__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vineyard Company

Duurzaamheids jaarverslag2014


Vineyard Company

Duurzaamheids jaarverslag2014


Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Duurzaamheid 7 Thema’s duurzaamheid Vineyard Company 8 Water en bodem 8 Energie 10 Emissies naar de lucht 11 Transport 12 Grondstoffen en reststromen 13 Biodiversiteit 14 Arbeid 16 Eerlijke handel (en internationale sociale voorwaarden) 18 Trends & nieuwe markten 22 Dierenwelzijn en dierengezondheid 24 #FIT & Safe 24 Contact 25


Robuust: Stabiel, fit, veilig ĂŠn met plezier.

4


Voorwoord In 2015 bestaat Vineyard Company 10 jaar. Ontstaan vanuit een restaurantbedrijf dat in 1998 is gestart met een paar medewerkers, zijn wij gegroeid tot een multifunctionele speler op horeca en catering gebied. Inmiddels zijn wij met 80 collega’s dagelijks bezig om duurzaamheid in alle facetten van onze bedrijfsvoering te integreren. De voor ons bedrijf meest bepalende kosten (voedsel, arbeid en energie) worden hoger. Duidelijke doelstellingen en metingen op het gebied van MVO geven ons bewezen meer inzicht in de bedrijfsprocessen en de maatregelen die genomen moeten worden om efficiënter te worden. Het loont om scherp in te kopen, te sturen op arbeidsproductiviteit en energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dit ten behoeve van onze toekomst en de toekomstige generatie. Ons duurzaamheidsjaarverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen in 2014 en onze doelstellingen voor 2015 en 2016 binnen de verschillende duurzaamheidsthema’s. Naast het integreren van de duurzaamheidsthema’s in onze bedrijfsvoering, bouwen wij sinds 2014 aan een robuuste organisatie. Voor ons betekent dat, dat wij werken met teams / werkmaatschappijen met een brede verantwoordelijkheid binnen aangegeven kaders, waarbij gestimuleerd wordt dat innovatie vanuit de teams tot stand komt en niet wordt opgelegd. De teams worden geholpen vanuit de directie om te excelleren in de dienstverlening naar onze opdrachtgevers (operational excellence). Alles in een keer goed, op tijd, met een uitstekende kwaliteit en tegen de beste prijs geleverd. De beste zijn! En dat moet ook met bijvoorbeeld het Official Tour de France dinner, de verzorging van de VIPcatering tijdens de proloog (zie foto) én met een nieuwe samenwerking met de Heineken Music Hall in het vooruitzicht. Dat wij willen dat dit fit en veilig gebeurt leest u verderop in dit document. Met een robuuste organisatie denken wij duurzaamheid nog beter door te voeren in de jaren 2015 en 2016, zonder dat dit ten koste gaat van onze gezonde groeiambitie, de hoge kwaliteitseisen die wij daaraan verbinen en het plezier dat daarmee gepaard gaat. Met gastvrije groet,

Jurgen van Wijngaarden Directeur / eigenaar Vineyard Company

5


Inleiding Wat wij doen Vineyard Company B.V. exploiteert en faciliteert bijzondere horeca-, catering-  en evenementenlocaties in Midden Nederland. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van party- en eventcatering, food supply en de productie van hoogwaardige maaltijdcomponenten (Pure Food by Vineyard). De waarde van onze organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van samenwerking: samenwerking met leveranciers, medewerkers, gasten, opdrachtgevers en locaties. Vineyard Company bestaat uit de werkmaatschappijen Vineyard Party Catering BV, de Nonnerie BV, Groeneveld Horeca BV en Vineyard Horeca BV.

Een sterke multifunctionele speler met een stevige, duurzame `foodprint` in het horeca- en catering speelveld. Visie Locaties en opdrachtgevers zijn steeds vaker op zoek naar een flexibele, maar duurzame samenwerking. Wij willen daar de logische partner voor zijn: een sterke multifunctionele speler met een stevige, duurzame ‘foodprint’ in het horeca- en catering speelveld.

Missie Vineyard Company biedt oplossingen voor de totale food & beverage afdeling. Als exclusive of preferred supplier, op basis van catering of inpandig als vaste exploitant. Er wordt altijd gekeken naar de beste mogelijkheid voor de locatie of andere opdrachtgever. Samen investeren en ontwikkelen is ons uitgangspunt. Binnen de catering kennen wij drie labels waarbinnen wij onze opdrachtgevers modulair kunnen ondersteunen en van meerwaarde kunnen zijn; Party Catering (full service), Food Supply (food & koks) en Pure Food by Vineyard (hoogwaardige maaltijdcomponenten).

6


Duurzaamheid

Duurzamer dan onze collega’s

Sinds 2009 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering en na een aantal jaren van inventariseren, enquêtes houden, het volgen van AgentschapNL en daarna Pianoo, onze nulmeting in de vorm van ons eerste duurzaamheidsjaarverslag en een intensieve duurzame herontwikkeling en opening van ons nieuwe pand langs de A2, kunnen we zeggen dat we nu een beleid hebben ontwikkeld dat levendig is, waar we achter staan en, belangrijker, dat te borgen is op alle onderdelen.

We durven gerust te zeggen dat we de meest moderne partycateringkeuken van Nederland hebben. Vergeleken met keukens van collega cateringbedrijven is deze relatief klein, maar wél super efficiënt. We hebben gekozen voor de optimale routing als uitgangspunt. En door de nieuwste apparatuur produceren we duurzamer, sneller en efficiënter dan wie dan ook.

Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde Foodprint in duurzaamheid; ons beleid voor MVO in 5 stappen: 1. ECOLOGISCH / VEGETARISCH / REDUCEREN VAN FOOD MILES 2. FAIR & TRANSPARANT

Naast de nieuwste waterbesparende en ergonomische apparatuur, wordt de restwarmte gebruikt voor het opwarmen van water waarmee wordt gekookt en waarmee het gebouw wordt verwarmd. Extra voordeel is dat we hierdoor onze producten en diensten goedkoper kunnen aanbieden dan al onze concurrenten. De verschillende onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid, de ontwikkelingen van 2014 en de doelstellingen voor de aankomende 2 jaren hebben wij in dit verslag verwerkt onder de volgende 11 thema’s:

3. WASTE MANAGEMENT & ENERGY BEHEER 4. GEZONDHEID / TEVREDENHEID / PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 5. MBO, MARKETING & SOCIAL RETURN

Wij gebruiken de website www.duurzamereten.nl als dynamisch platform waarop onze gasten, opdrachtgevers en leveranciers ons beleid kunnen volgen.

• Water en bodem • Energie • Emissies naar de lucht • Transport • Grondstoffen en reststromen • Biodiversiteit • Arbeid • Eerlijke handel (en internationale sociale voorwaarden) • Trends & nieuwe markten •   Dierenwelzijn en dierengezondheid • #FIT & safe

7


Thema’s duurzaamheid Vineyard Company Water en bodem Zowel de hoeveelheid van het gebruikte water, als de invloed van de activiteiten op de kwaliteit van water en grond zijn onderdeel van dit thema. Vineyard Company werkt samen met Houwers & Holtackers als het gaat om HACCP en proces bewaking, waarvan alle milieuaspecten onderdeel zijn. Belangrijke punten uit ISO14001, 26000 en 9001 welke gericht zijn op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied, zijn opgenomen in onze bedrijfsprocessen.

Ontwikkelingen 2014 Nieuwe productiekeuken In 2014 hebben wij een nieuwe productiekeuken en hoofdkantoor gerealiseerd. De innovaties in ons keukenbedrijf evenals de state-of-the-art apparatuur hebben een zeer positieve vooruitgang op het gebied van water en bodem gerealiseerd. Voorbeelden: • Er wordt gebruik gemaakt van schrob/zuigmachines om waterverspilling te voorkomen. • Er wordt gebruik gemaakt van waterbesparende systemen in de vaatwasinstallatie en combi-steamers zijn ingebouwd. • De combisteamers en flexichef’s gebruiken minimaal water bij het automatische zelfreinigende- en schoonmaakprogramma.

Nulmeting De nulmeting die wij door Houwers & Holtackers hebben laten uitvoeren aan het einde van de bouw gaf een overall cijfer op het kwaliteitsrapport van 88 (van de 100). Een cijfer waarover wij, ondanks de verklaarbare verbouwingswerkzaamheden en de minimale norm van 80, niet tevreden over zijn. (Zie voor de nieuwe doelstelling de volgende pagina.)

8


Doelstellingen 2015 / 2016 ISO Er zijn bij ISO grote wijzigingen geweest in 2000, verduidelijkingen in 2008 en wordt er een ingrijpende herziening verwacht in 2015. In de aankomende periode gaan wij deze ontwikkelingen onderzoeken en bepalen of wij een eventuele certificering op kunnen nemen in ons bestaande bedrijfsproces. De beslissing wordt gebaseerd op een wel of niet aantoonbare meerwaarde voor ons bedrijf en onze opdrachtgevers.

Kwaliteitsscore De doelstelling voor de ondergrens van het cijfer op het kwaliteitsrapport bedraagt 95 punten, met daarbij de opmerking dat 100 altijd het streven is.

Duurzame waterinnovatie bij Vineyard food & drinks Duurzaamheid staat voorop bij de Urinal Sink, die water ĂŠn ruimte bespaart: urinoir en wasbak zijn een geheel. Het eerste exemplaar is in gebruik genomen bij het met de initiatiefnemers bevriende restaurant Vineyard food & drinks in Utrecht. Lees meer >> www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3883519/ 2015/03/05/Uitvinders-Man-kan-veel-duurzamer-plassen.dhtml

9


Energie Het verantwoord gebruik van energie, de hoeveelheid en het streven naar duurzame energie zijn voor het bedrijfsleven belangrijk als het gaat om het thema energie. Vineyard Company is zeer actief als het gaat om het terugdringen van energieverspilling. Alle medewerkers worden actief geïnstrueerd met richtlijnen over gebruik van apparatuur, verlichting en verwarming.

Ontwikkelingen 2014 Besparende bedrijfsprocessen In ons bedrijf staat inmiddels exact omschreven welke apparatuur wanneer op welk tijdstip en voor hoe lang gebruikt mogen worden. Facturen worden niet alleen op verzoek, maar standaard, digitaal verstuurd en wij werken met: • led-verlichting met bewegingssensoren • luchtbehandeling met WTW: afgezogen lucht warmt de lucht op die ingeblazen wordt • koelinstallaties met warmtewisselaar: warmte die de koelinstallatie afgeeft, wordt gebruikt om koud water op te warmen tot 50 graden Celsius in de boiler 10

• een zuinige vaatwasinstallatie voorzien van warmtewisselaar, waardoor water voor naspoeling wordt opgewarmd tot 50 graden Celsius • koelinstallaties die zijn uitgevoerd met elektronisch gestuurde condensors die ervoor zorgen dat de ventilatoren niet meer toeren maken dan strikt noodzakelijk, waardoor energie bespaard wordt • inductiekookplaten die geen warmte afgeven, waardoor de warme keuken niet teruggekoeld hoeft te worden • flexichef apparatuur die zwaar geïsoleerd is, waardoor slechts een derde van de energie nodig is t.o.v. traditionele apparatuur • blast-chillers met de mogelijkheid tot energiezuinige bereiding op lage temperatuur

Doelstellingen 2015 / 2016 100% LED Op de verschillende locaties vervangen wij de aankomende jaren de defecte verlichting en bijbehorende armaturen in LED exemplaren met als doelstelling tenminste 1 van onze restaurantbedrijven 100% op LED verlichting te laten draaien.


Emissies naar de lucht

Keukensysteem

Bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) komt kooldioxide (CO²-uitstoot) vrij. Kooldioxide in de atmosfeer versterkt het broeikaseffect, met klimaatveranderingen als gevolg.

Doelstellingen 2015 / 2016

Zoals in het vorige thema besproken, vinden wij het belangrijk om met ons bedrijf energie te besparen en daarnaast de negatieve gevolgen voor het klimaat tegen te gaan.

Ontwikkelingen in 2014

Naast het verduurzamen van de locatie zijn wij gestart te werken met een nieuw keukensysteem waarmee inkopen en plannen 50% efficiënter is geworden.

Processen en systemen digitaal beheersbaar In de aankomende periode koppelen wij dit met digitale productieplanning, waardoor er nog minder verbruik is. Alle processen en systemen (van verkoop tot productie en van uitvoer tot aftersales) zijn mede hierdoor in 2016 digitaal te monitoren en beheersbaar.

Duurzame locatie Het betrekken van een locatie in het hart van ons werkgebied zorgt automatisch al voor een enorme vermindering van emissies, al is het maar omdat transport beter te beheersen is. Maar deze duurzame locatie is ook nog energiebesparend ingericht en uitstoot wordt gemonitord. De vloer is gemaakt van gerecycled materiaal. CO2 uitstoot is door de verschillende besparende en hergebruikende installaties verwaarloosbaar.

11


Transport Vineyard maakt gebruik van eigen transport, waarbij de staat van vervoersmiddelen belangrijkste aandachtspunt is. Sinds 2011 worden alleen nog auto’s aanschaft met energielabel A of B of auto’s die elektrisch zijn.

Ontwikkelingen in 2014 Wagenpark Alle bedrijfsauto’s hebben tenminste energielabel B, wat aangeeft dat ze 10 tot 20 procent zuiniger zijn dan vergelijkbare auto’s. Vineyard heeft een sterk punt door vooral naar locaties te rijden met klein transport, zeker ten opzichte van de concurrentie die veelal met grote vrachtwagens rijden. Alleen op aanvraag van grote partijen worden er klepwagens gehuurd.

Leveranciers Leveranciers leveren op vooraf vastgestelde tijden, waardoor ritten worden gecombineerd en transportmomenten worden beperkt. Naast dat waste zoveel mogelijk wordt beperkt, hebben wij in 2014 een gekoelde afvalcel, die geur en ontbinding van afval voorkomt en/of uitstelt. Hetzelfde geldt voor linnen, emballage en gebruikte oliën. Naast het grote hygiënevoordeel, is afvaltransport met 30% teruggedrongen.

Elektrisch Om onze omgeving te stimuleren meer aandacht aan het milieu te schenken zijn wij constant bezig met duurzame innovaties en technieken. Zo hebben we een oplaadpunt voor de deur voor elektrische auto’s om zo elektrisch rijden te stimuleren.

Rij2op5 Rij2op5 is een platform dat met én door bedrijven, fietsen naar het werk stimuleert. Bedrijven kunnen zich hierbij aansluiten en daarmee kan het personeel gebruik maken van (elektrische) fietsen die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Vineyard is een van de locaties die deze fietsen en de benodigde stroom en ruimte beschikbaar stelt voor bedrijven op het industrieterrein Lage Weide. Bij Vineyard komen dagelijks veel zakelijke bezoekers. Door een stalpunt te zijn voor de fietsen van Rij2op5 hopen wij bedrijven bewust te maken van deze campagne en bedrijven zo te stimuleren ook vaker met de fiets naar het werk te gaan. http://www.rij2op5.nl/

Gecombineerd transport Samen met onze partner Sanday’s wordt op het moment gewerkt aan het combineren van transportmomenten, zodat er aan de ene kant minder transportmomenten plaats hoeven te vinden en aan de andere kant de auto’s altijd voldoend gevuld zijn en niet ‘voor niets’ rijden.

Doelstellingen 2015 / 2016 Zelf als bedrijf ook aansluiten bij Rij2op5 en zo medewerkers van Vineyard te stimuleren om vaker op de fiets te gaan. Samenwerking met elektrische taxi’s.

12

Wist u dat… …het sinds 1 mei verboden is om met een oude dieselauto (van voor 1 januari 2001) in de Utrechtse binnenstad te rijden? De milieuzone voor dieselauto’s in Utrecht is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren…


Grondstoffen en reststromen Voor stoffen die niet geconsumeerd worden kan een andere nuttige toepassing gevonden worden, tenminste in veel gevallen. Bij grondstoffen en reststromen gaat het vooral om afvalbeperking en gebruik van afbreekbare producten en verpakkingen.

Ontwikkelingen in 2014 Biobased De producten waar wij mee schoonmaken zijn milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Daarnaast wordt zo veel mogelijk gewerkt met afbreekbare verpakkingen en disposable servies en bestek.

Waste Vineyard werkt met dagverse seizoensproducten en producten ‘van de plank’ zodat er geen producten onnodig worden weggegooid. De verschillende componenten van deze producten komen terug in meerdere menu’s, buffetten en arrangementen, zodat er altijd efficiënt wordt ingekocht en productieafval wordt verminderd. In de restaurantbedrijven worden broodjes & salades ‘van de week’ geserveerd tegen aantrekkelijke prijzen.

Nieuwe kooktechnieken De efficiënte keuken met apparatuur met nieuwe bereidingsmogelijkheden zorgt ervoor dat pieken dalmomenten beter beheerst worden. Nieuwe kooktechnieken zorgen direct voor een langere t.h.t. datum, terwijl de kwaliteit en uitstraling van producten juist verbetert. Dit zorgt voor een efficiëntere inkoop en heeft direct positief resultaat op waste. Onverminderd heeft het onderdeel waste de afgelopen periode onze aandacht gehad, maar eerlijkheidshalve hebben wij er met de verhuizing naar een uiterst procesmatige vernieuwende productieomgeving in 2014 minder aandacht aan besteed. Onze focus lag op het efficiënt maken van het gehele proces. Dit laatste heeft in 2014 direct geresulteerd in het terugdringen van opslag- en bereidingswaste (THT en verwerkingsafval). Een enorme verbetering in ons bedrijf, die ervoor zorgt dat deze vormen van waste in ons bedrijf nagenoeg verwaarloosbaar zijn.

Doelstellingen in 2015 / 2016 Waste uren Het aantal productie uren wordt momenteel op handmatige wijze gemanaged. De komende tijd wordt dit proces geoptimaliseerd én gedigitaliseerd. Doelstelling voor 2016 is om de module ‘productieplanning’ in ons project- en reserveringssysteem te implementeren om deze uren nog beter te kunnen beheersen. In 2015 en 2016 gaan we ons focussen op de consumptiewaste. Dit wil zeggen dat wij de verschillende eetmomenten binnen de partycatering, food supply en pure food assortiment op partijniveau gaan meten, wegen en registreren. Hiervoor is een medewerker aangetrokken met de opdracht hier een vierkant proces van te maken met als doel per 1 januari 2016 aan de ene kant waste terug te dringen en aan de andere kant bij alle opdrachten transparant alle voedingswaarden en grammages van het gehele assortiment aan onze opdrachtgevers te tonen, al in het offerte traject. Zo weten onze gasten precies hoeveel ze bestellen en kunnen zij dus bewuster omgaan met hoeveelheden. Dit zal per direct resulteren in minder consumptiewaste.

13


Biodiversiteit Duurzaam assortiment

Pure food by Vineyard

Vineyard hanteert een minimum percentage voor zowel producten met duurzaamheidskenmerken als gezonde en vegetarische producten. Dat betekent dat per bedrijfsonderdeel tenminste 50% van het assortiment bestaat uit biologische producten en/of producten met één of meer andere duurzaamheidskenmerken. Ons assortiment bestaat daarnaast uit tenminste 40% gezonde producten en uit tenminste 40% vegetarisch aanbod.

In 2014 is er een ommezwaai gemaakt van overwegend biologisch naar overwegend ‘pure food’. E-nummers blijven achterwege en er wordt binnen het label ‘Pure Food by Vineyard’ louter gebruik gemaakt van pure ingrediënten. Zonder kunstmatige toevoegingen, zoals smaakversterkers en kleurstoffen.

Hoewel deze percentages gelden als minimum, zijn sommige bedrijfsonderdelen verder. Zo hanteert Grand Café Groeneveld in Baarn een biologisch beleid. Locatie specifieke duurzame initiatieven vindt u op de websites van de verschillende bedrijfsonderdelen.

Fresh, local, organic, seasonal, sustainable (FLOSS) Door het werken met lokale leveranciers, deze een podium te bieden, elke dag vers in te kopen en te werken met cycli afgestemd op het seizoen is er niet alleen een flinke stap gezet naar pure producten, maar spelen we ook optimaal in op de foodtrends.

Ontwikkelingen in 2014

Pure food by Vineyard biedt per seizoen een productassortiment waarmee keukenteams ondersteund kunnen worden.

Vineyard food & drinks In 2014 is er een nieuw restaurant geopend waarbij er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van verse, seizoensgebonden producten die voor de schermen worden bereid.

Circulair inkopen – nose to tail Er wordt nose-to-tail gebruik gemaakt van vlees, vis, groenten en fruit. Restjes verdwijnen niet in de afvalbak, maar worden volledig benut. Dit is niet alleen duurzaam maar resulteert als bijkomend voordeel in meer creativiteit voor de gast.

Duurzame vis

Allergenen

Vineyard Company werkt uitsluitend met Jan van As en de Fishfinder van Vis & Seizoen waar het gaat om de inkoop van visproducten.

Alle allergenen (van ruim 10.000 ingrediënten) zijn verwerkt in het nieuwe project- en reserveringsysteem EasyParty.

Onbezorgd 100% Duurzaam

De allergenen kunnen overal per direct worden aangetoond. In de restaurants d.m.v. naslagwerk, op cateringpartijen d.m.v. keukenbonnen en door alle collega’s die ingelogd zijn op het netwerk van Vineyard Company. Producten die het pand verlaten om elders genuttigd te worden, worden voorzien van etiketten met ingrediëntendeclaraties en allergeneninformatie.

14

Stichting Vis&Seizoen heeft het “Onbezorgd 100% Duurzaam” assortiment samengesteld met Versvishandel Jan van As op basis van de ingrediënten van het seizoen, duurzame techniek en kwaliteit. De combinatie van deze ‘ingrediënten’ geeft een beter rendement en is kwalitatief zeer hoogwaardig. Het duurzame assortiment wordt ondersteund door MSC, ASC en SDN.


De Fishfinder Om iets te doen voor het milieu, overbevissing en het herstel van de verschillende vis populaties moet men oog hebben voor de natuur. De Fishfinder is het grote gemak voor de professional en consument in de wereld van de gastronomie. Het is gemakkelijk om met de hulp van de Fishfinder een ​​bewuste keuze te maken. Fishfinder geeft informatie over vis, schaal-en schelpdieren, die beschikbaar zijn zowel vers als diepgevroren. Iedereen die haar steentje wil bijdragen aan het herstel van de verschillende vispopulaties, consumeert alleen vis uit het juiste seizoen. De Fishfinder is een gemakkelijke manier om een ​​duurzame keuze te maken. Bron: http://fishandseason.com/nl

Lokaal & seizoensgebonden Naast de voorkeur voor biologische producten wordt er uitsluitend gewerkt met seizoensgebonden menu’s en producten. Als er iets wordt aangevraagd dat niet ‘in het seizoen’ is, dan wordt er een alternatief geboden. Verder wordt er alleen gewerkt met producten die van dichtbij komen. Dus: geen biologische aardbeien uit Zuid-Amerika, maar alleen Hollandse aardbeien als ze in Nederland verkrijgbaar zijn. Vineyard heeft een vaste samenwerking met AGF leverancier leverancier Rungis. Zij hanteren de volgende formule: seizoen x streek = smaak. “Streek en smaak staan centraal als het gaat om de AGF producten bij Rungis. Naast exclusieve samenwerking met Hollandse telers, die volgens milieu keurmerk telen, biedt Rungis ook een breed en diep assortiment biologische skall-gecertificeerde producten aan.” (Bron: MVO beleid Rungis).

Doelstellingen 2015 / 2016 Voedingswaarden Ingrediënten kunnen altijd aangetoond worden en naast de allergeneninformatie en grammages willen wij in 2016 alle voedingswaarden inzichtelijk en transparant aanbieden, ook bij alle cateringaanvragen.

Duurzaam assortiment De duurzaamheidpercentages in het algemene foodassortiment verhogen wij de aankomende periode naar 60% biologisch en/of duurzaam (mits de producten lokaal en puur zijn), 50% gezonde producten en 40% vegetarisch aanbod. 15


Arbeid

RI & E

Bij dit thema gaat het om de zorg voor goede arbeidsomstandigheden in de westerse wereld en elders. Onder dit thema vallen zowel arbeidsaspecten in het eigen bedrijf als in de keten en zowel aspecten die voornamelijk in de Westerse context van belang zijn als aspecten die vooral spelen in ontwikkelingslanden.

Social Return

Extern Vineyard Company houdt bij inkoop van producten altijd rekening met het Fairtrade principe (onder welke omstandigheden werken mensen en worden producten verbouwd in binnen- en buitenland) en kiest wanneer het gaat om een reële keuze altijd voor Fairtrade. Bedrijfskleding kopen wij slechts in bij leveranciers met een Fairwair label.

Intern Alle afdelingen streven de maximale eisen voor ARBO en HACCP na. Hiervoor zijn speciale huisregels opgesteld.

Ontwikkelingen in 2014 Diversiteitsmanagement Diversiteit op de werkvloer is iets wat erg belangrijk is: de verhouding vrouwen, mannen, allochtonen, autochtonen, jongeren en ouderen. Maar ook de overeenkomsten en verschillen tussen deze medewerkers. Bij Vineyard is de verhouding tussen mannen en vrouwen goed in balans vinden wij; 43.3% van de werknemers is man en 56.7% van de werknemers vrouw. De verschillende nationaliteiten zijn goed vertegenwoordigd: Nederlands, Schots, Duits, Engels, Ghanees en Marokkaans. Daarnaast variëren de leeftijden van werknemers. De jongste werknemer is 16 jaar waarbij de oudste werknemer een leeftijd heeft van 59. Bovenstaand heeft betrekking op de medewerkers die vast bij Vineyard in dienst zijn. Buiten deze poule houden wij bij de inzet van oproep- en inleenkrachten met dezelfde aspecten rekening. Binnen het bedrijf wordt er voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met ieders cultuur, afkomst en geslacht rekening gehouden in de vorm van aanbod van personeelseten, gescheiden (kleed)ruimtes voor dames en heren en ruimtes die bv als gebedsruimte gebruikt kunnen worden.

16

Buiten verzuim zijn er meer ondernemers- maar ook gezondheidsrisico’s. Deze zijn in 2013 per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht en het geschreven plan is in werking gezet. Bedrijfsongevallen worden op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

Social Return is het creëren van extra werk(ervarings) plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Per bedrijfsonderdeel inventariseren wij de mogelijkheden hier op in te spelen om zo de uitstroom naar werk te kunnen bevorderen. Per bedrijfsonderdeel zijn wij actief met het opleiden van leerlingen en stagiaires. In 2014 is in totaal plek voor 2 HBO-afstudeerstagiares (10 maanden, fulltime), 3 MBO-stagiaires (2 dagen per week) en 13 leerplaatsen voor leerlingen (4 dagen per week) per schooljaar. De keukenfaciliteiten voor onze medewerkers zijn aangepast naar: • Verrijdbare en rollende werkapparatuur • Kantelbare machines • Ruimtes met heel veel licht, veel doorkijk met glas • Kleur in de keuken ter bevordering van de werksfeer • In de wanden weggewerkte aansluitingen. Dit is veiliger en hygiënischer.


Verzuim Wij promoten een actieve gezonde levensstijl bij onze medewerkers, waarover in het thema #FIT & safe meer te lezen is. Vineyard Company heeft hierdoor een zeer hoog percentage gezondheid onder medewerkers van gemiddeld 98%. En dat heeft natuurlijk invloed op het ziekteverzuim. Door dit te monitoren proberen wij te sturen op de gezondheid van onze medewerkers. Het percentage ziekteverzuim in de horeca werd in 2014 vastgesteld op 2,1%, en daarmee is de horeca de branche met het laagste percentage in Nederland. De doelstelling van Vineyard voor 2014 was om het percentage ziekteverzuim terug te dringen naar 1,5%. Het gemiddelde percentage van verzuim van Vineyard in het jaar 2014 was 1,06%. Zoals te zien is in de grafiek ligt het verzuimpercentage van Vineyard in elk kwartaal ruim onder het landelijk gemiddelde van de horeca branche.

Doelstellingen 2015 / 2016 Social return De opstart van een samenwerking met Teamwerk heeft plaatsgevonden. Teamwerk is een bedrijf dat een database heeft van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee bemiddelt tussen de werkgevers en werknemers. Door de samenwerking met Teamwerk willen wij werkplekken beschikbaar stellen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier een stuk over collega-bedrijf The Colour Kitchen in samenwerking met de Gemeente Utrecht: http://www. missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2015/4/baan-in-horecavoor-250-man-via-nieuwe-aanpak-101197779 Wij hebben de ambitie om in 2015 / 2016 een opleiding te ontwikkelen speciaal voor cateringmedewerkers of nauw betrokken te zijn bij een dergelijke opleiding om ook vanuit de opleidingskant betrokken te zijn bij Social Return.

De Quotumwet De Quotumwet heeft als doel om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. De quotum treedt in werking als werkgevers gezamenlijk onvoldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt er een beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015, en dit kan betekenen dat het vanaf 2017 verplicht wordt om een (aantal) arbeidsgehandicapte(n) in het bedrijf te hebben werken. Als dit niet wordt gerealiseerd, staat hier een quotumheffing op van €5.000,- per niet-vervulde werkplek. Lees hier meer over de quotumwet: http://www. rendement.nl/hr/nieuws/id15482-eerste-kamer-akkoordmet-quotumwet.html

Quote Jurgen van Wijngaarden CEO Vineyard Company ‘Na een zoektocht van een jaar hebben wij deze locatie gevonden. Een leuk detail vind ik dat dit gebouw voorheen dienst deed als opleidingsgebouw voor diverse ambachten. In de loodsen die hier achterliggen werden de ambachten in de praktijk beoefend, en in het hoofdpand zaten de leslokalen. Inmiddels is dit een bedrijfsverzamelgebouw geworden. Maar de plek waar wij nu staan was voorheen het gastenrestaurant voor de Stichting Vakopleiding Horeca. In onze productiekeuken - die hier achter ligt en die u straks kunt bezichtigen - werd kookles gegeven. Er zat dus al een horecabestemming op dit pand. Voor ons cateringbedrijf is dit een ideale uitvalsbasis: centraal gelegen aan de A2 en goed bereikbaar naar leveranciers en opdrachtgevers.’

Verzuim Verzuimpercentage houden wij onder de 1,5%. Dit doen wij door goed te communiceren met alle medewerkers. Ook stimuleren we gezondheid binnen het bedrijf. Hoe dit gestimuleerd wordt binnen Vineyard kan gevonden worden onder het kopje ‘#FIT & safe’.

RI & E Het RI & E plan maximaal professionaliseren. Het laten toetsen door audits dient in 2015 onderdeel van dit beleid te zijn.

Bron: openingsspeech 30 oktober 2014 17


Eerlijke handel (en internationale sociale voorwaarden) Bij de inkoop van producten en de omgang met producenten en verkopers proberen wij een bijdrage te leverenaan ‘een menswaardig bestaan voor iedereen en het creëren van kansen om dit op eigen kracht te bereiken’ in de breedste zin van het woord. Voor ons zijn niet alleen mensenrechten en het bestrijden van armoede belangrijk, maar ook zaken als mededinging, eerlijke handel, corruptie en gezonde zakelijke en sociale voorwaarden (handelsvoorwaarden) en veiligheid en tevredenheid in het algemeen. Daarnaast is (sociale) innovatie voor ons bedrijf een pijler met hoge prioriteit. Het vernieuwt de manier van werken, verhoogt de arbeidsproductiviteit en kwaliteit van werken, het beschikbare talent wordt beter benut en door voldoende duurzame vernieuwingen blijft de werk- en klantenomgeving boeiend en spannend.

Ontwikkelingen 2014 Audits voedselveiligheid In de afgelopen jaren zijn de verschillende keukenomgevingen van Vineyard Party Catering, de Nonnerie en Grand Café Groeneveld na een aantal audits door bureau Houwers Holtackers HACCP gecertificeerd. Alle locaties scoorden 90 punten of meer (van de 100).

Groene beoordeling Deze certificering is gebaseerd op een zogeheten formule inspectie. Houwers Holtackers ondersteunt het formulemanagement om alle locaties naar een groen resultaat te verkrijgen. Voor de gehele formule geldt; als 80% van de locaties binnen ons systeem “groen” is, en geen enkele rood, kan de gehele formule op “groen” bij de VWA. Deze groene beoordeling heeft voor Vineyard Company geresulteerd in een vermelding op www.goedvoedsel.nu

Customer satisfaction De uitkomst van het laatste grote klanttevredenheids­ onderzoek was overwegend positief met een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 8,4 en een percentage van 63% ambassadeurs. Het belangrijkste aandachtspunt was de nazorg. Er wordt niet of niet voldoende op regelmatige basis after sales gepleegd. In 2014 is hiermee aan de slag gegaan en zien we uit de kleinschalige klanten enquêtes en interviews terugkomen dat er juist op aandacht hoog gescoord wordt.

18


Reviews Een paar gegevens en beoordelingen van onze gasten: • De Nonnerie haalt op IENS een 8,7 en op Facebook 4,3 van de 5 punten • Vineyard food & drinks scoort op IENS een 8,5 en op Facebook 3,9 • Grand Café Groeneveld staat op een score van 8,4 op IENS en op Facebook 3,8 • Op Booking.com haalt de Nonnerie een 8,5 • Oplocaties de Nonnerie en Buitenplaats Sparrendaal heeft Vineyard Company in 2015 het keurmerk trouwen behaald met respectievelijk een 8,1 en een 8,6 als audutcijfer • Vineyard Company is aangesloten bij ONCE: Officieel Netwerk Catering en Events

Medewerkers In 2012 heeft er een uitgebreid medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden (MTO). Het gemiddelde tevredenheidscijfer was 7,5. Eind 2014 hebben we een enquête gehouden om te kijken op welke manier we de communicatie met onze medewerkers kunnen verbeteren. Wij hebben dit gedaan door gebruik te maken van de ‘nieuws tool’ van ROI, ons personeelsinformatiesysteem. Hierin kan de medewerker zijn rooster inzien, beschikbaarheid aangeven, vakantie aanvragen, urenregistratie- en loonstroken bekijken, de kaart en de verschillende procesbeschrijvingen per bv inzien en vanaf eind vorig jaar dus ook nieuwsberichten lezen. Het plaatsen van de nieuwsberichten kunnen we centraal reguleren en inrichten met documentatie per bv. Op deze manier kunnen we op dezelfde wijze zowel company breed als per organisatie of per afdeling communiceren met de medewerkers. Het belangrijkste aandachtspunt uit het meest recente MTO was de persoonlijke ontwikkeling. En dan voornamelijk opleiding. Dit heeft in 2012 en 2013 geresulteerd in: 1. Competentie gericht beoordelen 2. Budget vrijmaken en realiseren van opleidingen De volgende opleidingen zijn afgerond en/of van start gegaan: • Green Belt/Six Sigma • Masterclass online marketing en social media Nyenrode Business Universiteit • HBO Personeelsmanagement • HBO Hogere Bedrijfskunde • BHV herhaling - 11 personen • BHV-opleiding (2 daagse training) - 8 personen • SVH leermeester - 4 personen

19


Jong talent programma

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Naast re-integratietrajecten en het creëren van opleidingsplaatsen willen wij onze jonge talenten binden, boeien en behouden. Vaak na een leerwerk of stageperiode wordt in overleg gekozen voor een opleidingstraject of functiewisseling intern of eerste baan bij een ander bedrijf, waarna wij in een vervolgtraject de medewerkers weer voor ons winnen met als doel de interne functie te bekleden die het best past bij dat moment en de carrièreplanning die zij hebben. Er is hiermee een enorme doorgroeifactor gerealiseerd op meerdere sleutelfuncties in het bedrijf. Per 2014 geldt: • Stagiair partymanager, vanaf 2015 in dienst als medewerker reserveringen en processen • Stagiair operatie, vanaf juni 2015 in dienst als werkvoorbereider / assistent keukenmanager. • 3 keer leerling keuken doorgegroeid naar souschef van de verschillende restaurantbedrijven. • Leerling kok na externe periode doorgegroeid naar chefkok Nonnerie tot chef productontwikkeling Vineyard Company tot F&B manager Vineyard Company. • 1 keer junior sales naar accountmanager Vineyard Party Catering. • 1 keer junior sales tot accountmanager tot marketing & communicatie professional

Vineyard doet eerlijk zaken of Vineyard doet helemaal geen zaken. Vineyard promoot maatschappelijk verantwoord ondernemen, beweging en gezonde voeding. Vineyard heeft zich verbonden aan een aantal (lokale) initiatieven die worden ondersteund met een financiële bijdrage, promotie of service door onze medewerkers: • De Wandelvierdaagse van Het Gooi • Lokale sportverenigingen • De Paleizen Wandeltocht Baarn dat door Kiwanis wordt georganiseerd (opbrengst komt ten goede van zieke kinderen) • De Roefeldag: een dag waarop kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen rondsnuffelen in de wereld van volwassenen http://www.grandcafegroeneveld.com/nieuws/30/ roefeldag-bij-grand-cafe-groeneveld ) • Bij Amerpoort worden er kaas- en worstplankjes en servies afgenomen die speciaal voor ons gemaakt worden door mensen met een verstandelijke beperking • Kunst aanschaf van Reinaerde kunstatelier De Wijde Doelen • Samenwerking met Bakkerij Overkempe; een bakker die werkt met mensen met een beperking

Efficiënte processen en effectieve systemen

Doelstellingen 2015 / 2016

In 2014 is gestart met de implementatie van Easy Party Catering Software. Dit is een systeem dat alle bedrijfsprocessen digitaal aan elkaar verbindt. Vanaf de inkoop en het keukenmanagement (ongeveer 10.000 ingevoerde ingrediënten) tot de aftersales na het versturen van de factuur; alles is geborgd en wordt gemeten.

MBO

De bouw van onze productiekeuken is ook vanuit het proces uitgevoerd. Dus geen grote roestvrijstalen apparatuur, maar ruimte, daglicht en efficiënte, duurzame apparatuur met minder warmte- en energieverlies.

In de aankomende periode voegen wij een extra dimensie toe aan onze bedrijfsprocessen, namelijk een digitale productieplanning, waardoor er nog minder verbruik is. Alle processen en systemen (van verkoop tot productie en van uitvoer tot aftersales) zijn mede hierdoor in 2016 digitaal te monitoren en beheersbaar.

Naast het projectsysteem hebben wij een VOIP centrale ingericht in 2014, waardoor alle locaties telefonisch direct met elkaar in verbinding staan. Dit betekent dat wij onder andere de verschillende commerciële afdelingen van de bedrijfsonderdelen sinds 2014 centraal hebben vormgegeven op 1 locatie.

20

In 2015 gaan wij een hernieuwde samenwerking aan met een Voedselbank, meer in de buurt van onze nieuwe vestigingslocatie.

Processen en systemen digitaal beheersbaar


Geef een big Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk om te werken met leveranciers en partners die actief zijn op gebied van MVO. Zo is www.geefeenbig.nl een prachtig initiatief waar Smokey Goodness mee werkt en op deze manier elke keer dat we samenwerken een big doneren. Klik even door naar de website om meer te lezen over biggen die bij families terecht komen die dat heel goed kunnen gebruiken.

21


Trends & nieuwe markten Innoveren vinden wij duurzaam. Innovatie draagt bij aan de economische groei en vooruitgang en is vaak per definitie duurzamer. Wij zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, boren graag nieuwe markten aan en zitten bovenop de innovaties op het gebied van duurzaam produceren en foodtrends. Daarnaast bieden wij bedrijven graag de mogelijkheid innovatiegericht in te kopen en dan moet je niet stilstaan.

Food Supply

Ontwikkelingen in 2014

In het verlengde hiervan zijn er partners waar wij zelfs de hele keukenafdeling voor vervangen door food en koks te leveren. In de praktijk betekent dit dat wij de foodcomponenten van evenementen, bijeenkomsten en partijen in onze centrale locatie produceren en voorbereiden en dat onze chef’s (veelal white- of private label) de gerechten op het event afmaken. Hierdoor kunnen (con)collega’s hun piek- en dalmomenten beter beheersen, is er minder waste en, ook belangrijk, kan iedereen zich op het ambacht richten waar hij de beste in is.

Pure food by Vineyard

Vineyard food & drinks

In 2014 hebben wij een nieuw label van hoogwaardige maaltijdcomponenten in de markt gezet, waarmee een ommezwaai is gemaakt van overwegend biologisch naar overwegend ‘pure food’. E-nummers blijven achterwege en er wordt binnen het label ‘Pure Food by Vineyard’ louter gebruik gemaakt van pure ingrediënten. Zonder kunstmatige toevoegingen, zoals smaakversterkers en kleurstoffen.

In 2014 is er een vernieuwend restaurantconcept geopend waar uitsluitend gebruik gemaakt wordt van verse, seizoensgebonden producten die voor de schermen worden bereid. Het restaurant biedt 100 couverts om te eten, drinken en te genieten van de open keuken waar alles live wordt bereid. Alle gerechten zijn kwalitatief, betaalbaar, gezond en puur. Er wordt zo min mogelijk gewerkt met conserveringsmiddelen en andere toevoegingen en zo veel mogelijk met onbewerkte, pure ingrediënten. Proeven en laten verrassen door wat het seizoen biedt dus. Er zijn gratis werkplekken, parkeren en printen is er gratis en alle oplaaden aansluitpunten zijn aanwezig. Vineyard food & drinks is langs de A2 gelegen op een centrale plek tussen Utrecht en Amsterdam in.

Pure food by Vineyard biedt per seizoen een productassortiment waarmee keukenteams van horeca(groothandels) en cateringbedrijven ondersteund kunnen worden.

Op de website www.vineyardfoodanddrinks.nl vindt u de mogelijkheden en een sfeerimpressie en op onderstaande link de horecadesign verwachtingen van de aankomende jaren. http://fsin.nl/nieuws/365/design-vijf-aanbevelingen-ommillennials-te-trekken?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_ medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=4%20trends:%20 %27Blurren%20met%20behoud%20van%20je%20 kernkwaliteiten%27 Dit artikel benoemt dat millennials restaurantdesign hoog op het lijstje hebben staan. Zij noemen de volgende vijf punten waar Vineyard food & drinks al op in heeft gespeeld voor het verschijnen van dit artikel: 1. Grote gemeenschappelijke tafels en verplaatsbare meubels voor groepen 2. Natuurlijke (en waar mogelijk duurzame) materialen 3. Laten zien dat het menu vers is, open keuken 4. Eigenzinnig en onderscheidend design zoals speciale ‘fotogenieke’ muurbehandelingen 5. Digitale connecties: zoals USB-poorten en stopcontacten om apparatuur op te laden

22


Doelstellingen 2015 / 2016 De aankomende 2 jaren willen wij ons meer gaan richten op de leisure markt en dan voornamelijk van grote publiekslocaties en –evenementen en festivals. Na het allereerste biologische lifestyle festival ‘Ekotown’ in juni 2014 en het duurzame visfestival ‘Vis & Seizoen’ van oktober 2014 zijn wij ervan overtuigd dat wij binnen deze horeca takt een grote bijdrage kunnen leveren op het gebied van kwaliteit, prijs en innovatie.

23


Dierenwelzijn en dierengezondheid Ontwikkelingen 2014 Vis Bij het thema biodiversiteit is uitgelegd waaruit ons duurzame visassortiment is opgebouwd.

Vlees Vineyard werkt écht alleen volgens de seizoenen en hanteert ten aanzien van de inkoop van kip, ei, rundvlees, kalfsvlees en varkensvlees zoveel als mogelijk minimaal het Beter Leven 1 ster kenmerk. Wij kopen seizoensgebonden producten in, het liefst van lokale afkomst. Bij de keuze van leveranciers is het voor Vineyard echter van groot belang dat het dier een zo goed mogelijk leven heeft gehad. Voor ons een belangrijker gegeven dan het lokale aspect. Één van de keuzes is om met het Ierse Black Angus rund van Hesseling vlees te werken. De dieren hebben veel leefruimte en kunnen alles eten wat ze willen, dit is iets wat je absoluut terug proeft. Ook kiezen wij ervoor om met Boerderij Palmesteyn samen te werken. Dit levert een direct contact op met de boer en zijn verhaal. Hij werkt met Blonde de Aquitaine rund en heeft zowel een grote boerderij in de Bohemen (Tsjechië) als in Deil. Dieren hebben hier veel ruimte en uitstekende leefomstandigheden en eten normaal gras. Qua gevogelte gaat de voorkeur altijd uit naar scharrelkippen en blijven wij weg bij de bio industrie.

#FIT & safe Een robuuste, stabiele organisatie waar passie en plezier uitgangspunt zijn verdient een veilige en gezonde basis. Dit geldt voor de gasten, maar ook zeker voor de medewerkers en hun leefomgeving. Binnen het thema #FIT & safe benoemen wij gezonde voeding, het stimuleren van beweging en voorzorgsmaatregelen die zorgen voor een veilige manier van werken resulterend in een laag verzuimpercentage.

#FIT Vineyard Company heeft een zeer hoog percentage gezondheid onder medewerkers van gemiddeld 98%. Wij streven een actieve, gezonde levensstijl bij onze medewerkers na. Dit promoten wij uiteraard met gezond voedsel, maar ook door het stimuleren van beweging. Samen #FIT dus.

Ontwikkelingen 2014 Lichaamsbeweging Bedrijfsfitness is onderdeel van ons pakket arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kunnen tegen een zeer gereduceerd tarief via Vineyard gebruik maken van diverse fitnesscentra.

Gezond eten 24/7 is gratis handfruit op diverse plekken in onze locaties te nuttigen. De lunch- en dinermaaltijden zijn altijd uitgebalanceerd en voorzien van voldoende groenten, maar ook salades en fruit.

Dam tot Damloop In 2014 hebben wij ons namens het bedrijf ingeschreven voor de Dam tot Dam loop en daar uiteindelijk met 10 collega’s aan deelgenomen.

Safe Om incidenten te minimaliseren worden installaties en apparatuur (jaarlijks) geïnspecteerd door gecertificeerde bedrijven. Daarnaast hebben de personeelsfunctionaris en leidinggevenden van Vineyard Company een training gehad van de arbodienst. Door altijd één van de leidinggevenden verantwoordelijk te stellen op de werkvloer is er, ook in situaties van incidenten, altijd expertise op dit gebied aanwezig. De leidinggevende brieft de medewerkers aan het begin van hun dienst om zo te zorgen dat alle medewerkers betrokken zijn bij het uitdragen van veiligheid op de werkvloer.

24


RI & E Buiten verzuim (lees hier meer over bij Arbeid) zijn er meer ondernemers- maar ook gezondheidsrisico’s. Deze zijn in 2013 per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht en het geschreven plan is in werking gezet. Bedrijfsongevallen worden op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

Arbeidsomstandigheden De keukenfaciliteiten voor onze medewerkers zijn aangepast naar: • Verrijdbare en rollende werkapparatuur • Kantelbare machines • Ruimtes met heel veel licht, veel doorkijk met glas • Kleur in de keuken ter bevordering van de werksfeer • In de wanden weggewerkte aansluitingen. Dit is veiliger en hygiënischer.

Doelstellingen 2015 / 2016 HSE Health, Safety and Environmental management (HSE) is een belangrijke verdieping van ons #FIT & safe thema voor de jaren 2015 en 2016. De verschillende onderdelen die benoemd zijn breiden we niet alleen uit met concrete milieuaspecten, maar we gaan ook het verzuimpercentage specifieker monitoren. Dat laatste wil zeggen dat wij het verzuimpercentage afkomstig van bedrijfsongevallen in percentages afzetten tegen het gewerkte aantal uren. Door kritische doelstellingen te formuleren in een HSE beleid en deze ook na te leven, willen we niet alleen gezien worden als preferred supplier maar willen we ook veilige en comfortabele arbeidsomstandigheden creëren voor onze werknemers en nog actiever stimuleren gezond en veilig te werken én leven.

Evenementen

Contact Heeft u vragen over ons duurzaamheidsbeleid of heeft u interesse in ‘een kijkje in de keuken’? Neemt u dan gerust contact met ons op. Vineyard Company BV Fermiweg 107 3542 CC Utrecht 030-3035577 Contactpersoon: Sven Russchen s.russchen@vineyardcompany.com

Vanaf het jaar 2015 kiezen we jaarlijks een sportevenement waar we gezamenlijk op inschrijven met als doel het aantal deelnemers van de Dam tot Dam loop in 2014 te verdubbelen.

Halve van de Haar In 2016 zal Vineyard een rol spelen in de sponsoring en organisatie van het hardloopevenement de Halve van de Haar.

Gezondheid Doelstelling is een gezondheidspercentage van boven de 98%.

25


Profile for Vineyard Catering

Duurzaamheids jaarverslag2014  

Duurzaamheidsjaarverslag 2014 Vineyard Company. Onze foodprint in duurzaamheid.

Duurzaamheids jaarverslag2014  

Duurzaamheidsjaarverslag 2014 Vineyard Company. Onze foodprint in duurzaamheid.

Profile for vineyard

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded