Vinexpress november 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, november 2021

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

04 Twistvlietpark groener

02 Voermanstraat schoon

15 Bouwen in Zwarte Water?

Rapport Jeugdproblematiek baart zorgen

Veel jongeren, maar weinig vertier in de wijk Door Melissa Minez en Bert Kunnen Stadshagen is de afgelopen 25 jaar verrijkt met een bijzonder groot aantal baby’s, scholieren en jongeren die ruiken aan de volwassenheid. Elke leeftijd geeft zo z’n genoegens, verbale uitingen en gedragingen die daar volgens Ouders van Nu bij horen. Een groot deel van de jongeren vertoont op zekere leeftijd puberaal gedrag, overlast zo je wilt, en schuurt langs regels en gezag. Een klein deel van hen gaat over grenzen en zakt langzaam maar zeker weg naar crimineel gedrag. Zwolle liet onlangs onderzoek doen naar de jeugdproblematiek en wat er zich op dit gebied zoal afspeelt in de wijken. Stadshagen behoort niet tot de stadsdelen met het meest negatieve opvoedklimaat, maar sommige buurten hebben wel degelijk de hierbij behorende kenmerken, zo typeert het rapport ‘Jeugdproblematiek in Zwolle, onderzoek naar de omvang, aard en aanpak’ de situatie in onze wijk. Politie, onderwijs, zorg, justitie, jeugd- en jongerenwerkers en de gemeente lieten hierover hun licht schijnen. Dat levert een beeld op van Zwolse jongeren dat zorgen baart en aanleiding geeft om

de aanpak van sommige problematische ontwikkelingen bij te stellen. Jeugdagent De rapportage constateert dat er onvoldoende zicht is op aard en omvang van problemen en behoeftes op wijkniveau. ‘Geef extra aandacht aan vroege signalen in de wijk, zet meer in op jongerenwerkers en jeugdagenten die in gesprek gaan’, luidt het advies. Gezien de grote groep opgroeiende jongeren is dat ze-

De skatebaan is een van de weinige voorzieningen voor de jeugd

ker op Stadshagen van toepassing. De roep om meer jeugdagenten wordt door wijkagent Maarten van Esch beaamd.

Foto Jan Burgman

Vervolg op pagina 03

Voorspoedige bouw in Breezicht

3

1 2

4

5

Foto André van den Akker

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

De stikstofproblematiek zorgde voor vertraging in de woningbouw, ook in de nieuwe woonbuurten Breezicht en De Tippe in Stadshagen. Maar nu lijken de woningen als paddestoelen uit de grond te komen, wat goed zichtbaar is op deze foto van Breezicht. Na Wetering (1) is ook buurtschap Duinzicht (2) aan de Milligerplas (linksonder) al vergevorderd. Samen vormen deze twee buurten Breezicht-Zuid. Van de in Breezicht-Noord nog te bouwen buurtschappen zijn Wierde (3), Beemd (4) en Reede (5) zichtbaar. Aan de noordzijde van de Milligerplas volgt tenslotte buurtschap Kragge (niet op de foto). Op de foto is goed zichtbaar hoe de structuur van Breezicht er uit gaat zien. De door de buurtschappen meanderende waterlopen (wadi’s: Water Afvoer Drianage Infiltratie) zorgen voor een bijzondere structuur. Zij zorgen bij droogte en veel regen voor

steeds wisselende landschappen. De rechte horizontale lijn iets boven het midden van de foto is de Oude Wetering. Op de achtergrond is nog de IJssel zichtbaar. Rechts, vanuit het midden van de foto naar boven, loopt de Hasselterweg. In Breezicht worden in totaal 1140 woningen gebouwd.

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Meer bewustwording door gezamenlijke acties

Bewoners Voermanstraat voelen zich verantwoordelijk voor hun buurt

Kinderen zijn geweldige ambassadeurs voor meer betrokkenheid in een buurt Foto TraversWelzijn

Saamhorigheid en betrokkenheid bij je buurt zijn vaak moeilijk te organiseren begrippen. Maar als het er eenmaal is dan voelt het wonen er prettiger, weet je beter wie je buren zijn en gebeuren er minder onprettige voorvallen. Niet dat het in de Voermanstraat allemaal al goed is geregeld, maar toch: diverse acties hebben geleid tot meer betrokken en meelevende buurtgenoten. In het laatste weekend van oktober was weer zo’n actie georganiseerd. De day after peilen we de stemming in de straat met bewoonsters Veronique, Jeannet en Kirty. Ze zijn alle drie behoorlijk in hun nopjes met wat de buurtactie met de straat heeft gedaan. Veronique: ‘Je merkt toch dat het niet vanzelf gaat, je moet het steeds weer organiseren. Maar zo langzamerhand zien we dat de buurtbewoners hun verantwoordelijkheid nemen.’ ‘Het begon eigenlijk vooral door de irritatie bij veel bewoners over het plaatsen van grof en ander huisvuil naast de on-

dergrondse containers,’ vertelt Kirky. ‘We hebben het niet bij gemopper gelaten, maar hebben een zwerfvuil-app in het leven geroepen.’ En hiervoor melden zich steeds meer bewoners aan. Kinderen De Voermanstraat maakt onderdeel uit van een gebied met zes eilanden. Het is een kinderrijke buurt. Kinderen zijn mooie ambassadeurs van een straat. ‘Mooi om te zien hoe kinderen zich voor zo’n actie inzetten,’ vertelt Jeannet. ’We hadden deze keer ook gezorgd voor aantrekkelijke dingen eromheen, zoals eten, een cafeetje, kinderspellen enzovoort. Dat zorgde voor meer belangstelling.´ Dankzij Travers Welzijn werd ook de Rova ingeschakeld, zodat buurtbewoners ook hun overtollige kasten, bank of ander groot vuil kwijt konden. De drie dames zijn het er samen over eens: ‘We zijn best een voorbeeld voor andere buurten, het zorgt voor bewustwording in een straat; we vinden elkaar als buurt steeds beter!´

Elke maandag op sportpark CSV’28

Walking football zonder voetbalervaring Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers, die in de herfst van hun bestaan geen genoegen nemen met alleen maar vallende bladeren. Er wordt letterlijk in wandeltempo gevoetbald op slechts een kwart van een gewoon veld. Er wordt dus niet gerend, slidings worden niet toegestaan en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Sinds kort kunnen senioren ook in Stadshagen terecht en wel op het sportpark De Verbinding van CSV’28. Opa’s en oma’s zijn al lang niet meer de vergeten groep op de sportvelden en buiten op straat. Het Walking Football wordt bij CSV in een mix-

vorm van mannen en vrouwen gespeeld. Met een groep van ongeveer acht vrouwen en mannen wordt elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aan walking football gedaan. Enkele enthousiaste studenten van Landstede bieden de deelnemers een breed scala van oefeningen aan en tot slot wordt er nog een onderling partijtje gespeeld. Doordat er geen fysiek contact is, is het risico op blessures zeer beperkt. En, niet minder belangrijk: er wordt voor en na de oefeningen gezellig gekletst en een kop koffie in de kantine gedronken. Belangstelling? Kom gewoon eens langs of meld je aan op de website www.csv28.nl. Voetbalervaring is niet nodig.

Raadsverkiezingen op 16 maart 2022

Patty Wolthof beoogd lijsttrekker PvdA Zwolle Na de ChristenUnie heeft nu ook de PvdA-afdeling Zwolle haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Patty Wolthof (41) is als lijsttrekker verkozen. ‘Kiezen we voor onze inwoners, de onderwijzer voor de klas van onze kinderen, en de verpleegkundige die voor oma zorgt? Of voor de huisjesmelkers, dure villa’s en penthouses en de beleggers?’ vraagt Patty zich strijdbaar af. Mart Oude Egbrink, raadslid sinds 2018, is op plek 2 de hoogstgeplaatste Stadshagenaar op de lijst. Op respectievelijk plek 27 en 29 staan onze wijkgenoten Anita Oppendijk en Hans Nooter. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 16 maart 2022. Eigen foto PvdA

02

Na de koffie een onderling partijtje Walking Football bij CSV’28

Foto Margreeth Kruise

Iedere laatste zaterdag van de maand in Cultuurhuis

Repair Café Stadshagen zoekt Handige Harries Iedere laatste zaterdag van de maand zitten diverse reparateurs in het Cultuurhuis klaar om kapotte spullen na te kijken en hopelijk nieuw leven in te blazen: het Repair Café. De reparateurs zijn bijna allemaal gepassioneerde gepensioneerden. Daardoor kunnen zelfs zaken gerepareerd worden die door anderen zijn opgegeven. Maar er komen helaas niet veel reparateurs bij. Terwijl er in Stadshagen toch voldoende Handige Harries moeten zijn, die onze mannen kunnen aanvullen. Kom gerust kijken of het iets voor je is. Afgelopen keer was er een diversiteit aan dingen: naast de gebruikelijke koffieapparaten kwam er een kapot boodschappenkarretje, strijkijzer, tv-scherm, speelgoedauto met kapot stuur, een heggenschaar, ja zelfs een stokpaardje met een gebroken stok. Gelukkig kon het meisje een uurtje later weer op haar paard naar huis. Het Repair Café Stadshagen is onderdeel van het landelijke Repair Café. Ook in de AA-landen is een Repair Café. Er is veel

uitwisseling onderling: welke apparaten komen het meest (Senseo's), er worden aparte hints uitgewisseld en resultaten vergeleken. Daaruit blijkt dat Stadshagen goed scoort: ruim 60% van de aangeboden spullen kan hersteld worden. Je kunt op zaterdag 27 november en zaterdag 18 december van 10-14 uur weer in het Repair Café in het Cultuurhuis Stadshagen terecht.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van december 2021: uiterlijk vrijdag 26 november 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Vervolg van pagina 01

Veel jongeren, maar weinig vertier in de wijk ‘Er zijn drie jeugdagenten voor heel Zwolle beschikbaar. Jeugd krijgt in ons werk al veel aandacht in de wijk. Maar we zouden graag ook in Stadshagen een jeugdagent willen hebben. Met vier collega’s is er een betere koppeling mogelijk met de jongerenwerkers van Travers en jeugdzorg.’ Jongerenwerker Kerem Aksoy ziet dat de capaciteit van de jongerenwerkers door een toenemend aantal noodsituaties wordt opgeslokt. ‘In deze wijk met veel jeugd bereiken we hierdoor nog veel te weinig jongeren en kunnen we ze onvoldoende bieden,’ verzucht Kerem. Handelingsverlegen Het rapport schetst zorgelijke signalen over de wijze waarop ouders in het algemeen in toenemende mate ‘onmachtig, onwillig en onkundig’ hun kinderen opvoeden, het opvoedklimaat is negatiever geworden. Ouders zijn in toenemende mate ’handelingsverlegen’, zeker waar het gaat om online-gedrag van de jeugd. Daarnaast blijkt er bij ouders in toenemende mate minder verantwoordelijkheidsgevoel voor de opvoeding te zijn. ‘Ouders zijn steeds vaker afwezig en zij weten niet wat hun kind doet’, signaleert genoemd rapport. Zo’n ontwikkeling heeft grote invloed op zogeheten internaliserend gedrag van jongeren: ze groeien op in een prestatiemaatschappij, gezinssituaties zijn vaker complex en jongeren krijgen een etiket bij alles wat afwijkt. Het mag geen wonder heten dat onder de geschetste omstandigheden steeds meer jongeren in de jeugdzorg verzeild raken. Overlast Stadshagen lijkt synoniem te zijn voor overlast door jongeren. De overlastmeldingen uit onze wijk bij de politie springen er in de Zwolse cijfers in ieder geval wel uit, met als meest genoemde plek het Twistvlietpark en de buurten Milligen en Breecamp. Volgens wijkagent Maarten van Esch is dat een momentopname,

maar deze locaties staan bij hen wel op de radar. ‘Soms speelt er wat in bepaalde buurten dat leidt tot meldingen, zoals soms 's zomers bij de Milligerplas. Het gaat vaak om een kleine groep,’ constateert Van Esch. ‘In het Twistvlietpark acteren we ook nadrukkelijk en zijn we met de jongeren in gesprek.’ De overlastklachten leveren een maatschappelijk signaal op, dat ook in het Zwolse rapport wordt bevestigd: ‘Jongeren hangen op straat omdat er in Stadshagen voor hen weinig is te doen’. Dat vindt ook ChristenUnieraadslid Jolien Elshof, zelf woonachtig in Stadshagen. ‘Wij pleiten al jaren voor meer jongerenplekken in de wijk, gerelateerd aan sport en spel en outdoor activiteiten. Daarnaast blijft een honk zoals LevelZ heel belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen.’ Kerem Aksoy ervaart ook het tekort aan voorzieningen: ‘We zijn in Stadshagen met de jongeren in gesprek om het aanbod voor hen te vergroten. Ze willen een plek waar ze mogen en kunnen zijn om te chillen. In het Twistvlietpark zoeken we naar een betere plek die minder overlast geeft.’ Messen Kijkend naar het gedrag van jeugdigen in Zwolle herkennen experts uit het on-

derwijs en de zorg en welzijn een verhardende ontwikkeling. Jongeren vertonen op steeds vroegere leeftijd meer extreem gedrag. Zo zijn de zogeheten ‘instapdelicten’ zwaarder en raken ze vaker betrokken bij gewelds- en drugscriminaliteit. ‘De verharding uit zich ook in het steeds vaker dragen van wapens. ‘Het zit in een escalerende modus,’ signaleert een jongerenwerker. Als we enkele jongeren in de wijk met deze signalen confronteren, relativeren zij het messenbezit. ‘In onze vriendengroep dragen we geen wapens op zak. Hooguit een zakmes, gekregen van een vader. Ook zijn wij niet uit op geweld. Ik merk juist dat de jongeren die niet in Stadshagen wonen, hier voor problemen zorgen,’ vertelt een jongere, die niet met zijn naam in de krant wil. ‘Ik ken wel wat mensen die misschien een zakmes dragen, maar of ze dat nou gebruiken voor geweld, dat betwijfel ik. Ik moet wel toegeven dat er soms vuurwerk gebruikt wordt, maar wij vallen er niemand lastig mee,’ vult een andere jongere aan. Volgens Van Esch blijft het vaak bij dreigende taal en is het aantal incidenten zeer beperkt. ’De groepsdruk is erg groot, maar met gesprekken is er veel op te lossen. Ouders trekken gelukkig ook vaker aan de bel.’

Vijf zorgwekkende signalen Travers Welzijn tekende in 2020 in een rapportage over jongerenproblematiek in Zwolle vijf zorgwekkende signalen op, die duiden op risicofactoren voor agressief, impulsief en opstandig (externaliserend) gedrag van jeugdigen. Het gaat hierbij vooral om jongeren uit gezinnen in een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie. Zij gebruiken op steeds jongere leeftijd bepaalde middelen als alcohol, soft- en harddrugs, en het aantal jongeren dat hierin dealt neemt toe. Ook zijn er zorgen over verslavend gokgedrag. Steeds meer jongeren zijn in het bezit van vuurwapens, alarmpistolen, boksbeugels, messen en ploertendoders. Daarnaast neemt het aantal agressieve uitspattingen en bedreigingen onder jongeren toe. Tenslotte signaleert Travers Welzijn een tekort aan jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte.

Jeroen Bolks doet Treeathlon met boomstam op zijn rug

‘Het fietsen was zwaar, erg oncomfortabel zo’n ding op je rug’ Jeroen Bolks en zijn collega Niels Wieringa dagen elkaar voortdurend uit met challenges om zo hun sportieve grenzen te verkennen en overschrijden. Op een rustige herfstochtend moet Jeroen eraan geloven: de uitdaging aangaan om een halve triatlon te doen. Deze actie zou niet vermeldenswaard zijn als Niels niet een extra verzwaring had bedacht: het meezeulen van een boomstam van 20 kilo. Denk je eens even in: bijna 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en ruim 20 kilometer lopen. En dan op je rug nog een dode boom (tree), die niet meewerkt. Jeroen en Niels runnen samen Overcoming Obstacles, op een outdoortrainingslocatie op sportpark De Verbinding. Zij bieden een survivalrun, maar dan aangevuld met hindernissen en krachttrainingen. Het gaat hierbij dus letterlijk om het overwinnen van obstakels. Het sportieve duo is wel wat gewend op sportgebied. Maar voor de Treeathlon moest Jeroen toch wel even ruim een jaar trainen om zich de verzwaarde disciplines eigen te maken. Toeschouwers zien een zwoegende Jeroen in de Milligerplas zwemmen met de boomstam in zijn kielzog. Op het terrein van Overcoming Obstacles volbrengt hij

zijn fiets- en loopafstand met verve. ‘Het was wel afzien, hoor. Aan het eind was ik leeg maar voldaan: ik heb het gehaald!’ vertelt Jeroen ons na afloop. ‘Het fietsen was het zwaarste onderdeel. Dat gaat in een laag tempo en het zit vreselijk oncomfortabel. Maar het was fantastisch

om het enthousiaste publiek om me heen te hebben.’ Een volgende challenge? Jeroen is er beslist in. ‘Nee, gaan we niet doen. Niels en ik gaan ons weer stevig bezighouden met ons bedrijf Overcoming Obstacles. Dan hebben we onze handen wel vol.’

Jeroen Bolks komt na 2 kilometer zwemmen uit de Milligerplas

Foto Jan Burgman

03


Een tipje van de sluier opgelicht

Mooie plannen voor het Twistvlietpark

Sjan in het Twistvlietpark

Foto Erica Turmel-Donker

Door Milou van Rijn Het begon in april. Met een berichtje op mijnwijk.nl: ‘Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark. Als inwoners van Stadshagen willen we graag samen met omwonenden, jongeren, Kindcentrum Triomundo en de Gemeente Zwolle het Twistvlietpark verbeteren. Doe je mee?’ Op 2 september zijn er ideeën opgehaald en is er geschetst. Sjan Top, bekend van het Stadshagerbos, is gevraagd om de schetsen verder uit te werken. Tijd om met Sjan in gesprek te gaan. Het is toch een hele verantwoordelijkheid om van schetsen plannen te maken waar mensen blij van worden. Wie is Sjan Sjan woont in Holtenbroek en werkt als zelfstandige bij de Warmoezerij. Dit is de groenteteler naast de Mastenbroekerbrug op de grond van Boer Pelleboer. Ook heeft

Sjan een cursus gevolgd over het ontwerpen van voedselbossen en heeft al menige tuin aangelegd. Na de kunstacademie heeft hij een aantal jaren gewerkt als kunstenaar en voor Hedon decors ontworpen. Het is duidelijk: Sjan denkt in beelden. Heeft een groen hart. Én hij kan zijn beelden omzetten in tekeningen. Hij ziet veel plekken in Stadshagen waar plaats is voor bomen. Die locaties wil hij graag een stukje mooier maken. In zijn droom ziet Sjan een hele groene wijk. Uiteindelijk sluiten alle groene plekken op elkaar aan. Zo wandelen we vanuit het park de hele wijk door, gehuld in fijn groen. Tipje van de sluier In het Twistvlietpark staan 240 bomen. Maar toch is het kaal! Zoals Sjan zegt: ‘Alle bomen staan nu in hun onderbroek. Hierdoor tocht het park en is het niet prettig. Met het aanplanten van hagen en struiken geef je juist beschutting en

creëer je sfeer.’ Maar past dat bij de plannen van de vier groepen die aan het werk zijn geweest op 2 september? ‘Absoluut,’ zegt Sjan, ‘alle deelnemers hebben zich goed ingeleefd in de wensen van anderen over het gebruik van het park. Duidelijk is dat het park voor iedereen nu koud en ontoegankelijk voelt. Uit alle vier de groepen zijn andere oplossingen gekomen voor ieders wensen. En het is mooi om te zien hoeveel groen er is opgenomen in alle plannen. Iedereen zocht naar mogelijkheden om alle wensen een plek in het park te geven. Hierdoor wordt het ook een park waar iedereen zich thuis kan voelen, is de gedachte.’ Voor Sjan een hele uitdaging om het park zo te ontwerpen dat het ook een echt park kan zijn. Dat is wat anders dan een veld met veel verschillende functies. Dat gaat zeker lukken, zegt Sjan met overtuiging. ‘Iedereen heeft veel groen opgenomen in

de wensenlijst. Dat geeft mogelijkheden. Het groen wordt de ruggengraat van het park. We kunnen met de steun van groen natuurlijke stukken maken voor de verschillende gebruikers van het park. Zo krijgt iedereen een eigen plekje, maar is het toch één geheel.’ Hoe gaat het verder Het is nu een algemeen plan met nog niet veel detail. In een aantal ronden wordt het nog verder uitgewerkt. Er zal nog overleg zijn met Marjolein Geurtsen, de wijkbeheerder, en René Stuij, de wijkmanager. Maar het belangrijkste is dat de plannen worden gedeeld met de buurt. Is overal aan gedacht of zijn er nog aandachtspunten die we eerst moeten oplossen met elkaar? Alleen dan wordt het een plek waar mensen blij van worden. Pas als dat het geval is gaan we met het plan naar de gemeenteraad en wordt er nagedacht over de uitvoering.

MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN Brenda Liefde voor Koper RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, geïnspireerd Uw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN door mensen uitvaartbegeleider in Zwolle OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Klantwaardering Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • uSPAN 9,3 liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Groen Doen! door Milou van Rijn

Ga toch fietsen Op lopen na is er geen manier van reizen zo milieuvriendelijk als de gewone fiets. De gemiddelde CO2-uitstoot van één kilometer rijden met een normale auto is 0,22 kg. Toch iets om even over na te denken als je van de ene kant van Stadshagen naar de andere kant moet. En ook met een elektrische fiets die met grijze stroom wordt opgeladen ben je groen bezig. De uitstoot is dan 0,007 kg, ofwel 97 procent lager. Andere weetjes. Mensen die fietsen zijn gezonder en gelukkiger. Ook regent het helemaal niet zo vaak als je misschien denkt. Zoek het zelf maar even op op hetregentbijnanooit.nl. Dat fietsen duurzaam is, weten leerlingen

at

ra ? st

van de bovenbouw van Kindcentrum De Schatkamer inmiddels ook. Zij gingen op de Dag van de Duurzaamheid, vrijdag 8 oktober, op de fiets naar fietsenfabrikant Kruitbosch op de Hessenpoort. Het was mistig, dat wel. Maar het regende niet! De leerlingen hebben gesproken met de ontwerpers van o.a. Cortina- en Alpinafietsen. Hoe ziet de fiets van de toekomst eruit. Kun je oude fietsen hergebruiken. Hoe kan het ontwikkelproces van fietsen nog duurzamer. Het gesprek werd door de fietsenfabrikant en de kinderen gewaardeerd. Meedenken over duurzaamheid is toch leuker dan dat je wordt verteld dat je duurzaam moet doen. Hoewel? Best cool als je tegen je ouders zegt: ‘Groen doen. Ga toch fietsen!’

Leerlingen Schatkamer fietsen naar Hessenpoort

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Zwanenbloem, die parallel aan de Mastenbroekerallee ligt. In dezelfde buurt vind je de Dotterbloem, Fonteinkruid en Sterrenkroos. De zwanenbloem, uit de groep van de monocotylen (eenzaadlobbigen), is een moerasplant met vrij grote roze-rode, in schermen geplaatste, bloemen. De wetenschappelijke naam is Butomus umbellatus, waarbij het achtervoegsel umbellatus verwant is aan het Engelse umbrella wat regenscherm betekent. Het is de enige soort uit de zwanenbloemfamilie of Butomaceae. De Nederlandse benaming heeft de bloem te danken aan de stampers die een vorm hebben die sterk lijkt op sierlijke zwaantjes. De zes stampers hebben aan de voet nectarklieren. De zwanenbloem kan wel tot anderhalve meter groot worden. De kruidachtige oe-

De woningbouw in onze wijk is in 2022 alweer 25 jaar geleden begonnen. Een deel van de oudste polder van ons land, Polder Mastenbroek, verschoot in de afgelopen jaren behoorlijk van kleur en dat gaat de komende tijd gestaag door. De Vinexpress begon vijf jaar later met berichtgeving over wat er in onze wijk gebeurde, wie er kwamen wonen en hoe de pioniersstemming langzaam maar zeker veranderde in gesettledheid van 25.000 wijkgenoten nu. Beide verjaardagen zijn voor ons aanleiding om in ons jubileumjaar aandacht te besteden aan de ontwikkeling van Stadshagen. We blikken niet alleen te-

Zwanenbloem

verplant heeft stengels die overlangse luchtkanalen bevatten om de wortels van zuurstof te voorzien en zijn onderaan driehoekig van vorm, waardoor de planten stevig in het water staan. Aan de bovenkant wordt de stengel plat met een verdikt midden en scherpe randen. Ze heeft stijve, bajonetachtige bladeren, die uit de wortelstok ontspringen en rechtop staan. De bloeiwijze staat op een ronde stengel en valt op doordat ze op een scherm lijkt. Alle bloemstelen ontspringen echter uit de top van de bloemstengel. De bloemen zijn protandrisch (ze bloeien eerst mannelijk), waardoor zelfbestuiving wordt voorkomen. Kleigebieden De zwanenbloem is tot eind 2016 een in Nederland wettelijk beschermde plant geweest. De plant komt in Nederland algemeen voor in het laagveengebied, de noordelijke kleigebieden en in het rivierengebied. De plant groeit in voedselrijk water en komt vaak in sloten voor die jaarlijks in het najaar worden geschoond. Deze schoonmaakbeurten houden het leefmilieu van de zwanenbloem in stand.

Beste wijkgenoten, Stadshagen 25, Vinexpress 20 jaar! Door Bert Kunnen

Foto Jan Burgman

rug, maar proberen ook de balans op te maken. En omdat de wijk nog niet af is, staren we ook vooruit als de wijk bij voltooiing ruim 32.000 inwoners zal hebben. Maar we zouden dat niet alleen willen doen. Vandaar de oproep elders op deze pagina aan jullie Stadshagenaren, die hun wijk hoog waarderen, die er misschien al 25 jaar wonen, of die mooie foto’s met ons willen delen. Laten we er samen een feest van herkenning van maken. Bert Kunnen, hoofdredacteur.

Foto Rianna Liberg Foto Pixabay

Mocht de plant opduiken te midden van allerlei zeldzame planten in relatief voedselarm water, dan is dat een teken dat het water voedselrijk zal worden en dat

de specialisten uit een dergelijk milieu gaan verdwijnen. De zwanenbloem bloeit van juni tot september en wordt veel bezocht door graafwespen. Bron: www.wikipedia.nl en www.floravannederland.nl

OPROEP OPROEP aan onze wijkbewoners: 25 jaar Stadshagen, 20 jaar Vinexpress Foto’s, anekdotes, mooie ervaringen? Willen jullie ze met ons delen? Wij schrijven en fotograferen onze krant elke maand graag voor jullie vol. We genieten zelf ook van mooie gebeurtenissen, persoonlijke verhalen en lief en leed van ondernemers. En dat doen we volgend jaar alweer 20 jaar in een wijk die 25 jaar bestaat! Maar wat zouden we het mooi vinden als wij in dat jubileumjaar niet alleen zelf de pagina’s gaan vullen. Wat zou het genieten zijn als jullie ook in oude fotodozen of digitale bestanden of in je geheugen gaan wroeten en herinneringen met ons en onze wijkgenoten willen delen. Hoe was het om als eerste bewoner in een kale polder te staan. Hoe erg was dat, die wateroverlast in je achtertuin. Wat vind je van de plannen voor de uitbreiding van ons winkelcentrum. Wat waardeer je zo aan Stadshagen en wat vind je verschrikkelijk. Mail ons je foto’s, verhalen en andere ervaringen. Dan maken wij er iedere maand weer een mooie krant van. Boordevol Stadshagen. redactie@vinexpress.nl

05


Met de voeten in de klei Weet jij hoe Stadshagen er 25 jaar geleden uitzag? Of de jaren daarvoor? Stadshagen is gebouwd in de polder Mastenbroek. Een polder ontstaat door het droogleggen van een waterrijk gebied zoals een moeras, plas of meer. Een polderlandschap is daardoor vaak een weids, open gebied, met uitgestrekte rechte vakken grasland, gescheiden door slootjes en met weinig bebouwing. Hoe de buitenruimte van Stadshagen er uit moest zien toen de gemeente in 1990 plannen maakten om in de Mastenbroekerpolder woningen te bouwen, is gebaseerd op de kenmerken van een polder. Los van de hand die we daarin hebben gehad, hebben we natuurlijk ook te maken met de bodemsoort. Een vaststaand gegeven. Veel wijkbewoners weten dat de grond voor een deel uit kleigrond bestaat, kenmerkend voor een polder. Je merkt dat tijdens het tuinieren en als er een fikse regenbui is geweest. Het water loopt veel langzamer weg dan bijvoorbeeld in zandgrond. Mijn werk als wijkbeheerder richt zich vooral op de buitenruimte. Ik krijg wel eens vragen van bewoners voor een verbetering van hun buurt. Ik toets die vraag aan een aantal criteria zoals veiligheid en draagvlak in de buurt, maar ook of de verandering past binnen – zoals we dat bij de gemeente noemen – de

hoofdgroenstructuur van de wijk. In dit geval dus het polderlandschap waarop de inrichting van Stadshagen is gebaseerd. Soms kan daardoor een oorspronkelijk idee niet doorgaan. We bekijken dan met welke aanpassing dat wel kan. Bewoners uit Schoonhorst misten bijvoorbeeld een speeltuin in de buurt. Ze hadden wel een mooi park met daarin wijkboerderij Kakel & Co voor de deur, maar dat was door een sloot alleen met een grote omweg te bereiken. Dit deel van het Twistvlietpark is destijds met slootjes aangelegd volgens het oorspronkelijke polderlandschap. De sloot droogleggen was dus ondenkbaar. Bovendien was de modderkruiper hier weer teruggekeerd, nadat die verdreven was door woningbouw. Nu brengt een trekpontje bewoners naar de overkant. Gemeente blij, modderkruipers blij en bewoners blij. Inmiddels is er een groep bewoners opgestaan met mooie ideeën om het deel van het Twistvlietpark bij het winkelcentrum opnieuw in te richten. Je kunt hun ideeen vinden op www.zwolle.nl/mijnwijk, de website voor bewonersinitiatieven. Komen er zitplekken, een wandelroute, een ontmoetplek voor jongeren, meer en ander groen? Houden we ons dan vast aan alle eisen van het polderlandschap? We gaan het zien. Doe je mee? Samen met de voeten in de klei?

Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder Stadshagen www.zwolle.nl/stadshagen

Vier kerst in Park de Stadshoeve Op zaterdag 18 december wordt Park de Stadshoeve weer omgetoverd in een gezellige kerstsfeer! Ook zin in een mid-

06

dagje muziek, kramen met mooie (kerst) spullen, warme chocomelk en glühwein en (h)eerlijk genieten bij de bistro? Kom

dan op zaterdag 18 december een kijkje nemen tussen 14.00 - 18.00 uur bij Park & Bistro de Stadshoeve.


Naam: Jolanda Veldhuis en Celine Schuman Beroep: zorgprofessionals Door Iris Maes Jolanda hoefde niet lang na te denken toen zij rond Pasen dit jaar werd benaderd door ‘Extra handen voor de zorg’ om mee te gaan op Covid vaccinatiemissie naar Curaçao. ‘Extra handen voor de zorg’ is een crisisorganisatie waarvoor Jolanda zich in het begin van de coronapandemie had aangemeld. Ook dochter Celine aarzelde geen moment, zodat moeder en dochter binnen amper een week in het vliegtuig naar de Antillen zaten. ‘ ‘Hoe kom je daar nou bij?’ Dat was mijn eerste reactie toen mijn moeder vertelde dat ze naar Curaçao ging om daar de bevolking te vaccineren. Meteen daarna zei ik dat ik heel graag mee wilde,’ vertelt Celine lachend. Jolanda en Celine maakten deel uit van een team van 48 zorgprofessionals uit alle windrichtingen van Nederland. In dit team waren alle disciplines binnen de zorg vertegenwoordigd: van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden tot apothekers en ambulancepersoneel. Jolanda werd ingezet om te vaccineren en werd de laatste twee weken van haar missie ingezet in een verpleeghuis. Celine ging aan de slag om de psychiatrische afdeling van het Curaçao Medical Center te ondersteunen bij de acute Covidzorg. Jolanda en Celine verbleven respectievelijk vijf en vier weken op het tropische eiland. Er was haast geboden, want in Curaçao heerste op dat moment code zwart. Om het tij te keren was vaccinatie van de bevolking op grote schaal en in een kort tijdbestek een must. Het streven was om minstens 106.000 mensen - zo'n 85 procent van de volwassen bevolking - op het eiland vóór 1 juni te vaccineren, omdat het orkaanseizoen dan begint. Bij deze vaccinatiegraad zou groepsimmuniteit op Curaçao een feit zijn. ‘Het voelt heel goed dat we bij hebben kunnen dragen aan dat doel. Door onze komst en hulp hebben veel eilandbewoners hun prik gekregen,’ licht Jolanda toe. Een extra hobbel bij de vaccinatie-operatie is het rela-

‘Binnen een week zaten we samen in het vliegtuig’

tief forse aantal illegalen op het eiland. Het merendeel van deze groep blijft onder de radar. Ondanks de garantie van de autoriteiten dat zij niet worden opgepakt en uitgezet naar het land van herkomst als zij zich melden voor vaccinatie. Argwaan Het vaccinatietraject in het Caribische deel van het Koninkrijk ging halverwege februari van start.

Jolanda Veldhuis en Celine Schuman zetten zich op bijzondere wijze in tijdens de coronapandemie

De komst van het zorgteam uit Nederland kon deze operatie een extra boost geven. ‘De bevolking van Curaçao was blij met onze komst. Vooral de ouderen zagen ons als redders. Maar er was ook argwaan,’ vertelt Jolanda. Men was bang ‘dat de boel overgenomen zou worden’. Celine vult aan: ‘Niet iedereen op het eiland staat te springen om zich te laten vaccineren, waardoor we niet direct bij aankomst aan de slag konden. Als team moesten we het vertrouwen van de bevolking winnen. Er is veel wantrouwen over de veiligheid van het vaccin en de echtheid van het virus. Zo denkt men dat COVID-19 helemaal niet dodelijk is voor het merendeel van de bevolking. Daarnaast denkt men dat het vaccin niet veilig zou zijn om dat het te snel ontwikkeld is en heeft men moeite met mogelijke bijwerkingen. Er was veel aandacht in de media voor onze komst en inzet om mensen alsnog over de streep te trekken.’ Door de ernst van de situatie was het hele eiland in lockdown en golden er strenge maatregelen, zoals een avondklok en beperkte bewegingsvrijheid. Zo was het bijvoorbeeld alleen toegestaan om werkgerelateerd te reizen met bewijs. Boodschappen mochten maximaal twee keer per week in huis worden gehaald op vooraf bekend gemaakte dagen. Dit werd streng gecontroleerd door de autoriteiten. Terug in de tijd ‘De vaccinatie-operatie verliep heel anders dan we in Nederland gewend zijn,’ vertelt Jolanda. ‘Er waren drie geïmproviseerde priklocaties in een winkelcentrum, sporthal en congrescentrum. Mensen die een prik kwamen halen, stonden vaak buiten te wachten in de tropische hitte. Soms waren er tentjes die als wachtruimte dienden. Ook de locaties zelf waren niet altijd voorzien van airco. De vereiste verband-

middelen en overige materialen waren meegenomen uit Nederland. Door geringe financiële middelen zijn de voorzieningen op Curaçao vaak gedateerd en verouderd

‘We zouden het zo weer doen’

en de hulpmiddelen beperkt. Daarom hebben we hulpmiddelen zoals spuiten, schorten, handschoenen, etc. verdeeld onder de verschillende verpleeghuizen. Tevens hebben we geprobeerd om kennis over te dragen. Een soort training on the job. We hopen dat men hier iets aan heeft gehad,’ aldus Jolanda. Het vaccineren was laagdrempelig ingestoken. In tegenstelling tot in Nederland konden op de eilanden alle leeftijdsgroepen, dus ook

Foto Rianna Liberg

jongeren, er vanaf het begin voor kiezen om zich te laten vaccineren. Het vaccinatieprogramma op de eilanden richt zich vooralsnog echter vooral op volwassenen, die een groter risico lopen dan jongeren. Mensen kwamen van heinde en verre om een prik te halen. Om de bevolking in afgelegen gebieden te bereiken werd een bus ingezet om mensen op locatie te vaccineren. Trots ‘We kijken voldaan terug op ons avontuur en zijn er trots op dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het vaccinatieprogramma en de Covidzorg op Curaçao. Bij aankomst gold op het eiland code zwart. Toen we vertrokken was dit veranderd naar code geel en kon de reguliere zorg weer worden opgestart. De cijfers ontwikkelden zich zo goed dat een tweede missie niet nodig bleek. Een fantastisch resultaat! Veel mensen vonden onze missie gevaarlijk, maar begrepen ook zeker onze keuze die wij vanuit ons zorghart maakten. Het was een bijzondere en mooie ervaring. We zouden het zo weer doen,’ aldus moeder en dochter.

Extra handen voor de zorg ‘Extra handen voor de zorg’ is een crisisorganisatie, opgezet aan het begin van de coronapandemie, om de vraag van zorgorganisaties te verbinden met het hartverwarmende aanbod van mensen die de zorg willen ontlasten. Via dit brede, non-profit samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties wordt het aanbod van extra zorgprofessionals gekoppeld aan zorgorganisaties die daar door corona behoefte aan hebben. Gelukkig is de coronacrisis in een fase gekomen waarin de werkzaamheden van deze crisisorganisatie kunnen worden afgebouwd. Dit betekent dat er op dit moment geen zorgmedewerkers meer nodig zijn voor acute crisissituaties. Er zijn echter wel andere mogelijkheden om je in te zetten in de zorg. Kijk hiervoor op www.extrahandenvoordezorg.nl.

07


Wijkgenote Isolde Boers publiceert kinderboek

‘Het strandhuis kwam tot leven in mijn hoofd’ Door Bert Kunnen

diverse media. Je hebt zo langzamerhand een onuitputtelijke voorraad aan inspiratiebronnen. Heb je die ook bij het schrijven aan je boek gebruikt? ‘Ja, ik recenseer nog steeds, in eerste instantie voor Hebban, een lezerscommunity en tegenwoordig voor BoekieWoogie. Ik lees alle genres behalve horror. Zo heb ik in mijn boek sprookjes verwerkt en oude legenden over bijvoorbeeld het mythische eiland Atlantis, maar ook over King Arthur en Lyonesse, het verzonken land uit de Keltische mythologie. Dat paste heel goed in mijn boek en hoe ik fantaseerde over het geheim van een oud strandhuis’.

Isolde Boers, die met man en twee puberdochters in buurt Schoonhorst woont, houdt dan eindelijk, bij haar boekpresentatie in boekhandel Westerhof, met trots haar eerste boek omhoog: ‘Het geheim van het oude strandhuis’. Tien jaar duurde het om de eerste zinnen aan te vullen tot een boek. Beslommeringen van werk en gezin stonden de fantasie, waar ze als kind zo van genoot, nogal in de weg. ‘Steeds kwam toch weer die prikkeling maar ik twijfelde ook of wat ik opschreef wel goed genoeg was,’ geeft Isolde eerlijk aan. Een schrijfcoach gaf haar het nodige laatste zetje. Het oude strandhuis, dat ruikt naar Zoutelande. Hoe ben je aan het in je boek beschreven beeld van het strandhuis gekomen? ‘Dat begon niet in Zeeland, maar op een Waddeneiland. Ik houd van strand en zee. Maar voor mijn strandhuis had ik in mijn fantasie rotsen en klaterende golven nodig. Zo kwam ik via internet in Cornwall in Engeland uit. Gaandeweg kwam mijn fantasiehuis in mijn hoofd tot leven,‘ legt Isolde uit. ‘Het boek is opgebouwd als een puzzel, een mysterie. De hoofdpersonen zetten steeds een stap om het mysterie te ontwarren. Dat maakt het voor kinderen heel spannend.’

Isolde Boers presenteert haar boek bij boekhandel Westerhof

Je boek wordt omschreven als ‘magisch realisme’, dat staat voor het verbinden van een werkelijkheid met een hogere werkelijkheid, maar Wikipedia geeft hierbij aan: ‘waardoor hallucinerende beelden of droomeffecten ontstaan.’ Je weet zeker dat het een kinderboek is? ‘Haha, ja hoor, hallucineren doe je niet van mijn boek, maar van droomeffecten zal bij kinderen vast sprake zijn’, lacht

Foto Margreeth Kruise

Isolde. ‘Chiara, een meisje van 13, beleeft een avontuur met de mysterieuze kat Pudding. Haar zoektocht in het levende huis en op het strand begint met een schoenendoos vol verrassingen. Dat is mijn boek, een spannend avontuur waar je bij wegdroomt.’ Boeken zijn wel je ding hè? Je schrijft al heel lang recensies van boeken voor

Wat wil je met je boek bij kinderen bereiken? ‘Kinderen moeten een boek leuk vinden,’ meent Isolde. ‘Het moet een spannend avontuur zijn waar ze bij weg kunnen dromen. Kinderen zullen zich kunnen verbazen en verwonderen als ze kennis maken met mijn strandhuis en wat daar allemaal gebeurt. Kinderen moeten blijven dromen!’ Het boek van Isolde Boers ‘Het geheim van het oude strandhuis’ wordt uitgegeven door Dutch Venture Publishing (DVP) en is verkrijgbaar bij boekhandel Westerhof, winkelcentrum Stadshagen. Het boek kost € 16,95, als e-book € 4,99.

Wat vliegt daar? Mieren in je tuin geven meer kansen op een groene specht De groene specht is een schuwe, forse specht maar staat er ook wel om bekend dat ze worden gezien in tuinen. Tot onze verrassing zat er bij ons eentje op het gazon. De kop van de groene specht is opvallend getekend met rode kruin en zwarte vlek rondom het oog. Mannetjes hebben daarnaast nog een rode vlek onder het oog, deze vlek is bij vrouwtjes zwart. Het verenkleed is olijfgroen op de nek en bovenzijde, geel op de stuit en lichtgrijsgroen op de onderzijde. De kleur van de vleugels verloopt van olijfgroen en gelig op de bovenzijde van de binnenste vleugelveren naar zwart met grote witte vlekken op de buitenste veren. De specht is te herkennen aan zijn typische, luide roep. In tegenstelling tot veel andere spechtensoorten roffelt de groene specht slechts weinig op bomen en doet dit dan zacht, snel en onregelmatig.

De holte is relatief groot voor een specht en is 15 tot 40 centimeter diep. Sommige nestholtes worden meer dan tien jaar lang door broedende groene spechten gebruikt.

Groene specht (mannetje)  Foto Jan Burgman

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

De groene specht is een echte ‘grondspecht’ en foerageert met name in kort gras, daar hier de meeste mierennesten te vinden zijn. Met zijn lange tong boort hij gaten tot wel 10 centimeter diep, om vervolgens de prooidieren met behulp van zijn kleverige tong te vangen. Hij broedt meestal in een hol in een oude loofboom. Het uithakken van de nestholte gebeurt voornamelijk door het mannetje en neemt 15 tot 30 dagen in beslag.

08

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Stadshoeve wil historie meer herkenbaar maken

Fundamenten kasteel Werkeren mogelijk meer zichtbaar Eigen foto Stadshoeve

Op het terrein van Park de Stadshoeve werd in de 14e eeuw, op het hoogste punt van Polder Mastenbroek, kasteel Werkeren gebouwd. Drie adellijke families bepaalden vijf eeuwen lang de geschiedenis van het huidige park. Nu resten er nog slechts de fundamenten. Om het kasteel meer zichtbaar te maken werkte Stichting Park de Stadshoeve het idee uit om de fundamenten als het ware naar boven te halen, door middel van een te bouwen muurtje. Het was een van de 25 ideeën die Zwollenaren tijdens een sessie aan Zwolse raadsleden presenteerden. Stichting Park de Stadshoeve is voortdurend bezig op het park aantrekkelijke elementen te realiseren. Het speelkasteel, met hierop de familiewapens van de bewoners van Werkeren, is hiervan een van de belangrijkste onderdelen. Maar ook onlangs nog werden borden geplaatst met informatie over de bewoners van de dierenweide. De Stadshoeve heeft nog steeds als grote wens om het kasteel meer zichtbaar te laten worden op het terrein.

blootgelegd, maar daarna onder een halve meter zand is bedolven. ‘Met die opgraving is de archeologische waarde van het terrein vastgesteld,’ constateert Husen. ‘Maar bezoekers zien daar niets van in het terrein terug.’ ‘We willen kasteel Werkeren weer tot leven brengen,’ vult Esther Jellema aan. ‘We denken hierbij aan een meter hoge gemetselde muur, die de contouren van het voormalige gebouw volgt. Bezoekers kunnen erop zitten, het zal een mooie ontmoetingsplek worden.’

Paul Husen legde aan de raadsleden uit dat tijdens een twintig jaar geleden opgraving de fundering van het kasteel is

‘Een leuk en haalbaar plan,’ zo omschreef raadslid Patty Wolthof (PvdA) het voorstel. Nu is het afwachten of de raads-

Een door Hessel Hoekstra uit Blokzijl vervaardigde maquette van kasteel Werkeren

fracties het project zullen omarmen en er daadwerkelijk geld voor beschikbaar willen stellen. Over de woelige geschiedenis van kasteel

CSV’28 zoekt verbinding met de wijk

Van sportcomplex naar ‘Hof van Welbevinden’ Tijdens de in oktober gehouden Ideeënmarkt voor raadsleden ontvouwde een heuse Denktank ideeën over ‘het creëren van een vitale wijk’. De Denktank, onder leiding van wijkbewoner Maarten Tomson, ziet als zijn missie: Samen aan zet in de wijk. De groep lanceerde het idee van de transformatie van het CSV-complex naar een ‘Hof van Welbevinden’. Zo zou de kantine kunnen worden omgeturnd tot een heus sportbuurthuis, een ontmoetingsplek voor en met de Stadshagenaren. Ook de ruimte rondom het complex kan worden heringericht, waardoor de toegankelijkheid en het gebruik worden gestimuleerd. Tomson vertelde de raadsleden iets van de achtergronden van het begrip ‘Hof van Welbevinden’. ‘Het gaat om het creëren en bevorderen van zogeheten ‘positieve gezondheid’: een bredere kijk op gezondheid. Hiermee draag je bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan’, licht Tomson toe. Zo kreeg het project een diepere lading dan menig

ander idee, dat aan de raadsleden werd gepresenteerd. De Verbinding Sportvereniging CSV’28 is al enige tijd bezig om te verkennen op welke manier de club zich meer met Stadshagen kan verbinden. Het sportcomplex heeft niet voor niets de naam De Verbinding gekregen. Voorzitter Chris Smit ziet zijn vereni-

ging als meer dan een voetbalclub en wil dan ook graag dat de kantine een sportbuurthuis wordt. ‘Wij vragen ons steeds weer af: wat kunnen wij doen voor de wijk? We zijn al op diverse fronten in gesprek met organisaties die actief zijn in de wijk. De eerste verbindingsactiviteiten lopen al enige tijd. Zo zijn we samen met de Stichting Philadelphia bezig met het organiseren van G-voetbal en hun inzet in de horeca en dagbesteding’, meldt Smit. Onder zijn leiding wordt nadrukkelijk ook de verbinding gemaakt met organisaties als Travers Welzijn en Sportservice Zwolle.

Werkeren verschenen onlangs in de Vinexpress enkele lezenswaardige artikelen (april, mei en juni 2021). Deze zijn terug te lezen op www.vinexpress.nl.

Ideeënmarkt Zwollenaren hebben diverse mogelijkheden om op het stadhuis geld los te peuteren voor plannetjes die een buurt kunnen verbeteren. Zo zijn er al veel initiatieven in Stadshagen in gang gezet of gerealiseerd, zoals het verbeteren van het groen, het plaatsen van bankjes en een trekpontje. Maar er is ook geld voor het realiseren van ideeën die meer geld kosten of van langere adem zijn. De Zwolse raad wil daar zelf meer bij betrokken worden en is over de brug gekomen met een ideeënmarkt. In oktober presenteerden inwoners ruim 25 ideeën aan de raadsleden, die een project kunnen omarmen en verder gaan uitwerken met de initiatiefnemers. Vanuit Stadshagen zijn twee voorstellen ingebracht, die in bijgaand artikel worden beschreven. Bij de begrotingsbehandeling van 12 november is besloten om geld vrij te maken voor enkele ideeën. Op het moment dat deze krant werd gedrukt was nog niet bekend welke voorstellen zijn gehonoreerd.

Geen bussluis na kritiek buurt

Bypass als oplossing drukte rotonde Eli Heimanlaan Een bypass voor automobilisten die vanaf de Eli Heimanslaan naar de Stadshagenallee willen om de wijk uit te rijden én een tweerichtingenfietspad aan de oostkant van de Eli Heimanslaan. Die oplossing stellen burgemeester en wethouders voor om de drukte bij de rotonde in de ochtendspits aan te pakken. De afslaande stroom auto’s hoeft dan niet meer over de rotonde, waardoor de verkeersafwikkeling daar vlotter kan verlopen.

ken met de buurt en is naar aanleiding daarvan nog iets aangepast. Het tweerichtingenfietspad wordt verder doorgetrokken tot aan de Sportlaan en de oversteek bij de Sportlaan wordt aangepast. Verder wil het college de snelheid op de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en de Laan der Molens de komende jaren terugbrengen naar 30 km/u. Hiermee wordt voorkomen dat de route aantrekkelijk wordt als sluiproute tussen Breezicht en Breecamp.

In de ochtendspits stokt gedurende een korte periode de doorstroming op de rotonde van de Eli Heimanslaan/Stadshagenallee. Er zijn dan veel automobilisten die de wijk uit willen en er ontstaan dan wachtrijen voor de rotonde, omdat tegelijkertijd veel kinderen naar school fietsen. Nu er de komende jaren volop gebouwd wordt in Breezicht, is de verwachting dat dit knelpunt nog groter wordt.

Geen bussluis Het college heeft dus niet gekozen voor de bussluis die op de inloopavond is gepresenteerd. Vanuit de bewoners kwamen hierop wisselende reacties. Daarbij is de route Jac. P. Thijsselaan – Laan der Molens als verbindende functie tussen Breecamp en Breezicht opgenomen in het bestemmingsplan Stadshagen II en het ontwikkelplan Breezicht-Noord.

Tweerichtingenfietspad De bypass is als voorkeursvariant bespro-

Wel stellen B en W voor om de kruising van de Laan der Molens met de Oude We-

Illustratie: gemeente Zwolle

tering nu meteen aan te passen om die veiliger te maken. In het kaartje zijn de maatregelen, die het college heeft vast-

gesteld, weergegeven. De gemeenteraad zal binnenkort over de voorstellen beslissen.

09


OPEN OPEN HUIS OPEN HUIS HUIS WOENSDAG

TOT DTAONT ! DTAONT! DAN!

WOENSDAG 2 FEBRUARI 2 FEBRUARI WOENSDAG 2 FEBRUARI VAN 16.00 UUR

VAN 16.00 UUR TOT 20.00 UUR TOT 20.00 UUR VAN 16.00 UUR TOT 20.00 UUR

KOM J KOOOMK J E OKOOMK?? E J E OOK?

ZET IN JE ZAEGT IN JE E N D AZEGTENINDAAJ!!E AGENDA! INFORMATIEAVONDEN (19.00 - 21.00 UUR) INFORMATIEAVONDEN (19.00 - 21.00 UUR) wo 17 november (mavo/havo/zorg)

OPEN LESMIDDAGEN (13.45 - 15.45 UUR) OPEN (13.45 - 15.45 UUR) di 23LESMIDDAGEN november

wo 23 08 november december VOORAF di (13.45 O-N15.45 do 17 02 november december (mavo/havo/zorg) (havo/atheneum/zorg) OPEN wo 08 26LESMIDDAGEN januari ALFDEEUUR) OMLREIN O wo wo december V N! N A A INFORMATIEAVONDEN (19.00 - 21.00 UUR) wo 09 februari 2022 (algemeen) do 10 februari E IN L N O do 02 december (havo/atheneum/zorg) wo 23 26 november januari di LDFEN! E M N A A wo 09 februari 2022 (algemeen) do 10 februari A R O wo 08 december wo 17 november (mavo/havo/zorg) VO www.meandercollege.nl | Dobbe 37, Zwolle | (088) 850 7770 ONLINE wo 26 januari do 02 december (havo/atheneum/zorg) www.meandercollege.nl | (088) 850 7770AANMELDEN! 10 februari wo 09 februari 2022 (algemeen) | Dobbe 37,doZwolle www.meandercollege.nl | Dobbe 37, Zwolle | (088) 850 7770

10


Je ziet het aan de bomen Je ziet het aan de bomen. Aan de bladeren op je deurmat. Aan de eikels en kastanjes op straat. In de natuur is de tijd van loslaten aangebroken. De bomen geven hun vruchten terug aan de aarde. Ze laten los wat even geleden nog zo mooi in bloei stond. En dat gaat gepaard met een ontzettende kleurenpracht. Maar hoe doen wij mensen dat? Afscheid nemen, loslaten? Het was vorig jaar rond deze tijd. Ik scrolde wat achteloos door Instagram, toen ik las over die kleine, moedige jongen. Nog geen jaar was hij ziek, maar hij had de strijd verloren. Kanker. Onmiddellijk voelde ik verdriet als een

waterval uit mijn hart stromen. Ik kon en kan me het intense verdriet van zijn ouders niet voorstellen. Afgelopen april overleed ook mijn opa. Dat voelde anders. Minder hevig, minder oneerlijk. Minder verdriet. Maar toch, in de maanden die volgden, was het er echt wel. Verdriet, om wat ik hem nog gegund had. Om zijn plotselinge einde. ‘Verdriet is een plicht voor wie rouwt. Wat troost is juist het verdriet wat je voelt.’ Schreef Theodoor Holsman ooit in het Parool (Holsman, 2018). Een prachtige zin die waarheid bevat. Maar wel waarheid die in de werkelijkheid zo onnoemelijk zwaar kan zijn. Want hoe doe je dat? Ver-

driet voelen? En hoe doe je dat zonder eraan onderdoor te gaan?

ren, simpele bewegingen. Het blijkt van waarde.

In de kerk is november de maand van Allerzielen. Van eeuwigheidszondag, of gedachteniszondag zo je wilt. Dagen waarop we onze dierbaren herinneren. Niet omdat de kerk weet hoe we moeten rouwen. Wel omdat de kerk een plek wil zijn waar we stil kunnen staan bij belangrijke momenten en gevoelens in ons leven. Ook - en misschien wel juist - als die rauw, pijnlijk en verdrietig zijn. Al eeuwenlang is de kerk de plek waar je een kaarsje kunt branden. Waar de namen van de doden opgeschreven worden. Waar ze voorgelezen worden. Simpele geba-

Ik ken jou niet. Ik ken jouw situatie niet. Maar misschien heb je wat aan de eeuwenoude gewoontes uit de kerk. De gewoonte om stil te staan bij verdriet. En dan een simpel gebaar te maken. Misschien brand je een kaars. Misschien schrijf je woorden die je nog had willen zeggen. Misschien spreek je een naam hardop uit. Ik weet het niet, maar ik hoop dat het je goed zal doen. Rosanne Hofman Kerkelijk werker De Open Kring

WijZ Koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduwnaars en draagt bij aan de rouwverwerking. In een ongedwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies. U bent hiervoor van harte welkom op de derde vrijdag van de maand van 14.00 tot

16.00 uur in de grote vergaderzaal van WijZ-locatie Het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 te Stadshagen. De volgende twee koffiemiddagen zijn op 19 november en 17 december. De toegang is gratis. Aanmelden stellen we op prijs via telefoonnummer 8515700 of mail naar: steunnapartnerverlieszwolle@ziggo.nl

Spreekuur in alle vestigingen van Stadkamer

Seniorweb en Stadkamer maken Stadshagenaren digivaardiger Onlangs is er in de Stadkamer een wekelijks spreekuur gestart om mensen te ondersteunen bij hun digitale vaardigheden. Het is een samenwerkingsproject van Seniorweb en Stadkamer. Seniorweb heeft al een lange traditie in de ondersteuning van senioren op het gebied van digitale ontwikkelingen. Door de samenwerking kan men nu bijna de hele week in iedere Stadkamervestiging terecht voor uiteenlopende vragen op digitaal terrein. Zo hebben veel Zwollenaren al hulp ge-

ZWOLLE

vonden bij de digitale coronapas. In de Stadkamer in Stadshagen zijn wekelijks spreekuren op maandagmiddag van 14.00-16.00 uur en op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. De spreekuren zijn voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor senioren. Af en toe zal tijdens het spreekuur een thema uitgelicht worden. Kijk voor nadere informatie op www.stadkamer.nl

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! •Geschikt voor renovatie en nieuwbouw •Uitstekend duurzaam alternatief voor gas •Ideaal i.c.m. zonnepanelen •Elke ruimte afzonderlijk te bedienen •Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

•Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66

11


Ik Toon op de stoep

Op de stoep met drie trekkers en een platte kar Onder het motto Ik Toon op de stoep organiseerde begin oktober het Festivalplatform Zwolle Unlimited een rondtrekkend festival met kleinschalige optredens. Met drie trekkers en een platte kar trokken ze begin oktober de wijken door voor spontane optredens op straat. Met strobalen werd een tribune gebouwd en een kar fungeerde als podium. In Stadshagen traden op vier plekken de bands Jurassic Jazz en OnCue op, met swingende muziek en een vleugje nostalgie. De optredens van de bands werden afgewisseld door jonge verhalenvertellers van de Van der Capellenscholengemeenschap. Zij zijn lid van het Vertellersgilde, de praktijkopleiding voor jonge verhalenvertellers, een initiatief van productiehuis Verhalenboot uit Zwolle. De organisatie is voornemens ook volgend jaar weer een Ik Toon op de stoep te organiseren.

Op het Akkerbergplein

12

Foto’s Jan Burgman


Ik Toon op de stoep

Impressies van het Akkerbergplein, de Peermos en Park de Stadshoeve

Foto’s van Margreeth Kruise en Hans van Eerbeek

13


Door Erica Turmel-Donker

Pasta rundvlees De herfst is ook culinair gezien mijn favoriete seizoen. Van heerlijke stamppotten met groente uit het seizoen en goed gevulde maaltijdsoepen tot stoofpotjes. In die laatste categorie valt dit recept, afkomstig uit de Allerhande van de Albert Heijn: rundvlees, gestoofd in rode wijn, met pasta. Ingrediënten, voor 4 personen: - 650 gram runder sukadelap - 1 el tarwebloem - 2 el milde olijfolie - 1 middelgrote ui - 2 tenen knoflook - 125 gr magere spekblokjes - 375 ml Farnese Fantini Montepulciano (of een ander merk) rode wijn - 425 ml Mutti San Marzano (of een

-

ander merk) tomaten in blik 20 gr verse Italiaanse kruidenmix 400 gr paddenstoelen voor pasta 500 gr verse pappardelle

Benodigdheden: keukentouw Bereidingswijze: 1. Bestrooi het vlees met de bloem, peper en eventueel zout. Verhit de helft van de olie in een braadpan en bak hierin het vlees op hoog vuur aan beide kanten bruin. 2. Snijd de ui in halve ringen en de knoflook fijn. Voeg samen met de spekjes toe aan het vlees en fruit 3 minuten mee. Voeg de wijn en tomaten toe en breng aan de kook. Zet het vuur laag. 3. Bind een flink stuk keukentouw om de

ijk! l e k a m s t e E

kruiden zodat ze hun blaadjes niet verliezen en voeg toe aan de saus. Laat anderhalf uur met de deksel op de pan stoven en garen op laag vuur. Haal het laatste halfuur de deksel van de pan. 4. Snijd de paddenstoelen grof en bak ze in de rest van de olie drie minuten. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Voeg de laatste 15 minuten toe aan het vlees. 5. Kook de pasta beetgaat, verwijder de kruiden en serveer de pasta met vlees. Variatietip: in plaats van het bakje Italiaanse kruidenmix kun je ook losse takjes rozemarijn, tijm en salie gebruiken. Variatietip: in plaats van sukadelappen kun je ook runderriblappen gebruiken. Foto Erica Turmel-Donker

Makelaars aan het woord Stadshagen is een gewilde woonwijk

‘Verwachtingen van woningverkopers zijn hoog gespannen’ Door Monja en Riët, Makelaars bij Voorst Makelaardij Stadshagen is een erg gewilde woonwijk door de aanwezigheid van een treinstation en goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Momenteel is het voor ons echt plannen wanneer je een woning online zet, want de telefoon staat roodgloeiend. Er zijn vaak veel aanvragen voor een bezichtiging, maar naderhand zijn er ook weer veel afmeldingen. Het is opvallend dat je vaak dezelfde kijkers in Stadshagen tegenkomt. Veelal komen deze uit het westen zoals Den Haag, Utrecht, Haarlem en Amersfoort. Sommigen van hen denken nog dat de woningprijs in Zwolle laag is. Maar dat valt hen bij verdere kennismaking met de markt in Zwolle dan ook weer tegen. Bij het midden- en hogere segment zie je vaak dat deze doelgroep juist weer hoger biedt, omdat zij bij hun eigen woning in het westen een flinke overwaarde hebben opgebouwd. De woningprijzen stijgen hard. Starters kunnen momenteel meer lenen, dit in combinatie met de vermindering van de overdrachtsbelasting waardoor de biedingen steeds hoger worden. Het is momenteel moeilijk om een prijs te bepalen; dit wordt dan ook vaak op het laatste moment gedaan. De realiteit is dat, als er veel kijkers zijn, de kijker geneigd is om een hoger bod uit te brengen, vaak ook uit emotie omdat men zo graag een huis wil. Verwachtingen van verkopers zijn erg hoog gespannen. Men wordt door buren en familie ‘opgejut’ om de prijs hoger in te zetten. Maar bij een hogere vraagprijs is de kans groot dat er minder kijkers komen. Het is een uitdaging om je huis zo goed mogelijk in te zetten, waardoor je er een goede prijs uit kunt halen.

14

Kijkdagen Tegenwoordig werken we veel met kijkdagen, waar meestal twintig kijkers op afspraak bij de woning komen kijken. We zien dat de juiste koper er dan vaak al bij zit. Jaren geleden was het heel anders en had je veel minder kijkers voor een woning. Als je binnen drie maanden je huis had verkocht was het snel. Het woningaanbod in Stadshagen wordt nog steeds minder. Er zijn wel veel inwoners van Stadshagen met verhuisplannen, maar die nog niet de juiste woning zijn tegen gekomen. Men heeft dan wel alles startklaar, zodat men snel kan schakelen als de ‘geschikte woning’ op de markt komt. Eigenlijk willen potentiële verkopers waar wij komen wel in Stadshagen blijven wonen. Men schrijft zich in voor woningen in Breezicht of De Tippe, dat dit najaar in de verkoop komt. Wij verwachten dan wel weer meer woningen in de verkoop in Stadshagen omdat men dan doorstroomt. Stijgende energieprijzen Er is veel vraag naar energie neutrale woningen in verband met de stijgende energieprijzen. Ook is een eigen parkeerplaats een pluspunt in verband met elektrische auto’s in de toekomst. Door het geringe aanbod van woningen besluiten ook veel mensen om in hun huidige huis te blijven wonen en gaan dan vaak verbouwen. De woonkamer wordt uitgebouwd of de keuken en badkamer worden vervangen. Ook zien we veel dat er dan gelijktijdig energiebesparende maatregelingen worden toegepast, zoals het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp. De woningen in Stadshagen hebben vaak al een goede isolatiewaarde en zo kan men flink bezuinigen op de energierekening.


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Bakken met Niels bakt blije mensen’ Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Niels van Til van Bakken met Niels. Wat biedt jouw bedrijf? ‘Ik ga met mijn eigen mobiele bakkerij naar evenementen en bak in die bakkar rondo’s, pannenkoeken of stroopwafels. Daarnaast heb ik mijn eigen baklijn van bakringen en –vormen, ingrediënten en een receptenboek gericht op de thuisbakkers, de Heel Holland Bakt bakkers zeg maar. Deze producten zijn op mijn website en in verkooppunten door het hele land te verkrijgen. Ook geef ik workshops of proeverijen op locatie.’

Niels van Til houdt van de vrijheid van ondernemen

het bezorgen van bestellingen of met flyeren in Stadshagen, en bij Sein worden mijn producten geëtiketteerd.’

‘Ondernemen geeft vrijheid’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik ben sociaal bewogen, ik hou van gezelligheid, genieten en ontmoeten. Ik zoek altijd de verbinding: bij mij aan de kraam delen mensen hun verdriet én geluk. Daardoor merk ik ook dat er eenzaamheid is in onze samenleving. Ik vind aandacht voor de mens hebben belangrijk. Vanuit mezelf ben ik altijd bezig met het contact. Dat komt ook weer naar voren in mijn winkelverkooptrainingen: ik leer winkeliers en hun personeel hoe ze op een oprechte manier hun producten kunnen verkopen.’ Wat is jouw drive? ‘Het ondernemerschap is wel echt een uitdaging. Zo zijn voor mij in coronatijd veel evenementen weggevallen. Toch geeft ondernemen ook veel vrijheid: ik kan zelf beslissen over wat ik doe en hoe ik dat doe. En met wie ik samenwerk, bijvoorbeeld met Leoncine de Geus van Vanille Madagascar voor de vanille, een product van uitstekende kwaliteit geproduceerd door haar familie. Ik zeg wel eens: Bakken met Niels bakt blije mensen; ik bak contact. Verbinding van mens tot mens vind ik heel belangrijk. Dat is meer dan alleen een stroopwafel of rondo maken. Zo ben ik eens gevraagd om tijdens een uitvaart pannenkoeken met spek te komen bakken ter nagedachtenis aan de overledene. Ook heb ik een keer bij een bruiloft rondo’s met fruit van het bedrijf van de bruidegom mogen maken. Vorig jaar leverde ik 2.000 pakketjes met een receptenboek, meel en instructievideo voor al het personeel van het Deltion College omdat hun personeelsdag niet door kon gaan. Dit zijn wel de mooie dingen van mijn werk. Ik ben ook sociaal betrokken met instanties in de buurt, zo helpen de mensen van Philazon mij bij

Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Ik heb Food en Business gestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen, maar ik ben een echte praktijkman. Tijdens en na mijn studie heb ik met gepensioneerde banketbakkers samengewerkt en van hen het vak geleerd. Bakken was wel altijd van jongs af aan een hobby van me. Op mijn achtste stond ik op vrijdagmiddag in de keuken en rolden er drie cakes uit de oven, de ene keer lekker luchtig en de andere keer heel stevig. Toch waren ze op zaterdagavond altijd op. Voordat ik zo’n tien jaar geleden startte met Bakken met Niels heb ik jarenlang bij de Landwinkelcoöperatie gewerkt, een overkoepelende organisatie waar bijvoorbeeld Landwinkel De Huppe in Zwolle-Zuid ook onder valt. Een keer heb ik tijdens één van de open dagen bij een Landwinkel rondo’s gebakken, waarvoor de mensen in de rij stonden, en zo is het balletje gaan rollen. Ik heb het bakken in ringetjes bij de mensen geïntroduceerd, zodat ze zelf net zulke lekkere – of nog lekkerder – koeken kunnen maken als van de bakker.’

Foto Erica Turmel-Donker

Welke waarden vind jij belangrijk? ‘Toch wel oprecht persoonlijk contact hebben met de klanten. En doen waar je goed in bent. Mijn specialiteiten zijn de rondo’s, stroopwafels en oliebollen. Daar sta ik om bekend en daar komen de mensen voor. Je moet mij geen bruidstaart laten maken, bijvoorbeeld.’ Waar sta je over vijf jaar? ‘Ik heb geen idee, haha. Ik hoop dat de Bakken met Niels-motor blijft draaien en ik daarnaast mijn winkelverkooptraining kan uitbreiden, waarbij ik winkeliers en winkelpersoneel leer om écht contact te maken met hun klanten.’

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Ik woon nu zo’n twintig jaar in Stadshagen en heb de wijk zien opbouwen. Ik vind het een gezellige wijk om in te wonen. We hebben leuke contacten in de buurt, mijn jongste zoon gaat in Stadshagen naar de basisschool en er zijn veel voorzieningen. Ik kom ook graag bij scholen in de wijk stroopwafels of, zoals onlangs nog bij De Zevensprong, pannenkoeken bakken.’ Meer informatie is te vinden op : www.bakkenmetniels.nl of www.winkelverkooptraining.nl.

Groeien in Gedichten door Lotte Manuel

Opgroeien

‘Ik ben een echte praktijkman’

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik heb pasgeleden een training gevolgd bij Jaap Boersema van youroute.nl en daar werd ook gezegd: 'Niels is wat te bescheiden. De mensen komen ook voor Niels. Hij maakt het feestje.' Tijdens die training heb ik inzicht gekregen in wat, zogezegd, mijn zaadje in de akker is. Waar mijn kracht ligt. Dat is toch in het persoonlijke, het sociale. Zo heb ik bij die training andere mensen ontmoet die mij, bijvoorbeeld op logistiek vlak, kunnen helpen. En ik kan hen met iets anders weer helpen. Die verbinding, die vind ik belangrijk.’

Buiten staat een boompje Dat nogal verdrietig is Er zijn wat blaadjes weggevlogen Die hij nu ontzettend mist Een ouder boompje staat vlakbij hem Weet dat het ieder jaar gebeurt En leert hem wat hij leerde Zodat hij misschien minder treurt: ‘De blaadjes moeten gaan Dat is de kringloop van het leven Daar ga je niet in mee Als ze bij jou waren gebleven Probeer je daarom vast te houden Aan het loslaten op zich Dan tovert opgroeien geen tranen Maar een lach op jouw gezicht’ 15


‘Het kan’, zeggen deskundigen

Zwolse politiek worstelt met bouwen bij het Zwarte Water Door Bert Kunnen Het woningbouwproject Stadsoevers in de Zwarte Waterzone, bij de Twistvlietbrug, is voor de Zwolse politiek nog steeds geen appeltje-eitje. Tijdens een informatiebijeenkomst eind oktober klonk in de vragen van de raadsleden zorgen door over de bouw van 280 woningen, dicht op de rivier. Het klimaat ontketent ongekende krachten. Door recente overstromingen in Limburg en zorgelijke klimaatrapporten zit de schrik er, ook bij de Zwolse raadsleden, flink in. Diverse deskundigen lieten tijdens de bijeenkomst hun licht schijnen over de risico’s van bouwen in de uiterwaarden. Begin 2019 besloot Zwolle om het gebied van de beide jachthavens aan de Holtenbroeker kant van de rivier opnieuw in te richten. Met name recreatie en wonen zouden hier een kans moeten krijgen. Maar recente klimaatontwikkelingen voedden gaandeweg de twijfels over het bouwen van zoveel woningen, zo dicht op de rivier. Ook door het project door de geraadpleegde deskundigen te voorzien van het stempel ‘het kan’, zal het politieke optimisme niet echt zijn toegenomen. De centrale politieke vraag tijdens de avond, vooral gesteld door raadslid Patty Wolthof (PvdA), luidde: ‘Is het verantwoord en verstandig?’ Die vraag werd door de deskundigen niet altijd met een volmondig ja beantwoord. Want dit is nu juist de kwestie waarover de gemeenteraad zelf moet beslissen. De raad oordeelt, op basis van adviezen van deskundigen, of het verantwoord is. Klimaatonzekerheden Uit de door de politici gestelde indringende vragen klonk de politieke worsteling door. Raadslid Brammert Geerling (SP) uitte hardop zijn twijfels: ‘Er zijn wel eisen gesteld aan de plannen, maar hoe hard is dat met al die onzekerheden rond ons klimaat?’ Arjan Spaans (CDA) vroeg zich af of er voldoende aanvullende eisen voor toekomstige bewoners gelden. Reinier Mulder (ChristenUnie): ‘Zijn de randvoorwaarden die Rijkswaterstaat hier stelt wel voldoende?’ ‘Er zit extra opvangcapaciteit voor het rivierwater in de plannen, maar is het niet veel beter om meer ruimte voor de rivier te creëren?’, vroeg Patty Wolthof aan de deskundigen.

Stadsoevers, nu nog domein van de pleziervaart

En Swollwacht-raadslid Eveline Bijleveld wilde weten of er wel voldoende ervaring is met het bouwen van woningen op dergelijke plekken. Slim en klimaatbestendig Matthijs Kok, hoogleraar Flood Risk, was niet pessimistisch: ‘De gemeente heeft voorwaarden aangegeven en er zijn regels gesteld bij bouwen op deze plek. Er is geen aanleiding die te veranderen. Je moet verantwoord bouwen op plekken waar daar de ruimte voor is. En dat is aan het Zwarte Water het geval.’ En Marieke Wit van Waterschap Drents Overijsselse Delta was van mening dat het ‘nee, tenzij,’ in het project op een verantwoorde manier is uitgewerkt: ‘Doe het slim en klimaatbestendig en dat lijkt in de plannen goed te zitten. Er is aan de eisen van Rijkswaterstaat voldaan, dus kan het.’ Rijkswaterstaat ziet voor het plangebied geen bijzondere rol weggelegd voor waterberging. ‘De ontwikkelingen zorgen niet voor een belemmering van de ruimte voor afvoer van water,’ stelt Rijkswaterstaat in een reactie. Natte voeten Toekomstige bewoners krijgen straks de lusten maar ook de lasten. Zij weten zich verzekerd van een prachtige woonplek. Maar de rekening van eventuele kosten

Foto en impressie Ontwikkelcombinatie Zwarte Water

van wateroverlast ligt ook bij hen. Zij zullen het voor lief moeten nemen dat ze van tijd tot tijd natte voeten hebben en soms schade zullen ondervinden. De gemeente zegt toe dat het gebied ook bij hoogwater probleemloos en zelfstandig door zal functioneren: ‘Bij hoog water moet het gebied goed toegankelijk zijn voor hulpdiensten en voor de bewoners moet het mogelijk zijn het gebied dan

te verlaten.’ In november zal blijken of de raad zich over zijn twijfels en zorgen heen kan zetten. Het valt echter niet te verwachten dat een meerderheid van de raadsleden in paniek de dijk oprent en het project het Zwarte Water in blaast. Bij het ter perse gaan van deze krant was over de politieke uitkomst nog geen duidelijkheid.

Het water komt van vijf kanten In deltastad Zwolle komt het water van vijf kanten: uit de lucht, uit de bodem, van de Rijn en de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht en Sallandse weteringen. De klimaatveranderingen hebben daarom grote invloed op de stad en de regio. Het Zwarte Water staat in verbinding met andere rivieren en kent een grote waterdynamiek: tussen hoog en laag water zit een verschil van soms wel vier meter. Dat vraagt om zorgvuldige waterbeheersing. Zwolle is zich bewust van de risico’s die de waterrijke stad loopt. Daarom is in 2019 de zogeheten Zwolse adaptatiestrategie opgesteld, om de stad aan te passen aan nieuwe klimaatveranderingen. De ontwikkeling van een groenblauw netwerk moet zorgen voor meer samenhang in de wateren in de stad. Een verdere vergroening van de openbare ruimte en privéruimtes maakt het netwerk compleet. De stad zal meer als een spons gaan fungeren, zodat de bewoners overal droge voeten houden.

Geen Sinterklaasintocht, wel puzzeltocht

Sinterklaas bezoekt winkelcentrum op 27 november Een intocht van Sinterklaas in Stadshagen zit er ook dit jaar niet in, maar hij komt onze wijk wel bezoeken om gezellig feest te vieren met de kinderen. Ook dit jaar wordt er in het winkelcentrum weer een extra uitgebreide puzzeltocht gehouden, met een prijs voor elk deelnemend kind. Maar liefst 120 van de jonge deelnemers krijgen een live feestmomentje met Sinterklaas op 27 november a.s. in het Cultuurhuis. De puzzeltocht is voor alle kinderen tot en met de basisschool en duurt van 10 tot en met 23 november. De eerste 400 kinderen die het ingevulde puzzelformulier inleveren, krijgen sowieso een taaipopversierpakket. Wie meedoet, maakt ook kans op een live meet & greet met Sinterklaas in het Cultuurhuis op zater-

16

dag 27 november. Voor de puzzeltocht speuren de kinderen naar de letterposters in de etalages van alle winkels in Stadshagen én bij veel instellingen en winkels rondom het winkelcentrum. Vaders en moeders mogen ook meespeuren, zo wordt het zelfs een gezellig uitje voor het hele gezin. Het ingevulde formulier kan van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 18.00 uur bij de take-away ingang van Bistro de Stadshoeve worden ingeleverd. Naast het taaipopversierpakket krijgen de deelnemers ook nog een kleurplaat van Park de Stadshoeve. De puzzeltocht en meet & greet wordt georganiseerd en gesponsord door Wijkstichting Stadshagen Totaal, Winkelcentrum Stadshagen en Park & Bistro De Stadshoeve.

Geen Sinterklaasintocht, wel bezoek van de Sint

Archieffoto Erica Turmel-Donker


‘In ieder van ons bestaat een toegangspoort naar wijsheid’

Dankzij de paarden ontdekte Leontine Kremers zichzelf Door Erica Turmel-Donker Op 19 november verschijnt haar boek Door jou te omarmen, omarm ik mezelf, waarin Stadshagenaar Leontine Kremers vertelt over haar ‘reis met paarden en de ontdekking van stilte, verbinding en onschuld’. Een persoonlijk verhaal, ondersteund met dagboekfragmenten en praktijkervaringen. Na het lezen weet je: ook wij mensen hebben een kudde (nodig). “Zeker een jaar lang was ik een speelbal van emoties. Het ene moment was ik boos en verdrietig, het andere moment zielsgelukkig. Er waren momenten van kalme rust, van stil weten. Momenten van geïnspireerde actie. En momenten dat ik het allemaal weer kwijt leek te zijn en ik mezelf terugvond in oude twijfels en patronen.” Uit Door jou te omarmen, omarm ik mezelf. Diepgang ‘Ik ben in eerste instantie gaan schrijven als een soort zelfhulp, puur voor mezelf. Pas later in het proces kreeg ik het besef dat mijn verhaal, mijn boek, ook voor een ander van waarde kon zijn,’ vertelt Leontine. Ze heeft haar boek in periodes geschreven, waarvan de laatste drie jaar vrij intensief met ook speciale schrijfweekenden waarin ze zich in een ‘hutje op de hei’ heeft teruggetrokken om volledig aandacht te kunnen besteden aan het boek. Leontine is opgeleid tot paardencoach en werd geraakt door de diepgang die bij het hele proces komt kijken. Dat vormde de basis voor haar drive: ‘Ik wil iets laten zien over een diepere laag van ons zijn waarover we niet veel praten, ik wil het kijken en voelen als een paard bespreekbaar maken. Paarden hebben altijd aandacht voor de kudde, voor elkaar, en handelen puur in het belang

van de groep. Voor mensen geldt eigenlijk hetzelfde.’ Persoonlijke reis Haar boek is niet een van die vele zelfhulpboeken, vol theorie en opdrachtjes. Nee, juist het diepgaande persoonlijke karakter maakt het boek anders dan de rest. ‘Ik wil de praktijk, en de grilligheid daarvan, voelbaar maken. Mijn reis laten zien, met elke keer nieuwe eindpunten, omdat we nooit uitgeleerd zijn. Misschien heb ik er daarom ook zo lang over gedaan,’ legt Leontine uit. ‘Het zou mooi zijn als mijn boek zijn plek vindt in het leven van de lezer. Dat het een boek wordt dat af en toe weer uit de kast komt om opnieuw gelezen te worden en elke keer weer voor nieuwe inzichten zorgt.’ “Zo leerde ik ook de wijsheid en diepgang van het systemisch perspectief kennen. Hoezeer het onder je huid en in je DNA zit. Hoezeer heden, verleden en toekomst met elkaar verbonden zijn, vele malen sterker en dieper dan wij ons gewoonlijk realiseren.” Uit Door jou te omarmen, omarm ik mezelf. Samen ‘Ik wil mensen ervan bewust maken dat we beïnvloed worden door zoveel meer dan wie we zijn, dat we het sámen doen in plaats van alleen. Hopelijk raakt mijn verhaal de lezer en wellicht gaan ze zelf wel op (eenzelfde) reis of krijgen ze nieuwe inzichten. Het zou mooi zijn als het leidt tot het loslaten van de individualiteit en weer samen gaan werken, dat we inzien dat afhankelijk van een ander zijn eng is, net zoals verbinding zoeken met de ander spannend is, maar wel nodig. En tegelijkertijd beseffen dat volledige onafhankelijkheid een illusie is; we zijn nooit volledig autonoom. We zijn van nature

Leontine Kremers schreef een boek over haar ervaringen met de kracht van de kudde Foto Hans van Eerbeek

Het boek is vormgegeven door Mirella Zwanenburg, oftewel De Boekendame. De omslagillustratie is gemaakt door Charlotte en Karlijn van ontwerpbureau Joeff. Zij wonen alle drie ook in Stadshagen. Meer informatie over Leontine Kremers, haar coaching en het boek is te vinden op www.wijsgoed.nl. Het boek Door jou te omarmen, omarm ik mezelf is te koop voor €18,95 en kan besteld worden via de website.

kuddedieren, om te (over)leven hebben we elkaar nodig.’ Volwassen Door haar eigen coaching is Leontine ‘veel zelfbewuster en systemisch volwassen geworden. Dat laatste betekent dat ik volgens mijn eigen maat leef, op mijn eigen plek in de wereld en in het nu. Ik ben nu veel krachtiger in mijn eigen keuzes, wijzer ook. Ik kan beter onderscheid maken tussen wat ik kan doen en wat strijd levert. Het heeft me geholpen om

meer één te zijn met wat er is. En door mijn eigen rommel op te ruimen kan ik ook veerkrachtiger naar buiten treden.’ “Maar het leven vraagt je niet te buigen voor een ander. Het vraagt je slechts het weten te volgen dat je in jezelf aantreft als je heel stil wordt. Die fluistering, daar praat het leven tegen je. Buigen is een vorm van naar binnen keren en luisteren.” Uit Door jou te omarmen, omarm ik mezelf.

Nieuwe prijswinnende cultuurtool

Digitale Scheurkalender voor alle basisscholen De basisscholen in Stadshagen kunnen sinds kort gratis gebruik maken van de Digitale Scheurkalender Zwolle. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen samen met hun leerkracht meer leren over cultuur in de stad. De Digitale Scheurkalender is een initiatief van Stadkamer en een landelijke, prijswinnende online cultuurtool die nu ook gevuld is met Zwolse items. Vanuit het klaslokaal kennis opdoen over Zwolle, bijvoorbeeld over de Glazen Engel, de Sassenpoort, de Wolk op de Fundatie, de Hanzeboog, de IJssel en nog meer. Wethouder Monique Schuttenbeld mocht het zelf ervaren. Onlangs gaf ze het startsein voor de Digitale Scheurkalender. Samen met de leerkrachten en kinderen ging ze aan de slag. Zonder speciale voorkennis, maar met nieuwsgierigheid en een open blik. Via de digibordlessen leren kinderen met andere ogen naar de stad te kijken. Kunst en cultuur komen zo dichter bij kinderen. Karin Visscher, adviseur cultuureducatie bij Stadkamer: ‘We hebben de Digitale Scheurkalender in verschillende klassen getest. Het mooiste compliment tot nu toe? Een jongen die de Glazen Engel in het centrum herkende toen hij daar met

Wijkwethouder Monique Schuttenbeld geeft startsein Digitale Scheurkalender

zijn ouders langsliep. De jongen kon zijn ouders meer vertellen over het beeld. Wat je in de klas opsteekt, neem je ook mee naar huis en kinderen kunnen het enthou-

siasme over kunst en cultuur overbrengen op hun ouders. De Digitale Scheurkalender is dan ook een makkelijke en online tool die goed aansluit bij kinderen.'

Foto Stadkamer Zwolle

De Digitale Scheurkalender is ontwikkeld met onder andere educatoren Simone van der Meulen en Jolan van de Waeter.

17


Straatpraat

door Roy Visscher & Marty Kreeft Skaters bij de Overtoom zijn het zat

'Lieverdjes' die schelden en stenen gooien Door Roy Visscher

wat je aan dit gedrag zou kunnen doen. En die groep wordt ook steeds groter. Maar gelukkig zijn er soms volwassenen die ingrijpen. Er sluiten zich ook bij onze groep steeds meer jongeren aan die hetzelfde zijn als wij.'

In deze rubriek stellen uw verslaggevers aan willekeurige mensen in de wijk een aantal simpele vragen over Stadshagen. Op het 'bordes' tussen de Overtoom en de sportschool in het winkelcentrum zorgt een groepje tieners voor wat - positieve - reuring. Vijf van de skaters willen wel even met de verslaggever praten over hun leven in onze Vinexwijk. Is het leuk om in Stadshagen te wonen? 'Ja, het is hier best fijn. Maar 's avonds is het meestal minder leuk. We worden vaak uitgescholden voor bijvoorbeeld emo's door een groep van zo'n 25 jongens. Soms gooien ze zelfs stenen naar ons of ze maken blaffende en miauwende geluiden. We moeten steeds heel goed luisteren naar wat ze zeggen en inschatten of er gevaar dreigt. Dat is echt niet normaal.' Dat kun je wel zeggen. Waar slaat dit op? Ze denken zeker dat ze stoer zijn? 'Ze zeggen soms dat we onze polsen moeten laten zien. Blijkbaar denken ze dat

Hoe zouden jullie jezelf omschrijven? 'Bij onze leeftijdgenoten zie je allemaal dezelfde rokjes en veel hoodies en skinny jeans. Wij kleden ons anders. En wij staan erg achter de lhbtiq+-beweging. Het is fijn om met zijn allen bij elkaar te zijn. Onder elkaar voelen sommigen van ons zich zelfs meer thuis dan als ze 'echt' thuis zijn. Er is binnen de groep altijd wel iemand die op je lijkt en die bereikbaar is.' Onbezorgd skaten, een van de favoriete bezigheden van de meiden

iedereen die zich kleedt zoals wij, zich snijdt. Als we in Park de Wezenlanden skaten, gaat het er veel normaler aan toe. Vaak gaan we om ruzie te voorkomen naar een andere plek dan het winkelcentrum. En we hebben een afspraak met twee zaken in het winkelcentrum dat we daar

Onderzoek onder ouderen in Stadshagen

Senioren willen activiteiten voor jongeren en ouderen samen Uit een recent onderzoek van WijZ-Welzijn en Hogeschool Windesheim onder ouderen in Stadshagen blijkt dat deze bevolkingsgroep behoefte heeft aan meer activiteiten voor jongeren en ouderen samen. Ook geven zij aan dat fietsers en brommers in het winkelcentrum bij hen zorgen voor een onveilig gevoel. Een werkgroep van zes thuiswonende senioren deed zelf onderzoek met als centrale vraag: wat zorgt ervoor dat u gezond en goed ouder kunt worden in Stadshagen? Samen met genoemde organisaties bepaalde de werkgroep een viertal thema’s voor het onderzoek: sociale contacten, fysieke leefomgeving, veiligheid en informatievoorziening over zorg en welzijn. Via hun eigen netwerk, strategische plekken in de wijk en een oproep in de Vinexpress bereikten zij zo ruim 100 wijkgenoten die meededen aan het onderzoek.

Naast de genoemde uitkomsten gaven de ouderen uit de wijk aan dat zij behoefte hebben aan meer bankjes langs wandelroutes. Ook willen de ouderen graag meer informatie ontvangen over diverse activiteiten in Stadshagen. Beweegactiviteit Als vervolg op het onderzoek zijn de senioren samen met Travers Welzijn en SportService Zwolle in gesprek gegaan over het organiseren van activiteiten van ouderen en jongeren samen. Men denkt hierbij aan een beweegactiviteit voor kinderen en senioren en een project over cultuur. Ook is men in gesprek met de wijkagenten om het onveilige gevoel in het winkelcentrum te verkennen. De senioren zijn inmiddels bezig met het in kaart brengen van plekken waar ouderen bankjes missen. Aan enkele organisaties wordt gevraagd of men de banken wil gaan maken.

Senioren in Stadshagen willen meer samendoen met jongeren

18

Foto Margreeth Kruise

Foto Jan Burgman

naar binnen mogen voor bescherming.' Wat zou hieraan volgens jullie moeten gebeuren? 'Als de wijkagent die jongens aanspreekt, gedragen ze zich heel anders. Dan zijn het 'lieverdjes'. Dus geen idee eigenlijk

Is er iets wat ontbreekt in Stadshagen of wat beter kan? Bijna in koor klinkt het: 'Een skatebaan!' 'Maar ook voorlichting over hoe je mensen moet behandelen die anders zijn dan jezelf. Accepteer gewoon alle mensen om wie ze zijn. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn om te doen?!'

Tweedaagse training start 4 december in De Fontein

SmartReading helpt jongeren om slim te lezen Studenten en leerlingen die lezen moeilijk vinden, kunnen de motivatie om te leren kwijtraken. Zij ervaren hierdoor misschien een gebrek aan zelfvertrouwen. Om studenten en leerlingen hierbij te helpen is er nu een training die helpt om slim te lezen en te leren. Deze tweedaagse training start op zaterdag 4 december in de Fonteinkerk in Stadshagen. De cursus wordt georganiseerd door Paul van der Velde, de bedenker van SmartReading.

sten is er ook een deel dat via e-learning gegeven wordt. Meer informatie over SmartReading is te vinden op de internetsite van Paul van der Velde: www.smartreading.nl.

‘SmartReading is een visuele manier van lezen,’ legt Paul uit. ‘Als je op school leert lezen, zeg je de woorden in je hoofd op. Je denkt de woorden in je hoofd. Misschien ervaar je dit nu ook als je deze tekst leest. Met SmartReading lees je zinnen tegelijkertijd waardoor je met meer concentratie in de tekst blijft. Je brein kan niet meer afdwalen, zodat je veel beter weet waar de tekst over gaat.’ Deze methode is in 1992 ontwikkeld voor mensen die veel moeten lezen en is heel geschikt voor jonge mensen die moeite hebben met lezen. De mensen die SmartReading gebruiken, koppelen nieuwe informatie makkelijker aan de kennis die zij al hebben en voelen zich vrijer en meer gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. De automatisering van het lezen wordt door deze smartmethode heel anders. Voor mensen met dyslexie is het een verademing. De trainingen worden georganiseerd door Paul van der Velde in samenwerking met Johan Koning. Op zaterdag 4 december start de tweedaagse training in De Fontein, Sterrenkroos 56 in Zwolle. De tweede dag van deze training is op zaterdag 18 december. Naast de beide bijeenkom-

Eigen foto SmartReading Coach en trainer Johan Koning


Co-creatie in De Tippe moeizaam van de grond

Kleinschalige woonidealen schuren langs haalbaarheid en doorzettingsvermogen Door Bert Kunnen Je hebt je woonidealen, je wilt duurzaam bouwen, hoeft geen parkeerplaats bij de deur, je wilt een woning helemaal van hout of je vindt veel dingen samen doen met je buren aantrekkelijk. Je zoekt medestanders, maakt kennis, praat samen en je raakt overtuigd van de mogelijkheden. Maar vervolgens ben je afhankelijk van gemeente, bouwers en ontwikkelaars en dan schuurt je idealisme tegen haalbaarheid, geld en doorzettingsvermogen. Mens- en milieuvriendelijk wonen Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) is een overkoepelende organisatie voor bewonersinitiatieven. Harry Hamstra, voorzitter van MMWZ, is teleurgesteld over de houding van de gemeente. ‘Ik zie ook wel de worsteling die men op het stadhuis etaleert met het begrip cocreatie en hoe je dat handen en voeten moet geven’, begint Harry voorzichtig. Maar toch is hij teleurgesteld: ‘We hebben zelf veel hobbels moeten nemen. Het is voor ons erg lastig in gesprekken met

Harry Hamstra

ontwikkelaars een gelijkwaardige positie te hebben. De door de gemeente aangewezen contactpersoon voor de co-creatie was niet of nauwelijks zichtbaar.’ Hamstra is desondanks blij dat er nu vorderingen

Bregje van de Lisdonk

Klein Wonen Steeds meer mensen nemen genoegen met een tiny house. Ook in De Tippe is een groep actief om gezamenlijk een dergelijke woonwens te realiseren. ‘We zijn nu zover dat we een architect een verkavelingsplan hebben laten opstellen, waarin we 36 woningen willen realiseren,’ vertelt Femke Hamburger van de vereniging Klein Wonen De Tippe. ‘Het gaat hierbij om 24 kleinere koopwoningen en met Openbaar Belang zijn we in gesprek over 12 sociale huurwoningen.’ De woningen variëren van 25 m2 tot 40-70 m2 voor gezinnen. In het plan komt ook een gemeenschappelijke ruimte. Femke: ‘Er hebben zich gelukkig ook gezinnen gemeld, maar we kunnen nog best wat meer aanmeldingen gebruiken. Een wachtlijst is erg nuttig.’ Ook vanuit Klein Wonen klinkt kritiek door op de houding van de gemeente. ‘Ik ben echt verbijsterd over de weinig proactieve houding vanuit het stadhuis,’ geeft Femke verstoord aan. ‘We voelen ons ook erg onder druk gezet, omdat de gemeente haast heeft. Dat leidt bij ons tot onzorgvuldigheid, we voelen ons opgedreven!’ Nadere informatie: kleinwonenzwolle.nl Tweede Knarrenhof Een bewonersinitiatief dat zijn sporen al lang heeft verdiend is De Knarrenhof, waar zelfstandige ouderen de mogelijk-

heid hebben elkaar te helpen, zonder dat men zijn privacy of onafhankelijkheid verliest. Een eerste project in de wijk Aalanden in Zwolle werd met enthousiasme begroet. Het initiatief leidde tot diverse andere projecten in het land. Omdat er in Zwolle een lange wachtlijst ontstond, meldde De Knarrenhof zich ook in De Tippe. ‘We hebben grond, we zijn in onderhandeling over de kosten en we gaan 48 woningen bouwen’, meldt een enthousiaste Elly van der Molen, secretaris van

worden gemaakt en drie initiatieven een plek krijgen in De Tippe, waaronder 20 koopwoningen voor MMWZ. ‘Ook wij lopen aan tegen het feit dat de betaalbaarheid van woningen sterk onder druk staat. Het

is een worsteling om aanpassingen in de plannen te maken, zonder onze eigen ambities geweld aan te doen’.

Groeneburenhof De toekomstige bewoners die zich verenigd hebben in de Groeneburenhof, voorheen Grijs en Groen, maken goede vorderingen. Deze groep wil voor ouderen vanaf 50 jaar een levensloopbestendig, duurzaam en energieneutraal wooncomplex realiseren, met gezamenlijke ruimtes. Bregje van de Lisdonk is vanaf het begin een stimulerende factor om een groep gemotiveerde ouderen een mooie plek te geven in De Tippe. ‘Ik ben vol lof over de meedenkende houding van de bouwer en woningcorporatie Openbaar Belang. We zijn nu zo ver dat het Structuurontwerp klaar is en er 15 appartementen voor ons kunnen worden gerealiseerd,’ vertelt Bregje enthousiast. 11 van de 14

appartementen zijn inmiddels toegewezen, over de laatste drie wooneenheden is men in gesprek met belangstellenden. ‘Nu het op doorrekenen aankomt, zullen er nog wel concessies gedaan moeten worden,’ denkt Bregje. Over de rol van de gemeente is ook de Groeneburenhof minder enthousiast. Bij een recente inspreekmogelijkheid van de gemeenteraad stak Van de Lisdonk haar ongenoegen hierover niet onder stoelen of banken. ‘In het hele verhaal van de co-creatie is de gemeente de grote afwezige,’ hield zij de raadsleden voor. ‘Er is duidelijk behoefte aan ruimere ondersteuning vanuit de gemeente bij particuliere initiatieven.’

de Zwolse organisatie. Van de 48 woningen zal een derde deel sociale huurwoningen zijn. Elly: ‘We zijn in gesprek met woningcorporatie SWZ en we hopen eind dit jaar rond te zijn met de plannen.’ In tegenstelling tot de ervaringen van andere bewonersgroepen is de Knarrenhof goed te spreken over de houding van de gemeente. ’De gesprekken zijn positief verlopen,’ stelt Elly tevreden vast. Nadere informatie: knarrenhof.nl

Nadere informatie: duurzaamzwolle.nl

Nadere informatie: groeneburenhof.nl

Een van de uitgangspunten van de nieuwe buurt De Tippe, aan de overzijde van het spoor naar Kampen, is om door middel van samenwerkingsvormen tussen bouwers, toekomstige bewoners en gemeente 25% van de woningbouw door middel van cocreatie te realiseren. In juni vorig jaar sprak de Vinexpress met vier bewonersgroepen die met kleinschalige, specifieke woonwensen naar het stadhuis trokken. Het blijkt nog een hele opgave, zeker in een tijd dat woningen moeilijk betaalbaar zijn te bouwen. De ervaringen zijn wisselend en vooral wordt een proactieve houding van de gemeente node gemist. Toch worden langzaam maar zeker idealen omgezet in concrete plannen. Onze krant maakt voor de tweede maal een rondgang langs de initiatieven.

De Knarrenhof in de wijk Aa-landen

19


BER

M E V O

N

& k

pla

n i w

D N A

SINTERKLAAS PUZZELTOCHT WANNEER

MA

XL

Doe nog snel mee (t/m 23 november a.s.)!

VOOR WIE

Voor alle kinderen tot en met basisschool(niveau). De eerste 400 kinderen die het

DOE JIJ OOK MEE?

ingevulde formulier inleveren krijgen een taaipopversierpakket. Iedereen die meedoet, maakt

Haal de spaarkaart op bij onze winkeliers!

kans op een meet & greet met Sinterklaas op 27 november a.s.

Ga lekker speuren naar letterposters in en rond het winkelcentrum.

wijkstichting stadshagen totaal

Het bruisende hart van de wijk

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Agenda •Walking football mix elke maandag 10.00 tot 12.00 uur, sportpark De Verbinding, CSV’28. Voetballen met een groep van ongeveer 8 vrouwen en mannen. Studenten van Landstede bieden daarbij een breed scala aan oefeningen aan. Doordat er geen fysiek contact is en gewandeld wordt, is het risico op blessures zeer beperkt. Walking football is daarom uitermate geschikt voor senioren. Aanmelden op www.csv28.nl. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Voetbalervaring is niet nodig.

•ZZP-café Verbindend werken, 25 november en 14 december van 9.00 tot 17.00 uur, de Stadshoeve. Stichting de Stadshoeve stelt haar educatieruimte beschikbaar voor ZZP’ers als werkruimte, om zo een keer lekker buiten de deur te werken én in contact te komen met andere ZZP’ers in de wijk. Niet-ZZPpartners kunnen tegen €5,- entreekosten de hele dag gebruikmaken van de ruimte. Meer informatie: www.facebook.com/deStadshoevezwolle.

•Spreekuur Digi-hulp wekelijks op woensdag 10.00 tot 12.00 uur, Stadkamer. Voor uiteenlopende vragen op digitaal terrein, zo ook voor hulp bij de digitale coronapas. Voor meer informatie en voor de tijdens de spreekuren uitgelichte thema’s: www.stadkamer.nl.

•Tweedaagse SmartReading training 4 en 18 december, De Fontein, Sterrenkroos 56. Een training die helpt om slim te lezen en te leren. Naast de bijeenkomsten op deze twee dagen is er ook een deel dat via e-learning gegeven wordt. Meer info op www.smartreading.nl.

•Online gespreksgroep ‘Nu jij’ vanaf 15 november 19.00 uur, Impluz. In de gespreksgroep ontmoeten adolescenten van 16 tot en met 25 jaar die een ouder hebben met psychiatrische problemen of een verslaving elkaar. Ze krijgen uitleg, tips en wisselen ervaringen met elkaar uit. Voorafgaand aan deelname is er altijd een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie en/of aanmelden: het secretariaat van Impluz, 0570-604900 of info@impluz.nl. Aanmelden kan ook via www.impluz.nl/cursussen.

•Peuter Voorleesuurtje 5 december 10.00 tot 11.00 uur, Park de Stadshoeve. Elke eerste zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur is er in de Stadshoeve met vrijwilligers een Peuter Voorleesuurtje waar kinderen kunnen spelen met andere kindjes en de ouders andere ouders kunnen ontmoeten. Naast het voorlezen is er een leuke doeactiviteit voor de kinderen. Voor meer informatie: Jessica de Jonge, 06-136 500 22, jessica@parkdestadshoeve.nl.

16

•Online workshop ‘het zelfvertrouwen van je kind stimuleren’ 14 december 19.30 uur, Vlinderpracht Coaching, Stadshagen. Kijk voor meer info op: www.vlinderpracht.nl/workshopzelfvertrouwen-kind-stimuleren, of mail naar workshop@vlinderpracht.nl.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.