innen 31. mai. Langdistanse overtar fra dags dato ansvaret for Internett som salgs og markedskanal.

Personalavdelingen: Funksjonen desentraliseres og overføres til enhetene. Det legges opp til en frivillig samlokalisering av en del av enhetenes medarbeidere en tid etter etableringen, slik at man kan videreføre en effektiv kryssopplæring. Innkjøp:Det legges opp til en liten sentral funksjon i konsernstab som inntil videre inkluderer ansvaret for uniformskontoret.Kortdistanse, Mellomdistanse, Langdistanse, Persontrafikk Nord, Gods og Eiendom vil løse et behov for ressurser innenfor eksisterende organisasjon. Ansvaret for salg av utrangert materiell overføres de enkelte materielleiere, og dagens funksjon i Service Innkjøp avvikles. Ansvaret for håndtering av tollkreditt legges til sentral regnskapsfunksjon for persontrafikkenhetene og Drift og Teknikk, og til økonomiavdelingen i Gods. Regnskap:Det vil bli brukt noe mer tid på å finne en endelig løsning for regnskap. Konklusjonen er: Regnskap fortsetter som en sentral enhet inntil stabil driftssituasjon er etablert, og videre vurderinger vil deretter bli foretatt. Fra tidspunktet NSB Service som overbygning opphører og inntil annen organisatorisk løsning eventuelt velges, beholdes regnskap sentralisert og funksjonen rapporterer til Konsernstab økonomi. Arbeidet med å rekruttere regnskapsledere fortsetter. Det etableres «produktvise» regnskapsenheter innen Service Regnskap, som da er ansvarlig for regnskapet for hver sine produktenheter. Dette betyr at de enkelte produktenheter har klart for seg hvilke personer innen regnskap de skal forholde seg til, samt at det innen regnskap bygges tilhørighet til produktene. Det igangsettes et arbeid med å kartlegge alle arbeidsprosesser/ rutiner innen regnskap, samt med å etablere en kravspesifikasjon for nytt økonomisystem. Dette vil være et arbeid som bør igangsettes snarest med egen prosjektleder. PILK-systemsenter beholdes samlet og overføres i sin helhet til Konsernstab Personal og Organisasjon. Statistikkfunksjonen innen Service Regnskap overføres i sin helhet til Drift og Teknikk. Det er enighet mellom ledelse og personalorganisasjonene om at resultatene av omstillingen skal evalueres ved årsskiftet 2000/2001.

17


Vingehjulet 27. april 2000

Omstillingen - ledige stillinger Arbeidsgiver: Konsern

Konsernetutførerarbeidsoppgaversomomfatter alle ansatte i NSB BA. Stillinger tilknyttet staben er ledige innen personal, økonomi og informasjon. Medarbeider fribilletter (2 stillinger) (konsulent 1063/1064) Stasjoneringssted: Oslo Kontaktperson: RoaldMikkelsen51755/ 91651755 Arbeidsoppgaver: Utstedelseogkontrollmed nasjonale og internasjonale fribilletter.Stillingskrav: God kunnskap om nasjonale og internasjonalefribillettbestemmelser.Godedatakunnskaper, spesielt MC Office.Regneark og tekstbehandling Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: Konsernpersonalog organisasjon PersonalkonsulentKonsulent/Førstekonsulent (1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:RoaldMikkelsen,tlf.51755/ 91651755 Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,lønn,reiseregninger, sykefravær,attføring,yrkesskader. Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere i personalsaker.Andreoppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til: PersonalsjefKonsern. Konsulent Arkivet (konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: SteinarNordlitlf53129/ 91651329 Arbeidsoppgaver: Organisering og drift av saksarkiv for Konsern. Daglig ansvar for dokumentflyten i de sentrale staber og at informasjonen ikke går tapt. Stillingskrav: Arkivfaglig utdanning og/eller relevant praksis.Gode datakunnskaper,spesielt MC Office Regneark og tekstbehandling. Kjennskap til NOARK baserte journalsystemer. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk

18

og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: Rådgiver –arkiv konsern. Informasjonskonsulent (Rådgiver 1277) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:LasseStorheil53071. Arbeidsoppgaver: Visøkerenmedarbeidersom får ansvaret for den daglige oppfølgingen av konsernavisen Vingehjulet. Jobben blir todelt, og omfatter både redigering og egenproduksjon. Du skal også bidra skriftlig til øvrige produksjon av stoff til Intranett og informasjonsmateriell i konsernstaben for øvrig (for eksempelpressmeldinger). Stillingskrav: Vi etterspør også dokumenterbare resultater fra lignende jobber.Journalistisk utdannelse og erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt. Personlige egenskaper som vil bli vektlagt: Vi er på jakt etter en person som har stor journalistisk fleksibilitet og god oversikt og evne til å vurdere hvilke saker som skal prege det interne nyhetsbildet i NSB. Det vil bli lagt vekt på god evne til samarbeid både eksternt og internt. Stillingene rapporterer til: informasjonssjefmed ansvar for intern kommunikasjon i konsernet. Rådgiver innkjøp (Rådgiver 1277) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:AtleHolm,tlf.51226 Arbeidsoppgaver: Delta i utvikling av premisser for konsernets innkjøpsvirksomhet. Delta i utvikling av effektive anskaffelsesrutiner.Oppfølging av regelverk for offentlige anskaffelser i konsernet.Koordinere utforming av nye avtaler. Delta i etablering av IT-baserte rutiner og systemer.Bistå enhetene ved etablering av komplekse avtaler.Gjennomføre anskaffelser for enheter og konsern. Stillingskrav: Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Forhandlingsvant.Gode engelskkunnskaper. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.Systematiskarbeidsform.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Stillingen rapporterer til: KonsernInnkjøpssjef

Arbeidsgiver: NSB Gods

NSB Gods er egen resultatenhet med ca 850 ansatte. I 1999 hadde vi 1,3 milliarder i omsetning og et historisk overskudd på 23 mill. Vår kjernevirksomhet er jernbanebasert godstransport med utfordringer innen kombinerte transportløsninger nasjonalt og internasjonalt. Personalkonsulent(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: KristinMoe 54201/91654201 Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen sykefravær,oppfølging,sykepengere-

fusjoner,sykelønnsrettigheter og overgang til permisjon ved sykefravær,samt håndtering av permisjoner,yrkesskaderogpensjoner.Utarbeide ledelsesverktøy i form av oversikter og statistikker. Stillingskrav: God kunnskap i aktuelt lov- og avtaleverk, erfaring og relevant praksis, inngående kjennskap til rutiner og innberetning i PILK. Personlige egenskaper som vil bli vektlagt: Sans for orden og nøyaktighet, initiativrik og serviceinnstilt. Stillingen rapporterer til: Personalogorganisasjonssjef. Konsulent - Arkivet - (50% stilling) (Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: BjarneWist,tlf.53438 Arbeidsoppgaver: Organisering og drift av saksarkiv for Gods. Daglig dokumentbehandling, styring av dokumentflyt innad i enheten. Ansvar for at informasjon ikke går tapt. Stillingskrav: Arkivfaglig utdanning og/eller relevant praksis.Gode datakunnskaper,spesielt MC Office Regneark og tekstbehandling. Kjennskap til NOARK baserte journalsystemer. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: Stabssjef

Arbeidsgiver: NSB Eiendom

NSB Eiendom har ansvaret for utvikling, markedsføring og drift av NSBs bygninger. Konsulent Arkivet (Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: JanWrighttlf.52251 Arbeidsoppgaver: Organisering og drift av saksarkiv for NSB Eiendom. Daglig dokumentbehandling, styring av dokumentflyt innad i enheten. Ansvar for at informasjon ikke går tapt. Stillingen vil kunne bli vesentlig endret som følge av pågående prosjekt om elektronisk dokumentbehandling. Stillingskrav: Arkivfaglig utdanning og/eller relevant praksis..Gode datakunnskaper,spesielt MC Office Regneark og tekstbehandling. Kjennskap til NOARK baserte journalsystemer. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingenrapporterertil:Kvalitetssjef. Personalkonsulent(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:TorillBulling,tlf.51225ellerHege N.Domaas,tlf.53242.

Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenfor lønn,turnusoppgjør og reiseregninger. Operativ saksbehandling innen tilsetting, avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,sykefravær,attføring og yrkesskader.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk (ferieloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven,hovedavtalenoghovedtariffavtalen). God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Primærbruker av Pilk. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt:Positiv, rask og effektiv, initiativrik, selvstendig, fleksibel og nøyaktig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingenrapporterertil: PersonalEiendom Resepsjonsmedarbeider(2stillinger)(Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: KjellErikØstdahl.tlf.53852. Arbeidsoppgaver:Resepsjonstjeneste Stillingskrav: Relevant praksis. God kunnskap omNSB. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Initiativrik, selvstendig, fleksibel, og utadvendt. Positiv og serviceinnstilt. Stillingen rapporterer til: Driftssjef

Arbeidsgiver: Kortdistanse

NSB Kortdistanse står foran store endringer med ny merkevareorganisasjon og nyanskaffelser av togmateriell. Vi forventer en meget spennende og utfordrende tid for togtrafikken sentrert rundt de store byene i Norge. Teamleder-RosogRis(Førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: RuneSperlin,tlf.52546 Arbeidsoppgaver: Behandling av kundehenvendelser pr.brev,telefon og internett for merkevarene. En del oppgaver i forbindelse medstamkundeprogrammetforetaspåoppdrag fra NSB DinTur. Ros og Ris vil være organisert som et team.Teamleder skal lede og stå for den daglige driften. Som teamleder må du også være villig til å bistå salgs- og markedsdirektøren med andre oppgaver. Stillingskrav: Erfaring fra markedsarbeid og kundebehandling. God kjennskap til NSB merkevarer.Gode datakunnskaper Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Du skal bidra til et positivt og serviceinnstilt miljø. Du må ha lyst og evne til å lede en liten organisasjon hvor arbeidsmengden til tider kan kreve ekstra stå på vilje. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig. Stillingen rapporterer til: Salgs- og markedsdirektør.


Vingehjulet 27. april 2000

Teamleder-personalFørstekonsulent (1067) Stasjoneringssted:PrimærtOslo Kontaktperson: MereteSkaug,tlf.51360/ 91651360 Arbeidsoppgaver: Du vil få daglig ansvar for teametsomarbeidermedpersonalforvaltning. Teamleder får også ansvar for videreutvikling av arbeid innen det operative personalområdet,herunderrapporteringsrutiner. Teamet vil i hovedsak arbeide med operativ saksbehandling innen tilsetting, avvikling, permisjoner,pensjoner/pensjonsrådgiving, lønn,reiseregninger,sykefravær,attføring, yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo.i formav oversikterog statistikker. Rådgiving til/kontakt med linjeledere i personalsaker.Teamleder vil også være en bidragsyter i andre oppgaver innenfor personalområdet. Stillingskrav: Inngående kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring som leder.Det er en fordel med gode datakunnskaper. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Vi søker deg som er selvgående, som er løsningsorientert og har evne til å ta egne initiativ. Du må ha evne og lyst til teamutvikling og veiledning, og serviceinnstilling overfor NSB Kortdistanses medarbeidere. Du må være fleksibel og kunne arbeide langsiktig og systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en nødvendighet. Stillingen rapporterer til: Personalsjef. Personalkonsulent(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:PrimærtOslo Kontaktperson: MereteSkaug,tlf.51360/ 91651360 Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,lønn,reiseregninger, sykefravær,attføring,yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK Formula 2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til:Teamlederpersonal. Personalkonsulentoppgjør,Vedlikehold (Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo

Kontaktperson: LeifB.Fadnestlf.53105/ 91653105 Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning og kontroll ut fra innsendte timeskjema og tjenestelister. Utarbeidelse av ledelsesinf. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere/kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdelingen. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILKFormula2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingen rapporterer til: lederavTjenestekontoret som ligger i Personalavdelingen. Personalkonsulentoppgjør,Salg/kond. (Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: LeifB.Fadnestlf.53105/ 91653105 Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning og kontroll ut fra innsendte timeskjema og tjenestelister. Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere/ kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdelingen. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILKFormula2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingen rapporterer til: lederavTjenestekontoret som ligger i Personalavdelingen. Personalkonsulentoppgjør,Kond.(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: LeifB.Fadnestlf.53105/ 91653105 Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning og kontroll ut fra innsendte timeskjema og tjenestelister. Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversik-

ter og statistikker.Rådgiving til linjeledere/ kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdelingen. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILK(Formula2000). Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingen rapporterer til: lederavTjenestekontoret som ligger i Personalavdelingen. Konsulent - Arkivet (Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MereteSkaug51360/91651360 Arbeidsoppgaver: Organisering og drift av saksarkiv for Kortdistanse og Mellomdistanse (Ca.50% arbeid for hver av enhetene). Daglig dokumentbehandling, styring av dokumentflyt innad i enhetene. Ansvar for at informasjon ikke går tapt. Stillingskrav: Arkivfaglig utdanning og/eller relevant praksis.Gode datakunnskaper,spesielt MC Office Regneark og tekstbehandling. Kjennskap til NOARK baserte journalsystemer. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: PersonalsjefKortdistanse

Arbeidsgiver: Langdistanse

NSB Langdistanse står foran store utfordringer på veien til å bli en lønnsom bedrift. Vi arbeider for å skape en Signaturkultur,som bl.a. kjennetegnes av tydelig ledelse og klare tilbakemeldinger,der ingen oppgave er for liten og der alle løfter i flokk for å nå målet. Teamleder-personal(Førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:PrimærtOslo Kontaktperson:TorryKristiansen,tlf.91616411 Arbeidsoppgaver: Daglig ansvar for teamet som arbeider med personalforvaltning.Teamleder får også ansvar for videreutvikling av arbeid innen det operative personalområdet, herunder rapporteringsrutiner.Teamet vil i hovedsak arbeide med operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner, pensjoner/ pensjonsrådgiving, lønn, reiseregninger,sykefravær,attføring,yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til/kontakt med linjeledere i personalsaker.Teamleder må også påregne å bidra i andre oppgaver innenfor personalområdet.

Stillingskrav: Inngående kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring som leder.Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK Formula 2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne og lyst til teamutvikling og veiledning Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel,systematisk.Positivogmotiverende adferd. Utpreget serviceinnstilt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til: Personalsjef. Personalkonsulent-oppgjør(Konsulent/ Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted: PrimærtOslo Kontaktperson:TorryKristiansen,tlf.91616411 Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning og kontroll ut fra innsendte timeskjema og tjenestelister. Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere/ kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdelingen. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILKFormula2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingenrapporterertil:Teamleder. Personalkonsulent(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted: PrimærtOslo Kontaktperson:TorryKristiansen,tlf.91616411 Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,lønn,reiseregninger, sykefravær,attføring,yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK Formula 2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til:Teamlederpersonal.

19


Vingehjulet 27. april 2000

RådgiverDatabaseog kundeanalyse,(rådgiver1277) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: HenningOlsenWeseth.mob.nr. 95 70 33 03 eller tel. 54041 Arbeidsoppgaver: Markedsavdelingen i Langdistanse søker etter markedsanalytiker.Arbeidsoppgavene vil være drifting av databasen, analyse av kundedata og oppfølging av datakvalitiet. Stillingskrav: Personen vil være en av premissgiverne for kommunikasjonen med kundene og med oppbyggingen av fremtidige fordelsprogram. Den som tilsettes må ha høyere markedsfaglig bakgrunn, erfaring fra markedsføring/oppfølging av databaser og kundeanalyse. Stillingen rapporter til: Markedssjef. Prosjektleder (Rådgiver 1277) (Salgssystemoganalyse) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: SveinGjendemsjø,tlf.52442/ 90152442 NSB Langdistanse har ansvaret for NSB sine salgssystemer.I løpet av de neste to årene skal dette salgssystemet fornyes og Langdistanse ønsker en person til å lede dette arbeidet slik at vi sikrer oss systemet gir den funksjonalitet merkevarene ønsker.Langdistanse har som målsetting å benytte markedsanalyser i større grad som beslutningsgrunnlag for i viktige forretningsprosesser.Vedkommendesom ansettes i stillingen får en sentral rolle i å nå denne målsettingen. Arbeidsoppgaver: Den som ansette skal lede arbeidet med innføring av Nytt Salgssystem. Ansvarlig for markedsanalyser i NSB Langdistanse. Det kan være aktuelt å delta i andre aktiviteter ved behov. Personlige egenskaper: Målrettetogsystematisk. Kvalifikasjoner: Høyereøkonomiskutdannelse, siviløkonom eller tilsvarende. Erfaring fra prosjektledelse, utviklings- og analysearbeid. YM-manager (Rådgiver1277) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: SveinGjendemsjøtlf.52442/ 90155442 NSB Langdistanse har potensiale til å øke inntektene ved hjelp av bedre funksjonalitet i salgssystemene. Yield Management er et viktig virkemiddel i den sammenheng. De utfordringene NSB Langdistanse står overfor baserer seg på at slike systemer innføres. Vedkommende som ansettes vil være nsvarlig for arbeidet med YM i dagens og fremtidens salgssystemer. Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for at NSB i Nytt Salgssystem får bedre funksjonalitet til å drive mer effektiv inntektsoptimalisering ved hjelp av YM. Forankring av YM tankegangen i NSB Langdistanses organisasjon. Kvalifikasjoner: Høyereøkonomiskutdannelse,

20

siviløkonom eller tilsvarende. Erfaring fra prosjektarbeid og utviklingsarbeid. Personlige egenskaper: Målrettetogsystematisk.

Arbeidsgiver: Mellomdistanse

NSB Mellomdistanse har ca. 750 ansatte. Hovedenhetene i Mellomdistanse er salgsorganisasjonen og produksjon og service (kjørende personale), samt verkstedene i Lodalen og Skien. Mellomdistanse er i ferd med å implementere Agenda- konseptet og arbeider med kontinuerlig resultatforbedringer gjennom fokus på god ledelse ogøkonomistyring. Teamlederpersonal(Førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MargarethNordbytlf.52587/ 90979998 Arbeidsoppgaver: Daglig ansvar for teamet som arbeider med personalforvaltning.Teamleder får også ansvar for videreutvikling av arbeid innen det operative personalområdet, herunder rapporteringsrutiner.Teamet vil i hovedsak arbeide med operativ saksbehandling innen:Tilsetting,avvikling,permisjoner, pensjoner/ pensjonsrådgiving, lønn, reiseregninger,sykefravær,attføring,yrkesskader. Turnusoppgjør,innberetning,kontroll av variable tillegg/overtid, godtgjøring. Det skal legges opp til et nært samarbeid med tjenestekontoret innen dette området. Utarbeidelse av ledelsesinfo.i formav oversikter og statistikker. Rådgiving til/kontakt med linjeledere i personalsaker.Teamleder må også påregne å bidra i andre oppgaver innenfor personalområdet. Stillingskrav: Inngående kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring som leder.Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK Formula 2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne og lyst til teamutvikling og veiledning Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel,systematisk.Positivogmotiverende adferd. Utpreget serviceinnstilt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til: PersonalsjefMellomdistanse. Personalkonsulent(Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MargarethNordbytlf.52587/ 90979998 Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,lønn,reiseregninger, sykefravær,attføring,yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo. i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Det vil etter tilsetting bli

lagt opp til en praktisk arbeidsdeling ut fra den enkeltes kompetanse og erfaring. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder erfaring med bruk av PILFormula2000. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til:Teamlederpersonal. Personalkonsulent-oppgjør (2 stillinger) (Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MargarethNordbytlf.52587/ 90979998 Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid,godtgjøring,beregning/kontroll/oppgjør av reiseregninger.Utarbeidelse av ledelsesinf.i formav oversikter og statistikker. Rådgiving til linjeledere/kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdelingen. Det vil etter tilsetting bli lagt opp til en praktisk arbeidsdeling ut fra den enkeltes kompetanse og erfaring. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILK(Formula2000). Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingen rapporterer til:Teamlederpersonal.

Arbeidsgiver: Drift og Teknikk

NSB Drift og teknikk har operatøransvaret for NSB BA og ansvaret for det rullende materiellets tekniske standard, vedlikeholdsprogram og fremføring av tog. Drift og teknikk har ca.1650 ansatte hvorav ca. 1100 lokførere, 280 i verkstedtjeneste, ca.90 i materialadministrasjon og logistikk. Ca 100 medarbeidere innen ingeniører /teknikere og ulike typer planleggere.Driftsoperativt senter, sikkerhetsavdeling og øvrig stabsapparat. Ved desentraliseringen av service og omstilling i Drift ogTeknikk,bygges det nå opp egen personal administrativ avdeling. Dette blant annet for å ivareta de funksjoner som service til nå har hatt. Lokførerenheten har nylig gjennomgåttenomfattendeomorganiseringog ved tilsetting i stillinger innen det «personaladministrative» vil denne avdelings behov være i fokus. Stasjoneringssted Oslo. Vi legger opp til felles arbeidsareal i Prinsensgate sammen med andre enheter i startfasen for det personal administrative. Alternative sekundære stasjoneringssteder vil kunne vurderes i prosessen Teamleder/Rådgiver –personal (1- 2 stillinger) (Førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MetteSvingen53509/ 90111640RunarHauge53103/90688833. Arbeidsoppgaver: Daglig ansvar for teamet som arbeider med personalforvaltning.Teamleder får også ansvar for videreutvikling av arbeid innen det operative personalområdet, herunder rapporteringsrutiner.Teamet vil i hovedsak arbeide med operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner, pensjoner/ pensjonsrådgiving, reiseregninger, sykefravær,refusjoner,attføring,yrkesskader. Utarbeidelse av ledelsesinfo i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til/kontakt med linjeledere i personalsaker.Teamleder må også påregne å bidra i andre oppgaver innenfor personalområdet. Det vil etter tilsetting bli lagt opp til en praktisk arbeidsdeling ut fra den enkeltes kompetanse og erfaring. Stillingskrav: Inngående kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. Herunder ferie, folketrygd og arbeidsmiljøloven, hovedtariff og hovedavtalen God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaringsomledermed personalansvar.Det er en fordel med gode datakunnskaper Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne og lyst til teamutvikling og veiledning. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel,systematisk.Positivogmotiverende adferd. Utpreget serviceinnstilt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til: DedikertPersonalleder


Vingehjulet 27. april 2000

Teamleder–oppgjør(Førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MetteSvingen53509/ 90111640RunarHauge53103/90688833. Arbeidsoppgaver: Daglig ansvar for teamet somarbeidermedoppgjørforkjørendeog stasjonært personale.Teamleder får også ansvar for videreutvikling av arbeid innen saksområdet,samtetableringogoppfølgningav rapporteringsrutiner. Teamet vil i hovedsak arbeide med lønn, turnusoppgjør,innberetning kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning,/ kontroll/oppgjør av reiseregninger m.v. Utarbeidelse av ledelsesinfo i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til/kontakt med linjeledere innen løpende personalsaker.Teamleder må også påregne å bidra i andre oppgaverinnenforpersonalområdet. .Stillingskrav: Inngående kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. Herunder ferie, folketrygd og arbeidsmiljøloven, samt hovedtariff og hovedavtalen God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaringsomleder. Erfaring fra drøftinger er en fordel. Gode datakunnskaper,herunder innberetning i PILK (Formula2000) Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne og lyst til teamutvikling og veiledning. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel,systematisk.Positivogmotiverende adferd. Utpreget serviceinnstilt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Stillingen rapporterer til: DedikertPersonalsjef/ personalleder Personalkonsulent (3-4 stillinger) (Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: MetteSvingen53509/ 90111640RunarHauge53103/90688833. Arbeidsoppgaver: Operativ saksbehandling innen tilsetting,avvikling,permisjoner,pensjoner/ pensjonsrådgiving,lønn,reiseregninger, sykefravær,attføring,yrkesskader.Utarbeidelse av ledelsesinfo i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Det vil etter tilsetting bli lagt opp til en praktisk arbeidsdeling ut fra den enkeltes kompetanse og erfaring. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner og personalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver Det er en fordel med gode datakunnskaper.Det er en forutsetning å beherske PILK godt. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God fremstillingsevne, Stillingen rapporterer til:Teamlederpersonal.

Personalkonsulent oppgjør 7-8 stillinger (Konsulent/Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted: Oslo/andrestasjoneringssteder vurderes. Kontaktperson: MetteSvingen53509/ 90111640RunarHauge53103/90688833. Arbeidsoppgaver: Desomtilsettesfåroperative oppgaver innenfor oppgjør,herunder lønn, turnusoppgjør,innberetning,kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning/ kontroll /oppgjør av reiseregninger,lønn,reiseregninger,Utarbeidelse av ledelsesinfo i form avoversikter og statistikker.Registreringsoppgaver.Rådgiving til linjeledere i personalsaker. Andre oppgaver innen personalområdet etter avdelingens behov. Det vil etter tilsetting bli lagt opp til en praktisk arbeidsdeling ut fra den enkeltes kompetanse og erfaring. Stillingskrav: God kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner,personalbestemmelserogarbeidstidsbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver Det er en fordel med gode datakunnskaper.Det er en forutsetning å beherske PILK godt. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. God fremstillingsevne, Stillingen rapporterer til:Teamlederoppgjør. Konsulent - Arkivet (Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson: JanGårderhagen,tlf.51189. Arbeidsoppgaver: Organisering av saksarkiv for hele Drift og teknikk. Ansvar for å opprette og drifte saksarkivet og ansvar for at informasjon ikke går tapt.. Arkivaren må også påregne å delta i daglige gjøremål ved vårt tekniske arkiv. Stillingskrav: Erfaringsomarkivar/dokumentstyrer i NSB eller offentlig forvaltning, samt kunnskap om elektronisk dokumentbehandling vil bli vektlagt ved tilsetting. Som dokumentasjonsstyringsverktøy vil bli benyttetProArc.BrukavNOABarkivsystem/MS office regneark og tekstbehandling er en forutsetning. Arkiv-/bibliotekfaglig utdannelse og/eller relevant praksis er ønskelig. God datakunnskap. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: Lederavdokumentsenteret i D&T- materiellteknologi-vedlikehold.

Innkjøpssekretær(Konsulent1065) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:TomArvesen 53311eller Ola Gutuen 51153. Arbeidsoppgaver: Utføreenklereinnkjøpsoppgaver samt utføre assistentoppgaver i større innkjøpssaker.Ansvar for operativ oppfølging av DTIs budsjett og regnskap. Stillingskrav: NIMAs Innkjøperskole. Minst 1 års erfaring fra innkjøpsarbeid. Det er ønskelig at den som tilsettes også har praksis fra budsjettarbeid og kjenner NSBs rutiner på dette området. Personlige egenskaper som bli tillagt vekt: Utpregede samarbeidsevner og serviceinnstilling. Løsningsorientert, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingen rapporterer til: Leder DTI (Drift og teknikk Innkjøp.) Seniorinnkjøper(merkantilsaksbehandler) (førstekonsulent 1067) Stasjoneringssted:Oslo Kontaktperson:TomArvesen53331ellerOla Gutuen51153 Arbeidsoppgaver: Enheten søker etter en erfaren innkjøper som kan ta et merkantilt helhetsansvar for større anskaffelser. Stillingskrav: Personen må ha utdanning på minimumbedriftsøkonomnivåellerhagjennomført et 10 vekttalls høyskolestudium innenfor fagfeltet innkjøp/materialadministrasjon. Av arbeidserfaring kreves minst 2 års praksis som selvstendig innkjøper på avansert nivå.Erfaring fra forhandlinger. Må kunne føre forhandlinger også på engelsk. Personlige egenskaper: Forhandlingsvant. Godesamarbeidsevner,serviceinnstillingog stor arbeidskapasitet er grunnleggende forutsetninger for å fylle stillingen. Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Stillingen rapporterer til: Leder DTI (Drift og teknikk Innkjøp)

elt MC Office Regneark og tekstbehandling. Kjennskap til NOARK baserte journalsystemer. Personlige egenskaper som blir tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Positiv og serviceinnstilt. God skriftlig formuleringsevne. Stillingenrapporterertil: Økonomisjef. Personalkonsulentoppgjør(Konsulent/ Førstekonsulent 1065/1067) Stasjoneringssted: Trondheim Kontaktperson: JanOveTvervåg,tlf.72572369. Arbeidsoppgaver: Operativeoppgaverinnenforoppgjør,herunder lønn,turnusoppgjør, innberetning og kontroll av variable tillegg, overtid, godtgjøring, beregning og kontroll ut fra innsendte timeskjema og tjenestelister. Utarbeidelse av ledelsesinfo i form av oversikter og statistikker.Rådgiving til linjeledere/ kontakt med linjelederne innen fagområdet. Det må også påregnes å bidra i andre oppgaver innenfor tjenestekontor/ personalavdeling. Stillingskrav: God kunnskap innen aktuelle lover og avtaleverk. God kunnskap om NSB lønnsrutiner ogpersonalbestemmelser.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.Gode datakunnskaper,herunder bruk av PILK Formula2000. Personlige egenskaper som blir tillagt vekt: Evne, vilje og lyst til teamarbeid Løsningsorientert, initiativrik, selvstendig, fleksibel, systematisk og nøyaktig. Serviceinnstilt og positiv. Stillingen rapporterer til: lederavTjenestekontoret som ligger i Personalavdelingen.

Arbeidsgiver: Persontrafikk Nord

NSB Persontrafikk Nord er et eget forretningsområdemedhovedkontoriTrondheimog med ansvar for persontog på Raumabanen, Rørosbanen,Trønderbanen,Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Ofotbanen. Enheten har 550 ansatte og en omsetning på 600 mill kr. Konsulent – Arkivet - 50% stilling (Konsulent 1064/1065) Stasjoneringssted: Trondheim Kontaktperson: Jan Ove Tvervåg tlf. 725 72369. Arbeidsoppgaver: Organisering og drift av saksarkiv for Persontrafikk Nord. Daglig dokumentbehandling, styring av dokumentflyt innad i enheten. Stillingskrav: Arkivfaglig utdanning og/eller relevant praksis.Gode datakunnskaper,spesi-

Skjema for utfylling: Se neste side

21


Vingehjulet 27. april 2000

OMORGANISERINGSPROSESSEN I NSB BA 2000 Forenklet søknadsskjema

Søknadsfrist 11. mai 2000

Navn:__________________________________________ F.dato:_________________ R.nr:______________ Nåv. still.:_______________________________________Lønnstr:__________________________________ Stasj. Sted :______________________________________Enhet: __________________________________ Jeg søker følgende stillinger (i prioritert rekkefølge) NB ! Maks 5 stillinger: Prior. 1:

Still. nr:_______________________Stilling:_____________________________________________

2:

3:

4:

5:

_______________________

_____________________________________________

” _______________________

_____________________________________________

” _______________________

_____________________________________________

” _______________________

_____________________________________________

Begrunnelse : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Hvis utlyst stilling i hovedsak er den stillingen du har i dag og du mener deg berettiget til å stå i stillingen, sett kryss i boksen(e) utenfor den/de stillinger det gjelder. Begrunnelse: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Kort oversikt over relevant utdanning/erfaring: (Alternativt kan CV vedlegges) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ NB: Attester/vitnemål skal i k k e sendes inn i denne omgang. Søknadsadresse: Bjørg Fagermoen, Service Personal, (SP), Prinsensgt 7-9, Oslo. 22


Vingehjulet 27. april 2000

Debatt

Punktlighet:

Prioritering kun på papiret I forbindelse med R99.2 ble det satt opp ny prioriteringsliste for tog iOsloområdet: 1 - Tog i rute, 2 - Forsinkede lokaltog, 3/4 – Fjerntog utgående/inngående, men som det meste andre i NSB, er praksis helt forskjellig. To eksempler: 17.3. Tog 397 fra Oslo S 12.00 gikk 12.44. Kjøretid til Ski: 20 min. Tog 2731 fra Oslo S 12.36 gikk 12.45 Kjøretid til Ski: 30 min. Tog 1117 fra Oslo S 12.48 i rute Kjøretid til Ski: 21 min. Sistnevnte tog tok inn 2731 allerede etter dets første stopp ved Nordstrand. Ble liggende bak, selv om Kolbotn midtveis ml. Oslo S og Ski har midtspor. Resultat: toget til Moss (1117) ble 10 min. forsinket fra Ski, som førte til at ICtoget 113 (fra Oslo S 13.00 ble liggende bak dette fra Ski til Moss. I henhold til prioritering skulle 1117 vært sluppet forbi senest ved Kolbotn, da dette var i rute.

22.3. Tog 106 fra Ski 07.24 gikk 07.34 Kjøretid til Oslo S: 21 min. Tog 2712 fra Ski 07.27 i rute Kjøretid til Oslo S: 30 min. IC-toget 106 ble sendt forbi på motgående spor mellom Myrvoll og Kolbotn (selv om Kolbotn har midtspor) Tog 2712 ble holdt igjen ved Solbråtan i hele 5 min., da det forsinkede 106 ikke lå rett bak. I tillegg måtte tog 395 til Gøteborg holdes igjen på Kolbotn i 5 min. fordi sporet var opptatt av motgående tog. Resultat: To tog forsinket i 5 min. hver for ikke å forsinke IC-toget i ytterligere 3min. Brudd på prioritering. For å si noe som enten Per Rathe eller Sverre Fredheim (husker ikke hvem av dem) skrev på baksiden av Vingehjulet for noen år siden: «Det hadde vært morsomt om vi hadde bestemt oss for noe, og virkelig gjennomført det». Kjetil Refsnes Jørgensen Oslo

NJIF-arrangementer i 2000 Utvalg/idrettsgren: Fotballutvalget: Fotball Old Boys Fotball 7-manns Skytterutvalget: Miniatyrgevær 50 m og pistol Lerdue Skien, Sannidal J & F Skyting 100/300 m Håndballutvalget: Hobbyutvalget: Foto Sjakk Bridge par Sommerutvalget: Terrengløp Orientering Friidrett Sykkel Skogsløp Bowlingutvalget: Bowling Bordtennisutvalget: Golfutvalget: Golf NSB marsjer: Sørlandet Østlandet Midt Norge Landskamper:

Plass/sted:

Arrangør:

Vigrestad - Stavanger/Bryne 3-4.06.2000 Drammen Sept.. 2000

JIL Stavanger Stasjonskameratene

Trondheim 10.06.00 JIL Skien Elverumsområdet

08.08.00

Ikke fastsatt Olrud, Hamar ?

Okt/nov 2000 Okt/nov 2000

Sarpsborg/Halden Hamar/Fartbana Moss/Fredrikstad Kongsvinger Moss/Fredrikstad

13.05.00 Ikke avklart 27-28. 05.2000 JIL Hamar 26-27.08.2000 Ikke avklart 19.08.00 JIL Kongsvinger 27.08.00 Ikke avklart

Stavanger

6-7.05.2000

Tyrifjord/Onsøy

Aug/sept. 2000

Stavanger Ski Steinkjer

Høsten 2000 Høsten 2000 Høsten 2000

Håndball (herrer/damer) mot SJ Sport Østlandet Fotball mot Belgia/Danmark Kristiansand ?? Nordiske mesterskap: Bordtennis Bowling USIC mesterskap: Sjakk Terrengløp FISAIC mesterskap: Bridge lag Foto

Dato:

27.05.00

JIL Stavanger

JIL Stavanger JIL Ski JBIL Steinkjer

Okt/nov. 2000

Finland, (Lahti) Veitvedt, Oslo

15-16.04.2000 26-28.05.2000

Tyskland, Dresden Tsjekkia

19-25.06.2000 Sept.. 2000

Karleby, Finland Frankrike

12-16.06.2000 Se også NJIFs

Utvalget

internettsider på www.njif.org

Hytte til sommeren? Fristen er 1.mai, men pga sen påske har søkingen vært dårlig. Vi har derfor fortsatt mye ledig kapasitet i sommerferien selv på våre mest ettertraktede sommersteder Trevatn ved Valdreslinja, Merkebekk ved Kragerølinja og Morskogen ved Mjøsa. Setter du opp flere alternative steder og tidspunkter har du større mulighet. Send bestilling med navn, tjenestested og telefon dagtid til NJT Reiser, Prinsensgt.79. Faksnr. er 231 52655. Vil du vite mer om feriestedene eller få tilsendt hyttekatalog ring 231 51573. Trond Borgersrud, Internprofilering

Ferie på Sørlandet i sommer? Ferie på Sørlandet er noe som de fleste kan tenke seg. Norsk Jernbane-Avholdsforbund disponerer en tidligere vokterbolig på Vegårshei som er satt i stand, og som leies ut. Vegårshei ligger strategisk til for et ferieopphold på Sørlandet. Det er et rikt område som dekkes ved en reise på en til to timer. Kragerø, Risør, Tvedestrand og Arendal med alle muligheter til å kunne nyte småbyen og badelivet i sjøen, eller et besøk i Åmli, Gjøvdal, Nissedal og Gjerstad. Frister et besøk i Dyreparken ved Kristiansand eller i selve byen, ligger denne ikke lenger unna enn at det er en fin dagstur. Nærmere informasjon om ved henvendelse til Anne Lise Nilsen, telefon 35 52 08 74 eller til Kjell Johansen, NSB telefon 71 622 eller privat 94 60 90 65.

Ledig leilighet på Ustaoset stasjon Det er ledig leilighet i Ustaoset stasjonsbygning 2. etasje fra midten av april i år. Leiligheten er nyoppusset og består av gang, stue/kjøkken, bad og soverom, totalt 40 m2. Leie kr. 3 000,- per mnd. Interesserte kan henvende seg til NSB Eiendom, Marked vest, Bergen.

23


Vingehjulet 27. april 2000

re – Hvordan planlegger de (medarbeiderå følge opp årets MTU )? tilfredshetsundersøkelse a dere – Kan dere si noe om hv prioriterer å bedre på?

NÅ er det opp til l

NSB Bil: Administrerende direktør Arne Veggeland: – Vi skal følge den opp ved at alle styrene i selskaper og enheter blir bedt om å lage en analyse av resultatene. I de selskapene der vi er misfornøyde med resultatet, skal vi komme med tiltaksplan. Resultatene spriker i de forskjellige enheter og datterselskaper slik at prioriteringene ser forskjellige ut. Men et viktig punkt i Bil er nærhetsledelse slik at sjåførene får tettere oppfølging fra sine ledere.

Resultatet av årets MTU er klart. 68 prosent av NSBs ansatte har svart. Det er en forbedring på tre prosent siden i fjor. Siden forrige undersøkelse har det vært store endringer i organisasjonen. Alle NSB–ansatte har fått merke den store omorganiseringen vi gjennomførte i fjor. Mange har fått nye ledere, enhetene innenfor persontrafikken er gjort om til egne bedrifter, og i tillegg har vi hatt den største jernbaneulykken på 24 år. Ser vi fremover er det mer omstilling, økonomiske utfordringer, nye merkevarer og konkurranse på sporet som møter oss. Derfor er det viktig at vi følger opp medarbeidertilfredshetundersøkelsen. For uten motiverte ansatte, vil NSB BA få det vanskelig i tiden som kommer.

24

NSB Eiendom: Administrerende direktør Olav Line: – Vi har ikke planene klare før i mai, men vi gjør selve oppfølgingen slik: Det begynner med meg. Jeg har hatt en gjennomgang med alle mine (hver enkelt) og en gjennomgang i fellesskap der vi har diskutert hva jeg bør forbedre. Dette gitt en tilbakemelding og en enighet om hva jeg bør prioritere. Deretter og eller samtidig vil de som rapporterer til meg gjøre det samme overfor sine og så videre. Neste trekk er en plan innenfor hvert område som går på forbedringstiltak som skal være klar i mai. NSB Langdistanse: Direktør Leif Øverland: – Ledergruppen i Langdistanse vil sikre seg at alle medarbeidere skal få tilbakemelding på årets undersøkelse innen 1. juni 2000. Videre er det igangsatt hos flere ledere aktiviteter som gjør at man tar opp de viktigste problemstillingene hver tredje måned. Med den hensikt å finne ut: Jobber vi riktig – er vi på rett vei? Langdistanse har flere prioriterte punkter, men først og fremst skal alle oppleve at vi gjør en reell oppfølging av fjorårets undersøkelse. Forbedringsområdene som prioriteres er: Leder- og medarbeiderrelasjoner der vi bl.a. ser på tilbakemeldinger, konflikthåndtering mv. Drøfting av hvordan vi kan bli bedre, rutiner som sikrer måloppnåelse og prioritering av de viktigste oppgavene. Dette har høy fokus, og vi er i full gang. Bl.a. arbeides det aktivt med ledelsessystemet i Langdistanse. Målene er gjennomdiskutert og eies av hele ledergruppen. Leder-

En fornøyd medarbeider fotografert en dag det meste

gruppen jobber med implementering av aktivitetene og målstyringen slik at dette blir en del av hverdagen vår. NSB Kortdistanse: Personalsjef Merete Skaug: – Når det gjelder MTU i Kortdistanse hadde vi en svarprosent på 80 prosent. Det var en generell positiv utvikling, så godt som alle avdelinger har en fremgang når det gjelder målstyring, effektivitet og samarbeidsklima. Medarbeiderne føler seg bra informert om aktuelle saker, de føler det er rom for å ta initiativ og vise ansvar, det er klarhet i hva som forventes av dem og de føler stor tillit til sin leder. Det som særlig må jobbes videre med er læringsmiljø, og i noen grad tro på bedriften. Medarbeiderne føler at de i mindre grad blir lyttet til av sin leder, og de føler at de i noe mindre grad blir verdsatt og


Vingehjulet 27. april 2000

ederne ...

gikk som det skulle. Illustrasjonsfoto: Sofie Bruun

respektert. Sju medarbeidere som skal fungere som veiledere har gjennomgått tre dagers kurs i prosesskompetanse rettet mot denne prosessen. Det skal gjennomføres personalmøter med den enkelte leder og dennes medarbeidere hvor resultatene gjennomgås og hensikten er å finne tiltak til forbedring som skal inn i en handlingsplan. Veilederne skal bistå på disse møtene. Tiltaksplanen skal følges opp av nærmeste leder, og ved mange fellesutfordringer vil det bli vurdert å sette i gang fellestiltak. En møteplan er utarbeidet og sendt ut til alle ledere hvor veilederne er fordelt. Møtene skal avholdes i den nærmeste to-månedersperioden. NSB Gods: Direktør Kjell Frøyslid og personalsjef Kristin Moe:

– Innen 1. juni skal alle ledere som har fått utlevert MTU gjennomført en presentasjon og ha laget en tiltaksplan som ikke har mer enn tre punkter. Dette skal skje i samarbeid med enheten. De tre punktene skal være realiserbare innen 1. september. Vi i personal ønsker å delta i prosessen, men vi plukker ut noen prosjekter og ønsker ikke å trenge oss på. Vi prøver også å få kommunisert ut i hele Gods at de som eventuelt ikke har hørt noe, skal spørre etter resultatet. Når det gjelder prioriteringer er det et tankekors om vi skal gå for det vi er gode på eller sette innsatsen på det vi er dårlige i. I Gods opplever vi et økt fokus på MTU. Dette er i ferd med å bli et verktøy vi bruker, og det er jo det viktigste: At MTU er et utgangspunkt for en god samtale. NSB Service: Personalsjef Elin Høgås: – De funksjonene som er besluttet desentralisert, avviklet eller utsatt vil presentere resultatene sine, men uten å jobbe med handlingsplaner. For Bedriftshelsetjenesten, NSB skolen og NSB Media som skal videreføres i Konsern skal det gjennomføres presentasjon på alle nivåene fortløpende utover våren. Handlingsplaner for NSB skolen skal legges frem 3. mai og for BHT 21. juni. For NSB Media som bare har to personer under leder vil det avventes handlingsplan til enheten er overført til Konsern. Drift og teknikk: Personalsjefene til SAMU: Gjennomgang av resultater og tilbakemeldinger pågår. Det er utviklet et seminarkonsept for tilbakemeldinger på medarbeidersamtaler for ledere. Mellomdistanse: Personalsjefene til SAMU: Det vil bli avholdt personalmøter i alle enheter, hvor resultatet fra MTU blir presentert. Det skal innen sommeren trekkes ut tre konkrete tiltak med tidsfrister innen hver underenhet. Det skal også lages handlingsplaner som bidrar til at tiltakene gjennomføres innen tidsfristen. Persontrafikk Nord: Personalsjefene til SAMU: Gjennomgang, tilbakemeldinger og oppfølging gjennomføres i ukene 11–15 SOFIE BRUUN

S v a r p r o s e n te r p å m e d a rb e id e rtilfredshetsu n d e rs ø k e ls e n

1999 1998

NSB Konsernet

NSB Langdistanse

NSB Mellomdistanse

NSB Kortdistanse

Persontrafikk nord

NSB Gods

NSB Drift & Teknikk

NSB Eiendom

NSB Biltrafikk AS

NSB Gardermobanen AS

NSB Reisebyrå AS

NSB Service

Konsernstab

20

40

60

80

25


Vingehjulet 27. april 2000

Vellykket skidag i Nybygda JIL Hamar i samarbeid med NSB-Klubben sto som arrangør av årets JM i langrenn og aktivitetsdag på ski for hele familien fra Nybygda skistadion. Med økonomisk støtte fra NSB Internprofilering og Jernbaneverket ble dette en «kjempedag» for store og små skiløpere. Arrangementet samlet 62 deltagere i alle aldre. Det var

langrenn og skileik for barna og valgfri timløype uten tidtaking, minimum 5 km. For de aktive ble det konkurrert i 15 km for herrer og 7,5 km for damer. Etter endt dyst, og alle deltagere var vel i mål var det lunsj og bankett senere på kvelden med sosialt samvær. Et meget vellykket arrangement som bidrar til å sveise sammen ansatte og familie. Johnny

Resultater fra Jernbanemesterskapet: Kl. B2: 1 Trond Cato Marthinsen Kl. B4: 1 Per Erling Myhre 2 Rune Aune 3 Trond Johannessen

Stasjonskam. JIL Trondheim JIL Trondheim JIL Lillestrøm

1.05.15 55.51 J-mester kl.B1-4 1.01.37 1.18.19

Kl. B5: 1 Roy Kjernet Kl. B6: 1 Jan Olav Presthus 2 Arne Moholdt 3 Leif Erik Rekstad

JIL Oslo S JIL Trondheim Rørosbanens BIL JIL Trondheim

51.31 51.53 52.25 53.45

4 Stein Grimstad Kl. B7: 1 Even Løkken Kl. B8: 1 Ragnar Jensen Kl. B9: 1 Jan Voie

BRØ BIL JIL Trondheim JIL Hamar JIL Skien

55.42 52.21 1.00.28 58.07 J-mester kl B8-9

Kl.B10: 1 Odd Skaret 2 Nils Kattem 3 Reidar O. Karlsen Kl.B11: 1 Odd Halseth

JIL Oslo S Marienborg BIL JBIL Tønsberg JBIL Steinkjer

1.07.34 1.08.27 1.12.13 1.02.54J-mester kl B10-12

J-mester kl.B5-7

Kl.C

1. Anne Grethe N. Løkken JIL Trondheim 29.24 J-mester 2. Mona Andersen JIL Hamar 43.13 3. Ingunn Reistad HIL-NSB 44.45 NJIF Pokal tildelt Roy Kjernet og Anne Grete N. Løkken Beste 3-manns lag Kl. B: JIL Trondheim v/ Jan O. Presthus, Even Løkken og Leif E. Rekstad.

Sponser skytter NSB sponser Norges Skytterforbund, øremerket skytteren Idar Vedul. Sponsoravtalen med Norges Skytterforbund gjelder til 2004 og Vedul mottar årlig 25 000 kroner fra NSB. Det er Drift og teknikk, lokførerenheten

26

som har ansvaret for sponsoravtalen i NSB. Idar Vedul er ansatt lokomotivfører i Trondheim. Han har vært sponset av NSB de siste fire årene, da av gamle Persontrafikk. Nå er altså avtalen fornyet frem mot neste OL.

ledige stillinger Oppslag nr. 6 BA/2000 Søknad sendes inn på fastsatt blankett. Kopi av ev. vitnemål og attester må vedlegges. Søkes det på flere stillinger sendes det en søknad (ev. med vedlegg) for hver stilling det søkes på. Tilsettingen skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvinner oppfordres til å søke stillinger som tradisjonelt er mannsdominerte. Søknadsfrist: 11. mai 2000. NSB

MELLOMDISTANSE

121. Fagarbeider Stillingen avlønnes som fagspesialist kode 1384 L.tr. 23-35. NSB BA Mellomdistanse Drift og vedlikehold Lodalen søker etter fagarbeider som togelektriker eller automasjons/ automatikkmekaniker, for vedlikehold/ tilsyn på Signatur sitt materiell som har driftpause ved Kristiansand stasjon. Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsvilje og fleksibilitet. Vesentlig grad av nattarbeid må påregnes. Det vil bli lagt stor vekt på evnen til og jobbe på tvers av faggruppene. Stillingen inngår som en del av beredskapsordningen ved driftsuhell/ avsporing. For nærmere opplysning om stillingen: kontaktes, Siv Øverland tlf. 51 239 eller Kjetil Hillesdal, tlf. 77 766. Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB LANGDISTANSE 122. Teamleder (st.kode 0517, avd.l. L.tr. 28-35) NSB Kundetelefon Lillehammer, St.kode 0517, avd.l. L.tr. 28-35. Hovedarbeidsoppgaver: En teamleder i NSB Kundetelefon er leder for et team på inntil ca. 10 kundebehandlere. Teamleder har resultat- og personalansvar, og er ansvarlig for at salgsbudsjettet nåes, både for teamet som helhet, og for den enkelte kundebehandler. Teamleder er også ansvarlig for den enkelte kundebehandlers telefoneffektivitet. Teamleder følger opp og utvikler kundebehandlernes kvalitet ved å sikre nødvendig informasjon og kommunikasjon, være coach, og gjennomføre opplæring og utvikling av sine kundebehandlere. Teamleder har også ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, og utvikle teamet sitt til en effektiv samhandlende arbeidsgruppe. Kvalifikasjoner: Kjennskap til økonomi og styringssystemer, salgssystemer (Bris-Ordre), og gode PC-kunnskaper. Erfaring fra salg/salgsledelse, budsjettering, samt kjennskap til personalreglement er en fordel. Personlige egenskaper: Den som ansettes må være beslutningsdyktig og selvstendig, salgs-/resultatorientert, omstillingsvillig, ha gode samarbeidsegenskaper, og tenke helhetlig. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Senterleder Stein Jensen, tlf. 79 080. 123. Teamleder (st.kode 0517, avd.l. L.tr. 28-35) NSB Kundetelefon Fauske, St.kode 0517, avd.l. L.tr. 28-35. Hovedarbeidsoppgaver: En teamleder i NSB Kundetelefon er leder for et team på inntil ca. 10 kundebehandlere. Teamleder har resultat- og personalansvar, og er ansvarlig for at salgsbudsjettet nåes, både for teamet som helhet, og for den enkelte kundebehandler. Teamleder er også ansvarlig for den enkelte kundebehandlers telefoneffektivitet. Teamleder følger opp og utvikler kundebehandlernes kvalitet ved å sikre nødvendig informasjon og kommunikasjon, være coach, og gjennomføre opplæring og utvikling av sine kundebehandlere. Teamleder har også ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, og utvikle teamet sitt til en effektiv samhandlende arbeidsgruppe. Kvalifikasjoner: Kjennskap til økonomi og styringssystemer, salgssystemer

(Bris-Ordre), og gode PC-kunnskaper. Erfaring fra salg/salgsledelse, budsjettering, samt kjennskap til personalreglement er en fordel. Personlige egenskaper: Den som ansettes må være beslutningsdyktig og selvstendig, salgs-/resultatorientert, omstillingsvillig, ha gode samarbeidsegenskaper, og tenke helhetlig. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Senterleder Jan Normann Nilsen, tlf. 78 996. 124-126. Overkonduktør, Utlandstog Oslo Sentralstasjon LR 55. Vi søker etter medarbeidere som Overkonduktører på Langdistanse Utlandstog strekningen Oslo-Gøteborg-København og Oslo-Stockholm. Overkond. skal være leder for salg og servicemedarbeiderne ombord i toget, og følge opp brist i kvaliteten i toget i henhold til de kravspesifikasjoner som er bestemt for Utlandstog. Vi søker etter personer med bl.a. følgende egenskaper: -Evne til å skape godt arbeidsmiljø. -Evnen til å takle avviksituasjoner. -Serviceorientert. -Samarbeidsvilje. -Handlekraftig. Ved tilsetting vil det legges vekt på gode språkkunnskaper. De som blir tilsatt må gjennomføre opplæringsprogram for Produkt Utland. I tillegg er det viktig at du er glad i mennesker, liker å ta ansvar, har evnen til å motivere andre, gi tilbakemelding, har økonomisk forståelse, kulturforståelse og er fleksibel. Nærmere opplysninger om stillingen ved henv. til: Daglig leder, Øyvind Utgården, telefon: 52 525 eller 91386705. Søknader for Langdistanse sendes til: NSB Service, Personal, Prinsens g.7-9, Oslo. NSB GODS 127. Logistikk konsulent ( 1 – 2 stillinger ) , Marked, Logistikk & Utvikling Alnabru St. kode 1323 ltr. 38-44 (for spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn være aktuelt). NSB Gods har gjennomgått vesentlige omstruktureringer i de seneste årene. Større satsing på kombinerte og skreddersydde togløsninger i pendelsystem har gjort produktene mer konkurransedyktige i forhold til andre transportmidler. Omstruktureringene er gjort i nært i samarbeid med kunder og kunders kunder. Evne til produktforbedringer og kvalitetssikring i alle ledd av verdikjeden er viktig også i fremtiden. NSB Gods jobber kontinuerlig med å knytte kunder og leverandører tettere sammen i verdikjeden. Vi søker logistikk konsulenter til vår avdeling. Rette vedkommende skal være med i utviklingen av NSB Gods videre med bakgrunn i markedets krav og behov. Markedsenheten består foruten Logistikk og Utvikling av Salgs- og Markedsføringsavdeling og Trafikkavdeling. Logistikk konsulenten rapporterer til Leder for Logistikk og Utvikling. Erfaring; utdannelse på Universitetseller høyskolenivå, kompetanse innen logistikkområdet. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med erfaring, praksis og konkrete resultater. Erfaring fra markeds-/salgarbeid, transport (fortrinnsvis lastebil) og/eller vareforsyning. Personlige egenskaper; Utpregede samarbeidsevner, evne til å iverksette og gjennomføre løsninger, selvgående, resultat- og målorientert, handlekraftig og stå på vilje. Ansvar/oppgaver; Initiere og lede logistikkprosjekter for nye og eksisterende kunder, sørge for at løsninger forankres og kvalitetssikres i organisasjonen i henhold til kundenes krav. Operativ overvåking/utvikling innenfor ansvarsområdet, analyse og utvikling av nye markeder og produkter. Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver til konkurransedyktige betingelser. Kontaktpersoner: Leder Logistikk og Utvikling; Marianne Mengkrogen, mobil 91652034 , Markedsdirektør Knut Brunstad, mobil 91654820. Søknad med CV sendes til; NSB Service Personal, Prinsens g. 7-9, 0048 Oslo. 128. Selger Oslo og østlandet ( Stk 1328), Ekspressgods Salg- Marked Oslo L.tr. 30 – 45.


Vingehjulet 27. april 2000

129. Speditør ( St.kode 0517), Marked Oslo L.tr. 26 - 34. NSB Gods Spedisjon søker deg med formell kompetanse eller erfaring og relevant praksis i spedisjon. Dine primære arbeidsoppgaver vil være import/ eksportfortollinger, godsregistrering, fakturering og kundeveiledning. Stillingen er underlagt avdelingsleder NSB Spedisjon Oslo. Formell kompetanse vil bli vektlagt samt personlig egnethet. Vi krever gode kunnskaper i bruk av relevant dataverktøy. Du bør ha evne til å samarbeide og kommunisere med kunder, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, være kunde- og resultatorientert samt evne til å jobbe i team. Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Trafikksjef Kjell Owrehagen, tlf. 51 427 eller Lisbeth Hansen, tlf. 54 828. 130. Maskinfører, (st. kode 0524) Gods Drift region Nord Åndalsnes L.tr. 26. Det søkes etter maskinfører til terminalen i Åndalsnes. Maskinfører rapporterer til driftsleder Åndalsnes. Maskinføreren skal forestå lasting/lossing av containere/ semihengere/vogner, delta i skifting og bremseprøving samt utføre forefallende arbeid på terminalen. Det kreves trucksertifikat for stortruck, godkjent skiftekompetanse, god kunnskap om GTI, samt at godkjenning for fører av skiftetraktor er en fordel. Det forutsettes at søkerne har evne til å arbeide effektivt og systematisk. Det søkes etter personer med relevant erfaring fra maskinkjøring/terminaltjeneste. Nærmere opplysninger ved henvendelse til driftsleder Jon Arild Willa (74868 / 916 74868) Søknader for NSB Gods sendes: NSB Service Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. NSB DRIFT OG TEKNIKK 131. Leder for Driftsoperativt senter St.kode 1054 Kontorsjef ( 56 – 62). Hovedoppgaver: Ansvarlig for operativ styring av togproduksjon. Operativ avviksbehandling samt koordinering og kvalitetsikring av punktligheten mot produktenhetene og Jernbaneverket. Leder DROPS har linje ansvar for seksjonsledere

Vingehjulet Internblad for NSB BA

og vaktledere i DROPS og er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett og virksomhetsplaner for enheten. Funksjonen rapporterer til leder Framføring. Kvalifikasjoner: Bred driftserfaring,erfaring fra tilsvarede arbeidsoppgaver, ledererfaring. Høyskole /universitetsutdanning innen logistikk vil vektlegges. Personlig egnethet: Må ha meget gode samarbeidsegenskaper og kunne ta raske avgjørelser i en presset situasjon. Må kunne beherske situasjonsbestemt ledelse svært godt. Høy stressterskel, evne til å delegere og stor arbeidskapasitet. Personen må ha gode strukturelle egenskaper. Kontaktperson Øystein Risan 916 51134 /Knut Hauglund 901 91361. 132. Oppdragsstyrer, Operatørforvaltning St. kode 1067 f.kons. Lønn 35-39 Hovedarbeidsoppgaver: Har ansvar for å overvåke, samt iverksette nødvendige tiltak for at materiellets produksjonsplaner forankret i vedlikeholdsplaner blir utarbeidet og oppfylt. Oppdragstyrer har grensesnitt til lokale planleggere ved verkstedene og DROPS miljøet på Oslo S. Oppdragstyrer utarbeider rullerende dag / ukeplaner, registrerer og behandler innkomne feilmeldinger fra materiellet, Oppdragstyrer overvåker og bidrar til at materiellet holder seg innenfor de fastsatte krav til vedlikehold. Oppdragstyrer må påregne seg å jobbe med alt togmateriell. Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med kvalifikasjoner utover videregående skole innen teknikk eller logistikk. Det vil kreves inngående kjennskap til NSB Drift og Teknikk sine arbeidsprosesser samt kunnskaper om forankring av krav gjennom program og plan til arbeidsordre. Det anses som en fordel å kjenne til eller å ha jobbet i de lokale planleggermiljøene. Det er et krav at personen har kjennskap til IRMA og kan beherske grunnleggende data i MS Office. Personlige egenskaper: Strukturert, teamorientert, men må kunne arbeide selvstendig. Personen må kunne ta initiativ og være ansvarsbevisst. Det må påregnes et arbeidsmiljø med høyt tempo. Avdelingen er døgnbetjent med turnusarbeid. Arbeidssted er Oslo. Den som blir ansatt forplikter seg til å følge de opplæringsløp som er nødvendige for stillingsinnehaver. Opplysninger kan rettes til: Jan-Ole Omland, 50805 / 91650805 eller Hallvard Tallerud, 50855 / 90924812 Søknader for Drift og teknikk sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo. JERNBANEVERKET Trafikkstyrer , Trafikkavdelingen Dombås LR10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring i det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår bl.a. togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner.Det søkes etter trafikkstyrer på Dombås. Et krav til stillingen er trafikkutdannelse. Søkere som tidligere har hatt godkjent trafikkutdannelse men som har overskredet fristen for 3-årig kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan søke på stillingen. Dersom den som tilsettes ikke har godkjent trafikkutdannelse er det forutsatt at vedkommende avvikler og består kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene. I tillegg

Utgitt av NSB Konsernstab Informasjon Prinsens gate 7–9, 0048 Oslo Faks 231 54003 Ansvarlig redaktør

til trafikkoppgaver innbefatter stillingen bl.a. oppgaver tilknyttet billettsalg og kundeekspedisjon. Tjeneste på øvrige stasjoner i regionen kan påregnes. Nærmere opplysninger: os txp Sør Rolf Røskaft, tlf. 72850. Trafikkstyrer (1-3 stillinger), Trafikkavdelingen Trondheim LR10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring i det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår bl.a. togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Det søkes etter trafikkstyrer(e) i Trondheim . Et krav til stillingen er trafikkutdannelse. Søkere som tidligere har hatt godkjent trafikkutdannelse men som har overskredet fristen for 3-årig kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan søke på stillingen. Dersom den som tilsettes ikke har godkjent trafikkutdannelse er det forutsatt at vedkommende avvikler og består kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene. Søkere som ikke er godkjent til å utføre tjeneste på sentralstillverket/skiftestillverket stasjon må gjennomføre nødvendig opplæring. Tjeneste på øvrige stasjoner i regionen kan påregnes. I tillegg til trafikkoppgaver innbefatter derfor stillingen bl.a. oppgaver tilknyttet billettsalg og kundeekspedisjon. Nærmere opplysninger: os txp Sør Rolf Røskaft, tlf. 72850. Trafikkstyrer, Trafikkavdelingen Åndalsnes (vikariat 01.06.0031.05.01) LR10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring i det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår bl.a. togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Det søkes etter trafikkstyrer på Åndalsnes i tidsrommet 01.06.00-31.05.01. Et krav til stillingen er trafikkutdannelse. Søkere som tidligere har hatt godkjent trafikkutdannelse men som har overskredet fristen for 3-årig kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan søke på stillingen. Dersom den som tilsettes ikke har godkjent trafikkutdannelse er det forutsatt at vedkommende avvikler og består kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene. I tillegg til trafikkoppgaver innbefatter stillingen bl.a. oppgaver tilknyttet billettsalg og kundeekspedisjon. Tjeneste på øvrige stasjoner i regionen kan påregnes. Nærmere opplysninger: os txp Sør Rolf Røskaft, tlf. 72850. Trafikkstyrer, Trafikkavdelingen Lassemoen (vikariat 01.05.0030.04.01) LR10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring i det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår bl.a. togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Det søkes etter trafikkstyrer på Lassemoen i tidsrommet 01.05.00-30.04.01. Et krav til stillingen er trafikkutdannelse. Søkere som tidligere har hatt godkjent trafikkutdannelse men som har overskredet fristen for 3-årig kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan søke på stillingen. Dersom den som tilsettes ikke har godkjent trafikkutdannelse er det forutsatt at vedkommende avvikler og består kontrollprøve i trafikksikkerhets-

bestemmelsene. I tillegg til trafikkoppgaver innbefatter stillingen bl.a. oppgaver tilknyttet billettsalg og kundeekspedisjon. Tjeneste på øvrige stasjoner i regionen kan påregnes. Nærmere opplysninger: os txp Nord Leif Nygård, tlf. 72855. Trafikkstyrer, Trafikkavdelingen Namsskogan LR10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring i det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår bl.a. togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Det søkes etter trafikkstyrer på Namsskogan. Et krav til stillingen er trafikkutdannelse. Søkere som tidligere har hatt godkjent trafikkutdannelse men som har overskredet fristen for 3-årig kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan søke på stillingen. Dersom den som tilsettes ikke har godkjent trafikkutdannelse er det forutsatt at vedkommende avvikler og består kontrollprøve i trafikksikkerhetsbestemmelsene. I tillegg til trafikkoppgaver innbefatter stillingen bl.a. oppgaver tilknyttet billettsalg og kundeekspedisjon. Tjeneste på øvrige stasjoner i regionen kan påregnes. Nærmere opplysninger: os txp Nord Leif Nygård, tlf. 72855. Søknader sendes: Jernbaneverket Region Nord Personalseksjonen Pirsenteret Trondheim Søknadsfrist som i Vingehjulet REGION ØST: Trafikkstyrer, Trafikkavdelingen Mysen St. LR 10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring for det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår togekspedisjonen ved ikke fjernstyrte stasjoner. Region øst har behov for medarbeidere med togekspeditørkompetanse. Vedkommende må være innstilt til og utføre txp tjeneste ved andre stasjoner. Det er også ønskelig at medarbeideren har erfaring innen NSB BA billettsalg /billettbestemmelser. Opplysninger om stillingene kan rettes mot Områdesjef txp Kjell Bernstrøm tlf 69187. Søknader sendes: Jernbaneverket Region Øst Sesjon personal Postboks 1162, Sentrum, 0107 Oslo REGION SØR: Trafikkstyrer Hønefoss LR 10. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring for det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Region Sør har behov for medarbeider med trafikkutdanning. Det er også ønskelig med erfaring innen NSB BA“s billettsystemer/ billettbestemmelser. Nærmere opplysninger: os txp Per Olav Gjerden, tlf. 75684. Søknad sendes: Jernbaneverket Region Sør, Personalseksjonen, Drammen.

Journalister Sofie Bruun 231 53076 e–post SofieB@nsb.no

Journalister Lars Harald Bjelvin 231 53074 e–post Larsbj@nsb.no

Distribusjon NSB Kontortrykk 231 51062

Produksjon: NSB Media Layout: Arne Eidal Axentum kommunikasjon

Trykket av Falch på svanemerket papir

Selger skal på vegne av Salgs- markedssjef selge de til enhver tid gjeldende produkter i Ekspressgods. Salgsområdet omfatter Oslo samt på følgende strekninger ut fra Oslo – Halden, Lillehammer og Kongsvinger og deles med en annen selger. Det stilles store krav til effektivitet og resultat innenfor salgsområdet. Salgsaktiviteter skal gjennomføres i tett samarbeid med NSB Ekspressgods sine stasjoner og avdelingsledere i salgsområdet. Det legges spesielt vekt på gode evner til samarbeide og kommunikasjon på alle nivåer i og utenfor bedriften, samt dokumenterte resultater innen salg. God økonomiforståelse og oppnådde salgsresultater blir målt pr. mnd. Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy er en forutsetning og mye reising i salgsområde må påregnes. Utdanning; innen økonomi, logistikk eller salg. Relevant erfaring og resultater kan kompensere for manglende utdanning. Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til; Salgog markedssjef Morten Opheim, tlf 52 040/91 65 20 40 og produktdirektør Eivind Stangebye tlf 53 288.

Nita Kapoor Redaktør Lasse Storheil 231 53071 e–post lasse.storheil@nsb.no

27


Returadresse: Vingehjulet, NSB 0048 Oslo

Vingehjulet 27. april 2000

ADRESSERT A-POST

Ettersendes ikke ved varig adresseendring,

men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Nå skal det sykles Snart er det klart for årets «Sykle til Jobben»-aksjon i regi av Norges Bedriftidrettsforbund og Sykkelrådet. Nestleder for NSB Interntprofilering, Trond Borgersrud, lokker med premier til alle NSB-ansatte som deltar. Trond Borgersrud viser frem noen av premiene fra NSB.

Siri Meland, prosjektleder for årets «Sykle til Jobben»-aksjon ønsker at flere NSB-ansatte skal tråkke til og bli med på årets aksjon. – Vårt mål er å få over 35 000 opp på sykkelsadelen i løpet av aksjonen. Dette fordi sykkelen gir gratis mosjon, er miljøvennlig og kan være et effektivt transportmiddel for mange, sier Meland. Den fire uker lange landsdekkende aksjonen starter 22.mai og vil bli dekket av NRK Ni-timen fra dag til dag.

28

Premier til alle I tillegg til å få god kondisjon kan deltagerene vinne flotte premier. Reiser, sykler, og sykkelutstyr for over 150 000 kroner blir nemlig fordelt på heldige sykkelryttere etter at aksjonen er ferdig. I tillegg til et allerede bugnende premiebord stiller NSB Internprofilering med egne premier, bare for NSB-ansatte. – Vi synes dette er et positivt tiltak som kan få mange NSB-folk opp av sofaen, og derfor lodder vi ut turer til København og Kiel, fem sykkelhjelmer

og diverse profileringeffekter fra NSB. Vi stiller også med ekstra premier til de som ønsker å være kontaktpersoner i forbindelse med aksjonen. Vi har mange kontaktperoner allerede, men vi trenger flere, sier en entusiastisk Borgersrud. Vil du være med som kontaktperson eller deltager, ta kontakt med NSB Internprofilering på telefonnummer 51961. LARS BJELVIN

Vingehjulet 06 2000  
Vingehjulet 06 2000  
Advertisement