Vinexpress april 2023

Page 1

Tastbaar maken hoe voedsel groeit

Leerlingen basisschool De Sprankel planten eigen

Voedselbosje

Basisschool De Sprankel in Stadshagen heeft sinds 9 maart een eigen Voedselbosje. Leerlingen van groep 7 hebben samen met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) het bosje op hun plein geplant. Initiatiefnemer vanuit school, Annegreet Drost, is net als de kinderen blij met deze groene eetbare oase op hun plein. ‘We zijn er nu al trots op en willen de bomen en planten gaan laten sprankelen!’

Het Voedselbosje is een klein bosje waar 30 verschillende soorten planten groeien en waar je van kunt eten: bomen, strui-

ken, kruiden, klimplanten en bodembedekkers. Door het Voedselbosje leren kinderen op een aansprekende manier hoe voedsel groeit en hoe je voor de planten kunt zorgen. Ze ontdekken hoe verschillende planten smaken en welke delen je ervan kunt eten. Zo kun je vruchten plukken, maar er groeien ook eetbare bloemen en bladeren.

Eetbaar bosje

Voor de voorjaarsvakantie verzorgde IVN een gastles in de klas over hoe voedsel groeit en hoe de kinderen kunnen gaan zorgen voor hun eigen Voedselbosje. Tijdens de plantdag mochten kinderen, na een korte uitleg van hovenierbedrijf Donkergroen, de jonge planten in de grond zetten: van appel- en perenbomen tot colakruid en citroenmelisse. De leerlingen wisten daar wel raad mee. ‘Wow, het is echt supermooi geworden!’ roept een leerling zodra het plantwerk erop zit. Enthousiaste ouders ondersteunden bij de andere activiteiten, zoals het poffen van appels als voorproefje op de oogst en het onderzoeken van regenwormen.

Jeugdorkest Vuurvogel en kinderkoor Konstantijn zorgen voor sprankelende lentestart

Op zaterdag 18 maart verzorgden de jongste ensembles van Vuurvogel jeugdorkesten en Kinderkoor Konstantijn een sprankelend muzikaal begin van de lente in De Fontein. De kerk zat bijna helemaal vol met gespannen ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden die werden getrakteerd op een met inzet en enthousiasme gepresenteerd programma. Het lenteseizoen in Stadshagen is van start gegaan, tijd voor een blije wijk.

Voor een foto-impressie zie pagina 9.

11 Handen uit de mouwenNLDoet 12 Vraag het de Energiecoach 13 Rixt beleeft Antilliaans avontuur WWW.BERTWIETEN.NL Het alternatief voor de dealer Altijd jonge occasions op voorraad Verkoop en onderhoud ALLE merken ± 80 stuks Wijkkrant,
2023 www house2day nl - 038 - 460 54 30 alex-makelaars.nl Meer informatie? Dit is de tijd om een makelaar in te schakelen! verkoop I aankoop I taxaties Wij helpen u graag!
21ste jaargang, april
Eigen foto Vuurvogel
Leerlingen van De Sprankel planten enthousiast de eetbare soorten in hun Voedselbosje
Eigen foto De Sprankel

de wijk

Optredens van BrandNew en Less Is More Band in Open Kring Muziekbands geven Benefietconcert voor Stichting Present

Op vrijdagavond 21 april geven twee amateurmuziekbands in de Open Kring een benefietconcert ten bate van de Stichting Present Zwolle. Deze organisatie bestaat uit vrijwilligers die op een praktische manier stadgenoten helpen die een klus in huis even niet zelf kunnen klaren. Naast de band BRANDNEW, een coverband uit Stadshagen, is er ook een gastoptreden van de Zwolse brassband Less Is More Band. De vrijwillige bijdrage en de opbrengst van de aangeboden hapjes en drankjes komen geheel ten goede aan Present.

Beide bands zijn op een bijzondere manier begonnen. BRANDNEW is vijf jaar geleden ontstaan na een optreden van zeven jonge muzikanten tijdens het tienjarig bestaan van de Meanderhof in Stadshagen. In dit woonbuurtje met 50 woningen ontplooien bewoners op een mens- en milieuvriendelijke manier diverse gezamenlijke activiteiten. De zeven jonge mensen van de band, waarvan de

leeftijd varieert van 16 tot 22 jaar, vormen samen een coverband die heel diverse popmuziek ten gehore brengt. Van bekende nummers uit de jaren tachtig tot muziek van singer-songwriter Froukje.

Less Is More Band

Ook de Less Is More Band heeft een bijzonder karakter. Deze kleine brassband bestaat uit zes familieleden, waarvan de ouders destijds in de kolenaanvoer van de voormalige IJsselcentrale werkten. Ze maakten samen muziek voor de arbeiders die in de centrale aan het werk waren. Ze noemen zichzelf muzikale nomaden en verrassen hun publiek met hun eigen kijk op muziek en entertainment. Zo verbinden zij bekende klassieke muziek met populaire songs.

Het benefietconcert wordt gehouden in het gebouw van de protestantse wijkgemeente Open Kring, Hofstedestraat 1 in Stadshagen. Aanvang 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur). De entree is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage

Alleen met NEE-NEE-sticker geen folders en geen wijkkrant

Ook zonder JA-sticker wel een Vinexpress in de bus

Woningen zonder bezorgsticker op de brievenbus kregen tot nu toe altijd een zee aan reclamefolders met daarnaast ook de meer belangwekkende kranten als de Vinexpress. Dat is met ingang van 1 april veranderd. Wie geen sticker op zijn brievenbus heeft, zal vanaf heden géén reclamedrukwerk meer ontvangen, maar wél de Vinexpress. Alleen een NEE-NEE-sticker kan reclame en de wijkkrant tegenhouden, maar dan blijven de Stadshagenaren wel verstoken van nieuws, ontwikkelingen en persoonlijke verhalen uit onze wijk. De bestaande NEE/JA-sticker is in de nieuwe situatie niet meer nodig, deze heeft hetzelfde effect als het ontbreken van een sticker.

Nieuw is de invoering van een groene JA-sticker. De berichtgeving hierover is verwarrend. Wie deze sticker op zijn brievenbus plakt, blijft reclamefolders ontvangen. De JA-sticker kent twee varianten: men kan kiezen voor een groene ronde JA-sticker, maar ook een brede stic-

ker met in het groen

‘JA JA’ erop (zie afbeeldingen). Beide stickers hebben dezelfde functie, bewoners kunnen zelf kiezen welke er beter op de brievenbus past. Inwoners die nu folders ontvangen, kregen onlangs een JA-sticker bij het folderpakket. Je kunt de JA-sticker (en de NEE/NEE-sticker) ook ophalen bij het stadhuis en het stadskantoor. De JA-sticker is niet nodig als je de Vinexpress wilt blijven ontvangen.

De nieuwe bezorgingsregels en bijbehorende sticker samengevat:

• Geen sticker (of NEE/JA-sticker): geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huiskranten, waaronder de Vinexpress.

• JA-sticker: wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huiskranten, zoals de Vinexpress.

• NEE/NEE-sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huiskranten.

Meer informatie: www.zwolle.nl/janeesticker

Kleedjesmarkt, foodcourt, clowns en meer

BrandNew is een band bestaande uit Stadshager jongeren gevraagd. Aanmelden kan via de website www.brandnew-zwolle.nl.

Informatie over de Stichting Present: https://stichtingpresent.nl/zwolle/

Minder restafval geeft lager tarief

Gemeente start proef kleinere opening containers

Bij de behandeling van de plannen over restafval in de gemeenteraad, eind vorig jaar, is besloten een proef te doen met kleinere inworpopeningen bij de ondergrondse containers. De proef wordt gehouden op tien locaties in de stad. Er wordt gebruik gemaakt van duo-containers, waarin zowel de huidige 60 liter kan worden gedeponeerd alsook kleinere hoeveelheden van 30 of 40 liter. Mensen die een kleinere hoeveelheid restafval aanbieden, zouden dan beloond kunnen worden met een lager tarief. Met de proef worden gebruiksgemak en behoefte van inwoners beproefd. De tien proeflocaties worden zoveel mogelijk verspreid over de stad.

De start van de proef is gepland in de maand juni en loopt tot en met december.

Er bestaat een kleine kans dat de gewenste systemen niet op tijd leverbaar zijn. Door de huidige schaarste aan grondstoffen die nodig zijn voor het maken van de systemen, kan het zijn dat deze niet op tijd worden geleverd. In dat geval verschuift de gehele proef in tijd naar achteren. Met de proef is een bedrag gemoeid van €120.000. Het is nog niet bekend op welke locaties de proef zal worden gehouden. Een deel van de locaties wordt geselecteerd op basis van het type huishouden of type bebouwing. Hierbij wordt gekozen voor één locatie waarop relatief veel senioren zijn aangesloten, één met relatief veel hoogbouwaansluitingen, één met relatief veel studentenhuizen. Ook wordt één locatie gekozen in een compacte buurt.

Weer feestelijke Koningsdag in Stadshagen

Wijkorganisatie Stadshagen Totaal heeft weer een aantrekkelijk programma voor Koningsdag samengesteld. Op 27 april is er van 8 tot 16 uur van alles te doen in het Twistvlietpark. Vanaf 8.00 uur kunnen er tijdens de Kleedjesmarkt weer spullen worden verkocht. Ook is er een foodcourt, met een foodtruck voor een heerlijke snack en koffie en thee. DJ Edgar is aanwezig om met zijn muziek sfeer te brengen in het park. De clowns Poets

en Klats komen vanaf 11.30 uur om de bezoekers blij te maken met hun aanwezigheid. De kinderen kunnen worden geschminkt en er is ook een springkussen. In de middag wordt nog een daverend optreden van de dansers van Hercules Zwolle verwacht.

Ook andere acts zijn van harte welkom. Wie iets wil doen kan contact opnemen met de organisatie.

Reguliere handelaren zijn op de kleedjesmarkt niet welkom. Het verkopen van etenswaren op de kleedjesmarkt is niet toegestaan. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de niet verkochte spullen weer mee naar huis te nemen en afval in de daarvoor bestemde containers te doen. De organisatie is te bereiken via info@stadshagentotaal.nl of tel.nr: 06 33983852 (Simone Kiewiet, alleen ’s avonds).

02
Nieuws uit
door Redactie Vinexpress
Kleedjesmarkt is altijd weer een heerlijk onderdeel van koningsdag Foto Hans van Eerbeek Eigen foto

Hoofdredacteur: Bert Kunnen

Colofon

VINEXPRESS Stadshagen

Uitgever Stichting

Vinexpress Stadshagen

Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes

Redactie:

Bert Kunnen, Geert Jan den Hengst, Marty Kreeft, Iris Maes, Milou van Rijn

Fotografie:

André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianne Westendorp

Opmaakredactie: José Stroo

Druk:

Mediahuis Noord, Leeuwarden

Bezorging:

Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl

Afhaalpunten:

De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn

Bestuur Stichting Vinexpress:

Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl

Twitter: VinexpressNL

Website: www.vinexpress.nl

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.

De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van mei 2023: uiterlijk vrijdag 21 april 2023.

15 maart was een dag van ongekend provinciaal politiek geweld, dat ook landelijk nog lang zal nadreunen. Veel partijen verloren zetels aan de BoerBurgerBeweging, die in de Overijsselse Staten met 17 zetels wordt vertegenwoordigd. Vlak voor de verkiezingen viel er een bijzondere brief in de bus van de Stadshagenaren. Wijkgenoot Silke Beld (30), nummer zeven op de lijst van de PvdA, vroeg ons in een persoonlijke oproep om op haar te stemmen: ‘Ik hoop dat u op mij stemt, een stem voor een eerlijk, sociaal en duurzaam Overijssel’, luidt haar profilering. De PvdA verloor één van haar vier zetels, Silke werd geen Statenlid, maar de dag na de verkiezingen is ze eerder gemotiveerd dan verslagen.

The Day After, voor ’t eerst meedraaien in de campagne van een politieke partij.

Hoe heb je het ervaren?

‘Ik wilde bewust buiten mijn comfortzone gaan. Het waren intensieve maar leuke campagnedagen: filmpjes maken, mijn eerste debatten voeren, radio-optredens. Het was een kickstart voor me en ik heb besloten nu echt actief te blijven voor mijn partij. De winst voor BBB kwam niet onverwacht, jammer van onze zetel, maar qua stemmen zijn we gelijk gebleven.’

Je hebt een Friese voornaam en je achternaam klinkt Overijssels, hoe zit dat?

Uit wat voor nest kom je?

‘Ik ben geboren en getogen in Markelo in Twente. Ik heb geen Friese roots hoor, mijn voornaam is een toevallige keuze. In 2017 ben ik lid geworden van de PvdA. Ik kom uit een links nest, waarbij de sociaaldemocratie hoog in het vaandel stond. De sterkste schouders de zwaarste lasten, dat was het motto thuis. Ik ben blij met de samenwerking met GroenLinks, ik zie dat de linkse wolk nu echt begint op te staan’.

Waarom richtte je je in een persoonlijke brief tot de Stadshagenaren? Je vraagt in je brief ook veel aandacht voor

jongeren. Waarom specifiek deze groep kiezers?

Ik wilde iets speciaals toevoegen in de campagne en een eigen geluid laten horen in onze wijk. Ik ben docent Nederlands aan het Deltion College en heb dus dagelijks met jongeren te maken. Ik zie hoe zij worstelen met heel veel dingen. Jongeren hebben de toekomst. In de debatten heb ik gepleit voor gelijke kansen voor hen. Jongeren zouden met 16 jaar al moeten kunnen stemmen, vind ik. Betrek jongeren meer bij de samenleving, laat ze meepraten in burgerpanels, we laten wel iets achter voor nieuwe generaties.’

Na ruim tien jaar Holtenbroek in een studentenhuis (‘in mijn studententijd was dat natuurlijk hartstikke gezellig’) bemachtigde je een jaar geleden een koopwoning in buurt Breezicht. En? Bevalt het hier?

‘Ik heb nooit meegedaan aan overbieden, dus was het best lastig om ertussen te komen. Er waren 800 gegadigden voor de 37 woningen waar ik voor inschreef en ik was een van de gelukkigen. De Milligerplas op steenworp afstand, ik fiets zo via de

GroenLinks goede tweede bij Statenverkiezingen

Oude Wetering en het Twistvlietpad naar mijn werk. Ik heb een fijne nieuwbouwwoning: zonnepanelen, warmtepomp en een gezellige groene tuin. Ik woon hier met veel plezier! Maar ik zie ook dat jongeren moeilijk hun plek kunnen vinden in Stadshagen. Het wordt echt tijd voor een middelbare school in de wijk en er mogen ook best meer faciliteiten komen.’

Je kreeg best veel voorkeurstemmen: in Zwolle alleen al 1075 en in de hele provincie 1548, maar helaas niet verkozen. Wat ga je de komende jaren in de partij doen? Ga je meedraaien in de fractie?

‘Ik weet het nog niet goed. Nee, niet per se meedraaien in de provinciale fractie. Ik denk dat ik het liefst in de lokale afdeling in Zwolle actief wil zijn, meedenken in een nauwe samenwerking met GroenLinks, dat trekt me wel.’

De PvdA is een jonge, gemotiveerde politica rijker. Ze verkondigt heldere standpunten, gebaseerd op het thuismotto van ‘sterke schouders en zwaarste lasten’. We zien haar over vier jaar vast een zetel innemen in Provinciale Staten in een linkse donderwolk.

BBB nipt de grootste in Stadshagen

De verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart leidden in het hele land tot een fikse overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB). En dat niet alleen op het platteland, in de steden scoorde de partij gemiddeld 20% van de stemmen. Inmiddels zijn ook de uitslagen van de stembureaus in Stadshagen bekend. Hieruit blijkt dat de BBB ook in Stadshagen met 1340 stemmen de grootste werd, op de voet gevolgd door GroenLinks, met een klein verschil van 41 stemmen. Met 13% van de stemmen in onze wijk is de winst van BBB aanmerkelijk minder dan in andere stedelijke wijken.

Uit deze uitslag blijkt verder dat betrekkelijke nieuwkomers in Zwolle als Volt en Partij voor de Dieren zich aardig in, om het in voetbaltermen te zeggen, het ‘linkerrijtje’ hebben gevestigd. Ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar wisten zij respectievelijk ongeveer 200 en 150 meer kiezers voor zich te winnen. VVD en D66 verloren beide ongeveer 1/3 van hun aanhang ten opzichte van vorig jaar.

Uit de uitslagen van de stembureaus kunnen geen stevige conclusies worden getrokken. Stemmers hadden een grote

mate van vrijheid in de keuze van een stembureau. Bovengenoemde constateringen zijn dus in zekere mate slechts indicatief.

03
‘Het waren intensieve maar leuke campagnedagen’
Foto Jan Burgman Silke Beld kwam eerder gemotiveerd dan verslagen uit de verkiezingscampagne
Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023 Stadshagen Partij Aantal stemmen Partij Aantal stemmen 1. BBB 1340 11. JA21 416 2. Gr. Links 1299 12. SP 384 3. Chr. Unie 1132 13. FVD 295 4. VVD 1064 14.SGP 118 5. PVDA 933 15. 50PLUS 104 6. D’66 671 16. BelangvN 93 7. CDA 629 17. Alliantie 69 8. Volt 497 18. SamenLokaal 32 9. PVDD 492 19.Jezus Leeft 31 10. PVV 445 Twente Veel voorkeurstemmen voor Stadshagenaar Silke Beld

Tijdens logeerpartijtjes bij oma is de liefde voor bakken bij rasechte Zwollenaar Rudy ontstaan. Rudy: ‘Zij leerde mij koekjes, cakes en allerlei lekkers bakken. Ik vond het geweldig en wist het zeker: ik wil bakker worden. Mijn ouders waren minder enthousiast. Het bakkersvak is best zwaar; de hele dag met je handen in het deeg, elke dag heel vroeg uit de veren, etc. Toen ik twaalf was, regelde mijn moeder een baantje bij de lokale buurtbakker in Zwolle-Zuid. Eigenlijk met de intentie om me een beetje af te schrikken. Maar dat liep anders. Na één zaterdag kwam ik verguld met tien gulden en een vlaai thuis. Ik was voorgoed verknocht aan het bakkersvak.’

Bakstudio

Na de VMBO bakkersopleiding op Aruba, waar Rudy samen met zijn ouders een aantal jaren woonde, ging hij op zijn zeventiende terug naar Nederland om zijn opleiding te vervolgen aan de bakkerijschool in Wageningen. Na zijn studie ging hij als bakker aan de slag in de bakkerij

Meteen verknocht aan het bakkersvak

van La Place in Zwolle. Rudy: ‘Dat was een geweldige tijd en een prachtige leerschool. Alles in de bakkerij werd zonder hulpstoffen op ambachtelijke wijze bereid: van basisgrondstof tot eindproduct. Ik ben opgeklommen tot vervangend foodmanager en heb als leidinggevende verschillende afdelingen aangestuurd.

Als een soort therapie ben ik begonnen met het bakken van zuurdesembrood. In eerste instantie voor eigen gebruik. Met een vriezer tjokvol brood deelde ik regelmatig brood uit aan vrienden en bekenden. Hun enthousiaste reacties gaven me veel voldoening en positieve energie. Langzaam maar zeker groeide mijn hobby uit tot een professionele bakstudio,’ vertelt Rudy.

Portugal

pand aan de Stadshagenallee. Een gloednieuw pand waar ik een goede sfeer neer kon zetten om te bakken en workshops te geven.’

Zuurdesem ‘Als echte ambachtelijke bakker gebruik ik voornamelijk zuurdesem om mijn brood te laten rijzen. Een langer bakproces met heerlijke, rustieke broden als resultaat,’ vertelt Rudy. ‘In mijn workshop behandel ik het hele proces van zuurdesembrood

verschillende stokbroden. Workshops op maat en kinderworkshops behoren ook tot de mogelijkheden. Ik wil graag mijn kennis delen met anderen. Daar word ik blij van. Het geeft een heel goed gevoel om thuisbakkers de fijne kneepjes van dit mooie vak bij te brengen. Het receptenboek waar ik momenteel mee bezig ben, is de kroon op mijn werk,’ aldus Rudy.

Ook heb ik aan de wieg gestaan van verschillende bakkerijen in binnen en buitenland.’ Toen het doek viel voor La Place Zwolle, ging Rudy aan de slag bij Pathé. Ondanks het gemis van verse producten waar hij zo graag mee werkt, leek hij zijn draai te hebben gevonden. Toch zette de coronaperiode hem op een ander spoor in zijn carrière. ‘Tijdens de coronacrisis ben ik thuis komen te zitten in een burn-out.

Rudy: ‘Samen met vrienden hadden we als gezin het plan opgevat om in het voorjaar van 2022 naar Portugal te emigreren. Met een bakstudio in combinatie met moestuinen en een olijf- en wijngaard wilden we graag een zelfvoorzienend leven opbouwen. Vlak voor vertrek sloeg echter de twijfel toe en besloten we niet te gaan. Door onze bewuste keuze om toch hier te blijven, lag alles weer open. Ik heb deze wending aangegrepen om mijn bakstudio Baking Bread NL verder uit te bouwen. Na een korte zoektocht vond ik een perfect

Naast het geven van workshops bakt Rudy broden voor de zakelijke markt en particuliere klanten. Particulieren kunnen hun bestelling van maandag t/m woensdag plaatsen via de webshop. Op vrijdag worden alle bestellingen aan het eind van de middag persoonlijk door hem bezorgd door heel Zwolle. ‘Dat is mijn ‘winkelmomentje’. Klantcontact is voor mij onmisbaar’, lacht hij. Wie wil, kan de bestelling tussen 15.00 – 16.30 uur ook zelf afhalen aan Stadshagenallee 5.

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

bakken. In de toekomst wil ik het aanbod uitbreiden met korte workshops over het bakken van pizza’s, croissants en

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ

• DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

+ Ergotherapie + Fysiotherapie + Psychomotorische

Baking bread NL: www.baking-bread.nl, info@baking-bread.nl.

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Liefde voor het vak, Klantwaardering 9,3

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

04
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • FysioZwolle.nl Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668 Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00 Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00 Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22 Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00 Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00
therapie
Koper
Brenda geïnspireerd door mensen
Bedrijven in actie door Iris Maes
‘Als
Foto Erica Turmel-Donker
échte ambachtelijke bakker gaat mijn voorkeur uit naar het gebruik van zuurdesem’
‘Ik wil graag mijn kennis delen met anderen’

Nadat diverse voorbijgangers voor de eer hadden bedankt, viel mijn oog op een oudere man wiens artistieke uiterlijk mij de verwachting gaf dat die zich wel zou willen laten interviewen. En dat bleek te kloppen. Toen ik tegenover hem zat, herkende ik hem van een artikel van RTV Oost over hem dat ik kort geleden had gelezen: Peter Smit, de 85-jarige gepensioneerde docent Nederlands die maar liefst 62 jaar voor de klas stond op de Zwolse Van der Capellen scholengemeenschap en nu voor de lol nog surveilleert tijdens tentamens en examens.

Ik herken u nu ineens. U bent onlangs geïnterviewd voor RTV Oost. Kunt u ons eerst iets meer over uzelf vertellen? ‘Jazeker. Mijn naam is dus Peter Smit. Ik ben geboren (8 februari 1938) en getogen in het West-Friese Hoorn. Eerst heb ik Nederlands gegeven op het Gymnasium in Doetinchem. Daar had ik ook Benny Jolink (frontman van de Achterhoekse rockband Normaal, Red.) nog in de klas. Dat was toen een heel rustige jongen. Ook heb ik lesgegeven aan de Rijks HBS. En van 1962 tot 1999 dus hier in Zwolle aan de Van der Capellen.’

En nu even over uw optreden bij RTV Oost.

‘Ik ben door de jaren heen vaker door RTV Oost geïnterviewd, mevrouw. De eerste keer was in 2002, de tweede keer in 2003 voor Man bijt hond. Dat ging over mijn stripverzameling. Zo heb ik o.a. Kapitein Rob 1ste druk en Erik de Noorman, ook 1ste druk. Uit het interview van 19 januari jl. heeft ook Humberto Tan in zijn talkshow nog een stukje laten zien in het kader van een item over doorzetten ondanks een hoge leeftijd.’

Wat vindt u van de beheersing van het Nederlands door de huidige jongeren?

‘Tja kijk, het vak Nederlands op de middelbare school is door Den Haag qua uren gehalveerd. Dat vind ik – zeker in deze tijd waarin ons land een multiculturele bevolking heeft – een zeer kwalijke zaak. Verder vind ik dat taal vooral zeg maar

Straatpraat

het voertuig van de emotie is. Ik heb liever dat iemand in krom Nederlands tegen me zegt ‘Ik houd van jou’ dan in foutloos Nederlands ‘Sodemieter op!’

En wat is uw connectie met de wijk Stadshagen? Woont u er?

‘Mijn vrouw en ik (mevrouw Smit is inmiddels ook aangeschoven, Red.) wonen al sinds 1977 in een fijn huis in de Aalanden. Met uitzicht over de Wijde Aa. Daar willen we ook tot onze dood blijven als het kan. Maar we komen vaak naar Stadshagen om te winkelen. Wij vinden de winkels hier voortreffelijk. Er is een gevarieerd aanbod. Mijn vrouw haalt altijd wol bij Zeeman – zij zit bij een breiclubje – en wij vinden de Jumbo een fijne

Agenda

• Spelen met robots, vrijdag 14, 21, 28 april, 5 en 12 mei van 15.00 –17.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit, zondag 7 mei van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Speciaal voor de kleintjes een gezellig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand georganiseerd. Kosten: €0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Klusochtend De Stadshoeve, zaterdag 20 mei, van 9.00 - 12.00

uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Bouw een verhaal, woensdag 10 mei, 9.30 – 10.15 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Er wordt voorgelezen uit Kleine tractor is jaloers van Natalie Quintart. Daarna gaan de kinderen creatief aan de slag met bouwstenen om hun fantasie werkelijkheid te maken. Geschikt voor kinderen van 1 t/m 4 jaar. Gratis deelname. Meer informatie en aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Creatief in de pretkamer, boeketje borduren, woensdag 10 mei, 15.15 – 16.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Ontdek samen met Geeske hoe leuk handwerken is! Gratis deelname. Meer informatie en aanmelden: www.stadkamer.nl.

supermarkt. Er is van alles: van de voet (schoenmaker) tot aan de toet (opticien) zal ik maar zeggen, ha ha. Ook de toegangswegen tot het winkelcentrum zijn goed. En er is meer dan voldoende parkeergelegenheid en een goede doorstroming. Ik loop altijd gnokkend door het winkelcentrum hier.’

Gnokkend …?

‘Ja, dat is een woord uit het Kustgermaans (eerste eeuw v. Chr., ook wel Noordzee-Germaans genoemd, Red.) dat ‘genietend’ betekent.’

En is er nog iets dat u mist in de wijk?

‘Een Toko Bali (met een knipoog naar het Indische echtpaar dat naast ons aan een

tafeltje zit en dat geamuseerd mee zit te luisteren)! Als die er was, konden we tussen het winkelen door lekker lempers halen (rolletjes kleefrijst gevuld met kip, Red.).’

Laatste vraag: u bent beiden nog heel fit, levenslustig en actief. Wat is daarvoor jullie ‘geheim’?

‘Niet roken, niet drinken en veel bewegen. We zijn beiden 85, maar ik loop elke dag en mijn vrouw gaat 3x per week sporten. Maar nu moet ik gaan. Mijn vrouw staat de koffie al af te rekenen, zie ik. Ze is 5 dagen ouder dan ik en ik heb altijd geleerd dat je naar oudere mensen moet luisteren, ha ha.’

• Walk & Talk (online), Dé koffiepauze voor werkzoekenden met elke maand een ander thema.

*donderdag 20 april, 10.00 – 11.00 uur. ‘Waarom je juist bij die ene werkgever aan de slag wilt’.

*donderdag 11 mei, 10.00 – 11.00 uur, ‘Solliciteren en uitstelgedrag‘. Tips & tricks van Debbie Heijne (De Levende Sollicitatiegids) én van je collega-werkzoekers. Meer informatie en aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Gilde Taalcafé Stadshagen, donderdag 13, 20, 27 april, 4, 11 mei van 9.30 – 10.30 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Leer spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom in contact met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Informatiepunt Digitale Overheid, dinsdag 18, 25 april, 2 en 9 mei

van 13.00 – 15.00 uur en donderdag 20 april, 4 en 11 mei van 10.00 – 12.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Informatiepunt Digitale Overheid helpt graag met het vinden van informatie op internet en verwijst door naar de juiste instanties, landelijk of lokaal. Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Ondernemers Netwerk Stadshagen, informatie en aanmelden: www.ondernemersnetwerk.nl.

*Netwerkbijeenkomst, woensdag 19 april, 19.30 uur. Maak kennis met de N.E.U.S.-methode en leer jouw verkoopproces af te stemmen op je klanten. Presentatie door Peter Vader. Netwerkborrel aansluitend.

*Netwerkborrel, vrijdag 12 mei, 16.00 uur.

05
Foto Hans Eerbeek Peter Smit vertelt

Wijkopgave Een duurzame en gezonde wijk

we zijn hier al mee begonnen, ook samen met inwoners. Ook op kleine schaal. En al die kleine beetjes helpen.

Het is onze ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op het gebied van energie is daar in een groot deel van Stadshagen bij de ontwikkeling van de woningen al rekening mee gehouden. Gasloos is veelal de norm. Daar waar er een schepje bovenop moet dragen initiatieven zoals die van het bewonerscollectief Stadshagen Doet Groen bij. Met collectieve zonnepanelenacties en acties voor groene daken wordt het voor veel mensen gemakkelijker gemaakt om mee te doen.

Elke maand bespreken we een wijkopgave met wijkmanager René Stuij. Deze keer geeft hij een toelichting op Duurzame en Gezonde Wijk. ‘Dit gaat over onze buitenruimte. Waar we de laatste jaren heel anders naar zijn gaan kijken. Door de luchtvervuiling, de soms heftige regenbuien en extreem warme zomerdagen. Groen betekent niet altijd dat de biodiversiteit in balans is. Met als gevolg dat diersoorten de overhand krijgen, omdat hun natuurlijke vijand is verdwenen. En uiteindelijk heeft dat alles gevolgen voor ons, voor onze gezondheid en voor ons buitengeluk.’

Dit is absoluut geen gemakkelijke wijkopgave. Een opgave die ook verder reikt dan de grenzen van de wijk en de stad. Hiervoor hebben we een lange adem nodig, want dit is niet een, twee, drie op te lossen. Maar ik ben niet pessimistisch, want

Maar het gaat niet alleen om onze uitstoot. We kunnen ook bijdragen aan een beter klimaat door aan de slag te gaan met groen in onze eigen tuin of in de buurt. Overlast door regenwater dat in tuinen en achterpaden blijft staan, is geen onbekend beeld in Stadshagen. Het helpt wanneer we het water snel in de grond kunnen laten zakken door grijs te vervangen door groen. Steeds meer bewoners pakken die handschoen op. Mooie initiatieven zoals die van de WijKwekerij helpen daaraan mee. Daar kun je overtollig groen kwijt, of halen voor je eigen tuin. En je kunt er ook tuinieren, zoals de kinderen van de basisschool De Paperclip. De volgende generatie groeit zo al op met kennis van een duurzame en gezonde buitenruimte.

Een bijkomend voordeel van al dat groen is het tegengaan van hittestress. Voor het eerst hebben we uw ervaringen met hittestress gemeten in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek. Daaruit blijkt dat 12% van de

Stadshagenaren last heeft van hitte in de woning en 10% ervaart last van hitte op straat. Planten en bomen kunnen hoge temperaturen in de stad naar beneden brengen, zorgen voor schaduw en hebben effect op de vochtigheid.

En er zijn meer voordelen aan een groene buitenruimte. We zijn ons -vooral in coronatijd- meer bewust geworden van het positieve effect van een groene buitenruimte op onze gezondheid. Groen nodigt uit tot bewegen, wandelen, spelen; je kunt er ontspannen, wat ook goed is voor onze mentale gezondheid. Of zoals we het ook vaak benoemen: de buitenruimte geeft ons buitengeluk.

De gemeente ondersteunt inwoners bij het maken van gezonde keuzes. Daar hebben we een beleidsagenda Gezondheid voor. Die gaat verder dan alleen de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Die gaat ook over zingeving, kwaliteit van leven, meedoen in het dagelijks functioneren. Of zoals de Stichting Hof van Welbevinden het

zegt: gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Een Stichting die kennis wil inbrengen en initiatieven wil stimuleren gericht op gezondheid. Kijk eens op hun website voor hun ideeën.

Steeds vaker trekken gemeente en bewoners samen op bij de ontwikkelingen waar we als stad en wijk voor staan. We stimuleren ideeën van bewoners graag. Heb jij een goed idee dat aansluit op deze wijkopgave, neem dan contact met mij op. Dat kunnen grote plannen zijn, maar zoals ik al heb gezegd, ook veel kleine initiatieven samen hebben een groot resultaat. Daarvoor kun je terecht op de website MijnWijk. En goed om te weten: een goed idee is geld waard.

www.zwolle.nl/mijnwijk

www.zwolle.nl/bvb2022

www.zwolle.nl/wijkbudget wijkservicepuntwest@zwolle.nl

www.hofvanwelbevinden.nl

Facebook @stadshagendoetgroen

Wijkopgaven de wijkopgaven uit het Buurt voor Buurt-Onderzoek (BvB) 2020. Op basis daarvan en van de uitkomsten van het BvB 2022 wordt bepaald waar nog extra aandacht nodig is.

Wijkopgaven zijn acties om dat wat goed gaat in de wijk te behouden en dat wat verbeterd moet worden aan te pakken. De gemeente evalueert samen met wijkpartners en bewoners de aanpak en de resultaten van

Op de website van de gemeente Zwolle heeft de wijkmanager de wijkopgaven toegelicht: Een verkeersveilige en bereikbare wijk en Versterken sociale cohesie.

‘Met veel plezier kijken we terug op ons bezoek aan Stadshagen op 11 maart 2023. Wat fijn dat u er was om over uw buurt te vertellen of de tijd hebt genomen om uw opmerkingen in de brievenbus te doen. We hebben boeiende gesprekken gevoerd en leuke verhalen gehoord en gelezen over uw buurt. Jullie hebben ook ideeën gegeven om het goede te behouden en wat niet goed gaat in de buurt aan te pakken. Ook via social media en mail hebben we reacties gekregen van bewoners. Met de verhalen en ideeën gaan we aan de slag. Met een aantal bewoners leggen we contact om de ideeën verder uit te werken en aan te pakken.

Wat we doen met de resultaten uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek en uit de gesprekken, daarvan doen we verslag in de wijkkranten, op social media, onze website en op MijnWijk.’

06
Beste bewoner en bezoeker van de Buurt-voor-Buurtgesprekken,

Boerderijenpad open voor bewoners De Tippe

Het Boerderijenpad, een wandel- en fietspad in De Tippe, is beperkt opengesteld van de Havezathentunnel tot aan de eerste, opgeleverde woningen in De Tippe. Deze woningen liggen allemaal rondom het Boerderijenpad. Door de openstelling kunnen de eerste bewoners van De Tippe snel en veilig fietsend of wandelend het nieuw aan te leggen wijkdeel verlaten. Ook hoeven de nieuwe bewoners hierdoor minder gebruik te maken van de bouwwegen in De Tippe, waar dagelijks veel bouwverkeer rijdt. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt het Boerderijenpad daarom beperkt opengesteld.

Geen doorgaand fietsverkeer

De komende jaren bouwen we in De Tippe vele honderden nieuwe woningen. Dat levert veel bouwverkeer op in het nieuwe

wijkdeel. Voor nu proberen we vanwege de verkeersveiligheid het bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van andere verkeersstromen, zoals fietsers en wan-

Toeslagen van de Belastingdienst in 2023

De belastingdienst verstrekt huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag, maar ook het kindgebonden budget. Deze gaan elk jaar omhoog, maar nu is er vanaf 1 januari 2023 nog een extra bedrag bijgekomen. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden.

Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag. Het kan dus zijn dat je in 2022 geen recht had op toeslagen, maar nu dus wel een of meer toeslagen kan krijgen.

Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/2023-toeslagen-omhoog

Zwolle doet ook in 2023 mee aan NK Tegelwippen

Niet alleen maak je Zwolle groen, maar je helpt ook mee aan het verbeteren van het klimaat. Door je tuin groener te maken of een geveltuintje aan te leggen, zorg je dat de temperatuur in de wijk en de stad daalt. Bij extreme regenbuien kan het water beter in de grond zakken en is er minder wateroverlast.

Van 21 maart tot 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats. Zwolle doet dit jaar weer mee en heeft als doel om in de top 3 te eindigen. Dat kan alleen maar als iedereen meedoet. Hoe doe je mee?

Wip de tegels uit je tuin en zet er groen voor in de plaats. Elke tegel telt! Geef het aantal tegels dat je gewipt hebt, door op de website nk-tegelwippen.nl Stuur je nog een mooie foto mee, dan maak je ook kans om leuke prijzen te winnen.

Heb je tegels over en kan je ze niet hergebruiken? Laat ze dan gratis ophalen door de Tegeltaxi. Dit voorjaar worden de tegels opgehaald op 9 en 10 mei.

Meld je aan voor

1 mei!

Dit kan via www. zwolle.nl/tuintegels-over-de-tegeltaxi-haalt-zebij-je-op-in-zwolle

delaars. Daarom blijft het Boerderijenpad tussen Stadshagen en ’s-Heerenbroek voorlopig dicht voor doorgaand verkeer. Fietsers of wandelaars vanaf de Havezathenallee, die bijvoorbeeld naar de IJssel of ’s-Heerenbroek willen fietsen of lopen, kunnen gebruik maken van de Rozentunnel (Rozenpad) of de tunnel bij de Jac. P. Thijsselaan. Wanneer het Boerderijenpad helemaal opengaat, hangt af van de bouwactiviteiten en het bouwverkeer in De Tippe. Hierbij staat verkeersveiligheid

altijd voorop.

Gevaarlijk om bouwterrein te betreden Wanneer fietsers of wandelaars op het Boerderijenpad moeten zijn, is het van belang dat zij beseffen dat ze in een gebied met veel bouwactiviteiten zijn. Het terrein rondom het Boederijenpad betreft bouwterrein; het is gevaarlijk om dit terrein te betreden. Daarom is het belangrijk om op de aangewezen paden te blijven.

Kwijtschelding belastingen bij laag inkomen

Heb je een laag inkomen? Vraag dan bij GBLT kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding betekent dat je niet hoeft te betalen.

Of je kwijtschelding krijgt, hangt onder andere af van je inkomen en het geld op je bankrekening. Dit moet onder een grens blijven. Sommige grenzen liggen dit jaar wat hoger. Ook telt bijvoorbeeld de energietoeslag niet mee.

Kijk voor alle voorwaarden op: www.gblt.nl/kwijtschelding en vraag er direct kwijtschelding aan.

Doe mee!

Wil je tegelwippen van gemeentegrond? Bedenk dan samen met je buren een plan voor de inrichting van deze grond. Plaats daarna het plan op MijnWijk, de website voor

Een goed idee is geld waard!

Bewoners nemen op allerlei plekken en op vele manieren initiatieven om iets te verbeteren in hun stad, wijk, buurt of straat. De gemeente helpt graag bij dit soort acties, ook financieel. Voor de uitvoering van goede ideeën van bewoners en organisaties heeft de gemeente Zwolle drie regelingen.

Premie op Actie (POA)

Dit wijkbudget is voor bewoners die hun straat of de buurt groener, speelser, socialer, veiliger, biodiverser of klimaatbestendiger maken. Op www.zwolle.nl/MijnWijk staan allerlei voorbeelden van deze initiatieven.

De bijdrage is tot maximaal €1000,- en voor eenmalige activiteiten. www.zwolle.nl/premie-op-actie

Buurtbonus

Bewoners en organisaties die een initiatief beginnen dat bijdraagt aan een of meer wijkopgaven kunnen de Buurtbonus aanvragen. De wijkopgaven staan op www.zwolle.nl/buurtbonus.

De bijdrage is tot maximaal €10.000. Op www.zwolle.nl/buurtbonus staat informatie over de voorwaarden van het plan van aanpak en de aanvraagprocedure.

Initiatiefrijk Zwolle

Dit is een regeling voor vernieuwende, stadsbrede, maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzame groei van Zwolle. Dit zijn initiatieven voor duurzaamheid, energietransitie, klimaat of digitalisering. De bijdrage is tot maximaal €15.000 en

Op www.zwolle.nl/initiatiefrijk-zwolle

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst of kwijtschelding GBLT? Op Orde Zwolle helpt

bewonersinitiatieven. Zo krijg je automatisch contact met de wijkregisseur van de gemeente Zwolle. www.zwolle.nl/mijnwijk

Meer informatie

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl

07
je graag. www.opordezwolle.nl | (038) 456 97 50
maximaal 50% van de kosten van het initiatief wordt vergoed. staat informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Naam: Hayat Elmahjoubi

Geboorteplaats: Beni Said (Marokko)

Leeftijd: 50 jaar

Beroep: Senior Opbouwwerker

Kinderen: Gehuwd, 2 zoons

Hayat Elmahjoubi werkte de afgelopen

3,5 jaar bij Travers Welzijn als Senior Opbouwwerker in Stadshagen en zet zich nu in bij het COA als adjunct-manager Bijzondere Opvang (AMV). Zij is publicist en dichter. Onlangs nam zij in Level-Z afscheid van collega’s en andere betrokkenen bij de wijk. Wie is Hayat Elmahjoubi?

Je hebt recent een heel andere wending gegeven aan je werkzame leven: van opbouwwerker in een grote stad naar het werken in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Je geeft op je afscheidskaart aan, als motivering voor je nieuwe keuze bij COA: ‘Ik heb naar mijn hart geluisterd, dat steeds meer aangaf waar ik op dit moment nodig ben’. Wat gaf de doorslag in je overwegingen om hiervoor te kiezen?

‘Als het ergens anders crisis is waardoor kinderen buiten moeten slapen, en je werkt in een wijk waar de mensen het over het algemeen goed hebben, dan ga je op den duur anders kijken naar zaken die ook onderdeel van je werk uitmaken. Alles lijkt dan best triviaal in het licht van de echt grote problemen.’

Waar komt die gedrevenheid en betrokkenheid vandaan die je aan de dag legt voor mensen die het moeilijk hebben? Voor mensen die een steuntje in der rug nodig hebben om zich staande te houden in de samenleving?

‘Misschien komt het voort uit optimisme, het geloven in een goede afloop. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om je uit een achterstandspositie los te moeten worstelen. Als kind uit een migrantengezin weet ik exact wat dat inhoudt en hoe dat voelt. Maar ik weet ook hoe het is als je de goede mensen om je heen treft die jou zien, jou horen, in jouw potentie geloven en je net dat duwtje in de rug geven waardoor je in je kracht komt. En wanneer je het zelf goed hebt, heb je een voorrecht en dus een verantwoordelijkheid naar anderen die het minder goed getroffen hebben. Die verantwoordelijkheid voel ik.’

In het recente rapport van het SCP ’Eigentijdse ongelijkheid’, met als insteek: Kansenongelijkheid is breder dan alleen vermogen, inkomen en opleidingsniveau, maar veel meer ook om wie je kent, je sociale netwerk, wie je bent. Herken je jezelf in dit rapport en deze

insteek? Wat heb je hiervan teruggezien in Stadshagen in de afgelopen vier jaar?

‘Persoonlijk herken ik mezelf niet in het rapport omdat ik zelf over een gedifferentieerd en invloedrijk sociaal netwerk beschik. Maar dat kansenongelijkheid ook betrekking heeft op je sociale netwerk, herken ik zeker ook in de wijk. In Stadshagen zie ik nog te veel bonding (vooral binding met eigen groep) en te weinig bridging (overstijgende contacten met andere groepen). En juist bridging is dus belangrijk om sociaal te kunnen stijgen.’

Nu kom je als opbouwwerker op veel plekken in de wijk en neemt ook waar wat is gebeurd en veranderd. Heb je Stadshagen de afgelopen jaren in sociaal opzicht zien veranderen?

‘In delen van Stadshagen heb ik het wel in sociaal opzicht zien veranderen de afgelopen jaren. Er zijn bijvoorbeeld meer nieuwe initiatieven gestart door bewo-

cohesie, buurtproblemen, eenzaamheid et cetera. Ik vind eerlijk gezegd individualisme niet meer van deze tijd, alhoewel het in de jaren 70 wel degelijk een nuttige functie had. In de huidige tijd hebben we te maken met vele vraagstukken en crises waarvan de oplossing vooral in het collectief gezocht moet worden. Solidariteit, samenwerken en omzien naar elkaar is wat een gemeenschap echt verder kan brengen.’

Je bent in Meppel, waar je werkte, Stadsdichter geweest. Je maakt al heel lang poëzie. Je hebt op je afscheid in Level-Z een gedicht van Toon Hermans vertoond en laten lezen: ‘Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken’. Waarom dit gedicht bij je afscheid?

‘Het is een soort missie van mij geworden: samen met anderen proberen ‘zonnen aan te steken’ in de wijk. Het gedicht was een ode aan de mensen waarmee ik afgelopen jaren samen heb gewerkt in Stadshagen.

‘Wanneer je het zelf goed hebt, heb je een voorrecht en dus een verantwoordelijkheid naar anderen die het minder goed getroffen hebben. Die verantwoordelijkheid voel ik’

ners en dit ondanks de lange coronaperiode!’

Wat zijn sociaal gezien de meest hardnekkige problemen in de wijk? En wat zou hieraan gedaan moeten of kunnen worden?

‘Vanuit mijn eigen observaties heb ik gemerkt dat individualisme voornamelijk de grotere structuur is achter de sociale problemen in de wijk, zoals lage sociale

Die mensen die zelfs op de donkerste dag toch de zonnen weten aan te steken door present te zijn, handen uit de mouwen te steken, initiatieven te starten om het prettiger, veiliger en gezelliger voor iedereen te maken.’

Hoe zou je jouw poëzie willen omschrijven? Wat doet poëzie met je?

‘Mijn gedichten passen het beste bij het genre lyrische poëzie. Ik gebruik daarin

mijn persoonlijke stem en mijn zienswijze op bepaalde thema’s. Als dichter zoek je altijd naar woorden die zich in harten kunnen nestelen, de diepere connectie.

‘Het is een soort missie van mij geworden: samen met anderen proberen ‘zonnen aan te steken’ in de wijk’

Poëzie ordent mijn gedachten en gevoelens, waardoor weer nieuwe gedachten, inzichten en gevoelens ontstaan. Poëzie is voor mij een scheppende bron.’

Ga je nog eens een eigen dichtbundel uitgeven?

‘Ik zit nog te broeden op een andere vorm, want dichtbundels lopen niet zo goed terwijl we wel poëzie nodig hebben die ons troost, inspireert, aan het denken zet, gezelschap houdt. Er komt zeker wel iets van mijn hand, maar ik ben dus nog aan het broeden over de vorm.’

Zou je een vierregelig gedicht over Stadshagen-als-wijk willen maken, als afsluiting van het interview?

‘Ah, je wilt een kwatrijn over Stadshagen? Laten we wat proberen:

08
‘Solidariteit en omzien naar elkaar is wat een gemeenschap echt verder kan brengen’
Foto Margreeth Kruise
‘Ik vind eerlijk gezegd individualisme niet meer van deze tijd’
Herinneringen aan mijn jaren in Stadshagen, van spelende kinderen die toekomst dragen, van wind die danst op takjes van jonge bomen, van huizen die uitnodigen om erin thuis te komen.

75 kinderen zorgen voor enthousiaste muzikale ode aan de lente

Kinderkoor Konstantijn zingt onder leiding van Suzan Westerveld met passie onder andere het Kinderbevrijdingslied: ‘Blijf dromen, ook al zijn ze nog zo klein, Over een wereld waarin vrede zal zijn’

Stichting Vuurvogel zet zich in voor het stimuleren van muzikale ontwikkeling bij de jongste jeugd en jongeren. De kinderen, waarvan een groot deel uit Stadshagen komt, maken deel uit van een groeipad om samen een beleving te creëren, voor zichzelf en het publiek. Het Lenteconcert op 18 maart in De Fontein in Stadshagen is een eerste concert in een rij van optredens. Zo musiceren zij onder meer ook op het Educatief Concert en Symphonica Stadshagen. Op deze pagina een foto-impressie van het Lenteconcert.

De Jonge Vuurvogel, met ruim 30 jonge strijkers en blazers, speelt o.l.v. Vincent Pollemans Contredanse van Larry Clark, een lentenummer bij uitstek

De grande finale bestaat uit het gezamenlijk vertolkte lied

Iedereen verstaat muziek: ‘Speel gewoon een liedje, Stamp op de grond, klap op de beat, geniet!’

Eigen foto’s Vuurvogel

CSV’28 neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Berry Mulder

Voetbalclub CSV’28 heeft besloten de hoofdtrainer, Berry Mulder, per direct vrij te stellen van werkzaamheden. De reden hiervoor is een sterk verminderde werkrelatie met de selectie en een verschil van inzicht over de uitvoering van het technische beleid. Al eerder werd bekend gemaakt dat het contract van de hoofdtrainer, dat afloopt op 30 juni 2023, niet verlengd zou worden. Hij wordt in het komende seizoen vervangen door Sebastiaan Borgardijn. CSV’28 gaat op zoek naar een trainer die het seizoen kan afmaken, waarna Sebastiaan Borgardijn het stokje over kan nemen.

Het optreden van Vuurvogel OpStreek wordt afgesloten met een speelse uitvoering van een nummer uit Star Wars

CSV'28 en Kelvin Bonhof zijn tot overeenstemming gekomen dat de trainer de

Straatnaam belicht ?straat

Door Marty Kreeft

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand wordt in de Vinexpress de herkomst van een andere straatnaam in Stadshagen belicht. Deze keer is de Buckhorstlaan aan de beurt.

De Buckhorst was een havezate. Havezaten waren in de 13de eeuw versterkte (met een slotgracht of wal omheinde) burchten en boerderijen. Die waren te vinden rondom Zutphen en in Overijssel en Drenthe. De Buckhorst was een roofridderslot dat lag bij Zalk (gemeente Kampen) in de buurt van de huidige Vinkensteeg. Er werd voor het eerst melding van

gemaakt in het jaar 1224. Tussen 1224 en 1841, toen het werd gesloopt, viel het slot diverse malen in handen van andere eigenaren. De laatste eigenaar was Berend Hendrik Bentinck, die van 1813 tot 1830 gouverneur van Overijssel was.

In de Sint-Nicolaaskerk in Zalk zijn van de heren en vrouwen van Buckhorst onder andere de Buckhorst-banken en een grafkelder van de familie te vinden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Buckhorst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Havezate

selectie tot aan het eind van dit seizoen gaat begeleiden. Onlangs stond Kelvin Bonhof al op het veld voor de training. Als trainer is Kelvin Bonhof al 15 jaar actief bij verschillende clubs. Bonhof: ‘Toen ik werd benaderd was ik erg enthousiast en wilde graag deze uitdaging aangaan. Uiteraard wel met gemixte gevoelens, dit blijft altijd een vervelende situatie, voor de club en zeker ook voor een trainer. Ondanks alles ga ik er met volle energie in en proberen we er het maximale uit te halen in de resterende wedstrijden’.

09
Foto Jan Burgman
Kelvin Bonhof tijdelijke waarnemer

Nieuw in het winkelcentrum

Naz Banna zet in op natuurlijke huidverbetering

Centro-selected brands: eigentijdse en betaalbare mode

Wilrick Oosterveen is aan de Wade zijn vijfde damesmodezaak van Centro-selected brands begonnen. Na Vaassen, Nunspeet, Zutphen en Twello viel zijn oog op Stadshagen. ‘Ik ben zelf Zwollenaar en ik had al eerder wat contacten met de eigenaar van Reality. Zakelijk gezien vind ik de wijk aantrekkelijk, met een mooi, compact winkelcentrum voor zo’n 30.000 inwoners. Nu is het dan gelukt om mijn vijfde zaak hier te openen. Verkoopmedewerksters Geja en Sanne zorgen voor een fijne sfeer en persoonlijke aandacht.’ De aangeboden kop koffie draagt daar zeker aan bij.

bel ontwikkeld met een breed kleurbeeld: Dutchlab. We bedienen vijftien winkels en zitten hierdoor korter op de markt: elke 6 weken liggen er nieuwe items in de winkel.’

Eigen uitstraling

Naz Banna (35) kwam in 1997 uit Irak naar Nederland en woont sinds 2012 in Stadshagen. ‘Wat is Stadshagen een gezellige wijk!’ stelt Naz enthousiast vast. ‘Wat is er veel te doen, er worden veel mooie woningen gebouwd, het is hier gezellig wonen.’ Twee jaar geleden begon zij een schoonheidssalon aan huis. Kort daarna sloeg Corona toe en kreeg haar salon nauwelijks kansen. Zij moest vanwege lockdowns diverse keren sluiten en Naz kwam niet echt aan het opbouwen van een klantenbestand toe.

Eind 2022 ging haar droom toch in vervulling en opende zij in november haar eigen salon Skinselect voor huid- en gezichtsbehandelingen aan de Belvédèrelaan. Ze heeft een duidelijke visie op de wijze waarop zij werkt. Naz: ‘Ik heb niets met nagelbehandelingen, make-up en cosmetica. Ik ben goed in huidverbeterende behandelingen. Ik ben gemotiveerd om huidproblemen op te lossen en help mensen graag aan een betere en gezondere huid.’

Puur natuur

Belangrijk aspect van haar werk is de natuurlijke basis van de producten die zij gebruikt en verkoopt. Zij deed uitgebreid onderzoek naar de samenstelling van haar producten. Daarom kwam ze ook gemotiveerd uit op huidbehandeling en niet op cosmetische behandelingen. ‘Mijn producten bevatten geen parabenen, chemische stoffen en allergenen en ze zijn niet op dieren getest. Dat vind ik erg belangrijk!’ benadrukt Naz. ‘Alleen zo heb ik mooie resultaten van mijn huidbehandelingen. Ik wil mensen laten stralen!’

AquaGlo

Naz werkt veel met de zogeheten AquaGlobehandelingen. ‘Deze behandeling zorgt voor het intensief reinigen en hydrateren van de huid, waardoor er een directe Glow ontstaat,’ verduidelijkt ze. ‘Het is de ideale behandeling tegen mee-eters, acné en andere comedonen.’ De salon van Naz is gevestigd aan de Belvédèrelaan 25, hoek Overtoom. Meer informatie is te vinden op gezichtsbehandelingzwolle.nl.

‘Liefde voor baby’s leidde tot mijn

BabySpa en Welnesssalon’

Ghislaine Docter (36) werkt inmiddels 9 jaar als accountmanager, maar haar ambitie lag eigenlijk vooral bij het ondernemerschap. De slechte slaapervaringen en darmprobleempjes van haar zoontjes Lucien (6) en Julien (3) leidden tot een zoektocht in Zwolle naar een plek waar aan die problemen wat te doen was. Toen dat tot niets leidde kwam haar ondernemersbloed naar boven en, in combinatie met haar liefde voor baby’s, zette zij in mei vorig jaar de grote stap naar een eigen vestiging: BabySpa&Welness in het winkelcentrum van Stadshagen.

Tijdens het interview stapt een stel met een baby van een paar maanden de salon binnen, dat door Ghislaine hartelijk wordt ontvangen. Ze zijn hier voor de tweede keer en hebben er duidelijk zin in. Multitasking blijkt wel een kernkwaliteit van de ondernemende Ghislaine, want ondertussen worden mijn vragen adequaat beantwoord. ‘De baby kan hier al terecht als deze zijn navelstompje kwijt is, 1 à 2 weken na de geboorte. Je kunt hier voor de spa met je baby terecht tot 24 maanden.’

Babyjacuzzi

De baby’s kunnen lekker dobberen in de speciaal ontworpen babyjacuzzi. Ghis-

laine: ‘Iedere baby zit in zijn eigen bad en drijft met behulp van een babyfloat: een opblaasbare schuimrubberen zwemring, die om de nek van de baby zit. We bieden ook massages aan en leren ouders

In 2001 werd de eerste winkel in Vaassen geopend. ‘Ik zat eerder met kleding in de ambulante handel en hierdoor kwam ik overal, ook veel in Vaassen. In de loop van de jaren volgden Twello, Nunspeet en Zutphen. Samen met mijn compagnon heb ik inmiddels ook een eigen kledingla-

Dat er drie damesmodezaken in de Wade dicht bij elkaar liggen, vormt geen enkel probleem. ‘We zijn drie totaal verschillende winkels, we hebben alle drie ons eigen segment, we hebben qua winkel een eigen uitstraling en een eigen klantenbestand. Dus dat komt goed,’ aldus Wilrick. Aan de uitstraling van de Centro zal het niet liggen: dit voorjaar is de trend vooral uitbundig en kleurrijk en dat mag gezien worden. Wel wordt er aangestipt dat Geja en Sanne nog versterking kunnen gebruiken van een nieuwe collega. Loop gerust even binnen als je belangstelling hebt! Meer info: centronline.nl

Drie nieuwkomers in het winkelcentrum

In het winkelcentrum van Stadshagen is de afgelopen jaren weinig verloop geweest. Ondernemers van vestigingen van een jaar of wat geleden hebben zich inmiddels gesetteld. De als tijdelijk bedoelde vestiging Living&Giving aan de Werkerlaan bleef veel langer zitten dan gepland. Na bijna drie jaar houdt ondernemer Herman Alberts het voor gezien. ‘Ik ben nu 73, mag het ook een keer,’ verzucht hij bij het inpakken van de laatste resten uit de winkel. Alweer geruime tijd geleden vertrok ook de Lotuszen Studio aan de Belvédèrelaan, in afwachting van de realisering van het Purazen onthaastingscentrum aan de rand van de wijk. Eind vorig jaar vestigden Skinselect en Babyshower zich in het vrijkomende pand. Dameskledingwinkel Reality aan de Wade werd verkocht en recent opende damesmodezaak Centro op die locatie haar deuren. De Vinexpress maakte met alle drie de nieuwkomers een praatje.

massagetechnieken om de baby te laten ontspannen.’ Uit onderzoek blijkt dat de baby zich prettig ontspant. Ook stimu-

leert de behandeling de aanmaak van hormonen die invloed hebben op het gevoel van geborgenheid en geluk. ’We hebben ook een jacuzzi waar de ouder samen met de baby kan ontspannen of waar de baby samen met een broertje of zusje lekker kan badderen.’

Voor meer informatie: babyspa-zwolle.nl. De salon is gevestigd in hetzelfde pand als Skinselect: Belvédèrelaan 25, hoek Overtoom.

10 Christelijke
Energie
l Levensvragen herman@yourney.nl www.yourney.nl Ervaar je onrust? Zo doorgaan gaat niet werken, maar wat wel werkt weet je ook niet?
coach l Persoonlijke benadering l Nieuwe richting l
l Identiteit
Door Bert Kunnen Naz Banna maakte eind vorig jaar haar droom waar met een eigen salon Skinselect Foto Hans van Eerbeek Bij Ghislaine Docter’s BabySpa genieten ouders en baby van float- en massagearrangementen Foto Hans van Eerbeek Foto Erica Turmel-Donker Uitbundige en kleurrijke mode bij Centro Selected Brands

Grote vrijwilligersactie NLDoet

Elk jaar in maart organiseert het Oranjefonds de vrijwilligersactie NLDoet. Zoveel mogelijk Nederlanders worden geactiveerd om tijdens deze dagen vrijwilligerswerk te doen. Dit jaar was NLDoet op 15 en 16 maart. Ook in Stadshagen waren tientallen wijkbewoners in de weer om hun woonomgeving mooier te maken. De fotopagina geeft een impressie van activiteiten in enkele straten in onze wijk. Zo krijgen de deelnemers een eervolle vermelding!

11
Foto Erica Turmel-Donker Boomaanplant WijKwekerij Dierenweide Kakel & co Foto’s Margreeth Kruise Foto Erica Turmel-Donker Het schoolplein van De Vlieger wordt schoongemaakt Foto’s Hans van Eerbeek Boomplant bij de Open Kring Verbreden beukenhaag Nijenhuislaan Foto Hans van Eerbeek Werkzaamheden aan de Stadshoeve Foto Jan Burgman
Vergroenen Rosariumsteeg, Hasselterdijk Foto Hans van Eerbeek

Het is weer even geleden dat ik schreef over de oprichting van ons eigen wijkinitiatief Stadshagen Doet Groen (SDG) op het vlak van groen én energie. Voor de trouwe lezers: dit was mei 2022. In de tussentijd is er veel gebeurd. Zeker aan de groenkant met de opening van de WijKwekerij, een nieuwe mijlpaal voor het StadshagerBos en weer meer vergroende straten door acties rondom groene burendag en NLDoet. Maar ook op het energievlak zijn er ontwikkelingen. Ik vertel je er graag over! Inmiddels heeft Stadshagen 5 energiecoaches die ook zelf in Stadshagen wonen en meer of minder ervaring hebben met verduurzaming. Maar wat doen energiecoaches eigenlijk en wie zijn het?

Energiecoaches helpen met besparen De energiecoaches uit Stadshagen komen graag, als buur en wijkgenoot, bij je langs. Ze geven dan met behulp van de online tool Hoomdossier tips voor simpele besparingsstappen. Ook kunnen ze aangeven waar je het beste in kan investeren en wat je beter nog even kan laten liggen. Je hoeft niet alles in één keer te doen!

Oude en nieuwe woningen

Stadshagen heeft nieuwe woningen (net opgeleverd) en oude woningen waarin mensen al jaren wonen. Maar er is altijd een natuurlijk moment om te klus-

Stadshagen doet Groen

sen aan je woning. Als je het huis net hebt gekocht en meer aan je smaak wil aanpassen. Of als je er al langer woont en behoefte hebt aan meer ruimte, of bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer. Je gaat klussen en met de kennis van nu kun je ook direct een stap zetten om te zorgen dat je minder energie gaat gebruiken.

Onze buren helpen

Energiecoaches zijn vrijwilligers. We heb-

ben wel een opleiding gevolgd. Ik zeg 'we', want ik ben zelf ook energiecoach. Het is niet ons werk om energie-adviseur te zijn. In een paar avonden en door zelfstudie hebben wij veel geleerd over energie besparen, isoleren, ventileren en alles wat er bij hoort.

Ook zijn er regelmatig extra kennisavonden met de overige energiecoaches in Zwolle. Zo horen we veel tips en kunnen we je als buren een handje op weg helpen.

Slimme laadpaal in Krijtenbergstraat

Steeds meer Zwollenaren rijden elektrisch. Omdat niet iedereen ruimte heeft voor een eigen laadpaal, plaatst de gemeente Zwolle openbare laadpalen. Zo kan iedereen met een elektrische auto in de stad opladen. Op dit moment zijn er zo'n 775 openbare laadpunten in de gemeente Zwolle. Naast de reguliere laadpalen is in onze wijk ook een bijzondere laadpaal te vinden: Buurtlader Stadshagen in de Krijtenbergstraat.

Laadpunt voor iedereen

Deze slimme laadpaal is de eerste duurzame bi-directionele VPA van Nederland. Dit betekent dat de laadpaal zowel kan laden als ontladen. VPA staat voor Verlengd Private Aansluiting: een laadpaal op publieke grond, aangesloten op de meterkast van een particulier. Bij Buurtlader Stadshagen kan iedereen een volledig

Onze energiecoaches

Onze energiecoaches zijn Arie, RobertJan, Milou, Martijn en John (zie foto) 'De energiecoaches van Stadshagen kunnen helpen met besparen!' Robert-Jan 'Ventileren is belangrijk voor je gezondheid. In een goed geventileerd huis wordt het sneller warm!' Milou

'Als energiecoach kunnen wij helpen met het uitwisselen van kennis en ervaring naar de beste aanpak voor energiebesparing.' Arie

(Op vakantie, Martijn)

'De energiecoach(es) in Stadshagen. Dichterbij dan je denkt!' John

Energiecoaches willen de buurt in!

Vaak kun je met een paar simpele handelingen je energierekening verlagen én je comfort verhogen. Hoe mooi wil je het hebben? De opleiding heeft ons allemaal enthousiast gemaakt voor de praktijk, wij willen de wijk in! Dus heb je vragen, schakel ons in!

Contact?

Wil jij ook een gratis energiecoachgesprek? Mail ons!

SDgenergie@gmail.com.

We nemen binnen enkele dagen contact met je op om een afspraak te maken.

elektrisch of hybride voertuig opladen. De laadpaal staat, net als elke andere laadpaal, in talloze apps om een beschikbare laadpaal in de buurt te vinden.

Bijzonder

De laadpaal is aangesloten op de zonnepanelen van de woning aan de overzijde. Als er tijdens zonuren geladen wordt, gaat de beschikbare stroom rechtstreeks van de zonnepanelen naar de laadpaal. Als er geen of te weinig zon is, laad je aan deze laadpaal met duurzame stroom van energiemaatschappij Van de Bron. Als auto’s en netbeheerder TenneT zover zijn, kan deze laadpaal ook je auto (deels) ontladen om het net te balanceren. Auto’s staan 90-95% van de tijd stil en als ze dan aangesloten zijn, kunnen ze als accu gebruikt worden. Als de energievraag stijgt, bijvoorbeeld rond etenstijd en ’s avonds, wordt de opgeslagen stroom gebruikt om te koken, televisie te kijken, etc. In de nacht wordt de accu van de aangesloten elektrische auto met behulp van windenergie weer helemaal opgeladen. Een slimme laadpaal kan rekening houden met je agenda door te communiceren met je voertuig. Als je agenda weet dat je verder moet, en je auto kan dat uitlezen, dan kan de laadpaal daar rekening mee houden. Zo simpel is het dus: je plugt je auto in wanneer het kan en de laadpaal regelt de rest.

Gratis laden

In de toekomst kun je zelfs gratis laden bij deze slimme laadpaal. TenneT werkt aan een platform om door middel van blockchain-technologie slim om te gaan met laden en ontladen. Zodra je auto zover is dat deze slim kan laden én er is wetgeving rond ontladen ontwikkeld, kun je bij Buurtlader Stadshagen tot 15.000 km per jaar gratis energie laden.

12 De warmte van morgen. De warmte van morgen. De warmte van morgen. De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl ZWOLLE Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen Toepasbaar onder elke vloer • Compleet inclusief advies en installatie VRAAG NU UW GRATIS WAARDEBEPALING AAN Uw Stadshagenmakelaar 038 - 3379406 Veerman Makelaardij.nl
door Milou van Rijn
Groen Doen!
Met de klok mee Arie, Robert-Jan, Milou, Martijn, John Foto Hans van Eerbeek Slim laden voor iedereen in de Krijtenbergstraat Foto Margreeth Kruise

Naam: Rixt Rozema

Geboortedatum: 17-10-2003

Geboorteplaats: Rouveen (Gemeente Staphorst)

Door Geert Jan den Hengst

Het komt steeds vaker voor dat jongeren ervoor kiezen om een lange reis te maken of om een tijd in het buitenland te gaan wonen. Na het eindexamen of afstuderen, voor een tussenjaar, vanwege stage of om wat voor reden dan ook. Rixt Rozema besloot om voor een half jaar naar Curaçao te gaan. Wat dreef haar? Waar liep zij tegenaan?

Hoe reageerde je omgeving toen je voor het eerst over je plannetje vertelde? ‘Mijn vader reageerde niet meteen enthousiast. Hij was bang dat ik daar zou blijven hangen. Daarom heb ik met hem afgesproken dat ik alleen zou gaan als ik nog een vervolgstudie zou doen. Maar verder reageerden mijn moeder en ook mijn vriendinnen meteen erg enthousiast. Het zou goed voor mijn ontwikkeling zijn en het is natuurlijk gewoon supervet!’

‘Een collega bij mijn bijbaantje ging voor haar opleiding stage lopen op Bonaire. Al vrij snel was mij duidelijk dat ik na mijn examen ook die kant op wilde. Wat leek mij dat gaaf! Het avontuur, de uitdaging lonkte. Op internet ging ik mij eerst eens oriënteren. Omdat Bonaire iets rustiger leek te zijn en Curaçao ook bekend staat als een echt studenteneiland viel mijn oog op Curaçao. Natuurlijk moest het uitzoeken van de echt belangrijke informatie nog gebeuren, maar dat ik wilde gaan was duidelijk. Het proces van alles uitzoeken en regelen heeft zeker 4 tot 5 maanden geduurd.’

Achter het enthousiasme ging ook spanning schuil. Rixt zag er ook tegenop zo lang van huis weg te zijn.

‘Dat gevoel werd versterkt doordat ik geen idee had van waar ik terecht zou komen qua wonen en werken. Hoe alles eruit zag wist ik inmiddels wel, maar of ik mij daar op mijn plek zou voelen?’

Onderzoek

Toen Rixt besloot om te gaan, was er een waslijst aan regelzaken.

‘Natuurlijk moest ik huisvesting en een baan zoeken. Maar ik moest ook kleinere, niet minder belangrijke zaken regelen, zoals mijn zorgverzekering aanpassen. Ook leek het mij belangrijk, alles afwegende, een auto tot mijn beschikking te hebben. Wanneer men langer dan 180 dagen op het eiland verblijft in combinatie met stage of werk is een Verklaring van Rechtswege nodig. Bij dit aanvragen komt veel kijken en het kost ongeveer €500. Er zijn daar verschillende organisaties die mij konden helpen. Daarvoor zou ik €500 tot €600 moeten betalen. Gelukkig had ik de tijd om alles zelf te onderzoeken en regelen. Naast alle kosten vooraf en de vaste maandelijkse kosten voor de huur van woonruimte en een auto, moet je goed beseffen dat het leven op Curaçao ontzettend duur is. Vooraf dus goed sparen is heel belangrijk!’

‘Woonruimte vond ik in een superleuk studentenhuis. Samen met 20 andere jongeren deelde ik een heel groot huis met zwembad. Het was wel wennen om met

Een onvergetelijk en leerzaam avontuur

zoveel ‘vreemden’ samen te wonen. Maar dit werd al vrij snel normaal. We leerden elkaar snel kennen en dat maakte dan ook dat we een grote vriendengroep werden. Er waren ook genoeg avonden waar we lekker buiten zaten te kletsen. Eigenlijk kon ik vrijwel met iedereen goed opschieten. Bij ‘Zest’, een grote horecagelegenheid aan het strand, vond ik een baan. ‘Zest’ heeft op die locatie drie onderdelen bij elkaar: een restaurant en daarnaast, op het strand, twee verschillende terrassen. Het ene is een Beach Café met tafeltjes en daarnaast is een gedeelte met allemaal grote zonnebedden. Daar werkte ik, vier dagen per week. Met mijn voeten in het zand. Heerlijk!’

Heimwee

‘Het wonen beviel mij vanaf het eerste moment. Echt chill! Het werk aanvankelijk juist absoluut niet. Dit kwam doordat ik nog vaak met lokale mensen werkte, waar ik geen klik mee had. Omdat ik vroeg in het ‘studentenseizoen’ was, waren er nog weinig Nederlandse collega’s. De eerste weken ging ik met tegenzin naar m’n werk. In het begin heb ik veel last gehad van heimwee. Ik miste familie en vrienden en ook het vaste ritme van thuis. Halverwege oktober zette ik de knop om: Geniet nou een beetje. Dit maak je maar eenmaal mee! Vanaf toen liet ik het gevoel van heimwee los. Wat een opluchting was dat!’

‘Het was superfijn om weer thuis te komen en te zijn. In het studentenhuis op Curaçao was toch alles minder schoon en ik keek ernaar uit om in een lekker schoon huis te leven. Maar nu heb ik weer heimwee, ha ha. Na een halfjaar met alle huisgenoten wonen mis ik alle gezelligheid en het mooie eiland en dan vooral het lekkere weer!’

Trots

‘Het avontuur heeft mij veranderd. Zo ben ik zelfstandiger geworden. Ik woonde nog thuis en pas op Curaçao kwam ik erachter hoeveel werk het is om zelfstandig te zijn. Koken, boodschappen doen, schoonmaken, noem maar op. Nu ben ik alerter

op zelf opruimen en schoonmaken. Mijn moeder is hier erg blij mee.’

Over de vraag wat haar trots maakt, kan Rixt duidelijk zijn. ‘Dat ik het avontuur aan de andere kant van de wereld ben aangegaan. Ook dat ik ondanks de heimwee heb doorgezet. Die heimwee, ik kan mij nu dus echt niet meer voorstellen dat die er was. Het is zo’n mooie ervaring geweest. Ik heb veel geleerd, veel gezien, veel meegemaakt en mooie vriendschappen gesloten. Echt, ik kan het iedere jongere aanraden. Als ik nu terug zou kunnen, dan deed ik het meteen! Omdat ik in september ga beginnen aan de hbo-opleiding International Business kan ik er voorlopig niet heen. Maar na mijn studie zal ik zéker terugkeren. Curaçao is nog niet van mij af.’

‘Of ik van tevoren verwachtingen had? Nee, in ieder geval

nauwelijks. Wanneer je veel verwachtingen hebt kan het alleen maar teleurstellen. Wel hoorde ik van veel mensen dat het een tijd zou worden om nooit te vergeten. En ze hadden gelijk!’

13 www.rijscomputershop.nl info@rijscomputershop.nl 038 44 77 871 Wapenveld  Zwolle  Heerde (kantoor) Werkt je laptop te traag? Loop ook voor reparaties bij ons binnen!
Eigen foto Foto Margreeth Kruise Eigen foto

Zeven Hoofdzonden

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk kent men al sinds het jaar 600 het begrip Zeven Hoofdzonden, te duiden als immorele handelingen of gedachten. Sindsdien hebben veel geestelijken en kunstenaars

zich door deze hoofdzonden laten inspireren. Het bekendste voorbeeld is het vijftiende-eeuwse werk van Jheronimus Bosch, zoals bij dit artikel is afgebeeld.

De drie predikanten uit Stadshagen, die

Cor Baljeu, predikant wijkgemeente PKN Open Kring, Stadshagen

om de beurt deze rubriek vullen, zullen de komende tijd hun licht laten schijnen over de zeven hoofdzonden. Actuele maatschappelijke tendensen spiegelen zij aan de ondeugden Hoogmoed, Luiheid,

Ledigheid is des duivels oorkussen

De duivel (hij die mensen uit elkaar drijft) kan rustig slapen. Hij hoeft de mensen niet uit elkaar te drijven, hij kan rustig op zijn oorkussen blijven liggen, want ledig lui-zijnde drijven de mensen zichzelf wel uit elkaar. Gevolg van luiheid is onverschilligheid, het tegenovergestelde van liefde. Onverschilligheid ontmenselijkt. Of de mens er is of niet, het maakt niet uit. Het kan hem zelfs niet schelen dat hij de mens niets kan schelen. Het venijnige is dat je de kwalijke gevolgen niet ziet, die manifesteren zich later. En aangezien we leven in een tijd waarin we op korte termijn willen scoren, verliezen we de gevolgen voor de langere termijn uit het oog. Geconfronteerd met de latere gevolgen is onze reactie: ‘daar kan ik toch niets aan doen?’ Dit is een aperte leugen.

Maar kunnen we het mensen kwalijk nemen, die decennialang de liberale mantra’s hoorden van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid? Keuzevrijheid klinkt leuk, maar doorgeslagen verwordt het tot sociale verwaarlozing en onverschilligheid. Nadruk op eigen verantwoordelijkheid ontslaat liberalisme van de plicht tot omzien naar elkaar en de met deze mantra gerustgestelde geesten hoeven niet uit de hangmat te komen. De regering trekt zich ondertussen terug,

bezuinigt op straatwerk, jongerenwerk en wijkagent, waardoor contact verloren is met de haarvaten van de samenleving. Vervolgens reageren we verbaasd en verontwaardigd als we horen over ernstige misdrijven die worden gepleegd en schrikken we ervan hoe jong deze misdadigers vaak zijn. Financieel hebben op korte termijn bezuinigingen succes, maar we zijn doof en blind voor de duurdere langeretermijneffecten en zien daarin geen oorzakelijk verband. Met oogkleppen op wordt het kortetermijnsucces bekeken en de regering blijft in haar eigen bubbel. Die bubbel waarin sinds 2012 geen verantwoording meer afgelegd wordt aan de hoogste vertegenwoordiger van het volk, de koning, alleen aan zichzelf, want eigen verantwoordelijkheid, toch?

Kort voor verkiezingen flirt Den Haag enkele weken uit electorale overwegingen met het volk, maar op langere termijn is ‘eigen verantwoordelijkheid’ het credo.

Lukt je dat niet? ‘Loser!’ Onderwijl horen we over de gevolgen van de toeslagenaffaire en over de behandeling van gedupeerde Groningers, die aan alle kanten door aandeelhouders getraineerd worden. Aan de andere kant krijgt de anderhalf miljoen per jaar verdienende CEO van een van die aandeelhouders bij zijn afscheid een bonus van elf miljoen euro. Cynisme maakt zich van ons meester, want het

Samen wandelend genieten van Stadshagen

Door Hanna de Groot

De ogen van mevrouw De Graaff (96) gaan even dicht en er komt een glimlach tevoorschijn, als tijdens de wandeling met vrijwilliger Kim Davis (50), haar gezicht even in de zon komt. Het is een mooie lentedag in Stadshagen en beide dames komen samen terug van een zonnige wandeling. De allereerste bloesem is gesignaleerd, net om de hoek bij het Zonnehuis, waar mevrouw De Graaff nu een paar jaar woont.

Kim woont in Westenholte, niet ver van het Zonnehuis. Hier kwam ze een paar jaar geleden terecht, na een periode in de Verenigde Staten te hebben gewoond. ‘Ik heb in mijn loopbaan altijd maatschappelijke functies gehad, dat paste bij mij. Toen ik in Westenholte een woning

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?

Vegro zorgwinkel Zwolle

Vechtstraat 104, 8021 AZ

Telefoon:

vond, ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Het liefst dicht bij huis. Ik kwam het Zonnehuis tegen en kreeg leuk contact met Annette, die hier dagbestedingscoach is. Inmiddels doe ik hier nu vier jaar vrijwilligerswerk. Vaak is dat wandelen met een bewoner, momenteel een uurtje per week met mevrouw De Graaff.’ Lachend: ‘Maar ik mag haar Nel noemen, hoor.’

Liedje zingen

Voordat corona uitbrak, wandelden de beide dames met een groepje bewoners en vrijwilligers. Kim: ‘Om verschillende redenen hebben ze helaas moeten afhaken. Maar hoe leuk zou het zijn, als we met één of twee extra vrijwilligers ook meer bewoners mee op pad kunnen nemen? Het geeft je als vrijwilliger veel voldoening en de bewoners van het Zon-

gaat keurig volgens de neoliberale wet, maar het deugt van geen kanten. Murw gebeukt is depressie de grootste ziekte geworden. Depressief liggen we lui, net als de duivel, 24/7 op een oorkussen. Depressie slijt het gevoel, er wordt geen liefde meer ervaren en zoals Thomas van Aquino al zei: ‘een gebrek aan actieve liefde doodt de ziel’. Zielloos zijn wij zombies geworden.

Hebzucht, Onmatigheid, Lust, Woede en Afgunst.

nehuis worden er zichtbaar vrolijk van. Het hoeft maar een uurtje per week te kosten, en een activiteit als wandelen is heel laagdrempelig. Samen met Nel kijk ik altijd waar we naartoe lopen. Vaak is dat een rondje door de wijk, maar soms gaan we ook naar de kinderboerderij om daar even te zitten. We zeggen altijd: we lopen richting de zon en kijken waar we uitkomen! Tijdens het wandelen zijn we gezellig aan het kletsen of zingen we een liedje. Iets wat we allebei leuk vinden om te doen.’

‘Geef mij maar Amsterdam!’

Gevraagd naar de favorieten in het repertoire, antwoordt mevrouw De Graaff:

‘Geef mij maar Amsterdam! Want daar ben ik geboren en getogen, aan de Amstel. Tijdens de winter haalde mijn vader de

De vraag is: laten we ons leiden door luiheid met daarin onverschilligheid of door solidariteit en liefdevolle betrokkenheid bij elkaar? Iedere zondag mag ik, en meerderen met mij, daarover vertellen. Bron van deze verhalen? Jezus Christus. Christus betekent gezalfde. Zalf heelt wonden, Christus de wonden in uw ziel. Reageren? ds.cor.baljeu@gmail.com

schaatsen van zolder, zodat we met alle broers en zussen konden schaatsen.’ Kim vult aan: ‘We praten vaak over vroeger, maar ook over dingen die we zien tijdens de wandeling. Een gezellig moment, samen buiten, dat maken we er elke week weer van.’

Lijkt het jou leuk om eens per week te wandelen met Kim, mevrouw De Graaff en andere bewoners van het Zonnehuis? Op www.zgijv.nl/vrijwilligers vind je meer informatie en contactgegevens.

14
77 66
0900 – 288
‘Een laagdrempelige vrijwilligersactiviteit’
Vrijwilliger Kim Davis wandelt elke week een uurtje met mevrouw De Graaff Foto Hanna de Groot

Deze agenda verschijnt maandelijks en bevat activiteiten in de wijken Stadshagen, Westenholte & Spoolde.

VOORJAAR

Walking Football

De Verbinding Sportlaan 4

SportService Zwolle 038-4236686

Muziek in de wijk Basisschool WestWijs Papaverstraat 57 Travers Welzijn 06-24814283

Everybody Stadshagen Gymzaal Sportlaan Overtoom 3

SportService Zwolle 038-4236686

Inloopspreekuur

Cultuurhuis Werkerlaan 1

Sociaal Wijkteam 038-4989980

Natuur op recept Het Anker Voorsterweg 36 WerV 038-8515742

Fitgym Westenhage Voorsterweg 42

Wijz Welzijjn 038-8515700

Beweegmakelaar

Het Anker Voorsterweg 36 SportService Zwolle 038-4236686

Creatieve workshop Cultuurschuur Westenholterweg 50 Travers Welzijn 06-24814283

Koersbal Cultuurhuis Werkerlaan 1

Wijz Welzijjn 038-8515700

Naaigroep Level-Z Klokkengieterlaan 1 Travers Welzijn 06–45249972

Taalcafé Stadkamer Werkerlaan 1 Het Gilde taalcafe@gildezwolle.nl

Handwerkcafé Cultuurhuis Werkerlaan 1 Wijz Welzijjn 038-8515700

Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Kijk op www.samenzwolle.nl/samenouderen voor het volledige aanbod of bel naar 038-7508387 voor advies over uw gewenste activiteit. Organiseert u zelf een activiteit voor ouderen? Meld deze dan

UITGELICHT!

Muziek in de wijk

Een activiteit voor wijkbewoners van jong en oud met dezelfde passie: Samen muziek maken. U gaat aan de slag onder begeleiding van professionele muzikanten. Houd u van zingen, speelt u een instrument? Dan is deze activiteit iets voor u!

Maandag

19.00 - 21.00 uur

Basisschool Westwijs, Westenholte 06-24814283

Fitgym

Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op muziek tot bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De oefeningen bij fitgym worden aangepast naar de mogelijkheid van de groep. Na de les is er tijd voor een gezellig kopje koffie of thee.

Dinsdag

13.45 - 14.45

Westenhage, Westenholte 038-8515700

WIJ ZOEKEN MAATJES!

Tai Chi

Cultuurhuis Werkerlaan 1 Wijz Welzijjn 038-8515700

INLOOPPUNT OP ORDE

Heeft u vragen over documenten of brieven? Elke dinsdagochtend tussen 9 en 11 kunt u terecht bij Het Cultuurhuis voor voor vragen en advies. Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij uw thuisadministratie. Een afspraak maken is niet nodig.

Informatiepunt Digitale Overheid

Heeft u vragen over de overheid, bijvoorbeeld over huur- of zorgtoeslag, belasting, pensioen en uitkering? Wilt u daar persoonlijk met met iemand over spreken? Komt u dan naar het informatiepunt Digtale Overheid in Stadkamer Stadshagen.

Dinsdag

15.00 - 17.00

Cultuurhuis, Stadshagen

Aanmelden niet nodig

Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl .

www.samenzwolle.nl/samenouderen

15
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
aan! 10.00 – 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09:00 - 11:00 09.30 – 10.30 uur 19.00 – 21.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.30 – 11:30 uur 19.30 – 20.30 uur 13.45 – 14.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.00 - 12.00 uur
snel bij ons
ACTIVITEITENKALENDER VOOR SENIOREN
SAMENOUDEREN

Kom bij ons over de vloer

Floorever Zwolle is nu Floorsee!

Behalve onze naam verandert er voor u niets. U kunt nog steeds rekenen op dezelfde:

kwaliteit service garantie

Ook staat hetzelfde team van deskundige medewerkers voor u klaar.

Ter gelegenheid van onze nieuwe naam hebben we een aantal leuke acties. Tot en met 15 april hebben we housewarming in onze winkel. Van harte welkom!

Namens team Floorsee, MarkenIngridvanOlst

www.floorsee.nl

Wipstrikkerallee 35, Zwolle

038 - 453 56 44 |

Speciaalzaak in vloeren en raamdecoratie

16
Housewarming
van 11 tot 15 april
Kijk op floorsee.nl voor onze acties of kom naar de winkel.
Nieuwe naam, vertrouwd adres.
info@floorsee.nl

Meisjes en jongens Wendakker winnen voorrondes Schoolvoetbal

Meisjes

Meisjes

Jongens

SportService Zwolle organiseerde woensdag 22 maart in samenwerking met voetbalverenigingen de 51e editie van het Schoolvoetbal. Er werden eerst vier wijkgerichte voorronden gespeeld, waaronder in Stadshagen, op de velden van CSV’28. Zes scholen uit Stadshagen namen deel. Per wijkvoorronde is de nummer één per categorie door naar de finale op woensdag 12 april bij Be Quick ’28. De uitslagen van deze finale waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

17
Fair Play Prijs NR. 1 NR. 2 NR.3
5/6 KC de Vlieger 2 Wendakker 1 Sprankel Vlieger loc. 3
5/6 Paperclip 1 Wendakker 3 Festival 2 Paperclip 2
Jongens
7/8 Wendakker 2 Vlieger, loc. 3 Wendakker 1 Festval 2
7/8 Paperclip 2 Festival 6 Wendakker 1 Vlieger, loc. 3
team2
Festival 2 viert de 3e prijs bij meisjes gr. 7/8 Foto’s Jan Burgman Aanmoedigingen voor teams van de Sprankel Wendakker 1 wint met 1-0 van Sprankel 3 en gaat naar finale meisjes gr. 7/8 Wendakker 1 pakt 2e prijs bij meisjes gr. 7/8 Keeper Festival 2 weerhoudt Wendakker 2 van scoren 0-0. Jongens gr. 7/8 Jongens gr. 7/8 van KC de Vlieger 3 en Paperclip 1 gaan het duel aan (0-2)

Bestuur Vinexpress zoekt uitbreiding

De Vinexpress kent een stichtingsbestuur en redactie: het bestuur stelt de redactie in staat om een krant te maken en de redactie vult de krant. We zijn een bijzondere krant. Wij opereren zonder winstoogmerk en drijven op vrijwilligers. Zowel de bestuursleden als de redactieleden leveren hun bijdrage onbezoldigd. Deze vrijwilligers komen vrijwel allemaal uit onze fijne wijk Stadshagen en investeren hun tijd en enthousiasme in de krant.

Het bestuur heeft momenteel onvoldoende slagkracht om de krant bestuurlijk voldoende te begeleiden. We zijn onderbezet en snakken naar versterking. Dat mogen zowel algemene leden zijn, als mensen met voorzitter-ambities. Een

Taken en vacatures

bestuur op sterkte is belangrijk voor de continuïteit van de Vinexpress. Zo kunnen we van de huidige nachtwaakstand af en met hernieuwde energie de noodzakelijke activiteiten ontplooien.

horst van start

De Zwaardvegerstraat in de buurt Schoonhorst startte onlangs een actie om geld op te halen voor verlenging van support voor de aldaar actieve AED in de buurt. Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED te onderhouden. De snelle link naar deze actie vind je hier aed.friemann.nl of zoek naar zwaardvegerstraat op: www.servicebuurtaed.nl/projects

Als jij daarvan het belang inziet en eraan zou willen bijdragen, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen voor een kennismaking! Om een indruk te geven van de taken van het bestuur, een greep uit de bestuursactiviteiten:

• Het beheren van de Stichting Vinexpress

• Regelmatig overleg voeren over de werkzaamheden

• Delen in de verantwoordelijkheid over de Stichting

• Terugkoppeling geven aan de redactie

• Jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en redactie regelen

• Kerstpakketten organiseren

Vind je de Vinexpress een waardevolle bijdrage aan de sociale cohesie in onze wijk en lijkt het je mooi om daaraan via een bestuursfunctie actief bij te dragen?

Laat het ons weten!

Mail naar bestuur@vinexpress.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Wat vliegt daar?

Kuifeend

Door Jan Burgman

Met hun zwart-witte verenpak en kuif zijn de mannetjes van de kuifeend nogal opvallend. De naam danken de eenden dan ook aan de kuif, die zowel het mannetje als vrouwtje heeft. De kuif van het mannetje is veel groter en hangt af. Die van het vrouwtje is bescheiden. Het gele oog van de kuifeend is springt ook in het oog.

Alleen het mannetje is zwart-wit, behalve in het najaar. Hij is dan bijna net zo bruin als het vrouwtje. Ze houden van redelijk rustig stromende wateren zoals de Oude Wetering.

Een echte duikeend In tegenstelling tot de wilde eend duikt de kuifeend naar zijn voedsel. Zo zie je hem dobberen op het water en dan hup, duikt hij opeens onder. De kuifeend brengt het grootste gedeelte van de dag door op het water waarbij hij langdurig duikt op zoek naar voedsel en hij is daarbij niet kieskeurig. Op het menu staan slakken, algen, schelpdieren en waterplanten.

De sterke en vrij scherpgerande snavel, met een flinke verharde punt aan het eind, draagt bij aan de stroomlijn onder water maar maakt het bovendien gemakkelijker om snel voedsel te kunnen oppikken of afbijten.

Initiatiefnemer van de actie Harry: ‘Vijf jaar geleden hebben we een actie gehouden voor de aanschaf van de AED. Sindsdien is deze vele malen gebruikt bij reanimaties. Om een AED beschikbaar te houden moet je kosten maken, bijvoorbeeld voor het vernieuwen van pads en de accu. Ook worden we ondersteund na een inzet. We proberen nu geld bijeen te brengen om weer 5 jaar verder te kunnen. Een top actie van de Hartstichting!’

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op over-

leven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland een ‘6-minutenzone’ te maken zijn 25.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn. Ook is het nodig dat de apparaten aangemeld zijn bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland meer dan 20.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er bijna 15.000 24/7 beschikbaar zijn. Deze BuurtAEDactie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke ‘6-minutenzone.’

B R A N D N E W

18
ons bestuurlijk verder!
Help
Oproep:
Foto Jan Burgman Benefietconcert Open Kring Zwolle Hofstedestraat 1 2 1 a p r i l 2 0 2 3 1 9 : 3 0 Entree: vrijwillige bijdrage Met hapjes en drankjes Opbrengsten naar Stichting Present Zwolle
Meld je vrijblijvend aan @brandnew official brandnew official7@gmail com Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen?
in Stadshagen-Schoon-
BuurtAED-actie
Bron Pixabay

Kansengelijkheid jeugd centraal tijdens werkbezoek landelijke en lokale beleidsmakers

Zwolse School & Omgevingcoalitie

Beleidsmakers van de ministeries Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen op donderdag 16 maart naar Zwolle voor het

werkbezoek ‘School & Omgeving’. Het werkbezoek werd georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, brancheorganisatie Kinderopvang en Travers in samenwerking met de Zwolse voorloperscoalitie. Deelnemers uit de coalitie presenteerden hoe landelijk beleid in de praktijk wordt vormgegeven.

Landelijk programma School & Omgeving

Het vergroten van kansengelijkheid is landelijk en ook in Zwolle een heel belangrijk punt. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zonder dat het daarbij belemmerd wordt door factoren die het zelf niet kan beïnvloeden. Want hoe kun je naar muziekles wanneer je geen fiets hebt en hoe kun je leren wanneer je met honger op school komt? En wie heeft er aandacht voor jouw ontwikkeling in de weekenden en vakan-

Senioren helpen? Fonds De Gasthuizen helpt mee

Wie in Zwolle iets onderneemt voor senioren, kan een bijdrage aanvragen bij het fonds De Gasthuizen. In aanmerking komen verenigingen, clubs, groepsverbanden, burgerinitiatieven en particulieren die zelf niet voldoende budget hebben om hun plannen voor senioren te realiseren.

Wat zijn nou typisch ideeën waar De Gasthuizen aan bij wil dragen? Allereerst zoekt dit fonds naar initiatieven die echt een verschil maken voor Zwolse senioren. Het idee moet het leven van Zwolse senioren dus leuker, interessanter of makkelijker maken.

Ook vindt De Gasthuizen het belangrijk dat het initiatief iets toevoegt aan wat er allemaal al in Zwolle is. Een compleet nieuw idee of iets dat nog nooit eerder

is vertoond, is erg welkom. Verder vindt De Gasthuizen het belangrijk dat het project of de activiteit vanuit liefdadigheid, maatschappelijke betrokkenheid of een goed doel ontstaat. Partijen die er winst mee maken komen dus niet in aanmerking.

Aanvraag vóór 1 mei

Initiatiefnemers kunnen hun ideeën insturen tot 1 mei 2023. Daarna is er weer een toekenningsronde in oktober 2023. Lees hoe u een financiële bijdrage aanvraagt, welke initiatieven in aanmerking komen en hoeveel kans úw initiatief maakt op financiering op www.degasthuizen.nl. Op 1 mei beoordeelt het bestuur van De Gasthuizen de nieuwe aanvragen. Ga naar www.degasthuizen.nl/aanvraag voor meer informatie.

ties, wanneer je ouders door allerlei zorgen dit minder goed kunnen doen?

In Zwolle zijn sbo Facet, cbs Het Carillon, obs De Springplank, obs De Toonladder, obs De Oosterenk, Van der Capellen Scholengemeenschap, Stadkamer, Sportservice Zwolle en Travers Welzijn aangewezen om samen een van de landelijke voorloperscoalities te vormen; ze zetten zich gezamenlijk in om kansengelijkheid te vergroten. Binnen deze coalitie worden al veel mooie projecten vormgegeven. Het landelijk programma School & Omgeving biedt de kans om dit nog beter te doen en het aanbod uit te breiden waar nodig. Naast aanbod richt de coalitie zich op het scheppen van voorwaarden én op de inzet die nodig is om de leefwerelden van kinderen aan elkaar te verbinden. Daarnaast zorgt de coalitie voor warme overdrachten en verbinding tussen thuis,

onderwijs, kinderopvang, naschools aanbod, vakantieaanbod etc.

Op het hoofdkantoor van Travers vertelde bestuurder Wim Bosch over de meerwaarde van de samenwerking tussen de labels van Travers: welzijn, kinderopvang, vrijwilligerswerk en cultuur, en over de ambities voor en van de Zwolse voorloperscoalitie School & Omgeving. Wethouder Michiel van Willigen vulde dit verhaal aan met de ambities van gemeente Zwolle. Na een korte wandeling naar obs De Springplank vertelden betrokken professionals, ouders en een student aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (Politiekids, VVE Platform, Kindertalentenfluisteraar) over de successen en dilemma’s waar we tegenaan lopen en gingen zij hierover met de aanwezigen in gesprek.

Gluren Bij de Buren: zondag 2 juli ook in Stadshagen

Tuinen veranderen in intieme podia

Op zondag 2 juli vindt weer de zomereditie van het tuinfestival Gluren Bij De Buren plaats. Twee keer per jaar veranderen huiskamers en tuinen in intieme podia voor lokale amateurkunst. Voor de zomereditie meldden zich 24 gemeenten, waaronder Zwolle. Het festival staat voor sociale impact, cultuurparticipatie en inclusiviteit. Het project stimuleert blijvend sociaal contact en biedt een laagdrempelige manier aan bezoekers en deelnemers om buiten de sociale bubbel te treden. Het biedt amateurkunstenaars de gelegenheid om actief te werken aan artistieke ontwikkeling.

Alle optredens duren 30 minuten, vinden plaats in de middag en zijn verdeeld over alle wijken van de gemeente. Een grote verscheidenheid aan disciplines is vertegenwoordigd: van dans tot cabaret, van kleinkunst tot muziek. Bezoekers wan-

delen of fietsen van locatie naar locatie en maken zo kennis met buurtgenoten én lokaal talent. Er is geen entreebewijs nodig, maar een vrijwillige bijdrage is gewenst. Er wordt één act per tuin geprogrammeerd en samen met publiek en optredend talent organiseren deelnemers driemaal een klein muzikaal tuinfeestje.

Jouw tuin?

Wie zich een geboren host voelt, nieuwe buren wil ontmoeten en zijn tuin graag openstelt voor lokaal talent en publiek, kan vanaf nu zijn locatie aanmelden. Ook de aanmelding voor artiesten is inmiddels geopend en wel tot en met zondag 14 mei. Het aanmeldformulier is te vinden op www.glurenbijdeburen.nl/aanmelden. Afhankelijk van de aanmeldingen zijn er naar verwachting ook optredens in Stadshagen. Volg de komende berichten in het juninummer van de Vinexpress.

Info en illustratie van: www.degasthuizen.nl

De zorg voor en opvang van vreemdgeschiedenis, zieken, zwervers en senioren lag vanaf de middeleeuwen bij gasthuizen. In Zwolle waren de bekendste het Binnen- en Buitengasthuis, oorspronkelijk het Heilige-Geestgasthuis en het Gasthuis Ten Heilig Cruce genoemd.

Door de eeuwen heen richtten de gasthuizen zich steeds meer op bejaarden. De bewoners kregen gratis huisvesting en een financiële bijdrage, vergelijkbaar met wat we tegenwoordig kennen als een pensioen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste stap naar het verhuren van bejaardenwoningen gezet. De gasthuizen, die deels afhankelijk waren van giften en schenkingen, kampten namelijk met financiële tekorten. De bewoners gingen daarom een gulden per week betalen.

In 1982 kreeg deze particuliere huisvesting voor senioren vorm in Stichting De Gasthuizen. Ruim een kwart eeuw later, in 2008, verkocht Stichting De Gasthuizen de 82 bejaardenwoningen aan Woningstichting Openbaar Belang.

De jaarlijkse rente over het vrijgekomen kapitaal wordt tegenwoordig gebruikt als financiële steun voor initiatieven voor senioren in Zwolle. Onder de naam De Gasthuizen blijft de stichting dus bouwen. Niet meer aan woningen, maar wel aan het welzijn van senioren in Zwolle.

Foto uit 2022 van Merlijn Dewasme, Gluren bij de Buren

Foto Hans van Eerbeek

19

EEN MOOI IDEE VOOR ZWOLSE SENIOREN?

DE GASTHUIZEN

MAAKT HET MOGELIJK!

Doe uw aanvraag vóór 1 mei 2023

Op 1mei beoordeelt het bestuur van De Gasthuizen weer nieuwe aanvragen. Ga naar www.degasthuizen.nl/aanvraag. Stuur uw aanvraag in vóór1mei.

Komt uw initiatief in aanmerking?

De Gasthuizen biedt financiële bijdragen aan initiatieven die het welzijn van Zwolse senioren bevorderen. Deze steun is in het leven geroepen om iets extra’s te doen voor senioren, iets waarvoor binnen de betreffende organisatie geen geld beschikbaar is. Verenigingen, clubs en andere groepsverbanden met ideeën voor senioren, kunnen een bijdrage aanvragen.

www.degasthuizen.nl

Lees hoe u een financiële bijdrage aanvraagt, welke initiatieven in aanmerking komen en hoeveel kans úw initiatief maakt op financiering.

20 in het WI N KEL C E NT RU M S TA DSH A GEN. N L TWISTVLIETPARK DO. 27 APRIL 08:00 t/m 16.00 uur Kleedjesmarkt Foodcourt Schminken Springkussen Clowns Dansoptreden Hercules Muziek DJ Edgar wijkstichting stadshagen totaal Van Brandenburgstraat 2 (O.) 8061CN Hasselt info@h2opro.nl 085-1303991 www.h2opro.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.