Vinexpress mei 2022

Page 1

20 JAAR Wijkkrant, 20ste jaargang, mei 2022

www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

Verbinding op 05 Huisartsen sterkte

14 Weggeefwinkel in gevaar

17 Cultuurhuis zonder cultuur

Graffitimuur erg in trek

Ontmoetingsplek aanwinst voor de jeugd Door Bert Kunnen Er is sinds lange tijd weer sprake van een feeststemming in de wijk. En daar is ook alle aanleiding voor. Na vijf jaren van voorbereiding wordt op 23 april eindelijk de ontmoetingsplek voor jongeren achter LevelZ en basisschool De Sprankel in gebruik genomen. ‘Stadshagen verdient dit,’ is het oordeel van wijkwethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks), die de opening verricht met het spuiten van een Zwols handje op de 60 meter lange graffiti-muur. Die muur is in korte tijd al een ware attractie gebleken, gezien het grote aantal kunstwerken die uit vele spuitbussen tevoorschijn werden getoverd. De politieke erkenning dat er in Stadshagen te weinig te doen is voor jongeren is er al geruime tijd. Maar dat heeft niet geleid tot een groot aanbod aan voorzieningen. Bij elke buurt die in Stadshagen wordt gerealiseerd, staan de speeltoestellen er vaak al eerder dan dat er peuters en kleuters zijn. Maar wie de speelplaats is ontgroeid en vertier in de wijk zoekt, moet lang rondfietsen. Wethouder Schuttenbeld erkent de tekortkomingen. ‘Ja, er is te weinig, daarom ben ik blij met

deze mooie aanvulling. Een traject voor het realiseren van een plek voor jongeren vraagt een grote mate van zorgvuldigheid. Een buurt moet zo’n plek wel willen omarmen en dat vraagt overleg en tijd. En vergeet de benodigde financiële middelen niet, dat bleek ook een hele zoektocht.’ Amfitheater Het wordt een heerlijk wijkfeestje, daar bij LevelZ, waar ruim 150 belangstellenden op af komen. Kinderen spelen naar hartenlust op een rubberen kussen. Jongeren van LevelZ zorgen voor de soep en de pannakooi is regelmatig gevuld met jeugd. In het kleine openlucht amfitheater zitten soepetende toeschouwers. Initiatiefnemers van de graffitimuur Jeroen en Dave lopen trots rond. ‘Het is een mooie toevoeging voor de wijk,’ oordeelt Jeroen. Phoebe en Dalvano, organisatietalenten bij Travers Welzijn, zien de voorziening als een hoogtepunt voor Stadshagen. De muziek van DJ Mobiel Vinyl! dreunt prettig over het terrein en zo’n 30 graffitikunstenaars leven zich uit op de maagdelijk grijze muren. Bates Onder hen bevindt zich Herz uit Amsterdam en natuurlijk de Zwolse grootheden

Politiekids-diploma voor 28 mini-agentjes

De graffitimuur is een blikvanger bij binnenkomst van de wijk

Spatie en Ammehoela. Hun echte namen zijn niet interessant. Belangrijkste gast deze middag is Bates, een wereldberoemde graffitikunstenaar uit Kopenhagen. Waarom hij een zonnebril draagt, zijn hoofd verpakt in een hoody en zijn leeftijd niet wil noemen wordt duidelijk uit zijn visie op zijn kunstenaarschap. ‘Mijn optreden is altijd een mistery, mensen hoeven mij niet te herkennen, maar mijn kunstwerken’, legt Bates uit. ‘Mensen herkennen mij aan mijn stijl: het is vaak ‘movements of letters’ in een dynamisch en swingend ritme.’ Bates begon op zijn

14e met graffitispuiten en werd wereldberoemd door veel te reizen. Al eind jaren 80 behoort hij tot de Europese elite van graffiti-artiesten. ‘Ik reis de hele wereld over en overal waar ik kom laat ik mijn kunstwerken achter. ‘Showing my art’ in een herkenbare stijl, zo ben ik wereldberoemd geworden’. En dan is de volgende spuitbus alweer in zijn handen om creatief te worden leeggespoten. Wie het werk van Bates wil bewonderen moet snel zijn; voor je het weet heeft een collega-spuiter betere ideeën voor dit deel van de muur.

Alle 28 kinderen uit Stadshagen die eind maart hun examen als Politiekids aflegden, haalden hun diploma. Zij kregen een officiële ontvangst op het stadhuis en een enthousiaste speech van burgemeester Peter Snijders. Het project Politiekids is al jarenlang een succes en dat is mede te danken aan de brede opzet en betrokkenheid van Travers Welzijn, de wijkagenten en diverse andere maatschappelijke organisaties. De kinderen worden door middel van een opleiding Politiekids getraind in weerbaarheid, worden zich bewust van

hun verkeersgedrag, krijgen normen en waarden mee en zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De Vinexpress feliciteert deze 28 kanjers!

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Foto Jan Burgman

Foto Margreeth Kruise

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

CDA doet mee in collegeonderhandelingen

Poëzie als middel voor taalonderwijs

Wijkgenoot Arjan Spaans kandidaat CDA-wethouder

De Wendakker presenteert haar eigen dichtbundel

Eigen foto CDA

Arjan Spaans is namens het CDA de kandidaat-wethouder voor de gemeente Zwolle. Zijn partij zit voor het eerst sinds jaren weer aan de onderhandelingstafel voor een nieuw college. Formateur Arie Slob, voormalig minister van onderwijs, spreekt momenteel met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA over de bestuurlijke agenda voor de komende periode. Bij het ter perse gaan van deze krant werd daar nog volop aan gewerkt. Spaans woont 23 jaar in Stadshagen en was de afgelopen vier jaar raadslid voor het CDA. Daar hield hij zich onder andere bezig met de portefeuilles mobiliteit, klimaat en energie. Hij vroeg in de afgelopen raadsperiode diverse malen aandacht voor zaken die in Stadshagen spelen. Op

zijn initiatief wordt er in buurt De Tippe een herdenkingsplaquette geplaatst over het graven van een tankgracht in de Tweede Wereldoorlog. Recent nog kreeg hij de hele raad achter een motie om de eigenaar van de biocentrale in Breecamp te dwingen meer duidelijkheid te geven over de diversiteit in de tarieven. In het dagelijks leven werkt Spaans als logistiek officier bij de Landmacht. ‘Ik ben blij dat ons door onze inzet in de afgelopen jaren een plaats aan de coalitietafel is gegund. Het maakt mij trots dat ik de wethouderskandidaat mag zijn. Wethouder zijn is een hele grote verantwoordelijkheid, zeker met alle opgaven die op ons liggen te wachten,’ aldus Arjan Spaans.

Als eerste basisschool in Zwolle heeft De Wendakker haar eigen dichtbundel gepresenteerd. Burgemeester Peter Snijders nam deze vrijdag 1 april op het schoolplein van de school in ontvangst. De afgelopen weken kregen de leerlingen les van Schooldichter Bas Nijhof, oud-stadsdichter van Kampen. Vervolgens schreef elke leerling vanaf groep 4 een eigen gedicht. De groepen 1 tot en met 3 droegen ook een steentje bij door input te geven voor een groepsgedicht dat de Schooldichter uitwerkte. Tijdens een kort samenzijn werden er enkele gedichten voorgedragen. De Schooldichter heeft een formule ontwikkeld waarbij poëzie wordt ingezet als middel voor taalonderwijs en leesbevordering. Hiertoe worden regionale

en bevlogen dichters samengebracht om hun passie en ervaring over te brengen op schoolkinderen. Zij laten basisschoolkinderen kennis maken met verschillende vormen van poëzie, het uitgeven van een eigen dichtbundel en de verkoop daarvan. Bas Nijhof: ‘Dat is een creatief en leerzaam proces en voor de school kostenneutraal. Gedichten krijgen weinig aandacht op scholen en de onderwijzers hebben het doorgaans gewoon druk. Ik geef hen even een adempauze en draag bij aan de lesstof. Een dichtbundel die bewaard blijft is een monument in taal, voor allemaal, en maakt de kinderen en hun ouders trots.‘ Voor verdere informatie: www.deschooldichter.nl.

Burgemeester Peter Snijders neemt de eerste dichtbundel in ontvangst

Foto Margreeth Kruise

Doorgaan festival op 27 augustus hangt aan zijden draad

Stadshagenfestival vraagt dringend vrijwilligers Door Eelco Zomer Al sinds 20 jaar wordt in het laatst weekend van de zomervakantie het Stadshagenfestival georganiseerd. Gekenmerkt door familieactiviteiten overdag en ‘s avonds afgesloten met een groot feest waar iedereen nog even kan proosten. Covid heeft het festival helaas twee jaar moeten afgelasten. Maar dit jaar willen we weer knallen en wel op 27 augustus. Heel eerlijk: dat is nog een uitdaging. Niet alleen is beschikbaarheid van materieel een uitdaging. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruik van herbruikbare bekers, waar onlosmakelijk kosten aan zijn verbonden. Daar vinden we oplossingen voor. Waar het festival echt niet zonder kan, is vrijwilligers. Van de vaste crew van zeven zullen er vier dit jaar afscheid nemen. Dat doet pijn, maar is ook een kans om nieuw talent in de organisatie te krijgen. Wij vragen jou daarom: wil je meehelpen met het mogelijk maken van het festival? Concreet zoeken we mensen met ervaring in omgang met vrijwilligers, horeca-ervaring en in zijn algemeenheid organisatietalenten. Het festival staat ervoor open in 2023 met een nieuw format te beginnen. Help jij mee? Daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers voor een dagdeel op de dag zelf.

02

Afsluitend zoeken wij oplossingen voor de financiële haalbaarheid van het festival. Daarom zoeken wij sponsoren. Wil je helpen het festival mogelijk te maken, in

Gaan we ook in 2022 dit beeld niet zien?

ruil voor commercieel interessante oplossingen? Laat het ons dan weten. Voor zowel de oproep voor vrijwilligers als voor sponsoren kan je contact opne-

men met: Eelco Zomer op e.zomer@gmail.com.

Foto Margreeth Kruise


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Mediahuis Noord, Leeuwarden Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van juni 2022: uiterlijk vrijdag 27mei 2022.

Dit is onze nieuwe wijkagent

Het team is weer volledig Door Geert Jan den Hengst

Samen met Westenholte valt Stadshagen onder team West van de Zwolse politie. Door het vertrek van een van de wijkagenten moest men naar versterking zoeken. Naast Karin, Maarten en Peter maakt vanaf begin deze maand Femke van Munster het team weer compleet. Femke (30) werkte tot haar overgang naar Stadshagen in de regio Veluwe Noord, bureaus Nunspeet en Epe. Die standplaats kreeg zij toegewezen na haar opleiding aan de Politieacademie in Apeldoorn. Gedurende de eerste jaren ontdekte Femke dat ze de functie van wijkagent wilde bekleden. ‘De sociale aspecten van het politiewerk geven mij energie. Als wijkagent kom je verschillende mensen tegen en dat maakt het juist zo leuk. Binnen deze functie zoek je de diepgang op in je wijk, bouw je een netwerk op en ben je aanspreekpunt.’ Toen deze kans zich aandiende hoefde zij niet lang na te denken om te reageren. ‘Stadshagen is een jonge wijk, met dus veel kinderen en jongeren en alles wat daar natuurlijk bij komt kijken. Het werken met jongeren ligt mij wel. Ook het Politiekids-project vind ik zeer interessant.’ Femke kijkt er naar uit om zowel de wijk en bewoners als netwerkpartners te leren kennen en bij te dragen aan een nog fijnere wijk! ‘Ik verwacht dat er de

Femke van Munster

nodige uitdagingen liggen op het gebied van jeugd, sociale wijkproblematiek, overlast, etc.’ Doorpakken Femke is in Zwolle geboren en woont hier ook weer tegenwoordig. Samen met haar vriend heeft ze een hond en twee katten. ‘Of ik mijzelf nog wat wil voorstellen? Nou, als jong meisje wilde ik al bij de politie, maar dan de politie te paard. Uiteindelijk kwam ik erachter dat het werken in de wijk mij het meest enthousiast maakt en te paard past daar niet bij.

Foto Erica Turmel

Verder hou ik ervan om dingen te ondernemen met onze hond, zowel lekker lang wandelen als het doen van speuropdrachten. Ook doe ik graag aan fotograferen, maar ik kan daarin nog veel leren. Oh ja, ik weet niet of ik het al een hobby mag noemen, maar ik heb ook nog ergens het streven om vloeiend Spaans te leren spreken. Sporten in de sportschool vind ik leuk om te doen, maar ik zou niet zo ver gaan dat ik dát een hobby zou noemen.’ Desgevraagd vertelt ze dat doorpakken haar motto is. ‘Het leven is immers te kort om te treuzelen.’

Me time We time (MeWe) verbindt vrouwen in Stadshagen Door Iris Maes

Meer informatie en de evenementenagenda:

MeWe Stadshagen is een interactief netwerk voor en door vrouwen, die in Stadshagen wonen. Dit netwerk biedt een platform om elkaar te ontmoeten, te inspireren, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en contacten te leggen. Initiatiefneemster Kirty benadrukt dat MeWe bedoeld is voor alle vrouwen in Stadshagen ongeacht hun afkomst, religie, leeftijd, visies, werk- en denkniveau. 'Toen ik een aantal jaren geleden in Stadshagen kwam wonen, miste ik verbinding en samenkomst van vrouwen onderling. Ik ben met mijn idee om een netwerk speciaal voor vrouwen in het leven te roepen naar Hayat El Mahjoubi van Travers Welzijn gestapt die meteen enthousiast reageerde. Samen met Valeria en Veri hebben we een plan uitgewerkt

Verschillende werelden en culturen ontmoeten elkaar tijdens de aftrap van MeWe Stadshagen

en vandaag, woensdag 30 maart, is de eerste MeWe-bijeenkomst ‘Meet & Greet buufs Stadshagen’ in jongerencentrum Level-Z een feit,' vertelt Kirty trots. Tijdens deze eerste MeWe-bijeenkomst werden de deelnemende dames getrakteerd op Eritrese koffie met Injera, een pannenkoek-achtig brood, en Chai thee.

Koffiemoment met traditionele Eritrese koffie uit een Jabana

Foto’s Hans van Eerbeek

MeWe heeft de intentie om iedere maand een interactieve bijeenkomst of activiteit te organiseren. Om zoveel mogelijk vrouwen de gelegenheid te geven om hieraan deel te nemen, wordt er gekozen voor een variabele dag. Ook zal de locatie wisselen, waarbij gekozen zal worden voor een mix van activiteiten die zowel binnen als buiten georganiseerd zullen worden.

De volgende activiteit, een wandeling met allerlei wetenswaardigheden over de functies van planten, heeft op vrijdag 22 april plaatsgevonden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en je gaat opgeladen weer naar huis! Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum van het wijkdeel Breecamp op zaterdag 14 mei zal MeWe een deel van het programma verzorgen. Hayat licht een tipje van de sluier op. 'Het thema ‘gluren bij culturen’ zal door middel van smaken, geuren en kleuren vorm worden gegeven. Nou, daar weten de dames wel raad mee. Gekleed in Indiaanse kledendracht zal MeWe de Indiaanse cultuur in het zonnetje zetten,' lacht Hayat.

03


Voedselbank Zwolle voorziet in behoefte

‘Wij voorzien de allerarmste mensen tijdelijk van voedsel, zowel verse als houdbare producten’ Door Erica Turmel-Donker Zwolle is een van de plaatsen waar Voedselbank Nederland een uitgiftepunt heeft. Op de Marslanden staat het distributiecentrum van Voedselbank Zwolle, dat naast Zwolle ook Dalfsen en Nieuwleusen wekelijks voorziet van voedsel. De voedselbank werkt alleen met vrijwilligers. Stadshagenaar Nelly Sporre is er daar één van. ‘Ik ben nu zo’n vier jaar vrijwilliger bij de Voedselbank. Ik help eens in de veertien dagen op vrijdag met het inpakken van de producten. Daarnaast geef ik voorlichting over de Voedselbank, bijvoorbeeld als ondersteuning van acties op scholen of bij verenigingen. Ook geef ik rondleidingen in het distributiecentrum,’ vertelt Nelly. De Voedselbank in Zwolle bestaat sinds 2006 en heeft ca 300 klanten die op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 16.30 uur hun pakket kunnen ophalen. De ene week ontvangen ze een pakket verse producten zoals groente, fruit, vlees en brood. De andere week ontvangen ze een groot pakket, waar ook houdbare producten bij in zitten. De pakketten worden geleverd in kratten in een specifieke kleur. Elke kleur is afgestemd op de gezinsgrootte, zodat iedereen naar verhouding evenveel krijgt.

In de voedselbank staan de kratten gesorteerd op kleur voor de uitgifte aan de klanten

Controle Er wordt wel eens gezegd dat mensen die bij de Voedselbank komen, eten krijgen dat over de datum is. Nelly: ‘Dat is zeker niet zo. Wij hebben net als anderen te maken met de warenwet, de keuringsdienst komt ook bij ons onaangekondigd op bezoek om alles te controleren. Alles wat een korte houdbaarheid heeft, wordt vrijwel direct uitgegeven. Vlees wordt als laatste meegegeven, want dat komt uit de vriezer en dan heeft het niet de tijd om te ontdooien voordat de klanten terug thuis zijn. Wij willen graag meewerken aan het tegengaan van voedselverspilling, dus als voedselbank willen wij zelf ook zo weinig mogelijk weggooien.’

bij ons, daarna kunnen ze zelf weer hun levensmiddelen verzorgen.’ Aanmeldingen komen nooit van de klanten zelf, maar gaan via maatschappelijke instanties, zoals stichting De Kern, voor een screening. ‘Tussentijds wordt door die instanties gekeken hoe het met je gaat. Soms is er

Foto Voedselbank Zwolle

in die periode nog een extra screening als de situatie daar om vraagt. Vanuit de Voedselbank is ook altijd overleg met hulpverleners om te zorgen dat men niet eindeloos lang bij ons blijft komen. Desondanks is er tussentijdse screening mogelijk, uitzonderingen zijn er altijd.’

Vrijwilligers In Zwolle zijn circa veertig vrijwilligers werkzaam, over de hele linie: van het bestuur tot aan de chauffeurs, inpakkers en voorlichters. Ook de inkoop wordt door vrijwilligers gedaan. Het grootste deel van de producten komt vanuit Voedselbanken Nederland, die alles over het land Wie de Voedselbank wil steunen, kan dat zowel door een financiële gift als verdelen via eigen distributiepunten. Die het doneren van levensmiddelen en etenswaren. Bij acties door scholen ligt voor Zwolle zit in Meppel. ‘Ook krijgen de voorkeur op producten, ook omdat dit voor de leerlingen veel meer zegt en we veel van plaatselijke leveranciers. Zo ze leren er ook wat van. Vanuit de Voedselbank kan dan voorlichting gegeven is er een lokale bakker die speciaal voor worden. Het is wel belangrijk dat bij de Voedselbank geïnformeerd wordt waar ons extra brood bakt en regionale telers er behoefte aan is, zoals wasmiddel, tandpasta of shampoo, zodat ook die brengen hun overschotten. Supermarkten producten worden aangevuld. Heel belangrijk: er mogen geen alcoholische zoals de Albert Heijn, Coop en Lidl brenproducten worden gedoneerd! gen ons ook levensmiddelen en heel af en Hulp Voor kinderen van de Voedselbank is voor de jarigen een extra pakket mogelijk, toe krijgen we restanten van beurzen. We Nelly benadrukt dat de Voedselbank een verzorgd door de Stichting ‘Jarige Job’. Zo kunnen ook zij slingers ophangen, hoeven eigenlijk zelden voedsel te kopen. tijdelijke oplossing is, een onderdeel van trakteren en een feestje geven. Ook ondersteuning voor pasgeborenen is moIn de coronatijd ondersteunden velen ons het sociaal vangnet. ‘En altijd gratis. Het gelijk via luierdonatie, kleertjes en voeding. financieel omdat er veel minder werd ge- is belangrijk dat mensen weer leren om leverd. Met dat geld zijn onze inkopers het zelf te doen. Daar krijgen ze via andeEen donatie kan gedaan worden op IBAN-rekeningnummer: op pad gegaan. We kunnen dan tegen inre instanties hulp bij. Gemiddeld komen INGB 0001 4861 19 ten name van Voedselbank Zwolle e.o. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE NL56 • KINkoopsprijs aan nuttige producten komen.’ de klanten tussen de 9 maanden en 2 jaar

OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANBrenda Liefde voor Koper RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, geïnspireerd Uw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINdoor mensen uitvaartbegeleider in Zwolle OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT+ Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMKlantwaardering Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • uSPAN9,3 liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


‘Ik zie dat het nieuwe team er zin in heeft!’

Huisartsen De Verbinding maken verbeterslag in medische dienstverlening Door Bert Kunnen Het afgelopen jaar was niet de beste periode uit het bestaan van huisartsenpraktijk De Verbinding in het Gezondheidshuis Stadshagen. Door allerlei omstandigheden vertrokken er meerdere huisartsen, waardoor de dienstverlening stevig onder druk kwam te staan. Patiënten werden veelvuldig met tijdelijke waarnemers geconfronteerd. Wie naar de praktijk belde voor een afspraak, kreeg regelmatig als mededeling ‘u bent beller nummer zoveel’, waarbij het ‘zoveel’ vaak de 10 benaderde. Maar er hangt verbetering in de lucht: met de komst van nieuwe huisartsen gaat de dienstverlening fors omhoog. Praktijkmanager Marije Kamphuis (45) vertelt hoe het ging en hoe het gaat worden. ‘Er bestond in onze praktijk al langer de behoefte om met de patiënten over de vervelende situatie te communiceren,’ blikt Marije terug. ‘Stadshagenaren hebben er recht op om te weten wat er in de praktijk aan de hand is en waarom het allemaal niet verloopt zoals we zelf wilden. Het was in korte tijd een sneeuwbaleffect van vertrekkende vaste artsen en waarnemers. Er was sprake van een samenloop

van omstandigheden, waarbij er geen bijzondere oorzaak valt aan te wijzen.’ Huisartsentekort Wat sterk meespeelt is het grote huisartsentekort in het hele land. Praktijken gaan gebukt onder hoge werkdruk. Marije: ‘Ondanks dat is het ons gelukt om drie nieuwe huisartsen aan de praktijk te binden en waarnemers voor langere tijd vast te houden. Er is nu nog maar één vacature,’ stelt Marije opgelucht vast. ‘Met de vier huisartsen, de verpleegkundig specialist en de physician assistant staat er een compleet team aan zorgverleners en zijn we goed in staat de Stadshagenaren die zorg te bieden die zij nodig hebben. Daar heeft het de afgelopen tijd echt aan ontbroken’. Gehoord en gezien Daarnaast wordt de telefonische bereikbaarheid met een nieuwe telefooncentrale stevig verbeterd en komt de zorgvraag sneller op de juiste plek terecht. Marije: ‘Belangrijkste is wel dat de patiënt meer gehoord en gezien moet worden, daar gaan we voor. Onlangs hadden we ons eerste overleg in de nieuwe samenstelling en ik kan zeggen dat het team er zin in heeft!’ De samenwerking met de

Foto Hans van Eerbeek Marije Kamphuis: ’Het is belangrijk dat de patiënt gehoord en gezien wordt’

verschillende disciplines in de wijk zal met de meer volledige samenstelling ook beter van de grond komen. ‘Wat wij in Stadshagen zeker prioriteit willen geven

is de aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl,’ benadrukt Marije. ’Het is een belangrijk aspect voor een jonge wijk als Stadshagen is.’

Huisartsenpraktijk de Verbinding telt ongeveer 7000 patiënten, praktijk Werkeren heeft 10.000 patiënten. Een deel van de Stadshagenaren bezoekt een praktijk buiten de wijk, met name in Holtenbroek en Westenholte; ook zijn veel Stadshagenaren blijven hangen bij de huisarts in de wijk waar zij vandaan kwamen.

Huisartsen stellen zich voor: Sanne Dijkhuizen-Jansen of Lorkeers Nu de huisartsenpraktijk De Verbinding weer bijna compleet is, stellen we het team van zorgverleners van de praktijk graag aan de Stadshagenaren voor. Deze maand doet huisarts Sanne DijkhuizenJansen of Lorkeers dit. In de komende maanden volgen de andere leden van het zorgverlenersteam. Sanne Dijkhuizen-Jansen of Lorkeers Ik ben Sanne Dijkhuizen-Jansen of Lorkeers en werk sinds januari als huisarts

Praat mee in Taalcafé Stadshagen Elke donderdagochtend komt een groep mensen bij elkaar in de Stadkamer in Stadshagen. Ze wonen allemaal in de buurt, maar hebben allemaal een andere achtergrond. Er zijn mensen uit Afghanistan, Irak, China, Vietnam, Spanje, en vele andere plekken op de wereld. Om heel diverse redenen zijn ze in Stadshagen neergestreken. Allemaal zijn ze gemotiveerd om Nederlands te leren en een mooi leven op te bouwen in Zwolle. Ze zijn nieuwsgierig naar Nederlanders en naar elkaar. Onder leiding van taalcoaches praten ze over allerlei thema’s zoals werk, gezondheid, sport, hobby’s, koken, etc. De Nederlandse taal oefenen is een belangrijk doel, maar kennismaken, ervaringen delen en deelnemen aan de Zwolse samenleving vinden we ook belangrijk, net als de koffiepauze beneden met vaak een lekkere traktatie van een van de deel-

nemers. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.gildezwolle.nl of mail naar: taalcafe@gildezwolle.nl.

in de Verbinding. Ik ben 36 jaar en woon met mijn man en twee dochters in Zwolle. Mijn vrije tijd besteed ik met name aan mijn gezin, vrienden en aan hardlopen. Dit jaar verwacht ik mijn eerste halve marathon te lopen in Zwolle. Ik ben in 2012 afgestudeerd als arts en heb de jaren daarna onder andere besteed aan wetenschappelijk onderzoek en werk in het ziekenhuis en een verpleeghuis. De komende tijd zal ik samen met Edward Knol een huisartsen-duo vormen.

KWF Zwolle zoekt in Stadshagen wijkhoofden en collectanten Elk jaar zijn in Zwolle honderden mensen op de been voor het goede doel: het bestrijden van kanker en een beter leven met én na deze ziekte. Het KWF kan daar natuurlijk altijd hulp bij gebruiken. In Stadshagen zijn wij op zoek naar vijf wijkhoofden, die de KWF-collecte in hun eigen wijk organiseren. Zij zijn het aanspreekpunt voor de collectanten, stemmen de looproutes af, houden alle contactgegevens van de collectanten bij en regelen het uitgeven van de collecteborden en collectantenpassen. In de volgende buurten zijn nog vacatures: • Schoonhorst (gebied tussen de Bussenmakerstraat en de Marskramerstraat) • Milligen (gebied tussen de Koperslagerstraat en de Graspieperstraat) • ‘Grassenbuurt’ (gebied vanaf het winkelcentrum tot aan de Fioringras) • Werkeren (gebied rondom de Belvederelaan) • Breezicht Noord (groeiwijk rondom de Laan der Molens).

de collectebus is doneren via QR eenmalig, veilig en anoniem. Collectanten hoeven niet meer met geld over straat; elke QR-gift staat meteen op de rekening van KWF. Met een persoonlijke QR-code kunnen collectanten op elk moment online zien hoeveel zij al hebben opgehaald.

Collectebus verdwijnt KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aanhuiscollecte. Daarmee wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een collectebord met iDEAL QR-code. Dat geldt dus ook voor Zwolle. Net als een donatie in

Aanmelden: collecte@kwfzwolle.nl. Kijk voor meer informatie op www.kwfzwolle.nl, hier vind je een link naar de Google Maps pagina waarop de wijkgrenzen precies zijn aangegeven.

Aanmelden: collecte@kwfzwolle.nl. Er is ook nog behoefte aan nieuwe collectanten. Dat kost één keer per jaar in de eerste week van september twee tot drie uurtjes.

05


Spelen in het groen Het NK tegelwippen is weer begonnen. Bewoners van gemeenten strijden om de eerste plaats voor de meeste gewipte tegels die vervangen zijn door groen. Ook de scholen dragen hun steentje bij. Steeds meer scholen bekijken het plein en de omgeving met andere ogen. Een groene omgeving is prettiger dan een grijze massa van tegels. Het is gezonder, koeler op warme dagen. Met meer groen en grond stroomt overtollig regenwater sneller de bodem in. En het daagt kinderen uit. NLDoet was voor basisscholen De Paper-

René Stuij

clip, de Ridder Jorisschool en De Morgenster een mooie gelegenheid om het plein aan te pakken. De Zevensprong deed dat al eerder. Ze haalden ook de hekken om het plein weg en maakten een natuurlijke groene overgang naar de openbare ruimte. Meer groen voor de school en de buurt, en meer speelruimte voor buurtkinderen en schoolkinderen. De aanpak van de schoolomgeving inspireert leerkrachten om kinderen het nut van planten en bloemen te leren. Over het klimaat en biodiversiteit. De gemeente ondersteunt groene schoolpleinen door de openbare ruimte om het groene

Mooie gedichten over de natuur in Stadshagen Omdat Stadshagen dit jaar 25 jaar bestaat organiseerden we een poëziewedstrijd. Aan onze oproep om een gedicht te maken over de natuur in Stadshagen, werd goed gehoor gegeven. We ontvingen vele mooie en ontroerende gedichten. Dat onthullen

we tijdens het muziekevenement Symphonica op 25 juni! De meest inspirerende gedichten worden daarna afgebeeld op bordjes op de locaties van de gedichten. Het winnende gedicht wordt afgebeeld op een prominente locatie in Stadshagen.

schoolplein beschikbaar te stellen. Want onderzoek wijst uit dat natuurlijke elementen uitdagen om te spelen. Denk aan zand, speelwater, struiken, bloemen en grasvelden. Wat de school allemaal gerealiseerd heeft staat te lezen op het informatiebord bij de school. Er zijn ook nieuwe speeltoestellen geplaatst. En de speelplekken in de Grassenbuurt zijn vernieuwd, met meer groen en nieuwe speelaanleidingen. Dat betekent dat die kinderen stimuleren om te spelen, hun fantasie te gebruiken en om sámen te spelen. 8 juni is het Buitenspeeldag. Hoe leuk

zou het zijn als ouders hier samen met hun kinderen bij stilstaan door wat te organiseren met de buurt of op deze dag de tegels in de tuin te wippen die gemist kunnen worden. Er is vast wel een rijtje tegels langs het huis waar een geveltuintje gemaakt kan worden. De gemeente ondersteunt graag. Zie daarvoor de links onder deze tekst. En mogelijk wil de school ook wel meedoen? René Stuij, wijkmanager Stadshagen www.zwolle.nl/kinderstraat https://nk-tegelwippen.nl/ www.zwolle.nl/stadshagen

Agenda * Initiatievenwandeling: 21 mei * Deadline fotowedstrijd jeugd: 3 juni * Bijeenkomst over Stadshagen toen, nu en straks: 9 juni * Festival Symphonica Stadshagen: 25 juni

Colofon Pagina 07 is een gezamenlijke jubileumpagina van de gemeente Zwolle en de Vinexpress ter gelegenheid van de viering 25 jaar Stadshagen. www.zwolle.nl/stadshagen25

Laat zien wat jij een toffe plek in Stadshagen vindt. Dat kan een gebouw, een straat of een speeltuin zijn. Iets wat voor jou de wijk Stadshagen bijzonder maakt! Leg het vast met je camera of mobiel en vertel ons waarom juist deze plek voor jou bijzonder is.

Voor wie?

Ben je 9, 10, 11 of 12 jaar, dan mag je meedoen!

Wat valt er te winnen? Een vette ballonvaart boven Stadshagen! Uiteraard mag je iemand meenemen. De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een jury. Ook zijn de mooiste foto’s te zien in de krant, worden op borden in het Twistvlietpark geplaatst en op het festival Symphonica Stadshagen op 25 juni.

Zit jij op de basisschool? En maak je graag foto’s?

Wat moet je doen? 1. Maak een foto van een plek in de wijk in de categorie historie, mens & natuur of architectuur. 2. Mail je foto met je contactgegevens vóór 3 juni naar

Doe mee aan onze

Fotowedstrijd! en win een bal

lonvaart!

HET BRUISENDE HART VAN 06

JAAR STADSHAGEN

Kijk voor meer informatie over de viering van Stadshagen 25 jaar in de wijkkrant Vinexpress en op www.zwolle.nl/stadshagen25

wijkservicepuntwest@zwolle.nl met het onderwerp: fotowedstrijd. 3. Zorg ervoor dat je foto minimaal 3 MB en maximaal 10 MB is en in .jpg-formaat ingestuurd wordt. 4. Laat ons weten waarom je deze plek hebt gefotografeerd en waar de foto is gemaakt. That’s it!


25 jaar Stadshagen

Stadshagen een thuis voor mensen, dieren en planten

Stadsecoloog Lieuwe Dijkstra verdiept zich in flora en fauna

Foto Erica Turmel

Lieuwe Dijkstra legt uit wat de hoofdgroenstructuur is. ‘Dat betekent dat er een natuurlijke overgang is tussen het groen in de stad en het buitengebied. De gemeente koos er voor om de wijk Stadshagen te ontwikkelen in de polder Mastenbroek. Het groenontwerp voor de wijk is dan ook gebaseerd op het polderlandschap en het Zwarte Water.’ Lieuwe was de stadsecoloog voor Stadshagen. Nog voordat de eerste paal de grond in gaat, verdiept een ecoloog zich in de gevolgen van het bouwen voor de flora en fauna. Lieuwe: ‘We maken dan een Milieu Effect Rapportage (MER). Als je weet wat er aan natuur aanwezig was, dan is het de uitdaging om die natuur in de hoofdgroenstructuur op te nemen. En als dat niet lukt, ergens anders te compenseren.’ Lieuwe geeft het voorbeeld van de weidevogels. ‘De Mastenbroekerpolder was een rijke broedplaats voor veel weidevogels. We onderzochten wat een geschikt broedgebied voor deze vogels in de omgeving zou kunnen zijn. Uiteindelijk vonden we die bij een boer die al veel weidevogels op zijn land had. Hij krijgt nu betaald voor

zijn inspanningen. Hij heeft zijn maaibeleid aangepast, moerasstroken in zijn land aangelegd en hij gebruikt geen kunstmest meer. Hierdoor is het aantal broedparen fors toegenomen.’ Polderpatroon Het polderlandschap zie je terug in het stratenpatroon. En in de keuze voor de beplanting. ‘Het polderlandschap heeft rechte banen, vierkante grasvelden, omringd door slootjes. In een polder vind je vaak berken en elzen en weinig struiken. Die struiken hebben we in het begin weggelaten. Daar kwamen we later wel op terug. In de buurtjes zijn struiken een mooie aanvulling. Bovendien trekken ze vogels aan die daar hun beschutting en voedsel vinden.’

Rietpark Twistvlietpark Het Twistvlietpark maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur. Dat betekende dat de inrichting ervan moest aansluiten bij het buitengebied om de wijk, het rivier- en polderlandschap. ’Dat park, dat we destijds het rietpark noemden, moest de dieren aantrekken die langs het Zwarte Water leven. Door ook langs de rivier een ruime groene zone te behouden, behielden we die diersoorten.’ Daarom kreeg het park veel ondiep water, rietkragen en weinig bomen. Uiteindelijk huisvest het park nu de kuifeend, rietgors en karekiet. ‘Die kom je niet gauw in de stad tegen, wel in het riet.’ En waterdieren zoals modderkruipers, kleine watersalamanders en kikkers. Lachend vertelt Lieuwe over een klacht van een bewoner: ‘Dat de kikkers zo veel lawaai maakten. Of we daar niet wat aan konden doen.’ Lieuwe is er trots op hoe het park zich heeft ontwikkeld. ‘Zelfs de otter is er gezien. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van dit gebied.’ Soms helpt de ecoloog de natuur een handje. Zoals in Stadsbroek waar de sloten zijn verbreed. ‘We zijn de grote modderkruipers gaan vangen die bij de bouw dreigden te verdwijnen onder het zand. Die hebben we daar uitgezet. Ook dat was een manier om de aantasting van het natuurgebied - en in dit geval van de fauna - te compenseren.’ Nieuwe natuur Een nieuwe wijk trekt ook nieuwe soorten aan. Dat is volgens Lieuwe ook prima. ‘Je laat de natuur ook zijn gang gaan. Plantensoorten als rietorchis, wateraardbei en moeraskartelblad hebben zich door het ecologisch beheer van het Twistvlietpark

20 JAAR

VINEXPRESS

en de Zwartewaterzone uitgebreid.’ Nu er in Stadshagen struiken zijn geplant, ook door bewoners zelf, voelen ook de lijsters en merels zich volgens Lieuwe thuis in Stadshagen. ’Maar als je die mist, help hen dan een handje. Maak de grond kalkrijk, dat trekt huisjesslakken aan en dat is dan weer voer voor deze vogels.’ Bruggen Lieuwe wijst er op dat de Mastenbroekerbrug en de Twistvlietbrug met een bocht zijn gebouwd en niet in een rechte lijn. ‘Daarmee hebben we het uiterwaardengebied zoveel mogelijk kunnen sparen en de droge oever onder de bruggen door kunnen laten lopen. Heel belangrijk voor de otter, die dan niet de openbare weg kiest om aan de overkant te komen. En om het waterrijke gebied te sparen waar amfibieën leven, staat het oranje brugwachtershuisje op een pilaar in een poel, met een bruggetje naar de ingang. Ook handig tegen graffiti.’ Straatnamen Lieuwe, nu gepensioneerd, heeft de wijk in 25 jaar zich zien ontwikkelen tot een mooie wijk. Hij is trots dat hij daaraan heeft mogen meewerken. Zelfs over de keuze van de straatnamen. ‘Omdat ik bezig was met de compensatie van de broedplaatsen van weidevogels werd ik gevraagd een lijstje te maken voor de buurt Milligen Oost. De meeste heeft de straatnamencommissie overgenomen, behalve de kemphaan en de tureluur.’

07


at

ra ? st

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Dijkstoelstraat. Het is een zijstraat van de Winterdijkstraat en de Binnendijkstraat en ligt parallel aan de Landseindestraat en Frankhuizerallee. In dezelfde buurt vind je ook de Tolhekstraat en Vuurtorenstraat.

gezag). Het gezag van de dijkstoel voor waterschapzaken was te vergelijken met dat van de schepenbank (de voorloper van het college van burgemeester en wethouders) voor burgerlijke zaken. Een dijkstoel Een dijkstoel had vaak ook een opslagschuur voor de berging van materiaal en gereedschap van het waterschap. Bij ons in de buurt zijn nog wat van dergelijke gebouwen te vinden van Waterschap Salland in Diepenveen – Dijkstoel van Salland 1ste rot –, bij Olst/Den Nul – Dijkstoel van Salland 2de rot – en in Wijhe – Dijkstoel van Salland 3de rot – Het gebouw in Diepenveen en bij Den Nul zijn beide rijksmonumenten. (Een rot is een 18e-eeuwse benaming voor buurtschap)

Een dijkstoel was een bestuurlijk lichaam dat overeenkwam met een polderbestuur of waterschapsbestuur. Het was een college dat bestond uit een dijkgraaf (de voorzitter van het waterschap) en een aantal heemraden (de leden van het dagelijkse bestuur van een waterschap) en zich bezig hield met het schouwen (inspectie) van de dijken en andere waterhuishoudkundige werken. Dit college was ook bevoegd om sancties uit te delen. Het trad op in de naam van de heer (de leenman, of vazal, van het landsheerlijke

Foto Jan Burgman

Bron: wikipedia.nl en ensie.nl

Muzikanten gevraagd van alle leeftijden en niveaus

Wijkorkest in oprichting voor optreden op Symphonica Stadshagen

Eigen foto Muziektafel

Op 25 juni wordt het muzikale evenement Symphonica Stadshagen gehouden in het Twistvlietpark. (Lees voor nadere informatie een bericht elders in deze krant.) Goede redenen voor de MuziekTafel Méér Muziek in de Klas Zwolle om samen met MEC Muziek1) een wijkorkest te starten dat op 25 juni in het Twistvlietpark gaat optreden. De organisatie is op zoek naar mensen van alle leeftijden die graag samen muziek maken en deel willen nemen aan het wijkorkest. Wie in Stadshagen of Westenholte woont of daar muziekles heeft kan meedoen. Belangstellenden kunnen zich individueel of als groep opgeven. Leeftijd en niveau zijn niet van belang. Er zijn partijen voor alle instrumenten en alle niveaus. De enige voorwaarde om mee te doen, is dat deelnemers zelf een instrument hebben om te kunnen oefenen. Alle muzikanten laten op 25 juni zien en horen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Repetities De repetities zijn in Basisschool De Wendakker op woensdagmiddag van 14.3015.30 uur op 11, 18 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni. De generale repetitie is op 22 juni van 15.30-16.30 uur met meerdere muzikanten. Het optreden van het wijkorkest vindt plaats op zaterdag 25 juni in het Twistvlietpark, op het terrein van Symhonica Stadshagen, tussen 14.00 en 17.00 uur. De kosten om mee te doen met

08

het Wijkorkest zijn eenmalig € 17,50. De Muziektafel is een samenwerkingsverband van Méér Muziek in de Klas, Pabo’s, ArtEZ, schoolbesturen, TacT Muziek, Stadkamer en heel veel private partijen. De organisatie zet zich in voor meer en beter muziekonderwijs voor alle Zwolse kinderen, zowel in de klas als na schooltijd. Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar muziektafelzwolle@gmail.com. 1

MEC = Muzikaal Educatief Centrum.

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

• Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

De Oude Wetering rond 2000. Links liggen nog de maisvelden, die wachten op de bebouwing van buurt Werkeren. Rechts zijn onder andere de 16 molenwoningen (type Specht) van de buurtschap Pad en Tuin, buurt Milligen te zien. Van basisschool De Zevensprong nog geen spoor.

Foto’s archief Vinexpress

De kinderrijkheid van Stadshagen was in 2000  voor basisschool De Vlieger aanleiding om met een praalwagen vol ooievaars mee te doen aan de carnavalsoptocht

In 2003 wordt een begin gemaakt met de bouw van winkelcentrum Stadshagen. Kort na de opening werd al gesproken over de 2e fase. Het hiervoor gereserveerde terrein bleef door de economische crisis zeer lange tijd onbenut. Nu zijn de plannen concreet en kan er begonnen worden met de uitbreiding met onder andere een Lidl, Action, horeca en een centraal ontmoetingsplein.

1998: de eerste pijlers van de Twistvlietbrug aan de kant van de Hasselterdijk zijn gelegd. De bouw van Stadshagen is nog maar nauwelijks begonnen, de Polder Mastenbroek is nog een groen agrarisch gebied.

In 2002 worden de nutstuinen van de Weteringtuinen aan de Oude Wetering in gebruik genomen. Op de achtergrond het talud van de Stadshagenallee.

In 2006 wordt er in onze wijk een bijzonder complex opgeleverd, waarin diverse bestemmingen een plek krijgen. Architectenbureau Alberts & van Huut ontwierp de diverse gebouwen in een samenhangende architectuur. Het betreft de gereformeerde kerk De Fontein, een kinderdagverblijf, 24 appartementen voor groepswonen voor senioren de Swaenenborgh, en een praktijkruimte.

09


Naam: Albert Dam Geboortejaar: 1973 Geboorteplaats: Sneek Beroep: Docent muziek Meander College, artistiek leider Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel Burgerlijke status/kinderen: Getrouwd, vier kinderen

Door Iris Maes Muziek is Albert Dam met de paplepel ingegoten. ‘Ik kom uit een muzikaal nest waar alle gezinsleden met muziek bezig waren. Mijn moeder (80) dirigeert nog steeds vier koren, waar mijn vader in zingt en van alles voor regelt.’ Een instrument leren bespelen was vanzelfsprekend. Na de blokfluitlessen was de keus voor het vervolg snel gemaakt. ‘Er ligt nog een hoorn op zolder. Volgende week beginnen de lessen,’ zei mijn vader. Een goede keus, want dit instrument lag Albert goed en het ging hem gemakkelijk af. Na het VWO vertrok hij naar Zwolle om schoolmuziek te gaan studeren. ‘Het veelzijdige karakter van de opleiding sprak me aan. Als bijvak koos ik piano lichte muziek. Eigenlijk vond ik alles wat met muziek te maken had bere-interessant. Naast mijn opleiding, stage en hoornstudie speelde ik ook in bandjes,’ licht Albert toe. ‘Op een gegeven moment adviseerde mijn docent hoorn klassieke muziek om naar het westen van het land te gaan om me nog verder te bekwamen. Vol goede moed vertrok ik naar Den Haag. Daar kreeg ik wel op mijn snufferd. In tegenstelling tot Zwolle waren de hoornisten daar veel talrijker en de concurrentie was moordend. Naast een competitieve instelling

‘Muziek lost wereldproblemen op’

moest je ook behoorlijk sociaal zijn om samen door één deur te kunnen om ook gezamenlijk prettig te kunnen musiceren. De Randstedelijke arrogantie vierde hoogtij. Op een provinciaaltje als ik werd neer gekeken. Pas toen ik voor een orkestproject gevraagd werd om de eerste hoorn te spelen en om bovendien in te vallen in een beroepsorkest, werd ik voor vol aangezien,’ blikt Albert terug. ‘Tijdens mijn bachelor en master hoorn heb ik de diepgang van een klassieke studie ervaren. Toch heb ik gekozen voor het vak van muziekdocent. Ik ben in mijn element bij het werken met grote groepen mensen.’ Muziek is voor iedereen ‘Het maken van muziek samen met anderen vind ik het mooiste wat er is. Dan komt er energie vrij, ongeacht niveau of achtergrond van de deelnemers. Muziek lost wereldproblemen op. Daar ben ik heilig van overtuigd.’ Deze theorie heeft zich al bewezen met probleemjeugd in de sloppenwijken van Venezuela. Maar ook dichterbij door middel van het Amsterdams leerorkest, een muzikaal en sociaal

10

Albert Dam in zijn element tijdens een repetitie van jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel

Foto Margreeth Kruise

‘Niemand kan zonder muziek’ project, is aangetoond dat samen in een orkest spelen een fantastische ervaring en verrijking is voor kinderen. ‘Muziek is iets heel primairs in ons leven. Niemand kan een dag zonder muziek. Dat rechtvaardigt het muziekvak. Kinderen willen muziek maken en zijn intrinsiek, tot op het bot gemotiveerd. Het vlammetje dat er bij iedereen is, moet echter wel ontstoken worden. In dit leerproces laat het succes vaak langer op zich wachten. Dan is plezier hebben een randvoorwaarde. In mijn lessen begin ik laagdrempelig, zodat iedereen mee kan doen. Ik laat mijn leerlingen kennismaken met verschillende instrumenten, zodat ze van elkaar kunnen leren. Kinderen motiveer je voor het vak muziek door het te doen. Als een leerling vanuit de lessen op school enthousiast raakt voor een bepaald instrument, is dat de kers op de taart,’ lacht Albert. In de muzieklessen komen vast vooral populaire songs en hits van de muzieklijsten aan bod? ‘Nee, juist niet,’ zegt Albert stellig. ‘Dat is een onderwijskundige misvatting. Juist geen populaire liedjes. Mijn leerlingen hebben daar namelijk een associatie mee die ik in de klas nooit waar kan maken. Ik neem ze mee naar mijn belevingswereld. Ik geef mijn vak met visie en kies muzieknummers en composities waarvan ik weet dat deze bijvoorbeeld hun tong activeren en dat daarmee hun articulatie verbetert. Liedjes die passen bij hun muzikale ontwikkeling en bijdragen aan hun stemontwikkeling, zodat het beter gaat klinken. Dus ook Mozart of Mendelssohn.’ Vuurvogel Naast docent muziek is Albert ook artistiek leider van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Het idee tot oprichting hiervan ontstond in 1998. Het optreden van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest een paar jaar later tijdens het zomerfes-

tival ‘De Stad als Theater’ werkte als accelerator. Albert: ‘Ik dacht meteen: dit kan écht niet. Een stad als Zwolle moet toch zélf een jeugdsymfonieorkest in de benen kunnen brengen?’ Daarnaast had hij de ambitie om een jeugdsymfonieorkest te dirigeren. Met een oproep in de krant, die meteen 35 aanmeldingen van muzikanten van allerlei niveaus uit Zwolle en omgeving opleverde, was in maart 2002 de Vuurvogel geboren. De toenmalige directeur van het Meander College was enthousiast en wilde het orkest wel faciliteren met oefenruimte. Als contraprestatie werd afgesproken dat er jaarlijks, samen met het schoolkoor Meander Vocaal, een concert zou worden gegeven. De primeur voor dit concert was al in juni van hetzelfde jaar. ‘We moesten meteen vol aan de bak. Op dat gigantische, drijvende festivalpodium in de Zwolse gracht. Samen met de Meander Bigband en het Meander popkoor hebben we een soort cross-over programma met ongeveer 100 man in elkaar gedraaid. Het had meteen body. Helemaal super!’ glundert Albert. Onder de vleugels van de Vuurvogel zijn

‘Ik word blij van het werken met grote groepen mensen’

verschillende initiatieven samengebracht. Naast het jeugdsymfonieorkest zijn er de Jonge Vuurvogel (muzikanten van 8 – 14 jaar), Vuurvogel OpStreek (projecten voor beginnende strijkers) en het Kinderkoor Konstantijn. Daarnaast zijn binnen de Vuurvogel Academie alle educatieve elementen van het orkest ondergebracht. Albert: ‘Denk hierbij aan muziekeducatie in de vorm van een educatief concert met lesbrief voor basisschoolkinderen, mas-

terclasses en een leerorkest dat op dit moment ontwikkeld wordt. Via de Vuurvogel Academie zijn ook aan ons gelieerde muziekdocenten te vinden.’ Never waste a good crisis ‘Mijn vak bestaat bij de gratie van het sociale aspect. We moeten het samen doen. De verschillende perioden van lockdown hakten er dus behoorlijk in. Muziek is een praktijkvak, dat kun je niet online doen. Als druktemaker kan ik niet stilzitten. Toen alles tijdens de eerste lockdown stilviel, ging ik ‘aan’. Ik kwam op het idee om een Stay@home video te maken waarbij alle orkestleden hun deel thuis speelden, filmden en mij toestuurden. Het was een enorme klus om 80 filmpjes te monteren tot een goed klinkende video,’ grinnikt Albert. Tijdens de tweede lockdown deed Albert het nog eens dunnetjes over door samen met het jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel mee te werken aan een heuse videoclip met Bertolf en Roel van Velzen van ‘I want to hold your hand’ van de Beatles. Albert: ‘Gelukkig liggen de perioden van lockdown achter ons en kunnen we ons opmaken voor ons jubileumconcert 20 jaar Vuurvogel op 19 juni aanstaande in De Spiegel en de concerttournee naar Noord-Italië deze zomer.’


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Wij maken vanuit ons hart verbinding met onze cursisten en cliënten’ Door Erica Turmel-Donker

en cliënten. Wij zijn er vooral voor mensen die gemotiveerd zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en die niet op een oplopende wachtlijst geplaatst willen worden. En we doen het sámen, dat maakt ons echt uniek.’

Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer zijn dat Henk en Saskia Smeding van Praktijk Essensa. Wat biedt jullie bedrijf? Praktijk Essensa bestaat sinds 2016. Henk en Saskia zijn beiden gediplomeerd Holistisch Therapeut, Reiki Master en Reiki Trainer. Saskia: ‘Wij geven holistische therapieconsulten aan mensen die om wat voor reden dan ook vastlopen in hun leven. Holistisch staat voor allesomvattend. Dit betekent dat wij werken vanuit vijf verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Mensen leren hun eigen patronen en overtuigingen te herkennen én te doorbreken en wij leren ze dat zij zélf de sleutel tot herstel in handen hebben. Daarnaast geven wij Reikicursussen en leiden we Reiki Masters op tot Reiki Trainer. Onze Reikicursussen geven we vanuit een prachtige locatie aan de rand van Stadshagen. Na afloop van de cursus ontvang je een landelijk geaccepteerd certificaat.’ Henk vult aan: ‘Reiki betekent universele levensenergie. Reiki is een toegankelijke manier om het lichaam zelf te helpen herstellen en laat je groeien in bewustwording. Tijdens onze Reikicursussen maken deelnemers kennis met deze natuurlijke energie, die via de handen wordt doorgegeven. Met samen ruim 28 jaar ervaring weten we dat Reiki heilzaam is bij alle fysieke, emotionele en mentale klachten. Tijdens de Reiki-1-cursus leer je vooral op fysiek niveau te behandelen. De ontdekking van Reiki staat centraal. Je leert de energie kennen en voelen. Je ervaart wat Reiki is, wat het doet en wat het voor jou kan betekenen. Door oefeningen en ervaringen uit te wisselen leer je de energie

Welke waarde vinden jullie belangrijk? ‘Voor ons is vrijheid een belangrijke kernwaarde: vrij om te ondernemen, vrij om onze missie uit te dragen en vrij om te kiezen wat bij ons past. Daarnaast hechten wij veel waarde aan balans, een terugkerend thema zowel in ons eigen leven als in het leven van onze cliënten en cursisten.’

Henk en Saskia werken vanuit een holistische benadering met hun cliënten

te gebruiken. Aan het einde van de cursus kun je jezelf en anderen een complete Reikibehandeling geven.’ Reiki verbetert de algehele gezondheid en geeft verlichting bij veel klachten, zoals rugpijn, chronische vermoeidheid, migraine, slecht slapen, hoofdpijn, stress en een burn-out. Reiki is tevens heilzaam bij het genezings- en herstelproces na een operatie, het maakt onderdrukte emoties vrij, geeft verlichting bij pijnlijke spieren en gewrichten en bij infecties van longen en luchtwegen. Wat kenmerkt jullie als ondernemer? ‘Als ondernemer maken wij echt verbinding met onze cursisten en cliënten. Verbinding vanuit ons hart. Vaak zeggen mensen tegen ons dat we dezelfde, zachte, liefdevolle energie uitstralen. Wij creëren een toegankelijke, veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Verder zijn wij down to earth en er heerst bij ons een hartelijke en open sfeer.’

Foto Erica Turmel

Wat is jullie drive? ‘Het uitdragen van onze missie om mensen terug te brengen naar hun essentie, zodat ze zelf weer stevig aan het roer van hun eigen leven staan en keuzes kunnen maken die écht bij hen passen. Dit is waar wij iedere ochtend graag ons bed voor uitkomen.’ Hoe zijn jullie in dit vak gerold? ‘We zijn beiden universitair opgeleid, Henk als bedrijfskundige en Saskia als master in Leisure & Tourism management. Dan kies je niet direct voor dit vak. Er was een burn-out nodig om tot andere inzichten te komen. Achteraf gezien een prachtig cadeau, dat ons niet alleen dichter bij elkaar heeft gebracht, maar waarmee we ook de mensen om ons heen mogen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.’ Hoe onderscheiden jullie je van vakgenoten? ‘Wij zijn nuchtere, gedreven ondernemers die het beste willen voor onze cursisten

Wat vliegt daar?

Waar staan jullie over vijf jaar? ‘Eerlijk gezegd weten we dat niet precies. Wij zijn vooral heel dankbaar voor de afgelopen zes jaar en voor wat er nu is. En we zien wel wat er verder op ons pad komt. We hebben geleerd om mee te bewegen met de stroom van het leven en ons hart te volgen. Daar vertrouwen we op.’ Hoe bevalt wonen en leven in Stadshagen? ‘Het bevalt ons hier uitstekend. Wij zijn in 2006 begonnen in een prachtig appartement aan het Zwarte Water en inmiddels hebben we een heerlijke woning nabij het Zonnehuis. Dichtbij het winkelcentrum, de basisschool en de sportvelden. We wandelen, fietsen en hardlopen graag door de wijk en je vindt ons met enige regelmaat bij de Stadshoeve en de Milligerplas.’ Mensen die interesse hebben in een holistische behandeling of een Reikicursus kunnen terecht op de website van Essensa: www.praktijkessensa.nl.

Grutto

Door Jan Burgman Vanuit Stadshagen fiets je zo de Oude Wetering af en dan kom je in het prachtige weidelandschap van de Mastenbroekerpolder met veel vogels. Een van de mooiste maar bedreigde weidevogels is de grutto. Boeren die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer zetten zich actief in en besteden extra zorg aan de weidevogels. De grutto is een typische trekvogel, die in West-Afrika of Zuidwest-Europa overwintert. In het vroege voorjaar zie je ze op de drassige plekken in de weilanden. Grutto’s keren vrijwel altijd terug naar de plek waar ze voor het eerst gebroed hebben. Het broeden doen ze op droge gronden. Nestvlieders Normaal gesproken maaien de meeste boeren hun weilanden voor het eerst ergens in de tweede helft van april. Door het gras pas na 15 juni te maaien zorgen de polderboeren er voor dat de nes-

ten worden gespaard en er zich in het kruidenrijke gras voldoende insecten bevinden voor de kuikens. De kuikens zijn echte ‘nestvlieders’. Ze verlaten binnen een dag het nest en worden niet door hun ouders gevoerd. Kuikens hebben als basisvoedsel veel vliegende insecten nodig en daarvoor is vochtig grasland belangrijk. Daarnaast hebben ze ook hoog gras nodig, zodat ze zich kunnen verstoppen voor roofdieren. Laat maaien en gericht waterbeheer is dus van essentieel belang voor het bieden van kansrijke omstandigheden voor deze prachtige vogels.

Foto Jan Burgman

11


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

Alleen in de allereerste uitgave ontbrak ‘zijn’ rubriek

Als een nestor van de redactie Door Geert Jan den Hengst

steeds verschillende onderwerpen uiteraard.’

Met zijn gezin is hij in 1998 in Stadshagen komen wonen. De wijk was nog pril, moest nog gaan leven. Louis Zandbergen meldde zich in die eerste jaren aan bij maatschappelijke initiatieven in de wijk, of nam hierbij zelf het voortouw. Toen het idee ontstond om een wijkkrant op te zetten, heeft hij zich daar direct voor opgegeven. Vanaf het tweede nummer schreef hij elke maand de rubriek ‘Natuurbekijks’. Tot aan zijn verhuizing in 2018 naar Terschelling. ‘Wij kwamen vanuit Ommen in Stadshagen wonen. De Parkbuurt was net een jaar ervoor opgeleverd, maar ook wij voelden ons pioniers in de Drapenierlaan. De kinderen konden heerlijk buiten spelen in de vele bouwputten die er waren.’ Welzijnsorganisatie Travers organiseerde destijds bijeenkomsten om signalen uit de wijk op te pikken en om activiteiten te stimuleren, zodat inwoners binding met elkaar en met de wijk kregen. ‘Met mij als medeinitiatiefnemer is toen het Stadshagenfestival opgezet en ook dierenweide Kakel & Co ontstaan. Vanaf het begin was ik dus ook betrokken bij de Vinexpress.’ Dat Louis over natuur ging schrijven is niet zo heel gek. Natuur is immers zijn inspiratiebron. ‘Ik ben veel buiten en ontdek van alles. Naar natuur kijken en ook iets ontdekken moet je trouwens wel leren. Mijn doel was om bij de lezers te laten zien dat er ook in een nieuwbouw-

Terugblik Door de jaren heen heeft hij veel vrijwilligers zien komen en gaan. ‘Het is bijzonder dat de krant nog steeds bestaat. Nieuwe vrijwilligers vinden is niet makkelijk, maar neem van mij aan dat het gewoon leuk is. Samen inhoud geven aan de krant is stimulerend. De Vinexpress laat zien dat Stadshagen geen wijk is met huizen waar toevallig ook mensen in wonen. Er gebeurt hier van alles en de wijkkrant zorgt voor een binding.’

Eigen foto

wijk van alles in de natuur te zien en te genieten is. Uit een enquête bleek dat mijn rubriek veel gelezen werd. Altijd leuk om te horen.’ Die inspiratie haalde Louis grotendeels uit wandelen of fietsen in Stadshagen. Soms werd een on-

Kerstfoto Krullevaar 1997 In de Vinexpress van maart stond een foto van de kerstviering op basisschool de Krullevaar in 1997. We vroegen hierbij wie de juf op de foto was. De juf, Karin Koning, meldde zich en haalde voor de Stadshagenaren onderstaande herinneringen op. Ook leerling Yunus Ozcan meldde zich, hij staat op de foto naast juf Karin. In augustus 1997 is de Krullevaar van start gegaan aan de Rieteweg. Onze school was nog niet helemaal af, daarom werden de leerlingen elke dag opgehaald met een bus met als bestemming de tijdelijke locatie. Bij deze start had ik de groepen 1, 2, 3 en ’s middags groep 4 erbij. De leerlingen werden op 14 januari 1998 opgehaald met een cabriobus, voor een gezellig openingsfeest, op de nieuwe locatie aan de Muurmeesterstraat. Toen in Stadshagen de eerste basisschool werd gebouwd, vroeg Willem Vroom mij om samen met hem de school te gaan opstarten. Ik was toen 40 jaar en vond dit een spannende uitdaging. Bij een startende school ben je echt manusje van alles. Door met weinig collega’s veel taken te dragen, neem je al gauw plaats in allerlei commissies zoals ouderraad en feestcommissies. Een mooie ervaring om met veel mensen en kinderen om te gaan. Ook het jaarlijks terugkerend Sinterklaasfeest werd aan mij toevertrouwd, met alle jaren een baldadig Sint-pieten team. We maakten

12

er een knotsgek feest van, zowel buiten op het plein als binnen op het toneel. Ik ben opgeleid als een ‘ouderwetse’ kleuterleidster. Hoewel ik in die 40 jaar aan diverse groepen les heb mogen geven, ben ik toch in hart en nieren een echte kleuterjuf gebleven. Sinds 1 januari 2017 ben ik, na 40 dienstjaren, met pensioen gegaan. Ik kan terugkijken op een prachtige carrière met fijne collega’s, prettige samenwerking met ouders, die altijd voor mij klaarstonden, en uiteraard geweldige kinderen! Vanaf 2014 woon ik in Stadshagen, een prettige wijk om te wonen. Je kunt er prima wandelen en fraaie fietstochten maken. Het is een wijk met vele goede voorzieningen.

derwerp aangereikt via een actualiteit. Bijvoorbeeld een otter of een ransuil als verkeersslachtoffer. Ook ontving hij van lezers wel eens tips of mails over onderwerpen. ‘Uiteindelijk heb ik ongeveer 150 artikelen voor de rubriek geschreven, met

Terschelling ‘Het Waddengebied is altijd in trek geweest in ons gezin. Wij zijn zelfs getrouwd op Schiermonnikoog! Met onze jongens zijn we vaak op vakantie geweest op een Waddeneiland. Onze jongste is zelfs een café/restaurant op Ameland begonnen. De laatste jaren voor onze verhuizing bleven wij ‘hangen’ op het meest complete eiland in Nederland. Onze wens om hier te gaan wonen is makkelijker uitgesproken dan uitgevoerd. Stella, mijn vrouw, heeft uiteindelijk een baan gevonden in het voortgezet onderwijs en ik ben maar gevolgd. Nooit gedacht dat ik ooit nog eens bij de grootste fietsverhuurder en reparateur zou gaan werken. Nooit te oud om wat bij te leren. En dat op een geweldig eiland waar wij zijn ‘aangespoeld’. Sorry, maar geen haar op mijn hoofd heeft spijt.’

Groeien in Gedichten door Lotte Manuel

Dromen Ik hoef niet ver te gaan Om overal te komen Ik hoef daarvoor alleen maar In mijn dromen Te gaan wonen

Karin Koning-Willemsen

Het team van de Krullevaar rond 2000


1-aprilgrap met serieuze ondertoon

‘Je wilt als ondernemer toch alleen maar wensklanten?’ Door Erica Turmel-Donker

kernwaarden ook zo belangrijk en werkt hij het liefste voor gelijkgestemden. ‘Ik ben zelf ook heel kritisch op mijn eigen kernwaarden. Mijn intuïtie speelt in mijn werk een grote rol. Als het niet goed voelt, doe ik het niet. Ik wil een gelijkwaardige relatie met mijn klanten, net als in een goed huwelijk. Ik zie mijn klanten als een bloem die om wat voor reden dan ook op de verkeerde plek staat. Ik kan helpen door die bloem naar de juiste plek te verplaatsen zodat deze tot bloei kan komen. Ik verander de omstandigheden, ik laat je zien waar jouw plek op de wereld is, zodat je daar gezond kunt groeien en bloeien. Ook in marketing is dat belangrijk om te weten van jezelf.’

Eind maart kreeg de Vinexpress een persbericht toegestuurd over de BINDR-app, mede ontwikkeld door Nico de Jong uit Stadshagen. Het zou dé oplossing voor ondernemers zijn om alleen nog maar klanten te krijgen waar ze blij van worden: hun wensklanten. Een soort Tinder voor ondernemers dus, waarbij je naar links of rechts kunt swipen om wel of niet met iemand in zee te gaan op basis van hun kernwaarden. Het bleek om een 1-aprilgrap te gaan, wel eentje met een serieuze boodschap. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met Nico de Jong van Onwijs Marketing om meer te weten te komen over dit idee. ‘Bij mij komen ideeën vaak zomaar binnenvliegen. Dit was er een van. Ik wilde de mensen een ander perspectief bieden, waarbij best gelachen mag worden. Lachen kan helend zijn voor de dingen die wij meemaken. Het was heel leuk om hiermee bezig te gaan. Ondernemers worstelen vaak toch met geld verdienen – want de hypotheek moet wel betaald worden – en klanten krijgen. Als je weet wat voor klant je wel en niet wilt, op basis van jouw en hun normen en waarden, dan krijg je een wensklant en geen pensklant (iemand waar je buikpijn van krijgt). Vaak lijken die wensklanten op jouzelf: je kiest vaak de klant uit die past bij jouw eigen kernwaarden. De app zou het makkelijker moeten maken om dat voor

‘Man met een plan’ Nico met zijn zelf ontwikkelde spel Kernreactie

elkaar te krijgen.’ Vanuit ondernemers is gevraagd of de app er ook gaat komen. Daar is Nico kort over: ‘Nee, die gaan we niet maken. Vooral ook omdat het enorm veel geld kost om een app te ontwikkelen en te onderhouden.’ Gelijkgestemden Het idee was van Nico, maar hij heeft de uitwerking van de grap niet alleen gedaan. Hij heeft hulp gehad van Geert Jan Dalhuisen, ook werkzaam in de marketing, en Eline uit den Bogaard-Potappel, die een reclamebureau heeft. ‘Wij hebben een fijne dynamiek samen. Dat komt doordat

Foto Jan Burgman

onze kernwaarden overeenkomen. Toen ik met het idee kwam, had Eline binnen een dag een heel concept bedacht wat we verder hebben uitgewerkt. We deelden het op onze LinkedIn-pagina’s, waar het heel goed werd ontvangen. Niet iedereen had direct door dat het om een grap ging, dus wij hebben die mensen een mooie dag gegeven waarbij ze even konden lachen.’ ‘Geld is vooral een middel. Het moet geen doel zijn als ondernemer om veel geld te verdienen. Je kunt beter goed zijn ten dienste van een ander, dan over de rug van diegene.’ Daarom zijn voor Nico de

Vrijheid Nico noemt zichzelf ook wel de man met een plan. ‘Ik wil je laten leren in het proces, zo leer ik zelf ook. Ik hou van experimentele marketing, zie het als spelen in de zandbak wat je vroeger als kind deed. Je was vooral met het zand bezig en niet met je einddoel. Het hele leven, dus ook ondernemen en marketing, is een proces. Het leven staat niet vast, alles beweegt. Jij ook. Ik ben graag bezig met kennis overdragen. Bijvoorbeeld aan de hand van mijn zelf ontwikkelde spel Kernreactie. Daarmee leer je stappen te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mijn klant geeft dat op zijn beurt ook weer door en wordt daardoor slimmer. Daardoor komen er betere vragen wat je nu precies wilt en dus groei en bloei.’

Groen Doen! door Milou van Rijn

Stadshagen doet Groen Het zal toeval zijn. Maar toch best een beetje trots dat er naast deze rubriek Groen Doen in de wijkkrant inmiddels ook een WhatsAppgroep 'Stadshagen doet Groen' bestaat. We maken stappen met zijn allen. Zowel qua groen als qua energie. Energie? Ja! Stadshagen is een jonge wijk. Dat biedt kansen voor buurtbewoners die nu al zelf hun woningen willen verwarmen zonder aardgas. En kansen omdat er in Stadshagen ook best veel van hetzelfde soort woningen staan. Dus als er koplopers zijn die hun ervaringen delen, hoeft niet iedereen alles zelf uit te vinden. Of als je samen inkoopt, dan wordt het makkelijker. Mooie voorbeelden zijn de projecten van Buurkracht. Na de 8000 zonnepanelen en 28.000 m2 groene daken (samen met Assendorp), georganiseerd door Buurkracht, is het nu ook mogelijk om infraroodpanelen te bestellen als (bij)verwarming. En Buurkracht, dat zijn dus actieve buurtbewoners! Wie zijn 'Stadshagen doet Groen'? 11 maart hebben een aantal buurtbewoners met elkaar kennis gemaakt en wat gedronken. En de actieve naam ‘Stadshagen doet Groen’ bedacht. Het initiatief komt voort uit het groene ambassadeursnetwerk Stadshagen, dat wordt getrok-

ken door Spencer Roozenboom, Arjan Broer en Olaf Heinen. Inmiddels is er een WhatsAppgroep. Vanuit het motto 'Iedereen kan meedoen'. Of je nu al veel doet of dat je juist wil afkijken wat er gebeurt. En vanuit de ervaring dat een WhatsAppgroep heel geschikt is om elkaar snel te bereiken als dat nodig is. Zo werden op 25 maart 1800 boomjes/struiken opgehaald na een oproepje via WhatsApp! Verder heeft Spencer het aanbod gedaan om de bestaande accounts van Buurkracht om te dopen in 'Stadshagen doet Groen'. Dan beginnen we meteen met veel volgers. Doe en deel je ook mee? 10 juni is er een tweede bijeenkomst. Je bent van harte welkom Informatie delen Iedereen maakt stappen. Als we op een website onze ervaringen kunnen plaatsen. Maatregelen gekoppeld aan type/ bouwjaar woning. Gasverbruik gekoppeld aan besparing etc. Dan… is op een herkenbare plek te vinden welke stappen er mogelijk zijn bij jouw type woning. En welke inspanningen/maatregelen daarvoor nodig zijn. Wat het resultaat is en welk prijs daarbij hoort. De website is er nog niet. Maar er wordt aan gewerkt. Nog even over de foto Een groepsfoto is leuk, maar een mo-

Groepsfoto Avatar Whatsappgroep; Sun, burning and melting

mentopname. Niet iedereen kan en de groep groeit. Vandaar de keuze voor een groepsfoto bij het kunstwerk aan het

Foto Jan Burgman

Twistvlietpad. Een opvallend beeld dat refereert aan verandering.

Thom Puckey / Sun / 2003 In het beeldende oeuvre van Thom Puckey (Crayford, 1948) liggen de metaforen voor het oprapen: vloeibaar goud wordt één met smeltend zonlicht, een hemellichaam schijnt en tegelijkertijd verdwijnt het langzaam in de grond alsof het ten onder gaat aan zijn eigen kracht en functie. In zijn werk brengt de Britse kunstenaar vaak zielsverhuizingen en transformaties tot stand. Opzettelijk wrikt en morrelt hij aan vastgeroeste waarden en geconditioneerde denkkaders. Daarmee bereikt hij dat de kijker onbevooroordeeld en onbevangen naar de werkelijkheid kijkt en leert om open te staan voor ongerijmde en zelfs extreme situaties, voor onverwachte wendingen, voor mystiek en voor het grote onbekende. (bron: https://beelden.zwolle.nl/overzicht/thom-puckey-sun-2003)

13


Voortbestaan weggeefwinkel aan zijden draadje Door Iris Maes

‘Ik was destijds al actief met het inzamelen en weggeven van spullen via de weggeefhoek op Facebook. Toen de mogelijkheid zich aandiende om dit initiatief in de vorm van een maandelijkse weggeefmiddag onder te brengen in het Cultuurhuis, greep ik deze kans met beide handen aan. De weggeefmiddag was meteen een daverend succes, waardoor we vanaf september al wekelijks open mochten.

bij ik me inzet voor de minima in Zwolle,’ licht Erna toe. Bij de weggeefwinkel is iedereen welkom. Het is een misvatting dat alleen mensen met een smalle beurs hiervan gebruik kunnen maken. Ook wanneer je voorstander bent van hergebruik van spullen en het milieu een warm hart toedraagt, kun je heel goed terecht bij de weggeefwinkel als je iets nodig hebt of als je iets aan te bieden hebt. Erna: ‘Daarnaast merken we dat ook het sociale aspect belangrijk is bij een bezoek aan onze winkel. Er staat een grote tafel waar klanten aan kunnen schuiven om, onder het genot van een kopje koffie en thee, hun verhaal te delen of bij te kunnen kletsen.’ Over welke kwaliteiten moet een coördinator beschikken om een waardig opvolger van jou te zijn?

Voor de coronapandemie waren we zelfs tweemaal per week open, op maandagen woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur,’ vertelt Erna van de Grift, coördinator van de weggeefwinkel, enthousiast. Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn, kan ook de weggeefwinkel haar deuren weer openen. Deze heropening staat echter op losse schroeven, omdat Erna onlangs haar werkzaamheden als coördinator van de weggeefwinkel heeft neergelegd. ‘Ik heb deze coördinerende rol altijd met heel veel plezier en voldoening vervuld. Voor mij is het echter tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik denk deze te hebben gevonden in de functie van burgerraadslid bij Swollwacht, waar-

Vrijwilligers De weggeefwinkel valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Als de winkel open is, zijn er acht vrijwilligers nodig om de boel draaiende te houden. Denk hierbij aan het innemen, registreren en etaleren van spullen. Maar ook bij de op- en afbouw van de winkel is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. Als coördinator is het belangrijk dat je affiniteit en feeling hebt met het werken met vrijwilligers. ‘Ik word vaak opperhoofd genoemd,’ zegt Erna lachend. ‘Dat is natuurlijk gekscherend bedoeld, maar eigenlijk dekt dit heel goed de lading. Een daadkrachtige persoon met organisatorische kwaliteiten die goed de taken verdeelt, aanstuurt en

De weggeefwinkel is al ruim zeven jaar voor veel mensen een begrip in Stadshagen. Vanaf de oprichting in september 2014 is deze voorziening in de vorm van een pop-up store wekelijks te vinden in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan in Stadshagen.

het overzicht bewaart. Ook is het kunnen netwerken een must. Ik organiseer regelmatig activiteiten en uitjes voor de

vrijwilligers. Het is dan handig dat je over voldoende contacten beschikt om dit van de grond te krijgen,’ aldus Erna.

De weggeefwinkel is iedere woensdagmiddag geopend van 14.00 – 16.00 uur. Als vrijwilliger dien je ongeveer 4 uren beschikbaar te zijn op deze openingsmiddag. De functie van coördinator vraagt een tijdsinvestering van circa 8 uren per week. Belangstelling voor de functie van coördinator of algemeen vrijwilliger van de weggeefwinkel? Kijk dan op www.wijz.nu of neem contact op met Niels Piëst van WijZ: n.piest@wijz.nu. Een kleine greep uit het assortiment van de weggeefwinkel

Foto Hans van Eerbeek

Door Cor Baljeu, predikant van de Wijkgemeente De Open kring van de Protestantse Gemeente Zwolle Reageren? ds.cor.baljeu@openkring.nl

Hemelvaart of een extern geweten? Die vreemde vrije dag is in aantocht: Hemelvaart. Wat is dat toch voor dag? De Engelstalige gebieden kennen deze dag ook (Ascension Day), maar daar is het geen vrije dag. Net zoals in bijvoorbeeld België, Denemarken, Duitsland, Finland en Frankrijk, zijn wij deze dag wel vrij. Pasen sloot de veertigdagentijd af en tegelijk opende het de weg naar Hemelvaartsdag, een nieuwe veertigdagentijd. Veertig dagen na Pasen, daar is die Hemelvaartsdag, altijd op een donderdag, een vrije dag, de vrijdag daarna wordt meegepikt en ziedaar: een heerlijk Hemelvaartsweekend. Maar wat is de boodschap van deze bijzondere dag? Het verhaal is vreemd. Na zijn laatste woorden aan zijn leerlingen omgeven wolken Jezus en wordt hij opgenomen, zodat zijn leerlingen hem niet meer zien en hem nastaren. Niet te geloven toch? En dat zou jammer zijn, want dan missen wij de boodschap van dit verhaal. Een boodschap van belang in onze tijd. Wat is dan die boodschap? Eerst een stap naar onze onrustige tijd. Wat zou wel eens een reden kunnen zijn van die onrust in onze tijd? Steeds meer

14

vergeten wij verantwoordelijkheid te dragen, we weten gewoon niet meer wat het is. Het is de stemwijzer die mijn stem bepaalt. Het is de stappenteller die mijn wandelen stuurt. Het is het assessment dat de keuze van de sollicitatiecommissie aanreikt. Het zijn de algoritmes die mijn computergedrag regelen. Het is het elektronisch alarmsysteem dat de oppas van de kinderen vervangt (‘…tja, want de kinderen zijn steeds vaker alleen hè?’). Ons geweten, kern van het verantwoordelijkheidsgevoel, wordt steeds meer buiten onszelf geplaatst. En hier komt de boodschap van Hemelvaart naar boven. Terwijl zijn leerlingen hem nastaarden worden ze als het ware wakker geschud: ‘…wat staan jullie naar de hemel te staren? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan!’ Jezus keert in ons terug, in ons gedrag, in onze levenswijze, in ons omgaan met elkaar. En dan zal de vrucht van de Geest (Pinksteren, feest van de Geest, tien dagen na Hemelvaart) stralen en die vrucht bestaat uit de aspecten liefde, vreugde, vrede, geduld,

vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5, 22 en 23). Jezus is gekruisigd, gestorven en weer opgestaan. Hij heeft laten zien wat vol mens-zijn is. Hij is geslachtofferd, dat hoeven wij niet meer te laten gebeuren. De talkshows zitten vol met slachtoffers, het is een verdienmodel geworden, pas dan krijgen we aandacht. Maar dat hoeft niet meer. Slachtoffers kunnen nergens

wat aan doen en daar zit het protest van Hemelvaart: je hoeft dat niet te accepteren, sta op, blijf niet staren, zie Hem. Wij hebben verantwoordelijkheid gekregen de Schepping te laten glanzen. En zo ontluikt ons de bedoeling van dat prachtige verhaal: we hebben ons lopen verbazen met Pasen, Hem nagestaard met Hemelvaart, maar na Pinksteren zullen we glinsteren! Een stralende zomer toegewenst!

Matthijs Kamp van de Hasselterdijk stuurde ons deze fraaie opname van de zonsondergang in Stadshagen


Klassiek meets Pop in het Twistvlietpark

Symphonica Stadshagen: gratis openluchtconcert aan het water Op 25 juni vindt in Stadshagen de eerste editie van het nieuwe muziekevenement Symphonica Stadshagen plaats. Iedereen kan genieten van dit cultuurfestival en gratis openluchtconcert aan het water van het Twistvlietpark. In de middag bestaat het evenement uit een cultuurmarkt en het avondprogramma is een combinatie van Night of the Proms en een grachtenconcert. Een avond waar klassieke muziek en pop samenkomen en buren elkaar na maandenlang binnen zitten weer kunnen ontmoeten. Het evenement is een initiatief van Tresore Producties en wordt georganiseerd voor én door wijkbewoners. Initiatiefnemer Bastiaan Roeters is blij dat het evenement nu eindelijk kan doorgaan. ‘Na twee jaren met weinig tot geen festivals vanwege Corona kijkt iedereen nu extra uit naar gezelligheid. Hoe geweldig is het dan, om samen met vrienden in je eigen wijk, zittend op je kleedje, de zomer in te luiden en te genieten van een openluchtconcert.’ Roeters verhuisde vijf jaar geleden van Groningen naar Zwolle en merkte dat het ontmoeten van wijkbewoners nog niet zo makkelijk ging. ‘Je ziet daarnaast dat het cultureel aanbod meestal plaatsvindt in het centrum van Zwolle. In de wijk zelf is er relatief weinig te doen voor volwassenen. Daarom ben ik blij dat we met dit zomerse cultuurfestival de verbinding en ontmoeting in de wijk kunnen stimuleren. Samen met

lokale bedrijven en wijkbewoners kunnen we het cultuuraanbod zo letterlijk een platform geven.’ Klassiek meets Pop! Het openluchtconcert is een afwisseling tussen professionele en amateurartiesten uit de wijk of regio Zwolle. Zij worden begeleid door Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i van de programmering nog gezet. Binnenkort volgt meer informatie hierover. Het concert vindt plaats aan het water van het Twistvlietpark in Stadshagen. Bezoekers kunnen dan op de kade, in het park of voor het podium van de muziek genieten. Het wordt een sfeervolle avond, voorzien van allerlei mogelijkheden om te genieten met een hapje en drankje. Een plek om te ontspannen en om elkaar na lang wachten weer te ontmoeten. Vrijwilligers gezocht Symphonica Stadshagen is een evenement dat volledig door vrijwilligers georganiseerd wordt. Van én voor de wijk. Samen met lokale partners en sponsoren zal de eerste editie worden neergezet. De organisatie wil met dit festival de wijk iets moois geven, dat het liefst een jaarlijks terugkerend event wordt. Het evenement is op zoek naar extra vrijwilligers. Lijkt het je leuk om, alleen of samen met de buren, bij dit festival te helpen? Of wil jij dit mooie initiatief

Eigen foto Symphonica Stadshagen

sponsoren? Meld je dan aan via publiciteit@symphonicastadshagen.nl . Kijk voor meer informatie op www.symphonicastadshagen.nl of volg Symphonica

Stadshagen op Facebook en Instagram. Hier zullen de laatste ontwikkelingen en actualiteiten gedeeld worden.

gesproken over allerlei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod. Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden via www.stadkamer.nl.

• Spreekuur Digi-hulp met Seniorweb Stadshagen Woensdag 18, 25 mei en 1, 8 en 15 juni 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Elke woensdagochtend is er in Stadkamer Stadshagen een spreekuur voor vragen en ondersteuning op digitaal gebied. Het is een spreekuur waar je antwoord krijgt op vragen over apps, e-books, social media, Office, het gebruik van smartphone of tablet, het aanmaken en gebruik van DigiD, het aanmaken en veilig opslaan van wachtwoorden. Ook met vragen over je laptop of pc kun je hier terecht. Vergeet niet je pc of laptop mee te nemen!

Agenda • Dimence Groep biedt de mogelijkheid aan (vrijwillige) hulpverleners die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, om advies te vragen over het begeleiden van deze mensen die geconfronteerd worden met psychische, sociaal-emotionele schade als gevolg van oorlog. Advies kan gevraagd worden door het invullen van het contactformulier op www.dimencegroep.nl of via telefoonnummer 038 456 8766. • Weerbaarheidstraining Op de Mat Vrijdag 13 mei, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Een groepstraining weerbaarheid voor kinderen vanaf 9 jaar, om ze klaar te stomen voor het volgende schooljaar. Informatie en aanmelden: www.opdemat.com of info@opdemat.com. • Schaapscheerdersfeest en voorjaarsmarkt t.g.v. 25-jarig jubileum Stadshagen Zaterdag 21 mei vanaf 13.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23.

• Open Huis incl. rondleiding Het Gastenhuis in Zwolle Kleinschalig thuis voor mensen met dementie, 4 juni van 13.30 - 16.00 uur, Zandzegge 9a. Informatie en aanmelden kan via www.hetgastenhuis.nl. • Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit Zondag 12 juni van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Speciaal voor de kleintjes een gezellig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand georganiseerd. Kosten: € 0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl. • Werkcafé Donderdag 23 juni, 13.30 – 17.30 uur, Park & Bistro de Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. De ruimte achter de bistro is beschikbaar om te werken. Een mooie gelegenheid om een keer op een andere plek te werken en collega-ondernemers te ontmoeten. • Gilde Taalcafé Stadshagen Donderdag 12 en 19 mei, 2 en 9 juni, 9.00 – 10.30 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes

• Spelen met robots Vrijdag 13, 20, 27 mei en 3, 10 juni 15.00 – 17.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar. Divers aanbod voor verschillende leeftijden waarmee geprogrammeerd kan worden. Van eenvoudig tot wat ingewikkelder. Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje met Stickbot Studio, bouw eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry pi. Er is begeleiding als je vragen hebt. Gewoon bezig gaan en ontdekken! Deelname gratis (open inloop). • Online workshop Schrijf voor je bedrijf Zaterdag 14 mei van 10.30 - 12.30 uur. Ben jij een ondernemer die uitblinkt in creativiteit? Wil jij je droom laten uitkomen en een eigen boek schrijven om zo je eigen bedrijf een boost te geven? Doe dan mee met deze unieke workshop van Saskia van de Riet voor zzp'ers. Informatie en aanmelden: saskiavdriet@outlook.com.

• Repair Café Zaterdag 28 mei en 25 juni, 10.00 – 14.00 uur, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Iedere laatste zaterdag van de maand staan diverse vrijwillige vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, houtbewerkers en een fietsenmaker helpen gratis bij alle mogelijke reparaties.

15


ER SAMENOUD

EN

N E R O I N E S R NDER VOO estenholte & Spoolde.

E iteiten in de wijk Stadshagen, W L A K N E T I E T ACTIVI nt maandelijks en bevat activ Deze agenda

verschij

MEI-JUNI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

11.15 – 12.15 uur

14.00 - 15.00 uur

09.45 – 11.30 uur

09.00 – 12.00 uur

09.30 – 10.30 uur

Line Dance

Wandelgroep

Koersbal

Inloopspreekuur SWT

Tai Chi

13.30 – 15.30 uur

14.00 - 16.00 uur

13.15 – 16.15 uur (13 april)

09.30 – 11.30 uur

Klaverjassen

Buurtkamer De Streek

Fietsen 2022

Inloopochtend

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Het Anker Voorsterweg 36 Ann Huizing - O’donnell 038-4211651

Wooncomplex Sans Soucis (hal) Nijenhuislaan 1 t/m 41 Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Buurthuis Spoolde Nilantsweg 109 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 Sociaal Wijkteam Aanmelden niet nodig

De Fontein Sterrenkroos 56 Aanmelden niet nodig

14.00 – 15.00 uur

19.15 – 23.00 uur

14.00 – 16.00 uur

13.30 – 15.30 uur

Koersbal

Klaverjassen

Schildergroep

Schilderclub

Wooncomplex Sans Soucis (hal) Nijenhuislaan 1 t/m 41 Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Buurthuis Spoolde Beukenallee 71 Kaartclub Spoolde Beukenallee 71

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Kijk op www. samenzwolle.nl/samenouderen voor het volledige aanbod of bel naar 038 750 83 87 voor advies over uw gewenste activiteit. Organiseert u zelf een activiteit voor ouderen? Meld deze dan snel bij ons aan!

BAKJE KOFFIE? In Stadsdeel West kunt u op veel plekken samenkomen voor een praatje en een bakje koffie. Gaat u eens langs bij De Fontein, het Cultuurhuis of Buurthuis Spoolde.

UITGELICHT! Cultuurschuur Westenholte Creatieve Westenholtenaren zijn welkom bij de Cultuurschuur in het Stinspark. Woensdagmorgen zijn er workshops en op vrijdagmiddag gaat u aan de slag met uw eigen werk of hobby. Loop gewoon eens binnen; koffie en gezelligheid staat voorop! Voor info: Travers 06-24814283.

Kaartclub Spoolde De Kaartclub Spoolde organiseert iedere maand klaverjasavonden in het buurthuis. Een gezellige avond waar niet met het mes op tafel wordt gespeeld. Er worden drie rondes gespeeld en de avond eindigt met de prijsuitreiking. De koffie en thee staat klaar.

Goldensports Gezellig samen zijn en tegelijkertijd fit blijven! Sportpark de Verbinding, SportService Zwolle, Het Zonnehuis en de fysiotherapeuten bieden uitdagende beweegactiviteiten aan voor iedereen die mee wil doen op zijn/haar niveau.

Woensdag: 09.00-12.00 uur Vrijdag: 13.30-16.00 uur Cultuurschuur Westenholte, Stinspad 2

Dinsdag 10 mei 19:15-23:00 uur Sportpark De Weidesteen, Stinsweg 15

Donderdag 10:30-11:30 uur Sparta Zwolle, Nijenhuislaan 2

WIJ ZOEKEN MAATJES! Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl. info@samenzwolle.nl

www.samenzwolle.nl/samenouderen

16


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Jongeren en kunstenaars op zoek naar wat hen bezighoudt

Cultuurhuis heeft zijn langste tijd gehad

Cultuur in de Wijk komt in mei en juni naar Stadshagen

Stadsfoyer wordt sociaal-cultureel paradepaardje De uitbreidingsplannen voor het winkelcentrum hebben een sterk multifunctioneel karakter. Naast winkels, horeca en appartementen wordt stevig ingezet op de ontmoetingsfunctie en een hoog niveau aan maatschappelijke voorzieningen. Meest in het oog springend zijn de plannen voor een heuse Stadsfoyer: een modern, aantrekkelijk en multifunctioneel gebouw, waarin straks wellicht een plek is voor bibliotheek de Stadkamer en het gemeentelijk wijkservicepunt. Ook wordt eraan gedacht om hier zorg voor jong en oud, zoals het consultatiebureau, WijZ Welzijn en het sociaal wijkteam onder te brengen.

Cultuur in de Wijk komt naar het Twistvlietpark in Stadshagen. Op zes vrijdagavonden gaan jongeren uit de wijk samen met kunstenaars op zoek naar wat hen bezighoudt. Op basis van hun gedachten, ideeën en wensen komen ze tot een overkoepelend thema waarover ze daarna een kunstwerk of kunstproductie maken. Cultuur in de Wijk ontstond tijdens de eerste lockdown van 2020, vanuit de wens om jongeren een stem te geven. Bovendien wilden de initiatiefnemers van Cultuur in de Wijk werk creëren voor kunstenaars, voor wie de corona-periode ook lastig was. Zo ontstond het idee om jongeren en kunstenaars aan elkaar te verbinden en samen te laten reflecteren op actuele thema’s, door middel van kunst. Nieuwsgierig ‘We willen jongeren als kunstenaars laten kijken naar de wereld om hen heen,’ vertelt Jolan van de Waeter, drijvende kracht achter Cultuur in de Wijk. ‘Doel is om jon-

geren te laten ervaren dat zij deze wereld mee kunnen vormgeven. Daarom dagen we hen uit om nieuwsgierig te zijn. Wat kan ik met een thema? Hoe verhoud ik mij ertoe? Wat kan ik met verschillende materialen? We willen dat ze volop gaan experimenteren en fouten durven maken.’ Trots zijn Job Bareman, jongerenwerker Travers Welzijn, is enthousiast over Cultuur in de Wijk: ‘Voor jongeren is het belangrijk om met kunst in aanraking te komen, omdat het een manier is om je gevoel te uiten en ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook willen we jongeren helpen om trots te zijn op wat ze doen en maken.’ Stadshagen is de vijfde Zwolse wijk waar Cultuur in de Wijk neerstrijkt. Het is een samenwerking van de Stichting Cultuur in de Wijk, Travers Welzijn, WijZ Welzijn, Stadkamer Zwolle, Landstede MBO, werkers op het terrein van Veiligheid en Justitie en verschillende wijkorganisaties.

Meedoen Wil je meedoen? Cultuur in de Wijk start op vrijdagavond 13 mei 2022 in het Twistvlietpark (Muurmeesterstraat) in Stadshagen. De avonden erna zijn op 20 mei en 3, 10, 17 en 24 juni, steeds van 19:00 tot 21:00 uur. Aanmelden kan via: cultuurindewijk@gmail.com, via jongerenwerkers van Travers of via Instagram: @cultuurindewijk. Meer informatie over het project is te vinden op: www.cultuurindewijk.nl.

In de Stadsfoyer is daarnaast voorzien in ruimtes voor ontmoeting en verbinding voor inwoners. Hier kunnen straks vrijwilligersinitiatieven en initiatieven voor wijk- en cultuurparticipatie terecht voor hun bijeenkomsten. Deze voorzieningen kunnen worden gecombineerd met horeca, winkels en kinderopvang. Door het gebouw goed in te richten en ruimtes gezamenlijk te gebruiken, kan er optimaal worden samengewerkt met en tussen maatschappelijke partners en worden krachten gebundeld. Dit verbetert de dienstverlening aan de inwoners. Volwassen cultureel klimaat In onze krant van april constateerde muziekdocent Albert Dam dat Stadshagen

cultureel gezien een muis is. Ook wijken cultuurwethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) constateerde enige tijd geleden in deze krant dat Stadshagen cultureel gezien wel een oppepper kon gebruiken. Dit is nog eens bevestigd in het Voorzieningenonderzoek Stadshagen. Met de Stadsfoyer zal een cultureel en sociaal-maatschappelijk niveau kunnen worden bereikt dat met het Cultuurhuis nooit is verwezenlijkt. Hiermee kan het uitgroeien tot het paradepaardje van Stadshagen. De naam Cultuurhuis kan dan van de gevel worden verwijderd. De gemeente huurt dit gebouw nog tot eind 2025. De herontwikkeling van het pand wordt door de gemeente overgelaten aan de markt. Gemeenteraad Het college van B en W heeft de plannen over de intentie om de Stadsfoyer te kopen onlangs goedgekeurd. Met de koop is een bedrag gemoeid van € 16 miljoen. Door het gebouw in eigendom te hebben verwacht het college de Stadsfoyer optimaal te kunnen benutten. Als de gemeenteraad kan instemmen zal de ontwikkelaar van de Stadsfoyer, VOF Stadsmakers (DuraVermeer/Lidl NL), samen met de gebruikers verder gaan met de uitwerking van de plannen. De VOF Stadsmakers verwacht eind 2022 te kunnen starten met de nieuwbouw. De bouw zal in totaal tweeënhalf jaar in beslag gaan nemen.

Een impressie van de nieuwe Stadsfoyer (voorlopig ontwerp De Stadsmakers)

Parkeren in een gezamenlijke garage

Appartementen en watervilla’s op het wEiland in De Tippe Nu de woningbouw in buurt Breezicht binnen afzienbare tijd ten einde komt, is de blik gericht op De Tippe, aan de overzijde van het spoor naar Kampen. Hier zullen ruim 1100 woningen worden gebouwd. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de eerste bouwplannen zijn gepresenteerd. Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat hier het project wEiland bouwen. Centraal gelegen in De Tippe kan men hier straks wonen op een eiland dat grenst aan het Weidepark. Het ingediende plan is samen met Klunder Architecten en LAP Landscape & Urban Design uitgewerkt. Het project heeft de aanbesteding gewonnen die door de gemeente Zwolle voor deze kavel was uitgeschreven. Op het eiland worden stoere woonblokken aan het water en in het groen ontwikkeld. Er komen 30 appartementen met een oppervlakte van 65 m2 tot en met 180 m2 en vijf loftappartementen van 130 m2 met een fraai uitzicht over het Weidepark. Ook komen er vijftien watervilla’s. Die voorzien in de behoefte aan riante en ruime gezinswoningen op een mooie locatie in

het hart van De Tippe. Auto’s in garage Alle auto’s, ook die van bezoekers, parkeren in een overdekte parkeergarage, zodat er geen auto’s op het eiland rijden en parkeren. Hierdoor is er veel ruimte voor een gezamenlijke binnentuin met diverse ontmoetingsplekken. Door afwezigheid

van auto’s is deze binnentuin een fijne plek om te spelen of om je buren te ontmoeten. Uiteraard zijn de te bouwen woningen helemaal voorbereid op de toekomst: circulair, duurzaam en energiezuinig. De semiopenbare ruimte Artist Impression van het bouwplan wEiland op het wEiland blijft eigendom van de bewoners en is klimaat- start de bouw van wEiland in 2023. adaptief, duurzaam bereikbaar en sociaal Binnenkort volgt meer info over het proinclusief. De komende maanden wordt het ject wEiland op www.stadshagen.nl en plan verder uitgewerkt. Naar verwachting www.jjpo.nl

17


Nieuwe voorzieningen in de wijk voor iedereen toegankelijk Door Theo Peenstra (Gemeenteraadslid GroenLinks)

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn er zes raadsleden verkozen die in Stadshagen woonachtig zijn: Theo Peenstra (GroenLinks), Jolien Elshof (ChristenUnie), Mart oude Egberink (PvdA), Suzanne de Sevren-Jacquet (D66), Marloes Visser (GroenLinks) en Evelina Bijleveld (Swollwacht). Zij stellen zich de komende maanden aan onze wijkgenoten voor.

Toen we in 2004 voor mijn werk op Windesheim naar Zwolle kwamen, zochten we een huis in een groene omgeving. Maar met een dreumes en een kind op komst, kozen we uiteindelijk voor een woning in Stadshagen, waar we weinig aan hoefden te doen. Achteraf was dat een heel goede keuze, in een buurt met veel jonge gezinnen rond een grote speeltuin gelijk achter ons huis aan het Sterrenkroos. Zo wonen we alweer 18 jaar in Stadshagen. Vooral door de contacten van de kinderen zijn we echte Stadshagenaren geworden. In eerste instantie door de buurt, later ook door school en sport. Om naast het werk meer contacten in de stad te krijgen, ben ik een tijd bestuurslid van de Zwolse afdeling van de Fietsersbond geweest en zong ik in een koor. Later meldde ik me aan bij GroenLinks.

Foto Margreeth Kruise

Stadshagen is ondertussen flink gegroeid. Met straks ruim 30.000 inwoners is de wijk net zo groot als de stad Meppel. De uitbreiding van het winkelcentrum

is daarom dringend nodig en samen met de woningbouw een van de belangrijkste ontwikkelingen in de nabije toekomst. Als GroenLinkser vind ik het belangrijk

Lezers schrijven In onze krant van maart berichtten wij over de maatregelen tegen de overlast van ganzen in de wijk. Marthe Kalkhoven uit de Goudplevierstraat reageerde hierop in ons aprilnummer en gaf aan dat zij ‘erg kon genieten van pa en moe gans, die trots met hun kroost rondlopen.’ Jan Kruithof van de Marskramerstraat vindt dat we eigenlijk moeten kiezen voor veganisme. ‘Marthe Kalkhoven werpt de principiële vraag op of wij mensen mogen ingrijpen in het aantal nakomelingen van broedende ganzen. Wij mensen zijn slechts gast op moeder aarde en dienen met respect voor al dat leeft met andere levende wezens dan de mens om te gaan. Mooi ideaal, doch illusoir. De bewoners aan onder meer de Marskramerstraat gaan vaak gebukt onder overlast van met name de witte krijsende ganzen. Dit kan overdag urenlang doorgaan, en ’s nachts houden zij menig bewoner uit zijn/haar slaap. Deze ganzen vertonen onnatuurlijk gedrag doordat zij met brood onnodig en schadelijk bijgevoerd

dat die ontwikkelingen op een duurzame manier gebeuren en dat de nieuwe voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Stadshagen is een wijk met veel strakke lijnen en daardoor op sommige plekken ook wat saai is. Ik geniet in juli altijd erg van de blauwe cichorei en andere bloemen in de bermen van onze wijk. Wat mij betreft past de gemeente het maaibeleid nog verder aan om de biodiversiteit te versterken. In zo’n wijk kom ik mijn buurtgenoten graag tegen!

Column

door Trea van der Cingel

worden en daardoor honkvast. Dit veroorzaakt de overlast. Er zou een strikt verbod op bijvoeren moeten komen. Brood is ongezond voor ganzen en eenden, ze hebben genoeg groen te eten. Deze zogenaamde dierenvrienden scheppen hier een structureel probleem en dat geheel voor hun eigen 'genot’. Met een verbod op bijvoeren zullen ganzen niet meer voor de woonhuizen blijven bivakkeren en eerder het open water verkiezen. De echte dierenvriend kiest overigens voor het veganisme: een boycot van de bio-industrie waar per uur ruim 30.000 dieren gruwelijk worden afgeslacht. Hier wordt de werkelijkheid van de hel slechts op één bepaalde plaats aanvaard; namelijk hier op aarde en het stelt dat deze hel door de mens is geschapen. Het werk van een menselijke samenleving waarvan de rationaliteit nog steeds het irrationele is. Het geweten als morele rechter is hier zoek en ganzen onnodig brood bezorgen kan dit niet vergoelijken.’ Jan Kruithof, Marskramerstraat

Trea van der Cingel werkt als logopedist en woont al jaren met veel plezier in Stadshagen. In deze column schrijft zij regelmatig over situaties, bekeken door haar hoogsensitieve bril. Met als missie herkenning, begrip en waardering voor jezelf, van iedere Stadshagenaar die zichzelf herkent in deze verhalen. En erkenning van de bijzondere kwaliteiten van hoogsensitieve personen (HSP). …En je zult gelukkig zijn! In De Volkskrant van zaterdag 19 februari las ik een interessant artikel van Whitney Goodman, een Amerikaanse psychotherapeut. Zij schrijft over ‘giftige positiviteit’. Ze omschrijft dit als: ‘De niet aflatende druk om bij elke vorm van ellende lichtpuntjes te zien en onder alle omstandigheden gelukkig te zijn.’ Voor mij als HSP een zeer herkenbaar artikel. Ik zie ze nog zitten, een bevriend echtpaar, zij met een moeilijke jeugd achter de rug en daarmee zichtbaar tobbend. Hij, in een poging om haar te helpen: ‘Denk het weg’, ‘Blijf positief’ en ‘Alles is leuk!’ Op dat moment voelde ik mijn maag samentrekken, maar had er nog geen woorden voor om uit te leggen waarom. Inmiddels zijn we jaren verder, waarin ik steeds meer heb ervaren wat het betekent om hoogsensitief te zijn. Jaren waarin het me soms de nodige moeite heeft gekost in balans te komen. En ook jaren waarin ik met verbazing heb gekeken naar het ontstaan van non-stop informatiestromen via sociale media over hoe leuk en geweldig iedereen het voor elkaar heeft. De tendens werd steeds meer: ‘Wees gelukkig’! En ga keihard aan de slag als je even ongelukkig bent. Kijk maar naar al mijn leuke foto’s op Facebook of Instagram, als ik het kan dan kun jij het ook.

En nu, zo’n 30 jaar na bovenstaande uitspraak van onze vriend, kan ik het wèl goed verwoorden. Het gaat er helemaal niet om, om gelukkig te zijn. Het gaat erom, dat je in balans bent en kunt relativeren. Dan geniet je als alles leuk is en goed gaat. En dan ben je verdrietig als het leven je zwaar valt. Je hoeft dan niet jezelf te overschreeuwen en roepen dat het helemaal niet zwaar is. Het leven is helemaal niet altijd leuk en positief. Soms valt het helemaal niet mee. Het is levenskunst om dan in balans te blijven, en hiermee om te gaan. Als je dan te horen krijgt dat je positief moet denken, dan voelt dat voor mij alsof je iemand een rugzak op de rug hangt van een paar honderd kilo. Het wordt dan niet draagbaarder, maar ondraaglijk veel zwaarder. Laten we proberen te voorkomen dat positiviteit ‘giftig’ wordt en accepteren dat het leven fijn èn moeilijk, mooi èn lelijk, vriendelijk èn hard is. Want dat is de waarheid. Je hóeft niet altijd gelukkig te zijn. Het kan niet eens. Ik gun iedereen wel de balans om staande te blijven. Wat helpt is de warmte van goede vrienden. Of een vriendelijke groet uitgewisseld tijdens een wandelingetje langs ‘onze’ rivier, het Zwarte Water. Zo vind je balans. Ondanks alles. Dankzij alles.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl 18


JongerenOntmoetingsPlek

Wijkwethouder Monique Schuttenbeld spuit een Zwols handje op de muur

Een graffiti-kunstenaar in de dop

Zangeres Anouk van het Ende zorgt voor een vrolijke stemming

Op het feestterrein was van alles te doen

Op zaterdag 23 april werd de nieuwe ontmoetingsplek, achter jongerencentrum LevelZ, in gebruik genomen. Op deze pagina een fotoimpressie.

Foto’s Jan Burgman

Het kunstwerk van de Deense graffitikunstenaar Bates siert Stadshagen

) +31 6 8 345 0 111 * vloeren@mea-arte.nl ü www.mea-arte.nl

Kunst uit ambacht

Scherm kapot?

De vloer van jouw dromen gelegd met vakmanschap. ü ü ü ü ü ü

ideaal op vloerverwarming eenvoudig schoon te houden sterk, garantie tot 15 jaar vochtbestendig duurzaam vele legpatronen mogelijk: Wapenveld Klapperdijk 28E 8191 AE Wapenveld

Visgraat

Versailles

Standaard

Zwolle Assendorperstraat 166 8012 CD Zwolle

Denk eens out-of-the-box en laat je inspireren op de website. Wij leveren en leggen pvc-vloeren van verschillende leveranciers, zoals: mFlor ¨ TFD ¨ Brillant

Prijzen vanaf: € 24,95 per m2

Loop ook voor reparaties bij ons binnen!

Nunspeet Laan 53 8071 JH Nunspeet

mFlor Authentic Plank, Shade

www.rijssolutions.nl | info@rijssolutions.nl | 038 447 78 71

19


Winkelcentrum Stadshagen

VIERT DE LENTE

HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN

Maatwerk robuuste boomstamtafels

Boomstam bartafels

ook voor renovatie

Showroom & werkplaats in Dedemsvaart Tafels in de mooiste houtsoorten: - Suar - Iroko/Kambala - Mahonie - Eiken - Oud-eiken - Noten

Boomstam

Boomstam

accessoires

eettafels

Boomstam salontafels

Bewerkt in de eigen werkplaats. Openingstijden: maandag gesloten • dinsdag t/m donderdag op afspraak

s n o k e o z e B Treetop Tables Moerheimstraat 50 7701CG Dedemsvaart

vrijdag 13.30-21.00 uur • zaterdag 10.00-17.00 uur

TAFELS

EN MEER

WWW.TREETOPTABLES.NL

20

Tel: 06-33830449 info@treetoptables.nl www.treetoptables.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.