Vinexpress november 2022

Page 1

Intocht op zaterdag 19 november

Sinterklaas komt met de trein naar Stadshagen

Na een paar keer de intocht te hebben overgeslagen, staat een bezoek aan Stadshagen weer met grote chocolade letters in de agenda van Sinterklaas ge schreven. De vrijwilligers van Wijkstich ting Stadshagen Totaal hebben alles op alles gezet om de ontvangst van het gezelschap in goede banen te leiden. Er worden weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd om de goedheiligman en zijn pieten te verwelkomen in onze wijk. Ook is er voor alle basisschoolkinderen weer de gebruikelijke puzzeltocht, die in de eerste helft van november plaats vond.

Zaterdag 19 november: Intocht Sinter klaas

Sinterklaas neemt dit jaar de trein. Wie de Sint en zijn Pieten wil verwelkomen, moet op zaterdag 19 november om 11.45 uur naar Station Stadshagen komen. Daarna

kan iedereen meelopen in optocht door de wijk. Onderweg brengt Sinterklaas een bezoekje aan de Stadshoeve. De optocht wordt begeleid door de pietenband Van Limburg Stirum Korpsen. De aankomst is rond half 2 in het winkelcentrum van Stadshagen, waar de Sint feestelijk wordt onthaald met liedjes en gejuich. De in tocht op 19 november kan ook via de story’s op social media worden gevolgd: @sinterklaasintochtstadshagen.

Kijk voor eventuele routewijzigingen op de website van het winkelcentrum (www.winkelcentrumstadshagen.nl).

Zaterdag 26 november: Pietenparty Een week later is het weer feest! Op za terdag 26 november zijn alle kinderen welkom tijdens de Pietenparty in het win kelcentrum van Stadshagen. Dit jaar zijn er geen bloktijden en is reserveren niet nodig. Men kan tussen 11:00 en 14:00

Herfstsfeer

uur gewoon de disco-tent binnenlopen. Ook staat er op dat tijdstip een tweede tent klaar, waar kan worden geknutseld.

Kijk voor meer informatie op www.winkelcentrumstadshagen.nl. Facebook: facebook.com/wcstadshagen Instagram: @winkelcentrum.stadshagen

Kerstactiviteiten: schaatsen en kerstevent

Met kerst wordt er flink uitgepakt in Stadshagen. Op zaterdag 17 december is er een gezellige kerstmarkt in het win kelcentrum. Op de zaterdag daarna (24 december) wordt er een groot kerst-event georganiseerd met muziek en entertain ment. Liefhebbers kunnen die dag de schaatsen onderbinden en een rondje schaatsen op het kunstijsbaantje. Voor de kinderen rijdt er ook een treintje rond. In de volgende Vinexpress volgt het exacte programma.

De herfst van 2022 was in meerdere op zichten uitbundig. Eikels waren groter en talrijker en de kastanjes glommen als vanouds. Vinexpress-fotograaf Margreeth Kruise zag ze in het Twistvlietpark liggen en legde de geboorte van deze kastanjes vast.

07 Rotonde Heimanslaan aangepakt
Wijkkrant, 20ste jaargang, november 2022 JAAR 20 20
11 Symfonieorkest in De Fontein
www house2day nl 038 460 54 30
05 Redde Zwolle de republiek? Sinterklaas in het winkelcentrum Foto Arjan Alderliesten
Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER feedback company 9.4/10 80 In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie AUTO’S OP VOORRAAD
Foto Margreeth Kruise

700 vrijwilligers nodig

Kerstpakkettenactie Zwolle 2022 gaat weer van start

Er wordt alweer hard gewerkt aan de Kerstpakkettenactie Zwolle. Dit inmiddels bekende vrijwilligersproject zal in de decembermaand ook in Stadshagen van zich laten horen. Ruim 2.800 mensen in Zwolle ontvangen voor de kerstdagen een fees telijk kerstpakket, samengesteld door honderden zich vrijwillig daarvoor inzettende Zwollenaren, in samenwerking met Stichting KerstZwolle. De stichting heeft zich ten doel gesteld dit jaar 2.800 mooie dozen te maken. Hiervoor zijn maar liefst 700 vrijwilligers nodig.

Het doel van de actie is huishoudens die moeilijk rond kunnen komen van een ex traatje te voorzien. In een tijd van infla tie en hoge rekeningen stijgt het aantal aanvragen van kerstpakketten. Kerst Zwolle wil hier heel graag aan tegemoet komen. Tegelijkertijd kan het inzamelen in de supermarkten minder gaan opleve ren. Er is tenslotte in veel huishoudens minder te besteden. Na lang wikken en wegen heeft de stichting daarom beslo ten niet het aantal pakketten, maar het aantal producten in de pakketten te ver lagen.

Vrijwilligers

Op vrijdag 16 december worden de hele dag en op zaterdag 17 december van 8:00

tot 18:00 uur boodschappen ingezameld bij supermarkten door heel Zwolle. Op die dagen is er dus ook gelegenheid bood schappen te doneren aan de actie. Deze brengt KerstZwolle dan o.a. naar de Voed selbank en de daklozenopvang. Hiervoor zijn maar liefst 700 vrijwilligers nodig. De organisatie rekent ook dit jaar weer op veel donaties vanuit Stadshagen. Daar naast is het mogelijk om als vrijwilliger het winkelend publiek bij de supermarkt om producten te vragen. Als vrijwilliger kun je op diverse manieren helpen. Door op voornoemde dagen het winkelend pu bliek om producten te vragen of door de ingezamelde artikelen met de eigen auto naar de opslagplaats te vervoeren. Een klus duurt twee tot drie uur.

Jonkvrouwen zoeken alt- en sopraanvrouwen

Ze traden driemaal in de wijk op tijdens de viering van 25 jaar Stadshagen, de dames van vrouwenkoor De Jonkvrouwen, dat ruim tien jaar bestaat. Het merendeel van de ruim 30 leden komt uit Stadshagen, maar ook van elders uit Zwolle en de regio. Anders dan de naam doet vermoeden bestaat het koor niet uit ‘ongehuwde adellijke dames’ of ‘huwbare jonge vrouwen’, zoals Van Dale ‘jonkvrouwen’ omschrijft. Veel leden zijn rond de 70, het oudste lid is zelfs ruim over de 80; er is duidelijk wel be hoefte aan wat nieuwe, jongere alten en sopranen.

Voorzitter Betsy Themmen is blij dat de repetities na 18 maanden corona weer zijn hervat. ‘Ons koor had voor corona veel optredens. Naast de wekelijkse re petities hadden we gemiddeld één keer per maand een optreden en drie tot vijf bijzondere uitvoeringen. Gelukkig kun

nen we sinds augustus weer uit volle borst zingen, want zingen is leuk en je bent een avondje uit.’ Het koor heeft de ambitie niet alleen een beetje samen te zingen, men wil ook vooruitkomen. Maar plezier en gezelligheid horen er ook bij. Of, zoals een lid het verwoordt: ‘Met een

glimlach kom ik terug van de repetities, altijd gezellig!‘

Songs van Toen Betsy typeert hun repertoire als vooral ‘Songs van Toen’. ‘We zingen veel liede ren uit de jaren vijftig en zestig, maar ook meer actuele nummers komen aan bod. Bij veel liedjes past de accordeon als muziekinstrument heel goed. We heb

die ons muzikaal ondersteunen,’ vertelt Betsy. Maar mensen die een accordeon bespelen, worden steeds schaarser. ‘Nu hebben we een tijdelijke accordeonist, maar we zouden graag weer een vaste kracht hebben!’

Het koor repeteert elke week op donder dagavond van half 8 tot half 10 in het Cultuurhuis.

Voor nadere informatie:

Betsy Themmen: themmen79@gmail.com

De stichting Hof van Welbevinden is een snelgroei ende organisatie, bestaande uit en thousiaste wijkbe woners. Zij zijn het die een trendbreuk willen realiseren binnen de wijk Stadsha gen via Positieve Gezondheid. Het doel is het gevoel van welbevinden binnen onze wijk te stimuleren, te versterken, te versnellen en te vergroten. De stichting werkt met vrijwilligers en professionals en investeert in een op de toekomst gerichte ontwikkeling van ‘positieve gezondheid’. Waar de stichting voor staat:

• Missie Hof van Welbevinden: Samen aan zet in de wijk

• Een gezonde leefstijl, een veilige leefomgeving en meer welbevinden.

• Het inspireren om anders te denken, om van daaruit tot nieuwe inzichten over en verbindingen voor samenwerking te komen.

• Positieve Gezond vanuit de bredere kijk op gezondheid zoals Machteld

Huber die omschrijft in haar visie over Positieve Gezondheid.

Om dit in Stadshagen te bewerkstelligen, werkt de stichting aan een zevental pro jecten in de wijk, te weten:

• Urban Sportspark Stadshagen

• Buurtschap en ontmoeting door samenspel Park de Stadshoeve en de Kastanjetuin

• Maatschappelijk traject voetbalvereniging CSV’28

• LivingLab Goed Leven

• Biohub De Tippe

• Inrichting Leefomgeving Kastanjetuin

• Zorginfrastructuur Gezondheidshuis Wil jij je graag inzetten voor een vitale wijk? Ben jij diegene met enthousiasme en een groot doorzettingsvermogen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vragen of aanmelden?

Neem gerust contact op met: Martin Hen driksen: 06 53 22 46 20 info@hofvanwelbevinden.nl www.hofvanwelbevinden.nl/nieuws/mee denkers-gezocht

02 Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress Een heerlijk avondje zingen in het Cultuurhuis in Stadshagen We zijn op zoek naar: *alten *sopranen *accordeonisten *een drummer Wie oh wie komt ons gezellige koor De Jonkvrouwen versterken? Betsy Themmen 0645504070 òf themmen79@gmail.com Info:
Werken aan positieve Gezondheid in de wijk Hof van Welbevinden vraagt vrijwilligers!
Nadere informatie: www.kerstzwolle.nl. Via het online inschrijfformulier kunnen Foto Bruis Fotografie belangstellenden zich individueel of als groep inschrijven voor een klus. Het streven is om maar liefst 2.800 kerstpakketten te bezorgen Ook accordeonist en drummer gevraagd

Colofon

Hoofdredacteur: Bert Kunnen

Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Milou van Rijn

Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianne Westendorp

Opmaakredactie: José Stroo

Druk: Mediahuis Noord, Leeuwarden

Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl

Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn

Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.

De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

1.

De 12 lessen voor Stadshagen

bewoners diverse lessen over de wijk ge formuleerd. Deze zijn samengevat in een flyer, die in onze krant van september is afgedrukt: ’12 Lessen voor Stadshagen’. De komende maanden zullen wij in de Vinexpress bewoners, betrokkenen en deskundigen over deze lessen aan het

woord laten. Deze keer twee lessen over de jeugd in Stadshagen. Kerem Aksoy, jongerenwerker van Travers Welzijn, gaat in zijn bijdrage in op het ‘gehoord en gezien worden’ van jongeren. Drie jonge wijkbewoners etaleren tevredenheid over hun wijk.

7. De ZZP-er moet een plek krijgen in de wijk om te werken en te ontmoeten. Leg de focus op de werkfunctie die de wijk zou kunnen bieden.

Gezien en gehoord

deze openbare plekken.

2. De wijk is niet perfect. Het is dan ook geen filmset, maar een afspiegeling van de ontwikkeling in de tijd en het leven in de wijk. Perfectie is kil, streven moet zijn: goed kunnen samenleven

8. De jeugd vormt een onlosmakelijk deel van de wijk en moet gezien en gehoord worden door hen actief te betrekken bij plannen en om oplossingen te vragen voor zaken die zij constateren.

Door Kerem Aksoy, jongerenwerker Tra vers Stadshagen

3. Stadshagen is één wijk. De ligging over het Zwarte Water in de Mastenbroekerpolder maakt het een unieke plek met een eigen identiteit. Benader de wijk als eenheid.

Betrokkenheid jeugd te veel vraagge richt

9. Niet alleen de jeugd betrekken, maar ook de jeugd iets bieden. Kijk opnieuw naar de behoeften en biedt nieuwe plekken nu een grote groep de basisschool ontgroeid is.

4. Stadshagenaren mogen meer in verbinding raken met elkaar. De sleutel is: aantrekkelijke buitenspeelplekken waar kinderen willen komen en ouders elkaar ontmoeten.

5. Stimuleer de onderlinge verbondenheid ook door op een eigentijdse wijze mensen aan elkaar te verbinden op thema’s die ze aanspreken. Zoals het creëren van buurt-app-groepen op het gebied van veiligheid.

We zien in Stadshagen dat diverse part ners in de wijk de moeite nemen om de jeugd te zien en te horen. Wij worden als jongerenwerkers bij diverse processen betrokken, er zijn mooie stappen gezet, maar het kan beter. De betrokkenheid is vooral vraaggericht op basis van een be hoeftevraag. Laat het initiatief over hun eigen inbreng vooral vanuit jongeren zelf komen, zodat ze zelf ook geprikkeld wor den om vooraf na te denken.

10. Stimuleer het fietsgebruik door het verbeteren van fietsverbindingen. De opbouw van de wijk leent zich hiervoor en draagt bij aan de verkeersveiligheid.

en de diverse plekken met hen mee laten groeien. Zo kun je dicht bij de jongeren blijven en het kost ook minder geld en tijd. Deze opbrengsten kunnen we dan weer investeren in andere activiteiten of plekken voor jeugd en jongeren. Het is belangrijk om jongeren serieus te nemen en hen, binnen de mogelijkheden, eigenaarschap en verantwoordelijkheid

te laten pakken. Dit vraagt aanpak en samenwerking op maat. Zo zijn er afge lopen jaar diverse plekken gerealiseerd in samenwerking met jongeren, zoals de buitenruimte aan de Klokkengieterlaan. Ook is er bij het 25-jarig bestaan van Stadshagen door diverse jongeren gehol pen bij de uitvoering en de organisatie van het jubileumfeest.

6. Maak ‘kleine’ ruimtes en plaats bankjes en creëer zo ontmoeting Stap over de angst dat dit hangoverlast kan veroorzaken heen. Er is behoefte aan straatmeubilair.

11. Een groene wijk ontstaat niet alleen door een groene openbare ruimte, maar ook door het aanpakken van je eigen stenige tuin. Leg eens een sedumdak aan op je mancave! Stimuleer deze beweging onder inwoners. 12. Met de groei van de wijk neemt de druk op het groen toe. (de polder en de IJssel) zijn dan belangrijk. Versterk deze routes ook buiten de wijk.

Jongeren zijn ook bewoners van Stadsha gen. Iedereen, jongeren maar ook oude ren, heeft recht op een plek om zichzelf te zijn. Wat jongeren willen is een plek in de wijk waar ze zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en met hun vrienden kunnen afspreken. We moeten ook beseffen dat we plekken voor jongeren meer duurzaam inrichten. Plekken kunnen best meerdere generaties meegaan. Maar jongeren die nu bijvoorbeeld 13 jaar zijn hebben een ander idee over een ontmoetingsplek dan jongeren van dezelfde leeftijd over vijf of tien jaar. Dit betekent dat we in verbinding met jongeren moeten blijven.

Jeugd Les 9

‘Ik voel me hier thuis, blij dat ik hier woon’

In Jongerencentrum LevelZ ontmoeten we een groepje van zo’n tien, vijftien jongeren die deze avond komen eten met

de beide jongerenwerkers Kerem Aksoy en René Sprokholt. Elke jongere uit Stadsha gen kan zich hiervoor aanmelden. Smik kelen, chillen en een beetje basdreunen. Soms gaat het nergens over, soms is er een goed gesprek. Je merkt dat ze zich hier thuis voelen en se rieus worden genomen door de jongeren werkers van Travers. Aan de bar buur ten we even met Dyllan Zonnenberg (15), Niels Smit (20) en Koen Ger ritsma (16). Ze wonen res pectievelijk in de buurten Schoonhorst, Breecamp en Frankhuis.

Ze komen al wat langer in

LevelZ. Niels loopt er nu stage vanuit zijn opleiding en Koen gaat dit binnenkort doen. Eigenlijk zijn ze best tevreden over Stadshagen en ze lijken goed in hun vel te zitten. Koen, tevreden: ‘Ik ben hier ge boren, ik kom hier niets tekort.’ Niels kijkt verder dan alleen zijn eigen wensen voor de wijk. ‘Ik zie dat er best nog wel meer kleine, ingerichte plekken kunnen komen voor de wat jongere jeugd. Verder heb ik het hier best naar mijn zin,’ erkent hij. ‘Ik ben betrokken bij het project Sunrise van de Fontein, wij organiseren in het Twist vlietpark sportactiviteiten voor jongeren vanaf tien jaar. Voetbal, volleybal soms of kickboksen. We wilden graag verlichting hebben bij het sportveldje bij TrioMundo, maar de gemeente kwam met allerlei be zwaren. Nu moeten we zelf verlichting meenemen, best onhandig,’ vindt Niels. Dyllan komt al vanaf zijn tiende in Le velZ. ‘Ik woon met veel plezier in Bree camp,’ stelt hij met genoegen vast. ‘Je hebt hier eigenlijk alles, er is altijd wel wat met leeftijdsgenoten te doen. LevelZ, de sportvelden en zo, de streekmarkt en de moestuin in de buurt zijn ook leuke voorzieningen. Ik voel me er thuis, ik ben blij dat ik hier woon!’

03
voor de editie van december
uiterlijk
VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen
Inleverdatum kopij
2022:
vrijdag 26 november 2022.
Stadshagen kent fantastische plekken: De Stadshoeve, het struinpad door Stadsbroek, het Frankhuispark. Deze plekken zijn niet allemaal even zichtbaar en toegankelijk. Verbindt Bedankt voor je aanwezigheid bij de wijkbijeenkomst! Het was een inspirerende avond. Mede dankzij jouw bijdrage zijn we gekomen tot een aantal waardevolle conclusies die je hieronder terugleest. Stadshagen is een fijne wijk, die we samen steeds mooier maken! Kijk voor meer informatie over de viering van Stadshagen 25 jaar in de wijkkrant Vinexpress en op Foto Rianne Westendorp De pannakooi bij jongerencentrum LevelZ is de nieuwste aanwinst voor de jeugd Door Bert Kunnen Dyllan, Koen en Niels voelen zich thuis in Stadshagen Foto Vinexpress
‘De jeugd vormt een onlosmakelijk deel van de wijk en moet gezien en gehoord worden door hen actief te betrekken bij plannen en om oplossingen te vragen voor zaken die zij constateren’
Niet alleen de jeugd betrekken, maar ook de jeugd iets bieden. Kijk opnieuw naar de behoeften en bied nieuwe plekken nu een grote groep de basisschool ontgroeid is.

Bedrijven in actie door

‘Zelfgemaakte hapjes bij jou thuis op tafel’

Iedere maand staat er in deze ru briek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Petra Ho vestad van High Tea Express Zwolle.

Wat biedt jouw bedrijf?

‘Ik lever een High Tea bij de mensen thuis. Ik bied drie varianten aan: de ge wone, een vegan en een suikervrije ver sie. Voor kinderen is er de High Ranja, leuk voor bijvoorbeeld kinderfeestjes. Bij de gewone High Tea zitten vijf hartige en vijf zoete hapjes, zoals mini cupcakes, wraps, sandwiches of mini pizza’s. Bij de vegan en suikervrije variant zitten vijf hapjes, zodat voor alle drie de varianten de basisprijs gelijk blijft. Bij elke high tea versie zijn er andere hapjes en ze kunnen onderling gecombineerd worden, aangepast aan het gezelschap waarmee je de High Tea hebt.’

Wat kenmerkt jou als ondernemer?

‘Ik heb van mijn hobby mijn werk ge maakt. Ik ben enthousiast en doe het met passie. Ik werk vanuit huis en heb daar een aparte koeling en vriezer staan, zo dat alles voor de High Tea niet in contact komt met mijn eigen boodschappen. Ik heb net de cursus HACCP (een risico-in ventarisatie voor voedingsmiddelen, red.) en allergenen met goed gevolg afgerond, zodat ik ook op het gebied van wetge ving en hygiëne volgens de regels werk.’

Wat is jouw drive?

‘Ik maak graag lekkere producten voor de klanten, zodat zij een middagje kunnen genieten van een kopje thee met hapjes erbij.’

Hoe ben je in dit vak gerold?

‘Ik heb bakken altijd leuk gevonden en werkte lange tijd in de horeca en schoon maak. Op een gegeven moment werd mijn oudste geboren en kwam ik in een lastige thuissituatie te zitten. Ik belandde daar door in de bijstand en kreeg een werk coach toegewezen. Ik deed een paar jaar geleden vrijwilligerswerk bij de kringloop in de keuken, waar ik ontdekte dat ik het maken van een High Tea erg leuk vond om te doen. Via mijn werkcoach ben ik bij Expeditie038 terecht gekomen van waar uit ik op 1 september ben gestart met mijn bedrijf. Dit kan ik doen met behoud

van mijn uitkering, zodat ik in alle rust mijn bedrijf kan opbouwen.’

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten?

‘Op de thee na maak ik alles helemaal zelf, dus ook het brood voor de sandwi ches of de vullingen voor de mini qui ches. Ook heb ik een eigen taart bedacht, die naar wens ook vegan en suikervrij te krijgen is. Ik bied twee manieren aan van leveren: ik bezorg het bij je thuis en jij doet de rest of ik kom bij je thuis en zet alles klaar op tafel zodat je zelf alleen nog maar hoeft aan te schuiven. Ik richt me ook alleen op de High Tea, waardoor dat echt mijn specialisme is.’

Welke waarde vind je belangrijk?

‘Persoonlijke aandacht. Daarnaast ben ik eerlijk en oprecht en kan ook heel direct zijn. Als iets niet kan, dan zeg ik dat met een.’

Waar sta jij over vijf jaar?

‘Ik hoop dat ik over drie jaar zo gegroeid ben met mijn bedrijf dat ik uit de uitke ring ben. Mijn droom voor over vijf jaar is een eigen ruimte waar ik alles kan voor bereiden en maken en wie weet heb ik dan ook personeel in dienst.’

Hoe bevalt wonen en leven in Stadsha gen?

‘Het bevalt goed. Ik woon in december zes jaar hier in Stadshagen. Alle voorzienin gen zijn in de wijk. Het is ook fijn dat het winkelcentrum eindelijk uitgebreid gaat worden, dan hoef ik bijvoorbeeld niet meer naar Holtenbroek voor de Lidl. Ik hoop nog eens te kunnen verhuizen naar een eengezinswoning, want wij wonen nu met z’n vieren in een klein appartement met maar weinig ruimte. Hier in de flat hangt een fijne sfeer, men kijk naar el kaar om. Wat ik als fietser wel een groot nadeel vind, is dat je altijd een brug over moet als je Stadshagen uit wilt.’

Meer informatie is te vinden op lansco-uni ted.nl/Participant/67/high-tea-expresszwolle en via @highteaexpresszwolle op Facebook en Instagram. Bestellen kan via de website, door te mailen naar highteaex presszwolle@gmail.com of een berichtje te sturen naar 06-103 496 57

Expeditie038 is een sociale coöperatie, die mensen begeleidt naar het vinden van betaald werk en/of ondersteunt in het opstarten van een eigen onderneming. Zo heeft Petra een jaar vrijstelling van solliciteren, kon ze allerlei trainingen volgen en wordt de facturatie door Expeditie038 gedaan. Haar opbrengsten gaan in een speciale pot, van waaruit ze bijvoorbeeld investeringen kan doen voor haar bedrijf of een cursus kan volgen. Uiteindelijk is het doel om voldoende stabiliteit en inkomen te krijgen vanuit het bedrijf, zodat ze uit de coöperatie kan stappen en helemaal zelfstandig verder kan gaan. Meer informatie: expeditie038.nl

04 SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINFysioZwolle.nl Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668 Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00 Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22 Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 + Ergotherapie + Fysiotherapie + Psychomotorische therapie Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.
Brenda geïnspireerd door mensen Liefde voor het vak,
9,3 Uw uitvaartbegeleider in Zwolle
Koper
Klantwaardering
Erica Turmel-Donker

Redde Zwolle de republiek?

Oud-schoolmeester Jan van der Steeg (79) pakt regelmatig de fiets voor een mooie tocht in Stadshagen en omstre ken. Over de Hasselterdijk richting Has selt passeert hij dan de boerderij ‘Het Schansje‘. ‘Die naam intrigeerde mij. Waarom wordt er juist op deze, vredige plek aan de oorlog gerefereerd?', vroeg Jan zich af.

Met zijn bovengemiddelde belangstel ling voor geschiedenis en bij uitstek streekgeschiedenis liet het Jan niet los. ‘In mijn werkzame leven heb ik verschil lende functies in het onderwijs gehad. Ook heb ik meegewerkt aan een geschie denismethode voor het basisonderwijs. Ik

ging dus op onderzoek uit. Google wist mij te vertellen dat een eindje verderop een schans, ‘Fort Kijk-in-de-Vecht‘, uit de tijd van de 80-jarige oorlog heeft ge staan. Op 2 augustus 1606 is daar hevig gevochten en is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door het oog van de naald gekropen. Gek genoeg is deze veldslag de geschiedenisboeken ingegaan als de 'Slag bij de Berkumerbrug'. Maar het strijdtoneel was juist hier, waar de Vecht uitmondt in het Zwarte Water. Deze onderbelichte maar cruciale, historische veldslag vormt de basis voor de verhaal lijn en de personages van mijn boek Zwolle redt de republiek,‘ vertelt Jan.

‘Mijn boek is bij uitstek geschikt voor leerlingen van de basisschool, vanaf on

geveer tien jaar oud. Door de verhalende verteltrant is het eigenlijk geschikt voor alle leeftijden. Ik heb de historische fei ten, die allemaal op waarheid berusten, verpakt in een spannend verhaal,’ licht Jan toe. ‘Het was een tijdrovende klus. Aan de publicatie van mijn boek zijn vier jaren aan research voorafgegaan. Van historische verslagen tot oude landkaar ten, illustraties en tekeningen. Ik heb al les onderzocht en doorgespit,’ lacht Jan. Naast het jeugdboek is er ook een spe ciale uitgave met een wetenschappelijk karakter dat later gepubliceerd wordt.

Kennis delen Jan: ‘Ik vind het erg leuk om op deze ma nier mijn kennis te delen en een stukje streekgeschiedenis in de spotlights te zetten. Streekgeschiedenis zit momenteel in de lift. Dat is een mooie ontwikkeling waar ik graag aan bijdraag. Ik vind het belangrijk dat mensen het échte verhaal kennen. Ik zou hierover best als gast docent op basisscholen willen vertellen. Laatst zei iemand tegen mij dat hij nu met andere ogen naar de monding van de Vecht kijkt. Dat is toch bijzonder?’

Op de vraag of er nog een boek van zijn hand zal verschijnen, kan Jan nog geen bevestigend antwoord geven. ‘Dan moet ik ergens tegen aanlopen. Alhoewel, in de geschiedenis van de kastelen Werkeren en Voorst zit vast wel een mooi verhaal,’ mijmert hij. Begin 1600 had Prins Maurits de Ooste lijke grens van Nederland veiliggesteld in

de strijd met Spanje. Het Spaanse leger maakte echter een snelle opmars onder leiding van de nieuwe Italiaanse bevel hebber Spinola. Hij bedacht een ingeni eus plan om Zwolle in te nemen. Geluk kig werd Gerard van Warmelo, Drost van Salland, gewaarschuwd. Hij legde een hinderlaag bij 'Fort Kijk-in-de-Vecht' en bracht het Spaanse leger een enorme dreun toe. Dat is wonderlijk want het Spaanse leger was oppermachtig… Wil je weten hoe Van Warmelo en zijn troepen dit klaarspeelden? Ga dan terug in de tijd en lees dit spannende boek.

Nieuwsgierig naar het verhaal van de ‘vergeten’ slag aan de monding van de Overijsselse Vecht in augustus 1606? Zwolle redt de Republiek is verkrijgbaar bij boekhandel Westerhof, Wade 106, www.westerhofboeken.nl. Voor lezers van 10 tot 100 jaar.

Mening

Je hebt lezen en lezen. Misschien neus jij er vluchtig doorheen of neem jij de Vinex press juist van A tot Z door. Hoe dan ook, na serieus een tekst te lezen kan én mag je daar natuurlijk wat van vinden. Je bent geraakt, vrolijk, teleurgesteld of verbaasd. Er is een mening, je hebt een oordeel. Iedereen is vrij om iets te vin den. De vraag is of jij die mening in het openbaar moet delen. Stel, onder het ar tikel is er ruimte daarvoor. Hoe ver ga je daarin?

Zittende in een elektrische rolstoel neem ik binnen Zwolle liever een Wmorolstoeltaxi. Maar door personeelstekort, dus vertraging, dus langer wachten, kies

ik tegenwoordig dan toch maar voor de stadsbus.

Eind september stond een bioscoopbe zoek op de planning. Na een uur wachten op de taxi begon de tijd te dringen en koos ik in alle haast voor het alternatief, de stadsbus. Maar door een defect aan enkele oprijplaten waren deze bij alle stadsbussen uitgeschakeld. Helaas kon ik volgens de dienstdoende chauffeurs het openbaar vervoer niet gebruiken.

De film moest ik schrappen. Balen, maar geen wereldramp! Achteraf had ik wel mee gekund, want diezelfde platen wa ren ook handmatig te gebruiken, werd mij verteld. De chauffeurs bleken niet goed op de hoogte te zijn.

Het voorval werd breed uitgemeten in de Stentor. De reacties die enkele lezers op het artikel gaven, waren voor mij niet leuk om te lezen.

Bij die bushalte had ik niets te zoeken. Dankzij mensen als mij had een stadsbus juist vertraging en kwamen andere buspassagiers te laat. Ik was een zeurkous en had gewoon een rolstoeltaxi moeten reser veren. Had ik daar wel eens van gehoord? Dat het werke lijke verhaal anders was, wist men niet. Dit brullen zonder verstand van zaken is helaas een toenemende trend in onze huidige samenleving. Een kwalijke zaak!

Krokante tosti

Door Erica Turmel-Donker

Ik volg overetengesproken.nl op Insta gram en zie regelmatig de lekkerste re cepten voorbij komen. Deze tosti kwam ik in juni tegen en ik had onlangs einde lijk tijd om hem zelf te maken. Een heer lijke variant op de standaard tosti hamkaas. Geen Instagram? Op hun website overetengesproken.nl zijn ook allerlei lekkere recepten te vinden!

Ingrediënten, voor 1 persoon: Belegen kaas (2 plakken, ca 20 gram) Parmaham (2 plakken, ca 18 gram)

Truffelmayonaise

2 sneetjes (zuurdesem) brood

Benodigdheden: koekenpan

Bereidingswijze:

1. Bak de plakjes parmaham kort in een

koekenpan tot ze knapperig zijn.

2. Besmeer 2 sneden brood met truffel mayonaise. Beleg de besmeerde zijde van 1 snee brood met kaas, parmaham, kaas en dek af met de andere snee brood. Leg de besmeerde zijde op de kaas.

3. Besmeer de bovenzijde van de tosti met truffelmayonaise, leg de tosti met de besmeerde zijde naar onder in een hete koekenpan en bak deze goudbruin. Besmeer ondertussen de bovenzijde met truffelmayonaise, draai de tosti om en bak die zijde ook goudbruin.

4. Neem de tosti uit de pan, snij door midden en geniet!

Voor wie zich afvraagt waarom de mayo naise op de tosti voor het bakken:

1. Het ei in de mayonaise stolt tijdens het bakken waardoor je een prachtige krokante tosti krijgt.

2. Mayonaise is smaakvoller dan room boter. Helemaal deze truffelmayonaise. Probeer het maar!

05
Jan van der Steeg op de plek die hem inspireerde voor zijn boek Foto Jan Burgman
Foto Erica Turmel-Donker

Tarief op restafval: invloed op je afvalkosten

Op 1 januari 2023 voert de gemeente Zwolle een tarief op restafval in. Per keer dat je restafval weggooit, betaal je een bedrag. Wie goed scheidt, houdt minder restafval over en heeft daarmee invloed op de eigen afvalkosten.

Hoe houd ik de kosten in de hand?

Door goed te scheiden. Dat doe je door bijvoorbeeld papier, pmd (plastic- en

Wat

betaal

metaalverpakkingen en drankkartons), gft (groente-, fruit- en tuinafval), glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil apart weg te gooien. Hiervoor zijn ver schillende mogelijkheden: bij huis, op centrale plekken of bij het milieubreng station van ROVA.

Op www.rova.nl/scheidingswijzer of in de ROVA-app zie je welk afval in welke bak hoort.

Hulp

Dit is een van de vijf gedichten van de poëziewedstrijd ‘25 jaar Stadshagen’ met een eer volle vermelding. De andere vier gedichten (waaronder het winnende gedicht) staan op www.zwolle.nl/stadshagen25.

Hoog torenen ze boven mij De kruinen in elkaar geschoven oneindig steeds opnieuw vertakkend tegen een grijze winterlucht Veel langer dan de huizen en de mensen zijn ze hier Veel meer

gezien dan wij

06
ik
keer
hangt af van de container die je gebruikt voor restafval.
Bij het tarief op restafval is extra hulp beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Bijvoorbeeld voor mensen die luiers en incontinentiemateriaal hebben, slecht ter been zijn of een minimuminkomen heb meeste inwoners gebruiken een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter. De 80-liter containers staan alleen in de binnenstad. In het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens
per
voor mijn restafval? Dat
De
staan vaak eigen restafvalcontainers bij huis. Meer informatie www.zwolle.nl/tarief-restafval
Welke kosten betaal ik nog meer? Je betaalt ook een vast bedrag. Hiervoor haalt ROVA bijvoorbeeld pmd, papier, gft en glas op. Op dit bedrag heeft u geen invloed. Het vaste bedrag hangt af van of je alleen woont of met meer mensen samenwoont.
ben. Heeft u vragen over afval scheiden of ergens anders hulp bij nodig? Maak dan een afspraak met onze afvalcoaches. Bel naar telefoonnummer 14038 of mail naar afvalcoach@zwolle.nl.
stilzwijgend ons
TheovanderWeerd
De gedichten worden later in het jaar weergegeven op bordjes op de locaties waar de gedichten over gaan. Het winnende gedicht wordt ook afgebeeld op een prominente locatie in Stadshagen. Deze locatie is nog niet bekend.
gedogend
Akkerbergplein
Poëziewedstrijd 25 jaar Stadshagen

Probleemrotonde Eli Heimanslaan wordt aangepakt

Door Marty Kreeft

Ongeveer een jaar geleden besteedde de Vinexpress aandacht aan de proble men rondom de rotonde die de Stadsha genallee, de Havezathenallee en de Eli Heimanslaan met elkaar verbindt. Re cent zijn verbeteringsvoorstellen aan de gemeenteraad aangeboden. Naast maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, is een zogeheten bypass de belangrijkste ingreep.

Wat is er ook alweer aan de hand?

In een notendop spelen de volgende twee met elkaar samenhangende problemen gedurende de ochtendspits (tussen 8 uur en half 9) een rol op/bij deze rotonde.

1. De forenzende automobilisten die ’s ochtends via deze rotonde moeten rijden om Stadshagen te verlaten, ondervinden oponthoud tot soms wel 5 minuten. Dit ontstaat doordat de fietsende scholieren,

die rond die tijd diezelfde rotonde ge bruiken om op school te komen, voorrang hebben.

2. Deze scholieren lopen gevaar doordat niet zelden wachtende automobilisten proberen een gat tussen de fietsers te vinden om toch deze probleemrotonde snel te kunnen nemen. Dat levert gevaar lijke situaties op.

De mogelijke oplossingen

In 2019 is door de gemeente bekeken welke oplossingen er denkbaar en moge lijk waren. Daarbij speelde het beschikba re budget uiteraard ook een rol. Een fiets brug of -tunnel vielen om die reden af. Een bypass, een aftakking in westelijke richting (naar de N332) vanaf de Eli Hei manslaan, parallel aan de Stadshagenal lee, waardoor automobilisten de rotonde niet meer hoeven te gebruiken, kwam als beste optie uit de bus. Niet alle Stadsha genaren waren het daarmee eens omdat

deze bypass door de bestaande groen strook zal lopen, waar nu mensen wan delen en/of hun hond uitlaten. Tijdens een informatie-avond (op 14 september 2021) konden Stadshagenaren en geïnte resseerden kennisnemen van de plannen en hun mening kenbaar maken. Bij een deel van de belangstellenden bestonden toen twijfels over de doeltreffendheid van de maatregelen.

Verbetervoorstellen (zie kaartje)

De gemeenteraad heeft in november 2021 ingestemd met de bypassoplossing. Daar naast is nu, wederom middels een infor matiebijeenkomst op 11 oktober jl. en in samenspraak met een bewonersklank bordgroep, voor een aantal nevenoplos singen gekozen. Het plan ziet er als volgt uit:

1. Aanleggen van een bypass t.b.v. autoverkeer bij de rotonde Eli Heimanslaan.

2. Wijzigen van het eenrichtingsfietspad aan de oostzijde Eli Heimanslaan, tussen rotonde en kruispunt Sportlaan, naar een tweerichtingsfietspad.

3. Verbeteren van verkeersveiligheid op het kruispunt Eli Heimanslaan-Sportlaan.

4. Verbeteren van verkeersveiligheid op het kruispunt Jac. P. Thijsselaan-Oude Wetering.

5. Als randvoorwaarde wordt de snelheid op de gebiedsontsluitingswegen Jac. P. Thijsselaan, Eli Heimanslaan en Laan der Molens van 50 naar 30 km/h verlaagd.

De diverse werkzaamheden zullen van start gaan in het tweede kwartaal van 2024.

Wooninitiatief Groeneburenhof en MMWZ De Tippe springlevend!

In de Vinexpress van oktober stond be schreven dat het co-creatieproces van MMWT en Groeneburenhof (verenigingen binnen Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle MMWZ) niet meer werd voortgezet. Dat was de stand van zaken in de zomer van 2022 nadat de projectontwikkelaars zich hadden teruggetrokken. De vertegenwoordigers van beide verenigingen zijn daarna in gesprek gegaan met de gemeen te om de optie op het deelgebied, plot Y1, in de Tippe zelf te mogen gaan ontwikke len. Dat mocht onder voorwaarden.

We zijn hard aan het werk gegaan en heb ben samen met Openbaar Belang een voor stel gemaakt:

Acht woningen voor sociale huur, tien grondgebonden koopwoningen, goedkoop en midden-duur, en vijftien appartementen in een complex voor 50-plussers, in de ca tegorie midden-duur en duur. Ook hebben we onze opvattingen over duurzaamheid, parkeren, organisatie en samenwerken be schreven. Na goedkeuring van de gemeente

zijn we nu voortvarend aan de slag om een architect en bouwer te vinden om onze plannen te gaan realiseren.

Noaberschap

Onze ambitie is een buurtje te bouwen waarin noaberschap (nabuurschap, elkaar helpende buren in een kleine, vaak boeren gemeenschap, red.) en een groene, milieu vriendelijke woonomgeving centraal staan. Waarin ieder zijn eigen huis en tuin heeft maar er wel verbinding en gezelligheid is met elkaar. Waar we samen een gemeen schappelijke (moes)tuin hebben en een ontmoetingsruimte die we met elkaar of individueel kunnen gebruiken. Kortom, een woonomgeving die groter is dan je eigen huis en tuin en waar ieders inbreng bij draagt aan een levende omgeving waarin je je geborgen weet. Wij hebben nog ruimte voor actieve leden die willen meedenken en meebeslissen in het bouwproces om tot deze buurt te komen! Een springlevend ini tiatief dus.

Voor verdere informatie over grondgebon den woningen: https://mmwzdetippe.nl/ Voor het appartementencomplex 50 plus: https://groeneburenhof.nl

07 Bypass belangrijkste onderdeel
De rotonde bij de Eli Heimanslaan
Meer co-creatie dan gemeld
Een schetsverkenning van het co-creatieproject Groeneburenhof en MMWZ De Tippe Foto Erica Turmel-Donker

‘Stadshagen is eigenlijk gewoon een klein dorp.’

Op een zonovergoten oktoberherfstdag treffen wij voor het Cultuurhuis Vincent Bouw en Marike Faber en hun drie kinde ren: Tom, Quinten en Loes.

Wonen jullie in Stadshagen?

‘Ja, sinds 2005. Ik woonde al in Zwolle omdat ik aan de Hogeschool Windes heim studeerde. Marike woonde in Gro ningen. We woonden samen eerst bij de Mastenbroekerbrug, met uitzicht over het water. Daarna verhuisden we naar de Beeldsnijderstraat, vervolgens naar de Bonkenhavestraat en nu wonen we in de Garthoffstraat.'

Hoe kwam de keuze voor Stadshagen tot stand?

Vincent: ‘Nou, ik wilde aanvankelijk nog wel graag wat dichter bij de binnenstad blijven, want daar zit toch het uitgaans leven hè. Maar je wordt ouder en dan ver anderen ook je interesses en prioriteiten. We hebben ook nog nagedacht over de Wipstrik, maar we wilden toch graag een fijne tuin en ruimte, dus we wonen hier nu hartstikke goed. Sinds we de kinderen hebben helemaal.’

Wat vinden jullie positief aan Stadsha gen?

Vincent ‘Dat het dicht bij het buitenge bied ligt. En dat hier eigenlijk alle faci liteiten wel zijn die je nodig hebt als ge

zin: winkels, sportscholen, scholen, zorg.’

Marike: ‘En nu zelfs ook een treinstation!’ En heeft Stadshagen ook minpuntjes of zijn er dingen die jullie missen?

Marike: ‘Voor gezinnen met kleine kinde ren is het hier perfect, maar voor jongeren is er misschien niet genoeg vertier. En er wordt hier veel teveel gemaaid. Het mag wel iets natuurlijker. Al die gemaaide ber men geven een eentonig beeld: riet en gras en dat is het. En dat gemaai komt de biodiversiteit ook niet ten goede. Wij hebben een klein perkje voor ons huis.

Daar komen ze dan met zo’n grote zit maaier om de twee weken maaien. Zonde. En het geeft veel lawaai.’

Hoe kijken jullie aan tegen de verkeers situatie?

Vincent: ‘De wijk is te veel auto-georiën teerd. Hier bij het winkelcentrum is het ook altijd uitkijken bij de parkeerplaatsen.’ Marike: ‘Fietsen en het OV mogen wat ons betreft meer gestimuleerd worden.’ Vin cent: ‘Ik zou het wel een goed idee vinden als er meer zogenaamde fietsstraten ko

men in Stadshagen, waar niet de fietser zich aan de automobilist moet aanpassen, maar de automobilist aan de fietser.’

Wat vinden jullie van de samenhang in de wijk?

Marike: ‘We zijn lid van een kerk. Daar hebben we sowieso al fijne contacten. Maar we kennen de buren ook wel. Sinds de kinderen naar school gaan, zijn die contacten in de wijk alleen maar toegeno men. Stadshagen is eigenlijk gewoon een klein dorp.’

Sinds maart zit ik namens GroenLinks in de gemeenteraad. Ik ben een geboren en getogen Zwolse. Mijn jeugd heb ik door gebracht in Dieze-Oost en Westenholte. Na mijn studententijd in Groningen streek ik weer neer in Zwolle, dit keer in het centrum. Sinds 2016 woon ik met mijn man en drie kinderen in Breecamp.

Het prettige aan wonen in een buurt waar je vanaf de nieuwbouw woont, is dat je makkelijk contact maakt met je omge ving; je bent allemaal tegelijk nieuwe be woner. Ook voor onze kinderen is vooral de buitenruimte heerlijk. Zij zijn echte buitenkinderen en dan is wonen in een omgeving met veel buitenruimte en een veilig park voor je deur ideaal.

Raadswerk is nieuw voor mij, afgelopen maart ben ik voor het eerst gekozen. Ik houd me bezig met heel uiteenlopende portefeuilles, van de sociale wijkteams tot de energietransitie. En ik heb mijn eigen mooie wijk Stadshagen ook, dus de komende maanden hoop ik met veel ver schillende mensen uit de wijk in gesprek te raken. Raadswerk doe je naast je werk, daarom werk ik vier dagen in de week als docent geschiedenis op een middelbare school in Friesland. Onderwijs en politiek blijken een mooie combinatie.

Het is nu actueler dan ooit om ons ener giegebruik omlaag te brengen, maar dat zou niet moeten betekenen dat je in de kou moet zitten. Daarom is GroenLinks met de coalitie bezig om ervoor te zorgen dat je ook energie kunt besparen als je dat niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld door een fonds voor betere isolatie of

andere besparende maatregelen, zoals ra diatorfolie of een waterbesparende dou chekop. Naast de dingen op korte termijn wil ik ook graag naar de toekomst kijken: hoe kunnen we in Zwolle klimaatneutraal worden in 2040.

Er wonen maar liefst zeven Zwolse gemeenteraadsleden in Stadshagen. Wij bieden hen graag de gelegenheid zich aan onze wijkgenoten voor te stellen. Deze keer is het de beurt van Marloes Visser. Theo Peetstra (Groen Links), Jolien Elshof (ChristenUnie), Mart oude Egbrink (PvdA) en Suzanne de Sevren-Jacquet (D66) gingen haar de afgelopen maanden al voor.

08 De warmte van morgen. De warmte van morgen. De warmte van morgen. De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl ZWOLLE Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen Toepasbaar onder elke vloer • Compleet inclusief advies en installatie Veerman Makelaardij VRAAG NU UW GRATIS WAARDEBEPALING AAN Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl
door Marty Kreeft
Straatpraat
Marike en Vincent met hun drie kinderen Foto Margreeth Kruise Marloes Visser, raadslid voor GroenLinks, kijkt naar de toekomst:
‘Zwolle klimaatneutraal in 2040’
Marloes Visser is sinds maart dit jaar raadslid Foto Hans van Eerbeek

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Ervaar

09 Herfst 2022
77 66
Persoonlijke
Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288
Christelijke coach l
benadering l Nieuwe richting l Energie l Identiteit l Levensvragen herman@yourney.nl www.yourney.nl
je onrust? Zo doorgaan gaat niet werken, maar wat wel werkt weet je ook niet?
Het najaar van 2022 had meer trekken weg van een fraai voor jaar: prettige temperaturen met zelfs een flinke vleug zomer en fraai gekleurde luchten. Onze fotografen hadden de afge lopen weken onderwerpen te over om die beelden vast te leg gen. Op deze pagina de herfst in optima forma.
‘Spiegelbeeld, vertel eens even…’ Foto Margreeth Kruise De wilde wingerd laat zich in de herfst van zijn beste kant zien Foto Erica Turmel-Donker Een fraai exemplaar van de inktzam, tegen de achtergrond van het stalen ei van kunstenaar Ronald Westerhuis met als benaming ‘New Life’ Deze
herfst werd er weer veel gezwamd in Stadshagen Foto Erica Turmel-Donker
De Boskampstraat staat er weer gekleurd op Foto Jan Burgman De dijk langs de IJssel bij de Vreugderijkerwaard Foto Vinexpress Tintelend geel op een bedje van kleurrijk vaag Foto Erica Turmel-Donker Foto Margreeth Kruise

Geboortejaar: 1967

Geboorteplaats: Dokkum

Beroep: Uitvaartondernemer

Kinderen: 2 studerende kinderen

Het is iets waar mensen niet graag over praten of nadenken …, de dood. Ook al is de dood eigenlijk de enige zekerheid in ons leven. Maar als het zover is, wil nie mand de uitvaart zonder een waardige ceremonie voorbij laten gaan. Margriet Krook is uitvaartondernemer. Ze bege leidt nabestaanden bij het afscheid van hun dierbare. Zij regelt alles omtrent de uitvaart; zij ontzorgt de familie.

Het was een ‘snelle’ wereld. Zo omschrijft Margriet de cultuur van haar voormalige arbeidsleven, dat zij inmiddels al enkele jaren achter zich heeft liggen. Margriet was werkzaam in de sales en communi catie en runde daarnaast een evenemen tenbureau. Dit commerciële bestaan, vol met presteren en doelen halen, werd destijds plotsklaps afgekapt door kanker. Er volgde een langdurig traject van her stellen met als gelukkig eindresultaat dat ze volledig genezen werd verklaard. Toen het weer mogelijk was, keerde ze terug in haar voormalige werk. Maar op een of an dere manier bleef het ziekteproces haar achtervolgen. Margriet voelde aan alles dat het tijd was voor een nieuwe uitda ging. Ze wilde meer voor mensen kunnen betekenen.

Een eigen koers varen om bij zichzelf te kunnen blijven

Trots

En zo startte zij eind 2020 voor dit bijzon dere beroep haar een eigen onderneming: MK uitvaartbegeleiding. Dat Margriet na enkele jaren staat waar zij nu staat, dat maakt haar desgevraagd eigenlijk

mooi voorgedragen gedicht maken een uitvaart compleet. Door naasten zelf te laten spreken op een uitvaart houd je het persoonlijk. Men kan natuurlijk ook een voorganger of een ritueelbegeleider vragen die de woorden namens de fami lie goed kan vertalen. Het belangrijkste blijft dat nabestaanden met een goed ge voel op de uitvaart terug kunnen kijken.’

Genieten

‘Het toeval wilde dat ik op dat moment een vacature voorbij zag komen van een grote landelijke organisatie die op zoek was naar uitvaartverzorgers. Dit was waarnaar ik zocht. Er volgde een gede gen opleiding. Geleidelijk aan mocht ik steeds meer uitvaarten zelfstandig uit voeren en zo heb ik het vak geleerd. Ik ben dankbaar dat mij deze mogelijkheid is geboden.’

Dromen

‘Voordat ik uitvaartverzorger werd, heb ik altijd voor kleine organisaties gewerkt en ik merkte dat een grote organisatie niet bij mij paste. Het werk daarentegen, om families zo goed mogelijk te begeleiden bij het afscheid van hun dierbare, vond ik erg mooi en dankbaar werk. Het was een bewuste keuze om toen een nieuwe weg in te slaan en voor mijzelf te beginnen. Het boek ‘Dromen durven doen’ van Ben Tiggelaar (gedragswetenschapper, auteur en veelgevraagd spreker, red.) zette mij ertoe aan om die stap te maken. Maar eerlijk is eerlijk, de mensen om mij heen, zij die mij dierbaar zijn, gaven mij dat extra stukje vertrouwen dat ik het kon.’

wel trots. ‘Dat ik de sprong in het diepe heb gewaagd en mijn eigen onderneming ben gestart, maar eigenlijk vooral dat ik voor mijzelf heb gekozen en mijn eigen koers ben gaan varen, dat geeft mij een goed gevoel. Families waar ik eerder een uitvaart voor heb verzorgd, vragen mij opnieuw, omdat ‘ik hen een vorige keer zo fijn en goed begeleid heb’. Dat doet natuurlijk goed.’ Aan haar de vraag of er beroepshalve ook wel eens een voorval is geweest dat ze maar snel zou willen ver geten. ‘Dat kan ik zo even niet bedenken, maar veelal is dat wat ik wil vergeten ook een leermoment geweest waar ik weer mee verder kan.’

Persoonlijk

De wensen van de overledenen staan centraal bij het afscheid, maar uiteraard is er ook altijd ruimte voor hen die af scheid moeten nemen. Immers, zij moe ten verder met hun leven. ‘Dat ik daaraan bij mag dragen vind ik een voorrecht. Bij het voorbereiden van een uitvaart geef ik adviezen en draag ideeën aan. Wat mij zelf kan ontroeren, is muziek tijdens een uitvaart. Ook gesproken woorden of een

Wat zijn haar eigen gedachten over dood gaan eigenlijk? ‘Het lijkt mij vreselijk om te moeten lijden. Tegenwoordig hoeft dat gelukkig ook niet meer, maar toch kom ik het nog wel tegen dat de laatste weken, dagen, uren een lijdensweg waren. Zelf ben ik niet bang voor de dood, maar het leven is mij nog veel te dierbaar. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik mijn kinderen niet verder kan zien opgroeien. Door mijn werk is er dagelijks het besef: genieten van al het moois wat het leven te bieden heeft. Hoewel Margriet zich een gelukkig mens voelt, zijn er heus nog wel toekomstdromen. ‘Regelmatig verkondig ik dat ik in een verkeerd land ben gebo ren. Dit heeft er alles mee te maken dat

Gedachtes

Tot slot wil Margriet benadrukken hoe goed het is om zelf ook eens over de dood na te denken. Wil je gecremeerd of be graven worden? Hoe en waar? Dit kun je allemaal van tevoren vastleggen, of laten vastleggen. ‘Stel jezelf ook eens de vraag: hoe zou ik herinnerd willen worden? Niets is vervelender dan nabestaanden achter te laten met vragen. Maar bovenal: In onze drukke, volle levens vliegen, rennen

ik niet hou van de gure, donkere herfsten wintermaanden. Dus wellicht zal ik het Zwolse nog eens verruilen voor een bestemming waar het gedurende het hele jaar zonnig is.’

en hollen wij. Wij draven maar door. Maar laten wij vooral niet vergeten te fladde ren. Te genieten van het leven met dier baren om ons heen. Laten wij een licht puntje zijn en dit uitdragen.’

10
Foto Erica Turmel-Donker
‘Het was een bewuste keuze om toen een nieuwe weg in te slaan en voor mijzelf te beginnen’
‘Stel jezelf eens de vraag: hoe zou ik herinnerd willen worden?’

Zwols Symfonie Orkest brengt najaarsromantiek

Op 19 november geeft het Zwols Symfonie Orkest (ZSO) om 20.00 uur een concert vol romantiek in De Fontein in Stadsha gen. Op het programma staan werken van Brahms, Schumann en Haydn. Het orkest staat onder leiding van Hans Oosterwijk en pianist Carl van Reenen zal optreden als solist. Het ZSO bestaat uit een groep van rond de 40 enthousiaste amateur musici die in een gezellige sfeer samen muziek maken en daarbij streven naar het neerzetten van een mooi muzikaal programma.

Door de coronamaatregelen was dit een tijd niet mogelijk, maar inmiddels wordt er weer elke dinsdagavond stevig gerepe teerd. Op 19 november brengt het orkest daarom een gevarieerd programma, met veel dwarsverbanden. De avond begint met ‘variaties over een thema in Bes Op. 56 van Joseph Haydn’ van Johannes Brahms. Componist en muziekcriticus Robert Schu mann voorspelde al dat zijn jongere vriend Brahms wel eens grote symfonische wer ken zou kunnen gaan componeren. Deze variaties worden ook wel gezien als een vingeroefening. Pas drie jaar later ver scheen Brahms eerste symfonie.

Pianoconcert in a mineur

Van deze Robert Schumann speelt het or

kest het enige door hem gecomponeerde pianoconcert ‘pianoconcert in a mineur Op. 54’. Carl van Reenen neemt de piano partij voor zijn rekening. Extra leuk is het feit dat Carl van Reenen 15 jaar dirigent is geweest van het ZSO. Dit is een soort muzikaal afscheid dus. Carl studeerde pi

Agenda

• Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit

Zondag 11 december van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23.

Speciaal voor de kleintjes een gezel lig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand geor ganiseerd. Kosten: €0,50 per kind. Vrien den van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten.

Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Repair Café

Zaterdag 26 november van 10.00 – 14.00 uur, Cultuurhuis, Werkerlaan 1.

Iedere laatste zaterdag van de maand staan diverse vrijwillige vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, houtbewerkers en een fietsenmaker helpen gratis bij alle mogelijke reparaties.

• Verkoop seizoenkaarten 2022/2023

IJsvereniging WVF

Donderdag 24 november van 19.00 - 20.00 uur, Cultuurhuis aan de Werkerlaan 1. Tarieven: Ledenkaart (op 1-11-2022: 16 jaar of ouder) €5,-. Kinderkaart (op 1-11-2022: 6 t/m 15 jaar) €1,-. Kinder kaarten worden alleen i.c.m. 2 leden kaarten verkocht en u betaalt voor maxi maal 2 kinderen. Ook verkrijgbaar via: www.ijsverenigingwvf.nl.

Repetitie-avond vrouwenkoor 'De Jonkvrouwen'

Donderdag 17 en 24 november en 1 en 8 december van 19.30 tot 21.30 uur, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Het reper toire bestaat uit songs uit de jaren 50 en 60 maar ook uit actuele nummers. Het koor is op zoek naar enkele alten en sopranen. Ook de muzikale begeleiding kan versterking gebruiken in de vorm van een (vervangend) accordeonist en een nieuwe drummer. Meer informatie: themmen79@gmail.com (Betsy Them men).

• Gilde Taalcafé Stadshagen

Donderdag 17 en 24 november, 1 en 8 de cember van 9.30 – 10.30 uur, de Stadka mer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over aller lei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen ko men aan bod. Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Informatiepunt Digitale Overheid

Dinsdag 22 en 29 november, 6 en 13 de cember van 13.00 – 15.00 uur en donder dag 17 en 24 november, 1 en 8 december van 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Wil je met iemand spreken met vragen over de overheid? Bijvoor beeld over zaken zoals huur- en zorg toeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers) boetes, pensioen en uitkering? Maar ook over corona-gerelateerde onderwerpen zoals vaccinaties en de boosterprik? Bij Informatiepunt Digitale Overheid helpt men graag met het vinden van informatie

ano bij Jan Wijn en begeleidt en coacht studenten aan het Utrechts Conservato rium. Na de pauze sluit het ZSO af met ‘symfonie 104 in D’ van Joseph Haydn. De symfonie wordt ook wel de ‘London sym fonie’ genoemd, omdat Haydn in Londen woonde toen hij dit werk als laatste van

een serie werken componeerde. Kaarten voor het concert à €15,- zijn te reserve ren via info@zwolssymfonieorkest.nl of te koop aan de deur voorafgaand aan het concert. Voor meer informatie kijk op: www.zwolssymfonieorkest.nl

op internet en verwijst men door naar de juiste instanties, landelijk of lokaal. Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Spelen met robots

Vrijdag 18 en 25 november, 2 en 9 de cember van 15.00 – 17.00 uur, de Stad kamer, Werkerlaan 1. Voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar. Divers aanbod voor verschillende leeftijden waarmee gepro grammeerd kan worden. Van eenvoudig tot wat ingewikkelder. Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje met Stickbot Studio, bouw eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry pi. Er is begeleiding als je vragen hebt. Ge woon bezig gaan en ontdekken! Deelna me gratis (open inloop). Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Online netwerkbijeenkomst: (On) verwachte sollicitatievragen

Donderdag 17 november 10.00 – 11.30 uur. Als je op zoek bent naar een leuke baan is het belangrijk om goed te we ten wat je wil! Werk zoeken hoef je niet alleen te doen! Tijdens Walk&Talk Online krijg je tips & tricks van Debbie Heijne (De Levende Sollicitatiegids) én van je collega-werkzoekers. De Walk & Talk van deze maand gaat over sollicitatievragen. Walk & Talk wordt aangeboden door De Bibliotheek Hengelo. Informatie en aan melden: www.stadkamer.nl. Er wordt ge bruik gemaakt van het programma Zoom om elkaar online te ontmoeten.

• Online training: Inzicht in je talent

• Spreekuur Digi-hulp met Seniorweb Woensdag 23 en 30 november en 7 de cember van 10.00 – 12.00 uur, de Stad kamer, Werkerlaan 1. Inloopspreekuur voor iedereen die hulp kan gebruiken bij digitale vragen! Voor vragen over apps, ebooks, social media, smartphones en veel meer. Neem je tablet, laptop of telefoon mee! Meer informatie: www.stadkamer.nl.

Dinsdag 22 november van 10.00 – 12.00 uur. Weet jij wat jouw talenten zijn? Vaak heb je wel een idee van waar je goed in bent. Maar het kan best lastig zijn dit te verwoorden in een sollicitatiebrief of -ge sprek. Tijdens deze training JobOn ga je ontdekken wat je talenten zijn en hoe je dat sterk kunt verwoorden. En hoe je je talenten in kunt zetten om die ene baan te bereiken. JobOn wordt aangeboden door De Bibliotheek Hengelo. Informa tie en aanmelden: www.stadkamer.nl. Er wordt gebruik gemaakt van het program ma Zoom om elkaar online te ontmoeten.

• GRIP-wagen (Grondstoffen Inlever punt), Belvédèrelaan (winkelcentrum)

Zaterdag 26 november en 10 december van 14.00 – 17.00 uur. Check voor in formatie over het type afval en de hoe veelheden die mogen worden ingeleverd: www.rova.nl of de rova-app.

11
Op 19 november klassiek concert in De Fontein
Het Zwols Symfonie Orkest treedt op 19 november op in De Fontein Foto ZSO

Gaan woningen boven cultuurhistorie en natuur?

Door Bert Kunnen

Dat Zwolle veel woningen tekort komt, vinden we terug in hoge verkoopprijzen en de schaarste aan betaalbare woningen. De huidige Zwolse bestuurlijke coalitie mikt, gezien de druk op de Zwolse woningmarkt, nog steeds op het realiseren van ten minste 10.000 woningen tot 2030. Die moeten voor een deel in de bestaande stad worden gerealiseerd, maar ook in het buitengebied. De potentie van Stadshagen als woongebied is voorlopig nog niet uitgeput, maar ook niet uitgekristalliseerd. Na Breezicht en de Tippe volgt woningbouw in Breecamp-West, richting ’s Heeren broek. Binnenkort start de discussie over de gebieden Stadsbroek en IJsselvizier (zie kaartje). Eerdere ideeën over woningbouw zijn niet weg, maar maken nu deel uit van een nadere en bredere verkenning.

5 4 3 1

7

De historische verkaveling is rond de Zalkerdijk nog goed zichtbaar

Uit een recent Achtergronddocument (zie kader) wordt duidelijk dat in beide ge bieden kwaliteiten als natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie een be langrijke rol spelen. Hierdoor zal de poli tieke discussie op scherp komen te staan; het is de vraag, gezien de overspannen woningmarkt en de wens van genoemde 10.000 woningen, of de bijzondere waar den van beide locaties hieraan geheel of gedeeltelijk zullen worden opgeofferd. Bij de uitbreiding van de stad zal de span ning tussen cultuurhistorie en natuur enerzijds en bouwen anderzijds steeds nadrukkelijker gevoeld worden.

Weidevogels

Stadsbroek kent hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden, als onder deel van de Polder Mastenbroek, met een

zeer herkenbare structuur en een lange ontginningsgeschiedenis. Destijds werd tijdens het planproces van Stadshagen verwacht dat woningbouw in de polder negatieve gevolgen voor de weidevogel populatie zou hebben. Om die reden is er geld vrijgemaakt om deze gevolgen door natuurontwikkeling te compense ren. In de Stadskolk is daarom 25 hectare nieuwe natuur ingericht met positieve ef fecten op de weidevogelstand, bloemrijk grasland en minder intensief recreatief gebruik. Om deze reden is het zuidelijke deel van Stadsbroek, rond de Stadskolk, nu niet meer in de verkenning betrokken.

Zalkerdijk

In het gebied IJsselvizier spelen vooral cultuurhistorische waarden en archeo logie een belangrijke rol. Er zijn veel overblijfselen uit de geschiedenis van het gebied bewaard gebleven. De his torische verkaveling, de hoofdwetering en het netwerk van afwateringssloten zijn redelijk goed herkenbaar gebleven, in vergelijking met kaartmateriaal uit de 19e eeuw. De Zalkerdijk is cultuurhisto risch zeer waardevol, als dijk maar ook als bebouwingslint. Ook de Scholtensteeg kent een waardevolle historische weg structuur. De archeologische waarden in dit gebied zijn hoog.

Participatie

Tijdens het proces van de totstandkoming

Repair Café groeit als kool

Door André van den Akker, Repair Café

In Zwolle is in bijna iedere wijk een Re pair café aanwezig. En die worden steeds vaker bezocht door inwoners met kapotte spullen. Zoals in het Cultuurhuis in Stadshagen: op de laatste zaterdag van oktober kwamen er dertig bezoekers met een kapot apparaat. Ditmaal varieerde het van koffieapparaten tot een antieke klok die niet meer liep. Twee stofzuigers met een kapot snoer en een mevrouw met een niet werkend licht op haar fiets, och die werd ook even geholpen. De ei genaresse van een naaimachine was zo blij met de reparatie dat ze haar man opdracht gaf om worstenbroodjes voor de reparatiecrew te halen.

Maar de reparateurs keken hun ogen uit toen er iemand aan kwam zeulen met een groot mengpaneel. Het werd jaren lang ingezet bij de Stadshagenrun, maar vertoonde nu kuren. Het ding was lood zwaar, 26 kg. Maar gelukkig wist repa rateur Peter er wel raad mee. En na een grondige inspectie en schoonmaak werkte de versterker weer perfect. Jammer alleen dat er geen hardloopwedstrijd meer is in Stadshagen.

Komende zaterdagen

Kom rustig langs op zaterdag 26 novem ber of 31 december, van 10 tot 14 uur in Het Cultuurhuis, om iets te laten repare ren of op zijn minst na te laten kijken. Ook de vraag naar kledingreparatie neemt toe. Helaas is er niet iedere zaterdag een hersteller aanwezig, maar kapotte kleding kan worden ingenomen en later (indien mogelijk) gerepareerd.

Helpen met repareren kan ook. Want het Repair Café werkt met vrijwilligers. Meestal zijn het mensen met aardig wat kluservaring. Ze vinden het leuk om ande ren te helpen en leren van elkaar. Graag nodigen ze nieuwe reparateurs uit, die willen leren hoe een apparaat vaak met simpele hulpmiddelen weer aan de praat te krijgen is. Ook op oudjaarsdag.

6

2

van de toekomstvisie van Zwolle, de Om gevingsvisie, zijn voor zowel Stadsbroek als IJsselvizier door betrokken inwoners en organisaties ideeën voor de inrichting aangedragen. Deze worden betrokken bij de komende gesprekken. Dit participatie proces zal in de visie van het college nog

dit jaar plaats moeten vinden. De aan gedragen waarden en de denkrichtingen worden binnenkort in de gemeenteraad verkend. In het eerste kwartaal van vol gend jaar worden richtinggevende uit spraken aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het recente Achtergronddocument Stadsbroek en IJsselvizier worden de hui dige waarden van beide gebieden nader verkend. Deze zullen een belangrijke rol vervullen bij de bestemming ervan. Om het gesprek hierover met de omgeving en de politiek goed te kunnen voeren zijn enkele denkrichtingen opgesteld. Eén daarvan is voortzetting van het huidige gebruik in beide gebieden. In een tweede denkrichting krijgen beide, onder invloed van klimaatveranderingen, een grotere rol voor de opvang van water, waardoor Stadshagen minder last kan krijgen van wateroverlast. De derde denkrichting gaat globaal uit van woon clusters langs de ontginningslinten Werkerlaan en Zwarte Water. In een vierde denkrichting wordt gedacht aan een ontwikkeling van woningbouw zoals die in de afgelopen 25 jaar in Stadshagen heeft plaatsgevonden.

welkom Verkoop nieuwe seizoenkaarten IJsvereniging WVF start

Ook Stadshagenaren

Op donderdag 24 november houdt IJs vereniging WVF haar kaartverkoop voor het komende winterseizoen in het Cul tuurhuis aan de Werkerlaan van 19.00 uur tot 20.00 uur. Mocht er zich het komende winterseizoen een ijsperiode aandienen, dan hebben de seizoenkaart houders voorrang bij de toegang tot onze fraaie en ruime ijsbaan in Westenholte.

Voor komend winterseizoen gelden de volgende tarieven: Ledenkaart (leeftijd op 1 nov. 2022: 16 jaar of ouder): €5,-

Kinderkaart (leeftijd op 1 nov. 2022: 6 t/m 15 jaar): €1,(kinderkaarten worden alleen in combi natie met 2 ledenkaarten verkocht en u betaalt voor maximaal 2 kinderen).

Ook bestaat er dit jaar weer de mogelijk heid de seizoenkaarten aan te schaffen via onze webshop.

Voor verdere informatie met betrek king tot onze kaartverkoop via de web shop verwijzen wij u naar onze website: www.ijsverenigingwvf.nl

12
over inrichting Stadsbroek en IJsselvizier
start
Discussie
van
De waarden van de twee nader te verkennen gebieden Stadsbroek en IJsselvizier zijn verkend. 1= Breecamp-west, 2=De Tippe, 3=Breezicht 4=Milligerplas 5=Stadsbroek 6=IJsselvizier 7=Stads kolk Reparateur Peter bezig met het mengpaneel Eigen foto Eigen foto WVF

Ook op de groene kinderopvanglocatie ’t Werkel aan de Dijkgraafhof was het Na tuurwerkdag. Hier werkten ouders en kin deren naar hartenlust aan het snoeien en opruimen van de tuin. Hiermee maakte ‘t Werkel werk van haar motto: Kleinschalige opvang gericht op natuur. En dan wil een kindertong van alle inspanningen nog wel eens uit je mond gaan hangen….

De ‘gescheperde schaapskudde’ van herder Tjisse Terpstra is eind oktober weer uit de wijk vertrok ken. Vanaf april deden de 250 schapen nuttig werk in het bermonderhoud van Stadshagen. Ze verblijven nu in hun onderkomen in het Friese Nijeberkoop. Volgend voorjaar komt deze levende have weer breed uitwaaierend de Twistvlietbrug over om zich, net als heel veel wijkbewoners, thuis te voelen in Stadshagen.

13 Wij helpen je het
Werkt je e-mail niet? www.rijssolutions.nl | info@rijssolutions.nl | 038 447 78 71 Wapenveld Klapperdijk 28E 8191 AE Wapenveld Zwolle Assendorperstraat 166 8012 CD Zwolle Nunspeet Laan 53 8071 JH Nunspeet
Stadshagen in oktober-november
in de maanden oktober en november vonden er veel activiteiten in Stadshagen
grote hoeveelheid kopij is er helaas geen ruimte om hierover
Op deze pagina een terugblik; foto’s zeggen meestal
oplossen!
Activiteiten in
Ook
plaats. Vanwege een
meer uitgebreid te berichten.
meer dan honderden woorden.
Op 4 en 5 november was het weer de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op diverse locaties in de wijk waren activiteiten georganiseerd, om de natuur een handje te helpen. In het Westerveldse Bos, aan de overzijde van het Zwarte Water, vond een bijzondere activiteit plaats. Hier werden door vrijwilligers op het zogeheten Parnassiaveldje meerdere wilgen en berken uitgegraven. De boom pjes zijn bestemd voor het toekomstige Stadshagerbos. Foto’s Jan Burgman Nu Stadshagen 25 jaar bestaat, zijn er in onze wijk ook steeds meer organisaties die hun 25-jarig bestaan vieren. Zoals basisschool De Zevensprong en dat werd uitbundig gevierd. Er waren diverse presentaties en workshops. De leerlingen werden getrakteerd op een portie patat, onder het motto: alles is lekker, als het maar met een ‘p’ begint…. Foto Hans van Eerbeek Foto’s Jan Burgman Foto’s Jan Burgman

Twee jaar geleden vernield door onbekende

dader

Kunstwerk De Boog komt terug in Stadshagen

Het kunstwerk De Boog, dat bijna twee jaar geleden zwaar werd beschadigd, komt op 28 november geheel geres taureerd weer terug in Stadshagen. De dader is nooit gevonden. Vanwege de kwetsbaarheid van de oude plek aan het Twistvlietpad, wordt het werk van Thom Puckey verplaatst naar het Klok kengieterpad, niet ver van de oude plek. De kosten van de restauratie bedragen bijna € 60.000.

Het was niet de eerste keer dat het kunst werk zwaar werd beschadigd. Een jaar na de plaatsing in 2006 was sprake van een complete vernieling na een aanrijding, waardoor het nieuw moest worden gecre eerd voor een bedrag van € 100.000. Er staan van Puckey nog drie kunstwerken in en rond het Twistvlietpark. Het Wiel uit 2003, aan het begin van het Twistvliet pad, werd onlangs beschadigd door een aanrijding en staat voorlopig nog niet weer op zijn plek. Een ander werk heeft als titel ‘Cloud Airplane’, een werk met een vliegtuig dat er uit ziet als een wolkfor matie. De vierde creatie van Puckey, dat aan het water in het park is gesi tueerd, is een smeltend goudkleurig beeld, dat door de kunstenaar is be titeld als ‘Sun, burning and melting’.

Wijkgenoot

draagt klimaatstokje

over Inspirerend optreden Spencer

als klimaatburgemeester

Dat klimaat een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van Zwolle, is goed zichtbaar. Via de website van Nationale Klimaatweek zijn er maar liefst vier nieuwe klimaatburgemeesters aange meld. In de Nationale Klimaatweek van 31 oktober tot 6 november 2022 draagt de huidige klimaatburgemeester van Zwolle, Spencer Roozeboom, het stokje over aan vier nieuwe klimaatburge meesters.

Spencer Roozeboom is als Zwolse Kli maatburgemeester bijzonder actief ge weest. In het afgelopen jaar inspireerde hij vele mensen tot vergroening en ver duurzaming. Met verschillende collectivi teitsacties vanuit ‘Stadshagen en Zwolle doet Groen’ werden Zwollenaren aan een betaalbare zonnepaneleninstallatie en/ of voordelig biodivers groendak gehol pen. Hij is een van de trekkers van het Stadshager Bos. Een toekomstig bos dat aan de rand van Stadshagen moet ver rijzen, waarbij veel bomen toegevoegd

Straatnaam belicht ?straat

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadsha gen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Hoe denmakerstraat. Het is een zijstraat van de Bussenmakerstraat en Glazen makerstraat en ligt parallel aan de Kalk branderstraat en Herautstraat.

Hoedenmaker is een ambachtelijk vak dat al eeuwen wordt beoefend. Een hoeden maker ontwerpt en maakt hoeden (soms in kleine series), andere hoofddeksels en aanverwante accessoires. Hij werkt meestal vanuit een eigen atelier en ge bruikt diverse gereedschappen zoals een hoedenblok en naaimachine.

Voordat een hoed gemaakt kan worden, vraagt de hoedenmaker naar de wensen van de klant: voor wat voor gelegenheid is de hoed, welke materialen en kleuren vindt de klant mooi en wat mag de hoed

kosten? Ook wordt rekening gehouden met de persoonlijkheid van de klant, zo als de vorm van het gezicht, de kleur van de huid en de kleding die bij de hoed ge dragen gaat worden. Dan gaat de hoeden maker op de computer of aan de tekenta fel om een hoed te ontwerpen.

Vorm

Als de klant tevreden is met de schets, kan de hoed gemaakt worden; meestal wordt er eerst ook nog een pasmodel ge maakt zodat men zeker weet dat de hoed goed zal passen. De hoedenmaker knipt het gekozen materiaal op maat en spant dit met behulp van stoom om de basis vorm. Daarna spant de hoedenmaker het materiaal over een houten mal waarna het 24 uur moet drogen. Dan krijgt de hoed een nabehandeling, zodat de vorm goed blijft. Wederom moet het 24 uur drogen. Vervolgens haalt de hoedenma ker het materiaal van de mal en naait er staaldraad, een rifband, een zoom en een binnenband in. Als laatste wordt de hoed

Tegenwoordig worden hoeden vooral ge dragen bij speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of jubileum. In het verleden

zullen worden voor verbetering van bio diversiteit en toename van CO2-opname. Honderden Stadshagenaren doen hieraan mee. Keer op keer wist hij de publiciteit te halen.

Spencer Roozeboom draagt in de Natio nale Klimaatweek het stokje over aan vier nieuwe klimaatburgemeesters. Dit zijn de Zwollenaren Ellen van Oost, Koos Wij benga, Jean Frantzen en Selma Laarman. Niemand van hen komt uit Stadshagen.

hoge hoed of dop hoed.

Bron: nationaleberoepengids.nl, roc.nl

Wat vliegt daar? Torenvalk

Door Jan Burgman

Bij een wandeling over de ge luidswal langs de Hasselterweg kan het zo maar zijn dat je een torenvalk ‘biddend’ waar neemt. Ze jagen in open ter rein met lage vegetatie zoals wegbermen langs autowegen, dijken, graslanden en agrarisch gebied.

De torenvalk is een kleine roof vogel en 30 tot 38 cm groot. De vleugelspanwijdte is 65 tot 80 cm.

De torenvalk is een uitgesproken veldmuizenjager. Ze zijn in staat

urinesporen van muizen te detecteren. Hierdoor kunnen ze snel populaties van muizen vinden en bejagen.

Bidden

De torenvalk is vooral bekend om het karakteristieke ‘bidden’. Hierbij lijken ze stil in de lucht te hangen door met snel bewegende vleugels en gespreide staart tegen de wind in te vliegen. Terwijl ze dit doen kijken ze naar beneden om te zoeken naar een prooi. Op het moment dat ze een prooi zien vallen ze recht naar beneden.

14
Torenvalk met prooi Foto Jan
Burgman
afgewerkt met versiersels zoals veren en bloemen. waren hoeden veel meer in het straat beeld te zien, denk bijvoorbeeld aan een bolhoed, deukhoed, Zo zag De Boog er na de aanrijding van twee jaar geleden uit Foto Margreeth Kruise
Roozeboom
Spencer Rooseboom was enige tijd klimaatbur gemeester van Zwolle Foto Jan Burgman

Beweegmakelaar

Het Anker

Voorsterweg 36 SportService Zwolle 038-4236686

Wandelgroep Het Zonnehuis Nijenhuislaan 175 ZGIJV 038-4574574

Buurtkamer

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Creatieve workshop

Cultuurschuur Stinspark 2 Travers Welzijn 06-24814283

Digihulp

Stadkamer Stadshagen Werkerlaan 1B Seniorenweb Aanmelden

VOOR SENIOREN

www.samenzwolle.nl/ dementievriendelijk vindt u initiatieven, organisaties en andere onderwerpen die het thema dementie raken. Samen voor een dementievriendelijke stad.

UITGELICHT!

Informatiepunt Digitale Overheid

Wilt u met iemand spreken met vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Stadkamer

Elke donderdag 10.00 - 12.00 uur Stadkamer Stadshagen

Walking football

Walking football is uitermate geschikt voor senioren. Het is een laagdrempelige manier om lekker een balletje te trappen en in beweging te zijn in de buiten lucht. Daarnaast drinkt u voor en na de training gezamenlijk een kop koffie met elkaar.

Elke maandag 10.00 - 12.00 uur Sportpark De Verbinding

Spoolde Schoon

Helpt u mee om Spoolde schoon te maken? Vanuit het Buurthuis Spoolde loopt u een mooie wandelroute door Spoolde en het Engelse werk en verzamelt u ondertussen het afval. Prikstokken en vuilniszakken zijn aanwezig en bij terugkomst wacht er een lekkere snack op u.

Za 19 november/17 december 13.30 - 15.30 uur Buurthuis Spoolde

15
WIJ ZOEKEN MAATJES! Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Fitgym Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700 Klaverjassen Het Anker Voorsterweg 36 Ann Huizing - O’donnell 038-4211651 Koersbal Het Zonnehuis Nijenhuislaan 175 ZGIJV 06-53174141 Milde fitgym Westenhage 42 Voorsterweg 42 WijZ 038-8515700
nodig
Level-Z
1
Digitale Overheid Stadkamer
Werkerlaan
Tai Chi Cultuurhuis Werkerlaan 1
Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Kijk op www. samenzwolle.nl/samenouderen voor het volledige aanbod of bel naar 038 750 83 87 voor advies over uw gewenste activiteit. Organiseert u zelf een activiteit voor ouderen? Meld deze dan snel bij ons aan! 12.15 - 13.15 uur 13.45 - 14.45 uur 09.00 – 12.00 uur 09.30 – 11.30 uur 09.30 – 10.30 uur 13.00 – 17.00 uur 14.00 – 15.00 uur 09.00 – 12.00 uur 10.00 – 12.00 uur 14.00 – 15.00 uur 14.00 – 15.00 uur 10.00 – 12.00 uur 10:00 – 11.00 uur Op
niet
Naaicursus
Klokkengieterlaan
Travers Welzijn 06-45249972 Informatiepunt
Stadshagen
1B Aanmelden niet nodig Goldensports Sportpark De Verbinding Oude Wetering SportService Zwolle 038-4236686
WijZ 038-8515700
de themapagina
DEMENTIE VRIENDELIJK
NAJAAR ACTIVITEITENKALENDER
Deze agenda verschijnt maandelijks en bevat activiteiten in de wijk Stadshagen, Westenholte & Spoolde. SAMENOUDEREN www.samenzwolle.nl/samenouderen
16 ZAT. 19 NOV. : Intocht Sinterklaas. ZAT. 26 NOV. : Dansen en kleuren met Piet. Winkelcentrum Stadshagen SINTERKLAAS IN STADSHAGEN Kom het vieren in Winkelcentrum Stadshagen! Roman ek in het najaar in het najaar Muziek als blikopener voor de ziel Muziek als voor de ziel CONCERT Zaterdag 19 november 20.00 uur De Fontein, Zwolle Info en kaarten via: www.zwolssymfonieorkest.nl Brahms, Variaties thema Haydn Schumann, Pianoconcert Haydn, Symfonie no. 104 olv Hans Oosterwijk Solist: Carl van Reenen, piano
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.