Vinexpress mei 2023

Page 1

Zo ziet het ontwerp van de Zalkerdijkbrug er uit

De Zalkerdijkbrug vormt straks de recreatieve fietsverbinding van De Tippe met het IJssellandschap. Met deze zogeheten tuibrug ontstaat een tweede fietsverbinding tussen de wijken Stadshagen en Westenholte. Tevens zorgt het als een

‘landmark’ voor een punt van herkenning in de Hasselterweg (N331). De brug haakt ter hoogte van basisschool Het Saffier (De Tippe) aan op de Zalkerdijk (zie situatieschets). Het is een ontwerp van buro MA.AN uit Rotterdam en is onder-

deel van de familie van kunstwerken rond de N331, waartoe ook de Blalobrug en de Westenholterbrug behoren, evenals de Boxemtunnel en de Belvédèretunnel. De start van de bouw is nog niet bekend.

1

Zalkerdijkbrug

2 3

4

5

Hasselterweg (N331)

Basisschool Het Saffier

De Tippe (in aanbouw) Zalkerdijk

Koninklijke Onderscheiding Vinexpress-redacteur Geert Jan den Hengst

Door Bert Kunnen

Geert Jan den Hengst (52), redacteur van de Vinexpress, kreeg op 26 april een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Peter Snijders. Geert Jan werd samen met zes andere Zwollenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zeven andere Zwollenaren werden Ridder in de Orde van OranjeNassau.

Geert Jan raakte vijftien jaar geleden arbeidsongeschikt als gevolg van de ziekte Multiple Sclerose. Zijn beperkingen zorgen ervoor dat hij aan zijn elektrische rolstoel is gebonden en voor al zijn activiteiten afhankelijk is van zijn kinbesturingsjoy-

stick. Hij schrijft via zijn spraakcomputer. Geert Jan is al acht jaar lid van onze redactie en verzorgt regelmatig onze rubriek Bijzondere Stadshagenaren. Hij schreef hiervoor inmiddels al meer dan vijftig bijdragen. Ze geven mooie inkijkjes bij mensen die iets bijzonders doen in de wijk of daarbuiten. Ondanks zijn beperkte actieradius is zijn betrokken-

heid bij Stadshagen groot; hij komt vaak met ideeën voor een bericht of artikel. We weten dat het schrijven een stevige inzet van hem vraagt en dat maakt dat zijn inbreng voor onze krant nog meer respect afdwingt.

61,5m 6,5m ZALKERDIJKBRUG DE TIPPE 04
Huid weerspiegelt de gezondheid
11 Koningsspelen
WWW.BERTWIETEN.NL Het alternatief voor de dealer Altijd jonge occasions op voorraad Verkoop en onderhoud ALLE merken ± 80 stuks Wijkkrant, 21ste jaargang, mei 2023 www house2day nl - 038 - 460 54 30 Vervolg op pagina 02 VRAAG NU UW GRATIS WAARDEBEPALING AAN Uw Stadshagenmakelaar 038 - 3379406 Veerman Makelaardij.nl 1 2 3 5 4
09 Claire Walkate wil onderwijs veranderen
in Stadshagen
Foto Eelco Boersma Geert Jan den hengst op het podium in Odeon, met links burgemeester Snijders en rechts Geerts’ dochter Rosa en zus Corinne

Vervolg van pagina 01

Koninklijke Onderscheiding Vinexpress-redacteur

Geert Jan den Hengst

Prettig leesbare stijl

Geert heeft van schrijven zijn hobby gemaakt. Hij heeft een prettig leesbare stijl. Die is herkenbaar in zijn bijdragen voor onze krant en zijn blogs over wat hij ervaart in zijn leven als rolstoel- en hulpafhankelijke. Schrijven is voor hem de afleiding die hem veel voldoening geeft. Zijn subtiele humor en stevige relativeringszin geven zijn schrijfsels prettige ladingen. In zijn blogs steekt hij bijvoorbeeld zijn boosheid over het voorbijrijden van de stadsbus, die hem in de kou laat staan, niet onder (rol)stoe-

len of banken. Wachten op de taxi is voor hem een steeds weerkerende ergernis. Als de ADL-hulp door personeelsgebrek niet komt opdagen of als zijn rolstoel het door een storing na tien meter van zijn huis laat afweten, dan is er snel weer een blog gevuld.

Toegankelijk Zwolle

De toekenning van zijn onderscheiding gaat verder dan Vinexpress en blogs. Hij maakt zich ook hard voor een toegankelijke en inclusieve samenleving, onder meer als ambassadeur van Toegankelijk Zwolle. Geert Jan was initiatiefnemer van het fotoproject Meedoen aan het leven. Ook houdt hij organisaties als Fokus en de stichting MEE scherp met zijn kritische inbreng. Geert Jan denkt in termen van meedoen en mogelijkheden. Zijn activiteiten voor de samenleving zijn hiervan getuigen. Een welverdiende koninklijke onderscheiding is hem van harte gegund. Een Bijzondere Stadshagenaar, die Geert Jan. Proficiat!

Vinexpress: pas na lezing in papiercontainer…

Wijkgenoot Gerard Menger, die woont in de omgeving van de Sportlaan, stuurde ons deze foto van een overvolle papier-

container bij de straat. De redactie herkende natuurlijk meteen dat het onze aprilkrant was. Wie denkt dat het een nieuw uitgiftepunt is van de Vinexpress heeft het mis. Evenmin is het een actie van onze redactie om de naamsbekendheid van de Vinexpress te vergroten. Wij vinden het een goed idee dat, als je de Vinexpress stukgelezen hebt, je deze dan in je papiercontainer gooit. Maar deze foto maakt duidelijk dat het om ongelezen exemplaren gaat: een bezorger was deze maand kennelijk wel erg snel klaar met zijn bezorgronde… We hebben de foto naar de verspreider van onze krant gestuurd, die onmiddellijk actie ondernam om de ‘bezorger’ op te sporen. Goed nieuws: de dader ligt niet op het kerkhof, maar is persoonlijk achterhaald. De redactie stelt de melding van onze lezer zeer op prijs en moedigt ook andere wijkgenoten aan om in voorkomende gevallen de redactie hiervan op de hoogte te stellen.

Reizend festival van kunst en cultuur

Project De Ambacht start na drie jaar vertraging

Hoe betaalbare appartementen dure huurwoningen werden

Wooncomplex De Ambacht met 33 huurappartementen aan de Klokkengieterlaan

Honderd starters kwamen eind 2019 af op de 33 koopappartementen die gebouwd zouden worden op een al geruime tijd braakliggend terrein aan de Klokkengieterlaan, buurt Schoonhorst. De gelukkige kopers keken uit naar een modern, duurzaam en betaalbaar appartement, dicht bij de uitgang van Stadshagen. Eén omwonende maakte echter bezwaar en vreesde parkeeroverlast in de omgeving van het complex. In de hoop en verwachting dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen werden de koopcontracten kort daarna ondertekend. Maar de eerder gelukkige bezitters werden ontgoochelde afhakers.

Het bezwaar vertraagde de bouw en ondertussen kwam de koopprijs door gestegen bouwkosten veel hoger uit dan in de koopacte was overeengekomen. Ontbindende voorwaarden moesten uit de kast worden gehaald om de hogere koopprijs niet te hoeven accepteren. Alle koopcontracten werden ontbonden. De 33 kopers bleven zonder appartement achter en moesten op zoek naar een andere woning of kunnen zich melden als huurders van de dure appartementen die nu toch worden gebouwd.

Starters

Architect en wijkbewoner Sjouke Westhoff had nog zo zijn best gedaan om de wat kleinere appartementen te voorzien van een ruime indeling. Met de benaming De Ambacht sloot het project fraai aan bij de straatnamen van oude ambachten in Schoonhorst. ‘Toen ik als starter op de woningmarkt een betaalbare woning in de wijk zocht, heb ik ervaren hoe beperkt

het aanbod is,’ vertelt Westhoff. ‘Met die ervaring was mijn opzet om met De Ambacht Stadshagen te voorzien van betaalbare koopwoningen voor starters. Nu staan de kopers met lege handen en zijn starters niet in staat de veel hogere huur van de appartementen op te brengen.’

Treurig

‘Het is ronduit treurig dat het in ons land mogelijk is dat één bezwaarmaker zo’n noodzakelijk woonproject kan tegenhouden. En dat bij zo’n grote woningnood! We hebben diverse malen gesleuteld aan het parkeerconcept en aangetoond dat er voldaan wordt aan geldende normen en nog meer dan dat. Uiteindelijk heeft de bezwaarmaker er zich bij neergelegd, maar het kwaad was al geschied. Het project gaat onveranderd door maar ingehaald door de tijd staan de kopers met lege handen,’ stelt Westhoff teleurgesteld vast.

IK TOON speelt ook bij jou op de stoep!

ZWOLLE - Muziek en verhalen bij jou in de straat! Geniet 13 en 14 mei samen met je buren, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Verhalenvertellers en muzikanten treden op voor jouw deur. Dat is IK TOON op de stoep. IK TOON op de stoep is toegankelijk voor kinderen, volwassenen en jongeren. De optredens zijn gratis toegankelijk en worden gegeven in alle wijken van Zwolle.

IK TOON op de stoep is een reizend festival dat mensen wil samenbrengen en wil laten genieten van kunst en cultuur. De optredens zijn gratis toegankelijk en worden verzorgd door amateurartiesten die zich kunnen inschrijven met hun act. Met een grote trekker en platte wagen vol strobalen reizen amateurkunstenaars alle

wijken van Zwolle langs. Met strobalen wordt een tribune gebouwd en de kar is dan het podium voor de artiesten. Dans en zing mee en droom weg bij verhalen.

IK TOON is een initiatief van Stadkamer in samenwerking met Festivalplatform Zwolle Unlimited. De jonge verhalenvertellers van het Vertellersgilde van Productiehuis De Verhalenboot praten de optredens aan elkaar en vertellen verhalen. Deze jonge vertellers zijn leerlingen van de Theaterstroom van de Van der Capellen Scholengemeenschap.

Kijk snel wanneer IK TOON door Stadshagen reist: www.zwolleunlimited.nl/iktoon

02 Nieuws uit de wijk
door Redactie Vinexpress
Deze bezorger van de Vinexpress was in april wel erg snel klaar met zijn bezorgronde…. Foto architect Sjouke Westhoff
Reizend festival IK TOON komt ook naar Stadshagen Foto Eigen foto IK TOON
Foto Eelco Boersma

Colofon

Hoofdredacteur: Bert Kunnen

Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes

Redactie:

Bert Kunnen, Geert Jan den Hengst, Marty Kreeft, Iris Maes, Milou van Rijn

Fotografie:

André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianne Westendorp

Opmaakredactie: José Stroo

Druk:

Mediahuis Noord, Leeuwarden

Bezorging:

Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl

Afhaalpunten:

De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn

Bestuur Stichting Vinexpress:

Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl

Twitter: VinexpressNL

Website: www.vinexpress.nl

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.

De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van juni 2023: uiterlijk vrijdag 26 mei 2023.

Lezers schrijven

Winkeliers blij met extra parkeerplaatsen

Stadshagenaren moeten wachten op uitbreiding winkelcentrum

De start van de uitbreiding van het winkelcentrum is met een jaar vertraagd: de gemeente verwacht begin 2024 met de bouw te kunnen beginnen. Belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat bewoners van de appartementen geen koppeling wensten van de bestaande en de nieuwe parkeergarage. Hierdoor moest er gesleuteld worden aan het ontwerp, wat veel tijd vergde. Daarnaast is er een drietal beroepen tegen het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State, die naar verwachting pas dit najaar tot een uitspraak zullen leiden. Ondertussen stegen de bouwkosten fors, waardoor de haalbaarheid van het project complexer werd. Na 15 jaar wachten zullen de wijkbewoners nog minstens een jaar extra aan hun geduld moeten toevoegen tot Stadshagen een volwaardig centrum kent.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad in maart vorig jaar bleek de winkeliersvereniging ontevreden over het aantal parkeerplaatsen dat zou worden aangelegd. Jeroen Nagelmaeker, voorzitter van de winkeliersvereniging, sprak destijds over een tekort van 140 plekken. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden. ‘Na overleg met de ontwikkelaar komen er 90 extra parkeerplaatsen bij,’ meldt Nagelmaeker. ‘Daarnaast heeft de winkeliersvereniging ingestemd met het benutten van de overcapaciteit die in de parkeergarage aanwezig is. Omdat wij daar de onderhoudskosten en verkapte huurprijs voor betalen is overeenstemming bereikt over een vergoeding voor een kwaliteitsimpuls van de bestaande garage, daar zijn we ook erg blij mee,’ stelt Nagelmaeker tevreden vast.

Kwaliteit bestaande centrum

De kwaliteitsverbetering gaat ook over de openbare ruimte: de rondom het centrum gelegen wegen. Zo zal de Duiker opnieuw worden ingericht, mede als gevolg van de komst van de nieuwe buurt Kastanjetuin. Ook de inrichting van de Overtoom wordt aangepakt, vanaf de Werkerlaan tot aan de ingang van het nieuwe deel van het winkelcentrum. Tenslotte is er ook aanleiding de Werkerlaan tussen Cultuurhuis

Plastic afval in de bermen

Soms is het windstil in Stadshagen, maar meestal niet. Dat het waait merk je ook als de containers voor PMD aan de weg staan. Vaak waaien de deksels open en het plastic valt eruit de straat op. Ook op het moment dat ze geleegd worden in de vuilniswagen zie je plastic wegwaaien. Zo jammer! We scheiden afval omdat we graag willen meewerken aan een beter milieu. Maar nu belandt het plastic in de bermen en de Oude Wetering.

Wat zou de oplossing zijn? Ons plastic eerst in plastic zakken bundelen en die dan goed dichtknopen, voordat we het in onze grijze container gooien? Of zou het beter zijn dat we voor PMD ook ondergrondse containers hadden?

Ik dacht: misschien kan er een oproepje staan in de Vinexpress om eerst ons afval in zakken te doen, voordat we het in de grijze container doen. Wat denkt u?

Het winkelcentrum met op de voorgrond De Kastanjetuin Foto Vinxpress en Overtoom aan te pakken en de stallingsmogelijkheid voor fietsen uit te breiden. ‘Ook wij vinden dat de situatie op de Werkerlaan niet ideaal is; het verkeer hier wordt onvoldoende gescheiden en dat geeft een verkeersonveilige situatie,’ stelt de voorzitter van de winkeliersvereniging (zie ook Kader).

Voetgangersgebied

Fietsenhandel Scholten gaf de raad destijds te kennen dat de plannen om van de Belvédèrelaan een voetgangersgebied te maken, zijn zaak ernstige schade zou berokkenen. Zijn klanten zouden zijn zaak

Winkelcentrum

niet meer per fiets kunnen bereiken. De gemeenteraad oordeelde echter dat het uitgangspunt om fietsen aan de rand van het voetgangersgebied te stallen, voldoende soelaas zou bieden. De winkeliersvereniging steunt de fietsenhandel hierin. Het winkelgebied dient volgens haar zo maximaal mogelijk als voetgangersgebied te functioneren, stellen zij. Scholten heeft, evenals twee bewoners van appartementencomplex Amber, beroep ingesteld bij de Raad van State. In een volgende editie van de Vinexpress wordt ingegaan op het beroep van de bewoners.

We smachten als Stadshagenaren naar een winkelcentrum waar het echte ontmoeten en verbinden centraal komen te staan. De impressies van de uitbreiding zijn veelbelovend en het bestaande deel krijgt een kwalitatieve impuls. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Wade aan de kant van het Cultuurhuis wordt hopelijk niet over het hoofd gezien. Wildparkerende pakketbezorgers, Rovawagens die containers takelen, bevoorradingsverkeer voor winkels en woonzorgcentrum Werkeren, wijkgenoten die met een ronkende motor hun luiers en ander afval weggooien, met daar tussendoor slalommende fietsers en scootmobielen. Samengevat: de regelmatig weerkerende chaotische en verkeersonveilige taferelen zijn geen bijdrage aan een prettige binnenkomst van ons winkelcentrum. Het kluitjesvoetbal op de Kop van Wade vraagt dringend om aandacht.

Zaterdag 17 juni Tosec OORun

Nieuwe landelijke survivalrun in Stadshagen

De Stichting Overcoming Obstaclerun in Stadshagen organiseert zaterdag 17 juni de landelijke Tosec OORun. Op het terrein aan de Nijenhuislaan kunnen ervaren maar ook beginnende deelnemers een uitdagend parcours afleggen. De run sluit aan bij de missie van de organisatoren: spelenderwijs in de buitenlucht mentaal en fysiek sterker worden.

Uit heel Nederland komen survivalrunners deelnemen aan dit gloednieuwe parcours. De organisatie nodigt geïnteresseerden uit om op deze manier dicht bij huis grenzen te verleggen. Er zijn twee categorieën: 5 en 8 kilometer. Deelnemers leggen in deze categorieën hardlopend het parcours af, waarbij ze onderweg hindernissen zullen overwinnen. De variatie in obstakels is groot. 17 juni kunnen recreanten individueel meedoen of in koppels, groepen óf ouder(s) met kind(eren).

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de inschrijflink op de site oorun.nl. Eén tot twee weken voor de start ontvangen deelnemers informatie over starttijd, startnummer. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf een uur voor de starttijd melden. Daar krijgen ze een wedstrijdshirt met nummer en een polsbandje. In het clubgebouw op het terrein zijn kleedkamers en er is een mogelijkheid om te douchen. Kledingtips: lange strakke broek en hardloopschoenen met extra profiel (zoals trailschoenen).

VINEXPRESS Stadshagen
Uitgever Stichting
03
Vinexpress Stadshagen

Bedrijven in actie door Ber t Kunnen

Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Manon MaatmanPhilipse (33) van Veda Huidzorg. Zij heeft samen met haar man twee dochters van 6 en 3 jaar. Ze wonen nu vier jaar in Stadshagen in buurt Frankhuis. Hoe ben je in de huidzorg terechtgekomen?

‘Ik heb HBO Verpleegkunde gedaan. Daarna ben ik werkzaam geweest in verschillende settingen van de gezondheidszorg, de laatste jaren als docent verpleegkunde. Als jong meisje had ik zelf veel huidklachten door eczeem, ook onze jongste dochter heeft het. Door een verandering van ons voedingspatroon zijn we nu klachtenvrij. De huid als orgaan heeft mij altijd al aangetrokken. In 2021 heb ik mijn droom waargemaakt en ben een particuliere opleiding tot allround schoonheidsspecialiste gaan volgen. Ik genoot van de lessen en de praktijk en heb in de zomer van 2022 mijn eigen praktijk geopend: Veda Huidzorg.’

Wat biedt jouw bedrijf?

‘Ik bied wellness, huidverbetering, beauty en Ayurvedische massage voor vrouwen. De wellnessbehandelingen kenmerken zich door gezichtsbehandelingen waarbij geurbeleving en ontspanning voorop staat. De huidverbeterende behandelingen zijn intensiever, dringen dieper door in de huidlagen en zijn gericht op herstel. Onder de beautybehandelingen vallen behandelingen zoals wimpers/wenkbrauwen verven, epileren en harsen.

Ayurveda is een eeuwenoude Indiase geneesleer die ervan uitgaat dat je je lichaam en geest in balans houdt door dagelijkse routines en het gebruik van kruiden in voeding. Ik geloof dat dit het 'geheim' is achter een evenwichtig leven. Bij de Ayurvedische massage gebruik je

warme medicinale kruidenolie die wordt gebruikt bij specifieke (pijn)klachten. Ik gebruik de hoogwaardige producten van Organic Nation, een Australisch merk met plantaardige en veelal biologische ingrediënten die zichtbare huidverbetering opleveren.’

Wat kenmerkt jou als ondernemer, wat is je drive?

De wachtlijsten van de reguliere zorg zijn enorm hoog; het is tijd dat we ook zelf het heft in handen nemen en ons eigen systeem veranderen.’

Waarin onderscheid je je van vakgenoten?

´Veel van wat in ons lichaam gebeurt is te zien aan onze huid: het is een spiegel van onze gezondheid. In mijn behandelingen geef ik aan wat ik opmerk aan je huid of welke blokkades ik voel. Dit geef ik terug en ik geef advies op gebied van behandelingen, huidproducten, cosmetica en zo nodig op het gebied van voeding.

tel medisch schoonheidsspecialiste kan dragen. Hierdoor leer ik om nog meer plekjes en vlekjes te herkennen, en kan ik mijn behandelaanbod uitbreiden. Mijn intentie is om mijn bedrijf verder uit te bouwen, wellicht op een externe locatie. Voorts wil ik me verder verdiepen in het maken van blogs of misschien een video online, dat is wel iets wat past in de huidige tijdgeest.’

Hoe bevalt het in deze wijk?

Het woord ‘schoonheidsspecialist’ dekt de lading van mijn werk niet. Schoonheid komt voort uit gezondheid en gaat verder dan de buitenkant. De ander zien, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, zorgzaamheid, oprechtheid, dat zijn de waarden die ik hierbij belangrijk vind.’

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

Waar wil je over vijf jaar staan?

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

´Ik ben creatief, en geef ieder persoonlijke aandacht. Elke vraag op huidzorggebied inspireert mij. In een prestatiesamenleving, waarin we de hele dag ‘aan’ staan, zitten we te veel in ons hoofd en raken het contact met ons lichaam en gevoel kwijt. Het is daarom zo fijn om even een moment te kunnen ontspannen. Je huid zal je laten zien hoe het staat met je innerlijke gezondheid. Ik ben me ervan bewust dat een behandeling niet meteen alle zorgen wegneemt; het is juist een mooie aanvulling op zelfzorg. Je kunnen ontspannen en meer in contact komen met je lichaam. Hiermee zoom ik in op de preventieve kant van gezondheidszorg.

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

‘Mijn ambitie is om de opleiding dermatologie te volgen, waarmee ik ook de ti-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ

• DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

‘Heel goed. Het is fijn voor de kinderen, met veel speeltuintjes en jonge gezinnen. Voor mij voelt Stadshagen als wonen in een dorp, maar dan met alle faciliteiten van de stad. Ik wandel regelmatig met een paar vriendinnen en we pakken dan vaak een rondje Hasselterdijk mee. Dat is een heerlijke plek om te wandelen. Hier voel je je dichter bij de natuur.’

Voor meer informatie:

www.vedahuidzorg.nl

Instagram: @vedahuidzorg_manonmaatman

Koper

Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Klantwaardering 9,3

04
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINFysioZwolle.nl Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668 Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00 Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22 Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 + Ergotherapie + Fysiotherapie + Psychomotorische therapie
Brenda
‘Je huid laat zien hoe het is gesteld met je innerlijke gezondheid’
Foto Erica Turmel-Donker

Op zaterdag 22 april treffen wij Hans Bramer, die op het terras van Délifrance zichtbaar zit te genieten van de voorjaarszon. Als wij hem vragen of hij geïnterviewd wil worden voor de Vinexpress, zegt hij joviaal meteen ja.

Bent u in Zwolle geboren? En hoelang woont u al in Stadshagen?

‘Ik ben al 76 jaar een Zwollenaar en mijn vrouw en ik wonen al 15 jaar in Stadshagen. Daarvoor woonden we in de Aa-landen. We zochten een woning met meer uitzicht op groen en blauwe lucht. Dat hebben we hier in Stadshagen nu.’

Heeft u het naar uw zin in Stadshagen?

‘Enorm. Ik vind de wijk groen en ruim. En wij wonen op loopafstand van het winkelcentrum. Nu ja, als je lopen kunt, haha (meneer Bramer zit in een scootmobiel, red.).’

Wilt u misschien iets meer vertellen over wanneer en hoe u in deze scootmobiel beland bent …?

‘Ja hoor. Ik heb vorig jaar een herseninfarct gehad. Maar ik ben er eigenlijk best goed uit gekomen. Ik ben niet verlamd aan één kant (wat je vaak ziet na een herseninfarct). Eigenlijk vermaak ik me bijna nog meer dan toen ik nog kon lopen. Ik ben lid van de Scootmobielclub Zwolle en ik ga nu vrijwel elke dag naar buiten in de rolstoel. Als je hier dagelijks zit, krijg je vanzelf een clubje vrienden.’

Hij heeft dit nog niet gezegd of hij wordt toevallig al begroet door een andere man in een rolstoel die ook het terras op rijdt.

En wat voor werk hebt u gedaan? Ben u toevallig familie van de makelaardijfamilie Bramer? Ik heb ooit een half jaartje voor Willem Bramer gewerkt.

‘Ja, dat klopt. Willem is mijn broer. Wij (mijn zuster, broer en ik) hebben het bedrijf van mijn vader overgenomen, die het weer van zijn vader had overgenomen.

Zelf heb ik het makelaarswerk 29 jaar gedaan, tot ik een hersenoperatie moest ondergaan en het werken op kantoor helaas niet meer lukte. Ik ben toen internationaal vrachtwagenchauffeur geworden. Dat heb ik zo’n 5 jaar gedaan. Ik reed heel Europa door, van Griekenland tot Scandinavië. Prachtig was dat. Toen heb ik in Almelo de opleiding voor touringcarchauffeur-reisleider gedaan en heb ik jaren toeristen rondgereden door Europa. Niet alleen Nederlandse toeristen, maar ook groepen Amerikanen, Canadezen en

Mexicanen. Het nadeel van die toeristenbus is dat er in zo’n bus ook altijd zeikerds zaten, haha. O, en ik heb tot 3 maanden voor mijn herseninfarct ook nog op een minibusje voor het bijzonder onderwijs gereden. Vond ik ook heel leuk.’

Even terug nu naar de wijk Stadshagen. Heeft u verbeterpunten voor de wijk?

‘Ik heb aan de gemeente gevraagd of ze die beugels/hekjes daar bij dat pad (wijst naar een pad in het park waar hij vlak naast woont) wat verder uit elkaar kunnen plaatsen, zodat er ook een rolstoel doorheen kan. Ik kreeg als antwoord dat dat niet kan omdat er dan ook auto’s doorheen kunnen. Een auto is veel langer dan een rolstoel, dus ook als je die hekjes wat verder uit elkaar plaatst, kan een auto er nog steeds niet tussendoor slalommen hoor. Maar goed… Een ander

punt: het park mag ook wel wat beter verlicht worden.‘

En wat vindt u als ex-makelaar eigenlijk van de architectuur in Stadshagen?

‘Ik vind woningen met puntdaken mooier dan woningen met platte daken. Ik zie dat er nu wel steeds meer variëteit in architectuur komt in de wijk. Dat is mooi.‘

Zou u Stadshagen aanraden aan andere mensen?

‘Zeker weten.’ Hij voert wat kruimels van zijn broodje aan de musjes die zonder angst naast hem op de grond neerstrijken. ‘Kijk, mijn vriendjes.’ En hij haalt een zakje met hondensnoepjes tevoorschijn. ‘De honden hier kennen mij ook allemaal, haha.’

• Online Job On training - Inzicht in je talenten

Donderdag 25 mei, 10.00 – 12.00 uur. Ontdek wat je talenten zijn en hoe je deze sterk kunt verwoorden in sollicitatiebrief of -gesprek. Informatie en aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Online sollicitatiespreekuur

Woensdag 7 juni, 10.00 – 12.00 uur. HR Consultant en loopbaancoach Sheena Kozijn geeft advies en antwoord op allerlei praktische vragen rond het zoeken en vinden van (ander) werk.

Informatie: www.stadkamer.nl.

• Gilde Taalcafé Stadshagen

Donderdag 1, 8 en 15 juni van 9.30 – 10.30 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Leer spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom in contact met andere mensen.

Deelname is gratis.

Aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Informatiepunt Digitale Overheid

Dinsdag 16, 23, 30 mei, 6, 13 juni van 13.00 – 15.00 uur en donderdag 25 mei, 1, 8, 15 juni van 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Informatiepunt Digitale Overheid helpt graag met het vinden van informatie op internet en verwijst door naar de juiste instanties, landelijk of lokaal. Informatie: www.stadkamer.nl.

• Spreekuur Digi-hulp met Seniorweb Woensdag 17 mei van 10.00 – 12.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Inloopspreekuur voor iedereen die hulp kan gebruiken bij digitale vragen over apps, e-books, social media, smartphones, en veel meer. Neem je tablet, laptop of telefoon mee! Informatie: www.stadkamer.nl.

• Theologisch eetcafé Woensdag 24 mei, 17.30 - 19.30 uur. Open Kring, Hofstedestraat 1, Zwolle. Thema 'de zeven werken van barmhartigheid'. Spreker: Adriaan Mostert, orthopedisch chirurg in het Isala-ziekenhuis. Kosten: € 7,50 p.p. Informatie en aanmelding incl. eventuele dieetwensen: ds.cor.baljeu@gmail.com.

• Voorjaarsmarkt en culinaire BBQ-wedstrijd Zaterdag 3 juni van 10.00-16.00 uur, Park de Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Kijk voor meer informatie op pagina 13 van deze krant.

• Symphonica Stadshagen - Cultuurfestival & Openluchtconcert Zaterdag 24 juni, Twistvlietpark.

Programma: www.symphonicastadshagen.nl Facebook & Instagram.

• Gratis kindercoaching

Voor haar Post HBO-opleiding tot Kindercoach aan de Academy Psychodynamica is Hillegonda Langeler op zoek naar kinderen tussen de 4-12 jaar met een duidelijke hulpvraag, die zij onder supervisie kan coachen. Informatie en aanmelden: 06 43 48 36 45.

• Netwerkborrel Ondernemers

Netwerk Stadshagen

Donderdag 6 juli, 20.00 uur, Park & Bistro de Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Informatie en aanmelden: www.ondernemersnetwerkstadshagen.nl.

• GRIP-wagen (Grondstoffen Inleverpunt), Belvédèrelaan (winkelcentrum)

Zaterdag 27 mei en 10 juni 13.00 –16.00 uur. Check voor informatie over het type afval en de hoeveelheden die mogen worden ingeleverd: www.rova.nl of de rova-app.

05
Agenda
Straatpraat door Marty Kreeft
Foto’s Hans Eerbeek

Wijkopgave Aandacht voor opgroeiende jeugd

Elke maand bespreken we een wijkopgave met wijkmanager René Stuij. Deze keer staat de jeugd centraal. ‘Stadshagen bestaat nu 25 jaar. In Stadshagen woont een generatie die er is geboren en opgegroeid. De jeugd van nu. In een enkel geval zijn ze hier blijven wonen. Het bevalt ze goed in deze wijk, maar we weten ook dat voorzieningen niet altijd in gelijke tred met hen zijn meegegroeid. We zijn nu met een inhaalslag bezig, zodat kinderen zich op elke leeftijd hier thuis voelen.’

De groep 12 tot 17-jarigen bestaat nu uit 2.700 pubers en dat aantal groeit naar 2.800 in 2035. Die groep brengt ons creativiteit. Mede met inspraak van de jeugd zijn er in de loop der jaren voorzieningen gekomen, zoals de vuurplaatsen bij de Milligerplas, een graffitimuur bij het jongerencentrum LevelZ en kijken we naar een upgrade van de skatebaan. Dat gaat niet altijd gemakkelijk. Dat komt ook omdat de buurt er geen overlast van wil hebben. Vertier, plezier en daarmee de

geluiden horen nu eenmaal bij jongeren. En voorzieningen zijn niet alleen waardevol om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten, het voorkomt verveling en rondhangen op andere plekken.

We zouden graag zien dat de omgang tussen jongeren en volwassenen beter wordt. Ook willen we meer voorzieningen voor jongeren realiseren. Jongerenwerkers begeleiden dat soort participatietrajecten, waarbij respect over en weer centraal staat. Een van de jongerenwerkers heeft eens gezegd: Jongeren hoeven zich niet te gedragen als volwassenen. Dat betekent niet dat je vernielingen en vandalisme moet accepteren. Het betekent wel dat we met jongeren samenwerken en ze als serieuze gesprekspartner zien. Een belangrijke rol daarin vervult Travers Welzijn, ook om jongeren te leren hoe je samenwerkt en met elkaar rekening houdt.

Dat laatste is echt belangrijk om mee aan de slag te gaan. Uit het Buurt-voor-Buurt

ode aan de jeugd!’

De jeugd is onze toekomst! Dat roepen we altijd en dat is natuurlijk ook zo. Ik persoonlijk snak naar de frisse ideeën van de nieuwe generatie. Mijn eigen kinderen kijken zo anders tegen de wereld aan, waarom altijd meer, waarom draait alles om geld verdienen? Ze willen creëren, niet binnen het bestaande stramien maar juist daarbuiten. We hebben de jeugd hard nodig om samen een toekomst te realiseren die voor iedereen leefbaar is. Daarvoor is het wel nodig dat we ruimte maken voor de jeugd, dat we een stapje terug doen en soms durven loslaten. Dat geldt niet alleen voor hun denkbeelden, maar ook letterlijk. Allemaal vinden we de jeugd belangrijk, maar niet voor onze deur en graag niet te luidruchtig en te zichtbaar. Momenteel zijn er 2700 jongeren (12 – 17 jaar) in Stadshagen en deze groep zal in de komende jaren nog verder groeien. Voor deze groep is er één ontmoetingsplek per 500 jongeren en één sportplek per 100 jongeren. Terwijl het juist voor deze groep zo belangrijk is om elkaar fysiek te ontmoeten. Om mentaal te kunnen groeien is het nodig dat jongeren kunnen levelen met leeftijdsgenoten, dat ze kunnen ontdekken wie ze zelf zijn en waar ze voor staan. Dat ze daarvoor soms de grenzen opzoeken is voor ons volwassenen niet altijd fijn en ervaren wij als overlast. Toch hebben jongeren deze ruimte nodig. En als je bedenkt in

wat voor wereld zij opgroeien, kun je alleen maar ontzag hebben voor de manier waarop zij zich staande weten te houden. Er wordt zoveel van ze verwacht, de ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razendsnel en wereldwijd staan wij voor gigantische opgaves en weten we niet wat de toekomst ons brengt. Het is voor het eerst dat de huidige generatie er niet op vooruitgaat en dan bedoel ik juist niet alleen financieel.

Dus laten we in plaats van te mopperen op onze jonge helden, ze omarmen, ze bemoedigen en alle liefde geven die nodig is om te kunnen bloeien en stralen in deze wereld. Ook als dat betekent dat er op de hoek van de straat een jongerenontmoetingsplek komt. Ga eens het gesprek aan met jongeren, het zijn net mensen… Laat je verrassen, inspireren!

Marjolein Geurtsen, wijkregisseur Stadshagen, gemeente Zwolle

Extra’s voor kinderen

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling van de gemeente Zwolle. www.zwolle.nl/extras-voor-kinderen

Onderzoek komt naar voren dat de omgang tussen jongeren en volwassenen in Stadshagen onder het Zwolse gemiddelde scoort. Het kan en moet dus echt beter. Dat vraagt een investering van de jongeren, maar ook van volwassen inwoners om verbinding te leggen met een groep die er ook mag zijn in de wijk.

Het is hierbij goed om te weten dat de eenzaamheid onder jongeren toeneemt en zij onze steun nodig hebben. In het Buurt-voor-Buurt Onderzoek geeft 41% van 18 tot 25 jaar aan matig of sterk eenzaam te zijn. Dat was in 2020 36%. Maar we horen het ook in de media, dat jongeren mede door Corona het niet altijd gemakkelijk hebben. Ontmoetingsplekken, ook in de buitenruimte, zijn daarom belangrijker dan ooit.

Met het mooie weer in de aantocht zal de jeugd weer vaker van zich laten horen in de buitenruimte. Zoek ze eens op en ga het gesprek eens aan. Sta open voor hun verhaal. Samen leven we in de wijk.

Wijkmanager René Stuij

www.zwolle.nl/bvb

www.zwolle.nl/wijken

Spelregels voor speeltoestellen in de openbare ruimte

Het mooie buitenweer nodigt nog meer uit om buiten te spelen. Speeltoestellen worden weer uit de schuren gehaald en soms buiten de eigen tuin, in de openbare ruimte geplaatst. Makkelijk, want daardoor is er meer speelruimte en kunnen meer kinderen er van genieten. Maar er zijn wel spelregels voor het plaatsen van een glijbaan of een zwembad. Die zijn er om rekening te houden met andere buurtbewoners en voor de veiligheid van kinderen.

Zo zijn trampolines niet toegestaan, of een schommel in een boom hangen. En ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het speeltoestel en de spelende kinderen.

Alle spelregels voor speeltoestellen in de openbare ruimte staan op www.zwolle.nl/ speeltoestellen.

Of neem contact op met de wijkregisseur André Verhagen om de mogelijkheden te bespreken. wijkservicepuntwest@zwolle.nl

Jouw straat een kinderstraat? Dat kan!

Buitenspelen is het hele jaar door goed voor kinderen. En nu het wat vaker mooi weer is, is spelen extra leuk. Wist je dat je extra speelruimte kunt krijgen door van je straat een Kinderstraat te maken?

Bewoners sluiten een paar keer per jaar de straat af met borden, afsluitlinten en/of doeken. De straat is dan afgesloten

voor verkeer en kinderen kunnen zo heel veilig op straat spelen. Een mooi moment om er een gezellige straat(speel)dag van te maken voor alle bewoners.

Er zijn wel spelregels. Kijk hiervoor en voor het aanvragen van een Kinderstraat op www.zwolle.nl/kinderstraat

En wil je graag een Kinderstraat organiseren in je straat of heb je nog vragen, bel dan met telefoon 14038 en vraag naar het Wijknetwerkpunt Midden, of mail naar: wijkservicepuntwest@zwolle.nl

06
Column ‘Een

‘Van een spannend experiment naar een stevig bouwwerk voor de 1e-lijnszorg’

de wandelgroep voor zwangeren en jonge moeders, het programma onder begeleiding van onze leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en apotheker voor mensen met overgewicht en het valpreventieprogramma voor kwetsbare ouderen.

Neem een kijkje achter de schermen van het Gezondheidshuis, bij de dokter, de fysiotherapeut en in de apotheek.

Het 25-jarig jubileum wordt ook binnen het thema Allemaal Vitaal gevierd, met de inwoners en de medewerkers. In de week van 3 – 10 juni vinden diverse activiteiten plaats.

Maak kennis met onze cliëntenraad

Op 3 juni is er een Open Dag van 12:00 – 16:00. Iedereen is welkom, er zijn activiteiten voor de kinderen, de cliëntenraad is aanwezig en er wordt gezamenlijk met de wijkbewoners een kunstwerk gemaakt (zie de advertentie verderop in deze krant)

Werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk onder leiding van kunstenaars van ‘Wonderdelen’

De titel van dit artikel is de openingszin van het mooie herinneringsalbum dat diverse koffietafels in het Gezondheidshuis siert. De quote is opgetekend uit de mond van Fred Ridderbos, huisarts, voormalig directeur en oprichter van het Gezondheidshuis.

Je bent van harte welkom!

en drie disciplines (huisartsenzorg, fysiotherapie en maatschappelijk werk).

Drie van deze pioniers uit het kernteam werken nog steeds bij het Gezondheidshuis en daar zijn we heel erg trots op. Samen bood dit team destijds zorg aan 500 patiënten.

Vanaf 2000 werd het huis uitgebreid met de apotheek en in 2003 verhuisde het Gezondheidshuis naar de huidige locatie aan de Werkerlaan. Een plek waar het Gezondheidshuis ook symbolisch wil staan, namelijk in het hart van de wijk Stadshagen.

Het Gezondheidshuis groeide in die 25 jaar; in werknemers, in aangesloten disciplines en in het aantal mensen dat het Huis bezoekt. Op dit moment zijn er vier samenwerkende disciplines (twee huisartsenpraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk) en meerdere zorgpartners gehuisvest.

Vijfentwintig jaar geleden werd de droom van een 1e lijn gezondheidscentrum waarin verschillende 1e lijn disciplines nauw samenwerken werkelijkheid. In april 1998 opende het Gezondheidshuis de deuren aan de Klokkengieterlaan. Het zogenaamde ‘kernteam’ bestond toen uit 7 mensen

25 jaar lang is de droom geweest om de inwoners van Stadshagen de best mogelijke zorg te geven op het moment dat het nodig is.

De naam Gezondheidshuis is bewust en met zorg gekozen. Gezond zijn en gezond blijven zijn de thema’s die de afgelopen 25 jaar centraal hebben gestaan. In het hier en nu gaat dit niet vanzelf. De grote zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt vraagt om vernieuwing en een andere kijk op zorg.

Op 5 juni organiseert het Gezondheidshuis een inwoneravond met als thema ‘Allemaal Vitaal’. Een charismatische spreker geeft inzicht in hoe je elkaar als wijkbewoners kunt inspireren tot een fitter en vitaler leven. Dit gaat verder dan de onderwerpen voeding en beweging. Op deze avond zullen verschillende aspecten aan bod komen. In twee workshoprondes met verschillende onderwerpen wordt het thema verder uitgediept (zie de advertentie verderop in deze krant).

Met veel activiteiten voor kinderen:

• Een speurtocht door het hele gebouw

• Kleurwedstrijd

• Springkussen in de tuin

Daar waar in het verleden klachten werden behandeld en het ging om gezond worden, zullen we nu met elkaar moeten kijken hoe we klachten voorkomen en gezond en fit blijven. Het Gezondheidshuis wil zich hiervoor de komende jaren blijven inzetten met als visie vitale inwoners en vitale medewerkers: Allemaal Vitaal.

• Onze eigen poppendokter Lisa

• Poffertjeskraam en popcorn en nog veel meer !

Praktisch betekent dit dat er geïnvesteerd wordt in voorlichting en programma’s rondom leefstijl en preventie. Uitgangspunt zijn de principes van de leefstijlgeneeskunde en de positieve gezondheid. Op dit moment draaien er programma’s rondom voeding en beweging, psychische gezondheid, het jonge kind en kwetsbare ouderen. Voorbeelden van activiteiten zijn de lichttherapie in de wintermaanden,

Gedurende de feestweek biedt het Gezondheidshuis de inwoners van de wijk een gratis leefstijlconsult aan. Onze professionals gaan met u het gesprek aan over uw leefstijl en waar mogelijk verbeterpunten zijn om gezond te worden en gezond te blijven. Hiervoor kan een afspraak ingepland worden via info@gezondheidshuis.nu.

De leefstijlchecks vinden plaats in de week van 5 - 9 juni elke middag tussen 14:00 en 17:00.

Een leuk en afwisselend programma, waarvan we hopen dat veel mensen deel zullen nemen en er plezier aan zullen beleven.

Allemaal Vitaal in Stadshagen, op naar de volgende 25 jaar!

Werkerlaan 156 en 158 Stadshagen, Zwolle

Neem een kijkje achter de schermen van het Gezondheidshuis, bij de dokter, de fysiotherapeut en in de apotheek.

Maak kennis met onze cliëntenraad

Werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk onder leiding van kunstenaars van ‘Wonderdelen’

07
Het Gezondheidshuis bestaat 25 jaar!
Met veel activiteiten voor kinderen: • Een speurtocht door het hele gebouw • Kleurwedstrijd Springkussen in de tuin • Onze eigen poppendokter Lisa Poffertjeskraam en popcorn en nog veel meer !
Je bent van harte welkom! Advertorial
Werkerlaan 156 en 158 Stadshagen, Zwolle

Naam: Bastiaan Roeters

Geboorteplaats: Groningen, 40 jaar gewoond

Leeftijd: 48 jaar

Gezin: Getrouwd, drie jongens van 2, 6 en 8 jaar

In Stadshagen: 5 jaar in buurt Werkeren

Werkzaam bij: Cultuurcentrum De Kubus als intermediair tussen basisonderwijs en cultuuraanbod in Lelystad. Heeft een eigen productiebedrijf Tresore, waar hij theaterproducties en culturele evenementen produceert.

Door Bert Kunnen

Bastiaan was als kind niet het type dat altijd bezig was met eigen optredens. ‘Ach ja, op de basisschool wel eens als goochelaar op een schoolfeestje, maar ik ben niet zo van de voorgrond.’ Met een ruim twintig jaar geleden behaald

Pabo-diploma zou een carrière in het onderwijs voor de hand liggen. ‘Vanaf de eerste dag dat ik als leraar voor de klas stond, wist ik al dat ik hier mijn pensioen niet zou gaan halen. Twee jaar stond ik voor de klas, maar de vaste structuur bekaderde mij teveel. Ik wilde meer speelruimte, ik miste gesprekken op een volwassen niveau,’ concludeerde Bastiaan. Functies in de ICT en bij de overheid leidden ook niet tot veel voldoening en uiteindelijk ging op zijn dertigste de knop om. Hij ging aan de slag als professioneel musicalproducent.

Tick Tick Boom

De ruimte die hij niet kreeg in het onderwijs ervaarde Bastiaan wel toen hij zich stortte op de productie van festivals en andere culturele producties. Daarnaast werkte hij mee aan Eurosonic Noorderslag, het grootste showcasefestival van Europa en Noorderzon, een internationaal theaterfestival in Groningen. Bastiaan kreeg vooral bekendheid toen hij in 2014 de poprockmusical Tick Tick Boom produceerde (‘Een fantastisch avontuur!’). Dit gaat over een 30-jarige componist die beheerst wordt door het verlangen om als componist en schrijver door te breken in het muziektheater. Het werd in ruim 35 theaters opgevoerd en kreeg uitstekende recensies. Autobiografisch? ‘Ja toch wel. Ook ik heb mijzelf destijds de vraag gesteld: wat wil ik zelf nu eigenlijk met mijn leven.’

Bescheiden man met creatieve geest

Fundament Tick Tick Boom werd door Roeters minutieus voorbereid. ‘Ja ik denk alles wel goed uit, een goede voorbereiding, waarbij ik vooral ook problemen in de uitvoering vóór wil zijn. Ik schrijf het plan en dan moet je mensen meekrijgen en dus moet het fundament kloppen, er moet logica in zitten. Producenten hebben vaak een boodschap die ze uitdragen in hun producties, maar ik heb niet altijd een artistieke boodschap. Ik ga voor de inhoud, mijn voorstellingen moeten een gat vullen, een bepaalde urgentie hebben, het is niet zo maar voor de lol.’

24 juni tweede editie

Symphonica Stadshagen geeft culturele reuring in de wijk Stadshagen heeft aan wijkgenoot Bastiaan Roeters te danken dat het culturele leven in de wijk vorig jaar een stevige impuls kreeg. Hij zette als uitvoerend

producent het succesvolle culturele wijkevenement Symphonica Stadshagen op de kaart. Duizenden Stadshagenaren kwamen naar het Twistvlietpark en genoten van een hoogstaand evenement met zang, cultuureducatie en muziek in een festivalachtige sfeer. Met dit initiatief zette Roeters iets neer dat hem op het lijf geschreven is: theatrale producties, dicht bij het publiek. We blikken met hem terug en kijken nieuwsgierig uit naar de tweede editie, die op 24 juni wordt gehouden.

Bastiaan heeft zijn roots in de stad Groningen, dat bekend staat als stad van een cultureel bruisende reputatie. ‘Met 50.000 studenten is er altijd reuring en creativiteit. Daar ben ik mee opgegroeid. Dat nam ik wel mee toen ik vijf jaar geleden naar Zwolle ging en in Stadshagen belandde. Wij kenden hier niemand, je moet zelf je sociale leven opbouwen. En waar moet je hier in de wijk elkaar ontmoeten, er is hier geen uitgaanscentrum. Ik miste de ontmoeting hier heel erg,’ kijkt Bastiaan terug. ‘En in Stadshagen is relatief weinig cultureel aanbod. Je praat erover met anderen en dan zie je toch dat veel meer mensen dit aspect in de wijk missen en er wel behoefte aan hebben. Dat zette mij aan het denken.’

Tribune

Het kwartje viel toen hij eens bij het Twistvlietpark stond en zijn blik viel op de betonnen trappen en de vijvers. ‘Ik zag ineens die trappen als een tribune. Ik vond dit de ideale plek om een idee uit te voeren, de ruimte hier, het water. En omdat ik graag mensen bij elkaar breng, zag ik mensen hier bij elkaar komen, er was verbinding.’ Een van de motto’s van Bastiaan is: het begint met het idee, je moet het over kunnen brengen. En laat dat nu een kernkwaliteit van Roeters zijn. ‘Ik ging er over in gesprek in de wijk om de behoeften te peilen en alle puzzelstukjes

kwamen bij elkaar: het moest een Openluchtconcert aan het water worden, gratis toegankelijk, voor alle Stadshagenaren!’

Verrast

Bastiaan was zeer tevreden over het resultaat van het eerste Symphonica Stadshagen. ‘Ik was positief verrast, het heeft mijn verwachtingen overtroffen! Er is geen enkele wanklank gehoord, het publiek was gedisciplineerd, mensen ruimden hun eigen afval op en de toiletten bleven netjes. Het publiek voelde kennelijk aan dat ze in hun eigen achtertuin waren!’ stelt Bastiaan vast.

Doorzetten

De ervaringen met versie 1 van Symphonica Stadshagen gaven aanleiding nu door te zetten, details te verbeteren en de aankleding te verfraaien. Ook de afstand tussen podium en publiek zal worden verkleind en het podium wordt verbreed en de vijver in gelegd. Hiermee komt Bastiaan dichter bij zijn principe dat publiek dicht op de voorstelling moet zitten: ‘Ik wil intimiteit creëren.’ Hij heeft een verrassende verbreding van het aanbod bij versie 2 op 24 juni 2023 voor ogen. ‘Ik wil toe naar een hoge kwaliteit met professionele zangers in de line-up. Ik vind ook dat de amateurkunst in ons evenement een podium moet krijgen,’ vertelt Bastiaan enthousiast. ‘Dat vind je ook terug in het aanbod van het Cultuurfestival in de middag. Natuurlijk krijgt Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel een vertrouwde plek in het programma als huisorkest. Nieuw is dat Diff Dancecentre, dé Zwolse dansschool bij uitstek, de choreografieën gaat verzorgen. De topamateurs van Vocalgroep Vivid uit Zwolle gaan de backing vocals doen.’

08
verdere informatie: www.symphonicastadshagen.nl
Voor
Een drone-impressie van het Cultuurfestival van 2022, links in beeld het podium voor Symphonica Stadshagen Foto Vinexpress (dronefoto) Foto Hans van Eerbeek

Hof van Welbevinden inspireert en verbindt

Met het project ‘Geen Kind De Wijk Uit’ wordt naar passend onderwijs gestreefd voor kinderen die niet goed passen in het huidige onderwijssysteem. Het gaat hierbij vooral om kinderen die niet meer naar school willen of naar school gaan; de zogenaamde uitvallers. Claire Walkate, initiatiefnemer van dit project, legt uit hoe dit komt. Claire: ‘Het huidige onderwijssysteem is er vooral op gericht om iedere leerling van voldoende kennis te voorzien om een volwaardig bestaan op te bouwen. Alle leerlingen krijgen hetzelfde lesprogramma voorgeschoteld waardoor iedereen hetzelfde leert. Vroeger voldeed dit systeem prima, maar door de snelle ontwikkeling van multimedia is veel kennis tegenwoordig eenvoudig toegankelijk. Daardoor beschikken vooral kinderen vaak al over veel basiskennis als ze naar school gaan. Het is vooral belangrijk hoe je omgaat met de beschikbare kennis. Daarom is het veel belangrijker om te kijken naar individuele talenten en drijfveren van het kind. Juist de eigenheid van ieder kind is belangrijk. Dat vraagt om een grote omslag, juist in het onderwijs. We moeten de focus gaan verleggen om de eigenheid van ieder kind te koesteren. Samen met leerlingen en de hele wijk wil ik deze omslag gaan realiseren, zodat we met elkaar het nieuwe onderwijs uitvinden, waardoor er geen kind meer de wijk uit hoeft.’

Claire wil het schoolsysteem graag veranderen naar een flexibel lesprogramma, dat zich voegt naar de individuele behoeften van de leerling. Geen systeem met bijspijkeruren en plusklassen, maar maatwerkonderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Vanuit haar particuliere school aan huis doceert Claire op dit moment vijf leerlingen op maat die niet gedijen in het huidige onderwijssysteem. ‘Het bieden van onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau, de talenten en interesses van een leerling, wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Vierjarigen weten vaak heel goed wat ze willen worden en waar hun interesse ligt. Daar moet je als leerkracht naar luisteren en je lesprogramma op afstemmen. Zo voorkom je de huidige tendens dat kinderen van een jaar of zeven en ouder totaal niet meer weten wat ze moeten kiezen. Differentiatie is key,’ aldus Claire.

Gebouw met verschillende ateliers Het is Claire’s missie om centraal gelegen in Stadshagen een plek te creëren waar activiteiten gebundeld plaatsvinden, waar leerlingen welkom zijn met hun leervragen en tegelijkertijd duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. Claire: ‘Ik denk hierbij aan (kleine) bedrijven, ZZP'ers, bewoners, hobbyisten, docenten die samen een gebouw delen.

Er zijn heel veel mogelijkheden nodig binnen handbereik, zodat iedere leerling kan ontdekken waar zijn talenten liggen. De leerling kan zich ontwikkelen en kan zich tegelijkertijd nuttig maken op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan hulp in de werkplaats van de plaatselijke schoenmaker of assistentie in de bibliotheek. Ook bestaande initiatieven zoals het Repaircafé en activiteiten vanuit de Stadkamer kunnen in dit concept geïntegreerd worden. Zo worden vraag en aanbod samengebracht. Leerlingen formuleren hun leervraag of interessegebied, alle anderen bieden workshops aan en geven aan welke hulp zij nodig hebben.’

Samen is het nieuwe ik

Claire benadrukt dat we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten pakken.

‘It takes a village to raise a child’. Deze uitspraak uit de Afrikaanse cultuur betekent dat iedereen in het dorp zijn verantwoordelijkheid, oftewel leiderschap, neemt over de kinderen die er rondlopen.

In de Nederlandse samenleving ligt dat toch wat anders. We bemoeien ons doorgaans niet met andermans kind en opvoeding of opleiding. Dit is jammer want we kunnen veel van elkaar leren. Dus laten we kleinschalig beginnen en kijken naar wat er binnen de huidige wet- en regelgeving wel kan en met elkaar zoeken naar de beste match.

Hof van Welbevinden

Eind 2021 bundelden zeven Stadshagenaren hun krachten om zich in te zetten voor verbinding en positieve gezondheid in Stadshagen. Samen vormen zij de stichting Hof van Welbevinden. Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Door middel van verschillende projecten werkt Hof van Welbevinden, samen met organisaties en wijkbewoners, aan verbinding en positieve energie in onze wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Men is momenteel betrokken bij zeven projecten waarvan een aantal specifiek gericht is op jongeren. Het Hof treedt daarbij op als aanjager, verbinder en inspirator, terwijl het eigenaarschap bij de initiërende partij blijft. De komende maanden zal onze redactie verschillende projecten in deze rubriek uitlichten.

Straatnaam belicht ?straat

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand wordt in de Vinexpress de herkomst van een andere straatnaam in Stadshagen belicht. Deze keer is de Oude Wetering aan de beurt.

‘Wetering’ betekent ‘waterloop’ of ‘afwateringssloot’.

Tot in de volle middeleeuwen (12de13de eeuw) stroomde in het huidige Overijssel (in het gebied dat van Deventer in het zuiden via Zwolle tot Kampen in het noorden liep) overtollig regenwater nog via dalvormige laagtes in het landschap van het hoger gelegen oosten (Sallandse Heuvelrug) naar het westen, waar het via geulen in de oeverwal de rivier instroomde. Omdat het waterpeil in de IJssel in de loop van de Middeleeuwen begon te stijgen en het gebied rondom de IJssel dichterbevolkt werd, ontstond de noodzaak om in plaats van plaatselijke kleine dijkjes rondom een bepaald bewoond ge-

biedje een lange dijk te gaan aanleggen: de IJsseldijk. In 1308 werden daartoe de dijkregels – ‘Dijcbrieff van Zalland’ –opgesteld (vooral voor onderhoud, herstel en verbetering van de dijk) en die vormden het begin van het Waterschap Groot Salland, dat op 1 januari 2016 is opgegaan in het Waterschap Drents-Overijsselse Delta.

De grotere bevolkingsdichtheid noodzaakte de mensen er ook toe de laaggelegen moerasgronden rond de dorpen droog te leggen om ze te gebruiken voor de verbouw van gewassen die als voedsel moesten dienen. Al dat water moest afgevoerd worden naar de IJssel, maar doordat de dijk daar nu ook lag om hetzelfde gebied tegen overstroming te beschermen, moest er een afwateringssysteem komen.

In de 13de en 14de eeuw werd er in dat gebied dus een begin gemaakt met het aanleggen van een samenhangend afwateringssysteem van kunstmatige waterlopen die het overtollige water via Zwolle

in noordelijke richting afvoerden naar de IJssel. Die waterlopen droegen de naam ‘wetering’, ‘leide’ of ‘vloedgrave’. De Oude Wetering was er daar een van.

https://neerlandistiek.nl/2015/11/etymologie-wetering-en-wateren/

Foto Erica Turmel-Donker

https://www.lierderholthuis.com/aanlegoude-en-nieuwe-wetering/

https://www.canonvannederland.nl/nl/ overijssel/salland/olst/de-ijsseldijk

09
Foto Erica Turmel-Donker Door Marty Kreeft

Dronefotograaf Vinexpress

In Memoriam: André van den Akker

Op 25 april is André van den Akker op 75-jarige leeftijd overleden, na een periode van afnemende gezondheid. Hij was voor onze krant actief als dronefotograaf. De afgelopen tijd fietsten we vaak samen de wijk door naar plekken die zich leenden voor een nieuwsgierige blik vanuit de lucht. Samen wachten op wat zonnestralen voor een mooier plaatje. Soms moest de drone nog iets hoger of lager van hem, voor een betere invalshoek. Zijn dronefoto’s gaven de krant een nieuwe dimensie in onze kijk op Stadshagen. Ik merkte regelmatig dat hij de wijk beter kende dan ik.

André woonde in Westenholte, waar hij bijna veertig jaar erg actief was in het verenigingswerk, met name voor de wijkvereniging WVF. Maar ook Stadshagen had zijn belangstelling. Duurzaamheid was zijn passie. Als vrijwilliger bij het Repair Café Stadshagen schreef hij regelmatig een bijdrage voor onze krant over wonderlijke reparaties en versleten koffiezetters. Ook was hij betrokken bij de Stadshagenrun. Samen met zijn partner Bregje van de Lisdonk zette hij zich in

voor het realiseren van de Groenburenhof in de nieuwe buurt De Tippe. Een initiatief voor actieve ondernemende 50-plussers, die wat kleiner willen wonen en een duurzame groene woonomgeving wensen. Helaas was het hem niet gegund om er ook daadwerkelijk te mogen wonen.

Koninklijke Onderscheiding

Kort voor zijn overlijden werden André en Bregje koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden kregen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilligers. Hoewel André geen mens was die op de voorgrond wilde staan, was hij door de onderscheiding aangenaam verrast. Mooi dat Bregje en hij dit eerbetoon bij zijn leven nog hebben mogen meemaken. Namens de Vinexpress mochten we persoonlijk onze felicitaties overbrengen, door middel van een handdruk en een bloemetje. Het bezoek bleek in de praktijk ook het afscheid van een aimabele man met een groot hart en een gemeenschapszin waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. We wensen Bregje en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bert Wieten overleeft 35 jaar stormen in autobranche

Door Bert Kunnen

Autobedrijf Bert Wieten bestaat 35 jaar. Dat is onlangs met klanten, relaties en belangstellenden op uitbundige wijze gevierd. In 1988 begon Bert Wieten als 28-jarige zijn autobedrijf aan de Boeierweg. Aanvankelijk vonden alle werkzaamheden van de toenmalige Hyundaidealer plaats in een pand van 400 m2. Zes jaar later werd er meer dan verdubbeld naar 1000 m2. De groei zette zich door en in 2000 kon de hal van de achterbuurman worden aangekocht en ingericht als occasionhal. In de 35-jarige geschiedenis werd er een volledige renovatie van het pand uitgevoerd.

In de afgelopen 35 jaar zijn meerdere

stormen in de autobranche overleefd. Een grote vaste klantenkring en een team met trouwe werknemers ligt daaraan ten grondslag. Ook heeft Bert Wieten altijd vastgehouden aan het leggen van een vertrouwensbasis met zowel klanten als personeel. Het bedrijf is anno 2023 specialist in Hyundai en occasions. Het team hecht grote waarde aan betrouwbaarheid en laagdrempeligheid. De tendens in autoland naar grootschaligheid heeft de inmiddels 63-jarige Bert Wieten dan ook altijd gemeden. Een goede service en persoonlijk contact met de klant staat in de werkwijze bij Wieten voorop. Ook maatschappelijk toont het team zich betrokken door jaarlijks meerdere stagiaires op weg te helpen naar een goede toekomst in de autobranche.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen?

Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl

Ontwikkelingen

Op de ontwikkelingen van de laatste jaren is adequaat ingespeeld. Kwamen in het verleden de meeste klanten uit een regio rondom Zwolle, tegenwoordig komen de autokopers uit het gehele land naar Zwolle. Hierop is ingespeeld met een servicepakket op maat, inclusief filmpjes, prijsopgave en levering aan huis en ook keus in onderhoudspakketten. Ook wordt steeds hard gewerkt om de flexibiliteit richting de klant optimaal te laten zijn. Zeker in een tijd waarin diezelfde klant vaak om snelheid op het gebied van service vraagt is dat een vereiste.

10 Christelijke coach l Persoonlijke benadering l Nieuwe richting l Energie l Identiteit l Levensvragen herman@yourney.nl www.yourney.nl Ervaar je onrust? Zo doorgaan gaat niet werken, maar wat wel werkt weet je ook niet?
Trouwe adverteerder Vinexpress In de 35-jarige geschiedenis vond er een volledige renovatie van het autobedrijf plaats Foto Eigen foto Wieten Bert Kunnen, hoofdredacteur Vinexpress André van den Akker en Bregje van de Lisdonk krijgen de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Peter Snijders

Scholen trappen meivakantie af met Koningsspelen

Duizenden kinderen in Stadshagen vierden op vrijdag 23 april de start van de meivakantie met de Koningsspelen. Voor veel leerlingen begon de dag met een gezellig en gezond Koningsontbijt op school. Een feestelijk begin van een stralende dag vol sportieve activiteiten voor de kinderen.

Iedere school mag de Koningsspelen naar eigen wensen en mogelijkheden vorm geven met als doel om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. De bovenbouw van verschillende scholen legden een uitdagend parcours af bij Overcoming Obstacles. Ook bij korfbalvereniging Sparta en voetbalclub WVF werd volop gesport.

Foto’s Jan Burgman

11

Schoffelen verboden

Zwolle doet mee met het NK Tegelwippen en wil dit jaar graag in de top 3 eindigen. Van 21 maart tot en met 31 oktober vindt deze wedstrijd plaats. Het NK Tegelwippen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Zwolle: met inwoners aan de slag om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groene (gevel)tuinen. Dit is goed voor het klimaat, zorgt voor minder wateroverlast bij extreme regenval en betere verkoeling op warme dagen.

In deze Groen Doen geef ik wat meer aandacht aan de bodem. Het zou jammer zijn van je werk als het groen niet aanslaat. Maar als jij zorgt voor een goede bodem, zorgt de bodem ervoor dat de planten het goed doen! Hoe minder je het bodemleven verstoort, des te beter kan het bodemleven haar werk doen. Want wist jij dat in 1 theelepel gezonde grond meer levende wezens wonen dan er mensen op aarde zijn?

Stap 1 Tegels eruit

Het begint met het verwijderen van de tegels. Tref je onder de tegels echt bouwzand dan moet het er uit. Op bouwzand groeit weinig tot niets. Heel vervelend. Dus dat bouwzand moet eruit. Bij voorkeur wil je straks 20 - 30 centimeter zwarte aarde om je planten te verwennen met een goed bodemleven. Tip: van oude tuintegels kun je ook een stapelmuurtje maken. Het eventuele bouwzand gebruik

je als vulmateriaal. Zo maak je een prachtige schuilplek voor kleine dieren.

Stap 2 Zorg voor goede grond

Een laag van 20 cm zwarte aarde is nog geen goede bodem. Vul je aarde aan met bodemverbeteraar. Een bodemverbeteraar verbetert de structuur van de bodem. Hierdoor komen water en zuurstof makkelijker bij de wortels van de plant, zodat deze beter groeien. Tip: een molshoop levert al snel een halve emmer prachtige luchtige zwarte aarde op en zit al vol met bodemleven.

Stap 3 Laat de bodem verder met rust

Dit is misschien wel de leukste tip en het begin van luiheid. Grond grondig omkeren en luchtig maken is niet nodig. Dat doet de gezonde bodem voor jou! En ook straks in de herfst als er bladeren vallen. Gewoon laten liggen! Het geheim zit hem in de gesloten kringloop: in de natuur wordt niets verspild, alles komt weer terug. Alles wat uit de bodem voortkomt, zal er uiteindelijk weer in terugkeren. En de manier waarop het erin komt, is via het bodemleven. Het bodemleven is een verzameling van schimmels, bacteriën, insecten en kleine diertjes. Elk organisme heeft een eigen taak. Samen breken ze alles af. Net zolang tot de afzonderlijke restjes/bouwstenen weer beschikbaar zijn om een nieuwe kringloop van ontstaan, groei, bloei, verval en dood te starten.

Tot slot als je meer wil weten

Als je nieuwsgierig bent geworden wat er allemaal onder de grond gebeurt:

https://www.onderhetmaaiveldfilm.nl

https://www.onder-het-maaiveld.nl/ w-onderwereld/downloads

Of download het e-book voor kinderen Alle bee(s)tjes helpen.

Wat vliegt daar? Knobbelzwaan

Door Jan Burgman

Knobbelzwanen zijn indrukwekkende vogels. De knobbelzwaan kan een spanwijdte van 2,40 meter bereiken. Hij is 140 tot 160 cm lang. Met zijn lange nek kan hij ver onder water reiken. Met 10 tot 12 kg behoort de knobbelzwaan tot de zwaarste vliegende dieren. Het mannetje heeft een knobbel bovenop de snavel; bij vrouwtjes ontbreekt die.

Knobbelzwanen nestelen op de grond dicht bij de waterrand van moerasgebieden en weinig stromende waters. Hun nest is een groot bouwsel van plantenmateriaal (voornamelijk riet en waterplanten) met een holte in het midden. Tegen

de tijd dat de eieren uitkomen is meestal het riet zo hoog dat je er zelden zicht op hebt. Het wijfje broedt tot 38 dagen op de 5 tot 8 ovale eieren van ongeveer 11 cm. In het begin van de broedtijd zijn de eieren nog mat en grijsgroen, maar na

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt!

een paar weken worden ze glanzend en bruinig. Knobbelzwanen hebben per jaar maar één broedsel. Een knobbelzwaan die op het nest wordt gestoord, maakt een sissend of knorrend geluid. Beide part-

ners van een broedpaar zijn elkaar meestal een leven lang trouw. Sterft een van beide vogels, dan zoekt de ander soms pas na enkele jaren een nieuwe partner.

ZWOLLE

Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas

Ideaal i.c.m. zonnepanelen

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen

Toepasbaar onder elke vloer

• Compleet inclusief advies en installatie

12 De warmte van morgen. De warmte van morgen. De warmte van morgen.
Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl
door
Groen Doen!
Milou van Rijn
Foto’s Erica Turmel Donker Foto Jan Burgman

Zaterdag 3 juni

Voorjaarsmarkt en culinaire

BBQ-wedstrijd Park de Stadshoeve

Laat de zon maar schijnen, de mensen samenkomen en de warme sfeer ontstaan op Park de Stadshoeve op zaterdag 3 juni van 10 tot 16 uur! Stichting en Bistro de Stadshoeve toveren samen het park om tot een gezellige ontmoetingsplek met een leuke voorjaarsmarkt en een serieuze BBQ-wedstrijd. De voorjaarsmarkt wordt aangekleed met kramen waar vooral lokale ondernemers hun producten of diensten komen verkopen. Ook is er muziek en vertier en een aantal leuke workshops voor jong en oud. De grote aandachtstrekker, een culinaire BBQ-wedstrijd, georganiseerd door Serious Hot Fools, is een gejureerde wedstrijd die zelfs meetelt voor het NK beste culinaire BBQ-team. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden om mee te doen. Kijk daarvoor op de website van Serious Hot Fools,

https://bbqteam-shf.nl/. Genoeg ingrediënten om er 3 juni een leuke dag van te maken. Kom ook lekker proeven, ervaren en meedoen!

Oproep Wie viert er binnenkort een jubileum?

Stadshagen bestond vorig jaar 25 jaar. Daar hebben wij in onze krant uitvoerig aandacht aan besteed. De komende jaren zullen er in onze wijk steeds meer verenigingen, scholen, sportclubjes, scholen of muziekensembles zijn die een jubileum hebben te vieren. In deze krant staat bijvoorbeeld een bijdrage over het 25-jarig bestaan van het Gezondheidshuis aan de Werkerlaan. Vind je het leuk als jullie jubileum in onze krant wordt uitvergroot?

Printer stuk?

Loop ook voor reparaties bij ons binnen!

Open Dag

Zaterdag 3 juni 12.00-16.00 uur

Neem een kijkje achter de schermen van het Gezondheidshuis, bij de dokter, de fysiotherapeut en in de apotheek.

Maak kennis met onze cliëntenraad.

Werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk onder leiding van kunstenaars van ‘Wonderdelen’.

Je bent van harte welkom!

Met veel activiteiten voor kinderen:

• Een speurtocht door het hele gebouw

• Kleurwedstrijd

• Springkussen in de tuin

• Onze eigen poppendokter Lisa

• Poffertjeskraam en popcorn en nog veel meer !

Het gaat niet alleen om 25-jarige vieringen, ook al is het vijf of tien jaar: meld je. Dan maken we er een leuk stukje van met een leuke foto in onze krant.

Aanmeldingen: redactie@vinexpress. nl. Graag vermelding van de naam van je clubje etc., hoeveel jaren het bestaat, wat jullie samen doen en hoeveel leden je hebt.

Benefietconcert voor Stichting Present

Prettige combi van pop en brass in Open Kring

In de Open Kring leidden twee verschillende muziekstijlen op 21 april tot een sprankelend concert. De Stadshager popband BrandNew en brassband Less Is More schotelden de bezoekers van de protestantse wijkgemeente Open Kring een prettig klinkende combinatie voor van trompetten, gitaren, tuba´s en vocale klanken voor. BrandNew is een jonge band met jongeren tussen de 16 en 22

Uitnodiging

jaar. Less Is more is een familieband, waarvan de leden zich muzikale nomaden noemen. De opbrengsten van het concert komen ten goede aan Stichting Present Zwolle. Deze organisatie helpt stadgenoten bij het klaren van klussen in en rondom het huis. De opbrengst van de avond was bij het afronden van de kopij voor deze krant nog niet bekend.

Inwonersavond Allemaal Vitaal

Heb je al eens nagedacht over je leefstijl?

Kom dan naar onze inwonersavond op maandagavond 5 juni naar het Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1.

Programma

19:15 Ontvangst

19:30 Opening

19:40 Lezing: fit en vitaal in je dagelijks leven

20:15 pauze

20:30 Workshopronde 1

21:00 Workshopronde 2

Workshops

• Positieve Gezondheid in Stadshagen > Veerkracht, het creëren van een vitale wijk Hof van Welbevinden

• Voeding en Leefstijl Diëtistengroep

• Leefstijlinterventies Leefstijlcoach, fysiotherapie Gezondheidshuis

• Leefstijlinterventie online

Ook leuk!!!

Een gratis leefstijlcheck. Ga in gesprek over jouw leefstijl en ontdek samen met een professional waar jij aan wilt werken. Inschrijven via info@gezondheidshuis.nu

De leefstijlchecks vinden plaats in de week van 5 - 9 juni elke middag tussen 14:00 en 17:00.

Werkerlaan 156 en 158 Stadshagen, Zwolle

13
info@rijscomputershop.nl 038 44 77 871 Wapenveld  Zwolle  Heerde (kantoor)
www.rijscomputershop.nl
Werkerlaan 156 en 158 Stadshagen, Zwolle
BrandNew
14 Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66 Feestelijke Koningsdag in het Twistvietpark
Foto’s Jan Burgman

Deze agenda verschijnt maandelijks en bevat activiteiten in de wijken Stadshagen, Westenholte & Spoolde.

VOORJAAR

Walking Football

De Verbinding Sportlaan 4

SportService Zwolle 038-4236686

Muziek in de wijk Basisschool WestWijs Papaverstraat 57 Travers Welzijn 06-24814283

Everybody Stadshagen Gymzaal Sportlaan Overtoom 3

SportService Zwolle 038-4236686

Inloopspreekuur

Cultuurhuis Werkerlaan 1

Sociaal Wijkteam 038-4989980

Natuur op recept Het Anker Voorsterweg 36 WerV 038-8515742

Fitgym Westenhage Voorsterweg 42

Wijz Welzijjn 038-8515700

Beweegmakelaar

Het Anker Voorsterweg 36 SportService Zwolle 038-4236686

Creatieve workshop Cultuurschuur Westenholterweg 50 Travers Welzijn 06-24814283

Koersbal Cultuurhuis Werkerlaan 1

Wijz Welzijjn 038-8515700

Naaigroep Level-Z Klokkengieterlaan 1 Travers Welzijn 06–45249972

Taalcafé Stadkamer Werkerlaan 1 Het Gilde taalcafe@gildezwolle.nl

Handwerkcafé Cultuurhuis Werkerlaan 1 Wijz Welzijjn 038-8515700

Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Kijk op www.samenzwolle.nl/samenouderen voor het volledige aanbod of bel naar 038-7508387 voor advies over uw gewenste activiteit. Organiseert u zelf een activiteit voor ouderen? Meld deze dan

UITGELICHT!

Muziek in de wijk

Een activiteit voor wijkbewoners van jong en oud met dezelfde passie: Samen muziek maken. U gaat aan de slag onder begeleiding van professionele muzikanten. Houd u van zingen, speelt u een instrument? Dan is deze activiteit iets voor u!

Maandag

19.00 - 21.00 uur

Basisschool Westwijs, Westenholte 06-24814283

Fitgym

Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op muziek tot bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De oefeningen bij fitgym worden aangepast naar de mogelijkheid van de groep. Na de les is er tijd voor een gezellig kopje koffie of thee.

Dinsdag

13.45 - 14.45

Westenhage, Westenholte 038-8515700

WIJ ZOEKEN MAATJES!

Tai Chi

Cultuurhuis Werkerlaan 1 Wijz Welzijjn 038-8515700

INLOOPPUNT OP ORDE

Heeft u vragen over documenten of brieven? Elke dinsdagochtend tussen 9 en 11 kunt u terecht bij Het Cultuurhuis voor voor vragen en advies. Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij uw thuisadministratie. Een afspraak maken is niet nodig.

Informatiepunt Digitale Overheid

Heeft u vragen over de overheid, bijvoorbeeld over huur- of zorgtoeslag, belasting, pensioen en uitkering? Wilt u daar persoonlijk met met iemand over spreken? Komt u dan naar het informatiepunt Digtale Overheid in Stadkamer Stadshagen.

Dinsdag

15.00 - 17.00

Cultuurhuis, Stadshagen

Aanmelden niet nodig

Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl .

www.samenzwolle.nl/samenouderen

15
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
aan! 10.00 – 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09:00 - 11:00 09.30 – 10.30 uur 19.00 – 21.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.30 – 11:30 uur 19.30 – 20.30 uur 13.45 – 14.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.00 - 12.00 uur
snel bij ons
ACTIVITEITENKALENDER VOOR SENIOREN
SAMENOUDEREN

FOTOGRAFEN en REDACTEUREN

helpen!

Reageren: redactie@vinexpress.nl

16 WI N KEL C E NT RU M S TA DSH A GEN. N L
STADSHAGEN
MOEDERDAG IN
Van Brandenburgstraat 2 (O.) 8061CN Hasselt info@h2opro.nl 085-1303991 www.h2opro.nl
Za 13 mei: 11:00 - 15:00 uur MoederdagPRIJZENRAD Moeders, geef een draai aan het prijzenrad en maak kans op leuke prijzen! Laat voor je moeder een foto maken in het centrum. maar per afdruk €1,00
De Vinexpress zit dringend verlegen om: Maak je leuke foto’s of schrijf je mooie stukjes? Kom ons

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.